Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectant: SC ....... Beneficiar: Consiliul Local al comunei........., jud...........

DEVIZ GENERAL RECALCULAT N URMA APLIC RII PROCEDURILOR DE ACHIZI IE PUBLIC privind cheltuielile de capital necesare realiz rii obiectivului de investi ie : .

Valoare ( inclusiv 19 % T.V.A. ) Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de cheltuieli TOTAL din care valori rezultate din fonduri n urma din primite de la procedurilor de bugetul de cofinan are achizi ie public stat LEI LEI LEI 3 PARTEA I -a Capitolul 1 Chelt. ptr. ob inerea i amenajarea terenului 1.1 Ob inerea terenului. 0 0 1.2 Amenajarea terenului. 50,000 50,000 1.3 Amenaj ri ptr. protec ia mediului 25,000 25,000 Total Cap. 1 = 75,000 75,000 Capitolul 2 Cheltuieli ptr. realizarea utilit ilor necesare obiectivului 2.1 Re ele de racord, utilit i exterioare incintei. 4 5

Nr. crt.

0 0 0 0

Total Cap. 2 = Capitolul 3 Cheltuieli ptr. proiectare i asisten 3.1 Studii de teren: Geo.,Topo, Hidro. 3.2 Cheltuieli ptr.: avize, acorduri, autoriza ii, i alte chelt. de aceea i natur n sarcina investitorului. 3.3

150,000 150,000 tehnic

150,000 150,000

0 0

20,000

20,000

2,000

2,000

Proiectare i Engineering 3.4 Cheltuieli ptr. organizarea procedurilor de achizi ie public 3.5 Consultan 3.6

120,000 2,000 0

64,300 0 0

55,700 2,000 0

20,000 Total Cap. 3 = 164,000 Capitolul 4 Cheltuieli ptr. investi ia de baz 4.1 Construc ii i Instala ii 2,640,851 4.2 Montaj utilaje tehnologice 65,120 4.3 Utilaje, echipam. tehnologic i func ional cu montaj 150,422 4.4 Utilaje f r montaj i echipam. transport 0 4.5 Dot ri i mobilier 42,310 Total Cap. 4 = 2,898,703 Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier : 40,008 5.1.1 - Lucr ri de construc ii + instala ii 5.1.2 - Cheltuieli conexe 5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finan are: 5.2.1 - Comisioane, taxe i cote legale ISC:0,008*cap 4.1 CSC:0,005*C+M 5.2.2 - Costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse i neprev zute max 5%(cap.1.2+1.3+2+3+4) Total Cap. 5 = 164,385 240,373 39,612 396

Asisten tehnic

20,000 84,300

0 79,700

2,323,949 57,306 132,371 0 37,233 2,550,859

316,902 7,814 18,051 0 5,077 347,844

40,008 39,612 396 0

0 0 0 0 0 0 0 0

35,980 21,127 14,853 0

35,980 21,127 14,853 0

164,385 276,353

0 0

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea n exploatare 6.1 Preg tirea personalului de exploatare. 6.2 Probe tehnologice, ncerc ri, rodaje, expertize la recep ie. Total Cap. 6 = Total Cap. 1 -:- 6 = Din care C + M = TOTAL GENERAL = Din care C + M = 2,950 3,497 6,447 3,534,523 2,970,583 3,534,523 2,970,583 0 3,497 3,497 3,140,009 2,645,866 3,140,009 2,645,866 2,950 0 2,950 430,494 324,717 430,494 324,717

Beneficiar: