Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul scarii

2*htr+Ltr=62..64cm
htr = 17.5cm-------inaltimea unei trepte
Ltr=27cm-----------latimea unei trepte
2*17.5+27=62cm =>ok