Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat la edina catedrei din 08.02.13 Proces verbal nr.

6 ef catedr ________________

Subiectele la disciplina Teorie economic pentru examenul de licen (2013) Compartimentul Microeconomie
Subiectul 1.Teoria economic i sistemul tiinelor economice. Obiectul de studiu i etapele evoluiei teoriei economice.Metodele de cercetare ale tiinei economice. Legile economice i categoriile economice. Economia pozitiv i normativ.Nivelele de cercetare i funciile tiinei economice. Subiectul 2. Resursele economice i caracterul lor limitat. Frontiera posibilitilor de producie. Clasificarea resurselor. Legea raritii. Cost de oportunitate. Subiectul 3. Bunurile economice i caracteristicile lor. Clasificarea bunurilor economice. Marfa i trsturile ei. Valoarea mrfii. Subiectul 4. Activitatea economic: faze i indicatori. Sectoarele activitii economice. Agenii economici. Subiectul 5. Proprietatea i pluralismul formelor sale. Proprietatea privat, de stat i mixt. Subiectul 6. Sistemele economice. Tipologia sistemelor economice. Modelele economiei mixte. Subiectul 7. ntreprinderea n condiiile economiei de pia. Teoriile antreprenoriatului. ntreprinderea: scopul i funciile sale. Clasificarea ntreprinderilor. Businessul mic: avantaje i dezavantaje. Subiectul 8. Piaa i mecanismul funcionrii ei. Tipologia pieei. Cererea i factorii ce o determin. Oferta i determinanii ei. Echilibrul pieei. Preuri: teorii, tipuri, structuri. Subiectul 9. Teoria elasticitii cererii i a ofertei. Elasticitatea cererii: tipuri i factori de influen. Elasticitatea ofertei: tipuri i factori de influen. Aplicarea elasticitii n analiza microeconomic. Subiectul 10. Teoria comportamentului consumatorului . Preferinele consumatorului i utilitatea economic. Tipurile i teoriile utilitii. Curba de indiferen. Trsturile i tipurile curbelor de indiferen.Constrngerea bugetar i alegerea optima a consumatorului. Subiectul 11. Teoria produciei. Factorii de producie i combinarea lor. Funcia de producie i proprietile ei. Izocuanta: tipuri i trsturi. Alegerea productorului n perioada scurt i lung de timp. Legea productivitii marginale descrescnde. Efectele de extindere la scar a produciei. Subiectul 12. Costul de producie i tipologia lui. Izocostul i echilibrul productorului. Costurile de producie n perioada scurt de timp. Funcia costurilor pe termen lung. Economiile i deseconomiile de scar.Maximizarea profitului i pragul de rentabilitate al firmei. Subiectul 13. Comportamentul firmei pe piaa cu concuren perfect. Concurena i formele sale. Legea concurenei. Modelul concurenei perfecte. Maximizarea profitului i oferta firmei pe piaa cu concuren perfect. Subiectul 14. Comportamentul firmei pe piaa cu concuren imperfect. Concurena imperfect i formele ei. Firma n condiiile monopolului. Discriminarea prin pre. Alegerea productorului n condiiile concurenei monopolistice. Oligopolul: comportamentul strategic al firmelor i formele sale. Subiectul 15. Piaa factorilor de producie i formarea veniturilor factoriale. Particularitile pieei factorilor de producie. Piaa funciar i renta. Piaa capitalului i dobnda. Piaa muncii i salariul.

Compartimentul Macroeconomie
Subiectul 16. Macroeconomia ca tiin. Scopurile, obiectivele i problemele macroeconomiei. Agregatele macroeconomice. Funciile i metodele macroeconomiei. Agenii economici agregai. Circuitul economic. Subiectul 17. Politicile macroeconomice. Definirea scopurilor politicilor macroeconomice. Clasificarea politicilor macroeconomice. Politici orientate ctre cerere. Politici orientate ctre ofert.

Subiectul 18. Macroeconomia i principalii indicatori macroeconomici. Sisteme de evaluare a rezultatelor macroeconomice. Metode de calcul al PIB-lui. PIB, PNB, PIN, PNN, VN. Subiectul 19. Instabilitatea macroeconomic i fluctuaiile ciclice. Echilibrul i dezechilibrul macroeconomic.Ciclul economic i fazele lui. Tipurile ciclului economic. Cauzele ciclitii. Teorii ale ciclului economic. Criza economic. Subiectul 20. Consum, economii i investiii. Consumul: esena, formele lui. Funcia macroeconomic a consumului,. Economiile: tipuri i factori. Funcia economiilor. Investiiile n economie. Multiplicatorul i acceleratorul. Subiectul 21. Modelul AD-AS de echilibru macroeconomic. Cererea agregat: componente, factori de influen. Oferta agregat. Modelele ofertei agregate. Echilibru macroeconomic AD AS pe termen scurt i lung. Subiectul 22. Piaa muncii i omajul. Elementele, trturile i indicatorii pieei muncii. Echilibrul pieei muncii. Definirea i indicatorii omajului. Formele i cauzele omajului. Costurile omajului. Legea lui A. Ouken. Politici anti-omaj. Subiectul 23. Piaa monetar i mecanismele ei. Cererea de moned i caracteristicele ei. Teorii ale cererii de bani. Oferta de moned. Multiplicatorul monetar. Echilibrul pieei monetare. Subiectul 24. Politica monetar-creditar: scopuri i instrumente. Tipologia politicii monetarcreditare. Efectele de transmisie a politicii monetar-creditare. Subiectul 25. Inflaia i procese inflaioniste. Conceptul i indicatorii inflaiei. Formele cauzale ale inflaiei. Tipurile inflaiei. Costurile inflaiei. Curba lui Phillips pe termen scurt i lung. Poltici de combatere a inflaiei. Subiectul 26. Bugetul de stat i politica bugetar-fiscal. Bugetul de stat i elementele sale. Impozitul i sistemul impozitar. Formele impozitului. Deficitul bugetar i metodele de finanare a deficitului bugetar. Datoria public. Politica bugetar-fiscal: scopuri i instrumente. Efectele de transmisie a politicii bugetar-fiscale. Subiectul 27. Modelul IS LM de echilibru macroeconomic. Caracteristica general a modelului IS LM de echilibru macroeconomic. Curba IS. Curba LM. Echilibrul IS LM. Influena politicilor macroeconomice n modelul IS LM. Subiectul 28. Creterea economic. Conceptul de cretere i dezvoltarea economic. Tipurile de cretere economic i indicatorii ei. Factorii creterii economice. Teorii i modele ale creterii economice. Subiectul 29. Economia deschis i balana de pli. Comerul exterior. Modelul economiei mici deschise. Balana de pli i structura sa. Echilibrul balanei de pli. Politici de echilibrare a balanei de pli. Subiectul 30. Piaa valutar i politica valutar. Piaa valutar i componentele ei. Cursul de schimb valutar nominal i real. Factorii de influen. Sistemul cursurilor de schimb fixe i flexibile. Modelul Mundell-Fleming.