Patrea I STRUCTURA SI DINAMICA RETELEI

.

1. Elemente de structură cristalină
1.1. Clasificarea materialelor după structură Materialele solide pot fi cristaline sau amorfe. O trasatură caracteristică a materialelor cristaline o constituie aranjarea ordonată a particulelor componente pe distanţe foarte mari în raport cu distanţele interatomice. In astfel de situatii spunem ca exista ordine la mare distanţă şi că se parcurge un număr extraordinar de mare de distante interatomice până când să apară o abatere de la aranjarea regulată a particulelor componente ale cristalului (Fig.1.1.a). Există materiale solide în care aranjarea regulată a particulelor componente se întâlneşte pe domenii restrânse, nedepăşind în diametru câţiva Ǻ( 6-7 Ǻ). Spunem că acestea sunt solide necristaline. Ele se caracterizează printr-o ordine la mică distanţă. Structura cristalină conferă materialelor proprietatea de anizotropie iar structura amorfa cea de izotropie. Aranjarea periodică a particulelor constituente după cele trei direcţii spaţiale constituie simetria internă sau simetria cristalină. Forma poliedrică exterioara, determinată de procesele de cristalizare simetria externă, geometrică sau singonia. Din punct de vedere teoretic, un solid amorf presupune lipsa oricărei ordini locale (în apropiere, cât şi la distanţă). Ordinea la mica distanţă este caracteristică atât solidelor amorfe, cât şi lichidelor, motiv pentru care materialele amorfe pot fi considerate ca lichide subrăcite. (Fig.1.1.b) In general, materialele sunt policristaline, adică sunt constituite dintr-o mulţime de cristalite, sau grăunţi, orientaţi aleatoriu. (Fig.1.1.c). Dacă printr-un procedeu oarecare se reduc dimensiunile grăunţilor de la 1 µm spre mai multi nm atunci acest fenomen va avea un impact deosebit asupra comportării materialului. Dimensiunea mică a cristalitelor (de ordinul nm) face ca majoritatea atomilor să fie atomi de graniţă, situati la suprafaţă. Într-un material de constituie

4

acest gen predomină fenomenele de suprafaţă şi interfaţă. Un material nanocristalin este un solid la care dimensiunea cristalitelor este, în general, mai mică de 100 nm .

Pirita – monocristal

a) Monocristal

b) Amorf

Forma policristalina a Piritei

c) Policristal Fig.1.1. Exemple de solide: a) monocriltal; b)amorf; c) policristal Materialele pot fi elaborate atat în stare masivă cât şi sub formă de straturi subţiri sau sub formă de pulbere (nano-pulbere), particule (nanoparticule), cvasicristale, benzi (nanobenzi), fire (nanofire). Trecerea de la materialul masiv la cel cu dimensionalitate redusa este însoţită de modificări importante ale proprietăţilor materialelor. Legile fizicii utilizate pentru înţelegerea proprietăţilor solidului cristalin sunt aceleaşi cu cele utilizate în studiul atomilor şi moleculelor. Astfel alături de ecuaţiile lui Maxwell care se aplică la studiul câmpurilor electromagnetice şi ecuaţia lui Schrödinger care se aplică pentru determinarea funcţiilor de undă ale particulelor se utilizează mecanica statistică şi termodinamica.

5

1.2. Structura cristalină 1.2.1.Periodicitatea cristalină Reţele şi vectori de bază Majoritatea materialelor solide posedă o structură cristalină, adică o periodicitate spatială, sau simetrie de translaţie (Fig.1.2.a. . Un cristal poate fi privit ca un aranjament 3 dimensional, periodic, al atomilor în spatiu. Pentru a descrie structura unui cristal se consideră că atomii se găsesc în poziţiile lor de echilibru şi se alege un model ideal format dintr-o reţea infinită de noduri, care prezintă o simetrie de translaţie şi o bază de atomi care se adaugă în fiecare nod al reţelei infinite (Fig.1.2.b).

Platină

Microscopie de scanare prin tunelare a)

Structura Pt

b)

Fig.1.2. Structura cristalina: a) structura ordonată a platinei; b) retea cristalină + bază

6

la deplasarea cristalului în oricare din cele trei direcţii. Când aceştia sunt egali cu perioadele cele mai scurte pe trei directii necoplanare. b.2 a şi b). a2.4. numită celula elementara. toate proprietăţile cristalului neschimbate. 1.1. α2. Unghiurile pe care le formează aceşti vectori între ei se notează fie cu α. n3. în funcţie de alt punct considerat origine. a3. Celula cristalină primitivă. α3. Dacă presupunem că există trei vectori ne-coplanari a. c. Pozitia atomilor in cristalul ideal poate fi definita de vectorii: rj = n1a + n2b + n3c + pm (1. Nu există un mod unic în alegerea vectorilor a. γ sunt unghiurile pe care le formează între ei. în felul următor: R = n1a +n2b +n3c (1. Volumul celulei elementare este definit de produsul mixt V=(a[bc]) (1.4). Fig.4) fie cu α1. β. putem exprima orice nod al retelei R. care lasă. n2. γ (Fig.2) unde pm sunt vectorii de poziţie ai atomilor în baza asociată nodurilor reţelei Bravais.1. şi c. 1. Foarte des vectorii necoplanari sunt notaţi cu a1. c sunt vectori de translaţie ai reţelei iar α. b. Vectorii a. se numesc vectori primitivi ai reţelei directe Celula primitivă Celula definită de vectorii primitivi se numeşte celulă primitivă (Fig.Toate structurile cristaline pot fi obţinute fie prin adaugarea unei baze de atomi in nodurile unor retele tri-dimensionale infinite. b.3) 7 . β. (Fig. fie prin repetarea pe trei direcţii diferite a unei unităţi de constucţie. sunt numere întregi.1) unde n1.

structura cristalină poate fi descrisă şi cu ajutorul operaţiilor de simetrie ce se efectuează în jurul unui punct al reţelei şi care formează setul de operaţii al grupului punctual.1. Celula elementară cu volumul cel mai mic şi care respectă toate operaţiile de simetrie ale cristalului este celula Wiegner-Seitz (Fig. 1.5).1. dacă rotindu-l în jurul acestei axe cu un unghi 2π/n el revine la o poziţie identică. Modul de construcţie a celulei Wiegner-Seitz Această celulă este una primitivă şi se construieşte ducând plane perpendiculare la mijlocul distanţelor dintre nodul luat în considerare şi nodurile vecine (Fig.5). 3.6). Cn reprezintă rotaţia cu un unghi 2π/n în jurul unei anumite axe.4.1. Pentru a demonstra acest lucru presupunem că o reţea rămâne neschimbată sub acţiunea unei rotaţii de unghi α în jurul unui nod al reţelei (Fig. Fig. Există unele restricţii pentru n (n = 2. operaţia de rotaţie. Grupul punctual Pe lângă operaţia de translaţie. 4. Astfel. Simetria cristalină Simetria de rotaţie. Celula Wiegner-Seitz Procedura de alegere a celulei elementare nu este unică şi uneori o celulă arbitrară nu reflectă simetria reţelei.1.Celula elementară cristalografică este o celulă care prezintă toate elementele de simetrie ale reţelei cristaline şi nu este primitivă. 8 . Operaţiile de simetrie ce formează grupul punctual pot fi simple sau complexe. Un corp poate avea mai multe axe de simetrie.5. Spunem că un corp posedă o axă de simetrie de ordinul n.2. 6).

după cum sunt orizontale. sub acţiunea operaţiilor de rotaţie cu un unghi α.1. unde n = 2. ± 2π/3. 4. 6. punctul A trece în punctul A' şi punctul B trece în punctul B'.1]. 6. 3. ±π /2. ±π /3 şi 0 sau 2π. 1. 1. Axele de rotaţie de ordin n se notează cu Cn (Fig.1.7). respectiv vor avea valorile "a" şi "sa". 3. 2. 2π/2 şi 2π/6. s poate lua doar valorile -1. 0. 1. Astfel ordinul axei de rotaţie n = 2π / α (1. 4 şi 6. 2π/3. 3 iar α poate lua valorile ±π . Pentru celula hexagonală axa paralelă cu parametrul c este o axă de ordinul şase.5) poate avea doar valorile 1. 9 . O rotaţie în jurul unei axe de ordin 1 este echivalentă cu absenţa rotaţiei sau cu o rotaţie cu 360 de grade. unde s trebuie să fie un multiplu întreg al lui a. σv. Fig.6 se poate constata că sa = a ( 1 + cos α ) . Determinarea simetriei de rotaţie Astfel.Fig. Axele de simetrie sunt notate cu C4. Atât distanţele AB cât şi A' B' reprezintă distanţe între două noduri ale reţelei.1.8. 2. efectul lor şi simbulul lor fiind prezentat în Fig.7. verticale sau diagonale. Este indicata celulă primitivă a celulei hexagonale. Din Fig. σd. Având în vedere faptul că funcţia cosinus ia valori cuprinse în intervalul [-1. C2 şi C6 şi corespund rotaţiilor 2π/4. Axe şi plane de simetrie. C3. Planele de reflexie sunt notate cu σh.

γ pe care le formează. Sn şi constă dintr-o rotaţie Cn.1. reprezintă reflexia într-un plan de simetrie. β. Operaţia de inversie mai poate fi privită şi ca o operaţie de rotaţie în jurul unei axe C 2 urmată de reflexia în planul perpendicular pe această axă. Centru de inversie este un punct in centrul celulei elementare (moleculei) faţă de care (x.-z) (Fig.y.1. I. c şi unghiurile α. Dacă planele conţin axa de ordin maxim se numesc verticale sau diagonale (Fig. urmată de o reflexie într-un plan normal la axa de rotaţie. Planele de simetrie se consideră orizontale dacă sunt perpendiculre pe axa de ordin maxim.r. triunghiurile. b.Operaţia de inversie. pentagoanele nu au centru de inversie. Efectul rotaţiei în jurul unei axe de ordin n şi simbol axei Operaţia de roto-reflexie este o rotaţie improprie. punctul fix fiind ales ca origine.1.8. Fig. Intr-o anumită structură cristalină.z) --> (-x.1. Centru de inversie intr-o moleculă 1. Reţele Bravais 1.9.-y. Tetraedrele.1. Tipurile de reţele se deosebesc prin simetria pe care o posedă.3.3. σ.7). Operaţia de reflexie.9). 1D Tipurile de reţele diferă prin relaţiile existente între parametrii celulei elementare: a. Fig. transformă r → . 10 . Reţele unidimensionale.

1.9. φ= 90° şi reteaua rectangulară centrată: |a1|≠|a2| . Reţele bidimensionale.1. 1. reteaua hexagonală: |a1|=|a2| . φ= 120°. reteaua rectangulară: |a1|≠|a2| . Atomii pot fi identici sau diferiţi (Fig. φ= 90°. Fig. Reţele Bravais 11 .2. Cele complexe conţin mai mulţi atomi pe celula elementară. Reţele 2D Pentru cazurile speciale se remarcă reteaua patratică: |a1|=|a2|. Reţelele unidimensionale.10). care se mai numesc şi lanţuri. Fig. φ= 90° Simetria cea mai ridicată o prezintă reţeaua hexagonală pentru că prezintă cel mai mare număr de elemente de simetrie.3.a2)=φ. 2D Există 5 tipuri de reţele bidimensionale: reţeaua oblică şi patru reţele speciale (Fig. Pentru reţaua oblica |a1|≠|a2| .Reţelele pot fi unidimensionale (1D). Cele simple au 1 atom pe celula elementară. Reţele 1D: simple şi complexe (cu 2 atomi identici respectiv 2 atomi diferiţi pe celula elementară) 1. bidimensionale (2D) şi tridimensionale (3D). (a1.1. pot fi simple sau complexe.9).10.

romboedric. Reţelele din acelaşi sistem au acelaşi grup punctual al elementelor de simetrie. Deoarece reţeaua Bravais este periodică.Reţelele în care toate punctele sunt identice şi prezintă un singur tip de atomi se numesc reţele Bravais.4 se alege un sistem de axe de coordonate în lungul cărora se situează vectorii fundamentali a. hexagonal. 12 . monoclinic. b şi c.1.3.1. respectiv acelaşi număr de coordinare. Celulele care conţin puncte (noduri) ale reţelei în colţuri şi în centrele feţelor superioară şi inferioară se numesc cu baze centrate şi se notează cu C (deoarece axa c este perpendiculară pe aceste feţe). aceasta fiind o proprietate a reţelei. grupate în şapte sisteme cristaline sau singonii (cubic.10. tetragonal. orientarea lor fiind determinată de unghiurile α. a) b) Fig. Intr-o retea Bravais nodurile cele mai apropiate de un nod dat reprezinta vecinii cei mai apropiati.1.10). ortorombic.11). triclinic Fig. toate nodurile au acelaşi număr de vecini cei mai apropiaţi. Reţele: a) Bravais.Bravais 1.3. iar cele care au puncte ale reţelei atât în colţuri cît şi pe centrele feţelor celulei se numesc cu feţe centrate şi se notează cu F. Reţelele care prezintă şi puncte neechivalente. 3D Există 14 tipuri de reţele Bravais tridimensionale. Ca în Fig.β şi γ. b) ne. Număr de coordinare (NC). Dacă punctele reţelei se găsesc doar în colţurile celulei elementare. Reţele tridimensionale. respectiv atomi diferiţi nu mai pot fi considerate ca fiind Bravais şi se numesc reţele ne-Bravais (Fig.1. Celulele care pe lângă punctele reţelei din colţuri mai au un punct în centrul celulei se numesc centrate în volum şi se notează cu I (de la cuvântul german innenzentrierte). celula elementară este primitivă şi se notează cu P.

doar la o celulă elementară. patru axe de ordinul trei (triade. cele de pe feţe. 6σd. nodurile participă la o celulă în funcţie de poziţia acestora. Nfata. Fig.7).Pentru cubul simplu numărul de coordinare este 6. 13 . cele de pe muchii. la două celule elementare.1. iar pentru reţeaua cubica cu feţe centrate este 12.5) Reţele cubice. c = az sunt cei trei vectori primitivi ai reţelei. C4). C3). Reţelele sistemului cubic pot fi construite folosind celule cubice . Nmuchie. Număr de atomi sau noduri pe celula elementară. N= 1 1 1 N colt + N muchie + N fata + N int erior 8 4 2 (1. C2) şi nouă plane de simetrie (3σh. Ninterior.1. b = ay.11. atunci a = ax. Fig. pentru reţeaua cubică cu volum centrat este 8. Aceste reţele au cel mai mare număr de elemente de simetrie: trei axe de ordinul patru (tetrade. Ncolt. Dacă cubul are muchia a. Astfel nodurile aflate în colţurile unei celule paralelipipedice. la patru celule elementare. vor contribui la opt celule elementare. iar cele din interiorul celulei. şase axe de ordinul doi (diade. Într-o celulă elementară. Clase cristalografice (singonii) Celula primitivă are un nod pe celula elementară deoarece fiecare nod din colţul celulei mai participa la încă alte 8 celule elementare.

Seitz a celulei cubice cu volum centrat. cvc. pentru această 8 celulă.a): 1 1 a( .12.12. precum şi poziţia centrului cubului pot fi exprimate ca o combinaţie liniară a vectorilor fundamentali cu coeficienţi întregi. N = 8 ⋅ 1 + 1 . a + b = ay şi b + c = az aşa încât poziţiile colţurilor cubului. 2 2 Aceşti vectori fundamentali sunt prezentaţi în Fig. c = a ( x − y+ z) . fiind în lungul muchiilor paralelipipedului generat de ei. b) cubice cu feţe centrate 14 . De menţionat este că a + c =ax.1.1.Pentru celula cubică cu volum centrat există două noduri pe celulă: unul în colţurile celulei şi unul în interiorul celulei.a. este prezentată în Fig. Celulele primitive ale reţelelor cubice: a) cu volum centrat.12.1.1.1.13. Celula cubică cu feţe centrate are patru noduri pe celulă (are patru atomi dacă ne imaginăm că în fiecare nod avem un atom): N = 8 ⋅ 1 1 + 6 ⋅ . Celula Wigner . Nodurile de pe feţele 8 2 a= 1 a( x + y− z) .12. vectorii fundamentali se aleg cu originea în centrul cubului şi cu vârfurile în centrele a alte trei cuburi vecine în acelaşi colţ (Fig. 2 b= cubului participă la două celule elementare. Vectorii fundamentali se aleg de obicei cu originea în unul din colţurile cubului şi cu vârfurile în trei noduri localizate pe feţele cubului (Fig. In general.b) Fig.x + y+ z) .

care coincide cu centrul de greutate. două verticale şi două diagonale. Celula ortorombică prezintă ca elemente de simetrie trei axe de ordinul doi şi trei plane de simetrie perpendiculare pe axele de ordin doi. cu baze centrate.11).13. Reţele hexagonale şi trigonale Celula elementară a reţelei hexagonale este prezentată în Fig. este pezentată în Fig.7. Există două tipuri de reţele descrise de o celulă primitivă.1. Toate feţele sunt dreptunghiuri (Fig. cu volum centrat şi cu feţe centrate. Celula primitivă are ca bază un romb cu 2 unghiuri de 60 grade. Reţele tetragonale. respectiv de o celulă cu volum centrat (Fig. cfc.1. Reţele triclinice Reţeaua triclinică are cea mai joasă simetrie.1.13.Fig.11). Celula triclinică prezintă un centru de simetrie. Există două tipuri de reţele: cu celula primitivă şi celulă cu baze centrate (Fig. Acestea pot fi obţinute prin deformarea reţelei cubice în lungul axei c. Există patru reţele în acest sistem: primitivă.1. Ca elemente de simetrie prezintă doar o axă de ordin doi perpendiculară pe bază şi un plan de simetrie perpendicular pe axă (plan orizontal). Celule Wigner-Seitz 3D Celula Wigner -Seitz a reţelei cubice cu feţe centrate. feţele rectangulare fiind perpendiculare pe bază.1.11). Poate fi obţinută prin îmbinarea reţelelor 2D oblice (Fig. Reţele ortorombice. Aceste reţele pot fi rezultatul deformării cubului în lungul axelor b şi c.1. Nu are nici o axă de simetrie sau plan de reflexie.11). Suprafeţele laterale sunt 15 .1. Celula tetragonală încă mai prezintă o axă verticală de ordinul patru (tetradă) patru axe de ordinul doi (diade) şi cinci plane de simetrie: unul orizontal. Reţele monoclinice Baza celulei monoclinice este un paralelogram oblic.

perpendicular pe axa de ordin şase. 2/m. m3. 4/mmm. Dacă se daugă şi un plan de simetrie se notează cu Dnh sau Dnv sau Dnd în funcţie de natura planului. σ v = σ d = m . 222. Notaţia Hermann-Maugin. şase axe de ordin doi perpendiculare pe axa de ordin şase: trei perpendiculare pe feţele laterale şi trei paralele cu diagonalele bazei. Există un plan de simetrie orizontal.11). i = 1 . 1. axa y este în plan cu sensul la dreapta. 43m. Notaţii După cum se poate vedea din Fig. 6.Grupuri spaţiale cristalografice.11).cu Sn se notează 16 . 3m. 3 . inversie) Pentru grupurile punctuale s-au stabilit unele convenţii de notare. În această notaţie a grupurilor punctuale se apelează la notaţiile Cn = n. 23. Astfel grupurile punctuale vor apărea notate: 1. 4mm. 3.7 şi Fig. Doi vectori primitivi sunt paraleli cu muchiile rombului iar al treilea este perpendicular pe bază. axa de ordin trei fiind interseţia celor trei plane de simetrie. m. 32. 6 . Numărul de noduri din celula hexagonală este egal cu N = 12 ⋅ 1 1 + 2⋅ = 3. 4 . Elementele de simetrie cuprind o axă de simetrie de ordin trei (diagonala volumică). m3m Notatia Shonflies. grupul se notează cu Dn. 4/m. 6mm.1. Grupuri punctuale. trei plane de simetrie diagonale şi trei verticale perpendiculare pe cele şase axe de ordin doi. Celula hexagonală prezintă o axă verticală de ordin şase (hexadă). Există 32 grupuri punctuale cristalografice descrise de simetria celulei elementare (rotatii. reflexii.3.1. 3m. mmm. 4. 42m.3. 432. 622. trei axe de ordin doi (unesc mijlocul unei muchii cu mijlocul muchiei opuse) şi trei plane de simetrie. iar cei din centrul bazelor la două celule.1.11 există 14 reţele Bravais care sunt cuprinse în cele 7 sisteme cristalografice distincte. În cazul în care perpendicular pe axa de tip Cn există cel puţin o axă de ordinul doi (numărul axelor de ordinul doi este egal cu ordinul axei Cn). În această notaţie se notează cu Cn grupurile punctuale ce se obţin din acelaşi element (grupuri ciclice). mm.1. 6/mmm. 6 2 Atomii din colţuri participă la încă şase celule elementare. 6/m2. Astfel axa z se consideră că iese din planul imaginii. axa x este în plan orientată în jos. Celula trigonală poate fi rezultatul distorsionării cubului în lungul unei diagonale volumice (Fig. Cs = σ h = m .perpendiculare pe bază (Fig. 1 .

D2d. reflexii.1. relativ la unul din colţurile celulei poate fi notat r = ua + ub + wc (1. 1. litera iniţială reprezintă simbolul grupului spaţial care poate fi primitiv (P). S3. D2h. D4. centrat pe o singura faţă (A. coeficienţii uvw sunt mai mici. Astfel. C3h. Td. S6. O. direcţii şi plane în crislale 1. cu volum centrat (I) sau romboedric centrat (R). C6h. fără a fi separate prin virgule. Pentru grupurile spaţiale.4) unde u. grupul spaţial corespunzător simetriei triclinice va fi notat cu P-1.4. v şi w sunt numere mai mici sau egale cu 1. centrul oricărei celule elementare paralelipipedice are vectorul de poziţie (Fig. T. Pm. D3.În această notaţie grupurile punctuale vor fi notate cu: C1. C6. C6h. Aceste notaţii sunt folosite pentru a specifica poziţiile atomilor sau a altor puncte de interes din celula elementară. C2h. Pmm2. Cele 14 retele Bravais combinate cu cele 32 grupuri punctuale cristalografice determină 230 grupuri spaţiale cristalografice. Cs. C2v.4. 1 1 1 111 a+ b + c iar indicii punctului sunt 2 2 2 222 17 . C2.grupurile care au ca elemente axele Sn. Astfel. inversie). Poziţia atomilor în celula elementară Vectorul de poziţie r al unui punct din interiorul celulei elementare. S4. P2/m. cu T se notează grupul operaţiilor de rotaţie ale tetraedrului şi cu O grupul operaţiilor de rotaţie ale octaedrului.1. Punctul este identificat dând aceste numere sub forma uvw. D3d.centrat pe toate fetele (F). C3. C4v. Poziţii. Deoarece lungimea egală cu unitatea este asociată cu vectorii fundamentali. etc. C3v. C4. Pmmm. elementele de simetrie de translatie (plane de alunecare.14 a). B sau C). Ci. Oh Grupuri spatiale se obţin ca produsul direct între grupul translaţiilor asociat reţelei şi grupul punctual. axe elicoidale) sunt combinate cu elementele de simetrie tipice grupului punctual (rotatii. Th. D2. D3h. De exemplu. C4h. cel ortorombic cu P222. cel corespunzător simetriei monoclinice cu P2.

direcţia având sens opus direcţiei [ uvw] (Fig. Notaţii în cristale: a) poziţiile atomilor. 1. Setul de plane care se pot obţine unele din altele sub acţiunea 18 . Dacă nodul prin care trece nu are numere întregi se aleg cele mai mici numere intregi cu acelasi raport relativ (Fig. [ uvw] (de exemplu [111]).14.c). iar cele trei numere care rămân.14. se aduc la acelaşi numitor.4. b) direcţii în cristal. Un set de direcţii care se pot obţine una din alta prin aplicarea operaţiilor de simerie se notează cu uvw .4. puse între paranteze rotunde (hkl) reprezintă indicii Miller al planului (Fig.1. Indici Miller Pentru identificarea planelor din cristal se folosesc indicii Miller.1. [ u v w ] .1. Pentru determinarea acestor indici se inversează fracţiile ce reprezintă intersecţiile planului cu axele cristalografice. Planele reţelei care sunt paralele şi egal distantate pot fi considerate ca având aceeaşi indici Miller.3. se află cel mai mare divizor comun.b).Fig.b) Indicii negativi sunt indicaţi cu o bară deasupra. Direcţii în cristal O direcţie din cristal se notează cu coordonatele nodului celui mai apropiat de nodul ales origine (fiind numere întregi) puse între paranteze drepte. c) plane cristaline 1.1.2.14.14.

De exemplu {100} conţine planele ( 100 ) . ( 001) . (1 00 ) . (01 0 ) . ( 010 ) . 19 . (001 ) .operaţiilor de simetrie ale cristalului formează o familie de plane şi se notează { hkl} . Densitatea de noduri a reţelei din fiecare plan din set este aceeaşi şi toate nodurile de reţea sunt conţinute în fiecare set de plane.

1. Structurile stării solide 2.2. iar V este volumul celulei elementare. reprezintă raportul dintre volumul efectiv ocupat de atomii cristalului consideraţi ca sfere rigide în contact şi volumul total al reţelei. 68% din spaţiu fiind ocupat. Structuri împachetate compact Materialele pot cristaliza adesea în unul din cele patru structuri de bază: cubică simplă (c). În acest tip de structură doar 52% din spaţiul celulei elementare este ocupat. numărul de coordinare fiind. cubică cu volum centrat (cvc). peste primul strat de bile se aşează al doilea strat şi aşa mai departe. Astfel.1). Coeficient de compactitate Coeficientul de compactitate. R este raza sferei . respectiv inferior. 20 . Structuri hexagonale În cazul structurii cubice cu volum centrat (Fig. Rezultatul este acelaşi cu repetarea unui cub unitate format din 8 sfere. Aceste structuri pot fi imaginate ca fiind rezultatul împachetarii unor sfere rigide.1. coeficientul de compactitate poate fi definit cu ajutorul relaţiei F=N 4π R 3 3 V (2. hehagonală compactă (hc) şi cubică cu feţe centrate (cfc). numărul de coordinare fiind 8.2.care este egală cu jumătetea distanţei dintre atomii cei mai apropiaţi. Structuri Cubice. Structura cubică cu volum centrat este o structură mai eficientă.1). F. Numărul de coordinare reprezintă numărul vecinilor cei mai apropiaţi.1. NC= 6. În cel mai simplu mod de impachetare (Fig. fiecare sferă este în contact cu 4 sfere din planul inferior şi patru din planul superior. Structuri cristaline 2. în care fiecare sferă atinge alte 4 sfere din acelaşi plan şi câte o sferă din planul superior. Fiecare atom poate forma legături cu şase atomi vecini.1) unde N este numărul de atomi per celulă elementară. Aceasta este impachetarea cubică simplă.2.

..2. Împachetare cubica AAAA.. În al doilea plan. Această structură este numită hexagonal compactă şi este structura cea mai eficientă. etc.. 74% din spaţiu fiind ocupat. Structuri obţinute prin împachetare compactă Modul de calcul al coeficientului de compactitate pentru structurile cubică cu feţe centrate şi hexagonal compactă este prezentat în Fig. iar în al treilea situatia poate fi repetată. bilele se situează peste golurile triunghiulare. care se găsesc în colţurile unui hexagon.. cel de al treilea strat cu bile se aşează peste golurile din primul strat care nu au fost ocupate de cel de al doilea strat: ABCABC.. NC=6 Impachetare cubică cu volum centrat ABABAB. În cazul structurii cubice cu feţe centrate. Celula hexagonală poate fi privită ca fiind formată din şase prisme având baza un triunghi echilateral.Cel mai compact mod de împachetare apare la structurile cubice cu feţe centrate şi hexagonal compacte. Ambele încep cu un plan de bile în care fiecare bilă este în contact cu alte şase bile din plan. trei din planul de dedesupt şi trei din planul de deasupra. Atomii din interior sunt localizaţi la jumătatea înălţimii prismelor.1. Fiecare bilă este în contact cu şase bile din plan. NC=8 Împachetare hexagonal compactă NC=12 Împachetare cubică cu feţe centrate NC=12 Fig..2..2.. acestea fiind ocupate alternativ :o prismă este ocupată şi următoarea este goală. 21 . Aceasta structură este la fel de compactă ca şi structura hexagonal compactă.

34..b) este similară structurii de diamant dar are doi atomi diferiţi.2. Poziţiile atomilor din bază. Aceasta este structura tipică semiconductorilor binari de tipul CdS. InSb. 22 .1. fiecare deplasat în comparaţie cu atomul din colţ sau cel din mijlocul feţei cu o pătrime din diagonală.2. deplasate una faţă de cealaltă cu 1/4 din diagonala volumică. Există opt atomi pe celula elementară.2. AlP şi GaAs şi a halogenurilor metalelor nobile CuF.1) 2.2. Structuri covalente Deoarece atomii sunt legaţi cu maxim patru vecini.a) prezintă celula elementară de tip diamant precum şi reprezentarea 2D a celulei elementare. obţinută prin proiectarea în lungul axei c şi notarea poziţiilor atomice cu coordonate exprimate ca fracţiuni ale lui c. sau blenda de zinc. InAs. Structura de tip diamant are o reţea cubică cu feţe centrate şi o bază de doi atomi identici. CuCl. Siliciul şi germaniul cristalizeză prezintă această structură la temperatura camerei. Reţeaua cubică cu feţe centrate formată de unul din atomi este deplasată faţă de cea formată de celălalt tip de atom cu o pătrime din diagonala volumică. AgI.Fig.3. cristalele covalente sunt mai slab împachetate. în urma ataşării bazei în nodurile reţelei formează două reţele cubice cu feţe centrate. Determinarea factorului de compactitate pentru celulele cubica cu feţe centrate şi hexagonal compactă cu relaţia (2. În afara atomilor din colturi şi de pe feţe mai sunt patru atomi în interiorul celulei.3. Sulfura de zinc. prezentată în Fig.2. Fig. coeficientul de împachetare fiind 0.

Defecte structurale Cristalele reale. ei participă la micşcarea termică efectuând mici oscilaţii. BeO.3. De notat este faptul că atomii din interior se găsesc în lungul aceleaşi axe de ordin trei. regulată.Fig. Fiecare atom este în centrul unui tetraedru cu patru atomi diferiţi în vârfuri.3. Structuri cristaline ale cristalelor covalente: a) diamant.2. 2. au o structură care se abate într-un grad mai mic sau mai mare de la aranjarea periodică ideală.2.3. în cristalul real ionii nu sunt ficşi în nodurile reţelei cristaline. MgTe. atomii mai mici umplând unele interstiţii. Astfel. structurile putând fi considerate reţele împachetate compact ale atomilor mai mari. În structura de tip diamant atomii sunt identici spre deosebire de celelalte în care atomii sunt diferiţi Pe lângă structura blendei de zinc. Fiecare atom formează o structură hexagonal compactă (hc). Aceste oscilaţii distrug periodicitatea 23 . SiC. a atomilor. naturale sau crescute în laborator. Distrugerea periodicităţii ideale poate avea loc datorită unor cauze diferite. b) blenda de zinc. c) würtzite (hexagonlă) În toate structurile atomii sunt legaţi tetraedric. sulfura de zinc mai prezintă o formă hexagonală numită "würtzite" (Fig. Cele două structuri hexagonale sunt deplasate una faţă de cealaltă în lungul axei c cu 5/8c. Rapoartele c/a pentru aceste cristale sunt apropiate de valoarea ideală. Alte materiale care cristalizează în acest sistem sunt ZnO.c).

care nu depăşesc dimensiunile atomice.poziţiilor instantanee ale ionilor şi pot fi considerate ca un tip de defecte ale reţelei cristaline (defecte dinamice ). Defecte punctiforme 24 . constituie defecte zerodimensionale sau punctiforme. 2. de suprafaţă şi de volum.1. Fig. Defecte punctiforme Existenţa în structura cristalină ideală a unor abateri de la periodicitate. unidimensionale. O altă sursă de distrugere a periodicităţii ideale este legată de prezenţa unor modificări structurale ale reţelei cristaline ideale. numite defecte structurale. Aceste defecte pot fi clasificate pe baza unor criterii geometrice în: punctiforme.3.2.4.

E este energia iar S este entropia cristalului. şi ca rezultat al excitaţiei termice. Dacă un atom. O altă contribuţie la entropie apare din modificările stărilor electronilor şi fononilor.2.3) unde s-a utilizat aproximaţia lui Stirling: pentru x mare. Concentraţia de echilibru poate fi calculată impunând ca energia liberă. ln( x! ) = x ln( x ) .Ca exemple de astfel de defecte putem menţiona (Fig. Numărul distinct de configuraţii este dat de (N+NV)!/N!NV!. aceasta fiind însă suficient de mică şi poate fi ignorată. concentraţia de echilibru anulându-se doar la T = 0K. este deplasat dintr-un nod al reţelei cristaline. Să calculăm concentraţia vacanţelor izolate în cristalul cu un atom în baza primitivă. În cazul în care unul dintre atomii care ocupă nodurile dintr-un strat superficial al cristalului. capătă o energie suficientă pentru a ajunge la suprafaţa metalului.2) să fie minimă. definită de F = E . Ambele mărimi depind de numărul de defecte. 2) atomi interstiţiali de aceeaşi natură cu ai reţelei 3) atomi interstiţiali impuritate 4) atomi impuritate substituţionali cu rază mai mică decât a atomilor reţelei 5) atomi impuritate substituţionali cu raza mai mare decât a atomilor reţelei 6) grupări de defecte punctiforme (de vacanţe sau de atomi intertiţiali). Vacanţele şi atomii interstiţiali cresc energia cristalului şi cresc entropia. F. Acestea pot fi aranjate în (N+NV) moduri în cele N+NV poziţii. obţinem un defect Schottky. care este asociată cu numărul distinct de aranjamente ale atomilor. numite vacanţe.TS (2. Entropia este dominată de componenta de configuraţie. 25 .4): 1) noduri ale reţelei neocupate cu atomi. care constituie un defect Frankel. Presupunem că cristalul conţine N atomi şi NV vacanţe. într-o poziţie corespunzătoare unui interval dintre noduri (interstiţiu). Vacanţele şi interstiţiile pot fi generate termic. apare o pereche formată dintre o vacanţă şi un atom interstiţial. Apariţia defectelor Frankel este asociată cu o cheltuială mai mare de energie şi deci este mai puţin probabilă. iar entropia de configuraţie este  ( N + NV )!  S = k B ln   = k B [ ( N + NV ) ln( N + NV ) − N ln( N ) − ( NV ) ln( NV ) ] N ! NV !   (2.

energia cristalului creşte cu NVE atunci când se crează NV vacanţe. Reprezentarea grafică a ln(N V/N) în funcţie de β permite determinarea experimentală a energiei. cum ar fi structura tip diamant. Dislocaţii 26 . Se creazp atât un atom interstiţial cât şi o vacanţă atunci când atomii îşi părăsesc locul şi intră în regiunea dintre atomi. deoarece numărul de atomi nu se modifică la crearea unei vacanţe.5) numărul de vacanţe este zero la T=0K şi creşte cu temperatura. Această energie este de ordinul a un eV pentru structurile cu factori de împachetare mici. Există doar un număr mic de poziţii interstiţiale şi probabilitatea ca una din ele să fie ocupate depinde de energia necesară pentru a aduce atomul de pe suprafaţa probei în poziţia interstiţială.Dacă EV este energia necesară pentru a crea o vacanţă.5) Conform cu ecuaţia (2. Deoarece NV<<N numărul de vacanţe de echilibru va fi NV = Ne − βE (2. Dacă se neglijează complecşii de vacanţe multiple. Studiul efectului radiaţiei asupra structurii cristaline constituie un domeniu important al ştiinţei moderne a materialelor. Se crează o mare concentraţie de defecte prin aducerea probei la o temperatură ridicată şi menţinerea ei până ce se obţine o stare de echilibru. Pentru marea majoritate a materialelor EV este de ordinul câtorva eV. De exemplu. iar energia liberă va fi F = NV EV − k B T [ ( N + NV ) ln( N + NV ) − N ln( N ) − NV ] ln( NV ) (2. după care proba se răceşte rapid. 2. Solidele prezintă ades concentraţii de vacanţe şi atomi interstiţiali de neechilibru. Această situaţie apare în urma tratamentului de călire.4) F este minimă atunci când NV/(N + NV) = e − βE unde β=1/kBT. EV este energia necesară pentru a deplasa un atom de la interior la suprafaţa probei.3. dar este peste 10 eV pentru structurile împachetate compact. Bombardarea probei cu particule de înaltă energie conduce la obţinerea unei concentraţii în exces de defecte. Energia de interes pentru un defect Frenkel este suma energiilor necesare pentru crearea unei vacanţă şi a unui atom interstiţial în mod individual. atunci NV/N este în jur de 3x10-34 la temperatura camerei şi în jur de 9x10-11 la 1000K. Atomii nu vor avea energie suficientă pentru a se deplasa şi numărul de defecte a fi mare. dacă EV = 2eV.2. Concentraţia interstiţiilor la echilibru se calculează în acelaşi mod.

Frontiera dintre regiunea lunecată şi cea nelunecată se numeşte dislocaţie. În Fig. Fig. Dislocaţii în cristale: a) Ilustrarea modului de producere a unei dislocaţii marginale prin deformarea cristalului. Prezenţa dislocaţiilor influenţează atât proprietăţile mecanice cât şi pe cele electrice. La formarea unei dislocaţii se cheltuieşte un lucru mecanic care se înmagazinează sub forma energiei de deformare a reţelei cristaline în jurul liniei de dislocaţie. deci se extind la un şir de atomi. Mişcarea unei dislocaţii de margine prin cristal este analoagă trecerii unei cute sau a unei încreţituri de-alungul unui covor.Defectele structurale ale căror dimensiuni într-o direcţie întrec pe cele atomice. se numesc defecte unidimensionale (liniare). Dislocaţie marginală.2. b) Dislocaţie marginală. Poziţia ei este marcată prin terminaţia unui semiplan vertical excedentar de atomi intercalat în regiunea superioară a cristalului.5.5. Fig. Cele mai importante defecte unidimensionale sunt dislocaţiile. d) Microfotografie electronică prin transmisie a buclelor de dislocaţie din Ni. deoarece produc împrăştierea electronilor.2.2.a) şi b) arată un cristal simplu în care lunecarea se produce pe distanţă atomică. Trecerea cutei este echivalentă cu alunecarea 27 .a) este prezentat mecanismul răspunzător de mobilitatea dislocaţiei.5. Dislocaţia simplă de margine se întinde indefinit în planul de lunecare într-o direcţie perpendiculară pe direcţia de lunecare. c) Dislocaţie elicoidală.

Se consideră o curbă închisă oarecare în interiorul cristalului.20. Vectorul Burgers al unei dislocaţii este paralel cu linia de dislocaţie în cazul dislocaţiei elicoidale şi este perpendicular pe linia de dislocaţie în cazul dislocaţiei marginale. cu condiţia ca forţele de legătură din cristal să nu fie direcţionale de lunecare a unei părţi a cristalului. Diferitele forme de dislocaţii pot fi construite din segmente de dislocaţii marginale şi elicoidale. a). Vectorul Burgers trebuie să fie egal cu un vestor al reţelei pentru ca procesul de relipire să menţină cristalinitatea materialului.1. spre deosebire de cea marginală unde frontiera era perpendiculară pe direcţia de alunecare. Se face o secţiune în lungul unei suprafeţe simple legate de linie şi se deplasează materialul de pe o parte a acestei suprafeţe cu un vector b în raport cu cealaltă parte.întregului covor pe podea. Trecerea unei dislocaţii prin cristal este echivalentă cu o deplasare 28 . Aceste forţe se anihilează în primă aproximaţie. în mod pronunţat. Vectorul Burgers. Frontiera este paralelă cu direcţia de alunecare. Dislocaţia elicoidală O imagine a unei dislocaţii elicoidale este prezentată în Fig.2. Deformaţia rezultantă este cea a dislocaţiei. Vectorul b se numeşte vector Burgers. această deplasare va produce un interstiţiu sau va suprapune două jumătăţi. caracterizaă în ansamblu de curba de frontieră a vectorului Burgers (Fig.c). Tensiunea exterioară necesară pentru a mişca o dislocaţie este foarte mică. sau una deschisă care se termină pe suprafaţă cu ambele extremităţi. O dislocaţie elicoidală marchează frontiera dintr partea alunecată şi cea nealunecată a cristalului. Dacă atomii de o parte a planului de alunecare se mişcă faţă de cei de pe celaltă parte. Burgers a arătat că forma cea mai generală a unei dislocaţii liniare dintr-un cristal poate fi descrisă ca în Fig.5. sub 105dyn/cm2.b)). atunci atomii din planul de alunecare vor suferi forţe de respingere de la anumiţi vecini şi forţe de atracţie de la alţi vecini în lungul planului de alunecare.20. Dislocaţia elicoidală transformă planele succesive de atomi în suprafaţa unei elice. În regiunile unde vectorul b nu este paralel cu suprafaţa de secţiune. 1.

bucla tinde să se strângă.1. Un segment de dislocaţie fixat la ambele capete se numeşte sursă Frank-Read şi poate duce la generarea unui mare număr de bucle de dislocaţie. care favorizează alunecarea. transmisia de radiaţie X. cristalul va deveni suprasaturat în vacanţe iar precipitarea lor în plăci de vacanţe de forma unei monede poate fi urmată de ciocnirea plăcilor şi formarea unor inele (bucle) de dislocaţii.Fig. Dacă nu există nici o dislocaţie.2. Densitatea variază de la 102 până la 103 dislocaţii/cm2 în cristalele de Si şi Ge cele mai bune şi ajung la 1011 . Vectorul Burgers: a) Metodă de formare unei bucle de dislocaţii. Multiplicarea dislocaţiilor şi alunecarea. Dacă însă acţionează o deformaţie de forfecare. reflexia de radiaţie X. Bucla de dislocaţie înconjoară o suprafaţă de alunecare.1012 dislocaţii/cm2 în cristalele metalice deformate puternic.20. Ea trebuie să fie în parte dislocaţie marginală şi dislocaţie elicoidală. care cresc o dată cu continuarea precipitării vacanţelor (Fig. b) Vectorul Burgers care închide bucla. Printre metodele utilizate pentru evaluarea dislocaţiilor amintim: microscopia electronică. 29 . Deoarece energia de deformare a buclei descreşte proporţional cu circumferinţa ei. concentrice într-un plan de alunecare.d)). Vacanţele care precipită în lungul unei dislocaţii de margine existente vor consuma o parte din semiplanul excedentar de atomi şi vor determina dislocaţia să se caţere. miţcându-se pe direcţii perpendiculre faţă de direcţia de alunecare. Densitatea dislocaţiilor este numărul liniilor de dislocaţie care intersectează o unitate de arie din cristal. bucla tinde să se extindă. prin corodare.5.

2. Deoarece materialele amorfe nu prezintă periodicitate la mare distanţă şi de aceea o descriere precisă necesită o listare a tuturor poziţiilor atomice.3. Limite de graunţi imagine HRTEM 2. În Fig.6.c) este prezentă o imagine de microscopie electronică în înaltă rezoluţie (HRTEM) a zonei limitei de grăunţi. La limita de grăunte apar procese ca difuzia şi transformările de fază (Fig.2. În locul acestei listări se foloseşte o distribuţie medie a atomilor relativ la un atom central. Defecte de suprafaţă Limitele de grăunţi sunt defecte bidimensionale care apar într-un agregat policristalin şi reprezintă regiunea de trecere de la grăunţii (cristalite) cu o anumită orientare cristalină la alţi grăunţi cu o orientare diferită.3.4.4. sau atom de referinţă. 30 .2.1. Structuri amorfe 2. limita de grăunte Fig. Se obţin de regulă în timpul deformării materialului la temperaturi înalte şi ca rezultat al transformărilor de fază. ca urmare a faptului că reţeaua se abate pe mici domenii de la forma ei ideală. Funcţia de distribuţie radială Structurile materialelor amorfe nu pot fi descrise cu modelul teoretic ales pentru materialele cristaline.6).6. Sublimitele sunt defecte bidimensionale care apar în interiorul aceluiaşi grăunte cristalin.2. O reţea alcătuită din sublimite poartă denumirea de substructură. Limitele dintre grăunţi sunt caracterizate printr-o energie superficială mare. Distribuţia medie este dată de ceea ce este cunoscut ca funcţie de distribuţie radială.

S-au construit modele de structuri amorfe ce conţin câteva sute de atomi şi folosind computerul s-a evaluat funcţia de distribuţie radială. Pentru solidele amorfe actuale s-au găsit funcţiile radiale folosind tehnicile cu radiaţie X. şi se împarte numărul de atomi cu centrele în strat la volumul stratului. se calculează concentraţia n(r) a centrelor atomilor dintr-un strat sferic. cfc. procesul descris nu poate fi efectuat. Dacă ne imaginăm un strat sferic extrem de îngust. deoarece materialul conţine un număr mare de atomi.Pentru a arăta semnificaţia fizică a funcţiei de distribuţie radială se presupune un solid amorf care constă din atomi de un singur tip şi vom descrie cum poate fi evaluată funcţia dacă se cunosc toate poziţiile atomilor. volumul tinzînd la zero când ∆r descreşte. După cum se poate vedea din Fig. Calculând n ( r ) a atomilor situaţi la distanţa r de un atom se poate defini funcţia de distribuţie radială ρ ( r ) = 4πr 2 n ( r ) (1. 24 la distanţa 3 / 2 a . care se extinde de la r până la r + ∆r. Există două situaţii limită: cristalul complet ordonat şi distribuţia aleatoare a atomilor. măsurat de la centrul atomului de referinţă. şase se găsesc la distanţa a. În general. De exemplu. distribuţia atomilor nu este aceeaşi în jurul fiecărui atom. centrat pe unul din atomi şi dacă socotim numărul de atomi cu centrele în acest strat. Pentru aceste distanţe. rezultatul va fi zero cu excepţia stratului care se găseşte la o distanţă egală cu distanţele de separare interatomică ale structurii cfc. rezultatele sunt diferite de la atom la atom.6. la o distanţă a / 2 . n(r) = 0 pentru r cuprins între 0 şi a / 2 şi devine infinit pentru r = a / 2 . Se calculează valoarea medie a lui n(r) pentru sistemul de atomi şi la final se face limita pentru ∆r foarte mic. atunci în jurul fiecărui atom sunt 12 alţi atomi. deoarece spre deosebire de cristal.9) Bineînşeles că. Un număr finit de atomi se vor găsi în aceste straturi. 31 . etc. Dacă muchia cubului este a. concentraţia creşte. Să considerăm mai întâi funcţia de distribuţie radială pentru un cristal cu structura cubică cu feţe centrate. Procesul se repetă folosind un alt atom de referinţă. Mai întâi.2. alegând un atom de referinţă.a) funcţia de distribuţie radială constă dintr-o serie de maxime localizate la diferite distanţe interatomice şi este zero înte aceste maxime.

dacă centrele atomice sunt distribuite aleatoriu în material concentraţia medie n nu depinde de r. ρ ( r ) este foarte mică la valori mici ale lui r deoarece poziţiile atomice din solidul real sunt excluse din vecinătatea imediată a altor poziţii de către repulsia dintre miezurile ionice ale atomilor şi ρ ( r ) =0 pentru o distantanţele de separare apropite de r=0. Concentraţia medie este aceeaşi cu concentraţia macroscopică n0 de atomi din solidşi este egală cu număril total de atomi împărţit la volumul solidului. De data aceasta picurile au intensitate finită şi lărgimi nenule. Fig.6) Funcţia este reprezentată grafic în Fig. funcţia constă dintr-o serie de picuri analoage celor observate pentru solidul cristalin.La cealaltă etremă. Indiferent de valoarea lui r. picurle devin tot mai largi şi mai puţin intense.2. Distanţa de la atomul de referinţă este dată în unităţi ale muchiei cubului. prezentând aspecte asemănătoare cu cea corespunzătoare solidului cristalin. Funcţia de distribuţie radială: a) Structură cfc. Funcţia devine zero pentru valori mici. indicând că există o distanţă pentru vecinii cei mai apropiaţi. Observăm că pentru o distribuţie aleatorie. b)Solid perfect amorf cu o concentraţie de atomi 2. Funcţia constă dintr-o serie de linii infinite pentru separările interatomice. La valori ale lui r mari curbele aproape se suprapun. Abaterile de la curba amorfului perfect indică ordine la mică distanţă O funcţie de distribuţie corespunzătoare unui solid morf este przentată în Fig.6.2. numărul de perechi de atomi separate printr-o distanţă dată este aceeaşi cu numărul de perechi de atomi separate prin orice altă distanţă. La valori mari ale lui r. Pe măsură de r creşte.6. La valori mici ale lui r funcţia diferă semnificativ de cea corespunzătoare distribuţiei aleatorii. c) Metal amorf.6. Picul care apare la cele mai mici valori a lui r corespunde distanţei dintre vecinii cei mai apropiaţi. Acest fapt arată că 32 .b).55x1028atomi/m3. nenule ale lui r.c). Forma generală a curbei tinde să urmărească funcţia de distribuţie radială corespunzătoare distribuţiei aleatorii.2. Pentru o distribuţie aleatorie ρ ( r ) = 4πr 2 n0 (2.

N reprezentând numărul mediu de vecini cei mai apropiaţi de un atom din solid. Dacă există mai multe picuri rezolvate. structura este ordonată la distanţe mari de atomul de referinţă. vor fi N = n0τ atomi în volumul macroscopic τ.materilele amorfe prezintă ordine la mică distanţă dar nu rezintă ordine la mare distanţă aşa cum au cristalele. Deoarece funcţia de distribuţie raială dă separarea medie a vecinilor cei mai apropiaţi. unde R este jumătate din valoarea lui r pentru primul pic al funcţiei. ea poate fi utilizată pentru estimarea fracţiunii de împachetare pentru solidul amorf. Poziţiile picurilor indică separarea interatomică dominantă. Deoarece n ( r ) = ρ ( r ) / 4πr 2 dτ = 4πr 2 dτ r2 ( ) şi N= r1 ∫ ρ ( r )dr (2.9) 33 . Dacă însă sunt vizibile puţine picuri structura este ordonată doar la mică distanţă. Funcţia de distribuţie radială poate fi utilizată pentru a găsi numărul mediu de atomi dintr-un anumit strat sferic. Un pic foarte îngust indică faptul că aproape toţi vecinii cei mai apropiaţi se găsesc la aceeaşi distanţă în timp ce un pic larg arată o un domeniu larg de variaţie a distanţelor până la vecinii cei mai apropiaţi. Înlocuind atomii cu sfere de rază R. Lărgimile picurilor prezintă şi ele interes. Dacă n0 este concentraţia macroscopică a atomilor din solid. Numărul de picuri este o măsură a domeniului de ordine a structurii. Volumul inchis de sfere va fi N ( 4π / 3) R 3 = n0τ ( 4π / 3) R 3 . iar factorul de împachetare va fi F= 4π n0 R 3 3 (2.8) Integrala se efectuează pe primului pic al funcţiei de distribuţie radială.7) unde dτ este un element de volum infinit mic. Numărul mediu de atomi cu centrele în domeniul cuprins între r1 şi r2 este dat de N = n ( r )dτ r1 r2 ∫ (2.

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful