Sunteți pe pagina 1din 102
Stratigrafia paleolit cului superior Heritele Faciesuri ale u:ilajului uman ajung la od ee a Nese caractere elirmate, pe care putem teméinici o clasificare, aceasta din uni apirind doar cs un Procedeu care uyureazi expunerea faptelor. Tor esi, chiar dack intrusiuni violate, datorite unor invazii sau adoptarii unor mods striine, pot ade= Sea meditica partial sau otal aspectul ‘geucral al lune! arte seu al unui utikj, in majoritatea caza- rilor acestea suferd o evelugie inte-na in cursul iteia micile modificdri de detaliu acumulate seu fete si transforme profund morfolagia prodase lor activitati omanesti. Acese fenomer este in, spe- sensibil in evolutia usilajulai din palealinieal supsios, In Europa occidentala, unde Lassle d feritelor culturi au ajuns si se inmulteascy fn urma cbservatiilor stratigrafice minapione Intrz 40.000 si 35.600 jien. se face trecerea de la mousterian la paleoliticul superior, reprezen- ati in Europa occidentala, si in special tn Frarya, la vest de Rhon, prin cee ce Peyrony a numie perigordian. Perigordianul sau inferior, nn. mit de asemenea, chat:Iper-oniaa, dupa grota. de la Chatelperson (in grota de la Ferrassic, chatel- Perronianul, este reprezentat prin nivelul I gt Il al perigordicnului), este amestecat 'n proportie de 860/4 (grovele de’ la Arcy-sur-Cure) cu trisaturi moasteriene. Acesiea, rizuitoare groase, virfuri, denticulate, agchii_ levalluiene stint contaemey Postmousterianului (nivelele XV—XI din. grotsle de Ia Atcy-sur-Cure), Este do asemenes de tom cat ca utilaiul complex de lame, caracterh intro mare masuci pentru paleolitical super $i care exte © formé evoluati 4 utllajului de asd se manifesta in prelucrarea cutitelor cu spate in din mousterianul de waditie acheuleana. Pecigor vechi, caracterizat prin -utitele sale (de tip Chatelperron), de diltigele sale, de lamele