Sunteți pe pagina 1din 4

'

Raspunsuri Mari


i du - hu lui - - tu.
Pe Ta - - tl - - pe - Fi - - - ul i pe
Sfn tul - - Duh, Tre i - - - mea - - - cea de
o fi - in - - - - i ne des - - - pr i -
- t.
Iu bi - - te - - voi - Doam - - - ne vir -
tu tea - - mea, Dom - - nul - es - - te n t


'

ri - - rea - - mea - i sc pa - - rea - -


mea i - iz - b vi to - rul - meu.
Mi - la - p cii jert - - fa - la - u - dei.
i cu du hul - tu A vem c - tre Dom - - nul.
Cu vred ni - - ci - - - e i - drep ta -
- te - es te a ne n - - chi - - na -
- - Ta t - - lui i Fi - u - - lui i Sfn
- - tu - lui - - Duh, Tre i - - mea - cea de
o - - fi in - - - i - - ne des pr
- - i - - - te.

'

Sfnt - - - Sfnt Sfnt - - Dom - - nul - Sa -


- va - - - - ot. Plin - e ste - ce - - rul -
i p - - mn - - - tul - de - sla - - - va -
- Ta - O - - sa - - - na n tru cei -
- de - - sus Bi - ne es - te - cu - vn -
- tat cel ce - vi - - - ne n tru nu me - - le
- Dom nu - lui - O sa - - na - - n tru cei
- - - de - - sus -
A min - - - - - -
A - min - - - - - - - -


Pe - Ti - - ne - te - l - u - - - dm
pe - Ti - - - - - ne bi ne - - te -
cu vn - - - - - tm - - - i - - -
e - - - i mul - u - mim - i mul u mim
- Doam - - - - - - - ne i - - ne ru -
gm - - i - - - e Dum ne - ze - - u - -
- lui nos - - tru - - - - -