Sunteți pe pagina 1din 56

14.11.

2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/1

I
(Acte legislative)

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiena energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE
(Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (2)

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 194 alineatul (2), avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro pean (1), avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3), ntruct:
(1)

Concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007 au subliniat necesitatea de a spori eficiena energetic n cadrul Uniunii n vederea ndeplinirii obiectivului de reducere cu 20 % a consumului de energie primar al Uniunii pn n 2020 n raport cu previziunile pentru anul respectiv. Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au subliniat c trebuie realizat obiectivul de cretere a eficienei energetice cu 20 % pentru 2020, care n prezent nu se ncadreaz n grafic, astfel cum s-a convenit n cadrul Consiliului European din iunie 2010. Previziunile din 2007 au indicat un consum de energie primar de 1 842 Mtep n 2020. O reducere de 20 % este echivalent cu 1 474 Mtep n 2020, i anume o reducere de 368 Mtep n raport cu previziunile.

Uniunea se confrunt cu provocri fr precedent cauzate de dependena crescnd fa de importurile de energie i de cantitatea redus de resurse energetice, precum i de necesitatea de a limita schimbrile climatice i de a depi criza economic. Eficiena energetic reprezint o moda litate important prin care pot fi abordate provocrile n cauz. Aceasta mbuntete securitatea aprovizionrii cu energie a Uniunii prin reducerea consumului de energie primar i a importurilor de energie. Eficiena energetic contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ntr-o manier rentabil i, prin urmare, la atenuarea schimbrilor climatice. Trecerea la o economie mai eficient din punct de vedere energetic ar trebui, de asemenea, s accelereze difuzarea soluiilor inovatoare n plan tehnologic i s mbunteasc competitivitatea industriei n Uniune, favoriznd creterea economic i crearea de locuri de munc de nalt calitate n mai multe sectoare care au legtur cu eficiena energetic.

(3)

Concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 au confirmat c obiectivul de eficien energetic este unul dintre obiectivele principale ale noii strategii a Uniunii pentru ocuparea forei de munc i o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii (Strategia Europa 2020). n cadrul acestui proces i pentru a pune n aplicare acest obiectiv la nivel naional, statele membre au obligaia s-i stabileasc obiectivele naionale n strns dialog cu Comisia i s indice, n programele lor naionale de reform, modalitatea prin care intenioneaz s realizeze obiectivele n cauz.

(4)

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 134. (2) JO C 54, 23.2.2012, p. 49. (3) Poziia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepu blicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010 intitulat Energie 2020 plaseaz eficiena energetic la baza stra tegiei energetice a Uniunii pentru 2020 i subliniaz necesitatea unei noi strategii n materie de eficien ener getic, care s permit tuturor statelor membre s decupleze consumul energetic de creterea economic.

L 315/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(5)

n rezoluia sa din 15 decembrie 2010 referitoare la revizuirea planului de aciune pentru eficien energetic, Parlamentul European a solicitat Comisiei s includ n planul revizuit de aciune pentru eficien energetic msuri menite s reduc decalajul pentru a atinge obiectivul global al Uniunii n materie de eficien ener getic n 2020.

(9)

La 8 martie 2011, Comisia a adoptat, de asemenea, Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiv cu emisii sczute de dioxid de carbon pn n 2050, prin care identifica, din aceast perspectiv, necesitatea de a se acorda o atenie sporit eficienei energetice.

(10) (6)

Una dintre iniiativele Strategiei Europa 2020 este iniiativa emblematic privind o Europ eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, adoptat de Comisie la 26 ianuarie 2011. Aceasta identific eficiena energetic drept un element esenial n asigurarea durabilitii utilizrii resurselor de energie.

(7)

Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au recunoscut c obiectivul Uniunii n materie de eficien energetic nu se afl n graficul stabilit i c se impune o aciune hotrt pentru a valorifica potenialul considerabil de cretere a economiilor de energie ale cldirilor, ale transporturilor i ale produselor i proce selor. De asemenea, concluziile respective prevd faptul c se va revizui punerea n aplicare a obiectivului de eficien energetic al Uniunii pn n 2013 i c se vor lua n considerare i alte msuri n caz de necesitate.

n acest context, este necesar actualizarea cadrului juridic al Uniunii pentru eficien energetic printr-o directiv care s urmreasc obiectivul global de reducere cu 20 % a consumului de energie primar al Uniunii pn n 2020 i mbuntirea ulterioar n materie de eficien energetic dup 2020. n acest scop, prezenta directiv ar trebui s stabileasc un cadru comun pentru promovarea eficienei energetice n cadrul Uniunii, precum i aciuni specifice de punere n aplicare a unora dintre propunerile incluse n Planul 2011 pentru eficien energetic i de ndeplinire a potenialului semnificativ nerealizat de economisire a energiei pe care l identific.

(11)

(8)

La 8 martie 2011, Comisia a adoptat comunicarea sa privind planul 2011 pentru eficien energetic. Comu nicarea a confirmat c Uniunea nu i poate ndeplini obiectivul privind eficiena energetic. Acest fapt se constat cu toate c s-au nregistrat progrese n politicile naionale pentru eficien energetic, prezentate n cadrul primelor planuri naionale de aciune pentru eficien energetic naintate de statele membre n ndeplinirea cerinelor Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiena energetic la utilizatorii finali i serviciile ener getice (1). Analiza iniial a celui de-al doilea plan de aciune confirm faptul c Uniunea nu i poate ndeplini obiectivul. Pentru a remedia acest aspect, planul pentru eficien energetic n 2011 cuprindea o serie de politici i msuri n ceea ce privete eficiena energetic care reglementeaz ntregul lan energetic, inclusiv producerea, transportul i distribuia energiei; rolul principal al sectorului public n ceea ce privete eficiena energetic; cldirile i aparatele; industria i necesitatea de a autoriza consumatorii finali s-i gestioneze propriul consum de energie. Eficiena ener getic n sectorul transportului a fost analizat n paralel n Cartea alb privind transporturile, adoptat la 28 martie 2011. n special, iniiativa 26 din cartea alb solicit standarde corespunztoare pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor n cadrul tuturor modurilor de transport, completate acolo unde este cazul cu cerine privind eficiena energetic, pentru a aborda toate tipurile de sisteme de propulsie.

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser astfel nct s respecte angajamentele Comunitii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 2020 (2) solicit Comisiei s evalueze i s prezinte un raport pn n anul 2012 cu privire la progresele nre gistrate de Uniune i de statele sale membre pentru nde plinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20 % pn n 2020 n comparaie cu prognozele. De asemenea, decizia prevede c, pentru a ajuta statele membre n ndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui s propun, pn la 31 decembrie 2012, msuri consolidate sau msuri noi de accelerare a eficienei energetice. Prezenta directiv rspunde cerinei n cauz. De asemenea, aceasta contribuie la ndeplinirea obiectivelor stabilite n Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiv cu emisii sczute de dioxid de carbon pn n 2050, n special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser din sectorul energiei i la atingerea pn n 2050 a obiec tivului de producere de energie electric cu emisii zero.

(12)

Este necesar s fie adoptat o abordare integrat pentru a valorifica ntregul potenial existent de economisire a energiei, care include economiile din sectorul aprovi zionrii cu energie i, respectiv, din sectorul utilizatorilor finali. n acelai timp, ar trebui consolidate dispoziiile Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerrii pe baza cererii de energie termic util pe piaa intern a energiei (3) i ale Directivei 2006/32/CE.

(1) JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

(2) JO L 140, 5.6.2009, p. 136. (3) JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/3

(13)

Ar fi preferabil ca ndeplinirea obiectivului de 20 % n materie de eficien energetic s fie rezultatul punerii n aplicare cumulative a msurilor naionale i europene specifice care promoveaz eficiena energetic n diferite domenii. Statele membre ar trebui s-i stabileasc obiective, scheme i programe naionale indicative n materie de eficien energetic. Obiectivele respective i eforturile individuale ale fiecrui stat membru ar trebui evaluate de ctre Comisie, mpreun cu datele privind progresele nregistrate, pentru a evalua probabilitatea ndeplinirii obiectivului global al Uniunii i msura n care eforturile individuale sunt suficiente pentru realizarea obiectivului comun. Prin urmare, Comisia ar trebui s monitorizeze ndeaproape punerea n aplicare a programelor naionale de eficien energetic prin inter mediul cadrului su legislativ revizuit i n contextul procesului Europa 2020. Cu ocazia stabilirii obiectivelor naionale indicative n materie de eficien energetic, statele membre ar trebui s poat ine seama de situaia naional care afecteaz consumul de energie primar, ca de exemplu potenialul rmas de economisire rentabil a energiei, schimbrile nregistrate n importurile i expor turile de energie, dezvoltarea tuturor surselor regenerabile de energie, energia nuclear, captarea i stocarea dioxidului de carbon i aciunea timpurie. Cu ocazia realizrii unor exerciii de modelare, Comisia ar trebui s consulte statele membre cu privire la ipotezele modelelor i la rezultatele preliminare ale modelrii n timp util i ntr-un mod transparent. Sunt necesare modele mbuntite ale impactului msurilor n materie de eficien energetic i al tehnologiilor i performanei acestora.

(16)

Avnd n vedere c n Concluziile Consiliului din 10 iunie 2011 privind Planul 2011 pentru eficien ener getic s-a subliniat faptul c 40 % din consumul final de energie al Uniunii este reprezentat de cldiri, iar pentru a beneficia de posibilitile de cretere economic i de ocupare a forei de munc n sectoarele comerului specializat i construciilor, precum i n producia de articole de construcie i n activitile profesionale precum arhitectura, consultana i ingineria, statele membre ar trebui s instituie o strategie pe termen lung, post-2020, viznd mobilizarea investiiilor n renovarea cldirilor rezideniale i comerciale n vederea mbuntirii performanei energetice a parcului imobiliar. Strategia respectiv ar trebui s vizeze reno vrile profunde, eficiente din punct de vedere al costu rilor, care s reduc att volumul de energie furnizat, ct i consumul de energie final al unei cldiri, cu un procent semnificativ n comparaie cu nivelurile anterioare reno vrii, rezultnd astfel o performan energetic foarte mare. Astfel de renovri profunde ar putea fi efectuate i n etape.

(17)

(14)

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile (1) prevede c Cipru i Malta, datorit caracterului insular i periferic, se bazeaz pe aviaie ca mod de transport, care este esenial pentru cetenii i economia acestora. n consecin, Cipru i Malta au un consum final brut de energie n transportul aerian naional care este dispro porionat de mare, respectiv mai mult de trei ori media comunitar pe 2005 i, prin urmare, sunt afectate ntr-un mod disproporionat de actualele constrngeri tehno logice i de reglementare.

(15)

Volumul total al cheltuielilor publice reprezint 19 % din produsul intern brut al Uniunii. Din acest motiv, sectorul public constituie un motor important pentru orientarea pieei ctre produse, cldiri i servicii mai eficiente din punct de vedere energetic, precum i n favoarea modi ficrii comportamentului de consum energetic al cetenilor i ntreprinderilor. De asemenea, reducerea consumului energetic prin intermediul msurilor de mbuntire a eficienei energetice poate elibera resursele publice n alte scopuri. Organismele publice de la nivel naional, regional i local ar trebui s ndepli neasc un rol exemplar n ceea ce privete eficiena ener getic.

Este necesar ca rata renovrilor de cldiri s creasc deoarece parcul imobiliar existent constituie sectorul cu cel mai mare potenial de economisire a energiei. n plus, cldirile reprezint un element esenial n ceea ce privete ndeplinirea obiectivului Uniunii de reducere cu 80-95 % a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 2050 n raport cu 1990. Cldirile deinute de organismele publice reprezint o pondere semnificativ din parcul imobiliar i au o vizibilitate ridicat n viaa public. Prin urmare, se recomand stabilirea unei rate anuale a renovrilor pentru cldirile deinute i ocupate de admi nistraia central pe teritoriul unui stat membru, n vederea mbuntirii performanei energetice a acestora. Rata renovrilor nu ar trebui s aduc atingere obli gaiilor privind cldirile al cror consum de energie este aproape egal cu zero, prevzute de Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a cldirilor (2). Obligaia prevzut de prezenta directiv de renovare a cldirilor deinute de administraia central completeaz directiva respectiv, care solicit statelor membre s se asigure c, atunci cnd cldirile existente sunt supuse unor renovri majore, performana energetic a acestora este mbuntit pentru a satisface cerinele minime de performan energetic. Statele membre ar trebui s poat lua msuri alternative eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a obine o mbuntire echi valent a performanei energetice a cldirilor care aparin administraiei centrale. Obligaia de a renova suprafaa cldirilor administraiei centrale ar trebui s le revin departamentelor administrative a cror competen cuprinde ntregul teritoriu al unui stat membru. n cazul n care ntr-un stat membru nu exist un depar tament administrativ relevant cruia s i se fi conferit o anumit competen pe ntreg teritoriul, obligaia ar trebui s le revin acelor departamente administrative ale cror competene acoper n mod colectiv ntregul teritoriu.

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

(2) JO L 153, 18.6.2010, p. 13.

L 315/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(18)

O serie de municipaliti i de alte organisme publice din statele membre au pus deja n aplicare abordri integrate n ceea ce privete economiile de energie i aprovi zionarea cu energie, de exemplu, prin intermediul planurilor de aciune n domeniul energiei durabile, cum ar fi cele dezvoltate n temeiul iniiativei Convenia primarilor i abordrile urbane integrate care depesc interveniile individuale referitoare la cldiri sau moduri de transport. Statele membre ar trebui s ncu rajeze municipalitile i alte organisme publice s adopte planuri integrate i durabile n materie de eficien ener getic cu obiective clare, s implice cetenii n elaborarea i punerea n aplicare a acestora i s i informeze n mod corespunztor n legtur cu coninutul acestora i cu progresul nregistrat n ceea ce privete atingerea obiec tivelor stabilite. Astfel de planuri pot genera economii semnificative de energie, n special dac sunt puse n aplicare prin sistemele de gestionare a energiei care permit organismelor publice vizate s-i gestioneze mai bine propriul consum energetic. Ar trebui ncurajat schimbul de experien ntre orae i alte organisme publice cu privire la experiene mai inovatoare.

i de obiceiurile consumatorilor finali. Cadrul comun ar trebui s ofere utilitilor energetice posibilitatea de a furniza servicii energetice tuturor consumatorilor finali, nu doar celor crora le vnd energie. Aceasta crete concurena pe piaa energetic deoarece utilitile ener getice i pot diferenia produsele prin furnizarea de servicii energetice complementare. Cadrul comun ar trebui s permit statelor membre s includ cerinele n schema lor naional care urmrete un scop social, n special pentru a se asigura c consumatorii vulnerabili beneficiaz de o eficien energetic mai ridicat. Statele membre ar trebui s stabileasc, pe baza unor criterii obiective i nediscriminatorii, care sunt distribuitorii de energie sau furnizorii de energie care ar trebui s aib obligaia de a ndeplini obiectivul de economisire a energiei la nivelul utilizrii finale stabilit de prezenta directiv.

(19)

n ceea ce privete achiziionarea anumitor produse i servicii, precum i achiziionarea i nchirierea cldirilor, administraiile centrale care ncheie contracte de achiziii publice de lucrri, bunuri sau servicii ar trebui s ofere un exemplu i s ia decizii de cumprare eficiente din punct de vedere energetic. Aceast regul ar trebui s se aplice departamentelor administrative a cror competen acoper ntregul teritoriu al unui stat membru. n cazul n care ntr-un stat membru nu exist un departament administrativ relevant cruia s i se fi conferit o anumit competen pe ntreg teritoriul, obligaia ar trebui s le revin acelor departamente administrative ale cror competene acoper n mod colectiv ntregul teritoriu. Cu toate acestea, nu trebuie s se aduc atingere dispoziiilor directivelor Uniunii privind achiziiile publice. Pentru alte produse dect cele care fac obiectul cerinelor de eficien energetic pentru achiziionare n temeiul prezentei directive, statele membre ar trebui s ncurajeze organismele publice s ia n considerare eficiena energetic a achiziiei.

Statelor membre ar trebui s li se permit, n special, s nu impun aceast obligaie distribuitorilor mici de energie, furnizorilor mici de energie i sectoarelor ener getice de mic anvergur, pentru a evita o sarcin admi nistrativ disproporionat. Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 stabilete principiile care ar trebui luate n considerare de ctre statele membre care decid s se abin de la aplicarea acestei posibiliti. Ca o modalitate de a sprijini iniiativele naionale privind eficiena ener getic, prile obligate n temeiul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic ar putea s i ndeplineasc obligaiile contribuind anual la un Fond naional pentru eficien energetic cu o sum echi valent cu investiiile necesare n cadrul schemei.

(21)

Avnd n vedere imperativul absolut de refacere a suste nabilitii finanelor publice i de consolidare fiscal, la punerea n aplicare a msurilor specifice care fac obiectul prezentei directive ar trebui acordat atenia adecvat raportului cost-eficacitate la nivelul fiecrui stat membru n ceea ce privete punerea n aplicare a msurilor de eficien energetic pe baza unor analize i evaluri corespunztoare.

(22)

(20)

Evaluarea posibilitii de stabilire a unei scheme de cer tificate albe la nivelul Uniunii a demonstrat c, n situaia actual, un astfel de sistem ar genera costuri administrative excesive, existnd riscul ca economiile de energie s se concentreze ntr-o serie de state membre i s nu fie introduse uniform pe ntreg teritoriul Uniunii. Obiectivul unei astfel de scheme la nivelul Uniunii ar putea fi realizat mai bine, cel puin n acest stadiu, prin intermediul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic pentru utilitile energetice sau al altor msuri de politic alternative care s asigure aceeai cantitate de economii de energie. Ar fi indicat ca nivelul de ambiie al acestor scheme s fie stabilit ntr-un cadru comun la nivelul Uniunii, oferindu-se n acelai timp statelor membre o flexibilitate considerabil pentru a ine pe deplin seama de organizarea naional a actorilor pieei, de contextul specific al sectorului energiei

Cerina de a obine economii din vnzrile anuale de energie ctre consumatorii finali, fa de ct ar fi fost volumul de vnzri, nu reprezint un plafon referitor la vnzri sau la consumul de energie. Statele membre ar trebui s fie n msur s exclud integral sau parial vnzrile de energie, exprimat ca volum, utilizat n activitile industriale enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii (1), atunci cnd calculeaz vnzrile de energie ctre consumatorii finali, ntruct este recunoscut faptul c anumite sectoare sau subsectoare crora le sunt specifice aceste activiti pot fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Este oportun ca statele membre s fie contiente de costurile sistemelor pentru a putea evalua cu exactitate costurile aferente msurilor.

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/5

(23)

Fr a aduce atingere cerinelor de la articolul 7 i n vederea limitrii sarcinii administrative, fiecare stat membru poate grupa msurile de politic individuale pentru punerea n aplicare a articolului 7 ntr-un program naional cuprinztor pentru eficien energetic. Pentru a valorifica potenialul de economisire a energiei n anumite segmente ale pieei unde auditurile energetice nu sunt n general oferite cu titlu comercial [cum ar fi ntreprinderile mici i mijlocii (IMM)], statele membre ar trebui s elaboreze programe care s ncurajeze IMM-urile s se supun unor audituri energetice. Auditurile ener getice ar trebui s aib un caracter obligatoriu i periodic pentru ntreprinderile mari, ntruct economiile de energie pot fi semnificative. Auditurile energetice ar trebui s in seama de standardele europene sau inter naionale relevante, precum EN ISO 50001 (sisteme de gestionare a energiei) sau EN 16247-1 (audituri ener getice) sau EN ISO 14000 (sisteme de gestionare a mediului) n cazul n care includ un audit energetic, fiind astfel n conformitate cu dispoziiile anexei VI la prezenta directiv deoarece aceste dispoziii nu depesc cerinele prevzute n standardele relevante respective. n prezent se afl n curs de elaborare un standard european specific privind auditurile energetice. n cazul n care auditurile energetice sunt efectuate de ctre experi interni, pentru a se asigura independena necesar, acetia ar trebui s nu fie direct implicai n activitatea auditat. La elaborarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice, ar trebui luate n considerare ctigurile n materie de eficien i economiile obinute prin aplicarea la scar larg a inovaiilor tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele inteligente. n cazul n care s-au instalat contoare inteligente, acestea nu ar trebui s fie utilizate de ctre societi n scopul unei facturri retroactive nejustificate. n ceea ce privete energia electric i n conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern a energiei electrice (1), n cazul n care introducerea contoarelor inteligente beneficiaz de o evaluare pozitiv, cel puin 80 % dintre consumatori ar trebui s dispun de sisteme de contorizare inteligent pn n anul 2020. n privina gazelor, i n conformitate cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern n sectorul gazelor naturale (2), n cazul n care introducerea sistemelor de contorizare inte ligent beneficiaz de o evaluare pozitiv, statele membre sau orice autoritate competent desemnat de acestea ar trebui s pregteasc un calendar pentru implementarea sistemelor de contorizare inteligent. Este benefic utilizarea contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri pentru energia termic pentru msurarea consumului individual de energie termic n cldirile cu mai multe apartamente alimentate prin

reeaua de termoficare sau prin nclzirea central comun, n msura n care consumatorii finali au posi bilitatea de a-i controla consumul individual. Prin urmare, utilizarea acestora are sens doar n cldirile n care corpurile de nclzire sunt prevzute cu robinete cu termostat pentru corpuri de nclzire.

(24)

(29)

n anumite cldiri cu mai multe apartamente alimentate prin reeaua de termoficare sau prin nclzirea central comun, utilizarea unor contoare care msoar cu precizie consumul individual de energie termic ar fi complicat din punct de vedere tehnic i costisitoare, ntruct apa cald folosit la nclzire intr i iese din apartamente prin mai multe puncte. Se poate presupune c, din punct de vedere tehnic, contorizarea individual a consumului de energie termic n cldirile cu mai multe apartamente este, cu toate acestea, posibil n cazul n care instalarea contoarelor individuale nu ar necesita schimbarea conductelor existente pentru nclzirea cu ap cald din cldire. n astfel de cldiri, msurarea consumului individual de energie termic poate fi efectuat prin intermediul repartitoarelor indi viduale de costuri pentru energia termic instalate pe fiecare corp de nclzire.

(25)

(30)

(26)

(27)

Directiva 2006/32/CE solicit statelor membre s asigure furnizarea ctre consumatorii finali a unor contoare indi viduale la preuri competitive, care s reflecte exact consumul real de energie al consumatorilor finali i s furnizeze informaii despre timpul efectiv de utilizare. n majoritatea cazurilor, aceast cerin face obiectul condiiei de a fi posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar i proporional n raport cu economiile de energie poteniale. ns, atunci cnd se face o conexiune ntr-o cldire nou sau atunci cnd o cldire este supus unor renovri majore, n conformitate cu dispoziiile Directivei 2010/31/UE, astfel de contoare individuale ar trebui ntotdeauna furnizate. Conform Directivei 2006/32/CE, consuma torilor ar trebui, de asemenea, s li se furnizeze suficient de frecvent facturi clare, bazate pe consumul real, pentru a le permite s i regleze propriul consum de energie.

(31)

(28)

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 55. (2) JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE solicit statelor membre s asigure implementarea sistemelor de contorizare inteligent pentru a sprijini participarea activ a consumatorilor la pieele furnizrii de energie electric i de gaze naturale. n ceea ce privete energia electric, dac se constat c introducerea contoarelor inteligente este eficient din punct de vedere al costurilor, cel puin 80 % dintre consumatori trebuie s dispun de sisteme de contorizare inteligent pn n anul 2020. n ceea ce privete gazele naturale, nu s-a stabilit niciun termen, dar se solicit pregtirea unui calendar. De asemenea, directivele respective prevd obligaia informrii consumatorilor finali n mod corespunztor i suficient de frecvent cu privire la consumul real de energie electric/gaz i cu privire la costuri, pentru a le permite s i regleze propriul consum.

L 315/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(32)

Impactul dispoziiilor privind contorizarea i facturarea ale Directivelor 2006/32/CE, 2009/72/CE i 2009/73/CE privind economisirea energiei a fost unul limitat. n multe pri ale Uniunii, aceste dispoziii nu au dus la primirea de ctre consumatori a unor informaii actua lizate despre consumul lor de energie i nici a unor facturi bazate pe consumul real, cu frecvena pe care studiile o indic a fi necesar pentru a permite consuma torilor s i regleze propriul consum de energie. n ceea ce privete nclzirea spaiului i apa cald n cldirile cu mai multe apartamente, insuficienta claritate a acestor dispoziii a dus totodat la numeroase plngeri din partea cetenilor.

ncurajator. Noile instalaii de producere a energiei electrice i instalaiile existente substanial reabilitate sau a cror licen ori autorizaie de funcionare este actua lizat ar trebui, sub rezerva unei analize cost-beneficiu care arat un surplus cost-beneficiu, s fie echipate cu uniti de cogenerare de nalt eficien care s recu pereze cldura rezidual rezultat n urma producerii de energie electric. Cldura rezidual poate fi ulterior trans portat acolo unde este solicitat prin intermediul reelelor de termoficare. Evenimentele care determin o cerin pentru aplicarea criteriilor de autorizare vor fi, n general, evenimente care determin i cerine privind permisele n conformitate cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (1) i privind autorizarea n conformitate cu Directiva 2009/72/CE.

(33)

Pentru a consolida capacitatea consumatorilor finali de a avea acces la informaiile privind contorizarea i facturarea consumului lor individual de energie i avnd n vedere posibilitile asociate cu procesul de imple mentare a sistemelor de contorizare inteligent i de introducere a contoarelor inteligente n statele membre, este important s se mbunteasc claritatea cerinelor dreptului Uniunii din acest domeniu. Aceasta ar trebui s contribuie la reducerea costurilor de implementare a sistemelor de contorizare inteligent prevzute cu funcii de economisire a energiei i s sprijine dezvoltarea pieelor de servicii energetice i de gestionare a cererii de energie. Implementarea sistemelor de contorizare inte ligent permite facturarea frecvent pe baza consumului real. Cu toate acestea, exist totodat necesitatea de a clarifica cerinele privind accesul la informaii i facturarea echitabil i exact pe baza consumului real n cazurile n care contoarele inteligente nu vor fi dispo nibile pn n anul 2020, inclusiv n ceea ce privete contorizarea i facturarea consumului individual de energie pentru nclzire i rcire i de ap cald n cldirile cu mai multe uniti alimentate prin reeaua de termoficare sau rcire centralizat sau prin propriul sistem comun de nclzire instalat n cldirile respective.

(36)

Ar putea fi oportun ca centralele nucleare sau centralele electrice destinate s utilizeze stocarea geologic permis n temeiul Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologic a dioxidului de carbon (2), s fie amplasate n locuri n care valorificarea cldurii reziduale prin cogenerarea de nalt eficien sau prin aprovizionarea unei reele de termoficare sau rcire centralizat nu este eficient din punct de vedere al costurilor. Prin urmare, statele membre ar trebui s poat scuti aceste centrale de obligaia de a efectua o analiz cost-beneficiu pentru dotarea centralei cu echi pamente care permit valorificarea cldurii reziduale prin intermediul unei uniti de cogenerare de nalt eficien. Ar trebui s fie de asemenea posibil ca centralele electrice cu sarcin de vrf i cele de rezerv care sunt planificate s funcioneze sub 1 500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani s fie scutite de cerina de a furniza i cldur.

(37)

(34)

La elaborarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice, statele membre ar trebui s in seama n mod corespunztor de necesitatea de a se asigura buna funcionare a pieei interne i punerea n aplicare coerent a acquis-ului, n conformitate cu Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Este oportun ca statele membre s ncurajeze intro ducerea unor msuri i proceduri pentru promovarea instalaiilor de cogenerare cu o putere termic nominal total mai mic de 20 MW, n vederea stimulrii producerii distribuite de energie.

(38)

(35)

Cogenerarea de nalt eficien i termoficarea i rcirea centralizat dein un potenial semnificativ de econo misire a energiei primare care este n general nevalorificat n Uniune. Statele membre ar trebui s realizeze o evaluare cuprinztoare a potenialului cogenerrii de nalt eficien i al termoficrii i rcirii centralizate. Aceste evaluri ar trebui s fie actualizate la cererea Comisiei, pentru a se pune la dispoziia investitorilor informaii privind planurile naionale de dezvoltare i pentru a contribui la un mediu de investiii stabil i

Cogenerarea de nalt eficien ar trebui s fie definit de economiile de energie obinute din producerea combinat n locul producerii separate de cldur i energie electric. Definiiile cogenerrii i ale cogenerrii de nalt eficien utilizate n legislaia Uniunii nu ar trebui s aduc atingere utilizrii diferitelor definiii din legislaia naional n alte scopuri dect cele vizate de legislaia n cauz a Uniunii. Pentru a se maximiza economiile de energie i pentru a se evita pierderea oportunitilor de economisire a energiei, ar trebui acordat cea mai mare atenie condiiilor de exploatare a unitilor de cogenerare.

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17. (2) JO L 140, 5.6.2009, p. 114.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/7

(39)

Pentru a se spori transparena pentru consumatorii finali cu scopul ca acetia s poat alege ntre energia electric produs prin cogenerare i energia electric produs prin alte tehnici, originea cogenerrii de nalt eficien ar trebui garantat pe baza valorilor de referin armonizate privind eficiena energetic. Sistemele privind garaniile de origine nu implic n sine dreptul de a beneficia de pe urma mecanismelor naionale de sprijin. Este important ca toate formele de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien s fie acoperite de garaniile de origine. Garaniile de origine ar trebui s fie difereniate de certificatele care pot fi preschimbate.

portul gazelor naturale (2). Productorii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien ar trebui s aib posibilitatea de a emite o invitaie la licitaie pentru lucrrile de conectare. Ar trebui facilitat accesul la sistemul reelei pentru energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n special pentru unitile de cogenerare de mic putere i pentru unitile de microcogenerare. n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/72/CE i cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, statele membre pot impune obligaii de serviciu public, inclusiv referitoare la eficiena energetic a ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul energiei electrice, respectiv n sectorul gazelor.

(40)

Ar trebui luat n considerare structura specific a coge nerrii i a sectoarelor de termoficare i rcire centra lizat, care includ numeroi productori mici i mijlocii, n special n momentul reexaminrii procedurilor admi nistrative pentru obinerea permisiunii de a construi capacitatea de cogenerare sau reele asociate, n aplicarea principiului a gndi mai nti la scar mic.

(44)

(41)

Majoritatea ntreprinderilor Uniunii sunt IMM-uri. Acestea prezint un potenial enorm de economisire a energiei pentru Uniune. Pentru a le ajuta s adopte msuri privind eficiena energetic, statele membre ar trebui s stabileasc un cadru favorabil menit s ofere IMM-urilor asisten tehnic i informaii mai bine orientate.
(45)

Rspunsul la cerere este un instrument important pentru mbuntirea eficienei energetice, deoarece sporete n mod semnificativ posibilitile consumatorilor sau ale prilor tere desemnate de ctre acetia de a lua msuri cu privire la informaiile privind consumul i facturarea i ofer, astfel, un mecanism care s reduc sau s transfere consumul, ceea ce duce la economii de energie att n ceea ce privete consumul final, ct i n ceea ce privete producerea, transportul i distribuia de energie prin utilizarea optim a reelelor i a activelor de producie.

(42)

Directiva 2010/75/UE include eficiena energetic printre criteriile de determinare a celor mai bune tehnici dispo nibile care ar trebui s serveasc drept referin pentru stabilirea condiiilor de autorizare a instalaiilor care se ncadreaz n domeniul su de aplicare, inclusiv insta laiile de ardere cu o putere termic nominal total de 50 MW sau mai mare. Cu toate acestea, directiva n cauz ofer statelor membre opiunea de a nu impune cerine referitoare la eficiena energetic unitilor de ardere sau altor uniti care elibereaz dioxid de carbon n cadrul sitului, pentru activitile enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE. Statele membre ar putea include informaii cu privire la nivelurile de eficien energetic n rapoartele pe care trebuie s le prezinte n temeiul Directivei 2010/75/UE.

(43)

Pe baza unor criterii obiective, transparente i nediscri minatorii, statele membre ar trebui s stabileasc norme care s reglementeze susinerea i mprirea costurilor privind conectrile la reea i consolidrile de reea, precum i adaptrile tehnice necesare pentru a integra noii productori de energie electric produs prin coge nerare de nalt eficien, lund n considerare orientrile i codurile dezvoltate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reea pentru schimburile transfrontaliere de energie electric (1) i Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reelele pentru trans

Rspunsul la cerere poate fi bazat pe rspunsurile consumatorilor finali la semnalele referitoare la preuri sau pe automatizarea cldirilor. Condiiile pentru rspunsul la cerere i accesul la acesta ar trebui mbun tite, inclusiv pentru micii consumatori finali. n consecin, innd seama de extinderea continu a reelelor inteligente, statele membre ar trebui s se asigure c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei sunt n msur s se asigure c tarifele de reea i reglementrile stimuleaz mbun tirea eficienei energetice i sprijin stabilirea dinamic a preurilor pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere adoptate de ctre consumatorii finali. Ar trebui s fie urmrite integrarea pe pia i egalitatea anselor de intrare pe pia pentru resursele de cerere (furnizare i ncrcarea consumatorului), mpreun cu producerea. n plus, statele membre ar trebui s se asigure c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei adopt o abordare integrat care s cuprind economiile poteniale n sectoarele aprovizionrii cu energie i utilizrii finale.

(46)

Ar trebui s fie disponibil un numr suficient de profe sioniti competeni n domeniul eficienei energetice care s asigure punerea n aplicare eficient i n timp util a prezentei directive, de exemplu, n legtur cu respectarea cerinelor privind auditurile energetice i punerea n aplicare a schemelor de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic. Prin urmare, statele membre ar trebui s pun n aplicare scheme de certificare pentru furnizorii de servicii energetice, audituri energetice i alte msuri de mbuntire a eficienei energetice.

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

L 315/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(47)

Este necesar s se continue dezvoltarea pieei pentru servicii energetice pentru a se asigura disponibilitatea cererii i ofertei de servicii energetice. Transparena, de exemplu, prin intermediul listelor cu furnizorii de servicii energetice, poate contribui la aceasta. De asemenea, contractele-tip, schimbul de bune practici i orientrile, n special pentru contractarea performanei energetice, pot contribui la stimularea cererii. Ca i n alte forme ale acordurilor de finanare din partea terilor, n cazul unui contract privind performana energetic, beneficiarul serviciilor energetice evit costurile pentru investiii prin utilizarea unei pri din valoarea financiar a economiilor de energie pentru a rambursa integral sau parial investiiile efectuate de ctre un ter.

Investiii i alte instituii financiare europene, n special Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; resurse provenind de la instituiile financiare; resurse naionale, inclusiv prin crearea de cadre de reglementare i fiscale care s ncurajeze punerea n aplicare a iniiativelor i programelor privind eficiena energetic; venituri din nivelul anual de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE.

(52)

(48)

Este necesar s fie identificate i eliminate barierele de reglementare, precum i cele de alt natur, aprute n calea utilizrii contractelor privind performana ener getic i a altor acorduri de finanare din partea terilor pentru economiile de energie. Aceste bariere includ normele i practicile contabile care mpiedic reflectarea corespunztoare n conturi a investiiilor de capital i a economiilor financiare anuale rezultate n urma adoptrii msurilor de mbuntire a eficienei energetice pentru ntreaga durat de via a investiiilor. De asemenea, ar trebui abordate la nivel naional obstacolele din calea renovrii parcului imobiliar existent generate de frag mentarea motivaiilor ntre diferiii actori vizai.

(49)

Statele membre i regiunile ar trebui ncurajate s exploateze la maximum fondurile structurale i Fondul de coeziune pentru a stimula investiiile n ceea ce privete msurile de mbuntire a eficienei energetice. Investiiile n materie de mbuntire a eficienei ener getice au potenialul de a contribui la creterea economic, ocuparea forei de munc, inovare i reducerea srciei energetice n gospodrii, avnd, prin urmare, o contribuie pozitiv la coeziunea economic, social i teritorial. Zonele cu potenial de finanare includ msurile privind eficiena energetic n cldirile publice i locuinele sociale i furnizarea de noi competene pentru promovarea ocuprii forei de munc n sectorul eficienei energetice.

n special, mecanismele de finanare ar putea utiliza aceste contribuii, resurse i venituri pentru a facilita i a ncuraja investiiile de capital privat, bazndu-se n special pe investitori instituionali i folosind criterii care s asigure atingerea att a obiectivelor de mediu, ct i a obiectivelor sociale pentru acordarea fondurilor; pentru a utiliza instrumente financiare inovatoare (de exemplu, garanii de credit pentru capitalul privat, garanii de credit pentru ncurajarea contractelor de performan energetic, subvenii, credite subvenionate i linii de credit specifice, sisteme de finanare a terilor) care s reduc riscurile proiectelor n materie de eficien energetic i s permit renovri rentabile, chiar i la nivelul gospodriilor cu venituri mici i medii; pentru a fi legate de programe sau de agenii care vor agrega i vor evalua calitatea proiectelor de economisire de energie, vor furniza asisten tehnic, vor promova piaa serviciilor energetice i vor contribui la generarea de cereri din partea consumatorilor pentru servicii energetice.

(53)

(50)

Statele membre ar trebui s ncurajeze utilizarea de mecanisme de finanare pentru a contribui la ndeplinirea obiectivelor prezentei directive. Astfel de mecanisme de finanare ar putea include contribuii financiare i amenzi ca urmare a nerespectrii anumitor dispoziii din prezenta directiv; resurse alocate eficienei energetice n conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE; resurse alocate eficienei energetice n cadrul financiar multianual, n special Fondul de coeziune, i fondurile structurale i de dezvoltare rural, precum i instrumente financiare europene specifice, precum Fondul european pentru eficien energetic.

Mecanismele de finanare ar putea, de asemenea, s furnizeze resurse corespunztoare pentru sprijinirea programelor de formare i de certificare care mbun tesc i acrediteaz competenele n materie de eficien energetic; s furnizeze resurse pentru cercetare, demonstrare i accelerarea absorbiei de tehnologii la scar mic i de microtehnologii n vederea producerii de energie, precum i pentru optimizarea conectrii acestor generatoare la reea; s fie legate de programe care iau msuri de promovare a eficienei energetice n toate gospodriile, viznd prevenirea srciei energetice i stimularea proprietarilor care nchiriaz casele s asigure cel mai ridicat nivel de eficien energetic a proprie tilor lor; s furnizeze resurse corespunztoare pentru sprijinirea dialogului social i a stabilirii de standarde, viznd mbuntirea eficienei energetice i asigurarea unor condiii de lucru bune, precum i a sntii i a siguranei la locul de munc.

(54)

(51)

Mecanismele de finanare s-ar putea baza, acolo unde este cazul, pe resurse alocate eficienei energetice din obli gaiunile Uniunii pentru finanarea proiectelor; resurse alocate eficienei energetice de la Banca European de

Ar trebui utilizate instrumentele financiare ale Uniunii i mecanismele de finanare inovatoare pentru a realiza obiectivul de mbuntire a performanei energetice a cldirilor organismelor publice. n acest sens, statele membre pot utiliza veniturile proprii din nivelurile anuale de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE pentru elaborarea unor astfel de mecanisme pe baz voluntar i innd seama de normele bugetare naionale.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/9

(55)

La punerea n aplicare a obiectivului de 20 % n materie de eficien energetic, Comisia va trebui s monitorizeze impactul noilor msuri asupra Directivei 2003/87/CE, stabilind sistemul Uniunii privind comercializarea cotelor de emisii (ETS), pentru a menine stimulentele din sistemul de comercializare a emisiilor care promoveaz investiiile cu emisii sczute de carbon i pregtesc sectoarele ETS n vederea inovaiilor necesare n viitor. Va fi necesar monitorizarea de ctre Comisie a impactului asupra acelor sectoare industriale care sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum s-a stabilit n Decizia 2010/2/UE a Comisiei din 24 decembrie 2009 de stabilire, n conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului, a unei liste a sectoarelor i subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (1), pentru a asigura faptul c prezenta directiv promoveaz i nu mpiedic dezvoltarea sectoarelor respective. Directiva 2006/32/CE solicit statelor membre s adopte i s ncerce s ating obiectivul naional indicativ global de 9 % n ceea ce privete reducerea consumului de energie pn n 2016 prin punerea n aplicare a servi ciilor energetice i a altor msuri de mbuntire a eficienei energetice. Directiva n cauz prevede c cel de-al doilea plan pentru eficien energetic adoptat de ctre statele membre trebuie s fie urmat n mod cores punztor, dup caz, de propunerile Comisiei pentru msuri suplimentare, inclusiv extinderea perioadei de aplicare a obiectivelor. Dac un raport concluzioneaz c nu s-a nregistrat un progres suficient ctre atingerea obiectivelor naionale indicative prevzute de directiva n cauz, propunerile respective trebuie s abordeze nivelul i natura obiectivelor. Conform evalurii impactului care nsoete prezenta directiv, statele membre sunt pe cale s realizeze obiectivul de 9 %, care este o opiune mai puin ambiioas dect obiectivul de 20 % adoptat ulterior privind reducerea consumului de energie pn n 2020, i prin urmare nu este necesar abordarea nivelului obiectivelor. Programul Energie inteligent Europa stabilit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovaie i competitivitate (20072013) (2) a fost esenial pentru crearea unui mediu favorabil punerii corespunztoare n aplicare a politicilor Uniunii privind energia durabil prin nlturarea barierelor de pe pia precum nivelul insuficient de sensibilizare i de capacitate a actorilor de pe pia i a instituiilor, barierele tehnice sau administrative la nivel naional n calea bunei funcionri a pieei interne a energiei sau pieele subdezvoltate ale muncii pentru a face fa dificultii reprezentate de obiectivul unei economii cu emisii sczute de dioxid de carbon. Multe dintre aceste bariere sunt nc semnificative. Pentru a valorifica potenialul considerabil de econo misire a energiei pe care l au produsele cu impact ener getic, ar trebui accelerat i extins punerea n aplicare a

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact energetic (3) i a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare i informaii standard despre produs, a consumului de energie i de alte resurse al produselor cu impact energetic (4). Ar trebui acordat prioritate produselor care ofer potenialul cel mai ridicat de economisire a energiei, astfel cum au fost identificate n planul de lucru pentru proiectarea ecologic, precum i revizuirii, acolo unde este cazul, a msurilor existente.
(59)

n vederea clarificrii condiiilor n care statele membre pot stabili cerine privind performana energetic n temeiul Directivei 2010/31/UE respectnd totodat Directiva 2009/125/CE i msurile de punere n aplicare a acesteia, Directiva 2009/125/CE ar trebui modificat n mod corespunztor. Deoarece scopul prezentei directive, i anume acela de a atinge obiectivul Uniunii de 20 % n materie de eficien energetic pn n 2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cretere a eficienei energetice dup 2020, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele membre fr adoptarea de msuri suplimentare privind eficiena energetic i avnd n vedere c acesta poate fi ndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta anumite msuri n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este prevzut la articolul respectiv, prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului n cauz. Pentru a permite adaptarea la progresul tehnic i la modi ficrile privind distribuia surselor de energie, competena de a adopta acte n conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ar trebuie delegat Comisiei n ceea ce privete reexaminarea valorilor de referin armonizate privind randamentul energetic prevzute n Directiva 2004/8/CE, precum i n ceea ce privete valorile, metodele de calcul, coefi cientul de energie primar implicit i cerinele din anexele la prezenta directiv. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrrilor sale pregtitoare, Comisia s organizeze consultri adecvate, inclusiv la nivel de experi. Comisia, atunci cnd pregtete i elaboreaz acte delegate, ar trebui s asigure o transmitere simultan, n timp util i adecvat a documentelor relevante ctre Parlamentul European i Consiliu. n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru punerea n aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competene de executare Comisiei. Respectivele competene ar trebui exercitate n conformitate cu Regu lamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor generale privind mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii compe tenelor de executare de ctre Comisie (5).

(56)

(60)

(61)

(57)

(62)

(58)

(1) JO L 1, 5.1.2010, p. 10. (2) JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

(3) JO L 285, 31.10.2009, p. 10. (4) JO L 153, 18.6.2010, p. 1. (5) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

L 315/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(63)

Toate dispoziiile de fond ale Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE ar trebui abrogate, cu excepia articolului 4 alineatele (1)-(4) din Directiva 2006/32/CE i a anexelor I, III i IV la Directiva 2006/32/CE. Aceste din urm dispoziii ar trebui s fie aplicate n continuare pn la expirarea termenului limit pentru realizarea obiectivului de 9 %. Articolul 9 alineatele (1) i (2) din Directiva 2010/30/UE, care prevede pentru statele membre obligaia de a depune eforturi s achiziioneze numai acele produse care aparin clasei celei mai ridicate de eficien energetic, ar trebui eliminat. Obligaia de a transpune prezenta directiv n legislaia naional ar trebui limitat la dispoziiile care reprezint o modificare de fond n raport cu Directivele 2004/8/CE i 2006/32/CE. Obligaia de transpunere a dispoziiilor nemodificate decurge din respectivele directive.

compatibile cu dreptul Uniunii. n cazul n care legislaia naional prevede msuri mai stricte, statul membru notific aceast legislaie Comisiei. Articolul 2 Definiii n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii: 1. energie nseamn toate formele de produse energetice, combustibili, energie termic, energie din surse regenerabile, energie electric sau orice alt form de energie, astfel cum sunt definite n articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile n domeniul energiei (1); consum de energie primar nseamn consumul intern brut, cu excepia utilizrilor neenergetice; consumul final de energie nseamn toat energia furnizat industriei, transporturilor, gospodriilor, sectoarelor prestatoare de servicii i agriculturii. Acesta exclude livrrile ctre sectorul de transformare a energiei i ctre industriile din sectorul energetic; eficien energetic nseamn raportul dintre rezultatul constnd n performan, servicii, bunuri sau energie i energia folosit n acest scop; economii de energie nseamn o cantitate de energie economisit determinat prin msurarea i/sau estimarea consumului nainte i dup punerea n aplicare a unei msuri de mbuntire a eficienei energetice, asigurnd n acelai timp normalizarea condiiilor externe care afecteaz consumul de energie; mbuntirea eficienei energetice nseamn o cretere a eficienei energetice ca rezultat al schimbrilor tehnologice, comportamentale i/sau economice; serviciu energetic nseamn beneficiu fizic, utilitate sau bun obinut dintr-o combinaie de energie cu o tehnologie sau aciune eficient din punct de vedere energetic care poate include activitile de exploatare, ntreinere i control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract i care, n condiii normale, s-a dovedit c duce la o mbuntire a eficienei energetice sau economii de energie primar, n condiii verificabile i msurabile sau estimabile; organisme publice nseamn autoriti contractante astfel cum sunt definite n Directiva 2004/18/CE a Parla mentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii (2); administraie central nseamn toate departamentele administrative a cror competen acoper ntregul teritoriu al unui stat membru;

(64)

2.
(65)

Este necesar ca prezenta directiv s nu aduc atingere obligaiilor statelor membre legate de termenele de trans punere n legislaia naional i de aplicare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE. n conformitate cu Declaraia politic comun a statelor membre i a Comisiei privind documentele explicative din 28 septembrie 2011, statele membre s-au angajat s ataeze la notificarea msurilor de transpunere, n cazuri justificate, unul sau mai multe documente care explic relaia dintre elementele unei directive i prile corespunztoare ale instrumentelor naionale de trans punere. n ceea ce privete prezenta directiv, legiuitorul consider c este justificat transmiterea unor astfel de documente,

3.

(66)

4.

5.

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

6.
CAPITOLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE, DEFINIII I OBIECTIVE DE EFICIEN ENERGETIC

7.

Articolul 1 Obiect i domeniu de aplicare (1) Prezenta directiv prevede un cadru comun de msuri pentru promovarea eficienei energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii de 20 % n materie de eficien energetic pn n 2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cretere a eficienei energetice dup aceast dat. Prezenta directiv prevede norme menite s elimine barierele existente pe piaa energiei i s depeasc deficienele pieei care mpiedic eficiena n ceea ce privete aprovizionarea i utilizarea energiei, stabilind obiectivele naionale indicative n materie de eficien energetic pentru 2020. (2) Cerinele prevzute de prezenta directiv sunt cerine minime i nu mpiedic niciun stat membru s menin sau s introduc msuri mai stricte. Astfel de msuri trebuie s fie

8.

9.

(1) JO L 304, 14.11.2008, p. 1. (2) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/11

10. suprafa total util nseamn suprafaa unei cldiri sau a unei pri de cldire unde se utilizeaz energie pentru a regla climatul interior; 11. sistem de gestionare a energiei nseamn un set de elemente legate ntre ele sau care interacioneaz ntre ele aparinnd unui plan care stabilete obiectivul de eficien energetic i strategia de atingere a acestui obiectiv; 12. standard european nseamn un standard adoptat de Comitetul European de Standardizare, de Comitetul European de Standardizare Electrotehnic sau de Institutul European de Standardizare n Telecomunicaii i pus la dispoziia publicului; 13. standard internaional nseamn un standard adoptat de Organizaia Internaional de Standardizare i pus la dispoziia publicului; 14. parte obligat nseamn distribuitorul de energie sau furnizorul de energie pentru care sunt obligatorii schemele naionale de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic, prevzute la articolul 7; 15. parte mandatat nseamn o entitate juridic creia i-au fost delegate competene de ctre administraia public sau de un alt organism public pentru a dezvolta, gestiona sau exploata un sistem de finanare n numele administraiei publice sau al altui organism public; 16. parte participant nseamn o ntreprindere sau un organism public care s-a angajat s ating anumite obiective n cadrul unui acord voluntar sau cruia i se aplic un instrument naional de politic de reglementare; 17. autoritate public de punere n aplicare nseamn un organism reglementat de dreptul public, responsabil cu realizarea sau monitorizarea impozitrii energiei sau a carbonului, a sistemelor i instrumentelor financiare, a stimulentelor fiscale, a standardelor i normelor, a sistemelor de etichetare energetic, a formrii i educaiei; 18. msur de politic nseamn un instrument de regle mentare, financiar, fiscal, voluntar sau de furnizare a infor maiilor stabilit n mod oficial i pus n aplicare ntr-un stat membru pentru a crea un cadru favorabil, o cerin sau un stimulent pentru ca actorii de pe pia s furnizeze i s achiziioneze servicii energetice i s ntreprind alte msuri de mbuntire a eficienei energetice; 19. aciune individual nseamn o aciune care duce la mbu ntiri verificabile i msurabile sau care pot fi estimate ale eficienei energetice i care este efectuat ca rezultat al unei msuri de politic; 20. distribuitor de energie nseamn o persoan fizic sau juridic, inclusiv un operator de sistem de distribuie, responsabil de transportul energiei n vederea livrrii acesteia la consumatorii finali sau la staiile de distribuie care vnd energie consumatorilor finali;

21. operator de sistem de distribuie nseamn operator de distribuie astfel cum este definit n Directiva 2009/72/CE i, respectiv, n Directiva 2009/73/CE; 22. furnizor de energie nseamn o persoan fizic sau juridic care vinde energie consumatorilor finali; 23. consumator final nseamn o persoan fizic sau juridic care achiziioneaz energie pentru propriul su consum final; 24. furnizor de servicii energetice nseamn o persoan fizic sau juridic care furnizeaz servicii energetice sau alte msuri de mbuntire a eficienei energetice ctre instalaia sau sediul consumatorului final; 25. audit energetic nseamn o procedur sistematic al crei scop este obinerea unor cunotine corespunztoare despre profilul consumului energetic existent al unei cldiri sau al unui grup de cldiri, al unei operaiuni sau instalaii indus triale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea i cuantificarea oportunitilor rentabile de economisire a energiei i raportarea rezultatelor; 26. ntreprinderi mici i mijlocii sau IMM-uri nseamn ntreprinderi n sensul celor definite n titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii (1); categoria microntreprinderilor i ntre prinderilor mici i mijlocii este format din ntreprinderi care au sub 250 de angajai i a cror cifr de afaceri anual nu depete 50 milioane EUR i/sau al cror total al bilanului anual nu depete 43 milioane EUR; 27. contract de performan energetic nseamn un acord contractual ntre beneficiarul i furnizorul unei msuri de mbuntire a eficienei energetice, verificat i monito rizat pe toat perioada contractului, prin care investiiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) n msura respectiv sunt pltite proporional cu un nivel al mbun tirii eficienei energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performana energetic, cum ar fi economiile financiare; 28. sistem de contorizare inteligent nseamn un sistem elec tronic care poate msura consumul de energie oferind mai multe informaii dect un contor tradiional i care poate transmite i primi date utiliznd o anumit form de comu nicaii electronice; 29. operator de sistem de transport nseamn operator de transport i de sistem astfel cum este definit n Directiva 2009/72/CE i, respectiv, n Directiva 2009/73/CE; 30. cogenerare nseamn producerea simultan, n acelai proces, a energiei termice i a energiei electrice sau mecanice; 31. cerere justificat din punct de vedere economic nseamn cererea care nu depete necesarul de nclzire sau rcire i care ar putea fi satisfcut altfel n condiiile pieei, prin alte procese de producere a energiei, n afar de cogenerare;
(1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

L 315/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

32. energie termic util nseamn energia termic produs ntr-un proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de nclzire sau rcire, justificat din punct de vedere economic; 33. energie electric produs prin cogenerare nseamn energia electric produs ntr-un proces legat de producerea de energie termic util i calculat n conformitate cu metodologia prezentat n anexa I; 34. cogenerare de nalt eficien nseamn cogenerarea care ndeplinete criteriile stabilite n anexa II; 35. eficien global nseamn suma anual a produciei de energie electric i mecanic i a produciei de energie termic util, mprit la cantitatea de combustibil folosit pentru producerea energiei termice ntr-un proces de cogenerare i n producia brut de energie electric i mecanic; 36. raportul dintre energia electric i energia termic nseamn raportul dintre energia electric produs prin cogenerare i energia termic util la funcionare exclusiv n regim de cogenerare, utiliznd datele operaionale ale unei uniti specifice; 37. unitate de cogenerare nseamn acea unitate care poate funciona n regim de cogenerare; 38. unitate de cogenerare de mic putere nseamn o unitate de cogenerare cu capacitate instalat mai mic de 1 MWe; 39. unitate de microcogenerare nseamn o unitate de coge nerare cu o capacitate maxim mai mic de 50 kWe; 40. raportul suprafeelor nseamn raportul dintre suprafaa total a cldirilor i suprafaa terenului ntr-un anumit teri toriu; 41. sistem eficient de termoficare i rcire centralizat nseamn un sistem de termoficare sau rcire centralizat care utilizeaz cel puin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % cldur rezidual, 75 % energie termic cogenerat sau 50 % dintr-o combinaie de energie i cldur de tipul celor sus-menionate; 42. nclzire i rcire eficient nseamn o opiune de nclzire i rcire care, comparativ cu un scenariu de baz care reflect situaia normal, reduce msurabil consumul de energie primar necesar pentru a furniza o unitate de energie livrat n cadrul unei limite de sistem relevante ntr-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, dup cum a fost evaluat n analiza costuri-beneficii la care se face trimitere n prezenta directiv, innd seama

de energia necesar pentru extracie, conversie, transport i distribuie;

43. nclzire i rcire individual eficient nseamn o opiune privind furnizarea de nclzire i rcire individual care, comparativ cu termoficarea i rcirea centralizat eficient, reduce msurabil consumul de energie primar din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrat n cadrul unei limite de sistem relevante sau necesit acelai consum de energie primar din surse neregenerabile, dar la un cost inferior, innd seama de energia necesar pentru extracie, conversie, transport i distribuie;

44. reabilitare substanial nseamn reabilitarea ale crei costuri depesc 50 % din costurile de investiii pentru o nou unitate comparabil;

45. agregator nseamn un furnizor de servicii de cerere de energie care combin ncrcri multiple de scurt durat ale consumatorilor pentru a vinde sau a licita pe piee de energie organizate.

Articolul 3 Obiective de eficien energetic (1) Fiecare stat membru stabilete un obiectiv naional indicativ n materie de eficien energetic, bazat fie pe consumul de energie primar sau consumul final de energie, fie pe economiile de energie primar sau final, fie pe inten sitatea energetic. Statele membre notific aceste obiective Comisiei n conformitate cu articolul 24 alineatul (1) i cu anexa XIV partea 1. Cu ocazia acestei notificri, statele membre exprim aceste obiective, de asemenea, ca nivel absolut al consumului de energie primar i al consumului final de energie n 2020 i explic n ce fel i pe baza cror date a fost calculat acest lucru.

n momentul stabiliri acestor obiective, statele membre iau n considerare:

(a) faptul c, n 2020, consumul de energie al Uniunii trebuie s fie de maximum 1 474 Mtep de energie primar sau maximum 1 078 Mtep de energie final;

(b) msurile prevzute de prezenta directiv;

(c) msurile adoptate n vederea realizrii obiectivelor naionale privind economiile de energie, adoptate n temeiul arti colului 4 alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE; i

(d) alte msuri de promovare a eficienei energetice n cadrul statelor membre i la nivelul Uniunii.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/13

Cu ocazia stabilirii acestor obiective, statele membre pot ine seama de asemenea de situaia naional care afecteaz consumul de energie primar, ca de exemplu: (a) potenialul rmas de reducere rentabil a consumului de energie; (b) evoluia i prognozele privind PIB; (c) schimbrile nregistrate n importurile i exporturile de energie; (d) dezvoltarea tuturor surselor regenerabile de energie, energia nuclear, captarea i stocarea dioxidului de carbon; i (e) aciunea timpurie. (2) Pn la 30 iunie 2014, Comisia evalueaz progresele nregistrate i msura n care obinerea de ctre Uniune a unui consum de energie de maximum 1 474 Mtep de energie primar i/sau a unui consum de maximum 1 078 Mtep de energie final n 2020 este realizabil. (3) Cu ocazia reexaminrii menionate la alineatul (2), Comisia: (a) nsumeaz obiectivele naionale indicative n materie de eficien energetic raportate de statele membre; (b) evalueaz dac suma acestor obiective poate fi considerat un indicator fiabil al ndeplinirii de ctre Uniune a obiec tivului su, innd seama de evaluarea primului raport anual n conformitate cu articolul 24 alineatul (1) i de evaluarea planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic n conformitate cu articolul 24 alineatul (2); (c) ine seama de analiza complementar decurgnd din: (i) o evaluare a progresului nregistrat privind consumul de energie, precum i privind acest consum raportat la activitatea economic de la nivelul Uniunii, inclusiv progresele nregistrate n ceea ce privete eficiena furnizrii de energie n statele membre ale cror obiective indicative naionale se bazeaz pe consumul final de energie sau pe economiile de energie final, inclusiv progresele nregistrate ca urmare a respectrii de ctre aceste state membre a dispoziiilor capitolului III din prezenta directiv; (ii) rezultatele obinute din exerciiile de modelare n ceea ce privete evoluiile viitoare ale consumului de energie la nivelul Uniunii; (d) compar rezultatele de la literele (a)-(c) cu cantitatea de energie pentru consum care ar fi necesar pentru a obine un consum de energie de maximum 1 474 Mtep de energie primar i/sau un consum de maximum 1 078 Mtep de energie final n 2020.
CAPITOLUL II CONSUMUL ENERGETIC EFICIENT

deniale i comerciale, att publice, ct i private, existente la nivel naional. Aceast strategie cuprinde: (a) o imagine de ansamblu a parcului imobiliar existent la nivel naional, bazat, dup caz, pe eantioane statistice; (b) identificarea soluiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor i relevante pentru tipul de cldiri i zona climatic; (c) politici i msuri de stimulare a renovrilor de cldiri, apro fundate i eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv a renovrilor aprofundate efectuate n etape; (d) o perspectiv previzional, n vederea ghidrii deciziilor de investiii ale diferitelor persoane, ale ntreprinderilor de construcii i ale instituiilor financiare; (e) o estimare bazat pe date concrete a economiilor de energie preconizate i a altor beneficii mai mari. O prim versiune a strategiei se public pn la 30 aprilie 2014, este actualizat ulterior o dat la trei ani i este transmis Comisiei ca parte a Planurilor de aciune naionale privind eficiena energetic. Articolul 5 Rolul de exemplu al cldirilor organismelor publice (1) Fr a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2010/31/UE, fiecare stat membru se asigur c, ncepnd cu 1 ianuarie 2014, 3 % din suprafaa total a cldirilor nclzite i/sau rcite deinute i ocupate de administraia sa central se renoveaz anual pentru a ndeplini cel puin cerinele minime n materie de performan energetic stabilite de statul membru n cauz n temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % se calculeaz la suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 deinute i ocupate de administraia central a statului membru n cauz, care nu nde plinesc, la data de 1 ianuarie a fiecrui an, cerinele naionale minime privind performana energetic stabilite n temeiul arti colului 4 din Directiva 2010/31/UE. ncepnd cu 9 iulie 2015, pragul respectiv este cobort la 250 m2. n cazul n care un stat membru solicit ca obligaia de a renova anual 3 % din suprafaa total s se extind la suprafaa deinut i ocupat de departamente administrative situate la un nivel inferior administraiei centrale, rata de 3 % se calculeaz la suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 i, ncepnd cu 9 iulie 2015, de peste 250 m2 deinute i ocupate de administraia central i de aceste departamente administrative ale statului membru n cauz, care nu nde plinesc, la data de 1 ianuarie a fiecrui an, cerinele naionale minime privind performana energetic stabilite n temeiul arti colului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Articolul 4 Renovarea cldirilor Statele membre stabilesc o strategie pe termen lung pentru mobilizarea investiiilor n renovarea stocului de cldiri rezi

L 315/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

n momentul punerii n aplicare a msurilor pentru renovarea complet a cldirilor administraiei centrale n conformitate cu primul paragraf, statele membre pot alege s ia n considerare cldirea n ansamblu, inclusiv anvelopa cldirii, echipamentele, funcionarea i ntreinerea. Statele membre solicit includerea cldirilor administraiei centrale cu cea mai sczut performan energetic printre prio ritile msurilor de eficien energetic, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic i eficient din punct de vedere al costurilor. (2) Statele membre pot hotr s nu stabileasc sau s nu aplice cerinele menionate la alineatul (1) pentru urmtoarele categorii de cldiri: (a) cldiri protejate oficial ca fcnd parte dintr-un sit protejat sau datorit valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, n msura n care respectarea anumitor cerine minime de performan energetic ar modifica n mod inacceptabil caracterul sau aspectul acestora; (b) cldiri deinute de forele armate sau de administraia central i care servesc unor obiective de aprare naional, cu excepia spaiilor de locuit individuale sau a cldirilor de birouri ale forelor armate i ale altor categorii de personal angajat de autoritile de aprare naional; (c) cldiri utilizate ca lcauri de cult sau pentru alte activiti cu caracter religios. (3) n cazul n care un stat membru renoveaz mai mult de 3 % din suprafaa total a cldirilor administraiei centrale ntrun anumit an, acesta poate contabiliza excedentul n cadrul ratei de renovare anual a oricruia dintre cei trei ani anteriori sau urmtori. (4) Statele membre pot contabiliza, n cadrul ratei de renovare anual a cldirilor administraiei centrale, cldirile noi ocupate i deinute pentru a nlocui cldiri specifice ale administraiei centrale demolate n oricare din cei doi ani precedeni sau cldiri vndute, demolate ori scoase din uz n oricare din cei doi ani precedeni ca urmare a utilizrii mai intensive a altor cldiri. (5) n sensul alineatului (1), pn la 31 decembrie 2013, statele membre stabilesc i pun la dispoziia publicului un inventar al cldirilor administraiei centrale nclzite i/sau rcite cu o suprafa total util de peste 500 m2 i, pn la 9 iulie 2015, de peste 250 m2, excluznd cldirile exceptate n temeiul alineatului (2). Inventarul cuprinde urmtoarele infor maii: (a) suprafaa total n m2; i (b) performana energetic a fiecrei cldiri sau datele energetice relevante. (6) Fr a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2010/31/UE, statele membre pot opta pentru o abordare alter nativ alineatelor (1)-(5) din prezentul articol, situaie n care statele membre adopt alte msuri eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv renovri aprofundate i msuri viznd

schimbri n comportamentul ocupanilor, pentru a obine, pn n 2020, o cantitate de economii de energie n cldirile eligibile deinute i ocupate de ctre administraia lor central cel puin echivalent cu cea necesar n temeiul alineatului (1), raportat n fiecare an. n sensul abordrii alternative, statele membre pot estima economiile de energie pe care le-ar genera aplicarea alineatelor (1)-(4) prin utilizarea unor valori standard adecvate pentru consumul de energie al cldirilor de referin ale administraiei centrale, nainte i dup renovare i n conformitate cu esti mrile suprafeei parcului imobiliar al acestora. Categoriile de cldiri de referin ale administraiei centrale sunt reprezentative pentru parcul imobiliar al acesteia. Statele membre care opteaz pentru abordarea alternativ notific Comisiei, pn cel trziu la 31 decembrie 2013, msurile alternative pe care intenioneaz s le adopte, precum i modul n care vor realiza o mbuntire echivalent a performanei energetice a cldirilor deinute de administraia lor central. (7) Statele membre ncurajeaz organismele publice, inclusiv cele de la nivel regional i local, precum i organismele care se ocup de locuinele sociale reglementate de dreptul public, acordnd atenia cuvenit competenelor i structurii adminis trative ale acestora: (a) s adopte un plan n materie de eficien energetic, de sine stttor sau ca parte a unui plan mai cuprinztor privind clima sau mediul, care s conin obiective i aciuni specifice privind economia de energie i eficiena energetic, n vederea respectrii rolului de exemplu al cldirilor admi nistraiei centrale prevzut la alineatele (1), (5) i (6); (b) s pun n aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, ca parte din punerea n aplicare a planului lor; (c) s utilizeze, dup caz, societi de servicii energetice i contractarea n materie de performan energetic pentru a finana renovrile i a implementa planurile de meninere sau de mbuntire a eficienei energetice pe termen lung. Articolul 6 Achiziii efectuate de organismele publice (1) Statele membre se asigur c administraiile centrale achiziioneaz doar produse, servicii i cldiri cu performane nalte de eficien energetic, n msura n care aceasta corespunde cerinelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economic, viabilitate sporit, conformitate tehnic, precum i unui nivel suficient de concuren, astfel cum se menioneaz n anexa III. Obligaia stabilit la primul paragraf se aplic contractelor de achiziii de produse, servicii i cldiri de ctre organismele publice, n msura n care aceste contracte au o valoare egal sau superioar limitelor stabilite la articolul 7 din Directiva 2004/18/CE.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/15

(2) Obligaia menionat la alineatul (1) se aplic n cazul contractelor forelor armate numai n msura n care aplicarea sa nu genereaz un conflict cu natura i obiectivul principal ale activitilor forelor armate. Obligaia nu se aplic contractelor de furnizare a echipamentului militar definite n Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atri buirea anumitor contracte de lucrri, de furnizare de bunuri i de prestare de servicii de ctre autoritile sau entitile contractante n domeniile aprrii i securitii (1).

(2)

Fiecare stat membru poate, sub rezerva alineatului (3):

(a) s efectueze calculul n conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, utiliznd valori de 1 % n 2014 i 2015; 1,25 % n 2016 i 2017; i 1,5 % n 2018, 2019 i 2020;

(b) s exclud din calcul, ca volum, toate sau o parte din vnzrile de energie utilizat n activitile industriale enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE;

(3) Statele membre ncurajeaz organismele publice, inclusiv cele de la nivel regional i local, acordnd atenia cuvenit competenelor i structurii administrative ale acestora, s urmeze exemplul administraiilor lor centrale i s achiziioneze doar produse, servicii i cldiri cu performane ridicate de eficien energetic. Statele membre ncurajeaz organismele publice s evalueze posibilitatea ncheierii de contracte de performan energetic pe termen lung care ofer economii de energie pe termen lung atunci cnd organizeaz licitaii pentru contracte de prestri de servicii cu un coninut energetic semni ficativ.

(c) s permit ca economiile de energie realizate n sectoarele transformrii, distribuiei i transportului de energie, incluznd infrastructura de termoficare i rcire centralizat eficient, ca urmare a punerii n aplicare a cerinelor prevzute la articolul 14 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (5) litera (b) i la articolul 15 alineatele (1)-(6) i (9), s se scad din cantitatea de economii de energie prevzute la alineatul (1); i

(4) Fr a aduce atingere alineatului (1), atunci cnd achiziioneaz un pachet de produse reglementat n ansamblu de un act delegat adoptat n temeiul Directivei 2010/30/UE, statele membre pot solicita ca eficiena energetic total s aib prioritate asupra eficienei energetice a produselor indi viduale din pachetul respectiv prin achiziionarea pachetului de produse care respect criteriul apartenenei la cea mai nalt clas de eficien energetic.

(d) s scad economiile de energie rezultate din aciunile indi viduale nou puse n aplicare de la 31 decembrie 2008, care continu s aib impact n 2020 i care pot fi msurate i verificate, din cantitatea de economii de energie menionate la alineatul (1).

Articolul 7 Scheme de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic (1) Fiecare stat membru stabilete o schem de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic. Respectiva schem asigur c distribuitorii de energie i/sau furnizorii de energie care sunt desemnai ca pri obligate n temeiul alineatului (4) i care i desfoar activitatea pe teritoriul fiecrui stat membru realizeaz un obiectiv cumulativ n materie de economii de energie la nivelul utilizrii finale pn la 31 decembrie 2020, fr a aduce atingere alineatului (2).

(3) Aplicarea alineatului (2) nu conduce la o reducere de mai mult de 25 % din cantitatea de economii de energie prevzute la alineatul (1). Statele membre care fac uz de alineatul (2) notific acest lucru Comisiei pn la 5 iunie 2014, inclusiv elementele enumerate la alineatul (2) care urmeaz s se aplice i un calcul care arat impactul acestora asupra cantitii de economii de energie prevzute la alineatul (1).

Acest obiectiv este cel puin echivalent cu obinerea unor economii noi n fiecare an, de la 1 ianuarie 2014 i pn la 31 decembrie 2020, de 1,5 % din volumul vnzrilor anuale de energie ctre consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de energie sau ale tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculat ca medie pe perioada de trei ani imediat anterioar datei de 1 ianuarie 2013. Vnzrile de energie, ca volum, utilizate n transport, pot fi excluse parial sau integral din acest calcul.

(4) Fr a aduce atingere calculului economiilor de energie pentru obiectivul conform alineatului (1) al doilea paragraf, fiecare stat membru desemneaz, n sensul alineatului (1) primul paragraf, pe baza unor criterii obiective i nediscrimina torii, pri obligate n rndul distribuitorilor de energie i/sau al furnizorilor de energie care i desfoar activitatea pe teritoriul acestora i pot include distribuitori de combustibil pentru transport sau comerciani care vnd cu amnuntul combustibil pentru transport care i desfoar activitatea pe teritoriul acestora. Cantitatea economiilor de energie necesare pentru ndeplinirea obligaiei se realizeaz de ctre prile obligate din rndul consumatorilor finali, desemnate, dup caz, de ctre statul membru, indiferent de calculul realizat n baza alineatului (1) sau, dac statele membre decid astfel, prin inter mediul economiilor dovedite provenind de la alte pri, astfel cum se menioneaz la alineatul (7) litera (b).

Statele membre decid modul n care se repartizeaz cantitatea calculat de economii noi, menionat la al doilea paragraf, pe parcursul perioadei respective.
(1) JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(5) Statele membre exprim cantitatea de economii de energie solicitat de la fiecare parte obligat n termeni de consum de energie final sau primar al acestora. Metoda selectat pentru exprimarea cantitii solicitate de economii de energie se utilizeaz, de asemenea, pentru calcularea econo miilor solicitate de prile obligate. Se aplic factorii de conversie din anexa IV.

L 315/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(6) Statele membre se asigur c economiile rezultate din aplicarea alineatelor (1), (2) i (9) din prezentul articol i a articolului 20 alineatul (6) se calculeaz n conformitate cu anexa V punctele 1 i 2. Acestea pun n aplicare sisteme de msurare, control i verificare n temeiul crora se verific cel puin o parte semnificativ i un eantion reprezentativ din punct de vedere statistic din msurile de mbuntire a eficienei energetice puse n practic de ctre prile obligate. Msurarea, controlul i verificarea sus-menionate se realizeaz n mod independent fa de prile obligate. (7) n cadrul schemei de obligaii n materie de eficien energetic, statele membre pot: (a) s includ cerine cu scop social n cadrul obligaiilor de economisire a energiei pe care le impun, inclusiv solicitnd ca o parte dintre msurile de eficien energetic s fie puse n aplicare ca prioritate n gospodriile afectate de srcia energetic sau n locuinele sociale; (b) s permit prilor obligate s contabilizeze n cadrul obli gaiei economiile certificate de energie nregistrate de furnizorii de servicii energetice sau de alte pri tere, inclusiv n cazul n care prile obligate promoveaz msuri prin intermediul altor organisme aprobate de stat sau prin intermediul autoritilor publice care pot implica sau nu parteneriate formale i pot fi combinate cu alte surse de finanare. Atunci cnd permit acest lucru, statele membre se asigur c este stabilit un proces de aprobare clar, trans parent i deschis pentru toi actorii de pe pia, care vizeaz reducerea la minimum a costurilor de certificare; (c) s permit prilor obligate s contabilizeze economiile obinute ntr-un anumit an ca i cnd acestea ar fi fost obinute n oricare dintre ultimii patru sau urmtorii trei ani. (8) Statele membre public anual economiile de energie realizate de fiecare parte obligat sau de fiecare subcategorie de parte obligat, precum i economiile totale realizate n cadrul schemei. Statele membre se asigur c prile obligate transmit la cerere: (a) informaiile statistice agregate referitoare la consumatorii lor finali (identificnd modificrile semnificative ale infor maiilor transmise anterior); i (b) informaiile curente privind consumul de energie la consumatorul final, inclusiv, dup caz, profilurile de sarcin, segmentarea consumatorilor i localizarea geografic a consumatorilor, pstrnd, n acelai timp, integritatea i confidenialitatea informaiilor cu caracter privat sau sensibile din punct de vedere comercial, n conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii. O astfel de cerere este efectuat cel mult o dat pe an. (9) Ca alternativ la stabilirea unei scheme de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic n temeiul alineatului (1), statele membre pot opta s adopte alte msuri de politic

pentru a realiza economii de energie n rndul consumatorilor finali, cu condiia ca msurile respective de politic s respecte criteriile prevzute la alineatele (10) i (11). Valoarea anual a noilor economii de energie realizate prin aceast abordare este echivalent cu valoarea noilor economii de energie prevzute la alineatele (1), (2) i (3). Cu condiia meninerii echivalenei, statele membre pot combina schemele de obligaii cu msuri de politic alternative, inclusiv cu programe naionale privind eficiena energetic. Msurile de politic menionate la primul paragraf pot include, dar nu se limiteaz la urmtoarele msuri de politic sau combinaii ale acestora: (a) taxe pe energie sau CO2 care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (b) sisteme i instrumente de finanare sau stimulente fiscale care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (c) reglementri sau acorduri voluntare care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (d) standarde i norme care urmresc mbuntirea eficienei energetice a produselor i a serviciilor, inclusiv a cldirilor i a vehiculelor, cu excepia cazurilor n care acestea sunt obligatorii i aplicabile n statele membre n temeiul dreptului Uniunii; (e) sisteme de etichetare energetic, cu excepia celor care sunt obligatorii i aplicabile n statele membre n temeiul dreptului Uniunii; (f) formare i educare, inclusiv programe de consiliere n materie energetic, care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali. Statele membre notific Comisiei, pn la 5 decembrie 2013, msurile de politic pe care intenioneaz s le adopte n sensul primului paragraf i al articolului 20 alineatul (6), respectnd cadrul prevzut n anexa V punctul 4 i artnd modalitatea n care vor obine economiile necesare. n cazul msurilor de politic menionate la al doilea paragraf i la articolul 20 alineatul (6), respectiva notificare demonstreaz n ce mod sunt ndeplinite criteriile de la alineatul (10). n cazul msurilor de politic, altele dect cele menionate la al doilea paragraf sau la articolul 20 alineatul (6), statele membre explic modalitatea de obinere a unui nivel echivalent de economii, monitorizare i verificare. Comisia poate s fac sugestii de modificare n termen de trei luni de la notificare. (10) Fr a aduce atingere alineatului (11), criteriile pentru msurile de politic adoptate n conformitate cu alineatul (9) al doilea paragraf i cu articolul 20 alineatul (6) sunt urmtoarele:

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/17

(a) msurile de politic prevd cel puin dou perioade inter mediare pn la 31 decembrie 2020 i duc la atingerea nivelului de ambiie prevzut la alineatul (1); (b) responsabilitatea fiecrei pri mandatate, pri participante sau autoriti publice de punere n aplicare, oricare dintre acestea fiind relevant, este definit; (c) economiile de energie care urmeaz a fi obinute sunt stabilite ntr-un mod transparent; (d) cantitatea de economii de energie necesar sau care urmeaz a fi obinut prin msura de politic este exprimat n consum de energie primar sau final, utiliznd factorii de conversie prevzui n anexa IV; (e) economiile de energie sunt calculate utiliznd metodele i principiile cuprinse n anexa V punctele 1 i 2; (f) economiile de energie sunt calculate utiliznd metodele i principiile cuprinse n anexa V punctul 3; (g) prile participante ntocmesc un raport anual privind economiile de energie realizate, cu excepia cazului n care acest lucru nu este posibil, iar respectivul raport este pus la dispoziia publicului; (h) se asigur monitorizarea rezultatelor i sunt considerate msuri adecvate n situaia n care progresele sunt nesatis fctoare; (i) este nfiinat un sistem de control care include i verificarea independent a unei pri semnificative din punct de vedere statistic a msurilor de mbuntire a eficienei energetice; i (j) se public anual date privind evoluiile anuale nregistrate n economiile de energie. (11) Statele membre se asigur c taxele menionate la alineatul (9) al doilea paragraf litera (a) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (f), (h) i (j). Statele membre se asigur c reglementrile i acordurile voluntare menionate la alineatul (9) al doilea paragraf litera (c) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i) i (j). Statele membre se asigur c celelalte msuri de politic menionate la alineatul (9) al doilea paragraf i fondurile naionale pentru eficien energetic menionate la articolul 20 alineatul (6) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (e), (h), (i) i (j). (12) Statele membre se asigur c, n situaia n care impactul msurilor de politic se suprapune cu cel al aciunilor indivi duale, nu se va face o contabilizare dubl a economiilor de energie. Articolul 8 Audituri energetice i sisteme de gestionare a energiei (1) Statele membre promoveaz, pentru toi consumatorii finali, disponibilitatea auditurilor energetice de nalt calitate, rentabile i:

(a) efectuate ntr-o manier independent de ctre experi cali ficai i/sau acreditai, n conformitate cu criteriile de cali ficare; sau (b) puse n aplicare i supravegheate de ctre autoriti inde pendente n temeiul legislaiei naionale. Auditurile energetice menionate la primul paragraf pot fi efectuate de experi interni sau auditori energetici, cu condiia ca statul membru n cauz s fi implementat un sistem care s asigure i s verifice calitatea acestora, care s includ, dup caz, o selecie anual aleatorie a cel puin unui procent semnificativ din punct de vedere statistic din toate auditurile energetice pe care acetia le efectueaz. Pentru a garanta calitatea ridicat a auditurilor energetice i a sistemelor de gestionare a energiei, statele membre stabilesc criterii minime transparente i nediscriminatorii pentru audi turile energetice bazate pe anexa VI. Auditurile energetice nu cuprind clauze care s mpiedice transferul rezultatelor auditului ctre orice furnizor calificat/ acreditat de servicii energetice, cu condiia s nu existe obiecii din partea clientului. (2) Statele membre dezvolt programe pentru a ncuraja IMM-urile s se supun auditurilor energetice, precum i punerea ulterioar n aplicare a recomandrilor acestor audituri. Pe baza unor criterii transparente i nediscriminatorii i fr a aduce atingere legislaiei Uniunii privind ajutorul de stat, statele membre pot s instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv n cazul n care au ncheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic i ale punerii n aplicare a unor recomandri extrem de rentabile formulate n urma auditurilor energetice, n cazul n care msurile propuse sunt puse n aplicare. Statele membre aduc n atenia IMM-urilor, inclusiv prin inter mediul organizaiilor reprezentative intermediare ale acestora, exemple concrete privind modul n care sistemele de gestionare a energiei le pot mbunti activitatea. Comisia acord asisten statelor membre, sprijinind schimburile de bune practici n domeniu. (3) Statele membre dezvolt, de asemenea, programe de sensibilizare n rndul gospodriilor n privina beneficiilor unor astfel de audituri, prin intermediul serviciilor de consiliere adecvate. Statele membre ncurajeaz programele de formare pentru cali ficarea auditorilor energetici, viznd asigurarea unui numr suficient de experi disponibili. (4) Statele membre se asigur c ntreprinderile care nu sunt IMM-uri fac obiectul unui audit energetic efectuat ntr-o manier independent i eficient din punct de vedere al costurilor de ctre experi calificai i/sau acreditai sau efectuat i supra vegheat de autoriti independente n temeiul legislaiei naionale pn la 5 decembrie 2015 i cel puin la fiecare patru ani de la data ultimului audit energetic.

L 315/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(5) Se consider c auditurile energetice ndeplinesc cerinele de la alineatul (4) n cazul n care sunt efectuate n mod inde pendent, pe baza unor criterii minime bazate pe anexa VI, i sunt puse n aplicare n temeiul acordurilor voluntare ncheiate ntre anumite organizaii ale prilor interesate i un organism numit i supravegheat de ctre statul membru n cauz, sau de ctre alte organisme crora autoritile competente le-au delegat responsabilitatea n acest sens, sau de ctre Comisie. Accesul participanilor de pe pia care ofer servicii energetice se bazeaz pe criterii transparente i nediscriminatorii. (6) ntreprinderile care nu sunt IMM-uri i care pun n aplicare un sistem de gestionare a energiei sau a mediului, certificat de ctre un organism independent n conformitate cu standardele europene sau internaionale relevante, sunt scutite de la cerinele prevzute la alineatul (4), cu condiia ca statele membre s asigure faptul c sistemul de gestionare n cauz include un audit energetic pe baza criteriilor minime bazate pe anexa VI. (7) Auditurile energetice pot fi de sine stttoare sau pot face parte dintr-un audit de mediu mai vast. Statele membre pot solicita ca auditul energetic s includ o evaluare a fezabilitii tehnice i economice a racordrii la o reea de termoficare sau de rcire centralizat existent sau preconizat. Fr a aduce atingere legislaiei Uniunii privind ajutorul de stat, statele membre pot pune n aplicare sisteme de stimulare i de sprijin pentru punerea n aplicare a recomandrilor rezultate n urma auditurilor energetice i a altor msuri similare. Articolul 9 Contorizarea (1) Statele membre garanteaz c, n msura n care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar i proporional n raport cu economiile de energie poteniale, consumatorii finali de energie electric, gaze naturale, nclzire centralizat, rcire centralizat i ap cald menajer sunt dotai cu contoare individuale la preuri competitive, care reflect exact consumul real de energie al consumatorilor finali i care furnizeaz informaii despre timpul efectiv de utilizare. Astfel de contoare individuale la preuri competitive se pun totdeauna la dispoziie n cazul n care: (a) se nlocuiete un contor existent, cu excepia situaiei n care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil n raport cu economiile poteniale estimate pe termen lung; (b) se face o nou conexiune ntr-o cldire nou sau atunci cnd o cldire este supus unor renovri majore, n confor mitate cu dispoziiile Directivei 2010/31/UE. (2) n cazul i n msura n care statele membre imple menteaz sisteme de contorizare inteligent i introduc contoarele inteligente de gaze naturale i/sau de energie electric n conformitate cu Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE:

(a) acestea se asigur c sistemele de contorizare furnizeaz consumatorilor finali informaii privind perioada de utilizare real i c obiectivele privind eficiena energetic i beneficiile pentru consumatorii finali sunt luate n considerare pe deplin n momentul stabilirii funcionalitilor minime ale contoarelor i a obligaiilor impuse participanilor de pe pia;

(b) acestea asigur securitatea contoarelor inteligente i comu nicarea datelor, precum i dreptul la via privat al consumatorilor finali, n conformitate cu legislaia relevant a Uniunii privind protecia datelor i a vieii private;

(c) n ceea ce privete energia electric i la cererea consuma torului final, acestea solicit operatorilor contoarelor s se asigure c respectivul contor sau respectivele contoare pot msura energia electric exportat ctre reea de la sediul consumatorului final;

(d) acestea se asigur c, la cererea consumatorilor finali, datele nregistrate de contoare privind producia sau consumul de energie electric al acestora sunt puse la dispoziia lor sau a unei pri tere care acioneaz n numele consumatorilor finali, ntr-un format uor de neles pe care l pot utiliza pentru a compara diferite oferte n condiii identice;

(e) acestea stabilesc obligaia de informare i asisten corespun ztoare a consumatorilor la momentul instalrii, n special cu privire la ntregul potenial al contoarelor inteligente n ceea ce privete gestionarea contorizrii i monitorizarea consumului de energie.

(3) n cazul n care nclzirea i rcirea sau apa cald pentru o cldire sunt furnizate de o reea de termoficare sau de o surs central care alimenteaz mai multe cldiri, se instaleaz un contor de energie termic sau de ap cald la schimbtorul de cldur sau la punctul de livrare.

n cldirile cu mai multe apartamente i n cldirile polivalente cu o surs central de nclzire/rcire sau alimentate de la o reea de termoficare sau de la o surs central deservind mai multe cldiri, contoarele care msoar consumul individual se instaleaz de asemenea pn la 31 decembrie 2016 pentru msurarea consumului de energie pentru nclzire sau rcire sau de ap cald pentru fiecare unitate n parte, n cazul n care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic i eficient din punct de vedere al costurilor. n cazul n care utilizarea de contoare individuale nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau nu este eficient din punct de vedere al costurilor, pentru contorizarea energiei termice se utilizeaz repartitoare individuale de costuri pentru energia termic destinate msurrii consumului fiecrui corp de nclzire, cu excepia cazului n care statul membru n cauz arat c instalarea unor astfel de repartitoare nu ar fi eficient din punct de vedere al costurilor. n aceste cazuri, pot fi avute n vedere metode alternative eficiente din punct de vedere al costurilor privind msurarea consumului de energie termic.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/19

n cazul n care cldirile cu mai multe apartamente sunt alimentate de la reele de termoficare sau rcire centralizat sau n cazul n care prevaleaz sistemele comune proprii de nclzire sau rcire pentru astfel de cldiri, statele membre pot introduce norme transparente privind repartizarea costurilor pentru consumul de energie termic sau de ap cald n astfel de cldiri, n vederea asigurrii transparenei i a corectitudinii contabilizrii consumului individual. Dup caz, astfel de norme includ orientri privind modalitatea de repartizare a costurilor pentru energia termic i/sau apa cald utilizat, dup cum urmeaz: (a) ap cald menajer; (b) energie termic distribuit de instalaia cldirii i n scopul nclzirii zonelor comune (n cazul n care casa scrilor i coridoarele sunt echipate cu corpuri de nclzire); (c) n scopul nclzirii apartamentelor. Articolul 10 Informaii privind facturarea (1) n cazul n care consumatorii finali nu dispun de contoare inteligente conform Directivelor 2009/72/CE i 2009/73/CE, statele membre se asigur, pn la 31 decembrie 2014, c informaiile cu privire la facturare sunt exacte i au la baz consumul real, n conformitate cu anexa VII punctul 1.1, n cazul tuturor sectoarelor reglementate de prezenta directiv, inclusiv al distribuitorilor de energie, al operatorilor de sisteme de distribuie i al furnizorilor de energie, atunci cnd acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic i justificat din punct de vedere economic. Aceast obligaie poate fi ndeplinit printr-un sistem de auto citire periodic de ctre consumatorii finali n cadrul cruia acetia comunic citirile propriului contor furnizorului de energie. Numai n cazul n care consumatorul final nu a transmis o citire a contorului pentru o perioad stabilit de facturare, factura se bazeaz pe o estimare a consumului sau pe o sum forfetar. (2) Contoarele instalate n conformitate cu Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE permit furnizarea de informaii exacte privind facturarea, bazate pe consumul real. Statele membre asigur consumatorilor finali posibilitatea de a accesa cu uurin informaii suplimentare referitoare la consumul anterior care permit o autoverificare detaliat. Informaiile suplimentare privind consumul anterior includ: (a) date cumulative pentru cel puin ultimii trei ani sau pentru perioada scurs de la nceputul contractului de furnizare, dac aceasta din urm este mai mic. Datele corespund intervalelor pentru care au fost elaborate informaii privind facturarea frecvent; i (b) date detaliate n funcie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, sptmn, lun i an. Aceste date se pun la dispoziia consumatorului final prin intermediul internetului sau al interfeei destinate contoarelor, pentru perioada de cel puin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scurs de la nceputul contractului de furnizare, dac aceasta din urm este mai mic.

(3) Indiferent dac au fost instalate sau nu contoare inteli gente, statele membre: (a) solicit ca, la cererea consumatorului final, informaiile privind facturile la energie i consumul anterior al consuma torilor finali s fie puse la dispoziia unui furnizor de servicii energetice desemnat de ctre consumatorul final, n msura n care aceste informaii sunt disponibile; (b) se asigur c consumatorilor finali li se ofer opiunea de a primi pe cale electronic facturi i informaii privind factu rarea, precum i c consumatorii primesc, la cerere, o explicaie clar i uor de neles a modului de stabilire a facturii, n special n cazul n care facturile nu sunt bazate pe consumul real; (c) se asigur c, mpreun cu factura, sunt puse la dispoziie informaii adecvate pentru a oferi consumatorilor finali o perspectiv cuprinztoare asupra costurilor actuale ale energiei, n conformitate cu anexa VII; (d) pot prevedea c, la cererea consumatorului final, informaiile cuprinse n respectivele facturi nu sunt considerate ca fiind o solicitare de plat. n astfel de cazuri, statele membre se asigur c furnizorii de surse de energie ofer modaliti flexibile pentru plile propriu-zise; (e) solicit ca informaiile i estimrile costurilor energiei s fie puse la dispoziia consumatorilor la cerere, n timp util i ntr-un format uor de neles, care s le permit acestora s compare diferite oferte n condiii identice. Articolul 11 Costurile de acces la informaiile privind contorizarea i facturarea (1) Statele membre se asigur c consumatorii finali i primesc n mod gratuit toate facturile i toate informaiile privind facturarea pentru consumul de energie, precum i c acetia au acces adecvat i gratuit la datele privind propriul consum. (2) Prin derogare de la alineatul (1), repartizarea costurilor aferente informaiilor privind facturarea pentru consumul indi vidual de energie pentru nclzire i rcire n cldirile cu mai multe apartamente i n cldirile polivalente, conform articolului 9 alineatul (3), se efectueaz fr a genera profit. Costurile care rezult din atribuirea acestei sarcini unei tere pri, precum un furnizor de servicii sau furnizorul local de energie, i care acoper msurarea, alocarea i contabilizarea consumului indi vidual real n astfel de cldiri, pot fi puse pe seama consuma torilor finali, n msura n care astfel de costuri sunt rezonabile. Articolul 12 Programul de informare i de capacitare a consumatorilor (1) Statele membre iau msurile corespunztoare pentru a promova i a facilita o utilizare eficient a energiei de ctre micii consumatori de energie, inclusiv de ctre consumatorii interni. Aceste msuri pot face parte dintr-o strategie naional.

L 315/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(2) n sensul alineatului (1), aceste msuri includ unul sau mai multe dintre elementele enumerate la litera (a) sau (b): (a) o serie de instrumente i politici de promovare a schimbrii comportamentale, care pot include: (i) stimulente financiare; (ii) acces la finane, mprumuturi nerambursabile sau subvenii; (iii) furnizarea de informaii; (iv) proiecte exemplare; (v) activiti la locul de munc; (b) ci i mijloace de implicare a consumatorilor i a organi zaiilor de consumatori n timpul posibilei instalri a contoarelor inteligente prin comunicarea urmtoarelor elemente: (i) schimbrile eficiente din punct de vedere energetic i uor de realizat cu privire la utilizarea energiei; (ii) informaii cu privire la msurile de eficien energetic. Articolul 13 Sanciuni Statele membre stabilesc norme privind sanciunile aplicabile n caz de nerespectare a dispoziiilor naionale adoptate n confor mitate cu articolele 7-11 i cu articolul 18 alineatul (3) i iau msurile necesare pentru a asigura aplicarea dispoziiilor respective. Sanciunile prevzute trebuie s fie eficiente, proporionale i disuasive. Statele membre notific aceste dispoziii Comisiei pn la 5 iunie 2014 i i notific fr ntrziere orice modificare ulterioar care le afecteaz.
CAPITOLUL III EFICIENA APROVIZIONRII CU ENERGIE

La cererea Comisiei, evaluarea se actualizeaz i este notificat Comisiei la fiecare cinci ani sau. Comisia nainteaz orice astfel de cerere cu cel puin un an nainte de expirarea termenului.

(2) Statele membre adopt politici care ncurajeaz acordarea ateniei cuvenite, la nivel local i regional, potenialului utilizrii sistemelor eficiente de nclzire i rcire, n special a celor care folosesc cogenerarea de nalt eficien. Se ine seama de potenialul de dezvoltare al unor piee locale i regionale ale energiei termice.

(3) Pentru a realiza evaluarea menionat la alineatul (1), statele membre efectueaz o analiz costuri-beneficii la nivelul ntregului lor teritoriu, pe baza condiiilor climatice, a fezabi litii economice i a nivelului de dotare tehnic, n conformitate cu anexa IX partea 1. Analiza costuri-beneficii este capabil s faciliteze identificarea soluiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor i al resurselor, n vederea satisfacerii cerinelor de nclzire i rcire. Aceast analiz costuribeneficii poate face parte dintr-o evaluare de mediu n confor mitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului (1).

(4) n cazul n care evaluarea menionat la alineatul (1) i analiza menionat la alineatul (3) identific un potenial pentru aplicarea cogenerrii de nalt eficien i/sau a termoficrii i rcirii centralizate eficiente, ale crui beneficii depesc costurile, statele membre iau msurile adecvate n vederea dezvoltrii unei infrastructuri de termoficare i rcire centralizat eficient i/sau n vederea favorizrii dezvoltrii cogenerrii de nalt eficien i a utilizrii sistemelor de nclzire i rcire cu cldur rezidual i surse regenerabile de energie, n conformitate cu alineatele (1), (5) i (7).

n cazul n care evaluarea menionat la alineatul (1) i analiza menionat la alineatul (3) nu identific un potenial ale crui beneficii depesc costurile, inclusiv costurile administrative de realizare a analizei costuri-beneficii menionate la alineatul (5), statul membru vizat poate scuti instalaiile de la aplicarea cerinelor prevzute n respectivul alineat.

Articolul 14 Promovarea eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire (1) Pn la 31 decembrie 2015, statele membre realizeaz i notific Comisiei o evaluare cuprinztoare a potenialului de punere n aplicare a cogenerrii de nalt eficien i a termo ficrii i rcirii centralizate eficiente, care s conin informaiile prevzute n anexa VIII. Dac au efectuat deja o evaluare echi valent, statele membre o notific Comisiei. Evaluarea cuprinztoare ine pe deplin seama de analiza potenialelor naionale de cogenerare de nalt eficien realizat n conformitate cu Directiva 2004/8/CE. (5) Statele membre se asigur c se realizeaz o analiz costuri-beneficii n conformitate cu anexa IX partea 2 atunci cnd, dup 5 iunie 2014:

(a) se planific o nou instalaie termoelectric cu o putere termic total mai mare de 20 MW, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor legate de exploatarea instalaiei ca instalaie de cogenerare de nalt eficien;
(1) JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/21

(b) se reabiliteaz substanial o instalaie termoelectric existent cu o putere termic total mai mare de 20 MW, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor conversiei acesteia ntr-o instalaie de cogenerare de nalt eficien;

Statele membre notific Comisiei scutirile adoptate n confor mitate cu prezentul alineat, pn la 31 decembrie 2013, precum i eventualele modificri aduse acestora dup aceast dat. (7) Statele membre adopt criterii de autorizare astfel cum se prevede la articolul 7 din Directiva 2009/72/CE sau criterii echivalente pentru acordarea permisului, pentru: (a) a lua n considerare rezultatele evalurii cuprinztoare menionate la alineatul (1); (b) a asigura ndeplinirea cerinelor de la alineatul (5); i

(c) se planific sau se reabiliteaz substanial o instalaie indus trial cu o putere termic total mai mare de 20 MW care produc cldur rezidual la un nivel de temperatur util, n vederea evalurii costului i beneficiilor de utilizare a cldurii reziduale pentru a acoperi o cerere justificat din punct de vedere economic, inclusiv prin cogenerare, i de conectare a respectivei instalaii la o reea de termoficare i rcire centra lizat;

(d) se planific fie o nou reea de termoficare i rcire centra lizat, fie o nou instalaie de producere a energiei cu o putere termic total mai mare de 20 MW n cadrul unei reele existente de termoficare sau rcire centralizat, fie reabilitarea substanial a unei astfel de instalaii existente, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor utilizrii cldurii reziduale din instalaiile industriale din apropiere.

(c) a lua n considerare rezultatele analizei costuri-beneficii menionate la alineatul (5). (8) Statele membre pot scuti anumite instalaii individuale, pe baza criteriilor privind autorizarea i acordarea permisului, menionate la alineatul (7), de la aplicarea cerinei de imple mentare a opiunilor ale cror beneficii depesc costurile, dac exist motive imperative juridice, de proprietate sau financiare pentru acest lucru. n aceste situaii, statul membru vizat nainteaz Comisiei o notificare motivat a deciziei sale, n termen de trei luni de la data lurii respectivei decizii. (9) Alineatele (5), (6), (7) i (8) din prezentul articol se aplic instalaiilor reglementate de Directiva 2010/75/UE, fr a aduce atingere cerinelor respectivei directive. (10) Pe baza valorilor de referin armonizate ale eficienei menionate n anexa II litera (f), statele membre se asigur c originea energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien poate fi garantat n conformitate cu criteriile obiective, transparente i nediscriminatorii stabilite de fiecare stat membru n parte. Statele membre se asigur c garania de origine respect cerinele i conine cel puin informaiile prevzute n anexa X. Statele membre i recunosc reciproc garaniile de origine, exclusiv ca dovad a elementelor prevzute n prezentul alineat. Orice refuz de recunoatere a garaniei de origine ca dovad, n special din motive care in de prevenirea fraudelor, trebuie s se bazeze pe criterii obiective, transparente i nediscriminatorii. Statele membre notific Comisiei un astfel de refuz i motivele acestuia. n cazul unui refuz de a recunoate o garanie de origine, Comisia poate adopta o decizie prin care s oblige partea n cauz s o recunoasc, n special n ceea ce privete criteriile obiective, transparente i nediscriminatorii pe care se bazeaz aceast recunoatere. Comisia este mputernicit s reexamineze, prin intermediul actelor delegate, n conformitate cu articolul 23 din prezenta directiv, valorile de referin armonizate ale randamentului prevzute n Decizia de punere n aplicare 2011/877/UE a Comisiei (1), n temeiul Directivei 2004/8/CE, pn la 31 decembrie 2014.
(1) JO L 343, 23.12.2011, p. 91.

Montarea echipamentelor de captare a dioxidului de carbon produs de o instalaie de ardere n vederea stocrii sale geologice, astfel cum se prevede n Directiva 2009/31/CE, nu este considerat reabilitare n sensul literelor (b), (c) i (d) de la prezentul alineat.

Statele membre pot solicita efectuarea analizei costuri-beneficii menionate la literele (c) i (d) n colaborare cu societile responsabile de operarea reelelor de termoficare i rcire centra lizat.

(6)

Statele membre pot scuti de la aplicarea alineatului (5):

(a) instalaiile de producere a energiei electrice cu funcionare la sarcin de vrf i cele de rezerv care sunt proiectate s funcioneze sub 1 500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, pe baza unei proceduri de verificare stabilite de ctre statele membre care asigur c este ndeplinit acest criteriu de scutire;

(b) centralele nucleare;

(c) instalaiile care trebuie amplasate n apropierea unui sit de stocare geologic autorizat n temeiul Directivei 2009/31/CE.

Statele membre pot, de asemenea, s stabileasc praguri, exprimate n cantiti de cldur rezidual disponibil util, n cerere de energie termic sau n distane dintre instalaiile indus triale i reelele de termoficare, n vederea scutirii instalaiilor individuale de la aplicarea dispoziiilor menionate la alineatul (5) literele (c) i (d).

L 315/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(11) Statele membre se asigur c orice sprijin disponibil pentru cogenerare este condiionat de energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien i c se face o utilizare eficient a cldurii reziduale utilizate pentru realizarea economiilor de energie primar. Dup caz, sprijinul public pentru cogenerare, precum i pentru producerea centralizat de energie termic i reelele de termoficare fac obiectul normelor privind ajutoarele de stat.

pstrate la nivelul minim necesar i s nu fie disproporionate n raport cu obiectivul social.

Articolul 15 Transformarea, transportul i distribuia energiei (1) Statele membre se asigur c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei acord atenia cuvenit eficienei energetice la ndeplinirea sarcinilor de reglementare menionate n Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE, referitor la deciziile acestora privind exploatarea infrastructurii de gaze naturale i energie electric.

(4) Cnd procedeaz la echilibrarea pieelor i achiziioneaz servicii auxiliare, statele membre asigur eliminarea stimu lentelor n ceea ce privete tarifele de transport i distribuie care duneaz eficienei globale (inclusiv eficienei energetice) a producerii, transportului, distribuiei i furnizrii de energie electric sau a acelor stimulente care ar putea mpiedica parti ciparea rspunsului la cerere. Statele membre se asigur c operatorii de reea sunt stimulai n sensul mbuntirii eficienei conceperii i exploatrii infrastructurii i, n temeiul Directivei 2009/72/CE, c tarifele permit furnizorilor s mbu nteasc participarea consumatorilor la eficiena sistemului, inclusiv rspunsul la cerere, n funcie de situaia naional.

Statele membre se asigur, n special, c autoritile naionale de reglementare, prin elaborarea de tarife i regulamente privind reeaua, n cadrul Directivei 2009/72/CE i innd seama de costurile i beneficiile fiecrei msuri n parte, stimuleaz operatorii de reea s pun la dispoziie servicii de sistem utili zatorilor de reea care s le permit s pun n aplicare msuri de mbuntire a eficienei energetice n contextul dezvoltrii continue a reelelor inteligente.

(5) Fr a aduce atingere articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE i innd seama de articolul 15 din Directiva 2009/72/CE i de necesitatea de a asigura continuitatea furnizrii de energie termic, statele membre se asigur c, sub rezerva cerinelor referitoare la meninerea fiabi litii i securitii reelei, bazate pe criteriile transparente i nediscriminatorii stabilite de ctre autoritile naionale compe tente, operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie, atunci cnd dein responsabilitatea repartizrii instalaiilor de producere n teritoriul acestora:

Aceste servicii de sistem pot fi stabilite de operatorul de sistem i nu trebuie s aib un impact negativ asupra securitii siste mului.

(a) garanteaz transportul i distribuia energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien;

Pentru energia electric, statele membre se asigur c regula mentele privind reeaua i tarifele de reea ndeplinesc criteriile din anexa XI, lundu-se n considerare orientrile i codurile dezvoltate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(b) ofer acces prioritar sau garantat la reeaua de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien;

(2)

Statele membre se asigur c, pn la 30 iunie 2015:

(a) se desfoar o evaluare a potenialului de eficien ener getic al infrastructurii de gaze i energie electric, n special n ceea ce privete transportul, distribuia, gestiunea sarcinii i interoperabilitatea, precum i conectarea la instalaiile care produc energie, inclusiv posibiliti de acces pentru micro generatoarele de energie;

(c) n momentul repartizrii instalaiilor de producere a energiei electrice, acord prioritate repartizrii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n msura n care funcionarea n siguran a sistemului naional de energie electric permite acest lucru.

(b) sunt identificate msuri i investiii concrete pentru intro ducerea n cadrul infrastructurii reelei a unor mbuntiri ale eficienei energetice care s fie eficiente din punct de vedere al costurilor, cu un calendar al introducerii acestora.

Statele membre se asigur c normele referitoare la ierarhizarea diferitelor prioriti de acces i repartizare atribuite n sistemele lor de energie electric sunt explicate clar i n detaliu i sunt publicate. n momentul acordrii accesului prioritar sau al repar tizrii n scopul cogenerrii de nalt eficien, statele membre pot stabili ierarhii ntre i n interiorul diferitelor tipuri de energie din surse regenerabile i cogenerare de nalt eficien i, n orice caz, se asigur c nu este mpiedicat accesul prioritar sau repartizarea prioritar de energie din diferite surse regene rabile.

(3) Statele membre pot permite componente de sisteme i structuri tarifare cu scop social pentru transportul i distribuia energiei furnizate n reea, cu condiia ca orice efecte de subminare asupra sistemului de transport i distribuie s fie

Pe lng obligaiile prevzute la primul paragraf, operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie respect cerinele prevzute n anexa XII.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/23

n special, statele membre pot facilita conectarea la sistemul de reea al energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien n uniti de cogenerare de mic putere sau n uniti de microcogenerare. Dup caz, statele membre iau msuri de ncurajare a operatorilor de reele s adopte un proces simplu de notificare de tip instalare i informare pentru instalarea de microuniti de cogenerare n scopul simplificrii i al scurtrii procedurii de autorizare pentru ceteni i instalatori. (6) Sub rezerva cerinelor referitoare la meninerea fiabilitii i securitii reelei, statele membre iau msurile corespun ztoare pentru a asigura c, n cazul n care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic i economic avnd n vedere modul de funcionare al instalaiei de cogenerare de nalt eficien, operatorii instalaiilor de cogenerare de nalt eficien pot oferi servicii de echilibrare i alte servicii operaionale la nivelul operatorilor de sisteme de transport sau al operatorilor de sisteme de distribuie. Operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie se asigur c aceste servicii fac parte dintr-un proces de atribuire a serviciilor transparent i nediscriminatoriu i care permite efec tuarea de controale. Dup caz, statele membre pot solicita operatorilor de sisteme de transport i operatorilor de sisteme de distribuie s ncurajeze amplasarea cogenerrii de nalt eficien n apropierea zonelor cu necesiti prin reducerea taxelor privind conectarea i utilizarea sistemului. (7) Statele membre pot permite productorilor de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien care doresc s fie conectai la reea s emit o invitaie la licitaie pentru lucrrile de conectare. (8) Statele membre se asigur c autoritile naionale reglementare n domeniul energiei ncurajeaz resursele nivelul cererii, cum ar fi rspunsul la cerere, pentru participa alturi de aprovizionare pe pieele cu ridicata i amnuntul. de la a cu

din respectiva directiv, statele membre iau n considerare includerea informaiilor referitoare la nivelurile de eficien ener getic a instalaiilor a cror funcionare implic arderea combus tibililor cu o putere termic nominal total de 50 MW sau mai mare, n lumina celor mai bune tehnici disponibile dezvoltate n conformitate cu Directiva 2010/75/UE i Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea i controlul integrat al polurii (1). Statele membre pot ncuraja operatorii instalaiilor menionate la primul paragraf s i mbunteasc media net anual a ratelor de funcionare.
CAPITOLUL IV DISPOZIII ORIZONTALE

Articolul 16 Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare i certificare (1) n cazul n care un stat membru consider c nivelul naional de competene tehnice, obiectivitate i fiabilitate este insuficient, acesta se asigur c, pn la 31 decembrie 2014, sistemele de certificare i/sau de acreditare i/sau sistemele echi valente de calificare, inclusiv, dup caz, programele adecvate de formare devin sau sunt disponibile pentru furnizorii de servicii energetice, auditurile energetice, managerii energetici i pentru instalatorii de elemente de cldiri cu impact energetic, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE. (2) Statele membre se asigur c sistemele menionate la alineatul (1) ofer transparen consumatorilor, sunt fiabile i contribuie la realizarea obiectivelor naionale de eficien ener getic. (3) Statele membre pun la dispoziia publicului sistemele de certificare i/sau de acreditare sau sistemele echivalente de cali ficare menionate la alineatul (1) i coopereaz ntre ele i cu Comisia n vederea comparrii i recunoaterii acestor sisteme. Statele membre iau msurile adecvate pentru a atrage atenia consumatorilor asupra disponibilitii sistemelor de calificare i/sau certificare, n conformitate cu articolul 18 alineatul (1). Articolul 17 Informaii i formare profesional (1) Statele membre se asigur c informaiile privind meca nismele de eficien energetic disponibile i cadrele financiar i juridic sunt transparente i diseminate pe scar larg i n mod activ tuturor actorilor relevani de pe pia, cum ar fi consuma torii, constructorii, arhitecii, inginerii, auditorii de mediu i instalatorii de elemente de construcie, astfel cum sunt definite de Directiva 2010/31/UE. Statele membre ncurajeaz punerea la dispoziia bncilor i a altor instituii financiare a informaiilor cu privire la posibili tile de a participa, inclusiv prin crearea de parteneriate publicprivat, la finanarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice.
(1) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

Sub rezerva constrngerilor tehnice inerente gestionrii reelelor, statele membre se asigur c operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie, la ndeplinirea cerinelor referitoare la serviciile de echilibrare i auxiliare, trateaz furnizorii de rspuns la cerere, inclusiv agregatorii, ntr-o manier nediscriminatorie, pe baza capacitilor lor tehnice. Sub rezerva constrngerilor tehnice inerente gestionrii reelelor, statele membre promoveaz accesul rspunsului la cerere i participarea acestuia la pieele de servicii de echilibrare, de rezerv i alte servicii de sistem, printre altele solicitnd autori tilor naionale de reglementare n domeniul energetic sau, atunci cnd sistemele naionale de reglementare prevd acest lucru, operatorilor de sisteme de transport i operatorilor de sisteme de distribuie, n strns cooperare cu furnizorii de servicii de cerere i cu consumatorii, s defineasc modalitile tehnice n vederea participrii la respectivele piee, pe baza cerinelor tehnice ale acestor piee i a capacitilor de rspuns la cerere. Astfel de specificaii includ participarea agregatorilor. (9) n momentul raportrii n conformitate cu Directiva 2010/75/UE i fr a aduce atingere articolului 9 alineatul (2)

L 315/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(2) Statele membre stabilesc condiii corespunztoare pentru ca operatorii de pe pia s le furnizeze consumatorilor de energie informaii adecvate i specifice i consiliere privind eficiena energetic. (3) Comisia revizuiete impactul msurilor sale pentru a sprijini dezvoltarea platformelor, implicnd, printre altele, orga nismele europene de dialog social n vederea promovrii programelor de formare profesional pentru eficiena energetic i nainteaz msuri suplimentare, dup caz. Comisia ncurajeaz partenerii sociali europeni n discuiile acestora cu privire la eficiena energetic. (4) Statele membre, cu participarea prilor interesate, inclusiv a autoritilor locale i regionale, promoveaz iniiative de informare, de sensibilizare i de formare adecvate pentru a informa cetenii cu privire la avantajele i la aspectele practice ale adoptrii msurilor de mbuntire a eficienei energetice. (5) Comisia ncurajeaz schimbul de informaii cu privire la cele mai bune practici de economisire a energiei n rndul statelor membre i diseminarea acestor informaii la scar larg. Articolul 18 Servicii energetice (1) Statele membre promoveaz piaa serviciilor energetice i accesul IMM-urilor la aceast pia prin: (a) diseminarea de informaii clare i uor accesibile privind: (i) contractele disponibile de servicii energetice i clauzele care trebuie incluse n aceste contracte pentru a se garanta economiile de energie i drepturile consuma torilor finali; (ii) instrumentele financiare, stimulentele, granturile i mprumuturile menite s susin proiectele de eficien energetic; (b) ncurajarea dezvoltrii etichetelor de calitate, ntre altele de ctre organizaiile profesionale; (c) punerea la dispoziia publicului i actualizarea periodic a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificai i/sau certificai i a calificrilor i/sau a certifi crilor acestora, n conformitate cu articolul 16, sau furnizarea unei interfee cu ajutorul creia furnizorii de servicii energetice s poat furniza informaii; (d) acordarea de sprijin sectorului public n ceea ce privete solicitarea de oferte de servicii energetice, n special pentru reabilitarea cldirilor, prin: (i) furnizarea de contracte-tip pentru contractele de performan energetic care s includ cel puin elementele menionate n anexa XIII; (ii) furnizarea de informaii privind cele mai bune practici pentru contractele de performan energetic, inclusiv,

dac este disponibil, o analiz costuri-beneficii care utilizeaz o abordare pe baza ciclului de via; (e) furnizarea unei examinri calitative n cadrul planului naional de aciune pentru eficien energetic cu privire la evoluiile actuale i viitoare ale pieei serviciilor energetice. (2) Statele membre sprijin funcionarea adecvat a pieei de servicii energetice, dup caz, prin: (a) identificarea i publicarea punctului/punctelor de contact de unde consumatorii finali pot obine informaiile menionate la alineatul (1); (b) luarea de msuri, dac este cazul, de nlturare a barierelor de reglementare, precum i a celor de alt natur care mpiedic ncheierea de contracte de performan energetic i adoptarea altor modele de servicii de eficien energetic n vederea identificrii i/sau a punerii n aplicare a msurilor destinate economisirii de energie; (c) luarea n considerare a instituirii sau a atribuirii rolului unui mecanism independent, cum ar fi un avocat al poporului, pentru a asigura tratarea cu eficien a reclamaiilor i soluionarea extrajudiciar a litigiilor care decurg dintr-un contract de servicii energetice; (d) acordarea posibilitii ca intermediarii de pe pia inde pendeni s joace un rol n stimularea dezvoltrii pieei n materie de cerere i ofert. (3) Statele membre se asigur c distribuitorii de energie, operatorii de sisteme de distribuie i furnizorii de energie se abin de la orice activiti care pot mpiedica cererea i furnizarea de servicii energetice sau alte msuri de mbuntire a eficienei energetice sau care pot mpiedica dezvoltarea pieelor pentru astfel de servicii sau msuri, inclusiv blocarea pieelor pentru concureni sau abuzul de poziie dominant. Articolul 19 Alte msuri de promovare a eficienei energetice (1) Statele membre evalueaz i, dup caz, iau msurile adecvate pentru eliminarea barierelor de reglementare, precum i a celor de alt natur aprute n calea eficienei energetice, fr a aduce atingere principiilor de baz ale legislaiei privind proprietatea i chiria din statele membre, n special cu privire la: (a) fragmentarea stimulentelor ntre proprietarul i chiriaul unei cldiri sau ntre proprietari, pentru a se evita ca aceste pri s renune la efectuarea de investiii de mbu ntire a eficienei energetice, pe care le-ar fi efectuat n alte condiii, din cauza faptului c nu vor obine beneficii indi viduale complete sau din cauza absenei normelor privind mprirea costurilor i a beneficiilor ntre ele, inclusiv a normelor i msurilor naionale de reglementare a procesului de luare a deciziilor n cazul proprietilor cu mai muli proprietari;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/25

(b) dispoziiile juridice i de reglementare, precum i practicile administrative privind achiziiile publice i bugetele i exerciiile financiare anuale, cu scopul de a se asigura c organismele publice individuale nu sunt mpiedicate s fac investiii menite s mbunteasc eficiena energetic i s minimizeze costurile estimate ale ciclului de via, precum i s utilizeze contracte de eficien energetic i alte mecanisme de finanare de la surse tere pe o baz contractual pe termen lung.

(6) Statele membre pot dispune c prile obligate i pot ndeplini obligaiile prevzute la articolul 7 alineatul (1) printr-o contribuie anual la Fondul naional pentru eficien energetic echivalent cu investiiile necesare pentru a ndeplini obligaiile respective.

Astfel de msuri de eliminare a barierelor pot include furnizarea de stimulente, abrogarea sau modificarea dispoziiilor juridice sau de reglementare, adoptarea orientrilor i a comunicrilor interpretative sau simplificarea procedurilor administrative. Msurile pot fi combinate cu asigurarea educrii, formrii profe sionale i informaiilor specifice, precum i a asistenei tehnice n materie de eficien energetic.

(7) Statele membre pot folosi veniturile proprii din nivelurile anuale de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE pentru elaborarea unor mecanisme inovatoare de finanare pentru a pune n practic obiectivul menionat la articolul 5 de mbuntire a performanei energetice a cldirilor.

Articolul 21 Factori de conversie n vederea comparrii economiilor de energie i a conversiei ntr-o unitate comparabil, se aplic factorii de conversie prevzui n anexa IV, cu excepia cazului n care se poate justifica folosirea altor factori de conversie.

(2) Evaluarea barierelor i a msurilor menionate la alineatul (1) sunt notificate Comisiei n primul plan naional de aciune pentru eficien energetic prevzut la articolul 24 alineatul (2). Comisia ncurajeaz schimbul celor mai bune practici n acest sens.

CAPITOLUL V DISPOZIII FINALE

Articolul 22 Articolul 20 Fondul naional pentru eficien energetic, finanare i asisten tehnic (1) Fr a aduce atingere articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, statele membre faci liteaz instituirea de mecanisme financiare sau utilizarea celor existente pentru ca msurile de mbuntire a eficienei ener getice s maximizeze avantajele fluxurilor multiple de finanare. Acte delegate (1) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 23 pentru a revizui valorile de referin armonizate ale randamentului prevzute la articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf.

(2) Comisia acord asisten statelor membre, atunci cnd este cazul, direct sau prin intermediul instituiilor financiare europene, n ceea ce privete crearea de faciliti de finanare i de mecanisme de asisten tehnic, n scopul de a spori eficiena energetic n diferite sectoare.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 23 pentru a adapta la progresul tehnic valorile, metodele de calcul, coeficientul de energie primar implicit i cerinele menionate n anexele I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X i XII.

Articolul 23 Exercitarea delegrii (1) Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei n condiiile prevzute n prezentul articol.

(3) Comisia faciliteaz schimbul de bune practici ntre auto ritile sau organismele naionale sau regionale competente, de exemplu prin reuniuni anuale ale organismelor de reglementare, baze de date publice cu informaii privind punerea n aplicare a msurilor de ctre statele membre i o comparaie ntre ri.

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 22 se confer Comisiei pentru o perioad de cinci ani de la 4 decembrie 2012.

(4) Statele membre pot institui un fond naional pentru eficien energetic. Scopul acestui fond este de a sprijini iniiativele naionale privind eficiena energetic.

(5) Statele membre pot permite ndeplinirea obligaiilor menionate la articolul 5 alineatul (1) prin contribuii anuale la Fondul naional pentru eficien energetic echivalente cu investiiile necesare pentru a ndeplini obligaiile respective.

(3) Delegarea de competene menionat la articolul 22 poate fi revocat oricnd de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de competene speci ficat n decizia respectiv. Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dat ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.

L 315/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 22 intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen de 2 luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul European i Consiliu, sau n cazul n care, naintea expirrii termenului respectiv, Parla mentul European i Consiliul au informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Respectivul termen se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(4) Comisia monitorizeaz impactul punerii n aplicare a prezentei directive asupra Directivelor 2003/87/CE, 2009/28/CE i 2010/31/UE precum i asupra Deciziei nr. 406/2009/CE i asupra sectoarelor industriale, n special a celor expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum s-a stabilit n Decizia 2010/2/UE.

Articolul 24 Reexaminarea i monitorizarea punerii n aplicare (1) ncepnd cu 2013, pn la data de 30 aprilie a fiecrui an, statele membre prezint un raport privind progresul nre gistrat n legtur cu ndeplinirea obiectivelor naionale de eficien energetic, n conformitate cu anexa XIV partea 1. Raportul poate fi parte din programele naionale de reform prevzute de Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientrile generale pentru politicile economice ale statelor membre i ale Uniunii (1).

(5) Comisia reexamineaz necesitatea permanent a posibi litii derogrilor stabilite la articolul 14 alineatul (6), pentru prima dat n cadrul evalurii primului plan naional de aciune pentru eficien energetic i ulterior la fiecare trei ani. n cazul n care reexaminarea demonstreaz faptul c oricare dintre criteriile pentru derogrile respective nu se mai justific innd seama de disponibilitatea sarcinii termice i de condiiile reale de funcionare a instalaiilor care beneficiaz de derogri, Comisia propune msurile corespunztoare.

(2) Pn la 30 aprilie 2014, iar ulterior la fiecare trei ani, statele membre prezint planuri naionale de aciune pentru eficien energetic. Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic acoper msurile semnificative de mbun tire a eficienei energetice i economiile de energie preconizate i/sau nregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, trans portul i distribuia de energie, precum i consumul final de energie, n vederea atingerii obiectivelor naionale n materie de eficien energetic prevzute la articolul 3 alineatul (1). Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic vor fi completate cu estimri actualizate privind consumul global de energie primar preconizat pentru 2020, precum i nivelurile estimate ale consumului de energie primar n sectoarele menionate n anexa XIV partea 1.

(6) Statele membre nainteaz Comisiei, pn la data de 30 aprilie a fiecrui an, statistici privind producia naional de energie electric i termic din cogenerarea cu eficien ridicat i sczut, n conformitate cu metodologia menionat la anexa I, n legtur cu producia total de energie termic i electric. De asemenea, acestea nainteaz statistici anuale privind capacitile de cogenerare a energiei termice i electrice i combustibilii folosii pentru cogenerare, precum i producia i capacitatea de termoficare i rcire centralizat n legtur cu capacitile i producia total de energie termic i electric. Statele membre nainteaz statistici privind economiile de energie primar realizate prin aplicarea cogenerrii n confor mitate cu metodologia prevzut n anexa II.

(7) Pn la 30 iunie 2014, Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului evaluarea prevzut la articolul 3 alineatul (2), nsoit, dac este necesar, de propuneri de msuri suplimentare.

Comisia furnizeaz, pn la 31 decembrie 2012, un model orientativ pentru planurile naionale de aciune pentru eficien energetic. Acest model se adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat la articolul 26 alineatul (2). n orice caz, planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ informaiile prevzute n anexa XIV.

(8) Comisia revizuiete eficacitatea punerii n aplicare a arti colului 6 pn la 5 decembrie 2015, lund n considerare cerinele prevzute de Directiva 2004/18/CE, i nainteaz un raport Parlamentului European i Consiliului. Raportul respectiv este nsoit, dup caz, de propuneri de msuri suplimentare.

(9) Pn la 30 iunie 2016, Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului un raport privind punerea n aplicare a articolului 7. Raportul este nsoit, dup caz, de o propunere legislativ pentru unul sau mai multe din scopurile urmtoare:

(3) Comisia analizeaz rapoartele anuale i planurile naionale de aciune pentru eficien energetic i evalueaz msura n care statele membre au progresat n ceea ce privete obiectivele naionale n materie de eficien energetic solicitate n temeiul articolului 3 alineatul (1) i n ceea ce privete punerea n aplicare a prezentei directive. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European i Consiliului. Pe baza evalurii rapoartelor i a planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic, Comisia poate emite recomandri ctre statele membre.
(1) JO L 191, 23.7.2010, p. 28.

(a) modificarea datei finale prevzute la articolul 7 alineatul (1);

(b) revizuirea cerinelor prevzute la articolul 7 alineatele (1), (2) i (3);

(c) stabilirea unor cerine comune suplimentare, n special n ceea ce privete aspectele prevzute la articolul 7 alineatul (7).

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/27

(10) Pn la 30 iunie 2018, Comisia evalueaz progresul nregistrat de statele membre n ceea ce privete eliminarea barierelor de reglementare i de alt natur menionate la articolul 19 alineatul (1). Aceast evaluare este urmat, dup caz, de propuneri de msuri suplimentare.

1. Se introduce urmtorul considerent: (35a) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a cldirilor (*) solicit statelor membre s stabileasc cerine de performan energetic pentru elementele de cldiri care fac parte din anvelopa cldirii i cerinele de sistem referitoare la performana energetic global, instalarea adecvat i dimensionarea corespunztoare, ajustarea i controlul sistemelor tehnice de construcii care sunt instalate n cldirile existente. Aceste cerine pot, n anumite situaii i n conformitate cu obiec tivele prezentei directive, s limiteze instalarea de produse cu impact energetic care se conformeaz la prezenta directiv i la msurile de punere n aplicare a acesteia, cu condiia ca astfel de cerine s nu reprezinte o barier de pia nejustificat.

(11) Comisia pune la dispoziia menionate la alineatele (1) i (2).

publicului rapoartele

Articolul 25 Platforma online Comisia instituie o platform online n vederea stimulrii punerii n practic a prezentei directive la nivel naional, regional i local. Aceast platform sprijin schimbul de expe riene cu privire la practici, analize comparative, activiti de interrelaionare, precum i practici inovatoare.

___________ (*) JO L 153, 18.6.2010, p. 13.

Articolul 26 Procedura comitetului (1) Comisia este asistat de un comitet. Respectivul comitet este un comitet n nelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 2. La sfritul articolului 6 alineatul (1) se adaug urmtoarea propoziie: n acest mod nu trebuie s se aduc ns atingere cerinelor de performan energetic i cerinelor de sistem stabilite de statele membre n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) i cu articolul 8 din Directiva 2010/31/UE. Articolul 28 Articolul 27 Modificri i abrogri (1) Directiva 2006/32/CE se abrog de la 5 iunie 2014, cu excepia articolului 4 alineatele (1)-(4) i a anexelor I, III i IV, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre referitoare la termenul de transpunere n legislaia naional. Articolul 4 alineatele (1)-(4) din i anexele I, III i IV la Directiva 2006/32/CE se abrog de la 1 ianuarie 2017. Transpunere (1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 5 iunie 2014. Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 4, articolului 5 alineatul (1) primul paragraf, articolului 5 alineatul (5), arti colului 5 alineatul (6), articolului 7 alineatul (9) ultimul paragraf, articolului 14 alineatul (6), articolului 19 alineatul (2), articolului 24 alineatul (1) i articolului 24 alineatul (2), precum i anexei V punctul 4 pn la datele menionate n dispoziiile respective. Statele membre comunic de ndat Comisiei textele acestor dispoziii. Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv.

(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Directiva 2004/8/CE se abrog de la 5 iunie 2014, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre referitoare la termenul de transpunere n legislaia naional.

Trimiterile la Directivele 2006/32/CE i 2004/8/CE se inter preteaz ca trimiteri la prezenta directiv i se citesc n confor mitate cu tabelul de coresponden din anexa XV.

(2) Articolul 9 alineatele (1) i (2) din Directiva 2010/30/UE se elimin de la 5 iunie 2014.

(3)

Directiva 2009/125/CE se modific dup cum urmeaz:

L 315/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 29 Intrarea n vigoare Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 30 Destinatari Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European Preedintele


M. SCHULZ

Pentru Consiliu Preedintele


A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/29

ANEXA I PRINCIPII GENERALE PENTRU CALCULUL ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE PRIN COGENERARE Partea I Principii generale Valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse prin cogenerare se determin pe baza exploatrii estimate sau efective a unitii n condiii normale de utilizare. Pentru unitile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate. (a) Producia de energie electric din cogenerare se consider egal cu producia total anual de energie electric a unitii respective, msurat la bornele generatoarelor principale: (i) n unitile de cogenerare de tipurile (b), (d), (e), (f), (g) i (h) menionate n partea II, cu o eficien global anual stabilit de statele membre la un nivel de cel puin 75 %; i (ii) n unitile de cogenerare de tipurile (a) i (c) menionate n partea II, cu o eficien global anual stabilit de statele membre la un nivel de cel puin 80 %. (b) n unitile de cogenerare cu o eficien global anual mai mic dect valoarea prevzut la litera (a) punctul (i) [uniti de cogenerare de tipurile (b), (d), (e), (f), (g) i (h) menionate n partea II] sau cu o eficien global anual sub valoarea menionat la litera (a) punctul (ii) [uniti de cogenerare de tipurile (a) i (c) menionate n partea II], cogenerarea se calculeaz cu urmtoarea formul: ECHP=HCHP C unde: ECHP este cantitatea de energie electric produs prin cogenerare; C este raportul dintre energia electric i energia termic; HCHP este cantitatea de energie termic util produs prin cogenerare (calculat, n acest sens, ca producia total de energie termic minus orice cantitate de energie termic produs n cazane separate sau prin extracie de abur viu din generatorul de abur, nainte de turbin). Calculul energiei electrice produse prin cogenerare trebuie s aib la baz raportul efectiv dintre energia electric i energia termic. Dac nu se cunoate raportul efectiv dintre energia electric i energia termic a unei uniti de cogenerare, se pot folosi urmtoarele valori implicite, n special pentru scopuri statistice, pentru uniti de tipurile (a), (b), (c), (d) i (e) menionate n partea II, cu condiia ca energia electric produs n cogenerare s fie mai mic sau egal cu producia de energie electric total a unitii:
Tipul unitii Raportul energie electric/energie termic, C

Turbin de gaz cu ciclu combinat cu recuperare de cldur Turbin de abur cu contrapre siune Turbin de abur cu conden saie Turbin de gaz cu recuperare de cldur Motor cu combustie intern

0,95

0,45 0,45 0,55 0,75

Dac statele membre introduc valori implicite pentru raportul dintre energia electric i energia termic pentru unitile de tipurile (f), (g), (h), (i), (j) i (k) menionate n partea II, aceste valori implicite trebuie s fie publicate i notificate Comisiei. (c) Dac o parte din coninutul de energie al cantitii de combustibil din procesul de cogenerare este recuperat sub form de produse chimice i reciclat, aceast parte poate fi sczut din cantitatea de combustibil nainte de calcularea eficienei globale utilizate la literele (a) i (b). (d) Statele membre pot determina raportul dintre energia electric i energia termic drept raportul dintre energia electric i energia termic util n cazul funcionrii n regim de cogenerare la o sarcin redus, utiliznd datele operaionale ale unei uniti specifice. (e) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare n afar de cea anual, pentru calculele de la literele (a) i (b).

L 315/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Partea II Tehnologii de cogenerare care intr sub incidena prezentei directive (a) Turbin de gaz n ciclu combinat, cu recuperare de cldur (b) Turbin de abur cu contrapresiune (c) Turbin de abur cu condensaie (d) Turbin de gaz cu recuperare de cldur (e) Motor cu combustie intern (f) Microturbine (g) Motoare Stirling (h) Pile de combustie (i) Motoare cu abur (j) Cicluri Rankine pentru fluide organice (k) Orice alt tip de tehnologie sau combinaii ale acestora, care intr sub incidena definiiei stabilite la articolul 2 punctul 30. n momentul punerii n aplicare a principiilor generale pentru calcularea energiei electrice produse prin cogenerare, statele membre utilizeaz orientrile detaliate prevzute n Decizia 2008/952/CE a Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientrilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1).

(1) JO L 338, 17.12.2008, p. 55.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/31

ANEXA II METODOLOGIA DE DETERMINARE A EFICIENEI PROCESULUI DE COGENERARE Valorile utilizate pentru calculul eficienei cogenerrii i al economiilor de energie primar se determin pe baza exploatrii estimate sau efective a unitii, n condiii normale de utilizare. (a) Cogenerarea de nalt eficien n sensul prezentei directive, cogenerarea de nalt eficien ndeplinete urmtoarele criterii: producia n sistem de cogenerare de la unitile de cogenerare asigur economii de energie primar calculate n conformitate cu litera (b) de cel puin 10 %, comparativ cu valorile de referin pentru producerea separat de energie electric i termic; producia unitilor de mic putere i a unitilor de microcogenerare care asigur economii de energie primar poate fi considerat drept cogenerare de nalt eficien. (b) Calculul economiilor de energie primar Cantitatea de economii de energie primar rezultat n urma producerii n sistem de cogenerare, definit n confor mitate cu anexa I, se calculeaz pe baza urmtoarei formule:

unde: PES reprezint economiile de energie primar; CHP H reprezint eficiena termic a produciei n cogenerare, definit ca raport ntre producia anual de energie termic util i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea de energie termic util i energie electric din cogenerare; Ref H reprezint valoarea de referin a eficienei pentru producerea separat de energie termic; CHP E reprezint eficiena electric a produciei n cogenerare, definit ca raport ntre producia anual de energie electric produs prin cogenerare i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic util i energie electric din cogenerare. n cazul n care o unitate de cogenerare produce energie mecanic, cantitatea anual de energie electric produs prin cogenerare poate fi mrit cu un element suplimentar, care reprezint cantitatea de energie electric echivalent cu cea de energie mecanic. Acest element suplimentar nu creeaz un drept de emitere a garaniilor de origine, n conformitate cu articolul 14 alineatul (10); Ref E reprezint valoarea de referin a eficienei pentru producerea separat de energie electric. (c) Calculul economiilor de energie n cazul utilizrii metodei de calcul alternativ Statele membre pot calcula economiile de energie primar rezultate ca urmare a producerii de energie termic i energie electric i mecanic dup cum se indic mai jos fr a utiliza anexa I pentru a exclude din acest proces cantitile de energie termic i energie electric ce nu sunt rezultate din cogenerare. O astfel de producie poate fi considerat ca fiind cogenerare de nalt eficien, cu condiia s ndeplineasc criteriile de eficien stabilite la litera (a) din prezenta anex i pentru unitile de cogenerare cu capacitate electric mai mare de 25 MW eficiena global s fie peste 70 %. Cu toate acestea, specificarea cantitii de energie electric produs prin cogenerare n contextul acestei producii, pentru emiterea unei garanii de origine i n scop statistic, se determin n conformitate cu anexa I.

L 315/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Dac economiile de energie primar pentru un proces se calculeaz utiliznd metoda de calcul alternativ indicat mai sus, economiile de energie primar se calculeaz pe baza formulei menionate la litera (b) din prezenta anex, nlocuind: CHP H cu H i CHP E cu E, unde: H reprezint eficiena termic a procesului, definit ca raport ntre producia anual de energie termic i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic i producia de energie electric; E reprezint eficiena electric a procesului, definit ca raport ntre producia anual de energie electric i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic i producia de energie electric. n cazul n care o unitate de cogenerare produce energie mecanic, energia electric produs anual prin cogenerare poate fi mrit printr-un element suplimentar, care reprezint cantitatea de energie electric echivalent cu cea de energie mecanic. Acest element suplimentar nu va crea un drept de emitere a garaniilor de origine, n conformitate cu articolul 14 alineatul (10). (d) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare, n afar de cea anual, pentru calculele efectuate n conformitate cu literele (b) i (c) din prezenta anex. (e) Pentru uniti de microcogenerare, calculul economiilor de energie primar se poate baza pe date certificate. (f) Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie electric i termic Aceste valori de referin armonizate ale eficienei constau dintr-o matrice de valori difereniate prin factori relevani, printre care anul construciei i tipurile de combustibil i trebuie s se bazeze pe o analiz bine fundamentat care s ia n considerare, ntre altele, datele de exploatare n condiii realiste, combinaia de combustibili i condiiile climatice, precum i tehnologiile de cogenerare aplicate. Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie termic i electric n conformitate cu formula prezentat la litera (b) stabilesc eficiena de exploatare a producerii separate de energie termic i electric pe care cogenerarea intenioneaz s o nlocuiasc. Valorile de referin ale eficienei se calculeaz n conformitate cu principiile urmtoare: 1. Pentru unitile de cogenerare, compararea cu producerea separat de energie electric trebuie s aib la baz principiul comparrii acelorai tipuri de combustibil. 2. Fiecare unitate de cogenerare se compar cu tehnologia cea mai bun i justificabil din punct de vedere economic pentru producerea separat de energie termic i electric disponibil pe pia n anul construirii unitii de cogenerare. 3. Valorile de referin ale eficienei pentru unitile de cogenerare mai vechi de 10 ani se stabilesc pe baza valorilor de referin pentru unitile cu vechime de 10 ani. 4. Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie electric i termic reflect diferenele climatice dintre statele membre.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/33

ANEXA III CERINELE DE EFICIEN ENERGETIC PENTRU ACHIZIIONAREA DE PRODUSE, SERVICII I CLDIRI DE CTRE ADMINISTRAIA CENTRAL n msura n care acest lucru respect raportul costuri-eficacitate, fezabilitatea economic, o mai mare durabilitate, adecvarea tehnic, precum i concurena suficient, administraiile centrale care achiziioneaz produse, servicii sau cldiri: (a) n cazul n care un produs este reglementat de un act delegat adoptat n temeiul Directivei 2010/30/UE sau de o directiv corespunztoare de punere n aplicare a Comisiei, achiziioneaz numai produsele care respect criteriul de apartenen la cea mai nalt clas de eficien energetic posibil din perspectiva necesitii de a asigura o concuren suficient; (b) n cazul n care un produs nereglementat n conformitate cu litera (a) este reglementat de o msur de punere n aplicare n temeiul Directivei 2009/125/CE adoptate dup intrarea n vigoare a prezentei directive, achiziioneaz numai produse care respect valorile de referin privind eficiena energetic specificate n respectiva msur de punere n aplicare; (c) achiziioneaz numai produsele reprezentnd echipamente de birou reglementate de Decizia 2006/1005/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind ncheierea Acordului ntre Guvernul Statelor Unite ale Americii i Comunitatea European privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiena energetic a echipa mentelor de birou (1) care respect cerinele privind eficiena energetic i care s fie la fel de stricte precum cele enumerate n anexa C la acordul ataat la decizia n cauz; (d) achiziioneaz numai pneurile care ndeplinesc criteriul de apartenen la clasa cea mai ridicat de eficien a consumului de combustibil, n conformitate cu definiia din Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor n ceea ce privete eficiena consumului de combustibil i ali parametri eseniali (2). Aceast cerin nu mpiedic organismele publice s achiziioneze pneuri cu cea mai ridicat clas de aderen sau clas de zgomot exterior de rulare justificat prin motive de siguran i de sntate public; (e) solicit n cadrul licitaiilor pentru contracte de servicii ca furnizorii de servicii s utilizeze, n cadrul furnizrii serviciilor n cauz, doar produse care ndeplinesc cerinele menionate la literele (a)-(d) n momentul furnizrii serviciilor respective. Aceast cerin se aplic doar produselor noi achiziionate de furnizorii de servicii parial sau integral n scopul furnizrii serviciului n cauz; (f) s achiziioneze sau s ncheie noi acorduri de nchiriere doar a cldirilor care ndeplinesc cel puin cerinele minime privind performana energetic, menionate la articolul 5 alineatul (1), cu excepia cazului n care scopul achiziionrii este: (i) renovarea aprofundat sau demolarea; (ii) n cazul organismelor publice, s revnd cldirea fr a o utiliza n scopurile proprii ale organismului public; sau (iii) conservarea acesteia ca o cldire protejat oficial ca fcnd parte dintr-un complex desemnat ca atare sau datorit valorii lor arhitecturale sau istorice. Gradul de respectare a acestor cerine se verific pe baza certificatelor de performan energetic menionate la articolul 11 din Directiva 2010/31/UE.

(1) JO L 381, 28.12.2006, p. 24. (2) JO L 342, 22.12.2009, p. 46.

L 315/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA IV CONINUTUL ENERGETIC AL COMBUSTIBILILOR SELECTAI PENTRU UTILIZARE FINAL TABEL DE CONVERSIE (1)
Produs energetic kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI)

1 kg cocs 1 kg antracit 1 kg brichete lignit 1 kg lignit superior 1 kg lignit 1 kg isturi bituminoase 1 kg turb 1 kg brichete turb 1 kg iei greu 1 kg pcur 1 kg benzin 1 kg parafin 1 kg gaz petrolier lichefiat 1 kg gaz natural (1) 1 kg gaz natural lichefiat 1 kg lemn (umiditate 25 %) (2) 1 kg pelete/brichete din lemn 1 kg deeuri 1 MJ cldur derivat 1 kWh energie electric

28 500 17 200-30 700 20 000 10 500-21 000 5 600-10 500 8 000-9 000 7 800-13 800 16 000-16 800 40 000 42 300 44 000 40 000 46 000 47 200 45 190 13 800 16 800 7 400-10 700 1 000 3 600

0,676 0,411-0,733 0,478 0,251-0,502 0,134-0,251 0,191-0,215 0,186-0,330 0,382-0,401 0,955 1,010 1,051 0,955 1,099 1,126 1,079 0,330 0,401 0,177-0,256 0,024 0,086

7,917 4,778-8,528 5,556 2,917-5,833 1,556-2,917 2,222-2,500 2,167-3,833 4,444-4,667 11,111 11,750 12,222 11,111 12,778 13,10 12,553 3,833 4,667 2,056-2,972 0,278 1 (3 )

Sursa: Eurostat. (1) 93 % metan. (2) Statele membre pot aplica alte valori, n funcie de tipul de lemn utilizat cel mai mult n statul membru respectiv. (3) Aplicabil n cazul n care economiile de energie sunt calculate ca energie primar prin intermediul unei abordri ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile de energie electric n kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele membre pot aplica un alt coeficient, cu condiia de a putea justifica valoarea acestuia.

(1) Statele membre pot aplica factori de conversie diferii, n cazul n care acetia pot fi justificai.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/35

ANEXA V Metode i principii comune de calcul al impactului schemelor de obligaii n materie de eficien energetic i al altor msuri de politic n temeiul articolului 7 alineatele (1), (2) i (9) i al articolului 20 alineatul (6) 1. Metodele de calcul al economiilor de energie n sensul articolului 7 alineatele (1) i (2), articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf literele (b), (c), (d), (e) i (f) i articolului 20 alineatul (6)

Prile obligate, participante sau mandatate sau autoritile publice de punere n aplicare pot utiliza una sau mai multe dintre urmtoarele metode de calcul al economiilor de energie:

(a) economii preconizate, prin referire la rezultatele mbuntirilor energetice anterioare monitorizate independent n instalaii similare. Abordarea generic este denumit ex ante;

(b) economii contorizate, n care economiile din instalarea msurii sau a pachetului de msuri sunt stabilite prin nregistrarea reducerii propriu-zise a energiei utilizate, innd seama de factori precum adiionalitatea, ocuparea, nivelurile de producie i condiiile meteorologice care pot afecta consumul. Abordarea generic este denumit ex post.

(c) economii de energie gradate, prin care sunt utilizate estimrile tehnice. Aceast abordare poate fi utilizat doar n cazul n care determinarea unor date strict msurate pentru o instalaie specific este dificil sau mult prea costisitoare, de exemplu nlocuirea unui compresor sau a unui motor electric cu o valoare nominal n kWh diferit de cea pentru care au fost msurate informaii independente privind economiile de energie, sau n cazul n care acestea se desfoar pe baza metodologiilor i standardelor de referin stabilite la nivel naional de experi calificai sau acreditai care sunt independeni fa de prile obligate, participante sau mandatate implicate;

(d) economii de energie monitorizate, n care este stabilit rspunsul consumatorilor la recomandri, campanii de informare, etichetare sau sisteme de certificare sau contoare inteligente. Aceast abordare poate fi utilizat doar pentru economiile de energie rezultate din schimbrile privind comportamentul consumatorilor. Aceasta nu poate fi utilizat pentru economii rezultate din introducerea unor msuri concrete.

2. n stabilirea economiilor de energie pentru o msur de eficien energetic n scopul articolului 7 alineatele (1) i (2), al articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf literele (b), (c), (d), (e) i (f) i al articolului 20 alineatul (6) se aplic urmtoarele principii:

(a) poate fi acordat credit doar pentru economiile care depesc urmtoarele niveluri:

(i) standardele de performan ale Uniunii privind emisiile pentru noile autoturisme i noile vehicule utilitare uoare n urma punerii n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performan privind emisiile pentru autotu rismele noi, ca parte a abordrii integrate a Comunitii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uoare (1) i, respectiv, a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performan pentru vehiculele utilitare uoare noi, ca parte a abordrii integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uoare (2);

(ii) cerinele Uniunii privind eliminarea de pe pia a anumitor produse cu impact energetic n urma punerii n aplicare a msurilor de punere n aplicare n temeiul Directivei 2009/125/CE; i

(b) pentru a ine seama de variaiile climatice dintre regiuni, statele membre pot alege s ajusteze economiile la o valoare standard sau s stabileasc diferite economii de energie n funcie de variaiile de temperatur dintre regiuni;
(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1. (2) JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

L 315/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(c) trebuie s se poat demonstra c activitile prii obligate, participante sau mandatate sunt pertinente pentru realizarea economiilor de energie preconizate;

(d) economiile de energie dintr-o aciune individual pot fi revendicate doar de o parte;

(e) calcularea economiilor de energie ine seama de durata de via a economiilor. Acest lucru poate fi obinut prin calcularea economiilor pe care fiecare aciune individual le va realiza ntre data punerii sale n aplicare i 31 decembrie 2020. Alternativ, statele membre pot adopta o alt metod dect cea preconizat pentru a obine cel puin aceeai cantitate total de economii. Atunci cnd utilizeaz alte metode, statele membre se asigur cu valoarea total a economiilor de energie calculat pe baza acestor alte metode nu depete valoarea economiilor de energie care ar fi rezultat din calcul n momentul calculrii economiilor pe care fiecare aciune individual le va realiza ntre data punerii sale n aplicare i 31 decembrie 2020. Statele membre descriu n detaliu, n primul plan naional de aciune pentru eficien energetic n conformitate cu anexa XIV din prezenta directiv, care sunt celelalte metode pe care le-au folosit i ce dispoziii au fost aplicate pentru a asigura ndeplinirea prezentei cerine obligatorii de calculare; i

(f) sunt permise aciunile prilor obligate, participante sau mandatate, fie individual, fie mpreun, care vizeaz o transformare de durat a produselor, echipamentelor sau a pieelor ctre un nivel superior de eficien energetic; i

(g) n vederea promovrii adoptrii msurilor n materie de eficien energetic, statele membre se asigur c sunt meninute standardele de calitate pentru produse, servicii i aplicarea msurilor. n cazul n care nu exist astfel de standarde, statele membre acioneaz mpreun cu prile obligate, participante sau mandatate pentru a le introduce.

3. n stabilirea economiilor de energie din msuri de politic aplicate n temeiul articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf litera (a), se aplic urmtoarele principii:

(a) se acord credit doar pentru economiile de energie din msuri de impozitare care depesc nivelurile minime de impozitare aplicabile combustibililor dup cum prevede Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice i a electricitii (1) sau Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adugat (2);

(b) datele oficiale recente i reprezentative privind elasticitatea preurilor sunt utilizate pentru calcularea impactului; i

(c) economiile de energie din instrumentele nsoitoare de politic n materie de impozitare, inclusiv stimulentele fiscale sau plata ctre un fond, sunt contabilizate separat.

4. Notificarea metodologiei

Statele membre notific Comisiei, pn la 5 decembrie 2013, metodologia detaliat propus pentru operarea schemelor de obligaii n materie de eficien energetic i n sensul articolului 7 alineatul (9) i al articolului 20 alineatul (6). Cu excepia cazului impozitelor, notificarea include detalii privind:

(a) prile obligate, participante sau mandatate sau autoritile publice de punere n aplicare;

(b) sectoarele-int;

(c) nivelul obiectivului de economisire a energiei sau al economiilor preconizate a fi realizate n ntreaga perioad i n perioadele intermediare;

(d) durata perioadei de obligaie i a perioadelor intermediare;


(1) JO L 283, 31.10.2003, p. 51. (2) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/37

(e) categoriile de msuri eligibile; (f) metodologia de calcul, inclusiv modalitile de stabilire a adiionalitii i a pertinenei i metodologiile i stan dardele de referin care sunt folosite pentru estimrile tehnice; (g) durata de via a msurilor; (h) abordarea aleas pentru abordarea variaiilor climatice n rndul statelor membre; (i) standardele de calitate; (j) protocoalele de monitorizare i de verificare i modul n care este asigurat independena acestora fa de prile obligate, participante sau mandatate; (k) protocoalele de audit; i (l) modul n care este luat n considerare necesitatea ndeplinirii cerinei de la articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf. n cazul impozitelor, notificarea include detalii privind: (a) sectoarele-int i segmentul de contribuabili; (b) autoritatea public de punere n aplicare; (c) economiile preconizate a fi realizate; (d) durata msurii de impozitare i perioadele intermediare; i (e) metodologia de calcul, inclusiv elasticitatea preului utilizat.

L 315/38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA VI Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei Auditurile energetice menionate la articolul 8 se bazeaz pe urmtoarele orientri: (a) se bazeaz pe date operaionale actualizate, msurate i trasabile privind consumul de energie i (pentru energia electric) profilurile de sarcin; (b) conin o revizuire detaliat a profilului de consum de energie al cldirilor sau grupurilor de cldiri, al operaiunilor sau instalaiilor industriale, inclusiv transporturile; (c) se bazeaz, ori de cte ori este posibil, pe analiza costurilor ciclului de via (LCCA) i nu pe perioadele simple de rambursare (SPP) pentru a lua n considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiiilor pe termen lung i ratele de actualizare; (d) sunt proporionale i suficient de reprezentative pentru a permite crearea unei imagini fiabile a performanei ener getice globale i identificarea fiabil a celor mai semnificative oportuniti de mbuntire. Auditurile energetice permit calcule detaliate i validate pentru msurile propuse, astfel nct s furnizeze informaii clare cu privire la economiile poteniale. Datele utilizate n auditurile energetice sunt stocabile n scopul analizei istorice i al urmririi performanei.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/39

ANEXA VII Cerine minime pentru facturare i informaiile privind facturarea pe baza consumului real 1. Cerine minime pentru facturare

1.1. Facturarea pe baza consumului real Pentru a permite consumatorilor finali s-i regleze propriul consum de energie, facturarea ar trebui s fie efectuat pe baza consumului real, cel puin o dat pe an, iar informaiile privind facturarea ar trebui puse la dispoziie cel puin trimestrial, la cerere sau n cazul n care consumatorii au optat pentru factura electronic, sau de dou ori pe an n celelalte cazuri. Gazul folosit doar pentru gtit poate fi scutit de la aplicarea prezentei cerine. 1.2. Informaii minime incluse n factur Statele membre se asigur, dup caz, c urmtoarele informaii sunt puse la dispoziia consumatorilor finali, ntr-o form clar i uor de neles, prin intermediul facturilor, contractelor, tranzaciilor i chitanelor emise n staiile de distribuie: (a) preurile reale actuale i consumul real de energie; (b) comparaii ntre consumul actual de energie al consumatorului final i consumul corespunztor aceleiai perioade a anului anterior, preferabil sub form grafic; (c) informaii de contact pentru organizaiile consumatorilor finali, ageniile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri internet de unde se pot obine informaii privind msurile disponibile de mbuntire a eficienei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali i specificaii tehnice obiective privind echipa mentele energetice. n plus, ori de cte ori este posibil i util, statele membre se asigur c sunt puse la dispoziia consumatorilor finali comparaii cu un utilizator final mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeai categorie de consum, ntr-o form clar i uor de neles, prin intermediul sau semnalate n cadrul facturilor, contractelor, tranzaciilor i chitanelor emise n staiile de distribuie. 1.3. Consiliere cu privire la eficiena energetic n cadrul facturilor i alte forme de retransmitere a informaiilor ctre consumatorii finali n momentul trimiterii contractelor i a modificrilor aduse acestora, precum i n facturile trimise consumatorilor sau prin intermediul site-urilor internet care se adreseaz consumatorilor individuali, distribuitorii de energie, operatorii de sisteme de distribuie i furnizorii de energie informeaz clienii, ntr-o manier ct mai clar i uor de neles, cu privire la datele de contact privind centrele independente de consiliere a consumatorilor, ageniile energetice sau alte instituii similare, inclusiv adresele de internet ale acestora, unde consumatorii pot obine consiliere cu privire la msurile disponibile n materie de eficien energetic, profilurile de referin privind consumul individual de energie i alte specificaii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului energetic al aparatelor.

L 315/40

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA VIII Potenialul eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire 1. Evaluarea cuprinztoare a potenialelor naionale de nclzire i rcire menionate la articolul 14 alineatul (1) include: (a) o descriere a cererii de nclzire i rcire; (b) o prognoz privind modul n care aceast cerere se va modifica n urmtorii 10 ani, lundu-se n considerare n special evoluia cererii de nclzire i rcire a cldirilor i diferitele sectoare industriale; (c) o hart a teritoriului naional, n care sunt identificate, protejnd totodat informaiile comerciale sensibile: (i) punctele cu cerere de nclzire i rcire, inclusiv: municipalitile i conurbaiile cu un raport al suprafeelor de cel puin 0,3; i zonele industriale cu un consum anual total pentru nclzire i rcire de peste 20 GWh; (ii) infrastructura existent i planificat de termoficare i rcire centralizat; (iii) punctele poteniale cu surse de nclzire i rcire, inclusiv: instalaiile de producere a energiei electrice cu o producie energetic anual total de peste 20 GWh; instalaiile de incinerare a deeurilor; i instalaiile de cogenerare existente i planificate, care utilizeaz tehnologiile menionate n anexa I partea II, i instalaiile de termoficare; (d) identificarea cererii de nclzire i rcire care poate fi satisfcut prin cogenerare de nalt eficien, inclusiv prin microcogenerare rezidenial, i prin intermediul reelei de termoficare i rcire centralizat; (e) identificarea potenialului de cogenerare suplimentar de nalt eficien, inclusiv n urma reabilitrii instalaiilor industriale i de producere existente i a construirii de noi astfel de instalaii sau a altor faciliti care produc cldur rezidual; (f) identificarea potenialului de eficien energetic al infrastructurii de termoficare i rcire centralizat; (g) strategii, politici i msuri care ar putea s fie adoptate pn n 2020 i 2030 cu scopul de a se realiza potenialul menionat la litera (e) i de a se ndeplini cererea de la litera (d), inclusiv, dup caz, propuneri pentru: (i) creterea ponderii cogenerrii n ceea ce privete sistemele de nclzire i rcire i producia de energie electric; (ii) dezvoltarea infrastructurii de termoficare i rcire centralizat eficient pentru a se permite dezvoltarea coge nerrii de nalt eficien i utilizarea serviciilor de nclzire i rcire rezultate din cldura rezidual i sursele regenerabile de energie; (iii) ncurajarea noilor instalaii termoelectrice i a instalaiilor industriale care produc cldur rezidual s fie amplasate n situri unde se recupereaz cantitatea maxim de cldur rezidual disponibil pentru a se ndeplini cererea existent sau preconizat de nclzire i rcire;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/41

(iv) ncurajarea noilor zone rezideniale sau a noilor instalaii industriale care consum cldur n cadrul proceselor de producie s fie amplasate acolo unde este disponibil cldur rezidual, astfel cum prevede evaluarea cuprinztoare, s poat contribui la realizarea cererii de nclzire i rcire. Aceasta ar putea include propuneri care sprijin concentrarea unui numr de instalaii individuale n acelai amplasament n vederea asigurrii unei corespondene optime ntre cererea i oferta de servicii de nclzire i rcire; (v) ncurajarea instalaiilor termoelectrice, instalaiilor industriale care produc cldur rezidual, instalaiilor de incinerare a deeurilor i a altor instalaii de transformare a deeurilor n energie s fie conectate la reeaua local de termoficare sau rcire centralizat; (vi) ncurajarea zonelor rezideniale i instalaiilor industriale care consum cldur n procesele de producie s fie conectate la reeaua local de termoficare sau rcire centralizat; (h) ponderea cogenerrii de nalt eficien i a potenialului stabilit, precum i a progresului nregistrat n temeiul Directivei 2004/8/CE; (i) o estimare a energiei primare care urmeaz s fie economisit; (j) o estimare a msurilor de susinere public pentru serviciile de nclzire i rcire, dac acestea exist, cu menionarea bugetului anual i identificarea potenialului element de sprijin. Aceasta nu aduce atingere unei notificri separate a sistemelor de sprijin public pentru evaluarea ajutoarelor de stat. 2. n mod corespunztor, evaluarea cuprinztoare poate fi alctuit dintr-un ansamblu de planuri i strategii regionale sau locale.

L 315/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA IX ANALIZA COSTURI-BENEFICII Partea 1 Principiile generale ale analizei costuri-beneficii Obiectivul pregtirii analizelor costuri-beneficii n raport cu msurile de promovare a eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire prevzute la articolul 14 alineatul (3) este de a oferi un temei decizional pentru prioritizarea calificat a resurselor limitate la nivelul societii. Analiza costuri-beneficii poate acoperi o evaluare a unui proiect sau evaluarea unui grup de proiecte pentru o evaluare local, regional sau naional mai larg n scopul stabilirii opiunii de nclzire sau rcire celei mai eficiente din punct de vedere al costurilor i benefice pentru o zon geografic dat, n scopul planificrii energiei termice. Analizele costuri-beneficii n temeiul articolului 14 alineatul (3) includ o analiz economic acoperind factori socioeco nomici i de mediu. Analizele costuri-beneficii includ urmtoarele etape i considerente: (a) Instituirea unei limite de sistem i a unei limite geografice Sfera analizelor costuri-beneficii respective determin sistemul energetic relevant. Limita geografic acoper o zon geografic corespunztoare bine definit, de exemplu, o regiune dat sau o zon metropolitan, pentru a evita selectarea unor soluii care s nu fie optime, pe baza examinrii fiecrui proiect n parte. (b) Abordarea integrat pentru opiunile de cerere i ofert Analiza costuri-beneficii ine seama de toate resursele de aprovizionare relevante din sistem i de limita geografic, folosind datele disponibile, inclusiv cldura rezidual din producerea energiei electrice i instalaii industriale i energia din surse regenerabile, i de caracteristicile i tendinele cererii de nclzire i rcire. (c) Constituirea unui scenariu de referin Scopul scenariului de referin este de a servi drept punct de referin fa de care sunt evaluate scenariile alternative. (d) Identificarea scenariilor alternative Toate alternativele relevante pentru scenariul de referin sunt luate n considerare. Scenariile care nu sunt fezabile din motive tehnice, financiare, de reglementare naional sau din cauza constrngerilor de timp pot fi excluse ntr-o etap timpurie a analizei costuri-beneficii n cazul n care acest lucru se justific pe baza unor considerente documentate cu grij, explicit i temeinic. Numai opiunile de cogenerare de nalt eficien, de termoficare i rcire centralizat eficient sau de furnizare de nclzire i de rcire individual eficient ar trebui luate n considerare n analiza costuri-beneficii ca scenarii alter native fa de scenariul de referin. (e) Metoda de calcul al surplusului de costuri-beneficii (i) Costurile i beneficiile totale pe termen lung ale opiunilor privind furnizarea de nclzire sau rcire sunt evaluate i comparate. (ii) Criteriul de evaluare este criteriul valorii nete actualizate (VNA). (iii) Orizontul de timp este ales n aa fel nct s fie incluse toate costurile i beneficiile relevante ale scenariilor. De exemplu, un orizont de timp adecvat ar putea fi de 25 de ani pentru o central electric pe baz de gaz, de 30 de ani pentru un sistem de termoficare sau de 20 de ani pentru echipamentele de nclzire de tipul cazanelor. (f) Calculul i prognoza preurilor i alte ipoteze pentru analiza economic (i) Statele membre formuleaz ipoteze, n scopul analizelor costuri-beneficii, cu privire la preurile factorilor majori de intrare i de ieire i rata de actualizare.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/43

(ii) Rata de actualizare utilizat n analiza economic pentru calculul valorii nete actualizate se alege n conformitate cu orientrile europene sau naionale (1). (iii) Statele membre folosesc prognozele naionale, europene sau internaionale pentru evoluia preurilor la energie dac acestea corespund contextului naional i/sau regional/local propriu. (iv) Preurile utilizate n analiza economic reflect costurile i beneficiile socioeconomice reale i ar trebui s includ costurile externe, cum ar fi efectele de mediu i cele asupra sntii, n msura posibilului, de exemplu atunci cnd exist un pre de pia sau cnd este deja inclus n reglementrile europene sau naionale. (g) Analiza economic: inventarul efectelor Analizele economice iau n considerare toate efectele economice relevante. n scenariile analizate, statele membre pot evalua i lua n considerare, n procesul decizional, economiile de energie i de costuri generate de flexibilitatea sporit a furnizrii energiei i de o funcionare mai aproape de optim a reelelor electrice, inclusiv costurile evitate i economiile evitate prin reducerea investiiei n infrastructur. Costurile i beneficiile luate n considerare includ cel puin urmtoarele: (i) Beneficiile Valoarea produciei livrate consumatorului (energie termic i electric) Beneficii externe, cum ar fi beneficii de mediu i de sntate, n msura posibilului (ii) Costuri Costurile de capital ale centralelor i echipamentelor Costurile de capital ale reelelor asociate de energie Costuri de operare variabile i fixe Costuri de energie Costuri de mediu i de sntate, n msura posibilului (h) Analiza sensibilitii Analiza sensibilitii este inclus pentru a evalua costurile i beneficiile unui proiect sau grup de proiecte pe baza unor preuri diferite la energie, rate de actualizare i a altor factori variabili cu impact semnificativ asupra rezultatului calculelor. Statele membre desemneaz autoritile competente responsabile de desfurarea analizelor costuri-beneficii n temeiul articolului 14. Statele membre pot solicita autoritilor locale, regionale i naionale competente sau operatorilor insta laiilor individuale s realizeze analiza economic i financiar. Acestea furnizeaz metodologiile detaliate i ipotezele n conformitate cu prezenta anex i stabilesc i fac publice procedurile pentru analiza economic. Partea 2 Principii n sensul articolului 14 alineatele (5) i (7) Analizele costuri-beneficii ofer informaii n scopul realizrii msurilor menionate la articolul 14 alineatele (5) i (7): n cazul n care se planific o instalaie care produce exclusiv energie electric sau o instalaie fr recuperator de cldur, se realizeaz o comparaie ntre instalaiile planificate sau reabilitarea planificat i o instalaie echivalent care produce aceeai cantitate de energie electric sau de cldur de proces, dar care recupereaz cldura rezidual i care furnizeaz cldur prin cogenerare de nalt eficien i/sau reele de termoficare i rcire centralizat. n cadrul unei limite geografice date, evaluarea ia n considerare instalaia planificat, precum i eventualele puncte cu cerere de energie termic existente sau poteniale corespunztoare care ar putea fi alimentate prin aceasta, innd seama de posibilitile raionale (de exemplu fezabilitatea tehnic i distana).
(1) Rata naional de actualizare aleas n scopul analizei economice ar trebui s in seama de datele furnizate de Banca Central European.

L 315/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Limita de sistem se stabilete astfel nct s includ instalaia planificat i sarcinile termice, cum ar fi cldirea/cldirile i procesul industrial. n cadrul acestei limite de sistem, costul total de furnizare a cldurii i energiei se determin pentru ambele cazuri i apoi se compar. Sarcinile termice includ sarcinile termice existente, precum o instalaie industrial sau un sistem de termoficare i, de asemenea, n zonele urbane, sarcina termic i costurile care ar exista dac unui grup de cldiri sau unei pri a unui ora i s-ar furniza i/sau ar fi conectat la o nou reea de termoficare. Analiza costuri-beneficii se bazeaz pe o descriere a instalaiei planificate i a instalaiei/instalaiilor de comparaie, cu referire la capacitatea electric i termic, dup caz, tipul de combustibil, utilizarea planificat i numrul de ore de operare anuale planificate, amplasarea i cererea de energie electric i termic. n scopul comparaiei, sunt luate n considerare cererea de energie termic i tipurile de nclzire i rcire utilizate de punctele cu cerere de energie termic din vecintate. Comparaia acoper costurile aferente infrastructurii pentru instalaia planificat i pentru cea cu care se face comparaia. Analizele costuri-beneficii n scopul articolului 14 alineatul (5) includ o analiz economic, care vizeaz o analiz financiar, care reflect tranzaciile reale de fluxuri de lichiditi din investiia n instalaii individuale i din funcionarea acestora. Proiectele cu rezultate pozitive n ceea ce privete costurile i beneficiile sunt acelea n care suma beneficiilor actualizate n cadrul analizei economice i financiare depete suma costurilor actualizate (surplus costuri-beneficii). Statele membre stabilesc principii directoare privind metodologia, ipotezele i orizontul de timp pentru analiza economic. Statele membre pot solicita ntreprinderilor responsabile de funcionarea instalaiilor de producere a energiei electrice i termice, ntreprinderilor industriale, operatorilor reelelor de termoficare i rcire centralizat sau altor pri influenate de limita de sistem definit i de limita geografic, s contribuie cu date pentru utilizarea n evaluarea costurilor i beneficiilor unei instalaii individuale.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/45

ANEXA X Garania de origine privind energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien (a) Statele membre adopt msuri pentru a se asigura c: (i) garania de origine a energiei electrice produs prin cogenerare de nalt eficien: permite productorilor s demonstreze c energia electric pe care o vnd este produs prin cogenerare de nalt eficien i este emis n acest scop ca rspuns la o solicitare din partea productorului; este corect, fiabil i rezistent la contrafacere; este emis, transferat i anulat electronic; (ii) o unitate de energie produs prin cogenerare de nalt eficien este luat n considerare o singur dat. (b) Garania de origine menionat la articolul 14 alineatul (10) trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: (i) identitatea, amplasarea, tipul i capacitatea (termic i electric) a instalaiei unde a fost produs energia n cauz; (ii) data i locul produciei; (iii) puterea calorific inferioar a sursei de combustibil din care a fost produs energia electric; (iv) cantitatea de energie termic produs mpreun cu energia electric i utilizarea acesteia; (v) cantitatea de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n conformitate cu anexa II, pe care o reprezint garania; (vi) economiile de energie primar calculate n conformitate cu anexa II pe baza valorilor de referin armonizate ale eficienei menionate la anexa II litera (f); (vii) eficiena nominal de producere a energiei electrice i termice a instalaiei; (viii) dac i n ce msur instalaia a beneficiat de sprijin pentru investiii; (ix) dac i n ce msur unitatea de energie a beneficiat n orice alt mod de o schem naional de sprijin i tipul schemei de sprijin; (x) data la care instalaia a fost pus n funciune; i (xi) data i ara emiterii i un numr de identificare unic. Garania de origine trebuie s aib dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta face referire la producia brut de energie electric msurat la limita staiei i exportat ctre reea.

L 315/46

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XI Criterii de eficien energetic pentru reglementarea reelelor energetice i pentru tarifele de reea electric 1. Tarifele de reea trebuie s reflecte costurile economiilor de costuri n reele rezultate n urma msurilor de gestionare a cererii i a rspunsului la cerere, precum i a producerii distribuite, inclusiv economiile rezultate n urma scderii preurilor de livrare sau a investiiilor n reea i a unei exploatri mai eficiente a reelei. Reglementrile privind reelele i tarifele nu mpiedic operatorii de reea sau furnizorii de energie s pun la dispoziie servicii de sistem pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere, gestionarea cererii i producerea distribuit privind pieele organizate de energie electric, n special: (a) trecerea sarcinii din perioadele de vrf n cele mai puin aglomerate de ctre consumatorii finali, lundu-se n considerare disponibilitatea energiei din surse regenerabile de energie, energia din cogenerare i producerea distribuit; (b) economiile de energie din rspunsul la cerere al consumatorilor distribuii de ctre agregatorii energetici; (c) reducerea cererii din msurile de eficien energetic adoptate de ctre furnizorii de servicii energetice, inclusiv companiile de furnizare a serviciilor energetice; (d) conectarea i repartizarea surselor de producere la tensiuni mai sczute; (e) conectarea surselor de producere dintr-o locaie mai apropiat la consum; i (f) stocarea energiei. n sensul prezentei dispoziii, termenul piee organizate de energie electric include pieele nereglementate i schimburile de energie electric pentru comercializarea energiei, capacitii, compensaiilor i serviciilor de sprijin n toate intervalele de timp, inclusiv pieele la termen, pieele pentru ziua urmtoare i pieele din aceeai zi. 3. Tarifele de reea sau de vnzare cu amnuntul pot susine preuri dinamice pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere adoptate de ctre consumatorii finali, precum: (a) tarifele corespunztoare duratei de utilizare; (b) preurile din momentele eseniale; (c) preurile n timp real; i (d) reducerile de pre pentru perioadele de vrf.

2.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/47

ANEXA XII CERINE DE EFICIEN ENERGETIC PENTRU OPERATORII SISTEMELOR DE TRANSPORT I OPERATORII SISTEMELOR DE DISTRIBUIE Operatorii sistemelor de transport i operatorii sistemelor de distribuie trebuie: (a) s stabileasc i s fac publice normele standard referitoare la suportarea i partajarea costurilor adaptrilor tehnice, cum ar fi conectrile la reea i consolidrile reelei, exploatarea mai eficient a reelei i normele privind punerea n aplicare nediscriminatorie a codurilor de reea, care sunt necesare pentru integrarea noilor productori de energie rezultat din cogenerarea de nalt eficien n cadrul reelei interconectate; (b) s pun la dispoziia noilor productori de energie electric rezultat din cogenerarea de nalt eficien care doresc s se conecteze la sistem informaiile cuprinztoare i necesare solicitate de ctre acetia, inclusiv: (i) o estimare cuprinztoare i detaliat a costurilor asociate cu conectarea; (ii) un calendar rezonabil i precis pentru primirea i prelucrarea cererii n ceea ce privete conectarea la reea; (iii) un calendar indicativ rezonabil pentru orice propunere de conectare la reea. Procesul global pentru conectarea la reea nu ar trebui s dureze mai mult de 24 de luni, innd seama de ceea ce este realizabil n mod rezonabil i nediscriminatoriu; (c) s furnizeze proceduri standard i simplificate n ceea ce privete conectarea productorilor distribuii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien cu scopul de a facilita conectarea acestora la reea. Normele standard prevzute la litera (a) se bazeaz pe criterii obiective, transparente i nediscriminatorii, inndu-se n special seama de costurile i beneficiile asociate cu conectarea productorilor respectivi la reea. Aceste norme pot prevedea diferite tipuri de conectare la reea.

L 315/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XIII Lista minim de elemente care trebuie incluse n contractele sau n caietele de sarcini asociate privind performana energetic ncheiate cu sectorul public Lista clar i transparent a msurilor privind eficiena energetic care urmeaz s fie puse n aplicare sau a rezultatelor n materie de eficien care urmeaz s fie obinute. Economiile garantate care urmeaz s fie realizate prin punerea n aplicare a msurilor contractului. Durata i etapele de referin ale contractului, termenii i perioada de preaviz. Lista clar i transparent a obligaiilor fiecrei pri contractante. Data (datele) de referin care stabilete (stabilesc) economiile realizate. Lista clar i transparent a etapelor care urmeaz s fie efectuate pentru a se pune n aplicare msura sau pachetul de msuri i, acolo unde este relevant, costurile asociate. Obligaia de ndeplinire n totalitate a msurilor prevzute n contract i de documentare a tuturor schimbrilor efectuate pe parcursul proiectului. Reglementrile care specific includerea cerinelor echivalente n orice subcontractare ctre tere pri. Afiarea clar i transparent a implicaiilor financiare ale proiectului i distribuirea contribuiei fiecrei pri la economiile monetare realizate (i anume, remunerarea furnizorilor de servicii). Dispoziii clare i transparente privind msurarea i verificarea economiilor garantate obinute, verificrile i garaniile privind calitatea. Dispoziii care clarific procedura de abordare a condiiilor de modificare a cadrului care afecteaz coninutul i rezultatele contractului (i anume, modificarea preurilor la energie, intensitatea utilizrii unei instalaii). Informaii detaliate privind obligaiile fiecrei pri contractante i despre sanciunile n caz de nclcare.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/49

ANEXA XIV CADRUL GENERAL PENTRU RAPORTARE Partea 1 Cadrul general pentru rapoartele anuale Rapoartele anuale prevzute la articolul 24 alineatul (1) constituie baza pentru monitorizarea progresului spre obiectivele naionale pentru anul 2020. Statele membre se asigur c rapoartele includ urmtoarele informaii minime: (a) o estimare a urmtorilor indicatori pentru anul care precede ultimul an ncheiat (anul X (1) 2): (i) consumul de energie primar; (ii) consumul energetic final total; (iii) consumul energetic final n sectorul industriei transporturilor (mprite ntre transportul de persoane i de mrfuri, dac sunt disponibile) gospodriilor serviciilor; (iv) valoarea adugat brut n sectorul industriei serviciilor; (v) venitul total disponibil al gospodriilor; (vi) produsul intern brut (PIB); (vii) producerea energiei electrice pe baza producerii de energie termic; (viii) producerea energiei electrice pe baza producerii combinate de energie electric i energie termic; (ix) producerea cldurii pe baza producerii de energie termic; (x) producerea cldurii pe baza centralelor de producere combinat a energiei electrice i a energiei termice, inclusiv cldura rezidual industrial; (xi) consumul de combustibil pentru producerea energiei termice; (xii) cltori-kilometri (pkm), dac este disponibil; (xiii) tone-kilometri (tkm), dac este disponibil; (xiv) transport-kilometri combinat (pkm + tkm), n cazul n care (x) i (xi) nu sunt disponibile; (xv) populaie. n sectoarele n care consumul energetic rmne stabil sau indic o anumit cretere, statele membre analizeaz cauzele i ataeaz evaluarea la estimri. Cel de al doilea raport i urmtoarele includ i punctele (b)-(e): (b) actualizri ale principalelor msuri legislative i fr caracter legislativ puse n aplicare n anul precedent care contribuie la ndeplinirea obiectivelor naionale generale n materie de eficien energetic pentru 2020; (c) suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 i de la 9 iulie 2015 de peste 250 m2 deinute i ocupate de ctre administraia central a statelor membre, care, la data de 1 ianuarie a anului n care trebuie prezentat raportul, nu au respectat cerinele privind performana energetic menionate la articolul 5 alineatul (1);
(1) X = anul curent.

L 315/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(d) suprafaa total a cldirilor nclzite i/sau rcite deinute i ocupate de administraia central a unui stat membru, care a fost renovat n anul anterior menionat la articolul 5 alineatul (1), sau cantitatea de economii de energie n cldirile eligibile deinute i ocupate de ctre administraia sa central, astfel cum este menionat la articolul 5 alineatul (6); (e) economiile de energie obinute prin intermediul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic, menionate la articolul 7 alineatul (1) sau msurile alternative adoptate n temeiul articolului 7 alineatul (9). Primul raport trebuie s includ, de asemenea, obiectivul naional menionat la articolul 3 alineatul (1). n rapoartele anuale prevzute la articolul 24 alineatul (1), statele membre pot include, de asemenea, obiective naionale suplimentare. Acestea pot viza n special indicatorii statistici enumerai la litera (a) din prezenta parte sau o combinaie a acestora, cum ar fi intensitatea energetic primar sau final sau intensitile energetice sectoriale.

Partea 2 Cadrul general al planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic menionate la articolul 24 alineatul (2) trebuie s furnizeze un cadru pentru dezvoltarea strategiilor naionale de eficien energetic. Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic acoper msurile semnificative de mbuntire a eficienei energetice i economiile de energie preconizate/nregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul i distribuia de energie, precum i eficiena energetic la utilizatorii finali. Statele membre se asigur c planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ urmtoarele informaii minime: 1. Obiective i strategii Obiectivul indicativ naional de eficien energetic pentru 2020, solicitat n temeiul articolului 3 alineatul (1) Obiectivul indicativ naional privind economiile de energie, prevzut la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE Alte obiective existente n materie de eficien energetic care vizeaz ntreaga economie sau sectoare specifice 2. Msuri i economii de energie Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic furnizeaz informaii referitoare la msurile adoptate sau care urmeaz s fie adoptate n vederea punerii n aplicare a principalelor elemente ale prezentei directive i la economiile care au legtur cu acestea. (a) Economii de energie primar Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic enumer msurile i aciunile semnificative adoptate n vederea economisirii energiei primare n toate sectoarele economiei. Se furnizeaz estimrile privind msurile sau pachetele de msuri/aciuni privind economiile preconizate pentru 2020 i economiile realizate pn la momentul redactrii raportului. Dup caz, ar trebui furnizate informaii privind alte impacturi/beneficii ale msurilor (reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, mbuntirea calitii aerului, crearea de locuri de munc etc.) i bugetul pentru punerea n aplicare. (b) Economii de energie final Primul i cel de al doilea plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ rezultatele referitoare la ndeplinirea obiectivului privind economiile de energie final prevzut la articolul 4 alineatele (1) i (2) din Directiva 2006/32/CE. n cazul n care nu este posibil calcularea/estimarea economiilor pentru fiecare msur n parte, trebuie precizat reducerea consumului de energie la nivel de sector pe baza (combinrii) msurilor. De asemenea, primul i cel de-al doilea plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ metodologia de msurare i/sau calcul necesar pentru calcularea economiilor de energie. Dac se aplic meto dologia recomandat (1), planul naional de aciune pentru eficien energetic ar trebui s fac trimiteri la aceasta.
(1) Recomandri privind metodele de msurare i verificare din cadrul Directivei 2006/32/CE privind eficiena energetic la utilizatorii finali i serviciile energetice.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/51

3.

Informaii specifice referitoare la prezenta directiv

3.1. Organisme publice (articolul 5) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ lista organismelor publice care au elaborat un plan de eficien energetic n conformitate cu articolul 5 alineatul (7). 3.2. Obligaii n materie de eficien energetic (articolul 7) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ coeficienii naionali selectai n confor mitate cu anexa IV. Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ o scurt descriere a schemei naionale menionate la articolul 7 alineatul (1) sau msurile alternative adoptate n temeiul articolului 7 alineatul (9). 3.3. Audituri energetice i sisteme de gestionare (articolul 8) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic cuprind: (a) numrul de audituri energetice desfurate n perioada anterioar; (b) numrul de audituri energetice desfurate n ntreprinderile mari n perioada anterioar; (c) numrul de ntreprinderi mari din teritoriul lor, cu indicarea numrului de ntreprinderi pentru care se aplic articolul 8 alineatul (5). 3.4. Promovarea serviciilor eficiente de nclzire i rcire (articolul 14) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ o evaluare a progreselor nregistrate n ceea ce privete punerea n aplicare a evalurii cuprinztoare prevzute la articolul 14 alineatul (1). 3.5. Transportul i distribuia energiei (articolul 15) Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic i rapoartele ulterioare care trebuie ntocmite la fiecare 10 ani trebuie s includ evalurile fcute, msurile i investiiile identificate pentru a utiliza potenialul de eficien energetic al infrastructurii de gaze naturale i energie electric menionat la articolul 15 alineatul (2). 3.6. Statele membre raporteaz, ca parte a planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic, cu privire la msurile ntreprinse pentru a permite i dezvolta rspunsul la cerere, astfel cum figureaz la articolul 15. 3.7. Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare i certificare (articolul 16) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ informaii referitoare la sistemele de calificare, de acreditare i de certificare disponibile sau la sistemele echivalente de calificare pentru furnizorii de servicii energetice, auditurile energetice i msurile de mbuntire a eficienei energetice. 3.8. Servicii energetice (articolul 18) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ un link ctre site-ul internet unde poate fi accesat lista sau interfaa furnizorilor de servicii energetice menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (c). 3.9. Alte msuri de promovare a eficienei energetice (articolul 19) Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ o list a msurilor prevzute la articolul 19 alineatul (1).

L 315/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XV Tabel de coresponden


Directiva 2004/8/CE Prezenta directiv

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 litera (a) Articolul 3 litera (b) Articolul 3 litera (c) Articolul 3 litera (d) Articolul 3 literele (e) i (f) Articolul 3 litera (g) Articolul 3 litera (h) Articolul 3 litera (i) Articolul 3 litera (j) Articolul 3 litera (k) Articolul 3 litera (l) Articolul 3 litera (m) Articolul 3 litera (n) Articolul 3 litera (o) Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (3) Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 alineatul (1) Articolul 7 alineatele (2) i (3) Articolul 8 Articolul 9 Articolul 10 alineatele (1) i (2)

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) Articolul 2 punctul 30 Articolul 2 punctul 32 Articolul 2 punctul 31 Articolul 2 punctul 33 Articolul 2 punctul 35 Articolul 2 punctul 34 Articolul 2 punctul 36 Articolul 2 punctul 37 Articolul 2 punctul 39 Articolul 2 punctul 38 Articolul 2 punctele 40, 41, 42, 43 i 44 Anexa II litera (f) primul subpunct Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf Articolul 14 alineatul (10) primul paragraf i anexa X Articolul 14 alineatele (1) i (3), anexele VIII i IX Articolul 14 alineatul (11) Articolul 15 alineatul (5) Articolul 15 alineatele (6), (7), (8) i (9) Articolul 14 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2) i anexa XIV partea 2

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/53

Directiva 2004/8/CE

Prezenta directiv

Articolul 10 alineatul (3) Articolul 11 Articolul 12 alineatele (1) i (3) Articolul 12 alineatul (2) Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV

Articolul 24 alineatul (6) Articolul 24 alineatul (3) Articolul 24 alineatul (5) Anexa II litera (c) Articolul 22 alineatul (2) Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Anexa I partea II Anexa I partea I i partea II ultimul paragraf Anexa II Anexa VIII Anexa IX

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 litera (a) Articolul 3 litera (b) Articolul 3 litera (c) Articolul 3 litera (d) Articolul 3 litera (e) Articolul 3 literele (f), (g), (h) i (i) Articolul 3 litera (j) Articolul 3 litera (k) Articolul 3 litera (l)

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) Articolul 2 punctul 1 Articolul 2 punctul 4 Articolul 2 punctul 6 Articolul 2 punctul 5 Articolul 2 punctele 2 i 3 Articolul 2 punctul 7 Articolul 2 punctele 8-19 Articolul 2 punctul 27 Articolul 2 punctul 28 Articolul 2 punctul 25

L 315/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 3 litera (m) Articolul 3 litera (n) Articolul 3 litera (o) Articolul 3 litera (p) Articolul 3 litera (q) Articolul 3 literele (r) i (s) Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) litera (b) Articolul 6 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (5) Articolul 7 Articolul 8 Articolul 9 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2 punctul 26 Articolul 2 punctul 23 Articolul 2 punctul 20 Articolul 2 punctul 21 Articolul 2 punctul 22 Articolul 2 punctele 24, 29, 44 i 45 Articolul 3 Articolul 4 Articolele 5 i 6 Articolul 7 alineatul (8) literele (a) i (b) Articolul 18 alineatul (3) Articolul 7 alineatele (1), (5), (6), (7), (9), (10), (11) i (12) Articolul 7 alineatele (2) i (3) Articolul 18 alineatul (2) literele (b) i (c) Articolul 17 Articolul 16 alineatul (1) Articolul 16 alineatele (2) i (3) Articolul 19 Articolul 18 alineatul (1) litera (d) punctul (i) Articolul 18 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) punctul (ii) i (e) Articolul 15 alineatul (4) Articolul 15 alineatul (3) Articolul 15 alineatele (7), (8) i (9) Articolul 20 Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatele (2), (3), (4), (5), (6) i (7)

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (2) Articolul 11 Articolul 12 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (2)

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/55

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 12 alineatul (3) Articolul 13 alineatul (1) Articolul 13 alineatul (2) Articolul 13 alineatul (3) Articolul 14 alineatele (1) i (2) Articolul 14 alineatul (3) Articolul 14 alineatele (4) i (5) Articolul 15 alineatul (1) Articolul 15 alineatele (2), (3) i (4) Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V

Articolul 9 Articolul 10 i anexa VII punctul 1.1 Anexa VII punctele 1.2 i 1.3 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 15 alineatele (1) i (2) Articolul 18 alineatul (2) literele (a) i (d) Articolul 21 Articolul 24 alineatele (1) i (2) Articolul 24 alineatul (3) Articolul 24 alineatele (4) i (7)-(11) Articolul 22 alineatul (1) Articolul 22 alineatul (2) Articolul 23 Articolul 25 Articolul 26 Articolul 27 Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Anexa IV

L 315/56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Anexa VI

Anexa III Anexa V Anexa VI Anexa VII Anexa XI Anexa XII Anexa XIII Anexa XIV Anexa XV