Sunteți pe pagina 1din 2

Model cerere Domnule/Doamn ministru, Subsemnatul (a) ________________________________, cetean romn/cetean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului

Economic European sau al Confederaiei Elveiene_____________________, domiciliat() n str.______________, nr._____, bl._____, sc.____, ____________ _ jud./sector

ap._____,

______________, posesor/posesoare a BI/CI/paaport/certificat de nregistrare/carte de reziden permanent seria_____ nr.___________, eliberat de _________________ valabil pn la data de ________________, telefon _____________, solicit autorizarea ca traductor i interpret pentru

limba(ile)_______________________________________________________________ ____________. n dovedirea cererii anexez urmtoarele acte: I copia legalizat a diplomei de licen sau echivalent din care rezult specializarea n limba sau limbile strine pentru care solicit autorizarea; sau copia legalizat a diplomei de licen care atest c am absolvit un institut de nvmnt superior n limba strin pentru care solicit autorizarea; sau copia legalizat a diplomei de bacalaureat ori echivalent din care rezult c am absolvit un liceu cu predare n limba strin sau n limba minoritilor naionale pentru care solicit autorizarea; sau copia legalizat a atestatului de traductor eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional n specialitatea tiine juridice, din limba romn n limba strin pentru care solicit autorizarea i din limba strin n limba romn; II copia legalizat a atestatului de echivalare/recunoatere a actelor de studii efectuate n strintate, eliberat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor;
FP-19-02, ver. 1

III. copia legalizat a dovezii cunoaterii limbii romne (acte de studii din care rezult absolvirea unei forme de nvmnt n limba romn sau certificate de competen lingvistic) pentru ceteanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene; IV certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicat); V copia xerox a buletinului de identitate/crii de identitate/ paaportului. VI copia xerox a certificatului de natere/traducerea legalizat a acestuia n limba romn; VII copia xerox a certificatului de cstorie/traducerea legalizat a acestuia n limba romn, dac este cazul; VIII adeverin medical din care s rezulte c sunt apt din punct de vedere medical; IX cte o chitan, reprezentnd taxa judiciar de timbru, n valoare de 19 lei (RON), pentru fiecare limb strin pentru care solicit autorizarea ca interpret i traductor; X cte un timbru judiciar n valoare de 0,15 lei (RON) pentru strin, pentru care solicit autorizarea ca interpret i traductor. Semntura: fiecare limb

Data:

Domnului/Doamnei Ministru al Justiiei ____________________________

FP-19-02, ver. 1