Sunteți pe pagina 1din 16

LEC II PE CALCULATOR

MATEMATIC
Clasa a VII-a

ALGEBR
Semestrul I Realizat de prof. TIT CUPRIAN

Tit Cuprian Sarichioi - 2008

NUMERE REALE
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

R D CINA P TRAT
Patratul unui numar rational este totdeauna pozitiv sau zero (adica nenegativ). DEFINITIE Fie a un numar rational nenegativ (a u 0). Numarul nenegativ x se numeste radacina patrata a numarului a daca x2 = a. Notam radacina patrata a numarului a cu a

au0
2

si

a!x
a u 0.

inseamna

x !a

si

x u 0.

a ! a,
EXEMPLE

64 ! 8;
625 ! 25;
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

100 ! 10;

144 ! 12;

1,21 ! 1,1.
.

ALGORITMUL DE EXTRAGERE A R D CINII P TRATE


Sa calculam radacina patrata a lui 55225.
Despartim numarul in grupe de cate doua cifre, de la dreapta spre stanga Ne intrebam: care este cel mai mare numar al carui patrat este mai mic sau egal cu 5. Acesta este 2; il scriem in dreapta sus; Il ridicam la patrat, obtinem 4 si-l trecem sub 5, aflam restul scaderii 1. Coboram grupul de urmatoarele 2 cifre langa rest. Dublam pe 2 si rezultatul 4 il trecem sub 2. Ne gandim care cifra punem alaturi de 4 si rezultatul il inmultim cu cifra aleasa astfel incat numarul dat sa se cuprinda in 152. Acesta poate este 3 si facem calculele. Rezultatul fiind 129, il trecem sub 152 si aflam restul scaderii. Cifra 3 o trecem la rezultat, alaturi de 2. Coboram urmatoare grupa de cifre, pe 25, langa restul 23. Coboram dublul lui 23, care este 46. Ne gandim care cifra punem alturi de 46, numarul format Il inmultim cu acea cifra iar rezultatul sa fie mai mic sau egal cu 2325. Acesta poate fi 5 si facem calculele. Trecem rezultatul 2325 sub numarul 2325 si efectuam scaderea. Restul fiind zero, algoritmul s-a terminat, cifra 5 o trecm la rezultat alaturi de 23.
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

55225 23 5 4 4 3 3 =129 152 46 55=2325 129 =2325 2325 ====

Asadar radical din 55225 este egal cu 235.


.

MUL IMEA NUMERELOR REALE


Multimea numerelor naturale Multimea numerelor intregi Multimea numerelor rationale

N = {0; 1; 2; 3; 4; .} Z = {, -3; -2; -1; 0; +1; +2; +3; }


a Q ! a Z , b Z *, ( a, b) ! 1 b

Multimea numerelor irationale Numerele irationale sunt numere care in exprimarea zecimala au partea zecimala infinita si neperiodica. Exemple de numere irationale:

3, 2 5 , 2 Simbolul multimii numerelor irationale: RQ


Fie multimea

6 , T ,... etc.

 A N ! _ ;0;5a A Z ! _ 3;2;0;5a 2
1 2 16 A Q ! 3;2; ;2,15; ; ;0;2, (12);5 2 5 3

1 A ! 3;2; ; 2

2 8 ;2,15; ; 5

16 ;0;2, (12);5;T 3

A R Q !
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

_ 8 ;T a
.

NZZQR

PARTEA INTREAG I PARTEA FRAC IONAR A UNUI NUM R REAL


Partea intreaga a unui numar real x, notata ?xA, este cel mai mare numar intreg mai mic (sau egal) cu x. Partea fractionara a unui numar real x, notata {x} este: {x} = x [x].
Exemplu Aflati partea intreaga si partea fractionara a numarului 2,85. 2 2,85 3 Aflati partea intreaga si partea fractionara a numarului 3,25. -4 -3,25 -3

Partea fractionara este 2,852=0,85


Tit Cuprian Sarichioi - 2008

Partea intreaga este numarul intreg din stanga lui 2,85; [2,85]=2

Partea fractionara este -3,25(4)=0,75

Partea intreaga este numarul intreg din stanga lui -3,25; [-3,25]=4 .

ORDONAREA, OPUSUL SI MODULUL IN R


Dintre doua numere reale diferite, x si y, este mai mare cel care se afla reprezentat la dreapta pe axa numerelor reale. -g +g x > y sau y < x

Daca x > y sau x = y spunem ca x este mai mare sau egal cu y si notam x u y. Doua numere reale sunt opuse daca sunt coordonatele a doua puncte diferite de pe axa numerelor, egal departate de origine.

-a

+a + (-a) = 0
+a

Modulul unui numar real x, notat x , este distanta de la origine la punctul ce-l reprezinta pe o axa a numerelor.
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

x, x u o x ! x, x 0
.

REGULI DE CALCUL:
a b ! a b si
PROPRIETATE

a : b ! a:b

PROPRIETATE

a b ! a b
EXEMPLU

a : b ! a:b
EXEMPLU

12 75 ! ! 12 75 ! !
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

864 : 72 ! ! 864 : 72 !
.

900 ! 30 ! 12 ! 2 3

SCOATEREA FACTORILOR DE SUB RADICAL


Spre exemplu sa scoatem factorul de sub

864
1. Se descompune in factori primi numarul dat. 2. Dintr-o pereche de numere prime, iese de sub radical ca factor, un singur factor. 3. De sub radical va iesi sub radical va ramane

223 23

si

864 2 432 2 216 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1

2 2 3

864 ! 2 2 3 2 3 ! 12 6
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

INTRODUCEREA FACTORILOR SUB RADICAL


Regula de introducere a factorilor sub radical:

a b ! a b
2

Observatie: sub radical se introduc doar factori pozitivi. EXEMPLE

5 3 ! 5 3 ! 25 3 ! 75
2

 4 3 ! 4 2 ! 16 2 ! 32
2

Aceste exercitii pot ajuta la compararea numerelor irationale. Comparati numerele: Se introduc factorii sub radical si obtinem: Prin compararea numerelor de sub radicali, obtinem:
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

5 5 si 2 30

125 si

120

125 "

120
.

ADUNAREA I SC DEREA RADICALILOR


Pentru a aduna/scadea mai multe numere reale de forma radicalilor, iar rezultatul se inmulteste cu radicalul.
EXEMPLUL 1.

a b,

care au acelasi numar sub radical, se aduna/scad factorii din fata

EXEMPLUL 2.

7 13 2 13 6 13 ! 7 2 6 13 ! 3 13.
24 2 12 2 54 3 27 ! ! 2 6 2 2 3 2 3 6 3 3 3 !

! 2 6 4 36 6 9 3 !
! ( 2 6 ) 6 ( 9 4 ) 3 ! 8 6 5 3.
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

INMULTIREA SI IMPARTIREA RADICALILOR


Produsul numerelor reale a b si c d este numarul real ac bd , deci a b c d ! ac bd .
EXEMPLU:

2 12 3 6 ! 6 72 ! 6 6 2 ! 36 2 .

Catul numerelor reale a b si c d este numarul real ( a : c ) b : d , deci a b : c d ! ( a : c ) b : d .


EXEMPLU:

15 48 : 3 6 ! : 3 48 : 6 ! 5 8 ! 5 2 2 ! 10 2 . 15
15 488 15 48 : 3 6 ! ! 5 3 61 1
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

8 ! 5 2 2 ! 10 2 .
.

PUTEREA UNUI NUM R REAL


( sub forma de radical )

a b ! a
n

b
2

a b ! a
2

a ! a.
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

MEDIA GEOMETRIC
SAU MEDIA PROPOR IONAL DEFINITIE. Media geometrica sau proportionala a doua numere nenegative este egala cu cu radacina patrata din produsul lor.

mg ! a b
Daca 0 e a e b, atunci: EXEMPLUL 1. Aflati media geometrica a numerelor 7 si 28.

Cu proprietatea ca au0 si bu0.

a e a b e b.

EXEMPLUL 2. Daca media geometrica a doua numere este 12, unul din numere este 8, aflati celalalt numar.

m g ! 7 28 ! ! 196 ! 14.
Tit Cuprian Sarichioi - 2008

12 ! 8 x ;
2

144 ! 8 x; x ! 144 : 8 ! 18.

RA IONALIZAREA NUMITORILOR
Daca numitorul unui raport de numere reale este un numar irational de forma

a b,

prin amplificarea raportului cu

b,

numitorul devine un numar

rational si spunem ca am rationalizat numitorul.

c c b ! ; a Q*, b Q a b a b
EXERCITIU REZOLVAT: Rationalizati fractia:

b)

2 6 . 3 3

Rezolvare: este necesar a amplifica fractia cu

3.

3)

2 6 2 6 3 2 18 2 3 2 6 2 2 2 ! ! ! ! ! . 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3
.

(3

Tit Cuprian Sarichioi - 2008

VREAU S M MAI UIT INC ODAT !

SFARSIT