P. 1
Curs Chimie

Curs Chimie

|Views: 282|Likes:
Published by stamate-oana-260

More info:

Published by: stamate-oana-260 on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

Anul şcolar 2009 – 2010

CHIMIE
clasa a X-a Frecvenţă Redusă Semestrul al II - lea
prof. Bucaciuc Camelia

FuncŃie de numărul grupelor carboxil în moleculă deosebim: -acizi monobazici. Pentru denumirea acizilor se utilizează nomenclatura raŃională şi sistematică. De exemplu: HCOOH acid metanoic (formic) CH3COOH acid etanoic (acetic) CH3CH2COOH acid propanoic (propionic) II. -acizi aromatici. 2. de exemplu HCOOH (formic). În conformitate cu nomenclatura sistematică denumirile acizilor se formează de la denumirea hidrocarburilor corespunzătoare cu sufixul -oic. precedată de cuvîntul "acid". METODE DE PREPARARE Acizii saturaŃi pot fi obŃinuŃi prin următoarele procedee: . I. NOMENCLATURĂ. de exemplu CH3CH2COOH (propanoic). CLASIFICARE. de exemplu CH2=CH-COOH (acrilic). de exemplu HOOC-COOH (oxalic). 1.Acizii carboxilici Acizii carboxilici sunt combinaŃii organice ale căror molecule conŃin una sau cîteva grupe carboxil -COOH R legate de radicalul de hidrocarbură. -acizi dibazici. -acizi nesaturaŃi. După natura radicalului deosebim: -acizi saturaŃi. de exemplu C6H5COOH (benzoic). IZOMERIE.

Oxidarea alcoolilor: (KMnO4.H2SO4) R-CH2OH + 2 [O] --------- doi acizi carboxilici R-COOH + H2O 4.1. Oxidarea alcanilor (pe cale industrială): 2R-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 + 11O2 6H2O 2R-COOH + 2CH3-COOH + 4CO2 + alcan superior 3. ObŃinerea industrială a acidului formic: (2000C. In laborator aceşti acizi pot fi obŃinuŃi ca şi cei anorganici şi anume din sărurile lor: (t0C) CH3-CH2-COONa + H2SO4 CH3-CH2-COOH + Na2SO4 propionat de Na 6. Prin hidroliza esterilor: esterul etilcapronic acidul capronic . reacŃia "oglinzii de argint"): CH3-CH2-CH=O + Ag2O CH3-CH2-COOH + 2Ag 2.) CO + NaOH --------HCOONa + HCl HCOONa HCOOH + NaCl 5. 15atm. Oxidarea aldehidelor (de exemplu.

ReacŃia de esterificare. ProprietăŃi comune cu proprietăŃile acizilor anorganici: 1. ReacŃia cu metalele active: 2CH3COOH + Mg (CH3COO)2Mg + H2 3.+ H3O+ CH3CH2COOH + H2O ion carboxilat Acizii organici sunt acizi slabi. ProprietăŃi specifice. echilibrul e deplasat mult spre stînga. 2. ReacŃia cu oxizii bazici: 2CH3CH2COOH + Li2O 2CH3CH2COOLi + H2O 5. Acidul formic e un acid organic tare. tăria acizilor organici scade odată cu creşterea catenei. în urma reacŃiei cu sărurile: Na2CO3 + 2CH3COOH 2CH3COONa + CO2 + H2O B. PROPRIETĂłI CHIMICE A. CH3CH2COO. ReacŃia cu hidroxizii: CH3CH2COOH + NaOH CH3CH2COONa + H2O propionat de Na 4.III. Acizii se supun ionizării în soluŃie apoasă prin eliberarea protonilor proveniŃi de la grupa funcŃională -COOH: R-COOH+ H2O R-COO. Substituirea acizilor mai slabi şi a celor volatili. decurge în mediu de acid mineral: .+ H3O+ . pentru compuşii organici: 6.

alcooli secundari - alcooli terŃiari .O Derivatii hidroxilici -Alcoolii Alcoolii sunt compuşi organici în moleculele cărora se conŃine una sau cîteva grupe hidroxil (-OH). putem deosebi: . I. CLASIFICAREA. NOMENCLATURA. IZOMERIA Alcoolii pot fi extrem de variaŃi.alcooli primari R-CH2-OH. Varietatea lor poate proveni: a) De la poziŃia grupei hidroxil în catena hidrocarburii. Astfel.

CH3-CH2OH etanol.alcooli nesaturaŃi (CH2=CH-CH2-OH. .dialcooli (HO-CH2-CH2-OH 1. polialcooli 1.3 propantriol După nomenclatura sistematică denumirea alcoolilor se formează de la denumirea hidrocarburii cu adăugarea sufixului (ol). 2-butanol Pentru alcooli sunt caracteristice următoarele tipuri de izomerie: . - alcooli aromatici c) În functie de numărul de grupe hidroxil putem deosebi: . etc). . metanol. etc).monoalcooli (CH3-OH metanol.b) În functie de natura radicalului hidrocarburii putem deosebi: alcooli saturaŃi (CH3-CH2-CH2-OH. PoziŃia grupei hidroxil în catena hidrocarburii se indică prin cifre: CH3-CH2-OH CH3OH etanol. etc).2.2 etandiol. etc).

3-butandiol 1. .1.2-butandiol 1. KOH. La hidroliza derivaŃilor halogenaŃi: a) cu apă la temperaturi înalte şi presiune: CH2-CH2-CH2-Cl + H2O CH3-CH2-CH2-OH + HCl b) cu soluŃii apoase alcaline (NaOH. În polialcooli şi după poziŃia reciprocă a grupelor hidroxil: 1. II. Prin ramificarea catenei hidrocarburii: 3. METODE DE PREPARARE Alcoolii pot fi obŃinuŃi prin mai multe metode: 1. La hidratarea hidrocarburilor nesaturate (alchenelor).4-butandiol. După poziŃia grupei funcŃionale hidroxil (HO-) în catena hidrocarburii: 2. Ca(OH)2 ): 2.

Legatura de hidrogen este o atractie electrostatica ce se manifesta intre atomul de oxigen dintr-o molecula de alcool si atomul de hidrogen alcoolic dintro alta molecula de alcool. punctele de fierbere sunt mai mari. creste si valoarea punctului de fierbere. etilenglicolul si glicerina sunt substante vascoase. Odata cu cresterea numarului de grupari – OH. este nevoie de o cantitate de energie termica mai mare. Pentru a distruge aceste legaturi. PROPRIETĂłILE CHIMICE . Legaturile exista doar intre moleculele din lichide. moleculele nu-s asociate. ReacŃia decurge după regula lui Marcovnicov: (H2SO4) CH2=CH2 + H2O CH3-CH2-OH (H2SO4) CH3-CH=CH2 + H2O CH3-CHOH-CH3 3. Cu cat numarul grupelor –OH creste.hidroliza esterilor: III. IV. si numarul legaturilor de hidrogen este mai mare. din cauza legaturile de hidrogen. Din acest motiv. si in consecinta. Solubilitatea in apa a alcoolilor inferiori se datoreaza formarii de legaturi de hidrogen cu moleculele de apa. determina cresterea vascozitatii.Această reacŃie decurge în prezenŃa catalizatorilor sau în prezenŃa acidului sulfuric concentrat. Cresterea spectaculoasa a punctelor de fierbere ale poliolilor comparativ cu ale monoalcoolilor corespunzatori. alcoolii au puncte de fierbere mai mari. In stare gazoasa. PROPRIETĂłILE FIZICE In comparatie cu alti compusi organici cu acelasi numar de atomi de C. În prezenŃa acizilor .

. În cazul alcoolilor primari se obŃin aldehide. iar în cazul alcoolilor secundari cetone: (t0C) a) CH3-CH2-OH + (O) CH3-CH=O + H2O aldehida acetică b) 2(CH3)2CH-OH + O2 2-propanol 2(CH3)2C=O + 2H2O dimetilcetonă 4. ReacŃia de oxidare.Pentru monoalcoolii saturaŃi sunt caracteristice următoarele reacŃii: 1. formînd alcoolaŃi: 2CH3-CH2-CH2-OH + 2Na 2CH3-CH2-CH2-ONa + H2 propanolat de sodiu 2. ReacŃia cu metalele alcaline. Alcoolii sunt oxidaŃi de oxigenul din aer în prezenŃa catalizatorilor. ReacŃia de deshidratare. ReacŃia de esterificare ReacŃia are loc între un alcool şi un acid carboxilic. Metalele alcaline reacŃionează energic cu alcoolii. ReacŃia de deshidratare are loc la încălzirea alcoolilor cu acid sulfuric concentrat: H2SO4. Se formează un ester şi o moleculă de apă. t0C CH3-CH2-OH CH2=CH2 + H2O 3.

care se întîlnesc în grăsimi: C15H31COOH C17H35COOH C17H33COOH acid palmitic (saturat) acid stearic acid oleic (saturat) (nesaturat. cu următoarea formulă generală: unde R. După rolul fiziologic. De fapt reprezintă nişte trigliceride. grăsimele pot fi: vegetale sau animale. R' şi R" sunt resturi de acizi graşi I. După provenienŃă. După consistenŃă. Mai jos sunt formulele chimice ale unor acizi graşi. grăsimele pot fi: de depozit (de rezervă) şi de constituŃie.GRĂSIMI (gliceride) DefiniŃie: Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaŃi sau nesaturaŃi. Claficarea grăsimilor poate fi făcută după diferite criterii: 1. semisolide. lichide 3. NOMENCLATURA. Denumirea lor se formează după denumirea radicalului (radicalilor) acizilor graşi din această grăsime. grăsimele pot fi: solide. CLASIFICAREA. o legătură dublă) . Grăsimele sunt nişte esteri ai glicerinei cu acizii carboxilici. 2.

oleostearooleină. iar grăsimea din lapte (untul) se obŃine prin agitarea sau centrifugarea laptelui. De exemplu. de exemplu cu benzină. care conŃin radicali ai diferitor acizi graşi se numesc după tipul şi succesiunea radicalilor de acid în molecula grăsimei: oleopalmitostearină. etc. Sinteza unei grăsimi în celule decurge ca o reacŃie de esterificare. prin extragere cu solvenŃi.Grăsimea. bumbac) sau din fructele cărnoase (măsline) se obŃin prin presare sau. ricin. care conŃine radicali de numai un acid gras se numeşte:tripalmitină. METODELE DE PREPARARE Grăsimile vegetale din seminŃe (floarea soarelui. . tristearină. Mai jos sunt formulele chimice ale două grăsimi heterogene: II. Grăsimile animale se izolează prin topirea Ńesuturilor în care sunt conŃinute (de exemplu osînza de porc). trioleina va avea următoarea formulă chimică: Grăsimile. şi mai bine. trioleină .

În prezenŃa bazelor se formează sărurile acizilor graşi. Astfel. În industrie în calitate de agent de saponificare se utilizează soda (carbonatul de sodiu) : 2. dar pot totuşi suporta un număr destul de redus de transformări chimice caracteristice esterilor 1. PROPRIETĂłILE CHIMICE Trigliceridele acizilor saturaŃi din punct de vedere chimic sunt inerte.III. Hidrogenarea catalitică a legăturilor duble din resturile de acid a grăsimilor lichide (procedee industriale de fabricare a margarinei): . Pe acest fapt este bazat procedeul industrial de obŃinere a săpunului. sub acŃiunea vaporilor de apă decurge saponificarea (hidroliza) grăsimilor cu formarea acizilor graşi şi glicerinei: Saponificarea trigliceridelor se accelerează esenŃial în prezenŃa acizilor şi bazelor.

carboxilat parte hidrofoba R – COO – Na+ parte hidrofila Lungimea radicalului hidrocarbonat reprezinta partea hidrofoba si este variabila. cum ar fi apa si uleiul. In timpul procesului. Sapunurile se utilizeaza in special ca agenti de spalare. K+.Na+. radical R – COO. spunem ca sapunul actioneaza ca agent de emulsionare. . anionii se orienteaza cu partea hidrofoba spre faza nemiscibila cu apa( de exemplu grasimea) si cu partea hidrofila spre faza apoasa. Sapunul creaza o emulsie intre doua lichide nemiscibile. respectiv.glicerinotrioleat glicerinotristearat SAPUNURI Sapunurile sunt sarurile acizilor grasi. Al3+. Sapunurile sunt substante ionice care contin un anion carboxilat si un cation metalic:Na+.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->