Sunteți pe pagina 1din 1

10 Nr.

1974, Joi, 8 martie 2012 Mica publicitate


mată din parter, două camere, li- 0736.468.209
ving, bucătărie, baie, gaz, apă.
Teren curte 694 mp, grădină 35m
x 10 m. Preţ: 400.000 lei.
 Vând mobilier: mese sticlă,
scaune inox, rafturi, vitrină
frigorifică, ladă frigorifică,
SC Eco Sid SRL
APARTAMENTE ŞI CASE Vând apartament cu 2 camere, în măsuţe lemn. Informaţii la tele-
fon: 0731.904.078
 Schimb casă în localitatea Hărău, Deva, str. Minerului, bl. 38, sc. A,
nr. 78, cu apartament 2 camere ap. 16. Relaţii la telefon: Vând 20 familii albine cu ma-
în Deva. Telefon: 0744.587.475. 0733.763.683 gazie de multietajat, magazii cu
Zonă bună et. I -III miere de salcâm. Relaţii la tele-
 Persoană fizică vând garsonieră + fon: 0254/246.229
uscătorie alăturată, et.4, centrală
 Vând casă, cu anexe, teren termică, geamuri termopan, gre- Oferim credite fără
arabil, livadă cu pomi, pădure, sie şi faianţă, în Simeria - zonă garanţii persoanelor cu
loc ideal pentru casă de centrală. Preţ neg.: 58.000 lei cu vârsta până la 69 ani. Venit
Spaţii de închiriat administrativ în suprafaţă de 400 mp/nivel.
vacanţă sau fermă, la 2 Km de uscătorie sau 45.000 lei fără uscă- minim acceptat 500 lei pen- HALĂ INDUSTRIALĂ TEREN
staţiunea Vaţa Băi. Preţ nego- torie. Inf. la telefon: 0726.774.179 sionari, 600 lei angajaţi. -Oferim la preţuri avantajoase suprafaţă de 1000- - Oferim spre închiriere terenuri în suprafaţă de
ciabil. Tel: 0721.069.613 Acceptăm şi venituri din 3500 mp pretabilă pentru activităţi industriale, 2000 - 50000 mp, situat vis a vis de OE 2, pe DJ 687,
ÎNCHIRIERI pensii boală, handicap,
depozitare, etc.
la intrarea în municipiul Hunedoara.
 Vând garsoniera în Deva, str. moştenitor, indemnizaţii. Produse oferite
Telefon: 0731.160.010 SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă spre vânzare
Plopilor, 21 mp, decomandată, con- Ofer spre închiriere garso-
fort 1, etaj 2, amenajată, geam ter- următoarele materiale rezultate din recuperări:
nieră ultradotată în Deva Vând prese de balotat semănă-
mopan, uşă metalică, parchet. Preţ Cărămidă refractară recuperată
55.000 lei. Telefon 0756/574.108 (centrală proprie, termopa- toare de grâu 3m , cositoare după Piatră cubică
ne, mobilier nou, cablu TV, tractor cu lamă, pluguri cu 2 Traverse de cale ferată din lemn şi beton
Vând casă (vilă) cu etaj - 6 dor- frigider, aragz, etc.). Zona brazde greble rotative, freze de 2
SC Ecosid SRL Hunedoara nu are un depozit fix,
mitoare, 4 băi, bucătărie, salon, Aleea Romanilor. Relaţii la şi 3 m. Tel:0735.316.370
materialele solicitate se află pe teren, necesitând
mobilată, finisată interior, telefon 0722/348.099.
Vând cositori cu tamburi, forţă de muncă pentru manipulare.
încălzire pe gaz, beci mare,
pulverizatoare ierbicidat, Propuneri de servicii
curte 1300 mp, în Nalaţi Haţeg. Închiriez în Deva o cameră ECOLOGIZARE
Preţ negociabil 115.000 euro. mobilată, pentru un bărbat semănători, diferite utilaje
Telefon: 0762.612.621 SC Eco Sid SRL Hunedoara, în vederea redării te-
salariat serios, în vilă, cu baie, pentru prelucrat solul SPAŢII PENTRU BIROURI renurilor în folosul comunităţii hunedorene solicită
încălzire centrală, intrare sepa- (freze, grape rotative, dis- - Oferim la preţuri avantajoase spaţii pentru
 P.F. Vând apartament deco- rată, parcare în curte. birouri, sedii de firme, etc., la nivel I, II, III în blocul
oferte de la firme specializate şi autorizate, în ve-
mandat 4 camere, bucătărie, curi, combinatoare) derea ecologizării terenurilor existente pe teritoriul
mare renovată, 2 băi una cu Preţ: 40 Euro + Taxe şi firmei. Ofertele se vor depune la sediul firmei.
Germania. Porumb şi grîu.
faianţă şi gresie hol central cu Granţie.Tel: 0764.242.714. În vederea executării lucrărilor de nivelare şi
Telefon: 0722.749.348
gresie, o debara, 2 balcoane Ofer pentru închiriere apartament ecologizare a unei suprafeţe de 10 hectare SC Eco
unul închis,încălzire centrală cu 2 camere, etaj 2, mobilat, con-
cu gaz, ct., str. Liliacului, bl. Sid SRL Hunedoara sollicită în acest sens oferte de
torizat, aragaz, frigider, cablu TV, Vând dormitor vechi de peste execuţie
21 sc J, et 3, ap. 7, Deva. 100 ani, alb, bine întreţinut şi
Preţ: 55.000 Euro negociabil. balcon închis, pe strada D.
Telefon: 0737.443.798. Zamfirescu, Deva. Chirie 125 lucruri de mână vechi, picturi Relaţii suplimentare la telefon 0758.095.026,
pe pânză şi tablouri. Telefon fax:0374/008/848 sau email
euro/lună + garanţie. Informaţii la 0756.128.745
Vând apartament cu 3 camere, telefon 0728.534.826, ecosidhunedoara@yahoo.com www.ecosid.ro
în municipiul Brad, situat pe 0723.040.663. Vând cărţi în limba maghiară,
str. Libertăţii, nr. 18, bl. A7, etaj română şi germană, după anul Deva ofer meditaţii pentru tanţă, tehnologie, imple- Transport mobilier, diverse mutări
2, în stare foarte bună. Preţul 1810-1900. Telefon elevi din clasele V – VIII. mentare proiecte UE , MQ,
este de 85.000 lei negociabil. TERENURI Telefon: 0729. 318. 297. HAACCP, expert tehnic în sedii, locuinţe cu auto acoperit de
Pentru detalii sunaţi la 0756.128.745
 Inginer industria alimentară, unităţi de procesare şi alimen- 1,5 tone şi 114 metri cubi volum.
numerele de telefon: Vând teren intravilan
0254/610679, 0744956845. OFERTE DE MUNCĂ cu experienţă, persoană taţie publică. Contract de Asigur oameni pentru manevrare
Deva 1.000 mp x 3 activă, ofer serviciu de consul- colaborare persoană fizică sau
 Profesoară de matematică din juridică. mobilier.
Vând uscătorie în suprafaţă de 20 mp, Euro/mp=3.000 Euro.
în Simeria, str. Avram Iancu, bl.7, sc. Tel: 0764.242.714
Tel: 0748.563.154. Telefon: 0744.934.462, 0726.551.701
A, parter, posibil pentru amenajare Ofer să lucrez la domiciliu
spaţiu comercial. prin comandă: - costume
Vând casă în Simeria - Cărpiniş con- Vând teren intravilan Deva, aleea
strucţie nouă, fără finisaje D+P+M. Minei nr.19, Zonă Rezintenţială naţionale pentru femei şi băr- Efectuez transport de persoane şi
Preţ negociabil. însorită, liniştită, aer curat, privelişte. baţi, brâuri, curele; - pentru colete Italia-România şi România-
Informaţii la telefon 0726/21.99.99 S=1074 mp, FS=13 m, Preţ=6 biserici: draperii, perdele, feţe Italia, la preţuri foarte avantajoase.
euro/mp. Telefon:0755.798.414. de masă, prapuri, etc. ; -
lenjerie de pat şi de corp; - Pentru informaţii şi rezervări sunaţi
 Vând casă în Deva, zona Împ. Vând teren în suprafaţă de 5.000 mp plapume de mătase şi stofă cu la telefoane: 0733.426.228 şi
Traian, compusă din cameră, (fond stradal 25 m), situat pe şoseaua lână. Experienţă în domeniu, 0039.329.195.95.00
bucătărie, baie, cămară. Sântuhalm – Hunedoara (zona peste 20 ani.
Preţ: 65.000 de euro. Tel: Cristur-Bârcea). Utilităţi: gaz + curent. Victoria Roz, tel:
0743.348.549. Preţ negociabil. Se acceptă variante:
0734.284.271.
Elveţia, contract necalificaţi,
autoturism sau imobiliare. fără comision. Informaţii la tele-
 Vând apartament de lux în Deva, Relaţii la telefon: 0752.161.185.
zonă de maximă siguranţă, în vilă fon: 0741 414594.
rezidenţială P+2, complet şi mo-
dern mobilat, toate dotările, pe Vând teren zona Râul de
două nivele, cu scară interioară, Mare, Retezat 6000 mp.
balcon, mansardă, dependinţe,
curte interioară, suprafaţă totală
Preţ: 2000 ron. Tel:
0766.616.549 sau
Anunţ public
utilă 150 mp, ocupabil imediat, 0741.551.225 M.E.C.M.A.–D.G.R.M.-S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI, cu
preţ: 135.000 euro (sau 125.000 sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 36–38 (reprezentat prin
euro nemobilat). Doar pentru cei împuternicit S.C. CEPROMIN S.A., cu sediul în Deva, Str. 22
care se respectă! Telefon: DIVERSE Decembrie nr. 37A, judeţul Hunedoara), titular al „PROIECTULUI
0744.604.911, 0745.262.762 Vând porumb de pe 3 ha în Gurasada, TEHNIC DE ÎNCHIDERE ŞI ECOLOGIZARE PENTRU OBIEC-
 Vând casă Sântuhalm, nr. 68, cu cumpărătorul este responsabil de
TIVUL MINIER TELIUC, JUDEŢUL HUNEDOARA–Etapa II”,
etaj neterminat – locuibilă, for- recoltare. Preţ negociabil.Tel:
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi realizat în
extravilan şi intravilan aparţinând domeniului public al statului, situ-
ate în comuna Teliucu Inferior, satul Teliucu Inferior, judeţul
Hunedoara.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, în
zilele de luni-joi, orele 8:00–15:30 şi de vineri, orele 8:00–13:00, pre-
cum şi la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data pu-
blicării prezentului anunţ, până la data de 12.03.2012.

Redactor şef - int. 17 ADRESA REDACŢIEI SUBREDACŢIA PETROŞANI


Oana BIMBIRICĂ Colaborator Ţara Haţegului
SGR
Aurel ANCA
Fotorepor ter - int. 15
Ramona ŞTEFAN
Ionuţ ONU
Redactori Şef depar tament DTP - int. 15
Aurora TANALT Sorin VRĂJITORU Potrivit Art. 206 C.P., responsa bilitatea Telefon/fax:
Ovidiu Mănăstire juridicã pentru conþi nu tul articolului 0254/222.599
Secretariat - int.11 aparþine autorului. 0354/809.784 Tipărit la
S.C. TIPOGRAFIA
Iulian STROIA Camelia VRĂJITORU De asemenea,în cazul unor agenþii de E-mail: PRODCOM S.R.L.
Alin Ştefan ONU presã ºi personalitãþi citate, respon - Târgu-Jiu, jud. Gorj.
sabilitatea le aparþine. Tel. 0253.212.991, 0722.393.897
Fax 0253.218.343
A B O N A M E N T E s e p o t f a c e l a o r i c e f a c t o r s a u o f i c i u p o ş t a l d i n j u d e ţ ! N e g ă s i ţ i l a n r. 13 . 4 2 8 î n c a t a l o g u l p u b l i c a ţ i i l o r p o ş t a l e Cod ISSN 1584 - 465X