Sunteți pe pagina 1din 35

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR l TURISMULUI

CITIT

ORDINUL Nr. 1944 din 14.11.2005

pentru aprobarea reglementrii tehnice Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine i criterii de performan", indicativ ST 009-05 n conformitate cu art 38 alin. (2) din Legea nr 10/1995, privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor. Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, Ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul

ORDIN: Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine i criterii de performan", indicativ ST 009-05, elaborat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor - INCERC Bucureti, prevzut n anexa1 care face parte integrant din prezentul ordin.

' Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei Partea I bis i n Buletinul Construciilor editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor - INCERC Bucureti

89

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR l TURISMULUI

Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 3. - La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 180/2005 pentru aprobarea reglementrii tehnice Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine i criterii de performan", indicativ ST 009-04 (revizuire specificaie tehnic ST 009-96), publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea I nr. 426 din 19 mai 2005, precum i orice alte dispoziii contrare se abrog. M IN IS T R U , GH E O R G H E D O B R E

SPECIFICAIE TEHNIC PRIVIND PRODUSE DIN OEL UTILIZATE CA ARMTURI: CERINE l CRITERII DE PERFORMAN INDICATIV ST 009-05 Elaborat de INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CONSTRUCII l ECONOMIA CONSTRUCIILOR - INCERC Bucureti

Director general:

prof dr.ing. Dan LUNGU

DEPARTAMENT PROTECIE ANTISEISMIC l SIGURAN STRUCTURAL Director departament ef de proiect: ef de protect: conf. dr. ing. Dan GEORGESCU conf. dr. ing. Dan GEORGESCU ing. Anna-Maria SCHIAU

C o la b o ra to ri: U N I V E R S I T A T ET E H N I C D E C O N S T R U I I B U C U R T I - U T C B A C E p r o f d r . in g . lo r g u N I C U L A p r o f . d r in g T u d o r M U I U in g . p r E le n a G E O R G E S C U

Avizat de: DIRECIA DE REGLEMENTARE N CONSTRUCII - MTCT Director


90

ing Cristian Paul STAMATIADE ing. Minai CRAINIC

Responsabil tem:

91

V.4. Caracteristici tehnologice..................................................... 107 V.5. Caracteristici privind durabilitatea ............................................ 108 V.6. Asigurarea corespunztoare a marcrii, livrrii. I. Prevederi generale ............................................................................. 95 1.1. Obiect ...................................................................................... 95 1.2. Domeniul de aplicare .............................................................. 96 1.3. Armonizarea cu reglementrile Un i u n i i Europene .......... 97 II. Categorii de cerine pentru produsele din oel pentru armturi...........................................................................97 III. Domenii de utilizare a produselor din oel pentru
arm turi ............................................................................................. 9 9

transportul i a depozitrii produselor.............................. 108 V.7. Criteriile de performan asociate cerinelor privind caracteristicile mecanice ................................................... 108 V.8. Criterii de performan asociate cerinelor privind caracteristicile geometrice................................................. III V.9. Criterii de performan asociate cerinelor privind caracteristicile tehnologice................................................ 1 13 V. 10. Criterii de performan asociate cerinelor privind durabilitatea.................................................................................. 114 V. 11. Criterii de performan pentru asigurarea corespunztoare a marcrii, livrrii, transportului i a depozitrii produselor..................................................... 1 15 VI. Cerine privind verificarea produselor pentru produsele din oel utilizate ca armtur pentru beton armat i ca armtur nepretensionat pentru beton precomprimat .................................................................................. 117 VII. Cerine i criterii de performan privind produsele din oel utilizate ca armturi pretensionate n structurile din beton pentru construcii sau alte lucrri de precomprimare ........................................................ 120 V I I . 1. Caracteristici mecanice................................................... 120 VII.2. Aderena ........................................................................... !2() V I I . 3. Caracteristici geometrice ...................................................... 120
93

IV. Calitatea produselor .................................................................... 100 IV. 1. Prevederi generale ............................................................ 100 IV.2.Atestarea conformitii ...................................................... 101 IV.3. Obligaiile prelucrtorului ............................................... 104 IV.4. Obligaiile executantului sau prelucrtorului ................ 104 IV.5. Banca de date ......................................................................... 106 V. Cerine i criterii de performan privind produsele

din oet utilizate ca armtur pentru beton armat i ca armtur nepretensionat pentru beton
precomprimat ................................................................................. 107 V . l . Caracteristici mecanice ..................................................... 107 V.2. Aderena .............................................................................. 107 V.3. Caracteristici geometrice .................................................... 107
92

VII:4. Caracteristici tehnologice

................................................... 121 .....................................

94

VII.5. Caracteristici privind durabilitatea 121 VII.6. Asigurarea corespunz

toare a marc rii, ambal rii. rii produselor ............. 12 1

livr rii, transportului i depozit VII.7. Criterii de performan

asociate cerin elor privind ................................................ 12!

caracteristicile mecanice VII,8. Criterii de performan

asociate cerin elor privind ..............................................

caracteristicile geometrice 123 VII.9. Criterii de performan

privind caracteristicile

- tehnologice .......................................................................................... 124 Vil.10.Criterii de performan asociate caracteristicilor privind durabilitatea ......................................................... 125 VII. 11 .Criterii de performan pentru asigurarea corespunz toare a marc rii, ambal rii, livr rii, transportului i a depozit rii produselor ........................ 126 el utilizate

VIII. Cerin e privind verificarea produselor din o ca arm turi pretensionate pentru construc

n structurile din beton

ii sau alte lucr ri de ...................................................................... 12 9

precomprimare

ANEXE
Anexa 1. Referin e normative ................................................... 132 Anexa 2. Defini ii, nota ii ...................................................... 134 Anexa 3. Preciz ri privind condi iile pentru deformarea postelastic a produselor .......................................... 139 Anexa 4. Metode specifice pentru controlul i atestarea

conformit ii produselor din o el.............................. 143

SPECIFICA IE TEHNIC PRIVIND PRODUSE DiN OEL UTILIZATE CA ARM TURI: CERIN E I CRITERII DE PERFORMAN

I. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiect,


1.1.1. Prezenta specifica ie tehnic stabile te cerin e i criterii de performan pentru produsele din o el, denumite n continuare produse, utilizate ca arm turi n elemente i structuri din beton armat i beton prccompriniat. Se men ioneaz c n limbajul tehnic aceste produse apar i sub denumirea de o el beton. Plasele sudate sunt considerate arm turi realizate de prelucr tor pentru care se aplic prevederile specifice din cap. IV, V.I3 i VI. Arm tura rigid (din profile laminate) precum i produsele utilizate ca arm tur dispers nu fac obiectul acestei specifica ii tehnice. De asemenea nu sunt cuprinse prevederi privind protec ia anticoroziv , prin acoperiri, a produselor. 1.1.2. Cerin ele i criteriile de performan stabilite prin prezenta specifica ie tehnic au n vedere conceptele na ionale privind alc tuirea i calculul elementelor i structurilor din beton armat i beton precomprimat fiind comun pentru toate utiliz rile, ca arm turi, a produselor.
E l a b o ra t d e :

INSTITUTUL NA IONAL DE Aprobat de: MINISTRUL CERCETARE DEZVOLTARE TRANSPORTURILOR N CONSTRUC II l ECONOMIA CONSTRUC IILOR l CONSTRUC IILOR INCERC Bucure ti TURISMULUI cu ordinul i UNIVFRSITATEA TEHNIC DE nr. 1944 din 14.1 1.2005 CONSTRUC II BUCURH TI UTCB 95

1.2. Domeniu de aplicare


1.2.1. Prevederile cuprinse n prezenta specificaie tehnic sunt obligatorii i stabilesc datele de baz pentru: - realizarea produselor folosite ca armturi ale cror standarde de produs vor trebui s se ncadreze n aceste prevederi: - analizarea condiiilor privind utilizarea produselor importate realizate conform unor standarde naionale strine, inclusiv standarde europene care trebuie s cuprind, pentru fiecare produs, date i valori privind toate cerinele i criteriile de performan specificate: - analizarea condiiilor privind armturile, la expertizarea tehnic a construciilor.

1.3. Armonizarea cu reglementrile Uniunii Europene


Cerinele i criteriile de performan pentru aceast categorie de produse sunt slabilite n urmtorul context: a) luarea n considerare a prevederilor legislaiei europene privind produsele pentru construcii (DPC 89/106/CEE cu modificrile ulterioare i Documentele interpretative aferente) care sunt preluate prin legislaia naional (HG 622/2004 modificat i completat prin HG nr. 796/2005 i GT 051-02); b) preluarea, la nivel naional, a standardelor armonizate pe baza mandatului M/115 i a standardelor ISO i EN privind ncercrile (standarde din categoria B conform documentelor interpretative): c) luarea n considerare a aspectelor particulare pentru ara noastr n ceea ce privete standardele (din categoria A conform Documentelor interpretative) i reglementrile tehnice de alctuire, calcul i executare a lucrrilor, n special n legtur cu protecia antiseismic, aspect care implic direct aceast categorie de produse n cerina esenial privind rezistena i stabilitatea.

1.2.2. Prevederile cuprinse n prezenta specificaie tehnic fac referire la: a) productorii interni (din Romnia) ai produselor din oel utilizate ca armturi; b) unitile, denumite n continuare prelucrtori, care fasoneaz produsele din oel sub form de armturi, pe care le furnizeaz executanilor. In categoria armturilor fasonate intr i producerea plaselor sudate sau a carcaselor sudate: c) executanii, prin care se neleg cei care pun n oper armtura, inclusiv cea fasonat n atelierele proprii. Specificaia tehnic se adreseaz, pe lng entitile artate, tuturor factorilor interesai: proiectani, beneficiari, organisme de inspecie i control, organisme de certificare.

II. CATEGORII DE CERINE PENTRU PRODUSELE DIN OEL PENTRU ARMTURI


II. 1. Principalele cerine obligatorii pentru produsele din oel pentru armturi se refer la: - caracteristici mecanice: rezisten (curgere, rupere) i deformaie (alungirea la rupere). - aderen (factor de profil) II.2. Pentru principalele produse din oel pentru armturi se stabilesc urmtoarele categorii de rezisten, n funcie de valoarea caracteristic a limitei de curgere, conform tabelului 1: 97

96

Alungirile se determin pentru fiecare tip de produs conform prevederilor din capitolele V i VII. La ncercri se traseaz diagramele efort unitar-deformaie specific ( - ) sau foralungire (F - Lo). Precizri privind condiiile pentru deformarea postelastic a produselor sunt date n anexa 3. II.4. Se stabilesc dou categorii de aderen n funcie de forma suprafeei, astfel: produse netede: Iar profile. precum i cele amprentate sau profilate avnd factorul de profil fR mai mic dect valorile din tabelul 3: - produse de nalt aderen, cele profilate, avnd fR cel puin egal cu valorile din tabelul 3.

II.3. Se stabilesc urmtoarele categorii de ductilitate n funcie de alungirea la for maxim, Agt k. precum i de rapoartele Auk Agt,k alungirea la rupere/ alungirea la for maxim), respectiv Rm/ Rp0 2k (rezistena la rupere/ limita de curgere), conform tabelului 2. II.5. Cerinele i criteriile de performan asociate lor sunt detaliate separat pentru produsele pentru beton armat i pentru cele pentru beton precompriniat n capitolele V i VII ale acestei specificaii tehnice.

III. DOMENII DE UTILIZARE A PRODUSELOR DIN OEL PENTRU ARMTURI


III.l. Condiiile pentru utilizarea acestor produse n elemente i structuri calculate la solicitri seismice se stabilesc prin reglementrile tehnice specifice pe tipuri de construcii, n funcie de categoriile de rezisten, de ductilitate i de aderen. 99

(b) ncercrile prevzute n tabel corespund sarcinilor productorului conform punctului IV 2.1 a(ii). ncercrile prevzute la IV 2.1 b (iii) se vor efectua conform programului stabilit de organismul de certificare n cadrul aciunii de supraveghere. (c) la cerere, i comportarea la ndoire-dezdoire. (d) relaxarea se determin numai pentru produsele pentru beton preeomprimat.

IV.2.2. Detalierea notificate, pentru controlul oel este prezentat n anexa 4.

activit ilor i

produc torului atestarea

i conformit ii produselor

organismelor din

103

IV.3. Obliga iile prelucr torului


Prelucrtorul trebuie s efectueze: ncercrile mecanice pe produs, pentru produsele livrate n colaci, dup ndreptare, pentru caracteristicile i cu frecvena stabilit n tabelul 4 (col 9) i 10): ncercrile privind rezistena sudurilor, dac produsele livrate implic sudarea. Rezultatele ncercrilor efectuate pe produsele ndreptate trebuie s fie transmise la productor, n vederea considerrii acestor rezultate n procesul de evaluare a productorului de ctre organismul de certificare. n contractul de livrare pentru loturile de produse mai mari de' 10 tone, trebuie precizat obligaia prelucrtorului de a comunica rezultate ncercrilor pe produsele ndreptate.

IV.4.2. Executantul trebuie s efectueze ncercri pe produsele din oel achiziionate conform prevederilor din tabelul 5. Tabelul 5

IV.4. Obligaiile executantului sau prelucrtorului


IV.4.1. Executantul sau prelucrtorul poate fi, n ceea ce privete aprovizionarea produselor din oel pentru armturi, n una din urmtoarele situaii: a) achiziioneaz produsele din oel direct de la productor (avnd marcajul organismului de certificare sau CE), caz n care are la baz declaraia de conformitate a acestuia: b) achiziioneaz armtur de la un prelucrtor sau un intermediar care au modificat starea sau dimensiunile produselor, indiferent n ce fel, caz n care armturile trebuie s fie nsoite de declaraia de conformitate a prelucrtorului/intermediarului n raport cu noile condiii particulare; c) achiziioneaz produsele din oel de pe piaa produselor, caz n care acestea trebuie s fie nsoite de documente ale productorului privind calitatea, fr nici o modificare. 104

V. CERINE I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND PRODUSELE DIN OEL UTILIZATE CA ARMTUR PENTRU BETON ARMAT I CA ARMTUR NEPRETENSIONAT PENTRU BETON PRECOMPRIMAT
Cerinele sunt explicitate. n continuare, pe categorii de caracteristici semnificative pentru armturi.

V.l. Caracteristici mecanice


a) ncadrarea n categoria de rezisten stabilit; b) ncadrarea raportului ntre valorile efective ale rezistenei la rupere i limitei de curgere (Rmef/Rp02ef) n anumite limite, stabilite : c) ncadrarea n categoria de ductilitate stabilit; d) asigurarea comportrii bune la ndoire; e) asigurarea comportrii bune la oboseal; f) asigurarea modulului de elasticitate la valoarea stabilit.

IV.4.3. n cazul n care executantul se aprovizioneaz cu produse din oel ale cror caracteristici nu corespund prevederilor prezentei specificaii tehnice, executantul va obine acordul proiectantului privind utilizarea lui. IV.4.4. Pentru construcii proieciile antiseismic este interzis utilizarea produselor din oel care nu au documente privind atestarea conformitii.

V.2. Aderena
ncadrarea suprafeei n categoria de aderen definit n funcie de factorul de profil (fR).

IV.5. Banca de date


IV.5.1. Avnd n vedere durata mare de via a construciilor la care produsele din oel utilizate ca armturi sunt folosite. n vederea cunoaterii situaiei valorilor reale ale caracteristicilor importante (Rp02, Rm / R 02 i alungirea), este necesar ca productorii s creeze i s menin pe o perioad de timp ct mai ndelungat (minimum 50 de ani) o banc de date cu rezultatele prelucrrilor statistice privind evaluarea pe termen lung a acestor caracteristici.
P

V.3. Caracteristici geometrice


respectarea condiiilor de form; b) ncadrarea dimensiunilor privind seciunea, profilele i lungimea n limitele prevzute.
a)

V.4. Caracteristici tehnologice


a) asigurarea sudabilitii b) meninerea caracteristicilor mecanice i a formei n urma operaiilor de dezdoire/ndreptare. c).asigurarea posibilitilor de prelucrare mecanic (filetare, deformare la rece).
107

106

V.5. Caracteristici privind durabilitatea


a) compoziia chimic: b) asigurarea corespunztoare a strii suprafeei; c) asigurarea omogenitii calitii produselor.

V.6. Asigurarea corespunztoare a marcrii, livrrii, transportului i a depozitrii produselor V.7. Criteriile de performan asociate cerinelor privind caracteristicile mecanice
V.7.1. Criteriile de performan privind rezistena i ductilitatea sunt artate n tabelul 6. Tabelul 6.

* n cazul n care toate rezultatele individuale sunt mai mari dect valoarea caracteristic (notat generic cu Cv) nu trebuie verificat i condiia pentru valoarea medie.

V.7.2. Comportarea la ndoire se exprim prin numrul de ndoiri la anumite unghiuri, suportate fr fisuri sau crpturi vizibile cu ochiul liber. Criteriile de performant sunt date n tabelul 7.

109

V.7.4. Valoarea caracteristic a modulului de elasticitate^',,.*):

Valoarea caracteristic a modului de elasticitate (Eak):

V.7.5. Criteriile de performan privind aderena sunt cuprinse implicit n cele privind caracteristicile geometrice ale produselor.

V.8. Criterii de performan asociate cerinelor privind caracteristicile geometrice


V.8.1. Condiii privind forma produselor a) Produsele laminate la cald sau trefilate pot fi netede sau cu pro fi le. b) Profilele trebuie s respecte urmtoarele condiii: - nervurile vor fi dispuse radial simetric; - profilele transversale vor fi, de regul, sub form de semilun, orientate simetric sau antisimetric, nclinate cu 35...75 fa de axul longitudinal. Toate suprafeele vor fi racordate lin ntre ele. c) Este obligatorie diferenierea pro filelor la categorii diferite de armtur i aplicarea mrcii productorului pe produs.
110

V.8.2. Criterii privind dimensiunile a) Abaterea ariilor transversale efective, determinate prin cntrire, fa de aria nominal poate fi de maximum 5%
111

Observaie: Determinarea ariei efective (n centimetri ptrai) prin cntrire se face mprind masa (n grame) a unei probe din produs, la lungimea (n centimetri) a acesteia i la densitatea oelului (egal cu 7,85 kg/dm3). b) Dimensiunile nervurilor trebuie s se ncadreze n urmtoarele limite: nlime: max 0.10d i min. 0.05 d; lime: max 0.2 d i min 0.05d; raza de racordare: min 0,1d; abaterea maxim a dimensiunilor efective fa de cele nominale este de 2 %. c) Dimensiunile privind profilele transversale trebuie s se ncadreze n urmtoarele limite: - nlimea maxim: max. 0.1d; - panta lateral : 45... 80; - pasul longitudinal: 0.5d...1.0d(valorile mai mici pentru diametrele mai mari); - abaterea maxim a dimensiunilor efective fa de cele nominale: 2 %. d) Produsele vor putea fi livrate, n funcie de diametrul nominal, astfel: - sub form de legturi de bare, avnd lungimea minim de 6000 mm. pentru diametre nominale de peste 12 mm; Observaie: Prin acord ntre pri se pot livra bare i la alte lungimi convenite. - sub form de colaci pentru diametre nominale de pn la 12 mm. Diametrul minim al colacului va fi de 700 mm.

V.9 Criterii de performan asociate cerinelor privind caracteristicile tehnologice


V.9.1.Sutlabilitate Modul de sudare specific fiecrui tip de produs trebuie specificat n standardul de produs. Este interzis livrarea produselor avnd nndiri prin sudur. Valorile maxime admise pentru compoziia chimic i carbonul echivalent sunt precizate n tabelul 10. V.9.2. Meninerea caracteristicilor mecanice i a formei n urma operaiei de dezdoire/ ndreptare (realizat de prelucrtor). a) Produsele sub form de bare vor fi livrate drepte. ncadrnduse n categoria de precizie CP 10 avnd ca referin STAS 7391/1.
R

Tabelul 10

a - se permite depirea valorii C cu 0,033%. dac valoarea cE este mai mic cu 0.02% b. se permite depirea coninutului de azot dac exista suficiente elemente de legare a acestuia.

112

b) Procedeele i dispozitivele utilizate pentru ndreptarea produselor livrate sub form de colaci vor fi astfel concepute i utilizate nct s nu determine depirea limitei de elasticitate convenional, a produselor respective.

113

V.9.3. Asigurarea posibilitilor de prelucrare mecanic: a) b) Produsele sub form de bare vor permite prelucrarea, pentru filetare, prin achiere sau rolare la rece. Produsele sub form de srme vor permite formarea bulbilor, la capete, prin deformare la rece.

V.l1. Criterii de performan pentru asigurarea corespunztoare a marcrii, livrrii, transportului i a depozitrii produselor
Marcarea, livrarea, transportul i depozitarea produselor trebuie astfel fcute nct s nu modifice caracteristicile acestora. Se atrage atenia asupra obligativitii ca fiecare livrare de produse s fie nsoit, n permanen, de declaraia de conformitate elaborat de productor, care include cel puin: - numele i adresa productorului: - numrul certificatului de conformitate ataat: - referine la caracteristicile produsului: o numrul standardului de produs; o tipo-dimensiunea: o limita de curgere: o alungirea la for maxim (Agt) sau la rupere (Au); o coninutul de carbon echivalent (C E ) pe oel lichid. V.11.1. Marcare Fiecare colac sau legtur de bare sau plase sudate va purta o etichet durabil (metalic, material plastic) bine legat, care va conine : denumirea productorului. marcajul de conformitate, tipul armturii: numrul lotului i al colacului sau al legturii;
greutatea net;

V.10. Criterii de performan asociate cerinelor privind durabilitatea


V.10.1. Compoziia chimic Compoziia chimic este la latitudinea productorului, dar trebuie s asigure satisfacerea criteriilor de performan privind rezistena, deformabilitatea. sudabilitatea i posibilitile de prelucrare mecanic. Totodat va fi avut n vedere asigurarea unei comportri bune la coroziune. Criteriile de performan n ceea ce privete starea suprafeei se refer la aspectele artate n tabelul 11.

semnul CQ.

115

V .1 1 . 2 . L i v r a r e

a) Fiecare livrare va fi nsoit de cerificate de calitate pentru fiecare tip i diametru de produs. Cerificatele de calitate vor conine rezultatele la ncercrile d i n arja/lotul/colacul corespondent/corespondent produsului livrat. b) Masa legturilor de bare / plase sudate sau a colacilor se va stabili prin standardul de produs, care va include i posibilitatea convenirii asupra acesteia prin acord cu beneficiarul. V.l 1.3. Transport, manipulare i depozitare a) Transportul i manipularea se vor face astfel nct s nu produc deformarea remanenta a produselor (este interzis agarea colacilor de o srm, sau cea a legturilor de bare / plase ntr-un singur punct, ca i rezemarea necorespunztoare n mijloacele de transport). b) Depozitarea va fi fcut cu observarea urmtoarelor condiii: - rezemarea s nu produc deformarea remanent a produselor: - produsele s nu fie n contact direct cu pmntul sau alte materiale care le pot murdri sau degrada prin coroziune; - spaiul i modul de depozitare trebuie s asigure ventilarea pentru a se mpiedica stagnarea umezirii produselor; - produsele trebuie s poat fi uor i corect identificate n depozit.

VI. CERINE PRIVIND VERIFICAREA PRODUSELOR PENTRU PRODUSELE DIN OEL UTILIZATE CA ARMTUR PENTRU BETON ARMAT I CA ARMTUR NEPRETENSIONAT PENTRU BETON PRECOMPRIMAT
VI.1.Toate criteriile de performan din prezenta specificaie vor fi prevzute n standardele de produs i vor face obiectul verificrilor periodice la productori i executani, conform prevederilor din tabelul 4 i 5. Vl.2.Tipurile de ncercri sau de verificri pentru determinarea caracteristicilor, precum i metodele de verificare sunt prezentate n tabelul 12.

116

117

Tabelul 12

* l.a adoptarea EN 10080 se va utiliza una din metodele prevzute n anexa C i D din acest standard

118 119

VII. CERINE I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND PRODUSELE DIN OEL UTILIZATE CA ARMTURI PRETENSIONATE N STRUCTURILE DIN BETON PENTRU CONSTRUCII SAU ALTE LUCRRI DE PRECOMPRIMARE
Cerinele sunt explicitate. n continuare, pe categorii de caracteristici semnificative pentru armturi.

VI 1.4 Caracteristici tehnologice


a) asigurarea sudabilitii: b) asigurarea posibilitilor de prelucrare mecanic (f iletare, deformare la rece): c) meninerea n limite stabilite a deform rii remanente datorit ambalrii.

VII.5. Caracteristici privind durabilitatea


compoziia chimic: b) indicarea rezistenei la coroziune; c) asigurarea strii corespunztoare a suprafeei: d) asigurarea omogenitii calitii produselor.
a)

VII.1. Caracteristici mecanice


a) n c a d ra re a n c a te g o ria d e re z iste n sta b ilit b) n ca d ra re a rap o rtu lu i n tre v alo rile ca ra cteristic e ale re ziste ne i la rup e re i lim ite i de elasticita te n lim ite le stabilite: c) ncadrarea n categoria de ductilitate stabilit d) asigurarea comportrii bune la ndoire; e) ncadrarea n categoria de relaxare stabilit; f asigurarea comportrii bune la oboseal; g) asigurarea valorilor stabilite pentru modulul de elasticitate

VII.6. Asigurarea corespunztoare a marcrii, ambalrii, livrrii, transportului i depozitrii produselor VII.7. Criteriile de performan asociate cerinelor privind caracteristicile mecanice
V II.7.1. Criteriile de perform an referitoare la rezisten i ductilitate sunt prezentate n tabelul 1.1.

VII.2. Aderena
ncadrarea suprafeei n una din clasele aderen stabilite n de funcie de factorul de profilR(f ).

VII.3. Caracteristici geometrice


a) respectarea condiiilor de form: b) ncadrarea dim ensiunilor privind seciunea, am prentele, pasul de toronare, dup caz. n limitele prevzute.

120

VII.7.2. Comportarea la ndoire se determin pentru srme i se exprim prin numrul de ndoiri alternante cu anumite raze de ndoire suportate, fr fisuri sau crpturi v i z i b i l e cu ochiul liber. Criteriile de performan sunt date n tabelul 14. Tabelul 14

VII.7.3. Sunt stabilite dou clase de performan pentru relaxare: relaxare normal i relaxare sczut. C r i t e r i i l e de performan exprimate p r i n reducerea efortului unitar, sunt date n tabelul 1 5 . Tabelul 15

VII.7.6. Criteriile de performan privind aderena sunt cuprinse implicit n cele privind caracteristicile geometrice ale produselor.

VII.8. Criterii de performan asociate cerinelor privind caracteristicile geometrice.


VII.8.1. Criterii privind forma produselor
a) srmele pot fi netede sau amprentate Forma amprentelor se va stabili cu respectarea urmtoarelor condiii: - dispunere radial simetric i uniform n lungul srmei; - nclinarea fa de axul srmei: 45 ... 90; - racordarea l i n a tuturor feelor. 123

VII.7.4. Criteriul de performan privind comportarea la oboseal este ca rezistena la oboseal s fie asigurat n condiiile solicitrii specificate n tabelul 16.

122

b) Barele pot fi netede sau profilate Profilele barelor vor respecta prevederile cuprinse la pct. II.V.2. c) Toroanele pot fi realizate din srme netede sau amprentate, mpletite cte dou, trei sau apte srme (dintre care una central), cu respectarea urmtoarelor condiii: - abaterea diametrului srmei centrale: 0,02d...+0,05d; - pasul de toronare: (14 ... 22) 10 % ori diametrul nominal al toronului; - nfurare uniform, fr umflturi sau turtiri. VII.8.2. Criterii privind dimensiunile
a) Abaterea maxim a ariei transversale efective fa de aria

se admite sudarea unei singure srme pe o lungime de 200 m de toron: - rezistena la traciune a nndiii sudate trebuie s fie de minimum 0.5 fmk. VII.9.2. Asigurarea posibilitilor de prelucrare mecanic a) Produsele sub form de bare vor permite prelucrarea, prin filetare, la capete, prin deformare la rece. b) Produsele sub form de srme vor permite formarea bulbilor, la capete, prin deformare la rece. VII.9.3. Meninerea n limite stabilite a deformrii remanente datorit ambalrii

nominal este de 2 %; seciunii produselor netede, cu seciune circular, nu va depi 3 %; c) Dimensiunile amprentelor trebuie s se ncadreze n urmtoarele limite maxime: -adncimea: (0.04 0.003 d; - lungimea: 1.0...1,2d; - pasul: (1.6...2)dl.
b) Ovalitatea

Dup derularea srmei din colaci sau a toroanelor de pe tamburi, sgeata nu trebuie s depeasc 40 mm pe o lungime, a corzii arcului de 5m.

VII. 10. Criterii de performan asociate caracteristicilor privind durabilitatea


VII.10.1. Compoziia chimic Compoziia chimic trebuie s conduc la satisfacerea cerinelor i criteriilor de performan privind rezistena, deformabilitatea/ductilitatea i rezistena la coroziune sub tensiune i s fie meninut n timp. Coninutul maxim de fosfor i sulf va fi de 0,035 %. VII.10.2. Asigurarea strii corespunztoare a suprafeei Criteriile de performan privind starea suprafeei se refer la aspectele artate n tabelul 18. 125

VII.9. Criterii de performan privind caracteristicile tehnologice


VII.9.1. Asigurarea sudabilitii Este interzis livrarea produselor nndite prin sudur, cu excepia toroanelor n condiiile artate n continuare. Se permite ndirea prin sudur a srmelor care compun toroane alctuite din 7 srme, cu respectarea urmtoarelor condiii: - sudarea se efectueaz nainte de toronare i fr a influena celelalte srme;

124

Se atrage atenia asupra obligativitii ca fiecare livrare de produse s fie nsoit, n permanen, de declaraia de conformitate elaborat de productor, care include cel puin: - numele i adresa productorului; - numrul certificatului de conformitate ataat; - referine la caracteristicile produsului: o numrul standardului de produs. o tipo-dimensiunea; o l i m i t a de curgere: o alungirea la for maxim gt) sau la rupere( A r ) ; (A o coninutul de carbon echivalent (C pe oel lichid. E) VII.11.1. Marcare Fiecare colac sau legtur de bare sau toroane va purta o etichet. bine legat, care va conine : - denumirea productorului; marcajul organismului de certificare; tipul armturii; n u m r u l lo tu l u i i a l c o la c u lu i s e g a u r i l au t l - g reutatea n et. sem nu l C T C . VII.11.2. Ambalare Produsele se livreaz astfel - barele, n legturi, - srmele, rulate n colaci; - toroanele, rulate pe tamburi. Colacii de srm i tamburii cu toroane pot fi ambalai corespunztor condiiilor de transport (inclusiv maritim) prin convenie cu beneficiarul. 127

Prin nelegere cu beneficiarul, produsele netede pot fi acoperite cu protecii anticorozive temporare care nu vor influena calitatea produselor i vor putea fi uor ndeprtate la punerea n oper, dac este cazul. VII.10.3. n cazul n care produsele sunt utilizate sub form de ansambluri de armtur pretensionat-ancoraj la procedee de precomprimare cu armtur postntins, aceste produse trebuie s satisfac i condiiile specificate n standardul SR BN 13391: 2004.

VII.11.Criterii de performan pentru asigurarea corespunztoare a marcrii, ambalrii, livrrii, transportului i a depozitrii produselor
Marcarea, ambalarea, livrarea, transportul i depozitarea produselor trebuie astfel ftcute nct s nu modifice caracteristicile
acestora.

126

VII.11.3. Livrare

a) Fiecare livrare va fi nsoit de certificate de calitate pentru fiecare tip i diametru de produs. Certificatele vor conine rezultatele obinute la ncercarea pe produse din arja/lotul/colacul corespunztor produselor livrate. b) Masa legturilor de bare, a colacilor sau a tamburilor se va stabili prin standardul de produs, care va include i posibilitatea convenirii asupra acesteia prin acord cu beneficiarul.

VIII. CERINE PRIVIND VERIFICAREA PRODUSELOR DIN OEL UTILIZATE CA ARMTURI PRETENSIONATE N STRUCTURILE DIN BETON PENTRU CONSTRUCII SAU ALTE LUCRRI DE PRECOMPRIMARE
VIII. 1. Toate criteriile de performan din prezenta specificaie vor fi prevzute n standardele de produs i vor face obiectul verificrilor periodice la productori i executani, conform prevederilor din tabelul 4. VIII.2. Tipurile de ncercri sau verificri pentru determinarea caracteristicilor, precum i metodele de verificare sunt prezentate n tabelul 19.

VIII. 11.4. Transport i depozitare


a) Transportul i manipularea se vor face astfel nct s nu produc deformarea remanent a produselor (este interzis agarea colacilor de o srm, sau cea a legturilor de bare ntr-un singur punct ca i rezemarea necorespunztoare n mijloacele de transport). b) Depozitarea va fi fcut cu observarea urmtoarelor condiii: - rezemarea s nu produc deformarea remanent a produselor; - produsele s nu fie n contact direct cu pmntul sau alte materiale care le pot murdri sau degrada prin coroziune; - spaiul i modul de depozitare trebuie s asigure ventilarea pentru a se mpiedica stagnarea umezirii produselor; - produsele trebuie s poat fi uor i corect identificate n depozit.

128

Tabelul 19

130

131

A1.2. Reglementri conexe:

ANEXA 2

Definiii, notaii
A2.1. Termenii specifici utilizai, sunt definii dup cum urmeaz: Alungirea la for maxim, alungirea la efort unitar (corespunztor forei maxime (fig.A3.1). A/ungirea Ia rupere: alungirea remanent determinat dup ruperea epruvetei, cu includerea zonei influenate de gtuire (fig.A3.1). Amprent: adncitur fa de suprafaa inimii produsului, avnd form i dimensiuni stabilite. Aria nominal: aria seciunii transversale corespunztoare diametrului nominal. Armtur: confecie (realizat n atelier sau la faa locului) din produse din oel, utilizat pentru armarea betonului. Observaie: Termenul se folosete i pentru produsele din oel ca atare, nainte de a se constitui n armturi. Bar: produs clin oel, cu seciune plin, livrat sub form de element rectiliniu. Categorie de aderen: ncadrare a produselor pentru armturi n funcie de factorul de profil. Categorie de ductilitate: ncadrare a produselor pentru armturi n funcie de caracteristicile de ductilitate. Categorie de rezisten: ncadrare a produselor pentru armturi n funcie de valoarea caracteristic a limitei de curgere. Diametru nominal: diametrul specificat n standardul de produs. Ductilitatea armturii: capacitatea de deformare postelastic. 134

Factorul de profil: mrime care caracterizeaz eficacitatea aderenei n cazul produselor profilate. Incluziune: particul de material strin n masa unui corp strin. nlimea profilului nervurii: distana pe raz dintre punctul cel mai nalt al profilului/nervurii i suprafaa inimii armturii profilate.
Lot:

la productor: cantitate de armtur de acelai tip. laminat n acelai schimb de lucru, la care diametrul nu variaz mai mult de 3mm: - la executant: cantitate aprovizionat de produse de acelai tip i de la acelai productor: Nervur: profil continuu de nlime uniform, paralel cu axa longitudinal a produsului. Prelucrtor: productor de anumite tipuri de armturi (plase sudate, carcase, etrieri sa.), executate i livrate pe piaa produselor pentru construcii. Profil: relief pe suprafaa armturii avnd form i dimensiuni stabilite. Profil transversal: orice alt profil n afara nervurii, avnd poziie, dimensiuni i form prescrise.

Produs amprentat: Produs (srm, bar) trefilat (tras la rece) avnd amprente de form i dimensiuni stabilite pentru mbuntirea aderenei cu betonul. Produs profilat: mbuntirea aderenei cu betonul. Srm: produs din obicei trefilat (tras la rece), livrat n colaci. produs oel avnd cu seciune profite circular n sau relief oval, pentru de

135

arj : unitatea cantitativ din care se fabric produsul, constituit din agle care provin dintr-o aceea i elaborare de o el lichid. Tipul pro dusului::categorie a produsului caracterizat prin limita de curgere i alungirea la rupere, garantate, precum i prin forma suprafe ei (existen a, sau nu a profilelor sau amprentelor). Valoare caracteristic : valoare determinat statistic, pentru un num r ipotetic infinit de rezultate, astfel c pentru o probabilitate dat, rezultatele care nu o dep esc n sensul nedorit reprezint un procent, dat deasemenea. Observa ie: 1. In aceast specifica ie tehnic probabilitatea de dep ire este notat ( ) iar procentul valorilor care nu dep esc valoarea caracteristic este notat cu p. 2. Valorile caracteristice sunt: a) valori limit , prev zute in standardele de produs. acestea fiind notate cu indicele inferior k la simbolul mrimii respective:

b) valori determinate prin prelucrare statistic pe o serie de incercari, dac este cazul, acestea fiind notate cu C V in aceast specifica ie tehnic . Valoare efectiv : valoare rezultat n urma unei m sur ri sau determin ri. Observa ie: Valorile efective se vor nota cu indicele inferior simbolul m rimii respective, u ef la

A2.2. Nota iile utilizate n aceast specifica ie tehnic sunt prezentate n paralel cu cele folosite n standardele europene, precum i cu nota iile utilizate n reglement rile tehnice din ara noastr , precum i din cele europene privind alc tuirea i calculul construc iilor. 137 136

ANEXA 3
Precizri privind condiiile pentru deformarea postelastic a produselor (informativ) A3.1. Contextul general
n proiectarea antiseismic a construciilor d i n beton armat se admite plastifierea unor zone ale construciei, modalitate prin care se mrete capacitatea de disipare a energiei induse de seism. Plastifierea se poate admite pe baza capacitii armturilor de a-i menine o capacitate minim de efort n condiiile unei alungiri suficient de mari la traciune pentru a fi respectat cerina esenial pentru o asemenea solicitare, respectiv construcia nu trebuie s se prbueasc. Condiiile privind zonele pe care se admite plastifierea ( n principal amplasarea lor pe elementele structurale i capacitile acestora) se stabilesc de ctre proiectant pentru fiecare construcie n parte. Aceste condiii trebuie s fie realizate n fapt, la executarea construciei respective, deoarece: a) schimbarea zonelor platifiate poate conduce la un alt mecanism de comportare, mai puin asigurtor dect cel avut n vedere de proiectant; b) capacitatea considerat a zonelor plastifiate trebuie s fie realizat cu un grad mare de asigurare, avnd n vedere caracterul aleator al solicitrii seismice. Aceste condiii privind zonele plastifiate ale construciilor d i n beton armat a condus la stabilirea condiiilor privind ductilitatea armturilor, respectiv a produselor d i n care se confecioneaz acestea, astfel: - stpnirea ct mai precis a capacitilor de rezisten a acestora, respectiv a valorilor caracteristice (R ek , Rp02k i
139

-raportul R mk /R ek (R p,02k )) i a celor efective (R eef /R p02ef i raportul Rmef/Reef (Rp02ef)) prin limitri att interioare ct i superioare; - conferirea unei alungiri care s permit, cu o asigurare mare. de cel puin 3.. . 4 ori, capacitatea de deformare avut n vedere la proiectare. A3.2. Condiii conform reglementrilor tehnice romne n reglementrile tehnice romne privind concepia i calculul structurilor antiseismice din beton armat abordarea este aa cum s-a artat, cu considerarea unor mecanisme de plastifiere a unor zone pentru care trebuie s se asigure ductilitatea necesar n ceea ce privete standardele p r i v i n d produsele d i n oel pentru armturi, rezolvarea cerinelor privind aceast concepie de proiectare a fost doar parial,. n sensul c: - prevederile p r i v i n d alungirea sunt corespunztoare, n sensul condiionrii valorii minime a alungirii ( A 0 ) care include, la determinare, zona de rupere: - prevederile p r i v i n d rezistenele sunt insuficiente, n sensul c nu este condiionat limitarea superioar a rezistenei la rupere (respectiv a raportului R m R p02 ). In practic se ntlnesc frecvent produse avnd raportul Rm /R p02 apropiat de 2,0 fapt care determin suprarezistene foarte mari ale unor seciuni, deci o probabilitate mare de schimbare a mecanismului de plastifiere considerat de proiectant. A3.3. Condiii n reglementrile europene n reglementrile tehnice europene (standarde de produs: pr EN 10080 i pr EN 1 0 1 3 8 . standarde de proiectare: EN1992, EN 1998) abordarea este astfel: - prevederile privind rezistenele condiioneaz pentru clasele de produse ductile, att valori minime, ct i
valori maxime:

prevederile privind alungirile condiioneaz numai alungirea la for maxim (Agt). Alungirea la for maxim se determin, de regul, cu facilitile mainii de ncercat, dar standardele de ncercare (EN ISO 15630) prevd i posibilitatea determinrii ei dup rupere, pe baza unui trasaj pe epruvet. A3.4. Condiii considerate necesare, prevzute n prezenta specificaie tehnic In prezenta specificaie tehnic sunt coninute prevederile necesare pentru asigurarea condiiilor de ductilitate a produselor, att sub aspectul rezistenelor ct i sub cel al alungirilor. n ceea ce privete rezistenele, pentru produsele utilizate la construcii proiectate antiseismic n concepia deformrii postelastice, sunt prevzute limitri att pentru valorile minime, ct i pentru cele maxime. n ceea ce privete alungirile pentru aceast categorie de produse, sunt prevzute att valori conforme cu prevederile standardelor europene, respectiv alungiri la for maxim (Agt) ct i condiii pentru alungirea la rupere (An), respectiv raportul An/Agt, (fig. A.3.1). Aceasta deoarece trebuie - aa cum s-a artat la pct. A3.1 -s fie evitat posibilitatea unor ruperi fr o asigurare corespunztoare sub aspectul alungirii (fig. A.3.2.). situaii care au fost ntlnite pn n prezent. Din acelai motiv a fost introdus i prevederea efecturii diagramelor efort unitar-deformaie specific (sau for-alungire) la ncercrile la traciune.

140

141

Metode specifice pentru controlul i atestarea conformitii produselor din oel

n cazul n care semifabricatele care stau la baza produciei oelurilor pentru armturi sunt realizate de un productor necertificat, productorul trebuie s asigure nivelul de ncredere prin derularea unui program de ncercri de 3 ori mai amplu dect cel descris n prezenta specificaie.

A4.2. Sarcinile organismului de certificare

notificat
A4.2.1. Sarcinile pe care trebuie s le ndeplineasc n mod normal organismul de certificare sunt cele indicate la cap. IV.2.1.b din aceast specificaie ( n concordan cu cap. 2A anexa 3 din HG 622-2004). 146

A4.2.2. ncercrile iniiale de tip se desfoar pe probe prelevate aleator de la productor, cu condiia ca acestea s fie reprezentative pentru caracterizarea ce urmeaz s se fac prin analiza rezultatelor. ncercrile iniiale se realizeaz pentru proprietile standard (seciuni i tolerane pentru dimensiuni, rezistena la rupere, raportul limit de curgere/rezistena la rupere la ntindere, alungire, ndoire, efortul de aderen sudabilitate.) n paralel de ctre productor i un laborator de ncercri acreditat/autorizat, independent. ncercarea la oboseal se realizeaz de ctre un laborator de ncercri acreditat/ autorizat, independent. A4.2.3. Supravegherea continu se desfoar de dou ori pe an n scopul: - urmririi conformitii controlului intern al productorului cu cerinele acestei specificaii; - prelevrii probelor conform programului organismului de - : certificare pentru ncercrile ce urmeaz a se desfura n cadrul auditului de supraveghere, de ctre productor. A4.2.4. Evaluarea i acceptarea controlului produciei n fabric se face pentru produsele finite (nendreptate) i cuprinde evaluarea rezultatelor obinute de productor n cadrul controlului prouciei n fabric i urmririi omogenitii caracteristicilor. Organismul de certificarenotificat ntocmete un raport de evaluare i acceptare n decursul a 6 sptmni de la realizarea inspeciei/auditului. Dac rezultatele pentru proprietile standard sau cele ale analizei statistice din cadrul urmririi omogenitii caracteristicilor denot c producia nu corespunde cerinelor, este necesar aplicarea msurilor corective. Aceste msuri depind de tipul i importana deficienelor constatate, dar vor include: a) intensificarea supravegherii (creterea frecvenei ncercrilor) b) sugestii privind modificarea condiiilor de fabricaie. 147

A4.2.5. Durata de acordare a certificrii este de 5 ani de la data emiterii certificatului de conformitate. Evaluarea n vederea prelungirii certificrii (incluznd prelevarea i ncercarea probelor) se face n mod similar etapei de urmrire. A4.2.6. Marcajul CE i informaiile ce nsoesc produsele la livrare, se vor aplica pe eticheta fiecrei legturi de bare, colac sau lot de livrare a plaselor sudate. Informaiile care nsoesc marcajul CE sunt cele precizate n HG 622/2004 (anexa 3, pct. 4.1): numele sau marca de identificare a productorului; ultimile dou cifre ale anului n care a fost aplicat marcajul; numrul certificatului de conformitate EC, dac este cazul; indicaii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificaiilor tehnice (standardul de produs); indicativele directivelor comunitare aplicate. precum i urmtoarele informaii: fie denumirea produsului ( n funcie de categoriile de rezisten, ductilitate, aderen definite n aceast specificaie tehnic); - fie descrierea formei produsului, dimensiunile nominale. principalele caracteristici i rezultatele obinute pentru acestea la ncercri ( n cazul n care produsul nu poate fi definit n funcie de categoriile definite n aceast specificaie). Pentru plasele sudate, este necesar descrierea acesteia prin precizarea: lungimii i limii panoului de plas sudat; diametrele srmelor: pasul plasei; dimensiunile capetelor. 148