Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea,,Stiinte Economice Catedra,,Marketing si REI

Referat
pe tema: Procesul de planificare a achizitiilor publice

Realizat de: Belinscaia Alisa Studenta anul III,grupa mk1001 Verificat de : Efros Elena Doctoc in stiinte,lector superior universitar

Chisinau 2012

Cuprins

1 Introducere................................................................................1 2 Definitii.....................................................................................4 3 Etapele procesului de achizitie publica.................................4-5 4 Planificarea achizitiilor publice.............................................5-6 5 Categorii de achizitii.................................................................7 6 Planul achizitiilor publice......................................................7-8 7 Concluzii...................................................................................9 8 Bibliografii...............................................................................10

Introducere
Actualitatea.Toate tipurile de activiti ale ntreprinderii se coordoneaza prin intermediul planificrii. Planificarea este o funcie special a procesului de gestiune (sau un gen special de luare a deciziei), deoarece nu se refer doar la un singur eveniment, ci cuprinde toat activitatea ntreptrinderii i constituie un proces de determinare a aciunilor care urmeaz s fie efectuate n viitor.Prin planificare se nelege programarea, coordonarea i conducerea pe baz de plan a activitii ntreprinderii. Scopul lucrarii este de a intelege cum se realizeaza un proces de planificare a achizitiilor publice. Obiectul de studiu al referatului este planificarea achizitiilor publice Obiectivele de baza sunt: 1 a face cunostinta cu termenii cheie a temei. 2 a stabili etapele procesului de achizitii. 3 analiza planificarii achizitiilor. 4 categoriile de achizitii. In aceasta lucrare voi avea 5 subpuncte de marimi diferite care ne vor permite sa intelegem ce este un proces de planificare a achizitiilor publice si cum are loc o planificare a achizitiilor in intreprinderi.deasemenea la finalul referatului va fi concluzia care va releva parerea mea cu privire la procesul de achizitii publice. Tema referatului este analiza procesul de planificare a achizitiilor publice. Analizind referatul vom afla: Care este scopul unui proces de planificare Cum se realizeaza un proces de planificare Cine este cointeresat de procesul de planificare a achizitiilor Informatia de care avem nevoie pentru a realiza o analiza corecta

Definitii
Achizitiile publice reprezinta suma tuturor proceselor de planificare,stabilire a prioritatilor,organizare,publicitate si de proceduri,in vederea realizarii de cumparari de catre organizatiile care sunt finantate total sau partial de bugete publice. Procesul de achizitii publice reprezinta ansamblul activitatilor ce se intreprind pentru : atribuirea,incheierea,indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobindesc , definitive sau temporar,produse,lucrari sau servicii. Contractul de achizitie publica este un act juridic cu titlu oneros,incheiat in forma scrisa,intre autoritatea contractanta si contractant. Eficienta raportul dintre rezultatele obtinute si costul resurselor utilizate in vederea obtinerii lor privind auditul intern si controlul financiar cu modificarile si completarile ulterioare. Eficacitatea gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al activitatii respective privind auditul intern si controlul financiar preventiv. Autoritatea contractanta oricare autoritate publica,institutie publica de interes local sau general,persoana juridica care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial,persoana juridica de drept privat ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice-apa,energie,transporturi si telecomunicatii. Contractantul oricare persoana fizica sau juridica,de drept privat,romana sau straina si careia in calitate de:furnizor,executant sau prestator, i s-a atribuit un contract de achizitie publica.

Etapele procesului de achizitie publica


Cu cit etapele si activitatile din cadrul unui proces sunt mai bine identificate si planificate,cu atit eficienta si eficacitatea procesului,cit si maniera de desfasurare si monitorizare a acestuia sunt semnificativ imbunatatite. Calendarul intregului proces (etapele precum si activitatile in cadrul acestora)trebuie stabilit in avans.Daca activitatile nu sunt definite in mod clar in faza incipienta acest lucru se va reflecta in timpi aditionali pentru definitizarea acestora.Aceste aspecte trebuie avute permanent in vedere pentru realizarea cit mai eficienta a managementului urmatoarelor etape: 1. Planificarea achizitiilor 2. Initierea si lansarea procedurii 3. Derularea procedurii 4

4. Finalizarea procedurii 5. Administrare contract. Pe tot parcursul procesului de achizitii publice,intrebarea la care trebuie cautat raspunsul este:Care sunt deciziile care determina cele mai eficiente efecte,astfel incit sa se asigure atingerea obiectivelor,utilizind cadrul legal existent?

Planificarea achizitiilor publice


Planificarea achizitiilor nu se limiteaza doar la alegerea procedurii de achizitie publica si stabilirea calendarului activitatilor,aceste faze reprezentind de fapt doar finalul acestei etape.Planificarea in achizitii publice este cruciala pentru aplicarea cu succes a unei proceduri. Succesiunea activitatilor in cadrul etapei de planificare este: A. Identificarea nevoilor si stabilirea prioritatilor la nivel de autoritate contractata prin: a) cumulareareferatelor de necesitatetransmise de fiecare departament al autoritatii contractate,in care sunt precizate urmatoarele: ce anume avem nevoie; cind avem nevoie; pentru ce avem nevoie; efecte previzionate a se obtine sub aspect tehnico-economic,raportate la costul de viata al produsului/serviciului/lucrarii ce urmeaza a se achizitiona b) analiza fiecarei nevoi c) stabilirea prioritatilor. B. Identificarea dispozitiilor legale aplicabile specificul achizitiei determina ce dispozitii legale sunt aplicabile.Pentru unele contracte nu exista obligatia respectarii procedurilor prevazute de lege,dar este obligatorie respectarea principiilor care guverneaza procesul de achizitii publice. C. Obtinerea de informatii privind: nivelul curent al preturilor pentru produsele identificate (nivelul calitativ al acestora face parte din cercetarea de piata) prin consultarea bazei de date la nivelul autoritatii contractate si/sau prin realizarea de cercetari de piata.

capacitatea

companiilor

locale

ce

activeaza

pe

piata

produsului/lucrarilor/serviciilor din categoria celor ce prezinta interes pentru autoritatea contractata. interesul companiilor nationale sau straine de a participa la procedura,pentru o corecta opinie asupra potentialului pietei.Aceste informatii sunt utile si pentru a decide daca se aplica procedura de atribuire a contractului prin licitatie deschisa sau licitatie restrinsa.In cazul in care se estimeaza o participare numeroasa (peste 10 participanti)se recomanda alegerea procedurii de atribuire a contractului prin licitatie restrinsa. Crearea si actualizarea sistematica a unei baze de date sunt activitati utile pentru observarea si monitorizarea trendului evolutiei pietei(principalii actori de pe piata,posibilii furnizori,nivelul calitativ,si preturi practicate ect.)Baza de date astfel constituita este un simplu instrument de observare a evolutiei pietei si nu un instrument de restringere a competitiei. D. Identificarea si evaluarea potentialelor riscuri ce pot aparea pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica.Riscurile generate de constringeri de timp si/sau natura tehnica pot afecta procedura.Aceste riscuri trebuie avute in vedere pe parcursul etapei de planificare. E. Alegerea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica Succesiunea activitatilor ce preced alegerea procedurii de atribuire este: 1) estimarea valorii contractului pentru nevoile identificate si considerate prioritati 2) compararea acestei valori cu pragurile valorice prevazute in lege pentru natura contractului respectiv. F.Intocmirea programului anual de achizitii publice Programul anual de achizitii publice : cuprinde toate contractele pe care autoritatea contractata intentioneaza sa le atribuie pe parcursul anului ; se poate actualiza,functie de aparitia unor evenimente neprevazute pe durata unui an ; se afla in strinsa corelatie cu Programul de investitii. G. Obtinerea aprobarilor pentru declansarea procedurii.Aceasta faza se deruleaza avind in vedere prevederile legii finantelor publice si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.De asemenea in cazul in care este vorba de actualizarea planului de achizitii,se verifica daca achizitia respectiva nu este deja inclusa in planul anual al achizitiilor publice. 6

H. Stabilirea calendarului procedurii functiei de succesiunea activitatilor in cadrul procedurii utilizate pentru atribuirea contractelor.

Categorii de achizitii
Planul de achiziii cuprinde urmtoarele categorii de achiziii: a) achiziii de bunuri i servicii destinate dezvoltrii, reconstruciei, renovrii, modernizrii, creterii capacitii productive a ntreprinderii; b) achiziii de bunuri i servicii destinate asigurrii activitii normale i continue a ntreprinderii reieind din planurile de reparaie, ntreinere i exploatare a mijloacelor fixe; c) achiziii de bunuri i servicii destinate asigurrii necesitilor generale i administrative ale ntreprinderii.

Planul achizitiilor publice


- cuprinde toate contractele pe care achizitorul intenioneaz s le ncheie pe parcursul anului; - se poate actualiza n funcie de apariia unor evenimente neprevzute pe durata unui an. La elaborarea Planului achiziiilor este important de specificat urmtoarele: a) definirea tehnic achiziiilor solicitate i destinaia acestora; b) cantitatea, n dependen de spaiul de depozitare, termenii de livrare; c) termenul de livrare, n funcie de data apariiei necesitii, inndu-se cont de termenul de fabricare sau furnizare, tipul achiziiei, etc. d) valoarea estimat; e) modalitatea de transportare, factor ce influeneaz fiabilitatea furnizrii i costul achiziiei; f) sigurana i mediul nconjurtor, n condiiile cnd caracteristicile bunurilor achiziionate, trebuie s corespund acestor criterii. Beneficiarul elaboreaz i aprob un plan general de achiziii sau elaboreaz planuri de achiziii separate pe fiecare tip de achiziie n parte (bunuri, servicii). Pentru pregtirea i atragerea n procesul de achiziii a tuturor potenialilor furnizori beneficiarul plaseaz pe pagina internet planul anual de achiziii aprobat. Planul de achiziii se elaboreaz pn la nceputul anului de gestiune i va include activitile din cadrul etapei de planificare organizate ntr-o anumit succesiune i anume: a) identificarea necesitilor pentru anul de gestiune, i stabilirea prioritilor la nivelul beneficiarului; b) identificarea surselor necesare pentru acoperirea necesitilor (bugetul achiziiilor);

c) studierea cataloagelor de bunuri, servicii, furnizori i obinerea de informaii referitoare la achiziii; d) ntocmirea planului anual de achiziii; e) stabilirea calendarului de achiziii; f) selectarea procedurii de achiziie. Identificarea necesitilor i stabilirea prioritilor la nivelul beneficiarului se efectueaz prin: a) acumularea informaiei referitor la tipul i cantitatea bunurilor, serviciilor necesare pentru desfurarea activitii continue a ntreprinderii n anul respectiv; b) analiza stocurilor existente; c) determinarea necesarului de achiziii pentru anul respectiv i perioadele n care va aprea necesitatea achiziionrii bunurilor i serviciilor; e) analiza tehnic i economic a fiecrei categorii de produse/servicii necesare de achiziionat; f) identificarea i evaluarea potenialilor riscuri ce pot aprea pe parcursul derulrii procedurii de achiziie i, n primul rnd, riscurile generate de constrngeri de timp i /sau natur tehnic ce pot afecta procedura; g) stabilirea prioritilor.

Concluzii
Analizind tema planificarea achizitiilor publice am inteles ca procesul de planificare a achizitiilor este foarte important pentru orice intreprindere,deoarece anume cu ajutorul acestei planificari se poate stabili cit de eficient sau ineficient actioneaza o intreprindere.Planificarea corecta a achizitiilor va arata la ce nivel de dezvoltare se afla intreprinderea,care este bugetul necesar pentru o activitate optima,cine trebuie implicat pentru a ridica eficienta ect. O baza de date creata de catre toate persoanele fizice sau juridice in care s-ar inregistra datele cu privire la tipurile de achizitii,termenul de livrare,bugetul estimat,numarul de furnizori,tipurile de servicii ect. Ar simplifica procesul de achizitie,si ar economisi timpul atit al intreprinderilor cit si a furnizorilor. In procesul de planificare al achizitiilor este necesar de a implica specialisti in domeniul achizitiilor si aprovizionarilor pentru a ocoli anumite greseli. Cresterea achizitiilor ca importanta va permite excluderea pe viitor a problemelor si neintelegerilor care au loc intre furnizori si intreprindere,intre intreprindere si departamentele sale.Aceasta tema are o mare importanta pentru dezvoltarea productiei si serviciilor in interiorul dar si in exteriorul tarii,astfel o planificare corecta va permite obtinerea rezultatelor pozitive atit din partea intreprinderii cit si din partea furnizorilor de produse si servicii.