Sunteți pe pagina 1din 300

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → R, f ( x) = x − 3 .
5p 2. Să se determine măsura unghiului B l a triunghiului ABC ştiind că măsurile unghiurilor l
A, l l sunt
B, C
termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p 3. Să se determine punctul de extrem al funcţiei f : R → R, f ( x ) = − x 2 − 2 x .

5p { }
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea A = x ∈ `* | 3x − 4 < 14 , acesta să
fie pătrat perfect.
5p 5. Fie P punctul de intersecţie a dreptelor d1 : 2 x − y + 3 = 0 şi d 2 : x − y + 5 = 0 . Să se determine ecuaţia
dreptei care trece prin punctul P şi este paralelă cu prima bisectoare.
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 1 + 3 − x = 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y − 6 .
5p a) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 6 .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x ∗ 4 x = 0 .
5p e) Pentru a ∈ \ , să se calculeze m = a
∗ a
∗ ... ∗
a .
7 termeni
1 1
5p f) Să se arate că numărul x = ∗ este număr raţional.
2+ 3 2− 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001
 2 1 a  1 2 3  1 0 0  0 0 0
       
Fie matricele A =  −2 a 1  , B =  2 4 6  , I 3 =  0 1 0  şi O3 =  0 0 0  , a ∈ \ .
 4 2 −2   3 6 9 0 0 1  0 0 0
       
5p a) Pentru a = −1 , să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( A ) = 0 .
5p c) Să se determine a ∈ \ , ştiind că A2 + A = O3 .
5p d) Pentru a = −1 să se calculeze B − AB .
5p e) Să se demonstreze că matricea B − I 3 este inversabilă.
5p f) Pentru a = 1 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
2 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 1 .
G G G G G G G G G G G G G
5p 2. Să se arate că vectorul v = a + b + c , unde a = i − j , b = −i + 3 j , c = 2i + j este coliniar cu vectorul
JG G G
d = 4i + 6 j
5p 3. Să se calculeze dobânda simplă generată de un capital de 4000 lei pe o perioada de 5 ani ştiind că rata
dobânzii este de 25% pe an.
5p 4. Să se determine numărul natural n din egalitatea 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2n+1 = 1023 .
5p 5. Să se determine a ∈ \ , ştiind că 2 x1 + 5 x1 x2 + 2 x2 = 0 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 3 x + a = 0 .
5p 6. Să se demonstreze relaţia cos 2 B + cos 2 C = 1 în triunghiul ABC dreptunghic în A.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 3x − 3 y + 12 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = ( x − 3)( y − 3) + 3 , ∀x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 4 .
5p d) Să se demonstreze că mulţimea \ \ {3} împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p e) Să se calculeze m = 5
∗ 5
∗ ... ∗
5 .
5 termeni
5p f) Să se arate că numerele a = (5 ∗ 5) − 3 , b = (5 ∗ 5 ∗ 5) − 3 , c = (5 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 5) − 3 sunt termeni consecutivi
ai unei progresii geometrice.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002


 a 0 a 
   
Fie mulţimea de matrice M =  A ( a ) =  0 0 0  a ∈ \  .
 a 0 a 
   
 0 0 0
5p a) Să se verifice dacă matricea nulă O3 =  0 0 0  aparţine mulţimii M .
 0 0 0
 
5p b) Să se calculeze det ( A ) .
5p c) Să se arate că dacă A ( a ) , A ( b ) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) ∈ M .
5p d) Să se arate că A ( a ) ⋅ A ( b ) = A ( b ) ⋅ A ( a ) , pentru oricare matrice A ( a ) , A ( b ) ∈ M .
5p e) Să se arate ca există o matrice A ( e ) ∈ M , cu proprietatea că A ( a ) ⋅ A ( e ) = A ( a ) , ∀A ( a ) ∈ M .
5p f) Să se demonstreze că 2 A ( xy ) = A ( x ) ⋅ A ( y ) , pentru orice x, y ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p 1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr n din mulţimea {1, 2, 4,8,16} , acesta să verifice
inegalitatea 2n ≤ 3 + log 2 n .
5p 2. Fie punctele A(3, −5), B (−1,6) . Să se determine coordonatele punctului M ştiind că punctul A este
mijlocul segmentului BM .
5p 3. Să se calculeze suma S = 1+11+21+31+41+…+91.
 x − 1 = y
5p 4. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  2 , x, y ∈ \ .
 x + 2 x − 3 = y
5p 5. Să se calculeze suma cos1D + cos 2D + ... + cos179D , ştiind cos90D = 0 .
2 x −3
 5  3 x −2
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia   = ( 4, 4 ) .
 22 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x 2 + y 2 .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia x ∗ ( x + 1) = x + 2 .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se arate că legea ” ∗ ” nu admite element neutru.
5p d) Să se demonstreze că x + y ≤ ( x ∗ y ) 2 , pentru orice x, y ∈ \ .
5p e) Să se arate că numerele a = (1 ∗ 1)2 , b = (1 ∗ 1 ∗ 1) 2 , c = (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)2 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p f) Să se arate că numărul (1 + 7) ∗ (1 − 7 ) este pătratul unui număr natural.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003


 1 a 2 5 2 2   1 a 0  1 0 0
 
Se consideră matricele A =  −1 1 0  , B =  1 1 −2  , C =  0 1 0  şi I 3 =  0 1 0  , a ∈ \ .
   
 2 a 3 0 6 7   a 0 1 0 0 1
       
5p a) Pentru a = 2 , să se determine matricea A2 − 3 A + 5 I3 .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 3 .
5p c) Să se determine valorile parametrului real a pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 0 să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Pentru a = 0 să se rezolve ecuaţia matricială AX = B .
5p f) Să se determine valorile parametrului real a pentru care are loc egalitatea AC = CA .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p { }
1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea C40 , C14 , C42 , acesta să fie pătrat
perfect.
5p 2. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \, f ( x) = x − 4 .
5p 3. Să se arate că x12 + x22 ∈ ] , ştiind că x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 2 x − 1 = 0 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x 2 − 15 x) = 2 .
5p 5. Să se determine valoarea numărului real a ştiind că punctul C (4, a ) se află pe dreapta determinată de
punctele A(−5, 2) şi B (3,6) .
5p 6. Să se calculeze 2 (sin 45D + sin135D ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004
Pe mulţimea G = (1, ∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 y 2 − x 2 − y 2 + 2 .

5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x 2 − 1)( y 2 − 1) + 1 , ∀x, y ∈ G .


5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe G .
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 2 .
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p f) Să se rezolve ecuaţia x ∗ 2 = 5 , unde x ∈ G .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004


 2 1 1 0
Se consideră matricele M =   , I2 =   şi A = M + aI 2 , a ∈ \ .
 −4 −2  0 1
5p a) Să se determine matricea A .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 16 .
5p c) Pentru a ∈ \ \ {0} , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p d) Pentru a = 1 , să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .
5p e) Să se arate că A2 = 2aA − a 2 I 2 , unde a ∈ \ .
5p f) Să se determine matricea A3 − a 2 ( 3 ⋅ M + a ⋅ I 2 ) , unde a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
5 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \, f ( x) = 2 x − 1 .
5p 21! + 20!
2. Să se calculeze .
19!
5p 3. Să se calculeze valoarea expresiei E = x12 + x22 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei 2 x 2 − 3x − 3 = 0 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 (2 x 2 − x − 1) = 1 .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A(3,1) şi B (−1, 2) .
5p 6. Triunghiul ABC are AB = AC = 10 şi m( l A) = 120D . Să se calculeze lungimea laturii BC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005
Pe mulţimea G = ( 0, ∞ ) se consideră legea de compoziţie x ∗ y = xlog 2 y .
a) Să se arate că x ∗ y = 2( 2 ) ( 2 ) , pentru oricare x, y ∈ G .
log x ⋅ log y
5p
5p b) Să se compare numerele a = (22 ∗ 42 ) ∗ 23 şi b = (22 ⋅ 23 ) ∗ (22 ⋅ 42 )
5p c) Să se arate că legea ” ∗ ” este asociativă pe G .
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 2 .
5p e) Să se determine simetricul elementului x = 83 în raport cu legea ” ∗ ”.
5p f) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x = 2 , unde x ∈ G .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005


 2a 1  1 a 3 2
Fie matricele A =   , B=  , C=  , cu a , b ∈ \ .
 b 3 0 1 1 4
5p a) Să se determine matricea M = AB + BA .
5p b) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = 5 .
5p c) Pentru b = 1 , să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Ştiind că parametrii reali a şi b verifică relaţia b ≠ 6a , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa
matricei A .
5p e) Pentru a = 0 şi b = 1 , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .
5p f) Pentru a ≠ 0 , să se determine perechile de numere reale ( a, b ) , pentru care relaţia AB = BA este
adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
JG G G JJG G G
5p 1. Să se determine valoarea numărului real a ştiind că vectorii v1 = ai + 2 j şi v2 = 3i + j sunt coliniari.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x − 3 < 5 .
n !+ (n + 1)!
5p 3. Să se arate că expresia E = este număr natural, oricare ar fi n ∈ `∗ .
(n − 1)!
5p 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(1, −1) şi este perpendiculară pe dreapta de
ecuaţie x + y + 1 = 0 .
5p 5. Triunghiul ABC are BC = 3, AC = 5 şi m ( )ACB ) = 120D . Să se calculeze lungimea laturii AB .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − x
= (0, 25)−1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006
xy
Pe mulţimea G = ( 0, 1) se defineşte operaţia x ∗ y = .
2 xy + 1 − x − y
xy
5p a) Să se verifice că x ∗ y = , pentru oricare x, y ∈ G .
xy + (1 − x)(1 − y )
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe G .
1
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = .
2
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
1 1
5p f) Să se rezolve ecuaţia x ∗ = , unde x ∈ G .
3 7

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006


 3 −9  1 0
Fie matricele M =   , I2 =   şi A = M + 2a ⋅ I 2 , a ∈ \ .
 1 −3  0 1
5p a) Să se determine matricea A .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 16 .
5p c) Pentru a ∈ \ \ {0} , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
1
5p d) Pentru a = , să se rezolve ecuaţia matriceală AX = M .
2
5p e) Să se arate că A2 = 4aA − 4a 2 I 2 , cu a ∈ \ .
5p f) Să se determine matricea A3 − 4a 2 ( 3M + 2a ⋅ I 2 ) , cu a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 3 .
JG G G JJG G G
5p 2. Să se determine a ∈ \ , ştiind că vectorii v1 = (a − 1)i + j , v2 = 4i + 2 j sunt coliniari.
5p 3. Să se calculeze suma S = 1 + 5 + 9 + 13 + ... + 8029 .
5p 4. Triunghiul dreptunghic ABC are m( l A) = 90D , AC = 3 şi BC = 6 . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC.

5p { } 
5. Fie mulţimile A = x ∈ `* | x + 2 ≤ 7 şi B =  x ∈ ` \ {1} |

6
x −1

∈ `  . Să se determine A ∩ B .

5p 6. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : \ → \, f ( x) = mx 2 + 2(m + 1) x + m + 2 , cu m ≠ 0
se află pe dreapta de ecuaţie y = x + 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 x3 + y 3 .
5p a) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 0 .
5p c) Să se demonstreze că \ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură algebrică de grup comutativ.
5p d) Să se arate că înmulţirea numerelor reale este distributivă faţă de legea ” ∗ ”.
5p e) Să se demonstreze că ( \, ∗ , ⋅) este corp, unde "⋅ " este înmulţirea pe \ .
x ∗ y = 1
5p f) Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
x + y = 1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
 a 0 a 
   
Fie mulţimea de matrice M =  A ( a ) =  0 1 0  a ∈ \  .
 a 0 a 
   
0 0 0
 
5p a) Să se verifice dacă matricea B =  0 1 0  aparţine mulţimii M .
0 0 0
 
5p b) Să se calculeze det ( A ) .
5p c) Să se arate că dacă A ( a ) , A ( b ) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) ∈ M .
5p d) Să se arate că dacă A ( a ) , A ( b ) ∈ M , atunci are loc egalitatea A ( a ) ⋅ A ( b ) = A ( b ) ⋅ A ( a ) .
5p e) Să se arate ca există o matrice A ( e ) ∈ M , cu proprietatea că A ( a ) ⋅ A ( e ) = A ( a ) , ∀A ( a ) ∈ M .
5p f) Să se arate că 2 A ( xy ) = A ( x ) ⋅ A ( y ) , oricare ar fi x, y ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
8 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p 1. Să se calculeze E = (25 ⋅ 23 )4 : 230 − 22 + 20 .
5p 2. Să se determine numerele reale x şi y din progresia aritmetică x,1, y,5,7,9,11,.... .
5p 3. Fie punctele A(1,0) şi B (−1, 2) . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB .
5p 4. Un capital de 15000 lei produce în 5 ani o dobândă simplă de 5250 lei. Să se calculeze rata dobânzii.
5p 5. Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f : \ → \, f ( x) = − x 2 + 3x + 4 .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x +1 + 3 − x = 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008
1
Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = ( xy + x + y − 1) . Se notează
2
cu H mulţimea numerelor întregi impare.
1
5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru oricare x, y ∈ _ .
2
5p b) Să se arate că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 1 .
5p d) Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p e) Să se determine elementele x ∈ H cu proprietatea că există x′ ∈ H , astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x = 1 .
1
5p f) Să se arate că x ∗ ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, ∞ ) ∩ _ .
x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008
ax + y + 3z = 11 a 1 3 
  
Fie sistemul de ecuaţii (S)  y − az = −1 unde x, y , z ∈ \ şi matricea A =  0 1 − a  , cu a ∈ \ .
 x + 3 y + z = 12 1 3 1 
  
5p a) Să se determine A2 .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p c) Pentru a = 0 să se calculeze A2 − 3 A .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul (1,3, 2 ) verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru a = 2 , să se determine soluţia sistemului (S).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
9 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
x + y = 0
5p 1. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 xy = −1
5p 2. Să se arate că log3 27 + log 1 3 este natural.
3
5p 3. Să se afle suma primilor 20 termeni ai unei progresii aritmetice (an )n≥1 , ştiind că a1 = 3 şi a5 = 11 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 4 x 2 − 3x − 1 ≤ 0 .
x2 − 4
1
=8 ( ).
− 2+ x
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia  
2
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC , ştiind că BC = 12, m( l l ) = 75D .
A) = 60D , m( B

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 2 ( x + y ) + m , m ∈ \ .
5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x − 2 )( y − 2 ) + m − 4, ∀x, y ∈ \ .
5p b) Să se determine m astfel încât 2009 ∗ 2009 = 2007 2 + 2 .
5p c) Pentru m = 6 să se determine a ∈ \ astfel încât x ∗ a = a ∗ x = a, ∀x ∈ \ .
5p d) Să se determine m ştiind că elementul neutru al legii ” ∗ ” este e = 3 .
5p e) Pentru m = 6 să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ ... ∗ 2009 , ştiind că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p f) Să se determine cea mai mică valoare a numărului m astfel încât x ∗ y ∈ [ 2, ∞ ) , pentru orice x, y ∈ [ 2, ∞ ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1 a 2
Fie matricea A =  3 1 1  , unde a şi b sunt parametri reali.
1 0 b
 
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Pentru b = 5 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 17 .
5p c) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 2 şi b = 1 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea x 2 − x − 5 = 0 ale cărei soluţii sunt x1 şi x2 . Dacă a = x1 şi b = x2 să se
calculeze determinantul matricei A .
 x + y + 2z = 8

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii 3x + y + z = 10 , unde x, y , z ∈ \ .
 x=2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p 1. Să se calculeze 25% din 2008.
x + y = 3
5p 2. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
2 x − 3 y = 1
5p 3. Să se determine ecuaţia dreptei AB care trece prin punctele A(1, 2) şi B (−1,1) .
5p 4. Să se calculeze sin 45D + cos135D .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 6 ⋅ 2 x + 8 = 0 .
x x
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei E = 1 + 2 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 6 x + 6 = 0 .
x2 x1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy − 2 x − 2 y + 3 .
5p a) Să se verifice că x ∗ y = 2( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru oricare x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
3
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = .
2
5p d) Se consideră mulţimea G = (1, ∞) . Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p e) Să se arate că G = (1, ∞) împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
3
5p f) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1 1 1 0
Fie matricele M =   , I2 =   , A = M − 3aI 2 , cu a ∈ \ .
 −1 −1 0 1
5p a) Să se determine matricea A .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 36 .
5p c) Pentru a ∈ \ \ {0} , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
1
5p d) Pentru a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .
3
5p e) Să se arate că A2 = −6aA − 9a 2 I 2 , cu a ∈ \ .
5p f) Să se determine matricea A3 − 27 a 2 ( M − aI 2 ) , unde a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr n din mulţimea {1, 2,3, 4,5} , acesta să verifice
relaţia n 2 < n! .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x − 1 ≤ 3 .
5p 3. Triunghiul dreptunghic ABC are ipotenuza BC = 10 şi cateta AC = 5 . Să se calculeze aria
triunghiului ABC.
5p 4. Să se determine a şi b ştiind că punctele A(4,3) şi B (−2, −1) aparţin dreptei de ecuaţie
ax + by + 1 = 0 .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 (2 x 2 − 3 x) = 1 .
5p 6. Să se determine coordonatele punctului de minim al funcţiei f : \ → \ , f ( x) = x 2 − 6 x + 8 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 x3 + y 3 + 1 .
5p a) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe \ .
5p b) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = −1 .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p d) Să se demonstreze că expresia E ( x) = x ∗ (− x) nu depinde de x .
x y
5p e) Să se arate că ∗ ≠ 1 , pentru orice x, y ∈ \∗ .
y x
5p f) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x ∗ 4 x = 3 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
 a 1 3 1 3 9  1 0 0
Fie matricele A =  2 1 0  , B =  6 1 6  , I 3 =  0 1 0  , cu a ∈ \ .
   
 1 −a 1   3 1 2 0 0 1
     
5p a) Pentru a = 0 , să se determine matricea A2 + 2 A − 4 I 3 .
5p b) Pentru a = 0 , să se calculeze determinantul matricei A .
5p c) Pentru a ∈ \ , să se calculeze determinantul matricei A .
5p d) Să se determine valorile lui a pentru care matricea A este inversabilă.
5p e) Pentru a = 0 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p f) Pentru a = 0 , să se rezolve ecuaţia matricială A2 + X = B .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
G G G G G G G G
5p 1. Să se determine m ∈ \ ştiind că vectorii a = 2i + j şi b = (m − 2)i + 2 j verifică egalitatea 2a = b .
5p 2. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x) = ax + b ştiind că punctele A(1, 2), B (−1,6) aparţin graficului
funcţiei f.
5p 3. Să se calculeze An3 ştiind că 2n = 64 .
5p 4. Triunghiul ABC are laturile AC = 5, BC = 13, AB = 12 . Să se calculeze sin B + sin C .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia x 2 − 6 x + 5 ≤ 0 .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − 2lg ( x − 1) = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012
Pe mulţimea numerelor raţionale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y + a şi
x D y = xy + 2 x + 2 y + 2 , cu a ∈ _ .
5p a) Să se arate că legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite elementul neutru e = −1 .
5p c) Să se determine a ∈ _ , astfel încât 2 D (3 ∗ 1) = (2 D 3) ∗ (2 D 1) .
5p d) Să se arate că mulţimea _ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Să se determine m ∈ _ pentru care are loc egalitatea x D x D x = ( x + 2)3 + m, oricare x ∈_
5p f) Pentru a = 2 , să se rezolve în mulţimea _ ecuaţia x ∗ x = x D x .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012
 a 1 2
Fie matricea A =  0 1 b  , unde a şi b sunt parametri reali.
 2 3 2
 
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Pentru b = 3 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = −12 .
5p c) Pentru a = 1 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 1 şi b = 0 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea x 2 − 2 x − 3 = 0 ale cărei soluţii sunt x1 şi x2 . Dacă a = x1 şi b = x2 să
se calculeze determinantul matricei A .
 x + y + 2z = 8

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  y=3 , unde x, y , z ∈ \ .
2 x + 3 y + 2 z = 15

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
x + 2 y = 3
5p 1. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
− x + 3 y = 2
5p 2. Să se determine a ∈ \ pentru care dreptele d1 : x + 2 y − 6 = 0 şi d 2 : 2 x + ay + 5 = 0 sunt
perpendiculare.
5p 3. Să se calculeze perioada de timp în care a fost plasat un capital de 3 milioane de lei dacă a generat o
dobândă simplă de 300000 lei cu rata de 12% pe an.
5p 4. Triunghiul ABC are m( l A) = 90D , AB = 9 şi AC = 12 . Să se calculeze cos B + cos C .
3
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x3 − 1 = x − 1 .
5p 6. Să se determine valorile m ∈ \ \ {1} astfel încât ecuaţia (m − 1) x 2 + mx + m − 1 = 0 să aibă soluţii reale.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + 4 .
5p a) Să se arate că pentru orice a ∈ \ , are loc inegalitatea 2a ∗ 2− a ≥ 6 .
5p b) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x ∗ 2 x+1 = 16 .
5p c) Să se arate că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = −4 .
5p e) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
5p ( )
f) Să se rezolve ecuaţia ( log 2 x ) ∗ log 2 x 2 = 7 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013
 1 3a   a 0  2 −4 
Fie matricele A =   , B=  , C=  , cu a , b ∈ \ .
 0 2b   0 1  1 −1 
5p a) Să se determine matricea M = AB − BA .
5p b) Să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = 6 .
5p c) Pentru b = 1 , să se arate că matricea A este inversabilă, ∀a ∈ \ .
5p d) Pentru b ≠ 0 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Pentru a = 1 şi b = 1 , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( a, b ) pentru care relaţia AB = BA este adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se determine A ∪ ( B ∩ C ) ştiind că A = {1,2,3, 4} , B = {3,4,5,6} , C = {6,7,8} .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x − 1 ≤ 1 .
5p 3. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului determinat de punctele A(−6, −3) şi B (2, −1) .
5p 4. Să se calculeze măsurile unghiurilor B l ale triunghiului ABC ştiind că m( l
l şi C l ) < 90D ,
A) = 30D , m( B
BC = 4 2 şi AC = 8 .
1− x
2
−1 1
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia (0,125) x =  .
4
5p 6. Să se determine a ∈ \ astfel încât vârful parabolei asociate funcţiei f : \ → \ , f ( x) = x 2 − 3 x + a să
se afle pe dreapta de ecuaţie x + 2 y − 1 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 6 x − 6 y + 42 . Fie mulţimea
G = [5, 7] ⊂ \ .
5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x − 6)( y − 6) + 6 , pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe \ .
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 7 .
5p d) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p e) Fie M = { x ∈ \ x ∗ x = 7} . Să se arate că mulţimea M împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură
de grup comutativ.
5p f) Să se determine numerele întregi x şi y pentru care x ∗ y = 7 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014
 4 −2  1 0
Fie matricele M =   , I2 =   , A = M + 3a ⋅ I 2 , cu a ∈ \ .
 8 −4  0 1
 3a + 4 −2 
5p a) Să se verifice că matricea A =  .
 8 3a − 4 
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( A) = 9 .
5p c) Pentru a ∈ \ \ {0} , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
1
5p d) Pentru a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .
3
5p e) Să se verifice că A2 = 6aA − 9a 2 I 2 , unde a ∈ \ .
5p f) Să se arate că A3 = 27 a 2 ( M + aI 2 ) , pentru orice a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015
2 x − y = 0
5p 1. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
3 x + 2 y = 7
5p 2. Fie punctele A(−6,4), B (1,0) şi C (−1,5) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului
ABC .
5p 3. Să se determine preţul de vânzare al unui produs care are preţul de producţie de 7250 lei şi căruia i se aplică
procentul TVA de 19% .
5p 4. Să se calculeze S = sin120D + cos150D .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x − 1) = 0 .
5p 6. Să se arate că x12 + x22 + 3x1 x2 este număr natural par, unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 3 x − 5 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015
Pe mulţimea G = ( )
2, ∞ se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 y 2 − 2 x 2 − 2 y 2 + 6 .

5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x 2 − 2)( y 2 − 2) + 2 , ∀x, y ∈ G .


5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe G .
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 3 .
5p e) Să se determine simetricul elementului x = 8 în raport cu legea ” ∗ ”.
5p f) Să se arate că numerele a = (2 ∗ 2) 2 − 2 , b = (2 ∗ 2 ∗ 2) 2 − 2 , c = (2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2) 2 − 2 sunt termeni consecutivi
ai unei progresii geometrice.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015


 1 a 
Fie mulţimea de matrice M =  A ( a ) =   a ∈ \ .
 0 1 
1 0
5p a) Să se verifice dacă matricea I 2 =   aparţine mulţimii M .
0 1
5p b) Să se arate că pentru oricare a ∈ \ matricea A ( a ) ∈ M este inversabilă.
5p c) Să se arate că dacă A ( a ) , A(b) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) ∈ M .
5p d) Să se arate că dacă A ( a ) , A(b) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) = A ( b ) ⋅ A ( a ) .
5p e) Să se arate ca există o matrice A ( e ) ∈ M , cu proprietatea că A ( a ) ⋅ A ( e ) = A ( a ) , orcare ar fi A ( a ) ∈ M .
5p f) Să se arate că A ( x + y ) = A ( x ) ⋅ A ( y ) , orcare ar fi x, y ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x + 1 < 3 .
1 1
5p 2. Să se calculeze − 32 + + 1.
2 1− 2
5p 3. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că m( l l ) = 45D şi
A) = 60D , m( B
AC = 6 .
5p 4. Să se calculeze distanţa de la punctul P (1,1) la dreapta de ecuaţie −4 x − 3 y + 1 = 0 .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3x − 5 ≤ 0 .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 ( x 2 + x + 1) = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 3 şi x D y = xy − 3 x − 3 y + a ,
cu a ∈ \ .
5p a) Să se arate că pentru a = 12 legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se determine a ∈ \ ştiind că legea ” D ” admite elementul neutru e = 4 .
5p c) Să se determine a ∈ _ , astfel încât 2 D (3 ∗ 1) = (2 D 3) ∗ (2 D 1) .
5p d) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Pentru a = 12 să se determine m ∈ _ astfel încât x D x D x = ( x − 3)3 + m, oricare ar fi x ∈_
x ∗ y = 2
5p f) Pentru a = 12 să se rezolve sistemul  , unde x, y ∈ \ .
x D y = 1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016
 b 1 2
Fie matricea A =  −3 a 2  , unde a şi b sunt parametri reali.
 1 1 3
 
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Pentru b = 2 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 17 .
5p c) Pentru a = 1 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 1 şi b = 1 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea x 2 − 5 x − 8 = 0 ale cărei soluţii sunt x1 şi x2 . Dacă a = x1 şi b = x2 să
se calculeze determinantul matricei A .
 x + y + 2z = 7

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  −3 x + y + 2 z = 3 , unde x, y , z ∈ \ .
 x + y + 3z = 9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p 1. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x) = ax + b , a ≠ 0 , ştiind că punctele A( −1, 0); B (0, 2) aparţin
graficului funcţiei.
G G G G G G G G G G G G G
5p 2. Să se calculeze v = 4a − 2b + c , unde a = 5i − 7 j , b = −2i + 3 j , c = 5i + 5 j .
5p 3. Să se calculeze cos135D + cos 45D .
x1 x2
5p 4. Să se calculeze valoarea expresiei E = + , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 6 x + 4 = 0 .
x2 x1
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg (2 x + 4 x + 4) = 1 .
5p 6. Să se calculeze 2 − 3 2 + 3 − 2 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + 3 .
5p a) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = −3 .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea \ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia (log 2 x) ∗ (log 4 x) = 6 .
5p e) Să se arate că numerele a = 2 ∗ 2 ∗ 2 , b = a ∗ 2 şi c = b ∗ 2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
1 1
5p f) Să se arate că numărul m = ∗ este pătratul unui număr real.
3+ 2 2 3−2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017
1 a   1 0 2 4 
Fie matricele A =   , B=  , C=  , cu a , b ∈ \ .
 4 2b   a 1  3 −1
5p a) Să se determine matricea M = AB − BA .
5p b) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = −6 .
5p c) Pentru b = 2 să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Dacă parametrii reali a şi b verifică relaţia b ≠ 2a , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa
matricei A .
1
5p e) Pentru a = 0 şi b = , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .
2
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( a, b ) pentru care relaţia AB = BA este adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p 1. Se consideră punctele A(−5, −3), B (3,3) şi C (−1,6) . Să se determine coordonatele centrului de
greutate al triunghiului ABC .
5p 2. Să se calculeze cos175D + cos 5D .
5p 3. Un elev are de rezolvat în total 100 de probleme. În prima zi rezolvă 20% din ele, iar în a doua zi
rezolvă 25% din rest. Să se determine câte probleme mai are de rezolvat.
5p 4. Să se calculeze S = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 37 .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 7 x −1 + 3 ⋅ 7 x + 7 x +1 = 511 .
5p 6. Să se determine m ∈ \ astfel încât x 2 + (m − 3) x + m − 3 > 0 , pentru orice x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3xy + 6 x + 6 y + 10 .
5p a) Să se verifice că x ∗ y = 3( x + 2)( y + 2) − 2 , ∀x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p 5
c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = − .
3
1
5p d) Să se determine simetricul numărului x = în raport cu legea ” ∗ ”.
3
5p e) Să se determine n ∈ ` pentru care are loc egalitatea x ∗ x ∗ x = 3n ( x + 2)3 − n , ∀x ∈ \ .
5p f) Să se arate că numerele a = (−1) ∗ (−1) + 2 , b = (−1) ∗ (−1) ∗ (−1) + 2 , c = (−1) ∗ (−1) ∗ (−1) ∗ (−1) + 2
sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
 x − ay + 2 z = 6  1 −a 2 
  
Fie sistemul (S)  2 x + y = 7 , unde x, y , z ∈ \ şi matricea A =  2 1 0  , cu a ∈ \ .
2ax + y + 3z = 13  2a 1 3 
  
5p a) Să se determine matricea A2 .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p c) Pentru a = 0 , să se determine matricea B ∈ M 3 ( \ ) care verifică relaţia B − 2 A = A2 .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul ( 3,1, 2 ) verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru a = 1 , să se determine soluţia sistemului (S).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 3x + 2 < 13 .
JG G G JJG G G
5p 2. Să se determine α ∈ \ astfel încât vectorii v1 = (α + 3)i + (1 + α ) j, v2 = 2i + α j să fie coliniari.
3 3
5p 3. Să se determine primul termen al unei progresii geometrice (bn )n≥1 ştiind că b4 = şi b5 = − .
2 4
5p l D
4. Fie triunghiul isoscel ABC în care AB = AC = 12 şi m( B ) = 30 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x + 3 8 − x = 2 .
 y = x + 3
5p 6. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 y = x − 5 x + 12
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019
4( x + y )
Pe mulţimea G = ( −2, 2 ) se defineşte operaţia x ∗ y = .
4 + xy
5p a) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 0 .
5p d) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
2( x + 2)( y + 2) − 2(2 − x)(2 − y )
5p e) Să se arate că x ∗ y = , pentru orice x, y ∈ G .
( x + 2)( y + 2) + (2 − x)(2 − y )
5p f) Să se determine x ∈ G pentru care 1 ∗ x = 1 ∗1 ∗ 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
  1 0 
Fie mulţimea de matrice M =  A ( a ) =   a ∈ \ .
 a 1 
1 0
5p a) Să se verifice dacă matricea I 2 =   aparţine mulţimii M .
0 1
5p b) Să se arate că pentru oricare a ∈ \ matricea A ( a ) ∈ M este inversabilă.
5p c) Să se arate că dacă A ( a ) , A(b) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) ∈ M .
5p d) Să se arate că dacă A ( a ) , A(b) ∈ M , atunci A ( a ) ⋅ A ( b ) = A ( b ) ⋅ A ( a ) .
5p e) Să se arate ca există o matrice A ( e ) ∈ M , cu proprietatea că A ( a ) ⋅ A ( e ) = A ( a ) , pentru orice A ( a ) ∈ M .
5p f) Să se arate că A ( x + y ) = A ( x ) ⋅ A ( y ) , oricare ar fi x, y ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p 1. Să se determine punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f : \ → \, f ( x) = x 2 − 6 x + 5 cu axele
de coordonate.
5p 2. Să se determine lungimea laturii BC a triunghiului ABC ştiind că AB = AC = 4 şi m( l A) = 120D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia Ax2 + Ax2+1 + Ax2+ 2 = 62 .
a1 + a2 + a3 = 21
5p 4. Să se determine raţia şi primul termen al unei progresii aritmetice (an )n≥1 ştiind că  .
a2 + a3 + a4 = 42
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x+1 −1 = (0,(3))−1 .
5p 6. Se consideră punctele A(−3,1), B (2,0), C (1, 4) . Să se scrie ecuaţia medianei duse din vârful A al
triunghiului ABC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020
1
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 1 şi x D y = ( xy − x − y + 3) .
2
5p a) Să se demonstreze că legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite element neutru e = 3 .
5p c) Să se demonstreze că legea ” D ” este distributivă faţă de legea ” ∗ ”.
5p d) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Să se determine a ∈ \ pentru care a D x = a , ∀x ∈ \ .
5p f) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia x D 3 D 1 = x D x .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020


 −3 x + 2 y + az = −2  −3 2 a 
  
Fie sistemul (S)  ax + z = 7 , unde x, y , z ∈ \ şi matricea A =  a 0 1  , cu a ∈ \ .
 x + y + 3z = 10  1 1 3
  
5p a) Să se determine matricea A2 .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p c) Pentru a = 0 , să se determine matricea B ∈ M 3 ( \ ) care verifică relaţia 5A + B = A2 .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care tripletul ( 2, −1,3) verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru a = 2 , să se determine soluţia sistemului (S).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021
(n + 2)!
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale nenule ecuaţia = 24 .
(n − 1)!
1
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 10 x− 2 = .
100
5p 3. Să se calculeze aria triunghiului dreptunghic ABC , ştiind că m( l l ) = 30D , BC = 12 .
A) = 90D , m(C
5p 4. Să se determine a, b ∈ \* ştiind că punctele A(4,3), B (−2, −1) aparţin dreptei de ecuaţie ax + by + 1 = 0 .
5p 5. Să se determine x ∈ ( 0, +∞ ) ştiind că numerele 2 x − 1, x + 2, x + 8 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii geometrice.
5p 6. Să se determine m ∈ \ ştiind că ecuaţia x 2 − (m − 3) x + 1 = 0 are două soluţii reale diferite.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021
Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy + 2 x + 2 y + a , cu a ∈ Z .
5p a) Să se determine a ∈ Z ştiind că legea ” ∗ ” admite element neutru.
5p b) Pentru a = 2 să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Dacă a = 2 să se arate că ( x + y + 2 ) ∗ z = ( x ∗ z ) + ( y ∗ z ) + 2 , pentru orice x, y, z ∈ Z .
5p d) Pentru a = 2 să se determine mulţimea M = { x ∈ Z există x′ ∈ Z, astfel încât x ∗ x′ = −1} .
5p e) Pentru a = 2 să se determine x, y ∈ Z , astfel încât x ∗ y = 3 .
5p f) Fie mulţimea H = {−3, −1} . Să se determine a ∈ Z astfel încât, pentru oricare x, y ∈ H , să rezulte că x ∗ y ∈ H .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021


a 1 0  3 1 −1  a 0 0  1 0 0
    
Fie matricele A =  1 2 −1 , B =  −1 4 −1 , C =  0 1 0  , I 3 =  0 1 0  , cu a ∈ \ .

 2a 0 1  0 2 2  a −1 0 1 0 0 1
       
5p a) Pentru a = 1 , să se determine matricea A2 − 2 A + 3I3 .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( A) = a − 3 .
5p c) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 0 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Pentru a = 0 , să se rezolve ecuaţia matricială AX = B .
5p f) Să se determine valorile parametrului a pentru care are loc egalitatea AC = CA .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p 1. Să se determine a ∈ \ astfel încât dreptele d1 : ax + 2 y + 2 = 0 şi d 2 : 3 x − y + 1 = 0 să fie paralele.
x x
5p 2. Să se calculeze valoarea expresiei E = 1 + 2 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 5 x + 5 = 0 .
x2 x1
−1
x +1 1
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 =  .
4
b2 + b4 = 60
5p 4. Să se determine primul termen şi raţia unei progresii geometrice (bn )n≥1 , ştiind că  .
b1 + b3 = 20
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia Ax2+1 ≤ 20 .
5p 6. Triunghiul ABC are AC = 2, AB = 4 şi m( l A) = 60D . Să se calculeze lungimea laturii BC.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 x3 + y 3 − 1 .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia x ∗ x = 1 .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 1 .
5p d) Să se determine simetricul numărului x = 3 10 în raport cu legea ” ∗ ”.
5p e) Să se arate că numerele a = (2 ∗ 2)3 , b = (2 ∗ 2 ∗ 2)3 şi c = (2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2)3 sunt termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
5p f) Să se arate că numărul m = 3 32 ∗ 3 33 este pătratul unui număr natural.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022
 2ax + y + z = 4  2a 1 1   1 0 0

Fie sistemul (S)  2 x + y = −3 , cu x, y , z ∈ \ şi matricele A =  2 1 0  , I 3 =  0 1 0  , cu a ∈ \ .
 
2 x + ay + 2 z = 5  2 a 2 0 0 1
    
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Să se determine matricea ( A − I3 )2 .
5p c) Pentru a = −1 să se determine matricea B ∈ M 3 ( \ ) care verifică relaţia B − A = A2 + I3 .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul ( −1, −1,3) verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru a = −1 , să se determine soluţia sistemului (S).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
24 (23 )8
5p 1. Să se calculeze 2 3
⋅ 3
⋅ (1,5)3 .
(4 ) 6
5p 2. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC în care m( l A) = 90D , BC = 20 şi m(C l ) = 30D .
5p 3. Fie punctele A(1,1) şi B (2, −2) . Să se determine coordonatele punctului B′ , ştiind că A este mijlocul
segmentului BB′ .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 (1 − x + 1) = −1 .
5p 5. Să se determine numărul real x din relaţia de egalitate 2 + 5 + 8 + 11 + ... + x = 155 .
5p 6. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : \ → \, f ( x) = ax 2 + bx + a , a ≠ 0 ştiind că are
valoarea maximă egală cu 12 , obţinută în punctul de abscisă 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy + 6 x + 6 y + 15 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = 2( x + 3)( y + 3) − 3 , ∀x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă.
5
5p c) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = − .
2
5p d) Se consideră mulţimea G = ( −3, +∞ ) . Să se arate că pentru oricare x, y ∈ G , rezultă că x ∗ y ∈ G .
5p e) Să se arate că mulţimea G = ( −3, +∞ ) împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p f) Să se determine n ∈ ` pentru care are loc egalitatea x ∗ x ∗ x = 2n ( x + 3)3 − 3 , ∀x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023


 3b 2a   a 0  −2 4 
Fie matricele A =   , B=  , C=  , cu a , b ∈ \ .
4 1  0 1  1 3
5p a) Să se determine matricea M = AB − BA .
5p b) Pentru a = −3 , să se determine valorile parametrului real b pentru care det( A) = 6 .
5p c) Pentru b = 8 să se determine valorile parametrului real a pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Ştiind că parametrii reali a şi b verifică relaţia 3b ≠ 8a , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa
matricei A .
5p e) Pentru a = 1 şi b = 3 , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( a, b ) pentru care are loc egalitatea AB = BA .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p 1. Să se determine a ∈ \ , ştiind că dreptele d1 : x + y − 2 = 0 şi d 2 : 2 x − ay + 1 = 0 sunt perpendiculare.
5p {
2. Să se determine mulţimea A = n ∈ `* | An1 < 3 . }
 y = 2 x − 1
5p 3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  , x, y ∈ \ .
 y = x − x + 1
2

3 1
5p 4. Să se calculeze S = sin120D + cos120D .
2 2
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg( x + 3) = 1 .
5p 6. Să se determine x ∈ \ din ecuaţia 1 + 7 + 13 + 19 + ... + x = 280 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024
Pe mulţimea G = ( 2, +∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 y 2 − 4 x 2 − 4 y 2 + 20 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = ( x 2 − 4)( y 2 − 4) + 4 , ∀x, y ∈ G .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea ” ∗ ” este asociativă pe G .
5p d) Să se verifice că legea ” ∗ ” admite elementul neutru e = 5 .
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup.
5p f) Să se determine numerele naturale x, y ∈ G pentru care x ∗ y = 8 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024


 −2 −1 1 0
Fie matricele M =   , I2 =   , A = M + 2a ⋅ I 2 , cu a ∈ \ .
 4 2 0 1
5p a) Să se determine matricea A .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( A) = 36 .
5p c) Pentru a ∈ \ \ {0} , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
1
5p d) Pentru a = , să se rezolve ecuaţia matriceală AX = M .
2
5p e) Să se verifice că A2 = 4aA − 4a 2 I 2 , pentru orice a ∈ \ .
5p f) Să se arate că A3 = 4a 2 ( 3M + 2aI 2 ) , pentru orice a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A(1,0) şi B (0,1) .
5p 2. Cheltuielile de transport ale unei firme reprezintă 5 % din capitalul acesteia. Ştiind că pentru transport
s-au folosit 22000 lei, să se determine capitalul firmei.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia x 2 − 3 x + 2 ≤ 0 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 3) = −1 .
a2 − a6 + a4 = −7
5p 5. Să se determine termenul a10 al unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că  .
a8 − a7 = 2a4
5p 6. Triunghiul ABC are m( lA) = 90D , AC = 6, BC = 12 . Să se calculeze lungimea laturii AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 5 şi x D y = xy − 5 x − 5 y + 30 .
5p a) Să se arate că legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite elementul neutru e = 6 .
5p c) Să se arate că legea ” D ” este distributivă faţă de legea ” ∗ ”.
5p d) Să se demonstreze că Z împreună cu legea ” ∗ ” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Să se arate că ( Z, ∗ , D ) este inel.
5p f) Să se determine numărul întreg x pentru care x D x = x 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025


 a 0 1
Fie matricea A =  0 b 1 , unde a şi b sunt parametri reali.
 1 1 1
 
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A .
5p b) Pentru b = 4 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 5 .
5p c) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Pentru a = 2 şi b = 0 , să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea x 2 − 4 x − 7 = 0 ale cărei soluţii sunt x1 şi x2 . Dacă a = x1 şi b = x2 să
se calculeze determinantul matricei A .
 2x + z = 5

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  z = −1 , unde x, y , z ∈ \ .
x + y + z = 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26 SUBIECTUL I (30p)
5p 1. Fie mulţimile A = {x ∈ ` − 1 ≤ x ≤ 3} şi B = {x ∈ Z 1 ≤ x < 4} . Să se determine A ∩ B .
5p 2. Ştiind că o progresie aritmetică ( an )n≥1 are primul termen a1 = 5 şi raţia r = 3, să se determine
termenul a2009 .
5p 3. Să se determine x ∈ \ pentru care 2 x 2 + x − 1 ≥ 0 .
5p 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( −1, −2 ) şi B ( −2, −1) .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 x − 4 ⋅ 3x + 3 = 0 .
5p 6. Triunghiul ABC are m()A) = 90D , AB = 6 şi BC = 3 6 . Să se calculeze aria triunghiului ABC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 2 ( x + y ) + 2 + 2 .
5p (
a) Să se arate că x ∗ y = x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice x, y ∈ \ .

5p b) Să se calculeze x ∗ 2 , unde x ∈ \ .
5p c) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ ∗ ”.
5p e) Să se demonstreze că structura algebrică ( \, ∗) nu este grup.
5p ( ) ( )
f) Să se calculeze − 3 ∗ − 2 ∗ 1 ∗ 0 ∗ 1 ∗ ( 2 ) ∗ ( 3 ).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
 x + 2 y = 3  1 2
şi matricea A =  2  , a ∈ \ .
( )
Fie sistemul de ecuaţii ( S )  2
 a − 1 x + 6 y = 9  a −1 6
5p a) Să se calculeze det ( A ) , pentru a = 2.
5p b) Pentru a = 2 , să se verifice egalitatea A2 = 7 A .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care det ( A ) = 0 .
3 6
5p d) Să se determine a ∈ \ , ştiind că perechea  ,  este soluţie a sistemului ( S ) .
5 5
5p e) Să se rezolve sistemul ( S ) pentru a ∈ \ \ {−2, 2} .
5p f) Să se determine a ∈ \ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 , y0 ) cu x0 ∈ ] şi y0 ∈ ]

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
2
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x = 5 .
5p 2. Să se calculeze sin120D.
5p 3. Să se calculeze distanţa dintre punctele A (1, 2 ) şi B ( −2,1) .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea {0, 1, 2, 3, 4, 5} , acesta să fie
soluţie a ecuaţiei x 2 − 4 x + 3 = 0 .
 a + a = 16
5p 5. Să se determine primul termen a1 al unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că  1 5 .
2a1 + a3 = 20
5p 6. Să se rezolve în \ inecuaţia x 2 + 3x + 2 > x − 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = xy − 2009 ( x + y ) + 20092 + 2009 .
5p a) Să se arate că x D y = ( x − 2009)( y − 2009) + 2009 , ∀x, y ∈ \
5p b) Să se demonstreze că legea „ D ” este asociativă.
5p c) Folosind eventual a) să se calculeze 2009 D 2009 D 2009 D 2009 .
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ” .
5p e) Se consideră mulţimea H = [ 2009, +∞ ) . Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p f) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia x D ( x − 1) = 20092 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027

 ( )
 x + y + a2 + 2 z = 1
 1 1 a2 + 2 
 


( )
Fie sistemul de ecuaţii (S)  x + a 2 + 2 y + z = 1 şi matricea A =  1
 2
a2 + 2 1 , a ∈ \ .

( )
 a + 2 x + y + z =1

2 

a + 2 1 1 

5p a) Pentru a = 0 , să se calculeze det ( A ) .
5p b) Să se rezolve sistemul ( S ) , pentru a = 0 .
1 1 1
5p c) Să se determine a ∈ \ , astfel încât  , ,  să fie soluţie a sistemului ( S ) .
5 5 5
5p d) Să se arate că det ( A ) < 0 , pentru oricare a ∈ \ .
5p e) Ştiind că ( t , u , v ) este soluţie a sistemului ( S ) să se calculeze t + u + v, pentru a ∈ \.
 1
5p f) Să se arate că dacă ( t , t , t ) este soluţie a sistemului ( S ) , atunci t ∈  0 ,  .
 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p 1. Se consideră vectorii v1 = 3i + 4 j şi v2 = 4i + 3 j . Să se calculeze v1 + v2 .
5p 2. Triunghiul ABC are m( A) = 30 , m( B ) = 45 şi BC = 2 . Să se calculeze lungimea laturii AC.
5p 3. Să se calculeze suma S = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 2100.
5p 4. Să se rezolve în ecuaţia log 2 ( 2 x + 1) = 0 .
1 1
5p 5. Ştiind că x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 + 7 x + 3 = 0, să se calculeze + .
x12 x22
5p 6. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât 2 x 2 − 5 x + m > 0, pentru orice x ∈ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y =


( x + 1)( y + 1) − 1 şi
2
 ( x + 1)( y + 1)
 − 1, x ∈ \* sau y ∈ \*
xD y =  2 .
 x= y=0
 1,
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie “ ∗ ” este asociativă pe \ .
5p b) Să se arate că există e ∈ \ , astfel încât x ∗ e = x , pentru orice x ∈ \ .
5p c) Să se arate că structura algebrică ( \,∗) nu este grup.
5p d) Să se calculeze ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ... ∗ ( −1) ∗ 0 ∗1 .


2009 termeni

5p e) Se consideră mulţimea H = {−1,0,1} . Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .


5p f) Să se arate că legea “ D ” admite element neutru pe H = {−1,0,1} .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028


0 1 0 1 0 0
   
Fie matricele A =  0 0 −1 şi I 3 =  0 1 0  .
 −1 0 0  0 0 1
   
5p a) Să se calculeze det ( A + I3 ) .
5p b) Să se calculeze A + t A , unde t A este transpusa matricei A.
5p c) Să se calculeze A3 .
5p d) Să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p ( )
e) Să se verifice egalitatea ( A + I 3 ) A2 − A + I3 = 2 I 3 .
5p f) Să se determine p ∈ \ pentru care matricea A + pI 3 nu este inversabilă.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p 1. Să se rezolve în \ inecuaţia x 2 − 6 x + 5 ≤ 0.
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia log3 ( x + 1) = 1 .
5p 3. Într-o progresie geometrică ( an )n≥1 , cu termeni pozitivi, se ştie că a1 = 3 şi a3 = 27. Să se calculeze raţia
progresiei geometrice.
5p { }
4. Să se determine numărul elementelor din mulţimea C70 , C71 , C72 , C73 care sunt numere naturale impare.
G G G G G G
5p 5. Să se determine x ∈ \ pentru care vectorii a = xi + 4 j şi b = i − 2 j sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are m ( )A ) = 90D , m ( )B ) = 60D şi AC = 9. Să se calculeze lungimea înălţimii AD
a triunghiului ABC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029


xy + x + y − 1
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = şi
2
 xy + x + y − 1
 , x ∈ \* sau y ∈ \*
xD y =  2 .
 1, x= y=0
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă pe \ .
5p b) Să se calculeze x ∗ (−1) , unde x ∈ \ .
5p c) Să se calculeze ( −2009 ) ∗ ( −20087 ) ∗ ... ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 .
5p d) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru.
5p e) Se consideră mulţimea H = {−1,0,1} . Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p f) Să se arate că legea „ D ” admite element neutru pe H.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
a 1 1 0
Fie matricele A =   şi I 2 =   , a∈] .
5 a 0 1
t
( ) t
5p a) Să se calculeze det A , unde A este transpusa matricei A.
5p b) Să se calculeze suma elementelor matricei A − aI 2 .
5p c) Să se verifice egalitatea ( A − aI 2 )2 = 5I 2 .
5p d) Să se arate că pentru orice a ∈ ] , matricea A este inversabilă.
{ }
5p e) Pentru a ∈ \ \ ± 5 să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .

5p f) Să se determine a ∈ ] , astfel încât A−1 ∈ M 2 ( ] ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p 1. Să se calculeze cos120 .
5p 2. Să se rezolve în ecuaţia lg x = −2 .
5p 3. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul M (1,1) şi are panta egală cu 2 .
5p 4. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → , f ( x ) = x 2 + 2 x − 3.
5p 5. Fie funcţia f : → , f ( x ) = 5 x + 1. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + … + f ( 30 ) .
1 1 1
5p 6. Să se calculeze + +… + .
1+ 2 2+ 3 99 + 100

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030


Pe intervalul I = [1, +∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 y 2 − x 2 − y 2 + 2 .
5p a) Să se arate că x ∗ y ∈ I , pentru oricare x, y ∈ I .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii „ ∗ ”.

( )
2
d) Să se arate că ( x ∗ x ) − 1 = x 2 − 1 , pentru orice x ∈ I .
2
5p

5p {
e) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie „ ∗ ” definită pe mulţimea H = 0,1, 2 . }
5p { }
f) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii H = 0,1, 2 în raport cu legea „ ∗ ” definită pe H .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030


 a −1
Fie matricele A =   şi B = A − aI 2 , a ∈ \ .
1 a 
5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei B.
5p b) Să se arate că A este matrice inversabilă, pentru oricare a ∈ \ .
5p c) Să se verifice egalitatea B 2 + I 2 = O2 .
5p d) Să se calculeze B + B −1 , unde B −1 este inversa matricei B .
5p e) Să se calculeze B + B 2 + B3 + B 4 .
5p f) Să se arate că nu există a ∈ ] pentru care det ( A ) = 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p 1. Să se calculeze A32 + C32 .
5p 2. Triunghiul ABC are m ( )A ) = 90D , BC = 10 şi m ( )C ) = 30D . Să se calculeze aria triunghiului ABC .
5p 3. Să se determine parametrul real m astfel încât ecuaţia 2 x 2 − 2mx + m = 0 să aibă soluţii egale.
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 x + 1 = 2 .
a + a5 = 26
5p 5. Să se determine raţia unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că  2 .
 a3 + a9 = 36
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC cu vârfurile A (1,1) , B ( 2,2 ) , C (1,2 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031


Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 2 şi x D y = xy − 2 x − 2 y + 6 .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii „ ∗ ”.
5p b) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se arate că legea „ D ” admite element neutru pe ] .
5p d) Se consideră mulţimea H = { x ∈ ] / x = 2k + 1, k ∈ ]} . Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p e) Să se demonstreze că are loc egalitatea ( x ∗ y ) D z = ( x D z ) ∗ ( y D z ) , pentru orice x, y, z ∈ ] .
5p f) Să se arate că ( ], ∗, D ) este inel.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031


 1 1 1 1 1 1
   
Fie matricele A =  1 1 1 şi B =  −2 −2 −2  .
 1 1 1 1 1 1
   
5p a) Să se calculeze B 2 − 3B .
5p b) Să se verifice egalitatea BA = 3B .
5p c) Să se arate că AB ≠ BA .
d) Să se arate că toate elementele matricei ( AB ) − ( BA ) sunt egale.
2 2
5p
e) Să se determine p ∈ \ astfel încât ( A + B ) = p ( A + B ) .
2
5p
5p (
f) Să se calculeze det ( AB )
2009
+ ( BA )
2009
).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
1
5p 1. Să se determine A > 0 ştiind că log 2 A = log 2 3 + log 2 4 + log 2 .
3
1
5p 2. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii geometrice ( bn )n≥1 ştiind că b1 = şi raţia q = 3.
3
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 3x + 7 − 5 = 0 .
5p 4. Să se determine a ∈ \ astfel încât punctul A (1, 2 ) să se afle pe dreapta de ecuaţie ax + y − 1 = 0.
5p 5. Să se determine parametrul real m astfel încât reprezentarea grafică a funcţiei f : \ → \ ,
f ( x ) = x 2 + 3mx + 1 să intersecteze axa Ox în punctul A ( −1,0 ) .
5p 6. În triunghiul ABC se ştie că AC = 2, AB = 4 şi m ( )A ) = 60D . Să se calculeze lungimea laturii BC.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032


Se consideră M = {0,1, 2,3, 4,5,6,7} , mulţimea tuturor resturilor obţinute prin împărţirea numerelor
naturale la 8. Pe mulţimea M se definesc legile de compoziţie x : y = r , unde r este restul împărţirii
produsului x ⋅ y la 8 şi x ⊕ y = p , unde p este restul împărţirii sumei ( x + y ) la 8.
Se admite că legile de compoziţie ": " şi "⊕ " sunt asociative.
5p a) Să se alcătuiască tablele legilor de compoziţie ": " şi "⊕ " definite pe mulţimea M .
5p b) Să se arate că ( 5 ⊕ 6 ) : 7 = ( 5 : 7 ) ⊕ ( 6 : 7 ) .
5p :
c) Să se calculeze 7 : ... :
7 .
7
2010 cifre
5p d) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii M în raport cu legea ": " .
5p e) Se consideră mulţimea H = {0, 2,4,6} . Să se arate că x ⊕ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p f) Fie mulţimea G = {1,3,5,7}. Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea de compoziţie
": " formează o structură de grup comutativ.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
 x + y = 1 1 1   0 0
şi matricele A =   , O2 =  , a∈\ .
( )
Fie sistemul de ecuaţii (S) 
2ax + a + 1 y = 2
2
 2a a + 1 
2
 0 0
5p a) Pentru a = 1 , să se verifice egalitatea A ( A − 3I 2 ) = O2 .
5p b) Să se arate că det ( A ) ≥ 0 , ∀a ∈ \ .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care x = −1, y = 2 este soluţie a sistemului (S).
5p d) Să se determine a ∈ \ pentru care matricea sistemului (S) este inversabilă.
5p e) Să se determine a ∈ \ pentru care sistemul (S) admite o soluţie ( x0 , y0 ) cu x0 , y0 ∈ ` .
5p f) Să se rezolve sistemul ( S ) pentru a ∈ \ \ {1} .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p 1. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , al cărei grafic trece prin punctele A ( 0,1)
şi B (1, 2 ) .
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia x 2 − 2 x − 8 = 0 .
5p 3. Triunghiul ABC are BC = 2, m()A) = 45D şi m()B) = 60D. Să se calculeze lungimea laturii AC.
G G G G G G 1G 1G
5p 4. Se consideră vectorii a = i + 3 j şi b = i + j . Să se calculeze − a + b.
2 4
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia log 1 ( x + 2 ) = −3.
2
22
5p 6. Să se arate că numărul N = + 1 − 3 3 − 5 este natural.
3 3− 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033


Pe mulţimea G = (1, +∞ ) se defineşte legea de compoziţie x D y = 1 + log 3 x + log3 y .
5p a) Să se arate că x D y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p b) Să se compare numerele a = (32 D 33 ) D 34 şi b = 32 D (33 D 34 ) .
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” nu este asociativă pe G .
5p d) Să se demonstreze că 3m D 3n = m + n + 1 , pentru oricare m, n ∈ `* .
5p e) Să se rezolve ecuaţia 3x D 9 x = 10 în mulţimea G .
5p f) Să se calculeze (31 D 32 ) + (33 D 34 ) + (35 D 36 ) + ... + (311 D 312 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033


1 2 
Fie matricele A =   , X = ( x y ) şi B = (1 a ) , a∈ \ .
1 2 
5p a) Să se calculeze det ( aA ) .
5p b) Pentru a = 2 să se verifice egalitatea XA = ( x + y ) B .
5p c) Să se arate că A2 = 3 A .
5p d) Să se determine a , x , y ∈ \ pentru care are loc egalitatea ( t B ) ⋅ X = A2 , unde t
B este matricea transpusă a
matricei B .
1
5p e) Să se arate că matricea I 2 + pA este inversabilă pentru orice p ≠ − .
3
−1 −1
5p f) Să se determine b ∈ \ astfel încât I 2 + bA = ( I 2 + A ) , unde ( I 2 + A ) este inversa matricei I 2 + A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
G G G G G G G G
5p 1. Se consideră vectorii a = 2i − j şi b = i + 2 j . Să se calculeze lungimea vectorului 2a − b.
5p 2. Să se arate că 3 log 2
16 este număr natural.
2
−2 1
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 3x = .
3
5p 4. Să se determine m ∈ \ pentru care ecuaţia x 2 − 5 x + m = 0 are soluţii reale egale.
5p 5. Să se calculeze suma primilor zece termeni ai unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că a3 = 3 şi a6 = 9 .

5p 6. Să se arate că în orice triunghi ABC are loc relaţia ab ⋅ cos C + bc ⋅ cos A + ca ⋅ cos B =
2
(
1 2
)
a + b2 + c2 ,
unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC , AC , respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + m , unde m ∈ ] .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie "∗ " este asociativă.
5p b) Să se determine m astfel încât e = −6 să fie elementul neutru al legii "∗ " ,
5p c) Să se rezolve în \ ecuaţia x 2 ∗ x = m .
5p d) Să se demonstreze că dacă m este număr strict pozitiv, atunci ecuaţia x 2 ∗ x = 0 nu are soluţii reale.
5p e) Să se calculeze ( − x ) ∗ x ∗ y ∗ ( − y ) .
5p ( ) ( )
f) Să se determine m astfel încât − 3 ∗ − 2 ∗ 2 ∗ 3 = 6 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
 1 1 1 1  1   0 0 0
       
Se consideră matricele A ( a ) =  a 1 2  , X =  a  , B =  0  şi O3 =  0 0 0  , a ∈ \ .
 2   2  0  0 0 0
 a 1 4 a     
5p a) Să se calculeze det ( A ( 0 ) ) .
5p b) Să se verifice egalitatea A ( a ) B = X .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care are loc egalitatea A ( a ) − A ( − a ) = O3 .
5p d) Să se calculeze X ⋅ t B − A ( a ) , unde t B este transpusa matricei B .
5p e) Să se arate că det ( A ( a ) ) este număr par pentru orice a ∈ ] .
5p f) Să se determine a ∈ \ pentru care are loc egalitatea A ( a ) X = B .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p 1. Fie mulţimile A = { x ∈ Z − 3 ≤ x < 2} şi B = { x ∈ ` − 1 ≤ x ≤ 6} . Să se determine mulţimea A ∩ B.
5p 2. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , astfel încât f ( −4 ) = 4 şi f ( 2 ) = 6.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia log 2 ( 3 x + 2 ) = 3 .
5p 4. Să se calculeze valoarea expresiei E = x12 + x22 − 1 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 5 x + 1 = 0.
5p 5. Să se determine lungimea laturii AB a triunghiului ABC ştiind că BC = 8, m()A) = 45D şi
m()B ) = 105D.
5p 6. Fie triunghiul ABC oarecare şi O un punct arbitrar din plan. Să se demonstreze că
JJJG JJJG JJJG JJJG
AB − AC = OB − OC.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2009 ( x − 2009 )( y − 2009 ) + 2009 .
5p a) Să se demonstreze că legea "∗ " este comutativă.
5p b) Să se determine y ∈ \ , astfel încât x ∗ y = x , ∀x ∈ \ .
5p c) Să se determine z ∈ \ , astfel încât x ∗ z = z , ∀x ∈ \ .
5p d) Să se demonstreze că x ∗ y ∈ \ \ {2009} , pentru orice x, y ∈ \ \ {2009} .
5p e) Să se arate că legea "∗ " determină pe \ \ {2009} o structură de grup comutativ.
5p f) Să se determine două numere a, b ∈ \ \ _ cu proprietatea că a ∗ b ∈ ] .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1 2 2 1 0 0 x a
       
Se consideră matricele A =  2 1 2  , I 3 =  0 1 0  , X =  y  şi B =  a  , cu a, x, y, z ∈ \ .
2 2 1 0 0 1 z a
       
5p a) Să se calculeze det ( A + I 3 ) .
5p b) Să se calculeze 4 A + 5 I 3 .
5p c) Să se arate că A2 = 4 A + 5 I 3 .
5p d) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia det ( zA ) = 40 .
t 
 
5p e) Să se arate că dacă  u  este soluţie a ecuaţiei matriciale AX = B , atunci t = u = v .
v 
 
5p f) Să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p 1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii {0, 1, 2, 3, 4} , acesta să fie soluţie
a ecuaţiei x 2 + 5 x − 6 = 0 .
5p 2. Triunghiul ascuţitunghic ABC are BC = 2 2, AC = 4 şi m ( )A ) = 30D. Să se determine m()B ) .
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈ Z astfel încât AB + BC + 2CA = k ⋅ AC .
5p 4. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , astfel încât graficul ei să treacă prin
punctele A ( 0, 5 ) şi B ( 5, 10 ) .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia lg 2 x − 6lg x + 5 = 0.
5p ( )(
6. Să se determine x ∈ Z pentru care x 2 + 1 5 − x 2 ≥ 0. )

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036


Pe mulţimea M = {0,1, 2,3, 4,5,6,7,8,9} se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = ultima cifră a
produsului x ⋅ y . Se admite că legea de compoziţie "∗ " este asociativă pe mulţimea M.
5p a) Să se arate că 5 ∗ x = 0, pentru orice x număr par din mulţimea M.
5p b) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie "∗ " .
5p c) Să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 .
5p d) Să se determine elementele simetrizabile mulţimii M în raport cu legea "∗ " .
5p e) Se consideră mulţimea H = {0, 2, 4,6,8} . Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru orice x, y ∈ H .
5p f) Să se rezolve ecuaţia ( x ∗ 3) ∗ 7 = 9 , unde x ∈ M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036


− x + y + z = a  −1 1 1  1 0 0
    
Fie sistemul de ecuaţii (S)  x − y + z = a şi matricele A =  1 −1 1  , I 3 =  0 1 0  , cu a ∈ \ .
 x+ y−z=a  1 1 −1 0 0 1
    
5p a) Să se calculeze det ( A + I3 ) .
5p b) Să se determine a ∈ \ , pentru care ( −2, −2, −2 ) este soluţie a sistemului (S).
5p c) Să se rezolve sistemul (S) pentru a = 0 .
5p d) Să se verifice egalitatea A2 + A = 2 I3 .
5p e) Să se determine A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .
5p f) Să se determine soluţia ( t , u , v ) a sistemului (S) care verifică relaţia t + 2u + 3v = −6 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
G G G G G G
5p 1. Să se determine x ∈ \ astfel încât vectorii a = xi − 2 j şi b = i + 4 j să fie coliniari.
5p 2. Să se calculeze cos135D.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 25 x − 6 ⋅ 5 x + 5 = 0.
5p 4. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ( m − 3) x + 4 cu m ∈ \ − {3} astfel încât punctul A (1, 2m )
să aparţină graficului funcţiei f.
5p 5. Să se rezolve ecuaţia Cn3 = 2Cn2 , unde n ∈ `, n ≥ 3.
x1 x2
5p 6. Ecuaţia x 2 − x − 3 = 0 are soluţiile x1 , x2 . Să se calculeze + .
x2 x1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037


Pe mulţimea numerelor naturale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = r , unde r este restul împărţirii
produsului x ⋅ y la 10. Se admite că legea "∗ " este asociativă pe ` . Se consideră mulţimea I = {1,3,5,7,9}.
5p a) Să se arate că 10 ∗ x = 0, ∀x ∈ ` .
5p b) Să se calculeze 5 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 5 .
5p c) Să se arate că x ∗ y ∈ I , pentru oricare x, y ∈ I .
5p d) Să se demonstreze că legea "∗ " determină pe mulţimea I \ {5} o structură de grup comutativ.
5p e) Să se calculeze 2 ∗ 4 ∗ 6 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2010 .
5p f) Să se demonstreze că legea "∗ " nu admite element neutru.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037


2 1 1 1 0 0 0 0 0
     
Se consideră matricele A =  1 2 1  , I 3 =  0 1 0  , O3 =  0 0 0  .
1 1 2 0 0 1 0 0 0
     
5p a) Să se calculeze det ( A − I3 ) .
5p b) Să se calculeze A2 − 5 A + 4 I 3 .
1 5
5p c) Să se arate că A−1 = − A + I 3 , unde A−1 este inversa matricei A .
4 4
5p ( )
d) Să se verifice egalitatea det A−1 =
1
det ( A )
.

5p e) Să se determine y, z ∈ \ , pentru care A2 + yA + zI3 = O3 .


5p ( )
f) Să se calculeze det aA + t A , unde t A este transpusa matricei A şi a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p 1. Să se calculeze 5 − 6 + −5 − 6 .

5p 2. Triunghiul ABC are m()A) = 90D , BC = 16 şi m()B ) = 45D . Să se calculeze aria triunghiului ABC .
5p 3. Fie dreptele d1 : x + y − 3 = 0 şi d 2 : mx + y − 1 = 0 . Să se determine m ∈ \ astfel încât dreptele
d1 şi d 2 să fie paralele.
5p 4. Să se determine valorile parametrului real m pentru care x 2 + x + 4m > 0, oricare ar fi x ∈ \ .
1 1
5p 5. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , astfel încât punctele A  , −  şi
2 2
B ( 0, 3) să aparţină graficului funcţiei.
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 16 x + 4 = 5 ⋅ 4 x.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038


{ } {
În mulţimea _ a numerelor raţionale se consideră submulţimile M = 2n n ∈ ] şi P = n 2 n ∈] . }
5p a) Să se demonstreze că produsul oricăror două elemente din M este tot un element al mulţimii M.
5p b) Să se arate că înmulţirea numerelor raţionale determină pe mulţimea M o structură de grup comutativ.
5p c) Să se arate că x ⋅ y ∈ P , pentru oricare x, y ∈ P .
5p d) Să se determine mulţimea
U ( P ) = { x ∈ P x este element inversabil al mulţimii P în raport cu înmulţirea numerelor întregi}.
5p e) Să se demonstreze că produsul a patru elemente din mulţimea M care au exponenţi naturali consecutivi
este element al mulţimii P.
5p f) Să se arate că M ∩ P ≠ ∅ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
 1 −3  1 0 0 0
Fie matricele A =   , I2 =   , O2 =  .
 1 −2  0 1 0 0
5p a) Să se calculeze A2 .
5p ( )
b) Să se arate că det ( A ) = det A2 .
5p c) Să se determine x, y ∈ \ pentru care are loc egalitatea A2 + xA + yI 2 = O2 .
5p d) Să se verifice egalitatea A + A2 + A3 = O2 .
5p e) Calculaţi A + A2 + ... + A28 .
5p f) Să se arate că pentru orice a ∈ \ matricea aI 2 + A este inversabilă.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039
5p 1. Să se rezolve în \ ecuaţia lg ( 3x + 4 ) = 1.
5p 2. Să se calculeze distanţa dintre punctele A ( −1, −7 ) şi B ( 0, −5 ) .
5p 3. Triunghiul ABC are m()A) = 90D , m()C ) = 30D şi BC = 20. Să se calculeze lungimea laturii AC .
An2
5p 4. Să se arate că ∈ ` , pentru orice n ∈ `, n ≥ 2.
Cn2
x +1
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia < 1.
x+3
5p 6. Să se determine m ∈ \ astfel încât ( m − 2 ) x 2 − 2 x + 1 > 0 , oricare ar fi x ∈ \.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 8 ( x − 8 )( y − 8 ) + 8 . Se consideră
mulţimea H = [8, +∞ ) .
5p a) Să se calculeze x ∗ 8 , unde x ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă.
5p c) Să se calculeze ( −8 ) ∗ ( −7 ) ∗ ... ∗ 0 ∗ ... ∗ 7 ∗ 8 .
5p d) Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p e) Să se arate că legea "∗ " admite element neutru pe mulţimea H.
5p f) Să se arate că există a, b ∈ _ \ ] cu proprietatea că a ∗ b ∈ ] .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
a 1  1 −2   1 1 0 0
Fie matricele A =   , B= , C =   , O2 =   ,a∈\ .
 1 0 1 0   −2 0  0 0
5p a) Să se calculeze B − 2C .
5p b) Să se demonstreze că ∀ a ∈ \ are loc egalitatea det ( A + B + C ) = 0 .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care A + B + C ≠ O2 .
5p d) Să se scrie sistemul de ecuaţii cu necunoscutele x, y, z obţinut din egalitatea xA + yB + zC = O2 .
5p e) Pentru a = 0 să se determine x, y, z ∈ \ care verifică egalitatea xA + yB + zC = O2 .
5p f) Să se arate că dacă x, y, z ∈ \ verifică egalitatea xA + yB + zC = O2 , atunci x = y = z , ∀a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p 1. Să se calculeze sin135D.
5p 2. Să se demonstreze că numărul 7 + 3 − 3 − 7 + 2 3 − 7 este natural.
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈ Z astfel încât 3 AB + 3BC + AC = k ⋅ AC .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x − 4 = 4.
5p 5. Să se determine m ∈ \ astfel încât graficul funcţiei f : \ → \, f ( x ) = x 2 + 3mx + 1 să treacă prin
punctul A ( m, 5 ) .
x+2
5p 6. Să se rezolve în \ inecuaţia > 1.
x +1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040


Pe mulţimea numerelor naturale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = r , unde r este restul împărţirii
produsului x ⋅ y la 10. Se admite că legea "∗ " este asociativă pe ` . Se consideră mulţimea P = {2, 4,6,8} .
5p a) Să se arate că 10 ∗ x = 0, ∀x ∈ ` .
5p b) Să se calculeze 6 ∗ 6 ∗ 6 ∗ 6 .
5p c) Să se arate că x ∗ y ∈ P , pentru oricare x, y ∈ P .
5p d) Să se demonstreze că legea "∗ " determină pe mulţimea P o structură de grup comutativ.
5p e) Să se rezolve ecuaţia ( x ∗ 2 ) ∗ 4 = 8 în mulţimea P.
5p f) Să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
 −1 1 1 0  0 0
Fie matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 −1 1 0 1  0 0
5p a) Să se calculeze A3 .
5p b) Să se verifice egalitatea I 2 + A3 = ( I 2 + A )( I 2 − A ) .
5p c) Să se arate că det ( aI 2 + aA ) ≥ 0 pentru oricare a ∈ \ .
5p d) Să se arate că, pentru oricare a ∈ \ , matricea I 2 + aA este inversabilă.
5p e) Să se arate că, pentru oricare a ∈ \ , există b ∈ \ , astfel încât ( I 2 + aA )( I 2 + bA ) = I 2 .
 x y 
5p f) Să se arate că dacă matricele X =   ∈ M 2 ( \ ) au proprietatea că XA = O2 , atunci
 −x − y 
( X − I 2 )2 = I 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p 1. 4020 lei reprezintă 25% dintr-o sumă de bani. Să se determine suma de bani.
G G G G G G 1G 1G
5p 2. Fie vectorii a = 3i + 5 j şi b = −2i + j . Să se calculeze − a + b.
3 2
5p 3. În triunghiul ABC se cunosc m()A) = 60D , AC =2 3, AB = 3. Să se calculeze lungimea laturii BC.
4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x + 4 x = 32.
2
5p
2x − 1
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia < 2.
x−3
5p 6. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = x 2 + 2mx + 1, m ∈ \. Să se determine m astfel încât soluţiile x1 , x2 ale
ecuaţiei f ( x ) = 0 să verifice relaţia x12 + x22 > 14 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041


{ }
Fie mulţimile M = x ∈ ` x = a 2 + 2b 2 , a, b ∈ ] , H = {1,2, 4,6,8,9} şi legea de compoziţie definită pe

mulţimea ` \ {0} , x ∗ y = ultima cifră a numărului x y .


5p a) Să se demonstreze că H ⊂ M .
5p b) Să se determine a, b ∈ ` pentru care 1 = a 2 + 2b 2 .
5p c) Să se determine elementele inversabile din mulţimea M în raport cu operaţia de înmulţire a numerelor
naturale.
5p d) Să se verifice că 9 ∗ 2 ≠ 2 ∗ 9 .
5p e) Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p f) Să se determine o submulţime cu două elemente a mulţimii H pe care legea "∗ " este comutativă.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
 0 1+ 2 
Fie matricea A =   şi mulţimea G = {M ( a, b ) = aI 2 + bA a, b ∈ ]}
1 − 2 0 

5p a) Să se determine suma elementelor matricei M (1,1) .
5p b) Să se verifice egalitatea A2 + I 2 = O2 .
5p c) Să se calculeze det ( M ( a, b ) ) .
5p d) Să se determine matricele neinversabile din mulţimea G.
 a −b 
5p e) Ştiind că M ( a, b ) este matrice inversabilă, să se arate că M −1 ( a, b ) = M  2 , 2  , unde
 a + b a + b2 
2

M −1 ( a, b ) este inversa matricei M ( a, b ) .


5p f) Să se determine a ∈ ] , pentru care M −1 ( a,1) ∈ G .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p 1. Să se calculeze aria triunghiului ABC , ştiind că m()A) = 90D , BC = 12 şi AC = 6 .
5p 2. Să se calculeze − 3 − 1 + 3 − 3 −1 .
5p 3. Preţul de vânzare al unui televizor este de 476 lei. Care este preţul fără TVA al televizorului ştiind
că procentul TVA este de 19%?
5p 4. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , astfel încât graficul ei să intersecteze
axa Ox în punctul A ( −2, 0 ) şi axa Oy în punctul B ( 0, 4 ) .
1
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia < 0.
x + 3x + 2
2

5p 6. Fie triunghiul ABC cu vârfurile A (1,3) , B ( 0, −3) , C ( −1, 2 ) . Să se scrie ecuaţia medianei AM ,
unde M este mijlocul laturii BC.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 7 ( x + y ) + 7 2 + 7 . Se
consideră intervalul I = [ 6,8] .
5p a) Să se calculeze 7 ∗ x , pentru oricare x ∈ \ .
5p b) Să se arate că x ∗ y = ( x − 7 )( y − 7 ) + 7, pentru orice x, y ∈ \ .
5p c) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă.
1 1
5p d) Să se arate că dacă x = 6 + ,y =6− , atunci x ∗ y ∈ I .
2 2
5p e) Să se arate că legea "∗ " admite element neutru pe I.
5p f) Să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
 cos x − 2 + sin x   0 0 1 0 D
Fie matricele A ( x ) =   , O2 =   , I2 =  D
 , 0 < x < 180 .
 2 + sin x − cos x    0 0 0 1

5p ( )
a) Să se calculeze suma elementelor matricei A 60D .

5p

( )
b) Să se calculeze det  A 60D + I 2  .

1 
2 
5p c) Să se verifice că det ( A ( x ) ) = 1 .
5p d) Să se calculeze A2 ( x ) .
5p e) Să se verifice egalitatea A−1 ( x ) + A ( x ) = O2 , 0D < x < 180D , unde A−1 este inversa matricei A .
5p (
f) Să se determine valorile lui x pentru care A ( x ) = A 180D − x .)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p 1. Dreptunghiul ABCD are BC = 18 şi m ( DAC ) = 60 . Să se calculeze lungimea laturii AB.
5p 2. Să se rezolve în ecuaţia log 2 ( x 2 + 4) = 3.
5p 3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈ Z astfel încât AB + 2 BC + 2CA = k ⋅ AB .

( )
2
5p 4. Să se rezolve în ecuaţia x 2 = − 11 .

5p 5. Să se determine parametrul real m astfel încât ecuaţia 2 x 2 − mx + m = 0 să aibă soluţii reale egale.
5p 6. Să se calculeze suma 1 + 3 + 32 + … + 399.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043


{ }
Se consideră mulţimea M = a + b 2 a, b ∈ ] şi operaţiile "+ " şi "⋅ " de adunare şi respectiv de înmulţire
a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x + y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p b) Să se demonstreze că x ⋅ y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p c) Să se arate că {0,1} ⊂ M .
5p d) Să se arate că numărul 5 − 2 nu este element inversabil al mulţimii M în raport cu operaţia "⋅ "
5p e) Să se arate că ( M , + ) este grup comutativ.

5p { }
f) Să se demonstreze că orice element al mulţimii H = a + b 2 a, b ∈ ], a 2 − 2b 2 = 1 este element
inversabil în raport cu operaţia "⋅ " definită pe H.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043


a b 0 1 0 0  0 0 0
     
Fie matricele A =  b −a 0  , I3 =  0 1 0  şi O3 =  0 0 0  , a, b ∈ \ .
0 0 1  0 0 1  0 0 0
    
5p a) Pentru a = 1, b = 0, să se arate că det ( A ) + det ( I 3 ) = 0 .
5p b) Pentru a, b ∈ \ , să se calculeze A2 .
5p c) Să se determine a, b ∈ \ , pentru care are loc egalitatea aA + bI 3 = O3 .
5p d) Să se arate că matricea A este neinversabilă dacă şi numai dacă a = b = 0 .
5p e) Să se determine a, b ∈ ] , pentru care A−1 = A , unde A−1 este inversa matricei A .
1
5p f) Pentru a = , să se determine valorile lui b ∈ \ pentru care A2 = I 3 .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 1. Fie ABCD un patrulater convex. Să se determine k ∈ Z astfel încât AB + 2 BC + 2CD + 2 DA = k ⋅ AB .
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia 7 − x = 4.
5p 3. Să se calculeze 3 cos120D + sin120D.
5p 4. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : \ → \, f ( x ) = − x 2 + 5.
5p 5. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = 3 x − 2. Să se determine coordonatele unui punct de pe graficul funcţiei f
pentru care abscisa este egală cu ordonata.
5p 6. După ce Aurel a cheltuit 20% dintr-o sumă de bani şi încă 350 lei, i-a rămas 10% din suma iniţială.
Care a fost suma iniţială?

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044


 3 xy − 2
Pe intervalul I =  −∞,  se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = . Se consideră intervalul
 2 x + y −3
I1 = ( −∞,1] .
5p (
a) Să se calculeze x = 2 ∗ − 2 . )
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ I1 , pentru oricare x, y ∈ I1 .
5p c) Să se verifice că legea "∗ " este asociativă pe I1 .
5p d) Să se verifice că x ∗ 1 = 1 , pentru orice x ∈ I1 .
5p e) Să se arate că legea "∗ " nu admite element neutru pe mulţimea I1 .
5p f) Să se calculeze (−2009) ∗ (−2008) ∗ ... ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
3 6  0 0 1 0 a b
Se consideră matricele A =   , O2 =   , I2 =   şi X =   , a , b, c , d ∈ \ .
 −1 −2   0 0 0 1 c d
5p a) Să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) .
5p b) Să se calculeze X 2 .
5p ( )
c) Să se verifice egalitatea det X 2 = ( det ( X ) ) .
2

5p d) Să se verifice egalitatea X 2 − ( a + d ) X + det ( X ) I 2 = O2 .


5p e) Să se arate că dacă det ( X ) = 0 , atunci X 2 = ( a + d ) X .
5p f) Să se rezolve, în mulţimea M 2 ( \ ) , ecuaţia X 2 = A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p 1. Să se compare 5% din 1500 cu 12% din 1000.
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia x + 3 − 1 = 0.
5p 3. Fie triunghiul MNP isoscel care are MN = MP, m ( )NMP ) = 120D , NP = 4 . Să se calculeze lungimea
înălţimii MR (R ∈ NP ) a triunghiului MNP.
5p 4. Să se determine a ∈ \* astfel încât dreptele d ' : 2 x − y + 5 = 0 şi d '' : 4ax − y + 1 = 0 să fie
perpendiculare.
2009
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia < 0.
x − 2008
5p ( )
6. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = m2 + 1 x 2 + mx − 4, m ∈ \. Să se determine m ∈ \ astfel încât f (−1) = −1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045


5  xy − 6
Pe intervalul I =  , +∞  se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = . Se consideră intervalul
2  x + y −5
I1 = [ 3, +∞ ) .
5p a) Să se calculeze 7 ∗ 5 .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ I1 , pentru oricare x, y ∈ I1 .
5p c) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă pe I1 .
5p d) Să se verifice că 3 ∗ x = 3 , pentru orice x ∈ I1 .
5p e) Să se arate că legea "∗ " nu admite element neutru pe I1 .
5p f) Să se calculeze 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
 a 1 1 1 0 0
     a 1
Fie matricele A =  1 b 1  , I 3 =  0 1 0  şi B =   , a , b, c ∈ ] .
1 1 c 0 0 1 1 b
   
5p a) Pentru a = b = c = 1 , să se calculeze A − 2 I 3 .
5p b) Pentru a = b = c = 1 , să se verifice egalitatea A2 = 3 A .
5p c) Să se determine a, b ∈ ] , pentru care det ( B ) = 0 .
5p d) Să se determine matricele A pentru care a = b = c şi det ( A ) = 0 .
5p e) Să se arate că det ( A ) = ( c − 1) det ( B ) + ( a − 1)( b − 1) .
5p f) Să se arate că există numere a, b, c ∈ ] pentru care det ( A ) = 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p 1. După o reducere de 20% , preţul unei maşini de spălat este 880 lei. Care a fost preţul înainte de
reducere?
 a + a8 = 24
5p 2. Să se determine termenul a18 al unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că  2 .
a3 + a10 = 48
1 1
5p 3. Fie ecuaţia 3x 2 + 4 x − 1 = 0 , cu soluţiile x1 , x2 . Să se calculeze + .
x12 x22
5p 4. Trapezul isoscel ABCD (AD = BC ) are AD = 10 şi m()ADC ) = 60D. Să se calculeze distanţa de la
punctul A la dreapta CD .
5p 5. Să se determine a ∈ \ astfel încât punctul M ( −1, −1) să aparţină dreptei d : ax + 2 y + 3 = 0 .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia x +1 = x −1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046


Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x ⋅ y + x + y . Se consideră mulţimea
H = {2k k ∈ ]}
5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia ( x − 1) ∗ x = −1 .
5p b) Să se demonstreze că legea "∗ " admite element neutru.
5p c) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă.
5p d) Să se demonstreze că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p e) Să se determine a ∈ ] astfel încât a ∗ x = −1 , pentru orice x ∈ ] .
5p f) Să se demonstreze că dacă x ∈ ] este element simetrizabil în raport cu legea "∗ " , atunci x ∈ H .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
 2 1 1 0  0 0
Fie matricele A =   , I2 =   , O2 =   şi M ( a ) = I 2 + aA , unde a ∈ \ .
 −4 −2  0 1  0 0
5p a) Să se verifice că A2 = O2 .
5p b) Să se calculeze det ( M ( 2 ) ) .
5p c) Să se arate că ( A + I 2 ) = M ( 2 ) .
2

5p d) Să se determine inversa matricei M (1) .


5p e) Să se demonstreze că M ( a ) ⋅ M ( b ) = M ( a + b ) , pentru orice a, b ∈ \ .
5p f) Să se determine x ∈ \ astfel încât M 2009 ( x ) = M ( 2009 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p 1. Să se determine mulţimea A = { x ∈ Z − 5 < x ≤ 4} .
5p 2. Să se calculeze distanţa dintre punctele A (1,1) şi B ( 2, 2 ) .
5p 3. Să se determine m ∈ \ astfel încât graficul funcţiei f : \ → \, f ( x ) = −mx + 2 să treacă prin punctul
A ( −4,6 ) .
5p 4. Dreptunghiul ABCD are AB = 12 şi m()BAC ) = 30D. Să se calculeze lungimea diagonalei AC.
5p 5. Să se determine m ∈ \∗ astfel încât ecuaţia mx 2 + 2mx − 3 = 0 să aibă soluţii reale egale.
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 4 x + 4 = 5 ⋅ 2 x.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047


xy − 2
Pe intervalul I = [ 2, +∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = .
x + y −3
5p a) Să se calculeze 5 ∗ 3 .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ I , pentru oricare x, y ∈ I .
5p c) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă pe intervalul I .
5p d) Să se verifice că 2 ∗ x = 2 , pentru orice x ∈ I .
5p e) Să se arate că legea "∗ " nu admite element neutru pe mulţimea I .
5p f) Să se calculeze 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
 1 1  1 0  0 0
Fie matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 0 1  0 1  0 0
5p a) Să se calculeze det ( I 2 + A ) .
5p b) Să se calculeze ( A − I 2 )( A + I 2 ) .
c) Să se verifice egalitatea ( A − I 2 ) = O2 .
2
5p
5p d) Să se determine x, y ∈ \ , pentru care are loc egalitatea A2 + xA + yI 2 = O2 .
5p e) Să se determine inversa matricei 2I 2 − A .
x y
f) Să se determine matricele Y =   ∈ M 2 ( \ ) care verifică relaţia Y = A .
2
5p
0 x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea {0, 1, 2, 3, 4} , acesta să fie soluţie a
ecuaţiei x 2 − 4 x + 3 = 0.
5p 2. Să se calculeze suma 1 + 2 + 3 + … + 40.
5p 3. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât ecuaţia x 2 − 4mx + 1 = 0 să aibă soluţii reale.
5p 4. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1, 2 ) la dreapta d : x + y + 1 = 0.
5p 5. Să se rezolve în ecuaţia 7 2 x − 8 ⋅ 7 x + 7 = 0.
1
5p 6. Să se calculeze cos135 + 3sin135 .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048


xy − 6
Pe intervalul I = ( −∞, 2] se defineşte operaţia x ∗ y = .
x + y −5
5p a) Să se demonstreze că dacă x = 3 şi y = − 3 , atunci x ∗ y ∈ I .
5p b)Să se arate că x ∗ y ∈ I , pentru oricare x, y ∈ I .
5p c) Să se verifice că legea "∗ " este asociativă pe intervalul I .
5p d) Să se verifice că x ∗ 2 = 2 , pentru orice x ∈ I .
5p e) Să se demonstreze că legea "∗ " nu admite element neutru pe mulţimea I .
5p f) Să se calculeze (−2009) ∗ (−2008) ∗ ... ∗ 0 ∗ 1 ∗ 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1 0 0  0 1 0  0 0 0 1 0 0
       
Se consideră matricele A =  0 −1 0  , B =  1 0 0  , C =  0 0 0  şi I 3 =  0 1 0  ,
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
       
D = aA + bB + (1 − a − b ) C , a, b ∈ \ .
5p a) Să se calculeze det ( AB ) .
5p b) Să se calculeze AB − BA .
5p c) Să se verifice egalitatea A2 + B 2 = 2 I3 .
5p d) Să se determine suma elementelor matricei D .
5p ( )
e) Să se calculeze det D 2 .

5p ( ) ( )
f) Să se determine numerele a, b ∈ ] pentru care det D + t D = det t DD , unde t D reprezintă
transpusa matricei D .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p 1. Să se calculeze media geometrică a numerelor 3 6 şi 5 6.
5p 2. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , al cărei grafic conţine punctele
A ( −5, 2 ) , B ( −1, −2 ) .
5p 3. Triunghiul ABC are BC = 5, m()A) = 30D şi m()B) = 45D. Să se calculeze lungimea laturii AC.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( 4 x + 1) = 1.
5p 5. Să se determine punctul de intersecţie a dreptelor d1 : 2 x + y − 4 = 0 şi d 2 : 3 x + y + 6 = 0 .
5p 6. Să se determine m ∈ \∗ astfel încât ecuaţia − mx 2 + mx + 4 = 0 să nu aibă soluţii reale.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049


{ }
Se consideră mulţimea M = a + b 3 a, b ∈ ] şi operaţiile „+” şi „ ⋅ ” de adunare şi respectiv de
înmulţire a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x ⋅ y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p b) Să se demonstreze că x + y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p c) Să se arate că mulţimea {0,1} ⊂ M .
5p d) Să se demonstreze că ( M , +, ⋅) este inel comutativ.
5p e) Să se determine simetricul elementului x = 2 − 3 ∈ M , în raport cu operaţia „ ⋅ ”.
5p f) Să se determine două numere x, y ∈ M \ _ astfel încât x ⋅ y ∈ _ \ {1} .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
 a + 1 −3   1 2 1 0  0 0
Se consideră matricele A =  , B =   , I2 =   şi O2 =   , a∈\ .
a −5 6  2 1 0 1  0 0
5p a) Să se verifice că B 2 = 2 B + 3I 2 .
5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( A + B ) = 19 .
5p c) Să se determine a ∈ \ astfel încât matricea A să nu fie inversabilă.
5p d) Pentru a = 1 să se arate că A2 = 8 A .
1
5p e) Să se arate că matricea B este inversabilă şi B −1 = ⋅ ( B − 2 I 2 ) .
3
5p f) Să se determine a ∈ \ ştiind că există m ∈ \ astfel încât A2 = m ⋅ ( A + I 2 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
50 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine n ∈ ` pentru care 50 + 200 = n + 128 .
5p 2. Să se determine m ∈ \ astfel încât ecuaţia x 2 + ( m + 1) x + m = 0 să aibă soluţii reale egale.
5p 3. Triunghiul ABC are AC = 5 6, m( )C ) = 60D şi m( )B ) = 45D . Să se calculeze lungimea laturii AB .
5p 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( 3,3) şi B (1,−2 ) .
5p 5. Să se determine x ∈ \ astfel încât numerele x − 2 , 3x − 2, 6x − 5 să fie termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x − 5lg x + 6 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050


{ }
Se consideră mulţimea M = a + b 15 a, b ∈ ] şi operaţiile „+” şi „ ⋅ ” de adunare şi respectiv de
înmulţire a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x ⋅ y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p b) Să se demonstreze că x + y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p c) Să se arate că mulţimea {0,1} ⊂ M .
5p d) Să se demonstreze că ( M , +, ⋅) este inel comutativ.
5p e) Să se determine simetricul elementului x = 4 − 15 ∈ M , în raport cu operaţia „ ⋅ ”.
5p f) Să se determine două numere x, y ∈ M \ _ astfel încât x ⋅ y ∈ _ \ {1} .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
0 1 1 1 0 0
   
Fie matricele A =  0 0 1  , I 3 =  0 1 0  şi C = I3 + A .
 0 0 0 0 0 1
   
5p a) Să se calculeze det ( C ) .
5p b) Să se calculeze A3 .
5p ( )
c) Să se verifice egalitatea ( I 3 + A ) I 3 − A + A2 = I 3 .

5p d) Să se determine a ∈ \ , pentru care ( I 3 + aA ) ( I 3 )


+ A + A2 = I 3 .
5p e) Să se determine C −1 , unde C −1 este inversa matricei C .
5p f) Să se determine numerele x, y, z ∈ \ care verifică egalitatea xC + yA2 + zI3 = A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p 1. Să se calculeze termenul a2 al unei progresii aritmetice ( an )n≥1 ştiind că a10 = 10 şi a15 = 15 .
2 x +3
1
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3−1− x =   .
3
5p 3. Să se calculeze valoarea maximă a funcţiei f : \ → \, f ( x) = −2 x 2 + 5 x − 3 .
15
5p 4. Să se calculeze 7,3(8) − .
2
5p 5. Fie MNPQ un paralelogram. Să se demonstreze că pentru orice punct O din planul paralelogramului
JJJJG JJJG JJJG JJJG
are loc egalitatea MO + PO = NO + QO .
5p 6. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD cu bazele AB şi CD . Ştiind că m ( )DAB ) = 90D ,
m ( )ACB ) = 90D , m ( )ABC ) = 30D şi AC = 6 , să se calculeze aria trapezului ABCD.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051


xy
Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = x + y − .
2

5p a) Să se calculeze x ⊥ y +
( 2 − x )( 2 − y ) − 2, unde
x, y ∈ _ .
2
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie “ ⊥ ”este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie “ ⊥ ” admite element neutru.
5p d) Să se determine a ∈ _ , astfel încât x ⊥ a = a, pentru orice x ∈_ .
5p e) Fie mulţimea M = _ \ {2} . Să se demonstreze că ( M , ⊥ ) este grup comutativ.
5p f) Să se calculeze ( −8 ) ⊥ ( −7 ) ⊥ ... ⊥ ( −1) ⊥ 0 ⊥ 1 ⊥ ... ⊥ 7 ⊥ 8.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051


 −1 1  1 0   0 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 0 0  0 1 0 0
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei M = 3 A + I 2 .
5p b) Să se arate că A2 + A = O2 .
5p (
c) Să se calculeze det I 2 − A2 . )
5p d) Să se determine numărul real a , astfel încât A3 = a ⋅ A .
5p e) Să se calculeze A + A2 + A3 + ... + A2009 .
f) Să se arate că ( I 2 + A )
2009
5p ≠ I2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se rezolve în \ ecuaţia log 1 x 2 = −2 .
4
5p 2. Să se rezolve în \ inecuaţia 3x 2 − 9 ≤ 0 .
5p 3. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x) = ax + b cu a, b ∈ \, a ≠ 0 , ştiind că f ( 2 ) = 1 şi f ( 3) = −1 .
5p 4. Să se determine mulţimea A = { x ∈ \ x − 1 ≤ 1} .
5p 5. Fie punctul M mijlocul segmentului AB , iar O un punct oarecare din plan. Să se demonstreze că
JJJJG 1 JJJG JJJG
OM = (OA + OB) .
2
5p 6. Triunghiul ABC are m( l l ) = 30o şi BC = 10 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse
A) = 90o , m(C
din vârful unghiului drept în triunghiul ABC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052


 x − y, x ≥ y

Pe mulţimea H = {0,1, 2,3, 4} se defineşte legea de compoziţie x D y =  x + y, x < y ≤ 2 .
 y − x, x ≤ 3 şi y > 2

5p a) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie „ D ”.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „ D ” nu este comutativă.
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” nu este asociativă.
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” admite element neutru pe H .
5p e) Să se verifice că x D x = 0, pentru orice x ∈ H .
5p f) Să se calculeze ( 0 D 1) D ( 0 D 2 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
 0 1  0 0
Se consideră matricele A =  , B =  şi C = AB − BA .
0 0  1 0
5p a) Să se determine A2 + B 2 .
1 0 
5p b) Să se arate că C =  .
 0 − 1
5p c) Să se calculeze det(C 2 ) .
5p d) Să se arate că are loc egalitatea C 3 + C 2 = C + I 2 .
5p e) Să se calculeze suma elementelor matricei C + C 2 + C 3 + ... + C 2009 .
a b
5p f) Să se determine matricea X =   ∈ M 2 (\ ) , astfel încât CX = B .
c d 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze distanţa dintre punctele A ( −2, −3) şi B (1,1) .
5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : \ → \, f ( x) = 3 x 2 − 5 x + 1 .
5p 3. Să se determine mulţimea A = { x ∈ ] x + 4 < 2} .
2 m 3 
5p 4. Să se determine m ∈ \ ştiind că graficul funcţiei f : \ → \, f ( x) = x − , conţine punctul A  , m  .
3 5 2 
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x −1 + 22 x −2 + 22 x −3 = 896 .
5p 6. Să se arate că, dacă în triunghiul ABC are loc egalitatea sin A = 2sin B cos C , atunci [ AB ] ≡ [ AC ] .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053


4
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = 9 xy − 3 x − 3 y + . Se consideră
3
1 
mulţimea H =  , +∞  .
3 
5p a) Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p b) Să se determine a ∈ \ , astfel încât x D a = a D x = a, pentru orice x ∈ \.
5p c) Să se determine b ∈ \ , astfel încât x D b = b D x = x, pentru orice x ∈ \.
 4 1 
5p d) Să se verifice că mulţimea A =  x ∈ H | există x′ ∈ H astfel încât x D x′ = x′ D x =  = H \   .
 9 3
 1  
5p e) Să se demonstreze că  H \   , D  este grup comutativ.
 3 
5p f) Să se determine două numere a, b ∈ _ \ ] pentru care a D b = 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
 4 − 3 1 3 
Se consideră matricele A =   şi B =  .
 −1 1 1 4 
5p a) Să se calculeze det(2 A) .
5p b) Să se calculeze AB − BA .
5p c) Să se determine inversa matricei A .
4 x − 3 y = 5
5p d) Să se rezolve sistemul  .
 − x + y = −1
5p e) Să se arate că det( A + B ) + det( A − B ) = 2(det A + det B) .
5p f) Să se determine matricea X astfel încât A ⋅ X ⋅ B = I 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x − 5 ≤ 0 .
5p (
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 1 x 2 + 1 = −1 . )
2

A94
5p 3. Să se calculeze C83 + .
P4
5p 4. Să se scrie ecuaţia dreptei care conţine punctele A ( 3, −2 ) şi B ( −1,5 ) .
 y − x = 1
5p 5. Să se rezolve sistemul de ecuaţii 
2
, x, y ∈ \ .
 y = x − 3 x + 1
5p 6. Triunghiul ABC are m( l A) = 90o , BC = 10 şi cos C = 0,6 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054


Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x ⋅ y + x + y . Se consideră
mulţimea H = {2k + 1 k ∈ ]} .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii "∗ " .
5p b) Să se verifice că dacă x ∗ y = ( − x ) ∗ ( − y ) , atunci x + y = 0 .
5p c) Să se demonstreze că x ∗ y ∈ H , pentru orice x, y ∈ H .
5p d) Să se arate că ( x ∗ y ) ∗ z = ( x + 1)( y + 1)( z + 1) − 1 pentru orice x, y, z ∈ ] .
5p e) Să se calculeze ( 2010 ∗ 2009 ) ∗ ( −1) .
5p f) Să se arate că dacă x ∈ ] este element simetrizabil în raport cu legea "∗ " , atunci x ∗ x = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
 0 1 1 1 0 0  a b b 
       
Se consideră matricele A =  1 0 1  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea G =  M ( a, b ) =  b a b  a, b ∈ \  .
1 1 0  0 0 1  b b a 
       
5p a) Să se verifice că A2 = M ( 2,1) .
5p b) Să se calculeze det ( A + I 3 ) .
5p c) Să se arate că M ( a, b ) = aI3 + bA , pentru orice a, b ∈ \ .
5p d) Să se demonstreze că dacă X , Y ∈ G , atunci X ⋅ Y ∈ G .

5p
1
(
e) Să se arate inversa matricei A este matricea B = ⋅ A2 − 3I3 .
2
)
7
 
5p f) Să se determine matricea X ∈ M 3,1( \ ) astfel încât M ( 2,1) ⋅ X =  8  .
9
 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p 1. Să se calculeze log 1 4 + log 1 2 .
8 8
5p 2. Să se determine al doilea termen al progresiei geometrice ( bn )n≥1 care are raţia q = 2 şi b8 =256 .
5p 3. Să se determine soluţiile x1 , x2 ale ecuaţiei x 2 + ( m − 5 ) x + 3m = 0 , ştiind că x1 + x2 = 4 .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 3x +1 + 3x = 108 .
5p 5. Se consideră punctele A ( −5,8 ) , B ( −2, a ) şi C (b, 2) . Să se determine a, b ∈ \ pentru care punctul B
este mijlocul segmentului AC .
sin135o − sin150o
5p 6. Să se calculeze .
sin135o + sin150o

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = x − y . Se consideră mulţimea
H = {0,1, 2,3, 4} .
5p a) Să se arate că x D y ∈ H , pentru orice x, y ∈ H .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este comutativă pe H .
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „ D ” nu este asociativă pe H .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” admite element neutru pe H .
5p ( )
e) Să se rezolve în \ ecuaţia x 2 D ( −1) = 10 .
5p f) Să se determine numerele întregi x pentru care x D 1 ≤ 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055
 a b   1 0 
Fie mulţimea G =   a, c ∈ ( 0, +∞ ) , b ∈ \  şi matricea I 2 =  .
 0 c   0 1 
5p a) Să se arate că I 2 ∈ G .
a b
5p b) Să se calculeze determinantul matricei   + I2 .
0 c 
5p c) Să se arate că, dacă A, B ∈ G , atunci A ⋅ B ∈ G .
5p d) Să se arate că dacă C ∈ G , atunci există D ∈ G astfel încât CD = DC = I 2 .
5p e) Să se găsească două matrice U ,V ∈ G , astfel încât UV ≠ VU .
5p f) Să se determine o matrice M ∈ G cu det( M ) = 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia Cn2 = 10 .
5p 2. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai unei progresii aritmetice (an )n≥1 ştiind că a5 = 14 şi a15 = 44 .
5p ( )
3. Să se determine m ∈ \ astfel încât x = 2 să fie soluţie a ecuaţiei 1 + m 2 x 2 − 2mx − 3 = 0 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 3 x = x − 1 .
5p 5. Triunghiul ABC are AC = 3, AB = 5 şi m( lA ) = 60D . Să se determine lungimea laturii BC .
5p 6. Fie punctele A (1, 2 ) şi B ( −1, 4 ) . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056


Pe mulţimea A = [ 0,1) se defineşte operaţia x ∗ y =
xy
.
2 xy − x − y + 1
2 xy
5p a) Să se demonstreze că x ∗ y = , pentru orice x, y ∈ A .
( 2 x − 1)( 2 y − 1) + 1
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ A , pentru oricare x, y ∈ A .
5p c) Să se demonstreze că operaţia "∗ " este asociativă.
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” admite element neutru pe A .
 1
5p e) Să se determine mulţimea B =  x ∈ A | există x′ ∈ A , astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x =  .
 2
5p f) Să se demonstreze că ( A \ {0} , ∗) este grup comutativ.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
 1 x   1 0 
Se consideră mulţimea G =  A ( x ) =   x ∈ \  şi matricea I 2 =  .
  0 1   0 1
5p a) Să se arate că I 2 ∈ G .
5p b) Să se calculeze det A(3) .
5p c) Să se arate că A( x) A( y ) = A( x + y ) , ∀x, y ∈ \ .
5p d) Să se arate că A( x) A(− x) = I 2 , ∀x ∈ \ .
5p e) Să se calculeze A(1) ⋅ A(2) ⋅ A(3) ⋅ A(4) ⋅ A(5) .
5p f) Să se determine t ∈ \ , astfel încât A(1) A(2) A(3) ⋅ ... ⋅ A(2009) = A(t ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p 1. Să se determine m ∈ \ ştiind că ecuaţia x 2 − 2mx + 2m + 3 = 0 are două soluţii reale egale.
5p 2. Să se calculeze suma primilor 6 termeni ai unei progresii geometrice ( bn )n≥1 , care are termeni pozitivi,
b1 =3 şi b3 =48 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 6 ⋅ 2 x + 8 = 0 .
5p 4. Să se demonstreze că în orice triunghi ABC cu m( lA) = 90o are loc egalitatea sin 2 B + sin 2 C = 1 .
1 1 1 1 1
5p 5. Să se calculeze + + + ... + + .
1+ 2 2+ 3 3+ 4 119 + 120 120 + 121
5p 6. Fie ABCD un paralelogram de centru O şi P un punct oarecare din planul paralelogramului . Să se
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
demonstreze că PA + PB + PC + PD = 4 PO .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
Pe mulţimea G = (1, +∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 y 2 − x 2 − y 2 + 2 .

5p a) Să se arate că x ∗ y = ( x 2 − 1)( y 2 − 1) + 1, pentru orice x, y ∈ G .


5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se rezolve în G ecuaţia x ∗ 2 = 2 .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p e) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” admite element neutru pe G .
5p f) Să se determine x ∈ G pentru care există x′ ∈ G , astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x = 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057

Fie matricele B = 
 1 10 
 0 − 1 
1
, C =
 3 −
0
1 
1 0 
 , I2 = 
 0 1 
{ }
 şi mulţimea G = A ∈ M 2 ( ] ) A = I 2 .
2

5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei B + C .


5p b) Să se arate că B + C ∉ G .
5p c) Să se calculeze det( B + C ) .
5p d) Să se determine X ∈ M2 ( \ ) , astfel încât BX = C .
1 0
5p e) Să se arate că   ∈ G , pentru oricare n ∈ ] .
 n −1
 x y
5p f) Să se determine toate matricele X =   cu proprietatea că X ∈ G .
0 x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 + 7 x − 9 < 0 .
5p 2. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = 3x . Să se calculeze suma f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + ... + f ( 20 ) .
b2 − c 2
5p 3. Să se arate că în orice triunghi ABC are loc egalitatea b cos C − c cos B = , unde a, b, c sunt
a
lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 16 = x − 4 .
5p 5. Fie punctele A ( 2,3) , B (11,15 ) . Să se determine y ∈ \ ştiind că punctul C (5, y ) este situat pe dreapta AB .
1 2 2 3 2007 2008
5p 6. Să se calculeze − + − + ... + − .
2 3 3 4 2008 2009

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058


Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ⊥ y = xy − 4 ( x + y ) + 20 .
5p a) Să se demonstreze că x ⊥ y = ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 , pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se rezolve în \ ecuaţia x ⊥ ( x + 1) = 4 .
5p c) Să se demonstreze că x ⊥ y ≥ 4 pentru oricare x, y ∈ [ 4, +∞ ) .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ⊥ ” este asociativă.
5p e) Să se arate că 5 este element neutru pentru legea de compoziţie „ ⊥ ” .
5p f) Să se calculeze 1 ⊥ 2 ⊥ 3 ⊥ 4 ⊥ 5 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
0 3 6  1 −3 6  1 0 0  0 0 0
       
Se consideră matricele A =  0 0 4  , B =  0 1 −4  , I 3 =  0 1 0  şi O3 =  0 0 0  .
0 0 0 0 0 1  0 0 1  0 0 0
       
5p a) Să se calculeze det( A + I3 ) .
5p b) Să se arate că A3 = O3 .
5p c) Să se arate că AB = BA = I3 − B .
5p d) Să se calculeze ( A + I 3 ) B .
5p e) Să se arate că det(( I 3 + A2 )( I3 − A2 )) = 1 .
5p f) Să se calculeze A + 2 A2 + 3 A3 + ... + 2009 A2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x+1 = 64 .
5p 2. Să se determine mulţimea A = { x x ∈ ], x ≤ 3} .
5p 3. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x) = ax + b cu a, b ∈ \ , ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei
trece prin punctele A ( 2, 0 ) şi B ( 0, 4 ) .
5p ( ) ( )
4. În triunghiul dreptunghic ABC se ştie că m Aˆ = 90D , m Cˆ = 30D , AC = 8, AD ⊥ BC , D ∈ BC . Să se
calculeze lungimea segmentului BD .
5p { } {
5. Să se determine a, b ∈ \ ştiind că A = x ∈ \ x 2 − ax − 6 = 0 , B = x ∈ \ x 2 + bx + a − 14 = 0 şi }
A ∪ B = {−3, 2,5} .
5p 6. Fie triunghiul ABC . Punctele M , N , P sunt mijloacele laturilor triunghiului şi O este un punct
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJJG JJJG
oarecare din planul triunghiului. Să se demonstreze că OA + OB + OC = OP + OM + ON .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059
2
Pe mulţimea mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = x + y + log 2 .
2
1 1
5p a) Să se verifice că ( x 2 + ) D ( y 2 + ) ≥ 0 pentru oricare x, y ∈ \ .
4 4
5p b) Să se arate că legea „ D ” este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” admite element neutru.
5p d) Să se demonstreze că ( \, D ) este grup comutativ.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia log 2 ( x D x 2 ) = −2 .
 1  1
5p f) Să se determine n ∈ ] pentru care  2n +  D  2n+1 +  = 6 .
 4  4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059


 2 2 1 0 
Se consideră matricele A =   şi I 2 =  .
 −2 −2   0 1
5p a) Să se calculeze det( A + 3I 2 ) .
5p b) Să se calculeze A2 .
5p c) Să se determine a ∈ \ , astfel încât ( I 2 + A)( I 2 + aA) = I 2 .
2 x + 2 y = 0
5p d) Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 −2 x − 3 y = 2009
5p e) Să se verifice că det( I 2 + A6 ) = 1 .
5p f) Să se determine matricea I 2 + 2 A + 3 A2 + ... + 2009 A2008 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p {
1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea A = x ∈ `* 3 x − 2 ≤ 13 , acesta }
să fie număr prim.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 52 x + 5 x = 2 .
5p 3. Să se determine m ∈ \ astfel încât ecuaţia 2 x 2 + x − m = 0 să aibă soluţii reale.
5p 4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = 3x − 2 . Să se determine coordonatele punctului de pe reprezentarea
grafică a funcţiei f pentru care abscisa este egală cu ordonata.
5p 5. Fie ABCD un paralelogram, iar O un punct oarecare din planul paralelogramului. Să se arate că
JJJG JJJG JJJG JJJG
OA + OC = OB + OD .
5p 6. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare ABC are loc relaţia a cos C + c cos A = b , unde a, b, c
sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060


Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy + x + y .
5p a) Să se demonstreze că „ ∗ ” este lege de compoziţie asociativă.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” admite element neutru pe ] .
5p c) Să se determine x ∈ ] pentru care există x′ ∈ ] astfel încât x ∗ x′ = 0 .
5p d) Să se rezolve în ] ecuaţia 3x ∗ 3x+1 = 7 .
5p e) Să se calculeze 0 ∗ ( −1) ∗ ( −2 ) ∗ ... ∗ ( −13) .
5p f) Să se rezolve în ] ecuaţia x ∗ y = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
60 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060
 a 1 − a  *
În mulţimea M2 ( \ ) se consideră submulţimea G =   a∈\  .
 0 1  
5p a) Să se arate că I 2 ∈ G .
 a 1− a  b 1− b
5p b) Ştiind că A =   şi B =   sunt două elemente din G , să se calculeze AB − BA .
0 1  0 1 
5p c) Să se arate că, dacă A, B ∈ G , atunci A ⋅ B ∈ G .
 a 1− a 
5p d) Ştiind că A = 
 0 1 
*
( )
 ∈ G , să se determine a ∈ \ , astfel încât det A = 8 .
3

5p e) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.


 x + 2 y + 3z = 3

5p f) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale sistemul  x + 2 y + z = 4 .
2 x + y + z = 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia An2 = 2 .
5p (
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x 2 + 5 = 2 . )
5p 3. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice 1,5,9,13,... .
5p 4. Să se demonstreze că triunghiul ABC în care sin 2 B + sin 2 C = sin 2 A este dreptunghic.
5p { } {
5. Să se determine a, b ∈ \ ştiind că A = x ∈ \ x 2 + ax + 3 = 0 , B = x ∈ \ x 2 + bx + a + 1 = 0 şi }
A ∪ B = {1,3, −3} .
5p 6. Se consideră patrulaterul ABCD în care punctele E şi F sunt mijloacele diagonalelor [ AC ] şi
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
respectiv [ BD ] . Să se demonstreze că AB + AD + CB + CD = 4 EF .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc următoarele legi de compoziţie a ∗ b = a + b + ab şi
a D b = a + b − ab .
5p a) Se consideră mulţimea H = { x ∈ ] | x ≥ −1} . Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p b) Se consideră mulţimea G = { x ∈ ] | x ≤ 1} . Să se arate că x D y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ” .
 1
5p e) Să se demonstreze că pentru orice a ∈ `∗ are loc inegalitatea  a ∗  ≥ 3
 a
5p f) Să se rezolve în ] ecuaţia x ∗ x = −1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061


0 1 1 1 − 1 1  1 0 0  0 0 0
       
Se consideră matricele A =  0 0 2  , B =  0 1 − 2  , I 3 =  0 1 0  şi O3 =  0 0 0  .
0 0 0 0 0 1  0 0 1  0 0 0
       
5p a) Să se calculeze det( B ) .
5p b) Să se arate că A3 = O3 .
5p c) Să se arate că ( A + I 3 ) B = B ( A + I 3 ) = I3 .
5p d) Să se determine inversa matricei B .
5p e) Să se determine x ∈ \ pentru care det( B − xI 3 ) = 0 .
5p f) Să se calculeze 2 A + 3 A2 + ... + 2009 A2008 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
62 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p (
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 4 x 2 + 1 = 0 . )
5p 2. Ecuaţia ( m − 1) x 2 − ( 2 − m ) x − m = 0 cu m ∈ ] − {1} are soluţiile x1 , x2 . Să se determine m ∈ ] − {1}
astfel încât x1 + x2 − x1 ⋅ x2 = 2 .
 m −1 
5p 3. Să se determine m ∈ \ ştiind că punctul A  , 4  aparţine graficului funcţiei f : \ → \, f ( x) = x + m .
 2 
5p 4. Ştiind că ABC este un triunghi dreptunghic cu m( lA) = 90o , să se demonstreze că
( sin B + sin C )2 + ( cos B − cos C )2 este număr întreg.
5p 5. Fie patrulaterul convex ABCD . Dacă punctele M , N sunt mijloacele laturilor AB , respectiv CD , să se
JJJJG 1 JJJG JJJG
demonstreze că MN = AD + BC .
2
( )
1 1 1
5p 6. Să se determine n ∈ `* pentru care + + ... + = 3.
2 +1 3+ 2 n + n −1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = 7 xy + x + y .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia x D 1 = 9 .
 1  1 1
5p b) Să se arate că x D y = 7  x +  y +  − , ∀x, y ∈ \ .
 7  7 7
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ”.
1
5p e) Să se arate că numărul − este nesimetrizabil în raport cu legea „ D ”.
7
 3  2  1
5p f) Să se calculeze  −  D  −  D  −  .
 7  7  7

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
 2 3 1 0 
În mulţimea M 2 ( \ ) se consideră matricele A =   şi I 2 =  .
 4 3  0 1
5p a) Să se calculeze det( A − I 2 ) .
5p b) Să se calculeze A2 .
5p c) Să se arate că A2 = 5 A + 6 I 2 .
5p d) Să se determine x ∈ \ astfel încât det( A − xI 2 ) = 0 .
5p e) Să se determine a, b ∈ \ , astfel încât A4 = aA + bI 2 .
5p f) Să se determine o matrice B ∈ M2 ( \ ) , astfel încât AB ≠ BA .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p 1. O persoană depune la o bancă suma de 100000 lei cu un procent al dobânzii de 15% pe an. Să se
calculeze suma pe care persoana o va avea la bancă după un an.
−2 4 5
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ⋅x+ ≥ .
3 9 18
5p 3. Să se determine m ∈ \ , astfel încât ecuaţia x 2 + x + m − 1 = 0 să aibă soluţii reale distincte.
5p (
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 1 x 2 − 3 x + 11 = −2 . )
3
5p 5. Punctele A ( −2,0 ) , B ( 4,0 ) şi C (0,6) sunt vârfurile unui triunghi. Să se determine lungimea medianei
corespunzătoare laturii BC.
5p 6. Să se demonstreze că în orice triunghi ABC este adevărată egalitatea a ⋅ cos B + b ⋅ cos A = c , unde a,
b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 5 x + 5 y + xy + 20 . Se consideră
mulţimea G = ( −5, +∞ ) .
5p a) Să se arate că x ∗ ( −5 ) ∗ x = −5, pentru orice x ∈ \ .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că pentru orice x ∈ G , există x′ ∈ G astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x = −4 .
3 ∗ ( −5 ) − 1
5p d) Să se calculeze valoarea expresiei E = .
( −5) ∗ 2 + 3
5p e) Folosind eventual egalitatea x ∗ y = ( x + 5) ⋅ ( y + 5) − 5 , pentru orice x, y ∈ \ , să se rezolve în
mulţimea numerelor reale ecuaţia ( log 2 x ) ∗ ( log3 x ) = −5 .
5p f) Să se calculeze ( −6 ) ∗ ( −5 ) ∗ 2009  .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063


 −1 −1 1 0 
În mulţimea M 2 ( \ ) se consideră matricele A =   , I2 =   şi submulţimea
 2 1  0 1
G = { X ∈ M 2 ( \ ) A ⋅ X = X ⋅ A} .
5p a) Să se verifice că A − I 2 ∈ G .
5p b) Să se calculeze det( A − 3I 2 ) .
5p c) Să se verifice că A2 = − I 2 .
5p d) Să se determine x ∈ \ pentru care det( A + xI 2 ) = 10 .
5p e) Să se arate că dacă a, b ∈ \ şi B = aI 2 − bA , atunci B ∈ G .
5p f) Să se găsească o matrice C ∈ G cu det(C ) = 16 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064
5p 1. Un elev a citit 180 de pagini dintr-o carte, ceea ce reprezintă 60% din numărul total de pagini ale cărţii.
Să se calculeze câte pagini mai are de citit elevul.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 52 x+1 = 125 .
5p 3. Ştiind că x1 = −1 este o soluţie a ecuaţiei x 2 − 2ax − a = 0 cu a ∈ \ , să se determine cealaltă soluţie x2 .
5p 4. Să se calculeze suma S = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 29 .
5p 5. Fie M , N , P mijloacele laturilor BC , AC , respectiv AB ale triunghiului ABC . Să se arate că
JJJJG JJJG JJJG G
AM + BN + CP = 0 .
sin120D − sin150D
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei E = .
cos120D + cos150D

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064
x+ y
Pe mulţimea M = [ 0, ∞ ) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = .
1 + xy
1 1
5p a) Să se calculeze ∗ .
2 3
5p b) Să se demonstreze că „ ∗ ” este lege de compoziţie asociativă pe M .
5p c) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” admite element neutru pe M .
5p d) Să se arate că x = 0 este singurul element simetrizabil al mulţimii M în raport cu legea "∗ " .
1 1
5p e) Să se arate că ∗ = x ∗ y, ∀x, y ∈ ( 0, +∞ ) .
x y
 1 1 1 1 1
 1 ∗  ⋅  ∗  ⋅ ... ⋅  ∗ 
f) Să se calculeze valoarea expresiei E = 
5p 2 3 4 7 8 .
(1 ∗ 2 ) ⋅ ( 3 ∗ 4 ) ⋅ ... ⋅ ( 7 ∗ 8 )

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064


1 1 1  1 0 0   0 0 0
     
Se consideră matricele A =  3 3 3  , I 3 =  0 1 0  , O3 =  0 0 0  şi
 5 5 5  0 0 1  0 0 0
     
mulţimea M a tuturor matricelor pătratice de ordin 3 care au toate elementele numere naturale impare.
5p a) Să se arate că A + I 3 ∉ M .
5p b) Să se arate că A2∈M.
5p c) Să se determine x ∈ \ , astfel încât det( A − xI 3 ) = 0 .
5p d) Să se arate că dacă B ∈ M , atunci det( B ) se divide prin 4.
5p e) Să se arate că matricea I 3 + A este inversabilă.
5p f) Să se determine X ∈ M3 ( \ ) , astfel încât ( I 3 + A) X = O3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia ( n + 3)! = 20 ⋅ ( n + 2 )! .

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − x = 1 .


2
5p
5p 3. Să se calculeze suma S = 6 + 16 + 26 + 36 + ... + 96 .
JG G G JG G G
5p 4. Să se determine α ∈ \ astfel încât vectorii r1 = (α + 1)i + 2 j , r2 = −3i + j să fie coliniari.
5p ( )
5. Să se determine m ∈ \ − {0} astfel încât soluţiile x1 , x2 ale ecuaţiei mx 2 + m 2 + 4 x + ( m − 2 ) = 0
1 1
să verifice relaţia + =2.
x1 x2
5p 6. Să se arate că în orice triunghi ABC , care are m ( )A ) = 90D , are loc egalitatea
( c sin B + b sin C )( c cos B + b cos C ) = 2a 2 sin B ⋅ sin C , unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC,
respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065
( )
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = log 2 2 x + 2 y + 1 . Se consideră
mulţimea M = [ 0, +∞ ) .
5p a) Să se arate că x ∗ y ∈ M , pentru orice x, y ∈ M .
5p b) Să se determine x ∈ M astfel încât 0 ∗ x = x + 1 .
5p c) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” nu admite element neutru pe M .
5p ( )
d) Să se verifice că ( x ∗ x ) ∗ x = log 2 3 ⋅ 2 x + 1 , oricare ar fi x ∈ M .
5p e) Să se demonstreze are loc relaţia x ∗ ( − x ) > 1, pentru orice x ∈ \ .
5p f) Să se calculeze 21 ∗ 2 + 23 ∗ 4 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
a b c
Se consideră numerele reale a, b, c şi determinantul D = b c a .
c a b
5p a) Să se calculeze D pentru a = 1 , b = 2 , c = 3 .
5p b) Să se arate că dacă a = b = c , atunci D = 0 .
5p c) Să se arate că dacă a + b + c = 0 , atunci D = 0 .
5p d) Să se determine a ∈ \ , astfel încât pentru b = c = 0 să avem D = 8 .
5p e) Să se arate că dacă a, b, c ∈ ] şi a + b + c ≠ 0 , atunci D se divide prin (a + b + c) .
 x + 2 y + 3z = 14

5p f) Să se rezolve sistemul 2 x + 3 y + z = 11 , unde x, y , z ∈ \ .
3 x + y + 2 z = 11

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
P −P
5p 1. Să se calculeze 6 5 .
P4
5p 2. Se consideră funcţiile f , g : \ → \, f ( x ) = x 2 − x + 2, g ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 5 . Să se determine soluţiile
reale ale ecuaţiei f ( x ) = g ( x ) .
5p 3. Să se calculeze termenul b4 dintr-o progresie geometrică ( bn )n≥1 ştiind că b2 = 2, b5 = 54 .

2 x+2
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia = 1.
3 + 4x
5p 5. Să se calculeze aria pătratului ABCD ştiind că B (1, 2 ) şi D ( 2, −3) .
3
5p 6. Ştiind că α este măsura unui unghi ascuţit şi cos α = , să se calculeze sin α .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066


Pe mulţimea G = [ a, +∞ ) se defineşte operaţia x ∗ y = x 2 + y 2 − a 2 , cu a ∈ [ 0, +∞ ) .
5p a) Să se calculeze a ∗ a − a , unde a ∈ [ 0, +∞ ) .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă pe G .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” admite element neutru pe G .
5p e) Să se determine elementele din G , simetrizabile în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
5p f) Să se rezolve în G ecuaţia ( 2 x ) ∗ a = a ∗ ( x + a ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
66 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
 1 1 1 0   0 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 −2 − 2   0 1  0 0
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei 2 A .
5p b) Să se calculeze det( I 2 − A) .
5p c) Să se arate că A2 + A = O2 .
5p d) Să se determine a ∈ \ , astfel încât A4 = aA .
5p e) Să se calculeze A + 2 A2 + 3 A3 + ... + 2009 A2009 .
5p f) Să se arate că ( I 2 − A) 2009 ≠ A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p 1. Să se determine câte numere impare are mulţimea {C , C , C , C , C } .
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9

5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia log 2 ( 3 x − 2 ) = 0 .


5p
( )
3. Se consideră punctele A (1,0 ) , B ( −1,0 ) , C 0, − 3 . Să se arate că triunghiul ABC este echilateral.
5p 4. Să se determine numărul n ∈ `∗ astfel încât 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 2n−1 = 1023 .
5p 5. Fie A′, B′, C ′ mijloacele laturilor BC , AC , respectiv AB ale triunghiului ABC . Să se demonstreze că
JJJG JJJG JJJJG G
AA′ + BB′ + CC ′ = 0 .
5p 6. Să se determine m ∈ \ − {−3} pentru care soluţiile ecuaţiei ( m + 3) x 2 − 2 ( m − 1) x + m − 2 = 0 verifică

( )
relaţia 2 x1 + x2 − 5 x1 x2 = −
13
2
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067


x+ y
Pe mulţimea G = ( −1,1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = .
1 + xy
2 2
5p a) Să se calculeze − ∗ .
2 2
5p b) Să se rezolve în mulţimea G ecuaţia x ∗ x 2 = 0 .
5p c) Să se demonstreze că ( x ∗ y ) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z ) , pentru orice x, y , z ∈ G .
5p d) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” admite element neutru pe G .
5p e) Să se determine x ∈ G pentru care există x′ ∈ G , astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x = 0 .
1 1
5p f) Să se arate că ∗ = x ∗ y , pentru oricare x, y ∈ ( −1,0 ) ∪ ( 0,1) .
x y

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067
  x 0 x  1 0 0 
     
Fie mulţimea M =  A ( x ) =  0 1 0  x ∈ ( 0, ∞ )  şi matricea I 3 =  0 1 0  .
  x 0 x   0 0 1
     
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A(2) .
5p b) Să se arate că I 3 ∉ M .
5p c) Să se demonstreze că A( x) ⋅ A( y ) = A(2 xy ) , ∀x, y ∈ \ .
1 2 3
5p d) Să se calculeze A   ⋅ A   ⋅ A   .
2 3 4
5p e) Să se arate că, dacă A( x) ∈ M şi A( y ) ∈ M , atunci A( x) ⋅ A( y ) ∈ M .
f) Să se determine matricea A( x) ∈ M care verifică egalitatea ( A( x) ) = A( x) ⋅ A(4) .
2
5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
JG → → JG → → JG → →
5p 1. Se consideră vectorii r1 = 5 i − 3 j , r2 = −2 i + 4 j , r3 = α i + 2 β j . Să se determine α , β ∈ \ , astfel
1 JG 1 JG JG
încăt r1 − r2 = r3 .
5 2
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 − 3 ⋅ 22 x + 1 = 0 .
5p 3. Să se calculeze suma S = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 39 .
5p 4. Să se determine parametrul real nenul m ştiind că soluţiile x1 , x2 ale ecuaţiei mx 2 + ( m + 1) x − 2 = 0 ,
3
verifică relaţia x1 + x2 − x1 x2 = − .
4
5p 5. Să se arate că dacă în triunghiul ABC are loc relaţia a = 2b cos C , atunci b = c , unde a şi b sunt
lungimile laturilor BC, respectiv AC.
5p 6. Un obiect costă 2500 lei. Obiectul s-a ieftinit cu 10% din preţ, apoi s-a ieftinit cu 12% din noul preţ.
Să se calculeze valoarea ultimului preţ.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
Pe mulţimea A = [3, +∞ ) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p a) Să se determine a, b ∈ \ pentru care x ∗ y = a ( x − b )( y − b ) + b , pentru orice x, y ∈ A .
5p b) Să se arate că x ∗ y ∈ A \ {3} , pentru oricare x, y ∈ A \ {3} .
5p c) Să se determine c ∈ A pentru care are loc egalitatea x ∗ c = c ∗ x = c , oricare ar fi x ∈ A .
5p d) Să se arate că ( A \ {3} , ∗) formează o structură de grup comutativ.

5p ( )( )
e) Să se rezolve ecuaţia log3 x3 ∗ log9 x 6 = 3, unde x ∈ A .

5p f) Să se calculeze ( log 3 27 ) ∗ ( log3 81)  ∗ ( log3 243) ∗ ( log 3 729 )  .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1 1  1 0   0 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 4 2  0 1  0 0
5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei A + I 2 .
5p b) Să se calculeze det( A2 ) .
5p c) Să se verifice că A2 − 3 A − 2 I 2 = O2 .
5p d) Să se determine x ∈ \ , astfel încât det( A − xI 2 ) = −4 .
5p e) Să se determine a, b ∈ \ , astfel încât A2 = aA + bI 2 .
5p f) Să se determine matricea X ∈ M2 ( \ ) care verifică relaţia A( X − I 2 ) = I 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p 1. Un elev citeşte o carte în trei zile. În prima zi citeşte 240 de pagini, a doua zi 30% din numărul de
pagini ale cărţii, iar a treia zi 10% din numărul de pagini ale cărţii. Să se determine numărul de pagini
ale cărţii.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x − 3x+ 3 = −78 .
5p 3. Să se calculeze suma S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 19 .
5p 4. Să se determine m ∈ \ ştiind că soluţiile x1 , x2 ale ecuaţiei 3x 2 − 2 ( 2m − 1) x + m2 − 1 = 0 verifică
2
relaţia x1 + x2 − x1 x2 =.
3
5p 5. Să se determine α ∈ \ ştiind că punctul C ( α ,8 ) se află pe dreapta determinată de punctele
A ( −3, 4 ) ,B ( 5,6 ) .
5p 6. Triunghiul ABC are BC = 8 , m ( )A ) = 30D şi m ( )B ) = 60D . Să se calculeze lungimea laturii AC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069
Pe mulţimea G = (1, +∞ ) se defineşte operaţia x D y = 1 + log 2 x + log 2 y .
5p a) Să se arate că x D y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p b) Să se compare numerele a = (22 D 23 ) D 24 şi b = 22 D (23 D 24 ) .
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” nu este asociativă pe G .
5p d) Să se demonstreze că pentru oricare x, y ∈ G , are loc egalitatea 2 x D 2 y = x + y + 1 .
5p e) Să se rezolve în mulţimea G ecuaţia 2 x D 8 x = 9 .
5p f) Să se calculeze (21 D 22 ) + (23 D 24 ) + (25 D 26 ) + ... + (211 D 212 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069


 1 + a 1 1 1 0 0   2 0 1
     
Se consideră numărul real a şi matricele A =  1 1 + a 1  , I 3 =  0 1 0  şi B =  0 2 1 .
 1 1 1   0 0 1 1 1 2 
    
5p a) Pentru a = 2 , să se calculeze produsul elementelor matricei A .
5p b) Pentru a = 2 , să se calculeze det( A + I3 ) .
5p c) Să se determine a ∈ \ , astfel încât det( A + I3 ) = 0 .
5p d) Să se determine a ∈ \ pentru care matricea A este inversabilă.
5p e) Pentru a = 2 , să se determine inversa matricei A .
5p f) Să se determine a ∈ \ pentru care A2 − A = B .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p 9
1. Să se calculeze C10 − C10
8
.
log x
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 5 = 4 .
 y = x + 4
5p 3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  , x, y ∈ \ .
 y = x − 2 x
2

5p 4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = 3x + 6m − 2 . Să se determine m ∈ \ astfel încât punctul A(4m − 5, m) să


aparţină graficului funcţiei f.
5p ( ) ( )
5. Un triunghi ABC are m Bˆ = 60D , m Cˆ = 30D . Ştiind că AD ⊥ BC , D ∈ BC şi BD = 2 , să se
calculeze lungimea laturii AC .
sin150D − sin120D
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei .
sin150D + sin120D

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
Pe mulţimea A = ( 0, +∞ ) se defineşte legea de compoziţie x D y = x lg y .
5p a) Să se verifice că xlg y = 10lg x⋅lg y , pentru orice x, y ∈ ( 0, +∞ ) .
5p b) Să se arate că (2 D 10) D 3 = 2 D (10 D 3) .
5p c) Să se demonstreze că x D ( y ⋅ z ) = ( x D y ) ⋅ ( x D z ) , pentru orice x, y, z ∈ A .
5p d) Să se demonstreze că x D 1 = 1 D x = 1, oricare ar fi x ∈ A .
1 1
5p e) Să se calculeze  D  D (1 D 2 ) .
3 2
5p (
f) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia ( x D 10) ⋅ x 2 D 10 = 27 .)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070
 4 3 1 0 
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi mulţimea M a tuturor matricelor de ordin 2 care au
2 1  0 1
toate elementele diferite două câte două din mulţimea {1, 2,3,4} .
5p a) Să se calculeze det(2 A + I 2 ) .
5p b) Să se calculeze suma elementelor matricei A2 .
5p c) Să se determine inversa matricei A .
5p d) Să se arate că A∈ M .
5p e) Să se determine o matrice B ∈ M cu proprietatea că det( B ) = 10 .
5p f) Să se arate că orice matrice din mulţimea M are determinantul diferit de zero.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p {
1. Să se determine mulţimea A = x ∈ ` | x 2 − 6 x − 7 = 0 . }
G G G JG
5p 2. Să se determine a, b ∈ \ astfel încât ( a − b ) ⋅ i + ( a + b ) ⋅ j = 2 ⋅ i + 3⋅ j .
5p 3. Să se determine termenul a10 al progresiei aritmetice (an )n≥1 ştiind că a3 = 12 şi a6 = 30 .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2− x =2.
5p 5. Să se determine m ∈ \ pentru care vârful parabolei funcţiei f : \ → \, f ( x ) = x 2 − 2 ( 4m + 3) x + 6m + 7
este situat pe axa Ox .
5p 6. În triunghiul ABC se ştie că AD ⊥ BC , D ∈ BC , m B ( )
l = 60D , m C
( )
l = 30D şi AD = 1 . Să se calculeze

lungimea segmentului BD .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = x + y + 2 .
5p a) Să se calculeze (1 D 2) D (3 D 4) .
5p b) Să se demonstreze că ( x D y ) D z = x D ( y D z ) , pentru orice x, y , z ∈ \ .
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” admite element neutru pe \ .
5p d) Să se demonstreze că pentru oricare x ∈ \ , există x′ ∈ \ astfel încât x D x′ = −2 .
5p e) Să se rezolve ecuaţia x D x = 4 x 2 , unde x ∈ \ .
1
5p f) Să se determine x ∈ \∗ pentru care x D = x D x .
x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
 2 1 1 2 x + y + z = 4
  
Fie numărul a ∈ \ , matricea A =  1 a 1 şi sistemul (S)  x + ay + z = 4 .
1 1 a   x + y + az = 4
  
5p a) Să se calculeze A2 − 3 A .
5p b) Să se determine a ∈ \ pentru care det( A) = 0 .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care (1, 1, 1) este soluţie a sistemului (S).
5p d) Să se demonstreze că pentru a = 0 sistemul (S) nu are soluţie.
5p e) Pentru a = 2 , să se arate că soluţia ( x0 , y0 , z0 ) a sistemului ( S ) verifică relaţia x0 + y0 + z0 = 3 .
5p f) Pentru a ∈ \ \ {0,1} , să se rezolve sistemul (S).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 1 x = −2 .
3
5p 2. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = −2 x + 4 . Să se determine coordonatele unui punct al graficului funcţiei f
pentru care ordonata este egală cu dublul abscisei.
5p ( )
3. Să se determine m ∈ \ ştiind că x = −1 este o soluţie a ecuaţiei m 2 + 6 x 2 − ( 3m − 1) x − m 2 − 2 = 0 .

5p 4. Unul din unghiurile unui trapez isoscel este de 45D , iar înălţimea trapezului are lungimea 2 . Să se
determine suma lungimilor laturilor neparalele ale trapezului.
5p 5. O persoană a cheltuit 20% dintr-o sumă şi încă 160 lei din ea. Să se determine suma iniţială, ştiind că
i-a rămas 75% din aceasta.
5p 6. Fie punctele A (1,5 ) şi B ( −2, 2 ) . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072
Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = xy + x + y .
5p a) Să se demonstreze că pentru oricare x ∈ \ are loc relaţia x ∗ x ≥ −1 .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că există e ∈ \ , astfel încât x ∗ e = e ∗ x = x, pentru orice x ∈ \ .
5p d) Să se determine a ∈ \ pentru care ( \ \ {a}, ∗) formează o structură algebrică de grup comutativ.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia x ∗ (1 ∗ x) = 1 .
x ∗ 2 = y
5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  , unde x şi y sunt numere reale.
y ∗3 = x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072
1 a a2
Fie numerele reale a, b , c şi determinantul D = 1 b b 2 .
1 c c2
5p a) Să se calculeze D pentru a = 1, b = 2 şi c = 3 .
5p b) Să se arate că dacă a = b , atunci D = 0 .
5p c) Pentru b = 2 şi c = 3 , să se determine a ∈ \ , astfel încât D = 2 .
5p d) Să se demonstreze că D = ( b − a ) ⋅ ( c − a ) ⋅ ( c − b ) .
5p e) Să se arate că dacă D = 0 , atunci cel puţin două dintre numerele a, b şi c sunt egale.
5p f) Să se arate că dacă a, b, c ∈ Z , atunci D este număr întreg par.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p (
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 3 + 2 x 2 = 2 . )
5p 2. Să se calculeze suma primelor 10 numere naturale impare.
5p 3. Fie ecuaţia x 2 − 4 x − 15 = 0 cu soluţiile x1 , x2 . Să se calculeze x12 + x22 .
5p 4. O persoană are un salariu de 1000 lei. Care va fi salariul persoanei după o micşorare cu 5%, urmată de
o mărire cu 5%?
5p 5. Să se determine coordonatele punctului în care dreapta determinată de punctele A ( −3, −2 ) şi B ( 2,8 )
intersectează axa Oy .
5p 6. În triunghiul dreptunghic ABC ( m ( lA) = 90 ) mediana corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de
D

5 cm, iar cateta AB este de 5 cm. Să se calculeze lungimea laturii AC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073
4x + 4 y
Pe mulţimea G = ( −2, 2 ) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = .
4 + xy
1 ( x + 2 )( y + 2 ) − ( x − 2 )( y − 2 ) , pentru orice x, y ∈ G .
5p a) Să se demonstreze că ( x ∗ y) =
2 ( x + 2 )( y + 2 ) + ( x − 2 )( y − 2 )
5p b) Să se calculeze x ∗ (− x) , unde x ∈ G .
5p c) Să se determine e ∈ G , astfel încât x ∗ e = e ∗ x = x, pentru orice x ∈ G .
5p d) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p e) Să se demonstreze că pentru oricare x ∈ G , există x′ ∈ G astfel încât x ∗ x′ = x′ ∗ x = 0 .
1 1 1 1  −1   −1   −1   −1 
5p f) Să se calculeze   ∗   ∗ ... ∗ ∗ ∗   ∗   ∗ ... ∗   ∗   .
8 7 2 1  1   2   7   8 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
73 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
 1 a   1 0 
Se consideră mulţimea G =  A ( a ) =   a ∈ \  şi matricea I 2 =  .
  a a + 1   0 1
5p a) Să se arate că 3 ⋅ I 2 ∉ G .
5p b) Să se calculeze suma elementelor matricei A ( 2 ) .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care det ( A ( a ) ) = 1 .
5p d) Să se determine a > 0 pentru care matricea A ( a ) nu este inversabilă.
5p e) Să se determine inversa matricei A ( 2 ) .
5p f) Să se determine matricea X ∈ M 2 ( \ ) care verifică egalitatea A ( 2 ) ⋅ X = A ( 4 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
 3
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 4  x −  = −1 .
 4
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia Ax2 = 72 .
5p 3. Să se calculeze valoarea maximă a funcţiei f : \ → \, f ( x) = − x 2 + 2 x .
5p 4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = 3 x + 2 . Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + ... + f (10 ) .
5p 5. Ştiind că ecuaţia dreptei determinată de punctele A(2, 2) şi B (3,3) este x + ay + b = 0 , cu a, b ∈ \ să
se calculeze valoarea produsului a ⋅ b .
JJJG JJJG JJJG G
5p 6. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC . Să se demonstreze că GA + GB + GC = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074


Pe mulţimea A = {2k + 1| k ∈ ]} se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 1 şi
1
xD y = ( xy − x − y + 3) .
2
5p a) Să se verifice că x D y =
( x − 1)( y − 1) + 1,
pentru orice x, y ∈ A .
2
5p b) Să se demonstreze că x D ( y ∗ z ) = ( x D y ) ∗ ( x D z ) , pentru orice x, y, z ∈ A .
5p c) Să se arate că x D 1 D x = 1, oricare ar fi x ∈ A .
5p d) Să se determine x ∈ A , pentru care există x′ ∈ A astfel încât x D x′ = x′ D x = 3 .
5p e) Să se rezolve ecuaţia ( x D x ) D ( x D x ) = 1 în mulţimea A .
5p f) Să se calculeze ( −3) D ( −1)  D 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

74 SUBIECTUL III(30p) – Varianta 074


1 2 2  x + 2 y + 2z = 5
  
Se consideră numărul real a , matricea A =  2 a 2  şi sistemul ( S ) 2 x + ay + 2 z = 5 .
2 2 a 2 x + 2 y + az = 5
  
5p a) Să se calculeze A2 + 4 A .
5p b) Să se determine a ∈ \ pentru care det( A) = 0 .
5p c) Să se determine a ∈ \ pentru care (1, 1, 1) este soluţie a sistemului ( S ) .
5p d) Să se arate că pentru a = 6 sistemul ( S ) nu are soluţie.
5p e) Pentru a = 1 , să se arate că soluţia ( x0 , y0 , z0 ) a sistemului ( S ) verifică relaţia x0 + y0 + z0 = 3 .
5p f) Pentru a ∈ \ \ {2,6} , să se rezolve sistemul ( S ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
75 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 64 = 0 .
2
5p 2. Într-o progresie geometrică, primul termen este şi raţia este 3 . Să se calculeze termenul al
3
cincilea al progresiei.
5p 3. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea {0,1,2,3, 4} , acesta să fie soluţie a
inecuaţiei n 2 − 5n + 4 < 0 .
5p 4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = mx 2 − ( 2m − 1) x + 5 , cu m ∈ \ − {0} . Să se determine m ∈ \ − {0} astfel
3
încât dreapta de ecuaţie x = să fie axa de simetrie a graficului funcţiei f.
2
JG G G JG G G
5p 5. Să se arate că vectorii r1 = 3i + 5 j şi r2 = −6 i − 10 j sunt coliniari.
sin B + sin C
5p 6. Să se arate că dacă în triunghiul ABC are loc relaţia b + c = 2a , atunci sin A = , unde
2
a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075


Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ⊥ y = x + y + 1 şi x D y = x + y + xy .
5p a) Să se demonstreze că (2 x − 1) ⊥ x 2 = x D x, pentru orice x ∈ ] .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie "D " este asociativă.
5p c) Să se verifice că x D (−1) = (−1) D x , pentru orice x ∈ ].
5p d) Să se rezolve în ] ecuaţia 2 x ⊥ 2 x+1 = 3 D 1 .
5p e) Să se rezolve în ] ecuaţia 3 ⊥ log 2 x = 2 D log 2 x .
5p f) Să se calculeze (1 − 24 ) D (1 − 23 ) D (1 − 22 ) D (1 − 21 ) D (1 − 20 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

75 SUBIECTUL III(30p) – Varianta 075


2 1  1 0   0 0 a b
Se consideră matricele A =   , I2 =   , O2 =   şi X =   cu a, b, c, d ∈ \ .
 4 2  0 1  0 0 c d 
5p a) Să se calculeze A2 − A .
5p b) Să se calculeze det ( A ) + det ( 3 A ) .
5p c) Să se verifice că X 2 − ( a + d ) ⋅ X + ( ad − bc ) ⋅ I 2 = O2 .
5p d) Să se arate că dacă det( X ) = 0, atunci X 2 = ( a + d ) ⋅ X .
5p e) Să se arate că dacă B şi X sunt două matrice astfel încât det( B ) = 0 şi X 2 = B , atunci det( X ) = 0 .
5p f) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p 1. Se consideră mulţimile A = {−4, −3, −2, −1,0} şi B = {−3, −1,0,1,3} . Să se determine ( A ∪ B ) − ( A ∩ B ) .
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia log 2 (− x + 6) = 2 .
G G G G G G JG G G G G 1 JG
5p 3. Se consideră vectorii u = 2 ⋅ i − 3 ⋅ j v = −i + 5 ⋅ j , w = 3 ⋅ j . Să se determine vectorul t = 2 ⋅ u + v − ⋅ w .
3
5p 4. Să se determine funcţia f : \ → \ , f ( x ) = ax + b, cu a, b ∈ \ , ştiind că f (0) = −3 şi f (1) = 0 .
1 1
5p 5. Să se determine valoarea numărului E = x12 + x22 − − , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei
x1 x2
x2 − x − 7 = 0 .
2
5p 6. Să se calculeze ⋅ sin120D + 2 ⋅ cos120D + 2 ⋅ sin 45D − 2 ⋅ cos 60D .
3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076


3
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 4 xy − 2 x − 2 y + .
2
1
5p a) Să se arate că x ∗ y = ( 2 x − 1)( 2 y − 1) + , pentru orice x, y ∈ \ .
2
5p b) Să se verifice dacă legea „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p d) Să se rezolve ecuaţia x 2 ∗ 3 = 0, unde x ∈ [ 0, ∞ ) .
1
5p e) Să se determine numerele x ∈_ , astfel încât x ∗ x = .
2
5p ( )( )
f) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x ∗ 22 x =
1
2
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076


1 0  0 0 a 2 
Se consideră matricele I 2 =   , O2 =   şi A =   , cu a ∈ \ .
0 1  0 0  2 a + 3
5p a) Să se verifice că A − t A = O2 , unde t A este transpusa matricei A.
5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( A ) = 0 .
5p
( )
c) Să se arate că A2 = ( 2a + 3) A − a 2 + 3a − 4 ⋅ I 2 , pentru orice a ∈ \ .
5p d) Pentru a = 2 , să se determine inversa A−1 a matricei A .
5p e) Să se determine a ∈ \ astfel încât A2 = 5 A .
 2
5p f) Să se rezolve sistemul ( A − aI 2 ) ⋅ X =   , unde X ∈ M 2,1( \ ) .
7

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p 1. Fie (an )n≥1 o progresie geometrică, cu a3 = 12 şi raţia q = 2 . Să se determine suma a6 + a8 .
5p 2. Să se calculeze preţul unui produs după o scumpire cu 5% , ştiind că preţul iniţial era de 120 lei.
5p 3. Să se rezolve în \ inecuaţia −2 x 2 + 5 x − 2 > 0 .
5p 4. Triunghiul ABC are m( A ˆ ) = 90D , AB = 5, BC = 10 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. În triunghiul ABC , punctele M , N, P sunt mijloacele laturilor BC, AC, respectiv AB. Să se arate că
JJJJG JJJG JJJG G
2 ⋅ AM + 2 ⋅ BN + 2 ⋅ CP = 0 .
4x
2 x2 − 9 x 1
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 =  .
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077


3
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 4 xy − 2 x − 2 y + .
2
4
a) Să se calculeze 2 ∗ .
5p 5
1 
5p b) Se consideră mulţimea H =  , +∞  . Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
2 
5p c) Să se arate că pentru orice x, y , z ∈ \ are loc relaţia ( x ∗ y ) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z ) .
5p d) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p ( )( ) 3
e) Să se rezolve ecuaţia 2 x ∗ 4 x = , unde x ∈ \ .
2
5p f) Să se determine numărul real a astfel încât x ∗ a = a ∗ x = a , pentru orice x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1 1 1 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi B = A + mI 2 , m ∈ \.
 −1 −1 0 1
5p a) Să se determine matricea X ∈ M2 ( \ ) din ecuaţia X + 2 A = I 2 .
5p b) Să se calculeze A2 .
5p c) Pentru m = −2 să se arate că matricea B este inversabilă.
5p d) Să se verifice că AB = BA , oricare ar fi m ∈ \ .
5p e) Să se determine m ∈ \ pentru care det ( B ) ≥ 1 .
 1 1  a b   a + 3 b + 2  0 −1
5p f) Să se determine a, b, c, d ∈ \ cu proprietatea că   =   , ştiind că
 −1 −1 c d   c + 1 d − 2  0 2 
numerele a, b, c, d sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
1
1
5p 1. Să se calculeze log 7 49 + log 7 − 3 ⋅ log 7 7 3 + 2 ⋅ log 7 1 .
7
5p 2. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică cu a7 = 16, a11 = 20. Să se determine suma primilor 20 de termeni
ai progresiei aritmetice.
5p 3. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x) = x 2 − 5 x + 4 .
JJG G G JJG G JJG G
5p 4. Se consideră triunghiul ABC , cu vectorii de poziţie rA = −3 ⋅ i + 4 ⋅ j , rB = 5 ⋅ i, rC = −2 ⋅ j . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate al triunghiului ABC .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia 3x + 3x +1 + 3x + 2 = 117 .
cos A
5p 6. Triunghiul ABC are AB = 7, BC = 8, AC = 12 . Să se calculeze .
cos B

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = − xy + 5 x + 5 y − 20 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = ( x − 5 )( 5 − y ) + 5, pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Se consideră mulţimea G = ( −∞,5 ) . Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p d) Să se arate că x ∗ 4 = 4 ∗ x = x, pentru orice x ∈ \ .
5p e) Se consideră expresia E ( x ) = ( x + 8 ) ∗ ( x − 7 ) − 63 , pentru orice x ∈ \ . Să se demonstreze că
E ( x ) < 0, pentru orice x ∈ \ .
5p f) Să se demonstreze că (\ \ {5}, ∗) este grup comutativ.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078
a 0 a 1 0 0
   
Se consideră matricele X (a ) =  0 a 0  şi I 3 =  0 1 0  , a ∈ \ .
a 0 a 0 0 1
   
 3 0 3  4 0 4
   
5p a) Să se determine a ∈ \ astfel încât X ( a ) = 3  0 3 0  −  0 4 0  .
 3 0 3  4 0 4
   
5p b) Să se arate că X (− a ) = − X (a ) , oricare ar fi a ∈ \ .
5p c) Să se calculeze X (−2) + X ( −1) + X (0) + X (1) + X (2) + X (3) .
5p d) Să se verifice că X (1) ⋅ X (10) = X (2) ⋅ X (5) .
5p e) Să se determine a ∈ \ cu proprietatea că matricea X (a ) + I 3 este inversabilă.
5p f) Să se determine matricele Y ∈ M3 (\ ) cu proprietatea că Y ⋅ X (a ) = X (a ) ⋅ Y , oricare ar fi a ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \, f ( x ) = −2 x + 4 .
5p 2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, 4 ) , B ( 0,3) , C ( 3,1) . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
 11 1 
5p 3. Fie mulţimea A =  2; 3; − ; 0; −1, 2(6); ; 7,83; 18  . Să se determine numărul elementelor
 6 49 
mulţimii B = A ∩ _ .
5p 4. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , m( Bˆ ) = 30D , AC = 4 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. Să se determine a ∈ (0, +∞ ), a ≠ 1 , ştiind că punctul P ( 2,9 ) aparţine graficului funcţiei
f : \ → ( 0, +∞ ) , f ( x) = a x .
 y = − x + 6
5p 6. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 y = x − 5 x + 10
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079


Pe mulţimea numerelor întregi se definesc operaţiile x ⊥ y = x + y + 2 şi x∆y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „ ∆ ” este asociativă.
5p b) Să se determine elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „ ∆ ”.
5p c) Să se determine x ∈ ] astfel încât x∆ ( −3) = −1 .
5p d) Să se demonstreze că x∆ ( y ⊥ z ) = ( x∆y ) ⊥ ( x∆z ) , pentru orice x, y, z ∈ ] .

5p e) Să se rezolve în ] ecuaţia ( x ⊥ x ) ⊥ ( x ⊥ x ) = − x 2 + 2 .
5p ( ) (
f) Să se calculeze 2 ⊥ 22 ⊥ 23 ⊥ 24 . )

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
 −1 −1 1 0   x y 
Se consideră matricele B =   , I2 =   şi mulţimea M =  A( x, y ) =   x, y ∈ \  .
2 1 0 1  −y x 
5p a) Să se calculeze A(1,3) + B .
3p − q q − 2  2 5
5p b) Să se determine p, q ∈ \ astfel încât  = .
 −5 2   −5 2 
5p c) Să se arate că B 4 = I 2 .
5p d) Să se calculeze B + B 2 + B 3 + ... + B8 .
5p e) Să se rezolve în M 2 ( \ ) ecuaţia matricială A(2,1) ⋅ X = B .
5p f) Să se determine matricele A( x, y ) ∈ M , ştiind că x, y ∈ ] şi det ( A( x, y ) ) = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
1
5p 1. Să se calculeze | x − y + z |, unde x = 0,25 − + 7 0 , y = (2 ⋅ 0,75 − 0,5) 5, z = 2,14 − 3,14 .
2
5p 2. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică, cu a1 = 5 şi raţia r = −2 . Să se calculeze a72 + a82 .
5p 3. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , m( Bˆ ) = 60D , AB = 8 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 4. Fie ABCD un paralelogram. Să se exprime în funcţie de vectorii AB şi AD vectorul 2 ⋅ AC + BD .
5p 5. Să se determine m ∈ \ ştiind că punctul M (2,1 − m) aparţine graficului funcţiei f : \ → \ ,
f ( x) = 2 x 2 − mx + 4 .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia log32 x − 5log3 x + 4 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy + x + y .
5p a) Să se arate că x ∗ y = ( x + 1)( y + 1) − 1, pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p c) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia x ∗ x = −1 .
5p e) Să se determine x ∈ (0, +∞) , astfel încât (log 2 x) ∗ (log 1 x) = −1 .
2
5p f) Să se determine n ∈ `, n ≥ 2 , astfel încât 2 ∗ Cnn −2 = 11 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080
1 1 1 0  1 −1
Se consideră matricele A =   , I2 =   , B = A + bI 2 şi C =   ,b∈\ .
 −1 −1 0 1 1 3 
5p a) Să se calculeze A + 3I 2 .
5p b) Să se calculeze I 2 + 2 A + 3 A2 + 4 A3 .
5p c) Să se arate că matricea B este inversabilă oricare ar fi b ∈ \ \ {0} .
5p d) Să se determine a ∈ \ , astfel încât matricea aC să fie inversa matricei A + 2 I 2 .
5p e) Să se demonstreze că matricea B verifică egalitatea B 3 = 3b 2 A + b3 I 2 .
5p f) Să se determine b ∈ \ , astfel încât matricea B să verifice egalitatea AB + BA = 8 A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Se consideră predicatul p( x) :"2 x 2 + 3 x − 7 = x + 5, x ∈ ] " . Să se determine valoarea de adevăr a
propoziţiei p(−3) .
5p 2. Să se scrie relaţiile lui Viète pentru ecuaţia 2 x 2 − x − 7 = 0 .
5p 3. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică cu a6 = 8 , a10 = 0 şi cu raţia r. Să se calculeze a12 + r 2 .
5p 4. În triunghiul ABC se cunosc BC = 3, AC = 5, AB = 7. Să se calculeze cos B .
5p 5. Să se determine a ∈ (0, +∞ ), a ≠ 1 ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei f : ( 0, +∞ ) → \ ,
f ( x) = log a x trece prin punctul N (4,1) .
G G G G G G G G G
5p 6. Să se descompună vectorul v = 2i + 5 j după vectorii a = −i + j şi b = 2i − 3 j .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x D y = x + y + 5 .
5p a) Să se arate că operaţia „ D ” este asociativă pe \ .
5p b) Să se dea exemplu de două numere iraţionale x şi y cu proprietatea că x D y este număr întreg.
5p c) Să se calculeze elementul neutru al legii „ D ” .
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia ( x3 ) D (− x) = 5 .
5p e) Să se arate că funcţia f : ( 0, ∞ ) → \ , f ( x ) = ln x − 5 are proprietatea:
f ( xy ) = f ( x ) D f ( y ) , ∀x, y ∈ ( 0, ∞ ) .
5p f) Să se arate că dacă x este număr natural, atunci simetricul său în raport cu legea „ D ” este număr iraţional.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081
 a 0 1 
   
Se consideră mulţimea de matrice M =  X (a, b, c) =  1 b 0  a, b, c ∈ \  .
 0 1 c 
   
5p a) Sǎ se calculeze 2 X (3, −2, −1) − X (1, 2,3) .
5p b) Să se determine x ∈ \ astfel încât X (2 x + 3,3, 4) = X ( x 2 ,3, 4) .
5p c) Să se arate că matricea X (1, −1,1) ∈ M nu este inversabilă.
 1 0 0  1 0 1 
  
5p d) Să se arate că dacă A =  1 0 1  −1 0 −1 , atunci A ∈ M .
 1 1 1  0 1 −1
  
 x 0 1  z 0 1
   
5p e) Ştiind că X =  1 y 0  şi Y =  1 z 0  , sǎ se determine x, y , z ∈ \ , astfel încât XY = YX şi
0 1 z 0 1 z
   
det ( X ) = 9 .
x1 0 2
5p f) Să se calculeze x2 2 0 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei 2 x 2 − 3x − 1 = 0 .
0 x2 x1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A(3, −1) şi B (0, 4) .
5p 2. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC care are m( Aˆ ) = 90D , m( Bˆ ) = 45D şi BC = 5 2 .
5p 3. Fie (bn )n≥1 o progresie geometrică cu b7 = 81, b4 = 3 . Să se calculeze 1 + q + q 2 + q3 , unde q este
raţia progresiei geometrice.
5p
{ }
4. Se consideră mulţimile A = {x ∈ ] − 3 ≤ x ≤ 3} , B = x ∈ ] x − 3 ≤ 1 . Să se determine A ∩ B .
5p 5. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x) = x 2 − 4 x + 3 .
1− x 3 x −1
5 3
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia   =  .
3 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = x + y − 1 .
5p a) Să se arate că legea „ ⊥ ” este asociativă.
5p b) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x ⊥ 4 x = 5 .
5p c) Să se rezolve în \ inecuaţia x ⊥ x 2 ≤ 1 .
5p d) Să se determine n ∈ ` , n ≥ 2 , astfel încât Cn0 ⊥ Cn1 ⊥ Cn2 = 44 + n .
5p e) Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = 2 x − 1 . Să se arate că f ( x ⊥ y ) = f ( x ) ⊥ f ( y ) , pentru orice x, y ∈ \ .
5p f) Să se calculeze 2 ⊥ 22 ⊥ 23 ⊥ 24 ⊥ 25 ⊥ 26 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082


 −1 1   3 −1 1 0
Se consideră matricele A =  , B=  şi I 2 =  .
 −3 3   3 −1 0 1
5p a) Să se calculeze A + 2 B .
5p b) Să se calculeze A2 − 2 A .
5p c) Să se determine x, y ∈ \ astfel încât xA + yB = I 2 .
5p d) Să se arate că matricea AB − BA nu este inversabilă.
5p e) Dacă m = det ( A + B ) , n = det ( A + 2 B ) , p = det ( A + 4 B ) să se calculeze log 2 m + log 2 n + log 2 p .
5p f) Să se arate că există a, b ∈ \ astfel încât ( A − B )( A + B ) = aA + bB .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele 26 , 20 , 22 , 2−4 , 2−2 .
5p 2. Să se calculeze distanţa dintre punctele A(−3,2) şi B(0,5) .
− x − 2 y = 5
5p 3. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
4 x + y = 1
5p 4. Să se calculeze valoarea expresiei E = x1 + x2 − 2 x1 x2 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei 2 x 2 − 3x − 1 = 0 .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia log3 ( x 2 − 4 x + 27) = 3 .
1 1
5p 6. Să se calculeze 5 ⋅ sin150D − 2 ⋅ cos150D + ⋅ sin 45D − ⋅ cos 45D .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y − 1 .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se determine două numere a, b ∈ _ \ ] pentru care a ∗ b ∈ ] .
5p c) Să se arate că ( ( x ∗ y ) ∗ z ) ∗ t = x + y + z + t − 3, oricare ar fi x, y , z , t ∈ \ .
5p d) Să se determine numărul real p = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 8 .
 ( 2 x + 5 ) ∗ ( 3 y − 1) = 1
5p e) Să se rezolve sistemul  , unde x, y ∈ \ .
( x − 7 ) ∗ ( 2 y + 3) = −2
5p f) Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = 3 x − 2 . Să se arate că f ( x ∗ y ) = f ( x ) ∗ f ( y ) , pentru orice
x, y ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083


0 1 0 1 0 0  0 0 0
     
Se consideră matricele A =  0 0 1  , I 3 =  0 1 0  , O3 =  0 0 0  şi mulţimea
1 0 0 0 0 1  0 0 0
     
  0 a 0 
   
M =  X =  0 0 b  a , b, c ∈ \  .
  c 0 0 
   
 2 1 2   −2 0 −2 
   
5p a) Să se arate că dacă B =  2 2 2  +  −2 −2 1  , atunci B ∈ M .
 1 2 2   −2 −2 −2 
  
 3 0 −1  3 3 1
   
5p b) Să se arate că matricea C =  0 −6 2  ⋅  3 0 0  aparţine mulţimii M .
0 1 0  9 0 3 
  
5p c) Să se calculeze det ( A + 2 I 3 ) .
5p d) Să se arate că A2 este inversa matricei A.
 −1 
 
5p e) Să se determine Y ∈ M 3,1 ( \ ) din ecuaţia matricială ( A + I 3 ) ⋅ Y =  3  .
 −6 
 
0 a 0 0 x 0 
   
5p f) Fie X , Y ∈ M , X =  0 0 b  , Y =  0 0 y  , cu a, b, c, x, y , z ∈ \∗ şi cu proprietatea că XY = YX .
 c 0 0 z 0 0
   
Să se demonstreze că dacă numerele a, b, c sunt în progresie geometrică de raţie q ∈ \ , atunci şi
numerele x, y, z sunt în progresie geometrică de aceeaşi raţie q .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084

( )
3 1
5p 1. Să se calculeze 52 ⋅ 5−2 ⋅ ⋅ 50 .
125
2. Fie ( an )n≥1 o progresie aritmetică cu a1 = 5 şi raţia r = −2 . Să se calculeze ( a1 + a7 ) .
2
5p
1 1
5p 3. Să se calculeze valoarea expresiei E = + , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei −3 x 2 − 2 x + 7 = 0 .
x1 x2
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia x − 2 = 3− x .
JJG G G JJG G G
5p 5. Se consideră triunghiul ABC , ale cărui vârfuri au ca vectori de poziţie rA = i − 5 ⋅ j , rB = 2 ⋅ i + j şi
JJG G
rC = −2 ⋅ j . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate al triunghiului ABC.
5p 6. În triunghiul ABC se cunosc BC = 8, AC = 3, m(Aˆ ) = 60D . Să se calculeze sin B .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = − xy − x − y − 2 .
5p a) Să se demonstreze că x ∗ y = − ( x + 1)( y + 1) − 1, pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „* ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că e = −2 este elementul neutru al legii de compoziţie „* ”.
5p d) Să se găsească elementele simetrizabile din mulţimea \ în raport cu legea de compoziţie „* ”.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia ( x + 2 ) ∗ ( 2 x − 3) = 5 .
5p f) Să se rezolve inecuaţia ( x − 3) ∗ ( x + 1) ≥ 0, unde x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084
 −1 2  1 0  0 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .
 3 −1 0 1  0 0
x−3 1  x 1 
5p a) Ştiind că B =   şi C =   , să se determine x, y ∈ \ , astfel încât A = B + C .
 1 x − 2y  2 −4 
5p b) Să se verifice că A2 + 2 A − 5I 2 = O2 .
5p c) Să se determine x ∈ \ pentru care are loc egalitatea det ( A + 2 xI 2 ) = 4 .
5p d) Sǎ se determine m, n ∈ \ , astfel încât A3 = mA + nI 2 .
5p e) Sǎ se calculeze inversa matricei A .
 3 −4  −1
5p f) Să se rezolve în M2 (\ ) ecuaţia matricială AXA−1 =   , unde A este inversa matricei A .
 1 7 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
1
5p 1. Să se calculeze P4 − ⋅ A42 + C41 .
2
1
5p 2. Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul A ( −1, 4 ) şi are panta m = .
2
2 x − 3 y = 6
5p 3. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 x + 2 y = −4
5p 4. Să se studieze semnul funcţiei f : \ → \ , f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 .
1
5. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x − x −6 = .
2
5p
16
5p 6. Fie triunghiul ABC . Ştiind că a sin A − b sin B − c sin C = 0 , să se arate că triunghiul ABC este
dreptunghic, unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 xy + 6 x + 6 y + 10 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = 3 ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie este asociativă.
5p c) Se consideră mulţimea M = [ −2, +∞ ) . Să se arate că x ∗ y ∈ M , pentru oricare x, y ∈ M .
5p d) Să se determine elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
x x
5p e) Se dau numerele reale a = x ∗ şi b = ∗ x . Să se determine x ∈ \ , astfel încât media aritmetică a
3 2
numerelor a şi b să fie egală cu 10.
5p f) Să se rezolve în \ ecuaţia 3x ∗ 3x−1 = 19 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085
1 0  1 a  
Se consideră matricea I 2 =   şi M =  X ( a ) =   a ∈ \ .
0 1   2a a + 1  
5p a) Să se determine a ∈ \ , astfel încât X ( a ) = I 2 .
5p b) Sǎ se calculeze X (1) − X ( 2 ) .
1  10 
5p c) Să se determine a ∈ \ , astfel încât A =   ∈ M 2,1 ( \ ) să fie soluţie a ecuaţiei X ( a ) ⋅ A =   .
 3  18 
5p d) Să se determine a ∈ \ pentru care det( X ( a )) ≥ 0 .
5p e) Să se arate că X ( a ) ⋅ X ( b ) = X ( b ) ⋅ X ( a ) , oricare ar fi X ( a ) , X ( b ) ∈ M .

f) Să se calculeze ( X (1) )
2009
5p .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
0
1 1
5p 1. Să se calculeze 25 ⋅ 2−2 : 24 +   ⋅ 2−1 ⋅ − 6 .
 
7 2
1 1
5p 2. Fie ( bn )n≥1 o progresie geometrică, cu b5 = 27 şi cu raţia q = − . Să se calculeze ⋅ b1 + 81 ⋅ q .
3 81
5p 3. Să se determine intervalele de monotonie pentru funcţia f : \ → \ , f ( x ) = 2 x 2 − 3 x − 1 .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia log5 ( x − 2 ) = 2 .
JJG G G JJG G G
5p 5. Se consideră punctele A, B care au ca vectori de poziţie rA = 4 ⋅ i + j, rB = −2 ⋅ i + 5 ⋅ j . Să se determine

vectorul de poziţie al punctului M ∈ [ AB ] , ştiind că


AM
=2.
MB
5p 6. În triunghiul ABC se cunosc BC = 4, AC = 3, m( Aˆ ) = 60D . Să se determine lungimea laturii AB .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086


Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 7 şi
x D y = xy − 7 x − 7 y + 56 .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că x D ( y ∗ z ) = ( x D y ) ∗ ( x D z ) , pentru orice x, y , z ∈ \ .
5p c) Să se rezolve în \ ecuaţia 7 x ∗ 7 x +1 ∗ 7 x −1 = 43 .
5p d) Se consideră mulţimea H = ( 7, +∞ ) . Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p e) Să se rezolve în \ inecuaţia ( x − 1) D x < 7 .
5p f) Să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 9 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1 2 0 1 0 0
   
Fie mulţimea M = {P ∈ M 3 ( ] ) det( P) este număr întreg par} şi matricele A =  0 −3 1  , I 3 =  0 1 0  .
 3 0 2 0 0 1
   
5p a) Să se arate că A ∈ M .
5p b) Să se calculeze 2 A − I 3 .
 a −1 0 1 
 
5p c) Ştiind că X =  a 1 −2  să se arate că X ∈ M oricare ar fi a ∈ ] .
 2a + 1 3 1 
 
5p d) Să se verifice că A3 = 7 A .
 −4 
 
5p e) Să se determine Y ∈ M 3,1 ( ] ) pentru care are loc egalitatea ( A − I 3 ) ⋅ Y =  11  .
 6
 
 2007 1 4
 
5p f) Fie B =  2008 2 5  . Sǎ se arate că B ∈ M .
 2009 3 6 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
87 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p 1. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , AC = 7, BC = 14 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
1
5p 2. Să se calculeze log5 25 − log5 5 + log5 .
125
 x + y = 10
5p 3. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 x ⋅ y = 21
5p 4. Fie ( an )n≥1 o progresie aritmetică cu a1 = 4 şi raţia r = 3 . Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai
progresiei.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A ( 3,2 ) şi este paralelă cu dreapta y = −2 x + 1 .
3
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia x3 + 4 = x − 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y − 6 .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se arate că e = 6 este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p c) Să se determine simetricul elementului ( −7 ) în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
5p ( )( )
d) Să se rezolve în \ inecuaţia x 2 + 3x − 1 ∗ 2 x 2 − x + 6 ≥ 0 .

5p
x
( )
e) Să se determine x ∈ \ , pentru care numerele a = 6 ∗ 2 x 2 , b = x ∗ , c = −11x 2 ∗ 6 sunt termeni
2
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
1 1 1
5p f) Să se demonstreze că ∗ 2 ∗ ... ∗ 7 < 0 .
2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087


 0 1 1 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   şi M ( a ) = aI 2 + A , unde a ∈ \ .
 1 0 0 1
5p a) Să se verifice că A2 = I 2 .
5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( M ( a ) ) = 0 .
5p c) Să se arate că M ( a ) ⋅ M ( b ) = M ( b ) ⋅ M ( a ) , pentru orice a, b ∈ \ .
5p d) Să se demonstreze că suma elementelor matricei M 2 ( a ) este pozitivă, pentru orice a ∈ \ .
e) Pentru a ∈ \ \ {±1} să se determine ( M ( a ) ) , inversa matricei M ( a ) .
−1
5p

a
5p f) Să se demonstreze că pentru a ∈ \ \ {±1} soluţia ( x0 , y0 ) a sistemului M ( a ) ⋅ X =   verifică relaţia
1 
x0 − y0 = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p 1. Să se calculeze P3 − A31 + C54 .
5p 2. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x) = 2 x + 6 .
5p 3. Fie funcţia f : \ → \ , f ( x) = x 2 + mx + 2 , unde m este un număr real. Să se determine m ştiind că
valoarea minimă a funcţiei f este egală cu 2.
x x
1 1
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2   − 3 ⋅   + 1 = 0 .
4 2
5p 5. Să se determine numerele reale a şi b ştiind că punctele A ( a,1) şi B ( a + 1, b ) aparţin dreptei de ecuaţie
x + 2y + 4 = 0 .
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că AB = 2, AC = 4 şi m ( )A ) = 30D .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = 2 xy + 10 x + 10 y + 45, ∀x, y ∈ \ .
5p a) Să se demonstreze că x ⊥ y = 2 ( x + 5 )( y + 5 ) − 5, ∀x, y ∈ \ .
5p b) Să se verifice că legea de compoziţie „ ⊥ ” este asociativă pe \ .
5p c) Se consideră mulţimea M = ( −5, +∞ ) . Să se arate că pentru oricare x, y ∈ M , rezultă că x ⊥ y ∈ M .
5p (
d) Să se rezolve în \ ecuaţia 5 x ⊥ 3x = −5 + 20 3x + 5 . )
5p e) Să se rezolve în \ inecuaţia ( x + 1) ⊥ ( x − 4 ) < −5 .
5p f) Să se determine n ∈ ] , astfel încât x ⊥ x ⊥ x = 2n ⋅ ( x + 5)3 − 5, ∀x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088


 −1 −4   1 −4  1 0
Se consideră matricele A =  , B =  şi I 2 =  .
1 5 1 7  0 1
5p a) Să se determine x ∈ \ , astfel încât B = A + xI 2 .
5p b) Să se arate că B 2 = 8 A + 5 I 2 .
5p c) Să se arate că matricea A aparţine mulţimii C = { X ∈ M 2 ( \ ) X ⋅ B = B ⋅ X } .
5p d) Să se rezolve în M 2 ( \ ) ecuaţia matriceală A ⋅ X = B .
2− 3 3−2 2
5p e) Să se determine a ∈ \ astfel încât det( A) = a ⋅ .
− 2 −2 3 3−2 2
5p f) Să se determine valoarea minimă a expresiei E ( x) = det ( A + xB ) , pentru x ∈ \ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p 1. Să se rezolve în \ ecuaţia x 2 − 5 x + 6 = 0 .
G G G G G JG G G G JG
5p 2. Se consideră vectorii u = 2 ⋅ i + j , v = −3 ⋅ i, w = 5 ⋅ j . Să se calculeze vectorul u − 2 ⋅ v − w .
5p 3. Fie ( bn )n≥1 o progresie geometrică, cu b3 = 16 şi raţia q = −2 . Să se determine suma primilor 6 termeni ai
progresiei geometrice.
5p 4. În câte moduri se poate forma o echipă de 4 elevi şi 2 profesori dintr-o mulţime de 20 elevi şi 5 profesori?
sin135D + cos135D
5p 5. Să se calculeze + sin 60D − cos 30D .
2
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia x + 1 + − x + 2 = 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3, pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ”este asociativă.
7
5p c) Să se verifice că e = este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
2
5p d) Să se arate că ( \ \ {3},∗) este grup comutativ.
5p e) Se consideră mulţimea G = ( 3, +∞ ) . Să se arate că x ∗ y ∈ G , pentru oricare x, y ∈ G .
f) Să se determine n ∈ ] pentru care are loc egalitatea x ∗ x ∗ x = 2n ( x − 3) + 3, oricare ar fi x ∈ \ .
3
5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1 0  −1 1  1 0  0 0
Se consideră matricele A =  , B=  , I2 =   şi O2 =  .
2 1  1 2 0 1  0 0
5p a) Să se calculeze 2 A − B .
 6 −3 
5p b) Să se determine x, y ∈ \ pentru care xA + yB =  .
 3 −3 
c) Să se verifice că ( A − I 2 ) = O2 .
2
5p
5p d) Să se calculeze inversa matricei A .
5p e) Să se determine x ∈ \ , astfel încât să aibă loc egalitatea det ( B ) = det ( xB + I 2 ) .
 1 1
5p f) Să se determine matricea X ∈ M 2 ( \ ) cu proprietatea că A ⋅ X + X ⋅ B =  .
 −1 3 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p 1. Ana a primit în luna septembrie un salariu de 1200 lei. În luna octombrie, a primit cu 6% mai mult decât în
luna septembrie. Să se determine ce salariu a primit Ana în luna octombrie.
5p 2. Să se determine m ∈ \ ştiind că punctul A (1,0 ) aparţine graficului funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = −3 x + 1 − m .
 y = x + 8
5p 3. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 y = − x + x + 8
2

5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 5 x −1 + 5 x + 5 x +1 = 155 .


5p 5. Să se calculeze 3 ⋅ sin120D − 3 ⋅ cos120D + 2 ⋅ sin 30D − 2 ⋅ cos 45D .
G G G G G G G G
5p 6. Să se descompună vectorul v = −3 ⋅ i + j după vectorii a = −2 ⋅ i şi b = i + 4 ⋅ j .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 xy − 6 x − 6 y + 14 .
5p a) Să se arate că x ∗ y = 3 ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se arate că are loc egalitatea (1 ∗ x) ∗ 3 = 1 ∗ ( x ∗ 3) , pentru oricare x ∈ \ .
7
5p c) Să se verifice că e = este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
3
5p d) Să se determine mulţimea A = { x ∈ \ x ∗ x = 3} .

5p ( )
e) Să se rezolve în \ ecuaţia 3 ∗ log3 x 2 − 7 = 2 .
5p f) Să se arate că x = 3 este element simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1 2  0 −2  1 0
Se consideră matricele A =  , B=  şi I 2 =  .
0 1  0 −2  0 1
5p a) Să se calculeze A − B + I 2 .
5p b) Să se determine a ∈ \ pentru care are loc egalitatea det ( 2 A ) = a det ( A ) .
5p c) Să se arate că B 3 = 4 B .
1 x
5p d) Să se determine x, y ∈ \ ştiind că matricea   este inversa matricei A .
 y 1
5p e) Să se rezolve în M 2 ( \ ) ecuaţia matricială A ⋅ X = B .
f) Să se calculeze A + B + ( A + B ) + ( A + B ) + ( A + B ) .
2 3 4
5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p 1. Să se determine m ∈ \ ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = 2 x + m trece prin
punctul P (1,3) .
5p 2. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , AC = 7, BC = 25 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 3. Să se calculeze distanţa de la punctul M ( 2,3) la dreapta de ecuaţie 2 x − y + 6 = 0 .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia log 1 ( 3 − 2 x ) = −2 .
5
5p 5. O persoană a cheltuit 25% dintr-o sumă şi încă 200 lei. Să se determine suma iniţială ştiind că i-a
rămas 55% din aceasta.
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei E = x12 + x22 − 3x1 − 3 x2 + 5 , unde x1 , x2 sunt soluţiile ecuaţiei
x2 − x − 3 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091


Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 4 şi
x D y = xy − 4 ( x + y ) + 20 .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p b) Să se calculeze x D y − ( x − 4 )( y − 4 ) − 4, unde x, y ∈ \ .
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „ D ” este comutativă.
5p d) Să se calculeze u 2 + e2 , unde e este element neutru pentru legea „ ∗ ”, iar u este element neutru
pentru legea „ D ”.
5p e) Să se arate că are loc egalitatea 2 D ( x ∗ 3) = ( 2 D x ) ∗ ( 2 D 3) , pentru orice x ∈ \ .
5p f) Să se calculeze 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
0 0 1 1 0 0
   
Se consideră matricele A =  1 0 0  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea M a matricelor X ∈ M 3 ( ] ) cu
0 1 0 0 0 1
   
proprietatea că determinantul matricei X este un număr impar.
5p a) Să se arate că A ∈ M .
5p b) Să se calculeze A − 2 I 3 .
5p c) Să se arate că A3 = I 3 .
5p d) Să se arate că A−1 ∈ M , unde A−1 este inversa matricei A .
 2a − 1 a 2
 
5p e) Fie B =  −1 a + 1 0  . Să se arate că B ∈ M oricare ar fi a ∈ ] .
 2 1 
 1
5p f) Să se determine matricele Y ∈ M 3 ( \ ) cu proprietatea că A ⋅ Y = Y ⋅ A .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p 1. În reperul cartezian xOy , să se calculeze distanţa dintre punctele A ( −2,5 ) şi B ( 4,0 ) .
5p 2. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea A = {0, 2, 4,6,8,10} , acesta să fie
soluţie a ecuaţiei x 2 − 6 x + 8 = 0 .
5p 3. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x ) = − x 2 − 1 .
5p 4. Să se dea exemplu de o funcţie f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , crescătoare, a cărei
reprezentare grafică să treacă prin punctul M ( 2,0 ) .
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 7, BC = 8, AC = 9 . Să se calculeze
1 1 1
⋅ cos A + ⋅ cos B − ⋅ cos C , unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.
a b c
40
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 3x + 3x +1 + 3x + 2 + 3x +3 = .
9

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092


Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y + 2 şi
x D y = 2 xy + 4 x + 4 y + 6 .
5p a) Să se verifice că operaţia „ D ” este asociativă.
5p b) Să se arate că x D ( y ∗ z ) = ( x D y ) ∗ ( x D z ) , pentru orice x, y, z ∈ ] .
5p c) Să se arate că nu există u ∈ ] pentru care u D x = x, pentru orice x ∈ ] .
5p d) Să se demonstreze că dacă x D y = −2 , atunci x = −2 sau y = −2 .
5p e) Să se rezolve în ] inecuaţia x 2 ∗ x ≤ 2 .
a+b
5p f) Dacă a = x ∗ x şi b = x D x , să se determine x ∈ ] pentru care = −2 .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092


 2 2 2  −2 1 1  1 0 0
     
Se consideră matricele A =  2 2 2  , B =  1 −2 1  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea de matrice
 2 2 2  1 1 −2  0 0 1
     
M = {X ∈ M3 (\) X ⋅ A = A⋅ X } .
5p a) Să se determine x, y ∈ \ , astfel încât A = xB + yI3 .
5p b) Să se calculeze det ( A − 3I3 ) .
5p c) Să se arate că B ∈ M .
5p d) Să se arate că matricea a ⋅ A aparţine mulţimii M oricare ar fi a ∈ \ .
 x 0 0 0 1 1
   
5p e) Să se determine x, y , z ∈ \ pentru care ( B + A) ⋅  0 y 0  =  1 0 1  .
 0 0 z  1 1 0
   
5p f) Să se arate că dacă X , Y ∈ M , atunci X + Y ∈ M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p 1. Să se rezolve în \ ecuaţia −3 x 2 + x + 10 = 0 .
5p 2. Să se studieze semnul funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = −3 x − 6 .
1
log 7 8
5p 3. Să se calculeze 2 log 2 8
− 49 2 .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 5 x − 2 = 2 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 6,0 ) , B ( 0, −3) , C ( −2,5 ) . Să se calculeze aria
triunghiului ABC .
5p 6. Să se arate că dacă în triunghiul ABC avem b ⋅ cos B + c ⋅ cos C = a ⋅ cos A , atunci triunghiul este
dreptunghic, unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093


Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y + 2 şi x D y = 2 xy + 4 x + 4 y + 6 .
Se consideră mulţimea H = [ −2, +∞ ) .
5p a) Să se arate că x D y ∈ H , pentru oricare x, y ∈ H .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p {
d) Dacă A = x ∈ H }
x 2 ∗ 3x = 0 şi B = { x ∈ H x D x = 0} , să se calculeze A ∩ B .
5p e) Să se verifice că ( x ∗ 1) D 2 = ( x D 2 ) ∗ (1 D 2 ) , pentru orice x ∈ \ .
a+b
5p f) Dacă a = x ∗ x şi b = x D x , să se rezolve în \ inecuaţia < 0.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093


 1 2 3 1 0 0  0 0 0
     
Se consideră matricele A =  0 1 4  , I 3 =  0 1 0  , O3 =  0 0 0 
0 0 1 0 0 1  0 0 0
     
  0 a 3 
   
şi mulţimea M =  B =  0 0 b  a, b ∈ \  .
  0 0 0 
   
5p a) Ştiind că B ∈ M , să se calculeze det ( A ) + det ( B ) .
5p b) Să se arate că A − I 3 ∈ M .
5p c) Să se verifice că B 3 = O3 , oricare ar fi B ∈ M .
 2 −4 10 
 
5p d) Fie C =  0 2 −8  . Să se determine a ∈ \ astfel încât matricea aC să fie inversa matricei A .
0 0 2 
 
 11 
 
5p e) Să se determine matricea X ∈ M 3,1 ( \ ) pentru care A ⋅ X =  10  .
2
 
5p f) Să se determine matricele B ∈ M , cu a, b ∈ {0,1, 2} ştiind că verifică egalitatea B 2 = O3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p 1. Să se calculeze lg100 − 4 ⋅ lg 10 + lg 0,001 .
5p 2. Laturile triunghiului ABC sunt BC = 6, AC = 7, AB = 8 . Să se calculeze cos B − cos C .
5p 3. Să se determine punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = −4 x + 2
cu axele de coordonate Ox şi Oy.
5p 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A ( −2, −3) şi este perpendiculară pe dreapta de
ecuaţie y = 3x + 5 .
 2 x + 1 = y
5p 5. Să se rezolve sistemul  2 , x, y ∈ \ .
 x − 3 x + 5 = y
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 − x2 = 2 x + 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = xy − x − y + 3 .
5p a) Să se verifice că x ⊥ y = ( x − 1)( y − 1) + 2, pentru oricare x, y ∈ \ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie “ ⊥ ” nu este asociativă.
 x⊥x= y
5p c) Să se rezolve sistemul  , unde x, y ∈ \ .
 x ⊥ y = xy − 2
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia ( 2 ⊥ x ) ⊥ 2  ⊥ x = 10 .
5p e) Să se arate că pentru orice x ∈ \ are loc inegalitatea x ⊥ x ≥ 2 .
5p f) Să se determine două numere distincte a, b ∈ \ \ _ , astfel încât a ⊥ b ∈ _ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
 a b c  1 0 0
     
Fie mulţimea M =  A(a, b, c) =  c a b  a, b, c ∈ \  şi matricea I 3 =  0 1 0  .
 b c a   0 0 1
    
5p a) Să se arate că matricea I 3 + A(1,2,3) aparţine mulţimii M .
 2x − 3 2 y 
 
5p b) Să se determine x, y , z ∈ \ astfel încât matricea B =  5 y−2 2  să aparţină mulţimii M .
 4− z 8 − y 
 5
1 2 4
5p c) Să se calculeze 4 1 2 .
2 4 1
0 1 0 1 2 3
   
5p d) Să se arate că matricea C =  0 0 1  ⋅  3 1 2  aparţine mulţimii M .
1 0 0   2 3 1 

5p e) Să se determine x ∈ \ astfel încât det ( A(1, 2, 0) + xI3 ) = 0 .
x y z
 
5p f) Să se arate că dacă X =  z x y  ∈ M , atunci X 2 ∈ M .
y x 
 z

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p 1. Într-o livadă care are numai meri şi vişini, sunt 20 de meri. Numărul vişinilor este cu 10% mai mare
decât numărul merilor. Să se determine numărul pomilor fructiferi din livadă.
5p 2. Să se determine funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , ştiind că reprezentarea grafică a ei
trece prin punctele P ( 2,1) şi Q ( −1,3) .
5p 3. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = −3x 2 − x + 1 .
JJJG JJJG JJJG JJJG
5p 4. Fie ABCDEF un hexagon regulat. Să se determine α , β ∈ \ astfel încât FB + FC = α ⋅ AB + β ⋅ FA .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 x + 3x − 2 = 0 .
5p 6. Fie triunghiul ABC , cu m( Aˆ ) = 90D şi D ∈ ( BC ) piciorul înălţimii duse din vârful A . Să se calculeze
perimetrul triunghiului ABC , ştiind că AB = 8 şi AD = 4 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095


1 1 3
Pe mulţimea numerelor reale \ se defineşte legea de compoziţie x D y = xy − x − y + , ∀x, y ∈ \ .
2 2 4
1 
Fie M =  , +∞  .
2 
 1  1 1
5p a) Să se arate că x D y =  x −  y −  + , ∀x, y ∈ \ .
 2  2 2
5p b) Să se arate că dacă x, y ∈ M , atunci x D y ∈ M .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă pe M.
5p d) Să se determine e ∈ M , astfel încât x D e = e D x = x, ∀x ∈ M .
5p e) Să se rezolve în M ecuaţia x D 2 D x = 2 .
 3
5p f) Să se determine elementele mulţimii A =  x ∈ M x D x =  .
 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095
 1 −3   −1 3  1 0
Se consideră matricele A =  , B=  şi I 2 =  .
 2 −1   −2 1  0 1
5p a) Să se calculeze 2 A − B − I 2 .
5p b) Să se calculeze det ( A ) + det ( B ) .
5p c) Să se verifice că AB = BA .
5p d) Să se calculeze inversa matricei A .
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia det ( A + xB ) = 20 .
5p f) Să se calculeze A7 + B 7 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5 x − 4 y = 1
5p 1. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
x + y = 2
5p 2. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , AC = 6, AB = 6 3 . Să se calculeze măsura unghiului ABC.
5p 3. Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f : \ → \ , f ( x) = x 2 − 1 .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 x + 1 − 6 ⋅ 3x + 1 = 0 .
5p 5. O persoană a depus la o bancă suma de 1000 lei, pe timp de 2 ani, cu un procent al dobânzii simple de
5% pe an. Să se calculeze dobânda obţinută pentru suma depusă.
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(3,1) şi B (5, −3) . Să se determine coordonatele
punctului C ∈ Oy ştiind că AC = BC .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy + 2 x + 2 y + 1 .
5p a) Să se verifice că x ∗ y = 2 ( x + 1)( y + 1) − 1, pentru orice x, y ∈ \ .
5p b) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă.
1
5p c) Să se verifice că e = − este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
2
5p d) Să se arate că dacă x ∗ y = −1 , atunci x = −1 sau y = −1 .
5p e) Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x ∗ x = 1 . Să se calculeze x13 + x23 .
5p f) Să se arate că (\ \ {−1}, ∗) formează o structură algebrică de grup comutativ.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096


 −2 2   2 2 1 0
Se consideră matricele A =  , B=  şi I 2 =  .
 2 −2   2 2 0 1
5p a) Să se calculeze A − 2 B .
5p b) Să se determine p, q ∈ \ ştiind că pA + qB = −8 I 2 .
5p c) Să se arate că A2 + 2 AB + B 2 = 16 I 2 .
5p d) Să se calculeze det ( )
2 A − 2I 2 .
 −2 + x 2 + m 
5p e) Să se determine m ∈ \ astfel încât matricea C =   să fie inversabilă pentru orice x ∈ \ .
 2 −2 + x 
5p f) Să se calculeze A2009 ⋅ B 2009 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Preţul unui televizor, în luna noiembrie, era de 400 lei. În luna decembrie el scade cu 15% . Să se
determine preţul televizorului în luna decembrie.
5p 2. Să se scrie relaţiile lui Viète pentru ecuaţia −4 ⋅ x 2 + (3 − m) ⋅ x + 6 ⋅ m − 2 = 0 , unde m ∈ \ .
5p 3. Se consideră punctele A(1,5), B (−3,0), C (4,0). Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul B şi
este paralelă cu dreapta AC .
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x − 4 = 2 x − 4 .
5p 5. Să se determine funcţia f : \ → \ , f ( x) = ax + b , a, b ∈ \, a ≠ 0 ştiind că graficul său conţine
punctele M (2,3) şi N (b, b) .
5p 6. Să se calculeze 2 ⋅ sin135D − 4 ⋅ cos120D − 2 ⋅ 3 ⋅ sin 60D + 2 ⋅ sin 30D .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + ay − b, unde a şi b sunt numere
reale.
5p a) Să se verifice că ( 5 ∗ 2 ) − ( 3 ∗ 2 ) = 2 .
5p b) Să se determine a ∈ \ pentru care legea „ ∗ ” este comutativă.
5p c) Pentru a = 1 , să se determine b ∈ \ astfel încât e = 2009 să fie elementul neutru al legii „ ∗ ”.
5p d) Să se arate că dacă a = 1 , atunci operaţia „ ∗ ” este asociativă, oricare ar fi b ∈ \ .
5p e) Să se determine a ∈ \ astfel încât x ∗ x = −b , pentru orice x ∈ \ .
5p f) Pentru a = 1 şi b = 2009 să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea „ ∗ ”.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097


0 1 1 1 0 0
   
Fie matricele A =  0 1 1  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea M = { X ∈ M 3 ( ] ) det( X ) este număr par} .
0 0 0 0 0 1
   
5p a) Să se arate că A + I3 ∈ M .
b) Să se verifice că ( A + I 3 ) = 3 A + I 3 .
2
5p
5p c) Să se calculeze A + A2 + A3 + ... + A12 .
5p d) Să se rezolve în ] ecuaţia det ( A + xI 3 ) = 0 .
5p e) Să se arate că AX ∈ M , oricare ar fi X ∈ M 3 ( ] ) .
1 1 1
 
5p f) Fie B =  a b c  . Să se arate că B ∈ M oricare ar fi a, b, c ∈ ] .
 2 
a b2 c2 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p 1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea M = {1, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10} ,
acesta să verifice relaţia ( n − 2 ) ⋅ ( n − 5 ) ≤ 0 .
5p 2. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 .
G G G
5p 3. Să se dea exemplu de un vector coliniar cu vectorul v = 2 ⋅ i + 3 ⋅ j , justificând alegerea făcută.
5p 4. Să se determine α ∈ \ ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei f : \ → \ , f ( x ) = (α − 2 ) ⋅ x + 7 − α
trece prin punctul P ( 3, −1) .
5p 5. Să se calculeze sin 2 120D + cos 2 150D .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 ⋅ log 22 x − 5 ⋅ log 2 x + 2 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098


Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = ax + by − 1 şi x D y = 2 xy − 2 x − 2 y + 3 ,
unde a, b ∈ \∗ .
5p a) Să se determine a, b ∈ \∗ , astfel încât legea de compoziţie „ ∗ ” să fie asociativă.
5p b) Să se demonstreze că x D y = y D x, pentru orice x, y ∈ \ .
5p c) Pentru a = b = 1 , să se arate că oricare x ∈ \ este simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ”.
5p e) Pentru a = b = 1 , să se arate că x D ( y ∗ z ) = ( x D y ) ∗ ( x D z ) , oricare ar fi x, y , z ∈ \ .
1
5p f) Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = x + 1 . Să se verifice că f ( xy ) = f ( x ) D f ( y ) , oricare ar fi x, y ∈ \ .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
  x a  1 0  0 0
Fie mulţimea M =  A =   a, b, x ∈ \  şi matricele I 2 =   , O2 =  .
 b x  0 1  0 0
5p a) Pentru a = 2, b = 5, x = −2 să se calculeze A + 3I 2 .
 x a 2 2 − b
5p b) Să se determine a, b, x ∈ \ ştiind că  = .
 b x   b a + 3
 x 1
5p c) Ştiind că A =   ∈ M şi că det( A) = 0 , să se determine x ∈ \ .
1 x
 x a  2 1  2 1  x a
5p d) Să se determine a, b ∈ {0, 1, 2, 3} , astfel încât  ⋅ =  ⋅ , x∈\ .
 b x   3 2  3 2  b x 

5p e) Să se arate că matricea A ∈ M , A = 
 x a
 b x 
( 2
)
 verifică relaţia A − 2 xA + x − ab I 2 = O2 .
2

1 2
5p f) Să se determine matricea X ∈ M ştiind că X 2 =  .
0 1

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia f : \ → \ , f ( x ) = 4 x + 4 .
5p 2. Să se determine punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţiei f : \ → \ ,
f ( x ) = − x 2 + 5 x − 4 cu axa Ox .
5p 3. Triunghiul ABC are m( Aˆ ) = 90D , m( Bˆ ) = 45D şi BC = 10 . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 4. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2, −4), B (−1,0), C (4,0) . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
5p 5. Maria a depus la C.E.C. suma de 2000 lei, pe timp de 3 ani, cu un procent al dobânzii compuse de
2% pe an. Să se determine capitalul final obţinut de Maria.
3
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia x3 − 2 x 2 + 2 x + 7 = x + 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y + 1 şi x D y = x ⋅ y − 1 . Se
consideră mulţimea H = {2k + 1 k ∈ ]} .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia ( x ∗ x ) + ( x D x ) = 0 .
5p b) Să se verifice că elementul neutru al legii „ ∗ ” este e = −1 .
5p c) Să se arate că x ∗ y ∈ H , pentru orice x, y ∈ H .
5p d) Să se arate că există x, y ∈ H astfel încât x D y ∉ H .
5p e) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă pe \ .
5p f) Să se demonstreze că ( H , ∗) este grup.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099
 −2 5  1 0
Se consideră matricele A =   şi I 2 =  .
 −1 2  0 1
5p a) Să se rezolve în M 2 ( \ ) ecuaţia 2 A + X = I 2 .
5p b) Să se arate că A4 = I 2 .
5p  −2ax + 5by = 6
c) Să se determine a, b ∈ \ ştiind că perechea ( 2,1) este soluţie a sistemului  .
 − ax + 2by = 2
5p ( )( )
d) Să se calculeze 2 A + A−1 ⋅ A − 2 A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .

5p e) Să se calculeze det( A) + det( A2 ) + det( A3 ) + det( A4 ) .


5p f) Să se determine matricea X ∈ M 2 ( \ ) , astfel încât A ⋅ X ⋅ A−1 = A + I 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p 1. Să se calculeze distanţa dintre punctele A ( 0, −3) şi B ( 5, 2 ) .

5p 2. Să se calculeze log3 27 − log 3 1 + log3 3 3 − log3 1 .


9
5p 3. Să se dea exemplu de o funcţie f : \ → \, f ( x ) = ax + b , cu a, b ∈ \ , descrescătoare, a cărei
reprezentare grafică intersectează axa Ox în punctul N ( −3, 0 ) .
3 x 2 + x −13
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia  1  = 125 .
5
x + y = −3
5p 5. Să se rezolve sistemul  , x, y ∈ \ .
 x ⋅ y = −10
5p 6. Fie triunghiul ABC , cu m( Aˆ ) = 90D şi D ∈ ( BC ) piciorul înălţimii duse din vârful A. Să se calculeze
lungimea laturii AC ştiind că AB = 10 şi AD = 5 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy + x + y .
5p a) Să se arate că x ∗ (− x) este număr negativ, pentru oricare x ∈ \∗ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Să se studieze existenţa elementului neutru în raport cu legea „ ∗ ”.
 x ∗ y = 1 + xy
5p d) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  , unde x, y ∈ \ .
x ∗ x = y
5p e) Să se arate că orice element x ∈ \ \ {−1} este simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”
5p f) Să se verifice dacă ( \,∗) este grup.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
 2a a + 1 a + 2  1 0 0
   
Se consideră matricele X ( a ) =  0 a − 1 a − 2  , a ∈ \ , şi I 3 =  0 1 0  . Pentru o matrice
 0 0  0 0 1
 0  
A∈ M 3 ( \ ) se notează cu S1 ( A ) suma elementelor din prima coloană, cu S2 ( A ) suma elementelor
din a doua coloană, cu S3 ( A ) suma elementelor din a treia coloană şi cu M mulţimea de matrice
{ }
M = A ∈ M 3 ( \ ) S1 ( A ) = S 2 ( A ) = S3 ( A ) .
5p a) Să se arate că I 3 ∈ M .
5p b) Să se calculeze X (1) − 2 I3 .
 2a −7 2
 
5p c) Să se determine a, b ∈ \ astfel încât matricea B =  2 − 2b 2a − 1 2  să aparţină mulţimii M .
 3 −5 
 3
5p d) Să se determine a ∈ \ ştiind că det ( X ( a ) + I3 ) = 6 .
2 1 0
 
5p e) Să se arate că oricare ar fi a ∈ \ , matricea C = X ( a ) ⋅  0 1 2  aparţine mulţimii M .
0 0 0 

5p f) Să se demonstreze că pentru orice matrice A, B ∈ M , matricea A + B aparţine mulţimii M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4