Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.12.2011 Propun tor: Ungureanu Mihaela Cristina coala General : Titu Maiorescu Nr. 23 Clasa: I C Aria curricular : Limb i comunicare Disciplina: Limba romn Subiectul: Sunetul i litera c Tipul lec iei: predare-nv are. Scopul lec iei: familiarizarea cu sunetul c i cu litera corespunz toare. Obiective opera ionale: La sfr itul lec iei, elevii vor fi capabili: O1: sa raspunda corect la ghicitori; O2: s disting , n cadrul propozi iei, cuvintele, silabele n cadrul cuvintelor i sunetele care alc tuiesc silabele care au in componenta litera c; O3: s exemplifice cuvinte noi n care sunetul c s se afle la nceput, n interior, sau la sfr it; O4: s realizeze corect coresponden a sunet-liter n procesul citirii; O5: s citeasc imaginile din Abecedar, utiliznd cuvinte care con in sunetul c; O6: s exerseze deprinderile de citire corect , clar i rapid . O7: sa precizeze normele de igiena dentara; Strategia didactic : Metode i procedee: elemente de problematizare, expunerea, metoda fonetic , analitico-sintetic , conversa ia, exerci iul. Mijloace de nv mnt: plic cu ghicitori, manualul, plan cu litera c, fi e de munc independent . Forme de organizare: frontal i individual . Resurse:  umane: 32 de elevi;  temporale: 45 de minute;  bibliografice: Avram, Elisabeta; Cucu, Rodica, Ghid de predare a abecedarului, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1996.

: Ungureanu, Adalmina, Metodica studierii limbii si literaturii romane (invatamant primar), Editura AAS, Iasi, 2003. Desfasurarea lectiei:

Nr. Crt.

Etapele lectiei

Ob. op.

Timp

Continut instructiv-educativ Metode si procedee

Strategia didactica Mijloace de invatamant

Evaluare Forme de organizare

1. 2.

Moment organizatoric Reactualizarea cuno tin elor asimilate anterior

1 4

Se asigur condi iile necesare desf ur rii lec iei Verificarea calitativ a temei pentru acas , prin sondaj. Elevii citesc propozitiile din tema. Copii, ce a i nv at ultima dat la Abecedar? Da i exemple de cuvinte cu ultimele sunete nv ate. Ghicitori: N-are maini si totusi bate, Bate-ntruna zi si noapte. Sade oriunde l-ai pune De-l privesti timpul iti spune.(ceasul) Nu sunt carte, dar am foi Pregatite pentru voi Cu linii sau patratele Sa puteti scrie pe ele.(caietul) Drept, nalt si subtirel Cu vesmant de lemn pe el, Conversaia Frontala

3.

Captarea atentiei

O1.

Elem. de problematizare Conversaia

Plic cu ghicitori

Frontala

Are varful de carbune Pe hartie multe spune.(creionul) Cat e vara - cucurigu! Cucurigu - cand da frigu! Cine-i frate dumnealui? Cum il cheama? Poti sa-mi spui? (cocosul) Face sluj si da din coada, Stie oasele sa roada, Sta in curte, doarme-n cusca Te si latra, te si musca. Ce au n comun aceste cuvinte? Cu ce sunet ncep ele?
4.

Anuntarea subiectului si a obiectivelor

8 O2.

O2.

Arat copiilor plansa cu nuci. Ce vedeti voi in aceasta imagine? Cum se numeste copacul care produce aceste fructe? Haideti sa formulam propozitii care sa contina cunvantul nuc. Eu am plantat un nuc. Reprezent m grafic propozi ia: _______________________. Cte cuvinte are? Batem din palme, apoi reprezent m: _______________________. ____ ___ ______ ___ _____ .

Expunere

Plansa

Frontala

Metoda fonetic , analiticosintetic

Evaluez capacitatea de a distinge cuvintele, silabele si sunetele n cadrul comunic rii

O2.

O4.

Care e primul cuvnt? Dar al doilea? Al treilea? Se desparte fiecare n silabe i reprezent m grafic: _______________________. ____ ___ ______ ___ _____. ____ ___ ___ __ ___ _____. Se stabilesc sunetele din ultimul cuvant i i se asociaz fiec ruia o bulin . Se coloreaz doar bulinele ce reprezint sunetul c. _______________________. ____ ___ ______ ___ _____. ____ ___ ___ __ ___ _____. Ce sunete invatate de voi descoperiti in acest cuvant? Ultimul sunet din cuvantul nuc se pare ca nu l-ati invatat, tocmai de aceea astazi vom trece la lectia Sunetul c si litera c mic de tipar si vom da exemple de cuvinte care sa contina sunetul c la inceput, la mijloc si la sfarsit, dupa care vom citi imaginile din abecedar. In continuare voi expune plansa.

Individuala

5.

Dirijarea invatarii

O3.

Pentru a ne acomoda cu acest sunet haideti sa il pronuntam impreuna, apoi cate un copil. Dati exemple de cuvinte care sa contina sunetul c. Pentru fiecare cuvnt vom

Conversaia

Evaluez capacitatea de a formula cuvinte cu sunetul c.

stabili locul sunetului.


6.

Fixarea cuno tin elor i deprinderilor

O5. O6.

15

O7.

Deschide i manualele la pagina 48. Se citesc imaginile i se discut exerci iile din Abecedar si vom preciza normele de igiena dentara folosindu-ne de imaginile din abecedar. Se realizeaz citirea selectiv a paginii. Voi realiza citirea-model a paginii. Voi da exemple de cuvinte care contin sunetul nou invatat si copii vor trebui sa bata din palme atunci cand vor auzi sunetul c. Alcatuiti, oral, propozitii din doua sau trei cuvinte, in care primul cuvant sa inceapa cu sunetul c. Alcatuiti oral, propozitii din doua sau trei cuvinte, in care ultimul cuvant sa inceapa cu sunetul e. Ce am nv at ast zi? Se fac aprecieri la adresa elevilor activi. Se d tema pentru acas : o fi de lucru.

Exercitiul

Manual

Frontala Individuala

Evaluez capacitatea a a citi imaginile din manual

7.

Obtinerea performantei

O2. O3.

Exercitiul

Individuala Frontala

Evaluez capacitatea de a stabili locul sunetului c n diferite cuvinte.

8.

Asigurarea reten iei i a transferului

Conversatia

Fise de lucru

Frontala