Sunteți pe pagina 1din 1

Desfacerea casatoriei prin divort Familia indeplineste, in raport cu individu l si cu societatea, functii fundamentale, accentul punandu-se pe ansamblul si na tura

relatiilor manifestate in grup, ca si pe latura dinamico-functionala care c onfera specificitate familiei, in raport cu alte forme de comunitate. Relatii le de familie au un caracter de complexitate ce nu il mai intalnim la alte categ orii sociale, dat fiind ca, in cadrul relatiilor de familie, apar aspecte morale , psihologice, fiziologice si economice intre cei care formeaza comunitatea de v iata si interese. Privind din prisma stiintelor juridice, familia "desemneaza grupul de persoane intre care exista drepturi si obligatii, care izvorasc din c asatorie, rudenie (inclusiv adoptia), precum si din alte raporturi asimilate" . Desfacerea casatoriei prin divort Notiunea sociologica si cea juridic a a familiei, in mod obisnuit, coincid, se suprapun, dar exista situatii cand ac easta corespondenta nu se mai aplica. De exemplu, cand un copil este incredintat unei institutii de ocrotire inceteaza relatiile de fapt intre el si parintii sa i, dar nu si cele juridice care se exprima prin obligatia de a platii contributi a la intretinerea copilului. Putem spune ca trebuie facuta distinctie in tre raporturi faptice, sociologice de familie si raporturile juridice de familie . Relatiile de familie prezinta aspecte personale, nepatrimoniale, si aspecte pa trimoniale.Casatoria, ca principal izvor al familiei, poate fi definita astfel " uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozi tiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementata de normele imp erative ale legii" . Mentionam ca actul juridic prin care se incheie casatoria n u poate fi considerat un contract. Din aceasta definitie a casatoriei dec urg mai multe caractere : este uniunea dintre un barbat si o femeie, este liber consimtita, este monogama, se incheie in formele cerute de lege, are un caracter civil, se incheie pe viata, se intemeiaza pe deplina egalitate in drepturi dint re barbat si femeie si se incheie in scopul intemeierii unei familii. Des facerea casatoriei prin divort Casatoria, creand o familie, instituie o noua entitate sociala, care "confera partenerilor statusuri noi (sot/sotie, ginere/no ra etc.)" si prilejuieste relatii sociale noi, contribuind la structurarea statu sului social al partenerilor, cat si la structurarea societatii. Din punct de vedere juridic, in Codul familiei sunt prevazute o serie de conditii de fond, c e au scop asigurarea incheierii unei casatorii numai intre acele persoane ce sun t apte, din punct de vedere fizic si moral, sa intemeieze o familie, si conditii de forma, ce constituie forma recunoasterii sociale a casatoriei, premisa ocrot irii ei de catre stat. Conditiile de fond constau in: a) conditii privit oare la aptitudinea fizica de a incheia casatoria (diferenta de sex, varsta matr imoniala, comunicarea starii de sanatate); b) conditii menite sa asigure o casat orie liber consimtita (consimtamant neviciat); c) conditii privitoare la aptitud inea morala de a incheia casatoria (oprirea bigamiei, interzicerea casatoriei in tre rude, interzicerea pe motive de adoptie). Conditiile de forma au ca continut o anumita conduita ce trebuie respectata si o serie de formalitati pentru a asi gura legalitatea casatoriei (declaratia de casatorie, opozitia la casatorie, inc heierea casatoriei in fata ofiterului de stare civila) .