P. 1
Câteva date practice privind cultura faceliei

Câteva date practice privind cultura faceliei

|Views: 145|Likes:
Published by plokiu

More info:

Published by: plokiu on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

Câteva date practice privind cultura faceliei (I) Dac dorim formarea unei baze melifere proprii, situat în imediata

apropiere a stupinei, trebuie s fim preocupa i în permanen de cultura plantelor tipic melifere. Specia: Phacelia tanacetifolia L. Familia: Hydrophylaceae Denumire popular : facelia Perioada de înflorire: e alonat , din mai pân toamna târziu, în func ie de epoca de sem nat. Valoarea melifer : 300-1.000 kg/ha Alte utiliz ri: poate fi folosit sub form de îngr antipoluant , antinematod . O plant care se preteaz foarte bine la aceast utilizare este facelia (Phacelia tanacetifolia L. ± fam. Hydrophylaceae), a c rei valoare melifer este întrecut numai de salcâm i evodia. Trebuie totu i men ionat în leg tur cu valoarea sa melifer c , de i pe baz de analize repetate a rezultat c are o mare capacitate melifer , totu i, datorit complexului de factori microclimatici, care influen eaz într-un fel sau altul secre ia i concentra ia nectarului, nu în to i anii i în toate localit ile se realizeaz un cules eficient cu sporuri însemnate de miere. Originar din America de Nord, unde este considerat o buruian problem , facelia a fost cercetat i selec ionat de numeroase institute de cercetare din lumea întreag pân s-a ob inut i apreciat ast zi de apicultorii din lumea întreag . i cu o arom specia de facelia cunoscut mânt verde, plant furajer , are ac iune

Mierea ob inut de la facelia este una dintre cele mai fine, de o calitate excelent foarte fin.

deosebit , foarte apreciat de cunosc tori. În stare cristalizat se aseam n cu un erbet alb, Singurul defect al acestei plante este acela c , deocamdat , în ara noastr prezint interes numai pentru apicultur , ca plant nectarifer . Apicultorii din Germania, Fran a i Anglia apreciind-o ca excelent plant melifer , au f cut eforturi uria e pentru introducerea ei în cultur , al turi de culturile cerealiere, pr itoare i furajere. Argumentele care au pledat în favoarea ei au fost urm toarele: - prin dezvoltarea sa rapid , în bu buruienile, iar frunzi ul s u foarte dens men ine terenul curat de buruieni pân la cultura urm toare; - datorit cantit ii de biomas produs la unitatea de suprafa , a con inutului bogat în proteine

Îngropat în p mânt la sfâr itul perioadei de înflorire. care las multe elemente nutritive prin încorporarea ei în sol. a popula iei de nematode cu 20%.o cultur de facelia permite reducerea.i a preten iilor sc zute fa de factori pedoclimatici. limitând. în bune condi ii. . înflore te dup 40-60 zile de la sem nat.a intrat i în aten ia cresc torilor de animale ca furaj dup ob inerea unor soiuri de facelia lipsite de peri ori pe frunze. Cunoscând c r s rirea are loc în 8-10 zile.D. epocile de îns mân are vor fi în a a fel alese încât înfloritul s coincid cu perioadele obi nuit lipsite de cules. în cursul lunii noiembrie sau chiar la începutul lunii decembrie. dac vremea permite. Dr. în mod e alonat i pe suprafe e diferite. în caz de ploi puternice. Apicultur Bucure ti . În practica apicol putem folosi mai multe epoci de sem nat.are ac iune antipoluant .o cultur de facelia Äcapteaz ³ din sol nitra ii i resturile de îngr minte r mase de la culturile precedente. sp larea solului i infiltrarea de substan e puternic nocive i poluante spre pânzele de ap freatic . Nicoleta Ion Resurse Melifere ± I. . Important este ca s mân a de facelia s nu germineze pân la venirea gerurilor. Un înflorit timpuriu (în jur de 18 mai) se poate ob ine i de la plantele provenite din semin ele scuturate în anul precedent (fenomen cunoscut sub denumirea de autoîns mân are). Literatura de specialitate consemneaz c facelia sem nat la sfâr itul lunii noiembrie înflore te prim vara cu dou s pt mâni mai devreme decât facelia sem nat prim vara.epoca de toamn . pentru a ob ine prelungirea perioadei de înflorire pe o durat cât mai lung de timp. facelia aduce în sol echivalentul a 30 t de gunoi de grajd la hectar. . înflorind astfel e alonat din luna mai pân în octombrie i chiar pân la c derea brumei.C. s-a dovedit a fi cea mai indicat plant pentru îngr mânt verde. se preteaz foarte bine s fie sem nat în etape.are ac iune antinematod . astfel: . În cazul sem natului în pragul iernii sau prim vara în mustul z pezii (februarie-martie) înfloritul faceliei începe concomitent cu cel al salcâmului sau îi urmeaz imediat. c ci plantulele de facelia nu rezist la înghe . ing. Data sem natului este condi ionat numai de perioada când avem nevoie de cules. iar durata total de înflorire dureaz cca 50-60 zile. Îns mân area semin elor de facelia se va face cât se poate de târziu. Fiind o plant cu perioad de vegeta ie scurt .

Vizitati site-ul de internet sau sunati la 0744. NR. Str.ro Vorbiti intai cu Dl. 0268/476795 int. 4.(28-February-2010 ) Unde gasesc seminte de facelia? 2.(27-May-2010 ) ce fel de erbicid se poate folosi. Panaite -. 2. vancea alin -.2 .(11-November-2010 ) Comercializam seminte de facelia.(3-March-2010 ) Seminte de facelia am gasit eu anul acesta la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov.teodorescu@potato.647. Fundaturii nr.257 . 16-31 IANUARIE 2008 Vizualizari: 5149 Comentarii 1.08:00 .ro 3. BOLONI FRANCISC -. Cosmin Tanase -.potato. Dan Teodorescu tel.(Va urma) REVISTA LUMEA SATULUI. multumesc. e-mail dan. 181 mobil 0721/499485. ing. http://www.15:00 (Luni-Vineri).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->