Sunteți pe pagina 1din 13

PATRIMONIUL NET 1)Analiza marimii si evolutiei patrimoniului intrepr. 2)Analiza structurii patrimoniului intrepr.

prin metoda verticala 3)Analiza structurii activelor patrimoniului. prin metoda ratelor 4)Calculul si analiza factoriala a patrimoniului net 5)analiza structurii patrimoniului net FRN 6)Calculul fondului de rulment net,prima metoda(FRN=AC-DTS) 7)Calculul fondului de rulment net prin metoda 2(FRN=CP+DTL_ATL) 8)Analiza respectarii normativului de fondul de rulment net ROTATIA ACTIVELOR 9)Aprecierea generala a ratelor de rotatie a activelor totale(RAP 2008,2009) 10)Aprecierea efectivului economic din modificarea duratei de rotatie a activitatii curente DECONTARILE TS SI LICHIDITATILE 11)Evolutia generala a dinamicii CTS si DTS 12)Analiza ponderii CTS SI DTS in activele si pasivele intrepr. 13)De apreciat structura CTS dupa caracterul de achitare SURSELE DE FINANTARE 14)De examinat structura surselor de finantare a activelor prin met verticala 15) De examinat structura surselor de finantare a activelor prin metoda ratelor 16)Analiza marimii si evolutiei CP 17)analiza structurii CP prin met verticala 18)Analiza marimii si evolutiei datoriilor intrepr. 19)Aprecierea structurii datoriilor prin met verticala 20)Analiza structurii datoriilor prin met ratelor DECONTARILE TS SI LICHIDITATILE 21)calculul coeficientilor de lichiditate in cadrul analizei express FLUXURILE MB 22)Evolutia fluxurilor MB(rap 2008,2009) 23)Analiza ratelor fluxului MB(rap 2008,2009) 24)Calculul influentei factorilor asupra modificarii fluxului net de MB din activitatea opreationala(rap 2008,2009) 1)Analiza mrimii i evoluiei patrimoniului ntreprinderii Anul Anul Ritmul precedent curent creterii, % 1 2 3 4=3/2*100 1. Total active, mii lei rd470forma 1. 25 30 1.5 2. Venituri din vnzri, mii lei rd010 25 20 o.7 form2 3.Venituri din toate tipurile de activitii, 48 45 1.9 mii lei(611+612)F2+(621+622+623anexa) Calculele arata ca in per.curenta fata de cea precedenta sa constatat o crestere a activelor cu (30-25)5mii lei sau cu 1.5 %,Tododata observam ca in dinamica VVsivenit din toate tipurile de ctiv.sa redus cu(20-25)5miilei si respectiv cu(45-48)3mii lei.Astfel putem concluziona ca in perioada analizata activele intreprinderii au fost utilizate ineficient.Aceasta concluzie rezulta din faptul in conditiile reducerii VV cu (0.7100)99.3%si a venit din toate tipurile de activ cu (1.9-100)89.1%,activele intreprinderii au crescut cu.

2)Analiza structurii patrimoniului ntreprinderii prin metoda verticala (BC) La nceputul La sfritul Abaterea perioadei perioadei Suma % Suma, % Suma, mii % mii lei mii lei lei 1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 A NM rd030 -84 -0.15 AM n curs de +4574 +5.18 execuierd040 MF la valoarea -2299 -8.91 de bil.060-080 AFTL160 +5875 +2.43 Alte ATL050 0 -1.6 SMM250 +45 -0.39 CTS350 +7426 +2.35 MB440 +1746 +1.39 Alte AC450 -128 -0.3 Total activ 100 100 +1715 x Calculele arata ca marimea activelor in per.curenta fata de cea preced a cresc cu 1715mii lei.Aceasta majorare a fost determinata de cresct Am in curs de exec cu 457mii li,AFTL cu 5875mii lei,SMM cu 45 mii lei,CTS cu 7426mii le,MB cu 1746mii lei.Totodata observam ca fata de anul preced sa redus AN cu 84 mii lei si MF cu 2299mii lei si alte Ac cu 128 mii lei.Examinind structura activelor observam ca la inceputul perioadei cota cea mai mare in suma totala a activelor revenea CTs care in per curenta are o tendinta de majorare cu 2.35pp.Deasemenea observam ca in dinamica sa redus cota MF cu 8.91ppca rezultat al procesului de stognare a reinnoirii procesului MF,de asemenea observ ca fata de anul preced a cresc cota AFTL cu 2,43mentionam ca la intrepr analizata sa constatat o tendinta negat de reducere a SMMcu 0,39in conditiile cresteii MB cu 1,39

3)Analiza coeficienilor structurii patrimoniului prin metoda ratelor Indicatori Metoda de calcul La nceputul La sfritul anului anului 1 2 3 4 Rata ATL:total 61,58 58,52 imobilizrii180:470 active*100 Rata patrimoniului cu (MF+SMM)/Tot 31,05 21.75 destinaie de active producie(060080)+250:470 Rata compoziiei MF/AC 75,35 48,30 tehnice(060-080):460 Rata activelor perfect MB/Tactive 3,58 4,97 lichide440:470 Calculele arata ca in structura patrimoniului intrepr ATL predomina atit la inceputul anuluicit si la finele anului.Observam ca la incep anului cota ATL a constituit 61,58%iar la finele anului cota acestora a alcatuit 58,52.%,sau cu 3,06(61,58-58,52).ppmai putinAceasta reducere este justificata in conditiile unui grad scazut de utilizare a capacitatii de productie existente.Din totalul activelor controlate de ntreprindere la finele anului numai 21.75%au fost foloste direct p/u desf.activit. operat cu 9,3.pp mai putin decit la incep anului.Acest fapt negativ caracterizeasa structura activ intrepr..Deasemenea observam ca in dinamica sa constatat o tendinta negativa de reducere a ratei compoz tehnice dela..la 75,35..% la 48,30%,ca rezultat al procentului insuficientei de reinnoire a MF. La un nivel suficient cu o tendinta pozitiva de crestere se afla rata activ perfect lichide .Acest fapt poate conditiona facilitati la achitarea datoriilor intrepr si semnif.despre capacit.de plata a acesteia.Astfel putem concluziona ca intrepr.analiz.are o structura rationala a activelor. 4)Calcul i analiza factorial a patrimoniului net PN=TA-DTL-DTS mii lei Indicatori La nceputul La sfritul Abaterea Rezultatul perioadei perioadei absolut influenei 1 2 3 4=3-2 5 1. Total active470 17155 +17155 2. Datorii pe termen +9575 -9575 lung770 3. Datorii pe termen +2979 -2979 scurt970 4. Patrimoniul net1-2-3 +4601 X VERIFICARE:+..-..-..=ab abs(mii lei) Rezulta ca marimea patrimoniului net in perioada analiz. A crescut cu4601mii leiAceasta majorare afost determinata de cresterea active totale cu 17155..mii lei.Influenta pozitiva a factorului dat a fost partial diminuata de crestere datoriilor pe TL si TS cu(9575+2979)12554.Pe viitor in vederea majorarii marimii patrimoniului net este necesar de a reduce datoriile intreprinderii.

Active

1 ATL18 0 AC460 TA

5)Analiza structurii patrimoniului net Suma, mii Datorii Suma, mii Patrimoniul net lei lei La La La La La nceputul La ncepu sfrincep sfriperioadei sfritul -tul tul u-tul tul perioade perioa perioad perio perioad i -dei ei a-dei ei Suma Cota Suma Cota , mii , % , mii , % lei lei 2 3 4 5 6 7=28 9=3 5 6 3965 47717 DTL77 77,2 65,3 1 0 9 1 2473 33823 DTS97 4 0 6438 81540 TD 100 100 5

CALCULELE ARATA CA LA INTREPR ANALIZ.respecta PRINCIPIUL ECHILIBRULUI FINANCIAR PRIVInd formarea ATL si ATS pe seama surselor de finantare.aceasta concluzie rezulta din faptul ca atit la inceputul cit si la sf.anului marimea ATL nete si AC nete este pozitiva.Examinind structura patrimoniului net observam ca partea preponderenta a patrim.net o constituie ATLnete cu toate ca in dinamica se observa o tendinta lenta de reducere a acestora de la 77,29% la65,31%.. 6)Calculul influenei factorilor asupra modificrii fondul de rulment net FRN=AC-DTS Indicatori La nceputul perioadei 2 La sfritul perioadei 3 Abaterea absolut 4=3-2 mii lei Rezultatul influenei 5 + x

1 1. AC460 2. DTS970 3. FRN=1-2 Verificare:..-..=ab abs Rezulta ca marimea FRN in perioada analizata a crescut cu.. mii lei,aceasta majorare a fost determinata atit de cresterea AC cit s a DTS.sub influenta pozitiva a ambilor factori FRN a crescut cu..mii lei 7)Calculul influenei factorilor asupra modificrii fondul de rulment net FRN=CP+DTL-ATL mii lei Indicatori La nceputul La sfritul Abaterea Rezultatul perioadei perioadei absolut influenei 1 2 3 4 5 1. CP650 +4601 +4601 2. DTL770 +9575 +9575 3. ATL180 +8066 -8066 4. FRN=1+2-3 6110 x Verificare:..-..=ab abs

Rezulta ca marimea FRN in perioada analizata a crescut cu 6110 mii lei,aceasta majorare a fost determinata atit de cresterea C Pcit s a DTL.sub influenta pozitiva a ambilor factori FRN a crescut cu (4601+9575)mii lei.Totodata cresterea ATL a condus la diminuarea FRN cu8066 mii lei. 8=7+8)Analiza respectrii normativului de fondul de rulment net, indicatori La nceputul anului 2 mii lei La sfiitul anului 3

1 1. Fondul de rulment net=problema 7 2. Normativul de fondul de rulment net,,plan de afaceri 3. Excedentul sau deficitul de fondul de rulment -1074 +4077 net=1-2 Calculele arata ca la incep per.intrepr a avut un deficit de1074mii lei,la finele anului se constata un excedent in marime de 4077mii lei.astfel putem concluziona ca in perioada analiz intrepr a desfasurat o activitate reusita ce ia permis sa se asigure la finele anului nesesarul de AC nete. 9Aprecierea general aratelor de rotaie a activelor totale Indicatori La nceputul La finele perioadei perioadei 1 2 3 Numrul de rotaie a activelor,rotatii 1,22 (2009)0,88 =VV:A-=010:[470(col4+5):2] 2008 Rata de nzestrare a VV cu (>INVERS)0,8 1,13 Active=A-:VV 2 Durata de rotaie a activelor ,ZILE, 295 409 360:rd1 Abaterea absolut 4

+114

Calculele arata ca la intrepr analizata activele in perioada curenta sunt utilizate inefficient fata de anul precedent.Aceasta concluzie rezulta din faptul ca Nr.de rotatie a activelor are o tendinta negativa de reducere de la 1.22 la0.88rotatii.Rata inzestrarii a VV cu active sa majorat cu 0.31lei,adica daca in anul precedent la 1leu VV revenea 0.82lei,apoi in an current pt a obtine acelasi leu VV,intrepr. Are nevoie de 1.13leiactive.Reducerea nr.de rotatii a activelor a condus la cresterea considerabila a duratei de rot a activelor cu 114zile. 10Aprecierea efectului economic din modificarea duratei de rotatie a activ curente a)Indicatori La nceputul perioadei 2 La finele perioadei 3 2009 Abaterea absolut 4

1 Numrul de rotaie a activelor rotatii =VV/A-=010:[470(col4+5):2] 2008 Rata de nzestrare a VV cu Active =A-:VV Durata de rotaie a activelor ZILE, =A*360:VV sau 360/Nr de rotatii b)+/- E = Modificarea D rotaie x VV : 360 = +114*rd010:360=+20389

+114

Astfel i rezultatul incetinirii rotatiei activ cu 114 zile intrepr.p/u ca sa atinga nivelul de rotatii a anului precedent trebuie sa atraga in circuit active de la 20389mii lei.

11.Evoluia general a dinamicii creanelor i datoriilor pe termen scurt Indicatori La nceputul La finele Abaterea Ritmul perioadei perioadei absolut creterii, % 1 2 3 4=3-2 5=3:2*100 CTS, mii lei350 74 135 DTS, mii lei970 29 118 VV,mii lei010 84 Rezulta ca in per analizata CTS au crescut cu7426mii lei sau cu 35.94%(100135)concomitent sa constatat a crestere cu 2979 mii lei sau cu 18.41%A DTS.Mentionam ca ritmul de crestere a CTS depaseste ritmul de crestere a DTS fapt ce negativ caracterizeaza activ intrepr Totodata observam ca CTS au crescut in conditiile reducerii Vv cu(100-84)13.38%.Astfel putem concluziona ca la intrepr lipseste o politica eficienta privind incasarea creantelor. 12.Analiza ponderii creanelor i datoriilor pe termen scurt n activele i pasivele ntreprinderii Indicatori La La ncep finele utul perio perio adei adei 1 2 3 1. Total active(surse), mii lei470 6434 8154 5 0 2. Active curente, mii lei460 2473 3382 4 3 3.CTS, mii lei350 2066 2808 0 6 4. Total datorii, mii lei770+970 2670 3926 8 2 5. DTS, mii lei970 1617 1915 8 7 32,09 34,44 ponderea creanelor n , % - suma total a activelor=3:1*100 - suma AC=3:2*100 83,53 83,04 25.13 23,49 ponderea datoriilor n - suma surselor de finanare, %=5:1*100 - suma datoriilor totale=5:4*100 60,57 48,79

Abat era absol ut 4 +171 55 +908 9 +742 6 +125 54 +297 9 +2.3 5 -0.49 -1,64

11,7 8 9. Corelaia dintre CTS i DTS=3:5 1.28 1.47 +0.2 Calculele arata ca in dinamica a crescut CTS in totalul activelor de la.32.09.la34.44%,cu 2.35p.p ca rezultat a depasirii ritmului de crestere a CTS.135.94% fata de ritmul activelor 126.64%.Totodata observam ca fata de incep per. sa redus cota CTS in total active cu 0.49p.p.Mentionam ca la finele anului de gestiune CTS detin o cota impunatoare in suma totala a AC(83.04%).De asemenea fata de incep. Per. Sa redus cota DTS atit in suma totala

a surselor de finantare cit si in suma totala a datoriilor,aceasta semnjfica ca intrepr isi onoreaza obligatia sa fata de terti .

13.Structura CTS i DTS dup caracterul de achitare,pag11,rap.fin. Tipuri de CTS Total la finele inclusiv (DTS) anului La care Cu termenul expirat termenul Pn De la 3 Mai de plat nla 3 1 an mult de a sosit luni 1 an 1 2 3 4 5 6 Creante afer fact 6317;100 _ 888 999 656 comerc Suma,mii lei Cota,% 14.Structura surselor de finantare prin metoda ratelor AP AG Abaterea Indicatori Suma Cota Suma Cota Suma Cota Cap statut si sup 12458 Rezerve Profit nerepart. Cap secundar DTL DTL calc DFTS Dcom TS DTS calc 15.Structura surselor de finantare prin metoda ratelor
Denumirea coeficientului Coeficientul de autonomie CP/TotPasiv 650/980>50% Coeficientul de atragere a surselor imprumutate DTL+DTS/TP=770+970/980, 0-50% Coeficientul corelatiei dintre sursele imprumutate si proprii DTL+DTS/CP<1 Rata solvabilitatii generale TA/DTL+DTS=470/770+970; >2 La incep anului 0.59 0.42 0.71 2.41 La sfirsitul anului 0.52 0.48 0.93 2.08

5689/9 65484 48876 78412 78589

Informatia prezentata in tabelul de mai sus atesta facptul ca in structura surselor de finantare a activelor predomina sursele proprii ale intreprinderrii,cu toate ca in dinamica se observa o modificare a proportiei in directia cresterii cotei surselor imprumutate.Mentionam ca ambele rezultate depasesc nivelul de siguranta (50%).Aceasta concluzie rezulta din faptul ca fata de anul preced a crescut nivelul de indatorare a intreprinderii de la 0.42lei la 0.48p.p.De asemenea sa constatat o crestere a corelatiei dintre sursele imprumutate si proprii.Daca in an preced la 1 leu

surse proprii reveneau 0.71 bani surse imprumut,in an current la acelasi leu surse proprii revi 93 bani surse imprumuatae.De asemenea rezultatul ratei solvability se incadreaza in nivelul theoretic admisibil,ceea ce semnifica ca structura surselor de finatare este rationala.

Nr. crt. 1 1. 2. 3.

16Analiza mrimii i evoluiei capitalului propriu La finele anului, mii lei Indicatori precedent raportat 2 Capital propriu=650 Total datorii=770+970 Total pasive=980 3 4 42278 39262 81540

Ritmul creterii, % 5=4:3*100 112,21 147 126,64

Calculele arata ca la intrepr analiz dispune de marimi pozitiva a CP care la finele anului de gesta constit ..sau cu 100-112=12%mai mult decit la incet anului,totodata observam ca ritmul de crestere a CP este mai mic decit evolutia activelor disponibile si a datoriilor care in aceasta perioada au crescut cu 26% si 47% 17.Analiza structurii capitalului propriu,prin metoda verticala La nceputul perioadei La sfritul perioadei Elemente componente Suma,mii lei Cota, % Suma, mii lei Cota, % 1 2 3 4 5 1. Capital statutar520 4. Rezerve560 63 5. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)=610 6. Capital secundar=640 Total capital propriu=650 100 100 In componenta CP elementul cel mai valoros reprezinta rezervele.Cota acestui componentse afla in crestere si la finele anului constituie 63%in totalul surselor proprii de finantare.In per.analizata sa constatat o reducere a ponderii celorlalte elemente componente a CPastfel putem constata ca in ansamblu structura CP are un caracter variabil. Nr. crt. 18.Analiza mrimii i evoluiei datoriilor ntreprinderii La finele anului, mii lei Indicatori precedent raportat Ritmul creterii, %

1 2 3 4 5=4;3*100 1. Total datorii=770+970 147.00 2. Total surse de finanare=980 126,64 3. Venituri din vnzri=010 84,62 Evolutia surselor imprumutate are un caracter crescator in per.analizata .Valoarea lor sa majorat cu (100-123)23%atrage atentia faptul ca ritmul de crestere a datoriilor considerabile depaseste ritmul de crestere a VV.acest faptsemnnifica cresterea gradului de indatorare a intreprinderii.

19.Aprecierea structurii datoriilor ntreprinderiiprin metoda de analiza pe vertical La nceputul anului Grupe (categorii) de datorii Suma, mii lei Cota, % 1 1. Credite bancare pe termen lung =660 2. Datorii de aren pe termen lung=700 3. Alte datorii pe termen lung calculate=426 4. Credite bancare pe termen scurt=780 5. Datorii privind facturile comerciale=830 6. Avansuri primite=850 7. Datorii fa de personal privind retribuirea muncii=870 8. Datorii fa de personal privind alte operaii=880 9. Datorii privind decontrile cu bugetul=900 10. Datorii fa de fondatori i ali participani=930 11. Alte datorii pe termen scurt==950 Total datorii=770+970 100 100 x Componenta datoriilor intrepr este foarte variata si neomogena.Suma totala a datoriilor cuprinde diferite elemente componente care se deosebesc atit dupa continutul economic cit si dupa cota acestora cu suma totala a datoriilor.atrage atentia si instabilitatea structurii datorii.Daca la incep.anului o cota concreta 27,60%au avut creditele bancare pe TS atunci la finele anului alte datorii pe TL aveau 36%.Printre madificarile esentiale se evidentiaza reducerea dator privind factur comerciale de la20,24 ..la 6,03 ..% 2 3 Suma,mii lei 4 Cota, % 5 La sfritul anului Devierea cotei , % 6=5-3

36,10 27,6 20,24 6,03

20.Analiza structurii datoriilor ntreprinderii prin metoda ratelor Nr. Denumirea La nceputul anului de gestiune La sfritul anului de gestiune crt. ratei 1 2 3 4 1. Rata 770:(770+970) = 0,39 0,51 datoriilor pe termen lung 2. Rata (660+780):(770+970)=0,38 0,35 creditelor bancare !3. Rata 900:(770+970)=0,005 0,0009 datoriilor fa de buget Analiza coeficienilor stabilitii financiare i deservirii datoriilor Nr. crt. Denumirea ratei Anul precedent Anul de gestiune

1 2 3 4 1. Rata stabilitii 77 financiare% (650+770):980; 2. Rata medie a Rd1540anexa f2 p18:[(770col4+5)/2+ 0.03 cheltuielilor de (rd970col4+5)/2.0.04 mprumut Calculele arata ca in dinamica are loc cresterea ratei DTL in totalul datoriilor de la 39%..la51%Aceasta majorae contribuie la cresterea capitalului permanent pe seama carora se finanteaza ATL.aceasta inseamna ca intrepr are posibilitati mai mari p/u reinnoirea utilajelor,modernizarea procesului tehnologic.Totodata observam ca in dinamica sa redus rata creditelor bancare cota carora in suma totala a datoriilor la finele per de gest a constituit35..% sau cu3..ppmai putin decit in anul precedent,mentionam ca rata datoriilor fata de buget este foarte redusa. sursele de finantare se caracterizeaza prin gradul inalt al stabilitatii.memtionam ca capitalul permanent constituie o parte preponderenta din TP de 77%la finele anului,Fata de anul precedent sa redus costul mijloacelor imprumutate,daca in yrma apelarii la sursele imprumutate in anul precedent intrepr a suportat in medie 4banide chelt de deservire la 1 leu datorii,atunci in anul curent a constituit 3 bani

Nr. crt.

21.Calculul coeficienilor de lichiditate n cadrul analizei exprese Denumirea Sursa de Intervalul Modul de calcul coeficientului informaie optim 5 2 2,5 1 2,5 >2

1 2 3 4 1. Lichiditatea curent, general, de gradul III , coeficientul de AC:DTS=460:970 BC acoperire, coeficientul total (general) de achitare 2. Lichiditatea intermediar, restrns, de (MB+ITS+CTS):DTS=(440+390+350):97 BC gradul II, testul 0 acid 3. Lichiditatea absolut, urgent, rapid, MB:DTS=440:970 BC imediat, de gradul I Calculul ratelor lichiditii n cadrul analizei exprese Nr. 1 1. Denumirea coeficientului

0,7 0,8 >1 0,2 0,25 0,05 0,1

Calculul coeficientului la nceputul anului la sfritul anului

2 3 4 Lichiditatea 1,53 1,77(1-2,5) curent 2. Lichiditatea 1,42 1,68(0,7-0,8) intermediar 3. Lichiditatea 0,14 0,21(0,2-0,5) absolut IN DINAMICA SA CONSTATAT O TENDINTA DE CRESTERE A TUTUROR INDICATORILOR LICHIDITATII BC .Mentionam ca nivelul lichiditatii curente si lichdit absolute la finele anului de gestiune se incadreaza in nivelele optime ceea ce exprima faptul ca intreprinderea este capabila sasi achite datoriile curente.Depasirea nivelului optim a lichiditatii intermediare se explica prin cresterea considerabila a CTS fata de DTS 22.Evoluia fluxurilor mijloacelor bneti(forma4)
Fluxurile de mijloace bneti pe tipuri de activiti

(mii lei)

Anul Anul de precedent gestiune 1. Fluxul net din activitatea operaional=080 (2008)239 (2009)4722 2. Fluxul net din activitatea de investiii=040 (1059),E (5133) BINE 3. Fluxul net din activitatea financiar=210 1707 2124 4. ncasri i pli excepionale=230 _ _ 5. Fluxul net total=240 887 1713 Datele atesta existenta tendintelor pozitive in situatia cu fluxul MB.in primul rind atrage atentia aparitiei fluxului net pozitiv din activ operat ceea ce semnifica despre desfasurarea reusita a activ operat MBgenerate din activ operat au fost cu succes indreptate p/u procurarea MF si a altorVATLceea ce in md normal sa reflectat prin aparitia fluxului net negativ al MB din activ de investitii.deci putem constata ca intrepr mentine si dezvolta potentialul sau economia fluxurile

pozitiva din activ fin si operat au compensat fluxul net negativ din activ de investitii ceea ce iau permis intrepr sa genereze fluxul net total pozitiv,astfel putem concluziona ca este apreciata pozitiv cei permite intrep sasi onoreze obligatiile sale .

23.Analiza ratelor fluxului mijloacelor bneti


Denumirea ratelor 1. rata suficienii mijloacelor bneti, coef. 2. rata de acoperire a datorilor cu fluxul mijloacelor bneti, coef. 3. rata suficienei activelor perfect lichide, zile Anul precedent2008 Rd080f4/100F4+250)45)+170F4=(016) 080f4/(770+970F1BC)=(0,01) 440f1: [(020+030+040+050+070):360]=(3, 27) (080-170f4)/(470-970f1)=(5%) Anul curent2009 0,9 0.12 17,22

4. rata reinvestirii mijloacelor 8% bneti, % Rezultatele arata ca la intrepr a crescut brusc rata suficientei MB daca in anul preced intrepr a generat in urma activ operat un flux pozitiv de lichiditate care a permis acoperirea necesitatiii cresterii potentialului productiv la nivel de16% ..apoi in anul de gest de90 ..%.calculul ratei de acoperire a datorilor cu fluxul mijloacelor bneti arata ca in anul preced prin MB obtinute de activ operat intrepr a acoperit un procent din sumele datorate la sf.anului,iar in anul curent 12%.la finele anului intrepr dispune de active perfect lichide ce ar permite intrepr efectuarea platilor banesti operat in decursul de 17,22..zilesau cu 13,95..zile mai mult decit in anul preced,este sub nivelul optimpe cind in anul curent coresp nivelele recomandate.examinarea fluxului MB permite formularea unei concluzii generale despre ameliorarea situatiei fata de anul preced.

24Calculul influentei factorului asupra modific.fluxului net de MB din activit.operationalaraport fin,pag5


Indicatori La nceputul La finele (Mii lei) Perioadei(2008) Perioadei(2009) 1 2 3 Incasari banesti din vinzari=010 Plati banesti furnizorilor si antrepren020 Plati banesti salariatilor si CAS=030 Plata dobinzilor040 Plata impoz.pe venit=050 Alte incasari de MB=060 Alte plati ale MB=070 Fluxul de MB din activ operat=080 Abaterea absolut 4 _15839 _4555 _729 -584 _511 +10123 _148850 +4483 Rezultat.influentei 5 _15839 +4555 +729 +584 +511 +10123 _3820 X

La incasari semnul e acelasi,la plati se schimba Din datele tabelului rezulta ca fluxul net de MB din activ.operation in per.curenta fata de cea preced a crescut cu 4483 mii lei.Aceasta depasire a fost conditionata de reducerea platilor banesti salariu furniz. si antrepr. cu 4555mii lei;platilor banesti salariatilor si CAS cu 729 mii lei;.,platii dobinzii cu 584miilei..,impoz.pe venit cu 511mii lei, altor plati ale MB cu 3820 si cresterea altor incasari ale MB cu 10123..mii lei.Sub influenta acestora factorii fluxului net al Mb din activ.operat a crescut c(.4555.+729..+584+511+10123...)20322Totodata observam ca fata de anul prec.sau redus incas.banesti din vinzari cu15833..mii lei Astfel putem mentiona ca intrepr.in per.analiz in conditiile reducerii incasar din vinzari a redus platile operat,ceea ce ia

permis intrepr sa obtina un flux net pozitiv.Pe viitor iintrepr trebuie sa contribuie la crest incasarilor din vinzari prin reducerea CTS.