Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate

5. PREVEDERI

PRIVIND

UTILIZAREA

PLASELOR

SUDATE LA

ELEMENTE DIN BETON ARMAT 5.1. Placi 5.1.1. Placi armate pe
0

directie

Placile armate pe

0

directie intra in alcatuirea planseelor realizate din

placi rezemate pe grinzi dispuse pe doua directii perpendiculare; grinzile sunt denumite in functie de modul de transmitere al incarcarilor spre elementele structurale verticale, grinzi secundare si grinzi principale. Grinzile secundare preiau incarcarea de la placa si principale care la randullor
0

0

transmit la grinzile

transmit la elementele de rezistenta verticale.

Placile pot fi izolate sau continue, cu mai multe deschideri. In continuare se va trata doar cazul placilor cu mai multe deschideri deoarece apare eel mai des in practica inginereasca. a) Armatura pe reazemele intermediare se va aseza cu barele de rezistenta paralele cu latura scurta a placilor. Lungimea necesara a acestor bare se va determina cu ajutorul diagramei de momente incovoietoare pre cum
Sl

cu

ajutorul lungimilor de ancorare cu care barele trebuie prelungite dincolo de sectiunile de anulare a momentelor. Plasele se pot aseza simetric fata de axul reazemului sau nesimetric atunci cand grosimea placii este mai mare de 10 em si aria de armatura necesara este mai mare - fig.5.1. Pe reazemele constituite de grinzi principale se vor prevedea, la partea superioara, plase sudate cu diametrul minim <1>5/150 mm ; diametrul respectiv va fi perpendicular pe directia reazemului - fig.5.2.

5-1

considerate in calcul drept reazeme simple.5A. 0.--- .3. 1 lwst _ a25! .5.L a {sf.. :: :::::: e l_L ~- e Fig._"'_.1 Armarea pe reazemele interioare Pentru rezemele exterioare se recomanda detaliul din fig._- '_'__L.fig. """"__'_LL____.5. vor fi armate constructiv respectand lungimea de ancorare necesara .5. 5-2 ./5/' 1 -~ Fig. Fi~. --'-----'-~_ __-+-_---'- po'.- I O..2 Armarea pe grinzile principale 11.3 Armarea pe reazemele exterioare Pentru reazemele marginale.5.Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate iPo. t .Z5{ ~.

b) Armatura din campul placilor este formata din plase sudate asezate cu barele de rezistenta paralel cu directia scurta.5 Intreruperea si ancorarea plaselor sudate in camp 5-3 .5. 4.5.armaturi situate in zona comprimata . avand pe directie perpendiculara armaturi de repartitie.1. 4. ·1 I Fig.Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate ~'[_UJ~'1i )~f/or Bare cu ofornelruL .5A Armarea pe reazemele marginale Pe directia paralela reazemului barele plaselor sudate constituie armatura de repartitie ce se va innadi conform prevederilor de la pet.\ Fig. Intreruperea si ancorarea plaselor se va face conform prevederilor de la pet. 5.sectiuni in care se anuleaza diagrama de momente incovoietoare bare notate cu * .d/ I \ 1 I . sectiuni 1-1.2 si fig.

.6.'" . Plascle asezate pe doua randuri simetric sau decalate urmaresc mai bine reducerea cu 50% a diagramei momentelor incovoietoare pe portiunile dinspre camp egale cu 0.. Pentru cazurile curente se admite.1...5. a) Pe reazemele placilor se vor prevedea la partea superioara plase sudate cu barele de rezistenta dispuse perpendicular pe linia de rezemare.1 Imin.2..2 lminde fiecare parte a reazemului considerat ( lmin este lungimea laturii scurte a panoului respectiv de placa ) . .1..5. Placi arm ate pe dona directii Placile armate pe doua directii sunt caracterizate de un raport al laturilor intre 0.6 Armarea pe reazeme cu 0 '1- singura plasa sudata In situatia utilizarii plaselor pe doua randuri. II Fig.Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate Plasele se vor innadi pe directiile barelor de rezistenta si de repartitie conform prevederilor de la pet.5. in mod aproximativ.-r . Aceste bare vor avea lungimea stabilita in functie de pozitia sectiunilor de anulare a momentelor incovoietoare pre cum si de lungimile de ancorare dincolo de aceste sectiuni. ca sectiunile de anulare a diagramei de momente incovoietoare se gasesc la distantele 0.-w ""'. plasele de pe randul doi au dimensiuni mai mici .fig. 5. 5-4 .fig. 7. se poate utiliza aceeasi plasa ca si cea de pe randul intai daca ele se aseaza decalat .5 si 2. 4.

42~.0.a ~ II J Wtf7~al 4ct~.r 1-------.ft.ta.5.2.:t..8 Armarea pe reazemele marginale 5-5 . ta...j o'rt'2""< If u... Is Fig.Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate ~ " " "1' ' 'N 'jI~l .~ w¥ ~ \ f-- ~/~"I'~ :11 II l.da.5.'71'2 to !a tr2 I lLit Fig. n 'I I 1 I I .f2 I ..1 I '------- r ~ I I I 1 1 I . 1 I 1 I ~ ~ IILL =-=== I ~ ~ I 1 \.7 Armarea pe reazeme eu plase suprapuse 0.

S.S.9 Latimea fasiilor margina1e Pe fasiile marginale sectiunea de armatura se poate reduce uti1izarea de p1ase suprapuse. 5-6 .S. . b) Armatura din camp va fi formata din plase cu bare de rezistenta dispuse dupa ambe1e directii. Pe ambe1e directii p1ase1e se vor innadi conform prevederilor de 1apet. 4. 4. se admit urmatoare1e aproximatii : .1. p1ase1e se vor innadi conform prevederilor de 1apet. si fig.2. Pe directie para1e1a cu 1inii1ede rezemare.1atimi1efasiilor margina1e sunt definite in fig.1.2 si fig. in care nu se efectueaza un calcul mai exact. In cazuri1e curente.momentu1 incovoietor din fasii1e margina1e se considera SO% din valoarea momentului maxim din zone1e centrale .pet.8. Fig. 4. Determinarea dimensiunilor p1aselor sup1imentare din SI pnn zona centrala se face tinand cont de lungimile de ancorare cu care plase1e trebuie pre1ungite dinco1o de sectiuni1e in care nu mai sunt necesare din calcu1 .9.Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate Pentru reazemele marginale ale placilor armate pe doua directii plasele vor respecta conditii1e de 1a reazeme1e intermediare si se vor ancora conform prevederilor de 1apet. 4.S.IO.

. .5. . ~ ~ ~( i../ . ! ..Indrumator pentru proieetarea elementelor din beton armate eu plase sudate '___ !~ I .10 Armarea cu plase suprapuse in camp 5-7 . I J : Fig.~--I i. r\ ~ .. Vi!. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful