Sunteți pe pagina 1din 155

Anex

la Ordinul MDRAP nr.../2013


PROIECT
NORMATIV
PRIVIND PROIECTAREA FUNDAIILOR
DE SUPRAFA,
Indicativ NP 112-201
1
CUPRINS
!ENERALITI
PARTEA I"
PROIECTAREA !EOTE#NIC A FUNDAIILOR DE SUPRAFA
I.1 Scop i domenii de aplicare
I.2 Deini!ii" no#a!ii i $im%oluri
I.3 &a'ele proiec#rii (eo#e)nice
I.3.1 *erin!e (enerale
I.3.2 Si#ua!ii de proiec#are
I.3.3 Dura%ili#a#e
I.+ Proiec#area (eo#e)nic prin calcul
I.+.1 ,enerali#!i
I.+.2 Ac!iuni
I.+.3 Parame#rii (eo#e)nici
I.+.+ Da#e (eome#rice
I.+.- S#ri limi# ul#ime .S/01
I.+.2 S#ri limi# de $er3iciu .de exploa#are 4 S/51
I.+.6 A%ordri de calcul
I.- 5#apele preliminare ale proiec#rii (eo#e)nice
I.-.1 S#a%ilirea ad7ncimii de undare
I.-.2 Ale(erea #ipului de unda!ie
I.-.3 Ale(erea me#odei de calcul
I.-.3.1 *ri#erii pri3ind con$#ruc!ia
I.-.3.2 *ri#erii pri3ind #erenul de undare alc#ui# din pm7n#uri
I.-.3.3 *ri#erii de ale(ere a me#odei de calcul
I.2 *alculul la $#ri limi# ul#ime
I.2.1 *apaci#a#ea por#an#
I.2.1.1 Principii (enerale
I.2.1.2 Aria comprima# a %a'ei unda!iei
I.2.1.3 Aria eec#i3 .redu$1 a %a'ei unda!iei
I.2.1.+ Me#oda pre$crip#i3
I.2.1.- Me#oda direc#
I.2.1.2 Me#oda indirec#
I.2.2 Re'i$#en!a la lunecare
I.2.3 S#a%ili#a#ea (eneral
I.6 *alculul la $#area limi# de exploa#are
I.6.1 ,enerali#!i
I.6.2 Depla$ri i deorma!ii
I.6.2.1 8a$area a%$olu#
I.6.2.2 Depla$ri i deorma!ii po$i%ile
I.6.2.3 Depla$ri i deorma!ii limi#
I.6.3 9ncrcarea #ran$mi$ la #eren
I.: *alculul la 3i%ra!ii
I.; <unda!ii pe roci
PARTEA II"
PROIECTAREA STRUCTURAL A FUNDAIILOR DE SUPRAFA
II.1 Scop i domenii de aplicare
II.2 Deini!ii" no#a!ii i $im%oluri
II.3 *erin!e (enerale pri3ind proiec#area inra$#ruc#urilor
2
II.3.1 *erin!e pri3ind proiec#area unda!iilor
II.3.2 *erin!e pri3ind proiec#area $u%$#ruc#urilor
II.3.3 *erin!e pri3ind proiec#area inra$#ruc#urilor
II.+ 5or#uri #ran$mi$e inra$#ruc#urilor
II.+.1 Pre3ederi (enerale
II.+.2 5or#uri #ran$mi$e inra$#ruc#urilor =n (ruparea de =ncrcri care con!ine ac!iunea
$ei$mic
II.- Ma#eriale u#ili'a#e la unda!ii
II.2 Proiectarea unda!iilor i'ola#e
II.2.1 <unda!ii pen#ru $#7lpi i pere!i de %e#on arma# monoli#
II.2.1.1 <unda!ii #ip #alp de %e#on arma#
II.2.1.2 <unda!ii #ip %loc i cu'ine#
II.2.2 <unda!ii pen#ru $#7lpi de %e#on arma# prea%rica#
II.2.2.1 Dimen$iunile $ec!iunilor de %e#on
II.2.2.2 Pa)are cu pere!i ampren#a!i
II.2.2.3 Pa)are cu pere!i ne#e'i
II.2.3 <unda!ii pen#ru $#7lpi din o!el
II.6 Proiec#area unda!iilor con#inue $u% $#7lpi $au pere!i
II.6.1 Domeniul de aplicare
II.6.2 5or#uri #ran$mi$e unda!iilor de $#7lpii i pere!ii $#ruc#urali de %e#on arma#
II.6.3 Dimen$ionarea %a'ei unda!iilor
II.6.+ *alculul eor#urilor $ec!ionale
II.6.- <unda!ii con#inue $u% $#7lpi
II.6.-.1 Sec!iunea de %e#on
II.6.-.2 Armarea unda!iilor
II.6.2 <unda!ii con#inue $u% pere!i $#ruc#urali de %e#on arma#
II.6.6 <unda!ii con#inue $u% pere!i $#ruc#urali de 'idrie
II.6.6.1 Pre3ederi (enerale de alc#uire
II.6.6.2 <unda!ii la cldiri ampla$a#e pe #eren de undare a3ora%il" =n 'one cu $ei$mici#a#e
a
g
0,15g
II.6.6.3 <unda!ii la cldiri ampla$a#e pe #eren de undare a3ora%il" =n 'one cu $ei$mici#a#e
a
g
> 0,15 g
II.6.6.+ Dimen$ionarea unda!iilor
II.6.6.- Solu!ii de undare la pere!i ne$#ruc#urali
II.6.-.2 Racordarea =n #rep#e a unda!iilor avnd cote de fundare diferite
II.6.6.6 <unda!ii la ro$#uri de #a$are
II.6.6.: <unda!ii cu de$crcri pe rea'eme i'ola#e
II.: Proiec#area radierelor de %e#on arma#
II. :.1 Alc#uire (eneral i domenii de aplicare
II.:.2 5lemen#e de proiec#are a radierelor
II.:.3 5lemen#e con$#ruc#i3e
II.:.+ Ro$#uri de #urnare i m$urile care #re%uie pre3'u#e =n proiec#are din punc#ul de
3edere al re'i$#en!ei i #e)nolo(iei de execu!ie
II.; Inra$#ruc#uri
II.;.1 Pro%leme (enerale
II.;.2 8ipuri de inra$#ruc#uri
II.;.2.1 Inra$#ruc#uri alc#ui#e doar din unda!ii
II.;.2.2 Inra$#ruc#uri alc#ui#e din unul $au mai mul#e $u%$oluri i din unda!ii
II.;.3 De#erminarea eor#urilor pen#ru calculul inra$#ruc#urii
II.;.+. Indica!ii pri3ind calculul eor#urilor =n elemen#ele inra$#ruc#urii
II.;.- Dimen$ionarea elemen#elor inra$#ruc#urii
3
II.;.-.1 >eriicarea planeelor
II.;.-.2 >eriicarea pere!ilor
II.;.-.3 >eriicarea pere!ilor =n 'onele de di$con#inui#a#e
II.;.2 8ran$mi#erea eor#urilor la inra$#ruc#ur prin in#ermediul planeelor 4 ?eec#ul de
men()in@
II.;.2.1 Pre3ederi (enerale
II.;.2.2 5lemen#e de calcul" dimen$ionare i 3eriicare
II.;.6 5lemen#e $peciice de alc#uire ale inra$#ruc#urilor
ANE$E
Anexa A Ad7ncimea de =nca$#rare ec)i3alen#. Principii de calcul pen#ru unda!iile $emi4
=nca$#ra#e
Anexa & *oeicien!i par!iali i de corelare pen#ru $#rile limi# ul#ime
Anexa * Ad7ncimea de =n()e!
Anexa D Pre$iuni con3en!ionale
Anexa 5 *alculul pre$iunilor pe #eren pen#ru unda!iile $olici#a#e excen#ric
Anexa < *alculul la $#area limi# ul#im. *apaci#a#ea por#an#
Anexa , >alori orien#a#i3e pen#ru coeicien#ul de recare
Anexa A *alculul la $#area limi# de exploa#are
Anexa B Parame#rii (eo#e)nici de compre$i%ili#a#e
Anexa C Me#ode de calcul pen#ru unda!iile con#inue $u% $#7lpi
Anexa / Me#ode de calcul pen#ru radiere
Anexa M Reerin!e #e)nice i le(i$la#i3e
+
!ENERALITI
1. Pre'en#ul norma#i3 $#a%ile#e pre$crip!iile (enerale de proiec#are a unda!iilor de $upraa! pen#ru
con$#ruc!ii ci3ile" indu$#riale" a(ricole" inclu$i3 cele pen#ru $u$!inerea in$#ala!iilor i u#ilaDelor
#e)nolo(ice" $au de orice al# na#ur.
2. Pre3ederile pre'en#ului norma#i3 $un# corela#e cu pre3ederile din $i$#emul de $#andarde europene
pen#ru proiec#area con$#ruc!ii E 50RO*OD0RI" precum i cu reerin!ele #e)nice i le(i$la#i3e"
$peciice" aplica%ile" =n 3i(oare.
3. /a proiec#area unda!iilor de $upraa! pe #erenuri $peciale .pm7n#uri $en$i%ile la ume'ire"
pm7n#uri con#rac#ile" pm7n#uri lic)eia%ile e#c.1" $e re$pec# i pre3ederile din re(lemen#rile
#e)nice $peciice ace$#or #ipuri de #erenuri" aplica%ile" =n 3i(oare.
+. Forma#i3ul $e adre$ea' in3e$#i#orilor" %eneiciarilor lucrrilor de con$#ruc!ii" au#ori#!ilor
pu%lice implica#e =n proce$ul de a3i'are i au#ori'are a execu!iei lucrrilor de con$#ruc!ii" precum i
proiec#an!ilor" 3eriica#orilor de proiec#e" exper!ilor #e)nici" execu#an!ilor" re$pon$a%ililor #e)nici cu
execu!ia" $peciali#ilor an(rena!i in ac#i3i#a#ea de in$pec!ie i con#rol al cali#!ii =n con$#ruc!ii" al#or
$peciali#i din domeniu" precum i au#ori#!ilor admini$#ra!iei pu%lice i or(ani$melor de
3eriicare/con#rol.
-. Forma#i3ul e$#e orma# din 2 par!i care #ra#ea' cele dou a$pec#e ale proiec#rii unda!iilor de
$upraa!G
Par#ea I E Proiec#area (eo#e)nic a unda!iilor de $upraa!
Par#ea II E Proiec#area $#ruc#ural a unda!iilor de $upraa!
PARTEA I"
PROIECTAREA !EOTE#NIC A FUNDAIILOR DE SUPRAFA
I"1 Sc%& 'i d%()nii d) a&*ica+)
.11 Pre3ederile pri3ind proiec#area (eo#e)nic a unda!iilor de $upraa! $un# =n concordan! cu
principiile expu$e =n SR 5F 1;;641 i Anexa na!ional" cu era#ele i amendamen#ele a$ocia#e.
.21 Pre3ederile din pre'en#ul norma#i3 $e aplic unda!iilor de $upraa!.
.31 Din punc# de 3edere al proiec#rii (eo#e)nice" unda!iile de $upraa! $e po# cla$iica =n dou
ca#e(orii =n unc!ie de ad7ncimea de undare" D i/$au de ad7ncimea rela#i3 de =nca$#rare" D
e
/BG
unda!ii de $upraa! direc#e" c7nd $un# =ndeplini#e condi!iile .I.1a1 i/$au .I.1%1G
D 3"00m
.I.1a1
unde
D Ad7ncimea de undare
$au
D
e
/B 1"- .I.1%
1
unde
D
e
Ad7ncimea de =nca$#rare ec)i3alen# .Anexa A1
-
B /a#ura mic a %a'ei unda!iei rec#an(ulare $au diame#rul %a'ei unda!iei circulare
unda!ii de $upraa! $emi4=nca$#ra#e" c7nd $un# =ndeplini#e condi!iile .I.2a1 i/$au .I.2%1G
D > 3"00m .I.2a1
unde
D Ad7ncimea de undare
$au
1"- H D
e
/B -
.I.2%
1
unde
D
e
Ad7ncimea de =nca$#rare ec)i3alen# .Anexa A1
B /a#ura mic a %a'ei unda!iei rec#an(ulare $au diame#rul %a'ei unda!iei circulare
.3.11 9n ca'ul unda!iilor de $upraa! direc#e" reac!iunile la#erale ale #erenului .recarea $au
re'i$#en!a pa$i31 $e ne(liDea'.
.3.21 9n ca'ul =n care condi!ia .I.2a1 e$#e =ndeplini# dar da#ele nece$are pen#ru calculul ad7ncimii de
=nca$#rare ec)i3alen#e

nu $un# di$poni%ile" $e recomand ca =ncadrarea unda!iei de $upraa! =n
ca#e(oria unda!iilor $emi4=nca$#ra#e $ $e ac in#r4o manier per#inen# i pruden#. 8re%uie $ $e ia
=n calcul po$i%ili#a#ea ca pe dura#a de 3ia! e$#ima# a $#ruc#urii" pm7n#ul din Durul unda!iei $ ie
=ndepr#a# prin ac#i3i#!i umane $au cau'e na#urale .ero'iune e#c.1.
.3.31 Pre3ederile pre'en#ului norma#i3 $e aplic i =n ca'ul con$#ruc!iilor pre3'u#e cu 2 $au mai
mul#e ni3eluri $u%#erane .$u%$oluri1" unda!iile iind con$idera#e direc#e $au $emi4=nca$#ra#e" dupa
ca'.
.3.+1 Principiile de calcul pen#ru unda!iile $emi4=nca$#ra#e $un# da#e =n Anexa A.
.+1 Pre3ederile norma#i3ului $e aplic urm#oarelor #ipuri de unda!ii de $upraa!G
a1 unda!ii i'ola#eI
%1 unda!ii con#inue" di$pu$e dup una" dou $au mai mul#e direc!iiI
c1 radiere (enerale.
.-1 Pre3ederile norma#i3ului $e aplic urm#oarelor #ipuri de ac!iuni direc#e $au orice com%ina!ii
=n#re ace$#ea #ran$mi$e unda!iilor de c#re con$#ruc!ieG
a1 or!e 3er#icale cen#rice $au excen#rice .<i(. I.1 a" %1
%1 or!e =nclina#e $au ori'on#ale .<i(. I.2 a" %1
.21 Pre3ederile pre'en#ului norma#i3 $e aplic unda!iilor de $upraa! $upu$e ac#iunilor $#a#ice $au
ac#iunilor care =n calcul po# i con$idera#e ec)i3alen# $#a#ice .c3a$i$#a#ice1.
.61 Pre3ederile norma#i3ului $e aplic =n ca'ul unda!iilor a37nd %a'a a#7# ori'on#al c7# i =nclina#
cu un un()i a! de ori'on#al.
.:1 Pre3ederile norma#i3ului $e aplic i =n ca'ul unda!iilor $i#ua#e =n 3ecin#a#ea unui #alu'
.<i(. I.31.
I"2 D),ini-ii, n%ta-ii 'i .i(/%*0+i
.11 9n pre'en#ul norma#i3 $e olo$e$c deini!iile (enerale din *odul de proiec#are. &a'ele proiec#rii
con$#ruc!iilor" indica#i3 *R 0.
2
.21 9n pre'en#ul norma#i3 $e olo$e$c deini!iile $peciice din SR 5F 1;;641 i SR 5F 1;;642.
.31 Principalele deini!ii u#ili'a#e pen#ru proiec#area (eo#e)nic $un# men!iona#e =n #a%elul I.1.
<i(ura I.1 a
<i(ura I.2 a
<i(ura I.1 % <i(ura I.2 %
<i(ura I.3
8a%elul I.1
D),ini-ia S)(ni,ica-ia
8eren
Pm7n#" roc $au ma#erial de umplu#ur care exi$# pe ampla$amen# =nain#e de
execu!ia lucrrilor de con$#ruc!ii.
<unda!ie Par#ea inerioar a unei con$#ruc!ii care are rolul de a #ran$mi#e =ncrcrile la
#eren i de a par#icipa" al#uri de celelal#e elemen#e $#ruc#u#ale" la a$i(urarea
re'i$#en!ei" $#a%ili#!ii" exploa#rii i dura%ili#!ii con$#ruc!iei.
<unda!ie de
$upraa!
direc#
<unda!ie la care =ncrcrile #ran$mi$e de $#ruc#ur $un# prelua#e exclu$i3 prin
con#ac#ul din#re %a'a unda!iei i #eren.
<unda!ie de
$upraa!
$emi4=nca$#ra#
<unda!ie la care =ncrcrile #ran$mi$e de $#ruc#ur $un# prelua#e a#7# prin %a'a
unda!iei c7# i prin $upraa!a la#eral =n con#ac# cu #erenul.
*a#e(orie
(eo#e)nic
9ncadrarea lucrrii (eo#e)nice =n unc!ie de exi(en!ele proiec#rii (eo#e)nice.
Ri$c
(eo#e)nic
Deine#e impor#an!a eec#elor ne(a#i3e a$upra per$oanelor" con$#ruc!iilor
=n3ecina#e i a pro#ec!iei mediului" pe dura#a execu!iei i =n exploa#are.
6
Ac!iune
(eo#e)nic
Ac!iune #ran$mi$ $#ruc#urii de #eren" umplu#ur" apa de $upraa! $au apa
$u%#eran.
5xperien!
compara%il
Inorma!ii documen#a#e $au $#a%ili#e cu clari#a#e pe orice al# cale" reeri#oare la
#erenul lua# =n con$iderare =n calcul" care implic aceleai #ipuri de pm7n#uri i
roci i pen#ru care e$#e de a#ep#a# o compor#are (eo#e)nic $imilar" precum i
$#ruc#uri $imilare.
Se con$ider cu precdere per#inen#e o%$er3a!iile o%!inu#e pe plan local.
*on$#ruc!ie
$pecial
*on$#ruc!ie =ncadra# =n cla$ele de impor#an! I i II con. P10041
*on$#ruc!ie
o%inui#
*on$#ruc!ie =ncadra# =n cla$ele de impor#an! III i I> con. P10041
.+1 In pre'en#ul norma#i3 $e olo$e$c no#a!iile i $im%olurile din SR 5F 1;;641 i SR 5F 1;;642.
.-1 Principalele no#a!ii i $im%oluri u#ili'a#e =n par#ea I a pre'en#ului norma#i3 $un# pre'en#a#e =n
#a%elul I.2.
8
a%elul I.2
N%ta-ia
.a0
.i(/%*0*
S)(ni,ica-ia
Litere LATINE
A Aria #o#al a %a'ei unda!iei
AJ Aria eec#i3 .redu$1 a %a'ei unda!iei
A
*
Aria comprima# a %a'ei unda!iei
a
d
>aloarea de calcul a da#elor (eome#rice
a
nom
>aloarea nominal a da#elor (eome#rice
a Modiicarea adu$ 3alorii nominale a da#elor (eome#rice
B /!imea .la#ura mic1 a %a'ei unda!iei rec#an(ulare $au diame#rul %a'ei unda!iei
circulare
BJ /!imea eec#i3 .redu$1 a unda!iei
C
d
>aloarea de calcul limi# a eec#ului unei ac!iuni
c *oe'iunea pm7n#ului
cK *oe'iunea eec#i3 .=n #ermeni de eor#uri eec#i3e1
c
u
*oe'iunea nedrena#
c
uId
>aloarea de calcul a coe'iunii nedrena#e
D Ad7ncimea de undare
D
e
Ad7ncimea ec)i3alen# de =nca$#rare
d Di$#an!a din#re mar(inea unda!iei i mar(inea #alu'ului
E >aloarea eec#ului ac!iunilor
E
d
>aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor
E
oed
Modulul edome#ric
E
$
Modulul de deorma!ie liniar
E
$#%Id
>aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor $#a%ili'a#oare
E
d$#Id
>aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor de$#a%ili'a#oare
e 5xcen#rici#a#ea componen#ei 3er#ical a unei ac!iuni #o#ale a! de cen#rul de
(reu#a#e al %a'ei unda!iei
e
&
5xcen#rici#a#ea prin rapor# cu axa lon(i#udinal a %a'ei unda!iei
e
/
5xcen#rici#a#ea prin rapor# cu axa #ran$3er$al a %a'ei unda!iei
F
d
>aloarea de calcul a unei ac!iuni
:
F
L
>aloarea carac#eri$#ic a unei ac!iuni
G Ac!iunea 3er#ical permanen#
G
d$#Id
>aloarea de calcul a ac!iunilor permanen#e de$#a%ili'a#oare pen#ru 3eriicarea la
$u%pre$iune
G
$#%Id
>aloarea de calcul a ac!iunilor 3er#icale permanen#e $#a%ili'a#oare pen#ru
3eriicarea la $u%pre$iune
GM
$#%Id
>aloarea de calcul a ac!iunilor 3er#icale permanen#e $#a%ili'a#oare pen#ru
3eriicarea la cedare )idraulic a undului $p#urii .cu (reu#a#ea $u%mer$a#1
H Ac!iunea ori'on#al $au componen#a ori'on#al a unei ac!iuni #o#ale aplica# paralel
cu %a'a unda!iei
H
d
>aloarea de calcul a lui H
H
=
Ad7ncimea de =n()e!
h Fi3elul apei pen#ru 3eriicarea la cedare )idraulic a undului $p#urii
hK 9nl!imea unei pri$me de pm7n# pen#ru 3eriicarea la cedare )idraulic a undului
$p#urii
h
NIL
>aloarea carac#eri$#ic a =nl!imii coloanei de ap a! de #alpa unei pri$me de
pm7n# pen#ru 3eriicarea la cedare )idraulic a undului $p#urii
i ,radien#ul )idraulic
K
0
*oeicien# al pre$iunii =n $#are de repau$ a pm7n#ului
k Rapor#ul
d
/
c3Id
L /un(imea .la#ura mare1 a %a'ei unda!iei rec#an(ulare $au a $i$#emului de undare
LJ /un(imea eec#i3 .redu$1 a unda!iei
Q Ac!iunea 3aria%il" 3er#ical $au =nclina#
Q
d$#Id
>aloarea de calcul a ac!iunilor 3er#icale de$#a%ili'a#oare la 3eriicarea la
$u%pre$iune
q Pre$iunea din (reu#a#ea pm7n#ului la ni3elul %a'ei unda!iei
R
d
>aloarea de calcul a re'i$#en!ei a! de o ac!iune
S
d$#Id
>aloarea de calcul a or!ei curen#ului de$#a%ili'a#oare =n #eren
S
d$#IL
>aloarea carac#eri$#ic a or!ei curen#ului de$#a%ili'a#oare =n #eren
s 8a$area #o#al
s
0
8a$area in$#an#anee .imedia#1
s
1
8a$area de con$olidare
s
2
8a$area prin cur(ere len# .#a$are $ecundar1
T
d
>aloarea de calcul a re'i$#en!ei la orecare de'3ol#a# a$upra pr!ii unei $#ruc#uri
=n con#ac# cu #erenul
u Pre$iunea apei din pori
u
d$#Id
>aloarea de calcul a pre$iunii #o#ale de$#a%ili'a#oare a apei din pori
V Ac!iunea 3er#ical $au componen#a 3er#ical a unei ac!iuni #o#ale aplica# la %a'a
unda!iei
V
d
>aloarea de calcul a lui V
VK
d
>aloarea de calcul a ac!iunii 3er#icale eec#i3e
V
d$#Id
>aloarea de calcul a ac!iunii 3er#icale de$#a%ili'a#oare
V
d$#IL
>aloarea carac#eri$#ic a ac!iunii 3er#icale de$#a%ili'a#oare
X
d
>aloarea de calcul a proprie#!ii unui ma#erial
X
L
>aloarea carac#eri$#ic a proprie#!ii unui ma#erial
Litere GRECETI
;
9nclinarea a! de ori'on#al a %a'ei unda!iei
0n()iul #alu'ului a! de ori'on#al
0n()iul de =nclinare a lui Q a! de 3er#ical

a
0n()iul de recare la in#era!a unda!ie E #eren" =n planul %a'ei
,reu#a#ea 3olumic a pm7n#ului
' ,reu#a#ea 3olumic $u%mer$a#

cK
*oeicien# par!ial pen#ru coe'iunea eec#i3

cu
*oeicien# par!ial pen#ru coe'iunea nedrena#

5
*oeicien# par!ial pen#ru eec#ul unei ac!iuni

*oeicien# par!ial pen#ru ac!iuni" care !ine con# de po$i%ili#a#ea unor a%a#eri
nea3ora%ile ale 3alorilor ac!iunilor prin rapor# cu 3alorile lor repre'en#a#i3e

<
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune

,
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune permanen#

,Id$#
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune permanen# de$#a%ili'a#oare

,I$#%
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune permanen# $#a%ili'a#oare

m
*oeicien# par!ial pen#ru un parame#ru al pm7n#ului

mIi
*oeicien# par!ial pen#ru un parame#rul al pm7n#ului =n $#ra#ul i

M
*oeicien# par!ial pen#ru un parame#ru al pm7n#ului care !ine con# de
incer#i#udinile a$upra modelului

O
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune 3aria%il

Pu
*oeicien# par!ial pen#ru re'i$#en!a la compre$iune monoaxial

R
*oeicien# par!ial pen#ru o re'i$#en!

RId
*oeicien# par!ial care !ine con# de incer#i#udinile a$upra modelului de re'i$#en!

RIe
*oeicien# par!ial pen#ru re'i$#en!a pm7n#ului

RI)
*oeicien# par!ial pen#ru re'i$#en!a la alunecare

RI3
*oeicien# par!ial pen#ru capaci#a#e por#an#

SId
*oeicien# par!ial pen#ru incer#i#udinile =n modelarea eec#elor ac!iunilor

OId$#
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune de$#a%ili'a#oare care pro3oac o cedare
)idraulic

OI$#%
*oeicien# par!ial pen#ru o ac!iune $#a%ili'a#oare care $e opune cedrii )idraulice

N
,reu#a#ea 3olumic a apei

*oeicien# par!ial pen#ru un()iul de recare in#ern .$e aplic la #( 1

*oeicien# par!ial pen#ru (reu#a#ea 3olumic a pm7n#ului


0n()iul de ro#ire a %a'ei unda!iei a#a de ori'on#ala
<ac#or pen#ru con3er#irea de la 3aloarea carac#eri$#ic la 3aloarea repre'en#a#i3

$#%Id
>aloarea de calcul pen#ru eor#ul #o#al 3er#ical $#a%ili'a#or
K
)I0
*omponen#a ori'on#al a pre$iunii eec#i3e a pm7n#ului =n $#are de repau$
' 0n()iul de recare in#ern =n #ermeni de eor#uri eec#i3e

d
>aloarea de calcul a lui K

c3
0n()iul de recare in#ern la $#area cri#ic

c3Id
>aloarea de calcul a lui
c3

*oeicien# de recare
.21 0ni#!ile de m$ur recomanda#e la proiec#area (eo#e)nic $un# indica#e =n #a%elul I.3.
10
8a%elul I.3
M1+i()a U"M"
<or! LF
Ma$ L(
Momen# LFm
Ma$ 3olumic L(/m
3
,reu#a#e 3olumic LF/m
3
5or# uni#ar" pre$iune" re'i$#en!" ri(idi#a#e LPa
*oeicien# de permea%ili#a#e m/$
*oeicien# de con$olidare m
2
/$
I" 2a3)*) &+%i)ct1+ii 4)%t)5nic)
I""1 C)+in-) 4)n)+a*)
.11 Pen#ru iecare $i#ua!ie de proiec#are (eo#e)nic" #re%uie $ $e 3eriice ap#ul c nu e$#e a#in$ nici
o $#are limi# per#inen#" =n conormi#a#e cu pre3ederile codului *R0.
.21 Si#ua!iile de proiec#are (eo#e)nic i $#rile limi# care #re%uie a3u#e =n 3edere pen#ru unda!iile
de $upraa! $un# preci'a#e =n SR 5F 1;;641" Sec!iunile 2 i 2 i =n Anexa na!ional" cu era#ele i
amendamen#ele a$ocia#e.
.31 Si#ua!iile de proiec#are i $#rile limi# $e iau =n con$iderare =n unc!ie de urm#orii ac#oriG
a1 condi!iile de ampla$amen# cu pri3ire la $#a%ili#a#ea (eneral i la micrile #erenuluiI
%1 na#ura i mrimea $#ruc#urii i elemen#elor ei" inclu$i3 orice cerin!e $peciale .dura#a de 3ia!
e#c.1I
c1 condi!iile reeri#oare la 3ecin#!iI
d1 condi!iile (eo#e)nice i )idro(eolo(iceI
e1 inluen!a mediului .)idrolo(ie" ape de $upraa!" $u%$iden!" 3aria!ii $e'oniere de #empera#ur i
umidi#a#e e#c.1I
1 $ei$mici#a#ea re(ional.
.+1 S#rile limi# po# aprea $epara# =n #eren $au =n $#ruc#ur $au $imul#an =n #eren i $#ruc#ur.
.-1 Pen#ru proiec#area (eo#e)nica a unda!iilor de $upraa! #re%uie lua#e =n con$iderare urm#oarele
$i#ua!ii care po# conduce la $#ri limi#" dup ca'G
a1 pierderea $#a%ili#!ii (eneraleI
%1 epui'area capaci#!ii por#an#e" cedarea prin poan$onareI
c1 cedarea prin alunecareI
d1 cedarea com%ina# =n #eren i =n $#ruc#urI
e1 #a$ri exce$i3eI
1 ridicarea exce$i3 a #erenului da#ori# umlrii" =n()e!ului i al#or cau'eI
(1 3i%ra!ii inaccep#a%ile.
.21 /a proiec#area (eo#e)nic a unda!iilor de $upraa! #re%uie u#ili'a# una din me#odele urm#oare
$au o com%ina!ie =n#re ace$#eaG
.2.11 O e!od" di#ec!" =n care $e eec#uea' calculele $peciice pen#ru iecare $#are limi#
per#inen#. 5xperien!a do%7ndi# poa#e ar#a care #ip de $#are limi# (u3ernea' proiec#area lucrrii.
/a 3eriicarea la o anumi# $#are limi#" calculul #re%uie $ modele'e c7# mai corec# mecani$mul de
cedare pre3'u#.
.2.21 O e!od" i$di#ec!" %a'a# pe experien!e compara%ile i pe re'ul#a#ele =ncercrilor pe #eren $au
11
=n la%ora#or $au pe o%$er3a!ii" alea$ =n corelare cu =ncrcrile la $#area limi# de exploa#are
normal" a$#el =nc7# $ ie $a#i$cu#e cerin!ele pen#ru #oa#e $#rile limi# per#inen#e.
.2.31 O e!od" %#esc#i%!i&" %a'a# pe 3alori ale unor pre$iuni accep#a%ile.
.61 9n 3ederea $#a%ilirii cerin!elor minime pri3ind con!inu#ul S#udiului (eo#e)nic .Ra%o#!u'ui de
i$&es!i(a#e a !e#e$u'ui conorm SR 5F 1;;6421" a me#odei de proiec#are ce #re%uie u#ili'a# i a
3eriicrilor de con#rol" #re%uie iden#iica#e *a#e(oria (eo#e)nic i ri$cul (eo#e)nic a$ocia#" =n
conormi#a#e cu pre3ederile norma#i3ului FP 06+.
.6.11 9n conormi#a#e cu pre3ederile norma#i3ului FP 06+" =ncadrarea preliminar in#r4o ca#e(orie
(eo#e)nic poa#e i $c)im%a# pe dura#a proce$ului de proiec#are i de execu!ie.
.6.21 Dieri#ele a$pec#e ale proiec#rii unei lucrri po# cere =ncadrri =n ca#e(orii (eo#e)nice dieri#e.
Fu e$#e nece$ar $ $e #ra#e'e =n#re(ul proiec# =n concordan! cu cea mai =nal# din#re ca#e(orii.
.:1 Pre3ederile pre'en#ului norma#i3 $e aplic la proiec#area (eo#e)nic a lucrrilor din ca#e(oria
(eo#e)nic 1" 2 i 3.
.;1 /a proiec#area (eo#e)nic a lucrrilor din ca#e(oria (eo#e)nic 3 e$#e o%li(a#orie olo$irea
me#odelor de calcul direc#eI in comple#are" $e po# u#ili'a" dupa ca'" i al#e me#ode" a! de cele
men!iona#e =n pre'en#ul norma#i3.
I""2 Sit0a-ii d) &+%i)cta+)
.11 Si#ua!iile care #re%uie lua#e =n con$iderare pen#ru proiec#area (eo#e)nic $un# preci'a#e =n SR 5F
1;;641" Sec!iunea 2 i Anexa na!ional" cu era#ele i amendamen#ele a$ocia#e.
.21 Si#ua!iile de proiec#are #re%uie $ includ urm#oarele cri#erii principale" dup ca'G
(2.1) Caracteristicile a!lasaentului i condi!iile de mediu
a1 accep#a%ili#a#ea (eneral a #erenului pe care e$#e ampla$a# $#ruc#ura" =n #ermeni de $#a%ili#a#e
(eneral i de micri ale #erenuluiI
%1 planurile de $#ra#iica!ieI
c1 di$punerea i cla$iicarea dieri#elor 'one de pm7n# i roc $au elemen#e ale lucrrii care
in#er3in =n modelul de calculI
d1 =n ca'ul con$#ruc!iilor ala#e pe $au =n apropierea unor ma$i3e de rocG
i. al#ernan!a de $#ra#e #ari i moiI
ii. alii" ro$#uri i i$uriI
iii. po$i%ila in$#a%ili#a#e a %locurilor de rocI
e1 exploa#ri miniere" ca3erne $au al#e con$#ruc!ii $u%#eraneI
1 micri ale #erenului da#ora#e $u%$iden!ei miniere $au al#or ac#i3i#!iI
(1 ca3erne de di'ol3are" cum $un# (oluri $au i$uri umplu#e cu ma#erial moale" proce$e de di'ol3are
=n cur$I
)1 eec#ele auierilor" ero'iunii i exca3a!iilor care conduc la modiicri ale (eome#riei $uprae!ei
#erenuluiI
i1 eec#ele coro'iunii $au al#errii c)imice" =n()e!ului" $ece#elor prelun(i#e e#c.I
D1 3aria!iile ni3elurilor apelor $u%#erane" inclu$i3 cele da#ora#e epui$men#elor (enerale"
inunda!iilor" di$unc!ionali#!ilor $i$#emelor de drenare i ale re!elelor pur##oare de ap"
exploa#rii apei e#c.I
L1 =ncadrarea $ei$mic a 'oneiI
l1 eec#ul noii $#ruc#uri a$upra $#ruc#urilor i re!elelor exi$#en#e i a$upra mediului local.
.2.21 *arac#eri$#icile con$#ruc!iei
12
a1 ac!iunile" (ruprile de ac!iuni i ipo#e'ele de =ncrcareI
%1 $en$i%ili#a#ea la depla$ri dieren!iale i/$au deorma!ii ale con$#ruc!ieiI
c1 re$#ric!iile de depla$ri dieren!iale i/$au deorma!ii =n exploa#area normal a con$#ruc!iei.
I"" D0+a/i*itat)
53aluarea condi!iilor de mediu in#erne i ex#erne din punc#ul de 3edere al dura%ili#!ii i a m$urilor
de pro#ec!ie $au de a$i(urare a re'i$#en!elor adec3a#e a ma#erialelor $e ace =n conormi#a#e cu
pre3ederile (enerale din $i$#emul de $#andarde europene pen#ru con$#ruc!ii E 50RO*OD0RI i cu
pre3ederile $peciice din SR 5F 1;;641" Sec!iunea 2 i Anexa na!ional" cu era#ele i
amendamen#ele a$ocia#e.
I"6 P+%i)cta+)a 4)%t)5nic1 &+in ca*c0*
I"6"1 !)n)+a*it1-i
.11 Proiec#area (eo#e)nic prin calcul #re%uie eec#ua# =n conormi#a#e cu pre3ederile din codul
*R0 i cu pre3ederile $peciice din SR 5F 1;;641" Anexa na!ional i pre'en#ul norma#i3.
.21 /a proiec#area (eo#e)nica in#er3inG
a1 ac!iunile" care po# iG
i. =ncrcri impu$eI
ii. depla$ri impu$e" de exemplu cele cau'a#e de micrile #erenuluiI
%1 proprie#!ile pm7n#urilor" rocilor $au al#or ma#erialeI
c1 da#ele (eome#riceI
d1 3alorile limi# ale deorma!iilor" de$c)iderii i$urilor" 3i%ra!iilor e#c.I
e1 modelele de calcul.
.31 5$#e o%li(a#oriu ca recunoa#erea condi!iilor de #eren $ $e ac =n unc!ie de ca#e(oria
(eo#e)nic i ri$cul (eo#e)nic a$ocia#" =n conormi#a#e cu pre3ederile din norma#i3ul FP 06+.
Acea$# recunoa#ere precum i con#rolul cali#!ii execu!iei lucrrilor $un# mai impor#an#e pen#ru
$a#i$acerea cerin!elor undamen#ale dec7# preci'ia =n modelele de calcul i =n coeicien!ii par!iali.
.+1 Modelul de calcul #re%uie $ de$crie compor#area pre$upu$ a #erenului pen#ru $#area limi#
con$idera#. Dac unei $#ri limi# nu i $e poa#e a$ocia un model de calcul ia%il" calculul $e ace
pen#ru o al# $#are limi#" olo$ind coeicien!i care $ a$i(ure c depirea $#rii limi#e con$idera#e
e$#e $uicien# de impro%a%il.
.-1 Modelul de calcul poa#e iG
a1 un model anali#icI
%1 un model $emi4empiricI
c1 un model empiric.
.21 Modelul de calcul ale$ #re%uie $ ie exac# .dup ca'" $e accep# ipo#e'e $impliica#oare1 $au $
conduc la re'ul#a#e de par#ea $i(uran!ei.
I"6"2 Ac-i0ni
.11 Deini!ia ac!iunilor e$#e conorm cu pre3ederile din *R0 iar 3alorile ac!iunilor cu pre3ederile
13
pr!ilor per#inen#e din SR 5F 1;;1.
.21 Modul de de#erminare a 3alorilor ac!iunilor #ran$mi$e de con$#ruc!ie a$upra unda!iilor e$#e
pre'en#a# =n par#ea II a norma#i3ului.
.31 /a proiec#area (eo#e)nic $e !ine $eama i de urm#oarele ac!iuni $peciiceG
a1 (reu#!ile pm7n#urilor" rocilor i apeiI
%1 eor#urile din #erenI
c1 pre$iunile pm7n#uluiI
d1 pre$iunile apei $u%#erane .dup ca'" pre$iunea apei li%ere1I
e1 pre$iunea apei din poriI
1 or!ele )idrodinamiceI
(1 $upra$arciniI
)1 lucrri de #era$amen#eI
i1 =ncrcrile din #raicI
D1 micrile pm7n#ului cau'a#e de G
i. ac#i3i#!i le(a#e de lucrri $u%#eraneI
ii. ridicarea i con#rac!ia produ$e de 3e(e#a!ie $au clim .3aria!ii de umidi#a#e $au #empera#ur"
inclu$i3 ac!iunea =n()e!ului1I
iii. alunecarea $au #a$area ma$i3elor de pm7n#I
i3. accelera!iile produ$e de cu#remure" explo'ii" 3i%ra!ii i =ncrcri dinamice.
.+1 >alorile ac!iunilor (eo#e)nice $e de#ermin an#erior eec#urii calculului" dar po# i modiica#e pe
parcur$ul dieri#elor e#ape ale proiec#rii.
.-1 >aloarea de calcul a unei ac!iuni (eo#e)nice $e de#erminG
.-.11 Prin calcul cu rela!ia Q2.1 SR 5F 1;;641RG
F
d
S
<
F
rep
.I.3
1
undeG

F
d
3aloarea de calcul a ac!iunii

<
coeicien# par!ial pen#ru $i#ua!ii permanen#e $au #ran'i#orii" deini# =n Anexa &
F
rep
3aloarea repre'en#a#i3a a ac!iunii G
F
rep
S F
L
undeG
ac#or pen#ru con3er#irea de la 3aloarea carac#eri$#ic la 3aloarea
repre'en#a#i3" deini# =n *R0 .) e$#e" dup ca'" )
0
$au )
1
$au )
2
1
F
L
3aloarea carac#eri$#ica a ac!iunii
.-.21 Prin e3aluare direc#. 9n ace$# ca'" e$#e indica# ca 3alorile coeicien!ilor par!iali da#e =n Anexa
& $ ie u#ili'a#e ca 3alori de reerin! pen#ru deinirea ni3elului de $i(uran! ceru#.
I"6" Pa+a()t+ii 4)%t)5nici
.11 Parame#rii (eo#e)nici repre'in# proprie#!ile ma$elor de pm7n# i de roc.
1+
.21 Parame#rii (eo#e)nici $un# deini!i =n SR 5F 1;;641" Sec!iunea 3.
.31 De#erminarea 3alorilor parame#rilor (eo#e)nici $e ace =n conormi#a#e cu SR 5F 1;;642 i
Anexa na!ional.
.+1 De#erminarea 3alorilor carac#eri$#ice ale parame#rilor (eo#e)nici $e ace conorm cu FP 122.
.-1 >alorile de calcul ale parame#rilor (eo#e)nici $e de#ermin cu rela!ia Q2.2 SR 5F 1;;641RG
X
d
S X
L
/
M
.I.+
1
undeG

X
d
3aloarea de calcul a parame#rului (eo#e)nic
X
L
3aloarea carac#eri$#ic a parame#rului (eo#e)nic

M
coeicien#ul par!ial
M
pen#ru $i#ua!ii permanen#e $au #ran'i#orii" deini# =n Anexa &
.21 A#unci c7nd 3alorile de calcul ale parame#rilor (eo#e)nici $un# e3alua#e direc# e$#e indica# ca
3alorile coeicien!ilor par!iali din Anexa & $ ie u#ili'a#e ca 3alori de reerin! pen#ru deinirea
ni3elului de $i(uran! ceru#.
I"6"6 Dat) 4)%()t+ic)
.11 Fi3elul i pan#a $uprae!ei #erenului" ni3elurile apei" ni3elurile in#ere!elor =n#re $#ra#ele
(eolo(ice" ni3elurile de exca3are i dimen$iunile unda!iei #re%uie #ra#a#e drep# da#e (eome#rice.
.21 >alorile carac#eri$#ice ale ni3elurilor #erenului" apei $u%#erane i a apelor de $upraa! #re%uie $
ie 3alori m$ura#e" nominale $au e$#ima#e ale ni3elurilor $uperioare $au inerioare.
.31 Se recomand ca 3alorile carac#eri$#ice ale ni3elurilor #erenului i ale dimen$iunilor unda!iei $
ie 3alorile nominale.
.+1 A#unci c7nd $e aprecia' c a%a#erile da#elor (eome#rice au un eec# impor#an# a$upra ia%ili#!ii
$#ruc#urii" 3alorile de calcul ale da#elor (eome#rice #re%uie de#ermina#e direc# $au calcula#e din
3alorile nominale cu rela!ia Q2.3 SR 5F 1;;6411G
a
d
S a
nom
T a

.I.-1
undeG

a
d
3aloarea de calcul a da#ei (eome#rice
a
nom
3aloarea nominal a da#ei (eome#rice
a 0"10 m
I"6"7 St1+i *i(it1 0*ti() 8SLU9
.11 S#rile limi# ul#ime $un# deini#e =n conormi#a#e cu pre3ederile codului *R0 i SR 5F 1;;641.
1-
.21 8re%uie $ $e 3eriice ap#ul c nu $un# depi#e urm#oarele $#ri limi#" a#unci c7nd $un#
per#inen#eG
.2.11 5O0G pierderea ec)ili%rului $#ruc#urii $au #erenului" con$idera# ca un corp $olid" =n care
re'i$#en!ele ma#erialelor $#ruc#urii i ale #erenului nu aduc o con#ri%u!ie impor#an# la a$i(urarea
re'i$#en!ei.
*ondi!ia de 3eriicare e$#e deini#a de rela!ia Q2.+ SR 5F 1;;641RG
E
d$#Id
E
$#%Id
U T
d
.I.2
1
undeG
E
d$#Id
3aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor de$#a%ili'a#oare G
E
d$#Id
S EV
<
F
rep
I X
L
/
M
I a
d
W
d$#
E
$#%Id
3aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor $#a%ili'a#oare G
E
$#%Id
S EV
<
F
rep
I X
L
/
M
I a
d
W
$#%
undeG

<
I
M
coeicien!i par!iali pen#ru $i#ua!iile permanen#e i #ran'i#orii deini!i =n
Anexa &
T
d
3aloarea de calcul a re'i$#en!ei la orecare de'3ol#a# a$upra pr!ii unei $#ruc#uri =n
con#ac# cu #erenul
Fo# 4 9n proiec#area (eo#e)nic" 3eriicarea 5O0 e$#e limi#a# la ca'uri rare" cum e$#e o unda!ie ri(id pe un #eren
$#7nco$ i e$#e" =n principiu" di$#inc# a! de anali'a $#a%ili#!ii (enerale $au de pro%lemele da#ora#e de pre$iunile
ar)imedice.
.2.21 ,5OG cedarea $au deorma!ia exce$i3 a #erenului" =n care re'i$#en!a pm7n#urilor $au a
rocilor con#ri%uie =n mod $emniica#i3 la a$i(urarea re'i$#en!ei.
*ondi!ia de 3eriicare e$#e deini# de rela!ia Q2.- SR 5F 1;;641RG
E
d
R
d
.I.61
undeG
E
d
3aloarea de calcul a eec#ului ac!iunilor
E
d
S EV
<
F
rep
I X
L
/
M
I a
d
W
.I.:.1
1
$au
E
d
S
5
EVF
rep
I X
L
/
M
I a
d
W
.I.:.2
1
undeG

5
coeicien# par!ial pen#ru eec#ul unei ac!iuni deini# =n Anexa &
R
d
3aloarea de calcul a re'i$#en!ei a! de o ac!iune
R
d
S RV
<
F
rep
I X
L
/
M
I a
d
W
.I.;.1
1
$au
R
d
S RV
<
F
rep
I X
L
I a
d
W/
R
.I.;.2
1
$au
R
d
S RV
<
F
rep
I X
L
/
M
I a
d
W/
R
.I.;.3
1
undeG

R
coeicien# par!ial pen#ru o re'i$#en! deini# =n Anexa &
Fo#a 1 4 S#area limi# ,5O e$#e de$eori cri#ic pen#ru de#erminarea dimen$iunilor elemen#elor $#ruc#urale din
unda!ii $au $#ruc#uri de undare.
Fo#a 2 4 9n unele $i#ua!ii de proiec#are" aplicarea coeicien!ilor par!iali a$upra ac!iunilor (enera#e de pm7n# $au
#ran$mi$e prin pm7n# po# conduce la 3alori de calcul nere'ona%ile $au c)iar impo$i%ile din punc# de 3edere i'ic.
12
9n a$emenea $i#ua!ii" coeicien!ii par!iali po# i aplica!i direc# a$upra eec#elor ac!iunilor" $#a%ili#e pe %a'a 3alorilor
repre'en#a#i3e ale ac!iunilor.
Fo#a 3 4 9n procedurile de calcul =n care coeicien!ii par!iali $un# aplica!i a$upra eec#elor ac!iunilor" coeicien#ul par!ial
al ac!iunilor $e ia < S 1"0.
.2.31 0P/G pierderea ec)ili%rului $#ruc#urii $au #erenului pro3oca# de $u%pre$iunea apei
.pre$iunea ar)imedic1 $au de al#e ac!iuni 3er#icale.
*ondi!ia de 3eriicare e$#e deini# de rela!ia Q2.: SR 5F 1;;641RG
V
d$#"d
G
$#%Id
U R
d
.I.10
1
undeG
V
d$#"d
3aloarea de calcul a (ruprii =n#re ac!iunile 3er#icale permanen#e i 3aria%ile
de$#a%ili'a#oare
V
d$#"d
* G
d$#Id
UQ
d$#Id

G
$#%Id
3aloarea de calcul a ac!iunilor permanen#e 3er#icale $#a%ili'a#oare
Q
d$#Id
3aloarea de calcul a ac!iunilor 3er#icale de$#a%ili'a#oare la 3eriicarea la $u%pre$iune
R
d
3aloarea de calcul a oricrei al# re'i$#en!e adi!ionale la ridicareI re'i$#en!ele adi!ionale
la ridicare po# i de a$emenea #ra#a#e drep# ac!iune permanen# 3er#ical $#a%ili'a#oare
Fo# 4 *oeicien!ii par!iali pen#ru Gd$#Id" Qd$#Id" G$#%Id i Rd

pen#ru $i#ua!ii permanen#e $au #ran'i#orii $un# deini!i =n
Anexa &.
.2.+1 AXDG cedarea )idraulic a #erenului" ero'iunea in#ern i ero'iunea re(re$i3 =n #eren" $u%
eec#ul (radien!ilor )idraulici.
*ondi!iile de 3eriicare $un# deini#e de rela!iile Q2.; a" % SR 5F 1;;641RG
u
d$#Id

$#%Id
.I.11 a1
undeG
u
d$#Id
3aloarea de calcul a pre$iunii #o#ale de$#a%ili'a#oare a apei din pori la %a'a coloanei
de pm7n#" pen#ru orice coloan de pm7n# per#inen#

$#%Id
#en$iunea #o#al 3er#ical $#a%ili'a#oare la %a'a aceleiai coloane
$au
S
d$#Id
GM
$#%Id
.I.11 %1
undeG
S
d$#Id
3aloarea de calcul a or!ei curen#ului =n coloana de pm7n#
GM
$#%Id
(reu#a#ea =n $#are $u%mer$a# a aceleiai coloane
Fo# 4 *oeicien!ii par!iali pen#ru ud$#Id" $#%Id" Sd$#Id i GM$#%Id
pen#ru $i#ua!ii permanen#e $au #ran'i#orii $un# deini!i =n
Anexa &.
.2.-1 S8RG cedare in#ern $au deorma!ia exce$i3 a $#ruc#urii $au elemen#elor de $#ruc#ur" ca de
exemplu unda!iile con#inue" radierele (enerale $au pere!ii de $u%$ol" =n care re'i$#en!a
ma#erialelor $#ruc#urii con#ri%uie $emniica#i3 la a$i(urarea re'i$#en!ei. S#area limi# S8R e$#e
#ra#a#a =n par#ea II a pre'en#ului norma#i3.
.31 9n ca'urile unui ri$c anormal $au ale unor condi!ii de #eren i de =ncrcare excep!ional de diicile
.de re(ul" $i#ua!iile care $e =ncadrea' =n ca#e(oria (eo#e)nic 3 a$ocia# unui ri$c (eo#e)nic maDor1
e$#e indica# $ $e u#ili'e'e 3alori mai $e3ere dec7# cele recomanda#e =n Anexa &.
.+1 Se po# u#ili'a 3alori mai pu!in $e3ere dec7# cele recomanda#e =n Anexa & pen#ru lucrri
#emporare $au pen#ru $i#ua!ii de proiec#are #ran'i#orii" =n ca'ul =n care con$ecin!ele po$i%ile o
Du$#iic.
16
I"6": St1+i *i(it1 d) .)+vici0 8d) );&*%ata+) - SLE9
.11 S#rile limi# de $er3iciu $un# deini#e =n conormi#a#e cu *R0.
.21 C%n,%+( SR EN 1<<=-1, .t1+i*) *i(it1 d) .)+vici0 .0nt d)n0(it) .t1+i *i(it1 d) );&*%ata+)
.SLE1.
.31 >eriicarea pen#ru $#rile limi# de exploa#are" =n #eren $au =n#r4o $ec!iune" elemen# $au =m%inare
a $#ruc#urii" #re%uie $ urmrea$c =ndeplinirea condi!iei Q2.10 SR 5F 1;;641RG
E
d
C
d

.I.12
1
undeG
E
d
3aloarea de calcul a eec#ului unei ac!iuni $au com%ina!iilor de ac!iuni
*
d
3aloarea de calcul limi# a eec#ului unei ac!iuni $au com%ina!iilor de ac!iuni
.+1 5$#e indica# $ $e modiice =n mod adec3a# 3alorile carac#eri$#ice ale parame#rilor (eo#e)nici =n
ca'ul =n care $e produce o modiicare a ace$#ora pe dura#a de 3ia! a con$#ruc!iei" de exemplu prin
3aria!ia ni3elului apei $u%#erane $au prin u$care.
.-1 >aloarea de calcul limi# a eec#ului unei ac!iuni" de exemplu o anumi# depla$are i/$au
deorma!ie a unda!iei $au a unor pr!i ale $#ruc#urii de undare e$#e acea 3aloare pen#ru care $e
con$ider a#in$ =n $#ruc#ur o $#are limi# de exploa#are.
A$upra ace$#ei 3alori limi# #re%uie $ $e con3in la proiec#area $#ruc#urii $upor#a#e de #eren.
.21 *onorm SR 5F 1;;641 i Anexa na!ional" coeicien!ii par!iali pen#ru $#area limi# de
exploa#are au 3aloarea e(al cu 1"0.
I"6"= A/%+d1+i d) ca*c0*
.11 A%ordrile de calcul deine$c modul =n care $un# u#ili'a#e rela!iile .I.:1 $i .I.;1 prin com%inarea
$e#urilor de coeicien!i par!iali pen#ru ac!iuni $au eec#ele ac!iunilor .A1" pen#ru parame#rii
(eo#e)nici .+1 i pen#ru re'i$#en!e .R1.
.21 A%ordrile de calcul $e aplic pen#ru calculul la $#rile limi# ul#ime ,5O i S8R" dup ca'.
.31 Modul de calcul al 3alorilor E
d
i R
d
deini#e =n rela!ia .I.61 #re%uie de#ermina# prin ale(erea
uneia din#re cele dou a%ordri de calcul .a%ordrile de calcul 1 i 31 deini#e conorm SR 5F 1;;64
1 i Anexa na!ional.
.+1 *oeicien!ii par!iali din Anexa & de u#ili'a# pen#ru de#erminarea 3alorilor E
d
i R
d
$un# (rupa!i =n
$e#urile no#a#e A .pen#ru ac!iuni $au eec#ele ac!iunilor1" + .pen#ru parame#rii pm7n#ului1 i R
.pen#ru re'i$#en!e1. >alorile ace$#ora $e ale( =n unc!ie de a%ordarea de calcul u#ili'a#.
.-1 A,o#da#ea de ca'cu' -
.-.11 ,ruparea 1G A- ?U@ +- ?U@ R-
.-.21 ,ruparea 2G A. ?U@ +. ?U@ R-
Fo#a 1 4 Fo#a!iaG ?U@ =n$eamnG ?de (rupa# cu@.
Fo#a 2 4 *oeicien!ii par!iali $un# aplica!i a$upra ac!iunilor i parame#rilor de re'i$#en! ai #erenului.
Fo#a 3 4 Dac e$#e e3iden# c una din#re cele dou (rupri (u3ernea' proiec#area" nu e$#e nece$ar $ $e mai eec#ue'e
calculele i cu cealal# (rupare. 8o#ui" (rupri dieri#e $e po# do3edi cri#ice pen#ru a$pec#e dieri#e ale aceluiai proiec#.
1:
.21 A,o#da#ea de ca'cu' /
,rupareaG .A-Y $au A.

1 ?U@ +. ?U@ R/
Fo#a 1 4 Fo#a!iaG ?U@ =n$eamnG ?de (rupa# cu@.
Fo#a 2 4 YG *oeicien!ii par!iali $un# aplica!i a$upra ac!iunilor pro3enind de la $#ruc#ur.
Fo#a 3 4

G *oeicien!ii par!iali $un# aplica!i a$upra ac!iunilor (eo#e)nice.
Fo#a + 4 /a calculul $#a%ili#!ii #alu'urilor $au al $#a%ili#!ii (enerale" ac!iunile aplica#e a$upra #erenului .de
exemplu ac!iunile pro3enind de la $#ruc#ur" =ncrcrile da#e de #raic1 $un# #ra#a#e drep# ac!iuni (eo#e)nice"
olo$indu4$e $e#ul A2 de coeicien!i par!iali.
I"7 Eta&)*) &+)*i(ina+) a*) &+%i)ct1+ii 4)%t)5nic)
I"7"1 Sta/i*i+)a ad>nci(ii d) ,0nda+)
.11 Ad7ncimea de undare e$#e di$#an!a m$ura# de la ni3elul #erenului .na#ural $au $i$#ema#i'a#1
p7n la %a'a unda!iei.
.21 S#a%ilirea ad7ncimii de undare a unei unda!ii $e ace !in7nd $eama de urm#oarele cri#eriiG
(2.1) ,eo#e)nice" )idro(eolo(ice i clima#ice
a1 ad7ncimea la care apare un $#ra# de pm7n# cu capaci#a#e por#an# adec3a#I
%1 ni3elul .ni3elurile1 apei .apelor1 $u%#erane i pre$iunea apei .apa cu ni3el li%er" apa $u%
pre$iune1 =n corelare cu !ro"leele care !ot a!are =n #impul execu!iei $au =n exploa#areI
c1 micri po$i%ile ale #erenului i reduceri ale re'i$#en!ei $#ra#ului por#an# pro3oca#e de
cur(erea apei" de eec#ele clima#ice $au de lucrrile de execu!ieI
d1 !re#en!a pm7n#urilor $pecialeI
e1 ad7ncimea p7n la care $e po# produce de(radri prin =n()e! .Anexa *1I
1 adnciea de afuiere$
(1 pre'en!a de ma#eriale $olu%ile .car%ona# de calciu" roci $aline e#c.1I
)1 eec#ele 3aria!iilor de umidi#a#e da#ora#e unor perioade lun(i de $ece# urma#e de perioade cu
precipi#a!ii a%unden#e a$upra proprie#!ilor pm7n#urilor $#ruc#ural in$#a%ile din 'onele cu
clima# arid.
.2.21 Proiec#ul de ar)i#ec#ur prin care $e impune co#a u#il .co#a t 0"00 $au co#a ul#imului ni3el
$u%#eran" dup ca'1.
.2.31 >ecin#!iG
a1 eec#ele exca3a!iilor i/$au a epui$men#elor (enerale a$upra unda!iilor i cldirilor =n3ecina#eI
%1 exca3a!ii ul#erioare pre3'u#e pen#ru u#ili#!i $au al#e con$#ruc!ii.
.2.+1 *ondi!ii $peciale =n exploa#area con$#ruc!iei care po# inluen!a carac#eri$#icile i compor#area
#erenului de fundare (te!eraturi e%cesive transise la teren etc.).
(&) Ad7ncimea minim de undare $e $#a%ile#e ca iind ad7ncimea cea mai mare care re'ul# =n
unc!ie de cri#eriile de mai $u$.
.+1 Pen#ru con$#ruc!iile unda#e pe #erenuri diicile .pm7n#uri $en$i%ile la ume'ire" pm7n#uri
con#rac#ile" pm7n#uri lic)eia%ile e#c.1" ad7ncimea de undare e$#e indica# =n re(lemen#rile
#e)nice $peciice" aplica%ile" =n 3i(oare.
I"7"2 A*)4)+)a ti&0*0i d) ,0nda-i)
1;
.11 <unda!iile #re%uie ale$e a$#el =nc7# $ #ran$mi# la #eren =ncrcrile con$#ruc!iei" inclu$i3 cele din
ac!iuni $ei$mice" a$i(ur7nd =ndeplinirea condi!iilor pri3ind 3eriicarea #erenului de undare la $#ri
limi#.
.21 S#a%ilirea #ipului de unda!ie $e ace !in7nd $eama de urm#oarele cri#eriiG
.2.11 Si$#emul $#ruc#ural al con$#ruc!iei
a1 #ipul $i$#emului $#ruc#ural .=n cadre" cu pere!i e#c.1I
%1 dimen$iuni .de$c)ideri" #ra3ei" =nl!imi E $upra#eran i $u%#eran1I
c1 ma#eriale .%e#on" me#al" 'idrie e#c.1I
d1 ac!iunile #ran$mi$e de con$#ruc!ie a$upra unda!iilorI
e1 mecani$mul de di$ipare a ener(iei indu$e de ac!iunea $ei$mic .po'i!ia 'onelor po#en!ial
pla$#ice" eor#urile #ran$mi$e unda!iilor e#c.1I
1 $en$i%ili#a#ea la #a$ri a $i$#emului $#ruc#ural.
(2.2) *ondi!iile de exploa#are ale con$#ruc!iei
a1 eor#urile #ran$mi$e la unda!ii .din $arcini $#a#ice i dinamice E 3i%ra!ii produ$e de u#ilaDe e#c.1I
%1 po$i%ili#a#ea pierderilor de ap $au $u%$#an!e c)imice din in$#ala!iile $ani#are $au indu$#rialeI
c1 =ncl'irea #erenului =n ca'ul con$#ruc!iilor cu de(aDri mari de cldur .cup#oare" urnale e#c.1I
d1 de(aDri de (a'e a(re$i3e care poluea' apele me#eorice i accen#uea' a(re$i3i#a#ea c)imic a
apelor $u%#eraneI
e1 inluen!a deorma!iilor #erenului de undare a$upra exploa#rii normale a con$#ruc!ieiI
1 limi#area #a$rilor =n unc!ie de cerin!ele #e)nolo(ice $peciice.
(2.&) *ondi!iile de execu!ie ale inra$#ruc#urii
a1 ad7ncimea $p#urii pen#ru reali'area unda!iilor con$#ruc!iei i modul de a$i(urare a $#a%ili#!ii
$p#uriiI
%1 exi$#en!a unor con$#ruc!ii =n 3ecin#a#e care po# i aec#a#e de lucrrile de execu!ie a
inra$#ruc#urii .in$#a%ili#a#ea #alu'ului" auierea #erenului la reali'area epui$men#elor e#c.1I
c1 $i$#emul de epui$men#eI
d1 pre'en!a re!elelor de ap4canal" de (a'e" de ener(ie elec#ric e#c.
(2.') *ondi!iile de #eren
a1 na#ura i $#ra#iica!ia #erenului de undare" carac#eri$#icile i'ico4mecanice ale $#ra#urilor de
pm7n# $au de roc i e3olu!ia ace$#ora =n #impI
%1 condi!iile de $#a%ili#a#e (eneral a #erenului .#erenuri =n pan# cu $#ruc#uri (eolo(ice $u$cep#i%ile
de alunecri de #eren e#c.1I
c1 condi!iile )idro(eolo(ice .ni3elul i 3aria!ia $e'onier a apelor $u%#erane" a(re$i3i#a#ea apelor
$u%#erane" circula!ia apei prin pm7n# e#c.1I
d1 condi!iile )idrolo(ice .ni3elul apelor de $upraa!" po$i%ili#!i de producere a inunda!iilor" a
enomenului de auiere e#c.1.
.31 Se recomad ca la ale(erea #ipului de unda!ie $ $e !in $eama i de con$idera!ii prac#ice cum
$un# economii la lucrrile de exca3a!ie" #oleran!e =n execu!ie" $pa!ii de lucru e#c.
I"7" A*)4)+)a ()t%d)i d) ca*c0*
.11 Me#oda de calcul #re%uie alea$ a$#el =nc7# re'ul#a#ele o%!inu#e $ a$i(ure =ndeplinirea
condi!iilor pri3ind 3eriicarea #erenului de undare la $#ri limi#.
20
.21 Ale(erea me#odei de calcul $e ace !in7nd $eama de urm#oarele cri#eriiG
I"7""1 C+it)+ii &+ivind c%n.t+0c-ia
.11 Impor#an!a con$#ruc!ieiG
a1 con$#ruc!ii $peciale" *SI
%1 con$#ruc!ii o%inui#e" *O.
.21 Sen$i%ili#a#ea la #a$ri dieren!ialeG
a1 con$#ruc!ii $en$i%ile la #a$ri .*S81I
%1 con$#ruc!ii ne$en$i%ile la #a$ri .*F81.
.31 Re$#ric!ii de deorma!ii =n exploa#are normalG
a1 con$#ruc!ii cu re$#ric!ii .*R51I
%1 con$#ruc!ii r re$#ric!ii .*<R51.
I"7""2 C+it)+ii &+ivind t)+)n0* d) ,0nda+) a*c1t0it din &1(>nt0+i
.11 8erenuri a3ora%ile .8<1I prin #erenuri a3ora%ile $e =n!ele( #erenurile %une i medii" deini#e
conorm norma#i3ului FP 06+I
.21 8erenuri diicile $au condi!ii $peciale de =ncrcare .8D1 .de exemplu" pm7n# coe'i3 $a#ura#
=ncrca# rapid1.
I"7"" C+it)+ii d) a*)4)+) a ()t%d)i d) ca*c0*
9n #a%elul I.+ $un# $in#e#i'a#e cri#eriile de ale(ere a me#odei de calcul.
8a%elul I.+
Me#oda
de calcul
S#ri limi#
*on$#ruc!ia
8erenul de
undare Impor#an!a
Sen$i%ili#a#ea
la #a$ri
dieren!iale
Re$#ric!ii de
deorma!ii =n
exploa#are
*O *S *F8 *S8 *<R5 *R5 8< 8D
Pre$crip#i3 S/0 S/5
e e e
e
Direc#
S/0 S/5
e e e
e
S/0 S/5
e
S/0 S/5
e
S/0 S/5
e
S/5
e
Fo#a 1 4 <olo$irea me#odei pre$crip#i3e la proiec#area inal e$#e permi$ doar a#unci c7nd $un# =ndeplini#e siu'!a$
cele pa#ru condi!ii .*OU*F8U*<R5U8<1.
Fo#a 2 E Prin olo$irea me#odei pre$crip#i3e" $e con$ider =ndeplini#e implici# condi!iile de 3eriicare la S/0 i S/5.
Fo#a 3 E Me#oda pre$crip#i3 $e poa#e olo$i la predimen$ionare.
Fo#a + E 9n ca'ul olo$irii me#odei direc#e" calculul la $#rile limi# $peciica#e e$#e o%li(a#oriu.
Fo#a - E 9n ca'ul #erenului de undare alc#ui# din roci $#7ncoa$e i $emi$#7ncoa$e" =n condi!iile unei $#ra#iica!ii
prac#ic uniorme i ori'on#ale" e$#e admi$ olo$irea me#odei pre$crip#i3e =n #oa#e ca'urile" cu e0ce%1ia co$s!#uc1ii'o#
s%ecia'e.
I": Ca*c0*0* *a .t1+i *i(it1 0*ti()
.11 *alculul la $#rile limi# ul#ime $e ace pen#ru (ruprile de ac!iuni .eec#e ale ac!iunilor1 deini#e
conorm codului *R0G
a. *om%inarea .eec#elor1 ac!iunilor pen#ru $i#ua!iile de proiec#are per$i$#en# $au
normal i #ran'i#orie .,ruparea undamen#al" ,<1I
%. *om%inarea .eec#elor1 ac!iunilor pen#ru $i#ua!ia de proiec#are $ei$mic .,ruparea
21
$ei$mic" ,S1.
.21 Pen#ru $#a%ilirea dimen$iunilor =n plan ale unda!iei e$#e nece$ar" dup ca'" calculul la
urm#oarele $#ri limi# ul#ime de #ip ,5OG
.2.11 *apaci#a#ea por#an#a .<i(. I.+ a1
.2.21 Re'i$#en!a la lunecare .<i(. I.+ %1
.2.31 S#a%ili#a#ea (eneral .<i(. I.+ c1
.31 Pen#ru 3eriicarea la $#area limi# ul#im de #ip S8R $e 3or a3ea =n 3edere urm#oareleG
.3.11 8re%uie lua#e =n con$iderare depla$rile dieren!iale 3er#icale i ori'on#ale ale unda!iilor
pen#ru a $e a$i(ura c ace$#ea nu conduc la o $#are limi# ul#im =n $#ruc#ur.
.3.21 Se poa#e adop#a o pre$iune accep#a%il" conorm I.3.1 pc#..2.31" cu condi!ia ca depla$rile $
nu conduc la o $#are limi# ul#im =n $#ruc#ur.
a1. *apaci#a#ea por#an# %1. Re'i$#en!a la lunecare
c1. S#a%ili#a#ea (eneral
<i(ura I.+
.3.31 9n pm7n#urile care $e po# ridica" #re%uie e3alua# umlarea dieren!ial po#en!ial" iar
unda!iile i $#ruc#ura #re%uie dimen$iona#e a$#el =nc7# $ re'i$#e $au $ ie adap#a#e pen#ru a o
prelua.
I":"1 Ca&acitat)a &%+tant1
I":"1"1 P+inci&ii 4)n)+a*)
.11 Pen#ru calculul la $#area limi# de capaci#a#e por#an# #re%uie $a#i$cu# condi!ia Q2.1 SR 5F
1;;641RG
22
V
d
R
d
.I.131
undeG
V
d
3aloarea de calcul a ac!iunii 3er#icale $au componen#a 3er#ical a unei ac!iuni #o#ale
aplica# la %a'a unda!iei
V
d
$e de#ermin conorm pre3ederilor din capi#olul II.2
Fo#a 4 Vd #re%uie $ includ (reu#a#ea proprie a unda!iei" (reu#a#ea oricrui ma#erial de umplu#ur i
#oa#e pre$iunile pm7n#ului" ie a3ora%ile" ie nea3ora%ile. Pre$iunile apei care nu $e da#orea'
=ncrcrilor #ran$mi$e #erenului de undare" #re%uie inclu$e ca ac!iuni.
R
d
3aloarea de calcul a capaci#!ii por#an#e
.21 /imi#area excen#rici#!ilor
.2.11 <unda!ie cu %a'a drep#un()iular
.e
/
1
2
U
.e
&
1
2
Z
1
L
2
B
2
; .I.1+ a1
undeG
e
/
excen#rici#a#ea or!ei 2 a! de axa #ran$3er$al .l!imea %a'ei unda!iei" B1
e
&
excen#rici#a#ea or!ei 2 a! de axa lon(i#udinal .lun(imea %a'ei unda!iei" L1
.2.21 <unda!ie cu %a'a circular
e/# Z 0"-:;
.I.1+ %1
undeG
e excen#rici#a#ea or!ei 2 a! de cen#rul %a'ei unda!iei
# ra'a %a'ei unda!iei
.31 Dimen$iunile .minime1 ale %a'ei unda!iei $e de#ermin a$#el =nc7# $ ie =ndeplini#e condi!iile
urm#oare" dup ca'G
.3.11 Pen#ru com%inarea .eec#elor1 ac!iunilor =n $i#ua!ii de proiec#are per$i$#en#e .permanen#e1 i
#ran'i#orii .,ruparea undamen#al1" aria comprima# a %a'ei unda!iei" A
*
" #re%uie $ ie e(al cu aria
#o#al" A.
.3.21 Pen#ru com%inarea .eec#elor1 ac!iunilor =n $i#ua!iile de proiec#are acciden#al i $ei$mic
.,ruparea acciden#al i ,ruparea $ei$mic1" aria comprima# a %a'ei unda!iei" A
*
" #re%uie $ ie mai
mare de 6-[ din aria #o#al" A" re$pec#i3 aria eec#i3 .redu$1 a %a'ei unda!iei" AJ" #re%uie $ ie
mai mare de -0[ din aria #o#al" A.
I":"1"2 A+ia c%(&+i(at1 a /a3)i ,0nda-i)i
.11 Aria comprima# a %a'ei unda!iei $e deine#e pe %a'a urm#oarelor ipo#e'eG
.1.11 Re'i$#en!a la =n#indere pen#ru pm7n#uri e$#e nulI
.1.21 Depla$rile/deorma!iile $un# propor!ionale cu eor#urileI
.1.31 Di$#ri%u!ia pre$iunilor la %a'a unda!iei e$#e liniar" conorm #eoriei Fa3ier.
.21 9n ca'ul unda!iei cu %a'a drep#un()iular $olici#a# excen#ric dup o $in(ur direc!ie" aria
comprima# $e calculea' cu rela!iile I.1-.
A
*
S 1"- .L E 2 e
/
1 B .I.1-1
$au
23
A
*
S 1"- .B E 2 e
&
1 L
undeG
L" e
/
" B" e
&
deini#e conorm rela!iilor din #a%elul I.-
.31 9n ca'ul unei =ncrcri excen#rice dup dou direc!ii" aria comprima# $e calculea' pe %a'a
di$#ri%u!iilor de pre$iuni la %a'a unda!iei.
I":"1" A+ia ),)ctiv1 8+)d0.19 a /a3)i ,0nda-i)i
.11 <unda!ie cu %a'a drep#un()iular $olici#a# excen#ric dup dou direc!ii
AJ S LJ BJ .I.12.a1
undeG
LJ la#ura L redu$G LJ S L E 2 e
/
undeG
e
/
S

+
&
/ 2
BJ la#ura B redu$G BJ S B E 2 e
&
undeG
e
&
S

+
/
/ 2
.21 <unda!ie cu %a'a circular
AJ S 0"6:- .B E 2 e1 B .I.12.%
1
undeG
B diame#rul %a'ei
I":"1"6 M)t%da &+).c+i&tiv1
.11 De#erminarea capaci#!ii por#an#e prin me#oda pre$crip#i3 $e %a'ea' pe 3alori ale unor pre$iuni
accep#a%ile de#ermina#e empiric.
.21 Pre$iunile accep#a%ile pe #erenul de undare $e nume$c %#esiu$i co$&e$1io$a'e i $un# deini#e
pen#ru $i#ua!iile =n care #erenul de undare apar!ine ca#e(oriei de #erenuri a3ora%ile .%une $au
medii1" conorm pre3ederilor norma#i3ului FP 06+.
.31 Modul de de#erminare a 3alorilor pre$iunilor con3en!ionale e$#e pre'en#a# =n Anexa D.
2+
.+1 9n Anexa , din SR 5F 1;;641 e$#e pre'en#a# un exemplu pen#ru $#a%ilirea unor pre$iuni
accep#a%ile la undarea pe roci. A#unci c7nd $e u#ili'ea' o a$emenea me#od" e$#e indica# ca
e3aluarea re'ul#a#ului calculului $ $e %a'e'e pe experien!a compara%il.
.-1 *alculul capaci#!ii por#an#e a #erenului de undare pe %a'a pre$iunilor con3en!ionale $e
dieren!ia' =n unc!ie deG
.-.11 8ipurile de ac!iuni direc#e $au orice com%ina!ii =n#re ace$#ea #ran$mi$e unda!iilor de c#re
con$#ruc!ieI
.-.21 ,ruprile de ac!iuni
.21 *ondi!iile care #re%uie 3eriica#e la $#area limi# de capaci#a#e por#an# $un# pre'en#a#e =n #a%elul
I.-.
8a%elul I.-
8ipul de =ncrcare ,ruparea *ondi!ia de 3eriicare
?nc1+ca+) c)nt+ic1
,<
2
<
/ A @ %
con3
.I.161
undeG
2
<
=ncrcarea 3er#ical de calcul din ,<
A aria %a'ei unda!ieiG A S L B
,S
2
S
A A @ 1"2 %
con3
.I.1:1
undeG
2
S =ncrcarea 3er#ical de calcul din ,S
?nc1+ca+) );c)nt+ic1 d0&1 % di+)c-i)
,<
B L
2
%
F
e3

max
@ 1"2 %
con3
.I.1;1
undeG
coeicien# unc!ie de e
/
//I 3alorile $un# da#e =n
Anexa 5
undeG e
/
S

+
<"&
/ 2
<
+
<"&
4 momen#ul de calcul din ,< dup &
,S
B L
2
%
S
e3

max
Z 1"+ %
con3
.I.201
undeG
coeicien# unc!ie de e
/
//I 3alorile $un# da#e =n
Anexa 5
undeG e
/
S

+
S"&
/ 2
S
+
S"&
4 momen#ul de calcul din ,S dup &
?nc1+ca+) );c)nt+ica %/*ic1
2-
,<
B L
2
%
F
e3

max
Z 1"+ %
con3
.I.211
undeG
coeicien# unc!ie de e
/
// $i e
&
/&I 3alorile $un#
da#e =n Anexa 5
undeG e
&
SM
<"/
/ F
<

+
<"/
4 momen#ul de calcul din ,< dup /
,S
B L
2
%
S
e3

max
Z 1"2 %
con3
.I.221
undeG
coeicien# unc!ie de e
/
// $i e
&
/&I 3alorile $un#
da#e =n Anexa 5
undeG e
&
SM
S"/
/ F
S

+
S"/
4 momen#ul de calcul din ,S dup /
I":"1"7 M)t%da di+)ct1
.11 Me#oda direc# $e %a'ea' pe parame#rii de re'i$#en! la orecare i de deorma%ili#a#e ai
pm7n#ului.
.21 Me#oda direc# poa#e i anali#ic $au numeric.
I":"1"7"1 M)t%da ana*itic1
.11 53aluarea pe cale anali#ic a 3alorilor pe
#ermen $cur# i pe #ermen lun( ale lui R
d
#re%uie
lua# =n con$iderare" cu precdere" =n
pm7n#urile ine.
.21 Me#oda anali#ic e$#e recomanda# =n Anexa
< din SR 5F 1;;641" pen#ru ca'ul (eneral
pre'en#a# =n i(ura I.-.
.31 *alculul capaci#!ii por#an#e =n condi!ii
nedrena#e e$#e pre'en#a# =n Anexa <.
.+1 *alculul capaci#!ii por#an#e =n condi!ii
drena#e e$#e pre'en#a# =n Anexa <.
<i(ura I.-
I":"1"7"2 M)t%d) n0()+ic)
22
.11 Me#odele numerice permi# de#erminarea mecani$mului de cedare cel mai dea3ora%il.
.21 Se recomand u#ili'area me#odelor numerice =n ca'urile =n care nu $e po# aplica me#odele
anali#ice" ca de exempluG
.2.11 A#unci c7nd ma$i3ul de pm7n# $au roc de $u% o unda!ie pre'in# o $#ruc#ur $#ra#iica#
$au di$con#inu %ine deini#. Mecani$mul de cedare pre$upu$ i parame#rii de re'i$#en! la orecare
i de deorma%ili#a#e alei #re%uie $ !in $eama de carac#eri$#icile $#ruc#urale ale #erenuluiI
.2.21 9n ca'ul unei unda!ii ae'a#e pe un depo'i# pu#ernic $#ra#iica#" ale cror proprie#!i dier
oar#e mul# de la un $#ra# la al#ul. >alorile de calcul ale parame#rilor #erenului #re%uie cuno$cu#e
pen#ru iecare $#ra#I
.2.31 9n ca'ul =n care o orma!iune #are $e al $u% o orma!iune mai $la%" capaci#a#ea de calcul
poa#e i calcula# cu u#ili'area parame#rilor de orecare ai orma!iunii mai pu!in re'i$#en#e.
.31 Me#odele numerice u#ili'a#e" =n (eneral" $un#G
.3.11 Me#oda elemen#elor ini#eI
.3.21 Me#oda dieren!elor ini#e.
.+1 *alculul pe %a'a me#odelor numerice $e ace prin u#ili'area adec3a# a unor pro(rame de calcul.
I":"1": M)t%da indi+)ct1
.11 Me#oda de calcul indirec# $e %a'ea' pe modele $emi4empirice.
.21 5$#e indica# $ $e u#ili'e'e un model $emi4empiric (eneral recuno$cu#.
.31 9n Anexa 5 din SR 5F 1;;641 e$#e pre'en#a# un exemplu pen#ru e$#imarea 3alorii de calcul a
capaci#!ii por#an#e a unei unda!ii pe %a'a re'ul#a#elor o%!inu#e prin =ncercarea pre$iome#ric.
.+1 9n Anexa D din SR 5F 1;;642 e$#e pre'en#a# un exemplu pen#ru e$#imarea 3alorii de calcul a
capaci#!ii por#an#e a unei unda!ii pe %a'a re'ul#a#elor o%!inu#e prin =ncercarea de pene#rare cu
conul.
.-1 In lip$a 3alorilor ac#orilor par!iali rela#i3i pen#ru com%ina!iile la $#rile limi# ul#ime $ei$mice"
$e recomand u#ili'area coeicien#ului par!ial pen#ru capaci#a#e por#an#"
RI3
" e(al cu 1"+.
I":"2 R)3i.t)n-a *a *0n)ca+)
.11 A#unci c7nd =ncrcarea nu e$#e normal pe #alpa unda!iei" unda!iile #re%uie 3eriica#e a! de
cedarea prin lunecarea pe #alp.
.21 Pen#ru calculul la $#area limi# de re'i$#en! la lunecare #re%uie $a#i$cu# condi!ia Q2.2 SR 5F
1;;641RG
H
d
R
d
U R
pId
.I.23
1
undeG
H
d
3aloarea de calcul a ac!iunii ori'on#ale $au componen#a ori'on#al a unei ac!iuni #o#ale
aplica# paralel cu %a'a unda!iei
H
d
$e de#ermin conorm pre3ederilor din capi#olul II.2
R
d
3aloarea de calcul a re'i$#en!ei ul#ime la lunecare
R
pId
3aloarea de calcul a re'i$#en!ei ron#ale i/$au la#erale mo%ili'a#e ca urmare a eec#ului
H
d
a$upra unda!iei
Fo# 4 Hd #re%uie $ includ 3aloarea de calcul a oricrei pre$iuni ac#i3e a pm7n#ului a$upra unda!iei.
26
.31 >aloarea R
pId
#re%uie $a

$e de#ermine in#r4o manier per#inen# i pruden#. 5$#e indica# ca" =n
ca'ul unda#iior pe pm7n#uri ar(iloa$e ala#e =n 'ona micrilor $e'oniere" 3aloarea alea$ a lui R
pId
$ relec#e po$i%ili#a#ea ca" pe dura#a de 3ia! e$#ima# a $#ruc#urii" ar(ila $ $e de$prind prin
con#rac!ie de e!ele 3er#icale ale unda#iilor. 8re%uie $ $e ia =n calcul i po$i%ili#a#ea ca pm7n#ul =n
a!a unda!iei $ ie =ndepr#a# prin ero'iune $au prin ac#i3i#!i umane.
.+1 5$#e indica# ca 3alorile pen#ru R
d
i R
pId
$ ie corela#e cu ordinul de mrime a micrii an#icipa#e
pen#ru $#area limi# de =ncrcare con$idera#. /a depla$ri mari #re%uie a3u# =n 3edere po$i%ila
inluen! a compor#rii dincolo de depla$area de 37r.
.-1 De#erminarea re'i$#en!ei de calcul la lunecare =n condi!ii drena#e $e ace conorm rela!iei Q2.3 SR
5F 1;;641RG
R
d
S VK
d
#an
d
.I.2+
1
undeG
VK
d
3aloarea de calcul a =ncrcrii eec#i3e 3er#icale #ran$mi$ de unda!ie la #erenI la
$#a%ilirea lui VK
d
#re%uie $ $e !in $eama dac H
d
i V4
d
$un# ac!iuni dependen#e $au
independen#e

d
un()iul de recare de calcul
d
poa#e i admi$ e(al cu 3aloarea de calcul a un()iului
eec#i3 de recare in#ern la $#area cri#ic" K
c3Id
"

la unda!iile de %e#on #urna#e pe loc"
$au e(al cu 2/3K
c3Id
la unda!ii prea%rica#e li$e.
Fo#a 4 =n lip$a unor re'ul#a#e experimen#ale de#ermina#e prin =ncercri de #eren $au de la%ora#or" $e po# u#ili'a 3alorile
coeicien#ului de recare pe #alpa unda!iei" " indica#e =n Anexa ,.
.21 De#erminarea re'i$#en!ei de calcul la lunecare =n condi!ii nedrena#e $e ace conorm rela!iei Q2.+
SR 5F 1;;641RG
R
d
S minVA
c
c
uId
I 0"+V
d
W .I.2-
1
undeG
A
c
aria comprima# a %a'ei unda!iei
c
uId
coe'iunea nedrena# de calcul
V
d
3aloarea de calcul a =ncrcrii #o#ale 3er#icale #ran$mi$ de unda!ie la #eren
I":" Sta/i*itat)a 4)n)+a*1
.11 Po# i aplica#e calculele de $#a%ili#a#e (eneral de$cri$e =n SR 5F 1;;641" Sec!iunea 11.
.21 S#a%ili#a#ea (eneral" cu $au r unda!ii" #re%uie 3eriica# =n par#icular =n urm#oarele $i#ua!iiI
.2.11 9n apropiere de un #alu' $au pe un #alu'" na#ural $au ar#iicialI
.2.21 9n apropierea unei exca3a!ii" #ranee" lucrri de $u$!inere $au lucrri $u%#eraneI
.2.31 9n apropierea unui r7u" canal" lac" re'er3or $au mal.
.31 Pen#ru orice $i#ua!ie #re%uie $ $e demon$#re'e" conorm cu principiile de$cri$e =n SR 5F 1;;64
1G200+ Sec!iunea 11" c pierderea de $#a%ili#a#e a ma$i3ului de pm7n# cuprin'7nd unda!ia e$#e
$uicien# de pu!in pro%a%il.
I"= Ca*c0*0* *a .ta+)a *i(it1 d) );&*%ata+)
I"="1 !)n)+a*it1-i
2:
.11 *alculul la $#area limi# de exploa#are .$er3iciu1 $e ace pen#ru (ruprile de ac!iuni .eec#e ale
ac!iunilor1 deini#e conorm codului *R0" dup ca'G
a. *om%ina!ia .(ruparea1 carac#eri$#icI
%. *om%ina!ia .(ruparea1 rec3en#I
c. *om%ina!ia .(ruparea1 c3a$ipermanen#
.21 *alculul la $#area limi# de exploa#are compor# =ndeplinirea condi!iilor de 3eriicare a
urm#oarelor cri#erii principaleG
.2.11 Depla$ri i/$au deorma!iiG 3alorile de calcul limi# pen#ru care $e con$ider a#in$ =n
$#ruc#ur o $#are limi# de exploa#are.
.2.21 9ncrcarea #ran$mi$ la #erenG 3aloarea de calcul limi# pen#ru care =n pm7n# apar 'one
pla$#ice cu ex#indere limi#a# .'ona pla$#ic e$#e 'ona pe con#urul i =n in#eriorul creia $e
=ndepline#e condi!ia de rupere =n pm7n#1.
.31 Si#ua!iile =n care calculul la $#area limi# de exploa#are e$#e o%li(a#oriu $un# indica#e =n #a%elul
I.+.
.+1 Se recomand eec#uarea calculului la $#area limi# de exploa#are pen#ru ca#e(oriile (eo#e)nice 2
i 3" =n ca'ul undrii pe ar(ile pla$#ic4con$i$#en#e i pla$#ic437r#oa$e.
.-1 5$#e indica# ca ad7ncimea p7n la care $ ie lua#e =n con$iderare $#ra#urile compre$i%ile de
pm7n# $ depind de ad7ncimea i orma unda!iei" de 3aria!ia =n unc!ie de ad7ncime a modulului
de deorma!ie i de di$#an!ele din#re unda!ii.
.21 9n ca'ul $#ruc#urilor unda#e pe ar(ile" e$#e indica# de a $e calcula rapor#ul din#re capaci#a#ea
por#an# a #erenului core$pun'#oare re'i$#en!ei ini!iale nedrena#e i pre$iunea eec#i3. 9n ca'ul =n
care ace$# rapor# e$#e mai mic de 3" e$#e indica# $ $e eec#ue'e calculul la $#area limi# de
exploa#are.
.61 /a e$#imarea #a$rilor dieren!iale i ro#irilor rela#i3e" #re%uie lua#e =n con$iderare a#7# di$#ri%u!ia
=ncrcrilor c7# i 3aria%ili#a#ea po$i%il a #erenului" pen#ru a $e a$i(ura c nu $e a#in(e nici o $#are
limi# de exploa#are.
.:1 5ec#ul unda!iei i umplu#urilor 3ecine #re%uie lua# =n con$iderare c7nd $e calculea' cre#erea
eor#urilor =n #eren i inluen!a ace$#eia a$upra deormrii #erenului.
.;1 /a aprecierea mrimii depla$rilor unda!iei #re%uie $ $e !in $eama de experien!a compara%il.
5$#e indica# $ nu $e con$idere drep# exac#e 3alorile #a$rilor o%!inu#e prin calcul.
I"="2 D)&*a.1+i 'i d),%+(a-ii
.11 *ondi!ia exprima# prin rela!ia I.12 $e par#iculari'ea'" dup ca'" =n unc!ie de #ipul depla$rii
$au deorma!iei a3u# =n 3edere pen#ru 3eriicarea la $#area limi# de exploa#are.
.21 E
d
repre'in# orice depla$are $au deorma!ie po$i%il a unda!iei ca eec# a deorma!iei #erenului
da#ora# unei ac!iuni $au com%ina!iilor de ac!iuni.
.31 C
d
repre'in# 3aloarea limi# a depla$rii $au deorma!iei unda!iei $au $#ruc#urii.
I"="2"1 Ta.a+)a a/.%*0t1
.11 *alculul #a$rii a%$olu#e #re%uie $ $e reere a#7# la #a$area in$#an#anee .imedia#1 c7# i la #a$area
2;
pe #ermen lun(.
.21 /a calculul #a$rilor =n pm7n#uri $a#ura#e par!ial $au #o#al" componen#ele #a$rii $un#G
.2.11 s
0
G #a$area in$#an#anee .imedia#1I pen#ru pm7n#urile $a#ura#e" da#ori# deorma!iei de
lunecare $u% 3olum con$#an# i pen#ru pm7n#urile par!ial $a#ura#e da#ori# a#7# deorma!iilor de
lunecare c7# i reducerii de 3olumI
.2.21 s
1
G #a$area da#ora# con$olidriiI
.2.31 s
2
G #a$area da#ora# cur(erii len#e" =n $pecial =n ca'ul unor pm7n#uri or(anice $au ar(ile
$en$i#i3e.
.31 /a calculul #a$rilor pm7n#urilor $peciale $e 3or a3ea =n 3edere pre3ederile $peciice.
.+1 Me#odele u#ili'a#e curen# pen#ru e3aluarea #a$rilor $un#G
.+.11 Me#od %a'a# pe #eoria ela$#ici#!ii" indica# =n Anexa < din SR 5F 1;;641
.+.21 Me#od %a'a# pe rela!ia liniar de eor# E deorma!ie" indica# =n Anexa A
.+.31 Me#ode numerice %a'a#e pe modele liniare $au neliniare de compor#are a pm7n#urilor
.+.+1 Me#ode $emi4empirice %a'a#e pe re'ul#a#ele de#erminrilor \in $i#u@. 9n Anexele D" 5" < $i
C din SR 5F 1;;642 $un# pre'en#a#e me#ode de calcul a #a$rii pe %a'a re'ul#a#elor o%!inu#e prin
pene#rare cu conul .*P81" pre$iome#ru M]nard" pene#rare $#andard .SP81 $au =ncrcare cu placa.
.-1 9n Anexa B $un# indica#e modali#!ile de $#a%ilire a 3alorilor parame#rilor (eo#e)nici care in#er3in
=n calculul #a$rilor.
I"="2"2 D)&*a.1+i 'i d),%+(a-ii &%.i/i*)
9n Anexa A din SR 5F 1;;641 i =n Anexa A a pre'en#ului norma#i3 $un# deini#e principalele #ipuri
de depla$ri i deorma!ii po$i%ile.
I"="2" D)&*a.1+i 'i d),%+(a-ii *i(it1
.11 9n Anexa A din SR 5F 1;;641 i =n Anexa A a pre'en#ului norma#i3 $un# indica#e 3alorile limi#
orien#a#i3e ale deorma!iilor $#ruc#urilor i ale depla$rilor unda!iilor.
.21 A$upra 3alorilor limi# #re%uie $ $e con3in la proiec#area $#ruc#urii $upor#a#e de #eren.
I"=" ?nc1+ca+)a t+an.(i.1 *a t)+)n
.11 *ri#eriul de limi#are a =ncrcrilor #ran$mi$e la #eren $e exprim prin rela!ia I.13 care $e
par#iculari'ea' pen#ru 3eriicarea la $#area limi# de exploa#are.
(2) 9n ca'ul =n care calculul $e eec#uea' u#ili'7nd me#oda pre$crip#i3" cri#eriul de limi#are a
=ncrcrilor #ran$mi$e la #eren $e exprim prin rela!iile I.16" I.1; i I.21.
.31 9n ca'ul =n care calculul $e eec#uea' prin me#oda direc#" condi!ia de 3eriicare a cri#eriului
pri3ind limi#area =ncrcrilor #ran$mi$e la #eren $e exprim $u% ormaG
p
e"med
p
pl
.I.221
undeG
p
e"med
pre$iunea eec#i3 medie la %a'a unda!iei" calcula# pen#ru (ruprile de ac!iuni .eec#e ale
ac!iunilor1 deini#e conorm *R0" dup ca' .carac#eri$#ic" rec3en#" c3a$ipermanen#1
p
pl
pre$iunea pla$#ic care repre'in# 3aloarea de calcul limi# a pre$iunii pen#ru care =n
pm7n# apar 'one pla$#ice de ex#indere limi#a#
.+1 Pre$iunea pla$#ic $e calculea' u#ili'7nd me#oda da# =n Anexa A.
30
.-1 *onorm SR 5F 1;;641 i Anexa na!ional" pen#ru $#rile limi# de exploa#are coeicien!ii par!iali
de re'i$#en! pen#ru pm7n#uri"
M
" au 3aloarea e(al cu 1"0.
I"B Ca*c0*0* *a vi/+a-ii
.11 <unda!iile con$#ruc!iilor $upu$e la 3i%ra!ii $au la =ncrcri 3i%ra#orii #re%uie proiec#a#e a$#el
=nc7# $ $e a$i(ure c 3i%ra!iile nu produc #a$ri i 3i%ra!ii exce$i3e.
.21 5$#e indica# $ $e ia m$uri de precau!ie pen#ru a nu $e produce re'onan!a =n#re rec3en!a
=ncrcrilor pul$a#orii i rec3en!a cri#ic a $i$#emului unda!ie4#eren i pen#ru a $e a$i(ura a! de
apari!ia lic)eierii =n #eren.
.31 >i%ra!iile produ$e de cu#remure #re%uie lua#e =n con$iderare conorm SR 5F 1;;:4- i Anexa
na!ional.
I"< F0nda-ii &) +%ci
*on$idera!iile complemen#are pen#ru proiec#area unda!iilor de $upraa! pe roci $un# pre'en#a#e =n
SR 5F 1;;641" Sec!iunea 2.
PARTEA a II-a

PROIECTAREA STRUCTURAL A FUNDAIILOR DE SUPRAFATA
II"1 Sc%& 'i d%()nii d) a&*ica+)
.11 Pre3ederile din par#ea a II4a a pre'en#ei norma#i3 $e reer la dimen$ionarea i alc#uirea
con$#ruc#i3 a unda!iilor de $upraa! pe #erenuri a3ora%ile. Pen#ru unda!ii pe #erenuri $peciale $e
aplic pre3ederile din re(lemen#rile #e)nice $peciice" aplica%ile" =n 3i(oare.
.21 Pre3ederile norma#i3ului $e aplic urm#oarelor #ipuri de unda!ii de $upraa!G
a1 unda!ii i'ola#eI
%1 unda!ii con#inue" di$pu$e dup una" dou $au mai mul#e direc!iiI
c1 radiere (enerale.
II"2 D),ini-ii, n%ta-ii 'i .i(/%*0+i
.11 Principalele deini!ii" no#a!ii i $im%oluri u#ili'a#e =n par#ea II a pre'en#ului norma#i3 $un#
pre'en#a#e =n #a%elul II.1 $i II.2.
8a%elul II.1
31
D),ini-ia S)(ni,ica-ia
Si$#emul
$#ruc#ural
An$am%lul elemen#elor care a$i(ur re'i$#en!a i $#a%ili#a#ea unei con$#ruc!ii $u%
ac!iunea =ncrcrilor $#a#ice i dinamice" inclu$i3 cele $ei$mice.
Si$#emul $#ruc#ural e$#e alc#ui# din #rei $u%$i$#emeG $upra$#ruc#ura .S1"
inra$#ruc#ura .I1 i #erenul de undare .81 .<i(. II.11.
Supra$#ruc#ura An$am%lul elemen#elor $#ruc#urale $i#ua#e dea$upra inra$#ruc#uriiI po'i!iona#" de
re(ul" pe$#e co#a 'ero a con$#ruc!iei.
Inra$#ruc#ura An$am%lul elemen#elor $#ruc#urale $i#ua#e" de re(ul" $u% co#a 'ero a con$#ruc!ieiI
e$#e alc#ui# din $u%$#ruc#ur i unda!iiI la con$#ruc!iile care nu au $u%$#ruc#ur"
inra$#ruc#ura e$#e alc#ui# din unda!ii.
Su%$#ruc#ura Par#e a inra$#ruc#urii po'i!iona# =n#re $upra$#ruc#ur i unda!ii.
Su%$#ruc#ura e$#e alc#ui#" de re(ul" din elemen#e $#ruc#urale 3er#icale .pere!i"
$#7lpi1 i elemen#e ori'on#ale $au =nclina#e .plci" (rin'i e#c.1.
9n rapor# cu $upra$#ruc#ura" acea$#a pre'in# dieren!e de alc#uire i conormare"
care conduc la capaci#!i de ri(idi#a#e i re'i$#en! maDora#e.
9n unele ca'uri $u%$#ruc#ura include i primul $au primele ni3eluri de pe$#e co#a
'ero.
c1
d1
e1
a1
%1
8
I
&
S
<
8
8
<
&
I
S
S
I &
<
8 8 8 8 8
<
S
8 8 8 8 8
<
S
/5,5FDA
SSSupra$#ruc#ura
ISInra$#ruc#ura
&SSu%$#ruc#ura
<S<unda#ii
8S8eren de undare
C()
*0.00
*0.00 C()
C()
*0.00
<i(ura II.1
8a%elul II.2
N%ta-ia .a0
.i(/%*0*
S)(ni,ica-ia
Litere LATINE
A
$
Aria de arm#ur
A
$"con
Aria de arm#ur de conec#are din planeu
A
$)
" A
$3
Aria arm#urii ori'on#ale" re$pec#i3 3er#icale" =n pere!ii unda!iei pa)ar
A
N
Supraa!a $ec!iunii de orecare din#re elemen#ul 3er#ical i plac
B Dimen$iunea mai mic a #lpii unda!iei a37nd orma drep#un()iular =n plan
B
a
/!imea ac#i3 a unda!iei
C
N
<or!a de compre$iune din %iela comprima# din pere!ii unda!iei pa)ar
32
5
di
>aloarea de proiec#are a eec#ului ac!iunii $ei$mice a elemen#ului i
E
<d
5or#ul care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
E
<,
5or#ul din =ncrcri ne$ei$mice care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
E
<5
5or#ul din =ncrcri $ei$mice care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
F
%
<or! #ie#oare de %a'
H 9nl!imea unda!iei
HJ 9nl!imea la mar(inea unda!iei #ip o%eli$c
H
1
" H
2
9nl!imile #rep#elor %locului din %e#on $implu. 9nl!ime #alp unda!ie pa)ar
H
*
9nl!imea $ec!iunii unda!iei con#inue
H

,ro$imea undului pa)arului


H
i
9nl!ime inra$#ruc#ur
H
min
9nl!imea minim a unda!iei
H
P
9nl!imea pa)arului unda!iei pen#ru $#7lpi prea%rica!i
H
r
,ro$imea radierului
H
3
I L
3
9nl!imeaI lun(imea 3u#ei
L Dimen$iunea mare a #lpii unda!iei a37nd orma drep#un()iular =n planI
/un(imea $i$#emului de undare pen#ru unda!ii de $ec!iune drep#un()iular
L
0
Di$#an!a din#re doi $#7lpi 3ecini
L
c
/un(imea con$olei (rin'ilor de undare
L
$
>aloarea de calcul a or!ei de lunecare #ran$mi$ planeului $uperior
+ Momen#ul =nco3oie#or re'ul#an# =n cen#rul de (reu#a#e al $ec!iunii unda!iei
+
1
Momen#ul =nco3oie#or #ran$mi$ pa)arului prin pre$iuni pe pere#ele ron#al
+
i
Momen#ul =nco3oie#or =n $#7lpul i
+
*
" 2
*
Momen#ele =nco3oie#oare i or!a axial la %a'a cu'ine#ului
+
<d
Momen#ul care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
+
x
Momen#ul =nco3oie#or a! de $ec!iunea x4x
+
^
Momen#ul =nco3oie#or a! de $ec!iunea ^4^
2 <or!a axialI Re'ul#an#a =ncrcrilor axiale =n cen#rul de (reu#a#e al $ec!iunii
unda!iei
2
1
<or!a axial #ran$mi$ la pa)ar prin %e#onul de monoli#i'are
2
2
<or!a axial de $#rpun(ere a undului pa)arului monoli#i'a#
2
<d
<or!a axial care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
2
P
<or!a de =n#indere =n pere!ii lon(i#udinali
5 Re'ul#an#a pre$iunilor pe pere#ele ron#al
R
di
Re'i$#en!a .eor#ul capa%il1 elemen#ului i
T Momen# de #or$iune
V <or!a #ie#oare
V
<d
<or!a #ie#oare care ac!ionea' la par#ea $uperioar a unda!iei
V
in
<or!a #ie#oare care $e de'3ol# =n elemen#ul 3er#ical $u% planeu
V
Rd"c
*apaci#a#ea %e#onului $implu la or!a #ie#oare
a
(
Accelera!ia #erenului pen#ru proiec#are
,
p
,ro$imea pere#elui pa)arului" la par#ea $uperioar
,
$
" '
$
Dimen$iuni $ec!iune $#7lp
,
0
" '
0
Dimen$iuni pa)ar la par#ea $uperioar
,6
N
/!imea %ielei comprima#e din pere#ele unda!iei pa)ar
d 9nl!imea u#il a $ec!iunii
d
$
Diame#rul #iDei uru%ului
3
cL
Re'i$#en!a carac#eri$#ic a %e#onului la compre$iune
3
cd
" 3
c#d
Re'i$#en!a de calcul a %e#onului la compre$iune" re$pec#i3 la =n#indere
3
c#m
Re'i$#en!a medie a %e#onului la =n#indere
3
%d
5or# uni#ar de aderen!
3
^L
>aloarea carac#eri$#ic a re'i$#en!ei de cur(ere a arm#urii
33
3
^$
Re'i$#en!a de calcul a arm#urii
h 9nl!imea $ec!iunii #ran$3er$ale a (rin'ii
h
r
,ro$imea radierului
h
c
9nl!imea cu'ine#uluiI 9nl!imea $ec!iunii #ran$3er$ale a (rin'ii =n c7mp
h
N
9nl!imea pere#elui
'
%
Dimen$iunea in#erioar a pa)arului
'
%d
/un(imea de ancorare
'
c
" ,
c
/un(imea cu'ine#ului" l!imea cu'ine#ului
'
N
9nl!imea $ec!iunii pere#elui
'
$
" ,
$
Dimen$iunile $ec!iunii #ran$3er$ale a $#7lpului
% Pre$iune de con#ac# unda!ie4#erenI procen# de armare
q <ac#or de compor#are
u Perime#ru de $#rpun(ere
u
i
Perime#rul de $#rpun(ere la di$#an!a 2d
u
0
Perime#rul de $#rpun(ere la a!a $#7lpului
Litere GRECESTI

R
di
/5
di
0n()iul %locului din %e#on $implu
7 0n()iul cu'ine#ului din %e#on arma#. <ac#or care !ine $eama de momen#ul
=nco3oie#or =n calculul la $#rpun(ere
8 0n()iul %ielei comprima#e din pere#ele unda!iei pa)ar
9
Rd
<ac#or de $uprare'i$#en!
:
1
; :
2
<ac#ori pen#ru calculul eor#ului de aderen!

*oeicien# de recare
<; <6
*oeicien!i de reducere a re'i$#en!ei la compre$iune a %e#onului i$ura#
*oeicien# de armare

N
*oeicien# de armare #ran$3er$al
= 5or# uni#ar normal
=
Rda0
5or# uni#ar de aderen!
>
med
5or# #an(en!ial mediu
? Diame#rul %arei de arm#ur
@
/
Diame#rul %arei de arm#ur lon(i#udinal
?
#
Diame#rul %arei de arm#ur #ran$3er$al
.21 0ni#!ile de m$ur recomanda#e la proiec#area unda!iilor de $upraa! $un# da#e =n #a%elul II.3.
8a%elul II.3
M1+i()a U"M"
<or! LF
Ma$ L(
Momen# LFm
Ma$ 3olumic L(/m
3
,reu#a#e 3olumic LF/m
3
5or# uni#ar" pre$iune" re'i$#en!" ri(idi#a#e LPa
II" C)+in-) 4)n)+a*) &+ivind &+%i)cta+)a in,+a.t+0ct0+i*%+
II""1 C)+in-) &+ivind &+%i)cta+)a ,0nda-ii*%+
.11 <unda!iile #re%uie proiec#a#e a$#el =nc7# $ #ran$mi# la #eren =ncrcrile con$#ruc!iei" inclu$i3
cele din ac!iuni $ei$mice" a$i(ur7nd =ndeplinirea condi!iilor pri3ind 3eriicarea #erenului de undare
la $#ri limi#.
3+
.21 <unda!iile ca elemen#e $#ruc#urale $e 3or proiec#a a$#el =nc7# $ ie =ndeplini#e condi!iile de
3eriicare la $#rile limi# ul#ime i de $er3iciu din SR 5F 1;;24141 i codul P10041.
II""2 C)+in-) &+ivind &+%i)cta+)a .0/.t+0ct0+i*%+
.11 Su%$#ruc#ura are rolul de a prelua =ncrcrile pro3eni#e de la $upra$#ruc#ur i de a le #ran$mi#e
unda!iilor.
.21 /a proiec#area $u%$#ruc#urilor $e 3or lua =n con$iderare =ncrcrile proprii" =ncrcrile #ran$mi$e
de $upra$#ruc#ur" conorm pre3ederilor de la cap. II.+ i =ncrcrile din #eren. >or i =ndeplini#e
condi!iile de 3eriicare la $#rile limi# ul#ime i de $er3iciu din SR 5F 1;;24141" precum i *odului
de proiec#are $ei$mic. Par#ea I4Pre3ederi de proiec#are pen#ru cldiri" indica#i3 P10041.
II"" C)+in-) &+ivind &+%i)cta+)a in,+a.t+0ct0+i*%+
.11 Se 3or re$pec#a cerin!ele de la punc#ul +.+.1.6. din norma#i3ul P10041 i anumeG
a1 alc#uirea unda!iilor con$#ruc!iei i a le(#urii ace$#eia cu $upra$#ruc#ura #re%uie $ a$i(ure
condi!ia ca =n#rea(a cldire $ ie $upu$ unei exci#a!ii $ei$mice c7# mai uniormeI
%1 =n ca'ul $#ruc#urilor alc#ui#e din#r4un numr de pere!i $#ruc#urali cu ri(idi#a#e i capaci#!i de
re'i$#en! dieri#e $un# recomanda%ile inra$#ruc#urile de #ip cu#ie ri(id i re'i$#en# $au de #ip
radier ca$e#a#I
c1 =n ca'ul adop#rii unor elemen#e de undare indi3iduale .direc# $au la ad7ncime" prin pilo!i1"
e$#e recomanda%il u#ili'area unei plci de unda!ie .radier1 $au pre3ederea unor (rin'i de
le(#ur =n#re ace$#e elemen#e" =n am%ele direc!iiI
d1 $e recomand $ $e e3i#e ormele de con$#ruc!ii la care" pen#ru anumi#e direc!ii de ac!iune
$ei$mic" po# aprea $upra$olici#ri ale unor elemen#e 3er#icale i $olici#area de'a3an#aDoa$ a
inra$#ruc#urilor.
.21 /a proiec#area elemen#elor inra$#ruc#urii 3or i =ndeplini#e condi!iile de 3eriicare la $#rile
limi# ul#ime i de $er3iciu din SR 5F 1;;24141" precum i P10041.
.31 Inra$#ruc#ura $e 3a proiec#a a$#el =nc7# $ ie $olici#a#" de re(ul" =n domeniul ela$#ic de
compor#are .<i(. II.21. 5or#urile din ac!iuni $ei$mice #ran$mi$e inra$#ruc#urii $e 3or a$ocia
mecani$mului de pla$#iicare al $upra$#ruc#urii. Acea$# condi!ie nu e$#e o%li(a#orie pen#ru
$#ruc#urile care $e proiec#ea' ca $#ruc#uri cu duc#ili#a#e modera# $au limi#a#.
S#alp
,rinda
Ar#icula#ii pla$#ice
S
& I
<
8
8
<
S
Pere#e
S#alp
,rinda
<i(ura II.2
.+1 Se admi#e proiec#area mecani$mului de pla$#iicare a $#ruc#urii cu de'3ol#area de ar#icula!ii
pla$#ice i =n $u%$#ruc#ur" ca' =n care $e 3or lua m$uri care $ a$i(ure o compor#are duc#il a
$u%$#ruc#urii.
3-
.-1 /a con$#ruc!ii care nu $e =ncadrea' =n cerin!ele de la .31 $au .+1 .de exemplu re'er3oare $au
$ilo'uri de %e#on arma#1 $e poa#e admi#e pla$#iicarea #erenului de undare. 9n ace$# ca' $e in#er'ice
calculul #erenului de undare pe %a'a me#odei pre$crip#i3e %a'a# pe pre$iuni con3en!ionale.
.21 A#unci c7nd in#erac!iunea #eren4$#ruc#ur are o inluen! $emniica#i3 a$upra eec#elor ac!iunilor
=n $#ruc#ur" proprie#!ile #erenului i eec#ele in#erac!iunii #re%uie lua#e =n calcul conorm cu SR 5F
1;;641. Dimen$ionarea unda!iilor de $upraa! poa#e i eec#ua# u#ili'7nd modele $impliica#e
adec3a#e pen#ru a de$crie in#erac!iunea #eren4$#ruc#ur.
.61 8oa#e elemen#ele inra$#ruc#urilor #re%uie $ $a#i$ac cerin!ele de dura%ili#a#e pre3'u#e pen#ru
=n#rea(a $#ruc#ur. Proiec#area elemen#elor inra$#ruc#urilor pen#ru dura%ili#a#e $e 3a ace =n
conormi#a#e cu pre3ederile norma#i3ului F5012/1. 9n anexa < din F5 012" $e indic 3alorile
minime ale rapor#ului ap/cimen#" cla$ei minime de re'i$#en! i do'aDului de cimen# =n unc!ie de
cla$a de expunere. Pen#ru $#a%ilirea (ro$imii $#ra#ului de acoperire $e 3a u#ili'a me#odolo(ia din SR
5F 1;;24141. Pen#ru elemen#ele =n con#ac# cu pm7n#ul $#ra#ul de acoperire cu %e#on al arm#urilor
3a i minim -0 mm.
II"6 E,%+t0+i t+an.(i.) in,+a.t+0ct0+i*%+
II"6"1 P+)v)d)+i 4)n)+a*)
.11 5or#urile #ran$mi$e inra$#ruc#urilor $e de#ermin con$ider7nd eor#urile #ran$mi$e de
$upra$#ruc#ur" =ncrcrile aplica#e direc# inra$#ruc#urii .=ncrcri din (reu#a#ea proprie"
din =ncrcri de exploa#are" or!e $ei$mice e#c.1" pre$iuni $au =mpin(eri ale pm7n#ului" pre$iunea
apei e#c.
a1 Orice ac!iune $emniica#i3 pen#ru proiec#area elemen#elor inra$#ruc#urii $au pen#ru 3eriicarea
#erenului de undare $e 3a con$idera =n ca#e(oria de eor#uri #ran$mi$e inra$#ruc#urii.
.21 5or#urile #ran$mi$e inra$#ruc#urilor $e de#ermin =n (ruprile de =ncrcri deini#e de codul
*R0.
%1 S#a%ilirea eor#urilor #ran$mi$e inra$#ruc#urilor =n (ruprile de =ncrcri care cuprind ac!iunea
$ei$mic e$#e" de re(ul" condi!iona# de dimen$ionarea comple# a $upra$#ruc#urii.
.31 5or#urile din inra$#ruc#ur re'ul# =n urma calculului $upra$#ruc#urii i depind de modelul de
calcul adop#a#. 9n mod #radi!ional $upra$#ruc#ura $e con$ider =nca$#ra# la ni3elul co#ei planeului
pe$#e $u%$ol $au =n lip$a unui $u%$ol" la ni3elul co#ei $uperioare a unda!iilor. 5or#urile o%!inu#e la
%a'a $upra$#ruc#urii con$#i#uie =ncrcri pen#ru inra$#ruc#ur i #erenul de undare.
a1 Acea$# ipo#e' e$#e accep#a%il pen#ru $#ruc#uri =n cadre i $#ruc#uri de #ip )al.
%1 Pen#ru $#ruc#uri cu pere!i ipo#e'a poa#e i corec# c7nd cldirea are $u%$ol .$au $u%$oluri1" iar
$u%$olurile au o alc#uire capa%il $ a$i(ure de'3ol#area capaci#!ii pere!ilor i e$#e" de re(ul"
incorec# c7nd cldirea nu are $u%$ol. 9n ace$# ca' #re%uie con$idera# c pere!ii $e po# ro#i pe #eren.
.+1 O modelare mai corec# con$# =n a con$idera $#ruc#urile ca an$am%lul con$#i#ui# din
$upra$#ruc#ur" inra$#ruc#ur i #eren de undare. 8erenul de undare poa#e i modela#" =n mod
$impliica#" ca un an$am%lu de re$oar#e carac#eri'a#e de coeicien#ul de pa#. Acea$# modelare e$#e
corec# a#7# #imp c7# nu apar =n#inderi pe $upraa!a #erenului $au dac pro(ramul de calcul e$#e do#a#
cu re$oar#e care nu preiau =n#inderi.
II"6"2 E,%+t0+i t+an.(i.) in,+a.t+0ct0+i*%+ Cn 4+0&a+)a d) Cnc1+c1+i ca+) c%n-in) ac-i0n)a
.)i.(ic1
.11 /a proiec#area inra$#ruc#urii" ac!iunea $ei$mic ori'on#al $e 3a con$idera conorm pre3ederilor
din codul P10041.
.21 9n (ruparea de =ncrcri care con!ine ac!iuni $ei$mice" a#unci c7nd $e accep# pla$#iicarea
$upra$#ruc#urii i o compor#are =n domeniul ela$#ic a inra$#ruc#urii" eor#urile #ran$mi$e
inra$#ruc#urilor $un# cele a$ocia#e mecani$mului de di$ipare a ener(iei indu$e de ac!iunile $ei$mice
32
.+
<d
; V
<d
; 2
<d
; 4 <i(. II.31" con$ider7nd eec#ele $uprare'i$#en!ei elemen#elor $#ruc#urale" r a depi
=n$ 3alorile core$pun'#oare compor#rii ela$#ice .q S 1"01" conorm .31" .61 i .:1. <or!ele
(enerali'a#e capa%ile $e de#ermin con$ider7nd re'i$#en!ele de calcul ale ma#erialelor.
p
e
>
<d"i
F
<d"i
Direc#ia ac#iunii $ei$mice
M
<d"i
<i(ura II.3
.31 9n ca'ul unda!iilor elemen#elor 3er#icale indi3iduale .$#7lpi" pere!i duc#ili1" condi!ia de la
para(raul .21 $e poa#e con$idera $a#i$cu# dac eec#ele ac!iunii E
<d
a$upra unda!iei $e de#ermin
dup cum urmea'G
E
<d
S E
<",
U 9
Rd
A E
<"5
.II.11
=n care
E
<",
eec#ul ac!iunii .eor#ul $ec!ional1 din =ncrcrile ne$ei$mice" inclu$e =n com%ina!ia
de ac!iuni con$idera#e =n calculul la cu#remur
E
<"5
eec#ul ac!iunii .eor#ul $ec!ional1 din =ncrcrile $ei$mice de proiec#are
9
Rd
ac#orul de $uprare'i$#en!" e(al cu 1"0 pen#ru q Z 3" i 1"1- pen#ru q_3
A 3aloarea .R
di
/E
di
1 Z q =n 'ona di$ipa#i3 a elemen#ului i al $#ruc#urii care are inluen!a
cea mai mare a$upra eor#ului EF con$idera# iar
R
di
re'i$#en!a .eor#ul capa%il1 elemen#ului i
E
di
3aloarea de proiec#are a eor#ului =n elemen#ul i core$pun'#oare ac!iunii $ei$mice
de proiec#are
.+1 9n ca'ul unda!iilor de $#7lpi i pere!i duc#ili de %e#on arma#" A $e de#ermin ca 3aloare a
rapor#ului momen#elor +
Rd
/+
5d
=n $ec!iunea #ran$3er$al de la %a'a 'onei pla$#ice.
.-1 9n ca'ul unda!iilor $#7lpilor cadrelor me#alice cu con#ra37n#uiri cen#rice A e$#e 3aloarea minim
a rapor#ului or!elor axiale 2
Rd
/2
5d
" de#ermina#e pen#ru #oa#e dia(onalele =n#in$e.
.21 9n ca'ul unda!iilor $#7lpilor cadrelor me#alice cu con#ra37n#uiri excen#rice" A e$#e 3aloarea
minim a rapor#ului or!elor #ie#oare V
Rd
/V
5d
de#ermina# pen#ru #oa#e 'onele di$ipa#i3e oreca#e
$au a rapor#ului momen#elor =nco3oie#oare +
Rd
/+
5d
$#a%ili#e pen#ru #oa#e 'onele di$ipa#i3e prin
eor#uri de =nco3oiere.
.61 9n ca'ul unda!iilor alc#ui#e ca $i$#eme $pa!iale $au %idirec!ionale de unda!ii .re!ele de (rin'i de
undare $au inra$#ruc#uri complexe1 la care $uprare'i$#en!a $ec!iunilor din calculul $#ruc#ural la
$i#ua!ia de proiec#are $ei$mic e$#e rela#i3 uniorm i modera# .orien#a#i3 AZ 1"-1" eor#urile
$ec!ionale =n elemen#ele $i$#emului de undare $e 3or o%!ine u#ili'7nd modelul de calcul ela$#ic
comple# al an$am%lului $upra$#ruc#ur4inra$#ruc#ur" pe care $e aplic =ncrcrile (ra3i#a!ionale i
or!ele $ei$mice de proiec#are mul#iplica#e prin#r4un ac#or de $uprare'i$#en! mediu pe $#ruc#urG
36
E
<d
S E
<",
U -;B E
<"5
.II.21
.:1 Pere!ii neduc#ili .pere!i mari" $la% arma!i" adic pere!i cu dimen$iunea ori'on#al minim =n#re
'
N
` + m i '
N
` 2/3 h
C
" la care incur$iunile =n domeniul po$#ela$#ic $un# limi#a#e" $e 3or calcula ca
pere!i care po# a3ea ro#iri limi#a#e la %a' .\rocLin( Nall$@1" la eor#urile re'ul#a#e din calcul ela$#ic"
=n ca'ul =n care ei rea'em direc# pe unda!ie i nu pe un $u%$ol de %e#on arma#.
.;1 Dac mecani$mul de pla$#iicare ce a$i(ur di$iparea ener(iei indu$e de cu#remur implic
de'3ol#area de deorma!ii inela$#ice i =n elemen#ele $u%$#ruc#urii" pen#ru 3eriicarea #erenului de
undare $e con$ider 3alorile eor#urilor capa%ile ale elemen#elor inra$#ruc#urii.
.101 5or#urile #ran$mi$e inra$#ruc#urilor de c#re $upra$#ruc#urile care r$pund ela$#ic la ac!iunile
$ei$mice .q H 1"- $au $#ruc#uri din cla$a de duc#ili#a#e Doa$ 4 D*/1 i/$au la care $e admi#e
pla$#iicarea #erenului de undare $e 3or lua cele re'ul#a#e din calculul $#ruc#urii =n $i#ua!ia de
proiec#are $ei$mic.
.111 /a proiec#area $i$#emelor de undare $e 3a lua =n con$iderare eec#ul componen#ei 3er#icale a
ac!iunii $ei$mice" =n concordan! cu norma#i3ul P10041.

II"7 Mat)+ia*) 0ti*i3at) *a ,0nda-ii
II"7"1 F0nda-ii*) .) +)a*i3)a31 Cn (%d %/i'n0it dinD
a1 %e#on arma#I
%1 %e#on $impluI
c1 'idrie de pia#r.
/a reali'area unda!iilor $e recomand olo$irea %e#onului arma#" indieren# de mrimea =ncrcrilor
i de$#ina!ia con$#ruc!iei.
II"7"2 Ca+act)+i.tici*) /)t%an)*%+ u#ili'a#e la execu#area unda!iilor $e $#a%ile$c de c#re proiec#an#
=n unc!ie de de$#ina!ie" $olici#ri" condi!iile mediului de undare i inluen!a ace$#ora a$upra
dura%ili#!ii %e#onului din unda!ii.
*la$ele minime de %e#on $un#G
a1 Pen#ru elemen#e din %e#on $impluG
*:/10 pen#ru umplu#uri" e(ali'ri i pen#ru %loc .la unda!iile #ip %loc de %e#on $implu i cu'ine# de
%e#on arma#1.
%1 Pen#ru elemen#e din %e#on arma#G
*12/20" re$pec#7ndu4$e pre3ederile din P10041.
9n unc!ie de cla$ele de expunere .din punc# de 3edere al dura%ili#!ii1" cla$a minim 3a re$pec#a
pre3ederile *odului de prac#ic pen#ru execu#area lucrrilor din %e#on" %e#on arma# i %e#on
precomprima#. Par#ea I4Producerea %e#onului " indica#i3 F5 012/1 .
c1 Pen#ru %e#onul din $u%4%e#onri la $#7lpi me#aliciG
*la$a minim 3a i *2-/30
8ipul de cimen# ce $e u#ili'ea' la prepararea %e#onului pen#ru unda!ii $e $#a%ile#e =n unc!ie de
inluen!a condi!iilor mediului de undare" conorm pre3ederilor codului F5 012/1 .
II"7" O-)*0* /)t%n #re%uie $ =ndeplinea$c condi!iile" deini#e =n Speciica!ia #e)nic pri3ind
produ$ele de o!el u#ili'a#e ca arm#uriG cerin!e i cri#erii de perorman!" indica#i3 S8 00;42011.
O!elul olo$i# =n unda!ii 3a i de cla$ & $au *. O!elurile neduc#ile" $au mai pu!in duc#ile" $e po#
u#ili'a =n $i#ua!iile =n care" prin modul de dimen$ionare" $e poa#e a$i(ura o compor#are =n domeniul
ela$#ic al ace$#or arm#uri.
3:
II"7"6 P)nt+0 ,0nda-ii*) din 3id1+i) d) &iat+1 $e aplic pre3ederile deini#e =n le(i$la!ia ce
re(lemen#ea' lucrrile de 'idrie din pia#r na#ural. Mor#arul =n#re%uin!a# e$#e din 3ar i cimen#" =n
conormi#a#e cu le(i$la!ia pri3ind mor#arele o%inui#e pen#ru 'idrie i #encuial.
II"7"7 P)nt+0 ,0nda-ii*) c%ntin0) ale con$#ruc!iilor cu cel mul# un ni3el ampla$a#e =n mediul rural
$e po# aplica i $olu!ii con$#ruc#i3e %a'a#e pe olo$irea ma#erialelor locale. <unda!iile $e po# reali'a
din lemn" 'idrie de pia#r $au %e#on ciclopian.
II": P+%i)cta+)a ,0nda-ii*%+ i3%*at)
.11 Pre3ederile pre'en#ului capi#ol $e aplic la proiec#area unda!iilor i'ola#e ale $#7lpilor de %e#on
arma#" pere!ilor $#ruc#urali de %e#on arma# i $#7lpilor de o!el. De#aliile pen#ru unda!ii i'ola#e po# i
u#ili'a#e i =n ca'ul unor elemen#e $#ruc#urale con#inue.
.21 8ipurile de unda!ii i'ola#e care ac o%iec#ul pre'en#ului norma#i3 $un#G
a1 <unda!iile pen#ru $#7lpi i pere!i de %e#on arma# monoli#G
i. unda!ii #ip #alp de %e#on arma# .unda!ii ela$#ice1I
ii. unda!ii #ip %loc i cu'ine# .unda!ii ri(ide1.
%1 <unda!iile pen#ru $#7lpi de %e#on arma# prea%rica#G
i. unda!ii #ip pa)arI
ii. al#e #ipuri de unda!ii adap#a#e $i$#emului de =m%inare din#re $#7lpul prea%rica# i unda!ie.
c1 <unda!iile pen#ru $#7lpi de o!elG
i. unda!ii #ip %loc i cu'ine#I
ii. unda!ii #ip #alp de %e#on arma#.
.31 Proiec#area unda!iilor i'ola#e de %e#on arma# $e ace pe %a'a pre3ederilor $#andardului SR 5F
1;;24141.
.+1 Dimen$iunile =n plan ale unda!iilor i'ola#e $e $#a%ile$c conorm pre3ederilor din par#ea I4a a
norma#i3ului.
.-1 /a alc#uirea unda!iilor i'ola#e $e 3a !ine $eama de urm#oarele re(uli cu carac#er (eneralG
a1 $u% unda!iile de %e#on arma# monoli# $e pre3ede un $#ra# de %e#on de e(ali'are de -0100 mm
(ro$imeI
%1 unda!iile $e po'i!ionea'" de re(ul" cen#ra# =n axul $#7lpului $au pere#eluiI
c1 pen#ru $#7lpi $au pere!i de calcan" de ro$# $au $i#ua!ii =n care exi$# =n 3ecin#a#e al#e elemen#e de
con$#ruc!ii $au in$#ala!ii" $e po# u#ili'a unda!ii excen#rice =n rapor# cu axul elemen#uluiI =n ace$# ca'
momen#ul #ran$mi$ #lpii unda!iei $e poa#e reduce prin pre3ederea de (rin'i de ec)ili%rareI
II":"1 F0nda-ii &)nt+0 .t>*&i 'i &)+)-i d) /)t%n a+(at (%n%*it
II":"1"1 F0nda-ii ti& ta*&1 d) /)t%n a+(at
<unda!iile #ip #alp de %e#on arma# pen#ru $#7lpi i pere!i de %e#on arma# po# i de orm pri$ma#ic
.<i(. II.+4a1 $au orm de o%eli$c .<i(. II.+4%1.
3;
A
/
A
&e#on de e(ali'are
a1
%1
A
'
/
H1/3
&e#on de e(ali'are
<i(ura II.+
.11 9nl!imea unda!iei .H1 $e $#a%ile#e unc!ie de urm#oarele condi!iiG
a1 a$i(urarea ri(idi#!ii unda!iei de %e#on arma#I dac $e re$pec# condi!ia H/L ` 0"30 unde H e$#e
=nl!imea maxim a unda!iei i L e$#e dimen$iunea cea mai mare =n plan" $e admi#e ipo#e'a
di$#ri%u!iei liniare a pre$iunilor pe #erenI
%1 3eriicarea unda!iei la or! #ie#oare r $ ie nece$are arm#uri #ran$3er$aleI =nl!imea
maxim H 3a i lua# a$#el =nc7# $ $e re$pec#e condi!iaG
( ) H B 3 k V V
ck c Rd Ed

3 1
1 "
100 12 " 0

.II.31
unde V
Ed
e$#e

or!a #ie#oare maxim" iar V
Rd;c
e$#e capaci#a#ea %e#onului $implu la or! #ie#oare"
condi!ie ce a$i(ur ap#ul c $ec!iunea de %e#on poa#e prelua or!a #ie#oare neiind nece$are
arm#uri #ran$3er$ale. 9n acea$# rela!ieG
2
200
1 +
d
k
$l
l
0" 02
A
Bd

B e$#e dimen$iunea unda!iei pe direc!ia perpendicular lun(imii L i d e$#e =nl!imea u#il a
$ec!iuniiG d * HDa"
A
$l
e$#e aria de arma#urilor =n#in$e care $e prelun(e$c cu o lun(ime
%d
' ' d +
.
Se 3a re$pec#a condi!iaG
H B 3 k H B V
ck c Rd

2 / 1 2 3
min "
03- " 0

.II.+1
c1 3eriicarea la $#rpun(ere r a i ne3oie de arm#urI =nl!imea maxim H 3a i lua# a$#el =nc7#
$ =ndeplinea$c condi!iileG
i1 =n lun(ul perime#rului u
i
.la di$#an!a .d de mar(inea $#7lpului1 $ $e re$pec#e condi!iaG
( )
3 1
1 "
100 12 " 0
ck c Rd Fd
3 k


.II.-1
=n careG

E 0

1

undeG
F
0
i F
E
$un# coeicien!ii de armare pe cele dou direc!ii" iar
d u
2
i
Fd
Fd


.II.21
+0
unde 7 e$#e un coeicien# care !ine $eama de inluen!a momen#ului =nco3oie#or. >aloarea lui 7 $e
poa#e calcula conorm me#odei din SR 5F 1;;24141" $au $e poa#e lua 1"1- pen#ru $#7lpii cen#rali i
1"- pen#ru re$#ul $#7lpilor. 9n ca'ul unei =ncrcri cen#rice 7 S 1. 9nl!imea d e$#e media =nl!imilor
u#ile pe cele dou direc!ii ale unda!iei" d * Gd
0
Hd
E
I/.I
>aloarea ne# a or!ei de $#rpun(ere poa#e i redu$G
<d"red <d <d
2 2 2

=n careG
2
Fd
or!a aplica#
J2
Fd
or!a de reac!iune 3er#ical din in#eriorul con#urului con$idera#" adic reac!iunea
#erenului minu$ (reu#a#ea proprie a unda!iei.
ii1 =n lun(ul unor con#ururi de calcul u $i#ua#e la cel mul# 2d de la a!a $#7lpului. 9n ace$# ca'
mem%rul drep# din rela!ia II.- $e mul#iplic cu coeicien#ul .d/a =n care a e$#e di$#an!a la care $e
con$ider perime#rul u. Re$#ul 3aria%ilelor $un# cele de la punc#ul %1.
d1 *ondi!iile de la punc#ele %1 i c1 con$#i#uie recomandri. 9n ca'ul c7nd $e ale(e o =nl!ime H ce
nu re$pec# ace$#e condi!ii" unda!ia 3a i pre3'u# cu arm#uri core$pun'#oare calcula#e cu
rela!iile din capi#olele 2.2 i 2.+ din SR 5F 1;;24141. De a$emenea" $e 3a 3eriica i condi!iaG
V
Ed
K V
Rda0
.II.61
e1 >aloarea minim a =nl!imii unda!iei e$#e H
min
S 300 mm.
.21 9nl!imea la mar(ine a unda!iei #ip o%eli$c .HJ1 re'ul# =n unc!ie de urm#oarele condi!iiG
a1 3aloarea minim e$#e HJ
min
S 2-0 mmI
%1 pan#a e!elor =nclina#e ale unda!iei nu 3a i mai mare de 1/3.
.31 Arm#ura unda!iei .<i(. II.- a i %1 e$#e compu$ dinG
a1 a#"!u#a de %e !a'%"" reali'a# ca o re!ea din %are.
Aria de arm#ura re'ul# din dimen$ionarea la momen# =nco3oie#or =n $ec!iunile de la a!a $#7lpului.
9n calculul momen#elor =nco3oie#oare din unda!ie $e con$ider pre$iunile pe #eren de#ermina#e de
eor#urile #ran$mi$e de $#7lp. Se 3or con$idera $i#ua!iile de =ncrcare .pre$iuni pe #eren1 care conduc
la $olici#rile maxime =n unda!ie.
Procen#ul minim de armare pe iecare direc!ie e$#e 0"10 [.
Diame#rul minim al arm#urilor e$#e aS 10 mm.
Di$#an!a maxim =n#re arm#uri e$#e de 2-0 mmI di$#an!a minim e$#e de 100 mm.
Arm#ura $e di$#ri%uie uniorm pe l!imea unda!iei i $e pre3ede la cape#e cu ciocuri cu lun(imea
minim e(al cu d" =nl!imea u#il a $ec!iunii" la mar(ine.
%1 a#"!u#a de 'a %a#!ea su%e#ioa#" e$#e reali'a# din minim #rei %are di$pu$e =n drep#ul $#7lpului
$au ca o re!ea de'3ol#a# pe #oa# $upraa!a unda!iei.
<unda!iile care nu au de$prindere de pe #erenul de undare $e pre3d la par#ea $uperioar cu
arm#ur con$#ruc#i3.
/a unda!iile care lucrea' cu arie ac#i3" arm#ura de la par#ea $uperioar re'ul# din calculul la
=nco3oiere. Dimen$ionarea arm#urii $e ace =n $ec!iunile de con$ol cele mai $olici#a#e" con$ider7nd
momen#ele =nco3oie#oare ne(a#i3e re'ul#a#e din ac!iunea =ncrcrilor din (reu#a#ea unda!iei" a
umplu#urii pe$#e unda!ie i a =ncrcrilor aplica#e pe #eren $au prin repar#i'area momen#ului
+1
=nco3oie#or #ran$mi$ de $#7lp. 9n acea$# $i#ua!ie de $olici#are arm#ura $e reali'ea' ca o re!ea de
%are di$pu$e paralel cu la#urile unda!iei.
Diame#rul minim al arm#urilor e$#e a S 10 mm.
Di$#an!a maxim =n#re arm#uri e$#e de 2-0 mmI di$#an!a minim e$#e de 100 mm.
c1 a#"!u#a !#a$s&e#sa'" nece$ar pen#ru preluarea or!elor #ie#oare $au pen#ru $#rpun(ere $e
reali'ea' ca arm#ur =nclina# di$pu$ =n drep#ul $#7lpului. Se pre3ede =n ca'ul =n care nu $e
re$pec# recomandrile de la pc#. II.2.1.1..11 pc#.% i c i $e calculea' conorm SR 5F 1;;24141.
d1 a#"!u#i %e$!#u s!L'%i Mi %e#e1i .mu$#!i1
Arm#urile 3er#icale din unda!ie" pen#ru conec#area cu $#7lpul de %e#on arma#" re'ul# =n urma
dimen$ionrii/3eriicrii $#7lpului. Se recomand ca arm#urile din unda!ie .mu$#!ile1 $ $e
alc#uia$c a$#el =nc7# =n prima $ec!iune po#en!ial pla$#ic a $#7lpului" ala# dea$upra unda!iei"
%arele de arm#ur $ ie con#inue .r =nndiri1. 9n i(ura II.-c e$#e pre'en#a# o $olu!ie de reali'are
a mu$#!ilor pen#ru $#7lpi.
Arm#ura #re%uie prelun(i# =n unda!ie pe o lun(ime cel pu!in e(al cu '
,d
" unde '
,d
$e de#ermin
a37nd ca reerin! SR 5F 1;;24141 i codul P10041.
/ /
/
&
/e(endaG
la 4 lun(ime ar#icula#ie pla$#ica
l$ 4 lun(ime $uprapunere
A
/
l
p
l
$
Arma#ura de la col#uri
l
$
A
a1 %1 c1
<i(ura II.-
5#rierii din unda!ie au rol de po'i!ionare a arm#urilor 3er#icale pen#ru $#7lpI $e di$pun la di$#an!e
de maximum 2-0 mm i cel pu!in =n 3 $ec!iuni.
.+1 *alculul momen#elor =nco3oie#oare =n unda!ie
Pen#ru calculul momen#elor =nco3oie#oare =n unda!ie $e con$ider $ec!iunile de =nca$#rare de la a!a
$#7lpului i pre$iunile pe #eren pe $upraa!a delimi#a# de la#urile #lpii i planul de =nca$#rare
con$idera#" calcula#e $c'7nd (reu#a#ea proprie a unda!iei .<i(. II.21.
*alculul $impliica# al momen#elor =nco3oie#oare =n #alpa unda!iei $e ace cu rela!iile II.: i II.;G
( )
1
]
1

+
3 2
2
0 1
2
0 "
0 0
0 Fd
'
% %
'
% B +
.II.:1
2
2
"
E
ed E Fd
'
% L + I
( ) 2
2 1
% % %
ed
+
.II.;1
+2
m
e
d
p
1
p
med
p
0
p
2
p
/
^
l^
x
^
x
x &
<i(ura II.2
II":"1"2 F0nda-ii ti& /*%c 'i c03in)t
<unda!iile #ip %loc de %e#on i cu'ine# $un# alc#ui#e din#r4un %loc de %e#on $implu pe care rea'em
un cu'ine# de %e#on arma# =n care $e =nca$#rea' $#7lpul .<i(. II.61.

/
lc

)c
A

l%d
lc
/1
/
A2
A1
)c
a1 &loc de %e#on cu o #reap# %1 &loc de %e#on cu doua #rep#e
<i(ura II.6
.11 &locul de %e#on $implu $e reali'ea' re$pec#7nd urm#oarele condi!iiG
a1 =nl!imea #rep#ei e$#e de minimum +00 mm la %locul de %e#on cu o #reap#I
%1 %locul de %e#on poa#e a3ea cel mul# 3 #rep#e a cror =nl!ime minim e$#e de 300 mmI
=nl!imea #rep#ei inerioare e$#e de minimum +00 mmI
c1 cla$a %e#onului e$#e minim *
:/10
" dar nu mai mic dec7# cla$a %e#onului nece$ar din condi!ii de
dura%ili#a#eI
d1 =nl!imea %locului de %e#on $e $#a%ile#e a$#el =nc7# #( $ re$pec#e 3alorile minime din
#a%elul II.+I acea$# condi!ie 3a i reali'a# i =n ca'ul %locului reali'a# =n #rep#e .<i(. II.61I
e1 ro$#urile ori'on#ale de #urnare a %e#onului $e 3or #ra#a a$#el =nc7# $ $e a$i(ure condi!ii pen#ru
reali'area unui coeicien# de recare =n#re cele dou $uprae!e b S 0"6 conorm deini!iei din SR
5F 1;;24141" prin reali'area de a$peri#!i de cel pu!in 3 mm =nl!ime di$#an!a#e la +0 mm.
.21 *u'ine#ul de %e#on arma# $e proiec#ea' re$pec#7nd urm#oareleG
a1 cu'ine#ul $e reali'ea' cu orm pri$ma#icI
%1 dimen$iunile =n plan .'
c
i ,
c
1 3or re$pec#a urm#oarele condi!iiG
+3
i1 $ ie mai mari dec7# dimen$iunile care a$i(ur limi#area pre$iunilor pe planul de con#ac# cu
%locul la 3alori mai mici dec7# re'i$#en!a de calcul la compre$iune a %e#onuluiI
ii1 $e recomand urm#oarele in#er3ale pen#ru rapor#ul '
c
/L re$pec#i3 ,
c
/BG
1. %loc de %e#on cu o #reap#G '
c
/L S 0"-0 0"2-
2. %loc de %e#on cu mai mul#e #rep#eG '
c
/L S 0"+0 0"-0
8a%elul II.+
Pre$iunea
eec#i3 pe
#eren .LPa1
>alori minime #(
unc!ie de cla$a
%e#onului
*+/-
*:/10 $au
mai mare
200 1"1- 1"0-
2-0 1"30 1"1-
300 1"+0 1"30
3-0 1"-0 1"+0
+00 1"20 1"-0
200 2"00 1":-
c1 =nl!imea cu'ine#ului .h
c
1 3a re$pec#a urm#oarele 3alori minimeG
i. h
c
300 mmI
ii. h
c
/'
c
0"2-I
iii. #( 0"2- .i(" II.61I dac #( 1"00 nu e$#e nece$ar 3eriicarea cu'ine#ului la or! #ie#oare.
Dac nu $e re$pec# acea$# recomandare" $e 3a ace 3eriicarea la or! #ie#oare conorm
SR 5F 1;;24141I
d1 ro$#urile ori'on#ale din#re %loc i cu'ine# $e 3or #ra#a a$#el =nc7# $ $e a$i(ure condi!ii pen#ru
reali'area unui coeicien# de recare =n#re cele dou $uprae!e bS0"6 conorm deini!iei din SR 5F
1;;24141" prin reali'area de a$peri#!i de cel pu!in 3 mm =nl!ime di$#an!a#e la +0 mm.
.31 *alculul momen#elor =nco3oie#oare po'i#i3e =n cu'ine# $e ace con$ider7nd =nca$#rarea
con$olelor =n $ec!iunile de la a!a $#7lpului .<i(. II.:1.
cmed
p
0
p
c2
p
c1
p
l
c
^
c
m
e
d
p
c1
%
x
^
l
c1
x %
c
<i(ura II.:
++
Pre$iunile pe $upraa!a de con#ac# din#re cu'ine# i %loc" unc!ie de care $e de#ermin eor#urile
$ec!ionale =n cu'ine#" $un# de#ermina#e de eor#urile din $#7lp .nu $e !ine con# de (reu#a#ea
cu'ine#ului1.
Pre$iunile pe $upraa!a de con#ac# din#re cu'ine# i %locul de %e#on" dac nu apar de$prinderi" $e
de#ermin cu rela!iile G
( )
c c
0 c
c c
c
c c
, '
+
, '
2
%

2
2 " 1
2
$au
( )
c c
E c
c c
c
c c
' ,
+
' ,
2
%

2
2 " 1
2
.II.101
DacG %
c2
H 0" a#unci lun(imea 'onei ac#i3e .comprima#e1 e$#eG
( )

,
_


c
0 c
c
0
2
+
'
A
2
3
$au
( )

,
_


c
E c
c
E
2
+
,
A
2
3
iar %
c1
$e de#ermin cu rela!iileG
( )

,
_

c
0 c
c
c
c
c
2
+
'
,
2
%
2
3
2
1
$au ( )

,
_

c
E c
c
c
c
c
2
+
,
'
2
%
2
3
2
1
.II.111
undeG
2
c
" +
cG0I
i +
cGEI
$un# or!a axial i momen#ele =nco3oie#ore la ni3elul #lpii cu'ine#ului.
Momen#ele =nco3oie#oare =n cu'ine# $e calculea' cu rela!iileG
( )
1
]
1

+
3 2
2
1
0 1
2
1
0
c
c c
c
c c 0
'
% %
'
% , +
.II.121
2
2
1 c
ced c E
,
% ' + "
2
2 1 c c
ced
% %
%
+
.II.131
Dac aria ac#i3 de pe $upraa!a de con#ac# cu'ine# E %loc e$#e mai mic dec7# 60[ din #alpa
cu'ine#ului .'
c
,
c
1" a#unci cu'ine#ul $e 3a ancora de %loc cu arm#uri. Aria ace$#or arm#uri poa#e i
calcula# din condi!ia ca or!a din arm#uri $ ie e(al cu 3olumul de =n#inderi o%!inu# pe %a'a unei
di$#ri%u!ii liniare a pre$iunilor.
.+1 Armarea cu'ine#ului 3a re$pec#a urm#oarele condi!iiG
a1 A#"!u#a de 'a %a#!ea i$3e#ioa#"G
i. $e reali'ea' ca o re!ea de %are di$pu$e paralel cu la#urile cu'ine#uluiI aria de arm#ur
re'ul# din 3eriicarea la momen# =nco3oie#or =n $ec!iunile de la a!a $#7lpului .<i(. II.61
ii. procen#ul minim de armare pe iecare direc!ie e$#e 0"10[I
iii. diame#rul minim al arm#urilor e$#e a S 10 mmI
i3. di$#an!a maxim =n#re arm#uri 3a i de 2-0 mmI di$#an!a minim e$#e 100 mmI
3. arm#ura $e di$#ri%uie uniorm pe l!imea cu'ine#ului i $e pre3ede la cape#e cu ciocuri cu
lun(imea minim e(al cu lun(imea de ancoraD" m$ura# de la mar(ine" e3en#ual =n#oar$
pe ori'on#al.
%1 A#"!u#a de 'a %a#!ea su%e#ioa#" $e di$pune c7nd cu'ine#ul are de$prinderi de pe %locul
unda!ieiI
Aria de arm#ur pe iecare direc!ie re'ul# dinG
i. 3eriicarea la compre$iune excen#ric a $ec!iunii de %e#on arma# pe $upraa!a de con#ac# din#re
cu'ine# i %locI
+-
ii. preluarea =n#inderilor c7nd 'ona comprima# pe #alpa cu'ine#ului e$#e mai mare de 60[ din aria
#lpii" ca arm#ur de ancorareI
iii. 3eriicarea la momen# =nco3oie#or ne(a#i3 a cu'ine#ului =ncrca# cu or!ele de'3ol#a#e =n
arm#urile de ancorareI
i3. $e reali'ea' ca o re!ea de %are di$pu$e paralel cu la#urile cu'ine#ului i ancora#e =n %locul de
%e#on $implu" dup modelul din <i(. II.6I
3. diame#rul minim al arm#urilor e$#e a S10 mmI
3i. di$#an!a =n#re arm#uri 3a i de minim 100 mm i maxim 2-0 mm.
c1 A#"!u#i'e %e$!#u s!L'%i sau %e#e1i .mu$#!i1G
i. arm#urile 3er#icale din cu'ine#" pen#ru conec#area cu $#7lpul de %e#on arma#" re'ul# =n urma
dimen$ionrii $#7lpului $au pere#eluiI
ii. $e recomand ca arm#urile din cu'ine# $ $e alc#uia$c a$#el =nc7# =n prima $ec!iune po#en!ial
pla$#ic a $#7lpului" ala# dea$upra unda!iei" %arele de arm#ur $ ie r =nndiriI
iii. e#rierii din cu'ine# au rol de po'i!ionare a arm#urilor 3er#icale pen#ru $#7lp i $e di$pun =n cel
pu!in 2 $ec!iuniI
i3. arm#urile #re%uie prelun(i#e =n unda!ie pe o lun(ime cel pu!in e(al cu lun(imea de
ancorare.
d1 A#"!u#i N$c'i$a!e di$pu$e pen#ru preluarea or!ei #ie#oare =n con$olele cu'ine#ului dac
#( H 1 .<i(. II.61 $e 3or dimen$iona conorm SR 5F 1;;24141.
II":"2 F0nda-ii &)nt+0 .t>*&i d) /)t%n a+(at &+),a/+icat
<unda!iile i'ola#e pen#ru $#7lpi de %e#on arma# prea%rica# po# i reali'a#e ca #lpi arma#e .<i(. II.; a
i %1 $au unda!ii #ip pa)ar .<i(. II.;4c1.
S#alp %e#on prea%rica#
&uloane ancoraD
&e#on $u%#urnare
Placi o#el
<i(uraII.;4a
+2
Placu#a me#alica
Suru% de re(lare
<unda#ie
*oraD *oraD
Mu$#a#i din unda#ie Mu$#a#i din unda#ie
Sprai#uri me#alice Sprai#uri me#alice
S#alp prea%rica#
Mor#ar ara con#rac#ie Mor#ar ara con#rac#ie
<i(ura II.;4%

<i(ura II.;4c
8lpile armare $e proiec#ea' conorm pre3ederilor de la II.2.1.1. 9n !ara noa$#r $olu!ia o%inui#
e$#e unda!ia #ip pa)ar" pen#ru care $e 3or da pre3ederi de proiec#are =n para(raele urm#oare.
5a poa#e i reali'a# din %e#on arma# monoli#" din (uler prea%rica# plu$ #alp din %e#on arma#
monoli#" $au in#e(ral prea%rica#. Pa)arele po# a3ea pere!i ampren#a!i .$au ner3ura!i1 $au pere!i
ne#e'i.
II":"2"1 Di()n.i0ni*) .)c-i0ni*%+ d) /)t%n
.11 9nl!imea pa)arului H
p
9nl!imea pa)arului H
p
$e $#a%ile#e din condi!ii de a$i(urarea lun(imii de ancoraD .'
%d
1 a arm#urilor
lon(i#udinale din $#7lpG
a1 H
p
'
%d
U100 mmI
%1 H
p
$e poa#e reduce" core$pun'#or" dac arm#ura e$#e =n#oar$ la %a'a $#7lpuluiI
c1 '
%d
$e de#ermin a37nd ca reerin! SR 5F 1;;24141 i *odul P10041" con$ider7nd condi!ii
normale de $olici#areI
d1 condi!iile de aderen! $un# $#a%ili#e unc!ie de modul de reali'are a $#7lpului prea%rica#I
+6
.21 Se recomand re$pec#area unor condi!ii con$#ruc#i3e (eneraleG
a1 H
p
1"2 '
$
=n ca'ul $#7lpilor cu $ec!iune drep#un()iular cu dimen$iunile '
$
i ,
s
" '
$
,
$
I
%1 H
p
-00 mm =n ca'ul $#7lpilor la con$#ruc!ii e#aDa#eI
c1 H
p
H
$
/:I H
$
e$#e =nl!imea li%er a $#7lpului de la a!a $uperioar a unda!iei p7n la ri(la
acoperiului $au la (rinda de rulare a podului. *ondi!ia e$#e 3ala%il pen#ru =nl!imi ale $#7lpilor
mai mici dec7# 10m.
.31 ,ro$imea H

,ro$imea undului pa)arului .H

1 re'ul#" la predimen$ionare" =n urma 3eriicrii la $#rpun(ere" =n


dou $i#ua!ii de proiec#areG
i. =n a'a de mon#aD" cu pa)arul nemonoli#i'a#" ca =ncrcare $e 3a lua (reu#a#ea $#7lpului
mul#iplica# cu un coeicien# dinamic e(al cu 1"-. >eriicarea la $#rpun(ere $e ace conorm
rela!iilor de la II.2.1.1.c1 cu 7 S 1.
,ro$imea minim $e 3a lua H

S 2-0 mm.
ii. =n a'a inal" 3eriicarea la $#rpun(ere $e ace =n unc!ie de #ipul de pa)ar" ampren#a# $au
ne#ed .3e'i II.2.2.2 i II.2.2.31.
.+1 ,ro$imea minim a pere!ilor pa)arului .,
p
1 e$#e de
i. 200 mm =n ca'ul pa)arelor din %e#on arma# monoli#I
ii. 1-0 mm la pa)arele din %e#on arma# prea%rica#I
iii. ,
p
` min .'
$
",
$
1 / 3.
II":"2"2" Pa5a+) c0 &)+)-i a(&+)nta-i
.11 Pa)arele care au" de la #urnare" pere!i ampren#a!i $au ner3ura!i po# i con$idera#e ca ac!ion7nd
monoli# cu $#7lpul. Ace$# #ip de pa)ar e$#e o%li(a#oriu =n ca'ul =n care $#7lpul poa#e i $olici#a# cu
eor#uri de =n#indere.
.21 *7nd din#r4o com%ina!ie de =ncrcri re'ul# eor#uri de =n#indere =n $#7lp" #re%uie lua#e m$uri
con$#ruc#i3e pri3ind $uprapunerea arm#urilor din $#7lp i a arm#urilor din unda!ie conorm i(urii
II.10" in care '
O
e$#e lun(imea de $uprapunere conorm SR 5F 1;;24141" iar s e$#e di$#an#a in#re
in#re %arele din $#alp i %arele din unda!ie.
F
<d
>
<d
M
<d
$
l
0
$
A
$ S#alp
A
$ <unda#ie
<i(ura II.10
+:
.31 *alculul la $#rpun(ere $e eec#uea' ca =n ca'ul unui an$am%lu $#7lp/unda!ie monoli#" cu
condi!ia $ $e 3eriice #ran$mi#erea orecrii =n#re $#7lp i unda!ie. Dac acea$# condi!ie nu e$#e
=ndeplini# calculul la $#rpun(ere #re%uie cu# ca pen#ru pa)arele cu pere!i ne#e'i.
II":"2" Pa5a+) c0 &)+)-i n)t)3i
.11 Se poa#e admi#e c or!a axial din $#7lp e$#e #ran$mi$ la #eren prin dou componen#eG o par#e $e
#ran$mi#e prin %e#onul de monoli#i'are la pere!ii pa)arului E 2
1
i al#a prin undul pa)arului E 2
2
.<i(. II.111G
1
&e#on de monoli#i'are
A
p
A

L
F
<d
F
2
F
<i(ura II.11
2
Fd
*2
-
H2
.
.II.1+1
=n careG
2
-
* A
s
9
,!
3
c!d
A
s
e$#e aria la#eral a $#7lpului pe =nl!imea pa)arului undeG
A
s
* G.'
s
H.,
s
IH
%
3
c!d
e$#e re'i$#en!a de calcul la =n#indere a %e#onului de monoli#i'are
9
,!
e$#e coeicien#ul condi!iilor de lucru" cu 3aloarea 9
,!
S 0"30 =n ca'ul con$#ruc!iilor r poduri
rulan#e $au cu poduri rulan#e cu re(im uor de lucruI 9
,!
S 0 =n ca'ul )alelor cu poduri rulan#e cu
re(im mediu $au (reu de lucru $au al con$#ruc!iilor $olici#a#e dinamic din =ncrcrile curen#e de
exploa#are
Re'ul# G
2
.
* 2
Fd
D 2
-
<or!a 2
2
e$#e u#ili'a# la 3eriicarea la $#rpun(ere a undului pa)arului. Se recomand ca mrimea
lui H

$ ie lua# a$#el =nc7# or!a 2


2
$ ie prelua# doar de %e#on.
.21 Solici#rile pere!ilor pa)arului =n plan ori'on#al
5or#urile #ran$mi$e pere!ilor pa)arului de momen#ul i or!a #ie#oare din $#7lp .+
<d
i V
<d
1 $e preiau
prin pre$iuni pe pere!ii pa)arului .<i(. II.121. Se admi#e" de a$emenea" c =n par#ea inerioar
pre$iunile ac!ionea' la %a'a pa)arului. A$#el" re'ul#an#a pre$iunilor .51 pe pere#ele ron#al e$#eG
5 S 1"2- +
Fd
/H
%
+ V
Fd
.II.1-1
+;
0"-
P
0":
>
<d
M
<d
F
<d
A
p
A
p
A
p
<i(ura II.12
Acea$# or! $olici# la =nco3oiere pere#ele ron#al i la =n#indere cen#ric pere!ii lo(i#udinali.
<or!a de =n#indere =n#r4un pere#e lon(i#udinal .2
P
1 re'ul#G
2
5
S 5/2 .II.121
Momen#ele =nco3oie#oare din pere#ele ron#al au 3alori mici i $e po# ne(liDa.
.31 >eriicarea pere!ilor pa)arului =n plan ori'on#al
a1 Pere!ii $e dimen$ionea' la =n#indere cen#ric cu or!a 2
5
" pro3eni# din ac!iuni paralele cu
ace#ia. Arm#ura re'ul#a#" no#a# A
$)
$e di$pune $ime#ric pe e!ele pere#elui" di$#ri%ui# =n
Dum#a#ea $uperioar a pa)arului .<i(. II.1+1.
%1 >eriicarea la compre$iune excen#ric =n $ec!iunea ori'on#al de la %a'a pa)arului con$ider7nd
$ec!iunea c)e$ona# cu dimen$iunile '
0
,
0
i (ro$imea pere!ilor ,
p
J.la %a'a pa)arului1. Sec!iunea $e
3eriic la eor#urile 2 i +" de#ermina#e a$#elG
<or!a axialG 2 S 2
-

Momen#ul =nco3oie#orG
+ * +
Fd
H V
Fd
H
%
.II.161
Arm#ura re'ul#a# din calculul pa)arului la compre$iune excen#ric" no#a# A
$3
" $e di$pune pe
direc!ie 3er#ical" uniorm di$#ri%ui# pe la#urile $ec!iunii.
c1 >eriicarea pere#elui la#eral la or! #ie#oare $e ace $u% ac!iunea or!ei 5/2.
d1 ,ro$imea pere!ilor $e 3a 3eriica din condi!ia ca %iela comprima# $ preia or!a de compre$iune
re'ul#a# din proiec!ia or!ei de =n#indere F
P
pe direc!ia %ielei .<i(. II.131.
co$
1
2

5
C
C
.II.1:1

co$
1
2
max

5
, , C
Rd % C CRd
.II.1;1
=n careG
,
C
e$#e l!imea %ielei comprima#e
,
%
e$#e (ro$imea pere#elui

Rd max
e$#e eor#ul capa%il al %e#onului
-0

%
N
0"- P
0"2
0":
A
p
A
p
A
p
A
$3
A
$)
<i(ura II.13
9n ace$#e rela!iiG
cd Rd
3 6- " 0
max
.II.201
unde G
2-0
1
ck
3

co$
2
$in
2

,
_

,
_

+ c
,
' c
H
' ,
%
,&
%
,h C
.II.211
=n careG '
,h
Mi '
,&
$un# lun(imile de ancoraD ale arm#urii ori'on#ale" re$pec#i3 3er#icale.
/un(imile de ancoraD $e calculea' cu rela!ia din SR 5F 1;;24141G
,d
Ed
,
3
3
'
+

.II.221
=n careG
e$#e diame#rul %arei
3
^d
e$#e re'i$#en!a de calcul a %arei
3
%d
e$#e eor#ul uni#ar de aderen! care calculea' conorm .II.231G
3
%d
S 2"2- :
1
:
2
3
c#d
.II.231
=n careG
3
c#d
e$#e re'i$#en!a de calcul la =n#indere a %e#onului
:
1
e$#e un coeicien# le(a# de condi!iile de aderen! i de po'i!ia %arei =n #impul %e#onrii G
:
1
S 1"0 c7nd condi!iile de aderen! $un# c%unec conorm SR 5F 1;;24141 i
:
1
S 0"6 =n #oa#e celelal#e ca'uri. De re(ul" pen#ru %arele ori'on#ale :
1
S 0"6" iar pen#ru
%arele 3er#icale :
1
S 1"0
:
2
e$#e le(a# de diame#rul %arei G
:
2
S 1"0 pen#ru @ Z 32 mm
:
2
S .32 4 @1/100 pen#ru @ _ 32 mm
.+1 >eriicarea #lpii la $#rpun(ere $e ace conorm i(urii II.11 $u% ac!iunea or!ei 2
2
" pe perime#re
plec7nd de la a!a in#erioar a pa)arului" conorm SR 5F1;;24141.
-1
.-1 *alculul #lpii unda!iei pa)ar
8alpa unda!iei pa)ar $e 3eriic la momen# =nco3oie#or i la or! #ie#oare conorm II.2.1.1.
>eriicarea la momen# =nco3oie#or i or! #ie#oare $e ace =n $ec!iunile de la a!a pa)arului.
Se recomand ca =nl!imea #lpii la mar(ine H
#
$ re$pec#e condi!ia H
#
H

U100 mm. Dac acea$#


condi!ie nu $e re$pec# 4 de exemplu =n ca'ul pa)arelor prea%rica#e 4 e$#e nece$ar 3eriicarea la
lunecare =n ro$#ul ori'on#al conorm pre3ederilor SR 5F 1;;24141.
.21 Al#e pre3ederi con$#ruc#i3e
a1 Arm#ura di$pu$ =n pere!ii pa)arului #re%uie $ re$pec#e urm#oarele cerin!e minimaleG
i. procen#ul minim de arm#ur ori'on#al e$#e 0"10[ pe iecare a!I
ii. procen#ul minim de arm#ur 3er#ical e$#e 0"10[ pe iecare a! a $ec!iunii
pere#elui pa)arului.
%1 Armarea pa)arului
Sc)ema de armare recomanda# a pa)arului e$#e da# =n i(ura II.1+.
A
A
p
p
2
l
%d
l
%d
1
1
141
2
3
1
/2
2 1
1
3
3
+
+
+
l
%d
<i(ura II.1+
Arm#urile ori'on#ale $e ancorea' $au" dup ca'" $e =nnde$c" ca %are =n#in$e.
Arm#urile 3er#icale $e ancorea' =n #alpa unda!iei. 9n ca'ul pa)arelor prea%rica#e arm#ura
3er#ical $e reali'ea' $u% orm de %ucle" ancora#e core$pun'#or. Prin %ucle #re%uie $ #reac
minim dou %are lon(i#udinale din arm#ura #lpii.
Arm#ura ori'on#al din pa)ar #re%uie $ re$pec#e urm#oarele condi!iiG
i. diame#rul minimG 10 mm =n Dum#a#ea $uperioar a pa)arului i : mm =n re$#ul pa)aruluiI
ii. cel pu!in 2x3 %are ori'on#ale =n Dum#a#ea $uperioar a pa)aruluiI
iii. di$#an!a maxim =n#re arm#uri e$#e 200 mm.
&arele 3er#icale din pa)ar 3or a3ea diame#rul minim : mm i $e di$pun la cel mul# 200 mm di$#an!.
c1 Monoli#i'area pa)arului
Se recomand ca dimen$iunile (olului pa)arului $ ie mai mari dec7# ale $ec!iunii $#7lpului pe
iecare direc!ie i $en$ cu -06- mm la %a'a pa)arului i cu :-120 mm la par#ea $uperioar a
pa)arului.
9m%inarea din#re $#7lp i unda!ie $e reali'ea' prin %e#onarea $pa!iului din pa)ar. &e#onul 3a a3ea
minim cla$a %e#onului din pa)ar. Suprae!ele $#7lpului i pa)arului $e cur! i $e ume'e$c =nain#e
de mon#are =n pa)ar i monoli#i'are. Se recomand olo$irea unei pie$e de cen#rare a $#7lpului"
mon#a# pe undul pa)arului.
-2
Dac =n#r4un pa)ar $e mon#ea' mai mul!i $#7lpi .=n drep#ul unui ro$#1" di$#an!a =n#re ace#ia 3a i cel
pu!in -0 mm pen#ru a $e a$i(ura %e#onarea comple# a $pa!iului din#re $#7lpi i a pa)arului.
II":" F0nda-ii &)nt+0 .t>*&i din %-)*
.11 <unda!iile i'ola#e ale $#7lpilor din o!el $e reali'ea' ca unda!ie cu %loc i cu'ine#
.<i(. II.61 $au ca unda!ie de %e#on arma# .<i(. II.1- a" % i c1. Dac eor#urile din $#7lp $un# rela#i3
redu$e" conduc7nd la uru%uri de ancoraD cu diame#ru mic" orien#a#i3" d
$
H 2- mm 4 $e poa#e u#ili'a
$olu!ia din i(ura II.1-4a.
Sai%a
Piuli#a de calare
Piuli#a
S#alp me#alic
*arca$a $uru%uri
d H 2- mm
&e#on de $u%#urnare
ara con#rac#ii d30 mm
Placa de %a'a
&e#on
de e(ali'are
<i(ura II.1-4a
Dac $#7lpii $un# $olici#a!i la eor#uri mari $e po# u#ili'a $olu!iile din i(ura II.1-4% $au i(ura II.1-4c.
Par#ea e3a'a# a unda!iilor poa#e a3ea una $au mai mul#e #rep#e.
.21 S#7lpul me#alic $e reali'ea' cu o plac de %a' pre3'u# cu ri(idi'ri care a$i(ur #ran$mi#erea
pre$iunilor la unda!ie i a or!elor la uru%urile de ancorare.
&e#on de $u%#urnare
ara con#rac#ii d -0mm
Sai%a
Piuli#a de calare
&e#on
de e(ali'are
_-d
8ea3a P>* e100
/S2-0 mm
Pla$a de arma#ura
_e:/100/100
*arca$a de
$uru%uri
Supra%e#onare %a'a $#alp din
%e#on arma#
S#alp
me#alic
<i(ura II.1-4%
Sec!iunea =n plan a plcii de %a' re'ul# din condi!iile pri3ind limi#area pre$iunii maxime pe
$upraa!a de con#ac# cu %e#onul la urm#oarele 3aloriG
a1 re'i$#en!a la compre$iune a %e#onului din cu'ine#I
%1 re'i$#en!a la compre$iune a mor#arului de po'.
-3
Sai%a
Piuli#a de calare
&e#on
de e(ali'are
_-0
_-d
S#alp
me#alic
*arca$a de
$uru%uri
*on$ole de orecare
$uda#e pe placa de %a'a
8ea3a P>* e100
/S2-0 mm
&e#on de $u%#urnare
ara con#rac#ii d -0mm
Supra%e#onare %a'a $#alp
pen#ru pro#ec#ia an#icoro'i3a
Pla$a de arma#ura
_e:/100/100
<i(ura II.1-4c
Pre$iunea pe placa de %a' $e de#ermin con$ider7nd ac!iunile de la %a'a $#7lpului .de#ermina#e
conorm II.+.2.311 $au or!a de pre#en$ionare a uru%urilor.
.31 furu%uri de ancoraD
.3.11 furu%urile de ancoraD 3or i proiec#a#e conorm pre3ederilor $eriei de $#andarde SR 5F
1;;3" precum i cap.2. din norma#i3ului P10041.
.3.21 Pen#ru e3i#area ruperii ra(ile" $e recomand ca de#aliul de prindere a $#7lpilor =n
inra$#ruc#ur $ a$i(ure o 'on de deorma!ie li%er a uru%urilor de ancoraD de minim -d
$
" unde d
$
e$#e diame#rul #iDei uru%ului.
.3.31 Se recomand ca #ran$mi#erea or!elor ori'on#ale de la inra$#ruc#ur la $upra$#ruc#ur $ nu
$e reali'e'e prin in#ermediul uru%urilor de ancoraD. Pen#ru acea$#a" $e poa#e aplica una din
urm#oarele condi!ii con$#ruc#i3eG
a1 =n(lo%area %a'ei $#7lpului =n#r4o $upra%e#onare arma#" cu =nl!imea de cel pu!in +00 mm $au
Dum#a#e din =nl!imea $ec!iunii $#7lpului .<i(. II.1-4%1I
%1 pre3ederea unor elemen#e $uda#e .<i(. II.1-4c1 $u% placa de %a' a $#7lpului" care 3or i
=n(lo%a#e =n (oluri $pecial execu#a#e =n unda!ii" oda# cu $u%4%e#onarea %a'ei. Ace$#e elemen#e
3or i dimen$iona#e a$#el =nc7# $ poa# #ran$mi#e or!a #ie#oare de la %a'a $#7lpului la unda!ie.
c1 =n(lo%area $#7lpului =n inra$#ruc#ur pe o =nl!ime care $ =i a$i(ure ancorarea direc#" r a i
nece$are uru%uri de ancoraD.
.+1 Sec!iunea de %e#on
Pen#ru alc#uirea unda!iei $e u#ili'ea' pre3ederile de la II.2.1.1 $au II.2.1.2.
Dimen$iunile =n plan a pr!ii $uperioare a unda!iei $e 3or ale(e a$#el =nc7# de la placa de %a' a
$#7lpului la mar(inea unda!iei $ ie minim 1-0 mm pe iecare la#ur.
Dimen$iunile =n plan ale cu'ine#ului $e $#a%ile$c =n unc!ie de condi!ia de limi#are a pre$iunilor pe
planul de con#ac# cu %locul de %e#on $implu la 3alori mai mici dec7# re'i$#en!a de calcul la
compre$iune a %e#onuluiI
-+
.-1 Armarea unda!iei $e poa#e reali'a dup modelul din i(ura II.12.
1
2
3
+
3
2
1
+
-
-
<i(ura II.12
Se 3or re$pec#a urm#oarele condi!iiG
a1 arm#ura 3er#ical din unda!ie .mrcile 1 i 21 re'ul# din 3eriicarea la compre$iune excen#ric
a $ec!iunii de ro$# din#re par#ea $uperioar a unda!iei i par#ea e3a'a#I eor#urile de calcul din
$ec!iune au 3alori a$ocia#e momen#ului de dimen$ionare a uru%urilor de ancoraD ale $#7lpuluiI
%1 arm#ura ori'on#al de la par#ea $uperioar a unda!iei .mrcile 1 i 21" poa#e i $uplimen#a# cu
una $au dou re!ele de %are" =n ca'ul $#7lpilor pu#ernic $olici#a!iI
i. diame#rul minim al arm#urilor e$#e ? S 10 mmI
ii. di$#an!a din#re arm#uri 3a i cuprin$ =n#re minim 100 mm i maxim 200 mmI
c1 arm#urile ori'on#ale minime .marca 31" di$pu$e pe perime#rul unda!iei $un#G
i. 1/+ din arm#ura 3er#ical din cu'ine#I
armarea minim ?
#
S : mm la maxim 200 mm.
II"= P+%i)cta+)a ,0nda-ii*%+ c%ntin0) .0/ .t>*&i .a0 &)+)-i
II"="1" D%()ni0* d) a&*ica+)
Pre3ederile pre'en#ului capi#ol $e aplic la proiec#area unda!iilor con#inue .(rin'i $au re!ele de
(rin'i1 ale $#7lpilor $i pere!ilor de %e#on arma# monoli#.
Prin adap#area $i$#emelor de ixare ale $#7lpilor .pa)ar" uru%uri de ancorare1" unda!iile con#inue
po# i u#ili'a#e i pen#ru $#7lpii de %e#on arma# prea%rica# $au la $#ruc#urile cu $#7lpi me#alici.
<unda!iile con#inue po# i alc#ui#e ca (rin'i independen#e $au ca re!ele de (rin'i.
.11 Solu!ia de (rind de undare con#inu $u% $#7lpi i pere!i poa#e i impu$" =n (eneral" =n
urm#oarele ca'uriG
a1 unda!ii i'ola#e care nu po# i ex#in$e $uicien# =n plan .con$#ruc!ii cu #ra3ei $au de$c)ideri mici
care de#ermin @$uprapunerea@ unda!iilor independen#e1" $#7lpi l7n( un ro$# de #a$are $au la limi#a
--
proprie#!ii e#c. .<i(. II.164a1. 9n i(ur $4au i(ura# punc#a# unda!iile independen#e nece$are" care $e
=nlocuie$c cu (rin'iI
%1 unda!ii i'ola#e care nu po# i cen#ra#e $u% $#7lpi .<i(. II.164%1 e#c.
unda#ie con#inua
unda#ii con#inue
con$#ruc#ie exi$#en#a
.limi#a de proprie#a#e1
con$#ruc#ie exi$#en#a
.limi#a de proprie#a#e1
a1 %1
<i(ura II.16
.21 Solu!ia de re!ele de (rin'i de undare $e adop# =n ca'ul con$#ruc!iilor ci3ile" =n condi!ii normale
de undare i r pre'en!a apei rea#ice laG
a1 con$#ruc!ii cu pere!i de %e#on arma# $au 'idrie .cu $u%$#ruc#ur $au cu re'emare direc# pe
unda!ii1I
%1 con$#ruc!ii cu cadre de %e#on arma# $au me#alice" e3en#ual conlucr7nd cu pere!i de %e#on arma#
$au 'idrie .cu $u%$#ruc#ur $au cu re'emare direc# pe unda!ii1 .<i(. II.1:1I
Sec#.141
<unda#ie con#inua
<unda#ii locale
1
1
<i(ura II.1:
Solu!ia $e poa#e adop#a la orice #ip de con$#ruc!ie a#unci c7nd $e dore#e reali'area unei
inra$#ruc#uri rela#i3 ri(ide care $ a$i(ure conlucrarea $pa!ial a elemen#elor $#ruc#urale" iar
pre$iunile eec#i3e pe #eren nu impun reali'area unui radier (eneral.
,rin'ile po# i alc#ui#e ca #lpi de %e#on arma# $au =n $olu!ia %loc de %e#on $implu i cu'ine# de
%e#on arma#.
II"="2" E,%+t0+i t+an.(i.) ,0nda-ii*%+ d) .t>*&ii 'i &)+)-ii .t+0ct0+a*i d) /)t%n a+(at
-2
>alorile eor#urilor #ran$mi$e de $#alpii $i pere!ii $#ruc#urali de %e#on arma# la unda!ii $e de#ermin
confor !revederilor de la ca!. ++.'.2.
II"="" Di()n.i%na+)a /a3)i ,0nda-ii*%+
S#a%ilirea dimen$iunilor =n plan a %a'ei unda!iilor $e ace conorm pre3ederilor din par#ea I a
norma#i3ului. 5$#e indica# maDorarea 3alorii l!imii o%!inu#e prin calcul cu cca. 20[I acea$#
maDorare e$#e nece$ar pen#ru c" da#ori# in#erac!iunii din#re (rinda $#a#ic nede#ermina# i #erenul
de undare" dia(rama pre$iunilor de con#ac# are o di$#ri%u!ie neliniar" cu concen#rri de eor#uri =n
'onele de ri(idi#a#e mai mare" de o%icei $u% $#7lpi.
II"="6" Ca*c0*0* ),%+t0+i*%+ .)c-i%na*)
*alculul eor#urilor $ec!ionale =n (rin'ile con#inue e$#e da# =n Anexa B a pre'en#ului norma#i3.
Pentru ca#urile curente, c7nd inra$#ruc#ura e$#e $uicien# de ri(id" po# i accep#a#e di$#ri%u!ii
liniare de pre$iuni pe #eren .<i(. II.1;1. *alculul pre$iunilor pe #eren .i implici# dimen$ionarea
#lpii unda!iilor1 $e poa#e ace accep#7nd ipo#e'a $ec!iunilor plane.
9n ca'ul inra$#ruc#urilor cu deorma!ii $emniica#i3e calculul pre$iunilor pe #eren $e ace pe %a'a
unui model care permi#e luarea =n con$iderare a in#erac!iunii din#re inra$#ruc#ur i #erenul de
undare.
II"="7" F0nda-ii c%ntin0) .0/ .t>*&i
II"="7"1 S)c-i0n)a d) /)t%n
<unda!iile con#inue $u% $#7lpi $e reali'ea'" de re(ul" ca (rin'i $au ca %loc de %e#on $implu i
cu'ine# de %e#on arma# .<i(. II.201.
x
2
P
2
P
<d"x
M
<d
F
<d"^
M
^
1
P
3
P
<i(ura II.1;
-6
%
$
&e#on de e(ali'are
/
0
A
c
&
/
c
-0 mm
%
A
c
A
#
a1
%
$
&e#on de e(ali'are
Ac
A
r
AK A
&
/
3
A
c
A
r
/
c
-0 mm
A
3
%1
<i(ura II.20
Pen#ru unda!iile #ip (rind dreap# =nl!imea $ec!iunii (rin'ii de undare" H
c
.<i(. II.204a1 $e
recomand a $e ale(e cu 3alori cuprin$e =n#re 1/31/2 din di$#an!a maxim .L
0
1 din#re doi $#7lpi
$ucce$i3i" dar nu mai pu!in de -00 mm. /!imea minim" B" e$#e 300 mm. Dac $ec!iunea (rin'ii nu
e$#e drep#un()iular i are orma din i(ura II.204a" =nl!imea #lpii" H
!
" $e de#ermin din condi!iaG
H
!
L
c
I
4 =n ca'ul (rin'ilor cu 3u#e .<i(. II.204%1" lun(imea 3u#ei"
3 0
1 1
2 +
L L
_


,
" iar =nl!imea 3u#ei"
H
3
" re'ul# din condi!iileG
/
-
L
H
!(P
&
&

.II.2+1
*ondi!ii con$#ruc#i3eG
i. H
#
300 mm
ii. HJ 200 mm .pen#ru (rin'ile cu 3u#e1
iii. ,
i$
S ,
$
U -0 mm.
i3. =nl!imea la mar(inea unda!iei .H
#
$au HJ1 $e $#a%ile#e a$#el =nc7# $ ie a$i(ura# lun(imea de
ancoraD a arm#urilor #ran$3er$ale de pe #alpa unda!iei .'
%d
` 1-a
/
I a
/
S diame#rul %arelor
lon(i#udinale1
Pen#ru unda!iile cu $ec!iunea #ip %loc i cu'ine# $e adop# condi!iile con$#ruc#i3e pen#ru unda!ii
i'ola#e din capi#olul II.2.
II"="7"2 A+(a+)a ,0nda-ii*%+
.11 Arm#ura de re'i$#en! din (rinda de undare re'ul# din calculul $ec!iunilor carac#eri$#ice la
momen# =nco3oie#or" or! #ie#oare i" dac e$#e ca'ul" momen# de #or$iune.
9n ca'ul $#ruc#urilor lexi%ile .cadre1 $e recomand aplicarea unor me#ode de calcul exac#e de calcul
-:
a eor#urilor" cu luarea =n con$iderare a in#erac!iunii =n#re unda!ie i #eren. Dac (rinda de undare
e$#e ri(id .orien#a#i3" A
c
//
0
_ 0"12-1 $e po# u#ili'a me#ode aproxima#i3e de calcul.
9n anexa B $un# pre'en#a#e me#odele de calcul pen#ru de#erminarea eor#urilor $ec!ionale =n lun(ul
(rin'ii de undare .+" V" 81.
De re(ul" $e urmre#e e3i#area de'3ol#rii deorma!iilor pla$#ice =n (rin'ile de undare =n ca'ul
ac!iunilor $ei$mice" prin ierar)i'area eor#urilor de calcul.
.21 Arm#ura lon(i#udinal di$pu$ la par#ea inerioar a (rin'ii $e 3a di$#ri%ui pe #oa# l!imea
#lpii" dup re(ulile de la (rin'ile din $upra$#ruc#ur. Se po# di$pune i arm#uri =nclina#e.
*oeicien#ul minim de armare =n #oa#e $ec!iunile .$u$ i Do$1 e$#e
Ek
c!
3
3
22 " 0
min

pen#ru (rin'i
ne$olici#a#e de $ei$m i
Ek
c!
3
3
-0 " 0
min

pen#ru (rin'ile calcula#e la ac!iunea $ei$mic" dar nu mai
pu!in 0"002 =n #oa#e ca'urile.
Diame#rul minim al arm#urilor lon(i#udinale e$#e 1+ mm.
Pe e!ele la#erale ale (rin'ii $e di$pun arm#uri minim aS10 mm la 300 mm.
.31 5#rierii re'ul# din 3eriicarea la or! #ie#oare i momen# de #or$iune.
Procen#ul minim de armarea #ran$3er$al e$#e de 0"1[" dar nu mai pu!in de
cL
N"min
^L
0" 0:
3
3

Diame#rul minim al e#rierilor e$#e : mm. Dac l!imea (rin'ii e$#e +00 mm $au mai mul# $e di$pun
e#rieri du%li .cu + ramuri1.
Arm#ura de re'i$#en! a #lpii unda!iei =n $ec!iune #ran$3er$al re'ul# din 3eriicarea con$olelor la
momen# =nco3oie#or. Dac $e re$pec# condi!iile pri3ind $ec!iunea de %e#on da#e la pc#. II.2.1.1 .11
nu e$#e nece$ar 3eriicarea con$olelor la or! #ie#oare.
Arm#ura minim #re%uie $ re$pec#e condi!iile da#e pen#ru e#rierii (rin'ii.
.+1 /on(i#udinal (rin'ii" =n con$ole" la par#ea $uperioar" $e di$pune arm#ur con$#ruc#i3 .procen#
minim 0"1[ din $ec!iunea (rin'ii i 1/- din arm#ura #ran$3er$al a con$olei1.
Dac (rinda de undare e$#e $olici#a# la momen#e de #or$iune con$olele $e armea' pe direc!ie
#ran$3er$al cu e#rieri" iar lon(i#udinal $e di$pune arm#ur dimen$iona# core$pun'#or $#rii de
$olici#are.
.-1 Arm#urile pen#ru $#7lpi .mu$#!i1 re'ul# din dimen$ionarea cadrelor de %e#on arma#. Mu$#!ile
pen#ru $#7lpi $e pre3d cu e#rieri orm7nd o carca$ care $ a$i(ure po'i!ia corec# a ace$#ora =n
#impul #urnrii %e#onului.
II"=":" F0nda-ii c%ntin0) .0/ &)+)-i .t+0ct0+a*i d) /)t%n a+(at
.11 *on$idera!ii (enerale
Pere!ii $#ruc#urali de %e#on arma# a37nd ri(idi#a#e i re'i$#en! mare #ran$mi# inra$#ruc#urii" =n
(ruprile $peciale de =ncrcri" eor#uri $emniica#i3e .momen#e =nco3oie#oare i or!e #ie#oare1 i
$un#" =n (eneral" in$uicien# le$#a!i .or! axial mic1" a$#el =nc7# $olu!ia de unda!ie independen#
nu poa#e i u#ili'a# dec7# =n unele ca'uri par#iculare.
5or#urile mari .2" +" V1 #ran$mi$e de pere!ii inra$#ruc#urii po# i prelua#e" =n (eneral" de unda!ii
de'3ol#a#e =n plan ca o re!ea de unda!ii con#inue" pe una $au dou direc!ii .<i(. II.1;1 $au de
inra$#ruc#uri cu re'i$#en! i ri(idi#a#e oar#e mare" alc#ui#e din pere!i de %e#on arma#" planee i
unda!ii de #ip radier con$idera#e ca o $#ruc#ur $pa!ial.
-;
Prin ierar)i'area re'i$#en!ei elemen#elor $i$#emului $#ruc#ural .$upra$#ruc#ur i inra$#ruc#ur1 $e
reali'ea' diriDarea mecani$mului de pla$#iicare =n ca'ul ac!iunilor $ei$mice in#en$e. De re(ul"
deorma!iile pla$#ice $un# diriDa#e =n $upra$#ruc#ur" iar inra$#ruc#ura e$#e proiec#a# $ r$pund =n
domeniul ela$#ic de compor#are.
.21 Sec!iunea de %e#on
<unda!iile con#inue $u% pere!i .=n mul#e ca'uri conlucr7nd cu $#7lpi1 $e reali'ea'" de re(ul" ca #lpi
de %e#on arma# .<i(. II.211 $au ca %loc de %e#on $implu i cu'ine# de %e#on arma#. Dac pe unda!ii
rea'em exclu$i3 pere!i de %e#on arma# $ec!iunea (rin'ii 3a re$pec#a cerin!ele pen#ru unda!ii i'ola#e
de la II.2.
.31 Armarea unda!iilor
a1 Armarea #ran$3er$al a #lpilor $e 3a ace cu re$pec#area pre3ederilor de la II.2 .11.
%1 Armarea lon(i#udinal a #lpilor 3a re$pec#a condi!ile de la II.6.-.2..21
c1 Arm#urile 3er#icale din unda!ie" pen#ru conec#area cu pere#ele de %e#on arma#" re'ul# =n unc!ie
din urm#oareleG
i. 3eriicarea la lunecare =n ro$#urile de #urnare ale %e#onuluiI
ii. 3eriicarea la momen# =nco3oie#or i or! axial a pere#elui $u%$#ruc#uriiI arm#ura re'ul#a#
din acea$# condi!ie nu poa#e depi aria core$pun'#oare $u$pendrii (reu#!ii unda!ieiI
iii. 3eriicarea $ec!iunii de la %a'a pere#elui la momen# =nco3oie#or de#ermina# de
pre$iunea
i3. pm7n#ului pe planul pere#eluiI =n calcul $e poa#e con$ider i eec#ul a3ora%il al or!ei
axiale din pere#e.
*alculul i alc#uirea arm#urilor 3or re$pec#a pre3ederile codului *R24141.1.
Arm#ura #re%uie prelun(i# =n unda!ie pe o lun(ime cel pu!in e(al cu '
%d
" unde '
%d
$e de#ermin
a37nd ca reerin! SR 5F 1;;24141 i codului P10041.
<i(ura II.21
II"="=" F0nda-ii c%ntin0) .0/ &)+)-i .t+0ct0+a*i d) 3id1+i)
II"="="1 P+)v)d)+i 4)n)+a*) d) a*c1t0i+)
*onormarea unda!iilor $e dieren!ia' unc!ie de urm#oarele condi!iiG
20
a1 condi!iile (eo#e)nice ale ampla$amen#uluiI
%1 'ona $ei$mic de calcul a ampla$amen#ului" carac#eri'a#a prin accelera!ia $ei$mic de proiec#are
.a
(
1G
i. a
(
Z 0"1-(I
ii. a
(
_ 0"1-(I
c1 cldire cu $au r $u%$ol.
<unda!iile pere!ilor $un# de #ip con#inuuI =n anumi#e $i#ua!ii po# i a3an#aDoa$e i unda!iile cu
de$crcri pe rea'eme i'ola#e.
<unda!iile $e po'i!ionea'" de re(ul" cen#ric i" numai =n anumi#e $i#ua!ii par#iculare" excen#ric a!
de pere!ii pe care =i $u$!in.
II"="="2 F0nda-ii *a c*1di+i a(&*a.at) &) t)+)n d) ,0nda+) ,av%+a/i*, Cn 3%n) c0 .)i.(icitat)
a
g
0,15g
(1) ,unda!ii la cldiri r $u%$ol
8ipurile de unda!ii cele mai rec3en# u#ili'a#e $un# cele pre'en#a#e =n i(urile II.22gII.2-.
/!imea $oclului B
s
$au a %locului de unda!ie B .=n $i#ua!ia =n care nu e$#e pre3'u# $oclu1 #re%uie $
ie mai mare dec7# (ro$imea pere#elui $#ruc#ural , cu minim -0mm de iecare par#e.
Aceeai pre3edere $e aplic i pen#ru l!imea %locului B a! de l!imea $oclului B
s
.
&locul de unda!ie poa#e i reali'a# cu una $au dou #rep#e .i(urile II.22 g II.2+1.
9nl!imea $oclului i a #rep#elor %locului de unda!ie 3a i de cel pu!in +00 mm.
/a de#erminarea =nl!imii %locului din %e#on $implu $e 3a re$pec#a 3aloarea minim #( da# =n
#a%elul II.+.
9n ca'ul con$#ruc!iilor r $u%$ol la care ad7ncimea mare de undare de#ermin un $oclu =nal#" $e
po# in#roduce cen#uri $uplimen#are pe =nl!imea ace$#uia .<i(. II.2-1.
Pen#ru cldirile r $u%$ol $e recomanda i urm#oareleG
a1 (ro$imea pere#elui .$au $oclului1 care rea'em pe %locul de unda!ieG B ,U100 mmI
.B B
$
U100 mm1I
%1 dimen$iunile minime nece$are pen#ru execu#area $p#urilor" conorm #a%elului II.-.
Proiec#an#ul poa#e adop#a i $olu!iile pre'en#a#e =n i(urile II.26...II.2:" dac con$ider c $#area de
eor#uri #ran$mi$ $i$#emului de undare de c#re $upra$#ruc#ura cldirii Du$#iic ace$# lucru.
8a%elul II.-
Ad7ncimea $p#urii h .m1 /!imea minim .m1
0"+0 < h 0"60 0"+0
0"60 < h 1"10 0"+-
) > 1"10 0"-0
21
<i(. II.22.a <i(. II.22.%
<i(.II.23
(2) <unda!ii la cldiri cu $u%$ol
Pere!ii $u%$olului $e pre3d $u% pere!ii $#ruc#urali" pe c7# po$i%il axa!i a! de ace#ia.
<unda#iile po# i din %e#on $implu .i(urile II.22" a $i % 1 $au din %e#on arma# .i(urile II.22" c $i d1.
Pere#ele de $u%$ol daca 3a i din %e#on $implu 3a i pre3'u# cu doua cen#uri ampla$a#e la ni3elul
planeului pe$#e $u%$ol i re$pec#i3 la %a'a pere#elui .<i(. II.221.
Pere!ii de $u%$ol din %e#on arma# 3or re$pec#a indica!iile de conormare de la capi#olul II.;.
Arma#ura 3er#ical din $#7lpiorii de %e#on arma# ai pere#elui de 'idrie de la $upra$#ruc#ur 3a i
ancora# ie =n cen#ura de la %a'a pere#elui de $u%$ol" ie =n #alpa de unda!ie din %e#on arma#.
22
<i(. II.2+
<i(. II.2-
23
<i(. II.22
<i(. II.26
II.7.7.3 F0nda-ii *a c*1di+i a(&*a.at) &) t)+)n d) ,0ndare favorabil n zone cu ei!ici"a"e
a
g
# 0,15 g
.11 /a cladirile ara $u%$ol unda!iile $e reali'ea' $u% orma de unda#ii ri(ide cu $oclu din %e#on
arma# .<i(. II.261 $au (rin'i con#inue de %e#on arma# .<i(. II.2:1.
.21 /a cldirile cu $u%$ol unda!iile $i pere!ii de $u%$ol 3or i din %e#on arma# .<i(. II.2;1.
Dimen$ionarea $ec!iunii de %e#on i a arm#urilor $e ace =n concordan! cu pre3ederile din SR 5F
1;;24141 i Anexa Fa!ional.
2+
<i(. II.2:
<i(. II.2;
II.7.7.$ Di()n.i%na+)a ,0nda-ii*%+
.11 /!imea %a'ei unda!iei" B" $e $#a%ile#e unc!ie de calculul #erenului de undare la eor#urile
#ran$mi$e de unda!ie conorm pre3ederilor din par#ea I a norma#i3ului.
2-
.21 <unda!iile $upu$e la $olici#ri excen#rice pro3in de re(ula din po'i#ionarea excen#rica a unda#iei
$u% pere#ele $#ruc#ural" de exemplu unda!iile 'idurilor de calcan ampla$a#e la ro$#uri de #a$are $au
$ei$mice" $au pe limi#a de proprie#a#e .i(urile II.30 i II.311. Ace$#e unda#ii $e dimen$ionea'
a$#el =nc7# re'ul#an#a #u#uror or!elor axiale" 2" $ $e men!in =n #reimea miDlocie a %a'ei" pen#ru ca
=n#rea(a l!ime $ ie ac#i3 la #ran$mi#erea pre$iunilor pe #eren.
<i(. II.30
<i(. II.31
*7nd ace$# lucru nu poa#e i reali'a#" iar l!imea ac#i3 B
a
S 1"- , .<i(. II.304a1 nu $a#i$ace din
punc# de 3edere al pre$iunilor eec#i3e accep#a%ile la #eren" $e !ine $eama de eec#ul a3ora%il al
deormrii #erenului i a %locului de unda!ie i $e admi#e o l!ime ac#i3 B
a
S 2"2- , .<i(. II.304%1"
cu urm#oarele condi!iiG
pere#ele ce $priDin pe unda!ie #re%uie $ ie le(a# de con$#ruc!ie la par#ea $uperioar prin placa
planeului $au cen#ura planeului" precum i prin 'iduri #ran$3er$ale lui" $uicien# de de$e
.recomanda%il la maximum 2"0m di$#an!1I
eor#urile ce $e de'3ol# la in#era#a din#re pere#ele $#ruc#ural i unda!ie $ nu depea$c
re'i$#en!ele uni#are de proiec#are ale ma#erialelor din care $un# alc#ui#e ace$#e elemen#e.
.31 9n ca'ul unda!iilor $u% pere!i cu (oluri pen#ru ui .<i(. II.321 $e 3eriic condi!iaG
22
c#d
0
eec#i3
2
#(
3
L H
%
_
+

,
.II.211
unde 3
c#d
repre'in#a re'i$#en!a uni#ara de proiec#are la =n#indere a %e#onului din %locul unda!iei.
Dac rela!ia .II.211 e$#e =ndeplini#" unda!ia poa#e prelua pre$iunile de pe de$c)iderea (olului.
9n ace$# ca'" unda!ia $e poa#e reali'a din %e#on $implu $au $e poa#e reali'a o armare minima. 9n
ca'ul =n care rela!ia .II.211 nu e$#e re$pec#a#" unda!ia $e calculea' la =nco3oiere i or! #ie#oare
ca o (rind pe mediu ela$#ic $i $e reali'ea'a din %e#on arma#.
<i(. II.32
.+1 9ncrcarile #ran$mi$e unda!iilor $e $#a%ile$c conorm principiilor pre'en#a#e la capi#olul II.+. 9n
i(ura II.33 $un# repre'en#a#e eor#urile $ec!ionale ale $upra$tructurii care sunt luate -n
considerare la diensionarea infrastructurii.
<i(. II.33
II"="="7 S%*0-ii d) ,0nda+) *a &)+)-i n).t+0ct0+a*i
.11 Pere!ii ne$#ruc#urali rea'em" de re(ul" pe placa de %e#on arma# reali'a#a in#re $oclurile
unda#iilor. Placa #re%uie ae'a# pe #eren %un $au umplu#uri compac#a#e con#rola# de cel mul# 0":0m
(ro$ime. Dac umplu#urile $e po# ume'i .prin pierderea apei din in$#ala!ii e#c.1" (ro$imea maxim
admi$ a ace$#ora $e 3a limi#a la 0"+0m.
.21 Solu!iile de re'emare po# i reali'a#e a$#elG
a1 dac pere!ii ne$#ruc#urali #ran$mi# o =ncrcare de maxim +LF/m i au cel mul# 3m lun(ime" placa
$e reali'ea' de minim 100 mm (ro$ime cu o arma#ur $uplimen#ar di$pu$ =n lun(ul pere#elui
.<i(. II.3+1I
%1 dac pere!ii ne$#ruc#urali #ran$mi# o =ncrcare =n#re +g10LF/m i au cel mul# 3m lun(ime" placa
$e 3a reali'a cu o =n(roare local de minim 200mm (ro$ime .<i(. II.3-1.
26
.31 Arm#urile $uplimen#are lon(i#udinale di$pu$e =n plac $u% pere!i 3or a3ea diame#rul minim de
10mm.
.+1 Si#ua!iile care nu $e =ncadrea' la punc#ul a1 $au %1 $e re'ol3 ca unda!iile pere!ilor $#ruc#urali
.unda!ii con#inue $au cu re'emri i'ola#e1.
<i(. II.3+
<i(. II.3-
II"="=": Rac%+da+)a Cn t+)&t) a ,0nda-ii*%+ av>nd c%t) d) ,0nda+) di,)+it)
.11 Racordarea =n #rep#e a unda!iilor e$#e nece$ar =n urm#oarele $i#ua!iiG
a1 ampla$amen# pe #erenuri =n pan# $au cu $#ra#iica!ie =nclina#I
%1 cldiri cu $u%$ol par!ialI
c1 in#er$ec!ii de unda!ii a37nd co#e de undare dieri#e .exemplu unda!ie pere#e ex#erior E unda!ie
pere#e in#erior e#c.1.
.21 Se recomand re$pec#area urm#oarelor condi!ii .<i(. II.321G
a1 racordarea =n#re co#ele de undare dieri#e $ $e reali'e'e =n #rep#eI
%1 linia de pan# a #rep#elor $ re$pec#e condi!ia #( P 0"2-I
c1 =nl!imea #rep#elor $e limi#ea' la 0"-0 m =n paman#uri necoe'i3e" re$pec#i3 0"60 m =n paman#uri
coe'i3eI
2:
d1 co#a $uperioar a %locului de unda!ie $e p$#rea' la acelai ni3el pe cel pu!in =n#rea(a lun(ime
a 'onei de racordare.
<i(. II.32
II"="="= F0nda-ii *a +%.t0+i d) ta.a+)
Ro$#urile de #a$are $epar a#7# $upra$#ruc#ura c7# i inra$#ruc#ura a dou #ron$oane de cldire
al#ura#e.
/!imea ro$#ului =n#re unda!ii nu 3a i mai mic de +0 mm.
II"="="B F0nda-ii c0 d).c1+c1+i &) +)a3)() i3%*at)
.11 <unda!iile cu de$crcri pe rea'eme i'ola#e #ran$mi# #erenului =ncrcrile ex#erioare prin %locuri
de unda!ie di$pu$e di$con#inuu =n lun(ul pere!ilor.
<unda!iile cu de$crcri pe rea'eme i'ola#e $un# alc#ui#e dinG
a1 %locuri de %e#on $impluI
%1 (rin'i de %e#on arma#.
.21 <unda!iile cu de$crcri pe rea'eme i'ola#e $un# olo$i#e =n ca'ul pm7n#urilor cu umlri i
con#rac!ii mari pen#ru ca pre$iunea eec#i3 pe #eren $ depea$c pre$iunea de umlare
a pm7n#ului.
.31 Solu!ia $e poa#e do3edi mai a3an#aDoa$ dec7# $olu!ia unda!iilor con#inue =n ca'ul unor
ad7ncimi de undare mai mari dec7# cca. 2"0m.
.+1 Pre$iunea accep#a%il a #erenului de undare #re%uie $ ie $uicien# de mare pen#ru a ace
po$i%il di$#an!area ra!ional de4a lun(ul 'idurilor a %locurilor de unda!ie.
.-1 <unda!iile cu de$crcri pe rea'eme i'ola#e nu $un# indica#e =n ca'ul c7nd $un# de a#ep#a# #a$ri
ine(ale ale ace$#ora. De a$emenea ele $e 3or e3i#a =n re(iunile cu $ei$mici#a#e ridica#.
2;
.21 Rea'emele i'ola#e $e di$pun o%li(a#oriu =n punc#ele de in#er$ec!ie ale pere!ilor $#ruc#urali din
'idrie $au =n cele =n care $un# concen#ra#e =ncrcri impor#an#e.
.61 Rea'emele i'ola#e di$pu$e =n lun(ul pere!ilor $#ruc#urali din 'idrie au =n plan o $ec!iune de
orm drep#un()iular.
.:1 Po'i!ia =n plan a %locurilor de %e#on $implu $e 3a ale(e a$#el =nc7# cen#rele de (reu#a#e ale
%a'elor lor $ coincid pe c7# po$i%il cu axul pere#elui.
.;1 5lemen#ele de de$crcare $un# alc#ui#e din (rin'i de %e#on arma# care con$#i#uie $upor#ul
'idurilor i care #ran$mi# =ncrcrile la rea'emele i'ola#e.
.101 9n ca'ul o%inui# al con$#ruc!iilor r $u%$ol elemen#ele de de$crcare alc#uie$c i $oclul
'idului" depind cu cel pu!in 2- cm co#a #ro#uarului con$#ruc!iei.
.111 ,rin'ile $e ac" de re(ul" mai la#e dec7# 'idul de dea$upra cu cca. - cm de iecare par#e.
.121 ,rin'ile $e reali'ea'" =n (eneral con#inue" din %e#on arma# #urna# monoli#. Pen#ru uurin!a
execu!iei $e 3a urmri" pe c7# po$i%il" ca (rin'ile $ ai% aceeai =nl!ime .<i(. II.361. Pen#ru
a$i(urarea unei ri(idi#!i core$pun'#oare $e recomand
L h
,
_


:
1
2
1
<i(. II.36
II"B" P+%i)cta+)a +adi)+)*%+ d) /)t%n a+(at
II" B"1" A*c1t0i+) 4)n)+a*1 'i d%()nii d) a&*ica+)
.11 <unda!ia #ip radier repre'in# #ipul de unda!ie direc#" reali'a# ca un planeu =n#or$. Radierul
poa#e i ex#in$ pe #oa# $upraa!a con$#ruc!iei .radier (eneral1 care a$i(ur o $upraa! maxim de
re'emare pe #eren a con$#ruc!iei $au poa#e i par!ial" $u% anumi#e elemen#e pu#ernic $olici#a#e ale
$#ruc#urii. Radierul (eneral e$#e $olu!ia recomanda# =n 'one $ei$mice.
.21 Radierul poa#e ace par#e" =mpreun cu pere!ii de $u%$ol" din#r4o inra$#ruc#ur" $au poa#e a$i(ura
undarea unor elemen#e i'ola#e" $#7lpi .de %e#on arma# monoli# $au prea%rica#" me#al" compo'i!i $au
de lemn1 $au pere!i $#ruc#urali .de %e#on arma# $au de 'idrie1.
.31 <unda!iile #ip radier $e u#ili'ea'" de re(ul" =n urm#oarele $i#ua!iiG
i. #erenuri cu re'i$#en! $c'u# care impun $uprae!e mari ale #lpii unda!iilorI
ii. #erenuri diicile $au neomo(ene" cu ri$c de #a$ri dieren!ia#eI
iii. pre'en!a apei $u%#erane impune reali'area unei cu3e e#aneI
i3. elemen#ele 3er#icale .$#7lpi" pere!i1 $un# di$pu$e la di$#an!e mici care ac diicil reali'area
.execu!ia1 unda!iilor i'ola#e $au con#inueI
60
3. radierul =mpreun cu elemen#ele 3er#icale $#ruc#urale ale $u%$#ruc#urii #re%uie $ reali'e'e o
cu#ie ri(id i re'i$#en#I
3i. con$#ruc!ii cu =nl!ime mare care #ran$mi# =ncrcri impor#an#e la #eren.
.+1 Radierul $e poa#e reali'a =n di3er$e $olu!ii con$#ruc#i3e" cum ar iG
a1 radier #ip dal (roa$" =n care elemen#ele 3er#icale .$#7lpi $au pere!i $#ruc#urali1 $un# re'ema#e
direc# pe ace$#aG
i. radier cu (ro$ime con$#an# #ip dal (roa$ .<i(. II.3:1" I
ii. radier cu (ro$ime 3aria%il .<i(. II.3;1I $olu!ia poa#e i adop#a# =n ca'ul unei con$#ruc!ii cu
pere!i $#ruc#urali din %e#on arma# care #ran$er eor#uri $ec!ionale impor#an#e =n#r4o 'on
cen#ral a ace$#uiaI
%1 radier #ip planeu ciuperc .<i(. II.+01I
c1 radier #ip plac i (rin'i .drep#e $au =n#oar$e1 di$pu$e pe una $au dou direc!ii .<i(. II.+11I de
o%icei" (rin'ile au $ec!iune con$#an#" iar =n ca'ul unor =ncrcri mari $e po# reali'a (rin'i cu 3u#eI
d1 radier ca$e#a# alc#ui# din dou planee $olidari'a#e =n#re ele prin in#ermediul unor (rin'i di$pu$e
pe dou direc!ii .<i(. II.+21.
Radier #ip dala
(roa$a
&e#on de
e(ali'are
)
r
1 1
1-1
<i(ura II.3:
61
<i(ura II.3; <i(ura II.+0
242
S#alpi
)
(
2 2
)
r
a1
%1
max /
Pere#e
$#ruc#ural
141
S#alpi
)
(
1 1
Pere#e
$#ruc#ural
)
r
Placa
radier
<i(ura II.+1
141
S#alpi
1 1
<i(ura II.+2
62
.-1 Radierul poa#e i olo$i# i la con$#ruc!ii $i#ua#e $u% ni3elul apei $u%#erane. 9n ace$# ca' $u%$olul
=mpreun cu radierul $e reali'ea' ca o cu3 e#an. De#aliile de alc#uire a )idroi'ola!iilor pen#ru
di3er$e $i#ua!ii con$#ruc#i3e nu ac o%iec#ul pre'en#ului norma#i3.
9n ca'ul con$#ruc!iilor $i#ua#e $u% ni3elul apei $u%#erane" =n calcul $e 3a !ine con# i de $u%pre$iunea
apei.
.21 Supraa!a in#erioar a pere!ilor $#ruc#urali perime#rali i a radierului poa#e i #ra#a# cu ma#eriale
$peciice pen#ru a a$i(ura impermea%ili#a#ea nece$ar.
II"B"2" E*)()nt) d) &+%i)cta+) a +adi)+)*%+
.11 5or#urile $ec!ionale pen#ru proiec#area radierului $e $#a%ile$c =n urma calculului inra$#ruc#urii"
care poa#e a3ea (rade dieri#e de complexi#a#e. 9n ca'urile curen#e de proiec#are" c7nd $e urmre#e
ca mecani$mul de pla$#iicare al $#ruc#urii =n an$am%lu $ ai% 'onele pla$#ice locali'a#e =n
$upra$#ruc#ur" e3aluarea eor#urilor de proiec#are ale radierului $e 3or $#a%ili conorm rela!iei II.1
=n ca'ul re'emrii unor elemen#e i'ola#e i conorm rela!iei II.2 =n ca'ul =n care radierul ace par#e
din#r4o inra$#ruc#ur" comun mai mul#or elemen#e.
.21 Proiec#area radierelor #re%uie $ !in $eama de compa#i%ili#a#ea deorma!iilor #erenului cu cele
ale elemen#elor $#ruc#urale.
*alculul eor#urilor $ec!ionale .+" V1 =n $ec!iunile carac#eri$#ice ale radierului $e o%!in de re(ul cu
pro(rame de calcul care permi# modelarea enomenului de in#erac!iune unda!ie4#eren.
Dac =n radier apar eor#uri axiale de compre$iune $au =n#indere ca eec# al conlucrrii ace$#uia cu
$u%$#ruc#ura" la dimen$ionarea $ec!iunilor de %e#on i arm#ur la momen# =nco3oie#or i or!
#ie#oare $e 3a con$idera i eec#ul ace$#ora.
.31 Me#odele pen#ru calculul eor#urilor =n radiere $un# da#e =n anexe.
.+1 Armarea radierelor
a1 Arm#uri lon(i#udinale. Pen#ru preluarea momen#elor =nco3oie#oare po'i#i3e i ne(a#i3e
radierele $e armea' cu re!ele ori'on#ale de arm#ur" di$pu$e pe e!ele plcii. De a$emenea" poa#e i
nece$ar i o armare pe 'ona median a plcii pen#ru preluarea $olici#rilor din con#rac!ie" =n $pecial
a#unci c7nd radierul are (ro$imea mai mare $au e(al cu 200 mm. Arm#ura pen#ru con#rac!ie
in#ermediar $e di$pune a$#el =nc7# di$#an!a maxim =n#re pla$ele de arm#ur $ nu depea$c -00
mm" i $e de#ermin prin calcul.
%1 Arm#uri #ran$3er$ale. Se pre3d arm#uri pen#ru or! #ie#oare $au pen#ru $#rpun(ere =n
condi!iile =n care nu $e re$pec# rela!iile din SR 5F 1;;24141 i anueG
i. pen#ru calculul la or! #ie#oareG
&
Fd
&
Rd;c
.II.221
=n care l!imea elemen#ului $e 3a lua un me#ru .1"0 m1"
ii. pen#ru calculul la $#rpun(ereG
c Rd
i
Fd
Fd
d u
2
"

.II.261
=n care
2
Fd
or!a axial de $#rpun(ere =n $i#ua!ia de =ncarcare con$idera# la proiec#are
u
i
e$#e perime#rul con#urului de calcul con$idera#
7 coeicien# care !ine $eama de inluen!a momen#ului =nco3oie#or
d =nl!imea u#il medie a dalei" care poa#e i lua# e(al cu Gd
0
H d
E
I/." =n care d
0
i d
E
repre'in#
=nl!imile u#ile =n direc!iile 0 i E ale $ec!iunii de calcul
63
&
Rd;c
e$#e re'i$#en!a %e#onului $implu la or! #ie#oare
Din 3aloarea or!ei axiale de $#rpun(ere $e poa#e $cdea re'ul#an#a pre$iunilor pe #eren de pe aria
mr(ini# de con#urul u
i
.
Daca $un# nece$are arma#uri $e 3or aplica pre3ederile punc#ului II2.1.1.11Ed din pre'en#ul norma#i3.
Arm#urile #ran$3er$ale po# i arm#uri =nclina#e" minim #rei %are a1+ pe iecare direc!ie" $au
arm#uri 3er#icale. 5le $e di$pun conorm pc#.;.+.3 din SR 5F 1;;24141.
II"B"" E*)()nt) c%n.t+0ctiv)
.11 ,ro$imea minim a radierelor $e 3a lua" de re(ul" 1/10 din de$c)iderea maxim in#erax" dar nu
mai pu!in de +00 mm.
.21 5$#e po$i%il ca pe anumi#e 'one" din mo#i3e #e)nolo(ice .%ae" ri(ole e#c.1" =nl!imea radierului
$ $e reduc" micor7ndu4$e capaci#a#ea %e#onului $implu la or! #ie#oare. 9n ace$# ca' $e 3or
pre3edea local e#rieri i arm#ur de %ordaD a (olurilor.
.31 9n ca'ul =n care por!iuni din radier $e reali'ea' la co#e dieri#e" #recerea de la o co# la al#a $e 3a
ace prin #rep#e de %e#on $implu re$pec#7nd condi!iile pen#ru unda!ii cu %loc de %e#on $implu.
.+1 Procen#ele minime de armare pen#ru placa radierului $un# 0"1-[ pen#ru iecare a! i direc!ie i
0"06-[ pen#ru arm#ura in#ermediar. Di$#an!a =n#re axele %arelor $e 3a lua =n#re 1-0 mm i +00
mm. Diame#rul minim e$#e 1+ mm pen#ru %arele re!elelor de pe cele dou e!e i minim 12 mm
pen#ru %arele in#ermediare.
9nndirea %arelor $e ace prin pe#recere $au prin $udare pen#ru %arele cu diame#re mari .aS2-g+01.
II"B"6" R%.t0+i d) t0+na+) 'i (1.0+i*) ca+) t+)/0i) &+)v130t) Cn &+%i)cta+) din &0nct0* d)
v)d)+) a* +)3i.t)n-)i 'i t)5n%*%4i)i d) );)c0-i)
.11 *alculul eor#ului de lunecare L =n ro$# .<i(. II.+31 $e ace cu rela!ia .II.2:1G
1 2
1 2
+ +
L
Q Q


.II.2:1
.21 Ro$#uri 3er#icale de #urnare .<i(.II.+3" %1
Re'i$#en!a la lunecare =n planurile ro$#urilor de #urnare $e reali'ea' prin arm#ura ori'on#al care
#ra3er$ea' ro$#ul i prin ru(o'i#a#ea e!elor ro$#urilor.
a1 %1 c1
<i(ura II.+3
Pen#ru reali'area ace$#or ro$#uri $e olo$e#e #a%l expanda# e#c.4conorm pre3ederilor F5 01242
ampla$a# 3er#ical la a!a =n#rerup# a elemen#ului i ri(idi'a# pen#ru a re'i$#a la =mpin(erea
%e#onului proa$p#.
Prin po'i!iile ro$#urilor de #urnare $e 3a a$i(ura =mpr!irea radierului =n 3olume de %e#on pen#ru care
po# i a$i(ura#e condi!iile op#ime i $i(ure pen#ru lucrrile de preparare a %e#onului" #ran$por#ul au#o"
#urnarea i 3i%rarea ace$#uia =n 3ederea reali'rii monoli#i$mului #o#al" a con#inui#!ii" precum i
e#anei#a#ea con#ra inil#rrii apelor rea#ice. Po'i!ia ro$#urilor 3a e3i#a $ec!iunile cu $olici#ri
maxime.
6+
8urnarea %e#onului $e 3a ace con#inuu" =n $#ra#uri ori'on#ale de aproxima#i3 +00mm (ro$ime" iar
in#er3alul de #imp =n#re #urnarea a dou $#ra#uri $uprapu$e .pe =n#rea(a $upraa! a ace$#ora1 $ ie
mai $cur# dec7# dura#a pri'ei celor dou $#ra#uri $uprapu$e.
8urnarea %e#onului =n 3olume pre$#a%ili#e a$i(ur con$umarea prac#ic #o#al =n#r4un anumi# in#er3al
de #imp a deorma!iilor din enomenul de exo#ermie .de(aDarea de cldur din proce$ul c)imic de
)idra#are a cimen#ului1. Se 3or re$pec#a pre3ederile norma#i3ului F5 01242.
.31 Ro$#uri ori'on#ale de #urnare .<i(.II.+3" c1.
Re'i$#en!a la lunecare =n planurile ro$#urilor de %e#onare 3a i reali'a# de arm#ura 3er#ical care
#ra3er$ea' ro$#ul i de ru(o'i#a#ea e!elor ro$#urilor. Acea$# arm#ur e$#e con$#i#ui#" de re(ul" de
caprele pe care rea'em pla$ele de arm#ur.
.+1 Ro$#uri ori'on#ale =n#re a!a $uperioar a radierului i elemen#ul $#ruc#ural ce rea'em pe radier.
Sun# pre'en#a#e #rei $i#ua!iiG
a1 9n ca'ul pere!ilor de %e#on arma# arm#ura de conec#are a radierului cu pere#ele $u%$#ruc#urii
.marca 1 =n <i(.II.++1 $e de#ermin conorm pre3ederilor codului de proiec#are *R24141.1 i SR 5F
1;;24141.
A
r
1
<i(ura II.++
S#7lp me#alic
*on$ole de orecare
$uda#e pe placa de %a'a
&e#on arma# #urna#
=n a doua e#apa
&e#on de $u%#urnare
ara con#rac#ii -0 mm
Re#ea
in#ermediara
Sai%a
Piuli#a de calare
Placa de %a'a
8ea3a P>* 100
*arca$a de $uru%uri
<i(ura II.+-
6-

Arma#ura ri(ida
Arma#ura ri(ida
Arma#ura ela$#ica
$#7lp compo'i#
Placa de %a'a
&e#on de $u%#urnare
ara con#rac#ii -0 mm
*arca$a de $uru%uri
<i(ura II.+2
%1 9n ca'ul $#7lpilor din o!el re'ema!i pe radier $e recomand adop#area de de#alii care e3i#
preluarea lunecrii prin orecarea uru%urilor de ancoraD .de exemplu prin pla$area $#7lpului =n#r4o
al3eol de %e#on $implu <i(.II.+- i pre3ederea unor elemen#e $uda#e $u% placa de %a' a $#7lpului"
$au pla$area $#7lpului =n#r4o al3eol de %e#on arma#" ca' =n care con$ola de orecare nu mai e$#e
nece$ar" $au =n(lo%area %a'ei $#7lpului =n radier pe o ad7ncime care $ a$i(ure ancorarea direc#"
r a i nece$are uru%uri de ancoraD1.
c1 9n ca'ul $#7lpilor de %e#on arma# eor#ul de lunecare 3a i prelua# de mu$#!ile de arm#ur ale
$#7lpului.
d1 9n ca'ul $#7lpilor compo'i!i .<i(.II.+21 eor#ul de lunecare 3a i prelua# de mu$#!ile de arm#ur
ale $#7lpului de %e#on. 5$#e recomanda%il =n$ =n(lo%area arm#urii ri(ide =n radier $au olo$irea
de#aliului din <i(.II.+-
e1 9n ca'ul $#7lpilor de %e#on arma# prea%rica# $e po# adop#a de#alii ca cele din i(ura II.; a i % la
care eor#ul de lunecare 3a i prelua# de mu$#!i de arm#ur din radier i care a$i(ur =m%inarea
$#7lpului.
II"<" In,+a.t+0ct0+i
II"<"1" P+%/*)() 4)n)+a*)
.11 Inra$#ruc#ura cuprinde elemen#ele $u%$#ruc#urii i unda!iile con$#ruc!iei. 5a poa#e cuprinde" =n
anumi#e ca'uri" i ni3eluri $i#ua#e dea$upra co#ei T 0"00 .<i(. II.+61.
<unda!iile de $upraa#" con$idera#e ca elemen#e care #ran$mi# eor#urile la #erenul de undare" $un#
#ra#a#e =n capi#olele II.3II.:. Pre3ederile pri3ind unda!iile" pre'en#a#e =n con#inuare" con$ider
eec#ele de#ermina#e de conlucrarea ace$#ora =n an$am%lul inra$#ruc#urii.
.21 *la$iicarea inra$#ruc#urilor dup modul de compor#are la ac!iuni $ei$mice
a1 Inra$#ruc#uri cu compor#are ela$#ic" la con$#ruc!iile proiec#a#e $ de'3ol#e deorma!ii pla$#ice =n
ca'ul ac!iunilor $ei$mice exclu$i3 =n $upra$#ruc#ur .<i(.II.+:1. 9n ace$# ca' re'i$#en!a inra$#ruc#urii
e$#e cali%ra# cu $olici#rile #ran$mi$e de mecani$mul de pla$#iicare din $upra$#ruc#ur .conorm
II.+.2..611. Dei inra$#ruc#ura e$#e proiec#a# $ lucre'e =n domeniul ela$#ic" =n#ruc7# r$pun$ul
$ei$mic al unda!iilor pre'in# un (rad de incer#i#udine mai mare dec7# =n ca'ul $upra$#ruc#urii" $e
62
recomand ca la proiec#are $ $e pre3ad m$uri pen#ru a a$i(ura elemen#elor inra$#ruc#urii o
capaci#a#e minimal de deormare =n domeniul po$#ela$#ic. Adop#area re(ulilor con$#ruc#i3e da#e =n
codul P10041 pen#ru $#ruc#urile cu duc#ili#a#e medie .D*M1 e$#e una din#re $olu!iile recomanda%ile.
C()
*0.00
C()
*0.00
Pere#i
$upra$#ruc#ura
Inra$#ruc#ura
<i(ura II.+6
Pere#e
$#ruc#ural
S#7lp
<unda#ie
<
)
<
%
M

A
i
F

<i(ura II.+:
%1 Inra$#ruc#uri duc#ile la con$#ruc!iile =n care" prin iera)i'area capaci#!ilor de re'i$#en!"
deorma!iile pla$#ice $e de'3ol# i =n $u%$#ruc#ur .<i(.II.+;1. honele po#en!ial pla$#ice ale
inra$#ruc#urii $e proiec#ea' a$#el =nc7# $ pre'in#e o compor#are a3ora%il =n domeniul po$#ela$#ic
.deorma!ii mari r de(radare de re'i$#en! e#c.1.
/a ac!iuni (ra3i#a!ionale nu $e admi#e ca re'i$#en!a #erenului de undare" a unda!iilor i a
elemen#elor $u%$#ruc#urii $ ie de(rada#" adic $ ie micora# ca urmare a deorma!iilor pla$#ice
de'3ol#a#e =n inra$#ruc#ura duc#il.
66
>
<d"i
S#alp
hona de nod ri(id
pere#e4unda#ie
hona de ar#icula#ie
pla$#ica in $u%4$#ruc#ura
Pere#e
$#ruc#ural
A
I
hona de ar#icula#ie
pla$#ica in $u%4$#ruc#ura
F
<d"i
M
<d"i
<i(ura II.+;
Mecani$mele de di$ipare a ener(iei indu$e de cu#remur %a'a#e pe de'3ol#area de ar#icula!ii pla$#ice
=n elemen#ele inra$#ruc#urii 3or i adop#a#e doar ca'ul =n care conduc la compor#ri $#ruc#urale
a3an#aDoa$e.
c1 Inra$#ruc#uri cu compor#are ela$#ic ce $e po# ro#i pe #erenul de undare" e3en#ual cu pla$#iicarea
#erenului. Acea$# $olu!ie e$#e indica# =n $i#ua!iile =n care nu $un# nece$are arm#uri 3er#icale la
%a'a pere!ilor pen#ru preluarea momen#elor de r$#urnare .de exemplu la cldiri cu pere!i dei de
%e#on arma# cu pu!ine ni3eluri" la cldiri cu pere!i de 'idrie $impl1 $au a#unci c7nd =n
$upra$#ruc#ur nu $e poa#e de'3ol#a un mecani$m pla$#ic .$ilo'uri" re'er3oare e#c.1.
.31 Pre3ederile pri3ind condi!iile de $olici#are a #erenului de undare $un# da#e =n par#ea I4a
norma#i3ului.
II"<"2 Ti&0+i d) in,+a.t+0ct0+i
9n pre'en#ul para(ra $e pre'in#" cu carac#er exempliica#i3" c7#e3a din #ipurile carac#eri$#ice de
$olu!ii de inra$#ruc#ur cu undare direc#.
II"<"2"1 In,+a.t+0ct0+i a*c1t0it) d%a+ din ,0nda-ii
.11 <unda!ii i'ola#e pen#ru $#7lpi $au pere!i indi3iduali de 'idrie $au %e#on arma# .cap.II.21.
<unda!iile 3or a3ea dimen$iunile nece$are pen#ru #ran$mi#erea la #eren a eor#urilor de la %a'a
elemen#elor $upra$#ruc#urii" conorm II.+.2.
.21 <unda!ii comune pen#ru mai mul!i $#7lpi $au pere!i $#ruc#urali de 'idrie $au de %e#on arma#
.cap.II.61. <unda!iile 3or i alc#ui#e ca (rin'i $au re!ele de (rin'i. 9n unc!ie de $copul propu$"
proiec#area 3a urmri e3i#area deorma!iilor pla$#ice =n (rin'i" $au dimpo#ri3" ace$#e elemen#e $e
3or proiec#a ca di$ipa#ori de ener(ie.
II"<"2"2" In,+a.t+0ct0+i a*c1t0it) din 0n0* .a0 (ai (0*t) .0/.%*0+i 'i din ,0nda-ii
.11 Inra$#ruc#uri care reali'ea' un eec# de =nca$#rare .eec# de \men()in@1 al elemen#elor
3er#icale prin in#ermediul planeului pe$#e $u%$ol. Ace$# #ip de inra$#ruc#ur re'ul# a#unci c7nd" din
condi!ii de unc!ionali#a#e a $u%$olului" elemen#ul 3er#ical din $upra$#ruc#ur $e con#inu cu aceeai
$ec!iune i =n inra$#ruc#ur" dar =n inra$#ruc#ur exi$# al!i pere!i" de re(ul perime#rali. Pro%leme
$peciice ace$#ui #ip de inra$#ruc#ur $un# #ra#a#e la pc#.II.;.2.
.21 Inra$#ruc#uri alc#ui#e ca o cu#ie =nc)i$. *u#ia e$#e reali'a# de an$am%lul pere!ilor de $u%$ol"
de con#ur i in#ermediari i de diara(mele ori'on#ale con$#i#ui#e din planeele $u%$olurilor i de
placa de la ni3elul #erenului" proiec#a#" de re(ul" ca radier (eneral. Ace$# #ip de inra$#ruc#ur
#re%uie $ ie $uicien# de re'i$#en# i ri(id pen#ru a a$i(ura condi!ia de =nca$#rare a elemen#elor
3er#icale ale $upra$#ruc#urii la ni3elul planeului pe$#e primul $u%$ol.
6:
II"<"" D)t)+(ina+)a ),%+t0+i*%+ &)nt+0 ca*c0*0* in,+a.t+0ct0+ii
5or#urile #ran$mi$e inra$#ruc#urilor $e $#a%ile$c conorm pre3ederilor de la pc#. II.+.
II"<"6" Indica-ii &+ivind ca*c0*0* ),%+t0+i*%+ Cn )*)()nt)*) in,+a.t+0ct0+ii
.11 5or#urile =n elemen#ele inra$#ruc#urii con$#ruc!iilor $e de#ermin pen#ru =ncrcrile preci'a#e
la punc#ul II.;.3 !in7nd $eama de in#erac!iunea cu #erenul de undare i #erenul =nconDur#or.
.21 /a proiec#area inra$#ruc#urilor $e 3or con$idera i eor#urile care apar =n a'e in#ermediare de
execu!ie ale con$#ruc!iei .<i(. II.-01. Se recomand ca prin m$uri adec3a#e de e#api'are a execu!iei
e#c. preci'a#e =n proiec#" $olici#rile inra$#ruc#urii =n a'ele in#ermediare $ ie inerioare $olici#rilor
re'ul#a#e din calculul an$am%lului con$#ruc!iei.
.31 A#unci c7nd condi!iile de exploa#are ale con$#ruc!iei" de #eren de undare" #a$ri dieren!iale e#c.
de#ermin i al#e $i#ua!ii de =ncrcare $emniica#i3e" ace$#ea 3or i lua#e =n con$iderare la proiec#area
elemen#elor $#ruc#urale.
<i$uri
<i$uri in radier
8a$ari dieren#ia#e 8a$ari dieren#ia#e
<i(ura II.-0
.+1 Modelarea pen#ru calcul a inra$#ruc#urii
Modelarea pen#ru un calcul ri(uro$ implic con$iderarea an$am%lului $pa!ial $upra$#ruc#ur"
inra$#ruc#ur i #eren de undare" cu proprie#!i deini#e prin le(i con$#i#u#i3e c7# mai apropia#e de
compor#area real a celor #rei componen#e. Ac!iunile $eimice 3or i modela#e ie prin or!ele
ori'on#ale de proiec#are" ie prin in#ermediul accelero(ramelor.
Pen#ru un calcul $impliica# $un# recomanda#e urm#oarele modelri ale inra$#ruc#uriiG
i. inra$#ruc#urile alc#ui#e din pere!i de %e#on arma#" planeu/planee i unda!ii #ip radier (eneral
$e modelea' =n an$am%lu prin me#oda elemen#elor ini#e" calculul iind a%orda%il cu pro(rame
$peciali'a#eI #erenul de undare $e poa#e modela ca un mediu ela$#ic #ip iinLlerI
ii. inra$#ruc#urile alc#ui#e din pere!i de %e#on arma#" planeu pe$#e $u%$ol i unda!ii con#inue $u%
pere!i $e po# modela ca un $i$#em de (rin'i de undare re'ema#e pe mediu ela$#ic #ip iinLlerI
iii. inra$#ruc#urile alc#ui#e din (rin'i de undare i unda!ii i'ola#e po# i modela#e =n calcul ca un
$i$#em de %are cu rea'eme ela$#ice .=nca$#rri par!iale1.
.-1 Modelarea #erenului de undare pen#ru calcul inra$#ruc#urilor
8erenul de undare 3a i modela# pen#ru calcul conorm pre3ederilor din par#ea I4a a pre'en#ului
norma#i3.
II"<"7" Di()n.i%na+)a )*)()nt)*%+ in,+a.t+0ct0+ii
5lemen#ele de %e#on arma# ale inra$#ruc#urilor $e dimen$ionea' =n concordan! cu pre3ederile
(enerale din SR 5F 1;;24141 i Anexa Fa!ional a ace$#uia.
6;
II"<"7"1 V)+i,ica+)a &*an'))*%+
.11 Planeele care conlucrea' =n an$am%lul inra$#ruc#urilor $un# $olici#a#e cu =ncrcri
$emniica#i3e =n planul lor .compor#are $peciic de diara(m ori'on#al1 i cu =ncrcri normale pe
plan .compor#are de planeu1.
.21 Diara(mele ori'on#ale $e 3eriic i la eor#urile locale =n 'onele de in#er$ec!ie cu elemen#ele
$#ruc#urale 3er#icale .pc#. II.;.-.3..211.
9n calcul $e 3a con$idera eec#ul com%ina# al $olici#rilor $peciice planeelor i al diara(melor
ori'on#ale.
Arm#urile de cen#ur $e dimen$ionea' con$ider7nd 3aloarea maxim a or!ei #ie#oare din pere!ii
$#ruc#urali .<i(. II.-11.
Pere#e
$#ruc#ural
Pere#e $u%$ol
><d
la or#a #aie#oare
Plan$eu
<i$ura de cedare
A$ S><d/ ^d M<d
F<d
<i(ura II.-1
II"<"7"2 V)+i,ica+)a &)+)-i*%+
.11 /a 3eriicarea pere!ilor $e 3or con$idera eec#ele =ncrcrilor aplica#e direc# ace$#ora .=mpin(erea
pm7n#ului" pre$iunea apelor $u%#erane e#c.1 precum i $olici#rile de#ermina#e de par#iciparea la
preluarea eor#urilor inra$#ruc#urii.
*alculul $ec!iunilor de %e#on 3a re$pec#a pre3ederile codului *R24141.1.
.21 Pere!ii $e 3or calcula ca (rin'i pere!i =n $i#ua!iile =n care compor#area pere!ilor inra$#ruc#urilor
e$#e a$imila%il ace$#ora.
II"<"7" V)+i,ica+)a &)+)-i*%+ Cn 3%n)*) d) di.c%ntin0itat)
.11 In#er$ec!ii de pere!i $#ruc#urali ai inra$#ruc#urii cu re'emri indirec#e
In#er$ec!iile de pere!i cu orm =n plan L" T e#c." de re(ul r elemen#e 3er#icale =ncrca#e axial"
po# reali'a re'emri indirec#e care impun i 3eriicri ale arm#urilor de $u$pendare.
Reac!iunea maxim #ran$mi$ prin in#er$ec!ia de pere!i de#ermin arm#ura de $u$pendare nece$ar
.<i(. II.-21.
Aria de arm#ur de $u$pendare A
$
e$#eG
Ed
Fd
s
3
V
A
.II.2;1
undeG
V
Fd
4 or!a #ie#oare #ran$mi$ =n#re pere!i cu planuri mediane in#er$ec#a#e
3
^d
4 re'i$#en!a de calcul a arm#urii de $u$pendare
Arm#ura de $u$pendare $e ancorea' =n 'ona de de'3ol#are a dia(onalelor comprima#e din %e#on.
Sec!iunea de %e#on a pere!ilor $e 3eriic $imilar ca $ec!iunile curen#e.
:0
Pere#i de %e#on arma#
Dia(onale comprima#e
in pere#ii de %e#on
Arma#uri de $u$pendare
Arma#uri de $u$pendare
Pere#i de %e#on arma#
<i(ura II.-2
.21 In#er$ec!ii de pere!i i planee la inra$#ruc#uri .$ec!iuni prei$ura#e1
>eriicarea in#er$ec!iilor din#re pere!i i planee la or! #ie#oare $e 3a reali'a la or!a de lunecare
maxim #ran$mi$ prin ro$#ul de #urnare con$idera# ca $ec!iune prei$ura#. <or!a de lunecare
re'ul# din 3eriicarea an$am%lului inra$#ruc#urii .pere!i" planee" unda!ii1 la =nco3oiere cu or!
#ie#oare .<i(. II.-31.
<or!a de lunecare uni#ar $e poa#e aproxima ca iind con$#an# =n#re $ec!iunea de momen#
=nco3oie#or maxim i $ec!iunea de momen# nul $au $ec!iunile de aplicare a or!elor
concen#ra#e $emniica#i3e.
<i(ura II.-3
.31 >eriicarea unda!iilor
/a 3eriicarea unda!iilor $e 3or con$idera eor#urile $ec!ionale .momen# =nco3oie#or" or! #ie#oare"
momen# de #or$iune i or! axial1 de#ermina#e de par#iciparea ace$#ora la inra$#ruc#ur i de
#ran$mi#erea =ncrcrilor la #erenul de undare.
>eriicarea $ec!iunilor de %e#on i arm#ur $e ace conorm pre3ederilor de reerin! din SR 5F
1;;24141 i Anexa Fa!ional.
II"<":" T+an.(it)+)a ),%+t0+i*%+ *a in,+a.t+0ct0+1 &+in int)+()di0* &*an'))*%+ - E),)ct0* d)
()n45in1F
II"<":"1 P+)v)d)+i 4)n)+a*)
.11 8ran$mi#erea eor#urilor .+" V1 la inra$#ruc#ur $e reali'ea' prin eec# de men()in dac
elemen#ele 3er#icale ale $upra$#ruc#urii" care #ran$mi# or!ele ori'on#ale" in#er$ec#ea' cel pu!in dou
planee ale inra$#ruc#urii" ri(ide i re'i$#en#e" cu depla$ri ne(liDa%ile =n plan ori'on#al
.<i(. II.-+ a i %1.
:1
.21 <ixarea elemen#elor 3er#icale prin eec#ul de men()in .<i(. II.--1 $e reali'ea' dac $un#
=ndeplini#e urm#oarele condi!iiG
a1 conec#area din#re elemen#ul 3er#ical i planeul $uperior poa#e a$i(ura #ran$mi#erea or!ei
de le(#ur .lunecare1I
%1 planeul $uperior poa#e prelua or!a #ran$mi$ prin eec#ul de =nca$#rare E condi!ia de re'i$#en!
la or! #ie#oare i momen# =nco3oie#or a diara(mei ori'on#ale $uperioareI
c1 re'i$#en! $uicien# la or! #ie#oare a elemen#ului 3er#ical pe por!iunea din#re elemen#ele care
reali'ea' eec#ul de men()inI
d1 preluarea or!ei ori'on#ale de c#re planeul inerior $au de c#re unda!ia elemen#ului 3er#icalI
e1 exi$#en!a unor elemen#e 3er#icale ri(ide .pere!i ai inra$#ruc#urii1 care $ poa# prelua reac!iunile
planeelor i $ le #ran$mi# #erenului de undare .unda!ii $uicien# le$#a#e e#c.1.
5rrorG Reerence $ource no# ound
<i(ura II.-+
<i(ura II.--
II"<":"2 E*)()nt) d) ca*c0*, di()n.i%na+) 'i v)+i,ica+)
.11 8ran$mi#erea or!ei de lunecare la planeul $uperior .<i(. II.-21
>aloarea de calcul a or!ei de lunecare .or!a #ran$mi$ planeului $uperior /
$
1 e$#eG
$ Rd in .
L V V +
.II.301
undeG
V
Rd
4 or!a #ie#oare =n elemen#ul 3er#ical al $upra$#ruc#urii" a$ocia# mecani$mului de
pla$#iicare la ac!iuni $ei$miceI
V
i$3
4 or!a #ie#oare care $e de'3ol# =n elemen#ul 3er#ical $u% planeuI 3aloarea de
calcul $e poa#e de#ermina acoperi#or cu rela!iaG
s
Rd
i$3
H
+ -;.
V
.II.311
>aloarea or!ei #ie#oare care $e de'3ol# =n elemen#ul 3er#ical" $u% planeul $uperior e$#e
dependen# de (radul de =nca$#rare a$i(ura# de unda!ie .II.-2 a" %1 i de $c)ema de re'emare
a$i(ura# de planeele $u%$olurilor" =n in#erac!iune cu re$#ul pere!ilor $u%$#ruc#urii.
:2
Su%$ol
Rd
in
in
Rd $
A
s
>
>
/
M
M
M
P/AFS50
RADI5R
P5R585
S8R0*80RA/
a1
P5R585
S8R0*80RA/
S1
S2
RADI5R
M >
P/AFS55
%1
<i(ura II.-2
.21 >eriicarea $ec!iunilor de conec#are la lunecare
5or#ul #an(en!ial mediu &
med
pe $upraa!a de lunecare $e limi#ea' laG
c!d
C3
s
ed
3
A
L
& 2
.II.321
undeG
L
$
4 or!a de lunecare calcula# cu .II.301I
A
C3
4 $upraa!a $ec!iunii de orecare .lunecare1 din#re elemen#ul 3er#ical i planeu
3
c!d
4 re'i$#en!a de calcul la =n#indere a %e#onului.
>eriicarea la lunecare 3a lua =n con$iderare eec#ele de#ermina#e de pre'en!a (olurilor din planee"
prin reducerea core$pun'#oare a $ec!iunilor de orecare =n 'ona de conec#are i =n 3eriicarea
planeelor ca diara(me ori'on#ale. Dac $upraa!a de con#ac# pere#e 4 planeu e$#e in$uicien# $e
poa#e reali'a o cen#ur de %e#on arma# prin =n(roarea pere#elui pe =nl!imea planeului.
.31 Arm#ura =n 'ona de conec#are
Arm#ura de conec#are din planeu $e 3a calcula i di$pune =n concordan! cu pre3ederile SR 5F
1;;24141 i codului *R24141.1
.+1 Re'emarea elemen#ului 3er#ical la par#ea inerioar.
&locarea depla$rilor i preluarea reac!iunilor de la par#ea inerioar $e poa#e a$i(ura de c#re
unda!ii .independen#e" re!ele de (rin'i $au radier1 $au de o diara(m ori'on#al .planeu
in#ermediar de $u%$ol1.
<or!a #ie#oare din elemen#ul 3er#ical .pere#e" $#7lp1 pen#ru de#erminarea reac!iunii aplica#e unda!iei
$au diara(mei ori'on#ale de la par#ea inerioar $e con$ider cu 3aloarea da# de rela!ia II.22.
:3
9n ca'ul unda!iilor independen#e" dac or!a ori'on#al .V
in
1 nu re$pec# rela!ia .II.331" a#unci
unda!ia #re%uie ixa# =n plan ori'on#al prin le(#uri cu diara(me ori'on#ale $au (rin'i .?cen#uri@1
de undare.
2
V
i$
3u$da!ie i$3
3 " 0
.II.331
=n care 2
i$
3u$da!ie
e$#e eor#ul axial minim pe unda!ie din (ruparea de =ncrcri $e con!ine $ei$mul.
.-1 >eriicarea elemen#ului 3er#ical .$#7lp" pere#e1 pe =nl!imea inra$#ruc#urii $e ace a37nd ca
reerin! SR 5F 1;;24141.
II"<"= E*)()nt) .&)ci,ic) d) a*c1t0i+) a*) in,+a.t+0ct0+i*%+
.11 Pere!ii din inra$#ruc#ur 3or a3ea (ro$imea minim de 2-0 mm pen#ru pere!ii de con#ur i 200
mm pen#ru pere!ii in#eriori.
.21 Pere!ii din inra$#ruc#ur 3or a3ea (ro$imea mai mare $au e(al cu (ro$imea pere!ilor
core$pun'#ori din $upra$#ruc#ur.
.31 Armarea pere!ilor de $u%$ol 3a re$pec#a condi!iile minime pre3'u#e de codul *R24141.1.
.+1 ,olurile din pere!ii inra$#ruc#urii 3or a3ea dimen$iuni minime i 3or i di$pu$e" pe c7# po$i%il"
=n 'one cu $olici#ri redu$e. A$#el" =n ca'ul pere!ilor de $u%$ol cu propor!ii de pere!i $cur!i $e 3a
cu#a pla$area (olurilor =n aara #ra$eelor dia(onalelor comprima#e.
Se 3or e3i#a alc#uirile ce creea' ri$cul unor ruperi la or! #ie#oare =n $ec!iuni =nclina#e .<i(.II.-6
a1.
Po'i!ia ace$#or (oluri 3a i corela# cu po'i!ia (olurilor din $upra$#ruc#ur a$#el =nc7# $ nu duc la
$i#ua!ii de $olici#are de'a3an#aDoa$e. De exemplu" =n ca'ul (olurilor de ui" dac (olurile nu $un#
$uprapu$e" decalarea 3a i minim 200 mm .<i(.II.-6 %1. Sun# de preera# (olurile ro#unde $au cu
col!uri #ei#e =n locul celor rec#an(ulare. ,olurile 3or i %orda#e cu o arm#ur repre'en#7nd minim
aria arm#urilor =n#rerup#e de pre'en!a (olurilor .<i(.II.-:1.
.-1 Planeul pe$#e $u%$ol 3a a3ea (ro$imea minim de 1-0 mm. Armarea minim pe iecare a! i
direc!ie 3a repre'en#a un procen# de 0"2-[ i minim 2 %are a S : mm.
Arm#ura plcii 3a con!ine" pe l7n( arm#urile nece$are pen#ru preluarea =ncrcrilor normale pe
planul $u" arm#urile re'ul#a#e din =nco3oierea de an$am%lu a inra$#ruc#urii precum i arm#urile
nece$are pen#ru preluarea or!elor din planul planeului .arm#uri de $u$pendare e#c.1.
min.200mm
a1 %1
<i(ura II.-6
:+
1
1 1
<i(ura II.-:
ANE$A A
Ad>nci()a d) Cnca.t+a+) )c5iva*)nt1" P+inci&ii d) ca*c0* &)nt+0 ,0nda-ii*) .)(i-Cnca.t+at)
A"1 D)t)+(ina+)a ad>nci(ii d) Cnca.t+a+) )c5iva*)nt1
Ad7ncimea de =nca$#rare ec)i3alen#" D
e
" $e poa#e calcula pornind de la re'ul#a#ele o%!inu#e prin
=ncercri cu pre$iome#rul M]nardG
( )
D
Y
e le Y
le d
1
d D % R R
%

.A.11
undeG
%
Y
lIe
pre$iunea limi# ne# ec)i3alen#G
%
Y
lIe
S .m%
Y
lILIi
1
1/n
undeG
%
Y
lILIi
pre$iunile limi# ne#e repre'en#a#i3e de#ermina#e la dieri#e ad7ncimi" i" $u%
ni3elul %a'ei unda!iei" pe o ad7ncime de min. 1"-&
Fo#a 1 E In ca'ul =n care pe ad7ncimea de min. 1"-& #erenul e$#e orma# din#r4un $in(ur $#ra#
(eolo(ic $au orma!iuni (eolo(ice $imilare" a37nd pre$iuni limi# ne#e compara%ile" proilul
pre$iome#ric repre'en#a#i3 e$#e deini# prin#r4o 3aria!ie liniar a pre$iunii limi# ne# cu
ad7ncimea.
Fo#a 2 4 In ca'ul =n care pe ad7ncimea de min. 1"-& #erenul nu e$#e orma# din#r4un $in(ur
$#ra# (eolo(ic $au orma!iuni (eolo(ice $imilare iar pre$iunile limi# ne#e nu au 3alori
compara%ile" proilul pre$iome#ric repre'en#a#i3 #re%uie $ !in con# de proilul pre$iome#ric
m$ura#" cu eliminarea 3alorilor $in(ulare con$idera#e prea mari.
%
Y
lIL
pre$iunea limi# ne# repre'en#a#i3G
%
Y
lIL
S %
lIL
4 %
0
undeG
%
lIL
pre$iunea limi# repre'en#a#i3 la ad7ncimea =ncercrii
%
0
pre$iunea ori'on#al =n $#are de repau$ la ad7ncimea
=ncercriiG
%
0
S K
0
qK U u
undeG
K
0
3aloarea e$#ima# a coeicien#ului de pre$iune =n
$#are de repau$
qK 3aloarea eor#ului 3er#ical eec#i3 qK
u 3aloarea pre$iunii apei din pori
A"2 Ca*c0*0* ,0nda-ii*%+ .)(i-Cnca.t+at)
:-
A"2"1 P+inci&ii 4)n)+a*)
.11 <unda!iile de $upraa! po# i con$idera#e $emi4=nca$#ra#e =n ca'ul c7nd 1"- H D
e
/B -.
.21 <unda!iile de $upraa! $emi4=nca$#ra#e $un# unda!iile la care =ncrcrile #ran$mi$e de
$#ruc#ur $un# prelua#e a#7# prin %a'a unda!iei c7# i prin $upraa!a la#eral =n con#ac# cu #erenul.
.31 In i(ura A.1 e$#e pre'en#a# $c)ema de calcul pen#ru o unda!ie $emi4=nca$#ra#.
<i(ura A.1

.+1 Se admi#e c #erenul $e opune depla$rilor unda!iei prin reac!iuni normale i reac!iuni
#an(en!iale.
.-1 Pen#ru calculul la S/0" coeicien!ii par!iali de re'i$#en!"
R
; au 3aloarea e(al cu 2"0.
.21 Pen#ru calculul la S/5 $e 3a 3eriica =ndeplinirea condi!iilorG
.2.11 >alorile calcula#e ale depla$rilor unda!iei .#a$are" ro#ire1 $un# mai mici dec7# 3alorile limi#
impu$e de $#ruc#ur.
.2.21 >alorile reac#iunilor normale i #an(en!iale mo%ili'a#e nu depe$c cca. 30[ din 3alorile de
calcul ale re'i$#en!elor.
.2.31 *ri#eriile pri3ind aria comprima# a %a'ei unda!iei .conorm I.2.1.21 $un# =ndeplini#e.
A"2"2 R)ac-i0ni*) n%+(a*) v)+tica*) *a /a3a ,0nda-i)i
.11 Dia(rama pre$iunilor #ran$mi$e #erenului $e de#ermin !in7nd $eama de ipo#e'ele urm#oareG
i. re'i$#en!a la =n#indere pen#ru pm7n#uri e$#e nulI
ii. eor#urile $un# propor!ionale cu depla$rile.
.21 *ondi#iile de 3eriicare la S/0 $un# =ndeplini#e.
:2
A"2" R)ac-i0ni*) n%+(a*) ,+%nta*) %+i3%nta*) &)+&)ndic0*a+) &) di+)c-ia d)&*a.1+ii ,0nda-i)i
.11 Dia(rama pre$iunilor #ran$mi$e #erenului $e de#ermin !in7nd $eama de ipo#e'ele urm#oareG
i. re'i$#en!a la =n#indere pen#ru pm7n#uri e$#e nulI
ii. eor#urile $un# propor#ionale cu depla$rile.
.21 Pre$iunile normale ron#ale ori'on#ale mo%ili'a#e =n pm7n#ul ala# =n a!a i =n $pa#ele unda!iei
$un# limi#a#e la 3alorile de calcul ale re'i$#en!ei pa$i3e" re$pec#i3 =mpin(erii ac#i3e.
.31 Mo%ili'area re'i$#en!ei pa$i3e i a =mpin(erii ac#i3e depinde de #ipul de in#erac!iune din#re
unda!ie i #eren.
A"2"6 R)ac-i0ni*) tan4)n-ia*)
A"2"6"1 F+)ca+)a &) /a3a ,0nda-i)i
.11 <recarea care $e opune lunecrii unda!iei i care $e mo%ili'ea' pe %a'a unda!iei $e de#ermin
!in7nd $eama de ipo#e'ele urm#oareG
i. le(ea de mo%ili'are a recrii uni#are =n unc!ie de depla$area ori'on#al a unda!iei e$#e de
#ip ela$#o4pla$#icI
ii. recarea #o#al $e de#ermin core$pun'#or ariei comprima#e" A
*
" a %a'ei unda!iei" deini#
conorm I.2.1.2.
A"2"6"2 F+)ca+)a *at)+a*1 v)+tica*1
.11 <recarea la#eral 3er#ical care $e mo%ili'ea' pe la#urile 3er#icale ale unda!iei $e de#ermin
!in7nd $eama de ipo#e'ele urm#oareG
.1.11 <recarea $e mo%ili'ea' doar pe $uprae!ele pe care $e exerci# pre$iuni normale.
Ad7ncimea de la care $e poa#e con#a pe mo%ili'area recrii la#erale 3er#icale $e de#ermin cu
pruden!" !in7nd con# i de condi!iile de execu!ie a unda!iei.
.1.21 /e(ea de mo%ili'are a recrii uni#are =n unc!ie de depla$area 3er#ical a unda!iei e$#e de #ip
ela$#o4pla$#ic.
>aloarea recrii la#erale 3er#icale mo%ili'a%ile depinde de condi!iile de execu!ie a unda!iei.
A"2"6" F+)ca+)a *at)+a*1 %+i3%nta*1
.11 <recarea la#eral ori'on#al $e mo%ili'ea' pe la#urile 3er#icale ale unda!iei paralele cu direc!ia
depla$rii unda!iei.
.21 <recarea la#eral ori'on#al $e de#ermin !in7nd $eama de ipo#e'ele enun!a#e la A.2.+.2.
A"2"7 D)t)+(ina+)a d)&*a.1+i*%+ ,0nda-i)i
.11 Si$#emul de =ncrcri aplica# pe unda!ie" >" A" M" produce depla$ri 3er#icale i ori'on#ale i
ro#ire.
.21 Pen#ru de#erminarea 3alorilor depla$rilor unda!iei con$idera# ri(id e$#e nece$ar $ $e
de#ermine coordona#ele cen#rului de ro#a!ie" ,.x
,
I ^
,
I 1 .<i(. A.11.
:6
ANE$A 2
C%),ici)n-i &a+-ia*i 'i d) c%+)*a+) &)nt+0 .t1+i*) *i(it1 0*ti()

S#area
limi#
Fo#a!ii Semniica!ie >alori
EGU

<
Coe3icie$1i %a#1ia'i %e$!#u ac1iu$i N$ co$s!#uc1iiS

,Id$#
pen#ru ac!iuni permanen#e dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"10

,I$#%
pen#ru ac!iuni permanen#e a3ora%ile $#a%ili'a#oare 0";0

OId$#
pen#ru ac!iuni #emporare dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"-0

OI$#%
pen#ru ac!iuni #emporare a3ora%ile $#a%ili'a#oare 0"00

M
Coe3icie$1i %a#1ia'i %e$!#u %a#ae!#ii %"L$!u#i'o#S

J
pen#ru #an(en#a un()iului de recare in#ern 1"2-

cJ
pen#ru coe'iunea eec#i3 .drena#1 1"2-

cu
pen#ru coe'iunea nedrena# 1"+0

pen#ru (reu#a#ea 3olumic 1"00


STR
!EO

<
Se!u#i de coe3icie$1i %a#1ia'i asu%#a ac1iu$i'o# SET

5
Se!u#i de coe3icie$1i %a#1ia'i asu%#a e3ec!e'o# ac1iu$i'o# A- A.

,
pen#ru ac!iunile
permanen#e
dea3ora%ile 1"3- 1"00
a3ora%ile 1"00 1"00

O
pen#ru ac!iunile #emporare
dea3ora%ile 1"-0 1"30
a3ora%ile 0 0

M
Se!u#i de coe3icie$1i %a#1ia'i de #eRis!e$1" %e$!#u
%"L$!u#i
+- +.

J
pen#ru #an(en#a un()iului de recare in#ern 1"00 1"2-

cJ
pen#ru coe'iunea eec#i3 .drena#1 1"00 1"2-

cu
pen#ru coe'iunea nedrena# 1"00 1"+0

pen#ru (reu#a#ea 3olumic 1"00 1"00

R
Se!u#i de coe3icie$1i %a#1ia'i de #eRis!e$1" %e$!#u
3u$da1ii'e de su%#a3a1"
R- R/

RI3
pen#ru capaci#a#e por#an# 1"00 1"00
pen#ru capaci#a#e por#an# e$#ima# prin me#ode de calcul
indirec#e %a'a#e pe modele $emi4empirice
1"+0

RI)
pen#ru re'i$#en!a la lunecare 1"00 1"00
UPL

<
Coe3icie$1i %a#1ia'i asu%#a ac1iu$i'o#

,Id$#
pen#ru ac!iuni permanen#e dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"00

,I$#%
pen#ru ac!iuni permanen#e a3ora%ile $#a%ili'a#oare 0";0

OId$#
pen#ru ac!iuni #emporare dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"-0

M
Coe3icie$1i %a#1ia'i %e$!#u #eRis!e$1a 'a #idica#e a %"L$!u#i'o#

J
pen#ru #an(en#a un()iului de recare in#ern 1"2-

cJ
pen#ru coe'iunea eec#i3 .drena#1 1"2-

cu
pen#ru coe'iunea nedrena# 1"+0
#HD

<
Coe3icie$1i %a#1ia'i asu%#a ac1iu$i'o#
::

,Id$#
pen#ru ac!iuni permanen#e dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"3-

,I$#%
pen#ru ac!iuni permanen#e a3ora%ile $#a%ili'a#oare 0";0

OId$#
pen#ru ac!iuni #emporare dea3ora%ile de$#a%ili'a#oare 1"-0
ANE$A C
Ad>nci()a d) Cn45)-
C1" >alorile de reerin! pen#ru ad7ncimea de =n()e! $un# indica#e =n S8AS 20-+/66.
C2" Ad7ncimea minim de undare $e $#a%ile#e conorm #a%elului 3.1 =n unc!ie de na#ura
#erenului de undare" ad7ncimea de =n()e! i ni3elul apei $u%#erane.
8a%elul *.1
8erenul de
undare
Ad7ncimea
de =n()e!
A
=
Ad7ncimea
apei
$u%#erane
a! de co#a
#erenului
na#ural
Ad7ncimea minim de
undare
8erenuri
$upu$e
ac!iunii
=n()e!ului
8erenuri
eri#e de
=n()e!
Y1
.cm1 .m1 .cm1
Roci $#7ncoa$e oricare oricare 30 g +0 20
Pie#riuri cura#e"
ni$ipuri mari i
miDlocii cura#e
oricare
A 2"00 A
=
+0
A H 2"00 A
=
U 10 +0
Pie#ri $au ni$ip
ar(ilo$" ar(il
(ra$
A
=
60
A 2"00 :0 -0
A H 2"00 ;0 -0
A
=
_ 60
A 2"00 A
=
U 10 -0
A H 2"00 A
=
U 20 -0
Fi$ip in pro$"
pra ar(ilo$" ar(il
proa$ i
ni$ipoa$
A
=
60
A 2"-0 :0 -0
A H 2"-0 ;0 -0
A
=
_ 60
A 2"-0 A
=
U 10 -0
A H 2"-0 A
=
U 20 -0
Y1
O%$er3a!ie E >alorile indica#e pen#ru ca'ul #erenurilor eri#e de =n()e! $e m$oar de la co#a
inerioar a pardo$elii.
C" honarea #eri#oriului Rom7niei =n unc!ie de ad7ncimile maxime de =n()e!" conorm S8AS
20-+" e$#e pre'en#a# =n i(ura *.1.
:;
<i(ura *.1
;0
ANE$A D
P+).i0ni c%nv)n-i%na*)
D"1 Pre$iunile con3en!ionale %
con3
$e de#ermin lu7nd =n con$iderare 3alorile de %a'
con3
% din
#a%elele D.1

D.-" care $e corec#ea' conorm pre3ederilor de la pc#. D.2.


Fo# 4 Pen#ru pm7n#urile $en$i%ile la ume'ire $#a%ilirea 3alorilor pre$iunii con3en!ionale $e ace pe %a'a pre$crip!iilor
$peciice.
8a%elul D.1
Denumirea #erenului de undare
con3
% QLPaR
Roci $#7ncoa$e
1000 2 000
Roci $emi4
$#7ncoa$e
Marne" marne ar(iloa$e i ar(ile marnoa$e compac#e 3-0 1100
fi$#uri ar(iloa$e" ar(ile i$#oa$e i ni$ipuri cimen#a#e
200 :-0
Fo#a 4 9n in#er3alul indica#" 3alorile
con3
% $e ale( !in7nd $eama de compac#i#a#ea i $#area de de(radare a rocii
$#7ncoa$e $au $emi$#7ncoa$e. 5le nu 3aria' cu ad7ncimea de undare i dimen$iunile =n plan ale unda!iilor.
8a%elul D.2
Denumirea #erenului de undare
con3
% QLPaR
Pm7n#uri
oar#e
(ro$iere
&locuri i %olo3niuri cu in#er$pa!iile umplu#e cu ni$ip i pie#ri 6-0
&locuri cu in#er$pa!iile umplu#e cu pm7n#uri ar(iloa$e 3-0 200
11
Pm7n#uri
(ro$iere
Pie#riuri cura#e .din ra(men#e de roci cri$#aline1 200
Pie#riuri cu ni$ip --0
Pie#riuri din ra(men#e de roci $edimen#are 3-0
Pie#riuri cu ni$ip ar(ilo$ 3-0 -00
11
Fo#a 1 4 9n in#er3alul indica#" 3alorile $e ale( !in7nd $eama de con$i$#en!a pm7n#ului ar(ilo$ ala# =n in#er$pa!ii"
in#erpol7nd =n#re 3alorile minime pen#ru Tc S 0"- i maxime core$pun'#oare lui Tc S 1.
8a%elul D.3
Denumirea #erenului de undare
9nde$a#e
11
9nde$are medie
11
con3
% QLPaR
Pm7n#uri
(ro$iere
Fi$ip mare 600 200
Fi$ip miDlociu 200 -00
Fi$ip in
u$ca# $au umed -00 3-0
oar#e umed $au $a#ura# 3-0 2-0
Fi$ip in pro$
u$ca# 3-0 300
umed 2-0 200
oar#e umed $au $a#ura# 200 1-0
Fo#a 1 4 9n ca'ul =n care nu e$#e po$i%il prele3area de pro%e ne#ul%ura#e" $#a%ilirea (radului de =nde$are $e poa#e ace pe
%a'a pene#rrii dinamice =n oraD $au a pene#rrii $#a#ice.
D"2 >alorile de %a' din #a%elele D.1

D.+ core$pund pre$iunilor con3en!ionale pen#ru unda!ii


a37nd l!imea #lpii B S 1"0 m i ad7ncimea de undare a! de ni3elul #erenului $i$#ema#i'a#
D S 2"0 m.
Pen#ru al#e l!imi ale #lpii $au al#e ad7ncimi de undare pre$iunea con3en!ional $e calculea'
cu rela!iaG
con3 & D con3
% % C C + + .D.11
;1
undeG
con3
% 4 3aloarea de %a' a pre$iunii con3en!ionale pe #eren" conorm #a%elelor D.1

D.+I
C
&
4 corec!ia de l!imeI
C
D
4 corec!ia de ad7ncime.
8a%elul D.+
Denumirea #erenului de undare
Indicele
porilor
11
e
*on$i$#en!a
1"21
I
*
S 0"- I
*
S 0"6- I
*
S 1
con3
% QLPaR
Pm7n#uri
ine
*u pla$#ici#a#e redu$G .I
P
10[1G
ni$ipuri ar(iloa$e" prauri ni$ipoa$e i
prauri" a37nd e H 0"6
I
*
0"6-
0"- 32- 3-0
0"6 2:- 300
0"- H I
*
H0"6-
0"- 300 32-
0"6 26- 2:-
*u pla$#ici#a#ea miDlocieG .10[ H I
P
20[1G
ni$ipuri ar(iloa$e" prauri ni$ipoa$e4
ar(iloa$e" a37nd e H 1"0
I
*
0"6-
0"- 32- 3-0
0"6 2:- 300
1"0 22- 2-0
0"- H I
*
H0"6-
0"- 300 32-
0"6 26- 2:-
1"0 200 22-
*u pla$#ici#a#e mare .I
P
_ 20[1G
ar(ile ni$ipoa$e" ar(ile proa$e i ar(ile"
a37nd e H1"1
I
*
0"6-
0"- 200 2-0
0"2 +:- -2-
0": 32- 3-0
1"1 220 300
0"- H I
*
H0"6-
0"- --0 200
0"2 +-0 +:-
0": 300 32-
1"1 22- 220
Fo#a 1 4 /a pm7n#uri coe'i3e a37nd 3alori in#ermediare ale indicelui porilor e i indicelui de con$i$#en! T*" $e admi#e
in#erpolarea liniar a 3alorii pre$iunii con3en!ionale de calcul dup T* i e $ucce$i3.
Fo#a 2 4 9n ca'ul =n care nu e$#e po$i%il prele3area de pro%e ne#ul%ura#e" aprecierea con$i$#en!ei $e poa#e ace pe %a'a
pene#rrii dinamice =n oraD $au a pene#rrii $#a#ice.
D"2"1 *orec!ia de l!ime
j Pen#ru
-m B
corec!ia de l!ime $e de#ermin cu rela!iaG
& 1 con3
. 11 C % K B .D.21
undeG
K
1
coeicien# 4 pen#ru pm7n#uri necoe'i3e .cu excep!ia ni$ipurilor proa$e1" K
1
S 0"10
4 pen#ru ni$ipuri proa$e i pm7n#uri coe'i3e" K
1
S 0"0-
B l!imea unda!iei
;2
j Pen#ru B _ - m corec!ia de l!ime e$#eG
C
&
S 0"+
con3
% pen#ru pm7n#uri necoe'i3e" cu excep!ia ni$ipurilor proa$eI
C
&
S 0"2
con3
% pen#ru ni$ipuri proa$e i pm7n#uri coe'i3e.
D"2"2 *orec!ia de ad7ncime $e de#ermin cu rela!iileG
pen#ru D Z 2mG C
D
S con3
% .D 4 21 /+
.D.31
pen#ru D _ 2mG C
D
S
.D 4 21 .D.+1
undeG
D ad7ncimea de undare
(reu#a#ea 3olumic de calcul a $#ra#urilor $i#ua#e dea$upra ni3elului #lpii unda!iei .calcula# ca
medie pondera# cu (ro$imea $#ra#urilor1.
8a%elul D.-
Denumirea #erenului de undare
Pm7n#uri ni$ipoa$e
i '(uri .cu excep!ia
ni$ipurilor proa$e1
Fi$ipuri proa$e"
pm7n#uri coe'i3e"
cenui e#c.
S
r
0" - 0": 0" - 0" :
con3
% QLPaR
0mplu#uri compac#a#e reali'a#e pe %a'a unei documen#a!ii
de execu!ie i con#rola#e cali#a#i3
2-0 200 1:0 1-0
0mplu#uri de pro3enien! cuno$cu#" con!in7nd ma#erii
or(anice $u% 2 [" reali'a#e or(ani'a#" $au a37nd o
3ec)ime mai mare de 10412 ani i necompac#a#e ini!ial.
1:0 1-0 120 100
Fo# 4 Pen#ru 3alori 0"- H Sr H 0": 3alorile pre$iunii con3en!ionale $e de#ermin prin in#erpolare liniar.
;3
ANE$A E
Ca*c0*0* &+).i0ni*%+ &) t)+)n &)nt+0 ,0nda-ii*) .%*icitat) );c)nt+ic
E"1 F0nda-ii c0 /a3a d) ,%+(1 d+)&t0n45i0*a+1
Pre$iunile pe #erenul de undare $un# de#ermina#e =n ipo#e'a di$#ri%u!iei liniare.
>alorile pre$iunilor la %a'a unda!iei $e de#ermin cu rela!ia 5.1G
2 2
1 + ... 1 .
2 2
B L
+
B L
+
B L
2
%
L B
e3

.5.11
undeG
F" M
&
" M
/
3alorile de calcul ale $olici#rilor la ni3elul %a'ei unda!iei
p
e.1

+1
3alorile pre$iunilor la col!urile %a'ei unda!iei
Pre$iunea maxim pe #eren $e de#ermin cu rela!ia 5.2G
B L
2
%
e3

max
.5.21
undeG
coeicien# care depinde de excen#rici#!ile rela#i3eG
e./1//" re$pec#i3" e.&1/&
undeG
e./1 S M
&
/F
e.&1 S M
/
/F
>alorile coeicien#ului $e de#ermin din #a%elul 5.1 $au (raic" olo$ind a%acele din i(urile
5.1 ...5.-.
8a%elul 5.1
)829A2
)8L9AL
0,0
0
0,0
2
0,0
6
0,0
:
0,0
B
0,1
0
0,1
2
0,1
6
0,1
:
0,1
B
0,2
0
0""2
2
0,2
6
0,2
:
0,2
B
0,
0 0,2
0,00
1"0
0
1"1
2
1"2
+
1"3
2
1"+
:
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
2 2"3:
2"-
2
2"6
:
3"0
3
3"3
3 3"60
0,02
1"1
2
1"2
+
1"3
2
1"+
:
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
2 2"-3
2"6
2
2";
-
3"2
2
3"-
+ 3";3
0,06
1"2
+
1"3
2
1"+
:
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
-
2"-
0 2"2:
2":
;
3"1
3
3"+
1
3"6
- +"16
0,0:
1"3
2
1"+
:
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
+
2"+
;
2"2
2 2":+
3"0
2
3"3
2
3"2
2
3";
: +"+3
0,0B
1"+
:
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
+
2"+
:
2"2
+
2":
2 3"02
3"2
-
3"-
2
3":
+
+"2
3 +"60
0,10
1"2
0
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
0
2"3
+
2"+
:
2"2
3
2":
0
2";
; 3"20
3"+
2
3"6
+
+"0
:
+"+
; +";;
0,12
1"6
2
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
+
2"+
:
2"2
3
2":
0
2";
:
3"1
: 3"+1
3"2
:
3";
:
+"3
-
+"6
:
0,16
1":
+
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
+
2"+
:
2"2
3
2"6
;
2";
6
3"1
6
3"3
; 3"2+
3";
2
+"2
+
+"2
3
-"0
;
;+
0,1:
1";
2
2"0
:
2"2
1
2"3
+
2"+
:
2"2
3
2":
0
2";
6
3"1
6
3"3
:
3"2
2 3"::
+"1
:
+"-
3
+";
+
-"+
3
0,1B
2"0
:
2"2
1
2"3
-
2"+
;
2"2
+
2":
0
2";
:
3"1
6
3"3
:
3"2
1
3":
2 +"1-
+"+
6
+":
+
-"2
:
0,20
2"2
2
2"3
2
2"-
0
2"2
2
2":
2
2";
;
3"1
:
3"3
;
3"2
2
3":
2
+"1
+ +"++
+"6
;
-"1
;
0,22
2"3
:
2"-
3
2"2
:
2":
+
3"0
2
3"2
0
3"+
1
3"2
+
3":
:
+"1
-
+"+
+ +"66
-"1
-
0,26
2"-
2
2"6
2
2":
:
3"0
2
3"2
-
3"+
2
3"2
:
3";
2
+"1
:
+"+
6
+"6
; -"1-
0,2:
2"6
:
2";
-
3"1
3
3"3
2
3"-
2
3"6
+
3";
:
+"2
+
+"-
3
+":
+
-"1
;
0,2B
3"0
3
3"2
2
3"+
1
3"2
2
3":
+
+"0
:
+"3
-
+"2
3
+";
+
-"2
:
0,0
3"3
3
3"-
+
3"6
-
3";
:
+"2
3
+"+
;
+"6
:
-"0
;
-"+
3
0,2
3"6
0
3";
3
+"1
6
+"+
3
+"6
0
+";
;
-"3
0
;-
<i(ura 5.1
;2
<i(ura 5.2
;6
<i(ura 5.3
;:
<i(ura 5.+
;;
<i(ura 5.-
100
E"2 F0nda-ii c0 /a3a d) ,%+(1 ci+c0*a+1
Pre$iunile pe #erenul de undare $un# de#ermina#e =n ipo#e'a di$#ri%u!iei liniare.
Pre$iunea eec#i3 maxim pe #eren $e de#ermin cu rela!ia 5.3G
%
e

max
* %
e

med

.5.31
undeG
coeicien# care depinde de excen#rici#ea rela#i3" e/r
undeG
e S M/FI F $i M 3alorile de calcul ale $olici#rilor la ni3elul %a'ei unda!iei
r 4 ra'a %a'ei unda!iei
%
e

med
pre$iunea medie pe #eren
%
e

med
S F/AI A 4 aria %a'ei unda!iei
>alorile coeicien#ului $e de#ermin din #a%elul 5.2.
8a%elul 5.2
) A + p
),

(a;
A p
),

()d
0.000 1.00
0.0-0 1.20
0.100 1.+0
0.1-0 1.20
0.200 1.:0
0.2-0 2.00
0.300 2.23
0.3-0 2.+:
0.+00 2.62
0.+-0 3.11
0.-00 3.--
0.--0 +.1-
0.-:; +.62
101
ANE$A F
Ca*c0*0* *a .ta+)a *i(it1 0*ti(1" Ca&acitat)a &%+tant1
F"1 Ca*c0*0* ca&acit1-ii &%+tant) Cn c%ndi-ii n)d+)nat)
*alculul capaci#!ii por#an#e =n condi!ii nedrena#e $e poa#e ace cu rela!ia QD.1 SR 5F 1;;641RG
R
d
S AK .U21 c
uId
,
c
s
c
i
c
U q
.<.11
undeG
R
d
3aloarea de calcul a capaci#!ii por#an#e
AK aria redu$ a %a'ei unda!iei
AK S /J &J
undeG
/J" &J $e de#ermin conorm pc#. I.2.1.3
c
uId
3aloarea de calcul a coe'iunii nedrena#e
,
c
ac#or adimen$ional pen#ru =nclinarea %a'ei unda!ieiG
,
c
* 1 E 2 / . U 21
=nclinarea %a'ei unda!iei a! de ori'on#al .<i(. I.-1
s
c
ac#or adimen$ional pen#ru orma %a'ei unda!ieiG
s
c
S 1U 0"2 .BK/LK1 pen#ru o unda!ie rec#an(ular
s
c
S 1"2 pen#ru o unda!ie p#ra# $au circular
i
c
ac#or adimen$ional pen#ru =nclinarea =ncrcrii V produ$ de =ncrcarea ori'on#al H
c
uI d
1
S .1U 14 1
2
H
i
A4c
pen#ru H A4 c
uId
q $upra$arcina #o#al la ni3elul %a'ei unda!iei
F"2 Ca*c0*0* ca&acit1-ii &%+tant) in c%ndi-ii d+)nat)
.11 Pen#ru ca'ul (eneral pre'en#a# =n i(ura I.-" calculul capaci#!ii por#an#e in condi!ii drena#e $e
poa#e ace cu rela!ia QD.2 SR 5F 1;;641RG
R
d
S AK .cK
d
2
c
,
c
s
c
i
c
U qK 2
P
,
P
s
P
i
P
U 0"- K

BK 2

,

s

1
.<.21
undeG
cK
d
3aloarea de calcul a coe'iunii eec#i3e
2
c
" 2
P
" 2

ac#ori adimen$ionali pen#ru capaci#a#e por#an#


2
P
S e
#anK
#an
2
.+-
.
U
d
/21
2
c
S .2
P
4 11 co#
d

2

S 2 .2
P
4 11 #an " =n care S
d
/2
undeG
k
d
3aloarea de calcul a un()iului de recare in#ern =n #ermeni de eor#uri eec#i3e
,
c
" ,
P
" ,

ac#ori adimen$ionali pen#ru =nclinarea %a'ei unda!iei


,
P
S ,

S .1 4 #an
d
1
2
,
c
S ,
P
4 .1 4 ,
P
1 / .2
c
#an
d
1
s
c
" s
P
" s

ac#ori adimen$ionali pen#ru orma %a'ei unda!ieiG


rec#an(ular
s
P
S 1 U .BK/LK 1 $in k
d
s

S 1 E 0"3 .BK/LK1
102
s
c
S .s
P
2
P
411/.2
P
4 11
p#ra# $au circular
s
P
S 1 U $in k
d

s

S 0"6
s
c
S .s
P
2
P
411/.2
P
4 11
i
c
" i
P
" i

ac#ori adimen$ionali pen#ru =nclinarea =ncrcrii V produ$ de =ncrcarea ori'on#al H


i
c
S i
P
4 .1 4 i
P
1 / .2
c
#an
d
1
i
P
S Q1 4 H/.V U AK cK
d
co#
d
1R
m
i

S Q1 4 H/.V U A4 cK
d
co#
d
1R
mU1
undeG
S
&
S Q2 U .B K/ LK 1R/Q1 U .BK / LK 1R c7nd H ac!ionea' =n direc!ia lui BK
S
/
S Q2 U .L4 / BK 1R/Q1 U .LK / BK R c7nd H ac!ionea' pe direc!ia lui LK
S

S
/
co$
2
U
&
$in
2

undeG
e$#e un()iul din#re direc!ia pe care ac!ionea' H i direc!ia lui LK
qK $upra$arcina eec#i3 la ni3elul %a'ei unda!iei
K
3aloarea de calcul a (reu#!ii 3olumice eec#i3e a pm7n#ului $u% %a'a unda!iei
.21 >alorile ac#orilor adimen$ionali pen#ru capaci#a#e por#an# $un# da#e in #a%elul <.1.
8a%elul <.1
k
d
Q R
2
c
2
P
2

0"0 -.1 1.0 0.0


2"- -.: 1.3 0.0
-"0 2.- 1.2 0.0
6"- 6.3 2.0 0.1
10"0 :.3 2.- 0.3
12"- ;.- 3.1 0.-
1-"0 11.0 3.; 0.:
16"- 12.6 -.0 1.2
20"0 1+.: 2.+ 1.;
22"- 16.- :.2 2.;
2-"0 20.6 10.6 +.3
26"- 2+.: 13.; 2.3
30"0 30.1 1:.+ ;.3
32"- 36.0 2+.2 13.6
3-"0 +2.1 33.3 20.+
36"- -:.+ +-.: 30.+
+0"0 6-.3 2+.2 +2.0
+2"- ;;.2 ;1.; 60.6
+-"0 133.; 13+.; 110.;
.31 Dia(ramele de 3aria#ie ale 3alorilor ac#orilor adimen$ionali pen#ru capaci#a#e por#an# $un#
pre'en#a#e in i(ura <.1.
103
0
n
(
)
i
u
l

d
e

r
e
c
a
r
e

k
d

Q

R
0
-
10
1-
20
2-
30
3-
+0
+-
0.0 10.0 20.0 30.0 +0.0 -0.0 20.0 60.0 :0.0 ;0.0 100.0 110.0 120.0 130.0 1+0.0
F(ama
Fc
FP
<i(ura <.1
ANE$A !
10+
Va*%+i %+i)ntativ) &)nt+0 c%),ici)nt0* d) ,+)ca+)
.11 *oeicien#ul de recare pe %a'a unda!iei de %e#on" " $e de#ermin prin =ncercri de #eren $au de
la%ora#or.
.21 9n lip$a unor 3alori o%!inu#e experimen#al" $e po# adop#a 3alorile indica#e =n #a%elul ,.1.
8a%elul ,.1
Denumirea pm7n#ului
Ar(ile
0"2- H I
*
H 0"- 0"20
0"- I
*
H 0"6- 0"2-
I
*
0"6- 0"30
Ar(ile ni$ipoa$e" ni$ipuri ar(iloa$e i pm7n#uri proa$e 0"30
Fi$ipuri ine 0"+0
Fi$ipuri miDlocii i mari 0"+-
Pie#riuri i %olo3niuri 0"-0
8erenuri $#7ncoa$e 0"20
ANE$A #
Ca*c0*0* *a .ta+)a *i(it1 d) );&*%ata+)
#"1 Va*%+i*) *i(it1 %+i)ntativ) a*) d),%+(a-ii*%+ .t+0ct0+i*%+ 'i a*) d)&*a.1+i*%+ ,0nda-ii*%+
>alorile limi# orien#a#i3e ale deorma!iilor / depla$rilor unda!iilor pen#ru con$#ruc!ii r re$#ric!ii
de #a$ri" neadap#a#e =n mod $pecial la #a$ri dieren!iale" $un# da#e =n #a%elul A.1.
#"2 Ca*c0*0* ta.1+ii a/.%*0t)
.11 Deorma!iile #erenului calcula#e pe %a'a pre'en#elor pre$crip!ii repre'in# deorma!ii inale
re'ul#a#e din $uma #a$rii in$#an#anee i a #a$rii din con$olidarea primar. 9n ca'ul =n care e$#e
nece$ar e3aluarea independen# a ace$#or componen#e" ca i =n $i#ua!iile =n care apare po$i%il
producerea unor #a$ri impor#an#e din con$olidarea $ecundar" $e olo$e$c me#ode de calcul
core$pun'#oare.
.21 Fece$i#a#ea calculului e3olu!iei =n #imp a #a$rii din con$olidare primar $e aprecia' =n unc!ie
de (ro$imea $#ra#urilor coe'i3e $a#ura#e .a37nd S
r
_ 0";1 cuprin$e =n 'ona ac#i3 '
0
a unda!iei" de
po$i%ili#a#ea de drenare a ace$#or $#ra#uri" de 3alorile coeicien#ului de con$olidare c
3
precum i de
3i#e'a de cre#ere a pre$iunii pe #eren =n a'a de execu!ie i de exploa#are a con$#ruc!iei.
.31 *apaci#a#ea pm7n#urilor de a $ueri #a$ri din con$olidare $ecundar $e aprecia' =n unc!ie de
3aloarea coeicien#ului de con$olidare $ecundar c

" a37nd =n 3edere pre3ederile din #a%elul A.2.


.+1 9n calculul #a$rilor pro%a%ile ale #erenului de undare #re%uie lua#e =n con$iderareG
i. inluen!a con$#ruc!iilor =n3ecina#eI
ii. $upra=ncrcarea #erenului din imedia#a 3ecin#a#e a unda!iilor .umplu#uri" pla#orme"
depo'i#e de ma#eriale e#c.1.
8a%elul A.1
8ipul con$#ruc!iei Deorma!ii Depla$ri .#a$ri1
10-
8ipul deorma!iei
>aloare
limi#
Q4R
8ipul depla$rii
>aloare
limi#
QmmR
1
*on$#ruc!ii ci3ile i indu$#riale cu $#ruc#ura
de re'i$#en! =n cadreG
a1 *adre din %e#on arma# r umplu#ur de
'idrie $au panouri
#a$are rela#i3 0"002 #a$are a%$olu#
maxim" $
max
:0
%1 *adre me#alice r umplu#ur de 'idrie
$au panouri
#a$are rela#i3 0"00+
#a$are a%$olu#
maxim" $
max
120
c1 *adre din %e#on arma# cu umplu#ur de
'idrie
#a$are rela#i3 0"001
#a$are a%$olu#
maxim" $
max
:0
d1 *adre me#alice cu umplu#ur de 'idrie
$au panouri
#a$are rela#i3 0"002
#a$are a%$olu#
maxim" $
max
120
2
*on$#ruc!ii =n $#ruc#ura crora nu apar
eor#uri $uplimen#are da#ori# #a$rilor
neuniorme
#a$are rela#i3 0"002
#a$are a%$olu#
maxim" $
max
1-0
3
*on$#ruc!ii mul#ie#aDa#e cu 'iduri por#an#e
dinG
a1 panouri mari =nco3oiere rela#i3" 0"0006 #a$are medie" $
m
100
%1 'idrie din %locuri $au crmid" r
armare
=nco3oiere rela#i3" 0"001 #a$are medie" $
m
100
c1 'idrie din %locuri $au crmid arma# =nco3oiere rela#i3" 0"0012 #a$are medie" $
m
1-0
d1 independen# de ma#erialul 'idurilor
=nclinare #ran$3er$al

#(
#r

0"00- 4 4
+
*on$#ruc!ii =nal#e" ri(ide
a1 Silo'uri din %e#on arma#G
4 #urnul ele3a#oarelor i (rupurile de celule
$un# de %e#on monoli# i rea'em pe
acelai radier con#inuu
=nclinare
lon(i#udinal
$au #ran$3er$al
#(
0"003 #a$are medie" $
m
+00
4 #urnul ele3a#oarelor i (rupurile de celule
$un# de %.a.p. i rea'em pe acelai radier
=nclinare
lon(i#udinal
$au #ran$3er$al
#(
0"003 #a$are medie" $
m
300
4#urnul ele3a#oarelor re'ema# pe un radier
independen#
=nclinare #ran$3er$al

#(
#r

0"003 #a$are medie" $


m
2-0
=nclinare
lon(i#udinal

#(
l

0"00+ #a$are medie" $


m
2-0
4 (rupuri de celule de %e#on monoli#
re'ema#e pe un radier independen#
=nclinare
lon(i#udinal
$au #ran$3er$al
#(
0"00+ #a$are medie" $
m
+00
4 (rupuri de celule de %.a.p. re'ema#e pe un
radier independen#
=nclinare
lon(i#udinal
$au #ran$3er$al
#(
0"00+ #a$are medie" $
m
300
%1 *ouri de um cu =nl!imea AQmRG
=nclinare"
#(
0"00- #a$are medie" $
m
+00 A H 100 m

100 A 200m
=nclinare"
#(
1 / 2A
#a$are medie" $
m
300

200 A 300m <
=nclinare"
#(
#a$are medie" $
m
200
A _ 300 m =nclinare"
#(
#a$are medie" $
m
100
c1 *on$#ruc!ii =nal#e" ri(ide" A H 100 m
=nclinare"
#(
0"00+ #a$are medie" $
m
200
8a%elul A.2
c

*ompre$i%ili#a#ea $ecundar a
102
pm7n#ului
H 0"00+
0"00+ g 0"00:
0"00: g 0"012
0"012 g 0"032
_ 0"032
oar#e mic
mic
medie
mare
oar#e mare
#"2"1 Ca*c0*0* ta.1+ii a/.%*0t) &+in ()t%da Cn.0(1+ii &) .t+at0+i )*)()nta+)
.11 Sc)ema de calcul $i no#a#iile olo$i#e $un# pre'en#a#e in i(ura A.1.
<i(ura A.1
.21 5or#ul uni#ar ne# mediu" p
ne#
" la %a'a unda!iei $e calculea'G
p
ne#
S p
e
4 D
.A.11
undeG
p
ne#
pre$iunea ne# medie la %a'a unda!iei
p
e
pre$iunea eec#i3 medie la %a'a unda!ieiG
p
e
S F / A
undeG
F =ncrcarea de calcul #o#al la %a'a unda!iei .=ncrcarea de calcul #ran$mi$
de con$#ruc!ie" O" la care $e adau( (reu#a#ea unda!iei i a umplu#urii de
pm7n# care $# pe unda!ie1
A aria %a'ei unda!iei
(reu#a#ea 3olumic medie a pm7n#ului $i#ua# dea$upra ni3elului %a'ei unda!iei
D ad7ncimea de undare
Fo# E 9n ca'ul (ropilor de undare cu l!imi mari .& _ 10 m1 execu#a#e =n #erenuri coe'i3e" c7nd exi$# po$i%ili#a#ea ca
undul $p#urii $ $e umle dup exca3are" eor#ul uni#ar ne# mediu pe #alpa unda!iei $e accep# pne# S pe r a
con$idera eec#ul de de$crcare al (reu#!ii pm7n#ului exca3a#. 9n ace$# ca'" pen#ru calculul #a$rilor =n domeniul de
pre$iuni pe H lD" $e po# u#ili'a 3alorile modulului de deorma!ie liniar la de$crcare.
106
.31 Pm7n#ul $i#ua# $u% ni3elul #lpii de undare $e =mpar#e =n $#ra#uri elemen#are" p7n la ad7ncimea
core$pun'#oare limi#ei inerioare a 'onei ac#i3eI iecare $#ra# elemen#ar $e con$#i#uie din pm7n#
omo(en i #re%uie $ ai% (ro$imea mai mic dec7# 0"+ &.
.+1 Pe 3er#icala cen#rului unda!iei" la limi#ele de $epara!ie ale $#ra#urilor elemen#are" $e calculea'
eor#urile uni#are 3er#icale da#ora#e pre$iunii ne#e #ran$mi$e de #alpa unda!ieiG

'
S
0
p
ne#
.A.21
undeG

'
eor# uni#ar 3er#ical la adancimea '

0
coeicien# de di$#ri%u!ie al eor#urilor 3er#icale" =n cen#rul unda!iei" pen#ru pre$iuni
uniorm di$#ri%ui#e" da# =n #a%elul A.3" =n unc!ie de //& i '/&
undeG
/ la#ura mare a %a'ei unda!iei
& la#ura mic a %a'ei unda!iei
' ad7ncimea planului de $epara!ie al $#ra#ului elemen#ar a! de ni3elul %a'ei unda!iei
8a%elul A.3
'/&
<orma %a'ei unda!iei
*erc
Drep#un()i
Rapor#ul la#urilor //&
1 2 3 10

0
0"0 1"00 1"00 1"00 1"00 1"00
0"2 0";- 0";2 0";2 0";: 0";:
0"+ 0"62 0":0 0":6 0":: 0"::
0"2 0"-- 0"21 0"63 0"6- 0"6-
0": 0"3; 0"+- 0"-3 0"23 0"2+
1"0 0"2; 0"3+ 0"+: 0"-3 0"--
1"2 0"22 0"22 0"3; 0"++ 0"+:
1"+ 0"16 0"20 0"32 0"3: 0"+2
1"2 0"13 0"12 0"26 0"32 0"36
2"0 0"0; 0"11 0"1; 0"2+ 0"31
3"0 0"0+ 0"0- 0"10 0"13 0"21
+"0 0"02 0"03 0"02 0"0: 0"12
-"0 0"02 0"02 0"0+ 0"0- 0"13
2"0 0"01 0"02 0"03 0"0+ 0"10
.-1 hona ac#i3 =n cuprin$ul creia $e calculea' #a$area $#ra#urilor $e limi#ea' la ad7ncimea '
0
$u%
#alpa unda!iei la care 3aloarea eor#ului uni#ar 3er#ical
'

de3ine mai mic $au e(al cu 20[ din


pre$iunea (eolo(ic ('

la ad7ncimea re$pec#i3G

'
Z 0"2
('
.A.31
.-.11 9n $i#ua!ia =n care limi#a inerioar a 'onei ac#i3e re'ul# =n cuprin$ul unui $#ra# a37nd modulul
de deorma!ie liniar mul# mai redu$ dec7# al $#ra#urilor $uperioare" $au a37nd 5
$
Z -.000LPa"
ad7ncimea '
0
$e maDorea' prin includerea ace$#ui $#ra#" $au p7n la =ndeplinirea condi!ieiG

'
Z 0"1
('
.A.+1
.-.21 9n ca'ul =n care =n cuprin$ul 'onei ac#i3e $#a%ili# apare un $#ra# prac#ic incompre$i%il
10:
.5
$
_ 100.000 LPa1 i exi$# $i(uran!a c =n cuprin$ul ace$#uia" p7n la ad7ncimea core$pun'#oare
a#in(erii condi!iei .A.31" nu apar ori'on#uri mai compre$i%ile" ad7ncimea 'onei ac#i3e $e limi#ea' la
$upraa!a ace$#ui $#ra#.
.21 8a$area a%$olu# po$i%il a unda!iei $e calculea'Gn
1 $i
i
med
'i 3
5
)
10 $
QmmR .A.-1
undeG
$ #a$area a%$olu# pro%a%il a unda!iei

coeicien# de corec!ieG

S 0":
med
'i
eor#ul 3er#ical mediu =n $#ra#ul elemen#ar iG
$up in
med 'i 'i
LPa
'i
2
+

undeG
$up in
"
'i 'i

eor#ul uni#ar la limi#a $uperioar" re$pec#i3 limi#a inerioar a $#ra#ului
elemen#ar i
)
i
(ro$imea $#ra#ului elemen#ar i" m
5
$i
modulul de deorma!ie liniar al $#ra#ului elemen#ar i" LPa
n numrul de $#ra#uri elemen#are cuprin$e =n limi#a 'onei ac#i3e
Fo#a 1 4 Pen#ru unda!iile de orm $pecial =n plan" la care di$#ri%u!ia pre$iunilor pe #alp $e admi#e $ $e con$idere
uniorm" eor#urile
'
la limi#ele $#ra#urilor elemen#are $e po# de#ermina conorm A.2.2.
Fo#a 2 4 Pen#ru di$#ri%u!ii de pre$iuni pe #alp dieri#e de cea uniorm" calculul eor#urilor
'
$e eec#uea' cu me#ode
core$pun'#oare.
#"2"2 M)t%da &0nct)*%+ d) c%*-
.11 Pen#ru calculul #a$rii $uplimen#are =n#r4un punc# al unei unda!ii" $u% inluen!a =ncrcrilor
#ran$mi$e de unda!iile =n3ecina#e i a $upra=ncrcrii #erenului =n 3ecin#a#ea unda!iei re$pec#i3e"
eor#urile
'

core$pun'#oare $e de#ermin prin me#oda punc#elor de col!.


.21 5or#ul
'

la ad7ncimea ' a unui punc# ala# pe 3er#icala col!ului unei $uprae!e drep#un()iulare
=ncrca# cu pre$iunea ne# uniorm di$#ri%ui#" p
ne#
" $e calculea'G

'
S
*
p
ne#
.A.21
undeG

*
coeicien#ul de di$#ri%u!ie al eor#urilor 3er#icale la col!ul $uprae!ei =ncrca#e" da# in
#a%elul A.+ =n unc!ie de rapoar#ele //& i '/&
10;
8a%elul A.+
'/&
<unda!ii =n orm de drep#un()i cu rapor#ul la#urilor //&
1 2 3 10

*

0"0 0"2-00 0"2-00 0"2-00 0"2-00
0"2 0"2+:2 0"2+;1 0"2+;2 0"2+;2
0"+ 0"2+01 0"2+3; 0"2++2 0"2++3
0"2 0"222; 0"232; 0"233; 0"23+2
0": 0"1;;; 0"2162 0"21;2 0"2202
1"0 0"16-2 0"1;;; 0"203+ 0"20+2
1"2 0"1-12 0"1:1: 0"1:60 0"1:::
1"+ 0"130: 0"12++ 0"1612 0"16+0
1"2 0"1123 0"1+:2 0"1-26 0"120+
2"0 0"0:+0 0"1202 0"131+ 0"136+
3"0 0"0++6 0"0632 0"0:60 0"0;:6
+"0 0"0260 0"0+6+ 0"0203 0"06-:
-"0 0"016; 0"032: 0"0+3- 0"0210
2"0 0"0126 0"023: 0"032- 0"0-02
Fo# 4 Pen#ru 3alori in#ermediare ale rapoar#elor '/& i //& $e admi#e in#erpolarea liniar a 3alorilor
c

.
.31 Prin $uprapunerea eec#elor $e poa#e de#ermina eor#ul
'

pe 3er#icala unui punc# P $u% o


unda!ie ala# la o di$#an! oarecare de o $upraa! drep#un()iular A&*D" =ncrca# cu o pre$iune
uniorm di$#ri%ui# p
ne#
.conorm no#a#iilor din i(ura A.21G
<i(ura A.2

'
S p
ne#
.
*1
U
*2
4
*3
4
*+
1
.A.61
undeG

*1
coeicien#ul de di$#ri%u!ie al eor#urilor pen#ru drep#un()iul A5P,

*2
idem" pen#ru drep#un()iul ,P<D

*3
idem" pen#ru drep#un()iul &5PA

*+
idem" pen#ru drep#un()iul AP<*
.+1 Pen#ru unda!iile de orm $pecial =n plan" la care di$#ri%u!ia pre$iunilor pe #alp $e admi#e $ $e
con$idere uniorm" eor#urile
'

pe 3er#icala dieri#elor punc#e ale unda!iei $e po# de#ermina cu


aDu#orul me#odei punc#elor de col!" prin aproximarea ormei reale a unda!iei cu un numr de
$uprae!e drep#un()iulare i $uprapunerea eec#elor.
#"2" Ca*c0*0* ta.1+ii a/.%*0t) &+in ()t%da .t+at0*0i *inia+ d),%+(a/i* d) 4+%.i() ,init1
110
.11 9n ca'ul =n care =n limi#a 'onei ac#i3e apare un $#ra# prac#ic incompre$i%il .a37nd 5
$
_ 100.000
LPa1 $au a#unci c7nd unda!ia are l!imea .$au diame#rul1 & _ 10 m" iar $#ra#ul care con$#i#uie 'ona
ac#i3 $e carac#eri'ea' prin 3alori 5
$
_ 10.000 LPa" #a$area a%$olu# pro%a%il a unda!iei $e
calculea' prin me#oda $#ra#ului liniar deorma%il de (ro$ime ini#.
.21 8a$area a%$olu# pro%a%il a unda!iei $e calculea'G
$ S
10
3
m p
ne#
& m
C
i
E C
i41
.1 4
$i
2
1 QmmR .A.:1
5
$i
undeG
m coeicien# de corec!ie prin care $e !ine $eama de (ro$imea $#ra#ului deorma%il '
0
"
da# =n #a%elul A.-
C
i
" C
i41
coeicien!i adimen$ionali da!i =n #a%elul A.2" $#a%ili!i pen#ru ni3elul inerior"
re$pec#i3 $uperior al $#ra#ului i
5
$i
modulul de deorma!ie liniar a $#ra#ului i" LPa

$i
coeicien#ul lui Poi$$on al $#ra#ului i
Fo# 4 *alculul #a$rii $e ex#inde a$upra 'onei ac#i3e" care $e =mpar#e =n $#ra#uri cu carac#eri$#ici (eo#e)nice de
deorma%ili#a#e di$#inc#e. 9n ca'ul =n care 'ona ac#i3 e$#e con$#i#ui# din#r4un $#ra# omo(en" coeicien!ii Ci i Ci41 $e
$#a%ile$c numai pen#ru ad7ncimea ' S '0 i" re$pec#i3" la ni3elul #lpii unda!ieiG ' S 0 .calculul eec#u7ndu4$e" deci"
pen#ru un $in(ur $#ra#1.
8a%elul A.-
'
0
/ & m
0"00 g 0"2- 1"-
0"22 g 0"-0 1"+
0"-1 g 1"00 1"3
1"01 g 1"-0 1"2
1"-1 g 2"-0 1"1
_ 2"-0 1"0
#" D)&*a.1+i 'i d),%+(a-ii &%.i/i*)
#""1 Ca*c0*0* ta.1+ii ()dii
.11 8a$area medie pro%a%il a con$#ruc!iei $e calculea' eec#u7nd media ari#me#ic a #a$rilor
a%$olu#e po$i%ile a cel pu!in 3 unda!ii i'ola#e ale con$#ruc!iei.
.21 *u c7# $upraa!a con$#ruc!iei e$#e mai mare" cu a#7# numrul 3alorilor #a$rilor a%$olu#e po$i%ile
pe %a'a crora $e calculea' #a$area medie #re%uie $ ie mai mare.
#""2 Ca*c0*0* ta.1+ii +)*ativ)
8a$area rela#i3 po$i%il $e calculea' ca dieren!a =n#re #a$rile a%$olu#e po$i%ile a dou unda!ii
=n3ecina#e rapor#a# la di$#an!a =n#re ele" lu7nd =n con$iderare cea mai dea3ora%il $i#ua!ie
de =ncrcare.
111
8a%elul A.2
'/&
<unda!ii
circulare
<unda!ii =n orm de drep#un()i cu rapor#ul la#urilor //&
1 1"- 2 3 -
10
.unda!ii con#inue1
C
0"0 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"1 0"0+- 0"0-0 0"0-0 0"0-0 0"0-0 0"0-0 0"0-2
0"2 0"0;0 0"100 0"100 0"100 0"100 0"100 0"10+
0"3 0"13- 0"1-0 0"1-0 0"1-0 0"1-0 0"1-0 0"1-2
0"+ 0"16; 0"200 0"200 0"200 0"200 0"200 0"20:
0"- 0"233 0"2-0 0"2-0 0"2-0 0"2-0 0"2-0 0"220
0"2 0"222 0"2;; 0"300 0"300 0"300 0"300 0"311
0"6 0"30: 0"3+2 0"3+; 0"3+; 0"3+; 0"3+; 0"322
0": 0"3+: 0"3:1 0"3;- 0"3;6 0"3;6 0"3;6 0"+12
0"; 0"3:2 0"+1- 0"+36 0"++2 0"++2 0"++2 0"+22
1"0 0"+11 0"++2 0"+62 0"+:+ 0"+:+ 0"+:+ 0"-11
1"1 0"+36 0"+6+ 0"-11 0"-2+ 0"-2- 0"-2- 0"-20
1"2 0"+21 0"+;; 0"-+3 0"-21 0"-22 0"-22 0"20-
1"3 0"+:2 0"-22 0"-63 0"-;- 0"20+ 0"20+ 0"2+:
1"+ 0"-01 0"-+2 0"201 0"222 0"2+0 0"2+0 0"2:6
1"- 0"-16 0"-20 0"22- 0"2-- 0"26+ 0"26+ 0"622
1"2 0"-32 0"-66 0"2+6 0"2:2 0"602 0"60: 0"623
1"6 0"-+2 0"-;2 0"22: 0"606 0"632 0"6+1 0"6;:
1": 0"--: 0"202 0"2:: 0"630 0"62+ 0"662 0":31
1"; 0"-2; 0"21: 0"60: 0"6-2 0"6;1 0":0: 0":22
2"0 0"-6; 0"230 0"622 0"663 0":12 0":30 0":;2
2"1 0"-:: 0"2+1 0"636 0"6;1 0":3; 0":-3 0";21
2"2 0"-;2 0"2-1 0"6-1 0":0; 0":21 0"::- 0";+;
2"3 0"20+ 0"220 0"62+ 0":2+ 0"::: 0";0: 0";62
2"+ 0"211 0"22: 0"662 0":+1 0";02 0";32 1"001
2"- 0"21: 0"262 0"6:6 0":-- 0";21 0";-- 1"02-
2"2 0"22+ 0"2:3 0"6;: 0":2: 0";3; 0";66 1"0-0
2"6 0"230 0"2;0 0":0: 0"::1 0";-- 0";;: 1"063
2": 0"23- 0"2;6 0":1: 0":;3 0";61 1"01: 1"0;-
2"; 0"2+0 0"603 0":26 0";0+ 0";:2 1"03: 1"116
3"0 0"2+- 0"60; 0":32 0";13 1"000 1"0-6 1"13:
3"1 0"2+; 0"61+ 0":+3 0";2+ 1"01+ 1"06+ 1"1-:
3"2 0"2-3 0"61; 0":-0 0";3+ 1"026 1"0;1 1"16:
3"3 0"2-6 0"62+ 0":-6 0";+3 1"0+0 1"106 1"1;6
3"+ 0"221 0"62: 0":23 0";-1 1"0-1 1"123 1"21-
3"- 0"22+ 0"632 0":2; 0";-; 1"022 1"13: 1"233
+"0 0"26; 0"6-1 0":;6 0";;- 1"111 1"20- 1"312
+"- 0"2;1 0"622 0";1: 1"022 1"1-1 1"222 1"3;0
-"0 0"600 0"666 0";3- 1"0+- 1"1:3 1"30; 1"+-2
Fo#a 4 Pen#ru 3alori in#ermediare ale rapoar#elor '/& i //& $e admi#e in#erpolarea liniar a 3alorilor coeicien#ului C.
#"" Ca*c0*0* Cnc*in1+ii ,0nda-i)i d+)&t0n45i0*a+)
9nclinarea po$i%il a unei unda!ii ri(ide drep#un()iulare" =ncrca# excen#ric" $e de#erminG
.11 9nclinarea lon(i#udinal
#(
/
S 1 4
$m
2
C
1
F e
/
.A.;1
112
5
$m
./ / 21
3
.21 9nclinarea #ran$3er$al
#(
&
S
1 4
$m
2
C
2
F e
&
.A.101
5
$m
.& / 21
3
undeG
F =ncrcarea 3er#ical de calcul ce $olici# excen#ric unda!ia
e
/
excen#rici#a#ea punc#ului de aplicare a or!ei F m$ura# din cen#rul %a'ei" paralel cu /
e
&
excen#rici#a#ea punc#ului de aplicare a or!ei F m$ura# din cen#rul %a'ei" paralel cu &
5
$m
"
$m
3alorile medii ale modulului de deorma!ie liniar i coeicien#ului lui Poi$$on" pen#ru
=n#rea(a 'on ac#i3
C
1
" C
2
coeicien!i adimen$ionali de#ermina!i =n unc!ie de rapor#ul n S //&" dup (raicele din
i(ura A.3
<i(ura A.3
#""6 Ca*c0*0* Cnc*in1+ii ,0nda-i)i ci+c0*a+)
.11 9nclinarea po$i%il a unei unda!ii ri(ide circular" =ncrca# excen#ric" $e de#erminG
#( S
1 4
$m
2

3F e
.A.111
5
$m
+ r
3
undeG
e excen#rici#a#ea punc#ului de aplicare a or!ei F m$ura# din cen#rul %a'ei
r ra'a %a'ei unda!iei
.21 9nclinarea unei unda!ii a37nd =n plan orm poli(onal $e calculea' cu aceeai rela!ie"
con$ider7nd ra'a e(al cuG
A
r

I undeG A e$#e aria %a'ei unda!iei poli(onal


113
#""7 Ca*c0*0* Cnc*in1+ii ,0nda-i)i c%ntin0)
9nclinarea po$i%il a unei unda!ii con#inue de l!ime &" =ncrca# excen#ric" $e de#ermin G
#( S
1 4
$m
2

0"0+F e
.A.121
5
$m
.& / 21
3
undeG
e excen#rici#a#ea punc#ului de aplicare a or!ei F" m$ura# a! de axa lon(i#udinal a %a'ei
unda!iei con#inue
#"": Ca*c0*0* Cnc*in1+ii ,0nda-i)i .0/ in,*0)n-a ,0nda-ii*%+ v)cin)
9nclinarea po$i%il a unda!iei produ$ =n urma inluen!ei unda!iilor 3ecine" $e calculea'G
#( S .$
1
E $
2
1 / & .A.13a1
$au
#( S .$
1
E $
2
1 / /
.A.13%1
undeG
$
1
" $
2
#a$rile a%$olu#e po$i%ile pen#ru 3er#icalele iecrei mar(ini a unda!iei
&" / la#ura %a'ei unda!iei dup direc!ia =nclinrii
#""= Ca*c0*0* Cnc%v%i)+ii +)*ativ) a ,0nda-i)i c%ntin0)
9nco3oierea rela#i3 po$i%il a unda!iei con#inue $e de#erminG
S .2 $
3
E $
1
E $
2
1 / 2 l .A.1+1
undeG
$
1
" $
2
#a$rile a%$olu#e po$i%ile ale cape#elor por!iunii =nco3oia#e care $e anali'ea'
$
3
#a$area a%$olu# po$i%il maxim $au minim pen#ru por!iunea =nco3oia#e care $e
anali'ea'
l di$#an!a =n#re punc#ele a37nd #a$rile po$i%ile $
1
i $
2
#"6 V)+i,ica+)a c+it)+i0*0i &+ivind d)&*a.1+i*) 'i A .a0 d),%+(a-ii*)
.11 >eriicarea la $#area limi# de exploa#are #re%uie $ urmrea$c =ndeplinirea condi!iei exprima#a
prin rela#ia I.12.
.21 Rela#ia I.12 $e poa#e $crie $u% ormaG
s s

.A.1-1
$au
! !

undeG
$

"
#

depla$ri $au deorma!ii po$i%ile" calcula#e conorm A.2 $i A.3


$

3alori limi# ale depla$rilor unda!iilor i deorma!iilor $#ruc#urilor" $#a%ili#e de


proiec#an#ul $#ruc#urii $au de#ermina#e conorm #a%elului A.1
#

3alori limi# ale depla$rilor unda!iilor i deorma!iilor $#ruc#urilor admi$e din punc# de
3edere #e)nolo(ic" $peciica#e de proiec#an#ul #e)nolo(" in ca'ul con$#ruc#iilor cu
11+
re$#ric!ii de deorma!ii =n exploa#are normala .*R5 4 conorm #a%elului I.+1
#"7 V)+i,ica+)a c+it)+i0*0i &+ivind *i(ita+)a Cnc1+c1+i*%+ t+an.(i.) *a t)+)n
.11 *ondi!ia de 3eriicare a cri#eriului pri3ind limi#area =ncrcrilor #ran$mi$e la #eren $e exprim
prin rela#ia .I.221.
.21 *alculul la $#area limi# de exploa#are $e ace" dup ca'" pen#ru ac!iunile $au com%ina!iile de
ac!iuni din (ruprile carac#eri$#ic" c3a$ipermanen# i rec3en#" deini#e conorm SR 5F
1;;0G200+.
.31 *alculul pre$iunii pla$#ice" p
pl

Pen#ru unda!iile cu %a'a de orm drep#un()iular" pre$iunea pla$#ic $e calculea'G
.3.11 *on$#ruc!ii r $u%$ol
( )
p m & F P F c F
pl l 1 2 3
+ +
.A.121
.3.21 *on$#ruc!ii cu $u%$ol
2P P
e i
p m & F F c F
pl l 1 2 3
3
+ _
+ +

,
.A.161
undeG
m
l
coeicien# adimen$ional al condi!iilor de lucru" conorm #a%elului A.6

media pondera# a (reu#!ilor 3olumice de calcul ale $#ra#urilor de $u% unda!ie


cuprin$e pe o ad7ncime de &/+ m$ura# de la %a'a unda!iei
& la#ura mic a %a'ei unda!iei
P $upra$arcina de calcul la adancimea de undare" la#eral a! de unda!ie
P
e
" P
i
$upra$arcina de calcul la adancimea de undare" la ex#eriorul i" re$pec#i3" in#eriorul
$u%$olului
c 3aloarea de calcul a coe'iunii pm7n#ului de $u% %a'a unda!iei
F
1
" F
2
" F
3
coeicien!i adimen$ionali de capaci#a#e por#an#" deini!i =n unc!ie de 3aloarea de
calcul a un()iului de recare in#erioar a pm7n#ului de $u% %a'a unda!ieiI
3alorile F
1
" F
2
" F
3
$un# da#e in #a%elul A.:
Fo#a 1 4 Se admi#e de#erminarea pre$iunii %%' cu rela!iile de mai $u$ i pen#ru unda!iile de orm $pecial =n plan. Pen#ru
unda!ii cu %a'a circular $au poli(onal" la#ura ec)i3alen# & $e calculea' cu rela!ia & < " unde < e$#e aria %a'ei
unda!iei de orm da#.
Fo#a 2 4 /a $#a%ilirea $upra$arcinilor de calcul .q; qe; qi1 $e iau =n con$iderare (reu#a#ea pm7n#ului $i#ua# dea$upra
ni3elului %a'ei unda!iei precum i al#e $arcini cu carac#er permanen#.
Fo#a 3 4 Pen#ru $#rile limi# de exploa#are coeicien!ii par!iali de re'i$#en! pen#ru pm7n#uri" M" au 3aloarea e(al cu 1"0.

11-
8a%elul A.6
Denumirea #erenului de undare m
l
1
&olo3niuri cu in#er$pa!iile umplu#e cu ni$ip" pie#riuri cu excep!ia ni$ipurilor ine
i proa$e
2"0
2
Fi$ipuri ineG
4 u$ca#e $au umede ( ) S 0":
r

1"6
4 oar#e umede $au $a#ura#e .S
r
_ 0":1 1"2
3
Fi$ipuri proa$eG
4 u$ca#e $au umede ( ) S 0":
r

1"-
4 oar#e umede $au $a#ura#e .S
r
_ 0":1 1"3
+
&olo3niuri i pie#riuri cu in#er$pa!iile umplu#e cu pm7n#uri coe'i3e cu
I 0" -
c
1"3
-
Pm7n#uri coe'i3e cu
I 0" -
c
1"+
2 &olo3niuri i pie#riuri cu in#er$pa!iile umplu#e cu pm7n#uri coe'i3e cu I
c
H 0"- 1"1
6 Pm7n#uri coe'i3e cu I
c
H 0"- 1"1
8a%elul A.:.1 8a%elul A.:.2
.1 F
1
F
2
F
3
.1 F
1
F
2
F
3
0 0"00 1"00 3"1+ 2+
o
0"62 3":6 2"+-
2 0"03 1"12 3"32 22
o
0":+ +"36 2";0
+ 0"02 1"2- 3"-1 2:
o
0";: +";3 6"+0
2 0"10 1"3; 3"61 30
o
1"1- -"-; 6";-
: 0"1+ 1"-- 3";3 32
o
1"3+ 2"3- :"--
10 0"1: 1"63 +"16 3+
o
1"-- 6"21 ;"21
12 0"23 1";+ +"+2 32
o
1":1 :"2- ;";:
1+ 0"2; 2"16 +"2; 3:
o
2"11 ;"++ 10":0
12 0"32 2"+3 -"00 +0
o
2"+2 10":+ 11"63
1: 0"+3 2"62 -"31 +2
o
2":6 12"-0 12"66
20 0"-1 3"02 -"22 ++
o
3"36 1+"+: 13";2
22 0"21 3"++ 2"0+ +-
o
3"22 1-"2+ 1+"2+
112
ANE$A I
Pa+a()t+ii 4)%t)5nici d) c%(&+).i/i*itat)
.11 Parame#rii (eo#e)nici de compre$i%ili#a#e ale $#ra#urilor de pm7n# care in#er3in =n calculul
deorma!iilor po$i%ile ale #erenului de undare $un#G
a. modulul de deorma!ie liniar" 5
$
I
%. coeicien#ul de con#rac!ie #ran$3er$al .coeicien#ul lui Poi$$on1"
$
.
.21 Parame#rii (eo#e)nici de compre$i%ili#a#e $e o%!in prinG
.2.11 Incercri pe #eren
.2.21 Incercri =n la%ora#or
.2.31 *alcul in3er$
.2.+1 0#ili'area unor 3alori orien#a#i3e
I"1 M%d0*0* d) d),%+(a-i) *inia+1
I"1"1 ?nc)+c1+i &) t)+)n
B.1.1.1 9ncercri direc#e
.11 9ncercarea de =ncrcare cu placa .P/81 e$#e de$cri$ =n anexa C din SR 5F 1;;642G2006.
B.1.1.2 9ncercri indirec#e
.11 9ncercrile de pene#rare cu conul i pie'oconul $un# de$cri$e =n anexa D din SR 5F 1;;64
2G2006.
.21 9ncercarea pre$iome#ric .PM81 e$#e de$cri$ =n anexa 5 din SR 5F 1;;642G2006.
.31 9ncercarea de pene#rare dinamic .DP1 e$#e de$cri$ =n anexa , din SR 5F 1;;642G2006.
.+1 9ncercarea prin $ondare cu (reu#!i .iS81 e$#e de$cri$ =n anexa A din SR 5F 1;;642G2006.
.-1 9ncercarea cu dila#ome#rul pla# .DM81 e$#e de$cri$ =n anexa B din SR 5F 1;;642G2006.
I"1"2 ?nc)+ca+i in *a/%+at%+
.11 9n lip$a =ncercrilor de #eren" pen#ru calculul deorma!iilor =n a'e preliminare de proiec#are a
con$#ruc!iilor $peciale" *S" c7# i pen#ru calculele deini#i3e ale con$#ruc!iilor o%inui#e" *O" $e
admi#e u#ili'area 3alorilor modulului de deorma!ie edome#ric" 5
oed
.
.21 Modulul de deorma!ie liniar $e calculea' pe %a'a 3alorilor modulului edome#ricG
E
$
S E
oed
M
0
.B.11
undeG
E
oed
3aloarea modulului de deorma!ie edome#ric " de#ermina# =n in#er3alul de eor#uri cuprin$
=n#re eor#ul (eolo(ic core$pun'a#or adancimii de recol#are a pro%ei" s
('
i eor#ul uni#ar
3er#ical #o#al la aceea$i adancime" s
('
U s
'

M
0
coeicien# de corec!ie pen#ru #recerea de la modulul de deorma!ie edome#ric la modulul
de deorma!ie liniarI 3aloarea coeicien#ului M
o
$e de#ermin experimen#al $au $e po#
adop#a 3alorile orien#a#i3e indica#e in #a%elul B.1I pen#ru pm7n#uri proa$e i ar(iloa$e
a37nd I
c
H 0"- $au e _ 1"10 $e accep#a M
0
S 1 dac nu $e di$pune de da#e experimen#ale.
8a%elul B.1
116
Denumirea pm7n#urilor I
c
Indicele porilor" e
0"+1 g 0"20 0"21 g 0":0 0":1 g 1"00 1"01 g 1"10
M
0
Fi$ipuri 4 1"0 1"0 4 4
Fi$ip ar(ilo$" pra ni$ipo$"
ar(il ni$ipoa$
0"00 g 1"00 1"2 1"3 1"0 4
Pra" pra ar(ilo$"
ar(il proa$
0"62 g 1"00 2"3 1"6 1"3 1"1
0"-0 g 0"6- 1"; 1"- 1"2 1"0
Ar(il" ar(il (ra$
0"62 g 1"00 1": 1"- 1"3 1"2
0"-0 g 0"6- 1"- 1"3 1"1 1"0
I"1" Ca*c0* inv)+.
.11 9n ca'ul ampla$amen#elor cu $#ra#iica!ie uniorm" dac $e di$pune de 3alori m$ura#e ale
#a$rilor la con$#ruc!ii exi$#en#e" modulul de deorma!ie liniar $e poa#e $#a%ili prin calcul in3er$.
.21 Ace$#e 3alori po# i u#ili'a#e =n calculul #a$rilor pro%a%ile ale unor con$#ruc!ii proiec#a#e" cu
condi!ia 3eriicrii uniormi#!ii carac#eri$#icilor iecrui $#ra# prin $ondaDe execu#a#e pe
ampla$amen#ul iecrei noi con$#ruc!ii.
I"1"6 Uti*i3a+)a 0n%+ va*%+i %+i)ntativ)
9n lip$a da#elor din #eren i / $au de la%ora#or" la calculul deorma!iilor pen#ru predimen$ionare $e
admi#e u#ili'area 3alorilor orien#a#i3e da#e =n #a%elul B.2.
8a%elul B.2
*arac#eri'area pm7n#urilor Indicele porilor e
Ori(inea
*ompo'i!ie
(ranulome#ric
I
*
0.+- 0.-- 0.2- 0.6- 0.:- 0.;- 1.0-
>alori orien#a#i3e ale modulului 5
$
QLPaR
P

m
7
n
#
u
r
i

n
e
c
o
e
'
i
3
e
Fi$ipuri cu pie#ri
-000
0
+000
0
3000
0
Fi$ipuri ine
+:00
0
3:00
0
2:00
0
1:00
0
Fi$ipuri proa$e
3;00
0
2:00
0
1:00
0
1100
0
P

m
7
n
#
u
r
i

c
o
e
'
i
3
e

a
3
7
n
d

S
r


0
.
:
Alu3iale"
delu3iale"
lacu$#re
Pra ni$ipo$ 0"2-g1
3200
0
2+00
0
1200
0
1000
0
6000
Pra" pra
ar(ilo$" ar(il
proa$"
ar(il
ni$ipoa$
0"6-g1
3+00
0
2600
0
2200
0
1600
0
1+00
0
1100
0
0"-0g0.6-
3200
0
2-00
0
1;00
0
1+00
0
1100
0
:000
Ar(il" ar(il
(ra$
0"6-g1
2:00
0
2+00
0
2100
0
1:00
0
1-00
0
12000
0"-0g0"6-
2100
0
1:00
0
1-00
0
1200
0
;000
<lu3io 4
(laciare
Pra ni$ipo$ 0"2-g1
3300
0
2+00
0
1600
0
1100
0
6000
Pra" par
ar(ilo$" ar(il
0"6-g1
+000
0
3300
0
2600
0
2100
0
11:

i

m
a
x
i
m
u
m

-
[

m
a
#
e
r
i
i

proa$"
ar(il
ni$ipoa$
0"-0g0"6-
3-00
0
2:00
0
2200
0
1600
0
1+00
0
I"2 C%),ici)nt0* d) c%nt+ac-i) t+an.v)+.a*1 8c%),ici)nt0* *0i P%i..%n9
In lip$a unor 3alori o%#inu#e experimen#al" $e po# adop#a 3alorile indica#e in #a%elul B.3.
8a%elul B.3
Denumirea pm7n#urilor
$
&olo3niuri i pie#riuri 0"26
Fi$ipuri .inclu$i3 ni$ipuri proa$e i ni$ipuri ar(iloa$e1 0"30
Pra" pra ar(ilo$" ar(il ni$ipoa$" ar(il proa$ 0"3-
Ar(il" ar(il (ra$ 0"+2
I" Ca30* t)+)n0*0i .t+ati,icat
I""1 M%d0*0* d) d),%+(a-i) *inia+1
9n ca'ul #erenului $#ra#iica#" modulul de deorma!ie liniar $e calculea'G
( )
2
"
0 1
"
1
ed s $e! ed s
s
K K
B % E


.B.21
undeG
coeicien# de corec!ie prin care $e !ine $eama de ad7ncimea 'onei ac#i3e '
0
.#a%elul
A.-1
p
ne#
pre$iunea ne# la %a'a unda!iei deini# prin rela!ia .A.11
& la#ura mic a %a'ei unda!iei
C
1
" C
0
coeicien!i adimen$ionali indica!i =n #a%elul A.2" $#a%ili!i pen#ru ad7ncimile ' S '
0
i
' S 0
$ #a$area a%$olu# po$i%il a unda!iei

$
"
med
3aloarea medie a coeicien#ului lui Poi$$on
I""2 C%),ici)nt0* *0i P%i..%n
9n ca'ul #erenului $#ra#iica#" coeicien#ul lui Poi$$on $e calculea'G

i
i i s
ed s
h
h
"
"

.B.31
undeG
$
"
i
coeicien#ul lui Poi$$on pen#ru $#ra#ul i
)
i
(ro$imea $#ra#ului i
11;
ANE$A J
M)t%d) d) ca*c0* &)nt+0 ,0nda-ii*) c%ntin0) .0/ .t>*&i
%.1 &e"o'e i!(lifica"e
.11 Me#odele $impliica#e $un# me#odele =n care conlucrarea =n#re unda!ie i #eren nu e$#e lua# =n
con$iderare iar dia(rama de pre$iuni pe #alp $e admi#e a i cuno$cu#.
J"1"1 M)t%da 4+in3ii c%ntin0) c0 +)a3)() ,i;)
.11 <unda!ia $e a$imilea' cu o (rind con#inu a37nd rea'eme ixe =n drep#ul $#7lpilor .i(. C.11.
.21 Se accep# ipo#e'a di$#ri%u!iei liniare a pre$iunilor pe #alp" calcula# cuG
i
M
A
F
p
min max"
t
.C.11
undeG

n
1
i
F F
undeG F
i
4 or!a axial =n $#7lpul i
.C.21

+
n
1
n
1
i i i
M d F M
.C.31
undeG M
i
4 momen# =nco3oie#or =n $#7lpul iI
d
i
E di$#an!a de la cen#rul de (reu#a#e al #lpii la axul $#7lpului i.
<i(ura C.1
120
.31 Pen#ru o l!ime & con$#an# a (rin'ii" =ncrcarea pe uni#a#ea de lun(ime e$#eG
2 2 " 1
2
L
+
L
2
% t
.C.+1
.+1 <unda!ia e$#e con$idera# o (rind con#inu cu rea'eme ixe" ac!iona# de Do$ =n $u$ cu
=ncrcarea 3aria%il liniar =n#re
1
%
i
2
%
i re'ema# pe $#7lpi. Prin calcul $#a#ic $e de#ermin
reac!iunile R
i
=n rea'eme" adic =n $#7lpi.
.-1 Se 3eriic condi!iaG
2 . 0
F
F R
i
i i
<

.C.-1
.-.11 Dac condi!ia .C.-1 e$#e $a#i$acu#" u#ili'area me#odei e$#e accep#a%il. Se #rece la
de#erminarea eor#urilor $ec!ionale .M" 81 =n $ec!iunile carac#eri$#ice.
.-.21 Dac condi!ia .C.-1 nu e$#e =ndeplini#" pen#ru a reduce dieren!a =n#re =ncrcrile =n $#7lpi i
reac!iunile =n rea'eme" $e poa#e adop#a o dia(ram de pre$iuni o%!inu# prin repar#i'area =ncrcrilor
.F" M1 iecrui $#7lp pe aria aeren# de (rind .i(. C.21.
<i(ura C.2
J"1"2 M)t%da 4+in3ii c%ntin0) .tatic d)t)+(inat)
.11 ,rinda e$#e =ncrca# de Do$ =n $u$ cu =ncrcarea 3aria%il liniar =n#re
1
%
i
2
%
i de $u$ =n Do$
cu =ncrcrile din $#7lpi.
.21 Se con$ider c =ncrcrile din $#7lpi i reac!iunile =n rea'eme $un# e(ale.
.31 9n (rinda $#a#ic de#ermina# a$#el re'ul#a#" $e #rece la de#erminarea eor#urilor $ec!ionale .M" 81
=n $ec!iunile carac#eri$#ice. De exemplu" momen#ul =nco3oie#or =n#r4o $ec!iune x .i(. C.31 $e
calculea' con$ider7nd momen#ul #u#uror or!elor de la $#7n(a $ec!iunii.
<i(ura B.3
121
%.) &e"o'e e*ac"e
.11 Me#odele exac#e $un# me#odele care iau =n con$iderare in!erac#iunea din#re unda!ie i #eren
.21 Me#odele exac#e $e dieren!ia' =n unc!ie de modelul adop#a# pen#ru #eren.
J" M)t%d) /a3at) &) (%d)*0* ()di0*0i di.c+)t 8(%d)*0* KinL*)+9
.11 Modelul iinLler a$imilea' #erenul cu un mediu di$cre# repre'en#a# prin re$oar#e independen#e
.<i(. C.+ $i C.- 1.
.21 Re$oar#ele independen#e permi# de#erminarea deorma#iei #erenului ala# $u% %a'a unda#iei" dar
nu i =n aara ariei direc# =ncrca#e.
E++%+D R),)+)nc) .%0+c) n%t ,%0nd
<i(ura C.+ <unda!ie con#inu oar#e ri(id
E++%+D R),)+)nc) .%0+c) n%t ,%0nd
<i(ura C.- <unda!ie con#inu oar#e lexi%il
.31 Rela!ia carac#eri$#ic pen#ru modelul iinLler e$#eG
$
p S L '
.C.21
undeG
p pre$iunea =n#r4un punc# al $uprae!ei de con#ac# din#re unda!ie i #eren
' deorma!ia pe 3er#ical =n acel punc#
L
$
ac#or de propor!ionali#a#e =n#re pre$iune i deorma!ie" care carac#eri'ea' ri(idi#a#ea
re$or#ului" denumi# coeicien# de pa#
J""1 Sta/i*i+)a va*%+ii c%),ici)nt0*0i d) &at L
.
C.3.1.1 Pe %a'a =ncercrii de =ncrcare cu placa .i(. C.21

<i(ura C.2
.11 Pen#ru un punc# de coordona#e .p" '1 apar!in7nd dia(ramei de =ncrcare E #a$are" =n 'ona de
compor#are c3a$i4liniar" coeicien#ul de pa# $e o%!ineG
122
R
%
k
s
K
.C.61
undeG
s
kK
coeicien#ul de pa# o%!inu# prin#r4o =ncercare cu placa de la#ur &
p
.21 Pen#ru acelai #eren" dia(rama de =ncrcare E #a$are depinde de dimen$iunile i ri(idi#a#ea plcii.
.31 *oeicien#ul de pa# k
$
de u#ili'a# =n ca'ul unei unda!ii de la#ur & $e de#ermina in unc#ie de
s
kK
G
k
$
S
s
kK
.C.:1
undeG
coeicien# de corelare deini# de 8er'a()iG
&
&
p
pen#ru pm7n#uri coe'i3e
2
2
1 3 . 0 .

,
_

B
B
%

pen#ru pm7n#uri necoe'i3e


undeG
&
p
la#ura plcii de orm p#ra#I &
p
S 0.30m
& l!imea %a'ei unda!iei
C.3.1.2 Pe %a'a parame#rilor (eo#e)nici de compre$i%ili#a#e
.11 *oeicien#ul de pa#" k
$
" $e de#ermina in unc#ie de 5
$
$i
$
G
( )
2
$
$
m $
1
5
L L


.C.;1
undeG
L
m
coeicien# unc!ie de rapor#ul din#re lun(imea i l!imea $uprae!ei de con#ac# a
unda!iei .8a%. C.11
S l / %
l G $emilun(imea %a'ei unda!iei
%G $emil!imea %a'ei unda!iei
8a%elul C.1.1 8a%elul C.1.2
S l / % L
m
S l / % L
m
1.00 0.-2:3 2.00 0.2-:+
1.2- 0.+6+0 6.00 0.2+2-
1.-0 0.+3-6 :.00 0.2360
1.6- 0.+060 ;.00 0.22;2
2.00 0.3:+- 10.00 0.2222
2.2- 0.3223 20.00 0.1:2:
2.-0 0.3-12 30.00 0.160-
2.6- 0.33:- +0.00 0.1202
3.00 0.326- -0.00 0.1-36
3.-0 0.30;3 20.00 0.1+:1
+.00 0.2;-3 60.00 0.1++2
+.-0 0.2:32 :0.00 0.1+06
-.00 0.263; ;0.00 0.136:
100.00 0.13-3
123
.21 *oeicien#ul de pa#" k
$
" $e de#ermin =n unc!ie de modulul edome#ric" E
oed
G
k
$
& S 2 E
oed
.C.;J1
C.3.1.3 Pe %a'a 3alorilor orien#a#i3e" k
$
" da#e =n #a%elul C.2 pen#ru &S1m i =ncrcri $#a#ice.
8a%elul C.2
Pm7n#uri
(ro$iere
I
D
0g0.33 0.3+g0.22 0.26g1.00
k
$
.LF/m
3
1 1+000g2-000 2-000g62000 62000g130000
Pm7n#uri
ine
I
*
0g0.2- 0.2-g0.-0 0.-0g0.6- 0.6-g1.00
k
$
.LF/m
3
1 4 6000g3+000 3+000g23000 23000g100000
C.3.1.+ Prin calcul in3er$
9n ca'ul =n care $e di$pune de 3alori m$ura#e ale modulilor de deorma!ie liniar" 5
$
" pen#ru #oa#e
$#ra#ele de pm7n# ala#e =n limi#a 'onei ac#i3e a unda!iei .deini# conorm anexei A1" 3aloarea
coeicien#ului de pa#" k
$
" $e o%!ineG
s
%
k
e3
s
.C.101
undeG
p
e
pre$iunea eec#i3 medie la %a'a unda!iei
$ #a$area a%$olu# pro%a%il a unda!iei .calcula# conorm anexei A1
J""2 M)t%d) ana*itic) d) ca*c0*
J""2"1" !+inda c%ntin01 &) % .in40+1 di+)c-i)
C.3.2.1.1 ,rinda de lun(ime inini# =ncrca# cu o or! concen#ra# .i(. C.61
<i(ura C.6
.11 5cua!ia dieren!ial a i%rei medii deorma#e a (rin'ii $olici#a# la =nco3oiere $e $crieG
p
dx
' d
5I
+
+

.C.111
undeG
p
=ncrcarea pe uni#a#ea de lun(ime
5I ri(idi#a#ea (rin'ii
12+
.21 9n#re
p
i pre$iunea de con#ac# la ni3elul #lpii de undare $e poa#e $crie rela!iaG
p& p
.C.121
undeG
& l!imea (rin'ii
.31 9nlocuind ecua!ia .C.121 =n ecua!ia .C.111G
0 p&
dx
' d
5I
+
+
+ .C.131
.+1 9nlocuind ecua!ia .C.21 =n ecua!ia .C.131G
0 '& L
dx
' d
5I
$
+
+
+
.C.1+a1
$au
0 '
5I
& L
dx
' d
$
+
+
+
.C.1+%1
$au
0 '
5I +
& L +
dx
' d
$
+
+
+ .C.1+c1
Se in#roduce no#a!iaG
+
$
5I +
& L
" unde $e m$oar =n m
41
.
.-1 5cua!ia .C.1+c1 de3ineG
0 ' +
dx
' d
+
+
+
+ .C.1-1
.21 Solu!ia (eneral a ecua!iei .C.1-1 e$#eG
( ) ( ) x $in * x co$ * e x $in * x co$ * e '
+ 3
x
2 1
x
+ + +

.C.121
.61 *on$#an#ele de in#e(rare *
i
" iS1g+" $e de#ermin din condi!iile de mar(ineG
4 pen#ru Tn S x G MS0" 8S0 *
1
S*
2
S0.
4 pen#ru 0 S x G
0
d0
dR
*
3
S*
+
4 pen#ru 0 S x G
2
P
S 8 & L 2
P
5I +
& L
5I :
P
5I :
P
5I :
P
* *
$
$
+ 3
+ 3


.:1 5cua!ia .C.121 de3ineG
1 x .
& L 2
P
1 x $in x .co$ e
& L 2
P
'
1
$
x 4
$


.C.161
undeG ( ) 1 x $in x .co$ e x
x 4
1
+

12-
1 x .
& L
P
4 x $in e
& L
P
4
dx
d'
2
$
2
x 4
$
2.C.1:1
undeG x $in e 1 x .
x 4
2


.;1 Se in#roduce no#a!ia
o
1
S l
e
" unde l
e
e$#e lun(imea ela$#ic.
( ) ( )
( )
( ) ( ) x Pl
+
1
x $in x co$ e
+
1
Pl M
x $in x co$ e
& L
5I +
& L
P
x $in x co$ e
& L
P
x $in x co$ e
& L
P
5I
M
dx
' d
3 e
x
e
x
$
$
x
$
+
x
$
3
2
2

.C.1;1
undeG
( ) 1 x $in 4 x .co$ e x
x 4
3


( ) x P
2
1
x co$ e
2
1
P 8
x co$ e
& L
5I +
& L
P 2
x co$ e
& L
P 2
5I
8
dx
' d
+
x
x
$
$
x
$
+
3
3
.C.201
undeG x o co$ e S 1 x o .
x o 4
+
.101 >alorile unc!iilor
1 x o .
1
"
1 x o .
2
"
1 x o .
3
"
1 x o .
+
$un# da#e =n #a%elele C.3gC.2.
8a%elul C.3
; ,1 ; ,1 ; ,1 ; ,1 ; ,1
0 1 2 3 + - 2 6 : ;
0.000 1.000 1.0+0 0.+:+ 2.0:0 0.0+: 3.120 40.0+3 +.120 40.021
0.0+0 0.;;: 1.0:0 0.+20 2.120 0.0+0 3.120 40.0+3 +.200 40.020
0.0:0 0.;;+ 1.120 0.+32 2.120 0.032 3.200 40.0+3 +.2+0 40.01;
0.120 0.;:6 1.120 0.+13 2.200 0.02+ 3.2+0 40.0+3 +.2:0 40.01:
0.120 0.;66 1.200 0.3;0 2.2+0 0.016 3.2:0 40.0+2 +.320 40.016
0.200 0.;2- 1.2+0 0.32: 2.2:0 0.011 3.320 40.0+2 +.320 40.012
0.2+0 0.;-1 1.2:0 0.3+2 2.320 0.00- 3.320 40.0+1 +.+00 40.01-
0.2:0 0.;3- 1.320 0.32- 2.320 40.001 3.+00 40.0+1 +.++0 40.01-
0.320 0.;1: 1.320 0.30- 2.+00 40.002 3.++0 40.0+0 +.+:0 40.01+
0.320 0.:;; 1.+00 0.2:- 2.++0 40.010 3.+:0 40.03; +.-20 40.013
0.+00 0.:6: 1.++0 0.222 2.+:0 40.01- 3.-20 40.03: +.-20 40.012
0.++0 0.:-6 1.+:0 0.2+6 2.-20 40.01; 3.-20 40.03: +.200 40.011
0.+:0 0.:3- 1.-20 0.230 2.-20 40.022 3.200 40.036 +.2+0 40.010
0.-20 0.:11 1.-20 0.212 2.200 40.02- 3.2+0 40.032 +.2:0 40.010
0.-20 0.6:6 1.200 0.1;2 2.2+0 40.02: 3.2:0 40.03- +.620 40.00;
0.200 0.623 1.2+0 0.1:0 2.2:0 40.031 3.620 40.03+ +.620 40.00:
0.2+0 0.63: 1.2:0 0.12- 2.620 40.033 3.620 40.032 +.:00 40.006
0.2:0 0.612 1.620 0.1-0 2.620 40.03- 3.:00 40.031 +.:+0 40.006
0.620 0.2:6 1.620 0.136 2.:00 40.036 3.:+0 40.030 +.::0 40.002
0.620 0.221 1.:00 0.123 2.:+0 40.03: 3.::0 40.02; +.;20 40.002
0.:00 0.23- 1.:+0 0.111 2.::0 40.0+0 3.;20 40.02: +.;20 40.00-
0.:+0 0.210 1.::0 0.0;; 2.;20 40.0+1 3.;20 40.026 -.000 40.00-
0.::0 0.-:+ 1.;20 0.0:: 2.;20 40.0+2 +.000 40.022
0.;20 0.--: 1.;20 0.066 3.000 40.0+2 +.0+0 40.02-
0.;20 0.-33 2.000 0.026 3.0+0 40.0+3 +.0:0 40.02+
1.000 0.-0: 2.0+0 0.0-6 3.0:0 40.0+3 +.120 40.023

122
8a%elul C.+
; ,2 ; ,2 ; ,2 ; ,2 ; ,2
0.000 0.000 1.0+0 0.30- 2.0:0 0.10; 3.120 0.001 +.120 40.013
0.0+0 0.03: 1.0:0 0.300 2.120 0.102 3.120 40.001 +.200 40.013
0.0:0 0.06+ 1.120 0.2;+ 2.120 0.0;2 3.200 40.002 +.2+0 40.013
0.120 0.102 1.120 0.2:6 2.200 0.0;0 3.2+0 40.00+ +.2:0 40.013
0.120 0.132 1.200 0.2:1 2.2+0 0.0:3 3.2:0 40.00- +.320 40.012
0.200 0.123 1.2+0 0.26+ 2.2:0 0.06: 3.320 40.002 +.320 40.012
0.2+0 0.1:6 1.2:0 0.222 2.320 0.062 3.320 40.00: +.+00 40.012
0.2:0 0.20; 1.320 0.2-; 2.320 0.026 3.+00 40.00; +.++0 40.011
0.320 0.22: 1.320 0.2-1 2.+00 0.021 3.++0 40.00; +.+:0 40.011
0.320 0.2+2 1.+00 0.2+3 2.++0 0.0-2 3.+:0 40.010 +.-20 40.011
0.+00 0.221 1.++0 0.23- 2.+:0 0.0-1 3.-20 40.011 +.-20 40.010
0.++0 0.26+ 1.+:0 0.226 2.-20 0.0+6 3.-20 40.012 +.200 40.010
0.+:0 0.2:2 1.-20 0.21: 2.-20 0.0+2 3.200 40.012 +.2+0 40.010
0.-20 0.2;- 1.-20 0.210 2.200 0.03: 3.2+0 40.013 +.2:0 40.00;
0.-20 0.303 1.200 0.202 2.2+0 0.03+ 3.2:0 40.013 +.620 40.00;
0.200 0.310 1.2+0 0.1;+ 2.2:0 0.031 3.620 40.013 +.620 40.00;
0.2+0 0.31- 1.2:0 0.1:- 2.620 0.026 3.620 40.013 +.:00 40.00:
0.2:0 0.31; 1.620 0.166 2.620 0.02+ 3.:00 40.01+ +.:+0 40.00:
0.620 0.321 1.620 0.12; 2.:00 0.020 3.:+0 40.01+ +.::0 40.006
0.620 0.322 1.:00 0.121 2.:+0 0.016 3.::0 40.01+ +.;20 40.006
0.:00 0.322 1.:+0 0.1-3 2.::0 0.01- 3.;20 40.01+ +.;20 40.006
0.:+0 0.321 1.::0 0.1+- 2.;20 0.012 3.;20 40.01+ -.000 40.002
0.::0 0.320 1.;20 0.13: 2.;20 0.00; +.000 40.01+
0.;20 0.316 1.;20 0.130 3.000 0.006 +.0+0 40.01+
0.;20 0.31+ 2.000 0.123 3.0+0 0.00- +.0:0 40.01+
1.000 0.310 2.0+0 0.112 3.0:0 0.003 +.120 40.013
8a%elul C.-
; , ; , ; , ; , ; ,
0.000 1.000 1.0+0 40.122 2.0:0 40.160 3.120 40.0+- +.120 0.00-
0.0+0 0.;22 1.0:0 40.13; 2.120 40.12- 3.120 40.0+2 +.200 0.002
0.0:0 0.:+2 1.120 40.1-2 2.120 40.120 3.200 40.03: +.2+0 0.002
0.120 0.66+ 1.120 40.122 2.200 40.1-- 3.2+0 40.03- +.2:0 0.006
0.120 0.60- 1.200 40.162 2.2+0 40.1-0 3.2:0 40.032 +.320 0.006
0.200 0.2+0 1.2+0 40.1:0 2.2:0 40.1++ 3.320 40.02; +.320 0.00:
0.2+0 0.-66 1.2:0 40.1:6 2.320 40.13; 3.320 40.022 +.+00 0.00:
0.2:0 0.-16 1.320 40.1;2 2.320 40.13+ 3.+00 40.02+ +.++0 0.00:
0.320 0.+21 1.320 40.1;6 2.+00 40.12: 3.++0 40.021 +.+:0 0.00:
0.320 0.+06 1.+00 40.201 2.++0 40.123 3.+:0 40.01; +.-20 0.00;
0.+00 0.3-2 1.++0 40.20+ 2.+:0 40.11: 3.-20 40.016 +.-20 0.00;
0.++0 0.30: 1.+:0 40.202 2.-20 40.112 3.-20 40.01+ +.200 0.00;
0.+:0 0.223 1.-20 40.206 2.-20 40.106 3.200 40.012 +.2+0 0.00;
0.-20 0.221 1.-20 40.20: 2.200 40.102 3.2+0 40.011 +.2:0 0.00;
0.-20 0.1:1 1.200 40.20: 2.2+0 40.0;6 3.2:0 40.00; +.620 0.00;
0.200 0.1+3 1.2+0 40.206 2.2:0 40.0;2 3.620 40.006 +.620 0.00;
0.2+0 0.10: 1.2:0 40.202 2.620 40.0:6 3.620 40.00- +.:00 0.00;
0.2:0 0.06- 1.620 40.20+ 2.620 40.0:2 3.:00 40.00+ +.:+0 0.00;
0.620 0.0+- 1.620 40.201 2.:00 40.06: 3.:+0 40.003 +.::0 0.00;
0.620 0.016 1.:00 40.1;; 2.:+0 40.063 3.::0 40.001 +.;20 0.00;
0.:00 40.00; 1.:+0 40.1;- 2.::0 40.02; 3.;20 0.000 +.;20 0.00;
0.:+0 40.033 1.::0 40.1;2 2.;20 40.02+ 3.;20 0.001 -.000 0.00:
0.::0 40.0-- 1.;20 40.1:: 2.;20 40.020 +.000 0.002
0.;20 40.062 1.;20 40.1:+ 3.000 40.0-2 +.0+0 0.003
0.;20 40.0;+ 2.000 40.16; 3.0+0 40.0-2 +.0:0 0.00+
1.000 40.111 2.0+0 40.16- 3.0:0 40.0+; +.120 0.00+
8a%elul C.2
126
; ,6 ; ,6 ; ,6 ; ,6 ; ,6
0.000 1.000 1.0+0 0.16; 2.0:0 40.021 3.120 40.0++ +.120 40.00:
0.0+0 0.;20 1.0:0 0.120 2.120 40.023 3.120 40.0+2 +.200 40.006
0.0:0 0.;20 1.120 0.1+2 2.120 40.02+ 3.200 40.0+1 +.2+0 40.006
0.120 0.::1 1.120 0.12- 2.200 40.02- 3.2+0 40.03; +.2:0 40.002
0.120 0.:+1 1.200 0.10; 2.2+0 40.022 3.2:0 40.036 +.320 40.00-
0.200 0.:02 1.2+0 0.0;+ 2.2:0 40.026 3.320 40.032 +.320 40.00+
0.2+0 0.62+ 1.2:0 0.0:0 2.320 40.026 3.320 40.03+ +.+00 40.00+
0.2:0 0.622 1.320 0.022 2.320 40.026 3.+00 40.032 +.++0 40.003
0.320 0.2:; 1.320 0.0-+ 2.+00 40.026 3.++0 40.031 +.+:0 40.003
0.320 0.2-3 1.+00 0.0+2 2.++0 40.026 3.+:0 40.02; +.-20 40.002
0.+00 0.216 1.++0 0.031 2.+:0 40.022 3.-20 40.02: +.-20 40.002
0.++0 0.-:3 1.+:0 0.021 2.-20 40.02- 3.-20 40.022 +.200 40.001
0.+:0 0.-+; 1.-20 0.011 2.-20 40.02- 3.200 40.02- +.2+0 40.001
0.-20 0.-12 1.-20 0.002 2.200 40.02+ 3.2+0 40.023 +.2:0 0.000
0.-20 0.+:+ 1.200 40.002 2.2+0 40.023 3.2:0 40.022 +.620 0.000
0.200 0.+-3 1.2+0 40.013 2.2:0 40.021 3.620 40.020 +.620 0.000
0.2+0 0.+23 1.2:0 40.020 2.620 40.020 3.620 40.01; +.:00 0.001
0.2:0 0.3;+ 1.620 40.026 2.620 40.0-; 3.:00 40.01: +.:+0 0.001
0.620 0.322 1.620 40.032 2.:00 40.0-6 3.:+0 40.012 +.::0 0.001
0.620 0.33; 1.:00 40.03: 2.:+0 40.0-2 3.::0 40.01- +.;20 0.002
0.:00 0.313 1.:+0 40.0+2 2.::0 40.0-+ 3.;20 40.01+ +.;20 0.002
0.:+0 0.2:: 1.::0 40.0+2 2.;20 40.0-3 3.;20 40.013 -.000 0.002
0.::0 0.22+ 1.;20 40.0-0 2.;20 40.0-1 +.000 40.012
0.;20 0.2+1 1.;20 40.0-3 3.000 40.0+; +.0+0 40.011
0.;20 0.220 2.000 40.0-2 3.0+0 40.0+: +.0:0 40.010
1.000 0.1;; 2.0+0 40.0-; 3.0:0 40.0+2 +.120 40.00;
.111 9n i(ura C.: e$#e pre'en#a# 3aria!ia unc!iilor
1 x o .
1
"
1 x o .
2
"
1 x o .
3
i
1 x o .
+
cu
ar(umen#ul x o " unc!ii ce po# i u#ili'a#e pen#ru calculul lui '" , M i re$pec#i3 8.
Fo#. Deoarece dia(rama de or! #ie#oare e$#e an#i$ime#ric a! de punc#ul de aplica!ie al or!ei" 3alorile unc!iei + 3or
i lua#e cu $emnul pre'en#a# =n #a%el a#unci c7nd or!a e$#e $i#ua# la $#7n(a $ec!iunii de calcul i cu $emn $c)im%a# c7nd
or!a e$#e la dreap#a $ec!iunii de calcul.
12:

<i(ura C.:
.121 9n i(ura C.; $un# da#e dia(ramele de $(ea#" ro#ire" momen# =nco3oie#or i or! #ie#oare
pen#ru (rinda de lun(ime inini# ac!iona# de or! concen#ra#.
C.3.2.1.2 ,rind de lun(ime inini# ac!iona# de mai mul#e or!e concen#ra#e
.11 9n $i#ua!ia =n care (rinda e$#e ac!iona# de mai mul#e or!e concen#ra#e P
i
" iS1gn" de#erminarea
3alorilor pen#ru '" " M" 8 =n#r4o $ec!iune da# $e ace prin $uprapunerea eec#elor .i(. C.101G
12;
<i(ura C.;
<i(ura C.10
( )

n
1
i 1 i
$
x P
& L 2
'
.C.211
m
n
1 i
i 2 i
$
2
1 x . P
& L


.C.221
130
m
n
1 i
i 3 i e
1 x . P l
+
1
M


.C.231
m
n
1 i
i + i
1 x . P
2
1
8


.C.2+1
C.3.2.1.3 ,rind de lun(ime inini# ac!iona# de un momen# =nco3oie#or
.11 Momen#ul =nco3oie#or M
0
e$#e =nlocui# =n calcul prin cuplul x p P .i(. C.111.
<i(ura C.11
.21 Pen#ru de#erminarea #a$rii (rin'ii =n#r4o $ec!iune $i#ua# la di$#an!a x a! de punc#ul de aplicare
al cuplului $e u#ili'ea' rela!ia .C.161 =n ca'ul a dou or!e concen#ra#eG
1 x .
& L 2
M
x $in e
& L 2
M
dx
d
& L 2
M
dx
1R dx 4 x . Q 4 1 x .
& L 2
M
dx
dx
1RW dx 4 x . Q 4 1 x . V P
& L 2
4 1R dx 4 x . Q
& L 2
P
1 x .
& L 2
P
4 '
2
$
2
0 x 4
$
2
0 1
$
0 1 1
$
0
1 1
$
1
$
1
$

.C.2-1
.31 A$#el" pen#ru calculul $(e!ii =n ca'ul (rin'ii inini#e ac!iona# de un momen# =nco3oie#or M
0
e$#e u#ili'a# unc!ia
. 1
x o
2
, unc!ie care de$crie ro#irea =n ca'ul (rin'ii inini#e ac!iona#e de o
or! concen#ra# P. Acea$#a =n$eamn c pen#ru " M i 8 $e 3or u#ili'a" prin permu#are" unc!iile
1
"

3
i
+
dup core$ponden!a de$cri$ =n #a%elul C.6.
8a%elul C.6
<unc!ii u#ili'a#e =n ca'ul
(rin'ii ac!iona#e deG
P M
0
'
1

M
3

8
+

C.3.2.1.+ ,rinda de lun(ime ini#


.11 Pen#ru olo$irea unc!iilor de#ermina#e =n ca'ul (rin'ii de lun(ime inini#" (rinda de lun(ime
ini# $e calculea' prin me#oda or!elor ic#i3e.
.21 Se con$ider (rinda de lun(ime ini# care e$#e #ran$orma# =n (rind inini# prin prelun(irea
ic#i3 a cape#elor A i & .i(. C.121.
131
<i(ura C.12
.31 A$upra (rin'ii de undare con$idera# ca (rind inini# ac!ionea' $i$#emul de =ncrcri P
i
"
iS1gn" =mpreun cu or!ele ic#i3e >
i
" iS1g+ ampla$a#e de o par#e i de cealal# a (rin'ii cu 3alori
a$#el de#ermina#e =nc7# $#area de eor#uri i deorma!ii =n (rinda de lun(ime ini# $ nu $e modiice.
.+1 Pen#ru de#erminarea or!elor ic#i3e $e impun condi!iile pen#ru cape#ele li%ere ale (rin'ii i
anumeG M
A
S0" 8
A
S0" M
&
S0" 8
&
S0.
.-1 0#ili'7nd unc!iile
. 1
i 3
x o
i
. 1
i +
x o deini#e an#erior i impun7nd condi!iile pen#ru cape#ele
li%ere ale (rin'ii $e o%!in pa#ru ecua!ii liniare pen#ru de#erminarea 3alorilor or!elor ic#i3e.
.21 Pen#ru $impliicarea calculelor $e ale(e di$#an!a de la or!a >
1
la cap#ul A al (rin'ii a$#el =nc7#
momen#ul =nco3oie#or $ ie e(al cu 'ero" iar punc#ul de aplica!ie pen#ru >
2
a$#el =nc7# or!a
#ie#oare core$pun'#oare =n $ec!iunea A $ ie e(al cu 'ero.
9n acelai mod $e procedea' i cu or!ele >
3
i >
+
cu pri3ire la momen#ul i or!a #ie#oare =n
cap#ul & al (rin'ii.
.61 Din #a%elele pen#ru unc!iile
. 1
i 3
x o
i
. 1
i +
x o re'ul# c" pen#ru ca or!ele ic#i3e care apar
=n#r4o ecua!ie $ $e anule'e al#erna#i3" di$#an!ele de la cape#ele (rin'ii ini#e la punc#ele de aplica!ie
ale or!elor ic#i3e $ ie ale$e dup cum urmea'G
o +
q
S x pen#ru care
0
+

3

,
_


.C.22a1
o 2
q
S x pen#ru care
0
2

+

,
_

.C.22%1
.:1 <or!ele >
i
" iS1g+ a$#el o%!inu#e $e in#roduc =n $c)ema de =ncrcare a (rin'ii ini#e iar calculul
deorma!iilor i al eor#urilor $ec!ionale $e poa#e ace u#ili'7nd #a%elele i dia(ramele pen#ru (rinda
inini#.
J""2"2 !+in3i c%ntin0) &) d%01 di+)c-ii
C.3.2.2.1 Ipo#e'a nodurilor ar#icula#e
.11 9n acea$# ipo#e' urmea' a $e repar#i'a pe cele dou direc!ii doar or!a concen#ra# >
i
ce
ac!ionea' =n nodul i.
.21 M
ix
i M
i^
$e #ran$mi# in#e(ral (rin'ilor pe care ac!ionea' .i(. C.131.
132
<i(ura C.13
.31 Se $crie condi!ia de ec)ili%ruG
i^ ix i
> > > +
.C.261
.+1 Pen#ru iS1gn $e po# $crie n ecua!ii pen#ru cele n noduri ale re!elei de (rin'i. Re'ul# n ecua!ii cu
2n necuno$cu#e.
.-1 Al doilea $e# de n ecua!ii $e o%!ine exprim7nd condi!ia de con#inui#a#e exprima# =n #ermeni de
#a$areG
i^ ix
' '
$auG
.C.2:a1
i^ ix
p p
.C.2:%1
.21 5cua!ia de ec)ili%ru .rela!ia C.261 i ecua!ia de con#inui#a#e .rela!iile C.2:a"%1 exprima#e pen#ru
iecare nod ormea' $i$#emul de 2n ecua!ii cu 2n necuno$cu#e prin re'ol3area cruia $e de#ermin
=ncrcrile =n noduri.
.61 Dup de#erminarea =ncrcrilor pe noduri" iecare din #lpile re!elei $e calculea' ca #alp
con#inu pe o $in(ur direc!ie" de#ermin7nd dia(ramele M i 8 nece$are pen#ru dimen$ionarea
ace$#ora.
C.3.2.2.2 Ipo#e'a nodurilor =nca$#ra#e
.11 9n ipo#e'a nodurilor =nca$#ra#e urmea' a $e repar#i'a pe cele dou direc!ii a#7# or!a concen#ra#
>
i
c7# i momen#ele M
ix
i M
i^
.i(. C.131.
.21 Momen#ele =nco3oie#oare $e de$compun =n momen#e care de#ermin =nco3oierea (rin'ii pe care
ac!ionea' i momen#e care produc #or$iunea (rin'ii pe direc!ie #ran$3er$al.
.31 *ondi!iile de ec)ili%ru pen#ru nodul i $un# G

'

+
+
+
e ixr#or$iun ere i^rinco3oi i^
e i^r#or$iun ere ixrinco3oi ix
i^ ix i
M M M
M M M
> > >
.C.2;1
.+1 Re'ul# 3n ecua!ii cu 2n necuno$cu#e.
.-1 *elelal#e 3n ecua!ii $e o%!in din condi!iile de con#inui#a#e care exprim e(ali#a#ea $(e!ilor
.#a$ri1 i a ro#irilorG
133
4 $(ea#a .#a$area1 (rin'ii lon(i#udinale .direc!ia x1 =n nodul i #re%uie $ ie e(al cu $(ea#a
.#a$area1 (rin'ii #ran$3er$ale .direc!ia ^1 =n nodul i"
4 ro#irea din =nco3oiere a (rin'ii lon(i#udinale .direc!ia x1 =n nodul i $ ie e(al cu ro#irea din
#or$iune a (rin'ii #ran$3er$ale .direc!ia ^1 =n nodul i"
4 ro#irea din #or$iune a (rin'ii lon(i#udinale .direc!ia x1 =n nodul i $ ie e(al cu ro#irea din
=nco3oiere a (rin'ii #ran$3er$ale .direc!ia ^1 =n nodul i.
J"" M)t%d) n0()+ic) d) ca*c0*
C.3.3.1 Me#oda dieren!elor ini#e
.11 Me#oda $e poa#e aplica la (rin'i con#inue pen#ru orice numr de $#7lpi care aduc la unda!ie or!e
axiale i momen#e =nco3oie#oare concen#ra#e.
.21 Pan#a i%rei medii deorma#e a (rin'ii =n $ec!iunea curen# i .i(ura C.1+1 $e poa#e exprima =n
dieren!e ini#e G
i
i 1 i
i i
x
' '
x
'
dx
d'

,
_

,
_

,
_

+
.C.301
<i(ura C.1+
.31 Pen#ru aceeai $ec!iune i $e poa#e de#ermina 3aloarea celei de4a doua deri3a#e a #a$rii '"
o%!in7ndu4$eG
2
1 1
2
2
1 1
2
2
2
2
2
1
0
R R R
d0
R d
0
R R
0
R R
0 0
R
0
0
R
d0
dR
d
d0
R d
i i i
i i i i

,
_

,
_

,
_

+
+
.C.311
13+
.+1 Pen#ru ca'ul (eneral .n $ec!iuni de calcul1 expre$iile deri3a#elor de ordinul II i III $e $criu $u%
ormaG
3
2 n 1 n 1 n 2 n
3
3
2
1 n n 1 n
2
2
1 x . 2
' ' 2 ' 2 '
dx
' d
K K K '
1 x .
' ' 2 '
dx
' d
K K '

+

+ +
+
.C.321
.-1 5xpre$iile .C.321 permi# de#erminarea 3alorilor eor#urilor $ec!ionale prin u#ili'area rela!iilorG
( )
( )
( )
( )
n 2 n 1 n 1 n 2 n
3
n 1 n n 1 n
2
8 ' ' 2 ' 2 '
x
5I
M ' ' 2 '
x
5I
+

+ +
+
.C.331
.21 Pen#ru re'ol3are e$#e recomanda# ca numrul de in#er3ale x $a ie limi#a# la 10 .un numr de
in#er3ale mai mic dec7# 10 conduce la re'ul#a#e (rei#e iar unul mai mare dec7# 10 3a mri 3olumul
de calcul dar nu i preci'ia $olu!iei re'ul#a#e1.
Din con$ideren#e le(a#e de re'ol3area numeric $e recomand ca x $ ie con$#an#.
.61 Me#oda dieren!elor ini#e aplica# la (rin'i con#inue de undare" re'ema#e pe un mediu ela$#ic
#ip iinLler" nece$i# $crierea rela!iilor care exprim momen#ul =nco3oie#or =n iecare $ec!iune i"
momen# =nco3oie#or e(al cu 'ero la cape#ele (rin'ii i" re$pec#i3" a rela!iei care exprim e(ali#a#ea
=n#re or!ele ce ac!ionea' pe direc!ie 3er#ical.
Se o%!in n ecua!ii cu n necuno$cu#e. Re'ol3area $i$#emului de ecua!ii permi#e de#erminarea
eor#urilor $ec!ionale M i 8 prin u#ili'area rela!iilor .C.331.
C.3.3.2 Me#oda elemen#elor ini#e
.11 Pen#ru iecare nod al $#ruc#urii anali'a#e" di$cre#i'a# =n elemen#e ini#e" $e $crie rela!ia care
exprim e(ali#a#ea =n#re or!ele nodale ex#erne" P
i
i or!ele care ac!ionea' pe elemen#e" <
i
" prin
in#ermediul con$#an#ei A
i
G
i i i
< A P
.C.3+1
.21 Pen#ru #oa#e nodurile $#ruc#urii anali'a#e $e $crie rela!ia ma#ricealG
< A P .C.3-1
.31 Pen#ru deorma!iile elemen#elor .deini#e de dou noduri1" e" i depla$rile nodale ex#erne" s" $e
$criu rela!iile ma#ricealeG
s & e
undeG
e i s po# repre'en#a ro#a!ii .exprima#e =n radiani1 $au #ran$la!ii
& repre'in# ma#ricea A #ran$pu$

s A e
8

.C.32a1
.C.32%1
.+1 9n#re or!ele care ac!ionea' pe elemen#e i deorma!iile ace$#ora $e $crie rela!ia ma#ricealG
13-
e S < .C.361
.-1 Pen#ru o%!inerea depla$rilor nodale ex#erne $e u#ili'ea' exprimarea ma#riceal de ormaG
( ) P ASA s
1
8

.C.3:1
undeG
8
ASA poar# numele de ma#rice (lo%al.
J"6 M)t%d) /a3at) &) (%d)*0* ()di0*0i c%ntin0 8(%d)*0* 2%0..in).M9
.11 Modelul &ou$$ine$P e$#e un $emi$pa!iu ela$#ic carac#eri'a# prin modulul de deorma!ie liniar 5
$
i coeicien#ul lui Poi$$on
$
.
J"6"1 M)t%da ana*itica d) ca*c0* I)(%ciLin
.11 Me#oda BemociLin $e aplic in ca'ul (rin'ilor con#inue a37nd rapor#ul //& 6 care $e con$ider
nedeorma%ile =n direc!ie #ran$3er$al .i(. C.1-1.
.21 Pre$iunea pe l!imea & $e con$ider a i uniorm repar#i'a#.
.31 Pen#ru de#erminarea pre$iunilor de con#ac# unda!ie4#eren $e con$ider o di$#ri%u!ie con#inu
conorm dia(ramei pre'en#a# =n i(ura C.12.
.+1 Dia(rama real de pre$iuni pe #eren $e aproximea' prin#r4o dia(ram =n #rep#e" =mpr!ind
$upraa!a de undare =n $uprae!e drep#un()iulare cu l!imea & i lun(imea l" =n lun(ul $uprae!ei de
undare .i(. C.121.
.-1 R e$#e re'ul#an#a pre$iunilor uniorm di$#ri%ui#e aeren#e $uprae!ei & l.
.21 Si$#emul unda!ie 4 #eren $e $u%$#i#uie cu $i$#emul ec)i3alen# al unei (rin'i lexi%ile re'ema# pe
#erenul deorma%il prin in#ermediul unor %are ri(ide 3er#icale" ar#icula#e la cape#e $i di$pu$e =n
cen#rul de (reu#a#e al $uprae!elor drep#un()iulare de dimen$iuni =n plan & l .i(. C.161.
9n ace$# mod" $e =nlocuie#e con#ac#ul con#inuu din#re unda!ie i #eren prin con#ac#e =n punc#ele
i'ola#e de e(al in#erdi$#an! l. *u c7# numrul de punc#e de con#ac# e$#e mai mare" cu a#7# calculul
aproximea' mai %ine dia(rama con#inu de pre$iuni de con#ac# unda!ie 4 #eren.
.61 *on$ider7nd pre$iunea" p
i
" pe $upraa!a drep#un()iular" i" de arie & l ca iind uniorm
di$#ri%ui#" or!a axial =n %ara ri(id din punc#ul anali'a# are 3aloareaG
R
i
S p
i
& l .C.3;1
132
<i(ura C.1-
<i(ura C.12
<i(ura C.16
.:1 De#erminarea or!elor R
i
" iS1gn" $e ace con$ider7nd $epara# depla$area 3er#ical a cape#elor
$uperioare" ar#icula#e la %a'a unda!iei .'
irunda!ie
1 i depla$area 3er#ical a cape#elor inerioare ale
%arelor" ar#icula#e la #eren .'
ir#eren
1.
.;1 *ondi!ia de con#inui#a#e e$#eG
'
irunda!ie
S '
ir#eren
pen#ru iS1gn .C.+01
136
Re'ul# un numr de ecua!ii e(al cu numrul or!elor necuno$cu#e" R
i
.

.101 Pen#ru a $crie depla$rile pe 3er#ical ale unui punc# i de pe #alpa unda!iei i de pe $upraa!a de
undare $e con$ider" de o par#e" (rinda de undare cu =ncrcrile P
D
" DS1gm i reac!iunile R
i
" iS1gn
din %arele de le(#ur cu #erenul i" de al# par#e" #erenul $olici#a# de or!ele .R
i
1" #ran$mi$e prin
%arele de le(#ur.
.111 Depla$rile (rin'ii con#inue de undare $e $#a%ile$c prin reerire la un $i$#em $#a#ic de %a' de
#ipul (rind =nca$#ra# =n $ec!iunea de cap# .i(. C.1:1" ceea ce ec)i3alea' cu in#roducerea a 2
necuno$cu#e $uplimen#are" depla$area '
0
i ro#irea
0
.
<i(ura C.1:
.121 Pen#ru de#erminarea necuno$cu#elor R
i
" '
0
i
0
$e $crie $i$#emul de ecua!iiG
.

+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +

U U
$
i i

U
$
i
$% $ $% $$ $ $ $ $
% % $ $
% % $ $
% % $ $
a 5 a R
5 R
!( a R R R R R
!( a R R R R R
!( a R R R R R
!( a R R R R R
1 1
1 1
0 0 3 3 2 2 1 1
3 0 3 0 3 3 33 3 32 2 31 1
2 0 2 0 2 2 23 3 22 2 21 1
1 0 1 0 1 1 13 3 12 2 11 1
0 ...
. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
0 ...
0 ...
0 ...
.C.+11
.131 *oeicien!ii
iL
$e compun din deorma!iile pm7n#ului i ale (rin'ii de undare =n $ec!iunea i
$u% ac!iunea unei $arcini uni#are aplica#e =n $ec!iunea LG

iL
S '
iLrunda!ie
U '
iLr#eren
.C.+21
.1+1 Deorma!ia (rin'ii produ$ de reac!iunea R
L
S1" '
iLrunda!ie
" $e calculea' dup me#odele din
$#a#ica con$#ruc!iilorG
t
+
d0 S
Aria+ R

.C.+3a1
ET ET
unde .conorm no#a!iilor din i(. C.1;1G
Aria+ $upraa!a dia(ramei de momen#e M pen#ru (rinda =nca$#ra# din $i$#emul de %a'
$olici#a# =n punc#ul L de o or! concen#ra# e(al cu uni#a#eaI
R

ordona#a dia(ramei de momen# m" re'ul#a# din aplicarea unei or!e ic#i3e e(al cu
uni#a#ea =n direc!ia depla$rii '
iLrunda!ie
" =n punc#ul i" ordona# m$ura# =n drep#ul
13:
cen#rului de (reu#a#e al dia(ramei M.
<i(ura C.1;
Se o%!ineG

,
_


3 2 1
2
r
2
i
k
i
3u$da!ie ik
a
a
a
R
ET

.C.+3%1
de undeG

,
_


,
_

c
a
c
a
c
a
ET
c
R
i k i
3u$da!ie ik
3 1
2
2
2 3
r

.C.+3c1
undeG
c S x / nI n e$#e mul#iplu de 0.-
Se no#ea'aG
,
_


,
_


c
a
c
a
c
a
i k i
3
2
Pen#ru $i#ua!ia =n care rapoar#ele a
i
A c re$pec#i3 a
L
A c $un# mul#ipli =n#re(i de 0"-"
3alorile

$un# da#e =n #a%elul C.:.


8a%elul C.:
a
i
Ac
a
L
Ac
0,7 1,0 1,7 2,0 2,7 ,0 ,7 6,0 6,7 7,0
0,7 0"2-0 0"22- 1"000 1"36- 1"6-0 2"12- 2"-00 2":6- 3"2-0 3"22-
1,0 4 2"000 3"-00 -"000 2"-00 :"000 ;"-00 11"000 12"-00 1+"000
1,7 4 4 2"6-0 10"12- 13"-00 12":6- 20"2-0 23"22- 26"000 30"36-
2,0 4 4 4 12"000 22"000 2:"000 3+"000 +0"000 +2"000 -2"000
2,7 4 4 4 4 31"2-0 +0"22- -0"000 -;"36- 2:"6-0 6:"12-
,0 4 4 4 4 4 -+"000 26"-00 :1"000 ;+"-00 10:"000
,7 4 4 4 4 4 4 :6"6-0
10+"12
-
122"-0
0
1+0"000
6,0 4 4 4 4 4 4 4
12:"2-
0
1-2"00
0
162"000
6,7 4 4 4 4 4 4 4 4
1:2"2-
0
212"22-
7,0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2-0"000
.1-1 Pen#ru o%!inerea 3alorilor '
iLr#eren
$e anali'ea' urm#oarele $i#ua!iiG
a1 deorma!ia =n#r4un punc# la di$#an!a # a! de or!a concen#ra# 5 $e calculea' .i(. C.201G
13;
( )
# E
5
R
s
s
!e#e$ ik

2
r
1

.C.++1
<i(ura C.20
%1 deorma!ia =n#r4un punc# i la di$#an!a 0 de un drep#un()i =ncrca# uniorm cu % S 1 / & l" a37nd
cen#rul =n#r4un punc# k $e calculea' .i(. C.211G

,
_


B 0
F
B E
R
s
s
!e#e$ ik
"
1 1
2
r

.C.+-1
<i(ura C.21
>alorile
,
_


B 0
F "
pen#ru
: 0

0
i
-
3
2

B
$un# da#e =n #a%elul C.;.
8a%elul C.;

0
F
3
2

B
1

B
2

B
3

B
+

B
-

B
0 +"22- 3"-2- 2"+02 1":26 1"-+2 1"322
1 1"02; 1"03: 0";2; 0":2; 0"6+2 0"26:
2 0"-0: 0"-0- 0"+;0 0"+2; 0"++2 0"+2+
3 0"332 0"33- 0"330 0"323 0"31- 0"30-
+ 0"2-1 0"2-1 0"2+; 0"2+2 0"2+2 0"236
- 0"200 0"200 0"1;; 0"1;6 0"1;2 0"1;3
2 0"126 0"126 0"122 0"12- 0"12+ 0"123
6 0"1+3 0"1+3 0"1+3 0"1+2 0"1+1 0"1+0
: 0"12- 0"12- 0"12- 0"12+ 0"12+ 0"123
.121 9nlocuind 3alorile
iL

=n $i$#emul de ecua!ii .C.+11 $e po# de#ermina 3alorile R


i
" iS1gn" cu
aDu#orul crora $e de#ermin dia(ramele de or! #ie#oare i momen# =nco3oie#or.
1+0
ANE$A L
M)t%d) d) ca*c0* &)nt+0 +adi)+)
L"1 P+inci&ii 4)n)+a*)
.11 9n calculul radierelor #re%uie lua!i =n con$iderare numeroi ac#ori =n#re care cei mai impor#an!i
$un# ri(idi#a#ea i (eome#ria radierului" mrimea i di$#ri%u!ia =ncrcrilor" carac#eri$#icile de
deorma%ili#a#e i de re'i$#en! ale #erenului" e#apele de execu!ie.
.21 *alculul urmre#e de#erminarea pre$iunilor de con#ac# i a deorma!iilor precum i a
momen#elor =nco3oie#oare i or!elor #ie#oare.
.31 9n calcule" radierul poa#e i con$idera# ca ri(id $au lexi%il. Principalele cri#erii de apreciere a
ri(idi#!ii rela#i3e a radierelor prin rapor# cu #erenul de undare $un# pre'en#a#e =n con#inuare.
.3.11 Pen#ru radierele (enerale a37nd orma drep#un()iular =n plan ./x&1 i (ro$imea uniorm
.)1 indicele de ri(idi#a#e $e de#ermin cu expre$iaG
) 2
&
) 2
/
5
5
1
1 1 . 12
C
2
$
2
$
2
,

,
_
./.11
Radierul poa#e i con$idera# ri(id dac e$#e =ndeplini# condi!iaG
&
/
:
C
,

./.21
.3.21 9n ca'ul radierelor =ncrca#e de or!e concen#ra#e din $#7lpi di$pui ec)idi$#an# pe am%ele
direc!ii iar =ncrcrile din $#7lpi nu dier cu mai mul# de 20[ =n#re ele" $e deine#e coeicien#ul de
lexi%ili#a#e" G
+

$
5I +
% L

./.31
undeG
%

I I

l!imea" re$pec#i3 momen#ul de iner!ie ale unei 7ii de radier con$idera# =n#re
miDloacele a dou de$c)ideri con$ecu#i3e =n#re $#7lpi .i(. /.11I
l!imea %

e$#e e(al cu di$#an!a din#re dou axe con$ecu#i3e ale $#7lpilor.


Radierul poa#e i con$idera# lexi%il dac e$#e =ndeplini# condi!iaG
%

1.6-/
.3.31 9n ca'ul =n care $#ruc#ura de re'i$#en! a con$#ruc!iei e$#e reali'a# din cadre .$#7lpi i (rin'i1
i din pere!i por#an!i .diara(me1 iar unda!ia e$#e un radier (eneral" $e deine#e ri(idi#a#ea
rela#i3" C
R
" care permi#e e3iden!ierea conlucrrii din#re $#ruc#ur" radier i #erenul de undareG
3
$
*
R
& 5
I K 5
C
./.+a1
undeG
1+1
*
I K 5
ri(idi#a#ea con$#ruc!iei i a radieruluiG
12
) #
K 5 I K 5 I K 5 I K 5
3
d d
ca < *
+ +

./.+%1
undeG
<
I K 5
ri(idi#a#ea radierului
ca
I K 5
ri(idi#a#ea cadrelor
#
d
I )
d
(ro$imea i =nl!imea diara(melor
Radierul poa#e i con$idera# ri(id dac e$#e =ndeplini# condi!iaG
C
R
0"-
<i(ura /.1
+.) &e"o'e i!(lifica"e
.11 Me#odele $impliica#e $un# me#odele =n care conlucrarea =n#re unda!ie i #eren nu e$#e lua# =n
con$iderare iar dia(rama de pre$iuni pe #alp $e admi#e a i cuno$cu#.
.21 Me#odele $impliica#e $e olo$e$c pen#ru calculul radierelor ri(ide.
L"2"1 M)t%da +)d0c)+ii Cnc1+c1+i*%+ Cn c)nt+0* d) 4+)0tat) a* +adi)+0*0i .i(. /.21
.11 Se de#ermin cen#rul de (reu#a#e al $uprae!ei radierului
.21 Se calculea' pre$iunile pe #alpa radieruluiG
1+2
x
I
e
F ^
I
e
F
A
F
p
^
x
x
^
1 + 1 .

t t

./.-1
<i(ura /.2
.31 Se examinea' radierul ca un =n#re( pe iecare din#re cele dou direc!ii paralele cu axele x i ^G
a1 or!a #ie#oare #o#al ac!ion7nd =n orice $ec!iune du$ prin radier e$#e e(al cu $uma
ari#me#ic a #u#uror =ncrcrilor i pre$iunilor de con#ac# la $#7n(a $ec!iunii con$idera#eI
%1 momen#ul =nco3oie#or #o#al ac!ion7nd =n aceeai $ec!iune e$#e e(al cu $uma momen#elor
acelorai =ncrcri i pre$iuni a! de $ec!iunea con$idera#.
.+1 Me#oda nu permi#e de#erminarea di$#ri%u!iei or!ei #ie#oare #o#ale i momen#ului =nco3oie#or
#o#al =n lun(ul $ec!iunii. Se impune" =n con$ecin!" in#roducerea unor $impliicri.
L"2"2 M)t%da C(&1+-i+ii +adi)+0*0i Cn ,>'ii d) ca*c0* .i(. /.11
.11 A#unci c7nd =ncrcrile din $#7lpi i di$#an!ele din#re $#7lpi nu dier =n#re ele cu mai mul# de
20[" radierul poa#e i =mpr!i# =n 7ii de calcul independen#e.
.21 <iecare 7ie de calcul e$#e =ncrca# de or!ele core$pun'#oare $#7lpilor ce rea'em pe
7ia re$pec#i3.
.31 Se de#ermin dia(rama pre$iunilor de con#ac#" admi!7ndu4$e o le(e de 3aria!ie liniar de #ip
Fa3ier.
.+1 >alorile o%!inu#e ale momen#elor =nco3oie#oare i or!elor #ie#oare =n $ec!iunile $emniica#i3e
po# i olo$i#e pen#ru armarea radierului" dei po'i!ia re'ul#an#ei =ncrcrilor din $#7lpi nu coincide
cu po'i!ia cen#rului de (reu#a#e al re'ul#an#ei pre$iunilor de con#ac#.
1+3
+.3 &e"o'e e*ac"e
.11 Me#odele exac#e $un# me#odele care iau =n con$iderare in#erac#iunea din#re unda!ie i #eren
.21 Me#odele exac#e $e dieren!ia' =n unc!ie de modelul adop#a# pen#ru #eren.
.31 5xi$# 3 ca#e(orii de modeleG
.3.11 Modelul mediului di$cre# E modelul iinLlerG $e =nlocuie#e #erenul de undare de $u%
radier" $#ric# =n (a%ari#ul ace$#uia" cu re$oar#e independen#e.
.3.21 Modelul mediului con#inuu E modelul &ou$$ine$PG #erenul de undare e$#e un mediu
con#inuu" ela$#ic" omo(en $i i'o#ropN $e con$ider compor#area (lo%al unda!ie E #eren pe =n#rea(a
'on de inluen#a a radierului.
.3.31 Modelul )i%ridG $e =nlocuie#e #erenul de undare cu re$oar#e deini#e de le(i de con$#i#u#i3e
care modelea'a compor#area mediului con#inuu.
L"6 M)t%d) /a3at) &) (%d)*0* KinL*)+
L"6"1 M)t%da ana*itica d) ca*c0* #)t)nOi
.11 Me#oda Ae#en^i $e olo$e$#e pen#ru calculul radierelor lexi%ile.
.21 5ec#ul unei or!e concen#ra#e pe un radier lexi%il $e amor#i'ea' rela#i3 rapid" re$im!indu4$e
a$upra unei arii redu$e din Durul ei. Suprapun7nd 'onele de inluen! $e poa#e de#ermina eec#ul =n#r4
un punc# al #u#uror =ncrcrilor concen#ra#e #ran$mi$e de $#7lpi.
Fo#a 14 Deoarece 'onele de inluen! nu $un# oar#e mari" =n marea maDori#a#e a $i#ua!iilor e$#e $uicien# $ $e con$idere
o di$#an! deini# de dou r7nduri de $#7lpi a! de punc#ul con$idera#.
Fo#a 2 4 *alculul $e eec#uea'a =n coordona#e polare.
.31 Se calculea' ri(idi#a#ea cilindric DG
1 1 . 12
) 5
D
2
3

./.21
undeG
5I carac#eri$#icile de deorma%ili#a#e ale %e#onului
) =nl!imea radierului =n $ec!iunile cri#ice la or! #ie#oare
.+1 Se calculea' ra'a ri(idi#!ii rela#i3eG
+
$
L
D
/
./.61
undeG
L
$
coeicien#ul de pa#
.-1 hona de inluen! a =ncrcrii din $#7lp $e con$ider e(al cu +/.
.21 Se calculea' momen#ele pe direc!ie radial" M
r
$i #an(en!ial" M
#
i $(ea#a" ' a radieruluiG
1++
1
1
1
1
]
1

,
_

,
_


/
r
/
r
K h
1 1 .
/
r
h
+
F
M
3
+ r
./.:1
1
1
1
1
]
1

,
_

,
_


/
r
/
r
K h
1 1 .
/
r
h
+
F
M
3
+ #
./.;1

,
_

/
r
h
D +
F/
'
3
2
./.101
undeG
r di$#an!a de la punc#ul
con$idera# la la
punc#ul de aplicare a
=ncrcrii
<i(ura /.3
h3"
hJ3"
h+"
hJ+
unc!ii de r// a cror
3aria!ie e$#e
pre'en#a# =n i(ura
/.3
.61 Se #rec momen#ele din coordona#e polare =n coordona#e car#e'ieneG
<i(ura C.+
+
2
#
2
r x
$in M co$ M M
+
2
#
2
r ^
co$ M $in M M
undeG
e$#e un()iul deini# =n i(ura C.+.
./.111
.:1 <or!a #ie#oare pe uni#a#ea de l!ime de radier $e de#erminG

,
_


/
r
K h
/ +
F
O
+
./.121
.;1 *7nd mar(inea radierului $e ($e#e =n 'ona de inluen!" $e aplic urm#oarele corec!iiG
4$e calculea' momen#ele =nco3oie#oare i or!ele #ie#oare perpendicular pe mar(inea radierului =n
ipo#e'a c radierul ar i inini# de mareI
1+-
4$e aplic pe mar(ine" ca =ncrcri" momen#e =nco3oie#oare i or!e #ie#oare e(ale i de $emn
con#rar cu cele calcula#eI
4$e u#ili'ea' mai depar#e ipo#e'a (rin'ilor pe mediu iinLler.
.101 Momen#ele =nco3oie#oare i or!ele #ie#oare pen#ru iecare $#7lp $e $uprapun i $e o%!in 3alorile
inale #o#ale ale momen#elor =nco3oie#oare i or!elor #ie#oare.
L"6"2 M)t%d) n0()+ic) d) ca*c0*
/.+.2.1 Me#oda dieren!elor ini#e
.11 Pre$iunile de con#ac# cu #erenul i eor#urile $ec!ionale =n radierele lexi%ile po# i de#ermina#e
!in7nd $eama de ecua!ia dieren!ial a $uprae!ei mediane deorma#eG
D
' L P
^
'
^ x
'
2
x
'
$
+
+
2 2
+
+
+

./.13a1
.21 Supraa!a median a radierului $u% orma unei re!ele p#ra#ice de la#ura d.
.31 9n ca'ul radierului cu %a'a drep#un()iular" ecua!iile dieren!iale exprima#e =n dieren!e ini#e
care aproximea'" =n iecare nod" $upraa!a median deorma# deini# de rela#ia ./.13a1" $e
$#a%ile$c a37nd =n 3edere po'i!ia nodului de calcul =n re!eaua de di$cre#i'are.
.+1 *oeicien!ii depla$rilor iecrui nod =n unc!ie de po'i!ia a! de nodul de calcul" no#a!i cu
indici dup punc#ele cardinale conorm i(urii /.-a" $un# pre'en#a!i =n i(urile /.-%g/.-(.
.-1 Rela#ia ./.13a1 $cri$a in dieren#e ini#e" exprima#a pen#ru iecare nod de calcul carac#eri$#ic
.ca'urile %" c" d" e" $i (1 de3ineG
*a'ul %G
D
Od Pd
' ' ' ' 1 ' ' ' ' . 2 1 ' ' ' ' . : ' 20
2 +
33 $$ ee nn n3 $3 $e ne 3 $ e n a
+

+ + + + + + + + + + +
./.13%1
*a'ul cG
D
Od Pd
' ' '
1 ' ' 1. 2 . 1 ' ' . 2 ' 1 2 2 . 1 ' ' ' . : ' 1;
2 +
33 $$ ee
ne n3 $3 $e n 3 $ e a
+
+ + +
+ + + + + + + + +
./.13c1

1+2
<i(ura /.-
1+6
*a'ul dG
D
Od Pd
'
1 ' ' 1. 2 . ' 1 2 2 . 1 ' ' 1. 2 2 + . ' 1 3 + : .
2 +
$$
$3 $e $ 3 e
2
a
2
+
+
+ + + + + + + + +
./.13.d1
*a'ul eG
D
Od Pd
' '
' 2 1 ' ' 1. 2 . ' 1 1 . 2 1 ' ' . : 1 ' ' 1. 2 2 . ' 1:
2 +
33 $$
$3 n3 $e ne 3 $ e n a
+
+ +
+ + + + + + + + +
./.13e1
*a'ul G
D
Od Pd
' 1 1 . - . 0 ' 1 ' ' 1. 2 .
' 1 2 2 + . ' 1 2 2 . ' 1 2 3 . ' 1 - . 2 + - . 6 .
2 +
33
2
$$ $3 $e
e
2
$ 3
2
a
2
+
+ + + +
+ + + + + + + + +
./.131
*a'ul (G
D
Od Pd
1 ' ' 1. 1 . - . 0 ' 1 1 . 2 1 ' ' ' 1. 2 3 .
2 +
33 $$
2
$3
2
3 $ a
2
+
+ + + + + ./.13(1
9n rela!iile ./.13%1g./.13(1 prin P $e =n!ele(e reac!iunea #erenului pe uni#a#ea de arie iar O e$#e or!a
concen#ra# =n punc#ul a.
.21 5xprim7ndu4$e ecua!iile dieren!iale pen#ru #oa#e nodurile re!elei $e o%!ine un $i$#em de ecua!ii
care" prin re'ol3are" conduce la o%!inerea #a$rilor =n iecare nod.
.61 Dup ce $e al #a$rile" $e poa#e calcula momen#ul =nco3oie#or pe iecare direc!ie u#ili'7nd
rela!iile din 8eoria 5la$#ici#!ii G
^ x x
K M K M M +
./.1+1
undeG M
x
momen#ul =nco3oi#or pe o 7ie uni#ar pe direc!ia x
MJ
x
momen#ul =nco3oie#or pe direc!ia x" r inluen!a momen#ului pe direc!ia ^
MJ
^
momen#ul =nco3oie#or pe direc!ia ^" r inluen!a momen#ului pe direc!ia x
.:1 *on$ider7nd o 7ie pe direc!ia e43" $e poa#e exprima momen#ul =nco3oie#or pen#ru un punc#
in#eriorG
1R ' 2 ' ' . 1 ' 2 ' ' Q.
d
D
M
a $ n a 3 e
2
3 e
+ + +
./.1-1
.;1 Preci'ia u#ili'rii me#odei dieren!elor ini#e depinde de de$imea re!elei de noduri con$idera#e.
/.+.2.2 Me#oda re!elei ini#e
.11 Radierul e$#e di$cre#i'a# =n#r4un numr de (rin'i cu re'i$#en! la =nco3oiere i #or$iune .i(. /.21.
.21 Re'i$#en!a la #or$iune e$#e deini# prin modulul de orecare ,.
1+:
<i(ura /.2
.31 9n #erminolo(ia elemen#elor ini#e" me#oda re!elei ini#e olo$e#e elemen#e neconorme deoarece
compa#i%ili#a#ea =n#re deorma!iile elemen#elor e$#e a$i(ura# numai =n noduri.
/.+.2.3 Me#oda elemen#elor ini#e
.11 Radierul e$#e modela# prin#r4un $e# de elemen#e in#erconec#a#e la noduri" =n #imp ce pm7n#ul $e
modelea' prin re$oar#e i'ola#e.
.21 Di$cre#i'area poa#e $ cuprind radierul i re$#ul $#ruc#urii. Fodurilor $#ruc#urii li $e a#ri%uie un
numr de (rade de li%er#a#e =n unc!ie de #ipul anali'ei.
.31 <i(ura /.6 pre'in# un exemplu de anali' =n care radierul e$#e di$cre#i'a# prin#r4un elemen# de
#ip plac" iar pm7n#ul prin#r4un mediu iinLler. 9n ace$# ca' (radele de li%er#a#e $un# o #ran$la!ie pe
direc!ie 3er#ical .#a$area1 i dou ro#a!ii .dup axele din plan1.
<i(ura /.6
+.5 &e"o'a baza"a (e !o'elul ,ouine-
.11 Sc)ema (enerala de calcul e$#e pre'en#a#a in i(ura /.:.
.21 Se porne#e de la ecua!ia dieren!ial a $uprae!ei mediane deorma#e .rela#ia /.13a1.
.31 Re'ol3area ecua!iei ./.13a1 $e %a'ea' pe me#oda elemen#elor ini#e.
1+;
<i(ura /.:
L": M)t%d1 /a3at1 &) (%d)*0* 5i/+id
.11 Me#oda $e olo$e$#e pen#ru calculul radierelor ri(ide .i(. /.;1.
<i(ura /.;
.21 Su% ac!iunea unei =ncrcri 3er#icale" F" a37nd excen#rici#!ile e
x
i e
^
" #a$area .depla$area
3er#icala1" '" e$#eG
' S '
0
U u
^
x U u
x
./.121
.31 Pre$iunile de con#ac# din#re %a'a radierului $i #eren $e o%!in =n modul urm#orG
.3.11 Se =mpar#e %a'a radierului =n n $uprae!e drep#un()iulare mici" A
i
" pe care ac!ionea'
pre$iunea di$#ri%ui#" p
i
" pen#ru iS1gn.
1-0
Fo#a 4 Aproximarea dia(ramei de pre$iuni pe #eren e$#e cu a#7# mai %un cu c7# numrul $uprae!elor drep#un()iulare
prin care $e di$cre#i'ea' %a'a radierului e$#e mai mare.
.3.21 8a$area '
i
.x"^1 $e calculea'a u#ili'7nd expre$ia (eneralG

d d E 0 % E 0 R
i
1 " . 1 . 1 " .

./.161
.3.31 Pun7nd condi!ia ca #oa#e #a$rile" '
i
" $a ie e(ale cu uni#a#ea $e alc#uie#e $i$#emul de
ecua!iiG
nn n
1
n nD D
1
D ni i
1
i 1 n 1
1
1 n
Dn n
1
n DD D
1
D Di i
1
i 1 D 1
1
1 D
in n
1
n iD D
1
D ii i
1
i 1 i 1
1
1 i
n 1 n
1
n D 1 D
1
D i 1 i
1
i 11 1
1
1 1
A p ... A p ... A p ... A p 1 '
A p ... A p ... A p ... A p 1 '
A p ... A p ... A p ... A p 1 '
A p ... A p ... A p ... A p 1 '
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
./.1:1
undeG
2 2
2
1 . 1 .
1 1
U i U i
s
s
iU
E E 0 0
E
+

I i v D
i
i i
s
s
ii
B
B L
E
1 / . 1
2

./.1;1
undeG
x
i
" ^
i
" x
D
" ^
D
$un# coordona#ele punc#elor i i D
/
i
i &
i
repre'in# la#urile lun(" re$pec#i3 $cur# ale drep#un()iului de $upraa! A
i
w e$#e coeicien#ul de orm da# in #a%elul /.1 =n unc!ie de rapor#ul /
i
/&
i
.
8a%elul /.1
/
i
/&
i
1 2 3 + -
3"-2- 2"+02 1":26 1"-+2 1"322
.3.+1 >alorile pre$iunilor"
1
i
p " re'ul#a#e din re'ol3area $i$#emului ./.1;1" $un# mai mari pe
con#urul radierului i mai redu$e $pre miDlocul $uprae!ei de undare.
.+1 Solu!ia V
1
i
p W $i$#emului ./.1:1 repre'in# ri(idi#a#ile re$oar#elor de #ip iinLler" VL
$i
WG
i
i
i
$i
p
1 '
p
L

./.201
.-1 *u 3alorile VL
$i
W $e $criu" !in7nd $eama de rela!ia ./.121" condi!iile de ec)ili%ru $#a#ic al
radieruluiG
m m m m m
m m m m m
m m m m m
n
1
2
i i .i ; i
n
1
i i .i O
n
1
i i .i % O
n
1
i i i .i
n
1
i i i
n
1
i i i .i ;
n
1
2
i i .i O
n
1
i i .i % ;
n
1
i i i .i
n
1
i i i
n
1
i i .i ;
n
1
i i .i O
n
1
i .i %
n
1
i i .i
n
1
i i
O A L P O ; A L P O A L 3 ) O A 3 L O A &
; O A L P ; A L P ; A L 3 ) ; A 3 L ; A &
O A L P ; A L P A L 3 A 3 L A &
+ +
+ +
+ +
2
2
2
./.211
1-1
.21 Din re'ol3area $i$#emului ./.211 re'ul# 3alorile
0
0
' "
0
x
i
0
^

care" in#rodu$e =n rela!ia ./.121"


permi# calculul pre$iunile" p
i
" =n orice punc#" i" cuno$c7nd 3aloarea
1
i
$i
p L i #a$area local" '
i
" cu
rela#ia ./.201.
.61 Pre$iunea limi# la care =n pm7n# $e produce cedarea $e de#ermin =n unc!ie de po'i!ia
punc#ului de aplicare a =ncrcrii F.
.6.11 9ncrcare cen#ric
9ncrcarea #o#al cri#ic" F
cr
G
F
cr
S p
cr
A ./.221
undeG
p
cr
pre$iunea cri#ic deini# =n Anexa <
A aria #o#al a %a'ei radierului.
.6.21 9ncrcare excen#ric
.11 Se admi#e c pre$iunea limi# de cedare local" =n 'ona in#erioar a %a'ei radierului" p
lim
" 3aria'
liniar =n#re p
pl
pe con#urul radierului i p
3
" pre$iunea core$pun'#oare cen#rului de (reu#a#e al %a'ei
radierului.
Pre$iunea p
3
$e calculea'G
p
3
S 3p
pl
E 2p
cr
./.231
undeG
p
pl
pre$iunea pla$#ic deini# =n Anexa A
.21 Pen#ru a !ine $eama de ap#ul c pre$iunile repar#i'a#e de radier nu po# depi pre$iunile limi# de
cedare local a #erenului" re'ol3area $i$#emului de ecua!ii ./.211 $e ace =n mod i#era#i3G
.2.11 0#ili'and 3alorile
0
0
' "
0
x
i
0
^

o%!inu#e =n prima e#ap de re'ol3are a $i$#emului ./.211 $e


$#a%ile$c #a$arile" '
i
i pre$iunile p
i
" =n punc#ele i" iS1gn.
>alorile pre$iunilor" p
i
" $e po# $i#ua =n unul din urm#oarele ca'uriG
0 H p
i
Z p
c"i
./.2+a1
p
i
_ p
c"i
./.2+%1
p
i
H 0 ./.2+c1
undeG
p
i
pre$iunea core$pun'#oare ariei A
i
p
c"i
S 0.;p
lim"i
p
lim"i
pre$iunea limi# core$pun'#oare ariei A
i
" de#ermina# prin in#erpolare liniar =n#re 3aloarea p
pl

i p
3
" =n unc!ie de po'i!ia cen#rului ariei A
i
i punc#ul de aplicare al or!ei F.
.2.21 Se ac urma#oarele corec#iiG
a1 Pen#ru #oa#e $uprae!ele A
i
la care $4a =ndeplini# condi!ia ./.2+%1G
4 $e in#roduce p
i
S p
c"i
" =n #o!i #ermenii $i$#emului de ecua!ii ./.211I
4 $e calculea' 3alorile L
$i
=n unc!ie de p
c"i
.
1-2
%1 Pen#ru #oa#e $uprae!ele A
i
la care e$#e =ndeplini# condi!ia ./.2+c1 $e anulea' #ermenii
core$pun'#ori din $i$#emul ./.211.
c1 Se corec#ea' =ncrcarea F la 3aloarea FJ =n cele #rei ecua!ii din $i$#emul ./.211G
FJSF 4 S
i
undeG


i i " c i
A p S
.2.31 *u ace$#e corec!ii $e re'ol3 din nou $i$#emul de ecua!ii ./.211 i $e o%#in 3alorile
1
o
' "
1
x

i
1
^

core$pun'a#oare e#apei a 24a de calcul.


.2.+1 Se reiau procedurile pre'en#a#e la pc#. .2.11" .2.21 i .2.31 p7n c7nd pen#ru #oa#e $uprae!ele
\ac#i3e@ A
i
$e =ndepline#e condi!ia ./.2+a1.
.31 *uno$c7nd di$#ri%u!ia inal a pre$iunilor la con#ac#ul radier 4 #eren" $e po# calcula eor#urile
$ec!ionale .M" 81 =n $ec!iunile carac#eri$#ice ale radierului.
.+1 Dac =ncrcarea F e$#e mare i / $au cu excen#rici#!i mari" condi!ia ./.2+a1 nu 3a pu#ea i
=ndeplini# pe un numr $uicien# de $uprae!e A
i
a$#el =nc7#G
a1 nu $e poa#e o%!ine condi!ia de ec)ili%ru (lo%alI
%1 $upraa!a ac#i3 $e reduce $u% -0[.

9n am%ele $i#ua!ii $e produce pierderea (eneral de $#a%ili#a#e a #erenului de undare ala# $u% radier
prin reulare la#eral" enomen =n$o!i# de #a$ri i ro#iri exce$i3e ale unda!iei.
ANE$A M
1-3
R),)+in-) t)5nic) 'i *)4i.*ativ)"
Not:
-V Re3e#i$1e'e da!a!e au 3os! 'ua!e N$ co$side#a#e 'a da!a e'a,o#"#ii %#eRe$!ei #e('ee$!"#i !eh$iceW
.V La da!a u!i'iR"#ii #e('ee$!"#ii !eh$ice se &a co$su'!a u'!ia 3o#" N$ &i(oa#e a #e3e#i$1e'o#
!eh$ice si 'e(is'a!i&eV
1" Li.ta .tanda+d)*%+
N+"
c+t"
Standa+d D)n0(i+)
1. SR 5F 1;;0G200+ 5urocod 0G &a'ele proiec#rii $#ruc#urilor
2. SR 5F 1;;0G200+/FAG2002 5urocod 0G &a'ele proiec#rii $#ruc#urilor. Anexa na!ional
3. SR 5F 1;;14141G200+ 5urocod 1G Ac!iuni a$upra $#ruc#urilor. Par#ea 141G Ac!iuni
(enerale. ,reu#!i $peciice" (reu#!i proprii" =ncrcri u#ile
pen#ru cldiri
+. SR 5F 1;;14141G200+/FAG2002 5urocod 1G Ac!iuni a$upra $#ruc#urilor. Par#ea 141G Ac!iuni
(enerale. ,reu#!i $peciice" (reu#!i proprii" =ncrcri u#ile
pen#ru cldiri. Anexa na!ionl
-. SR 5F 1;;24141G200+ 5urocod 2G Proiec#area $#ruc#urilor de %e#on. Par#ea 141G Re(uli
(enerale i re(uli pen#ru cldiri
2. SR 5F 1;;24141G200+/ F&G200: 5urocod 2G Proiec#area $#ruc#urilor de %e#on. Par#ea 141G Re(uli
(enerale i re(uli pen#ru cldiri. Anexa na!ionl
6. SR 5F 1;;34141G2002 5urocod 3G Proiec#area $#ruc#urilor de o!el. Par#ea 141G Re(uli
(enerale i re(uli pen#ru cldiri
:. SR 5F 1;;34141G2002/FAG200: 5urocod 3G Proiec#area $#ruc#urilor de o!el. Par#ea 141G Re(uli
(enerale i re(uli pen#ru cldiri. Anexa na!ional
;. SR 5F 1;;641G200+ .urocod /0 Proiec#area (eo#e)nic. Par#ea 1G Re(uli (enerale.
10. SR 5F 1;;641G200+/F&G200: .urocod /0 Proiec#area (eo#e)nic. Par#ea 1G Re(uli (enerale.
Anexa na!ional
11. SR 5F 1;;642G2006 5urocod 6G Proiec#area (eo#e)nic. Par#ea 2G In3e$#i(area i
=ncercarea #erenului
12. SR 5F 1;;642G2006/F& G200; 5urocod 6G Proiec#area (eo#e)nic. Par#ea 2G In3e$#i(area i
=ncercarea #erenului. Anexa na!ional
13. SR 5F 1;;:41G200+ 5urocod :G Proiec#area $#ruc#urilor pen#ru re'i$#en!a la cu#remur.
Par#ea 1G Re(uli (enerale" ac!iuni $ei$mice i re(uli pen#ru
cldiri
1+. SR 5F 1;;:41G200+/FAG200: 5urocod :G Proiec#area $#ruc#urilor pen#ru re'i$#en!a la cu#remur.
Par#ea 1G Re(uli (enerale" ac!iuni $ei$mice i re(uli pen#ru
cldiri. Anexa na!ional
1-. SR 5F 1;;:4-G200+ 5urocod :G Proiec#area $#ruc#urilor pen#ru re'i$#en!a la cu#remur.
Par#ea -G <unda!ii" $#ruc#uri de $u$!inere i a$pec#e (eo#e)nice
12. SR 5F 1;;:4-G200+/FA G2006 5urocod :G Proiec#area $#ruc#urilor pen#ru re'i$#en!a la cu#remur.
Par#ea -G <unda!ii" $#ruc#uri de $u$!inere i a$pec#e (eo#e)nice.
Anexa na!ional
16. S8AS +3:/14:; Produ$e de o!el pen#ru armarea %e#onului.O!elul %e#on lamina# la
cald. Mrci i condi!ii #e)nice de cali#a#e
1:. S8AS +3:/24;1 Produ$e de o!el pen#ru armarea %e#onului. S7rm ro#und
#reila#.
1;. S8AS 10304:- Mor#are o%inui#e pen#ru 'idrie i #encuieli. *la$iicare i
condi!ii #e)nice
20. S8AS 20-+466 8eren de undare. Ad7ncimi maxime de =n()e!. honarea
#eri#oriului Repu%licii Sociali$#e Rom7nia.
1-+
2" Li.ta act)*%+ *)4i.*ativ)
N+"
c+t"
Act *)4i.*ativ P0/*icat
1. *od de proiec#are. &a'ele proiec#rii con$#ruc!iilor" indica#i3
*R0G 2012" apro%a# prin Ordinul mini$#rului #ran$por#urilor"
con$#ruc!iilor i #uri$mului nr.1-30/2012
Moni#orul Oicial al Rom7niei
Par#ea I nr. 2+6 i 2+6 %i$ din
11 $ep#em%rie 2012
2. *od de proiec#are pen#ru con$#ruc!ii cu pere!i $#ruc#urali de
%e#on arma#" Indica#i3 *R24141.1G2011
in cur$
3. Speciica!ie #e)nic pri3ind produ$e din o!el u#ili'a#e ca
arm#uriG cerin!e i cri#erii de perorman!" indica#i3 S8
00; G 2011" apro%a#a prin Ordinul mini$#rului #ran$por#urilor"
con$#ruc!iilor i #uri$mului nr.2:3/10.0+.2012
Moni#orul Oicial al Rom7niei
Par#ea I nr. 336 din 1: mai
2012
+. Forma#i3 pri3ind de#erminarea 3alorilor carac#eri$#ice i de
calcul ale parame#rilor (eo#e)nici" indica#i3 FP 122 G 2010"
apro%a# prin Ordinul mini$#rului #ran$por#urilor" con$#ruc!iilor i
#uri$mului nr.26;/200-
Moni#orul Oicial al Rom7niei
Par#ea I nr. +-: i +-: %i$ din
30 mai 200-
-. *od de proiec#are $ei$mic. Par#ea 1G Pre3ederi de proiec#are
pen#ru cldiri" indica#i3 P10041 G 2012
Proiec# de re(lemen#are
#e)nica no#iica#
2012/26;/RO" 2012/2:2/RO"
2012/2:3/RO" 2012/2:+/RO
2. *od de proiec#are $ei$mic. Par#ea 3G Pre3ederi pen#ru
e3aluarea $ei$mic a cldirilor exi$#en#e" Indica#i3 P1004
3G200:" apro%a# prin Ordinul mini$#rului de'3ol#rii re(ionale
nr.60+/0;.0;.200;
Moni#orul Oicial al Rom7niei
Par#ea I nr. 2+6 i 2+6%i$ din 01
oc#om%rie 200;
6. Forma#i3 pri3ind documen#a!iile (eo#e)nice pen#ru
con$#ruc!ii" indica#i3 FP 06+ G 2013
Proiec# de re(lemen#are
#e)nica no#iica#
:. Forma#i3 pen#ru producerea %e#onului i execu#area
lucrrilor din %e#on" %e#on arma# i %e#on precomprima#.
Par#ea 1G Producerea %e#onului" indica#i3 F5 01241 G 2006"
apro%a# prin Ordinul mini$#rului de'3ol#rii" lucrrilor
pu%lice i locuin!ei nr.-66/23;.0+.200:
Moni#orul Oicial al
Rom7niei" Par#ea I" nr.36+
din 12 mai 200:
;. Forma#i3 pen#ru producerea %e#onului i execu#area
lucrrilor din %e#on" %e#on arma# i %e#on precomprima#.
Par#ea 2G 5xecu#area lucrrilor din %e#on" indica#i3 F5 0124
2 G 2010" apro%a# prin Ordinul mini$#rului de'3ol#rii
re(ionale i #uri$mului nr.2-1+/22.11.2010
Moni#orul Oicial al
Rom7niei" Par#ea I" nr.:-3 i
:-3 %i$ din 20 decem%rie
2010
11. Ao#r7rea ,u3ernului nr.622/1;;6 pen#ru apro%area unor
re(ulamen#e pri3ind cali#a#ea =n con$#ruc!ii" cu modiicrile i
comple#rile ul#erioare
Moni#orul Oicial al Rom7niei
Par#ea I nr. 3-2 din 10
decem%rie 1;;6
1--