Sunteți pe pagina 1din 16

CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL

M rime scalar m rimea complet caracterizat prin valoarea numeric ; se calculeaz


algebric; ex: masa, temperatura, densitatea etc.
M rime vectorial m rimea caracterizat prin modul, direc ie, sens i punct de aplica ie;
se calculeaz vectorial; ex: for a, viteza, accelera ia etc.
Corpurile pot fi considerate:
o Solid rigid corpurile pentru care se pot neglija deform rile
o Punct material caracterizat numai prin mas , cu dimensiuni neglijabile
o Mobil corpul reprezentat printr-un punct, c ruia i se pot neglija deform rile,
dimensiunile i masa
Traiectorie linia (dreapt sau curb ) descris de un corp n cursul
mic rii sale
Vector de pozi ie r

vectorul care unete reperul cu pozi ia corpului


studiat la un moment dat
2
1
2
1
2
y x r +
Vector deplasare r

vectorul care unete pozi ia ini ial cu prozi ia


final ale corpului studiat.
1 2
r r r


OBS: n micarea rectilinie vectorul deplasare coincide cu distan a parcurs iar n micarea
curbilinie vectorul deplasare este diferit de distan a parcurs !!!
Deformare modificarea formei unui corp sub ac iunea unei for e
Deform rile pot fi:
- elastice cnd corpul revine la forma ini ial dup ncetarea ac iunii for ei deformatoare;
- plastice - cnd corpul nu mai revine la forma ini ial dup ncetarea ac iunii for ei
deformatoare;
Abrevieri:
SR sistem de referin
SRI - sistem de referin iner ial
MRU micare rectilinie uniform
MRUV micare rectilinie uniform variat
MRUA micare rectilinie uniform accelerat
MRU micare rectilinie uniform ncetinit
MCU micare circular uniform
Legea de micare:Este o rela ie ce exprim dependen a de timp a vectorului de pozi ie
( ) t r r

Cu ajutorul proiec iilor vectorului de pozi ie, pe componente, legea de micare se scrie:
( )
( ) t y y
t x x

OBS: Graficul legii de micare este total diferit de traiectorie!!!


VITEZA, VECTORUL VITEZ :
Viteza medie
m
v

a unui punct material este egal cu raportul dintre vectorul deplasare


r

i durata mic rii t:


2 1
2 1
m
r r r
v
t t tr r r
r
1
Viteza momentan sau instantanee este egal cu derivata n func ie de timp a legii de
micare:
( )
( )
dr t
v r t
dt

r
r r
OBS:
1.. n modul:
2 1
2 1
m
d x x
v
t t t; unde
1 2
x x d este distan a
parcurs
2. Direc ia i sensul:
n micarea rectilinie viteza medie i momentan au direc ia i sensul deplas rii
n micarea curbilinie viteza medie are direc ia i sensul
vectorului deplasare (secant la traiectorie)
n micarea curbilinie viteza monetan are direc ia
tangent la traiectorie i sensul deplas rii
3. Unitate de m sur :
[ ]
[ ]
[ ] s
m
t
r
v
SI
SI
SI
1

ACCELERA IA, VECTORUL ACCELERA IE:


Accelera ia medie : este egal cu raportul dintre varia ia
vectorului vitez i durata mic rii:
2 1
2 1
m
v v v
a
t t tr r r
r
Accelera ia instantanee sau momentan : este egal cu
derivata vitezei n func ie de timp:
( )
( )
dv t
a v t
dt

r
r r
OBS:
1. Accelera ia medie are direc ia i sensul varia iei vitezei: aceeai direc ie cu deplasarea n
micarea rectilinie; secant la traiectorie, orientat c tre interiorul acesteia n micarea
curbilinie.
2. Accelera ia momentan a re direc ia i sensul varia iei vitezei: aceeai direc ie cu
deplasarea n micarea rectilinie; normal pe traiectorie, orientat c tre interiorul acesteia
(de-a lungul razei de curbur ) n micarea curbilinie.
3. Unitate de m sur :
[ ]
[ ]
[ ]
2
1
s
m
t
v
a
SI
SI
SI

4. micarea circular cu accelera ie constant n modul este micarea circular
5. dup sensul accelera iei, a=constant, micarea rectilinie poate fi:
micare rectilnie uniform dac a=0
micare rectilnie uniform accelerat dac a >0
micare rectilnie uniform ncetinit dac a <0
!!! n micarea curbilinie ntotdeauna 0 a

deoarece viteza i modific direc ia i sensul !!!


2
MICAREA RECTILINIE UNIFORM (MRU):
- este micarea pe o traiectorie rectilinie cu vitez constant : a=0; v
m
=v
- legea MRU:
vectorial:
( ) ( ) t v r t t v r t r + +

0 0 0
scalar:
( ) ( ) t v x t t v x t x + +
0 0 0
dac not m:
t v d x x d
0

MICAREA RECTILINIE UNIFORM VARIAT (MRUV) :
- este micarea pe o traiectorie rectilinie cu accelera ie constant :
a a
m

- Dac :
a>0 micare rectilinie uniform accelerat (MRUA) viteza
crete
a<0 - micare rectilinie uniform ncetinit (MRU) viteza scade
- Not m: v viteza la momentul t
v
0
viteza la momentul ini ial t
0
r

- vectorul d pozi ie la momentul t


0
r

- vectorul d pozi ie la momentul ini ial t


0
x, x
0
coordonatele obiectului la momentele t i t
0
a accelera ia
d=x-x
0
distan a parcurs
t=t-t
0
durata mic rii
legea vitezei:
( ) ( ) t a v t t a v t v + +

0 0 0
scalar: ( )
0
v t v a t +
, unde
0
t t t
legea de micare:
( )
2
0 0
2
1
t a t v r t r + +

scalar:
2
0 0
1
2
x x v t a t + + ; notnd:
2
0 0
1
2
d x x d v t a t +
3
ecua ia lui Galilei :
2 2
0
2 v v a d +
OBS:
1. n cazul MRU (a<0; v
0
0) corpul se poate opri:
timpul pn la oprire:
0
v
T
a

distan a pn la oprire:
0
2
v
D
a

2. !!! Aria m rginit de graficul vitezei n coordonate (v,t) i axa timpului ntre punctele ini ial
i final ale mic rii este numeric egal cu distan a parcurs !!!
!!! Aria m rginit de graficul accelera iei n coordonate (a,t) i axa timpului ntre punctele
ini ial i final ale mic rii este numeric egal cu varia ia vitezei !!!
3. n cazul mic rii sub ac iunea greut ii
g m G
, pe vertical , accelera ia este egal cu
accelera ia gravita ional :
aruncarea pe vertical n jos: a= g >0
legea vitezei:
t g v v +
0
legea de micare:
2
0
2
1
t g t v h +
ecua ia lui Galilei:
gh v v 2
2
0
2
+
c derea liber (v
0
=0, a=g>0):
legea vitezei:
t g v
legea de micare:
2
2
1
t g h
ecua ia lui Galilei: gh v 2
2

aruncarea pe vertical n sus: a= - g<0


legea vitezei:
t g v v
0
legea de micare:
2
0
2
1
t g t v h
ecua ia lui Galilei:
gh v v 2
2
0
2

n l imea maxim atins :
g
v
H
2
2
0

timpul de urcare este egal cu cel de coborre:


g
v
T
0


4
PRINCIPIILE MECANICII NEWTONIENE I TIPURI DE FOR E:
1. principiul iner iei (principiul I): Un corp i men ine starea de repaus sau
micare rectilinie uniform atta timp ct asupra sa nu ac ioneaz alte corpuri
care s -i schimbe aceast stare mecanic .
OBS:
1. Iner ia = proprietatea corpurilor de a-i men ine starea de repaus sau MRU atta timp
ct asupra lor nu ac ioneaz alte corpuri care s le schimbe aceast stare de micare
2. Masa = m sura iner iei corpurilor; [ ] kg m
SI
1
3. sisteme de referin iner iale:
- Sistemul de referin (referen ialul) este format din reper, rigl i ceas.
- Este sistemul de referin n care este valabil principiul iner iei
- SRI sunt n repaus sau MRU unele fa de altele
2. principiul fundamental (principiul II):
Interac iunea = ac iunea reciproc dintre dou sau mai multe corpuri
Interac iunea poate fi:
La contact
La distan (prin cmp)
For a = m rimea fizic vectorial care m soar interac iunea
For ele pot fi:
Active care produc micare pozitve
Rezistente care se opun mic rii - negative
Efectele for elor:
Dinamice schimbarea st rii de micare a unui corp
Statice schimbarea formei corpului (deformarea)
Deseori efectele dinamice i statice ale for elor apar simultan !!!
Enun principiul fundamental al dinamicii:Vectorul for este egal cu produsul
dintre mas i vectorul accelera ie.
F m a
r
r
OBS:
1. Vectorii for i accelera ie au aceeai direc ie i acelai sens
2. Impulsul puctului material = m rimea fizic vectorial egal cu produsul dintre mas i vectorul vitez .
p m v
r r
; [ ] s N p
SI
1
3. Impulsul i viteza au aceeai direc ie i acelai sens
4. For a medie care ac ioneaz asupra unui corp este egal cu varia ia impulsului n timp.
(formularea lui Newton pentru principiul fundamental al dinamicii)
m
p
F
t

r
r

Valoarea momentan a for ei: ( ) t p
dt
p d
F

[ ] [ ] [ ] s N t F p t F p
SI SI SI
1
Unde not m
t F H

impulsul for ei
5. Aria suprafe ei m rginit de graficul for ei n coordonate (F,t) i axa timpului ntre
momentele ini ial i final ale mic rii este numeric egal cu varia ia impulsului !!!
6. unitatea de m sur a for ei: [ ] [ ] [ ]
2
1 1
SI SI SI
m
F m a kg N
s
(newton)
5
Newtonul este for a care, atunci cnd ac ioneaz asupra unui corp cu masa de 1kg i
imprim o accelera ie de 1m/s
2
.
3. principiul ac iunii i reac iunii: Dac un corp ac ioneaz asupra unui alt corp cu
o for numit ac iune, atunci i cel de-al doilea corp ac ioneaz asupra primului
cu o for egal n mdul i de sens contrar numit reac iune.
OBS:
1. Denumirile de ac iune i reac iune sunt arbitrare
2. Cele dou for e ac ioneaz asupra a dou corpuri diferite !!!
4. principiul suprapunerii for elor: Dac mai multe for e ac ioneaz asupra unui
punct material n acelai timp, fiecare for produce propria sa accelera ie n mod
independent de ac iunea celorlalte, accelera ia rezultant fiind egal cu suma
vectorial a accelera iilor independente.
1 1
2 2
..........
_________
n n
F m a
F m a
F m a

r
r
r
r
r
r
( )
1 2 1 2
1 2
... ...
...
n n
n
R F F F m a a a m a
a a a a
R m a
+ + + + + +
+ + +

r r r r
r r r r
r r r r
r
r
Tipuri de for e
1. GREUTATEA:
-Este for a de atrac ie a P mntului.
- Are sensul spre centrul P mntului.
G m g
ur r
, unde m-masa corpului (kg),
g- accelera ia gravita ional (variaz cu latitudinea i altitudinea) ,
g 9,8 m/s
2
10 m/s
2
2. NORMALA
- Este for a de reac iune a suprafe ei de sprijin.
- Are sensul ntotdeuna perpendicular pe suprafa a de sprijin.
3. FOR A DE FRECARE
- Este for a care apare la contactul a dou corpuri (apare datorit ntrep trunderii
asperit ilor microscopice ale suprafe elor celor dou corpuri care alunec unul peste cel lalt
- Are sensul opus mic rii corpului sau TENDIN EI de micare i punctul de aplica ie la
suprafa a de contact dintre corpuri
- Poate fi:
o static dac cele dou corpuri sunt n repaus unul fa de cel lalt;
o cinetic (la alunecare) cnd cele dou corpuri alunec unul peste cel lalt;
o la rostogolire cnd un corp se rostogolete peste cel lalt
- legile frec rii la alunecare
1. For a de frecare la alunecare dintre dou corpuri nu depinde de aria
suprafe elor aflate n contact.
2. For a de frecare la alunecare dintre dou corpuri este direct propor ional cu
ap sarea normal pe suprafa a de contact.
F
f
~N
6
3. For a de frecare la alunecare dintre dou corpuri depinde de natura i de
gradul de lefuire al suprafe elor aflate n contact prin coeficientul de frecare la
alunecare . f
F N
OBS:
Coeficientul de frecare la alunecare:
o este o constant specific perechii de suprafe e aflate n contact depinde de natura i
de gradul de lefuire al celor dou suprafe e
o Nu depinde de viteza corpurilor aflate n contact
o este o m rime adimensional : [ ] 1
SI

o unghiul de frecare unghiul planului nclinat care corpul alunec rectiliniu uniform:
=tg
- unghiul dintre normala la suprafa a de contact i rezultanta for elor
de contact F
c
4. TENSIUNEA
- este for a de ntindere care ac ioneaz n fire, cabluri, bare, tije etc., supuse ac iunii unei
for e exterioare.
- ac ioneaz n toate punctele firului
- dac firul este ideal (masa neglijabil i neelastic) are aceeai valoare n orice punct de-a
lungul firului
- oriunde am sec iona firul, ac ioneaz dou for e egale n ambele direc ii, conform
principiului ac iunii i reac iunii.
5. FOR A ELASTIC
- este for a care apare n fire elastice i resorturi
- este propor ional cu valoarea deforma iei i de sens contrar deforma iei
- este egal n modul i de sens opus for ei deformatoare
x k F
e


Unde k- constanta elastic (N/m)
x = l = |l - l
0
|= alungirea /
deformarea (m)
l
0
= lungimea ini ial (m)
l = lungimea final (m)
OBS:
- n cazul deform rii elastice a unui fir, cablu, resort etc. Se aplic legea lui Hooke:
0
0 0 0
1 Fl F l
l E E
E S S l


Unde: E modulul lui Young (modul de elasticitate) specific materialului (N/m
2
)
F for a deformatoare
S
0
aria sec iunii firului (m
2
)
0
S
F

- sarcin sau efort unitar ; [ ]
2
1
m
N
SI

o
l
l

- alungire relativ; [ ] 1
SI

7
l
F
l
S E
k

0
0
- constanta de elasticitate; [ ]
m
N
k
SI
1
8
TEOREME DE VARIA IE I LEGI DE CONSERVARE N MECANIC
LUCRUL MECANIC
- O for care ac ioneaz asupra unui corp efectueaz un lucru mecanic atunci cnd
punctul ei de aplica ie se deplaseaz pe o distan d (
d r


)
- Este o m rime fizic scalar
- Este o m rime de proces.
- Lucrul mecanic al unei for e constante
F

care i deplaseaz punctul de aplica ie pe


o distan
d

este egal cu produsul scalar dintre vectorii for i deplasare:


cos L F d F d
r r
; unde = unghiul dintre vectorii
F

i
d

OBS:
1. Lucrul mecanic poate fi:
a. D
a
c


d F d F L

1 cos 0

b. Dac 0
2
, 0 >
,
_

(for a motore efectueaz un lucru mecanic motor, pozitiv)


c. Dac d F L 1 cos
d. Dac 0 ,
2
<
,
_

(for a rezistent efectueaz un lucru mecanic rezistent,


negativ)
e. Dac 0 0 cos
2
L

(for a normal pe direc ia de deplasare nu


efectueaz lucru mecanic; poate influen a for a de frecare)
2. unitatea de m sur a lucrului mecanic:
[ ] [ ] [ ] J m N d F L
SI SI SI
1 1 (joule)
Un joule este lucrul mecanic efectuat de o for de 1N pentru a-i
deplasa punctul de aplica ie cu 1m pe direc ia i n sensul for ei.
3. interpretarea geometric a lucrului mecanic:
- Lucrul mecanic al unei for e ( ) x F F

al c rei punct de aplica ie se
deplaseaz pe distan a
1 2
x x d este numeric egal cu aria suprfe ei
m rginit de graficul for ei n coordonate (F,x) i axa Ox ntre punctele
ini ial i final ale mic rii.
( )

2
1
x
x
dx x F L
; vectorial:

2
1
r
r
r d F L

Lucrul mecanic efectuat de greutate n cmp gravita ional


uniform:
- lucrul mecanic al greut ii este egal cu produsul dintre
modulul greut ii G i diferen a de n l ime h dintre punctele
ini ial i final ale mic rii
L mg h
, unde h = h
ini ial
- h
final
!!!
9
- Este independent de drumul parcurs
- Cmpul gravita ional este un cmp conservativ de for e : cmpul for elor al c ror lucru
mecanic depinde numai de pozi iile ini ial i final , fiind independent de drumul parcurs.
Lucrul mecanic efectuat de for a elastic :
- Se calculeaz prin metoda grafic (aria trapezului ABCD), for a elastic fiind o for
variabil ;
o dac alungirea variaz de la x
1
la x
2
,
2 2
2 1
2 2
kx kx
L +
o dac resortul este ini ial nedeformat (x
1
=0), iar
deformarea final este x
2
=x,
2
2
kx
L
- Semnul (-) arat faptul c for a elastic are sens opus deplas rii, este o for rezistent ,
deci efectueaz un lucru mecanic rezistent (negativ)
- For a deformatoare (for activ ) efectueaz un lucru mecanic egal i de semn contrar
(activ) cu al for ei elastice.
L ucrul mecanic efectuat de for a de frecare la alunecare:
- for ele de frecare sunt for e rezistente, deci vor avea un lucru mecanic
rezistent
f
L Nd
; unde d distana a parcurs
OBS: Pentru deplasarea pe o suprafa orizontal sub ac iunea unei for e
paralele cu deplasarea .
mgd L mg N
f

P uterea dezvoltat de o for constant :
puterea mecanic medie este m rimea fizic scalar egal cu raportul dintre lucrul
mecanic efectuat i timpul necesar producerii acestuia:
m
L
P
t

puterea momentan:
dL
P L
dt
sau P F v
OBS:
1.
[ ]
[ ]
[ ]
W
s
J
t
L
P
SI
SI
SI
1
1
1

(watt)
Un watt este puterea unui sistem care efectueaz un lucru mecanic de 1J ntr-o secund
2. Unitate de m sur tolerat : 1 cal putere (notat i 1CP) = 736W
ENERGIA MECANIC
- este o m rime fizic scalar ce caracterizeaz starea unui sistem mecanic.
- caracterizeaz capacitatea unui sistem mecanic de a efectua lucru mecanic.
- energia este o m rime de stare
- [ ] 1
SI
E J
- Este de dou tipuri: energie cinetic i energie poten ial .
- Energia mecanic a unui corp este egal cu suma dintre energiile cinetic i poten ial
ale corpului la un moment dat: E= E
c
+ E
p
E nergia cinetic a unui punct material:
10
- Este energia pe care o posed un corp aflat n micare
- Energia cinetic a unui corp cu masa m care se deplaseaz cu viteza v

fa de un sistem
de referin , este egal cu semiprodusul dintre masa i p tratul vitezei sale:
2
1
2
c
E mv
- Acelai corp poate avea energii cinetice diferite dac i raport m micarea la sisteme de referin
diferite !!!
- Energia cinetic a unui sistem este egal cu suma energiilor cinetice ale tuturor componentelor
sistemului
T eorema de varia ie a energiei cinetice a punctului material:
Varia ia energiei cinetice a unui punct material care se deplaseaz n raport cu un SRI
este egal cu lucrul mecanic efectuat de for a rezultant care ac ioneaz asupra punctului
material n timpul acestei varia ii:
rezultant c
E L
F or a conservativ : Este for a al c rei lucru mecanic nu depinde de drumul parcurs, depinde
numai de pozi iile ini ial i final ( Exemplu: greutatea, for a elastic , for a electrostatic )
E nergia poten ial :
- Este energia pe care o are un corp datorit pozi iei sale ntr-un cmp conservativ de
for e
- R ela ia de defini ie a energiei poten iale:
Varia ia energiei poten iale a unui sistem mecanic este egal i de semn opus cu lucrul
mecanic efectuat de for ele conservative care ac ioneaz n interiorul sistemului
p conservativ
E L
- Pentru a determina energia poten ial a unei st ri a sistemului mecanic trebuie stabilit
arbitrar o stare de referin, c reia s i corespund energia poten ial egal cu zero.
- V aria ia energiei poten iale gravita ionale a sistemului format din corpul de mas m i
P mnt:
Se consider uniform cmpul gravita ional .Cnd distan a de la corp pn la P mnt se
modific de la h la h:
( ) ( ) mgh h mg E E E
inini
p
final
p p

Dac se atribuie valoarea zero energiei poten iale a corpului aflat pe P mnt, cnd acesta
se afl la n l imea h va avea energia poten ial :
p
E mgh
- V aria ia energiei poten iale de tip elastic a sistemului corp resort elastic:
Atunci cnd deformarea unui resort se modific de la x
1
la x
2
, varia ia energiei poten iale
este:
( ) ( )
2 2
2
1
2
2
1 2
kx kx
E E E
p p p

Dac se atribuie conven ional energie poten ial zero st rii nedeformate a resortului ,
energia sa poten ial cnd deformarea este x:
2
2
p
kx
E
L egea conserv rii energiei mecanice: ntr-un cmp conservativ de for e, energia mecanic a
unui corp se conserv (este constant )
constant
c p
E E E +
OBS:
11
- n timpul mic rii energia cinetic se poate transforma n energie poten ial i invers astfel nct
suma lor s r mn constant
- Dac n sistem ac ioneaz for e neconservative (ex: for a de frecare) energia mecanic nu se mai
conserv
Teorema varia iei energiei mecanice: Varia ia energiei mecanice a unui sistem este egal cu
lucrul mecanic al for elor neconservative
12
IMPULSUL MECANIC
- teorema de varia ie a impulsului unui punct material:
o Varia ia mpulsului punctului material este egal cu impulsul for ei aplicate acestuia:
t F p

o Se consider masa copului constant


H t F p t F v m
t
v
m ma F

;
unde
t F H

este impulsul for ei
- legea conserv ri i impulsului punctului material:
o Impulsul unui punct material izolat se conserv n SRI:
final inini
p p const p p F

. 0 0
- teoremei de varia ie a impulsului total al unui sistem format din dou puncte materiale:
o Impulsul total
P

al unui sistem de dou puncte materiale este egal cu suma


impulsurilor punctelor materiale din sistem:
2 1
p p P

+
o ntr-un sistem mecanic pot ac iona dou tipuri de for e:
For e interne (F
12
, F
21
) care au rezultant nul ; ele pot
redistribui impulsul ntre punctele materiale din sistem,
f r a modifica valoarea impulsului total
For e externe (F
1
, F
2
) care ac ioneaz din exterior asupra
sistemului i pot modifica impulsul total; rezultanta lor
este:
2 1
F F F

+
o Varia ia impulsului total al unui sistem de 2 puncte materiale ntr-un interval de timp
t, este egal cu impulsul rezultantei for elor externe ce ac ioneaz asupra sistemului
n acest interval de timp:
t F P

unde
t F

este impulsul rezultantei for elor externe


- legea conserv rii impulsului total :
o Impulsul total al unui sistem izolat se conserv (r mne constant)
final inini
P P const P P F

. 0 0
- ciocniri:
o Ciocnirea este interac iunea dintre dou sau mai multe corpuri cu durat fiit , foarte
mic
o nainte i dup ciocnire corpurile nu interac ioneaz
- ciocniri plastice:
o n cazul n care, n urma ciocnirii corpurile r mn unite, ciocnirea se numete plastic
o Viteza u

a corpului rezultat n urma ciocnirii:


2 1
2 1 1 1
m m
v m v m
u
+
+

Unde m
1
, m
2
masele corpurilor implicate n ciocnire

2 1
; v v

- vitezele celor dou corpuri imediat nainte de ciocnie
13
o n timpul ciocnirii plastice, o parte din energia cinetic ini ial a corpurilor se
transform n alte forme de energie, de obicei c ldur Q:
( )
2 2
2 1
2 1
2 1
2
1
2
1
r r c
v m v v
m m
m m
E Q
+


Unde
2 1
2 1
m m
m m
m
r
+

se numete mas redus a sistemului


2 1
v v v
r
se numete vitez relativ a unui corp fa de cel lalt
- ciocniri perfect elastice:
o este ciocnirea n urma c reia corpurile se separ , f r s fi suferit deform ri n timpul
ciocnirii, urmndu-i micarea independent
o Se aplic legile conserv rii impulsului i energiei:
2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
u m u m v m v m p p p p

+ + + +
2
2 2
2
1 1
2
2 2
2
1 1 2 1 2 1
u m u m v m v m E E E E
c c c c

+ + + +
o Se consider ciocnirea n plan orizontal, deci energia
poten ial este constant , variind numai energia cinetic
o Vitezele u
1
i u
2
ale celor dou corpuri n urma ciocnirii vor fi:
1
2 1
2 2 1 1
1
2 v
m m
v m v m
u
+
+

2
2 1
2 2 1 1
2
2 v
m m
v m v m
u
+
+

o Viteza relativ a unui corp fa de cel lalt nainte de ciocnire i schimb semnul, dar
are acelai modul dup ciocnire:
( )
r r
v v v u u u
2 1 2 1
o Cazuri particulare:
Ciocnirea unidirec ional dintre dou corpuri cu mase egale:
2 1
v u ;
1 2
v u

corpurile schimb vitezele ntre ele ca i cum ar trece unul pe


lng altul f r s se ating
Ciocnirea frontal cu un corp cu mas foarte mare (cu un perete) m
2
>>m
1
astfel
nct viteza acestuia nu se schimb :
1 2 1
2 v v u ;
2 2
v u
Ciocnirea frontal cu un perete aflat n repaus:
1 1
v u ; 0
2 2
v u

viteza dup ciocnire a primului corp este egal i de semn


contrar cu viteza nainte de ciocnire
14
MICAREA CIRCULAR UNIFORM
- m rimi fizice caracteristice mic rii uniform circulare (perioad , frecven , vitez
unghiular , accelera ie centripet ):
Micarea circular uniform (MCU) este micarea pe o traiectorie n form de cerc, cu vitez
constant n modul.
o
.
.
const v
const v

o Este o micare periodic se repet la intervale de timp egale


M rimi caracteristice:
o Perioada T = durata unei rota ii complete
N
t
T

; [ ] s T
SI
1
Unde t = durata mic rii
N = total num rul de rota ii
o Frecven a = num rul de rota ii efectuate n unitatea de timp
t
N

; [ ] Hz s
SI
1 1
1

o Frecven a i perioada sunt m rimi inverse


T
T T
1 1
1

o Tura ia n = num rul de rota ii efectuate ntr-un minut


60
60
n
n
o Raza vectoare r

= vectorul care unete centrul traiectoriei cu pozi ia corpului la un


moment dat pe cerc
o Viteza unghiular = unghiul la centru
0
traversat de raza vectoare n
unitatea de timp
Unde unghiul f cut cu axa Ox de raza vectoare la momentul t;
0
- unghiul f cut cu axa
Ox de raza vectoare la momentul ini ial t
0
; [ ] rad
SI
1
0
0
t t t

;
[ ]
[ ]
[ ] s
rad
t
SI
SI
SI
1

o Radianul (rad) este unghiul la centru care subscrie un arc de cerc cu lungimea egal cu
raza cercului:
2
360
1
0
rad ; r s
coresponden : ( ) rad
0
180
o Vitez liniar v

= distan a parcurs de corp pe cerc (lungimea arcului de cerc s) n


unitatea de timp:

t
r
t
s
v

[ ]
s
m
v
SI
1
Este tangent la traiectorie i are sensul deplas rii
o Accelera ia centripet
cp
a

= varia ia vectorului vitez n unitatea de timp:


15

t
v
a
cp

[ ]
2
1
s
m
a
SI
cp

Are direc ia razei traiectoriei i sensul c tre centrul cercului
o Rela ii de leg tur ntre m rimile specifice:


2
2

r
T
r r v


2
2
r v
r
v
a
cp

2
2

- for a centripet :
o Este for a care men ine corpul n micare rectilinie uniform
o Imprim corpului accelera ia centripet
o
r m v m
r
v
m a m F
cp cp

2
2

o Are direc ia razei traiectoriei i sensul c tre centrul cercului


o Rol de for centripet pot juca tensiunea dintr-un fir legat de un corp care
se rotete, atrac ia gravita ional , interac iunea electric etc.
- for a centrifug
o Este o for iner ial specific mic rii curbilinii
o Are direc ia razei de curbur i sensul c tre exteriorul cercului
o
cp cf cp cf
F F a ao
r m v m
r
v
m a m a m F
cp cf cf

2
2

- legea de micare pentru micarea uniform circular:


( )
0 0
t t +
16