Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Floroiu Alexandra-Elena Anul II, Grupa 5

Proiectul unei unitati de invatare


Unitatea de invatare: Temperamentul Timp alocat: 2 ore

Continuturi Definirea temperamentul ui

Competen te specifice
1.1 2.1

Activitati de invatare
-Se descrie temperamental ca parte dinamica a personalitatii -Se formuleaza exemple din viata cotidiana -Se identifica notele definitorii ale temperamentului -Compararea temperamentului cu caracterul si aptitudinile si se dau exemple -Se defineste termenul tip -Se prezinta pe scurt o clasificare, dupa care se descriu succinct tipurile -Se exemplifica relativitatea unui tip prin compararea de ex. a doi elevi cu temperamente similare -Se definesc urmatoarele concepte: introvertit, extrovertit, instabilitate si stabilitate emotionala -Se explica diferentele ce vor fi observate intre elevi -Se compara doi elevi diferiti ( introvertitextrovertit) sub aspectul caracterului si aptitudinilor -Se evidentiaza caracterul nespecific al temperamentului -Sunt explicate relatiile dintre temperament si aptitudini, caracter si creativitate -Se exemplifica aceste relatii pentru a observa

Resurse
-exemple din viata cotidiana -exercitiul -foi cu enunturi pentru fiecare elev - echipe de cate 2 elevi -timp alocat: 10 min -explicatia -expunerea -exemplificarea -fise cu schema temperamentelor pentru fiecare elev -timp alocat: 10 min -expunerea -explicatia -fise cu tipurile introvertit si extrovertit pentru fiecare elev -timp alocat: 10 min -fise cu portretele introvertitului si extrovertitului pentru fiecare elev -expunerea -exemple cu elevi din clasa -timp alocat: 8 min

Evaluare
Evaluare orala

Tipurile temperamentale

5.1

Evaluarea orala (studiu de caz)

Particularitati psiho-logice ale temperamentul ui Locul temperamentul ui in sistemul de personalitate

2.2 5.1

1.2 4.1

Elevii vor alcatui individual scurte prezentari despre caracteristicile lor temperamentale -timp alocat: 1 ora Evalurare orala

Student: Floroiu Alexandra-Elena Anul II, Grupa 5


cum se exprima acestea -Se prezinta o schema, cu temperamentul ca motiv central -Se analizeaza un caz pentru a realiza legaturile acolo unde temperamentul isi pune amprenta asupra unei componente -Se exemplifica pe doi elevi din clasa -Se precizeaza domeniile in care temperamentul are un rol important -Se exemplifica pentru fiecare domeniu

Influenta temperamentului asupra vietii psihice

3.2

-studiu de caz -echipe de elevi -explicatia -fise ce prezinta un caz -timp alocat: 12 min -exemplificari pe elevi -explicatia -expunerea -timp alocat: 5 min

Elevii realizeaza in echipe un portofoliu ce prezinta un studiu de caz Evaluare scrisa Timp alocat: 1 ora

Rolul temperamentul ui in unele aspecte ale vietii

1.1