P. 1
Partea I-Structura si dinamica reteleicap.1şi2

Partea I-Structura si dinamica reteleicap.1şi2

|Views: 47|Likes:
Published by Ionut Straton

More info:

Published by: Ionut Straton on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

Patrea I STRUCTURA SI DINAMICA RETELEI

.

1. Elemente de structură cristalină
1.1. Clasificarea materialelor după structură Materialele solide pot fi cristaline sau amorfe. O trasatură caracteristică a materialelor cristaline o constituie aranjarea ordonată a particulelor componente pe distanţe foarte mari în raport cu distanţele interatomice. In astfel de situatii spunem ca exista ordine la mare distanţă şi că se parcurge un număr extraordinar de mare de distante interatomice până când să apară o abatere de la aranjarea regulată a particulelor componente ale cristalului (Fig.1.1.a). Există materiale solide în care aranjarea regulată a particulelor componente se întâlneşte pe domenii restrânse, nedepăşind în diametru câţiva Ǻ( 6-7 Ǻ). Spunem că acestea sunt solide necristaline. Ele se caracterizează printr-o ordine la mică distanţă. Structura cristalină conferă materialelor proprietatea de anizotropie iar structura amorfa cea de izotropie. Aranjarea periodică a particulelor constituente după cele trei direcţii spaţiale constituie simetria internă sau simetria cristalină. Forma poliedrică exterioara, determinată de procesele de cristalizare simetria externă, geometrică sau singonia. Din punct de vedere teoretic, un solid amorf presupune lipsa oricărei ordini locale (în apropiere, cât şi la distanţă). Ordinea la mica distanţă este caracteristică atât solidelor amorfe, cât şi lichidelor, motiv pentru care materialele amorfe pot fi considerate ca lichide subrăcite. (Fig.1.1.b) In general, materialele sunt policristaline, adică sunt constituite dintr-o mulţime de cristalite, sau grăunţi, orientaţi aleatoriu. (Fig.1.1.c). Dacă printr-un procedeu oarecare se reduc dimensiunile grăunţilor de la 1 µm spre mai multi nm atunci acest fenomen va avea un impact deosebit asupra comportării materialului. Dimensiunea mică a cristalitelor (de ordinul nm) face ca majoritatea atomilor să fie atomi de graniţă, situati la suprafaţă. Într-un material de constituie

4

acest gen predomină fenomenele de suprafaţă şi interfaţă. Un material nanocristalin este un solid la care dimensiunea cristalitelor este, în general, mai mică de 100 nm .

Pirita – monocristal

a) Monocristal

b) Amorf

Forma policristalina a Piritei

c) Policristal Fig.1.1. Exemple de solide: a) monocriltal; b)amorf; c) policristal Materialele pot fi elaborate atat în stare masivă cât şi sub formă de straturi subţiri sau sub formă de pulbere (nano-pulbere), particule (nanoparticule), cvasicristale, benzi (nanobenzi), fire (nanofire). Trecerea de la materialul masiv la cel cu dimensionalitate redusa este însoţită de modificări importante ale proprietăţilor materialelor. Legile fizicii utilizate pentru înţelegerea proprietăţilor solidului cristalin sunt aceleaşi cu cele utilizate în studiul atomilor şi moleculelor. Astfel alături de ecuaţiile lui Maxwell care se aplică la studiul câmpurilor electromagnetice şi ecuaţia lui Schrödinger care se aplică pentru determinarea funcţiilor de undă ale particulelor se utilizează mecanica statistică şi termodinamica.

5

1.2. Structura cristalină 1.2.1.Periodicitatea cristalină Reţele şi vectori de bază Majoritatea materialelor solide posedă o structură cristalină, adică o periodicitate spatială, sau simetrie de translaţie (Fig.1.2.a. . Un cristal poate fi privit ca un aranjament 3 dimensional, periodic, al atomilor în spatiu. Pentru a descrie structura unui cristal se consideră că atomii se găsesc în poziţiile lor de echilibru şi se alege un model ideal format dintr-o reţea infinită de noduri, care prezintă o simetrie de translaţie şi o bază de atomi care se adaugă în fiecare nod al reţelei infinite (Fig.1.2.b).

Platină

Microscopie de scanare prin tunelare a)

Structura Pt

b)

Fig.1.2. Structura cristalina: a) structura ordonată a platinei; b) retea cristalină + bază

6

se numesc vectori primitivi ai reţelei directe Celula primitivă Celula definită de vectorii primitivi se numeşte celulă primitivă (Fig.3) 7 . toate proprietăţile cristalului neschimbate. 1. γ sunt unghiurile pe care le formează între ei. la deplasarea cristalului în oricare din cele trei direcţii.1. Vectorii a. a2. b.Toate structurile cristaline pot fi obţinute fie prin adaugarea unei baze de atomi in nodurile unor retele tri-dimensionale infinite.4). 1. Pozitia atomilor in cristalul ideal poate fi definita de vectorii: rj = n1a + n2b + n3c + pm (1. Celula cristalină primitivă.2 a şi b). α2. β. Când aceştia sunt egali cu perioadele cele mai scurte pe trei directii necoplanare. care lasă. (Fig. b. în felul următor: R = n1a +n2b +n3c (1.1) unde n1.4. β.4) fie cu α1. c. şi c. Foarte des vectorii necoplanari sunt notaţi cu a1. a3. numită celula elementara. n3. Fig. Volumul celulei elementare este definit de produsul mixt V=(a[bc]) (1. α3. în funcţie de alt punct considerat origine. c sunt vectori de translaţie ai reţelei iar α.2) unde pm sunt vectorii de poziţie ai atomilor în baza asociată nodurilor reţelei Bravais. b. Nu există un mod unic în alegerea vectorilor a. sunt numere întregi. putem exprima orice nod al retelei R. Dacă presupunem că există trei vectori ne-coplanari a. n2.1. γ (Fig. fie prin repetarea pe trei direcţii diferite a unei unităţi de constucţie. Unghiurile pe care le formează aceşti vectori între ei se notează fie cu α.

Fig.5). Spunem că un corp posedă o axă de simetrie de ordinul n.1. structura cristalină poate fi descrisă şi cu ajutorul operaţiilor de simetrie ce se efectuează în jurul unui punct al reţelei şi care formează setul de operaţii al grupului punctual.Celula elementară cristalografică este o celulă care prezintă toate elementele de simetrie ale reţelei cristaline şi nu este primitivă. 3. Operaţiile de simetrie ce formează grupul punctual pot fi simple sau complexe.1.5). 6). Simetria cristalină Simetria de rotaţie. Celula elementară cu volumul cel mai mic şi care respectă toate operaţiile de simetrie ale cristalului este celula Wiegner-Seitz (Fig. 4.1. Cn reprezintă rotaţia cu un unghi 2π/n în jurul unei anumite axe. Un corp poate avea mai multe axe de simetrie. Există unele restricţii pentru n (n = 2. operaţia de rotaţie. Grupul punctual Pe lângă operaţia de translaţie. Pentru a demonstra acest lucru presupunem că o reţea rămâne neschimbată sub acţiunea unei rotaţii de unghi α în jurul unui nod al reţelei (Fig.2.5. Astfel.1. Celula Wiegner-Seitz Procedura de alegere a celulei elementare nu este unică şi uneori o celulă arbitrară nu reflectă simetria reţelei.6). 1. Modul de construcţie a celulei Wiegner-Seitz Această celulă este una primitivă şi se construieşte ducând plane perpendiculare la mijlocul distanţelor dintre nodul luat în considerare şi nodurile vecine (Fig.4. 8 . dacă rotindu-l în jurul acestei axe cu un unghi 2π/n el revine la o poziţie identică.

3. 2π/2 şi 2π/6. 2. ± 2π/3.6 se poate constata că sa = a ( 1 + cos α ) . ±π /2. verticale sau diagonale. Determinarea simetriei de rotaţie Astfel. s poate lua doar valorile -1. Axele de simetrie sunt notate cu C4. 4 şi 6.7. Atât distanţele AB cât şi A' B' reprezintă distanţe între două noduri ale reţelei. 4. unde n = 2. Este indicata celulă primitivă a celulei hexagonale. 2. C3. Astfel ordinul axei de rotaţie n = 2π / α (1. Din Fig. 3. efectul lor şi simbulul lor fiind prezentat în Fig.1. 1. unde s trebuie să fie un multiplu întreg al lui a. 1.7). respectiv vor avea valorile "a" şi "sa". 0.Fig. O rotaţie în jurul unei axe de ordin 1 este echivalentă cu absenţa rotaţiei sau cu o rotaţie cu 360 de grade. sub acţiunea operaţiilor de rotaţie cu un unghi α. Pentru celula hexagonală axa paralelă cu parametrul c este o axă de ordinul şase. C2 şi C6 şi corespund rotaţiilor 2π/4. după cum sunt orizontale. Având în vedere faptul că funcţia cosinus ia valori cuprinse în intervalul [-1. σd. σv. Axe şi plane de simetrie.5) poate avea doar valorile 1. 2π/3. Axele de rotaţie de ordin n se notează cu Cn (Fig. punctul A trece în punctul A' şi punctul B trece în punctul B'. 6. 9 . ±π /3 şi 0 sau 2π. 3 iar α poate lua valorile ±π .8. 1.1.1. Fig.1]. 6. Planele de reflexie sunt notate cu σh.

y. Tetraedrele.r.1. triunghiurile. β.-z) (Fig. punctul fix fiind ales ca origine.-y.Operaţia de inversie.1. c şi unghiurile α. γ pe care le formează.8. b. 1D Tipurile de reţele diferă prin relaţiile existente între parametrii celulei elementare: a. Sn şi constă dintr-o rotaţie Cn.9. I. Efectul rotaţiei în jurul unei axe de ordin n şi simbol axei Operaţia de roto-reflexie este o rotaţie improprie. Operaţia de reflexie. Intr-o anumită structură cristalină.3. pentagoanele nu au centru de inversie. reprezintă reflexia într-un plan de simetrie. Fig. Reţele unidimensionale. urmată de o reflexie într-un plan normal la axa de rotaţie.3. Planele de simetrie se consideră orizontale dacă sunt perpendiculre pe axa de ordin maxim. transformă r → .7). Fig.1. Tipurile de reţele se deosebesc prin simetria pe care o posedă. Dacă planele conţin axa de ordin maxim se numesc verticale sau diagonale (Fig. 10 .z) --> (-x. Centru de inversie este un punct in centrul celulei elementare (moleculei) faţă de care (x.1. Reţele Bravais 1. Centru de inversie intr-o moleculă 1.9). Operaţia de inversie mai poate fi privită şi ca o operaţie de rotaţie în jurul unei axe C 2 urmată de reflexia în planul perpendicular pe această axă.1. σ.

reteaua hexagonală: |a1|=|a2| . Reţele bidimensionale.9. (a1.Reţelele pot fi unidimensionale (1D). Reţele Bravais 11 . Fig. Fig. φ= 120°.3.10).1. Reţele 2D Pentru cazurile speciale se remarcă reteaua patratică: |a1|=|a2|. care se mai numesc şi lanţuri. Cele simple au 1 atom pe celula elementară. reteaua rectangulară: |a1|≠|a2| .9).10.2. φ= 90°.a2)=φ.1. φ= 90° Simetria cea mai ridicată o prezintă reţeaua hexagonală pentru că prezintă cel mai mare număr de elemente de simetrie. Atomii pot fi identici sau diferiţi (Fig.1. pot fi simple sau complexe. 1. φ= 90° şi reteaua rectangulară centrată: |a1|≠|a2| . bidimensionale (2D) şi tridimensionale (3D). Cele complexe conţin mai mulţi atomi pe celula elementară. Reţelele unidimensionale. 2D Există 5 tipuri de reţele bidimensionale: reţeaua oblică şi patru reţele speciale (Fig. Reţele 1D: simple şi complexe (cu 2 atomi identici respectiv 2 atomi diferiţi pe celula elementară) 1. Pentru reţaua oblica |a1|≠|a2| .

orientarea lor fiind determinată de unghiurile α.Reţelele în care toate punctele sunt identice şi prezintă un singur tip de atomi se numesc reţele Bravais. b şi c.1. respectiv atomi diferiţi nu mai pot fi considerate ca fiind Bravais şi se numesc reţele ne-Bravais (Fig. Intr-o retea Bravais nodurile cele mai apropiate de un nod dat reprezinta vecinii cei mai apropiati. toate nodurile au acelaşi număr de vecini cei mai apropiaţi. Ca în Fig.10). Celulele care conţin puncte (noduri) ale reţelei în colţuri şi în centrele feţelor superioară şi inferioară se numesc cu baze centrate şi se notează cu C (deoarece axa c este perpendiculară pe aceste feţe). 12 .10. a) b) Fig. Număr de coordinare (NC).Bravais 1. grupate în şapte sisteme cristaline sau singonii (cubic.β şi γ. Deoarece reţeaua Bravais este periodică.3. iar cele care au puncte ale reţelei atât în colţuri cît şi pe centrele feţelor celulei se numesc cu feţe centrate şi se notează cu F. Reţelele care prezintă şi puncte neechivalente. tetragonal. Reţele tridimensionale. Reţelele din acelaşi sistem au acelaşi grup punctual al elementelor de simetrie. Celulele care pe lângă punctele reţelei din colţuri mai au un punct în centrul celulei se numesc centrate în volum şi se notează cu I (de la cuvântul german innenzentrierte).4 se alege un sistem de axe de coordonate în lungul cărora se situează vectorii fundamentali a. ortorombic. b) ne.3. Dacă punctele reţelei se găsesc doar în colţurile celulei elementare.1.1.1. respectiv acelaşi număr de coordinare. celula elementară este primitivă şi se notează cu P. aceasta fiind o proprietate a reţelei.11). triclinic Fig. romboedric. hexagonal. monoclinic. Reţele: a) Bravais. 3D Există 14 tipuri de reţele Bravais tridimensionale.

Aceste reţele au cel mai mare număr de elemente de simetrie: trei axe de ordinul patru (tetrade. cele de pe feţe. Clase cristalografice (singonii) Celula primitivă are un nod pe celula elementară deoarece fiecare nod din colţul celulei mai participa la încă alte 8 celule elementare.11.1. Fig. Reţelele sistemului cubic pot fi construite folosind celule cubice . Într-o celulă elementară.7). Fig. Dacă cubul are muchia a. pentru reţeaua cubică cu volum centrat este 8. iar cele din interiorul celulei.5) Reţele cubice. Nmuchie. Ncolt. C2) şi nouă plane de simetrie (3σh. b = ay. atunci a = ax. iar pentru reţeaua cubica cu feţe centrate este 12. C4). şase axe de ordinul doi (diade. patru axe de ordinul trei (triade. 6σd. cele de pe muchii. 13 . Nfata. nodurile participă la o celulă în funcţie de poziţia acestora.Pentru cubul simplu numărul de coordinare este 6. C3). doar la o celulă elementară. Astfel nodurile aflate în colţurile unei celule paralelipipedice. Număr de atomi sau noduri pe celula elementară. N= 1 1 1 N colt + N muchie + N fata + N int erior 8 4 2 (1. c = az sunt cei trei vectori primitivi ai reţelei. vor contribui la opt celule elementare. la două celule elementare.1. la patru celule elementare. Ninterior.

a. precum şi poziţia centrului cubului pot fi exprimate ca o combinaţie liniară a vectorilor fundamentali cu coeficienţi întregi. Celulele primitive ale reţelelor cubice: a) cu volum centrat.1.Seitz a celulei cubice cu volum centrat.b) Fig. Vectorii fundamentali se aleg de obicei cu originea în unul din colţurile cubului şi cu vârfurile în trei noduri localizate pe feţele cubului (Fig. este prezentată în Fig. In general. 2 2 Aceşti vectori fundamentali sunt prezentaţi în Fig. b) cubice cu feţe centrate 14 .12. Celula cubică cu feţe centrate are patru noduri pe celulă (are patru atomi dacă ne imaginăm că în fiecare nod avem un atom): N = 8 ⋅ 1 1 + 6 ⋅ . 2 b= cubului participă la două celule elementare.Pentru celula cubică cu volum centrat există două noduri pe celulă: unul în colţurile celulei şi unul în interiorul celulei. fiind în lungul muchiilor paralelipipedului generat de ei. c = a ( x − y+ z) . cvc.12. De menţionat este că a + c =ax.12. Celula Wigner . vectorii fundamentali se aleg cu originea în centrul cubului şi cu vârfurile în centrele a alte trei cuburi vecine în acelaşi colţ (Fig.a): 1 1 a( . a + b = ay şi b + c = az aşa încât poziţiile colţurilor cubului.1.1. N = 8 ⋅ 1 + 1 .12. Nodurile de pe feţele 8 2 a= 1 a( x + y− z) .x + y+ z) .1.13.1. pentru această 8 celulă.

cu baze centrate.Fig. cu volum centrat şi cu feţe centrate. care coincide cu centrul de greutate.1. Există două tipuri de reţele: cu celula primitivă şi celulă cu baze centrate (Fig.7. cfc.13. Nu are nici o axă de simetrie sau plan de reflexie. Reţele monoclinice Baza celulei monoclinice este un paralelogram oblic. Celula triclinică prezintă un centru de simetrie. Celule Wigner-Seitz 3D Celula Wigner -Seitz a reţelei cubice cu feţe centrate.1. respectiv de o celulă cu volum centrat (Fig.1. Acestea pot fi obţinute prin deformarea reţelei cubice în lungul axei c. Poate fi obţinută prin îmbinarea reţelelor 2D oblice (Fig.1. Celula tetragonală încă mai prezintă o axă verticală de ordinul patru (tetradă) patru axe de ordinul doi (diade) şi cinci plane de simetrie: unul orizontal. Reţele hexagonale şi trigonale Celula elementară a reţelei hexagonale este prezentată în Fig. Există patru reţele în acest sistem: primitivă. Reţele ortorombice. Toate feţele sunt dreptunghiuri (Fig.11). feţele rectangulare fiind perpendiculare pe bază.1. Aceste reţele pot fi rezultatul deformării cubului în lungul axelor b şi c. Celula primitivă are ca bază un romb cu 2 unghiuri de 60 grade. Suprafeţele laterale sunt 15 .11).11).11). Celula ortorombică prezintă ca elemente de simetrie trei axe de ordinul doi şi trei plane de simetrie perpendiculare pe axele de ordin doi. Reţele tetragonale.13. este pezentată în Fig. două verticale şi două diagonale. Reţele triclinice Reţeaua triclinică are cea mai joasă simetrie. Există două tipuri de reţele descrise de o celulă primitivă.1.1. Ca elemente de simetrie prezintă doar o axă de ordin doi perpendiculară pe bază şi un plan de simetrie perpendicular pe axă (plan orizontal).

3m. 6/mmm. 6. axa y este în plan cu sensul la dreapta. iar cei din centrul bazelor la două celule. Elementele de simetrie cuprind o axă de simetrie de ordin trei (diagonala volumică). În această notaţie a grupurilor punctuale se apelează la notaţiile Cn = n. 42m. Astfel grupurile punctuale vor apărea notate: 1. 622.perpendiculare pe bază (Fig. 4mm.1. În această notaţie se notează cu Cn grupurile punctuale ce se obţin din acelaşi element (grupuri ciclice). Numărul de noduri din celula hexagonală este egal cu N = 12 ⋅ 1 1 + 2⋅ = 3. Notaţii După cum se poate vedea din Fig. Există un plan de simetrie orizontal. 43m. reflexii. trei plane de simetrie diagonale şi trei verticale perpendiculare pe cele şase axe de ordin doi. 4 . 4/mmm. 6 . Doi vectori primitivi sunt paraleli cu muchiile rombului iar al treilea este perpendicular pe bază. Grupuri punctuale. 4. grupul se notează cu Dn. 32. m.11 există 14 reţele Bravais care sunt cuprinse în cele 7 sisteme cristalografice distincte. σ v = σ d = m . m3. 1. Astfel axa z se consideră că iese din planul imaginii. i = 1 .11).1.3. mm. 4/m. 1 . m3m Notatia Shonflies. 6 2 Atomii din colţuri participă la încă şase celule elementare.11). 3. Celula hexagonală prezintă o axă verticală de ordin şase (hexadă). 2/m. 3m. şase axe de ordin doi perpendiculare pe axa de ordin şase: trei perpendiculare pe feţele laterale şi trei paralele cu diagonalele bazei. axa de ordin trei fiind interseţia celor trei plane de simetrie. axa x este în plan orientată în jos. 222. inversie) Pentru grupurile punctuale s-au stabilit unele convenţii de notare.Grupuri spaţiale cristalografice.1. mmm. 23. 6/m2.7 şi Fig.cu Sn se notează 16 . Notaţia Hermann-Maugin. perpendicular pe axa de ordin şase.3. trei axe de ordin doi (unesc mijlocul unei muchii cu mijlocul muchiei opuse) şi trei plane de simetrie. 3 .1. Cs = σ h = m . Există 32 grupuri punctuale cristalografice descrise de simetria celulei elementare (rotatii. 432. În cazul în care perpendicular pe axa de tip Cn există cel puţin o axă de ordinul doi (numărul axelor de ordinul doi este egal cu ordinul axei Cn). Celula trigonală poate fi rezultatul distorsionării cubului în lungul unei diagonale volumice (Fig. Dacă se daugă şi un plan de simetrie se notează cu Dnh sau Dnv sau Dnd în funcţie de natura planului. 6mm.

D4. grupul spaţial corespunzător simetriei triclinice va fi notat cu P-1. Th. C2. cel corespunzător simetriei monoclinice cu P2. P2/m. inversie). centrul oricărei celule elementare paralelipipedice are vectorul de poziţie (Fig. C3.grupurile care au ca elemente axele Sn. S6. C3v. relativ la unul din colţurile celulei poate fi notat r = ua + ub + wc (1. Pmm2. Cele 14 retele Bravais combinate cu cele 32 grupuri punctuale cristalografice determină 230 grupuri spaţiale cristalografice. cel ortorombic cu P222. D2d.1. C2v.1. Pmmm. Punctul este identificat dând aceste numere sub forma uvw. C3h.4) unde u. v şi w sunt numere mai mici sau egale cu 1. Astfel. C6h. Td. De exemplu. Poziţii. Astfel. litera iniţială reprezintă simbolul grupului spaţial care poate fi primitiv (P).4. C4. Ci. 1. direcţii şi plane în crislale 1. D3d. 1 1 1 111 a+ b + c iar indicii punctului sunt 2 2 2 222 17 .centrat pe toate fetele (F). elementele de simetrie de translatie (plane de alunecare. fără a fi separate prin virgule. C6h. T. S4. C6. Poziţia atomilor în celula elementară Vectorul de poziţie r al unui punct din interiorul celulei elementare. Pentru grupurile spaţiale. Cs.4. B sau C). O. C4v. Pm. etc. centrat pe o singura faţă (A. coeficienţii uvw sunt mai mici. cu T se notează grupul operaţiilor de rotaţie ale tetraedrului şi cu O grupul operaţiilor de rotaţie ale octaedrului. Deoarece lungimea egală cu unitatea este asociată cu vectorii fundamentali. D3h. D2h.14 a). C2h. Oh Grupuri spatiale se obţin ca produsul direct între grupul translaţiilor asociat reţelei şi grupul punctual. D2. C4h. S3. cu volum centrat (I) sau romboedric centrat (R). axe elicoidale) sunt combinate cu elementele de simetrie tipice grupului punctual (rotatii. D3. Aceste notaţii sunt folosite pentru a specifica poziţiile atomilor sau a altor puncte de interes din celula elementară. reflexii.În această notaţie grupurile punctuale vor fi notate cu: C1.

Setul de plane care se pot obţine unele din altele sub acţiunea 18 . Direcţii în cristal O direcţie din cristal se notează cu coordonatele nodului celui mai apropiat de nodul ales origine (fiind numere întregi) puse între paranteze drepte. b) direcţii în cristal. Dacă nodul prin care trece nu are numere întregi se aleg cele mai mici numere intregi cu acelasi raport relativ (Fig. 1. direcţia având sens opus direcţiei [ uvw] (Fig.1.4. Pentru determinarea acestor indici se inversează fracţiile ce reprezintă intersecţiile planului cu axele cristalografice. Indici Miller Pentru identificarea planelor din cristal se folosesc indicii Miller. [ uvw] (de exemplu [111]). c) plane cristaline 1.14.c). Un set de direcţii care se pot obţine una din alta prin aplicarea operaţiilor de simerie se notează cu uvw . puse între paranteze rotunde (hkl) reprezintă indicii Miller al planului (Fig. se află cel mai mare divizor comun. [ u v w ] . Notaţii în cristale: a) poziţiile atomilor.b).1.14. Planele reţelei care sunt paralele şi egal distantate pot fi considerate ca având aceeaşi indici Miller. se aduc la acelaşi numitor.3. iar cele trei numere care rămân.Fig.b) Indicii negativi sunt indicaţi cu o bară deasupra.14.1.1.4.2.14.

(1 00 ) . ( 001) . De exemplu {100} conţine planele ( 100 ) . Densitatea de noduri a reţelei din fiecare plan din set este aceeaşi şi toate nodurile de reţea sunt conţinute în fiecare set de plane. (01 0 ) .operaţiilor de simetrie ale cristalului formează o familie de plane şi se notează { hkl} . ( 010 ) . 19 . (001 ) .

1) unde N este numărul de atomi per celulă elementară. numărul de coordinare fiind 8. Structuri hexagonale În cazul structurii cubice cu volum centrat (Fig.care este egală cu jumătetea distanţei dintre atomii cei mai apropiaţi. Structurile stării solide 2. hehagonală compactă (hc) şi cubică cu feţe centrate (cfc). Aceasta este impachetarea cubică simplă. peste primul strat de bile se aşează al doilea strat şi aşa mai departe. Structuri cristaline 2. R este raza sferei .2. Aceste structuri pot fi imaginate ca fiind rezultatul împachetarii unor sfere rigide. F. Fiecare atom poate forma legături cu şase atomi vecini.1). Astfel. Rezultatul este acelaşi cu repetarea unui cub unitate format din 8 sfere. În cel mai simplu mod de impachetare (Fig.1. Structura cubică cu volum centrat este o structură mai eficientă. În acest tip de structură doar 52% din spaţiul celulei elementare este ocupat. reprezintă raportul dintre volumul efectiv ocupat de atomii cristalului consideraţi ca sfere rigide în contact şi volumul total al reţelei.1). Coeficient de compactitate Coeficientul de compactitate. respectiv inferior. cubică cu volum centrat (cvc). iar V este volumul celulei elementare.1. fiecare sferă este în contact cu 4 sfere din planul inferior şi patru din planul superior. 68% din spaţiu fiind ocupat. NC= 6. coeficientul de compactitate poate fi definit cu ajutorul relaţiei F=N 4π R 3 3 V (2.2. Structuri Cubice. Structuri împachetate compact Materialele pot cristaliza adesea în unul din cele patru structuri de bază: cubică simplă (c).1. 20 . numărul de coordinare fiind. Numărul de coordinare reprezintă numărul vecinilor cei mai apropiaţi.2. în care fiecare sferă atinge alte 4 sfere din acelaşi plan şi câte o sferă din planul superior.

etc. care se găsesc în colţurile unui hexagon.. trei din planul de dedesupt şi trei din planul de deasupra.Cel mai compact mod de împachetare apare la structurile cubice cu feţe centrate şi hexagonal compacte. bilele se situează peste golurile triunghiulare. 74% din spaţiu fiind ocupat. Ambele încep cu un plan de bile în care fiecare bilă este în contact cu alte şase bile din plan. cel de al treilea strat cu bile se aşează peste golurile din primul strat care nu au fost ocupate de cel de al doilea strat: ABCABC. Aceasta structură este la fel de compactă ca şi structura hexagonal compactă. 21 .. Structuri obţinute prin împachetare compactă Modul de calcul al coeficientului de compactitate pentru structurile cubică cu feţe centrate şi hexagonal compactă este prezentat în Fig. NC=6 Impachetare cubică cu volum centrat ABABAB. Această structură este numită hexagonal compactă şi este structura cea mai eficientă.2.1. Împachetare cubica AAAA..2.. acestea fiind ocupate alternativ :o prismă este ocupată şi următoarea este goală.2. Atomii din interior sunt localizaţi la jumătatea înălţimii prismelor.... În al doilea plan. Fiecare bilă este în contact cu şase bile din plan. iar în al treilea situatia poate fi repetată. Celula hexagonală poate fi privită ca fiind formată din şase prisme având baza un triunghi echilateral.. În cazul structurii cubice cu feţe centrate. NC=8 Împachetare hexagonal compactă NC=12 Împachetare cubică cu feţe centrate NC=12 Fig..

InSb. Reţeaua cubică cu feţe centrate formată de unul din atomi este deplasată faţă de cea formată de celălalt tip de atom cu o pătrime din diagonala volumică. Structuri covalente Deoarece atomii sunt legaţi cu maxim patru vecini. În afara atomilor din colturi şi de pe feţe mai sunt patru atomi în interiorul celulei. prezentată în Fig.2. Sulfura de zinc.1. Fig. Există opt atomi pe celula elementară. coeficientul de împachetare fiind 0.2.Fig.. fiecare deplasat în comparaţie cu atomul din colţ sau cel din mijlocul feţei cu o pătrime din diagonală. 22 . Aceasta este structura tipică semiconductorilor binari de tipul CdS. InAs.3.b) este similară structurii de diamant dar are doi atomi diferiţi.a) prezintă celula elementară de tip diamant precum şi reprezentarea 2D a celulei elementare.2. sau blenda de zinc. AgI.2. în urma ataşării bazei în nodurile reţelei formează două reţele cubice cu feţe centrate.2. cristalele covalente sunt mai slab împachetate. obţinută prin proiectarea în lungul axei c şi notarea poziţiilor atomice cu coordonate exprimate ca fracţiuni ale lui c. Poziţiile atomilor din bază. Determinarea factorului de compactitate pentru celulele cubica cu feţe centrate şi hexagonal compactă cu relaţia (2.1) 2. CuCl. deplasate una faţă de cealaltă cu 1/4 din diagonala volumică. AlP şi GaAs şi a halogenurilor metalelor nobile CuF. Siliciul şi germaniul cristalizeză prezintă această structură la temperatura camerei.3.34. Structura de tip diamant are o reţea cubică cu feţe centrate şi o bază de doi atomi identici.

naturale sau crescute în laborator. Alte materiale care cristalizează în acest sistem sunt ZnO.3. 2. Aceste oscilaţii distrug periodicitatea 23 . sulfura de zinc mai prezintă o formă hexagonală numită "würtzite" (Fig. Fiecare atom formează o structură hexagonal compactă (hc). atomii mai mici umplând unele interstiţii. Defecte structurale Cristalele reale. Distrugerea periodicităţii ideale poate avea loc datorită unor cauze diferite. Astfel. Rapoartele c/a pentru aceste cristale sunt apropiate de valoarea ideală. Cele două structuri hexagonale sunt deplasate una faţă de cealaltă în lungul axei c cu 5/8c. BeO. Fiecare atom este în centrul unui tetraedru cu patru atomi diferiţi în vârfuri. MgTe. structurile putând fi considerate reţele împachetate compact ale atomilor mai mari. a atomilor.Fig. b) blenda de zinc.3. SiC. ei participă la micşcarea termică efectuând mici oscilaţii.c).3. În structura de tip diamant atomii sunt identici spre deosebire de celelalte în care atomii sunt diferiţi Pe lângă structura blendei de zinc.2. Structuri cristaline ale cristalelor covalente: a) diamant. în cristalul real ionii nu sunt ficşi în nodurile reţelei cristaline. au o structură care se abate într-un grad mai mic sau mai mare de la aranjarea periodică ideală. De notat este faptul că atomii din interior se găsesc în lungul aceleaşi axe de ordin trei. c) würtzite (hexagonlă) În toate structurile atomii sunt legaţi tetraedric. regulată.2.

numite defecte structurale. constituie defecte zerodimensionale sau punctiforme. 2. de suprafaţă şi de volum. Defecte punctiforme 24 .3. unidimensionale.2.1. Aceste defecte pot fi clasificate pe baza unor criterii geometrice în: punctiforme. Fig.4. Defecte punctiforme Existenţa în structura cristalină ideală a unor abateri de la periodicitate. O altă sursă de distrugere a periodicităţii ideale este legată de prezenţa unor modificări structurale ale reţelei cristaline ideale. care nu depăşesc dimensiunile atomice.poziţiilor instantanee ale ionilor şi pot fi considerate ca un tip de defecte ale reţelei cristaline (defecte dinamice ).

O altă contribuţie la entropie apare din modificările stărilor electronilor şi fononilor. apare o pereche formată dintre o vacanţă şi un atom interstiţial. E este energia iar S este entropia cristalului. concentraţia de echilibru anulându-se doar la T = 0K. F. 25 . Să calculăm concentraţia vacanţelor izolate în cristalul cu un atom în baza primitivă. ln( x! ) = x ln( x ) . Numărul distinct de configuraţii este dat de (N+NV)!/N!NV!.TS (2. care este asociată cu numărul distinct de aranjamente ale atomilor.2. Vacanţele şi atomii interstiţiali cresc energia cristalului şi cresc entropia. 2) atomi interstiţiali de aceeaşi natură cu ai reţelei 3) atomi interstiţiali impuritate 4) atomi impuritate substituţionali cu rază mai mică decât a atomilor reţelei 5) atomi impuritate substituţionali cu raza mai mare decât a atomilor reţelei 6) grupări de defecte punctiforme (de vacanţe sau de atomi intertiţiali).4): 1) noduri ale reţelei neocupate cu atomi. Presupunem că cristalul conţine N atomi şi NV vacanţe. Acestea pot fi aranjate în (N+NV) moduri în cele N+NV poziţii. Concentraţia de echilibru poate fi calculată impunând ca energia liberă. În cazul în care unul dintre atomii care ocupă nodurile dintr-un strat superficial al cristalului. iar entropia de configuraţie este  ( N + NV )!  S = k B ln   = k B [ ( N + NV ) ln( N + NV ) − N ln( N ) − ( NV ) ln( NV ) ] N ! NV !   (2.Ca exemple de astfel de defecte putem menţiona (Fig. Vacanţele şi interstiţiile pot fi generate termic. Dacă un atom. şi ca rezultat al excitaţiei termice. capătă o energie suficientă pentru a ajunge la suprafaţa metalului. într-o poziţie corespunzătoare unui interval dintre noduri (interstiţiu). este deplasat dintr-un nod al reţelei cristaline. obţinem un defect Schottky.2) să fie minimă.3) unde s-a utilizat aproximaţia lui Stirling: pentru x mare. Ambele mărimi depind de numărul de defecte. care constituie un defect Frankel. definită de F = E . Entropia este dominată de componenta de configuraţie. aceasta fiind însă suficient de mică şi poate fi ignorată. numite vacanţe. Apariţia defectelor Frankel este asociată cu o cheltuială mai mare de energie şi deci este mai puţin probabilă.

Concentraţia interstiţiilor la echilibru se calculează în acelaşi mod. dacă EV = 2eV. De exemplu. Deoarece NV<<N numărul de vacanţe de echilibru va fi NV = Ne − βE (2. energia cristalului creşte cu NVE atunci când se crează NV vacanţe. Energia de interes pentru un defect Frenkel este suma energiilor necesare pentru crearea unei vacanţă şi a unui atom interstiţial în mod individual. Studiul efectului radiaţiei asupra structurii cristaline constituie un domeniu important al ştiinţei moderne a materialelor.5) numărul de vacanţe este zero la T=0K şi creşte cu temperatura. 2. Se creazp atât un atom interstiţial cât şi o vacanţă atunci când atomii îşi părăsesc locul şi intră în regiunea dintre atomi. deoarece numărul de atomi nu se modifică la crearea unei vacanţe. EV este energia necesară pentru a deplasa un atom de la interior la suprafaţa probei. iar energia liberă va fi F = NV EV − k B T [ ( N + NV ) ln( N + NV ) − N ln( N ) − NV ] ln( NV ) (2. dar este peste 10 eV pentru structurile împachetate compact. Atomii nu vor avea energie suficientă pentru a se deplasa şi numărul de defecte a fi mare. Se crează o mare concentraţie de defecte prin aducerea probei la o temperatură ridicată şi menţinerea ei până ce se obţine o stare de echilibru. Pentru marea majoritate a materialelor EV este de ordinul câtorva eV. cum ar fi structura tip diamant.4) F este minimă atunci când NV/(N + NV) = e − βE unde β=1/kBT. Reprezentarea grafică a ln(N V/N) în funcţie de β permite determinarea experimentală a energiei.Dacă EV este energia necesară pentru a crea o vacanţă. Există doar un număr mic de poziţii interstiţiale şi probabilitatea ca una din ele să fie ocupate depinde de energia necesară pentru a aduce atomul de pe suprafaţa probei în poziţia interstiţială. Solidele prezintă ades concentraţii de vacanţe şi atomi interstiţiali de neechilibru. după care proba se răceşte rapid. atunci NV/N este în jur de 3x10-34 la temperatura camerei şi în jur de 9x10-11 la 1000K. Această energie este de ordinul a un eV pentru structurile cu factori de împachetare mici.5) Conform cu ecuaţia (2. Dacă se neglijează complecşii de vacanţe multiple. Această situaţie apare în urma tratamentului de călire.2. Bombardarea probei cu particule de înaltă energie conduce la obţinerea unei concentraţii în exces de defecte. Dislocaţii 26 .3.

5. Trecerea cutei este echivalentă cu alunecarea 27 .Defectele structurale ale căror dimensiuni într-o direcţie întrec pe cele atomice. deoarece produc împrăştierea electronilor. Fig. se numesc defecte unidimensionale (liniare).2. La formarea unei dislocaţii se cheltuieşte un lucru mecanic care se înmagazinează sub forma energiei de deformare a reţelei cristaline în jurul liniei de dislocaţie. d) Microfotografie electronică prin transmisie a buclelor de dislocaţie din Ni. Prezenţa dislocaţiilor influenţează atât proprietăţile mecanice cât şi pe cele electrice. deci se extind la un şir de atomi.2. Cele mai importante defecte unidimensionale sunt dislocaţiile. Mişcarea unei dislocaţii de margine prin cristal este analoagă trecerii unei cute sau a unei încreţituri de-alungul unui covor.5.2.a) şi b) arată un cristal simplu în care lunecarea se produce pe distanţă atomică. c) Dislocaţie elicoidală. Frontiera dintre regiunea lunecată şi cea nelunecată se numeşte dislocaţie. Poziţia ei este marcată prin terminaţia unui semiplan vertical excedentar de atomi intercalat în regiunea superioară a cristalului. Dislocaţie marginală. b) Dislocaţie marginală. Fig. În Fig.5. Dislocaţii în cristale: a) Ilustrarea modului de producere a unei dislocaţii marginale prin deformarea cristalului. Dislocaţia simplă de margine se întinde indefinit în planul de lunecare într-o direcţie perpendiculară pe direcţia de lunecare.a) este prezentat mecanismul răspunzător de mobilitatea dislocaţiei.

Vectorul b se numeşte vector Burgers. Deformaţia rezultantă este cea a dislocaţiei. Dislocaţia elicoidală O imagine a unei dislocaţii elicoidale este prezentată în Fig. Vectorul Burgers. în mod pronunţat. atunci atomii din planul de alunecare vor suferi forţe de respingere de la anumiţi vecini şi forţe de atracţie de la alţi vecini în lungul planului de alunecare. Frontiera este paralelă cu direcţia de alunecare. Diferitele forme de dislocaţii pot fi construite din segmente de dislocaţii marginale şi elicoidale. Burgers a arătat că forma cea mai generală a unei dislocaţii liniare dintr-un cristal poate fi descrisă ca în Fig. Vectorul Burgers al unei dislocaţii este paralel cu linia de dislocaţie în cazul dislocaţiei elicoidale şi este perpendicular pe linia de dislocaţie în cazul dislocaţiei marginale. cu condiţia ca forţele de legătură din cristal să nu fie direcţionale de lunecare a unei părţi a cristalului.1. Dislocaţia elicoidală transformă planele succesive de atomi în suprafaţa unei elice. Vectorul Burgers trebuie să fie egal cu un vestor al reţelei pentru ca procesul de relipire să menţină cristalinitatea materialului. Se consideră o curbă închisă oarecare în interiorul cristalului. a).întregului covor pe podea. sau una deschisă care se termină pe suprafaţă cu ambele extremităţi.2.c). 1. O dislocaţie elicoidală marchează frontiera dintr partea alunecată şi cea nealunecată a cristalului. Trecerea unei dislocaţii prin cristal este echivalentă cu o deplasare 28 . caracterizaă în ansamblu de curba de frontieră a vectorului Burgers (Fig.b)). În regiunile unde vectorul b nu este paralel cu suprafaţa de secţiune. Aceste forţe se anihilează în primă aproximaţie. această deplasare va produce un interstiţiu sau va suprapune două jumătăţi. Tensiunea exterioară necesară pentru a mişca o dislocaţie este foarte mică. Dacă atomii de o parte a planului de alunecare se mişcă faţă de cei de pe celaltă parte.20.5. sub 105dyn/cm2.20. spre deosebire de cea marginală unde frontiera era perpendiculară pe direcţia de alunecare. Se face o secţiune în lungul unei suprafeţe simple legate de linie şi se deplasează materialul de pe o parte a acestei suprafeţe cu un vector b în raport cu cealaltă parte.

Vacanţele care precipită în lungul unei dislocaţii de margine existente vor consuma o parte din semiplanul excedentar de atomi şi vor determina dislocaţia să se caţere. transmisia de radiaţie X. Vectorul Burgers: a) Metodă de formare unei bucle de dislocaţii. prin corodare. care favorizează alunecarea.d)). Dacă nu există nici o dislocaţie. bucla tinde să se strângă. Dacă însă acţionează o deformaţie de forfecare. b) Vectorul Burgers care închide bucla. miţcându-se pe direcţii perpendiculre faţă de direcţia de alunecare. Bucla de dislocaţie înconjoară o suprafaţă de alunecare. Printre metodele utilizate pentru evaluarea dislocaţiilor amintim: microscopia electronică. bucla tinde să se extindă. cristalul va deveni suprasaturat în vacanţe iar precipitarea lor în plăci de vacanţe de forma unei monede poate fi urmată de ciocnirea plăcilor şi formarea unor inele (bucle) de dislocaţii. Un segment de dislocaţie fixat la ambele capete se numeşte sursă Frank-Read şi poate duce la generarea unui mare număr de bucle de dislocaţie. concentrice într-un plan de alunecare. Densitatea variază de la 102 până la 103 dislocaţii/cm2 în cristalele de Si şi Ge cele mai bune şi ajung la 1011 .2. Densitatea dislocaţiilor este numărul liniilor de dislocaţie care intersectează o unitate de arie din cristal.1012 dislocaţii/cm2 în cristalele metalice deformate puternic.20.5. care cresc o dată cu continuarea precipitării vacanţelor (Fig.Fig. Deoarece energia de deformare a buclei descreşte proporţional cu circumferinţa ei. Multiplicarea dislocaţiilor şi alunecarea. reflexia de radiaţie X. 29 .1. Ea trebuie să fie în parte dislocaţie marginală şi dislocaţie elicoidală.

2.c) este prezentă o imagine de microscopie electronică în înaltă rezoluţie (HRTEM) a zonei limitei de grăunţi. O reţea alcătuită din sublimite poartă denumirea de substructură. Deoarece materialele amorfe nu prezintă periodicitate la mare distanţă şi de aceea o descriere precisă necesită o listare a tuturor poziţiilor atomice. limita de grăunte Fig. Sublimitele sunt defecte bidimensionale care apar în interiorul aceluiaşi grăunte cristalin. Defecte de suprafaţă Limitele de grăunţi sunt defecte bidimensionale care apar într-un agregat policristalin şi reprezintă regiunea de trecere de la grăunţii (cristalite) cu o anumită orientare cristalină la alţi grăunţi cu o orientare diferită.2. 30 .6.3.6.4. Se obţin de regulă în timpul deformării materialului la temperaturi înalte şi ca rezultat al transformărilor de fază. Limitele dintre grăunţi sunt caracterizate printr-o energie superficială mare. Structuri amorfe 2. Funcţia de distribuţie radială Structurile materialelor amorfe nu pot fi descrise cu modelul teoretic ales pentru materialele cristaline.3. Distribuţia medie este dată de ceea ce este cunoscut ca funcţie de distribuţie radială. Limite de graunţi imagine HRTEM 2. La limita de grăunte apar procese ca difuzia şi transformările de fază (Fig. În locul acestei listări se foloseşte o distribuţie medie a atomilor relativ la un atom central.1.4. În Fig. sau atom de referinţă.6). ca urmare a faptului că reţeaua se abate pe mici domenii de la forma ei ideală.2.2.

Se calculează valoarea medie a lui n(r) pentru sistemul de atomi şi la final se face limita pentru ∆r foarte mic. atunci în jurul fiecărui atom sunt 12 alţi atomi. care se extinde de la r până la r + ∆r. şi se împarte numărul de atomi cu centrele în strat la volumul stratului. cfc. În general. centrat pe unul din atomi şi dacă socotim numărul de atomi cu centrele în acest strat. rezultatele sunt diferite de la atom la atom.Pentru a arăta semnificaţia fizică a funcţiei de distribuţie radială se presupune un solid amorf care constă din atomi de un singur tip şi vom descrie cum poate fi evaluată funcţia dacă se cunosc toate poziţiile atomilor. volumul tinzînd la zero când ∆r descreşte.a) funcţia de distribuţie radială constă dintr-o serie de maxime localizate la diferite distanţe interatomice şi este zero înte aceste maxime. După cum se poate vedea din Fig. rezultatul va fi zero cu excepţia stratului care se găseşte la o distanţă egală cu distanţele de separare interatomică ale structurii cfc. distribuţia atomilor nu este aceeaşi în jurul fiecărui atom.6. deoarece materialul conţine un număr mare de atomi. 31 . n(r) = 0 pentru r cuprins între 0 şi a / 2 şi devine infinit pentru r = a / 2 . deoarece spre deosebire de cristal. concentraţia creşte. etc. şase se găsesc la distanţa a. se calculează concentraţia n(r) a centrelor atomilor dintr-un strat sferic. Pentru aceste distanţe. măsurat de la centrul atomului de referinţă. alegând un atom de referinţă. Calculând n ( r ) a atomilor situaţi la distanţa r de un atom se poate defini funcţia de distribuţie radială ρ ( r ) = 4πr 2 n ( r ) (1.9) Bineînşeles că. De exemplu. 24 la distanţa 3 / 2 a . Un număr finit de atomi se vor găsi în aceste straturi. Mai întâi. Dacă ne imaginăm un strat sferic extrem de îngust. Pentru solidele amorfe actuale s-au găsit funcţiile radiale folosind tehnicile cu radiaţie X. Să considerăm mai întâi funcţia de distribuţie radială pentru un cristal cu structura cubică cu feţe centrate. la o distanţă a / 2 . S-au construit modele de structuri amorfe ce conţin câteva sute de atomi şi folosind computerul s-a evaluat funcţia de distribuţie radială.2. Există două situaţii limită: cristalul complet ordonat şi distribuţia aleatoare a atomilor. procesul descris nu poate fi efectuat. Procesul se repetă folosind un alt atom de referinţă. Dacă muchia cubului este a.

6. dacă centrele atomice sunt distribuite aleatoriu în material concentraţia medie n nu depinde de r. Pe măsură de r creşte. Picul care apare la cele mai mici valori a lui r corespunde distanţei dintre vecinii cei mai apropiaţi. Concentraţia medie este aceeaşi cu concentraţia macroscopică n0 de atomi din solidşi este egală cu număril total de atomi împărţit la volumul solidului. Fig. nenule ale lui r.2. Distanţa de la atomul de referinţă este dată în unităţi ale muchiei cubului. c) Metal amorf. Funcţia constă dintr-o serie de linii infinite pentru separările interatomice.6. prezentând aspecte asemănătoare cu cea corespunzătoare solidului cristalin. Funcţia de distribuţie radială: a) Structură cfc. La valori mici ale lui r funcţia diferă semnificativ de cea corespunzătoare distribuţiei aleatorii. La valori ale lui r mari curbele aproape se suprapun. De data aceasta picurile au intensitate finită şi lărgimi nenule. Funcţia devine zero pentru valori mici.La cealaltă etremă. funcţia constă dintr-o serie de picuri analoage celor observate pentru solidul cristalin. Observăm că pentru o distribuţie aleatorie. Forma generală a curbei tinde să urmărească funcţia de distribuţie radială corespunzătoare distribuţiei aleatorii. b)Solid perfect amorf cu o concentraţie de atomi 2.b). Indiferent de valoarea lui r.6) Funcţia este reprezentată grafic în Fig. numărul de perechi de atomi separate printr-o distanţă dată este aceeaşi cu numărul de perechi de atomi separate prin orice altă distanţă.2. Pentru o distribuţie aleatorie ρ ( r ) = 4πr 2 n0 (2. indicând că există o distanţă pentru vecinii cei mai apropiaţi.2. Acest fapt arată că 32 .6.55x1028atomi/m3. Abaterile de la curba amorfului perfect indică ordine la mică distanţă O funcţie de distribuţie corespunzătoare unui solid morf este przentată în Fig. ρ ( r ) este foarte mică la valori mici ale lui r deoarece poziţiile atomice din solidul real sunt excluse din vecinătatea imediată a altor poziţii de către repulsia dintre miezurile ionice ale atomilor şi ρ ( r ) =0 pentru o distantanţele de separare apropite de r=0.c). La valori mari ale lui r. picurle devin tot mai largi şi mai puţin intense.

materilele amorfe prezintă ordine la mică distanţă dar nu rezintă ordine la mare distanţă aşa cum au cristalele. Dacă însă sunt vizibile puţine picuri structura este ordonată doar la mică distanţă. Volumul inchis de sfere va fi N ( 4π / 3) R 3 = n0τ ( 4π / 3) R 3 . unde R este jumătate din valoarea lui r pentru primul pic al funcţiei. Lărgimile picurilor prezintă şi ele interes. iar factorul de împachetare va fi F= 4π n0 R 3 3 (2. Dacă n0 este concentraţia macroscopică a atomilor din solid. Deoarece n ( r ) = ρ ( r ) / 4πr 2 dτ = 4πr 2 dτ r2 ( ) şi N= r1 ∫ ρ ( r )dr (2. Numărul mediu de atomi cu centrele în domeniul cuprins între r1 şi r2 este dat de N = n ( r )dτ r1 r2 ∫ (2. structura este ordonată la distanţe mari de atomul de referinţă.8) Integrala se efectuează pe primului pic al funcţiei de distribuţie radială. Poziţiile picurilor indică separarea interatomică dominantă. Dacă există mai multe picuri rezolvate. vor fi N = n0τ atomi în volumul macroscopic τ.9) 33 . Numărul de picuri este o măsură a domeniului de ordine a structurii. Un pic foarte îngust indică faptul că aproape toţi vecinii cei mai apropiaţi se găsesc la aceeaşi distanţă în timp ce un pic larg arată o un domeniu larg de variaţie a distanţelor până la vecinii cei mai apropiaţi. Înlocuind atomii cu sfere de rază R. N reprezentând numărul mediu de vecini cei mai apropiaţi de un atom din solid. Funcţia de distribuţie radială poate fi utilizată pentru a găsi numărul mediu de atomi dintr-un anumit strat sferic. ea poate fi utilizată pentru estimarea fracţiunii de împachetare pentru solidul amorf. Deoarece funcţia de distribuţie raială dă separarea medie a vecinilor cei mai apropiaţi.7) unde dτ este un element de volum infinit mic.

34 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->