Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica de examen Disciplina Transportul poluantilor

CURS
1. Obiectul disciplinei. Metode de studiu. Legtura cu alte discipline. Importan. 2. Fenomenologia transportului poluanilor prin aer, ap, sol. 3. Ecuaia difuziei moleculare. Legea lui Fick enunt, reprezentare grafica, ecuatia matematica, semnificatia termenilor, analiza dimensionala. 4. Ecuaia generala a dispersiei a transportului de proprietate prin medii fluide, n cazul general. fara demonstratie -scrierea ecuatiei in forma generala; -semnificatia termenilor; -evidentierea componentelor fenomenului de dispersie a poluantilor; -analiza dimensionala a termenilor; -cazuri particulare ale ecuaiei generale a dispersiei. 5. Ecuaia simpla a difuziei. Metode analitice i metode numerice de rezolvare. 6. Dispersia poluanilor n atmosfer. Noiuni de statistic i dinamic a atmosferei. Exemple de evoluie a poluanilor n atmosfer. Supranlarea panasei de poluant. 7. Modelul de calcul Pasquill Gifford Turner. Concentraii maxime si concentratii maxime admisibile. 6. Dispersia poluanilor n cursurile de ap. Modele numerice aplicabile ecuatiei unidimensionale a difuziei. Exemple de evoluie a poluanilor n cursuri de ap i lacuri. 7. Dispersia poluanilor n soluri saturate i nesaturate. Caracteristicile solului care au influenta asupra miscarii poluantilor. Modele de calcul. Problemele micrii apei subterane cu poluani. Exemple de evoluie a poluanilor n sol i ape subterane.

APLICATII
Ecuaia difuziei n forma cea mai simpl. Metode analitice de rezolvare: metoda separrii variabilelor. Metode numerice de rezolvare a ecuaiei difuziei. Scheme de calcul explicite i implicite. Criterii de stabilitate numeric. Verificare. Aplicaii ale modelului de calcul Pasquill Gifford Turner la dispersia poluanilor n atmosfer i a evoluiei lor. Modele numerice de rezolvare a ecuaiei unidimensionale a difuziei n cursuri de ap.

21 iunie 2011 Conf.dr. Ana Virsta