Sunteți pe pagina 1din 3

06.03.

2012 BUGET SI TREZORERIE

CLASIFICAREA CHELTUIELILOR A. CHELTUIELI CURENTE I . Cheltuieli cu personalul Salariile de baza , sal de merit , indemnizatiile , sporul de vechime , spor pt conditii de munca Ore supl. Si fonudl de premiere Chelt cu asig soc . de stat Contrib cu asig soc de sanatate , Cotrib pt. fondul de somaj Deplasari , detasari, transferuri in tara si strainatate Tichete de masa II . Chelt . materiale si servicii Drepturi cu caracter social ( rechizite , transport elevi si studenti , someri asistenti etc.) Drepturi pt elevi si studenti pe perioada camp scolare Drepturi pt donatorii de sange Tratament balnear si de odihna Hrana ( pt animale si pt oameni) Medicamente si materiale sanitare Chelt pt intretinere si gospodarire ( incalzit , iluminat , apa , canal , salubritate , posta , telefoane si telecomunicatii de orice tip , furnituri de birou materiale de curatenie) Materiale si prestari de serv cu caracter functional ( materiale pt laborator , radiologie si ecografie ) Obiecte de inv de mica val si scurta durata ( lenjerii de pt. , echipamente si ob inv de mica val .) Reparatii curente si reparatii capitale Carti si publicatii Alte chelt.( protocolul si protectia muncii) Manuale III . Subventii Alocatii din buget pt institutii publice Subv. Pt produse si activitati Subv. Pentru acoperirea dif. De pret si de tarif IV. Prime ( prime pentru producatorii agricoli) V . Transferuri Transferuri consolidabile transf, din bug de stat catre bug. Locale De la bug. Locale Catre asig sociale

De la bug asig. soc la bug fondului 1 Si alte transferuri care sunt burse , alocatii si ajutoare pt copii , pensii si ajutoare IOBR , pensii de asig. Sociale , ajuaoare de somaj

VI . Dobanzii 1) dobanzi aferente datoriei publice( interne si externe si dif de curs valutar) 2) plati de dobanzi ( dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur si din trezoreria statului B . CHELTUIELI DE CAPITAL Chelt , de capital repr. De investitiile publice Stocuri pt rezerve materiale nationale si mobilizare C. OPERATIUNI FINANCIARE VII . Imprumuturi acordate - din fondul de plata ajutorului de somaj - pentru protejarea momentelor istorice - acordate pers care beneficiaaza de statutul de refugiat VIII . Imprumuturi acordate IX . Rambursari de credite - Plati de dobanzi si comisioane - Rambursari de credite externe si interne contractate de stat , de coordonatorii de credite - Rambursari din imprumuturi acxordate din fonduri de tezaur - Imp pt investitii , platii si dobanzi din comisioane X . EXEMPLE , EXCEDENT SI DEFICIT Elaborarea proiectului bugetului de stat (Subiect examen!) Se elaboreaza pe baza unui calendar care stabileste termenele limita pt fiecare subetapa a acestuia. 1. Ministerul Fintelor publice inainteaza guvernului pana la data de 1 mai obiectivele politicii bugetare si fiscale pentru anul urmator impreuna cu limitele de cheltieli stabilite pe ordonatori principali de credite 2. Guvernul aproba obiectivele politicii fiscale precum si limitele de cheltuieli pana la data de 15 mai dupa care informeaza comisiile de buget finante ale parlamentuluiasupra obiectivelor politicii macroeconomice si ale finantelor publice 3. Ministerul Finantelor publice transminte coordonatorilor principali de credit pana la 01 iunie a fiecarui an o scrisoare cadru care specifica contextul macroeconomic pe baza caruia se intocmesc proiectele de buget , metodologiile de elaborare si limitele de cheltuioeli aprobate de guvern . 4. Ministerul Finantelor publice publice formuleaza propuneri pt. modificarea limitelor , ;le treansmit coordonatorilor de cretit pt definitivarea proiectului de buget 5. Ordonatorii principali de credit au obligatia ca pana pe 15 iulie sa depuna la Min Finantelor Publice proiectul de buget si anexele cu incadrarea in limitelor chelt. Si fundamentate pt urmatorii 3 ani insotite de anexe si specificatii , documentatii si fundamentari detaliate 6. Camera Deputatilor si Senatul cu consultarea guvernului isi aproba propriile bugete si le inainteaza guvernului pt inscrierea sumelor si includerea lor in proiectul de buget de stat 7. Autoritatile Adm Publice Locale au obligatia de a transmite propunerile de transferuri consolidabile si de sume defalcabile din unele venituri ale bugetului de stat

8. Min Finantelor Publice examineaza proiectele de buget si poarta discutii cu ordonatorii principali de credite urmand ca dupa deliberari sa fie definitivate si depuse Min Finantelor Publice pana la data 01 august a fiecarui an 9. Minesterul Finantelor Publice pe baza proiectelor de buget ( a proiectelor proprii de buget si ale ordonatorilor principali de credite ) intocmeste proiectul de buget pe care le depune guvernului pana la 30 sept a fiecarui an . Proiectul legii de buget este insotit de un raport privind situatia macroeconomica si exprima politica fiscala a guvernului dar si toate aspectele relevante ( politicile publice de infaptuirea programului de guvernare) 10. Dupa insusirea de cattre Guvern a proiectelor legii bugetare acestea se supun spre aprobare Parlamentului pana cel mai tarziu pe data de 15 oct a fiecarui an . Totodata in Bug, de stat se include si FONDUL DE REZERVA bugetara la dispozitia Guvernului si FONDUL DE INTERVENTIE la dispozitia Guvernului Intocmirea Proiectului legii Bug. de Stat constituie Rezulattul primei etape al adoptarii Bugetului de Stat . Dupa intocmirea acestui proiect si supunerea spre examinare si aprobare in cadrul celei de a doua faze distingem urmatoarele . ETAPE: 1. Dezbaterea la nivelul comisiilor de specialitate are loc avizarea proiectului 2. Intocmirea Raportului comun 3. Dezbaterea generala in sedinta comuna a celor doua camere ale Parlamentului 4. Votarea legii Bugetului de Stat 5. Promulgarea legii Bugetului de Stat de catre presedintele tarii 6. Publicarea Legii Bugetului de Stat in M.O Ea intra in vigoare la data publicarii in M.O. , este o lege organica, orice nerespectare atrage consecinte penale. TREZORERIA STATULUI _ mecanismul de functionare ( pentru examen) Capitolul - etape , principii si mecanismul de fct. Executia Bugetului de Stat reprezinta activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platilor , chelt .aprobate prin buget Executia Bugetara se realizeaza prin Trez, Statului implicand si operatiuni prin sist. Bancar Inainte de trecerea la trecerea Bugetului de Stat are lor repartizarea veniturilor si chet, pe trimestre si pe instituti Executia de casa a Bugetului : 1. Prin trezoreria Statului incasarea veniturilor Bugetare efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice in limita creditelor bigetare aprobate si a destinatiilor legale efectuarea platilor dispuse de agentii economici titulari ai conturilor trezoreriilor reprezentand obligatii fiscale ale acestora efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa rezultata din imprumuturi contractate sau garantate de stat sau a ratelor la scadenta 2. Prin sistemul bancar efectuarea platilor si incasarilor dispuse de pers fizice si juridice titulare ale conturilor reprezentand obligatii fiscale ale acestora efectuare de incasari si plati rezultate din operatiunile de plasare a titlurilor de stat prin intermediul Bancilor Comerciale