Sunteți pe pagina 1din 4

Curs: Statistica Macroeconomica .

SISTEMUL CONTURILOR NAIONALE

Subiecte economice si tranzactiile


1

Reprezentarea cantitativa a circuitului economic se bazeaza pe definirea si clasificarea entitatilor economice care fac tranzactii pe piata interna si internationala. Definirea si clasifcarea relatiilor intre acestea Stabilirea surselor de date si a metodelor de colectare si agregare sub forma de indicator ai actiunii economice la nivel micro,mezzo(sector) si macroeconomic( intre economii) . Coordonarea si integrarea diferitelor subsisteme de indicator intr-un tablou unic. Asigurarea comparabilitatii nationale ai indicatorilor proprii. Pe baza acestor principii institutul national si international de statistica asigura la nivel European colectarea si publicarea de informatii,date macroeconomice necesare oamenilor de afaceri precum si a nevoilor de analiza si previziune si elaborarea de politici de catre institutul negocirerii sub economice-pers fizice si juridice ,relatii de afaceri, fac tranzactii sau operatii comerciale care genereaza fluxuri interne si externe. In functie de raportul asumat si specificitatea activitatii desfasurate avem 5 subiecte economice: 1. gospodarii private /menajere-forta de munca pe piata fortei de munca =salariu dar sunt si cumparatori sau clienti pe piata bunurilor sau serviciilor; 2. intreprinderi /agenti economici-achizitioneaza factorul de productie (capital-K ,energie-materii prime) si ofera produsele realizate pe piata bunurilor si serviciilor. 3. Bancile comerciale-intreprinderea care colecteaza resurse banesti disponibile (agenti economici)si dau imprumuturi. Dobanda=refinantare -intra in afaceri cu subautoritatile autohtone; Nevoile de macroeconomie impun grup: a) pe ramura ale economiei nationale se analizeaza proiectul de productie si echilibrul de bunuri si servicii .Instrumentul utilizat clasificarii activitatii din economia nationala se numeste CAEN ; b) pe sectia institutiilor de venituri si cheltuieli (societati nefinanciare,institutii de credit,societati de asigurari,administratii publice si private ,gospodarii,consummator,antreprenor si restul lumii. 4.Statul sau Administratia publice centrala si locala apare pe perioada bunurilor servite in calitate de client sau consummator. -Curtea de conturi; -furnizeaza bunuri de utilitate publica(apartine statului) -servicii publice(sanatate,invatamant,etc) -strainatatea-persoane fizice sau juridice nerezidente Intre subcategoriile economice au loc fluxul operational commercial si financiar=Tranzactii-concep fundamental pe care se sprijina elaborarea indicatorilor de diagnoza conjuncturala crearea,transformarea, comercializarea,transferul,stingerea unei valori economice in cadrul unei relatii economice; se schimba proprietatile bunurilor sau art financiare se asigura factorul de productie (capital,forta de munca)in relatiile dintre subiectii economici . 2

se realizeaza in baza unor contracte care dau nastere unei obligatiuni reciproce ,exista si transfer unilateral de resurse fara compensare din partea beneficiarilor a) Operat reale cu bunuri si servicii; b) Operat banesti Intre subcategoriile mentionate exista si anumite relatii : a) Societatile in schimbul muncii-gospodariile primesc venituri; b) Societati cu venituri obtinute,gospodariile achizitioneaza bunuri materiale si de consum; c) Consumul gospodariilor; Cererea agregata=PIB-produsul intern brut. O parte din venituri se economisesc(depunere banca) Intre gospodarii si stat-impozit +taxe directe(impozit pe profit) si indirecte (TVA,accize); Venituri platite din impozite si taxe; Subventii acordate de stat; O reglare asemanatoare intreprinderi-stat=impozit pe profit +taxe indirecte si locale,dar unele primesc subventii; Pentru a asigura fct sist ,statul cumpara bunuri si servicii pentru consumul guvernamental. Cerere guvernamentala Resurse economisite de stat sunt si ele valorificate prin depuneri la Bancile Comerciale; Intreprinderile exporta o parte din produsele lor; Intreprinderile se aprovizioneaza cu factorul de productie din import; Drepturile si obligatiile intreprinderilor din import si export se reglementeaza din contul Bancilor Comerciale; Economia intreprinderilor si cotele de amortizare a capitalului fix sunt__________la Bancile Comerciale. Investitiile noi si inlocuite societatea apeleaza de obicei nu numai la propriile reserve(pastrate la Banci) dar si la capitalul imprumutat.) Formarea bruta de capital( Investii) Export-Import.

Sistemul conturilor nationale constituie o metoda de


reprezentare cantitativ agregata ,completa si coerenta _____ la scara nationala in timpul unei perioade de referinta(1 an sau 1 sem/trimestru) Particularitati: a) Teoria factorilor de productie participa la activitatea economica .Sunt recompensati in functie de servicii: 3

-salariat-salariu -capital-profit -banca-dobanda b) Reprezentare cantitativa simplificata a realitat economice. SCN evidentieaza intreaga activitate umana (bunuri,servicii,marfa,servicii comerciale/neocomerciale) SCN foloseste principiul dublei inregistrari in conturi.Pentru alcatuirea SCN se folosesc urmatoarele date primare: -anchete anuale si trimestriale gospodarii private ,bilanturile intreprinderilor ,banci,administratia centrala,date declaratii private detinute de Ministerul Finantelor ; -state bancare ,oferte de munca si ocrotire sociala