Sunteți pe pagina 1din 163

Trofeul Electricianului - 2012 Rezultate finale concurs

Raspuns corect Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

CIORTEA IOAN NICU


1) 3991

Teorie: 118

Practica: 51.00

Total: 169.00

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 4982

/ acordat 4

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4966 X

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X Bibliografie: X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Punctaj intrebare
5) 6437 X X X

10

/ acordat 0

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

X X

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 5502

/ acordat 0

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
7) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
8) 3536 X X

/ acordat 5

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 5529 X X

/ acordat 6

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 2851

/ acordat 4

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 5

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 2894

/ acordat 4

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
14) 4327 Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). X X d). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 3977 X X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 4350 X X

/ acordat 6

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
17) 6395 X X X X Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). X Bibliografie: e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Punctaj intrebare
18) 5967

10

/ acordat 0

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 2223

/ acordat 5

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 5716

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
22) 5968

/ acordat 6

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 3954

/ acordat 6

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 2213 X X In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). Bibliografie: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Punctaj intrebare
26) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 4958

/ acordat 4

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 6396 Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: X a). b). X Bibliografie: c). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

Punctaj intrebare
30) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 0

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

PATRASCU STELIAN
1) 5502

Teorie: 102

Practica: 27.00

Total: 129.00

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 2213 X X

/ acordat 5

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
4) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

10

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
5) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
6) 3977 X X X

/ acordat 5

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 4958

/ acordat 0

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
8) 6132

/ acordat 5

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). X e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 11

/ acordat 0
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
9) 5716 X Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). X Bibliografie: c). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

Punctaj intrebare
10) 4966 X

/ acordat 0

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 4982

/ acordat 0

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 4327

/ acordat 0

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

12

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
13) 6437 X X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2894

/ acordat 4

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

13

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
16) 6396 Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). X X c). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

14

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
20) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 3991

10

/ acordat 10

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 3526

/ acordat 4

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

15

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). X X b). c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6395 X X X

/ acordat 0

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

10

/ acordat 0

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

16

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: X X a). b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 3536 X X

/ acordat 0

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 2851

/ acordat 6

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: X a). b). X c). d). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

17

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 5721 Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). X X c). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 2223

/ acordat 5

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

18

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

MICAN IOAN
1) 3526

Teorie: 145

Practica: 71.00

Total: 216.00

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 4960

/ acordat 4

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4966

10

/ acordat 10

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

19

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
5) 5967

/ acordat 5

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 3977 X X X X

/ acordat 5

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 3991

/ acordat 6

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

20

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
9) 4982

/ acordat 5

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 5721

/ acordat 4

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

21

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 6437 X X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2894

/ acordat 4

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

22

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
16) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: X a). b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 6132

/ acordat 0

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 6396

/ acordat 6

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Paq:

/ acordat 4
7/11/12 10:12:50PM

Rezultate finale concurs

23

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
19) 5504 La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). X X c). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 2851

/ acordat 6

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

24

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 2213 X X In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). Bibliografie: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Punctaj intrebare
24) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
26) 6395 X X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

10

/ acordat 10

Rezultate finale concurs

Paq:

25

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
27) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 4

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
29) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

26

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
30) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

27

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

NEGRAU LEONTIN
1) 2223

Teorie: 107

Practica: 153.50

Total: 260.50

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 5716 X

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

X Bibliografie:

c).

Punctaj intrebare
3) 4966

/ acordat 0

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). X b). c). d). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
4) 3975

/ acordat 0

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

28

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
5) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
6) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

29

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
9) 5502

/ acordat 6

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

30

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 6

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 3991

/ acordat 4

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 31

/ acordat 4
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 6437 X X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 2851

/ acordat 0

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

32

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
18) 3954 Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). X X X X b). c). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 6395 X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

e).

Punctaj intrebare
21) 4960

10

/ acordat 0

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

10

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

33

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
22) 3977 X X X Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). Bibliografie: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Punctaj intrebare
23) 5968

/ acordat 0

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 6132

/ acordat 4

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

34

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 5721

/ acordat 4

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
29) 2213 X X

/ acordat 5

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

35

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
30) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

36

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

POPESCU GHEORGHE
1) 3536 X X

Teorie: 122

Practica: 11.00

Total: 133.00

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 4958

/ acordat 6

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 3991

/ acordat 5

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

37

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 5716 Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). X X c). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 6

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 6395 X X X X X Bibliografie: X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Punctaj intrebare

10

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

38

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3977 X X X Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). Bibliografie: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Punctaj intrebare
9) 2851

/ acordat 0

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 5967

/ acordat 5

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

39

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 6437 X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 3526

/ acordat 0

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: X a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

X Bibliografie:

c).

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

40

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 2223 In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). X X d). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 5502

/ acordat 4

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5721

/ acordat 4

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 5

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 41

/ acordat 4
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
19) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 3975

10

/ acordat 10

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

42

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 4982

/ acordat 5

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: X a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 5968

/ acordat 0

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

43

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 4327 Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). X X d). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 6132

/ acordat 4

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 2213 X X

/ acordat 6

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

44

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

45

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

NISTORICA DAN
1) 6395 X X

Teorie: 125

Practica: 19.00

Total: 144.00

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3954

10

/ acordat 0

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4982

/ acordat 5

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

46

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
5) 6779

/ acordat 6

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

47

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
7) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
8) 4958

/ acordat 4

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). X b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 5716

/ acordat 0

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

48

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
10) 6437 X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 4327

/ acordat 0

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

49

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
13) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
14) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 5529 X X

/ acordat 4

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 4

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

50

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
17) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
18) 3977 X X X

/ acordat 6

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 3991

/ acordat 0

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 2213 X X

/ acordat 4

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

51

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 2894

10

/ acordat 10

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 2851

/ acordat 4

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 5967

/ acordat 5

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 52

/ acordat 5
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 5968 Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

Punctaj intrebare
26) 3975

/ acordat 5

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 2223

/ acordat 6

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

53

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

54

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

CONSTANTINOIU GHEORGHE
1) 3977 X X X X a). b). c). Bibliografie:

Teorie: 131

Practica: 96.00

Total: 227.00

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Punctaj intrebare
2) 3536 X X

/ acordat 6

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 2894

/ acordat 6

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

55

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 6395 X X X X Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). X X e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 5716

10

/ acordat 10

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 4960

/ acordat 4

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 5967

10

/ acordat 0

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

56

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
9) 4958

/ acordat 5

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 5

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 57

/ acordat 6
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 4327

/ acordat 4

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

58

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 2223

/ acordat 5

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5721

/ acordat 0

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

59

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
18) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
19) 6437 X X X X

/ acordat 5

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 4

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

60

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
22) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 2213 X X

/ acordat 5

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6396

/ acordat 5

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

61

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 3991 Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). X X b). c). d). Bibliografie: 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

Punctaj intrebare
26) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: X a). b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 5529 X X

/ acordat 0

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 3526

/ acordat 4

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

62

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
30) 3954

/ acordat 6

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

63

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

BARBULESCU TOMITA
1) 3954 a). X X X X b). c). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune;

Teorie: 121

Practica: 124.00

Total: 245.00

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de:

Bibliografie:

PE 120/1994 ,art.4.1.4.

Punctaj intrebare
2) 5967

/ acordat 5

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4960

/ acordat 5

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

10

/ acordat 10

Rezultate finale concurs

Paq:

64

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 5716

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 3977 X X X

/ acordat 5

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

65

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
9) 5721

/ acordat 6

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 6396

/ acordat 5

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 3526

/ acordat 4

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

66

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
13) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

67

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: X X X a). b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 5504

/ acordat 0

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 3975

/ acordat 6

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

68

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
19) 5529 X X Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). Bibliografie: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Punctaj intrebare
20) 2213 X X

/ acordat 4

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 3991

/ acordat 5

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 4982

/ acordat 4

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: X a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

69

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6395 X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 6437 X X X

10

/ acordat 0

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

70

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 4966 Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). X X c). d). Bibliografie: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Punctaj intrebare
27) 4958

/ acordat 4

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 6132

/ acordat 5

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

71

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
30) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

72

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

IACOB SORINEL GABRIEL


1) 2894

Teorie: 117

Practica: 13.00

Total: 130.00

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3991 X X

/ acordat 4

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). b). c). d). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 5504

/ acordat 0

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

73

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 6437 X X X X

/ acordat 5

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 2213 X X

/ acordat 0

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

74

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
7) 3977 X X X Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). Bibliografie: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Punctaj intrebare
8) 4960

/ acordat 0

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 4958

10

/ acordat 10

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

75

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
10) 6395 X X Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X X Bibliografie: d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Punctaj intrebare
11) 3536 X X

10

/ acordat 0

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 6779

/ acordat 6

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: X a). b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

76

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
13) 6396 Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: X a). b). X Bibliografie: c). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

Punctaj intrebare
14) 4327

/ acordat 0

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 3526

/ acordat 4

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

77

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
17) 4966 Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). X X c). d). Bibliografie: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Punctaj intrebare
18) 5721

/ acordat 4

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 3954

/ acordat 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

78

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
22) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 3975

/ acordat 4

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 5

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

79

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
26) 2851

/ acordat 6

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 5967

/ acordat 5

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

80

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
28) 4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
29) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 5502

/ acordat 5

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

81

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

PARASCHIV DANIEL
1) 6161 a). b). X X c).

Teorie: 121

Practica: 13.00

Total: 134.00

Sistemul electroenergetic este definit ca: totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 4958

/ acordat 4

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

82

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
5) 6395 X X

/ acordat 5

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 3526

10

/ acordat 0

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

83

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
7) 5968 Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

Punctaj intrebare
8) 3991

/ acordat 5

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 3954

/ acordat 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 6396

/ acordat 5

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

84

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 5504 La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). X X c). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 5721

/ acordat 6

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

85

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 3977 X X X

10

/ acordat 10

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5529 X X

/ acordat 0

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 4982

/ acordat 4

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: X a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

86

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
19) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
20) 6132

/ acordat 4

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 3536 X X

/ acordat 6

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

87

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
22) 6437 X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 3975

/ acordat 0

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

88

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 2213 X X In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). Bibliografie: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Punctaj intrebare
26) 4350 X X

/ acordat 5

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 2223

/ acordat 5

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

89

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
28) 5967 Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). X X X X b). c). d). Bibliografie: de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

Punctaj intrebare
29) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 5

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

90

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

BARBU MIRCEA IOAN


1) 2213 X X

Teorie: 113

Practica: 154.00

Total: 267.00

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
4) 6132

/ acordat 6

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

91

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
5) 4327 Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). X X d). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 4958

/ acordat 5

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
8) 3975

/ acordat 5

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

92

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
9) 4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

93

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
13) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 5716

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

94

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
16) 2848 X Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5721

/ acordat 0

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

95

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
20) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 6395 X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). X d). e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 4350 X X

10

/ acordat 0

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

96

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 4966 X

/ acordat 0

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 4960

/ acordat 0

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X Bibliografie: X

b). c). d).

Punctaj intrebare

10

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

97

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
27) 6437 X X X X

/ acordat 6

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

X X

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 3977 X X X X

/ acordat 0

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

98

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
30) 3991

/ acordat 4

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

99

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

SASARAN MARIUS
1) 5529 X X a). b). c). Bibliografie:

Teorie: 131

Practica: 115.50

Total: 246.50

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Punctaj intrebare
2) 4327

/ acordat 4

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 3977 X X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
4) 5716

/ acordat 6

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

100

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
5) 6395 X X X X Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). X X e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 6779

10

/ acordat 10

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 3536 X X

/ acordat 5

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

101

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
9) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 3954

/ acordat 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 4982

/ acordat 5

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: X a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 102

/ acordat 0
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
13) 4960

/ acordat 6

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2223

10

/ acordat 0

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

103

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 2213 X X In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). Bibliografie: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Punctaj intrebare
16) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 6437 X X X X

/ acordat 4

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

104

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
18) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 2851

/ acordat 5

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

105

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
22) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 3975

/ acordat 5

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

106

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 3991 Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). X X b). c). d). Bibliografie: 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

Punctaj intrebare
26) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 5502

/ acordat 4

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

107

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 5968 Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). X X b). c). d). e). Bibliografie: 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

Punctaj intrebare
30) 5504

/ acordat 0

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

108

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

SINCA ALIN
1) 2213 X X

Teorie: 150

Practica: 158.00

Total: 308.00

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 5

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

109

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 4327

10

/ acordat 10

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 5721

/ acordat 4

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

110

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 4982

/ acordat 5

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

111

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 5968 Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

Punctaj intrebare
12) 6132

/ acordat 5

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 2223

/ acordat 6

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 5529 X X

/ acordat 4

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 112

/ acordat 4
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
16) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

113

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
18) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
19) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 5

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 4966

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

114

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 6437 X X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 6395 X X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 6396

10

/ acordat 10

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

115

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
24) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
25) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
26) 3977 X X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 5502

/ acordat 6

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

116

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
28) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
29) 3991

/ acordat 6

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

117

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

TURCU NICOLAE
1) 3991

Teorie: 102

Practica: 55.50

Total: 157.50

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3536 X X

/ acordat 4

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 5968

/ acordat 6

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

118

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
5) 2851

/ acordat 4

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 6396

/ acordat 5

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

119

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
7) 3526 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). X X b). c). Bibliografie: cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

Punctaj intrebare
8) 6132

/ acordat 4

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 4327

/ acordat 6

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

120

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
10) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 6437 X X X

/ acordat 0

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 2223

/ acordat 0

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

121

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
13) 3977 X X X Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). Bibliografie: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Punctaj intrebare
14) 4958

/ acordat 0

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 5967

/ acordat 6

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

b). c).

X Bibliografie:

d).

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

122

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
17) 2894 Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). X X b). c). X X d). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 5502

/ acordat 4

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 5716 X

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

X Bibliografie:

c).

Punctaj intrebare
20) 6395 X X X

/ acordat 0

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

e).

Punctaj intrebare

10

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

123

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 2213 X X

/ acordat 4

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 4982

/ acordat 4

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

124

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 3975 Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). X X c). d). Bibliografie: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

Punctaj intrebare
26) 4960

/ acordat 5

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: X a). b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 4966

10

/ acordat 0

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). X b). c). d). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

125

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
28) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
29) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

126

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

RUSU DORIN
1) 6437 X X X X a). b).

Teorie: 135

Practica: 137.50

Total: 272.50

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4958

/ acordat 5

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

127

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 3991 Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). X X b). c). d). Bibliografie: 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

Punctaj intrebare
5) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 5529 X X

/ acordat 4

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 3975

/ acordat 4

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

128

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 4982 In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
9) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

129

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 5716 Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). X X c). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

Bibliografie:

Punctaj intrebare
12) 4960

/ acordat 4

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 3526

10

/ acordat 0

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 2894

/ acordat 4

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

130

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
15) 3954 Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). X X X X b). c). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 5504

/ acordat 4

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

131

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
19) 6779 Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). X X b). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 6132

/ acordat 0

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
21) 5967

/ acordat 6

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

132

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
22) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 2851

/ acordat 4

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c).

/ acordat 5

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

133

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
26) 2213 X X

/ acordat 6

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 3977 X X X X

/ acordat 5

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 5502

/ acordat 6

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

134

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 4966 Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). X X c). d). Bibliografie: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Punctaj intrebare
30) 6395 X X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

10

/ acordat 10

Rezultate finale concurs

Paq:

135

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

POP DAN MIHAI


1) 6161 a). b). X X c).

Teorie: 133

Practica: 93.00

Total: 226.00

Sistemul electroenergetic este definit ca: totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3536 X X

/ acordat 4

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

X X

X X

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 3975

/ acordat 6

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

136

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 6132 Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). X X c). d). e). Bibliografie: 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

Punctaj intrebare
5) 4982

/ acordat 6

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 4966 X

/ acordat 4

Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 5721

/ acordat 0

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

137

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 2851 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). X X b). c). d). Bibliografie: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

Punctaj intrebare
9) 2894

/ acordat 5

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 5968

/ acordat 4

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

138

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
11) 5502 Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). X X b). c). d). Bibliografie: 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

Punctaj intrebare
12) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
13) 6779

/ acordat 5

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

139

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
14) 4350 X X La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
16) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

140

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
17) 3526 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). X X b). c). Bibliografie: cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

Punctaj intrebare
18) 5716

/ acordat 4

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 3977 X X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
20) 3991

/ acordat 6

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

141

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
21) 3954 Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). X X X X b). c). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 6437 X X X X

/ acordat 5

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 6395 X X X X

/ acordat 4

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6396

10

/ acordat 10

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 142

/ acordat 4
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
25) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
26) 5529 X X

/ acordat 5

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
27) 2213 X X

/ acordat 4

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

143

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
29) 4960 Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). X X X X X X b). c). d). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

10

/ acordat 10

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

144

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

LAVRIC VASILE
1) 5968

Teorie: 121

Practica: 50.00

Total: 171.00

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 3526

/ acordat 5

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 3977 X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
4) 5504

/ acordat 0

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

145

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
5) 2894 Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). X X b). c). X X d). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 3975

/ acordat 0

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
8) 2851

/ acordat 5

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 146

/ acordat 5
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
9) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). b). X X c). totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b).

/ acordat 4

ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

c). X X d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 4350 X X

/ acordat 4

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

147

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 4966 Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). X X c). d). Bibliografie: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Punctaj intrebare
13) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 5967

/ acordat 4

Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

X X

X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

148

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
16) 6395 X X X Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). X X e). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
17) 5529 X X

10

/ acordat 0

Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 4982

/ acordat 4

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 3954

/ acordat 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

149

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
20) 2213 X X In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). Bibliografie: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Punctaj intrebare
21) 4960

/ acordat 5

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 4958

10

/ acordat 10

Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
23) 5721

/ acordat 5

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

150

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
24) 3991 Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). X X b). c). d). Bibliografie: 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

Punctaj intrebare
25) 6132

/ acordat 4

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
26) 6396

/ acordat 6

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: X a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

X Bibliografie:

c).

Punctaj intrebare
27) 4327

/ acordat 0

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

151

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
28) 3536 X X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
29) 6437 X X X X

/ acordat 6

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

X X

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
30) 5502

/ acordat 0

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

152

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT

POPA LUCIAN FLORIN


1) 4982

Teorie: 109

Practica: 61.00

Total: 170.00

In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective: a). se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie verificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; se vor lega la pamant si in scurtcircuit, dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie omologat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului; IPSM-IEE/2007, art. 65(7)

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
2) 2851

/ acordat 4

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal (telecomandate) ,de catre personalul de comanda operativa ce efectueaza telecomanda instalatiei pe baza: a). procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer; instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; RGM NTE 009/10/00,art.66.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
3) 4327

/ acordat 5

Toti stalpii LEA MT din zonele cu circulatie frecventa, precum si stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa, vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea distributiei potentialelor? a). b). c). da, daca rezistenta prizei naturale este mai mare decat a prizei artificiale; nu,regula se aplica doar pentru stalpii speciali; nu, regula se aplica doar pentru zonele cu circulatie frecventa; da; NTE 003/004/00, art.125.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

153

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
4) 4966 X Protectia diferentiala la curent rezidual este destinata pentru declansarea rapida, de regula intr-un timp mai mic de 0,2s, a unui circuit electric la aparitia: a). b). X X c). d). Bibliografie: unei supratensiuni de frecventa industriala, datorata intreruperii nulului; unui scurtcircuit, ca urmare a deteriorarii izolatiei intre faze; unui curent de defect fata de masa sau fata de pamant; unei suprasarcini bruste determinate de consumator; 1. RE-I226/2002, art 3.1.

Punctaj intrebare
5) 4350 X X

/ acordat 0

La actionarea manuala(de la aparat)a separatoarelor,atunci cand aparatul permite aceasta,se recomanda urmatorul mod de actionare: a). la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incit in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze lent,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se inchida la loc cat mai rapid posibil; la deschidere-separatorul se va actiona in asa fel incat in prima faza a operatiei contactele acestuia sa se indeparteze rapid,iar in cazul in care se observa un inceput de arc,acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai rapid posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie continuata actiunea de inchidere,in nici un caz nu se va incerca deschiderea sa; la inchidere-separatorul se va actiona in asa fel incat contactele acestuia sa se apropie cat mai lent posibil,iar daca se observa arc electric,trebuie ca acestea sa se deschida cat mai rapid posibil; RGM-NTE 009/10/00,art29(5).

b).

c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
6) 3954

/ acordat 5

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: a). 110 kV; medie tensiune; joasa tensiune; PE 120/1994 ,art.4.1.4.

X X

X X

b). c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
7) 6395 X X X

/ acordat 5

Prin puncte slabe cu izolatie redusa, in raport cu izolatia restului liniei, ale unei linii electrice aeriene, se intelege: a). b). c). d). stalpii de rotire a fazelor, la care se reduce distanta normala intre conductoare; portiunile de linii pe stalpi din beton intercalate in linii pe stalpi din lemn; portiunile de linie cu panouri lungi si denivelari mari; portiunile de linie cu sectiunea conductorului inferioara sectiunii preponderente din axul liniei; intreruptoarele de sectionare, in special cele care in schema normala functioneaza in pozitie deschis; NTE 001/03/00, art. 6.2.1.

X Bibliografie:

e).

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 154

10

/ acordat 0
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
8) 3526 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie,exercita dreptul de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale afectate de capacitatile energetice astfel : a). X X b). c). Bibliografie: cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ; cu juste despagubiri, stabilite prin hotarare judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Legea 13/2007, Art. 16(4)

Punctaj intrebare
9) 2213 X X

/ acordat 4

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: a). b). c). d). 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm; 80 kV/cm; PE 116 / 94, cap. 21.3 a)

Bibliografie:

Punctaj intrebare
10) 6161 Sistemul electroenergetic este definit ca: a). X X b). c).

/ acordat 5

totalitatea liniilor si statiilor electrice interconectate,indiferent de nivelul de tensiune; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa si distributia energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa,distributia,furnizare si utilizarea energiei electrice; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul,conducera operativa, distributia si utilizarea energiei electrice; Legea 13/2007,art.3,60.

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
11) 5721

/ acordat 0

Conductorul neutru(N) din circuitul de alimentare al corpurilor de iluminat se leaga: a). b). in dulia lampii,la borna din interior; la borna marcata pentru acesta; la borna conectata la partea filetata a duliei; I7-2011,art.5.4.19.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

155

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
12) 3536 X In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : a). b). X X X X c). d). e). Bibliografie: numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc., ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45.

Punctaj intrebare
13) 2894

/ acordat 0

Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: a). seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat; seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; IPSM IEE 2007, art.177(1)

b). c).

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
14) 5502

/ acordat 4

Sectiunile cablurilor de circuite secundare,cu conductoare din cupru,utilizate la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: a). 1,0 mmp; 1,5 mmp; 2,5 mmp; 0,5 mmp; NTE 007/08/00, art.32,b.

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
15) 3977 X X X X

/ acordat 4

Se admite intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare? a). b). c). nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie; de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; PE 102/86, art. 4.5.3.

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 6

Rezultate finale concurs

Paq:

156

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
16) 5529 X X Carcasa condensatoarelor si stelajele de sustinere ale acestora: a). b). c). Bibliografie: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant; nu trebuie sa fie legate la pamant,conditionat; trebuie legate la pamant ,cu exceptia celor de joasa tensiune; PE 102/86, art.4.7.6.

Punctaj intrebare
17) 6779

/ acordat 4

Nu sunt considerate lucrari sub tensiune in sensul Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice, urmatoarele lucrari: a). lucrari la instalatiile scoase de sub tensiune,dar aflate sub influenta unor tensiuni induse; manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executata in conditiile prevazute in instructiunile fabricantului sau in instructiunile de exploatare; folosirea prajinilor de manevra si a dispozitivelor de verificare a prezentei sau absentei tensiunii,in conditiile prevazute in instructiunile specifice de securitatea muncii; NTE 010/11/00,art.9

b).

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
18) 5968

/ acordat 0

Care este grosimea minima a zidurilor unei constructii, ce permite montarea unei retele de joasa tensiune, realizata cu fascicule de conductoare izolate torsadate ? a). b). 35 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm; 10 cm; 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.5.1., al 2

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
19) 4960

/ acordat 5

Indicatorii de stare a izolatiei la un transformator de putere, se masoara in exploatare la una din urmatoarele temperaturi ale izolatiei ( ecart maxim admis +/- 5 grade C), considerate de referinta: a). 30 grade C, cand transformatorul se afla in functionare normala si temperatura ambianta maxima; temperatura de fabrica, obligatoriu atunci cand transformatorul(nou sau dupa reparatie capitala) se pune in functiune; 20 grade C, cand transformatorul se afla in stare practic rece; 50 grade C, cand transformatorul se afla in sarcina aproape de nominal si temperatura ambianta maxima; 3.1.RE-I53-91, pag.17, art.2.3.1.

X X X

X X X

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
Rezultate finale concurs Paq: 157

10

/ acordat 10
7/11/12 10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
20) 4958 Duratele admise de supraincarcare a cablurilor de medie tensiune sunt determinate, pornind de la ipoteza ca la sfarsitul perioadei de supraincarcare, temperatura conductorului atinge valoarea admisa pentru regimul de urgenta. Aceasta temperatura este mai mare decat temperatura admisa in regim permanent cu: a). b). c). X X d). e). Bibliografie: 5 grade C; 10 grade C; 15 grade C; 20 grade C; 25 grade C; 3.1.RE-I69-83, pag.3

Punctaj intrebare
21) 5504

/ acordat 5

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare, se prevede la terminale o rezerva de cablu avand lungimea: a). b). necesara refacerii de doua ori a terminalului respectiv; necesara refacerii de trei ori a terminalului respectiv; necesara refacerii o singura data a terminalului respectiv; NTE 007/08/00, art.46, b.

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
22) 3975

/ acordat 6

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice de exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: a). b). 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,5 m; PE 101/85, art.4.3.2.

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 5

Rezultate finale concurs

Paq:

158

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
23) 6437 X X X X Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a). b). sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de conducatorul institutiei; sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul institutiei; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor, cu aprobarea conducatorului locului de munca; Legea nr. 307/2006, art. 22

c).

d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
24) 6132

/ acordat 0

Care este distanta minima pe verticala de la conductoare,in punctul de sageata maxima si suprafata solului,in cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare neizolate,in zonele cu circulatie frecventa ? a). b). 7 m; 6,5 m; 6 m; 5,5 m; 5 m; PE 106-2003,art.71.

c). d). e).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
25) 3991

/ acordat 6

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste otel , avand sectiunea transversala minima de : a). 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp; 25 mmp; STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c)

b). c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 4

Rezultate finale concurs

Paq:

159

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
26) 5967 Ce ancore se recomanda a se utiliza pentru retelele de joasa tensiune ( numai daca nu se specifica valoarea lor in proiect)? a). X X X X b). c). d). Bibliografie: de 5 tf; de 4 tf; de 2,5 tf; de 7 tf; 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 3

Punctaj intrebare
27) 5716

/ acordat 5

Cunoscand rezistenta receptorului(R)in curent continuu si tensiunea sa de utilizare(U),alegeti formula de calcul a puterii active consumate: a). b). U* U* R U/R/2 U* U/R Bazele Electrotehnicii I+II

c).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
28) 2223

/ acordat 4

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: X X a). b). c). personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trebuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune; personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune; IPSM IEE 2007, art .268

X X

d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare
29) 6396

/ acordat 4

Protectia instalatiilor electrice exterioare avand tensiuni nominale mai mici sau egale cu 20kV, impotriva loviturilor directe de trasnet( statii de conexiune, cabine de sectionare, posturi de transformare) se realizeaza: X a). b). cu paratrasnete verticale,in corelatie cu suprafata expusa; cu paratrasnete verticale, doar in zonele cu indice keraunic ridicat; nu se protejeaza special impotriva loviturilor de trasnet; NTE 001/03/00, art.7.1.1.

X Bibliografie:

c).

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

160

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Exploatare retele MT si JT
30) 2848 Ce se intelege prin pregatirea manevrei? a). b). ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia; ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim,analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; RGM-NTE 009/10/00,art.59(1)

X X X

c). d).

Bibliografie:

Punctaj intrebare

/ acordat 0

Rezultate finale concurs

Paq:

161

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Rezultate finale concurs

Paq:

162

7/11/12

10:12:50PM

Raspuns corect

Raspuns concurent

Subcomisia de examinare Ion PREDA Ion DOBRESCU Ionel BOJA Virgiliu ROSCA

Rezultate finale concurs

Paq:

163

7/11/12

10:12:50PM