Sunteți pe pagina 1din 3

19

D. dr. IVI. Petrini:-Galatz


_ _ ,> ~ .. _.' _

#'

1-

:u:nea noastr~ medicala, numele D-lui profesor dr. M. Petrini~ -;)ri. o "personalitate". ~ :;)ial, franc si decis, spirit clar si deschis, partizan nfocat al ~:1? si dusman nversunat al celor ce merg pe cai gresite, d. dr . ..-=;;z L::I wate manifestatiunile vietei sale, fie ca savant, fie ca profesor, =-=-tiior al unei institutii, fie ca om politic, D-sa e acel3:s om. drept, ~a increderea si autoritatea morala cuvenita, activ, energic, pasio=.;. -ia. ntreprinzator, bun conducator, entusiast n mprejurari date, _.-::-: chimerile si fiindpartizanul decis al pozitivismului. =:: savant, care practica stiintele pozitive, cultul pozitivismului e !;=~ ~i necesar. ~nml profesor s'a nascut la Galati, n~fiind descendentul unei ~ii moldovene. ' ~ ~i'a tersavantii profesori ai .~e prelifacultatei din capi,u'j. ttaIa Frantei. ?E' :ltunl'i Odata ce si-a ob --=.,i o patinut titlul de ?doc~ir~iware tor n medicina de -'::iiul mela aceasta facultate ,3. pura stid-sa s'a ntors n ::1.1' cu I'etara si a continuat ;.La de a aceeasi munca far'a ~ ,:,rice pret de preget, caci n . in baza medicina, mai mult _'. croiasca dect n alte ra-~ 30ciala, muri ale stiintei, ~ Paris si trebue sa studiezi ~.;'I.crat ani ntr'una, fara ntre!i studii or rupere, trebue sa ::..~;;:>, seristai n C:ll'ent zi!~d unul din nic cu toate inven:::-:: excelenti si tiunile, cu toate des'" =illdenti, reucoperirile, cu tot =a se facil progresul ce zi cu .::.: si iubit de zi si an cu an l n_~:reaza aceasta vasta si importanta stiinta de care at\rna fericirea ntregei "":;';'ii. Facndu-se repede cunoscut n cercurile noastre conducatoare si inmale, pentru lucrarile numeroase ce le-a publicat n diverse publicatiuni da:e din tara si strainatate, d. dr. 1\1. PetriniGalatz a fost numit profesor al ::Lt3;;ci de medicina din Bucuresti (clinica dermatologica si Embriologia). Cursurile sale sunt remarca bile prin expunerea lor clara si conchisa, prin ;i'ia de cunostinte si rara competinta cu care sunt predate studentilor. :1are D. dr. M: Petrini-Galatz a fost chemat, pentru deosebitele sale nsusiri si itor, - ...:!'..z;:;:> sale cunostinte n ce prh'este starea sanitara a tarei, sa conduca serv; i"----.ar si n aceasta demnitate dsa a desfasurat o ntinsa si fericita activitate :udii .. -pJ.iznd acest serviciu pe baze moderne si venind n ajutorul populati unei :e Si;l .z.5::rerurale cu masuri sanitare bine-facatoare si eficace. Lnt~l A reprezentat tara la diferite congrese stiintifice internationale, ca deleg~t os' 1. plvernului si Eforiei. . n D-sa e medic-sef al spitalului "Coltea", membru corespondent al Acade::..;ei de medicina din Paris si al societatii imperiale regale din Viena; membru ~hr al societatei franceze de Dermatologie si Sifiligrafie.

l\

24

D. dr.V.
'1)\\ ~~

Sion

dr. V. Sion s'a intrat la Facultatea si dupa ce si-a terminat studiile liceale, d-sa a nascut n Tecuci de Medicina din Bucuresti, fiind unul din cei mai srguitori studenti. D. dr. V. Sion a fost secretar al consiliului sanitar superior. Pentru cunostintele sale si lucrarile ce le-a publicat d-sa a fost numit profesor al Facultatei de Medicina din Bucuresti, unde preda cursul de higiena si politie sanitara. D. dr. V. Sion este unul dinigienistii nostri de frunte si e incontestabil ca daca cunostintele higienei sunt absolut necesare unui medic serios, tot asa dupa cum foarte bine a spus d. dr. G. Stoicesc.u n raportul ce l-a facut proiectului de reforma sanitara, "economistul si omul de stat trebue sa scruteze activitatea rJatiunei pe terenul igienei, sri-si dea seama cari sunt conditiunile ce se cer pentru ca populatiunea sa prospere, sa sa nzestreze serfaca critica cauviciul sanitar cu zelor care contrio organizatie mobuesc la marirea derna, cu medici or micsorarea for.capabili si devotelor fizice si mo tati, priveghind la rale". Am pomebuna functionare nit de lucrul aa spitalelor si caucesta, pentru ca tnd sa vie n ajutocmai d. dr. V. torul populatiuSion, a lucrat si nei noastre fie lucreaza, desfaurbane, dar mai surnd o ntinsa cu seama a celei si fericit~ activirurale, cu toate tate, ca subdirecmijloacele positor al serviciului bile de mpresanitar, n sensul jurarile de azi, acesta, , cautnd pentru remedieprin masurile ce rea relelor de cari sunt bntuite din le-a luat si le ia, nenorocire. D. dr. V. Sion a publicat mai multe lucrari de o necontestata valoare. prin care s'a ocupat detailat cu situatia populatiunei noastre rurale, din punctul de vedere sanitar, preconiznd reformele necesare ce se impun si dovedind o ntinsa experienta, o perfecta competinta si un interes nobil si marcant pentru patura cea mai numeroasa si cea mai sacatuita a populatiunei noastre. Pe de alta parte d-sa e un colaborator regulat si asidiu a multor reviste speciale. Numele d-Iui dr. V. Sion este foarte cunoscut n tara si din cauza ca numele d-sale a fost foalte des pomenit n parlament si activitatea sa fiind obiectul mai multor interpelari. Cine nu-l cunoaste si-ar nchipui ca d. dr. V. Sion e o ,fire auto ritara, tiranica. In realitate dsa e modest, displacndu-i zgomotul ce s'a facut n jurul numelui sau si activitatea ce o desfasura la servo sa nitar, e binefacatoare pentru interesele generale, d-sa multumindu se sa munceasca, indiferent de criticele la care a fost sau este obiectul.

4,2

D. dr. S. Gra~oski
I[)') ~\!>

d r.. S GraGos 1" S a nascut.. In .anu 1 187') D" ., \:1 ~. upa ce a t'ermma: cursurile preliminare s'a nscris n anul 1890 la . Facultatea de Medicina din Bucuresti, unde dupa studii eminente a obtiuut n 1899 titlu de doctor. D. dr. Gra<.;oski s'a devotat cu totu] stiintei medicale si mai mul~ ani consecutiv s'a ocupat n deosebi cu observatiunile si studiile asuprz bolilor de piept. D. dr. Gra<.;oski, stnd n curent cu toate progresele ce zilnic lei nregistreaza medicina, asimiJndu.si toat~ cunostintele necesare unu medic - om de stiinta, remarcat prin publicati unile diverse si variate! ce le-a dat la lumina, si-a creat n lumea noastra medicala un loc dd frunte si a fost cele mai de mult indicat sa intre insipide, care n. la Facultatea cele mai repetate noastra de Medicazuri nu da recina din Bucuzultate satisfad.-I resti unde functoare, dar e ationeaza astazi ca deptul sco ale docent. moderne si at D. dr. Graprin (orma ncarq <.;oski, are calitrateaza subjec~ tati d eo s e bite tele, atractiva s pentru a face gusn continuu pas'! tate cursurile sale trnd ncordati de studentii acesatentiunea aud: tei Facultati: e toriuh,i, ctsi pri lipsit depedantisexpunerea p li mul ncarcat, 0stiintifiCa a se bositor si preten biectului, clar~ tios, e adversar concisa, bine a; al formei didacg u m e n ta t a s tice anoste si de strnsa ca logic~ iata de ce cursurile sale sunt mai mult dect satisfacatoare si pentr ce studentii le urmaresc si cu placere si cu folos, - cele doua pr: mordiale conditiuni pentru casa se fara transmiterea cunostintelo; ct o fi de ande, dela profesor la elev. _ D. dr. Gra<.;oski e asistent la clinica infantila; e medic la dis per: sarul de boale de piept si mai e apoi medic la Policlinica "Regin Elisabeta" . In toate aceste situatiuni, d-sa desfasura o ntinsa activitate [ale sitoare si plina de constiint,ozitate. D. dr. Gra<.;oski, are la activul sau. mai multe articole interesan:. n diverse reviste medicale, att deja noi, ct si din streinatete. A mai facilt apoi variate si remarcabile . comunicari stiintifice mai multe congrese ce au avut loc n ultimiir ani. n diferite cent; din occident.