Sunteți pe pagina 1din 6

ORDIN Nr.

774/681 din 18 iunie 2009


privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru
compensarea cu 90% a preului de referin al medicamentelor, pentru
pensionari
EMITENT: MINISTERUL SNTII - Nr. 774
CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE - Nr. 681
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 24 iunie 2009
Avnd n vedere:
- Referatul de aprobare nr. I.B. 6.012 din 18 iunie 2009 al Ministerului
Sntii i nr. D.G. 1.344 din 17 iunie 2009 al Casei Naionale de Asigurri
de Sntate;
- Hotrrea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru
compensarea cu 90% a preului de referin al medicamentelor, cu
modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate pentru anul 2009, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd
denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care
beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de
prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 680/2009 privind modificarea unor acte
normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preului de
referin al medicamentelor, pentru pensionari,
n temeiul dispoziiilor:
- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate
emit urmtorul ordin:

ART. I
n cuprinsul Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiiile
acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anul 2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 210 i nr. 210 bis din 1 aprilie 2009, al Ordinului ministrului sntii
publice i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripie medical cu
regim special pentru medicamente cu i fr contribuie personal i a
Normelor metodologice privind utilizarea i modul de completare a
formularelor de prescripie medical cu regim special pentru medicamente
cu i fr contribuie personal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
al Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. 224/336/2009 privind aprobarea Normelor tehnice
de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preului de
referin al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai
din pensii de pn la 600 lei/lun, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, i al Ordinului ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 417/431/2009
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de
sntate n anul 2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
211 din 1 aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, sintagma
"numai din pensii de pn la 600 lei/lun" se nlocuiete cu sintagma "numai
din pensii de pn la 700 lei/lun".
ART. II
Ordinul ministrului sntii publice i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de
prescripie medical cu regim special pentru medicamente cu i fr
contribuie personal i a Normelor metodologice privind utilizarea i modul
de completare a formularelor de prescripie medical cu regim special pentru
medicamente cu i fr contribuie personal, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa*) la prezentul ordin.
2. n anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera c) subpunctul (iii), sintagma
"numai din pensii de pn la 600 lei/lun se bifeaz categoria <<0-600
lei/lun>>" se nlocuiete cu sintagma "numai din pensii de pn la 700
lei/lun se bifeaz categoria <<0-700 lei/lun>>".

-----------*) Anexa este reprodus n facsimil.


ART. III
Pn la epuizarea actualelor stocuri de formulare de prescripii medicale,
care prevd pragul valoric de 600 lei, acestea pot fi utilizate n paralel cu
formularul de prescripie medical cu prag valoric de 700 lei, dar nu mai
trziu de 30 septembrie 2009.
ART. IV
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr
n vigoare la data de 1 iulie 2009.
Ministrul sntii,
Ion Bazac
Preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
Irinel Popescu

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 832/302/2008)
REGIM SPECIAL Serie Numr _
|_| MF
_ _
1. Unitatea medical Aprobat Comisie |_| |_| Amb. Spec.
_
C.U.I. ................ L.S. Semntur medic prescriptor ... |_| Spital
_
Sediu (localitate, str., nr.) |_| Ambulana
............................. _
Judeul ..................... __ __ |_| Altele
Casa de asigurri/ Nr. zile | | | _
Nr. contract/convenie prescriere |__|__| |_| MF-MM
............./...............

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
_ _
|_| Salariat |_| Revoluionar
2. Asigurat la CAS: ......... FO/RC: ..... _ _
Nume .................................. |_| Co-asigurat |_| Handicap
Prenume ............................... _ _
Adresa: ............................... |_| Liber |_| PNS .........
............................... profesionist
_ _
|_| Copil |_| Ajutor social
(< 18 ani) _
_ |_| omaj
|_| Elev/Ucenic/ _
Student |_| Personal
(18 - 26 ani) contractual
_ _
|_| Gravid/ |_| Card European
Lehuz (CE)
_ _
|_| Pensionar |_| Acorduri
internaionale
_ _
|_| Veteran |_| Alte categorii
_
|_| 0 - 700
lei/lun
CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
CE | | | | | | | | | | | | | | : : : : : : : | | |
PASS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_:_:_:_:_:_:_: Cetenia |__|__|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
3. Diagnostic:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
4. Dat prescriere .../.../.... Semntur medic ........ Parafa
_______________________________________________________________________
_______
|Poziia| % |List| Cod | Tip | Denumire comun | D.S.|Cantitate|
| | Pre | | boal | dg. | internaional/Denumire | | |
| | ref. | | | | comercial/FF/Concentraie| | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 1 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 2 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 3 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 4 | | | | | | | |

|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 5 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 6 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
| 7 | | | | | | | |
|_______|______|_____|_______|_____|___________________________|_____|
_________|
_
5. Am primit medicamentele. |_| Asigurat Nume: .........
Prenume ........
_
|_| mputernicit Adresa: ........................
CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B.I. (C.I.) Seria ...
Nr. .....
CE | | | | | | | | | | | | | | : : : : : : : Semntur Data eliberrii
PASS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_:_:_:_:_:_:_: primitor reetei:
............. ...............
6. Taxare
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Valoare compensare
_______________________________________________________________________
_______
|Poziia|% |List|Categ.|Denumire |Cantitate|Pre |Pre |Valoare| A |
| |Pre| |boal |comercial|eliberat|amnunt/|referin/|amnunt| |
| |ref.| | | | |UT |UT | | |
|_______|____|_____|______|__________|_________|________|__________|
_______|___|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
| //// ////// ///////// ////////// ///|
|
_______________________________________________________________________
_______|
Tiprit la C.N. "Imprimeria Naional" S.A.
TOTAL A: B: C1: C2: C3: OTC:
Contribuie asigurat: Data eliberrii: Bon fiscal nr.
Numele i semntura persoanei care elibereaz L.S. Farmacie
---------------