Sunteți pe pagina 1din 2

Conceptul REI evolutii recente 1. Introducere Retelele de transport si distributie asigura transferul a energiei electrice de la producator la consumator.

. REI, face acelasi lucru la un nivel de calitate mai ridicat. Folosind tehnologii digitale are posibilitatea de a comunica bidirectional pentru controlul receptoarelor locale. Functiile de control asigura reducerea costurilor, cresterea disponibilitatii, transparenta relatiei participantilor la piata si economia de energie. Practic reteaua de alimentare cu energie electrica este asistata de un sistem informatic in care sunt integrate elemente de masurare si control. 1.1. Scurt istoric In ultimii 20 de ani, retelele de alimentare cu energie electrica fac din ce in ce mai greu fata cerintelor actuale deoarece apar: y riscuri care tin de securitatea sistemului; y planuri dezvoltate la nivel national sau regional in privinta promovarii productiei de energie din surse regenerabile; y solicitari din ce in ce mai numeroase pentru un serviciu de alimentare cu energie electrica cu nivel de disponibilitate comparabil cu cel al sistemelor electronice (GSM, Internet, E-banking) y cresterea numarului consumatorilor controlati digital cu capabilitate de sincronizare pe eveniment (sisteme de comanda si/sau control centralizat); REI este un concept care a aparut odata cu primele incercari de utilizare a elementelor electronice de control, masurare si monitorizare in retelele electrice. 2. Descriere functionala REI moderne trebuie sa: fie capabila sa izoleze defectele si sa identifice automat cai de restabilire a alimentarii; puna la dispozitia consumatorilor elementele care sa permita participarea activa la operarea retelei; reziste la atacuri; asigure un serviciu de calitate ridicata, evitand pierderile determinate de intreruperile in alimentarea cu energie electrica; permita racordarea formelor actuale de generare si stocare distribuita; permita pietelor de enegie sa-si extinda activitatea; asigure functionare eficienta; permita rezolvarea problemelor determinate de lipsa de predictibilitate a surselor regenerabile distribuite.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Caracteristici REI Implementarile actuale REI includ o seama de caracteristici pentru a indeplini functiile enumerate: Controlul sarcinii Consumul de energie electrica se modifica semnificativ de-a lungul timpului.

2.3

Asigurarea functiilor de tip "Demand response" Aceasta functie permite generatoarelor si consumatorilor sa interactioneze automat in timp real coordonand consumurile astfel incat sa fie evitate varfurile. Mesaje referitoare la pret transmise consumatorilor 3. Consideratii tehnologice Cele mai multe din tehnologiile folosite de REI, sunt deja aplicate in alte domenii cum ar fi linii automate de productie sau telecomunicatii si retele de calculatoare. In general tehnologiile din domeniul REI pot fi grupate in cinci arii de interes: Sisteme de comunicatii integrate Sistemele integrate de comunicatii sunt conditie necesara pentru controlul in timp real, schimbul de informatii si date astfel incat disponibilitatea sistemului sa creasca. Traductoare si masuratori Sarcinile de baza sunt: evaluarea congestiilor si a stabilitatii retelei, monitorizarea starii de "sanatate" a echipamentelor, prevenirea furturilor de energie, asigurarea elemtelor de sustinere a strategiilor. Contoare inteligente Domeniul constituie in subiect separat care de data recenta este inclus in eforturile REI. PMU phasor measurement unit Elementele de masurare de viteza ridicata numite PMU distribuite in REI pot fi folosite pentru monitorizarea calitatii si un unele cazuri pot fi incluse in sisteme automate de decizie. Elemente avansate tehnologic IN aceasta categorie pot fi incluse subiecte cum ar fi: superconductivitatea, toleranta la defecte, stocarea, electronica de putere, diagnosticul elementelor de retea. 4. Obstacole la nivel de principiu Largirea ariei de raspandire a REI in Europa si Statele Unite intampina o serie de obstacole intre care pot fi amintite: y Incertitudinile determinate de mediul de reglementare care nu stimuleaza explicit eficienta operationala; y Lipsa unor practici juridice comune si stabile in privinta securitatii datelor de comportament energetic a clientilor; y Potentialul REI de a determina probleme sociale in ce priveste discriminarile in accesul la energia electrica; y Riscul folosirii abuzive a informatiilor referitoare la circulatiile energiilor si managementul REI in mecanisme de tip Enron de crestere a profitului; Inainte de a instala sisteme de masurare avansate sau orice alt tip de sistem trebuie facuta o analiza a costurilor si beneficiilor. Unele componente in cazul REI sunt foarte scumpe si necesita o integrare complexa in sistemul de control a retelei. De cele mai multe ori sunt folosite doar in cazuri exceptionale si pentru a produce efectul scontat necesita echipamente similare in reteaua altor distribuitori.