Sunteți pe pagina 1din 7

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Blocuri grafice de construcţie cu geometrie implicită

Blocurile grafice de construcţie cu geometrie implicită (elementele de tip “Pick &


Place”) sunt acele elemente de construcţie, pentru care utilizatorul nu trebuie să definească
o schiţă pentru a le putea realiza. Această categorie de elemente de construcţie cuprinde:
racordările (rotunjirile) cu rază constantă sau variabilă, teşiturile, găurile simple şi cele cu
secţiune complexă, înclinările (draft), elementele de tip învelitoare (shell) şi deformarea
suprafeţelor plane (dome şi shape).

Butonul Descrierea acţiunii

Racordări/Rotunjiri (Fillet)

Pentru a racorda suprafeţe sau a rotunji muchii (cu rază constantă):


•℘ Se apasă butonul Fillet din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Fillet/Round din meniul bară principal.
•℘ Se selectează feţele şi/sau muchiile care
urmează să fie racordate sau rotunjite.
•℘ Se specifică valoarea razei de
racordare/rotunjire.
•℘ Se alege opţiunea de racordare/rotunjire cu
rază constantă.
•℘ Se verifică dacă s-au selectat corect
elementele care urmează a fi
racordate/rotunjite.
•℘ Se specifică dacă se doreşte propagarea
racordării/rotunjirii şi la suprafeţele

16 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

(muchiile) tangente învecinate celor care au fost selectate.


•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru a racorda suprafeţe sau a rotunji muchii (cu rază variabilă):


•℘ Se apasă butonul Fillet din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Fillet/Round din meniul bară principal.
•℘ Se alege opţiunea de racordare/rotunjire cu
rază variabilă.
•℘ Se selectează feţele şi/sau muchiile care
urmează să fie racordate sau rotunjite.
•℘ Se specifică valoarea razei pentru punctele din
Vertex list. Pentru acele puncte care nu au
atribuită o valoare a razei, programul va
calcula raza de racordare/rotunjire în funcţie
de lungimea segmentului ce uneşte punctele şi
în funcţie de valoarea razei fixată pentru
punctele învecinate.
•℘ Se alege modul de variaţie a razei de racordare/rotunjire între două valori
specificate.
•℘ Se apasă butonul OK.

Teşituri (Chamfer)

Pentru realizarea teşiturilor pe muchii sau vârfuri:


•℘ Se apasă butonul Chamfer din caseta cu instrumente Features, sau Insert,
Features, Chamfer din meniul bară principal.
•℘ Se selectează muchiile, feţele şi/sau vârfurile care
urmează a fi teşite.
•℘ Se verifică direcţia de teşire (aceasta este indicată
printr-o săgeată). Dacă direcţia de teşire nu este
cea corespunzătoare, se modifică prin activarea
opţiunii Flip direction.
•℘ Se examinează lista elementelor care urmează a fi
teşite (Items to chamfer). Dacă s-a selectat din greşeală un element, acesta poate fi
eliminat din lista de selecţie prin reselectarea lui, sau se poziţionează cursorul
mouse-ului în zona grafică, se apasă butonul din dreapta şi se alege opţiunea Clear
Selections.
•℘ Se alege tipul de teşitură dorit şi apoi se furnizează parametrii necesari :
dacă s-a selectat opţiunea Angle-Distance, se introduc valorile pentru unghi şi
distanţă;
dacă s-a selectat opţiunea Distance-Distance, se introduc valorile numerice
pentru teşitură sau se selectează Equal distance şi se introduce numai o
valoare.
Dacă s-a selectat opţiunea Vertex-Chamfer, se introduc valorile numerice
pentru teşire de-a lungul celor trei muchii care se întâlnesc în vârful selectat
(săgeata indică muchia de-a lungul căreia va fi măsurată distanţa introdusă).
Pentru teşire cu aceeaşi valoare, se selectează opţiunea Equal distance.
•℘ Se apasă butonul OK.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 17


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Găuri (Simple Hole, Hole Wizard)

Programul SolidWorks 99 permite realizarea a două categorii de găuri: găuri simple


(Simple Hole) şi găuri cu secţiune complexă (Hole Wizard). Este recomandat ca
elementele de construcţie de tip gaură să se realizeze cât mai târziu în timpul procesului de
modelare, pentru a se evita obturarea accidentală a acestora atunci când se realizează alte
blocuri grafice de tipul “adăugare de material”. Deşi cu ajutorul comenzii Hole Wizard se
pot crea şi găuri simple, la realizarea acestora este totuşi recomandată folosirea comenzii
Simple Hole deoarece este mai rapidă.
Crearea unei găuri se realizează în două etape: se plasează gaura pe o suprafaţă
plană şi apoi se specifică poziţia acesteia prin parametri dimensionali sau constrângeri
geometrice.
Specificarea adâncimii unei găuri, indiferent dacă este o gaură simplă sau o gaură
cu secţiune complexă, se poate face în mai multe moduri:

Opţiunea Descriere

18 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Opţiunea Descriere

Pentru a crea o gaură simplă:


•℘ Se selectează o faţă plană a modelului pe care se doreşte plasarea găurii.
•℘ Se apasă butonul Simple Hole din caseta cu
instrumente Features, sau Insert, Features, Hole,
Simple din meniul bară principal.
•℘ Se specifică adâncimea găurii.
•℘ Se specifică diametrul găurii.
•℘ Dacă pentru adâncimea găurii s-a ales o opţiune
care necesită selectarea unei suprafeţe sau a unui
vârf, se va selecta elementul corespunzător (acesta
va fi afişat în caseta Selected Items).
•℘ Se examinează modelul şi dacă este necesar se modifică sensul în care va fi dată
gaura. Schimbarea sensului se face prin selectarea opţiunii Reverse Direction.
•℘ Dacă se doreşte realizarea unei găuri conice, se selectează opţiunea Draft While
Extruding, se introduce unghiul de înclinare (Angle) şi dacă este necesar se alege
opţiunea Draft Outward.
•℘ Se apasă butonul OK.
•℘ Pentru poziţionare:
Se selectează gaura (în zona grafică sau în arborele de definire al modelului), se
apasă butonul din dreapta al mouse-ului şi se alege opţiunea Edit Sketch.
Se adaugă parametri dimensionali şi/sau constrângeri geometrice pentru
poziţionarea găurii în locul dorit. De asemenea se poate modifica şi diametrul
acesteia.
Se iese din schiţă sau se apasă butonul Rebuild.

Pentru modificarea diametrului sau a adâncimii, se selectează gaura, se apasă


butonul din dreapta al mouse-ului şi se alege opţiunea Edit Definition. După efectuarea
modificărilor necesare se apasă butonul OK.

Pentru a crea o gaură cu secţiune complexă:


•℘ Se selectează o faţă plană a modelului pe care se doreşte plasarea găurii (nu se va
selecta un element auxiliar de tip plan).
•℘ Se apasă butonul Hole Wizard din caseta cu
instrumente Features, sau Insert, Features,
Hole, Wizard din meniul bară principal.
•℘ Se selectează tipul găurii din lista Hole type
(gaură cu lamaj, gaură cu teşitură, gaură
conică, etc.).
•℘ Se modifică, dacă este necesar, dimensiunile
din caseta Section dimensions (dimensiunile
secţiunii găurii).
•℘ Se specifică adâncimea găurii.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 19


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Dacă pentru adâncimea găurii s-a ales o opţiune care necesită selectarea unei
suprafeţe sau a unui vârf, se va selecta elementul corespunzător.
•℘ Se apasă butonul Next. In urma apăsării acestui buton apare caseta de dialog Hole
Placement.
•℘ Se adaugă parametri
dimensionali şi/sau
constrângeri geometrice
pentru poziţionarea găurii
în locul dorit.
•℘ Se apasă butonul Finish.

Inclinări (Draft)

Comanda “draft” se utilizează pentru a înclina la un anumit unghi suprafeţe ale


modelului în raport cu un plan neutru sau în raport cu o curbă.

Pentru înclinarea feţelor utilizând un plan neutru:


•℘ Se apasă butonul Draft din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Draft din meniul bară principal.
•℘ In caseta Type of draft, se
selectează Neutral Plane, apoi se
efectuează un clic cu mouse-ul în
caseta Neutral plane (pentru a
direcţiona intrările înspre această
zonă) şi pe urmă se selectează planul
neutru (faţă plană sau element
auxiliar de tip plan) în zona grafică.
•℘ Se introduce valoarea unghiului de
înclinare (Draft angle) şi se
selectează opţiunea Reverse direction dacă se doreşte înclinarea feţelor în cealaltă
direcţie.
•℘ Se efectuează un clic cu mouse-ul în caseta Faces to draft (pentru a direcţiona
intrările înspre această zonă) şi pe urmă se selectează feţele care urmează a fi
înclinate.
•℘ Se alege modul de propagare al înclinării din caseta Face propagation.
•℘ După ce se obţine rezultatul dorit se apasă butonul OK.

Opţiunea Descriere

20 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Opţiunea Descriere

Elemente de tip învelitoare (Shell)

Cu ajutorul comenzii “shell”, se poate obţine o piesă cu pereţi subţiri pornind de la


o piesă masivă. Acest lucru se realizează prin înlăturarea uneia sau a mai multor feţe ale
modelului şi prin specificarea grosimii de perete pentru suprafeţele rămase.

Pentru realizarea unei piese de tip învelitoare cu grosime de perete constantă:


•℘ Se apasă butonul Shell din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Shell din meniul bară principal.
•℘ Se selectează feţele modelului care urmează a fi înlăturate. Aceste feţe sunt listate
în caseta Faces to remove.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 21


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se specifică valoarea grosimii peretelui pentru suprafeţele rămase.


•℘ Se selectează opţiunea Shell outward dacă se doreşte adăugarea materialului înspre
exteriorul piesei.
•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru realizarea unei unei piese de tip învelitoare cu grosime de perete variabilă:
•℘ Se apasă butonul Shell din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Shell din meniul bară principal.
•℘ Se selectează feţele modelului care
urmează a fi înlăturate. Aceste feţe
sunt listate în caseta Faces to remove.
•℘ Se specifică valoarea implicită pentru
grosimea peretelui în caseta
Thickness.
•℘ Se efectuează un clic cu mouse-ul în
caseta Multi thickness faces (pentru
a direcţiona intrările înspre această zonă.
•℘ Se selectează feţele (pereţii piesei) pentru care se doreşte grosime diferită de perete.
Feţele selectate sunt listate în caseta Multi thickness faces.
•℘ Se introduce valoarea grosimii de perete (Thickness) pentru fiecare element din
caseta Multi thickness faces.
•℘ Se selectează opţiunea Shell outward dacă se doreşte adăugarea materialului înspre
exteriorul piesei.
•℘ Se apasă butonul OK.

Deformarea suprafeţelor plane (Dome)

Pentru a deforma o suprafaţă plană cu ajutorul comenzii dome:


•℘ Se apasă butonul Dome din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Features,
Dome din meniul bară principal.
•℘ Se selectează suprafaţa plană care urmează să fie
deformată.
•℘ Se specifică înălţimea (Height). Aceasta este
măsurată în raport cu centrul de greutate al
suprafeţei selectate.
•℘ Se alege opţiunea Reverse direction dacă se
doreşte obţinerea unei suprafeţe concave (implicit
aceasta este convexă)
•℘ Dacă a fost selectată o suprafaţă circulară sau
eliptică se poate alege opţiunea Elliptical dome. Aceasta creează un dom a cărui
formă este o jumătate de elipsoid, cu înălţimea egală cu una din razele elipsoidului.
•℘ Se apasă butonul OK.

22 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM