Sunteți pe pagina 1din 8

Rolul active al unei organizatii industriale in procesul de dezvoltare a economiei nationale se realizeaza prin atributiile sale in domeniile prezentate

mai jos: A T R I B U T I I L E O R G A N I Z A T I E Activitati de personal Cercetare - dezvoltare Financiar - contabil Comercial Productie Stabileste, executa si controleaza indeplinirea indicatorilor economici

Principalele atributii ale organizatiei in cadrul economiilor moderne Referitor la aceste atributii se fac urmatoarele precizari: a) In domeniul stabilirii indicatorilor economici, al executarii si controlului indeplinirii lor, atributiile se impart in doua mari grupe: 0 1 Privind elaborarea si fundamentarea indicatorilor economici unde organizatia industrial realizeaza dimensionarea judicioasa a economiei, tinand seama de misiunea ei si obiectivele strategice stabilite. 20 Privind executia indicatorilor economici, organizatia: Urmareste indeplinirea ritmica si integrala a acestora; Tine evidenta statistica a realizarii productiei si a folosirii capacitatilor de productie ca si a celorlalti indicatori. b) In domeniul productiei, organizatia are urmatoarele atributii: Asigura incadrarea in consumurile normate de materiale si valorificarea superioara a acestora prin activitatile: Organizeaza si asigura indeplinirea programelor de productie in conditii de eficienta ridicata Asigura executarea productiei la parametrii calitativi stabiliti Organizeaza controlul tehnic de calitate; Stabileste lucrarile de mica mecanizare; Ia masuri pentru reducerea consumurilor specific, optimizarea stocurilor de valori materiale si eliminarea cheltuielilor neeconomicoase; Foloseste rational, intretine, repara si modernizeaza mijloacele fixe; Asigura incarcarea optima a capacitatilor de productie Ia masuri pentru realizarea parametrilor proiectati ai produselor; Stabileste si intreprinde masuri pentru cresterea productiei; Aplica normele de protectie si igiena a muncii s.a. c) In domeniul commercial, organizatia are atributii care se pot imparti in trei grupe: 10 Aprovizionarea tehnico-materiala. 20 Marketingul si desfacerea. 30 Comertul exterior si cooperarea economica international. d) In domeniul financiar contabil, atributiile organizatiei se impart in doua categorii: 0 1 Intocmirea si executia bugetului de venituri si cheltuieli 20 Alte atributii

e) In domeniul cercetarii si dezvoltarii, atributiile se impart in trei grupe: 10 Cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnologic 20 Investitii si constructii 30 Organizarea conducerii, a productiei si a muncii f) In domeniul activitatilor de personal: Asigura evidenta cadrelor si aplicarea unor criterii obiective de apreciere anuala; Organizeaza perfectionarea pregatirii personalului muncitor; Asigura salarizarea personalului s.a. Realizarea modelului general presupune evaluarea compatibilitatilor dintre activitatea organizatiei industriale si restrictiile ecotehnologice care impreuna, in ultima instanta, formuleaza un diagnostic global in sensul precizat, ce se poate baza pe sase grile si anume: Importanta rezervata problemelor de mediu in strategia generala a organizatiei; Reflectarea problemelor de mediu in strategia de comunicare si de marketing; Reflectarea problemelor de mediu in strategia de productie; Reflectarea problemelor de mediu in strategia de asigurare cu resursele umane; Reflectarea problemelor de mediu in strategia juridical si financiara; Reflectarea problemelor de mediu in strategia de cercetarea- dezvoltare. Pentru o cat mai buna apropiere de realitate si o precizie cat mai mare se propune urmatorul continut al grilelor de analiza, structurat pe cinci niveluri de reprezntarea a fenomenelor si proceselor de mediu, in efortul general si pe domenii, la nivel de organizatie ecotehnologica. Evaluarea importantei globale acordata conservarii mediului in strategia generala , a organizatiei are ca punct de plecare nivelul ierarhic de asumare a responsabilitatilor de mediu, practic inregistrand in acest sens mai multe situatii, acordandu-se notele: 1. Asumarea responsabilitatilor de catre managerul general 2. Asumarea responsabilitatilor de catre compartiment care se ocupa de : - Relatiile cu publicul; - Supravegherea si verificarea calitatii productiei; - Asigurarea securitatii in desfasurarea proceselor tehnico-productive. 3. Asumarea responsabilitatilor de catre mai multe compartimente 4. Asumarea responsabilitatilor de catre un compartiment specializat 5. Asumarea responsabilitatilor de catre intreaga organizatie. Reflectarea conservarii mediului in strategia organizatiei se face calculand nivelul de prezentare cu relatia:

In care :

- nivelul de reprezentare al elementului i. Nivelul de prezentare (elemente) Nivelul ierarhic de asumare a responsabilitatilor de mediu Ponderea cheltuielilor pentru mediu (mai putin investitii) in bugetul organizatiei Investitii pentru conservarea mediului Importanta acordata politicii de comunicare interna in managementul mediului Importanta acordata politicii de comunicare externa in managementul mediului 1 2 * 3 * * * * 4 5

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Importanta acordata cresterii numarului sustinatorilor ecologizarii activitatii 7. Distribuirea eficienta (eficace si economicoasa) a responsabilitatilor de mediu 8. Perceperea necesitatii ecologizarii activitatii pentru mediul intern organzatiei 9. Perceperea necesitatii ecologizarii activitatii pentru mediul extern organzatiei Nivelul de prezentare (elemente)

* * * *

In cazul de mai sus, nivelul de prezentare

este:

Nivelul de reflectare a problemelor de mediu in strategia de comunicare si marketing a organizatiei se determina cu relatia:

Nivelul de prezentare (elemente) 1. Obiectivele ecotehnologizarii activitatii sunt clar formulate? 2. Intentionati sa mariti numarul adeptilor unei activitati ecotehnologice? 3. Solicitati partenerilor un comportament si o eficacitate in concordanta cu obiectivele ecotehnologizarii? 4. Actualele produse (servicii) obtinute pot beneficia de o eticheta verde? 5. Aveti in vedere obtinerea unor produse cu eticheta verde? 6. Alocati prin buget resurse pentru comunicarea externa cu clientii, in legatura cu caracteristicile ecotehnologice ale produselor(serviciilor)? 7. Dispuneti de o carte verde in relatiile cu furnizorii? 8. Intentionati sa modificati structura produselor (serviciilor)intr-un sens favorabil mediului tinand cont de: - Public? - Clienti? - Furnizori? - Asiguratori? - Actionari? - Colaboratori? 9. Cat de mare este efortul de comunicare externa (in afara clientilor) verde? 10. Dispuneti de mijloace pentru prognozarea parametrilor ecotehnologiei produselor (serviciilor) realizate? Reflectare problemelor de mediu in strategia de comunicare si marketing a organizatiei

4 * *

5 *

* * * *

* * * * * *

* * *

In cazul de mai sus nivelul de reflectare

este:

Deoarece comunicarea in managementul mediului este un proces continuu, se apreciaza ca institutia cea mai vizata este aceea a organizatiei, pentru care proiectarea notiunii de protectie a mediului in planul imaginii prezinta numeroase avantaje. Delimitarea, din punct de vedere a sistemului de referinta, comunicarea interna si externa in managementul mediului se afla intr-o relatie de feed-back, deoarece comunicarea interna da consistenta mecanismului de transmitere a imaginii, sporind eficienta comunicarii externe. Ponderea cea mai mare trebuie sa o aiba comunicarea interna, fiind necesara difuzarea oricarei informatii, mai intai in mediul social intern si apoi in cel extern, ca o conditie a valorificarii competentelor in cauza, a experientei dobandite in timp.

Nivelul de reflectare a problemelor de mediu in strategia de productie a intreprinderii Mp se determina cu relatia: Nivelul de prezentare (elemente) 1. Securitatea activitatii reprezinta unul din obiectivele prioritare? 2. Dispuneti de structuri organizatorice si mijloace pentru promovarea calitatii totale? 3. Procesele tehnologice sunt concepute in concordanta cu restrictiile ecologice? 4. Colaboratorii sunt formati si informati pentru asumarea responsabilitatilor de mediu? 5. Organizatia dispune de un plan de investitii decurgand din legislatia de mediu corespunzatoare specificului activitatii sale? 6. Aveti in vedere pozitia organizatiei pe piata concurentiala a tehnologiilor de transformare utilizate? 7. Ce loc ocupa organizatia in domeniul utilizarii ecotehnologiilor? 8. Ce rol au studiile de impact in procesul de integrare al politicii de mediu in politica generala a organizatiei? 9. Dispuneti de un sistem de analiza chiar si pentru situatiile de criza ecotehnologica mai putin grava? 10. Aveti manual cuprinzand,in forma explicita, masurile de securitate si intretinere pentru zona de desfasurare a activitatii? 11. Sunt aplicate in practica masurile si instructiunile de securitate si intretinere a zonei de impact? 12. Serviciul intern de securitate privind activitatea realizeaza o evidenta obiectiva a impactului sistemului tehnicoproductiv asupra mediului? 13. Structurile organizatiei cu responsabilitati in domeniul calitatii iau in calcul calitatea vietii in sens larg? 14. Se realizeaza periodic o analiza a punctelor slabe si forte in materie de incadrare a activitatii organizatiei in restrictiile ecologice? 15. Decizia de a investi, reflecta si posibila evolutie a opiniei publice si a 1 2 3 4 * * * * * * * * * * * * * * 5 *

reglementarilor legate de conservarea mediului? Reflectarea problemelor de mediu in strategia de productie a intreprinderii Mp In cazul de mai sus nivelul de reflectare este:

Fiecare organizatie trebuie sa aiba in structura pe cineva responsabil cu problemele de mediu si aspectele de conformare, in functie de marimea fabricii si natura afacerii. Aceasta pozitie poate sa nu fie o repsonsabilitate permanenta. Liderii de mediu trebuie selectionati dupa capacitatile dovedite si nu numiti in functie pentru ca erau disponibili. Conducerea organizatiei trebuie sa inteleaga ca aceasta persoana va reprezenta organizatia in relatiile cu autoritatile si va raspunde de obtinerea informatiilor pentru diverse rapoarte interne si externe. Deoarece conducerea trebuie sa-si asume responsabilitatea legala finala pentru aceste rapoarte, are nevoie de o persoana pe care sa se poata baza. Candidatul trebuie selectionat pentru integritatea sa si abilitatea demonstrate de a rezolva cu acuratete diferite situatii ce pot aparea. Nivelul de reflectarea a problemelor de mediu in strategia de asigurare cu resursele umane pentru organizatie Mru se calculeaza cu relatia:

Nivelul de prezentare (elemente) 1. La nivel de organizatie, politica de mediu se reflecta in politica asigurarii cu resurse umane? 2. Colaboratorii promoveaza din propria initiativa obiectivele politicii de mediu? 3. Criteriul ecotehnologic face parte din sistemul criteriilor de alegere a subordonatilor? 4. Formarea, informarea colaboratorilor in materie de mediu reprezinta un efort material si financiar consecvent? 5. Importanta preocuparilor de conservare a mediului se reflecta in stabilirea structurilor ierarhice? 6. Se poate vorbi de o responsabilitate generalizata a problemelor de mediu la nivel de organizatie? 7. La nivelul structurilor de conducere este responsabilizata perceperea riscurilor ecotehnologice generate de activitatea organizatiei? 8. In caz de accident tehnic, exista un plan de actiune care sa mobilizeze toti colaboratorii? 9. In caz de criza nontehnica, exista un plan de actiune pentru ansamblul colaboratorilor in scopul salvgardarii mediului? 10. Descrierea posturilor colaboratorilor reflecta experienta unor accidente si rezultatele cercetarii in domeniul mediului? Reflectarea problemelor de mediu in strategia de asigurare cu resursele umane pentru organizatie Mru In cazul de mai sus nivelul de reflectare este:

3 *

* * * * * * * * *

Nivelul de reflectare a problemelor de mediu in strategia juridical si financiara pentru organizatie Mjf se determina cu relatia:

Nivelul de prezentare (elemente) 1 1. Respectarea reglementarilor de mediu, la nivel de organizatie, reprezinta o responsabilitate la cel mai inalt nivel ierarhic? 2. Exista, la nivel de organizatie, un sistem propriu de audit juridic pe problem de mediu? 3. Sunt definite responsabilitatile: morala,penala,civila,administrativa in caz de criza ecologica? 4. Exista un plan de actiune in caz de criza ecologica? 5. Organizatia are capacitatea de a finanta oricand o expertiza in domeniul juridic si al reglementarilor pe probleme de mediu? 6. Exista preocupare pentru actualizarea obiectivelor ecotehnologice ale organizatiei in termini financiari? 7. Obiectivele managementului mediului sunt decise la cel mai inalt nivel ierarhic in organizatie? 8. Exista un plan pe termen mediu si lung al actiunilor de mentinere a calitatii mediului? 9. In diagrama relatiilor functionale sunt reprezentate si cele apartinand contabilitatii de mediu? 10. Raportul annual privind activitatea intreprinderii prevede si un capitol de mediu? Reflectarea problemelor de mediu in strategia juridical si financiara pentru organizatie Mjf In cazul de mai sus nivelul de reflectare este:

5 *

* * * * * * * * *

Nivelul de reflectare a problemelor de mediu in strategia cercetare-dezvoltare a organizatie Mcd se determina cu relatia:

Nivelul de prezentare (elemente) 1. Tehnicile si tehnologiile utilizate in prezent sunt inofensive pentru mediu? 2. Exista, la nivelul organizatiei, resurse tehnologice de imbunatatire a performantei ecotehnologice?

3 * *

3. Grija pentru mediu reprezinta principalul mobil al activitatii de cercetare-dezvoltare? 4. Restrictiile in obtinerea licentelor/brevetelor prezinta o marja redusa de manevra in favoarea mediului? 5. Raportul pret/tehnologie este favorabil unei politici de mediu? 6. Exista un plan de dezvoltare a tehnicilor si tehnologiilor verzi? 7. Cunoasteti impactul tehnologiilor utilizate in conditii normale de exploatare? 8. In conditii de criza? 9. Va preocupa tehnologiile/tehnicile cele mai avansate in materie de mediu? 10. Se poate intelege ca structura tehnologica este influentata de cerintele externe in materie de managementul mediului? Reflectarea problemelor de mediu in strategia cercetare-dezvoltare a organizatie In cazul de mai sus nivelul de reflectare este:

* * * * * * * *

Luand in considerare valorile obtinute in urma analizei celor sase grile se poate determina un nivel de reflectare global al problemelor de mediu Mg in strategia organizatiei folosind relatia: In care: aj- nivelul de importanta acordat politicii de mediu mj-nivelul de importanta al domeniului j in raport cu problemele de mediu

Valorile obtinute in reflectarea problemelor de mediu Domeniul Strategia generala Msg Strategia de comunicare Mcm Strategia de productie Mp Strategia de asigurare a resurselor umane Mru Strategia juridica si financiara Mjf Strategia de cercetare dezvoltare Mcd Diagnosticul global Mg 68 72 85 64 78 72 M Nivel de reprezentare

In concluzie se poate afirma ca in urma grilelor rezolvate in cadrul organizatiei, punctajul cel mai mare a fost obtinut de strategia de productie. Acest lucru este foarte important deoarece in organizatie este necesar sa se obtina o productie cat mai mare pentru ca firma sa obtina profiturile scontate. Locul doi a fost ocupat de strategia juridical si financiara cu un nivel de prezentare de 78%, acest lucru relevand faptul ca societatea respecta legile statului avand o grija deosebita in acest sens.