Sunteți pe pagina 1din 8

!

/
nil)¢ de ,rUl ochitot III

la, fW:il ui cato Sf) llill1 tif4~16 p.l·iVl~ll6r ~paOtacilllil Mm~trulu1' aiel. l?Un £ifnp co, ,Milt ~jltiU d9 ,filles . r~I~~Orj" !:~Jt;imp _u nuntea h\l ~tiafe, solutie S<! gaseasca spre a salva reSiul . oam~nilof. tun uriie I}i a mil IIpropia' i~t.u§i do,pu'iCll~ii - care sa deplir~3~rii. 1.10. .peste 7-80.0. m de mine, inclil~lj: tn ataeul, sarului, c:ine'Vll rna imbril\i~QiI1li e U 0 b razul. viguras udal; de McI"i.nli" 0 5.tajul> comlUldantul pl~ngeli lang,!. mine pe.coLmai bun ost!~,al DOttIU ... Atune,i, de sub haina lui a, riiSarit'olilul, fbii de care nu ~tiucum ru,; fi g~sit 'esirea dIn ~umplibl dllemll. stif1~teasca ¢ milimra In care' soarta ma pravalise ;i1 mal ;put1D- M.o, ora. Pe pieptul subIOt'o'temlb.tu. lui Ggree! ml ill110,i~ d~C()fa'tii1~ retbrlJl'~n~~L ~i ale. vit~ji;,i; dlir lil' ;~uflctiH meu s'a Jncrustat imaginea oiitetultii curD, .in Ilifohtl Juptei,' a giisit latrilrii "Dutn! ~~~1I1 sail drag ~!\ildeIDn 'pr1e. tenesc penl;ru eel pe care iI pregatise sa fie'.Goinandant. do.plUton. $i.t1nc ~tie ' d.doa ,prOpltnerell ca~~ mal acrilt, ciitl(l IIIpta,' am" tW•. se. texc!lIiDCj" ufilllil'ea Hill niii.·i:iIluteastii.· ell ;,Grtlc~1t ;do",j;ier~J' n'6 datnrszn r;,l sJE'.tului de ~f?llte-r-rua.il(il1are al S II bl~~ot. nsatu IIti G.et;cal... "- i ~c

8llblocotenentul' ',ialt; brunet

..

CI91•••• e,

...
-

.. . ~e.~ ·t.r.,DIMITRl'E,

'.

-'

,'.

§(mEI.~~ ..

-;.

~.'

....

L .. "'

_....

,.

:~:
:- .,t

. -.

. 4C

t.

.]

e-

;1

ead

_2

.il:J~
.!ta\J~

m~1.!J'l:11,"!!!01l1fu

'lI!fl'!'l!l!~F£e \It IId,~¥~~fli. 'I~J jill" ~t\ : III -'i'''Ii~j tj r~ ll, !)l.~<!@ n.:lllI ; ];Jill J)ri~tell' a.l!! .:I)(l ~ ~ .lntfunp'in;fol' pee ~. !\li;~toot .~J:!j' ~ ~ lI1iiklllti~ §,.

~~ lllWil\)i'i!J1§>.~}~We\1

_r.~
..
" .'

t~;1)j

iq~

I1Pr!ne ,mj;\e~~ l\li~.

=
~ -

lli!Jle~!-!1 ~~I ~i ~mi. 'ltd legooinicll, li·r~l".·~··~.~'_· ,.....~-" ".. .:.., ~e i\i log~ t? .

.= :Ai

sii'il!~vi14 19fOant<;a·,,··
ij!,f. '.

'W\l >liQema,r, a.1I~.,. I _. • '<ll:111'1~ ~Ptt~~ ~~~Ilfi,fi.i ~l!ll'll1F;


~'.;

~ ·tl~ij;F~lI'~1 ,dQ}' AA4J,'lt $!!


,.'"

.1 i!Mr~~
. - -, ,:

. - ~ !YEll dye 1ft ",\lb6I'to. .','

]!!~~M'l!<~r·4ir.~

, ~ Tll"t lIeQI" ~i- ~\l.; Ji ,i!I~PUJllll! f!~ L~ Q!.lmiit'w 7 ~S(ll' M oPl!i. • .~ ~ ;rr]u·a.m O<iu.ng, jj ~pu'!'l> @I. '-, .,.... >$' en la :Eel, 1i l'3s,pUI1llll ·f!\'Iligh1. Qesl'-r t~i v{.r-fJ, milna.'··fu 11'i~!\I1,_
~ ]l,ogQ.dn~~ IPAA e'

mieut.a ~ oq ool\j'

IlI\PIll\l. .

I'lJlOh~~ ',!!illllje til;:

;'

lJill' ~i {l. mOll! .~ _-",,,,.._., .~u oel\:\ eiiPl'lIi, r ...lal'"....~. !


, Do \1;;' gloante 'dll

lImbel~ pb~j ~ A' doua zi, )"

a ..

at

~ll!!t1l~' VlUd" itl~.wlI},!t1i! rlit 1!I{t9 t~IltJlIli~jJ, ';M(lJIfo, ~jllt 1,!,"ll'll~!~I!!1 filiI%./ fit ff~1JII#~~"'" ~Il'r", 1'~!6, V'l!~ t9~ r.!I~Mi (15 11~!(J!~ , A'!Itllfli ~WJr,'lri a(lMif~I)!l"1~I>f.f.;!ii,,, At,: cU aD [-II f(l"t:>l)~", WIC," 1Jffila n,'IU',~ uai ({,"·ti!l~r .'
-

"... p' ~ -,
~ , ~_,

O·,-···.· r :
~

r',

YJ ~,.'~,~.
~

rn ~_.;#;c::_~g;=i::;...
~ ~.

tJlfl!/v, l!1~ilI'I'~ lj1w111fa ~f~l'dll1.'MJi:. tilt«


~~~11 1IQi~~~I/~
Jl~.fI4!i(J!l . ~fll~lIZ,

..

" n~M!1I1l/i ~~fJa;


'

[lal'hll-l1tn(1~
,·(J.I(rJllS~!I~tif.

1'11,,11'01

bl/.~I4' ~i>li/1II,C

011

~p,,@4'lImiJ1lt>lfr.il~,

'ai~1/,1~1"

..

11 ·QcjllD '

A~)l1Ji'liV~~a,JII1.Il1",~ ue!' tI~d~Il' VC 'IHl


tM

"

{.,,,IJ ,WD '"',,,


fld
1(1

lCl.ild./,

(/1)1/;',r,l.

uii"j,I~ril" /11: !)iJl;1;i/·

Htif c~ "I(tllll~ Jfllan", !lo.Idj. III

(la!lfl

i1~r "!' .'(1

e41.t

'11t 011.1'/1·

Cor"
£

00"& II-u.-" .000alc lIoMi,

"