CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

RAPORT DE ACTIVITATE An şcolar 2010 – 2011 semestrul I
CENTRALIZATOR BUCUREŞTI

2011

www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2010 - 2011 SEMESTRUL I TOTAL BUCURESTI

Tipul activităţii de consiliere

Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică (CAPp)

Elevi

Părinţi

Profesori

Consiliere individuală Consiliere de grup în CAPp (număr de grupuri)
N r cr t Activitati desfasurate conform Registrului de activitati de la cabinetul de asistenta psihopedagogica A. Informare si consiliere

7012 2029

3033 1048

1887 211

Indicatori de performanta Beneficiari ELEVI Nr. elevilor consiliati in cadrul grupurilor PĂRINŢI Nr. parinti consiliati individua l 1366 Nr. parinti consiliati in cadrul grupurilor PROFESORI Nr. profesori consiliati individual

Nr. elevilor consiliati individual

Nr. profesori consiliati in cadrul grupurilor 544 456

1

2

3

1. Cunoastere si 4925 21383 3541 753 autocunoastere 2. Adaptarea 3183 8773 1535 4570 868 elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii 1096 4909 598 2021 708 la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare 4. Optimizarea 2969 7723 1457 4333 969 relatiei elevi-parintiprofesori 5. Stil de viata 1584 8262 639 2425 299 sanatos 6. Prevenirea 2213 11919 1024 3651 718 comportamentelor agresive 7. Consecintele 803 2736 362 921 324 abandonului scolar Intalniri metodice : Nr. participari - la nivel de sector - la nivel de municipiu Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii: a) ca organizator 1. Studiu OSP- 32 2. Identificarea stilului de învăţare al elevilor - 3 3. Identificare nevoilor beneficiarilor (septembrie 2010) 3. Stil de viata sanatos (droguri) 3 4. « Simbolistica numelui in consiliere » - studiu la nivel de scoala
www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2 Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

867

822

310 691

263

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

b) ca participant

5. Studii de caz pe domeniul comportamentelor problematice ale adolescentilor. 6. Combaterea absenteismului 7. Studiu la nivel de scoala, in calitate de coordonator, pe tema evaluarii si comunicarii notelor elevilor. 8. Studiu realizat in cadrul comisiei de calitate. 9. Elaborare de chestionar de satisfactie pentru elevii clasei a Va. Interpretare si prelucrare date. 10. Elaborare chestionar pe stil de viata sanatos in cadrul programului Eco- scoala. Aplicare si interpretare date. 11. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor directi – audit intern SMC (prelucrare şi interpretare a circa 200 de chestionare) 12. Elaborarea unui nou chestionar privind satisfacţia beneficiarilor direcţi în ceea ce priveşte evaluarea şcolară (în vederea aplicării lui, în cadrul unui studiu, în semestrul II) 13. Studiu Diferente de gen in vizionarea programelor TV violente 14. Implicarea parintilor in educatia copiilor prescolari (la nivelul institutiei scolare) 15.Studiu asupra nevoilor de dezvoltare instituţionala (scoală)/ analiza a nevoilor elevilor/ cadrelor didactice 16. Studiu la nivel de scoală « First Aid » 17.Climatul organizational 18.Modul de petrecere al timpului liber la 16 ani 19.Respectarea regulamentului scolar ( ptr profesori) 20.Initierea sondaj « Dezvoltarea personala la prescolari » (esantion parinti si educatoare ) 21.Studiu privind nevoile parintilor in cadrul programului de consiliere parentala 22.Studiu privind temperamentul copiilor aplicat parintilor si educatoarelor, 23.Studiu privind cunoasterea copilului de catre parinte 24.Raspunsurile părinţilor la refuzul de a mânca al copiilor preşcolari 25.Studiu violenta 26.Studiu aplicat in scoala pentru a identifica nevoile elevilor clasei a VII-VIII-1 27.Studiu privind abandonul scolar la nivelul clasei a VIII-a-1 28.Studiu privind comportamentul agresiv in colectivul de elevi ai clasei a III-a B-1 29.Studiu privind stilul de viata al preadolescententilor, aplicat clasri a VIII-a B-1 30.Studiu privind evaluarea calitatii educatiei in scoala-la cererea directiunii-1 31.Studiu privind maturitatea intelectuala a copiilor de clasa I-1 32.Studiu pentru determinarea stilurilor de invatare – clasa a VI-a; 33.Divort – scoala; 34.Chestionar de nevoi-pregatirea profesionala a cadrelor didactice care predau optionalul de limba straina in gradinitele din sectorul 5 (1 persoana) 35.Studiu realizat de Cognitrom in cadrul proiectului POS-DRU 36.Manifestarea agresivitatii la elevii claselor gimnaziale 1.Proiectul MOVE, Terre des hommes : analiza a beneficiarilor metodologiei asupra animatorilor, cat si a copiilor ce sunt implicati in jocuri psiho-sociale (2 persoane); 2.Aplicare de chestionare pentru cadre didactice, parinti, directori, inspectori. » Managementul calitatii in institutiile prescolare » - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei/Scoala Doctorala – gradinite din Bucuresti si Ramnicu Valcea/ 3. Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant tehnic pe piata muncii- CMBRAE 4. Dezvoltarea abilitatilor de gandire logico-matematica- participare prin chestionare elevi cls. IX si a X a- doctorand Duta Nicoleta 4. Studiul OSP pentru clasele a VIII-a- CMBRAE 5. “Nivel de trai –abandon scolar” CMBRAE 6. Cercetarea Culturii Organizationale – cercetare organizată de către CODECS împreună cu ISMB 7.Evaluarea unor elevi cu ajutorul Scalei de evaluare a tulburarilor din adolescenta(APS-SF) 8.Situatii de risc ale schimbarilor produse la nivelul examenului de bacalaureat -clasele a XII9.Aplicarea Instrumentului ASEBA ; parteneri : ISMB ;Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. „Alexandru Obregia”; Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie 10. Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale CMBRAE 11.Deficiente de invatare –Salvati Copiii

www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

Nr.305. Ore /credite 16 module - Participant Cognitrom 3. Cercetării.11. 55 Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Universitatea Politehnica Bucuresti CCD Bucuresti Salvati CopiiiCentrul de Educatie Emotionala si 20-23 sept 2010 17-18 oct 2010 Noiembrie 2010/ decembrie 2010 2010-2011 - - 2010 Ianuarie 2011 Ianuariefebruarie 2011 Decembrieianuarie Octombrie 2010 10 credite - 30 credite 30 de ore 4 ore www. Heliade între vii Nr.56. ASIS 6 ore 4 a) cursuri de formare/perfectionar e Asistent formator Societatea de Psihoterapie Experienţială din România 22 ianuarie 2011 4 ore Formator Formator Formator Euro 26 Euro 26 ANST Formare in psihoterapia adleriana .23.11. 36 Bucureşti.ro office. sectorul 2 Tel.Ministerul Educaţiei. adult.2010 - Participant FDSC 1416.ro Str.Psihodiagnostic’’ Gradul I Participant Participant Participant Curs de mentor Participant Competente avansate de Consiliere Tulburari de invatare Formator Participant Institutul de Psihologie Adleriana Sc.2010 Nr.cmbrae@rdsmail.Politehnică Cognitrom Perioada 4 luni 2.2011 Ianuariefebruarie 2011 Noiembriedecembrie Noiembrie 15 septembrie - Participant Asociatia 10+ - Teaching Across Europe Incluziunea sociala si consilierea in cariera Curs de orientare si planificare in cariera pentru elevi « Orient Express » Grup de formare si supervizare în consiliere şi psihoterapie experienţială a unificării centrată pe copil. preventie si interventie in anxietate Utilizarea instrumentelor TIC in evaluarea si promovarea sanatatii mintale la adolescenti Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor Curs de mentorat Calitatea de : formator/ participant Participant Participant Institutia organizatoare CTANM..23.98 . cuplu şi familie Management de proiect Dezvoltare personala Lucru in echipa Participant Participant Participant CCD NBCC Asociatia Young Goldfish . Univ. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .BUCUREŞTI Activitati cu continut metodicostiintific Denumire Bazele Telelucrului Diagnoza.cmbrae.011 031.01./Fax : 021.

1.11.S.305.cmbrae.A.ro Participant Participant Participant oct.23.Ministerul Educaţiei.10 2010 14 11 2010 24 ore 20 ore 60 ore 60 ore 60 de ore Participant ISE si iTeach .2010 45 de ore 25 credite 6 ore Participant - - Str.E.2010 25...2011 - 90 de ore 25 credite - 200 ore Supervizare psihoterapie experientiala Curs ECDL Intel Teach “Instruirea pentru o societate a cunoaşterii” Participant Participant Participant Institutul Sper Centru ECDL Proiect POSDRU Beneficiar : M.S Partrener : . SIVECO România S.2010 – 14..98 . Fundatia Romania Pro-Culture MECTS ISMB Centrul de Consiliere pentru Parinti Salvati Copii Romania Org.Introducere in eTweening’’ 2.T. Cercetării.C.Romania Decembrie 2010 ianuarie 2011 Noiembriedecembrie 2010 Noiembriedecembrie 2010 Decembrie 2010 februarie 2011 17 – 18 ianuarie 2011 Lunar.. un subiect surmontabil (I) Copii cu ADHD www.BUCUREŞTI Testul CAS ++ Participant .02.011 031./Fax : 021.Instruire in societatea cunoasterii.oct. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . I Teach Elements ./POSDRU Curs formare Citizen Project Participant - Participant CCD Bucuresti Curs de formare in analiza Tranzactionala Participant (Trainee) Yorkshire Training Center . Salvati Copiii 8 module x 8 ore + 21 ore AI + 4 ore E. Competente pentru succes in viata’’.cmbrae@rdsmail... incepand cu ianuarie 2010 permanent 08.Tineri in pragul vietii’’ .ro office..56. sectorul 2 Tel.nov.. PICE’’ Abordari bazate de proiecte Participant Participanti Comportamentala CID/ Colegiul Psihologilor din Romania/ Cognitrom Fundatia RoProcultura si CrossRoads International Programul ITeach 4 octombrie 2010 20 de ore 18 octombrie 2010 8 09 2010 22.23.2010 sep.C.. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.. Profesor european » COPE Curs Metodist perfectionare Participant CCD Participant Zece Plus Curs perfectionare .Abordari bazate pe proiecte’’ 3./ 25 credite Deprinderi pentru dezvoltarea caracterului Educatie timpurie Tulburarile prin deficit atentional si comportament disruptiv.

2010 Sept. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .305.ro participant participant Nov. 5 credite Curs de mentor Anxietatea generalizată la copii si adolescenţi www. 5 credite Nov.23.cmbrae.-noi. 5 credite 5.23.10 2010 2531. Dec. 2010 Sept 2010 2010-2012 Sept 2010 12 Oct./Fax : 021. Dominou Craiova As. Cercetării.ro office. 2010 11-16. de Psihologie a Copilului şi Adolescentului din Septnoiembrie 2010 Sept-noi. 2010 participant 8 ore .cmbrae@rdsmail. sectorul 2 Tel. 2010 – Ian. .Ministerul Educaţiei.11.10.2010 20 ore 85 ore Metodist Invatamant primar educatie formala si nonformala Participant ISMB 2010-2011 ZECE PLUS Evaluator Formator Director Manager proiect Master Prementorat Mentor Drepturile omului si copilului Terapia experienţială a cuplului.2010 40 participant participant Decembrie participant Incluziunea sociala si consilierea in cariera E vorba despre copilărie „Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea de separare la copiii si adolescenţi” „Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea generalizata” Sept.Asociaţia de Psihologie a Copilului si Adolescentului din România Asoc.Asociaţia de Psihologie a Copilului si Adolescentului din România APCAR . 36 Bucureşti.011 031.56.2010 Str. 2011 Scoală 07-12.Ian 8 ore.98 .BUCUREŞTI Cursuri de prim ajutor Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatatamentului preuniversitar Metodist Participant Absolvire Crucea Rosie ASE-FSE POSDRU Dec. 2010 noiembrie decembrie 240 ore participant participant participant Sept 2010 8 ore . adultului şi copilului Părinţi eficace Cursuri de parenting: „Învaţă să înţelegi copilul şi copilăria” Consultant in cariera Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant participant ZECE PLUS ZECE PLUS ZECE PLUS SC TTINI SMART IDEAS UTM CCD CCD CCD Societatea de Psihoterapie Experienţială Romana Parentime EventnessParentime Global Career Development Facilitator NBCC România Parentime APCAR . 2010 Sept-noi. Heliade între vii Nr.

011 031.7 Noi.BUCUREŞTI Standarde de referinta Cursurile Masterului de „Consiliere scolara si dezvoltarea carierei” an 2 AL III-LEA CONGRES de psihiatrie a copilului si adolescentului / A VII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE MINTALĂ A COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI Bucureşti Curs Proiect Comenius BE-OK. sectorul 2 Tel.305. 6 S. Heliade între vii Nr. 10 credite 40 ore participant participant Participant – viitor formator in supervizare participant IRSCAGifted Education. 2010 Oct. SIVECO NBCC Romania 20 ore 89 ore 20 de ore de educaţie continuă 9-12 credite/luna ARTCC Septembrie 2010-Iunie 2011 participant participant participant participant fara lucrare IRSCA – Iss .ro office.Ministerul Educaţiei.07.ro participant participant România ARACIP Univ Bucuresti ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE A COPILULUI ŞI ADOLESCENTUL UI ŞI PROFESII ASOCIATE Ian 2011 2009-2011 12 ore 2-5 sept 10 participant Formator .cmbrae@rdsmail.11. N.2011 – 08.10 Noi. M. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Viteazul 3 . 2010 10 dec. 2 zile C. 36 Bucureşti. M. workshop-uri profesori.R.2011 Hotel IBIS 8 ore 20 04. workshop-uri cu profesori "Organizational change Leading Dynamic Organizations" susţinut de Jorge Diener Îmbogăţirea şi optimizarea relaţiei de familie Consilierea socioprofesionala a persoanei seropozitive Formare in educatia de excelenta Intel Teach Curs ’’Metode si tehnici de supervizare in profesiil de sprijin’’ Curs ‘’ Terapie CognitivComportamentala ( adictii. părinți. Viteazul 2 zile participant Junior AchievementYoung Enterprise Institutul de Psihologie Psihoterapie Adleriană UNOPA şi 4h participant participant 18 – 19 Dec. coordonator internaíonal Formator C. Cercetării.2011 6-7 iulie 2010 15 ore. 2010 15-19 decembrie 2010 3-5. ANPCDEFP Octombrie 2010prezent Partea I Septembrie prezent 04.07.56.Sect.98 .cmbrae.23. N.2010 Str.P. interviu motivational)‘’ Facultatea de Arta Sacra din Bucuresti Curs – Testarea NP Supervizare in Terapie Exerentiala Comenius – Programul de invatare pe tot parcursul vietii Work-shop ’’Tinerii impotriva violentei’ www. IS 6 METS. 09. elevi Curs How to make good parents./Fax : 021.2010febr. 2010 7 .E.23.

01.305.cmbrae@rdsmail.23. sectorul 2 Tel.56. Petrescu«.10.11.BUCUREŞTI Seminar ’’Incluziunea Sociala si Consilierea in Cariera’ Conferinta’’Metodologii pentru sustinerea copiilor cu dificultati de adaptare socio-scolara in procesul de educatie’’ Conferinta « Prioritati ale cercetarii doctorale in domeniul Stiintele Educatiei« Dezbaterea « Diversitate sociala.15 dec 29 august – 2 septembrie 2010 10-11 decembrie 2010 13-14 ianuarie 2011 Curs online Formator Centrul Rromilor Amare Rromentza CCD-Bucureşti 28h Formator 13h Formator CCD-Bucureşti Asociatia Romana de Analiza 13h Sept 2009 Str.C.011 031.2010 03. 2011 29.09. Participant cu lucrare « Managementul Calitatii in Invatamantul Prescolar« participant participant formator CCD Bucuresti Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali Training Folosirea softurilor educaţionale în formarea competenţelor antreprenoriale Training Organizaţional changeLeading dynamic organizations Atelier de formare Informare şi sensibilizare HIV/ SIDA « Implementarea competentelor europene la disciplinele socioumane » Educaţie interculturală pentru preşcolarii din România Şcoala Incluziva Modulul „Evaluare” Şcoala Incluziva Modulul „Parteneriat şcoală-comunitate” Master Psihoterapie Experimentala www.2010 13.ro participant BNS .2010feb. tabu-uri publice si modele educationale « in cadrul seriei de dezbateri « Conferintele educatiei-XVI« Conferinta « Between Success and Challenges – The Finnish Educational System and Teacher Education« Inspectia Scolara Participant fara lucrare Participant fara lucrare NBCC Romania NBCC Romania Institutul Francez 6 noiembrie 2010 26. Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Noiembrie 2010.2010 M.S.T.12.C./Fax : 021.2010 6 ore participant 1314.iunie 2011 22. Heliade între vii Nr.2011 20 ore Participant Proiect pilot ISE 20 oct.12. 36 Bucureşti. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .23.CONPIROM Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Biblioteca Pedagogica Nationala « I.98 .2010 11.10.2010 100 ore participant Junior Achievement România 6 ore participant Junior Achievement România Fundaţia Romanian Children’s Appeal 3.ro office. Cercetării.11.Ed .Ministerul Educaţiei.cmbrae.

09. Cercetării. părinţi’’ Conferinta Euroguidance Invatare pe tot parcursul Vietii participant fara lucrare - Hotel Confort Traian ISE Participanti Conferinta Prioritati ale scolii doctorale Participant cu lucrare Proceduri de lucru în abordarea consilierii scolare a copiilor cu cerinte educationale speciale Absenteismul scolar(rezultate partiale) 24.fără lucrare Studiu privind opţiunile şcolare şi profesioale ale elevilor din clasele a XIIa - Liceul Economic Costin C.Sect..11. Combaterea violenţei în şcoli -o mai bună comunicare între şcoală. 6 Fundaţia Romanian Children’s Appeal 17 oct 2010 Ianuarieiunie 2011 26.2011 8 ore 2-5 sept.98 .cmbrae. elevi. Heliade între vii Nr. simpozioane.56. 36 Bucureşti.cu lucrare Titlul lucrarii Locul desfasurarii Data .01. 6+ CCD C-TA IRSCA-Iss .011 031.ro Participant cu lucrare Dirigintele si consilierul scolar in clarifiicare si sustinerea valorilor elevilor Impactul prezentarilor audio- Facultatea de psihologie si Stiinte ale Educatiei Alba Iulia septembrie 2010 Octombrie 2010 Politehnica Bucuresti 29 octombrie Str.cmbrae@rdsmail. Kiriţescu Bucureşti 10 dec 2010 7 dec 2010 7 decembrie Seminarul . sectorul 2 Tel.2010 280 ore/ 90 credite 10 ore participant participant Partea I Rinn Grand Hotel 1314. 2010 Conferinta Eucatia din perspectiva valorilor Participant cu lucrare Conferinta Educatia sub impactul valorilor media www.23. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .BUCUREŞTI Unificatoare Formare profesori DIU – Modul Deschide-ti mintea pentru lume Curs Management Educational Curs ’’ Softul Educational in Predarea Matematicii Curs – Testarea NPQ Congresul de psihiatrie a copilului si adolescentului Atelier de formare Informare şi sensibilizare HIV/ SIDA Tranzactionala participant Participant prticipant Societatea Romana de Crucea Rosie CCD IRSCA – Iss . 2010 participant 20 ore Denumire Sesiune de comunicări ştiinţifice org.305.Sect./Fax : 021. în cadrul Târgului Firmelor de Exerciţiu Seminar Tineri împotriva violenţei b)seminarii.23.ro office. conferinte Calitatea de : participan t cu lucrare participan t fara lucrare .Ministerul Educaţiei.

Scoala www.305../Fax : 021.ro office.2010 Cu lucrare .011 031.. Asachi Oct. – nov.11.. I. 2011 18-21 noiembrie 2010 .Voluntary woek from desire to active involvment’’ CY @ter » » 05. 2010 Simpozionul municipal de comunicari stiintifice Conferinţa internaţională «Psihologia şi realităţile lunii contemporane» Participant cu lucrare Participant cu lucrare Rolul psihologiei in dezvoltarea constiintei de cetatean european Când copiii abuzează Liceul Teoretic Al. Internationala . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .Ministerul Educaţiei. Armonia naturii Simpozion .01..Dialogue with EU’’ Cu lucrare .cmbrae@rdsmail. sectorul 2 Tel.ro Participant fara lucrare Participant fara lucrare - Bucuresti 8 octombrie 2010 5 octombrie 2010 - Bucuresti Participant .09.11.. Europe for Citizens Simpozion Internat . Dialoguri interculturale…Programu l .. Abordarea educaţiei incluzive în şcoli’’ . 36 Bucureşti..0 Skills by learning in family environment Conf.BUCUREŞTI Conferinta Euroguidance Invatare pe tot parcursul Vietii Participanti Conferinta Prioritati ale scolii doctorale Participant cu lucrare video in invatarea scolara Proceduri de lucru în abordarea consilierii scolare a copiilor cu cerinte educationale speciale Absenteismul scolar(rezultate partiale) ISE 24. 2010 Conferinta Eucatia din perspectiva valorilor Participant cu lucrare Conferinta Educatia sub impactul valorilor media Participant cu lucrare Conecteaza-te la comunitate Participant Dirigintele si consilierul scolar in clarifiicare si sustinerea valorilor elevilor Impactul prezentarilor audiovideo in invatarea scolara Educatia nonformala Facultatea de psihologie si Stiinte ale Educatiei Alba Iulia septembrie 2010 Octombrie 2010 Politehnica Bucuresti 29 octombrie Colegiul Tehnic Gh.56.cmbrae. Heliade între vii Nr. Proiectul tematic-si Busteni Dec 2010 16 12 2010 Str.Voluntariat in EU’’ Conferinta Efectele cancerului la copii Participant fara lucrare Hotel President Asociatia Pavel 23. Cuza » Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Hotel President 25.98 . Cercetării.23.2010 - Octombrie 2010 International Conf Web 2.23..

sectorul 2 .10.2.98 01.ro Participant cu lucrare Participant cu lucrare « Dezvoltarea abilitatilor socioemotionale la copiii de varsta prescolara » « Necesitatea unui altfel de parteneriat comunitate-scoalafamilie » Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii Gh. sect.2010 Str.23. Abandonul şcolar . 3 …Let’s go”. Sadoveanu Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Hotel Phoenicia 12 noiembrie 2010 29 octombrie 2010 25 noiembrie 2010 Participant Participant - Snagov Predeal 1 decembrie 2010 12-18 decembrie 2010 16 decembrie 2010 Participant fara lucrare - Hotel Royal Participant - Metodologii pentru sustinerea copiilor cu dificultati de adaptare socio-scolara in procesul de educatie Participant fara lucrare _ Cerc pedagogic : « Abilitatile socioemotionale la copiii de varsta prescolara » Simpozion international : « Pregatirea si integrarea socio-profesionala a tinerilor dezavantajati » Conferinta nationala de sanatate mentala a copilului si adolescentului ADHD – exista solutii Conferinta modelul educational finlandez www.experienţe şi bune practci din alte state UE ’’ Agresivitatea si rolul ei in perpetuarea speciei umane Participant - Bucuresti Biblioteca M.2010 11-16. risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate. Heliade între vii Nr.23./Fax : 021. 6 10 decembrie 2010 26 noiembrie 2010 24 noiembrie 2010 6 octombrie 2010 Participant fara lucrare Bucuresti 2-5 septembrie 2010 Participant fara lucrare Participare Bucuresti CCD Universitatea Scoala si gradinita Tel. Airinei Institutul Francez Bucuresti (Fundatia Copii in Dificultat proiecd POSDRU Gradinita 41.BUCUREŞTI Arborilor’’ Seminar Sand-play therapy Seminar Constelatii familiale Participant fara lucrare Participant fara lucrare educatia ecologica » - - Conferinţa de lansare a proiectului “1.Ministerul Educaţiei.cmbrae.promovarea unui stil de viata sănătos pentru copiii din Bucureşti Work-shop “Reducerea stresului ocupational” Work shop “Strategii si modele de comunicare organizationala” Conferinţa interregională .ro office.56..cmbrae@rdsmail.011 031. Cercetării. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .10.10 2010 25-31.305. 36 Bucureşti.

/Fax : 021. sectorul 2 Tel.BUCUREŞTI TURKU Plante etnobotanice Intercultural Dialogue and Involvement through Volunteering Momente contemporane – România 2010 Profesorii din sanatate impotriva violentei Participant fara lucrare Participant fara lucrare Participant cu lucrări participant cu lucrare participant --- romanofinlandeza Lic I. I.12. tabu-uri publice si modele educationale « in cadrul seriei de dezbateri « Conferintele educatiei-XVI« Conferinta « Between Success and Challenges – The Finnish Educational System and Teacher Education Participant - 6-X-2010 Participant cu lucrare « Managementul Calitatii in Invatamantul Prescolar« 11.cmbrae@rdsmail. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.2010 participant 03.23. Petrescu«. Proiect PosDru participant lucrare Inplicatiile psihologice in activitatea de sciere la cl.F Hotel Novotel Conferința "O Lume in Schimbare:Tinerii si riscul din mediul online" Ghid Consiliere și Orientare în carieră Tratarea diferita si diferentiata a copiilor in cl.23.Ministerul Educaţiei. 71 26.ro office.2010 participant 13. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Caragiale Hotel Ibis Şcoala Nr.ro Str.11.C.S.11. I Sc.P. Cercetării. Universitate a ‘‘Spiru Haret’’ Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Biblioteca Pedagogica Nationala « I.cmbrae. Sector 3 Conferinta nationala de Analiza tranzactionala Conferinta de Lansare a Proiectului “Calificare pentru Incluziune Sociala” – CENTRAS 25 noi.2010 5 noiembrie 2010 23 noi 2010 Septembrie201 0 Potirul nesecat Combaterea si prevenirea violentei prin consiliere psihologica CNMV MECTS S.56.98 .305.011 031. 86 Ian. 2011 19 ian. Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 29 oct Conferinţă „The Neurophysiological Print of Trauma on the BodyMind and Brain spotting” Conferinta Prioritati ale cercetarii doctorale in domeniul Stiintele Educatiei Dezbaterea « Diversitate sociala.activ.2010 www.09. Euro Hotels Facultatea de SociologiePsihologie. 2011 Noiembrie 2010 5 credite participant Bucuresti.L.

305.ro) almanah medical.cmbrae.ian 2011 7 octombrie 2010 23 Septembrie 2010 19 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 CCD Gorj Decembrie 2010 c) articole.. sectorul 2 Noiembrie. 36 Bucureşti. prima deceptie – relatii interpersonale în adolescentă CCD Gorj Semestrul I Oct 2010.ro almanah medical./Fax : 021. Alternativa Step by Step –un model educational inovator” Teste de evaluare initială.ro/Intuitext Articol selectionat pentru luna august/2010 Decembrie 2010 Revista .-CCD GORJ Articol Driverii care ne conduc in revista Mediateca scolara-CCD GORJ Membru in colectivul de redactie al revistei .ro Revista „Trusa pentru părinţi” Blog-ul consiliereindoi Site-ul Sunt părinte Blog-ul consiliereindoi Editura Deltacart Educational Nr.011 031.2010 2010 Perpetuum mobile Str..56..10.psyvolution.ro Institutia/ Editura Revista Delincvența Juvenilă Data Octombrie 2010 Proiecte educative.98 . participari la emisiuni radio/TV.didactic.23. Cercetării. Asachi RRI Editura-DC-sfera media ISBN 978-606-8228-02-0 Ziua Mondială a Contraceptiei Primul sărut.BUCUREŞTI Titlul/ tema emisiunii Articolul Impactul absenteismului scolar asupra actelor de predareinvatare-evaluare Site –ul liceului .ro) Nr. 2010 Tel. Decembrie 2010 Ianuarie 2011 Revista Psyvolution (www.10.. editare carti Didactic. Modalitati atractive de intelegere a textului literar” .De vorba cu ascultatorii’’ Biodiversitate si creativitate in elaborarea proiectelor educationale Antena 2 Trăieste sănătos Antena 2 Trăieste sănătos Articol Secventa de consiliere in revista Motivatii Ed. Imagini din copilaria mea” Nr 4/ ISSN Intuitext www.ro Ianuarie 2011 Revista Psyvolution (www.cmbrae@rdsmail.23. Heliade între vii Nr.Colegiul Tehnic « Gh.2010 24.Ministerul Educaţiei. 7. 7. Decembrie 2010 Ianuarie 2011 Ianuarie 2011 Ianuarie 2011 Octombrie 2010 23. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . formativă şi sumativă pentru disciplina Cultură civică Agresivitatea în comportamentul copilului şi adolescentului – cauze şi soluţii posibile Importanţa familiei în modelarea personalităţii copilului „Să înţelegem dependenţele” „Lumea viselor noastre” Cu părinţii la psiholog Despre severitate Eu şi copilul meu Teste de evaluare Caiete support-clasele I-IV Pregătirea psihologică www.ro office. prima iubire.psyvolution.

Festivalul sanselor Tale 06-12.Sedinte cu parintii . Sala Dalles.BUCUREŞTI pentru examene Încotro merg mateiştii ? Articolul ’’Schimbarile in urma procesului de consiliere’’ din Revista de Pedagogie si Asistenta Sociala Articol Interferente Didactice-Adaptarea copiilor la cerintele scolii Studiu « Copilul-rod al educatiei timpurii. Tradiţie şi actualitate”.participare „Atelier etwinning” . 2) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .activitate la clasa a V-a pentru prevenirea conflictelor si creşterea coeziunii grupului . furnizarea de materiale spre publicare (articole. 5-7 noiembrie 2010.Sindromul bebelusului zgaltait – Fundatia Copiii Nostri . 36 Bucureşti.ro .activitate la nivel de sector . 2010 .cmbrae@rdsmail. nr.editarea/colaborarea cu revista scolii.activitate „Care sunt prietenii mei ?” .12.membru in Consiliul de Administraţie .Lectorate cu parintii .activitate clasa a IV-a pentru prevenirea conflictelor .2010 (dezbatere. teste de autocunoaştere) . lectorat. reguli de comportament.ro office.305./Fax : 021.15/2010 Articolul ’’Schimbarile in urma procesului de consiliere’’ din Revista de Pedagogie si Asistenta Sociala Articol publicat în cartea .activitate „Hai să ne cunoaştem mai bine !” .23. nr.cmbrae. Heliade între vii Nr.la nivelul scolii (activităţi specifice) . Asociaţia de Comunicare Non-Violentă. 1-2 (38-39)/ 2010 d) alte activitati -Targul PARENT-INFO – 5-7 noiembrie 2010 . activitati de socializare) .coordonator Consiliul Elevilor LLL – « INTEPA » noi-dec 2011 – vizită Spania – Santiago de Compostella Str.. asistenta ora .150 de ani.Ministerul Educaţiei. faza pe sector .responsabil Comisia de Formare Continua .56.23.Lectii de consiliere cu tematica specifica (stil de viata sanatos. sectorul 2 Tel.workshop „Ziua Internaţionala a non-violentei”.participare la prezentarea cursului pentru părinţi „Trainingul părinţilor eficace” . gestionarea emotiilor.workshop al Fundaţiei Parentime .participare la Târgul pentru părinţi .activitate „Despre prietenie” .participare la TARGUL PARENT INFO.98 www.participare la şedinţe cu părinţii .011 031. 2010 Anul XII. Bucureşti . Cercetării. consilieri din sect. 2010 Noiembrie 2010 FICE – Federatia Internationala a Comunitatilor Educative/ Editura Universitara Anul XII. FICE – Federatia Internationala a Comunitatilor Educative/ Editura Universitara Noiebrie.participare consilii. lansare proiect) .Parentime .decembrie 2010 .participare in calitate de corector la Olimpiada de Ştiinţe Socio-umane. 1-2 (38-39)/ 2010 Editura Corgal Press. 2 oct.Evaluatori la Olimpiada DSU .prezentarea in cadrul consiliului profesoral a lucrării: Agresivitatea copilului si adolescentului cauze si soluţii posibile .proiectul „Consiliere in doi” (site-ul prof.Efectele prescolaritatii« in DIDACTICA nr. ISSN 15843777 Didactica Publishing House Nov.

ro office.cmbrae@rdsmail.2010 Stil de viata patogen. Cum se formează comportamentul. respecta-mi decizia”.cmbrae. SOS SATELE COPIILOR+PARENT TIME. Salvati Copiii : tema “Eu am drepturi. 5 . Realizarea unui afis publicitar cu tema “Scoala te face mare” din cadrul activitatii “Cariera de elev” Activitati raportate IS3 cu masurile intreprinse in unitatea scolare pe tema “Drogurile”: “Ce stiu despre droguri?’’. -Lecţii de consiliere educativă : Cum ne purtăm cu cei dragi. “Am ales sa nu ma droghez. Afisul publicitar cu tema “Scoala te face mare”/ activitatea “Cariera de elev” .absenteism 4 . Concurs de desen organizat la clasele a II-a si premiat cu diplome de participare. Criza de comunicare în parteneriatul grădiniţă-părinţi. Asociatia pentru Sanatate . Sc. psihiatrii Eparu Iuliana si si Linte Madalina din cadrul Centrului de Ed. faza pe sector 3 in calitate de evaluator la contestatii economie (24 ian 2011 la Colegiul National Matei Basarab ) .10. Politia. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .11. « Cariera de elev ». « Strategii de viata si de lucru ». sectorul 2 Tel.BUCUREŞTI -Lectorate cu părinţii : Gestionarea situaţiilor conflictuale. “Efectele consumului de droguri”. « Prietenul la nevoie se cunoaste ». -Participare la Olimpiada de discipline socio umane. Workshop al Fundatiei Parentime. Salvati copii. “Drogurile ilegale-esti de acord?. « Dezvoltarea strategiilor de comunicare la prescolari » .98 www. desfasurat in saptamana educatiei permanente “Festivalul Sanselor Tale”.circa 12.ADHD 10 . Emotionala si Comportamentala Salvati Copiii. 3. Consiliere educationala cu tematica « Identificarea dimensiunilor nevoii de consiliere la prescolari » etc . “Drogurile si publicitatea”. Activitati desfasurate in cadrul programului de combatere a violentei”Strategii de prevenirea violentei in scoala”. dar si responsabilitati”./Fax : 021. Activitati desfasurate in saptamana educatiei permanente »Festivalul Sanselor Tale » : « Nevoile copilului ». Cuvinte fermecate. Managementul stresului -activitate metodica – Gr. fumat).adaptarea la mediul scolar 16 -cunoastere si autocunoastere 2 -optimizarea relatiei copil-parinte-educator 7 -hiperactivitate 4 -deficit de atentie 5 -tulburari de invatare 4 -probleme familiale 9 -anxietate de separare 10 -accente autiste 2 -probleme de comunicare 3 -lipsa suport logopedic 2 -comportamente agresive 14 .Ministerul Educaţiei. drog. Ce-a păţit păuşa ? etc . Proiect « Drepturilor Copilului » completat de voluntarii din Org. “Drogurile si sanatatea noastra”. Pregătirea pentru şcoală. Heliade între vii Nr. Concurs de desen « Drepturile copilului ». Comportamente de risc – activitate metodica – Colegiul Tehnic Mihai Bravu 26. Realizarea unui afis publicitar pentru combaterea comportamentelor de risc (alcool. Colaborare cu : DPC sect. “Alternative”.ro .011 031.23. Realizarea unui reclame “Am ales sa nu ma droghez.2010 Consiliere la clasa in cadrul orelor de dirigentie. Cercetării. -Târgul Parent Info 5-7 noiembrie 2010 – Sala Dalles + broşură. curricula Salvati Copiii: “Despre emotiile mele”. respecta-mi decizia”. Deficienţe socioemoţionale la preşcolari etc . Nichita Stanescu-28. Centrul de Recuperare “Colt Alb”.28 ore Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata in unitatea dvs. -Activitati metodice in gradinite cu tematici specifice ca : « Sanatate si nutritie » .56. Disciplinarea.305. « Casa carierei mele ».situatie problematica scolara 3 Str. “Modul in care gandesc”.Educatie si Familie. 36 Bucureşti.23. Realizarea revistei – Portalul scolii 87. Meseria de părinte. Colegii mei-prietenii mei.lipsa motivatiei de invatare 8 .

regional.BUCUREŞTI 6 Copii cu CES (cu diagnostic) . NOKIA Liceul T. sectorul 2 Tel.23.23.Ministerul Educaţiei.Vladimirescu Clasele a XIIa Fundaţia Noi Orizonturi. consiliul local etc) .fara finantare . Cercetării.305. european) Finantare .finantare externa (fonduri EU) 5 Loc de desfasurare Clasele IX-XII 6 7 Grup tinta Durata (in luni) 2 luni 3 Municipal Local 4 Expand Health TM Liceul T.finantare interna (scoala.56. Olanda Local fara finantare Partener. Crt 1 2 3 4 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. 36 Bucureşti. regional. colaborator) Tipul (local.Vladimirescu XII a 1 an Proiect/program 6 « IMPACTCONECTEAZATE LA COMUNITATE » Partener Clasele a IX 6 luni Proiect/program 5 « Studiază în străinătate ! » Iniţiator.ro office.117.142 Grădiniţa 217 9 luni Proiect/program 4 Expand Health Romania Proiect/program « Stil de viaţă sănătos » Iniţiator Local fara finantare Şcoala nr 117 Proiect/program Program OSP Iniţiator Local fara finantare 5 6 7 Nr. Crt 1 Liceul T. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Expand Health TM 2 Calitatea (initiator. consiliul local etc) .probleme legate de integrarea scolara 1 .indisciplina scolara 2 .fara finantare . cu suportul Integral Programe Educaţionale şi Universitatea NHTV BREDA. Şcoala nr.cmbrae@rdsmail.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Proiect/program « Porţi deschise » Iniţiator Local fara finantare Şcoala nr.dificultati de adaptare a scolii la cerintele elevilor cu CES 1 -relationarea elevilor in cadrul grupului 2 -alimentatie nesanatoasa-lipsa de informatii 2 -dependenta de calculator 1 -probleme socio-emotionale 7 Nr.Vladimirescu 30 elevi din clubul IMPACT TV şi beneficiarii proiectelor 2 ani 12 luni www. Heliade între vii Nr.cmbrae.ro Str. european) Finantare . colaborator) Tipul (local. naţional. cazuri in unitatea scolara Nr copii in proces de consiliere la nivelul cabinetului 803 401 Implicarea in proiecte si programme Nr. participant. participant.Vladimirescu Liceul T. naţional.011 031.98 .finantare interna (scoala./Fax : 021.

Etica in afaceri’’ participant local X . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . consiliul local etc) . participant.fara finantare Proiect/program Psihosexualitatea initiator local . consiliul local etc) . regional. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevii cls VIII 4 Proiect/program « Din inima pentru copii » X X X Proiect al Societatii Nationale de Cruce Rosie. Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Nr.23. profesori 5 Proiect/program Difuzarea valorilor umanitare Bucuresti.BUCUREŞTI Nr.finantare interna (scoala. diriginti Fundatia Noi Orizonturi 5 6 Grup tinta 7 8 9 Nr.fara finantare . Cercetării. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi. participanti Evaluare/certificare 3 luni 126 elevi Adeverinte . profesori 5 Proiect/program « Alaturi de voi » Bucuresti.56.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Fundatia Noi Orizonturi UE prin Programul EuropeAID Colegiul Tehnic « Gh.XI . naţional.011 031.fara finantare .fara finantare 5 6 7 Nr. 36 Bucureşti. X. european) Finantare .98 Proiect/program ./Fax : 021. sectorul 2 Club Maxxorganizarea Balului Bobocilor Elevii participanti la Concursul Miss si Mister. colaborator) Tipul (local...fara finantare www. regional.in parteneriat cu Crucea Rosie Belgiana 3 Proiect de servicii in folosul comunitatii Proiect de servicii in folosul comunitatii 4 Finantare . Asachi » 4 clase IX. XI. 15 membri « ImpactAsachi » 3 luni 15 / 12 organizatori Diplome Colegiul Tehnic « Gh. Heliade între vii Nr.Ministerul Educaţiei.23.ro Proiect/program .cmbrae@rdsmail.Prevenirea abandonului scolar’’ participant local X Str.Sa fii lider’’ participant local X Tel.colaborator Tipul Proiect/program Consiliere privind Osp a elevilor initiator local .finantare interna (scoala. 4 prof.fara finantare Proiect/program Comportamente de risc-informare si prevenire initiator local .305. Asachi » si Centrul de Zi Drumul Taberei 15 membri Impact si 20 copii aflati in dificultate 3 luni Diplome Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. colaborator) Tipul (local.cmbrae. european) Finantare .participant . ecusoaneelevi Proiect/program .ro office.. Crt 1 2 Bucuresti. naţional.16 elevi .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea : .initiator . Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi. Crt 1 2 3 4 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. participant.

BUCUREŞTI 5 6 7 Nr. naţional. Heliade între vii Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului liceu Elevi clasa a IXa 10 luni Proiect/program . regional. european) Finantare . participant.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului colaborator national participant regional X Elevi liceu 1 an Proiect/program Eco-scoala X Elevi liceu 12 luni Proiect/program Internatinal teacher leaderschip Participant European Fara finantare Liceul Teoretic Grigore Moisil Elevi – profesoriparinti Anul scolar Proiect/program Proiect „Campania de comunicareprivind serviciileSPO oferite tuturor tinerilor si angajatorilor”. naţional.98 .ro office.parinti Anul scolar Proiect/program Program OSP ”Edmundo-a world of education” 5 6 7 Nr.ro Participat Local Str.fara finantare .fara finantare . consiliul local etc) . naţional. european) Finantare . Crt Liceul Teoretic Grigore Moisil Elevi de la clasele a XIa Luna octombrie Proiect/program Proiect”Antrepreneaza-te pentru viitor”organizat de Asociatia pentru tineret si dezvoltare sociala si ecologica” Participant Local 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator. consiliul local etc) .1-2-3-Let’go’’ liceu Elevi clasa a Xa 10luni Proiect/program ..23. colaborator) Tipul (local.Cariera scolara’’ liceu Elevi clasa a XIa 10 luni Proiect/program . colaborator) Tipul (local. colaborator) Tipul (local.. Crt .finantare interna (scoala../Fax : 021. 36 Bucureşti.organizat de Centrul de informare si consiliere privind cariera_ANOFMBucuresti Participat Local X Elevi liceu 2 ani Proiect/program Proiect”Studiaza in strainatate cu integral” Participant Local Fara finantare Colaborator European Finantare prin scoala Liceul teoretic Grigore Moisil Elevi.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Cercetării. Monitorizarea insertiei absolventilor invatamantului profesional si tehnic pe piata muncii’’ participant european 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr.cmbrae.011 031. participant. participant. regional. european) Finantare www.finantare interna (scoala.305.cmbrae@rdsmail.56. sectorul 2 Tel.23. regional. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finantare interna (scoala. consiliul local etc) . Crt 1 2 3 4 Calitatea (initiator.profesori.Ministerul Educaţiei.

210.. Crt Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh. participant. cadre didactice 36 Proiect/program 1. 210. consiliul local etc) ..fara finantare . Cercetării.finantare interna (scoala. european) Finantare . Crt 1 Gr. 229 prescolari. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .208.Ministerul Educaţiei.fara finantare .. naţional.BUCUREŞTI . parinti. 229 prescolari.. sectorul 2 5 6 7 Nr. Drogurile intre vis si realitate’’ / ANA 2.cmbrae@rdsmail.. participant. 5 studenți. 218. regional. cadre didactice 12 Proiect/program . Airinei Circa 200 de elevi din clasele a XII-a ți a XIII-a 3 luni (septembrienoiembrie) Proiect/program Proiect/program 1 Titulul proiectului/programului Calatorie in tara mea In curand vom fi scolari initiator municipal X 2 3 4 Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant național . naţional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului colaborator national X X Gr.finantare interna (scoala./Fax : 021.23. cadre didactice 24 Proiect/program 1. Din suflet de copil’’-proiect educational in scopuri umanitare www. consiliul local etc) .23. 218.cmbrae.finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) 5 6 7 Nr..ro office.fara finantare Cu sprijun financiar MECT Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a Xa si aXIa Luna octombrie Program Dezvoltarea carierei Calitatea (initiator. 210. consiliul local etc) . Airinei 70 de elevi. Crt 1 2 3 4 Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Fara finantare Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a XIIa Luna noiembrie Program Prevenirea abandonului scolar Fara finantare Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a XIa Luna octombrie Program Prevenirea comportamentelor agresive în mediul scolar initiator local . Heliade între vii Nr.fara finantare . Airinei 20 de elevi din clasele aIX-a .a XI-a 1 an țcolar Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh. Povesti de Craciun’’dedicat celei de-a XI editi…in cadrul Str.208.fara finantare 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local.Proiect Municipal . parinti. 218.011 031. regional. 17 cadre didactice 3 luni (octombriedecembrie) Proiect/program Dezvoltarea abilitatilor socioemotionale la copii cu varste de la 3 la 7 ani colaborator municipal Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh.56. european) Finantare .98 .ro Tel. colaborator) Tipul (local.305.208. Tineri Gr. 36 Bucureşti. parinti. 229 prescolari.fara finantare participant local .

142 Grădiniţa 217 Clasele I -VIII 9 luni Şcoala nr 117 Clasele a V a A .BUCUREŞTI Festivalului Nat al Sanselor Tale 2. naţional. 3. 36 Bucureşti. colaborator) Tipul (local.011 031. Crt 1 Şcoala nr. profesori 5 Proiect/program Porţi deschise Iniţiator Local fara finantare Bucuresti.23.fara finantare .fara finantare initiator local . participant. « Sf.fara finantare . consiliul local etc) .Salvati copiii 3. .23.98 .ro colaborator local impotriva violentei’’ / Org.Ministerul Educaţiei.56.. Şcoala nr. sectorul 2 Tel. consiliul local etc) . Constantin si Elena” Nr 176 Elevi.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. colaborator) Tipul (local.. Tineri in pragul vietii’’/Procultura participant echipa proiectinitiator local 4 x x Scoli Bucuresti Elevi cls I-IV 1 an Proiect/program Comportamente de risc-informare si prevenire initiator local .117.fara finantare x 5 6 7 Nr./Fax : 021. regional. naţional.Vladimirescu Şcoala nr 117 Clasele a VIII a 1 an Proiect/program “Magia sărbătorii de Sesiunea de Referate şi Str. « Sf. Crt 1 2 3 4 Bucuresti. naţional.finantare interna (scoala. Crt 1 2 3 4 Scoli Bucuresti Elevi –cls I-IV Asezamantul de copii-Letca Noua Copiii -Asezamant 1 an Proiect/program Psihosexualitatea Proiect/program Consiliere privind Osp a elevilor initiator local . european) Finantare ..finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului www. regional. Sc. Pas cu pas in pastrarea sanatatii.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.finantare interna (scoala.cmbrae. Heliade între vii Nr. . consiliul local etc) .cmbrae@rdsmail.finantare interna (scoala.ro office. profesori 5 Proiect/program Stil de viaţă sănătos Iniţiator Local fara finantare Bucuresti. european) Finantare . regional. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Constantin si Elena” Nr 176 Elevii cls VIII 4 Proiect/program Program OSP Iniţiator Local fara finantare 5 6 7 Nr.305. Cercetării. Sc. participant. european) Finantare .fara finantare 5 6 7 Nr.. colaborator) Tipul (local. Scoala Arborilor’’ 2 3 Calitatea (initiator. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi..fara finantare . participant.D 6 luni Proiect/program Liceul T.

finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta www.cmbrae@rdsmail.24 Colegiul tehnic « Media » x Centru de cazare a refugiatilor « Vasile Stolnicu » si Colegiul tehnic « Mircea cel Batran » Copii si adolescenti refugiati 10 Proiect/program Prevenirea si diminuarea comportamentelor agresive Initiator local 5 Loc de desfasurare Clasa a IV-a 6 7 Nr.finantare interna (scoala.Ministerul Educaţiei. de risc initiator local x x Scoala nr. naţional.fara finantare . regional. consiliul local etc) . consiliul local etc) .011 031.98 Elevi IX_XII .ro x Organizatia « Salvati copiii » si Colegiul National « Sf.fara finantare Crăciun” colaborator local .305.BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator. Crt Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Profesori 1 Proiect/program Zambete creative Proiect/program Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Elevi 1 Proiect/program Impreuna pentru o comunitate bazata pe participare. 36 Bucureşti.fara finantare 5 6 7 Nr.finantare interna (scoala. participant. Crt 1 2 3 4 Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 4 luni Proiect/program Drepturile copilului si lansarea unui ghid cu privire la rolul consiliului de elevi Participant Local Clasele a IX-a si a X-a 3 Proiect/program Prevenirea consumului de substante Initiator Local Calitatea (initiator.fara finantare . naţional.fara finantare . colaborator) Tipul (local.cmbrae.23. participant.56. colaborator) Tipul (local.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Comunicări Stiinţifice “Şcoala – factor principal în consilierea şi orientarea în carieră” colaborator local .finantare externa (fonduri EU) Colaborator local Program educational de prevenire a violentei si a comportamentelor nesanatoase./Fax : 021.ro office. colaborator) Tipul (local. Cercetării. Heliade între vii Nr.finantare interna (scoala. participant. european) Finantare . respect reciproc si sprijin Participant local 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator. consiliul local etc) . Sava » Elevii claselor de liceu Str.23. naţional. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . european) Finantare . sectorul 2 x Scoala Scoala 5 6 Elevi IX-XII Tel. regional. regional. european) Finantare .

Cercetării. european) Finantare .98 . consiliul local etc) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .Ministerul Educaţiei.L.finantare interna (scoala. participant. Socolescu » IX-XII 8 Proiect/program 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local.23. Crt 1 2 3 4 Elevi cls XI-XII 6 Proiect/program Europe votes for a safe and tolerant school participant european x x Colegiul economic « V. tabara de studiu in tara. Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 1 Proiect/program Cariera intre realitate si ideal 6 Proiect/program Cetatean activ al statului roman. naţional.P. Heliade între vii Nr.cmbrae. regional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare www. N. naţional. Calinescu 5 6 7 Nr.23. regional. colaborator) Tipul (local.T. cetatean european participant mixt 6 Proiect/program Dependenti de libertate.fara finantare . profesori 24 Proiect/program Proiect/program COMENIUS REGIO Proiect/program FORMARE DE CONSILIERI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR Participant Leonardo – LLPLdV/VETPRO/09/RO/129 Titulul proiectului/programului 1 2 3 4 5 Calitatea (initiator. colaborator) Tipul (local. G. european) Finantare . naţional.C.finantare interna (scoala. consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului initiator local x Lic.fara finantare .P. IX-XI 8 Proiect/program x C.BUCUREŞTI 7 Nr. participant. regional. Madgearu ».. participant.cmbrae@rdsmail.56.A.fara finantare . 36 Bucureşti. consiliul local etc) .ro office. sectorul 2 EU BUCURESTI EU BUCURESTI Tel.305. « I. european) Finantare . C.ro Participant European Membru in echipa de proiect european EU PESARO Str.A./Fax : 021.011 031. vizita Bruxelles Cls.finantare interna (scoala.E.sector 1 colaborator regional Calitatea (initiator. Crt x Scolile implicate in proiect Elevi.

colaborator) Tipul (local.56. naţional. naţional. colaborator) Tipul (local.ro Initiator Scoala x Scoala Clasele a VII-a 7 Proiect/program Patternuri de socializare la copii participant international Scoala Clasele a VIII_a 7 Proiect/program Depistarea riscului suicidar la copii Initiator. Tonitza Clasele VIII-XII 5 Proiect/program Sa spunem Nu violentei Initiator Local x x Scoala nr. Bucuresti Clasele I-X 1 Proiect/program Proiect CITIZEN participant National x 34 Scoala Nr. sectorul 2 x Mun.23. Heliade între vii Nr.ro office.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (initiator. participant.118 Clasa a VII-a B 3 luni Proiect/program Tineri impotriva violentei Participant POSDRU Str. 118 Clasa a VII-a B 5 luni Proiect/program Centru de sprijin pentru adaptare scolara Initiator local Proiect/program Parteneriat pentru educatia incluzivaprofesionisti Participant LEONARDO Tel. regional. regional. I-IV 2010-2011 Proiect/program Corelatia intre nivelul de trai si abandonul scolar Colaborator x x Bucuresti-Sibiu 2010-2011 Proiect/program VIRTUAL EDEN colaborator european Lic. european) Finantare . regional.cmbrae. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .98 .BUCUREŞTI 6 7 Nr. european) Finantare . naţional. Cercetării.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.Ministerul Educaţiei. european) Finantare www. colaborator) Tipul (local.cmbrae@rdsmail. regional. 36 Bucureşti. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.finantare interna (scoala.fara finantare . consiliul local etc) . consiliul local etc) . participant.23. participant local scoala Cls.011 031.finantare interna (scoala. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. participant. european) Finantare .305. Crt 1 2 3 4 Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului SEPT-OCT2010 Profesionisti in educatie si formare profesionala 2 luni Proiect/program Prevenirea si combaterea violentei in scoli Initiator Scoala x Profesori Romania.Grecia 2 ani Proiect/program OSP Membri in consiliile de administratie 2 saptamani Proiect/program Copacul inimilor bune participant local x Calitatea (initiator./Fax : 021. naţional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. consiliul local etc) .finantare interna (scoala.fara finantare . colaborator) Tipul (local.fara finantare . participant. N. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.

colaborator) Tipul (local. colaborator) Tipul (local.cmbrae. Crt . naţional. consiliul local etc) . parinti.ro Partener Tel. cadre didactice.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Participant European Membru in echipa de proiect european FORMARE DE CONSILIERI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR Participant 5 6 7 Nr.23. participant.98 . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .Ministerul Educaţiei.ro office.BUCUREŞTI 5 6 7 Nr.23.Grecia 2 ani Proiect/program Anul prieteniei Zanele anului EU BUCURESTI Membri in consiliile de administratie 2 saptamani Proiect/program Un mediu curat pentru o viata sanatoasa ABC-ul sanatatii Partener 1 Titulul proiectului/programului 2 Calitatea (initiator. sectorul 2 EU BUCURESTI Profesori Romania.fara finantare . consiliul local etc) . regional. consiliul local etc) .1 Elevi. profesori 24 Proiect/program Scoala si antropologia participant x x Romania Bulgaria Copii 12-14 ani 7 luni Proiect/program x Scoala nr. 36 Bucureşti.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului x x Salvati Copiii Copii. european) Finantare .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (initiator. participant. Crt EU PESARO SEPT-OCT2010 Profesionisti in educatie si formare profesionala 2 luni Proiect/program Copiii si natura Sa citim pentru Mileniul III Calatorie in jurul planetelor Partener Str.finantare interna (scoala. colaborator) www./Fax : 021. european) Finantare . profesionisti 36 Proiect/program I vote against violence in my school and in my comunity Participant x RENINCO Profesionisti 36 Proiect/program Dezvoltarea inteligentei emotionale colaborator Scoala nr.finantare interna (scoala.305.cmbrae@rdsmail. tineri. participant.56.fara finantare .fara finantare . regional.011 031. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.finantare interna (scoala. Heliade între vii Nr.175 Elevii clasei a VII-a 8 Proiect/program COMENIUS REGIO Scoala Clasele IV-VI 2010-2011 Proiect/program Leonardo – LLPLdV/VETPRO/09/RO/129 Titulul proiectului/programului 1 2 3 4 Calitatea (initiator. Cercetării. naţional.

regional.ro office.) .fără finanţare . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Crt. colaborator) Tipul (local.23.finantare interna (scoala.L. colaborator) Tipul (local.23.fără finanţare . regional.ro Participant Naţional C.cmbrae. european) Finantare . Crt.BUCUREŞTI 3 4 5 6 7 Nr. naţional. european) Finantare .50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program autofinantare gradinita prescolari Oct.Ministerul Educaţiei. consiliul local etc. naţional.56. colaborator) Tipul (local.) . naţional.fara finantare . naţional. Institutul Francez din Bucureşti Colaborator european Fundatia Mia`s Children Elevii cls. 36 Bucureşti.finanţare internă (şcoală.fara finantare . regional.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului International National National Gradinita nr.011 031.305.X si XIII Proiect/program Proiectul „Festivalul şanselor tale” participant naţional Proiect/program „ Noua ne pasa” initiator local 5 6 7 Nr.cmbrae@rdsmail.finantare interna (scoala. POSDRU Scoală Str.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare www.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. european) Finanţare . 50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program Interjudetean « Magia Povestilor » Participant Gradinita nr. părinţii elevilor o săptămână Proiect/program „Rolul lecturii in viata elevului” Parteneri: Franta. toleranţă ./Fax : 021. participant.modalitati de deschidere spre alte culturi” 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 5 Calitatea (iniţiator. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.2010-iunie 2011 Proiect/program Proiect de educaţie emoţională „Emoţiile mele” iniţiator local fără finanţare finantare interna şcoală şcoală Elevii din şcoală. consiliul local etc.finanţare internă (şcoală. participant. european) Finanţare . diversitate. 1 2 3 4 Tipul (local. sectorul 2 externa scoală Tel. consiliul local etc) .98 scoală . 5 luni Proiect/program ”Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia IncluzivăServicii educaţionale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului şcolar” Participant European Proiect/program „Specificitate. participant.50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program Gradinita nr. consiliul local etc) . regional. Cercetării. Heliade între vii Nr.

23. Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Elevi/părinţi 31.11. participant. Crt.finanţare internă (şcoală. 28 Elevii de clasa a-II-a 1 luna Firmele cuprinse in proiect Clasele a 11-a si a 12-a Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii Proiect/program PROIECTUL „ÎNCĂ O ŞANSĂ” 5 6 7 Durata (în luni) Nr. profesori 12 Proiect/program PROGRAMUL SIGUR. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .cmbrae.INFO Proiect Salvaţi www. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă iniţiator local x Scoală nr.011 031.ro office.98 interna scoală Elevi.finanţare internă (şcoală.23./Fax : 021. participant.) . Crt.11. profesori 12 Proiect/program PROIECTUL “GRUPUL COPIILOR CARE ŞTIU SĂ ÎNVINGĂ Str. naţional.) . consiliul local etc.2013 Elevi/părinţi/ cadre didactice/bibliotecari 2010-2012 Elevi/cadre didactice 01. regional. european) Finanţare . profesori 12 Proiect/program FESTIVALUL NATIONAL AL SANSELOR TALE Tel.2011 Proiect/program Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii participant european Proiect/program „ Zâmbete creative” Proiect/program „ Simfonia emoţiilor „ 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (iniţiator.ro . Crt. 1 Calitatea (iniţiator.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului iniţiator local iniţiator local interna internet Elevi.cmbrae@rdsmail.BUCUREŞTI 6 7 Nr. 36 Bucureşti.Ministerul Educaţiei. european) Finanţare .fără finanţare . părinţi. colaborator) Tipul (local. sectorul 2 interna scoală Elevi. Cercetării. 24 elevii de clasa a IV-a 4 luni iniţiator local x POSDRU Scoală nr. naţional.56.07. Heliade între vii Nr.fără finanţare . părinţi.200911.305. părinţi. regional. Descrierea proiectului/programului Proiect/program ECONSILIERE PROIECT DE CONSILIERE ONLINE iniţiator local Proiect/program CRONICILE ŞCOLII 27 REVISTA ŞCOLII 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr.

naţional.98 . profesori 1 sapt Proiect/program Proiectul Gândeşte cutezător Participant regional interna scoală Elevi.finanţare internă (şcoală.) . iniţiator local Proiect ISMB Participant naţional Copiii participant naţional interna scoală Elevi. profesori 12 Proiect/program Scoală . părinţi.finanţare internă (şcoală.fără finanţare .cmbrae. 36 Bucureşti.Ministerul Educaţiei. regional.finanţare externă (fonduri EU) www. profesori 12 Proiect/program Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de munca stabil Colaborator European interna scoală Elevi. profesori 6 Proiect/program Proiectul de Formare Continua Centrata pe Scoală iniţiator local interna scoală elevi 1 Proiect/program Integrarea copiilor cu CES in scoală Parteneriat cu Centrul de Zi Aurora regional interna scoală părinţi. profesori 12 Proiect/program Tentaţiile adolescenţei. profesori 12 Proiect/program Economie aplicata colaborator x Str. profesori 12 Proiect/program Imaginea sacralităţii în viziunea copiilor Parteneriat cu Sc. 1 2 3 4 5 6 7 Nr. Crt.finanţare internă (şcoală.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator.fără finanţare . consiliul local etc.56.ro office. european) Finanţare . colaborator) Tipul (local.23. Codul Penal pe înţelesul tuturor Colab Cu Politia Capitalei regional interna scoală Elevi. părinţi. regional. naţional.ro ANXIETATEA”. părinţi. regional.) . colaborator) Tipul (local. colaborator) Tipul (local.23. Cercetării. profesori 2 Proiect/program Proiectul Scoală Părinţilor iniţiator local interna scoală Elevi. european) Finanţare . 1 2 3 4 5 6 7 Nr.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. Crt. colaborator) Tipul (local.fără finanţare . părinţi. 1 2 3 4 Calitatea (iniţiator.o şansa pentru fiecare Colaborator European interna scoală Elevi. părinţi./Fax : 021.011 031. european) Finanţare . consiliul local etc. participant. regional. sectorul 2 x Tel. participant. Crt.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator.cmbrae@rdsmail.) .finanţare internă (şcoală.305. participant.fără finanţare . Heliade între vii Nr. părinţi. consiliul local etc. participant. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . 62 (aviz ISMB) local interna scoală părinţi. naţional.BUCUREŞTI 2 3 4 5 6 7 Nr.) . naţional. european) Finanţare . consiliul local etc.

Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finanţare internă (şcoală. Bucureşti Elevi de etnie romă (cls. regional.011 031. Crt.ro office.56.Ministerul Educaţiei. Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului www. 36 Bucureşti. 62 si Scoală nr. părinţi . Alighieri elevi. Heliade între vii Nr. naţional. Crt. părinţi.X ) 24 luni Mun. consiliul local etc.OK Proiect/program Grundtvig How to make good parents x x European Socrates Comisia Europeană.grădiniţa Elevi.« Dreptul copiilor la educaţie « iniţiator local x Proiect/program Comenius BE .( ediţia a III-a) iniţiator x Proiect/program Ţinta mea-liceul ( ediţia a III-a) iniţiator Proiect/program Imaginea sacralităţii in viziunea copiilor colaborator (elaborare proiect) local Proiect/program Educaţia sporeşte şansele tale iniţiator 1 Titlul proiectului/programului 2 3 Calitatea (iniţiator.fără finanţare .23.000 euro x x x European Socrates Comisia Europeană. regional.) . 24.BUCUREŞTI 5 6 7 Nr. 27 “Principesa Ileana” elevi 9 luni Scoală cu clasele I-VIII nr./Fax : 021. cadre didactice 1 Proiect/program O şansa pentru comunitatea noastră . 62 . Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Scoală. Bucureşti Elevi din grupuri dezavantajate 12 luni CNB ‘G.cmbrae. colaborator) Tipul (local.ro Scoală pt. diriginţi 9 luni elevi. Teoretic D. părinţi.23.fără finanţare . naţional. european) Finanţare .000 euro 4 5 6 7 Nr. COSBUC » CLS XIU2 30 ELEVI 9 Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. consiliul local etc.finanţare externă (fonduri EU) local local local V V V V 4 5 Loc de desfăşurare 6 7 Nr. Lic. participant. profesori 9 luni Scoală cu clasele I-VIII nr. european) Finanţare . Crt. 62 Scoală cu clasele I-VIII nr. 20.305.finanţare externă (fonduri EU) Proiect/program Salvaţi Copiii . preşcolari. Cercetării. hipoacuzici. sectorul 2 Proiect/program Tel. Scoală cu cls IVIII nr.cmbrae@rdsmail. VII. profesori 1 sapt din decembrie Proiect/program Proiect/program Str.) .98 . colaborator) Tipul (local. 1 2 3 Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Mun. 62 elevi. participant.finanţare internă (şcoală.

parinti. părinţi 24 luni Proiect/program -Salvati Copiii „Dreptul copiilor la educatie” initiator local x Calitatea (initiator.cmbrae. consiliul local etc.98 . cadre didactice Proiect/program « Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea facilitarii lor pe 1 Titulul proiectului/programului www.) . naţional. 23 Prescolari.finanţare internă (şcoală.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. 1 Ciolpani Liceul « Al. Rosetti« Vidra Părinţii Elevii V – VII 36 Proiect/program Comenius « Overcoming xenophobia » partener european Fonduri EU Şcoala nr.23.finanţare internă (şcoală.parinti. Crt GRADINITA Nr. naţional.) . Crt 1 2 3 4 Fonduri EU Cluj Bucureşti Consilierii şcolari Elevii 36 Proiect/program Comenius « Healthy mind in a healthy body » partener european Fonduri EEA Grands Şcoala nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Descrierea proiectului/programului participant local x 5 6 Nr.305. sectorul 2 Tel. Crt. consiliul local etc.ro office. 36 Bucureşti. consiliul local etc) .finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Proiect POSTDRU 36217 Participant Naţional Proiect „Eu şi copilul meu” RO 0047 Participant / colaborator Regional Proiect POSTDRU 61460 Participant / colaborator Regional 5 6 7 Nr. regional. european) Finanţare .23.fara finantare . regional.fără finanţare . colaborator) Tipul (local. 71 Elevi în situaţii de risc 36 Proiect/program 1-2-3. participant.011 031./Fax : 021.ro Str. european) Finanţare . european) Finantare . participant.Ministerul Educaţiei. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .fără finanţare .Let’s gopromovarea unui stil de viata sănătos Partener European X Scoală 85 elevi 24 luni Proiect/program Proiect de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educaţie raţionalemotivă initiator local fara finantare GRĂDINIŢA NR. 12 „ALBINUŢA” Preşcolarii grupelor pregătitoare Proiect/program Proiect Comenius : « Eco-Art » X Scoală 26 elevi 24 luni Proiect/program Salvati Copiii „Invatam sa daruim” X Scoală 85 Elevi.56.cmbrae@rdsmail. 1 2 3 4 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local. participant. regional. Heliade între vii Nr. colaborator) Tipul (local.BUCUREŞTI 1 2 3 4 Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. Cercetării. cadre didactice Proiect/program « Tinerii in pragul vietii » GRADINITA Nr. naţional.finantare interna (scoala. 23 Prescolari.

naţional. Crt 1 Calitatea (initiator. colaborator) Tipul (local. 2 3 4 5 6 7 Nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finantare interna (scoala. consiliul local etc) .cmbrae./Fax : 021. european) Finantare .011 031.finantare interna (scoala. Cercetării. consiliul local etc) . participant.fara finantare .. naţional.23. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc) .cadre didactice Elevi.23. participant.ro Tel. regional. regional. european) Finantare .BUCUREŞTI 2 3 4 5 6 7 Nr. regional. european) Finantare .fara finantare .fara finantare .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) participant national coordonator local participant international x Surse extrabugetare x Elevi.cmbrae@rdsmail. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.305.ro office.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului colaborator european Initiator national piata muncii » Colaborator european scoala externa 11 parteneri Elevi/cadre didactice 3 ani Proiect /program Proiect/ program Proiect educational national . Crt Calitatea (initiator. Crt Calitatea (initiator. sectorul 2 finantare externa liceu adolescentii 24 luni Proiect/program Ccponline finantare externa comunitate cadre didactice 24 luni Proiect/program Rezolvarea conflictelor www. participant.finantare interna (scoala.cadre didactice 9 Proiect/program x Elevi.De la inima la inima" coordonator national scoala Elevi/cadre didactice 1 an Proiect/ program Reinventeaza-ti cariera ! extern scoala Elevi/cadre didactice 2013 Proiect/ program Positive ThinKing Training PoTrain 1 Titulul proiectului/programului „Tinerii împotriva violenţei”.56.parinti 6 Proiect/program x Primaria sector 1 Elevi.98 .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului colaborator national participant municipal finantare externa liceu adolescentii 48 de luni Proiect/program IntelTech – Instruire în societatea cunoaşterii Str. naţional. colaborator) Tipul (local.Ministerul Educaţiei.cadre didactice 24 Proiect/program Descrierea proiectului/programului 1 Titulul proiectului/programului “HELP – PENTRU O VIATA FARA TUTUN” “Tineri in Europa – Un Program de Prevenire Primara a Consumului de Droguri colaborator european “Tinerii impotriva violentei” 2 3 4 5 6 7 Nr.

finantare interna (scoala.ro office. colaborator) Tipul (local. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . regional. participant.finantare interna (scoala. prin implementarea standardelor de referinţă participant Proiect naţional Unitatea şcolară Elevi clasele V-VIII 2 luni Tehnici de Comunicare . consiliul local etc) . naţional. Heliade între vii Nr.305. profesori. 36 Bucureşti.fara finantare . naţional.98 . participant.JAR 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator. consiliul local etc) . european) Finantare . parinti oct.2010 – mai 2011 liceu elevi. european) Finantare .23.23. regional.ro Str.cmbrae. colaborator) Tipul (local. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. consiliul local etc) .Ministerul Educaţiei.cmbrae@rdsmail. Cercetării. naţional. participant.011 031.56.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant Proiect naţional Colaborator Local Fara 5 X Bucureşti/ în centre de formare din teritoriu Cadre didactice şi manageri din învăţământul preuniversitar Proiect/program Discriminarea de gen initiator local * 6 Grup tinta X Bucureşti/ în centre de formare din teritoriu Cadre didactice şi manageri din învăţământul preuniversitar Proiect/program Spune NU drogurilor ! initiator local * Liceu Elevii clasei a IX Nr.BUCUREŞTI prin comunicarea asertivă 2 3 4 5 6 7 Calitatea (initiator. 2010 – iunie 2010 liceu elevi noiembrie 2010 – mai 2011 www. european) Finantare .fara finantare .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Proiect/program Program OSP initiator local * liceu elevi si profesori nov.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Participant Naţional Participant Naţional Iniţiator local Fără finanţare X Col Ec «Hermes » Elevi cls X-XII 12 luni Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar X Col Ec « Hermes » Elevi cls IX-XIII 6 luni Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România.fara finantare ./Fax : 021. colaborator) Tipul (local.finantare interna (scoala. regional. sectorul 2 Tel.

european) Finantare . aVIIIa .305. european) Finantare . sectorul 2 Sc.fara finantare .finantare interna (scoala.20 Elevii si parintii decembrie Proiect/program Junior Achievement .finantare externa (fonduri EU) 5 6 Loc de desfasurare Grup tinta www.94 Elevii claselor terminale 7 luni Scoala nr. 81/ Gradinita 161 Prescolari grupa mare si pregatitoare 8 luni Proiect/program Saptamana educatiei permanente 6-12 decembrie “Festivalul National al Sanselor Tale” initiator 1 Titulul proiectului/programului « Alege-ti scoala » Project Citizen 2 3 4 Calitatea (initiator..23. consiliul local etc) .cmbrae@rdsmail.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) initiator Fara finantare Fara finantare Fara finantare Scoala Nr. regional. naţional. naţional. 81 elevii clasei a VIIIa B 6 luni Proiect/program Program de management al comportamentu-lui antisocial An scolar 2011 5 6 7 Nr./Fax : 021. consiliul local etc) .011 031. Crt 1 2 3 Calitatea (initiator. Succesul si economia’’-OSP colaborator local Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Proiect/program . colaborator) Tipul (local.20 elevii Octombrie-iunie Scoala Nr. Crt Descrierea proiectului/programului Proiect/program Proiect/program Proiect/program „Si noi vom fi scolari” parteneriat Scoala nr.98 finantare externa (fonduri EU) Sc.23. naţional. participant. Cercetării. 75/86 Tel. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finantare interna (scoala.finantare interna (scoala.56. consiliul local etc) .ro Sinaia Cadre did. 81. regional. 75 Str.20 Elevii clasei a III-a B Februarie-iunie Proiect/program Scoala Nr. 75/86 Cls. Heliade între vii Nr.cmbrae. 36 Bucureşti. participant. Sc.ro office. regional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Initiator Local X participant international X Scoala nr.Gradinita 161 initiator local Scoala nr. colaborator) Tipul (local. Sa ne cunoastem’’ (team building) initiator local Fara finantare Scoala parintilor initiator local Fara finantare 4 Calitatea (initiator.fara finantare .Ministerul Educaţiei. Crt Proiect/program Program de combaterea violentei « Strategii de prevenirea violentei in scoala” Anul scolar 2010-2011 Parteneriat “Salvati Copiii” initiator 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr. european) Finantare . colaborator) Tipul (local.fara finantare . participant..BUCUREŞTI Nr.

regional. sectorul 2 5 6 7 Nr.fara finantare .ro office.Ministerul Educaţiei. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . diriginti Proiect/program Tineri impotriva violentei.56. colaborator) Tipul (local.23. Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.fara finantare .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.305. consiliul local etc) . participant. regional. naţional./Fax : 021. naţional.98 .cmbrae@rdsmail. Crt 1 Sc. parinti.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) 2 zile Proiect/program Prevenirea violentei in scoala initiator 3 luni Proiect/program Autocunoastere si dezvoltare personala initiator 3 luni Proiect/program Comunicare si relationare initiator x x x Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Eco Scoala Particpant european fara Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Patrula Eco Participant european fara Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Project Citizen participant international x Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.82 Elevii scolii 6 luni Proiect/program proiectul Comenius – Discover Europe trough story Str.89 elevi. Crt 1 2 3 4 Scoala 112 si imprejurimi Elevii scolii 10 Proiect/program Violenta la adolescenti colaborator local x Scoala 112 si imprejurimi Elevii V-VIII 9 Proiect/program A doua sansa colaborator european Scoala nr 200 28 elevi-cl a VIIa 5 Proiect/program Tinta mea-liceul ( editia a IIIa) colaborator local da Scoala nr. european) Finantare . naţional. consiliul local etc) .finantare interna (scoala.011 031. colaborator) Tipul (local. european) Finantare . Nr. consiliul local etc) .Salvati copiii www. Cercetării.23.ro Tel. european) Finantare . participant.BUCUREŞTI 7 Nr.fara finantare . Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.finantare interna (scoala.finantare interna (scoala.cmbrae. 95 Comunitatea romilor 12 Proiect/program Economia si succesul Scoala cu clasele IVIII NR. participant.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local. regional.

participant.finantare interna (scoala. naţional. regional. regional.ro Proiect/program Program de consiliere Proiect/program Project Citizen Proiect/program „Si noi vom fi scolari” Str.98 .VII C ) 25 elevi(cls VIII B ) 12 luni Proiect/program Noi in Europa Junior colaborator naţional Proiect/program Educaţie pentru sănătate A. Cercetării.VI B.011 031.Turcia. Daruind vei dobandi’’ participant.305. european) Finantare . 75/86 actiune 12 XII 2010 Proiect/program Toţi suntem copii. 5 6 7 Nr. european) Finantare . Crt 1 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.. european) Finantare . 36 Bucureşti.23. colaborare cu Asociatia . colaborator) Tipul (local.BUCUREŞTI 2 3 4 5 Calitatea (initiator.fara finantare . Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului www.56.finantare interna (scoala. regional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) european european da Scoala 149 Elevii claselor a VII si a VIII ….23. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. Pasare de nea’’Patriarhia Romana 2 Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant europen Participant local * Participant.F. participant.cmbrae@rdsmail.finantare interna (scoala. Crt 1 da Hotel Euro hotels( Polizu) Elevii VII.S. consiliul local etc) . Salvati Copiii . participant naţional x Junior Şcoala 92 Clasa a Va 5 luni Proiect/program Opinia copiilor privin respectarea drepturilor lor Şcoala 92 Clasa a Va 2 luni Proiect/program Şcoala 92 Elevii claselor I-VIII 1 lună Proiect/program Photovoice.ro office. colaborator) Tipul (local.cadre didactice . consiliul local etc) .E.fara finantare . colaborator) participant participant 3 4 Tipul (local..Romania tara coordonatoare. consiliul local etc) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . naţional.colaborator 6 Grup tinta 7 Nr. naţional./Fax : 021.Ministerul Educaţiei.fara finantare . participant.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului * Scoala 87 Elevi.XII/ Scoala 149 … Sc.cmbrae. sectorul 2 Tel.tari implicate Italia.Spania 24 luni Proiect/program Eno Tree Planting Day participant european x Scoala 87 Scoala 87 81 elevi(cls V B. Heliade între vii Nr.

Teoretic « Dante Alighieri » Planeta adolescentei Proiectul inițiat de Centru de prevenire a tentativelor de suicid.D Nenitescu M.Colegiul Matei Basarab Cultura organizațională Proiect ISMB – Colegiul Matei Basarab Planeta adolescentei . 81/ Gradinita 161 Prescolari grupa mare si pregatitoare 8 luni Tipul x 5 6 7 Nr.fara finantare .Liceul Teoretic Nichita Stanescu « Prevenirea consumului de droguri si etnobotanice » O sansa pentru comunitatea noastra.S www.98 7 luni 1 luna 1 an 2 ani « Pulberi de vis« . sectorul 2 .A.Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” Destine creatoare romanesti Gr. 81 elevii clasei a VIIIa B 6 luni Gradiniţă Educatoare Tot anul octombrie-iunie 9 luni Durata Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului „Ancorele carierei” -Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” „Învăţarea eficientă”.011 031. »Dragomir Hurmuzescu” « Decide-ti cariera ! » . »Dragomir Hurmuzescu” « Prevenirea agresivitatii si abandonului scolar » .finantare interna (scoala.S. local Fara finantare X Scoala nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . european) Finantare .305. regional.Grup Scolar N.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) parentala « Sa construim impreuna cei 7 ani de acasa » initiator parteneriat Scoala nr.BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator.23.SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA « NICOLAE KRETZULESCU calitatea Iniţiator Iniţiator Iniţiator initiator initiator initiator initiator Colaborator colaborator participat Local Local Local National local local local Local local regional 1 luna 1 luna si jumatate 2 luni 7 luni 7 luni 9 luni 2 luni 9 luni 7 luni participant regional participant colaborator participant Participant local local European Finantare externa European finantare externa Tel. naţional.Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” „Motivaţia învăţării”.ro office. 81Gradinita 161 participant international initiator local Pentru suflet de copil participant. participant.Gr. 36 Bucureşti.( editia a IIIa) SNAC lic.160 « Soarelui » parintii Scoala nr.ro Str.cmbrae@rdsmail.Spitalul Obregia Proiect ISMB . Heliade între vii Nr.23./Fax : 021.Sc. Cercetării.cmbrae.Sc. consiliul local etc) .Ministerul Educaţiei. Teclu Teaching Accros EuropeColegiul Tehnic « C.56. colaborator) Tipul (local. Crt Gr.

fara finantare . de Metrologie Clasele a IX-a 8 Lic.305.ro office. şcoala Şcoala Elevii claselor XI şi XII 9 luni Finanţare internă. naţional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programul ui Titulul proiectului/programul www.finantare interna (scoala. Cercetării. colaborator) Tipul (local. XIG.23. consiliul local etc) . regional. participant. 36 Bucureşti. regional. consiliul local etc) . participant.fara finantare .finantare interna (scoala.fara finantare . profesori.cmbrae. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc) . X-G.23. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Program de Orientare Lic. naţional. colaborator) Tipul (local.011 031.cmbrae@rdsmail.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Titulul proiectului/programului Tinerii împotriva violenţei « Alege să fii calm » Colaborator Naţional Reinventează-ţi cariera Iniţiator Şcoala emoţiilor Paşi spre succes Iniţiator Iniţiator Finanţare externă Şcoala Elevii. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Si copiii au drepturi Tel. naţional. şcoala Şcoala Elevii claselor IX-G. profesorii. comunitate 24 luni « Prevenirea comportamentului violent in scoala » « Prevenirea consumului de droguri » colaborator local « A invata sa inveti prin educatia intre egali » 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr. Cr t 1 Calitatea (initiator. Heliade între vii Nr. participant. european) Finantare . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . european) Finantare .Augsborg elevi. regional. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Formarea Caracterului Proiect/progra m Copilul meu in perioada Proiect/progra m Grundtvig Str.finantare interna (scoala.BUCUREŞTI 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Calitatea (initiator. european) Finantare . sectorul 2 .56.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) ‘Cum sa devenim’ « Sunt cetatean – Imi cunosc drepturile » Language acquisition through music.98 Lic. XII-G 9 luni 9 luni Calitatea (initiator.ro initiator local colaborator local colaborator european x x x SUA prin ASIS Lic. părinţii 9 luni Finanţare internă. şcoala Şcoala Elevii claselor IX Finanţare internă./Fax : 021.Ministerul Educaţiei.Comenius 1 bilateral coordonator european UE Bucuresti.

Romania Elevi. regional. profesori 12 luni/5 luni Elevi. european) Finantare .cmbrae@rdsmail.115 Romania. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . colaborator) Tipul (local. Polonia. prescolari Elevii Scolii Nr. profesori 12 luni 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local.ro Str. Sect./Fax : 021. profesori Scoala. Belgia.ro office. participant. Comisia Europeana Saptamana Educatiei Globale VoluntarIRSCA.finantare interna (scoala. sectorul 2 Tel. Muzeu 5 Loc de desfasurare 6 7 Nr. Turcia.fara finantare . parinti. Crt Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Elevi. Anglia. Turcia. consiliul local etc) .56.126+NR. regional. profesori. naţional. Cercetării.BUCUREŞTI ui 2 3 Calitatea (initiator.132 Clasa a VIII-a 2010-2011 Scoala nr.finantare externa (fonduri EU) Scolara si Profesionala Initiator local pubertatii initiator local colaborator initiator local initiator national x x x x 4 x Scoala Nr.03.128 24 luni 12 luni 1 saptamana 1 Titulul proiectului/programului Cariera . coordonator national <<Festivalul Sanselor Tale>> Participant.6 www. european) Finantare . Heliade între vii Nr. Crt 1 Scoala fara violenta (2 persoane) initiator municipal 2 3 Comenius « Marca patrimoniului european« participant european Comenius Initaiator si participant european << Sa citim pentru Mileniul III>> (2 persoane) Participant . Polonia x Scoala. 36 Bucureşti.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.130/ Scoala Nr. Gradinite Scoala. Anglia.finantare interna (scoala.cmbrae. consiliul local etc) .Ministerul Educaţiei. naţional.305. parinti.intre optiune si realizare profesionala Dezvoltarea Abilitatilor Psiho-sociale ale animatorilor prin metodologia European Action on Drugs. mobilitatiUngaria.139 Clasa a VI-a B si C 12 luni Scoala Nr.98 .23. comunitatea locala 24 luni Elevi. coordonator national x x x 4 x Scoala Nr.130 Elevi. participant.141 Elevii cu CES 15-17.2 + Nr.124 Clasa a VI-a 5 luni Scoala Nr.011 031.2011 Scoala Nr.23.fara finantare .126 + NR.

colaborator) Tipul (local. Cercetării.305. regional. prevenire www.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta initiator local MGS. NR. Move asistent proiect regional participant european participant national x x x x SC.2010prezent / Decembrie 2010-Testarea NPQ(partea I) 5 6 1 luna 7 Durata (in luni) Situatia cazurilor de agresivitate/violenta şcolară Numar cazuri de agresivitate/violenta identificate la nivelul unitatii scolare Numar de elevi consiliati individual Numar de elevi consiliati in grup Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor identificati avand comportamente violente) Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere 1361 1018 3672 612 815 Activitati de prevenire a consumului de substante ilegale si a produselor etnobotanice Număr subiecţi consiliaţi individual 326 481 Numar acţivitati de informare.23./Fax : 021.98 . NR. participant. 36 Bucureşti.cmbrae. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .parinti Clasa a VIII-a 4 luni Bucuresti Animatori si copii de varste diferite 2011 x Bucuresti Copii.ro Str.fara finantare . 2 + SC. sectorul 2 Tel. consiliul local etc) . Adolescenti Februarieiunie 2011 Gradinita Prescolari x Scoala Nr. naţional.cmbrae@rdsmail. Heliade între vii Nr.23.155 Elevii supradotati 01. 115 Elevi . european) Finantare .finantare interna (scoala. Terre des Hommes.56.ro office.011 031.Ministerul Educaţiei.BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator.