Sunteți pe pagina 1din 679

A btut la ua ta

& b 44

1. A b 2.Ci - ne
3.Eu sunt
4. A b -

& b 44 w

T
6

tut
eti
ro tut

u - a ta,
la
str - in pri - beag?
bul tu - tu - ror,
la gea - mul tu,

V b 44 w
A

? b 44 w

&b

A b Ci - ne
Eu sunt
A b -

&b w

tut
eti
ro tut

la
u - a ta,
str - in pri - beag?
bul tu - tu - ror,
la gea - mul tu,

Vb w
A

b w

1.Ci 2.Ci 3.Tu 4.Ci -

#w
A

1. i
n'a rs - puns
2.De'al cui dor Tu
3. Un om al du 4. O,
des - chi - de'I,

Ci
Ci
Tu
Ci

ne - va,
ne eti?
tu - ror,
ne - va,

ni - me - nea,
pri - be - geti?
re - ri - lor,
nu mai sta!

ne - va,
ne eti?
tu - ror,
ne - va,

i
De'al
Un
O,

n'a
cui
om
des -

rs - puns
ni - me - nea.
dor Tu
pri - be - geti?
al
du - re - ri - lor.
chi - de'I,
nu mai sta!

&b

11

&b

11

Vb

11

11

&b

15

&b

15

Vb

15

?b

15

&b

19

&b

19

Vb

19

?b

19

1. n
2. Pen 3.N'am
4. Nu'L

t - ce - rea
tru
ci - ne
ve - nit
s
l - sa
s

Fa Ce
Plng
M -

Fa Ce
Plng
M -

a
Lui
e
po - va - r
pe
cei
ce
na
Lui
la

w
w

#w

nu - mai rni,
i'a
l - sat,
pierd
a - cum,
u - a
ta,

#w

St
un
om
i
Bi - ce
f - r
Rni us - tu - r Poa - te
ni - cio -

nu - mai
rni,
i'a
l - sat
pierd
a - cum
u - a
ta

a
Lui
e
po - va - r
pe
cei
ce
na
Lui
la

ne - grei
nopi
ai
pri - mit
plng
n
drum
ple - ce
trist,

Piep
Ra
Ul
N'a

pln
nu
toa
da

- ge,
- mr?
- re,
- t,

tul
nu - mai
sn
na
de
pe
u
ti - ma
che - ma
re
s
mai
ba

- ge,
- mr?
- re,
- t,

Piep
Ra
Ul
N'a

nu - mai
tul
sn
pe
de
na
u
che - ma
ti - ma
mai
s
re
ba

- ge.
- mr?
- re.
- t.

Aceast lume trist


j j j j
#
& 44 j
J

j
j j .. r
..

1. A - ceas - t lu - me tris - t
2.Prin lu - me sunt str - in, sunt

? # 44
J
5


J J J J

# j j j j
& ..
J

cer mi'e i - ni - ma,


cer pur - tat de dor,

.
? # .
J J J J
8

nu e ca - sa mea, Co - moa - ra mea e'n cer, n


nu - mai c - l - tor, Las to - tu'n ur - ma mea, spre

M'a - teap - t
Cu - rnd pe

n - geri mii
no - rul alb


J J J J

j
j j j j j . j ..
& .
J

? # J J J J

# j j j j .
& .

12

lu - mea de

? # J

.
.

p - cat

# j j j j
&

15

pori de

? #
J

Pa - ra - dis,

j
j j j

la
voi

pori de
mer - ge

a - r de vis!
Tu Doam - ne tii
a - ra de sus!

. .
. J .
J J

J . J

r
j j
j j .. ..

j j

j j

J J

.
.
J

.
.
R

ce - rul Tu

cu - rat,

Pa - ra - dis,
cu I - sus

M a Prin - tre

j j

J J

j
j j j j
..

mult a vrea s trec Din

. j

J
J J J J

j j j j
j

M'a - teap - t

j j

J

a - teap - t

ce

I - sus

j jJ J J J

j
j
.
.

teap - t I - sus n - tr'o


ste - le i sori c - tre

..
J J J J J

. .
.
J J J R

j j j j
j

j j j j j ..

mii

j
j

n - tr'o

j
j .
.

a - r

la

n - geri

deJ J

vis!

..
.

Aceeai speran
## 3
& 4

.
.

? # # 43

..

1.A - ce - eai
2.A - ce - eai
3.A - ce - eai

##

spe - ran -
cre - din -
iu - bi - re

..

? # #

.
.

#
& #

..

..

..

.
.

&

I - sus
I - sus
I - sus

11

? ##
16

&

##

? ##

ne
e
e

e
Re sal - va
al
nos -

La
Prin
Vom

de
po - mul
jert - fa cea
A - le fi

via
ma
lu

.
.

..

.
.

i
Domn
s'o
spu ce - resc

ge
rea
tru

..

ne'a strns
la - o - lal - t,
la
ne'm - pre - u - n,
drum
fier - bin - te ne
lea - g,

vom a - jun - ge
Cu
El
n
Ne'a - teap - t
ce - ruri
A - le - lu - ia
Vom fi

pe
stn
o
lu
ve - ci

,
re,
ia

la
prin
c

Ps - tor;
i
nem ori - cui;
m - p - rat;

j j

j #

ca
me
a

Jj

Jj

cea 'nal - t
mai bu - n,
n - trea - g,

..

Jj

.
.

iz - vor.
ve - nic
Gol - go - ta
Lui.
sal - vat.
ne'a
El

Adorare
j j j
# 4 j

j
j
& 4 # j n
#

j j j j j j j j
#

j j
j

j j j j j
# # n

.
.

..

1.Lu - mi - le pur - ta'I n - tr'o ros - ti - re i cu - vn - tul via - L'ai f 2. n - tr'o jert - f ne'ai u - nit cu Ti - ne, Ca s pui du - re - ri - lor ho 3. S pu - tem ur - ca spre bi - ru - in - Ori - cnd pa - ii no - tri fi - vor

? # 44

& N ..
cut,
tar,
grei,

? # ..
9

j
.
.

&

13

toa - t

..

a - do - ra - rea,

? #

? #

.
.

Doam - ne,

..

i - e

#
#

.
.

Doam ne,

..

toa - t

#
#

.
.

..

Doam - ne,
Doam - ne,
Doam - ne,

j
j j j # j j j j

Tu ne eti zi - di - re,

# j j
&
#
n - chi - na - rea,

Doam - ne

.
.

Fos - t'ai Cel din n - ce - put.


Ce iu - bi - re i
ce har!
Vei ve - ni ca s ne iei.

Mai din veac de - ct ori - ce zi - di - re, Doam - ne,


Cru - cea Ta e'al nos - tru ve - nic bi - ne Doam - ne,
Ne'ai as - cuns n - tr'o f - g - du - in - , Doam - ne,

# j j j j .
& .

? #

n - chi - na - rea,

j j j
j j j
#

Doam - ne

i - e

j j
j
j
j .

# n

i - e toa - t a - do j
j

toa - t

ra - rea!

Agat de sfnta cruce


j
j # # j

3
& 4 j j ..

1. A - g - at
de sfn - ta
2.Sub po - va - r, f - r
3. As - tzi vin
din nou la

j j

.
.

j
j j
J

j j

.
.

cru - ce
Dez - n - dej - dei cu - tam leac, Ca'n p tih - n, Cnd fri - cos, m n - do - iam, Eu gr cru - ce
F - r
s am n - do - ieli, Prin cre -

& ..

j
j # # j

. j j # j
.

? ..J J J

.
. J

? 3
4 J

.
.

#

J J

j j

j
j
.. j

.
J J J

cat s nu m'a - pu - ce Rob, du - ma - nul cel din veac, Nu pu - team ti cum se


bit cu - tam o - dih - n, Pa - cea nu
o cu - no - team, As - tzi tiu c n - do din - mi a - du - ce Dom - nul scum - pe mn - g - ieri, Nu mai cnt eu cu tris -

&
?

11

j j

j
j
.. j

j j

.
.

j j j

j j

.
.
J J J

.
.

j
j j
. j r
. ..

fa - ce C'n - do - ia - la tot ve - nea; Ru - ga nu'mi a - du - cea pa - ce, Ci za ia - la, Vi - ne chiar i la cei drepi, Dar I - sus
a - du - ce
pa - ce, De'ai rb te - e, Cnd la cru - ce azi m plec, Cru - cea poa - te s m'n - ve - e Ca'n I -

16

& ..

j
j
j

21

&

bit:

j
j

Dom - nu'a - u - de,

j
j

j
jJ J

dar - ni - c p - rea.
da - re s'L a - tepi. Ai
sus
s m rs - f.

? ..

rb - da - re! Nu'n

j
j

i'i

rs - pun - de,

za - dar

e, Cnd la

dn - du'i


J J
..

cru - ce cazi zdro -

.
J

r
j
j .
.
j
.
J .
J

pa - cea,

..

.

J. R

ne - gre - it.

Aleluia zi cereasc
4
&4

? 44
4

j
.

1. A
2. Di
3.Ori
4. P

&

le - lu - ia,
mi - nea - a
mun - c
ce
sea - r
n'n

Sa - bat!
sfnt
un - de stau,
lu - crez,
azi
Hris - tos,
sus

gri
Dom
Dom
zi

Din
I
S
Fe

&

10

Toar Dum Vreau


Sa -

ja
nul
nul
ua

de I'o
s'mi
bu -

s'a
s
vreau
i

noi
- tre
- ni - ma
- n - tos
- ri - cit

bu - cu - rii
co - mori
i
bu - cu - rii
Ta
Zi - ua

c,
ce
te!
ne,

As - tzi
i
spre
Pen - tru
S'n
chei

&

ce - reas a - du par o
mi cu

zi
m
la
fii

As - tzi
spre
i
Pen - tru
S'n - chei

pr
pre
ps
cu

fru - moa Zi
c - mi Din
Dom Pen - tru
bun,
Fra - te

p - mn - teas con - du m
par ori - ce
Ti cu
tot

s,
nul
nul
I -

c
ce
te
ne,

Mn - g - ie - re,
iu - bi - re
Cu
i
cn - tri
Prin
la
cnd
P - n

tat.
dau.
trez.
ros,

ce - ru'n
n
mi'o
ne - zeu
Sa - ba - tul
ve - nic
bat

zi.
as - t
zori.
um - ple'n
sfin - i.
a'l
ser - ba!
voi

Aleluia! Aleluia!
##
& # 44

### 4
& 4 w
A...
#
? ## 4 w
4 w

j .

A - le - lu - ia!

T
B

S
5

A
5

T
B

A
9

T
B

&
&

###

&

###

&

###

? ###
&

13

&

###
###

? ###

13

T
B

Dom - nul

1.Dom 2. De
3. De
4. Bu -

azi
nu - lui
p - ca - te
la moar - te
nul nos - tru

Toi

w
w

j .

A - le - lu - ia!

j j

j j

A - le - lu - ia!

s cn - te

azi

j j

A - le - lu - ia!

Fine

j .

A - le - lu - ia!

w
ww

ww

Sla - v,
cin - ste
Lui
s'I
dm,
Prin
iu - bi - rea'I
ne'a
sal - vat,
Via -
ve - ni - c
ne'a
dat,
Vrea
s
fim
n
ce - ruri
sus,

azi

w
ww

s'I cn - tm,
ne'a ier - tat,
ne'a sc - pat,
Domn I - sus,

w
w
w

prea - m - rit,

Toi s cn - te

ww

fi - e

j j j j

ww

? # # # ww

13

###

A - le - lu - ia!

A...

j .

ww

j j

A - le - lu

D.C. al Fine
-

ia!

w
ww

Am venit n casa Lui


# 4
& 4

j
j
j
j j . #
.

1. Am ve - nit
n
ui - tm tot
2. S
3.Mini cu - ra - te

? # 44
&

? #

nm,
rm,
rim,

&

? # #
# n
&

12

n
i
i

j j
j
j . # j

. #

j
j
j j .
.

j j j .
# .

j j j j
.

Ne
Ne
Ne

n - chi - nm
n - chi - nm
n - chi - nm

ne'n - chi a - do prea - m -

j
#

j
j
j j . # j
# # .

Prin
Spre
Spre

j
j j # j .
.

Nu - me - le Lui sfnt
El
ne
n - drep - tm,
El noi
- nl - m,

j j j
j .
.

1, 2. 3.
j
w
j

# n . .. ww ww

sus,
sus,
sus,

i
Nu - me - le Lui sfnt l
l - u i doar spre El a - teni s ne'n - drepi'n
i - ni - mi - le noas - tre
l
iu -

ve - nit n
ca - sa Lui,
ui - tm tot
ce
e ru,
cu - ra - te, gnd sfin - it,

j
.
.

j j j j
j j
j
# # j . n j # # .
. # .

Am ve - nit n ca - sa Lui
E - ul nos - tru s'l ui - tm
Gn - duri sfin - te
- nl - m

Am
S
Mini

j
# j

Nu - me - le
Lui sfnt, s
tot pri - vind spre El, s'L
Nu - me - le
Lui sfnt l

vim spre ce - ruri


vind la in - t
vind spre ce - ruri

?#

ca - sa Lui,
ce
e ru
- nl - m

dm,
tm,
bim,

j j
#

j j
j
j .

.

lui
lui
lui

I I I -

sus!
sus!
- sus,

pri pri pri -

ww
-

min!

. ww w
.
w
w

Am venit la Tine Doamne


##
& # 44

##
& # 44

j j
j
j

? ### 4
4

j j
j
j

##
& #

##
& #

j j
j
j

? ###

j j
j
j

T
B

T
B

le
re
le,

##
& #

##
& #

j j

j j

? ###
##
& #
##
& #
? ###

Tru - pul meu, a - ve - rea toa - t,


Bo - te - zat cu'm - pr - t - i - rea
Cru - cea grea de'ar fi
s
su - fr,

j
j

j j j j

.
.

du - p cum mi'ai po - run - cit,


n Hris - tos m'am bo - te - zat,
ln - g'l meu Mn
j -tuj - i - tor,

j
j

j j j j

S'mi a - ri a vie - ii
ca - le,
Din a ar - pe - lui pu - te - re
Voi ur - ma doar vo - iei
Sa - le,

S'mi a - ri a vie - ii
ca
Din a ar - pe - lui pu - te
Voi ur - ma doar vo - iei
Sa

T
B

1.Am ve - nit la Ti - ne Doam - ne cum mi'ai po-run - cit,


2.Am pri - mit prin har un nu - me, eu m'am bo - te - zat,
3. Fe - ri - cit por - nesc pe ca - le, am Mn - tu - i - tor,

1.Am ve - nit la Ti - ne Doam - ne


2.Am pri - mit prin har un nu - me,
3. Fe - ri - cit por-nesc pe
ca
le

T
B

cu drag m'ai pri - mit;


sunt rs - cum - p - rat;
cu al Su po - por;

i
cu drag Tu m'ai pri - mit;
cu pre m'a rs - cum - p - rat;
merg spre cer cu'al
j Su po - por;

j j

j j

j j

j j

Tru - pul meu, a - ve - rea


toa
Bo - te - zat cu'm - pr - t - i
Cru - cea grea de'ar fi
s
su

.
.

t,
rea,
fr,

toa - te mem - bre - le i'am


dat,
la al Dom - nu - lui trup sfnt,
ori - i - ce pe'a - cest p - mnt,

.
.
.

I - ni - ma i
e
pre - da
Pe p - mnt g - si - t'am
pa
Cu I - sus n'am ni - ci'o
tea

t, Sunt cu
su - fle - tul
cu - rat.
cea, i de cer
a - proa - pe sunt.
m, Prin cer - cri eu trec
cn - tnd.

I - ni - ma i
e
pre - da
Pe p - mnt g - si - t'am
pa
Cu I - sus n'am ni - ci'o
tea

su - fle - tul cu - rat.


t, Sunt cu
sunt.
cea, i de cer
a - proa - pe
m, Prin cer - cri eu trec cn - tnd.

Aparin Regelui
b
& b b 43

j
J

j
J

? b b 43
b
J

1. A - par - in
2. A - par - in
3.Eu a - tept

b
& b b

..

.
.

..

.
.

Re - ge - lui,
Re - ge - lui,
ma - rea zi

semn al
iu - bi - rii Lui.
i - t'i iu - bi - rea Sa,
meu
ia - ri va
ve - ni

? b
bb
b
& b b

12

ci - re
mi - ne
fi
cu

? b
bb

mi'a dat,
va
fi,
I - sus,

b b j j
b

&

? bb
b J

b
& b b

.
.

da - t

? b
bb

..

b j
& b b

? b
bb
J

.
.

A - par - in

22

nu

m'a

Cnd l strig

El

j
J

j
J

..

.
.

im - pas,

..

j j

.
.

j j

nu - mai Lui.
voi ve - dea.
cu'ai Si fii.

Ta - tl meu e'm - p - rat,

El

mi

Ni - cio -

.
.

trist

..

..

..

spu - ne din nou: "Nu te las!"

Cnd sunt sin - gur

..

ui - tat,

..

fe - ri ln - g
eu voi

j
b j

Ti - ne - re - e mi'a dat,
Mi'a pro - mis c'n - tr'o zi
n c - mi - nul
de sus

Mul - u - mesc zi
de
zi
Fa - a
Lui ne'n - ce - tat
A - pa
vie - ii
voi bea

Re - ge - lui,

..

sunt co - pil de'm - p - rat, Sunt un


m iu - be - te
eu tiu, Nes - fr cnd a - a cum mi'a spus, Dom - nul

j
b j

.
.

n b

J

..

A vrea ca Domnul
bb 6
& b b b 8 ..

1.A
2.A
3.A

.
? b b 6 .
bbb8
5

? bb
bbb
9

Blnd
S'mi
A

..

.
.

..

..

..

..

..

.
.

..

bb
& b b b n ..

j
..

.
? b b .
bbb

b
.
& b b b b .

? b b b ..
bb

..

.
.

..

cu n
ca

i'n con - sa - cra - re de


Muli p - c - toi pen - tru
Tot mai a - proa - pe, la

.
.

El
s
zil - nic
fi - e'n

Zel
n
lu - cra - re,
Stin - dar - dul
vie - ii
Ga - ta de
jert - f

13

pu - ruri s
gri - ji - le
s
tr - iesc

ca
u - mil
t - ri - e,
iu - bi - re

Dom - nul,
Dom - nul,
Dom - nul

ca
ca
ca

i
dea
Lui

..

..

vrea
vrea
vrea

b
& b b b b ..

tr - iesc
port,
s
eu,
i

vie - u - iesc
rog;
eu
m
meu;
piep - tul

j
n
J

..

.
.

raj
s
am
lo - curi noi
El
do - resc

mai
mult
s'n - fig,
s
fiu,

. n
.J J J

Dom - nul s as - cult.


ce - ruri s c - tig.
fel ca El s
fiu.

.
.

n
J
J

J .. J J

j b j j
j
j
j

. n .
.
.

b b .
& b b b
J

? b b b
bb

17

Ia'mi

i - ni - ma,

I - ni - ma mi'o

Ia'mi

? bb
bbb

b b .
b
& bb

Ia'mi

bb
& b b b n .

29

? b b
bbb


J


J

fiu

s fiu

mi'o

al

al

J J

l'o

j
.
n.

veci

j
A
J
al

Tu,

.
J

e'n

M'a - ju - t

Tu,

j j
.

ru.

Ta,

fi - e'n veci

fi

al Tu,

de'ori - ce ru.

.
.

M'a - ju - t

j

.

j
n
.
J

ia, mi'o ia, S

Tu,

fiu

.
.

.
J

spa

Tu,

.
.

vrea

spa - l'o de'ori - ce

.
J

al

.
.

ia, mi'o ia

vrea s fiu

mi'o ia,

i - ni - ma,

I - ni - ma

? b b b
bb

i - ni - ma

I - ni - ma mi'o

25

ia,

j
.
J
J

b
.
& b b b b
J

21

j
j

. .

a Ta,

pu - ru - rea.

j

J
j

J

..

pu - ru - rea.

A vrea s fiu
b 4
& b b 4

.
.

.
.

b
&bb

..

..

? b b
b

..

.
.

1.A vrea s fiu


2.A vrea s fiu
3.A vrea s fiu

? b b 44
b
7

o ra - z c - l - toa - re,
un ram de bu - cu - ri - e,
un crin cu al - be oap - te,

S
S
S

bi - re pe p - mnt,
ran - din Cu - vnt,
li - ni - tii par - fum,

b
& b b n

13

.. n

Cum Tu ai fost
S n - flo - resc
A vrea s fiu

? bb

.
.

A
A
A

vrea s
vrea s
vrea s

.
.

. n

mi - n i cu - loa - re,
tot, a - se - meni i - e,
jur a vie - ii fap - te,

iu speal

? b
bb

lu - mi - nez
dau la toi
rs - pn - desc

b
& b b

19

.
.

un strop pl - pnd de
soa - re,
a vrea a ve - ni - ci - e,
o stea a - prin - s'n noap - te,

Cu zm - bet bun, cu gla - sul cald i sfnt;


S fiu lu - mi - n pe a - cest p - mnt;
S lu - mi - nez me - reu al vie - ii drum;

S
S
S

rs - pn - desc
fiu mo - del
rs - pn - desc

.
.

lu n
n

..

..

.
.

m
m
m

n - vei I - su - se blnd.
con - duci I - su - se sfnt.
a - jui I - su - se bun.

A vrea s gsesc
2
& 4 j

j j

j j

j
.

1. A vrea s g - sesc ia - ri pa - cea


2. A vrea s g - sesc ia - ri pa - cea,
ste - le,
3.Tot ce - rul cu soa - re i
4. Cu dor m gn-desc: poa - te mi - ne

& j

j j j
.

S - tul de
A vrea ca
Spe - ran - a
E zi - ua

j j j j
j
j

. .

Tru - dit de
Pe Dom - nul
Vi - a - a,
A - tunci voi

a ei fr - mn - ta - re
l ca - ut n ru - g
iu - bi - rea i pa - cea
a - vea o cu - nu - n

A
S
Nu
i'un

vrea
tiu
sunt
nu -

j
j

al lu - mii
s scap de
cu soa - re
cnd El va

j
j

de I - sus
c dea - cum
ni - c - ieri
me fru - mos

s
sunt
pe
voi

tu - mult,
p - cat,
i cnt,
ve - ni,

as - cult.
ier - tat.
p - mnt.
pri - mi.

& j

j
j .
.

j
..

j
#

j
. .

r
#
R

..

j

?

j j
.
.

j
. b
.

j
#

j
.
.

.
.

# j

j
#

j .

j j

.. # #

j
N

j
.
.

j
#

j
..

j
..

18

A vrea s g - sesc ia - ri ca - lea,


Nu'i ni - meni s poa - t'n - e - le - ge,
De'a - ce - ea m'n - torc azi la Ta - tl,
A - tept s'I pri - vesc fru - mu - se - ea,

&

S am bu - cu - ri - a cre - din - ei
Doar Lui pot s spun ce m'a - pa - s,
Pri - me - te - m ia - ri la
Ti - ne,
n
li - ni - te stau prin cre - din -

j
..

S fiu sin- gur cu Dum - ne - zeu,


Nu'i ni - meni s poa - t iu - bi,
A - ca - s eu sunt a - tep - tat!
A - tept s'L as - cult ne - sfr - it,

i pa - ce n su - fle - tul meu.


Din tot ce a fost i va fi.
P - rin - te - le meu mi - nu - nat!
Cci tiu ct de mult m'a iu - bit!

A vrea s m-ntlnesc cu Domnul


#4
& 4

j j
.. j j j

j j
. j j j .
.

? # 44

.
.

.
.

1.A vrea s m'n - tl - nesc cu Dom - nul, S'L vd i'n fa - s'L pri - vesc;
2.A vrea s'L vd chiar fa - 'n fa - , Eu tiu c m'ar pri - vi cu drag,
3.A vrea s m'n - tl - nesc cu Dom - nul, S'L rog s ia po - va - ra mea,

.
.

& ..

j j j j j

.
.

j j j j j

.
?#
.

..

.
.

S'I spun c n a - ceas - t lu - me, Mai mult ca toa - te'L pre - u - iesc.
i s'I
a - rt a mea vi - a - , C sunt un p - c - tos pri - beag.
S'I spun c spri - jin n'am pe ni - meni Cnd cli - pa vie - ii es - te grea.

j r j j j j j j
j r j j j j j j .

& . .. .

11

Mai mult de - ct ori - ce ar fi pe lu - me

Nu - me - le cel sfnt al Lui I - sus,

.
? # . ..
R .
. R

j r j j j j j j
j r j j j j j j

& . .. .

16

Mi'e dor de El i'L chem n ru - g - ciu - ne Mi'e dor de a - ra pre - g - ti - t sus.

? # .
. R

.
. R

.
.

A vrea, Maestre...
b 6
j j
& b b 8 j

j
j j
# n j

j
# j

j
j j
j

j
n j

1. Din stn - ca cea ta - re, Ma - es - tre a vrea O i - ni - m cal - d, cu dra - gos- te'n ea,
2. Eu sunt doar - r - n Ma - es - tre, i'a vrea Un vas de'a - la - bas - tru s poi mo - de - la,
3.S'i fiu sim - fo - ni - e Ma - es - tre a vrea, Tu s'mi a - cor - dezi via - a cu vo - ia Ta,

j
? b b 68
b

j
# n j

j
n j

j j j j

? bb
b

j
j
j j

..

i -

P - rin - te

b
j j
& b b j

Cu dal - ta'i di - vi - n a vrea s cio - pleti Mi - nuni de slvi ce - reti. (ce - reti)
Cu m - na Ta cal - d, din lut p - mn -tesc Un vas prea sfnt, ce - resc. (ce - resc)
R - su - ne - tu'a - ces - ta s trea - c de nori, E - co - uri p - n'n zori. (n zori)

b b j
b
&

? bb
b
i

b j j r
& b b . .
R
j j r

.
? bb
b . R
S

j
j
j j

f - m'a - se - me - nea

j j r
. .
R
j j r
.
. R

port chi - pul Tu

.
.

j j j j


j j j j

p - n

cnd vei ve - ni,

j
j j j

..

din ve - ni - ci - e,

j j j jj j

.
.

j
.
.

j j j
j .
.

a - se - me - nea

i - e.

Aa cum sunt
## 3
& 4

1.A - a cum sunt plin


2.A - a cum sunt Spre
3.A - a cum sunt voi

? # # 3
4

## .
& .
? ##

sat
ma
tit

# ..

.
.

..

de p - cat
mi - la Ta
fi pri - mit

A vrea i
eu s
mi pun spe - ran - a
F - r ho - tar Tu

##
& # n

16

..

A - a cum sunt,

.
? ##

n sn - ge - le cel
Azi mi se plea - c
n loc de
sla - v

fiu sp - lat
toa - t'n ea
m'ai iu - bit

I - sus

la

.
.

A - a cum sunt,

.
.

A - a cum sunt,

Sfnt vr i - ni pre - g -

.
.
Ti

ne vin.

# .

A - a cum sunt eu vin.

A - a cum sunt

eu vin.

..

Ascultai strjerul cheam


#
& # 44

1. As - cul - tai
Mie - zul nop
2. A - uzi paz
Mi - re - le'n
3. La - u - d,
n ce - ta

? # # 4 w
4

1. As
Mie
2. A Mi 3. La n

#
& #

#
& # ..

17

# w
w
-

#
& #

28

? ##

m,
te.
n,
re,
e,
uri,

ww

m,
te,
n,
re,
e,
ur,

w
w
u

m,
te,
n,
re,
e,
ur,

n
mun Deci scoa Cum
ge n - co Din
gu n - cu -


te
l
me
ro
ra
nu

ww

S'i dea
rs - pla - ta
Sa,
I - su - se, ve - nic Domn,
Ce ni - meni n'a sim - it,

ww
u

n
n a

Hai - dei, gr - bii! Cu toi ve - nii i


bu - cu - rm, La
Noi Te ur - mm, Ne
Ce loc sl - vit, I - sus iu - bit, Tu

..
ww

Su - nai din trm - bi - 'n


Si - on!
La
al
re - de - tep - t - rii zvon!
Fe - cioa - re - lor,
v de - tep - tai!
A voas - tre lmpi
i - lu - mi - nai!
i'a - du - cem toi, Hris - tos
I - sus!
Mai sus de
n - geri Tu ne'ai pus!


.

ww

I - sus se v'a - r - ta,


Ah, vi - no pe'al Tu tron,
Ce o - chiul n'a pri - vit,


? # #

cul - tai str - je - rul


chea
zul nop - ii'n tur - nuri
ba
uzi paz - ni - cii
cum
su
re - le'n nor alb
a - pa
u - d, m - ri - re
i
ce - ta - tea cea
de
a


.
# w
w

chea str - je - rul


tur - nuri
ba
ii'n
su ni - cii
cum
alb
nor
a - pa
i
m - ri - re
cea
a
tea
de

le cel sfnt dai lar


te
i la - s
toa
lu - mea n fur - tu
nat ca mn - dru soa
noas - tr pe ve - ci
nai cu'ai vie - ii
la

? # #

w
w

pen - tru
nun - ta
pen - tru

ww ..

. ww

A - le - lu - ia!
A - le - lu - ia!
A - le - lu - ia!

w
w

ww

cer v pre - g - tii!


Ta ca s in - trm.
noi ai pre - g - tit!

.

ww

u

Ascultai, veste bun


r
4
& b 4 j ..

1.As - cul - tai


2.S cn - tm
3.As - cul - tai,

? b 44 ..

j
..

j
..

ves - te
bu - n,
m - pre - u - n,
ves. - te
bu
- n.

&b

j
. n r
.

.
.

?
b

.
.

.
.

&b

j
n

?
b

zo - rii
r - sar,
sus
va
ve - ni,
vos tru'Im p - rat,

& b j . r
R

13

Ia - t noap - tea

? b .. R
& b
?b

Se'a - ra - t'al

se

po - poa - re,
po - poa - re,
po - poa - re,

i
nu'i
al - t
ves - te
A - tunci vrj - m - i - a
Pri - mi - i'L cu'n - trea - ga

j
..

Tre - sl - tai, c
n
cu - rnd I Dum
. ne - zeu e'al

mai ma
dis - pa
su - fla

re, mai
re, i
re, Cci

j
n

.
.

j r
..

Mai pli - n de'a - t - ta


har!
i dra - gos - tea va dom - ni!
Cci El ne'a rs - cum - p - rat!

.
.
R

des - tra - m, Soa - re - le

#
n

p - cii

pli - n de'a - t - ta har,


dra - gos - tea va dom - ni,
El ne'a rs - cum - p - rat,

m - p - rat,

e'n

r - s - rit,

j r
..

Cn - ta - i'I

.
.

de bun

..

ve - nit!...

..
.

Astzi este ansa ta


& b 44
? b 44
4

j j

J J

j j j j

j j

1.Tu poi fi un nou ns - cut, O poi


2.As - tzi poi s fii ier - tat Pen - tru
3.Tu poi mer - ge la iz - vor, Nu mai

& b .

..

?b

..

rnd al tu tre - cut,


jen - a
e p - cat;
n - lo - cu - i - tor!

j j
b

&
?

j j j j
#

j j

lua de la'n - ce - put, M - tu tot ce ai ui - tat, Ne - gli bea din alt de - cor Nici un

? b

ca, Dom - nul nu


a Iar la start
ca, Dom - nul nu

te
i
te

j j

Da - c Dom - nul te'a ier - tat, Poi n - ce - pe


Da - c'ai ti ct S'a zb - tut, Pe
I - sus ct
Nu mai sta i nu mai bea Tot ce
lu - mea

. # j ..

j
j

j
j

& b

j j j j

j j

j j

n - c'o - dat', Poi por - ni iar de


la start!
L'a du - rut, Ca s'i dea un n - ce - put!
vrea s'i dea; n - no - ie - te'i i - ni - ma!


b J # J


#
J J

va
poi
va

.
.

l - sa!
ple - ca!
l - sa!

As - tzi
Dom - nul
As - tzi

j j

j j j j

De la ze - ro poi ple Deci te poi a - li - ni De la


ze - ro poi ple -

. j ..

es - te
an - sa
e
la dreap - ta
es - te an - sa

ta!
ta!
ta!

..

Atept n tcere
b
& b b b 43

? b b b 43
b

1.A - tept
n
2. Se
plea - c
3. n - tind mini

bbbb

b
& b bb

? bb b
b

bbbb

&

Cu'o
C
M

? bb b
b

sim - pl
sim - te
la - s

La sfin - te
Iz - voa - re
Pe
ca - lea

&

Pre - zen - a
Pre - zen - a
Pre - zen - a

? bb b
b

t - ce - re,
ge - nun - chiul
de
su - flet

pri - vi - re
a - t - ta
o,
Doam - ne

Ta,
Ta,
Ta,

P
i
s

rin - te
ce - resc,
i - ni - ma
mea
prind sla - va
Ta,

s
m
iu - bi s'o
duc

..
J R

cnd
vin
s'i
se'a - du - n
ni - mic
n'am

Doam - ne,
Doam - ne
Doam - ne,

j
. r
.

n - vred - ni - ceti,
re
pen - tru ea,
n
via - a mea,

ve - cer - nii,
de
pa - ce
du - re - rii

e
e
e

tot
ce
ce - rul
to - tul

slu - jesc,
n
gnd,
mai
sfnt,

j
.. r
mi
pe
pe

.
.
J

do - resc.
p - mnt.
p - mnt.

Atept mreaa zi
### 4
& 4

? ### 4
4

1.A - tept m - rea - a


2. A - de - sea m
o fra - ii
mei voi
3.Cu

&

###

I i
Prin

#
? ##
&

###


De
i
Pe


? ###
&

###

su - se bun,
fe - ri - cit,
foc i val

dor
i
pln - ge
toi ce

S'a - lerg
n
cer
[: II -- sus
sus


? ###

zi
presc
fi

vei
de
ce

.
.

..

re - ve - ni,
Pa - ra - dis
au pur - tat

j
J

..

..
.

.
.

..

..

j
J

de - grab' n ca - lea
Ta,
de har, s trec
ho - tar
la
pri - mi
El
i va
la
pri - mi
El ne va

..

# ..

..

pli - n
i - ni - ma;
tot mai mult a
vrea
toi ce L'au ves - tit..

Mi'e
i
Pe

n mii de str - lu - ciri.


lo - ca - ul mult pro - mis.
i pil - d ne'au l - sat.

O - sa - na,
mea
ru - ga
L'au iu - bit,

.
.

Cnd Tu
La pori
Cu cei

pe no - rul alb,
ca'n vis pri - vesc
cre - din - a lor

I Spre
n
n

su - se,
ve - ni
mi - nu
mi - nu

mult
- ci - na - na -

a
a
ta
ta

vrea.
mea.
zi.
:]
zi.

.
.

Atras de cer
j

j j j
#

.
. n
J

b n
b
J J J

4
&4

j
j .

? 44


#
J J

1. A - tras de cer m simt din


2.R - mn cu El, a - di - o

j
& #

de - nul cel pier - dut,


sunt prea fe - ri - cit,

?
7

&

C
i

?
10

&

pen - tru mi - ne El
pen - tru ve - ni - cii

j
j
&

mea a - cum,
m - br - ca

? J

e
n

Dar
i

dat
El

tot
voi

b
J J

j
j

J

m - na Lui,
alb cu - rat,

n
i

Vi - sez me - reu
R - mn cu El

E i

j
j
j

j
b
J

j j j

J J J

ce'a
fi

Cel ru me - reu m
A - cum e'a - proa - pe

cu
rod

b
J J

I - sus.
bo - gat,

j
j

n
J

j

J

n
El

m - na
ne va

m - n simt
ra - na
fi - vom pri - mii de

a - vut.
iu - bit.

j
j

J

op - te - te
i mi spu - ne
n
bra - e - le iu - bi - rii

j
.
J

j
# j . n j

eu me - reu
merg
vom cu - le - ge

ce'i n jur
fi me - reu

a
de

as - t lu - me,
lu - me'a fi - rii,

j
j .
.

j j j j
b j n j

is - pi - te - te
re - ve - ni - rea

Tot
Voi

Lui
de
cui.
m - p - rat.

Azi s ne-apropiem
b 4
&bb 4

1.Azi
2.Azi
3.Azi

? b b 44
b

b
& b b

s
ma
ne

? b
bb
b
&bb

a - du - cem un
du - re - rii
lui
va da un nou

psalm u - or,
cei ce plng,
tri - um - fa,

? b b n
b

s ne'a - pro - pi - em
i - nimi s 'nl - m
la - crimi de ar - gint

w
w

w
w

w
w

nou cnt,
I - sus
p - mnt

de
spre
s

ww

w
w

tem - plul sfnt


i
ce - ruri
sus, Cci
ter - gem blnd, Cci

jert - f
la - cri Dom - nul

I - sus ne'a
n - v - at
Va mn - g - ia cu - rat
i
fe - ri - cii a - tunci

un
pe
vom

ww

ww

Cu
el pu - tea - vom prin - de
spre cer zbor.
Pe
cei ce'n a - tep - tri me - reu se'as - cund.
Cn - ta - vom A - le - lu - ia!
O - sa - na!

Azi stm l-al vremilor hotar


& 44
? 44
5

su - se iar
vei ve - ni

Ca
Pe

& #

& #

?
#
i

dor

iu - bim

al

Tu

ne

pre - g - tim

Te

sl - vim

a - vem

Ti - ne Domn al

# #

po - por Cu

I iar

ce

. ..
.

Te'a - do - rm Pe

Tot

lu - mi - lor Ce fe - ri - ceti

19

&

i
Te'a - tep - tm
Spe - ran - a
c


. .
. .

n - chi - nm Cci Te

? #

Domn A - tot - st - p - ni - tor


al - bul nor
ca Sal - va - tor

11

zel

Azi stm l'al vre - mi - lor


ho - tar
n noi me - reu va
str - lu - ci

&

15

har

di - vin

Cu

veci,

.
.

A - min!

.
.

Azi vin' la Domnul


b
& b b b 44

j j j .
.

1.Azi vin' la Dom - nul


2. Fii bun e - xem - plu

j

J J

.. j j
J J J J J

ww

b
& b b b

j
j j j j j
j j . j j
w

n .

? bb b
b


J J

El te a - teap - t
F - r vre'o pa - t,

j j j j j w
.. n

cu gnd cu - rat, chiar a - cum la s - nul Su.


ce - lor din jur, lu - mi - nea - z ca un far.

j
.

J J

? b b b 44

j
j

ne - n - ce - tat,
f - r cu - sur,

es - te Sal - va - to - rul tu. (al tu)


ca
o jert - f pe al - tar. (al - tar)

b n
J J

j j j j
bb b

& b .
J

b

J J J J w

j j j j
n ww

Ln - g I - sus
o - dih - n ai, bu - cu - rii me - reu pri - meti (n toa - te)
Ha - rul Su e'n - des - tu - l - tor, to - tul Lui s'i d - ru - ieti (chiar via - a)
j

j
j j

. n
J J
J

? bb b
b
b
& b bb

13

n n
n w
J J J J

j j
j j
n
n
J

A - a cum eti Lui s te pre - dai,


R - mi fi - del i as - cul - t - tor,

? b b b
b

b
n
J

j j j j

w
w

j

J J

ww

da - c
l res - pingi, gre - eti.
din iu - bi - re s'I ser - veti.

Bethel
# 4
j
& # 4 ..

Vom slu - ji

&

##

j
.
.

j
j

un sin - gur st - pn, Chi - pu - lui fia - rei t - m - ie nu ar - dem,

j
? # # 4 ..
4

j
.

.
j
.
.

j j j
j

j
#

j
j

j j j j

Fine

j
Fine

Vom ur - ma doar Mie-lul Di-vin, n El Cu- vn - tul vie - ii e: "Da, i A - min!"

? ##
9

##

j
..

.
.

#
& # j

&

? ##

1. Mi - ha - el,
2.Stlp de nor,

ge
la

? ##

&

##

ga - ta
foc,
de

j
#

j
n

la lup - t,
ne chea - m,

j
#

j
# #

Vi - sul
Din
imn

i'e
de

ri - di - c'l
Gol - go - ta

ni - rea,
ni - n

? # # #

o - ti - rea,
lu - mi - n,

Stea - gul
de
sn Vis
de'm - pli - niri

# ..

# #

S'L
va

S'i sal - vezi


P - n cnd

iu - bi - rii
de
glo - rii

pe
o

veci
zi

.
.

..

mo - te mai se -

m - pli - neti.
r - s - ri.

D.C. al Fine

DA!

Binecuvntarea Ta
#
& # 44

? # # 44

..

1.Bi - ne - cu - vn - ta - rea Ta
2.Fi - e'a - ici pre - zen - a Ta

1.Bi - ne - cu - vn - ta - rea Ta
2.Fi - e'a - ici pre - zen - a Ta

&

##

..

? ##

im - plo - rm
ve - ni - cii

&

##

#
& #

su - ie
fi - e

c - tre zri
pu - ru - rea

Cn - tul
Stlp de

nos - tru
nor i

Cn - tul
Stlp de

Ru - g c - tre
Nu - me - le'i n

as - tzi
p - n'n

sa - crai
lo - ca

ne
pros - ter pu - tea nu -

nos - tru
nor i

ne'n - ce - tat
stlp de foc

im - plo - rm
ve - ni - cii

noi
vom

g con
a - cest

.
.

c - tre
zri
pu - ru - rea

sa - crai
lo - ca

.
.

13

? # #

ru Ta"

nm
mi

tat
foc

ne pros - ter - nm
pu - tea
nu - mi

.
? ## .

ru - g
con
Ta" a - cest

as - tzi
p - n'n

i
n
"Ca - sa

i n
"Ca - sa

noi
vom

ne'n - ce stlp
de

su - ie
fi - e

Ru - g
c - tre
Nu - me - le'i n

Cel Prea 'Nalt,


a - cest
loc

##
&
.

17

Cel
Prea
a - cest

? ##

'Nalt,
loc

..

sfin - te
n - chi - nri
s
pu - tem
che - ma

sfin - te
n - chi - nri
s
pu - tem che - ma

#
& #

20

Nu - me - le'i che - mm
i pe'ori - ci - ne
va

mm Prea Sfin - te,


va ve - ni

vi
n

# # 1.
& .

24

Bi

? ##

tea -

28

&

# # 2.

tea

vi
ve

- z

z'l,

jert

F'i

no
ni'n

a - cum
a - cest

la
lo

z'l,

cer,

..

tu

noi
ca

Bi - ne - cu - vn -

j
.

jert - fa

fa

vi - no'a - cum la
noi
n a - cest lo - ca

Nu - me - le'i che i pe'ori - ci - ne

no'a - cum la
noi
a - cest lo - ca

ne - cu - vn - tea

Bi - ne - cu - vn - tea

? ##

Prea Sfin - te,


ve - ni

Nu - me - le'i che - mm,


i pe'ori - ci - ne
va

? # #
Tenor

..

..

tu - tu - ror.

tu

.
.

F'i

cer

F'i

cer

..

ror.

..

.
.

.
.

s - la.

la.

Binecuvntai-I numele

### 4
& 4

1. A vrea s cnt n
2. Glo - ri - e,
sla - v,
3.Cnd vin cer - cri,
. al

? ### 4
4
5

###

&
tai

? ###
9

### j
&

#
? ## J

..

Nu - me - le,

.
.

Me - reu
A - a
i
n

&

j
.. r

Nu - me -le,

.
? ### .
J
###

&

? ###

tat

j j j
.. r

fi - e

.
.
J

Nu - me - le,

j j j j

Bi - ne - cu - vn -

j j

J J J

..

..

s cnt n
toa - te
lim - bi - le
i
eu
n - tr'u - na vreau s cnt
pri - mej - dii
nu
m tem de
fel

j
..

Nu - me - le

Nu - me - le

toa - te lim - bi - le
Nu - me - lui Prea Sfnt
nos - tru scut e
El

Bi - ne - cu - vn - tai

###

..

j r
..

j j

.
.
J

..

r
j j ..

Bi - ne - cu - vn - tat

fi - e

.
.

Sfnt.

Bi - ne - cu - vn -

j
..

j
..

lui'I - sus, Mie - lul

Nu - me - le

.
.
J

.
.

lui'I - sus,

.
.
J

Mie - lul

..
J

..

Sfnt.

.
.

Biruina noastr
#
& # 44

1.Noi
2.Noi
3.Noi

vom
vom
vom

#
& # .
.

cnd
it
tori

? # #
.

cn
cn
cn

.
.

? # # 44

.
.

..

- ta
- ta
- ta

.
.

? # #

1, 2.

.
.

>

>

>

nu

se

va

.
.

n
jert - fa
lu - mi - na

Lui!
ei!

..

..

noas -

..

lui,
mei,
fi,
lui,
mei,
fi,

w
w

- tr

Bi - ru - i - tor, Hris P - mn - rul a - re


Dom - nul I - sus ne

Bi - ru - in - a
Bi - ru - in - a
Bi - ru - in - a

3.

# ..

Um - bre'a - du La timp sfr Bi - ru - i -

..

.
.

Pre - ot,
cru - cea,
ve - nic,

vi - ne,
vi - ne,
vi - ne,

n tem - plu
zi - di - t
n tru - pu'I

j j

st
st'n

.
.

n
ru - ga
vea - cu a - vnd pe I - sus te n
lup - t
tot vom
- cu
n ru - ga
vea a - vnd pe I - sus
te
n lup - t
tot
vom

tos
e
spre cer
poar - t

&

noap - tea
noap - tea
noap - tea

##

15

.
.

j j


? ##

da - c
da - c
da - c

chiar
chiar
chiar

#
& #

11

..

noas
noas

tr
tr

>

>
w
w

clin - ti!

w
w

Boteaz-ne din nou


b 3
& b bb 4
? b b b 43
b
6

1.Te'a - tep - tm
vii,
s
2.Cnd lu - mi - na
Ta
3.S'i
n - vi - o - rezi
4.Te'a - tep - tm
vii,
s

b
& b b b

? bb b
b

bb
& b b

? b b b
b

al
mn - g - ie - rii
ve - dem cum sun - tem:
n
u - mi - lin - ,
Sfnt
al
pu - te - rii

10

stlp
al
ce - ea
gra - b
hol - de -

? b b b
b

ne'ai fost
cum
pro str - lu - ce - te'n
scum - pul
Tu
po ne'ai fost
cum
pro -

cre - din - ei,


al
vrem azi
Te
cu
prin - d'a - le
s
coap - te
le
tn -

Dom - nul
de
orbi
s - raci,
u - ni - re
cm - pul
n

b
& b bb

14

fii
ha - rul
azi
cnd
cu - ri
zgu - r,
de
la - se,
cru - ce,
spre
cepi
se - ce - ri - ul,

vie - ii
foc
sfnt
Ta - le
jesc
s

r
s
te
lu

tri - mis,
goi;
i
spor,
i
n - tins,

Duh
Ne
Ca,
Duh

mis,
noi,
por,
mis,

sus,
de
vii
s
che - mri
co - bori;

co - boa cu - rai
drep doar
fim
s'i

Ca
De'a Cu
Cci

j
J

S ne
S ne
i
s
Vrem s'n
j-

spre'a - pus.
ii.
ne
c - rri.
- cr - tori.

Bucuria iubirii
bb6
& b b 8 r r

j j j j j j

? bb6
bb 8
R R

1.Bu - cu - ri - a iu - bi - rii ne
2. La - s'a - fa - r du - reri, la - s
3.Du - p ani de sus - pin, du - p

b
& b bb

..

? b b b
b

.
.

noi cn - tri,
run - c dar,
cea - a
Sa,

b
& b bb

r r

cii,
tu,
min

b b b j j j
b
&
b

13

bi - rea

Dom - nul
Frn - ge
Poar - t'i

prin - de u - nii, Au ve - nit pes - te


gn - dul cel ru, Ori - ce tea - m a lup - t i chin, Gus - t ia - ri dul -

di - vi - n,

j
j j

..

..

Ce mi - nu - neR R

nu - ne cnd stm m - pre - u - n

Ce mi - nu - ne iu -

..

..

gla - sul Su blnd,

j j j
r r

R R

r r j j j j j j

P - cii ne
fa - ce
a - a fe - ri pi - nea, m - par - te'o cu
fra - te - le
gn - dul spre ca - s, spre no - ul c -

b b b j j j j j j
b
&
b

j j j j j j

17

? b b
bb

r r j j j

Strn - ge do - ruri i mari de - pr - tri.


Vei ui - ta ast - fel ori - ce
a - mar.
i'a
- tunci
i - ni - ma i va cn
- ta:

? b b
bb

? b b b
b

j
j j

r r

R R

Ce mi -


R R

j j j j j j
j ..

Sub a - ri - pa Du - hu - lui Sfnt!

..
.

Bunul nostru Salvator


bb4
&bb 4
? b b b 44
b
4

1. Bu - nul
2.Bun
I 3. Ne
sim -

b
& b bb

Ti
na
Ti

? b b b
b
7

- ne,
- re,
- ne,

nos - tru
su - se
im prea

Gn
i
Ho

b
& b b b

? b b b
b

Sunt doar pen - tru


Pe
cel mic i
Vom cl - di pe

? bb b
b

S
p - trun - d'al
Fa - ce bun pe
P - n cnd Te

dul
ne'n
- t

Sal - va - tor,
Te
che - mm,
fe - ri - cii,

Ti
ma
Ti

b
& b b b

11

ne.
re.
ne.

i
i
i

j
.

nos - tru
dor,
Te
ru - gm,
ne - clin - tii,

nos - tru gnd


o - mul ru
vom ve - dea

Lu - mi - nos
Mi - nu - nat
i
cre - znd

j
.

Am
ve - nit
la
Vi - no'n
a - du C
sun - tem
cu

nos - tru'al
va -
ri
i

al
Tu
cu - vnt,
Cu - vn - tul Tu,
vom a - tep - ta,


.
J

s ne
lu - mi
d vin - de - ca
vom fi
cu
Ti

ne.
re.
ne.

Ca s fiu mai aproape de Domnul


#
& 22
?# 2
2
6

&

s fiu
s'a - ud
s vd

1.Ca
2.Ca
3.Ca

?#

?#

11

&

16

&

&

ww

w
w

vie - ii la
ma - nii n
la - cri - mii

?#

cru su Sa -

w
w

var,
gnd,
cuns,

ce,
flet,
le,

w
w

de
Dom
nul,
mai
bi - ne,
su - pre
me,

Vo - ia
S'n - e F
- r

Mi'am mu - tat
ros - tul
Am s - dit Ghet - si n
t - ce - ri - le

Mi'am mu - tat
Am
s - dit
n
t - ce-

- ce, Mi'am n - tins


cor - tul
- flet,
i Gol - go - ta n
- le,
Pln - sul meu
pen - tru

meu
sub cal cu - get si'n
veci
mi'am as -

w
w

w
w

w
w

Mi'am mu - tat
ros - tul vie - ii la cru Am
s - dit Ghet - si - ma - nii n
su n
t - ce - ri - le
la - cri - mii Sa -

Mi'am n - tins
i Gol - go
Pln - sul meu

Mi'am mu - tat
Am s - dit
n
t - ce-

Lui s'o'n - e - leg tot mai clar,


leg frun - tea Lui sn - ge - rnd,
vi - n
pe cru - ce str - puns,

?#

21

mai a - proa - pe
vo - cea Sa
ct
pre - ul jert - fei

cor - tul
ta
n
pen - tru

meu
cu
veci

sub
get
mi'am

cal - var.
i'n gnd.
as - cuns.

Cad n stoluri
& 12
8
? 12
8
4

..

..

.
.

..

..

..

sto - luri,
va - luri,
goa - n

n
n
n

1. Cad
2.Curg
3. Trec

..

.
.

.
.

.
.

..

..

des - prind,
frun - ze - le se
a - pe - le o - po - tind,
zi - le i nopi la rnd,

& j

j
. .
. .

j
?

j
. .
. .

j
&

j
&

p - mn - tu'n - treg cu - prind,


a - dn - cul lor cu - prind,
le sa - lu - tm zbu - rnd,

Toa - te's

11

&

j
# # j

Dar

I - sus

.
.

.
.

.
.

.
.

..

..

.
.

.
.

de

..

..

.
.

.
.

toa - te,

j
n ..

..

.
.

..

..

..

..

.
.

ra - muri
tai - ne
iar - na,

De pe
Mul - te
Va - ra,

j
j
j

j
. .
. .

j j

j
. .

. .

..

..

..

..

tris - te - ea'i fa - ce drum.


un el.
a - vem
da - c
do - rit!
c - mi - nul mult

Trec ca

..

r - m - nem,

j
b j

..

scu - tu - r frun -ze'a - cum


se scur - ge tot la fel,
ce'aj fost f - g - du - it,

Vnt de toam - n
Via - a noas - tr
Dar ne'a - teap - t

.
.

.
.

vre - mel - ni - ce

.
.

co - boa - r,
ne pa - re
rs - pla - t,

i'n - su - flet tai - nic


Dar mi - nu - na - t
Cea
j maij m - reaj - j

.
.

..

.
.

Pe veci

vi - sul de

..
noap

fe - ri - ce'om

.
.

..

te,

.
.

.
.

fi!

.
.

.
.

Cad zdrobit la cruce


b
& b b 46

? b b 46
b
5

1.Merg
2.Cnd
3. Via 4. Cad

b
& b b

..

.
.

pe dru - mul vie - ii lung,


pri - vesc n
ju - rul meu,
a m'a min - it des - tul,
la cru - ce
n ge - nunchi,

Ca'n - do - ia - la
Cu'n - do - ia - la
La'n - e - lri am
n bra - e'al
Strng

? b
bb
9

bb
b
&

Cad

? bb

b
&bb

13

Vreau

? b
bb

zdro - bit

..

Pie - tre as - pre m str - pung,


Ce s cred, m'n - treb me - reu,
s - tul,
i mi'e su - fle - tul
i sorb ra - ze - le'i m - nunchi,

..

..

a - lung,
s'o
Cad zdro - bit
lupt din greu,
Cad zdro - bit
fost cre - dul,
As - tzi cad
ea
cru - cii trunchi, Pa - ce

. .

lu - mi - na ei!

s sorb

la cru - ce,

..
n ..

Stea - ua

ei

la
la
la
mi'a -

..
.

..

ce.
ce.
ce.
ce.

str - lu

Cad zdro - bit

.
.

cru
cru
cru
du

.
.
.

ce,

. .

la

cru

.
.

ce...

..

Cnd eti apsat de durere


& 44
? 4
4

j
j

j j

j j j ..
j

1.Cnd eti a - p - sat de du - re - re i nici o lu - mi - n nu vezi,


2. Ci - te - te Scrip - tu - ra Gol - go - tei Cu sfin - te - le ei mn - g - ieri,
3. P - mn - tul i ce - rul vor tre - ce Ca plea - va lu - a - t de vnt,

.
.

&

j j j j

j j

j
j

..

n - toar - cei pri - vi - rea spre Dom - nul, S'as - culi, s'm - pli - neti i s crezi.
Iu - bi - rea mai ta - re ca moar - tea e
sin - gu - ra ca - le spre cer.
Doar dra - gos - tea Lui va r - m - ne, E scris n Cu - vn - tul cel sfnt.

j j

j
& j j # j #

10

Cu pri - vi - rea'n - drep - ta

j j
?

j j
&

lu - mi - na

ei

t Doar spre cru - cea

. j .
. .

Lui

pe

Cal - var,

.
.

..

j
j
j j j j j j .

mi - nu - na

t Vei ve - dea

vi - i - to - rul mai clar.

..

Cnd eti strin


b
& b b 44

? b b 44
b

b
&bb

? bb

1.Cnd eti str - in


2. Du - re - rea ta
3.Cnd pla - nuri i
ur - m vei
4. La

S
n
S
Prin

pe
o
spe pri -

lu ti ran ce -

te temi, ci
nu
cre
ru - g plea - c'i
frun
n - cre - din - a
ai
va - luri n - spu - ma

me i
e al
e din
pe c

de
tea
rea
te

c
i
c
cu

..

..

su - pun,
la - crimi te
tu Mn - tu - i - tor,
nou s'au spul - be - rat,
p - zit,
te'a
Dom - nul

..

.
.

..

..

Dom - nul es - te bun!


n - cre - z - tor!
fii
ve - gheat!
a
ce - rul
bi - ru - it!
ai
El

Cnd nu tiu al meu drum


b
& b b 44
? b 4
bb 4
5

b
&bb
? bb

1.Cnd
2. Tu
3.Cnd

Tu,
Cu
i'al

b
& b b

13

m'a
deci
m

b
J

n'a
a bi - rea
jun - ge

lup - ta
de'a - cum
n - cred

le - ge
Ta
prin
da - c

pe
sunt
c

la
e
tul

de
i
ct

bra - ul
ca - re
tii
Tu

ca - re
merg,
fe - ri - cit,
l'ai por - nit,

Doam - ne
l
cu - noti,
mi - ne
pla - nul
Tu
Tu
Cu - vnt
n
to -

De - gea - ba
Te
la - ud
n
Ti - ne

? bb

De
Iu
Mi'a

b
& b b
? bb

al meu drum
ca - lea mea,
vn - tul
tii,

nu tiu
tii
i
ba - te

Ti - ne'a
pre - g
e'm - pli

w
w

lerg.
tit.
nit.

w
w

n
w

gri - j
plin,
i
sl - vesc,
voi
pu - tea

Tu
di
vie - u
ca - lea

ww

vin.
iesc.
mea.

ww

Cnd pacea i lipsete


& b 44

.
.

1.Cnd pa - cea
i
lip - se - te,
2.Cnd i - ni - ma nu'i
ta - ce,
3.Cnd simi
goa - l,
c
via - a'i
4.Cnd ca - ui
a - li - na - re,

? b 44
&b

..

I Cci
I O

&b

..

sus
Dom sus
dra -

te mn - tu - ie
pla
nu - lui
i
nu
te
n - a
gos - te
mai ma

.
.

.
.

- nal - - te'n

?b
& b
La

? b

.
.

cre - din - ,

cu

pu - tin -

Dom - nu's

.
.

te,
ce
l
re

..

Pri
Pri
Pri
Pri

..

ve
ve
ve
ve

..

te
te
te
te

c
c
c
c

j
J

..

..

j
J

..

.
.

i
I - sus
d
vin - de - ce
S
i - ni - ma
Cnd
a - fli
Nu
ni -

- nal - - te

..

Mi - nuni

.
.

f - r

tre
tre
tre
tre

pu
du
I'o
c

.
.

cer!
cer!
cer!
cer!

.
.

.
.

teri!
reri!
feri!
ieri!

.
.

..

prin

har,

..

..
.

..

ho - tar!

Cnd stele-n cer


& b 44

..

.. ..

..

? b 44

..

.
J

..

..

1.Cnd ste - le'n cer fru - mos cn - tau zi - di - re


i - ni - m s'as - cul - te
2. Ct n'ar pu - tea o
3. i n cu - rnd va
fi o zi mi - nu - ne,

& b

.
.

j
ww

.
.

.. j ..

ww

..

.
.
J

tau pe'n - treg se - nin


ste - le - le pln - geau
nuni, ve - mnt cu - rat

? b .

i lumi de lumi pur Pe cer de cer cum


Vor str - lu - ci cu -

n gla - sul lor


e - ram i eu ros - ti - re,
n Ghet -si - mani du - re - ri - le prea mul - te
Cu ste - le'n cer fru - mos i eu voi spu - ne

n ..

.
.

.
.

.
.

..

j
& b .. .. #

j
n .. .. J w

.
.
? b . J .

. .
. . J

& b #
?b

ww

Un strop de har n pla - nul Tu di - vin


I - su - se bun, a - su - pra Ta ve - neau,
Iu - bi - rea Ta ce mult m'a fost ier - tat

.
.

.. #
J

19

ra - z de iu - bi - re
fe - ri - ciri pier - du - te
Ti - ne voi r j- m - ne

# ww

i m che - mai pe'o


Pe'a - ce - lai drum de
i'n ve - ni - cii cu

I - su - se bun, s fiu al Tu de - plin.


n re - g - siri du - re - ri - le spe - rau.
Me - reu s'i fiu m - rit i l - u - dat.

ww

Cnd sub cruce


3
&4

. # j

j j

. j

. # j

j j

.
.

..

1.Cnd sub cru - ce mi'e greu, pun n cn - te - cul meu Fru - mu - sei des - pre
2.Cnd prea mul - te du - reri m co - boa - r'n c - deri, Pln - sul meu sus n
3.Cnd a - des m o - presc pes - te zri s pri - vesc, Ce'a pro - mis Dom - nul

&

Dom - nul I - sus,


cer e ti - ut,
pen - tru cei buni,

&

14

. # j

j j

j
j j
. #

i - re s'mi fi - e de'a - juns.


Lui mult mai mult m'a du - rut.
ci - e
de
sla - v'n mi - nuni.

21

&

bit,
nat,
rnd,

&

28

j j

..

Tot - dea - u - na
F - r mar - gini
Cn - tul meu mi

.
.

.
.

El
m'a
iu - bit,
Ce
mi - nu - nat,
Vi - ne
cu - rnd,
Vi - ne
cu - rnd

..

Des - pre dra - gos - tea Sa, pen - tru i - ni - ma mea, Mn - tu Din a - dnc s r - sar des - pre Dom - nul cnt iar, Cru - cea
n - tr'un cn - tec de dor eu L'a - tept pe alb nor, Cu ve -

j j

j j

.
.

.
.

..

El m'a iu - bit,
Ce mi - nu - nat,
cu - rnd
Vi - ne

cn - ta - voi
I - sus m'a
op - te - te

a - a:
iu - bit.
a - a.

[:

n.
.

Ni - cio - da - t
eu
cer
Pen - tru
c - u
mi rs - pund ste - le
mei
O - chii
vor
ve

nu'L
tat
le
dea

El m'a iu Ce mi - nu cu Vi - ne

..

j
.

.
.

El m'a iu - bit,
Ce mi - nu - nat,
Vi - ne
cu - rnd
Vi - ne
cu - rnd,

voi
i
tot
fa -

ui - ta.
g - sit.
a - a.
Sa!
a

..

:]

Cnd totul piere...


#
& 44
?# 4
4
5

&

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd

&

14

&

?#

sus
de ste - le
i
fa - rul Tu
e - tern
va - lea um - brei
p -

Bra - ul
A - ripi
Dru - mul

Tu

Ta

Tu
mi
cel

p
nal
m

Te
Doar
Al

de gnd
e'a - prins,
mn - teti

cel
ce - resc
d - ru - ieti,
bun
g - sesc,

am
ca
vo - cea
vie - ii

Tu
mi'l
n - tinzi
Pus - ti - ul
faci
Pe
ca - le
m

- rin - tesc
- t'mi eti
- n cresc

L'as - cult
i
c i
sunt

ca
l
al

pe'un
- u Tu

scut
Ta
ru

pe
r vu -

w
w

ww

din nou,
iz - vor,
pe - treci,

se
scu - fun - d'n
ma - rea
e'n
fur tai - na Ta'mi vor -

i
Cnd
Cnd

Mai
Doar
Prin

pie - re'a - lu - ne - cnd


e
de
ne - cu - prins,
mi - ne, Doam - ne, eti,

Gla - sul
Stn - c
Sub
a

. j . j .

Ti - ne.
su - n.
ie - te.

? #

to - tul
noap - tea
Tu
cu

si - ne,
tu - n,
be - te,

? #

ww

ww

e - cou.
zi - tor.
pe
veci.

Cnd umbra-nserrii
b 3
&bb 4

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd
4.Cnd
5.Cnd

? b b 43
b

..

..

um - bra'n - se - r - rii se
mur - mu - rul dul - ce al
nori de fur - tu - n i
sin - gur n
lu - me, pe
fa - a Ta dul - ce prin

b
& b b

? b
bb

b
& b b

spre
Ti spre
Ti spre
Ti spre
Ti ce mult

? b b
b

ne'l
ne'l
ne'l
ne'l
m

n - drept,
n - drept,
n - drept,
n - drept,
iu - beti!

Cu
Cu
Cu
Cu
Sl -

la - s pe muni i cm - pii,
Cnd ce - rul
a - pei de mun - te
as - cult, Cnd ma - rea
vn - turi vrj - ma - e m'n - ving, Cnd i - ni lun - trea vi - e - ii m zbat, Cnd de - mo ne - guri i cea - z - resc, Cnd vd prin

pa - cea
pa - cea
pa - cea
pa - cea
vit fii

Ta
Ta
Ta
Ta
de'a

..

sfn - t
sfn - t
sfn - t
sfn - t
pu - ruri,

.
.

se'a - prin - de'n v - pa - ie


de
mii de f - clii,
vi - e - ii
se'a - gi - t
n groaz - nic tu - mult,
ma'mi pln - ge, spe - ran - e - le
vie - ii se sting,
nii
lup - t s'mi chi - nu - ie
via - a'n p - cat,
cre - din -
e - ter - na rs - pla - t, op - tesc:

A - tunci gn - dul
A - tunci gn - dul
A - tunci gn - dul
A - tunci gn - dul
I - sus, Dom -nul

meu
meu
meu
meu
meu,

..

..

n ru - g
n ru - g
n - ru - g
n - ru - g
n lo - curi

Te'a - tept!
Te'a - tept!
Te'a - tept!
Te'a - tept!
ce - reti!

Cnd vine Isus


#3
& 4

1.Cnd
2.Cnd
3.Cnd

&

?#
9

&

?#
13

&

?#

vi
vi
vi

?#3
4
5

.
.

tit,
cit!
mesc,

tit,
rit!
resc,

tat
mult,
ios:

.
.

ne
ne
ne

.
.

va - luri
Prin
o - chii
Cu
Schim - bat
pe

I
I
I

- sus,
- sus,
- sus

vnt
s'L
i
cre - din - ei
du de - plin

Cci
Dar
"O,

vreau
eu
vi -

s
nici
no,

r nu
rob

pre - g fe - ri s'L
pri -

#
#

mn
le
cre

ne'n - ce res - ping


se'a - gi - t
tu chea - m
m
du -

le
mii
ce

ne - clin a - tept
L'am
de - ja
z chi - pu'I
p
ce -

Pl - ceri
i
p - cat
lu
Che - m - ri - le
Lui
S'a - ud
vo - cea

fiu
s
timp
ce
fru - mos

vreau
o,
vreau

.
.

.
.

cu - rat.
as - cult!
din - cios!"

Cnt, inim!
b 6
&bb 8
? b b 68
b
5

..

..

.
.

n ..

1.Cn - t
2.Cn - t
3.Cn - t

b
& b b ..

.
.

Cn - t
Cn - t
Cn - t

..

..

b
& b b ..

.
.

? b b ..
b

.
.

? bb
9

te'a
El
Doar prin
Cn - t,

13

&

bbb

? b
bb

..

..

Cn - t
Cn - t
Cn - t

.
.

.
.

i - ni - m,
i - ni - m,
i - ni - m,

cn - te - cul
cn - te - cul
cn - te - cul

tu
tu,
tu

..

j
n j

.
.

j
n

la - cri - ma
dra - gos - tea
cn - te - cul

dra - gos - tei


ce
Ce - lui
ce - ru - lui

rs - cum - p - rat,
dra - gos - tea
Sa
nu
te
o - pri,

.
.
..

.
.

..

..

.
.

.
.

dra - gos - tea


Ce - lui
i - ni - m, toa - t
sla - va
iu - bi - rii

.
.

..

fru
do
cu

..
.
.

..

.
.

j
# n j

..

.
.

e - li - be - rat,
vei
tre - sl - ta,
ori - ce
ar
fi,

..

..

j .
.
.

ce
te'a
sal
iu - bi - rea
n
ve - ni

- mos,
- rit,
- rat,

Hris - tos!
lui
iu - bit,
te'a
mi - nu - nat!

El
te'a
n
veci
Cn - t,

..

vat!
ta!
cii!

Cntarea mea
b
& b b 44

j
J

j . r
J

..

1.Cn - ta - rea mea


2.Cn - ta - rea mea
3.Cn - ta - rea mea
.

? b 4
bb4 J
4

..
J

e
e
e

j
J .

..

..
J

.
.

nu - mai des - pre Dom - nul,


nu - mai des - pre Dom - nul
nu
- mai des - pre Dom - nul,

b .
& b b .

j
j j j . r
.

? b b ..
b

Fiu al Ta - t - lui sl - vit!


go - ta i p - ca - tul greu,
bi - rea ce m mn - tu - i,

&

bbb

..

.
.
J

j r
.
.

.
.

.
.

.
.
J

b b j j j . r
b
.
&

11

.
.
J R

..

.
.

b .
& b b .

j
j
j j .. r

.
.

15

.
? bb .
b
ei

..

cn - ta
- rea
mea
va
spu - ne

.
.
J R

.
.

.
.
J

Ce - res - cul
Des - pre Gol Des - pre
iu -

..

j
j j j r
J .

..
J

El
a
ve - nit p - ca - tul s mi'l
Mor - mn - tul gol, spe - ran - a re - ve Cu im - nul sfnt
. al mi
- i - lor de

.
.
J R

j
j j r
.. .. n j j
J
C'n lo - cul meu pe - deap - sa
. b .
. . J J
J J R
J

? b
bb J

cnt - nal - tul Nu - me

j
J .

j
j j j . r
.

j
.
.

j
J

tear - g, Cnd la Cal - var pe cru - ce a mu - rit.


de - rii, Des - pre a - ces - tea voi cn - ta me - reu!
n - geri Cn - ta - rea mea n veci se va u - ni!

? b b
b

j j r
.. ..

Ce fe - ri - ciri

.
.
J J R

..
J

j j r
j

j .. ..
J

n veci a vrea s

j
.. r

a pur - tat,

.
.
J R

.
.
J R

..
J

j j r
j ..

.
.
J R

i'n ver - sul

j
j j j . r
.
i bo - g - ii mi'a dat!
j .
J .
J J J R

Cntai mrire Celui Sfnt


& b 44

? b 44

1. Cn - tai
2. A - ici
3.Muli ani

.
.

..

m - ri - re Ce - lui Sfnt, Cn - tai i'L l - u - dai!


cu toi ne'am a - du - nat S
pu - nem un ho - tar,
bi - ne - cu - vn - tri S'au
de
scurs n ve - ni - cii,

&b

? b

tre - cut, El
De - i prin va - luri am
to - tui via - a
Cci Dum - ne - zeu ne'a a - ju - tat, i'n do - rul u - nui
Din
Pa - ra - dis se'a - ud che - mri: Ve - nii din ce - le

&b

?b

.
.

..

Prin
El am fost sal - vai,
Zi - dim un nou al - tar,
Mult
timp nu va mai
fi,

Prin
Zi Mult

El am
dim un
timp nu

ne'a i - nut,
trai cu - rat
pa - tru zri,

.
.

..

fost sal - vai!


nou al - tar!
va mai
fi!

Cntai-I Domnului
b
& b 43 #

j
..

? b 3
b 4

..

Cn - ta - i'I Dom - nu - lui o

j
.
..

cn - ta

..

b
& b

? b
b

b
& b

# n
?b
b

j
..

j
..

j
.

.. j

re

no -

- u,

cn - ta - i'I, cn-

j j . j

j j
. j

ta - i'I Dom - nu - lui no - u cn - ta - re, sl - vi - i'L n - tr'a sfin - i - lor a - du - na -

15

re,

? bb

b
& b n

23

..

n - tr'a sfin - i - lor

sa, Fii

bb

j
& ..

31

. #

..

a - du - na

..

re.

n ..

.. n j

ve - sel, fii ve - sel n - trn - sa

j
..

..

Fii ve - sel

j
..

..

j
..

.
.

tre

sal - te

N ..

b
& b

39

Dom - nul

? b
b

tre - sal - te

nos - tru, tre - sal - te, tre - sal - te n Dom - nul

tre - sal - te n

. # j

# #

noas - tre

fi - ii no - tri i fi - ii no - tri tre - sal- te tre sal - te

? b .. #
b

Is - ra - e - le'n - trn -

i fii - ce - le

. # j ..

nos

tru.

n.
.

Cntai-I voi popoare


b 4
&bb4
? b 4
bb4

..

.
.

b
& b b

..

? b
bb

.
.

bb

& b

.
.

..

b
& b b

.
.

? b b
b

..

? bb

cu - rnd c - ra pri - vii a - pa ve - nii po - poa -

re
re
re

ma - re
n str - lu - ci - re
r - sa - re
Lu - mi - na ne
ma - re
Cu bu - cu - ri - e

.
n.

..

.
n.

vi
pa
ci

re,
re;
e

a Lui ve Ves - tii


i s'I
g - tim c Cu
a - pa li - n,

p - mnt i ma - re,
Cn - tai
S fim noi ves - ti - to - rii
Spre r - ul de r - coa - re

Cu - rnd,
Pri - vii,
Ve - nii,

..

E ceas de iz - b
ne - gu - ra dis
i
P - im n - ve - ni

1. Cn - ta - i'I voi po - poa - re,


2. Cu - rnd se'a - ra - t
zo - rii
3.Prin por - i - le de soa - re

ni
ra
vi

re.
re.
e.

Din
as - tre se
des - chi - de,
Cu
mii i mii
de
n - geri;
A - ici, sub po - mul
vie - ii,

El
i
Cn

..

b.
.

vi - ne
noap - tea
- ta - i'I

..

..

p - mnt.
pe
s'a sfr - it.
O - sa - na!

Cntec pentru mama

& b 44

& b

Prin
ti Pri - vi Nici - cnd
Cre - din -

?b

ne
rea
eu
a

scum - p, dar ce - resc,


tu m'ai o - cro - tit
mi'a fost mo - del
ta
ru - g pros - ter - nat

1. O
ma - m
2. La piep - tul
3.Cre - din - a
4. A - cum n

? b 44

.
.

.
.

.
.

ce - rul mi'a des - chis O


m'a sus - i - nut
n
ta
s
n'o
pot ui - ta Cum
m'a
ta
re - ns - cut, Iu -

.
.

Par - fum de crin cu - rat,


n
fi - e - ca - re ceas,
n
ru - g cnd st - teai,
mi strig un dor de cer,

de
ca - le
pas via -
ge - nunchi
pe
i
bi - rea

ur - mat.
cu pas.
pln - geai.
o - fer.

Cntul meu este doar pentru Tine


b
& b 44 j j

j j

j
j

j j
?b4
b 4

i
1.Cn - tul meu es - te doar pen - tru
Ti - ne, Bu - cu - ri - a
2. Nu e - xis - t un al - tul mai vred - nic S'l iu - besc, s'l do 3. De se'a - ra - t vreo - da - t mh - ni - rea, De'oi ui - ta
u - ne -

b
&b

j
j

..

? b b
b

..

b
& b j j

la - cri - ma mea, Prin - tre


nori sau
e
resc pe p - mnt, Cn - tul meu
ca s'i cnt, Lim - pe - ze - te'mi
ori

Pen - tru
Dar Tu
S Te

? b b

Ti - ne
tii c
vd mai

b
&b

j
j
j . r
.

j
j

?b
b

.

. R

13

nal toa - t

la - u - da Pen - tru

? bb

j
j
j . r
.

..

j j

j j

se - ni - ne,
vre - mel - nic,
pri - vi - rea

Doam-ne,

j j j j
n

.
.
R

j j

tos cum am fost n'am s pot ui - ta, N'am s

j j

uit

ha - rul Tu ne - mr - gi - nit,

b
& b

17

n nopi mai
de
a - a
I - su - se

voi cn - ta!
am i
sunt!
ca ori - cnd!

n - tru - na
tot ce
e
a - proa - pe

j

n

j j

i - e'i -

j j
b

P - c -

j
j

ct de mult m'ai iu - bit!

Ct zrile senine
# 4
& 4

.
.

1.Ct
z
2. Pri - vi
3.Din za

? # 44

&

.
# .

.
.

& N #

11

?#
16

&

?#

Cu
n
Cu

vi - ne
Cel ce
e - le
prin - tre
trm - bi - a - re

.
.

flori
de
mii
i
i - nimi

.
#.
.
.

..

.
.

#.
.

R - su - n
le'am
Ui - mii
De sla - v

.
.

..

l - u - dat,
ri - di - cat,
nu'i ho - tar

bi - ne - cu - vn - tat.
i
Sl - vi - tul m - p - rat.
Dom - nul vi - ne
iar.
C

S'm - po - do - bim ve - ci - a
Sa - fi - re
i
to - pa - ze
Cn - tm
m - p - r - i - a

a - le - lu - ia,
ra - ze
mii
de
a - le - lu - ia,

.
.

ri - le
se - ni - ne,
ri - le spre ste - le
re
p - n'n za - re

M - rit
e
Se'a - ra - t
Ce - reas - ca

? #

.
.

..

.
.

..

.
.

.
.

.
.

de
Cu ram
Co - moa - ra
i - nimi
Cu

Ie - ind
De nou
Ie - ind

o - sa - na
Lui
z - rim,
o - sa - na

n ca - lea Sa.
Ie - ru - sa - lim.
n ca - lea Sa.

Ct iubire, ct jertfire!
654 - I.C.

b 4
& b 4

1. C - t iu - bi - re,
c - t jert - fi
2.Jert - f de - pli - n, drum de lu - mi

? b b 44

5

b
& b

j
# n # j b j #
n

j j

? bb

j

? bb

j j

Sla - va

Jert - fa iu - bi - rii,

b
& b

pe p - mnt!
fiu cu - rat;

j
bb j
&

13

Ce - rul re - var - s
Spa - l - m azi s

j
j j
# n # j b j #

n

Ha - ruri di - vi - ne,
Hai - na drep - t - ii,

? bb

- re
- n,

j j

jert - fi - rii,

j j

da - ruri de - pli - ne Vin de la Dom - nul


da - rul vi - e - ii, Doam - ne, do - resc s

jert - fa

Fi - u - lui,

j
j

j
j

sla - va Ta - t - lui,

cel prea - sfnt.


fiu sal - vat!

j
j
n

N'a - vem cu - vin - te'a cn - ta

j j


Fi

sla - va Sa!

'nl - a - t

sla - va

j
j

Sa!

Ct minune
#### 3 j j
4
&

1.Ba - te
2.Ba - te

j j
? # # # # 43

##
& # #

clo - pot n
clo - pot n

noap - te,
noap - te,

? # # # #

# ##
& #

ba - te
ba - te

clo - pot n zori,


clo - pot n zori,

j j

j j

j j

j j

n - frun -tnd chin


Ce - ru'i tot mai

j j

i moar - te vom fi bi - ru - i - tori. Bru - ma gn - du - lui tai - nic a - ter a - proa - pe, Dom-nul vi - ne pe nori. Trm - bii mul - te r - su - n, fi - e -

12

j j

j j

18

&

####

..

&

####

..

O,

c - t mi - nu

..

..

? # # # # ..
26

? # # # # ..

pe'a-ripi de cn

j j

..

..

nu - t pe flori Zboa - r spre t - rm


ca - re'i stri - gat, Drag p - mnt noap - te

? # # # #

ve - nic m - br - cat n cu - lori.


bu - n, bun ve - nit cer vi - sat!

..

ne,

toi pur - ta - vom un - sin - gur nu

tec vom zbu - ra

in - to - nnd

me,

.
.
.

A - le - lu

..

ia!

Caut sfinirea
b
& b b 44

? b b 44
b
5

..

.
.

sfin - i 1. Ca - ut
s'mi
ii
2. Vin
gn 3.Vreau s'mi pui
stra 4. P - trun - de'mi fap -

b
& b b

Eu,
De
S
Pe

? b b
b
9

o pof port
poar -

b
& b b

? bb

mul
ta
cu
ta

M - nat
i
d'i
Pu - te Con - du'mi

b
&bb

13

Dar
n
i
Pe

? bb
b

de
din
rea
Tu

rea,
bi - ru - in - a
vie - ii,
dul
ne'n - ti - nat
de
lu - me,
j
pe
a
mea vor - bi - re,
te - le
cu'a
Ta
iu - bi - re,

slab
fi
cin
strm

vin
la
ori - ce
pa - cea
al
drep -

i
rii
ste
t

fi - re
Sfn - tul
lim - bii
pa - sul

.
.
Ti
cli
Ta
t

..

ne
p
'n'al
ii

a - de
ps - trea
al
i
me - reu

gust fruc
Cu - vnt
s'a - du
i'n - trea

n
-

.
.

.
.

sea
n - frnt;
z'l
as - cuns,
ni - mii
glas,
s
m
treci,

tul
s
c
ga

tris a zi sim -

Doam ma n drum

ne'a - a
cum
na
cea
de
cer - c - rii
n
veci
de

te du di i -

ii,
ne,
re,
re,

..

sunt.
sus.
ceas.
veci.

Ce frumos i dulce
# 4
& 4

? # 44

1.Ce fru - mos i


dul - ce
4.La - crimi i du - re - re

&

####

.
.

Melodia

la Alto

sus.
ia!

2.Cu'al - be

a - ri - pioa - re

####
&

& b

Cu'ai no - tri

din floa - re'n

? # # # #

19

n
floa - re

p - rini,

ww

Ve - seli vom sl - ta!


Vom cn - ta

din

nnnnb

3.Noi vom fi

Melodia
la Bas

har - fe

Pe sus vom zbu - ra

w
n nnnnb

du - ce
Doam- ne,

.. Fine #


## #

Fine

Un - de ne va
Ah, iu - bi - te,

13

?b

Fi - v'a - co - lo
sus,
Sus nu vom ve - dea,

Bln - dul Domn I Vi - no


de ne

?#

Cu

n - ge - rii

a - co - lo

D.C. al Fine

w b

sfini.

w #

D.C. al Fine

Ce mare binecuvntare
# 4
& 4

..

?# 4
4

.
.

?#

&

?#

Sa
fa
ciu
ma

&

pri - mi
p - mnt,
pu - teri,
sau nori,

poi
n
i

bat,
,
ne
re,

15

&
? #

j
.
.

j.

..

si'm - pli - nim

j r
.

..

j r
..

bli - e s
mi - ne - rii
ce pa - ce
ie,
ar - i -

fi - e la
nu'i
nit prin
to - rul

fi - e - ca n
n
as - cun - s
n a - t - tea
n - v noi
pe

j j j
#

iar

# ..

iar,

i'l

..

ca - re
su - pra ru - g cel mai

.
.

.
.

re
zi!
p - mnt.
tre - bri.
- tori.

.
.
.

A - de - v - rul Dom - nu - lui

cu text, Re - pe - tm

j j

j j
..

O
lec - i - e
e
Co - moa - ra
la
Rs - pun - suri
ne'a pus
i
El

..

Din
Bi Pre - cum
Ne'a - du Prin ploa -

re
rii
rii
nul

n
i - e
ra vie - ii
ne - con - te te'n
r - v - -

.
.

O
lec Co - moa A - flm
El
es -

..

j
..

m text

j
# # j

Ci - tim

?#

bi - ne - cu - vn - ta tai - ne - le Scrip - tu coa - la mn - tu - i mer - gem du - p Dom -

1. Ce ma - re
n
2. S - pm
3.Fru - moa - s'i
s
4. Ve - nii

&

j
j

n - v -

..

spu - nem ori - i - cui.

.
.

.
.

Ce mult Te iubesc
# 4
& 4

?# 4
4

1. Ce mult Doam - ne
2. Eu m rog
i
3.D'mi pu - te - re

Te iu - besc, Tu eti al meu


Tu m'as - culi i Tu mi dai
s Te'as - cult, C - t via -

#
&

j
j

?#

Jj Jj

n - ge - rii Ti m
Ce - lor mari, ce - lor
i
s Te
sl - vesc

#
&

Ce
mult
Doam - ne
Vreau
s

? #

p - zesc i m
mi - cui Tu le
mai mult Pen - tru

Te
Tu
Te

iu - besc
i'as - culi
as - cult

#
&

?#

13

n - ge - rii
Ce - lor mari,
i
s Te

Ti m
ce - lor
sl - vesc

p - zesc
mi - cui
mai mult

Ta
i
toa

Jj Jj

..

.
.

i m
Tu le
Pen - tru

Ta - t
bun,
a - ju - tor,
mi vei
da,

o - cro - tesc pe drum.


eti
o - cro - ti - tor.
fru - mu - se - ea Ta.

tl
dai
- t

j
j

meu
cel
bun,
a - ju - tor,
via - a
mea,

..

.
.

o - cro - tesc pe drum.


eti o - cro - ti - tor.
fru - mu - se - ea Ta.

Ce Nume minunat
3
& b 4

..

j j . r
.

? b 43

..

1.Ce Nu - me mi - nu - nat,
2.Nu - me - le Dom - nu - lui,

j r
& b ..
mi - nu - nat
Dom - nu - lui

? j.
b
R

Ce
Al

..
b #
R

. # j j . r N
N
.
Nu - me mi - nu - nat,
Cre - a - to - ru - lui,

..

.. j

j .. r

..

..
b #
R

El es - te Dom - nul meu,


Nu - me - le Dom - nu - lui,

j
j r
& b .. # ..

j . r
.

..

.
? . R
b

r

j.

R

..

Cre - a - tor,
to - ru - lui,

Ce Nu - me mi - nu - nat
Nu - me - le Dom - nu - lui

.
.

& b n

19

es - te I - sus.
e mi - nu - nat.

Stn -ca cea ta - re, A - tot - pu - ter - nic e.


e Mn - tu - i - rea, El e Lu - mi - na mea.


? b

j
& b N . # .

27

sla - v,
m - ri - re,
n - trea - ga via - ,

? #
b

.
.

.
.

N . N j

12

. j
.

Ce Nu - me
Nu - me - le

es - te I - sus,
e mi - nu - nat,

a - toa - te
al Sal - va -

..

..

El e Ps - to - rul,
El e Iu - bi - rea,

e
El

.. j .

S'I dm cin - sti - re,


Lui n - chi - na - re,

A.

.
.

j . r
.

.
.

r
j.
R

Nu - me - le lui
I - sus
I - sus
e Dom - nul meu,

..

..

..

e
ce

mi - nu - nat.
mi - nu - nat!

Ce pace solemn! b
& b 44

1.Ce pa 2.Ce pa 3.T - cut

? b b 44

so - lem so - lem te'a - pro -

ce
ce
s

n
n
pii

b
& b

? b b

T - cut
vin' i'as - cul - t
Ce
pa - ce
e'n
lo - cul
S'a - tepi
ha - rul
Ce - lui

&b

I - sus,

? b
b
&b

Dom - nul

Sme - rit

? b b

te'a - pro

lo
al
ru

e'n
e'n
i'n

di - vi - nul
um - brit
de'al
ce'a - tt
te'a

cii

te

chea

pii

V1

..

.
.

..

cul prea sfnt,


Su al - tar,
g sme - rit,

cu - vnt.
Su
har.
iu - bit.

vii,

..

pe - te'I

oas

.
.

fii.

.
.

Ce pace solemn! b
& b 44

1.Ce
pa 2.Ce
pa 3.T - cut

? b b 44
b

ce
ce
s

so - lem
so - lem
te'a - pro

n
n
pii

e'n
e'n
i'n

V2

lo
al
ru

..

.
.

cul prea sfnt,


Su al - tar,
g sme - rit,

? b b

b
& b

cii

.
.

te

chea

vin',

&b

T - cut
vin' i'as - cul - t
di - vi - nul cu - vnt.
har.
Ce
pa - ce
e'n
lo - cul um - brit
de'al Su
S'a - tepi
ha - rul
Ce - lui ce'a - tt
te'a iu - bit.

.
.

Sme - rit

te'a - pro

El

.
.

I - sus,

.
? b b
.

T - cut

&b

.
? bb

.
.

Sme - rit

la

.
.

la

Dom - nul

Dom - nul

p - cii

.
.

.
.

vii

.
.

vii,

te

chea

vii,

pe - te'I

..

fii.

pe - te'I

fii.

.
.

pii

oas

de

grab'

oas

..

.
.

.
.

Ce pace-i d Isus
#3
& 4

1.Ce
2.n
3.O

&

De
i'n
i'n

? #
9

&

pa - ce'i
tot
ce'i
lu - me

? # 43
5

..

d
vin
de

.
.

..

si - gu - re
ni - meni
al
ca - re
muli

.
.

.
.

Cl - du i
nici
m - bi -

ra
bln
p - cat
e'i
Tu

..

.
.

? # #

..

?#
13

&

Un - de'i
S
nu
Des - pre

sc - pa
i
fa
iu - bi

# ..

par - fum
a - les,
e
m - na
Lui,
o
lu - me
rea,

.
.

.
.

..

ve - cii
tul
mn
mai pot

d
prea
i

I - sus,
de - cat
p - cat,

rea
c
rea

cu
tu
a

ste - le'n
mers.
- i - re
nu'i.
se
sal - va,

.
.

.
.

..

.
.

e
la
piep - tul
Su,
greu
nu'i
pen - tru
El,
cn - t - le
fru - mos,

ta
loc
Lui

n
de
I -

ori - ce
ru.
pus
dra - pel.
sus
Hris - tos.

Ce poate fi mai minunat?


& b 44

1.Ce
2.El
3. O,

r

R

..
J

& b

? b

& b

j
..

.
.
J

?b

..

& b

..
J

de
sus.
p - cat.
sal - vat.

..

noi
cci

El

fi

..
J

j r
..

r

R

ha - rul Sfnt ce
fim pr - tai
la
mn - tu - i - re

j
..

lui
I - sus,
ne'a
sal - vat
n - ce - tat,

- e

El

fi

pe

j r
.
.

Sus pe
dar, Sus pe

.. # n
J R

.
.

j

J

cru - ce
cru - ce

.. b
J

la
la

prea - m

j r
..

ne'a mn - tu - it,
noi
ne'a
mn - tu - it,

dat
ier - ta - re'n dar,
i ne'a dat
ier - ta - re'n

?b

Ca
S
Cci

j j j j
..

13

jert - fa
Dom - nu
pre - ul
vie - ii
l
ur - mez
ne

rit,
cci pe
prea - m - rit,

j
..

Prin
Cu
i

j r
.
J
R

& b ..

10

Mie - lul
tri - mis
Din
ma - rea de
Pe
Cel
ce m'a

mi - nu - nat,
lu - mea rea
fe - ri - cit,

mai
din
de

ni
s'a
dat,
sla - va
Sa,
am
pri - mit,

poa - te fi
ne'a
a - les
ct
m simt

? 4
b 4
4

j
..

ne'a

..

..

cal - var.
cal - var.

Cel mai bun Prieten


4
&b4

? b 44
5

Doam - ne,
Gla - sul
Pa - cea

& b
?

1. Cel mai
2. Cel mai
3.Sfn - ta

& b

?
9

Chiar
N'am
Te

&b

13

?b

Tu'mi
Tu'mi
Tu'mi

bun
bun
mea


eti
eti
eti

a - ju - to
bo - g - i
vi - i - to

cn - t
gla - sul
O,
ct

..

.
.

.
.

i - ni
Tu du
te
do

rul,
a,
rul,

Tu
Tu,
Tu

- ma.
- ios,
- resc.

n n

Chiar de'i
dru - mul
To - tu'i
de
pri
n
re - ga - tul

Bu - cu - ri - a
mea,
Cel
mai pre - i - os,
Ca - na - an
ce - resc,

- guri,
- me,
- se

ne
prin
lu
n
I - su

ten,
ur,
,

Ti - ne'mi
Doam - ne,
'nal - ,

ln - g
Tu,
o,
Ta
m

de trec
ni - mic
a - tept

Pri - e
te - za
spe - ran

.
.

.
.

greu,
- sos,
Tu,

n.
.

.
.

.
.

eti Dum - ne - zeu.


I - sus Hris - tos.
eti Dum - ne - zeu.

Cerul ofer un dar


b
& b b 22

? b 2
bb 2
6

1.Moa - re
2. Mie - lul
3. I - nimi
4. La - cri -

b
b
& b

? bb

o - mul
o - mul
Lui
ca
veci moar -

om
un
di - vin
stau
ce
ma Lui

mu - rind
c - zut
dar
un
rea,
tea

b
& b b

? b b
b

w
nw

10

tro - nul de har


ct
L'a du - rut
mi
jert - fa Sa
cii
vom cn - ta

j
..

ww

j
.

.

w
w

pe
pe
la
pes

cal - var
al - tar
ho - tar
- te
noi

ww
ww

Dum - ne
Su - fe
Vor g
Va
o

- zeu
- rea
- si
- pri

es
pen
via
pen

Noap - tea
ca
A
ier - tat
Da - c
azi
Ln - g
El

te
tru
a
tru

de
pe
ori - i vor
pri n
ve -

j
.
.

ww

j
.

.

ww

Moa - re
pe cal - var.
I - sus
Mie - lul di - vin
pe al - tar.
Via - prin El
vor a - vea.
Doar des - pre dra - gos - tea
Sa.

Chemare -

V1

Variant inclus n Vol. I - 2007 al Corului liceului teologic adventist "tefan Demetrescu" Bucureti

j
4
& b 4 . j
.

j j j . j j
j
j

j
j j

j j
.

? b 44 .

j j
j
j
j
j .

j
j j

1. St
po - to - pul de n - geri n za - re R - su - n glas pes - te rm de sfr - it,
2.Dum - ne - zeu se a - plea - c spre mi - ne, Iu - bi - rea Sa mi a - ra - t un loc
3.Stm n prag de lu - mi - n ce - reas - c n ul - tim ceas ros - tul meu es - te clar,

j
& b . j
.

j
# j j

j j
.

?b
.

Nu - mai oa - me - nii dorm ne - p - sa - re


Un - de eu pot slu - ji
cel mai bi - ne
i - nimi s creas - c
Es - te vre - mea n

& b j. r
.
R

j j j
j

j
j. r
j

? b .
R
Ba - te

cli - pa spre zori

de ve - ci

j j
j

..

j j

j
j

j j


Ori se sting sub tris - tei de gra - nit.


Da - c via - a nu'mi st sub o - broc.
Bu - cu - ri - a slu - ji - rii n dar.

j r
.
R

e Trm - bii

j
. .

j.

? b .

vre - mea s fim

j j
r

R

bu - cu - ri

r

R

j j

j
.

j
. .

r
ww
R

j
j

j
.
.

su - n che - mri pes - te noi,

j j
j j
j

r
j

j j j
& b b . . NR

Es - te

e, S cu - le - gem co - mori din no - roi.

w
w

Chemare -

V2

Varianta din culegerea "Dor de cer"

# 4
j j
j
j j
.
& 4 .. .

j
j
j j j

j j j j j
.

.
? # 44
. .

j
j j
j j

1. St po - to - pul de n - geri n za - re,


2. Dum - ne - zeu se a - plea - c spre mi - ne,
3.Stm n prag de lu - mi - n ce - reas - c

j j
j
j
& .. # j

Nu - mai oa - me - nii dorm fi - e - ca - re


Un - de eu pot slu - ji
cel mai bi - ne
Es - te vre - mea n
i - nimi s creas - c

j j j

.
?#

j
& j. r

R
#

Ba - te

j
? # . .

# j r
& n . .
R
Es - te

?# .
.

de

ve - ci

j
j
j
a

vre - mea s fim

r


R

..

j j

j j

Ori
se sting sub tris - tei de gra - nit...
Da - c via - a nu'mi st sub o - broc.
Bu - cu - ri - a
slu - ji - rii n har.

.
.

j j
j
. j j.. r

cli - pa spre zori

r

R

St Hris - tos pre - g - tit de sfr - it,


Vrea s'mi spu - n c a - re un loc,
Ros - tul meu i al tu es - te clar!

j j j .
n

j . r j j
.
R

j
. .

r
ww
R

e Trm -bii su - n che - mri pes-te

j j j

j j

bu - cu - ri

e, S cu - le - gem co - mori din

noi,

no - roi.

w
w

Cine conduce?
6
&b 8
? b 68

j
.

r j

R


R
.

1. Ci - ne con - du - ce
2.tii ce op - te - te
3. Vi - no la Dom - nul

r
& b ..

rK j

? b .
.
R

Sa - ba - ot,
iu - bi - tor,
rb - d - tor,

El
e
El i
In - tr

j
..

r j

j . r n j
.

.
.

n.
.

.
.

pla - ne - te - le'n mers?


i - ni - m'n mers?
o
cci via - a e'n zbor,

Ps - to - rul cel
d via - i
sub pa - v - za

j j
& b j

j j j

? b
.

zit de - se - ori am pri - vit,


cm - pu - lui sunt doar mis - ter,
ra - re te'a - teap - t s vii,

Kr j
r
r rK j

.
& b . ..

10

Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,

.
? b .
R

mi - nu - nat,
mi - los - tiv,
Prea - - nalt,

R
R

blnd!
har!
Lui!

j j j j j
j

Mu - zi - ca a - pe - lor
El te hr - ne - te, te
S te ri - di - ce la

r
..

Kr j

.
.
R

Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,

j j j

m'an - su - fle - it,


i - ne sub cer,
El zi de zi,

..

.
.

Ps - to - rul cel blnd!


d via - i
har!
sub pa - v - za
Lui!

.
.

j
j j j r j
..

El
e
El i
In - tr

Cm - pu'n - ver Roa - de - le


Azi cu'n - du -

Cine-ar putea-nelege?
b 4
&bb4

? b b 44
b

..

.
.

1. Ci - ne'ar
2.Cnd nu
3. S vin
4. Lu - crea -

b
& b b

Sau
i'n
A Cci

? b b
b
b
& b b

pu - tea'n - e - le Te am pe
Ti la Ti - ne, Doam z'n mi - ne Doam -

ge
ne
ne,
ne,

..

.
n.

du - re - rea mea
mi'e via - a n cum s'n - drz - nesc
vo - in - a Ta

cea
ma no - ra eu
oa cea
sfn -

..

..

.
.

.
n.

.
.

vin

b
& b b

.
.

? b b
b

..

..

Iz - vor

la Ti - ne, Doam

ne,

de bo - g - ii

la

ce - reti, doar

greu sau

..

Tu

b.
.

re?
t,
re?
t,

cui
pu - tea - voi spu - ne a
i - ni - mii cn - ta
do - rul meu Te ca - ut cu
i - ni - ma'n - tris - ta
plin de p - ca - te
a - fla - voi n - du - ra
a
a i - ni - ma spre ce - ruri cu dor
mi se
vn

Eu

? b b
b

bu - cu

j
N

re?
t.
re?
t!

ri - e,

..

m mn - tu - ieti!

..

Clip de clip -

V1

& b 43

..

# #

? b 43

..

.
.

#
b

.
.

..

1.Cu
El mu - rind, moar - tea pa - re un vis, Cu El tr - ind via - a
2.Nu'i vreo is - pi - t
s n'o fi ti - ut, Nici vreo po - va - r sub
3.Boa - la s pia - r i'ori - ce tn - gu - iri, Gri - ja
s pia - r i'ori

& b

n ..

..

? b

b ..

mi'e pa - ra - dis,
ca - re'a c - zut,
ce
a - m - giri,

& b b

13

Cli - p
Cli - p
Cli - p

& b ..

..

..

dra - gos - tea Lui,

? b ..
& b

26

sla - va

? b

Spre El
pri - vind ce - rul mi
s'a
Nu'i vreo du - re - re
s nu'L fi
Dom - nul ve - ghea - z
a - co - lo'n

de cli - p
de cli - p
de cli - p

? b
19

.
.

j
..

cli - p

..

.
n.

de cli - p

.
.

cli - p

Cli - p

de

cli - p

..
.

..

spre via - m sui,

..
J

de cli - p

des - chis,
du - rut,
m - riri,

m 'nal din
a - bis.
cu El le'am tre - cut.
tri - mi - te'n - t - riri.

de Om - Dum - ne - zeu,

..
.
.

Vd mi - la,

j
..

al Tu sunt, al Tu.

..
.

Clip de clip & b 43

..

? b 43

..

1. Cu
El mu - rind, moar - tea pa - re un vis,
2.Nu'i vreo is - pi - t s n'o fi ti - ut,
3.Boa - la s pia - r i'ori - ce tn - gu - iri,

& b

n ..

..

? b

b ..

mi'e pa - ra - dis,
ca - re'a c - zut,
ce
a - m - giri,

& b b

13

Cli - p
Cli - p
Cli - p

? b

cli - p
cli - p
cli - p

de
de
de

& b

26

Cu El tr - ind via - a
Nici vreo po - va - r sub
Gri - ja
s pia - r i'ori -

.
.

#
b

.
.

..

m 'nal din
a - bis.
cu El le'am tre - cut.
tri - mi - te'n - t - riri.

Solo bas

..
.

J
j
J

.
.

Cor

Solo tenor

Cli - p

de

cli - p

A. . . . . . . . . .

. j
. J

. A

j
n .
. J

Solo alto

Vd mi - la,

O ..

j

J

Cli - p de cli - p

des - chis,
du - rut,
m - riri,

A. . . . . . . . . .

Cli - p de cli - p spre via - m sui,

sla - va de Om - Dum - ne - zeu,

? b

j
? b ..

dra - gos - tea Lui,

# #

j
& b .
. J

19

Spre El pri - vind ce - rul


mi s'a
Nu'i vreo du - re - re
s nu'L fi
Dom - nul ve - ghea - z
a - co - lo'n

V2

.
.

.
.

.
.

al Tu sunt, al Tu.

n
J

Consacrare
#### 4 f
&
4

? # # # # 44

1.i'a - du - cem fiin - a


2. O, Doam
. - ne, vrem s

noas - tr
fim din

? # # # #

al - tar
pul
Tu

Ne'ai
Vrem

# ##
& #

? # # # #

14

har.
reu.

####

? # # # #

19

&

24

&

- b - vit
tr - im

.
.

din
doar

Ne'ai iz - b - vit
Vrem s tr - im

.
.

.
.

####

vi
Ti

? # # # # w

e
ne

de mor - mnt
sla - va
Ta

.
.

de la mor - mnt
doar sla - va Ta

- no - tin
doar pen

pen - tru
i'n cer

ve
cu

ci
Ti

pl f -

tru

Re - cu - no - tin Tr - ind doar pen


-

.
.

jert - f pe
fel cu chi-

groa - pa
pen - tru

o
la

tro - nul Tu cel sfnt de


Ti - ne, Doam-ne, tot me -

Re - cu Tr - ind

(Ps - trm) Ps - trm


A - ici
(A - ici)

la
ca

tind cu sn - ge - le'i prea sfnt


cnd cu drag vo - in - a
Ta

Pri - me - te con - sa - cra - rea


i s r - m - nem ast - fel

iz s

.
.

azi (me - reu) me - reu


nou (cre - ai) cre - ai

&

..

####

-
tru

..

e.
ne.

..
.

Corinteni 13

j . r j . r
. .

.
.

.
.
J

..

j . r j . r .
. . .

.
.
J

## 4
& 4

? ## 4
4

1.Cu - vnt me - te - u - git de'a ti


2.Cre - din - mul - t de'a a - vea
3. A - ve - rea toa - t de
da
a

&

##

n
n
Pe

? ##

.
.
J

j
# # j r

& .
.

J. R J

Dra - gos - tea


e
Dra - gos - tea

&

Ea

? ##

..

Da - c
Da - c
Da - c

.
.

.
.

..

.
.

mii
vor - be mii i
da - c'a proo - ro - ci
tru - pul de'a jert - fi

i
i
i

j j
J
J

n'a
n'a
n'a

vi - ne

..

..

iu - bi.
iu - bi.
iu - bi.

mi - nu - na - t, E iz - vor de bu - cu - rii,

j . r j . r
. .
de

pu - tea
pu - tea
pu - tea

j j
jJ

.. j

J R J J J J
J J

? ##
##

via -
nu mi'ar fo - lo - si
via -
nu mi'ar a - ju - ta
ni - meni nu
ar a - ju - ta

11

16

.
.
J

.
.

la Dum - ne - zeu

. .
. .
J R J R

..

j j
J
J

i nici - cnd


J J

nu

..

va

.
.

.

j
..

pie - ri!

..

Crede i vei tri


#
& # 44

1.Noi
2.Noi
3.Noi
4.Noi

sun am
nu
ne'am

? # # 4
4
5

#
& #

V'a Scris
n Azi

j j j j

da - rul
Dom - nul
vem o
toi cu

## .
& .

..

..
? ##

.
.

##

j j

"Cre - de'n
Prin cre Cnd is Doam - ne,

13

&

El
i
El
S

? # #

di
v
bo
ce

..

..

j
..

ti - ne - re - ii:
n Scrip - tu - r
mr - tu - ri - e:
mic, cu ma - re

mi - ne - ii
- tu - r
g - i - e
lui
ca - re

El
Mi - ne!"
chiar
din -
ne
pi - ta
azi ve - nim

tem zo - rii
cu - les
n a - vem vreo
pre - dat
A -

du - cem
e
de
s
a spu - nem

? # #
9

ne'n - va i mun n - cear la


Ti -

..

j
..

.
.

es - te
sin - gu - ra spe - ran - ,
fa - a mor - ii,
mer - gem chiar n
ne con - du - ce'a vie - ii ar - c
ne'n - so - eti la greu i'n bi - ne

Ce
Zi
A
Ne

.. #

j
.. r
R

.
.
R

"Cre - de
"Cre - de
"Cre - de
Cre - dem

i
i
i
i

..

va ve - ni;
du - p zi:
o - fe - ri
va sfin - i

:
ii
c
ne,

..

vei
vei
vei
vom

tr
tr
tr
tr

.
.

i!"
i!"
i!"
i!

..

..

.
.

"Cre - de!" tot me - reu;


Pot
fi
sf - r - mai!
Sau cnd va - luri cresc,
i - e
ne'n - chi - nm,

j
.. r
R

.
.
R

..

Cre - de n Dum - ne - zeu!


n El n - cre - din - ai.
Nu bra - ul o - me - nesc.
Vi - no, Te a - tep - tm!

Crucea lui Isus


b
& b b 44 j
J

1.Cru
2.Cru
3.Cru
4.Cru

? b b 44 j
b J
4

b
& b b

j
J

- cea'i
- cea
- cea'i
- cea

as - cul - ta e iu - bi bi - ru - in sla es - te

j
n j

b
& b b j

? b b
b J

? bb

rea
rea
a
va

ne'n - tre - cut,


str - lu - cit,
u - mi - lit,
vor pur - ta

j
j j
n

Dom - nu
Dom - nu
Dom - nu
Dom - nu

jert - f ca - re s'a
a - dus,
'nal - e dra - gos - tea mai sus,
sin - gur mor - ii s'a su - pus,
at El Nu - me - le'I mai sus,

I
I
I
I

lui
lui
lui
lui

b b j j j j
b
&

J J
j
? b J
bb

j
n
J J J

b
& b b

j j

n

? b b
b

n n
J

Cea mai 'nal - t


Nu'i cu - vnt s
El a'n - vins cnd
Prin ea i'a 'nl -

# n n
J J

Da - rul cel mai ma - re


pre Nu'i ni - mic s'a - ra - te'a - tt
i'a zdro - bit vrj - ma - ul cnd
R - ni - le Lui sfin - te
ve -

j
J

j
J

j
J

Ca
s mn - tu - ias - c
Dra - gos - tea
cu
ca - re
Prea - m - rit
e
Mie - lul
Mn - tu - i - rea noas - tr

10

sus,
sus,
sus,
sus,

j
n

j
j
j n j

ce
e - ra
Ta - tl ne'a
fiind - c
s'a
i
m - ri -

j j

ul
de
S'a
nic

pier - dut.
iu - bit.
jert - fit.
rea Sa.

j j j j

Cru - cea'i sla - va Sa, cru - cea'i pa - cea mea, Din bles- tem m'a scos cru - cea lui Hris - tos,

14

j j

J J

Via - mi'a a - dus

n
J J

j j j j

j j

n

n
J

j

J J J
J

cru - cea lui

I - sus,

Sla - v

j j

J JJ J J J

j j j j

n
j j

J J
J J

lui Hris - tos, sla - v

lui

I - sus.

Cu aur curit prin foc


#### 3 j
&
4

1.Cu
2.Cu
3.Cu
4.Cu
5. A

r j

.
.

a - ur
cu
dof - to - ri
hai - ne
al
a - ur, hai
mai
r - mas

? # # # # 3
4
4

j
..

#### .
&
.

? # # # # ..

st
la
st
n
teap - t
ta
mai
vre - mii

&

####

? ####

..

Lui;
mos;
cer;
orb
ta,

.
.

..

.
.

- r - it
foc
prin
- e
ochi
pen - tru
- be,
in
cu - rat
- ne
i
bal - sam
ceas
nu - mai
un

..

.
.

ta,
u - a
pra - gul tu,
s'L pri - meti
st
I - sus
dus,
ce
s'a

Cum
Cum
Cum
i'al
E

nu'I
oa
oa
i
cea

S
S
i
i
Des -

des - chizi
- re
n'a - re
tu
- ni - mii
- sul
ci -

fii
poi
te
eti
chi -

bo
ve
m
s
de

spre
a
uzi
gla mai
z z - vor
nei
cu

I - sus
mai
I - sus
mai
I - sus
a La
u - a
Din
lun - gul

..

gat
dea
bra rac
larg

.
.

n
ce
c
i
i -

j j

sla e
pen gol
ni -

in - tra?
Su?
sul
bo - veti?
pus.
e
I - sus.

va
fru tru
i
ma

Cu bucurie
& b 43

? b 43

& b

?b

ri - e
ie - te
te - te

.
.

.
.

.
.

Lui Dum - ne - zeu


cn - tai
Pes - te
p - mnt.
n - treg
Ne - mr - gi - ni - tu'I har

Sla - v'n
s'I
e - tern
Se'n - chi - n
Ce - lui
C
via - 'n
i'a
dat

? b

mi - nu - na
prej - mu - i
ni - cio - da

& b

16

? b

Ta
ri
Ta

& b b

11

..

1. Cu bu - cu - ri - e
2. El
st - p - ne - te
3.Deci prea - m - re - te

t,
re,
t,

Fii
ve - sel,
Cn - tnd din
Fii
ve - sel,

t,
re,
t,

Fii
ve - sel,
Cn - tnd din
Fii
ve - sel,

j
.

Is - ra - el,
har - fe
ei
Is - ra - el,

i cu t Tot ce tr i'i a - min -

Iu - bi - rea
n - geri
i
Nu
vei
fi

dai!
Sfnt.
dar!

Is - ra - el,
har - fe
ei
Is - ra - el,

c
dau
c

Lui
e
fac m sin - gur

c
dau
c

i'e
m i'e

. .

.
.

Ta
i'e
m - ri
Ta
i'e

t!
re.
t!

..
.

Cu cel flmnd
#4
& 4

? # 44
&

1. Cu
2. Ce
3.Cnd
4. I -

#
&
s
tot
ca scop

?#

.
.

..

r - mi
n'ai
s
sa
ta
n
via -

i
i
de
a

pi - nea
ta,
De
hai - na
ta,
Cnd
l
slu - jeti
i
rac
e - ra,
Noi

?#

cel
fl - mnd
sr - man
cel
te'n - gri - jeti
sus
pe
toi

os gol,
cel
a -

te
lip
lip
ju

ti - ne
Dom prea
ai
mult
nici
nu
tii
n'a - vem
in -

ne - rs - pl - tit,
fii
fe - ri - cit
un
om
tru - dit
mai
- nalt

nit
sit,
sit,
tat,

m - par - te'i
m - par - te
pe
Dom - nul
de - i
s -

nul
s'a'n eti
is da - c'ai
t
de

Cu - vn - tul
Ori - ct
ai
Sau
n - ge De - ct
iu -

gri
pi
pri
ur

N'o
i
n
i

jit,
tit
mit
mat

.
.

.
.

spu - ne'a - a.
a - du - na.
rii
ce - reti.
bi - rea
Sa.

Cu Domnul meu
j
b
& b b b b 44

? bb 4
bbb4 J

..

1. Cu Dom - nul meu,


gri 2. El
a - re
3. n
n - cer - cri,
um 4.Prin va - lea

bb
& b b b j

cnd
rul
lor,
ca -

? bb b
bb
J
9

bb j
& b b bJ J

nu's
a n
re'a

su - fle - tu - lui
a - min - te - te
mea ve - ghea - z
si Ps - to - rul

? b b J
bbb

p - r - sit,
tt de sus,
tot ce'i greu,
r - t - cit,

meu
El,
Ta meu

j
j

j j j

Cci El ve - ghea
Deci si - gur sunt,
Ori - un - de'a fi,
i chiar pe ci

tru - dit.
I - sus.
tl meu.
iu - bit.

z
cnd
n
de

fi

Pe'al m - rii val,

.
? b b b J .
bb J J J

fi, ori - un - de'a fi

bb b
& b b J J J J J

15

Lui

.. j

j j

J
J J

..
J

j
j

j j
j j
n

n
J J

j j j

J J J

.
.

A - su - pra
De mi - ne'i
A - su - pra
M va g -

n Dom - nul meu

m'n - cred ori - un - de'a

n Dom - nul meu

m'n - cred ori - un - de'a

j j j

J J J

Prin n - cer - cri nici i poar - t


vul - tu n groa - pa
le - i i ca - t
oa - ia

ne'n - ce - tat
griji se strng,
ori - ce
loc,
ne - p - truns,

b
J J

j j
j j j j .
bb b
j
b

& b J .
n J
J
J J J J J
J J
J

12

j j j j

Pri - e - ten mi - nu - nat,


j chiar de flori pe cmp,
prin a - p sau prin foc,
bre - lor
a - dnci, I - sus

..

j j j

.
.

j Ej grij - jaj
j

J J J J J J J J J

pe mun - te vis - co - lit

n
J J J J J J J J J
J J J J
J J J

Pe'al m - rii val, pe mun - te vis - co - lit, prin val i vnt, E gri- ja

j

J

de zi cu zi


? b b J b
bbbJ J J
J J J J

Lui, e gri - ja Lui de zi cu zi,


J J J

n
J

j j j j
n b

Ve - ghea - z Dom - nul, Ta - tl meu iu - bit!

n
J J J J J J

j

J J

zi de zi, Ve - ghea - z Dom - nul, Ta - tl meu iu - bit!

Cu Isus
b 4
&bb 4

? b b 44 w
b

Cu I - sus

b
&bb

S'L slu - jim

zi

de

zi

w
w

b
&bb

.
.

M - na

? b
bb

b
&bb

? b
bb

fe - ri - cii de - plin,

? b b j j
b

w
w

w
w

n - du - ra - re,

Doar cu

ww

ww

El

ww

w
w

ww

Cu I - sus

iu - bi - re

b
j
& b b j

spre ve - ni - cii,

j j

w
w

ww

.
.

Lui

..

ww

A -

ww

w
-

ww

ve - nic

a - jun - gem

s ne con - sa - crm.

Pa - cea

vom pu - tea,

c - tre cer,

j j

j j w

pa - ii

le - g - mnt.

.
.

j j w

re - var - s

Lui

ori - i - cnd,

El ne poar - t

b ww

? b
bb

ww

- min!

w
w

Cu minile aduse
#4
& 4
?#4
4
5

&

mi - ni - le
1. Cu
2. Fur - tu - na
de
sla - b
e
3.Cnd

? #

&

su - se,
bar - c,
in - a,

R - mi
poi
Tu
R - mi

bun
ei
Fiu

? #

pe'al
s
de

a - du - se,
ne'n - cear - c
cre - din - a,

.
.

.
.

Te
noi
iz - bind
d
ne

noi
de'a - cum,
po - run - ceti
noi
me - reu,

cu
s
cu

vie - ii drum,
li - ni - teti,
Dum - ne - zeu,

..

R - mi

cu

..

..
noi,

..

ru - gm,
I a
vie - ii
Tu
bi - ru -

Pri - e - ten
i
gla - sul
I - su - se,

.
.

..

r - mi

cu

noi.

..

..

Cu mulumire
## 4
& 4

? # # 44

1. Cu mul - u - mi - re
2.Mini cu cre - din -

&

##

? ##

#
& #

11

pu - nem pe al - tar,
i - ne ne'n - ce - tat,

? # #

ww

a - dnc ne'n - chi - nm


s'n - tin - dem spre cer

mi - lin -
Te
cnd vin,
N - dejdi

ru - gm,
cnd pier,

w
w

Har
Tu,

w .

w .

I - nimi cu - ra
te
Frun - tea n
pal - ma Ta

.
.

i pu - te - re
Ta - t drept i

i'n
u Va - luri

d - ne'n
mi - nu -

s'i
mi'o

ww

dar.
nat.

ww

Cu mulumiri
& b 43

..

..

.. #

.
.

1. Cu mii de mul - u - miri ve - nim, n fa - a Ta o Doam - ne'a - ici,


2. i mul - u - mim pen - tru'ai Ti servi, ce cu cre - din - a
de gra - nit,
3.i'a - cum din nou ne
con - sa - crm, pe'al - ta - rul Tu ca jert - fe vii,

? 3
b4
9

&b

..

?b

..

Vrem ca e - xem - ple vii s


fim,
Ne - n - fri - cai de om sau vremi,
i i - e
i n - cre - din - m,

& b

b ..

? b

17

Te bi - ne - cu - vn - tm
i pen - tru ro - dul ce
Ui - tnd o
cli - p de

& b

? b

25

i c din va - lea
i'a - ju - t - ne ca
Z - rim co - mori de

n ..

i s'as - cul - tm tot


pe stn - ca
ta - re
a noas - tr via -

ce ne zici,
au cl - dit,
zi de zi,

.
.

..

n veci, Pen - tru Cu - vn - tul ce ne'ai dat,


ne'ai dat, 'N'a Ta lu - cra - re'i mul - u - mim,
es - te
pe p - mnt,
du - reri, De tot ce

# .. b
#

..

.
.

mor - ii reci,
ne'n - ce - tat,
mn - g - ieri,

..

..

La A - pa
vie - ii ne'ai che - mat.
I - su - se, Doam - ne, s'i ser - vim.
Z - rim Ie - ru - sa - li - mul sfnt.

Cu Tine nu sunt singur


b 4
& b b 4 ..

1. Cu
Tu
2.Cnd
Dar

Ti - ne nu sunt sin - gur,


tii cu - vn - tul meu 'na
nu e - ram ns - cut ti
am un sin - gur dor, i'L

? b 4 ..
bb4
5

b
& b b j j j j .

proa - pe i m
har s pot tr
scris n car - tea
nu mai stea cel

tii,
- i,
Ta,
ru,

Tu
Eu
O,
S

b
& b b j j j j .

trunzi n gn - dul meu cu


vreau s Te sl - vesc ct
Ta e
Tu s

? bb
b

via - a mea, eu
fii sl - vit,
i

b b j . r j j
b
& . .. j

12

cund de fa - a Ta? n
pla - nul ce - lui ru, i

? bb .
b .
J R

.
n . J
J

Du - hul Tu
via - voi

.
J. R

j r j j
..

. j
.. .

1.Un - de pot

.
J. R

j
j

fu - gi

s m'as -

2.Ni - mi - ce - te Doam -ne tot

.. ..
J

? b b
b

.
n.
J

..

.
.
J R

j r j j
..

.
J. R

j r j j j r j
.. .. j

.
J. R

cimi de mor mnt m vei


a - fla, n bez - na
fi - e n veci Nu - me - le Tu, Drep - ta - tea

sau cnd la drum por - nesc, p n - e - lep - ciu - nea Ta,


Dar
e
pla - nul Tu di - vin,
A
de
pe n - treg p - mnt, Iar

ce - resc!
a - vea!

ce - ruri, sau la mar - gi - ne de ma - re? Chiar i'n a - dn u - ra ce'o a - ra - t pen - tru Ti - ne, Prea - m - rit s

.
.
J

j j j j
.

j r j j j r j j
.. ..

j
j j . r
.

i - e i'o n - chin.
Nu - me - le Tu, sfnt!

b
&bb

16

tii cnd stau pe loc


nu pot s cu - prind
ct de ne - p - truns
pia - r u - ra lui,

j
j j j j .

Doam- ne, ori - ce'ar fi


cci Tu m cer - ce - tezi de'a
- in - te de'al ros - ti,
Cu pa - ce m'n - con - jori prin
- ai vi - a - a mea, Cu dra - gos - te de'a - tunci m'ai
port n piep - tul meu: Ca m - po - tri - va Ta
s

j
j
j j .

j j
.

? b b
b
8

j j j j
.

j
j
j j .

lu - mii Tu eti al meu Soa - re!


Ta i fap - te - le'i di - vi - ne!

.

J. R

b
j j j
& b b j w
J J J J
J J J J J J J J
Tu

20

m'ai n - toc - mit,

m'ai z - mis j j j j


J J J J

Tu

Tu m'ai n - toc - mit


Tu m'ai n - toc - mit prin ha - rul Tu m'ai z - mis -lit,
Tu
m'ai
n - toc - mit, m'ai n - toc - mit
i
Tu
m'ai
z -

? b
bb

Tu

23

bb

lit,

& b w
J J

m'ai

j j j
j
w

n - toc - mit,

Tu

m'ai

- reu
j aij fostj me
j

J J J J J
J J
J
J
J J J

j
J J
J

Tu

cu

mis

mis

mi - ne

Tu m'ai n - toc - mit, m'ai z - mis - lit, ai fost me - reu,


Tu ai fost me - reu cu mi - ne
lit,
m'ai
z - mis - lit,
cci Tu aij fost i pen - tru
mi - ne

? b b
b

lit,

26

&

bbb

Cci

Dum - ne - zeu i

j
j
j
n

Tu

ai

fost

Fii n veci sl - vit


vit, n veci sl - vit

Dum - ne - zeu i

Ta - t, Fii

vit

sl

veci

sl

ve - nic prea - m-rit,


ve - nic
prea

dit

Tu
dit,

dit,

prea - m

Ve - nic

b .
&bb

m'ai
mai

zi - dit
zi - dit

j j

J J

m'ai

zi - dit

fp

rit,

ne

i ve - nic,
i

j j j
w j

Cci

j zijj Tuj m'ai

J J

Fii n veci m - rit i ve - nic, ve - nic prea - m - rit,


rit
i
ve - nic,
ve - nic prea - m - rit, Tu m'ai zi -

Cci

fp
fp

mi

Ta - t, Fii n veci sl - vit,


Ta - t, Fii
n
veci

Ve - nic prea - m - rit,


j j j j
bb
b

w
&

J
J J J J J J J J
J J
J

? bb

cu

n veci sl - vit,

30

33

Dum - ne - zeu i
Dum - ne - zeu i

? b b

? bb

reu

j j j
j w
J J J J
J J

Ta - t, Fii

me

j j j j j j j
j

Tu

m'ai

fp - tu - r

mi - nu - na

tu - r
tu - r

mi - nu - na
mij - nuj - na

tu - r

mi - nu

na

zi

t!

t!
t!

..

..
.

t!

Cu Tine prin credin


b 4
& b b 4 ..

1.Cu Ti - ne prin cre - din - ,


Tu tii cu - vn - tul meu 'na
2.Cnd nu e - ram ns - cut ti
Dar am un sin - gur dor, i'L

? b 4 ..
bb4
5

b
& b b j j j j .

dru - mul zi de zi,


har s pot tr - i,
scris n car - tea Ta,
nu mai stea cel ru,

b
& b b j j j j .

. j
.. .

Ta e via - a mea,
Tu s fii sl - vit,

eu
i

i - e i'o n - chin.
Nu - me - le Tu, sfnt!

b b j . r j j
b
& . .. j

12

ind m vei pur - ta Cu


pla - nul ce - lui ru, i

? bb .
b .
J R

.
n . J
J

sla - va Ta!
voi
a - vea!

j
j j . r
.

? b b
b

.
n.
J

..

Te'a AA
Iar

1.Chiar i prin pus - tiu bi - ru -

.
J. R

2.Ni - mi - ce - te Doam - ne tot

.. ..
J

.
.
J R

t
prin
m'ai
s

j
j

j r j j
..

Ti - ne m a - runc i'n val de ma - re


u - ra ce'o a - ra - t pen - tru Ti - ne,

.
J. R

j r j j j r j j
.. ..

b
&bb

16

j j j j
.

toa - t
via -

Eu n'am s stau pe loc, cnd mergi 'na - in - tea mea


Cu'a Ta - le mn - g - ieri
mi
sa - turi i - ni - ma
O,
ct de ne - p - truns
e
pla - nul Tu di - vin,
S
pia - r u - ra lui,
de
pe n - treg p - mnt,

n
ct

ud i Te pri - vesc
a Te voi ves - ti

? bb
b

j
j j j j .

Doam - ne, voi por - ni


Cci pa - ii Ti mi'a - ra - in - te de'al ros - ti,
Cu pa - ce m'n - con - jori
- ai vi - a - a mea, Cu dra - gos - te de'a - tunci
port n piep - tul meu, Ca m - po - tri - va Ta

j
j
j j .

j j
.

? b b
b

j j j j
.

j
j
j j j .

j r
..

j j

Nu m tem cnd
Prea - m - rit s

.
J.

j r j j j r j
.. .. j

.
J. R

vi - ne cel ru a - su - pra mea A


Ta lu - mi - n poa - te s'l do - boa - re!
fi - e n veci Nu - me - le Tu, Drep - ta - tea Ta i fap - te - le'i di - vi - ne!

.
.
J

.

J. R

m'ai mn - tu j j j j


J J J J

j j j
& b j w

J J J J
J J J J J J J J

20

bb

Tu

m'ai n - toc - mit,

Tu

Tu m'ai n - toc - mit


Tu m'ai n - toc - mit prin ha - rul Tu m'ai mn - tu - it,
Tu
m'ai
n - toc - mit, m'ai n - toc - mit
i
Tu
m'ai
mn - tu

? b
bb

Tu

23

bb

m'ai

it,

& b w
J J

j j j
w j

n - toc - mit,

Tu

j j j j

J J J J J J J J J J
Doam -

m'ai


J J

mn - tu

j
J J
J

- ne Tu mi'ai fost

n - tru - na

Tu m'ai n - toc - mit, m'ai mn - tu - it, i Tu mi'ai fost,


Doam- ne, Tu mi'ai fost n - tr'u - na
it,
m'ai
mn - tu - it
i Doam - ne,
Tu
mi'ai
fost
n - tr'u - na
j

? b b
b

it,

26

&

bbb

Cci

Dum - ne - zeu i

j
j
j
n

Doam - ne,

Tu

mi'ai

fost

j j j
j w
J J J J
J J

Ta - t

Fii

n veci sl - vit,

bb

Fii n veci sl - vit


vit, n veci sl - vit

Dum - ne - zeu i

Ta - t, Fii

vit

Ve -

veci

sl

j j j
w j

prea - m

Ve - nic

Ta

Pen - tru a
ma - rea'i

ma - rea'i

Pen

Ta
mn - tu
mn - tu -

mn - tu -

- rit

re

mi - nu - na -

- t!

i
- i

re
re

mi - nu - na mij - nuj - na -

- t!
- t!

- i

re

mi - nu

j
j

pen - tru

pen - tru

j j j j

m -

rit,

i ve - nic,
i

Fii n veci m - rit i ve - nic, ve - nic prea - m - rit


rit
i
ve - nic,
ve - nic prea - m - rit

mn - tu

na

-rea
j
j
j truj ma

J J J J

- nic prea - m - rit,

ve - nic prea - m-rit,


ve - nic
prea

.
& b
? bb

sl

j j j j
& b w J
J J
J J J J
J J J J J

33

tru

Ta - t, Fii n veci sl - vit,


Ta - t, Fii
n
veci

bb

? bb

Dum - ne - zeu i
Dum - ne - zeu i

? b b

30

na

..

..
.

t!

Cu-avnt zi: "Nu"!


# 3 j
& 8

? # 38

..

.
.

j
j
#

.
.

j j
j

.
.

..

j
j
j

1.Cu'a - vnt zi:


"Nu"!
dulci
2. Cu
vor - be
3. A
fost i'I - sus

&

?#

re - le
rnd pe
cat
El

12

&

..

rri,
reu
noi,

? # ..

# ..
&

18

"Nu"!,

.
?# .

a
tot
n'a

Ca
Ca
Ca

s
s
s

zici "Nu", cnd


la
zici "Nu",
ne'a - ju - te'n

j j j

tot

vrea
is - pi - tei
ce
ru,
op - te - te
cel
noi
ca
is - pi - tit,

te'n - drep - ta.


dru - mul tu.
fost mn
- jit.

nu - mai "Nu"!

.
.

ce - le
pre - s de
p -

j
j j

j
#

I - sus i'a - ju - t
n dis - pe S pri - ve - ghezi, fii
ga - ta me n ori - ce
loc
I - sus
e
cu

.
.

i'a - ju - t,

# #

.
.

ai
n - cer - cri.
sfa - tul
ru.
su
ori - ce
ne - voi.

I - sus

Spre
Flori
Dar

Cu'a - vnt

Cu'a - vnt

zi

zi

..

"Nu"!

.
.

Culorile mntuirii

P
# # 4Moderato moltoj legato
& 4
. . r .

j j j

j
. r

1.Am a - tep - tat dar ne e mult prea dor


2.Mai vrem un timp de ru - g i ve-gheat
3.Am a - tep - tat dar ne e mult prea dor

? ## 4
4

m.......

# # j . r
&

.
? ##

&

##

j
w . # r .

j j j j . r

#w #

F
j j j .
. . #

iar un ju - r - mnt
noi Mn - tu - i - tor
mnt cu vi - n'n gnd

? # # .

#
& # wj . r .
? # # w

#w

j
. . r .

Un ro - u zbor
Un gal - ben viu
Eti mult prea greu

m.......

j
. r

a...

# # j . r
&
.
R
j r

.
? ##

. R

j j

j
.

..

j j


j
.
.

j
. r

S'm - pli - neas - c


S se nas - c'n
Bun r - mas p -

j
. r

n i - nimi am a -prins
a ies - le i'a tr-ziu
s pori un cur - cu - beu

j
. r .
. .
R

Un alb cu - rat
Un alb cu - rat
Spe - ran - a ta

Prin
Prin
Al

j j j

Azi rs - cum - p - rai


Azi rs - cum - p - rai
E n
al - bul clar

un cur - cu n to - tul
fru - mo - sul

j j
#

un t - nr le - g - mnt
dar ne e mult prea dor
s spu - nem bun r - mas

din ste - le am des - prins


a pri - m - va - r'n gnd
de'a - t - ta "prea tr - ziu"

15

sn - ge - rat
sn - ge - rat
jert - fa Sa

a...

j j j

12

bas - tru cer


ver - de blnd
ce nu tiu

j j j

j
w . r .

i'am a - e - zat
Vrem un Mo - del
i'am co - lo - rat

S nas-c'n noi
Am a - tep - tat
Mai vrem un ceas

beu n nor
de ur - mat
nos - tru zbor

j j j


pe cru - ce
pe cru - ce
e doar n

j r
. j j j
. .


R
j j f j . r. R .

El am fost ier - tai.


El am fost ier - tai.
is - p - i - rii dar.

Al Un
Eti

j r
.
. .
R

# # j j .
&
.

18

Sempre forte

r

R

Cu - loa - rea Sa

j
.
.

# # j .

&
.

F
r

#
#

r

R

m'a iu- bit,

j r

? ## . .

j
. .

r
..
R

j
j r
. #
. R .

f
j
# # j j j .

&


Cci m'a iu - bit

# # j .
&
.

r

R

>
# # j . r
& . R

32

O - sa - na

j
#

r

R

j
j j
. r j
. R
j j

>j
. . r .
R

De iu - bi - rea Sa

bi - ru - it

j
.
.

r

R

cu - loa - rea mea

F
j
. r
# #
. R

Eu

j r
.
.

j f j

#
j

.
.

1.2.

A - le - lu - ia!

r
# j j N j . r j j j

. .

R
R

j
.
.

Cci

r j j

R

eu L'am pri -mit

.
.

j j r
. #
#.
R

I - sus a

El S'a jert-fit

>j
. r
. R

Cci m'a iu - bit,

eu L'am pri - mit

? # # ..

j
.
? # # # .

S'a jert - fit

j
.
.

ej vij- na grea

Cu - loa - rea Sa

iu - bit
j j j

? # #

29

j j
. . r
R

. r

. R

.
.

Prin cru -cea Sa

r

R

E dra -gos-tea

cu - loa - rea mea

? ##
22

j
.

>j
. . r .
R

Pre -ul

r
j
.
R

a pl - tit

j j
N .
.

j j
. r
.
R

E dra -gos- tea

.
.

ej vij - na grea

. r
.
R

j
. . r .
R .

voi cn - ta

El

j j j
#

M - ri - re,

j j j j
j r
. #


. R .

j j U

.
.
..
.

3..

ia!,


..
.

O - sa
O - sa

na!

na!

O - sa - na!

.
..

Cum s-i mulumesc?


b4 p
b
& 4

? b b 44

Cum

b
&b

s'i

cresc.

.
.

..

.
.

b
&b

17

? bb

b j
& b
A

? b
b

.
.

f
.

Ta

.

.
#

Ta

.
.

.
.

dra

r
j ..

fi - e

.
.
R

r
j .
.

fi - e

.
. # R

glo - ria!

glo - ria

Ta

.
.

par - tea Ta,

b.
.

cn - te - cul

a - par - i

meu,

b b

ne.

r
n j .. b A
.
.

fi - e

tot

ce'ai

p
j j j j

j j j
.

.
.

din

pen - tru

O, Doam - ne

.
. R

n ..

lu - cra - rea Ta?

gos - te

- nl - a

j
j b

j j F
j

j j j r
j

n ..
ce voi fi,

b ..

n - geri voi

..

Cci tot ce sunt i

? b b

.
.

mai sus de

..

b
& b j j j

a - a

j j
j

De'a - ce - ea

? b b

..

toa - t

j j
N A

me - ri - tam

pen - tru

..

..

mul - u - mesc

nu

? b b

22

j j j .. r n ..
R

Eu

b
& b j

glo - ria!

f - cut.

b
j r
& b r r . .. .
R R
Jert - fa Ta

Ta

.
n #

? b
b

bb p j
&

A vrea ca

?b
b

fi - e

glo

.
.
R

.
.

? b b

.
.

b r r .
j r
b

& ..
R R
Jert - fa

Ta

&

? b
b

.
#
Ta

.
n #

r
j ..

fi - e

glo

.
.

dra - gos - tea

Ta, Doam - ne,

.
n

r r

R R

Bra - ul


R R

ria!

Tu

r
j ..

Pen - tru

.
.
R

ww

dra - gos - tea

w
w

f
.

.
.
R

de'a - cum,

m'a 'nl - at,

j . r A
n

. b

Ta.

se'n - drep - te spre Cal - var,

r r
? b b . ..
R R
R
bb

m'a sal - vat,

fi - e'a

cnt

ori - ce gnd, ori - ce

.
.

.
. R

pen - tru

j
j

..

ria,

m'a 'nl - at,

r
j ..

# j j # j

mea


R R

via - a

b
j
& b j j
i

j . r A
n

. b

Bra - ul Tu

r
j ..

j j
..

m'a sal - vat,

r r
? b b . ..
R R
R
b j
.
& b #

r r
R R

ww

Ta!

w
ww

Cunosc rul Golgotei

#3
& 4

?#3
4

&

&

&

. j

mi - nu - nat!
iz - vo - rt!
i - ni - ma!

Hris - tos

a -

Al
vie - ii iz Din cer pen - tru
Fl - mn - d va

.
.

..

O,

vi - no. dru - me n - se - tat!

.
.

S'a

Sa,

.
.

Iz - vor

Te'a - teap - t

..

dat!

ti - ne

..

I - ni - ma

.
.

str - lu - ci - tor,
lui Dum - ne - zeu,
lu - mii po - teci,

j j

J J

pen - tru

j j

#
J

Por - nit de la cru - ce, n - des - tu - l - tor s


Hris - tos pen - tru cel p - c - tos S'a jert - fit s
O sin - gu - r ca - le n lu - me cu - nosc, a -

.
.

..

al lu - mii p - cat
n veci mn - tu - it.
e Gol - go - ta!

spe - le
fi - e
ceas - ta

?#J J

?#
27

.
.


? # #
&

r - ul Gol - go - tei
r - ul dra - gos - tei
a um - bla pe'a - le

vor
noi
fi

1.Cu - nosc
2.Cu - nosc
3.Ori - ct

? #
14

j j

la

Gol

.
.

..

.
.

de

..

vi -

go - ta!

.
.

Curnd Domnul va reveni


#4
& 4
?#4
4
5

1. Cu 2.Din
3. Cu 4. Cu -

#
&

Cu Cu Vrei
A -

?#
9

re va
rnd Dom - nul
su - na - va
trm - bii
ju fi
vei
tu
rnd
ri cer sus
rnd, n

rnd
rnd
oa le -

j j

Ce - rul
moar - tea
s
re
ii toi

j
& N j j

Eti pre - g - tit?


?#

14

&

j j j

Eti pre - g - tit?

? # j j

te
te'a
fii
vor

j j

ve - ni
a - prins
de - cat
di - cai,

va pri - mi.
cu - prins.
i
con - dam - nat?
sal - vai.
fi

j j j
j j


Eti pre - g - tit?

La
"S'a
La
La

sfr
sfr
sfr
sfr

- it.
- it!"
- it,
- it,

Eti
Eti
Te'ai
Eti

pre
pre
pre
pre

g
g
g
g

tit?
tit?
tit?
tit?

j r
. .

Pre - g - tit pen - tru ve - ni - cii?
j j j

j j

Eti pre - g - tit?

j j

# .
.
R

j
j

El a - teap - t'a te pre - g - ti!

Dac pori...
#
& 68

. # .
.

.
.

1.Da - c pori n piep - tul tu un


2.Da - c via - a
ta e'un crin, un
3.Da - c eti me - reu n duh cu

? # 68
6

&

ne - pie - ri - tor,
su - flet nou,
i
grai,
to - tu'i sfnt, i'n gnd
Lui te'a - li - n de'ori - ce
ru,

? #

11

&

..

j
j


# #
.
.

mult
s'au
glas
de
se - meni

j
? # . # .
.

.
.

dus,
sus,
nu's,

.
.

.
.

..

..

j j j
..

A - tunci s

tii

j j j
b ..

.. ..

sfnt iz col de
Dom - nul

. .
.

..

vor,
rai,
tu,

.
.

Da - c toa - te
Da - ca' - tepi n
Da - c simi c

j j j .
# .

c'n piep - tul tu

j j j
n .
.

Da - c simi un
Da - c'n ti - ne
Da - c gla - sul

ce - le vechi de
ori - ce zi un
ali doi ochi a -

n ..
e

# ..

..

..

I - sus.

n j .
.
.

Dac-n lume toate trec


b 4
&b 4

1. Da - c'n
lu - me
toa - te trec
2.Eti iz - vor vin - de - c - tor
3. Ca o
stn - c
de gra - nit

? b b 44

&b

Doam - ne'n Ti - ne
Tot ce'i ru i
D'mi pu - teri pn'

? b b

n b
n - cred,
m
tre - c - tor
sfr - it,
la

i se duc n
Ce - lui slab i
E Cu - vn - tul

ve - ni - cii,
o - bo - sit,
Tu
di - vin,

tr - i.
Prin cre - din -
voi
Pen - tru Ti - ne'am p - r - sit!
n - chin!
Via - a mea s
i'o

D-mi pacea Ta
# # # # 4p
&
4

# # # # 4p
&
4

# # # # 4p
V
4

p
? #### 4
4

# ##
& #

&

####

? ####

####

1.D'mi pa
2. Cu
bu
3. Lu - mi

cea
cu
n

1.D'mi pa
2. Cu
bu
3. Lu - mi

cea
cu
n

i
- ri vreau

1.D'mi pa 2. Cu
bu 3. Lu - mi -

via Sfnt
vo -

via Sfnt
vo -

# ##

& #

a
ce
ia

j # j

mea,
resc,
Ta,

a
ce
ia

S
Prin
Pri

tiu
Ti
me

mea,
resc,
Ta,

S
Prin
Pri

tiu
Ti
me

nici
Ti
cu

mi - ne'n
veac,
voi
tr - i
tul
p - tat

i
Pe
i

nici Ti cu -

o
ne
r

c
ne
te'mi

S tiu
Prin Ti Pri - me

c
ne
te'mi

t
a
te'l

eti
doar
su

cu
eu
fle

cu
eu
- fle -

nu
cad.
m - ri.
p - cat.

nu
cad.
m - ri.
p - cat.

da - t
vreau
a
e - te'l
-

s
Te
de

nu
cad.
m - ri.
p - cat.

- o - da - t
a
- ne vreau
- r - e - te'l

s
Te
de

nu
cad.
m - ri.
p - cat.

cu
eu
fle

s
Te
de

c eti cu
- ne doar eu
te'mi su - fle -

eti
doar
su -

s
Te
de

- t
a
- te'l

s m con i'i cer azi


Ca s'mi des -

c eti
- ne doar
te'mi su
-

con
azi
des

- na Ta S m
iu - besc i'i cer
- a mea Ca s'mi

nici - o - da
Ti - ne vreau
cu - r - e
-

con
azi
des
con
azi
des

tiu
Ti me

i
Pe
i

S
i'i
Ca

i
Pe
i

S m
i'i cer
Ca s'mi
m
cer
s'mi

j n j

mi - ne'n
veac
voi
tr - i
tul
p - tat

? ####

Ta
besc
mea

S
Prin
Pri

mi - ne'n
veac i nici - o - da voi
tr - i Pe Ti - ne vreau
tul
p - tat i cu - r - e -

####

na
iu a

- a mea,
ce - resc,
- ia Ta,

ne'n veac
tr - i
p - tat

Ta
besc
mea

lu - mi - na Ta
eu Te iu - besc,
n via - a mea

- a mea,
ce - resc,
- ia Ta,

du - c'n
Spi - rit
co - peri

na
iu a

via Sfnt
vo -

via Sfnt
vo -

mi
Te
via

lu
e
n

- cea i lu - mi - cu - ri - e Te
- n vreau n via -

du
c'n
Spi - rit
co - peri

mi
voi
tul

du - c'n
Spi - rit
co - peri

lu - mi
- e Te
n via

1.D'mi pa - cea Ta,


2. Cu bu - cu - rii
3. Lu - mi - n vreau

du
c'n
Spi - rit
- peri
co -

i
ri vreau

#### .
&

Druiete-mi putere
b
& b b 46 j j

j
j

1.F - r mar - gini do - resc s


iu - besc pe
I - sus Cci m du - ce
do - ri
2.A
pa - cea Ta pes - te
i - ni - ma mea, F - r
Ti - ne'i
3. Pe - re - grin sunt n
lu - mea a - ceas - ta de dor Voi ple - ca
n

? b 6
bb 4
5

la
me cu -

b
& b b
b

. j j

j
j

? bb #
b n b

.
.

El n cer sus
Eu am fost li - be - rat de po - va - ra cea grea Ca - re
n cer sus
reu tot mai rea
Iar lu - mi - na ce Tu vei tri - mi - te de sus S m
tot mai rea
rnd c - l - tor
i cu toi cei sal - vai n ve - cii vom cn - ta Ce'a fost

bb

& b

c - l - tor

..

i - ni - ma mi'o cu - prin - dea


um - ple de - plin, Bun I - sus
ru pe p - mnt vom ui - ta.

? b
bb

b j j
b
& b .
.

12

cn - te - cul

meu S Te

..
n
?b
bb

b ..

vom

j j

I - sus

n.

D - ru - ie - te'mi pu - te - re

..

..

Cor

n . n b b

la - ud i'a - tunci cnd mi'e greu

b .
.

.
.

..

M...................................................................

b
& b b
b

? b b b #
b

16

fi

pe

n - tre - gul

M...........................

ui - ta

Solo

cu - pri - dea
Bun

j j
n

n b

..

..

Cnd fur - tu - n va

p - mnt Chiar i'a - tunci vreau I - su - se s'i

cnt!

De a ncerca
4
&b 4

r
r

r j
.

1. De
a n - cer - ca,
2. Va
ve - ni
o
zi,
3.Chiar cnd sunt pier - dut,

r j . r r

Prin
pu - te - rea mea
Cnd voi re - g - si
Chiar cnd sunt c - zut

j r j . r r

&b w

Ct de mult a vrea,
El m va che ma,
Pot pri - vi la El,

as - tzi s'l a - lung,


pa -ce'n su - flet iar,
mar -gini de a - bis,

&b
?b

r
.

a - jung.
de stea.
des - chis.

tea,
ta,
El,

Pe
ge - nunchi
Str - lu - ciri
Ce - rul mi'a

a - jung.
de stea.
des - chis.

& b

10

va

? b

R
r

r

R

j j
j
. j
R

ri - di - ca,

& b w.
r r r r
?
b w
se va ui - ta

Din

va ri - di - ca

13


R R R R

pe
ge - nunchi
str - lu - ciri
ce - rul mi'a

la ra-na mea

p - ca - tul
n
su - flet
pe mar -gini

sin - gur n'a pu tea,


El m va pur -ta
pot
. spe - ra n El,

s'l a - lung,
pa - cea Sa,
de a - bis,

De

j r r
.
.
R R

o - chii mei

lar ra - na mea

pe

va

j
. .

j
.
.

R
r

j
j
j j ..

r r r
.
.


R R R R

r r

R R

o va

ge - nunchi

El

r r

R R

R
r

r

R
r


R

ter - ge la - cri - ma,

sin - gur n'a puEl m va pur pot spe - ra n

j r r
.

R R .

r
r r r .
.

j r r

j j

Ct de mult a vrea,
El m va che - ma,
Pot pri - vi la El,

Tot
Spre
Cci

r
j r j. r .

?b
R R

r
r r r
Se va ui - ta

j r r w

R R w
vin -de -ca.

j r r
j j j .

.
R w

R

De cte ori am rtcit...


4
&b 4

1. De
2. De
3.Cnd

? b 44
5

&b

?b
9

&b

ori
am
ori
m
Doam - ne,

r
a
vi

n'am
a - vut
ca - tul
meu
n - e - leg

&b

Me - reu
C
nu
Cum
a

un
a
de

t - cit
p - sa
na
mea

a
mar
m'ai

c - ra - rea
po - va - ra,
cea
ma - re,

ju
i
iu

w
w

tor,
greu,
bit,

ww

fost
me - reu
sc - pa - rea
Tu
n - cre - din - a - rea
fa - a
jert - fei
Ta - le

mi'ai
fost
un
bun
m'ai
p - r - sit,
pu - tea
s
nu

nici
cel
cum

Tu,
Doam - ne,
Tu
mi'ai
A - veam prin
ha - rul
Dar
m
n - treb
n

13

c - te
c - te
vd, o,

i
P
Nu

sf
c
fiu

tu
sunt
mn

ww

ww

i - tor.
al
Tu.
tu - it?...

De ce n urm am privi
3
&b4

? b 43
5

&b

?b
8

ur
n
1. De
ce
2.Gr - bii s spu
3. La
sr - b - toa
ur
n
4. De
ce

pus a
sla - va
su - fe ve - ni -

j j
& b

ce u nind
A -

rul
d
pe
le -

j j

b
&

12

j j
b
vi - ne

Cel

Cnd
S
i
Cnd

tii,
Lui,
rit
cii,

es
cei
no
lu

j j
?b

- te
ce'au
- rul
- ia,

ce

m
nei
rea
m

prea
se
s'L
pori

am pri ori - i de'n - tl am pri -

la un pas.
a - tep - tat. Nu
lu - mi - nos.
par - c'l tim.

j j

ne'a

iu - bit;

vi
cui
nit
vi

La
C
S
Cnd

a vi ia stm

a
pu - in
mai
ves - teas - c'n
lung
n - tm - pi - ne
sla - v
de
le

j j

El

j j

mul - te

zi - le

vi - ne,

vi - ne

j j

Iar
S'a Ve Cnd

de'm - pli - nit

j j

nii vie - ii'a ne Dom - nu'n


s cei ce'au
pe prag de

j
j

r - mas
lat,
i'n
fru - mos,
z - rim,

j

j j

ne - gre - it!

j j

De ce-i prea greu?


& 44

&

?
9

ce'i
ce'i
ce'i
ce'i

..

prea
prea
prea
prea

De
De
De
De

ce'i
ce'i
ce'i
ce'i

1.De
2.De
3.De
4.De

? 44
5

prea
prea
prea
prea

.
.

..

.
.

ww

w
w

.
.

..

c
c
c
ter -

..

Da
Da
Da
S'ar

..

.
.

&

.
.

.
.

?
13

Din
S'm
O
n

pus Ori - ce
P - mn - tu'n ghe Ori - ce
p Ori - ce

greu
greu
greu
greu

&

..

tiu
treg
ar
cat

..

am
ti
am
vrea
am
ti
mi - na

dar
pari
vor fap -

.
.

Iu
Lu
Cl
i

bi
mi
du
Dom

w
w

ww

d - ru - ieti?
s
lu - mi - na
ta?
ros - teti?
s
b
te'a - prinzi?
s
te

n - flo
str - lu
to
s'ar
su - fe

Me - reu
ar
Me - reu
ar
Din
lu - me
i
ori - ce'am

..

s - deti?
s
noap - te'o
stea?
zm - beti?
s
n - tinzi?
s

O
floa - re
S'a - prinzi
n
O
cli - p
O
m - n

greu
greu
greu
greu

- re
- na
- r
- nul

a'm - pr
a'm - pr
a'm - pr
ve
ar

ri,
ci
pi,
ri

w
w

i.
i.
i.
ni!

ww

De departe
#
& 44

1.De de - par - te
2. O, I - su - se'a
3. Bu - cu - ri - a

?# 4
4
&

mi se'a Ta
iu mn - tu -

"Te'am s - pat pe'a Me - le


i
din piep - tu'mi mul - u
Cci sal - vat sunt prin cre

?#

&

?#

&

Chiar i
mun - ii
de s'ar
Ne - pu - tnd s'a - duc o O,
I - su - se,
f - m'n

Eu
Ea
S

iu - bi - rea
de drept i
pri - vesc a

?#

ra - t
bi - re
i - rii

i'mi
M
A

pal - me,
mi - re
din - ,

du - ce
fran - de,
sta - re

op - te - te
a - tra - ge
p - truns n

i s'ar
I - ni
Ln - g

dor
i
fii

cu
eu
s

Te iu - besc
i cn - tri
L - u - dat

iar
I - sus:
c - tre
cer
piep - tul meu,

n'o voi
tre - ce De
a - par - i - ne Prin
Ta iu - bi - re, S

ne - spus;
o - fer;
me - reu!

a - run - ca
ma i'o dau
cru - ce s

n mri,
n
dar,
r - mn,

la
ti - ne'n
de - pr - tri."
jert - fi - rea'i
pe
Cal - var.
de - vin
cre - tin mai
bun.

De-a lung de drum ## 4


& 4 j j j

1.De'a lung de drum


2.De'a lung de ani

? # # 44

&

##

V1

j j j
j j
j j j j

.. j j

prin spi - nii vie - ii, Pe un - de pa - ii ne'au pur - tat,


prin vi de la - crimi, Tot str - b - tnd
al lu - mii plns

..

j
j
j j j j j j . j j j j j j

.

Am dus cu noi
Prin -tre du - reri

? # #

# # j j j
&
De'a lung de drum,
De'a lung de ani

n
? # #

# # j j j
&
Des - pre I - sus
C n cu - rnd

? # # n

mi - reas m sfn -t din cn- tul nos - tru mi - nu - nat.


cu'al nos -tru cn-tec, co-mori de fe - ri - ciri am strns.

..

j j
j j

j j j

..
.

..

j j j

..
.

s ti - e'ori - ci - ne, Cn - ta - vom iar


s ti - e'ori - ci - ne, Me - reu vom tot

j j
j j

i'a Lui iu - bi - re
I - sus re - vi - ne

Ce n'a ti - ut
n ce - ruri s

..

i iar,
cn - ta

ho - tar.
ne ia.

De'ar fi pe cel mai drag


b
& b b b 44 ..

1.De'ar
2.De'ar
3.De'ar

fi
fi
fi

b
& b bb

.
.

.
.

..

.
.

.
.

Mi - nu - nea cru - cii


pla - ce dru - mul
Mi'ar
Pe
frun - tea mea a

? bb b
b
11

&

bbbb

I - sus

? b b b
b

.. A j

..

.
.

pe cel mai drag sub zri din cn - te - ce s'as - cult,


pa - ii mei 'nl - imi de o - sa - na,
s ur - ce
cu - nu - n s'mi
a - leg mai pli - n de lu - mini,

.
.

? b b 4
bb 4

j
j

e

sal - va - rea

.
.

j

n

..

j

J

.
.

.
.

.
.

j
j

lui
I - sus mi'ar pla - ce'a - a de mult!
cru - cii Lui, su - ind spre Gol - go - ta!
vrea s pun cu - nu - na Lui de spini...

.
.

mea!

b
& b b b j j

? b b b
b J J

sus

..

j j

es - te


J J

sla - va

..

mea,

..

j
j
j . ..

Prin iu - bi - rea Lui sunt rs - cum - p - rat i'a - tept ce - rul mi - nu - nat!J JJ J

.
.

De-ar fi s zbor...
## 4
& 4

1.De'ar
2.De'a
3. Lu 4. Eu
5. A -

? # # 44
&

##

j j j jJ J J J

fi s zbor
fi un cerb
cea - f - rul
nu's ni - mic
ju - t - m

Mai sus de ste - le


Pe vrf de mun - te
Pe ce - ru'n - treg a
Dar zi i noap - te
i'a - co - lo'n veci s'i

? # #
&

##

Mai sus de ste - le


Pe vrf de mun - te
Pe ce - ru'n - treg a
Dar zi i noap - te
i'a - co - lo'n veci s'i

? # #

a
a
lu voi
pot

a
a
lu voi
pot

.
.

zbu
stri
mi
cn
cn

j j j j

j j j jJ J J J

mai sus de
cer, Fru - mos
s'a - lerg prin muni, Se - me
fi, Sau stea,
de zi de'a
pe'a - cest p - mnt, Un
fir
I - su - se'al meu S'a - jung

j j j j

..

zbu
stri
mi
cn
cn

.
.

ra
ga:
na,
ta:
ta:

..
.
.

ra,
ga:
na
ta:
ta:

..

S'a
I
Sl
I
O,

ca i un po - rum - bel,
ca bra - zii cei c - runi,
n nop - i - le tr - zii,
de praf pur - tat de vnt...
o - da - t'n cer i
eu!

j j j j

- ud des - pre
- sus, I - sus,
- vind me - reu
- sus, I - sus,
ma - re e

iu - bi iu - bi iu - bi iu - bi iu - bi -

j j j j

iu iu iu iu iu -

bi
bi
bi
bi
bi

..

..

rea
rea
rea
rea
rea

Ta!
mea!
Ta!
mea!
Ta!

.
.

rea
rea
rea
rea
rea

Ta!
mea!
Ta!
mea!
Ta!

J J J J

S'a - ud des - pre


I - sus, I - sus,
Sl - vind me - reu
I - sus, I - sus,
O,
ma - re e

..


J J J J

..

..

Din dealul Golgotei


b
& b b b 44

? b b b 44

1.Din dea - lul Gol - go 2. Ni - mic din lu - mea


3. S vi - n azi cei
4. De - i
e grea c -

b j
& b b b

? b b
bb

tei
a
iz as - ta nu
n - tris - tai
ra - rea spre

j
n j
n

.
.

.
.

vo - rt
a
re la Gol Gol - go -

.
.

..

un ru
u - it
go - ta,
ta sus,

Ce
S
I n

j j

cu - r um - ple
sus o ru - g,

j j j j

p - ca - tul meu i'al tu, Doar prin Hris - tos pu - tem fi vin - de se - tea su - fle - tu - lui meu, Dar cnd pe dea - lul Gol - go - tei eu
fe - r via - tu - tu - ror,
Iz - vo - rul dra - gos - tei por - nit din
pe ge- nunchi o poi ur - ca, Mr - tu - ri - se - te'i toa - t vi - na

b
& b b b

.
.

cai de ru,
am su - it
cru - cea Sa
Lui I - sus

? b b b
b

..

Prin
Iz Va
i

j
j

j
j
j

sn - ge - le vr - sat
vor de via - sfn
cur - ge'n ve - ni - cii
nu te de - pr - ta

j
bb b b j j j

&
El cu'a ta

? b b b
b

j
j j

din tru - pul Su.


- t am g - sit.
ne - pie - ri - tor...
de Gol - go - ta!

r j j
j. .
. .

du - re - re, Te va iz - b - vi,
Te
va
iz - b - vi

.
.

j r j j
.
.
Vi - no azi la

.
.
R

.
.

r j j
j j.
.

i
i

..
R

te va mn - tu - i,
te
va
mn. - tu - i,


.
R

j r j j j
bb b . j j j
& b .

r j j j j j j
j
j

.. .. ..

.
.

14

Gol - go - ta re - var - s mn -g - ie - re, Cnd pa - sul tu la cru - ce'l vei o - pri.


? b b b ..
b R

.
.

..
R

Din rdcina vie


& b 44

& b 44

V b 44

? 4
b 4

Ml - di - a
Mi - reas - m
Con - du - ne

r rs spre

- a
Ml - di m
Mi - reas
- ne
Con - du -

1. Din
r - d - ci - na
vi - e
2. A - ceas - t
floa - re
dul - ce
3.Prin
va - lea
n - tris - t - rii

- a
Ml - di Mi - reas
m
- ne
Con - du -

r - d - ci - na
1. Din
vi - e
2. A - ceas - t
floa - re
dul - ce
3.Prin
va - lea
n - tris - t - rii

Ml - di - a
Mi - reas - m
Con - du - ne

&b

s - ri
pn - di,
pa - lat,

r - s - ri
rs - pn - di,
spre pa - lat,

Vb

?b

s
pn
pa

s - ri
pn - di,
pa - lat,
-

ri
di,
lat,

Cum
scris
a
fost s
fi - e,
Lu - mi - n
ne
a - du - se,
Spre
lar - gu'n - se - ni - n - rii,

r - d - ci - na
1. Din
vi - e
2. A - ceas - t
floa - re
dul - ce
3.Prin
va - lea
n - tris - t - rii

&b

1. Din
r - d - ci - na
vi - e
2. A - ceas - t
floa - re
dul - ce
3.Prin
va - lea
n - tris - t - rii

Cum
Prin
Spre

r rs spre

r rs spre

Bi - bli ne - guri
ce - rul

Cum
scris
a
fost s
fi - e,
Lu - mi - n
ne
a - du - se,
Spre
lar - gu'n - se - ni - n - rii,

Cum
Prin
Spre

Bi
ne
ce

Cum
scris
a
fost s
fi - e,
Lu - mi - n
ne
a - du - se,
Spre
lar - gu'n - se - ni - n - rii,

Cum
Prin
Spre

Bi
ne
ce

Cum
scris
a
fost s
fi - e,
Lu - mi - n
ne
a - du - se,
Spre
lar - gu'n - se - ni - n - rii,

Cum
Prin
Spre

Bi - bli ne - guri
ce - rul

&b
-

& b .

bli guri
rul

Vb

a
str lu - -

?b

a
str lu - -

&b
&b
Vb
?b

gr
- lu
- mi

noap - tea
cea
reri poa - te
ru - gi - le

gr - i.
- lu - ci.
- mi - nat.

- a
gr - i.
str - lu - ci.
lu - mi - nat.

bli - a
guri str rul
lu - -

gr - i.
- lu - ci.
- mi - nat.

i.
ci.
nat.

O floa - re
Ca om
i
A - co - lo

tr - zi - e
s'a - lun - ge,
cn - t - rii

ca de
vis
Dum - ne - zeu
vrem s fim,

O floa - re
Ca om
i
A - co - lo

ca
de
vis
Dum - ne - zeu
vrem s fim,

O floa - re
Ca om
i
A - co - lo

ca
de
vis
Dum - ne - zeu
vrem s fim,

Tot ce - rul
P - ca - tul
Pe
Ti - ne

Tot ce - rul ne'a


P - ca - tul lu Pe
Ti - ne Te

noap - tea
cea
reri poa - te
ru - gi - le

tr - zi - e
s'a - lun - ge,
cn - t - rii

Tot ce - rul ne'a


P - ca - tul lu
Pe
Ti - ne Te

noap - tea
cea
reri poa - te
ru - gi - le

tr - zi - e
s'a - lun - ge,
cn - t - rii

des - chis.
mii greu.
m - rim.
des - chis.
- mii greu.
m - rim.

des
mii
m

Tot ce - rul ne'a


P - ca - tul lu
Pe
Ti - ne Te

n
Du Prin

n
Du Prin
n
Du Prin

ne'a
lu
Te

tr - zi - e
s'a - lun - ge,
cn - t - rii

n
Du Prin

noap - tea
cea
reri poa - te
ru - gi - le

ca
de
vis
Dum - ne - zeu
vrem s fim,

O floa - re
Ca om
i
A - co - lo

des
mii
m

chis.
greu.
rim.

chis.
greu.
rim.

Din slvi deprtate


#4
& 4

?#4
4

1.Din slvi de - pr - ta - te, Din lu - mi - le lu - mi - nii, Ve - ni - t'ai la


2. Pe Gol - go - ta'n chi - nuri, Din stri - g - tul de moar - te, Cu pre - ul de
3. i
pes - te o cli - p, Cnd no - rul de lu - mi - n Pur - ta - va spre

&

? #

? #

.
.

..

L'ai l - sat,
i - ni - ma,
fa - a Ta,

? #
#
&

geau
he - ru - vi
cru - cea m - par
via - de - pli

17

&

# ..

12

mi - ne'n a - dnc
sn - ge'ai pl - tit
mi - ne, din nou,

de
p - cat.
vi - na mea.
fa - a Ta,

alto

De'a - t - ta
De'a - t - ta
De'a - t - ta

Cnd cer
n
sfnt
Pe
nor

mii, Cnd ce - rul, I - su


te,
n sfn - t'a - do - ra
n, Pe nor
de lu - mi

Ve - nind
Cu pre
Cu n

pn' la
ul de
ge - rii

du - re - re pln iu - bi - re, ce
mi - nu - ne ct

se, Pus - tiu


re, S'mi plec
n, Pri - vind

. j
.

.
.

..

.
.

mi - ne'n a - dnc de p - cat.


sn - ge'ai pl - tit vi - na mea.
n
sla - v, eu voi cn - ta.

Din sori i din stele


b
& b 43

1. Din sori
2.Stm azi

? b b 43
7

b
& b

i din
ln - g

j j

ma - rea spre ca - s
n
rat ce'l a - vem

? bb

b
& b ..

12

tem c - l - tori
n - geri pe nori

.
.

&b

26

b .
.
Da,

..

.
.

j
# n

j
.
.
j
..

lu - mii
vi - n

j j


me - reu
me - reu,

j
j

Iu - bi - rea Lui
fa - ce
S fim
m - pre - u - n

? b b
.

b .
& b .
Da,

18

Prin ne - gu - ra
Do - rim
ca s

? b ..
b

.
.

a - cum,
I - sus,

..

..

din trm - bii i zori R - su - n che i strn - gem co - mori Din do - rul cu -

ste - le,
via -

j
j

j j
n

sun cu

.
.

drum.
sus.

.
.

j
. .
.

vi - ne! El vi - ne pe nor, A- tunci vor cn - ta mii de n - geri n cor,

..

..

vi - ne! El vi - ne pe nor, n

? b b b
.

.
.

i - nimi a - vem azi, a - cest

dor.

Din vremi strbune


b 3
& b 4 j

j
#

..

j
#

? b b 43

.
.

j
# ..

pre - zis
sim - im,
ne - caz,

1.Din vremi str - bu - ne'a fost


ne
s
azi
2. Fe - ri - ce
fur - tuni,
vi - n
3. Vi - n

b j
b
&

.
# .

? bb

.
.

b j
&b

? bb

j
n j

.
.

..

..

.
.

.
.

. n j
.

.
.

.
.

j
# ..

.
.

j
#

j
n j

C'n Be - tle - em se
Pe Hrist din su - flet
u - or le
El
Cu

p - cat;
to - rul de
a - flam;
nu
i - re
Fiu, E - ma - nu - el;

.
.

j
j

b j j
b
&
# #

j

? bb

Me - si - a
f - r
Cci
Cnd tim c

na - te Hrist,
s'L iu - bim,
tre - cem azi,

mult a - tep - tat,


Cel
e - ram
pier - dui
El
ln - g noi st El,

j j j

Iz - b - vi i mn - tu M - ri - tulj

j j

i cum n
sfin - te
cri st scris,
I - sus ve - ni
spre'a m - pli - ni
El
ne con - du - ce
zi
zi,
de

# ..

.
.

Cu - vn - tul s'a'm - pli - nit


i sfnt,
Un plan m - re
cer cu
vom fi,
n
El

.
.

j
j
n

j
j

j
j
j .
n ..

..

el
n - toc - mai cum a fost
zis.
n sfn - tul Su cu - vnt.
Pre - zis
S'L l - u - dm n ve - ni - cii.

Doamne, ct e de frumos
& b 44 .

? b 44

& b .

.
?b

& b ..

Ct
de
bi - ne
Azi m fa - ce
Ho - t - rt
i

.
? b .
Fii

& b ..

13

.
? b .

i
vo - ios
fe - ri - cit
ne - clin - tit

.
.

prea - m - rit,

..

sl - vit,

..

Fi - e'i Nu - me - le

..

sfin - it,

lo - ca - ul
n
bu - n - ta - tea
r - m - n'a
s

e
fru - mos
de
ne - mr - gi - nit,
i'o
d - ru - iesc,

1.Doam - ne ct
2. Ha - rul Tu
3. I - ni - ma

a - ici m
ca
s'i pot
eu
Te voi

..

..

de

..

azi

..

ai

Ti

simt
eu.
cn - ta.
ur - ma.

w
w

co - pii,

i'n ve - ni

Tu,
Ta,
Ta,

..

cii!

..

Doamne, ctre Tine-alerg


## 4
& 4

1.Doam - ne,
2.Doam - ne,

Ti - ne'a - lerg,
Tu a - tept

.
.

##
j j . j

& .
Ha - rul
Pen - tru

&

##J J

Doam - ne,
Doam - ne

.. j

Ros - tul jert - fei


Din Cu - vn - tul

j j

.
.
J

j j

J

..

c - tre
Ti - ne
i mai vreau s

vin,
fii

s'n - e - leg,
ve - nic drept,

.
.
J

.
.

n n.
.
J
J J

Bi - ne - le s'l tiu de - plin,


Ln - g mi - ne
zi de zi,

.
.

##
&

j j

..

? # #

j j

J

Le - gii
Pen - tru'a

Ta - le,
nu mJ J

chip
mai

.
.

j
.. r
R

.

.
J R

..

..

di - vin, via - a'n - trea - g s i'o'n - chin.


o - pri p - n'n pori de ve - ni - cii.


J J

j j . # j
.

? # #
13

j j

re - vr - sat n - treg, ori - ce


vi - n s
mi'o
terg.
sla - v n - e - lept dru - mul vie - ii s'mi n - drept.

? # #
9

c - tre
sfa - tulJ J

? # # 4
4
5

j j .
.
J

Doamne, deschide ochii mei


b b b 6 j j j
b
&
8
J

? bb6
bb 8
J

j
J . .

1.Doam - ne, des - chi - de


o - chii mei,
2.Doam - ne, des - chi - de gu - ra mea
3.Doam - ne, des - chi - de min - tea mea,J J

.
.

j
j j j j .
.

Pu - ne lu - mi - na Ta n ei,
i pu - ne la - u - d n ea,
F s'n - e - lea - g vo - ia Ta,

j .
J
J


J J J

bbb j j j
b
& n n
J

j . j j j j
n . n n

j
.

? b b b J
b

n ..
J

b j j
& b b b j
J

j
..
J

pri - vi, F - g - du - ini de ve - ni - cii.


S poa - t p - n'n cer
De'i cea - sul trist sau lu - mi - nos, Nu - me - le Tu s 'nal fru - mos.
de - plin, S'n - ca - p tro - nul Tu di - vin.
Des - chi - de'mi i - ni - ma

Cum stau n

? bb b
b
J

ru - gJ J

bb b b j j j j
&
b J
Ct sunt ne - vred - nic

prea ple - cat,

13

? bb b
b
J

.
.

vreauJ J
J

j
j j j

M'a - tin - ge Tu,


J J J

..

spun,

..

..

Dar

..

Tu

eti

fiu

.
.

bun.

.
.

..

j
..
j
.
J

ier - tat;

.
.
.
.

Doamne din cer


4
&4

j
.

Doam - ne din cer,

& 44

V 44

.
J

T
7

&

&
vit

Nu

vit

re eti!

vi - mii Te

#
#

al Tu Nu - me,

al

vi - mii Te m - resc,

14

vi - mii Te m - resc

r - su

al Tu

me, sl -

.
J

me.

he - ru -

j
# .

me.

he - ru -

al

Tu Nu

me.

he - ru -

al

Tu Nu

me.

he - ru -


sla - va

n'n

.
J

sla - va

veci doar sla - va

Ta i'n - treg p -

spu - ne

. J

spu - ne

vi - mii Te m - resc i'n - treg p - mn - tul

Sl -

Tu Nu

i'n - treg p - mn - tul

al Tu Nu

Tu Nu

& #

al

al Tu Nu - me,

m - resc

14

Sl - vit e

Sl - vit

al Tu Nu - me, sl - vit

& .

me, sl - vit e

ce ma - re eti!

al Tu Nu - me, sl - vit

14

Sl - vit e

14

Doam - ne din cer,

ce ma - re eti!

ce ma - re eti!

j
.

? 44
7

ce ma

Doam - ne din cer,

.
j
.

Doam - ne din cer,

Ta,

i'n -

Ta,

i'n -

20

&

20

&

mn

24

&

24

&

24

24

28

&

28

&

28

28

va

sla

spu - ne

Ta,

Ta,

Ta,

Ta,

sla - va

Ta,

sla - va

Ta, i'n - treg p - mn

sla - va

Ta i'n - treg p - mn

P - mn - tu'n - treg

r - su - n

r - su - n'n veci de

tul

r - su - n'n veci de

P - mn - tu'n - treg

doar

spu - ne

Ta.

veci

Ta.

spu - ne'n

sla

spu - ne

sla - va

spu - ne

treg p - mn - tul

spu - ne

20

tul

treg p - mn - tul

20

tul

sla - va

sla - va

va

Ta.

P - mn - tu'n - treg

r - su - n'n veci de

sla - va

sla - va

Ta.

P - mn - tu'n - treg

r - su - n'n veci de

sla - va

spu - ne

spu - ne

spu - ne

spu - ne

sla

va

sla - va

sla - va

sla

va

Ta,

Ta,

b.

Ta, spu - ne'n veci

Ta,

doar sla

va

spu - ne'n veci

spu - ne

sla

Ta!

Ta!

doar sla - va

spu - ne'n veci doar sla - va

va

Ta!

Ta!

Doamne glasul Tu
3
&b 4
? b 43
6

&b
?b

1.Doam - ne,
2. Zil - nic
dat
3. Ai

le'mi
sin Ta

cu - noti,
gu - rul
de Dum

tea
m,
vi - e,
vi - ne,

..

gla - sul
Tu
i
ur - mez
via - a
pen

n .

& b .

12

l
tii,
Ps - tor,
ne - zeu,

vrea
Nu
i

a
Ta
cu - nosc
ca
dar,

chea - m,
i - e,
mi - ne,

I - ni - ma
azi
M
con - duci
la
Sla - v, sla - v

m
doar
tru

me
un
su

reu
alt
fle

Nu - me Tu
eti
Via - a

f
a
se

r
pa
cu -

..

..

a
fi.
iz - vor.
tul
meu.

Doamne, inima s-mi fie


b
& b b 44

..

.
.

w
w

1.Doam - ne,
i - ni - ma s'mi
fi - e cum e'a Ta, cum e'a
2.Doam - ne'a vrea s'mi fi - e
gn - dul cum e'al Tu, tot la
3. Ca
din cer s'mi fi - e, Doam - ne, via - a mea, via - a

?b 4
bb 4
6

b
&b b

? bb

S'mi
De
Chiar

b
&b b

11

..

.
.

? bb

Vi - no'n ea
Vreau s'mi fi S
r - mi

(I - ni
(Gn - dul
(Via - a

b
&b b

16

in
i - ni - ma
cu - ra - t,
li - ber,
p - cat
mi'e gn - dul
de
as - tzi i'o dau
i - e,

I - ni - ma,
Gn - dul
meu,
Via - a
mea,

? b
bb

i
e
n

ma)
meu)
mea)

vi - no'n
vi - no'n
vi - no'n

ww

w .

ea.
el.
ea.

Ta,
fel,
mea,

I - ni - ma,
Gn - dul
meu,
Via - a
mea,

ww

ww

ni - cio - da - t
nu
ple - ca.
Ti - ne
plin
de
tot
me - reu.
ea
de'a
pu - ruri, Doam - ne'a vrea.

Doamne Sfinte
b
& b b 43

1.Doam - ne
2.Doam - ne

? b 3
bb 4

..

..

Sfin - te, Cre - a - tor,


Sfin - te, Cel Ce - resc,

..

..

As - tzi vin
As - tzi vin

s Te im - plor,
s te m - resc,

..

..

. ..

b
& b b

? bb
b

b
& b b

10

19

ve - ni - ci - e
drep - t - i - re

? bb

b
& b b ..

28

nic
te

? b b ..
b
bb

..

.
.

..

.
.

C - l - u - za mea.
Ca s fiu
ier - tat.

ca
Eu

& b

? bb
b

37

s Te cu - nosc mai mult, Vreau


Te voi sl - vi me - reu,
i

. .
. .
Coda

i me - reu
s Te as - cult.
Fiind - c Tu'mi eti Dum - ne - zeu.

Fii

..

i s'mi fii pe
Cnd m'ai dus spre'n -

Su - fle - tul mi'e dor Deci


n im - nuri sfin -

.
.

n ce - ruri
cu - vin - te

.
.

m - rit,

.

. ..

Ca s'mi
Pen - tru

s Te sl - vesc
n fap - t i'n

dai cre - din - vi - e Du - p vo - ia Ta,


ma - rea Ta iu - bi - re Ce mi'ai a - r - tat,

..

.
.

n veci sl - vit!

..
.

.
.
..
.

Doamne, Te implorm
# 3
& 4
? # 43
6

&

?#

1.Doam - ne,
Te im
2. O, scump Mn - g
3. P - rin - te bun

..

tm,
tor
mnt

.
.

S Te sl - vim!
Prin noi toi Tu!
Vrem s'o'm - pli - nim!

plo - rm
ie - tor,
i Sfnt,

Ne'a - ju - t
s'i
Fii
mr - tu - ri
Noi
vo - ia'i
pe

.
.

..

..

cn si p -

..

.
.

P - rin - te
glo - ri - os, A - tot - vic A - tot - pu - ter - nic eti, n
noi Tu
i'n slvi se - ni - ne sus, Cu scum - pul

# .
& .

.
? # .

12

..

to - ri - os, Ne'a - ju - t
s
dom - neti, S
nu
ne
Domn
I - sus,
Fe - ri - ce

prin
Hris - tos
p - r - seti
de
nes - pus

.
.

s
Te
iu - bim!
nici - cnd de'a - cum!
s
Te
m - rim!

Doamne, Tu eti fericirea noastr


j j j j
#4
j j j j j .
j
j
j

& 4 . .
.
J

1.Doam - ne
Tu eti fe - ri - ci - rea noas - tr, Noi pe Ti - ne'n veci Te l - u - dm!
2. Cnd vrj - ma - ul vrea s ne do - boa - re, i cu noi se lup - t ne'n - ce - tat,
3.Doam - ne'i mul - u - mim cu o - sa - na - le Pen - tru r - ul dra - gos - tei ce - reti,

? # 4 J
4
&


J J J J

. ..
. J J J J J
J J

j j j j
j j j j j .
j
j j

j
.. .
J

C ne um - pli via - a de spe - ran -


A - ju - to - rul Tu ne e sc - pa - re,
Pen - tru ma - rea bi - ne - cu - vn - ta - re,

? # J J

i de
ha - rul Tu ne bu - cu - rm!
Bra - ul Tu e'a - a de mi - nu - nat!
Ce'n vi - a - a noas - tr o re - veri.


J J J J
J J

..
JJ J J J

..

j
j
& j j j j j j j j j j .

Mul - u - min

?#

sl - vit

Mul - u - mim

sl

I - su - se,

vit

Din p - cat

I - su - se,

Din p - cat

ne'ai mn - tu - it,

ne'ai

mn - tu - it,

pe - deap - s,
j
j
j
j j
j
j
j
j
j
j

j
& . ..
.

Ne'ai sc - pat

de

ve - ni - ca


J J J J

Ne'ai sc - pat de

?#

la

pe - deap - s,

Pre - ul

fe - ri - ci - rii

L'ai pl - tit!

.
. J J J J J
J J

..
.

Doamne, Tu eti viaa mea


b
& b b b 43

1.Doam - ne,
2.Doam - ne,
3.Doam - ne,

? b b b 43
b

.
.

Tu
Tu
Tu

eti
eti
eti

.
.

? b b b
b J

&

? bb
bb
9

b
& b bb
? bb b
b

mea,
viu,
sper

Tu
Lai
C'mi

reu
pe
poa - te
mult
de

meu
mea
mea,

.
.

..

Cnd spre
culmi
Cnd m
frn Ve - ni - cii

Tu
ve - ghezi
a - su - pra
Dor
de
cer,
de'a - pu - ruri
F - r
mar - gini
cred
i

j
n

mi
mn - gi
i - ni - ma,
n
su - fle - tul
pus - tiu;
g - teti
mi - nuni
de
cer;

e
dru - mul
greu;
ge
la - cri - ma;
r - sar
din
ea;

bbbb

scu - tul
pa - cea
via - a

b b j
b
& b

ca - lea
Ta
dra - gos - tea
ct
a
vrea,

Vreau a
A'i
Tu
mi

Tot
me Ci - ne
Mult mai

ur - ma.
cn - ta?
vei
da.

Doamne, Tu s m conduci
j
.
.

b 3
&b 4

? b b 43
5

r
.
.

.
.
J

b j
b
&

? bb
J
b
&b

? bb

1.Doam - ne, Tu
s
2. Pre - cum ma - ma
3. Iar cnd zi - ua'i

..

s m duci,
mer - sul meu;
m'ai iu - bit,

.
.

ca - le'mi
vie
- ii
mear - g'n

..

b
& b

12

prin
toa
prin

? b b

tre
te
tre

m
prun
pe

j
.
.

con - duci,
cul
su,
sfr - it,

#
J

j
.
.

.
.

Spre
iz - bnzi vreau
Tu
ve - ghea - z
Doam - ne,
Tu
ce

.
.
J

..

sunt
me - reu,
o'm - bln - zeti,
dru - mul
Tu,

stnci,
Tu,
stnci,

.
.

j r
.
.

Va - lul
is - pi - ti - ri'i
greu,
Va - lu - ri - le
li - ni - teti,
n - t - re - te
pa - sul
meu,

..
J

..

j
.
.

Stnci n
Ma - rea
F'l s

..
J R

.
.

..

#
J

Prin - tre
Domn eti
Prin - tre

va - luri,
pes - te
va - luri,

..

Doam - ne,
Tu
Scump I - su
Doam - ne,
Tu

s
se,
s

m
m
m

j
.
.
.
.
J

.
.

.
.
J

con - duci!
con - du!
con - duci!

Doamne, buzele mele


b
& b b 43

b
& b b 43

b
&bb

b
&bb
b
Vbb

? bb
b

.
.

.
.

.
.

- ne

bu - ze - le

me - le voi

des -chi - de,

des -chi - de,

des -chi - de,

i gu - ra mea,

i gu - ra,

gu - ra va ves - ti

gu - ra mea

va ves - ti

la - u - da Ta.

i gu - ra mea,

i gu - ra mea

va ves - ti

la - u - da Ta.

gu -ra mea, gu - ra mea

va ves- ti

la - u - da Ta.

b
Vbb

gu-ra mea,

? bb

gu - ra, gu - ra

gu - ra mea,

gu - ra mea

gu-ra mea,

gu - ra mea

i gu - ra mea,

gu - ra, gu - ra mea

gu - ra,

gu - ra mea,

gu - ra mea,

la - u - da Ta.

i gu - ra mea,

17

# N

b

& b b n

17

17

j j

des -chi - de,

i gu - ra mea,

b
&bb

me - le voi

Doam - ne bu - ze - le me - le, bu - ze-le me - le voi

Doam- ne, Doam -

Doam - ne bu - ze - le me - le, bu - ze-le me - le voi

? b b 43
b

Doam - ne bu - ze - le me - le, bu - ze - le

b
V b b 43

gu - ra

b
&bb

25

va ves - ti

la - u - da Ta.

b
j
& b b j

25

b
Vbb

25

va ves - ti

la - u - da Ta.

va ves - ti la - u - da Ta.

? b
bb

va ves - ti

la - u - da Ta,

b
&bb

33

ves

ti

b
&bb

33

la -

la - u - da

Ta.

Ta.

la - u - da

Ta.

va ves - ti

la - u - da

va ves - ti

? b
bb

b
&bb

41

ti

b
& b b .

mea,

Gu - ra mea

la - u - da Ta.

.
.

gu - ra mea

va

va

ves -ti,

ra

ves - ti

mea

.
.

ra

ves -

gu - ra mea

.
.

mea

la - u - da Ta.

b
Vbb

41

va ves - ti

? b .
bb
ti

Va

ves - ti

la - u - da Ta.

la - u - da Ta.

Va

ves - ti

la - u - da Ta.

la - u - da Ta.

.
.
.

la - u - da Ta.

.
.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

ves -

va

ves -

41

ti

va ves-

va

Va

gu - ra mea

Ta. i gu

ves - ti,

gu

.
.

va

Va

gu-ra mea, gu -ra mea

i gu - ra

- u - da

b
Vbb

33

ti

gu - ra mea,

Doamne, s vii...
bb 3
& b b 4

.
.

? b b b 43

.
.

1.Cu - rnd
2.Cu - rnd
3.Cu - rnd

b
& b b b

fii
al
frn - ge
rit, de

? b b b
b

b
& b b b

12

se va spu - ne:
se n - chi - de
va a - pa - re

ga - rea
i
zii:
ca
spre ve - cii,
de
ve - ni - cii:

? bb b
b

ve - ci - ei
fiu,
pln - sul
a - mar,
ni - meni um - brit,

.
.

"E prea tr - ziu..."


u - a
de har,
alt
r - s - rit,

O - pre - te
n
ra - ze
A - tunci vom

De vrei
Cu - rnd
De toi

pu - in
de
cer
cn - ta,

"O, Doam - ne,


s
vii,
O, Doam - ne
s
vii,
"I - sus
prea - m - rit

s
s
s

a - ler vom ple cn - tec

j j

ca s
se va
mult do -

j j

.
.

..
.

vii!"
vii!
fii!"

Doamne, Tu eti pacea mea


# 4
& # 4

j j j . r j j
.
R

j
j

j j j . r j j

. R

j
j

1.Doam - ne, Tu eti pa - cea mea, Tu mi


2. Eu prin Ti - ne sunt ier - tat, Sunt cu
3. i - e, Mie - lul Ce - lui Sfnt, Ct voi

? # # 44
4

#
j
j j
& # j . r j j j
. R

..

neti pe veci du - re - rea,


tea - ma
grea!
sn - ge - le'i vr - sat Tu m'ai sp - lat!
sla - v i'a - do - ra - re vreau s'i cnt!

j r
? ## .
.
R

j j j j j j

# # j j j . r
& .
R

j j r
.
.

Al meu su - flet li - ni - teti,


Azi sunt ve - sel i tr - iesc
Tu, I - su - se m'ai sal - vat,

? ##

.
.

j r j j
. .
R

um - pli
i - ni - ma,
Ta - tl
m - p - cat,
fi pe'a - cest p - mnt,

j . r j j

. R

j j

Do - rul
As - tzi
Cci din

j j

j
j

Tu go i prin
Imn de

j j

j r
j
. . # # j
R

Tu mi'l m - pli - neti,


nu
mai r - t - cesc,
moar - te i
p - cat

j r j j
.
.
R

j
j
j. . r j j j j j
R

.
.

j j r
j
j
. j j j j

. R

..

Ct a vrea pe veci n mi - ne s dom - neti!


i te'a - tept, cu Ti - ne vreau s m'n - tl - nesc!
i
o - dih - n sfn -t'n i - ni - m mi'ai dat!

Doamne, Tu eti totul!


## 4
& 4

1.Doam - ne, Tu eti to - tul


2. Sub pri - vi - rea'i sfn - t
3. i
a - cum I - su - se,

? # # 44

#
& #

Ti - ne,
mi - ne
rin - e,

? # #
&

##

va
s
Ti

? # #

w
w

w
w

ww

ur - ma,
tr - iesc,
co - pii,

Eu m'as - cund n
Ti - ne,
Fa - a Ta
o
ca - ut
Fii sl - vit
I - su - se

Eu m'n - cred n
Da - c eti cu
Pen - tru su - fe -

Cnd fur - tu - na tre - ce, al - ta


F - r'a Ta iu - bi - re nu pot
Tu eti mn - g - ie - re pen - tru'ai

ww

n vi - a - a mea,
eu m o - dih - nesc,
prea - m -rit s fii!

fii sc - pa - rea mea.


pot s bi - ru - iesc.
pen - tru bu - cu - rii.

Tu
i
azi

eti
m
i'n

w
w

pa - cea mea!
li - ni - tesc!
ve - ni - cii!

ww

Doamne, Tu vorbete-mi
#
& # 44

? # # 44

..

1.Doam - ne Tu
vor - be - te'mi
2. Ste - le cnd pe
bol - t
vie - ii,
3. Pe
c - ra - rea

## .
& .

? # # ..

I - ni - ma
s'mi torni
Tu
r - mi
Tu

cnd
'n
de'a

stri - g,
su - flet,
pu - ruri

..

j
#

ww

.
.

tai - nic,
clar
vor
stlp
de

li - ni - tit,
r - s - ri,
foc
i
nor,

.
.

.
.

ww

g - sit.
la - s - Te
pa - ce, bu - cu - rii.
o - cro - ti - tor.
bra

Imn de consacrare
b 4
&bb 4

..

j j j j j

.
.

j
j j j j

1.Doam - ne'i dau


2. Ia'mi te rog

? b b 44
b
5

b
&bb

ww

vi - a - a
i gla - sul

mea
meu

.
.

j
j
j j j

..

j j j
j j

b
&bb

..

j j
j
j n

.
.

? bb

b
& b b ..

13

i
i

? bb

..

j j j
j . r
.
R

ww

j j

#

w
w

j j

n n

Pu - ne'n
Doar la

ea vo - in - a
Ti - ne zi de

Ta.
zi.

w
w

ww

.
.

r
j j # j j .
n
. R

ww

.
.

j j r
j
j . .
R

ww

..

j j j j r
.
.
R

ww

pi - cio - rul mi'l con - du


cu bu - ze - le a vrea

.
.

n
ea,
me - reu,

j j n j j . b r

# . R

w A
w

ww

.
.

Mi - ni - le i le n - chin
I - ni - ma i'o d - ru - iesc

j j j j
. r
. R

In - tr Tu de azi
S
Te pot ves - ti

ww

Cu - r - e - te'mi i - ni - ma,
fi
Chiar i gn - dul vreau a

? bb

..

S
lu - cre - ze zi
de
zi,
i - e sin - gur Domn ce - resc,

Ce'i
al meu, ea'l Tu dea - cum.
S'i cnt ve - nic O - sa - na!

Doar o colib
12
& 8

j j j
.. ..

? 12
8

1.Doar o co - li - b
2.Cnd vreo is - pi - t
3. S
nu m cre - dei

. .
. .

a - ici mi a - jun - ge,


mi chi - nu - ie gn - dul,
s - rac i nici sin - gur,

Ar - gint i
a - ur
i tot ca Ia - cov
Tot do - rul meu e

. . . .
. . . .
J J R


J J J

. .
. .

j j j
& j

j j j
.. .. ..

j j j j

.. .. .. .. ..

. . .
. . .
J

. .
. . J

de ce'a a - du - na?
pe pia - tr a - dorm,
de ce - ruri le - gat!

j j
j j. r
j j .

.
.
.
. . . .. ..

Cci n lo - ca - ul
Eu tiu c'n ce - ruri,
Sunt c - l - to - rul


J J

m - ri - rii di - vi - ne
din - co - lo de ste - le,
ce'i ca - u - t a - ra

. . .
. . .J J J

j
j
j j . r .. . . j j . . . j j j .. . j j j
& . . . . . .
.

Nu - mai
Voi sta
Un - de

?
J

cu Dom - nul
la ma - s
lu - mi - n

.
.
J R

eu voi um - bla!
ln - g'al meu Domn!
e ne'n - ce - tat!

. . .
. . .
J

Eu am lo - ca - uri

a - co - lo'n m -

. . . .. ..
. . . J J
J J J J
J

j j j
r .
j j j j
j
j

& .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..

13

.
. . .
? . .. .. .
J J R . . J J J J
ri - re,

n str - lu - ci - rea

r r j j j

& .. .. ..

?
R R J J J
voi

sfr - i

. . .
. . .

a - ler - ga - rea

ce n'o pot vi - sa,

.. ..


J J

Cnd - va a - co - lo,

. . .
. . .
J

j
j j . r .. . . j j . . .
. . . . . .

Pe

.
.
J R

strzi

de

. . .
. . .
J J J
a - ur,

sla - va

Sa!

. . .
. . .

Doar Tu Isuse
& 44

j j . j j j j j
.

j j

j j

1.Doar Tu, I - su - se, eti a mea'n - du - ra - re n


i - ni - m vreau s Te pri - mesc
2.Doar Tu, I - su - se, eti a mea'n - du - ra - re, Prin greu sau bi - ne
m spri - ji - neti
3.Doar Tu, I - su - se, Fiu al ne - mu - ri - rii, Din s - nul Ta - t - lui ai ve - nit

&

j j .

i - ni - m vreau s
greu sau bi - ne m
s - nul Ta - t - lui

j
j
j j j

j
j # .

Te
sl - vesc.
culmi ce - reti.
de sfr - it.


# #

I - sus din zri al - bas - tre


j j j
.

j j

O,

Cci

me - le Tu

Cci


? b

I - sus

din

zri

al - bas - tre,

Nu

mul

i'n

su

fle - tul

meu.

mi - nuni

cu - t'ai mul - te

i'n

su - fle - tul

meu.

te

prea - m - resc

mi - nuni f - cu - t'ai

j j j
. # j j

prea - m - resc Nu - me - le

j j j j j
b

j

j

i'n - tot - dea - u - na s


S
urc cu Ti - ne pe
i
s am via - fr'

O,

Tu

& w

Te pri - mesc
spri - ji - neti
ai ve - nit

j j
j j

via - a mea s'i cnt n


a - do - ra - re
Du - hul Tu
cel Sfnt me - reu m'n - va - ,
pen - tru mi - ne
s Te dai ca jert - f

&

12

? 4
4

Ca'n
Doar
Ca

Tenor

n
Prin
Din

w
w
w

Doar un loc este pe pmnt


#3
& 4 j j

.
.

? # 3
4
J J

1.Doar un loc es - te
pe p - mnt,
2. Pa - cea Lui poi a - fla i
tu

j j

?#

J J

&

Un iz - vor mi - nu - nat
Spu - ne azi: "Doam - ne, m

..

i sfnt,
con - du,

.
.

j j
..J J

..

j j

..


J J

Un - de
Da - c

eu am g - sit mn - tu - i - rea,
vrei ln - g El fe - ri - ci - re,

Ce re - var - s'n - tru - na


Prin cre - din - , har i

iu - bi - rea!
iu - bi - re!"

..

j j
# j j

& # n # j j #

Pe Gol - go - ta
Pe Gol - go - ta

I - sus pen - tru mi - ne'a mu - rit A - co - lo ier - ta - re i pa - ce'am gI - sus pen - tru ti - ne'a mu - rit Prin sn - ge - le Lui poi s fii mn - tu

? #
J J
J J
J J
#
& j j ..

25

sit!

Doar un loc es - te pe

? #

J J
it,

p - mnt,

j j

.
Un iz - vor


J J

de

pa - ce i cnt!

Domnul e Pstorul meu -

p
?# 4
4

Tenor

Dom - nul e Ps - to - rul meu,

?#

El
9

m pa - te n p - uni

# p

&

Chiar de'ar fi s um - blu

?#

# j j j
&

14

j j
? #

# i'n
j - duj -ra - rea

&

# j
&

23

Cci Tu

eti

j j
j
j

j j j j


j
j

i n ca - sa Ta Toa - te

lo - cu - i nj

voi

lo - cu -

min.

j j j


u
a tempo

rit.

me - reu i

me - reu
u

voi

me - reu

Fe - ri - ci - rea

Nu m

mi - ne Doam - ne.

me - reu,

j j j j

mor - ii reci

zi - le - le vie - ii me - le, Doam -ne, A -

ni - mic.

cu

j j
j j

du - ce la a - pe de o - dih - n.

j
j j j

ca - sa Ta

j
?#

de

va - lea um - bre - lor

i'n - du - ra - rea M vor n - so - i

voi du - ce lip - s


j j

19

?#

j
j

eu Prin

Nu

verzi i m

tem de nici un ru

V1

A -

- min.


w
- min.

Domnul e Pstorul meu #


& 44
?# 4
4
5

&

?#
&

? #
&

um - blu eu,

Cci

j j j j

M vor n - so - i

j j j j
? #

#
&

23

Tu

j j

cu

me-le. A

lo - cu - i

i'n - du - ra - rea

j j j j

i voi

mor -ii reci, Nu m tem

n ca - sa Ta

j j
j j

A - min!

le - lu - ia, A -

a - pe de o - dih - n,

mi - ne, Fe - ri - ci - rea

j
j j j j

du - ce la

va - lea um - brei

eti

de ni - mic,

j j j j j j

#

me - reu, me - reu

i m

Prin

zi - le - le vie - ii

j j

j j

?#

Toa-te

Nu voi du - ce lip - s

j j


de nici un ru,

19

n p- uni verzi

Chiar de'ar fi s

14

j j

? #
&

Dom - nul e Ps - to - rul meu,

El m pa-te

V2

w b

..

- min!

.
.
.

Domnul e Pstorul meu cel bun


b
& b 44 j j j j

? b b 44

1.Dom - nul e Ps - to - rul meu cel bun,


2. Sub po - va - a sfn - t voi um - bla!
3. Va - lea mor - ii nu m va'n - gro - zi,
4. Toi cei ri pri - vesc f - r'a - ju - torJ J J

b
& b j j j j

El m
Su - fle Sub to i pa -

? bb

J
9

va con - du tul meu e


ia - gul i
ha - rul meu

j
bb j j j
&

ce'n verzi
n - vi nu - ia e'a - a

j
bb j j j
&

13

Gla - sul Su

? b b
J

du - ios

voi

w
w

ww

p - uni, C - tre a o - rat, Cci I - sus


ua Sa
Fe - ri - cit
de plin Cu Ps - to -

ra de mi - nuni!
l'a vin - de - cat!
eu pot cn - ta!
rul meu di - vin!


J J

j j j j

j
J J J J

Ce

as - cul - ta

j

J J J J

Nu mi va lip - si ni - mic de'a - cum,


Ce vo - ios m simt pe ca - lea Sa!
Nu m tem de ru ori - un - de'a fi,
El mi'n - tin - de ma - sa'n fa - a lor,

Vreau s cnt n veci iu - bi - rea Sa

? bb

J J J J

j j j j

j j j j

a - du - ce pa - ce'n via - a mea,

j j j j

C - te

zi - le

voi

w
w

a - vea!

ww
w

Domnul m va iubi
bb4
&bb 4
? b b b 44
b

1.Dom - nul
m
va
2.Cnd am
stri - gat,
3. I - ni - ma
mea

j
b
& b b b

? bb b
b
J

b
& b b b

? b b b
b

i'a
dat
via - a,
mi'a cur - mat
du bi - rea
Lui
spre

part de
i - re
dat pe

&

bbbb

De'a - cum

? bb b
b

al

lui

El
El
Iu -

n
J

.
b.

..

El

al

.
.

n
n

.
.

via - s'mi fi - e,
re - ri - le
toa - te.
ce - ruri m 'nal - ;

Chiar
Tot
Spre'a

sunt

? b b b
b

nu - mai pe

a - cest

e,
te,
t,

I - sus

j j

b

Nu

b
& b bb

13

Dom - nul meu,


mi'a
a - dus,
Gol - go - ta,

iu - bi'n
ve - ni - ci pier - dut
n
p - ca vo - ioa - s
tre - sal -

p - mnt,

A
n

Nu
m
des i
mn - tu Via - a
i'a

da - c
dru - mu'i
greu!
Bu - nul meu
I - sus!
m
rs - cum - pa - ra.

Dar

meu

j j
n
J

va

fi;

.
.

ve - ni - cii!

.
.

Domnul meu
&b

?b
&b

?b

&b

?b

..

1.Dom
2.Dom
3.Dom
4.Dom

..

..

nul
nul
nul
nul

r ce
Cel
Sfin - e - te
Sfin - e - te'mi
Sfin - e - te

meu,
meu,
meu,
meu,

..

w .

mi
ln - g
Te
rog
o - glin - di
S'o
faci
Gol
ca
Fier - bin - te
re - ve - ni
Ves - tind

Te
rog
S'o
faci
Fier - bin Ves - tind

As S
Ni De'a

cul - t
n
port
s
mic
n
fi

fii
ne
rea Ta,
go - ta
Ta
rea

fii
o - te,
glo -

ve
n
mi
pri - vi
azi
i
as - tzi
um - bla
azi

n
Cla S'mi
Pli -

w .

ww

w
w

..

..

ni - cii,
rea mea.
ni - ma.
rea mea

zi.
fi - e - ca - re
la - cri - ma,
ca
r
dra - gos - tea,
fi - e
glo - ri - a
de
n

n
glin A
ri -

ru - ga mea me - reu,
ea doar chi - pul
Tu,
pa - r
mi
nu
greu,
cu Dum - ne - zeu,
veci

Dom
Dom
Dom
Dom

p
ww

zi.
- da
Ta
- a

nul
nul
nul
nul

meu.
meu.
meu.
meu.

w
w

Domnul mi-este bucurie


8

#
& 43

#
&

15

Dom - nul

ie - re, se -

? #
27

&

? #
&

El

prin ne

?#

# . n
& n

&

?#

t - ri

guri

chii

- lea

Doar

pe

ni -

El

- ma.

co - moa - r

vor

du -

grea.

a - lun - g'or - ce

lu - mi - n,

Mn - g -

mi

cu - ri - e,

mei

e'n ca -

bu

ru - i - n,

? # n
56

n
n

48

din

mi'es - te

Mi'e

mea,

- tea

re - re,

40

?# 3
4

ps - tra,

11
11

Domnul s fie ludat


& 43

? 3
4
7

&

?
13

&

1.Dom - nul s
2. Ce - rul, p 3. O - mu - lui
4.Dom - nul s

.
.

.
.

a
cre - at.
Su
cu - vnt.
a - e - zat,
El
ne'a
dat,

A - le - lu - ia!

fi - e
mn - tul,
chi - pul
fi - e

l mri
Su
l -

Ce mi
El
es
S cn
Ori - ci

u - dat
i vnt
i'a dat
u - dat

.
.

..

nu - nat
te Domn
te
Ce ne
vrea

..

.
.

C u - ni - ver As - cul - t
de
i pe p - mnt
C mn - tu - i
-

sul
al
l'a
re

ne'a
n - zes - trat!
mi - los
i
sfnt.
lui Prea
- nalt.
va
fi
sal - vat.

..

.
.

. # .

A - le - lu - ia!

A - le - lu - ia!

Dor de Canaan
# 4
& 4

j j j j j j

? # 44

j j j j j j

j j j j j j .

j j j j j j .

1.Ba - te un vnt de fe - ri - ci - re, Cn - tec pe drum de Ca - na - an,


2.Ba - te un vnt de fe - ri - ci - re Spre mi - nu - nat Ie - ru - sa - lim,
3.Ba - te un vnt de fe - ri - ci - re Din - spre ce - resc Ie - ru - sa - lim,

j j j
# j # j j

j j j j j

#
?#
#

&

j
j j j j j j j

j
j j j j j j j

..

i ori - ce oap - t de iu - bi - re Poar - t'n ea un dor Ga - li - le - an.


Tot Ga - la - a - dul du - ce ti - re, Oa - re cum la drum s nu por -nim!?
Dom - nul n maj - rea Sa iu - bi - re C - tre El ne chea-m s por - nim.

#
&

j
j j j j ..
#

j
j
. j
.

j j
j

b ..

Spu - nem tu - tu - ror s ti - e Mi - nu - nea vie - ii ce ne'a r - s - rit,


Spu - nem tu - tu - ror s ti - e C Dom-nul es - te Cel ce ne'a che - mat,
Ga - ta sun -tem de ple - ca - re, Ce - ta - tea sfn - t es - te la un pas,

?#

..

#
&

j j
j
j j j

j j
j
j j j w
w

? #

j j j j j j
n # n

j j j j
j j w
w

13

Dom - nul e'a noas - tr bu - cu - ri - e, E'al nos - tru cn - tec ne - sfr - it.
Noi am rs - puns cu bu - cu - ri - e i
via - a noas - tr I'am pre - dat.
Can - de - le'a - prin - dem fi - e - ca - re, Vom fi
a - cas', vom fi a - cas'.

Dor de venicie
#4
& 4
?#4
4
5

1.Din a - dnc de ve - ni - ci - e
2. Pe c - rri pus - tii de ste - le
de lu - mi - n
3.Ln - g poar - ta

? #

? #

? #

&

&

13

&

Dor ne - stins de
R - t - cesc i
I - ni - ma de

a - p vi - e
azi prin e - le
dor mi'e pli - n,

A - di - eri din
po - mul vie - ii
Bra - ul Tu di - vin
n - tin - de
Iar - t'mi r - t - ci - rea toa - t

Dor de pa - cea
di - mi - ne - ii
Fa - rul cru - cii
mi'l a - prin - de
i prin - me - te - m iar, Ta - t,

Sub a - ri - pa Lui m'a prins,


Pa - sul meu tru - dit m'a dus,
Te a - tept I - su - se'a - cum,

i
ne - cu - prins.
de
ce - rul
i mi'e dor de
Ti - ne'I - sus.
Pa - sul
de drum.
o - bo - sit

Dor de ste - le
Um - bre - le n
Prin pus - ti - ul

i
de gla - sul
Drum n noap - te
n
E - de - nul

mi'au a - dus,
jur cnd cresc,
de p - cat

Tu, I - sus.
s g - sesc.
mi - nu - nat.

Dor nestins de libertate


# 4
& 4

? # 44

1. Dor ne - stins de
2. V'a - du - nai n 3.Rugi a - prin - dei
4. S'a des - chis spre

&

Dor
Iz Din
Drum

?#
9

li - ber - ta
tr'o lu - mi
pe'n - se - ra
cer c - ra

de pa - ce
b - vi - rea
ce - ta - te
cu - rat de

i drep - ta
vi
st s
ce - ta
n
sr - b - toa

te
n
te
re

..

..

.
.

?#

Stropi de vis n
i Noap - tea lun - g
de
la - cri - m
Ori - ce
Po - mul vie - ii
v

? #
&

lu - me
Pes - te
a'n - flo - rit,
I - nimi de pe'n - treg p - mnt,
Ln - g'al ce - ru - lui prid - vor,
C - tre a - ra
cea de vis

13

.
.

de
la
de
tre

no
te
vi
fap

Dor
De
Dai
Prin -

Ba - te vnt de via -
pu Ploa - ie cal - d
de
m - p - ra - tul nos - tru
V sp - lai gnd, i - nimi,

te,
n
te
re

&

ce - rul
tro - nul
ves - te
ste - le

- u, Plo - u
- re Din - spre
- ne, Oti de
p - t La

nimi plo - u,
du - re - re
s'a - li - ne,
a - teap - t

C
n
Ori Sus,

I cu ce
n

ne - sfr - it.
Ce - lui Sfnt.
tu - tu - ror:
s'a des - chis.

# n

soa - re pes - te gnd;


ste - le
va ve - ni,
n - geri cu El vin,
r - ul Gol - go - tei,

sus
rnd
ur a -

..

.
.

vi - ne'n
se
va
m
de
ra
dra -

cu - rnd.
sfr - i.
sus - pin.
gos - tei.

Dorine de binecuvntri
#
& 44

1.Strop de m - ri - re
2. Cre - din - a noas - tr,

?# 4
4
8

&

bu - cu - ri - e,
tru ve - ci - e,

? #
14

&

#
&

20

vi - re,

Via - a

Noi
Stm

du - cem

fi - e

pli - n

? #

ci - re, Dar fru - mos de

dul - ce

iu - bi - re, Dom - nul

cn - tri i
mai mult pen -

de

cn - tri,

Vrem s
j

'Nl - m, al
Spre a - ra

op - ti - re, Zm - bet cald

pri -

pri - mim

fe - ri -


. ww

. ww

sfnt s

#
&

i'n ceas de n - chi - na - re,


Cu toi pe'a vie - ii ca - le,

Po - pas de ru - g,
Me - reu s creas-c

noas - tr s

? # .

26

ru - gi - lor u - voi!
p - cii azi cn - tm!

? #

ve - nit din ve - ni - ci - e,
iz - vor de bu - cu - ri - e

A - du - cem
as - tzi,
U - nii n Dom - nul

tri - mi - t

bi - ne - cu - vn - tri.

Dorul Tatlui
& b 44

1.n
2.n
3.n

? b 44
& b

? b

m - na
jert - fa
gri - ja

Ta
Ta
Ta

ww

ww

& b ww
pun,
chin
reu

w
?b w

ww

m vreau pur - tat


m'as - cund u - mil
de Cre - a - tor

ww

ww

s fiu cu - rat,
ier - tat de - plin,
simt c i'e dor,

12

Ve - ci - a
Ns - cut din
Ta - t
Ca

ww
ww

ww

ww

vreau
nou
sfnt

ww

ww

j
j

Prin Du - hul Tu
M pierd n har,
De chi - pul meu

n fap - te
azi
fa - a
n
Ta
tiu c do - reti

dra - gos - te
as - tzi m
s Te am

j j


ww

ww

a - cum.
s'n - cep
Ti - ne
la
vin.
i Dum - ne - zeu.

s
n me -

Dragostea ce ne-a dat-o Dumnezeu


& b 44

1.Dra - gos - tea


2.Dra - gos - tea
3.Dra - gos - tea

? b 44
4

& b

ra - t
ra - t
ra - t

?b
7

Dom - nul a cre - at


vd pe chi - pul tu,
toa - t sla - va Sa

j r j
. . j
?b R

da - t'o
da - t'o
da - t'o

ne'a
ne'a
ne'a

ce
ce
ce

prea bi - ne'n
prin ti - ne,
de - plin n

j r j j
b

& . .
R

..

.
.

ju - rul meu,
tot me - reu,
Fi - ul
Su,

j j
b

n - e - leg
Ce mi - nuni
Dra - gos - tea

j j

Dum - ne - zeu
Dum - ne - zeu
Dum - ne - zeu

j j

..

j j

.
.

i
i
i

.
.

a a a -

Se
Se
Se

..

j
.

pri - vind
tot
la
pri - vin - du - te,
pri - vind
El
la

ce
eu
n

j
j

j r
. . j
R

.
.

j j


j
. r j
.
R

..

pla - nul Su cel mi - nu - nat!


poa - te fa - ce Dum - ne - zeu.
se
a - ra - t'n via - a
mea.

Duh Sfnt, ascult-ne!


# 4
& 4

DUH

PREA

?# 4
4
5

#
&

SFNT

1. Din
ce
2. Co - boa
3.Scrip - tu
4. D
via

I - ni - mi - le
noas S ne'n - vei spre
Dom S
pri - vim
iu - bi S
ves - tim
Cu - vn -

? #

- ruri
- r,
- ra,
-

tre
nul
rea
tul

vi
as
lu
gla

..

- no'n sla - va
Ta,
- tzi te'a - tep - tm,
- mi - nea - z
iar,
- su - lui pl - pnd,

.
.

w
w

w
w

S sfin Ru - ga
scri - s
pe
n -

eti
s
pe
treg

am
vrea.
'nl - m.
Cal - var.
p - mnt.

Duhul Sfnt
b b 6 r r j . n r j
b
& b 8 . n

r r j j b j

.
.
RR R

1. La un prunc i - no - cent Du - hul Sfnt a ve - nit


2. Du - hul Sfnt re - ve - ni la fl - c - ul fru -mos
3. Du - hul Sfnt mai vor - bi
o - mu - lui plin de griji:
4.Spri - ji - nit pe to - iag, tre - mu - rnd dis - pe - rat,

? bb 6
bb 8
R R
6

b b j j . n r j j j j j . r j
b
& b . .

D'mi vo - ie
Re - col - ta
Vezi tim - pul
Vi - a - a'm

s in - tru n
i - ni - ma ta,
la - nu'i bo - gat,
a - teap - t i
cum fu - ge i tu'm - b - tr - neti,
pier - du - t'o n griji i p - cat

j
r

? b b ..
bb
R

.. r
R

r r j r
j
. j

. ..

i
i'i
Hai
Un

r r
.. ..
R R R

j
j j j j
j j .

Ea ve - nic s fi - e
a Mea.
Hai vi - no la lu - cru n - dat'.
Nu'i bi - ne s mai z - bo - veti.
Azi moar - tea m ia, nu mai scap.

bb
& b b j j j j j j j

j j j

11

du - ios a - a i'a gr - it:


vor - bi ru - g - tor, du - ios:
gr - be - te ct mai e har,
b - trn sus - pi- na a - mar:

j
.
j j j
.

Nu am timp a - cu - ma, co - pi - lu'a zis, A - cu - ma do - resc s m joc,


Ah, la - s - m as - tzi, mai stau pu - in, Pl - ce - ri - le lu - mii tot m
s as - cult, Sunt gr - bit i n'am timp nici s
E drept tot ce'mi spui i'ar fi
Iar Du - hul cel Sfnt n - tris - tat s'a dus, Dis - pe - rat nu mai pot nici s

? b b
bb

b .
& b b b . n R

16

N'am
N'am
N'am
Nu

timp
timp
timp
mai

a
a
a
e

.. n r
? bb R
bb

.
.

j
j
. n r .
. n .

- cum, n'am timp


- cum, n'am timp
- cum, n'am timp
timp, nu mai

.
.

a - cum,
a - cum,
a - cum,
e timp,

..

..

s'a - lerg.
mai in.
m rog.
m rog,

.
.

j j j j
j
j .
j
n b .

Cnd voi
Pe - ste
Pes - te
Du - hul

fi ma - re
a - tunci
un scurt timp eu am
un scurt timp eu am
cel Sfnt n - tris - tat

s
s
s
s'a

vii.
vin.
vin.
dus.

.
.

Dumnezeu e dragoste
bb 4
b
& 4

bb .
b
.
&
zeu
zeu
zeu

1.Dum - ne
2.Dum - ne
3.Dum - ne

? b b 44
b
4

j

e
e
e

.
? bb .
b

b
& b b

? bb

Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul

..

.
.

zeu
zeu
zeu

e
e
e

dra - gos
a - de
via - a

vie - ii,
vie - ii,
vie - ii,

dra
a
via

- gos
- de
- a

te,
vr,
mea,

Dum - ne Dum - ne Dum - ne -

.
.

te,
vr,
mea,

.
.

zeu
zeu
zeu

Cel
Cel
Cel

.
.

Dum - ne Dum - ne Dum - ne -

..

..

..

ve - nic,
ve - nic,
ve - nic,

..

j

J

Dum - ne - zeu
Dum - ne - zeu
Dum - ne - zeu

e
e
e

dra - gos
a - de
via - a

..

te!
vr.
mea!

..

Dumnezeu mre
& b 44

1.Dum - ne - zeu m - re i sfnt,


2.Dum - ne - zeu m - re i sfnt,
3. De tr - iesc El
es - te'al meu,

? b 44

& b

Pes - te
A - re'n
Ci - ne

? b

tot ce'i
gri - j
ne va

in - fi - nit,
ori - ce stea,
des - pr - i?

Pes - te
Pes - te
Da - c

ce - ruri
toa - te
mor eu

.
.

.
.

i p - mnt,
c - te sunt,
sunt al Su,

Pes - te tot
de - s vr - it.
El
m i - ne'n
m - na Sa.
Doam - ne'n veci Te
voi iu - bi!

E ziua Domnului
& 44

1.E
2.E
3.E

zi - ua
zi - ua
zi - ua

? 44
6

&

11

&
?

.
.

miri
nou
ia,

.
.

.
.

.
.

Dom - nu - lui,
Dom - nu - lui,
Dom - nu - lui,

tm un nu - me
sr - b - toa - re
ti - e toi de

Sfnt
azi
grab'

zi
e
de
ve - nim
la
toa - t
n

n
lo - cul
n cer
i
ie - im a

..

.
.

bu - cu - rat,
Tem - plul sfnt
Sa
sla - va

.
.

de'n - chi - nat.


pe
p - mnt.
trm - bi - a.

Al nos - tru glas


a - jun - g
S
fa - cem n
iu - bi - re
Fp - tu - ra
toa - t
cn - t

.
.

Cn E
S'o

Cu mul - u Cu
El din
A - le - lu -

..

pn'
la
Cel Prea
'Nalt.
ve - nic
le - g - mnt.
Lui
A - le - lu - ia.

.
.

Edenul pcii
b
& b b b 43
? b b b 43
b
5

j
J

j
J .

j
.
J

b b b j . r
b
&
.
? b b .
b b .
J
&

bbbb

? bb b
b

j
.
.

.
.
J

.
.
J

1.De mult a - tept


E - de - nul p 2. i pes - te pla - iuri i
co - li 3.Lu - mi - na vi - e str - lu - ci 4. n seri cu ste - le mult str
- lu -

mr - gi - nit,
me - lo - dii,
a
por - nit
na - ri - pat,

j
..

j
.
.

j
J

j
J .

j
.
J

..

..

bb b j . r .
& b . .

11

a - ra mea,
lui I - sus,

? b b .
b b .
J

b b b j .
b
&
.

15

.
.

j
.
.

? bb b .
b .
J

ne
ce
bi
n

.
.
J

j
..

.
.
J

.
.

.
.

..

j
.
.

r
.
.

.
.
J

do - rul
fi - ru'n
de
la
gn - dul

po - mul vie - ii
i
di - vi - ne,
fe - ri - ci - t,
tot
se
du

- ce,

.
.
J

j
..

.
.
J R

ne n
tl
-

j
J

..

i
Ves A A -

es - te
dul - ce'a

.
.

r
j . r j ..

J

S'a - jung
S'a - jung

j
J

meu
- g Ta meu

r
.
.

.
.
J

..
J

a - co - lo
a - co - lo

.
.
J

j
.
.

r
n j

j
. r
.

..
J

..
J

A - co - lo
un - de'i Ta - tl meu
O,
vi - no, scum - pul meu E - den

1.2.3.A - co - lo
4.O, a - r

E - de - nul ve - nic n - flo - rit,


E - den fru - mos, m - p - r - tesc,

j
..
J J

j r
.
.

i'n
Ze Ce
Cnd

gr - it.
lor vii.
ru - it.
fo - cat:

j r
j . .
. .
J

mi'am do - rit,
mi do - resc

cii
ne
t
ce

Pri - vesc
a - co - lo
Iar
ra - ze cal - de
m - bi - e
via -
Str - ba - te spa - ii,

fru - mu - sei
de
tesc c'i a - ra
ce - lo - ra
ce'au
tunci cu dor
cnt

.
.
J

j
J

j
.
.

j
#
J

iu - bit.
ce - resc!

El e totul pentru mine


b
& b 44 ..

j
j j j j

j
.. j j j j
J

.
.

? b b 44 ..

b
J J J J J

b .. j j
J J J J J

.
.

..

j
j
j
j

j

J

.
.

..

j j
J J J

.
.

1.Ci - ne poa - te s lu - mi - ne
2.El mi'a d - ru - it iu - bi - re,
3.El mi'e via - , mn - tu - i - re,

b
& b .. j j j j j

? b b .. b
J J J J J

A - de - v - rul i iu - bi - rea
De - ct ma - rea, de - ct ce - rul
A - do - rat de mii de n - geri

b . j j j j j
b
& . # #

b
& b .. j j j j j

.
? bb
J J J J J
Sunt n - fi - o - rat

su - flet

13

El

to - tul pen - tru

? b b .. b
J J J J J

mi - ne,

Pa - ii mei spre plai ce - resc?


Har ne - mr - gi - nit mi'a dat,
El, al vie - ii me - le mers,

De la ci - ne s pri - mesc?
Mai fru - mos e ce'am a - flat.
Re - ge pen - tru u - ni - vers!

j
. j j j j
.
n.
De

pre - zen - a

lui

I - sus,

.
. J J J J J
..

El

b .

j
j
j
j

j
..
J
j
J J
e

do - rul meu ne - spus.

.
.

j j
b
& b b b 44 j j

El nu te uit

j j
j
j

j j j j

j j

j
j
J J

j j
J J

1. Ai f - g - du - in - a: Dom - nul nu te ui - t! N'ai de ce te te - me i


2. n des - cu - ra - ja - re
i n dez - n - dej - de Sau cnd su - fe - rin - a te
3.Doar prin El sc - pa - re ai din su - fe - rin - , Doar prin El pu - te - re pri -

? b b b 44
b

J
4J J

bb b b j j j j
&
n b
nici
a te'n - tris - ta,
prin - de cu'al ei la,
meti ne - n - ce - tat

j j
? b b b J J J
b
7

b b b j j j j
b
&


J J J

j
j j
j

Chiar pe dru - mul greu um - brit de su - fe - rin - ,


Chiar i'a - tunci te'n - cre - de,
El te va con - du - ce
a - du'I mul - u - mi - re
De
a - ce - ea
as - tzi

j j j j

? b b b
b J
11

&

bbbb


J J J

ui - t, Nu te

va res - pin - ge, n

bra - e

j
bb b b j j j
b
&

sin - gur

nu

vei

sta,

va strn - ge,

j

J J J J


? b b b
b J J J J
J J
15

te

j j j j
n b
El,

Mn - tu - i - to - rul,

j
j

nu te ui - t


J J

j
j
j j j j j j j j


J

? bb b
b
J

nici - cnd

Cnd te'n - crezi n Dom - nul sin - gur nu vei sta. El


Da - c m - na ta
e prin - s de'al Su bra!
e - li - be - rat. El
Cci prin al Su sn - ge te'a


J J

nu

te

j
j

Nu

nici - cnd

nu te ui - t

J J

El

j j j j

nu

teJ J

va

l - sa.

E-o minune
& 68
? 68

j j j j

r
r j j j j j j ..
J

j
..

1.E'o mi - nu - ne cnd soa - re - le'a - pu - ne, Mi - nu - ne din ve - ni - cii,


2.E'o mi - nu - ne i va - ra i iar - na, i tot ce - rul n - ste - lat,
3.E'o mi - nu - ne n - trea - ga fp - tu - r, Mi - nu - ne din ve - ni - cii,R R

.

J
J
J J J J

J J J J J J

.
.

r
& r

j j j j j j
j j
j
j
j
j
j
r
r

?
R R

J J J J J J

Dar mai ma - re'i mi - nu - nea din i - ni - m, E mi - nu - nea c El m iu - bi!


Dar mai ma - re'i mi - nu - nea din i - ni - m, E mi - nu - nea c El m'a sal - vat!
Dar mai ma - re'i mi - nu - nea din i - ni - m, E mi - nu - nea c El va ve - ni!

r
& r

j
j

J
J

Mi - nu - nat

?
R R

r
& r
De - ct

?
R R

Dom - nul

j
j

ori - ce pe


J J J
J

R R
J J J

..

meu,

..

p - mnt,

..

Mai

j
..


.
J .
J

mi - nu - nat

r r

Mi - nu - natR R

j j

.
.

El

.
.

.
.

Dom - nul sfnt!

Era o zi de primvar...
j j
j j
j
j
6

b
& 4 . j 44 w 46 . j j .. . . j j
.
? 6 ww .
b 4
Sopran -

Mai

w
4 w . 6
4
4 w.

cad din cer pri - m - veri,

A, T, B - Bocca chiusa

& b w
.

j
j .

al - be'n - flo - resc.

? b w ..
& b

w
w.

Tu

.
.

su - flet din - tr'o

.
.

j j
& b j j j j j j

j
j
j j j
? b j j j

pa - gi - ni - le

j
& b

j
? b

6 .
4

j
j

mi des - pi - c,

j
46

j
6
4

Plo - u iu - te cu g - lea - ta.

j
4
j 4 w
.

pri - m - va - r ce

12

14

Su - fle - te - le

j
j
4

j . . j j j 4 w
.

ves - tea de - par - te,

? b

j
j

Stin - se i mu - te c - deri,

vii,

44 w .

. .
. .

Poar - t'mi po -

64 w

car - te.

44

j j j j j j j j

Vn - tul re - ce se ri - di - c,
j j j j j j j j

A - min - tiri

Cum? (A - min -tiri)

cu

..
Tu

.
.

ma - ma,

j
j


pri - m - va
j j


j 4
4

ta - ta,

j
4
4

- r ce

4
& b 4 w
.

17

stai,

? b 44 w .
& b 44 w
w

pil.

&b

..

spu - ne,

?b

&b

28

?b

.
.

j
j j


pri - m - va - r
j j
j

.
64 .

25

j
..

j
.
.

j j


su - flet
j j


j
j

f - r
j j


j
4 w .
4

ce

j
& b

ce - rul vie - ii

44

nu - me,

me - le,

4
j
j 4

su - flet de co -

j
j j j
3 . 4
4 . 4

.
46 .

.
46 .

Spu - ne po - ves - tea, mai

j j j j j j j j

j j j j j j j j

Con - ste - la - ii

Eu prind a - ripi

pri - mi - ti - ve

ce

'nal -

me - le!
j
j 6 j j j j j
4
w ww ..

i m poar -t prin - tre e - le.

j
? b

treci

4
4

j j j j j j j j

30

j
43 . j
.

j j
.
.

j 4
4 w
.

j j j j j j j j

cresc n

j
.

n - flo -re - te se - nin, floa - rea u - nui

.
64
.

Tu

? b 44 ww

Calm,

46 ..

21

6
4 ..

O,

j
6
4

pri - m-va - ra vie - ii

w
w

vie - ii me

w.
w.

le!

Eram pctos...
#4
& 4 j
J

j j

? # 44
J

j
j j
..
J

j j

j
j . j
.J JJ J

grea,
1.E - ram p - c - tos, o, I - su - se, Po - va - ra mi'e - ra foar - te
2.E - ram r - t - cit, o, I - su - se, Du - re - rea mi'e - ra mult prea grea,
mea,
3.A - tunci i'am dat via - a doar i - e, A - tunci i'am dat i - ni - ma

&

..
J J J
J

j j

j

J

j j
. j
.

j
.
J

j
j
j j j ..
JJ J J J

Dar cnd am a - du - s'o la cru - ce, Ai lua - t'o Tu a - su - pra Ta!


Dar cnd am l - sa - t'o la cru - ce, Ai lua - t'o Tu a - su - pra Ta!
Dom - ne - te n ea
pe ve - ci - e i um - ple'o cu'n - du - ra - rea Ta!

? # J

# j
&
J

11


J J

J J
j j

De'a - ce - ea

# j .
& .
J
O,

? # J

j
j j
j . j j j .
.

.
.

J J J J J
J J

j j j
j j

16

J J
J J J

..
J

i cnt nu - mai i - e, Sl - vit, fii sl - vit, tot me - reu,J J

? # J

.
.
J

.
.

j
j
j
.. j j j ..
J

t, c - t bu - cu - ri - e

Dai zil - nic su - fle - tu - lui meu!

..
J J J J J

..
.
J

Eti pregtit?
#2
& 2

Eti

&

pre

?#2
2
5

..
..

? #

1.As - tzi
2.Nu
poi
3. O - chii
4.Nu
mai
5. A - du'I

?#

&

13

&

..

te
ca
Lui
z via -

..

..
.
.

g - tit?

g - seti
tii
s
vd
te
bo - vi
ta
a

Dom - nul Cel ce te'a iu Da - c Dom - nul te'a g Lo - cul tu


e
pre - g Tim - pul tre - ce'a - a gr Tim - pul ct
a mai r -

Fii

? #

..

pen - tru

.
.

cer

sus

pe
ct
chiar
pe'al
jert -

ce al
es mai
sus
de
p - ca vi f

ww

ww

w
w

w
w

iar!

w
w

..

.
.

ru - lui
cn te
timp
de
din Sanc - tu tu - lui
ho e
pe
al -

bit Pen - tru


ti sit,
sta
Nu mai
tit,
as Vi - no
bit,
n
cu - rnd
mas, Mergi cu
El

ww

vi - ne

pre - g - tit!

ne S'a jert
des - cum - p
tzi n sfr
va
fi sfr
la ori - ce

tar!
har!
ar!
tar!
tar!

b ww

fit!
nit!
it!
it!
pas,

w
w

Eu am fost prea departe...


& b 44

&b
?b

j
#

j j

j j

Un a - a
A sal - va
Un a - a

j
b

p - c - tos cum sunt


p - c - tos cum sunt
p - c - tos cum
j sunt

j j
#

j
w

j j

n j

w .
. R R .

M'n - tre - bam:


Chiar a - tunci
Spun la
toi

Un a - a p - c - tos cum sunt eu,


A sal - va p - c - tos cum sunt eu, cum sunt eu, cum sunt
Un a - a p - c - tos cum sunt eu,

P - c i ge Ci sl -

M'n - tre - bam: "Ar sal - va Mn - tu - i - to - rul


El c poa - te
Chiar a - tunci mi'a op - tit
te s sca - pe
poa
la
c
Spun
toi
El
j
j

j
j

j j #

?
b

j j

(mai
ru,)
(ge - meam ru,)
me - reu,)
(tot

sal - va Mn - tu - i - to - rul
op - tit
El
c poa - te
El poa - te
s sca - pe

eu?" (cum sunt eu.)


eu. (cum sunt eu.)
eu. (cum sunt eu.)

j j
& b

12

tos
nu
se poa - te mai ru
meam dis - pe - rat foar - te greu,
vesc pe Hris - tos
tot me - reu,

#
? b

?b

de - par - te
de
Dom - nul,
pus - tiu
i'n - tu - ne - ric
mai bj - bi prin noap - te,

"Ar
mi'a
c

&b

prea
prin
nu

j
& b

1.Eu am fost
2.R - t - ceam
3.Iar a - cum

? b 44
4

j j

..
.

eu, cum sunt eu!

.
.

..

Eu cred n El
4
&4

..

1.M'n - cred me - reu


2.M'n - cred me - reu.

?4
4
4

j
&

j j
#

&

j
j

n
n

j
j

j

J

j j .
.
J J

Eu tiu c El
Ce mult do - resc

?#

&

lu - me
ma - re

j j

j j j
b

? b
J

pen - tru mi - ne'mi spu - ne


dor mi'e tot mai ta - re,

.
.

j # j j j

J

El m con - du - ce'n
Ca - re prin jert - f

j #
J J

C vrea s
S'L vd pe

fiu
El

j j
j
.. j j j j

Ni - mic nu e a - cum n as - t
A - bia a- tept ca'n zi - ua Lui cea

.
J J .
J

cu
e

j j
#

El
totJ J J J

j
j . j
.
J

Prin tot ce fa - ce
Mi'e dor de cer i

j j
n
J J

prin foc sau n - tu - ne - ric,


o
ve - de i o ti
- e,

de al meu I - sus.
fa - a s'I pri - vesc,

J
J

j
&

j
j j # j

S m des - par - t
S'L n - tl - nesc i

me - reu m va p - zi.
s'mi fi - e m - p - rat!

# . j #
J J J J J J J

11

15

j
j j # j j n

J J

j
..
J

.
.

Cel A - tot - pu - ter - nic,


Cel din ve - ni - ci - e

fi - e - ca - re zi. Chiar prin fur - tuni,


m'a rs - cum - p - rat.
N - dej - dea mea

j j

n
ce

b
J

. b
. J
J

ce - ruri sus.
mi do - resc!

Eu jertfesc azi tot


#
& # 44
? ## 4
4
4

#
& #
? ##

&

##

? ##
#
& #

10

? ##

..

..

Pe
Doar
A

..

..

tot,

..

..

? # # ..

To - tu'i dau

.
.

Eu

..

iu - bi -

jert -

te Doam - ne,

.
.

azi

..

tot,

jert

azi

tot,

jert - fesc

azi

Eu

..

jert - fesc

Eu

- fesc

..

.
.

..

jert - fesc

.
.

..

Hris - tos.
Domn
m'n - drept.
Lui
meu.
piep - tul

n - tru - na
- ma
to - tul,
cu
- nun
mn - tu - i - rii

j
J

azi
i dau
na - in - tea
n s fiu

Lui
Vreau

Eu

tot,
tot,
tot,

..

I - sus
I - sus
I - sus

ur
voi
l
re
pl - ceri
- cu - ri - a

Eu
La
Bu

tot,

&

..

al vie - ii
spre cru - cea
n
p - truns

..

lui
lui
lui

bu - cu - ros;
plec;
m
Lui
Su;
al
treg

azi

##

azi
azi
azi

jert - fesc
jert - fesc
jert - fesc

1.Eu
2.Eu
3.Eu

fesc

13

azi

tot!

..

Eu nu cunosc crarea
4 j j . r j j j j j j
b
& 4 .

j j r j j j j
.. ..

1. Eu nu cu - nosc c - ra - rea vie - ii me - le i nici cum voi n - vin - ge


2. mi tre - mu - r pi - cio - rul pe c - ra - re, i simt c n'am pu - te - re
3.Cnd vd c ai pl - tit un pre de sn - ge Che - m - rii Ta - le nu pot

..
R

? b 44

j j
b

& ..

ne - grii nori,
de a - juns,
s spun: "Nu",

?b

..

&b

.
.

..

..

j j r j j j j j j
.. ..

.
.

..

a - nii vi - i - tori.
i - ni - m as - cuns.
dra - gos - tea eti Tu!

i m con - duci

.
.

Dar vd pe ce - rul meu scli - piri de ste - le Ce'mi


Dar nu m voi o - pri din a - ler - ga - re Cci
Cci tiu c nu - mai dra - gos - tea n - vin - ge, i

..

j j
b

j j
b

mi - ne,

? b

lu - mi - nea - z
am un dor n
Cel ce'a - prin - de

12

j
j r j
j ..

j j j j
j
j
b
r
j
& .
.
? ..
b

Ti

a - a

..

de

tii to - tul des - pre

j
j j . r j j
.

mi - nu - nat!

j j j j
j j
b

Tu, Doam - ne

..

..

M iei

..

R

de m - n

j
j j
j j j j
& b j b . j j . r j j .. j
. .

16

i m chemi la

? b

ne Cnd ce - rul

.. ..

vie - ii

mi'e

n - tu - ne - cat.

..

Eu nu cunosc
4 j j . r
b
& 4 .

.
.

j j r
. j r
. .

j j j . r
. .. # # j

..
R

..

.. ..
R

1.Eu
2.Eu
3.Eu

nu cu - nosc cu mi - ne vre - rea Ta


nu cu - nosc 'na - in - te dru - mul meu
nu cu - nosc al vie - ii vi - i - tor

? b 44

..
R

j . r j . r
b
& . .

j j j . r . j j . r j . r
. . . .

.
? b .. .
R R

# .
n .
R

Tu m vei pur - ta,


fi - va el de greu,
sunt n - cre - z - tor,

i nici nu tiu
i nici nu tiu
Nu pot s'l tiu,

&b
?b

.
.

Eu nu cu - nosc ce gnd cu mi - ne ai,


Eu nu cu - nosc cer - cri ce vor ve - ni,
Eu nu'l cu - nosc i nici nu'n - treb de fel,

j
.. r

..

. . .
. . . R
R

demn de'n - cre - de - rea ce'mi dai.


tiu, dar Doam - ne, Tu
le tii.
tt
s
tiu c'l ti - e El.

.
.

& b

12

mea

? b

r
j j .
. .

..

Dar tiu

a - tt

j j
.

j
j j .. r .. j j . r j r

. ..

I - sus pe Gol - go - ta.


r
.
.
. .. ..
R . R
R

j . r j . r
& b . .

16

.
? b . b ..
R R
es - te de

a - juns,

r
j
j j .

Doar de

.
.

I - sus

. #
. n
R

.
.

Nici nu sunt
Eu nu le
Mi'a - jun - ge'a-

. #
. n
R

j j r j r
. .
. .
c pen - tru vi - na

. .
. .
R R

j
j .. r

..

las

r
j j j .
.

r
j
j j . ..

A - tt doar tiu
.. ..

R

A sn - ge - rat

.
.

.
.

cum
ct
dar

me - reu

i'mi

con - dus.

..

Eu preamresc pe Dumnezeu
## 3
& 4
? ## 3
4
6

&

##

&

&

..

J R

j r
..

..
J R

##

j r
..

..

J R

..
J R

j r
J .

..
J R

..
J

pes - te
cer ne - mr - gi - nit;
ei
un
pe p - mnt i
din - co - lo
nori;
de
tot cn - tnd se'n - torc spre Dum - ne - zeu;

.
.
J

..
J R

j r
..

j j

..
J R

S pot ve - dea m - ri - rea


S pot
a - fla
iu - bi - rea
Cnd toa - te cn - t
pen - tru

? ##

Pe zri de zri, sub


ste - le st
A - a mi - nuni eu
vd me - reu,
Iz - voa - re din lu - mi - na Lui

##

j r
..

j r
..

j r
J .

mun - ii a
zi - dit
mn - g - ie
flori,
n
via - prind me - reu,

ce
s
i

j
.. r

Dum - ne - zeu
pe
S'a ple - cat
ce
a - t - tea lumi

i'a pus de stra - j


Ve - ghea - z to - tul
La
fel cn - tnd i

? # #
16

j r
..

1. Eu prea - m - resc
2. A - ce - lai bra
3.Cum frea - m - t

? # #
11

Sa,
Sa,
El,

j
. r
.

.
.
J R

j
j

m - ri - lor n - tins,
al
un - de a pri - vi,
ori
mea,
se'a - prind i'n via - a

ce'n - tre - ce'ori - ce


nu
se va
ce
cnt i eu
S'I

cu - prins.
sfr - i.
vrea.
a

Eu splat de-orice pcat


4
& 4

? 44

1. Eu sp - lat de'ori - ce p - cat,


2.Lui do - resc s'I fiu pl - cut,
3. Vi - na mea i
vi - na ta

&

..

simt
l - un - trul
El s'mi fi - e'al
Dom - nul si - gur

.
.

& .

Da - to - ri - a
Lund a - su - pr'i
Vi - no deci
la

? .

.
? .

Vi - na'mi
C - tre
De
la

toa - t
a - ra
moar - te

Cel ce'n
s
fiu
hai - ne

..

mi'a pl - tit
vi - na mea,
cru - cea Sa,

.
& .

13

sunt
c
vi

..

..

a
pie - rit,
cea
de sus,
iz - b - vii,

ca
tre
na

meu schim - bat,


vie - ii scut,
va
ier - ta,

.
.

Via -
no - u
am
a - flat
- nl - a - voi
gla - sul meu
Sus
pe
lemn cru - ci - fi - cat

re - ns - cut.
Su.
tro - nul
i'a
sp - lat.

lo - cu'mi a
li - ber El
al - be i

ww

mu - rit
m vrea
va
da

ww

w
w

mi'a
pl - tit
I - sus.
eu
cnt
lui
I - sus.
sun - tem
fe - ri - cii.

& # #
J J J J

17

Pe'a Gol - go - tei

jert - f'a - cru - cii

vi - na mi'a

Pe'a

cru

vi - na mi'a pl - tit


? .

I - ni - ma'mi


? .
J
-

ce

tre - sal - t'n - tru - na,

la

tre

la

che - ma - rea

ni- ma'mi

sal

& # #
J J
se


? .
J
I - ni - ma'I se

&

29

Vi - na

frn - se

toa - t

cnd

frn

se

cnd

che - ma - re azi,

Sa,


J J

lo - cu'mi

Se,

n lo - cu'mi

Se

jert - fi,

da

J
J
-

mea

tear - s'a - cu - ma,

Vi - na mea

tear


? . J

Sa

w

.
J

25

I - ni - ma'I

I - sus,

21

I - sus, ah,

J . J

Gol - go - tei

&

pl - tit

s,

jert - fi,


J J J J

vi - na

mi'a

pl - tit

I - sus.


.
w
J

mi'a

pl - tit

I - sus.

Eu tiu...
# 3
& 4

1.Eu
2.Eu
3.Eu

&

?#

&

Nici
C
C

S
S
S

? #
#
&

S
S
S

?#

cum
ce
c

tiu
tiu
tiu

? # 43
#

j
j

j
j

eti n
toa - te, cum
spui n - tr'u - na
n
nu tii
n - c, dnd

j
j

re - ce nici n
eti bo - gat n
eti c - zut n

j j


.
.

vii,
vii,
vii,

s vii la
s vii la
s vii la

j j j
.

j
j

j j

#

j j

.
.

j j
.

fi.
gat.
gol.

# j j

pe'al Gol - go - tei sfnt loc


iu - bi - rii ceas,
al
n
prin va - luri
j de z - pezi

.
.

j
j
.

un
s
s'o

a - ur scos
din
mergi cu Mi - ne'n
vin - deci i
s

j j j
#

Mi - ne,
Mi - ne
Mi - ne

j j

cum
nici nu crezi a
me - reu tot mai bo
s - rac, or - bit i

o, nu te
tu,
tii,
um - bra ta le - gat,
tim - pu - lui o - col

clo - cot,
fap - te,
noap - te,

cum - peri
a - ur ve - nic,
cum - peri hai - ne
al - be,
cum - peri leac pri - vi - rii,

foc!
pas!
vezi!

Eu sunt cltor
bb4
j j r j
& b b 4 j j j .. r j j j j j .. j

j j j . r j j
.

.
J J J . R J J

.
.
J J J R J J

1.tiu
2. Azi
3. Azi

o ca - le de lu - mi - n spre'un o - ra m - p - r - tesc, Un - de ve - nic n iu o - ra - ul es - te Tem - plul Dum - ne - ze - u - lui cel sfnt, i n - da - t l vor
o - ra - ul es - te ga - ta, pre - g - ti - t'i ca - sa ta, Dum - ne - zeu a - teap - t

? b b b 44 .
b .
J J J R J J J J
5

bb b b j j j j j . r j j
&
.

j j

j r j j j j j j
..

.
. J J
J R J J J J

bi - re sfn - t
n - ge - rii tr - iesc. Zil - nic mergi pe'a - ceas - t ca - le
um - ple cei sal - vai de pe p - mnt; i'n iu - bi - rea Lui cea ma - re,
cli - pa cnd s vi - n s te ia. Mergi 'na - in - te prin cre - din - ,

.
. J J
J R

? b b b
b J J J J
8

ca i
El ne'a s nu

j j j . r j j j j j j j . r j j
bb b b j r j j
&
.. . .
? bb
bb

tu s poi in - tra n o - ra - ul scump din ce - ruri, cnd I - sus te va che - ma!


ju - t s sim - im Do - rul pen - tru no - ua Ca - s un - de ve - nic o s fim!
fii n - gri - jo - rat, Tu doar la - u - d'L pe Dom - nul i slu - je - te'I ne'n - ce - tat!

.
. J J
J R
J J

.
.
J R

j
j

j
j

b b j j
b
& b b

j
j

j
j

b b b j j
b
&

11

b

J

Eu sunt c - l - tor pe'un

? bb b
b
J
16

? b b
bb J
J

b

J

.
. J J
J R

j
j j . r j j .
n . .
p - mnt str - in, n - spre a - ra p - cii, pe - re - grin,
. ..
.
J J
J R J J
J J J

j
j j . r j j
.J J

..
J R J J

Eu sunt c - l - tor pe'un p - mnt - str - in, n - spre a - ra

..
.
.

p - cii, pe - re - grin...

Eu Te voi luda
& b 44
? 4
b4
6

j j j j

Te voi l - u - da
1. Eu
2. Tu m'ai rs - cum - p - rat,
3.Cnd m - pre - u - n'om fi

& b ..
?

toi
sunt,
flori

.
b .

..

..

.
#.
J

..

ori - i - cnd
p - n'n veci
voi ui - ta

.
.

j jJ J

cu
i - ni - ma mea, Voi spu - ne la
cu
a pl - ti,
Cu - vin - te nu
ce
ve - cii
de ve - cii, Cu - vin - te - le

..

l - u - da
Te voi
m'ai rs - cum - p - rat
m - pre - u - n'om
fi

Eu
Tu
Cnd

b
J

j r j
.. j .
.

j j

& b ..
?

mi - nu - nea ce'ai f - cut


dar
i - ni - ma'i un cnt
vor
r - s - ri din zori

& b
b

10

..

voi
de
de

l - u - da'al Tu Nu - me,
bu - cu - ri - e,
sfn - t
iu - bi - re,
ve - ni - c

..

..

n
J

i
i - ni - ma
mea
i
ro - dul Tu sunt,
tr - ind
bu - cu - rii,

..

..

#
J

..

um - plu - t de'al Tu cnt,


iu - bi - rea'i voi cn - ta,
Ta,
de ma - rea jert - fa

A - le
A - le
A - le

Va
fi
De'a - cum
Eu
nu

lu
lu
lu

ia!
ia!
ia!

ww

Eu vin din marginile lumii


#### 4
& # 4

Imnul colii misionare de la Vama

.
.

? # # # # 44
#

.
.

j
j j j j

Eu vin din mar - gi - ni - le

####

.
.

? # # # #
#

.
.

&

C - lit

.
.

j
j j j j

..

.
.

ves -

..

#### 2
j
j
j j j j
& # 4 j j j 44 . . r . . r

R R
j j j
j r j r j j j j

? # # # 42 44 . . . .

#
R R

#### 2
& # 4 j

15

? # # # # 42
#

ti - e:

j
.

j

.

I - sus,

dus.

Muli e - roi

j
. r
. a
R

a - r

j r j r j
j
4 . . j j j
4 . .
R
R
eu

cre - tin

n noap - tea

42

cu

42

via - a i'au dat.

j 44 j . r j . r j j j j

. .

R R

La fel i

42

j
. r

. R

j j j j
j r j r j j
j j


.
.
43 44


. R . R

Pen - tru'a - ceas - t

j
j
. r . r
.
. R R

j 3 j . r j . r j j 4 j j j j
4
4
.
.

R R

vi - te - ji - e

j
? ####
#

nos - tru ro - m - nesc se

j
j j j jte bu - n am de
j
j j j j

10

# # # # j
& #

lu - mii ves - tind cre - din - a n

n fo - cul ru - g - ciu - nii

n nea - mul

lu - mii

42

j
j
. r . r
.
. R R

Sub stin - dar - dul

j
j
. r . r

. R . R

# # # # j
& #

j
j
43 .

.
j
j

43 .

ru - g - ciu - nii

j
? ####
#

r j
.
.
R
r j .

.
R

Pen - tr'un nou

# # # # 2 j j j 4
& # 4 4

20

? # # # # 42
#
&

####

Ca

un

co

j j j
#

j j
? ####
#

Ca

un

Ca

un

un

co

pil

Ca

44

.
.

&

####

j j

? ####
#
&

####

Nu

Nu

Nu

j j j
#

j j
? ####
#

Mai cred i

o - prii

.
.

sper,

.
.

o - prii

mi'e

o - prii

prii

iu - besc, l

dor

mai

tot

mai

mai

a - tept
j j j

din

j j

din

vi

tl

Nu

meu.

vi - sul

meu.

sul

meu.

vi - sul

meu.

tept

Ta - tl, Ta - tl

iar,
j

Ta

a - tept

vi - n

..

42

tot

.
.

vi - sul

vd, pe

tot

din

tot mai a - tept

pil

din

a - r mai lupt.

j j j j

co - pil

42

j j j j


44

co - pil
j j

i'n su - fle - tu'mi mur - dar

.
.

r j

p - mnt i'o

j j j
44 j

r j

R

Ta - tl, Ta - tl

meu.

meu.
meu.

ww

Eu vin la Tine
6
& b 4

pri - ve - te

la - cri - ma mea,

2.Doam - ne

as - cul - t'mi

gla - sul

3.Doam - ne,

pri - me - te

& b
Cu

..

1.Doam - ne,

? b 46
5

a - li - na - re

Sea - r

de

sea - r,

As - tzi

i'n

vea - cul

? b

& b

Toa - t

du - re - rea,

? b

.
.

i - ni - ma mea,

zori

..

a - tingi,

du - p

.
? b .

po - va - ra

iu - bi - rii

Tro - nul


din

Fo - cul

mi'a

grea,

de

ct

vie - ii

pa - sul

Cnd

.
.

o - bo - sit,

pu - ne

ea,

..

su - flet

Tu

mi'l

.
.

stingi.

zori,

Cu

n - du - ra - re

Tu

..

Tu

Re - ge,

eu

slu - ji - tor.

fii

co - bori.

..

..
n ..

.

spe - ran - a

Ti - ne

eu mi'o pun,

. .
.
.
# n ..

.
.. .. . .
.

ni - meni mai scump, mai pre - sus,

Ve - zi'mi

i - e i'o spun, Toa - t

& b ..
Nu am pe

ne - mu - ri - tor,

Doam - ne

sme - rit

Eu vin la

Ti - ne al

meu iu - bit

I - sus.

# . n . . .
. .
. .

Facem cntec pentru Domnul


& b 44
? b 44
6

j
. r
.

r
j.
J R

. j
.

j r
..

j r
.. ..

.
.
J R

j r
.. J . R

1. Fa - cem cn - tec pen - tru Dom - nul, Din al a - pei su - sur lin, Fa - cem
2. Cu mi - reas - m de lu - mi - n Din - spre muni c - tre cm - pii Ce fru 3.Mai pre - sus de toa - te, n - s, Din du - reri noi scoa - tem cnt, i din

&b

?b

. j
.

j r
..

..

j r
J . R

.
.
J

.
.

..
J

im - nuri de m - ri - re Din al ste - le - lor se - nin. Dar mai mult de moa - s ni se'a - ra - t Floa - rea zo - ri - lor de zi.
Dar cu mult mai
i - ni - ma cea pln - s Al spe - ran - ei le - g - mnt. Fiind - c din - tr'o

j
.. r

.
.
J

.
.

.
.

j
.. r

.
.

j r
j r
. . . .. ..
J R

.
.

?
b

&b

ct din e - le, Fa - cem i - ni - mi - le cnt


mi - nu - na - t Floa - rea cru - cii c - tre noi
rs - tig - ni - re Dom - nul ne'a'n - v - at cn - ta

16

j
.. r

& b

11

S r - su - ne de iu Ne ves - te - te'o di - mi Sr - b - toa - rea mn - tu -

.
.
J

bi - re Cum n cer i pe p - mnt.


nea - Pes - te zi - ua de a - poi. Cn - tec nou,
i - rii Pen - tru'm - p - r - i - a Sa.
.

? b

..
J R

j
& b ..

21

.
? b .
J

. j r .
. .. .

j r
J . R

nu s'a a - u - zit, Pes - te prag

..

cn - tec nou

j r
. ..
.

de ve - cii

pes - te prag

cnt fru - mos


.
J R

Cum

.
J . R

cnt fru -mos

j
..

..

Cn - ta - vom ne - sfr - it.

.. ..
J R
J
de ve - cii

.
.

Fie rug i cntare


# 3
& 4

1. Fi Fi 2. n
S
3.i'n
Prin

? # 43
9

e
ru
e ceas
iu - bi
ne cn
lu - mi
a - ce

g
de
re
te'n
n
lai

i
cn - ta - re
sr - b - toa - re
s
ne creas - c,
zori
de zi - u,
s
ne'a - du - ne
glas
de ma - m

#
&
Pen - tru

Dom - nul,

j
.

?#

17

&

Fi

?#

#
&

23

bi - rea

?#

pen - tru sla - va


Sus
n cer i
Glas
de ma - m
S
ne cn - te
Pen - tru'al sla - vei
Dom - nul azi ne

Dom - nul, pen - tru

A - le

.. ..

. .
. .

Ce pe
El
pe'n sanc chea -

.
.

lu

ia,

din

noas

ra

ze

le

ni - mi

..

..

..
.

..

1, 2.

Sa.

3.

Sa,

j
.
.

j
.
.

Ra - ze

din

tre

..
iu

.
.

lui Sfnt,
p - mnt.
ne'a dat,
se - rat.
tu - ar,
m iar.

.
..

bi -

.
.

sa - na!

iu -

..
.

- rea

Sa.

.
.
.

Fii credincios
#### 4
&
4
? # # # # 4
4
&

..

&

vie -

? ####

vie -

16

&

####

da

voi

da

cu - nu -

- ii

cu - nu

- ii

cu - nu

..

Fii

da

na

cre - din - cios

.
.

cu

cu

moar - te

nu -

- na

ii

vie

ii

Eu

p - n

voi

voi

- - na
cu - nu - na

da Cre - din - cios

cre - din - cios, cre - din - cios p - n


cre - din - cios
p
n

..

i voi da

Fii
Fii

? # # # # .

- na

vie

i voi da

nu -

la

vi - e - ii
- nu - na

na

moar - te!

la

- na,

pn'

voi

j j

cu - nu -

cu - nu - na
cu

1.2. p

cu - nu - na,

? ####
####

moar - te,

la

voi da

##
& ##

12

p - n

? ####
9

p
n - la - moar
na 2.cios, - cre - din

Bas

####

cre - din - cios

1.2.Fii

..

la

moar - te.

la
la

moar - te.
moar - te.

la

moar - te.

Fii gata!
b 4 j j j
b
& b 4

j j . j . j
.

j
j

j
j . ..
J
spre'a ne lua.

1.Stri - gm as - tzi Doam - ne spre Ti - ne S vii Tu din nou


2.Stri - gm str - b - tnd azi vz - du - hul Cu o - chiul cre - din - ei
3.Stri - gm as - tzi, Doam - ne, mai ta - re i mai ho - t - ri ca

? b b 44
b JJ J


J J

b j j j
b
& b j j
J J

Pla - ne - ta a - bia ne mai i - ne,


Ca
Ta - tl i Fi - ul i Du - hul
Stri - gm din ne - ca - zul cel ma - re:

? b b
bJ

? b b
b J

j j

ga - ta, fii

b
& b b j
j

? b b J
b

Dar mult


J J b


J J

viJ J

.
.
J

ne

b n ..
J
J J

a - proa - pe


J J

de

ti - ne,

..

J
J J

j j
A j j . j
.
J

Sfr - i - tul cel f - g - du - it.

j
j j j . j
# .

mai

b.
.
J J

A - bia mai pu - tem,


re - zis - ta.
S'a - du - c
e - ter - nul pro - mis.
O, vi - no Tu, vi - no'n - cu - rnd.

j
j j
. n ..

ga - ta cci

n

J J

j j
j j j j . j
.
J J

j
b b
.
J J
J J
J

b b j
b
&
Fii

..
J

des - chis.
ori - cnd,

iaJ J

sea - ma, e

n
J J

..
J

. j

pro - priul sfr - it.

..

J

Fii ludat
b
& b b 43

*** - 1.Sla v, - cin


2.Sla - v, cin - ste
v, - cin ste - i'n

b
&bb

b
& b b

.
.

Pen - tru'a Ta
iu - bi - re
ma - re,
Pen - tru'a Ta rs - cum - p - ra - re
Pen - tru sfn - ta
Ta lu - cra - re,

17

l - u - dat,
l - u - dat,
l - u - dat,

1.Fii
2.Fii
3.Fii

? b
bb
b
&bb

25

Fii
Fii
Fii

? b
bb

b
& b b

33

? bb

Cci
Prin
Tu

b
&bb

41

Pe
Tu
Tu

? b
bb

..

.
.

l - u - dat
l - u - dat
l - u - dat

n
tot
sus

.
.

Tu ne'ai fost
jert - fa
Ta
ne mn - gi

..

bra - ul
Tu
ne'ai
sal - vat
ne
in - spiri
.

ve
cru
sfat

..

..

'nl - imi
me - reu
n
cer

..

..

a - ju - tor,
ne'ai sal - vat,
n
du - reri,

..

ne'ai pur - tat,


din
p - cat,
ne'n - ce - tat,

..

nic
ce
i

..

.
.

Fii
i
Fii

l - u - dat
pe
p - mnt
l - u - dat

n - tre mul - imi


Ca Fiu de
om
i'n toa - te
ce

Pen - tru
Ce
pe
Pen - tru

Ta - t sfnt,
scump I - sus,
Spi - rit Sfnt,

ste - i'n - chi - na re, - Ta


t
bun
i - Dum - ne
i'n - chi - na - re Bu - nul nos - tru Domn I - sus,
chi - na - re - Duh Prea sfnt, - Mn g - ie - tor, - Pen

..

.
.

n stlp de
foc,
Din moar - te
ne'ai
Ne dai
cu - raj

Fii
Fii
Fii

..

.
.

..

..

.
.

..

p - mnt,
cer
sus,
p - mnt,

de
i
le

pe
i'n
pe

ha - rul Tu!
ne'ai a - dus.
a - ju - tor.

..

..

l - u - dat!
l - u - dat!
l - u - dat!

he - ru - vimi,
Dum - ne - zeu,
pa - tru
zri.

stlp de
nor,
ri - di - cat,
i
pu - teri

(L - u - dat)

..

Fii o lumin unde eti


b
& b b 44

j
# n j

? b b 44
b

j
j
j j j

..

j j

j j j j j j j j
# n

.
.

poi
1. Nu
fa - ce
2.Chiar dea - su - pra
3. Ori - ce
har pe

b
.
& b b .
? bb

fap - te mari, s
ta sunt nori pe
ca - re Dom - nul

nu
ai cum s'o cu - ce - reti,
triti n - tru - na n - tl - neti...
sin - du'l, poi s'l n - mul - eti:

.
b .

b
&bb

lu - crat,
de
zi,
sal - vat,

de
zi
de

? bb
b
b
& b b

11

un

Fii
Fii
Fii

o
o
o

j
J

de

eti!

j
bb b

&

15

j
# n j

bi - ne,

? b
bb J

fii

j j
.
.

..

Fii

un - de

j

J

Fii

.

J J .

lu - mi - n

vie - u - ieti,

Lu - mea
Oa - meni
Fo - lo -

es - te
via - a
es - te

Fii

lu - mi - n

eti!

j
j ..
lu - mi - n

..
J

j j
.
.

eti!
eti!
eti!

j j

fii
a - pla - u - dat,
poi go - ni,
ca - re'i
i
l'a'n - cre - din - at

un - de
un - de
un - de

j
j j n j
J

lu - mi - n
lu - mi - n
lu - mi - n

lu - mi - n!

cre - din - cios

Fii a - tent c'n ju - rul tu mai


Bu - cu - ri - a s'i i - nun - de
Ln - g
ti - ne, ci - ne - va mai

j
j ..

? b b J J
J J
b J J J J
Un - de eti s

.
.

j j j j

Tot ce faci f

un - de eti!

Frumos e-al pcii


### 4
& 4

###
&

li - ni - te
de
vin - te
n'am
a
reas - c
o - glin

? # # #
7

&

###

? ###

ar
de
ta

mo - nii
cris - tal
t'n
veci

p
fi
zi

cii
i
de

pli
spu
- di

i
Scli
Cu

sfnt
mai
Sa -

1.Fru - mos
e'al
2. A - tunci
va
scum - p
3. O

? # # # 44
4

n
ne
re

Din
Pri Fii

ra - ze
piri
din
sla - v'n

s
fru
bat

la
mos
sfnt

cer
co - boa - r
vind
la
ma - rea
bi - ne - cu - vn -

de
lu - mi
al - t
lu
ne - mu - ri

n
Cu Ce -

n.
me.
re!

Galileanul vine!
# 4
& 4 j j j .
.

1. n vea - cul nos 2. Nu e vreun om,


3.Eti p - r - sit,
4. Pe orbi i chiopi

? # 4 j j j .
4 .
&

j
.
.

tru ru
nici azi
bol - nav
i azi

j
..

&

?#

j j j
..

j j j
.

mult prea zbu - ciu - mat


nici n vi - i - tor,
greu m - po - v - rat,
poa - te vin - de - ca,

ni - mic nu mai a - vem de a - tep - tat,


mai bu - n via - a
ce - lui mu - ri - tor,
spe - ran - a ta de
om s'a des - tr - mat,
mor - min - te El i
poa - te n - vi - a,

j j j j j j

? #

#

i
i
sau
i

j j j j j j j j j j
#

chiar
c
t
din

j j j j

j j b j .
.

j j j
.

.

tot ce mai a - vem,


vi - ne n cu - rnd,
puns de'a - m - r - ciuni:
ve - nic va dom - ni,

e
I - sus Hris - tos
S'a - du - c al - t
Ga - li - le - a - nul
drep n pa - ce i

Ni - mic,
S
fa i
toa Pe mori

j
j
..

Ga
Ga
S
Ga

- li - li nu
- li -

le
le
te
le

- a - a lai
- a -

nu'i
nul
str nul

j
j
.
.

tot ce mai spe - rm!


via - pe p - mnt!
fa - ce mari mi - nuni!
ta - te vom tr - i!

Gnduri, vorbe, fapte


## 4
& 4

? # # 44

1.Gn - duri c - te'mi vin n min - te,


2. Vor - be c - te sunt pe lu - me,
3. Fap - te c - te'i sunt pro - mi - se,

#
& #

? # #

##
&

? # #

#
& # .
.

j
..
J

? # # ..

Pen - tru
Pen - tru
Ca s

Ti - ne,
Ti - ne,
fi - e'n

Doam - ne sfin - te,


Doam - ne, Nu - me,
ce - ruri scri - se,

P - n'n ce - ruri, pn' la


n - ge - rii pre - cum Te
Fap - ta mea s
fi - e

13

Pln - sul meu spre ce


e
Zi de zi n - trea - ga
i
ia
a - poi m
de

Ti - ne
'nal -
bu - n

bi - ne
via - ,
m - n

Tot cu - ra - te vreau a'mi fi,


Tot fru - moa - se'a vrea s'a - leg,
De iu - bi - re
le'a do - ri,

Spa - l'mi gn - du'n


Ct
e
ce - rul
Trep - te pen - tru

ori - ce zi,
de n - treg,
ve - ni - cii.

..

..

tot pe gnd cu - rat s sui,


tot la
eu a vrea,
fel
i
f - mi'o Doam - ne, strop de har

Nu - mai i - e
Mai fru - moa - s
Spre m - riri ce

s i'l spui.
vor - ba mea.
n'au ho - tar.

Gata mi'este inima s cnte!


4
&b 4

? b 44
&b

?b
&b

?b

1.Ga
2.Bu
3.Sla
4. Iz

- ta'mi
- n - va
- b -

n
ta
se
cer
ce
Cel
ie - te'ai

j
n

i - ni - ma
es - te
ta - tea
f - r
Ta,
cu - prin - de
tot
Ta
su ve - te - ne
din

se'a - vn - te,
cea ma - re
Cu - vn - tul,
ru - in - ,

cn s
ho - ta p - mn fe - rin -

Te
Doam - ne
nori
pes - te
cre - at
ne'ai
slu - jim
s'i

te,
re
tul,
,

voi cn pn - la
eti
Tu
mn - tu -

..

.
.

la
meu
Do - rul
Ti cre - din - cio - i i
i'i
ros - teti
Tu
m n
i'm - br - cai
ma -

zi...
de
zori
'nl - a,
va
st - p - neti!
co - pii,
Ti

s
Ta
neti
bi -

.
.


voi
ne
i
n

prea - m - ri!
pur - ta!
va
iu - beti.
ne
ve - ni - cii!

ne
a
pli re

Glorie!
b4
j

& b 4 .. j ..
3


? b b 44 .. ..
J
J
Glo - ri - e!

Lau - d i glo - ri - e!

Pe I - sus 'nl - ai n veci ca ma- re'm -p -


n
3

j
& b b ww w .. j ..

Glo - ri - e!

rat!

Lau - d i glo - ri - e!

3
w


.
.
w
? bb w

J

J

b
& b

.
.

..

- nl - ai Nu - me - le Su prin - tre po - poa - re,

..
J

b
j
& b ..

3
3
? b b ..
J

&

bb

Pro - cla - mai glo - ri - a

? b b
28

j
.
.

21

it! Ce mi - nu - nat!

? b
b

El ne'a iu - bit, Ne'a mn - tu -

14

Lau - d i glo - ri - e!

w
#

Lui de ma - re'm - p - rat!

. j
.

Glo - ri - e!

.
.
J

w w
w

w ww

El ne'a iu - bit, Ne'a mn - tu - it! Ce mi - nu - nat!

Golgota, loc sfinit

b 3 j .
b
& b4 .

? b b 43 ..
b
J

b
& b b

? b
bb

j r
n ..

1. Gol - go - ta,
2. Par - c'L vd
3.Pe'al tu deal

loc sfin - it,


pe
I - sus,
rs - tig - nit,

# j . .
J R

j r
..

j r
# . .
J

.
.
J

n ..
J

cu sfnt sn - ge
de po - va - r
Mie - lul Sfnt fu

j . r
.

.
.
J R

j r
..

.
.
J R

j r
J .
R

stro - pit, C - tre ti r - pus, Cum sub cru jert - fit, Pen - tru lu -

..
J

j j

ne m'a - tra - ge me - reu, S pri -vesc la I - sus,


ca - re'n lo - cul meu
ce El ca - de zdro - bit, Doi os - tai l lo - vesc, gloa - ta'L scui - p'L hu mea ce El a cre - at, i cu glas mu - ri - bund, pe vrj - mai chiar ier -

b
& b b

12

pus
lesc,
tnd

? bb
b

j r
..

..
J R

M sal - vea - z
Pen - tru ei El
Ne sal - vea - z

b
& b b j . r
J R

pl - tind pre - ul greu.


se roa - g sme - rit.
I - sus din p - cat.

j r
..

j
. r
J R

j r
. R
J

j
. r
J R

j r
. R
J

Gol - go - ta, greu cal - var,

j . r
.

azi eti tro - nul de har, Pen - tru'o lu - me c - zu - t'n p - cat, Prin I - sus

? b ..
bb J R

b j . r
b
& b .
.
? bb .
b J R

.
.
J R

j j


J J

rs - tig - nit, ori - ce su - flet c - it,

j r
..

As - tzi poa - te

..
J R

.
.
J R

fi - e ier - tat.

Harul Domnului Isus Hristos


# 4
& # 4
Ha

rul

? # # 44
8

#
& #

? # # .

Dom - nu - lui

lui

din cer

I - sus Hris - tos,

pr - t - i - a

Iu - bi - rea Ta - t -

Du - hu - lui Prea Sfnt

##
.

.
& ww
Fi

14

Fi - e cu noi,

? ##

Fi - e cu noi,

noi

Fi - e, fi - e cu noi.
Fi - e cu noi

A - min,

min.

Fi-e, fi - e cu noi

##
&
w
-

e cu

. w w
w

25

? # #


min.

.
w


min.

ww

min.

ww

Hotar de lumin
### 4
& 4

? # # # 44

1. Ho - tar de
2.Ves - te - te
3. Tr - ie - te

&

###

# ..

.
.

&

###

zri
ri,
tea

? ###

&

###

j j

..

j j


.
.

.
.

.
.

j
j j j

..

j j j j

..

i no - rul alb
i toi vor ti
F dru - mul tu

De pes - te mri i
De - er - tul v'an - flo m - par - te dra - gos -

j j

..

j j j
j j

..

j j


.
.

j j j
j j

..

a - u - zim cn - tri, Des - pre Cel


ce ne'a des - chis c - rri.
la - crimi nu
vor fi Cnd lu - mi - na ta va r - s - ri.
n um - bla - rea ta
Ori - i - cnd i'ori - un - de te'ai a - fla.

j
j

Nu

..

de ne - o - prit spe - ran - a a'm - pli - nit,


ce ne'a iu - bit,
c l'ai g - sit pe Cel
ne - pre - u - it,
spre in - fi - nit un dar

? ###

..

lu - mi - n ve - ci - a
a tre - zit
iu - bi - rea ori - cnd ne - o - bo - sit
lu - mi - na de sus ne - con - te - nit,

mai es - te

j j
? # # #

nor, vom por - ni

j
..

j
.

n zbor C - tre zori

j
..

j
.

.

j
..

de ve - ni - cii.

j
.
.

Hotar de vreme

#4 j j
& 4

j
j

j j
? # 44 J J

j j

j j
J

j j

1. La ho - tar
de vremi ste - le - le se'a - prind n - flo - rind sus pe
2.Ste - le - le'au des - chis bol - ta
de
ar - gint des - tr - mnd gre - ul
3. La ho - tar
vin zo - rii,
de timp hej - ruj - vimi se'a - ud: "Ia - t

&

..

.
.

j j

cer mii
zi - lei
noap - tea

?#
&

j j

j j

J

#
&

sla

12

&


J J J


J J J

sla - v
sla

i m - ri - re
v

sla - v

? #
#

v,

m - ri - re

j r
.
.
j
.
J R

j r
..

.
.
J

.
.

de

plin
de
E
Ce - ru'i plin de sla - v, sfn - t

j j

plin de

n cu - rnd,
j j j j


J J J J

sla - v sfn - t,

j
j

Fii azi

ce se'a - ra - t n cu - rnd,
ce se'a - ra - tj n cu - rnd,

n cu - rnd,

Fii azi
Fii azi

ce se'a - ra - t

Fii azi

j
j


J J

j j plin

Ce - ru'i

ce se'a - ra - t

j
j

J J J J

ga - ta cci cli - pe ne mai des - part

?#

i mi - reas - m'al - bas - tr


e
o - dih - n
n lo - ca
de
p - trund
har gn - duri iar
Pre - g - tii
azi
ar - znd,
toi
can - de - le

pen - tru'ai lu - mii'o - bo - sii pe - re - grini.


i
ui - mit tai - na sla - vei as - cult.
cci pe cer se'a - ud pai: e
I - sus.

? #
J

15

lu - mini,
tu - mult,
s'a dus".

n cu - rnd,

j j

de

cu - rnd,

j j


J J

j j
.

ho - ta - rul a - ces - tui p-mnt.J J

.
.

Hrist, Ndejdea noastr


b
& b 44
? b b 44
5

1.Hrist,
2.Hrist,
3.Hrist,

.
.

N - dej - dea
Cre - din - a
Spe - ran - a

b
& b #

? b
b

noas - tr
noas - tr,
noas - tr,

..

? b b

.
.

Tot
Tot
Ne

lu - me,
ce'a - vem pe
mai muli a - teap - t
via - a
sfin - e - te

Drum de jert - f
pe
Tot p - mn - tu'n lung
Lu - mii'n - tregi, fru - mos,

13

&

bb

p - mnt
i'n lat
de - plin,

Noi ur - cm prin
ha - rul Tu
n - geri pre - g - tesc de zor
Prin cre - din - 'al Tu po - por

.
.

To - tul
Ma - rea
Prin iu
-

.
.

Pen - tru
Vi - ne
Ru - ga,

&b

? b b
9

..

ve - ni - ci - e,
cu
gr - bi - re,
Tu, ne'as - cul - t,

i dm
i - e.
rs - pl - ti - re.
bi - re
mul - t.

Ne n - va -
Ves - ti - to - rii
Chi - pul Tu s

Du - hul Sfnt.
l str - bat,
o - glin - dim,

w Str.3
w

ww

Tot mai
sus me - reu.
Al - b
hai - na
lor.
F'l
bi - ru - i - tor!

w
ww
O

Hrist, Zidirea noastr


b
& b 44
? b b 44
5

.
.

1.Hrist, Zi - di - rea
2.Hrist, Sal - va - rea
3.Hrist, M - ri - rea

? b
b

b
& b #

? bb

&b

..

Bra - ul Su cel
Ne'a sal - vat
n
Cu mi - nu - nea

noas - tr,
noas - tr,
noas - tr,

ta - re
jert - f,
sla - vei

..

? b b

.
.

&

bb

Cel
Cel
Cel

P - n'n veac drep - ta - tea Lui


Ct ve - ci - a
"O - sa - na!"
Lup - ta grea se
va sfr - i,

Pen - tru
Ct pe
Ma - rea

.
.

n - ce - put
pe Cal - var
va
ve - ni

din
ce
ce

To - tul
a
Ne'a'n - vi - at
Rs - pl - tii

Prea - m - ri - re
i'n - chi - nat
"O - sa - na!" de'a - tt iu - bit
n cre - din - 'L
a - tep - tm,

13

.
.

ww

f - cut.
n
har.
vom
fi.

Cel ce
cru - ce
zi
o

ne'a cre - at!


a
mu - rit.
trm - bi - m;

Spu - nem
Pen - tru
Dom - nul

w Str.3
w

ww

ori - i - cui.
jert - fa
Sa.
va
ve - ni.

w
ww
O

Hristos n jurul Su & b 44

& b 44

1.Hris - tos,
2. Ar - mu
3.Spre in

1.Hris - tos,
2. Ar - mu
3.Spre in

4
Vb 4

n
ra
t

?b 4
4

& b .

rm!
reu,
pas!

&b

ne'a a
n -

noi
e
tm

1.Hris - tos
pe
2. Ar - mu - ra
3. - na - in -

ju - rul Su ne'a - du - n,
noas - tr e
a - lea - s,
'na - in - tm n - tr'u - na,

n
ju - rul Su ne'a - du - n,
ra noas - tr e
a - lea - s,
t 'na - in - tm n - tr'u - na,

j
j
j
# j

1.Hris - tos
pe
2. Ar - mu - ra
3. - na - in -

ne'a a
n -

noi
e
tm

du lea tr'u -

du lea tr'u -

n,
s,
na,

.
veci
du nu

cre - din - i ju huri ne lup - tm me ce - dm cu nici un

n veci
Cu du Noi nu

cre - din - i ju huri ne lup - tm me ce - dm cu nici un

j
j
# j j j

n veci
cre - din
Cu du - huri
ne
Noi nu
ce - dm

n,
s,
na,

n
Cu
Noi

V1

n
Cu
Noi

veci cre - din


du - huri
ne
nu
ce - dm

Vb

?b

lup
cu

lup
cu

Lu - crm, lup-tm cu vo - ie bu - n, Pe Dom - nul l ur - mm!


n crun - ta lup - t nu ne pa - s, Cu noi
e Dum -ne - zeu!
Ne'a - teap - t'n ve - ni - cii cu - nu - na, i'al n - ge - ri - lor glas!

rm! (ju - rm) Lu - crm, cu vo - ie


bu - n, Pe Dom - nul l ur - mm!
reu, (me - reu)
n lup - t nu
ne
pa - s, Cu noi e Dum - ne - zeu!
pas! (un pas) Ne'a -teap - t'n veci
cu - nu - na, i'al n - ge - ri - lor glas!

Cu
Vi A-

Cu
Vi A-

i ju - rm! Lu - crm cu vo - ie
bu - n, Pe Dom - nul as - tzi l ur -mm. Noi
tm me - reu, n lup - t nu
ne
pa - s, Cu noi
e bu - nul Dum - ne - zeu. Vi nici un pas! Ne'a teap - t'n veci
cu - nu - na, i mii
de n - geri cu'al lor glas. A -

# N
#

i ju - rm! Lu - crm, lup-tm cu vo - ie bu - n, Pe Dom - nul as - tzi l ur -mm. Noi


tm me - reu,
n crun - ta lup - t nu ne pa - s, Cu noi e
bu - nul Dum -ne - zeu. Vi nici un pas! Ne'a - teap - t'n ve - ni - cii cu - nu - na, i mii de
n - geri cu'al lor glas. A -

& b .

10

to a tunci

Vb
?

10

j
j
# j j j

to a tunci

10

rn - du - ri
a - a
n
tunci tru - di

&b

14

stea - gul
te - rea
vind
pe

Vb

?b

14

14

&b

14

ii rn - du - ri - le strn - gem, I - sus


a toa - t n lu - cra - re,
Me - reu
tru - di - ta noas - tr via - , O - dih

rn - du - ri
a - a
n
tunci tru - di

ii rn - du - ri - le strn - gem, I - sus


a toa - t n lu - cra - re, Me - reu
tru - di - ta noas - tr via - , O - dih

& b .

10

le
lu
ta

le
lu
ta

stea - gul
te - rea
vind pe

Su
n - vin - gem,
Lui
e
ma - re,
Dom - nu'n
fa - ,

stea - gul
te - rea
vind pe

Su n - vin - gem,
Lui
e
ma - re
Dom - nu'n
fa - ,

stea - gul
te - rea
vind pe

Su n - vin - gem,
Lui
e
ma - re
Dom - nu'n
fa - ,

e C - pi - tan!
vrem s jert - fim,
g - si,
- n va

e C - pi - tan!
vrem s jert - fim,
g - si,
- n va

Sub
Pu Pri -

Sub
Pu Pri -

strn - gem I - sus Hris - tos


e
C - pi - tan! Sub
cra - re, Me - reu, me - reu vrem s jert - fim! Pu via - , O - dih - n
dul - ce
va
g - si, Pri -

Su
n - vin - gem,
Lui
e ma - re,
Dom - nu'n fa - ,

strn - gem I - sus


Hris - tos
e
C - pi - tan! Sub
cra - re, Me - reu, me - reu vrem s jert - fim! Pu via - ,
O - dih - n
dul - ce
va
g - si, Pri -

i nu ne
te - mem
de
Azi vrem n - vin - g - tori
veci
l
vom
Cu toi n

i
Azi
Cu

du - man!
s
fim!
sl - vi!

du - man!
s
fim!
sl - vi!

i nu ne
te - mem
de
Azi vrem n - vin - g - tori
Cu toi n
veci
l
vom

du - man!
s
fim!
sl - vi!

ne
te - mem
de
n - vin - g - tori
n
veci
l
vom

du - man!
s
fim!
sl - vi!

i
Azi
Cu

nu
vrem
toi

ne
te - mem
de
n - vin - g - tori
n
veci
l
vom

j j

nu
vrem
toi

Hristos n jurul Su ne-adun -

V2

j j j
j
# n j b

..

.
.

j j j j j

.
.

j j j
j j .
.

.
.

?
b

.
.

j
# j

&b

..

4
&b 4

..

? 4
b 4
&b

j j j
j
# n j .
.

1.Hris - tos,
n ju - rul Su ne'a - du - n, n veci
cre - din -
i ju - rm!
2. Ar - mu - ra noas - tr e
a - lea - s, Cu du - huri ne lup - tm me - reu,
3.Spre in - t 'na - in - tm n - tr'u - na, Noi nu
ce - dm cu nici un pas!

Lu - crm,
lup - tm cu
vo - ie
bu - n,
n
crun - ta
lup - t
nu
ne
pa - s,
Ne'a - teap - t'n ve - ni - cii
cu - nu - na,

j j j
j
# n j b

j j j j j


.
.

&b

j
.
.

Sub stea - gul Su


n - vin - gem,
Pu - te - rea Lui
e
ma - re,
Pri - vind
pe Dom - nu'n fa - ,

i
Azi
Cu

.
.

..

..

..

.
.

..

Pe Dom - nul l
ur - mm!
Cu
noi
e Dum - ne - zeu!
i'al n - ge - ri - lor glas!

.
#.

Cu
to - ii rn - du - ri - le
strn - gem, I Vi - a - a
toa - t
n
lu - cra - re, Me A - tunci tru - di - ta noas - tr
via - ,
O -

?
b

sus
e
C - pi - tan!
reu vrem s jert - fim,
dih - n va g - si,

.
.

j
j

j
j

nu
ne
te - mem de
vrem n - vin - g - tori
toi n veci
l
vom

du - man!
s
fim!
sl - vi!

Iat, vine!
b
& b b 43
? b 3
bb4
b
&bb

j r
J . R

..

..
J

.
.

1. Azi prin lu - me str - ba - te o ves - te,


2.Eti tu ga - ta? M'n - trea - b tot ce - rul,
3. Pe - re - gri - nii se'n - dreap - t spre ca - s,

? b
bb

C timp mult de har nu mai es - te,


i strig cum pe vre - muri str - je - rul:
Cor - ti - na de pa - ce se la - s

Ca fo - cul s'a'n - tins pe p - mnt,


Iar eu m pre - dau lui I - sus
R - su - n vo - ios al lor cnt,

j r
..

..

..

C I - sus va ve - ni n cu - rnd.
Vd ve - nind zo - rii, noap - tea s'a dus.
Pes - te dra - ma a - ces - tui p - mnt.

.
.
J R

j j
bb j r

.
b

& .. # . n . . j j .. r .. # j n

R
J
Ia - t,

? b b .. n
bJ R

.
.

. .
J J
J R

vi - ne! DA, vi - ne, cu-rnd pe alb nor, Cu sla - va ce Ta - tl I'a dat,

. b .

j
bb j r

b
& .. # . n . .
R

S'i a - du - ne la Si - ne pe'al Su

j r
j 3j j
bb .

& b .
b 3 ..
? b
J R
bbJ J J

j r
.. . ..
.

po - por Ce a - cum pen - tru veci e sal - vat.

? b b .. n . b .
b J R
Coda

j r
..

.
.
J R

.
.
J R

.. .
.

j 3j j
j r
j
. j
. .

i vom tr - i ve - nic n ca - sa noas - tr de sus; la ma - sa Lui n m - ri - re vom ci - na.

3 . n n
.
J J
J J J
J R

j j
bb j r

.
b

.
.
.
.
& . # n

J
R
De ne - ca - zuri i moar - te

a - tunci vom ui - ta

.
.
.
b

? bb .
b J RJ J

j r
..

El va
[: Pen
- tru

.
.
J R

j r
.. .
.

ter - ge din ochi la - cri - ma,


veci vom cn - ta sla - va Sa.

.
.
J R

:]

..

Iat-m Doamne
bb3
&bb 4
? b b b 43
b
5

b
& b b b
? bb b
b
b
& b bb
? bb b
b
bb
&bb

13

? bb
bb

m
pe
de
de

1. Ia - t de
2. Cel
mic
3.Mai
mult
4.Mai

Dar
Ve
Dar
E

ca
- zi vreau
c

nici
N'am
al i
Ta - lan ce
i

Doam
ur
- ct
- ct

un
m
s'l
pre

l
ne'a
la
fru

M'n - deam - n
i
lu - crez
s
Vreau
vreau
nu
i
Doam
fa - 'n
Cnd
fa

foc
Doam
pun
- simt

s'n desc
doar
pla -

e
n
ne,

rit
tru
e
rs

vin
sunt
tu
voi

me muli
meu
fi

..

..

nesc,
ja,
strop,
mea,

..

..

trul
meu
gr - bit,
b - tor
sa
zi

eu,
nit
ror
mi

.
.

s'i
vi
s'l
Te'oi

drz
de
un
- ta

-j

un
a
schim
moa

i
ve
tu
pri

..

ne
m
al
ce

un
ii
tul
va

slu
a
n
ve

..

jesc.
Ta.
grop.
dea.

.
.

Ierusalimul meu
& 44

.
.

..

Ie - ru - sa - li - mul

?4
4
6

j .
.

doa - ba ta cum
j
? n . j .
. .
& .
.

12

& .
.

? # ..

&

18

s'a

& ww

cat!

w
? w

ti - ne,

.
.

w
w

j .
.
j .
.

n .
.

..

ne -

.
.

- i - ne

ww

mea!

ww

ve - gheat
j

j

te

plng

# ..

Se zba - te

ni - ma

ww

su - flet prea du - rut.

A
j

ta

..
.
.

vi -

&

b ..

zi - di - re

mi simt o
j

j
Ie - ru - sa
j

.
.

n
j

praf

po -

s stin - g

j

j

De ne - iu -

cum
j

# #

s'a stri -

Mi'e
j

dor

de

grea,

li - mul meu

j #

me - reu,

j
..
j

de
j

..

j
..

li - ni - teas - c'a - dnc

Ce - ta - tea

ww

f - cut?

de'a - t - ta

30

am

oa - re


De pe ru
j

24

j #

bi - re,

&

meu

j j #

la - cri - ma,

am s te
j

& b ..

36

cnt

&b

me - reu!

n ..

.
& b b.

46

j .
.

.
? .
b

lu - mini

.
& b .

voi

.
.

ve - dea!

& b

?b

ww

Dum - ne - zeu!

ww

ww

ww

..

te

cnt

w
w

j n

z - resc,

Ce - ta - tea

Fru - moa
j

ww

Ca pe'o mi - nu - ne

Fru - moa - s

ca - s

nu - ma'n vis.

n ..

me - reu,

.
.

..

i'a - de - sea

fru - mos cum

Ie - ru - sa - li - me,

la

j .
.

I - sus

tu ve - mnt ce - resc.

al

am s
j

?b

sla - v

.
.

j .. b j

pro - mis

iu - besc

&b

58

b ..

.
.

te'a

j n

te

j ..

52

Mi

..

De mult eu

mea!

w
w

- s

la

a - ur

cu - rnd te

ww

Din

sla - v'n

ca - s

ww

Dum - ne - zeu!

ww

l preamrim
### 4
& 4

j
..

? ### 4
4

.. ..

J

..

.
.

..

pe Dum - ne - zeu i ne'n - chi - nm sme - rii i


de'a - t - tea
ori, A - a de mi - nu - nat, A g - sim, A - a de n - e - lept, A - tul nu

1. l prea - m - rim
2. El ne'a sc - pat
3.Ca El un al -

###

&

w
w

..

..

? ### .

ww

..

.
.

..

ne'n
a
a

###

chi - nm sme - rii, El ne'a con - dus me - reu prin stlp de foc i
de mi - nu - nat, Din groa - pa mor - ii reci pe bra - e ne'a lu de n - e - lept, Prin ma - re i pus - tiu El ne'a c - l - u -

..

.
#
? ## .

13

&

nor.
at.
zit.

##
& #

Prin nor El
Me - reu El
Ie - ho - va'i

Prin nor El ne'a


Me - reu El ne'a
Ie - ho - va'i bun


? ### .

17

- brit,
- pat,
drept,

Prin nor,
Me - reu,
veci
n

nor El
Prin
Me - reu El
Ie - ho - va'i

Prin nor
Me - reu
Ie - ho -

um - brit,
sc - pat,
i
drept,

ne'a
ne'a
bun

um - brit,
sc - pat,
i drept,

.
.

nor El ne'a um - brit,


reu El ne'a sc - pat,
ho - va'i bun i drept,

Prin nor
Me - reu
Ie - ho -

..

Prin
Me Ie -

ne'a
ne'a
bun

um sc i

ww

El
El
- va'i

ne'a
ne'a
bun

um
sc
i

El
El
- va'i

ne'a
ne'a
bun

um - brit.
sc - pat.
i drept.

.
.

- brit.
- pat.
drept.

w
w

mi ridic ochii
b6
j
j
& b 8 r r j j j j j . r r j j j j j .
.
R R .
1. mi ri - dic
2.Cre - din - cio 3. Cei ne - drepi
4.Mai a - vem

o - chii sus spre


ii au fa - a
i as - cund azi
n - c'o an - s

ce - ta - te
se - ni - n,
pri - vi - rea
a - cu - ma,

. r r

J J J . R R J

? b b 68
R R J J J

bb j j j j j j j .
& .
l vd cum
n can - de Cu
o - chii
S
ai
i

? bb

din
l
n
tu

ce - ruri
ei
au
la - crimi
fa - a

co - boa lu - mi de sn se - ni -

.
.

? b
b
J

Dom - nul, tiu

? b b
J

ce - ruri

El

a - re

n
de
flet cu ca
s
ua cnd

..

.
.

Ju - de rat, ne in - tre'n
l
vei

c - tor.
p - tat.
p - mnt!
ve - dea.

..

j j j j j j
j

..
J

bi - ne, St - pn pes - te

.
.

pa - la - te,

r
n hai n i'un su ge
Ar vrea
n, n
zi -

bb j j j j j j j .
& .
n

bb j j j j j j j .
& .
Dom - nul,

j j j j j j j .
.
J

10

i pri - vesc spre al meu Sal - va - tor...


Cei ce nu
au dor - mit i'au ve - gheat,
C - tre muni, plini de groa - z stri - gnd,
Deci pri - e - te - ne, nu
a - m - na,

noi i'm - p - rat,

.
.

j j j j j j j .
.
J

1.2.3.i'un

4.i'un

loc

pen - tru

mi - ne

ps - trat.

loc

pen - tru

ti - ne

ps - trat.

.
.

Imn advent

& b 42 j
J

j j

j j

? b 42
J

j

J J


J J

..

n
J J

.
.

j
j

1. Ur - cm
spre ce - ta - tea
2.Sub
a - ri - pa
u - nui
3. La
ul - ti - mul semn
de

zi,
cea pli - n de
pro - fe - tic ve - mnt,
ne a - flm,
ho - tar

j j
j j
n . j j
J J

j j
j j

j
j

..


J J

j

J J

n

J J

.
.

& b
?b

j j

pan - ta spi Pe
Dm lu - mii de
Se'a - ra - t Hris -J J

plo - ii tr - zii, Spre


noa - s a c - ii n - gus - te. Ur - cm prin to - ren - te - le
ti - re e - ter - na so - li - e. Prin Ta - tl, prin Fi - ul, prin Du - hul cel Sfnt, n tos i rs - pla-ta'I cu Si - ne. Ie - i - t'am n ca - le'I s'L n - tm - pi - nm, Pe

& b

14


J J


n
J J

j
j
j

j
j


J J

r
j
..

gus - te.
pot s
po - mul din ca - re cei sfini
ce - pe o
al - t i
no - u ve - ci - e. Che - ma - rea
fla - mu - ra noas - tr st scris: Dom - nul vi - ne!

? bJ J

& b

j
.. r ....

20

ti - vom

me - reu,

..
..

? b

.
.
J R

& b

j j

27

run - ci - lor lui

?b


J JJ J

j r
..

La ma - rea

.
.

Dum - ne - zeuJ J

#.
.

j

J
j

J

..
J R

j
j

ul - ti - ma

..
J R

j j
#J J


J J

ad - ven - t ros -

j
j

j r
..

j r
..

.
.
J R

.
.
J R

lu - mii rs - cru - ce:

.
.
J R

.
.
J R


J J

j r
..

j r
..

P - zi - rea po -

j
j
j j j
j j

toa - t cre - din - a'nJ J

I - sus

#
J
J

de

pe cru - ce.


J J

Imn de prtie
#
& 22

? # 2
2

1. Cei ce p - im pe e - ter - na c - ra - re, Mi - ni - le noas - tre cu


2.Vreau, fra - te scump, s'i n - tind azi o m - n, Su - fle - tul meu pen - tru
3. Ori - ce a fost, ori - ce e, ori - ce vi - ne, Nu e n
sta - re'n - tre

? #

w
w

&

drag le
u - nim,
ti - ne'i des - chis,
noi s mai stea,

#
&

13

Azi fi - e - ca - re din
Nu - mai iu - bi - rea ne
Cci pr - t - i - a'n - tre

U - nul pe al - tul cnd toi


Nu - me - le nos - tru s stea'n
Es - te o le - ge ce
n'o

? #
20

&

pr - t - i - a,

?#

27

&

ce - pe n

? #

ha - ruri ce - reti

sus s'l ri - dici,

noi ve - ni - ci - a, Chiar de a - cu - ma i

Pli - n'i de

noi
ta - re
e mai
fi - e st - p - n
mi - ne i
ti - ne

ww

sfnt ct mai

ww

ne iu - bim.
ce - ruri scris.
vom cl - ca.

Stea - gul su

ww

Ast - fel n -

chiar

de

ww

a - ici.

w
w

Imnul biruinei
#
& 44

? # 44
&

?#
&

?#
&

?#

sus
sus,
ter bit

ne'a
i
nic
Mn

i
p - cat
I 1.Din n - tu - ne - ric
2. Cu hai - na Sa ne'a m - br - cat, I 3. M - ri - re
i - e, Dom - nul meu, Pu 4. S fii
al nos - tru bun Ps - tor, Iu -

i
Din
Cu Con -

su - fle - tul
tot ce'ar fi
raj, pu - teri
du Tu via

ne'a
mai
s'mi
- a

..

.
.

Prin El
n
S fim prin
A vrea n
Cn - ta - vom

pa
ha
mi
bi

.
.

..

m - rim!
lat,
i'n
de'a - cu,
p - cat

s
ce
rul Dom s
ne
ru - in -

tr - im
nu - lui
Te port,
a Ta,

lu - mi - nat
mi - nu - nat
dai me - reu
tu - tu - ror

A - cum
s'L prea R - su - n'n lung
Rs - pla - t mi'eti
i
li - beri de


Cu
n n
L'al

ri - di ne'a ier Dum - ne - tu - i -

..

cat,
tat!
zeu!
tor!

..

..

.
.

..

..

har
m - bel - u - gat!
tre - gul cer ne'a dat!
cea - sul cel mai greu.
p - cii sfnt iz - vor!

.
.

..

Cu toi
Ne chea Tu, Doam Cn - ta -

s'I mul - u - mim!


m ne'n - ce - tat,
ne,
nu - mai Tu!
vom ne'n - ce - tat,

..

..

mar - tori drepi s fim.


i
Lu - mi - n ori - i - cui!
Doam - ne Sa - ba - ot!
O,
A - min, A - le - lu - ia!

Imnuri 'nlai!
F
4
& 4

Moderato

S
A

j. .
j .
.

r

R

. .
. .

r


R

Im - nuri nl - ai lui

? 44

T
B

S
A

f
&

j .
.

j .
.

r


R

Im - nuri din har - pe

T
B

S
A

T
B

&

&

f

?
L - u - da - i'L

. .

L - u - da - i'L tot

cu

mult

dor

r
j .
. R
r
j .
.
R

cn - tri!

. .

Dom - nu - lui

Su - nai din trm - bii

cn - tri!

'Nl - ai

me - reu,

. .

F
. .

. .

13

T
B

L - u - da - i'L n

S
A

F
?

13

Dum - ne - zeu,

toa - te

. .

r j .
j

. . .
R

n cor.

r

R

r
r
j . j .
. R . R

pes - te mri i ri!

j
j # #

j j

ce - le

pa - tru zri!

&

S
A

17

T
B

j .
& .

tai

vo - ioi!

r


R

j.

? .

20

T
B

tai

vo - ioi!

&
?

23

T
B

&

S
A

T
B

F j .
.

cn -

- tai,

p j. r
.
R

cn -

j .
.

L - u -

L - u

Cor

cn - tri!

r
j .
. R

r
f j .
. R

Prea - m -

Pian

r
j .
. R

F j r
3
3 3 3 3
j
j
j
. .

R

w
w

Prea - m - ri - re!

nu - mai Lui!

cn - tai,

r
j .

cn -

Prea - m - ri - re!

w
w

S'I

j. . r

da - i'L

27

r
j .
.
R

S'I

Nu - mai Lui!

ri - re

27

cn - tai!

r
j .

f j . r
.
R

23

S
A

s'I cn - tai!

20

S
A

S'I

.
R

f
Lui

f j . r
.
R

17

- da - i'L

cn - tri!

w
w
w
w

43
43

F
3
& 4 ..

31

Solo

se

cu - vi - ne

i - e

& 43

Pian
? 43

31

..

37

&

ne'n

&

37

..
&

chi - nm,

j .. r

&

46

vit!

s'i

r
j .

i - e

..

Fii n veci

Doam

..

Pj j

ne'i vom cn - ta!

j
j

Fii

# j j

veci

de

Doam - ne

..

..

noi

i - e

sl -

j
j jj
j

de noi sl - vit!

j j ..

Fii n

& # j # j?
j .
j
j .
.

46

cn - tm,

f ..

im - nuri vom 'nl - a!

&

?

41

41

..

veci

j j

de noi sl -


.
j
.

&

50

vit!

&

?

50

55

&

F
? .

i vom

&

65

&

65

& 22

70

S
A

? 22

70

T
B

noi!

cn - ta

Dom - nul

Fii

fi - e

al
.
.

nos - tru

prea - m - rit

De

Fii

me - reu

vit!

po - po - rul

j .
R

Dum -

.
.

sl

nos - tru

Dum - ne - zeu!

noi

Fii

al

de

nos - tru

veci

me - reu:

..
R

Fii al
r
j
j .
.

zeu!

? .
.

61

Noi

61

Fii

55

f .
.

.
.
.

Dum - ne -

.
.
cu

22

.
.
.

- ne - zeu!

22

Su iu - bit!

F
& #

78

S
A

Fi - e

78

T
B

f Cn - tai n cor!
4
& 4 j j j
f
? 44

S
A

j . r j j

& .
R

T
B

j.

& .

91

S
A

Dom - nu - lui,

r

R

j . r
91

.
T ?
R
B

su - n - tor.

&

96

S
A

ta!

96

T
B

.
.

j . r j j

? . R
drep - ii

Cn - tai n

86

T
B

bi - ne - cu - vn - tat,

86

S
A

..

Cci

sla - v'n

j j j j j

b b

n.
.

f j j j

j
r j j
j
R
El ne es - te Dom - nul
j
r j j
j . j
. R

lu - mea

cre - at!

Cn - tai n

cor!

44
j

Voi

j r
r
j . j j . j j
. .
R
R
j r
r
j. . j j . . j j
R
R

din

chi - ta - re, Din chim - val r -

nos - tru,

veci doar Lui vom

w
w

..

4
4

w
w

.
.

cor! Cn - tai n cor!

F j
. .

Cn - tai din har - pe,

# ..

El

j j j j
j

w
w

da!

w
w

Nu - mai

cresc.

Lui

b b

vom cn -

n.
.

U
j
.
.

Glo - ri - e,

.
.

A - le - lu - ia!

.. j

n cmin
#4
& 4

? # 44

..

.
.

Jj

..

1.Ca'n - tr'un col de cer fru - mos Es - te n c - min


2. U - nul pen - tru ce - l - lalt Sun - tem n c - min
3. Ce - ruri noi i'un nou p - mnt Ne vor fi c - min

&

? #

11

&

bi - rea Ta
din - nalt
de du - reri,

? #

15

&

j
.
.

.
.

..
J

.
.

O re - veri de - plin.
S lu - mi - ne vin.
Fe - ri - cii de - plin.

Prin - tre noi


Ne'o - cro - tesc
Par - c'n el

Es - te
Sun - tem
Stropi de

? #

# .
& .

21

Jj

Cli - pe

? # .

.
.

.
.

Jj

dragi

A - le - lu - ia
de
vnt
i nori,
ne
o - glin - dim,

de

.
.

c - min

pa - ra - dis

j
J

.
.

.
.

ar cn - ta
p - zi - tori
ne iu - bim

.
.

i
al ste - le - lor se - nin
Ca'n - tr'un cuib de
pa - ce plin
Par - c'n el
de - ja am fi

.
.

Par - c n - geri
Par - c n - geri
Cei ce'a - i - cea

.
.

n
c - min.
n
c - min.
bu - cu - rii.

..

Doam - ne, cnd iu Pre - cum ra - ze


F - r
ur - m

..

.
.

.
.
.
.

Fiind - c

tr - im

noi

Te

.
.

..

iu - bim.

.
.

b
& b b 44 ..

j
# n

? b b 44 ..
b

n cminul Tu

..

..

..

1. n c - mi - nul Tu, Ta - t, du - m Tu a - cas',


p - mnt,
2. n c - mi - nul Tu, Ta - t, pe'n - no - it
Ta,
3.Spre c - mi - nul Tu, Ta - t, co - lo'n pa - tria

b
&bb

.
.

j
J

.
.

..

..

b
& b b #

..

? b b n
b

.
.

? bb

noap - te cu'al Du - hu - lui Tu glas,


in - pe veci eu vreau s'i cnt,
ter - nic, con - du Tu via - a
mea,

i - te ci,
de p - cat,
bo - si - tor,

b
&bb

b
& b b

.
.

nu

Du - m Tu

21

Ca

? bb
b

.
.

Prin fur - tuni i


Imn de bi - ru Cu'al Tu bra pu -

j
.
.

..

..
J

n .
.

Pa - i'mi o - cro - te - te
O, ce fe - ri - ci - re,
Dru - mul fi - e as - pru,

de gre li - ber
fi - e'o -

.
.

..

.
.

.
.

..

..

..

? b b . J
b

i prin ha - rul Tu, I - su - se, du - m la ai Ti.


n
e - ter - n ne - mu - ri - re i un trai cu - rat.
n c - mi
- nul Tu o - dih - n'i pen - tru mu - ri - tor.

17

.
.

..

Du - m Tu
Du - m Tu

.
j

a - cas'

gre - esc

. b
.
J

a - cas'
a - cas'

..

Ta - t,

c - ra - rea,

Vreau

Du - m Tu

a - ca - s, Ta - t,
o,
Ta - t,

a - cas'

..

..

Du - m Tu

Ta - t,

a - cas'! (a - cas')

n cerul sfintelor lumini 4


&4
?4
4
&

11

&
?

16

&
?

mai pre - sus de


fi - e - ca - re
tim ni - mic mai
imn ce vom cn -

El,
Din
Nu
Un

Din

j
.

lu - mini, Tro ce - rul sfin - te - lor


cu - prins n
mi - la Sa El
ne'a
se cu - vi - ne
l - u - dat Din
par - c tai - nic
a - u - zim, Din -

1. n
2. n
3.Lui
4. i

mii de

E'a - a

he - ru - vimi,
f - cut
a
mi - nu - nat
cu - rnd
ta

i - nimi

de

bun, Cum

..

.
.

..

..

i'n - tin Un
p De - ct
La
ma -

z Dum - ne - zeu,
de sal - vat,
nul
ori - i - cui,
tea
ve - ci - ei
val,

nea pla par spre'al

'nl - m Cn - ta - re

de drept, e'a - a

V1

de cor - tul
Su.
c - tos ier - tat.
iu - bi - rea
Lui.
rea de cris - tal.

as - tzi

al - tul

nu'i

pen - tru El,

la

fel.

..

n cerul sfintelor lumini #3


& 2

? # 32
4

&

?#

&

?#

1. n
2.Din
3. n
4.Lui
5. i

ce - rul
mii
de
mi - la
se
cu
par - c

- te
sfin
i - nimi
Sa
El
- vi
ne
tai - nic

nea - z
Dum - ne
ta - re
pen - tru
pla - nul
de
sal
par - tea
ori - i
spre'al
ve - ci - ei

he - ru - vimi,
a
de
bun,
a
f - cut
mi - nu - nat
ta
cu - rnd

zeu,
El,
vat,
cui,
val,

tin
al
p
ct
ma

mini,
m
prins
dat
zim,

Tro
Cn
n
Din
Din

mai
pre - sus
de
- a
de
drept,
e'a fi - e - ca - re
tim
ni - mic
mai
imn
ce
vom
cn -

El,
E'a
Din
Nu
Un

ww

lor
lu s
'nl ne'a
cu l - u a - u -

ww

i'n Cum
Un
De La

V2

- de
- tul
- c iu - rea

cor - tul
nu'i
la
tos
ier
bi - rea
de
cris

w
w

Su.
fel.
tat.
Lui.
tal.

w
w

n curnd
3
&b4

j
J

1. n
2.Cnd
3. Se 4. Tu

? b 43

&b

&b

&b

13

Va
V'om
Gr Oa -

c'o
rs
ham
tru

#
J

da - t
pla - t
ba - re
ce - ruri,

ce
i
pe
tu

j
#
Dom du i
sau

nul
p
ne
ne

#
J

pre sunt
pe
ruri

ve - ni
pri - mi
ul
pus
re
gru

ce
i
pe
tu

da - t
pla - t
ba - re
ce - ruri,

p - cii
fap - te
ghi - na'i
ghi - n

mii
mii
scum ce -

Va
V'om
Gr Oa -

..

resc,
zel,
foc,
eti?

n - c'o
rs
toi
ham
e'n
pen - tru

ni
mi
pus
gru

j
J

j
J

sem - ne
n - geri
roa - de
spre
i

ve
pri
ul
re

a - ra - t,
cer
vi - ne
e'a - proa - pe,
cre - din -

se
din
ul
n

cu - rnd
I - sus
ce - ri ce
eti

Dom - nul
p - cii
du - p
fap - te
ne - ghi - na'i
i
ne - ghi - n
sau

..

ves - tesc,
cu
El,
se
coc,
pri - veti,

j
J

n
toi
e'n
pen

resc.
zel.
foc.
eti?

n Domnul pun ndejdea


b
& b 44

? b4
b 4

1. n Dom - nul pun


2.Ca un co - pil
3. El d rs - puns

? b
b

? b n
b

b
& b

? bb

b
& b

&b

&b

13

dej - dea mea de


vind spre al su
ce - re - ri - le

Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,
voi do - ri,

n - dej - dea mea de


pri - vind spre al su
ce - re - ri - le
la

via - ,
ta - t,
me - le,

via - , n Dom - nul pun


ta - t, Ca un co - pil
me - le, El d
rs
- puns

n pri la

.
.

A
Tot
El

..

.
#.

ju - to - rul meu e doar


a - a i eu pri - vesc
va m - pli - ni tot ce

n
.

#.

n
spre
eu

Sin - gur El, e'a mea spe - ran - , n Dom - nul


pun,
Via - a mea e
lu - mi - na - t, Ca un co - pil,
Pen - tru El nu's lu - cruri gre - le, El d rs - puns

n - dej - dea mea de


pri - vind spre al su
ce - re - ri - le
la

j j

Tenor

via
ta
me

n
ca
El

mea de via - , A - ju - to - rul


meu
al su ta - t, Tot a - a
eu,
i
ri - le me - le, El va m - pli - ni,

? b b

.
n b

n Dom - nul pun,


ca un co - pil,
El d rs - puns

25

,
t,
le,

Dom - nul pun


un co - pil
d rs - puns

j j

J J

eu
pun
co - pil
rs - puns

..

N - dej - dea
Pri - vind spre
ce - re La

E n Dum - ne
l pri - vesc me
Tot ce voi do

n
pri
Tot ce

{ l


J J

Dum - ne
vesc
me
voi
do

zeu.
reu.
ri.

.
.

zeu.
reu.
ri.

n faa Ta
## 3
& 4
1.n
2.n

fa - a
fa - a

? # # 43
10

&

##

i'n
i'n

? ##
19

&

##

28

&

##

Ta, P - rin - te Sfnt,


Ta, P - rin - te Sfnt,

Sme - rii azi


Um - brii de

# n

ne
ple - cm,
cru - ce stm,

i - ni - m cu
piept du - rut de

# n

Iu - bi - re
A - prini cu

? ##

toar - n
foc
din

tai - nic dor,


de - pr - tri

pes - te
jert - fa

..

Fier - bin - te Te
ru - gm:
O
ru - g'i n - chi - nm.

toi, Re - var - s
Ta S ar - dem,

ha - rul Tu
vrem, pe'al Tu

bo - gat
al - tar

2
1
.


# . .
..
.
.

i bi - ne - cu - vn - tea - z azi
Cu cn - tul dra - gos - tei din - ti


? # #

# . . .

. . # .

# # i mul - u - mim c
&

41

? ##

Cu - vn - tul mi - nu - nat.
S um - plem (lu - mea iar.)

ne

mul - u - mim

iu - beti

ne

-,

. ..

.

iu - beti,

lu - mea iar.

mul - u - mim, iu - beti,

Fii

l - u - dat.

A - min!

.. ..

n fiecare sear
#
& 44

1.n
2.n
3.n

? #

&

&

j
j j
j n j

.
.

fi - e - ca - re sea - r
fi - e - ca - re sea - r
fi - e - ca - re sea - r

? # 44
5

..

in - tea
vesc spre
nu - mai

N ..

cnd
cnd
cnd

.
.

& . j
.

..

.
.

..

j j
.. # # n j # j .

li - ni - tit, S vii

? # .

..

. #
.

j j
.. # j j .
b N.

?#

.
.

Tu

..

j
n

j j j
n .. # j
n

vo - cea
sus
de
li - ni -

fi - e - ca - re sea - r

.
.

..
j j
j

'na - in - tea Dom - nu - lui, (Dom - nu lui) Ce nu poi spu - ne

# j j
& n

ni - m - nui,

vin, s'as - cult doar


ste - le
sus, mai
vrei
s dormi mai

Eu
La
De

n
'Na su - flet mi'e se - nin,
Simt tru - pul meu c'i frnt, Pri Prin muni, cm - pii, p - duri, Sunt

S'as - cult, doar vo - cea Dom - nu - lui.


i cnt, eu cnt cu
e - le'n cor.
Te plea - c'n fa - a Lui, sme - rit.

? # . #
12

Lui m'n - chin;


cnt,
cer
i
ru - g - ciuni,

Lui,
nor,
tit,

..

poi ori -cnd s'I

spui,

..

.
.

j j j j j .

n tai - n nu - mai Lui. (nu - mai Lui)

.
.

j j

n locul meu... -

V1

j j j j . j
bb b 4 j j j j j . j j j j j j

& 4 . j .

J
1.L'au prins i L'au le - gat
2. Din spini au m - ple - tit
3. i cnd L'au rs - tig - nit
4. De chi - nuri sf - i - at,

? b b 44
b J J
6

pe
co
n
n

..
J J J
J

Dom - nul n gr - di - n, O, ct
- roa - n ca s'L doa - r, Au rs
- tre tl - hari pe cru - ce, O - et
teas - cul su - fe - rin - ei, I - sus

Pe Cel ce n'a a - vut nici cea mai mi - c vi - n


sit!
A - poi L'au m - br - cat cu'o hai - n de o - ca - r,
vit...
bea, i'n timp ce se'as - cun - deau, de tea - m, u - ce - ni - cii,
iz - vo - rul bi - ru - in - ei,
vnt. Din coas - ta Lui - ni

? b b .. ..
b
J J J J J
J
&

bbb

L'au n - jo i L'au lo I'au dat s


nici un cu -

j j j j j ..
J
J J J J
J J J J J
J

b
j
j j j
j j j j
& b b .. j .. j j

10

de mult
de El
a - mar
n'a scos

j
J J J J
J

j j j j j
J

L'au dus s fi - e
i groaz - nic L'au bat Pe Gol - go - ta
ICe um - ple azi n -


J J J J J

j j j
j
j
j

. j j j j j j j
j
j

.

# . J

rs jo sus
treg

tig - nit!
co - rit.
mu - rea...
p - mnt.

? b

bb

De'ar fi ce - rut

o - tiri de

n - geri, I'ar fi

a - ju-

j
J J n J J ..
J J J
J J J J J J J

j j j
bb j j j j j . j j j
& b # .
J J

15

j .

? b J
.
J J J J
bb J J J
J J J
tor,

ve - nit

Dar a

a - les

moa - r

sin - gur, n

lo - cul

meu

j
j j j .
J .
J
i'al tu - tu - ror.

..

J J J J

n locul meu bb 4
&bb 4

j
j

? b b b 44
b
7

&

bbbb

? bb
bb

rall.

de
sit
jo - cu pe
spini
scui l'au
dra - gos -

b
& b b b
S'a
Ca
Co Eu
Sunt

n
? bb b
b

. n

cru Pe
Dis - pre du Ce
bi Cu
Pe lemn

toi
r,
cap
pat
te,

Uj

j
n

ce
Dom ul
meu
re - ros
ciul
graoz s
moa -

dat ca jert - f'n


lo - cul meu,
eu s port n
ve - ni - cii
roa - n eu s
pot a - vea
s r - mn f - r p - cat
fe - ri - cit c
pot s'L port

S
O
n
S
n

V2

1.Zdro - bit
2. n hai
3. Cu - nu
4. L'au pl
5. Ce ne

nul
l'a
l
nic
r

a
n a l'au
Dum -

p - r i
bat de
na
na grea de
i
mu - it
cu - prin - s

.
n

mu
du
p
r
ne

rit!
rat!
sa!
nit!
zeu!

fe - ri
fi
pot
hai - n de'm - p
la dreap - ta
cer
nu mai fiu lo
i - ni - m me

n
n

.
.

- cit.
- rat.
Sa.
- vit.
- reu.

.
.

n palma Ta
#
& 44

1.De
2. i
3. n

? # 44
5

&

?#
8

&

&

&

j j

?#

j
j

cu - rat cum mi
cu
spini ce Te'au
c
via - a mi'ai

.
.

rul Tu,
a - poi,
s cnt

# ..

.
.

..

Dar n'am
ps - trat
i frun - tea i'am
S
Te
ves
- tesc

ce puns
pot

dar
pe
lui

..

L'ai
dat,
r - nit,
sc - pat

.
.

I - su - se la'n - ce - put
ce - rul i'n- treg p - mnt,
de moar - te m'ai sc - pat,

L'ai
d - ru - it
am
pi - ro - nit,
a - cum m'n - chin,

..

j j
.

cre - at
cre - at
s - pat

fost
ce'a
fost

chi - pul Tu
mi
lemn n
cu - ie
u - mi - lin -

j j

m - na Ta am
m - na sfn - t
pal - ma Ta am

n
la sfr - it!
ai
su - fe - rit!
chi - pul di - vin

?#
16

i
Pe
n

? #
12

j j

i'ai
i
i

.
.

port
s'l
mult
ce
re - d'mi

p Tu
Tu

.
.
..

..

..

fru - mo - su'i chip


n - co - ro - nat
pe'n - treg
p - mnt

co - bo - rt
din
coas - ta i'am
m prin
Gol - go - ta

noi
Te'am cru - ci
cru - ce
Te'am
rs
Hrist,
Cel
ce
m'a

fi
tig
sal

ww

cat.
nit!
vat.

w
w

n prezena lui Isus


3
&b4
? b 43
5

1.Spai - ma
2. Lip - suri
3.Deci
s

fu - gi
nu
sunt
in - trm

& b

?b

& b

Nici
Nici
n

b
?b
&b

13

?b

Ci
Ci
S

r - u
n - tris
u - mi

ta
ta
lin

bu - cu - rii
doar
cn - tri
ne
sfin - im

n
n
n

U - ra
pie - ri
La - crimi
nu
sunt
S'n - ge - nun - chiem

zen - a
zen - a
zen - a

Nici
Nici
Spre

n
n
n

pre
pre
pre

- drep
- p
- ru

- zen - a
- zen - a
- zen - a

I
I
I

ta
ra
in

lui
lui
lui

..

I I I -

lui
lui
lui

ne
su
bi

te,
re,
,

lui
lui
lui

pre
pre
pre

pre - zen - a
pre - zen - a
pre - zen - a

n
n
n

I
I
I

sus,
sus,
sus,

.
.

..

sus,
sus,
sus,

..

te,
re,
,

..

sus.
sus.
sus.

..

n Sabat Sfnt
b
& b b 43

..

? b b 43
b

.
.

.
.

su - flet,
1.Cu
bu - cu - ri - e'n gnd, cu - rai n
2. I - ni - ma mea i'a ta,
o jert - f
vi - e
3.Ce
ln - g iu - bi - re,
mi - nu - nat
e'a - ici

b
&bb

de
ca
ce

? b b
b

n b n

.
.

.
.

tem - plul sfnt,


un
pri - nos,
S'a jert - fit.

b
& b b #

13

Cci Dum - ne - zeu


El
da
ne
va
Lui Dum - ne - zeu

.
.

b
& b b n

? b b
b

19

j
.. r

b b . j
b
& .
ai

zi


? b b ..
b
J

b.
.
J R

..

..

Nu - me - lui ma - re

de sr - b - toa - re,

Deci s'I cn - tm me - reu,

26

Sa - bat

.. j

..
J

Azi s ne'a - pro - pi - em


S'a - du - cem Dom - nu - lui
Ln - g Pri - e - te - nul

Ma - re

j
.. r

Dum - ne - zeu,

.
.
J R

.
.

..
.

o - noa - re s'I dm! V'a - pro - pi -

Pri - mii cu
dor
al Su Cu - vnt.
i drag
i
n - ge - resc
cel mai fru - mos.
pla - iul
la El, ne'a mn - tu - it.
Cci ne'a che - mat

? b n
bb

vrea s vor - beas - c,


din cer
o
n schimb
ve - ni - ci - e,
s'I dm m - ri - re,
n veci

.
.

.
.

Sfnt ve - nii

..

..

s'L l - u - dm!

n toate cte vd
b
& b b 44

1.n
2.n
3.n

toa - te
toa - te
toa - te

? b b 4
b 4

..

c - te
vd
c - te'a - ud
c - te'or
fi

b
& b b

? b b
b

Ori - un - de'n ce - ruri


De ne - sfr - i - te
A - ce - lai Nu - me

b
& b b
? bb

Des - tul
Des - tul
Des - tul

b
& b b
? bb

Sau
Sau
Sau

ca
ca
c

s pri - vesc
s as - cult
he - ru - vimi

s m plec s
p - s - re - le
c
s - pai n

..

.
.

..

..

..

E
E
Pe'al

.
.

m - na
Ce - lui
Sfnt,
gla - sul Su di - vin,
ve - ni - ci - ei
zbor,

m'a ui - ta i'ori - un - de pe p - mnt.


ar - mo - nii Tot
lu - crul Su e
plin.
vom ci - ti i Domn
i Cre - a - tor.

Splen - doa - rea pu - s'n


zori,
Un
tu - net pe
ze - nit,
M - ri - rea'I vor pur - ta,

.
.

..

des - lu - esc Mi - nu - nea u - nei


flori.
ci - ri - pind Pe
ra - mul n - flo - rit.
pal - ma Lui i
noi
ne vom a - fla.

n viaa mea
b
& b b b 44

j
j

1.Doam - ne pu - ne
2. Sn - ge sfnt n
3. M a - teap - t

? b b b 44
b

n via - a mea
i - ni - ma mea
n - geri cu dor

b
& b b b .

? bb b
b

Doam - ne
vi - na'mi cea grea
d'mi i'n
can - de - l har,
ti
cu - rnd pe
p - mnt

b b j r j r r
b
& b ..
R
Tu

m as - culi

Tu s

as - culi

j r
. .
? bb b R
b

Ta

pas cu pas,

? b b b
b

j j

j
.

din chi - pul Tu


s torni I - sus
S vin' a - cas'

Iar - t
Hai - n
Voi
ros -

r
r

Doam - ne

din piep - tul ru.


s'i fiu su - pus.
un
bun rj - mas!

j
j

'nal ru - ga mea

pas cu pas n
via - a mea
j
r r

r r

bbb


b
&

pas cu pas,
pas cu pas,

j
j

- du pe
ca - lea
Cndr r- nal ruj - gaj mea Mr con
r
r
j r j r

..

Ta

Ta
Ta

pas
pas

pe

r r
j
.
R R

cu
cu


R R

Pas, pas cu pas,

j
. .

pas cu pas

ca - lea

j j

via - a

mea.

pas, cu pas n
via - a
mea.
pas cu pas n via - a mea.


R R

r
j
r j j j

pas cu pas n

via - a

mea.

nchinare

#
j j j j
& # 42 j j j j #
1. M n - treb n
2.Gla - su - ri - le
3. Nu - me du - p

? # # 42
J
7


J J J

#
& #

? # #

fa - a c - rui s m plec,
lu - mii se'n - te - esc tu - mult,
nu - me e stri - gat sub zri,J J

20

&

##

..

.
.

flat
tat
sfnt
ai,

#
& #

n
n
n
n

? ##

- c n'om
- c n'om
- chi - na - chi - na -

a - fla
a - fla
re
Lui,
re
Lui,

Doam
Doam
Doar
Prin

[:

Mai de
pre ca
Le Mai fru - mos ca
Cel
Um - ple
ce - ru'n - treg
Prin iu - bi - rea Lui

? # #

27

..

j j j
j

c - te'n via -
trec i
vin?
c - ra - re
ce
s a - puc?
c - rui s'mi plec frun - tea mea?

j j j j

# # j j j j
&

14

? ##

i m'n - treb n
fa - a
Mii de dru - muri ca - re
Fi - e - ca - re'i spu
- ne

vin i
trec
s'l as - cult,
n - chi - nri,

- ne,
- ne,
un
pu -

gea
ce
ce
ne'a
i'n - treg
am
fost

Alt - ce Drum mai


Alt - cui Toa - t

.
.

Din a - t - tea
M n - treb pe
C - rui nu - me

ni - ci'un
ni - ci'un
sin - gur
te - rea

va mai
mi - nu mi - nu - nat ca
va n'a - du - cem
sla - va
i
m -J J J J

j j j j

Din a - t - tea
Din - tre toa - te,
Dar n fa - a

lu - cru
glas n'am
ma - re
Lui am

ne'ai
dat
cre - at
p - mnt:
sal - vai:

lu - cruri ca - re
ca - re oa - re
oa - re s'a - ducJ J

c - rui
s m'n - chin
n - co - tro se
duc,
te
vi
a
ji
sa,

j
j j j

j j j j

n'am
a as - cul Nu - me
fost
cre -

i
p - n'n veac
i
p - n'n veac
Es - te
I - sus,
Es - te
I - sus,

nat ca
cel spre
sla - v
ri - rea

Gol - go - ta.
cru - cea
Ta.
ni - m - nui;
nu - mai Lui!

:]

ndurarea Domnului
# 4
& 4
1.n - du - ra - rea
2.n - du - ra - rea
3.n - du - ra - rea

? # 44
5

j
# 6 .

& 4

j
.

j
.

Dom - nu - lui e
Dom - nu - lui e
Lui te chea - m

. j 44 ..

cul - t dar vo - in
cel ru cu m
pe
o - pre - te'al tu
dit,

?# 6
4
8

#
&

mi mi poar -

? #

1, 2.

l, Sme - rit
l, Sme - rit
t, Spre

r - mi me
r - mi me

a
n
pi

Sa,
grea,
cior,

Fii
Fii
Cci

.
4
4 . #

.
#.
.
.

46

46

O - mu - le as Cci El frn - ge
Tu, str - in tru -

dra - gos - tea,


pa - cea ta,
azi cu dor,

..

3.

n .

n
.

i ai
drept
deci ai
drept,
Dom - nul te

Pa - tri - e

.. .

# ..
zbor.

.
.
.

ngerul meu protector


& b 44

..

? b 44

.
.

j
.
.

1.Ori - ct
2. Nu tiu

& b ..
?b

reu
tiu

..

de greu
ce
va

ln - g
ln - g

j
b b ..

& b .. j

& b

15

?b

mi - ne
din - a:

dru - mul,
mi - ne,

mi - ne
mi - ne

mari ne - ca - zuri,
su - fe - rin - a

j
? b ..

e
fi

j
j
..

j
# .
.

e
c

Mi se
Poa - te

j
.
.

..

.
.

.
.

..

pa - re mai
u - or,
c
vor fi doar nori,

j
..

n - ge - rul meu
E un
n - ger

j
.
.

pro - tec - tor.


pro - tec - tor.

..

.
.

Prin al mor - ii greu fi - or,


i cnd la - cri - mi - le
dor,

j j

j
..

n - ge - rul meu
Am un n - ger

j
j

.
.

..

pro - tec - tor.


pro - tec - tor.

Cci me Dar eu

j j


j

..

.
.

j
# .
.

De trec prin
Cnd vi - ne

.
.

Chiar a - tunci
e
ln - g
mi r - m - ne'a - tunci cre -

j j

Un
El

n - ger
es - te

..

j
b b ..

e
de par - tea
c - l - u - za

&b

..

mea,
mea

? b ..
& b

24

mi
i

vi - ne'n
mun - ii

& b ..

..

.
.

? b ..
& b

32

n - ger
vi
cu

? b

1.

.
.

pro - tec - tor.


dor,
cu

..

..

da - c
tim - pul

mi
se

j
.
.

j
# .
.

Ci - ne - va
O - chii mei

m
se

j j
..

dor,

se
pa - re
sfr - e - te

cel

grea,
el,

..

Eu
Dis -

Dru - mul
i
I -

j j

j j

E
Voi

un
pri -

j
j

U
j
j

n - ger

j j

u

..

j j

n - so - e - te,
vor
des - chi - de,

j
b b ..

.. .
.
.. ..

j j


j
.
.

.
.

ct ar
fi
de
m'n - so - e - te

..

j j
..

2.

j j

Is - pi - ta
Ori - un - de

Chiar
Cnd

i'o - bo - si - tor,
nor,
vi - ne
pe

?b

greu
sus

.
.

a - ju - tor,
trec u - or,

sunt bi - ru - i - tor.
pa - re'ori - ce
fi - or.

28

.
.

pro - tec - tor.

..

Inima noastr
### 6
& 4

? # # # 46

###

&

1. I - ni - ma noas 2.n a - tep - ta -

tr'u
cra

na
rea

###
&

? # # # #

? # # #
7

du - p
noas - tr

spre'n - tm - pi - na
lup - ta cre - din

10

&

###

? ###

spus
tm,

.
.

tr
rea

f - r'n - ce - ta
f - g - du - in

re,
ei,

Ta - re
Fa - rul

li - ma
ve - ni

Mer - gem
in - ta

ne m
iu - bi

nul
rii

re
Stri - g
n ei, Vrem con - sa -

..

I - sus;
s'i dm;

C - tre
Zi - ua

'na - in
ne
es

n
rii

te
te

do - rul ne s'l
a - r -

.
.

Ve - nic de sus.
S'n - tm - pi - nm.

ntinde, Doamne
& b 44

Instr.

& b 44
? b 44

Piano

&b

& b

..

.
.

..

1. n - tin - de, Doam-ne, m- na Ta, n - tin - de bra - ul sfnt, De - plin a'i bi - ne 2.'Na - in - tea Ta cum stm ple cai, Tri - mi - te Du - hul Sfnt, S fim u - nii, su -

?b
& b

13

.
b

&

13

?b

cu - vn - ta Po - po - rul pe
rori i frai n
i - ni - m

& b

18

Iu

? b .

j j


bi - rea Ta,

p - mnt!
i gnd!

j
.

Con - du - ne pa - ii

j
j
j


j
j j

Re - var - s ha -rul Tu,

ww

j
.

j j

.
& b .

18

ww

j
j
j
. .

.
j j

tot me - reu Spre ve - ni - ci - a

Ta!

..

ntr-o zi voi vedea pe Isus


& 44

? 44

..

.
.

1. n fi - e - ce
lu - cru fru - mos
de sub cer, Un strop de
lu 2.Pri - vi - rea de'o 'nal n splen - doa - rea de zori, Ge - nun - chiul de'mi
3.C nu tiu cer - cri ct de gre - le vor fi, Po - va - ra
de

&

..

..

mi - n
e
pus
plec n
a - pus,
la - crimi de dus,

&

12

plin,
mea,
gnd,

voi

C'n - tr'o
C'n - tr'o
C'n - tr'o

&

ve - dea

i
su - fle - tul
meu de'o
Mi - reas - m ce - reas - c
Ni - mic nu mi stin - ge

zi
zi
zi

voi
voi
voi

ve - dea
ve - dea
ve - dea

I - sus,

pe

pe
pe
pe

n - tr'o

mi - nu - ne
e
i - ni - ma
e'n
lu - mi - na din

.
.

.
.

.
.

.
.

I - sus.
n - tr'o zi,
I - sus.
voi ve - dea,
I - sus.

.
.
J

zi

voi

ve - dea

pe

I - sus.

#
& 43

Isus, Domnul meu


j j
.

# .

j j

1. I - sus, Dom - nul meu, Tu'mi cu - noti i - ni - ma... E


2.Spre ce - ru'n - ste - lat
de - se - ori cnd pri - vesc Un

&

?#

.. #

drag pen - tru Ti - ne, Tu tii


prin - de, de Ti - ne, A - tunci

#
& j j
J J

j j
? #
J J

14

S'o cu - prinzi blnd n


Do - rul meu
e s'L

21

&

j j
j j

j j

cnd sunt trist


a do - ri

i co - bori
s m 'nal

j j

..
.J JJ J

..
.

j j

..

.
.
J

.
.

?#

..

.
.

Ta sfn - t i ne - p - ta - t,
ca
n - spre ce - rul de sla - v,

j j

..

..

j j

j j
& .

28

ea
sus,

j
..

ln - g
ct mai

dra - gos - tea Ta.


vd pe
I - sus.

M'a - co - peri cu
al - b a A - cum pe p - mnt nu'i ni -

ri - p de pa - ce, M ieri cnd gre - esc, a - des.


mic s m i - n, O cli - p doar, mai a - tept.

?#

pli - n de
dor
m cu -

mi dai hai - na
Cu - rnd voi ple -

..

.
.

Al - bi - t n sn - ge ce - resc.
O, ce bu - cu - ri - e va
fi!

Isus e Lumina

bb 6
& b b b 4

? b b b 46
bb

1. Tru - dit de po - va - r,
2.Cu'I - sus strns de m - n,
3. A - ju - t'mi I - su - se,

b
& b b b b

? bb b
bb

b
& b b b b

dih - nei pe
c - ri - lor
ran - ei de

mnt n
ios i
sus i

.. n j

nu
pot s m tem 'Na - in - tea o du - reri, griji nu sunt, n
fa - a'n - cer s
vd str - lu - cind C - mi - nul spe -

j b j
J


J J

.
.
J

deci, nu m tem! Sfr - i - t

b
& b b b b

cli - pa su - pre - m a - proa - pe Te simt!


via - a'i se - ni - n cu Dom- nul Hris - tos.
pen - tru ve - ci - e s fiu cu I - sus!

b
& b b b b

17

n n

? bb b
bb

ca - re o chem; Cnd spun "noap - te bu - n" a - ces - tui p vie - ii eu cnt, El ori - i - ce la - cri - m ter - ge du ca - re m prind, S vd str - lu - cind di - mi - nea - a de

? bb b
bb
13

j
j

un - de

e noap - tea

n n

I - sus e

lu - mi - na,

j
b
J

e El; Cnd p - i - voi


J J

j j

n n b n

o - da - t pe no - ul p - mnt, I - sus va r - m - ne pe veci al meu cnt.

? b b b
bb


b
J J


J J

Isus e Stnca vieii


& b 44
? 4
b 4
&b

1. I - sus Hris - tos e


2. n ori - ce zi, n
3.Cnd vin is - pi - te

i ori - ct
Va fi cu
De'a - ce - ea

?b
&b
?

El

..

& b

12

j
.
.

sus

& b

15

..

.
.

Hris - tos

Stn - ca

? b

vreau

.
.

mea!

..

j
.
.

..

Stn - ca

.
.

El
n

m'n - cred,

..

r j r
..

..

..

..
R

.
.

j
..

r j
..

r

R

..

.
.

..

fur - tuni,
Stn - c ta - re n
Dom - nul m va n - so - i,
e scut i a - ju - tor,
El

Stn - ca mea,
ori - ce ceas,
i'n - cer - cri

ma - rea
ar ur - la,
mi - ne pas cu pas
m n - cred me - reu

j
..

mea!

j
..
.
.

El

j
.
.

El

j
..

Stn - c

..

ta

Stn - c ta - re'n veci va


fi.
li - man de ve - ni - cii.
Spre
bra - ul Su li - be - ra - tor!

vreau s

re

I -

..

m'n - cred,

..

mea!

j
.
.

.
.

Stn - ca

El

..

fur - tuni.

..

Isus e Stnca vieii


b
& b b 46
1.I
2.I
3.I
4.I

? b b 6
b4
5

b
& b b

Prin
Cnd
Ce
S

? b b
b
9

b
& b b
Pe

? b b
b

b
&bb

13

De

? b b
b

sus
sus
sus
sus

e
e
e
e

stn - ca
stn - ca
stn - ca
stn - ca

vie - ii,
vie - ii,
vie - ii,
vie - ii,

dra - gos - te
e - ter - n
fi - rii
vrj - m - i - a
pu - ru - rea re - var - s
mi ri - dic sta - tor - nic

.. # j ..
J

El

zi - desc, Pe

. n
.
J

.
.

El

ni - mic,

..

..

.. n j ..
El

.. n
J

El
De
A
Pe

p
p
fo
i

.. ..

- rat,
- rat,
- los,
sper,

. .
. .

.. ..

Prin pre ne - m - su - rat.


M'n - deam - n spre
p - cat.
Al
ha - ru - lui
pri - sos.
i
no - bil ca - rac - ter.

j
.
.

.. ..

.
.

zi - desc, Via - a, cre - din - a

tot ce'mi do - resc.

j
.
J

.. #
J

..

..

zi,

Nu

noap - te

m'a rs - cum El sunt a vie - ii cu


ca - re vreau

..

.
.

.

J

.. ..

.. ..

va des - pr - i.

. b
.
J

Isuse bun, etern stea


### 3
& 4
? ### 3
4
5

&

###

? ###
9

&

###

? ###
13

&

###

? ###

Spre
Ce
F'l

i'n
De
Pn'

F
S'mi
Din

su - se
de - te'n
ti - ne

1. I 2. S 3.Spre

bun,
mi
'nal

mi - ne'n - dreap
vre - rii
Ta
Tu
s
ur

s
fi
fa

p - e
- 'n

trun
pli
fa

d
n
,

gn
Doam
ter

ea
i pu

#
-

n
duh
dul

ra
e
sus

i'n
o,
e

t'i
le'i
ce'n

via - a
mea,
do - rul
lui,
Te'oi
ve - dea,

e - ter
ne'a - cel
tot
gn

stea,
nou,
meu,

.
.

..

za
Ta,
e - cou,
me - reu,

..

dul
ne'a
n

meu,
vrea,
stea,

..

me
- ni
ru

# ..

..

reu.
ma.
rea.

.
.

Isuse bun, Isuse blnd


### 3
& 4

? # # # 43

1. I - su - se bun,
I - su - se
2.Tu eti A - mi - cul cel mai
3. n - tin - d oa - meni ar - curi
4. S ca - d mii
la dreap - ta

10

&

###

Chiar
M
Cci
Tu

? ###
19

&

###

28

&

###

blnd,
bun,
mii,
mea,

Eti
Eti
S Eu

a - d - pos - tul meu ori - cnd,


al sc - p - rii me - le turn,
gea - ta nu m va
lo - vi,
nu m voi n - spi - mn - ta,

da - c'a fi
o - dih - nesc
m as - cund
si - gur m

str - puns de spini, Du - re - rea


la um - bra Ta, G - sesc la
sub bra - ul Tu, i sunt fe
c - tre
vei o - cro - ti; Eu

ri - pa

Ta

scu - tul

? ###

Tu o
a - lini.
ne pa - cea mea.
de ori - ce ru.
ne voi pri - vi.

meu, Mi'e a - ju - tor cnd dru -mu'i greu,

Tu, Doam - ne, eti sc - pa - rea mea, Eu ln - g

? ###

mea
Ti - rit
Ti -

Ti - ne'n veci

voi sta!

Isuse bun, Tu m-ai salvat


b
& b b b 44

j j

1. I - su - se bun
2.O, Prin di - vin,J J

? b b b 44
b

b
& b b b n

? b b b
b

du - re - rat.
ve - ni - cii.

bb b b j # j
&

vi - o - rat
meu e bun!

? b b b
b J
&

bbbb

Sfnt
m

j
j


J J

pro - vo - ca.
vo - cea Ta.

n
J

Te
a - tept
Fe - ri - cit

s vii
azi cnt

De
La

n
pe

j
J J

j j

j
j

j j
b

j j
n

j j
n
J

j
j

Fi - e st - p - n
S fiu lu - mi - n

sla - v.
ca - le.

iu - bi - rea Ta,
azi n toi am s spun: Dom - nul

? b b b n
b


J J

m
a - p - sa
vreau s'i spun: DA!

vo - in - a Ta
bi - ru - i - tor

j
j

Cnd e - ram sin - gur i'n Cu Ti - ne s fiu n

P - ca - tul meu
Cnd
Tu m chemi,

i su - fe - rin - e mi
F - m s'a - ud as - tzi

j j

Tu m'ai sal - vat


do - resc s vii,

b b b n j j
b
&
b
J
? b b b n
b

j j

pe

Prin
Du - hul
A - ju - t -

via - a mea.
tu - tu - ror.

Isuse bun
b 4
&bb4

j
J

1. I 2.Au
3. Fe 4. Tu
5. Te

? b b 44
b J
5

su - se bun, Tu
fost o - da - t
ri - ce sunt chiar
nu m'a - runci I la - ud c m'ai

b
& b b j j

Jj

j
J

b
& b b j

sin te vn reu
scump

? b
bb J
9

j
j j
j j j j Jj

j j
J

j j j j

mi - ne
reu cu
de p - ca - te
su - fr,
am s
ca pe'o zdrean - ,
lu - me,
as - t

j
J J

nici o
i
cli Dar Tu mi'ai dat
Cnd va - luri vin
Eu simt c eti
bra - ul Tu
Pe

.
.

Tu eti me - reu pu
Ori - c - te'au fost eu
Plu - tesc pe a - pe
Mi'ai pus n su - flet,
i mul - u - mesc c

- te - rea
le'am l ca un
Doam - ne,
Tu mi'ai

j
J J

..

j j

..

pai,
ur - m
Tu.
tat
i
reu cu - rat,
ia,
s mi'o
Dum - ne - zeu,

eti me - reu
Tu
Ori - c - te'au fost
Plu - tesc pe
a Mi'ai pus n
su mul - u - mesc
i


J J

Jj

j
J

? b
bb J

j
J J

i - ne
m
pe toa - te,
nu - fr,
de
spe - ran - ,
nu - me,
un

j j j

i - ne
m
pe toa - te,
nu - fr,
de
spe - ran - ,
un nu - me,

ce
sat
fir
o
dat

ce
sat
fir
o
dat

b b j j j j
b
&

te - rea
le'am l ca un
Doam - ne,
Tu mi'ai

..

din - ti
la
cei din
ne tiu c le'ai ier re Tu'l ps - trezi me n
lu - me
ni - meni
al Tu i Tu mi'eti

13

p
pu i
me cel

j j j j j j j j j
j

lai,
gur nu m
re
s spun NU!
bat,
turi gre - le
mea,
la dreap - ta
m pori me - reu,

Din cei
i
bi Pe
ca i nu'i
C sunt

? b b
b J

eti me r - uri
da - c
su - se,
scos din

Din cei din - ti


la
cei din
i bi - ne tiu c le'ai ier Pe ca - re Tu'l ps - trezi me i nu'i n
lu - me
ni - meni
C sunt al Tu i Tu mi'eti

pu eu
pe
flet,
c

.. j

..
J

ur - m pai...
Tu.
tat
i
reu cu - rat.
ia!
s mi'o
Dum - ne - zeu!

Isuse, pentru mine


& b 44

1.I
2.I
3.I
4.I

? 4
b4
5

&b

De
Dar
Azi
Prin

?b
9

& b .
?

Tu,

& b .

13

Tu,

su
su
su
su

pen
pen
pen
pen

se,
se,
se,
se,

str - lu - ciri
azi g - sesc
n - e - leg
ha - rul Tu

tru
tru
tru
tru

mi
mi
mi
mi

ne,
ne,
ne,
ne,

j
j

J J

meu

j

J J

lo - cul meu,

Dom - nul

al

meu,

meu,

p - r ai
tr su - fe re - ve -

j j

J J

sit,
it,
rit...
ni

ww

it!
it!
it!
ni!

ww

cru - ce

ai

mu - rit

pe

cru - ce

ai

mu - rit,

j j

J J

sl - vit!

w
w

pe

meu, al meu,

o,
cum Te'ai des - pr te - za - ur
ne - sfr ce
mult m'ai pre - u vred - nic
a Te'n - tl -

ce - rul
ai
s - rac Tu
o - ca - r'ai
tiu c vei

Dom - nul meu, Dom - nul

di - vi - ne
Ti - ne
n
bi - ne
prea
i - ne
m

lo - cul

lo - cul meu,

veci s

veci s

fii

fii

w
w
w

ww

ww

sl - vit!

Isuse-al meu
#
& 44

.
.

.
.

1. I - su - se'al meu, din


zo - rii
ti - ne - re - ii,
2. n
Tu mi'eti mn - g - ie - re,
su - fe - rin - ,
mea,
co - moa - r
ne - spe - ra - t,
3.Co - moa - ra

?#4
4
4

j
J

? #

j

J

&

e - ten scump i cre - din - cios;


plng, ori - ct mi'ar fi
de
greu,
tat, pri - beag i
r - t - cit,

.
.

j
j j

?#

.
.

&

vie - ii
C - l - to - resc
te - re, Cu m - na
Ta
toa - t, Cci nu - mai Tu

11

&

# j j j j

i
de
pe

j
J

n
S
Azi

j

J J

..

.
.

j j
j j

.
.

?#

.
.

sesc un scut mai bun i


dul - ce,
cut 'na - in - tea mea prin toa - te,
meu, ce
bi - ne'i ln - g
Ti - ne,

j j
j ..

&

15

Mi'ai fost Pri i


nu
m
Te'am c - u -

? #
J

m - na Ta, pn' la sfr - i - tul


bi - ru - iesc, doar Tu mi dai pu nu Te
las nici pen - tru lu - mea

n
um - bra
i n'am s
Mi'eti Fra - te

j j j j j
#

m a - plec sub cru - ce, i'n zori de zi


ma - rea de p - ca - te, Ori - ct a
fi
cnt i n sus - pi - ne, Iu - bi - rea Ta

j j

sunt me - reu vo - ios!


Fiu de Dum - ne - zeu!
mi - ne m'ai iu - bit!

..

.
.

se - rii
pier n
bun n

j
j j
J

Te vreau la dreap - ta mea, Cci nu g de slab i


is - to - vit, Cci ai tre m
fa - ce s tr - iesc,
I - su - se'al

.
.

j j
J J J

j
j j

j
j j
j

j

J J

n toa - t
lu - mea, ct a c - u - ta!
i pen - tru mi - ne Tu le'ai bi - ru - it!
i's fe - ri - cit c pot s Te iu - besc!

Iubirea Ta
S

b
& b 44

j 3j j

b
& b 44

1. Iu - bi - rea
Ta
2. Griji i ne - voi
fiu
3.Cnd am s

T
B

? b b 44

b
& b

b
&b
? b b

T
B

b
& b j

? bb

Pri - vind n sus


Iu - bi - rea Ta
Va
lu - mi - na
3

ne a n

Pri - vind n
sus
Iu - bi - rea
Ta
Va lu - mi - na

b
&b

lu m'a Ior -

a de
lu -

a - flai u - u - ra de ori - ce po - va lu - mi - na Ta bu -

- re
- r
- n

j
b

- mi - n'a a - dus,
- pa - s, m strng,
- da - nul va sta,

-3

- spu - s'n - du - ra - des m'm - pre - soa as - pr fur - tu -

lu - mi - n'a a - dus,
m'a - pa - s, m strng,
Ior - da - nul va
sta,

n
noap - tea mea
Gre - le
po - veri
i'n
fa - a mea

re
r
n

T
B

ne - spu - s'n - du - ra a - des m'm - pre - soa n as - pr fur - tu -

1. Iu - bi - rea Ta
2. Griji i
ne - voi
3.Cnd am s fiu

n noap - tea mea


Gre - le po - veri
i'n fa - a mea

-3

- re,
- r,
- n,

- flai
u - u - ra ori - ce
po - va - mi - na Ta bu 3

b
& b

De'a - cum e'al meu


M va sc - pa
Iu - bi - rea
Ta,

b
&b

T
B

? b b

3
b
& b j j j

Iu - bi - rea

T
B

? bb

sus,

? b b

13

T
B

T
B

? b b

j 3j j

ne - voi, Va lu - mi - na

mi'es - te scut

j

3

j j j

- bi - re

M 'nal -

j j 3j j

noap - tea cea grea

ce - rul
de sus.
i
nu m plng.
iu
bi - rea Ta.

iu - bi - re de sus,

j j 3j j .

Cci mi'es - te scut

iu -

noap - tea cea grea

'nal - sus,

bb 3

&
b
& b b

j
n

Iu - bi - rea Ta,

b
&b
b
&b

b
&b

13

Ta,

13

ce - rul de
sus.
i nu m plng.
iu - bi - rea
Ta.

De'a - cum e'al meu


M
va
sc - pa
Iu
bi
rea Ta,

re,
r,
n,

3
j j j

iu - bi - rea

de sus, de sus,

j j j

ne - voi, Va lu - mi - na,

j

3

iu - bi - rea Ta,

lu - mi - na,

3
j j j .

Ta,

iu - bi - rea

Ta.

j

3

iu - bi - rea Ta.

Iubirea Ta
#
& # 43

j j

? # # 43


J J

1. Co - mori de cer am
2.Cnd no - rii grei se
3. n - e - lep - ciu - nea

&

##

i'am
Am
S

&

##

j j

n - e - les ct
n - v - at din
trec din lu - mea

j j

j j

J J

1.2.Iu - bi - rea Ta
3.Iu - bi - rea Ta

? ##
&

##

? # #
10

j j

de'a
de'a

j j

a - du - nat din Sfnt Cu - vn - tul Tu,


mai rs - frng i
i - ni - ma mi frng,
Ta s'mi dai, cu - raj s'mi d - ru - ieti,

j j

j
j

pu - ru - rea
pu - ru - rea


J J

j
j

j
j

Pu - ter - nic Dum - ne - zeu.


s
rabd, s nu m
plng.
n
ce - reti.
sfe - re - le

ne'ai iu - bit,
pa - cea Ta,
de p - cat

va
sJ J

j
j

lu - mi - na c - ra - rea mea,
lu - mi - ne - ze via - a mea,

j j

Ori - un - de'a fi

eu

voi cn - ta

Ori - un - de'a fi,

dru - mul meu s'i cnt Pu - ter - nic

? # #

j j

J J

J J

iu - bi - rea Ta,

j
j

j jJ J

iu - bi - rea Ta!

Dum - ne - zeu!


J
J

Izvorul vieii
b
j
& b 44 j. . r j j ..
R
1.Un
2.Un

iz - vor de a - p
iz - vor de via -

b
& b j. . r
R

j j j
..

Ar - i - a fier - bin - te
E
iz - vo - rul vie - ii,

A - p

j
? b . .
b

b
& b j. .

Cnd
j

? bb .
.

r
j
R
r

R
i'e
r

se -

Doar a - p

20

&

bb

..

cui,

? bb

j
j

j
.

j j


te
ce - re
j j

vi - e

j
j

j
.
.

r


R

ori - cui,

ai

j
. .

j
j

Es - te Dom - nul meu pen - tru


Am g - sit cur - gnd ln - g

la

j
.

r

R

Iar cnd ar - i - a

j
.

Doar de El sunt a - d - pat. (a - d - pat)


Pen - tru ori - ce mu - ri - tor. (mu
j - ri - tor)

j
. r j # j .
. .
R
r

j
.
.

vie - ii,

r

R

tu poi s ai

j

n

j
. .

r
.
R .

n ori - ce

zi

j
.
.

E din

r


R

bel - ug,

j . j

.
.
.

El te

j r
.
.
R

n ori - ce zi

e prea fier - bin - te

vei pri - mi!

r


R

j
.
.

E din bel - ug,

j
j
j

j

j
.
.

i de - n - da - t

j
j


j

.
A

j . r j j .

n. .
R

j
j

iz - vo - rul

mi - ne,
cru - ce,

j
j

j r j j
. .
R

j j
.
.

cu cre - din -
j j
.
.

j
.

j
j

j r j j
.

. R

vi - e, doar din iz - vo - rul vie - ii tu poi s ai

j
b
& b j j j

j
? b
b

j
.
.

cnd str - bat,


sal - va - tor,

j r j j j
? b b . .
.
. R
j
b
& b j . . r
R

ne - se - cat
d - t - tor

j r j j j
? b b 44 . .
. R .
5

j
. .

i d ori -

w
w

ww

ia sub scu - tul Lui.

j
j

.
. .

Judecata cea etern


r
& b 44 j .

1. Ju - de - ca - ta cea
2.Vor ve - ni la ju 3. Fi - vom noi g - sii
4.Prin a Dom - nu - lui

? b 44
6

..

& b j .

Pe'al

&b

16

j r
..

..

R

e - ter - n Se sfr - e - te n
de - ca - t Ori - ce fap - t, ori ca
a - ur, Demni s'I fim mo - te pu - te - re, Prin cu - vn - tul sfnt

j
.

..
R

j j j j j

..

.
.

ce -

ru - lui cn - tar eti

pus,

..
.
.

j j j j j

pri - e - ten

cu

..

..

I - sus

..

r

R

tin - a ei
dreap - t Du - p
e
fap - te - le as - cun - se Sunt a fi g - sii ca
zgu - r F - r
le - p - dm p - ca - tul Ct mai

..

De'ai fost

? b

? b ..
R
&b

r

R

Iar sen Chiar i


Sau vom
Azi s

11

ve du pre
es -

Ai

ni - cul Cu - vnt:
rnd.
se rnd pe
i prea u - ori?
har!
te timp de

.
.

so - lem - n,

rs - pla - t

.
.

.
.

cu - rnd
ce gnd
ni - tori?
i clar:

..

..

..

Cli - pa

dem - n!

r
& 44 Jj .
R

La al trmbiei glas

r
j ..

.
J.

1.La al trm - bi - ei glas


2. Ia - t, toi vom ve - dea

j r
? 44 J . R
6

&
?

duh
El,

j ..

prin va - lea
i mii
de

i
mii

.
J.

j r j r

& .. ..

10

sus
fi

? ..
J

.
J .

j r
r
j

.. ..

14

&

ce va
ve - ni
u - nii din nou

mai pe veci sal - vai,


tre - gul u - ni - vers,

.
J .

.
J .
R

j .. r

.
J

..

va
r - su
tri - um - f

- na,
- tor,

..

j
J .

r
R

j .
.

Jj.

Prin
I i vom

r
j ..

.
.

j . r j . r j . r
. . .

r
j ..

j
j

.
.

..
J R

Jj Jj

.
.

m - ri - re
ve - ci - e,

Ca
"O

drept Rs - pl - ti - tor,
tur - m i'un Ps - tor",

Cei
i'n

r n -

.
J .

i cap - ti - vii n - vi - ai, Vom fi un sin - gur po - por.


Pe al
a - ri - pi - lor vers, Vom in - to - na: "O - sa - na!"

.
J .

J . R

.
.

n
pe.

..
J

.
J .

a - vnt,

r
j ..

..

.. #

j j

zbor prin - tre a - tri, plini de

Prin vz i
cu

..

El
lai

va che - ma,
al - bul nor,

.
J. R

j j ..

r
Jj .
R

n sla - va Sa pres - chim - bai,


n
sla - va
Sa toi schim - bai,

&

.
.

22

j . r
.

sla - v, Chiar Dom - nul


Dom - nul, Ve - nind pe

mor - ii, Chiar


n - geri,
A -

r
& j ..

18

din
pe

Ne

vom fi
vom

la cer
fi

r
j ..
J R

de - pr - tm

.
J .

j . r
.

.. Jj

- nl - ai,
i'n
la cer - nl - ai,

..
J
R
j
de

.
J .
R
.

. j
. J

J . R

p - mnt. (de p - mnt)

j . r
.

La fereastra inimii
#
& # 44

? # # 44

j
j

n #

1.Din - tre ste - le o ra - z la fe - reas - tra i - ni - mii mi'a op - tit: Nu vrei


2.Dul - ce ra - z Te'a - tept iar la fe - reas - tra i - ni - mii, Sanc - tu - ar i'am g -

#
& #

ww

..

w
w

..

#
& #

? ##

? ##

s'mi des - chizi?


tit n ea.

14

#
& # ww

pri
zori

? ##
w

(nu
(n

pot) Spu - ne - i'mi


zori) Cu oap-ta'i

ww

? # #

w
w

noap - te
vi - n

Vin cu sla - v, cu pa - ce, co - moa - r de har di - vin. "Nu am


La - s'mi pa - ce, iu - bi - re, Gol - go - ta pli - n de har din - tre

#
& #

26

j j

S'a dus.
vre - me" I'am spus i
ste - le co - boa - r'mi Tu iar.

20

ca un e - cou,
din - nl - imi

De'a - tun - cea pln - sul


Te chem n noap - te,

un - de
dul - ce

ww

o pot g - si?
s m'n - fi - ori.

n b

nu'mi pot o Te strig n

i strig n
Ra - z di -

..

..

Ra - z Di - vi - n,
S'a - prinzi n mi - ne

vi - n'o din nou!


ce - reti lu - mini.

La poarta grea

.
.

j
.
.

? b b b 44
b

.
.

b
& b b b 44

1.Cnd poar - ta
2.Cnd poar - ta
3. La poar - ta

j
j
..

grea spre
grea din
grea din

.
.

Pa - ra - dis
Pa - ra - dis
Pa - ra - dis

.
.

.
.

j
. j
.

j
j
..

? bb
bb

.
.

.
. J
J

.
.

n
fa - a ei cu'a - dnc
re - gret
n
ur - ma Lui cu'a - dnc
sus - pin
Pri - vind de - par - te'n - du - re - rat

bb b b j
&

.
.

? bb
bb
J

.
.

10

Pln - sul
Pln - sul
Pln - sul

bb
& b b

n
n
n

? bb b
b

lor,
Lui,
meu,

..

.
.

pln - sul
pln - sul
pln - sul

lor,
Lui,
tu,

j
.
.

j
j
..

.
.

.
.

timp ce sla - va'n de timp ce'n pur - pu - ra


timp ce poar - ta
din

.
.

pr - tri
din zri
E - den

.
.
J

..

j
.
.

.
.

..

.
.

..

..

Noap - tea
Ce - rul
Pln - sul

.
.

j
.
J

Oa - me - nii pln - geau.


Ta - tl Su pln - gea.
Spre al mor - ii
drum.

.
.

..

n - ge - rii'n - chi - deau,


Hrist o des - chi - dea,
St I - sus a - cum,

.
.

bb
& b b

j
.
.

sf - i - a,
sf - i - a,
pot
o - pri,

j
.
.

.
.

.
.

Tai - nic se stin - gea.


Ha - rul
r - s - rea.
Ve - nic vom pri - vi.

..

La pori de Canaan
## 4
& 4

1.La
2.La
3.La

? # # 4
4
##

j j

.
.

.
.

pori
pori
pori

de
de
de

Ca - na - an
Ca - na - an
Ca - na - an

? ##

&

I - sus v chea - m azi


Stri - gai la ori - ce om
A - co - lo to - tul e

s in - trai n
c a - cum mai
pre - g - tit i

#
& #

? # #

##
&

j
.

? # # n

Cci pen - tru


So - li - a
Cu - rnd ne

.
.

p - c - tos
ce
pur - tai
a - du - nm

..

.
.

su - fle - te
pier,
mai
tim - pu'i
pe
sfr - it
nu
n - tr - zi - ai,

cnd
cnd
s

j
j

lup - ta pen - tru


cer,
poa - te
fi pri - mit.
sun - tem a - tep - tai.

.
.

.
.

. j

ww

la
e
u -

ve - ni - cul
ho - tar,
ul - ti - mul
cu - vnt,
nii
Miel
de
bln - dul

Sub
cru - cea Lui de'a - cum - ma doar o
cli - p mai
Pu - ter - nic s
r - su - ne azi pe'n - treg a - cest
i
m - pre - u - n toi vom sta bi - ru - i - tori

..

har!
e
p - mnt!
El!
prin

La Tine Doamne
& b 42

j
J

1.La
2.Pe
3.Pe

? b 42
8

&b

Ti - ne Doam - ne
Ti - ne Doam - ne,
Ti - ne Doam - ne,

Jj

.
eu
Te
Te

Jj .

pri - vesc,
iu - besc,
a - tept,

in - te o - chii mi'a - in - tesc,


ce - ruri eu c - l - to - resc,
dor a - prins mi ba - te'n piept,

?
b

& b ..

j
.

?
b

15

j
J

& b

?
b

spa - te
spa - te
spa - te

& b ..

28

.. j #

#U .
. J

..

Jj

j
. j .

j j

..

nu m
nu m
nu m

..

uit!
uit!
uit!

#U .
.

j ..

j #

..

.
j

j j

.
N

j ..

'Na - in - te e'al cre - din - ei drum,


Tu eti me - reu 'na - in - tea mea,
A - co - lo mi'es - te
i - ni - ma,

Jj

Ti - ne'o pun,
i - ni - ma,
i - a
Ta,

..

..

..

.
j
N
j

..

. j

..

'Na - in - te e'al cre - din - ei drum,


Tu eti me - reu 'na - in - tea mea,
A - co - lo mi'es - te
i - ni - ma,

Jj

n
n
n

j
. j .
#

.
j

..

Las
to - tu'n ur - ma mea de'a - cum,
Ce dreap - t e
c - ra - rea
Ta!
U - rsc a - ceas - t
lu - me
rea,

j
.
? b

p - esc,
'Na do - resc, Spre
i drept, Un

j
J

n spa - te nu m uit! Las to - tu'n ur - ma mea de'a n spa - te nu m uit, Ce dreap-t e c - ra - rea
n spa - te nu m uit: U - rsc a - ceas - t lu - mej

cum, Spe - ran - a mea n Ti - ne'o pun,


i - ni - ma,
Ta!
P - esc cu toa - t
rea,
Iu - besc m - p - r - i - a Ta,

22

Jj

Pe
ur - ma Ta vreau s
Doar Tu eti to - tul ce'mi
O,
vi - no Tu, Cel bun

Jj

j
J

n
n
n

Spe - ran - a mea n


P - esc cu toa - t
Iu - besc m - p - r -

#
J

spa - te nu m
spa - te nu m
spa - te nu m

..

uit!
uit!
uit!

U ..

La Tine vin
#### 3
&
4

..

#.
.

1.Din dez - n - dej


i
2. Pri - me - te'mi
Ta
3. Ier - ta - rea
ca - lea
4. Pe
Ta
5. Pri - me - te - m

? # # # # 43
####

? # # # # n

&

&

va - tor m'ai
ri s - la
de'a - cum
ce'n
su - flet
am
cu
mi - ne,
Dom a - proa - pe
vreau

####

? ####

Ps sme ier ca
spre'al

tor
rit
tat
pe
Tu

Di m'n de re c -

p i
de
cea
ni - ma
o - fe mi'ai
me r - mn
pe'al Tu
ca

..

..

di - cat,
n
ea,
g - sit,
nul
meu,
s'i
fiu,

vin,
chin,
plin,
grin,
min,

I -

A A A A A -

sus

..

..

a
a
a
a
a

Bun Sal f'i


i
pa i
R - mi
Ct mai

cat
rea
rit,
reu,
fiu,

cum
cum
cum
cum
cum

sunt
sunt
sunt
sunt
sunt

..

la

Ti - ne

vin!

..

Lng crucea Ta, Doamne


3
& b 4 j
J

1.Ln 2.Prin
3.Rs 4.Ln -

? b 43
J
j
b

&

Ca
S
Ca
Mi'e

? b
J

& b j
J
i
i
i
Ce

? b
J
&b

?b

g
cru - cea
Ta,
Doa
al
mor - ii'n - tu - ne
tig - nit,
ai
cu - prins
Ta,
g
cru - cea
Doam

s
pot
m chemi
s
tergi
a - a

din
p - cat,
spre
la
lu - mi - na
ori - ce
s
plns,
de
a - proa - pe

pri - vind
c - t
mul
din noap - tea pus - ti
din
du - re
cea - sul
de - par - te
de
cer,

S
m
ui Ai
vie - ii
Sal - va - rea
fru i
ce

mesc,
zori,
mea,
mos

t
e,
rii
la

ne,
ric,
al
ne,

vin
i
Tu
ai
lu - mii
ce - rul

m plec,
tre - cut
sus - pin,
n - treg

ier - ta - re
s
trec
a
tot
ce'am pier - dut
a - lungi
ori - ce chin
c
pot
s'n - e - leg

vi - n
mi'ai luat,
iar
mi'ai
a - prins
ai
g - tit
Tu,
mi - ne'ai
ve - nit

ce
iu - bi
pes - te
su
ca
s
fiu
voi
fi'n
sla

re'am
a - flat.
fle - tul stins.
mn - tu - it.
v
pri - mit.

Lng pori de venicii j

6
& b 8

& b

Pln - sul sfin - tei


Dor de tot
ce
Zi - ua ma - rii

? b

& b

Sunt

?b

..

..

?b

Pre - ul

..

& b

13

..

sunt

..

sal - vat,

bu - cu - rii
am
cre - zut
m - pli - niri,

.
.

j
..

ve - ni - cii,
tre - cut
a
r - t - ciri

1.Ln - g pori de
2. Ca
o
cli - p
3.Din
a - dnc de

? b 68

sn - ge - lui

sal - vat!

.
.

..

..

vr - sat

V1

Mi'es - te

.
.

.
.

..

..

.
.

..

..

..

ce

iu - bi - re!

Mi'l
as - cund
Um - ple'a mea
O,
ce
zi

Doam - ne,

..

a - proa - pe;
du - re - re;
a - ca - s,

Ce - rul simt
Noap - tea de
n - torc
M

..

sub pleoa - pe.


t - ce - re.
fru - moa - s!

mn - tu

.
.

.
.

..
i

.
.

..

re!

..

Lng pori de venicii 3


&b 4

1.Ln - g
pori
2.Dor de
tot
3.Din
a - dnc

? b 43
9

&b

?b

Pln - sul
Ca
o
Zi - ua

& b

17

Sunt

.
b.

?b
& b

Pre - ul

? b

..

.
.

bu - cu - rii
a
tre - cut
m - pli - niri

sunt

ce - rul
ru - pe
ves - te

simt
grea
prea

mi'l as - cund
noap - tea
de
m'a
a - dus

sal - vat,

sn - ge - lui

ve - ni - cii
am cre - zut
r - t - ciri

sfin - tei
cli - p
ma - rei

sal - vat,

25

de
ce
de

.
.

..

..

vr - sat

V2

a - proa
t - ce
fru - moa

ce

iu

mi'es - te

pe,
re
s,

A.

sub
pleoa - pe.
du - re - re.
a - ca - s.

Doam - ne,

mn - tu

N ..
-

bi

n ..

.
A.
i

..

..
.
.

re,

.
.

re.

.
.

Ludai-L
j

4
& 4 ..
Allegro

L - u - dai,

? 44 ..
5

& ..

dai,

?
9

& ..

j
. .

.
.

l - u - dai,

.
.

j
. .

r
..
R

l - u - dai

j j j j j

j j j j j

Dom - nu - lui I'a - du - cei

.
? .

& ..

13

j j j

j j

j j

s'L l - u - dm pe

j r
. .
R

j
. .

r
..
R

i m - rii

sla - v

j j

16

&

..

flat.

.
? .

j j j

j j

j j

j j

A - le - lu - ia

..

Dom - nu - lui,

.
.

j
. .

j r
. .
R

..

.
.

.
#.

..
.
.

.
.

I - sus

noi

.
.

.
.

Prin

..

ne'n - ce - tat,

j j j j j

..

.
.

.
.

pe Cel Sfnt.

Mul - u - mi - i'I

Dum - ne - zeu! L - u -

j j j j j

Bu - n - ta - tea Lui de'a - pu - ruri

? # ..

veac i'n

j j

#

am

a -

ve - ni - cii!

S'L m - rii

Prea - m - rii

? ..

j Ir- sus,
.
.

j . r

j
j j j

&
?

& .

.
.

p
.. .
.

.
.

..

cn - tai

cn - ta - re

Sfnt, Cn - ta - ii'I

29

zeu.

Dum - ne - zeu.

35

& ..
?

j
#

? .

cii

voi

lui

j
.

s'L

no - u,

C - tre Dom - nul

i'L

..

.
.

..

..

m - rii!

.
.

.
.

P - n'n ve - ni

dai!

..

cor,

..

nu - me

Su

j
. r

Dum - ne - zeu!

al

..

nu -

C - tre Dom - nul Dum - ne -

ta - re

j
# #

& .

toi

40

cn

no

L - u - dai

..

Mul - u - mii cu

sfn - tu- lui

j j

pe'I - sus Hris - tos, m - rin - du'I

j . r

me

Dai m - ri - re

pe

& .. j . r .

21

..

A -

.. w
w

ww

- min!

ww

Lui s te rogi
6
& b 8 j

j
j j ..

j
. . # r
R

j j j j
..

j
? b 68

j j
b .

.

j
.
.

j j j j
.
.

j j

j
. .

j j
j

j
. .

j
.
.

j j j j
b

j
. .

j
j j j

1.Cnd pe ge - nunchi u - mi - lit te'ai ple - cat


Ru - g s 'nali c - tre
2.Cnd n - tris - tri se'm - bul - zesc pes - te gnd L - snd spe - ran -a un
3.Cnd bu - cu - rii piep-tul i'au i - nun - dat
i fe - ri - ci - rea la

&b

j
..

ce - ru'n - ste - lat,


muc fu -me - gnd,
ti - ne'a in - trat,

j j j
n

j
..

j
..

Pe bu - ze cnd nici cu - vnt n'a a - juns Din cer de - ja se g - te - te rs - puns.


Cnd i'es - te frig i tu eti dis - pe - rat
La Dom -nu'i cald i'i rs - pun - de n - dat.
Cnd eti vo - ios nu ui - ta s'I vor - beti, El st la cr - m, deci s'I mul - u - meti.

?b

j j . r .
b

& . .
R
r
j
j .
?b
. R
Lui

j
. .

j j .

.

Lui

te rogi!

..

.
.

r
..
R
r

te rogi!

.
.

j
.
.

j
.
.

R
r

j
j j j

j
j j
j j j n

ori - ce

vre - me doar

Lui s

j
..

j
b.
.

te rogi!

& b j j

j
j j
. . r j j ..
R

j
.
.

r
j
R

j
.
.

?b

j
.
.

j j j j
b .
.

j
.
.

r
n j

R

j
.
.

13

Pe bu - ze cnd nici cu - vnt n'a a - juns Din cer de - ja


se g - te - te rs - puns.
Cnd i'es - te frig i tu eti dis - pe - rat
La Dom -nu'i cald i'i rs - pun - de n - dat.
Cnd eti vo - ios nu ui - ta s'I vor -beti, El st la cr - m, deci s'I mul- u- meti.

Luminai, luminai!
bb4
& b b 4 j .. r

? b b 4 .
b b 4 .
J R

j
j r
. r .
. .

1. O che - ma - re
2. Ha - rul sfnt s
3.Nici - cnd s nu

bb
& b b j .. r
? bb b .
b .
J R

j
. r
.

.
.

j
. r
.

.
.

J .. R

..
J R

vi - ne din n - tu - ne - cimi: "Lu - mi - nai!"


"Lu - mi - nai!"
fi - e pes - te toi bo - gat, Lu - mi - nai!
Lu - mi - nai!
o - bo - sii n lu - crul sfnt, Lu - mi - nai!
Lu - mi - nai!
Lu-mi-nai,
Lu-mi-nai!
.

.
.
.
J R J R

j
j r
. r .
. .

. .
. .
J R J R

j
. r
.

.
.

U
j
. r .
. .

Stri - g su - fle - te pier - du- te'n a - dn- cimi,


Lu - mi- nai!
i'n iu - bi - re s r- m- nei ne'n - ce - tat, Lu - mi - nai!
Pre - g - tii co - roa - na n - c pe p- mnt.
Lu - mi - nai!
Lu - mi - nai!

b
& b bb

j . r
.

j r j r
.. ..

..
J R

j . r
.

. U
.
J R

j r j r
. .
J R J R
Fra - ii vo - tri
n p-ca-te mor,
R - t - cind me - reu n noap-tea grea,
j. r .
j. r j. r
j r j r
j r

. .
? b b b . . R J R . . . .
J R
b J R
J
J R J R .
Fra - ii vo

bb
&bb

tri n p - ca - te

j . r
.

mor, R - t - cind

j r j r
. ..
.

Dum - ne-zeu vrea mn - tu - i - rea lor,

j r

? b b b . . .
J
b J R
Dum - ne- zeu

j . r j . r

J . R
R

vrea mn-tu- i - rea

j r j
.. .. r

bb b j . r
& b .

n noap - tea grea

j r
..

j r

. n .
J R

j r j r U
. .
.

Nu'i l-sai pier-dui, pier-dui s stea

lor, Nu'i l- sai pier - dui s

j r j r
.. ..

j
.. r

stea

j . r j . r
. . .
.

Lu-mi - nai,
A-prin - dei fo - cul sfnt, Pe p - mnt
lu-mini s fii
Lu .- mi - nai, A - prin -. dei fo-cul
sfnt,
Pe
p-mnt
lu-mini. s fii
.
.

? bb
bb

.
J R

b b b j . r
b
.
&

. .
J R J R

j r j
.. .. r


J . R

j
.. r

.
R

.
.
J

j r j r
.. .. .
. R J.
J
R

Lu-mi - nai,
A-prin - dei fo - cul sfnt, Pe p- mnt
s str-lu- cii.
Lu .- mi - nai,
A - prin -. dei fo. - cul sfnt,
Pe . p - mnt
s str - lu-cii.

? bb
bb

.
J R

. .
J R J R


J . R

. ..
R J R

M ncred n Tine Doamne


#
& 43
1.M
2.M
3.M

? # 43
7

&

?#
13

&

n - cred
n - cred
n - cred

mai
mi
fi

n
n
n

Ti
Ti
Ti

ne
ne
ne

tat
pri
vi

.
.

p - ca
h - ni
i - toa

tul,
re,
re,

Doam - ne,
Doam - ne,
Doam - ne,

M
Tu
Tot

gos - te
ce
to
o - feri
n - drep
cre - din -
iu

pot
s
pe
plai
ne vreau

mai
loc
Ti

Dra
mi
Cu

?#

..

tr - iesc;
do - resc,
s pierd,

?#

&

Un - de
i
un
Ln - g

19

Doar
Doar
Doar

g - sesc?
ce - resc,
s
ed;

pe
prin
n

Ti
Ti
Ti

n - cred
eti
tot
ce
am

ne
ne
ne

ct
ce
de'o

am
ier i
ne via - a

Te
eu
m

tul
iar - t
t - i - re,
bi - toa - re

Ca
s
Pa - ce
Pen - tru

.
.

# ..

..

.
.

iu - besc.
pri - mesc.
n - cred!

M ncred n Tine, Doamne


S

b
& b b 44

1.M
2.M
3.M
4.M

n n n n -

? b b 44
b
b
& b b

Eti sal
Nu - mai
Soar - ta
i
n

? b
bb

cred
cred
cred
cred

n
n
n
n

Ti
Ti
Ti
Ti

ne,
ne,
ne,
ne,

va - rea mea
ha - rul Tu
mea
s'o'n - drepi
veci
s'i cnt

Doam - ne,
Doam - ne,
Doam - ne,
Doam - ne,

de m
spre
m -

Doar n
Ti - ne sper,
Pen - tru'a
fi
ier - tat,
Nu - mai
Tu
poi
ti
S
r - mn
al
Tu


pli
fa
Ti
ri

..

..

n pen - tru
cer.
ce Sfnt, cu - rat.
ne'n ve - ni - cii.
re, Dom - nul meu.

M spal Doamne
& 44
?4
4
&
?

&
?

&
?

..

.
.

1.Nu'n - treb
2. Pri - vind

.. j

.
. J

#
#

de va'm - pli - ni
I - sus f - g - du - in - a
Sa, a
Sa;
ve - mn - tul meu mur - dar, cu dez - n - dej - de plng, eu plng;

.. j

..

.
.
J

.
.

.
.

.
.

.
.

..

j

J

..

n ..

j

J

.
# n

i
eu voi me - ri - ta, i eu
n - treb da - c'm - pli - ni - rea ei
e
i pen - tru mi - ne har, M'n - treb i'n ru - g strig: eu strig:
Mai

Cu
M

Sunt
i

hai - na al - b
spa - l Doam - ne,

oa - re demn a
mi - ne'n sla - v

. j
.

.
. J

ce'mi va
demn s

da cum
fiu de

b
.

.
.

.
.

he - ru - vi - mii n'au, nu au,


tot ce mi'ai pro - mis, pro - mis,

m'm - br - ca
i
s
m treci prin

ln - g
pori de

El a
sta.
pa - ra - dis.

Mahanaim

Imnul liceului adventist "tefan Demetrescu" Bucureti

j r
4
& 4 .. . . j j
R

j
. . r
R

r
j r
.. j. . . . ..
R
R

j r
j j
? 4 . . . R
4

j
. . r
R

j r
j r
.
. . . . .
.

R
.
R

1.Prin um - bre -le lu-mii, prin va - luri i vnt P - im spre lu - mi - n de - cii,


2. Iar pen - tru co - pi - ii lui Ia - cov fu - gari Pur - tm ves - te bu - n me - reu,
3.Nu ne te -mem de moar - te ci doar de p- cat Ne e dor de ve - ci - e i cnt,

j r
& .. . . j j

R

j
. .

r

R

j
.
.

r
#.
.
R

j r
j r
.. . . . . .
R
R .

Cu
su - fle -tul plin de spe - ran - e i cnt Toi
ti - neri cu o - chii des- chii.
I - sus e a - l - turi n ori - ce ne -caz Pri - e - te - nul meu i al tu.
A - ler - gm c - tre ste - le cu su - flet cu - rat A - ler - gm c - tre No - ul P - mnt.

j
j r

..
? .
R

j
j r
. . N r .
. . .
R
R

j. r j j
j r

j r
j

.
& . .
. .

R
R

R

j
.
.

Ma - ha - na j . r - imj . r
j j
j

. .
. R

#..

Ma - ha - na

A - ici es - te ta - b - ra Lui Dum-ne zeu

j r

? . . R

j
j j j j r
& # . .

R

im

j r
.
. # R

j
. .

Ma - ha -na - im cu n-geri ne'n-fr -im,

j
j r

# . . R

j j j j . r
j.
#
. j b j

r
n
R

j . r .
. .
R

r j r .
N . .

.
R
R

i so - lii ce-reti sunt cu noi tot me- reu Prin cre - din - ori -cnd bi - ru - im.

Mai 'nainte de-a cunoate


#3
& 2

? # 3
2

w
w

w
w

1.Mai 'na - in - te de'a cu - noa - te


Ce iu - bi - re ni s'a dat,
2. Su - fe - rin - e vor fi mi - ne Mult mai mul - te de - ct ieri,
Pn' ce toa - te s'or sfr - i,
3. Nu prea mult - t vre - me n - c

&

? #

w
w

ww

Dom - nul
F - r
Cli - pe

ne'a
pur - tat o cru - ce
ca - s, f - r pi - ne,
doar
mai sunt s trea - c

&

? #

11

O de - pli - n
Dar lo - ca - ul
n cu - rnd
s'or

re de p - cat;
me de du - reri;
va re - ve - ni;

w
w

w
w

w
w

li - be - ra - re
Din ro - bi - a mor - ii reci,
sus n ce - ruri
Es - te ga - ta pre - g - tit,
ter - ge la - crimi, F - r ur - m pln - sul meu,

#
&

? #

16

Spre ier - ta n - tr'o lu i


I - sus

Cel ce cre - de, cel ce'as - cul - t,


Cel ce cre - de, cel ce'as - cul - t,
Cel ce cre - de, cel ce'as - cul - t,

Va fi li A - re loc
Fe - ri - cit

ber pen - tru veci.


de o - dih - nit.
va fi me - reu.

Micua mea
b 3
&bb 4

r
..
R

j
j .
.

j j r .

? b b 43 . . .
b
R

j j
.

j
j

j
n j ..

1.Un cnt, o po - e - zi - e,
A - du - cem azi
i - e
2. Iu - bi - re din
iu - bi - rea Ta, A - a
es - te mi - cu - a mea,
do - resc
i - e
3. Mi - nuni de ve - ni - ci - e, Eu i

b b j
b
&

.
.

? bb
b

b b j
b
&

.
.

? bb
b

I - su - se,
Mi - cu - ,
Mi - cu - ,

..

j
.
.

I - su - se,
mi - cu - ,
mi - cu - ,

.
.

.
.

I - su - se,
I - su - se,
Mi - cu - , mi - cu - ,
Mi - cu - , mi - cu - ,

..

.
.

j
..

A - du - cem
Nu
s'i
pot
Mi - nuni
de

A - du Nu pot
I - sus

cem
s'i
s

j
.
.

j
. . r
R

j r
.
.
R

..

azi doar i - e.
iu - bi - rea.
uit
ve - ni - ci - e.

j
. . r
R

j r
.
.
R

.
.

..

azi doar i - e.
uit iu - bi - rea.
i dea
i - e.

.
.

Maranatha
b4
& b 4 j . r
J R

j. r

# .

j j

J

1.oap - ta vre - mii, din - spre cer, Cu spe - ran - i


2. Ma - ra - na - ta s cn - tm, Lu - mea'n - trea - g s

r

R

? b 4 j.
b 4 J
5

&

bb

j r
J . R

? b
b

j r
. R
J

b
&b

j r
..

? b
b

..
J R

b
& b A j . .
J

j
j

via - la noi se co ti - e c Dom - nul re -

j j

j
b .. r

j j

j j

nJ J

j r
.
.

.
#.
J R

j j

j
j

boa - r, Ne ves - te - te tu - tu - ror, C n sla - va pro - mi - s I - sus vi - ne


vi - ne! Ma - ra - na - ta s cn - tm, Bu - cu - ri - a ce - reas - c s sim - t ori -

ia - r!
ci - ne! Ma - ra - na - ta,

14

Vi - ne

? b b ..
J
&

.
.
J R

bb

? b
b

j r
.
J R

Dom - nul vi - ne,


Ma - ra - na - ta,

J.

j r
..
sun - tem

. j

#
-

t, Vi - ne

J J

j r
.
J R

Tenor Ma - ra - na - ta,


J. R


J J

j
j N
n

..

ie - im a'L n - tm - pi - na!


J
J

j
j

..
.
n

Dom - nu'n m - ri - rea

Dom - nul vi - ne,


Ma - ra - na - ta,

Dom - nul vi - ne,

j r
.

ga - ta

..
J R

zi - ua mi - nu - na

..
J R

n

J J

j r
.

j r
.
J R

Dom - nul vi A - le - lu -

Dom - nul vi - ne,


Ma - ra - na - ta,

Sa!

..
..
.

- ne!
- ia!

Dom - nul vi - ne!


A - le - lu - ia!


J
J

.
.

Mrire ie Doamne
6
&4
? 46
4

&

1.M - ri - re
2.M - ri - re
3.M - ri - re

tm
m
nin

Te
i
Ai

&

.
.

Tr - ie - te'al
Ta
Se - cre - tu'i
Ta,
i - nimi
ceas - c'n

?
9

&
?

..

..

Tu
pre
no

.
.

b ..

Doar prin
Pri - vind
F - cnd

po i ua

ru - ga
fe - r'n cn - tec
sa,
Hris - tos
prin
doar
cum - p - rai
cre - din - a
ru - gm
Te
Ta,

u - dm,
ple - cm,
bo - rt,

i - ni - m'i cn Din
cru - cea Ta'n - v La
se cer
din
Ca - re

e Doam - ne,
e Hrist,
Di - vin,

l
ne
co

i i Duh

iu
iu
s

bi - rea
bi - rea
str - lu -

..

i'o azi
El
rs Sun - tem
d - ne
O,

por
os,
zi,

.
.

.
.

Do - rin - a
sa.
O, Domn Hris - tos!
pa - cea
i
Ta.

Mrii cu toi
b
& b 44
? b 4
b 4

? b b

&b

C
bun
i
ni i'A - tot n
co -

? bb
&b

11

? bb

1. M - rii
cu
toi,
2. Toi
l - u - dai,
3.Dom - nul
e
Sfnt,
4. Lui
s'I
cn - tai,

&b

m bi plin
l -

e
cio
pu
ruri

n
ne'a
sla dai

m - rii
cu
toi
da,
El
cn - tai

n
e - tern,
ne'a
f - cut,
sla - va
Lui,
dai
me - reu,

Dom - nul
- da - t
- ter - nic,
sfin - te

ne
ne
de
u -

pe
Cel
Sfnt,
l - u - dai
es - te
Sfnt
Dom - nu - lui

i
mi - la
Lui
s
nu
ui - tai
p - mn - tu'n - treg
i
fe - ri - cii

e - f - va
me -

- tern,
- cut,
Lui,
- reu,

r - m - ne
ct
bi - ne
e
plin
de
s'L
l - u -

R Ct
E
S'L

m bi plin
l -

n
e
ne'a
f
sla - va
dai
me

r ct
e
s'L

ne
ne
de
u -

tern.
cut.
Lui.
reu.

Mi'e inima plin de slav


bb 6
& b b 8 j

j
j j j j

? b b b 68

j j
j
. j j j j j .
.

1. Mi'e i - ni - ma pli - n de sla - v, Sunt va - sul n pal -me'i tur - nat,


2.Mi'ai dat, bun I - su - se, prin ru - g Pri - e - teni, slu - ji - rea s tiu,
3. Mi'e gn - dul cu-prins de'a -min - ti - re, A - de - sea m chea - m 'na - poi...

j j j
j
j
.. j j j .

b b b j j j j j j j .
b
&
.

j
j r j j . r j
.. .
R
R

.
.

j
j j j j
? b b b j j ..
b

j
j j r j j
. n . .
. R R

.
.

n dra - gos - tea Ta ne - schim- b - t Am fost zi i noap - te, pur - tat.


e tr - ziu.
Iu - bi - rea lor poa - te s'a - du - c Spe - ran - a ct nu
Dar tiu c'n cer poa - te s'n - vi - e A - MI - CUS, po - ves - tear cu noi!

b
& b bb

Cnd nu

? bb b
b
&

bbbb

j j r
.
. R

j j j j
..

tiu ci - ne voi

Mi'a - jun - ge, I - sus, c le

? bb b
b

j j j j
.
.

fi,

..

..

j j j j

..

Cnd gn - duri tris - te op - tesc,

tii...

.
.

j j j j

pa - ce, la

j j . r j
.
R

j
j
j

.
.

.
.

Ti - ne pri - vesc.

Miluiete-m, Dumnezeule
& 44

F
? 44 j j .

du - p - ma - re - mi

& .
?

j
j j
.

la - Ta! - Mi - lu - ie te -m! Mi - lu ie - te

ie - te - m!

Mi - lu - ie - te - m!

j j . j
Mi - lu - ie - te - m!

Mi - lu -

Ta!

Mi - lu - ie - te - m, mi - lu -

j j . j

Mi - lu - ie - te - m!

j j . j
j j .. j
cresc. jF j . j
w

& .

11

ie - te - m, mi - lu - ie - te - m Dum - ne - ze - u - le

du - p ma - re mi - la Ta!

j
j
j j
? . j j . j

.

p j j . j
j j . j j j . j
j j . j
j j

& . .
. .
.

16

Mi - lu - ie - te - m Dum - ne - ze - u - le, mi - lu - ie - te - m Dum - ne - ze - u - le, mi - lu -

. . .

j
& ..

21

j
j j
j j
. j . w w

.
j
.

ie - te - m Dum - ne - ze - u - le

? .

du - p

ma

j j j j j j j j j j

&

26

i du - p mul - i - mea n - du - r - ri - lor Ta - le,

re mi - la

Ta!

>
..

>

ter - ge!

. .. j j j
.

ter - ge!

ter - ge f - r -de -

. .
.
.

j
. j

j j j j
rit.

w w . # ..
&
.

31

le - gea mea, ter - ge f - r -de - le - gea

j j

mea.

j j j
.

& # ..

ter - ge

37

ter - ge!

..

f - r - de - le - gea

mea.

ter - ge!

ter

De p - cat m spa - l,

ge!

j j

de f - r - de -

De p - cat m spa - l,

- ge!
ter
ter - ge!
j j . j j j .

. . . .. ..
&
le - gea

mea,

de f - r - de - le - gea mea,

ter - ge

f - r - de - le - gea mea,

.. . j j j
.
&

47

? . .
.

ter -ge!

ter - ge

f - r - de - le - gea mea,

j j j
. j
& .

ter - ge!

ter - ge!

. .
.
.

j j j j
j

f -r de - le - gea mea,

j j j
j
j j
j j
. j j .. . j j j
.
.

i de p - ca - tul meu cu - r - e - te - m! i de p - ca - tul meu cu - r - e - te - m! Mi - lu -

? .
j

& .

57

. .

j j . j
j j . j

w w .
.

ie - te - m Dum - ne - ze - u - le du - p ma - re mi - la Ta!

? .

j
j
. j .

Minunat, minunat...
b
& b 44 j

? b4
b 4
J

1.Mi - nu - nat,
2.Mi - nu - nat,
3.Mi - nu - nat,

mi - nu - nat, Dom - nul


mi - nu - nat, Dru - mul
mi - nu - nat, Vi - ne

b

J J

b
& b

j
j j j j j .
J J J
J .

? bb

dnc de
sus e
zi
l

j
# j n j j
n b

p - cat El m'a sal - vat!


cu mi - ne ne'n - ce - tat,
a - tept! Ce mi - nu - nat!

b
j j
& b j # j
J
J

j
j

j j j # j

J
J

meu, ce
meu e
iar ca

j jJ J

N

J J

b
n
J J

N
J J

b
n
J J

j
# j n j j
n b

iu - bit,
do - resc,
ve - dea

i
a i me fa - 'n

b

J J

j j j j j j

J J J

.
.

j

J J

..

cum sunt fe - ri - cit, Mi - nu - nat, Dom - nul meu


reu i mul - u - mesc, Mi - nu - nat, Dom - nul meu
fa - sla - va Sa, Mi - nu - nat, Dom - nul meu

? b b
J

mi - nu - nat, Din a lu - mi - nat, Cci I m - p - rat, Zi de

M'a g - sit, m'a


l iu - besc, l
O - chii mei vor

.
.

j
j

e
e
e

mi - nu - nat!
mi - nu - nat!
mi - nu - nat!

Mult mai de pre


b 4
& b b 4

j j r
j j
j
. . j

? b b 44
b

1.Mult mai de pre ca a - u - rul cu - rat


2. Un ma - re har tri - mis de Dum-ne - zeu
3. A - nii de trec, ea nu va fi n - vin - s,

Nu'i de vn - za - re i nu'i de cum -p - rat,


a - vu - tul tu,
Ori - ct ai da, chiar i tot
La dreap - ta a - re un scump mr -g - ri - tar,

b b j j j j j j
j j
b
&


15

Es - te o fii - c din Si - on,


Es - te o ma - m'n Is - ra - el,
Chiar da - c tm- pla ei e nin - s...

b b j j j j j j j j
b
&


? b b
b

j j j j j j
n n
#

j
j r j j n j j j w
.

Nu o c - u - ta n Ba - bi - lon!
Al - ta n'ai s poi g - si la fel!
Plin de'n - e - lep - ciu - ne i de har.

j . r j j j j
.

R

Dul-ce i pl - cu - t, gin - ga tran - da -fir, Pa -re'n -ve - mn - ta -t cu a - ur din O - fir,


Ca un pom s - dit ln- g'al vie - ii iz - vor, Pli - n de cre - din - i rod ne - pie - ri - tor,
C- tre zri pri -vind pes- te'al lu - mii a - bis Ea a - teap -t'n ru -g P-mn-tul cel pro - mis,

? bb
b

j
j j
j j

b b j j j j j j
j j
b
&


23

j r j j j j j j n j j
.

.

j . r j j j j j j . r
.
. R
R

Hai -ne - le'i cu - ra - te i'al ei far -mec sfnt Fac din ea o ma - re co - moa - r pe p - mnt.
Ea va fi cu - nu - na br - ba - tu - lui ei, Spri - jin de n - dej - de prin a - nii cei mai grei.
Un e - xem - plu viu es - te la ori - ce pas
i a - teap - t tai - nic al ce - ru - lui po - pas.

? bb
b

j
j j
j j

j r j j j j j
.

j
.
.

Mult mi-e dor


### 6
& 4 j

..

? ### 6
4

.
.

.
.

..

.. # j

..

.
.

j j

.
.

1.Mult mi'e dor de c - mi - nul de


a - ur, Cu pl - cu - te - le
2.Bln - de oap - te m'n - deam - n spre
ce - ruri, C - tre sfn - tul lo 3. n cu - rnd m - br - cat n m - ri - re, n cor - te. - giul de

###
& n

&

###

..

? # # # ..

? ###

j j

A - le - lu - ia

A - le - lu - ia!

j j

..

..

..

.
.

A - le - lu - ia

j j

n - tr'un
Pre - g nj c -

.
.

I - sus,

..

..

e - ter - ne,

vea - curi

##
& #

lu - ia, Pen - tru Dom - nul

16

..

? ### .

.
.

.
.

j j

##
& # ..

12

de - cor;
I - sus;
la
El;

fal - nic i dul - ce


ti - te de Dom - nul
a - ur,
mi - nul de

pe
ma - luri,
de'a - pu - ruri,
la
Si - ne,

vie - ii iz - voa - re, Cu po - mul vi - e - ii


ca f - r moar - te, Cu pa - ce i'o - dih - n
n - geri se'a - ra - t I - sus, s m du - c

? ###

iar

A - le -

.. # j

vea - curi de

veci voi

.
.

..

.
.

cn - ta!

'Naintea Ta Isus iubit


bb 4
&bb 4

1.'Na - in - tea Ta
2. Eu
alt - ce - va
3.Gol
ni - meni n'a

b
& b bb

Cci
Alt
Cci

I - sus
ni - mic
ne - nit

? b b b 44

te'ai
Tu de'a - ce - ea
un - de n - co - tro
Tu pe toi din mari

? bb
bb

b
& b bb

? bb
bb

dul - ce'i
Ah
mi - ne
n
De'a - ce - ea

b
& b b b

jert - fit s'mi


s'a - puc, sper
ne - voi i'ai

fii Mn - tu - i - tor.
doar n
Ta.
mi - la
scos cnd Te'au ru - gat.

.
.

.
.

iu - bit vin azi


n - cre - z - tor
n'a - duc de - ct
o
vi - n grea,
'na - poi din ci Te'au c - u - tat


? b b

bb

.
.

c
st scris: "Teas - cult n timp pl - cut"
s tii
nu'i ni - mi - ca bun, tot ce'am f - cut
e ru;
la - crimi strig i sper:
i
dar a - cum
eu
cu

.
.

.
.

Tu
bu - cu - rii din Pa - ra - dis mi'ai dat cnd i'am ce - rut.
N - dej - dea toa - t
n - s'o pun n
a - ju - to - rul Tu.
"Ah,
mn - tu - ie su - fle - tul meu, nu m
l - sa
s pier!"

.
.

N'am s tiu...
3
&b4
? b 43
7

.
.

.
.

1.N'am s tiu
2.N'am s uit
3. Voi cn - ta

..

..

ni - cio - da - t
ni - cio - da - t
tot - dea - u - na

.
n

Fine

..

..

..
.

m - ri - rea'n - ste - la
ce - ruri o - da
n
str - lu - ci - va cu - nu

mi - ne pe
cru - ce'a mu - rit.
mnt de lu - mi - n cu - rat.
El, des - pre
dra - gos - tea Sa.

& b ..
ti
ra

rea
z

? b #
.

i cn - tul ca
so - si - t din

& b

.
.

? b b

n ..

27

tre - ce iu - bi - rea Prin


su - flet se'a - ea - z S

& b ..

20

.
.

ca - re
pot i

j j

t
t
na

Pen - tru
Un ve Des - pre

j
#

.
.

ma - rea de'ar fi
pla - iul ce - resc

De'ar fi
ca un mun - te ros Cu mult mai fru - mos ca o

Fine

mult m'a iu spini ce'a pur Lui, O - sa -

. b

.
b .

I - sus ct de
Cu - nu - na
de
n - ge - rii
Cu

? b .
13

A
l - sat
Ca s'mi dea
Ca oj stea

& b .
bit
tat
na

El
Eu

.. # j

Nici - cum n'ar


Mi - nu - ne

.. n

..

..

m mn - tu - i.
s
l
iu - besc.

n n

D.C. al Fine

..
..

D.C. al Fine

Ne ateapt cerul
b
& b b 43

? b 3
bb4

1.2.3.4. Dom - nul

j
.. r
.
.
J R

b
& b b

20

ra - re,
da - re,
ni - n,

? b b
b

bb j

& b

b.
.
J R

A Re - ge - lui

I - sus s

Fine

..

..

fi - e

sla - va,

.
.
J

..

..

1.2.3.Cn - tm

de'a -

4. De'a - cum i

..

j
J

n b n

.
.

.
.

E ul - ti - mul a - pus
n
u - ni - vers,
Bi - ru - i - tori tre - cnd prin vnt i
val,
Cu - nuni de sla - v se'm - ple - tesc de zor,

1.Ne pre - g - tim de drum, e n - se 2.Ne n - drep - tm spre rm cu ne - rb 3.Pe ce - rul mia. - z - noap - tei se'n - se
-

p - n'n veac de veac.

p - n'n
veac
de veac, A - min!

? b .
bb

j
.. r

. j
.

..
.

? b b n
b

cum i

.
.

ce - rul ne'a dat,

b .
& b b .

cel mi - nu - nat, Vred - nic i'a - de - v - rat, Ne'a dat ve - ci - a

b
& b b

14

.
.

.
.

.
.

Mai z - bo - vim
De mii de
ani
n ce - rul sfnt

D.C. al Fine

..

..

'na - in - te de ple - ca - re,


Un cnt s mai cn - tm i'un ul - tim vers.
st ce - ru'n a - tep - ta - re
S an - co - rm la Ma - rea de Cris - tal.
la tro - nul de lu - mi - n Ne'a - teap - t
n - ge - rii cu - prini de dor.

? b
bb J

Noaptea-ntinde umbra
### 4
& 4

1.Noap 2.Cnd
3. n 4. M

? # # # 44
5

###
.
&
.

? ###

Vi
Vi
Ia
Ci

#.
.

tea'n - tin - de
Sa - tan
cu
ge - rii
din
n - cred n

j
#

no,
no,
r,
ne'i

Tu
Tu
Tu
bun

I - su I - su I - su i poa -

um
u
ce
Ti

bra,
r
ruri
ne,

se,
se,
se,
te

N
n

pes m
s'mi
Tu'mi

te
cer
i
su - flet,
n - frn - ge'n
um - blet,
mn - g - ie
frun - tea,
cu - noti cre - din - a,

j
..

i
m lu i
m lu r - ni - le'mi
s
m n -

.
.

mi mi dez e -

nea - z!
nea - z!
lea - g!
lea - g!?

Coda

I - sus!

Coda

Noi n-avem team de sfrit


b
& b b b b 44

? b b b 4
bb4

1. Noi n'a - vem tea - m


2.Cnd mun - ii
se vor
3. Sfr - i - tul nu va

b
& b bbb

..

.
.

&

bbbb

Cci Dum - ne - zeu


a
Cci Dom - nul es - te
Cci Dum - ne - zeu
va

? bb b
bb

..

Cn - tm, cn - tm ne - con - te - nit


n
n - tu - ne - ric
vom cn - ta,
in - fi - nit
i vom cn - ta
n

? bb b
bb

j
..

de sfr - it, Cu dor l a - tep - tm,


cl - ti - na, i'os - troa - ve vor
fu - gi,
fi sfr - it, Va
fi un n - ce - put,

..

fost
cu
ln - g
fi
cu

..

..

j
..

n cre - din -
stm,
i
ori - ct ne va um - bri,
mult,
ct ne'a iu - bit
de

noi,
noi
noi,

A - le

..
.

lu

A - le - lu

ia!

.
.

- ia!

Noi suntem prietenii Lui!


b
& b 44 j

j. .

r
j
R

j. .

? b 4
b 4

.
.

.
.

r
j
R

..

r
? b b j . . j

.
.

b
r j
& b j .
.
R

s fii
1. Ce
bi - ne e
2.Mi'e su - fle - tul prea plin
3. Du
j nr - verj - uj - nai
j - mani

&b

j
. .

tii c ai un loc
Re - ge - le ne'a pus
ne cl - ti - nm
nu

&b

j
? bb

j b

b
& b j

j. .

R
r

j # ..

Cu zel vom a - p - ra

? b j
b

j .
.

j .
.

j. .

r
j
R

j .

.
.

j. .

j .
.

r
j
R

..

j .
.

.
.

j.
j
j

j
.. . .

j .
.

j
j r
j . . j
R

j j

j
r
j . b j .

.
R

j r
j . .
R

cum
mi pri -

.
.

al Dom - nu - lui!
s fii
bi - ne e
sfet - nici cre - din - cioi spre'a'L a - ju - ta!
n - vin - g - tor!
ar fost me - reu
El

Noi sun-tem pri - e - te - nii Lui!

..

la ma - sa Lui! Pu - ter - nic e


i bun
la dreap - ta Sa! Mi - ni - tri de rz - boi,
de tea - ma lor, Cci noi sun
r - tem n veci

nu e'n lu - me al - tul, Ce
ni - tri de fi - nan - e i
e - tenir cu'm - p - ra - tul, Iar

j
? b n . .
b R

pri - e - ten cu'm - p - ra - tul, S


de
do - ruri i spe - ran - e Cci
por - nesc
j dinr nou a - ta - cul,j Darj

.
.

j
..

j .
.

Pur - tm cu noi n - sem - ne - le re - ga - le!

j. .

j .
.

j .
.

o - noa- rea sla-vei Sa - le, Noi sun-tem pri -e - te - nii Lui!

Noi Te-ateptm
b
& b b b b 44

b
& b b b b

rut
Ta
mi

? bb b
bb
7

b
& b bbb
? bb b
bb

10

&

bbbb

? bb b
bb
13

&

bbbb

?bb
bbb

b
& b bbb

16

?bb
bbb

1.Cnd pe nori
2. Am ves - tit
3. Rs - pl - tiri

? b b b 44
bb
4

Noi

j
..
.
.

scur - ge

O,

Tu

n - tr - zii,

Ce'ai pro - mis

..
.
.

..

vi

c'n cu Du - hul
v tre -

j
..
.
.

tim - pul

se

Doam - ne,

de

Dar

re - ve - ni.
noi bo - gat!
a - tep - tai!

j
.
.

vi - no

re - vii,

j j

Ne'ai pro - mis


Im - plo - rm
Azi zo - rii,

Tu vei
pes - te
as - tzi

pe nori
re - veri
I - sus

Cnd
S'L
Pe

Te'a - tep - tm

z - bo - veti?

Ta - tl Te'ai dus, Ne'ai ce la


i
Tu ne'ai ce - rut, Jert - fa
ce
tot
n - no - it
pe'un p - mnt
Vor pri -

la'al Tu semn, scump I - sus,


o - mul pier - dut,
pen - tru
iu - bit,
au cre - zut, L'au

Te'a - tep - tm,

ce

fa - a Ta vom z - ri
pes - te tot ce'am lu - crat
le - p - dai,
tot ce'i ru

Te'ai 'nl - at
tu - tu - ror
ca'n po - veti,

s ve - ghem
i'al Tu har
cei ce'n
El

rnd
Sfnt
zii,

j j

no

m - pli - neti!

Nu eu, ci Domnul
b 4
&bb 4
? b b 44
b
b
&bb
? b
bb

1.Nu
2.Nu
3.Nu

Nu
Nu
Nu

b
&bb
? bb

Nu
El,
El,

b
&bb
? bb

Nu
El,
Eu,

..

eu,
eu,
eu,

ci
nu
ci

.
.

..

.
.

..

Dom - nul
o - no - rat
eu
ce - va
ce
se
Dom - nul
Cel
din - ti

..

eu,
eu,
eu,.

ci
nu
ci

El
eu
El

pri vreun
cel

.
.

..

.
.

eu,
ci
Dom - nul
nu - mai
El
e
Prea - - nal - tul

.
.

..

eu,
nu
ser

..

..

ci
mai
vul

..

El
El,
Su,

.
.

vit
i
me - rit
de
pe

s
fi - e,
cu - vi - ne,
n
toa - te,

..

.
.

as - cul - tat,
de
pri - mit,
ur - m
sfat,

s
pri - meas - c
toa - t
vred - ni
Re - ge'al
ve - ni

cin - ste,
ci - a,
ci - ei,

..

..

Cel
bi - ne - cu - vn - tat.
fru - mos
de
prea - m - rit.
ce'am
fost
rs - cum - p - rat.

Nu tim c'ar fi
& b 43

j
j

j
j

? 43
b

.. n j j j

1.Nu tim c'ar fi


jos pe p - mnt i nici prin cer vreun nu - me
A - ce - lai nu - me, ia - t,
2. i cnd pe lemn L'au ri - di - cat,
3. I - su - se bun, I - su - se scump, Tu eti
a
vie - ii pi - ne,

& b

..

.
.

?b

.
.

j j j

j r
..

..

j j
j

..

cel
ce
Ca
Au scris, ca
A - ce - lai

&b

10

i'a fost dat lui Hrist


toi s tim c'n El
i ieri,
as - tzi ca

pla - ce dar,

& b

j
j

?b

j r
..

?b

Ne

.
.

ne

tot ros - tim, s

Be - tle - em, a - nu - me.


n
A - vem vi - a - a toa - t.
A - ce - lai azi i mi - ne.

j r
..

..

j
j b

tot op - tim

..

mi - ni - le

.
.

A - cest

j j j
.
.

pla - ce mult, Cu

cu - vnt:

a - du - se

. j

"I - su

se!"

Nu te teme!
### 6
& 4

..

.
.

? ### 6
4

.
.

al Meu, Nu te te - me eti
al meu,
te te - me eti
1. Nu
vei fi
vei fi
prin har, Mn - tu - it
prin har,
2.Mn - tu - it
bi - ru - i - tor,
bi - ru - i - tor, Cel ce e
ce e
3. Cel
p - zi,
p - zi,
Cu - vn - tu'mi va
El Cu - vn - tu'mi va
4. El

###

? # # #

&

S
Tu
Cel
Cel

nu te temi tu eti
al Meu,
vei fi
mn - tu - it
prin har,
bi - ru - i - tor
ce va fi
ce Cu - vn - tu'mi va
p - zi,

..

Eu te'am rs - cum - p - rat.


Al Dom - nu - lui scump dar.
Va fi
mo - te - ni - tor.
El ve - nic va
tr - i!

..

.
.
.

Nu va fi o veste mai frumoas


#4 j j j j j j j
& 4 j
J

j j j j j j j j w
w

1.Nu va fi
o ves - te mai fru - moa - s
2.Zil - nic m'n - con - joa - r cu'n - du - ra - re
3.Nu vom n - e - le - ge ni - cio - da - t


? # 44 J J J J J J J J
5

# j j j j j j j
& j
J

Nici iu - bi - re ca - re s jert - feas - c


i a - tunci cnd sunt n strm - to - ra - re
To - tui, chiar n sla - va ne - vi - sa - t


? # J J J J J J J J
9

Ca sal - va - rea ce - lui p - c - tos,


Vd la ori - ce pas ct e de bun,
Ce m - rea - e iu - bi - rea Sa!

#
J J J J J J J J

j j j j j j j j

ww

J J J J J J J J

ww

Pen - tru noi ct a jert - fit Hris - tos!


El
mi lu - mi - nea - z'al vie - ii drum!
Tot iu - bi - rea Lui o vom cn - ta!

j . j
# j 3j j j j j
j

j
&
J
3 .
? # J J J J J J J J J .
J

Dra - gos - tea Lui e da - rul cel mai mi - nu - nat,

. j
.
J J
..
J
J J

j . j
# j 3j j j j j
j
& j
J

? # J J J J J J J J J
3

da - rul cel mai

.
.

. j

Mi - nu - nat, (cel mai) mi - nu - nat, O,

13

Dra - gos - tea Lui e

.. j

mi - nu - nat,

j j j jJ J J J

Mi - nu - nat

i pen - tru

ww

noi!

ww
w

Nu, n-am s uit


& 43

Nu
Nu

j j

&

Ta - le,
sn - ge

j j

..

.
.

Pen - tru un biet o - sn - dit.


S pot fi eu mn - tu - it.

?

17

&
?

&

Sunt

.
.

j j

gn - dul

33

&

di - re de

Nu, n'am s
Nu, n'am s

.
.

j j

j j

j
j

Ta - le,

Sunt

j j

gri - ja

..

do - ru - lui

j j
& .

.

luri de s'ar cl - ti - na

.
.

j
j

..

Tu,

.
.

j j

i
j j

Din prea - iu - bit chi - pul Tu. Pot s se mu - te

uit ni - cio - da - t, Cum


uit ni - cio - da - t, Cum

42

.
.

j j

m'ai sal m'ai sal -

Fine

..

uit de c - ra - rea, Spre tro - nul Tu plin de har.


uit de c - ra - rea, Spre tro - nul Tu plin de har.

sla - v,

Tai - ne - le dra - gos - tei


Pal - me - le Ta - le n

j j

Nu, n'am s
Nu, n'am s

dra - gos - tei

j j

.. # ..

vat pe cal - var,


vat pe cal - var,

26

j j

..

se mai sa - tu - r Doam - ne, Su - fle - tul meu de pri - vit,


se mai sa - tu - r Doam - ne, Su - fle - tul meu de iu - bit,

? 3
4
9

j j

cui - bul pal - me - lor Ta - le,

..

j j

Sunt

o - glin -

mun - ii, Dea -

j j
..

D.C. al Fine

Ne - tul - bu - rat eu voi sta.


D.C. al Fine

.
.

b
& b b b 68
? bb6
bb 8
5

b b j
b
& b
? bb
bb
J

se - te'I
iu Sa
n
te,
re m

b
& b b b j j j

Un sin - gur pas,

? b b b
b J
13

&

bbbb

b b b j
b
&

? bb b
b
J

17

Spre El

cu

..

..

to
bi
fa
vi

..

nul, i
i
re
, spre
no, i

tul, El
e
re
doar
no, Mn -

j j

dor

e'n - des - tu - l via - vei a har un sin - gur


spu - ne'I: sunt al

j
J

.. ..

.
.

.
.

.
.

.
.

i - tor.
ier - ta.
r - mas.
rul
meu!

..

.
.

te'a - teap - t,

.
.

pri - me - te

..

tor,
vea,
pas,
Tu,

El

.
.

.. ..

vi - no,

vi - na,

..

i'e Mn - tu a
ga - ta
cli - pe'au mai
tu - i - to -

..

te'n - dreap - t, mai

..

j j

J J

nu - mai un pas,

Mr - tu - ri - se - te'i

? bb b
b

..

1.Nu - mai un pas spre Dom pas doar spre sfin - i 2.Un
3.Nu - mai un pas spre via 4.Nu - mai un pas, o,
vi -

Mr - tu - ri I - sus cu'a
Gr - be - te i - ni n

Numai un pas

as - tzi

j
J

ai

un

sin - gur

.
.

mi - la,

..

.
.

.
.

pas!

.
.

.
.

Nu-i povesti durerea


b
& b 32

1.Nu'i
2.Nu'i
3. Nu
4. Dar

? b 3
b 2
6

po
po
po
toa

ves
ves
ves
te'a

ww

ww

ti
du
ti
ne
ti
la
ces - tea

b
& b

ww

w.
w.

w
w

? b b w

w #

w.
w.

w
w

ni - m - nui,
la
str - ini,
ti
c - zui,
Lui Hris - tos,

12

&

bb

? bb

# ww ..

ta
cum
blnd
reu

ww .
.

la
cru s'a - li s'i ieri
s
spui

cea
ne
i
doar

ww

w
w

w
w

ww

ww

ca - re'o
al
tu
s'i
a ce'i
fru -

w #

Hris
Hris
Hris
pre

ta
tu
chiar
spui

ww

w.
w.

1.2.3

sui.
chin.
jui.
-

w.
w.

din
din
de
n

ww .
.

# ww ..

re - rea
ca - zul
al - ii
s
le

Nu - mai
Nu - mai
As - tzi
i
des -

su
ca
fra
tai

flet
s
ii
n

ww

w
w

tos
poa - te'a - ju tos
mai
poa - te'a tos
te'n - deam - n
ca - sa
ta
me -

w
w

w.
w.

.. n w .
w.

- mos.

w.
w.

4.

.. w .
w.

w . ..
w.
.

w . ..
w.

O, auzi Isus te cheam


b
& b 44
? b b 44
5

j j j j . r
.. .

j j j .. r
j
.
. n

. .
. .
J J J J R

1. O,
a - uzi, I - sus te chea - m, Su - fle - te m - po - v - rat,
2. Pen - tru toa - te'n goa - na vie - ii, Timp i loc ai a - du - nat,
3.Dom - nul iar la u - 'i ba - te, Te a - teap - t plin de har,

b
& b ..

j j j j . r
.

? b b ..

b
& b ..

j j j j r
.
.

? b b ..

b .
& b .

j j j
j . r
.

Ai pro - mis c
n - s toa - t
Pes - te'o cli - p,

To - tui

13

.
.
J R

m - p - ra - tul

j

J
J

C - t

? bb .

vii
a - ca - s
sla - va
lu - mii
da - c plea - c

vre - me

j
. .
J R

El

te

..
J R

sla - vei

chea - m,

j j

J J J

..
J R

j j . r
j
j
.. n .

Dar
Te'a
Tu

w
w

me - reu ai
a - m - nat!
ro - bit i te'a'n - e - lat...
vei re - gre - ta
a - mar...

j

J
J

w
w

..

j j j j j
n

ww

..

..

n - c

..

st

ta!

j j j j . r
.

w
w

ww

nu

la

.
.
J

u - a

Vi - no,

..

ww

n - tr - zi - a!

j
.
J .
J R

O cntare de mrire
b
j
& b b 44

j j j j j j j
j

? b 4
bb4 J

1. O cn - ta 2. Ct de mult
fri 3. C - t
4.Merg spre ca -

re de m - ri - re am
do - ream s a - flu dru c i'n - tu - ne - ric pe
sa un - de ve - nic fe -

b b j j j j j j j j
b

&

re - g - sit pe Dom - nul
va s'mi ia p - ca - tul
blam r - t - ci - tor f de - nul str - lu - cit de

? bb
b J

b b j
b
&

? bb

su go tunci
sus

b J

..

j j

.
.

var... El a
ros! Am a sus! Am a dat' Fa - 'n

Mai fru - mos


Mai

j j j j j

nici n - ge - rii nu
fru - mos
nu

me - reu Cci L'am


Ci - ne v - rat
e - rau Cnd um E n
tr - i,

oc
la

dih - n sfn - t,
El o - sn - da
El po - va - ra
n m - ri - re

pa - ce
la Gol i de'a pe I -

.
.

har!
ros!
truns.
tat!

.
.

j j j j j .

.

de nes - pu - se bu - cu - rii!
Pli - n de nes - pu - se bu - cu - rii

Ca a - cei
Ca a - cei


J J

ri - cit prin al Su
bu - cu cru - ce
la
p au
lu - mi - na
sla - v ne'n - ce da

j
j ..
J

cn - t
cn - t

dat
flat
dus
fa -

j
j .
.

I - ni - ma
n cn - tec mi se'a - vn - t, Pli - n
I - ni - ma
mi
se a - vn - t

m
de mea
voi

j j j j j j j
j

meu, i sunt
li - ber, fe a - tunci
- tat i'am ve - nit
mea Bu - cu - ri - a
i
cu
i
sfin - ii'I voi
- vi

j j j j j

j
bb b j .
.
&

? bb

fle - tu - lui
a pur
ta
n via - a
voi pri
l

j
bb j .
.
& b
? b
bb

la Cal du - re I r
al - t -

n
i - ni mul cel
a c - ra - rea
ri - ci - reaJ J J J

j
j j j j

..

din va - lea pln - ge - rii!


din
va - lea pln - ge - rii!

..

O, Doamne Te rugm
#### 2
&
2

? # # # # 22

1. O, Doam - ne,
2.Cu bra - ul
3.Cu - rnd n

####

..

..

Te
ru - gm,
Tu di - vin
ce - ruri sus

..

? # # # #

#### .
&
.

j
.
.

.
.

? # # # # ..

.
J .

..

..

.
.

&

Su - bli - m
Iz - bn - d
A - tunci i

10

pa - cea Ta
s
ne dai
vom
cn - ta

cu - vn - ta - rea
Ta
Du - hul Tu cel Sfnt
sla - v, O - sa - na

15

&

####

De
i
i

? # # # #

Co - boa - r
Me - reu s
Cu sfin - ii

..

.
.

azi
ne
noi

la noi,
con - duci,
vom fi

..

re - var - s,
n
toa - te,
m - ri - re,

Bi - ne Zil - nic
Sla - v,

j j

ww


J #

ww

j j

ww

ww

R - m - n de'a pu - ru - rea
Re - var - s'L pe'a - cest p - mnt
ce - rul va r - su - na
Tot

azi
ve - cii
p - n'n
Tu
d - ne
de - plin
p - n'n ve - ni - cii

Ln - g noi
A - ju - tor
Noi Te vom

fii.
s
di - vin.
iu - bi.

O, Duh Prea Sfnt


& b 43

1. O,
Duh
Prea
2.Sr - man
i
3.Tri - mi - te'mi

? 43
b
6

& b

e
ct
pri

? b n

& b

12

Tu
m'a
ce'o

?b

.
.

.
.

du
um
tr

Sfnt
slab
Tu

via
te
l
m'am
- h - ni

ios
plut
iesc

a mea!
u - dat;
rea Ta.

al
sunt,
par

pier - dut
demn
e
fi
s

De
i
i

eu
de
e'a

lui
vas
fum

Hris - tos,
lut,
de
ce - resc,

n'am
tot
in

n ce'n
ta

Sfin Ori Ne -

dem via cli -

nul

pei

..

..

m'a
a - fla.
con - dam - nat.
lu - mi - na.

O dulce, sfnt mngiere


b
& b 43

? b 3
b 4

1. O, dul - ce,
2.De n'ai
fi

b
& b .

cest
mi -

p - mnt,
n - tor,

? b
b
b
&b

14

in - tri Tu
da
pre - zent

? b b .

Des - chid
Doar su

u rin -

de om
iz - vor

mi - ne - ii,
mo - ni - e,

a
e

pe'a lu -

cu
f

pl - ce - re, S
- r ma - luri mi'ar

vi - no Tu,
Lu - mi - na
vi - no scum - p bu - cu -

i Dum - ne - zeu, Cu str - lu - ci - rea


de har
di - vin, Cu'a bu - n - t - ii

S
lu - mi - nezi
I - nun - d'mi su

? b b

j
.

i'al Tu
Cu - vnt. O,
i vi - i - tor. O,

vie - ii, Tu, Fiu


ri - e, I - sus,

di
ar

b
&b

azi
fe -

28

? b b

sfn - t mn - g - ie - re, Spe - ran - a mea


Tu
pe'a vie - ii va - luri, Spe - ran - , far

b
& b #

21

j
n

des - ti fle - tul

nul meu!
de - plin!

O hain alb
### 3
& 4

? ### 3
4

1.Sub frun - tea'n sn - ge sfnt pri - nos Pur - ta'I spre mi - ne gnd fru - mos,
2. De c - te re - le'n i - nimi sunt Pe cru - ce
i - ni - ma i'am frnt,
3.Str - pun - se pal - me'ai ri - di - cat S fiu ier - tat, s fiu ier - tat,

10

&

###

O
O
O

? ###
19

&

###

hai - n
hai - n
hai - n

&

fost

? ###

###

De'a t - ta

28

al - b Doam - ne'a vrea m - bra - c'mi gn - dul meu


al - b Doam - ne'a vrea m - bra - c'mi i - ni - ma
al - b Doam - ne'a vrea m - bra - c'mi fap - ta mea

ct

Spre sla - va Ta

? ###

am

iu - bit

I - su - se bun, n

pen - tru

veci

mi - ne

ai

cu ea.
cu ea.
cu ea.

mu - rit,

cu - rat vreau s'i

r - mn.

O, Tatl nostru
b
& b 44

? b b 44

b
& b

b
& b
? b
b

O,

b
& b

13
? bb

13

b
& b

? b
b

? bb

Ta - tl nos - tru,

..

Te ru -gm!

b
& b.
.

n
n

n
n


..

..

n b
n

..

vi - ul Dum - ne - zeu,

n
n

.
.

.
.

As - cul - t'i po - po - rul

..
.

n #
n #

n b

? bb
n
n

13

...

Pe

Ti - ne

..
.
.

din lo - ca - ul Tu,

..

ru - gm,

Te

Pe

.
.

Ti - ne

vi - no azi la

.
.

b
& b

.
.

26

noi,

? b ..
b

vi - no azi la

noi.

b
& b

? bb .
.

.
#
.

&b

32

..

tean,

? b b # ..

ma

rea

i ma - rea

b
.

& b #.

#
32
? bb .

.

32

b
& b
? b
b

..

.
.

azi chiar cu bra - ul Tu,

b
b

& b

? bb

.
.

.. # j
.
.
J

ai

se - cat, i

.. # j
.
j
.
.

din p - mn - tul

.
.

e - gip -

Scut

s ne

fii.
.

ru - ga s'o pri - meti,

ma - rea ai se - cat.

.
.

ce ne'ai scos

# .
.

Azi

Cel

.
.

26

26

azi

.
..

ru - ga s'o pri - meti.


.
.

.
.


.
.

O veste sublima
### 3
& 4

1. O
2.Prin
3. n
4. n

? ###

###

? ###

&

E - ter - n
cru - ce,
Pe
Prin
ra - na'I
El
via - a,

M - ri

###
&

la

? ###

- re

vi
n
de
El

u - d

sla - v

j j

sfin - ii

,
ge,
te,
cea,

a sn moar pa -

su - bli - m Dum - ne - zeu


Sa
jert - f
I - sus
gro - za - ve
El
ne
iz - bn - d,
El
ne

&

ves - te
sfn - ta
chi - nuri
Hrist e

? # # # 43
###

El
lu ne - dem ne
va
pen - tru

pe

al

glo


lor

d'n
a
va
va

I
sp
ier
sfin

- sus!
- lat,
- ta,
- i,

mii'a
a - dus.
nul
p - cat.
vin - de - ca.
ve - ni - cii.

ri

e'n

cor,

Sal

va

tor.

#
& 44

O via mai sfnt

j r
.

r
j

.
? # 44

1.S
2.S
3.S

tr - im vrem o
tr - im vrem o
tr - im vrem o

j r
.

?#

j . r

&

&

i - te
ceri i
mi - n

j
. r

de sus,
p - cat,
s fim,

j
.

j .

r
j .

j r
.

j . r

j
.

j .

mai sfn - t,
mai sfn - t,
mai sfn - t,

j
.

j .

j
..

j . r

j
.

j .

j r
..

j
..

..
J

..

? #

.
.
J

r
#

?#

mis c
t - ii

j
.

j .

Cu
pu - teri
d - ru S jert - fim vrem pl Lu - mii'n - tregi vrem lu -

.
.
J

ne
du - ce
cu - nu - n,

La
n

j
. r

Ta - tl
sla - v

s
pe

I - sus
i'a - poi

..

. N
.

pln - gem cu cei


n - tris - tai,
i - ni - m pa - cea de
sus,

j . r

j r
.
.

1.2.Da - c Du - hul cel Sfnt ne con 3.Vrem cu to - ii


o fi - re mai

j
.
.

j j

du - ce, Da - c
bu - n, Vrem n

j
. r

S pri - mim vrem o


fi - re mai bln - d i n
Li - be - rai
i
de griji ce
fr - mn - t, Cu I Ves - tea p - cii cum Dom - nul cu - vn - t, Pre - tu -

#
&

12

&

i - ni - m pa - cea lui'I - sus!


sus vrem s fim ne'n - ce - tat.
tin - deni do - rim s ves - tim.

?# w

16

via -
via -
via -

j . r

j r
.

fim
veci

..
J

j
..

.
.
J

ne'a pro a drep -

j
.
.

..

.
.
J

.
.

mn - g - iai.
cu
I - sus.

O, vino Spirit Sfnt


b
& b 43
? b 3
b 4
6

&b

1. Din
2. O,
3.Cnd

Spi
tei
ra

? b
b

b
b
&

um
lu
s

cu
- ne
- guri

rit
mis
za

br
mii
p

Sfnt
- ter
Ta

cer
spu
sin

10

? b b

grea
drum
im

ra
ne
r

za
a
t

Ta
cum
cim

Des - tra
Ne'n - toar
i'n - cre

vi O,
Gol De'al
Tri - mi -

m'a
ce
z

ne - gu
i
i'n - dreap - t
Me - reu
con

ra
ne
dui

nop
de
tori

no
go te

ii
pe'al
iar

din
spre
de

gnd.
cer.
ea.

O zi de Sabat

1. O
2. n
3. n
4. n
5.Sa -

zi
zi
zi
zi
ba -

de
de
de
de
tul

& b 44

? b 44
& b
Cnd
n
i
i
i

?b

Sa
Sa
Sa
Sa
fi

bat
bat
bat
bat
e

timp fru - mos f - cut de


sunt vo - ios
i
gn - dul
m'o - dih - nesc de
tot ce
prea - m - resc al
n - fi
Dom - nu - lui sfin - it n

pli - n - ta - tea
i - ni - m prea
su - fle - tul prin
im - nuri sfin - te
bi - ne - cu - vn -

lui Hris - tos


bu - cu - ros
har ce - resc
iz - vo - rsc
ta - rea Lui

.
.

.
.

Dum - ne - zeu
mi'e u - or
m'a'n - tris - tat
- e - rii
dar
via - a
mea

.
.

.
.

i - nun - d piep - tul meu.


pri - mesc pe
Sal - va - tor.
din
nou e
mn - g - iat.
din
piep - tu'mi iar i
iar.
sim - i - t
pu - ru - rea.

O, Isus, Miel divin


#
& 44

?# 4
4
4

&

1. O, I - sus
2.Chi - pul Tu
3. Nu - me nou

?#

Ti - ne'am ve - nit,
mult m'ai iu - bit,
mi - nul iu - bit,

&

&

..

.
.

i - e
azi
l z - resc
sunt co - pil

m n - chin, i'i a ne'n - ce - tat Prin - tre


de'm - p - rat, Hai - n

Ca un fiu
Sunt a - a
Bu - cu - ros

j j

r - t - cit
de ui - mit
m'ai pri - mit

azi la
ct de
n c -

j j

..

..

Vreau s gust
din
ce - res - cul Tu
har!
su - flet me - reu
Te sl - vesc!
i din
Mul - u - mesc, mul - u - mesc, Scump I - sus!

Ve - nic voi l - sa

?#

duc jert - fa mea pe al - tar,


flori
i
cu - lori ce'n - tl - nesc,
al - b pe
u - meri mi'ai
j pus,

&

Miel di - vin,
mi - nu - nat
Tu mi'ai dat,

?#
7

j
..

j
.

j j

n fi - in - a mea S r - su - ne'al iu - bi - rii

j
..

j
.

j j

..

e - cou,

.
.

j j j j j j
.
.
j j
j
j j j ..

Tu m'ai li - be - rat din al meu p - cat i pe bu - ze mi'ai pus un cn - tec nou!

j
? #

Ochii s-mi deschizi!


b
& b b 44

? b 4
bb4

..

.
.

1. O - chii mei s'i


2. I - ni - ma s'mi
3.Gu - ra mea s'o

b
& b b

? b b
b

Via - a
Pa - sul
M - na

b
& b b

? bb
b

mea
meu
mea

O,

.
.

..

A - le - lu

meu,

ww

meu,

Ct

O,

ia!

j
ww
J

Eu

ww

j
.

ww

ea!
rea!
Ta!

veci n
ca - le
vo - ia

ww

ww

ww

ww

.
.

Te

iu - besc!

..

iu - besc!

Te

Eu

r - mi pe
lu - mii
pe'a
fa - c
s

ww

Dom - nul

S
De
Ca

Ta!
vd n sla - va
te
Ta!
a - ud doar oap - ta
n - ve - e a'i cn - ta!

S
S
S

cu - prinzi,
des - prinzi
de - prinzi

..

.
.

b
& b b
? bb

Dom - nul

O,

13

des - chizi,
des - chizi,
des - chizi,

s'o
s'l
s'o

Te

Te

sl - vesc!

sl

ww

vesc!

Odihna sabatului
### 4
& 4

j j j j j j

Te

o - dih - ne - te azi de

? # # # 44

&

###

lu - crul tu,J J J J J J

j j j j j j

Azi Dom - nul vrea s'i dea din

? ###

&

###

.
? ### .

&

Dom - nul vrea s'i fa - c

Sopran solo

Cor

Cum

.
#
? # # ..

Tenor solo

Cci

..

Sa - bat sfnt!

..
J

..

iz

vor!.

din

iz

vor!

..

Gus - t din al Su

j
j j j

.
.

De'al Su har mn - tu - i - tor.

par - te

Fe - ri - ciri ce - reti.

j
j j j

. j
.

.
.

- j re
fe - ri - cit la tro - nul Tu voi sta
j
j j
. j j j j j . j
j j .

Versuri Sopran +Tenor Solo

### . .
& .

17

Ha - rul Su,

nu sta de - par - te,

###

.
? # # # .

Su - fle - te

13

va fi cnd n m - ri

Cum va

j j j j
. j

fi

cnd

n m - ri - re

voi
sta,
j
j
j
. j j j .

fe - ri - cit

eu

### .
&

j
j
j j j

Su - fle - tu'mi n ne - mu - ri

21

25

&

###

&

###

te

? ###

&

###

? ###

39

&

###

El

? # # #

de

i va

sus

..

da,

..
.

j Ij- susj se va'm - br - ca.


j ..
. .

cu

va'm - br - ca.
j j j j

. .

. ..

cre

te

..

.
.

.
.

.
.

Dum - ne - zeu!

va

tu!

.
.

lu - crul

de

de

El

# n

Dom - nul

Pa - ce

33

o - dih - ne

? ###

re

ne - mu - ri - re

Te

29

j j j j j

Su - fle - tu'mi

.
#
? ##

..

.
.

da,

F
..

El

..

Pa - ce

de

o - dih - na

.
.

..

sus,

ta!

.
.

Orict a umbla
b
& b 44

? b b 44

1.Ori - ct
2. O sin 3. Ve - nii
4. Ve - nii,

a um - bla
gu - r ra la Iz - vo n - c v

prin
z
rul
a -

j j

j j
? b b

b
& b

i
su - fle - tul gol ar
rs - tig - nit pe
Hris - tos
Hris - tos mn - tu - ie - te
d - ru - ie - te
Hris - tos

j j

j j

.
.

j
j

..

j j

.
.

tot
lu - me A fi
vi - e, Un sin - gur
is vie - ii, Ve - nii
n
teap - t, Ve - nii

..

r - t - ci - tor,
iz - vor de har,
to - vii i'n - frni,
lu - mi - na Sa,

pln - ge De - par - te de'al vie - ii'iz - vor.


cru - ce, Hris - tos azi n San - ctu - ar.
as - tzi Din moar - te i su - fe - rini.
sal - va.
a
pa - ce, Doar El ti - e

Oricte stele
4
&4
? 44
6

j j

1.Ori - c - te ste - le sunt pe cer,


2. Tu um - pli noap - tea de lu - mini

? #

&

e - fe - mer,
pe str - ini,

.
.

&

w
w

15

&
?

21

&

Cnd

Tu

..
vei

.
.

w
w

ve - ni!

Pe

w
w

J.

eti Ps - to - rul

..

ww

drum

meu

cel

bun,

str - lu - cit
mi'a do - ri,

fru - mos va

fi

.
.

ww

.
.

w
w

..

w
w

.
.

loc cu mult mai


toa - te c - te

J.

.
.

j r
.
.

ori - ce

j r
.
.

j
.. r

j j

To - tul n lu - me'i
i faci pri - e - teni

w
w

Doam - ne, ct de

Eu tiu c Tu ne'ai pre - g - tit,


Ni - mic a - ici nu pot g - si,

Un
Din

w
w

j
. ww
.

doar Tu eti viu!


i bu - cu - rii,

to - tu'i pus - tiu...


ori - un - de'ar fi!

j
.. r

11

a - ler - ga,

N - dej - dea

mea!

w
w

Orice zi e'o nou cale


b
& b 43 j j
J J

..

j j j
# J

? b b 43

..

n
J

.
j
J j .
J

b
J

j j .

n .

1. Ori - ce
zi
e'o
no - u
ca - le
Sub un
2. O - chii mei de plng n tai - n, Muni de
3.Chiar prin fl - cri sau prin a - pe
Da - c

b
& b ..

j
j j

gla - sul
brac a
tept ca

.
? bb .
&b

11

vo - iei
p - cii
s m

zi
tot
glas

n

J

Sa - le
hai - n
sca - pe

j j

b
J J

se - ni - n,
ce es - te,
de s - bii

j
J

j .
J .

b
J

n ..

J
j

.
.

? bb A

J J

b
& b

j j . j j j
J J .

16

mi - n
te - te
vr - bii

? bb

b
& b n ..

j
j j
A

21

le - se

? b b ..

R - s - rit, f - r a - pus.
O n - tm - pin cu I - sus.
tiu c m va pre - u - i.

b

J J

mi

..

a - par,J J J

.
.

I - sus,
rs - puns,
pri - mi,

j j
..

Mul - te

b

J JJ J

tiu c

..

vi - i - to - rul

. b
.
J J

j j
b
J

.. n

j
j j

C - l - u - z
Zi - ua ca - re
Cel ce
a - re'n

.
.

b .
J J .

j j

mi - ne, ne'n - e-

# j
J J J

E as - cuns

i
lu se ves gri - j

des - pre

j j
..

De e nor sau
Da - c azi tiu
S - r - ci - e,

j j
b ..
J

tiu
m a -

j
j j
J J .. # J

j j j

lu - cruri

j j j
j j
..

n - s

cer
ne - cu - nos - cut, Dar
griji, de urc me - reu, Eu
mi - ne'ar
fi s trec, Eu

i
p - esc ne - a - b - tut;
i pri - vesc spre Dum - ne - zeu;
Dom - nu'n ca - re
m
n - cred;

Am a - l - turi pe
Pen - tru mi - ne'a - tept
Sau chiar moar - tea
a

j
j jJ J

j j j

J

al Su

har!

Pacea Lui
#4
& 4

?#4
4

1. Din ce 2.Ne'a dat


3. Eu am
4. De sunt
5. Azi vi -

#
&

j j

rul
pa pe
n ne

j
j

ori - ce p - cat
dra - gos - tea Lui
lup - t de'a fi,
lit
n v - pi,
i - ni - ma mea

? #

de sus
cea Lui
I - sus,
cer - cat,
I - sus

Hris - tos ne'a a - dus


Cum nici - un - de nu'i,
Ce'n su - flet mi'a pus
Eu
am ne'n - ce - tat
S toar - ne de susJ J

j
# j

Sal - va - re ne'a
O
d ori - i De tea - m n'a
i'n groa - pa cu
i - ni - ma
i'n

j j


J J

dat,
cui,
ti,
lei
ta

Ne'a
Ori Eu
Eu
n

pa
pa
pa
pa
pa

dat
cui,
am
am
veci

cea
cea
cea
cea
cea

Lui.
Lui,
Lui,
Lui,
Lui,

.
.

j j

(Ne'a dat)
(Ori - cui)
(Eu am)
(Eu am)
(n veci)

.
.

pa - cea
pa - cea
pa - cea
pa - cea
pa - ceaJ J

Din
i'n
n
Zvr n

..

Lui!
Lui!
Lui!
Lui!
Lui!

..

Printe sfnt
& b 68 j

?b 6
8

..

.
.

1.P - rin - te sfnt,


2. I - sus
Hris - tos,
3. O, Duh Prea - sfnt

& b

..

..

?b

.
.

.
.

ter - nic eti,


tor
Prea - sfnt,
tor
ce - resc,

..
.
.

. ..

Ta - tl
Dom - nul
Sla - v

nos - tru,
nos - tru,
i - e,

j
# ..

j j j
.. ..

..

j j j
.. ..

.
.

Sla - v
Sla - v
Sla - v

n
n
n

.
.

..

j
.
.

.
.

j
..

j
..
.

ve - ni - ci - e, Pe tro - nul Tu,


ve - ni - ci - e, E - ma - nu - el,
ve - ni - ci - e, Cu pa - cea Ta,

j j j
# ..
?b

j
.
.

Nu - me - le Tu di - vin
Nu - me - le Tu di - vin
Nu - me - le Tu di - vin

j j j

.
.

j
..

j
..

. . j
. .

A - tot - pu Mn - tu - i Mn - g - ie -

j j
j j j
b

& . .. .. # jPe tot p - mn - tul,
Cu noi e Dom - nul,
Ne n - so - e - te,

j
j j
#

..

s fi - e
s fi - e
s fi - e

sl - vit!
sl - vit!
sl - vit!

Prini i copii
bb3
&bb 4

j j
j j

j j

? b b b 43
bJ JJ J

j j
j j


J J

1.P - rini i co - pii n I - sus ne'n - tl - nim,


2.Co - pii i p - rini ne u - nim n I - sus,

b
& b b b

? bb
bb

spu - nem,
proa - pe,J J

j j


J J

fru - mos de iu - bi - re ne
sub ce - rul a - tt de a -

j j
n

n
J J

j j

j jJ JJ JJ J

? b b b
b

..

bb
& b b

j j

j
j

? b b
bbJ J

j j

j j

fe - ri - ciri,
mul - u - miri,

pa - cea'n - tr'o
bi - rea s'o

bb
& b b

28

snd
El

? bb
bb

P - rini
Co - pii

- nl - imi
O - sa - na,

i
i

i po - pas
p - n
susJ J

co - pii n I - sus ne'am g - sit


p - rini ne g - sim n
I - sus,

ru - g de sea - r,
fa - cem cn - ta - re,

j j
n

j j

n b

22

j
j

Spre al - te m - riri, bu - chet de op - tiri cu - le - se din


Ca'n ste - le scli- piri, pur - tm n pri - viri o jer - b de

b
& b b b n

15


J J

j j
n
J J

j j

Un m - nunchi de lu - mini
i'om r - m - ne a - a,J JJ J

vi cu

. b
n

n
.

prin - tre he - ru - vimi.


n m - ri - rea Sa.

ca
iu -

Pe drumul crucii
6
& b 8 .

j
.

. .

1. Pe dru - mul cru - cii por - ne - te Dom-nul meu,


2. Pe ln - g cru - ce poi tre - ce prea gr - bit,
3.Stm m - pre - u - n sl - vind iu - bi - rea Sa

&b

& b .

j
.

Fiu de Dum - ne - zeu,


va - luri spre sfr - it.
ta - vom O - sa - na.

12

rit,
tar?
rit,

17

&

##

..

? # # ..

Sub ea
I - sus
Sla - v

j
..

Dra - gos - tea Lui

22

&

##

..
nu'i

.
? # # .

j
..

Grea e
Ci - ne
Ori - ce

j
j
j

j
j j .
.

ni - meni mai iu

j j j
.
.

ca un

.
.

..

iz

.
.

ce'o poar - t
de'al mor - ii
se
ple - ce

..

. ..

vor,

iz - vor

..

..

.
.

j
..

sme ho sme -

j j j
.

.
.

n##

lu - me

ni- meni nu'i


bi - tor.
Din ve - ni - cii n'a-vem ni iu - bi - tor
j j j

sfnt,
j j j
# # . mai


.
.

. #
&

j
.

.
? # # . # .

..

viu

j
.
.
.

27

mic

lo - vit de moar - te I - sus s'a pr - bu - it.


te chea - m as - tzi n
ul - tim ceas de har.
a - ce - lui ca - re n veci ne'a mn - tu - it.

j
j j

Om al du - re - rii i
Lu - mea te du - ce n
i m - n'n m - n cn -

po - va - ra
te
sca - p
ge - nunchi s

j
j j j

j
.

j j j

#

mai sfnt, Dra - gos - tea Lui

j
j j

e tot ce

j
n

j
..

j

b

j
n

.
.

.
.

..

..

a - vem pe'a-cest p - mnt.

j
b
b

j

n

Pe genunchi plecai
b 4
&bb 4

&

ple
ple
ple

cai
cai
cai

n
n
n

ru ru ru -

- g,
- g,
- g,

4.Pe
5.Pe

ge
ge

ple
ple

cai
cai

n
n

ru ru -

- g,
- g,

nunchi
nunchi

Sun
i

tem
cu

Doam - ne
i - nimi

le
di - vi
d - ru - ias
sla
fi - e

ne
c
v,

ce - rem
ce - rem

tzi,
tzi,

as
as

fi - e - ca
fre - m - tn

S ne
Hai - na
Sla - v

i
cu - vin - te Ha - rul Tu ne
Cn - tul nos - tru

re,
de,

Pen - tru
Pen - tru

n - se - ni Ta ce - reas i - e,
Sla -

re,
te,
n,

Bi - ne - cu - vn - ta Nu - mai cli - pe
bln -

tem Doam - ne
fi - e - ca
cu
i - nimi
con - sa - cra
su - pu - ne - re de - pli

Sun
i
i'n

ge - nunchi
ge - nunchi
ge - nunchi

b
&bb

? bb

1.Pe
2.Pe
3.Pe

bbb

? bb

? b b 44
b

ma - ma
ma - ma

- ne.
- c.
- v!
- re!
- de!

Pe Isus n via
b 2
& b b 4

1.Pe
I - sus
2.Cu I - sus
3.Da - c
El

? b b 42
b
8

b
& b b

b
&bb

14

? bb

uit
mic
cer

b
&bb

20

? bb

e
ce
re

pn'
nu
se

Lui
iu
pi - ta
ma
i

mea
Lui
post

-
- le
- a

bi - re
cea
mai
gn - du'n

j
.

ma ma tru -

- re
- re
- na

N'am s'o
De
ni Doar spre

Nu - mai
La
ori
Doar
a

va
la
mi

am ori - cnd
da - c'L
sunt ori - cnd
si - gur
mea
i
co - moa - ra

la
mor - mnt
m'n - spi - mnt
va'n - drep
ta

Par - tea
oap - ta
A - d

via ca via -

n
pe
mi'e

Da - c'a
i'n
is
I - ni

? b
bb

j
.

bu - cu - ri
ce
rs - cru
Lui
iu - bi

fi pen - tru
ve - ci
in - t
m
con - du
e
i
o - cro - ti

e.
ce.
re.

Pe Tine Doamne-a mea trie


## 4
& 4

S
A

1.Pe
2.Pe
3.Pe

? # # 44

1.Pe
2.Pe
3.Pe

S
A

&

##
##

Ti - ne, Doam - ne'a


Ti - ne, Via - a
Ti - ne, Doam - ne'a

1.Pe
2.Pe
3.Pe

Ti - ne, Doam - ne'a


Ti - ne, Via - a
Ti - ne, Doam - ne'a

## 4
V 4

Ti - ne, Doam - ne'a


Ti - ne, Via - a
Ti - ne, Doam - ne'a

mea
t - ri - e,
vie - ii
me - le,
mea
cu - nu - n,

t - ri - e,
mea
vie - ii
me - le,
cu - nu - n,
mea

mea
t - ri - e, Pe
vie - ii
me - le, Pe
mea
cu - nu - n, Pe

vreau s Te iu - besc,
mi - cul cel mai bun,
Doam - ne, Dum - ne - zeu,

Pe
Pe
Pe

Ti - ne
Ti - ne'A Ti - ne

Pe
Pe
Pe

Ti - ne
Ti - ne'A Ti - ne

Ti - ne vreau
Ti - ne'A - mi Ti - ne Doam -

Un tai - nic dor me - reu m'm - bi - e


Pe Ti - ne vreau i'n cli - pe
gre - le
n vremi de
a - pri - g
fur - tu - n

? ##

vreau s Te iu - besc,
mi - cul cel mai bun,
Doam - ne, Dum - ne - zeu,

s Te iu - besc,
cul cel mai bun,
ne, Dum - ne - zeu,

Un tai - nic dor me - reu m'm - bi - e


Pe Ti - ne vreau i'n cli - pe
gre - le
n vremi de
a - pri - g
fur - tu - n

Un tai - nic dor me - reu m'm - bi - e Iu Pe Ti - ne vreau i'n cli - pe


gre - le Cu
fur - tu - n Te
n vremi de
a - pri - g

S
A

#
& #
##
V
? ##

Iu - bi - rea'mi
i - e
s'o
jert - fesc,
Cu dra - gos - tea'mi s Te'n - cu - nun,
Te
voi iu - bi
me - reu, me - reu,

S
A

&

12

##

? ##

12

al
bi
Mie - lul
vie - ii

##

Te voi iu Pe Ti - ne,
Lu - mi - na

jert - fesc, Te voi iu - bi


s'o
Iu - bi - rea'mi
i - e
Cu dra - gos - tea'mi s Te'n - cu - nun, Pe Ti - ne, Mie
voi iu - bi
me - reu, me - reu, Lu - mi - na vie
Te

bi - rea'mi i dra - gos - tea'mi


voi
iu - bi

12

al
lul
ii

al
bi
Mie - lul
vie - ii

vie - ii
far,
Ce - lui Sfnt,
me - le'I - sus,

e
s'o
jert - fesc,
s Te'n - cu - nun,
me - reu, me - reu,

vie - ii
far,
Ce - lui Sfnt,
me - le'I - sus,

Ct via - 'mi dai


Mi
Te'a - leg ca
Te voi
iu - bi

vie - ii
far, Ct via - 'mi dai
Ce - lui Sfnt, Te'a - leg ca
Mi
me - le'I - sus, Te voi iu - bi

dar.
blnd.
- pus.

n
dar.
re blnd.
nes - pus.

Te voi iu Pe Ti - ne,
Lu - mi - na

n
- re
nes

Ct via - 'mi dai


Te'a - leg ca
Mi
Te voi
iu - bi

n
re
nes

dar.
blnd.
- pus.

Pe-al Golgotei altar


b
r
& b b 44 j .

r
j .

r
j .

r
j .

r
j .

j . r

? b 4
bb4

r
j .

r
j . b

r
j . b

r
j .

r
j .

r
j .

r
j

.
.
.

r
j .
w

r
j .

. r

1.Pe'al
2. El
3. De

b
&bb

j . r

j . r

r
j .

r
j .

r
j . b

r
j .

Gol - go - tei al - tar, Ci - ne - va a mu - rit, Ca prin dra - gos - tea


e bun, iu - bi - tor, i a - toa - te'n - e - lept Cnd n i - ni - m'mi
I - sus i de dra - gos - tea Lui sunt le - gat i ni - mic nu ne

r
j .

Lui s tr - iesc... Pa - ii Lui pe Cal - var, sn - ge - rnd s'au o - prit, Pa - ce'n


fa - ce cu - rat; Gla - sul Lui nu con - dam - n, de - i
ar fi drept, De p va des - pr - i; i pe bu - ze i'n su - flej - tul meu vin - de - cat, Doar un

? b
bb
9

b
&bb

r
j .

j . r
j . A r

. # .

j . r

j . r

su - flet din nou s pri - mesc!


cat sunt pe veci li - be - rat! Ca s fiu mn - tu - it,
cn - tec de sla - v va fi!

? b b w
b

j . r

b
& b b

r
j ..

13

it,

j . r

? b b
b

Ct de mult

b
& b b

r
j ..

17

? bb
b

.
J.

chin, m'a

.
J .

iu - bit

j ..
J

pen - tru

..
J

..
J

r
j .. n

mi - ne'a

j .. r

pe

.
J . R

. ..
. J R

lup - tat!...

..
J

.
.

r
j ..

de - plin, Via - a

.
.

.
J.

Sa

r
# j ..
J

r
j ..

Pen - tru veci mn - tu-

.
J. R

j ..
Prin

.
.
J

.
J . R

j .. r

pen - tru mi - ne

.
J .

j .. r

du - re - re

j .. r
.
J .

n ..
J

..

i'a dat!

..

Pentru Cel ce ne-a iubit


# 4
& 4

? # 44

1.Pen - tru Cel


2. Tot ce'a - vem
3.Pen - tru cel
4.Pen - tru cru -

?#

&

Nici o
N'a - vem
Nici o
Pen - tru

&

Toa

?#

ce ne'a iu - bit,
i vom a - vea
I - sus,
f - r
cea lui Hris - tos,

j j

j j

J J

jert
la
tru
ha

nu'i prea
f
mai
cri - m
d nu'i de'a rul pre - i -

dra - gos - tea,

Toa

?#

Pen - tru bi - ru
Tot ce'a - vem pe'a
Pen - tru cel
m
Pen - tru mn - tu

- in - cest
- po - i -

tru dor
ceas
Lui,

mult, nici o
grea, n'a - vem
juns, nici un
os,
sla - v

tru bi - ru
te
a - de
tru cel m
tru mn - tu

&

pen es pen pen -

13

a
Sa
p - mnt
v - rat
rea
Sa,

j j

nici o
es - te
nici un
Sla - v

j j

J J

d
mai
nu
A -

in
v
po
i

a
Sa
rul sfnt,
v - rat,
rea Sa,

..

.
.

nu'i prea grea.


cu
a - vnt.
stat.
e
de
le - lu - ia!

i - ni - ma,

..

.
.

tru a ceas
Lui,

d nu'i
de - v nu
e
A - le -

prea grea.
rul sfnt.
stat.
de
lu - ia!

Pentru Golgota
b 3
& b b 4 j j

j j

j
j

j
j

1.Pen - tru'a Gol - go - tei m - ri - re, Ne'am des - prins din as - t


lu - me,
2. Din a Dom - nu - lui po - run - c Am por - nit pe ci val - den - ze,
Ma - rea in - t vom a - tin - ge,
4. Bu - cu - roi tot prin cre - din -

? b b 43 j j
b

b
& b b b j j

j j

j
j

b j j

j
j

Ne con - strn - ge'a Sa iu - bi - re,


Ma - rea lup - t ne a - run - c
Ne a - teap - t'n bi - ru - in -

j j
? b b
b

j j

b j j
& b b

10

j
j

j j


3.Cci is - to - ri - a

j
? b b j
b

b b j j
b
&

? b b j j
b

De ni - mic

nu

ne

j
j

a - vem

chea - m,

j j

.
.

j j

..

Fine

Ne m - bi - e
al Su Nu - me.
n v - pi s ne bo - te - ze.
Ce - rul 'nalt, deci vom n - vin - ge.

Vi - i - to - rul

j

n

j j

tea - m

j
n

ni - mic

j j

nu

j j

j
j

foc

ne

Fine

a - prin - de,

D.C. al Fine

sur - prin - de.

j j

D.C. al Fine

Pentru lumina primei diminei


& 44
A

ww

Pen - tru lu - mi - na pri - mei di - mi - nei

? 44
8

& w
w

pei,

? w
15

&

.
.

Fii

..

ww

23

&

Fii

&

31

l - u - dat, P - rin - te

sfin - te

. j
#.

..

sr - b - tori

37

&

..

Prin

ww

.. b ww

w
.

A - le - lu

ca - re

w
w

ia!

ww

ww

ww

Prin ca - re ve - nic mi - la ne'o co - bori,

n ww

ww

Jert - fi - tor! A - le - lu - ia!

Fii l - u - dat, P - rin - te Iu - bi - tor!

? N

ww

Cre - a - tor!

Pen - tru lu - ci - rea sfin - tei n - du - rri

P - rin - te

Prin ca - re ve - nic via - a ne'o re -

w
w

l - u - dat,

ww

w
w

i pen - tru'a - ces - te

# #

ve - nic dra - gos - te

.. j
j
..

j
.. w

ww

co - bori,

# N
ww

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!

.. . w
w

ww

ww

ww

w
w

w
w

A - min.

Peregrin spre-o cas-n ceruri


#4
& 4
?#4
4
4

1. Pe - re - grin spre'o
ca
2. Trec prin ar - i - a
3.M'n - spi - mn - t'a - de

? #

#
&

&

ct pus - tiu;
c - te pier,
prin Ior - dan,

ln - g
chis fn
mo - sul

?#

s'n
ce - ruri,
fier - bin - te,
sea
gn - dul

j
.

El m tiu!
t - n'n cer.
Ca - na - an.

? # J

..

.
.
J

J J

J
J

..

De
De
De

..

ta - re;
se - te,
va - luri

tem ori toa - te


tre - ce

Si - gur
Mi'a des Vd fru -

j
..

j
..

Pi - nea vie - ii,


A - pa vi - e,
a - ra p - cii,

somn eu o
pri - mesc, (o pri - mesc)
rat iz - vor pri - mesc, (o pri - mesc)
nou p - mnt pri - mesc, (o pri - mesc)

Nu m
Prin - tre
C voi

# j j j j
&
J

Eu sunt slab
dar Dom - nu'i
Ca s beau, cnd mi'es - te
n - s din - co - lo
de

13

Pi - nea vie - ii
A - pa vi - e
a - ra p - cii,

Ca prin
Din cu Pe un

.
.
J

la Ta - tl
la Ta - tl
la Ta - tl

..
J

meu ce - resc.
meu ce - resc.
meu ce - resc.

Peregrini ctre ara de sus


#
& 44

..

? # 44

..

1. A - u - zi - t'am
de
a - ra
cea
m simt
2.Azi
pe - re - grin pe'a - cest
c - mi - nul
3. n
din
ce - ruri
e

&

..

Un - de
nu's
su
i
de
tru - d
Ar - mo - ni - e

.
#.

#
&

.
#.

? #

..

? # #

?#

i
de'a - tunci
Dar mi'e
dor
O - sa - na -

&

De'a
ve - dea
Pre - g - tit
Pen - tru
veci

a pen vom

# .
.

fe - rini,
a - des
i
pa

un
de
le

.
# .

dor
tai
c - mi
cn - ta

cel
tru
fi

nici
cad
ce

loc
noi
frai

de
sus
p - mnt
su - blim,

nw
w

nic
nul
vom

p - cat,
r - pus,
e
sus,

w
#

m'a
cu - prins
cel
fru - mos
ne'n - ce - tat

w
w

w
w

mi - nu - nat.
de
I - sus.
cu
I - sus.

Peste zri
# 4
& 4

? # 44

&

?#

vre - muri, Pes - te tot ce'i


1.Pes - te zri i pes - te
ru - gii, Pa - sul Ce - lui
2. La - cri - ma i cea - sul
drep - t - ii Prin I - sus noi
3. As - tzi cum - p - na

cru - cii
Iz - buc - ni din noap - tea
El cu fu - nii de iu - bi - re
i n jert - fa
Sa de - pli - n

? # n

&

Drum de ste - le, drum de sn - ge


Cu n - cre - de - re
de - pli - n
e
F - u - ri - t
de'a - cu - ma

13

&

C - tre r - mul
Cci I - sus ca
i'n cu - rnd se

?#

n - du - r - rii
Ma - re
Pre - ot
vor des - chi - de

p - mn - tesc,
rs - tig - nit,
o
pri - vim

Sla - va Tem - plu - lui ce - resc.


De'al Su tron le'a
m - ple - tit.
ne
i
as - cun - dem
tr - im.

din du - re - re
i p - cat
ur - cm dru - mul spre al - tar
an - co - ra n - dej - dii
vii

Prin I - sus a - vem s - pat.


ne a - teap - t
plin de har.
por - i - le spre
ve - ni - cii.

Ploaia Spiritului Sfnt


4
& b 4 ..

.
? 4 .
b4

1.Ploa - ia Spi - ri
2. Pen - tru ploa - ie
3. Pen - tru gre - le

& b ..

Pe'n - se - ta - tul
tri - mi - te
Ne'o
ne'a - ju - te'n
S

..

&b

tu - lui Sfnt,
pu - teri
de
strm - to - rri

ie
ie
ie

cal
cal
cal

& b ..

.
? b .

?b

Ploa
Ploa
Ploa

13

D - ne
Ploa - ia
Mul - te

d,
d,
d,

ploa
ploa
ploa

as - tzi,
Ta - t Sfnt,
de
Ta
mn - g - ieri
bi - ne - cu - vn - tri

..

ww

.
.

w
w

Tu bo - gat,
- nl - m
Du - hul
Sfnt,

Da - rul
Ru - g
D - ne

..

ww

Var - s'l ne'n - ce - tat.


ru - gm.
Doam - ne, Te
p - mnt.
a - cest
Pe

p - mnt
Tu
du - reri,
n
n - cer - cri

ie
ie
ie

Sfn
Sfn
Sfn

t,
t,
t,

..

ww

.
.

w
w

Da - rul mi - nu - nat.
As - tzi a - tep - tm.
p - mnt.
A - du pe

Preamresc pe Isus
## 4
& 4
? # # 44
4

j j

1.Prea - m - resc pe
I - sus, Sal - va - to - rul meu,
2. Cu
Ie - ho - va'n cre - din - voi bi - ru - i,

#
& #

voi
va

? ##

#
& #

j
. r
.

ww

.
.
J R

ww

fi me - reu,
d - ru - i,

M a - ju - t
Doar cu El
n

j
j

j
j .


J JJ J

slu - ji - tor i
i
co - roa - n'mi

j j j
n

#

s'n - ving
e - tern

ori - ce greu p - cat


voi m - p - r - i

j j

j j

j j j
jJ J


J J


#
J J J J

spre a fi sfnt i cu - rat.


I - ni - ma i'o voi da pen - tru ve - ni i'n faj - j l voi pri - vi. (cu - rat, dar) Gri - j n'am ce va fi doar a - a st

? ##

. n b

(pri - vi, dar)

#
& #

j j j
j

? # #

12

j r
J . . #
R

cii, tot - dea - u - na i voi ser - vi


scris, va'm - pli - ni tot ce a pro - mis (ser - vi)

16

&

##

? ##

j
#

# ..
# .
J R

doar spre sla - va


Sa
cu El voi ci - na

# J

#
j
#

(a Sa)
(ci - na)

.
J J

(pro - mis)

M
i'I

j j

j j


J JJ J

Fe - ri - cit voi cn - ta
Iar n cer fe - ri - cit

j j

w
w

j
J
J

ww

ri - re Lui,
voi cn - ta,

O - sa - na!
O - sa - na!

Precum strig cerbul


#
& 44 j

j j j j
j j j j j .. j

.


.

1. Pre - cum stri - g cer - bul de


ta
2.Cnd sunt doar cu Ti - ne, I - su
3. Cu - vin - te - le Ta - le di - vi

? # 44

J
#

?#

&

re i'a - lear - g se - tos la iz - vor,


se, Dis - pa - re du - re - rea ce'o am,
ne Sunt pi - nea prin ca - re tr - iesc,J J

.
JJ J
J J

j j

j
jJ JJ J

A - a Te do - resc cu'n - se - ta
n schimb bu - cu - rii am, ne - spu
i
a - pa ce se - tea mi'o stin

re
se,
ge

Pe
Ti - ne, di - vin Sal - va - tor!
P - zit eu m simt de du - man.
i
tot ce vreo - da - t do - resc...

# j
&

j j

j j
j
. .. jJ JJ J

j j

j
j

j
? # J

j j
J JJ J

? # J
&J J
J J

..
J

j j

J

j
j

j
..


J J


J J

.
.
J

ne Un ceas s m pot o - dih - ni!


t Cci am un a - a bun Ps - tor
re, S vd chi - pul Tu iu - bi - tor!

. .
. J .
J

Eu
nu pot, I - sus, f - r Ti
Tri - mis de ce - res - cul meu Ta
Spre Ti - ne a - lerg tot mai ta

.
.
J

j j j
j j . j

..
J .

.
J

Nici - un - de n lu - me nu'i bi
S tac n'a pu - tea ni - cio - da
S
vii eu a - tept cu'n - se - taJ J

j j j
j . j
j

.. J .

ne, Eu
t Ca
re Ca

.
J

nu pot o cli - p tr - i!
sin - gu - rul Mn - tu - i - tor.
cer - bul se - tos la iz - vor!J J
J J

..
.
J

Predare
#
& # 44

? ##
8

&

11

&

##

i'e
I - sus,
se - ni - nnd,
Dum - ne - zeu,

##

? ##

vie - ii
zo - rii
te
as - cun - de,
fiin - a'n - trea - g,

Bu - cu
A - le
Cci El

ri - a
p - cii
sin - gur

su - flet i'a
a - dus.
boa - r'n piept
gnd.
i'n
ca - tul mor - ii
greu.

pie - re,

? ##

1.Ce pl - cut
e'n
2. El
re - le
de
3.D - ru - ie - te'i

? # # 44
#
& #

#
& # ..

14

i - ni - ma

.
? ## .

j
..

.
.
J

..

ce - re,

pen - tru

e - ten
vie - ii'n veci lui

.
.

..

veci

.
.

s'I

n
co p -

pln - sul

..
-

El
i
Din

Dom - nul

..

El

ti - ne - re - ii
un - de,
Sa - le
o
dez - lea - g,

..

re'n

Cnd pri
bol - ta
pen - tru

j
..

.
.

Ln - g

mn - g - ie

seti,

j
..

Da

.
.

..
J

..

d - ru - ieti.

Pregtete-te
# 4
& 4

j j

j j
..

1. Pre - g - te - te - te
2.Am
a - tep - tat
3. A
le - lu - ia!

? # 44
&

j j

Pre - g - te - te
Am
pre - di
Rs - pla - ta

j j
? #
&

#
&

pa - re Dom - nul
vi - i - to - rul
cel
sla - va Sa

?#

1, 2.

tu pe
nori.
lum cu'a - salt.
rs - tig -

..
3.

- nit!

..

Dum - ne - zeu!
Ro - m - neti,
p - mnt,
pe

Dom - nul
tu!
n - ge - reti,
cu - rnd!
n

se'a - ra - t'ai zi - lei zori


a - ju - tat,
Hris - tos
ne'a
de ma - re - le sfr - it?

Tre - ze - te - te,
i'am re - zis - tat,
Eti pre - g - tit

?#

s n - tl - neti pe
so - lii
de via -
cu El
a - du - ce

- te
- cat
Sa

s
n - tl - neti pe
de'un veac pe pla - iuri
I - sus re - vi - ne

Cu - rnd a De'a - ce - ea
Cci vi - ne'n

w
A - le - lu

- ia!

Pregtii s Te primim
b
& b 42

? b b 42
6

&b

1.Rugi fier - bini


sun - tem
2. Toi
vor
3. Noi prin
4. I - ni - mi

tro mim
xem nunchi

&b

12

? b b

nul
Cu
ple
s

? b b

.
.

Ce - lui
vn - tul
vii s'i
le
su -

c
re
tru
ne

prin
i
A ca

'nal -
- i - cea
prin
i
noas - tre

as Doam via toa -

tzi
ne

te,

..

.
.

Dom - nul
vrea
s
Ne
u - ne - te'n
Pen - tru
cei
din
Ce
s
fa - cem

..
mis
re
v
pla

i
prin
te - ne
rul
s
cem
Ce

c - tre
pri s
e vrem
m stau

sfnt,
Tu,
fim,
pui,

b
tri
fe
de
s

se
a
b
le

beas
ta
nos
spu

..

ne vor as - cul ju - rul


Tu
ne

Cu - vnt.
de
ru.
ves - tim.
ru - lui.

Prezena Ta
# # # # 4

&
4
# ## 4
& # 4 w
5

&

####

%
5
####
j j
j j
&

j j

#### .
J
&

O - chii Ti

# # # # . j
&
.
? #### .
.

13

&

#### .
S

#### .
&
.

13

? ####

.
.

.
J

j
.
.

re - veri din

re - veri din

- nl - i - me

.
.

plo

- nl - i - me

ww

Pes - te sfn - t Ca - sa

Ta,

ww

Fine
j j j j j j
.

Bi - ne

Ca - sa Ta,

j j
j j j j

rm,

- te

im - plo - rm,

Pre - zen - a Ta o

fi - e zil - nic

.
.

Im

j
.
.

O - chii Ti s

fi - e zil - nic Pes -

..

.
J

Doam - ne a - cum Te ru - gm,


J J


J J

Doam - ne, a - cum Te ru - gm,

? ####

..

Fine

cu - vn - ta - rea Ta.

Bi - ne - cu - vn - ta - rea Ta.

Fine

17

&

####

? ####

19

&

####

? ####

21

&

####

? ####

24

&

####

? ####

1. Oa - re
2. Un
lo 3. Tu
ai
4.Cnd
spre

cu
di
ve
nl

lo ri
vei
-

s
i'am
c
vom

ce Cnd
Doam Tu,
fi
Vei
Rs - pun -

ver
noi
Tu
ici

poi
ca
spus
cer

plu
zi - dit
de mini
me - le
Tu
s
fi - e
cu
ai
Ti
co - pii
vei
im - plo - rm
ier ca
s

tem Nu mnt
bini

rul
ne,
cu
de,

es vi ei
Doam -

e
sul
pen - tru
de'ori - ce
Tu
ai

j
#

te
no
n
ne,

Ca
s
ori
nu

lo veci
ru
pus

cu
s
i
pre

- ieti
- cat,
- ni,
- a

n Un Pe
Rugi

tr'un
de
p fier -

o - me - neti,
l - u - dat.
lo - cu - i,
ta - rea
Ta,

sa
Ta,
pri - veti
zi,
- ce
ui - ta
-

in - a
lo - cu
va
p
zen - a

U - ni i
cu
Bra - ul
C
a -

w
w

D.S. al Fine

Ta?
ieti.
zi.
Ta.

w
w

D.S. al Fine

Prietene, te scoal-ndat!
## 4
& 4

j j j j

j j j j

..

? # # 44J J J J


J J J J

..

1. Pri - e - te - ne, te scoa - l'n - da - t i vi - no grab - nic la I - sus!


a - re De ti - ne bu - nul Sal - va - tor,
2. Ce ve - ni - c iu - bi - re
3.Din tru - pul Su a curs mult sn - ge, Iz - vor al dra - gos - tei ce - reti,

##

j j j j

..


J J J J

..

j j j j

? # #J J J J

&

&

La
u - a i - ni - mii El ba - te Cci te iu - be - te mult, ne - spus.
Cci te a - teap - t cu rb - da - re S'i dea bal - sam a - li - n - tor.
to - tui tu mai z - bo - veti?
A - cum la u - a ta El pln - ge i

##

S nu'L

&

nu'L

? ##

s'I

El

des - chizi

i s'I

te

res - pingi

? ##
##

res - pingi,

des - chizi

El

te

a - teap - t

ne'n - ce - tat!

a - teap - t

ne'n - ce - tatJ J J J

in - tre Cel

ce

in - tre Cel

ce

te'a sal
j
j j j


J J J J

te'a

- vat!

..
.
.

sal - vat!

Prieteni din Prieten


b
& b b 44
? b 4
bb4
5

b
&bb
? bb

.
.

1. Noap - tea grab - nic


plea
2.Mini u - ni - te'n
ru
I - sus
a - l
3. Cu

..

j
n

.
b .

b
& b b .

13

..

Azi
pe'n - treg
Strns
u - nii
n - tru - pnd
[:S
se va -

? b
bb

Dus
Timp
Nu

- c,
- g
- muri

p - mn n
vre iu - bi d'n
lu -

c,
g,
turi

Vrem s'a - vem lu - mi


Vrem din nou pu - te
Vrem s
za
a - fle

..

Sori
vin s se'n - trea
Zm - bet s ne'a - jun
Pe
a j- ce - leai
dru

b
& b b ..
? bb

..

n,
rea
rea

tul
rea
rea
me

.
.

.
.

Zi
Do
C

b .

..

.
.

e
tot ce'a
fost,
ne - m - su - rat,
ne vom o - pri,

j
n

..

Gn - dul
a - re
rost.
El
ne'a a - r - tat.
Al - ii vor
ve - ni.

de cer
- rul s
tim s

..

Pe
I Ca Cel
C - tre
c tim

.
.

sus
Bun
cer
s

..

s
ni'l
jert

tim,
tim,
fim!

.
.

..

ves - tim!
s
fim.
por - nim,
iu - bim!

..

:]

Prin altul nu poi fi scpat


#
& # 44

S
A

? # # 44

T
B

# 4
& # 4

T
B
5

##
&

? # #

#
& #

#
& #

nici
nici

T
B
9

nu es - te
nu es - te

es - te dat
es - te dat

? # #

Ci
O,

Ci pia - tra
O, nu - me

re.
re.

- re.
- re.

zvr - li - r toi
I - sus Hris - tos

mn - tu - i
mn - tu - i

Alt nu - me
Alt nu
- me

nu - me nici nu
nu - me nici nu

ce'o zvr - li - r toi


scump, I - sus Hris -tos

mn - tu - i mn - tu - i -

ce'o
scump,

Alt
Alt

Spre'a noas - tr
Spre'a noas - tr

Spre'a noas - tr
Spre'a noas - tr

sc - pat,
sc - pat,

pia - tra
nu - me

dat
dat

? ##
#
& #

poi fi
poi fi

nu poi fi sc- pat,


nu poi fi sc- pat,

nu
nu

al - tul
al - tul

? ##
#

S
A

1.Prin
2.Prin

1.Prin al - tul
2.Prin al - tul

? # # 44

S
A

F - cu - tu Spe - ran
- a

F - cu - tu - sa pia Spe - ran - a ce - lui

#
& #

? # #

#
& #

13

S
A

13

T
B

13

tr de col
p - c - tos

#
& #

Ci Fi'mi

? ## .

17

Ci
Fi'mi

ne
i

#
& #

21

S
A

? ##

21

T
B

n
i

a - dn - c
pu - te - re

ca
mi

dn - c u - mi - lin -
te - re de'n - no - i - re,

re,

re.
ne.

- re.
- ne.

pe'as - t stn - c
mn - g - ie - re

pe'as - t stn - c
mn - g - ie - re

n
i

a pu -

. j

Mn - tu - it e prin cre - din - .


Sfnt iz - vor de fe - ri - ci - re.

Mn - tu - it
Sfnt iz - vor

e prin cre - din de fe - ri - ci -

& #

? # # w

21

ca - de
mi - - - e
de
e

de cl - di
nu - ma'n Ti

u - mi - lin de'n - no - i -

de
cl - di nu - ma'n Ti -

che - ie
Ti - ne,

#
& # .

? ##

17

i
E'n

- ne
i

i che - ie
E'n Ti - ne,

17

T
B

sa
pia - tr de col
ce - lui p - c - tos

? ##
#

S
A

- .
- re.

Prin veacuri rsun


# 3
& 4

? # 43

&

1.Prin vea - curi r - su - n che - ma - rea


2. i azi n - c gla - su'I se'a - u - de
azi st
3. Al Su bra con - ti - nuu i

bi - re'n - dem - nnd ne'n - ce - tat:


Gol - go - ta
s ne'n - drep - tm,
ju - te
ca - lea spre cer,
pe

? #
#
&

"S
vi - n la
Mi - ne
A
Sa ma - re jert - f
A noas - tr fi - in -

lu'I - sus, E glas de iu che - mnd, Pri - vi - rea spre


n - tins, El vrea s ne'a -

ce's tru - dii, Cei m - po - v - rai de gre - eli i


pre - u - im, A - co - lo po - va - ra de griji s
con - sa - crm, De'a - pu - ruri um - bla - rea ne
fi - e

? #

toi
noi
Lui

cei
s'o
s'o

..

..

..

A - min!

p - cat".
l - sm.
cu El,


.
u

Printre muni
#
& 68

1. Prin - tre muni


2. Soa - re - le
3. Prin p - duri
4.Dom - nul plin

? # 68
6

# .
& .
li - ne
dul - ce
Dom - nul
su - flet,

? # ..
12

&

i
se
i
de

..

j
j
j
j..

..

dea - luri
'nal -
la - nuri
mi - l,

j
j
.
.

mur - mu - r
me - reu,
ra - ze ce
nu pier.
pen - tru - c
e bun.
Dom - nul es - te bun!

.. .. ..

bun!
bun!
bun!
bun!

Mur - mur,
Dul - ce,
Cn - t,
Ve - nic,

mur - mur,
dul - ce,
cn - t,
ve - nic,

? # . .. ..
19

&

?#

simt pe Dum ma - ies - tos


cn - te - ce
ve - nic es -

..
.

es - te
es - te
es - te
es - te


#
J
J

bun!
bun!
bun!
bun!

Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul

..

..

Mur - mur,
Dul - ce,
Cn - t,
Ve - nic,

mur - mur,
dul - ce,
cn - t,
ve - nic,

..

es - te
es - te
es - te
es - te


J
J

..

Mur - mur,
Dul - ce,
Cn - t,
Ve - nic,

.
.
. .

bun!
bun!
bun!
bun!

..
.

.
.

mur - mur,
dul - ce,
cn - t,
ve - nic,

..

A - pe cris - ta i a - run - c
Prea - m - rind pe
Cn - t i tu


..

J
J
.

j j .
.

j j .
..
.

Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul

ne - zeu,
pe cer
r - sun',
te bun,

j j

Dom-nul
Dom-nul
Dom-nul
Dom-nul

es - te
es - te
es - te
es - te


#
J
J

.. ..

Mur - mur,
Dul - ce,
Cn - t,
Ve - nic,

mur - mur,
dul - ce,
cn - t,
ve - nic,

..
..

Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul

es
es
es
es

te
te
te
te

..

bun!
bun!
bun!
bun!

..
.

Priveam uimit o iesle


& 44
? 44
6

&

o
1.Pri - veam ui - mit
o
2.Pri - veam ui - mit
3. Ui - mit pri - vi - voi

vie - ii
me - le
jert - fei
me - le
ne - mu - ri - rii

? N

&
?

16

&

11

ros - tul
ros - tul
ros - tul

ies - le
cru - ce
no - rul

i
i
i

.
.

.
.

A
vrea s fiu, I - su - se bun,
I - su - se bun, o
cru - ce'a vrea
R - pit n nor de
sla - v plin

..

.
.

.
.

.
.

ca - re Te'ai ns - cut
ca - re'ai fost jert - fit
vei ve - ni
ca - re

n
Pe
Pe

A - a
A - a
A - a

mi
mi
se

f - cut.
s'a
l'am g - sit.
va'm - pli - ni.

O
S
Ca

ies - le
duc i
rod al

..

..

n
i
bu - na mea ves - ti - re
e
S
Mu - rind spre ce
bi - ne
o - sa - na - le S'i
Un
glas de

de iu - bi - re
eu ca
Ti - ne,
jert - fei
Ta - le,

ea me - reu s'a - dun.


via - a
fi - e
mea.
n veac, A - min.
fiu

Privim spre cer


j j j
j j

j j

..

j j j
j j

j j

j j j j

& b

j
j j j

..

j
j

j
j j j

.
.

& b 44 j

? b 44 j

1. Pri - vim spre cer, spre din - co - lo de ori - ce nor,


2.Cu'a - ce - lai dor p - rin - ii no - tri au su - it
3. Ori - ct de greu s fi - e ju - gul lui Hris -tos

nat cn - tri de dor;


vr des - co - pe - rit;
lj- turi
j cre - din - cios;

De - i e grea
Prin via - a lor
Spre sla - va Lui

j j

j j j j

j j

j j j j

Din du - reri am a - du C - tre culmi de a - de l pur - tm cu El a -

j j j
j j

j j
.
.

j j j
j j

j j
.
.

c - ra - rea c - tre ve - ni - cii,


un steag de lup - t ne'au l - sat
cn - tm i iar cn - tm cu dor,

j
& b

j
j j j

j
j
j j

j j j

j
?
b

j j

j
j j j

Nici moar - tea nu ne va pu - tea o - pri!


i'un cn - tec nou prin jert - f - nl - at.
Pri - vim spre cer, spre din
j - co - lo de nori...

j j
& b

Am n - v - at
Pe ur - ma lor
Pn' la sfr - it

..

j j

j
n

.
.

j j

j n j

cn-tri de
cre - din - a
cre - din - a

A.

la - cri - m de dor i ne - pu - tin -


bi - ru - in - Din ori - ce
ne con - du - ce
i n - v - m s bi - ru - im pri - vind la cru - ce
ni'i f - cli - e Vrem s'o 'nl - m tot mai pe culmi, cu bu - cu - ri - e!

j j
?
b

j j j j j
j
b
j

& j b

j

b .

j j
j . j j
. N

j
j j j
j j
j j j
j
. .
. .

j
.. j j j j

Pur - tm me -reu n su - flet dor a- prins de'a -ce- lai cnt: Va re - ve - ni

j j
j

j
? j
b

I - sus n cu - rnd!

Psalm

? 4
b 4

Tu tii din ce pl - ma

& b

toi str - bu - nii curg prin vi

?b

& b #

.
.

C's doar un bul - gr de p

> U >
n

ne,

&b
?b

s'l

a...

b w

reri.

~~~

u u

De vreau pie - tro - iul

j j j

C'mi

A - ces - ta

ca - de iar la loc.


n N ww

w
.

de

Sunt sf - i - at de noi

du -

w
w


n n

Cnd zic c prin -s'am iar

& b w

noi

A - ces - ta

ca -de iar la loc.

29

ni - sip.

dis - loc,

j j j j
& b

b .

De vreau pie - tro - iul s'l dis - loc,

23

de

..

~~~~
~~
~~

mnt, C

Ti - ne,

U U

j j j j j j j

#

19

fug de

n # # #
# N n

> > u > >

vi - ne'a - de - se - ori s ip cnd vd doar fu - nii

?b

>
# n n

Ce'i sunt os - tili i

r a l l . . .>

.

.

14

sunt,

~~~
~

U
4
b
& 4

.
.

du - reri.

pu -teri,

Si - sif mo - dern prin

5
4 #

mii de stnci,

#
5
4

4
5
4 4

na - in - tez c -

4 5
4
4

U U F

& b 45 n

~~~~

34

znd pe brnci.

~~~~

? b 45 n
&b

Un pas - n sus

u u

39

N #

pas - n sus

# .

doi n jos,

# #

?
b N

# . # b

#
.

# n

bia o pot ur - ni un pic. i

De

vreau po - va- ra

.
.

nu pier!?

b b.
? .
b

b b

e - vi - ta - t'am

4 b 5
4
4

s'o ri - dic

A-

b b b b

..

b b

.
.

strig ne - pu - tin - cios spre cer:

? 4 b b 5 b b 3
b 4
4
4

"De ce nu pier!? "De

N 4

4


Pri - veti la mi - ne'n -du

r - tor

5
& b . 4


? .. 5
b
4

j
j

rall...

j j

ju - tor, Mi - rat c nu pri - vesc mai sus La bra - u'n - tins al lui

i'a - tepi s'mi vii

N 4 n

4

65

4 b
5
4
4

u u

5
3
4
& b 4 b b 4 b b 4

49

b b 4
4 b 5 b b 4 b
5
4
4
4
4
4


? b 45 b

ce

Cu pla - nuri bu - ne, dar pe dos. Cnd

un o - col Ur - mea - z'o pr - bu - i - re'n gol,

N
& b b

# #
.

U
b 5
44
5

b 4 b b 44 b
4 b b 44

& b 45 N

44

58

i doi n jos, Cu pla - nuri bu - ne, dar pe dos. Un

# .

# .

# ..
I - sus!

.
.

Psalmul 103 4
&b4

1. Bi 2. El
3. Mi 4.Dom 5. Bi -

? 4
b4
3

&b

?
5

&b

?
7

&b

ne - cu i
iar los - tiv
nul
nu
ne - cu -

Tot
ce
El
n Dra - gos El
i'a Lj - uj -

es - te'n
mi
des - tu - lea
tea'I se'n - tin
du - ce'a - min
dai
voi
n

Bi - ne - cu El
d
vin El
f - r Pen - tru'ai Si
Bi - ne - cu -

a
a e
nici
dom -

vn - tea t
vi e
Dom ne
la vn - tea -

i
Pe
Cum
Cnd
El

z
na,
nul,
s,
z

su - fle - te
pe Dom - nul,
El
te
mn - tu - ie - te,
pes - te
noi
ve - ghea - z,
plin
de
n - du - ra - re,
su - fle - te
pe Dom - nul,

- tea - z
- ca - re,
- le - gea
ui - t
- tea - z

Sa
iu - bi - re
ripi
de
vul - tur
r - s - ri - tul
ei
nu
ui - t
ne - te'n
ce - ruri

cn - te
sla - va
Sa,
b - tr - ne - ea
ta,
pn'
la
ce - ruri
sus,
c
sun - tem
p - mnt,
nu - me - le'I
cel sfnt,

ne
z
de
te
geri

vn
de
de
nu
vn

V1

su - fle - te
pe Dom - nul
El
te'n - ti - ne - re - te,
o
n - de - pr - tea - z
mi - la
Lui
cea ma - re
su - fle - te
pe Dom - nul,

ve - nic
El
te
fa -
sfn - tul
i
pe'n -

nu
ui - ta!
va
pur - ta!
de
a - pus...
le - g - mnt.
treg
p - mnt!

3
& b 4

Psalmul 103 -

Quartet

..


? b 43

.
.

V2

Bi - ne - cu - vn - t pe Dom - nul i'al Su Nu - me Sfnt fi - e

& b
? b
& b

17

poi

? b
& b

24

?
b

re

& b ..

29

es - te

ui - ta

El

..

mi - ne.

De tot ce

.
.

j j j

j j j
J J J

j j

j j
J J

&b

35

ta - tea Sa.

?b

Cor

..

.
.

(de tot)

Bi - ne - cu - vn - t pe Dom - nul, Oa - re

(bu - n - ta -

j
J

ma -

bu - n - ta - tea'I cea
-

j
J

fr' - de - le - gea Dum - ne - zeu

su - fe - rini i'a dat vin - de -

? b ..

Sa

iar - t

n - du - ra - rea

n.
.

l - u - dat

rb - d - tor,

..

.
.

j j
. J j
J J
ca
re; El te'n - cu - nu - nea - z cu bu - n j j
n
.
. J J j

..
..

Mi - los - ti - vi - rea i

ha - rul M poar - t pe c - ra

& .

44
.

44

.
?b
.

re, Spre Ti - ne m

Ta

..

S fiu pur- tat spre


- n,
. lu - mi

w .
?b

& b ww

& b
?

M con - du

spre lu - mi

M con - du

b
&

85

n,

?b

spre

M con - du

cu

lu - mi

Ta

t.

..

w
w

tre Ti - ne se

'nal

C - tre Ti - ne Doam - ne,

Cor

..

ww

tre

n,

ww

m -

C - tre

ww

- n,

ww

m - n,

..

Ti - ne se

de'a Ta

..

'nal

C - tre Ti - ne Doam - ne,

.
.

M las con - dus

ru - ga:

se - nal - ru - ga,

ww

..

M las con - dus de'a Ta m - n

n!

..

S fiu pur - tat spre


lu - mi - n,

.
w

?b
w .

..

ww

& b ww

& b

w
w

70

78

.
.

4
.
4

n - drept

54

62

ww

Quartet

ru - ga,

se - nal - ru - ga,

w
w

Ti - ne

ww

w
w
w
w

spre lu - mi -

ww
w
w

ww

Spre lu - mi - n!

w
w

Psalmul 104
j j j j

4
&4
? 44
4

&
?

&
?

mf marcato

j
j j j .

j j j j

j
# j

& j j j j
j j j j
?

j j

j j j
#

ai Ti!
j j j

cort,
j j j j .
.

ce - ru - ri - le

P -

j
j j j

mf marcato

j i facij dinj vn - turi,

j
# .
.

j
# j

i'e

su - pus,

ai

fl - cri slu - ji - tori!

F j j j j
.
.

Uj
j j j j
j

j j

j j j j
.

j
#.
.

j j j j
.
.

j j j j

mf marcato

2.Bi - ne - cu - vn - tea - z

j
# j

j
# # j
j

..

..

Iz -

marcato rall...

a - lear - g din muni se scurg n vi,

sun - tem

j ej

Soli

Fo - cul

j j

j j j j

toi

f - r vreun su - port.

F j

13

j i facij dinj nori,


j
? #

voa - re - le

j j j

man - ta
j j j j j .
#
.

j j j j

j j j j
..

Lu - mi - na i'e

mn - tul se'n - vr - te - te

car

&

Dom - nul Dum - ne - zeu!

fj
&

j
j

Bi - ne - cu - vn - tea - z!

j
j j j
..

j j

pe Dom - nul, Ne - mr - gi - nit dej ma - re

su - fle - te

j j j j

j j

j j j j

1.Bi - ne - cu - vin - tea - z

10

16

j
j j j

j j j j toa - te,j noi


sunt su - pu - se

j
j j j
j j j j

su - fle - te

pe

j j

j
j

Dom - nul! Ne -

Bi - ne - cu - vn - tea - z!

j j
& j j

19

j j j j
?

j j

j ej

mr - gi - nit de ma - re

22

&
?

25

&

j j j j

j
j

j
..

de la Ti
j j j j

f j

j
j j j

j
j
j j

cu - noa - te

j j j
& # # # j

28

j j ej st - p - n.
j
#
?
lu - na

j
# j j
s

pe

j j j j

Uj mf marcato rall...
j j j j
j j j j
& j

34

&
?

Dom - nul

Dum - ne - zeu!

j j

- ne

j j j j

j j

j j j j

mf marcato

j j j j

r - su - fla - re.

doar

j j

j j

pus cu'n - e - lep - ciu - ne

j j j j

j j j j

a tempo

j
j

i'n

j j

j j

Ne - mr - gi - nit de ma - re

rall...

Bi - ne - cu - vn - tea - z'L

j j j j
#

vie - ii

F j j j
j

F
j j

F
j j j j

pe ce - ru'n - tins
j j j j # .
.

pus doar gn - duri bu - ne.

j j

- er tr -

j j

j j

p
j j j j
.
#.

mf subito

toa - te le'ai

31

j j j j
j

?

j j

a - pu - n

j j j j

Doam - ne, Tu,

i - ni - ma cu - ra - t ai

j
j

j j
#

tim - pul

j j j j

a - p i n a
j j j j j
#

j
.

j j j j

j j

mf marcato

Dom - nul Dum - ne - zeu!

j j

j j j j

j
j

iesc vie - u - i - toa - re Ce'a - teap - t

Soa - re - le'i

j j j j

su - fle - te

al

meu!

Psalmul 121
#4
& 2

ww

w
w

1.Spre culmi de mun - te


2. Da, El ve - ghea - z
3. El
te fe - re - te
4.Cnd Dom - nul fi - va

? # 42
4

&

?#
8

vi - ne
ze - te
tiu
e
fi
p -

# #
&

a ca
soa zit

De
Chiar
i
Cu

la
i
e
su -

A - cel
a - tunci
iz - vor
fle - tul

De
la
e El
te con Pe
dreap - ta
De'a - cum i

ter
du
ta
p

nul
ce
o
n'n

De
El
Cnd
De

mi - nal pri - vi - rea


s nu'i cla - tini pa - sul,
ca pe
o
co - moa - r
pu - ruri ln - g
ti - ne

ju - to - rul meu,
pe Is - ra - el,
re ar - z - tor
n ori - ce zi,

mini zi - di - rea,
terni po - pa - sul,
ce
co - boa - r,
mini di - vi - ne,

? #

un - de
te p prin pus ru vei

i - ne'n
ce
a cnd i
um - br
de
pe
pur - tat

Dum - ne - zeu.
azi
la
fel.
dih - ni - tor.
veac
vei
fi.

w

w

Psalmul 15
& b 43

? 3
b 4

& b

1. Ci - ne
2.Cel
ce
3. Ci - ne
4.Cel
ce

lo de
le
Gol -

?b

Doam - ne,
a - re
Doam - ne
as - tzi

.
.

cu - i,
ru,
la
Sfnt,
cel
go - ta,

& b

12

ri
ce
Ti
ce

re
la
ne
la

? b

tot
gnd
va
va

n
cu
pu
ve

- treb,
- rat
- tea
- ni

m - ri
a - ce
Ti
la
a - ce

re,
la,
ne,
la,

va
cor nou
ca -

cor - tul
Tu
va
se
a - ba - te
ur - ce
mun - te Ti - ne
sus
pe

n n

Ci - ne
I - su - se
Va
lo - cu - i
n
Mo - te - ni - tor
pe'un
Va
lo - cu - i
n

n
i
S
Cu

Cer
de
Nu - mai
P - n
Nu - mai

j
.
.

Cer de
Nu - mai
P - n
Nu - mai

m a la
a -

..

b

J

..
.

pri - mi?
- tul
Tu.
p - mnt?
- sa
Ta.

Psalmul 23
#
& 68

? # 68
&

?#
7

&

?#

&

1. I 2. n 3.De'ar
4. Da!,

sus,
El
vi - o fi
s
fe - ri -

.
.

I - sus

.
.

va
lip - si
ci
po - v
um - brei
mor
ra - rea
Sa

verzi
p me - lui
nici
un
ca - sa

uni,
Su,
ru,
Lui,

ce - va,
u - ind,
ii
reci,
n
veci,

es - te Ps - to - rul meu!
rea - z'l meu
su - flet El,
um - blu'n - tris - tat
me - reu,
ci - rea m va'n - so - i,

la
gri
ia
via

j j j j
j
j j
j

.
.

m
pri
nu
lo

I - sus - - - -

j

-

-,

con - du
ci - na
m
tem
cu - i

j
N .
.

-,
I - sus - - - - - - - - - I - sus, El es - te Ps - to - rul meu, I - sus, mi es - te Ps - tor

j j j
j
j
? # .
.
.
.

iz - vo
ja
ori
sub
scu
a'mi
pe

j j
#

Nici - cnd nu'mi


Pe
bu - ne
Prin
va - lea
i
n - du -

-,

p
t
m
t

M'a - da mi
poar Cci
El
n
toa -

El
Din
Eu
Voi

rul
i tul
p -

j
j j

.

ce'n
nu de
n

Su.
cnd.
Su.
mnt.

j
.
.
j
.

..

cre - din - cios.

Psalmul 24
Solo

# # # # 4F
&
4 . j # . j

j r
. R

Ci- ne poa - te s se su - ie pn' la mun - te - le cel sfnt? Ci - ne oa - re se ri - di -c

S
A

T
B

####
&
? ####

11

S
A

&

####

pn' la

tro - nul

? # # # #

cu - ra - t

cu

ra

i - ni - ma

? # # # # Recitativo
.

A - ce - la

? #### .

21

ce - la

? ####

25

T
B

28

S
A

T
B

&

va

va

Ci - ne'i

a - cest

Cel ce'n toa - te'a

F .
.

cu mini

Cel

cu mini ne - vi - no

al

pe

al

F
..

F
..
R

Pori

bi - ru - it.

sla - vei?

va

te,

Cel cu

.
.

tin - de

la

ru.

ce - t - ii

.
.

sfin - te,

A -

Dom - nu - lui.

j j j j

Es - te Dom - nul

.
.
R

ri - di - ca - i - v

j j j j
#

nu

j r
. R

Cel cu

su - flet

por - i - le

bi - ne - cu - vn - ta - rea

m - p - rat

c - rui

ne - vi - no - va - te,

j
. r j j

j r
. R

Cel

c - p - ta

in - tra

j
j

####

? ####

j r
. R

ni - ma

Dom - nu - lui?

T
B

cel

pu - ter - nic,

ca - pe - te - le sus!

#### f

&

31

S
A

T
B

? ####
36

S
A

T
B

&

####

? ####

Ca

T
B

Lui

ri

se

cu - vi

re

s'I

# # # # f .
.
&
f .
? #### .

#### p
&
..

Ca

T
B

p
? ####
.
Ca s

# # # # 2. .
&
.

51

S
A

? # # # # ..

Su

T
B

in

r
..

S'I cn - tm

ra - tul

a - ce - lor

drepi

j
# n ..

in - tre cu

tre

po - por

ce

.
.

l'a

..

al

Su

po - por

j
# n

ce

sa

sa

na!

..

l'a

.
.

din

rs - cum

w.
.
.

moar - te

cei sfini.

des - chi - se'n

cu

m-

na!

re

rs - cum - p - rat,

fi - e

..

j j

m - ri

.
.

m - ri - re

m - pre - u - n cu cei sfini.

accel.

.. r .. r

tr

co - ruri

m - ri - re

j
j j j j 1. .
.

Sla - v i

ce - resc! Sla - v

j
j
.. n # r .. r

ve - nic!

n co - ruri

cn - tm

in - tr n

..

ne,

in

47

S
A

Por - i - le

T
B

p - rat

m - p - ra - tul sla - vei

43

S
A

# # # # a tempo
j
j
n .. # r .. r
&
? # # # #

j F
u

nos - tru

Al nos - tru m

j
j
.. n # r .. r

U F j accel.r j r
.. # ..

s in - tre m - p - ra - tul

39

S
A

veci

# n ..

p - rat.

w
w

..

ww

p - cat.

ww

Psalmul 51,10
# 3 p
& 4

Zi - de - te

? # 43
7

#
& 43
mi - ne

? # 43

# j j
&

13

?#

mi - ne

un duh

i - ni - m
j j


j

nou, sta - tor - nic,

44
.

j
j j

4
4

i - ni - m

cu

ra

# 3
& 4 #

44

tor - nic

? # 43 #

44 N

tor - nic, duh nou sta - tor - nic

Pu - ne

44 43

mi - ne

j j
j
44 . j 43

j j
j
2 4
4
4

Tu n

j
3

j
43

Pu - ne n

mi - ne

mi - ne, n

mi - ne duh nou, sta-

Dum - ne

24 j

Pu - ne n

17

cu - ra - t

Zi - de - te n

44 43

ze

ul

meu,

Dum - ne - ze - ul meu

duh nou, sta-

43

Pu - ne n

# 3
& 4

20

j
j
j

mi - ne duh nou sta - tor - nic

? # 43
26

&

mi - ne

? #

#
&

31

i -

Pu - ne

Tu n mi - ne

Pu

ne n mi - ne

? #

# j
&

44

duh sta - tor - nic.

?#

44 # ww

meu.

Tu

Zi - de - te n mi - ne

j j

24

j j

mi - ne o

un duh nou sta - tor - nic

j
j j

duh

nou, sta - tor - nic

A -

A -

34 .
.

A -

43

un

3
4

j r r j j

m cu - ra - t

j
j j

j

Duh

nou sta - tor - nic,

..

- min!

. # ..

- min!

Un duh nou sta - tor - nic,

.
-

o i - ni - m cu - ra - t

i - ni

mi - ne

- min!

3
4

44

Zi - de - te n

Zi - de - te n

..

Pu - ne

44
3
4
.
w
.

duh sta - tor - nic

ul

44

cu - ra - t

Fj
24
j j

# j n j j
&

38

Dum - ne - ze

4
4

ni - m
j

duh nou, sta - tor - nic

? #

p
3
4

j
4
#

# 4 .# # j .
.

Psalmul 51
3
&b 4
? b 43
6

&b
?

1. La
2. El
3.Cnd

pln a
cea -

lu
lo
lu

su'a - dnc
mu - rit,
sul
ba -

11

eu
m
simt
le'I
is - p pia - tr
de

? b
& b

16

plin
tei
glas

?b

de
dor,
iz - vor,
de
har,

da
i
ho

A - vem
Ca
bun
I - su

n
El
te

p
S'a
s

tor
tor
tar

S
O
Un

re
vi
tr

cat
dat,
fiu

rat
at,
ziu

Al
n
Spre

Con - ti - nuu
Prin
sn - ge
Pe'a
vre - mii

fiu
- fe
glas

Mn - tu
Mij - lo
se,
vi

du
a'n
a

de
tu
vreau

mii noas - tre


cul
meu
i'al
mea'n - trea - g

&b

rs - pun - sul
r'al
dra - gos de
foc,
un

i - tor.
ci - tor.
no iar!

Psalmul 56
#### 4
&
4

1.De
2.Eu
3.Tu

&

####

? ####

..

..

ori
c - te
sus - pin,
m voi l - u - da
nu - meri pa - ii mei

? # # # # 4
4
6

..

..

#### .
&
.

j
.
.

.
.

? # # # # ..

..

..

..

? ####

c - te - ori
m tem,
m
voi l - u - da
mi - le toa - te, da,

15

&

####

Cu mi - ne
E stn - c
i'a - tunci cnd

s
de
vei

.
.

.
.

..

n
ca
n

j j


J #

j j

Ori - de Da, eu
La - cri -

ww

ww

ww

ww

chem
Ta
Ta

i s m mn - gi.
ce'ai f - g - du - it.
le vei rs - pl - ti.

vin
Ta
ei

sla - v,
Ti - ne,
lu - me,

I - su - se, din nou Te


cre - din - cio - i - a
Cu
Sunt scri - se
n car - tea

r - mi,
gra - nit
ve - ni

'Na - in - tea Ta
eu
Cu bu - n - ta - tea
i Tu ii cont
de

Tu schimbi du - re - rea mea


Cci
ni - meni
n'a
iu - bit
Cci sunt
un
biet
pri - beag

10

Psalmul 84
& b 43

&b
?b


. J

1. Pl - cu - te sunt, pl - cu - te sunt
n
2. Mai bi - ne'o zi
ca - sa Ta
3.Cci Dom - nul nos - tru Dum - ne - zeu,

? b 43

..

.
.

sfin - te,
le
sin - gur;
e
pu - ter - nic,

sfin sin ter -

..

?b

ca - u - ri n
ct
cor rin - te'A - tot -

ca - u - ri
n
ct
cor
rin - te'A - tot

&b

19

?b

s
ca
cnt

Te'as - cult
sa
Ta,
me - reu,

Tenor

.
.
J

toa
stau
Dum

.
.

Pe
Ti - ne
drag
de - par
De - ct
n
M'n - cred
Cel

J
-

Lo De P -

Tenor
Bas

P - rin
- te sin
pu - ter

P - rin te
sin pu - ter -

le
e
pu -

te
sunt
a vrea,
ne - zeu,

A - ici
ve - ni Mai bi - ne
cnt
Fe - ri - ce
sunt

- te.
- gur.
- nic.

Lo - ca - u - ri De - ct o
mi E
soa - re, scut

Pe
Ti - ne
drag
De - ct
de - par M'n - cred
n
Cel

..

- le
sfin - te.
- turi
sin - gur.
- pu - ter - nic.

le sfin turi sin pu - ter -

Tenor
Bas

- te,
- gur;
- nic,

& b

13

Lo - ca - u - ri De - ct o
mi E
soa - re, scut

a - le
Ta - le
pra - gul
s
ei
voi cn - ta
lui

Cci
n
Deci

Lo De P -

t'am
n
i

..

te.
gur.
nic.

.
.

- te.
- gur.
- nic.

Psalmul 89
& b 43
? 3
b 4
6

&b
?b
&b

1.Cn - ta - voi
n
2. Ci - ne
3. Fe - ri - ce

.
.

.
.

neam
ter Ta

Ta,
e
por

& b

?b

18

Te
- nic
o

n
cer
de

.
.

&b

Pe

?b

Ti - ne,

neam
ter Ta

Ta,
Ta,
far,

.
.

n
cer
de

..

Din neam n
A - tot - pu Ce
fa - a

rea
ne
po -

Te voi lu - da,
- nic m - p - rat?
o va ve - dea,

- ne,

Te

Ve - ni - c'i
Ce - rul ves Cci bu - n -

voi

lu

a
Ta,
f - cut,
un scut,

Ta - re'i cre - din - cio - i Bra - ul Tu


toa - te
le'a
Cre - din - cio - i - a
Ta

du - ra ca
Ti al Tu

.
Doam -

Ta,
rea
e
ne
po - por

Cn - ta - voi
Ci - ne n
Fe - ri - ce

.
.

ra
Ti
Tu

Din neam n
A - tot - pu
Ce fa - a

du
ca
al

..

n - du - ra - rea
te - te lau - da
ta - tea Ta
e

25

voi lu - da,
m - p - rat?
va ve - dea,

12

.
.

da.

Psalmul 1
# # 3 Moderato
& 4

j
j j j j 2
4 j j j

j j j
? ## 3 .
4 .
,

pl-ce - cit

# j
& #

...o - mul ca - re
-

j
# j

Le - gea Dom - nu - lui,


Dom - - - nu - lui,

? # # ..

..

j
j j

..

.. ..

j j j
.

.

#
& #

j j

? ##

#
& #

j j j j 2
j
4 j j j

12

Andante sostenuto

j j j j j j

fu -ge de p - cat,
...o g - se - te doar n
pl - ce-rea lui
e'nj Le
gea
- ,
j
j j j .
.

2
4

r j

R

j j j j

18

...es- te via - a
a -

j j j j

j j j
#

.. 43

pri - be - gi - a lor,
gi
aj lor,

&

.
lor

j j j
.. 43 .

? # # ..

j j j j

j j

.
.

.
.

j j j j . r # j j j . r j j
.. . #
. R
R

ei vor pie - ri...

a tempo

..

Coda

3
4

Ej fej - rij - cit

.. 43

j
j
j j

j
j j j

Ei nu vor sta cu ca - pul sus la ju - de - ca - t,

Nu tot a -

j r j j
.. j j j . j . r j j
. .
R
R

s - dit

# j j j j
& # #

##

la ma - lul
laj maj - lulj

plea - v'n vnt e toa - t


oa - me - ni - lor ri,
- ,
- bej ca ple-va'n vnt
ej pri -

23

30

2
4

? ## .
.

? # # ..

ca un pom
s - dit
un pom s - dit
j

a - pei,
ce'i
d tot ro - dul m - pli - nit la vre-mea lui;
a - pei ce'i
r

j j j
. .

pe ca -lea

U
j j j j 2
j
4 j j j

j j j j
j j j j
2
4
u

...o - mul ca - re

fu - ge de p - cat!

Puini tiu ce e iubirea...

1.Pu - ini tiu


2. Iu - bi - rea
3. Iu - bi - rea

j
j . . j . . j j j j . . .

. .
. . .
. . .

j
8 j .. .. ..
& b 12

ce e iu - bi - rea,
a - de - v - ra - t
es - te la cru - ce,

Dar toi vor


Nu ce - re
Jert - fi - t,

s fi - e
iu - bii...
ni - mic pen - tru ea...
sal - va - re s'i dea...

j . . . j j j j . . j . . j j j j . . .

. . .
? b 12
8 . . . . . . . .
j j
& b j .. ..

j
j .

. .

j j j j
.. j .. ..

. . .
. . .

j . . j j
?b
. .

j
j
j j j j
j
. . . .
. . . . .

.. .. ..

A - lear-g
jert - fe - te
O, c - t,

& b j

i ca - u - t'n - tru - na,


ori - ci - ne iu - be - te,
o, c - t iu - bi - re

Iu - bi - rea

j
?b

j j j
& b

j j j

?b

de

la

j . .
b
& .
. .
j
? . .. ..
b
par

te,

j
.
.

to - tui

Hris - tos

15

j
.
.

Dar sunt tot


i'i pla - ce
n su - flet

j j j

a - proa - pe,

j j j j
..

j j j j
.
.

prin

i - ni - ma ta!

j j j


j j j

Iu - bind pe

j . . j j j
.
. .

j
j
j

foar - te

se - meni

Ea

se

. .
. .

Za - dar - nic

vei

j . .
. .
.

re - var - s

j . . j j j
.
. .

j . .
. .
.
.
.

mai ne - fe - ri - cii...
mai mult ca s dea.
pu - tem a - du - na!

.
.

j
.
.

j
.
.

a - tepi

. .
. .

j j j


j
j
j

din al - t

. . . .
. .

a - fla!
j j . .
. .
. .
.
.
. .

a - fla! o vei

Rmi cu noi Isuse ca'n Emaus - V1


b
& b b 44
? b 4
bb 4
5

1. R - mi
2.Cnd r 3. De nu
4. Pri - vi -

b
& b b
? bb

mat
a pi
bori

bb

& b

? b
bb

scump
tunci
noi
ne

b
& b b

12

n
le
al
din

pa - us,
pa - rea,
in - a,
pun - de:

? bb
b

cu
t r rea

noi
cim
mi
Ta

I - su - se
nu ve i
van e
n
oa - meni
de

j
j j
j
J
j

J J

da
pa
din
trun

us
rea,
a,
de

ca'n E dem c str - du nu se'as -

Tu
cer
c
Tu

1-3.R -

mi

cu

noi, r - mi cu

noi!

4.R -

mn

cu

voi,

r - mn cu

voi!

j
j
J

ww
1-3.(R - mi
4.(R - mn

che prin
to co -

noas - tre
rii
g - sim a a - prinzi n
su - flet
n

al
p - cii sfnt
vo - ioi
- na pri - mi - vom bi di - vin
i sfnt

j
j j j

Tu pu - te Fii
Ti - ne noi
La
nu - mai Tu
Cci
Iu - bi - rea Ta

j j

ma - us Cnd Te'au
ra - rea, Tre - cnd
in - a De'a ne
cun - de
Tu Te

i
d - ne
Por - nind spre
N - dej - dea
i
gla - sul

doi,
ploi,
sloi,
noi

..

ca - sa lor cei
fr - de - le - gii
i - ni - mi - lor
ce - rul Tu la

a
sc
cre
p

cu

noi)

cu

voi)

.
.

re
ri
ru
rs

Rmi cu noi Isuse ca'n Emaus - V2


& 44

Alto sau Bariton#

? 44

&

su - se
nu ve van e
oa - meni

&

ca'n E dem c str - du nu se'as -

10

&

Tu pu - te - rii
noas Ti - ne noi
g - sim
nu - mai Tu
a - prinzi
su bi - rea Ta
n

p - cii sfnt
ioi - na mi - vom bi vin i sfnt

&

1-3.R -

mi

cu

4.R -

mn cu

us
rea,
a,
de

Fii
La
Cci
Iu -

d - ne
i
Tu
Por - nind spre cer
N - dej - dea c
gla - sul Tu
i

j
j j j

noi, r - mi cu noi, r - mi cu

noi!

voi, r - mn cu voi, r - mn cu

al
vo pri di -

I i
n
de

noi
cim
mi
Ta

tre scump a - da a - tunci sc - pa cre - din noi


n
p - trun ne
flet

ca - sa lor cei doi,


fr - de - le - gii ploi,
i - ni - mi - lor sloi,
ce - rul Tu la noi

j
j j
j

re - pa - us,
ri - pa - rea,
ru - in - a,
rs - pun - de:

Cnd Te'au che - mat


n
Tre - cnd prin a - le
De'a ne to - pi
al
Tu
Te co - bori
din

j j
j
& j

ma - us
ra - rea,
in - a
cun - de


&

10

cu
t r rea

1. R - mi
2.Cnd r 3. De nu
4. Pri - vi -

& 44

voi!

Rmi cu noi!
#### 4
&
4

#### 4
&
4

#### 4
V
4

? # # # # 44

S
7

A
7

T
7

&
V

####

? ####

.
a

13

&

. j

ne'ai

p - n azi ne'ai

ni - le

Ta - le

ju - tat!

Noi vom ves - ti

mi - nu

ni - le

Ta - le

Cci

tat!

Noi vom ves - ti

mi - nu

ni - le

Ta - le

Cci

mi - nu

ni - le

Ta - le

Cci

ju

. j
. j

Noi vom ves - ti

azi ne'ai bi - ne - cu - vn - tat.

azi ne'ai bi - ne - cu - vn - tat.

azi ne'ai bi - ne - cu - vn - tat.

mi - nu

p - n azi

Noi vom ves - ti

p - n

azi

ju - tat!

p - n

? ####

13

p - n

p - n

p - n azi ne'ai

p - n azi ne'ai a - ju - tat,

####
V

13

####

O, Doam - ne

# n

p - n

ne'ai a - ju - tat!

####
#
&

p - n azi ne'ai a - ju - tat, ne'ai a - ju - tat,

13

Doam - ne

####
&
####

O,

O, Doam - ne

O, Doam - ne

azi ne'ai bi - ne - cu - vn - tat.

R - mi cu noi!

R - mi cu noi!

Cci

R - mi cu noi!

O, Doam - ne!

####
&

19

19

&

####

R - mi cu noi

####
V

19

noi

? ####

&

24

&

24

####
####
####

? ####

24

30

&

30

&

30

####
####
####

? ####

30

n n

cci noap-tea a

it.

it.

it.

it.

tea a

ve - nit,

Tim-pul es - te pe sfr-

cci noap-tea a

ve - nit,

Tim-pul es - te pe sfr-

noi!

noi!
noi!

noi!cu

R - mi cu noi,

R - mi cu noi,

R - mi cu noi,

R - mi

cu

R - mi

cu

R - mi cu noi! R - mi

cu

R - mi cu noi! R - mi

cu

noi,

R - mi cu noi!

R - mi cu noi!

R - mi cu noi!

R - mi

R - mi cu noi!

Tim-pul es - te pe sfr-

Tim-pul es - te pe sfr -

ve - nit,

ve - nit,

cci noap-tea a

R - mi cu noi

24

R - mi cu noi cci noap

19

Cu

bi

ne - cu - vn - ta

Cu

bi

ne - cu - vn - ta

Cu

bi

ne - cu - vn - ta

Cu

bi

ne - cu - vn - ta

rea

rea

rea

rea

36

&

36

&

####
####

Ta,
Ta,

? #### .

36

Ta,

#### .
V

36

Ta,

42

&

42

&

42

####
####
####

&

48

####

Cu

bi - ne - cu - vn - ta

Cu

bi - ne - cu - vn - ta

bi -

Cu

Ta

lu - mi -

Ta

lu - mi -

Ta

lu - mi -

Ta!

mi cu'a

rea

Ta!

mi cu'a

rea

Ta!

Mn

tu

tu

- n,

Iu

bit

Mn

tu

- n,

Iu

bit

Mn

tu

pu - ruri

a - de - v

pu - ruri

a - de - v

a - de - v

mi cu'a

Mn

pu - ruri

rea

bit

bit

. j

Ta!

j
.

rea

Iu

a - de - v

- n,

. j

Iu

- n,

pu - ruri

bi - ne - cu - vn - ta

lu - mi -

- ne - cu - vn - ta

Ta

? ####

48

####

####
&

48

48

Cu

? ####

42

mi cu'a

i - tor,

i - tor,

i - tor,

i - tor,

rul

ne

fi - e

a - ju

tor!

rul

ne

fi - e

a - ju

tor!

rul

ne

fi - e

a - ju

tor!

tor!

rul

ne

fi - e

a - ju

.
.
.
.

Rmi cu noi!
& 44

? 44

1. R - mi cu
2. R - mi cu
3. Da - c sunt
4.Dar cnd te

&

noap - tea
vin - deci
n - bu
ma - ruri,

11

noi
noi,
sin am

sin - gur
piep - tul
u - ra
se
mi

&

ce m'a spri - ji ori - ce'a su - fe a mu tu - na


nu m va'n - gro -

ni?
ri,
gi,
zi,

cci
Tu,
gur,
s

..

soar - le'a
Me - dic
f - r
vi - n'ori

mi'e
de
ce par

Tu'mi
Tu'mi
Tu'mi
Tu'mi

..

eti
eti
eti
eti

..

.
.

sco - bo - rt,
mi - nu - nat,
ha - rul
Tu,
a - tunci,
- ce

.
.

u - rt,
of - tat,
lui
ru?
mai dulci,

toa Cnd
Mn - g a'n Cnd
mor i'al

n
n
n
n

dej - dea,
dej - dea,
dej - dea,
dej - dea,

nu
nu
nu
nu

vi Ah,
s
Ca
s
Cum
La - crimi,

te
trec,
ie - tor
ce - put
ii bold

m
m
m
m

pe
n
fur
tot

p
p
p
p

ne
ne
n a-

r
r
r
r

si!
si!
si!
si!

ww

Raze de via
S

# 6
& # 8 j j j

j
j
j j j j j j j j

#
& # 68 j j j

j
j j j j j j

j
j j j j . j j

j j j j j j j

j j j
j j
j

j .

1. Dul - ce ze - fi - rul mn - g - ie crn - gul i la - cul cu ste - le mii,


2. Ra - ze de lu - n ne - gu - ra nop - ii o spa - l de'n - tu - ne - cimi,
3.Greu se n - cli - n ra - mul de roa - de sub ra - ze - le a - u - rii,

1. Dul - ce ze - fi - rul mn - g - ie crn - gul i


la - cul cu ste - le mii, Dar tot mai,
2. Ra - ze de lu - n ne - gu - ra nop - ii o spa - l de'n - tu - ne - cimi, Dar tot mai,
3.Greu se n - cli - n ra - mul de roa - de sub ra - ze - le a - u - rii, Dar tot mai,

## 6
V 8

ce ze - fi - rul mn - g - ie crn - gul i


la - cul cu ste - le mii, Dar tot mai
ze de lu - n ne - gu - ra nop - ii o spa - l de'n - tu - ne - cimi, Dar tot mai
se n - cli - n ra - mul de roa - de sub ra - ze - le a - u - rii, Dar tot mai

1. Dul 2. Ra 3.Greu

ce ze - fi - rul mn-g - ie crn - gul i la - cul cu ste - le


ze de lu - n ne - gu - ra nop - ii o spa - l de'n -tu - ne
se n - cli - n ra - mul de roa - de sub ra - ze - le a - u

? ## 6
8

1. Dul 2. Ra 3.Greu

. j j j

mii, Dar tot mai


- cimi, Dar tot mai
- rii, Dar tot mai

#
& # j j j

j
j
j j j j j j j j

#
& # j j j

j
j j j j j j

j
j j j j j j j

#
V #

j j j j j j j

j
j j j j j j

? ##

j .

Dar tot mai dul - ce mn - g - ie m - na A - ce - lui din ve - ni - cii.


Dar tot mai clar
prin ra - ze - le cru - cii c - ra - re spre cer
g - sim.
Dar tot mai grea
de roa - de e dra -gos - tea Sa pen - tru'ai Si
co - pii.

ZdroDe
R -

Dar tot mai dul - ce mn - g - ie m - na A - ce - lui din ve - ni - cii, ve - ni - cii. ZdroDar tot mai clar
prin ra - ze - le cru - cii c - ra - re spre cer g - sim, g - sim. De
Dar tot mai grea
de roa - de e dra - gos - tea Sa
pen- tru'ai Si co - pii, co - pii. R -

dul - ce, mai dul - ce mn - g - ie m - na A - ce - lui din ve - ni - cii, ve - ni - cii. Zdroclar


i mai clar prin ra - ze - le cru - cii c - ra - re spre cer g - sim, g - sim. De
grea
i mai grea de roa - de e dra - gos - tea Sa
pen - tru'ai Si co - pii, co - pii. R -

dul - ce, mai dul - ce mn - g - ie m - na A - ce - lui din ve - ni - cii.


clar
i mai clar prin ra - ze - le cru - cii c - ra - re spre cer g - sim.
grea
i mai grea de roa - de e dra - gos - tea Sa pen - tru'ai Si co - pii.

ZdroDe
R -

## j j j j j j j

&

j j j j .

## j
& j j j j j j

j j j j .

j
j
j

## j j j
j j j j
V

j j j j j

bit cnd te rogi sau la - cri - ma'i tergi, Sau nori i'as - cund a Sa fa - ,
nu poi s zbori i tl - pi - le dor i'n gnd se stin - ge f - cli - a,
nit de vei fi pe dru - muri pus - tii,
Pri - ve - te
ce - rul se - nin,

bit cnd te rogi sau la - cri - ma'i tergi, Sau nori i'as - cund a Sa fa - , i'a - tunci
nu poi s zbori i tl - pi - le dor i'n gnd se stin - ge f - cli - a, Ia - t
nit de vei fi pe dru - muri pus - tii,
Pri - ve - te
ce - rul se - nin,
Tai - nic

bit cnd te rogi sau la - cri - ma'i tergi, Sau nori i'as - cund a Sa fa - ,
nu poi s zbori i tl - pi - le dor i'n gnd se stin - ge f - cli - a,
ce - rul se - nin,
nit de vei fi pe dru - muri pus - tii,
Pri - ve - te

? ##

#
.

bit cnd te rogi sau la - cri - ma'i tergi, Sau nori i'as - cund a Sa fa - ,
nu poi s zbori i tl - pi - le
dor i'n gnd se stin - ge f - cli - a,
nit de vei fi pe dru - muri pus - tii,
Pri - ve - te
ce - rul se - nin,

## j j j
j
j
& j j j j j j j j

13

13

&

.
I
I
I

j j j j j j j j j j j j j j

sus pe frun - te i tre - ce un frea - mt din pa - cea Sa, pa - cea Sa.


sus un drum pes - te vea - curi i
ne - guri i'a lim - pe - zit, lim - pe - zit.
sus i scu - tu - r ra - mul iu - bi - rii de ha - ruri plin, ha - ruri plin.

j n j j j j .

? # # n j
j j j j

13

A - tunci I - sus pe frun - te i tre - ce un frea - mt din pa - cea Sa.


Ia - t I - sus un drum pes - te vea - curi i
ne - guri i'a lim - pe - zit.
Tai - nic I - sus i scu - tu - r ra - mul iu - bi - rii de ha - ruri plin.

## j j j
V j j j j

13

##

j .

A - tunci I - sus pe frun - te i tre - ce un frea - mt din pa - cea Sa, pa - cea Sa.
Ia - t I - sus un drum pes - te vea -curi i
ne - guri i'a lim - pe - zit, lim - pe - zit.
Tai - nic I - sus i scu - tu - r ra - mul iu - bi - rii de ha - ruri plin, ha - ruri plin.

A - tunci I - sus pe frun - te i tre - ce un frea - mt din pa - cea


Sa.
Ia - t I - sus un drum pes - te vea - curi i
ne - guri i'a lim - pe - zit.
Tai - nic I - sus i scu - tu - r ra - mul iu - bi - rii de ha - ruri
plin.

Recunotin
b
& b b b b 44

? bb 4
bbb4

1. Ta - t
2.Doam - ne
3. Duh
de

bb 4
& bbb 4
? b b b 44
bb

b
& b b b b

ce - resc
I - su lu - mi -

din
se
n

lo - ca
al Tu
i Duh

de m - ri Nu - me Ma de Iu - bi -

re
re
re

Jert - fa cn Vrem
s'L sl I - nimi cu

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

? bb
bbb

b
& b bbb

t - rii spre Ti vim


prin cn - tri
i - nimi u - neti

w
w

ww

ne 'nl - m,
ne'n - ce - tat,
la un loc,

i
Nu
A

e i'a - du - cem cu
- mai n
Ti - ne g - du pe'ai Ti
la a -

bb

& b b b
6
w

w
? bb b w

w
bb w
w

w
6

11

? bb
bbb

drag
si ce -

mul - u - mi
t'am sal - va
iai sim - i

re,
re,
re

con - sa - cra - re de - pli


me - le Tu
fi - e'n veci
su - fle - e - te'i cu'al dra

Vrem
Nu i'n -

n s'i
l - u gos - tei

bb

& b b b

n
11

? bb b

bb

11

bb
& b b b w

16

dm,
dat,
foc,

? bb b w
bb w

b
& b bbb

16

? bb b
bb

16

Vrem
Nu
i'n

con - sa - cra
me - le
Tu
su - fle - e

re
de - pli
fi - e'n veci
te'i cu'al dra

ww

ww

n s'i dm!
l - u - dat!
gos - tei
foc!
w
w

ww
w

Rege minunat
#
& # 44

##

.
.

.
.

eti de
mi - nu - nat,
bi - ne - cu - vn - tat,
ceas de
l - u - dat,

1.Ct
2. Fii
3. E

? ## 4
4

O,
Tu
Cci

..

.
.

.
.

.
.

Doam - ne Dum - ne - zeu,


Miel is - p - i - tor,
Tu
ai
bi - ru - it,

? ##

&

A - tot - pu - ter - nic


m - p - rat Vei st - p - ni me - reu.
U - mil, a - su - pra
Ta
ai
luat P - ca - tul
tu - tu - ror.
Ca Domn vei fi
n - co - ro - nat Cu sla - v'n in - fi - nit.

&

##

Tu
Tu
O,

? # #

ma - rea
Cel
ce
Re - ge

j
.

? # # n

ai
us - cat
ai
pur - tat
mi - nu - nat,

##
&

Vrj - ma - ii
Pri - meti ca
Cci Tu,
pe

.
.

Tu ai
Re - ge
pal - ma

i
r - uri
Co - roa - na
n
veci
i

a - lun - gat,
mi - nu - nat,
Ta s - pat,

am
grea
vom

.
.

tre - cut,
spini,
de
cn - ta

j
.
ww

Pu - te - rea i'am v - zut.


Cu - nu - na de
lu - mini.
Pe veci ne vei pur - ta.

Rug ## 6
& 4

? # # 46

1.Prea Sfin - te Duh


2.Pe'n - tin - se - le
3. Cu
i - nimi de

.
.

..

co - boa - r,
me - lea - guri
dor pli - ne

.. # ..

#
& #

.
.

..

? # #

..

# ..

..

? # # #

. #.
. .

.
.

..

..

# ..

Ca'n vremi de'o - di - ni - oa - r


I - nun - d'n sfin - te
va - luri
Ca
s um - blm cu Ti - ne

&

##

Prin ploa - ia
A - du - ne
Prea Sfin - te

#
& #

13

i'n
n
Ca'n

? # #

.
.

cea
tr - zi - e
pa - cea sfn - t
Duh, co - boa - r,

lun - ga dru - me - i - e
foc
ne
n - ve - mn - t
vremi de'o - di - ni - oa - r,

V1

..

..

..

..

..

..

# ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gr - be - te,
vi - no iar!
O, Duh prea bun
i sfnt,
Noi te'a - tep - tm s vii,

Re - var - s
al
tu dar,
un
fe - ri - cit
p - mnt,
A - cum i'n ve - ni - cii,

Noi Te'a - tep - tm cu dor


i
d - ne noi
pu - teri,
Gr - be - te,
vi - no iar,

Fii stlp de
Ca'n zi - ua
Re - var - s

foc
cea
al

i nor.
de ieri.
Tu dar.

Rug b
& b b 44

? b 4
bb 4

1.D - ne
2.Vi - no!,

? b
bb

b
&bb
? bb

Du - hul Tu P - rin - te, Doam - ne d - ne gn - dul Tu


S ves - tim so - li - a Ta,
ne n - vi - o - rea - z

b
& b b
Ca'n
i

lu - cra - rea Ta Prea Sfin - te, S a - du - cem su - flu nou.


lu - cra.
ne
bi - ne - cu - vin - tea - z Cnd cu Ti - ne vom

Ra - za Du - hu - lui cel Sfnt,


Ne
u - neas - c'un sin - gur gnd,

V2

Lu - mi - ne - ze sim i gnd.
Sla - va Ta i'al Tu Cu - vnt.

Rug de sear
## 4
& 4 ..

1.Mul
2.Mul
3.Mul
4. Pa

? # # 4 ..
4
5

## .
& .

u - mesc,
I u - mesc
I u - mesc
I cea Ta s'mi

lu
Tu mi'ai fost
Prin
vl - toa - rea
Tu
ai fost
i
Sca - r lu - mi

.
? ## .
9

&

##

? ##

..

Tu mi'ai fost
Prin
vl - toa Tu
ai fost
Sca - r lu -

.
.

mi
vie
pi
noa

su
su
su
fi

se,
se,
se,
e

- n
- ii
- nea
- s

- n
- ii
- nea
- s

..

..

Pen - tru'al
C
i
C
i
Pes - te'al

lu - mi
rea
vie
i
pi
mi - noa

zi - lei
azi mi'ai
azi din
nop - ii

..

n - c'o
Si - gur
i
iz C - tre

de
zi
a - d vo - rul
Pa - ra -

dar,
fost
nou
vis,

w
w

har.
post.
meu.
dis.

j
ww

n - c'o
zi
de
Si - gur
a - d i
iz - vo - rul
C - tre
Pa - ra -

ww

har.
post.
meu.
dis.

ww

Ruga mea
b
& b b 43

? b 3
bb 4

1. I - sus
iu - bit
Mn - tu ni - ma'mi
s'i
2.Din
i
faci
3.Pl - cu - t'mi
es - te
vo
4. O,
Doam - ne,
vi - no,
Te
5. Vo - iesc
de'a - cum
n
tai
-

b
& b b

? b
bb

cul - t
sa - ul
drag
o
su - fle fii
pr -

b
& b b

11

tu
st
Tu
tem
lo

? bb
b

ru
Tu
fac
tu'mi
ta

i - tor
I - sus
ia
Ta;
im - plor
nic
dor

As Lo Cu
n
S'mi

ga
cu
I
tru
me

mea
rat,
sus,
dit,
reu,

n
n
Eu
i
i'n

tem
ca
sunt
f'i
tem

plul
re
al
din
plul

su Tu
Tu,
el
sfnt

meu,
lui
p - neti
meu,
al
plu sfnt,
cu - im

s
lo
ca
sin
Fe - ri
Cum
ai
I - sus,

cu gur
ce
f doar

ieti,
m
sunt,
g
Tu

fle s
iar
un
s

a
vrea.
p - rat.
ne - spus.
du - it.
i
eu.

Ruga speranei
b 4
& b 4 ..

? b 4 .
b 4 .

1.Da - c pori al
2.Da - c vrei s
3.Da - c'n lu - me

b
&b

..

vi - nei chin
va - d toi
s'au pier - dut

.
.

..

.
.

.
.

sin - gur, ne - ti - ut,


ce - ru'n o - chii ti,
u - ne - le cu - lori,

ww

raj s crezi n no - ul n - ce - put...


tii s scrii din su - flet vii v - pi...
sus s'i dea tot vi - sul - na - poi...

? b b
b
&b

.
.

dus

b
& b

b
&b

23

La - s - te n

? b
b

Vi - no li - ni - tit

? b n .
b
17

iu - bi - rea Lui

j
j w
A

azi va fi

stins

Cnd

spu - ne'I Lui

Doar

ln - g

ti - ne

nu

w A

I - sus,

prin El

n b
j

.
.

j j
n

n n

prins,

Da - c n'ai cu Da - c'n fap - te


Roa - g'L pe I -

j

n

po - veri ce sunt greu de

j
j j

w
? bb

tu,

j j
n n
n

12

Cnd ai

..

ne - ca - zul

vei

fi

j
w
w

n - vins.

j
w
w

S cnt
& 44

?4
4
5

1. S
2. O
3.Sunt

& .
.

reu,
mea,
meu,

? ..
&

cu
cnt e
cu
lup - t
fe - ri - cit

Mi'e
S
Tu

pu - tin p - ca n
Ti -

.
.

S
A Iar

#
rin -
dar
dul,
mi - ne,

fiu
ju
eu


cu
t'mi,
s'i

s
fiu
cu
a - ju - t'mi,
Iar
eu
s'i

.
.

Dum - ne
Doam - ne'a
me
cnt

Lui me via - a
cn - tul

iu - bi - rea
s
fi - e
pri - me - te


..

-
- tul
- ne,

sin - gu - ra
do nu
a - plec
stin lo - cu - ie - te'n

Dum - ne - zeu,
Doam - ne'a
vrea,
me - reu,
cnt

zeu.
vrea.
reu.

.
.

S cunoasc toi
b
& b b b b 44

? b b b 44
bb

j r
..

1. S
2.Servi
3. Ct
4. Ci -

.
.
J

cu ai
mai
ne

? bb b .
b b .
J

I - sus
Hris Pe
cu - noas - c
S
E - van - ghe - li Ci - ne spu - ne

b
& b b b b
? bb b
bb
bbbb

S
du - cem
o
Zi - dii
lu Fii treji,
V'm - bi - e

j
j

n .

tos
toi
zai
azi

azi
lu crai
gla -

j
j

? bb b
bb

&

noas - c
toi
Hris - tos
lui
es - te
har
pur - ta
va

bb b b j . r
& b .

a spus: "Vin
Cci El
Pe
fe - ri - ci - re
C voi sun - tei servi
"S mer - gei dar, ia -

ca
i
dar
t,

pe Cel
ves - tii
zo - rii
po - veri

ce
ce'a
cu
"Ia -

n
un
me
ca
- sul

s
a i
sunt

trai
pe
s
Ce -

.
.

ne'a sal - vat,


nou p - mnt,
vos - tru
pas,
- tru Hris - tos?

i
cu - rat
noi te - me
cu - noas - c
lui rs - tig

iau,
v
de - vr,
st - pni
voi
cu

ce
un
al
pen

ne'a che via -


Su Cu al
mis
Du - hu - lui Sfnt
vo eu vin
m

la
pro al
t -

.
.

mat,
vnt
glas
ios?"

.
.

sfnt
lii
toi
- nit
-

j j

.
.

..

da,
i
pe
p -

Eu vin cu - rnd".
pe ve - ni - cii.
ai
lu - mii sori.
n la sfr - it".

S fie preamrit
#4
& 4
? # 44
&

?#
8

&

?#
&

?#

1.S
2.S

fi
fi

El
Cre

..

..
.
.

I - sus
I - sus

..

ce'a
i

ve - ni - cii
de
I - sus

.
.

.
.

Hris - tos
Hris - tos

bi vei

.
.

p - c
glo - ri

pen - tru
o - mul
va
n - toar - ce

cru
El

De'a - ce - ea'n
A - l - turi

pe
de'n

..

prea - m - rit
prea - m - rit

e
e

Sal - va - re
Cel
ce
se

..

va
n

3
4 ..

tos.
os,

34 ..

44 ..

ru
tr

it,
i,

.
44 .

..

.
.

fi
m - rit!
ve - ni - cii!

S n'ai team
b 4
&b 4
b
&b

&b

? bb

1.Tu,
2. E
3. El
4. El

b
&b

b
&b

? b
b

gri - j pen - tru


a - p chiar din
nu - nea ce'o tii
foc s lu - mi -

#
b
&b

20

b
& b

ti
cul
Sla
ca

? bb

15

20

de
Dom i'e
se prin
ma na - in -

mi - ne,
stn - c,
bi - - - ne,
ne - - - ze,

..

.
.

i
s
s
s

.
.

..

ww

.
.

nw
w

ww

El
se
va'n - gri - ji de
ti Ne - cur - mat a Sa po - run Nu
te
la - s de ru - i Ca - lea dreap - t s'o ps - tre -

f
d
mi de

as - tzi, ca'n pus tii c toa - te'as vezi c Dom - nul


va - d
fi - e -

e,
t
vei
re,

Nu'i
i'i
Prin
Stlp

C
Ca
Ca
Ca

..

nul,
te,
re,
te

a - les
po - por
pre - zent i cnd
te'a dus chiar i
pu - ne
i

15

10

10

Flaut

. n nn#

ww

ne.
c.
ne.
ze.

nw
w

nn#

nn#

26

&

26

&

..

n'ai

.
.

?#

31

&

31

&

ww

du - ce'n ca - rul

?#
36

&

36

&

ta -

.
?#

b
& b .

42

Flaut

w
w

.
.
.

ww

.
.

..

Ca

vezi

.
.

El

te

.
.

ct

eti

ww

w
w

de

. nbb

nb
.. b

Cnd r - mi cu Dum - ne - zeu.

ww

.
.

.
.

ww

- t,

..

ww

- re,

Su

ni - cio - da -

tea - m

.
nbb
.

S nu te temi
j
bb b b 6 j j j b
& b 8 n n b
1. S
nu te temi
2.Cnd i - ni - ma
3. De vrei pu - teri,
4. Nu p - r - si

&

bbbb

b j

i
Cnd
Te
As -

? b b b
bb
9

.
.

j
j j b
n n b

j
.
.

bra - ul Su
spi - nii frun va sus - i cul - t'a - tunci

b b ..
b
& bb

.
.

? bb b
bb

Iu - bi - rea

bb
& b b b ..

13

A - teap - t

.
? b b .
bbb

vi - i - tor,
os - te - nit,
raj, s'a - duni,
n - cer - cri

? b b b 68
bb
5

de
i'a
cu n

j
.
.

lui

bi - ru - i - tor,
tea i'au r - nit,
ne'n ru - g - ciuni,
cum dulci che - mri,

j
..

.
.

I - sus,

j
n .
.
doar

de sus,

..

..

j j j

Cnd ai iu - bi - rea
Tru - dind cu'al zi - lei
Te roa - g cu te Lu - mi - na, dru - mul

va

.. .
.

Sa,
greu,
mei,
drept,

. .
. .

j
j j j

.. ..

Ce'i ia po - va - ra
I - sus e'al tu me Iz - bn - da Gol - go Te'm - bi - e l'al Su

j j j
..

Te

as - cun

.
.

j
j j j

. .
. .

j j j
..

de

de

du - reri,

..

.
.

De - pli - ne mn - g - ieri.

ta.
reu.
tei.
piept.

.
.
.

S piar pustia
# 3
& 4

1.Pe
n
2.S
i

? # 43
6

&

?#
11

&

?#

Ori - un - de

voa
nn
ma
har

loc
sin - gu
soa - re
v
fa - cem
gr
fi - e
lu

n
sub
s'o
s

plan - tea um la
pomi
i
mai
i

re,
ce
te
nici

mer -ge pe

dea - luri

sau

ca - le

de flori,

Par - fum

flori

re

va - le

a - lea - s

pe

vei

?#

?#

mn -

ln - g
iz fruct
s
m flori
par - fu oa - me - nii

#
&

&

Sau
Un
Cu
Iar

17

23

dru - muri
um - bla - te,
ar - i - a
zi - lei,
pia - r
pus - ti - a,
ne - guri
pia - r,
s

- ver - se

ra
ra
di
mi

tic,
tic,
n
n

..

..

pom,
z
un
om.
br,
un
ro - di - tori,
iu - bi - tori.

A - run - c

s -

r - sa - r

n - tr'u - na

din noap - te

zori.

Sabatul sfnt
6
& b 4 ..
1.Sa
2.Sa
3.Sa
4.Sa

.
? b 46 .
5

ba
ba
ba
ba

tul
tul
tul
tul

.
.

..

& b ..

.
?b .

&b

?b
9

..

..

..

..

me tot
pen - tru
Hris noi
va
mos

cu
noi
se'o - presc,
de
har
ci - na

..

de
noi
s
sus

.
.

..

reu
noi
tos
fi

.
.

.
.

..

..

..

..

..

..

..

..

ce'am pier - dut...


vie - ii
rod,
o - dih - nit,
O - sa - na!

spre
al
S'a
de

.
.

n - ce - put,
E - xod,
la
mn - tu - it,
vom ps - tra,

din
de
de
l

..

.
.

..

.
.

..

..

..

..

a - pus
la
a
la
mer - gem
Ca - na
spre
du - cem
Pa - ra
spre
os - p - ul
la
di

..

.
.

13

?b

un dar
e - cou
un timp
n veci

sfnt,
sfnt
sfnt,
sfnt

Ne'n - dreap - t
A - du - ce
pen - tru
Azi
fru Ce - rul

Dom - nul
Va - luri
Cru - ce
Cnd vom

&b

bu - cu - ros
Frn - ge
o - pri
va
ne
Nu
Dom - nul pen - tru
noi
cn - ta
Doam - ne'i vom

ce - rul
un
nici
"via - "
veci,
n

fru - mos.
du - man.
a
scris.
A - min!

pus,
an,
dis,
vin,

b
& b b b b 44
? bb 4
bbb4
5

b
& b bbb

1.Dom - nul
i 2. S des - chizi
3.Doar El spa te chea 4. El

chizi!

.
J

des - chizi

? bb
bbb

S'I

b
& b b b b .
J
J

S-I deschizi

b
& b b b b

? bb b
bb

El Se'n - dreap
g - du - ie
te'n - gro - ze
te im - plo

bb
&bbb

14

mezi pe
re - rea'i
ri - pa'I
chi - de

? bb b
bb

.
n
J J

b
J

S'I

t, S'I des - chizi a te, R - u'n


ti - ne'l
te, Dom - nul
si - gur
r, Poa - te
ul e

ca - lea dreap - t,
li - ni - te - te,
te'o - cro - te - te,
i'L a - do - r,

n
J

n - dat',

cum
ni te
ti -

a mi p ma

teap
ce
ze
o

tre
ti - ne
ri - ciri f c
cel ru
ce
dul - ce

j
j

t De ur te i du te Sub a r, Deci des -

des - chizi!

.
J J J J

S'I des -chizi n - dat',

C n - dat'! Fe Da Vezi

des -

pre - g - te - te,
tru
te
El
ta
a
i schim - b
soar - t,
de
El
vin - de - c
toa - te,
a - fa - r,
mult L'ai
i - nut

S'I des - chizi

.
J J

S'I des - chizi

des - chizi!

Pen El
Doar
Prea

S'I des - chizi n - dat',

n - dat'!

do - re - te,
ce
iar - t,
p - ca - te,
i
ia - r,

ni - ma
Ce - lui
de
l
m iar

S'I

? bb
bbb
J

S'IJ J J

.
n b J J
J JJ J

S'I des -chizi n - dat'!

n
J J

S-L ludai
4
&4
?4
4
5

&
?

&
?

13

&

1. S'L
2.Chiar
3. S'L

..

.
.

..

..

l - u - dai
prin pus - tiu,
l - u - dai

Cci
Cnd
Cci

n - du - ra
mul - te
n
n - du - ra

pe
prin
pe

.
.

..

rea
Lui
cer - cri
rea
Sa

V'om cn - ta
a - a,
Te
n - cre - de'n
El,
Tot
ce
fa - ce
El

Cci
Prin
Deci

El
ne'a
scos
al
Su
bra
- na - in -

Dom - nul
prin - tre
nea - muri
ar - i - a
fier - bin - te
Dom - nul
voi
po - poa - re

va
te
va

i vor
i -

din
sal
tea

groa
- va
Lui

pa
re
tu

.
.

ne'n
veci.
lo - vi,
ne'n
veci.

n - trea - ga
ve - ni - ci
i
chea - m
al
Su
Nu
nu
a - re'a - se - m - na

mor
vei
s

ii
pri
te

- e
- me
- re,

reci.
- mi.
pleci.

S-L uit pe El?


### 4
& 4

1.S'L
2. S
3. n

###

uit pu - tea - voi


oa - re, cnd
El
nu
nu'L iu - besc eu
oa - re, pe'A - cel
ce
vremi de bu - cu - ri - e, n
cli - pe

? # # # 44

..

m'a ui - tat,
m'a iu - bit,
de'n - cer - cri,

..

? ###

? # # #

&

i'a Lui iu - bi - re
ma - re prin
ca - re m'a sal - vat?
i pen - tru'a mea sal - va - re pe
cru - ce S'a jert - fit?
I - sus, doar El s'mi
fi - e
lu - mi - n, mn - g - ieri.

11

&

###

Z - ceam n
su - fe - rin -
A - tras de'a Lui iu - bi - re
A
mea iu - bi - re
toa - t,

16

&

###

i'n
i'n
i'n

? ###

i - ni - m cre
sfn - t
u - mi
pa - tri - a
cu

din - ,
li - re,
ra - t,

I - sus m'a vin - de - cat,


spre
ce - ruri eu m'n - drept,
n - dej - dea mea'I jert - fesc,

i
pe
s

via -
El mi'a
dat.
Dom - nul eu L'a - tept.
fiu pe veci do - resc.

Samariteanul milos
bb 4
& b b 4

1. Sin - gur, un
2.Pln - ge un
3.Vezi c - t

? b b b 44

b
5

b
& b b b

su - flet se
su - flet de
lu - me e

j
j

j j

A - re ne - vo - ie de mi - l i sfat,
Poa - te Sa - tan l'a lo - vit, i'a c - zut,
Dar cnd pe ni - meni tu n'ai a - ju - tat,

? bb b
b
9

b b b j j j
b
&
n

j j
j

Ci - ne ca I - sus es - te

j
? b b b
b

b
& b b b n j
n

13

j
j j

Sa - ma - ri - tea - nul

? bb b
b

j
n j

ga - ta

mi - los

j
n j

j
ww

j
w
w

j
j
j

w
w

ww

zba - te'n p - cat,


tur - m pier - dut,
prin - s'n p - cat?

j
j j
n
n

j j

a iu - bi?

j j

j j

fii

Poi li - ni - tit s'l pri - veti?


tii c e fra - te - le tu?
Tu poi s fii fe - ri - cit?

Mergi i a - ra - t'i c'l iu - beti!


Mergi s'l n - torci la Dum - ne - zeu!
Cum vei fi oa - re mn - tu - it?

j j
j j j j j j
n b


j
j
j j
j


Ci - ne ca El es - te

chiar tu!

j
j j j

Scoa - l

ga - ta

chiar a - cum

j j
j
j

j
w

a slu - ji?

te

du!

j
w
w

Srac i orbit
b 3
& b b 4 j j

j j

j j

j j

j j

j
..

.
.

.. j

1.S - r - cit i or - bit, gol i ne - no - ro - cit, Vreau sal - va - re i


2.R - t - cind ca pri -beag, drum i praf str - b - tnd L'am v - zut rs - tig -

? b 3
bb 4
7

b
& b b

? b b
b

loc de'o - dih - nit


nit, sn - ge - rnd,

bb

& b

13

j j

..

chin, Toi m'a - lun - g


tit? i'am a - flat ct

? b b
b

b b n .. n j n j b j n ..
b
&

j j
j j j
.. n b

Pe c - rri de
M'n - tre - bam, de

..

.. j

pe - re - grin prin du - re - re
ce la moar - te pe lemn e

..

i
sor -

.
.


.
.

zi - cnd c's str - in (str - in)


de mult m'a iu - bit (iu - bit)

.
.

20

.
.

Un - de g - si - voi sal -

3
j j
j
A .. .. j j j j
j

va - re i'a - d-post!? Un - de'i vin - de - ca - re, iu - bi - re cum n'a mai fost? La

.
? b b .
b
b
&b b

26

.
.

j . j

.
.

cru - ce

..

. 3
.

j
j j
..

e pa - ce, La ea nu'i sus - pin, n - c'i vre - me i loc ca s vin.

? b b . ..
b

.
.

Se arat-n nor
b
& b 44 j . r
J R

? b b 44 Jj. r
R

1. Se a - ra - t'n nor,
2.Prin cre - din - 'L vd,
3. S ne pre - g - tim

r
j

..

cu
lu - mi - na
ia - t'L, da,
e
ct mai es - te

.
.
J

b
& b

r
j

.
.

? b
b

..
J

b
& b

j .
# .

? b b

n J ..

tunci sla - va'I


va
ve - dea
ciri, sfnt E - ma - nu - el,
tor mai
a - vem
n
dar,

r'a - ju - tor,
st - p - nim,
con - sa - crai,

b
&b
? b
b

J .

Spu - ne'mi cum

Cei ce'au
Ce ne'a
To - tu'i

Spu

va

ne'mi

Jj .

..
J

j .
n .

..
J

re - fu - zat
pre - g - tit,
pre - g - tit,

r
j ..

.
J .

r
j .
.

va fi,

cei
ri,
ne
ia,
ve - nii

fug
ca
i

f s
v

..
J

ha - rul
sal - va - tor.
Pa - ra - dis
su - blim.
sun - tei
a - tep - tai.

r
j ..
cum

n - gro - zii
Vi - ne
s
deci gr - bii,

fi,

r
j . .
J R

Sa i'ori - ce ochi a str - lu El, Nimb de


har, Ct Mij - lo - ci -

J . R

m - rea

Spu

ne'mi

r
j ..

b
&b

13

j . r
? b .
b
cum va

b
&b

? b
b

20

&

bb

va

r
j

..

Cnd

Bu - n - ta

tea

Ve - nic

r
bb j .
&
.

voi

ne'mi

ve

dea,

r
j ..

J . R

fi,

plin

cn

de

ta,

. .
J R

Ve - nic, ve - nic voi cn - ta,

r
j .

cum va

r
j ..

Ve - nic voi

j
J

.
#
Sa

j
J

j
J

j
J

voi cn - ta!

.
.
J R

voi cn - ta!

Sa

voi cn - ta!

.
.
J

m - ri

rea

m - ri

m - ri - rea,

Te

rea

a - tept cu dor,

.. n ..
J R J R

r
j

..

j . r

J . n .
R

Sa

bu - n - ta - tea

scump Mn - tu - i - tor,

.
? bb .
J

Ve - nic voi cn - ta, voi cn - ta!

tea

Spu

Sa

cum va fi,
b j . r
.

Bu - n - ta

? bb

r
j ..

Spu - ne'mi

sla

J .
R

fi,

zi,

16

Ta!

m - ri - rea Ta!

Ta!

Se aude-al vremii ceas...


bb 4 F j j j j j j j j
& 4

j
. r .
. R

j j j j j j j j

j r
.
. R

j r
. .
R

Allegretto

a - u - de'al vre - mii ceas b - tnd


1. Se
al vre - mii ceas m simt i
2. De
eu
3.N'am ni - mic de pre a - ici jos pe

? b b 44

b j j j j j . r .
b
& n .

zo - rit, (prea zo - rit)


Tim - pul ia - t'l
zo - rit, (sunt zo - rit) Vreau, P - rin - te
p mnt, (pe p - mnt,)
I - ni - ma mi'e

>j
.
.

. . . b
R

j j j j

r cresc.
j j j j
# n b
R

>j r
.
.
R

r j j j j

R

j r
.
. R

m - su - rat pn' la sfr - it! (la sfr - it) Doar pu - in a mai


s Te'n - tm - pin pre - g - tit, (pre - g - tit) Vreau cu ra - muri de
pli - n doar de dor i cnt, (nu - mai cnt) Gn - dul mi'e de - ja

j j j j


? bb

b fj j j j
b
&

j r
.
.
R

j
. .
.

j j j j

r

R
.

j
. .

p
j j j
j
j

j
n

A..

r - mas din al
fi - nic drum n
n cer, sunt a -

F
r . j . r . . . .
.
.
R
R

cli - pe - lor po - pas, Cci se'a - u - de'al vre - mii ceas prea gr - bit!
su - flet s'i des - chid, Cci se'a - u - de'al vre - mii ceas prea gr - bit! Doar un pas,
Doar un pas,
proa - pe, pot s sper, C voi fi cu Dom - nul meu nj cu - rnd!

j j j j

? b b

j j j j j j

. r .
.
R .

j
. .
.

r

R. .

>j a tempo
cresc.
jcresc.j j r rall.
j j j j j molto
bb pj . r .
. r j
j

. . . . n n . . . . b . j
& .
R
R
R
R
R

10

pn' a - cas',
Pn' ce Dom - nul i va strn -ge'ai Si co - pii (pe co - pii) Sus n ce- rul
pn' a - cas',
j r
j r
j j j j j j
j j

j r
j
. n
. R
. . .
>j r f j
b j j
. j j j
b
& n b .
#
R
? bb

j j

? b b

j r
j
. j j j
. R

de mi -nuni, n - so - ii

de

j r
j
. . . . .
.
R
R
R

j j U str.3
p
j
j rall.

r .
j
j


. R .
j j j j j j

n - geri buni, Sla - v Lui cn - ta - vom n

j
.
.

ve - ni - cii!

..
.

Se caut un om
& b 44

j
. J

? 4
b4

..

J

..

1.Se ca - u - t un om cnd lu - mea'i pe sfr - it, Se ca - u - t un om, un


2.S a - pe - re cu via - a
Le - gea lui Hris - tos, Se ca - u - t un om vi 3.S stea la da - to - ri - e'n pori de Ba - bi - lon, Se ca - u - t un om, m -

b
& ..
?

..

j
. J

..

..
J

..

om ne - pri - h - nit! Un sin - gur om de'ar fi s stri - ge n Si - on, S


teaz i cu - ra - jos! Cnd pes - te tot se'n - tin - de'al r - u - lui mis - ter Se
car un sin - gur om! Un sin - gur om de'ar fi um - plut cu Du - hul Sfnt i

..

b
J

& b

j
..

? b

..

J

14

j
. j j
.. .
.. .
. J J
J

fu - g de p - cat, m - car un sin - gur om!


ca - u - t un om, un om de ca - rac - ter! As - cul - t: I - sus te chea - m cu
Dom - nul ar tri - mi - te ce - rul pe p - mnt!

.
& . ..

20

gla - sul Su du - ios, Pe

.
? b . J

ti - ne

..

j j

..

te a - teap - t, te'a - teap - t azi Hris - tos!J J

..

Se'arat zorii
j j j
bb 4 j j . j j j
j
j

.
b

j
& 4 j . .. j .1.Se'a - ra - t
2.Se'a - ra - t
3.Se'a - ra - t
4.Se'a - ra - t

zo
zo
zo
zo

- rii, noap - tea dis - pa - re, Cu Dom - nu'n - ce - pem e - ter - na


zi,
- rii, e di - mi - nea - , Pe ce - ru'al - bas - tru nu'i nici un nor,
- rii, I - sus ne du - ce A - cas' la
Ta - tl ce ne'a iu - bit,
- rii, o, ce'n - tl - ni - re Cu fra - ii no - tri, toi cei ce'au plns,

? b 4 . ..
b b 4

6

.
.

j j j
j j j
j j j

.
.
.
j

.
.
.
& j
j
#bb

Lu - meas - ca tru - d,
Pier f - r ur - m,
Un cor de n - geri
n a - ra scum - p

? b
b b

la - crimi a - ma - re, Mai sus


fur - tuni i cea - , O, ce
dul - ce va zi - ce: "Pe plai
nu'i des - pr - i - re, Se'a - ra -

. ..
. n

b j j r
j j
& b b .. .. j
Se'a - ra - t zo - rii, o, ce su - blim,
j

.
.


? b .

.

bb R

11

de ste - le
mi - nu - ne,
ce - resc, voi
zo - rii,
t

nu vor mai fi.


ce fal - nic zbor.
bi - ne'ai ve - nit!"
noap - tea s'a stins.

..

j j j . r . j j j j
. .

.
.
R
Pe

veci cu

n ..

Dom - nul u - nii s

fim,

r
j j
bb b j r . j . j j . . j j j
. # . . j
& j . .

.

16

Lu - meas - ca tru - d, la - crimi a - ma - re, Mai sus


Pier f - r ur - m, fur - tuni i cea - ; O, ce
Un cor de n - geri dul - ce va zi - ce: "Pe plai
n a - ra scum - p nu'i des - pr - i - re, Se'a - ra -

de ste - le nu vor mai fi.


mi - nu - ne, ce fal - nic zbor.
ce - resc, voi bi - ne'ai ve - nit!"
t zo - rii, noap - tea s'a stins.

. .. n ..

? b .. .
R
b b R

.

.

Sfnt izvor al fericirii


#
& # 44

1.Sfnt
2. O,
3. El
4. El

? # # 44
5

iz - vor al
ce mi - l
ne mus - tr
a - du - ce

#
& #

? ##

Pes - te noi re M - na Lui i


Es - te plin de
Ia - t, i - ni -

#
& # j j
? ##
&

##

? ##
16

&

##

Hai

lu - ia,

var - s
ha - rul,
azi
e'n - tin - s,
n - du - ra - re
ma mea Doam - ne,

- lu

tu

mi

? # #

j j

cu

sla - v

j
j
j
ne

tu cu mi - ne

mi

j
j
j j

prea de
ce ca -

no,

Hai

cu

ia

m - rim!
p - cat.
lor vii.
lea Ta!

c - tre cer,

A - le -

j j j j

Te sl - vim,
a
l - sat!
pe - dep - si,
dra - gos - tea,

a - lerg

A - le - lu

vi

A - le - lu - ia, sla - v

A - le -

vi - no,

ne

Eu

vi - no,

ma - re
lu - me
nu va
prin - de

Ve - nic s
Te
D ier - ta - re
Pe c - ra - rea
Pu - ne'o Tu
pe

Dom - nu - lui

ia

Dom - nu - lui!

cu mi - ne vi - no,

a - lerg c - tre cer, hai

Eu

13

fe - ri - ci - rii, Doam - ne
ne - cu - prin - s pes - te
cu
rb - da - re, ve - nic
n - fr - i - rea, El
a-

hai

j j

Dom - nu - lui!

Dom - nu - lui.

Sfnt i bun
& b 42

i
1.Sfnt
m
2.Cnd
de
3.Cnd
4. i - e

? 2
b 4

&b

? b #

# n

?b

toa - te
mor - ii
mi - ne
cer
i

me
m
ii
vn

bun
du
val
ve

&b

i'n
ce
i
nic

du ca vnt
Doam -

cre - a - tor,
va - le
grea,
eu
chem;
Te
pe
p - mnt;

reu
scoi
pai,
tat,

ru
i
si
al

r
lea
m
ne

tor,
rea
tem,
Sfnt,

Domn
a
Prin
a
Ln - g
Sla - v'n

C - tre
Ti - ne'n - drept
La
Tu
lu - mi - n
Mi'n - t - reti
vie ai
Fi - e
bi - ne - cu -

mea
ga
pe'a - ri
tiu
gur
nu
Tu

#b

i
pa
c
me

cn - tul
meu.
Ta
pori.
m
nu
lai.
m
mi - nu - nat!

Sfnt speran
b
& b b b 44

? bb 4
bb 4

b
& b b b

ww

ww

nw
? b b w
bb

w
w

b
& b b b

? bb b
b

1.Sfn - t
2.Sfn - ta
3.Sfn - ta

n cu - rnd!
r - t - ciri;
ei se - nini!

14

..

.
.

spe - ran - 'n


spe - ran -
spe - ran -

b
& b b b

? b b
bb

C
Dom - nul vi - ne
S'n - frn - gem nori de
Se'a - ra - t
zo
- rii

..

.
.

..

..

.
.

..

Cre - din - a'a - ceas - ta


Ea
ne con - sa - cr
Mer - gem spre ca - s!

j
..

.
.

n ..

? b b b
b

t spe - ran - 'n


ta spe - ran - 'i
ta spe - ran -

de la El a - flm,
sfin - tei Sa - le vreri
Ci - ne ne'ar o - pri

Tim - pul es - te
m - pli - nit,
Prin - dei azi
so - li - a
ei
Tim - pul es - te
m - pli - nit,

fi zo - rit! Dai de ves - te ct e har:


Lui te - mei, Cci I - sus, Cel plin de har,
pre - g - tit,
Iar
I - sus st la ho - tar,

b
& b b b

iai pe'al Su Cu - vnt!


cat d iz - b - viri!
por de pe - re - grini?

19

i - ni - m pur - tm,
azi ne d pu - teri
nu va z - bo - vi:

i - ni - m pur - tm,
pli - n de pu - teri,
nu va z - bo - vi,

.
.

..

A - le - lu - ia,
A - le - lu - ia,
A - tep - tnd s

n - te - me i din p Pe
noi, po -

.
.

..

Ori - ce om va
Pe'al iu - bi - rii
Ce - ru'n - treg e

vi - ne iar! Sfn vi - ne iar! Sfn vi - n iar! Sfn -

..

El ne'a pro - mis i va ve - ni!


n
ori - ce timp, n ori - ce loc!
Doar pen - tru
ea noi vom tr - i!

.
.

Simon - meditaie
& b 44 j
J

j
J

j j

Jj Jj

? 4 j
b4 J

Jj

1.Ce mul - i - me de gla - suri


2.Nu tiu cum ln - g El am
3.Ce
i - ma - gi - ne sum - br

j
& b

j
J

? J
b

Vd un om
L'am con - dus
N'am s uit,

&b

[:

j
J

j
J

j
J

j
J

& b

ta - te
azi
din
la - crimi
rit,
a'n -

& b j

15

rat,
blnd,
blnd,
ri -

? b
J
&b

18

j
Jj J

? j j
b J J

j
n

Jj
j
J

A - le - lu - ia!

..

a - ud,
Spre Gol - go - ta pri - vi - rea'mi ri - dic,
a - juns; M'am ple - cat i'am lu - at
cru - cea grea,
a fost:
Doi sol - dai pe I - sus
in - tu - ind,.

..

a am
mi'a
-

j
J
Jj

Hris - tos

.
.

j
J

Jj

j
J

Jj

ww

flu azi?
ve - nit
scl - dat.
nl - at

..

..

A - cest
S
l
Si - gur
S ne

sal - vat!

Jj Jj

j
J

# ww

ww
ww

j j

Pen - tru
ce
s
Ca
s
spe - le
A
fost Domn,
a
Ce
mi - nu - ne:

ne'a

i un vu - iet
n - tre via -
Elj iz - vo - rul

azi pe'a - ici,


De
ce
eu?
s'L pri - vesc,
sa'n - tru - pat

j j
J J

ce trec
de
nu'n - e - leg:
El
ln - g
Dom - nul sfnt

de
ce
m
Ci - re - ne
o - bra - zul
vi
- at, S'a

n J

..

ne - vi - no - vat;
cru - ci - fi - cat,
ne - vi - no - vat,
rea
cea
de
sus,

Coda

j j .

j j

sub o cru - ce c - zut


p - n sus,
la Cal - var,
a - p cnd le'a ce - rut

12

j j

Nu'n - e - leg
a - cum
Nici
M'am o - prit
Pen - tru noi,

?b

..

j
j

de gla - suri a - ud.


i moar - te, ho - tar.
a - ces - tui p - mnt.

de
De
con n -

ce
trec,
ce
eu?
dam - nat;
tr'un om,

n
Toc Val
A

ce mai
de
mu -

om
es - te sfnt,
vd
pe
I - sus,
El,
si - gur El,
fa
- c pr - tai

e
cu Mie - lul
O - mul
la
m -

# J

j
..

fi
fost
con - dam - nat?
al
lu - mii
p - cat.
fost Fiu
de'm - p - rat.
a'n - vi - at!
I - sus

:]

..

.
.
.

Slav n veci
### 4
& 4
? # # # 44
6

..

1. Sla - v n veci
2.Soa - re'al drep - t 3. Te vom ve - dea

..

..

.
.

### .
&
.

w
w

? ### .

w
w

# # # ..
&

..

.
#
? ## .

.
.

###
&

.
.

at, A - ce - - - lui ce'a'n - vi - at,


veti, M - re
ni te
i - veti,
- nul Tu ce - resc,
resc, Pe tro -

12

Tu po - por sal - vat,


groa - pa mor - ii reci.
Te vom l - u - da.

17


? ### .
- rat,
- ceti,
- resc,

C l'ai,
A - cum,
n
cor,

..

..

Fii
l - u - dat
n veci de'al
Cu m - na Ta ne'ai scos din
A - tunci n hai - ne al - be

..

..

ww

.
.

w
w

C l'ai rs - cum - p - rat,


A - cum Tu str - lu - ceti,
n co - rul n - ge - resc,

C l'ai
A - cum
n
co -

C l'ai rs - cum - p - rat,


A - cum Tu str - lu - ceti,
n co - rul n - ge - resc,

l'ai rs - cum - p - rat,


cum Tu str - lu - ceti,
co - rul n - ge - resc,

lu'I - sus Hris - tos


A - ce - lui ce'a'n - vi - ii, Soa - re
drag, M - re ni te
ice - ruri
sus, Pe tro - nul Tu ce n

..

C l'ai
A - cum
co n

C
An

C l'ai rs - cum - p A - cum Tu str - lu n co - rul n - ge -

rs - cum - p - rat.
Tu str - lu - ceti.
n - ge - resc.
- rul

rs - cum - p - rat,
Tu str - lu - ceti.
- rul
n - ge - resc.

Slvim pe Domnul
j
& b 44

1.Sl
2.Sl
3.Sl
4.Sl

? b 44
J

& b

na lau sfin noas -

? b

& b

?b

at,
dus,
vat,
ni,

..

le
d
te
tr

.
.

vim
vim
vim
vim

pe
pe
pe
pe

Dom
Dom
Dom
Dom

j
j
j
J

l
l
l
l

prea - m
prea - m
prea - m
prea - m

j
J J

j j j j

Sl - vim pe
Sl - vim cu
Sl - vim, pe
Sl - vim iu -

..

nul
nul
nul
nul

..

i'I
i'I
i'I
i'I

mul
mul
mul
mul

u
u
u
u

j j j
j

Sl Sl Sl Sl -

mim,
mim
mim,
mim,

rim,
rim,
rim,
rim,

vim iu vim pu vim drep vim dom -

bi
te
ta
ni

din p bu - cu vi - ne
lui Hris -

j j j

J J

ce ne'a cre ce ne'a con ce ne'a sal ce va ve -

rea
rea
tea
a

.. b
J

cat ne'a li ri - a
pe
iar ca m tos n ve -

o - sa imn de
da - ruri
via - a

cu
cu
cu
cu

j
j j j j
j j j

Cel ce
toa - t
Cel ce
bi - rea

be
I
p
ni

rat!
sus!
rat!
cii!

optete-mi, Tat bun


4
& 4

..

..

.
.

j
b .
.

.
.

.
.

ru - g - ciu - ne
o
1.op - te - te'mi, Ta - t bun
a - mia - z
2.op - te - te'mi, Doam - ne, ru - ga de
3.op - te - te'mi, Ta - t, ru - ga mea de sea - r

? 44

& #

# ..

nw

zi - lei cnd m'am de - tep - tat,


i - ni - ma,
trea - z'n cn - tec
voi n - drep - ta,
dih - n
m

&

.
.

se'm - pre - u - ne,


mea ve - ghea - z,
mea co - boa - r

zo - rii
mi ps spre o -

#
.

..

.
.

j
n

b
b b

..

A - su - pra mea
Pa - sul meu s'l
Un somn u - or

n
i
Cnd

la - s mi - ni - le s
O,
Zi - ua n - trea - g'a - su - pra
a - su - pra
A - poi din cer

ww

.
#

..

w
w

d bi - ne - cu - vn - tri.
con - duci pe
ca - lea Ta.
i'n su - flet
pa - cea Ta!

ww
w

Spre cas
A
Copii
b
4
& b 4 j j .

Dom - nul

ne chea - m'a - ca - s,

& b J J
Sa - le

to - tul

b
&b

S
A

sus,

1. O,
2.Cu

T
B

? b b ..
b
b
& b b ..
feri
Ta

.
? b b .
b

Un c - min

Doam - ne
bra - ul

..

..

n
din

dar,
cer,

ne - spus de

pre - g - tit.

. J
J

teap - t

B
b
.
&b b .

j
j .

..

Te
Tu

..

mi - nu - nat

fe - ri - cit,

ve - nic

ne

ru - gm,
di - vin,

ww

ww

O,
Ta - t!
I - su - se!

J J

Ce - res - cul
pe toi S

Pa - ii
Un - de

Tu
ne

ma - re

.
.

no S'i

..

n - geri ne'a-

I - sus.

j .
.

tri s'i
pu - tem

..

S ne o Spre Ca - sa

.
.

..

j
..

j j

? b b ww
J J
b

.
. J


J J

Spre'a fi
n ve - ni - cii
i fe - ri - cii s fim,

con - duci,
cn - ta,

b b j j
b
&
n ww

No - ul Ie - ru - sa - lim,
n - ge - rii, O - sa - na,

J J

. bbb

c - min,
con- duci

..

o - fe - r

.
.

J J

lo - ca - ul m - ri - rii

bu - cu - ri - e

J J

Cu

J
J

J
J

Ln - g tro - nul
Sus n Ca - sa

Spre
Cu

ww

Tu! => C
Ta! => D

ww

Copii

1
b
& b b w . b ww
.
n
a- ra P - cii,
de vis,
w
w
w
w
ww
? b w
w
b b
w
w
w

w
w ..
w
Noi
vrem
I - su - se, ai pro - mis, Noi
w
w
w
ww
w
w
w
w

n a - ra P - cii, a - r de vis, Noi vrem I - su - se cum ai

tm
s vii pe alb nor
b
& b b . b ww
.
Te'a - tep - tm

? b b ww
b w

w
w

pe

iei

al

.
.
.

iei

al

S'i

Unison fete

bb 3 2
b
&
4

D

? b b 34
b

Cu

b
& b b

Ti - ne

Tu
po - por bi
j

S'i

www

alb nor

pen - tru

ve

? b
b b

Do - rim

S
A

T
B

&b

& b

?b

?b

Spre

I - su - se

Ca - sa

S'a - jun - gem

n .

P - cii,

mai

Ca

fi

cu - rnd

am

sa

vrea

Prin

..

..

Ta,

cu

Cum

mi - nu - nat,

..

to - ii

am

.
.

f - g

..

por - nit

du - it.

.
.

.
.

..

nnb

.
.

, str.2

nnb

su - rat.

ne'ai

.
.

ne - m

Urmeaz

ce - rul

har

ww B. 3
w . 4

.. 34

n ww
w

bi - ru - i - tor.

..

ni - cii,

Noi Te'a - tep-

- ru - i - tor.

w
w

po - por

..

bun

Tu

Unison biei

pro - mis,

..

..

..

6
8

68

6
&b 8

j ..
..

%
? 6 J
b 8

Noi

?b

mar

..

..

.
.

..

1.Ne'a - teap - t
2. Pe
dru - mul
3. R - su - n'n

nii
prea
nii

?b

& b j
J

Cu
Pe'un
S

? b J

spre

vo - ioi
pu - in
cu noi

s
a
spre

.
.

c - tre

ca

Dom
cel
lung

..

.
.

im - nuri
al
n - no - it
un
fim
sfnt

.
.

ca

j
j

..

.
.

Su tron,
p - mnt,
po - por,

..

s,

Fine
j
j
j
j
j
j

.
.
s,
spre scum - pa ce - ta - te
de sus!
. Fine
J J J J J J J ..

ne'a - du - nm,
r - mas,
mai
- nl - imi,

..

dra - gos - te'n


cu
se vd
mul - imi
bi - ru
e - cou

j j
j

fru - mos
e


J J J

nul sfnt,
n - gust
i'n
lat

..

j j

Ct de

J J

..

ca - s,
..


J J J J

& b

j j .
j
j

Sun - tem

&b

mer - gem

j
& b

?b
J

Ve - nii
Doar prea
Ve - nii

cu
pe'un
s

Im n fim

Si - on,
cn - tnd,
i - tor,

s'n - co'n
vo - ioi
p - n
pu - in
spre a - ra
de

al
nuri
no - it
sfnt
un

Ve Doar
Ve -

j
n

ju - rm
a - cas',
lu - mini,

..

.
.

D.S. al Fine

Su
tron!
p - mnt!
po - por!
D.S. al Fine

Spre cas
6 j
& b 8

..

Noi mer - gem

..

? b 68
J
6

& b

tem

? b

..

? b
J

..

.
.

1.Ne'a - teap - t
2. Pe
dru - mul
3. R - su - n'n

?b
&b

..

..

nii
prea
nii

ca - s

n mar c - tre

& b j

& b

spre

vo - ioi
pu - in
cu noi

j j j
j
j j

..

j j j j

10

15

Ct

de

.
.

.
.

fru - mos

..

a - ca - s, Sun-

.
.

j j j
j j j

ca - s, Spre scum - pa

ce - ta - te

de

j
..

s
a
spre

..

Fine

..
.

sus!

Si - on,
Dom - nul sfnt cu dra - gos - te'n
cn - tnd
cel
n - gust mul - imi se vd
e - cou
bi - ru - i - tor,
lung
i'n lat

Ve Doar
Ve -

.
.

ne'a - du - nm, Ve - nii


vo - ioi s'n - con - ju mai
r - mas, Doar prea pu - in
p - n a - nl - imi, Ve - nii spre a - ra
de lu -

j
J

..

..

? b

..

.
.

..

.
.

D.C. al Fine

rm Cu
im - nuri
al Su tron, Cu
im - nuri al Su tron!
cas', Pe'un n - no - it
p - mnt, Pe'un n - no - it
p - mnt!
mini, S
fim un
sfnt po - por, S
fim un sfnt po - por!

Spre cerul nopii


#
& 44

..

? # 44

.
.

j
n j

..

.
.

1.Spre ce - rul nop - ii cnd pri - vesc


2. A - de - se - ori pri - vesc ui - mit

#
& j # j

te
a

? #

&

nesc
reu

? # .
12

& .
.
ce

? # .

gn - deti la el?"
de
mi - nu - nat!

N ..

..

mi
la

.
.

..

spre'al sla - vei tron m - p - r - tesc.


pri - vind la tot ce ai cre - at.

..

mi dai m'n - treb:

.
.

# j j j j
& n ..

16

nu - me mi - nu - nat,

b
? #

.
.

"De

ce

# #

j
.

.. j

Cas - ca - de
"Dar, ce'i
un

j j j j j

j
j j

zic: "Ce e
tot ce ai

..

j
n j # j

un om, s
f - cut a -

de'n - tre - bri


om?" m'n - treb

j
n

por me -

j j j j

n . #
n

fi - e - ca - re cli - p

.
.

j
..

Tu m'ai cre - at?" (m'ai cre - at) Mi'ai dat un

.
.

j j j j
j j j j
j

# b N .. . b
n

j j
.
.

pal - ma Ta s - pat, Ca fiu de m - p - rat. (m - p - rat)


..

Spre cerul slavei


#
& 43

1.Spre
ce - rul
2. Cu
hai - ne
vom
3. A - ici

? # 43
&

ta
ce
ne

? #
12

&

?#
#

s'au
ei
de

?#

Iz - vor

&

ri

?#

de

pa

..
- ci -

.
#

ce

de

har,

Ta

tea
Ta,
gos - tei
na
cnd

A - a'i

nimi
din
c

i
sfnt
stn
-

P - rin di - vi lo - ve -

#
-

- te.
- ne.
- te.

Iz - vor

de

fe

oap
cei
Doam

noas - tre
Tem - plu
f - ne

- re,

n
Pe
Tu

A
Un
i

- te,
- ne,
- te,

cu - prins,
m - braci
sfr - it,

'Na - in
Al
dra
Fur - tu

ne
s'i
la

gii
sfin la
Ti t - re -

des - chis
s
faci,
gra - nit,

&

vei
be
pn'

ru
vin
ne'n

sla
al
sta

iu - bi -

.
.

.
.

- re.

..
.

Spre Isus
#4
& 4

1.Spre'I - sus te'n - dreap - t grab - nic o,


2. Fur - tu - na cnd te'n - cear - c i
as - cul - t, i
3. El gla - sul i'l

? # 44
&

? #

#
&

? #

#
&

? #

Cnd to - tul
n mi - ca
Din pa - cea

e
za - dar - nic,
vie - ii
ar - c,
Sa cea mul - t

do - rul
Doar El
i
ti - e
O
la - cri - m fier - bin - te
Iar de'I
ur - mezi cre - din - a

14

i'n - da - t
a - ju - to
Pen - tru
al tu P - rin
i'a dat f - g - du - in

su - fle - te zdro - bit


va - luri cnd lo - vesc
grab - nic d rs - puns

cnd
Tu
i

toi
tii
d

te'au p - r - sit,
ct pre - u - iesc,
n - de - a - juns,

ori - ct
de mic
i
un
sus - pin
n
via -
pas

ar
fi,
t - cut,
cu pas,

rul pro - mis


l
vei pri - mi.
te
e - tern
i
ne - v - zut.
a: "Nici - cnd n'am s
te
las".

Spre muni
# 4
& 4
? # 44

&

Spre mun - ii

'nali

Sostenuto

&

w
mea

#
&

rri, m - pins

s'mi g - sesc

.
.

j j

..

j
j

de che - mri din a - dnc

j j

j j

de

zri.

Cnd
che - mri

j
.

j j

n - gri - jo -

j j

Prin nori de

Spe - ran - a

o - dih - na.

Spre lo - curi

.
.

spre culmi se'a - vn - t iar

.
...

cer de'a - zur

ww
?# w

?#

ri - dic pri - vi - rea mea,

tari sub

? #

10

tlpi

18

&

..

mini

m dor,

22

&

?#

.
.

Doam -

?#

- ne

Doamne,

#
& ..

Tu

mi

de

un - de

# .
& .

strig me - reu de

? # .

m chemi tot

j
j

piu mosso

Doar Tu,

.
.

.
.

i m chemi me

30

a - ju - tor?

eti

ia - gul Tu

?#

j

j

reu

tot

.
.

fiu

.
.

al Tu,

fiu

> rall.
j

>j

do - rul Tu, cum stri - g'un cerb.

.
.

o,

eti sc - pa - rea mea, sc - pa - rea mea. Mi'n - tinzi

26

to -

De'a - ce - ea

al Tu.

Sostenuto

Mai sus de

34

&

ww
muni,

ww

?#

38

&

#
tor

?#

# F
&

42

?#

j j

j j

mai

de

sl - bi - ciuni,

Ti - ne sunt as - cuns.

.
.

j j

cresc.
j

j j

ce vd

j j

val

Mai

tot

mi - ne ple - cat s'mi

j j

j
j j j
?#

sus

mi - nu - nat, spre

# j j j j
&

.
.

mai

portato

#
3

.
.

cnd

ww

w
w

ta - re

ta - re ca mun - ii,
3

sunt

a - ju - tor.

de fur - tuni

sus

vi - n'n

Sal - va -

..

j j

j j

E'un

Stn - ca

mea.

Spre Tine Isuse


4
& 4

? 44

1. I - su - se scump spre
2. n - trea - ga via -
3.De'a - ce - ea gn - dul

&
?

.
.

Te

a - tept

Ti - ne azi Un gnd fru - mos m poar - t


azi jert - fesc, n sfn - t con - sa - cra - re
meu n zbor, Plu - te - te pe'a - ripi
li - ne

..

i
doar spre Ti - ne'n
ori - ce ceas Pri - vi - rea mi se'n - dreap - t.
i
vreau s torni prin
Du - hul Sfnt Iu - bi - re i ier - ta - re.
Te'a - tept de mult, Te'a - tept cu dor, Ca s m iei la
Ti - ne.

Un

..

&

&

..

..

J

.
.

.
.

cnt fru - mos spre Ti - ne'n drept

..

vii

cu - rnd

pe

..

.
.

al - bul

cre - din -

..

.
.

nor,

Eu

Te

.
.

.. j
J

..

..
J

a - tept

cu

.
.

dor.

.
.

Spune-mi Doamne
b
& b b 44

b
& b b

..

.
.

.
.

Cnd tri - mii


S Te'n - treb

? b
bb
9

b
& b b

Doam - ne
dar
pe

..

1.Spu - ne'mi
2.Spu - ne'mi

? b 4
bb4
5

Tu Du - hul,
n oap - t,

Spu - ne'mi Doam - ne cum

? b b
b
b
& b b

13

cu

b
& b b ..

? b
bb

Doam - ne

? b
bb

Chip de

w.

b
& b b n #
? b
bb

n
e

me - reu

..

? b
bb

c - tre


n
J J

N b

w
w

de

..

ce

w
w

cu - rnd

.
.

.
.

la ru.
rs - punzi.

ru

t'ai

w
w

De

j
.

n

cre - din - a mea s

j
n
ne

n #

vom

ve - dea

..
Sus

..

j
n

ce'n su - flet

Spu - ne'mi

w
w

w
w

i'n - do - ieli.

mi - ne

pen - tru

lu - mea e bol - na - v,

w
w

..

De

..

..

de
s'mi

speli

de Dum - ne - zeu.

..

Co - bo - r

# n

ve - ni - ci - e,

dor
de
chi - pul meu,
Nu - me - le
s'i spun,

n
J

j
j

b n

gol

j
b
& b b .

sla - v,

..

22

cnd i'e
i
eu

lu - me

ri,

j
j

s m'n - toar - c
Tu n
tai - n

j
n

cum e
nu - me,

j
n

# n

n b

fi - e

j

n

ra - z

sla - va

w
w
Ta!

ww
w

Spune-mi Isuse
4
& 4

j j
.
.

j j
..

1.Spu - ne'mi I - su - se,


2.Nu'i prea mult oa - re

? 44
5

&

j
.
.

.
.

nu'i
prea
frun - tea

j
b ..

..

j j

j
j

j j
b

j j

mult
Lui

..

j
.
.

.
.

j
.
.

S pori
Cu - nuni

i'n
lo - cul meu rs - tig - nit s'mi dai
m'a - p - sa
Po - va - ra mor - ii
ce

?
9

&

j j
.
.

j
.
.

j j
..

j
..

Spu - ne'mi I - su - se
Nu'i prea scump oa - re

?
13

&
Tu
S

nu'i
tron

..

prea scump
spre
cer

j
b ..

j
..

j
.
.

j
b

j
.
.

j
.
.

j
n

j
ww

vi - na mea pe
de lu - mi - n

..

.
.

j
ww

Cal - var
pur - tnd,

j
w
w

ww

Ne - mr - gi - niri de
har?
S'o poar - te sn - ge - rnd?

j
n

Cu
De

j .
.

s pl - teti r - t - ci - rea mea i


fi - e pen - tru p - ca - tul meu, Pe

s
un

j
.

pre - ul
a - t - tor
n - geri de'a pu - ruri

du - reri,
nl - at

j
w
w

..

m'n - torci la cer?


mor - mnt schim - bat?

(la
cer)
(schim - bat)

17

&

Solo

De
c - te
i'ori - ct
a

j
# .

22

& .

c - te
tt
de

b
&bb

26

ori
vrea

ori
sub
ma - re

j j
.

.

j j
..

3.Spu - ne'mi I - su

? bb

b
& b b

30

Tu

? b b
b
34

&

bbb

j j

n
tai - n
I - su - se

j
#.

cru - ce
jert - fa

se

.
.
nu'i

..

j j

j j
n

j j


ui - mit
c
tot

j
b ..

prea scump

j
j

j
.
.

j j

a - tt

j j


plng,
Ta

r - t - ci - rea

pl - teti

#.

spre Ghet - se - mani


a - lerg,
iu - bi - rea'i s'n - e - leg

j j
b

nu - mai

? b b
b

j
.

..

mea

.
.

.
.

n'am me - ri - tat,

.
.

Cu
j

m
Te

j
.
.

Dar

tot
mai

pre - ul

j .
.

Tu

n - treb...
n - treb...

De
E'a -

.. b b b

j
ww

j

w

a - t - tor du - reri,

j
.
.

j
.

m'n - torci

j
b.
.

la

j j
..

j j
b.
.

m'ai

j
..

cer?

tiu

j
.
.

j
.
.

rs - cum - p - rat!

Stai o clip
j j
3

& b 4
? b 43
J

1.Stai o
2.Via - a
3.Poa - te

Ca - re'i
Dar la
As - tzi

b J

j j

b
&
Dom - nul

?
b J

j j
& b

Pu - ne'i

?
b J


J J

cli - p i te'n - trea - b:


ta e'un fir de floa - re,
mi - ne se n - chi - de

j j
& b

j j

in - ta
fel de
ce - rul

j j

vie - ii
ta - le?
tre - c - toa - re
i des - chi - de

j j

j j

rn - du - ia - l,

j j
J b
J

j j

j j

Cum va
fi al tu sfr - it?
vn - tul prin - tre flori...
Ca
i
Bo - g - ii de ne - vi - sat!

Nu mai

.
.

a - teap - t,

te

via - a'n

..

j j j

Un - de'a - lergi a - a gr - bit?


Ce fru - mos r - sa - re'n zori,
ha - rul
ca - re i s'a dat,

j j

vie - ii

j j

j j

Pen - tru

b
J J

n

J

sta des - cum - p - nit!

j j

cer

fii

pre - g - tit!

Stm lng Tine


##
& # 44

j r
. .
R

j j

j r
.

. R

j j


j
.
.

r

R

1.Stm ln - g Ti - ne cu
i - ni - ma toa - t,
2. n as - t lu - me me - reu n - se - ta - t
3. Spi - ri - tul Sfnt ne tri - mi - te Pr - rin - te,

? # # # 44
4

&

###

r
j
.

lu - me s fim,
tim
ne'n - ce - tat,
nun - de'al Tu cmp,

? ###

##
& #

? ###

j j

j
# . .
R

j
. r
. R

j j

j r
.
.
R

j
j

Vrem soli ai Ti c - tre


Cu - vn - tul vie - ii ves Ploa - ie de har s i -

j r
. .
R

j j

j
. r

. R

j r
.
.
R

j j


j
# . .
R

j
.

S
fim lu - mi - n, cu - rai, f - r pa - t,
Prin
El n i - nimi s - di - vom spe - ran - ,
Roa - de bo - ga - te n hol - de - ler coap - te,

j
j

j j


j
. r

Doar pen - tru Ti - ne


vrem s tr - im.
D
ne har
i
Va
fi din cer
iz - vor ne - se - cat.
Doam
ne
d
ne
ha
rul
Tu
i
Te'a - teap - t s
re - vii nj cu
j - rnd.

j j j j j j j j

##
j
& #
. r

r
j
j
j
.
.
.


j j
? # # #

10

d - ne
pu - te - re,
D
ne glas
i cn - tec
vo - ios,
d - ne pu - te - re, Doam -ne d - ne glas cu - rat i cn - tec vo - ios.

13

&

###

j
.
.

j r
. .
R

j r
.
.
R

j
j
# . .

r

R

j
j

Pen - tru o lu - me pier - du - t'n du - re - re, Noi vrem s fim un

? ###

r


R

j j

j j


j
. r

j j

.
R

drum lu - mi - nos.

Stau i bat la ua ta
j
.

& 44

j
.

Stau i bat la u - a ta, s'Mi des - chizi ce mult a

? 4
4
7

&

Nu,

o - chii plni,

terg o - chii plni,

? N b

& # .

ci - ne - va

va,

du - reri

? . N #

ci - ne - va

19

&
crezi

w
.

str - in,

? b

.
.

un str - in,

un str - in

j
. b
N
w

prin u - a

ta

w . #

Stau i bat

la u - a

la u - a

ta,

Nu cum - va m

ta,

m a -

. b

la

u - a

ta,

in - tra?

de oa - re, pot

m'a - u

de oa - re, pot

in - tra?

Oa - re pot

m'a - u

de oa - re, pot in - tra?

in - tra?

s i

b
b

m'a - u

du - ios

ai l - sat pe ci - ne -

j
w
.

oa - re pot
j

.
& w . # w .

n via - a ta

25

u - de ci - ne - va,

a vrea,

j
j
.
.

vrea,

. N #

i'a a - dus prin u - a ta,

un str - in,

Nu cum - va

ww

Nu,

13

in - tra?

Oa - re pot

in - tra?
in - tra?

Strinul din Galileea


6
&b 8

& b 68

? b 68

T
B

se'o - pre - te
po - va - ra

zi
de

j j . r j j j j

de
zi
du - reri,

r r
j . r j

r r
.

Un Str - in
ln - g
Ghet - se - ma - nii i

se'o - pre - te
po - va - ra

zi
de

de
zi
du - reri,

Un Str - in
Ghet - se - ma

ln - g
nii
i

1.Din dru - mul Lui


2.Pur - tnd cu El

se'o - pre - te
po - va - ra

zi
de

de
zi
du - reri,

Un Str - in
Ghet - se - ma

ln - g
nii
i

j j . r j j j j
.
R

j .

ta,
ta,

r r
.
R R .

r j
j
j j

r j
j
j j

El ba - te i'a - teap - t
ca
i'n pal - me'as cuns al
cru - cii

j
j
& b j .

s'I des - chizi,


cn - tec greu,

r r
j
j . r j

Un
Un

Str - in
Str - in

r r
.

u - a ta, El ba - te i'a - teap - t


ca
Gol - go - ta, i'n pal - me'as - cuns al
cru - cii

s'I des - chizi,


cn - tec greu,

Un
Un

Str - in
Str - in

u - a ta,
Gol - go - ta,

s'I des - chizi,


cn - tec greu,

Un
Un

Str - in
Str - in

j
j
j j

El ba - te i'a - teap - t
ca
i'n pal - me'as - cuns al cru - cii

j j j
j

& b .
ta.
ta.

La
La

u - a
u - a

i - ni - mii
i - ni - mii

tot
doar

st
azi

j j j
& b j j # j j j
-

a
a

ta.
ta.

La
La

u - a
u - a

j j
n j
?b


u
u

u - a
Gol - go -

1.Din dru - mul Lui


2.Pur - tnd
cu El

& b .

u
u

T
B

1.Din dru - mul Lui


2.Pur - tnd cu El

j
j j.

? b .

T
B

j r j
j
j . j j

a
a

ta.
ta.

La
La

u - a
u - a

i - ni - mii
i - ni - mii

i - ni - mii
i - ni - mii

tot
doar

st
azi

tot
doar

st
azi

b - tnd
mai st

b - tnd
mai st

j
#
n

b - tnd
mai st

st la
st la

u - a
u - a

st
st

r
.
.
R

la
la

j
n

st
st

la
la

r r j . r j

Un
Un

Un
Un

Str - in,
Str - in,

r
.

Str - in,
Str - in,

r r
.
.
R R

Un
Un

Str - in,
Str - in,

oa - re
oa - re

ci - ne
ci - ne

oa - re
oa - re

oa - re
oa - re

& b .

13

ci ci -

T
B

j j

zi
va

i st,
ple - ca,

Un
Va

Str - in ln - g
ple - ca de la

u - a
u - a

u - a
u - a

e?
e?

Se'o - pre - te din drum zi de


Doar azi nu - mai azi, mi - ne

zi
va

i st,
ple - ca,

Un Str - in ln - g
Va
ple - ca de la

ci - ne
ci - ne

e?
e?

Se'o - pre - te din drum zi


de
Doar azi nu - mai azi, mi - ne

zi
va

i st,
ple - ca,

Un Str - in
Va ple - ca

j j j j j

?b

. R . R
b
& . R R
&b

17

T
B

T
B

I - sus

Cel

ce'a - teap

ln - g u - a
de la u - a

. r j j j j

Un vechi Str - in Ga - li - le -

t,

I - sus,

I - sus

Cel ce'a - teap

ta.
ta.

I - sus,

I - sus

Cel ce'a - teap - t, a - teap - t, Un vechi Str - in Ga - li - le -

& b .
&b

j
r j
j
R

ta.
ta.

? b ..
. R

21

I - sus,

j . r j .
R

ean,

r r
.
.

21

r r j j j
j

ne
ne

ta.
ta.

Se'o - pre - te din drum zi de


Doar azi nu - mai azi, mi - ne

17

r r
j

j
& b j j j j j j j

13

e?
e?

j r j j
. .
. .
R

j
j . r j j
.

j j j j
. R .
El

vrea din i - ni - m

s'i

fa

j j . r j j j j


b .

t,

ean,

El

vrea din i - ni - m

s'i

fa

ean,

El vrea din i - ni - m

s'i

fa - c, s'i fa - c,

n jb j j .
?b .

j
j j . r j
.
R

c,

Un vechi Str - in Ga - li - le -

j j r
.
. R

c,

j j r j
. j j j
j

j
.

Un

mi - nu - nat

Ca - na - an!

Un

mi - nu - nat Ca - na - an!

Un

mi - nu - nat Ca - na - an!

j j j j
j .

j
j
# j j j
n

j
.
.
.

Strjer n prag
# 4
& 4

j j j j

.
.

.
.

?# 4
4

.
.

..

j j j j

..

j j j j
..

1.Str - jer n prag de ve - ni - cii, M chea - m Dum - ne - zeu, Pe zi - dul zo - ri 2. M simt spre ce - ruri a - tep - tnd Al vie - ii r
- s - rit, A - ce - lui mult do -

#
&

lor
rit

?#

..

..

.
.

# ..

j

#

de
zi,
Ve - ghind s fiu me - reu. So - li - a
cu - vnt, Cum
a
f - g - du - it. Eu tiu c

# .
& n.

.
.

j j j j

?# ..

.
.

13

19

&

?#
25

&

rnd

?#
&

Pri - vind

?#

.
.

..

.
.

j
.

i
i

ww

ww

vrea s fiu sal - vat.


Dom - nul vi - ne iar.

.
.

.
.

m - rea - a

al - bul

Pri - vind spre zri,


de ve - ni - cii.
A - tept cuspre zri
de ve - ni - cii,
A - tept cu - rnd,

vie - ii din - spre cer, Str vre - mea a


so - sit
i

ba - te'n lung i'n lat, I - sus m chea - m ln - g El


mult nu es - te har, O cli - p doar de a - tep - tat

.
.

zi,

m - rea - a

zi!

A - tunci din

nor, (pe al - bul

nor)

va

..

re - ve - ni

.
.

I - sus

A - tunci

slvi,

j
# #

ca

din

slvi

pe

..

Mn - tu - i - tor.

..

Strjerul
bb4
&bb 4

? b b b 44
b
5

1. Pe
2. Pe
3.Din
4. Al

tur - nul
zi - dul
moar - te
di - mi -

cre - ne - lat,
de
gra - nit,
i
p - cat,
ne - ii
nimb,

b
& b b b

? bb b
b

b
& b bb

b
& b b b n

? b b b
b

n
za - le
m - br
Ar - znd ne - con - te
n
bez - n
n - f
S
vi - n'al
zi - lei

? bb b
b

Cnd
Spre
Tu
Noap -

13

o - chiu'a
o - bo r - t - ci - te
tii ci - ti
pe
tea nu
s'a
sfr -

Rz - bat
Cu
ro Din
noap Se'a - ra -

Sin
Din
Eu
Eu

- cat
- nit
- at,
schimb,

sit,
ci,
cer,
it,

..

.
.

sub
cer,
n
loc,
ns - cut,
z - resc;

.
b.

..

St
un
Ru - guri
Greu
m'am
M
pre -

gur
loc
m'am
l

str - jer;
de
foc,
zb - tut.
g - tesc;

Noc - tur - ne
de
Pier - du - te'n
ne
vre - mu - ri
Al
Fii
n - c
rb

..

.
.

ne - con - te - nit
ul
din
v - pi,
te,
bun
str - jer,
t
rnd
n
cu

Spre
Ne
Ct
Ai

el
fac
a
zi -

pr - tri,
gre zri,
lor ceas
d - tori;

stri - gri.
che - mri.
r - mas?
lei
zori!

Strigt #
& 44

.. j

1. Ci - ne m
2.Prin noap - te

?#4
4
6

&

va
i

pri - mi,
du - reri,

.
.
J

. j
. #

..

j
.

?#

ww

#
& #

? #

?#

ww

18

Am c - u - tat
Prin cru - ce mi'a

Un - de s mai a - lerg,
i'am n - e - les a - tunci

Prea mult p - ca - tul meu m'a


Din dez - n - dej - dea grea ce

frnt ca - t spre
cer,
pa - ce
m'a cu - prins,

# .

is m'a

Pe
c

I - su - se
Cci pori de

ww

n
El

Dar
de

bun
rai

E
oa - re
Lu - mi - na

ci - ne
El m

des - tul
vor - bit

to - vit
ro - bit

. # j

n'am g - sit!
moar - tea Sa

&

ww

23

Ci - ne m
va
ier - ta?
prin pln - su'mi dis - pe - rat!

#
& #

12

j

J

ci - ne - va ce ne va sal - va!?
p - cii Lui spre mi - ne'a c - tat

? # .
.

V1

s n - treb?
va sal - va

Su - fle - tu'mi
Bal - sam de

ww

Ti - ne
sper!
mi'a des - chis.

Strigt #
& 44

.. j

1. Ci - ne m
2.Prin noap - te

?#4
4
6

. j
.

.
? # . J

&

va
i

pri - mi,
du - reri,

.
.
J

..

j

J

..

..

Ci - ne m
va
ier - ta?
prin pln - su'mi dis - pe - rat!

ci - ne - va ce ne va sal - va!?
p - cii Lui spre mi - ne'a c - tat

#
& #

ww

?#

ww

#
& #

? #

?#

12

n'am g - sit!
moar - tea Sa

18

&

Am c - u - tat
Prin cru - ce mi'a

Un - de s mai a - lerg,
i'am n - e - les a - tunci

Prea mult p - ca - tul meu m'a


Din dez - n - dej - dea grea ce

23

V2

#.

is
m'a

ww

frnt ca - t spre
cer,
pa - ce
m'a cu - prins,

I - su - se
Cci pori de

Pe
c

ci - ne
El m

ww

n
El

E
oa - re
Lu - mi - na

s n - treb?
va sal - va

Su - fle - tu'mi
Bal - sam de

to - vit
ro - bit

bun
rai

Dar
de

des - tul
vor - bit

ww

Ti - ne
sper!
mi'a des - chis.

Strigai ctre Domnul!


b
& b b 44

? b b 44
b
b
&bb

? b
bb
b
&bb

? bb

j
.
.

j
. .

j
.
.

j
.

j
.

ga
su - fla Fi - ul
sla i - le Lui
ni - c
es -

re
vei
voi
te

pe Dom po - po mi - nu prin ca -

j
. .

n - trea El
e
Pe
por i
ve -

i
i
i
A

1. Stri - gai
c - tre Dom - nul, stri - gai
de
2. El
e
Cre - a - to - rul, Cel
ca - re
i
im - nuri, ve - nii,
cu
3. Cu lau - de
e
ma - re
i
plin
de
4.Cci Dom - nul

Slu - ji - i'L
Noi
sun - tem
Lu - da - i'I
Iu - bi - rea

b
&bb

? bb

nul,
rul
nea
re

din
toa la
dreap in - trai
cre - din -

bu - cu - ri
ne
iu - be
o - sa - na
bu - n - ta

t
i
ta
Ta
i v'n
cio - i

slu - ji - i'L cu
cel
ca - re'L prea rs - cum - p - r ve - ghea - z pes -

j
.
.

j
.
.

ve - seli
cu
to - ii
ve - nii
'na tur - ma cea ve - ni - c
a
p Nu - me - le
Lui
ve - nic
bi - ne - ici
i
a - cum
i
n
veci vom

e,
te,
le,
te,

..

.
.

ni - ma!
t - lui!
chi - nai!
a
Sa!

iu - bi - re
m - re - te,
rii
Sa - le,
te
toa - te

in
u
cu
l

tea
nii
vn u -

..

Sa!
Lui!
tai!
da!

..

Suim spre cer


# 4
& # 4
? ## 4
4
5

&

&

##

? ##

13

&

##

? ##

.
.

1. Ce - rul
2. Zi - ua
3.Dom - nul

##

? ##

ne
iar
ne

ori
ori
ori

Va - lea mor - ii
Can - de - le cu
Ca Val - den - zii

N'a - vem
Ni - meni
Dom - nul

ct
ct
ct

..

ar
ar
ar

..

.
.

..

de
de
de

w
w

greu;
grea;
grea;

w
w

..

.
.

..

..

prin - tre stnci me - reu


n
lu - mi - na
lor
tim ca
ei
a
i

Dru - mul
as - pru
Ni - ci'o - da - t
Ne - mu - ri - re

Va - lea mor - ii
n
lu - mi - n
Ca Val - den - zii

.
.

nici
o
tea - m
nu
se pln - ge
ne'n - t - re - te

fi
fi
fi

p - r - sim,
noi pur - tm,
tim
a
fi,

Dru - mul
as - pru,
Ni - ci'o - da - t,
Rs - pl - ti - re,

tot chea - m,
se stin - ge,
iu - be - te,

..

Dru - mul
Noap - tea
Lup - ta

toi
nu
vom


l
ce
pri

su - im
um - blm
mu - ri

ww

tim.
dm!
mi.

ww

Sunt fericit
b
& b 44

1.Sunt
2.Sunt
3.Sunt

? b b 44
6

j r
..

j r
..

..

J R

.
.
J R

j r
..

w
w

j r
.
.

..

J R

ww

j. r
J R

fe - ri - cit c am sus n ce - ruri un Cre - a - tor


iu - bit! El i'a dat
fe - ri - cit, El mi'a dat va - loa - re cnd m'a rs - cum - p - rat! Sunt fiu de
fe - ri - cit c El mi'a dat an - sa de'a fi un mar - tor bun. Des - pre iu -

b
& b

j r
..

? b
b

.
.
J R

j r
.
.

w
w

..
J R

w
w

via - a pen - tru'a mea via - cci mult m'a pre - u - it! Mul - u - mesc
P - rin - te!
re - ge, merg cu o - noa - re spre un re - gesc pa - lat!
Azi
i
mul
u
mesc
bi - rea Lui ne - sfr - i - t vreau tu - tu - ror s spun!

b
&b

12

Cu

? bb
16

&

bb

j r
..

j r
. .
. .

.
.
J R

. w
.
J . R J J J J
J R

j j

j j
.
.

m - na Ta m'ai cre - at!

m'aiJ J

.
.

cre - at

Mul

b
& b ..

22

cnt

? b b w . R
J
J J
eu Te

la - ud,

Azi

i'n

Eu

mesc,

mul - u - mesc

sunt

p - n'n

doar

Ta fp - tu - r,

o, Doam - ne

Azi

Doam - ne Azi

P - rin - te

Sunt

Eti Dom - nul meu mi - nu - nat!

? bb

j . r
.
.
.
J R

Te

la - ud i Te

j j

ve - ni - ci - e pe'un n - no - it

ww

P - mnt!J J

w
w

Sunt prietenul mpratului


b
& b b b b 44

? b b b 44
bb

1. Ci - ne a
2.Pre - g - tii

? bb b
bb

j
..

j j

j
.

bb b b f
j
& b j

? b b
bbb

j
.

..

ww

j j

nau n cor
i
tot ce - rul
pi - cu - ra
ne'a fost dor, Noi spre pori vom a - ler - ga

tre - cut sla - va bol - i - lor? Voci de he - ru - vimi r - su de drum L'a - tep - tm pe nor S c - l - to - rim un - de

bb
& b b b

vers de O - sa - na:
i'n - geri vor cn - ta:

"Ri - di - ca - i - v ca - pul por - i - lor, Ca s in - tre'n cer Dom - nul Dom - ni - lor,

b
& b bbb

13

j
..

j j

Cel de Ta - tl a - tep - tat


Se n - toar -ce n pa - lat

j
? b b .
bbb

j j

j
.

j
.

j j j w

j j j w
w

S Se'n - toar - c i s fi - e m - p - rat"


m - p - ra - tul n - so - it de'al Su re - gat"

b
& b bbb

Nu m plng
Am ui - tat

w
w

bb
& b b b .

? bb b .
bb

j
j

j j j

ww

ww

tre - ce tiu c vi - ne cnd l chem.


sla - vei tot ce tiu e s'L ur - mez.

j j j

b
& b b b b

. j j
1.

M a - li - n'n sus - pin,


Nici nu tiu s sus - pin,

? bb b
bb

b b 2.
b
& bb

35

j
.

ta - tea

? bb b
bb

b
& b bbb

? b b
bbb

39

ra - tul

nu

Pri - e - te - nul

b
3

j j

chiar prin foc de'a


n ce - ta - tea

w
w

sun - tem doi,


cum s plng,

j
j
. .
.

ww

..

..

..

ww

.. ..

eu, un pe - re - grin.

pe - re - grin,

j j j

j j

i'n ne - voi
Am ui - tat

j j j

mai sunt un

j j

.
.

Prie - ten cu'm - p - ra - tul,


n ce -

sla - vei

j
.

n ne - voi, de du - reri nu m tem,


s mai plng nici nu tiu s of - tez,

? bb
bbb

29

w
meu.

..

Cci m - p -

Sunt servul Tu
#
& # 44

? # # 4
4

1. O, Doam - ne vreau s'i


2.Nu vreau
s mai fiu
3. Re - nun
la lu - mea

&

##

Ca'n
Cu'a
Cci

? # #
##

..

fiu
rob
ta

..

..

..

..

..

li - ber - ta - te
s tr - iesc pen - tru
Sa
iu - bi - re
pen - tru veci, I - sus
toa - t str - lu - ci - rea ta
e
vis

.
.

? # #

# ..

##

Sunt
ser - vul Tu de'a - cum,
Din
groa - pa mor - ii
reci,
Re - nun
la sla - va
ta,

&

un
slu - ji - tor
su - pus
ne - dem - nu - lui
p - cat
p - mnt str - lu - ci - tor

.
.

&

Prin
La
La

jert - f cu - ce - rit,
via -
li - be - rat,
li - ber - ta - tea
ta,

al meu I - sus!
m'a vin - de - cat!
n - e - l - tor!

.
.

..

..

Sunt al
iu - bi - rii
Ta - le serv, i
cel
mai fe - ri - cit!
Cn - ta - voi n - du - ra - rea Ta, Cn - ta - voi ne'n - ce - tat!
Cci sla - va Dom - nu - lui din cer n
veci
o voi a - vea!

? # #

Sus n ceruri e Domnul meu


bb 6 r
b
& 8
R

j
r j r j
j
j
.. j . r r .. # n r b ..
.
R
R

1.Sus
2.Sus
3.Sus

n
n
n

ce - ruri e Dom - nul meu!


ce - ruri e
ca - sa mea!
ce - ruri e
lo - cul meu!

? b b 68 ..
b R R J R J J

Ct do - resc
s fiu sus i
eu!...
Sus n
cer
s
a - jung a vrea!...
Sus n
cer ln - g Dum - ne - zeu!

.
.
J

..

R RR J

.
.

b b r r j . r j
b
& .# n

r r j . r j r r j . r j
. # . j j

? bb .
bR R J R J

. n .. j

R R J R J J
R R J . R J
J

Du - p lup - ta cea grea Dom - nul m va sal - va, M va


Du - p noap - tea de chin, Voi ie - i spre se - nin, Sus n
Du - p via - a de'a - mar, Mn - tu - it doar prin har, Sus n

bb r r j r j
b
& .. #
R

10

Sus n

ce - ruri

? b b ..
bR R J R J
b
j
j
& b b j .. # r
R

Dom - nul

.. j j . r j
.

meu!

.
.
J R J

Cu

..
J

El vreau s

fiu

. n
.
J R J

j
..

eu,

.
.

j j . r j r r j . r j
. n

. j ..
j r j
. n
J R J
R R

O, Doam - ne, Te'a - tept, Te'a - tept ca s

? bb
b J

lua n c - mi - nul Su.


cer es - te ca - sa mea!
ce - ruri e lo - cul meu!

vii,

S m

.. j
J R J ..
J

iei

n c - mi - nul

Tu!

Sus n ceruri
## 3
& 4

? # # 43
7

&

1. Sus
2. i
3. Ni 4.Cnd
5. Sus

##

mos
lo
om
va
mos

ce - ruri,
n
iu - be - te
cio - da - t,
o - da - t,
ce - ruri,
n

..

- spus,
- tor,
El,
- ni,
- spus,

ne
ci
ca
ve
ne

? ##

? ##
13

&

##

.
.

St
la dreap - ta
Ce - re
s
fi Pen - tru noi S'a
Cei
buni se vor
Sla - v
lui Hris -

sus
co ni cnd
sus

St
un
Ce - re
S'a
ns Toi
cei
Cre - din -

..

..

ce - ruri,
n
pi - la - ii
cio - da - t
o - da - t
ce - ruri,
n

Ta - t - lui,
e
ier - tai
rs - tig - nit
bu - cu - ra,
tos vor da,

Fiu
s
cut
ri
cio -

n - tr'un
i
le
N'a mai
Prin - tre
n - tr'un

O
al
fi - e
s - rac,
tre
vor
vor
ii

mu
sal
lip
mu
cn

loc
e
fost
n loc

St Hris - tos
I Du - p
ru - ga
El,
E - ma - nu Cnd va
re - ve Sla - v
lui
I -

fru mij un
geri
fru -

..

lui,
vai,
sit,
ra,
ta,

.
.

..

..

.
.

..

sus.
lor.
el.
ni.
sus.

Tat i mulumim
j
j r
.. # # r .. n

4
& 4 j .. r

1.Pen
2.Pen
3.Pen
4.Pen

tru
tru
tru
tru

soa - re - le'a - u - riu,


tot
ce faci
cu noi,
pa - cea pe
p - mnt,
zi - ua de
Sa - bat

.
? 4 .
4 R
4

.
.

.
.

.

. R . R
. .
. .
R R

mul -

.
? .

.
.

Ta -

& .

? ..

.
.
.R
.
.

- t

.
.

mul - u - mim

Ta -

cu toi.

.
.

.
.

rul cel zglo - biu, Pen - tru


ja
n
ne - voi, Pen - tru'a
pul Tu cu - vnt, Pen - tru
ge Tu ne'ai dat i - e

.
.

jur
veci
de
l -

cre - ezi.
s fii.
I - sus.
u - dm.

.
. R

.
.

.. ..
R R
..
..

....

.
j

din

- ruri

cu

.
R

..
R

- t,

i mul - u - mim,

Ce -

..

toi,

..

..
..

i mul - u - mim,

lui'I - sus!

.
.
R R

lui'I - sus.

Ta

i
.. r
.. R
R

.
.
. R .

.
.
.
. .
R

..

cor

..
..
R
R

i mul - u - mim, i

mul -

..

j r
.
.
R R

Mul - u - mim

Ce - lui

Mul - u - mim lui'I - sus, I - sus.

r

R

- tru
ce - tru
gri - tru scum prin
le -

j r
. .
.
.

R R

- u - mim,

j r
..

Mul - u - mim

Mul - u - mim lui'I - sus!

mul - u - mim

14

.

. R

Sfnt,

& ...
R

11

j
j r
. r .
. .

Mul - u - mim

? . .

. R . R

..

j r j r j
.. .. .. r j . r ..

r
& j .. r j ..
#

&

Pen
Pen
Pen
Ce

ro - ua din li - vezi, Pen - tru tot ce'n


noas - tre bu - cu - rii, L - u - dat n
Pa - tri - a de sus, Pre - g - ti - t
noi ne n - chi - nm i n veci Te

j
..

- u - mim!

.
R
..
R

i mul - u - mim!

mul

cor

.
.

j
.
.

mim!

.
.

i mul - u - mim!

.
.

Tatl nostru ## 4
& 4

Ta - tl

nos - tru

w #

? # # 44
7

&

##

? # #

me - le

17

&

##

mnt!

? ##

j
j

Pi - nea noas

##
& # #

22

as - tzi

? # # # #

c,

Cum n

tr

- r
j
j
# #

Vi - e'm - p

s se'm - pli - neas

nu

vo

ia

j # j

cea zil - ni - c

iar - t - ne

gre - e - li - le noas - tre

j j n

(p - )
j pe

cer i

f
#

# #

# j j

- i - a

j j

ce - ruri, Sfin - eas - c - se

.
# #

.
? ##

Ta

n
w

#
j
& # .. #

j j

ca - re - le eti n

Tu,

13

j j # #

V1

iar - t

p -

. j
.

. j
.

D - ne'o no - u

f .
.

Cum

.
.

j n
#
noi

ier -

##
&
#
tm

la

toi!

? # # #
## S
& ..

32

au

## ^ .
& .
n

? ## .

#
& # n

^
..

44

p - ne

? ##

#
& # #

50

m - na

? ##

j j w
w

ce - lui

ru,

is - pi - ta

sca - p - ne

.
.
.
.

ce - lui ru

ne

.
. N

Tu!

.
.

Din

iz - b - veti!

.
.

ra

O,

ce

^
..

i nu ne du - ce

tot!

^
..

# n

# a

U U

La toi, la toi ier - tm

Ce - lo - ra

toi ier

. #
.

tot!

Tu!

tm

is - pi - ta

tu - tu - ro

. j
.

ce'au gre - it

38

La

n ww

Pre - cum noi ier - tm tu - tu - ror

gre - it,

? ##

n n

26

ce - lui

m - na

ww

.
.

ru!

.
.

..

sca -

.
.

ru,

din

.
.

A - min!

ww

ce - lui

ww

.
.

A - min!

w
w

.
.

Tatl nostru b
& b b b 44 ..

S
A

.
? b b 4 .
bb 4

T
B

Solo

S
8

S
A

T
B

Solo

bb b F
& b .

bb
&bb

Ta - tl

? bb
bb

tru,

bb
&bb

Nu - me - le

bb
j j
& b b n
? b b
bb
b
& b bb

S
S
A

T
B

b
& b bb

24

Solo

S
A

T
B

? bb
bb

Tu!

ww

j j
n
-

eas

j j

f .

mnt;

O,

Ta

mnt; O,

n . b
..

Ta

.
.


j j

t s

pre - cum

cer

..

cer, pre - cum n cer i

n n ..

fi - e doar

ia Ta, pre - cum

ww

vo

n.

..

Fa - c - se

m - p-r - i - a Ta,

ww

cresc.

n ..

j j j j

ww

Ta,

pe

p -

pe p r
j
j
j
j
j
. . n j j
R

vo - ia

Ta,

j j
n ww

t s fi - e doar vo - ia, vo - ia

j r j j j j j j
n ..

vo - ia,

Ta,

w .

w
w

Vi - e m - p - r - i - a

Vi

ia

..

ww

. w

Nu - me - le Tu!

- ruri, sfin

vo

bb b f
& b n ..

24

ww

Nu - me - le Tu!

ce -

Fa - c - se

? bb
bb

bb
& b b

19

19

Solo

j j j j

Nu- me-le, Nu - me -le,

T
B

ca - re eti n

Ta - tl nos-tru, Ta - tl nos - tru ca - re eti n ce - ruri, sfin eas - c - se

c - se

S
A

p nos

ca - re eti n ce - ruri, Sfin -eas - c - se

Ta - tl nos - tru

V2

Ta,

w
w

n ..

vo - ia

Ta!

vo - ia

ww

.
.

Ta!

n ww
w

42
42
2
4

Pi - nea noas -

b
& b b b 42

31

S
A

Pi - nea
Pi - nea noas -

T
B

b
& b b b

? bb
bb

39

S
A

bb
& b b

48

S
A

T
B

- tr,

j
n

noas - tre,

b
j j j j
& b b b 44 ..

>

? b b b 44
b
bb
&bb

58

S
A

T
B

j
j

.
.

ce n isj- pi - t,

? b b b
b

noi n is - pi - t,

li - le


>

i ne iar - t

.
n.

. p
.

tri.

. n
n

ci ne iz - b - ve - te de cel

rit.

- u,

Un poco accel.

noas -

j j

j j
n


- - - -

d - ne'o no
u,
no - u,

ru - gm!

- tr,
d - ne'o

cum i noi ier - tm gre - i - i - lor no

T
B

Tempo I

Te

gre - e

noi

54

S
A

d - ne'o no -

- u azi,

j j

- tr,

e - li - le

? bb b
b

d - ne'o no -

T
B

noas -

? b b b 42
b

no - u gre-

..

- tre;

..

j 4
4

pre -

44

Reinut
j j

j j
.

Nu ne du

nu

ww
ww
w

ne du - ce pe

ww

vi - clean. A

min.

ww

n ww
w
w
u

Tatl nostru
& 44

j
.. #

? 4
4

.
.

Ta - tl nos - tru

. #
#
. R

&

rnd! Cum e

n cer

fi - e

j r
.. .. #
. .
. . R

ww

ww

j r
j j . w
. w

.
.
.
.

&

18

w
w

&

Doam - ne,

j r
.
R

j r
.
R

noi ier - tm me - reu ori - cui!

Iz - b - ve - te - ne de ru!

i pu - te - rea i m - ri - rea

? #

. ..
j j
.

23

i - a

.. #
R

j j
j
.
r
j

j j
.. .

gm s ne scapi din is - pi - t!

j r
.
R

Vi - no'n cu-

pe'a - cest p - mnt. Pi - nea,

zil - nic ne'o d! S ne ieri cum i

j
.. r

ce - ruri Nu - me - le'i sfin - im!

&

12

Cel din

j
.. r

b #

Ta e'm p - r -

..

Te ru -

n ve - ni - ci - e! A - min! A - min!

ww

Tatl nostru sfnt


& b 44
? b 44
6

..

ww

..

w
w

1. Ta - tl nos - tru sfnt,


2.Pen - tru sla - va
Ta
3.Noi Te a - tep - tm,

& b ..

.
? b .

ww

&b

ww

12

?b

vea,
tm,
vin,

ww

&b
?

..

c - ra - rea
cre - din - a
n zi - ua

Pe
n
i

..

.
.

ww

ww

j j

? J J
b
Nu ne

..

La - s pes - te
I - ni - ma ni'e
Du - hul Tu cel

ww

..

..

w
w

.
.

Doar prin mi - la
Ta
Via - vom a Ln - g Ti - ne stm, Chiar i cnd of Zil - nic s'm - pli - nim
Pla - nul Tu di -

w
w

cea dreap - t
cea sfn - t
cea ma - re

Ta
Ta
Ta

j j
J
J

..

..

j
J

..

ve - nic vom um - bla!


um - blm!
s
vrem ca
vrem s Te'n - tl - nim!

j j
J
J

j j
J
J

p - r - si, Azi i

..

zi

Noi sun - tem ai Ti

j j
J
J

ai Ti

P - n

cnd vei

re

de zi, P - n

cnd vei

re - ve

j j
J
J

..

.
.

co - pii!

j j
J
J

..

co - pii!

Doam - ne Tu ne'ai dat chip de cer cu - rat, Noi sun - tem

&b

..

re,
ne.
c!

j j
J
J

i
Bun, mi - los
blnd,
To - tul vom l - sa,
Via - a i pre - dm,

ww

noi a Ta'n - du - ra goa - l f - r


Ti sfnt s ne sfin - eas -

..

ww

ni!

j vej - ni!
ww

Tatl nostru
### 3
& 4
? # # # 43
&

###

? ###
&

###

? ###
&

###

? ###

1.Ta
2.Ta
3.Ta

1.2.3.Ta -

tl
tl
tl

.
.

nos
nos
nos

har
nos vii

vrem
Cu
noi
P - ze - te Ne'n - cre - dem

s
ne
n

fii
p - bra - -

S
ne
Cci
Tu
Cn - tnd

# #

fii
a
a

sfnt,
- tor,
sfnt,

- tru,

g - mnt,
va - tor,
p - mnt;

# N

pre - zent
la
- n
Tu
- ul

te
bi
ge

i'n
le - tru
Sal pe'a - cest

Ta - t
a
ne'ai
cum
i

rin
iu
Re

n.
.

nos -

Sta - tor - nic


n
i
sin - gu - rul
Do - rim
s
re

- tl

P
cel
i

tru,
tru
tru

.
.

me - reu,
sfr - it,
di - vin,

.
.

i Dum - ne - zeu!
f - g - - - du - it.
n veci,
a - min!

.
.
.

Te adorm, Tatl nostru sfnt!


#
& 44

1.Te
2.Te
3.Te

&

ww

a - do - rm
a - do - rm
a - do - rm

? # 44

rin - te pe
tor
pe'a - cest
tor,
mi - los

? #

12

&

Ta - tl nos - tru
Dom - nul nos - tru
Spi - rit bun i

ww

Noi

ww

w
tm

I - ni - mi - le

ne

noas - tre

ca un

Cel
mai bun P Sin - gur Sal - va Bun
n - v - -

n - chi - nm

j
.
.

j
.

?# w

sfnt,
sfnt,
sfnt,

j
..

ww

p - mnt!
p - mnt!
i blnd!

ww

dar

j
.

Te a - tep -

. j

w
w

le

pre - dm.

ww

Te adorm
b
& b 44

..

? b4
b 4

..

1. Te a 2.Mo - del
3. Ca noi
4. i f

b
& b

Vrem
Blnzi
S
Pe'a

? bb

pli - n,
ta - te,
ni - e,
ce - rul,

..

..

var - s'n

Hrist

noi

b
b
& b

ne

m - bra - c'n

17

? b b n

o,

fru

iu

- mu

bi

se

Ra - bu - ni,
ne con - du,
ce pri - vesc,
ne as - culi,

rea

Ta,

Ct vom tr - i.
Ne'a - ju - t
Tu.
Ct se
iu - besc!"
De oa - meni sfini.

O,
Azi
Cei
S

s sor - bim sfin - e - ni - a'i di - vi - n


i u - mili s fim ca Ti - ne'n toa - te,
zi - c'n cor: "Ve - dei c - t fr - i - e,
noas - tre fruni n - scri - e ca - rac - te - rul,

b
& b n
? b b n

dra - gos - te de sfn - t bu - n dul - ce ar - mo se des - chi - d

cu
de
n
s

13

Re

do - rm
di - vin
tr - ind
a - cum

ea

Ta!

b 3
&bb4
? b 3
bb4
4

b
&bb
? b
bb

b
&bb
? bb

1. Te chea - m
Dom - nul,
nu'L
a zil - nic
via - a
2. Ve - ghea - z
ne - p - s 3. De treci cum - va
ur - m
ori - ce'ar
4.Deci
la - s'n

.
Su
faci
tu
tot

seti,
viu,
zi,
dar,

Ne O,
Tot
Cci

b
& b b .
.

de
ce te'as - cunzi?
Sa...
vezi m - na
Mn - tu - i - tor,
ce te'ar
o - pri,

10

? bb

Te cheam Domnul

con vi El
mi -

b
& b b .
.

14

uzi

? b b ..
b

j
b J

chiar

zi

b
J

j
.

.
.

de

.
J

j j j

J

Te

..

zi,

.
.

b
J

uzi?
ta,
tor,
fi,

De
n
Pe
Sf -

.
.

pri - meti.
tr - ziu!
va
fi.
za - dar!

j
j
j
J

n - so - e - te pas cu

De

..

..

.
.

ce'L

re - fuzi,

j
J

de

gla - sul
tot
ce
ln - g'al
r - m

A - t - tea
fe gla Te'n - deam - n
Gn - de - te - te
i
a - du'I
i -

..

te - nit
da - c'L
no
azi
ct nu'i
Ju - de - c - tor
ne
poa - te
e'n

re - te cu'al Su glas,

..
b

ri - ciri
g sul Lui cel
c
n - tr'o
ni - ma
n

ur - m -

Te

..

j j j

pas,

Da - c'L a -

.
.

j
.. r

ce

.
.
J

nu

..

vii?

..

Te du n lume i spune
& 44 j j j

? 44
J

..

1.Te
2.Te
3.Te

& j

Cci
Cci
Cci

?
J

du n lu - me i
du n lu - me i
du n lu - me i


J J

El
El
El

spu - ne
spu - ne
spu - ne


J J


J J


J J

w
w

spu - ne me - reu!

& j

j j

?
J


J J

dra - gos - tea Sa

j j

j j .. j

Jj Jj


J J

dra - gos - tea lui Dum - ne - zeu!


dra - gos - tea Fi - u - lui Su!
dra - gos - tea Du - hu - lui Sfnt!

e al nos - tru P - rin - te,


S'a jert - fit sus pe cru - ce,
pen - tru oa - meni sus - pi - n,

j j

De

j
j

j j

Du - te

De
De
De

j j

&

10

j
j

w
w

Jj Jj


J J

ww

Jj Jj

mi - nu - na - t

i spu - ne me - reu!
i spu - ne me - reu!
i spu - ne me - reu!

j j

Du - te

j
j


J J

j
j

Du - te
Du - te
Du - te

j j

spu - ne

j
j

Du - te

.
. J

.. j

me - reu!

.
. J

j . j
j

i spu - ne me - reu!

Jj Jj


J J

.
. J

Te trezete al meu suflet


## 3
& 4

1.Te
2. El
3.Te

&

##

? ##
9

&

##

run - c
ta - tea
Dom - nul

St
i
i

? # #
13

&

##

? ##

I
s'as mer -

dea
bi
crezi,

te
t

al
s'i
al

meu
dea
meu

chiar
d'n
n

ln
ti
al

sus
cun
gnd

bo
f
speri

po - doa
- res - ma
slvi
spre

g
r
i

ti - ne,
tai - na
um - blet,

i'a Drep Spre

g
ne
Su

i de
s'L

ta;
ba
har
t'n
ce - reti

su - flet,
hai - na,
su - flet,

n
din
rii
s

praf
n
n - mi I - sus,

ze
teap
nal

tre Te'a

? # # 43

S'i
iu S

..

- a
ho
iu

Sa.
tar.
beti.

..

Te urmez Isuse
# 4
& 4
? # 4
4
&

?#

&

Vreau
Vreau
S

S'i

?#

13

&

ur - mez

su - se,
lu - mii,
vul - tur

de'a - proa

Ti - ne

fi

e'mi

ww

mea,
mea,
sta,

w
w

ww

din pri - vi - rea


a - pro - ba - rea
bu - n - ta - tea

Ta.
Ta.
Ta.

ww

pa - ii

Tu eti via - a
Tu eti pa - cea
bi - ru - ind voi

pe

C - tre

? #

s
sorb
iu - bi - rea,
pu - ruri
s
am
de'a
lu - mea
cu - noas - c

ur - mez
I tu - mul - tul
a - ripi
de

1.Te
2. n
3.Pe

o - chii

w
w

li - ni - tii,

ww

ww

a - in - tii.

w
w

Tot ce avem mai frumos


## 4
& 4

j
j

ww

1.Tot ce a - vem mai fru - mos


2. A - ici vom sta ne - clin - tii,
3. n stn - c toi au lo - vit,

? # # 4
4
5

##

j
j

? # #

&

j j

ww

Iu - bi - rea Lui n Hris - tos,


A - ici sun - tem mn - tu - ii
Ce - lui ce'a - tt ne'a iu - bit

j
j

j j

j
j

e: "Dum - ne- zeu ne'a iu - bit",


lo - vii de va - luri i vnt,
dar au - nit a - pe
vii,

j j

ww

ww

e
stn - c de gra - nit.
i
pe un nou p - mnt.
sla - v n ve - ni - cii.

Totul sau nimic


& 44
? 44
7

&
?

j

J

j

J

bu - n,
in - a,
ma - re,

?
22

&
?

j

J

j
J

j

J

j

J

j

J

j
J

bi - ne - le Ce - lui Sfnt.
fi
doar cu El
me - reu. Nici
reu
cu I - sus v'om fi!

..

via -

..

i nici

jos sau sus, Ni - mic nu ne'ar des - par - te

de

j
J

Ce ma - re ves - te
Se'a - ra - t bi - ru Pe'a vie - ii noas - tre

j
j .
J J

j

J

j
J

to - tul pe p - mnt, Lu - crea - z m - pre - u - n spre


c
Pri - mii f - g - du - in - a de'a
ve - nii po - po - rul Meu,
f - r'n - gri - jo - ra - re, Me Stm
fur - tuni de s'ar str - ni,

j
J Jj

j

J

pri - goa - n sau mor - mnt, Pri - mim ca


cu glas de Sanc - tu - ar, Azi to - tul
n ori - ce
sta - tor - nici noi vom fi,

ma - re - lui "Eu sunt!"


a
o fa - voa - re
har!
se gr - be - te, pu - in
mai es - te
n - cer - ca - re, chiar nori de s'ar
i - vi,

&

&

1. Ne - caz sau strm - to - ra - re,


2. n
lu - me se ves - te - te
3.Cu'a Lui pu - te - re ma - re,

12

17

..

..

.
.
.

j

J

..

moar - te, pu - teri

de

..

j
j .
.

dra - gos - tea Lui

j
..
J

.
.

I - sus!

..
.

Trmbii vesteasc
b
& b b 46

? b b 46
b
3

1.Trm 2. As 3. Mi 4. As -

ves - teas - c'n


to - ii
cu
va
I - sus
fim doar
s

bii
tzi
ne
tzi

b
& b b

? b b
b

b
& b b

su - ne'n - tre - gul


i
E - xis - t Mij - lo fi prea
A - tunci va
Ce - lor ce sunt n -

? bb

vi - n de - gra reas - c'n - du - ra mea pre - g - ti te - te'n m - ri -

b,
re,
re,
re,

Si
ci
tr
se

tot
Ie g - si ve - ni
fn - tni

..

on,
tor,
ziu.
tai.

.
.

ru vom
n
de

sa
ier
m
iu

Ce - rul
n - c
Doam - ne
Dom - nul

vi - n
S
Azi ce - rul
Ve - nic cu
cer
Loc n

azi ori e'al tu Ti - ne


pen - tru'ai

li
ta
ri
bi

mul
re,
re,
re,

..

..

a
e
a
I

- teap - t s
- xis - t ce - ju - t'n a
- sus pre - g -

ce
om.
tu - ror.
s
fiu.
Si frai.

Trec toate
. j . j
4

& 4 . .

? 44

toa - te c - te's pe
tot ce'n jur pu - tem

1.Trec
2. i

j
. # j .
.
.

&
toam - nei vnt, Se
lor
tr - zii, E

? # n
.
& .

12

j
#

frun - za
t - tea

.
& .
rri,
vnt,

.
? .

..

duc, se
vnt, e

.
.


Trec
Chiar

toa - te,
da - c

duc! Le
poar - t par - c'al
val! E - cou al zi - le -

tr - zii, Nu
nu pier, Te

tre - ce iar - ba
i - ni - m tu

.
.

mai r - mn
prin - de
azi

nici
de'al

.
.

. j
.

.
.

.
.

te,
te

i dis - par
c - te's pe

sub zri,
p - mnt,

cm - pii
n cer

i
A -

j
.
#

.
.

din
ai

j
.

. j
.

toa
toa

. # j
.

.
.

.. # .. # # j # .. # # j

.
.

j
.
#

duc, se
vnt, e

.
.

duc! Se
val! Dar

j
#

..

co - dri - lor
lu - cruri
ce

j
.
? #
17

p - mnt, Se
pri - vi,
E

. j

.. .. .

j
. #
.

ur - me, nici
Dom - nu - lui

Se
Se

duc,
duc,

..

c cu -

j
..

se
se

duc!
duc!

..

Trei ngeri

4
& 4 j

S
A

# #

Pian

? 44

T
B

S
A

&

rnd

T
B

S
A

T
B

pe

nea - muri
j

&

E - van - ghe - lia


j
j j

j .
.

i'a
j

j .
.
se - min - ii,
j # j .
.

lor

A j

Un n - ger se'a - ra - t
j
Cor+Pian

j
j
j

'nl - imi, Ves - tind


j
j

.
.

E j

#
ter - nei
j

j j

ud

j j
#
n

so - li - e

j .
n .
j ..

Lu - mini,

n j

n

j j

j j

Po - poa - re

16

T1
T2

De

16

B1
B2

Dum - ne - zeu


te - mei!

Pe

El,

j j

j j

doar

pe

El

j
j

j
j

s'L

Pian

j . j
.

j
j

. j
.

prag de ve - cii.

j
j
j

i gla - su'i pu - ter - nic se'a - u - de


j
Cor+Pian

12

j
j
j
j

T ?

B


& j

12

S
A

zbu j

..

sl - vii!

.
.

j
j

stri - gnd:

E'a -

20

T1
T2

ici

20

B1
B2

j j

j j

.
V .

j
j

tit;

? n.
.
.
V .

cut:

Iz

? ..

27

B1
B2

32

&

j
?

n - chi - na

32

T
B

37

S
A

&
b
i

37

T
B

Fi - u - lui,

rii,

cer,

re

du - cei

Du - hu - lui,

prin

du - cei

doar

Lui

c'a

veci

de veci,

f -

..

n.
.

p - mnt;

ves -

..
.

Di - vin

Pian

Ta - t - lui

s'a

pro - fei

doar

# j

Pre - cum

re - le

re

dreap - t

voa

27

T1
T2

cea

n - chi - na

23

B1
B2

j j

ju - de - ca - ta

23

T1
T2

j j

..

A - min!

Pian

..

&

42

S
A

Pian

42

T
B

j
&

47

S
A

do - ua

... j j j

Un alt
. .
Cor+Pian

. .
...

j j #

so - li - e

Un

du - cnd pe

pe
j
j
j
j
47

T ?

B
So - li - e du - cnd

j j
&

51

S
A

alt

n - ger ia - t se'a - ra - t

j
j .
.

zbu -rnd, A

n - ger

ia - t

zbu - rnd,

Un

n - ger

zbu - rnd,

j n . j j j j j
.
Ce - ta - tea s'o
p - mnt,
j
.
j j j

.

p- mnt, Ce - ta - tea cea ma - re

s'o

j .
.
la - se, ie - ind,
j j
# ..

la - se,

ie - ind,

Cei
j

j j
j

. j j j j

. Pian

i
j
j
j
Cor+Pian
j
j
51
# n j . j #
j

T ?.
B


ca - re pe Dom-nul iu - besc ori - i - cnd.

55

S
A

&

j
j
j
j

gla - su'i

55

T
B

j j j

&

j j j
?
re

59

T
B

j j

Ba - bi - lon,

r r

r r

j
68

stri - gnd:
Ce
j
j
j
.

. 6
8

pu - ter - nic se'a - u

59

S
A

j j

j j .

c - zut!

de

#
R R

c - zut!


R R

j j j j j jj j j j j j

- ta - tea

r r

r r

c - zut!

cea

mn - dr, m -

#
R R

c - zut!


R R

j
j

ti - e'ori - ce
j j
j
62

T ?

j

&

62

S
A

om!

&

69

T
B

j j .
.

lu - me'i

76

ros - tit,

C
j

ul

ti - mul
j j

i

j #

lui
j

Cor+Pian

j j .
.

76

T
B

.
.

j j

a
Mie - lu j
j
j

j

&

73

S
A

.
.

..
.

tre -

T
B

j j

ia so - li - e
j j j

&

73

S
A

...

j j
j


pa
j
j
j

nea - muri mul - i - me

j j j j j

&
A

ping ves - tea bu - n
65
j j j j j
T ?
#
B

S
A

j j
j # #

Cci

65

69

j j
j # #

ves - tind

44

j j ..

t zbu - rnd, A
j
j j .
.

j j

n - ger zbu - rnd,

ul

n - ger

ul

ti - mul

j j

j
j n ..

pe p - mnt,
j
j ..

j j


# j j
#

foar - te

sor - bind,
j
j
j

Pian

blnd.

Res j

- ha - ru'i

44

j j j

cu - rnd

ger se'a - ra -

ti - mul

ul - tim

j
j

j n j
n

fi

zbu - rnd,

j j j

Un

va

spus:

j j j

a - pel

c - tre

j j .
.
j j .
.

Sa

sfr - it!

Pian

&

S
A

Cor+Pian
79
j
# #

T


B

83

S
A

j
j j

&

Ci - ne

83

T
B

87

S
A

& #
?

87

T
B

91

S
A

&

&

pri - me -

j j
j j

te
j

i
j

j j b
j j b

j j j j n

b
b

de stri - gnd:

a - do - r!

ul - ti - ma

o - r!

j j

j j b

j j

j j b
b

j j

vi - nul

n
j

se - me

pier - de
j

Se

Din

chi - pu'i

# j

sem - nul,

j j
j
j

pu - ter - nic se'a - u

j
j

i pu - cioa - s gus - ta - va

Pian

Fia - r

foc

91

la

gla - su'i

91

T
B

se'n - chi - n

Ci - ne'i

j j
j
j

j
j

79

j j b

m - ni - ei

a - ma - re,

De

& n

96

S
A

chin,

? n

96

T
B

& n
Pian

96

100

S
A

&

Dar

100

T
B

&

105

S
A

T
B

S
A

du - re - re,

ci - ne

&

&

Pian
?

b
b
b

iu - be - te

moar - te,

ru

Ps - trea -

cu


b n

toa - te,

a - re

j j

De - i

j j

j j

pen - tru veci

j j

j j

Cel

pe Dom - nul,

po - run - ci - le

par - te!

P j

rb - da - rea'n - cer - ca - t,

z
j

j #

cre - din -

a
j

cu - ra - t...

j j

j j b b

j j

j j b

j j
b

j j

b

j j b
b

j j

i'a - teap - t

T1
T2

de
j
j

j j

de

ze - te

105

j j

j j

j j b b

do - ua ve - ni - re,

j
n

Din

de sus rs - pl - ti - re,
j
j j j b

ce - ruri

b
b

S
A

T
B

j
j j b j j
j b b j b
b

b n
C foar -te cu - rnd se a - ra - t
I - sus ca - re vi - ne'n m
j
j
j
j
j
j
j
j
bb b b
b

?

b n
& b b

? b

117

S
A

& b

vi - ne!

117

T
B

&

122

S
A

n - geri

122

T
B

S
A

T
B

.
& n .

&

spus:

129

T
B

pe
j

ce - ruri

j

j

S'a sfr - it!

Trei

zbu - rnd, Ves - tind


j
j

.
.

lu - me'i

E - van - ghe - lia


j
j
j

C
j

j .
.
ros - tit
j .

# .

n cu - rnd!

j # j j


cu glas r - su j j j

j j

cu - rnd va fi
j
# j j n j
n
#

foar - te

j
b

cu - rnd!
Va fi spus!
j j . b j j w b

Ia - t'L

Cor+Pian
j
# #


j j

j .
.

j j

nnd, Un ul - tim a - pel c - tre
j j
j
j
j

.
? .


129

S
A

j b n .. j

Pian
Ia - t'L
vi - ne
pe nor!
b
n.
j j b j
.

se'a - ra - t
j
j

j j

b

- ri - re!

b j j

Va fi spus:

Sa

sfr -it!

b n

Trezii-v cretini
### 4
& 4

1.La
2. n
3. E

? # # # 44
6

###
&

? # # #

de
ceas
de
ceas
cea - sul

ve - cer - nii
S'a
zgu - du - it
p - mn pri - ve - ghe, m - po - v - rai de
gn din ur - m Cnd trm - bi - e - le
su -

tul i
clo - po - tul vre - mii, Pre - lung i'a
ce - le
duri, Stau n - geri pu - ter - nici La
n i'a Dom - nu - lui tur - m Din lung i

11

&

spus cu - vn - tul:
pa - tru vn - turi.
lat se'a - du - n.

1.2.Tre - zi - i - v,
3.Gr - bi - i - v,

###

Tre - zi - i - v, Tre - zi - i - v cre - tini;


I - sus
Gr - bi - i - v, Gr - bi - i - v cre - tini:

1.2.Tre - zii,
3.Gr - bii,

? ###

..

n ..

Tre - zii,
Gr - bii,

###
&

17

tos

vor - be - te

? # # #

clar, Eu ia

t,

Eu, ia

ia


J J

tos vor - be - te clar, Eu

ia - t, ia

Hris -


J J

sus Hris -

j j .
.

vin cu - rnd!

vin - cu - rnd!
rnd!

vin cu

vin cu

.
.

rnd!

Trimite Doamne, Duhul Sfnt!


& b 44

..

? b 44

..

1.Tri - mi - te Doam - ne,


2. A - prin - de'n noi un
3. Re - var - s Doam - ne,

& b

S
i'n
S

? b

& b

11

& b

? b

..

..

..

..

..

Du - hul Sfnt, i
foc di - vin S
noi pu - teri i

ploa - ia Ta de
har
ar - d tot ce'i ru,
d - ne'un nou a - vnt,

..

..

..

..

..

j
n

..

pe

p - mnt

..

u - de'al i - ni - mii
p - mnt, Us - cat de'a - tt
a - mar...
dra - gos - te
s
Te
slu - jim Ves - tind Cu - vn - tul
Tu.
fim lu - mi - n
c - tre
cer Prin fap - t
i cu - vnt.

.
.

Tri - mi - te Doam - ne,

? b

..

#
J

j j j j

Ploa - ia Tr - zi - eJ J
J J

..

Lu - mini

j j
. j j j
.

Du - hu - lui Sfnt, Cci Tu

.
.
J J
J

.
.

de Pa - ra - dis

..

a - a ai pro - mis!J J

..

Tu eti Creatorul
& b 44
? b 44
5

&b

..

j j
.
.

..

eti Cre - a - to - rul meu


1. Tu
i flori
2.Pen - tru dra - gos - te
eti Sal - va - to - rul meu
3. Tu

..

? b ..

Tu
eti
Pen - tru
Tu
eti

Cel
ce
ce - rul
Cel
ce

j
& b j

Te

? b
J
&b

14

Tu

? b

iu - besc

eti

.
.

cnt,

..

Ta - tl

meu

ce - resc,

.
.

m'a sal - vat


mi - nu - nat
ai
mu - rit

.
.


b
J

ww

..

w
w

Vreau s'i cnt me - reu


n
mii de
cu - lori
p - ca - tul
Din
greu

..

..

n
Ce
i

.
.

j j

j j

J J

.
.

ww

j j

J

ww

iu - besc Domn Prea Sfnt,

Pen - tru

chip mi - nu - nat.
dat.
Tu mi
l'ai
m'ai mn - tu - it.

Te

tot

mul - u - mesc!

ww

Tu pentru mine Te-ai jertfit


## 4
& 4

? # # 44

j j

i
Tu
Pe

Te'ai l - sat
ai
lu - at
veci Tu
m'ai

mi - ne'ai dus
o - ca - ra!
rit
pe - deap - sa noas - tr!
Ta mi'ai dat
in - tra - re!

? ##

##

j r j
..

? ##

..
J

pot

s'o

cu - prind,

i'n lo - cul meu ai


dus
Lo - vit de bici, str - puns
i Tu mi'ai o - fe - rit

O,

ma - re

r
j
R J J

j
.
J

ma - re'i

ha - rul

Tu

# # j . r j j j j j j j r j j U
&
. ..

14

mesc

c pot

? # # ..
J R J

a - cum

de

lu - mea

iu - bi - rea

j r j j
..

O,

bat - jo - co - rit,
al
lu - mii
chin
e - li - be - rat

j j j .

J J J . J
J R

j j

Tu pen - tru
i'ai su - fe i'n - via - a

j j j r j j j j j j
j ..
J J

nu

&

? ##

11

&

#
& #

##

po - va - ra
n
coas - t
ier - ta - re,

pen - tru
mi - ne Te'ai jert - fit
frun - te'ai
fost
r - nit
de spini,
plns a - tunci la
cru - cea Ta!

1. Tu
2. Pe
3.Am

j j

.
.
J

rea


J
R

s m

des - prind! Eu

#
J u

j j
j
J J

I - su - se,

di - vin!

Ta,

j j j

J J J
i

mul - u -

i - e m'n - chin!

Tu, numai Tu...


?# 4
4

j j

1.Es - te cea - sul cel din ur - m


a - proa - pe
i
2. i de - par - te
3.Ne o - pre - te'n drum du - re - re,
4. Vi - no, Doam - ne mai n - da - t,

?#

Prea sus - pi - n
Ci - ne oa - re
Ce - ru'n vl de
n ve - ci - a

.
#.

?#

.
.

10

&

Tu,

15

&

?#

ne

? #

doar

.
.

..

Tu

tur
sca
pie
na

le

.
.

# ..

De

ce

- m
- pe?
- re,
- t

cu - noti,

..

.
.

.
#.

Tu,

str - bat,
a - flm,
mai tim,
ruri noi,

.
.

ne

tii,

Doam - ne

Du - p sta - u - lul vi - sat.


C - tre ci - ne s stri - gm?
C - tre ci - ne s'n - drz - nim?
Ia - ne'a - ca - s
i pe noi!

.
n.

Re - le mul - te ne
Nu - mai plns me - reu
Bu - cu - ri - e nu
Cu p - mnt, cu ce -

I - sus

iu - beti,

mi - ca
ne
s
ne - guri
mi - nu -

nu - mai Tu,

la - crimi

&

I - nimi

j
.

j
.
.

.
.

n - c,

nu - mai Tu

Tu mai

I - sus

..

.
.

n - tr - zii?

Tu-mi eti Isuse


# 3
& 2
# 3
& 2
# 3
V 2
? # 32

&
&
V

#
#
#

?#

1.Tu'mi
2. A
3. E
4. E

eti
I - su Ta
iu - bi a - de - vr
zi - ua
pe

1.Tu'mi
2. A
3. E
4. E

eti
I - su Ta
iu - bi a - de - vr
zi - ua
pe

1.Tu'mi
2. A
3. E
4. E

eti
I - su Ta
iu - bi a - de - vr
pe
zi - ua

1.Tu'mi
2. A
3. E
4. E

eti
I - su Ta
iu - bi a - de - vr
zi - ua
pe

mea
pe'a - cest
sea - mn
pe
ii
tot
ce'ai
im
al
vie -

cest
pe
ce'ai
vie -

mea
pe'a - cest
sea - mn
pe
ii
tot
ce'ai
im
al
vie

- se bun i
- re'al Tu Cu tot ce
ai
sfr - it
a -

p
p
pro
- ii

Po - doa - ba
Nu
a - re
Tu, Doam - ne,
Cu - rnd sfr -

blnd,
vnt
scris
cum,

Po Nu
Tu,
Cu -

- mnt
- mnt,
- mis,
drum,

i'n
a mea
O
spun s'o
Eti
Dum - ne R - mi cu

p - mnt
i'n
a
mea
p - mnt,
O
spun
s'o
pro - mis,
Eti Dum - ne ii
drum, R - mi
cu

- mnt
- mnt,
- mis,
drum,
- mnt
- mnt,
- mis,
drum,

Po - doa - ba
Nu
a - re
Tu, Doam - ne,
Cu - rnd sfr -

p
p
pro
- ii

p p pro ii

- se bun i blnd, Po - doa - ba mea pe'a - re'al Tu Cu - vnt


Nu
a - re
sea - mn
tot
ce
ai scris Tu, Doam - ne,
ii
tot
sfr
it
a
cum,
Cu
rnd
sfr
im
al

doa - ba
mea pe'a - cest
a - re
sea - mn pe
Doam - ne,
ii
tot ce'ai
rnd
sfr - im
al
vie -

- se bun i blnd,
- re'al Tu Cu - vnt
tot ce
ai
scris
sfr - it
a - cum,

- se bun i blnd,
- re'al Tu Cu - vnt
tot
ce
ai scris
sfr - it
a - cum,

via -
ti - e'ori zeu
i
noi
I -

via -
toa
ti - e'ori - ci
zeu
i
Ta
noi
I - su

i'n
a
mea
O
spun s'o
Eti
Dum - ne R - mi cu

via -
ti - e'ori zeu
i
noi
I -

i'n
a
mea
O
spun s'o
Eti
Dum - ne R - mi cu

via -
ti - e'ori zeu
i
noi
I -

&
&
V

toa
ci
Ta
su

#
#

?#

toa
ci
Ta
su

toa
ci
Ta
su

10

&

10

&

10

#
#
#

?#

10

cii
vremi
Tu,
rea

cii
vremi
Tu,
rea

cii
vremi
Tu,
rea

cii
vremi
Tu,
rea

t,
ne,
t,
se,
t,
ne,
t,
se,

t,
ne,
t,
se,

t,
ne,
t,
se,

Tu
Deci
Tu
Lu -

Con - du Iu - bi Cu
i S'o lai

Tu
s
r
Deci
nu
m
Tu
eti
al
Lu - mi - na

Tu
s
r
Deci
nu
m
Tu
eti
al
Lu - mi - na

r
m
al
- na

Tu
s
r
Deci
nu
m
Tu
eti
al
Lu - mi - na

s
nu
eti
mi -

Con - du - c - tor
Iu - bi - rea
Ta'mi
Cu
i - ni - ma'mi
S'o
lai
n
noi,
-

- c - tor
- rea
Ta'mi
- ni - ma'mi
n
noi,

Con - du Iu - bi Cu
i S'o
lai

Con - du - c - tor
Iu - bi - rea
Ta'mi
Cu
i - ni - ma'mi
S'o
lai
n
noi,

mi
tem,
meu
Ta
mi
tem,
meu
Ta

mi
tem,
meu
Ta

mi
tem,
meu
Ta

i
r pre I -

i
r pre I -

Ta
m
da
su

Ta
m
da
su

- c - tor
- rea
Ta'mi
- ni - ma'mi
n
noi,

i
r pre I -

Ta
m
da
su

Pe
n
i
de'a -

ve - ni gre - le
eu
al
pu - ru -

Pe
n
i
de'a -

ve - ni gre - le
eu
al
pu - ru -

ve - ni gre - le
eu
al
pu - ru -

ve gre eu
pu -

Pe
n
i
de'a -

Pe
n
i
de'a -

- ni - le
al
- ru -

t.
ne.
t.
se.

t.
ne.
t.
se.

- t.
i
Ta - ne.
r - m pre - da - - - t.
I - su - - - se.

t.
ne.
t.
se.

Un cntec de speran
j
j
#

j .
.

j
.
.

3
& b 4 j j ..

j
j

j j .

? b 43 .

j
#

j
.
j j


1.Doam - ne ve - zi - ne fr - i - a pe ori - un - de'am fi,


2. Ne'ai rs - cum - p - rat cu sn - ge sus pe Gol - go - ta,
3.Doam - ne'a - u - zi - ne stri - ga - rea pe cnd toa - te pier,

j j
& b

j
..

j j

? b

n j
b

j
.
.

ar - mo - ni - a s se sim - t bu - cu - ri - a
Tu ce pln - ge, re - si - pi - rea lui o strn - ge
a - tep - ta - rea i ves - te - te a - du - na - rea

j
j . r
. R

& b j j ..

j
j . r
.
R

Ori - i - ct

am

j j
.
? b .

fi

de - par - te, Doam - ne

j
& b

j . j j j

?b

Pen - tru'a nu

ne mai des - par - te,

j j

j j

..
Tu

.
.

Pu - ne'n i - nimi
Vezi po - po - rul
m - pli - ne - te

prin - tre'ai ti
co - pii.
n iu - bi - rea Ta.
ln - g Ti - ne'n cer.

j j
j

ne'a - duni cu - rnd

j
j j


j j

Ni - meni i nici - cnd, Ni - meni i

j
j
j

nici - cnd.

j j

Un prieten minunat
bb4
& b b 4

? bb4
bb 4

1. Un pri - e - ten mi - nu - nat


2.Vreau s plec din - tre str - ini,

b
& b b b

E
s

w
bw

ww

cu - ra - jat de El nu's ui - tat!


de lu
- mini
prin - tre he - ru - vimi!

? bb b
b

bb
& b b

12

mi - ne,
m - n,

? bb b
b


? bb b

b

tos

? bb b
b

b
& b b b n

28

w
w

ww

Da - c sunt des Sus n a - ra

j j

ww

w
w

mi - nu - nat de - ct m - pre de - ct

pri - e - ten a - de - v - rat

in - tr n rz - boi!
ci doar dulci
po
- veri!

in ci

a - a fru - mos! Nu'i ni - mic mai

vie - ii,
Cnd pri-e - ten mi'e Hris lup - ta vie - ii,

u - n!
Un
m - pre - u - n!

? b b b
b

Azi prin El vic - to - ri - os sunt n lup - ta


sunt
n

17

b
& b b b

curg u - voi,
sunt du - reri

bb

&bb

M a - ju - t n ne - voi, vi - ne ln - g
Ca s uit tot ce'a fost ieri, El m ia de

Cnd is - pi - te
Cu
I - sus nu

I - sus n via -
n - cep ve - ci - a

El

ww

am a - flat!

w
w

Unde vei fi n venicii?


& b 43
? b 43
7

&b
?b

1. Un 2.Muli
3. Al 4. O,

de
l
ii
vi -

va
vind
Dum
sus

fi?
fi!
fi!
fi:

& b

cii,
cii,

? b

n
n

.
.

..

ve - ni - cii,
ve - ni - cii,

..

..

Rs - pun i
ce A - mar
i'a - tunci

ve - ni - cii?
pe
I - sus
dru - mul
ru
vi - no'a - cum,

Un - de vei
Un - de vei
Un - de vei
"Sunt mn - tu -

..

18

j j

& b ..

fi
n
vei
a - leg azi
co - boa - r
cre - de,
no,

ve - ni,
sus
n
ne - zeu,
bun;
e

12

?b

j
j
J

fi
fi
fi
it

n
n
n
n

..

ve
ve
ve
ve

j j
J J

b
n
J J

O grea'n - tre - ba De
la
p - cat
i
p - r - sesc
I - sus e'al
tu,

sul
rul
sfr rs -

tu,
o,
par - tea
i - tul
pun - sul

ni
ni
ni
ni

Un - de vei
fi
Sunt mn - tu - it

ve - ni -

ve
ve

va
va
va
va

cii?
cii? 1.2.3.n
cii?
4.n
cii!"

n
n

cum
lor
lor
tu

re
pri pe
I -

ve - ni -

..

..

ni - cii?
ni - cii!

Undeva departe
6
& b 8

? b 68

j .
j
j .

. . . ..

1.Un - de - va de - par - te mai pre-sus de ste - le,


2. S maij spun oj ru - g, s mai fac un bi - ne

j
& b .
.

? b .
.

44

. n
R

j
j
#

.
.
b
n

& . . #

16

ca - le,
ma - re,

& b

6
8 #

. .
. .

j
.. ..

# n

j
. . b
. .

j
# # j

j
j
j

Ori - ce'ar fi
Nu'i a - tt

j
#. . #
n . . n

j
# # j # n ..

Cu iuPli - n

de gre - le Pn' la tro - nul


s'a - lij- nej Gn-dul de ve -

n. .
. .

eu n ur - m las,
s nu pot cn - ta,

j
#

pe
de

j
j
b .. ..

j
# j # .

# n.

Un - de- va de - par - te
Un - de- va n sla - v

lu - mi - n
cu - nu - n

m a - teap - t'a - cas'.


din iu - bi - rea Ta.

j j . .

. .

j
j
.. .

j
j . b .

. .

prin - tre O - sa - na - le
n - geri de
Tu'mi faci sr - b - toa - re i'mi g - teti

?
b

Nu am nici o
tea - m
Nici o su - fe - rin -

68 nn

Ne - gu - ri - le toa - te
Des- pre Ti - ne Doam ne

la - cri mi - le me - le
m - na mea s'a - li - ne

j
j n . . #
? # . . n . . #
b n . .

23

j j j

. R n

Ct ar fi de gre - le
Ori - i -ce du - re - re

sla - vei su - ie ru - ga mea.


ci - e totj mai
j lu - mij- nos.

#
?b

j
j

j
j . b .

. .

Ori - ct ar fi
Du - re-rea mea

j j
j j


&b

j
j

j . .

Dom - nul m ve - ghea - z


I - ni - ma s'mi fi - e

.. . j j . .
b

.
.

4
4

bi - rea Sa,
de fru - mos,

j
.
.

j
.

Unii n rug
b
& b b 46

1. U - nii
2.Ne
iar
3. A - a

? b b 46
b
3

b
& b b

? b
bb

Ti - ne Duh
sin - guri am
fani
nu ne

b
&bb
? bb

im
pr
gm

b
&bb

..

. .

n
ru t
Tu
zdro - bii

.
.

Prea Sfnt
lup - tat,
l - sa,

j j
..

13

&

bbb

? b
bb

j j


J J


J J

# n n b ..

Sfin - te Duh,

j j
#

ne u - ne - te pe

.
.

.
.

toi a - cum

i
to
i

Cu
Cnd
n

.
.

n #

. .
J

..

..

..

..

ar - se Te
noi
greu s'a
noi
Te ru -

nimi
tu'n
nimi

p - mnt.
ru - gat.
har.
de

j j

la Ru - sa - lii

.
.

Pe
i
Or -

..

Ca

.
.

al
lor
doar Te'am
ia
Ta

tep - tm,
che - mat
ri - sim,

Co - boa - r Duh, vi - no

? bb .
b .

uzi
S
A - tunci
ploa
Din

a Te'am
- tu -

Te
nu
mr

..

g
c
ne

plo - rm,
bu - it,
s torni,

. .
. .

iar

. .
. .

..

Sub mi - nu - na - tu'i har!

..

Valdenzii de azi
#### 6 j j j
8
&
J

j
. . j j j j
j j j
. . . J

1.Dul - ce'i c - l - to - ri - a Spre a - ra cea de sus


2.Ruc - sa - cul min - ii noas - tre l pre - g - tim a - cum
3. n
ori - i - ca - re vre - me E - xis - t un po - por

.. ..J J
J

..
J

j j j j j
#### .
j

.
&
. . #

j
. j j j j j
.

..

? # # # # .. ..
J J J J J J

.
.
J J J J J J

. ..
.
J J J

? # # # # 68
J

Pri - mim n dar t Am luat n el ScripCe p - r - se - te

ri - a Din Stn - ca noas - tr I - sus


tu - ra Ca hra - n pen - tru drum
va - lea i ur - c spre
iz - vor

####
&

12

j j
.. j

To - tul ne'm - bi - e spre mun - te Nici o priIa - t mar - ca - jul n cru - ce Ro - u de


Prin - dei a noas - tr so - li - e La ul - ti -

j
j j . . j j j j
j
j
j

j
.
n . .
J
J
J J J
J

j j
.. ..
J

vi - re'n jos
(n jos) A - vem pe m - n i frun - te Sem - nul a - les de Hris - tos.
Gol - go - ta (Gol - go - ta) E dru - mul ca - re ne du - ce P - n n sla - va Sa.
mul po - pas
(po - pas) Ve - nii spre ve - ni - ci - e Dom - nul ne chea - m a - cas'.

? # # # #
18

&

####

.
J .

j
J J J J J J

j j
j j j
j j j j ..
J

Cu i - nimi, tor - e

de

? # # # #
J J J J J J
22

&

####

Ur - cm spre in - t prin tim - pul tr - ziu

..
J J J

j j j j j j j j
j

J J

? # # # #
J J J J J J

.. ..

j
j j ..

J

j j j j
j j
J

foc ve - nic viu,

i gn - dul zboa - r spre cer prin - tre

. .
. . J J J J J J

brazi,
Noi
nori,

..
J J J

j
j j j j j

J

.. ..

.. ..

sun - tem val - den - zii de azi.


ai Ti lu - cr - tori.

Valea umbrei morii


j
j
r
r

4
j
j

j
j ..
& b 4 .
J

J R
1. Va - lea
2.Spai - ma
3.Pln - sul
4. Vor fi

? b 44 ..
J R
6

um - brei mor -ii


i'n - tris - ta - rea
i ne - ca - zul
cn - turi noi, vor

Va - lea um - brei
Ve - se - li - a
Li - ni - tea pe
Pe me - lea - guri

mor - ii
ne va
fa -
de pa -

& b

?b


J
J

Cu drag El ne va

j r

& b ..

16

? b ..
J R

Chiar i

va mai fi,
nu
m - prej - mu - i,
va v - di,
se
ra - dis vom fi

j
j

J
J

j
j

11

Cnd
Cnd
Cnd
Cnd

I
I
I
I

j
j
..
J
J
J R

r
& b j .
R
? b ..
J R

nu va mai fi
nu vor mai fi
nu vor mai fi
fi bu - cu - rii

pri - mi, (pri - mi) Cu

j j

sus
sus
sus
sus

pe
pe
pe
pe

nor
nor
nor
nor

alb
alb
alb
alb

va i - vi,
va i - vi,
re - ve - ni,
re - ve - ni,

se
se
va
vaJ
J

A - ca - s
A - ca - s
pa - cea
i
pa - cea
i

j

J

vom
vom
ne
ne

re - ve
re - ve
va'n - so
va'n - so

j
j

ni.
ni.
i.
i.

..

drag El ne va pri - mi, (pri-mi)

n
J
J

A
.

j
j
J
cn - tul nos - tru se va'n - no - i, cnd Dom - nul va re - ve

j
j

J
J
J
J

..

- ni.

..

Valuri muginde
j j
j
j
bb 9 j j j . . j j j
j
j

& 8 # n . . .. .. .. .. ..
1.Va - luri mu - gin - de i fu - ri - oa - se Cnd m'm - pre - soa - r nu m'n - fi - or,
2. Pe ma - rea vie - ii stnci m'a - me - nin - , Calm le n - frunt eu i nu m pierd,
3.Zil - nic fur - tu - na m m - pre - soa - r, Pe - ri - col ma - re e'n ju - rul meu,

? b9
b 8 J
6


J J

.. ..
J J J

. .
. . J

b j n j j . . j # j j .
b
& . . n .

.
.

.
.
J J

.
.

Ci - ne con - du - ce lumi gran - di - oa - se


Cci n
I - sus eu am bi - ru - in - ,
Dar am cre - din - c'n a - cea o - r

j
? b J # J J
b

.. ..
J

b
& b 12
8 .

. j j j ..

11


J J

. . ..

. . J J J

j
j j j . .. .
.
.

Poa - te s'mi fi - e Pro - tec - tor.


El mi'e sc - pa - re'n El
m'n - cred.
El
o s'mi fi - e scu - tul meu.

Jj ..

.. .

j j j j j j .

j j j . j j j .
.
. j j j .

? b 12 . .
J J
.
J J J
b 8 J J J
Con - du - c - tor

Con - du - c - to

Con - du - c - tor al na - vei me - le

rul na

b
j j j
& b . ..

14

. j

? bb . .

Cum

du

j j j
J J
o con - du - ce, con - du - ce li - ni - tit
j j . j j j
J J . .

ce li - ni - tit

b
& b j j j .

17

vei

me

Cum o con -

le

. j j j ..

.
. j j j . j
J J
J J J . .
Cnd noap - tea m

Cnd noap - tea m'm -

. j j j ..

m - pre -

- pre - soa - r

j ..

j j j .
j j
. j j j .
j

.
.
? bb
J J .
.
J J J . .
. .
soa - r mul - te re - le

re

- le

I - sus ve - ghea - z

I - sus ve - ghea -

i sunt me - reu p - zit.

- z, sunt p - zit.

Veghetor ce stai pe turnuri


#
& 43 j
J
1.Ve
2.Ve
3.Ve
4.Pe

? # 43 J
6

- ghe - tor
- ghe - tor
- ghe - tor
cnd ra -

#
j
& j
J
P Ce
Te
Se

? # J

j
..

n'n
du mai
as -

.
.

.
.

j j j

j j .
J .

.
.

n
J

..

.
.

j j

me
s pri - veti
ua
de a - poi,
te'a - dnc i 'nalt
t'n
r - s - rit,

..

.
.

j j

J

..

j j j

..

sem - ne - le
ce - reti,
trm - bi - ei spre
noi?
r - mul ce - l - lalt.
cea - sul de'm - pli - nit.

noap - te, Spu - ne,


zo n - c, Nici un semn
ves - te
A cre - din lu - ia! i p - mn -

C - te cea - suri de'a - tep Bez - na pa - re mai a C va fi


o
di - mi Ve - ghe - to - rul stri - g'n

za - rea de - pr - ta - t Pen - tru


re - re i n - toar - ce Pln - sul
ui - t n - c'o - da - t C - tre
cun - de lun - ga noap - te, Ba - te

mai e din
i'i noap - te
fru - moa - sa
rul: A - le -

lu
zi
pes
ra

j j

..

tur - nuri Pes - te


zi - duri, C - tre
vre - mii, Stra - j
ci - e
Se a -

? # J J

j j

Spu - ne, ct
Zo - rii vin
A - tep - tm
Stri - g ce -

&

j j j

# j j .
& .
J

16

ce stai pe
pe 'nal - te
pe ma - lul
za de ve -

.
.

11

? # J J

j j j

#
J J

ta - re
P - n
dn - c, Ce - rul
nea - Din - spre
tur - nuri: Vi - ne

rii cnd r - sar?


pe tot cu - prins,
ei ce'o a - vem,
tul: O - sa - na!

..

j j j

.
.

Dom - nul vi - ne
iar?
pe
p - mnt s'a stins.
Si - on i Sa - lem.
Dom - nu'n sla - va
Sa!

Venii cu bucurie!
# 4
& 4

j j
j

j
j

j j

1.Ve - nii cu
bu - cu - ri - e,
2.Ve - nii cu
o - sa - na - le
3. n - ve - mn - tat n cn - tec

? # 44

j j

j r
. . ..
R

ve - nii
cu cn - tri,
i
spu - nei ori - cui
e'a - cest
Sa - bat sfnt,

j r
. .
.

# j
&

j j

j .
.

?#

j
j j
j j

E
zi
de
sr - b - toa - re
i
bi - ne - cu
Te - me - i - v de Dom - nul i
da - i'I
sla
Po - pas
de
mn - tu - i - re spre'un n - no - it

# j
&

?#

j j

# j
&

A - le -

j
n
?#

A - le - lu - ia,

j j


j

din

A - le -

. #

j j j j j j # j j

A - le - lu - ia,

Su - nai

j
.

- lu - ia,

j j

trm - bii

j j j

de

ar - gint,

ves -

- vn - tri.
- v Lui!
p - mnt...

j
.

- lu - ia,

.
.

j j j
j

A - le - lu - ia,

j j

r
..
R

A - le - lu - ia,

j
j . r .
.


tii un
Sa - bat sfnt!
j j
j j

Venii voi toi


b3
& b 4

? b b 43

j jJ J

1.Ve - nii
2.Ve - nii
3.Ve - nii

voi toi
voi toi
voi toi

b

& b

? b b

cei cre - din - cioi! Ca


cei cre - din - cioi! Ca
cei cre - din - cioi! Ca

Dum - ne - ze - ul
Dum - ne - zeu din
ze - ul nos - tru

re
es - te
j
b . . j
b
&

15

C ma

C ma - re
C ma -

es - te
es -

j
. j
? b .
b

re

C ma - re

&b

21

es - te

nos - tru

? b b .

nos

te

tru

Ca - re

. j

. j j j
.

s ne n - chi - nm
la
s'L sl - vim pe Dom - nul
s'L m - rim pe Dum - ne -

viu, Ce - lui ca - re ne'a


cer, S'I cn - tm cn - ta viu, Ca - re ne'a iu - bit

j j
.. j

zi - dit
pe noi,
re no - u'n cor,
a - tt
de mult,

Dom - nul,

Dom - nul,

Dom - nul,
Dom - nul,

Dom - nul,
Dom - nul,

j
.

.
J

Dom - nul,

Dom - nul,


.
.

ve - ghea


. J

Dom - nul

Dom - nul
Dom - nul

.
J

Dom - nul

pes - te

noi!

Vestea cea bun


b 4
& b 4
? b b 44


.
.

..

1.M - rii pe Hrist i sla - v Lui a - du - cei,


2. S spu - nei tu - tu - ror c Hrist e ma - re,
3.Fii treji cre - tini, cu - rai i f - r pa - t,

b
& b .
J

ww

? bb

ww

..

.
.

se a - u - d
S
C Dom nu'i dra - gos I - ni - ma voas - tr

j
..

..

.
.
J

..

im - nuri - nl - nd, Cci se i - ve - te'a zo - ri - lor lu - mi - n


te i'n El tr - im, Cci El mu - ri spre'a ne sal - va din moar - te
da - i'I ca pri - nos, Can - de - la voas - tr
fi - e cu lu - mi - n

b
& b n

13

i'al vie - ii Domn va


a - ici, ca
Mu - ri
C n cu - rnd va

? b b

b
& b

19

sub cer r - su - n,

? bb

re - ve - ni
noi cu El
re - ve - ni

ves - tea cea

b n

cu - rnd.
s
fim.
Hris - tos.

Ves - tea cea

w
w

c
bu - n, c
c

ww

bu - n

. j
.

w
w

.
. J

w
w

Hrist ne'a mn - tu - it!


Hrist ne'a mn - tu - it!
Hrist vi - ne'n cu - rnd!

Vestim pe Domnul
b 2
&bb 2

1.Ves
2.Ves
3.Ves
4.Ves

? b b 22
b
b
&bb

? bb
8

tim
tim
tim
tim

i
i
i
i

? b b
b
b
&bb

12

? b
bb

tim
tim
tim
tim

nul cnd
nul cnd
nul Cel
nul cnd

pe
pe
pe
pe

Dom
Dom
Dom
Dom

Doar

El

b
& b b
Ves
Ves
Ves
Ves

Dom
Dom
Dom
Dom

nul a nul i
nul, Cel
nul, fur -

spe - ran -

lu - mea'i pe
lu - mea
l
ce
n
veci
tea - ma
gu -

nu
ni mai
a - re
a - m - gi - re'i
tot
i - ne'n - treg
p - mn vn - tul
cnd
n - ce -

pe
pe
pe
pe

- tei lumi
- vem nici
- re
ne
- na cnd

i'a - d - post

ces
n'a
ca
tu

sfr
de
tr
ver

ce
spe poa - te
pal - ma
a
su -

meni
ce
tu'n
pe

i
fai
ie
nea

te,
m,
te,
z,

ra...
da...
Sa...
fla...

tru - di - te,
tea - m,
o
iu - be - te,
ur - mea - z,

vom

w
w

a - vea!

ww
w

Vestim pe Isus & b 44

? b 44
&b

?b
8

&b

?b

1.Ves
2.Ves
3.Ves
4.Ves

j
j
J

tim
tim
tim
tim

pe
pe
pe
pe

I
I
I
I

..

.
.

at,
bit
ni
rat,

Ori
Ori
Ori
Ori

ori - cui,
ori - cum,
ori - cnd,
ori - cui,

Chip
de
C
din
Pen - tru
Pen
j - truj

sus
sus
sus
sus

di - rea
Lui,
cru - cii drum,
cu - rnd,
Lui
sla - va
Lui,

ci
ci
ci
ci

sla moar veci


veci

V1

v
te
a
Nu -

j j

a - fle c
a - fle ct
a - fle c
ti - e ca

la
ne'a
ne
me

Cn - tm
Ur - cnd
Ves - tim
Cn - tm

j j

ne s
ne s
ne s
ne s'L

toi
iz
mn
mi

El
El
El
Domn

ne'a
b
- tu
- nu

iar
zi gre - ul
zi - ua
lu - mii

j j

ne'a cre ne'a iu va ve i'm - p -

..

dat.
vit.
i.
nat.

..
.

Vestim pe Isus 4
&b 4
? 4
b 4

&b
?b

j
j

1.Ves - tim
2.Ves - tim
3.Ves - tim

ne'a
treg
chis

&b

ha - rul mi - nu - nat,
a - de - v - rul sfnt,
Lui,
re - ve - ni - rea

1.Ves - tim,
2.Ves - tim,
3.Ves - tim,

ves - tim
ves - tim
ves - tim

prin
s'l
ct

ca - re El ne'a
ti - e n - treg
ha - ru'i des - chis

sal - vat,
p - mnt,
ori - cui,


J J

j j

V2

ca - re El
ti - e n ha - ru'i des -

prin
s'l
ct


J J

j
j

ha - rul mi - nu - nat,
a - de - v - rul
sfnt,
re - ve - ni - rea
Lui,

j j

j j

Ves - ti - vom iu - bi I - sus,


Sal - va - tor,
ga - ta, ve - gheai
Fii

rea i
Cre - a i
u-

sal - vat,
p - mnt,
ori - cui,

rea i
Cre - a i
u-

j j

da, iu - bi Sal - va - tor,


pri - ve - gheai

j j

pa tor
nii

cea de sus
mi - nu - nat,
v ru - gai,

ce
n
n

da - t'o n dar
I ne'a
vi - ne ca'm - p cu - rnd
cre - din - s'L a - tep -

sus.
rat.
tai.

pa tor
nii

cea de sus
mi - nu - nat,
v ru - gai,

ce
n
n

ne'a
da - t'o n dar
I cu - rnd
vi - ne ca'm - p cre - din - s'L a - tep -

sus.
rat.
tai.

?b

Vin' acas'
#
& # 44

j j j

Pe'a - ripi de

#
& # j j j

m plec

j j

n - ge - nun - cheat

#
j
& # j j

Cu vi - sul sfnt,

? ## .
#
& #

16

? ##
20

&

##

iu - bit

&

j
j

j

j j j j

.
seti.

? # # ..

de mult ple - cat.

? # #
##

j
j

j
j

j

j

.

j
n

I - ni - ma

al - tar

vin'
j

j j

j j


pe

j j
j

Vin' a - cas'!

Ta
a c - u - tat
Che - mnd du - ios
iu
bi
rea
c
u
tat

dut

25

a - cas'!
j

La cru - cea Ta

cu'a - de - v - rat.

j j j
j j j j j j

- i - oa - se

n za - dar.

Iu - bi - rea

j j j
j j j j

dru - mul de - pr - tat Un fiu pier -

j
j j j j j


Culmi de vis cu Mi - ne
j j j j
j j

j
j

j j

s mi'o d - ru - ieti, Vi - no,

sting

j
j j
j

Am ri - si - pit
co - mori de har
i cli - pe pre
ri
de har i
cli - pe
- si - pit

se

j j j j

n - sin - gu - rat,

j j j j

Lu - mini

j j

Tu m'ai

j j

j j j j

m'n - torc a - cas',

j j j

de po - pas.

dor

j
j

vre - mea

#
& # j

..

re - g -

.
.

ct mai z - bo - veti!?

..

..

30

&

##

j j j

# j
& # j

37

a - d - post.

j j
? # #

&

##

j j j


j j j

j j

j j

# # j j

&

j j

? # #

dut ve - nic

? # #

Culmi de

Do - ri - tul

cer

j j j j


li - man i

j j j

j j j j

cu

j j j j

j
j

j j

cu

mi - ne

..
ct

..

m - pli - neti.

ww

mai z - bo - veti!?

j j


j
j

j
n

Pa - ra - dis

.
.

Vin' a - cas'!,

j
j j j .
.

j j j j

vis

j
j

zori de ar - mo - nii.

timp

j j j j

j j j j

de ve - ni - cii
La prag de
ve - ni - cii

re - g - seti, Vi - no,

j j
j
j

rost

j j j j

vii

vin' a - cas!

#
& #

j j j j


A - pro - pi - at

do - resc I - sus

j
? # #

j alj viej - iijMi'ai lim - pe - zit

? ##

j
j
j j

j j j

pier -

ww

Ct mai z - bo - veti!?

w
w

4
&4
?4
4
4

j
..

1.Doam 2. Nu
3. Simt
4. I -

.
.
J

Vin' Salvatorule, vin'!


r

ne'a - uzi
cnd
am
nici
un
c
o - bo ni - ma'n - tris -

j r
..

&

.
.
J

&

t - ta
i
lu chi - pu'i
ru - ga

?
J

a
mi
s'n
o'm

j . r

& .

.
? J . R

&

.
.

.
.

ia - m'a-cum,

Ti noap pa n'o

j
..

.
.
J

j r
..

Vin'

Su - fle O - chiul
Doar un
Tu
as -

.
.

tep - tat,
na mea,
tl - nesc,
pli - neti,

git c - r - ri - le

14

vin'!

.
.

..

Vin' Sal - va - to - ru - le,

strig
spre
scut
i'i
sesc
i
ta - t

.
.

.
.

.
.

ne'n - du - re - rat,
te'n
fa - a
mea,
i'mi
se
r - resc
dis - pre - u - ieti,

tul
mi'e
Tu
e
zm - bet
culi
stri -

j j

Sal - va - to - ru - le,

.
.
J

vin'!

Am

.
.

j r
j
. r .
. .

.
.

.
.
J

j
j j j

gr - be - te - Te

vii,

j
..

..

.
.

pus - tii, Mi'e dor

frnt
de'a via - a
vreau
pe
ga - rea,

Vin'

j r
..

j j

Sal - va - to - ru - le,

.
.
J

.
.
J

de Ta - tl meu di - vin,

.
.
R J

pri - be -

R
.

O,

..
vin'!

.
.

Vine Domnul, vine iar


## 4
& 4
? # # 44
4

&

1. Vi - ne
2. Su - n
3. Vi - ne
4.Sfin - ii

##

#
& #

as
as
as
as

? # #

boa
eas
sla
ci

? ##
6

j
j

Dom - nul,
trm - bi Dom - nul,
su vor

r,
c,
v,
re,

Vi
Su
Vi
Sfin

tzi
tzi
tzi
tzi

ne
n
ne
ii

Dom - nul,
trm - bi Dom - nul,
su vor

j

J J

ce

j

J J

ce

zi

pe
El
n - ge Vi - ne
n pro -

r,
c,
b,
re,

no - rul alb co rii s'L n - so m - br - cat n


fe - ri mi - sa

Poa
Poa
Poa
Poa

r,
c,
b,
re,

ia vi - ne
ce - reas a
gra vi - ne'n
m - ri i'n

te
te
te
te

j j
j j j .
.

zi

O,

zi

ia vi - ne
ce - reas a
vi - ne'n gra i'n m - ri -

ca - s, O,

chiar!
chiar! O, ce
chiar!
chiar!

ca - s, O, ce

j j
..
J

## j
& j j j ..
J
? # #
J

fru - moa - s,


J J

zi fru - moa - s,

j j
j j j

fru - moa - s, Sus n

fru - moa - s,

El ne

du

- ce'a -

El

ne du - ce'a -

j r j r
. ..
.

cer

.
.
J

cu

El

.
.
J

vom fi!

Vine-al pcii mprat


b
& b b 44

? b 4
bb4

1.Vi - ne'al p - cii


2.Vi - ne'al nos - tru
3.Vi - ne Cel ce

b
&bb

..

..

? b b
b

b
& b b

? b b
b

mi - nu - na - t

vi - ne
vi - ne
vi - ne

iar,
iar,
iar,

iar,
iar,
iar,

De n - geri mii n - con - ju - rat!


Des - pi - c'a - dn - cul mun - i - lor!
S'L vezi pe Cel ne - pri - h - nit?

zi!

Ori - ce

bb
j j . j
j
j
b
& .
ca - lea Sa,

vi - ne
vi - ne
vi - ne

13

ni - meni nu va sta n

m - p - rat,
Sal - va - tor,
ne'a
iu - bit,

ce

O,

Vi - ne'n sla - v m - br - cat,


Gla - sul Lui r - su - n - tor
Eti tu oa - re pre - g - tit

ochi

va

j
..

pri - vi

.
.
J

j
j j j
b

A - tunci toi ge - nun - chii se vor ple- ca!

? b b
b n J J J JJ J
J J

Vino Isuse!
#### 4
&
4

? # # # # 4
4

1.Vi - no I - su - se
2.R - mi I - su - se

&

####

ww

ww
w

Vi - no I - sus!
li - ni - tea Ta!

? ####

####
#
&

12

i - ni - ma,
cum a vrea,

? ####

a - du'mi pa - cea
azi n via - a

Cu pa Spre ca - sa

Ta,
mea,

Vi A -

ww

Ta
s

Cu pa - ce
Spre ca - sa

um
Ta

Pe veci a vrea ca ea s
S pot a - fla n ea doar

ea s
ea doar

- no!
- du'mi

..

ca
n

um
merg

i - ni - ma, Pe veci a vrea


merg a vrea, S pot a - fla

cea
Ta

w
w

ple'mi
de'a -

ple'mi
s

ww

ww
w

fi
li

e'a Ta.
ni - tea.

fi
li

e'a Ta.
ni - tea.

Voia Domnului
#### 4
&
4
1.De
2. E

&

i
Co

ne'ar che - ma azi Dom - nul, cum


plin de
sla - v tem - plul i

? # # # # 44
####

da - c
boa - r

ne'ar tri - mi - te,


tai - nic
ce - rul

? # # # #

####
&

? # # # #

? # # # #
&

####

Mai scum - p
Al - tar i

Vor - be - te
Pre - cum n

de - ct
jert - f

Dom - nul
cer
e

via - a
ia - r

de
cu

..

oa - re n'am ve - ni?
plin de ru - g - ciuni,

ne
se

e
prind

ce am
jer - be

..

.
.

z - bo - vi?
de
mi - nuni.

po - run - ca
Sa,
ca
le - g - mnt,

.
.

..

ia - r, sme - rii vom as - cul - ta.


vo - ia, s
fi - e
pe p - mnt.

..

Vreau, Doamne
b
& b b b b 44

.. n j n

.. j
n

? b b b 44
bb

..

..
n
J

1.Vreau, Doam - ne ca
2. Tu scut s'mi fii
via - a i
3. n

fiu al Tu,
s
i'o - cro - ti - tor,
cn - tul meu,
n

bb
& b b b

.. n j n

.. j
n

? b b b
bb

..

.. n
J

b
& b bbb

.
.

Te

rog

.
.

.
.

j

J

de ru
Fe - re - te'mi cu - ge - tul
f
i
din vi - sul mu - ri - tor
i'n cea - sul trist i'n no - rul greu

11

? b b b
bb
b
& b bbb

16

? b b b
bb

a - cum,

su - se,

pal - me -le'i

str - pun - se

..

..

j
j

..

..

j
j

n toa - t via - a
mea,
Pe dru - mul meu stin - gher,
R - mi pn' la sfr - it,

re - var - s

j j

n
cli - pa cea mai grea.
Un strop cu - rat de
cer.
S'mi fii doar r - s - rit.

pa - cea

Ta,

..

j jJ J

cu - prin - de'mi i - ni

..

..

ma.

..

Vreau s cnt minunea crucii


#
& # 43

j r
. .
R

..

j
. .

j r
.
. R

.
.

j
.
.

j
. .

..

j
. .

j
.
.
R

.
.

j r
. .
R

j
.
.

.
.

j
j . r
. R

j
. r
.
R

.
.

j
j . r
.
R

mi - nu - nea cru - cii - nl - a - t pe cal - var,


1.Vreau s cnt
2. tiu c'a - tunci cnd nu v - zu - sem, R - t - cind, um - blnd pier - dut,
3. Prin - tre n - geri, prin - trer ste - le Cu Ir - sus
eu voi um - bla,

? ## 3
4
##

j r
. .
R

j r
? # # . .
R

&

..

j
. .

.
.

j
.
.

un trup de sn - ge
Ce'a pur - tat
Cu iu - bi - re mi'a'n - tins m - na,
o ve - nir - ci - e
S ad - mir

10

&

##

j
# n 44

Sunt

sal - vat!

? ##

4
4

##

j
. .

13

&

bat

? ##
16

&

##

j
.
.

r
j .
.
R

Ca s am
bel - ug de har.
Toc - mai cnd
e - ram c - zut.
Toa - t m - re - i - a Sa.

r

R

m'a - teap - t
Sunt sal - vat m'a - teap - t

j r j
. . .

. R

j
. .

r
..
R

r j
. .
R

vie vie - ii sus

j r j
. .
. .
R

Ce - - - - rul
Ce - rul, s str - bat,

r j r j r
. .
R . R . R
j
# n

al nop - ii val,
S
S str- bat al nop - ii val, al nop - ii val,

j
.
.

r j r
.
. R
R

j r
. .
R

j
.
.

r


R

pri - mesc

j r
. .
R

str -

j
.
.

j
. .

j
. .

j
. .

cu -nu - na
S pri -mesc cu - nu - na

j
.
.

r
j
. r j . .
. R . R . R . R

- ii Ln - g ma - - - - rea de cris - tal.


n cer,
Ln - g ma - rea ve - ni - ci - ei de cris - tal.

j r j r
. .
? ## . .
R R

r j r
j r j
. . r j . .
. . . . R
R R R

j
.
.

r


R

Vreau s cunosc
#3
& 4

. j
.

.
. J

..

..

1.Vreau s cu - nosc al Dra - gos - tei par - fum


2.Vreau s a - ud a - cor - dul dra - gos - tei
3. Da - c la cru - cea lui
I - sus pri - vesc

? # 43
7

&

.
.

..

n tot ce'i bun,


lul Gol - go - tei
s rs - pn - desc,

?#
13

&

Mi - reas - ma
i'n via - a
Da - c
n

n toa - t
lu - mea eu
Da - c m'n - va - El
Iu - bi - rea Lui eu pot

? #

#
&

19

i prin

.. j

do - resc s

.
.

ha - ru - lui
mea s'L pot
fa - a mea

.
.

.
.
.
.

..

.
.
J

..
J

.
.

..

di - vin do - resc
cn - ta me - reu,
e Gol - go - ta,

.. j

lu - mini

Mii de

pen - tru veci

e - xem - plul meu s

.
.

f - r

r - sar

.
.
J

De'a - ce - ea

al - tar, Cnd gust iu - bi - rea Ta

iu - besc

.. j

Pe ca - re Doam - ne'l pui


Ce'a fost cn - tat pe dea Par - fum ce - resc n - v

.
.

s rs - pn - desc.
nu es - te
greu.
a - tunci cn - ta.

pe'al dra - gos - tei

?#

.
.

ho - tar.
sl - vesc.

.
.

Vreau s luminez
bb4
&bb 4
? bb4
bb 4
4

j r
.
.

.
.
J

1. n bez - na lu - mii
2. De merg cu Dom - nul
3.Voi, cei sal - vai din

bb j
& b b j j j

si - guri c - tre
bu - n sau n
mi - n Dom - nul

? b b b
b J
8

b
& b b b

cer s'a - ez,


n - cer - cri,
v'a che - mat;

.
.
J

j
j j r
..

b
& b bb

12

? bb
bb

..

J J J R

Vreau s lu - mi - nez, n

b b b j r
b
.
&
.

16

t - ii rm

? bb b .
b .
J

j
.. r

.
.
J

Pa - ii ne Pe
vre - me
S
fii lu -

j
j j j
b

.
.
J

Ca bun str - jer vreau


Voi du - ce'n lu - me
Pen - tru iu - bi - rea

j r
..

..
J R

pu - ruri s ve bi - ne - cu - vn ca - re v'a sal -

vi - ne.
vi - ne. Vreau s
vi - ne!

.. b n
J R

via - a'mi an - co - rez,

r
j j
j . .
J

j j j . r
.

.
.
J R

..
J J J

lu - minez,

j
j j r
..

ori - ce vre - me vreau s lu - mi - nez!

r
j j
j . . n
J

j r
.
.

ghez, Trm - bi - nd cci Dom - nul


tri, Trm - bi - nd cci Dom - nul
vat, Trm - bi - ai cci Dom - nul

? b b b
b

lu - mi - nez,
lungi c - rri,
i
p - cat,

vreau s
chiar pe
noap - te

j
. r
.

Pen - tru'a fi "Lu - mi - na

.
. R
J

j j

De'al drep -

lu - mii!"

Vreau s-i vd faa


4
&b4
? b 44
5

1.Dor mi'e
I - su - se
2. Vi - no
I - su - se,
3.Um - ple'mi pri - vi - rea,
cli - p,
4. n
ori - ce

? b

. n b
.
J

Chip
de
Ar - han
Eti
pen - tru
mi
I - ni - ma,
min
Nu - mai
pe
Ti

&b

Vreau s'i vd

?b

reu,

& b

s'i vd

fa - a,

rat,

Chip

de

Ar - han - ghel

rat,

de

ghel,
ne
tea,
ne

fa - a,

13

?b

de
chi - pul
scum - pe
I su - fle - tul
noap - te
i

& b

Ar - han - ghel, Sfnt

(de
(o,
(o,
(n -

Chip

Chip

Sfnt

.
.

prea -

tot

me -

Chip

cci

a - do - rat, chip

..

a - do - rat,

al Tu)
vi - no)
um - ple'mi)
tru - na)

de
Dum - ne - zeu.
iu - bit
ne - spus.
de
chi - pul
Tu.
te
voi pri - vi.

fa - a,

Tu
sus
meu
zi

a - do -

a - do -

..

..

prea - cu - rat!

- cu - rat!

Vrei tu oare nvierea?


b
j j
& b b 44

? b 4
bb4

n.
.

1.Vrei tu oa - re
2. Da, vreau as - tzi

j
..

j j

n ..

..

.
.

..

n - vi - e - rea, Vrei pu - te - rea Dom - nu - lui?


n - vi - e - rea, Vreau pu - te - rea Dom - nu - lui!

b j j
b
& b

.. j

j j

j
.. j .. .

.
.

n .. .. b .

b j j
& b b

j
..

? b b
b

n .
.

Vrei cu'a - de - v - rat ier - ta - rea, Vrei iu - bi - rea


Vreau ca s pri - mesc ier - ta - rea, Vreau iu - bi - rea

? b b
b
11

Azi pre - d - te Lui


Pe ge - nunchi ple - cat

..

.
.

Cci n
El e

? b b
b

de - gra - b
n
ru - g

b
& b b j j

16

ce - rul Su de
Re - ge'n cer de'a

Ta - t - lui?
Ta - t - lui!

j j

..

j
n ..

..

.
.

.
.

..

Cer - ce - tea - z'i i - ni - ma,


I - ni - ma Lui i'o pre - dau,

j j

. j
.

..

..

..

sla - v, Doar schim - bat tu vei in - tra.


pu - ruri i
la dreap - ta'I vreau s stau.

Vrem s fim
& 44
? 44
5

j j

1.Vrem s
2.Vrem s

j
j
J

fim un po - por
fim un po - por

J J

& ..

j j

? ..

j
j

al cre - din - ei,


al iu - bi - rii,


J J

j j

j
j

j jJ JJ J

O cl - di - re a Du - hu - lui
O mi - reas - m de via - iJ J

j r
j j .. j j

J

Sfnt, Ca - re'n - va - cn - ta - rea bi - ru - in - ei,


har, Rs - pn - dind bu - cu - ri - i - le slu - ji - rii

b .. n
J J J R J J

j j

j
j
& .
.

j j j

..

j
j

#
J J

m - pli - nind vo - ia
De pe'al i - ni - mii

.. b
J J

j j

& ..

14

ma!

F - ne

? .. b
J J

u - na

..
J J J

j j

j j j
..
.
.
J J J

n lu - cra - re,


J J

j jJ JJ J

i - ni -

j j j
. .
.

s fim pu - ter - niciJ J

j j

Ta pe p- mnt! n - t - re - te'i po - po - rul, Doam - ne, Ne u - ne - te


noas - tre al - tar!

?

J J

j j

n m - na Ta!

.
.
J J J

..

Vrem Tat bun


b
& b b b 44
? b b b 44
b
5

bb
&bb
? bb
bb

1.Vrem
Ta - t
2. n - tin - de'i

i
Spre'a

b
& b b b

m - par - te
i
su - fle

? b b b
b

bbb
b
&
n

13

? bb b
b

Cum
pe al
Pri - meas - c

Te
- tul

Tu
n

ru - gm,
zdro - bit

Din
Din

.
.

.
b.

..

Cu - vnt
Ce
va

vie - ii
Tu Cu

..

no - rod
tre - cut

m - rii rm
Domn iu - bit

Al
Ca

Al
Al

El
s frngi
cu - vn - ta

pen - tru
bi - ne -

bun
s strngi,
m - na
Ta,

i
stri

pini ai
pa - cea

rod;
vnt;

sfat,
ga,

..

dat.
Ta!

.
.

# 6
& 8

1.Zboa - r
2. Cn - tul,
3. Gla - sul

?# 6
8
4

.
.

..

? # .

&

ma - re,
cra - re,
za - re,

.
.

.
.

? # .
.

.
.

&

13

&

ca - re.
ra - re.
cra - re.

?#

Zboar ngerii

n - ge - rii'n
ru - ga s'au
vre - mii, sfnt

Ves - te
Temp - lul
Dom - nul

.
.

..

lung i'n lat,


n - tl - nit,
me - sa - ger,

Pes - te
Ga - ta
Zboa - r

j
.
.

j j j j

J J J J

..

..

Ci - ne s ia a - min - te,
C - te gn - duri u - ni - te,
Ci - ne'i ga - ta s
vi - n,

p - mnt i
de con - sa din za - re'n

j j j

J

de stri - gat,
bu - n au
ia - t'l m - po - do - bit,
bun str - jer
ca - u - t

j j j j

j
j j ..

S ti - e
Cli - pe de
Pen - tru a

..

fi - e a - do Sa lu -

j j j j

.. ..

j j j j

J J J J

. .

La so - li - i - le
sfin -te?
i - nimi sfin - i - te?
C - te
Ci - ne via - a i'o'n - chi - n?

j
j j ..

j
j j

j
..

Vi - no i tu,
vi - no cu noi S'as - culi al n - ge - ri - lor glas,
Noap - tea e grea, ci - ne'ar pu - tea
Tor - e s'a - prin - d
pe 'nl - imi?
Doam - ne i eu, Doam - ne i eu, Doam - ne i eu a vrea s vin!

.
.
J J J

# j j j .
.
&

17

Vi - no i tu,
Tim - pul e scurt,
Doam - ne i noi,

?#
J

.
.

.
.

..

.
.

vi - no de grab'
lu - crul e mult
Doam - ne i noi,

..

..

S'as - culi di - vi - nul


glas.
i lu - cr - tori pu - ini.
Doam - ne i noi ve - nim!

Zi de Sabat, zi de har
& b 44
1.Zi
2.Zi
3.Zi

? b 44
5

& b

de
de
de

Sa - bat, zi
Sa - bat, dar
Sa - bat, dar

de har
ce - resc
bo - gat

Iei lu - mi - n
i splen - doa - re,
i m'n - chin cu
bu - cu - ri - e,
bi - ne - cu - vn - ta - re
Sfn - t

?b
9

& b
Ta - tl
Trup i
Cel ce


?b


ca - re
su - flet,
lu - mea

te'a zi - dit,
tot ce sunt,
a cre - at,

iz - voa - re,
Ve - ni - ce
Azi i'n ve - ni - ci - e,
Pen - tru fi - e - ca - re,

Fi - e pu - ruri
cel
Ta - t - lui
Fi - e bi - ne

ce - ru - lui
al
al - tar
ti - ne m'o - dih - nesc
n
si - gi - liu de'm - p - rat

Din
Azi
Eti

prea - m - rit.
bun i sfnt.
- cu - vn - tat!

Zi de Sabat
b4
&b 4
? b4
b 4
5

&b

za
ra
ra
ci

b
& b n

b
&b

n
#

re
ce,
t,
n

Glas
Tu
C
Do -

j
# n jJ J

geri
n
i'al
p

in - to - nnd:
des - f - tri
Su
Cu - vnt,
Sa - ba - tul

Zi de

ti - ne

Ce
ne'a - duci
din
Su - fle - te
s Pe
I sus
ne'a Prin - de
r - d -

"Pri - mii
Sa i
bi - ne E
ve - nic
cel sfnt pe'un

j j
# A
J

noi sfin - im me - reu pe

n - chi - na - re, Vrem s'i

j j
..

Cci prin

- re,
- ce,
- t
- n,

j j

j
#
J

soa
pa
ra
mi

de
n a - funzi
e
Domn
rul
du -

.
b.

tul
Sfnt!"
vn - tri.
p - mnt.
p - mnt.

noa - re,

? b
b

ba cu pe
nou

? b
b
13

1. Zi scl - da - t'n
bel - ug
2. Cu
de
3. Sla - va
ta
cu
4.Prin
a
ta
lu

? bb

dm

o -

.
.

Dum - ne - zeu.

.
.

Zi de srbtoare
4
& b 4

? 4
b 4

1. Azi e
zi
2.Prea - m - rii
3. Tre - sl - tai

?
b

&b

Pe
p - mnt i'n
Cu cn - tri de
L - u - da - i'L

& b

..

?
b

&b

A - le - lu - ia,

17

n
n

A - le - lu - ia,

le - lu - ia,

a - le - lu - ia,

.
.

..

e
i
cei

de bu - cu - rii iz - vor,
din har - pe
s'I cn - tai,
ce Duh Sfnt ai pri - mit,

.
.

..

he - ru - vi - mii cn - t'n cor:


ru - ga
i - ni - mii 'nl - ai:
pe Cel ce v'a mn - tu - it:

a - le - lu - ia,

?b
13

cer m - ri - re,
bu - cu - ri - e,
cu iu - bi - re,

A - le - lu - ia,

sr - b - toa - re,
ve - se - li - e,
bu - cu - ri - e,

de
cu
de

& b

A - le - lu - ia,

min!

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

min.

min!

Ziua Domnului

? 44

& 44

1.Un cer se - nin co - bo - rt


2.Un cnt su - blim iz - vo - rt

. j
& . b

? .. #
J

zi - ua Ce - lui Sfnt.
veac n ve - ni - cii.

.
&

12

mel - nic ru;


p - cii ceas;

? .
.
J

O - pre - te
pa - sul tu din
Stai
n
t - cut po - pas i

.
.
J

j
j

J J

.
.
J

i vrea s
i vrea s

j
.
.

.
.
J

n - mi - res - mat
n - mi - res - mat

. j
.

..
J

A - teap - t Dom - nul s'I su - pui,


A - teap - t Dom - nul s'I su - pui,

? # # # J
J

. #.
. .
J
J

j j

Un gnd cu - rat,
Un gnd cu - rat,

&

zi - ua Dom - nu - lui, e
zi - ua Dom - nu - lui, din

. j


.

I - sus e'a - ici


I - sus e'a - ici

E
E

j
.. . j
.

j
..

23

pe p - mnt,
din t - rii,

. j
#.

&

17

n
n

dru - mul
gus - t

. j
.
.
.
J

j j


J J

J J

zi - ua Lui,
zi - ua Lui,

vre al

o - dih - na ta.
lu - mi - na ta.

plin de iu - bi - re
de bu - cu - ri - e

fi - e
fi - e

.
.
J

zi - ua

j j

i
i

de sfin -i - re
rod - ni - ci - e

#
J J
..

.
.

Dom - nu-lui!
Dom - nu-lui!

Aleluia!
#
& # 44

Allegro

# 4
& # 4

#
V # 44

? # # 44

j
# # 4 .
& 4

S
6

A
6

T
6

..
..

j j .

j j R R


RR

A -

le - lu-ia,

A -

le - lu-ia,

A - le - lu-ia, A -le -

A -

le - lu-ia,

A - le - lu-ia, A -le -

A -

le - lu-ia,

A - le - lu-ia, A -le -

.
..

A - le - lu-ia, A -le -

j j j .
.

r r
j j j

RR

? # # 44

j . j#
& #

. j

lu -ia,

R R

#
V #

lu -ia,

R R

lu -ia,

R R

A - le-lu - ia,

? ##

#
r r j
j
j
& # j j
lu -ia,

? ##

A - le-lu - ia,

A - le-lu - ia,

A - le-lu - ia,

A - le

lu - ia,

A - le

lu - ia,


A - le

lu - ia,

A - le

lu - ia,

# # j

&

. j
RR

A - le - lu-ia,

. j j j

A - le - lu-ia,

A -le -

A - le - lu-ia,

A - le - lu-ia,

A -le -

A - le - lu-ia,

A - le - lu-ia,

A -le -

A - le - lu-ia,

A - le - lu-ia,

A -le -

rr
. j j j
. R R
. R R

j .. j . . j
.
..

10

&

A - le - lu - ia,

lu - ia,

A - le - lu - ia,

R R

? ##

10

lu - ia,

##
V

10

R R


R
R

lu - ia,

A - le - lu - ia,

lu - ia,

A - le - lu - ia,

# #
&

10

? ##

#
& #

14

# j

A - le - lu - ia,

A - le

A - le

lu-ia,

lu-ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

R
R
R
R
R
R

ne - te.

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

ne - te.

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

##
&

14

? ##

.
j

j j .
.

C Cel A - tot - pu - ter - nic dom-

C Cel A -

.
j

tot - pu - ter - nic dom


.

C Cel A - tot - pu - ter - nic dom-

.
.

R R

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

r r j j
R R

C Cel A -

A - le - lu - ia,

C Cel A -

A - le - lu - ia,

C Cel A -


R
R

C Cel A - tot - pu - ter - nic dom-

j
j #R R R R R R

ne - te.

? ##

14

#
r r j j
r r j j
r r j j
& #

A - le - lu - ia,
A - le - lu - ia,
A - le - lu - ia,
ne - te.
14
#
r r
R R
R R
V #
14

# j j
r r j j
j
& # .

10

##

18

&

##

R R R R R R

#
r r
r r
r r
j
j
j
& # j j . j
- ter - nic dom - ne - te.
tot - pu
A - le - lu - ia,
A - le - lu - ia,
A - le - lu - ia,
18

## j .

.

V
R R
R R
R R
A - le - lu - ia,

18

18

&

##

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

tot - pu - ter - nic dom - ne - te.

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

#
& #
#
j
& #
lu -ia,

##
V
lu -ia,

lu -ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

? ##
lu -ia,

R R R R R R

. j

. j
? ##
.

A - le - lu - ia,

tot - pu - ter - nic dom - ne - te.

? ## j .

18

R R

r r

A - le -

R R

A - le -

Cel

j .

tot - pu -ter

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

nic dom - ne

te.

R R

A - le -

R R

A - le -

r r j j j r r j r r j j

R R j R R R R j

# #

&

A - le -

A -le - lu - ia, A

R R

A - le - lu-ia, A-le- lu-ia, A - le- lu-ia,

le - lu - ia, A - le - lu-ia,


R R

A - le - lu - ia,? ##

## j
R R R R
&

25

#
& # r r j j j

lu-ia,

25

25

A - le - lu -ia,

A - le - lu - ia,

Cel

Cel

? ##

25

##

A-le- lu-ia, A -le- lu - ia,

R R

A-le - lu-ia,

r # j j
R

j .

tot - pu - ter

A-le - lu-ia,

tot - pu - ter

A - le - lu

ia, A-le- lu-ia,

le - lu

ia,


RR

r r

A -le -

j R R j

nic

dom - ne

te. A - le - lu-ia,

nic

dom - ne

te.

R R

A - le -

# # # #


&

25

? ##

#
r r
r r j

& # R R

28

# j
& # j r r j j

28

lu - ia,

A - le- lu - ia,

A - le- lu - ia,

A - le-lu -ia,

R R j


R R

A - le-lu -ia,

? ##

28

lu - ia,

#

V # R R

28

A - le-lu -ia,

A - le- lu - ia, C

A - le- lu - ia,

R R j
A- le-lu -ia,

Cel

Cel


RR

A -le-lu-ia,


RR

R R

A -le-lu-ia,

A-le-lu-ia,

j j .
- ter
tot pu
j .

RR

nic dom -

nic dom -

RR

A-le-lu-ia,


# #


&


.

? # # .

28


R R

tot - pu - ter

A - le - lu-ia,

A-le -

##
&

31

#
& #

31

ne

##

te. A - le - lu-ia,

r r j

j
j

le

#
& #
#
& #

35

#
V #

35

? ##

35

35

&

##

tregi,

tregi,

tregi,

tregi,

.
.

lu - ia!

Dom - ni - a lu - mii'n -

Dom - ni - a lu - mii'n -

. j

Dom - ni - a lu - mii'n-

Dom - ni - a lu - mii'n -

. .

veci,

Dom - ni - a

veci,

Dom - ni - a

E n

veci,

Dom - ni - a

Ce - lui Prea - - nalt i'a Lui

veci,

Dom - ni - a

Ce - lui

E n

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!

.
# # ..

&

31

35

lu - ia!

A - le - lu - ia!

A - le

te.

lu-ia, A - le - lu - ia,

? ##

R
R

RR

? # # . R
ne

31

A - le - lu - ia,

31

. .
. j .
n

.. .. ..
. .

? ## .
j .
. . .
.

Ce - lui

Prea - - nalt i'a Lui

.
.

j #

. .

Ce - lui

Prea - - nalt i'a Lui

j .

Prea - - nalt i'a Lui

.
...

.
.

..
.

.
.

I - sus Hris -

j n

I - sus Hris -

I - sus Hris -

I - sus Hris -

n

j

##
&

41

#
& #

tos.

41

41

tos.

##

? ## .

tos.

41

&

# #

? ## .

#
& #

#
V #

#
& #

pu

.
-

ruri!

El

# ..

? ##

j
Dom - ne - te

nn

El,

i de'a pu

pu - ruri,

#
#

Dom - ne - te


j
j j j

ruri! Dom - ne - te

dom - ne - te de'a pu

i de'a

j
j j . j j j

de'a pu - ruri!

dom - ne - te'a - cum

dom - ne - te El, dom- ne -te El

&

de'a

? # # j n
##

dom - ne - te'a - cum

Dom - ne - te

El

tos, i El dom - ne - te'a - cum i de'a pu -ruri!

41

ruri!

de'a pu -ruri, dom-

49

&

El

##
&

49

? # #

#
& # w

53

#
& # w

53

Dum - ne -zeu,

pu - ruri! Dum - ne - zeu,

dom - ne - te

de'a pu- ruri,

pu - ruri, dom-ne- te

de'a pu-ruri!

# ..

#
#

A -le - lu - ia,

pu- ruri! A -le - lu -ia,

A -le - lu - ia,

# #

&

53

? # #

tot

Dom - ne - te de'a

Dom - ne - te de'a

E Domn a

E Domn a tot!

pu- ruri! A -le - lu -ia,


? # # R R R R

53

de'a

#
RR
RR
V #

53

ruri,

i El dom - ne - te,

dom - ne - te

de'a pu - ruri, de'a

i de'a pu

? ##

ne - te

dom - ne - te'a - cum

49

de'a pu- ruri,

##
V

49

#
j
& # j j

49

##

R R R R


R R
R R

A - le -

Dom- ne -te de'a pu - ruri! A - le - lu-ia,

A - le -

Dom- ne -te de'a pu - ruri! A - le - lu-ia,

57

&

##

#
& #

##
V

57


? ##

57

lu - ia,

lu - ia,

# w
& #

Dom - ne - te de'a pu - ruri! A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

Dom - ne - te

de'a pu - ruri! A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

Dom - ne - te de'a pu - ruri! A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

#
j
j
j
j
& # j # j j # j r r j r r # j
tot!

Dom - ne - te

de'a pu - ruri! A - le - lu -ia,

A - le - lu - ia,

Dom - ne - te

de'a pu - ruri! A - le - lu -ia,

A - le - lu - ia,

Dom - ne - te

de'a pu - ruri! A - le - lu -ia,

A - le - lu - ia,

? # # # # R R R R

61

61

&

## .

Dum - ne - zeu,

#
V # R R R R

61

.
.

61

E Domn a

R R R R


? ##

61

R R
R R

# #
&

j j j j r r j r r j

57

Dum-ne - zeu,

57

# # #


#
#

j
? ## # #
# #

j # j j
Dom - ne- te

de'a

.
.

Dom - ne - te

de'a

Dom - ne - te

de'a

#
#

##

65

&

## w

#
j
j
& # # r r r r

65

A - le - lu - ia,

pu - ruri!

pu - ruri!

E Domn a

A - le - lu - ia,

? # # # R R R R

65

pu - ruri!

##
V
R R
R R

65

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

# # #
#
&

#
& #

69

#
& #

69

Doar El e Domn!

tot!

# #
&

69

Doar El

dom - ne - te'a - cum

E Domn

Dum - ne - zeu

e Domn

j j

de'a pu

Dum - ne - zeu

e Domn

e Domn

.
.

El

j .
-

j .

dom - ne - te'a -

i El dom-ne -

ruri!

te'a - cum!

Dum - ne - zeu

e Domn!

? ## . j
.

j j
j # j j
j

j
n .

Dom -ne -te'a-cum, dom-ne

j j j

tot! i El

? ## . j

69

tot!

#
V #

69

tot!

65

? # # #

#

tot!

- te'a -

i El dom-ne - te'a-

i El dom -

n . j

73

&

##

73

##

cum

i de'a pu

ruri!

cum

i de'a pu

ruri!

Dum - ne - zeu,

i de'a pu

ruri!

Dum - ne - zeu,

cum

? ##

73

#
& # j j

73

j j .
j

# .
& # .
? ##

77

&

##

tot!

# w
V #

77

? ##

77

77

&

##

tot!

tot!

? ## .

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

i El

A - le - lu - ia,


dom - ne - te

El

ne - te'a - cum

E Domn a

dom

E Domn a

de'a pu - ruri!

E Domn a

j j

i de'a

dom - ne - te'a

j j

i El

dom

ne - te'a - cum

i de'a

i El

dom

ne - te'a - cum

i de'a

R R R R
A - le - lu - ia,

de'a pu - ruri!

#
r r
r r
j
j
& #
A - le - lu - ia,

dom - ne - tej
R R
R R

77

de'a pu - ruri!

ne - te'a - cum i de'a pu- ruri! Dum -ne - zeu,

73

Dom - ne - te

j j j j j

##
&

80

#
& #

pu-ruri, de'a pu

80

80

##

ruri.

ruri.

pu - ruri, de'a pu

ruri.

pu - ruri, de'a pu

ruri.

j j

cum i de'a pu

j j

? ##

80

Dum - ne - zeu,

Dum - ne - zeu,

tot!

E Domn a

tot!

E Domn a

tot!

E Domn a

tot!

Dum - ne - zeu,

E Domn a

Dum - ne - zeu,

# #

&

80

? ##

#
& #
#
& #

Dum - ne

zeu,

Dum - ne

zeu,

Dum - ne

zeu,

Dum - ne

zeu,

#
V #
? ##

E Domn

tot!

E Domn

tot!

E Domn

tot!

E Domn

tot!

# #

&
? ##

i El

El

dom - ne - te'a -

El

dom - ne - te'a -

El

dom - ne - te'a -

dom

ne - te'a - cum

i de'a

87

&

#
& #

87

tot!

ruri!

Dom - ne - te

de'a pu - ruri, dom- ne - te

de'a pu - ruri!

ruri!

Dom -ne - te

de'a pu - ruri, dom- ne - te

de'a pu - ruri!

cum i de'a pu

#
& # R R

e Domn

de'a pu - ruri!

zeu,

de'a pu - ruri, dom-ne -te

Dom - ne - te

Dum - ne

ruri!

? ##

j j j j j j j j


##
V R R

R R

R R

R R

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

R R

R R

A - le - lu - ia,

R R

A - le - lu - ia,

R R

? ##

? ##
R R


R R

A - le - lu - ia,

# r r j
r r
r r j
r r
j
j
& #
A - le - lu - ia,

#

& #

cum i de'a pu

j j

87

ruri!

pu -ruri, de'a pu

? ##

87

cum i de'a pu

##
V

87

##

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia!

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia!

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia!

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia!

R R

# #
&

.
.
..
..

w
w

ww
ww

.
.

w
w

Aripi de-a avea


b 3
&bb 4

b
V b b 43

.
b
j
& b b 43 .. n b .

A
6

T
6

? b b 43
b

b
&bb

b
Vbb

vea

b
&bb

b
&bb
b
Vbb

11

ca

pot

zbor,

fi

b
&bb

11

? bb
b

al

meu

dor,

.
.

j j j

j j

ripi de'a a - vea

m 'nal spre ste - le

ripi de'a a -

j j j

j j

j
j j

? bb

11

.
.

ar

j j j
j

n - da - t

a zbu-

b
Vbb

16

bb

& b

16

ra,

Spre

r j j j j
j

.
r
j .

b
&bb

b
&bb

b
V b b .

21

Ct

b
& b b ..

21

? b
bb

mai

b
&bb

25

b
Vbb

25

cri,

b
& b b

? b b
b

25

21

Ti - ne scump i drag I - sus

16

? bb
b

j R
.

Ct mai sus!

sus!

. R

j . R

..

La

j
b
U

r
j
.

Pes - te zri!

zri!

I - sus!

rit.

j j j

C
tre
Pa
tri
a
de
U
rit.
j

j R
.

I - sus!

..

Pes - te

La

j . R

zbu - ra!

A zbu - ra!

..

r
j .

j
j

r
j .

va - luri

..

Pes - te

r
j .
r
j .

C - tre

..

rit.

r
j
.

sus.

de'n - cer -

j
j

j
j

j
j

mi - nu - na - te

b
&bb

29

b
Vbb

29

zri.

b
& b b

29

? b b
b
b
&bb

33

b
Vbb

33

tor,

j R
.
Tot mai sus!
. R
j . R

..

b
&bb

T
B

? bb

Ca

b .

La

I - sus!

..

..

vul - tu - ru'n nori

r
j .

..

eu

..

r
j . j j

al meu Mn - tu - i - tor.

La

m'a a - vn - ta.

b
& b b
n n n
.
? bb

b
.

38

r
j . j j

tot ce'i tre - c -

j
j
j
j

Pes - te

A zbu - ra!

r
j .

nori!

r
j R
j
.
.
La I - sus!
A zbu - ra!
. R
j . R

38

..

Pes - te nori!

b
& b b

? bb
b

38

33

S
A

Pes - te

Tot mai sus!

r
j
.

R
Vo - ios m'a
r
j .
. R
j. .

cresc.

.
..

a - vn -

.. n
.

r
j. .
R
ta n nori,
j . r
44

? bb .
R
b
b
&bb

44

S
A

T
B

b
& b b ..
.
? b b .
b

b
&bb

j .
.

44

48

S
A

? b
bb

48

T
B

sus.

b
&bb

48

S
A

&

? bb

53

T
B

bbb

r
n j. . #
R
ios m'a a - vn
r
j .
. R

n ..
.
..

j
j j

r meu iuj- bitj Ij - sus,


j
. . .
R .

La al

.
.

j
j.

j
j
b

b
&bb

53

Vo -

r
.
.
R

? b . .
bb
53

de'a a - vea

.
? b b
b

.
.
.
.

..
.
..

nori,

r
j. .
R

La

al

.
.

j j r
j j j .
R

meu

iu - bit

.
.

j b j j
j
j
r

R
u
pa - ce

a - fla,

. b
. b

drag

I -

.
.


. R
n do - ri - tul Pa - ra - dis de
.

.
R

j b j j
j
j
r

.
.

zbor, A - co - lo

R
ta n
r
j .
.
R
j. .

j j
j j

Pa - cea

r
j .

j .
.

sus.

A - ripi

.
.

..

mea a

a - fla.

..
.
.
.

A dori, Doamne sfnt


..
.

# 4
& # 4
? ## 4
4
5

S
A

? ##
9

S
A

#
& #

#
& # ..
? ##

12

S
A

&

##

? ##

12

T
B

#
& #

12

? ##

mult

do - ri!

Lu - mii'n - tregi

..

s Te

j
#

j
#

rul Tu, Ce

o, I - sus,

j
j .
.

j
j ..

..

ha

j j

s spu - n des - pre

j
j .

2.A do - ri,

j j j j j
#

..

Doam - ne sfnt,

Cn - tul meu

j
j .
.

j j ..

1.A do - ri

cnt,

..
.

P
j j .
.

#
& #
#
& #

w
w

j
j

Ca s

#
& # .

16

S
A

plng

? # #

16

T
B

#
& #

16

? ##

#
& # ..

j
#

19

S
A

bi

? # # ..
O

#
& # ..

19

? ##

F
bb b
& ..

22

S
A

ri

? b b ..
b

22

T
B

j
#

al Tu plns,

..

j
j .
.

Doam - ne bun,

j j j j j
#

..

La - cri - ma

j
j ..

b
& b b

F
? b
bb .
j

22

j j

rea Ta, Ce mult

19

T
B

j
j

s'mi poar-te'n ea iu -

n b

j j
j .
j


j j

Des - pre

Ti

j j

ne s spun,

nnbb
j
j
b
n b n
b j j n b
b nb b

3.A do -

nn b
bb
nn b
bb

j j
j j

Gla - sul

do - ri!

j n j j j j

b
& b b ..

26

S
A

..

j j j
j
j

? b .. b
bb

meu s du - c'n el Cu - vn - tul Tu, Ce

.
.
.

26

T
B

b
& bb

26

? bb
b

S
A

T
B

b
j
& b b j

.
.

? bb

j j

Via - a

b
& b b
? b
bb

b
&bb

33

S
A

ri!

? b b
b

33

T
B

b
& bb

33

? b
b b .

j n j

mea

..

Ce mult

via

.
.
.

a Ta,

..

..

do - ri!

Ce

rit.

mult

a do -

Mult

.
j

do - ri!

mult

..

o - glin - deas - c

ww

ww

do - ri!

w
w

w
w

Carte-n ceruri...
? # # 44

Solo
B

# 4
& # 4

1.Car - te'n
2.Pen - tru

? ## 4
4

Solo
B
5

? ##
#
& #
? ##

Solo
B

S
A

T
B

? ##
#
& #
? ##
? ##

13

Solo
B

S
A

T
B

1.Car - te'n ce - ruri


2.Pen - tru ti - ne

..

j .
.

se
des - chi - de,
ce - rul pln - ge

j .

st
mai

..

des - chi - s,
a - teap - t

j j .
.

1.Car - te'n ce - ruri st des - chi - s,


2.Pen - tru tij- ne mai a - teap - t

.
.

j j .
.

j .
.

.
.

j
j .

..

j j ..

j .

E
mur - dar
Poa - te
c

cer - ce - tat,
a - ple - cat?

Fi - e - ca - re'i
Pes - te car - te

se
rs - pun - de:
z - bo - vi - re

j .

sau
va

e
fi

cu - rat.
sc - pat?

ww
ww

# n

..

j
j
j j j

.
.

j j j j j

E
stri - gat nu - me - le tu,
n - c'o cli - p Dum - ne - zeu,

E stri - gat nu - me - le tu,


n - c'o cli - p Dum - ne - zeu,

j .
.

r
.
R

Dom - nul oa - re,


n - c'o - da - t,

Fi - vei bun
e
stri - gat

Ce va zi - ce
Pen - tru ti - ne

Dom - nul oa - re,


n - c'o - da - t,

Fi - vei bun sau fi - vei ru?


e
stri - gat nu - me - le tu!

j j ..

j j ..

.
.

j j .
.

zi - ce
ti - ne

Ce
va
Pen - tru

? # # ..

13

Fi - e - c - rui
Pen - tru ci - ne

#
& # .
.

13

ce - ruri
ci - ne

ww
ww

Piano

j
j .

..
.
.

sau fi - vei ru?


nu - me - le tu!

j .
.

r
.
.

17

S
A

&

##

j
j ..

..

Dom - nul fa - ce

? ##

17

T
B

21

S
A

&

##

j
j ..

..

Du - p

.
? ## .
? ## .

21

T
B

25

Solo
B

Doar

#
& # ..

25

S
A

Doar

.
? ## .

25

T
B

? ##

29

Solo
B

29

S
A

&

##

? ##

29

cli - p

j .
.

j .
.

o cli - p

j
j .

Azi n cea din


Dom - nul nu - mai

Vi
T
B

gn - duri,

j j .
.

no,

.
i

..
i

.
.

.
.

j j .
.

.
.

tu

j j .
.

.
.

j j .
.

.
.

fap - t, Eti

se'n - chi - de

j .
.

.
.

.
.

pier - dut sau eti sal - vat.

j .
.

..

j
j
j j j

car - tea pen - tru

ve - ni - cii,

j .
.

j j j j j

.
.
.

1..

ur - m o - r
El
te chea - m ca
azi te chea - m, Vi - no, mn - tu -

vi - no!

j .
.

.
.

# n

se'n - chi - de car - tea pen - tru ve - ni - cii,

. j .

eti cer - ce - tat,

j j j j j
#

.
j

As - tzi

j ..
N .

.
.

du - p

.
.

j j j j

.
.

ju - de - ca - t,

j j .
.

.
.

j j .
.

.
.

.
.

s
-

2.
. .. . R w

vii!
-

j
j r
j
j j . . . ..
R .

El te chea-m ca
Vi - no, mn - tu -

.
.

s vii!
-

it

- it

s fii!

j
j j j r
j . . .
. . .


s fii!

Cerul, pmntul vor trece


j j b

& b 44 n

S1
S2

4
&b 4

j j

j j n

j j

Ce - rul, p-mn - tul vor tre - ce,

Ce - rul, p- mn - tul vor tre - ce,

4
Vb 4

? b 44

j j

Ce - rul, p- mn - tul vor tre - ce,

j j

S1
S2
5

A
5

T
5

&b

? b b

S1
S2
9

A
9

T
9

? b b

&b

Doar Cu - vn - tul Tu

j j j b j

j j j j

..

#.
.

r -

j #
m - ne'n veac,
.
j
.

r - m - ne'n veac,

r - m - ne'n veac,

r - m - ne'n veac.

Tu

r - m - ne'n veac,

doar Cu -vn - tul Tu r - m - ne'n veac.

?b

Doar Cu -vn-tul

veac,

b
b

Doar Cu - vn - tul

veac,

Doar Cu -vn- tul Tu,

Ce- rul, p- mn- tul vor tre - ce

doar Cu - vn - tul Tu r - m - ne'n veac.

& b
9
? b .

Doar Cu- vn - tul Tu,

&b

doar Cu - vn - tul Tu r - m - ne'n veac.

Doar Cu -vn - tul Tu,

Vb

Tu r - m - ne'n

b
& b

j j j j

Vb

b j j j b j

&b

j j

Ce-rul, p-mn- tul vor tre - ce

Ce - rul, p- mn - tul vor tre - ce, Doar Cu - vn - tul Tu r - m- ne'n

& b 44 n
Pian
? b 44

Ce- rul, p-mn-tul vor tre - ce

j j n

j j
n b

b
b

..

Doar Cu - vn - tul Tu

r - m - ne'n veac,
r - m - ne'n veac,

r - m - ne'n veac,

r - m - ne'n veac,

b j j j j

j j j j
b
&

13

S1
S2
A

13

Doar Cu - vn - tul Tu

r - m

Doar Cu - vn - tul Tu,

Doar Cu - vn - tul Tu

r - m

Doar Cu - vn - tul Tu

# w

Vb

13

Doar Cu - vn - tul Tu,

&b
?b

b
b

j # j

j j

j

? b j

&b
?

29

.
vr

ww
w
w

v spun!

Cnd

r - m

j j b j j

ne'n

ne'n

.
b ..
b.

.
.

a - ces - tea

j n j

toa - te'au s

vor fi,

j
...

se'n - tm - ple,

w
n ww
w

b .

veac.

b b
n

i vraj - b'n-tre po- poa-re va por - ni.

veac.

n, ste - le,

j j .

ne'n

jos pe p - mnt mari tul - bu - rri

veac.

sus n soa-re, lu

j j j
j j
n #

n ww

r - m - ne'n veac.

j j j # j j j j .

rri

i mul-te strm - to

&b

29

Tu

Se vor ve-dea mul-te sem - ne,

& b j j j
?b

Se vor ve-dea mul-te sem - ne

& b j j j

& b
21
?b

& b j j j

21

b.

17

& b
17
?b

Doar Cu - vn - tul

13

j j j j b

.
#

Doar Cu - vn - tul Tu,

& b j j j j

13

A - de - vr, a - de -

Cnd a - ces - tea

?b

32

toa - te'au

va

&b

j j b

b w

Mea.

&b

42

j j

Doam- ne Sfin -te! i - ne - ne trezi!

b n

?b
.

42

Doam- ne Sfin te! i - ne - ne trezi!

Vb
?

?b

42

S fim ga - ta

n #

j j j j j j

# n

cnd vei ve - ni

Tu.

Tu.

cnd vei ve - ni

Tu.

b b

cnd vei ve - ni

S fim ga - ta

j .

Se vor ve-

b
i ma - rea cu ur -let spu - me-gnd n va - - - -
#

dea mul -te sem - ne.

& b b

S fim ga - ta

m - p - r - i

Doam- ne Sfin -te! i - ne - ne trezi!

fi

j j

35

A - proa - pe'a - tunci

& b n ...

35

b n

35

& b n

35

35

S1
S2

se'n - tm - ple,

& b

32

# b

Se vor ve - dea mul - te

j j j j j j j
b

luri, i ma-rea cu ur-let spu -me-gnd n va 46

b
&b

46

sem - ne.

& b ...
? b .

46

b .

Se vor ve - dea mul - te

&b
&b
Vb

50

?b

50

&b
?

50

&b

53

S1
S2

&b

53

Vb

53

luri.

te!

Doam - ne

Sfin

te!

Doam - ne

Sfin

te!

Doam- ne Sfin