CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

RAPORT DE ACTIVITATE An şcolar 2010 – 2011 semestrul I
CENTRALIZATOR BUCUREŞTI

2011

www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2010 - 2011 SEMESTRUL I TOTAL BUCURESTI

Tipul activităţii de consiliere

Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică (CAPp)

Elevi

Părinţi

Profesori

Consiliere individuală Consiliere de grup în CAPp (număr de grupuri)
N r cr t Activitati desfasurate conform Registrului de activitati de la cabinetul de asistenta psihopedagogica A. Informare si consiliere

7012 2029

3033 1048

1887 211

Indicatori de performanta Beneficiari ELEVI Nr. elevilor consiliati in cadrul grupurilor PĂRINŢI Nr. parinti consiliati individua l 1366 Nr. parinti consiliati in cadrul grupurilor PROFESORI Nr. profesori consiliati individual

Nr. elevilor consiliati individual

Nr. profesori consiliati in cadrul grupurilor 544 456

1

2

3

1. Cunoastere si 4925 21383 3541 753 autocunoastere 2. Adaptarea 3183 8773 1535 4570 868 elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii 1096 4909 598 2021 708 la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare 4. Optimizarea 2969 7723 1457 4333 969 relatiei elevi-parintiprofesori 5. Stil de viata 1584 8262 639 2425 299 sanatos 6. Prevenirea 2213 11919 1024 3651 718 comportamentelor agresive 7. Consecintele 803 2736 362 921 324 abandonului scolar Intalniri metodice : Nr. participari - la nivel de sector - la nivel de municipiu Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii: a) ca organizator 1. Studiu OSP- 32 2. Identificarea stilului de învăţare al elevilor - 3 3. Identificare nevoilor beneficiarilor (septembrie 2010) 3. Stil de viata sanatos (droguri) 3 4. « Simbolistica numelui in consiliere » - studiu la nivel de scoala
www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2 Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

867

822

310 691

263

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

b) ca participant

5. Studii de caz pe domeniul comportamentelor problematice ale adolescentilor. 6. Combaterea absenteismului 7. Studiu la nivel de scoala, in calitate de coordonator, pe tema evaluarii si comunicarii notelor elevilor. 8. Studiu realizat in cadrul comisiei de calitate. 9. Elaborare de chestionar de satisfactie pentru elevii clasei a Va. Interpretare si prelucrare date. 10. Elaborare chestionar pe stil de viata sanatos in cadrul programului Eco- scoala. Aplicare si interpretare date. 11. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor directi – audit intern SMC (prelucrare şi interpretare a circa 200 de chestionare) 12. Elaborarea unui nou chestionar privind satisfacţia beneficiarilor direcţi în ceea ce priveşte evaluarea şcolară (în vederea aplicării lui, în cadrul unui studiu, în semestrul II) 13. Studiu Diferente de gen in vizionarea programelor TV violente 14. Implicarea parintilor in educatia copiilor prescolari (la nivelul institutiei scolare) 15.Studiu asupra nevoilor de dezvoltare instituţionala (scoală)/ analiza a nevoilor elevilor/ cadrelor didactice 16. Studiu la nivel de scoală « First Aid » 17.Climatul organizational 18.Modul de petrecere al timpului liber la 16 ani 19.Respectarea regulamentului scolar ( ptr profesori) 20.Initierea sondaj « Dezvoltarea personala la prescolari » (esantion parinti si educatoare ) 21.Studiu privind nevoile parintilor in cadrul programului de consiliere parentala 22.Studiu privind temperamentul copiilor aplicat parintilor si educatoarelor, 23.Studiu privind cunoasterea copilului de catre parinte 24.Raspunsurile părinţilor la refuzul de a mânca al copiilor preşcolari 25.Studiu violenta 26.Studiu aplicat in scoala pentru a identifica nevoile elevilor clasei a VII-VIII-1 27.Studiu privind abandonul scolar la nivelul clasei a VIII-a-1 28.Studiu privind comportamentul agresiv in colectivul de elevi ai clasei a III-a B-1 29.Studiu privind stilul de viata al preadolescententilor, aplicat clasri a VIII-a B-1 30.Studiu privind evaluarea calitatii educatiei in scoala-la cererea directiunii-1 31.Studiu privind maturitatea intelectuala a copiilor de clasa I-1 32.Studiu pentru determinarea stilurilor de invatare – clasa a VI-a; 33.Divort – scoala; 34.Chestionar de nevoi-pregatirea profesionala a cadrelor didactice care predau optionalul de limba straina in gradinitele din sectorul 5 (1 persoana) 35.Studiu realizat de Cognitrom in cadrul proiectului POS-DRU 36.Manifestarea agresivitatii la elevii claselor gimnaziale 1.Proiectul MOVE, Terre des hommes : analiza a beneficiarilor metodologiei asupra animatorilor, cat si a copiilor ce sunt implicati in jocuri psiho-sociale (2 persoane); 2.Aplicare de chestionare pentru cadre didactice, parinti, directori, inspectori. » Managementul calitatii in institutiile prescolare » - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei/Scoala Doctorala – gradinite din Bucuresti si Ramnicu Valcea/ 3. Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant tehnic pe piata muncii- CMBRAE 4. Dezvoltarea abilitatilor de gandire logico-matematica- participare prin chestionare elevi cls. IX si a X a- doctorand Duta Nicoleta 4. Studiul OSP pentru clasele a VIII-a- CMBRAE 5. “Nivel de trai –abandon scolar” CMBRAE 6. Cercetarea Culturii Organizationale – cercetare organizată de către CODECS împreună cu ISMB 7.Evaluarea unor elevi cu ajutorul Scalei de evaluare a tulburarilor din adolescenta(APS-SF) 8.Situatii de risc ale schimbarilor produse la nivelul examenului de bacalaureat -clasele a XII9.Aplicarea Instrumentului ASEBA ; parteneri : ISMB ;Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. „Alexandru Obregia”; Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie 10. Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale CMBRAE 11.Deficiente de invatare –Salvati Copiii

www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.011 031.305.56.98

11.11. ASIS 6 ore 4 a) cursuri de formare/perfectionar e Asistent formator Societatea de Psihoterapie Experienţială din România 22 ianuarie 2011 4 ore Formator Formator Formator Euro 26 Euro 26 ANST Formare in psihoterapia adleriana .cmbrae.98 . Nr. Univ.. 55 Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Universitatea Politehnica Bucuresti CCD Bucuresti Salvati CopiiiCentrul de Educatie Emotionala si 20-23 sept 2010 17-18 oct 2010 Noiembrie 2010/ decembrie 2010 2010-2011 - - 2010 Ianuarie 2011 Ianuariefebruarie 2011 Decembrieianuarie Octombrie 2010 10 credite - 30 credite 30 de ore 4 ore www.ro Str. Cercetării./Fax : 021.Psihodiagnostic’’ Gradul I Participant Participant Participant Curs de mentor Participant Competente avansate de Consiliere Tulburari de invatare Formator Participant Institutul de Psihologie Adleriana Sc.BUCUREŞTI Activitati cu continut metodicostiintific Denumire Bazele Telelucrului Diagnoza.56.cmbrae@rdsmail. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .Politehnică Cognitrom Perioada 4 luni 2.23.2011 Ianuariefebruarie 2011 Noiembriedecembrie Noiembrie 15 septembrie - Participant Asociatia 10+ - Teaching Across Europe Incluziunea sociala si consilierea in cariera Curs de orientare si planificare in cariera pentru elevi « Orient Express » Grup de formare si supervizare în consiliere şi psihoterapie experienţială a unificării centrată pe copil.01. 36 Bucureşti.011 031. preventie si interventie in anxietate Utilizarea instrumentelor TIC in evaluarea si promovarea sanatatii mintale la adolescenti Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor Curs de mentorat Calitatea de : formator/ participant Participant Participant Institutia organizatoare CTANM. sectorul 2 Tel. Ore /credite 16 module - Participant Cognitrom 3. Heliade între vii Nr. adult.2010 Nr.305. cuplu şi familie Management de proiect Dezvoltare personala Lucru in echipa Participant Participant Participant CCD NBCC Asociatia Young Goldfish .ro office.2010 - Participant FDSC 1416.Ministerul Educaţiei.23.

.ro office.011 031. 36 Bucureşti../ 25 credite Deprinderi pentru dezvoltarea caracterului Educatie timpurie Tulburarile prin deficit atentional si comportament disruptiv.E..cmbrae.Abordari bazate pe proiecte’’ 3.02.. Competente pentru succes in viata’’.2010 45 de ore 25 credite 6 ore Participant - - Str.C.cmbrae@rdsmail.Tineri in pragul vietii’’ .2011 - 90 de ore 25 credite - 200 ore Supervizare psihoterapie experientiala Curs ECDL Intel Teach “Instruirea pentru o societate a cunoaşterii” Participant Participant Participant Institutul Sper Centru ECDL Proiect POSDRU Beneficiar : M.Ministerul Educaţiei.305./POSDRU Curs formare Citizen Project Participant - Participant CCD Bucuresti Curs de formare in analiza Tranzactionala Participant (Trainee) Yorkshire Training Center . 1.98 . Fundatia Romania Pro-Culture MECTS ISMB Centrul de Consiliere pentru Parinti Salvati Copii Romania Org.11.BUCUREŞTI Testul CAS ++ Participant . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . I Teach Elements . Heliade între vii Nr. Cercetării.23...A.Romania Decembrie 2010 ianuarie 2011 Noiembriedecembrie 2010 Noiembriedecembrie 2010 Decembrie 2010 februarie 2011 17 – 18 ianuarie 2011 Lunar.C.10 2010 14 11 2010 24 ore 20 ore 60 ore 60 ore 60 de ore Participant ISE si iTeach .. sectorul 2 Tel.nov.2010 25. un subiect surmontabil (I) Copii cu ADHD www../Fax : 021.Introducere in eTweening’’ 2. incepand cu ianuarie 2010 permanent 08.Instruire in societatea cunoasterii.S Partrener : . Profesor european » COPE Curs Metodist perfectionare Participant CCD Participant Zece Plus Curs perfectionare ..2010 – 14.56. Salvati Copiii 8 module x 8 ore + 21 ore AI + 4 ore E.oct.ro Participant Participant Participant oct.T.S. PICE’’ Abordari bazate de proiecte Participant Participanti Comportamentala CID/ Colegiul Psihologilor din Romania/ Cognitrom Fundatia RoProcultura si CrossRoads International Programul ITeach 4 octombrie 2010 20 de ore 18 octombrie 2010 8 09 2010 22..2010 sep.23. SIVECO România S.

ro office. 5 credite Nov.10 2010 2531.ro participant participant Nov. Dec. adultului şi copilului Părinţi eficace Cursuri de parenting: „Învaţă să înţelegi copilul şi copilăria” Consultant in cariera Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant participant ZECE PLUS ZECE PLUS ZECE PLUS SC TTINI SMART IDEAS UTM CCD CCD CCD Societatea de Psihoterapie Experienţială Romana Parentime EventnessParentime Global Career Development Facilitator NBCC România Parentime APCAR .98 .Asociaţia de Psihologie a Copilului si Adolescentului din România APCAR .cmbrae@rdsmail. 5 credite Curs de mentor Anxietatea generalizată la copii si adolescenţi www.56.2010 20 ore 85 ore Metodist Invatamant primar educatie formala si nonformala Participant ISMB 2010-2011 ZECE PLUS Evaluator Formator Director Manager proiect Master Prementorat Mentor Drepturile omului si copilului Terapia experienţială a cuplului.Ministerul Educaţiei. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.Asociaţia de Psihologie a Copilului si Adolescentului din România Asoc. 2010 participant 8 ore .2010 Str. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Cercetării.23.BUCUREŞTI Cursuri de prim ajutor Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatatamentului preuniversitar Metodist Participant Absolvire Crucea Rosie ASE-FSE POSDRU Dec.10./Fax : 021. 2010 11-16.11. 2010 – Ian. de Psihologie a Copilului şi Adolescentului din Septnoiembrie 2010 Sept-noi. 2011 Scoală 07-12.305. 5 credite 5. 2010 Sept 2010 2010-2012 Sept 2010 12 Oct.2010 40 participant participant Decembrie participant Incluziunea sociala si consilierea in cariera E vorba despre copilărie „Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea de separare la copiii si adolescenţi” „Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea generalizata” Sept.23. 2010 Sept-noi. Dominou Craiova As.cmbrae.Ian 8 ore. 2010 Sept. sectorul 2 Tel.011 031. . 2010 noiembrie decembrie 240 ore participant participant participant Sept 2010 8 ore .-noi.

10 Noi.11. 2010 15-19 decembrie 2010 3-5.2011 Hotel IBIS 8 ore 20 04.2011 – 08.2010 Str. N. N.BUCUREŞTI Standarde de referinta Cursurile Masterului de „Consiliere scolara si dezvoltarea carierei” an 2 AL III-LEA CONGRES de psihiatrie a copilului si adolescentului / A VII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE MINTALĂ A COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI Bucureşti Curs Proiect Comenius BE-OK.07. ANPCDEFP Octombrie 2010prezent Partea I Septembrie prezent 04. coordonator internaíonal Formator C.2011 6-7 iulie 2010 15 ore. workshop-uri profesori. 36 Bucureşti./Fax : 021.011 031.Sect. SIVECO NBCC Romania 20 ore 89 ore 20 de ore de educaţie continuă 9-12 credite/luna ARTCC Septembrie 2010-Iunie 2011 participant participant participant participant fara lucrare IRSCA – Iss . 10 credite 40 ore participant participant Participant – viitor formator in supervizare participant IRSCAGifted Education. 2 zile C.Ministerul Educaţiei. Viteazul 2 zile participant Junior AchievementYoung Enterprise Institutul de Psihologie Psihoterapie Adleriană UNOPA şi 4h participant participant 18 – 19 Dec. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .ro participant participant România ARACIP Univ Bucuresti ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE A COPILULUI ŞI ADOLESCENTUL UI ŞI PROFESII ASOCIATE Ian 2011 2009-2011 12 ore 2-5 sept 10 participant Formator .2010febr.cmbrae. M. 09. Heliade între vii Nr.23. IS 6 METS. Cercetării. elevi Curs How to make good parents.23.7 Noi. părinți. 2010 Oct.305. Viteazul 3 .P. 2010 10 dec.ro office.cmbrae@rdsmail. 2010 7 .07. M.56.98 .E. sectorul 2 Tel. workshop-uri cu profesori "Organizational change Leading Dynamic Organizations" susţinut de Jorge Diener Îmbogăţirea şi optimizarea relaţiei de familie Consilierea socioprofesionala a persoanei seropozitive Formare in educatia de excelenta Intel Teach Curs ’’Metode si tehnici de supervizare in profesiil de sprijin’’ Curs ‘’ Terapie CognitivComportamentala ( adictii.R. interviu motivational)‘’ Facultatea de Arta Sacra din Bucuresti Curs – Testarea NP Supervizare in Terapie Exerentiala Comenius – Programul de invatare pe tot parcursul vietii Work-shop ’’Tinerii impotriva violentei’ www. 6 S.

15 dec 29 august – 2 septembrie 2010 10-11 decembrie 2010 13-14 ianuarie 2011 Curs online Formator Centrul Rromilor Amare Rromentza CCD-Bucureşti 28h Formator 13h Formator CCD-Bucureşti Asociatia Romana de Analiza 13h Sept 2009 Str.23. 2011 29.cmbrae@rdsmail.ro office.C.BUCUREŞTI Seminar ’’Incluziunea Sociala si Consilierea in Cariera’ Conferinta’’Metodologii pentru sustinerea copiilor cu dificultati de adaptare socio-scolara in procesul de educatie’’ Conferinta « Prioritati ale cercetarii doctorale in domeniul Stiintele Educatiei« Dezbaterea « Diversitate sociala.2010 100 ore participant Junior Achievement România 6 ore participant Junior Achievement România Fundaţia Romanian Children’s Appeal 3. Petrescu«.2010 M.2010 6 ore participant 1314.iunie 2011 22.01.cmbrae.2010feb.10.C. Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Noiembrie 2010.12. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Participant cu lucrare « Managementul Calitatii in Invatamantul Prescolar« participant participant formator CCD Bucuresti Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali Training Folosirea softurilor educaţionale în formarea competenţelor antreprenoriale Training Organizaţional changeLeading dynamic organizations Atelier de formare Informare şi sensibilizare HIV/ SIDA « Implementarea competentelor europene la disciplinele socioumane » Educaţie interculturală pentru preşcolarii din România Şcoala Incluziva Modulul „Evaluare” Şcoala Incluziva Modulul „Parteneriat şcoală-comunitate” Master Psihoterapie Experimentala www.T.23. tabu-uri publice si modele educationale « in cadrul seriei de dezbateri « Conferintele educatiei-XVI« Conferinta « Between Success and Challenges – The Finnish Educational System and Teacher Education« Inspectia Scolara Participant fara lucrare Participant fara lucrare NBCC Romania NBCC Romania Institutul Francez 6 noiembrie 2010 26.011 031. Heliade între vii Nr.S.12.2010 03.11.09. 36 Bucureşti. Cercetării.56.CONPIROM Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Biblioteca Pedagogica Nationala « I.98 .2010 13.2010 11.ro participant BNS .Ed .10.11.Ministerul Educaţiei. sectorul 2 Tel.305.2011 20 ore Participant Proiect pilot ISE 20 oct./Fax : 021.

01. 2010 participant 20 ore Denumire Sesiune de comunicări ştiinţifice org. conferinte Calitatea de : participan t cu lucrare participan t fara lucrare .Sect.23.305. elevi.cu lucrare Titlul lucrarii Locul desfasurarii Data .11.ro office..2011 8 ore 2-5 sept. 6 Fundaţia Romanian Children’s Appeal 17 oct 2010 Ianuarieiunie 2011 26. în cadrul Târgului Firmelor de Exerciţiu Seminar Tineri împotriva violenţei b)seminarii. Cercetării.09. 36 Bucureşti. părinţi’’ Conferinta Euroguidance Invatare pe tot parcursul Vietii participant fara lucrare - Hotel Confort Traian ISE Participanti Conferinta Prioritati ale scolii doctorale Participant cu lucrare Proceduri de lucru în abordarea consilierii scolare a copiilor cu cerinte educationale speciale Absenteismul scolar(rezultate partiale) 24. Heliade între vii Nr./Fax : 021.BUCUREŞTI Unificatoare Formare profesori DIU – Modul Deschide-ti mintea pentru lume Curs Management Educational Curs ’’ Softul Educational in Predarea Matematicii Curs – Testarea NPQ Congresul de psihiatrie a copilului si adolescentului Atelier de formare Informare şi sensibilizare HIV/ SIDA Tranzactionala participant Participant prticipant Societatea Romana de Crucea Rosie CCD IRSCA – Iss . simpozioane.cmbrae.ro Participant cu lucrare Dirigintele si consilierul scolar in clarifiicare si sustinerea valorilor elevilor Impactul prezentarilor audio- Facultatea de psihologie si Stiinte ale Educatiei Alba Iulia septembrie 2010 Octombrie 2010 Politehnica Bucuresti 29 octombrie Str.56.011 031. Combaterea violenţei în şcoli -o mai bună comunicare între şcoală. 6+ CCD C-TA IRSCA-Iss .23.Ministerul Educaţiei.cmbrae@rdsmail. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . sectorul 2 Tel.Sect. Kiriţescu Bucureşti 10 dec 2010 7 dec 2010 7 decembrie Seminarul .98 . 2010 Conferinta Eucatia din perspectiva valorilor Participant cu lucrare Conferinta Educatia sub impactul valorilor media www.2010 280 ore/ 90 credite 10 ore participant participant Partea I Rinn Grand Hotel 1314.fără lucrare Studiu privind opţiunile şcolare şi profesioale ale elevilor din clasele a XIIa - Liceul Economic Costin C.

Cuza » Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Hotel President 25. Abordarea educaţiei incluzive în şcoli’’ . Internationala . Heliade între vii Nr.11.ro office. 2011 18-21 noiembrie 2010 .Voluntary woek from desire to active involvment’’ CY @ter » » 05.Ministerul Educaţiei.. I.23.0 Skills by learning in family environment Conf. 36 Bucureşti.01.11.2010 - Octombrie 2010 International Conf Web 2..Voluntariat in EU’’ Conferinta Efectele cancerului la copii Participant fara lucrare Hotel President Asociatia Pavel 23. 2010 Simpozionul municipal de comunicari stiintifice Conferinţa internaţională «Psihologia şi realităţile lunii contemporane» Participant cu lucrare Participant cu lucrare Rolul psihologiei in dezvoltarea constiintei de cetatean european Când copiii abuzează Liceul Teoretic Al.ro Participant fara lucrare Participant fara lucrare - Bucuresti 8 octombrie 2010 5 octombrie 2010 - Bucuresti Participant ./Fax : 021.. Proiectul tematic-si Busteni Dec 2010 16 12 2010 Str...23. Cercetării.Dialogue with EU’’ Cu lucrare .2010 Cu lucrare . – nov.09.98 .. 2010 Conferinta Eucatia din perspectiva valorilor Participant cu lucrare Conferinta Educatia sub impactul valorilor media Participant cu lucrare Conecteaza-te la comunitate Participant Dirigintele si consilierul scolar in clarifiicare si sustinerea valorilor elevilor Impactul prezentarilor audiovideo in invatarea scolara Educatia nonformala Facultatea de psihologie si Stiinte ale Educatiei Alba Iulia septembrie 2010 Octombrie 2010 Politehnica Bucuresti 29 octombrie Colegiul Tehnic Gh. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .BUCUREŞTI Conferinta Euroguidance Invatare pe tot parcursul Vietii Participanti Conferinta Prioritati ale scolii doctorale Participant cu lucrare video in invatarea scolara Proceduri de lucru în abordarea consilierii scolare a copiilor cu cerinte educationale speciale Absenteismul scolar(rezultate partiale) ISE 24. Asachi Oct. Dialoguri interculturale…Programu l .cmbrae.305.011 031.56. Armonia naturii Simpozion . sectorul 2 Tel. Europe for Citizens Simpozion Internat ..Scoala www..cmbrae@rdsmail.

risc major al copiilor ce provin din grupuri dezavantajate.23.ro Participant cu lucrare Participant cu lucrare « Dezvoltarea abilitatilor socioemotionale la copiii de varsta prescolara » « Necesitatea unui altfel de parteneriat comunitate-scoalafamilie » Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii Gh. sect. 3 …Let’s go”.. Airinei Institutul Francez Bucuresti (Fundatia Copii in Dificultat proiecd POSDRU Gradinita 41.cmbrae@rdsmail.10. Cercetării. Sadoveanu Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Hotel Phoenicia 12 noiembrie 2010 29 octombrie 2010 25 noiembrie 2010 Participant Participant - Snagov Predeal 1 decembrie 2010 12-18 decembrie 2010 16 decembrie 2010 Participant fara lucrare - Hotel Royal Participant - Metodologii pentru sustinerea copiilor cu dificultati de adaptare socio-scolara in procesul de educatie Participant fara lucrare _ Cerc pedagogic : « Abilitatile socioemotionale la copiii de varsta prescolara » Simpozion international : « Pregatirea si integrarea socio-profesionala a tinerilor dezavantajati » Conferinta nationala de sanatate mentala a copilului si adolescentului ADHD – exista solutii Conferinta modelul educational finlandez www.98 01.Ministerul Educaţiei.2010 Str.10 2010 25-31.011 031.2. 6 10 decembrie 2010 26 noiembrie 2010 24 noiembrie 2010 6 octombrie 2010 Participant fara lucrare Bucuresti 2-5 septembrie 2010 Participant fara lucrare Participare Bucuresti CCD Universitatea Scoala si gradinita Tel.305.23. sectorul 2 . Heliade între vii Nr.2010 11-16./Fax : 021.56. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Abandonul şcolar .BUCUREŞTI Arborilor’’ Seminar Sand-play therapy Seminar Constelatii familiale Participant fara lucrare Participant fara lucrare educatia ecologica » - - Conferinţa de lansare a proiectului “1.ro office.10. 36 Bucureşti.experienţe şi bune practci din alte state UE ’’ Agresivitatea si rolul ei in perpetuarea speciei umane Participant - Bucuresti Biblioteca M.promovarea unui stil de viata sănătos pentru copiii din Bucureşti Work-shop “Reducerea stresului ocupational” Work shop “Strategii si modele de comunicare organizationala” Conferinţa interregională .cmbrae.

11. Euro Hotels Facultatea de SociologiePsihologie. Caragiale Hotel Ibis Şcoala Nr. Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 29 oct Conferinţă „The Neurophysiological Print of Trauma on the BodyMind and Brain spotting” Conferinta Prioritati ale cercetarii doctorale in domeniul Stiintele Educatiei Dezbaterea « Diversitate sociala.L.09.23. 86 Ian./Fax : 021.F Hotel Novotel Conferința "O Lume in Schimbare:Tinerii si riscul din mediul online" Ghid Consiliere și Orientare în carieră Tratarea diferita si diferentiata a copiilor in cl.BUCUREŞTI TURKU Plante etnobotanice Intercultural Dialogue and Involvement through Volunteering Momente contemporane – România 2010 Profesorii din sanatate impotriva violentei Participant fara lucrare Participant fara lucrare Participant cu lucrări participant cu lucrare participant --- romanofinlandeza Lic I.cmbrae@rdsmail. 71 26.Ministerul Educaţiei. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .ro office.S. Proiect PosDru participant lucrare Inplicatiile psihologice in activitatea de sciere la cl.2010 participant 03. 36 Bucureşti.98 . Universitate a ‘‘Spiru Haret’’ Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Biblioteca Pedagogica Nationala « I. I.cmbrae. Cercetării.C. sectorul 2 Tel.activ.305.2010 5 noiembrie 2010 23 noi 2010 Septembrie201 0 Potirul nesecat Combaterea si prevenirea violentei prin consiliere psihologica CNMV MECTS S.011 031.ro Str.56. 2011 Noiembrie 2010 5 credite participant Bucuresti. tabu-uri publice si modele educationale « in cadrul seriei de dezbateri « Conferintele educatiei-XVI« Conferinta « Between Success and Challenges – The Finnish Educational System and Teacher Education Participant - 6-X-2010 Participant cu lucrare « Managementul Calitatii in Invatamantul Prescolar« 11.23.12. Petrescu«.2010 www. I Sc. Heliade între vii Nr. 2011 19 ian.P.11. Sector 3 Conferinta nationala de Analiza tranzactionala Conferinta de Lansare a Proiectului “Calificare pentru Incluziune Sociala” – CENTRAS 25 noi.2010 participant 13.

Alternativa Step by Step –un model educational inovator” Teste de evaluare initială.cmbrae@rdsmail.ro Revista „Trusa pentru părinţi” Blog-ul consiliereindoi Site-ul Sunt părinte Blog-ul consiliereindoi Editura Deltacart Educational Nr. Cercetării. Asachi RRI Editura-DC-sfera media ISBN 978-606-8228-02-0 Ziua Mondială a Contraceptiei Primul sărut.10.ro) almanah medical.56. 2010 Tel.305.psyvolution.-CCD GORJ Articol Driverii care ne conduc in revista Mediateca scolara-CCD GORJ Membru in colectivul de redactie al revistei .ro) Nr.BUCUREŞTI Titlul/ tema emisiunii Articolul Impactul absenteismului scolar asupra actelor de predareinvatare-evaluare Site –ul liceului .psyvolution. formativă şi sumativă pentru disciplina Cultură civică Agresivitatea în comportamentul copilului şi adolescentului – cauze şi soluţii posibile Importanţa familiei în modelarea personalităţii copilului „Să înţelegem dependenţele” „Lumea viselor noastre” Cu părinţii la psiholog Despre severitate Eu şi copilul meu Teste de evaluare Caiete support-clasele I-IV Pregătirea psihologică www.ro/Intuitext Articol selectionat pentru luna august/2010 Decembrie 2010 Revista ./Fax : 021.. Decembrie 2010 Ianuarie 2011 Revista Psyvolution (www.ian 2011 7 octombrie 2010 23 Septembrie 2010 19 Noiembrie 2010 Decembrie 2010 CCD Gorj Decembrie 2010 c) articole.didactic.. Heliade între vii Nr.Colegiul Tehnic « Gh. 7.10.ro office. Decembrie 2010 Ianuarie 2011 Ianuarie 2011 Ianuarie 2011 Octombrie 2010 23.98 . editare carti Didactic. participari la emisiuni radio/TV.ro Institutia/ Editura Revista Delincvența Juvenilă Data Octombrie 2010 Proiecte educative.2010 2010 Perpetuum mobile Str. 36 Bucureşti.23.011 031.cmbrae.2010 24. prima deceptie – relatii interpersonale în adolescentă CCD Gorj Semestrul I Oct 2010.ro almanah medical.De vorba cu ascultatorii’’ Biodiversitate si creativitate in elaborarea proiectelor educationale Antena 2 Trăieste sănătos Antena 2 Trăieste sănătos Articol Secventa de consiliere in revista Motivatii Ed. Modalitati atractive de intelegere a textului literar” .Ministerul Educaţiei. prima iubire.23. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Imagini din copilaria mea” Nr 4/ ISSN Intuitext www.. sectorul 2 Noiembrie.. 7.ro Ianuarie 2011 Revista Psyvolution (www.

activitati de socializare) . Sala Dalles. sectorul 2 Tel. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR ..Efectele prescolaritatii« in DIDACTICA nr.coordonator Consiliul Elevilor LLL – « INTEPA » noi-dec 2011 – vizită Spania – Santiago de Compostella Str.activitate „Despre prietenie” .56.cmbrae@rdsmail.participare in calitate de corector la Olimpiada de Ştiinţe Socio-umane.la nivelul scolii (activităţi specifice) .23.workshop „Ziua Internaţionala a non-violentei”.activitate „Care sunt prietenii mei ?” . 5-7 noiembrie 2010.011 031.12.23. Bucureşti .BUCUREŞTI pentru examene Încotro merg mateiştii ? Articolul ’’Schimbarile in urma procesului de consiliere’’ din Revista de Pedagogie si Asistenta Sociala Articol Interferente Didactice-Adaptarea copiilor la cerintele scolii Studiu « Copilul-rod al educatiei timpurii.activitate „Hai să ne cunoaştem mai bine !” .ro .membru in Consiliul de Administraţie . 2) . Tradiţie şi actualitate”.participare la prezentarea cursului pentru părinţi „Trainingul părinţilor eficace” .workshop al Fundaţiei Parentime .Sindromul bebelusului zgaltait – Fundatia Copiii Nostri .participare la TARGUL PARENT INFO. gestionarea emotiilor. furnizarea de materiale spre publicare (articole.Sedinte cu parintii . FICE – Federatia Internationala a Comunitatilor Educative/ Editura Universitara Noiebrie.proiectul „Consiliere in doi” (site-ul prof. ISSN 15843777 Didactica Publishing House Nov.prezentarea in cadrul consiliului profesoral a lucrării: Agresivitatea copilului si adolescentului cauze si soluţii posibile . Cercetării. consilieri din sect. nr. 2010 Anul XII. 36 Bucureşti.305. 2 oct.activitate la clasa a V-a pentru prevenirea conflictelor si creşterea coeziunii grupului .15/2010 Articolul ’’Schimbarile in urma procesului de consiliere’’ din Revista de Pedagogie si Asistenta Sociala Articol publicat în cartea . Heliade între vii Nr. lectorat./Fax : 021.Festivalul sanselor Tale 06-12.150 de ani.activitate la nivel de sector .Parentime .Evaluatori la Olimpiada DSU .decembrie 2010 .cmbrae. nr. 2010 Noiembrie 2010 FICE – Federatia Internationala a Comunitatilor Educative/ Editura Universitara Anul XII. lansare proiect) .2010 (dezbatere.participare la şedinţe cu părinţii .editarea/colaborarea cu revista scolii.ro office.participare la Târgul pentru părinţi .Ministerul Educaţiei. 2010 .participare „Atelier etwinning” .Lectii de consiliere cu tematica specifica (stil de viata sanatos.activitate clasa a IV-a pentru prevenirea conflictelor .responsabil Comisia de Formare Continua . asistenta ora .98 www. reguli de comportament.participare consilii. Asociaţia de Comunicare Non-Violentă. 1-2 (38-39)/ 2010 Editura Corgal Press.Lectorate cu parintii . faza pe sector . 1-2 (38-39)/ 2010 d) alte activitati -Targul PARENT-INFO – 5-7 noiembrie 2010 . teste de autocunoaştere) .

3. “Modul in care gandesc”.Educatie si Familie. -Lecţii de consiliere educativă : Cum ne purtăm cu cei dragi.absenteism 4 .10. desfasurat in saptamana educatiei permanente “Festivalul Sanselor Tale”. Disciplinarea.23. « Dezvoltarea strategiilor de comunicare la prescolari » . Proiect « Drepturilor Copilului » completat de voluntarii din Org. Workshop al Fundatiei Parentime. Nichita Stanescu-28. Comportamente de risc – activitate metodica – Colegiul Tehnic Mihai Bravu 26.cmbrae. 36 Bucureşti. Asociatia pentru Sanatate . psihiatrii Eparu Iuliana si si Linte Madalina din cadrul Centrului de Ed. sectorul 2 Tel. SOS SATELE COPIILOR+PARENT TIME. Criza de comunicare în parteneriatul grădiniţă-părinţi. « Strategii de viata si de lucru ». Salvati copii.2010 Consiliere la clasa in cadrul orelor de dirigentie. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Cuvinte fermecate. -Activitati metodice in gradinite cu tematici specifice ca : « Sanatate si nutritie » . Heliade între vii Nr. faza pe sector 3 in calitate de evaluator la contestatii economie (24 ian 2011 la Colegiul National Matei Basarab ) .011 031.cmbrae@rdsmail. Realizarea unui afis publicitar cu tema “Scoala te face mare” din cadrul activitatii “Cariera de elev” Activitati raportate IS3 cu masurile intreprinse in unitatea scolare pe tema “Drogurile”: “Ce stiu despre droguri?’’.ro .lipsa motivatiei de invatare 8 .Ministerul Educaţiei. “Efectele consumului de droguri”. drog. Concurs de desen « Drepturile copilului ». Cum se formează comportamentul.28 ore Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata in unitatea dvs. Colegii mei-prietenii mei. dar si responsabilitati”.situatie problematica scolara 3 Str. « Prietenul la nevoie se cunoaste ». respecta-mi decizia”. « Casa carierei mele ».circa 12.adaptarea la mediul scolar 16 -cunoastere si autocunoastere 2 -optimizarea relatiei copil-parinte-educator 7 -hiperactivitate 4 -deficit de atentie 5 -tulburari de invatare 4 -probleme familiale 9 -anxietate de separare 10 -accente autiste 2 -probleme de comunicare 3 -lipsa suport logopedic 2 -comportamente agresive 14 .ro office. Salvati Copiii : tema “Eu am drepturi.56. Realizarea unui reclame “Am ales sa nu ma droghez. Consiliere educationala cu tematica « Identificarea dimensiunilor nevoii de consiliere la prescolari » etc . respecta-mi decizia”. 5 . Colaborare cu : DPC sect. Concurs de desen organizat la clasele a II-a si premiat cu diplome de participare. Ce-a păţit păuşa ? etc . Realizarea revistei – Portalul scolii 87. “Drogurile ilegale-esti de acord?. -Participare la Olimpiada de discipline socio umane. “Am ales sa nu ma droghez. Sc. “Alternative”. curricula Salvati Copiii: “Despre emotiile mele”. Activitati desfasurate in cadrul programului de combatere a violentei”Strategii de prevenirea violentei in scoala”. Realizarea unui afis publicitar pentru combaterea comportamentelor de risc (alcool.23. Meseria de părinte. fumat). Deficienţe socioemoţionale la preşcolari etc . Managementul stresului -activitate metodica – Gr.BUCUREŞTI -Lectorate cu părinţii : Gestionarea situaţiilor conflictuale. Pregătirea pentru şcoală.305.ADHD 10 . “Drogurile si publicitatea”. Afisul publicitar cu tema “Scoala te face mare”/ activitatea “Cariera de elev” . Activitati desfasurate in saptamana educatiei permanente »Festivalul Sanselor Tale » : « Nevoile copilului ». « Cariera de elev ».2010 Stil de viata patogen.11. Cercetării. Centrul de Recuperare “Colt Alb”. -Târgul Parent Info 5-7 noiembrie 2010 – Sala Dalles + broşură. “Drogurile si sanatatea noastra”.98 www./Fax : 021. Politia. Emotionala si Comportamentala Salvati Copiii.

Crt 1 2 3 4 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. naţional.ro office.305.dificultati de adaptare a scolii la cerintele elevilor cu CES 1 -relationarea elevilor in cadrul grupului 2 -alimentatie nesanatoasa-lipsa de informatii 2 -dependenta de calculator 1 -probleme socio-emotionale 7 Nr. regional.011 031.finantare externa (fonduri EU) 5 Loc de desfasurare Clasele IX-XII 6 7 Grup tinta Durata (in luni) 2 luni 3 Municipal Local 4 Expand Health TM Liceul T.23. consiliul local etc) . Olanda Local fara finantare Partener. regional.56. cu suportul Integral Programe Educaţionale şi Universitatea NHTV BREDA.142 Grădiniţa 217 9 luni Proiect/program 4 Expand Health Romania Proiect/program « Stil de viaţă sănătos » Iniţiator Local fara finantare Şcoala nr 117 Proiect/program Program OSP Iniţiator Local fara finantare 5 6 7 Nr. sectorul 2 Tel.BUCUREŞTI 6 Copii cu CES (cu diagnostic) . naţional.Vladimirescu Liceul T. NOKIA Liceul T. Expand Health TM 2 Calitatea (initiator.23. colaborator) Tipul (local. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .Vladimirescu Clasele a XIIa Fundaţia Noi Orizonturi. consiliul local etc) .Vladimirescu XII a 1 an Proiect/program 6 « IMPACTCONECTEAZATE LA COMUNITATE » Partener Clasele a IX 6 luni Proiect/program 5 « Studiază în străinătate ! » Iniţiator. 36 Bucureşti.finantare interna (scoala. european) Finantare . participant.indisciplina scolara 2 .fara finantare .finantare interna (scoala./Fax : 021.Vladimirescu 30 elevi din clubul IMPACT TV şi beneficiarii proiectelor 2 ani 12 luni www. participant. Şcoala nr. cazuri in unitatea scolara Nr copii in proces de consiliere la nivelul cabinetului 803 401 Implicarea in proiecte si programme Nr. Heliade între vii Nr. Crt 1 Liceul T.probleme legate de integrarea scolara 1 .98 . colaborator) Tipul (local.ro Str.cmbrae. european) Finantare .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Proiect/program « Porţi deschise » Iniţiator Local fara finantare Şcoala nr.117.fara finantare .Ministerul Educaţiei. Cercetării.cmbrae@rdsmail.

consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea : .98 Proiect/program . Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Nr. participant.fara finantare .56.in parteneriat cu Crucea Rosie Belgiana 3 Proiect de servicii in folosul comunitatii Proiect de servicii in folosul comunitatii 4 Finantare .fara finantare Proiect/program Comportamente de risc-informare si prevenire initiator local . Cercetării..BUCUREŞTI Nr. Asachi » 4 clase IX.Ministerul Educaţiei. consiliul local etc) .fara finantare .participant .. profesori 5 Proiect/program « Alaturi de voi » Bucuresti. participant./Fax : 021. Asachi » si Centrul de Zi Drumul Taberei 15 membri Impact si 20 copii aflati in dificultate 3 luni Diplome Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. profesori 5 Proiect/program Difuzarea valorilor umanitare Bucuresti.305.011 031. colaborator) Tipul (local. 4 prof.finantare interna (scoala.Sa fii lider’’ participant local X Tel. regional. colaborator) Tipul (local.colaborator Tipul Proiect/program Consiliere privind Osp a elevilor initiator local . ecusoaneelevi Proiect/program . Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi. regional. Heliade între vii Nr. 36 Bucureşti.23.fara finantare Proiect/program Psihosexualitatea initiator local . naţional.cmbrae@rdsmail.ro office. sectorul 2 Club Maxxorganizarea Balului Bobocilor Elevii participanti la Concursul Miss si Mister. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevii cls VIII 4 Proiect/program « Din inima pentru copii » X X X Proiect al Societatii Nationale de Cruce Rosie. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . european) Finantare . diriginti Fundatia Noi Orizonturi 5 6 Grup tinta 7 8 9 Nr.16 elevi . participanti Evaluare/certificare 3 luni 126 elevi Adeverinte .ro Proiect/program .fara finantare www.cmbrae.23. naţional. Crt 1 2 Bucuresti.initiator . european) Finantare . X..finantare interna (scoala. XI.Prevenirea abandonului scolar’’ participant local X Str.XI .fara finantare 5 6 7 Nr. 15 membri « ImpactAsachi » 3 luni 15 / 12 organizatori Diplome Colegiul Tehnic « Gh.Etica in afaceri’’ participant local X . Crt 1 2 3 4 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Fundatia Noi Orizonturi UE prin Programul EuropeAID Colegiul Tehnic « Gh.

finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului colaborator national participant regional X Elevi liceu 1 an Proiect/program Eco-scoala X Elevi liceu 12 luni Proiect/program Internatinal teacher leaderschip Participant European Fara finantare Liceul Teoretic Grigore Moisil Elevi – profesoriparinti Anul scolar Proiect/program Proiect „Campania de comunicareprivind serviciileSPO oferite tuturor tinerilor si angajatorilor”.fara finantare .Ministerul Educaţiei.Cariera scolara’’ liceu Elevi clasa a XIa 10 luni Proiect/program . participant. naţional.ro office.fara finantare . european) Finantare .BUCUREŞTI 5 6 7 Nr.parinti Anul scolar Proiect/program Program OSP ”Edmundo-a world of education” 5 6 7 Nr.finantare interna (scoala.011 031.organizat de Centrul de informare si consiliere privind cariera_ANOFMBucuresti Participat Local X Elevi liceu 2 ani Proiect/program Proiect”Studiaza in strainatate cu integral” Participant Local Fara finantare Colaborator European Finantare prin scoala Liceul teoretic Grigore Moisil Elevi. colaborator) Tipul (local. Heliade între vii Nr. Monitorizarea insertiei absolventilor invatamantului profesional si tehnic pe piata muncii’’ participant european 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr. Crt 1 2 3 4 Calitatea (initiator../Fax : 021. consiliul local etc) . participant..ro Participat Local Str.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului liceu Elevi clasa a IXa 10 luni Proiect/program .23. consiliul local etc) . Crt . Cercetării. european) Finantare www. regional. naţional.. european) Finantare .23. Crt Liceul Teoretic Grigore Moisil Elevi de la clasele a XIa Luna octombrie Proiect/program Proiect”Antrepreneaza-te pentru viitor”organizat de Asociatia pentru tineret si dezvoltare sociala si ecologica” Participant Local 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator. naţional. colaborator) Tipul (local.1-2-3-Let’go’’ liceu Elevi clasa a Xa 10luni Proiect/program .98 . sectorul 2 Tel. consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .305.56. regional.profesori.finantare interna (scoala.cmbrae@rdsmail. regional. 36 Bucureşti. participant.cmbrae. colaborator) Tipul (local.finantare interna (scoala.

208. Tineri Gr.. Povesti de Craciun’’dedicat celei de-a XI editi…in cadrul Str. parinti.Ministerul Educaţiei. consiliul local etc) . 210. 218.finantare interna (scoala. 229 prescolari.a XI-a 1 an țcolar Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh.finantare interna (scoala.cmbrae@rdsmail. Crt Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh.fara finantare Cu sprijun financiar MECT Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a Xa si aXIa Luna octombrie Program Dezvoltarea carierei Calitatea (initiator.23. naţional. Crt 1 2 3 4 Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Fara finantare Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a XIIa Luna noiembrie Program Prevenirea abandonului scolar Fara finantare Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Elevii claselor a XIa Luna octombrie Program Prevenirea comportamentelor agresive în mediul scolar initiator local . Airinei 20 de elevi din clasele aIX-a . regional. naţional. participant.fara finantare 5 6 7 Nr.23.fara finantare . european) Finantare . 218.208. 218./Fax : 021.. Airinei 70 de elevi. Cercetării. european) Finantare . Din suflet de copil’’-proiect educational in scopuri umanitare www. cadre didactice 24 Proiect/program 1.011 031. 5 studenți. 210..ro Tel. colaborator) Tipul (local. regional. Crt 1 Gr..finantare externa (fonduri EU) 5 6 7 Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului colaborator national X X Gr. consiliul local etc) .56. 36 Bucureşti.fara finantare participant local . 17 cadre didactice 3 luni (octombriedecembrie) Proiect/program Dezvoltarea abilitatilor socioemotionale la copii cu varste de la 3 la 7 ani colaborator municipal Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații Gh. 229 prescolari.305. participant. Drogurile intre vis si realitate’’ / ANA 2. parinti. 210. cadre didactice 36 Proiect/program 1.208. parinti.fara finantare ..ro office. 229 prescolari. consiliul local etc) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finantare interna (scoala..cmbrae.Proiect Municipal . cadre didactice 12 Proiect/program . colaborator) Tipul (local.BUCUREŞTI .fara finantare .98 . Heliade între vii Nr. Airinei Circa 200 de elevi din clasele a XII-a ți a XIII-a 3 luni (septembrienoiembrie) Proiect/program Proiect/program 1 Titulul proiectului/programului Calatorie in tara mea In curand vom fi scolari initiator municipal X 2 3 4 Calitatea (initiator. sectorul 2 5 6 7 Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant național .

european) Finantare . profesori 5 Proiect/program Porţi deschise Iniţiator Local fara finantare Bucuresti. colaborator) Tipul (local.fara finantare . regional. regional.23.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Constantin si Elena” Nr 176 Elevi. 36 Bucureşti. colaborator) Tipul (local.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului www. colaborator) Tipul (local. Liceul Ortodox « Sf Antim Ivireanu » Elevi.. Pas cu pas in pastrarea sanatatii.ro colaborator local impotriva violentei’’ / Org. profesori 5 Proiect/program Stil de viaţă sănătos Iniţiator Local fara finantare Bucuresti. participant. . participant. Crt 1 2 3 4 Scoli Bucuresti Elevi –cls I-IV Asezamantul de copii-Letca Noua Copiii -Asezamant 1 an Proiect/program Psihosexualitatea Proiect/program Consiliere privind Osp a elevilor initiator local .D 6 luni Proiect/program Liceul T.BUCUREŞTI Festivalului Nat al Sanselor Tale 2. Crt 1 Şcoala nr. Tineri in pragul vietii’’/Procultura participant echipa proiectinitiator local 4 x x Scoli Bucuresti Elevi cls I-IV 1 an Proiect/program Comportamente de risc-informare si prevenire initiator local . european) Finantare .Vladimirescu Şcoala nr 117 Clasele a VIII a 1 an Proiect/program “Magia sărbătorii de Sesiunea de Referate şi Str.fara finantare . Heliade între vii Nr.. 3. Şcoala nr. Crt 1 2 3 4 Bucuresti. Sc. sectorul 2 Tel.23.117.finantare interna (scoala. regional./Fax : 021.011 031. Scoala Arborilor’’ 2 3 Calitatea (initiator.. naţional. consiliul local etc) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .ro office. « Sf.fara finantare x 5 6 7 Nr. participant.142 Grădiniţa 217 Clasele I -VIII 9 luni Şcoala nr 117 Clasele a V a A .56..cmbrae. naţional.Ministerul Educaţiei. european) Finantare .fara finantare 5 6 7 Nr..fara finantare . consiliul local etc) .Salvati copiii 3. Sc.finantare interna (scoala. « Sf.305. naţional.finantare interna (scoala.98 .fara finantare initiator local . Cercetării.cmbrae@rdsmail. . consiliul local etc) . Constantin si Elena” Nr 176 Elevii cls VIII 4 Proiect/program Program OSP Iniţiator Local fara finantare 5 6 7 Nr.

european) Finantare . consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Colaborator local Program educational de prevenire a violentei si a comportamentelor nesanatoase.fara finantare .cmbrae@rdsmail. consiliul local etc) .BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator.fara finantare . naţional.011 031. colaborator) Tipul (local. participant. Sava » Elevii claselor de liceu Str.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta www. participant.finantare interna (scoala. de risc initiator local x x Scoala nr.23.ro x Organizatia « Salvati copiii » si Colegiul National « Sf.fara finantare . colaborator) Tipul (local.ro office. respect reciproc si sprijin Participant local 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator. european) Finantare .fara finantare Crăciun” colaborator local .98 Elevi IX_XII . regional.Ministerul Educaţiei.finantare interna (scoala.finantare interna (scoala. Crt 1 2 3 4 Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 4 luni Proiect/program Drepturile copilului si lansarea unui ghid cu privire la rolul consiliului de elevi Participant Local Clasele a IX-a si a X-a 3 Proiect/program Prevenirea consumului de substante Initiator Local Calitatea (initiator. participant. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . 36 Bucureşti. sectorul 2 x Scoala Scoala 5 6 Elevi IX-XII Tel./Fax : 021.24 Colegiul tehnic « Media » x Centru de cazare a refugiatilor « Vasile Stolnicu » si Colegiul tehnic « Mircea cel Batran » Copii si adolescenti refugiati 10 Proiect/program Prevenirea si diminuarea comportamentelor agresive Initiator local 5 Loc de desfasurare Clasa a IV-a 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Comunicări Stiinţifice “Şcoala – factor principal în consilierea şi orientarea în carieră” colaborator local . european) Finantare .305. regional.56. Cercetării.23. consiliul local etc) . Heliade între vii Nr. naţional.cmbrae. regional. naţional. Crt Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Profesori 1 Proiect/program Zambete creative Proiect/program Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Elevi 1 Proiect/program Impreuna pentru o comunitate bazata pe participare.fara finantare 5 6 7 Nr.

fara finantare .sector 1 colaborator regional Calitatea (initiator.305. participant.finantare interna (scoala. participant. Madgearu ». profesori 24 Proiect/program Proiect/program COMENIUS REGIO Proiect/program FORMARE DE CONSILIERI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR Participant Leonardo – LLPLdV/VETPRO/09/RO/129 Titulul proiectului/programului 1 2 3 4 5 Calitatea (initiator.ro Participant European Membru in echipa de proiect european EU PESARO Str. naţional. 36 Bucureşti.E. european) Finantare . C. naţional.A. regional. sectorul 2 EU BUCURESTI EU BUCURESTI Tel.011 031.56.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.cmbrae@rdsmail. participant.finantare interna (scoala. naţional. Crt x Scolile implicate in proiect Elevi.. cetatean european participant mixt 6 Proiect/program Dependenti de libertate. N.ro office. tabara de studiu in tara. Crt 1 2 3 4 Elevi cls XI-XII 6 Proiect/program Europe votes for a safe and tolerant school participant european x x Colegiul economic « V. Cercetării. consiliul local etc) .P. consiliul local etc) . consiliul local etc) . european) Finantare . colaborator) Tipul (local.23. Heliade între vii Nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .fara finantare . colaborator) Tipul (local. G.L.C.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului initiator local x Lic.98 .23.BUCUREŞTI 7 Nr. european) Finantare .Ministerul Educaţiei. regional. IX-XI 8 Proiect/program x C. Socolescu » IX-XII 8 Proiect/program 5 6 7 Nr. Calinescu 5 6 7 Nr. regional.cmbrae.fara finantare . Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 1 Proiect/program Cariera intre realitate si ideal 6 Proiect/program Cetatean activ al statului roman. « I.A.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare www. colaborator) Tipul (local.T./Fax : 021.P. vizita Bruxelles Cls.finantare interna (scoala.

305.fara finantare . Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. european) Finantare www. I-IV 2010-2011 Proiect/program Corelatia intre nivelul de trai si abandonul scolar Colaborator x x Bucuresti-Sibiu 2010-2011 Proiect/program VIRTUAL EDEN colaborator european Lic. Tonitza Clasele VIII-XII 5 Proiect/program Sa spunem Nu violentei Initiator Local x x Scoala nr. naţional.23. consiliul local etc) . regional.fara finantare . N.118 Clasa a VII-a B 3 luni Proiect/program Tineri impotriva violentei Participant POSDRU Str. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. naţional.finantare interna (scoala.011 031.56.cmbrae@rdsmail.cmbrae. colaborator) Tipul (local. Heliade între vii Nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . 36 Bucureşti.ro Initiator Scoala x Scoala Clasele a VII-a 7 Proiect/program Patternuri de socializare la copii participant international Scoala Clasele a VIII_a 7 Proiect/program Depistarea riscului suicidar la copii Initiator. european) Finantare . regional. regional. european) Finantare . Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. participant. colaborator) Tipul (local.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (initiator. naţional. sectorul 2 x Mun.Grecia 2 ani Proiect/program OSP Membri in consiliile de administratie 2 saptamani Proiect/program Copacul inimilor bune participant local x Calitatea (initiator. colaborator) Tipul (local. participant.BUCUREŞTI 6 7 Nr.ro office. european) Finantare . regional.finantare interna (scoala./Fax : 021. participant local scoala Cls.Ministerul Educaţiei. consiliul local etc) . naţional.98 .finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.fara finantare .23. consiliul local etc) . 118 Clasa a VII-a B 5 luni Proiect/program Centru de sprijin pentru adaptare scolara Initiator local Proiect/program Parteneriat pentru educatia incluzivaprofesionisti Participant LEONARDO Tel. participant. Crt 1 2 3 4 Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului SEPT-OCT2010 Profesionisti in educatie si formare profesionala 2 luni Proiect/program Prevenirea si combaterea violentei in scoli Initiator Scoala x Profesori Romania. participant. Bucuresti Clasele I-X 1 Proiect/program Proiect CITIZEN participant National x 34 Scoala Nr. Cercetării.

participant.1 Elevi.175 Elevii clasei a VII-a 8 Proiect/program COMENIUS REGIO Scoala Clasele IV-VI 2010-2011 Proiect/program Leonardo – LLPLdV/VETPRO/09/RO/129 Titulul proiectului/programului 1 2 3 4 Calitatea (initiator. parinti./Fax : 021. consiliul local etc) . regional.Grecia 2 ani Proiect/program Anul prieteniei Zanele anului EU BUCURESTI Membri in consiliile de administratie 2 saptamani Proiect/program Un mediu curat pentru o viata sanatoasa ABC-ul sanatatii Partener 1 Titulul proiectului/programului 2 Calitatea (initiator. participant. consiliul local etc) . colaborator) Tipul (local. european) Finantare . Heliade între vii Nr.ro office.finantare interna (scoala.23. sectorul 2 EU BUCURESTI Profesori Romania.Ministerul Educaţiei. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.56.fara finantare .fara finantare .fara finantare .011 031. profesionisti 36 Proiect/program I vote against violence in my school and in my comunity Participant x RENINCO Profesionisti 36 Proiect/program Dezvoltarea inteligentei emotionale colaborator Scoala nr.23. colaborator) www.ro Partener Tel. naţional. european) Finantare .cmbrae.finantare interna (scoala. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . colaborator) Tipul (local. Crt EU PESARO SEPT-OCT2010 Profesionisti in educatie si formare profesionala 2 luni Proiect/program Copiii si natura Sa citim pentru Mileniul III Calatorie in jurul planetelor Partener Str. naţional.cmbrae@rdsmail. cadre didactice.BUCUREŞTI 5 6 7 Nr. regional. participant. consiliul local etc) . tineri.305. Crt . Cercetării.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Participant European Membru in echipa de proiect european FORMARE DE CONSILIERI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR Participant 5 6 7 Nr.finantare interna (scoala. 36 Bucureşti.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului x x Salvati Copiii Copii.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (initiator.98 . profesori 24 Proiect/program Scoala si antropologia participant x x Romania Bulgaria Copii 12-14 ani 7 luni Proiect/program x Scoala nr.

european) Finanţare . Crt. consiliul local etc) .finanţare internă (şcoală. regional. naţional. Cercetării.cmbrae.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului International National National Gradinita nr. naţional. 5 luni Proiect/program ”Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia IncluzivăServicii educaţionale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului şcolar” Participant European Proiect/program „Specificitate.50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program Gradinita nr.finantare interna (scoala. regional.305.23.011 031.finanţare internă (şcoală.cmbrae@rdsmail.98 scoală . regional.) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.2010-iunie 2011 Proiect/program Proiect de educaţie emoţională „Emoţiile mele” iniţiator local fără finanţare finantare interna şcoală şcoală Elevii din şcoală.BUCUREŞTI 3 4 5 6 7 Nr. consiliul local etc) .Ministerul Educaţiei. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc.L.23.fără finanţare .50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program autofinantare gradinita prescolari Oct.ro Participant Naţional C.fara finantare . participant.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare www. european) Finanţare . colaborator) Tipul (local. toleranţă .modalitati de deschidere spre alte culturi” 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 5 Calitatea (iniţiator.56. POSDRU Scoală Str. consiliul local etc. colaborator) Tipul (local. 1 2 3 4 Tipul (local. 36 Bucureşti. Crt./Fax : 021. diversitate. Heliade între vii Nr. 50 Prescolari 2010-2011 Proiect/program Interjudetean « Magia Povestilor » Participant Gradinita nr. părinţii elevilor o săptămână Proiect/program „Rolul lecturii in viata elevului” Parteneri: Franta.X si XIII Proiect/program Proiectul „Festivalul şanselor tale” participant naţional Proiect/program „ Noua ne pasa” initiator local 5 6 7 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr.) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. naţional. participant.ro office. sectorul 2 externa scoală Tel. naţional. european) Finantare .fără finanţare . participant.fara finantare . european) Finantare .finantare interna (scoala. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Institutul Francez din Bucureşti Colaborator european Fundatia Mia`s Children Elevii cls. regional.

98 interna scoală Elevi. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . participant. profesori 12 Proiect/program PROIECTUL “GRUPUL COPIILOR CARE ŞTIU SĂ ÎNVINGĂ Str. părinţi.305. 36 Bucureşti.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului iniţiator local iniţiator local interna internet Elevi. european) Finanţare .2013 Elevi/părinţi/ cadre didactice/bibliotecari 2010-2012 Elevi/cadre didactice 01.) .23. 1 Calitatea (iniţiator.cmbrae@rdsmail.fără finanţare .cmbrae. Cercetării. regional.fără finanţare .finanţare internă (şcoală.) . părinţi. regional.11. colaborator) Tipul (local. Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Elevi/părinţi 31. colaborator) Tipul (local. european) Finanţare . 24 elevii de clasa a IV-a 4 luni iniţiator local x POSDRU Scoală nr.Ministerul Educaţiei.07.BUCUREŞTI 6 7 Nr.200911. participant. profesori 12 Proiect/program FESTIVALUL NATIONAL AL SANSELOR TALE Tel. Crt.ro .ro office./Fax : 021.011 031. Crt. consiliul local etc.2011 Proiect/program Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii participant european Proiect/program „ Zâmbete creative” Proiect/program „ Simfonia emoţiilor „ 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (iniţiator.56. naţional.finanţare internă (şcoală.23.11.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă iniţiator local x Scoală nr. sectorul 2 interna scoală Elevi. consiliul local etc. profesori 12 Proiect/program PROGRAMUL SIGUR. Heliade între vii Nr.INFO Proiect Salvaţi www. Crt. Descrierea proiectului/programului Proiect/program ECONSILIERE PROIECT DE CONSILIERE ONLINE iniţiator local Proiect/program CRONICILE ŞCOLII 27 REVISTA ŞCOLII 1 Titlul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr. 28 Elevii de clasa a-II-a 1 luna Firmele cuprinse in proiect Clasele a 11-a si a 12-a Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii Proiect/program PROIECTUL „ÎNCĂ O ŞANSĂ” 5 6 7 Durata (în luni) Nr. naţional. părinţi.

participant. iniţiator local Proiect ISMB Participant naţional Copiii participant naţional interna scoală Elevi. european) Finanţare . profesori 2 Proiect/program Proiectul Scoală Părinţilor iniţiator local interna scoală Elevi. regional.BUCUREŞTI 2 3 4 5 6 7 Nr. Crt.fără finanţare . regional. părinţi.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator.finanţare internă (şcoală.fără finanţare .23. regional. european) Finanţare . Crt.o şansa pentru fiecare Colaborator European interna scoală Elevi.011 031. sectorul 2 x Tel. consiliul local etc. naţional. participant.ro ANXIETATEA”.finanţare externă (fonduri EU) www. 36 Bucureşti.fără finanţare .finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. consiliul local etc. participant.finanţare internă (şcoală. european) Finanţare . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . 1 2 3 4 5 6 7 Nr. părinţi. părinţi. profesori 1 sapt Proiect/program Proiectul Gândeşte cutezător Participant regional interna scoală Elevi. părinţi. părinţi. 1 2 3 4 5 6 7 Nr.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. colaborator) Tipul (local. colaborator) Tipul (local.) . colaborator) Tipul (local. Cercetării.) .finanţare internă (şcoală./Fax : 021. 62 (aviz ISMB) local interna scoală părinţi. profesori 12 Proiect/program Economie aplicata colaborator x Str.23. profesori 12 Proiect/program Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de munca stabil Colaborator European interna scoală Elevi. colaborator) Tipul (local. părinţi.) . 1 2 3 4 Calitatea (iniţiator. naţional. naţional. european) Finanţare . consiliul local etc.98 .305.) . Crt. profesori 12 Proiect/program Tentaţiile adolescenţei. regional. consiliul local etc.56. profesori 6 Proiect/program Proiectul de Formare Continua Centrata pe Scoală iniţiator local interna scoală elevi 1 Proiect/program Integrarea copiilor cu CES in scoală Parteneriat cu Centrul de Zi Aurora regional interna scoală părinţi.fără finanţare .ro office. profesori 12 Proiect/program Scoală . Codul Penal pe înţelesul tuturor Colab Cu Politia Capitalei regional interna scoală Elevi. Heliade între vii Nr.cmbrae.finanţare internă (şcoală.Ministerul Educaţiei. naţional. participant. profesori 12 Proiect/program Imaginea sacralităţii în viziunea copiilor Parteneriat cu Sc.cmbrae@rdsmail.

regional.23. colaborator) Tipul (local. Heliade între vii Nr. părinţi . hipoacuzici.305. 20.cmbrae@rdsmail.) . VII. Bucureşti Elevi de etnie romă (cls.cmbrae. profesori 1 sapt din decembrie Proiect/program Proiect/program Str. consiliul local etc.finanţare internă (şcoală.ro office. 1 2 3 Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Mun. Lic. 27 “Principesa Ileana” elevi 9 luni Scoală cu clasele I-VIII nr. Alighieri elevi. Bucureşti Elevi din grupuri dezavantajate 12 luni CNB ‘G.23.« Dreptul copiilor la educaţie « iniţiator local x Proiect/program Comenius BE . sectorul 2 Proiect/program Tel. Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului www.) . Crt.BUCUREŞTI 5 6 7 Nr. preşcolari. 24.000 euro x x x European Socrates Comisia Europeană.Ministerul Educaţiei. 36 Bucureşti. naţional./Fax : 021.( ediţia a III-a) iniţiator x Proiect/program Ţinta mea-liceul ( ediţia a III-a) iniţiator Proiect/program Imaginea sacralităţii in viziunea copiilor colaborator (elaborare proiect) local Proiect/program Educaţia sporeşte şansele tale iniţiator 1 Titlul proiectului/programului 2 3 Calitatea (iniţiator. Crt. Crt.fără finanţare .finanţare externă (fonduri EU) local local local V V V V 4 5 Loc de desfăşurare 6 7 Nr. consiliul local etc. participant.finanţare externă (fonduri EU) Proiect/program Salvaţi Copiii . cadre didactice 1 Proiect/program O şansa pentru comunitatea noastră . părinţi. european) Finanţare . Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Scoală. 62 . 62 Scoală cu clasele I-VIII nr. participant. Teoretic D.grădiniţa Elevi.X ) 24 luni Mun.OK Proiect/program Grundtvig How to make good parents x x European Socrates Comisia Europeană.ro Scoală pt.98 . diriginţi 9 luni elevi. 62 elevi.fără finanţare . Scoală cu cls IVIII nr.56. colaborator) Tipul (local.011 031. părinţi. COSBUC » CLS XIU2 30 ELEVI 9 Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator.000 euro 4 5 6 7 Nr. Cercetării. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . naţional. profesori 9 luni Scoală cu clasele I-VIII nr. 62 si Scoală nr. regional. european) Finanţare .finanţare internă (şcoală.

regional. european) Finanţare . naţional.finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. 12 „ALBINUŢA” Preşcolarii grupelor pregătitoare Proiect/program Proiect Comenius : « Eco-Art » X Scoală 26 elevi 24 luni Proiect/program Salvati Copiii „Invatam sa daruim” X Scoală 85 Elevi./Fax : 021.fără finanţare .011 031. colaborator) Tipul (local. Heliade între vii Nr. colaborator) Tipul (local.finanţare internă (şcoală.305.fără finanţare . cadre didactice Proiect/program « Tinerii in pragul vietii » GRADINITA Nr. părinţi 24 luni Proiect/program -Salvati Copiii „Dreptul copiilor la educatie” initiator local x Calitatea (initiator.BUCUREŞTI 1 2 3 4 Titlul proiectului/programului Calitatea (iniţiator. 1 2 3 4 5 6 7 Nr. Crt. 1 Ciolpani Liceul « Al. colaborator) Tipul (local.cmbrae.fara finantare . european) Finantare . regional.ro office. 71 Elevi în situaţii de risc 36 Proiect/program 1-2-3. participant. participant. consiliul local etc) . 23 Prescolari.finanţare internă (şcoală.23.) . Crt 1 2 3 4 Fonduri EU Cluj Bucureşti Consilierii şcolari Elevii 36 Proiect/program Comenius « Healthy mind in a healthy body » partener european Fonduri EEA Grands Şcoala nr.cmbrae@rdsmail. naţional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Descrierea proiectului/programului participant local x 5 6 Nr.56. regional.Let’s gopromovarea unui stil de viata sănătos Partener European X Scoală 85 elevi 24 luni Proiect/program Proiect de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educaţie raţionalemotivă initiator local fara finantare GRĂDINIŢA NR. Crt GRADINITA Nr.98 . european) Finanţare .finanţare externă (fonduri EU) Loc de desfăşurare Grup ţintă Durata (în luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Proiect POSTDRU 36217 Participant Naţional Proiect „Eu şi copilul meu” RO 0047 Participant / colaborator Regional Proiect POSTDRU 61460 Participant / colaborator Regional 5 6 7 Nr.ro Str. participant. cadre didactice Proiect/program « Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea facilitarii lor pe 1 Titulul proiectului/programului www. consiliul local etc.Ministerul Educaţiei. 23 Prescolari. Rosetti« Vidra Părinţii Elevii V – VII 36 Proiect/program Comenius « Overcoming xenophobia » partener european Fonduri EU Şcoala nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Cercetării.parinti. naţional. consiliul local etc. sectorul 2 Tel.) . parinti.finantare interna (scoala.23. 36 Bucureşti.

56. consiliul local etc) . european) Finantare . colaborator) Tipul (local.011 031.. participant.cmbrae.finantare interna (scoala. 36 Bucureşti.Ministerul Educaţiei.cadre didactice 24 Proiect/program Descrierea proiectului/programului 1 Titulul proiectului/programului “HELP – PENTRU O VIATA FARA TUTUN” “Tineri in Europa – Un Program de Prevenire Primara a Consumului de Droguri colaborator european “Tinerii impotriva violentei” 2 3 4 5 6 7 Nr.23. Crt Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) participant national coordonator local participant international x Surse extrabugetare x Elevi.finantare interna (scoala. Cercetării. naţional.98 . Crt Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului colaborator european Initiator national piata muncii » Colaborator european scoala externa 11 parteneri Elevi/cadre didactice 3 ani Proiect /program Proiect/ program Proiect educational national . european) Finantare .De la inima la inima" coordonator national scoala Elevi/cadre didactice 1 an Proiect/ program Reinventeaza-ti cariera ! extern scoala Elevi/cadre didactice 2013 Proiect/ program Positive ThinKing Training PoTrain 1 Titulul proiectului/programului „Tinerii împotriva violenţei”.fara finantare . Crt 1 Calitatea (initiator. 2 3 4 5 6 7 Nr.fara finantare . european) Finantare ./Fax : 021. sectorul 2 finantare externa liceu adolescentii 24 luni Proiect/program Ccponline finantare externa comunitate cadre didactice 24 luni Proiect/program Rezolvarea conflictelor www.23. naţional. consiliul local etc) .BUCUREŞTI 2 3 4 5 6 7 Nr. consiliul local etc) .cmbrae@rdsmail.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului colaborator national participant municipal finantare externa liceu adolescentii 48 de luni Proiect/program IntelTech – Instruire în societatea cunoaşterii Str. Heliade între vii Nr. regional. participant. participant. colaborator) Tipul (local.ro office.ro Tel.cadre didactice 9 Proiect/program x Elevi. colaborator) Tipul (local. naţional.fara finantare .parinti 6 Proiect/program x Primaria sector 1 Elevi.finantare interna (scoala. regional. regional. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .305.cadre didactice Elevi.

Ministerul Educaţiei.23.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant Proiect naţional Colaborator Local Fara 5 X Bucureşti/ în centre de formare din teritoriu Cadre didactice şi manageri din învăţământul preuniversitar Proiect/program Discriminarea de gen initiator local * 6 Grup tinta X Bucureşti/ în centre de formare din teritoriu Cadre didactice şi manageri din învăţământul preuniversitar Proiect/program Spune NU drogurilor ! initiator local * Liceu Elevii clasei a IX Nr. consiliul local etc) . regional. regional. participant.fara finantare .finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Participant Naţional Participant Naţional Iniţiator local Fără finanţare X Col Ec «Hermes » Elevi cls X-XII 12 luni Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar X Col Ec « Hermes » Elevi cls IX-XIII 6 luni Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . consiliul local etc) . naţional.fara finantare . colaborator) Tipul (local. Heliade între vii Nr. naţional. european) Finantare . colaborator) Tipul (local./Fax : 021.finantare interna (scoala.JAR 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 Calitatea (initiator.2010 – mai 2011 liceu elevi.fara finantare . participant. prin implementarea standardelor de referinţă participant Proiect naţional Unitatea şcolară Elevi clasele V-VIII 2 luni Tehnici de Comunicare . parinti oct.BUCUREŞTI prin comunicarea asertivă 2 3 4 5 6 7 Calitatea (initiator. profesori. european) Finantare . Cercetării.011 031. sectorul 2 Tel.56. colaborator) Tipul (local.305.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Proiect/program Program OSP initiator local * liceu elevi si profesori nov. naţional. consiliul local etc) . european) Finantare .cmbrae@rdsmail. 2010 – iunie 2010 liceu elevi noiembrie 2010 – mai 2011 www. 36 Bucureşti. participant.23.cmbrae.ro Str.ro office.finantare interna (scoala. regional. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.98 .

36 Bucureşti.94 Elevii claselor terminale 7 luni Scoala nr.20 Elevii clasei a III-a B Februarie-iunie Proiect/program Scoala Nr. Crt 1 2 3 Calitatea (initiator. regional.fara finantare .23. Cercetării.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Initiator Local X participant international X Scoala nr. regional. naţional.cmbrae@rdsmail.finantare interna (scoala.. Sc. 75 Str.finantare interna (scoala. regional. consiliul local etc) .98 finantare externa (fonduri EU) Sc. Crt Proiect/program Program de combaterea violentei « Strategii de prevenirea violentei in scoala” Anul scolar 2010-2011 Parteneriat “Salvati Copiii” initiator 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr.finantare externa (fonduri EU) 5 6 Loc de desfasurare Grup tinta www. Heliade între vii Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) initiator Fara finantare Fara finantare Fara finantare Scoala Nr. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . participant.. Sa ne cunoastem’’ (team building) initiator local Fara finantare Scoala parintilor initiator local Fara finantare 4 Calitatea (initiator. 75/86 Tel.Ministerul Educaţiei.cmbrae. sectorul 2 Sc.ro Sinaia Cadre did./Fax : 021. aVIIIa . colaborator) Tipul (local. naţional.011 031.305. 81. naţional.56. 75/86 Cls. 81/ Gradinita 161 Prescolari grupa mare si pregatitoare 8 luni Proiect/program Saptamana educatiei permanente 6-12 decembrie “Festivalul National al Sanselor Tale” initiator 1 Titulul proiectului/programului « Alege-ti scoala » Project Citizen 2 3 4 Calitatea (initiator.finantare interna (scoala.20 Elevii si parintii decembrie Proiect/program Junior Achievement . consiliul local etc) .fara finantare .BUCUREŞTI Nr.fara finantare . european) Finantare .23. european) Finantare . participant.Gradinita 161 initiator local Scoala nr. colaborator) Tipul (local. Crt Descrierea proiectului/programului Proiect/program Proiect/program Proiect/program „Si noi vom fi scolari” parteneriat Scoala nr.20 elevii Octombrie-iunie Scoala Nr. participant. colaborator) Tipul (local. european) Finantare .ro office. 81 elevii clasei a VIIIa B 6 luni Proiect/program Program de management al comportamentu-lui antisocial An scolar 2011 5 6 7 Nr. consiliul local etc) . Succesul si economia’’-OSP colaborator local Descrierea proiectului/programului Titlul proiectului/programului Proiect/program .

consiliul local etc) . Cercetării. participant. sectorul 2 5 6 7 Nr. 36 Bucureşti. Nr. naţional. european) Finantare . naţional. participant./Fax : 021. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. participant. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .finantare interna (scoala.011 031.82 Elevii scolii 6 luni Proiect/program proiectul Comenius – Discover Europe trough story Str. regional.Salvati copiii www.ro office. Crt 1 2 3 4 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.Ministerul Educaţiei. colaborator) Tipul (local.56.ro Tel. regional. european) Finantare .cmbrae@rdsmail.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.23.89 elevi.finantare interna (scoala.98 . consiliul local etc) .cmbrae. european) Finantare . diriginti Proiect/program Tineri impotriva violentei. regional.BUCUREŞTI 7 Nr.305. colaborator) Tipul (local.fara finantare .finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului 5 6 7 Nr. colaborator) Tipul (local. naţional. 95 Comunitatea romilor 12 Proiect/program Economia si succesul Scoala cu clasele IVIII NR.23. Crt 1 Sc. parinti.fara finantare . consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) 2 zile Proiect/program Prevenirea violentei in scoala initiator 3 luni Proiect/program Autocunoastere si dezvoltare personala initiator 3 luni Proiect/program Comunicare si relationare initiator x x x Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Eco Scoala Particpant european fara Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Patrula Eco Participant european fara Scoala 195 Elevi Pe parcursul intregului an scolar Proiect/program Project Citizen participant international x Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Crt 1 2 3 4 Scoala 112 si imprejurimi Elevii scolii 10 Proiect/program Violenta la adolescenti colaborator local x Scoala 112 si imprejurimi Elevii V-VIII 9 Proiect/program A doua sansa colaborator european Scoala nr 200 28 elevi-cl a VIIa 5 Proiect/program Tinta mea-liceul ( editia a IIIa) colaborator local da Scoala nr.fara finantare . Heliade între vii Nr.

E.VI B. Crt 1 da Hotel Euro hotels( Polizu) Elevii VII. regional.305.. european) Finantare . regional. consiliul local etc) . naţional. regional. colaborare cu Asociatia .Spania 24 luni Proiect/program Eno Tree Planting Day participant european x Scoala 87 Scoala 87 81 elevi(cls V B. consiliul local etc) . participant.23.Turcia.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) european european da Scoala 149 Elevii claselor a VII si a VIII ….colaborator 6 Grup tinta 7 Nr.fara finantare ./Fax : 021.cadre didactice . european) Finantare .fara finantare .011 031. Salvati Copiii .Romania tara coordonatoare. Heliade între vii Nr.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare participant europen Participant local * Participant.F. Cercetării.56.ro Proiect/program Program de consiliere Proiect/program Project Citizen Proiect/program „Si noi vom fi scolari” Str.finantare interna (scoala.Ministerul Educaţiei. Daruind vei dobandi’’ participant.S. 5 6 7 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Nr. Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului www.XII/ Scoala 149 … Sc.tari implicate Italia. participant naţional x Junior Şcoala 92 Clasa a Va 5 luni Proiect/program Opinia copiilor privin respectarea drepturilor lor Şcoala 92 Clasa a Va 2 luni Proiect/program Şcoala 92 Elevii claselor I-VIII 1 lună Proiect/program Photovoice.ro office.cmbrae@rdsmail. 36 Bucureşti. colaborator) participant participant 3 4 Tipul (local. consiliul local etc) . Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . naţional. colaborator) Tipul (local.finantare interna (scoala. participant. european) Finantare .cmbrae. sectorul 2 Tel.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului * Scoala 87 Elevi. colaborator) Tipul (local.fara finantare .. participant. 75/86 actiune 12 XII 2010 Proiect/program Toţi suntem copii.98 .VII C ) 25 elevi(cls VIII B ) 12 luni Proiect/program Noi in Europa Junior colaborator naţional Proiect/program Educaţie pentru sănătate A.23.finantare interna (scoala. Crt 1 Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator.BUCUREŞTI 2 3 4 5 Calitatea (initiator. naţional. Pasare de nea’’Patriarhia Romana 2 Calitatea (initiator.

Spitalul Obregia Proiect ISMB . Cercetării.23.cmbrae@rdsmail.finantare interna (scoala. Teoretic « Dante Alighieri » Planeta adolescentei Proiectul inițiat de Centru de prevenire a tentativelor de suicid.160 « Soarelui » parintii Scoala nr.Sc. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . Crt Gr.23. 81/ Gradinita 161 Prescolari grupa mare si pregatitoare 8 luni Tipul x 5 6 7 Nr. Heliade între vii Nr.011 031. european) Finantare .SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA « NICOLAE KRETZULESCU calitatea Iniţiator Iniţiator Iniţiator initiator initiator initiator initiator Colaborator colaborator participat Local Local Local National local local local Local local regional 1 luna 1 luna si jumatate 2 luni 7 luni 7 luni 9 luni 2 luni 9 luni 7 luni participant regional participant colaborator participant Participant local local European Finantare externa European finantare externa Tel.Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” „Motivaţia învăţării”. 81Gradinita 161 participant international initiator local Pentru suflet de copil participant. local Fara finantare X Scoala nr.ro Str. Teclu Teaching Accros EuropeColegiul Tehnic « C. »Dragomir Hurmuzescu” « Decide-ti cariera ! » .A. sectorul 2 . 81 elevii clasei a VIIIa B 6 luni Gradiniţă Educatoare Tot anul octombrie-iunie 9 luni Durata Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului „Ancorele carierei” -Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” „Învăţarea eficientă”. »Dragomir Hurmuzescu” « Prevenirea agresivitatii si abandonului scolar » .305.98 7 luni 1 luna 1 an 2 ani « Pulberi de vis« .fara finantare .BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator.Grup Scolar N.cmbrae.( editia a IIIa) SNAC lic. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc) .Sc.Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” Destine creatoare romanesti Gr.Gr.Colegiul Matei Basarab Cultura organizațională Proiect ISMB – Colegiul Matei Basarab Planeta adolescentei .S.Liceul Teoretic Nichita Stanescu « Prevenirea consumului de droguri si etnobotanice » O sansa pentru comunitatea noastra.Ministerul Educaţiei./Fax : 021.ro office.D Nenitescu M.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) parentala « Sa construim impreuna cei 7 ani de acasa » initiator parteneriat Scoala nr. 36 Bucureşti.S www. regional.56. participant. naţional.

Augsborg elevi. profesorii. european) Finantare .23. XII-G 9 luni 9 luni Calitatea (initiator. european) Finantare . consiliul local etc) .cmbrae. 36 Bucureşti. părinţii 9 luni Finanţare internă.finantare interna (scoala. şcoala Şcoala Elevii claselor IX Finanţare internă. european) Finantare . Cercetării. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Program de Orientare Lic. Heliade între vii Nr. comunitate 24 luni « Prevenirea comportamentului violent in scoala » « Prevenirea consumului de droguri » colaborator local « A invata sa inveti prin educatia intre egali » 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 Nr.fara finantare . consiliul local etc) . şcoala Şcoala Elevii claselor XI şi XII 9 luni Finanţare internă.305.fara finantare . naţional.011 031. regional. XIG. sectorul 2 . colaborator) Tipul (local.fara finantare . şcoala Şcoala Elevii claselor IX-G. colaborator) Tipul (local./Fax : 021.ro office. participant. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Formarea Caracterului Proiect/progra m Copilul meu in perioada Proiect/progra m Grundtvig Str.BUCUREŞTI 1 Titulul proiectului/programului 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Calitatea (initiator.98 Lic.Ministerul Educaţiei.ro initiator local colaborator local colaborator european x x x SUA prin ASIS Lic. participant. naţional. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .23. naţional.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Titulul proiectului/programului Tinerii împotriva violenţei « Alege să fii calm » Colaborator Naţional Reinventează-ţi cariera Iniţiator Şcoala emoţiilor Paşi spre succes Iniţiator Iniţiator Finanţare externă Şcoala Elevii.cmbrae@rdsmail. Cr t 1 Calitatea (initiator.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programul ui Titulul proiectului/programul www. colaborator) Tipul (local. consiliul local etc) .finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) ‘Cum sa devenim’ « Sunt cetatean – Imi cunosc drepturile » Language acquisition through music. regional.finantare interna (scoala.Comenius 1 bilateral coordonator european UE Bucuresti.56. de Metrologie Clasele a IX-a 8 Lic. de Metrologie Elevii liceului 8 Proiect/progra m Si copiii au drepturi Tel. regional. participant. X-G. profesori.finantare interna (scoala.

305.23. naţional. Polonia x Scoala. consiliul local etc) .011 031. parinti.130/ Scoala Nr.finantare externa (fonduri EU) Scolara si Profesionala Initiator local pubertatii initiator local colaborator initiator local initiator national x x x x 4 x Scoala Nr. profesori 12 luni/5 luni Elevi.ro office.ro Str.56.finantare interna (scoala.128 24 luni 12 luni 1 saptamana 1 Titulul proiectului/programului Cariera . Cercetării. consiliul local etc) .fara finantare . mobilitatiUngaria. Gradinite Scoala.130 Elevi. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR . comunitatea locala 24 luni Elevi. Romania Elevi. regional. coordonator national x x x 4 x Scoala Nr.03. participant. colaborator) Tipul (local. prescolari Elevii Scolii Nr.BUCUREŞTI ui 2 3 Calitatea (initiator. naţional. parinti. Turcia. sectorul 2 Tel.finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea (initiator. Comisia Europeana Saptamana Educatiei Globale VoluntarIRSCA. participant. profesori 12 luni 5 6 7 Nr. european) Finantare . profesori.126+NR.Ministerul Educaţiei.132 Clasa a VIII-a 2010-2011 Scoala nr.139 Clasa a VI-a B si C 12 luni Scoala Nr. regional.intre optiune si realizare profesionala Dezvoltarea Abilitatilor Psiho-sociale ale animatorilor prin metodologia European Action on Drugs./Fax : 021. european) Finantare . coordonator national <<Festivalul Sanselor Tale>> Participant.fara finantare .98 .2 + Nr.cmbrae. Polonia. Heliade între vii Nr.23.141 Elevii cu CES 15-17. Muzeu 5 Loc de desfasurare 6 7 Nr. Crt Grup tinta Durata (in luni) Descrierea proiectului/programului Elevi. Anglia.cmbrae@rdsmail.115 Romania.126 + NR. colaborator) Tipul (local.2011 Scoala Nr. Turcia. profesori Scoala. Belgia. Sect. Anglia. 36 Bucureşti. Crt 1 Scoala fara violenta (2 persoane) initiator municipal 2 3 Comenius « Marca patrimoniului european« participant european Comenius Initaiator si participant european << Sa citim pentru Mileniul III>> (2 persoane) Participant .6 www.124 Clasa a VI-a 5 luni Scoala Nr.

finantare interna (scoala.finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta initiator local MGS.cmbrae. european) Finantare .BUCUREŞTI 2 3 4 Calitatea (initiator. naţional.23.011 031. colaborator) Tipul (local.2010prezent / Decembrie 2010-Testarea NPQ(partea I) 5 6 1 luna 7 Durata (in luni) Situatia cazurilor de agresivitate/violenta şcolară Numar cazuri de agresivitate/violenta identificate la nivelul unitatii scolare Numar de elevi consiliati individual Numar de elevi consiliati in grup Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor identificati avand comportamente violente) Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere 1361 1018 3672 612 815 Activitati de prevenire a consumului de substante ilegale si a produselor etnobotanice Număr subiecţi consiliaţi individual 326 481 Numar acţivitati de informare. Heliade între vii Nr. regional.parinti Clasa a VIII-a 4 luni Bucuresti Animatori si copii de varste diferite 2011 x Bucuresti Copii.Ministerul Educaţiei. sectorul 2 Tel. Terre des Hommes.23. 2 + SC.ro Str. prevenire www. Adolescenti Februarieiunie 2011 Gradinita Prescolari x Scoala Nr. participant.305.cmbrae@rdsmail.98 . consiliul local etc) . 115 Elevi ./Fax : 021. Cercetării.ro office. NR. Move asistent proiect regional participant european participant national x x x x SC.fara finantare .155 Elevii supradotati 01. NR. 36 Bucureşti. Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR .56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful