1.Aspecte istorice privind evoluţia protecţiei drepturilor omului. 2.Noţiunea şi clasificarea drepturilor omului. 3.

Principiile generale aplicabile drepturilor omului. 4.Analiza Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalitătii de sanse între femei si bărbaţi. 5.Drepturile civile (drepturile şi libertăţile personale). 6.Dreptul la viată ca drept fundamental al omului. 7.Drepturile exclusiv politice 9. drepturile si libertatile social politice 10. Legea privind cultele religioase şi părţile lor component 11.Legea privind accesul la informaţie 12. Legea privind întrunirile 13. Drepturile social-economice si culturale 14.Legea privind drepturile copilului 15.Mecanisme juridice international de consacrare si protectie a drepturilor omului 16. Dreptul la petitionare ca garantie a drepturilor fundamentale 17.Dreptul la recuperarea prejudiciului cauzat ca garantie constitutional18. 18.Rolul Parlamentului în protejarea drepturilor omului 19. ROLUL ORGANELOR JUDECĂTOREŞTI ÎN PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI 20. ROLUL CURŢII CONSTITUŢIONALE ÎN PROTEJAREA DR. OMULUI 21. ROLUL INSTITUŢIEI AVOCATULUI PARLAMENTAR in protectia dr.omului 22. Rolul Procuraturii in asigurarea drepturilor fundamentale 23. Rolul politiei in protectia drepturilor omului 24. Izvoarele si instrumentele juridice internationale universale de consacrare si protectie a drepturilor omului 25. Carta Internationala a Drepturilor si Libertatilor Omului 26. Declaratia Universala a Drepturilor Omului: efecte juridice si importanta politica 27. Pactul International privind drepturile civile si politice si protocoalele sale aditionale 28. Pactul International privind drepturile economice, social si culturale 29. Atributiile institutiilor ONU in material Drepturilor Omului 30. Atributiile Comitetelor create in basa conventiilor si pactelor ONU in domeniul protectiei drepturilor omului 31. Sisteme instituţionale regionale de consacrare şi protecţie a drepturilor omului. 32.Protectia drepturilor omului in cadrul Consiliului Europei 33. Drepturile şi libertăţile garantate de Convenţia Europeană pentru apararea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 34.Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Procedura de examinare a cerilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 35.Carta Socială Europeană. 36.Protecţia depturilor omului in cadrul UE 37.Protecţia drepturilor omului in cadru OSCE. 38.Protecţia drepturilor omului in cadrul CSI 39.Sistemul american de protecţie a drepturilor omului 40. Sistemul african de protecţie a drepturilor si libertăţilor fundamentale