Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE 1. Evaluarea repezinta: a. analiza economica b.

instrument dinstinct pentru cel care investeste si vrea sa ia o decizie corecta cu privire la orice actiune de natura economica, precum si de infiintare a unei noi societati sau de a ustare a unei activitati sau ac!izitionare de capital sau asocieri sau vanzari etc. c. reprezinta doar infiintarea unei societati 2. Evaluarea de bunuri este: a. evaluarea intreprinderii b. o practica a unor profesionisti, care intervine cu ocazia donatiei c. este o practica care intervine cu ocazia transmiterii dreptului de proprietate ". Evaluarea in functie de natura ei se imparte in: a. evaluare administrativa si evaluare de natura economica b. evaluare conforma c. evaluare administrative, economica si neconforma #. Evaluarea administrativa se bazeaza pe : a. analiza proprietatii evaluate b.capacitatea intreprinderii de a produce profit c. pe date istorice sau pe date contabile sau pe valori impuse de anumite or$anisme care solicita aceasta evaluare %. Evaluarea economica vizeaza 2 aspecte: a. stabilirea patrimoniului la un moment dat, respectiv masurarea avutiei reale a intreprinderii b. stabilirea potentei economice a intreprinderii de a produce profit c. a si b 6. Evaluarea economica nu se reduce doar la : a. evaluarea bunurilor aflate in patrimonial intreprinderii ci si la capacitatea acesteia de a produce profit prin masurarea valorii de randament a patrimoniului b. la piata c. la comparator 7. In cazul cumpararii unei intreprinderi cumparatorul va face aceasta investitie doar cand in viitor ii va adduce: a. clienti b. profit c. nici pierdere si nici profit 8. Alegerea metodei de evaluare se va face de catre evaluator in functie de: a. aleatoriu b. metode impuse c. de priceperea evaluatorului tinand cont de standardele de evaluare 9. lasificarea evaluarilor se face dupa urmatoarele criterii: a. dupa obiectul supus evaluarii, dupa scopul evaluarii, dupa beneficiarul evalarii, dupa metoda evaluarii, dupa pozitia evaluatorului fata de obiectul supus evaluarii b. numai dupa pizitia evaluatorului fata de obiectul supus evaluarii c. dupa obiectul evaluarii 1!. "upa obiectul supus evaluarii avem: a. evaluari de bunuri , evaluari de active economice si evaluari de intreprinderi b. evaluari de intreprinderi, evaluari de bunuri si de actiuni c. evaluari de capitaluri proprii si permanente 11 "upa scopul evaluarilor acestea se grupeaza in : a. evaluari economice

b. evaluari administrative si economice c. evaluari administrative, economice si contabile 12. In functie de beneficiarul evaluarilor# evaluarile se grupeaza astfel: a. evaluari pentru institutii publice b. evaluari pentru institutii publice si pentru diverse persoane de udecata c. evaluari pe beneficiari directi, evaluari pentru investitii financiar bancare, evaluari pentru institutii publice, evaluari pentru instante de udecata, evaluari pentru diverse persoane fizice 1$ "upa metoda evaluarii utilizate distingem urmatoarele metode de evaluare: a. metode patrimoniale, respective metode care privesc capacitatea de a produce profit b. metode patrimoniale, metode combinate, metode pe baza cifrei de afaceri si metode care se bazeaza pe flu&uri financiare care se de$a eaza din activitatea respective c. metode combinate 1%. In functie de pozitia evaluatorului fata de obiectul supus evaluarii e&ista: a. evaluari realizate de catre evaluatori consultanti b. evaluari realizate de catre evaluatori arbitrii c. evaluari realizate de catre evaluatori consultanti, de catre evaluatori neutrii si de catre evaluatori arbitrii 1'. (roprietatea reprezinta : a. transfer de bunuri imobiliare, mobiliare, particulare etc b. bunuri concesionate c. ansamblul bunurilor corporale si necorporale pe care le detine o persoana fizica sau uridical 16. (roprietatile se clasifica in) a. proprietati imobiliare si active financiare b. proprietati imobiliare si mobiliare c. proprietati imobiliare, mobiliare, afacerea intreprinsa in dreptul sau si activele finaciare 17. "reptul de proprietate reprezinta: a. drepturile asupra bunurilor detinute de terte persoane b. puterea de a poseda , de a dispune si de a folosii bunul respective c. dreptul de locuinta 18. "reptul de proprietate nu se confunda cu: a. obiectul proprietatii b. cu piata c. cu furnizorii si clientii 19. *unurile imobile sunt: a. terenuri b. case si blocuri c. terenuri si constructii 2!. +aloarea are la baza relatia monetara dintre: a. persoana si bun b. discutii c. ne$icieri si discutii 21. +aloarea este : a. o valoare fi&a b. o valoare fluctuanta c. o informare monetara asupra unui bun , asupra unui serviciu la un moment 22. +aloarea poate fi: a. de piata, de utilizare, de investitie, valoarea afacerii, valoare de impozitare b. numai de impozitare c. numai de afacere

2$. +aloarea de utilizare este: a. o valoare pe care o anumita proprietate o are in conditiile unei anumite utiliari b. valoare de piata c. valoarea de investitie 2%. +aloarea de investitie reprezinta: a. pretul pe care un investitor este dispun sa'l platesca pentru investitia respective b. este pretul afacerii c. pretul de piata 2'. +aloarea afacerii intreprinderii reprezinta: a. valoarea rezultata din e&ploatarea unei proprietati b. valoarea de piata c. valoarea economica 26. +aloarea de asigurare reprezinta: a. valoare de piata a investitiei b. pr(t c. valoarea unui activ care face obiectul prevederilor unei pierderi estimate 27. +aloarea de impozit reprezinta: a. o valoare contabila b. o valoare de emisiune c. valoarea unei proprietati asa cum apare ea in rolul fiscal 28. +aloarea este influentata de : a. proprietate b. de puterea de cumparare c. utilitate, raritate, dorinta de a avea bunul respective, de puterea de cumparare, de transferabilitate 29. ,tilitatea reprezinta: a. capacitatea unui produs de a satisface o nevoie b. capacitatea de dispune despre bunul respectiv c. capacitatea de al preda $!. -aritatea reprezinta: a. o oferta foarte mica in raport cu cererea b. ceva ce nu e&ista c. a si b $1. (rincipiile evaluarii: a. anticiparii, a substitutiei, a sc!imbarii, a cererii si ofertei, a contributiei, a celei mai bune utilizari, a productivitatii, a conformitatii, a costului de oportunitate. b. anticiparii si substitutiei c. a celei mai bune utilizari $2. Evaluarea este) a. un service neprofesional b. un service professional c. a si b $$. Evaluarea se realizeaza numai de: a. in$ineri, economisti, uristi, b.in$ineri, constructori,economisti, medici , uristi c. numai de in$ineri $%. Activitatea de evaluare cuprinde urmatoarele etape: a. ofertare, contractare si evaluarea propriuzisa b. ofertare c. evaluarea propriuzisa

$'. Evaluarea se realizeaza pe baza de: a. discutii verbale b. iesiri in teren c. contract $6. ontractul de evaluare trebuie sa contina : a. partile contractante, o scurta prezentare a firmei, definirea termenilor utilizati in contract, obli$atiile partilor, conditii ce prevad caluze asi$uratorii, alte prevederi b. alte prevederi c. partiel si obiectul contractului $7. Incepereaevaluarii estemarcata de : a. iesirea in teren si vizionarea firmei b. prezentarea firmei sub aspectul evolutiei, a structurii or$anizatorice si functionale, a rezultatelor obtinute din aactivitate, de sc!imbarile care au intervenit in activitatea acesteia , de proiectiile de dezvoltare c. a si b $8. "iagnisticul firmei reprezinta: a. starea de sanatate a firmei b. functia comerciala a firmei c. a si b $9. .ipurile de diagnostic sunt) a. uridic si economic b.financiar contabil c. uridic, comercial, de or$anizare si productei, uridic, financiar contabil, resurse umane. %!. -aportul de evaluare reprezinta: a. raportul final al evaluatorului b. opinia evaluatorului cu privire la pretul de pornire intr)o ne$iciere, vanzare, etc c. este o situatie contabila

S-ar putea să vă placă și