Sunteți pe pagina 1din 4

SCRISOARE DE CONFORT

Descriere

Se acorda potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a proiectului Se acorda in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare

Avantaje Valoare acoperita: maxim valoarea cofinantarii / cofinantarii + cheltuielile neeligibile Valabilitate: in functie de programul de finantare

Documente specifice finantarilor europene Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe, etc) Notificarea de acceptare a proiectului, dupa caz

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


Descriere Se acorda pentru a demonstra capacitatea de rambursare a prefinantarii/avansului de catre beneficiar Se acorda pentru valoarea prefinantarii/avansului, solicitat de beneficiar. Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare aprobate pentru perioada 2007-2013, in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare

Avantaje Valoare SGB: maxim 100% sau 110% din valoarea prefinantarii/avansului, in functie de programul de finantare. Valoare avans: maxim 35%, 40% sau 50% din valoarea nerambursabila, in functie de programul de finantare. Valuta: LEI Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, atat pentru PNDR, cat si pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Documente specifice finantarilor europene

Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.) Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.) Graficul de depunere a cererilor de rambursare Rapoarte de progres

CREDIT PUNTE
Descriere Asigura necesarul de finantare pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile de la autoritati Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare aprobate pentru perioada 2007-2013 in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare Exclusiv pentru partea nerambursabila

Avantaje Valoare: maxim 100% din finantarea nerambursabila Valuta: LEI, EUR Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, atat pentru PNDR, cat si pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Documente specifice finantarilor europene Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.) Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.) Graficul de depunere a cererilor de rambursare Rapoarte de progres

CREDIT PENTRU INVESTITII


Descriere Se acorda pentru asigurarea cofinantarii la proiect Se acorda beneficiarilor de fonduri europene, eligibili pe unul din programele de finantare aprobate pentru perioada 2007-2013, in urma unei analize realizate in conformitate cu procedurile interne ale bancii si in conformitate cu legislatia in vigoare

Avantaje Valoare: se determina in functie de structura cheltuielilor eligibile si categoria solicitantului Valuta: LEI, EUR Valabilitate: maxim 10 ani de la data aprobarii creditului Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, atat pentru PNDR, cat si pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Documente specifice finantarilor europene Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.) Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.) Graficul de depunere a cererilor de rambursare Rapoarte de progres

FACILITATI PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE, INCLUSIV TVA CREDITUL DE CAPITAL DE LUCRU


Descriere Creditul functioneaza sub forma unui credit pentru cheltuieli generale Linia de credit are destinatii multiple, inclusiv pentru finantarea TVA.

Avantaje Se finanteaza diferite categorii de cheltuieli neeligibile Se finanteaza atat TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, cat si TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile Valoare: maxim 85% din valoarea cheltuielilor neeligibile Valuta: LEI, EUR

Valabilitate: maxim 12 luni, revolving Garantii: se pot constitui garantii sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, atat pentru PNDR, cat si pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Documente specifice finantarilor europene Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, alte anexe etc.) Notificarea de acceptare a proiectului/Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect (ex. Fise de avizare etc.) Graficul de depunere a cererilor de rambursare Rapoarte de progres

FACILITATI PENTRU AJUTOR DE MINIMIS - INCLUSIV HG 1164/2007


Descriere Se acorda beneficiarilor ale caror proiecte intra sub incidenta schemelor de ajutor de minimis Asigura necesarul de finantare pentru beneficirii schemelor pana la primirea transelor de la autoritati

Avantaje Valoare: maxim 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor care intra sub incidenta schemelor de ajutor de stat Valuta: LEI, EUR Valabilitate: maxim 3 luni dupa finalizarea proiectului

Documente specifice Cererea de finantare depusa la autoritatea de management/organismele intermediare, impreuna cu anexele aferente (studiul de fezabilitate, autorizatii, avize etc.) Contractul de finantare/acord de principiu pentru finantare incheiat intre beneficiar si autoritatea de management/organismul intermediar responsabil, impreuna cu toate actele aditionale necesare Documente referitoare la stadiul achizitiilor din proiect Graficul de depunere a cererilor de rambursare