Sunteți pe pagina 1din 339

Studiu al Noului Testament de Merrill C. Tenney 06.03.22 7/86 L/C"'1 Titlul original: New Testament Survey, de Merrill C.

. Tenney Copyright 1961 !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. Tran%lated and produ(ed in the )o"anian language in 1986 'y per"i%%ion o* $erd"an% &u'li%hing Co. .. Prefa +n r+ndurile (redin(io,ilor e-angheli(i a e.i%tat +ntotdeauna o (on-ingere pro*und/ (/ o (unoa,tere a"pl/ a #i'liei (on%tituie o parte integrant/ a unei edu(a0ii te"eini(e. &entru (a t+n/rul (redin(io% %/ de-in/ 'ine an(orat +n (redin0a lui "aterialul (are e%te +n-/0at a(a%/ %au la ,(oala du"ini(al/ tre'uie %/ *ie (on%olidat prin %tudiu a(ade"i(. &entru a reali1a a(e%t lu(ru "ulte in%titu0ii (re,tine de edu(a0ie au %ta'ilit (ur%uri 'i'li(e o'ligatorii pentru to0i %tuden0ii lor. 2 e.a"inare de an%a"'lu a #i'liei e%te de i"portan0/ *unda"ental/ pentru ori(e %tudiu 'i'li(. 3a(/ unui %tudent i %e (ere %/ +n0eleag/ ori(e parte %au ori(e do(trin/ din 4(ripturi el tre'uie %/ ,tie ,i (e ne +n-a0/ 4(ripturile +n an%a"'lul lor. 5ie(are (arte *a(e parte din a(el +ntreg ,i poate *i +n0elea%/ pe deplin nu"ai atun(i (+nd e%te pri-it/ +n raport (u +ntreaga de%*/,urare a re-ela0iei di-ine (are +n(epe (u 6ene%a ,i %e +n(heie (u 7po(alip%a. Me%a8ul 9oului Te%ta"ent poate *i +n0ele% "ai 'ine da(/ a-e" unele (uno,tin0e (u pri-ire la lu"ea +n (are a ap/rut "ai +nt+i. Cadrul literar politi( %o(ial e(ono"i( ,i religio% al pri"ului -ea( (on%tituie (onte.tul pentru re-ela0ia lui 3u"ne1eu +n Cri%to%. Ter"enii pe (are i:au *olo%it apo%tolii ,i (ola'oratorii lor pentru a:i +n-/0a pe oa"eni au *o%t lua0i din -ia0a de toate 1ilele ,i +i erau *a"iliari o"ului de r+nd de pe %tr/1ile 7le.andriei 7ntiohiei %au )o"ei. C+nd a(e,ti ter"eni de-in (lari pentru (ititorul "odern "e%a8ul lor de-ine din (e +n (e "ai (lar. Cu toate a(e%tea interpretarea 9oului Te%ta"ent nu depinde +n totalitate de (unoa,terea lu"ii anti(e. &re(eptele 9oului Te%ta"ent au (ara(ter o'ligatoriu nu pentru (/ (i-ili1a0ia "odern/ (opia1/ +n "od a((idental (ultura lu"ii gre(o: ro"ane (i pentru (/ rela0ia o"ului (u 3u"ne1eu e%te +ntotdeauna a(eea,i ,i pentru (/ 3u"ne1eul etern nu +,i %(hi"'/ atitudinea *a0/ de o". ;italitatea Cu-+ntului lui 3u"ne1eu nu depinde de a%e"/narea +nt+"pl/toare dintre dou/ epo(i i%tori(e. Cara(terul lui etern tran%(ende (ondi0iile lo(ale de %pa0iu ,i ti"p (+t ,i (ondi0iile %o(iale. 7tun(i (+nd %en%ul (u-intelor 4(ripturii e%te +n0ele% (ore(t (u-intele %+nt a%t/1i la *el de ade-/rate (u" au *o%t +ntotdeauna ,i ele nu

pot *i date deoparte (a %enti"ente peri"ate ale unei %o(iet/0i di%p/rute. $le (ontinu/ %/ (o"uni(e %u*letelor +n%etate ale oa"enilor p/(/to,i $-anghelia -ie a 3u"ne1eului -e,ni(. << Studiu al Noului Testament +n -olu"ul de *a0/ *ie(are %(riere din 9oul Te%ta"ent e%te a,e1at/ +n (adrul ei ,i pentru *ie(are (arte e%te dat/ o %(hi0/ a,a +n(+t (ititorul %/ poat/ di%(erne u,or *irul prin(ipal de idei. 4(opul a(e%tui "anual nu e%te %/ +nlo(uia%(/ de%(operirile %tudentului (u p/rerile autorului (i "ai degra'/ %/ pun/ la di%po1i0ia %tudentului un ghid (o"pa(t (u pri-ire la lu(rurile e%en0iale (are +l -or a8uta %/ interprete1e %ingur #i'lia. =a *el (a ,i *a"enul etiopian (are a (erut %/ *ie (/l/u1it de (ine-a +n %tudiul %/u ini0ial din Cu-+ntul %(ri% %tudentul din 1ilele noa%tre are ne-oie de un a8utor (are %/:1 (/l/u1ea%(/ prin dile"ele (u (are e%te (on*runtat. &ro'le"ele tehni(e de pre1entare ,i de teologie nu %+nt tratate ai(i +n detaliu deoare(e ele nu +,i g/%e%( lo(ul +ntr:un (ur% de pre1entare general/. &entru (er(etarea a(e%tor do"enii %tudentul poate %/ apele1e la lu(r/ri ade(-ate (are %+nt "en0ionate +n 'i'liogra*ie. &ro'le"ele "/runte de interpretare %+nt o"i%e deoare(e a(ea%t/ (arte nu %e pretinde a *i un (o"entariu. 9otele de %u'%ol au *o%t li"itate +n general la %ur%ele pri"are de in*or"a0ie. &entru a nu:1 deruta pe (ititor (are nu e%te (er(et/tor de pro*e%ie a" (/utat %/ a-e" un nu"/r (+t "ai "i( de note de %u'%ol. 4ur%ele %e(undare au *o%t in(lu%e +n 'i'liogra*ia *inal/. 4ingurul %(op al a(e%tei (/r0i e%te %/ o*ere o pre1entare general/ (are %/ "/rea%(/ +n0elegerea ,i drago%tea noa%tr/ pentru 9oul Te%ta"ent. C+nd (redin(io%ul %in(er -ede "odul +n (are re-ela0ia lui 3u"ne1eu %:a adre%at lu"ii pri"ului -ea( el -a de%(operi "odul +n (are a(ea%ta %e apli(/ ,i la +"pre8ur/rile din -ia0a lui. +n (a1ul *olo%irii a(e%tei (/r0i +n (la%e pro*e%orul ar tre'ui %/ %upli"ente1e "aterialul (u prelegeri proprii pre1ent+nd +n detaliu *a1ele de g+ndire (are ai(i %+nt doar "en0ionate. 4(hi0ele %+nt "enite +n prin(ipal %/ *ie ni,te "odele (u a8utorul (/rora pro*e%orul %au %tudentul %/ poat/ (on%trui %inguri %(hi0e. )e*erin0ele 'i'li(e -or u,ura %tudiul independent al te.tului pentru a -eri*i(a %au pentru a a"pli*i(a te"ele pre1entate. 7utorul +,i e.pri"/ re(uno,tin0a *a0/ de (ondu(erea Colegiului !heaton (are 1: a %(utit de toate +ndatoririle de predare +n -ara anului 19>2 pentru (a %/ poat/ de*initi-a a(e%t "anu%(ri%. 5/r/ a(ea%t/ (on(e%ie nu ar *i *o%t po%i'il/ pu'li(area a(e%tei (/r0i la ti"p. &er"i%iunea de a (ita din (artea lui 6eorge 5oot Moore Judaism ?<udai%"@ a *o%t a(ordat/ (u genero1itate de (/tre Aar-ard Bni-er%ity &re%% o* Ca"'ridge Ma%%a(hu%ett% iar (itatele au *o%t de%e"nate printr:o not/ de %u'%ol. 7utorul e.pri"/ "ul0u"iri deo%e'ite %o0iei %ale Aelen C. Tenney pentru +n(ura8/rile ei %ti"ulatoare ,i pentru (riti(a atent/ pe par(ur%ul pro(e%ului de %(riere ,i re-i1uireD dr. 7. #erEeley Mi(Eel%en ,i pro*e%oarei 4te*ania $-an% de la !heaton College (are au (itit "anu%(ri%ul ,i au o*erit %uge%tii *olo%itoareD do"ni,oarei $dna $. 4"allFood pentru a8utorul pro*e%ional +n preg/tirea

"anu%(ri%ului pentru pu'li(areD autorul "ul0u"e,te de a%e"enea "ultor %tuden0i din anii tre(u0i %tuden0i ale (/ror ne-oi au de-enit linii (/l/u1itoare +n al(/tuirea a(e%tei (/r0i. M CT <<< Prefa la ediia revizuit 9u"eroa%e %(hi"'/ri au a-ut lo( +n do"eniul %tudierii 9oului Te%ta"ent de (+nd a *o%t pu'li(at/ pri"a edi0ie a a(e%tei (/r0i. )e-i1uirea a(ea%ta a *o%t deter"inat/ de noi de%(operiri (u" %+nt %ulurile de la Marea Moart/ (u 'og/0ia lor de in*or"a0ii de%pre religia &ale%tinei pe -re"ea lui Cri%to% de "odi*i(area opiniei (er(et/torilor +n unele pro'le"e ale 9oului Te%ta"ent ,i de e.tinderea 'i'liogra*iei. &ri"irea 'un/ de (/tre pu'li( a a(e%tei lu(r/ri a i"pu% (+te-a %(hi"'/ri de (on0inut (u %(opul de a "/ri a"ploarea ,i utilitatea ei. 7u *o%t in(lu%e "ateriale noi (u pri-ire la $-anghelii ,i (u pri-ire la %ulurile de la Marea Moart/ a *o%t ad/ugat un (apitol de%pre te.tul 9oului Te%ta"ent ,i tran%"iterea lui iar 'i'liogra*ia a *o%t adu%/ la 1i. 4(hi"'/rile tipogra*i(e ,i in(luderea ilu%tra0iilor ar tre'ui %/ *a(/ a(ea%t/ (arte "ai *olo%itoare pentru %tudiul +n (la%/ ,i "ai atr/g/toare. 7u *o%t (ore(tate (+te-a ine.a(tit/0i. 7utorul +,i e.pri"/ re(uno,tin0a *a0/ de prietenii ale (/ror %uge%tii au dat dire(0ia a(e%tei noi edi0ii a lu(r/rii de *a0/. M. C. T. CUPRINS Prefa........................................................................................... < Prefa la ediia revizuit................................................................... <<< Lista hrilor................................................................................... G< Lista diagramelor............................................................................. G< PARTEA I =BM$7 92B=B< T$4T7M$9T . !UMEA P"!ITIC# ................................................................ 1 <"periul )o"ei....................................................................... 1 6u-ernul pro-in(ial................................................................. 12 )egatele eleni%te...................................................................... 1H 4tatul e-reu............................................................................ 18 2. !UMEA S"CIA!# $I !UMEA EC"N"MIC#................................ H3 Lumea so ial............................................................................. H3 4o(ietatea e-reia%(/.................................................................. H3 4o(ietatea p/g+n/..................................................................... HH )eali1/rile (ulturale.................................................................. H6 4tandardele "orale.................................................................. >2 Lumea e onomi ........................................................................ >3 7gri(ultura............................................................................. >3 <ndu%tria................................................................................ >3 5inan0ele................................................................................ >H Tran%portul ,i (/l/toriile........................................................... >H

3. !UMEA RE!I%I"AS#................................................................ >9 &anteonul gre(o:ro"an............................................................. >9 ;enerarea +"p/ratului.............................................................. 60 )eligiile "i%terelor................................................................... 61 +n(hinarea +naintea *or0elor o(ulte............................................... 62 5ilo1o*iile.............................................................................. 6> &I Studiu al Noului Testament '( IU)AISMU!............................................................................. 73 2riginea................................................................................ 7H Teologia................................................................................ 76 Te"plul................................................................................. 79 4inagoga................................................................................ 82 7nul %*+nt.............................................................................. 8H 4i%te"ul edu(a0ional................................................................. 88 =iteratura.............................................................................. 89 4e(tele din iudai%".................................................................. 96 3ia%pora................................................................................ 03 PARTEA A II*A E&AN%+E!II!E, CR"NICA &IE-II !UI CRIST"S Perioada de !n e"ut# $ !.d.%r. "!n !n 2& d.%r. >. N"U! TESTAMENT, NUME!E I< C"N-INUTU! S#U.................. 109 9u"ele.................................................................................. 109 Con0inutul............................................................................. 110 6. E&AN%+E!II!E CA !UCR#RI !ITERARE.................................. 117 &ro'le"a $-angheliilor %inopti(e................................................ 118 4olu0ia propu%/....................................................................... 119 7. E&AN%+E!IA )UP# MATEI..................................................... 127 2riginea................................................................................ 127 3ata ,i lo(ul %(rierii................................................................. 128 Con0inutul............................................................................. 129 4(hi0a $-angheliei.................................................................... 130 7((ente................................................................................. 13H &er%ona8ele............................................................................. 13> Tr/%/turi %pe(iale..................................................................... 13> 8. E&AN%+E!IA )UP# MARCU.................................................... 137 2riginea................................................................................ 137 3ata ,i lo(ul %(rierii................................................................. 138 Con0inutul............................................................................. 1H3 4(hi0a $-angheliei.................................................................... 1H3 7((ente................................................................................. 1H6 &er%ona8ele............................................................................. 1H7 L &II

9. E&AN%+E!IA )UP# !UCA....................................................... 1>1 2riginea................................................................................ 1>1 7utorul................................................................................. 1>3 3ata ,i lo(ul %(rierii................................................................. 1>> Con0inutul............................................................................. 1>6 4(hi0a $-angheliei.................................................................... 1>6 7((ente................................................................................. 160 &er%ona8ele............................................................................. 162 10. E&AN%+E!IA )UP# I"AN....................................................... 16> 2riginea................................................................................ 16> 7utorul................................................................................. 166 3ata ,i lo(ul %(rierii................................................................. 168 Con0inutul............................................................................. 169 4(hi0a $-angheliei.................................................................... 170 7((ente................................................................................. 17H 4(opul................................................................................... 17> &er%ona8ele............................................................................. 17> 11. &IA-A !UI CRIST"S................................................................. 179 <n*or"a0ii din %ur%e lai(e........................................................... 179 &erioadele din -ia0a lui <%u%....................................................... 180 6eogra*ia 0/rii %tr/'/tute de <%u%................................................ 188 +n-/0/tura lui <%u%................................................................... 197 PARTEA A III*A CR"NICA .ISERICII PRIMARE Perioada de e'"ansiune# 2& d.%r. "!n !n $( d.%r. 12. /N0IIN-AREA .ISERICII, 0APTE!E , *1,2................................ 207 Croni(a: 5aptele...................................................................... 208 Te"elia: 5aptele 1:1:8:3........................................................... 21> &ri"a +"pr/,tiere.................................................................... 218 13. TRAN3I-IA, 0APTE!E 1,'* , 1................................................ 219 &ropo-/duirea +n 4a"aria......................................................... 219 5a"enul etiopian..................................................................... 220 Con-ertirea lui 4aul................................................................. 220 &ropo-/duirea lui &etru............................................................ 22H r &III Studiu al Noului Testament 1H. .ISERICA )INTRE NEAMURI $I MISIUNEA !UI PA &E!, 0APTE!E , 4* 5,25..............................J.................................................. 664 #i%eri(a din 7ntiohia................................................................ 229 Mi%iunea pentru nea"uri........................................................... 231 Con(iliul de la <eru%ali"........................................................... 23H Literatura de "rotest.................................................................... 237 $pi%tola lui <a(o-.................................................................... 237 $pi%tola (/tre galateni.............................................................. 2H0

1>. PR"%RAMU! !UI PA &E!, 0APTE!E 5,27*6 , 7........................ 2H9 7 doua "i%iune +n 7%ia Mi(/..................................................... 2>0 Mi%iunea +n Ma(edonia............................................................. 2>1 )"istolele tre tesaloni eni........................................................... 2>H 1 Te%aloni(eni......................................................................... 2>H 2 Te%aloni(eni......................................................................... 2>> Mi%iunea +n 7haia................................................................... 2>8 Mi%iunea +n 7%ia..................................................................... 26H )"istolele tre orinteni............................................................... 267 Cadrul................................................................................... 267 $pi%tola pierdut/..................................................................... 267 1 Corinteni............................................................................. 268 2 Corinteni............................................................................. 271 Blti"a -i1it/ la Corint.............................................................. 273 Mi%iunea plani*i(at/................................................................. 27H $pi%tola (/tre ro"ani............................................................... 27H +n(heierea "i%iunii................................................................... 278 16. /NTEMNI-AREA !UI PA &E!, 0APTE!E 6 , 8*61,2 .................... 281 <eru%ali"............................................................................... 282 $pi%tolele............................................................................... 28> 5ili"on................................................................................. 287 $*e%eni.................................................................................. 288 Colo%eni................................................................................ 290 5ilipeni.................................................................................. 293 )e1ultatele +nte"ni0/rii lui &a-el................................................. 298 PARTEA A I&*A PR".!EME /N .ISERICA PRIMAR# Perioada de onsolidare# $( d.%r. "!n !n *(( d.%r. 17. .ISERICA INSTITU-I"NA!#, EPIST"!E!E PAST"RA!E ............ 301 Cadrul................................................................................... 301 1 Ti"otei............................................................................... 303 I9 Tit........................................................................................ 305 2 Ti"otei............................................................................... 308 $-aluare................................................................................ 310 18. .ISERICA /N SU0ERIN-#, PETRU........................................... 313 Cadrul................................................................................... 313 7utorul................................................................................. 317 4(hi0a.................................................................................... 319 Con0inutul............................................................................. 320 $-aluare................................................................................ 321 19. /N)EP#RTAREA )E IU)AISM, E&REI....................................... 32>

Cadrul................................................................................... 32> 7utorul................................................................................. 327 3ata..................................................................................... 328 4(hi0a.................................................................................... 328 Con0inutul............................................................................. 329 $-aluare................................................................................ 331 20. PERIC"!U! ERE3II!"R, 6 PETRU: IU)A: ( 6 ;i 2 I"AN................................................... 333 Cadrul................................................................................... 333 2 &etru.................................................................................. 33H <uda...................................................................................... 338 / 2 +i , -oan.............................................................................. 3H1 Cadrul................................................................................... 3H1 1 <oan................................................................................... 3HH 2 <oan................................................................................... 3H> 3 <oan................................................................................... 3H6 6 . .ISERICA /N A$TEPTARE, AP"CA!IPSA................................... 3H9 Cadrul..........J......................................................................... 3H9 <nterpret/ri............................................................................. 3>2 Con0inutul............................................................................. 3>7 4(hi0a.................................................................................... 3>8 $-aluare................................................................................ 360 G Studiu al Noului Testament PARTEA A &A CAN"NU! $I TE9TU! N"U!UI TESTAMENT 22. CAN"NU! N"U!UI TESTAMENT.............................................. 36> 3e*ini0ia................................................................................ 36> M/rturia intern/...................................................................... 368 M/rturia e.tern/..................................................................... 369 Con(lu1ii............................................................................... 373 23. TE9TU! N"U!UI TESTAMENT $I TRANSMITEREA !UI............. 377 Tran%"iterea te.tului................................................................ 378 4ur%ele te.tului........................................................................ 379 .ne'e............................................................................................ 38> G< !ISTA +#R-I!"R &ale%tina +n -re"ea lui Cri%to%............................................................1H9 C/l/toriile lui &a-el..........................................................................213 =u"ea anti(/ 5aptele 1:11.................................................................212 <eru%ali"ul +n -re"ea 9oului Te%ta"ent................................................23> )o"a la +n(eputul erei (re,tine............................................................286 &ro-in(iile din 7%ia Mi(/ ,i (ele ,apte 'i%eri(i din 7%ia............................316 !ISTA )IA%RAME!"R

7nul %*+nt al e-reilor......................................................................... 8H 3atele %(rierii (/r0ilor apo(ri*e............................................................ 93 C/r0ile 9oului Te%ta"ent ,i autorii lor..................................................111 Cronologia 9oului Te%ta"ent.............................................................11H 7r"onia -ie0ii lui Cri%to%............................................................. 182:186 Cronologia +n(eputului lu(r/rii lui &a-el..........................................2H3 2HH <nterpret/ri ale 7po(alip%ei.................................................................3>6 +"p/ra0i ro"ani din pri"ul %e(ol.........................................................387 &ro(uratori ro"ani ai <udeii.........:......................................................388 5a"ilia lui <rod................................................................................389 Canoane ale 9oului Te%ta"ent +n pri"ele patru %e(ole.............................390 Tradu(eri ale 9oului Te%ta"ent +n li"'a ro"Kn/............................. 391 396 &7)T$7 < !UMEA N"U!UI TESTAMENT Capitolul 1 !umea <oliti= -m"eriul /omei +n -re"ea (+nd a *o%t %(ri% 9oul Te%ta"ent +ntreaga lu"e (i-ili1at/ (u e.(ep0ia unor regate pu0in (uno%(ute din 2rientul +ndep/rtat era %u' do"ina0ia )o"ei. 3e la 2(eanul 7tlanti( +n apu% p+n/ la *lu-iul $u*rat ,i Marea )o,ie +n r/%/rit de la )on 3un/re Marea 9eagr/ ,i "un0ii Cau(a1 la nord p+n/ la 4ahara +n%pre %ud %e +ntindea un %ingur i"periu -a%t a*lat %u' (ondu(erea ,i di(tatura e*e(ti-/ a +"p/ratului nu"it +n 9oul Te%ta"ent at+t L+"p/ratM ?1 &etru 2:17@ (+t ,i L(e1arM ?=u(a 2:1@. )o"a ,i:a luat nu"ele de la (apitala <taliei a,e1area originar/ din (are a (re%(ut %tatul ro"an. +nte"eiat/ +n 7>3 +.d.Cr. )o"a a *o%t la +n(eput o (o"unitate al(/tuit/ prin unirea "ai "ultor %ate "i(i din -e(in/tate ,i era (ondu%/ de un rege. &e la +n(eputul %e(olului al (in(ilea +.d.Cr. a atin% un grad a-an%at de organi1are politi(/ +n (adrul unei *or"e de gu-ern/"+nt repu'li(ane. &rin alian0/ (u (o"unit/0ile +n-e(inate ,i printr:o lung/ %u((e%iune de r/1'oaie +"potri-a etru%(ilor din nord ,i +"potri-a altor tri'uri din %ud )o"a a de-enit %t/p+na penin%ulei itali(e +n 8urul anului 26> +.d.Cr. &opoarele (u(erite au *o%t o'ligate prin tratate %/ "en0in/ pa(ea ,i au *o%t a'%or'ite treptat +n teritoriul ro"an. +n (ur%ul anilor 26>:1H6 +.d.Cr. )o"a a *o%t anga8at/ +ntr:o "are lupt/ +"potri-a Cartaginei prin(ipala putere "ariti"/ din apu%ul Mediteranei. Cartagina a *o%t ini0ial o (olonie *eni(ian/D dar atun(i (+nd 0ara "a"/ a *o%t (u(erit/ de 7le.andru (olonia a *o%t o'ligat/ %/ de-in/ independent/. Br"+nd "odelul *eni(ienilor a de-enit o na0iune 'ogat/ ,i puterni(/. Cor/'iile ei */(eau tran%porturile (o"er(iale pe Marea Mediteran/. Ci-ili1a0ia ei a-ea (ara(ter oriental iar (ondu(erea %o(iet/0ii era e.er(itat/ de o oligarhie "en0inut/ la putere de o ar"at/ de "er(enari. Nara era (ondu%/ prin gu-ernare auto(rat/. C+nd )o"a %:a e.tin% ea a intrat +n (on*li(t (u a-anpo%turile i"periului

(artagine1. +n a*ar/ de *aptul (/ (ele dou/ (i-ili1a0ii erau %tr/ine una de alta prin originea ra%ial/ ,i prin (on(ep0ia politi(/ nu era %u*i(ient lo( pentru a"+ndou/ pe a(ela,i teritoriuD una dintre ele tre'uia %/ *ie +n*r+nt/. )/1'oaiele dintre ele %: au +n(heiat +n anul 1H6 +.d.Cr. (+nd generalul ro"an 4(ipio 7e"ilianu% a (u(erit (etatea Cartagina ,i a ra%:o de pe *a0a p/"+ntului. )o"a ,i:a %ta'ilit a%t*el %t/p+nirea a%upra 4paniei ,i 7*ri(ii de nord. +n a(eea,i perioad/ Ma(edonia a de-enit pro-in(ie ro"an/ iar +n ur"a 2 Studiu al Noului Testament (/derii Corintului +n a(ela,i an ?1H6 +.d.Cr.@ 7haia a a8un% %u' %t/p+nirea ro"an/. +n anul 133 +.d.Cr. 7talu% <<< regele &erga"ului a "urit ,i a l/%at regatul %/u ro"anilor. 3in a(e%t regat ro"anii au organi1at pro-in(ia 7%ia. )/1'oaiele din partea de r/%/rit a 7%iei Mi(i au (ontinuat p+n/ (+nd &o"pei a +n(heiat (u(erirea &ontului ,i Cau(a1ului. +n anul 63 +.d.Cr. el a organi1at 4iria tran%*or"+nd:o +n pro-in(ie ,i a ane.at <udeea. 3in >8 p+n/ +n >7 +.d.Cr. Ce1ar a (ondu% *ai"oa%ele %ale (a"panii din 6alia pe (are a tran%*or"at:o +n pro-in(ie ro"an/. 7%t*el +n de(ur% de aproape (in(i %ute de ani de r/1'oi ne+ntrerupt )o"a a (re%(ut de la %tadiul de %at o'%(ur de pe "alurile Ti'rului ,i a de-enit i"periul (are %t/p+nea lu"ea. $.pan%iunea teritorial/ rapid/ a (au1at +n%/ %(hi"'/ri i"portante +n -ia0a poporului ro"an. C+nd liderii "ilitari au prin% gu%tul puterii ei au +n(eput %/:,i *olo%ea%(/ ar"atele nu nu"ai pentru (u(eriri +n %tr/in/tate (i ,i pentru a:,i i"pune %upre"a0ia a(a%/. &erioada de o %ut/ de ani de la (u(erirea Cartaginei ,i 6re(iei ,i p+n/ la "oartea lui Ce1ar ?<uliu% Cae%ar@ a *o%t "ar(at/ de o (on%tant/ %u((e%iune de r/1'oaie (i-ile. Mariu% 4ula Ce1ar 7ntoniu ,i 2(ta-ian O unul dup/ altul %:au luptat %/ de-in/ %t/p+ni ai %tatului ro"an p+n/ (+nd +n (ele din ur"/ 2(ta-ian %au 7ugu%t (u" a *o%t nu"it de 4enat a reu,it %/:,i e.ter"ine oponen0ii +n anul 30 +.d.Cr. ,i a de-enit pri"ul +"p/rat. AU%UST( 68 >.d.Cr.* ' d.Cr. pi(ture la Statuia lui 7ugu%t 0.ugustus 1aius -ulius %aesar 2 tavianus3 adres!ndu4se tru"elor sale5 6uzeul 7ati anului, /oma. 4u' (ondu(erea %a im"eriul ro"an %au puterea %tatului i"perial a *o%t %ta'ilit/ pe deplin. &oporul %/tul de r/1'oaie t+n8ea dup/ pa(e. 7ugu%t a de-enit "rin e"s, (el dint+i dintre (et/0enii 0/rii. $l a (ondu% +n0elept ,i 'ine. 3in pun(t de -edere politi( prin(ipatul nou *or"at era o *or"/ de (o"pro"i% +ntre -e(hea repu'li(/ ,i di(tatura pentru (are a "ilitat <uliu% Cae%ar. 4enatul a *o%t "en0inut (a organul teoreti( de gu-ernare. +n anul 27 +.d.Cr. a(e%ta i:a (on*erit lui 7ugu%t *un(0ia de (o"andant %upre" al *or0elor ar"ate ale i"periului. +n anul 23 +.d.Cr. i %:a dat pe -ia0/ putere de tri'un adi(/ el a-ea (ontrol a%upra adun/rilor populare ,i a *o%t nu"it repre1entantul per"anent al poporului. < %:a dat prerogati-ul de a introdu(e pri"ul %u'ie(t de di%(u0ie +n 4enat ,i dreptul de a (on-o(a adun/rile 4enatului. Toate drepturile lui au *o%t 'a1ate pe te"ei (on%titu0ional ,i nu pe a(apararea ar'itrar/ a puterii.

+n ti"pul do"niei lui 7ugu%t au *o%t e*e(tuate "ulte re*or"e. 4enatul a *o%t (ur/0at de "e"'rii %/i nede"ni. 2 "are parte a ar"atei a *o%t de"o'ili1at/ iar -eteranii l/%a0i la -atr/ %:au %ta'ilit +n (olonii %au au (u"p/rat p/"+nturi (are le: au *o%t o*erite. 7 *o%t (reat/ o ar"at/ regulat/ de %olda0i de (arier/D a(ea%t/ ar"at/ a de-enit o ,(oal/ pentru (et/0eni. +n ur"a l/%/rii la -atr/ din r+ndurile ar"atei -eteranii pri"eau o grati*i(a0ie ,i %e %a"itolul Statuie a lui Ti'eriu 0Ti8erius %laudius Nero35 6uzeul 7ati anului, /oma. %ta'ileau +n (oloniile din pro-in(ii unde puteau du(e o -ia0/ 'un/ ,i +n a(ela,i ti"p puteau *i lideri loiali )o"ei +n (o"unit/0ile lor. 7ugu%t a (/utat %/ +"'un/t/0ea%(/ %tarea "oral/ a poporului. $l a re+n%u*le0it religia de %tat ,i a re(on%truit "ulte te"ple. Cultul i"perial +n(hinarea +naintea )o"ei (a %tat a *o%t introdu% +n pro-in(ii. +n "ulte lo(uri oa"enii %e +n(hinau +"p/ratului +n%u,i (a 9ominus et 9eus ?3o"n ,i 3u"ne1eu@ de,i el nu a pretin% o a%e"enea +n(hinare. =egile iuliene din anii 19 ,i 18 +.d.Cr. au +n(er(at %/ re%taure1e -ia0a de *a"ilie +n(ura8+nd (/%/toria ,i +nte"eierea de (/"ine. &entru a (on%olida +ntregul i"periu el a */(ut re(en%/"inte ale popula0iei ,i ale propriet/0ilor (a o 'a1/ pentru re(rutarea ar"atei ,i pentru i"po1ite. 4pania 6alia ,i di%tri(tele alpine au *o%t %u'8ugate. $l a +nt/rit ap/rarea *rontierelor de,i ar"atele %ale au %u*erit o +n*r+ngere 1dro'itoare din partea ger"anilor +n p/durea de la Teuto'erg. 7ugu%tu% a organi1at un departa"ent de poli0ie ,i unul de po"pieri +n )o"a ,i a nu"it un %upra-eghetor pentru ad"ini%trarea re1er-elor de gr+ne. H Studiu al Noului Testament 7ugu%t %:a l/udat (/ a g/%it )o"a de (/r/"id/ ,i a l/%at:o de "ar"ur/ +n (ur%ul (elor patru1e(i ,i unu de ani ai do"niei %ale el a adu% ordine +n lo(ul hao%ului. $l a re%taurat +n(rederea +n gu-ern a u"plut din nou -i%tieria a introdu% un departa"ent e*i(ient de lu(r/ri pu'li(e ,i a pro"o-at pa(ea ,i pro%peritatea. TI.ERIU( '*28 d.Cr. =a "oartea lui 7ugu%t a *o%t ale% (a %u((e%or *iul %/u adopti- Ti'eriu. -m"eriumul %au puterea pe (are o pri"i%e 7ugu%t prin regle"ent/ri (on%titu0ionale ,i (are era li"itat/ la o perioad/ de ti"p i:a *o%t (on*erit/ lui Ti'eriu pe -ia0/. $l a-ea (in(i1e(i ,i ,a%e de ani (+nd %:a ur(at pe tron ,i *u%e%e :ust al lui Claudiu 0Ti8erius %laudius 9rusus Nero 1ermani us35 !n 1aleria ;ffizi, <lorena. %a"itolul * anga8at toat/ -ia0a lui +n *un(0ii de %tat a,a +n(+t nu era un no-i(e +n politi(/. 3in ne*eri(ire 7ugu%t a in%i%tat (a el %/ di-or0e1e de %o0ia pe (are o iu'ea ,i %/ %e (/%/torea%(/ (u <ulia *ii(a lui 7ugu%t o *e"eie (are du(ea pe *a0/ o -ia0/ i"oral/. 7"/r/(iunea a(e%tei e.perien0e i:a a*e(tat pentru totdeauna te"pera"entul. $l era di%tant orgolio% %u%pi(io% ,i ira%(i'il. 3e,i era i"par0ial ,i +n0elept +n de(i1iile %ale el nu a *o%t ni(iodat/ +ndr/git de popor ,i +n general

era te"ut ,i (hiar ur+t. +n ti"pul do"niei %ale ar"atele ro"ane au %u*erit +n*r+ngeri +n 6er"ania ,i (a ur"are el ,i:a retra% *rontiera p+n/ la )in. Tul'ur/ri interne au u"'rit ulti"ii ani ai do"niei %ale. +n anul 26 d.Cr. el %:a retra% la Capri l/%+nd gu-ernarea +n "+inile pre*e(tului (et/0ii. 7'%en0a lui Ti'eriu i:a dat prile8 lui 7eliu% 4eianu% (/pitanul gardei pretorienilor %/ du(/ la +ndeplinire o (on%pira0ie pentru preluarea puterii. &rin anul 31 d.Cr. el aproape +,i ter"ina%e planurile (+nd au *o%t de%(operite de Ti'eriu. 4eianu% a *o%t e.e(utat ,i (o"plotul a *o%t de8u(at dar e*e(tul lui a%upra lui Ti'eriu a *o%t de1a%truo%. $l a de-enit ,i "ai %u%pi(io% ,i "ai (rud a,a +n(+t doar o ,oapt/ +"potri-a (ui-a putea adu(e nenoro(irea a%upra lui. C+nd Ti'eriu a "urit +n anul 37 d.Cr. 4enatul a putut din nou %/ r/%u*le u,urat. CA!I%U!A( 28*' d.Cr. 6aiu% Caligula %au LCiu'ote "i(iM (u" a *o%t nu"it (u a*e(0iune de %olda0i a *o%t ale% de 4enat (a %u((e%or al lui Ti'eriu. =a +n(eputul (arierei %ale el a *o%t pe at+t de popular pe (+t de nepopular *u%e%e Ti'eriu. $l i:a iertat pe de0inu0ii politi(i a redu% i"po1itele a dat %pe(ta(ole pu'li(e ,i %:a */(ut +ndr/git de popor. 9u pe%te "ult +n%/ au +n(eput %/ %e -ad/ %e"ne de %l/'i(iune "intal/. 7 (erut (a oa"enii %/ i %e +n(hine (a unui 1eu lu(ru (are i:a +n%tr/inat pe e-reii din regatul lui. C+nd <rod 7gripa a -i1itat 7le.andria (et/0enii l:au in%ultat +n pu'li( %atiri1+ndu:1 pe el ,i %uita lui iar dup/ a(eea au +n(er(at %/:i %ilea%(/ pe e-rei %/ %e +n(hine %tatuilor lui 6aiu%. $-reii au */(ut apel la +"p/rat (are nu nu"ai (/ nu i:a a%(ultat (i a porun(it legatului %irian %/ +nal0e o %tatuie a +"p/ratului +n te"plul din <eru%ali". =egatul a *o%t %u*i(ient de +n0elept (a %/ a"+ne a(0iunea pentru a nu ri%(a o re-olt/ ar"at/ iar "oartea lui Caligula +n anul H1 d.Cr. a pre-enit tran%*or"area a(e%tei pro'le"e +ntr:o %itua0ie de (ri1/. Bnii (red (/ re*erirea lui Mar(u la Lur+(iunea pu%tiiriiM ?Mar(u 13:1H@ re*le(t/ a"enin0area +n/l0/rii %tatuii +"p/ratului +n te"plul din <eru%ali". Cheltuirea ne%/'uit/ de (/tre Caligula a *ondurilor pe (are le:au adunat (u at+ta gri8/ 7ugu%t ,i Ti'eriu a epui1at repede tre1oreria pu'li(/. &entru a o u"ple din nou el a re(ur% la "i8loa(e -iolente: a (on*i%(at propriet/0i pri-ate a i"pu% +nto("irea unor te%ta"ente prin (are "o,tenirea %/ re-in/ %tatului ,i a *olo%it pre%iuni de ori(e *el. Tirania lui a de-enit at+t de in%uporta'il/ +n(+t a *o%t a%a%inat de un tri'un din garda i"perial/. C!AU)IU( ' *5' d.Cr. =a "oartea lui Caligula 4enatul a de1'/tut ideea re%taur/rii repu'li(ii dar pro'le"a a *o%t %olu0ionat/ repede atun(i (+nd garda pretorienilor 1:a ale% 6 Studiu al Noului Testament pe Ti'eriu% Claudiu% 6er"ani(u% +"p/rat. $l a tr/it +n relati-/ o'%(uritate +n ti"pul do"niilor lui Ti'eriu ,i Caligula ,i nu a luat parte la a(ti-it/0ile politi(e ale )o"ei. 2 'oal/ din (opil/rie poate o *or"/ de parali1ie in*antil/ 1:a l/%at at+t de %l/'it +n(+t +n*/0i,area lui era aproape hilar/ deoare(e "er%ul ane-oio% ,i -or'irea +n(+l(it/ +l */(eau %/ arate (a un de"ent. Totu,i el nu a *o%t in*erior din pun(t de -edere al (apa(it/0ilor "intale +ntru(+t a *o%t un o" edu(at ,i %:a

do-edit a *i un (ondu(/tor "ai (apa'il de(+t %e a,teptau "ul0i dintre (onte"poranii %/i. <"periul +n e.pan%iune rapid/ a-ea ne-oie de o nou/ *or"/ de gu-ernare (are %/ *ie "ai e*i(ient/. 4u' do"nia lui Claudiu )o"a a de-enit un %tat 'iro(rati( gu-ernat de (o"itete ,i %e(retari. $l a e.tin% pri-ilegiul (et/0eniei ro"ane la lo(uitorii din pro-in(ii. 6eneralii lui au reu,it %/ %ta'ilea%(/ un (ap de pod +n in%ulele 'ritani(e ,i au +naintat %pre nord p+n/ la Ta"i%a. +n perioada a(ea%ta +n ur"a "or0ii prin0ului ei (are *u%e%e un aliat al )o"ei Tra(ia a de-enit pro-in(ie ro"an/. Claudiu a */(ut o +n(er(are hot/r+t/ %/ readu(/ religia ro"an/ -e(he la po1i0ia ei anterioar/ de proe"inen0/ +n %o(ietate. $l a-ea o puterni(/ antipatie *a0/ de (ultele %tr/ine. 4uetoniu %pune (/ +n ti"pul do"niei lui Claudiu e-reii au *o%t e.pul1a0i din )o"a datorit/ unor agita0ii (are au a-ut lo( Lla in%tigarea unuia nu"it Cre%tu%M.1 9u %e ,tie %igur da(/ 4uetoniu 1:a (on*undat pe Cre%tu% (u Cri%tu% ,i da(/ %:a re*erit la o tul'urare +ntre e-rei prile8uit/ de propo-/duirea lui <%u% (are a*ir"a de%pre 4ine (/ e%te Cri%to%ul %au da(/ Cre%tu% a *o%t (u ade-/rat nu"ele unui in%urgent. +n ori(e (a1 pro'a'il (/ ordinul de e.pul1are e%te a(ela (are a deter"inat ple(area lui 7(uila ,i &ri%(ila din )o"a ?5aptele 18:2@. 4u' in*luen0a unuia dintre li'er0ii %/i &ala% Claudiu a *o%t (on-in% %/ o ia pe nepoata lui 7gripina (a a patra %o0ie. $a era hot/r+t/ %/ o'0in/ dreptul de %u((e%iune pentru 3o"itiu% *iul ei dintr:o (/%/torie anterioar/. 3o"itiu% a *o%t adoptat de Claudiu +n "od o*i(ial %u' nu"ele de 9ero Claudiu% Cae%ar. +n anul >3 d.Cr. 9ero %:a (/%/torit (u 2(ta-ia *ii(a lui Claudiu. Bn an "ai t+r1iu Claudiu% a "urit l/%+ndu:1 pe 9ero %u((e%or la tronul i"perial. NER"( 5'*71 d.Cr. &ri"ii (in(i ani ai do"niei lui 9ero au *o%t pa,ni(i ,i plini de %u((e%. 7-+ndu:i (a %*etni(i pe 7*raniu% #urru% pre*e(tul g/r1ii pretorienilor ,i pe =. 7nnaeu% 4ene(a *ilo1o*ul ,i %(riitorul 9ero ,i:a (ondu% +"p/r/0ia *oarte 'ine. 7gripina +n%/ a (/utat %/ "en0in/ o in*luen0/ "ai "are a%upra lui lu(ru (are nu a pl/(ut %*etni(ilor lui. +n anul >9 d.Cr. el a pu% la (ale o"or+rea "a"ei %ale ,i a preluat %ingur +ntreaga (ondu(ere. 9ero a a-ut "ai degra'/ un te"pera"ent de arti%t de(+t de (ondu(/tor. $l a *o%t "ai dorni( %/ intre pe %(ena teatrului de(+t %/ %tr/lu(ea%(/ +n lu"ea politi(/. 9e%/'uin0a ,i e.tra-agan0a lui au golit tre1oreria pu'li(/ ,i la *el (a ,i Caligula el a re(ur% la opre%iune ,i -iolen0/ pentru a o u"ple din nou. %a"itolul * :ust al lui 9ero 0Nero %laudius %aesar 9rusus 1ermani us35 !n 6uzeul 7ati anului, /oma. 5/(+nd a(ea%ta el ,i:a atra% ura 4enatului ai (/rui "e"'ri %e te"eau (/ el ar putea porun(i la ori(e or/ u(iderea lor ,i (on*i%(area propriet/0ilor lor. +n anul 6H d.Cr. a i1'u(nit +n )o"a un in(endiu "are (are a di%tru% o "are parte a (et/0ii. 9ero a *o%t %u%pe(tat (/ ar *i in(endiat +n "od deli'erat )o"a (a %/

*a(/ lo( pentru noul lui palat de aur un palat %plendid pe (are 1:a (on%truit pe (olina $%Puilin. &entru a nu *i +n-inuit el +n%u,i el i:a a(u1at pe (re,tini (/ ar *i pro-o(at a(e%t de1a%tru. 7titudinea lor de i1olare *a0/ de lu"ea p/g+n/ ,i -or'ele lor de%pre di%trugerea *inal/ a lu"ii prin *o( au (on*erit plau1i'ilitate a(e%tei a(u1a0ii. Mul0i dintre ei au *o%t 8ude(a0i ,i tortura0i p+n/ (+nd au "urit. &otri-it tradi0iei &etru ,i &a-el au "urit +n ti"pul a(e%tei per%e(u0ii (ea dint+i per%e(u0ie organi1at/ de %tat. $.i%t/ prea pu0ine do-e1i (u pri-ire la a"ploarea a(e%tei per%e(u0ii. &ro'a'il (/ ea nu a a*e(tat teritoriile din a*ara )o"ei ,i a i"ediatei ei -e(in/t/0i de,i pro-in(iile %:ar putea %/ *i *o%t a"enin0ate (u a(ea%t/ per%e(u0ie. ?;e1i 1 &etru H:12:19.@ +ntre ti"p e.(e%ele lui 9ero l:au */(ut tot "ai neagreat. C+te-a (on%pira0ii +"potri-a lui au e,uat ,i du,"anii lui au *o%t e.e(uta0i. +n (ele din ur"/ o re-olt/ a trupelor din 6alia ,i din 4pania au reu,it %/:1 +ndep/rte1e. 9ero a 8 Studiu al Noului Testament *ugit din )o"a ,i a *o%t o"or+t la porun(a %a de unul dintre li'er0ii %/i (a %/ nu *ie prin% -iu. %A!.A( 71 d.Cr )e-olta legiunilor a ar/tat (/ i"periul era (ondu% de *apt de ar"at/ +ntru(+t ar"ata +,i putea nu"i ,i +n%(/una (andidatul */r/ apro'area 4enatului. 6al'a %u((e%orul lui 9ero nu a *o%t ale% +n unani"itate de legiuni. C+nd el 1:a ale% (a %u((e%or pe =u(iu% Calpurniu% &i%o 2tho (are +l %pri8ini%e (+nd-a (u %peran0a (/ -a a8unge el +n%u,i +"p/rat i:a (on-in% pe "e"'rii g/r1ii de pretorieni %/:1 o"oare pe 6al'a ,i %/:1 *a(/ pe el +"p/rat. "T+"( 74 d.Cr. 3o"nia lui 2tho a *o%t %(urt/. 4enatul a apro'at nu"irea lui dar ;itelliu% legatul 6er"aniei a ata(at )o"a (u trupele %ale. 2tho a "urit +n lupt/ ,i ;itelliu% i:a luat lo(ul. &ITE!!IUS( 74 d.Cr. ;itelliu% a *o%t re(uno%(ut de 4enat dar nu i:a putut %t/p+ni pe %olda0i ,i ni(i nu a putut in%taura un gu-ern %ta'il. 7r"ata din r/%/rit a inter-enit +n a*a(erile %tatului ,i 1:a */(ut +"p/rat pe generalul ei ;e%pa%ian. &e -re"ea a(eea ;e%pa%ian era anga8at +n a%ediul <eru%ali"ului. =/%+nd (o"anda +n %ea"a *iului %/u Titu% el a ple(at +n $gipt unde a preluat (ontrolul 0/rii ,i a oprit tri"iterea de ali"ente la )o"a. =o(0iitorul %/u Mu(ianu% a pornit %pre <talia. +n (iuda re1i%ten0ei +n-er,unate a trupelor lui ;itelliu% parti1anii lui ;e%pa%ian au (u(erit ,i au 8e*uit )o"a. ;itelliu% a *o%t o"or+t ,i ;e%pa%ian a *o%t pro(la"at +"p/rat. &ESPASIAN( 74*84 d.Cr. ;e%pa%ian era un %oldat '/tr+n pu0in preten0io% +n "anierele %ale ,i -iguro% +n ad"ini%tra0ie. $l a +n/'u,it re-oltele din #ata-ia ,i 6alia +n ti"p (e Titu% +n(heia (u(erirea <eru%ali"ului. Cetatea a *o%t di%tru%/ +n +ntregi"e ,i pro-in(ia a *o%t pu%/ %u' (ondu(erea unui legat "ilitar. $l a +nt/rit *rontierele prin redu(erea la %tatut de pro-in(ii a prin(ipatelor dependente. Tre1oreria a *o%t ree(hili'rat/ prin

e(ono"ie %tri(t/ ,i prin i"punerea unor noi i"po1ite. $l a (on%truit *ai"o%ul Colo%eu". 7 "urit +n anul 79 d.Cr. l/%+nd tronul *iului %/u Titu% pe (are:1 */(u%e (oregent. $l a *o%t (el dint+i din dina%tia *la-ian/ (are i:a in(lu% pe *iii %/i Titu% ,i 3o"i0ian. %a"itolul * :ust al lui ;e%pa%ian ? Titus <lavius 7es"asianus3. TITUS( 84*1 d.Cr. &erioada %(urt/ de do"nie a lui Titu% nu i:a per"i% %/ reali1e1e lu(ruri re"ar(a'ile. +n (iuda a(e%tui handi(ap +n%/ el a *o%t unul dintre (ei "ai populari +"p/ra0i pe (are i:a a-ut )o"a. M/re0ia %pe(ta(olelor pu'li(e patronate de el ,i genero1itatea lui per%onal/ au anihilat antagoni%"ul poten0ial al 4enatului (are %e te"ea (/ ,i el a-ea %/ *ie un di(tator (a ,i tat/l %/u. +n ti"pul do"niei %ale a a-ut lo( (ata%tro*ala ni"i(ire a lo(alit/0ilor &o"peii ,i Aer(ulanaeu" %ate din 6ol*ul 9eapole +ngropate de erup0ia ;e1u-iului. Titu% a nu"it o (o"i%ie ,i a */(ut tot po%i'ilul %/ %al-e1e (+t "ai "ulte -i(ti"e. =a (+te-a luni dup/ a(eea )o"a a %u*erit un in(endiu gra- (are a di%tru% noul Capitoliu &anteonul ,i #/ile lui 7gripa. Titu% a -+ndut (hiar o parte din "o'ilierul %/u (a %/ (ontri'uie la *ondul pentru %ati%*a(erea ne-oilor generale. $l a (on%truit (l/diri noi in(lu%i- un a"*iteatru "are. 10 Studiu al Noului Testament . :ust al lui Titu% 0Titus <lavius Sa8inus 7es"asianus.3 )"MI-IAN( 1 *47 d.Cr. Titu% a "urit +n anul 81 d.Cr. */r/ %/ ai'/ *ii ,i 4enatul a (on*erit puterea i"perial/ *ratelui %/u "ai t+n/r 3o"i0ian. 3o"i0ian a *o%t un auto(rat (on-in%. $l a +n(er(at %/ ridi(e ni-elul "oral al %o(iet/0ii ro"ane prin li"itarea (orup0iei +n -ia0a pu'li(/ ro"an/ ,i prin (ontrolul a%upra pro%titu0iei pu'li(e. Te"plele -e(hilor 1ei au *o%t re(on%truite iar religiile %tr/ine au *o%t %upri"ate "ai ale% (ele (are (/utau %/ (+,tige (on-erti0i. 4e (rede (/ el e%te a(ela (are a de1l/n0uit o per%e(u0ie +"potri-a (re,tinilor de,i nu a-e" do-e1i (u pri-ire la adoptarea unor legi %au la +ntreprinderea unor a%e"enea a(0iuni +n ti"pul do"niei lui. $l a (erut (a oa"enii %/ i %e +n(hine ,i a in%i%tat %/ *ie %l/-it (a 9ominus et 9eus. Ca e(ono"i%t el a *o%t un 'un ad"ini%trator. 4u'ordona0ii lui (ondu(eau +n "od e*i(ient tre'urile e(ono"i(e ale i"periului. 3o"i0ian era a%pru din *ire ,i %u%pi(io%. =ip%indu:i genialitatea *ratelui %/u Titu% el ,i:a */(ut nu"ero,i du,"ani. C+nd (o"ploturile lor au *o%t de%(operite el a *o%t ne"ilo% +n r/1'unarea lui. Blti"ii ani ai do"niei %ale au *o%t un (o,"ar pentru "e"'rii 4enatului (are erau terori1a0i +n per"anen0/ de %pioni ,i de in*or"atori. 9i(i "/(ar *a"ilia lui nu %e %i"0ea +n %iguran0/ ,i +n (ele din ur"/ (a autoap/rare ei au pu% la (ale a%a%inarea lui. %a"itolul * Statuie a lui 3o"i0ian =Titus <lavius 9omitianus35 6uzeul 7ati anului, /oma.

NER&A( 47*41 d.Cr. 9er-a %u((e%orul lui 3o"i0ian a *o%t ale% de 4enat. $l era +naintat +n -+r%t/ ,i 'l+nd +n purt/rile %ale ,i pro'a'il (/ a *o%t %o(otit de 4enat un (andidat Lneperi(ulo%M. Condu(erea lui a *o%t 'un/ ,i relati- lip%it/ de ten%iuni interne. 7r"atei nu i:a pl/(ut a%a%inarea lui 3o"i0ian deoare(e *la-ienii erau populari +n (er(urile "ilitare. 9er-a +n%/ a *o%t %u*i(ient de di'a(i (a %/:1 aleag/ (a %u((e%or pe Traian (are era +n %tare %/ 0in/ trupele +n %upunere ,i %/ ad"ini%tre1e i"periul (u "+n/ puterni(/. TRAIAN( 41* 8 d.Cr. 9er-a a "urit +n anul 98 d.Cr. ,i a *o%t ur"at la tron de Traian. Traian era %paniol prin na,tere "ilitar de pro*e%ie (u un te"pera"ent energi( ,i agre%i-. $l a ane.at 3a(ia la nord de 3un/re ,i a +n(eput l/rgirea 12 Studiu al Noului Testament *rontierelor r/%/ritene prin (u(erirea 7r"eniei 7%iriei ,i Me%opota"iei. 2 re-olt/ a e-reilor din 2rientul 7propiat a *o%t +n/'u,it/ +n anul 11> d.Cr.D dar noi re-olte +n 7*ri(a #ritania ,i la grani0a dun/rean/ au prile8uit re(he"area lui la )o"a. $l a "urit +n anul 117 d.Cr. +n Cili(ia +n dru" %pre (apital/. +n (onte.tul a(e%tei e.pan%iuni i"periale (re,tini%"ul a (re%(ut de la %tadiul de %e(t/ iudai(/ o'%(ur/ ,i a de-enit o religie "ondial/. <%u% 4:a n/%(ut +n ti"pul do"niei lui 7ugu%t ?=u(a 2:1@D lu(rarea =ui pu'li(/ ,i "oartea =ui au a-ut lo( pe -re"ea lui Ti'eriu ?3:1@D perioada "a8or/ de e.pan%iune "i%ionar/ a (uprin% do"niile lui Claudiu ?5aptele 18:2@ ,i 9ero ?2>:11 12@. &otri-it tradi0iei 7po(alip%a a *o%t %(ri%/ +n ti"pul do"niei lui 3o"i0ian 2 ,i alu1iile ei la puterea i"perial/ ,i la tirania gu-ernului %:ar putea %/ *i *o%t o re*le(tare a (ondi0iilor do"inante din epo(a a(eea. 9u"/rul relati- "i( al alu1iilor */(ute +n 9oul Te%ta"ent la e-eni"entele (onte"porane din lu"ea ro"an/ nu e%te %urprin1/tor. <ntere%ul na0ional al $-angheliilor ,i al unei "ari p/r0i din 5aptele apo%tolilor (are %+nt prin(ipalele (/r0i i%tori(e e%te (on(entrat a%upra iudai%"ului ,i nu a%upra <"periului )o"an. #a "ai "ult "e%a8ul 9oului Te%ta"ent %e adre%a -ie0ilor l/untri(e ale (ititorilor ,i nu +"pre8ur/rilor e.terioare. 7((entul a *o%t pu% pe a%pe(tele %pirituale nu pe (ele politi(e pe a%pe(tele eterne ,i nu pe (ele tre(/toare. Cu toate a(e%tea +n nu"eroa%e pun(te 9oul Te%ta"ent %ta'ile,te leg/turi (u %itua0ia politi(/ a pri"ului %e(ol ,i i"portan0a lui i%tori(/ tre'uie interpretat/ +n a(e%t (onte.t. 1uvernul "rovin ial 4pre deo%e'ire de 4tatele Bnite ale 7"eri(ii +n (are autorit/0ile *ederale de0in (ondu(erea a%upra a (in(i1e(i de %tate (are au +n general a(eea,i *or"/ de gu-ernare ,i de organi1are i"periul ro"an a *o%t o +"'inare de (et/0i %tate ,i teritorii independente O (are erau %upu%e gu-ernului (entral. Bnele dintre ele au de-enit parte din i"periu prin alian0/ -oluntar/D altele au *o%t ane.ate prin (u(erire. &e "/%ur/ (e )o"a ,i:a e.tin% %t/p+nirea pe%te a(e%te popoare aliate %au %upu%e "a,in/ria gu-erna"ental/ a (re%(ut ,i ea ,i a *or"at %i%te"ul pro-in(ial ro"an.

Cu-+ntul "rovin ia, de la (are e%te deri-at (u-+ntul Lpro-in(ieM a de%e"nat la +n(eput *un(0ia de a +ntreprinde un r/1'oi %au un po%t de (o"and/. +n *or"a +n (are era apli(at la autoritatea unui general (u-+ntul ,i:a e.tin% %*era +n0ele%ului ,i a a8un% %/ de%e"ne1e teritoriul (u(erit de re%pe(ti-ul general teritoriu (are a de-enit "rovin ia lui. C+nd )o"a a (u(erit noi teritorii a(e%tea au *o%t organi1ate (a pro-in(ii (are au de-enit p/r0i (o"ponente ale %i%te"ului i"perial. )o"a a +n(eput a(apararea de pro-in(ii (u 4i(ilia (are a *o%t luat/ de la Cartagina +n (ur%ul pri"ului r/1'oi puni( ?26H:2H1 +.d.Cr.@. &e r+nd )o"a a ad/ugat 4ardinia ?237 +.d.Cr.@ dou/ pro-in(ii din 4pania ?197 +.d.Cr.@ Ma(edonia ?1H6 +.d.Cr.@ ,i 7*ri(a ?1H6 +.d.Cr.@. 7%ia nu a *o%t luat/ prin *or0a ar"elor (i a *o%t l/%at/ (a "o,tenire poporului ro"an de (/tre regele ei %a"itolul * 13 +n anul 133 +.d.Cr. ,i a *o%t organi1at/ (a pro-in(ie +n anul 129 +.d.Cr. 6alia Tran%alpin/ ,i 6alia Ci%alpin/ au *o%t ane.ate +n 8urul anului 118 +.d.Cr. Cirena a *o%t (edat/ )o"ei +n anul 96 +.d.Cr. iar #itinia a *o%t de a%e"enea (edat/ )o"ei +n anul 7> +.d.Cr. +n anul 67 +.d.Cr. &o"pei a ane.at Cili(ia ,i Creta iar +n anul 63 +.d.Cr. el a o(upat &ale%tina ,i a tran%*or"at:o +n pro-in(ia nu"it/ 4iria. Cu e.(ep0ia <taliei propriu:1i%e (ea "ai "are parte a lu"ii ro"ane (on%ta din teritorii a*late %u' (ondu(erea unor gu-erne pro-in(iale. 7(e%te gu-erne erau de dou/ *eluri. &ro-in(iile relati- pa,ni(e ,i loiale )o"ei erau (ondu%e de pro(on%uli ?5aptele 13:7@ (are erau r/%pun1/tori +naintea 4enatului ro"an. &ro-in(iile "ai tur'ulente erau %u' autoritatea dire(t/ a +"p/ratului (are de%eori %ta0iona ar"ate +n a(e%te pro-in(ii ,i ele erau gu-ernate de pre*e(0i pro(uratori %au propretori (are erau nu"i0i de +"p/rat ,i (are erau r/%pun1/tori dire(t +naintea +"p/ratului. 3in pri"a (ategorie */(ea parte 7haia a-+ndu:1 (a pro(on%ul pe 6allio atun(i (+nd &a-el a -i1itat 7haia ?18:12@. &e -re"ea lui Cri%to% &ale%tina era %u' autoritatea +"p/ratului al (/rui agent a *o%t pre*e(tul &ontiu% &ilat ?Matei 27:11 tradu% Ldreg/torulM@. &ro(on%ulii de0ineau *un(0ia pe ti"p de un an ,i +n general erau %(hi"'a0i +n *ie(are an. &ro(uratorii ,i propretorii de0ineau *un(0ia at+ta ti"p (+t +"p/ratul -oia (a ei %/ r/"+n/ +n *un(0ie. 4u' ad"ini%tra0ia a(e%tor *un(0ionari pro-in(iile %e 'u(urau de (on%idera'il/ li'ertate. Cet/0ile:%tate indi-iduale puteau %/:,i p/%tre1e %u-eranitatea lo(al/ ,i (hiar "oneda proprie. )o"anii nu %:au a"e%te(at ni(iodat/ +n li'ertatea religioa%/ a popoarelor %upu%e a,a +n(+t religia lo(al/ era de o'i(ei "en0inut/ +n *ie(are lo(. +n pro'le"e legate de (ondu(erea pro-in(iilor (ondu(/torii ro"ani 0ineau %ea"/ de %*atul (on%iliilor pro-in(iale. &er%oanele o*i(iale (are +,i 8e*uiau %upu,ii erau pa%i'ile de 8ude(at/ ,i de re-o(are. 3e,i e%te ade-/rat (/ unii pro(on%uli ,i pro(uratori %:au (o"pl/(ut +n a(u"ularea de -enituri ili(ite pro'a'il (/ (ei "ai "ul0i dintre ei au dat pro-in(iilor lor "ai "ult %u' a%pe(tul +n0elep(iunii ad"ini%trati-e de(+t au luat de la ele %u' *or"/ de 'ani. 7u *o%t (on%truite dru"uri au *o%t +n/l0ate edi*i(ii pu'li(e ,i a *o%t de1-oltat rapid (o"er0ul.

&entru a uni "ai %tr+n% pro-in(iile (u (etatea "a"/ )o"a au *o%t +n*iin0ate "i(i a,e1/ri de ro"ani +n (entre %trategi(e din pro-in(ii. Ci-ili1a0ia ro"an/ %:a +ntin% +n(etul (u +n(etul a,a +n(+t (u ti"pul pro-in(iile au de-enit "ai ro"ane de(+t )o"a. +n %e(olul al doilea (+nd +n )o"a li"'a grea(/ era +n(/ do"inant/ 6alia 4pania ,i 7*ri(a -or'eau predo"inant li"'a latin/. Cultul i"periului a a-ut r/%p+ndirea (ea "ai "are +n pro-in(ii. +n(hinarea +naintea %tatului ro"an ,i a +"p/ratului (are do"nea a +n(eput pe -re"ea lui 7ugu%t. $l a porun(it (a la $*e% ,i 9i(eea %/ *ie (on%truite te"ple +n (in%tea lui <uliu% Cae%ar de (/tre (et/0enii ro"ani (are lo(uiau a(olo ,i el le:a per"i% lo(uitorilor pro-in(iilor re%pe(ti-e %/ +nal0e altare +n (in%tea lui. +n(hinarea adu%/ %tatului era patronat/ de (on%iliile lo(ale (are ,i:au a%u"at re%pon%a'ilitatea de a (ondu(e +n(hin/(iunea pro-in(ial/. L 1H Studiu al Noului Testament 2 'un/ ilu%tra0ie a rolului (on%iliului pro-in(ial apare +n 5aptele 19:31 unde %+nt "en0iona0i L"ai "arii 7%ieiM. $i erau "agi%tra0ii %o(oti0i r/%pun1/tori pentru (ondu(erea pro-in(iei ,i (are %:ar putea %/ *i +ndeplinit ,i *un(0ia de "ari preo0i +n (adrul (ultului %tatului. +n 5aptele ei ne %+nt pre1enta0i (u o atitudine prietenoa%/ *a0/ de &a-el +ntru(+t l:au a-erti1at %/ nu %e e.pun/ -iolen0ei "ul0i"ii din teatru. &ro-in(iile ro"ane (are apar +n 9oul Te%ta"ent %+nt: 4pania ?)o". 1>:2H@ 6alia ?+n unele "anu%(ri%e "ai -e(hi +n 2 Ti". H:10@ <liria ?)o". 1>:19@ Ma(edonia ?5aptele 16:9@ 7haia ?)o". 1>:26@ 7%ia ?5aptele 20:H@ &ont ?1 &etru 1:1@ #itinia ?5aptele 16:7@ 6alatia ?6al. 1:2@ Capado(ia ?1 &etru 1:1@ Cili(ia ?6al. 1:21D 5aptele 6:9@ 4iria ?6al. 1:21@ <udeea ?6al. 1:22@ Cipru ?5aptele 13:H@ &a"*ilia ?5aptele 13:13@ ,i =i(ia ?5aptele 27:>@. Bnele dintre a(e%tea %+nt "en0ionate de "ai "ulte oriD +n (a1ul <liriei nu"ele dat ulterior 3al"a0ia apare +n epi%tolele pa%torale ?2 Ti". H:10@. &a-el a *olo%it de o'i(ei nu"ele pro-in(iilor (+nd a */(ut alu1ie la di-i1iunile i"periului +n ti"p (e =u(a a *olo%it ,i di-i1iunile na0ionale. &ro-in(iile in(ludeau de%eori "ai "ulte grupuri etni(e (u" %+nt li(aonienii din =i%tra ,i 3er'e ?5aptele 1H:6 11@ (are erau +n pro-in(ia 6alatia. 6u-ernarea pro-in(iilor era r+-nit/ de *un(0ionarii pu'li(i deoare(e ei au de%(operit (/ era o %ur%/ 'un/ de (+,tig. 7t+t de hap%+ni erau unii dintre a(e,ti (ondu(/tori +n(+t pro-in(iile au *o%t %/r/(ite repede prin i"po1ite "ari. 7l0ii au *o%t "ai intere%a0i de 'inele pu'li( ,i au *olo%it (u +n0elep(iune i"po1itele (on%truind dru"uri ,i porturi a,a +n(+t (o"er0ul %:a de1-oltat ,i %:a ridi(at ni-elul general al e(ono"iei. )o"a pri-ea pro-in(iile (a pe un do"eniu pe (are a-eau dreptul %/:1 e.ploate1e. &+n/ +n -re"ea lui Con%tantin ele au *o%t tri'utare gu-ernului (entral ,i nu au *o%t tratate ni(iodat/ (a %tate egale +n (adrul unei *edera0ii (o"une. /egatele eleniste 7t"o%*era (ultural/ a pri"ului %e(ol +,i datorea1/ originea nu nu"ai organi1/rii

politi(e ro"ane (i ,i r/%p+ndirii %piritului elen (are a p/trun% at+t +n apu% (+t ,i +n r/%/rit. Cu(eririle )o"ei au a'%or'it (oloniile gre(e,ti (are *u%e%er/ +n*iin0ate pe (oa%ta "/rii +n 6alia ,i +n 4pania pe in%ula 4i(ilia ,i pe penin%ula itali(/. Cu(erirea 7haiei +n(heiat/ (u (u(erirea i%t"ului Corint +n anul 1H6 +.d.Cr. a pu% la di%po1i0ia ro"anilor -a%te te1aure de art/ pe (are ei le:au deportat pentru a:,i +n*ru"u%e0a propriile -ile. 4(la-ii gre(i "ul0i dintre (are erau "ai +n-/0a0i de(+t %t/p+nii lor au de-enit "e"'ri ai *a"iliei ro"ane. 3e%eori ei erau +ntre'uin0a0i nu nu"ai pentru %lu8'ele o'i,nuite din 8urul (a%ei (i erau +n-/0/tori "edi(i (onta'ili ,i %upra-eghetori ai *er"elor %au ai pr/-/liilor. #a "ai "ult uni-er%it/0ile gre(e,ti din 7tena )odo% Tar% ,i din alte (et/0i erau *re(-entate de tineri ari%to(ra0i ro"ani (are au +n-/0at %/ -or'ea%(/ gre(e,te la *el (u" +n %e(olul al nou/%pre1e(elea engle1ii au +n-/0at li"'a *ran(e1/ (a o li"'/ a diplo"a0iei ,i (ulturii. +n a,a "/%ur/ i:au (u(erit gre(ii din pun(t de -edere (ultural pe +n-ing/torii lor +n(+t )o"a +n%/,i a %a"itolul * 1> de-enit o (etate +n (are %e -or'ea gre(e,te. <u-enal unul dintre %(riitorii %atiri(i *ai"o,i ai -re"ii %ale %:a pl+n%: L4ti"a0i (on(et/0eni ai )o"ei eu nu "ai pot %uporta un ora, +ntru totul gre(e%(QM3 Cu=eririle lui Ale?andru +n 8u"/tatea de r/%/rit a i"periului ro"an unde %:a de%*/,urat (ea "ai "are parte a a(0iunii din 9oul Te%ta"ent r/%p+ndirea (i-ili1a0iei gre(e,ti a +n(eput (u (o"er(ian0ii gre(i (are du(eau "/r*urile din &elopone1 p+n/ departe. +n anul 600 +.d.Cr. in%tru"entele "u1i(ale ,i ar"ele gre(e,ti erau (uno%(ute +n #a'ilon iar "er(enari gre(i au luptat +n ar"atele lui Ciru% a,a (u" ate%t/ 'ine (uno%(uta %(riere a lui Geno*on .na8asis, mar+ul elor ze e mii. $leni1area 2rientului a *o%t a((elerat/ +n "od (on%idera'il de (a"paniile lui 7le.andru (el Mare. 5ilip tat/l %/u regele Ma(edoniei +:a unit pe "a(edoneni ,i a *or"at un %tat "ilitar uni*i(at. 3in 0/ranii ,i (io'anii -+n8o,i din 0ara %a "untoa%/ el a organi1at o ar"at/ (u o "o'ilitate ,i re1i%ten0/ neo'i,nuit/. +n de(ur% de dou/1e(i de ani 5ilip a reu,it %/ *a(/ ora,ele:%tate gre(e,ti -a%ale Ma(edoniei. +nainte de "oartea lui +n anul 337 +.d.Cr. el +n(heia%e de8a. o alian0/ (u gre(ii alian0/ prin (are %pera %/ pornea%(/ la (u(erirea 7%iei. :ust al lui .le'andru el 6are5 !n 6uzeul %a"itolin, /oma. 16 Studiu al Noului Testament 7le.andru a-ea agre%i-itatea ,i geniul "ilitar al tat/lui %/u %uprapu%e +n%/ pe%te o poleial/ "ai groa%/ de (ultur/ gre(ea%(/. $l *u%e%e edu(at (u -liada lui Ao"er %u' tutela lui 7ri%totel a,a +n(+t el a-ea o ad"ira0ie pro*und/ pentru tradi0iile ,i idealurile elene. +n anul 33H +.d.Cr. el a tra-er%at Aele%pontul +n 7%ia Mi(/ ,i a +n*r+nt *or0ele per%ane +n '/t/lia de la r+ul 6rani(u%. $l a eli'erat (et/0ile gre(e,ti de pe (oa%t/ ,i dup/ a(eea a p/trun% +n interiorul 0/rii. <:a +n*r+nt din nou pe per,i +n lupta de la <%%u% lu(ru (are i:a dat %t/p+nire pe%te toat/ 7%ia Mi(/. 3up/ a(eea %:a +ndreptat %pre %ud tre(+nd pe (oa%ta %irian/ p+n/ +n $gipt unde a

+nte"eiat (etatea 7le.andria. 3up/ (e a %upu% 4iria ,i $giptul el %:a +ndreptat %pre r/%/rit ,i a +n*r+nt de*initiar"ata per%an/ la 7r'ela. +ntr:o %u((e%iune rapid/ el a o(upat #a'ilonul ,i (apitalele &er%iei 4u%a ,i &er%epoli%. Br"/torii trei ani au *o%t *olo%i0i pentru (on%olidarea noului i"periu. 7le.andru i:a +n(ura8at pe %olda0ii lui %/ %e (/%/torea%(/ (u *e"ei orientale. $l a +n(eput %/:i +n-e0e li"'a grea(/ pe trei1e(i de "ii de per,i. &rin (a"panii ulterioare +n <ndia el a e.tin% grani0ele do"eniului %/u p+n/ la *lu-iul <ndu%. $l a +n*iin0at nu"eroa%e (olonii ,i a e.plorat 0inuturi (are nu *u%e%er/ -/1ute p+n/ atun(i de europeni. C+nd %:a +ntor% +n #a'ilon 7le.andru a +n(eput preg/tiri pentru in-adarea 7ra'iei dar nu i:a *o%t dat %/ reali1e1e a(e%te planuri. $l a reu,it %/ eleni1e1e +n parte 2rientul dar ,i 2rientul 1:a orientali1at +n parte pe el. $l a luat tot "ai "ult o atitudine de de%pot oriental ,i a de-enit tot "ai ar'itrar ,i "ai %u%pi(io%. =u.ul ,i de%*/t/rile #a'ilonului l:au %l/'it *i1i( p+n/ a(olo +n(+t a (ontra(tat o *e'r/ ,i a "urit +n anul 32H +.d.Cr. la -+r%ta de trei1e(i ,i doi de ani. <"periul lui 7le.andru nu a %upra-ie0uit "ult dup/ "oartea lui. $l nu a l/%at ni(i un "o,tenitor +n %tare %/:1 ad"ini%tre1e ,i +n (ele din ur"/ i"periul a *o%t +"p/r0it +ntre generalii %/i. &tole"eu a luat $giptul ,i %udul 7%ieiD 7ntigonu% a re-endi(at (ea "ai "are parte a teritoriului din nordul 4iriei ,i -e%tul #a'ilonuluiD =i%i"ah a luat Tra(ia ,i partea apu%ean/ a 7%iei Mi(iD Ca%andru a do"nit pe%te Ma(edonia ,i 6re(ia. Teritoriul lui 7ntigonu% a *o%t luat de 4eleu(u% < +n ur"a luptei de la <p%u% +n anul 301 +.d.Cr. iar regatul lui =i%i"ah a *o%t a'%or'it de a%e"enea +n +"p/r/0ia 4eleu(i1ilor. 2%tilitatea (on%tant/ dintre 4eleu(i1ii din 4iria ,i &tole"eii din $gipt a 0inut &ale%tina +ntre (io(an ,i ni(o-al/. C+"pia Iaron de pe (oa%ta "/rii era un (oridor prin (are "ergeau la r/1'oi ar"atele a(e%tor dou/ 0/ri. 4or0ii %(hi"'/tori ai luptei au pu% &ale%tina uneori %u' do"ina0ia uneia alteori %u' do"ina0ia (eleilalte 0/ri. Seleu=izii >n Siria 3o"ina0ia 4eleu(i1ilor +n 7%ia Mi(/ a %(/1ut treptat pe "/%ur/ (e popoarele lo(ale ,i:au o'0inut independen0a ,i au *or"at regate proprii. +n 4iria +n%/ do"nia 4eleu(i1ilor a *o%t "en0inut/ ,i ei au a-ut o in*luen0/ puterni(/ a%upra tre'urilor politi(e ale &ale%tinei. +n anul 201:200 +.d.Cr. %a"itolul * 17 7ntioh al <<<:lea al 4iriei nu"it (el Mare a +n*r+nt ar"ata egiptean/ de %u' (o"anda generalului 4(opa% +n '/t/lia de la &ania% +n apropiere de i1-oarele <ordanului +n nordul &ale%tinei. +n de(ur% de doi ani 7ntioh al <<<:lea a o'0inut (ontrolul a%upra &ale%tinei ,i a de-enit noul %u-eran al iudeilor +n(er(area lui de a:i eleni1a pe e-rei a pro-o(at re-olta Ma(a'eilor (are a a-ut (a re1ultat rena,terea *edera0iei e-reie,ti. 3o"nia lor %:a +n(heiat atun(i (+nd &o"pei a tran%*or"at 4iria +n pro-in(ie ro"an/ +n anul 63 +.d.Cr. $*e(tul %t/p+nirii 4eleu(i1ilor a *o%t *oarte %e"ni*i(ati-. 7ntiohia (apitala 0/rii

lor a de-enit al treilea ora, (a "/ri"e din i"periul ro"an ,i lo(ul de (on*luen0/ a r/%/ritului (u apu%ul. =i"'a ,i literatura grea(/ au *o%t r/%p+ndite *oarte "ult +n 2rientul 7propiat ,i au *urni1at un "ediu (ultural (o"un pentru popoarele r/%/ritene ,i (ele apu%ene. Multe (et/0i din &ale%tina +n %pe(ial +n 6alileea erau 'iling-e iar religiile lor -enerau at+t 1eit/0i orientale (+t ,i apu%ene. Ptolemeii E@i<tului 7%e"/n/toare (u (ariera 4eleu(i1ilor a *o%t do"nia &tole"eilor +n $gipt. )i-alitatea dintre (ele dou/ regate a *o%t aprig/ ,i a pri(inuit nu"eroa%e r/1'oaie +n (are %or0ii au *o%t %(hi"'/tori. =a "oartea Cleopatrei +n anul 30 +.d.Cr. %:a %tin% ulti"ul dintre &tole"ei ,i )o"a a ane.at $giptul (a %/:i %er-ea%(/ drept gr+nar. Cetatea 7le.andria a (re%(ut +n i"portan0/ ,i a de-enit un proe"inent (entru (o"er(ial ,i (ultural. 4u' patrona8ul &tole"eilor a *o%t +n*iin0at/ o "are 'i'liote(/ +n (are erau p/%trate prin(ipalele (o"ori literare ale anti(hit/0ii. #i'liote(arii ei erau erudi0i ,i erau e.per0i +n gra"ati(a grea(/ ,i +n (riti(a te.tului. <n*luen0a e-reia%(/ +n 7le.andria a *o%t puterni(/ +n(/ de la *ondarea (et/0ii. 7le.andru +n%u,i a %ta'ilit un lo( pentru (oloni,tii e-rei ,i le:a a(ordat (et/0enie deplin/. +n ti"pul lui &tole"eu &hiladelphu% ?28>:2H6 +.d.Cr.@ au *o%t tradu%e +n li"'a grea(/ 4(ripturile e-reie,ti. Tradu(erea (uno%(ut/ (a L4eptuagintaM a de-enit #i'lia e-reilor din 3ia%pora ,i a *o%t *olo%it/ ,i de %(riitorii 9oului Te%ta"ent. C+nd a(e,tia au *olo%it ;e(hiul Te%ta"ent ei au luat "a8oritatea (itatelor din 4eptuaginta. Calitatea li"'ii gre(e,ti *olo%ite di*er/ de la o (arte la alta. 2 parte a tradu(erii e%te (i1elat/ +n ti"p (e o alt/ parte e%te %tri(t literal/. Cu toate a(e%tea 4eptuaginta e%te un a8utor pre0io% pentru %tudiul 'i'li( (onte"poran deoare(e ne arat/ "odul +n (are au interpretat tradu(/torii 4(ripturile e-reie,ti iar alteori tradu(erile arat/ (/ au la 'a1/ un te.t e'rai( (are di*er/ %e"ni*i(ati- de (el (are %:a p/%trat p+n/ +n 1ilele noa%tre. )/1'oaiele ne+n(etate dintre 4eleu(i1i ,i &tole"ei au du% la o (re,tere %erioa%/ a i"po1itelor +n a"+ndou/ 0/rile. 7t+t de "are era a(ea%t/ po-ar/ pe tre1oreria pu'li(/ +n(+t 0/ranii pe u"erii (/rora ap/%a (el "ai greu au *o%t adu,i la o %tare de "i1erie (runt/. )/1'oaiele puni(e du%e de )o"a au di%tru% pie0ele de de%*a(ere egiptene din apu% ,i (o"er0ul a intrat +n de(lin. 7gita0iile populare (ul"inau +n re-olt/ +"potri-a %t/p+nirii %au +n a'andonarea 18 Studiu al Noului Testament propriet/0ii (are nu "ai putea *i *olo%it/ +n "od pro*ita'il din pri(ina i"po1itelor e.(e%i-e. +n pri"ul %e(ol +nainte de Cri%to% %:a o'%er-at un de(lin al puterii a"'elor regate ,i pro'a'il (/ lu(rul a(e%ta e.pli(/ u,urin0a (u (are le:a (u(erit )o"a. Efe=te =ulturale $*e(tele politi(e ale (u(eririlor eleni%ti(e din 2rient nu au *o%t de durat/. 3ina%tia 4eleu(i1ilor ,i (ea a &tole"eilor au *o%t pri-ite (a dina%tii %tr/ine (are nu apar0ineau poporuluiD de,i erau %pri8ini0i de (la%a (ondu(/toare ei nu au reu,it ni(iodat/ %/ dea un (ara(ter pe deplin gre(e%( do"niilor lor. 3i"potri-/

a(e,ti regi au +"pru"utat a'%oluti%"ul "onarhilor orientali (are (ereau %upunere de la (urtenii lor. Ca"araderia de"o(ra0iei gre(e,ti %au (hiar organi1area "ai *or"al/ a (ur0ii "a(edonene au *o%t e(lip%ate de de%poti%"ul (apri(io% al unor regi (are pretindeau (/ %+nt 1ei. <%u% a */(ut alu1ie la 4eleu(i1i ,i la &tole"ei atun(i (+nd a %pu% (/ regii nea"urilor %e nu"e%( L'ine*/(/toriM ?=u(a 22:2>@ deoare(e (u-+ntul gre(e%( euregetes ?'ine*/(/tor@ era unul dintre titlurile lor. Ma%ele pe%te (are %t/p+neau le pl/teau i"po1ite ,i %e pro%ternau +naintea lor dar ele ar *i */(ut a(ela,i lu(ru pentru ori(are alt %t/p+n. 4u' a%pe(t (ultural 4eleu(i1ii ,i &tole"eii au introdu% o'i(eiurile ,i "anierele gre(e,ti +n 2rient. 7rhite(tura grea(/ predo"ina +n (entrele ur'ane +n (are lo(uiau ei. =i"'a grea(/ era li"'a (ur0ii ,i a de-enit li"'a poporului a,a (u" arat/ papiru%urile. 4(ri%ori de drago%te note de plat/ (hitan0e a"ulete e%euri poe1ii 'iogra*ii tran1a(0ii (o"er(iale O toate erau %(ri%e +n li"'a grea(/. +n $gipt titlurile *un(0ionarilor pu'li(i erau gre(e,ti (hiar ,i +n ti"pul o(upa0iei ro"ane. Condu(/torii au (/utat %/ unea%(/ (ultura eleni%t/ (u -ia0a poporului. Reilor lo(ali le:au *o%t date nu"e gre(e,tiD +n (et/0ile "ai i"portante au *o%t (on%truite gi"na1ii ,i a"*iteatre. &oleiala (i-ili1a0iei apu%ene a *o%t r/%p+ndit/ +n 2rientul 7propiat. &rin inter"ediul a(e%tei (ulturi a *o%t r/%p+ndit/ $-anghelia lui Cri%to% +n (adrul pri"elor a(0iuni "i%ionare. 7-+nd o #i'lie +n li"'a grea(/ din (are %/ predi(e ,i a-+nd li"'a grea(/ drept "i8lo( uni-er%al de (o"uni(are $-anghelia a a8un% +n %(urt ti"p p+n/ la (ele "ai +ndep/rtate (ol0uri ale lu"ii (i-ili1ate. Statul evreu E?ilul( 548*266 >.d.Cr. C+nd 9e'u(adne0ar regele #a'ilonului a o(upat <udeea ,i a (u(erit <eru%ali"ul +n anul >97 +.d.Cr. %:a %*+r,it independen0a %tatului e-reu. )egele <oia(hin a *o%t luat pri1onier +n #a'ilon +"preun/ (u toat/ (urtea lui. Cla%ele (ondu(/toare in(lu%i- "e,te,ugarii pri(epu0i au *o%t deporta0i ,i ei. Matania un(hiul lui <oia(hin a pri"it nu"ele Rede(hia ,i a *o%t pu% pe tron (a un rege "arionet/ ?2 )egi 2H:10:17@. %a"itolul * 19 3in >97 p+n/ +n >86 +.d.Cr. <udeea a a-ut o po1i0ie ne'uloa%/ de regat -a%al. Rede(hia a *o%t o'ligat prin 8ur/"+nt %/:1 %lu8ea%(/ pe regele #a'ilonuluiD tenta0ia de a (o"plota (u $giptul a *o%t puterni(/ "ai ale% (+nd era +n 8o( independen0a 0/rii. &/rerile erau +"p/r0ite (hiar ,i +n (er(urile pro*eti(e. 7nania *iul lui 71ur a de(larat +n repetate r+nduri (/ 3u"ne1eu -a 1dro'i 8ugul #a'ilonului ,i (/ +n de(ur% de doi ani de la prooro(ia lui -a%ele de aur pe (are le: a luat 9e'u(adne0ar din te"plu a-eau %/ *ie re%tituite ?<er. 28:1:H@. <ere"ia pe de alt/ parte 1:a a(u1at pe 7nania (/ "inte ,i a pre1i% (/ ap/%area #a'ilonului nu a-ea %/ %e "i(,ore1e. 6ruparea radi(al/ a,tepta (a $giptul %/ +i -in/ +n a8utorD gruparea (on%er-atoare repre1entat/ de <ere"ia nu +ntre0inea a%e"enea ilu1ii ?28:12:17@. +n anul >90 +.d.Cr. Rede(hia a (re1ut (/ %:a i-it prile8ul %/ %e r/1-r/tea%(/. &%a"eti(hu% al <<:lea al $giptului %e +ndrepta %pre nord pe (oa%ta &ale%tinei ,i

n/-/lea "ereu +n teritoriile #a'ilonului. Cre1+nd (/ +n %*+r,it are pe (ine-a (are %/:1 apere Rede(hia %:a al/turat $giptului. 9e'u(adne0ar nu a tre(ut (u -ederea a(ea%t/ %*idare. 7 pornit (u trupele (a %/ apere Tirul ,i +n anul >86 +.d.Cr. a a%ediat <eru%ali"ul. 7%ediul a *o%t ridi(at te"porar (+nd a tre(ut ar"ata egiptean/ dar a(ea%ta a '/tut (ur+nd +n retragere %pre $gipt ,i ar"ata 'a'ilonian/ a reluat opera0iunile. +n anul >86 +.d.Cr. 1idurile au *o%t %tr/pun%e ,i 'a'ilonienii au (u(erit (etatea. Rede(hia a *o%t (apturat (+nd +n(er(a %/ %(ape ,i dup/ (e i:au *o%t %(o,i o(hii a *o%t du% +n lan0uri +n #a'ilon. ;a%ele %a(re din te"plu au *o%t 8e*uiteD (l/direa te"plului +"preun/ (u palatul regal ,i -ilele no'ililor au *o%t ar%e. Ridurile (et/0ii au *o%t d/r+"ate ,i popula0ia a *o%t deportat/ +n #a'ilon ?39:H:10@. &entru a p/%tra o aparen0/ de organi1are 9e'u1aradan generalul 'a'ilonian (are a (ondu% (a"pania 1:a nu"it pe 6hedalia gu-ernator. 5a(0iunile di%idente din 0ar/ au (ontinuat %/ per%i%te +n%/. #aali% regele a"oni0ilor a in%tigat o r/%(oal/ +n (ur%ul (/reia 6hedalia a *o%t a%a%inat. 7 ur"at un r/1'oi (i-il general +n (are partidul in%urgent a *o%t +n*r+nt +n (ele din ur"/. Cei (are au r/"a% dintre ei %:au re*ugiat +n $gipt lu+ndu:1 pe pro*etul <ere"ia (u ei +ntr:un e.il in-oluntar ?<er. H1 la H3@. 4*+r,itul %tatului e-reie%( nu a +n%e"nat %*+r,itul iudai%"uluiD de *apt Liudai%"ul ortodo.M +,i are +n(eputurile to("ai +n a(e%te e-eni"ente. Mul0i dintre (ei du,i +n ro'ie au luat (u ei =egea ,i (/r0ile proro(ilor pe (are ei le %o(oteau 4(ripturile lor. 3e,i 8ert*ele de la te"plu au +n(etat ei au (ontinuat %/ < %e +n(hine lui 3u"ne1eu. Bnii dintre (ei "ai pio,i ,i "ai edu(a0i e-rei *u%e%er/ lua0i +n #a'ilon ,i odat/ (u %ta'ilirea lor +n 0ara a(eea %:a n/%(ut o (o"unitate (are a luat lo(ul <eru%ali"ului +n (ondu(erea religioa%/. 3e1-oltarea religioa%/ a a(e%tei (o"unit/0i a *o%t pro"o-at/ +ntr:o "/%ur/ i"portant/ de $1e(hiel (are *u%e%e deportat odat/ (u <oia(hin. $1e(hiel a *o%t o (o"'ina0ie de -i1ionar ,i de puritan. <"aginile *olo%ite +n predi(ile lui %+nt grote,ti dar prin(ipiile lui eti(e au *o%t %tri(te ,i %tandardele lui %pirituale au *o%t +nalte. $l a pre1i% +ntoar(erea poporului +n 0ara lui ,i a a,teptat o tre1ire %piritual/ (are %/:1 (ur/0ea%(/ de ur+(iunile pe (are le (o"i%e%e +n ti"pul anilor de ro'ie ?$1e(h. 36:22:31@. 20 Studiu al Noului Testament Cei ,apte1e(i de ani de ro'ie 'a'ilonian/ au *o%t "artorii +n(eputului +n(hin/rii e-reilor +n %inagogi. 6rupurile de (redin(io,i %e adunau laolalt/ +n nu"ele lui <eho-a ,i *or"au adun/ri +n (are era +n-/0at/ ,i onorat/ =egea. 7u *o%t nu"i0i +n-/0/tori (are %/ ia lo(ul preo0ilor de la te"plu +n (alitate de (ondu(/tori religio,i ai poporului. 4tudiul =egii a +nlo(uit 8ert*ele de ani"ale iar re%pe(tarea prin(ipiilor eti(e a luat lo(ul ritualului. C/derea #a'ilonului a a-ut lo( +n anul >39 +.d.Cr. Ciru% regele &er%iei a (u(erit #a'ilonul prin %tratage"a a'aterii apelor $u*ratului de la (ur%ul lor o'i,nuit a,a +n(+t ele nu au "ai (ur% prin (etate. 7r"atele lui au +naintat prin al'ia u%(at/ a *lu-iului pe %u' por0ile (et/0ii ,i au (u(erit (etatea aproape */r/ lupt/.

4u-eranitatea +n 2rientul Mi8lo(iu a tre(ut +n "+inile "edo:per,ilor. Ciru% %:a do-edit a *i un de%pot 'ine-oitor. 3e la 'un +n(eput el a tratat (u (on%idera0ie popoarele (u(erite. +n pri"ul an al do"niei %ale el a dat un de(ret prin (are e-reilor tre'uia %/ li %e per"it/ %/ %e +ntoar(/ +n 0ara lor ,i tre'uia %/ li %e +napoie1e lu(rurile luate din te"plul lor. )e(on%truirea te"plului ur"a %/ *ie *inan0at/ din -i%tieria regal/ ?$1ra 6:1:>@. 9u to0i e-reii din #a'ilon %:au +ntor% +n &ale%tina atun(i (+nd %:a dat de(retul lui Ciru%. Ma8oritatea au pre*erat %/ r/"+n/ la atelierele ,i la (a%ele pe (are le a-eau a(u". Ca" patru1e(i ,i dou/ de "ii (ei "ai "ul0i din %e"in0iile lui <uda #enia"in ,i =e-i au pornit %pre <eru%ali". 4u' (ondu(erea lui Ie,'a0ar un prin0 de %+nge rege%( pe (are Ciru% 1:a nu"it gu-ernator ei au a8un% la de%tina0ie (a" +n anul >37 +.d.Cr. ?1:3 >:11@. 7u +n(eput %/ re(on%truia%(/ te"plul ?3:1:13@ dar (on%tru(0ia nu a *o%t +n(heiat/ +n -re"ea a(eea. $.i%ta +"potri-ire *a0/ de a(e%t proie(t din partea oa"enilor (are lo(uiau +n 0ar/ ?H:1:>@. Ti"p de ,apte%pre1e(e ani nu %:a "ai */(ut ni"i( de,i e.ila0ii +ntor,i au pro%perat ,i ,i:au (on%truit (a%e pentru ei +n,i,i ?Aagai 1:H@. +n ur"a predi(ilor %t/ruitoare ale pro*e0ilor Aagai ,i Raharia lu(r/rile au *o%t reluate +n 8urul anului >20 +.d.Cr. ?$1ra >:1 2@. Condu(/torii o*i(iali ai pro-in(iei ne(uno%(+nd %e pare de(retul original al lui Ciru% le:au porun(it e-reilor %/ +n(ete1e lu(rul. $-reii au */(ut apel la 3ariu% (are a (er(etat arhi-ele ,i a rea*ir"at +ntr:un de(ret %pe(ial pri-ilegiul pe (are 1: a a(ordat Ciru%. =u(r/rile au a-an%at atun(i repede ,i (on%tru(0ia a *o%t +n(heiat/ +n anul >16 +.d.Cr. ?6:1:1>@. +n(hin/(iunea a *o%t reluat/ (u prile8ul %/r'/torii &a%telor ,i tot atun(i a *o%t rein%taurat/ %lu8'a preo0ea%(/. &entru ur"/torii ,ai1e(i de ani +ntre >16 +.d.Cr. ,i H>8 +.d.Cr. (roni(ile nu ne %pun ni"i( (u pri-ire la %tatul e-reie%( din &ale%tina. +n anul H>8 +.d.Cr. L+n al ,aptelea an al +"p/ratului 7rta.er.eM ?7:7@ a pornit un alt -al de e.ila0i din #a'ilon %u' (ondu(erea (/rturarului $1ra un ur"a, al lui Ail(hia (are *u%e%e "are preot pe -re"ea do"niei lui <o%ia. $l era +n%o0it de un "are nu"/r de preo0i ,i (+nt/re0i ,i a-ea o %(ri%oare de la 7rta.er.e (are +i d/dea autoritate %/ +nnoia%(/ %er-i(iile de la te"plu ,i +i a%igura a8utorul *inan(iar pentru %er-i(iile de +n(hin/(iune a8utor pe (are "agi%tra0ii tre'uiau %/:1 a(orde %u' a"enin0area (u pedeap%a. %a"itolul * 21 9oul -al de (oloni,ti a *o%t a'%or'it +n popula0ia 0/rii ,i %e pare (/ nu a e*e(tuat ni(i o %(hi"'are a (ondi0iilor generale. L+n al dou/1e(ilea an al +"p/ratului 7rta.er.eM ?9ee"ia 2:1D HH6 +.d.Cr.@ un "e%ager de la <eru%ali" %:a apropiat de 9ee"ia paharni(ul e-reu al regelui per%an ,i 1:a in*or"at (/ 1idul <eru%ali"ului *u%e%e d/r+"at ,i por0ile lui *u%e%er/ ar%e. 3up/ toate pro'a'ilit/0ile a(ea%t/ de-a%tare a (et/0ii era de%tul de re(ent/ pe -re"ea lui 9ee"ia pentru (/ nu ar *i a-ut ni(i un %en% (a (ine-a %/ *a(/ o (/l/torie lung/ doar pentru a:i anun0a re1ultatele unui a%ediu (are a-u%e%e lo( +n ur"/ (u un %e(ol ,i 8u"/tate. 3in indi(a0iile date +n (artea lui 9ee"ia pute" (on(hide (/ rena,terea a(ti-it/0ilor politi(e ale e-reilor a pro-o(at o%tilitatea (elorlal0i

lo(uitori ai &ale%tinei +n %pe(ial a %a"aritenilor. &oate (ala"itatea anun0at/ de Aanani a *o%t re1ultatul -reunui raid de gheril/ +"potri-a <eru%ali"ului raid pentru (are e-reii nu erau %u*i(ient de 'ine organi1a0i (a %/ i %e poat/ +"potri-i. 7pelul lui Aanani a a-ut re1ultate i"ediate. 9ee"ia a o'0inut o +n-oire de la rege (are i:a dat ,i o porun(/ pentru 7%a* ad"ini%tratorul p/durilor regale (a %/:i dea le"n pentru re(on%truirea por0ilor. 9ee"ia a pornit +ndat/ %pre <eru%ali". +n a treia noapte dup/ %o%irea %a el a in%pe(tat *orti*i(a0iile (et/0ii ,i a hot/r+t %/ +n(eap/ i"ediat re(on%truirea. 3i*erite por0iuni ale 1idului au *o%t +n(redin0ate la di*erite per%oane pentru a gr/'i lu(rul. 3u,"/nia lui 4an'alat gu-ernatorul 4a"ariei era at+t de aprig/ +n(+t el a a"enin0at %/ ata(e <eru%ali"ul ,i de a(eea (on%tru(0ia a tre'uit %/ *ie */(ut/ %u' prote(0ia unei g/r1i +nar"ate. 4u' (ondu(erea energi(/ a lui 9ee"ia repara0iile au *o%t +n(heiate +n "ai pu0in de dou/ luni ?9ee"ia 6:1> 16@ ,i %i%te"ul de *orti*i(a0ii al (et/0ii era iar/,i inta(t. 9ee"ia a pro"o-at ,i re*or"e e(ono"i(e ,i %o(iale. +n -re"uri de *oa"ete oa"enii ,i:au a"anetat p/"+nturile ,i -itele (a %/ pri"ea%(/ 'ani (u (are %/:,i (u"pere "+n(are. 3o'+n1ile e.or'itante +n(a%ate de (/"/tari au */(ut i"po%i'il/ re(uperarea propriet/0ilor. 9ee"ia a a'olit do'+n1ile pe +"pru"uturi +ntre *ra0i ,i a (erut re%tituirea propriet/0ilor. $l a adu% la 1i e-iden0ele pu'li(e ?7:>@ a,a +n(+t ur"a,ii (elor (are %:au +ntor% din ro'ie %/ poat/ *i (uno%(u0i. Cunoa,terea =egii a *o%t +nnoit/ pe -re"ea lui $1ra (/rturarul (are a (itit =egea ,i a e.pli(at:o. 4e pare (/ el (itea +n e-reie,te iar (ele (itite erau tradu%e +n ara"ai(/ de a%i%ten0ii lui ?8:2 7 8@. 9u +n(ape +ndoial/ (/ =egea *u%e%e uitat/ +n anii grei de (on*li(t ,i de re(on%tru(0ie ,i (itirea ei a produ% un e*e(t pro*und a%upra e-reilor: LTot poporul pl+ngea (+nd a au1it (u-intele =egiiM ?8:9@. 7 *o%t (ele'rat/ %/r'/toarea (orturilor ?8:13:18@ ,i a *o%t e*e(tuat/ o re*or"/ "oral/. 9ee"ia a apli(at (u %tri(te0e prin(ipiile =egii. +n(hin/(iunea +n te"plu a *o%t +nnoit/ ,i au *o%t adunate (ontri'u0ii pentru %u%0inerea %lu8'ei. C/%/toriile "i.te (u lo(uitorii 0/rii au *o%t inter1i%e ?10:30@ a *o%t inter1i%/ (/l(area %a'atului ?10:31@ ,i a *o%t %ta'ilit/ darea regulat/ a 1e(iuielilor ?12:HH@. =a +n(heierea gu-ern/rii lui 9ee"ia doi%pre1e(e ani "ai t+r1iu prin(ipalele ele"ente ale ortodo.iei iudai(e *u%e%er/ %/dite ad+n( printre (ei r/"a,i la <eru%ali". 22 Studiu al Noului Testament +n ti"pul gu-ern/rii lui 9ee"ia MKna%e un nepot al "arelui preot (are %e (/%/tori%e (u *ii(a lui 4an'alat gu-ernatorul 4a"ariei a *o%t e.pul1at din 0ar/. &otri-it lui <o%e*u% el %:a re*ugiat +n 4a"aria unde a +n*iin0at un (ult ri-al ,i a (on%truit un te"plu pe Muntele 6ari1i" (are a de-enit (entrul de +n(hinare pentru %a"ariteni. )e*or"ele lui 9ee"ia au a-ut un e*e(t de durat/. +n tot re%tul perioadei per%ane ,i p+n/ pe -re"ea Ma(a'eilor a r/"a% un grup hot/r+t (are re%pe(ta (u tena(itate =egea lui 3u"ne1eu +n (iuda puterni(elor in*luen0e p/g+ne (/rora le:au (/1ut -i(ti"e "ul0i oa"eni ,i (hiar "ul0i preo0i. <%toria e-reilor din -re"ea lui 9ee"ia ,i p+n/ +n %e(olul al doilea +.d.Cr. e%te

aproape (u de%/-+r,ire ne(uno%(ut/. &reo0ii au (ontinuat %/ *ie prin(ipala putere politi(/ +n 0ar/. <o%e*u% ne %pune (/ 7le.andru (el Mare (roindu:,i dru" prin &ale%tina +n%pre $gipt dup/ (e a (u(erit Tirul a *o%t %alutat de <adua "arele preot ,i 7le.andru %:a +n(hinat ade-/ratului 3u"ne1eu.H <%tori(i "ai re(en0i re%ping po-e%tirea a(ea%ta (on%ider+nd:o pur/ *i(0iune.> 5ie (/ e%te *i(0iune *ie (/ e%te legend/ ea re*le(t/ *aptul (/ preo0i"ea o(upa o po1i0ie do"inant/ +n iudai%" +n ti"pul a(e%tor %e(ole de relati-/ t/(ere. 5a"ilia regal/ a lui 3a-id a di%p/rut ,i re*eririle la ea din 9oul Te%ta"ent arat/ (/ ea era repre1entat/ de "e,te,ugari de r+nd (u" era <o%i* din 9a1aret. +n ti"pul perioadei per%ane ,i a (elei gre(e,ti au di%p/rut dou/ a%pe(te ale -ie0ii e-reie,ti: "onarhia ,i %lu8'a de proro(. Toate dorin0ele de independen0/ %:au (entrat +n 8urul preo0i"ii. 3up/ Maleahi pro*e0iile au di%p/rut (u de%/-+r,ire. 9u e.i%t/ ni(i o ur"/ de "e%a8 pro*eti( re*or"ator %au predi(ti- +n di%per%iunea din a(ea%t/ perioad/. &reo0i"ea ,i:a "en0inut o parte din puterea %a din -e(hi"e ,i a de-enit o *or0/ politi(/ +ntr:o "/%ur/ "ai "are de(+t +n ti"pul "onarhiei. 7u ap/rut unul %au dou/ a%pe(te religioa%e noi. 4tudierea inten%/ a =egii (are a +n(eput +n e.il a produ% o nou/ (ategorie de lideri (/rturarii ?%(ri'ii@. +"pr/,tierea oa"enilor +n grupuri "ai "i(i a (reat o ne-oie de (opii ale =egii +ntru(+t *ie(are adunare -oia %/ ai'/ o (opie. Copi,tii de "e%erie tre'uiau %/ %tudie1e te.tul pentru a:1 tran%(rie (ore(t ,i +n (on%e(in0/ au de-enit e.per0i +n "aterie. C+nd <rod a -rut %/ aud/ de%pre pro*e0iile (u pri-ire la Me%ia el i:a (he"at pe "arii preo0i ,i pe (/rturari ?Matei 2:H@. +n pro'le"e religioa%e (/rturarii erau (on%idera0i pe o po1i0ie de egalitate (u preo0ii. Bn alt ele"ent (are pro'a'il (/ +,i are +n(eputurile pe -re"ea lui $1ra e%te *or"area LMarii 4inagogiM un (on%iliu al(/tuit din o %ut/ dou/1e(i de "e"'ri (are a *o%t (on%tituit (u %(opul ad"ini%tr/rii legii ,i (are a *o%t un pre(ur%or al 4anhedrinului ?4inedriului@ din 1ilele 3o"nului <%u%. 4i"on (el 3rept (are tre'uie %/ *ie pro'a'il (on%iderat unul ,i a(ela,i (u "arele preot 4i"on < a tr/it la +n(eputul %e(olului al treilea +.d.Cr. ,i a-ea reputa0ia de a *i ulti"ul "e"'ru al a(elei grup/ri. +ntru(+t re*eririle la a(ea%t/ Mare 4inagog/ pro-in toate din %(rierile tal"udi(e t+r1ii (are %+nt notorii prin ine.a(titatea lor +n (e pri-e,te datele i%tori(e +n%/,i e.i%ten0a a(e%tei organi1a0ii a *o%t pu%/ la +ndoial/. 4e prea poate %/ *i e.i%tat un organ de (ondu(ere de genul %*atului '/tr+nilor dar +n*iin0area o*i(ial/ a a(e%tei organi1a0ii pare i"pro'a'il/.6 %a"itolul * 23 St<>nirea Ptolemeilor( 266* 41 >.d.Cr. 2dat/ (u "oartea lui 7le.andru (el Mare a -enit ,i pr/'u,irea ,i ine-ita'ila +"p/r0ire a i"periului %/u. $l nu a l/%at +n ur"/ "o,tenitori %u*i(ient de "aturi %au de puterni(i (a %/:i *ie %u((e%ori ,i de a(eea (ei patru generali ai %/i au +"p/r0it i"periul +ntre ei. &tole"eu a luat $giptul iar 7ntigonu% a de-enit %t/p+nitorul 4iriei. &ale%tina a de-enit (+"pul de '/t/lie ,i de prad/ al a"+ndorura. +n anul 320 +.d.Cr. &tole"eu a in-adat 0ara ,i a (apturat

<eru%ali"ul. +n anul 31> +.d.Cr. 7ntigonu% 1:a re(u(erit dar 1:a pierdut din nou trei ani "ai t+r1iu +n '/t/lia de la 6a1a. +n anul 301 +.d.Cr. 7ntigonu% a *o%t o"or+t +n '/t/lia de la <p%u% ,i &tole"eu ,i:a rea*ir"at preten0iile. 7ntigonu% a *o%t %u((edat la (ondu(erea 4iriei de 4eleu(u% <. 4e (uno%( relati- pu0ine lu(ruri (u pri-ire la %tatul e-reie%( din &ale%tina +n a(ea%t/ perioad/. &ale%tina %e a*la +ntre (ele dou/ puteri o%tile 4iria ,i $gipt ,i a %u*erit +n egal/ "/%ur/ din partea a"+ndorura. +n a(ea%t/ lupt/ a e.i%tat un a%pe(t *a-ora'il pentru e-rei. 7t+t (ondu(/torii egipteni (+t ,i (ei %irieni ur"/reau %/ pri"ea%(/ *a-orurile e-reilor +ntru(+t ei de0ineau 'alan0a puterii +n 0ar/. )e1ultatul a *o%t (/ ori de (+te ori &ale%tina a8ungea %u' %t/p+nirea unui rege e-reii (are:1 *a-ori1a%er/ pe (el/lalt %e re*ugiau pe teritoriile lui. +n ti"pul do"niei pri"ului &tole"eu un grup de e-rei au *o%t deporta0i +n $gipt ,i au *o%t a,e1a0i +n 7le.andria. 2portunit/0ile (o"er(iale ,i (ondi0iile de lu(ru de a(olo erau at+t de 'une +n(+t al0i e-rei i:au ur"at ,i +n de(ur% de (+0i-a ani %:a *or"at o (olonie e-reia%(/ "are. 4e pare (/ e-reii erau a((epta0i (u u,urin0/ (a ,i (oloni,ti +n (et/0ile eleni%te noi (are au *o%t +n*iin0ate +n a(ea%t/ epo(/ deoare(e ei erau (u"p/ta0i energi(i ,i harni(i. 4u' %t/p+nirea &tole"eilor e-reii din &ale%tina %:au 'u(urat de "ulte dintre pri-ilegiile unei (o"unit/0i li'ere. Marele preot era o*i(ialitatea prin (are %e ad"ini%tra legea. $l era a8utat de (on%iliul preo0ilor ,i al '/tr+nilor. Te"plul era (entrul -ie0ii na0ionale. 4/r'/toarea &a%telor 4/r'/toarea 4/pt/"+nilor ,i 4/r'/toarea Corturilor erau (ele'rate (u regularitate ,i la ele parti(ipau pelerini pio,i -eni0i din toat/ lu"ea. 4tudiul =egii era "en0inut (u "ult 1el ,i +n a(ea%t/ perioad/ %:a */(ut interpretarea detaliat/ a =egii. 4e pare (/ %tarea e(ono"i(/ a oa"enilor +n ti"pul %t/p+nirii &tole"eilor a *o%t (ara(teri1at/ de %/r/(ie. $i pl/teau i"po1ite *oarte "i(i dar 0in+nd %ea"/ de l/(o"ia regilor ,i a (ole(torilor de i"po1ite din 1ilele a(elea a(ea%ta pro'a'il (/ +n%ea"n/ (/ ei nu puteau pl/ti i"po1ite "ai "ari. )/1'oaiele ,i e"igr/rile per"anente au %/r/(it 0ara. +n ulti"a parte a %t/p+nirii &tole"eilor <o%e*u% un nepot al "arelui preot 2nia% 1:a (on-in% pe &tole"eu al <<<:lea $uregete% %/:i +n(redin0e1e lui %lu8'a %tr+ngerii i"po1itelor. 7t+t de reu,it/ a *o%t diplo"a0ia lui +n(+t &tole"eu i:a dat ,i dou/ "ii de %olda0i (are %/:1 a8ute la %tr+ngerea i"po1itelor. Cei (are re*u1au %/ pl/tea%(/ pierdeau +ntreaga lor proprietate. &tole"eu a *o%t "ul0u"it ,i <o%e*u% %:a +"'og/0it dar 0ara a *o%t %toar%/ de pu0inele re%ur%e (are i:au "ai r/"a%.7 &oate (/ opri"area *inan(iar/ din ulti"ii ani ai %e(olului al treilea i:a deter"inat pe oa"eni %/:,i +ntoar(/ pri-irile de la &tole"eu al ;:lea ,i %/ 8ure (redin0/ lui 7ntioh al <<<:lea al 4iriei. 2H Studiu al Noului Testament &tole"eii +n (ea "ai "are parte i:au tratat *oarte 'ine pe e-rei. +n ti"pul do"niei lui &tole"eu &hiladelphu% ?28>:2H6 +.d.Cr.@ %u((e%orul lui &tole"eu =agu% "ii de %(la-i e-rei au *o%t eli'era0i pe (heltuiala regelui. Bnora dintre a(e,tia li %:au +n(redin0at *un(0ii de r/%pundere. 6enera0ia "ai t+n/r/ a adoptat o'i(eiurile gre(e,ti ,i -or'ea li"'a grea(/ a,a +n(+t ei au +n(eput %/:,i piard/

tiparele de g+ndire tipi( %e"ite. 7,a (u" %:a "en0ionat ,i "ai +nainte +n ti"pul do"niei lui &tole"eu &hiladelphu% a *o%t ela'orat/ tradu(erea grea(/ a ;e(hiului Te%ta"ent (uno%(ut/ %u' nu"ele de L4eptuagintaM. &otri-it unei po-e%tiri din -re"ea lui <o%e*u% 'i'liote(arul lui &tole"eu 3e"etriu% aduna e.e"plare din toate (/r0ile (uno%(ute pentru a le pune +n "area 'i'liote(/ pe (are o organi1a la 7le.andria. 7u1ind (/ e-reii au (roni(i %(ri%e ale na0iunii lor 3e"etriu% i:a (erut lui &tole"eu %/:i *a(/ ro%t de o tradu(ere (ore(t/ a lor. &tole"eu i:a tri"i% o %olie la $lea1ar "arele preot e-reu (er+ndu:i %/:i tri"it/ delega0i (+te ,a%e '/tr+ni din *ie(are %e"in0ie (are %/ *ie +n %tare %/ *a(/ lu(rarea de tradu(ere. $lea1ar a r/%pun% tri"i0+nd oa"enii ,i un e.e"plar al =egii. =egenda %pune (/ (ei ,apte1e(i ,i doi de '/tr+ni ,i:au +n(heiat lu(rarea +n ,apte1e(i ,i dou/ de 1ile ,i (/ atun(i (+nd tradu(erea =egii a *o%t (itit/ +naintea e-reilor to0i au apro'at:o.8 $.a(titatea unor detalii ale i%tori%irii e%te +ndoielni(/D dar nu +n(ape +ndoial/ (/ 4eptuaginta a *o%t ela'orat/ +n 7le.andria ,i (/ tradu(erea a *o%t */(ut/ pentru a %ati%*a(e ne-oia de (unoa,tere a 4(ripturilor de (/tre un grup "are de e-rei (are -or'eau gre(e,te. &e -re"ea lui Cri%to% 4eptuaginta era larg r/%p+ndit/ +n toate (o"unit/0ile de e-rei din lu"ea "editeranean/ ,i a de-enit #i'lia #i%eri(ii (re,tine pri"are. St<>nirea Seleu=izilor( 41* 71 >.d.Cr. +n paralel (u de1-oltarea i"periului ptole"ei( +n $gipt a (re%(ut ,i do"ina0ia 4eleu(i1ilor +n 4iria a (/rei (apital/ era 7ntiohia %ituat/ pe r+ul 2ronte%. )i-alitatea dintre (ele dou/ regate le:a anga8at +ntr:o lupt/ (ontinu/. 7ntioh < +"p/ratul 4iriei ?280:261 +.d.Cr.@ a +n(er(at %/ (u(erea%(/ &ale%tina dar nu a reu,it. 5iul %/u 7ntioh al <<:lea a (on%i"0it %/ %e (/%/torea%(/ (u #ereni(e *ii(a lui &tole"eu ?2H9 +.d.Cr.@ (a %/:,i a%igure prin ea dreptul de %t/p+nire a%upra 0/rii. 3up/ "oartea lui &tole"eu 7ntioh al <<:lea a di-or0at de #ereni(e (/%/torindu:%e din nou (u *o%ta lui %o0ie =aodi(e. $a +n%/ a pu% %/ *ie otr/-it ,i a pu% la (ale o"or+rea #ereni(ei ,i a (opilului ei. &tole"eu al A<:lea $uregete% ?2H6:222 +.d.Cr.@ %eto% de r/1'unare a in-adat 4iria ,i a 8e*uit:o. )/1'oiul a (ontinuat (u %or0i %(hi"'/tori p+n/ (+nd 7ntioh al <<<:lea a *o%t +n-in% la )a*ia de &tole"eu al <;:lea +n anul 217 +.d.Cr. 4irienii au *o%t i1goni0i din <eru%ali" ,i 0ara a *o%t re-endi(at/ de $gipt. +n anul 198 +.d.Cr. -alul r/1'oiului a re-enit. 7r"ata egiptean/ a *o%t +n*r+nt/ ,i &ale%tina a a8un% din nou %u' %t/p+nirea 4eleu(i1ilor. 7,a (u" e%te de a,teptat -enirea %irienilor nu a *o%t pri"it/ (u 'u(urie de to0i. 2 "are parte a e-reilor (ondu,i de preotul 2nia% al <<<:lea au (ontinuat %/ *ie *ideli $giptului. 2ponen0ii lor din *a"ilia lui To'ia% erau "ai li'erali +n interpretarea =egii ,i erau de partea 4iriei. +ntr:un (on*li(t (are %:a i%(at %a"itolul * 2> +ntre ele *a"ilia lui 2nia% a (+,tigat ,i i:a e.pul1at pe ur"a,ii lui To'ia%. 9e"ul0u"i0i ur"a,ii lui To'ia% i:au p+r+t de +ndat/ pe du,"anii lor la 4eleu(u% al <;:lea d+ndu:i de +n0ele% (/ el ,i:ar putea u"ple -i%tieria goal/ (u 'anii de la

te"plu. =egenda %pune (/ 4eleu(u% al <;:lea 1:a tri"i% pe -i%tierni(ul %/u Aeliodoru% la <eru%ali" (a %/ (on*i,te -i%tieria te"plului dar (/ a(e%ta a *o%t oprit de o -edenie (are 1:a +ngro1it. 4eleu(u% a "urit +n anul 17> +.d.Cr. ,i a *o%t ur"at la tron de *ratele %/u 7ntioh al <;:lea (are era un eleni%t (on-in%. $l a *o%t un (ondu(/tor -iguro% dar at+t de e.(entri( +n(+t "ul0i l:au nu"it $pi"ane% L9e'unulM +n lo( de $pi*ane% LReu ar/tat oa"enilorM (are +i era titlul o*i(ial. 7ntioh %:a a"e%te(at +n tre'urile interne ale &ale%tinei +nlo(uindu:1 pe 2nia% al <<<:lea (u *ratele %/u <a%on (are a pro"i% %/ (ontri'uie (u %u"e "ari la -i%tieria regal/ ,i %/ introdu(/ o'i(eiurile gre(e,ti la <eru%ali" pentru (a e-reii %/ poat/ *i +nregi%tra0i (a (et/0eni ai 7ntiohiei. 9u"irea lui <a%on a *o%t ur"at/ de +n*iin0area unei %/li de 8o(uri %porti-e la <eru%ali" aproape +n u"'ra te"plului. &reo0ii ple(au de la %er-i(iile de la te"plu (a %/ parti(ipe la 8o(uri. <a%on %:a +n8o%it p+n/ a(olo +n(+t a parti(ipat la 8o(urile +n (in%tea 1eului MelEart al Tirului ,i a tri"i% daruri pentru a *i adu%e 8ert*e. &+n/ ,i %olii lui au re*u1at %/ parti(ipe la a(e%t %a(rilegiu ,i a%t*el darurile au *o%t date pentru (on%truirea *lotei %iriene. 7ntioh a *o%t prin% +ntr:o lupt/ (u $giptul. Te"+ndu:%e (/ <a%on nu:i -a *i loial 1:a +nlo(uit (u Menelau% un alt e-reu eleni%t (are a((epta planul %irian. <n-a1ia lui 7ntioh +n $gipt a *o%t un e,e( pentru (/ tri"i%ul ro"an 1:a o'ligat %/ %e retrag/. +n*uriat de a(ea%t/ +n*r+ngere el %:a +ntor% la <eru%ali" pro%t di%pu% ,i ,i: a re-/r%at "+nia a%upra e-reilor. Bn "are nu"/r dintre lo(uitorii (et/0ii au *o%t -+ndu0i (a %(la-i. Ridurile (et/0ii au *o%t di%tru%e. Te"plul a *o%t 8e*uit de (o"orile %ale ,i a *o%t tran%*or"at +n te"plu pentru Reu% 2li"pianul +n 1iua de 1> de(e"'rie +n anul 168 +.d.Cr. o %tatuie a 1eului a *o%t ridi(at/ pe altarul %/u ,i 1e(e 1ile "ai t+r1iu o %(roa*/ a *o%t %a(ri*i(at/ +n (in%tea lui. 7ltare p/g+ne au *o%t +n/l0ate pretutindeni +n 0ar/ ,i (ele'rarea %/r'/torilor p/g+ne a de-enit o'ligatorie. <udai%"ul a *o%t inter1i% (u de%/-+r,ire. &edeap%a (u "oartea le era apli(at/ tuturor (elor (are a-eau %au (iteau Tora. )e%pe(tarea %a'atului ,i t/ierea +"pre8ur au *o%t inter1i%e.9 4itua0ia a de-enit intolera'il/ pentru to0i adep0ii *ideli ai legii ,i un (on*li(t era ine-ita'il. 4(+nteia (are a de(lan,at r/1'oiul a *o%t re-olta lui Matatia un preot '/tr+n din %atul Modin. C+nd agentul regal a -enit la Modin (a %/:i o'lige pe lo(uitori %/ adu(/ 8ert*e p/g+ne el i:a o*erit o re(o"pen%/ lui Matatia da(/ el (are era (el "ai '/tr+n ,i (el "ai re%pe(tat (et/0ean al %atului a-ea %/ *ie pri"ul (are %e -a %upune. Matatia a prote%tat (u -ehe"en0/ +"potri-a a(e%tei (ereri ,i (+nd un e-reu "ai pu0in (redin(io% %:a apropiat (a %/ adu(/ 8ert*/ Matatia 1:a o"or+t l+ng/ altar. <n%tigat de pro*anarea =egii lui 3u"ne1eu el 1:a o"or+t ,i pe tri"i%ul regelui ,i a d/r+"at altarul. Matatia ,i *iii %/i au *ugit +n pu%tie +"preun/ (u *a"iliile lor ,i a(olo li %:au al/turat ,i al0ii. +n r/1'oiul (are a ur"at e-reii au *o%t +n*r+n0i la +n(eput. Matatia a "urit la %(urt/ -re"e dup/ a(ea%ta ,i a *o%t +ngropat la Modin. 26 Studiu al Noului Testament =upta a *o%t (ontinuat/ de *iul %/u <uda pore(lit Ma(a'eul LCio(anulM. 4irienii

i:au pri-it pe Ma(a'ei (a pe ni,te lupt/tori de gheril/ de i"portan0/ negli8a'il/ dar dup/ (e un puterni( deta,a"ent %irian a *o%t +n*r+nt la #eth:horon 7ntioh a +n(eput %/ ia re-olta "ai +n %erio%. $l a adunat o ar"at/ "are i:a pl/tit pe %olda0i pe un an +nainte ,i a pu% +n *runtea a(e%tei ar"ate pe generalul =i%ia% +n ti"p (e el a pornit +ntr:o e.pedi0ie +n r/%/rit. +ntr:o (a"panie %(urt/ dar de(i%i-/ <uda i:a +n-in% de dou/ ori pe %irieni ,i i:a i1gonit din <eru%ali". Te"plul a *o%t (ur/0at ,i a *o%t ridi(at un nou altar. 7 *o%t 0inut un %er-i(iu de rededi(are ,i a *o%t %ta'ilit/ o nou/ %/r'/toare (a %/ (o"e"ore1e o(a1ia. $l a +n(heiat (u %u((e% (u(erirea teritoriilor de la r/%/rit de <ordan ,i a-ea toat/ &ale%tina %u' %t/p+nirea %a. C+nd -e%tea +n*r+ngerii ar"atei %ale a a8un% la 7ntioh al <;:lea el a *o%t at+t de ,o(at +n(+t a "urit la %(urt/ -re"e dup/ a(eea. =upta a *o%t (ontinuat/ de %u((e%orul %/u. <uda Ma(a'eul a (erut a8utor de la )o"a dar de,i r/%pun%ul a *o%t prieteno% nu a pri"it ni(i un a8utor "aterial. $l a *o%t o"or+t +n lupt/ ,i a *o%t ur"at la tron de *ratele %/u <onatan. )/1'oiul %:a prelungit p+n/ +n anul 1H3 +.d.Cr. (+nd 4i"on un alt *rate al lui <uda a *o%t re(uno%(ut (a aliat de (/tre 3e"etriu% al <<:lea un pretendent la tronul 4iriei +n anul 1H2 +.d.Cr. 3e"etriu% i:a dat lui 4i"on li'ertate politi(/ ,i 1:a %(utit de ori(e tri'ut pre1ent %au -iitor. <ndependen0a <udeii a *o%t (+,tigat/ ,i lupta Ma(a'eilor %:a +n(heiat. ;i(toria Ma(a'eilor a pu% (ap/t in*luen0ei 4eleu(i1ilor +n &ale%tina ,i a dat autono"ie %tatului e-reie%( p+n/ la -enirea ro"anilor. Cu toate a(e%tea e*e(tul %t/p+nirii 4eleu(i1ilor a *o%t *oarte i"portant. &re%iunile lor de eleni1are i:au (on%olidat pe e-rei (a %/ *or"e1e un grup (are %/ apere (u %tr/,ni(ie -ia0a %a na0ional/ ,i i:a */(ut %/ *ie pra(ti( indi%olu'ili +n "i8lo(ul popoarelor printre (are au *o%t +"pr/,tia0i. St<>nirea Aa%"onenilor '6*28 >.d.Cr. +n ur"a o'0inerii li'ert/0ii e-reilor 4i"on a *o%t */(ut "are preot pe -ia0/. 3o"nia lui de,i %(urt/ a *o%t pro%per/. 7 *o%t nego(iat un tratat (u )o"a ,i a *o%t (on*ir"at +n anul 139 +.d.Cr. re(uno%(+nd independen0a %tatului e-reie%( ,i re(o"and+ndu:le %upu,ilor ,i alia0ilor )o"ei %/ +i *ie prieteni. Condi0iile e(ono"i(e %:au +"'un/t/0it %e */(eau 8ude(/0i drepte ,i -ia0a religioa%/ e-reia%(/ a *o%t re-itali1at/. &erioada *eri(it/ +n%/ a *o%t "ult prea %(urt/. 3e"etriu% al <<:lea al 4iriei a *o%t detronat ,i luat pri1onier de (/tre p/r0i ?139 +.d.Cr.@. 5ratele lui (are 1:a ur"at la tron 7ntioh al ;l:lea a rupt pa(tul de prietenie (u 4i"on ,i a (erut un tri'ut greu +n lo(ul a8utorului gratuit. 4u' (ondu(erea *iilor lui 4i"on <uda ,i <onatan %irienii au *o%t +n*r+n0i ,i peri(olul e.tern a *o%t +ndep/rtat. 7de-/ratul peri(ol pentru <udeea era lupta intern/. 4i"on ,i doi dintre *iii %/i au *o%t o"or+0i +n "od "i,ele%( de &tole"eu ginerele lui +n anul 13> +.d.Cr. 5iul %/u (are a r/"a% +n -ia0/ <oan Air(an ?13>:10H +.d.Cr.@ a o(upat <eru%ali"ul +nainte (a a(e%ta %/ poat/ *i (u(erit de &tole"eu ,i dup/ a(eea 1:a %a"itolul * 68 a%ediat pe &tole"eu +n (a%telul %/u. +n (ele din ur"/ &tole"eu a *ugit +n $gipt. +ntre ti"p 7ntioh al ;l:lea al 4iriei a a%ediat <eru%ali"ul. <udeii au *o%t %ili0i %/

(apitule1e ,i %/ pl/tea%(/ tri'ut regelui 4iriei. +n ur"a "or0ii lui pretenden0ii la tron au atra% 4iria +ntr:un r/1'oi (i-il. Air(an a pro*itat la "a.i"u" de a(e%t prile8 ,i a (u(erit <du"eea +n partea de %ud ,i 4a"aria +n partea de nord (+t ,i Mede'a ,i (et/0ile +n-e(inate de la r/%/rit de <ordan. Air(an a de-enit "are preot ,i (ondu(/tor al %tatului e-reie%( (+t ,i +nte"eietorul dina%tiei Aa%"onenilor. =a "oartea lui el i:a +n(redin0at (ondu(erea %tatului e-reie%( %o0iei %ale ,i *iului (el "ai +n -+r%t/ <uda 7ri%to'ulu%. 7ri%to'ulu% a arun(at +n +n(hi%oare pe "a"a ,i pe *ra0ii %/i ,i a luat %ingur toat/ puterea. +n "ai pu0in de un an el a "urit iar -/du-a lui 4alo"e 7le.andra %:a (/%/torit (u (u"natul ei 7le.andru <aneu% (are a *o%t rege din 103 p+n/ +n 76 +.d.Cr. 7le.andru a (ontinuat (u(erirea &ale%tinei. 3o"nia lui a *o%t "ar(at/ de r/1'oi (i-il +n (are aproape (/ ,i:a pierdut tronul. 7ri%to'ulu% al <<:lea *iul 4alo"ei 7le.andra a de-enit rege dup/ "oartea ei. $l 1:a +ndep/rtat pe *ratele %/u "ai -+r%tni( Air(an al <<:lea din r+ndurile preo0ilor. +n perioada a(ea%ta do"nea un hao% general +n -ia0a &ale%tinei ,i 4iria atr/%e%e aten0ia )o"ei. &o"pei 1:a +n%/r(inat pe lo(0iitorul %/u 4(auru% %/ *a(/ (er(et/ri ,i %/ potolea%(/ agita0iile politi(e. 4(auru% a tre(ut de partea lui 7ri%to'ulu% (are %:a re-oltat. )o"anii au ata(at <eru%ali"ul ,i ur"a,ii lui 7ri%to'ulu% ar *i luptat p+n/ la "oarte da(/ Air(an nu ar *i predat (etatea. )o"anii l:au in%talat pe el rege ,i l:au du% pe 7ri%to'ulu% +"preun/ (u *a"ilia %a la )o"a (a %/ +"podo'ea%(/ (u ei pro(e%iunea triu"*al/. 7le.andru *iul lui 7ri%to'ulu% a e-adat pe (+nd era +n dru" %pre )o"a ,i a +n(er(at %/ %e re-olte +"potri-a lui Air(an. $l a *o%t 'iruit de pro(on%olul ro"an al 4iriei (are a pu% &ale%tina %u' (ondu(erea gu-ernatorului 4iriei. +n r/1'oiul (i-il dintre Ce1ar ,i &o"pei din anul H9 +.d.Cr. Air(an 1:a a8utat pe Ce1ar ,i drept r/%plat/ Ce1ar 1:a re(uno%(ut (a ,i (ondu(/tor al na0iunii e-reie,ti ,i a adu% din nou %u' %t/p+nirea %a (et/0ile de (oa%t/. 4lu8itorul %/u 7ntipater a pri"it (et/0enie ro"an/. 7ntipater a *o%t ade-/rata *or0/ din %patele tronului. $l 1:a nu"it pe *iul %/u 5a%ael pre*e(t al <eru%ali"ului ,i pe (el/lalt *iu al %/u <rod pre*e(t al 6alileii. +n (ur%ul r/1'oaielor (i-ile din )o"a +n (are %or0ii erau %(hi"'/tori <rod a reu,it %/ %e "en0in/ printre *a-ori0ii partidei (ondu(/toare. Air(an i:a dat %pri8in lui <rod. 7ntoniu i:a nu"it pe <rod ,i 5a%ael (oregen0i ai <udeii. +n ti"p (e 7ntoniu %e a*la +n $gipt p/r0ii au ata(at <eru%ali"ul ,i i:au luat pri1onieri pe Air(an ,i 5a%ael. <rod a *ugit la ti"p din (etate ,i ,i:a %(/pat -ia0a. 7ntigonu% ?H0:37 +.d.Cr.@ (are a *o%t nu"it (ondu(/tor de (/tre p/r0i a pornit +"potri-a lui <rod. 7(e%ta din ur"/ (u a8utorul legiunilor ro"ane 1:a +n*r+nt +n (ele din ur"/ pe 7ntigonu% ,i a pu% %/ *ie de(apitat. 2dat/ (u "oartea lui 7ntigonu% %:a +n(heiat dina%tia Aa%"onenilor. 28 Studiu al Noului Testament )inastia Irodienilor( 28 >.d.Cr.*7 d.Cr. 3ina%tia <rodienilor a +n(eput (u 7ntipater. 5iul %/u <rod nu"it (el Mare a "o,tenit toate (alit/0ile diplo"ati(e ,i de (ondu(ere ale tat/lui %/u plu% tronul

<udeii (are a r/"a% -a(ant la "oartea lui Air(an. 5arrar a %pu% (/ L7ntipater a (on%truit %upra%tru(turaD <rod a pu% (orni,a ,i a tran%*or"at (ortul %tr/"o,ilor %/i idu"ei +ntr:un palat regal (are a *o%t %o(otit +n ti"pul -ie0ii %ale unul dintre (ele "ai "/re0e din lu"eM.10 -rod el 6are, ,>4? !.d.%r. <rod ,i:a +n(eput do"nia +n anul 37 +.d.Cr. (+nd era +n -+r%t/ de dou/1e(i ,i doi de ani. 7lungat din &ale%tina +n ur"a in-a1iei p/r0ilor (are +l %pri8ineau pe 7ntigonu% (a %u((e%or al lui Air(an el a reu,it %/ %(ape. +"preun/ (u el erau "a"a %a Sipro% %ora %a 4alo"e ,i Maria"ne *ii(a lui Air(an (are era logodit/ (u el. =/%+ndu:le +n gri8a *ratelui %/u <o%i* la *ort/rea0a Ma%ada de la Marea Moart/ el ,i:a (roit dru" p+n/ la 7le.andria ,i de a(olo a "er% (u (ora'ia la )o"a. &rin -or'e +nduple(/toare %au prin intrigi %e(rete el a o'0inut *a-orul lui 7ntoniu ,i al lui 2(ta-ian ,i a *o%t in%talat (u drepturi depline rege al iudeilor. 4: a +ntor% +n &ale%tina ,i:a eli'erat *a"ilia din a%ediu ,i a tre(ut la luarea 0/rii +n %t/p+nire. <:a e.ter"inat pe 'rigan1ii (are in*e%ta%er/ 6alileea. 4:a luptat (u 7ntigonu% pentru %t/p+nirea a%upra <eru%ali"ului ,i +n (ele din ur"/ 1:a (u(erit (u a8utorul trupelor ro"ane. 7ntigonu% a *o%t du% +n lan0uri la 7ntiohia unde a *o%t e.e(utat de ro"ani. +ntre pri"ele lu(ruri pe (are le:a */(ut <rod a *o%t nu"irea unui "are preot. +ntru(+t el nu putea de0ine a(ea *un(0ie pentru (/ a-ea %+nge idu"ean ,i pentru (/ nu -oia %/ in%tale1e un "e"'ru al *a"iliei Aa%"onenilor (are ar *i putut nutri a"'i0ii politi(e el 1:a ale% pe Aananiel din #a'ilon (are pro'a'il poate *i (on%iderat (a *iind a(ela,i (u "arele preot 7na (are e%te "en0ionat de $-anghelii. 7le.andra "a"a Maria"nei a +n(er(at %/ o'0in/ a(e%t po%t pentru *iul ei 7ri%to'ul al <l<:lea ,i prin intrigile ei la 7ntoniu prin inter"ediul Cleopatrei din $gipt 1:a %ilit pe <rod %/:1 in%tale1e pe *iul ei de,i a(e%ta era prea t+n/r. Aananiel a *o%t de%tituit ,i lo(ul lui a *o%t luat de 7ri%to'ul. &oporul a-ea o %ti"/ at+t de "are *a0/ de 7ri%to'ul +n(+t <rod a *o%t in-idio% pe el. =a un 'an(het dat +n (in%tea lui la <erihon %lu8itorii lui <rod l:au o"or+t pe 7ri%to'ul +ne(+ndu:1 +n ti"p (e %e +"'/ia. <rod a *o%t (he"at +n $gipt (a %/ dea %o(oteal/ de (ri"a %a. $l a +n(redin0at:o pe Maria"ne un(hiului ei <o%i* d+ndu:i ordin (a da(/ el -a *i (onda"nat <o%i* %/ o o"oare at+t pe Maria"ne (+t ,i pe "a"a ei. <rod %:a +ntor% ne-/t/"at dup/ (e %: a +"p/(at (u 7ntoniu dar a a*lat (/ Maria"ne a de%(operit porun(a lui. $l a interpretat tr/darea %e(retului de (/tre <o%i* (a o do-ad/ (/ Maria"ne i:a *o%t ne(redin(ioa%/ ,i de a(eea a pu% i"ediat (a <o%i* %/ *ie e.e(utat. %a"itolul * 64 +n anul 29 +.d.Cr. 4enatul ro"an a de(larat r/1'oi +"potri-a lui 7ntoniu ,i Cleopatra. <rod a *o%t *or0at %/ aleag/ +ntre a a'andona un prieten ,i a du(e o lupt/ */r/ %or0i de i1'+nd/ +"potri-a )o"ei. 7(ea%t/ dile"/ de1a%truoa%/ a *o%t re1ol-at/ de Cleopatra (are te"+ndu:%e de a:1 a-ea pe <rod du,"an 1:a (on-in% pe 7ntoniu %/:1 tri"it/ +ntr:o (a"panie */r/ i"portan0/ +n 7ra'ia. <rod

a (+,tigat (a"pania. C+nd 7ntoniu ,i Cleopatra au pierdut '/t/lia na-al/ de la 7(tiu" <rod ,i:a dat %ea"a (/ nu:i "ai putea %pri8ini ,i de a(eea %:a retra% din a(ea%t/ alian0/ %t+n8enitoare. <rod a */(ut pa(e (u 2(ta-ian +n-ing/torul de la 7(tiu" ,i a *o%t (on*ir"at +n po1i0ia de rege al <udeii ,i aliat al poporului ro"an. Moartea Cleopatrei a +ndep/rtat unul dintre prin(ipalele peri(ole pentru <rod deoare(e ne+n(etatele ei ur1eli de a a(apara regatul <udeii au *o%t i1-orul "ultora dintre ne(a1urile %ale. +ntoar(erea -i(torioa%/ a lui <rod de la +nt+lnirea (u 2(ta-ian a *o%t u"'rit/ de r/(eala (u (are 1:a pri"it Maria"ne %ingura *e"eie pe (are a iu'it:o (u ade-/rat. $a a a*lat (/ atun(i (+nd el a ple(at %pre )odo% (a %/ %e +nt+lnea%(/ (u 2(ta-ian el a repetat in%tru(0iunile dintr:o %itua0ie anterioar/ (a ea %/ *ie o"or+t/ da(/ el nu %e "ai +ntoar(e. $a 1:a a(u1at de o"or+rea 'uni(ului ei Air(an (are a *o%t e.e(utat pentru (o"pli(itate +ntr:un (o"plot pu% la (ale de un(hiul ,i de *ratele ei. Ten%iunea dintre ei a de-enit ,i "ai a(ut/ din (au1a "in(iunilor %orei ,i "a"ei lui <rod (are erau *oarte geloa%e pe ea. Maria"ne a *o%t +n(hi%/ ,i +n (ele din ur"/ a *o%t e.e(utat/. Mu%tr/rile de (on,tiin0/ l:au (hinuit a,a de tare pe <rod +n(+t %:a +"'oln/-it *i1i( ,i "intal. 7le.andra (re1+nd (/ a %o%it %*+r,itul lui <rod a pl/nuit %/:i pun/ pe tron pe *iii lui ,i nepo0ii ei 7le.andru ,i 7ri%to'ul. +n*uriat de a(ea%t/ (on%pira0ie <rod a porun(it (a ea %/ *ie o"or+t/. <rod a a(ordat "ari 'ene*i(ii poporului prin a8utoare +n ti"p de *oa"ete ,i prin +n/l0area unor edi*i(ii pu'li(e. <n%tala0iile "ilitare ,i *orti*i(a0iile pe (are le:a (on%truit +n &ale%tina au *erit:o de in-a1ii %tr/ine. 3atorit/ progra"ului i"petuo% de (on%tru(0ii (o"er0ul a +n*lorit ,i (ondi0iile e(ono"i(e %:au +"'un/t/0it (on%idera'il. &a(ea a adu% pro%peritate ,i +n (iuda intrigilor ne+n(etate (are a-eau lo( la (urtea lui do"nia lui <rod a *o%t +ntr:o oare(are "/%ur/ +n(ununat/ de %u((e%. <rod nu a reu,it %/ (+,tige prietenia e-reilor. 4+ngele lui idu"ean 1:a */(ut %/ *ie pri-it de ei (a %tr/in iar *aptul (/ a *o%t gata %/ %pri8inea%(/ (ultele p/g+ne prin dona0ii a dat na,tere la %u%pi(iuni (u pri-ire la loialitatea lui *a0/ de iudai%". +n (iuda *aptului (/ a (on%truit un te"plu nou de o "/re0ie deo%e'it/ el nu a *o%t ni(iodat/ un e-reu (u ade-/rat pio%. Cini%"ul (u (are i:a *olo%it pe preo0i (a unelte politi(e ,i u,ur/tatea (u (are ,i:a tr/it -ia0a per%onal/ l:au */(ut %/ *ie +n general ur+t de adep0ii *ideli ai iudai%"ului. +n anul 23 +.d.Cr. <rod %:a (/%/torit (u o alt/ *e"eie nu"it/ Maria"ne *ii(a lui 4i"on *iul lui #oetu% (are era preot. &entru a:i *a(e ei pe pla( el 1:a +ndep/rtat din *un(0ie pe "arele preot ,i a dat a(ea%t/ *un(0ie lui 4i"on. 9oul "are preot a de-enit (ur+nd 0inta urii tuturor. &atru ani "ai t+r1iu (+nd (ei 30 Studiu al Noului Testament doi *ii ai pri"ei Maria"ne au *o%t (he"a0i de la )o"a unde <8od +i tri"i%e%e (a %/ *ie edu(a0i popula0ia i:a a(la"at (u un entu1ia%" %in(er. &oporul i:a re(uno%(ut (a de%(enden0i ai Aa%"onenilor prin "a"a lor ,i %perau (/ +ntr:o 1i ei +i -or i1'/-i de "i1eria (reat/ de regi"ul opre%i- al tat/lui lor. Tinerii prin0i

(are au +n-/0at la )o"a %/:,i e.pri"e de%(hi% p/rerile au *o%t pu0in prea de%(hi,i +n e.pri"area %enti"entelor lor. $i ,i:au atra% du,"/nia *ratelui lor -itreg 7ntipater (are i:a a(u1at +naintea lui <rodD dup/ o %erie lung/ ,i (hinuitoare de a(u1a0ii ,i re(on(ilieri ,i ei au *o%t o"or+0i. Blti"ele 1ile ale lui <rod au *o%t pline de -iolen0/ ,i ur/. 7ntipater (are a +n(er(at %/ gr/'ea%(/ "oartea tat/lui %/u pentru (a %/:1 ur"e1e la tron a a-ut a(eea,i %oart/ (a ,i *ra0ii %/i. 7ugu%t la (are a apelat <rod (er+nd per"i%iunea %/: 1 e.e(ute pe 7ntipater a re"ar(at (u ironie "u,(/toare (/ el ar -rea "ai 'ine %/ *ie por(ul lui <rod de(+t *iul lui.M =o-it de un (an(er al inte%tinelor ,i de hidropi1ie h/ituit de a"intirea o"orurilor (o"i%e <rod a "urit la 1 aprilie +n anul H +.d.Cr. Se iune din ve hiul zid are !m"re@muia -erusalimul, onstruit "ro8a8il de -rod el 6are. %a"itolul * 31 Cara(terul in-idio% ,i lip%it de %(rupule al a(e%tui o" e.pli(/ dupli(itatea lui +n di%(u0iile (u "agii din r/%/rit ,i 'rutalitatea lui (+nd a porun(it "a%a(rarea (opiilor din #etlee" ?Matei 2:1:18@. T/(erea i%toriei (u pri-ire la "a%a(rul de la #etlee" poate *i e.pli(at/ (u u,urin0/ deoare(e o"or+rea (+tor-a 1e(i de (opii +ntr:un %at ne(uno%(ut din <udeea nu a %t+rnit prea "ulte (o"entarii +n (o"para0ie (u enor"itatea (ri"elor "ai "ari ale lui <rod. Su esorii lui -rod &rin ulti"ul %/u te%ta"ent <rod a l/%at +"p/r/0ia lui 7rhelau. &entru (a %/ o'0in/ (on*ir"area a(e%tei nu"iri 7rhelau %:a hot/r+t %/ ple(e la )o"a (+t "ai (ur+nd po%i'il. )e%enti"entele *a0/ de (ru1i"ile *a"iliei lui <rod erau at+t de puterni(e +n <udeea +n(+t el a %i"0it ne(e%itatea pa(i*i(/rii 0/rii +nainte de ple(area %a. 2 r/1-r/tire a i1'u(nit la &a,te ,i a *o%t potolit/ nu"ai prin *olo%irea ar"atei. 7rhelau %:a du% la )o"a ,i 1:a l/%at pe *ratele %/u 5ilip %/ (ondu(/ 0ara. 7ntipa al treilea *rate (are *u%e%e nu"it %u((e%or al lui <rod +n al doilea te%ta"ent al a(e%tuia a "er% ,i el la )o"a (a %/:,i re-endi(e drepturile. 7ugu%t nu a luat o de(i1ie dup/ pri"a pre1entare a (a1ului datorit/ p/r0ilor +n (on*li(t (are erau repre1entate de a(e,tia. Mai +nainte (a %/ *ie a%(ultat din nou (a1ul o a doua re-olt/ a i1'u(nit +n <udeea. 4a'inu% pro(uratorul pe (are 1:a tri"i% 7ugu%t (a %/ (ondu(/ 0ara dup/ "oartea lui <rod ,i p+n/ (+nd %e putea lua o de(i1ie (u pri-ire la "o,tenitori a o(upat <eru%ali"ul ,i a 8e*uit te"plul. =a r+ndul lui a *o%t ,i el a%ediat de re'eli ,i a *o%t %al-at nu"ai de %o%irea lui ;aru% gu-ernatorul 4iriei ,i a legiunilor %ale. $-reii au tri"i% o delega0ie la )o"a (er+nd (a ni(i unul dintre *iii lui <rod %/ nu *ie nu"it rege (i %/ li %e a(orde autono"ie. 5ilip %:a +n*/0i,at ,i el la tri'unal ,i a %u%0inut (ererile lui 7rhelau. =a a doua audiere a (a1ului 7ugu%t a (on*ir"at te%ta"entul lui <rod. 7rhelau a o'0inut <udeea 4a"aria ,i <du"eea +"preun/ (u titlul de etnarh. 7ntipa a de-enit tetrarh al 6alileii ,i &ereii. 5ilip a *o%t */(ut tetrarh al 0inuturilor #atanea Trahoniti% ,i 7uraniti% la nord de Marea 6alileii ,i la r/%/rit de <ordan.

.rhelau, ? !.d.%r.4$ d.%r. 7rhelau %:a (/%/torit (u *ii(a regelui 7rhelau al Capado(iei 6la*ira (are *u%e%e %o0ia *ratelui %/u -itreg 7le.andru iar dup/ "oartea a(e%tuia %o0ia lui <u'a din Mauritania. 7(ea%t/ (/%/torie a atra% a%upra lui 7rhelau ,i "ai "ult di%pre0 din partea e-reilor deoare(e el di-or0a%e de %o0ia lui (a %/ %e (/%/torea%(/ (u 6la*ira ,i pentru (/ ea a-ea de8a (opii (u 7le.andru. =a *el (a ,i tat/l %/u 7rhelau a pro"o-at (on%truirea de edi*i(ii pu'li(e. 3o"nia lui a *o%t at+t de ur+t/ de popor +n(+t dup/ nou/ ani o delega0ie de lideri iudei ,i %a"ariteni a "er% la )o"a (a %/ depun/ o pl+ngere +"potri-a lui. 7ugu%t dup/ (e le:a a%(ultat pl+ngerea 1:a de%tituit pe 7rhelau din *un(0ia %a ,i 1:a e.ilat la ;iena +n 6alia +n anul 6 d.Cr. 32 Studiu al Noului Testament Cara(terul do"niei lui 7rhelau pri"e,te o (urioa%/ (on*ir"are dintr:o re*erire in(idental/ din $-anghelii. Matei po-e%tind de%pre +ntoar(erea lui <o%i* ,i a M/riei din $gipt %pune: A9ar !nd a auzit !n -udeea !m"rte+te .rhelau, !n lo ul tatlui su -rod, s4 a temut s se du a olo5 +i, fiind !n+tiinat de 9umnezeu !n vis, a "le at !n "rile 1alileiiB ?Matei 2:22@. $%te e-ident (/ reputa0ia lui 7rhelau +n (eea (e pri-e,te gelo1ia *a0/ de po%i'ilii ri-ali ,i (ara(terul r/1'un/tor era egal/ (u a tat/lui %/u. Tetrarhul <ili", ? !.d.%r.4,? d.%r. Teritoriul (are i:a *o%t dat lui 5ilip in(ludea (ol0ul de nord:e%t al &ale%tinei ,i era "/rginit la -e%t de Marea 6alileii partea %uperioar/ a <ordanului =a(ul Mero" ,i %udul "un0ilor =i'anului. +n%pre nord +,i +ntindea grani0ele p+n/ la 7'ilene +n apropiere de 3a"a%(. +n%pre e%t ,i %ud:e%t %e +ntindea +n de,ert iar +n %ud %e "/rginea (u 3e(apoli%. &opula0ia a(e%tui teritoriu era +n "a8oritate %irian/ ,i grea(/ a-+nd (u "ult "ai pu0ini iudei de(+t pe teritoriul lui 7rhelau. 5ilip a *o%t o e.(ep0ie *eri(it/ +n *a"ilia lui <rod. $l a ur"at e.e"plul lor (a ,i (on%tru(torD dar +n raporturile (u poporul el a *o%t drept ,i (in%tit. Ce1areea lui 5ilip "en0ionat/ +n $-anghelii ?Matei 16:13D Mar(u 8:27@ a *o%t (on%truit/ pe lo(ul -e(hii (et/0i &ania% la i1-oarele <ordanului iar nu"ele i:a *o%t dat +n (in%tea +"p/ratului ,i a lui 5ilip. #et%aida <ulia% +n partea de nord:-e%t a M/rii 6alileii a *o%t de a%e"enea o (etate (on%truit/ de el. $l %:a (/%/torit (u 4alo"e *ii(a <rodiadei. <o%e*u% nu a %pu% de(+t lu(ruri 'une de%pre el.12 5ilip a "urit +n pa(e +n anul 3H d.Cr. Tetrarhia lui a *o%t pu%/ %u' ad"ini%tra0ia ro"an/ din 4iria p+n/ (+nd +n anul 37 d.Cr. a *o%t dat/ de Caligula nepotului lui 5ilip 7gripa <. =u(a +l "en0ionea1/ pe 5ilip ?=u(a 3:1@ (a tetrarh al <turiei ,i al Trahonitei. $l nu e%te "en0ionat +n alt/ parte +n 9oul Te%ta"ent. -rod .nti"a, ? !.d.%r.4,& d.%r. +n $-anghelii (el "ai proe"inent dintre <ro1i e%te <rod 7ntipa tetrarhul 6alileii ,i &ereii. <%u% a */(ut alu1ie la el nu"indu:1 L-ulpea a(eeaM ?=u(a 13:32@ %au "ai e.a(t L-ulpoai(a a(eeaM. $pitetul de%(ria nu nu"ai pre*/(/toria lui (i ,i

,iretenia ,i (ara(terul lui r/1'un/tor. +n ti"pul do"niei %ale de patru1e(i ,i trei de ani el a (on%truit o nou/ (apital/ pe "alurile M/rii 6alileii ,i a nu"it:o Ti'eriada. +ntru(+t (etatea a *o%t (on%truit/ pe lo(ul unui -e(hi (i"itir e-reii religio,i nu au -rut %/ lo(uia%(/ +n ea ,i de a(eea el a tre'uit %/ o (oloni1e1e (u *or0a. Condu(erea ei a *o%t organi1at/ dup/ %i%te"ul gre(. 3up/ religia %a <rod 7ntipa a *o%t e-reu. $l a *o%t de partea popula0iei e-reie,ti ,i a prote%tat atun(i (+nd &ilat a pu% %(uturile (u e"'le"a ro"an/ pe 1idurile *ort/re0ei din <eru%ali" ,i a luat parte la %/r'/toarea &a%telor atun(i (+nd a *o%t 0inut/ +n a(ea (etate ?23:7@. %a"itolul * 33 <rod 7ntipa apare +n $-anghelii (a +"p/ratul (are o porun(it o"or+rea lui <oan #ote1/torul ,i (el +naintea (/ruia a *o%t 8ude(at <%u% ?23:7:12@. 4o0ia lui <rodiada a *o%t *ii(a *ratelui %/u -itreg 7ri%to'ul ,i a *o%t la +n(eput %o0ia unui alt *rate -itreg al %/u <rod 5ilip < ?Matei 1H:3D Mar(u 6:17D =u(a 3:19@ (are e%te "en0ionat nu"ai +n $-anghelii ,i nu tre'uie %/ *ie (on*undat (u 5ilip Tetrarhul. C+nd 7ntipa a "er% la )o"a el a lo(uit la <rod 5ilip (are lo(uia la )o"a +n (alitate de (et/0ean parti(ular ,i %:a +ndr/go%tit de <rodiada. 7ntipa a di-or0at i"ediat de %o0ia %a (are era *ii(a regelui 7reta% al 7ra'iei. 5ii(a lui 7reta% a*l+nd de%pre inten0iile lui 7ntipa %:a re*ugiat la tat/l ei (are a pornit r/1'oi +"potri-a lui <rod. <rod %:a (/%/torit (u <rodiada (are +"preun/ (u *ii(a ei 4alo"e i %:a al/turat la Ti'eriada. &oate (/ pe -re"ea a(ea%ta %:a du% <rod la *ort/rea0a Ma(haeru% din &ereea (a %/ poat/ ur"/ri "ai +ndeaproape propo-/duirea lui <oan #ote1/torul. 3e,i %e pare (/ <rod a re%pe(tat one%titatea t/ioa%/ a pro*etului (are 1:a "u%trat (u +ndr/1neal/ pentru *aptele lui rele <rodiada %:a +n*uriat ,i +n (ele din ur"/ a reu,it %/ o'0in/ o"or+rea lui. 7ntipa a *o%t prea %la' %au prea indi*erent *a0/ de dreptate (a %/ %(ape -ia0a o"ului (are i:a %pu% ade-/rul ?Matei 1H:1:12D Mar(u 6:1H:29D =u(a 3:19@. C/%/toria (u <rodiada 1:a (o%tat +n (ele din ur"/ do"nia pe 7ntipa. C+nd Caligula a de-enit +"p/rat la )o"a dup/ "oartea lui Ti'eriu +n anul 37 d.Cr. unul dintre pri"ele lu(ruri pe (are le:a */(ut a *o%t %/:1 in%tale1e pe 7gripa < *ratele <rodiadei ,i *iul lui 7ri%to'ul rege al teritoriului (are *u%e%e anterior tetrarhia lui 5ilip. 4or0ii %ur+1/tori ai lui 7gripa au deter"inat:o pe <rodiada %/:1 +nde"ne pe %o0ul ei %/:i (ear/ lui Caligula %/:i a(orde titlul de rege. C+nd a %o%it la )o"a ,i %:a pre1entat per%onal +naintea lui Caligula 5ortunat repre1entantul lui 7gripa 1:a a(u1at de nego(ieri per*ide +"potri-a )o"ei. Caligula 1:a de%tituit */r/ +nt+r1iere pe 7ntipa ,i 1:a e.ilat la =ion +n 6alia unde a ,i "urit. 7gripa a *o%t %u((e%orul la tetrarhia ri-alului %/u. -rod .gri"a -, ,>4?? d.%r. <rod 7gripa < a *o%t *iul lui 7ri%to'ul ,i al #ereni(ei -eri,oara lui *ii(a lui 4alo"e %ora lui <rod (el Mare. 3up/ (e ,i:a ter"inat %tudiile la )o"a el %:a +ntor% +n &ale%tina +n anul 23 d.Cr. ,i a o'0inut de la <rod 7ntipa (u"natul %/u

nu"irea +n *un(0ia de %upra-eghetor al pie0elor din Ti'eriada. 4:a (ertat (u <rod ,i dup/ a(eea ,i (u gu-ernatorul ro"an din 7ntiohia unde %e re*ugia%e. +ntor(+ndu:%e +n <talia a de-enit pro*e%orul parti(ular al nepotului lui Ti'eriu ,i a *o%t prieten inti" (u Caligula (/ruia (u o anu"it/ o(a1ie 7gripa i:a %ugerat (/ el ar tre'ui %/ *ie -iitorul +"p/rat. C+nd Ti'eriu a a*lat de a(ea%t/ re"ar(/ 1:a arun(at pe 7gripa +n +n(hi%oare dar "oartea lui Ti'eriu a a-ut lo( la %(urt/ -re"e dup/ a(ea%ta ,i 7gripa a *o%t eli'erat. <"ediat dup/ ur(area %a pe tron Caligula 1:a nu"it pe 7gripa rege. 7gripa a-ea %u*i(ient/ %i"patie pentru e-rei ,i %u*i(ient/ in*luen0/ pe l+ng/ Caligula (a %/:1 +"piedi(e %/ +nal0e o %tatuie a %a +n te"plul din <eru%ali". &ro(ed+nd a%t*el el a pre-enit (eea (e putea *i o re-olt/ -iolent/ a e-reilor. 3H Studiu al Noului Testament C+nd Caligula a *o%t a%a%inat +n anul H1 d.Cr. 7gripa era +n(/ la )o"a. $l a %pri8init %u((e%iunea lui Claudiu iar Claudiu la r+ndul lui nu nu"ai (/ a (on*ir"at teritoriul pe (are i:1 d/du%e Caligula (i i:a dat ,i <udeea ,i 4a"aria. &rin ur"are 7gripa < a-ea +n %t/p+nire do"eniile reunite ale lui <rod (el Mare. 3up/ +ntoar(erea %a +n &ale%tina el ,i:a %ta'ilit re,edin0a la <eru%ali" ,i %:a +n(hinat (u regularitate la te"plu. $l a tr/it +n (on*or"itate (u =egea %tri(t/ a e-reilor ,i a %upri"at toate +n(er(/rile de a introdu(e +n %inagogi (ere"onialuri %au %tatui p/g+ne. 3e-ota"entul lui 7gripa *a0/ de iudai%" 1:a */(ut %/ *ie unul dintre pri"ii prigonitori ai (re,tini%"ului. +n ti"pul do"niei %ale ten%iunea dintre partida *ari%eilor ,i noua %e(t/ (are (redea +n <%u% a (re%(ut ,i +n (ele din ur"/ regele a inter-enit. $l 1:a are%tat ,i 1:a e.e(utat pe <a(o- *iul lui Re'edei ,i 1:a +n(hi% ,i pe &etru. 7(e%ta din ur"/ a *o%t eli'erat printr:o inter-en0ie di-in/. 7gripa a porun(it (a %olda0ii de pa1/ %/ *ie pedep%i0i (u "oartea ,i dup/ a(eea a (o'or+t la Ce1areea ?5aptele 12:11:19@. Moartea lui <rod a -enit 'ru%( +n anul HH d.Cr. <o%e*u% ,i =u(a %+nt de a(ord13 (u pri-ire la ele"entele generale ale +nt+"pl/rii. <o%e*u% %pune (/ <rod a luat parte la 8o(urile date la Ce1areea +n (in%tea +"p/ratului ,i era +"'r/(at (u o "antie argintie. +n*/0i,area %tr/lu(itoare a -e,"intelor %ale %(+nteind +n %oare i:a */(ut pe lingu,itorii %/i %/:1 a(la"e (a pe un 1eu. =a %(urt/ -re"e dup/ a(ea%ta el a *o%t lo-it de o 'oal/ gra-/ a inte%tinelor ,i a "urit dup/ (in(i 1ile. -rod .gri"a al --4lea, C(4*(( d.%r. <rod 7gripa < a a-ut patru (opii trei *ii(e ,i un *iu. 3ru%ila una dintre *ii(e %:a (/%/torit (u 5eli. pro(uratorul ro"an al <udeii. 7gripa al <<:lea *iul %/u era la )o"a atun(i (+nd a "urit tat/l %/u. +n anul >0 d.Cr. dup/ "oartea un(hiului %/u <rod de Cal(i% i %:a dat lui do"nia (are in(ludea ,i dreptul de a:1 nu"i pe "arele preot al te"plului de la <eru%ali". +n anul >3 d.Cr. el a renun0at la regatul Cal(i% ,i i:au *o%t date *o%tele tetrarhii ale lui 5ilip ,i =i%ania%. 3up/ "oartea lui Claudiu +n anul >H d.Cr. 9ero a ad/ugat la do"eniile %ale p/r0i din 6alileea ,i din &ereea. C+nd 5e%tu% a de-enit pro(urator al <udeii 7gripa +n%o0it de %ora %a #ereni(e (are +i de-eni%e %o0ie %:a (o'or+t la Ce1areea (a %/:i ure1e de 'ine +n noua %a

*un(0ie. Cu prile8ul a(e%ta el a a(0ionat (a ,i (on%ilier +n pro'le"e religioa%e pentru 5e%tu% +n leg/tur/ (u (a1ul lui &a-el a (/rui %itua0ie era un "i%ter pentru ro"anul p/g+n ?5aptele 2>:13:26:32@. 3e,i 7gripa (uno,tea 'ine iudai%"ul el nu a luat +n %ea"/ a*ir"a0iile "ai pro*unde ale a(e%tuiaD (u toate (/ +ndeplinea (erin0ele (ere"oniale el nu a "ani*e%tat ni(iodat/ -reo (on-ingere %in(er/ (u pri-ire la ade-/rul iudai%"ului. +n re-olta din anul 66 d.Cr. 7gripa a tre(ut */0i, de partea ro"anilor. $l i:a 8urat (redin0/ lui ;e%pa%ian ,i i %:a al/turat lui Titu% +n triu"*ul a%upra propriului %/u popor. +"p/r/0ia %a a *o%t e.tin%/ de noul +"p/rat. +n anul 7> d.Cr. 7gripa ,i #ereni(e %:au "utat la )o"a unde #ereni(e ,i Titu% au a-ut %a"itolul * 3> o a*a(ere a"oroa%/. Titu% a pl/nuit %/ %e (/%/torea%(/ (u ea dar a renun0at atun(i (+nd ,i:a dat %ea"a de inten%itatea %enti"entelor poporului +"potri-a lor. 7gripa a "urit +n anul 100 d.Cr. %ondu erea "reoeas "!n la derea -erusalimului !n anul >( d. %r. 3i*eri0ii do"nitori %tr/ini (are au %t/p+nit &ale%tina O &tole"eii 4eleu(i1ii <rodienii ,i "ai t+r1iu ro"anii O au *o%t pri-i0i +n general de poporul e-reu (a u1urpatori a (/ror %t/p+nire tre'uia tolerat/ dar (are nu au *o%t ni(iodat/ %u-erani de drept. &oporul %:a %upu% 8ugului lor politi( dar ei nu le:au *o%t ni(iodat/ de-ota0i din ini"/. &uterea (are %t/p+nea (u ade-/rat "in0ile iudeilor a *o%t preo0i"ea. +n (ur%ul i%toriei lui <%rael di*erite tipuri de gu-ernare (i-il/ au *o%t +nt+lnite +n perioade di*erite. &e -re"ea lui Moi%e '/tr+nii repre1entau tri'urile ,i +l %*/tuiau pe lider (u pri-ire la a(0iunile %ale. +n perioada 8ude(/torilor nu a e.i%tat un gu-ern (entrali1at (i dup/ (u" era ne-oie din ti"p +n ti"p %:au ridi(at lideri energi(i (are erau ur"a0i de popor dar (are nu au %ta'ilit o or+nduire dura'il/. +n epo(a regatului unitar ,i dup/ de1'inarea regatului regele era (ondu(/torul %tatului. +n toate a(e%te regi"uri +n%/ preotul a-ea ulti"ul (u-+nt deoare(e el era purt/torul de (u-+nt al lui 3u"ne1eu iar +n %tatul e-reu autoritatea religioa%/ era (on%iderat/ %upre"/. 3a(/ preo0ii au *o%t (orup0i ,i -ia0a politi(/ a *o%t +n8o%it/D da(/ a e.i%tat o tre1ire %piritual/ da(/ a *o%t re%taurat/ +n(hinarea +naintea lui <eho-a ,i autoritatea (i-il/ a *o%t +nt/rit/. +n ti"pul e.ilului *un(0ionarea preo0i"ii (a ,i (la%/ a *o%t %u%pendat/ te"porar prin di%trugerea te"plului. &reo0ii +n%/ nu au di%p/rutD (+nd %:au +ntor% e.ila0ii +n >36 +.d.Cr. un "are nu"/r de preo0i ,i de le-i0i erau +n "i8lo(ul lor ?$1ra 2:36: >H@. C+nd a *o%t re(on%truit te"plul a(e,tia ,i:au reluat *un(0iile ,i (u pu0ine +ntreruperi +n(hinarea a (ontinuat p+n/ la di%trugerea *inal/ a <eru%ali"ului de (/tre ro"ani. +n toat/ a(ea%t/ perioad/ preo0i"ea a (on%tituit prin(ipala *or0/ (ondu(/toare +n iudai%". Marele preot prelua *un(0ia prin drept ereditar ,i o de0inea pe -ia0/. $l e.er(ita puterea %upre"/ +n %tat %u' (ontrolul do"nitorului (are %e +nt+"pla %/ %t/p+nea%(/ 0ara +n perioada a(eea. 9u %e poate %ta'ili (u pre(i1ie "/%ura +n (are (u(eritorii <udeii i:au dat "+n/ li'er/ "arelui preot. &ro'a'il (/ el a *o%t

independent (+t/ -re"e nu %:a a"e%te(at +n tri'ut %au +n pro'le"e de politi(/ e.tern/. 7t+t gre(ii (+t ,i ro"anii au a(ordat popoarelor %upu%e o autono"ie (on%idera'il/ +n (eea (e pri-e,te re1ol-area pro'le"elor lor na0ionale. Cu "arele preot era a%o(iat un (on%iliu al '/tr+nilor al(/tuit din (ei "ai +n0elep0i ,i "ai e.peri"enta0i '/r'a0i ai na0iunii. Bnii dintre ei erau preo0iD al0ii (a $1ra erau (/rturari ,i (er(et/tori ai =egiiD al0ii pro-eneau dintre (ei "ai 'oga0i %au (ei "ai 'ine edu(a0i %t/p+ni de p/"+nt %au oa"eni de a*a(eri. 6u-ernarea era de *apt +n "+inile ari%to(ra0iei religioa%e al (/rei grup repre1entati- a a8un% %/ poarte "ai t+r1iu nu"ele de 4anhedrin. 36 Studiu al Noului Testament %a"itolul * 37 4u((e%iunea preo0ea%(/ +n perioada per%an/ e%te dat/ */r/ (o"entarii +n 9ee"ia 12:1:11. <o%e*u% adaug/ *aptul (/ <oan "arele preot ?e-ident a(ela,i (u <onatan din 9ee"ia 12:11@ a a-ut un *rate <%u% (/ruia prietenul %/u #ago%u% un general +n ar"ata per%an/ a pro"i% %/:i pro(ure preo0ia. Cei doi *ra0i %:au (ertat +n te"plu ,i <oan 1:a o"or+t pe <%u% %(andali1+nd poporul ,i autorit/0ile per%ane.1H &o1i0ia pe (are o de0inea "arele preot (a lider al na0iunii a *o%t (lar de"on%trat/ +n nego(ierile (u 7le.andru a,a (u" %+nt ele relatate de <o%e*u%. C+nd 7le.andru a in-adat &ale%tina ,i a a%ediat Tirul el i:a (erut "arelui preot %/:i dea lui tot %pri8inul pe (are e-reii +l d/du%er/ p+n/ atun(i &er%iei. Marele preot a re*u1at deoare(e el 8ura%e (redin0/ lui 3ariu% ,i nu:,i putea (/l(a 8ur/"+ntul. 7le.andru 1:a a"enin0at (/ atun(i (+nd -a ter"ina (u(erirea +l -a +n-/0a pe "arele preot (ui tre'uie %/:i 8ure (redin0/. )elatarea lui <o%e*u% %pune (/ atun(i (+nd 7le.andru %e apropia de <eru%ali" <adua "arele preot i:a ie,it +n +nt+"pinare +n *runtea unui (ortegiu. 7le.andru a *o%t pro*und i"pre%ionat ,i %:a +n(hinat +naintea preotului (are i:a ar/tat pro*e0iile din 4(ripturile e-reie,ti (u pri-ire la (u(erirea lui. 9ego(ierile au de(ur% pa,ni( ,i ar"ata gre(ilor a ple(at din &ale%tina l/%+ndu:i pe e-rei %/ %e gu-erne1e %inguri.1> +n perioada ptole"ei(/ preo0i"ea a r/"a% puterni(/ ,i a a%igurat o (ondu(ere 'un/. 2nia% < *iul lui <adua ,i *iul %/u 4i"on < (el 3rept au pri"it apre(ieri *a-ora'ile din partea lui <o%e*u%. Cu tre(erea ti"pului +n%/ *un(0ia de "are preot a de-enit o po1i0ie politi(/ ,i era -+ndut/ (elui (e pl/tea "ai "ult. Candidatul (are pri"ea *un(0ia tre'uia %/ %e %upun/ dorin0elor %t/p+nitorului %/u politi( da(/ -oia %/:,i p/%tre1e po1i0ia. +n (on%e(in0/ "arii preo0i ,i:au pierdut in*luen0a independent/ ,i p+n/ pe -re"ea Ma(a'eilor au *o%t +n "are "/%ur/ a%er-i0i %tatului. 2dat/ (u re-olta Ma(a'eilor %:a produ% o %(hi"'are ,i +n preo0ie. ;e(hea dina%tie de preo0i (are de0inu%er/ *un(0ii %u' 4eleu(i1i a *o%t +nlo(uit/ (u dina%tia ha%"onean/ al (/rei %tr/"o, a *o%t <oan Air(an el +n%u,i un de%(endent din Ma(a'ei. +n ti"pul do"niei ulti"ului dintre 4eleu(i1i ,i +n ti"pul do"niei <ro1ilor preo0i"ea ,i:a "en0inut po1i0ia do"inant/ +n iudai%" (u e.(ep0ia

(+tor-a prile8uri (+nd <rod i:a %(hi"'at pe "arii preo0i. 3e la "oartea lui <rod (el Mare ,i p+n/ la (/derea <eru%ali"ului preo0i"ea a *o%t din nou prin(ipala putere politi(/ din <udeea. Marele preot era (on%ilier al pro(uratorului ro"an ,i nu rareori pre%iunile %ale politi(e l:au */(ut pe gu-ernator %/:,i %(hi"'e politi(a. &rin in*luen0a pe (are o a-ea a%upra popula0iei "arele preot putea "odela opinia pu'li(/ ,i putea %/:i %upun/ -oii %ale pe *un(0ionarii o*i(iali +n(/p/0+na0i (are ri%(au %/ (ad/ +n di1gra0ia +"p/ratului da(/ nu "en0ineau rela0ii 'une (u %upu,ii lor. 4trig/tul "ul0i"ii la 8ude(ata lui <%u% +naintea lui &ilat: L3a(/ dai dru"ul o"ului a(e%tuia nu e,ti prieten (u Ce1arulM ?<oan 19:12@ e%te un e.e"plu 'un de a%e"enea "a,ina0ii (/(i Mar(u ne %pune (/ Lpreo0ii (ei "ai de %ea"/ au a0+0at norodulM ?Mar(u 1>:11@. Condu(erea e.er(itat/ de preo0i %:a de%*/,urat %i"ultan (u (ele trei perioade "en0ionate anterior ,i a (ontinuat p+n/ la (/derea <eru%ali"ului (+nd te"plul a *o%t di%tru% ,i preo0ii au *o%t ri%ipi0i. St"!nirea roman O "!n la :ar4%o h8a, *,C d.%r. $%te i"po%i'il %/ %ta'ili" di-i1iuni (ronologi(e e.a(te +ntre %t/p+nirile na0ionale %u((e%i-e a%upra <udeii. 3up/ (u" preo0i"ea ,i:a e.er(itat (ondu(erea (on(o"itent (u %t/p+nirea &tole"eilor a 4eleu(i1ilor a <ro1ilor tot a,a ,i <ro1ii ,i preo0i"ea au gu-ernat (on(o"itent (u )o"a. +n ur"a (u(eririi */(ute de &o"pei +n anul 63 +.d.Cr. )o"a ,i:a a%u"at prote(toratul a%upra <udeii ,i i:a pri-it pe <rod ,i pe "arii preo0i (a regi -a%ali. 3up/ "oartea lui <rod (el Mare a ur"at la tron *iul %/u 7rhelau (are era "ai pu0in (apa'il ,i el %:a do-edit at+t de neagreat +n(+t )o"a 1:a de%tituit ,i 1:a nu"it pe Coponiu% pro(urator al <udeii. 3e atun(i +n(olo (u (+te-a e.(ep0ii lo(ale )o"a a (ondu% +n "od dire(t 0ara p+n/ la ulti"a re-olt/ 1adarni(/ din anul 13> d.Cr. +n general pro(uratorii nu erau agrea0i de popor ,i "ul0i dintre ei nu au r/"a% +n *un(0ie "ai "ult de trei ani. ;aleriu% 6ratu% ?1>:26 d.Cr.@ nu a *o%t agreat pentru (/ %:a a"e%te(at +n %u((e%iunea "arilor preo0i prin in%talarea unui (andidat al %/u. 4u((e%orul %/u &ontiu% &ilat ?26:36 d.Cr.@ e%te pro'a'il (el "ai 'ine (uno%(ut dintre pro(uratori datorit/ leg/turii %ale (u 8ude(area ,i o"or+rea lui <%u%. Chiar la +n(eputul "andatului %/u el i:a o*en%at inutil pe e-rei prin in%i%ten0a (a trupele %ale %/ poarte prin <eru%ali" %teaguri (are a-eau pe ele (hipul +"p/ratului. <udeii au prote%tat (u -ehe"en0/ +"potri-a unei a%e"enea pro*an/ri a (et/0ii. &ilat a (edat nu"ai atun(i (+nd a -/1ut (/ a(0iunile %ale nu pot *i ur"ate de(+t de o -/r%are inutil/ de %+nge. Mai t+r1iu el a *o%t prin% +ntr:o di%put/ (u %a"aritenii ,i a *o%t +nlo(uit +n anul 36 d.Cr. de Mar(elu%. Br(area pe tron a lui Caligula +n anul 37 d.Cr. a produ% o nou/ (ri1/. Cre1+ndu: %e 1eu Caligula a dat ordin (a %tatuia lui %/ *ie in%talat/ +n te"plul din <eru%ali". &etroniu% legatul 4iriei a *o%t +n%/r(inat %/ +"plinea%(/ a(ea%t/ porun(/. $l a *o%t (on*runtat (u o dile"/: %/ nu a%(ulte porun(a +"p/ratului ,i %/ re*u1e %/ in%tale1e %tatuia +"p/ratului %au %/ arun(e +ntreaga 0ar/ +ntr:un r/1'oi religio%. $l a reu,it %/ a"+ne a(0iunea ,i din *eri(ire pentru el dile"a a *o%t re1ol-at/

prin "oartea lui Caligula +n anul H1 d.Cr. +n toat/ a(ea%t/ perioad/ ,i p+n/ la i1'u(nirea r/1'oiului e-rei%( +n anul 66 d.Cr. a e.i%tat o (ontinu/ ten%iune +ntre o*i(ialit/0ile ro"ane ,i poporul e-reu. <1'u(nirea unor re-olte ar"ate lo(ale nu a *o%t neo'i,nuit/. &artidul 1elo0ilor (are era "ai puterni( +n 1onele rurale ,i +n 0inuturile +nalte din 6alileea (he"a */0i, la un r/1'oi %*+nt +"potri-a )o"ei. &entru a "en0ine ordinea pro(uratorii tre'uiau %/ *ie -igilen0i (hiar p+n/ la pun(tul de a de-eni opre%i-i. Bra poporului +"potri-a )o"ei a *o%t a"pli*i(at/ de (io(nirile lo(ale dintre haidu(i e-rei ,i legionari ro"ani iar ridi(area unui lider (u a"'i0ii "e%iani(e era %u*i(ient/ (a %/ atrag/ dup/ el o "are "ul0i"e de ur"a,i *anati(i. 38 Studiu al Noului Testament 3intre ulti"ii pro(uratori M. 7ntoniu% 5eli. ,i &or(iu% 5e%tu% %+nt "en0iona0i +n 5aptele apo%tolilor +n leg/tur/ (u &a-el ?5aptele 23:2H:2H:27D 2>:1:26:32@. 4u' regi"ul lui 5eli. o%tilitatea latent/ a e-reilor +"potri-a )o"ei a +n(eput %/ %e (ri%tali1e1e +ntr:o +n(er(are hot/r+t/ de a %*/r+"a 8ugul ro"an. <o%e*u% relatea1/ un in(ident (+nd un e-reu egiptean a adunat un grup de %uporteri prin pro"i%iunea (/ -a *a(e %/ (ad/ 1idurile <eru%ali"ului la (u-+ntul %/u dar %olda0ii lui 5eli. i:au +"pr/,tiat ,i l:au %ilit pe (ondu(/torul lor %/ *ug/.l6 $%te e-ident (/ (enturionul (are 1:a luat pe &a-el %u' prote(0ia %a a-ea a(e%t epi%od +n g+nd (+nd 1:a +ntre'at da(/ nu era (u"-a Legipteanul a(ela (are %:a r/%(ulat a(u" +n ur"/ ,i a du% +n pu%tie pe (ei patru "ii de t+lhariM ?21:38@. 5ie datorit/ r/ut/0ii *ie datorit/ proa%tei ad"ini%tra0ii (ondu(erea lui 5eli. %:a (ara(teri1at prin ne+n(etate tul'ur/ri. $%te %e"ni*i(ati- (ontra%tul dintre (u-intele introdu(ti-e ale lui Tertulu% ?%au Ter0ul@ ,i ale lui &a-el la audien0a a(e%tuia din ur"/ +naintea lui 5eli.. +n ti"p (e Ter0ul 1:a *latat pe 5eli. %pun+nd: APreaalesule <eli', tu ne fa i s ne 8u urm de o "a e mare5 +i neamul a esta a "tat !m8untiri sntoase "rin !ngri@irile taleB ?5aptele 2H:2@ &a-el ,i:a +n(eput (u-+ntul de ap/rare %pun+nd (/ 5eli. a *o%t Lde "ul0i ani 8ude(/torul nea"ului a(e%tuiaM ?2H:10@ o a*ir"a0ie (are era per*e(t ade-/rat/. M/%urile %e-ere luate de 5eli. pentru a repri"a r/%(oalele i%(ate la Ce1areea ,i "i1eria general/ pe (are a %u*erit:o <udeea %u' do"nia lui au (au1at re(he"area lui la )o"a unde ar *i *o%t pedep%it pentru gre,elile %ale da(/ nu ar *i inter-enit +n *a-oarea lui *ratele %/u &ala% un *a-orit al lui 9ero. 4e pare (/ &or(iu% 5e%tu% %u((e%orul %/u a *o%t un o" (in%tit ,i un ad"ini%trator (on,tiin(io%. $l a "urit pe%te doi ani pe (+nd era +n(/ +n *un(0ie dar %u((e%orul lui a %tri(at pu0inul 'ine pe (are 1:a putut el reali1a. +ntre "oartea lui 5e%tu% ,i +n(eputul r/1'oiului e-reie%( (ondi0iile politi(e din <udeea %:au deteriorat rapid. Marii preo0i erau la(o"i ,i (ru1i iar gu-ernatorii ro"ani erau ne%/0io,i ,i opre%i-i. 9ee-reii (are lo(uiau +n Ce1areea au */(ut tot (e au putut (a %/ %t+rnea%(/ "+nia popula0iei e-reie,ti ,i 5loru% a 8e*uit -i%tieria te"plului. +n (ele din ur"/ e-reii +n*uria0i de a'u1urile ne+n(etate %:au r/%(ulat. Con*li(tul a +n(eput +n anul 66 d.Cr. (u o %erie de re-olte lo(ale +n di*erite (et/0i

+n (are garni1oanele ro"ane au *o%t "a%a(rate de e-reii r/%(ula0iD da(/ nee-reii %e do-edeau "ai tari popula0ia e-reia%(/ a-ea de %u*erit +ngro1itor. Ce%tiu% 6alu% legatul 4iriei a pornit +"potri-a <eru%ali"ului ,i a a%ediat (etatea dar pentru un "oti- ine.pli(a'il el a +n(etat a%ediul ,i %:a retra% +n neor+nduial/. 4or0ii *a-ora'ili nea,tepta0i i:au (on-in% pe e-rei (/ a8utorul di-in era de partea lor ,i ,i:au unit *or0ele pentru r/1'oi. 9ero 1:a nu"it pe ;e%pa%ian (o"andant al *or0elor ro"ane din <udeea. =a +n(eputul anului 67 d.Cr. el a organi1at o ar"at/ de 60.000 de oa"eni ,i a pornit %pre <eru%ali". +ntre ti"p <oan de 6hi,ala un lider 1elot a intrat +n %a"itolul * 39 <eru%ali" ,i a de(lan,at un r/1'oi (i-il. ;e%pa%ian d+ndu:,i %ea"a (/ <eru%ali"ul era %*+,iat de lupta intern/ a *olo%it prile8ul (a %/ (u(erea%(/ &ereea <udeea ,i <du"eea ,i era pe pun(tul de a relua a%ediul (et/0ii (+nd a pri"it ,tirea "or0ii lui 9ero. +n luna iulie a anului 69 d.Cr. legiunile din r/%/rit l:au pro(la"at pe el +"p/rat. =/%+ndu:1 pe *iul %/u Titu% %/ (ondu(/ opera0iunile din <udeea el a ple(at la 7le.andria ,i de a(olo la )o"a unde a %o%it +n anul 70 d.Cr. +n <eru%ali" lui <oan de 6hi,ala i %:a al/turat un alt 1elot 4i"on #ar:6iora ,i $lea1ar *iul lui 4i"on. Cei trei lideri %:au (ertat +ntre ei iar ur"a,ii lor %:au luptat +ntre ei (u %/l'/ti(ie. +n pri"/-ara anului 70 d.Cr. Titu% a +nt/rit a%ediul. 4l/'it/ de *oa"ete ,i de lupta ni"i(itoare (etatea a (/1ut +n "+inile ro"anilor +n luna augu%t (+nd 1idurile au *o%t %tr/pun%e ,i por0ile au *o%t ar%e. Contrar porun(ilor lui Titu% te"plul a *o%t in(endiat popula0ia a *o%t *ie "a%a(rat/ *ie -+ndut/ (a %(la-/ iar (etatea a *o%t ra%/ de pe *a0a p/"+ntului. 7u "ai *o%t ne(e%ari al0i trei ani pentru a +n(heia (u(erirea *ort/re0elor (are au "ai r/"a% la Aerodiu" Ma(haeru% ,i Ma%ada. =upta +n%/ a *o%t de1n/d/8duit/. 4e poate %pune (/ %tatul e-reie%( %:a %*+r,it odat/ (u di%trugerea te"plului. +n ti"pul do"niei lui Traian au a-ut lo( in%ure(0ii ale e-reilor din $gipt ,i din Cirena (are au *o%t +n/'u,ite */r/ "il/. Blti"a %(+nteie a independen0ei e-reie,ti a *o%t %tin%/ odat/ (u r/%(oala lui #ar:Co(h'a +n anul 13> d.Cr. +n ti"pul do"niei lui 7drian. #ar:Co(h'a L*iul %teleiM a *o%t nu"it a%t*el pentru (/ ra'inii (on%iderau (/ el e%te %teaua din <a(o- ?9u"eri 2H:17@ pro*e0it/ de #alaa". )/%(oala a *o%t (au1at/ de legea lui 7drian (are inter1i(ea t/ierea +"pre8ur ,i de porun(a lui de a (on%trui un te"plu pentru Cupiter ?<upiter@ pe lo(ul *o%tului te"plu din <eru%ali". #ar:Co(h'a a *o%t i1gonit din (etate ,i a *o%t prin%. <eru%ali"ul a *o%t */(ut (etate ro"an/ +n (are ni(i un e-reu nu putea intra %u' a"enin0area pedep%ei (u "oarteaD un te"plu al lui Cupiter a *o%t (on%truit pe lo(ul unde +n(hin/torii adu(eau "ai de"ult 8ert*e lui <eho-a. 9a0iunea a pierit din pun(t de -edere politi( dar iudai%"ul nu a "urit. +n anul 90 d.Cr. <onatan #en RaEai un +n-/0/tor e-reu a de%(hi% la Ca"nia o ,(oal/ pentru %tudierea =egii. 4:au a%o(iat (u el ,i al0i +n-/0/tori *ari%ei prin (re1 (are au p/%trat -ie re%pe(tarea (redin0ei lor. 3e,i preo0i"ea a di%p/rut ,i de,i 8ert*ele %:au %*+r,it +n-/0/torii =egii au (ontinuat %/:,i pra(ti(e religia (u per%i%ten0/

pun+nd *aptele 'une ,i %tudiul =egii +n lo(ul 8ert*elor (are nu "ai puteau *i adu%e pe altar. H0 Studiu al Noului Testament Note 1. 4uetoniu% %laudius 2> H. 2. <renaeu% .gainst Deresies ?+"potri-a ere1iilor@ ; ... 3. 3. Cu-enal Satire <<< 60 61. H. <o%e*u% .ntiEuities ?7nti(hit/0i@ G< -ii H >. >. ;e1i ). A. &*ei**er Distory of New Testament Times ?<%toria epo(ii 9oului Te%ta"ent@ 9eF TorE: Aarper and #rother% &u'li%her% 19H9 p. 9 nota de %u'%ol 2. 6. ;e1i A. =. 4tra(E L4ynagogue the 6reatM ?4inagoga (ea "are@ The New S haff4Derzog )n y lo"edia of /eligious Fnowledge ?$n(i(lopedia de (uno,tin0e religioa%e editura 4(ha**:Aer1og@ G< 217. 7. <o%e*u% .ntiEuities G<< i- 2:6 10. 8. -8id.n G<< ii H:7 13. 9.1 Ma(a'ei 1:21:>0. 10. 5. !. 5arrar The Derods ?<ro1ii@ =ondon: 4er-i(e U &aton 1898 p. 61. 11. Co( de (u-inte +n li"'a grea(/: /iiV:por(D huios4!m. 12. <o%e*u% .ntiEuities ?7nti(hit/0i@ G;<<< - H. 13. Co"par/ 5aptele 12:20:23 (u <o%e*u% .ntiEuities G;<<< -i 7. 1H. <o%e*u% .ntiEuities G< -ii 1. 1>. -8id. G< -iii H >. 16. -8id. GG -ii 6. Co"par/ (u 5aptele 21:38. -lustraia de "e "agina urmtoare# /uinele de la Pro"ileea, la intrarea . ro"olei !n .tena. %onstru ia a fost ridi at !n anul ?,> !.d.%r. de Peri le, su8 ondu erea arhite tului 6nesi les. Capitolul 2 !umea so=ial ;i lumea e=onomi= =u"ea %o(ial/ =u"ea pri"ului %e(ol nu %:a deo%e'it de lu"ea "odern/ a %e(olului al dou/1e(ilea. #oga0ii ,i %/ra(ii oa"enii -irtuo,i ,i (ri"inalii oa"enii li'eri ,i %(la-ii tr/iau +"preun/ iar (ondi0iile %o(iale ,i e(ono"i(e (are predo"inau %e a%e"/nau +n "ulte pri-in0e (u (ondi0iile de a%t/1i. So ietatea evreias 7t+t +n iudai%" (+t ,i +n lu"ea p/g+n/ e.i%ta o ari%to(ra0ie 'ogat/. +n iudai%" era o grupare religioa%/ al(/tuit/ +n prin(ipal din *a"iliile "arilor preo0i ,i ale ra'inilor de *runte. Clanul Aa%"onenilor a do"inat %o(ietatea e-reia%(/ din 1ilele Ma(a'eilor ,i p+n/ +n -re"ea lui <rod (el Mare. +n ti"pul do"niei lui ,i +n ti"pul do"niilor *iilor lui preo0ii ha%"oneni erau la (+r"/ ,i *r+nturile de in*or"a0ii (u pri-ire la ei (are apar +n $-anghelii ne arat/ (/ ei erau ade-/ra0ii

(ondu(/tori +n <udeea. $i de0ineau (ontrolul a%upra tra*i(ului (o"er(ial (are era legat de te"plu ,i ei pri"eau o parte din -eniturile reali1ate prin -+n1area ani"alelor de 8ert*/ ,i prin %(hi"'area 'anilor *olo%i0i pentru plata ta.elor de la te"plu. &rintre "e"'rii 4anhedrinului (are era (el "ai +nalt (on%iliu al iudai%"ului erau oa"eni +n%t/ri0i (a 9i(odi" ,i <o%i* din 7ri"ateea. &ro'a'il (/ ei erau proprietari de p/"+nt (are ,i:au arendat "o,iile ,i pri"eau o parte din re(olte. Ma8oritatea oa"enilor din &ale%tina erau %/ra(i. Bnii erau 0/rani al0ii erau "e,te,ugari ,i pu0ini dintre ei erau (o"er(ian0i. 4(la-ia nu era pra(ti(at/ pe %(ar/ larg/ +n iudai%" ,i pro'a'il (/ "area "a8oritate a e-reilor din &ale%tina erau oa"eni li'eri. Bnii (a ,i pe%(arii (are au de-enit u(eni(i erau proprietarii unor +ntreprinderi "i(i (are le a%igurau un -enit de%tul de 'un. HH Studiu al Noului Testament %a"itolul 2 H> 3i-i1iunile %o(iale +n r+ndurile e-reilor au *o%t li"itate oare(u" de +ndatorirea (o"un/ pe (are =egea o i"punea adep0ilor ei. 3a(/ to0i oa"enii a-eau +n egal/ "/%ur/ re%pon%a'ilitatea +naintea lui 3u"ne1eu %/ a%(ulte de =ege ur"ea1/ (/ din pun(t de -edere "oral ei erau egali +naintea =ui. 3e,i e-reii %o(oteau (/ (ei 'oga0i %e 'u(urau de o "/%ur/ deo%e'it/ din harul lui 3u"ne1eu ,i prin ur"are +i %o(oteau e-la-io,i nu e.i%ta ni(i un "oti- pentru (are ori(e alt o" %/ nu poat/ "erita a(ela,i *a-or datorit/ *aptelor lui 'une. 3e,i ari%to(ra0ia a-ea tendin0a de a %e perpetua %ingur/ e.i%ta (el pu0in o egalitate "oral/ inerent/ (are +"piedi(a oligarhia e-reia%(/ %/ de-in/ prea opre%i-/. So ietatea "agin Aristo=raia +n lu"ea p/g+n/ din pri"ul %e(ol %traturile %o(iale erau "ult "ai 'ine deli"itate. )/1'oaiele (i-ile ro"ane (are au pre(edat in%talarea prin(ipatului au tul'urat +ntreaga -ia0/ %o(ial/ a i"periului. 2a"enii li'eri (are de0ineau p/"+nt +n <talia au di%p/rut. Multe dintre *a"iliile %enatoriale -e(hi au pierit +n luptele dintre partide de,i unele au %upra-ie0uit. +n lo(ul lor %:a ridi(at o nou/ ari%to(ra0ie proprietarii de p/"+nt (are prin in*luen0a pe (are o a-eau de0ineau (ontrolul a%upra p/"+nturilor pu'li(e ,i (are au (u"p/rat ie*tin p/"+nturile a(elor *a"ilii (are au *o%t %/r/(ite de r/1'oi %au (are au %/r/(it pentru (/ nu au "ai putut %/ (+,tige %u*i(ient (a %/ %e +ntre0in/ din -eniturile unei *er"e "i(i. $.ploatarea pro-in(iilor re(ent (u(erite a de%(hi% o alt/ poart/ de (+,tig ,i oa"enii de a*a(eri (are au a(0ionat (a ,i antreprenori anga8a0i de gu-ern %au (a ,i %pe(ulan0i au adunat a-eri enor"e. =u.ul +n (are tr/iau a(e,tia a +n*uriat ari%to(ra0ia -e(he ,i a de%(ura8at (la%ele de 8o% (are -edeau (/ +n (iuda e*orturilor lor ei +naintea1/ tot "ai pu0in +n *ie(are an. Clasa miAlo=ie Cla%a "i8lo(ie aproape (/ a di%p/rut (u totul din i"periu (a ur"are +n "are "/%ur/ a pro"o-/rii %(la-iei (are era 'a1at/ pe *olo%irea pri1onierilor de r/1'oi. Mul0i "e"'ri ai a(e%tei (la%e "i8lo(ii au *o%t o"or+0i +n r/1'oaie %au au *o%t e.ila0i. Mul0i al0ii nu au putut *a(e *a0/ (o"peti0iei (elor (are *olo%eau %(la-i

,i au *o%t i1goni0i treptat de pe *er"ele ,i propriet/0ile lor. Treptat ei au +ngro,at r+ndurile gloatei *l/"+nde ,i */r/ ad/po%t (are u"plea "arile (et/0i +n %pe(ial )o"a ,i ei au a8un% %/ tre'uia%(/ %/ *ie +ntre0inu0i de %tat. Mul0i"ile *l/"+nde ,i ina(ti-e gata %/ -ote1e pentru ori(e (andidat ale (/rui pro"i%iuni %unau "ai 'ine de(+t ale ri-alului %/u au (on%tituit un *a(tor peri(ulo% ,i i"pre-i1i'il +n -ia0a %o(ial/ a i"periului. PleBea &le'ea %au %/ra(ii erau nu"ero,i ,i %tarea lor era 8alni(/. Mul0i nu a-eau %lu8'e %ta'ile ,i erau +ntr:o %tare "ai rea de(+t %(la-ii (are a-eau a%igurat/ (el pu0in "+n(area ,i +"'r/(/"intea. &roletarii ,o"eri erau gata %/ ur"e1e pe ori(ine le d/dea po"an/ (a %/:,i u"ple %to"a(ul ,i di%tra(0ii (a %/:,i petrea(/ ti"pul li'er. $i erau o prad/ u,oar/ pentru de"agogia de ori(e *el. S=lavii ;i infra=torii 4(la-ii (on%tituiau o propor0ie +n%e"nat/ a popula0iei i"periului ro"an. 9u pute" o'0ine (i*re e.a(te dar pro'a'il (/ "ai pu0in de 8u"/tate dintre lo(uitorii lu"ii ro"ane erau oa"eni li'eri iar dintre a(e,tia nu"ai relati- pu0ini erau (et/0eni (u drepturi depline. )/1'oaiele datoriile ,i na,terile "/reau +n rit" rapid r+ndurile %(la-ilor. 9u to0i %(la-ii erau ne,tiutori de (arte. 3e *apt "ul0i dintre ei erau "edi(i (onta'ili +n-/0/tori ,i "e,te,ugari de ori(e *el. $pi(tet renu"itul *ilo1o* %toi( era unul dintre ei. $i +ndeplineau (ea "ai "are parte a "un(ii pe "o,ii ei erau %lu8itori +n (a%/ (+t ,i *un(0ionari +n lu"ea a*a(erilor iar unii dintre ei erau (opi,ti. 7(olo unde +ntreprinderile "oderne *olo%e%( "a,ini anti(ii *olo%eau "+n/ de lu(ru ie*tin/. $*e(tul %(la-iei era +n8o%itor. &o%edarea de %(la-i i:a */(ut pe %t/p+ni %/ depind/ de "un(a ,i +nde"+narea %lu8itorilor lor p+n/ a(olo +n(+t ei ,i:au pierdut ingenio1itatea ,i a"'i0ia. Moralitatea ,i re%pe(tul de %ine erau i"po%i'ile pentru (ei a (/ror %ingur/ lege era -oin0a ar'itrar/ a %t/p+nului. +n,el/toria lingu,irea *rauda ,i a%(ultarea pre*/(ut/ erau (ele "ai 'une "i8loa(e ale %(la-ului de a o'0ine (e -oia de la %uperiorii lui. +n "ulte *a"ilii (opiii erau +n(redin0a0i %pre +ngri8ire a(e%tor %lu8itori (are +i +n-/0au toate -i(iile ,i +n,el/toriile pe (are le (uno,teau. +n *elul a(e%ta (orup0ia (are predo"ina +n r+ndurile (la%elor opri"ate %:a +ntin% ,i la %t/p+nii lor. 9u +n(ape +ndoial/ (/ au e.i%tat "ulte (a1uri de %t/p+ni (are +,i tratau %er-itorii (u 'un/tate ,i (/ erau %(la-i (are lu(rau dintr:un %enti"ent de prietenie ,i nu dintr:un %enti"ent de tea"/. Bnii dintre ei au putut %/ adune o "i(/ a-ere din (iu'u(urile ,i darurile pri"ite iar (u a(ea%t/ a-ere ,i:au (u"p/rat li'ertatea. 7l0ii erau eli'era0i de %t/p+nii lor *ie +n ti"pul -ie0ii a(e%tora *ie la "oartea lor. +n (on%e(in0/ un ,u-oi (ontinuu de oa"eni li'eri %e re-/r%a +n -ia0a i"periului (o"plet+nd (u oa"eni (ali*i(a0i r+ndurile (la%ei "i8lo(ii (are *u%e%er/ %u'0iate de r/1'oaie. Mul0i dintre a(e,ti li'er0i (a de e.e"plu &ala% ,i Claudiu au de-enit per%onalit/0i proe"inente +n gu-ern ,i au 8u(at un rol i"portant +n (re,terea 'iro(ra0iei. <n%titu0ia %(la-iei e%te oglindit/ +n 9oul Te%ta"ent prin *olo%irea *re(-ent/ a

ter"enului L%(la-M ?%au Lro'M@ ,i prin re*eriri o(a1ionale la proprietarii lor. 9i(/ieri pe paginile 9oului Te%ta"ent nu e%te ata(at/ %au ap/rat/ a(ea%t/ in%titu0ie. &otri-it epi%tolelor lui &a-el (/tre 'i%eri(ile din 7%ia e.i%tau at+t %(la-i (+t ,i %t/p+ni de %(la-i (are erau (re,tini. 4(la-ilor li %:a %pu% %/ a%(ulte de %t/p+nii lor iar %t/p+nilor li %:a porun(it %/ nu *ie (ru1i (u ei. &uterea p/rt/,iei (re,tine +n%/ a *o%t at+t de "are +n(+t in%titu0ia %(la-iei a %l/'it treptat %u' i"pa(tul (re,tini%"ului ,i +n (ele din ur"/ a di%p/rut. Mul0i"ile nelini,tite de oa"eni */r/ (/p/t+i ,arlatanii (are +,i (roiau dru"ul %pre ora,ele "ari (u %(opul de a pr/da de1n/d/8dui0ii ,i de1"o,teni0ii O to0i a(e,tia (on%tituiau un teren *ertil pentru +n"ul0irea in*ra(torilor. &oate H6 Studiu al Noului Testament (/ e%te nedrept %/ %pune" (/ in*ra(0iunea do"ina +n i"periu deoare(e e.i%ta un nu"/r "are de oa"eni (in%ti0iD dar da(/ lu/" +n (on%iderare lip%a de %(rupule ,i (ara(terul i"oral al at+t de "ultor +"p/ra0i ,i de"nitari +nal0i nu e%te de "irare (/ %o(ietatea +n general a *o%t +"'i'at/ (u tot *elul de rele. Ta'loul de1gu%t/tor al lu"ii p/g+ne (are apare +n )o"ani 1:18:32 nu a *o%t e.agerat. +n lu"ea p/g+n/ nu e.i%ta ni(i un %tandard inerent (are %/ oprea%(/ de(/derea "oral/. /ealizrile ulturale !iteratura +n ti"pul do"niei lui 7ugu%t a a-ut lo( o rena,tere literar/ +n )o"a. ;irgiliu poetul a de-enit pro*etul noii ere. =u(rarea %a )neida a *o%t o +n(er(are de a glori*i(a )o"a lui 7ugu%t ar/t+nd prin a-enturile epi(e ale eroului %/u originea di-in/ ,i de%tinul i"periului. +n %(rierile %ale a *o%t re*le(tat/ n/de8dea unei epo(i de aur ,i (el pu0in una dintre poe1iile %ale pa%torale ?a patra@ pare %/ arate (/ el a-ea unele (uno,tin0e din ;e(hiul Te%ta"ent. $po(a lui 7ugu%t a *o%t perioada de aur a poe1iei ro"ane +"'og/0it/ de Aora0iu (are a pu% poe1ia latin/ +n tipare gre(e,ti ,i de 2-idiu ale (/rui po-e%tiri din "itologia grea(/ ,i ro"an/ de1-/luie atitudinile "orale (onte"porane ale poporului ro"an. 9i"i( de"n de re"ar(at nu a *o%t produ% +n perioada dintre do"nia lui 7ugu%t ,i (ea a lui 9ero. 4ene(a *ilo1o*ul %toi( ,i pro*e%orul parti(ular al lui 9ero a %(ri% e%euri *ilo1o*i(e ,i tragedii dra"ati(e. &etroniu% 'ogatul ar'itru %o(ial de la (urtea lui 9ero a (o"pu% un ro"an (are (ontinu/ %/ *ie (ea "ai 'un/ %ur%/ de (unoa,tere a -ie0ii (otidiene din 1ilele %ale. +n ulti"a trei"e a pri"ului %e(ol &liniu (el #/tr+n a %(ri% -storia natural, una dintre pri"ele +n(er(/ri de a de%(rie +n "od ,tiin0i*i( lu"ea natural/. $%te o lu(rare en(i(lopedi(/ prin a"ploarea ei ,i indi(/ (er(etarea -a%t/ pe (are a +ntreprin%:o autorul de,i lu(rarea e%te ne(riti(/ ,i inade(-at/ (+nd e%te 8ude(at/ prin pri%"a %tandardelor "oderne. 6ra"ati(a ,i retori(a au *o%t tratate pe larg de Wuintilian. Mar0ial ale (/rui epigra"e (au%ti(e (ontinu/ %/ (on%tituie le(turi pi(ante a *o%t un *el de 1iari%t al 1ilelor %ale. +n ti"pul do"niilor lui 9ero Traian ,i 7drian literatura a luat o +ntor%/tur/ %pre (riti(a %o(iet/0ii (onte"porane. Ta(it ,i 4uetoniu i%tori(ii au relatat i%toria (e1arilor +ntr:un li"'a8 ne*ardat red+nd ade-/rul. Ta(it "ai ale% +ntru(+t a-ea

leg/turi (u -e(hea ari%to(ra0ie repu'li(an/ nu a *o%t prea prieteno% *a0/ de +"p/ra0i. Con0inutul .nalelor ,i al -storiilor %ale arat/ antipatia *a0/ de prin(ipat (are "o(nea %u' "a%(a %uper*i(ial/ a opiniei pu'li(e. 4(riitorul %atiri( <u-enal a %(ri% de a%e"enea la +n(eputul %e(olului al doilea. =a *el (a ,i Mar0ial el a *o%t un (riti( a%pru al "anierelor ,i al "oralei din 1ilele %ale. Chiar da(/ ad"ite" (/ unele dintre (ari(aturile %ale %+nt e.agerate ele re-elea1/ (orup0ia do"inant/ din +nalta %o(ietate ro"an/ ,i (on*ir"/ i"pre%ia general/ l/%at/ de prede(e%orul %/u Mar0ial. %a"itolul 2 H7 7edere e'terioar a %oloseumului din /oma, a rui onstruire a fost !n heiat de !m"ratul Titus !n anul G( d.%r. %oloseumul avea "atruze i "!n la in ize i de mii de lo uri. Arta ;i arCite=tura +n ti"pul do"niilor +"p/ra0ilor din pri"ul %e(ol )o"a %:a e.tin% din pun(t de -edere "aterial ,i +n per"anen0/ erau ridi(ate (on%tru(0ii noi. 3e,i ro"anii nu erau deo%e'it de originali +n arta de(orati-/ ei au e.(elat +n produ(erea unor "onu"ente dura'ile (are a-eau (ara(ter utilitar. Multe poduri apedu(te teatre ,i '/i (ontinu/ %/ *ie o "/rturie a per*e(0iunii atin%e de ro"ani +n (on%tru(0ii. $i ,tiau (u" %/ *olo%ea%(/ (u %u((e% prin(ipiul ar(ului ,i erau pri(epu0i +n (on%truirea (u (/r/"i1i ,i (u "ortar. +n (adrul artei orna"entale ,i "e"oriale pute" "en0iona (/ ei au (reat o "ul0i"e de %tatui (are repre1entau +n general per%oane ,i nu idei a'%tra(te. 4(ulpturile *unerare de pe "or"inte ,i %ar(o*age 'u%turile ,i %tatuile e(-e%tre ale +"p/ra0ilor ,i %(ulpturile i%tori(e (u" %+nt (ele de pe 7r(ul de Triu"* al lui Titu% erau o'i,nuite. Muzi=a ;i teatrul Mu1i(a ,i teatrul a-eau (a %(op %/ di%tre1e "ul0i"ile ,i nu %/ %ti"ule1e g+ndirea intele(tualilor. Teatrul ro"an a degenerat rapid ,i a (ontri'uit +n "od dire(t la degradarea "oral/ a poporului. 5ar%ele ,i panto"i"a de la +n(eputul perioadei i"periale erau ne(i1elate ,i ie*tineD a(0iunea lor %e o(upa de a%pe(tele (ele "ai tri-iale ale -ie0ii ,i pre1entarea era lip%it/ de pudoare. 4pe(ta(olele de H8 Studiu al Noului Testament MSJ. 7edere interioar a %oloseumului. .8sena "ardoselii "ermite s se vad 8e iurile +i amerele !n are erau inute animalele +i oamenii "!n la ora As"e ta oluluiB. teatru din pri"ul %e(ol dup/ Cri%to% au *o%t *oarte di*erite de (ele ale "arilor dra"aturgi gre(i (a 7e%(hylu% ,i $uripide% (are erau aproape +n egal/ "/%ur/ *ilo1o*i teologi ,i dra"aturgi. Mu1i(a de toate genurile era larg r/%p+ndit/ +n i"periu. +n prin(ipal erau *olo%ite in%tru"ente (u (oarde ,i *laute dar al/"uri in%tru"ente de %u*lat to'e ,i (i"'ale erau de a%e"enea *olo%ite. =ira ,i harpa erau (ele "ai populare in%tru"ente. )itualurile ,i pro(e%iunile religioa%e erau a(o"paniate +n general de

"u1i(/ iar ari%to(ra0ii +,i dele(tau "u%a*irii (u "u1i(a pe (are o (+ntau %(la-ii. Arena 7"*iteatrul (on%tituia o in*luen0/ ,i "ai d/un/toare de(+t teatrul a%upra pu'li(ului ro"an. =uptele %+ngeroa%e dintre oa"eni ,i ani"ale %au dintre oa"eni ,i oa"eni erau pro"o-ate de +"p/rat ,i uneori de a%piran0ii la *un(0ii politi(e (are doreau %/ (+,tige %i"patia "ul0i"ilor. &arti(ipan0ii erau de o'i(ei %a"itolul 2 H9 gladiatori antrena0i (are erau %(la-i pri1onieri de r/1'oi (ri"inali (onda"na0i ,i -oluntari (are (/utau *ai"a +n aren/ la *el (a ,i pugili,tii din 1ilele noa%tre. Bnii dintre ei reu,eau %/ (+,tige *a-oruri ,i a-eri a,a +n(+t puteau ulterior %/ %e retrag/ la o -ia0/ pri-at/ lini,tit/. Ma8oritatea pro'a'il (/ "ureau +n aren/. 4pe(ta(olele de gladiatori i:au o'i,nuit pe %pe(tatori (u pri-eli,tea -/r%/rii de %+nge ,i (hiar le %t+rnea po*ta pentru -/r%/ri de %+nge. Ca %/ *ie pe pla(ul organi1atorilor %pe(ta(olele au de-enit tot "ai (o"ple.e ,i "ai 'rutale. 3a(/ teatrul (u *ar%ele ,i panto"i"a ne(i1elat/ a edu(at popula0ia +n %*era o'%(enit/0ii ,i a %en1ualit/0ii %pe(ta(olele de gladiatori au glori*i(at 'rutalitatea. !imBile &rin(ipalele patru li"'i -or'ite +n lu"ea ro"an/ au *o%t: latina grea(a ara"ai(a ,i e'rai(a. =atina era li"'a (ur0ii ,i a literaturii )o"ei. Ca li"'/ popular/ era -or'it/ +n (ea "ai "are parte a lu"ii ro"ane apu%ene +n %pe(ial +n 7*ri(a de nord 4pania 6alia ,i #ritania (+t ,i +n <talia. $ra li"'a (u(eritorilor ,i a *o%t +n-/0at/ de popoarele %upu%e (are au adaptat repede pronun0ia ,i -o(a'ularul ei la propriile lor diale(te. =i"'a grea(/ era li"'a (ult/ a i"periului li"'a (uno%(ut/ de toate per%oanele edu(ate ,i era lingua fran a ?li"'a uni-er%al/ n.tr.@ pentru "a8oritatea popula0iei (are tr/ia la r/%/rit de )o"a. Chiar ,i +n &ale%tina li"'a grea(/ era -or'it/ (urent ,i pro'a'il (/ a *o%t *olo%it/ de <%u% ,i de u(eni(ii 4/i ori de (+te ori au a-ut de:a *a(e (u nee-rei. 7ra"ai(a era li"'a predo"inant/ +n 2rientul 7propiat. &a-el %:a adre%at "ul0i"ii din <eru%ali" +n ara"ai(a ?5aptele 22:2@ atun(i (+nd a ro%tit (u-+ntarea de ap/rare de pe treptele Ca%telului 7ntonia iar unele (itate din (ele %pu%e de <%u% arat/ (/ ,i $l *olo%ea +n "od o'i,nuit li"'a grea(/ ?<oan 1:H2 Mar(u 7:3H Matei 27:H6@. =i"'a ara"ai(a apare ,i +n *ra1eologia 'i%eri(ii pri"are +n e.pre%ii (u" %+nt .va ?)o"ani 8:1>@ maranata ?1 Cor. 16:22@ indi(+nd *aptul (/ pri"ii (redin(io,i -or'eau ara"ai(a. =i"'a e'rai(/ (la%i(/ (u (are ara"ai(a era %tr+n% +nrudit/ a *o%t o li"'/ "oart/ +n(/ din -re"ea lui $1ra ,i era (uno%(ut/ doar de unii ra'ini +n-/0a0i (are au */(ut din ea li"'a g+ndirii teologi(e. $a nu era +n0elea%/ de oa"enii de r+nd. 5olo%irea pe %(ar/ larg/ a pri"elor trei dintre a(e%te li"'i e%te ar/tat/ prin a*ir"a0ia (/ in%(rip0ia pu%/ pe (ru(e dea%upra (apului lui <%u% era %(ri%/ L+n e-reie,te Xara"ai(aY latine,te ,i gre(e,teM ?<oan 19:20@. Chiar ,i +n &ale%tina toate a(e%te trei li"'i erau *olo%ite +n "od (urent ,i erau a((eptate. 7(e%t %(hi"' ling-i%ti( +n (entrul unde ,i:a a-ut originea (re,tini%"ul a a8un% %/ poarte a"prenta in*luen0ei (i-ili1a0iei ,i literaturii pe (are le repre1entau a(e%te

li"'i ,i a dat (re,tini%"ului un "i8lo( de e.pri"are uni-er%al/. 9i(i latina ,i ni(i e'rai(a nu au 8u(at un rol i"portant +n i%toria 'i%eri(ii din pri"ul -ea(. +n %(hi"' ara"ai(a ,i grea(a au a-ut un rol i"portant. Tradi0ia %pune (/ unele dintre (ele "ai -e(hi pre1ent/ri %(ri%e ale (u-intelor lui <%u% au *o%t (o"pu%e +n ara"ai(a iar *aptul (/ 9oul Te%ta"ent (a +ntreg a (ir(ulat +n li"'a grea(/ aproape de la data %(rierii e%te prea e-ident (a %/ "ai ai'/ ne-oie de (o"entarii. Toate $pi%tolele au *o%t (o"pu%e >0 Studiu al Noului Testament +n grea(/ dar $-angheliile ,i 5aptele apo%tolilor au %upra-ie0uit nu"ai +n *or"a grea(/ (hiar da(/ a((ept/" *aptul (/ anu"ite (ulegeri de +n-/0/turi ale lui <%u% +n li"'a ara"ai(/ e.i%tau la 8u"/tatea pri"ului -ea(. $tiina &e ro"ani (are au do"inat lu"ea pri"ului -ea( nu i:au intere%at +n pri"ul r+nd (er(et/rile "ate"ati(e ,i ,tiin0i*i(e. $i %:au "ul0u"it %/ %e li"ite1e la (uno,tin0ele ele"entare ne(e%are pentru "/%urarea terenului %au pentru (al(ule *inan(iare. 7paratele pe (are le a-eau (u" %+nt (or/'iile pentru na-iga0ie ,i "a,inile de r/1'oi *u%e%er/ in-entate de gre(i de la (are ro"anii le:au +"pru"utat. 7nu"ite do"enii ale (unoa,terii *u%e%er/ de8a e.plorate pe -re"ea lui Cri%to%. 6eo"etria (are e%te literal ,tiin0a "/%ur/rii terenului +,i are originile +n #a'ilon ,i $gipt ,i a *o%t adu%/ +n lu"ea grea(/ de Tale% din Milet da(/ tradi0ia e%te (ore(t/. $u(lid din 7le.andria ?(ea. 300 +.d.Cr.@ a de1-oltat at+t de (o"plet geo"etria plan/ +ne+t teore"ele lui %+nt %tudiate (u pu0ine "odi*i(/ri p+n/ +n 1ilele noa%tre. Me(ani(a ,i *i1i(a *u%e%er/ (er(etate de 7rhi"ede din 4ira(u1a ?287:212 +.d.Cr.@ (are a de1-oltat teoria p+rghiei ,i a de%(operit prin(ipiul e%ti"/rii (o"po1i0iei (orpurilor prin rela0ia dintre greutatea lor ,i greutatea -olu"ului de ap/ de1lo(uit. $l a de%(operit *or"ula (are %ta'ile,te rela0ia dintre (ir(u"*erin0a (er(ului ,i dia"etrul lui ,i prin a(ea%ta a de%(operit 'a1ele (al(ulului integral. C+te-a dintre nu"eroa%ele di%po1iti-e "e(ani(e in-entate de el au *o%t *olo%ite +n r/1'oaiele 4ira(u1ei +"potri-a )o"ei. 7%trono"ia a */(ut progre%e "ari +n lu"ea pre(re,tin/. 4*eri(itatea p/"+ntului ,i "i,(area lui de rota0ie +n 8urul propriei a.e le erau (uno%(ute unor %a-an0i gre(i din %e(olul al patrulea +.d.Cr. Aiparhu% ?(ea. 160 +.d.Cr.@ a in-entat at+t trigono"etria plan/ (+t ,i (ea %*eri(/ ,i a (al(ulat "/ri"ea lunii ,i di%tan0a de la p/"+nt la lun/. Teoria predo"inant/ (u pri-ire la "i,(area p/"+ntului ,i a planetelor nu era (/ a(e%tea %e "i,(/ +n 8urul %oarelui (i (/ planetele %e "i,(/ +n 8urul p/"+ntului. $rato%tene din 7le.andria ?273:192 +.d.Cr.@ a (al(ulat (ir(u"*erin0a p/"+ntului (u o e.a(titate %urprin1/toare pentru in%tru"entele %ale rudi"entare. Itiin0a (are a (uno%(ut (el "ai i"portant progre% +n perioada (are in(lude pri"ul %e(ol a *o%t geogra*ia. &tole"eu din 7le.andria ?127:1>1 d.Cr.@ a %(ri% o lu(rare de a%trono"ie (are a r/"a% (a un %tandard p+n/ la e"iterea teoriei lui Coperni(

+n epo(a "odern/. $l a ela'orat h/r0i ale lu"ii (are in(ludeau toate regiunile (uno%(ute pe -re"ea a(eea. Medi(ina a +n*lorit +n di*erite (entre din lu"e. Bni-er%itatea din Tar%u% a-ea un %pital a*iliat ei +n te"plul lui $%(ulap unde 'olna-ii "ergeau (a %/ *ie -inde(a0i. 2 ,(oal/ grea(/ de "edi(in/ a *o%t +n*iin0at/ +n )o"a +n ti"pul do"niei lui 7ugu%t. Cel%u% un "edi( (are a tr/it +n ti"pul do"niei lui Ti'eriu a %(ri% un tratat de (hirurgie +n (are do-ede,te o (unoa,tere e.ten%i-/ %a"itolul 2 >1 a tehni(ilor operatorii. Bn alt "edi( 3io%(oride% a de%(ri% -reo ,a%e %ute de plante +"preun/ (u +ntre'uin0/rile lor "edi(ale. 6alen ?120:200 d.Cr.@ a %i%te"ati1at (uno,tin0ele "edi(ale gre(e,ti. $l a */(ut e.peri"ente 'iologi(e ,i ,i:a notat de%(operirile. 3e,i "ulte dintre (on(lu1iile lui au *o%t eronate el a e.er(itat o in*luen0/ puterni(/ a%upra ,tiin0ei "edi(ale p+n/ la %*+r,itul $-ului Mediu. Cuno,tin0ele ,tiin0i*i(e pe (are le:au po%edat ro"anii indi(/ pu0in/ originalitate %au (urio1itate intele(tual/. -storia natural a lui &liniu a *o%t o en(i(lopedie +n 37 de -olu"e (uprin1+nd (uno,tin0ele din -re"ea lui. 7(ea%t/ lu(rare %e o(up/ de *ie(are %u'ie(t de la agri(ultur/ p+n/ la 1oologie. &liniu %:a 'a1at +n "are "/%ur/ pe %(rierile altor autori (+t ,i pe propriile %ale o'%er-a0ii. $l poate *i %o(otit un "artor *idel pentru (ultura din -re"ea lui dar el nu a reu,it %/ *a(/ di%tin(0ie +ntre *apt ,i *a'ul/ ,i de a(eea (on(lu1iile lui nu au *o%t +ntotdeauna de"ne de +n(redere. &e e-rei nu i:a intere%at +n "od deo%e'it ,tiin0a %pe(ulati-/. +n pri"ul %e(ol ni(i un e-reu nu a *o%t renu"it pentru (uno,tin0e e.(ep0ionale +n "ate"ati(/ %au +n ,tiin0ele naturale. #i%eri(a n/%(ut/ din "atri(ea iudai%"ului nu %:a preo(upat de ,tiin0/ +n %ine deoare(e intere%ul ei %e (on(entra a%upra do"eniului eti( ,i al (elui religio%. &e de alt/ parte re-ela0ia pe (are #i%eri(a +,i 'a1a +n-/0/tura nu era opu%/ ,tiin0ei +n "od inerent. &a-el -or'ind de%pre 3u"ne1eu %pune (/ L+n%u,irile ne-/1ute ale =ui puterea =ui -e,ni(/ ,i du"ne1eirea =ui %e -/d l/"urit de la *a(erea lu"ii (+nd te ui0i (u '/gare de %ea"/ la ele +n lu(rurile */(ute de $lM ?)o"ani 1:20@. 9u e.i%t/ un (on*li(t +ntre (er(etarea teologi(/ a re-ela0iei lui 3u"ne1eu prin 3uhul 4/u ,i (er(etarea ,tiin0i*i(/ a re-ela0iei 4ale prin (rea0ie. 9oul Te%ta"ent nu e%te +n pri"ul r+nd un "anual de ,tiin0/ ,i ni(i nu a *o%t %(ri% de oa"eni a (/ror edu(a0ie %/ poat/ *i (on%iderat/ ,tiin0i*i(/ +n %en%ul "odern al (u-+ntului dar 9oul Te%ta"ent nu e%te ni(ide(u" anti,tiin0i*i( +n a*ir"a0iile %au +n %piritul %/u. $=olile 4i%te"ul "odern de edu(a0ie gratuit/ ,i o'ligatorie %u'-en0ionat/ de %tat pentru to0i (opiii %u' ,ai%pre1e(e ani nu era (uno%(ut +n i"periul ro"an. 7'ia pe -re"ea lui ;e%pa%ian au +n(eput (ondu(/torii %/ %e intere%e1e dire(t de %u'-en0ionarea edu(a0iei pu'li(e. <n%truirea (opilului +n *a"ilia ro"an/ o'i,nuit/ +n(epea (u un "aidagogos, un %(la- (are a-ea re%pon%a'ilitatea %/:1 +n-e0e pe (opil pri"ele le(0ii ,i %/:1 du(/ ,i %/:1 adu(/ de la una dintre ,(olile

parti(ulare din ora,ul +n (are lo(uia. &+n/ la -+r%ta (+nd era re(uno%(ut (a t+n/r (u re%pon%a'ilit/0i de adult ori(e '/iat ro"an era %u' %upra-egherea unui pro*e%or parti(ular. I(olile +n%ele nu erau delo( atr/g/toareD (ur%urile erau 0inute +n ni,te *iride %au holuri pu'li(e din apropierea pie0elor ,i pr/-/liilor. +n-/0/torii (uno,teau ,i apli(au prea pu0in/ p%ihologie edu(a0ional/ ,i predau prin ne%*+r,ite repet/ri pun(tate de pedep%e (orporale. Cu rare e.(ep0ii %/lile de (la%/ erau goale >2 Studiu al Noului Testament re(i neatr/g/toare lip%ite de ta'le de plan,e de de(ora0ii ,i de alte lu(ruri (are %+nt (on%iderate e%en0iale pentru ,(oala "odern/. &rogra"a ,(olar/ era orientat/ %pre pra(ti(/. Cititul %(ri%ul ,i arit"eti(a erau "ateriile de 'a1/ ale progra"ei ,(olare ele"entare. &e "/%ur/ (e (opilul progre%a el %tudia poe0ii gre(i ,i latini ,i "e"ora lungi pa%a8e pe (are tre'uia %/ le re(ite (u o interpretare ade(-at/. Mai t+r1iu el putea %/ +n-e0e ele"ente de oratorie: (u" %/ (o"pun/ o (u-+ntare ,i (u" %/ o pre1inte +n "od (on-ing/tor. Bneori tinerii "ai 'oga0i ple(au +n %tr/in/tate (a %/ %tudie1e +n uni-er%it/0ile gre(e,ti din 7tena )odo% Tar%u% ,i 7le.andria %au a%i%tau la prelegerile *ilo1o*ilor (are (/l/toreau din lo( +n lo(. $du(a0ia unui (opil e-reu ur"a un progra" oare(u" %i"ilar (u e.(ep0ia *aptului (/ progra"a ,(olar/ era "ai li"itat/. $l +n-/0a %/ (itea%(/ ,i %/ %(rie din ;e(hiul Te%ta"ent. &rintre e-reii din 3ia%pora nu +n(ape +ndoial/ (/ ,(olile de pe l+ng/ %inagogi *olo%eau at+t grea(a (+t ,i e'rai(a. Copilul +n-/0a de a%e"enea tradi0iile %tr/"o,ilor ,i era edu(at +n ritualurile iudai%"ului. +n unele (a1uri i %e per"itea %/ (itea%(/ %(rieri literare nee-reie,ti. 3a(/ el a%pira %/ de-in/ %a-ant de o'i(ei "ergea %/ %tudie1e (u un ra'in renu"it a,a (u" &a-el a *o%t in%truit la pi(ioarele lui 6/"/liei potri-it (u legea %tri(t/ a %tr/"o,ilor lui ?5aptele 22:3@. 9u a-e" date ade(-ate (a %/ pute" trage (on(lu1ii (u pri-ire la %tarea edu(a0iei +n *ie(are (ol0 al i"periului. 4e pare (/ *ie(are "uni(ipalitate a-ea re%pon%a'ilitatea edu(/rii oa"enilor din peri"etrul ei. )/%p+ndirea %(ri%ului (hiar ,i +n (ele "ai %/ra(e p/r0i ale $giptului a,a (u" ate%t/ papiru%urile arat/ (/ %:a atin% un grad a((epta'il de al*a'eti1are a oa"enilor din pri"ul -ea( ,i (/ (ititul ,i %(ri%ul le erau (uno%(ute oa"enilor din (la%ele de 8o%. &ro'a'il (/ reali1/rile "edii de la +n(eputul perioadei i"periale pot *i (o"parate +n "od *oarte *a-ora'il (u (ele din $-ul Mediu %au (hiar (u (ele din unele p/r0i ale $uropei %e(olului al opt%pre1e(elea al erei noa%tre. Standardele morale 4:ar putea (a %tarea "oral/ a i"periului ro"an (a +ntreg %/ nu *i *o%t (hiar a,a de rea (u" au 1ugr/-it:o unii dintre i%tori(i. Ca de o'i(ei oa"enii -irtuo,i au tre(ut neo'%er-a0i datorit/ -irtu0ii lor +n ti"p (e in*ra(torii au *o%t adu,i +n (entrul aten0iei. 9u"ai in*ra(0iunea era L-redni(/M de a *i adu%/ +n aten0ia pu'li(ului. Toate "/rturiile din i%torie literatur/ teatru ,i art/ (are au d/inuit indi(/ un %tandard de "oralitate "ai %(/1ut de(+t +n epo(a noa%tr/. 7(u1a0ia puterni(/ adre%at/ o"enirii +n )o"ani 1:18 la 3:20 a *o%t +ndreptat/ ini0ial

+"potri-a i"periului ,i toate do-e1ile di%poni'ile %pri8in/ e.a(titatea ei. C+nd -or'i" de%pre de(aden0a "oral/ nu -re" %/ %pune" (/ nu au e.i%tat oa"eni de(en0i %au (/ -irtutea a di%p/rut (u totul. Ceea (e -re" %/ %pune" e%te (/ tendin0a do"inant/ +n %o(ietate era +ndreptat/ %pre per"i%i-itate ,i nelegiuire. ;ia0a o"enea%(/ era (on%iderat/ */r/ -aloare ,i o"orurile erau *re(-ente. 3i-or0ul era u,or de o'0inut ,i era +n general a((eptat +n ,i nu e.(ep0ia. 7nu"ite tipuri de 'unuri erau produ%e nu"ai +n anu"ite %a"itolul 2 >3 L%o(ietateM. 2"or+rea (opiilor nou:n/%(u0i nedori0i era o pra(ti(/ o'i,nuit/ a,a (u" ilu%trea1/ 'ine (uno%(uta %(ri%oare a lui Ailarion (/tre %o0ia %a 7li%: L3a(/ -ei r/"+ne +n%/r(inat/ ,i -ei na,te da(/ -a *i '/iat la%/:1 %/ tr/ia%(/D da(/ -a *i *at/ la%:o +n -oia %oarteiM.1 4uper%ti0ia ,i +n,el/toria de ori(e *el erau +n *loare. $.i%tau "orali,ti (a ,i 4ene(a pro*e%orul parti(ular al lui 9ero (are au pro"o-at +n %(rierile lor idealuri +nalte ,i au ro%tit (u-inte +n0elepteD dar prote%tele lor au a-ut un i"pa(t prea "i( a%upra relelor +n(et/0enite +n 1ilele lor. $i nu le (o"uni(au (ititorilor lor ni(i o *or0/ %piritual/ (are %/ dea -ia0/ pre(eptelor lor ,i (a +n (a1ul lui 4ene(a -ia0a lor nu e.e"pli*i(a propriile lor %*aturi. &/g+ni%"ul era lip%it de ori(e putere de a %e ridi(a dea%upra %t/rii %ale ,i (on,tiin0a (re%(+nd/ a neputin0ei lui a du% la un pe%i"i%" ,i o depri"are din (are nu putea e-ada. Corup0ia +n politi(/ de1"/0ul *rauda +n a*a(eri +n,el/toria ,i %uper%ti0ia +n religie au */(ut (a -ia0a din )o"a %/ *ie depri"ant/ pentru "ul0i ,i in%uporta'il/ pentru unii. =u"ea e(ono"i(/ Cre,tinii din pri"ul %e(ol la *el (a ,i (re,tinii de a%t/1i tre'uiau %/:,i agoni%ea%(/ (ele ne(e%are traiului "un(ind 1i de 1i. &ropagarea ,i pra(ti(area (redin0ei lor a *o%t a*e(tat/ de (ondi0iile e(ono"i(e do"inante la *el (u" e%te a*e(tat ,i (re,tini%"ul de a%t/1i. 7gri(ultura indu%tria *inan0ele tran%portul ,i (/l/toriile O toate au a-ut un i"pa(t a%upra r/%p+ndirii $-angheliei. .gri ultura +n ti"pul -ie0ii lui Cri%to% ,i +n perioada #i%eri(ii pri"are i"periul ro"an o(upa teritoriile (are +n(on8urau 'a1inul "editeranean. Cude(+nd dup/ ruinele (are au d/inuit p+n/ +n 1ilele noa%tre 1onele de (oa%t/ au *o%t "ai *ertile de(+t %+nt a%t/1i. 7*ri(a de nord (are e%te a(u" %e"iarid/ %au de:a dreptul de,ert a-ea nu"eroa%e *er"e pe (are erau (re%(ute -ite %au pe (are erau (ulti-ate legu"e %au po"i *ru(ti*eri. +n <talia e.i%tau "o,ii +ntin%e pe (are proprietarii le arendau 0/ranilor ,i a(e,tia (ulti-au aproape toate *elurile de (ereale ,i de po"i *ru(ti*eri. +n pro-in(iile apu%ene din #ritania 6alia ,i 6er"ania agri(ultura a +n*lorit ,i unele *er"e erau irigate *olo%indu:%e %i%te"e de irigare (on%truite pe 'a1a unor proie(te gu-erna"entale ini0iate de 7ugu%t. -ndustria <ndu%tria nu a *o%t at+t de i"portant/ +n -re"urile anti(e (u" e%te a%t/1i deoare(e "a,inile:unelte erau pra(ti( ne(uno%(ute ,i toate 'unurile tre'uiau (on*e(0ionate prin "un(/ "anual/. +n "ulte (a1uri L*a'ri(ileM erau +ntreprinderi

pri-ate (are *olo%eau "un(a %(la-ilor. Mi(ile ateliere erau regula lo(alit/0i: -a%ele de ara"/ erau (on*e(0ionate +n Ca"paniaD 0e%/turile de in ,i h+rtia -eneau din $giptD (ele "ai 'une -a%e de lut pro-eneau din nordul <taliei. 7rti(olele "/runte "o'ilierul produ%ele (a%ni(e erau produ%e +n general pe >H Studiu al Noului Testament %a"itolul 2 >> plan lo(al +n a(ela,i *el +n (are arti(olele %i"ilare au *o%t produ%e de pri"ii (oloni,ti a"eri(ani prin +nde"+narea ,i ingenio1itatea "e,te,ugarilor lo(ali (u" erau *ierarii ,i t+"plarii. &ro'a'il (/ *ie(are %at din i"periu a-ea "e,te,ugari (are produ(eau 'unurile ne(e%are pentru (on%/tenii lor. 7rti(olele de lu. erau i"portate. 7urul *ilde,ul ,i le"nul rar pro-eneau din 7*ri(a ,i din 2rientD perlele ,i ne%te"atele %e g/%eau +n <ndiaD 'l/nurile -eneau din 7%ia (entral/ ,i din )u%ia iar (hihli"'arul pro-enea din nord. Cara-anele erau greoaie ,i erau %upu%e ata(urilor din partea ho0ilor. 3e,i i"periul a-ea un "are nu"/r de dru"uri 'une tran%portul (u -ehi(ule era dependent de tra(0iunea ani"al/ ,i de a(eea tra*i(ul era (o%ti%itor ,i +n(et. Tran%portul (u (or/'ii a-ea lo( nu"ai pe *lu-iile na-iga'ile ,i pe o(ean +n ti"pul lunilor de -ar/. &rodu(0ia de "a%/ a unor 'unuri ie*tine era pra(ti( i"po%i'il/ deoare(e ei nu di%puneau ni(i de "a,ini ,i ni(i de "i8loa(ele de tran%port ne(e%are. <inanele Monedele %tandard *olo%ite +n i"periu erau denarius ,i o "oned/ de aur aureus ?+n tradu(ere ro"Knea%(/ LpolM@. Bn aureus -alora patru1e(i de denarii. 9enarius e%te "en0ionat de (+te-a ori +n 9oul Te%ta"ent ,i +n tradu(ere e%te nu"it LleuM %au L'anM. ;aloarea lui era de apro.i"ati- 17 (en0i +n "oneda 4tatelor Bnite de,i puterea de (u"p/rare era "ult "ai "are. $ra plata pe o 1i dat/ unui "un(itor din 2rient ?Matei 20:2@. Multe (et/0i din i"periu a-eau dreptul %/ 'at/ "oned/ proprie iar "onedele popoarelor (u(erite nu erau %(oa%e din (ir(ula0ie ,i de a(eea pe un anu"it teritoriu erau *olo%ite (on(o"itent "ai "ulte *eluri de "onede. 4(hi"'/torii de 'ani */(eau a*a(eri +n*loritoare (u (/l/torii a,a (u" ne arat/ epi%odul (ur/0irii te"plului de (/tre <%u% ?21:12@. 4i%te"ul 'an(ar era *olo%it de,i nu era at+t de (o"pli(at (a a(ela din lu"ea "odern/. #/n(ile nu erau %u'-en0ionate de %tat (i erau al(/tuite de o'i(ei din (o"panii parti(ulare. Bneori in%titu0iile *inan(iare (are a-eau leg/turi (u %tr/in/tatea */(eau nego(ieri +n nu"ele (lien0ilor lor. #/n(ile d/deau +"pru"uturi */(eau redu(eri +n -aloarea poli0elor */(eau %(hi"'uri -alutare ,i e"iteau %(ri%ori de (redit. 5ondurile erau *urni1ate '/n(ilor de per%oane parti(ulare iar 'an(a a(0iona nu"ai (a un agent. 3o'+n1ile o'i,nuite -ariau +ntre patru ,i dou/%pre1e(e pro(ente de,i agen0ii parti(ulari +n(a%au de o'i(ei "ai "ult. #rutu% a pl/tit +ntr:o +"pre8urare o do'+nd/ de H8Z pentru un +"pru"ut. &ilda talan0ilor ?2>:1>@ ,i a polilor ?=u(a 19:13@ arat/ (/ a*a(erile (/"/t/re,ti erau un "i8lo( o'i,nuit de "/rire a a-erii. Trans"ortul +i ltoriile 4t/p+nirea )o"ei a%upra pro-in(iilor a *o%t "ult *a(ilitat/ de %i%te"ul %/u

e.(elent de dru"uri (are p+n/ +n epo(a re(ent/ a auto"o'ilului au *o%t (ele "ai 'une dru"uri pe (are le:a (uno%(ut lu"ea. )o"anii au (on%truit dru"urile (+t "ai drepte po%i'il t/ind dealurile ,i (on%truind -iadu(te pe%te -/i ,i r+uri. C+nd au (on%truit ,o%elele ei au e.(a-at %tratul de p/"+nt de la %upra*a0/ ,i au u"plut tera%a"entul (u trei %traturi de "aterial de dru"uri 'oltind (entrul dru"ului pentru (a %/ %e %(urg/ apa ,i dup/ a(eea au pa-at (u piatr/. 3ru"urile erau rareori "ai late de (in(i "etri dar erau netede ,i dura'ile. Bnele dintre ele "ai %+nt *olo%ite ,i +n 1ilele noa%tre. 3e:a lungul a(e%tor dru"uri (are %e +ndreptau +n toate dire(0iile de la )o"a %pre grani0e %e depla%au ar"atele ,i (ara-anele (o"er(iale. &o,ta i"perial/ du(ea (ore%ponden0a gu-erna"ental/ +n ti"p (e +ntreprinderile parti(ulare a-eau propriii lor (urieri. C+te-a dintre a(e%te dru"uri erau -e%tite +n anti(hitate. ;ia 7ppia era prin(ipala (ale de (o"uni(are +ntre )o"a ,i %udul <taliei "erg+nd de la )o"a prin Capua p+n/ la #rundi%iu". 3e la #rundi%iu" (/l/torul putea "erge pe "are la 3ira(hiu" pe (oa%ta de apu% a pro-in(iei <liria de unde ,o%eaua $gnatian tra-er%a pro-in(ia <liria ,i Ma(edonia p+n/ la Te%aloni( ,i de a(olo la #i1an0 <%tan'ulul de a%t/1i. Bn alt dru" du(ea de la Troa% la 7edere a 7iei .""ia Nuova +i a a"edu tului lui %laudiu. >6 Studiu al Noului Testament %a"itolul 2 >7 %a"tul de la /oma al 7iei .""ia5 se vede Poarta +i .r ul lui 9rusus. $*e% pe (oa%ta de -e%t a 7%iei Mi(i ,i de a(olo "ergea %pre e%t prin =aodi(ea ,i Colo%e p+n/ la 7ntiohia &i%idiei iar de a(olo "ergea %pre %ud prin <(onia ,i 3er'e (a %/ trea(/ prin &or0ile Cili(iei prin (are a8ungea la Tar% ,i la 7ntiohia 4iriei. 3e la 7ntiohia dru"urile du(eau %pre e%t p+n/ la $u*rat unde %e uneau (u dru"urile (o"er(iale (are du(eau +n <ndia. ;ia 5la"inia "ergea de la )o"a %pre nord la 7ri"inu" ,i de a(olo la Mediolanu". 3e la Mediolanu" %e ra"i*i(au (+te-a dru"uri (are du(eau %pre -e%t +n 6alia 6er"ania )aetia ,i 9ori(u". ;ia Claudia 7ugu%ta a (/rei (on%tru(0ie a +n(eput +n anul 1> +.d.Cr. ,i a *o%t +n(heiat/ de Claudiu */(ea leg/tura +ntre ;erona ,i 3un/re. 3ru"urile de:a lungul 3un/rii legau ;erona ,i #i1an0ul. +n partea de -e%t ;ia 7urelia du(ea de la )o"a la 6enoa de unde ;ia 3o"itia */(ea leg/tura (u Ma%%ilia ?Mar%eille%@. 3e la Ma%%ilia ;ia 7ugu%ta tra-er%a &irineii la Tarra(o ,i de a(olo "ergea +n%pre %ud p+n/ la )+ul 4u(ro ,i prin Cordu'a ,i Ai%pali% p+n/ la 6ade% +n 4pania. <n 6alia ,i #ritania erau nu"eroa%e dru"uri "ai %(urte (are legau +ntre ele ora,ele prin(ipale. &e a(e%te dru"uri (ir(ulau -ehi(ule di-er%e (are re*le(tau %tarea "aterial/ a proprietarilor lor. Bnii oa"eni %tr/'/teau dru"urile pe 8o%. 7l0ii (/l/reau pe "/gari. Cei "ai +n%t/ri0i +,i puteau per"ite %/ (/l/rea%(/ pe (ai %au (at+ri iar o*i(ialit/0ile ,i "agna0ii (/l/toreau +n tr/%uri u,oare. Aanurile erau %ituate la

inter-ale (on-ena'ile a,a +n(+t (/l/torii %e puteau opri (a %/ g/%ea%(/ hran/ ,i ad/po%t. &u0ine hanuri erau lu.oa%e ,i pro'a'il (/ ,i "ai pu0ine erau (u ade-/rat (urate. C/l/torii "ai +n%t/ri0i %e 'a1au de o'i(ei pe o%pitalitatea prietenilor lor a,a +n(+t nu erau la 'unul pla( al hangiilor a-ari ,i al %lu8itorilor lor hap%+ni. Cea "ai "are parte a tran%portului (o"er(ial %e */(ea pe ap/ ,i nu pe u%(at. Marea Mediteran/ a-ea "ulte porturi (are erau aglo"erate +n tot ti"pul %e1onului de na-iga0ie. 7le.andria era prin(ipalul port +ntru(+t era lo(ul de e.pediere a gr+nelor din $gipt. Cor/'iile (o"er(iale din 7le.andria erau (ele "ai "ari ,i (ele "ai 'une din -re"ea a(eea. Bnele dintre ele erau "ai lungi de ,ai1e(i de "etri. $rau (or/'ii (u p+n1e ,i a-eau %u*i(iente -+%le pentru (a e(hipa8ul %/ poat/ "ane-ra (ora'ia +n (a1 de urgen0/. Bna dintre (ele "ai "ari (or/'ii de%pre (are a-e" date %(ri%e putea tran%porta o "ie dou/ %ute de pa%ageri pe l+ng/ +n(/r(/tur/. Ma8oritatea (or/'iilor din 7le.andria erau anga8ate +n (o"er0ul (u gr+ne pentru apro-i1ionarea )o"ei. +n ti"pul do"niei lui Claudiu +ntre0inerea lor a *o%t %u'-en0ionat/ de gu-ern pentru (a %/ a%igure adu(erea la ti"p a gr+nelor ne(e%are pentru popula0ie. &a-el (+nd a nau*ragiat %e a*la la 'ordul unei (or/'ii din 7le.andria ?5aptele 27:6@ ,i dup/ (e a *o%t %al-at +n in%ula Malta a ple(at %pre )o"a (u o alt/ (ora'ie ?28:11@ (are purta nu"ele LCei doi *ra0iM ?L6e"eniiM@. Cor/'iile de r/1'oi erau "ai u,oare ,i "ai rapide de(+t (ele (o"er(iale ,i +n general erau propul%ate de -+%le la (are tr/geau %(la-i. Cor/'iile (u dou/ trei %au (hiar (in(i r+nduri de -+%le nu erau neo'i,nuite iar unele a-eau (hiar 1e(e r+nduri de -+%le. &+n1ele erau *olo%ite uneori +n (roa1ier/. +n '/t/lie (+nd re1ultatul depindea de a(0iunea (or/'iilor propul%ia "anual/ de-enea ne(e%ar/ pentru %iguran0a na-iga0iei ,i pentru a (ontrola (u pre(i1ie "i,(/rile. &e r+urile ,i (analele interioare erau *olo%ite ,lepuri "ai ale% pentru tran%portul de "/r*uri. 4e pare (/ a(e%tea nu erau *olo%ite +n "are "/%ur/ pentru tran%portul de pa%ageri. +n 9oul Te%ta"ent nu +nt+lni" ni(i o "en0ionare a unui a%e"enea gen de tran%port. Note l.P. 2'y, 7HH datat +n anul 1 +.d.Cr. Ter"enul *olo%it ai(i +n%ea"n/ a a'andona un (opil (a %/ "oar/. -lustraia de "e "agina urmtoare# /m+iele tem"lului lui Heus 2lim"ianul, el mai mare tem"lu din 1re ia anti . Capitolul 3 !umea reli@ioas Cre,tini%"ul nu a +n(eput %/ %e de1-olte +ntr:un -id religio% +n (are i:a g/%it pe oa"eni (u %u*letul gol a,tept+nd %/ li %e dea (e-a +n (are %/ (read/. 3i"potri-/ noua (redin0/ +n Cri%to% a tre'uit %/:,i (roia%(/ dru" lupt+nd +"potri-a (re1urilor religioa%e +nr/d/(inate (are e.i%tau de -ea(uri. Multe dintre a(e%tea au

degenerat +n %uper%ti0ii -agi ,i ritualuri lip%ite de %en%D altele erau relati- noi ,i -iguroa%e. +n general au e.i%tat (in(i tipuri di%tin(te de (re1uri religioa%e. Panteonul gre o4roman )eligia pri"iti-/ a )o"ei +n perioada de +n(eput a repu'li(ii a *o%t ani"i%"ul. 5ie(are 0/ran %e +n(hina la 1eii *er"ei ,i ai (/"inului %/u 1ei (are per%oni*i(au pentru el *or0ele (u (are a-ea de:a *a(e +n -ia0a de *ie(are 1i. Reii p/durii ,i ai (+"pului 1eii (erului ,i ai r+urilor 1eii %e"/n/turilor ,i ai re(oltei O *ie(are dintre ei pri"ea +n(hinarea 0/ranului la lo(ul potri-it ,i la ti"pul potri-it. Bnele -e%tigii de %/r'/tori ,i ritualuri lo(ale au %upra-ie0uit p+n/ +n 1ilele noa%tre printre 0/ranii din <talia ,i 6re(ia. $%te po%i'il (a *e%ti-it/0ile de la 4aturnalia ro"an/ (are (ele'rau %(hi"'area anului la %ol%ti0iul de iarn/ %/ ai'/ (a e(ou (ele'rarea Cr/(iunului (re,tin. 2dat/ (u de1-oltarea %tatului "ilitar (are a du% la (onta(te (u (i-ili1a0ia grea(/ %:a petre(ut o *u1iune a 1eit/0ilor %u' in*luen0a do"inant/ a panteonului gre(. Cupiter 1eul (erului a *o%t identi*i(at (u 1eul gre( Reu%D Cuno %o0ia lui (u AeraD 9eptun 1eul "/rii (u &o%eidonD &luto 1eul lu"ii %u'p/"+ntene (u Aade% ,i a,a "ai departe. +ntreaga li%t/ a 1eit/0ilor ho"eri(e a *o%t a%i"ilat/ +n e(hi-alentele ro"ane. &e -re"ea lui 7ugu%t au *o%t ridi(ate te"ple noi ,i au *o%t +nte"eiate noi ordine preo0e,ti. $.i%tau 60 Studiu al Noului Testament "ul0i +n(hin/tori (are %e +n(hinau unor 1ei -e(hi *ie ro"ani *ie gre(i ,i (are le adu(eau a(e%tora o"agiile lor. +n(hinarea +naintea 1eilor din panteonul gre( intra%e +n%/ +n de(lin pe -re"ea lui Cri%to%. <"oralitatea (ra%/ ,i (ioro-/ielile "/runte ale a(e%tor 1ei (are nu erau de(+t oa"eni de r+nd (are erau %l/-i0i i:au e.pu% ridi(uli1/rii din partea %(riitorilor %atiri(i ,i 'at8o(urei din partea *ilo1o*ilor. &laton (u "ai 'ine de trei %e(ole +nainte de Cri%to% a %pu% (/ po-e,tile de%pre 1ei ar tre'ui e.(lu%e din %tatul ideal deoare(e ele ar a-ea tendin0a %/ (orup/ tineretul prin e.e"plul lor negati-.1 Cultele *ilo1o*i(e nu a-eau lo( pentru 1ei +n %(he"a lu(rurilor (on(eput/ de ele ,i +,i '/teau 8o( */0i, de 1ei. 9u +n(ape +ndoial/ (/ e.i%tau "ul0i +n(hin/tori de-ota0i 1eilor dar nu"/rul lor era +n %(/dere ,i nu +n (re,tere. Mai e%te un *a(tor (are a tin% %/ di%trug/ atitudinea -e(he de re-eren0/ *a0/ de 1ei. &+n/ +n perioada a(ea%ta nu a e.i%tat o +n(hinare uni*or"/ +n toate (et/0ile (i *ie(are (etate %au ora,:%tat a-ea un 1eu (a patron. +n(hinarea era %e"ipoliti(/D o per%oan/ %e +n(hina lui Reu% %au Aerei %au lui 7rte"i% pentru (/ %e +nt+"pla %/ lo(uia%(/ +ntr:o (etate pe%te (are pre1ida 1eitatea re%pe(ti-/. C+nd ora,ele:%tate au (apitulat +n *a0a puterii "ilitare a )o"ei %e ridi(a +n "od *ire%( +ntre'area: L3e (e nu i:a prote8at 1eitatea lo(al/ pe oa"enii din (etate[M &opoarele +n-in%e a-eau tendin0a %/:,i a'andone1e (redin0a +n 1eii (are au *o%t *ie prea %la'i *ie prea (apri(io,i (a %/:i a8ute. +ndeplinirea pu'li(/ a ritualurilor religioa%e a %upra-ie0uit "ult dup/ pri"ul %e(ol. Bn e.e"plu re"ar(a'il de a%e"enea (ult "en0ionat +n 9oul Te%ta"ent

e%te +n(hinarea adu%/ 1ei0ei 7rte"i% +n $*e% unde %e %punea (/ a (/1ut din (er o %tatuie a 1ei0ei ?5aptele 19:27 3>@. +n(hinarea *anati(/ adu%/ unei 1ei0e lo(ale e%te ilu%trat/ 'ine de gloata +n*uriat/ (are K u"plut a"*iteatrul ,i (are %triga (u gla% tare: LMare este 3iana X7rte"i%Y e*e%enilorM ?19:3H@. 7enerarea !m"ratului 3e,i +n(hinarea la 1eit/0ile lo(ale a per%i%tat (ara(terul (o%"opolitan tot "ai a((entuat din i"periu a preg/tit (alea pentru un nou tip de religie O +n(hinarea adu%/ %tatului. Ti"p de "ul0i ani regatele eleni%te ale 4eleu(i1ilor ,i &tole"eilor i:au +n/l0at pe regii lor la po1i0ii de 1eit/0i ,i le:au dat titluri (u" %+nt: 3o"n 0Furios3, M+ntuitor 0Soter3 %au 3u"ne1eu )e-elat 0)"ifanes3. Con(entrarea *un(0iilor e.e(uti-e ale %tatului ro"an +n per%oana unui %ingur o" 1:a in-e%tit (u puteri */r/ pre(edent +n i%toria lu"ii. 5aptul (/ el putea *olo%i a(ele puteri pentru 'inele i"periului a dat na,tere %enti"entului (/ tre'uie %/ *ie (e-a di-in +n el. Cultul i"perial nu a *o%t %ta'ilit +n "od ar'itrar. $l %:a de1-oltat treptat *iind o (on%e(in0/ a atri'uirii unor onoruri %uprau"ane +"p/ratului ,i a dorin0ei de a (on(entra *idelitatea poporului +n el. 3up/ "oartea %a <uliu% Cae%ar a *o%t nu"it 9ivus -ulius. +n(ep+nd (u 7ugu%t *ie(are +"p/rat a *o%t 1ei*i(at la "oarte prin -otul 4enatului de,i unii dintre ei nu au luat +n %erio% %a"itolul , 61 a(ea%t/ (in%tire. Caligula a porun(it (a %tatuia lui %/ *ie +n/l0at/ +n te"plul din <eru%ali" dar +ntru(+t el a *o%t (on%iderat ne'un a(0iunile lui nu pot *i %o(otite repre1entati-e pentru politi(a general/ a i"periului. 7'ia pe -re"ea lui 3o"i0ian la %*+r,itul pri"ului %e(ol a +n(er(at +"p/ratul (are do"nea %/ +i o'lige pe %upu,i %/ i %e +n(hine. )e*u1ul tuturor (re,tinilor de a parti(ipa la o a%t*el de +n(hinare a de(lan,at o per%e(u0ie -iolent/ deoare(e (re,tinii %e opuneau +n "od (on%e(-ent +n(hin/rii +naintea unei *iin0e u"ane. )o"anii politei,ti (are puteau ori(+nd %/ "ai adauge un 1eu la li%ta lor de 1eit/0i au pri-it re*u1ul lor (a pe o lip%/ de apre(iere *a0/ de +"p/rat ,i (a pe o atitudine (lar/ de lip%/ de patrioti%". +ntre a(e%te dou/ pun(te de -edere nu putea e.i%ta re(on(iliere. 7titudinea (re,tin/ +n pro'le"a +n(hin/rii adu%e %tatului %au (ondu(/torului %tatului e%te re*le(tat/ +n 7po(alip%a (are re-elea1/ o%tilitatea dintre (eea (e %u%0inea Cri%to% de%pre 4ine ,i (eea (e %u%0inea +"p/ratul de%pre %ine. 9u +n(ape +ndoial/ +n%/ (/ +n(hinarea adu%/ +"p/ratului a a-ut o "are i"portan0/ pentru %tat. $a a unit patrioti%"ul ,i +n(hinarea */(+nd din %pri8inirea %tatului o +ndatorire religioa%/. 7(e%ta era totalitari%"ul din pri"ul -ea(. /eligiile misterelor 9i(i (ultul %tatului ,i ni(i -enerarea +"p/ratului nu %:au do-edit (o"plet %ati%*/(/toare. 7"+ndou/ in(ludeau %a(ri*i(ii ritualeD a"+ndou/ erau religii (ole(ti-e ,i nu indi-idualeD a"+ndou/ (/utau prote(0ia pe (are le:o putea o*eri 1eitatea ,i nu (/utau p/rt/,ia (u 1eitateaD ni(i una dintre ele nu o*erea (on%olare per%onal/ %au putere +n -re"uri de ten%iune ,i de ne(a1. 2a"enii (/utau o

(redin0/ "ai per%onal/ (are %/:i adu(/ +n (onta(t dire(t (u 1eitatea ,i ei erau gata %/ a((epte ori(e *el de e.perien0/ (are le:ar *i pro"i% (onta(tul a(ela. )eligiile "i%terelor au +"plinit a(ea%t/ dorin0/ a oa"enilor. Ma8oritatea lor erau de origine oriental/ de,i "i%terele eleu%iniene *u%e%er/ (ele'rate +n 6re(ia de "ult/ -re"e. Cultul 1ei0ei Cy'ele Marea Ma"/ a -enit din 7%iaD (ultul lui <%i% ,i 2%iri% %au 4erapi% a -enit din $giptD "itrai%"ul pro-enea din &er%ia. 3e,i toate a(e%te religii %e deo%e'eau +ntre ele prin origine ,i prin unele detalii toate %e a%e"/nau prin anu"ite (ara(teri%ti(i generale. 5ie(are dintre a(e%te religii a-ea +n (entru un 1eu (are "uri%e ,i (are a *o%t +n-iat. 5ie(are a-ea un ritual de *or"ule ,i puri*i(/ri de %i"'oluri ,i de repre1ent/ri dra"ati(e %e(rete ale e.perien0ei 1eului prin (are per%oana ini0iat/ era unit/ (u a(ea e.perien0/ ,i %e pre%upunea (/ de-ine +n *elul a(e%ta (andidat/ la ne"urire. 3e%*/,urarea a(e%tor ritualuri de ini0iere era oare(u" %i"ilar/ (u (ele din %o(iet/0ile %e(rete "oderne ?a(e%tea %+nt %o(iet/0i +n (are nu"ai "e"'rii pot %/ parti(ipe la ritualuri@. +n *ie(are religie e.i%ta o *r/0ie +n (are %(la-ul ,i %t/p+nul 'ogatul ,i %/ra(ul (el +n/l0at %au (el de 8o% %e +nt+lneau to0i pe a(eea,i treapt/. 62 Studiu al Noului Testament )eligiile "i%terelor au %ati%*/(ut dorin0a dup/ ne"urire per%onal/ ,i egalitate %o(ial/. $le o*ereau o %upap/ e"o0ional/ +n religie (are nu %e g/%ea +n (ultul %tatului ,i ele puneau a((entul pe e.perien0a religioa%/ per%onal/. +n 9oul Te%ta"ent nu ni %e %pune ni"i( +n "od dire(t de%pre a(e%te religii dar %e (rede (/ &a-el a *olo%it -o(a'ularul lor +ntr:o +"pre8urare ,i (/ L+n(hinarea la +ngeriM "en0ionat/ +n Colo%eni ?2:18 19@ e%te re*le(tarea unei +n(er(/ri de a +"'ina la Colo%e un (ult *ilo1o*i( e(le(ti( (u (re,tini%"ul. !n hinarea !naintea forelor o ulte +nrudit +n "ulte pri-in0e (u religiile "i%terelor era o(ulti%"ul din -re"ea a(eea ritualurile %uper%ti0ioa%e ,i re%pe(tul pe (are lu"ea +l a-ea pentru *or0ele din uni-er% pe (are ei nu le puteau +n0elege dar pe (are le puteau %i"0i -ag. &entru ei +ntreaga lu"e era lo(uit/ de %pirite ,i de"oni (are puteau *i in-o(a0i %au (/rora li %e putea porun(i %/ +"plinea%(/ -oia unei per%oane da(/ per%oana re%pe(ti-/ (uno,tea ritualul ,i *or"ula (ore(t/. 7lu1iile din literatura -re"ii ,i *rag"entele de papiru% depun "/rturie de%pre larga r/%p+ndire a (redin0ei +n "agie (are e.i%ta +n lu"ea %t/p+nit/ de )o"a. $-reii ,i nee-reii deopotri-/ +"p/rt/,eau a(e%te (redin0e %uper%ti0ioa%eD de *apt e-reii ar/tau ade%ea "ai "ult intere% pentru "agie de(+t nee-reii. Credin0ele "agi(e au +n(eput +n -re"uri %tr/-e(hi. 7ugurii %au pre-e%tirea -iitorului prin e.a"inarea "/runtaielor ani"alelor %a(ri*i(ate %au prin o'%er-area 1'orului p/%/rilor era un gen de "agie pra(ti(at de ro"ani +n(/ de la +nte"eierea )o"ei. 6re(ii erau *a"iliari (u ora(olele unde %e (redea (/ 1eii le (o"uni(/ oa"enilor -oia lor prin preo0i ,i preote%e pe (are 1eii +i po%edau. )o'ia 'a'ilonian/ i:a adu% pe "ul0i e-rei +n (onta(t (u +n-/0/turile "i%ti(e din 2rient ,i ei au de-enit e.or(i,ti ,i ne(ro"an0i pro*e%ioni,ti. Cu(eririle */(ute de 7le.andru au %ta'ilit (onta(te (u per,ii de la (are "i%ti(i%"ul oriental a p/trun%

+n 7pu%. &e -re"ea lui Ti'eriu "ania horo%(oapelor a atin% apogeul dar "agia a (ontinuat %/ *ie popular/ +n %e(olele (are au ur"at a,a (u" arat/ papiru%urile. <ntere%ul e-reilor pentru "agie poate *i o'%er-at +n 9oul Te%ta"ent. 5ari%eii %(oteau de"oni iar +n 5aptele apo%tolilor +nt+lni" -r/8itori (are ri-ali1au (u predi(atorii $-angheliei ?5aptele 8:9:2HD 13:6:11@. Credin(io,ii din $*e% au re(uno%(ut (/ "agia e%te o%til/ (re,tini%"ului ,i de a(eea ei ,i:au ar% (/r0ile de "agie pe un rugD pre0ul (/r0ilor a *o%t e%ti"at la (in(i1e(i de "ii de argin0i ?19:19@. #i'lia a a-ut +ntotdeauna o atitudine o%til/ *a0/ de +n(hinarea la *or0ele o(ulte. 3e,i au re(uno%(ut realitatea *or0elor de"oni(e at+t ;e(hiul (+t ,i 9oul Te%ta"ent au inter1i% (u de%/-+r,ire (onta(tul (u ele ?3eut. 18:10:12 20D Mi(a >:12D 1 Cor. 10:20 21@. +n papiru%uri +nt+lni" *or"ule "agi(e (are erau *olo%ite pentru %t/p+nirea %piritelor %au pentru a adu(e noro(. Bna dintre a(e%tea un e.tra% din "arele papiru% "agi( de la &ari% din %e(olul al treilea arat/ (o"'ina0ia (iudat/ de *ra1eologie p/g+n/ e-reia%(/ ,i (re,tin/ (are era *olo%it/ (a un *ar"e( pentru alungarea de"onilor: %a"itolul , 63 7edere e'terioar a Panteonului din /oma5 este una dintre ele mai 8ine "strate ldiri din "erioada im"erial. LBn de%(+nte( re"ar(a'il pentru alungarea de"onilor. <n-o(a0ia tre'uie ro%tit/ dea%upra (apului X(elui po%edat de de"onY. &une0i +n *a0a lui ra"uri de "/%lin %ta0i +n %patele lui ,i %pune0i: 4la-/ %pirit al lui 7-raa"D %la-/ %pirit al lui <%aa(D %la-/ %pirit al lui <a(o-. <%u% Cii%to% %*+ntul %piritul Xai(i ur"ea1/ o %erie de (u-inte (are %e pare (/ nu au ni(i un %en%Y alung/ de"onul de la o" p+n/ (+nd de"onul ne(urat al lui 4atan -a *ugi dinaintea ta. Te (on8ur o de"onule ori(ine ai *i te (on8ur +n nu"ele lui 3u"ne1eu 4a'ar'ar'athioth 4a'ar'ar'atiuth 4a'ar'ar'athoneth 4a'ar'ar'aphai. <e,i a*ar/ o de"onule ori(ine ai *i ie,i ,i plea(/ de la (utare ,i (utare +ndat/ a(u"Q <e,i a*ar/ o de"onule pentru (/ te -oi lega (u lan0uri de ada"antin/ (are nu -or "ai *i de%*/(ute ,i te -oi arun(a +n hao%ul +ntune(at pentru ni"i(irea total/M.2 5or"ula de "ai %u% ilu%trea1/ at+t re%pe(tul lu"ii p/g+ne pentru puterea $-angheliei lui Cri%to% (+t ,i (on(ep0iile gre,ite (u pri-ire la $-anghelie. 3a(/ +n (re,tini%" nu ar *i e.i%tat o putere real/ (are %/ lupte +"potri-a in*luen0elor 6H Studiu al Noului Testament de"oni(e ale p/g+ni%"ului nu"ele lui 7-raa" <%aa( <a(o- ,i <%u% nu ar *i *o%t "en0ionate. 6re,eala +n a(ea%t/ (on(ep0ie (on%t/ din *aptul (/ %e (redea (/ punerea laolalt/ a a(e%tor ter"eni (on%tituie doar un alt de%(+nte( "agi( (are poate %/ *ie *olo%it de e.or(i%t dup/ 'una lui pl/(ere. Cel (are a *olo%it a(ea%t/ *or"ul/ a repetat gre,eala lui 4i"on Magul (are a (re1ut (/ puterea lui 3u"ne1eu poate *i (u"p/rat/ (u 'ani. Bn a%e"enea a"e%te( de (redin0/ ,i %uper%ti0ie nu era ni(ide(u" neo'i,nuit printre oa"enii (are erau *oarte religio,i din *ire dar (are nu a-eau a((e% la o +n-/0/tur/ %i%te"ati(/ %au la un e.e"plar %(ri% al 4(ripturii.

7%trologia era de a%e"enea r/%p+ndit/ +n i"periu +n ti"pul pri"ului %e(ol. 7(ea%ta ,i:a a-ut originea +n #a'ilon unde nop0ile %enine o*ereau un prile8 *oarte 'un pentru o'%er-area ne%t+n8enit/ a %telelor ,i a planetelor. 3eoare(e preo0ii 'a'ilonieni (on%iderau (/ planetele %+nt e"'le"e ale 1eilor lor ei 7edere interioar a Panteonului. %a"itolul , 6> 0ineau o e-iden0/ atent/ a "i,(/rilor lor. 2rdinea din uni-er% i:a i"pre%ionat ,i au (/utat %/ *a(/ leg/tura +ntre a(ea%ta ,i (ur%ul -ie0ii u"ane. +n ur"a (u(eririlor lui 7le.andru (are au %ta'ilit (onta(te +ntre lu"ea r/%/ritean/ ,i (ea apu%ean/ ,tiin0a a%trologi(/ le:a de-enit (uno%(ut/ gre(ilor. &rin inter"ediul lor ,i prin inter"ediul ghi(itorilor (are au "er% +n%pre apu% (a %/ *a(/ a-eri a%trologia a *o%t introdu%/ +n i"periul ro"an. Teoria a%trologiei %e 'a1a pe pre%upunerea (/ puterile %u-erane ale uni-er%ului (are (ontrolau planetele ,i -ie0ile oa"enilor a(0ionau %i"ultan +n a"'ele ,i de%eori pre-e%teau de%tinele oa"enilor potri-it (u (ur%ul planetelor %u' %pe(trul (/rora %:au n/%(ut. &entru a a*la (e a-eau de %pu% (orpurile (ere,ti "i,(area (erea%(/ a %oarelui ,i a planetelor a *o%t +"p/r0it/ +n (ele dou/%pre1e(e %e"ne ale 1odia(ului *ie(are dintre ele *iind "ar(at/ de o (on%tela0ie deo%e'it/. 3a(/ %e (uno,tea (u e.a(titate ti"pul (+nd %:a n/%(ut o per%oan/ %e putea %ta'ili +n (e 1odie %:a n/%(ut ,i %e putea (al(ula po1i0ia di*eritelor planete +n "o"entul a(ela. &e 'a1a po1i0iilor lor %e putea deter"ina in*luen0a po%i'il/ a%upra de%tinului a(elei per%oane ,i putea *i pre1i% -iitorul %au per%oana putea *i a-erti1at/ (u pri-ire la lu(ruri pe (are tre'uia %/ le a,tepte %au pe (are era 'ine %/ le e-ite. 7(e%te date au *o%t organi1ate +ntr:un ta'el (are %e nu"e,te horo%(op. +n ur"a apari0iei %i%te"ului a%trono"i( al lui Coperni( (are punea %oarele +n (entrul %i%te"ului %olar ,i nu p/"+ntul a%trologia a %(/1ut +n i"portan0/. &e -re"ea lui Cri%to% +n%/ i %e a(orda o aten0ie deo%e'it/ nu nu"ai din partea (la%elor de 8o% (i ,i din partea ari%to(ra0iei. 7ugu%t a *olo%it:o o(a1ional iar Ti'eriu re(urgea la ea (u regularitate. 7%trologia nu a penetrat ni(iodat/ +n (re,tini%" deoare(e (re,tinii o re%pingeau (u -ehe"en0/. <ilozofiile C+nd religia degenerea1/ +n ritual gol %au +n %uper%ti0ie ignorant/ intele(tualii o a'andonea1/ (u totul deoare(e ei %i"t (/ ea nu "ai poate %/ le o*ere ni(i o %ati%*a(0ie. Totu,i ei nu pot ignora ne(e%itatea g/%irii unor r/%pun%uri ra0ionale la pro'le"ele pe (are le ridi(/ lu"ea. Mi%terele uni-er%ului (er o e.pli(a0ie a*ar/ de (a1ul (/ o"ul %e "ul0u"e,te %/ *ie at+t de netot +n(+t %/ nu *ie tul'urat de ele. 5ilo1o*ia e%te o +n(er(are de a (orela +ntr:o *or"/ %i%te"ati1at/ toate (uno,tin0ele e.i%tente (u pri-ire la uni-er% ,i de a integra e.perien0a u"an/ +n a(e%t %i%te". 5ilo1o*iile %+nt nede1-oltate %au nai-e %au %u'tile %au pro*unde. Bnele dintre ele re(uno%( e.i%ten0a unei *or0e %upre"e %au a unei 1eit/0i per%onale. 7ltele %+nt de:a dreptul "ateriali%te ,i re%ping ideea e.i%ten0ei di-init/0ii (on%ider+nd:o ridi(ol/ %au nene(e%ar/. +n ori(e (a1 *ilo1o*ia nu %:a

'a1at ni(iodat/ pe o re-ela0ie de la 3u"ne1eu. $a a pre%upu% +ntotdeauna (/ o"ul are o (apa(itate %u*i(ient/ (a %/ +n0eleag/ lu"ea +n (are tr/ie,te ,i %/:,i de(id/ %ingur %oarta. Cunoa,terea pe 'a1a (/reia -or *i luate de(i1iile -a *i deri-at/ din e.perien0a indi-idual/ %au (ole(ti-/. 2rgani1area (uno,tin0elor +ntr: un %i%te" (oerent tre'uie %/ *ie gu-ernat/ de legi ale logi(ii (are au *o%t 66 Studiu al Noului Testament (on(epute de o". &rin e.tinderea do"eniului %/u de o'%er-a0ie ,i prin (re,terea gradului de per*e(0iune a logi(ii %ale o"ul ar tre'ui (a +n (ele din ur"/ %/ poat/ a8unge la o deplin/ +n0elegere a "i%terelor din (are *a(e ,i el parte. &entru atingerea a(e%tui %(op au *o%t (reate di*erite %i%te"e *ilo1o*i(e. +n "/%ura +n (are re*le(t/ atitudini *unda"entale *a0/ de -ia0/ ele d/inuie p+n/ +n 1ilele noa%tre de,i poate (/ au alt nu"e de(+t (el original. Toate a(e%tea au *o%t *ondate pe pre"i%e di*erite de prin(ipiile *unda"entale ale (re,tini%"ului. Cu toate (/ "ulte dintre ele au a-ut tr/%/turi (are %:au a%e"/nat (u (ele ale (re,tini%"ului ,i (u toate (/ -o(a'ularul ,i unele u1an0e ale a(e%tor (redin0e (on(urente au *o%t a'%or'ite ulterior +n g+ndirea #i%eri(ii +n general ele pot *i pri-ite (a *or0e opu%e (re,tini%"ului ,i nu (a "ateriale din (are %/ %e *i *or"at (re,tini%"ul. 2 (unoa,tere ele"entar/ a a(e%tora e%te e%en0ial/ pentru +n0elegerea (lar/ a (adrului intele(tual ,i religio% din pri"ul -ea(. Platonismul &latoni%"ul +,i trage nu"ele de la &laton "arele *ilo1o* atenian ,i *ondator al 7(ade"iei (are a tr/it +n %e(olul al patrulea +nainte de Cri%to%. $l a *o%t prieten ,i ele- al lui 4o(rate. 3e la "ae%trul %/u el a "o,tenit o "inte i%(oditoare ,i o'i(eiul de a g+ndi +n ter"eni a'%tra(0i. =u"ea %u%0inea el (on%t/ dintr:un nu"/r in*init de lu(ruri parti(ulare ,i *ie(are dintre a(e%tea e%te o (opie "ai "ult %au "ai pu0in i"per*e(t/ a unei idei reale. 3e e.e"plu %+nt "ulte *eluri de %(aune dar ni(i unul dintre ele nu poate *i %(aunul din (are au *o%t deri-ate toate (elelalte %(aune. &rin ur"are %(aunul real nu e%te (el */(ut din le"n (i e%te %(aunul ideal a (/rui (opie e%te %(aunul de le"n. 7,adar lu"ea real/ e%te lu"ea ideilor iar lu"ea "aterial/ nu e%te de(+t o u"'r/ a a(e%teia. 7(e%te idei %+nt organi1ate +ntr:un %i%te" la -+r*ul (/ruia %e a*l/ ideea de #ine. &laton nu pare %/ *i per%oni*i(at ideea de #ine ni(i nu a identi*i(at:o (u 3e"iurgul %au Creatorul (are a produ% lu"ea "aterial/. $l a (on%iderat (/ ideile au o e.i%ten0/ o'ie(ti-/D de *apt ele erau %ingura e.i%ten0/ real/ iar lu"ea pre1ent/ nu e%te de(+t o palid/ re*le(tare a ei. 2 a%e"enea (on(ep0ie de%pre lu"e a du% +n "od ine-ita'il la duali%". 3a(/ lu"ea real/ e%te t/r+"ul ne-/1ut al ideilor ,i da(/ (o%"o%ul %(hi"'/tor +n (are tr/ie,te o"ul e%te tre(/tor %(opul o"ului e%te %/ e-ade1e din lu"ea nereal/ ,i %/ intre +n lu"ea real/. )e*le(0ia "edita0ia ,i (hiar a%(eti%"ul -or de%(hide (alea de eli'erare. Cunoa,terea e%te "+ntuireaD p/(atul e%te ignoran0a. &rin (/utarea #inelui 4upre" a 4(opului a <deii 4upre"e o"ul %e poate eli'era de lu"ea "aterial/ +nro'itoare ,i %e poate ridi(a la ni-elul +n0elegerii lu"ii reale. &latoni%"ul a *o%t prea a'%tra(t (a %/ atrag/ aten0ia ,i g+ndirea oa"enilor de

r+nd. $l nu e%te "en0ionat dire(t +n 9oul Te%ta"ent (a una dintre *ilo1o*iile (u (are a *o%t (on*runtat (re,tini%"ul. 3uali%"ul lui +n%/ %:a re*le(tat +n gno%ti(i%" (are %:ar putea %/ *i luat na,tere la %*+r,itul pri"ului %e(ol ,i +n neoplatoni%" (are a *o%t pro"o-at de &lotinu% +n %e(olul al treilea. %a"itolul , 67 \ , Platon, gravur du" 8ustul din 1aleria ;ffizi, <lorena. %nosti=ismul 6no%ti(i%"ul dup/ (u" %ugerea1/ ,i nu"ele ?deri-at de la (u-+ntul gre(e%( gnosis, (unoa,tere@ a *o%t un %i%te" (are a pro"i% "+ntuirea prin (unoa,tere. 3u"ne1eu %puneau gno%ti(ii e%te prea "are ,i prea %*+nt (a %/ *i (reat lu"ea "aterial/ (u toat/ 8o%ni(ia ,i (orup0ia ei. 6no%ti(ii %u%0ineau (/ de la 3i-initatea %upre"/ au pornit o %erie de e"ana0ii %u((e%i-e *ie(are (u pu0in in*erioar/ (elei din (are a pro-enit p+n/ (+nd +n *inal ulti"ele dintre a(e%te e"ana0ii %au LeoniM (u" au *o%t nu"ite au (reat lu"ea. 7,adar %e punea %e"nul de egalitate +ntre "aterie ,i r/u. 3a(/ o"ul -rea %/ o'0in/ "+ntuirea el tre'uie %/ renun0e la lu"ea "aterial/ ,i %/ (aute lu"ea in-i1i'il/. 3in a(e%t argu"ent au luat na,tere dou/ (on(lu1ii eti(e (ontradi(torii. Cea dint+i a *o%t a%(eti%"ul (are %u%0inea (/ +ntru(+t trupul e%te "aterial el e%te r/u ,i ar tre'ui 0inut %u' (ontrol %tri(t. &o*tele lui ar tre'ui %trunite iar i"pul%urile lui ar tre'ui ne%o(otite %au %upri"ate. Cealalt/ (on(lu1ie a *o%t %(oa%/ din pre%upunerea (/ %piritul e%te real ,i (/ trupul nu e%te real. 3a(/ trupul e%te 68 Studiu al Noului Testament tre(/tor *aptele lui %+nt lip%ite de i"portan0/. 3eplina %ati%*a(ere a dorin0elor lui nu are ni(i un e*e(t a%upra "+ntuirii ulti"e a %piritului (are e%te %ingura parte (e -a %upra-ie0ui. $.i%t/ po%i'ilitatea (a a(ea%t/ +n-/0/tur/ %/ *i pro"o-at ere1ia la (are *a(e alu1ie &a-el +n Colo%eni (+nd +i a-erti1ea1/ pe (ititori: L=ua0i %ea"a (a ni"eni %/ nu -/ *ure (u *ilo1o*ia ,i (u o a"/gire de,art/ dup/ datina oa"enilor dup/ +n-/0/turile +n(ep/toare ale lu"ii ,i nu dup/ Cri%to%M ?2:8@. 4e pare (/ a(ea%t/ ere1ie nega deplina du"ne1eire a lui Cri%to% ,i poate (/ +l (on%idera una dintre e"ana0iile %au "ani*e%t/rile lui 3u"ne1eu. +n a*ar/ de a(ea%ta %:ar putea (a a%(eti%"ul pe (are l:au pro"o-at anu"ite *or"e de gno%ti(i%" %/ *ie e(oul atitudinii de Lnu lua nu gu%ta nu atingeM ?2:21@ pe (are a (onda"nat:o &a-el (u at+ta -ehe"en0/. <denti*i(area a'%olut/ a a(e%tei erori (u gno%ti(i%"ul nu e%te po%i'il/ dar e.i%t/ %i"ilarit/0i. Neo<latonismul &rin(ipiile lui &laton au *o%t adoptate de &lotinu% ?20H:269 d.Cr.@ din =y(opoli% +n $gipt (are a predat *ilo1o*ie +n )o"a ti"p de dou/1e(i ,i (in(i de ani. &lotinu% ,i:a datorat edu(a0ia lui 7""oniu% 4a((a% din 7le.andria (are *u%e%e (re,tin dar (are %:a +ntor% la p/g+ni%". $l a *o%t in*luen0at puterni( ,i de ideea per%an/ de duali%" pe (are a +nt+lnit:o +n ti"p (e %e a*la +ntr:o e.pedi0ie "ilitar/

ro"an/. 9eoplatoni%"ul a *o%t +n "od di%tin(t o *ilo1o*ie religioa%/ 'a1at/ pe duali%"ul platoni( al idealului uni-er%al ,i al lu(rului parti(ular ,i pe duali%"ul per%an al lu"inii ,i +ntuneri(ului. +n neoplatoni%" %piritul e%te (on%iderat +n "od ine-ita'il 'un iar trupul e%te (on%iderat +n "od inerent r/u. M+ntuirea (on%t/ +n eli"inarea (o"plet/ a tuturor dorin0elor trupe,ti pe "/%ur/ (e o per%oan/ %e retrage de la -ia0a dependent/ de %i"0uri ,i %e apropie de -ia0a %piritului (are -a *i atin%/ +n %*+r,it la "oarte. 7tun(i -a +n(eta in*luen0a rea a trupului ,i -a +n*lori ade-/rata -ia0/ %piritual/. 9eoplatoni%"ul a tre(ut din(olo de platoni%" prin +n-/0/tura (/ reali1area -ie0ii %pirituale nu %e poate *a(e prin e*ort intele(tual (i nu"ai printr:o a'%or'ire "i%ti(/ +n <n*init. +ntru(+t ra0iunea nu +l poate (uprinde pe 3u"ne1eu nu"ai %enti"entele pot %ta'ili (o"uni(area (u $l. +n g+ndirea duali%t/ a gno%ti(i%"ului ,i a neoplatoni%"ului e.i%t/ o pr/pa%tie i"en%/ +ntre realitate ,i "aterie nu nu"ai +n %en%ul "eta*i1i( (/ a(e%tea dou/ %+nt ire(on(ilia'ile +n e%en0/ (i ,i +n %en%ul eti( (/ una e%te 'un/ ,i (ealalt/ e%te rea. +n (on%e(in0/ nu e.i%t/ lo( pentru do(trina (re,tin/ a +ntrup/rii. 9eoplatoni,tii (on%e(-en0i ar %o(oti pur ,i %i"plu de ne(on(eput unirea lui 3u"ne1eu (u o"ul unirea 3u"ne1eirii (u "ateria. <%p/,irea nu ar *i ne(e%ar/ +ntru(+t ni(i un *apt (are %:a petre(ut +n lu"ea a(ea%ta nu poate a-ea -reun e*e(t a%upra lu"ii reale a %piritului. +n-ierea trupului ar *i o gre,eal/ hidoa%/ +ntru(+t nu ar *a(e de(+t %/ perpetue1e r/ul e.i%ten0ei "ateriale. <ulian L7po%tatulM ulti"ul +"p/rat (are %:a +"potri-it (re,tini%"ului a *o%t neoplatoni%t. %a"itolul , 69 E<i=urismul $pi(uri%"ul ,i:a pri"it nu"ele de la $pi(ur *iul unui atenian (are a %tudiat +n 7tena ,i a +n*iin0at o ,(oal/ proprie prin anul 306 +.d.Cr. +n-/0/tura lui a *o%t (el "ai 'ine repre1entat/ +n lu(r/rile ele-ului %/u =u(re0iu *ilo1o* "ateriali%t ro"an ,i poet din %e(olul +nt+i +nainte de Cri%to%. =u"ea %punea el a +n(eput +ntr:o ploaie de ato"i dintre (are unii din pur/ +nt+"plare %:au "i,(at pe o traie(torie o'li(/ ,i %:au (io(nit (u al0ii. 7(e%te (oli1iuni au produ% alte (oli1iuni ,i +n (ele din ur"/ "i,(area re1ultant/ a adu% +n *iin0/ uni-er%ul pre1ent. Co%"ologia epi(uri%"ului e%te %i"ilar/ (u (ea a e-olu0ioni%"ului "ateriali%t "odern. +ntr:o a%e"enea lu"e a +nt+"pl/rii nu poate e.i%ta ni(i %(op ,i ni(i plan. &rin ur"are nu putea e.i%ta un 'ine a'%olut ,i *inal. #inele %upre" %punea $pi(ur e%te pl/(erea pe (are el a de*init:o (a a'%en0a durerii. Contrar (on(ep0iei populare de%pre epi(uri%" de atun(i ,i de a(u" a(e%ta nu a pro"o-at %en1ualitatea (i "ai degra'/ a +nde"nat la alegerea a(elor pl/(eri (are +i dau indi-idului %ati%*a(0ia (ea "ai dura'il/ ,i "ai deplin/. 3a(/ a'%tinen0a de la anu"ite pl/(eri poate adu(e o %ati%*a(0ie *inal/ "ai "are de(+t pl/(erile +n%ele e%te re(o"andat/ a'%tinen0a. $pi(uri%"ul nu a propo-/duit o -ia0/ de pl/(eri dar nu a o*erit ni(i un "od de a (ontrola egoi%"ul.

$pi(uri%"ul a *o%t +n e%en0/ antireligio%. 3a(/ lu"ea %:a n/%(ut din "aterie +n "od +nt+"pl/tor nu a *o%t ne(e%ar/ o *or0/ (reatoare. 3a(/ +nt+"plarea e%te (ea (are deter"in/ re1ultatul intera(0iunilor (o%"i(e nu r/"+ne lo( pentru o 6+ndire (are %/ dea dire(0ie ,i %(op. $pi(uri%"ul 'ine+n0ele% nu a -or'it de%pre 1ei ,i ni(i nu a negat +n "od (ategori( e.i%ten0a lorD dar 1eii pe (are i:a i"aginat erau +n(hi,i +ntr:un t/r+" de 'a%" unde %e 'u(urau +n propria lor %o(ietate ,i nu %e intere%au ni(ide(u" de pro'le"ele "/runte ale oa"enilor. $pi(uri%"ul a *o%t +n (el "ai 'un (a1 dei%t dar de *apt a *o%t atei%t pentru (/ un 1eu (are e%te ina((e%i'il %au (are e%te de1intere%at de pro'le"ele u"ane ar putea *oarte 'ine %/ nu e.i%te. $pi(uri%"ul a *o%t o *ilo1o*ie de%tul de popular/ deoare(e nu a (on0inut prea "ulte ra0iona"ente a'%tra(te. $l a */(ut apel la (on%idera0ii %enti"entale pentru (/ a *urni1at o 8u%ti*i(are *ilo1o*i(/ a *aptului (/ */(ea (eea (e (ei "ai "ul0i oa"eni *a( de alt*el O ,i anu"e (on%idera pl/(erea %(opul %upre" al -ie0ii. $pi(uri%"ul a dat deoparte ori(e g+nd (u pri-ire la p/(at %au la *aptul (/ o"ul -a tre'ui %/ dea %o(oteal/ la o 8ude(at/ *inal/ deoare(e nu a pre1i% ni(i un %(op ,i ni(i un %*+r,it al pro(e%elor a(tuale din lu"e. 9e"urirea nu era re(uno%(ut/ deoare(e un trup (o"pu% nu"ai din ato"i nu %upra-ie0uie,te din(olo de -ia0a pre1ent/. 3a(/ 0ine" %ea"/ de prin(ipalele te1e ale epi(uri%"ului nu e%te de "irare (/ atenienii au r+% la predi(a lui &a-el de la 7reopag atun(i (+nd le:a predi(at de%pre <%u% ,i de%pre +n-iere ?5aptele 17:18 32@. Stoi=ismul +n pa%a8ul din 9oul Te%ta"ent "en0ionat "ai %u% e%te pre1entat ,i %toi(i%"ul +"preun/ (u $pi(uri%"ul. 4toi(i%"ul a *o%t *ondat de Reno 70 Studiu al Noului Testament ?3H0:26> +.d.Cr.@. originar din Cipru poate (hiar de origine %e"iti(/. Reno nu a re(uno%(ut e.i%ten0a unui 3u"ne1eu per%onal (i a %u%0inut (/ uni-er%ul e%te %u' (ontrolul unei )a0iuni 7'%olute %au al -oin0ei di-ine i"anente ,i atotpre1ente +n ea. &rin ur"are pro(e%ele din lu"e %+nt gu-ernate nu de +nt+"plare (i de un %(op progre%i-. 7,adar (on*or"area *a0/ de ra0iune de-ine 'inele %upre". 4enti"entele per%onale %+nt lip%ite de i"portan0/ %au (hiar d/un/toare deoare(e ele tind %/ de1e(hili're1e re1ol-area ra0ional/ a pro'le"elor u"ane. 4t/p+nirea de %ine per*e(t/ nea*e(tat/ de (on%idera0ii %enti"entale a *o%t %(opul %toi(ului. 7titudinea (are re1ult/ de ai(i a dat %en%ul prin(ipal al a(e%tui ter"en +n a((ep0iunea lui "odern/. 3eoare(e %toi(ii (redeau (/ natura e%te a,a (u" tre'uie %/ *ie ,i (/ ori(e %e +nt+"pl/ e%te gu-ernat de &ro-iden0/ nu %e a((epta ideea "odi*i(/rii pro(e%ului %au ideea %t/-ilirii (ur%ului %/u ine.ora'il. Bni-er%ul tre'uia %/ *ie a((eptat nu %(hi"'at. 7(ea%t/ atitudine *atali%t/ a %ti"ulat %t/p+nirea de %ine ,i +n (on%e(in0/ a pro"o-at o "oralitate +nalt/. 7(ea%t/ *ilo1o*ie a *o%t atr/g/toare pentru g+ndirea ro"an/ rigid/ ,i legali%t/ ,i "ul0i dintre (ei "ai 'uni oa"eni de %tat ro"ani (u" a *o%t Ci(ero au aderat la te1ele ei. Cre1ul %toi( ori(+t de -irtuo% era el nu era (re,tin. $l nu a((epta ideea li'ert/0ii

de -oin0/ ,i ni(i e.i%ten0a real/ a r/ului. Toate relele aparente erau pentru %toi( doar p/r0i (o"ponente ale unui 'ine "ai "are. 2 a%e"enea atitudine e.(lude ori(e idee de re*or"/ %au de %(hi"'are +n ordinea e.i%tent/ a lu(rurilor. <ndi-idul era o'ligat %/ a(0ione1e +n "od -irtuo% pentru %ine ,i %/ %e (on*or"e1e ra0iunii (elei "ai +nalte pe (are o (uno,tea dar nu a-ea o'liga0ia %/ (aute %/ %(hi"'e %oarta (o"un/ a oa"enilor %au %/:i o(rotea%(/ de ad-er%it/0i. &entru %toi( nu era po%i'il/ ni(i o rela0ie per%onal/ (u 3u"ne1eu. 3a(/ natura era i"par0ial/ *a0/ de to0i oa"enii ea nu a-ea *a-ori0i. #a "ai "ult ideea unei rela0ii per%onale (u ra0iunea uni-er%al/ %au (u pro(e%ul (o%"i( ar p/rea la *el de a'%urd/ (a ,i a "ani*e%ta drago%te *a0/ de legea gra-ita0iei. &otri-it %toi(ilor pe 3u"ne1eu nu +l intere%ea1/ pro'le"ele per%onale ale oa"enilor deoare(e $l nu e%te un 3u"ne1eu per%onal. +ntregul (on(ept de $-anghelie (re,tin/ +n (are 3u"ne1eu a (ontra(arat r/ul prin tri"iterea 5iului 4/u +n lu"e (a %/ "oar/ pentru oa"eni ar *i (u totul ridi(ol pentru %toi(. 3e,i o "are parte a eti(ii %toi(e era l/uda'il/ ,i de,i +n unele a%pe(te ea %:a a%e"/nat (u (ele "ai +nalte %tandarde eti(e (re,tine (ele dou/ %i%te"e au *o%t *oarte departe unul de (el/lalt datorit/ pre"i%elor de la (are au pornit ,i datorit/ pra(ti(ilor lor. 7lte dou/ %i%te"e "erit/ aten0ie de,i ele au *o%t "ai pu0in populare ,i (u "ai pu0in/ in*luen0/ de(+t (ele "en0ionate "ai %u%. Cinismul Cini%"ul la *el (a ,i platoni%"ul %:a n/%(ut din +n-/0/tura %o(rati(/ +ntru(+t 4o(rate a*ir"a (/ o"ul (u ne-oi %i"ple poate %upra-ie0ui de o'i(ei +n Capitolul 3 71 (ondi0ii (are l:ar ne"ul0u"i total pe a(ela (are are ne-oi (o"ple.e (ini(ii %u%0ineau (/ o"ul atinge (ul"ea -irtu0ii atun(i (+nd nu "ai are ni(i o ne-oie. &entru a *i independen0i de toate dorin0ele ei au (/utat %/ a'olea%(/ dorin0a. $i au a'andonat toate %tandardele ,i (on-en0iile ,i au de-enit indi-iduali,ti de%/-+r,i0i. 3e%eori (ini(ii erau +n "od inten0ionat gro%olani ,i inde(en0i +n -or'ire ,i +n purtare (u %(opul de a de"on%tra (/ ei erau Lalt*elM de(+t (eilal0i. Criti(a adu%/ de 4o(rate lui 7nti%tene% *ondatorul grup/rii (ini(e a *o%t pro'a'il (ea "ai p/trun1/toare anali1/ a +ntregii "i,(/ri (are a *o%t */(ut/ -reodat/. L&ot -edea "+ndria ta M %punea el Lprin g/urile din "antaua ta.M S=e<ti=ismul &yrrho din $li% ?36>:29> +.d.Cr.@ a *o%t (el dint+i dintre %(epti(i. &e %(urt argu"entul lor era ur"/torul: 3a(/ (unoa,terea %e 'a1ea1/ pe e.perien0/ nu poate e.i%ta un %tandard a'%olut deoare(e e.perien0a *ie(/rui o" %e deo%e'e,te de (ea a %e"enilor lui. 2'i(eiurile a((epta'ile +ntr:o 0ar/ %+nt %o(otite (onda"na'ile +n alta. <"pre%iile */(ute de a(elea,i o'ie(te -or *i di*erite +n raport (u ti"pul ,i (ondi0iile +n (are %+nt o'%er-ate o'ie(tele. To0i ter"enii de 8ude(at/ %+nt relati-i: o greutate (are e%te u,oar/ pentru un o" poate *i grea pentru un altul. 3a(/ nu %e poate g/%i un pun(t de pornire de*initi- pentru ra0iune ni(i un (riteriu de 8ude(at/ nu e%te -ala'il ,i %e poate %pune (/ nu e.i%t/ ade-/r. 3a(/ ar *i %/ "earg/ +nainte pe 'a1a propriei lor logi(i %(epti(ii nu ar

putea *a(e ni(i o a*ir"a0ie +ntru(+t ei nu ar putea do-edi ni"i( pe 'a1a unor pre"i%e a((epta'ile. 4(epti(i%"ul %:ar %*+r,i +n "od logi( +ntr:o parali1ie intele(tual/ (o"plet/. Cini%"ul ,i %(epti(i%"ul %:au n/%(ut din a'andonarea %tandardelor. Cini%"ul %e o(upa de eti(/D %(epti(i%"ul %e o(upa de intele(t. Cre,tini%"ul %:a deo%e'it de a"+ndou/ a(e%te *ilo1o*ii prin a*ir"a0ia %a (/ 3u"ne1eu e%te %tandardul %upre" pentru o". $l a in%i%tat a%upra *aptului (/ o"ul e%te +n "od ne(e%ar dependent de 3u"ne1eu *apt (are pune o li"it/ independen0ei (ini(eD ,i (/ 3u"ne1eu e%te +n(eputul ori(/rei g+ndiri a,a +n(+t re-ela0ia =ui per%onal/ %er-e,te (a *a(tor regulator +n a(u"ularea de (uno,tin0e prin e.perien0/. Evaluarea filozofiilor 2ri(+t de populare ar *i *o%t a(e%te *ilo1o*ii %au altele ele au *o%t ne%ati%*/(/toare deoare(e erau prea a'%tra(te (a %/ poat/ *i +n0ele%e +n +ntregi"e de oa"enii de r+nd ,i le lip%ea o *inalitate. )a0iona"entul lor %e %*+r,ea +ntotdeauna +n +ndoial/. &laton a e.pri"at *oarte (lar a(e%t nea8un% (+nd a pu% +n gura lui 4i""ia% a*ir"a0ia ur"/toare: L+ndr/1ne%( %/ %pun (/ tu 4o(rate %i"0i la *el (a ,i "ine (/ e%te *oarte greu %au aproape i"po%i'il %/ a8ungi la -reo (ertitudine (u pri-ire la +ntre'/ri (a a(e%tea Xde%pre ne"urireY +n -ia0a pre1ent/. Ii (u toate a(e%tea ar tre'ui %/:1 %o(ote%( la, pe a(ela (are nu a do-edit la ni-elul (el "ai +nalt (eea (e %e %pune de%pre ele %au pe a(ela a (/rui 72 Studiu al Noului Testament ini"/ %:a +n"uiat "ai +nainte (a %/ le *i e.a"inat pe toate p/r0ile. $l ar tre'ui %/ per%e-ere1e p+n/ (+nd reali1ea1/ unul din ur"/toarele dou/ lu(ruri: *ie %/ de%(opere %au %/ a*le ade-/rul de%pre ele *ie da(/ lu(rul a(e%ta e%te i"po%i'il %/ ia (ele "ai 'une ,i "ai indi%(uta'ile no0iuni u"ane ,i %/ *a(/ din ele pluta pe (are %/ na-ighe1e prin -ia0/ O nu */r/ ri%(uri re(uno%( da(/ nu poate g/%i -reun (u-+nt de la 3u"ne1eu (are %/:1 poarte (u "ai "are (ertitudine ,i +n %iguran0/M.3 7,adar *ilo1o*ia a,a (u" re(unoa,te ea %ingur/ nu a reu,it %/ g/%ea%(/ ade-/rul. =a dile"a lui 4i""ia% (re,tini%"ul r/%punde: LIi Cu-+ntul 4:a */(ut trup ,i a lo(uit printre noi plin de har ,i de ade-/r. Ii noi a" pri-it %la-a =ui o %la-/ +nto("ai (a %la-a %ingurului n/%(ut din Tat/lM ?<oan 1:1H@. Note 1. &lato /e"u8li ?)epu'li(a@ << 376D <<< 390. 2. 6eorge Milligan Sele tions front the 1reeI Pa"yri ?4ele(0iuni din papiru%urile gre(e,ti@ Ca"'ridge: The Bni-er%ity &re%% 1910 p. 112:11H. 3. &lato Phaedo, 8>. ;e1i #en8a"in CoFett The 9ialogues of Plato ?3ialogurile lui &laton@ 9eF TorE: 4(ri'ner 7r"%trong U Co. 1873 -oi < p. H1H. Capitolul H Iudaismul

&rintre religiile din i"periul ro"an din pri"ul %e(ol iudai%"ul a de0inut un lo( aparte. $ra o religie na0ional/ a-+ndu:,i originea +n poporul e-reu dar (u toate a(e%tea nu era li"itat/ nu"ai la e-rei +ntru(+t pro1eli0ii ei %e nu"/rau (u %utele. 9u era %ingura religie (are punea a((ent pe +n(hinarea la un %ingur 3u"ne1eu dar %pre deo%e'ire de (elelalte era +n e.(lu%i-itate "onotei%t/ +n %en%ul (/ le inter1i(ea adep0ilor ei %/ %e +n(hine %au (hiar %/ ad"it/ e.i%ten0a altor 1ei. 7lte religii a-eau te"ple ,i %er-i(ii de +n(hin/(iune la (are %e adu(eau 8ert*e dar +n ni(i o alt/ (redin0/ te"plul (u %an(tuarul %/u lip%it de i"agini ale 1eit/0ii nu a 8u(at un rol at+t de i"portant ,i nu a atra% de-ota"entul unui nu"/r at+t de "are de oa"eni. Multe dintre *ilo1o*ii a-eau %i%te"e eti(e 'ine +nto("ite dar eti(a iudai%"ului era inerent/ naturii +n(hin/rii din iudai%" ,i era i"pu%/ (u rigiditate a%upra tuturor adep0ilor lui. Ma8oritatea religiilor etni(e din 1ilele a(elea erau +nte"eiate pe tradi0ie %au pe intui0ie "i%ti(/. <udai%"ul %e 'a1a pe o re-ela0ie de la 3u"ne1eu (are era relatat/ +n %(rierile %a(re ale =egii ,i ale pro*e0ilor (are pretindeau (/ %+nt reprodu(erea (u-intelor lui 3u"ne1eu +n%u,i a,a (u" le:a %pu% $l %lu8itorilor 4/i ale,i. 2 oare(are +n0elegere a iudai%"ului +i e%te indi%pen%a'il/ (elui (e %tudia1/ 9oul Te%ta"ent deoare(e (re,tini%"ul e%te (opilul iudai%"ului. C/r0ile 9oului Te%ta"ent (u dou/ e.(ep0ii au *o%t %(ri%e de e-rei. +n-/0/turile 9oului Te%ta"ent (u pri-ire la 3u"ne1eu o" p/(at "+ntuire lege har rug/(iune ,i "ulte alte %u'ie(te *unda"entale pentru -ia0a (re,tin/ +,i au r/d/(inile +n p/"+ntul ;e(hiului Te%ta"ent. Chiar ,i argu"entele din 9oul Te%ta"ent +"potri-a legali%"ului %+nt e.tra%e din a*ir"a0ii ale ;e(hiului Te%ta"ent iar te.tul %(rierilor din era apo%toli(/ e%te plin de (itate din ;e(hiul Te%ta"ent. Cre,tinii au *o%t (uno%(u0i "ai +nt+i (a Lpartida na1arinenilorM ?5aptele 2H:> 1H@ (are era pri-it/ (a un *iri,or din r+ul "are al iudai%"ului. 7H Studiu al Noului Testament <%u% +n%u,i a *o%t e-reu n/%(ut +ntr:o *a"ilie de e-rei ?Matei 1:16@ ,i a *o%t t/iat +"pre8ur la *el (a to0i (eilal0i (opii e-rei de parte '/r'/tea%(/ ?=u(a 2:21@. $l a *o%t du% la <eru%ali" (+nd era (opil (a %/ parti(ipe la %/r'/toarea &a%telor ?2:H1@ ,i +n tot ti"pul -ie0ii 4ale $l a re%pe(tat o'i(eiurile e-reie,ti ,i a tr/it +ntr:o %o(ietate e-reia%(/. 7(tuala pr/pa%tie dintre (re,tini%" ,i iudai%" nu e%te re1ultatul unei deo%e'iri -a%te +n (eea (e pri-e,te originea lor i%tori(/ ,i teologi(/. $a e%te re1ultatul *aptului (/ e-reii =:au re%pin% pe 3o"nul <%u% a,a (u" a %pu% <oan: L7 -enit la ai 4/i ,i ai 4/i nu =:au pri"itM ?<oan 1:11@. 2riginea <udai%"ul +n *or"a +n (are a e.i%tat +n pri"ul %e(ol a *o%t +n "are "/%ur/ produ%ul e.ilului. +nainte de a *i du,i +n ro'ie lo(uitorii din <%rael ,i <uda au "ani*e%tat nu"ai o loialitate %pa%"odi(/ *a0/ de =ege. )eligia lor de drept ,i religia lor o*i(ial/ era %/ < %e +n(hine lui <eho-a dar a(ea%t/ religie "ult "ai ade%ea a *o%t (/l(at/ de(+t re%pe(tat/. +n %e(olul al nou/lea +nainte de Cri%to% +ntregul regat de nord %:a +n%tr/inat de <eho-a ,i i %:a +n(hinat lui #aal %u' in*luen0a <1a'elei %o0ia *eni(ian/ a lui 7ha'. 9u"ai prin lu(rarea eroi(/ a lui

<lie regatul de nord a re+n(eput %/ < %e +n(hine lui <eho-a. +n "od %i"ilar +n(hinarea la te"plu +n regatul de %ud a *o%t negli8at/ ,i p/r/%it/ +n %e(olul al optulea +n ti"pul do"niilor lui MKna%e ,i 7"on (are au patronat introdu(erea unor 1eit/0i %tr/ine. +n ti"pul do"niei -iguroa%e a lui <o%ia te"plul a *o%t (ur/0it a *o%t rein%taurat/ +n(hinarea +naintea lui <eho-a ,i (artea =egii (are a *o%t %(oa%/ la lu"in/ +n ti"pul re(on%truirii te"plului a *o%t pu%/ din nou +n po1i0ia de autoritate (are i %e (u-enea ?2 Cron. 3H:1:33@. C+t/ -re"e poporul a tr/it +n &ale%tina +n(on8urat de -e(ini p/g+ni pro%peri ,i puterni(i ,i (+t/ -re"e a *o%t %upu% in*luen0ei lor el a *o%t tentat %/ +n(er(e %/ %e +n(hine la 1ei %tr/ini ,i %/:= p/r/%ea%(/ pe 3u"ne1eul p/rin0ilor lui. &ro*e0ii au prote%tat +n 1adar +"potri-a a(e%tei tendin0e (are a ap/rut +n(/ +n ti"pul (/l/toriei poporului prin pu%tie ?9u"eri 2>:1:3@ ,i (are a per%i%tat p+n/ +n perioada ro'iei ,i a e.ilului ?$1e(h. 1H:1:>D <er. 7:16:20@. Capti-itatea a (on*runtat poporul e-reu (u o alternati-/ %u"'r/ (are putea a-ea (on%e(in0e *oarte %erioa%e. $i tre'uiau *ie %/ %e dedi(e (u totul +n(hin/rii +naintea lui <eho-a %ingurul 3u"ne1eu ade-/rat ,i prin a(ea%t/ dedi(are %/ p/%tre1e geniul ,i %(opul e.i%ten0ei lor na0ionale *ie %/ %e la%e a'%or'i0i din pun(t de -edere religio% ,i politi( de na0iunile +n "i8lo(ul (/rora au *o%t du,i +n e.il. 3a(/ -oiau %/ aleag/ pri"a alternati-/ era ne(e%ar %/ a(orde o aten0ie deo%e'it/ (erin0elor =egii ,i %/ (on(eap/ ni,te *or"e de +n(hinare (are %/ ia lo(ul ritualului de la te"plu (are a +n(etat odat/ (u di%trugerea (l/dirii (entrale ,i (u +"pr/,tierea preo0ilor. $i puteau %/ du(/ (u ei (artea =egii la noua re,edin0/ dar (ultul te"plului (el pu0in din (+te puteau -edea ei a di%p/rut pentru totdeauna. +n ti"p (e pri1onierii din regatul de %ud %e a*lau +n #a'ilon +n %e(olul al ,a%elea +nainte de Cri%to% a +n(eput %/ (apete *or"/ noul iudai%". Mai +nt+i a %a"itolul ? 7> *o%t +nl/turat/ ,i inter1i%/ idolatria. 3a(/ +nainte de (/derea <eru%ali"ului (ultul lui #aal ,i al altor 1eit/0i (anaanite a *o%t +"'r/0i,at pro%te,te di%(iplina a%pr/ a ro'iei i:a +n-/0at pe %upra-ie0uitori %/ pri-ea%(/ %pre <eho-a. +ntregul %pirit al (/r0ii lui 3aniel +n (are e%te denun0at/ ori(e parti(ipare la +n(hinarea p/g+n/ ,i +n (are 3aniel ,i prietenii %/i ,i:au "/rturi%it de%(hi% -oin0a de a < %e +n(hina nu"ai lui <eho-a ori(+t i:ar *i (o%tat e%te o "/rturie a %(hi"'/rii %alutare a %t/rii %pirituale (are a a-ut lo( +n (ei e.ila0i. +n ur"a +n(et/rii *or0ate a 8ert*elor lo(ul a(e%tora a +n(eput %/ *ie luat de %tudiul =egii %au Torah. +n regatele din -e(hi"e +n(hin/torul indi-idual putea %/ a(orde o "are pondere parti(ip/rii la +n(hin/(iunea pu'li(/ drept e.pre%ie a (redin0ei %ale. 7(ea%t/ e.pre%ie putea %/ *ie %in(er/ dar ea nu a putut %/ *ie la *el de -ital/ (a ,i %tudiul per%onal al pre(eptelor lui 3u"ne1eu +n (adrul re*or"ei lui <o%ia =egea a *o%t (itit/ +naintea +ntregului popor ?2 Cron. 3H:29 30@ (a o tr/%/tur/ %pe(ial/ a unei "i,(/ri de re*or"are dar +n ti"pul e.ilului a e.i%tat o tendin0/ (re%(+nd/ (a *ie(are o" %/ %tudie1e =egea pentru %ine. C/rturarul (u" a *o%t de e.e"plu $1ra (are a %tudiat ,i a interpretat =egea a de-enit un per%ona8 i"portant +n "i8lo(ul poporului la *el (u" *u%e%e preotul (+t ti"p a d/inuit

te"plul ?$1ra 7:1:6@. +n 1ilele 3o"nului <%u% (/rturarii erau per%ona8e in*luente +n religia iudai(/. Bn nou (entru de +n(hin/(iune a *o%t %ta'ilit odat/ (u a%(en%iunea %inagogii. 3i%per%area "are a poporului din ro'ie ,i r/t/(irile lor +n anii (are au ur"at au */(ut ne(e%ar/ (on%tituirea unei *or"e lo(ale de adunare. Chiar ,i atun(i (+nd te"plul a *o%t re(on%truit erau "ul0i oa"eni (are nu puteau parti(ipa la (ere"oniile de la te"plu. &entru a:i 0ine pe oa"eni aproape de %tudierea =egii oriunde puteau *i g/%i0i 1e(e '/r'a0i (a %/ *or"e1e o adunare regulat/ au *o%t (reate %inagogi +n (o"unit/0ile +n (are tr/iau ei. +n a(e%tea oa"enii %e adunau pentru rug/(iune ,i pentru +n(hin/(iune +n 1iua a ,aptea a %/pt/"+nii. 4inagoga a *o%t o in%titu0ie at+t de 'ine %ta'ilit/ +n(+t a (ontinuat %/ *un(0ione1e ,i dup/ re(on%truirea te"plului iar +n pri"ul %e(ol e.i%tau +n <eru%ali" %inagogi (are +,i de%*/,urau a(ti-it/0ile +n paralel (u (ele de la te"plu ?5aptele 6:9@. 3e,i %inagoga (a atare nu e%te "en0ionat/ +n ;e(hiul Te%ta"ent nu +n(ape +ndoial/ (/ ea %:a de1-oltat +n perioada dintre ro'ie ,i -enirea lui Cri%to% deoare(e %inagogile erau +n*loritoare +n &ale%tina pe -re"ea 3o"nului <%u%. ;ia0a religioa%/ (are %:a de1-oltat +n 8urul %inagogii a *o%t o adaptare a -e(hilor ritualuri ,i (ele'r/ri ale iudai%"ului la noile (ondi0ii +n (are tre'uia %/ tr/ia%(/ poporul. Mul0i oa"eni au tre(ut de la -ia0a pa%toral/ ,i agrar/ a &ale%tinei la a(ti-it/0ile (o"er(iale *reneti(e ale "arilor ora,e. 4/r'/torile nu "ai puteau *i (ele'rate (u toate (ara(teri%ti(ile pe (are le putea a-ea +n(hinarea %/tea%(/. &ro'le"ele ,i +ntre'/rile pu%e de noua -ia0/ au (erut noi r/%pun%uri. 9oile in*luen0e din partea p/g+nilor (are +i +n(on8urau i:au pre%at (u "ai "ult/ *or0/. Bnele %(hi"'/ri erau ine-ita'ile dar +n linii generale iudai%"ul a re0inut prin(ipiile e%en0iale ale -e(hii +n(hin/ri pre%(ri%e de lege ,i propo-/duite de proro(i. 76 Studiu al Noului Testament Teologia 3e i"portan0/ (entral/ pentru +ntreaga (redin0/ iudai(/ a *o%t (redin0a tena(e +n uni(itatea ,i tran%(enden0a lui <eho-a. +n (ontra%t (u "ultipli(itatea 1eit/0ilor re(uno%(ute de lu"ea p/g+n/ e-reul +,i ap/ra (u t/rie (redeul %/u %(urt ,i (on(i% din 3euterono" 6:H: L7%(ult/ <%raeleQ 3o"nul X<eho-aY 3u"ne1eul no%tru e%te %ingurul 3o"n X<eho-aYM. $.(lu%i-i%"ul din +n(hinarea iudai(/ e%te ate%tat pe larg de atitudinea pe (are au luat:o pKg+nii *a0/ de ei. +n general e-reii au *o%t a(u1a0i de atei%" nu pentru (/ ei ar *i negat e.i%ten0a ori(/rui 1eu (i pentru (/ ei re*u1au %/ ad"it/ realitatea ori(/rei alte 1eit/0i (u e.(ep0ia 3u"ne1eului lor. +n-/0/torii ra'ini(i puneau un a((ent deo%e'it pe (alitatea de Tat/ a lui 3u"ne1eu. 5ra1a (u (are +n(epe rug/(iunea 3o"nului: LTat/l no%tru (are e,ti +n (eruriM nu era o noutate. <%aia %:a adre%at lui 3u"ne1eu (u a(e%t titlu: L Totu+i, Tu e+ti Tatl nostruJ % i .vraam nu ne unoa+te +i -srael nu +tie ine s!ntem5 dar Tu, 9oamne, e+ti Tatl nostru, Tu, din ve+ni ie, Te nume+ti K6!ntuitorul nostruKB ?<%aia 63:16@. )a'inul 7Ei'a i:a +n-/0at pe i%raeli0i (/ ei %+nt *ii ai lui 3u"ne1eu:

L&reaiu'i0i ?de 3u"ne1eu@ %+nt i%raeli0ii prin *aptul (/ -or *i nu"i0i *ii ai lui 3u"ne1euD ,i +n(/ ,i "ai iu'i0i prin *aptul (/ li %:a */(ut (uno%(ut (/ %+nt nu"i0i *ii ai lui 3u"ne1euM1 ?Co"par/ (u 3eut. 1H:1.@ 7(ea%t/ rela0ie per%onal/ +ntre 3u"ne1eu ,i <%rael e.pri"at/ prin pre1entarea lui 3u"ne1eu (a Tat/ al <%raelului a *o%t %u'liniat/ "ai ale% de +n-/0/torii din &ale%tina. &hilo (are apar0inea grup/rii eleni%te a iudai%"ului a a-ut o (on(ep0ie "ai *ilo1o*i(/ de%pre 3u"ne1eu. 3u"ne1eu e%te etern ne%(hi"'/tor %*+nt li'er ,i per*e(t. +ntru(+t $l e%te %uperior tuturor (elorlalte *iin0e $l nu poate *i de*init prin (o"para0ie (u ele deoare(e de*ini0ia +n%/,i ar *i e(hi-alent/ (u i"punerea unor li"ite. Con(ep0ia a(ea%ta ilu%trea1/ o tendin0/ %pre deper%onali1area lui 3u"ne1eu tendin0/ (are (ontinu/ ,i +n iudai%"ul "odern. 3u"ne1eu de-ine doar o *iin0/ -ag/ ,i ne'uloa%/ de%pre al (/rei (ara(ter ,i atitudini nu %e pot *a(e a*ir"a0ii pre(i%e. &ro'a'il (/ a(ea%t/ in(ertitudine (u pri-ire la natura lui 3u"ne1eu (are %:a n/%(ut la +n(eput din e1itarea de a:= li"ita a *o%t "oti-ul (ara(terului nede*init al e.pre%iei din <oan 1:18: L9i"eni n:a -/1ut -reodat/ pe 3u"ne1eu...M +n a(ea%t/ pri-in0/ (re,tini%"ul a "er% "ai departe de(+t iudai%"ul prin *aptul (/ a pre1entat un 3u"ne1eu (are nu nu"ai (/ e%te %ingurul ,i ade-/ratul 3u"ne1eu (i e%te ,i un 3u"ne1eu per%onal ,i (ogno%(i'il. 2"ul potri-it teologiei iudai(e e%te (rea0ia lui 3u"ne1eu +n1e%trat/ (u (apa(itatea de a alege +ntre a%(ultare ,i nea%(ultare de =egea re-elat/ a lui 3u"ne1eu ,i prin a(ea%ta el are (apa(itatea de a alege (a ,i (on%e(in0/ -ia0a %au "oartea ?3eut. 30:11:20@. 4(opul %upre" al o"ului +n -ia0/ e%te %/ re%pe(te porun(ile lui 3u"ne1eu ,i toate (elelalte lu(ruri (erute +ntregului %a"itolul ? 77 popor ,i anu"e: t/ierea +"pre8ur re%pe(tarea %a'atului a di*eritelor %/r'/tori anuale ,i +n(hinarea +n %inagog/. =egea re1u"a toate +ndatoririle o"ului %i de*inea rela0ia lui (u 3u"ne1eu. &entru e-rei p/(atul (on%ta +n prin(ipal dintr:o rela0ie gre,it/ (u =egea re-elat/ de 3u"ne1eu. 9ea%(ultarea de una dintre porun(ile =egii *ie (/ era una Li"portant/M (u" ar *i porun(a: L4/ nu u(i1iM *ie (/ era una L"ai pu0in i"portant/M (u" ar *i interdi(0ia de a lua o pa%/re de pe (ui' da(/ are pui %au da(/ (lo(e,te ou/le ?22:6 7@ era %o(otit/ p/(at. 7titudinea e-reia%(/ e%te re*le(tat/ +n 9oul Te%ta"ent +n <a(o- 2:10: LC/(i (ine p/1e,te toat/ =egea ,i gre,e,te !ntr4o singur "orun , %e *a(e -ino-at de toateM. <udai%"ul nu a */(ut di%tin(0ie +ntre legea "oral/ ,i legea (ere"onial/ deoare(e a"+ndou/ erau legate +n "od indi%olu'il de -ia0a poporului +n an%a"'lu. 4epararea de poporul ale% (are era pedeap%a pentru p/(at era pentru to0i (/l(/torii de =ege nu nu"ai pentru a(eia (are (o"iteau -reo (ri"/ +ngro1itoare %au (are negli8au o porun(/ *unda"ental/ (u" era t/ierea +"pre8ur (i ,i pentru (ei (are "+n(au (arne (u %+nge +n ea ?=e-. 17:1H@. +n perioada dinainte de e.il r/%pl/tirile ,i pedep%ele au *o%t legate de %oarta na0iunii +n +ntregi"e. 3a(/ na0iunea re%pe(ta =egea lui 3u"ne1eu ,i %e +n(hina

nu"ai lui 3u"ne1eu a-ea pro%peritate. 3a(/ na0iunea (/dea +n idolatrie ,i negli8a =egea %u*erea (on%e(in0ele politi(e ,i e(ono"i(e. +n *elul a(e%ta p/(atul era e-aluat ,i 8ude(at la o %(ar/ (o"un/ ,i nu indi-idual/. $.i%ta de%igur (on,tiin0a per%onal/ a p/(atului a,a (u" arat/ &%al"ul >1 dar i"pli(a0iile %o(iale ,i na0ionale ale (onduitei indi-idului erau "ai pronun0ate +n iudai%" de(+t %+nt +n (re,tini%"ul prote%tant "odern. +n ro'ie prin de1r/d/(inare na0iunea a tin% %/ nu "ai -ad/ (re,terea ,i %(/derea pro%perit/0ii (a pe o r/%plat/ %au pedeap%/. )o'ia +n%/,i a *o%t o pedeap%/ pe (are na0iunea a tre'uit %/ o +ndure p+n/ (+nd 3u"ne1eu a %o(otit (/ a %o%it ti"pul potri-it (a %/:i readu(/ +n 0ara lor dar +ntre ti"p genera0iile (are ur"au %/ %e na%(/ ,i %/ "oar/ erau o'ligate %/ %e (on*runte +n "od indi-idual (u pro'le"a -ie0ii ,i a "or0ii. 7(ea%ta era pro'le"a (u (are a *o%t (on*runtat $1e(hiel. C+nd *atali,tii din 1ilele lui i:au %pu% (/ Lp/rin0ii au "+n(at agurid/ ,i (opiilor li %:au %trepe1it din0iiM el a r/%pun% (/ rela0ia per%onal/ (u 3u"ne1eu nu e%te deter"inat/ de p/(atele %au -irtu0ile %tr/"o,ilor (i de p/(atele %au -irtu0ile proprii. APe viaa 6ea, zi e 9omnul, 9umnezeu, nu vei mai avea "rile@ s s"unei zi toarea a easta !n -srael. -at toate sufletele s!nt ale 6ele. 9u" um sufletul fiului este al 6eu, tot a+a +i sufletul tatlui este al 6eu. Sufletul are " tuie+te, a ela va muriB ?$1e(hiel 18:3:H@. )ea*ir"area re%pon%a'ilit/0ii indi-iduale e%te +n ar"onie (u po1i0ia iudai%"ului oglindit/ +n 9oul Te%ta"ent. T+n/rul 'ogat a dat do-ad/ de o preo(upare pro*und/ pentru rela0ia lui indi-idual/ (u 3u"ne1eu +n (iuda *aptului (/ el (redea (/ a re%pe(tat +n +ntregi"e toate pre(eptele legii "orale ?Matei 19:16:22@. )e%pon%a'ilitatea (o"un/ a *o%t tran%*erat/ de la poporul repre1entat de lo(uitorii 0/rii la poporul (are era al(/tuit din ale,ii lui 3u"ne1eu ,i "ani*e%tarea a(e%tei alegeri putea *i -/1ut/ +n %olidaritatea lor %o(ial/ "ai degra'/ de(+t +n lo(ali1area lor. 78 Studiu al Noului Testament Teologia pedep%ei ,i r/%pl/tirii (+nd a *o%t apli(at/ -ie0ii indi-iduale a ridi(at +ntre'/ri (u pri-ire la ne"urire ,i la -ia0a dup/ "oarte. +n ;e(hiul Te%ta"ent g/%i" pu0ine lu(ruri re*eritoare la a(e%te %u'ie(te. 7t+t <a(o- (+t ,i 3a-id au */(ut alu1ie la Ieol un 0inut ne'ulo% al (elor "or0i unde ei puteau *i reuni0i (u (opiii lor (are au "urit pre"atur ?6en. 37:3>D 2 4a". 12:23@. 9i(/ieri +n %(rierile "ai -e(hi nu g/%i" -reo a*ir"a0ie dire(t/ (u pri-ire la +n-ierea trupului de,i <%u% a interpretat de(lara0ia lui 3u"ne1eu */(ut/ lui Moi%e: L$u %+nt 3u"ne1eul... lui 7-raa" 3u"ne1eul lui <%aa( ,i 3u"ne1eul lui <a(o-M ?$.odul 3:6@ (a +n%e"n+nd (/ 3u"ne1eu nu e%te 3u"ne1eul (elor "or0i (i al (elor -ii ?Matei 22:32@. <deea +n-ierii apare "ai +nt+i +n (/r0ile poeti(e ,i "ai t+r1iu +n %(rierile pro*e0ilor. &%al"ul 16 atri'uit lui 3a-id a*ir"/: A% i nu vei lsa sufletul meu !n lo uina morilor, nu vei !ngdui a "reaiu8itul Tu s vad "utrezirea. !mi vei arta rarea vieii5 !naintea feei Tale s!nt 8u urii nes"use

+i desftri ve+ni e !n drea"ta TaB ?&%. 16:10 11@. <%aia pro*e0ind 8ude(/0ile -iitoare ale lui 3u"ne1eu ,i "+ntuirea lui <%rael %pune: L4/ !nvie dar morii TiJ S se s oale tru"urile mele moarteJ L Trezii4v +i srii de 8u urie, ei e lo uii !n r!nJ % i rou Ta este o rou dttoare de via, +i "m!ntul va s oate iar+i afar "e ei moriB ?<%aia 26:19@. +n (artea lui 3aniel +nt+lni" de a%e"enea pre1i(erea +n-ierii: A6uli din ei e dorm !n r!na "m!ntului se vor s ula# unii "entru via ve+ni +i alii "entru o ar +i ru+ine ve+ni B ?3an. 12:2@. 9u"/rul relati- "i( al re*eririlor la -ia0a de dup/ "oarte ,i la +n-iere poate p/rea %traniu atun(i (+nd ne g+ndi" la *aptul (/ iudai%"ul */(ea parte din re-ela0ia di-in/ dat/ oa"enilor. )e-ela0ia +n%/ era +n%o0it/ de un pro(e% edu(ati%tr+n% legat de de1-oltarea <%raelului +n &ale%tina. 4t/p+nirea lor a%upra 0/rii a *o%t (ondi0ionat/ de (o"portarea lor +n -ia0a a(ea%ta ,i r/%pl/tirea lor (a grup era li"itat/ la lu"ea a(ea%ta deoare(e r/%pl/tirea ,i pedeap%a (o"un/ a'ia da(/ ar *i (ontat +ntr:o alt/ -ia0/ +n (are *a(torul deter"inant era de%tinul indi-idual. +n =egea dat/ poporului e-reu a((entul era pu% pe "+ntuirea (ole(ti-/ +n -ia0a de a(u" ,i nu pe "+ntuirea indi-idual/ +n -ia0a -iitoare. 4(rierile apo(ri*e ,i (ele apo(alipti(e %+nt "ai e.pli(ite. 7utorul ne(uno%(ut al L+n0elep(iunii lui 4olo"onM (are a %(ri% pro'a'il +n 7le.andria la "i8lo(ul %e(olului al doilea +nainte de Cri%to% %pune: L4u*letele (elor drep0i %+nt +n "+inile lui 3u"ne1eu ,i ni(i un (hin nu le -a atinge... ,i de,i ei %+nt pedep%i0i a(u" pentru pu0in/ -re"e ei -or pri"i "ari 'ine(u-+nt/ri pentru (/ 3u"ne1eu i:a pu% la +n(er(are ,i i:a g/%it -redni(i pentru 4ineM ?+n0el. lui 4olo"on. 3:1 >@. +n a 2:a (arte a Ma(a'eilor o lu(rare e.tra%/ din originalul lui <a%on din Cirena ideea +n-ierii apare (u (laritate. <uda Ma(a'eul potri-it %a"itolul ? 79 relat/rii din 2 Ma(a'ei 12:H2:HH printr:un ata( nea,teptat a%upra lui 6orgia% gu-ernatorul <du"eii a re(uperat trupurile (+tor-a e-rei (are *u%e%er/ o"or+0i +ntr:o lupt/ anterioar/ (u idu"eii. C+nd trupurile au *o%t preg/tite pentru +ngropare %u' -e,"intele "or0ilor au *o%t g/%ite lu(ruri (on%a(rate idolilor. <uda (a %/ i%p/,ea%(/ p/(atul (o"i% de (ei "or0i a a(0ionat +n *elul ur"/tor: AMi !nd a adunat de la toat armata suma de dou mii de drahme de argint, el a trimis 8anii la -erusalim, a s adu o @ertf "entru " at, f !nd "rin a easta un lu ru foarte 8un +i onest, "entru s4a g!ndit la !nviere# i da nu ar fi nd@duit ei are au murit vor !nvia iar+i, ar fi fost de "risos +i zadarni s se roage "entru ei moriB ?2 Ma(a'ei 12:H3:HH@. Ieol era pri-it (a o %tare inter"ediar/ (are pre(ed/ +n-ierea ,i r/%pl/tirea %au pedeap%a *inal/. +n 2 Ma(a'ei 6:23 $lea1ar un "artir %pune (/ -a "erge +n Aade%D +ntru(+t el (a un o" drept era de%tinat pentru +n-ierea "en0ionat/ "ai %u% ,ederea lui +n Aade% a-ea %/ *ie nu"ai te"porar/. Ii +n %(rierile apo(ri*e apare o 1i de 8ude(at/ +n (are (ei r/i -or *i tri"i,i la pedeap%a 'ine"eritat/ ,i +n (are (ei drep0i -or *i r/1'una0i. Cei drep0i Ldup/ (e

au *o%t pedep%i0i pentru pu0in/ -re"e... -or *i r/%pl/ti0i *oarte "ultM ?+n0el. lui 4olo"on 3:>@ +n ti"p (e (ei r/i Lnu au ni(i n/de8de ,i ni(i "+ng+iere +n 1iua +n(er(/riiM ?3:18@. +n 2 $1ra ,i +n (artea lui $noh e.i%t/ nu"eroa%e alu1ii la o -iitoare 1i de 8ude(at/ de,i a*ir"a0iile nu %+nt +ntotdeauna (oerente. 7,teptarea "e%iani(/ a -enirii unui i1'/-itor politi( pentru <%rael a *o%t puterni(/ +n perioada interte%ta"ental/. 3intre (/r0ile apo(ri*e 2 $1ra %e e-iden0ia1/ (a o apo(alip%/ "e%iani(/. 2e%terley (rede (/ a(ea%t/ (arte e%te o (o"pila0ie de lu(r/ri ale "ai "ultor autori (are au %(ri% +ntre anii 100 ,i 270 dup/ Cri%to%.2 Cartea (hiar ,i da(/ e%te %(ri%/ la a(ea%t/ dat/ t+r1ie poate %/ *ie +n(/ independent/ de in*luen0a (re,tin/ deoare(e e%te +n "od in(onte%ta'il e-reia%(/ ,i nu (on0ine ni(i o alu1ie la per%oana lui Cri%to%. $.i%t/ unele indi(a0ii (/ ar *i *o%t o tradu(ere dup/ un original e-reie%(. Cartea pre1i(e (/ +"p/r/0ia di-in/ -a ur"a dup/ i"periul ro"anD (/ Me%ia -a do"ni prin lege ,i (/ dup/ (e $l +,i -a +ndeplini lu(rarea $l -a "uri ,i -a ur"a 8ude(ata. &%al"ii lui 4olo"on %(ri,i +n pri"ul %e(ol +nainte de Cri%to% 1ugr/-e%( -enirea unui (ondu(/tor drept al lui <%rael (are -a *i */r/ p/(at ,i (are -a do"ni pe%te nea"uri ?&%. lui 4ol. 17@. +n toate a(e%te %(rieri Me%ia nu e%te pre1entat ni(iodat/ %u*erind pentru oa"eni %au r/%(u"p/r+ndu:i prin %a(ri*i(iul 4/u per%onal. 9/de8dea "e%iani(/ ,i (on(ep0ia apo(alipti(/ de%pre Me%ia (are apare +n (artea lui 3aniel ,i (are e%te tratat/ pe larg +n (/r0i "ai t+r1ii au (on%tituit *ondul pe (are apo%tolii i:au pu% +ntre'/ri 3o"nului <%u% +ntre'/ri (are au pri"it r/%pun% +n 'ine (uno%(utul di%(ur% de pe Muntele M/%linilor ?Matei 2H 2>@. Tem"lul Te"plul (on%truit de 4olo"on a *o%t di%tru% atun(i (+nd <eru%ali"ul a *o%t 8e*uit ,i ar% de trupele lui 9e'u(adne0ar +n anul >86 +.d.Cr. 7l doilea te"plu 80 Studiu al Noului Testament (on%truit +n perioada re%taur/rii ,i "en0ionat de Aagai ,i Raharia pro*e0ii din perioada a(eea a *o%t +n(eput +n 8urul anului >37 +.d.Cr. ,i (on%truirea lui %:a +n(heiat dup/ "ulte a"+n/ri +n anul >16 +.d.Cr. ?$1ra 6:13:1>@. 4e (uno%( pu0ine lu(ruri (u pri-ire la i%toria a(e%tui te"plu. +n anul 168 +.d.Cr. 7ntiohu% $pi*ane% 1:a 8e*uit ,i 1:a p+ng/rit prin introdu(erea +n te"plu a unui altar pentru Reu% 2li"pianul pe (are a adu% 8ert*e. Trei ani "ai t+r1iu <uda Ma(a'eul a (ur/0it ,i a reparat te"plul. Te"plul era +n pi(ioare +n anul 63 +.d.Cr. (+nd &o"pei a (u(erit <eru%ali"ul iar +n anul >H +.d.Cr. Cra%%u% 1:a 8e*uit de (o"orile %ale. C+nd <rod (el Mare a (u(erit (etatea +n anul 37 +.d.Cr. o parte din (l/dirile te"plului au *o%t ar%e dar (l/direa prin(ipal/ pro'a'il (/ nu a *o%t a-ariat/ prea "ult. +n%/ <rod +n al opt%pre1e(elea an al do"niei %ale ?20:19 +.d.Cr.@ a +n(eput re(on%truirea te"plului. $l a adunat "aterialele +nainte de a +n(epe pro(e%ul propriu:1i% de de"olare ,i de re(on%truire ,i a (on%truit +n(et ,i (u gri8/ pentru (a +n(hin/(iunea de la te"plu %/ *ie tul'urat/ (+t "ai pu0in po%i'il. =u(rarea a *o%t */(ut/ de preo0i. 4an(tuarul propriu:1i% a *o%t ter"inat +ntr:un an ,i 8u"/tate dar (l/dirile e.terioare ,i prid-oarele nu au *o%t ter"inate de(+t +n anul

62 %au 6H d.Cr. C+nd du,"anii lui <%u% au %pu% (/ te"plul era +n (on%tru(0ie de H6 de ani ?a(e%ta e%te %en%ul te.tului +n original@ ei au */(ut a*ir"a0ia i"pli(it/ (/ lu(rarea +n(/ "ai (ontinua ?<oan 2:20@. Cl/direa propriu:1i%/ a *o%t */(ut/ din "ar"ur/ al'/ din (are o "are parte era a(operit/ (u aur (are re*le(ta lu"ina %oarelui ,i */(ea (a te"plul %/ *ie de o %plendoare (ople,itoare. Curtea te"plului o(upa un %pa0iu Portret !n relief al lui .ntiohus )"ifanes, s ul"tat !n oni', f ut, se "are, du" o moned sau un medalion din "erioada sa. %a"itolul ? 81 dreptunghiular de apro.i"ati- 17> de "etri de la e%t la -e%t ,i de apro.i"ati183 de "etri de la nord la %ud. +n interiorul 1idului a(e%tei (ur0i erau o %erie de peri%tiluri (u dou/ r+nduri de (oloane +n partea de %ud. &eri%tilul e%ti( era (uno%(ut %u' nu"ele de L&rid-orul lui 4olo"onM ?<oan 10:23D 5aptele 3:11D >:12@ deoare(e potri-it tradi0iei era o r/"/,i0/ din te"plul lui 4olo"on. Ca"erele pentru preo0i erau %ituate de:a lungul 1idurilor %au +ntre prid-oare. Curtea e.terioar/ era (uno%(ut/ %u' nu"ele de (urtea nea"urilor. 9u e.i%ta ni(i o re%tri(0ie (u pri-ire la a((e%ul +n a(ea%t/ (urte ,i uneori ea era *olo%it/ (a lo( de pia0/. +n partea de nord a (ur0ii ,i de:a (ur"e1i,ul ei era te"plul propriu:1i% al(/tuit din (urtea interioar/ (u (l/dirile ei. =a (ap/tul de r/%/rit era (urtea *e"eilor iar la (el de apu% era (urtea '/r'a0ilor lui <%rael (urte +n (are *e"eile nu a-eau a((e%. +n (entrul (ur0ii i%raeli0ilor era (urtea preo0ilor iar +n "i8lo(ul a(e%teia era %an(tuarul. Curtea interioar/ era pe un teren "ai +nalt de(+t (urtea e.terioar/. +ntre (ele dou/ pe "arginea (ur0ii interioare era un parapet de piatr/ pe (are erau %(rieri a-erti1+ndu:i pe nee-rei %/ nu intre +n (urtea a doua %u' a"enin0area pedep%ei (u "oartea. Ridul era %tr/'/tut de nou/ por0i patru la nord patru la %ud ,i una +ntr:un alt 1id (are %:ar putea %/ *i *o%t &oarta 5ru"oa%/ "en0ionat/ +n 5aptele 3. 4an(tuarul propriu:1i% era +n/l0at dea%upra (ur0ii interioare ,i %e a8ungea la el pe o %(ar/ de dou/%pre1e(e trepte. +"p/r0irea era a%e"/n/toare (u (ea a Cortului +nt+lnirii: =o(ul 4*+nt la r/%/rit a-+nd (a" 20 de "etri +n lungi"e ,i =o(ul &rea%*"t (are a-ea (a" 9 "etri +n lungi"e. +n =o(ul 4*+nt +n partea 6a heta tem"lului lui -rod +i a !m"re@urimilor lui, f ut de dr. S hi I. 82 Studiu al Noului Testament de nord %e a*la "a%a pentru p+inea nedo%pit/ +n partea de %ud %*e,ni(ul (u ,apte 'ra0e ,i +n "i8lo( era altarul t/"+ierii. 9u"ai preo0ilor le era +ng/duit %/ intre +n =o(ul 4*+nt. =o(ul &rea%*+nt era gol deoare(e (hi-otul leg/"+ntului a *o%t pierdut atun(i (+nd a *o%t di%tru% te"plul lui 4olo"on. Marele preot intra +n =o(ul &rea%*+nt nu"ai o %ingur/ dat/ pe an +n 1iua i%p/,irii (+nd */(ea i%p/,ire (u %+nge pentru p/(atele poporului. 3e%p/r0irea +ntre =o(ul 4*+nt ,i =o(ul &rea%*+nt era */(ut/ printr:o perdea du'l/ groa%/ (are a%(undea %an(tuarul interior de pri-irile (urio,ilor. &e partea din a*ar/ a %an(tuarului erau (on%truite (a"ere "i(i aran8ate pe trei ni-ele la (are %e a8ungea pe o %(ar/. 7(e%te (a"ere erau *olo%ite (a lo(uin0e pentru preo0i %au (a "aga1ii.

+n (urtea preo0ilor la r/%/rit de %an(tuar era "arele altar pentru arderea de tot +n *or"/ de p/trat (u latura de (in(i "etri ,i 8u"/tate ,i +nalt de patru "etri ,i 8u"/tate. &e a(e%t altar ardea un *o( ne%tin% ,i ai(i erau "i%tuite ani"alele 8ert*ite pentru ritualul 1ilni(. =a nord de altar era un %pa0iu re1er-at pentru +n8unghierea ani"alelor ,i pentru preg/tirea lor pentru 8ert*/. 9u"ai preo0ii puteau r/"+ne +n (urtea preo0ilor. +n (urte a-eau a((e% ,i oa"enii (are adu(eau ani"alele (e ur"au %/ *ie 8ert*ite deoare(e ei tre'uiau %/ pun/ "+inile pe ani"alul de 8ert*/ "ai +nainte (a a(e%ta %/ *ie +n8unghiat. )o"anii le:au per"i% e-reilor %/ "en0in/ un (orp de poli0ie (are %/ p/%tre1e ordinea +n in(inta te"plului. Co"andantul a(e%tui (orp de poli0ie era nu"it strategos, %au L(/pitanul te"pluluiM ?5aptele H:1D >:2H:26@. $%te po%i'il (a un deta,a"ent al a(e%tui (orp de poli0ie %/:1 *i are%tat pe <%u% atun(i (+nd a *o%t tr/dat ,i nu o (ohort/ de %olda0i ro"ani. $i au *o%t +n%/r(ina0i (u prinderea ,i pa1a lui &etru ,i <oan (+nd a(e,tia au *o%t are%ta0i pentru (/ au predi(at pro'a'il +n in(inta te"plului. 6arda p/1ea te"plul 1i ,i noapte pentru a -eghea (a ni(i o per%oan/ neautori1at/ %/ nu intre +n peri"etrul inter1i%. +n ti"pul nop0ii por0ile erau +n(hi%e ,i era pu%/ o %antinel/ (are %/ +"piedi(e intrarea ho0ilor. Te"plul a *o%t prin(ipalul (entru de +n(hin/(iune +n <eru%ali". <%u% +n%u,i ,i "ai t+r1iu apo%tolii 4/i au +n-/0at pe oa"eni ,i au predi(at +n (ur0ile te"plului. +n anul >6 d.Cr. #i%eri(a din <eru%ali" +n(/ "ai a-ea +n r+ndurile ei oa"eni (are */(eau 8ur/"inte la te"plu ?21:23:26@ ,i (are re%pe(tau (u %tri(te0e pre-ederile =egii. 9u"ai +n ur"a de1-olt/rii #i%eri(ii nea"urilor a +n(etat leg/tura te"plului (u (re,tini%"ul. Sinagoga 4inagoga a 8u(at un rol i"portant +n (re,terea ,i p/%trarea iudai%"ului a,a (u" a" "en0ionat anterior.3 $-reii +"pr/,tia0i printre nea"uri au +n*iin0at %inagogi +n *ie(are (etate din i"periu unde erau %u*i(ien0i e-rei (a %/ "en0in/ o %inagog/ iar +n <eru%ali" erau +n *loare %inagogile %tr/ine. 6alileea (are +n 1ilele Ma(a'eilor era lo(uit/ +n "are parte de nee-rei ?1 Ma(a'ei >:21:23@ era plin/ de %inagogi pe -re"ea lui Cri%to%. 4inagoga era (entrul %o(ial unde lo(uitorii e-rei ai (et/0ii %e +ntruneau +n *ie(are %/pt/"+n/ (a %/ %e +nt+lnea%(/ unii (u al0ii. $ra in%titu0ia edu(a0ional/ (are a-ea "enirea de a p/%tra =egea +n %a"itolul ? 83 g+ndirea oa"enilor ,i de a a%igura in%truirea (opiilor +n (redin0a %tr/"o,ea%(/. $ra un %u'%tituent pentru +n(hinarea din te"plu +n(hinare (are era +"piedi(at/ de di%tan0e ,i de %/r/(ie. +n %inagog/ %tudiul =egii a luat lo(ul 8ert*ei rituale ra'inul a luat lo(ul preotului ,i (redin0a (o"un/ era apli(at/ la -ia0a indi-idual/. 5ie(are %inagog/ a-ea drept (ondu(/tori pe L*runta,ii %inagogiiM ?Mar(u >:22@ (are pro'a'il (/ erau ale,i prin -ot dintre '/tr+nii %inagogii. Condu(/torii pre1idau %er-i(iile de la %inagog/ a(0ionau (a +ndru"/tori +n (a1 de di%put/ ?=u(a 13:1H@ ,i +i pre1entau pe -i1itatori adun/rii ?5aptele 13:1>@. +ngri8itorul %inagogii %au hazzan, a-ea re%pon%a'ilitatea de a +ngri8i (l/direa ,i (on0inutul ei.

+ntre +ndatoririle lui era ,i a(eea de a:i anun0a pe oa"eni de +n(eperea %a'atului -ineri dup/:a"ia1/ ,i de a:i anun0a de +n(heierea %a'atului. &ro'a'il (/ el e%te +ngri8itorul "en0ionat +n =u(a H:20 (are a adu% %ulul de 4(riptur/ din (are a predi(at <%u% +n %inagoga din 9a1aret ,i (are a pu% la lo( %ulul +n ni,a re1er-at/ pentru el dup/ (e <%u% a ter"inat de (itit. Bneori hazzan %er-ea (a ,i (ondu(/tor al ,(olii lo(ale de pe l+ng/ %inagog/. Cl/dirile %inagogilor erau de o'i(ei (l/diri %/n/toa%e de piatr/ +"podo'ite 'ogat da(/ adunarea %au patronul ei erau 'oga0i. 5ie(are %inagog/ a-ea un (u*/r +n (are era p/%trat %ulul =egii o plat*or"/ (u un pupitru de unde era (itit pa%a8ul din 4(riptur/ pentru 1iua a(eea l/"pi pentru ilu"inarea (l/dirii ,i '/n(i %au %(aune pentru "e"'rii adun/rii. Ma8oritatea "o'ilierului *olo%it +n %inagogile anti(e apare ,i +n %inagogile "oderne. 4er-i(iul religio% de la %inagog/ (on%ta din re(itarea (redeului e-reie%( %au Mema# L7%(ult/ <%raeleQ 3o"nul 3u"ne1eul no%tru e%te %ingurul 3o"n. 4/ iu'e,ti pe 3o"nul 3u"ne1eul t/u (u toat/ ini"a ta (u tot %u*letul t/u ,i (u toat/ puterea taM ?3eut. 6:H >@ +n%o0it/ de propo1i0ii de laud/ la adre%a lui 3u"ne1eu nu"ite :eraIot deoare(e +n(epeau (u (u-+ntul L'ine(u-+ntatM. 3up/ Mema ur"a o rug/(iune ritual/ (are %e +n(heia (u un ti"p +n (are *ie(are "e"'ru al adun/rii putea %/ %e roage +n t/(ere. 3up/ a(eea ur"a (itirea 4(ripturii (are +n(epea (u %e(0iuni %pe(iale din =ege (are erau %ta'ilite pentru 1ilele %*inteD dar (u tre(erea ti"pului +ntregul &entateuh a *o%t +"p/r0it +n %e(0iuni (are *or"au un (i(lu *i. de o %ut/ (in(i1e(i ,i patru de le(0ii (are tre'uiau %/ *ie (itite +ntr:o perioad/ de ti"p 'ine %ta'ilit/. $-reii din &ale%tina (iteau +n +ntregi"e &entateuhul +n (ur% de trei ani +n ti"p (e e-reii din #a'ilon +n(heiau (itirea +ntr:un an. Ii (/r0ile pro*eti(e erau *olo%ite a,a (u" -ede" din te.tul (itit de 3o"nul <%u% +n %inagog/ ?=u(a H:16 ,i ur".@. &ro'a'il (/ +n +"pre8urarea a(eea <%u% +n%u,i a ale% pa%a8ul pe (are 1:a (itit. &redi(a din %inagoga de la 9a1aret %:a de%*/,urat +n (on*or"itate (u o'i(eiul -re"ii. 4er-i(iul religio% %e +n(heia (u o 'enedi(0ie ro%tit/ de un "e"'ru al adun/rii (are a-ea *un(0ie preo0ea%(/. 3a(/ nu era pre1ent/ ni(i o per%oan/ (u (ali*i(are preo0ea%(/ +n lo(ul 'enedi(0iei era ro%tit/ o rug/(iune. <n*luen0a naturii ,i %tru(turii %er-i(iului de +n(hin/(iune din %inagog/ a%upra pro(edurilor ur"ate de 'i%eri(a din pri"ul %e(ol e%te *oarte e-ident/. <%u% +n%u,i a parti(ipat (u regularitate la %er-i(iile de la %inagog/ ,i a (ontri'uit +n "od dire(t la a(e%tea. B(eni(ii =ui erau o'i,nui0i (u ritualul de la 8H Studiu al Noului Testament %inagog/. &a-el +n (/l/toriile %ale a */(ut din %inagogile din 3ia%pora pri"ul pun(t de (onta(t (+nd intra +n (et/0i %tr/ine ,i a(olo predi(a ,i di%(uta (u e-reii ,i (u pro1eli0ii (are %e adunau (a %/:1 a%(ulte ?5aptele 13:> 1>:H3D 1H:1D 17:1:3 10 17D 18:H 8D 19:8@. &entru "ul0i a%e"/narea "are dintre o'i(eiurile %inagogii ,i (ele ale 'i%eri(ii poate e.pli(a *aptul (/ #i%eri(a a a'%or'it %au a ur"at +ntr:o oare(are "/%ur/ pro(edurile %inagogii. 3e *apt %:ar putea (a o parte a %er-i(iilor de +n(hin/(iune ale pri"ilor (re,tini %/ %e *i de%*/,urat +n %inagogiD $pi%tola lui

<a(o- a*ir"/ +n "od i"pli(it (/ (o"unitatea (re,tin/ (/reia i %e adre%a %(ri%oarea (ontinua %/ %e +n(hine +n %inagog/ ?<a(. 2:1 2@. 3atorit/ *aptului (/ poporul e-reu a re%pin% (u +n(/p/0+nare $-anghelia lui Cri%to% #i%eri(a ,i %inagoga %:au %eparat (o"plet. 7%t/1i ele %+nt departe una de alta ,i au po1i0ii opu%e +n "ulte pri-in0e. Cu toate a(e%tea prin i"portan0a pe (are o a(ord/ 4(ripturilor %(ri%e ,i prin *olo%irea o"iliilor ,i a predi(ilor %inagoga ,i #i%eri(a dau +n(/ do-ad/ de o %tr+n%/ a*initate. .nul sf!nt
Anul evreiesc era alctuit din dousprezece luni bazate pe ciclul Lunii, la care se adu a o alt lun ori de c!te ori era nevoie ca s se stabileasc concordan"a !ntre anul lunar #i anul solar. Anul civil !ncepea !n luna a #aptea, care corespunde !n eneral lunii octo$brie din calendarul $odern. Anul reli ios !ncepea cu luna !nt!i, !n care erau %astele, pri$a srbtoare $are din ciclul iudaic. Succesiunea lunilor este dat $ai &os, 'olosind ca standard anul reli ios(

9i%an

=una ?aprilie@

Rile %pe(iale 1H O &a%tele 1> O Riua &+inii 9edo%pite 21 +n(heierea O &a%telor 6 O 4/r'/toarea Cin(i1e(i"ii ,apte %/pt/"+ni de la &a,te ?7ni-er%area d/rii =egii pe Muntele 4inai@

<yar 4i-an

?"ai@ ?iunie@

Ta"" ?iulie@ u1 7' ?augu%t@ $lul ?%epte"'rie @ Ti,ri ?o(to"'rie@ 1 ,i 2 4/r'/toarea O Tr+"'i0elor /o+ Da+anah, +n(eputul anului (i-il 10 O Riua <%p/,irii 1>:21 4/r'/toarea : Corturilor

%a"itolul ? Mar(he% ?noie"'r -an ie@ Si%le- ?de(e"'r 2> : ie@ Te'eth Ie'et

8 >

4/r'/toarea =u"inilor %au a 3edi(/rii DanuIah

?ianuarie@ ?*e'ruari e@ 7dar ?"artie@ 1H O 4/r'/toarea &uri" 4/r'/torile erau ,apte la nu"/r dup/ (u" ur"ea1/: &a%tele 4/r'/toarea &+inii 9edo%pite 4/r'/toarea Cin(i1e(i"ii 7nul 9ou Riua <%p/,irii 4/r'/toarea Corturilor 4/r'/toarea 3edi(/rii ,i 4/r'/toarea &uri". 3intre a(e%tea pri"ele (in(i erau pre%(ri%e de =egea "o1ai(/D ulti"ele dou/ erau de origine po%te.ili(/. &a%tele &a%tele era (ea "ai i"portant/ dintre toate %/r'/torile at+t din pun(t de -edere i%tori( (+t ,i din pun(t de -edere religio%. &a%tele "ar(a ani-er%area i1'/-irii e-reilor din $gipt ,i (on%tituirea lor (a popor independent prin a(0iunea r/%(u"p/r/toare a lui 3u"ne1eu. $-reii */(eau di%tin(0ie +ntre L&a%tele egipteanM ,i L&a%tele per"anentM. Cel dint+i era (ele'rat +n luna a 1e(ea 9i%an (+nd pe u,orii u,ii era %tropit %+nge ,i (+nd "ielul era "+n(at +n gra'/. &a%tele per"anent era (ele'rat ti"p de ,apte 1ile prin *olo%irea de p+ine nedo%pit/. 7"+ndou/ a(e%te %/r'/tori erau %tr+n% legate +n ti"p ,i (on%tituiau o %ingur/ perioad/ de %/r'/toare. 4/r'/torirea pu'li(/ a &a%telor tre'uia %/ ai'/ lo( +n *ie(are an dar ;e(hiul Te%ta"ent "en0ionea1/ nu"ai (+te-a a%e"enea (ele'r/ri +n perioada i%tori(/ pre1entat/ ?2 Cron. 8:13D 30:1>D 2 )egi 23:21D $1ra 6:19@. 9u +n(ape +ndoial/ (/ era (ele'rat "ai "ult %au "ai pu0in regulat de,i pro'a'il (/ au e.i%tat perioade lungi de de(lin religio% (+nd (ele'rarea nu a a-ut lo(. 4e pare (/ %/r'/toarea era (ele'rat/ (u regularitate +n -re"ea 9oului Te%ta"ent deoare(e <o%i* ,i M/ria =: au du% pe (opilul <%u% la <eru%ali" la %/r'/toarea &a%telor ?=u(a 2:H1@ dup/ (u" le era o'i(eiul ,i <%u% +n%u,i a 0inut a(ea%t/ %/r'/toare +n ti"pul lu(r/rii 4ale. +n 1iua %/r'/torii ori(e '/r'at e-reu (are era +n %tare %/ (/l/torea%(/ ,i (are nu era de%(ali*i(at de -reo ne(ur/0ie (ere"onial/ tre'uia %/ %e du(/ la <eru%ali" da(/ lo(uia la "ai pu0in de 1> "ile ?22 E"@ de (etate. 5e"eile luau ,i ele parte la +n(hinare de,i nu erau o'ligate %/ o *a(/. &elerinii -eneau din 0inuturile "ai +ndep/rtate ale &ale%tinei ,i (hiar din pro-in(ii %tr/ine (a %/:,i adu(/ 8ert*ele ,i %/ parti(ipe la +n(hin/(iunea *e%ti-/. <%tori(ul <o%e*u% %pune (/ pe -re"ea &a%telor popula0ia total/ a <eru%ali"ului putea %/ ating/ trei "ilioane.H Mul0i dintre a(e,ti oa"eni +,i +ntindeau noaptea (orturile +n a*ara 1idurilor (et/0ii deoare(e toate hanurile din (etate erau pline.

+n ti"pul 4/r'/torii &+inii 9edo%pite erau adu,i +n *ie(are 1i (a 8ert*e pentru p/(at doi -i0ei un 'er'e( ,apte "iei de un an ,i un 0ap ?9u"eri 86 Studiu al Noului Testament 28:19:2>@. +n a doua 1i a %/r'/torii era adu% (a o 8ert*/ leg/nat/ un %nop de gr+u nou +"preun/ (u un "iel de un an (are era adu% (a ardere de tot ?=e-iti(ul 23:10:1H@. 3iua Cin(i1e(i"ii sau SrBtoarea 4/pt/"+nilor 4/r'/toarea 4/pt/"+nilor %au Riua &ri"elor )oade era %/r'/torit/ +n luna 4i-an la ,apte %/pt/"+ni dup/ leg/narea %nopului dup/ &a,te. 9u"ele de %in ize ime pro-ine de la inter-alul de (in(i1e(i de 1ile (are %epar/ (ele dou/ %/r'/tori. &otri-it tradi0iei iudai(e a(ea%t/ %/r'/toare a-ea lo( la ani-er%area d/rii =egii pe Muntele 4inai. Cara(teri%ti(a %pe(ial/ a 1ilei era adu(erea (a 8ert*/ a dou/ p+ini do%pite */(ute din gr+u (are to("ai a *o%t re(oltat. 3e,i %/r'/toarea a(ea%ta nu e%te "en0ionat/ +n i%toria ;e(hiului Te%ta"ent ea e%te de "are i"portan0/ +n 9oul Te%ta"ent pentru (/ "ar(hea1/ 1iua (+nd 3uhul 4*+nt a *o%t turnat pe%te u(eni(ii 3o"nului <%u% (are a%(ult+nd de porun(a =ui a,teptau +n <eru%ali". 7(ea%t/ 1i a de-enit 1iua de na,tere a #i%eri(ii. SrBtoarea Tr+"'i0elor sau Anul Nou 0/o+ Da+anah3 7nul (i-il al e-reilor +n(epea +n pri"a 1i a lunii Ti,ri. +n tot ti"pul 1ilei 7nului 9ou %e %u*la +n tr+"'i0e ,i +n (orni +n te"plu de di"inea0a p+n/ %eara. 4pre deo%e'ire de &a,ti ,i de Cin(i1e(i"e a(ea%t/ %/r'/toare nu atr/gea "ul0i pelerini la <eru%ali" pentru (/ era %/r'/torit/ at+t +n %inagogi (+t ,i la te"plu. Cartea lui 9ee"ia %pune ?9ee"ia 8:2:12@ (/ a(eia (are %:au +ntor% din e.il au (ele'rat a(ea%t/ %/r'/toare (itind pu'li( =egea ,i a-+nd o 1i de 'u(urie general/. 3iua Is<;irii Riua <%p/,irii era o 1i de po%t ,i nu de %/r'/toare ,i a,a ,i e%te nu"it/ +n 9oul Te%ta"ent ?5aptele 27:9@. Cara(teri%ti(a prin(ipal/ a 1ilei +n a*ar/ de 8ert*ele 1ilni(e o'i,nuite era adu(erea 8ert*ei anuale de i%p/,ire de (/tre "arele preot. &un+nd deoparte hainele (ere"oniale ,i +"'r/(+ndu:%e +n haine %i"ple de in al' el intra +n 4*+nta 4*intelor (u o (/delni0/ plin/ de (/r'uni lua0i de pe altar ,i (u un lighean plin (u %+ngele unui -i0el (are a *o%t +n8unghiat (a 8ert*/ pentru p/(at. +n ti"p (e t/"+ia %e +n/l0a (a un -/l +ntre preot ,i %(aunul +ndur/rii preotul %tropea %(aunul +ndur/rii (u %+ngele adu%. 7(ela,i lu(ru era repetat (u %+ngele 0apului (are a *o%t adu% (a 8ert*/ pentru p/(at. 7ltarul t/"+ierii ,i altarul de ara"/ de l+ng/ %an(tuar erau %tropite de a%e"enea (u %+nge. Bn 0ap -iu era adu% +naintea preotului (are +,i punea "+inile pe (apul 0apului ,i "/rturi%ea p/(atele poporului. Napul -iu era luat ,i du% +n pu%tie unde i %e d/dea dru"ul (a un %e"n (/ p/(atele poporului au *o%t +ndep/rtate pentru totdeauna ?=e-. 16:23 27: 32D 9u". 29:7:11@. C+nd a(e%te (ere"onii erau +n(heiate "arele preot %e de1'r/(a de hainele de in %e +"'/ia ,i +,i lua hainele o*i(iale dup/ (are adu(ea 8ert*ele o'i,nuite. 2 "are parte a %i"'oli%"ului Rilei <%p/,irii +i e%te apli(at lui Cri%to% +n %a"itolul ? 87

$pi%tola (/tre e-rei. Multe dintre *un(0iile preo0iei 4ale %+nt de%(ri%e +n ter"eni ai ritualului din ;e(hiul Te%ta"ent. +n iudai%"ul "odern 7nul 9ou ,i Riua <%p/,irii %+nt legate prin 1ile de po(/in0/ +n ti"pul (/rora +n(hin/torul %in(er +,i (er(etea1/ ini"a ,i (ere iertare pentru p/(atele din anul (are a tre(ut pentru (a %/ poat/ intra iertat +n anul (are +n(epe. SrBtoarea Corturilor =a (in(i 1ile dup/ Riua <%p/,irii +n(epea 4/r'/toarea Corturilor ?=e-. 23:3HD 3eut. 16:13@. 4/r'/toarea %e +ntindea din 1iua a (in(i%pre1e(ea p+n/ +n 1iua a dou/1e(i ,i doua a lunii. $a (o"e"ora pri'egia prin pu%tie ,i era o %/r'/toare de "ul0u"ire la +n(heierea re(olt/rii. $ra (ele'rat/ prin (on%truirea de (orturi %au (oli'e din (rengi +n (are oa"enii lo(uiau te"porar (a o adu(ere a"inte a pri'egiei %tr/"o,ilor lor +n pu%tie. $rau adu%e "ulte 8ert*e +n 1ilele %/r'/torii ,i la %*+r,it era o 1i "are de adunare nu"it/ de <oan L1iua de pe ur"/ (are era ziua (ea "are a pra1ni(uluiM ?<oan 7:37@ (are "ar(a +n(heierea anului religio%. &rintre ritualurile +ndeplinite +n a(ea%t/ 1i ,i (are au ap/rut dup/ (e a *o%t dat/ =egea erau ur"/toarele: %e turna ap/ pe altar dintr:un ul(ior de aur %e (+nta Aalelul ?&%al"ii 113:118@ erau aprin%e (ele patru (andela're "ari din (urtea *e"eilor ,i %e (+ntau &%al"i %ele(ta0i pentru a(ea%t/ 1i. 4/r'/toarea Corturilor era popular/ ,i -e%el/. 7lte dou/ %/r'/tori au *o%t ad/ugate +n -re"urile po%te.ili(e: 4/r'/toarea =u"inilor ,i 4/r'/toarea &uri". SrBtoarea !uminilor 4/r'/toarea =u"inilor %au 4/r'/toarea 3edi(/rii era (ele'rat/ ti"p de opt 1ile +n(ep+nd (u 1iua a dou/1e(i ,i (in(ea a lunii Si%le-. $%te "en0ionat/ +n <oan 10:22. 7 *o%t in%tituit/ +n anul 16H +.d.Cr. (+nd <uda Ma(a'eul a (ur/0it te"plul (are *u%e%e pro*anat de 7ntiohu% $pi*ane% ,i 1:a rededi(at pentru %lu8irea lui 3u"ne1eu. 5ie(are (a%/ e-reia%(/ era lu"inat/ %tr/lu(itor +n (in%tea ei ,i i%toria Ma(a'eilor era repetat/ pentru (a %/ *ie +n-/0at/ de (opii. Core%punde aproape e.a(t (u ti"pul %/r'/toririi Cr/(iunului (re,tin. SrBtoarea Purim &uri" %au L%or0iM (are e%te +n0ele%ul (u-+ntului era o %/r'/toare 0inut/ +n 1iua a (in(i%pre1e(ea a lunii 7dar. +n %eara 1ilei a trei%pre1e(ea era (itit/ pu'li( +n %inagogi +ntreaga (arte a $%terei. 4/r'/toarea (on0inea un "ini" de ritualuri religioa%e ,i era "ai degra'/ o %/r'/toare na0ional/. +n 9oul Te%ta"ent nu e%te "en0ionat/ a*ar/ de (a1ul (/ <oan >:1 e%te o alu1ie la a(ea%t/ %/r'/toare. Mai erau alte (+te-a po%turi ,i %/r'/tori "ai "i(i (are erau re%pe(tate +n iudai%"ul din pri"ul -ea( dar ele nu erau de i"portan0/ prea "are ,i nu apar +n %(rierile 9oului Te%ta"ent. 88 Studiu al Noului Testament Sistemul edu aional &rintre e-reii din 3ia%pora edu(a0ia tre'uie %/ *i o(upat un lo( i"portant +n a(ele 1ile din -e(hi"e pentru (/ %upra-ie0uirea lor depindea +n +ntregi"e de perpetuarea (on-ingerilor lor na0ionale. 3e1r/d/(ina0i din 0ara lor */r/ o ar"at/

proprie ei nu:,i puteau p/%tra identitatea na0ional/ de(+t da(/ %e "en0ineau (a un grup %eparat (u o (ultur/ ,i o -ia0/ %piritual/ proprie. +n(/ de pe -re"ea lui $1ra e.i%ta un %i%te" de (itire pu'li(/ a =egii ,i de interpretare a +n0ele%ului ei O un *el de %i%te" edu(a0ional pentru adul0i (are era "en0inut de %inagogi. 7l/turi de %inagog/ %:a de1-oltat ,(oala. +n iudai%" nu a e.i%tat ni(iodat/ un %i%te" edu(a0ional general o'ligatoriu (a a(ela din 0/rile de1-oltate din 1ilele noa%tre dar (o"unitatea e-reia%(/ a%igura de o'i(ei o oare(are edu(a0ie pentru (opii a,a +n(+t %/ poat/ (iti Torah %/ poat/ %(rie ,i %/ *a(/ %o(oteli %i"ple. &rin tradi0ie %e (on%idera (/ ,(olile din &ale%tina din -re"ea lui Cri%to% erau re1ultatul in*luen0ei unui *ari%eu ,i (/rturar *ai"o% 4i"on 'en Iata(h (are a tr/it +n 8urul anului 7> +.d.Cr. &otri-it Tal"udului el a de(retat (/ to0i (opiii tre'uie %/ *re(-ente1e o ,(oal/ ele"entar/. Cu-intele lui %+nt a"'igue +n *or"a +n (are %+nt (itate. $le pot *i +n0ele%e (a +n%e"n+nd (/ to0i (opiii tre'uie %/ "earg/ la ,(oli (are e.i%t/ de8a %au (/ tre'uie %/ *ie organi1ate ,(oli pentru ei. +n ori(e (a1 lui 4i"on i %e a(ord/ (redit pentru re*or"a prin (are %tatul a a%igurat +n-/0/tori pentru '/ie0ii din pro-in(ii ,i prin (are au *o%t +n*iin0ate ,(oli +n 1onele de 0ar/. <o%ua 'en 6a"la a in%tituit +n toate (et/0ile &ale%tinei ,(oli pentru '/ie0ii de ,a%e %au ,apte ani. 4e a%igura un +n-/0/tor pentru *ie(are dou/1e(i ,i (in(i de '/ie0i. 3a(/ +ntr:o ,(oal/ erau patru1e(i de '/ie0i +n-/0/torului tre'uia %/ i %e dea un a8utor. $du(a0ia era li"itat/ dar riguroa%/. +nainte (a un (opil %/ "earg/ la ,(oal/ el tre'uia %/ *i +n-/0at a(a%/ Mema, (redeul iudai( ?3eut. 6:H@ la (are %:a re*erit <%u% atun(i (+nd < %:a (erut %/ %pun/ (are era (ea "ai "are porun(/ din =ege ?Matei 22:3>:38@. &ro'a'il (/ $l a "e"orat pa%a8e din Torah anu"ite pro-er'e o'i,nuite ,i unii &%al"i %ele(ta0i. +n ,(oal/ $l a repetat pro'a'il (u-intele din Torah (+nd le:a +n-/0at prin e.er%are (u +n-/0/torul. 3e o'i(ei +n-/0/torul ,edea pe o plat*or"/ 8oa%/ iar ele-ii erau a,e1a0i pe 8o% +n %e"i(er( +naintea lui a,a (u" a %tat &a-el Lla pi(ioarele lui 6/"/lieiM ?5aptele 22:3@. &e "/%ur/ (e ele-ul progre%a +n(epea %/ +n-e0e din Mi,na ,i din Tal"ud iar da(/ %e do-edea inteligent ,i ager putea +n ulti"/ in%tan0/ %/ *ie tri"i% la una dintre ,(olile pentru preg/tirea (/rturarilor. $du(a0ia e-reia%(/ era +ngu%t/ dar pre(i%/. $le-ul era +n-/0at %/ *a(/ di%tin(0ii *ine +ntre de*ini0ii ,i %/ "e"ore1e (u e.a(titate (e a +n-/0at. $le-ul %t/p+nea (eea (e +n-/0a ,i putea interpreta =egea din ori(e unghi po%i'il. Cu toate a(e%tea g+ndirea original/ ,i (er(etarea ,tiin0i*i(/ nu erau +n(ura8ate. )a'inii din -re"ea lui <%u% erau a'ili +n interpretarea a%pe(telor de detaliu ale =egii ,i +n punerea de +ntre'/ri (a1ui%ti(e dar ei puneau prea pu0in a((ent pe (unoa,terea lu"ii naturale (are o(up/ un lo( at+t de i"portant +n progra"ele analiti(e ale ,(olilor "oderne. %a"itolul ? 89 $du(a0ia e-reia%(/ era *oarte (o"plet/ pentru (/ ori(e ra"ur/ a (unoa,terii %e +"'ina (u teologia. =egea era +n (entrul progra"ei analiti(e. Bnele (uno,tin0e de grea(/ ,i poate pu0in/ latin/ erau date +n ,(olile (ele "ai a-an%ate dar "ul0i

ra'ini pri-eau (u o(hi r/i edu(a0ia p/g+n/ ,i nu le per"iteau ele-ilor lor %/ ai'/ (onta(te (u ea. $-reii puneau "are pre0 pe preg/tirea pro*e%ional/. )a'inii a-eau o -or'/: LCine nu:1 +n-a0/ pe *iul %/u o "e%erie +l *a(e ho0M. 3e o'i(ei ori(e '/iat e-reu +n-/0a %/ lu(re1e (u "+inile %ale (a %/ %e +ntre0in/ %ingur. &otri-it %(rierilor $-angheliei 3o"nul <%u% a *o%t t+"plar ?Mar(u 6:3@ %au poate (ioplitor +n piatr/ +ntru(+t (u-+ntul gre(e%( tradu% t!m"lar poate +n%e"na me+ter onstru tor %au zidar.C &a-el a lu(rat la *a(erea de (orturi ?5aptele 18:3@. 7(ea%t/ in%i%ten0/ %/n/toa%/ a%upra in%truirii pro*e%ionale i:a */(ut pe '/r'a0ii e-rei %/ *ie (et/0eni independen0i. 7(e%t *el de in%truire a%igura un e(hili'ru +ntre (/ut/rile intele(tuale ,i deprinderile *i1i(e ,i le per"itea %/ g/%ea%(/ %lu8'e (u (are %/:,i poat/ (+,tiga p+inea. +n general *etele nu erau edu(ate +n ,(olile de pe l+ng/ %inagogi. $le erau in%truite a(a%/ +n lu(rurile (a%ei ,i erau preg/tite pentru (/%/torie. 2dat/ (u pr/'u,irea %tatului e-reie%( iudai%"ul din 3ia%pora a %u(o"'at +n *a0a eleni%"ului. +n &ale%tina ,(olile e-reie,ti au e.(lu% ori(e +n-/0/turi gre(e,ti ,i au pu% te"elia %i%te"ului %tri(t (are (ara(teri1ea1/ ortodo.ia e-reia%(/ p+n/ +n 1ilele noa%tre. $ntu1ia%"ul pentru edu(a0ie a *o%t o (ara(teri%ti(/ i"portant/ a -ie0ii e-reie,ti. 4tudierea Torei era un %e"n de pietate ,i e-reul e-la-io% petre(ea "ult ti"p %tudiind =egea. +ntru(+t edu(a0ia era pri-it/ (a un a%pe(t al religiei poporul e-reu a p/%trat un %tandard intele(tual "ai ridi(at de(+t "ulte popoare p/g+ne. Moore %pune: L...$*ortul de a edu(a +ntregul popor pentru a:,i (unoa,te religia a (reat un %i%te" uni( de edu(a0ie uni-er%al/ ale (/rui ele"ente in(ludeau nu nu"ai (ititul ,i %(ri%ul (i ,i o li"'/ %tr/-e(he ,i %(rierile (la%i(e. Marea i"portan0/ intele(tual/ ,i religioa%/ a(ordat/ edu(a0iei a *o%t i"pri"at/ (u litere de ne,ter% +n g+ndirea ,i +n (ara(terul e-reului ,i in%titu0iile (reate pentru a(ea%ta %:au perpetuat p+n/ +n 1iua de a%t/1iM.6 Literatura Mai "ult de(+t ori(are alt popor din anti(hitate e-reii au *o%t poporul unei (/r0i. 7l0ii au a-ut o literatur/ "ai -a%t/ ,i "ai -ariat/ %au poate (hiar "ai -e(he dar ni(i unii ni(i "/(ar gre(ii din epo(a de aur a lui &eri(le nu au dat do-ad/ de un intere% at+t de puterni( *a0/ de %(rierile lor na0ionale (u" au ar/tat e-reii *a0/ de %(rierile =egii. &entru e-rei Torah nu era doar o lu(rare repre1entati-/ a unei (ulturi na0ionale apre(iate (i era gla%ul lui 3u"ne1eu. &re(eptele ei tre'uiau re%pe(tate */r/ "ur"ur ,i i"pli(a0iile ei (ele "ai +ndep/rtate tre'uiau pri-ite (a "andate %a(re. &orun(ile ei erau 0e%ute +n +n%/,i 0e%/tura -ie0ii e-reilor ,i tei%"ul (are %t/tea la 'a1a =egii a*e(ta +ntreaga lor g+ndire. 90 Studiu al Noului Testament 'fy )*+A,--./0 1-2 -3JM4AAAA5 ' t cp ct6/ + e7ro8cn 'ci9 i A:ne;T*'<= 0ro>?icc8@ nr?AeAA+ M-1;o8ri>

&.<MAT31;8e:+1To:MA B ;Al +1Ci/ T:D:po8*.A i n ;M E*1 n A % e A.3/ ei85T2.c F/C ei tG,c A8 ;.1 n ;+H;TI.e ' r 0.(i .eJto(ne[ F FJtKtL > 5.e J+ ?SA:J- T < S MNFF Ae:t A 4 >72 o8;Ii:i.M;A.i6 76r6]2iSiFyDnVX
<1

i*rlM ;/*1M u oe < ;20r A 3 M <1M A8T4133-;OM G+APi.G3 +Trc*n <+T 1M @epo8c6P< MT<,+ KM.M;4T.< l3*iIlli".T-1Sc'r M DTE):H3> ;iti+Ati: . M To + 3TT3 8c n8 eMQ*>rF jyp M e T*' 3MC)/M:2M0c e i c n =. i AS.c48TaJ;:MTo:ls @C8Ho8 R 3 ;13 ;:G etC ic'o D8 M ;4 ^ y y? ^y:r o ye 9 MS* T>Jy__^J 61M _+ r ry * <JBC S*( ` e AiV c e c i ' -M e e n! n ""M < ;50M STAMBlA MTC<CC^7 ,priiS*tenc'.M*SL0.A>i0E T*A*s:t0i.T!.A8T<cn2(: 0roi 1% oMTo8@C>T3' ui, N'ST%T /,M?S2erG/B> T:.T1M4T3+3MH<1' '%3>:ci,A<M;il;2T2U-5. Pagin din Se"tuaginta, %ode' : 0%ode' 7ati anus3, datat !n se olul al "atrulea5 din :i8liote a 7ati anului. <n*luen0a %(rierilor (anoni(e e-reie,ti a%upra 9oului Te%ta"ent e%te at+t de e-ident/ +n(+t nu prea are ne-oie de ni(i un (o"entariu. 3o"nului <%u% Cri%to% ,i u(eni(ilor 4/i le erau *a"iliare a(e%te %(rieri +n(/ din (opil/rie. <%u% a (itat (u a(eea,i a(urate0e din =ege din &%al"i ,i din &ro*e0i ?=u(a 2H:HH@ (ele trei di-i1iuni ale #i'liei e-reie,ti ,i a %(o% din ele argu"ente pentru autoritatea re-ela0iei ?<oan 10:3H:36@ re*eritoare la propria 4a per%oan/. &retutindeni +n 5aptele ,i +n $pi%tole %(riitorii apo%toli(i au do-edit prin (itate *re(-ente (unoa,terea ;e(hiului Te%ta"ent *ie (/ *olo%eau te.tul e'rai( *ie (/ *olo%eau 4eptuaginta grea(/. &a-el a %u%0inut (/ ;e(hiul Te%ta"ent era Lin%u*lat de 3u"ne1euM ?in%pirat de 3u"ne1eu 2 Ti". 3:16@ ,i i:a %pu% lui Ti"otei (/ 4(ripturile ;e(hiului Te%ta"ent Lpot %/:0i dea +n0elep(iunea (are du(e la "+ntuireM ?3:1>@. 7%i"ilarea 4(ripturii e-reie,ti de (/tre #i%eri(a pri"ar/ a *o%t at+t de (o"plet/ +n(+t a *o%t */(ut/ o nou/ tradu(ere a ;e(hiului Te%ta"ent +n grea(/ deoare(e 4eptuaginta de-eni%e pra(ti( o (arte

%a"itolul ? 91 ri -+0TM ; M.MV > ?r2 ?2M co8n + n <+W-1/+A'?l 6o8i0ti6 i l HKI < ' ?N cC r t/cru/ 4 ioG54' 6o8C + 'c ;-A3 ?/< TX91M - -r M4;M<Mllil<' 111 M'cA- A; A-T><<0 ' A+ >' M1 my iai nyMV&9 TaT_.e F;72F T?l 1-4 '< M 4-A-H;A-/ill@T nM+'' n A1A-M @- @+ ;A1- At05l A+ ;4- A41)/%A20;A14- < +41M+M :;3M:l:l1 '1t:l MM T-A1J-% - %3'l'A iinoiiia( o8iioc ;AiA+X'tnnoc<+ )3>A Al 3?+ 13> 13-1-<- loA'l0;A- 3+3M AA> <3MA' M+34AV0C0 -li8iA:l - tll; l A-13 3+ M T3l:UAV9<AM:<+
< S<

>' C7< 7tu n F uiiibiMaVrtiy( niy uiy(t S: JM 11 FiKi 9 2S 7C< 7CT:_:J yC Eil+MW--M3 cM)si ;A;nc(;A! c;'9 ;Elll MM<M538i -+ + A+ A> -2-+0; Al 1XM3;t;AM<M2V <A+3-A-A;3;< <&8vAMA*A*AE l3TX3 M:X;E-Al - ;31*1- /vACpa2 'A;;AA-C0l/tlAl3* 97)oyG2MJ92 t li * S 7M 7t yi^SG Y lo8nin l A i Alll"AM- ;A?5AC"6i8 i i S i puo-yi 07 Scc< -?1+-/MM> 1-;: < ' E+M: ;:/ AAAAlAiAT 8A2MMM*CUW <-021:;:>MM(1;Mi<cr tr.Mt:: . . ... . QA>TX/' - 1- >-M Al ;A;A-M +T3;3pA

' 4Jv1W+- - A1 'A-1- < 1YA1- ;trl /(A> rd>;W"8i %311A1M Ac8<< J<1A-vrlW M--X, rAr0 ' 7i Fy ; Al < 43< ?t5M2/M;A- -M+ SA M V4t7l:A+ E' - <@A3 7l St T3+ - 8+t:;X:+ A; lM )ll/l A ?2S2* 7C<t A-A ' ;C-2+;A-3>>-UA-7ZM1 t13- - ' T3-[+3C5M- F1<138;CZTM<--A >n AA1;;3- ;M :-' - ;Al MM + MM - <+r8+WM2*: -- ; ;3-11\+T-M 38 l31Al --+;A- %31 ;3 ' A1 -3 >' '? oC i +rirocit&L 3 1- ;t:A3T;M*** K: -] E<%X/1<iM%tl</ A+AV -M-'lE-+l' A: - - <@5'M V - <3? 'AlViA,iM<9/& A1 :. U.AM>:3M@:MA;A-3T%< ;o8ceiiB, 11 p ocT6rM Ac08+< M ;1-+ ; no'eL : U? + ; A ED ;>T< +
YK MI MM

;W + 3'M4-219 u 2 P< CF.FZ9 1- T3pn''c!M " <Mt 'M. 6i'2M2?5&' Pagin din %ode' Sinaiti us, datat !n se olul al "atrulea5 :i8liote a ;niversitii din Lei"zig. (re,tin/. Cel pu0in o tradu(ere nou/ a *o%t */(ut/ +n pri"ele %e(ole pentru a da te.tului e'rai( o tradu(ere "ai literal/ (are %/ *ie "ai pu0in potri-it/ pentru a *i *olo%it/ de (re,tini. 3up/ era ;e(hiului Te%ta"ent (are %:a +n(heiat odat/ (u %(rierile lui Maleahi +n 8urul anului H>0 au ap/rut +n iudai%"ul din &ale%tina o %erie de lu(r/ri (are au *o%t nu"ite "ai t+r1iu a"o rife. Ter"enul a"o rif, (are e%te de origine grea(/ +n%ea"n/ La%(un%M Ltaini(M %au L%e(retM +n %en%ul +n (are %e apli(/ pro'le"elor

(are nu tre'uie %/ *ie de1-/luite oa"enilor de r+nd dar (are tre'uie %/ le *ie re-elate nu"ai (+tor-a ini0ia0i. Cu tre(erea ti"pului nu"ele a *o%t apli(at la a(ele (/r0i (are a-eau un i1 'i'li( %au religio% dar (are nu erau general a((eptate (a a-+nd autoritate di-in/. $le puteau *i (itite pentru %(opuri edu(ati-e %au "orale dar nu erau %o(otite (a *iind la a(ela,i ni-el (u te.tul in%pirat. 4(rierile apo(ri*e din ;e(hiul Te%ta"ent apar (a parte integrant/ a 4eptuagintei *iind +"pr/,tiate pe%te tot +n te.t ,i nu grupate 92 Studiu al Noului Testament (/&p0: F5: x CONT 8'0;M f p* XM33+T-TieriX38i-E+M poL '(UI*MDEFI". GHiui H &A.C*E?.toi O ii C=> iIri i f"=iuvCn f WXKy u MC ! " #$ CCKM%#fi$T&KXf M!'x$ir( )r i*+r#i^) f*,^ )#i f#X-M i.x.xix'i)/y KX)+Y0,X+Y*))+1**2X3#*#O)C$$**#42*** CKXM Mi56xf^ #7" ) rr. fOfCu8CI MXKiW& 3XY#)x+Y2% * #I28K8 !4M I XN&TIINI& N*T*T +NIUE9""lI+eillE9Mil.JUlKF L.MK*&=iMtSM9C9I9N*>* 8#MD9MItDOP Pagin din %ode' .le'andrinus 0%ode' .3, onfin!nd <a"tele 2G#G4,(. 6anus ris datat !n se olul al in ilea. . fost druit regelui %harles - de tre Patriarhul %onstantino"olului !n *$2G i a um se afl !n 6uzeul :ritani . +"preun/ +ntr:un %ingur lo( a,a (u" apar +n tradu(erea latin/ ;ulgata ,i "ai t+r1iu +n anu"ite tradu(eri engle1e,ti (u" a *o%t The 1reat :i8le ?#i'lia "are@ din 1>39 %au tradu(erea original/ Fing James din 1611. C/r0ile apo(ri*e %+nt date +n (ontinuare +n ordinea lor o'i,nuit/: 1 $1ra 2 $1ra To'it <udit 2dihna $%terei +n0elep(iunea lui 4olo"on $(le%ia%ti(ul #aruh C+ntarea (elor trei (opii %*in0i <%toria 4u%anei #el ,i 'alaurul %a"itolul ? 93 )ug/(iunea lui MKna%e 1 Ma(a'ei 2 Ma(a'ei. 2rdinea a(ea%ta nu e%te (ronologi(/. 3atarea e.a(t/ e%te i"po%i'il/ dar "ai 8o% e%te */(ut/ o datare apro.i"ati-/ a a(e%tor (/r0i potri-it (u %u((e%iunea propu%/ de 2e%terley:7 Perioada <rema=aBean

1 $1ra To'it <"nul din C+ntarea (elor trei (opii %*in0i $(le%ia%ti(ul Perioada ma=aBean )ug/(iunea din C+ntarea (elor trei (opii %*in0i <udit 2dihna $%terei #el ,i 'alaurul Perioada <ostma=aBean 1 Ma(a'ei 2 Ma(a'ei <%toria 4u%anei +n0elep(iunea lui 4olo"on #aruh 2 $1ra )ug/(iunea lui MKna%e (ea 300 +.d.Cr. (ea 2>0 +.d.Cr. (ea 200 +.d.Cr. (ea 200 +.d.Cr. (ea 160 +.d.Cr. (ea 1>0 +.d.Cr. (ea 1H0:130 +.d.Cr. (ea 1>0 +.d.Cr. 90:70 +.d.Cr. >0 +.d.Cr. 9 H0 d.Cr. 70 d.Cr. %au "ai t+r1iu 100 d.Cr. Ma8oritatea a(e%tor (/r0i au *o%t %(ri%e +n perioada de -ia0/ na0ional/ agitat/ ,i de lupt/ dintre +ntoar(erea din e.il ,i di%trugerea <eru%ali"ului. $le re*le(t/ agita0ia ,i ne"ul0u"irea e-reilor (are +n(/ "ai -i%au *or"area unei (on*edera0ii independente. Te"ele lor indi(/ rea(0ia e-reilor la opre%iune ,i ne%iguran0/ (+t ,i n/de8dea (are a (ara(teri1at +ntreaga perioad/. &e li%ta de "ai %u% %+nt trei (/r0i i%tori(e: 1 $1ra (are (ore%punde oare(u" (u $1ra ,i 9ee"iaD 1 Ma(a'ei (are e%te o de%(riere %i"pl/ ,i dire(t/ a re-oltei lui Matatia ,i a *iilor %/i +n anul 168 +.d.Cr. re-olt/ (are %:a +n(heiat (u +n*r+ngerea %irienilor ,i (u +n*iin0area %tatului ha%"oneuD 2 Ma(a'ei un re1u"at de (alitate %la'/ a lu(r/rilor lui <a%on din Cirena (are (o"pletea1/ +ntr:o oare(are "/%ur/ (on0inutul (/r0ii 1 Ma(a'ei. To'it 2dihna $%terei ,i <%toria 4u%anei %+nt po-e%tiri ro"anti(e (are ilu%trea1/ dreptatea lui 3u"ne1eu (+nd +,i r/1'un/ poporul. #el ,i 'alaurul o ad/ugire nelegiti"/ la (artea lui 3aniel *a(e parte din a(eea,i (ategorie. +n0elep(iunea lui 4olo"on ,i $(le%ia%ti(ul %+nt tratate *ilo1o*i(e %(ri%e %u' *or"/ de epigra"e a%e"/n/toare +ntr:o oare(are "/%ur/ (u &ro-er'ele. C+ntarea (elor trei (opii %*in0i ,i )ug/(iunea lui MKna%e %+nt e.pre%ii de de-ota"ent *a0/ de 3u"ne1eu ,i de +n(redere +n pro"i%iunile 4ale.

9H Studiu al Noului Testament =i"'a8ul ,i %tilul tuturor a(e%tor (/r0i %e a%ea"/n/ (u (el al (/r0ilor (anoni(e din ;e(hiul Te%ta"entD dar (u e.(ep0ia (/r0ii 1 Ma(a'ei alu1iile lor i%tori(e nu %+nt e.a(te ,i ele nu au ni(i o leg/tur/ %olid/ (u per%ona8e identi*i(a'ile (a autori. $le au a-ut un e*e(t "inor a%upra %(riitorilor 9oului Te%ta"ent de,i uneori par %/ e.i%te re*eriri la ele. $(le%ia%ti(ul HH:16 L$noh a *o%t pl/(ut 3o"nului ,i a *o%t "utatM %:ar putea %/ *i *o%t *olo%it +n $-rei 11:>: APrin redin a fost mutat )noh de "e "m!nt, a s nu vad moartea. Mi n4a mai fost gsit, "entru 9umnezeu !l mutase. % i !nainte de mutarea lui, "rimise mrturia este "l ut lui 9umnezeu B. 7(e%te dou/ pa%a8e nu (ore%pund at+t de e.a(t +n(+t %/ %e poat/ %pune (/ unul dintre ele e%te o (itare a (eluilalt. 7"+ndou/ ar putea *i (o"entarii independente (u pri-ire la relatarea din 6ene%a. 2 a doua li%t/ de lu(r/ri (are nu au *o%t in(lu%e ni(iodat/ +n 4(ripturi ni(i +n (ele e-reie,ti ni(i +n (ele (re,tine e%te dat/ "ai 8o%. 7(e%tea (on%tau din %(rieri (are *ie (/ nu au a-ut ni(iodat/ %tatut (anoni( *ie (/ au *o%t (on%iderate repre1entati-e pentru pun(tele de -edere ale unor indi-i1i %au grupuri. Cartea 8u'ileelor 200:1>0 +.d.Cr. M/rturia (elor doi%pre1e(e patriarhi &%al"ii lui 4olo"on 100:>0 +.d.Cr. 3 Ma(a'ei H Ma(a'ei 7dor"irea lui Moi%e 1:>0 d.Cr. 7da" ,i $-a Martiriul lui <%aia Cartea lui $noh 2 #aruh 2ra(olele %i'iline C+te-a (/r0i de pe li%ta a(ea%ta pot *i datate (u apro.i"a0ie +n ti"p (e altele nu pot *i datate. Cartea lui $noh de pild/ %e pare (/ a *o%t (o"pu%/ din %e(0iuni %(ri%e +n perioade di*erite (are au *o%t pu%e toate laolalt/ nu (u "ult ti"p +nainte de era (re,tin/. Bnele e.pre%ii %+nt paralele (u (ele *olo%ite +n 9oul Te%ta"ent +n %pe(ial 'ine (uno%(utul pa%a8 din <uda 1H 1> (are e%te o redare e.a(t/ a te.tului din $noh 1:9: AMi "entru ei a "roro it )noh, al +a"telea "atriarh de la .dam, !nd a zis# K-at a venit 9omnul u ze ile de mii de sfini ai Si, a s fa o @ude at !m"otriva tuturor +i s !n redineze "e toi ei nelegiuii, de toate fa"tele nelegiuite, "e are le4au f ut !n hi" nelegiuit, +i de toate uvintele de o ar, "e are le4au rostit !m"otriva Lui a e+ti " to+i nelegiuiiK.B %a"itolul ? 9> Cartea lui $noh 7dor"irea lui Moi%e 2 #aruh 2 $1ra ,i p/r0i din 2ra(olele %i'iline apar0in literaturii apo(alipti(e. 4(rierile apo(alipti(e %+nt pro*eti(e *olo%ind +n general un %i"'oli%" (are pare grote%( ,i de%eori in(on%e(-ent (u

%ine. Toate pro*e0e%( 8ude(/0i *i1i(e a%pre +"potri-a (elor r/i 8ude(/0i de la (are (ei drep0i -or *i i1'/-i0i prin inter-en0ia %upranatural/ a lui 3u"ne1eu. +ngerii apar de%eori (a a(tori +n dra"a apo(alip%ei. Cu pri-ire la "ulte lu(r/ri apo(alipti(e e%te (uno%(ut doar p%eudoni"ul autorului %au ele %+nt atri'uite +n "od *al% unor oa"eni e"inen0i (are nu %e poate %/ le *i %(ri%. 3e e.e"plu Cartea lui $noh nu a *o%t %(ri%/ de $noh dar i:a *o%t atri'uit/ lui deoare(e el a a-ut o reputa0ie de o" e-la-io% ,i +n0elept. 3atorit/ %tilului ,i i"aginilor *olo%ite (/r0ile lui $1e(hiel ,i 3aniel din ;e(hiul Te%ta"ent au *o%t (ategori%ite (a ,i %(rieri apo(alipti(e de,i ele nu pot *i nu"ite pe 'un/ dreptate p%eudoni"i(e. 7po(alip%a din 9oul Te%ta"ent *a(e parte din a(eea,i (ategorie literar/. 4(rierile apo(alipti(e au *o%t produ%e de o'i(ei +ntr:o perioad/ de per%e(u0ie (+nd n/de8dile oa"enilor %e +ndreptau %pre o i1'/-ire -iitoare. <nten0ia lor era %/: i +n(ura8e1e pe (redin(io,i %/ %t/ruia%(/ +n (redin(io,ia lor *a0/ de 3u"ne1eu ,i i"aginile *olo%ite +i +"piedi(/ pe (ititorii o%tili %/ +n(er(e %/ de%(i*re1e %en%ul lor. 5aptul (/ anu"ite (/r0i (anoni(e %+nt apo(alipti(e nu le redu(e (alitatea de %(rieri in%pirate deoare(e in%pira0ia 3uhului 4*+nt poate *i +nt+lnit/ +n toate genurile literare (uprin%e +n #i'lie. 2dat/ (u (u(erirea <eru%ali"ului +n anul 70 d.Cr. e-reii au +n(etat %/ "ai (on%tituie un %tat politi( independent ,i au de-enit nu"ai o (o"unitate religioa%/. 2dat/ (u +n(etarea 8ert*elor de la te"plu a -enit de(linul preo0iei ,i +n/l0area ra'inilor. 4tudierea =egii a luat lo(ul 8ert*elor ,i +n-/0/torul a luat lo(ul preotului. C+nd +n-/0/torii au +n(er(at %/ interprete1e =egea ei au adunat tradi0iile din -re"ea lor ,i le:au (onden%at +n *inal +n *or"/ %(ri%/. 5ari%eii au (on%iderat (/ a(e%te tradi0ii %+nt (onte"porane (u =egea %(ri%/ ,i (/ au a(eea,i autoritate (a ,i ea +n ti"p (e 4adu(heii le re%pingeau +n +ntregi"e. 9u +n(ape +ndoial/ (/ poporul e-reu a a-ut %tandarde eti(e +nainte de a *i dat/ =egea la 4inai. 7nu"ite reguli ,i ritualuri erau legate de -ie0ile lui 9oe ,i 7-raa" a,a (u" %+nt relatate ele +n 6ene%a ,i (u greu %:ar *i putut perpetua unitatea lor +n ti"pul ro'iei din $gipt da(/ nu ar *i e.i%tat anu"ite *or"e %ta'ile de "oral/ ,i +n(hinare (are %/ 0in/ poporul laolalt/. $%te in(ert da(/ a(e%te tradi0ii au *o%t tran%"i%e prin "ultele -i(i%itudini din i%toria lui <%rael p+n/ +n pri"ul ,i al doilea %e(ol dup/ Cri%to%. Bn lu(ru e%te (ert O "area "a8oritate a tradi0iilor (on0inute +n Tal"ud in(lud lu(ruri "ult "ai -e(hi de(+t (artea propriu:1i%/. $.i%ten0a =egii orale e%te ate%tat/ de re*eririle */(ute de Cri%to% la Ldatina '/tr+nilorM ?Mar(u 7:3@. Cole(0ia a(ea%ta de tradi0ii +"preun/ (u (o"entariile */(ute a%upra lor de ra'inii din -e(hi"e au (on%tituit Tal"udul. 9u"ele e%te deri-at de la -er'ul lammid, (are +n%ea"n/ La +n-/0a ?pe al0ii@M. Tal"udul (on0ine dou/ p/r0i: Mi,na ,i 6he"ara. Mi,na e%te =egea oral/ a,a (u" a *o%t (uno%(ut/ p+n/ la %*+r,itul %e(olului al doilea dup/ Cri%to%. 6he"ara e%te interpretarea =egii 96 Studiu al Noului Testament orale */(ut/ de +n-/0a0ii din #a'ilon ,i din <eru%ali" +ntre +n(eputul %e(olului al

treilea dup/ Cri%to% ,i %*+r,itul %e(olului al (in(ilea. 7(e%te interpret/ri %au di%(u0ii au *o%t de dou/ *eluri: AalaEah (are %e o(upa de (odul =egii ,i Aagadah (are (on0inea predi(i generale ,i tot (e nu era in(lu% +n AalaEah. AalaEah enun0a regula %au %tatutul (are tre'uie %/:1 (/l/u1ea%(/ pe o" pra(ti(ile religioa%e de *ie(are 1i. 4tra(E %pune (/ Lori(e de-ine AalaEah ?1@ atun(i (+nd e%te a((eptat pentru o perioad/ +ndelungat/ de ti"pD ?2@ (+nd e%te (on*ir"at de o autoritate re(uno%(ut/D ?3@ (+nd e%te %u%0inut (u do-e1i a((eptate din 4(ripturiD ?H@ (+nd e%te %ta'ilit (u o "a8oritate de -oturi. 2ri(are %au toate a(e%te "oti-e puteau %ta'ili un prin(ipiu din legea oral/M.8 +ntru(+t ni(i un prin(ipiu nou nu putea *i %ta'ilit prin in-entarea lui (i nu"ai +n raport (u un prin(ipiu (are e.i%ta de8a ra'inii au de-enit e.per0i +n "anipularea dedu(0iilor din =egea e.i%tent/ %(ri%/ %au oral/ pentru a a(operi toate (a1urile po%i'ile (are le:ar putea *i pre1entate. Croni(a a(e%tor (a1uri ,i ra0iona"entele pri-itoare la ele au (on%tituit AalaEoth. Aagadah in(lude toate interpret/rile %(ripturale (are nu au (ara(ter halaEi(. 7 *o%t o +n(er(are de a de1-olta %en%urile i"pli(a0iilor =egii ,i nu o +n(er(are de a l/rgi a*ir"a0iile ei e.pli(ite. 7rgu"entul lui <%u% (u pri-ire la +n-iere argu"ent luat din $.odul 3:6 ur"ea1/ "odelul pro(edurii din Aagadah ?Matei 22:31:33@. +"preun/ AalaEah ,i Aagadah %+nt nu"ite Midra, un (u-+nt deri-at de la -er'ul e-reie%( dara+, (are +n%ea"n/ La (/utaM %au La (er(etaM. Cer(etarea +n0ele%urilor =egii %(ri%e ,i orale a *o%t */(ut/ a%t*el parte integrant/ a Tal"udului. Tal"udul (on0ine 63 de %e(0iuni %au tratate *ie(are dintre ele o(up+ndu:%e de un anu"it a%pe(t al =egii. +n pre1ent %e (uno%( dou/ Tal"uduri repre1ent+nd ,(oala pale%tinian/ ,i ,(oala 'a'ilonian/ a lui 7"orai" %au a do(torilor. Tal"udul pale%tinian (el "ai %(urt dintre (ele dou/ a *o%t %(ri% +n ara"ai(a apu%ean/ ,i datea1/ de la %*+r,itul %e(olului al patrulea. Tal"udul 'a'ilonian a *o%t %(ri% (/tre %*+r,itul %e(olului al (in(ilea +n diale(tul ara"ai( r/%/ritean. 7"+ndou/ %+nt in(o"plete lip%indu:le %e(0iuni +ntregi %au *rag"ente din %e(0iuni. +n %e(olul al trei%pre1e(elea Tal"udul a *o%t inter1i% de #i%eri(/ ,i de a(eea "ulte (opii au *o%t di%tru%e total %au par0ial ,i %upra-ie0uirea Tal"udului a *o%t a"enin0at/. Minunea e%te (/ el (ontinu/ %/ e.i%te. &+n/ +n 1iua de a1i Tal"udul e%te %tandardul pentru iudai%"ul ortodo. regle"ent+nd (redin0a ,i pra(ti(ile rituale. $l %ta'ile,te interpretarea =egii ,i de "ulte ori are o in*luen0/ "ai dire(t/ (hiar de(+t ;e(hiul Te%ta"ent a%upra (redin0elor ,i a%upra -ie0ii adep0ilor iudai%"ului. Se tele din iudaism <udai%"ul nu e%te o e.(ep0ie +n (eea (e pri-e,te tendin0a u"an/ de %e(tari%" +n religie de,i (oe1iunea lui a *o%t "ai "are de(+t a (elorlalte religii din lu"ea ro"an/. 3e,i toate %e(tele din iudai%" erau de-otate =egii ele a-eau o -arietate de orient/ri de la li'erali%" la ra0ionali%" ,i de la "i%ti(i%" la oportuni%" politi(. %a"itolul ? 97

5ari%eii Cea "ai "are ,i (ea "ai in*luent/ %e(t/ din -re"ea 9oului Te%ta"ent a *o%t (ea a *ari%eilor. 9u"ele lor e%te deri-at de la -er'ul parai La %eparaM. $i erau %eparati,tii %au puritanii iudai%"ului (are %e *ereau de ori(e a%o(ieri rele ,i (are (/utau %/ dea a%(ultare deplin/ *ie(/rui pre(ept din =egea %(ri%/ %au oral/. $i au ap/rut (a un grup %eparat la %(urt/ -re"e dup/ epo(a Ma(a'eilor ,i +n anul 13> +.d.Cr. erau de8a 'ine deli"ita0i +n (adrul iudai%"ului. Teologia lor era 'a1at/ pe +ntregul (anon al ;e(hiului Te%ta"ent (are in(ludea =egea lui Moi%e %au Torah &ro*e0ii ,i 4(rierile. +n interpretarea lor ei *olo%eau "etoda alegori(/ pentru a (rea ela%ti(itate +n apli(area prin(ipiilor =egii la +ntre'/ri noi (are puteau *i pu%e. $i atri'uiau o "are -aloare =egii orale %au tradi0iei pe (are o re%pe(tau (u %(rupulo1itate. $i (redeau +n e.i%ten0a +ngerilor ,i a %piritelor +n ne"urirea %u*letului ,i +n +n-ierea trupului. $i pra(ti(au rug/(iunea ,i po%tul ritual ,i d/deau 1e(iuial/ (u "eti(ulo1itate din toat/ proprietatea lor ?Matei 23:23D =u(a 11:H2@. $i 0ineau %a'atul (u "ult/ %tri(te0e */r/ %/ per"it/ ni(i "/(ar -inde(area 'olna-ilor %au %*/r+"area +n pal"e a %pi(elor de gr+u (ule%e de pe "arginea dru"ului ?Matei 12:1 2@. Sohler enu"era ,apte tipuri de *ari%ei (are repre1entau e.tre"ele:9 1. 5ari%eul Ll/ud/ro%M (are */(ea parad/ +naintea oa"enilor (u *aptele lui 'une. 2. 5ari%eul La,teapt/:pu0inM (are (erea (ui-a %/:1 a,tepte p+n/ (+nd */(ea o *apt/ 'un/. 3. 5ari%eul Lor'M (are %e a((identa (+nd %e lo-ea de -reun 1id pentru (/ +,i +n(hidea o(hii (a %/ e-ite %/ -ad/ -reo *e"eie. H. 5ari%eul L(ap:ple(atM (are u"'la (u (apul aple(at pentru (a nu (u"-a %/ o'%er-e i%pite (are %/:1 atrag/. >. 5ari%eul L(are %o(ote,te +ntrunaM (are +,i nu"/ra +ntruna *aptele 'une (a %/ -ad/ da(/ ele (o"pen%ea1/ e,e(urile %ale. 6. 5ari%eul Lte"/tor de 3u"ne1euM (are la *el (a ,i <o- era (u ade-/rat drept. 7. 5ari%eul Liu'itor de 3u"ne1euM la *el (a ,i 7-raa". 3e,i "ul0i dintre *ari%ei erau at+t de preo(upa0i de a%(ultarea de =ege +n(+t de "ulte ori de-eneau %up/r/tori +n %tr/dania lor de a %e +ndrept/0i %inguri erau +ntre ei "ul0i oa"eni (u ade-/rat -irtuo,i ,i 'uni. 9u to0i erau */0arni(i. 9i(odi" (are =:a (/utat %in(er pe Cri%to% +n ti"pul lu(r/rii =ui p/"+nte,ti ,i (are +n *inal ,i:a a%u"at +"preun/ (u <o%i* din 7ri"ateea re%pon%a'ilitatea +n"or"+nt/rii trupului lui <%u% era *ari%eu. 4aul din Tar% de,i a *o%t un prigonitor -ehe"ent al #i%eri(ii a de(larat (/ era *ari%eu ,i *iu de *ari%eu ?5aptele 23:6@ ,i L(u pri-ire la neprih/nirea pe (are o d/ =egea */r/ prihan/M ?5ii. 3:6@. &oate (/ %tandardele "orale ,i %pirituale ale *ari%ei%"ului au 98 Studiu al Noului Testament alune(at pe panta auto+ndrept/0irii ,i +n (on%e(in0/ %pre */0/rni(ie dar (u toate a(e%tea ele erau %tandarde +nalte +n (o"para0ie (u %tandardele "edii din -re"ea lor. 3intre toate %e(tele iudai%"ului nu"ai *ari%ei%"ul a %upra-ie0uit. $l a de-enit

te"elia iudai%"ului ortodo. "odern (are ur"ea1/ "odelul "oralit/0ii (ere"oniali%"ului ,i legali%"ului *ari%ei(. Sadu=Ceii 4adu(heii potri-it tradi0iei ,i:au deri-at nu"ele de la *iii lui Nado( (are a *o%t "are preot pe -re"ea lui 3a-id ,i a lui 4olo"on. 5iii lui Nado( au (on%tituit ierarhia preo0ea%(/ +n ti"pul ro'iei ?2 Cron. 31:10D $1e(h. H0:H6D HH:1>D H8:11@ ,i %e pare (/ nu"ele a d/inuit (a titlu al partidei preo0e,ti din 1ilele lui Cri%to%. Mai pu0in nu"ero,i de(+t *ari%eii ei au de0inut puterea politi(/ ,i au *o%t grupul (are a (ondu% -ia0a (i-il/ din iudai%" +n ti"pul dina%tiei irodiene. Ca o partid/ din (adrul iudai%"ului %adu(heii aderau (u %tri(te0e la interpretarea literal/ a Torei %ingura pe (are o (on%iderau (anoni(/ a-+nd o autoritate "ai "are de(+t &ro*e0ii %au 4(rierile. +n (on%e(in0/ +n %i%te"ul lor de g+ndire nu era lo( pentru tradi0ia oral/ pe (are *ari%eii o %tudiau (u at+ta pl/(ere. Ca ra0ionali,ti ,i anti%upranaturali,ti ei (onte%tau e.i%ten0a +ngerilor ,i a %piritelor ?5aptele 23:8@ ,i nu (redeau +n ne"urirea per%onal/. )eligia lor era un %i%te" %e( de eti(/ ,i era "ult "ai de%(hi%/ in*luen0elor eleni%te de(+t era *ari%ei%"ul. 3in pun(t de -edere politi( %adu(heii erau oportuni,ti gata %/ %e alie1e (u puterea do"inant/ da(/ +n *elul a(e%ta +,i puteau "en0ine pre%tigiul ,i in*luen0a. 4pre deo%e'ire de *ari%ei ei nu au %upra-ie0uit di%trugerii <eru%ali"ului +n(etarea preo0iei din (are */(eau parte "a8oritatea %adu(heilor ,i o%tilitatea )o"ei (are o(roti%e p+n/ atun(i (lanul %adu(heilor a pu% (ap/t e.i%ten0ei lor (a grup. Esenienii 4e (uno%( pu0ine lu(ruri de%pre a(ea%t/ %e(t/ pe (are <o%e*u% o de%(rie +n detaliu +n lu(rarea %a /z8oaiele evreilor.*( 4e"ni*i(a0ia nu"elui lor e%te in(ert/ dar unii l:au a%o(iat (u (u-+ntul gre(e%( hosios, (are +n%ea"n/ L%*+ntM. $%enienii %pre deo%e'ire de *ari%ei ,i de %adu(hei erau un grup a%(eti( +n (are puteau intra nu"ai (ei (are erau gata %/ %e %upun/ la regulile grupului ,i %/ trea(/ prin (ere"onia ini0ierii. $i nu %e (/%/toreau ,i +,i re(rutau "e"'rii prin adoptare %au prin pri"irea de (on-erti0i. Co"unit/0ile lor de0ineau toat/ proprietatea +n (o"un a,a +n(+t ni"eni nu era 'ogat ,i ni"eni nu era %/ra(. $i +,i a%igurau %inguri (ele ne(e%are traiului prin "un(/ "anual/. M+n(au hrana (ea "ai %i"pl/ ,i %e +"'r/(au de o'i(ei +n -e,"inte al'e atun(i (+nd nu lu(rau. Co"portarea e%enienilor era %o'r/ ,i re0inut/ */r/ %/:,i dea dru"ul la "+nie %au %/ *olo%ea%(/ 8ur/"inte. $i re%pe(tau %a'atul (u (ea "ai "are rr %a"itolul ? 99 6area 6oart +i 6unii 6oa8ului, a+a um se vd din 9e+ertul -udeii. %tri(te0e ,i erau deo%e'it de aten0i la (ur/0enia ritual/ per%onal/. 2ri(e a'atere de la regulile grupului lor era pedep%it/ (u e.(luderea din (o"unitate. 3in pun(t de -edere teologi( e%enienii erau +nrudi0i (u *ari%eii prin re%pe(tarea %tri(t/ a =egii ,i prin (redin0a +n %upranatural. $i %u%0ineau (/ %u*letul o"ului e%te intangi'il ,i ne"uritor +n(hi% +ntr:un trup "uritor. =a "oarte (ei 'uni tre(

+ntr:o regiune (u %oare ,i (u 'ri1e r/(oroa%e +n ti"p (e (ei r/i %+nt +n(hi,i +ntr:un lo( de (hin -e,ni( +ntune(at ,i '+ntuit de *urtuni. Tendin0ele a%(eti(e ale e%enienilor %+nt (o"para'ile +n "ulte pri-in0e (u "onarhi%"ul (are %:a %ta'ilit +n perioada de +n(eput a (re,tini%"ului. 4e pare (/ unele dintre do(trinele lor au luat na,tere +n ur"a (onta(tului (u g+ndirea p/g+n/ deoare(e atitudinile lor %e a%ea"/n/ (u (ele ale %toi(ilor. $%te (urio% *aptul (/ ei nu %+nt "en0iona0i +n $-anghelii. Bnii autori au %ugerat (/ <oan #ote1/torul ,i <%u% au *o%t e%enieni ,i (a atare (re,tini%"ul ar *i un produ% al "i,(/rii e%eniene. +n (iuda unor a%e"/n/ri %uper*i(iale legali%"ul %tri(t al e%enienilor +n opo1i0ie (u a((entul pu% de (re,tini%" pe har *a(e (a o a%e"enea leg/tur/ %/ *ie e.tre" de pu0in pro'a'il/. Bn nou (apitol +n i%toria e%enienilor a *o%t de%(hi% prin e.(a-a0iile re(ente de la Wu"ran o lo(alitate la -reo un%pre1e(e Eilo"etri la %ud de <erihon pe +n/l0i"ile de l+ng/ Marea Moart/. $.i%ten0a unor (l/diri +n a(e%t lo( a *o%t (uno%(ut/ de ani de 1ile dar %:a (re1ut (/ ele erau ruinele unei garni1oane 100 Studiu al Noului Testament /m+ie ale mnstirii omunitii eseniene din a"ro"ierea rmului de nord4 vest al 6rii 6oarte. ro"ane. <n pri"/-ara %au la +n(eputul -erii anului 19H7 ni,te p/%tori 'eduini au de%(operit +ntr:o pe,ter/ din apropiere de Wu"ran opt -a%e "ari (are (on0ineau %uluri anti(e. Trei dintre a(e%te %uluri au a8un% +n po%e%ia #i%eri(ii 2rtodo.e 4*. Mar(u 4irianul o 'i%eri(/ din <eru%ali" ,i pe 'a1a %tilului +n (are au *o%t %(ri%e au *o%t datate (a apar0in+nd pri"ului %e(ol +nainte %au dup/ Cri%to%. ;i1itele ulterioare la pe,tera +n (are au *o%t g/%ite a(e%te %uluri ,i la altele din apropiere au adu% la lu"in/ "ai "ulte %uluri. $%te e-ident (/ un nu"/r "are de "anu%(ri%e au *o%t a%(un%e +n pe,teri (a %/ *ie *erite de a *i (apturate ,i ar%e. 3atarea indi(/ *aptul (/ ele tre'uie %/ *i *o%t a%(un%e +n pe,teri +n perioada pri"ei re-olte a e-reilor din anii 66:70 d.Cr. +n anul 19>1 au *o%t e.(a-ate ruinele de la Wu"ran. 4/p/turile au do-edit (/ ruinele nu au *o%t la +n(eput un *ort ro"an. $le p/reau %/ "ar(he1e lo(uin0ele unei (o"unit/0i "ari (u o %al/ de "e%e (o"un/ (u dor"itoare (i%terne ,i o %al/ de %(ri%. Toate do-e1ile "ateriale g/%ite +n ruine indi(/ *aptul (/ a(ea%t/ (o"unitate era +n*loritoare +n perioada i"ediat pre(edent/ di%trugerii <eru%ali"ului +n anul 70 d.Cr. +ntre'area (are %e pune e%te: Cine au *o%t oa"enii (are al(/tuiau a(ea%t/ (o"unitate[ +"preun/ (u "anu%(ri%ele ;e(hiului Te%ta"ent g/%ite +n pe,teri au *o%t ,i alte do(u"ente apar0in+nd *o,tilor "e"'ri ai (o"unit/0ii. 6anualul de dis i"lin, 9o umentul de la 9amas , -mnul de mulumire ,i 2rdinul de %a"itolul ? 101 * !M* Ci: nai ?F 22* 7i ** UiK

VV_. au-n. oa_ _L Gftf= QGKQ R+rift. +( ntACM QMQQ QQD. M7DS&A SKMD& MU & i T&M! &MCR #r;r:* -(a"fDIQ D.UN U' NoS SR D+IstfVQQ MQR( D r iC&J& MfeMaM& f _ a`C(- n:7 <= 2 par/e r*" %u/V/ (/r//7 /io/o d" ole ia sulurilor de la 6area 6oart. 8tlie erau do(u"ente de (ult (uprin1+nd %tatutele ,i regulile (o"unit/0ii de la Wu"ran. 3in a(e%te lu(r/ri %e poate dedu(e (/ oa"enii "+n(au lo(uiau ,i lu(rau +"preun/ +n (o"un. $i %:au retra% din iudai%"ul o*i(ial ,i du(eau o -ia0/ %iha%tr/ +n pu%tie. 2rgani1a0ia era %u'ordonat/ unui pre,edinte al (o"unit/0ii (are +ndeplinea *un(0ia de 8ude(/tor re%pon%a'il (u di%(iplina +ntregului grup ,i lider "ilitar +n (a1 de r/1'oi. Co"unitatea (uprindea '/r'a0i *e"ei ,i (opii. Con%iliul de gu-ernare a-ea +n r+ndurile %ale at+t preo0i (+t ,i lai(i. Cei (are doreau %/ intre +n (o"unitate tre(eau printr:o perioad/ de -eri*i(are de (el pu0in (+te-a luni ,i +n *inal erau puri*i(a0i prin 'ote1. +n W6 Studiu al Noului Testament %a"itolul ? W2 Pe+terile de l!ng 6area 6oart, !n are au fost gsite faimoasele suluri. . doua "e+ter de la st!nga este Pe+tera nr. ?, !n are a fost gsit 8i8liote a "rin i"al a esenienilor. (adrul grupului e.i%ta o di%(iplin/ "oral/ ,i %piritual/ %tatorni(/. 6rupul era independent de alte "i,(/ri ,i era (o"plet i1olat. $nergiile %ale erau orientate %pre %tudierea =egii. Teologia %e(tei de la Wu"ran e%te pra(ti( identi(/ (u (ea a iudai%"ului. $.i%t/ un %ingur 3u"ne1eu Creatorul (are 1:a a,e1at pe o" +n lu"e ,i *a0/ de (are o"ul e%te r/%pun1/tor pentru a(0iunile %ale. 3u"ne1eu hot/r/,te (ur%ul i%toriei ,i po%ed/ toat/ +n0elep(iunea ,i toat/ puterea. 3in dreptatea =ui de(urge iertarea p/(atelor ,i din +ndurarea =ui -ine toat/ -ia0a u"an/. =ui 3u"ne1eu +i %+nt %u'ordonate prin(ipiile 'une ,i rele (are (ontrolea1/ -ia0a. 4u' in*luen0a lor oa"enii %+nt +"p/r0i0i +n L*ii ai lu"iniiM ,i L*ii ai +ntuneri(uluiM. 3atorit/ in*luen0ei a(e%tor *or0e o%tile e.i%t/ dou/ "oduri de -ia0/ O (alea drept/0ii (are %e %*+r,e,te +n *eri(ire per%onal/ ,i (alea r/ului (are %*+r,e,te +n

nenoro(ire ,i (onda"nare. 3uali%"ul "oral nu e%te re*le(tat +ntr:un duali%" (o%"ologi( deoare(e r/ul nu e%te etern ,i ni(i nu e%te pe plan de egalitate (u 'inele. 9u e%te a'%olut (lar da(/ a(ea%t/ (o"unitate e%te identi(/ (u e%enienii de%(ri,i de <o%e*u%. $.i%t/ "ulte pun(te (o"une +n (ele dou/ "i,(/ri. Me"'rii lor lo(uiau apro.i"ati- +n a(eea,i regiune la apu% de Marea Moart/D ei de0ineau toate 'unurile +n (o"un ,i nu %e anga8au +n (o"er0D "en0ineau un %tandard +nalt de -alori "oraleD *olo%eau pro(eduri rituale +n +n(hinarea o',tea%(/. &e de alt/ parte (o"unitatea de la Wu"ran in(ludea *e"ei ,i unii "e"'ri erau (/%/tori0i +n ti"p (e +n (o"unit/0ile e%eniene nu erau *e"ei ,i <o%e*u% %pune (/ e%enienii nu %e (/%/toreau. $%enienii nu tri"iteau 8ert*e la te"plu +n ti"p (e grupul de la Wu"ran nu inter1i(ea 8ert*irea ani"alelor. $.i%t/ %u*i(iente di*eren0e (are %/:i *a(/ pe unii (er(et/tori %/ e1ite +n +n(er(area de a %o(oti (/ a(e%te dou/ grupuri %+nt unul ,i a(ela,i.11 &oate (/ "i,(area e%enian/ a (uprin% "ai "ulte (o"unit/0i (are a-eau (redin0e ,i o'i(eiuri di*erite ,i poate (/ <o%e*u% a de%(ri% +ntreaga "i,(are +n ter"enii unui grup (u (are era *a"iliar. 7%e"/n/rile dintre "e"'rii a,e1/rii de la Wu"ran ,i de%(rierea grupului de e%enieni e%te %u*i(ient de "are (a %/ %ta'ilea%(/ o leg/tur/ +ntre (ele dou/ grupuri da(/ nu o identi*i(are (o"plet/. 3eloii Relo0ii nu erau o %e(t/ religioa%/ din a(eea,i (ategorie (u *ari%eii %au (u e%enienii. $i erau un grup de na0ionali,ti *anati(i (are "ilitau pentru -iolen0/ (a "i8lo( de eli'erare de %u' %t/p+nirea )o"ei. &e -re"ea a%ediului <eru%ali"ului %u' (ondu(erea lui Titu% ei au *or"at una dintre partidele din (etate ,i di%en%iunile (reate de ei au (ontri'uit +n "are "/%ur/ la (/derea (et/0ii. &oate (/ ei erau +nrudi0i (u L7%a%iniiM ?LT+lhariiM@ "en0iona0i +n 5aptele 21:38. Bnul dintre u(eni(ii lui <%u% 4i"on apar0inu%e a(e%tei grup/ri a,a (u" indi(/ nu"ele lui ?=u(a 6:1>D 5aptele , 2U. 9ias"ora 3e,i &ale%tina a *o%t prin tradi0ie patria e-reilor (ei "ai "ul0i e-rei din i"periul ro"an lo(uiau +n a*ara hotarelor N/rii 4*inte. 3ia%pora %au +"pr/,tierea (uprindea e-reii a*la0i +n aproape toate (et/0ile "ari de la #a'ilon la )o"a ,i +n "ulte lo(alit/0i "ai "i(i pretutindeni unde i:a du% (o"er0ul %au (oloni1area. +"pr/,tierea poporului e-reu a +n(eput odat/ (u du(erea +n ro'ie a lo(uitorilor regatului de nord +n anul 721 +.d.Cr. (+nd +"p/ratul 4argon al 7%iriei i:a deportat pe lo(uitorii lui <%rael ,i i:a a,e1at +n (olonii din 7%iria. )egatul de %ud <uda a *o%t (u(erit de #a'ilon +n >97 +.d.Cr. ,i "ul0i "e"'ri ai (la%ei do"inante au *o%t du,i +n #a'ilon. 7 ur"at o a doua deportare ,i a treia l/%+ndu: i +n ur"/ nu"ai pe (ei "ai %/ra(i oa"eni din 0ar/. 3e,i (+te-a "ii %:au +ntor% din e.il +n (ur%ul re%taur/rii %u' (ondu(erea lui $1ra ,i 9ee"ia "ul0i au ale% %/ r/"+n/ +n 0ara ro'iei unde %e %ta'ili%er/ ,i unde +n(epu%er/ %/ pro%pere. Cu(eririle */(ute de 7le.andru +n %e(olul al patrulea +.d.Cr. au de%(hi% noi oportunit/0i pentru "igrare ,i (oloni1are. 3o"ina0ia unei "ari puteri "ilitare

a%upra 2rientului Mi8lo(iu a +ndep/rtat te"porar "i(ile o%tilit/0i dintre regate o%tilit/0i (are */(u%er/ (/l/toriile li'ere aproape i"po%i'ile. &e "/%ur/ (e au ap/rut prile8uri de a *a(e a*a(eri 4eleu(i1ii ,i &tole"eii (are l:au %u((edat pe 7le.andru au +n(ura8at (oloni1area prin a(ordarea (et/0eniei ,i prin %(utirea de W' Studiu al Noului Testament i"po1ite pentru a(eia (are doreau %/ "igre1e pe do"eniile lor. Mul0i e-rei au pro*itat de a(e%te o*erte ,i %:au %ta'ilit +n a,e1/rile eleni%te +n plin/ de1-oltare. Bnii dintre ei au de-enit re1iden0i te"porari ai (et/0ilor gre(e,ti +n ti"p (e al0ii au pri"it (et/0enie ,i %:au %ta'ilit +n (a%e noi a-+nd o(upa0ii noi. +n 7le.andria o +ntreag/ %e(0iune a ora,ului era e-reia%(/ a-+nd un gu-ernator ,i *un(0ionari (are erau pra(ti( autono"i. &opula0ia a(e%tei (olonii a *o%t e%ti"at/ la dou/ "ilioane ,i repre1enta (ea "ai "are (on(entrare de e-rei din ori(e ora, din lu"ea din -re"ea a(eea. +n i"periul ro"an a,e1/rile e-reie,ti %:au de1-oltat rapid. 4(la-ii pe (are i:a adu% &o"pei din &ale%tina au *o%t eli'era0i +n *inal ,i %:au %ta'ilit pe "alul drept al Ti'rului +n apropierea do(urilor. +n anul H +.d.Cr. erau opt "ii de e-rei +n (etate. 4u' <uliu% Cae%ar ,i 7ugu%t li %:a a(ordat %ta'ilire legal/ ,i +n unele (et/0i (u" era Corintul erau %(uti0i de %er-i(iul "ilitar ,i de 8uri%di(0ia tri'unalelor p/g+ne. 9u +n(ape +ndoial/ (/ in*luen0a gre(ea%(/ i:a a*e(tat pe e-reii din 3ia%pora ,i "ul0i dintre ei ,i:au pierdut (ara(teri%ti(ile di%tin(te ,i (redin0a (are i:a di*eren0iat de (elelalte popoare. Ma8oritatea lor +n%/ au r/"a% e-rei. $i %:au ag/0at (u tena(itate de (redin0a lor "onotei%t/ 'a1at/ pe =egea lui Moi%e. $i au p/%trat (onta(tul (u te"plu.J din <eru%ali" prin pelerina8e la %/r'/torile anuale ,i pl/tind ta.a anual/ de o 8u"/tate de %i(lu ?,eEel@. $i re%pe(tau %a'atul ,i "en0ineau %er-i(iile %inagogii a(olo unde erau +n nu"/r %u*i(ient (a %/ (on%tituie un grup de +n(hin/(iune. +n (adrul 3ia%porei erau dou/ grupuri di%tin(te O e'rai,tii ,i eleni,tii. EBrai;tii $'rai,tii %au Le-reiiM au *o%t "en0iona0i de &a-el (are era unul dintre ei. $l a %pu% (/ a *o%t Lt/iat +"pre8ur a opta 1i din nea"ul lui <%rael din %e"in0ia lui #enia"in e-reu din e-reiD +n (e pri-e,te =egea *ari%eu...M ?5ii. 3:>@. $'rai,tii erau e-rei (are au re0inut nu nu"ai (redin0a religioa%/ iudai(/ (i ,i *olo%irea li"'ii e'rai(e %au ara"ai(e ,i a o'i(eiurilor e-reie,ti. &a-el a %pu% (/ a *o%t edu(at %/ (unoa%(/ L(u de:a"/nuntul =egea p/rin0ilor no,triM ?5aptele 22:3@. Citatele din ;e(hiul Te%ta"ent pe (are le:a *olo%it el arat/ (/ +i erau *a"iliare at+t #i'lia e'rai(/ (+t ,i tradu(erea grea(/. 3e,i era n/%(ut +n Tar% o (etate gre(ea%(/ ,i de,i -or'ea (u "+ndrie de%pre (et/0enia lui ro"an/ ?21:39D 22:2>: 29@ el era (u de%/-+r,ire e-reu ,i nu a *o%t (orupt de p/g+ni%"ul nee-reilor (are 1:a +n(on8urat din tinere0e. 9u +n(ape +ndoial/ (/ "ai erau "ul0i (a ,i el. &ro'a'il (/ "a8oritatea e'rai,tilor lo(uiau +n%/ +n &ale%tina unde +n(hinarea lor era (entrat/ +n 8urul te"plului. 5aptele apo%tolilor +i pre1int/ pe unii dintre a(e,ti e'rai,ti din 3ia%pora +n per%oana e-reilor din 7%ia (are l:au a(u1at pe &a-el (/

ar *i p+ng/rit te"plul prin introdu(erea unui nee-reu +n in(intele %a(re ?21:27: 29@. %a"itolul ? W5 Eleni;tii Bn nu"/r (u "ult "ai "are de e-rei au a'%or'it +n%/ (ultura gre(o:ro"an/ ,i au +n(etat %/ "ai *ie e-rei (u e.(ep0ia (he%tiunilor de (redin0/. $i -or'eau gre(e,te %au li"'a 0/rii +n (are lo(uiau adoptau o'i(eiurile -e(inilor lor ,i +n "ulte (a1uri nu %e di%tingeau (a e-rei. +n +n(hinarea lor au ap/rut ele"ente de %in(reti%" (a +n %inagoga din 3ura:$uropo% de pe $u*rat +n (are erau 1ugr/-ite %(ene din "itologia p/g+n/ +n "o1ai(urile ,i pi(turile de pe pere0i. 7"+ndou/ a(e%te (la%e de e-rei %+nt "en0ionate +n 5aptele 6 unde di-i1area dintre ei +n(epe %/ pun/ +n peri(ol unitatea #i%eri(ii. 4e pare (/ eleni,tii a-eau -ederi "ai largi de(+t e'rai,tii ,i %e pare (/ erau "ai de%(hi,i la a((eptarea i"pli(a0iilor "ai largi ale %(rierilor ;e(hiului Te%ta"ent. Ite*an era pro'a'il unul dintre ei. =u+nd +n (on%iderare a"+ndou/ a(e%te (ategorii +n i"periul ro"an erau (a" patru "ilioane ,i 8u"/tate de e-rei. +n general ei nu erau prea populari pentru (/ *or"au un (lan al lor ,i pentru (/ nu parti(ipau la +n(hinarea pu'li(/ +naintea 1eilor p/g+ni. 3e%eori ei erau (ategori%i0i (a atei de (/tre (ei (are nu +n0elegeau (u" %e poate +n(hina (ine-a unui 3u"ne1eu ne-/1ut. &e de alt/ parte %o'rietatea lor h/rni(ia lor ,i "oralitatea +nalt/ i:au */(ut %/ (apete tre(ere +naintea -e(inilor (are erau o'liga0i %/ re(unoa%(/ integritatea ,i (apa(itatea lor. Bneori e-reii erau tur'ulen0i "ai ale% (+nd era a"enin0at/ li'ertatea lor religioa%/. &e -re"ea lui Claudiu ei au *o%t e.pul1a0i din )o"a din pri(ina unei r/%(oale iar "ai t+r1iu +n a(ela,i %e(ol au a-ut lo( re-olte "a8ore +n 7le.andria. 9u e.i%t/ ni(i o do-ad/ (/ e-reii din 3ia%pora au parti(ipat +n -reun *el la r/1'oiul e-reie%( din anii 66:70 d.Cr. %au (/ ei ar *i prote%tat +"potri-a a%edierii ,i (u(eririi <eru%ali"ului. 7parenta lor indi*eren0/ *a0/ de %tatutul lor na0ional (+nd erau e.ila0i printre nea"uri *a(e parte din parado.ul "ileniilor O parado. (are e%te e-reul +n%u,i. W7 Studiu al Noului Testament Note 1. ;e1i 6. 5. Moore Judaism ?<udai%"ul@ Ca"'ridge: Aar-ard Bni-er%ity &re%% 1927 -oi. << p. 203 nota de %u'%ol 2. 2. !. 2. 2e%terley .n -ntrodu tion to the :ooIs of the ."o ry"ha ?<ntrodu(ere la (/r0ile apo(ri*e@ 9eF TorE: The Ma("illan Co"pany nedatat/ p. 1H7 1>> 1>6. 3. ;e1i p. 8H din (artea de "ai %u% H. <o%e*u% Jewish Nars ?)/1'oaiele e-reilor@ << i. 3D << .i- 3. >. Ca%ele din &ale%tina erau (l/dite din piatr/ nu din le"n. <%u% *olo%e,te nu"eroa%e *iguri de %til legate din "e,te,ugul 1id/riei dar aproape ni(i una legat/ de "e,te,ugul t+"plarului. ;e1i 5rit1 2tto #u%(h The <ive Derods ?Cei

(in(i <ro1i@ =ondon: )o'ert Aale =td. 19>8 p. >6 >7. 6. 6eorge 5oot Moore Judaism ?<udai%"ul@ Ca"'ridge: Aar-ard Bni-er%ity &re%% 1927 -oi. < p. 322. Citat *olo%it (u per"i%iunea editurii. 7. !. 2. 2e%terley .n -ntrodu tion to the :ooIs of the ."o ry"ha ?<ntrodu(ere la (/r0ile apo(ri*e@ 9eF TorE: The Ma("illan Co"pany nedatat/ p. 2H 2>. 8. Aer"an =. 4tra(E -ntrodu tion to the Talmud and 6idrash ?<ntrodu(ere la Tal"ud ,i Midra,@ Tradu(ere autori1at/ dup/ a >:a edi0ie ger"an/. &hiladelphia: The CeFi%h &u'li(ation 4o(iety o* 7"eri(a 19H> p. >:7. 9. Sau*"ann Sohler L5ari%eiiM +n Jewish )n y lo"edia ?$n(i(lopedia e-reia%(/@ <G 661:666. 10. <o%e*u% Nars of the Jews ?)/1'oaiele e-reilor@ << -iii 2:13. 11. ;e1i !". 4an*ord =a4or The .mazing 9ead Sea S rolls ?Bi"itoarele %uluri de la Marea Moart/@ Chi(ago: Moody &re%% 19>6 p. 177:189D Miliar #urroF% The 9ead Sea S rolls ?4ulurile de la Marea Moart/@ 9eF TorE: ;iEing &re%% 19>> p. 29H. &7)T$7 7 <<:7 E&AN%+E!II!E, CR"NICA &IE-II !UI CRIST"S Perioada de !n e"ut $ !.d.%r. "!n !n 2& d.%r. Capitolul > Noul Testament, Numele ;i =oninutul lui Numele 9u"ele de 9oul Te%ta"ent (are e%te dat (elei de:a doua 8u"/t/0i a #i'liei -ine de la ter"enul latin Novum Testamentum, (are la r+ndul lui e%te o tradu(ere a e.pre%iei gre(e,ti De Faine 9iatheIe. Ter"enul gre(e%( era *olo%it +n general (u +n0ele%ul de Ldorin0/ de pe ur"/ %au te%ta"entM a,a (u" indi(/ tradu(erea latin/ dar a(ea%t/ tradu(ere nu a epui1at toate %en%urile ter"enului gre(e%(. Ter"enul gre(e%( +n%e"na de *apt un aran8a"ent */(ut de o per%oan/ aran8a"ent (are poate *i a((eptat %au re%pin% de o alt/ per%oan/ dar nu poate *i "odi*i(atD (+nd a(e%t aran8a"ent era a((eptat a"'ele per%oane erau o'ligate %/ re%pe(te ter"enii lui. +ntru(+t te%ta"entul e%te (el "ai 'un e.e"plu de a%e"enea aran8a"ent a *o%t *olo%it ter"enul latin Testamentum, (are a r/"a% +n li"'a noa%tr/ (a Testament. +n unele tradu(eri "oderne ale #i'liei ?)e-i%ed ;er%ion de e..@ e%te *olo%it ter"enul legm!nt O ovenant, +n li"'a engle1/D deri-/ de la (u-+ntul *ran(e1 ovenir, La *i de a(ord a (on-eni (are la r+ndul lui deri-/ din latine%(ul onvenire, La -eni laolalt/MY. 7(e%t ter"en +n%ea"n/ un a(ord o %tipula0ie %au un (ontra(t (are anga8ea1/ a"'ele p/r0i +n a(ord. $l i"pli(/ "ai "ult de(+t o pro"i%iune deoare(e pro"i%iunea o o'lig/ nu"ai pe per%oana (are o *a(e +n ti"p (e leg/"+ntul i"pune o'liga0ii pentru a"'ele p/r0i anga8ate. +n a(ea%t/ pri-in0/ e%te o 'un/ apro.i"are a ter"enului "odern L(ontra(tM. 7(e%ta e%te

%en%ul (u-+ntului legm!nt *olo%it +n $.odul 2H:1:8 (are de%(rie a((eptarea =egii de (/tre poporul <%rael. 5aptul (/ tradu(/torul gre( al ;e(hiului Te%ta"ent *olo%e,te +n a(e%t pa%a8 (u-+ntul diatheIe, pentru a reda (u-+ntul e-reie%( pentru leg/"+nt arat/ (/ diatheIe poate a-ea uneori a(e%t W Studiu al Noului Testament %en% (are e%te (on*ir"at de li"'a8ul *olo%it +n =u(a 22:1H:20 unde ;e(hiul =eg/"+nt din $.odul 2H:1:8 e%te (o"parat (u 9oul =eg/"+nt pe (are <%u% 1:a */(ut (u u(eni(ii 4/i la Cina (ea de Tain/. 4en%ul general al ter"enului gre(e%( tre'uie %/ *ie a(ela,i +n a"'ele (a1uri a,a (u" i"pli(/ (ontra%tul dintre ve hi ,i nou. 9oul Te%ta"ent de(i pre1int/ %ta'ilirea ,i de%(rie (ara(terul unei noi rela0ii a lui 3u"ne1eu (u oa"enii prin Cri%to%. 3u"ne1eu %ta'ile,te ter"enii pe (are o"ul +i poate a((epta %au re%pinge dar nu +i poate %(hi"'a ,i atun(i (+nd o"ul +i a((ept/ at+t el (+t ,i 3u"ne1eu %+nt o'liga0i %/ re%pe(te (erin0ele (are le re-in. ;e(hiul =eg/"+nt a i"pli(at o re-ela0ie a %*in0eniei lui 3u"ne1eu +ntr:un %tandard legal de dreptate pe (are (ei (are l:au pri"it %:au o'ligat +n "od %ole"n %/:1 re%pe(te. 9oul =eg/"+nt (uprinde o re-ela0ie a %*in0eniei lui 3u"ne1eu +n 5iul 4/u (are e%te (u de%/-+r,ire drept ,i (are le d/ dreptul (elor (are pri"e%( re-ela0ia %/ de-in/ *ii ai lui 3u"ne1eu prin *aptul (/ +i *a(e +ndrept/0i0i ?<oan , 6U. %oninutul 9oul Te%ta"ent (on0ine re-ela0ia a(e%tui 9ou =eg/"+nt prin redarea +n %(ri% a (u-intelor lui <%u% Cri%to% ,i ale ur"a,ilor 4/i. $l e%te al(/tuit din dou/1e(i ,i ,apte de %(rieri di%tin(te %(ri%e de nou/ autori di*eri0i a*ar/ de (a1ul (/ +l %o(oti" pe &a-el autor al $pi%tolei (/tre e-rei +n (are (a1 nu"/rul e%te redu% la opt. 7(e%te do(u"ente au *o%t %(ri%e +ntr:o perioad/ de "ai 'ine de o 8u"/tate de %e(ol pro'a'il +n(ep+nd din anul H> d.Cr. ,i p+n/ +n 8urul anului 100 d.Cr. 7lu1iile i%tori(e din ele (uprind pri"ul %e(ol +n +ntregi"e +n ti"p (e (adrul (ultural %e +ntinde p+n/ +n %e(olul al patrulea %au al (in(ilea +.d.Cr. Con0inutul 9oului Te%ta"ent poate *i (la%i*i(at +n trei "oduri: pe 'a1a (ara(terului literar pe 'a1a autorilor ,i pe 'a1a perioadei %(rierii. Cara=terul literar &ri"ele (in(i (/r0i din 9oul Te%ta"ent Matei Mar(u =u(a <oan ,i 5aptele apo%tolilor au (ara(ter istori . Toate narea1/ o po-e%tire. &ri"ele patru pre1int/ din pun(te de -edere di*erite -ia0a ,i lu(rarea lui <%u%. Cartea 5aptele apo%tolilor e%te un -olu" (are +n%o0e,te $-anghelia dup/ =u(a ,i (on0ine i%toria ur"a,ilor lui <%u% dup/ +n(heierea -ie0ii p/"+nte,ti a lui <%u% (u un a((ent %pe(ial pu% pe lu(rarea lui &a-el "i%ionarul. C/r0ile (are ur"ea1/ %+nt +n "are "/%ur/ do trinare# )o"ani 1 ,i 2 Corinteni 6alateni $*e%eni 5ilipeni Colo%eni 1 ,i 2 Te%aloni(eni $-rei <a(o- 1 ,i 2 &etru <uda ,i 1 <oan. Ma8oritatea a(e%tora au *o%t %(ri%e %u' *or"/ de %(ri%ori adre%ate 'i%eri(ilor (u %(opul de a le da +n-/0/turi (u pri-ire la ele"entele (redin0ei (re,tine ,i la pra(ti(area eti(ii (re,tine. 9i(i una dintre ele poate (u e.(ep0ia (elei (/tre ro"ani nu a *o%t %(ri%/ (a o pre1entare *or"al/. $le au *o%t

+n "are "/%ur/ neproto(olare inti"e ,i %:au o(upat de pro'le"e urgente ale grupurilor (/rora le erau adre%ate. %a"itolul C Bn alt grup de %(rieri pot *i nu"ite "ersonale# 1 ,i 2 Ti"otei Tit 5ili"on 2 ,i 3 <oan. 7(e%tea au *o%t %(ri%e (a %(ri%ori per%onale adre%ate unor per%oane ,i nu unor grupuri ,i au a-ut %(opul de a *i *olo%ite (a +n-/0/turi ,i %*aturi per%onale. 3eoare(e de%tinatarii lor erau anga8a0i +n (ondu(erea 'i%eri(ilor epi%tolele a(e%tea au (/p/tat o %e"ni*i(a0ie "ai larg/ de(+t ni,te epi%tole per%onale ,i au *o%t pri-ite (a do(u"ente pu'li(e. 7po(alip%a ulti"a (arte a 9oului Te%ta"ent e%te "rofeti . $a %e o(up/ at+t (u -iitorul (+t ,i (u pre1entul. 3atorit/ %tilului %i"'oli( (uprin1+nd -edenii ,i de%t/inuiri %upranaturale e%te +n(adrat/ ,i +n literatura a"o ali"ti . 7(ea%t/ (la%i*i(are nu e%te de*initi-/ %au e.(lu%i-/. $.i%t/ "ult/ +n-/0/tur/ do(trinar/ +n (/r0ile i%tori(e ,i e.i%t/ unele pro*e0ii +n epi%tolele do(trinare. Cla%i*i(area e%te -ala'il/ nu"ai +n (eea (e pri-e,te (on0inutul general. Autorii C/r0ile a(e%tea pot *i grupate ,i dup/ autorii lor. To0i %(riitorii au *o%t e-rei (u e.(ep0ia lui =u(a. Trei dintre ei Matei &etru ,i <oan au *o%t "e"'ri ai grupului apo%toli(. Mar(u <uda ,i <a(o- au *o%t a(ti-i +n #i%eri(a pri"ar/ %au au *o%t +n (onta(t (u grupul apo%toli( +n(/ +nainte de "oartea lui <%u%. =u(a ,i &a-el de,i nu au *o%t "artori o(ulari ai -ie0ii lui Cri%to% au *o%t (uno%(u0i de (ei (are au tr/it (u <%u% ,i e%te (ert (/ au putut %/ (apete in*or"a0ii de la a(e,tia da(/ era ne(e%ar. 3e%pre autorul $pi%tolei (/tre e-rei nu %e (unoa,te ni"i( din do-e1i e.terne de(i nu"ele lui nu apare +n a(ea%t/ (arte. AUTORUL CARTEA | AUTORUL CARTEA Matei Matei )o"ani ;lar(u Mar(u 1 Corinteni 2 Corinteni =u(a =u(a 6alateni 5aptele $*e%eni 5ilipeni &a-el Colo%eni 1 Te%aloni( eni <oan 2 Te%aloni( eni 1 <oan 1 Ti"otei <oan 2 <oan 2 Ti"otei

V 3 <oan 7po(ali p%a <a(o7 <uda &etru Tit 5ili"on

$-rei 1 &etru 2 &etru 6 Studiu al Noului Testament Perioada s=rierii C/r0ile 9oului Te%ta"ent nu au *o%t %(ri%e +n ordinea +n (are apar +n #i'lie. 9u tre'uie %/ pre%upune" (/ $-angheliile %+nt "ai -e(hi deoare(e ele pre(ed +n 9oul Te%ta"ent epi%tolele pauline. #a "ai "ult poate %/ *ie o di*eren0/ (on%idera'il/ +ntre data (o"punerii unei %(rieri ,i perioada (u (are %e o(up/. Mar(u de e.e"plu de%(rie e-eni"entele din -ia0a lui <%u% (are au a-ut lo( +n ulti"a parte a de(eniului al treilea din pri"ul %e(ol dar $-angheliile %:ar putea %/ nu *i *o%t +n (ir(ula0ie pu'li(/ de(+t +n 8urul anilor 6>:70 d.Cr. &entru a *a(ilita %tudiul i%toriei pri"ului %e(ol a(e%ta poate *i +"p/r0it +n trei perioade inegale *ie(are dintre ele "ar(+nd un anu"it %tadiu de de1-oltare. &ri"a e%te perioada de !n e"ut, (are (uprinde -ia0a lui Cri%to% din anul 6 +.d.Cr. p+n/ +n anul 29 d.Cr. 7(ea%t/ perioad/ e%te de%(ri%/ de (ele patru $-anghelii (are narea1/ "ai "ult %au "ai pu0in detaliat *apte %e"ni*i(ati-e din lu(rarea lui <%u% ,i *a( re*eriri o(a1ionale la alte e-eni"ente i%tori(e. 7 doua e%te perioada de e'"ansiune, anii 29:60 d.Cr. (are a *o%t "artora de1-olt/rii lu(r/rii "i%ionare. 3i*erite grupuri de predi(atori au %tr/'/tut dru"urile ro"ane +n toate dire(0iile e-angheli1+nd ,i +n*iin0+nd noi 'i%eri(i +n di*erite (entre i"portante. 9ara0iunea din 5aptele apo%tolilor pre1int/ +n prin(ipal "i%iunea lui &a-el +ntre nee-rei (u unele re*eriri o(a1ionale la a(ti-it/0ile altor apo%toli ,i predi(atori. +n perioada a(ea%ta $-anghelia a +naintat de la <eru%ali" la )o"a ,i */r/ +ndoial/ +n "ulte alte lo(alit/0i (are nu %+nt "en0ionate de autorul (/r0ii 5aptele apo%tolilor. +n a(ea%t/ perioad/ %e +n(adrea1/ ,i "a8oritatea epi%tolelor pauline (are au *o%t %(ri%e +n ti"pul lu(r/rii "i%ionare a lui &a-el. 3in a(e%tea pot *i %pi(uite "ulte (uno,tin0e (u pri-ire la (re,terea #i%eri(ii +ntre nee-rei. 7 treia perioad/ din anul 60 p+n/ +n anul 100 d.Cr. poate *i nu"it/ "erioada de onsolidare. +n unele pri-in0e a(ea%ta e%te perioada de "i%ter pentru (/ ni %e %pun pu0ine lu(ruri (u pri-ire la i%toria #i%eri(ii din a(ea%t/ -re"e. 9u a-e" o pre1entare (ronologi(/ a a(e%tei perioade a,a (u" g/%i" +n 5aptele apo%tolilor pentru epo(a pre(edent/ ,i i%toria ei poate *i re(on%tituit/ nu"ai pun+nd laolalt/ datele di%parate g/%ite +n di*erite %(rieri. 3in pri"a parte a a(e%tei perioade *a( parte epi%tolele pa%torale ale lui &a-el ,i epi%tolele lui &etru. =u(a:5aptele ,i Matei pro'a'il (/ au *o%t pu'li(ate +ntre anii 60 ,i 70 d.Cr. $-anghelia dup/ Mar(u %:ar putea %/ *i *o%t (o"pu%/ "ai de-re"e dar da(/ tradi0ia e%te (ore(t/ ea nu a *o%t pu'li(at/ pe %(ar/ larg/ de(+t +n a(ea%t/ perioad/. $-rei ,i <uda

<a(o<uda

pro'a'il (/ au *o%t %(ri%e +nainte de anul 70 d.Cr. 4(rierile lui <oan a patra $-anghelie ,i epi%tolele %:ar putea %/ *i ap/rut +n 8urul anilor 8> %au 90 d.Cr. 7po(alip%a ar tre'ui pro'a'il datat/ +n ti"pul do"niei lui 3o"i0ian +n 8urul anului 96 d.Cr. 2 e.a"inare a a(e%tor %(rieri -a ar/ta (/ +n a(ea%t/ ulti"/ trei"e a pri"ului %e(ol #i%eri(a %:a (on%olidat rapid ,i a de-enit o in%titu0ie re(uno%(ut/. 3e la o "ul0i"e di%parat/ de grupuri i1olate de (redin(io,i *ie(are (u pro'le"ele ,i (u %tandardele %ale #i%eri(a +n(epea %/ do'+ndea%(/ %a"itolul C 2 %olidaritate %o(ial/ ,i do(trinar/ ,i %/ *ie pri-it/ (a un *a(tor i"portant +n %o(ietate. $-angheliile arat/ (/ predi(area narati-/ de%pre -ia0a 3o"nului <%u% a de-enit un "od a((eptat de e-angheli1are ,i %:a (ri%tali1at +ntr:un "odel (are era *olo%it pentru a le da +n-/0/turi (redin(io,ilor. 5aptele (a pri"a i%torie a #i%eri(ii (re,tine e%te o +n(er(are (on,tient/ de a e.pli(a *u1iunea dintre e-rei ,i nee-rei pentru a *or"a un %ingur trup prin e.perien0a (re,tin/. $pi%tolele din a(ea%t/ perioad/ %e o(up/ (u ere1iile (are prin ele +n%ele i"pli(/ e.i%ten0a unui (adru do(trinar re(uno%(ut (a -alid. $pi%tola (/tre e-rei ,i %(rierile lui <oan arat/ (/ #i%eri(a *u%e%e o'ligat/ de8a %/ %e (on*runte (u a*ir"a0iile =egii ,i (u h/r0uielile unei (redin0e Lprogre%i%teM (are Lprogre%aM prin a'andonarea do(trinei (ri%tologi(e %/n/toa%e. 7"enin0area per%e(u0iei e%te re*le(tat/ ,i ea +n $-rei 1 &etru ,i 7po(alip%a. $pi%tolele pa%torale arat/ (/ la %*+r,itul lu(r/rii lui &a-el "ulte dintre a(e%te pro'le"e erau a(tuale ,i (/ de(linul -ie0ii %pirituale a*e(ta%e de8a unele 'i%eri(i. &la%area (ronologi(/ e.a(t/ a (/r0ilor 9oului Te%ta"ent e%te i"po%i'il/. 9i(i una dintre ele nu e%te datat/ e.a(t ,i nu"ai (+te-a dintre ele (on0in alu1ii nee(hi-o(e la -re"ea %(rierii lor a,a +n(+t %/ poat/ *i datate +ntr:un anu"it an al erei (re,tine. &/rerile (er(et/torilor %e deo%e'e%( "ult +n pri-in0a unora dintre a(e%te (/r0i. $-anghelia dup/ <oan de pild/ a *o%t datat/ din de(eniul al (in(ilea al pri"ului %e(ol p+n/ la 8u"/tatea %e(olului al doilea. Ma8oritatea teologilor (on%er-atori o pla%ea1/ +n 8urul anului 8> d.Cr. de,i %:ar putea %/ *i *o%t %(ri%/ "ai de-re"e. 9oi nu pute" de(+t %/ apro.i"/" ordinea (ore(t/ a a(e%tor (/r0iD datarea e.a(t/ e%te i"po%i'il/ da(/ %e are +n -edere lip%a a(tual/ de (uno,tin0e. 3iagra"a al/turat/ a *o%t */(ut/ (u %(opul de a ar/ta (u apro.i"a0ie raportul dintre perioada de%(ri%/ ,i perioada +n (are au *o%t %(ri%e (/r0ile. 7lte di%(u0ii (u pri-ire la pro'le"ele (ronologi(e -or *i pre1entate +n leg/tur/ (u *ie(are %(riere +n parte. C+nd ne o(up/" de $-anghelii tre'uie %/ a-e" +n -edere trei rela0ii (ronologi(e: &ri"a e%te perioada de%pre (are -or'e%( $-angheliile ,i de (are %e leag/ +n prin(ipal nara0iunea lor. 7 doua e%te perioada +n (are a *o%t (o"pu% "aterialul ,i +n (are a *o%t adaptat la ne-oile ,i la u1ul #i%eri(ii. Co"punerea %: ar putea %/ *i *o%t +n +ntregi"e %(ri%/ %au +n +ntregi"e oral/ %au %:ar putea %/ *i *o%t (o"'inat/. Cea de:a treia e%te data pu'li(/rii (+nd originalul %(ri% al

*ie(/rei $-anghelii a -/1ut lu"ina 1ilei ,i a +n(eput %/ *ie *olo%it (a do(u"ent autoritar de una %au "ai "ulte 'i%eri(i. 4e pare (/ epi%tolele au *o%t %(ri%e pentru anu"ite prile8uri %pe(i*i(e ,i au *o%t Lpu'li(ateM la o anu"it/ dat/ */r/ %/ *i a-ut leg/tur/ (u propo-/duirea anterioar/ (u e.(ep0ia (a1urilor "en0ionate +n (adrul e.a"in/rii indi-iduale a *ie(/rei (/r0i. P 11H Studiu al Noului Testament )ia@ram a =ronolo@iei Noului Testament &erioada 3ata $-eni"entul &u'li(are <%torie +n(eputul 6 +.d.Cr. 9a,terea lui <%u%M H +.d.Cr. Moartea lui <rod 6 +.d.Cr la 29 d.Cr. i Matei =u(a 26 d.Cr. Mar(u #ote1ul 29 d.Cr. <oan )/%tignirea $.pan%iu nea 31:33 d.Cr. Con-ertirea lui &a-el 291a 60 d.Cr. <a(oH> d.Cr. d 6alateni 5aptele ?Mar(u@ H9 d.Cr. Con(iliul de la <eru%ali" >2 d.Cr. 1 ,i 2 Te%aloni(eni Matei?[@ 1 Corinteni >H d.Cr. 2 Corinteni >> d.Cr. $pi%tole )o"ani

>6 d.Cr. &ri"a +nte"ni0are a lui &a-el 60 d.Cr.

Con%olida rea 7 doua +nte"ni0are a lui &a-el 68 d.Cr. 601a 70 d.Cr. 3i%trugerea 100 d.Cr. <eru%ali"ului t 8> d.Cr.

le pauline Colo%eni $*e%eni 5ili"on 5ilipeni =u(a:5aptele 1 Ti"otei Tit 1 &etru 2 Ti"otei 2 &etru : $-rei Mar(u <uda

$pi%tolele generale 1 2 ,i 3 <oan <oan 7po(alip%a

9> d.Cr. ef 7po(alip%a -lustraia de "e "agina urmtoare# 2 "agin din )vangheliile de la Lindisfarne, datat !n @urul anului >(( d.%r. -lustraia "rezint !n e"utul )vangheliei du" 6atei# Cri%ti aute" generatio %i( erat. Cu" e%%et de%pon%ata "ater eiu% M/ria <o%eph... S rierea mrunt interliniar este o "arafrazare !n anglo4sa'on L ea mai ve he form a )vangheliilor !n lim8a englez. Capitolul 6 Evan@Celiile =a lu=rri literare Cre,tini%"ul +,i datorea1/ originea per%oanei ,i lu(r/rii lui <%u% Cri%to% +nte"eietorul ,i Capul lui. Cu e.(ep0ia (+tor-a a*ir"a0ii *rag"entare (roni(a autenti(/ a -ie0ii =ui e%te (on0inut/ nu"ai +n (ele patru $-anghelii %(ri%e de Matei Mar(u =u(a ,i <oan pe (are #i%eri(a (re,tin/ le:a %o(otit %(rieri (anoni(e +n(/ de la +n(eputurile i%toriei ei. 3e,i au *o%t "ulte alte $-anghelii (are au a-ut (a %(op %/ relate1e *apte legate de -ia0a lui <%u% (are nu %+nt redate +n (ele patru 'ine (uno%(ute $-angheliile apo(ri*e (u" %+nt nu"ite ele %+nt +n general %(ri%e la o dat/ "ai t+r1ie ,i au o (redi'ilitate +ndoielni(/. $le (on0in pu0ine in*or"a0ii (are %/ nu *ie o dupli(are a (eea (e (o"uni(/ de8a $-angheliile (anoni(e ,i o "are parte din (eea (e adaug/ ele e%te +n "od e-ident *ante1ie ,i legend/. +n a*ar/ de a(ea%ta prin li"'a8ul lor ele tr/dea1/

*aptul (/ au *o%t %(ri%e (a %/ pro"o-e1e p/rerile unei anu"ite %e(te (are nu a repre1entat (urentul prin(ipal al (re,tini%"ului i%tori( (i (are a *o%t de *apt o a'atere %au o re'eliune +"potri-a a(e%tuia. Tatian un (re,tin %irian din %e(olul al doilea ?170 d.Cr.@ (are a al(/tuit pri"a ar"onie a $-angheliilor %ingura din (are o parte a d/inuit a *olo%it pentru lu(rarea %a nu"ai (ele patru $-anghelii de,i el tre'uie %/ le *i (uno%(ut ,i pe (elelalte. <renaeu% epi%(opul de =ion ,i ;iena (are a tr/it +n 8urul anului 180 d.Cr. a e"i% o teorie 'i1ar/ (u pri-ire la $-anghelii. L9u e%te po%i'il (a $-angheliile %/ *i *o%t "ai "ulte %au "ai pu0ine de (+te %+nt. C/(i +ntru(+t %+nt patru 1one ale p/"+ntului +n (are tr/i" patru -+nturi prin(ipale ,i +ntru(+t #i%eri(a e%te ri%ipit/ +n toat/ lu"ea ,i J%t+lpul ,i te"eliaJ #i%eri(ii e%te $-anghelia ,i duhul de -ia0/ e%te potri-it (a %/ ai'/ patru %t+lpi r/%p+ndind ne"urirea +n *ie(are dire(0ie ,i d+nd din nou -ia0/ oa"enilorM.J 118 Studiu al Noului Testament Moti-ele pentru (are <renaeu% (rede (/ tre'uie %/ *ie nu"ai patru $-anghelii pot p/rea 'i1are ,i (hiar da(/ nu %+nt (on%iderate -ala'ile din pun(t de -edere ,tiin0i*i( (onte.tul arat/ (/ (on0inutul $-angheliilor era de1'/tut pe -re"ea lui <renaeu% ,i (/ el a ap/rat (u -igoare -eridi(itatea $-angheliilor (anoni(e (are apar +n #i'lie. 3e *apt el %pune: L5aptul (/ nu"ai a(e%te $-anghelii %+nt ade-/rate ,i de"ne de +n(redere ,i (/ ni(i nu poate *i "/rit %au "i(,orat nu"/rul "en0ionat anterior l:a" do-edit prin "ai "ulte a%e"enea Xargu"enteYM.2 7t+t pe 'a1a do-e1ilor interne (+t ,i pe 'a1a (elor e.terne a(e%te %(rieri %e %ituea1/ +n "od indu'ita'il +ntr:o (la%/ aparte. +n (artea de *a0/ ne o(up/" de $-anghelii (a de patru lu(r/ri %eparate %(ri%e +n perioade di*erite +n lo(uri di*erite ,i de%tinate unor grupuri di%tin(te. $%te e-ident (/ ele au *o%t (itite %eparat atun(i (+nd au *o%t pu'li(ate pentru pri"a dat/ ,i nu (a p/r0i ale unui an%a"'lu ar"onio% ,i *ie(are a *o%t (on%iderat/ de %(riitorul ,i de de%tinatarii ei (a o nara0iune (o"plet/ pentru %(opul a-ut +n -edere. 3e la +n(eputul #i%eri(ii la )u%alii ,i p+n/ la "i8lo(ul %e(olului al doilea nu a *o%t pu'li(at/ ni(i o ar"onie a -ie0ii lui Cri%to% ,i %e pare (/ $-angheliile au (ir(ulat +n "od independent +n di*erite p/r0i ale i"periului ro"an. $.i%t/ pu0ine "/rturii %pe(i*i(e ale p/rin0ilor #i%eri(ii (u pri-ire la *olo%irea ,i di%tri'uirea a(e%tor $-anghelii dar natura ,i *re(-en0a (itatelor din $-anghelii plu% unele o'%er-a0ii o(a1ionale din lu(r/rile a(e%tor p/rin0i ai #i%eri(ii tind %/ (on*ir"e a(ea%t/ i"pre%ie. $-angheliile +n%ele nu pretind (/ ar *i relat/ri e.hau%ti-e a tot (e a */(ut %au a %pu% <%u%. 3i"potri-/ (el pu0in dou/ dintre ele neag/ +n "od e.pli(it o a%e"enea po%i'ilitate iar (elelalte dou/ o neag/ +n "od i"pli(it. <oan %pune (/ L<%u% a "ai */(ut +naintea u(eni(ilor 4/i "ulte alte %e"ne (are nu %+nt %(ri%e +n (artea a(ea%taM ?<oan 20:30@ iar =u(a re(unoa,te (/ L"ul0i %:au apu(at %/ al(/tuia%(/ o i%tori%ire a"/nun0it/ de%pre lu(rurile (are %:au petre(ut printre

noiM ?=u(a 1:1@. Matei a anun0at (/ el -a %(rie L(artea nea"ului lui <%u% Cri%to%M ?Matei 1:1@ iar Mar(u ,i:a intitulat lu(rarea L+n(eputul $-angheliei lui <%u% Cri%to% 5iul lui 3u"ne1euM ?Mar(u 1:1@. 5ie(are $-anghelie e%te %ele(ti-/ potri-it (u %(opul autorului ei ,i *ie(are e%te (o"plet/ +n %en%ul (/ ,i:a du% la +ndeplinire inten0ia. 3i*eren0ele indi-iduale dintre $-anghelii %+nt (ontra'alan%ate de a%e"/n/ri re"ar(a'ile +n (eea (e pri-e,te ordinea (on0inutul ,i *ra1eologia. 9u"eroa%e e-eni"ente din -ia0a lui Cri%to% %+nt narate +n toate patru $-angheliile. +ntru(+t ele %e o(up/ de a(eea,i per%oan/ e%te *ire%( %/ e.i%te +n "are "/%ur/ un a(ord +n (eea (e pri-e,te %ele(0ia ,i de%(rierea prin(ipalelor a%pe(te ale lu(r/rii lui <%u%. Pro8lema )vangheliilor sino"ti e +ntre pri"ele trei $-anghelii e.i%t/ o %tr+n%/ (orela0ie +n (eea (e pri-e,te (on0inutul ,i "odul de e.pri"are. 3e a(eea ele au *o%t nu"ite $-anghelii %inopti(e de la (u-intele gre(e,ti syn, +"preun/ ,i o"tanomai, a -edea T %a"itolul $ 119 +ntru(+t ele +ntre'uin0ea1/ +n "are "/%ur/ a(elea,i %ur%e (u pri-ire la -ia0a lui Cri%to%. 7(ea%t/ (orela0ie a dat na,tere la a,a:nu"ita pro'le"/ %inopti(/ pro'le"/ (are +n e%en0/ e%te ur"/toarea: 3a(/ (ele trei $-anghelii %inopti(e %+nt total independente una de alta +n (eea (e pri-e,te originea ,i de1-oltarea de (e %e a%ea"/n/ at+t de "ult una (u alta p+n/ la un a(ord -er'al e.a(t +n "ulte lo(uri[ 3a(/ pe de alt/ parte ele %+nt +nrudite +ntre ele din pun(t de -edere literar (u" pot *i ele (on%iderate (a trei "/rturii independente (u pri-ire la *aptele ,i +n-/0/turile 3o"nului <%u% Cri%to%[ 9i(i o parte a a(e%tei dile"e nu poate *i %upri"at/ %au negli8at/. 5aptele tre'uie e.pli(ate pe 'a1a (elor "ai 'une ,i (elor "ai de"ne de +n(redere ipote1e pe (are le a-e" la di%po1i0ie. Cu toate a(e%tea ni"eni nu ar tre'ui %/ pre%upun/ (/ de0ine r/%pun%ul de*initi- la a(ea%t/ +ntre'are (+t/ -re"e "ulte do-e1i (ontinu/ %/ lip%ea%(/ ,i ni"eni nu tre'uie %/ %e "ul0u"ea%(/ (u un r/%pun% pur naturali%t (are ar nedrept/0i originea $-angheliilor ,i ori(e alt/ parte din 4(riptur/. Ca un e.e"plu (on(ret de pa%a8 (are pune a(ea%t/ pro'le"/ a" putea pri-i la -inde(area lepro%ului (are e%te de%(ri%/ +n Matei 8:1:H Mar(u 1:H0:H> ,i =u(a >:12:16. Toate a(e%tea i%tori%e%( a(ela,i e-eni"ent pentru (/ a(0iunea e%te a%e"/n/toare +n toate trei ,i (on-er%a0ia e%te aproape identi(/. 5ie(are e%te introdu%/ prin propo1i0ii di*erite (are %/ le +n(adre1e +n (onte.tul general al nara0iunii dar (u-intele lui <%u% %+nt aproape identi(e. Cu" poate *i e.pli(at a(ordul -er'al[ 3e (e trei oa"eni (are %(riu independent %e ar"oni1ea1/ at+t de e.a(t +n (eea (e pri-e,te li"'a8ul *olo%it[ 3ou/ lu(r/ri %(ri%e de doi ele-i +ntre (are ar e.i%ta un a(ord at+t de %tr+n% (a +ntre %(rierile %inopti(e ar atrage i"ediat %u%pi(iunea pro*e%orului (/ ele-ii *ie au (opiat unul de la altul *ie au (ola'orat. 7u (opiat %(riitorii $-angheliilor unii de la al0ii au *olo%it ei o %ur%/ (o"un/ %au au (ola'orat unii (u al0ii[

Soluia "ro"us 7u *o%t propu%e "ai "ulte teorii (are %/ e.pli(e a(e%t *eno"en.3 +n general ele pot *i (la%i*i(ate +n trei (ategorii: teoria tradi0iei orale teoria +"pru"utului re(ipro( ,i teoria %ur%elor do(u"entare. 5ie(are dintre a(e%te teorii are anu"ite "erite de,i ele nu pot *i toate (ore(te %i"ultan. Teoria tradiiei orale e%te (ea "ai -e(he dintre ele +ntru(+t %e pare (/ a *o%t pre%upunerea de 'a1/ a p/rin0ilor #i%eri(ii. &apia% a re"ar(at (/ Matei a %(ri% (u-intele lui <%u% +n ara"ai(/ ?un diale(t e'rai(@ ,i (/ *ie(are o" le:a tradu% (u" a putut.H Mar(u a %pu% el a *o%t %(ri'ul ,i tradu(/torul lui &etru ,i a %(ri% (u e.a(titate tot (e ,i:a a"intit a(e%ta dar nu a pu% +n%e"n/rile +n "od ne(e%ar +n ordinea +n (are a relatat &etru +nt+"pl/rile %au +n ordinea +n (are a(e%tea au a-ut lo(. <renaeu% ?(ea 170@ a ur"at a(ela,i ra0iona"ent %pun+nd (/ $-anghelia dup/ =u(a a *o%t o reprodu(ere a propo-/duirii lui &a-el ,i atri'uind a patra $-anghelie u(eni(ului lui <%u% (are ,i:a ple(at (apul pe pieptul lui <%u% la Cina (ea de tain/. &/rin0ii #i%eri(ii nu au *o%t in*aili'ili ,i e%te po%i'il (a ei %/ *i gre,it. +n %e(olul (are a tre(ut de la (/derea <eru%ali"ului ,i p+n/ la apogeul (arierei lui 6W Studiu al Noului Testament <renaeu% #i%eri(a a *o%t anga8at/ prea "ult +n propo-/duire ,i +n ap/rarea %a (a %/ a(orde "ult/ aten0ie pro'le"elor tehni(e legate de autorii %(rierilor. &e de alt/ parte &apia% ,i <renaeu% %+nt (ei "ai -e(hi "artori dire(0i (u pri-ire la autorii $-angheliilor ,i "/rturia lor nu tre'uie %/ *ie re%pin%/ */r/ o +n(er(are re1ona'il/ de a o interpreta. +n *ie(are (a1 pe (are +l "en0ionea1/ ei pre%upun (/ autorul $-angheliei a (uno%(ut per%onal lu(r/rile ,i +n-/0/turile lui <%u% %au (/ a reprodu% (on0inutul propo-/duirii pe (are a au1it:o +n repetate r+nduri de la o autoritate apo%toli(/. Teoria pre%upune (/ *aptele pri-itoare la <%u% au *o%t "ai +nt+i (ole(tate ,i organi1ate apoi "e"orate ,i +n *inal pre1entate oral +ntr:o *or"/ relati- *i./. $.i%t/ (+0i-a *a(tori (are dau plau1i'ilitate a(e%tei p/reri. Mai +nt+i e%te (ert (/ "e%a8ul $-angheliilor a *o%t predi(at +nainte de a *i %(ri%. &entru (a <%u% %/ *ie pre1entat "ul0i"ilor de ur"a,ii 4/i ei tre'uiau %/ relate1e (u (on%e(-en0/ o i%tori%ire (are (on0inea ele"entele %e"ni*i(ati-e ale lu(r/rii =ui ,i %/ repete a(e%te lu(ruri (+nd %e adre%au unor a%(ult/tori noi %au (+nd +i +n-/0au pe (redin(io,i prin repetare. )epetarea (on%tant/ tinde %/ du(/ la o (ri%tali1are a *or"eiD o po-e%tire (are e%te repetat/ -a de-eni %tereotip/. &a-el "en0ionea1/ "e%a8ul pe (are 1:a Lpri"itM ?1 Cor. 1>:3@ ,i pe (are 1:a Lpredi(atM ?6al. 1:11@ +n ter"eni (are i"pli(/ e.i%ten0a unui grup e%en0ial de *apte pe (are el nu le putea "odi*i(a. $l nu -or'e,te de%pre *olo%irea -reunui do(u"ent %(ri%. 7%e"enea do(u"ente %:ar putea %/ *i *o%t (uno%(ute %au nu pe -re"ea propo-/duirii lui de,i +n 2 Ti"otei H:13 el -or'e,te de%pre L(/r0ileM ,i Lperga"enteleM ?(ele de piele@ (are pro'a'il in(ludeau por0iuni din 4(ripturi. $%te *oarte pro'a'il (a relat/ri %(ri%e ale -ie0ii lui <%u% %/ *i (ir(ulat +nainte de

per%e(u0ia de(lan,at/ de 9ero +n anul 6H d.Cr. 7 doua teorie e%te (ea a interde"endenei re i"ro e, (are %u%0ine (/ dou/ $-anghelii au +"pru"utat "aterial de la o a treia. 9u ar a-ea ni(i un ro%t (a +n a(ea%t/ %(urt/ tre(ere +n re-i%t/ %/ re(apitul/" toate ordinile po%i'ile (are au *o%t %ugerate. 2 a%e"enea teorie da(/ ar *i a((eptat/ ar di%truge originalitatea (elor dou/ $-anghelii (are au (opiat din a treia. 3e,i e%te ade-/rat (/ %(riitorii anti(i nu a-eau legi (u pri-ire la dreptul de a (opia din alte lu(r/ri ,i (/ ori(e do(u"ent %(ri% putea *i *olo%it +n ori(e *el doreau ei pare greu de (re1ut (a ei %/ *i (opiat unul de la altul */r/ ni(i un di%(ern/"+nt. +n a*ar/ de a(ea%ta da(/ de e.e"plu Matei a (opiat de la =u(a de (e ar *i (reat el o ordine a e-eni"entelor at+t de di*erit/ %au de (e a o"i% o "are parte din "aterialul (on0inut +n =u(a[ 9u e.i%t/ doi (er(et/tori (are %/ poat/ (/dea de a(ord (u pri-ire la o anu"it/ %u((e%iune a %(rierii %au (u pri-ire la o anu"it/ e.pli(a0ie a *eno"enelor. Teoriile (ontradi(torii %+nt o do-ad/ 'un/ pentru ne%iguran0a ipote1ei. Cea "ai popular/ teorie e%te i"oteza do umentar, (are pre%upune (/ Matei ,i =u(a ,i:au (on%truit $-angheliile pe 'a1a $-angheliei dup/ Mar(u plu% o (ole(0ie de (u-+nt/ri ale lui <%u% nu"it/ LWM de la (u-+ntul ger"an Quelle, (are +n%ea"n/ L%ur%/M. Cer(et/torii $-angheliilor au o'%er-at (/ +n %a"itolul $ 6 ti"p (e Matei ,i =u(a %e deo%e'e%( +n "are "/%ur/ +n (eea (e pri-e,te (on0inutul ,i ordinea (on0inutul $-angheliei dup/ Mar(u e%te reprodu% aproape +n +ntregi"e +n (elelalte dou/. 3e,i uneori Matei ,i Mar(u %+nt de a(ord a%upra unui a%pe(t (are e%te pre1entat alt*el +n =u(a %au =u(a ,i Mar(u %+nt de a(ord a%upra unui a%pe(t (are e%te pre1entat alt*el +n Matei nu g/%i" ni(iodat/ (a Matei ,i =u(a %/ *ie de a(ord a%upra unui a%pe(t (are %/ *ie pre1entat +n "od di*erit de Mar(u. 5eno"enul a(e%ta ar *i de a,teptat da(/ ei au *olo%it $-anghelia dup/ Mar(u +n "od independent. Bnele di%(ur%uri (u" ar *i &redi(a de pe Munte (are apar +n Matei ,i =u(a nu %+nt "en0ionate +n Mar(u. &e 'a1a *aptului (/ unele (ole(0ii de (u-+nt/ri ale lui <%u% au *o%t g/%ite pe papiru%uri *oarte -e(hi ,i (/ *olo%irea unei a%e"enea %ur%e ar *i paralel/ (u *olo%irea $-angheliei dup/ Mar(u a *o%t re(on%truit/ a doua %ur%/ nu"it/ LWM. 2 (o"pletare a a(e%tei p/reri a *o%t propu%/ de #urnett 4treeter.6 $l %ugerea1/ (/ au e.i%tat patru %ur%e ,i in(lude +ntre a(e%tea un do(u"ent LMM (are (uprinde "aterialul %pe(i*i( $-angheliei dup/ Matei ,i un do(u"ent L=M %au proto:=u(a +n (are erau (uprin%e re1ultatele (er(et/rii lui =u(a. &ri"a ,i a treia $-anghelie au de%(in% din a(e%te patru %ur%e +n ti"p (e Mar(u una dintre %ur%e a %upra-ie0uit (a $-anghelie independent/. Teoria do(u"entar/ de,i plau1i'il/ are una %au dou/ %l/'i(iuni. &ri"a e%te (/ tre(e (u -ederea po%i'ilitatea (a autorii %/ *i a-ut (onta(te dire(te +n perioada %(rierii $-angheliilor. <oan Mar(u a *o%t un lo(uitor al <eru%ali"ului +n ti"pul -ie0ii lui <%u% ,i +n pri"ii ani ai #i%eri(ii p+n/ pe -re"ea lui <rod

7gripa < +n anul HH d.Cr. ?5aptele 12:12@. 3up/ a(eea el a -i1itat 'i%eri(a de nee-rei din 7ntiohia 4iriei ,i a parti(ipat la e-angheli1area p/g+nilor +"preun/ (u &a-el ,i #arna'a ?13:H >@. $l a *o%t a%o(iat +n per"anen0/ (u predi(atorii #i%eri(ii p+n/ la %*+r,itul -ie0ii %ale. 9u %+nt (uno%(ute *apte (erte (u pri-ire la -ia0a lui Matei. &ro'a'il (/ el a lo(uit +n <eru%ali" +ntr:o perioad/ (+nd ,i Mar(u %e a*la a(olo +ntru(+t %e pare (/ apo%tolii nu au p/r/%it <eru%ali"ul de(+t dup/ "oartea lui Ite*an ,i dup/ per%e(u0ia (are a ur"at ?8:1@. $%te de"n de re"ar(at +n%/ (/ alu1iile */(ute de p/rin0ii #i%eri(ii la %(rierile $-angheliei par %/ *ie +n a(ord "ai 'un (u $-anghelia dup/ Matei ,i par %/ indi(e (/ a(ea%ta era 'ine (uno%(ut/ +n 7ntiohia la o dat/ ti"purie. =u(a <:a (uno%(ut "ai t+r1iu pe <oan Mar(u deoare(e nu"ele lor %+nt "en0ionate +"preun/ +n Colo%eni ?H:10 1H@ ,i +n 2 Ti"otei ?H:11@. 7"+ndoi au *o%t a%o(ia0i +ndeaproape (u &a-el pe -re"ea +nte"ni0/rii a(e%tuia +n )o"a ?(ea 60:67 d.Cr.@. 4:ar putea (a =u(a %/ *i lo(uit +n 7ntiohia deoare(e el "ani*e%t/ intere% (on%idera'il *a0/ de a(ea%t/ (etate ,i unul dintre "anu%(ri%e *olo%e,te pronu"ele la per%oana +nt+i plural +n 5aptele 11:28 ar/t+nd (/ autorul lua parte la a(0iune. 3a(/ *aptele pre1entate "ai %u% nu au do-edit +n "od (on-ing/tor (/ autorii $-angheliilor %inopti(e au di%(utat +ntre ei (u pri-ire la e-eni"entele pe (are le:au %(ri% ele *a( plau1i'il/ po%i'ilitatea (a %/ *i e.i%tat o tradi0ie 66 Studiu al Noului Testament (o"un/ (uno%(ut/ de a(e,ti '/r'a0i prin (onta(t per%onal tradi0ie (are era propo-/duit/ (a "e%a8 general al #i%eri(ii. Co"uni(area ,i repetarea "e%a8ului de%pre <%u% poate e.pli(a o "are parte din "aterialul (are e%te (o"un +n $-angheliile %inopti(e +n ti"p (e (er(etarea ,i preo(up/rile per%onale ale autorilor pot e.pli(a "aterialele (ara(teri%ti(e *ie(/rei $-anghelii. $.i%ten0a unui a%e"enea nu(leu al "e%a8ului e%te (on*ir"at/ de unele re*eriri o(a1ionale din 9oul Te%ta"ent la propo-/duirea de%pre Cri%to% ?1 Cor. 1>:1:11D 6al. 2:2 7@. +n (eea (e pri-e,te do(u"entul LWM pute" %pune (/ nu a *o%t g/%it/ ni(i o ur"/ din a(e%t do(u"ent ipoteti(. Chiar ,i a(eia (are %u%0in ipote1a do(u"entar/ re(uno%( (/ do(u"entul LWM nu a *o%t o $-anghelie. $%te de ne(onte%tat *aptul (/ au e.i%tat +n(/ la o dat/ *oarte ti"purie (ole(0ii de (u-+nt/ri ale lui <%u% pentru (/ unele au *o%t g/%ite pe papiru%uri dar nu e.i%t/ ni(i o do-ad/ (on-ing/toare de%pre e.i%ten0a independent/ a a(e%tui "i%terio% %ul LWM. +n perioada re(ent/ %:a +n(er(at tre(erea din(olo de a(e%te %ur%e do(u"entare pentru a %e a8unge la originea "aterialului din (are au *o%t (on%truite. I(oala de <ormges hi hte ?<%tori(ul *or"eiD n.tr.@ a %u%0inut (/ a(e%te %ur%e au *o%t (o"pilate din %(urte po-e%tiri de%pre <%u% ,i din *rag"ente ale +n-/0/turilor 4ale (are (ir(ulau +n "od independent printre ur"a,ii =ui. 7(e%te po-e%tiri au *o%t (la%i*i(ate +n di*erite (ategorii (u" %+nt "inuni

"a.i"e i%tori%iri edi*i(atoare de%pre *apte 'une relat/ri i%tori(e (u" e%te relatarea pati"ilor din ulti"ele 1ile ale lui <%u%. &otri-it a(e%tei teorii a(e%te ele"ente 'iogra*i(e au *o%t (ole(0ionate pu%e +ntr:un (adru (on%truit de autor ,i 0e%ute +ntr:o nara0iune (are a de-enit *ie o %ur%/ a $-angheliei *ie o $-anghelie. Teoria <ormges hi hte ne du(e din nou la tradi0ia oral/ pe (are o pri-e,te (a pe o "a%/ in(oerent/ de *rag"ente ,i nu (a pe o pre1entare organi1at/ a -ie0ii lui <%u%. 9u +n(ape +ndoial/ (/ "ulte epi%oade din -ia0a lui <%u% ,i *r+nturi din +n-/0/turile =ui erau *olo%ite (a ilu%tra0ii %au (a te.te ,i au de-enit (uno%(ute pu'li(ului %eparate de ori(e (onte.t. $%te po%i'il +n%/ (a a(e%tea %/ *i *o%t deta,ate dintr:un -olu" i%tori( e.i%tent (a ,i (u" ar *i *o%t doar a"intiri di%parate pu%e laolalt/ +n "od +nt+"pl/tor. 3in pri"a 1i a propo-/duirii (re,tine tre'uie %/ *i e.i%tat o %u((e%iune logi(/ a nara0iunii (are era *olo%it/ pentru pre1entarea per%oanei ,i lu(r/rii lui <%u%. 9i(i una dintre a(e%te teorii %(hi0ate pe %(urt nu %:a do-edit %ati%*/(/toare pentru a e.pli(a originea $-angheliilor. Mai e%te ne-oie de "ulte do-e1i +nainte (a %/ poat/ *i dat un r/%pun% (o"plet la toate +ntre'/rile (are %e ridi(/. Cu toate a(e%tea (+te-a *apte par %u*i(ient de (erte: 1. $-anghelia dup/ Matei repre1int/ +n%e"n/rile pe (are le:a */(ut Matei (u pri-ire la +n-/0/turile lui <%u% (u un (adru narati- (are %e a%ea"/n/ +ndeaproape O uneori ,i prin li"'a8 O (u $-anghelia dup/ Mar(u. 7%e"/narea ar putea *i e.pli(at/ pe 'a1a tradi0iei (o"une ,i a (onta(tului dire(t %au pe 'a1a (er(et/rii unei lu(r/ri %(ri%e. %a"itolul $ 62 2. $-anghelia dup/ Mar(u repre1int/ prin(ipala dire(0ie a propo-/duirii narati-e de%pre <%u%. $a a *o%t reprodu%/ de un o" (are a a-ut (onta(t (u apo%tolii de la +n(eputul #i%eri(ii ,i $-anghelia a *o%t %(ri%/ +n ti"p (e unii dintre ei (el pu0in "ai erau +n(/ +n -ia0/. Con0inutul ei a *o%t (uno%(ut la o dat/ *oarte ti"purie *ie (/ do(u"entul propriu:1i% a *o%t pu'li(at *ie (/ nu a *o%t pu'li(at. 3. $-anghelia dup/ =u(a repre1int/ o relatare independent/ a to-ar/,ului de (/l/torie al lui &a-el (are a %(ri% +n al ,aptelea de(eniu al pri"ului %e(ol ,i (are a in(lu% at+t (adrul narati- al propo-/duirii apo%toli(e (+t ,i re1ultatele propriei %ale (er(et/ri. Multe dintre pildele ,i "inunile redate de =u(a nu %+nt identi(e (u (ele redate de Matei ,i (hiar ,i +n-/0/turile lui <%u% %+nt organi1ate di*erit. 3a(/ =u(a ,i Matei au *olo%it a"+ndoi do(u"entul LWM unul dintre ei ,i:a per"i% %/:,i ia anu"ite li'ert/0i. 5ie (/ Matei a aran8at "a8oritatea +n-/0/turilor dup/ %u'ie(te (a +n &redi(a de pe Munte ?Matei >:7@ *ie (/ =u(a a +"pr/,tiat +n-/0/turile (u" a -rut +n $-anghelia %a. $%te "ai logi( %/ pre%upune" (/ =u(a %:a +nt+lnit per%onal (u Matei %au (/ pentru reprodu(erea (u-intelor lui <%u% a a-ut o %ur%/ (are a *o%t +n (onta(t dire(t (u oa"enii (are le:au au1it pentru pri"a dat/ ,i (u apo%tolii (are le:au predi(at. 7lte (+te-a a%pe(te ale a(e%tei pro'le"e "erit/ %/ li %e a(orde aten0ie. Bnul

e%te (/ data al(/tuirii ,i a pu'li(/rii pot %/ *ie %eparate "ult +n ti"p. Matei de e.e"plu %:ar putea %/:,i *i adunat +n%e"n/rile +n ti"pul -ie0ii lui <%u% dar %:ar putea (a a(e%tea %/ nu *i a8un% la "arele pu'li( +n *or"/ organi1at/ de(+t la "ult ti"p dup/ al(/tuirea lor. 3a(/ a,a %tau lu(rurile %:ar putea (a +ntre ti"p ele %/ *i *o%t *olo%ite ,i de al0ii ,i *or"a *inal/ nu tre'uie neap/rat %/ *ie identi(/ (u (ole(0ia original/. 5or"a *inal/ +n (are au *o%t %(ri%e a(e%te +n%e"n/ri a *o%t pro'a'il in*luen0at/ de tradi0ia predo"inant/ ,i de apli(area ei la ne-oia indi-idual/. 3i*eren0ele puteau %/ %e na%(/ din apli(area di*erit/ a +n-/0/turilor lui <%u% la ne-oile lo(ale ,i prin adaptarea lor pentru %(opuri indi-iduale. 7(elea,i epi%oade pot *i *olo%ite +n (adre di*erite ,i pot *i apli(ate +n "od (ore(t la +"pre8ur/ri *oarte di*erite. 3e1a(ordurile dintre relat/ri de-in +n (a1ul a(e%ta negli8a'ile +ntru(+t ele nu pre1int/ ni(i o in(on%e(-en0/ pro*und/ +n (adrul do(u"entelor propriu:1i%e. $-angheliile ar tre'ui tratate (a +n(er(/ri %in(ere de a aran8a e-eni"entele -ie0ii lui <%u% pentru %(opuri dida(ti(e. 9u +n(ape +ndoial/ (/ a(e%ta era "ie1ul propo-/duirii apo%toli(e pentru (/ el apare +n (u-+ntarea lui &etru din 1iua de )u%alii ?5aptele 2:22:32@ +n predi(a lui din (a%a lui Corneliu ?10:36:H3@ ,i +n (u-+ntarea lui &a-el din 7ntiohia &i%idiei ?13:23:33@. 9u %e poate (a %(riitorii %inopti(i %/ *i negli8at a(ea%t/ Ltradi0ie oral/M (u" e%te nu"it/D de *apt pre*a0a %(ri%/ de =u(a i"pli(/ *aptul (/ autorul ,tia (e i:a *o%t tran%"i% de L%lu8itorii Cu-+ntuluiM ?=u(a 1:2@. 3e,i poate (/ teoria tradi0iei orale nu e.pli(/ toate a%pe(tele pro'le"ei %inopti(e ea "erit/ %/ i %e a(orde "ai "ult/ aten0ie de(+t i:a *o%t a(ordat/ p+n/ +n ulti"ii ani. 6' Studiu al Noului Testament +n *ine ar tre'ui %/ *ie luate +n (on%iderare %(opurile e-angheli,tilor. 3a(/ pre%upune" (/ ei au a-ut "ult "aterial (o"un ei l:au *olo%it +n "oduri di*erite ,i l:au organi1at +n (adre di*erite %u' (/l/u1irea 3uhului. 3i*eren0ele dintre %(riitori -or'e%( de%pre independen0/D %i"ilarit/0ile re*le(t/ un *ond (o"un de in*or"a0ii un %u'ie(t (o"un al %(rierii ,i in%pira0ia (o"un/ dat/ de 3u"ne1eu.7 Note 1. <renaeu% .gainst Deresies ?+"potri-a ere1iilor@ <; .i 8. Tradu(ere de 7le.ander )o'ert% ,i Ca"e% 3onald%on The .nte4Ni ene <athers ?&/rin0ii anteni(enieni@ 7"eri(an )eprint 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>1 -oi. < p. H28. 2. 2". it. <<< .i 9. 3. ;e1i A. C. Thie%%en -ntrodu tion to the New Testament ?<ntrodu(ere la 9oul Te%ta"ent@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>1 p. 101:129. H. $u%e'iu% Distoria ) lesiae <<< 39. S.-8id. ; 8 ii:i-D << 1. 6. #. 9. 4treeter The <our 1os"els ?Cele patru $-anghelii@ 9eF TorE: The

Ma("illan Co. 192>/1936. 7. +ntru(+t o di%(u0ie tehni(/ a pro'le"ei %inopti(e nu +,i are lo(ul +ntr:un %tudiu general al 9oului Te%ta"ent a*ir"a0iile */(ute "ai %u% %e o(up/ de a(e%t %u'ie(t doar +n linii *oarte "ari. &entru o pre1entare "ai (o"plet/ a pun(tului de -edere al autorului -e1i M. C. Tenney The 1enius of the 1os"els ?6eniul $-angheliilor@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>1 p. 1:119. Bn tratat e.(elent de di"en%iuni "ai "i(i ,i (u (ara(ter "ai general e%te (el al lui 5. 5. #ru(e .re the New Testament 9o uments /elia8leR ?3o(u"entele (are %tau la 'a1a 9oului Te%ta"entD o e.a"inare a autenti(it/0ii lor@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>H p. 28:H7. ;olu"ul de literatur/ (riti(/ (u pri-ire la a(e%t %u'ie(t e%te enor" ,i doar o "i(/ parte a *o%t %(ri% din pun(tul de -edere (on%er-ator. /!ul -ordan !nainte de a a@unge la 6area 6oart, !n a"ro"iere de -erihon. Capitolul 7 Evan@Celia du< Matei 2riginea &ri"a $-anghelie +i e%te atri'uit/ prin tradi0ie lui Matei =e-i un (ole(tor de i"po1ite %au -a"e, pe (are <%u% 1:a (he"at (a %/ *ie unul dintre (ei doi%pre1e(e u(eni(i ?Matei 9:9:13D 10:3@. 9u %e (unoa,te pra(ti( ni"i( (u pri-ire la el (u e.(ep0ia nu"elui ,i a o(upa0iei. 3up/ enu"erarea apo%tolilor +n (artea 5aptele ?5aptele 1:13@ el a di%p/rut din i%toria #i%eri(ii (u e.(ep0ia unor alu1ii (are pro'a'il %+nt de do"eniul legendei. 9i(/ieri +n pri"a $-anghelie nu %e %pune e.pli(it (/ Matei ar *i autorul ei dar pri"ii %(riitori ai #i%eri(ii (are au di%(utat paternitatea $-angheliilor i:au atri'uit:o lui Matei. $u%e'iu% ?(ea 32> d.Cr.@ +l (itea1/ pe &apia% ?(ea 100 d.Cr.@ (are a %pu% (/ Matei a (o"pu% +n ara"ai(/ (u-intele 3o"nului (are au *o%t tradu%e +n grea(/ de *ie(are o" a,a (u" a putut.1 <renaeu% (a" (u un %e(ol ,i 8u"/tate +nainte de $u%e'iu% a %pu% (/ LMatei a %(ri% ,i el o $-anghelie printre e-rei +n diale(tul lor +n ti"p (e &etru ,i &a-el predi(au la )o"a ,i puneau te"eliile #i%eri(iiM.2 C+te-a (on(lu1ii pot *i tra%e din a(e%te a*ir"a0ii -e(hi (u pri-ire la originea pri"ei $-anghelii. Mai +nt+i *aptul (/ Matei e%te autorul nu a *o%t (onte%tat +ntru(+t Matei era un "e"'ru relati- o'%(ur al grupului apo%toli( nu pare %/ e.i%te ni(i un "oti- (a el %/ *ie */(ut autorul unei lu(r/ri neautenti(e. 2ri(e *al%i*i(ator (are ar *i -rut *ai"/ pentru lu(rarea %a ar *i ale% %/ pu'li(e %u' nu"ele unui apo%tol "ai renu"it. +n al doilea r+nd p/rerea general/ a %(riitorilor anti(i e%te +n ar"onie (u (eea (e (unoa,te" de%pre (ara(terul lui Matei. Ca -a"e, el tre'uie %/ *i ,tiut %/ %(rie ,i era o'i,nuit %/ ia noti0e (a o parte a %lu8'ei %ale. +n al treilea r+nd in*or"a0ia tradi0ional/ (/ a(ea%t/ $-anghelie a *o%t %(ri%/ ini0ial +n ara"ai(/ nu e.(lude po%i'ilitatea (a autorul %/ *i pu'li(at ulterior o edi0ie grea(/ (are a dep/,it +n %(urt ti"p %(rierea "ai -e(he.

61 Studiu al Noului Testament 9ata +i lo ul s rierii 9u %e ,tie (u e.a(titate (+nd a *o%t %(ri%/ $-anghelia. $%te *oarte pu0in pro'a'il %/ *i *o%t %(ri%/ +nainte de pri"a +"pr/,tiere a (re,tinilor din <eru%ali" ?5aptele 8:H@ deoare(e 'i%eri(a lo(al/ din <eru%ali" nu ar *i a-ut ne-oie de o $-anghelie %(ri%/ +ntru(+t apo%tolii erau *i1i( pre1en0i +ntre ei (a %/ r/%pund/ la toate +ntre'/rile ,i %/ dea +n-/0/turi (u autoritate. $%te i"pro'a'il %/ *i *o%t %(ri%/ dup/ anul 70 d.Cr. deoare(e +n pro*e0ia de%pre ni"i(irea <eru%ali"ului nu e%te ni(i o alu1ie la *aptul (/ (etatea ar *i *o%t (u(erit/ de8a ?Matei 2H:1:28@. M/rturia lui <renaeu% (itat/ "ai %u% pla%ea1/ %(rierea ei +n -re"ea lui 9ero L(+nd &a-el ,i &etru erau +n )o"aM. 3a(/ a(ea%t/ in*or"a0ie tradi0ional/ e%te (ore(t/ %:ar putea (a $-anghelia %/ *i *o%t (o"pu%/ ini0ial de Matei pentru (on-erti0ii nepale%tinieni (are -or'eau ara"ai(a (are nu a-eau a((e% la apo%toli ,i (are +n (on%e(in0/ a-eau ne-oie de un te.t %(ri% pentru a:= (unoa,te pe <%u%. M/rturia lui &apia% a *o%t re%pin%/ de%eori pentru (/ nu a %upra-ie0uit ni(i un original ara"ai( ,i +ntru(+t li"'a8ul $-angheliei nu poart/ ni(i un %e"n (/ ar *i o tradu(ere +n grea(/. Tradu(erile ne(lare "en0ionate de &apia% nu (on0in li"'a8ul gre( *ru"o% al $-angheliei e.i%tente. &e de alt/ parte e%te po%i'il (a -/1+nd ne(e%itatea unor in*or"a0ii %(ri%e (u pri-ire la -ia0a lui <%u% autorul %/ *i produ% o edi0ie grea(/ pentru 'i%eri(ile de nee-rei poate pentru 'i%eri(a din 7ntiohia. +ntru(+t 'i%eri(ile gre(e,ti au dep/,it rapid (a nu"/r ,i in*luen0/ 'i%eri(ile ara"ai(e %:ar putea (a originalul ara"ai( %/ *i pierit la o dat/ ti"purie. 7u *o%t e.pri"ate p/reri (ontradi(torii (u pri-ire la li"'a original/ a a(e%tei $-anghelii. +n ori(e (a1 te.tul gre( (are e.i%t/ e%te -e(hi ,i pro'a'il (/ ar tre'ui pri-it (a o edi0ie ,i nu (a o tradu(ere din ara"ai(a. $-anghelia dup/ Matei %e potri-ea +n "od ad"ira'il pentru o #i%eri(/ +n(/ %tr+n% legat/ de iudai%" dar (are de-enea tot "ai independent/ de a(e%ta. $a e%te p/trun%/ de at"o%*era "e%iani%"ului dar (u toate a(e%tea are un "e%a8 pentru Ltoat/ lu"eaM. $a p/%trea1/ e%en0a leg/"+ntului lui 3u"ne1eu (u 7-raa" (are pune a((ent pe 'ine(u-+nt/rile date de 3u"ne1eu lui 7-raa" ,i %e"in0iei lui (a popor %eparat dar adaug/: LToate *a"iliile p/"+ntului -or *i 'ine(u-+ntate +n tineM ?6en. 12:3@. =o(ul %(rierii ar putea %/ *ie 7ntiohia. Citatele din $-anghelii g/%ite +n %(rierile pri"ilor p/rin0i ai #i%eri(ii (u" au *o%t &apia% ,i <gnatiu% %+nt "ai apropiate de te.tul din $-anghelia lui Matei ,i arat/ (/ pri"a $-anghelie a *o%t pro'a'il *a-orita 'i%eri(ilor %iro:iudai(e. +n a*ar/ de a(ea%ta 'i%eri(a din 7ntiohia a *o%t (ea dint+i (are a a-ut un nu"/r +n%e"nat de "e"'ri (are -or'eau at+t ara"ai(a (+t ,i grea(a. 3e,i lip%e,te ori(e do-ad/ a'%olut/ (/ $-anghelia ar *i *o%t %(ri%/ +n 7ntiohia nu e.i%t/ ni(i un lo( "ai potri-it. &rin ur"are e%te po%i'il (a $-anghelia %/ *i *o%t (o"pu%/ (+nd-a +ntre anii >0 ,i 70 d.Cr. ,i %/ *i *o%t *olo%it/ de (ei (are lu(rau +n 'i%eri(a din 7ntiohia %au (are erau "i%ionari tri"i,i de a(ea%t/ 'i%eri(/.

%a"itolul 7 64 %oninutul Te"a $-angheliei dup/ Matei e%te anun0at/ +n (u-intele (u (are +n(epe: LCartea nea"ului lui <%u% Cri%to% *iul lui 3a-id *iul lui 7-raa"M ?Matei 1:1@. 7(ea%t/ e.pre%ie ne adu(e a"inte de (artea 6ene%a (are e%te +"p/r0it/ +n %e(0iuni prin *olo%irea a(eleia,i e.pre%ii: LCartea nea"ului lui...M %au LBr"a,ii lui...M ?6en. 2:HD >:1D 6:9 et(@. 3e *ie(are dat/ (+nd apare a(ea%t/ e.pre%ie ea "ar(hea1/ un %tadiu +n de1-oltarea pro"i%iunii "e%iani(e. =eg/turile +n i%toria poporului lui 3u"ne1eu %+nt perpetuate +n 6ene%a ,i o a%e"enea leg/tur/ apare +n )ut H:18 unde linia "e%iani(/ a8unge la 3a-id. Matei (ontinu/ genealogia de la a(e%t pun(t ,i ilu%trea1/ +"plinirea pro"i%iunii "e%iani(e +n per%oana lui <%u%. 4tru(tura $-angheliei dup/ Matei e%te (entrat/ +n 8urul unei %(hi0e du'le (are poate *i ur"/rit/ prin e.pre%iile (are %e repet/ +n (arte. &ri"a e%te 'iogra*i(/ ,i e%te *oarte a%e"/n/toare (u 'iogra*ia lui <%u% dat/ de Mar(u ,i =u(a. $.i%t/ dou/ pun(te de %eparare: pri"ul e%te +n Matei H:17: A9e atun i !n olo X%u'linierea ne apar0ineY <%u% a +n(eput %/ propo-/duia%(/ ,i %/ 1i(/: J&o(/i0i:-/ (/(i +"p/r/0ia (erurilor e%te aproapeJM iar (el de:al doilea e%te +n Matei 16:21: A9e atun i !n olo X%u'linierea ne apar0ineY <%u% a +n(eput %/ %pun/ u(eni(ilor 4/i (/ $l tre'uie %/ "earg/ la <eru%ali" %/ p/ti"ea%(/ "ult din partea '/tr+nilor din partea preo0ilor (elor "ai de %ea"/ ,i din partea J wk p@^^ 6untele Ta8or, des"re are unii red este muntele "e are -sus S4a s him8at la fa. 2W Studiu al Noului Testament (/rturarilorD (/ are %/ *ie o"or+t ,i (/ a treia 1i are %/ +n-ieM. &ri"ul dintre a(e%te dou/ pa%a8e "ar(hea1/ +n(eputul propo-/duirii lui <%u% propo-/duire (are =:a adu% +n (entrul aten0iei "ul0i"ii. 7l doilea pa%a8 "ar(hea1/ +n(eputul de(linului popularit/0ii =ui ,i ne +ndreapt/ pri-irile %pre pun(tul (ul"inant al lu(r/rii 4ale la (ru(e. 5aptul (/ a(e%te dou/ pun(te *o(ale ale -ie0ii =ui %+nt "ar(ate at+t de (lar +n $-anghelie arat/ (/ %(opul autorului a *o%t %/ pre1inte dou/ a%pe(te ale 'iogra*iei lui <%u% ,i %/ arate (/ el a-ea o (on(ep0ie unitar/ de%pre -ia0a lui <%u% pri-it/ +n +ntregi"ea ei. $-anghelia nu e%te o %i"pl/ +ngr/"/dire de di%(ur%uri *rag"entare ,i de po-e%tiri (ule%e la +nt+"plare (i e%te organi1at/ (u %(opul pre(i% de a ar/ta (u" 4:a a(hitat Me%ia de "i%iunea pentru (are a -enit +n lu"e. Cel/lalt a%pe(t al %tru(turii $-angheliei dup/ Matei e%te (ara(teri%ti( a(e%tei %(rieri. +n ti"p (e %(hi0a "en0ionat/ anterior e%te o interpretare 'iogra*i(/ a -ie0ii lui <%u% (ealalt/ %(hi0/ e%te te"ati(/. Materialul e%te +"p/r0it +n (in(i %e(0iuni *ie(are dintre ele *iind (entrat/ +n 8urul unei te"e do"inante ,i +n(heindu:%e (u e.pre%ia: L3up/ (e a %*+r,it <%u%...M +"preun/ (u nara0iunea introdu(ti-/ ,i (u relatarea pati"ilor %+nt +n total ,apte di-i1iuni (are %+nt

re1u"ate +ntr:un epilog (are +l (on*runt/ pe (ititor (u (on%e(in0ele de(lara0iilor "e%iani(e ale lui <%u%. Contra%tul puterni( dintre a(0iunea preo0ilor (a ur"are a raportului g/r1ii de la "or"+nt ,i a(0iunea u(eni(ilor +n ur"a re-el/rii 3o"nului +n-iat +l o'lig/ pe (ititor %/ aleag/ %ingur (e atitudine %/ ia. $l tre'uie *ie %/ %e al/ture liderilor e-rei (are =:au re%pin% pe <%u% ,i nu au -rut %/ a((epte a*ir"a0iile 4ale de%pre 4ine %u' ni(i o *or"/ *ie %/ de-in/ el +n%u,i u(eni(. S hia )vangheliei Matei, Evan@Celia lui Mesia <. +"plinirea pro*e0iilor de%pre Me%ia ;enirea lui Me%ia 1:1:H:11 <<. 7nun0area prin(ipiilor lui Me%ia 3i%(ur%ul inaugural H:12:7:29 Che"area de a intra ?7:13 1H@ <<<. )e-elarea puterii lui Me%ia Minunile 8:1:11:1 Che"area de a:= ur"a ?10:3H:39@ <;. $.pli(area progra"ului lui Me%ia &ildele 11:2:13:>3 Che"area de a:= a((epta ?11:28@ Che"area de a:= +n0elege ?13:>1@ ;. &ro(la"area %(opului lui Me%ia Cri1a (ru(ii 13:>H:19:2 Che"area de a:= "/rturi%i ?16:13:1>@ %a"itolul > 2 ;<. &re1entarea pro'le"elor lui Me%ia Con*li(tele (u oponen0ii 19:3:26:2 Che"are la po(/in0/ ?23:37:39@ ;<<. &ati"ile lui Me%ia Moartea ,i +n-ierea 26:3:28:10 ;<<<. $pilog R-on ,i realitate 28:11:20 Che"are la a(0iune ?28:16:20@ &ri"a dintre a(e%te %e(0iuni +i pre1int/ (ititorului $-angheliei in*or"a0ii generale de%pre Me%ia. 6enealogia =ui +n(ep+nd (u 7-raa" (el (are a pri"it ini0ial pro"i%iunile lui 3u"ne1eu ,i (ontinu+nd (u 3a-id +nte"eietorul ale% de 3u"ne1eu al (a%ei regale a lui <uda e%te a*ir"at/ +n pri"ul -er%et ,i dup/ a(eea e%te de"on%trat/. Br"ea1/ relatarea na,terii din *e(ioar/ iar apoi ur"ea1/ relatarea 'ote1ului ,i a i%pitirii (are =:au preg/tit pentru lu(rarea pu'li(/. +n a(ea%t/ %e(0iune de trei (apitole ,i 8u"/tate +nt+lni" de (in(i ori e.pre%ia: LCa %/ %e +"plinea%(/ (e -e%ti%e 3o"nul prin proro(ulM %au o alt/ e.pre%ie %i"ilar/. 7,adar -enirea lui <%u% e%te de%(ri%/ (a o +"plinire a planului di-in (are a *o%t re-elat +n ;e(hiul Te%ta"ent ,i (are a *o%t +"plinit +n

parte +n pro(e%ul i%tori( (are a pre(edat -enirea =ui. 7 doua %e(0iune +n(epe (u ar/tarea lui <%u% +n 6alileea dup/ +nte"ni0area lui <oan #ote1/torul. $a e%te dedi(at/ +n +ntregi"e pro(la"/rii prin(ipiilor %pirituale ,i eti(e ale +"p/r/0iei "e%iani(e. <%u% i:a (he"at pe oa"eni la po(/in0/ ,i la (redin0/ +n $l ,i (+nd le:a pre1entat t/r+"ul +n (are $l e%te 3o"n $l a (/utat %/ le arate (are e%te natura a(elei +"p/r/0ii ,i (u" %e putea intra +n ea. Matei %ingur *olo%e,te de trei1e(i ,i (in(i de ori e.pre%ia L+"p/r/0ia (erurilorM. 3e (in(i ori el -or'e,te de%pre L+"p/r/0ia lui 3u"ne1euM ?6:33D 12:28D 19:2HD 21:31D 21:H3@. Ceilal0i %(riitori %inopti(i *olo%e%( a(e%t al doilea ter"en +n "ulte pa%a8e +n (are Matei *olo%e,te L+"p/r/0ia (erurilorM. 3e,i <%u% a a*ir"at */r/ +ndoial/ (/ +"p/r/0ia =ui %e -a "ani*e%ta +n *inal +n "od "aterial ?8:11D 13:H0:H3@ $l a ar/tat li"pede (/ +n pre1ent a(ea%ta are o e.i%ten0/ %piritual/ ?H:17D 12:28@. &rin(ipiile %pirituale ale +"p/r/0iei au luat *or"/ (on(ret/ +n &redi(a de pe Munte pe (are Matei o red/ (el "ai (o"plet. $a de*ine,te po1i0ia lui <%u% (u pri-ire la =ege pentru (/ $l %pune: L7" -enit nu %/ %tri( (i %/ +"pline%( X=egeaYM ?>:17@. $l a (erut o %tare de +ndrept/0ire (are dep/,ea %tandardul legali%"ului iudai( deoare(e era o +ndrept/0ire l/untri(/ ,i nu e.terioar/D %pontan/ ,i nu legali%t/D a-+nd (a %tandard o per%oan/ ,i nu un (od. 4tandardul %upre" era 3u"ne1eu +n%u,i: L;oi *i0i dar de%/-+r,i0i dup/ (u" ,i Tat/l -o%tru (el (ere%( e%te de%/-+r,itM ?>:H8@. +n pri-in0a a(ea%ta $l a "er% "ai departe de(+t =egea (+nd a %pu%: L70i au1it (/ %:a 1i% (elor din -e(hi"e... dar $u -/ %pun...M ?>:21 22@. &redi(a de pe Munte e%te o a*ir"are dire(t/ a dreptului 4/u de a tre(e din(olo de =ege. $l nu a re-o(at =egea (i a tre(ut din(olo de ea prin %*in0enia per%oanei 4ale. 26 Studiu al Noului Testament Criteriul de +ndrept/0ire din &redi(a de pe Munte nu e%te (on*or"area la ni,te idealuri u"ane (i (unoa,terea lui Cri%to% a%(ultarea (u-intelor =ui ,i +"plinirea lor ?7:23 2H@. <"portan0a per%oanei ,i lu(r/rii lui Cri%to% nu era +n(/ +n0elea%/ plenar dar ai(i e%te enun0at/ (+t %e poate de (lar ne(e%itatea de a:= pune pe $l +n (entrul tuturor +n-/0/turilor =ui ,i al (redin0ei. &entru (a a(e%te prin(ipii %/ *ie -alidate +n g+ndirea (redin(io,ilor poten0iali erau ne(e%are do-e1i ale puterii lui <%u%. 7 treia %e(0iune a $-angheliei dup/ Matei ?8:1:11:1@ %e o(up/ +n prin(ipal de pre1entarea "inunilor de di*erite *eluri (are au ar/tat puterea lui <%u% a%upra 'olii ?lepr/ 8:1:HD tre"ur paraliti( 8:>:13D *riguri 8:1H:17D parali1ie 9:2:8D %(urgere de %+nge 9:20:22D or'ire 9:27:31@ a%upra de"onilor ?8:28:3H 9:32:3H@ a%upra *or0elor naturii ?8:23:27@ ,i a%upra "or0ii ?9:18 23:26@. Tri"iterea (elor doi%pre1e(e (are e%te de%(ri%/ +n Matei 10 poate *i pri-it/ (a o +"puterni(ire a a(e%tor '/r'a0i de (/tre <%u% ,i (a o garan0ie pentru ei atun(i (+nd au ple(at (a %/ *olo%ea%(/ puterea (are le:a *o%t dat/. &ropo-/duirea lui Me%ia nu era

doar pro(la"area unui ideal nou (i tre'uia %/ *ie de"on%trarea unei puteri noi O un (on(ept de%pre (are 5aptele apo%tolilor %pune (/ a de-enit o realitate +n -ia0a #i%eri(ii: L7po%tolii "/rturi%eau (u "ult/ putere de%pre +n-ierea 3o"nului <%u%. Ii un "are har era pe%te to0iM ?5aptele H:33@. 7%e"enea *apte "ira(uloa%e *ie (/ au *o%t */(ute de 3o"nul <%u% Cri%to% +n%u,i *ie (/ au *o%t */(ute de u(eni(ii 4/i nu au *o%t o de"on%trare %poradi(/ ,i lip%it/ de %(op a puterii =ui. <%u% a -rut %/ +n-e0e "ul0i"ile ,i %/ inaugure1e un progra" pentru +"p/r/0ia 4a ,i nu %/ 'ui"/(ea%(/ %au %/ ui"ea%(/ "ul0i"ile. +n(ep+nd (u a patra %e(0iune din Matei ?11:2:13:>3@ lo(ul prin(ipal +l o(up/ pildele. 9u toate %e g/%e%( +n a(ea%t/ parte a $-angheliei dar (ea "ai i"portant/ grupare a lor o g/%i" +n (apitolul 13. &rin i"agini luate din -ia0a (otidian/ ele 1ugr/-e%( natura ,i progra"ul +"p/r/0iei (erurilor +n %pe(ial (u re*erire la -iitor. <%u% a de(larat (/ pildele erau "enite at+t %/ re-ele1e ade-/rul (+t ,i %/:1 a%(und/ pentru (/ atun(i (+nd u(eni(ii =:au +ntre'at de (e *olo%ea pilde (+nd le -or'ea "ul0i"ilor $l a r/%pun%: L 7ou v4a fost dat s unoa+tei tainele !m"riei erurilor, iar lor nu le4a fost datB ?Matei 2, U. <%u% a -rut (a +n-/0/turile =ui %/ *ie (lare pentru a(eia (are erau gata %/ le pri"ea%(/ ,i a%(un%e pentru a(eia (are erau r/1-r/ti0i. &e li%ta de "ai 8o% %+nt opt pilde: 1. &ilda %e"/n/torului 2. 6r+ul ,i neghina 3. 4/"+n0a de "u,tar H. 7luatul >. Co"oara 6. M/rg/ritarul 7. 9/-odul 8. &ilda go%podarului 13:1-23 13:2430, 3643 13:31, [ 32 13:33 4 13:44 13:45, 46 13:47I 50 o

13:51, j 52 %a"itolul 7 22 =i%ta %e di-i1ea1/ la -er%etul 36 +n (are ni %e %pune (/ <%u% 4:a retra% din "i8lo(ul "ul0i"ii ,i a "er% +n (a%/ a,a +n(+t patru pilde au *o%t de%tinate "ul0i"ii iar patru u(eni(ilor 4/i. &ri"ele patru de(i +i pre1int/ "ul0i"ii +"p/r/0ia (erurilor. +n(eputul +"p/r/0iei prin %e"/narea Cu-+ntului lui 3u"ne1eu prin pri"irea lui de (/tre di*eritele tipuri de a%(ult/tori (ontra%tul dintre r/%pun%ul real ,i (el *al% 1ugr/-it +n pilda gr+ului ,i neghinei ui"itoarea (re,tere a +"p/r/0iei de la o %/"+n0/ "i(/ la un (opa( "are *or0ele dina"i(e din (adrul +"p/r/0iei (o"parate (u aluatul O to0i a(e,tia erau *a(tori pe (are $l -oia (a "ul0i"ile %/:i (unoa%(/. Blti"ele patru pilde %e o(up/ (u a%pe(tele interne ale +"p/r/0iei: (o%tul 1idirii ei (ele dou/ de%tine ale (elor a*e(ta0i de ea ,i a"e%te(ul dintre ele"entele -e(hi ,i noi +n +n-/0/turile ei. Toate pildele arat/ (/ <%u% nu 4e (on%idera doar re*or"ator e-reu (i 4e (on%idera 3o"nitor al p/"+ntului ,i o per%onalitate de i"portan0/ "ondial/. Capitolele 11 ,i 12 (are pre(ed pildele (on0in alte di%(ur%uri (u pri-ire la natura ,i i"portan0a "i%iunii =ui. +ntre'area pu%/ de <oan #ote1/torul ?11:2:19@ *aptul (/ <%u% a *o%t re%pin% de (et/0ile din 6alileea ?11:20:2H@ autoritatea =ui a%upra 4a'atului ?12:1:1H@ ,i autoritatea =ui a%upra de"onilor ?12:22:37@ O toate a(e%tea (ontri'uie la +n0elegerea lu(r/rii 4ale (a o lu(rare */(ut/ de o per%oan/ %upranatural/ (are a -enit pe p/"+nt (u o "i%iune neo'i,nuit/. Mo"entul de (ri1/ al a(e%tei "i%iuni e%te anti(ipat +n ur"/toarea %e(0iune din Matei ?13:>H:19:2@. 5aptul (/ <%u% a *o%t re%pin% de (/tre (on(et/0enii 4/i ?13:>H:>8@ a"enin0area lui <rod legat/ de "oartea lui <oan #ote1/torul ?1H:1:12@ lip%a de per%pi(a(itate a u(eni(ilor ?1>:1:16D 16:>:12@ au indi(at ten%iuni (are =:au deter"inat pe <%u% %/ de(lare i"inen0a (ru(ii ,i au deter"inat re-elarea 4a prin %(hi"'area la *a0/ ?16:21:17:8@. +n(ep+nd (u a(e%t pun(t din nara0iune (ru(ea %:a pro*ilat tot "ai "ult +naintea lui <%u% ,i a de-enit un o'ie(ti- i"ediat al lu(r/rii =ui p/"+nte,ti. &ro(la"area %(opului "e%iani( a du% la (on*li(t. +n por0iunea de la Matei 19:3 p+n/ la 26:2 %+nt de%(ri%e pro'le"ele lui Me%ia iar (on*li(tele =ui (u oponen0ii %e -/d +n e-eni"ente 'ine (onturate (u" au *o%t di%putele (u <rodienii (u %adu(heii ,i (u *ari%eii ?22:1>:H0@. 7(u1a0iile din (apitolul 23 ,i pre1i(erea di%trugerii <eru%ali"ului +n (apitolele 2H ,i 2> au de(ur% din a(e%t (on*li(t. 2ri(e (on*li(t tre'uie %/ a8ung/ la un pun(t de (ri1/ iar +n -ia0a lui Me%ia a(el pun(t de (ri1/ a *o%t (ru(ea. +n %e(0iunea de la 26:3 la 28:10 Matei de%(rie pati"ile "oartea ,i +n-ierea lui <%u%. Matei pune a((ent pe (ara(terul "e%iani( al "or0ii lui <%u% ,i %u'linia1/ raportul dintre a(ea%ta ,i pro*e0ii. 3e patru ori

<%u% a ar/tat (lar (/ ;e(hiul Te%ta"ent %e apli(/ la e-eni"ente din pati"ile =ui ?26:31 >H >6D 27:9@ iar +n r/%pun%ul dat la interogatoriul de la Caia*a $l a *olo%it (u re*erire la 4ine titlul de L5iul o"uluiM ?26:6H@ titlu (are +n 3aniel 7:13 1H i:a *o%t apli(at unei *iin0e (ere,ti. 2' Studiu al Noului Testament %a"itolul 7 25 $pilogul e%te un re1u"at al +ntregii $-anghelii pre1ent+ndu:,i +n-/0/tura prin ilu%trarea (elor dou/ atitudini *a0/ de <%u%: re%pingere prin ne(redin0/ %au +n(hinare (a ur"are a *aptului (/ a *o%t a((eptat. 5ie(are %e(0iune (on0ine o (he"are adre%at/ de <%u% u(eni(ilor (he"are (are e%te +n "od e-ident adre%at/ de autor ,i (ititorilor $-angheliei. =a +n(heierea %e(0iunii dida(ti(e (are (on0ine &redi(a de pe Munte <%u% i:a (he"at pe u(eni(ii 4/i %/ *a(/ pri"ul pa% pe (alea (are du(e la -ia0/ ?Matei 7:13 1H@. 3up/ (e le:a do-edit puterea 4a <%u% i:a +"puterni(it pe u(eni(i %/:< *ie "artori ,i i:a (he"at %/:,i ia (ru(ea ,i %/:= ur"e1e ?10:3H:H1@. +n %e(0iunea (are %e o(up/ (u e.pli(area planului 4/u g/%i" dou/ (he"/ri: una le e%te adre%at/ "ul0i"ilor %/ -in/ la $l (a %/ g/%ea%(/ odihn/ ?11:28@ ,i (ealalt/ le e%te adre%at/ u(eni(ilor prin (are %+nt +ntre'a0i da(/ au +n0ele% (u-intele =ui ?13:>1@. $l a -rut %/ %e a%igure (/ a*ir"a0iile 4ale pri"e%( at+t un r/%pun% -oli0ional (+t ,i unul intele(tual. &re1i(erea (ru(ii +ntr:un "o"ent de(i%i- din -ia0a =ui a (au1at o (he"are la dedi(are: L3ar -oi... (ine 1i(e0i (/ %+nt[M ?16:1>@. 5aptul (/ lo(uitorii <eru%ali"ului =:au re%pin% =:a o'ligat %/ (he"e la po(/in0/ (etatea r/1-r/tit/ ?23:37:39@. +n epi%odul *inal al i%tori%irii Marea +n%/r(inare %pune: L3u(e0i:-/...M (are e%te apelul *inal al +ntregii $-anghelii +n *elul a(e%ta *ie(are %e(0iune e%te apli(at/ +n "od pra(ti( la a(0iunea (ititorului pe "/%ur/ (e a(e%ta progre%ea1/ +n (itirea (/r0ii. . ente $-anghelia dup/ Matei a *o%t %(ri%/ (a %/ arate "odul +n (are <%u% din 9a1aret a e.tin% ,i a e.pli(at re-ela0ia (are a *o%t +n(eput/ prin pro*e0iile "e%iani(e din ;e(hiul Te%ta"ent. 3e,i are un (ara(ter pronun0at e-reie%( $-anghelia a *o%t %(ri%/ ,i pentru *olo%ul nee-reilor +ntru(+t +n%/r(inarea *inal/ le (ere (elor doi%pre1e(e %/ *a(/ u(eni(i Ldin toate nea"urileM ?28:19@. 3a(/ $-anghelia a *o%t (o"pu%/ ini0ial pentru 'i%eri(a din 7ntiohia pri"a +n (are (on-erti0ii nee-rei %:au adunat +n nu"/r "are "oti-ul %(rierii ei +n *elul a(e%ta ar *i li"pede. Matei (/uta %/ le arate a(e%tor noi (on-erti0i %e"ni*i(a0ia lu(r/rii lui <%u% +n ter"enii ;e(hiului Te%ta"ent pe (are *ra0ii lor e-rei +l (redeau ,i din (are au *o%t +n-/0a0i ei +n,i,i. 7nu"ite +nt+"pl/ri %+nt relatate nu"ai +n $-anghelia dup/ Matei. ;edenia lui <o%i* ?1:20:2H@ -i1ita "agilor ?2:1:12@ *uga +n $gipt ?2:13:1>@ "a%a(rarea (opiilor ?2:16@ -i%ul %o0iei lui &ilat ?27:19@ "oartea lui <uda ?27:3:10@ +n-ierea %*in0ilor atun(i (+nd a *o%t r/%tignit <%u% ?27:>2@ "ituirea %tr/8erilor ?28:12:1>@ ,i +n%/r(inarea de a 'ote1a ?28:19 20@ nu apar +n alt/ parte +n $-anghelii. 3intre pilde pilda (u neghina ?13:2H:30 36:H3@ pilda (u (o"oara

a%(un%/ ?13:HH@ pilda (u "/rg/ritarul ?13:H> H6@ pilda (u n/-odul ?13:H7@ pilda ro'ului ne"ilo%ti- ?18:23:3>@ pilda lu(r/torilor -iei ?20:1:16@ pilda (elor doi *ii ?21:28:32@ pilda nun0ii *iului de +"p/rat ?22:1:13@ pilda (elor 1e(e *e(ioare ?2>:1:13@ ,i pilda talan0ilor ?2>:1H:30@ apar nu"ai +n $-anghelia dup/ Matei. 9u"ai trei "inuni apar doar +n $-anghelia dup/ Matei: -inde(area (elor doi or'i ?9:27:31@ -inde(area +ndr/(itului "ut ?9:32:33@ ,i "inunea (u 'anul g/%it +n gura pe,telui ?17:2H:27@. 4e pare (/ Matei a *olo%it "inunile "ai "ult (a do-e1i ale puterii "e%iani(e a lui <%u% de(+t pentru derularea nara0iunii de,i el repet/ "ulte "inuni (are apar +n Mar(u ,i +n =u(a. $-anghelia dup/ Matei are +n prin(ipal un (ara(ter dida(ti(. $a (on0ine (el "ai lung di%(ur% din $-anghelii ?(apitolele > 6 ,i 7@ ,i "ai %+nt ,i alte pa%a8e lungi ?(apitolele 10 13 18 23 2H 2>@ (are reprodu( +n-/0/turi date de <%u%. 7(e%te di%(ur%uri (on%tituie trei (in(i"i din +ntreaga $-anghelie. $%te e-ident (/ Matei a -rut %/ pun/ a((entul pe (on0inutul +n-/0/turii lui <%u% a,a (u" %e raportea1/ ea la per%oana =ui ,i la =ege pentru (a i"pli(a0iile depline ale -enirii lui Me%ia %/ *ie (lare. Persona@ele +n nara0iunea %a Matei pune "ai pu0in a((ent de(+t (eilal0i %(riitori %inopti(i pe per%ona8ele indi-iduale ,i ni(i nu introdu(e "ulte nu"e (are nu apar +n alt/ parte. =ui <o%i* ?1:18:2>@ lui <rod (el Mare ?2:1:16@ ,i "a"ei lui <a(o- ,i <oan ?20:20 21@ li %e a(ord/ "ai "ult %pa0iu de(+t +n Mar(u ,i +n =u(aD dar at+t Mar(u (+t ,i =u(a *olo%e%( "ai "ult de(+t Matei %(hi0area (ara(terului per%ona8elor. +n general per%ona8ele din $-anghelia dup/ Matei %+nt identi(e (u (ele din Mar(u =u(a ,i <oan. <oan #ote1/torul M/ria ?"a"a lui <%u%@ (ei doi%pre1e(e u(eni(i Caia*a "arii preo0i &ilat 4i"on din Cirena <o%i* din 7ri"ateea ,i "ulte alte per%ona8e %e(undare O toate a(e%tea +,i +ndepline%( rolul (e le re-ine +n nara0iune. Cu toate a(e%tea rolul lor e%te "inor +n (eea (e pri-e,te +n-/0/tura. Trsturi s"e iale 1. Matei e%te )vanghelia uv!ntrilor. +n *ie(are %e(0iune e%te o (u-+ntare lung/ a,a (u" arat/ ta'elul de "ai 8o%. 4$CN<B9$7 <. +"plinirea pro*e0iilor 1:1:H:11 <<. 7nun0area prin(ipiilor H:12:7:29 <<<. )e-elarea puterii 8:1:11:1 <;. $.pli(area planului 11:2:13:>3

;. &ro(la"area %(opului 13:>H:19:2 CB;g9T7)$7 &ropo-/duirea lui <oan 3:1:12 &redi(a de pe Munte >:1:7:29 Tri"iterea 10:1:H2 &ildele 13:1:>2 4e"ni*i(a0ia iert/rii 18:1:3> 27 Studiu al Noului Testament ;<. &re1entarea pro'le"ei 19:3:26:2 &II. &ati"ile 26:3:28:10 ;<<<. $pilog 28:11:20 7(u1a0ii ,i pre1i(eri 23:1:2>:H6 ?9i(i o (u-+ntare: a(0iune@ Marea +n%/r(inare 28:18:20 2. Matei e%te )vanghelia :iseri ii. $-anghelia dup/ Matei e%te %ingura +n (are apare (u-+ntul L'i%eri(/M ?16:18D 18:17@. 7"+ndou/ a(e%te pa%a8e au *o%t in(lu%e +n (u-+nt/ri ale lui Cri%to% ar/t+nd (/ $l a-ea o idee (lar/ de%pre #i%eri(/ (a o in%titu0ie -iitoare +n%u,i *aptul (/ a(e%te (u-inte ale =ui %+nt in(lu%e +n Matei arat/ (/ a(ea%t/ $-anghelie a *o%t %(ri%/ pentru o #i%eri(/ re(ent *or"at/ (are a-ea pro'le"e ,i (are a-ea ne-oie de +n(ura8are ,i de di%(iplin/. 3. Matei e%te )vanghelia /egelui. $-anghelia dup/ Matei nu %u'linia1/ nu"ai do(trina +"p/r/0iei (i +n toat/ $-anghelia do"nia lui Cri%to% e%te proe"inent/. 6enealogia din pri"ul (apitol ur"ea1/ linia regal/ a lui <uda. 9elini,tea lui <rod a a-ut drept (au1/ *aptul (/ na,terea lui <%u% a introdu% un ri-al politi(. <ntrarea +n <eru%ali" pune a((ent pe %o%irea =ui (a rege (/l/rind pa,ni( pe "+n1ul unei "/g/ri0e ?21:> 7@. +n di%(ur%ul e%(atologi( $l pre1i(e (/ -a ,edea pe L%(aunul de do"nie al %la-ei 4aleM ?2>:31@. <n%(rip0ia de pe (ru(e pu%/ de &ilat a *o%t: L7(e%ta e%te <%u% )egele iudeilorM ?27:37@. Note l$u%e'iu% Distoria ) lesiae ?<%toria #i%eri(ii@ <<< ...i. 16.

2<renaeu% .gainst Deresies ?+"potri-a ere1iilor@ <<< i 1. Capitolul 8 Evan@Celia du< Mar=u 2riginea 4e (uno%( relati- pu0ine lu(ruri de%pre autorul a(e%tei $-anghelii. $l nu e%te ni(iunde "en0ionat pe nu"e +n (artea a(ea%ta ,i e.i%t/ relati- pu0ine pa%a8e (are dau indi(ii (u pri-ire la preo(up/rile ,i per%onalitatea %a (a %/ nu "ai -or'i" de identitatea %a. Tradi0ia %pune (/ e%te <oan Mar(u -l/%tarul unei *a"ilii (re,tine din <eru%ali" a%i%tentul ,i u(eni(ul lui &a-el al lui #arna'a ,i poate al lui &etru. 3ata na,terii lui ne e%te ne(uno%(ut/ dar pro'a'il (/ el era (u -reo 1e(e ani "ai t+n/r de(+t apo%tolii (eea (e +n%ea"n/ (/ el a a-ut apro.i"ati- 20 de ani pe -re"ea r/%tignirii. $l era *iul M/riei o prieten/ a apo%tolilor (are e%te "en0ionat/ +n 5aptele 12. )ug/(iunea pentru i1'/-irea lui &etru a *o%t 0inut/ +n (a%a ei ,i e%te po%i'il (a a(olo %/ *i *o%t (artierul general al liderilor (re,tini din <eru%ali". $%te e-ident (/ &etru a (/utat (a%a a(ea%ta de +ndat/ (e a *o%t i1'/-it din +n(hi%oare ?5aptele 12:12@ lu(ru (are poate ar/ta (/ era %igur (/ +i -a g/%i a(olo pe to-ar/,ii %/i. &oate (/ +n (a%a a(ea%ta %e a*la L(a"era de %u%M +n (are <%u% ,i u(eni(ii au luat Cina 3o"nului ,i +n (are %:a 0inut +ntrunirea de rug/(iune dinainte de )u%alii. 3a(/ a,a %tau lu(rurile Mar(u +i (uno,tea pe liderii "i,(/rii (re,tine aproape de la +n(eputul a(e%teia. 5a"ilia din (are pro-enea Mar(u era +n%t/rit/ pentru (/ "a"a lui era %t/p+na (a%ei ,i a-ea %(la-i. Aaye% %ugerea1/ (/ Mar(u a *o%t L(opilul r/%*/0at al unei -/du-e 'ogateM.1 #arna'a -/rul lui era +n "od e-ident un o" +n%t/rit deoare(e el a -+ndut un ogor La adu% 'anii ,i i:a pu% la pi(ioarele apo%tolilorM ?5aptele H:37@. &ro'a'il (/ *a"ilia lor era originar/ din CipruD (el pu0in #arna'a a -enit de a(olo ?H:36@. 4e pare (/ Mar(u a *o%t (re%(ut +ntr:un "ediu (are +"'ina pietatea ,i (ultura. 21 Studiu al Noului Testament $l a *o%t introdu% +n lu(rarea (re,tin/ de -/rul %/u #arna'a (are dup/ -i1ita la <eru%ali" */(ut/ +"preun/ (u &a-el ,i (are e%te relatat/ +n 5aptele 11:30 %:a +ntor% la 7ntiohia ,i 1:a luat ,i pe Mar(u (u %ine ?12:2>@. C+nd #arna'a ,i &a-el au ple(at +n pri"a lor (/l/torie "i%ionar/ Mar(u i:a +n%o0it (a a%i%tent %au u(eni( ?13:>@. Mar(u a r/"a% (u ei +n ti"pul ,ederii lor +n Cipru dar (+nd au ple(at din Cipru %pre 7%ia Mi(/ el %:a de%p/r0it de ei ,i %:a +ntor% la <eru%ali" ?13:13@. Moti-ul ple(/rii %ale nu e%te dat dar pute" dedu(e (/ el *ie nu %:a %i"0it (he"at %/ *a(/ lu(rarea a(ea%ta *ie a a-ut o rea(0ie e"o0ional/. &oate (/ nu 1:a agreat pe &a-elD poate (/ nu 1:a intere%at "i%iunea +ntre nee-rei. 5apt e%te (/ el nu a "er% +"preun/ (u (eilal0i. 3up/ +ntoar(erea la 7ntiohia ,i dup/ Con(iliul de la <eru%ali" (are a ur"at #arna'a a propu% (a <oan Mar(u %/ *ie luat +n ur"/toarea (/l/torie. &a-el %:a opu% deoare(e Mar(u Lnu:i +n%o0i%e +n lu(rarea lorM ?1>:37:39@. 9e+n0elegerea dintre ei a *o%t at+t de a(ut/ +n(+t %:au de%p/r0it. #arna'a 1:a luat

pe Mar(u ,i a ple(at +n Cipru +n ti"p (e &a-el (u un alt a%i%tent a (ontinuat "i%iunea +n 7%ia. 3in "o"entul a(e%ta pro'a'il +n 8urul anului >0 d.Cr. Mar(u a di%p/rut din nara0iunea 9oului Te%ta"ent ,i nu a ap/rut din nou de(+t pe%te 1e(e ani. +n $pi%tola (/tre (olo%eni +n%/ Mar(u li %:a al/turat din nou +n%o0itorilor lui &a-el la )o"a ,i a(e%ta 1:a re(o"andat pe Mar(u 'i%eri(ii din Colo%e. Mai t+r1iu &a-el a %pu% de%pre el (/ +i e%te Lde *olo% pentru %lu8'/M ?2 Ti". H:11@. ;e(hea ne+n0elegere dintre ei tre'uie %/ *i *o%t %olu0ionat/D e%te e-ident (/ Mar(u %:a rea'ilitat +n o(hii lui &a-el. $%te *oarte pro'a'il (/ +n a(ea%t/ perioad/ el era a%o(iat ,i (u &etru ?1 &etru >:13@. 9u +n(ape +ndoial/ (/ el a *o%t +n #i%eri(/ +n(/ de la +n(eputurile ei ,i (/ a *o%t +n leg/tur/ (u "artorii ei a(ti-i de la <eru%ali" p+n/ la )o"a +ntre anii 30 ,i 6> d.Cr. Tradi0ia p/%trat/ +n %(rierile lui $u%e'iu% %pune (/ el a +n*iin0at 'i%eri(ile din 7le.andria.2 9ata +i lo ul s rierii Cele "ai -e(hi "/rturii de%pre $-anghelia dup/ Mar(u o leag/ +n general de propo-/duirea lui &etru la )o"a +n de(eniul al ,aptelea al erei (re,tine. &apia% ?(ea 11> d.Cr@ a,a (u" e%te (itat de $u%e'iu% ?37> d.Cr.@ 3 a %pu%: LIi <oan &re1'iterul a %pu% a(ea%ta O Mar(u *iind t/l"/(itorul lui &etru tot (e a notat a %(ri% (u "are e.a(titate totu,i nu +n ordinea +n (are lu(rurile au *o%t ro%tite %au */(ute de 3o"nul no%tru pentru (/ el nu =:a au1it ,i ni(i nu =:a ur"at pe 3o"nul (i a,a (u" %:a %pu% "ai +nainte el a *o%t +n to-/r/,ia lui &etru (are i:a dat in%tru(0iunile (are erau ne(e%are dar nu pentru a da o i%torie a di%(ur%urilor 3o"nului no%tru: prin ur"are Mar(u nu a gre,it (u ni"i( atun(i (+nd a notat unele lu(ruri a,a (u" a */(ut:oD (/(i el a *o%t ne%pu% de atent la un lu(ru: %/ nu trea(/ (u -ederea ni"i( din (e a au1it ,i %/ nu %pun/ ni(i un lu(ru *al% +n a(e%te relat/riM. %a"itolul G 24 H $u%e'iu% l:a (itat ,i pe Cle"ent din 7le.andria ?(ea 180 d.Cr.@ (are a %pu% (/ a%(ult/torii lui &etru l:au +nde"nat pe Mar(u %/ %(rie do(trina pe (are o (o"uni(a &etru prin -iu grai ,i (/ &etru a autori1at (itirea a(e%tei $-anghelii +n 'i%eri(i. 4e %pune (/ 2rigen %u((e%orul lui Cle"ent ?(ea 22> d.Cr@ ar *i a*ir"at (/ Mar(u ,i:a %(ri% $-anghelia a,a (u" i:a e.pli(at:o &etru.> <renaeu% a (on*ir"at tradi0ia a(ea%ta %pun+nd (/ Ldup/ "oartea lui &etru ,i &a-el Mar(u ne:a dat +n %(ri% lu(rurile pe (are le:a predi(at &etruM.6 Credi'ilitatea a(e%tor tradi0ii poate *i pu%/ la +ndoial/ +ntru(+t ele nu -in dire(t din pri"ul %e(ol dar e%te de"n de notat *aptul (/ ele %+nt de a(eea,i p/rere +n (e pri-e,te *aptul (/ Mar(u e%te autorul (elei de:a doua $-anghelii ,i (/ toate o leag/ de propo-/duirea lui &etru. Tradi0iile %e (ontra1i( +n (eea (e pri-e,te perioada (+nd a *o%t %(ri%/ $-anghelia. <renaeu% a*ir"/ +n "od i"pli(it (/ $-anghelia a *o%t %(ri%/ dup/ "oartea lui &etru pro'a'il +ntre anii 6> ,i 68 d.Cr. +n ti"p (e Cle"ent ,i 2rigen %pun (/ %(rierea ei a *o%t +n(heiat/

+n ti"pul -ie0ii lui &etru ,i (/ a *o%t autori1at/ de a(e%ta. 9u +n(ape +ndoial/ (/ a(ea%t/ $-anghelie a *o%t %(ri%/ de un o" (are i:a (uno%(ut pe unii "e"'ri ai grupului apo%toli( ,i (/ a a-ut un (onta(t dire(t +ndelungat (u propo-/duirea lor. &e 'a1a *aptelor e.pu%e "ai %u% pot *i */(ute (+te-a dedu(0ii: 1. Mar(u a *o%t (re%(ut +n at"o%*era religioa%/ a iudai%"ului. 2. 4:ar putea (a el %/ *i *o%t "artor o(ular la unele dintre *aptele pe (are le %(rie +n $-anghelia (are +i poart/ nu"ele. 3. $l a *o%t a%o(iat +ndeaproape (u liderii apo%toli(i din #i%eri(a pri"ar/ ,i tre'uie %/ %e *i *a"iliari1at 'ine (u propo-/duirea lor (u pri-ire la <%u% ,i (u L;e%tea #un/M pe (are o r/%p+ndeau ei. H. $l +n%u,i a parti(ipat la lu(rarea de propo-/duire ,i a *o%t "artor la +n(eputul "i%iunii printre nee-rei. =a a(e%te *apte "ai pot *i ad/ugate (+te-a +n ur"a e.a"in/rii $-angheliei: 1. 7utorul pune a((entul pe *apte ,i nu pe te"e %au pe %u'ie(te. 2. $%te po%i'il (a el %/ *i *o%t "artor la are%tarea lui <%u% +n gr/din/. +n Mar(u 1H:>1 >2 e%te "en0ionat un t+n/r (are a "er% dup/ <%u%. 9u ne e%te dat/ ni(i o indi(a0ie (u pri-ire la identitatea lui ,i nu e%te (lar ni(i lo(ul lui +n %u((e%iunea e-eni"entelor. C+t pri-e,te nara0iunea o"iterea re*eririi la a(e%t t+n/r nu i:ar +ntrerupe (ontinuitatea. $%te greu %/ re1i%t/" tenta0iei de a 1/ri ai(i o re"ini%(en0/ a unei e.perien0e per%onale -ii pentru autor dar */r/ i"portan0/ pentru *irul prin(ipal al po-e%tirii. 9i(i unul dintre (eilal0i %(riitori %inopti(i nu relatea1/ a(e%t *apt. 3a(/ "en0iunea a(ea%ta %e re*er/ la Mar(u atun(i el a *o%t "artor o(ular la ulti"ele (ea%uri din -ia0a lui <%u% ,i pro'a'il (/ po%teritatea +i datorea1/ lui +n "are "/%ur/ relatarea a(elor (ea%uri. 3. <ar/,i +n Mar(u 1>:21 e%te o re*erire la 4i"on din Cirena Ltat/l lui 7le.andru ,i al lui )u*M. 7(e,ti doi oa"eni nu au ni(i un rol +n po-e%tireD ei %+nt "en0iona0i nu"ai ai(i. 3e (e[ &ro'a'il pentru (/ ei erau (uno%(u0i 'W Studiu al Noului Testament autorului ,i (ititorilor lui. 3a(/ e%te a,a $-anghelia tre'uie %/ *i *o%t %(ri%/ +n ti"pul genera0iei (ru(ii (hiar da(/ pre%upune" (/ a(e,ti oa"eni au *o%t (opii (+nd a a-ut lo( r/%tignirea. H. Bn alt *apt intere%ant ie%e la i-eal/ da(/ (o"par/" (u-+ntarea lui &etru din 5aptele 10:3H:H3 (u a(ea%t/ $-anghelie. Tradi0ia a*ir"/ (/ Mar(u a *o%t pentru o -re"e a%i%tentul lui &etru ,i g/%i" o oare(are (on*ir"are a a(e%tui *apt +n 1 &etru >:13. $%te de"n de notat *aptul (/ predi(a redat/ +n 5aptele apo%tolilor ur"ea1/ +ndeaproape %(hi0a (on0inutului $-angheliei dup/ Mar(u. 2are a redat Mar(u +n $-anghelia %a propo-/duirea -er'al/ a lui &etru a,a (u" %u%0ine tradi0ia[ 3in a(e%te (on%idera0ii %e poate trage (on(lu1ia (/ a(ea%t/ $-anghelie e%te produ%ul unuia dintre predi(atorii "inori din epo(a apo%toli(/ predi(ator (are (uno,tea te"eini( "e%a8ul de%pre <%u% ,i (are 1:a %(ri% a,a (u" 1:a au1it */r/ -reo ela'orare %au +n*ru"u%e0are de ori(e *el. $l nu a +n(er(at %/ *a(/ o

interpretare 'iogra*i(/D el a l/%at (a *aptele %/ -or'ea%(/ %ingure. 3a(/ a *o%t %(ri%/ (/tre %*+r,itul -ie0ii %ale propria lui e.perien0/ a ad+n(it ,i +"'og/0it pre1entarea "e%a8ului de%pre Cri%to%. 3i%(u0ia de "ai %u% de%pre autor a in(lu% de8a "ulte dintre do-e1ile e.i%tente (u pri-ire la data %(rierii $-angheliei. $%te *oarte pu0in pro'a'il (a ea %/ *i *o%t %(ri%/ dup/ anul 70 d.Cr. ,i %:ar putea %/ *i *o%t al(/tuit/ "ult "ai de-re"e da(/ prin Lal(/tuireM +n0elege" (ole(tarea ,i *olo%irea "aterialului dar nu neap/rat ,i pu'li(area lui. 7(ordul %tr+n% dintre Mar(u Matei ,i =u(a $-angheliile +n (are poate *i g/%it/ (ea "ai "are parte a "aterialului din $-anghelia dup/ Mar(u i:a */(ut pe "ul0i %/ (read/ (/ Matei ,i =u(a au *olo%it $-anghelia dup/ Mar(u drept %ur%/ de in*or"a0ii ,i (/ a(el do(u"ent %(ri% tre'uie %/ *i *o%t "ai -e(hi de(+t (elelalte dou/ $-anghelii. 2 a%e"enea (on(lu1ie ne:ar o'liga %/ (rede" (/ $-anghelia dup/ Mar(u a *o%t %(ri%/ *oarte de-re"e %au (/ (elelalte au *o%t %(ri%e "ai t+r1iu. 3a(/ +n%/ a(e%te $-anghelii %+nt trei pre1ent/ri di*erite ale "e%a8ului apo%toli( (u pri-ire la 3o"nul <%u% Cri%to% pre1ent/ri in%pirate de 3uhul 4*+nt 'a1ate pe "aterialul (o"un pe (are l:au predi(at apo%tolii ,i a%o(ia0ii lor e.i%t/ po%i'ilitatea (a $-angheliile %/ *i *o%t %(ri%e %i"ultan. &entru o anali1/ "ai (o"plet/ a a(e%tui %u'ie(t -e1i %e(0iunea de%pre L&ro'le"a $-angheliilor %inopti(eM +n (apitolul 6. $-anghelia dup/ Mar(u e%te (on(i%/ (lar/ ,i dire(t/ %(ri%/ +ntr:un %til atr/g/tor pentru g+ndirea ro"an/ (are nu a-ea r/'dare (u a'%tra(0iunile ,i (u arti*i(iile literare. $.i%t/ "ulte latini%"e +n $-anghelia dup/ Mar(u (u" %+nt modius pentru L'ani0/M ?H:21@ ensus pentru L'irM ?tri'ut@ ?12:1H@ s"e ulator pentru L(/l/uM ?Lo%ta, de pa1/M +n tradu(erea ro"Knea%(/@ ?6:27@ enturio pentru L%uta,M ?1>:39 HH H>@ ,i altele. &entru (ele "ai "ulte dintre a(e%tea e.i%tau e(hi-alente gre(e,ti. 4e pare (/ Mar(u a *olo%it ter"enii latini pentru (/ erau "ai o'i,nui0i %au "ai *a"iliari. $-anghelia pune prea pu0in a((ent pe =egea %au pe o'i(eiurile e-reie,ti. C+nd a(e%tea %+nt "en0ionate ele %+nt e.pli(ate "ai (o"plet de(+t +n (elelalte $-anghelii %inopti(e. 3o-e1ile interne ale $-angheliei %e potri-e%( 'ine (u tradi0ia e.tern/ potri-it (/reia $-anghelia %a"itolul G ' a *o%t pu'li(at/ +n )o"a. +n ori(e (a1 $-anghelia dup/ Mar(u a *o%t de%tinat/ lai(ului p/g+n (are a-ea "entalitatea pra(ti(/ a ro"anilor. %oninutul $-anghelia dup/ Mar(u e%te o nara0iune i%tori(/ (are 1ugr/-e,te un ta'lou repre1entati- al per%oanei ,i lu(r/rii 3o"nului <%u% Cri%to%. $a nu e%te +n pri"ul r+nd o 'iogra*ie pentru (/ nu pre1int/ p/rin0ii (adrul +n(eputului na,terea edu(a0ia %au *a"ilia per%ona8ului prin(ipal ,i ni(i nu +n(ear(/ %/ *urni1e1e in*or"a0ii (u pri-ire la -reo anu"it/ etap/ din -ia0a =ui. $-anghelia ne d/ +ntr:o +n,iruire %tr+n%/ pro'a'il +n ordine (ronologi(/ o %erie de epi%oade din -ia0a lui Cri%to% (u "ai "ulte detalii de%pre ulti"a %/pt/"+n/ pe (are a petre(ut:o $l pe p/"+nt. $%te aproape total o'ie(ti-/ +n a'ordarea ei.

4+nt o*erite *oarte pu0ine (o"entariiD nara0iunea %e pre1int/ %ingur/. 3a(/ +ndep/rt/" ulti"ele dou/%pre1e(e -er%ete ale $-angheliei (are %+nt pri-ite +n general (a ne*iind %(ri%e de Mar(u deoare(e nu apar +n te.tul "anu%(ri%elor "ai -e(hi $-anghelia %e %*+r,e,te neo'i,nuit de 'ru%(. $%te %(urt/ pla%ti(/ (on(i%/ (lar/ ,i plin/ de *or0/. =a *el (a ,i un al'u" de *otogra*ii re1er-at unei %ingure per%oane ea d/ o %erie de i"agini (ara(teri%ti(e ale lui <%u% */r/ %/ +n(er(e %/ a%igure o (ontinuitate %tr+n%/ +ntre ele. Cu toate a(e%tea Mar(u ne du(e la o +n0elegere %ati%*/(/toare a per%oanei ,i lu(r/rii lui Cri%to% atun(i (+nd a(e%te epi%oade indi-iduale %+nt pu%e laolalt/. 4u'ie(tul $-angheliei e%te re1u"at +n "od ade(-at +n pri"ul -er%et: L+n(eputul $-angheliei lui <%u% Cri%to% 5iul lui 3u"ne1euM.7 5ie (/ a(e%te (u-inte %+nt un titlu -e(hi dat $-angheliei *ie (/ %+nt (u-intele ale%e de autor ele %+nt o introdu(ere ade(-at/ a (on0inutului. &er%oana lui Cri%to% do"in/ nara0iunea pe tot par(ur%ul ei. =u(r/rile =ui %+nt prin(ipala %ur%/ de intere% iar "oartea ,i +n-ierea =ui +n <eru%ali" adu( po-e%tirea la un pun(t (ul"inant e"o0ionant. 9u e.i%t/ ni(i o +n(er(are de a a%(unde %au de a e.agera ele"entul %upranatural din -ia0a lui <%u%. Minunile %+nt legate aproape +ntotdeauna de o ne-oie u"an/ e-ident/ ,i %+nt */(ute pentru %olu0ionarea unei %itua0ii urgente nu (a un %pe(ta(ol. $.i%t/ o +naintare (ontinu/ ,i lini,tit/ a lui <%u% %pre 0elul pe (are Ii 1:a %ta'ilit ,i e.i%t/ "ai "ulte indi(ii ale de1nod/"+ntului %urprin1/tor O +n-ierea ?8:31D 9:31D 10:3H@. =a %*+r,it (ititorului i %e per"ite %/ ia o de(i1ie proprie (u pri-ire la per%onalitatea (are e%te 1ugr/-it/ (a o" ,i totu,i "ai "ult de(+t un %i"plu o". S hia )vangheliei $%te greu %/ (on%truie,ti o %(hi0/ a $-angheliei dup/ Mar(u datorit/ (ara(terului i"pre%ioni%t al $-angheliei. +n (eea (e pri-e,te e*e(tul a%upra (ititorului %e pare (/ autorul %:a 'a1at "ai "ult pe i"pa(tul total al $-angheliei de(+t pe %u((e%iunea pun(telor (ul"inante ale %e(0iunilor. 4(hi0a de "ai 8o% +n%/ pre1int/ +n "od de%tul de ade(-at %tru(tura (/r0ii. '6 Studiu al Noului Testament Mar=u, Evan@Celia 0iului lui )umnezeu Mar=u , ?4u'ie(tul@ ?=o(ul@ <. &reg/tirea 7nte"erg/torul 3e la #ote1ul 9a1aret <%pitirea +n pu%tie <<. +n(eputul lu(r/rii 7(reditarea <ntrodu(ere: =u(r/rile 6alileea Continuarea lu(r/rii +n 6alileea: +n-/0/tura

7lte lu(r/ri: 7utoritatea 1:2:13 1:2:8 1:9:11 1:12 13 1:1H:>:H3 t:1H:2:12 2:13:H:3H H:3>:>:H3 * Q m 7edere general a Nazaretului %a"itolul G '2 <;. ?4u'ie(tul@ =u(rarea prin(ipal/: Con*li(t 9e(redin0/ &eri(ol politi( 7(la"are popular/ ?)etragere@ Tradi0ionali%" 4en1a0ionali%" ?)etragere@ +n(heierea lu(r/rii: Che"are )e-ela0ie pentru u(eni(i ?)etragere@ Che"are pentru "ul0i"i ?=o(ul@ 9a1aret 3e,ert Tir 4idon 3e(apoli% 6:1:8:26 6:1:6 6:7:29 6:30:>6 7:1:23 7:2H:8:26 8:27:10:31

3e(apoli%

Ce1areea lui 5ilip 8:27:9:>0 <udeea ,i &ereea 10:1:31 ;. Blti"a (/l/torie: Cru(ea +n-/0/turi pentru u(eni(i ;inde(area 'olna-ilor <ntrarea triu"*al/ &ropo-/duirea +n <eru%ali" &re1i(eri apo(alipti(e ;<. &ati"ile: Cata%tro*a Co"plotul <nterludiu la #etania Cina (ea de tain/ 6het%i"ani Cude(ata la Caia*a T/g/duirea lui &etru 7udierea +naintea lui &ilat )/%tignirea +ngroparea ;<<. +n-ierea: Riua 'iruin0ei &o%t%(riptu"
4(hi0a de "ai %u% e%te +ntr:o oare(are "/%ur/ "ai detaliat/ de(+t (ea a $-angheliei dup/ Matei pentru (/ %:a a-ut +n -edere (orelarea (+tor-a ele"ente din %tru(tura $-angheliei dup/ Mar(u. 4pre deo%e'ire de Matei a (/rui te"/ prin(ipal/ e%te Me%ia Mar(u e%te preo(upat de a(ti-itatea lui <%u%

10:32:13:37 +n dru" %pre <eru%ali" <erihon <eru%ali" 10:32:H> 10:H6:>2 11:1:11 11:12:12:HH 13:1:37 1H:1:1>:H7 1H:1 2 10 11 1H:3:9 1H:12:26 1H:27:>2 1H:>3:6> 1H:66:72 1>:1:20

#etania <eru%ali"

1>:21:H1 1>:H2:H7 16:1:8 16:9:20 1HH Studiu al Noului Testament (a 5iu al lui 3u"ne1eu (are e%te +n a(ela,i ti"p ,i )o'ul lui 3u"ne1eu. 4(hi0a e%te (on%truit/ +n 8urul lo(alit/0ilor geogra*i(e +n (are a lu(rat $l. $-anghelia a(ea%ta %pune pu0ine lu(ruri de%pre lu(rarea din <eru%ali" +nainte de pati"i de,i <%u% tre'uie %/ *i *o%t de (+te-a ori la <eru%ali" +nainte de ulti"a 4a -i1it/. 7'ia (+nd a a8un% la pun(tul de (ri1/ al lu(r/rii 4ale <%u% 4:a +ndep/rtat de 6alileea ,i 3e(apoli%. C/l/toriile la Tir ,i 4idon %au la Ce1areea lui 5ilip au *o%t +n(er(/ri de a %e retrage din tu"ultul ,i din (on*li(tul (are +n%o0eau lu(rarea 4a pu'li(/ (a %/ ai'/ un prile8 %/ 4e roage ,i %/ g+ndea%(/ %ingur ,i %/:i +n-e0e pe u(eni(i ade-/rurile pe (are le:au +n0ele% "ult prea -ag. 4(hi0a arat/ de a%e"enea o progre%ie +n g+ndirea lui Mar(u. Cu-+ntul gre(e%( euthus %au eutheos, tradu% L+ndat/M Li"ediatM L*/r/ +nt+r1iereM e%te *olo%it de patru1e(i ,i dou/ de ori de "ai "ulte ori de(+t +n tot re%tul 9oului Te%ta"ent. 7(e%t (u-+nt (o"uni(/ i"pre%ia (/ ori(+t de -ariat/ ,i de detaliat/ a *o%t lu(rarea lui <%u% $l 4e gr/'ea %/ ating/ un %(op ne-/1ut pe (are $l +l (uno,tea dar (are era a%(un% pentru (ei "ai "ul0i dintre (onte"poranii 4/i ,i (are era +n0ele% nu"ai -ag de u(eni(i +n a(ele inter-ale rare (+nd (u-intele =ui le lu"inau +n0elegerea. 4(hi0a +n(ear(/ %/ (la%i*i(e "aterialul din $-anghelia dup/ Mar(u. &ri"a %e(0iune ?1:2:13@ poate *i nu"it/ introdu(ere dar ar *i "ai potri-it %/ *ie nu"it/ o relatare a're-iat/ a preg/tirii lui <%u% pentru lu(rarea 4a "/rea0/. Mar(u tratea1/ a(ea%t/ perioad/ "ai pe %(urt de(+t Matei %au =u(a. 9u g/%i" ni(i o genealogieD din propo-/duirea lui <oan #ote1/torul %+nt pre1entate nu"ai ele"entele e%en0iale iar i%pitirea nu e%te narat/ +n detaliu. +ntreaga %e(0iune %e o(up/ de "andatul lui <%u% pentru (/ -ede" (/ $l a *o%t (on*ir"at de <oan a *o%t un% de 3uhul 4*+nt ,i a *o%t pu% la +n(er(are +n pu%tie. 7 doua %e(0iune ?1:1H:>:H3@ la pri"a -edere pare %/ *ie doar o aglo"erare de e-eni"ente repre1entati-e. 3e *apt ea (on0ine o %erie de *apte (are de"on%trea1/ autoritatea lui <%u%. Minunea (u %l/'/nogul ?2:1:12@ (are apare la %*+r,itul unei li%te de -inde(/ri ilu%trea1/ puterea lui <%u% de a ierta p/(atele. 3i%puta (u *ari%eii +n leg/tur/ (u %"ulgerea de %pi(e +n 1iua %a'atului ?2:23:28@ +"preun/ (u -inde(area o"ului (u "+na u%(at/ ?3:1:6@ %ta'ile%( prin(ipiul do"niei lui <%u% a%upra %a'atului. 7utoritatea =ui a%upra de"onilor e%te "en0ionat/ +n (+te-a pa%a8e ?3:11 20:30D >:1:20@. 5urtuna de pe Marea 6alileii a re-elat puterea =ui a%upra *or0elor naturii ?H:3>:H1@. +n-ierea *ii(ei lui <air a do-edit puterea =ui a%upra "or0ii ?>:21:2H 3>:H3@. +"preun/ (u a(e%te do-e1i ale %uperiorit/0ii lui <%u% Mar(u red/ "ulte +n-/0/turi date de <%u% dar a((entul prin(ipal +n a(ea%t/ pri"/ parte a nara0iunii e%te pu% pe

dreptul lui <%u% de a -or'i ,i de a a(0iona (a 5iu al lui 3u"ne1eu ,i (a 5iu al o"ului. 7 treia %e(0iune ?6:1:8:26@ (ontinu/ %/ pre1inte +n-/0/turile ,i "inunile din %e(0iunea a doua dar a(ord/ un lo( "ult "ai "are ele"entului de (on*li(t. 9e(redin0a (on(et/0enilor 4/i ?6:6@ pre%iunea politi(/ e.er(itat/ de <rod (are 1:a e.e(utat pe <oan #ote1/torul ,i (are drept (on%e(in0/ %:ar putea %/ *i pri-it (u %u%pi(iune %pre <%u% ?6:27:29@ peri(olul popularit/0ii (are putea %/ tran%*or"e (u u,urin0/ "i%iunea di-in/ +n de"agogie (+t ,i tradi0ionali%"ul %a"itolul G 1H> *ari%eilor ?7:1:23@ au (reat pre%iuni (/rora a tre'uit %/ le re1i%te <%u%. +n *ine dup/ o alt/ +n(er(are nereu,it/ de a %e retrage din "i8lo(ul "ul0i"ilor 8enante prin in%i%ten0a lor ?6:31:3H@ $l 4:a retra% la Tir ,i 4idon un 0inut p/g+n unde nu era at+t de 'ine (uno%(ut ?7:2H@. 3ar (hiar ,i a(olo < %:a (erut a8utorul. 4e(0iunea a(ea%ta de%pre "i%iunea +n plin/ de%*/,urare %(oate +n e-iden0/ lu"inile ,i u"'rele din lu(rarea lui <%u%. Mila =ui pentru "ul0i"i dorin0a =ui de a:i a8uta pe (ei +n ne-oie +n0elep(iunea de (are a dat do-ad/ prin r/%pun%urile la +ntre'/ri %+nt pu%e +n (ontra%t (u l/(o"ia a'%urd/ a "ul0i"ilor. 7 patra %e(0iune ?8:27:10:31@ +n(epe (u retragerea lui <%u% la Ce1areea lui 5ilip. Mar(u la *el (a ,i (eilal0i %(riitori %inopti(i tratea1/ a(e%t e-eni"ent (a pe un pun(t (ru(ial +n lu(rarea lui <%u%. <%u% i:a (he"at pe u(eni(ii =ui %/ depun/ o "/rturie per%onal/ a (redin0ei +n $l ?8:27@. $l le:a de%t/inuit pentru pri"a dat/ ne(e%itatea "or0ii 4ale ,i dup/ a(eea +n %(ena %(hi"'/rii la *a0/ le:a re-elat ade-/rata 4a glorie. +n repetate r+nduri8 i:a +n-/0at (/ $l tre'uie _%/ "oar/ ,i %/ +n-ie iar/,i Ldar u(eni(ii nu +n0elegeau (u-intele a(e%tea ,i %e te"eau %/:= +ntre'eM ?9:32@. 4e(0iunea a (in(ea (ontinu/ %/ pri-ea%(/ la (on%e(in0ele a(e%tei +ntor%/turi +n lu(rarea lui <%u% pre1ent+nd ulti"a (/l/torie %pre (ru(e. +n +n-/0/turile date de <%u% u(eni(ilor 4/i ?10:32:H0@ +n -inde(area lui #arti"eu (are e%te %(o% +n e-iden0/ prin *aptul (/ ne e%te dat nu"ele lui ?10:H6:>2@ ,i +n "ani*e%ta0ia popular/ de la intrarea dra"ati(/ +n (etate ?11:1:10@ $l Ii:a ar/tat atitudinea de %lu8ire *a0/ de 3u"ne1eu ,i *a0/ de o". +n (ontro-er%a (u di*eritele grupuri religioa%e ,i +n di%(ur%ul apo(alipti( 0inut u(eni(ilor pe Muntele M/%linilor <%u% a e.pu% prin(ipiile de g+ndire ,i pre1i(erile pentru -iitor (are au e.pli(at (el "ai 'ine re1ultatul "i%iunii 4ale. $l a a((entuat +n "od deo%e'it pun(tul de -edere di-in (u pri-ire la -ia0a u"an/ (ul"in+nd (u +ntoar(erea =ui la %*+r,itul -re"urilor. Tragedia (ru(ii nu e%te "ini"ali1at/ de Mar(uD dar (hiar +nainte de a relata e-eni"entele pati"ilor el arat/ (/ <%u% a-ea %/ trea(/ 'iruitor prin de1a%trul aparent (u (are era (on*runtat. 4e(0iunea pati"ilor ?1H:1:1>:H7@ nu %e deo%e'e,te "ult de ele"entele e%en0iale ale po-e%tirii din (elelalte $-anghelii. Blti"ele (+te-a 1ile din -ia0a lui <%u% %+nt ur"/rite +n %u((e%iune (ronologi(/ "ai +ndeaproape de(+t ori(are alt/ perioad/ de a(eea,i lungi"e din -ia0a =ui. $%te (ert (/ a *o%t perioada (ea "ai -ie +n "e"orie ,i (ea "ai i"portant/. 4tilul %i"plu ,i (on(ret al lui Mar(u

"/re,te -aloarea nara0iunii ,i ne *a(e %/ ne +ntre'/" de (e o per%oan/ at+t de "inunat/ (u o a%e"enea autoritate i"pre%ionant/ a tre'uit %/ %*+r,ea%(/ at+t de pre"atur. +n a(ea%t/ $-anghelie ne %+nt date dou/ r/%pun%uri la +ntre'area de "ai %u%. &ri"ul e%te de(lara0ia lui <%u% din Mar(u 10:H>: L % i <iul omului n4a venit s - se slu@eas , i )l s slu@eas +i s4Mi dea viaa rs um"rare "entru muliJB Tragedia $-angheliei a *o%t o parte ine-ita'il/ a %lu8irii 4ale pentru oa"eni ,i a r/%(u"p/r/rii a%igurate de $l pentru oa"eni. Cel/lalt r/%pun% e%te (on0inut +n ulti"a %e(0iune din relatarea +n-ierii ?16:1:8 X20Y@. 3e%(operirea "or"+ntului '7 Studiu al Noului Testament gol a *o%t do-ada (/ +n gr/dina lui <o%i* %:a +nt+"plat (e-a (e nu putea *i e.pli(at pe ni(i o 'a1/ pur natural/. M/rturia +ngerului ,i %pai"a %u'it/ a *e"eilor au do-edit (/ nea,teptatul %:a +nt+"plat ,i (/ <%u% a +n-iat (u ade-/rat. 7utenti(itatea ulti"elor dou/%pre1e(e -er%ete din $-anghelia dup/ Mar(u a *o%t pu%/ la +ndoial/ pe "oti-e te.tuale deoare(e (+te-a dintre (ele "ai -e(hi ,i "ai de"ne de (re1are "anu%(ri%e le o"it +n +ntregi"e. $.i%t/ "ai "ulte +n(heieri ale $-angheliei de,i (ea (are ne e%te *a"iliar/ e%te (ea "ai 'un/ dintre ele. +n ori(e (a1 ea (on%tituie o relatare (are poate *i ur"/rit/ +napoi +n ti"p p+n/ la %*+r,itul %e(olului al doilea ,i are a*init/0i puterni(e (u (elelalte relat/ri ale +n-ierii a,a +n(+t a-e" "oti-e %erioa%e %/ (rede" (/ in*or"a0ia pe (are o (on0ine e%te autenti(/. 3a(/ Mar(u +n%u,i a %(ri%:o pro'a'il (/ a ad/ugat:o (a un epilog deoare(e ea +n(epe (u un re1u"at a (eea (e %:a %pu% de8a +n pri"ele opt -er%ete. $a pune a((ent pe ne(redin0a u(eni(ilor ?16:11 13 1H 16@ (a ,i (u" ar -rea %/ %pun/ (/ dup/ de"on%tra0ia (ul"inant/ a autorit/0ii lui <%u% a%upra "or0ii +n(/ "ai erau "ul0i (are nu (redeau ,i (are a-eau ne-oie de un +nde"n %upli"entar la (redin0/. . ente 7,a (u" a" re"ar(at de8a Mar(u e%te $-anghelia a(0iunii. $a nu are un prolog (u e.(ep0ia titlului. Citatele dire(te din ;e(hiul Te%ta"ent date (u %(opul unei interpret/ri pro*eti(e %+nt *oarte pu0ine de,i g/%i" nu"eroa%e (itate ,i alu1ii. 3in (ele ,apte1e(i de pilde ,i (u-+nt/ri pilduitoare din $-anghelii Mar(u red/ nu"ai opt%pre1e(e de,i unele dintre ele %+nt (uprin%e doar +ntr:o %ingur/ propo1i0ie. 3a(/ 0ine" %ea"/ de "/ri"ea ei $-anghelia dup/ Mar(u a(ord/ "ai "ult %pa0iu "inunilor de(+t ori(are alt/ $-anghelie deoare(e ea red/ opt%pre1e(e din totalul de trei1e(i ,i (in(i. =u(a de pild/ +n nou/1e(i ,i una de pagini de te.t gre(e%( narea1/ nu"ai dou/1e(i de "inuni +n ti"p (e (ele opt%pre1e(e "inuni relatate de Mar(u %+nt in(lu%e +n nu"ai (in(i1e(i ,i trei de pagini de te.t +n li"'a grea(/. &e %(urt Mar(u a *o%t "ai intere%at de *apte de(+t de %pe(ula0ii. Mar(u e%te $-anghelia rea(0iilor per%onale. &retutindeni +n paginile ei %+nt redate rea(0iile a%(ult/torilor lui <%u%. $i au *o%t L"ira0iM ?1:27@ (riti(i ?2:7@

L+n%p/i"+nta0iM ?H:H1@ Lnedu"eri0iM ?6:1H@ Lui"i0i pe%te "/%ur/M ?7:37@ *oarte o%tili ?1H:1@. $.i%t/ (el pu0in dou/1e(i ,i trei de a%e"enea re*eriri. 9ara0iunea +,i pre1int/ propriul ei apel iar +n *elul (u" re*le(t/ g+ndirea "ul0i"ilor pute" -edea atitudinea "odern/ *a0/ de <%u%. +n a*ar/ de a(e%te +n%e"n/ri o(a1ionale (u pri-ire la rea(0ia "ul0i"ilor "ai g/%i" "ulte +ntre-ederi ale lui <%u% (u al0i oa"eni ,i (hiar o'%er-a0ii de%pre ge%turile =ui per%onale ?3:>D >:H1D 7:33D 8:23D 9:27D 10:16@. Toate a(e%te a%pe(te %+nt "i,(/toare ,i dau -ia0/ $-angheliei dup/ Mar(u. +n $-anghelia dup/ Mar(u pre1entul i%tori( e%te *olo%it de o %ut/ (in(i1e(i ,i una de ori ,i de "ulte ori +nt+lni" ti"pul i"per*e(tD a"+ndou/ a(e%te ti"puri -er'ale de%(riu a(0iunea (a un pro(e% ,i nu (a un %i"plu e-eni"ent. 7par *re(-ent e.pre%ii pline de -italitate: L+ndat/ 3uhul a m!nat pe <%u% +n pu%tieM %a"itolul G '8 ?1:12@D Ldup/ (e l4au s"art Xa(operi,ulY au pogor+t pe a(olo patulM ?2:H@D Lduhurile ne(urate... deau la "m!nt +naintea =uiM ?3:11@D Larun(a -alurile +n (ora'ie a,a (/ "ai (/ se um"lea (ora'iaM ?H:37@D Lle:a porun(it %/:i a,e1e pe to0i (ete:(ete "e iar8a verde ?6:39@. $.pre%iile %(ri%e (u litere (ur%i-e %+nt (+te-a e.e"ple luate la +nt+"plare din te.t (a %/ ilu%tre1e -igoarea ,i pro%pe0i"ea %tilului lui Mar(u O un %til (are indi(/ +n "od ne+ndoielni( "/rturia oral/ a unui "artor o(ular (are po-e%tea e.a(t (e a -/1ut a,a (u" 1:a a*e(tat pe el ,i pe al0ii. 4(opul a(e%tei $-anghelii pare %/ *ie +n pri"ul r+nd e-angheli%ti(. $%te o +n(er(are de a adu(e per%oana ,i lu(rarea lui Cri%to% +naintea a%(ult/torilor (a un "e%a8 nou L$-angheliaM */r/ a pre%upune (/ (ititorii (uno%( "ult/ teologie %au "ulte +n-/0/turi din ;e(hiul Te%ta"ent. &o-e%tirile %(urte propo1i0iile epigra"ati(e apli(area dire(t/ a ade-/rului %+nt doar (+te-a dintre lu(rurile pe (are le:ar *olo%i un predi(ator de pe %trad/ da(/ ar -rea %/ -or'ea%(/ de%pre Cri%to% unei "ul0i"i heterogene. $-anghelia are unitate prin per%oana de%pre (are -or'e,te ,i pre1int/ un ta'lou al lui Cri%to% (are e%te real ,i pe (are nu %e poate %/ nu:1 '/g/" +n %ea"/. 4(opul prin(ipal al a(e%tei $-anghelii nu e%te %tilul literar. Persona@ele Mar(u nu e%te %pe(iali1at +n %(hi0area portretelor per%ona8elor de,i "ulte per%ona8e de pe paginile $-angheliei lui %+nt 1ugr/-ite "ai (lar de(+t +n Matei. T+n/rul din gr/din/ (are a %(/pat din "+inile %olda0ilor ?1H:>1 >2@ 7le.andru ,i )u* ?1>:21@ 4i"on lepro%ul ?1H:3@ %+nt "en0iona0i (a ,i (uno%(u0i ai autorului ,i poate ,i ai (ititorilor. 7lu1ia la 7le.andru ,i )u* e%te deo%e'it de tul'ur/toare pentru (/ ea %ugerea1/ (/ (ititorii lui Mar(u +i (uno,teau pe a(e,ti oa"eni ,i erau (onte"porani (u ei. 3a(/ )u* e%te identi( (u (el "en0ionat +n )o"ani 16:13 $-anghelia dup/ Mar(u poate *i datat/ +ntre anii >6 ,i 66 d.Cr ,i poate *i (on*ir"at ,i *aptul (/ ea a *o%t %(ri%/ +n )o"a. Mar(u +n%/ nu "en0ionea1/ at+t de "ulte per%oane (a ,i =u(a ,i <oan. 4e pare (/ pe el 1:a preo(upat "ai "ult de%*/,urarea e-eni"entelor de(+t anali1a per%ona8elor.

5aptul (/ e%te "en0ionat nu"ele a(e%tor per%ona8e %ugerea1/ (/ %:ar putea (a ele %/ *i de-enit (ele'rit/0i +n (adrul (o"unit/0ii (re,tine "ai +nainte de %(rierea a(e%tei $-anghelii. '1 Studiu al Noului Testament Note 1. &or("ti% A. +ayes( The Syno"tI 1os"tls and the :eeI of . ts XEvao@Crtiiii %inopti(e ,i 5aptele apo%toli tor@ 9VF TorE: The M(thodi%t #ooE Con(ern nedatat/ p. 10>. 2. $u%e'iu% Distoria ) lesiae << 16. 3. 2". it. <<< 39. ?. 2". it., << 1>. >. 2". it. ;< 2>. 6. <renaeu% .gainst Deresies ?+"potri-a ere1iilor@ <<< i 1. 7. Cu-intele L5iul lui 3u"ne1euM (are apar +n tradu(erea noa%tr/ %+nt o"i%e din te.tul gre( al lui 9e%tle ,i din (el al lui !e%t(ott ,i Aort +n (iuda *aptului (/ au %pri8inul unit al "anu%(ri%elor # ,i 3. 8. Mar(u 9:31 edidasIon, la ti"pul i"per*e(t. $ 6 #+ $i# 4idon &7=$4T<97 g9 T<M&B= =B< C)<4T24 M7)$7 M$3<T$)797 &tole"aida 7 h i Ce1areea l-^5ilip .A$AN 4eleu(ia #et%aida Marea Golileii 6a"ala i 6hinea SAMARIA Y 4a"ariaa 4ihar 7ntipatrida 4ihe" O:::::::5a%eli% 7r(helai% 6he1er <erihon <eru%ali" V#etania ^ <ulia% 1 Ae,'on Mari%aa Aerodiu" 6herar Ae'ron

I)UMEEA $nghedi! Ri* hCar"el ] \ <uta Ma%ada_/@ #eer,e'T`.eee^ ^O: S 3i'o" Marea Moart ARA.IA Capitolul 9 Evan@Celia du< !u=a 2riginea 3intre (ele trei $-anghelii %inopti(e =u(a o*er/ (ele "ai "ulte in*or"a0ii (u pri-ire la +n(eputurile $-angheliei. 7utorul ei (are nu +,i de1-/luie nu"ele *a(e o introdu(ere literar/ +n (are e.pune %(opul %(rierii $-angheliei "etodele pe (are le:a *olo%it ,i rela0iile %ale (u (onte"poranii (are au +n(er(at %/ *a(/ a(ela,i lu(ru. 7(ea%t/ introdu(ere ?=u(a 1:1:H@ e%te (heia pentru +ntreaga (arte (+t ,i pentru 5aptele apo%tolilor da(/ pri-i" $-anghelia dup/ =u(a ,i 5aptele apo%tolilor (a al(/tuind o %ingur/ unitate. &e 'a1a introdu(erii pot *i */(ute o %erie de dedu(0ii dup/ (u" ur"ea1/: 1. &e -re"ea autorului e.i%tau o %erie de lu(r/ri (are (on0ineau nu"ai o relatare par0ial/ %au neorgani1at/ a -ie0ii ,i lu(r/rii lui <%u%. 7utorul nu ar *i %(ri% o $-anghelie a %a da(/ ar *i *o%t deplin %ati%*/(ut (u a(elea pe (are le (uno,tea. 2. 7(e%te relat/ri au +n(er(at o oare(are aran8are %i%te"ati(/ a *aptelor ?L%/ al(/tuia%(/ o i%tori%ire a"/nun0it/M O 1:1@. 3. 5aptele a(e%tea erau 'ine (uno%(ute +n lu"ea (re,tin/ ,i erau a((eptate independent de a(e%te nara0iuni. =u(a %pune (/ a(e%te *apte L%:au petre(ut printre noiM ?1:1@. H. 7utorul +n%u,i %:a (on%iderat (el pu0in la *el de 'ine in*or"at ,i de (apa'il (a ,i (eilal0i (a %/ %(rie o relatare pe (ont propriu ?La" g/%it ,i eu (u (aleM@. >. <n*or"a0iile lui au pro-enit din %ur%e o*i(iale (o"petente ?L(ei (e le:au -/1ut (u o(hii lor de la +n(eput ,i au a8un% %lu8itori ai Cu-+ntuluiM O 1:2@. 56 Studiu al Noului Testament 6. $l (uno,tea *oarte 'ine *aptele *ie prin o'%er-a0ie *ie prin (er(etare ,i a *o%t +n "od (ert (onte"poran (u e-eni"entele +n %en%ul (/ el a tr/it +n genera0ia (elor (are au *o%t "artori o(ulari ai a(0iunii. Ter"enul tradu% La" */(ut (er(et/ri (u de:a"/nuntul a%upra tuturor a(e%tor lu(ruriM1 e%te a(ela,i (u ter"enul *olo%it +n 2 Ti"otei 3:10 11 unde &a-el %pune (/ Ti"otei a Lur"/rit +ndeaproape +n-/0/tura "ea purtarea "ea... prigonirile ,i %u*erin0ele (are au -enit pe%te "ine +n 7ntiohia +n <(onia ,i +n =i%traM. =i"'a8ul *olo%it nu i"pli(/ *aptul (/ Ti"otei a *o%t pre1ent al/turi de &a-el +n *ie(are +"pre8urare din a(e%te (et/0i (i arat/ (/ Ti"otei a *o%t (onte"poran (u &a-el ,i (/ a (uno%(ut a(e%te lu(ruri din %ur%/ dire(t/.

Cu-+ntul anothen, tradu% Lde la o'+r,ia lorM a *o%t o %ur%/ de (ontro-er%/. 7,a (u" e%te *olo%it +n %(rierile lui <oan ,i ale lui <a(o- ?1:17@ el +n%ea"n/ aproape +ntotdeauna Lde %u%M. =u(a +l *olo%e,te nu"ai de dou/ ori ai(i ,i +n 5aptele 26:>. +n a(e%t ulti" pa%a8 (are e%te o (u-+ntare a lui &a-el nu poate +n%e"na Lde %u%M (i tre'uie %/ +n%e"ne LdinainteM %au Lde "ai "ult/ -re"eM. SnoFling %pune (/ &a-el %e re*erea la +n(eputul edu(a0iei %ale pu'li(e +n <eru%ali".2 $%te intere%ant de re"ar(at (/ a(e%t (u-+nt e%te *olo%it nu"ai o %ingur/ dat/ +n epi%tolele lui &a-el ?6al. H:9@ ,i +n%ea"n/ L+napoi iar/,iM o re*erire la un ti"p anterior. 3e,i ar putea *i tradu% Lde %u%M +n =u(a 1:3 o a%e"enea tradu(ere nu e%te ne(e%ar/ +n (onte.t ,i e%te (lar (/ nu ar *i +n (on*or"itate (u li"'a8ul lui =u(a %au al lui &a-el. Tradu(erea unui ter"en a"'iguu e%te %ta'ilit/ (el "ai 'ine +n (on*or"itate (u +n0ele%ul (urent dat de autor ,i +ntru(+t tradu(erea noa%tr/ e%te +n a(ord (u a(el +n0ele% ea e%te re0inut/ +n %tudiul de *a0/. &e a(ea%t/ 'a1/ %e poate +n0elege (/ autorul a*ir"/ (/ po%ed/ o (unoa,tere (onte"poran/ a *aptelor (unoa,tere (are nu a *o%t do'+ndit/ re(ent. =u(a =:a (uno%(ut pe Cri%to% de "ai "ul0i ani +n ti"pul (/rora %:a a%o(iat (u apo%tolii (u "artorii o(ulari ,i poate (u prietenii %au rudeniile 3o"nului <%u%. C/l/u1irea 3uhului 4*+nt (are l:a */(ut %/ *ie autorul $-angheliei a (ontrolat alegerea in(identelor pe (are le:a i%tori%it ,i a li"'a8ului pe (are l:a *olo%it pentru redarea lor. 7. =u(a a (uno%(ut toate *aptele "a8ore. $-anghelia %a (on0ine "ulte a%pe(te parti(ulare (are nu apar +n (elelalte $-anghelii ,i +n general e%te (ea "ai repre1entati-/ pentru -ia0a lui Cri%to%. 8. $l a "/rturi%it (/ a redat e-eni"entele (u e.a(titate ,i +n ordine logi(/. 4en%ul +n (are *olo%e,te el ter"enul L+n ,irM nu pre%upune neap/rat o ordine (ronologi(/ (i +n%ea"n/ (/ el a a-ut un plan de lu(ru 'ine %ta'ilit ,i (/ a inten0ionat %/:1 re%pe(te. 9. 3e%tinatarul %(rierii lui =u(a a *o%t pro'a'il o per%oan/ %u%:pu%/ (are e%te nu"it/ ai(i (u nu"ele de 'ote1 Teo*il (are +n%ea"n/ LCel (are +l iu'e,te pe 3u"ne1euM %au LCel iu'it de 3u"ne1euM. $pitetul Lpreaale%uleM3 era apli(at +n general nu"ai o*i(ialit/0ilor %au ari%to(ra0ilor. &oate (/ era o per%oan/ (on-ertit/ de =u(a %au o per%oan/ (are ,i:a a%u"at re%pon%a'ilitatea punerii +n (ir(ula0ie a lu(r/rilor lui =u(a. %a"itolul & 52 10. &er%oana (/reia i %e adre%ea1/ =u(a *u%e%e in*or"at/ de8a pe (ale oral/ de%pre Cri%to% poate prin propo-/duirea pe (are a au1it:o dar a-ea ne-oie de +n-/0/turi %upli"entare (a %/ o +nt/rea%(/ +n (redin0/ ,i %/ o (on-ing/ de ade-/r. 11. 4(opul e-ident al lui =u(a a *o%t %/:i dea prietenului %/u o (unoa,tere (o"plet/ a ade-/rului. 3in dedu(0iile de "ai %u% pute" a8unge la (on(lu1ia (/ autorul a *o%t o per%oan/ +n1e%trat/ (u daruri literare ,i (are ,tia (u" %/ le *olo%ea%(/ pentru

pre1entarea "e%a8ului lui Cri%to%. Cine a *o%t autorul[ .utorul <dentitatea autorului depinde de rela0ia dintre (ea de:a treia $-anghelie ,i 5aptele apo%tolilor. 3a(/ $-anghelia ,i 5aptele au *o%t %(ri%e de a(eea,i per%oan/ pute" apli(a la $-anghelie do-e1ile (u pri-ire la autor pe (are le g/%i" +n 5aptele ,i in-er%. +n 5aptele autorul a *o%t +n "od ne+ndoielni( un parti(ipant la "ulte e-eni"ente pe (are le de%(rie pentru (/ el *olo%e,te *re(-ent pronu"ele LnoiM. 7(e%te %e(0iuni (are (on0in pronu"ele LnoiM au de-enit un ghid *olo%itor pentru a deter"ina preo(up/rile (ara(terul ,i poate identitatea autorului. &ri"a dintre a(e%te %e(0iuni %e g/%e,te +n Code. #e1ae ?3@ un "anu%(ri% din %e(olul al ,a%elea a (/rui (laritate e%te de%eori e.(ep0ional/ (u" e%te (a1ul ur"/toarei %e(0iuni. $a %e a*l/ +n 5aptele 11:28 ,i %un/ a%t*el: A. fost mare 8u urie, +i !nd ne4am adunat laolalt, unul dintre ei, numit .ga8, a vor8it, art!nd o mare foamete avea s ai8 lo !n toat lumea...B +ntru(+t a(e%t pa%a8 apare nu"ai +n Code. #e1ae el e%te +n general re%pin%D dar da(/ e%te autenti( el arat/ (/ autorul a *o%t "e"'ru al pri"ei 'i%eri(i din 7ntiohia +n ti"pul lu(r/rii lui #arna'a ,i 4aul. &ri"a re*erin0/ general a((eptat/ +n(epe (u 5aptele 16:10 la ple(area lui &a-el din Troa +n (ea de:a doua (/l/torie "i%ionar/. 4(riitorul l:a +n%o0it de la Troa la 5ilipi unde re*eririle la per%oana +nt+i plural +n(etea1/ odat/ (u di%(u0ia de%pre +nte"ni0area lui &a-el ?16:17 19:3H@. &ro'a'il (/ autorul a *o%t pre1ent +n 5ilipi dar nu a *o%t are%tat. 7(e%te %e(0iuni +n (are e%te *olo%it pronu"ele la per%oana +nt+i plural reapar la +ntoar(erea lui &a-el +n Ma(edonia a,a (u" g/%i" %(ri% +n 5aptele 20:6 ,i ur". 3e ai(i +n(olo per%oana +nt+i plural e%te *olo%it/ +n tot re%tul (/r0ii de,i autorul nu pare %/ ia%/ +n e-iden0/ +n ti"pul +nte"ni0/rii lui &a-el la Ce1areea. Cu toate a(e%tea el l:a +n%o0it pe &a-el +n (/l/toria la )o"a ?27:1 2 ,i ur".@ ,i a r/"a% (u el p+n/ la %*+r,itul po-e%tirii. )ela0ia dintre $-anghelia dup/ =u(a ,i 5aptele e%te %tr+n%/. 7"'ele do(u"ente %+nt adre%ate a(eleia,i per%oane Teo*il. <ntrodu(erea la 5aptele %e potri-e,te e.a(t (u (on0inutul $-angheliei dup/ =u(a atun(i (+nd %pune (/ L(ea dint+i (arteM %:a o(upat (u Ltot (e a +n(eput <%u% %/ *a(/ ,i %/ +n-e0e pe 5' Studiu al Noului Testament oa"eniM ?5aptele 1:1@. 7((entul pu% pe +n-iere ,i pe +n-/0/turile date +n ti"pul (elor patru1e(i de 1ile e%te +n ar"onie (u (on0inutul (apitolului 2H din $-anghelia dup/ =u(a. 7((entul pu% pe 3uhul 4*+nt +n 5aptele e%te identi( (u (el din $-anghelie. Aarna(E a ar/tat (/ (ele dou/ %(rieri %+nt +n ar"onie %tr+n%/ din pun(tul de -edere al -o(a'ularului ,i al %tilului.H 7rgu"entarea e%te prea lung/ ,i prea (o"pli(at/ (a %/ *ie reprodu%/ ai(i dar unitatea dintre $-anghelia dup/ =u(a ,i 5aptele pare %/ *ie un lu(ru 'ine %ta'ilit. 3e(i a(e%te lu(ruri (are %+nt ade-/rate (u pri-ire la autorul 5aptelor apo%tolilor -or *i la

*el de ade-/rate ,i (u pri-ire la autorul $-angheliei ,i pot *i *olo%ite +n "od legiti" pentru a %ta'ili identitatea lui. +n (on%e(in0/ autorul $-angheliei ,i 5aptelor tre'uie %/ *i *o%t un nee-reu din 7ntiohia (on-ertit +n 7ntiohia la nu "ai "ult de (in(i%pre1e(e ani dup/ )u%alii. $l a de-enit prieten ,i a%o(iat al lui &a-el ,i a (/l/torit +"preun/ (u el +n a doua (/l/torie dup/ (e 1:a +nt+lnit la Troa ?5aptele 16:10@. $l a r/"a% la 5ilipi (a pa%tor al 'i%eri(ii +n ti"p (e &a-el ,i:a (ontinuat turneul "i%ionar +n 7haia ,i dup/ o -i1it/ la 7ntiohia ?18:22@ +n 7%ia Mi(/ ?19:1:H1@. C+nd &a-el %:a +ntor% la 5ilipi +n a treia (/l/torie "i%ionar/ autorul i %:a al/turat din nou ?20:6@. 7 "er% +"preun/ (u el +n 7%ia Mi(/ ,i de a(olo 1:a +n%o0it p+n/ la <eru%ali". 9u %e *a( re*eriri la a(ti-it/0ile autorului +n ti"pul (elor patru ani de +nte"ni0are a lui &a-el dar la +n(heierea a(elei perioade el 1:a +n%o0it pe &a-el la )o"a unde ur"a %/ *ie 8ude(at de Ce1ar. 2"ul a(e%ta al (/rui 8urnal (on%tituie (ea "ai 'un/ %ur%/ de in*or"a0ii (u pri-ire la (/l/toriile "i%ionare ale lui &a-el tre'uie %/ *i *o%t un a%o(iat apropiat al "arelui apo%tol. 3intre to-ar/,ii de (/l/torie ai lui &a-el (are ne %+nt (uno%(u0i ni(i unul nu %e potri-e,te de%(rierii de "ai %u% +n a*ar/ de =u(a. <denti*i(area e%te %ta'ilit/ +n prin(ipal printr:un pro(e% de eli"inare. 4(riitorul nu a *o%t Ti"otei ni(i -reunul dintre (ei "en0iona0i +n 5aptele 20:H:6 deoare(e e%te e-ident (/ autorul nu 1:a +n%o0it pe &a-el +n (/l/toria de la 5ilipi la Troa (i %:a al/turat grupului "ai t+r1iu. 3a(/ *olo%i" li%tele (ola'oratorilor lui &a-el date +n Colo%eni ?H:7:17@ ,i 5ili"on ?23 2H@ 7ri%tarh poate *i eli"inat +ntru(+t apare pe li%ta din 5aptele 20D Mar(u nu e%te autorul +ntru(+t +n 5aptele el e%te "en0ionat la per%oana a treiaD 1ona +n (are a lu(rat $pa*ra nu a *o%t 5ilipi (i (et/0ile din 7%ia Mi(/D 3i"a ,i:a %*+r,it (ariera +n di1gra0ie ?2 Ti". H:10@D <%u% <u%t era +n "od e-ident e-reu +n ti"p (e autorul 5aptelor nu a *o%t e-reu. =u(a r/"+ne %ingura po%i'ilitate. 7(ea%t/ (on(lu1ie a *o%t deter"inat/ +ntr:o oare(are "/%ur/ ,i de do-e1ile interne. 7utorul a po%edat (alit/0i literare +nalte ,i pro'a'il (/ a *o%t 'ine edu(at. =i"'a8ul *olo%it indi(/ o g+ndire tipi( gre(ea%(/. 3e e.e"plu ter"enul L'ar'ariM *olo%it de el +n 5aptele 28:2 nu are %e"ni*i(a0ia (/ lo(uitorii din Malta erau %/l'ati(i ne(i-ili1a0i (i doar (/ ei nu erau un popor (are -or'ea gre(e,te. $l a *o%t un o'%er-ator *in deoare(e (apitolul 27 din 5aptele ne d/ (ea "ai 'un/ de%(riere a na-iga0iei +n lu"ea -e(he (are ne:a par-enit de la %(riitorii anti(i. 2 (o"para0ie +ntre Mar(u >:2>:26 ,i =u(a 8:H3 arat/ (/ pe autor +l intere%a pun(tul de -edere al unui "edi( *apt (are ar (on*ir"a titlul dat lui =u(a +n Colo%eni H:1H: L=u(a do(torul preaiu'itM. 3f %a"itolul & 55 Tradi0ia e.tern/ -ine +n %pri8inul (on(lu1iei (/ =u(a "edi(ul ,i prietenul lui &a-el e%te autorul (elei de:a treia $-anghelii. <u%tin Martirul din %e(olul al doilea a *olo%it a(ea%t/ $-anghelie.> Tatian a *olo%it:o +n 3iate%%aron. Mar(ion

a in(lu% o *or"/ re-i1uit/ a ei +n (anonul %/uD iar de la %*+r,itul %e(olului al doilea $-anghelia a *o%t (itat/ de "ul0i (a o lu(rare a lui =u(a. 9u"ai Tertulian a (itat %au a */(ut alu1ie de "ai "ult de (in(i %ute de ori la $-anghelia dup/ =u(a. +ntru(+t identitatea autorului e%te %ta'ilit/ %u*i(ient de 'ine ar tre'ui a(ordat/ oare(are aten0ie (ara(terului ,i reali1/rilor lui. &e %(urt prin na,tere el era nee-reu dintr:o *a"ilie (are -or'ea gre(e,te a pri"it o edu(a0ie 'un/ ,i a-ea o (apa(itate intele(tual/ (on%idera'il/. &ro'a'il (/ a *o%t unul dintre pri"ii (on-erti0i +n (adrul pri"ei "i%iuni din 7ntiohia. 9u %e (unoa,te ni"i( dire(t de%pre -ia0a lui p+n/ (+nd 1:a +nt+lnit pe &a-el la Troa +n 8urul anului >1 d.Cr. 3e la Troa =u(a a "er% +"preun/ (u &a-el +n Ma(edonia unde a de-enit pa%tor al 'i%eri(ii din 5ilipi (are %:a di%tin% prin 1elul ,i loialitatea *a0/ de *ondatorul ei. &oate (/ L*rateleM "en0ionat +n 2 Corinteni 8:22 e%te o re*erire la =u(a. 4:ar putea (a el %/ *i *o%t *rate de %+nge (u Tit (are a *o%t ,i el legat de 7ntiohia +n(/ de la o dat/ ti"purie ?6al. 2:3@. $pi%tola (/tre (orinteni %ugerea1/ (/ a(e%t L*rateM a-ea o reputa0ie 'un/ +n 7haia ,i (/ era (uno%(ut pentru lu(rarea lui pentru $-anghelie. 3a(/ re*erirea +l pri-e,te pe =u(a %:ar putea (a el %/ *i *o%t repre1entantul lui &a-el +n toat/ Ma(edonia ,i 7haia a-+ndu:,i re,edin0a la 5ilipi. C+nd &a-el %:a +ntor% la 5ilipi +n a treia (/l/torie =u(a i %:a al/turat ,i a "er% (u el +n &ale%tina. +n ti"pul ,ederii lui &a-el la <eru%ali" ,i al +nte"ni0/rii +n Ce1areea nu %e "en0ionea1/ ni"i( de%pre =u(aD dar nu %e poate (a el %/ *i *o%t prea departe deoare(e el a parti(ipat la (/l/toria %pre )o"a ,i a %(ri% de%pre nau*ragiu ?5aptele 27@. $l e%te "en0ionat +n $pi%tolele din +n(hi%oare ?Col. H:1HD 5ili"on 2H@ unde e%te tre(ut +n r+ndul Lto-ar/,ilor de lu(ruM. 3e ai(i +n(olo in*or"a0iile %+nt e.tre" de *rag"entare ,i de ne%igure. 4e pare (/ =u(a a *o%t al/turi de &a-el +n ti"pul ulti"ei +nte"ni0/ri (are a pre(edat "oartea apo%tolului ?2 Ti". H:11@. =u(a nu a *o%t un %i"plu %pe(tator (are a pri-it din e.terior ade-/rul (re,tin (i a *o%t el +n%u,i un predi(ator ,i un "i%ionar a(ti-. $l a *o%t pri"ul "are i%tori( al #i%eri(ii ,i pri"ul %(riitor apologeti( al (re,tini%"ului. Ca to-ar/, al lui &a-el e%te de a,teptat (a lu(rarea lui %/ re*le(te (unoa,terea lui Cri%to% pe (are (ei doi au *olo%it:o +n propo-/duirea la nee-rei. 9ata +i lo ul s rierii 3ou/ date *i.ea1/ +ntre anu"ite li"ite ti"pul (+nd a *o%t %(ri%/ $-anghelia dup/ =u(a: tre'uie %/ *i *o%t %(ri%/ +nainte de 5aptele apo%tolilor ,i dup/ de1-oltarea (re,tini%"ului p+n/ la pun(tul +n (are a a8un% %/ atrag/ aten0ia unor nee-rei intere%a0i (u" a *o%t Teo*il. Cartea 5aptele apo%tolilor a *o%t pro'a'il %(ri%/ +nainte de +n(heierea pri"ei +nte"ni0/ri a lui &a-el la )o"a +ntru(+t %*+r,itul a'rupt al (/r0ii arat/ (/ autorul nu "ai are alt(e-a de %pu%. 57 Studiu al Noului Testament $-anghelia de%igur a *o%t %(ri%/ dup/ %*+r,itul -ie0ii lui <%u% ,i prologul ei arat/ (/ "ul0i al0ii +n(er(a%er/ de8a %/ %(rie $-anghelii de%pre *aptele (are erau

(re1ute pe %(ar/ +ntin%/ +n (o"unitatea (re,tin/. &oate (/ anul 60 d.Cr. ar *i o dat/ "edie potri-it/ pentru (/ pe -re"ea a(eea =u(a ar *i *o%t (redin(io% de (el pu0in 1e(e ani ,i ar *i (/l/torit +n &ale%tina unde ar *i putut %/:i +nt+lnea%(/ pe a(eia (are =:au (uno%(ut pe <%u% +n trup. 4:ar putea (a +n ti"p (e &a-el era +n +n(hi%oare =u(a %/:,i *i petre(ut ti"pul (/ut+nd in*or"a0ii de%pre -ia0a lui <%u% de%pre (are a au1it at+t de "ulte ,i pentru (are era el +n%u,i "i%ionar. 7u *o%t %ugerate date "ai t+r1ii pentru %(rierea $-angheliei dup/ =u(a pe te"eiul pretin%ei *olo%iri a $-angheliei dup/ Mar(u dar %i"ilarit/0ile literare dintre (ele dou/ $-anghelii pot *i e.pli(ate pe 'a1a ele"entului (o"un din propo-/duirea e-angheli%ti(/ de%pre Cri%to% (are e.i%ta +n #i%eri(a apo%toli(/. 4:ar putea (a =u(a ,i Mar(u %/ *i a-ut (onta(te per%onale la 7ntiohia atun(i (+nd <oan Mar(u a "er% a(olo pentru pri"a oar/ +n to-/r/,ia lui #arna'a ,i 4aul. 3e,i anul 60 d.Cr. nu poate *i *i.at +n "od dog"ati( drept data %(rierii e%te o datare (el pu0in la *el de %ati%*/(/toare (a ,i ori(e alt/ datare "ai t+r1ie. +n $-anghelie nu e%te dat/ ni(i o indi(a0ie (u pri-ire la lo(ul %(rierii ei. &ro'a'il (/ a *o%t %(ri%/ +n a*ara &ale%tinei de,i %:ar putea %/ *i *o%t %(ri%/ +n Ce1areea. Ma8oritatea lo(urilor %ugerate +ntre (are )o"a Ce1areea 7haia 7%ia Mi(/ ,i 7le.andria nu %+nt de(+t pre%upuneri. 9i(i tradi0ia din pri"ele -ea(uri nu ne %pune ni"i( (u pri-ire la lo(ul de origine al $-angheliei. Tot (e %e poate %pune e%te (/ a *o%t %(ri%/ unde-a +n lu"ea eleni%t/ de (/tre un o" (are a lu(rat printre nee-rei. %oninutul +n general %tru(tura $-angheliei dup/ =u(a ur"ea1/ %u((e%iunea prin(ipal/ de e-eni"ente a,a (u" au *o%t ele redate de Matei ,i Mar(u (u "ulte ad/ugiri uni(e. )elatarea na,terii lui <oan #ote1/torul ?1:>:2> >7:80@ ,i a na,terii ,i (opil/riei lui <%u% ?1:26:>6D 2:1:>2@ genealogia ?3:23:38@ predi(area +n 9a1aret ?H:16:30@ (he"area %pe(ial/ a lui &etru ?>:8:10@ ,a%e "inuni ?>:1:11D 7:11:17D 13:10:17D 1H:1:6D 17:11:19D 22:H9:>1@ nou/%pre1e(e pilde ?7:H1:H3D 10:30:37D 11:>:8D 12:13:21D 12:3>:H0D 12:H1:H8D 13:6:9D 1H:7: 11D 1H:16:2HD 1H:28:30D 1H:31 32D 1>:8:10D 1>:11:32D 16:1:13D 16:19:31D 17:7:10D 18:1:8D 18:9:1HD 19:11:27@ i%tori%irea +nt+lnirii (u Ra(heu ?19:1:10@ 'at8o(orirea lui <%u% +naintea lui <rod ?23:8:12@ ,i ar/tarea lui <%u% dup/ +n-iere pe dru"ul (/tre $"au% ?2H:13:3>@ %+nt toate (o"plet/ri "a8ore adu%e de $-anghelia dup/ =u(a. $.i%t/ "ulte alte a%pe(te (ara(teri%ti(e $-angheliei dup/ =u(a dar %+nt prea detaliate ,i prea nu"eroa%e (a %/ *ie toate enu"erate. S hia )vangheliei Materialul din $-anghelia dup/ =u(a e%te organi1at +n 8urul ideii (entrale (/ <%u% e%te un "e"'ru al u"anit/0ii (are a tr/it -ia0a per*e(t/ ,i repre1entati-/ de 5iu al o"ului prin puterea 3uhului 4*+nt. 3e1-oltarea %a"itolul & 58 a(e%tei idei +,i are r/d/(inile +n =u(a 2:11 unde (opilul a *o%t anun0at (a Lun

M+ntuitor (are e%te Cri%to% 3o"nulM. &ri"ul dintre a(e%te titluri -or'e,te de%pre "i%iunea =uiD al doilea ,i al treilea +l identi*i(/ drept Me%ia al iudai%"ului. =u(a: $-anghelia M+ntuitorului oa"enilor 1:M <. &re*a0a <<. &reg/tirea M+ntuitorului ;e%tirea 9a,terea lui <oan 9a,terea ,i (opil/ria lui <%u% 1:>:2:>2 1:>:>6 1:>7:80 2:1:>2 : .. -erusalimul, u 6untele 6slinilor !n "rim "lan. 51 Studiu al Noului Testament <<<. &re1entarea M+ntuitorului &ropo-/duirea lui <oan #ote1ul 6enealogia <%pitirea +ntoar(erea +n 6alileea <;. =u(rarea M+ntuitorului 7nun0area %(opului Mani*e%tarea puterii 7legerea u(eni(ilor &ro(la"area prin(ipiilor =u(rarea "ilei )e-elarea Cru(ii ;. Mi%iunea M+ntuitorului Che"area pu'li(/ Tri"iterea (elor ,apte1e(i +n-/0/turi de%pre +"p/r/0ie Cre,terea (on*li(tului pu'li( +n-/0/turi date u(eni(ilor ;<. &ati"ile M+ntuitorului $-eni"ente +n dru" %pre <eru%ali" 4o%irea la <eru%ali" Con*li(t la <eru%ali" &re1i(erea (u(eririi <eru%ali"ului Cina 3o"nului Tr/darea

7re%tarea ,i 8ude(ata )/%tignirea +ngroparea ;<<. +n-ierea M+ntuitorului Mor"+ntul gol 7r/tarea la $"au% 7r/tarea la u(eni(i +n%/r(inarea u(eni(ilor +n/l0area 3:1:H:1> 3:1:20 3:21 22 3:23:38 H:1:13 H:1H 1> H:16:9:>0 H:16:HH >:1:6:11 6:12:19 6:20:H9 7:1:9:17 9:18:>0 9:>1:18:30 9:>1:62 10:1:2H 10:2>:13:21 13:22:16:31 17:1:18:30 18:31:23:>6 18:31:19:27 19:28:HH 19:H>:21:H 21:>:38 22:1:38 22:39:>3 22:>H:23:2> 23:26:H9 23:>0:>6 2H:1:>3 ^K(101^ 2H:13:3> 2H:36:H3 2H:HH:H9

2H:>0:>3 &ri"a a*ir"a0ie din pre*a0a lui =u(a de(lar/ (/ $-anghelia a *o%t %(ri%/ (a %/ +i tran%"it/ (ititorului ei (ertitudine %piritual/ (u pri-ire la lu(rurile (are i:au *o%t pre1entate oral. $.pre%ia La pri"i +n-/0/tur/M6 e%te *olo%it/ +n general +n 9oul Te%ta"ent (u re*erire la in*or"a0ia (are e%te (o"uni(at/ +n "od organi1at. $%te e-ident (/ prin a(ea%t/ $-anghelie =u(a a -rut %/:i dea lui Teo*il o 'a1/ autenti(/ pentru (ore(tarea +n-/0/turii (u (are era de8a *a"iliar. %a"itolul & 54 &e 'a1a a(e%tei pre%upuneri pute" (on(hide (/ =u(a a a-ut gri8/ +n "od deo%e'it %/ pre1inte (ore(t toate *aptele a,a (u" ,i %pune el ?1:3@ ,i %/ organi1e1e toate *aptele +ntr:un (adru (are %/:i dea o i"pre%ie de unitate (ititorului. 4e(0iunea de%pre preg/tirea M+ntuitorului (on0ine "aterial (are nu apare +n (elelalte $-anghelii. Matei %pune (/ <%u% 4:a n/%(ut dintr:o *e(ioar/ dar ne relatea1/ +nt+"plarea din pun(tul de -edere al lui <o%i* +n ti"p (e =u(a o *a(e din pun(tul de -edere al M/riei. +n $-angheliile dup/ Matei ,i Mar(u nu g/%i" ni"i( (u pri-ire la na,terea lui <oan #ote1/torul. Cea de:a treia %e(0iune intrarea lui <%u% +n lu(rarea 4a pu'li(/ prin(ipal/ +n(epe (u o leg/tur/ dire(t/ (u i%toria (a ,i (u" ar -rea %/ arate (/ $l nu e%te o per%onalitate religioa%/ ideali1at/ (i un parti(ipant real la i%toria o"enirii (are poate *i lo(ali1at +n ti"p ,i +n %pa0iu. 6enealogia e%te ur"/rit/ +n(ep+nd (u 7da" ,i a((entul e%te pu% pe de%(enden0a u"an/ ,i nu pe linia regal/. )elatarea i%pitirii e%te *oarte a%e"/n/toare (u (ea din Matei (u e.(ep0ia ordinii. =u(a ne atrage aten0ia a%upra *aptului (/ dia-olul L=:a i%pitit +n toate *elurileM ?H:13@ (a ,i (u" ar *i -rut %/ arate (/ <%u% a *o%t (on*runtat (u toate i%pitele repre1entati-e pentru o"enire. =a +n(eputul (elei de:a patra %e(0iuni de%pre lu(rarea M+ntuitorului =u(a red/ predi(a din 9a1aret +n (are <%u% a de1-/luit rela0ia 4a (u %(rierile pro*eti(e. $l a %ta'ilit pro(la"area Lanului de +ndurare al 3o"nuluiM (a 0el al propo-/duirii 4ale. Materialul 'iogra*i( (are ur"ea1/ e%te *oarte a%e"/n/tor (u (el g/%it +n (elelalte %(rieri %inopti(e de,i =u(a a ad/ugat "ulte ele"ente uni(e. Cea de:a (in(ea %e(0iune +i e%te %pe(i*i(/ lui =u(a. Cu e.(ep0ia unor paragra*e o(a1ionale *oarte pu0in din te.tul (uprin% +ntre =u(a 9:>1 ,i 18:30 apare +n (elelalte $-anghelii. &ilda %a"ariteanului "ilo%ti- ?10:28:37@ a 'ogatului (/ruia i:a rodit 0arina ?12:13:21@ a %"o(hinului neroditor ?13:6:9@ pilda lo(urilor la o%p/0ul de nunt/ ?1H:7:1H@ pilda (elor po*ti0i la (in/ ?1H:1>:2H@ pilda (u "oneda pierdut/ ?1>:8:10@ pilda *iului ri%ipitor ?1>:11:32@ pilda i%pra-ni(ului nedrept ?16:1:13@ a 'ogatului ,i a lui =a1/r ?16:19:31@ pilda *ari%eului ,i a -a"e,ului ?18:9:1H@ %e g/%e%( nu"ai +n =u(a. 3e,i la pri"a -edere ar p/rea %/ *ie o (ole(0ie +nt+"pl/toare din pildele lui <%u% ele ilu%trea1/ %e"ni*i(a0ia "i%iunii =ui. 5ie(are pild/ %au i%tori%ire e%te un "odel de *elul +n

(are =u(a *olo%e,te "aterial nou din -ia0a lui <%u% pentru a e.pli(a %e"ni*i(a0ia =ui pentru (ititorii nee-rei. 9ara0iunea pati"ilor nu (on0ine paragra*e "ari (are %/ de-ie1e %e"ni*i(ati- de la tiparul general al nara0iunii %inopti(e +n an%a"'lul ei. 2rdinea e-eni"entelor din (adrul Cinei de pe ur"/ ?22:19:23@ (on*runtarea dintre <%u% ,i 4i"on &etru ?22:31 32@ %udoarea (a de %+nge ?22:H3 HH@ %u((e%iunea e-eni"entelor +n (a%a lui Caia*a ?22:63:71@ +n*/0i,area lui <%u% +naintea lui <rod ?23:H:16@ (u-intele lui <%u% adre%ate *e"eilor din <eru%ali" ?23:27:31@ t+lharul po(/it ?23:39:H3@ toate a(e%tea adaug/ la (alitatea de%(ripti-/ a po-e%tirii dar nu "odi*i(/ de%*/,urarea %au %e"ni*i(a0ia ei. 7tun(i (+nd a ar/tat "odul +n (are a %u*erit 5iul o"ului pe (ru(e a%(ult+nd de 7W Studiu al Noului Testament Tat/l =u(a a in%i%tat a%upra %u*erin0elor o"ene,ti ale lui <%u% ,i a%upra *aptului (/ $l +n0elege pro'le"ele u"ane. )elatarea +n-ierii e%te i1'itor de nou/ ,i de di*erit/. )ealitatea e%te a(eea,i (a ,i +n (elelalte $-anghelii dar ar/tarea lui <%u% la doi oa"eni a*la0i +n dru" %pre $"au% +nt/re,te (u %iguran0/ do-e1ile adu%e de a(ea%t/ $-anghelie. )ealitatea "or0ii lui <%u% di%perarea u(eni(ilor "ani*e%t/rile nea,teptate ,i (on-ing/toare ale pre1en0ei =ui dup/ +n-iere *aptul (/ <%u% interpretea1/ 4(riptura (a re*erindu:%e la $l (on-ingerea %piritual/ (are i:a (uprin% pe to0i (+nd le:a -or'it O toate a(e%tea au *o%t do-e1i (on-ing/toare (/ +n per%oana lui Cri%to% %:a petre(ut (e-a nou pe p/"+nt. Cu-intele (u (are %e +n(heie $-anghelia au */(ut leg/tura +ntre realitatea i%tori(/ ,i ade-/rul do(trinar ,i au ar/tat (/ re-ela0ia prin Cri%to% e%te te"eiul predi(/rii po(/in0ei ,i a iert/rii p/(atelor. . ente Tradi0ia %pune (/ =u(a a *o%t arti%t ,i (/ a pi(tat ta'louri pentru #i%eri(a pri"ar/. 9u ,ti" da(/ a pi(tat %au nu pe p+n1/ dar nu +n(ape +ndoial/ (/ a *o%t un arti%t +n *olo%irea (u-intelor. $-anghelia lui e%te (ea "ai literar/ dintre toateD po-e%tirile a,a (u" le:a (ule% de pe 'u1ele lui <%u% %au (u" le:a po-e%tit el +n%u,i %+nt perle de e.pri"are iar -o(a'ularul %/u e%te 'ogat ,i -ariat. &atru (+nt/ri %au poe1ii "inunate (are %+nt in(lu%e +n lu(rarea lui au a8un% p+n/ +n 1ilele noa%tre (a i"nuri ale #i%eri(ii: 6agnifi at ?1:H6:>>@ (+ntarea M/riei (+nd a "er% %/ o -i1ite1e pe $li%a'etaD :enedi tus ?1:67:79@ 'ine(u-+ntarea ro%tit/ de Raharia la na,terea lui <oanD 1loria in )' elsis ?2:1H@ i"nul de laud/ al o,tilor (ere,ti la na,terea lui <%u%D ,i Nune 9imittis, rug/(iunea lui 4i"eon la adu(erea la te"plu a prun(ului <%u% ?2:28:32@. $-anghelia dup/ =u(a e%te predo"inant i%tori(/. 9i(i un alt %(riitor nu +,i datea1/ %(rierea a,a (u" *a(e =u(a +n 1:> 2:1 ,i 3:1 2. 9u au *o%t */(ute alte +n(er(/ri de a %(hi0a at+t de (o"plet -ia0a lui Cri%to% de la na,tere p+n/ la "oarte de,i "ulte perioade din -ia0a =ui nu %+nt di%(utate +n detaliu. 9u -ede" pro-in(iali%" +n tratarea per%oanei lui Cri%to%D =u(a +l pri-e,te prin o(hii unui (o%"opolitan pentru (are nu e.i%t/ e-reu %au p/g+n gre( %au

'ar'ar ro' %au %lo'od. =u(a e%te i"par0ial +n %en%ul (el "ai 'un al (u-+ntului. <%toria lui nu e%te o (roni(/ pli(ti%itoare de e-eni"ente (i o interpretare %(ri%/ -ie +n(adrat/ +ntr:un +ntreg prin in%pira0ia 3uhului 4*+nt. 4ir !illia" )a"%ay a %pu%: L&o0i (onta pe (u-intele lui =u(a "ai "ult de(+t pe ale ori(/rui i%tori( ,i ele -or re1i%ta la (ea "ai atent/ e.a"inare ,i la (el "ai a%pru trata"ent da(/ (riti(ul +,i (unoa,te %u'ie(tul ,i da(/ nu tre(e din(olo de li"itele ,tiin0ei ,i ale drept/0iiM.7 3a(/ laudele lui )a"%ay par e.agerate nu tre'uie de(+t %/ (o"para0i %(rierile lui =u(a (u (ele ale (onte"poranilor %/i pentru a -/ da %ea"a (/ +n (eea (e pri-e,te %o'rietatea %tilului per%pi(a(itatea ,i e.a(titatea lu(r/rilor lui =u(a %+nt %uperioare (elorlalte. Cartea 5aptele apo%tolilor a *o%t %(ri%/ pentru a da o %a"itolul & 7 anali1/ %piritual/ a na,terii ,i (re,terii #i%eri(ii (re,tine ,i (a atare tre'uie %/ *ie o lu(rare i%tori(/ +n (eea (e pri-e,te "etoda *olo%it/. +n $-anghelia a treia %e pune a((entul pe do(trin/. $%te *oarte pu0in pro'a'il (a =u(a %/ *i (/l/torit (u &a-el ,i %/ *i %lu8it (a pa%tor ,i "i%ionar */r/ %/ *i *o%t (on,tient de i"portan0a +n-/0/turii do(trinare. 3e,i el nu pre1int/ teologia pe %u'ie(te -o(a'ularul %/u arat/ (unoa,terea ,i intere%ul lui pentru teologie. &er%oana lui Cri%to% 5iul lui 3u"ne1eu (are a *o%t re(uno%(ut (a atare de +ngeri ?1:3>@ de de"oni ?H:H1@ de Tat/l ?9:3>@ e%te pre1entat/ at+t (a 3u"ne1eu (+t ,i (a o". M+ntuirea e%te o +n-/0/tur/ proe"inent/ la =u(a: L...5iul o"ului a -enit %/ (aute ,i %/ "+ntuia%(/ (e era pierdutM ?19:10@. 7(ea%ta e%te *ra1a (heie din (arteD (+te-a pilde +n %pe(ial (ele din (apitolul 1> ilu%trea1/ %e"ni*i(a0ia "+ntuirii. Cu-+ntul gre(e%( diIaioo, (are +n%ea"n/ La +ndrept/0iM %au La 8u%ti*i(aM *olo%it at+t de *re(-ent de &a-el apare de (+te-a ori +n $-anghelia dup/ =u(a ,i +n 5aptele de,i nu e%te *olo%it totdeauna +n %en% teologi(. +ntr:o +"pre8urare +n%/ +n pilda (u *ari%eul ,i (u -a"e,ul ?18:1H@ a *o%t *olo%it +n "od (lar (u re*erire la po1i0ia %piritual/ a o"ului +naintea lui 3u"ne1eu. =a *el (a ,i (elelalte $-anghelii (ea dup/ =u(a pune o te"elie pentru teologie */r/ %/ o de1-olte (a pe un %u'ie(t dar do(trina de%pre per%oana lui Cri%to% de%pre natura ,i %e"ni*i(a0ia po(/in0ei do(trina de%pre "+ntuire de%pre p/(at de%pre 8u%ti*i(are de%pre r/%(u"p/rare ,i "ulte altele %+nt -/dite pentru (ititor. 3o(trina de%pre 3uhul 4*+nt o(up/ un lo( deo%e'it de proe"inentD de *apt +n =u(a %+nt "ai "ulte re*eriri la 3uhul 4*+nt de(+t +n Matei ,i Mar(u laolalt/. Toate per%ona8ele prin(ipale din $-anghelie <oan #ote1/torul ?1:1>@ M/ria ?1:3>@ $li%a'eta ?1:H1@ Raharia ?1:67@ 4i"eon ?2:2> 26@ ,i 3o"nul <%u% +n%u,i ?H:1@ au pri"it putere de la 3uhul 4*+nt pentru lu(rarea lor. +ntreaga -ia0/ a lui <%u% a *o%t tr/it/ prin 3uhul. $l a *o%t (on(eput prin 3uhul ?1:3>@ a *o%t 'ote1at prin 3uhul ?3:22@ pu% la +n(er(are de 3uhul ?H:1@ a *o%t +"puterni(it de 3uhul pentru lu(rarea 4a ?H:1H 18@ a *o%t +n-iorat de 3uhul ?10:21@ ,i a a,teptat (a u(eni(ii 4/i %/ de%/-+r,ea%(/ lu(rarea

4a tot prin puterea 3uhului ?2H:29@. Cartea 5aptele de%igur a (ontinuat a(ea%t/ te"/ ,i a de1-oltat:o deplin ar/t+nd natura ,i a"ploarea lu(r/rii 3uhului 4*+nt +n #i%eri(/. 7nu"itor (ategorii de oa"eni li %e a(ord/ o aten0ie %pe(ial/ +n a(ea%t/ $-anghelie. =u(a are "ulte de %pu% de%pre *e"eiD (u-+ntul L*e"eieM apare de patru1e(i ,i trei de ori ,i nu"ai de trei1e(i ,i nou/ de ori +n Matei ,i Mar(u laolalt/. Cara(terul M/riei "a"a lui <%u% e%te tratat "ai (o"plet +n =u(a de(+t +n Matei. $li%a'eta "a"a lui <oan ?1:> 6 39:H> >7@ ,i pro*etea%a 7na ?2:36:38@ grupul de *e"ei (are au (/l/torit +"preun/ (u u(eni(ii lui <%u% ?8:2 3@ *e"eile (are =:au 8elit la r/%tignire ?23:27 28@ ,i *e"eile (are au *o%t pre1ente la (ru(e ,i la "or"+nt ?23:>> >6D 2H:1:11@ toate au *o%t re"ar(ate. Copiilor li %e a(ord/ "ai "ult/ aten0ie +n %(rierile lui =u(a de(+t e%te o'i,nuit +n analele anti(hit/0ii. 9a,terea ,i (opil/ria lui <%u% ,i <oan %+nt o"i%e (o"plet de Mar(uD =u(a le re1er-/ trei (apitole. =u(a notea1/ de trei ori (/ <%u% a */(ut o "inune (u un (opil (are era %ingur la p/rin0i ?7:12D 8:H2D 9:38@. +n 76 Studiu al Noului Testament %a"itolul & 72 paginile a(e%tei $-anghelii <%u% apare (a un ap/r/tor al (elor %/ra(i ,i opri"a0i. Iapte %au opt dintre pildele 4ale %e o(up/ de (ontra%tul dintre %/r/(ie ,i 'og/0ie %au pun a((ent pe ne-oile e(ono"i(e ?7:H1 H3D 11:>:8D 12:13:21D 1>:8:10D 16:1:13D 16:19:31D 18:1:8@. Toate a(e%te pilde %e g/%e%( nu"ai +n $-anghelia dup/ =u(a. &ortreti1area 'ogatului din po-e%tirea (u 'ogatul ,i =a1/r ,i din pilda (u o"ul (/ruia i:a rodit 0arina nu e%te "/gulitoare de,i nu e%te a%pr/. Cu toate (/ =u(a +n%u,i a apar0inut (la%ei "ai +n%t/rite el %:a a%o(iat de 'un/-oie (u oa"enii din (la%ele de 8o% ,i $-anghelia lui a *o%t %(ri%/ +n a,a *el +n(+t ei %/ poat/ g/%i +n Cri%to% +"plinirea ne-oilor lor. 7r tre'ui %pu% un (u-+nt de%pre arta %(ri%ului lui =u(a. Multe dintre pildele lui <%u% a,a (u" %+nt redate de =u(a ar *i de"ne de re"ar(at nu nu"ai pentru +n-/0/tura lor %piritual/ (i ,i pentru *ru"u%e0ea e.pre%iei. &ilda *iului ri%ipitor din =u(a 1> e%te una dintre (ele "ai *ru"oa%e po-e%tiri %(urte din toate ti"purile ,i *or"ularea ei +n li"'a grea(/ e%te o "inunat/ (o"'ina0ie de %i"plitate ,i 'og/0ie de %en%. 9i(i un %u'ie(t nu ar putea *i tratat (u "ai "ult/ deli(ate0e %au +n0elegere de(+t a *o%t relatat/ na,terea lui <%u% de (/tre =u(a. Ta'loul (elor doi a*la0i pe dru" %pre $"au% (onden%ea1/ +ntregul %u'ie(t al +n-ierii +ntr:un paragra* %au dou/ de nara0iune (apti-ant/ ,i in(lude de a%e"enea +n-/0/tura e%en0ial/ de%pre a(e%t *apt. 2ri(e (riti( literar (are ar (iti $-angheliile ar alege $-anghelia dup/ =u(a drept o lu(rare re"ar(a'il/. Persona@ele +n $-anghelia dup/ =u(a apar (+te-a per%ona8e noi. Raharia ,i %o0ia %a $li%a'eta 4i"eon 7na Ra(heu ,i Cleopa nu %+nt "en0iona0i +n alt/ parte ,i *ie(are dintre ei e%te un per%ona8 di%tin(t. &er%ona8ele literare ale lui =u(a %+nt la *el de intere%ante (a ,i (ele i%tori(e. Cine l:ar putea uita pe tat/l r/'d/tor ,i

iu'itor din =u(a 1> ,i pe *iii %/i unul +n(/p/0+nat ,i ire%pon%a'il (el/lalt "+ndru ,i ne%upu% ?1>:11:32@[ 4a"ariteanul (are ,i:a ri%(at -ia0a ,i 'anii (a %/ %al-e1e pe un e-reu ne(uno%(ut '/tut de t+lhari ?10:30:37@ 'ogatul (are %e de%*/ta +n pro%peritate ?12:13:21@ i%pra-ni(ul -i(lean (are ,i:a a%igurat un -enit pentru %ine (+nd i%pr/-ni(ia +i era +n peri(ol ?16:1:13@ ,i *ari%eul %no' (are %:a rugat o%tentati- +n (urtea te"plului ?18:9:1H@ %+nt to0i repre1entan0i *ideli ai realit/0ii. 4e prea poate (a <%u% %/ *i luat a(e%te e.e"ple din (a1uri indi-iduale pe (are le:a o'%er-at ,i (are au *o%t p/%trate pentru noi +n nara0iunea plin/ de -ia0/ a lui =u(a. $*e(tul (u"ulati- al $-angheliei dup/ =u(a e%te to("ai (el e.pri"at de autor +n enun0ul %(opului. 9ara0iunea e%te at+t de real/ ,i at+t de 'ine *or"ulat/ +n(+t +l *a(e pe (ititor %/:= -ad/ pe <%u% (a pe un per%ona8 i%tori( real nu doar (a pe %u'ie(tul unui e%eu a'%tra(t. 7*ir"a0ia din =u(a 19:10 L&entru (/ 5iul o"ului a -enit %/ (aute ,i %/ "+ntuia%(/ (e era pierdutM e%te a"plu ilu%trat/ de a(ea%t/ $-anghelie. $a +l 1ugr/-e,te pe <%u% (a 5iu al o"ului ar/t+nd (u" a tr/it $l +n "i8lo(ul oa"enilor (u" i:a e-aluat ,i (e a */(ut pentru ei. Note 1. +n grea(/: "areIoloutheIoti. 2. ). C. SnoFling +n )'"ositorKs 1reeI Testament ?Te%ta"entul gre( al (o"entatorului@ 9eF TorE: 6eorge A. 3oran Co. nedatat -oi << p. >01. 3. +n grea(/: Iratiste. ;e1i 5aptele 23:26D 2H:3D 26:2>. H. 7dolph Aarna(E LuIe the Physi ian ?=u(a "edi(ul@ ?Tradu%/ de C. ). !ilEin%on %rown Theologi al Li8rary. =ondon: !illia"% and 9orgateD 9eF TorE: 6. &. &utna"J% 4on% 1907@. >. Co"par/ =u(a 22:HH (u <u%tin Martirul 9ialogue with Try"ho ?3ialog (u Trypho@ (iii. 6. +n grea(/: Iate heo. 7. !illia" )a"%ay The :earing of /e ent 9is overies on the Trustworthiness of the New Testament ?<"portan0a de%(operirilor re(ente pentru -era(itatea 9oului Te%ta"ent@ edi0ia a patraD =ondon: Aodder and 4toughton =td. 1920 p. 89. -lustraia de "e "agina urmtoare# Tradiionala 7ia 9olorosa, de4a lungul reia se s"une a tre ut %ristos "urt!ndu4Mi ru ea !n drum s"re %alvar. Capitolul 10 Evan@Celia du< Ioan 2riginea $-anghelia dup/ <oan e%te (ea "ai neo'i,nuit/ ,i poate (ea "ai -aloroa%/ dintre $-angheliile (anoni(e. 3e,i %e o(up/ de a(eea,i %u((e%iune general/ de e-eni"ente (are poate *i +nt+lnit/ pe paginile (elorlalte $-anghelii ea e%te *oarte di*erit/ prin %tru(tura ,i %tilul ei. 9u (on0ine pilde ,i relatea1/ nu"ai

,apte "inuni (in(i dintre (are nu %+nt relatate +n alt/ parte. Cu-+nt/rile lui <%u% redate +n ea %e o(up/ +n prin(ipal (u per%oana =ui ,i nu (u +n-/0/turile eti(e (u pri-ire la +"p/r/0ie. &ot *i g/%ite "ulte (on-or'iri per%onale ,i %e pune un a((ent "ai "are pe rela0ia lui <%u% (u per%oanele indi-iduale de(+t pe (onta(tul 4/u general (u "ul0i"ile. $-anghelia are un (ara(ter teologi( pronun0at ,i %e o(up/ +n "od %pe(ial de natura per%oanei lui Cri%to% ,i de %e"ni*i(a0ia (redin0ei +n $l. 3atorit/ di*eren0elor pronun0ate dintre $-anghelia dup/ <oan ,i $-angheliile %inopti(e -eridi(itatea ei a *o%t pu%/ la +ndoial/. )/%pun%ul +l g/%i" da(/ 0ine" %ea"/ de originea ,i de %(opul ei. &otri-it tradi0iei $-anghelia a *o%t %(ri%/ de <oan *iul lui Re'edei ulti"ul %upra-ie0uitor al grupului apo%toli( +n ti"p (e petre(ea ulti"ii ani ai -ie0ii %ale la $*e%. 3e,i p/rerea a(ea%ta a *o%t ata(at/ (u per%i%ten0/ ea (ontinu/ %/ r/"+n/ o po%i'ilitate la *el de 'un/ (a ori(e alt/ ipote1/ (are poate *i e"i%/. +n general %e (uno%( at+t de pu0ine lu(ruri de%pre 'i%eri(ile (re,tine de la %*+r,itul pri"ului %e(ol +n(+t e%te e.tre" de greu %/ *ie re(on%tituit (adrul +n (are a *o%t %(ri%/ a(ea%t/ $-anghelie. Cea "ai -e(he do-ad/ a e.i%ten0ei a(e%tei $-anghelii %e g/%e,te +n %(rierile lui &apia% a,a (u" %+nt (itate de $u%e'iu%.1 +n pa%a8ul "en0ionat el a */(ut alu1ie la <oan (are a *o%t unul dintre u(eni(ii 3o"nului ,i la un pre1'iter nu"it <oan un u(eni( al 3o"nului (are a *o%t (onte"poran (u el. $u%e'iu% a 166 Studiu al Noului Testament dedu% (/ (ele dou/ per%oane %+nt doi indi-i1i di*eri0i ,i a (itat e.i%ten0a +n $*e% a dou/ "or"inte a"+ndou/ dintre ele *iind nu"ite pe -re"ea a(eea L"or"+ntul lui <oanM. +ntru(+t lu(r/rile lui &apia% nu "ai e.i%t/ nu poate *i e"i%/ o 8ude(at/ independent/ (u pri-ire la +n0ele%ul a(e%tei a*ir"a0ii. 4e poate (a $u%e'iu% %/:1 *i +n0ele% gre,it pe &apia%. 9u e.i%t/ ni(i un "oti- (a apo%tolul %/ nu poat/ *i nu"it ,i pre1'iter iar &apia% %:ar putea %/ *i %pu% doar (/ +n ti"p (e "a8oritatea apo%tolilor nu au %upra-ie0uit p+n/ +n -re"ea lui unul %au doi dintre ei au r/"a% p+n/ +n 1ilele a(elea (a ulti"ii "artori -ii la (eea (e a %pu% ,i a */(ut <%u%. Teoria (/ (ea de:a patra $-anghelie a *o%t produ%ul unui pre1'iter ne(uno%(ut nu"it <oan ,i nu al apo%tolului <oan nu poate *i %o(otit/ +nte"eiat/. Toate "/rturiile p/rin0ilor #i%eri(ii +n(ep+nd din -re"ea lui <renaeu% %+nt +n "a8oritatea lor (ople,itoare +n *a-oarea teoriei (/ autorul a *o%t apo%tolul <oan. Cle"ent din 7le.andria ?190 d.Cr.@ 2rigen ?(ea 220 d.Cr.@ Ayppolitu% ?(ea 22> d.Cr.@ Tertulian ?(ea 200 d.Cr.@ ,i 5rag"entul Muratorian ?(ea 170 d.Cr.@ atri'uie to0i (ea de:a patra $-anghelie lui <oan *iul lui Re'edei. .utorul 3in (on0inutul $-angheliei pot *i dedu%e (+te-a lu(ruri (u pri-ire la autorul ei. Mai +nt+i el a *o%t e-reu o'i,nuit %/ g+ndea%(/ +n ara"ai(/ de,i $-anghelia a *o%t %(ri%/ +n grea(/. +n te.t apar *oarte pu0ine propo1i0ii

%u'ordonate ,i nu rareori %+nt in%erate (u-inte e-reie,ti %au ara"ai(e (are %+nt apoi e.pli(ate. 7utorului i:a *o%t *a"iliar/ tradi0ia e-reia%(/. +n 1:19:28 el %e re*er/ la *aptul (/ e-reii +l a,teptau pe Me%ia. $l a (uno%(ut %enti"entele e-reilor *a0/ de %a"ariteni ?H:9@ ,i atitudinea lor e.(lu%i-i%t/ +n +n(hinare ?H:20@. $l (uno,tea %/r'/torile e-reie,ti pe (are le:a e.pli(at (u aten0ie pentru (ititorii %/i. +n al doilea r+nd el a *o%t e-reu din &ale%tina ,i a (uno%(ut 0ara ,i +n %pe(ial <eru%ali"ul ,i +"pre8uri"ile lui ?9:7D 11:18D 18:1@. +i erau *a"iliare (et/0ile 6alileii ?1:HHD 2:1@ ,i 0inutul 4a"ariei ?H:> 6 21@. 4e pare (/ el (uno,tea *oarte 'ine 0ara pe (are a de%(ri%:o. 7poi el a *o%t "artor o(ular la e-eni"entele pe (are le:a relatat. 7t+t +n 1:1H: LIi noi a" -/1ut %la-a =ui...M (+t ,i +n 19:3> unde -or'e,te la per%oana a treia: L5aptul a(e%ta e%te ade-erit de (el (e 1:a -/1utM el de(lar/ (/ %pune (e-a (e a */(ut parte din e.perien0a lui per%onal/. 3etalii pre%/rate prin toat/ $-anghelia (on*ir"/ a(ea%t/ i"pre%ie. 2ra la (are a %tat <%u% la *+nt+n/ ?H:6@ nu"/rul ,i "/ri"ea -a%elor de la nunta din Cana ?2:6@ greutatea ,i pre0ul "irului (u (are =:a un% M/ria pe <%u% ?12:3 >@ detaliile 8ude(/rii lui <%u% ?(ap. 18 19@ %+nt lu(ruri (are au prea pu0in/ leg/tur/ (u *irul prin(ipal al nara0iunii dar ele indi(/ pri-irea unui o'%er-ator. Cine a *o%t autorul[ $%te e-ident (/ el a *o%t (u <%u% (hiar de la +n(eputul lu(r/rii =ui deoare(e el "en0ionea1/ e-eni"ente (are pre(ed +n(eputul lu(r/rii lui <%u% a,a (u" e%te a(e%ta redat de e-angheli,tii %inopti(i. $l tre'uie %/ *i %a"itolul *( 167 */(ut parte din grupul de u(eni(i "en0iona0i +n nara0iune. &otri-it ulti"ului (apitol el tre'uie identi*i(at drept Lu(eni(ul preaiu'itM (are era prieten apropiat (u &etru ,i (are a *o%t *oarte aproape de <%u% la Cina 3o"nului ?13:23@ la 8ude(at/ ?18:1> 16@ ,i la (ru(e ?19:26 27@. 9u"ai unul dintre u(eni(ii inti"i ai lui <%u% %e +n(adrea1/ +n toate a(e%te de%(rieri. <a(o- a *o%t o"or+t la +n(eputul i%toriei #i%eri(ii pri"are ?5aptele 12:2@. &etru To"a ,i 5ilip %+nt "en0iona0i at+t de *re(-ent la per%oana a treia +ne+t nu %e poate (a -reunul dintre ei %/ *ie autorul. 3e,i autorul nu ,i:a %pu% nu"ele el a %o(otit de la %ine +n0ele% (/ (ititorii ,tiau (ine e%te ,i (/ -or a((epta autoritatea lui (u pri-ire la lu(rurile pe (are le:a %(ri%. <oan *iul lui Re'edei e%te (ea "ai 'un/ po%i'ilitate (are a r/"a% ,i (on(lu1iile de "ai 8o% %e 'a1ea1/ pe pre%upunerea (/ el e%te autorul $-angheliei. #iogra*ia lui <oan e%te *rag"entar/ la *el (a ,i toate (elelalte 'iogra*ii 'i'li(e. $l a *o%t unul dintre *iii lui Re'edei ?Mar(u 1:19 20@ un pe%(ar din 6alileea ,i ai lui 4alo"e (are pro'a'il (/ era %ora M/riei "a"a lui <%u% ?-e1i Matei 27:>6D Mar(u 1>:H0D <oan 19:2>@. $l a (re%(ut +n 6alileea ,i a *o%t to-ar/, de pe%(uit (u *ratele %/u ,i (u 7ndrei ,i &etru. 4:ar putea (a el %/ *i *o%t "ai +nt+i +ntre u(eni(ii lui <oan #ote1/torul ,i poate (/ a *o%t to-ar/,ul lui 7ndrei "en0ionat +n <oan 1:H0. 3a(/ e%te a,a el =:a +n%o0it pe <%u% +n pri"ul 4/u turneu prin 6alileea ?<oan 2:2@ ,i dup/ a(eea +"preun/ (u to-ar/,ii %/i

a p/r/%it pe%(uitul (a %/:= ur"e1e pe $l ?Matei H:21 22@. $pi%oadele din -ia0a lui <%u% la (are a luat parte ,i <oan %+nt prea nu"eroa%e (a %/ *ie enu"erate ,i tratate %eparat. $l a *o%t (u <%u% +n <eru%ali" +n pri"a parte a lu(r/rii +n <udeea. &oate (/ di%(u0ia (u 9i(odi" a a-ut lo( a(a%/ la <oan. $l a parti(ipat la "i%iunea (elor doi%pre1e(e de%(ri%/ de Matei ?10:1 2@. $l a a-ut ne-oie de %*atul lui <%u% la *el de "ult (a ,i ori(are altul dintre (ei doi%pre1e(e deoare(e %e pare (/ el ,i <a(o- a-eau un te"pera"ent neo'i,nuit de +n*l/(/rat. <%u% i:a nu"it L*iii tunetuluiM %au +ntr:o tradu(ere "ai literal/ L*iii tu"ultuluiM ?Mar(u 3:17@. Mar(u nu arat/ ni(i un "otipentru (are li %:a dat a(e%t nu"e dar *olo%irea e.pre%iei e-reie,ti L*iul lui...M +n%ea"n/ de o'i(ei (/ ter"enul a(ela (ara(teri1ea1/ (o"plet per%oana re%pe(ti-/ a,a (u" L*iii lui #elialM +n%ea"n/ Loa"eni de ni"i(M. <ntoleran0a ,i 'rutalitatea lor %:au -/1ut +n gra'a (u (are au "u%trat pe un o" (are %(otea de"oni dar nu */(ea parte din grupul lor ?=u(a 9:H9@ ,i +n dorin0a lor de a (he"a *o( din (er a%upra %atelor %a"aritene (are nu au -rut %/:= pri"ea%(/ pe <%u% ?9:>2:>H@. 7"+ndoi i:au (erut "a"ei lor %/ inter-in/ la <%u% (a %/ le a(orde po1i0iile de (in%te +n +"p/r/0ia =ui ?Matei 20:20:28@. 7(ea%t/ ne"aturitate %piritual/ a *o%t a%pru "u%trat/ de <%u% de,i (eea (e +i punea +n a(0iune era dorin0a de a:< *i loiali lui <%u% ,i lu(r/rii =ui. =a Cina 3o"nului <oan a o(upat lo(ul de (in%te ,i de inti"itate de l+ng/ <%u% ?<oan 13:23@. =a 8ude(at/ el a o'0inut a((e% +n (urtea "arelui preot pentru (/ era (uno%(ut de *a"ilie ?18:1> 16@. &oate (/ el *u%e%e repre1entantul la <eru%ali" al (o"paniei de pe%(uit a tat/lui %/u ,i +n *elul a(e%ta a a8un% %/ (unoa%(/ toate *a"iliile proe"inente din ora,. 4e pare (/ el a a%i%tat la 8ude(ata ,i la "oartea lui <%u% ,i ,i:a a%u"at re%pon%a'ilitatea +ngri8irii "a"ei 71 Studiu al Noului Testament lui <%u% atun(i (+nd <%u% a +n(redin0at:o +n gri8a lui ?19:26 27@. $l a %tat (u &etru +n 1ilele %u"'re dinainte de +n-iere ,i +"preun/ (u el a *o%t unul dintre pri"ii -i1itatori la "or"+ntul gol. 7(olo (+nd a pri-it la *+,iile de p+n1/.goale La -/1ut ,i a (re1utM ?20:8@. $pilogul a(e%tei $-anghelii %ugerea1/ (/ <oan a a-ut o -ia0/ lung/ (are a durat "ult ti"p dup/ +n(eputul erei (re,tine pentru (/ alt*el nu ar *i *o%t ne(e%ar/ o e.pli(a0ie a longe-it/0ii %ale. $pi%tolele arat/ (/ el %:a ridi(at la o po1i0ie de in*luen0/ +n #i%eri(/ ,i (/ a de-enit un propo-/duitor plin de putere al drago%tei lui 3u"ne1eu re-elate +n Cri%to%. &ro'a'il (/ <oan a "urit pe la %*+r,itul pri"ului %e(ol. 3in a(e%te ele"ente di%parate ale 'iogra*iei <ui <oan 0e%ute +n nara0iunea general/ a -ie0ii lui Cri%to% pute" -edea (e-a din e.perien0ele lui %pirituale. $l <:a d/ruit lui Cri%to% loialitatea %a inten%/ (are uneori %:a e.pri"at +n *or"e lip%ite de deli(ate0e ,i pripite. 3up/ (e Cri%to% a %trunit ,i a puri*i(at ardoarea lui nere0inut/ <oan a de-enit apo%tolul iu'irii al (/rui de-ota"ent nu a *o%t dep/,it de ni(i unul dintre %(riitorii 9oului Te%ta"ent. 5o(ul din *irea lui %e -ede +n -igoarea li"'a8ului %/u. <oan %e *a(e e(oul (u-intelor a%pre ale lui <%u%

+"potri-a ne(redin(io,ilor ?8:HH@ atun(i (+nd +i nu"e,te L(opiii dia-oluluiM ?1 <oan 3:10@. 7(ela,i o" +n%/ a %pu%: L&reaiu'i0ilor %/ ne iu'i" unii pe al0iiD (/(i drago%tea e%te de la 3u"ne1eu. Ii ori(ine iu'e,te e%te n/%(ut din 3u"ne1eu ,i (unoa,te pe 3u"ne1euM ?H:7@. Cele dou/ a*ir"a0ii nu %+nt in(o"pati'ile (u o *ire aprig/. <oan e%te e.e"plul tipi( de o" (are ar *i putut *i un "are p/(/to% dar din (are Cri%to% a */(ut un "artor de %ea"/ al 4/u. 9ata +i lo ul s rierii 3ata %(rierii (elei de:a patra $-anghelii a *o%t e%ti"at/ de (er(et/tori di*eri0i +ntre anii H0 ,i 1H0 d.Cr. %au (hiar "ai t+r1iu. 9u %e poate %/ *i *o%t %(ri%/ "ai t+r1iu de(+t 3iate%%aron de Tatian +n (are a *o%t in(lu%/ pe la 8u"/tatea (elui de:al doilea %e(ol. 3e%(operirea *rag"entului )yland% (are p/%trea1/ o por0iune din <oan 18:31:33 37 38 arat/ (/ $-anghelia dup/ <oan a *o%t *olo%it/ pro'a'il +n pri"a 8u"/tate a %e(olului al doilea.2 6oodenough %u%0ine (/ $-anghelia dup/ <oan %:ar putea %/ *i *o%t %(ri%/ +n 8urul anului H0 d.Cr. 3 de,i pu0ini (er(et/tori a((ept/ o dat/ at+t de ti"purie. Cea "ai 'un/ %olu0ie pare %/ *ie (/ $-anghelia dup/ <oan a *o%t %(ri%/ +n 7%ia Mi(/ poate +n $*e% (/tre %*+r,itul pri"ului %e(ol (+nd #i%eri(a a a8un% la un oare(are grad de "aturitate ,i (+nd a *o%t ne-oie de un progre% +n +n-/0/tura de%pre natura (redin0ei. 4e pare (/ a *o%t %(ri%/ +ntr:un "ediu nee-reie%( deoare(e %/r'/torile ,i o'i(eiurile e-reie,ti au *o%t e.pli(ate pentru (ei (are nu erau *a"iliari (u ele ?<oan 2:13D H:9D 19:31@. %a"itolul *( 74 %oninutul Cheia (on0inutului $-angheliei dup/ <oan o g/%i" +n a*ir"a0ia autorului +n%u,i +n <oan 20:30 31: A-sus a mai f ut !naintea u eni ilor Si multe alte semne are nu s!nt s rise !n artea a easta. 9ar lu rurile a estea au fost s rise "entru a voi s redei -sus este %ristosul, <iul lui 9umnezeu5 +i rez!nd, s avei viaa !n Numele LuiB. Trei (u-inte ie% +n e-iden0/ +n a(e%t pa%a8: semne, a rede, via. &ri"ul dintre a(e%te (u-inte (on0ine un indi(iu (u pri-ire la organi1area $-angheliei +n 8urul "ai "ultor "inuni %ele(0ionate (are %+nt +n general paralele (u (ele din $-angheliile %inopti(e dar ai(i %+nt nu"ite semne datorit/ %e"ni*i(a0iei lor %pe(iale +n a(ea%t/ $-anghelie. 4+nt redate ,apte "inuni (are au *o%t */(ute de <%u% +n pu'li( a%upra altor oa"eni ,i pentru *olo%ul altora. $le ilu%trea1/ di*erite do"enii ale puterii 4ale ,i +n "od (ole(ti- depun "/rturie de%pre do(trina (entral/ a $-angheliei du"ne1eirea lui <%u%. $le pot *i (la%i*i(ate dup/ (u" ur"ea1/: Titlul PasaA )omeniul ul <uterii 4(hi"'area apei +n 2:1:11 Calitatea -in ;inde(area *iului H:H6: 4pa0iul

6:16: =egile 21 naturii ;inde(area or'ului 9:1:12 9enoro(irea +n-ierea lui =a1/r 11:1: Moartea H6 7(e%te ,apte "inuni operea1/ to("ai +n do"eniile +n (are o"ul nu poate *a(e ni(i o %(hi"'are a legilor %au a (ondi0iilor (are +i a*e(tea1/ -ia0a. <%u% Ii:a do-edit puterea +n a(e%te do"enii +n (are o"ul e%te neputin(io% ,i lu(r/rile pe (are le:a */(ut $l depun "/rturie de%pre (apa(it/0ile =ui %upranaturale. 7l doilea (u-+nt a rede, e%te (u-+ntul (heie al $-angheliei ,i e%te +nt+lnit de 98 de ori. 3e o'i(ei e%te tradu% a rede, de,i uneori e%te redat prin a se !n rede ?-e1i 2:2H@. 3e o'i(ei +n%ea"n/ La re(unoa,te drept ade-/rat/ o a*ir"a0ie */(ut/ de o per%oan/ de%pre %ine +n%/,iM %au de%(rie dedi(area (o"plet/ a per%oanei *a0/ de Cri%to%. +n a(e%t (u-+nt g/%i" +n0ele%ul deplin al +ntregii -ie0i (re,tine pentru (/ ti"pul -er'al *olo%it +n a(e%t pa%a8 i"pli(/ pro(e%ul (ontinuu de (redin0/ i"pli(+nd +n a(ela,8 ti"p ,i progre%. <oan de*ine,te (redin0a +n Cri%to% (a *iind a(tul prin (are +l pri"i" pe $l ?1:12@ +l *a(e" parte din -ia0a noa%tr/. 5iind (on-in% prin semne, (are erau do-e1i ale puterii per%oanei lui <%u% (redin(io%ul ur"a %/ trea(/ +n "od logi( la o (redin0/ %ta'il/. 8W Studiu al Noului Testament %a"itolul *( 8 7l treilea (u-+nt din (heia $-angheliei e%te via, (are +n li"'a8ul lui <oan e%te %u"a total/ a tot (e +i e%te dat (redin(io%ului prin "+ntuire. $%te (ea "ai +nalt/ e.perien0/ pe (are o poate a-ea o"ul. L;ia0a -e,ni(/ e%te a(ea%ta M a %pu% <%u% L%/ Te (unoa%(/ pe Tine %ingurul 3u"ne1eu ade-/rat ,i pe <%u% Cri%to% pe (are =:ai tri"i% TuM ?17:3@. &otri-it lui <oan -ia0a nu e%te doar -italitatea ani"al/ %au (ur%ul e.i%ten0ei u"ane. $a i"pli(/ o nou/ natur/ o nou/ (on,tiin0/ o nou/ intera(0iune (u "ediul ,i o de1-oltare (ontinu/. Cri%to% e%te pre1entat (a "odelul de a%e"enea -ia0/ (are e%te darul lui 3u"ne1eu pentru (redin(io% (+t ,i %(opul %ta'ilit de 3u"ne1eu pentru (redin(io%. 7(e%te trei (u-i.u( semne, a rede, via, dau o organi1are logi(/ $-angheliei. +n semne aa-... . -ela0ia lui 3u"ne1euD +n redin a-e" rea(0ia pe (are tre'uie %/ o produ(/ `_J`_: viaa e%te re1ultatul pe (are +l adu(e a(ea rea(0ie. S hia )vangheliei

unui no'il ;inde(area unui %l/'/nog Ar/nirea (elor (in(i "ii B"'larea pe ap/

>H >:1:9 Ti"pul 6:1:1H Cantitatea

3e1-oltarea te"ei (entrale a (redin0ei e%te e-ident/ +n %(hi0a $-angheliei. Ioan, Evan@Celia =redinei <. &rologul $.punerea te"ei: Credin0a 1:1:18 A)l merge !naintea lor +i oile merg du" elB 0-oan *(#?3. ;n "stor u oile sale !n Palestina. <<. &erioada de anali1/ 1:19:H:>H &re1entarea o'ie(tului (redin0ei M/rturia lui <oan #ote1/torul 1:19:>1 M/rturia lu(r/rilor lui <%u% 2:1:22 M/rturia (u-intelor lui <%u% 2:23:H:>H III. &erioada de (ontro-er%/ >:1:6:71 &ro'le"a (redin0ei ,i a ne(redin0ei &re1entat/ +n a(0iune >:1:18 &re1entat/ +n argu"entare >:19:H7 &re1entat/ +n de"on%tra0ie 6:1:21 &re1entat/ +n (u-+ntare 6:22:71 <;. &erioada de (on*li(t 7:1:11:>3 Cio(nirea dintre (redin0/ ,i ne(redin0/ 3e%(rierea (on*li(tului 7:1:8:>9 Cu *ra0ii lui <%u% 7:1:9 Cu "ul0i"ile 7:10:>2 Cu *e"eia prin%/ +n adulter 7:>3:8:11 Cu *ari%eii ,i (u e-reii 8:12:>9 <lu%trarea (on*li(tului 9:1:11:>3 &rin o"ul or' 9:1:H1 &rin di%(ur%ul de%pre p/%tor 10:1:21 &rin argu"entare 10:22:H2 &rin +n-ierea lui =a1/r 11:1:>3 ;. &erioada de (ri1/ ll:>H:12:36a 3e(lara0ia de (redin0/ ,i de ne(redin0/ ;<. &erioada de (on%*/tuire 12:36':17:26 +nt/rirea (redin0ei Tran1i0ia 12:36':13:30 Con%*/tuirea (u u(eni(ii 13:31:16:33 Con%*/tuirea (u Tat/l 17:1:26 ;<<. &erioada de de%/-+r,ire 18:1:20:31 ;i(toria a%upra ne(redin0ei Tr/darea 18:1:27 Cude(area +naintea lui &ilat 18:28:19:16 )/%tignirea 19:17:37

+ngroparea +n-ierea ;<<<. $pilog )e%pon%a'ilit/0ile (redin0ei

19:38:H2 20:1:29 21:1:2>

172 Studiu al Noului Testament 4tru(tura $-angheliei dup/ <oan e%te at+t de (lar/ +n(+t nu %e poate (a (ititorul ei %i nu o o'%er-e. 3e la +n(eput ,i p+n/ la %*+r,it e%te ur"/rit/ (u (on%e(-en0/ tt"a (redin0ei. #a "ai "ult $-anghelia nu +n(ear(/ %/ i"pun/ o organi1are arti*i(ial/ a%upra unor *apte e.i%tente. 4(riitorul in%pirat a ale% anu"ite epi%oade ,i +n-/0/turi (are repre1int/ (ara(terul ,i de%*/,urarea re-ela0iei lui 3u"ne1eu +n Cri%to% ?1:19@ ,i a aran8at a(e%te epi%oade +n a,a *el +n(+t %/:1 poarte pe (ititor pe -alul "i,(/rii %pirituale %pre o "/rturi%ire a(ti-/ a (redin0ei +n Cri%to%. &rologul ?1:1:18@ +n(epe prin *olo%irea ter"enului gre(e%( logos ?(u-+ntul@ pentru a pre1enta per%oana lui Cri%to%. Ter"enul a(e%ta %e deo%e'e,te de (ele *olo%ite +n (elelalte $-anghelii pentru (/ nu i"pli(/ un anu"it (adru religio% %pe(i*i(. %ristos e%te un ter"en e-reie%(D 9omnul e%te nee-reie%(D -sus e%te u"anD %uv!ntul %au Logos e%te *ilo1o*i(. 7%t*el <oan ia (a %u'ie(t al $-angheliei %ale o i"agine uni-er%al/: +ntruparea )a0iunii $terne (are e%te 3u"ne1eu (are a -enit de la 3u"ne1eu ,i (are +l re-elea1/ pe 3u"ne1eu a,a (u" un *iu +l re-elea1/ pe tat/l %/u. $l tre'uie %/ *ie +n0ele% de a(eia (are +l pri"e%( ?1:12@ ,i (on*li(tul dintre (ei (are +l pri"e%( ,i (ei (are nu +l pri"e%( e%te a%e"/nat (u (on*li(tul dintre lu"in/ ,i +ntuneri(. &erioada de anali1/ ?1:19:H:>H@ pre1int/ per%oana Cu-+ntului */(ut trup a,a (u" a *o%t -/1ut $l de (onte"poranii 4/i ,i a,a (u" a *o%t pri"it de ei. Mai +nt+i $l e%te pro(la"at +n "/rturia ante"erg/torului 4/u <oan ,i +n di%(u0ia 4a (u u(eni(ii lui <oan. Mi%iunea 4a e%en0ial/ a(eea de Miel al lui 3u"ne1eu ?1:29@ ,i "etoda prin (are $l %:a adre%at ne-oilor ,i dorin0elor (elor (are -oiau %/:= ur"e1e +l leag/ de i%toria ,i de re-ela0ia anterioar/. &entru a:Ii do-edi po1i0ia $l a *olo%it at+t propo-/duirea lui <oan (+t ,i %(rierile pro*eti(e din ;e(hiul Te%ta"ent. &rin lu(r/rile pe (are le:a */(ut $l Ii:a de"on%trat puterea inerent/ a%upra lu(rurilor a%upra oa"enilor ,i a%upra in%titu0iilor ?2:1:22@. 3i%(u0iile (are au ur"at au *o%t "ani*e%t/ri depline ale %u*i(ien0ei =ui pentru to0i oa"enii. 9i(odi" +n-/0/torul e-reu edu(at ,i "anierat *e"eia %a"aritean(/ (u li"'/ t/ioa%/ ,i (ini(/ no'ilul in%i%tent din 6alileea pro'a'il un nee-reu au *o%t to0i orienta0i %pre (redin0a +n <%u% prin argu"ente ,i prin "etode di*erite. 3in *elul +n (are 4:a pre1entat <%u% pe 4ine +n pu'li( %:a n/%(ut o (ontro-er%/ pentru (/ atun(i (+nd le:a (erut oa"enilor %/ (read/ +n $l "ul0i =:au re*u1at. $l nu le:a (erut o (redin0/ oar'/ %au nera0ional/ (i a a-ut gri8/ %/ *a(/ apel la *apte ,i %/ de*inea%(/ li"pede pro'le"ele i"pli(ate +n (redin0/ ,i +n ne(redin0/.

;inde(area o"ului de la %(/ld/toare a gr/'it %o%irea perioadei de (ontro-er%/ ?>:1:6:71@ deoare(e "inunea a *o%t */(ut/ +ntr:o 1i de %a'at. <%u% a ar/tat (/ a(0iunea =ui e.e"pli*i(a (eea (e */(ea Tat/l +n per"anen0/ ,i +n *elul a(e%ta a re-endi(at +n "od ta(it di-initatea (a prerogati- al 4/u. +n di%(u0ia (are a ur"at ?>:19:H7@ $l a argu"entat +n *a-oarea (redin0ei +n $l pe 'a1a "/rturiei a (in(i "artori: $l +n%u,i ante"erg/torul 4/u Tat/l lu(r/rile %a"itolul *( 173 pe (are le:a */(ut ,i 4(ripturile. Minunile din (apitolul 6 potri-it lui <oan au *o%t */(ute +n "od %pe(ial pentru u(eni(ii 4/i (a %/:i deter"ine %/ (read/. 7(e%te "inuni ,i (u-"t/ri (are au ur"at %+nt %tr+n% legate unele de altele deoare(e (u-+ntareaJ e%te doar o a"pli*i(are a ade-/rului de"on%trat +n "inuni. 7pelul pentru (redin0/ e%te *oarte puterni( +n a(ea%t/ %e(0iune (a ,i (u" <%u% ar *i -rut %/:i *a(/ pe u(eni(i %/ +,i e.pri"e (redin0a +n $l +nainte (a -/paia (ontro-er%ei %/:i poat/ +n%tr/ina de $l. &erioada de (on*li(t ?7:1:11:>3@ (ontinu/ orient/rile din perioada de (ontro-er%/ adu(+ndu:le la pun(tul logi( de (ri1/. Credin0a +n (re,tere dar e1itant/ a u(eni(ilor e%te pre1entat/ +n (ontra%t (u (ini%"ul rigid al *ra0ilor lui <%u% (u ata,a"entul *lu(tuant al "ul0i"ilor ,i (u +"potri-irea +n-eninat/ a ierarhiei iudai(e. $-aluarea */(ut/ de <%u% +n%u,i (on*li(tului apare +n po-e%tirea (u or'ul +n (are <%u% e.pri"/ ne(e%itatea de a *a(e lu(r/rile lui 3u"ne1eu (+t/ -re"e "ai are prile8ul la *el (a ,i +n (a1ul +n-ierii lui =a1/r pe (are $l a pri-it:o (a un e.a"en %upre" al (redin0ei ,i (a pe o do-ad/ (ul"inant/ a puterii 4ale. Cu-+ntarea in(lu%/ +ntre a(e%te dou/ "inuni +n (apitolul al 1e(elea e%te ulti"a a*ir"are pu'li(/ de1-oltat/ a "i%iunii 4ale. $l a*ir"/ %(opul "or0ii 4ale la *el de (lar (a ,i +n (u-intele %pu%e u(eni(ilor la Ce1areea lui 5ilip (are %+nt redate de e-angheli,tii %inopti(i. )e1ultatul (on*li(tului e%te pre1i% +n (u-intele 4ale: L+"i dau -ia0a (a iar/,i %:o iauM ?10:17@. +n perioada de (ri1/ ?ll:>H:12:36a@ au ap/rut di*erite ten%iuni pe (are le:a (reat (on*li(tul. <%u% 4:a retra% din <eru%ali" ,i +"pre8uri"ile lui +n $*rai" (a %/ ia%/ din (entrul *urtunii. 4enti"entele prietenilor 4/i au *o%t e.pri"ate */0i, de *a"ilia din #etania (are a dat o (in/ +n (in%tea =ui ?12:1 2@. Mul0i"ea de pelerini (are erau pre1en0i la <eru%ali" pentru %/r'/toarea &a%telor =:au a(la"at (u entu1ia%" ?12:20 21@. <%u% +n%u,i Ii:a dat %ea"a (/ 1arurile au *o%t arun(ate ,i 4:a retra% din (onta(tele (u "ul0i"ile ?12:36@. 5a(torul de(i%i- +n -ia0a 4a a *o%t de%tinul di-in ,i nu -otul poporului. &+n/ la a(e%t pun(t lu(rarea lui <%u% a *o%t pu'li(/D de ai(i +n(olo a *o%t pri-at/. &erioada de (on%*/tuire ?12:36':17:26@ (uprinde ulti"ele +n-/0/turi pe (are le:a dat u(eni(ilor dup/ Cina de pe ur"/ (+t ,i rug/(iunea 4a (/tre Tat/l. &reg/tirea u(eni(ilor pentru ,o(ul (ru(ii ,i raportul dat Tat/lui (u pri-ire la ter"inarea lu(r/rii 4ale au +n(heiat lu(rarea p/"+ntea%(/ a lui <%u%. &erioada de de%/-+r,ire ?18:1:20:31@ adu(e de1nod/"+ntul luptei dintre prin(ipiul (redin0ei ,i (el al ne(redin0ei. 9e(redin0a a *o%t de"a%(at/ +n a(tul

tr/d/rii ,i al r/%tignirii. 4l/'i(iunea lui &etru tr/darea lui <uda r/utatea in-idioa%/ a preo0ilor ,i la,itatea lui &ilat arat/ "odul +n (are ne(redin0a +,i atinge %(opul *inal. &e de alt/ parte %tatorni(ia u(eni(ului preaiu'it ,i a *e"eilor (+t ,i a(0iunea generoa%/ a lui <o%i* ,i 9i(odi" arat/ (/ o (redin0/ (hiar i"per*e(t/ ,i needu(at/ poate "en0ine loialitatea +n (iuda (on%tern/rii ,i a peri(olului. +n-ierea de%igur a *o%t 8u%ti*i(area *inal/ a (redin0ei (+t ,i (on*ir"area *inal/ a re-ela0iei prin <%u% 5iul lui 3u"ne1eu. w 114 Studiu al Noului Testament . ente $-anghelia dup/ <oan are "ulte tr/%/turi %pe(iale (are (ontri'uie la pre1entarea te"ei prin(ipale. 3e(lara0iile lui <%u% %+nt e.pu%e +n ,apte propo1i0ii (are +n(ep (u (u-intele $B 4g9T: 1. &+inea -ie0ii 6:3> 2. =u"ina lu"ii 8:12D 9:> 3. B,a ?%taulului@ 10:7 H. &/%torul (el 'un 10:11 1H >. +n-ierea ,i -ia0a 11:2> 6. Calea ade-/rul ,i -ia0a 1H:6 7. 7de-/rata -i0/ 1>:1 <oan pune a((entul pe rela0ia per%onal/ dintre <%u% ,i oa"eni. 4+nt redate dou/1e(i ,i ,apte de di%(u0ii per%onale dintre (are unele %+nt *oarte e.tin%e iar unele %+nt *oarte %(urte. &e a(ea%t/ li%t/ %+nt in(lu%e pa%a8ele (are pot *i (la%i*i(ate +n alte (ategorii (u" ar *i "inunea (u *iul %lu8'a,ului +"p/r/te%( ?H:H6:>H@ %au 8ude(ata +naintea lui &ilat ?18:28:19:16@. +n +"pre8ur/ri de *elul a(e%ta lo(ul proe"inent +l o(up/ intere%ul lui <%u% *a0/ de indi-id ,i nu a(0iunea. +n $-angheliile %inopti(e de e.e"plu 8ude(ata +naintea lui &ilat e%te un ele"ent i"portant +n de1nod/"+ntul -ie0ii lui <%u% +n ti"p (e +n $-anghelia dup/ <oan a((entul e%te pu% pe intere%ul per%onal al lui <%u% *a0/ de &ilat ,i pe e*ortul lui <%u% de a:1 adu(e pe &ilat la pun(tul de a a((epta a*ir"a0iile lui <%u% de%pre 4ine. ;o(a'ularul lui <oan e%te at+t de neo'i,nuit +n(+t da(/ %+nt (itate nu"ai unul %au dou/ -er%ete din a(ea%t/ $-anghelie %(oa%e din (onte.t ele %+nt u,or de re(uno%(ut. 7nu"ite (u-inte (heie %+nt repetate (on%tant nu pentru (/ %(riitorul e%te *oarte li"itat +n %*era g+ndirii (i pentru (/ ade-/rurile (entrale ale $-angheliei la *el (a dia"antele tre'uie %/ *ie pri-ite din unghiul *ie(/rei *a0ete. C+0i-a dintre a(e,ti ter"eni (u" %+nt L-ia0/M Llu"in/M L+ntuneri(M Llu(rareM Llu"e L(redin0/M LtrupM L(ea%M %+nt *olo%ite +n a(ea%t/ $-anghelie *ie +n %en% *igurat *ie +ntr:un %en% %pe(ial. 7ltele %+nt a'%tra(te %au oare(u" *ilo1o*i(e prin (on0inutul lor: Lade-/rM Lade-/ratM Lur/M La pri"iM La iu'iM ?dou/ -er'e di*erite@ La luaM La tri"iteM L+n(eputM La (unoa,teM ?dou/ -er'e di*erite@ L%la-/M La pro%l/-iM L"/rturieM La "/rturi%iM La r/"+neM LTat/lM. $-anghelia dup/ <oan arat/ prin -o(a'ularul

ei (/ +n-/0/tura -ie0ii (re,tine %e (ri%tali1a%e de8a +n anu"ite (on(epte 'ine de*inite (are erau e.pri"ate *olo%ind o *ra1eologie *i./ ,i (are atun(i (a ,i a%t/1i au repre1entat un tipar (u totul nou de ade-/r %piritual. $-anghelia dup/ <oan pune a((entul pe du"ne1eirea lui <%u% Cri%to% 5iul lui 3u"ne1eu. 3e,i ni(i o $-anghelie nu 1ugr/-e,te "ai (lar (ara(terul =ui u"an ni(i o alta nu a*ir"/ at+t de dire(t prerogati-ul di-init/0ii: LCu-+ntul era 3u"ne1euM ?1:1@D L$u ,i Tat/l una %+nte"M ?10:30@D L+nainte (a %/ %e na%(/ 7-raa" %+nt $uM ?8:>8@D LCine M:a -/1ut pe Mine a -/1ut pe Tat/lM ?1H:9@D ,i e.(la"a0ia lui To"a: L3o"nul "eu ,i 3u"ne1eul "euM ?20:28@. %a"itolul *( 85 $%te a((entuat ,i (ara(terul u"an al lui <%u%. $l a *o%t o'o%it ?H:6@ +n%etat ?H:7@ ner/'d/tor ?6:26@ "elan(oli( ?6:67@ %e-er ?8:HH@ +ndurerat ?11:3>@ re(uno%(/tor ?12:7@ tul'urat ?12:27@ plin de drago%te ?13:1@ loial ?18:8@ (ura8o% ?18:23@. &entru (onte"poranii 4/i (are =:au +nt+lnit +nt+"pl/tor $l a *o%t L2"ul a(ela (/ruia < %e 1i(e <%u%M ?9:11@D pentru (ei (are au tr/it (u $l a de-enit L4*+ntul lui 3u"ne1euM ?6:69@. S o"ul 7,a (u" a" %pu% de8a %(opul a(e%tei $-anghelii e%te apologeti(. Toate $-angheliile au *o%t "enite %/ i"pri"e (redin0a +n (ei (are le:au (itit %au le:au au1it (itite. $-anghelia a(ea%ta a *o%t de%tinat/ pentru a(eia (are a-eau de8a unele predile(0ii *ilo1o*i(e a,a (u" arat/ &rologul pentru (ei (are (/utau un r/%pun% la (ererea lui 5ilip: L3oa"ne... arat/:ne pe Tat/l ,i ne e%te de a8un%M ?1H:8@. $%te po%i'il (a $-anghelia dup/ <oan %/ *i *o%t %(ri%/ (a o +n(er(are (on,tient/ de a (o"pleta relat/rile (urente de%pre -ia0a ,i lu(rarea lui <%u% (are ,i:au g/%it e.pri"area %(ri%/ +n $-angheliile %inopti(e (anoni(e. 9u pute" a*ir"a (u dog"ati%" (/ <oan ar *i (uno%(ut ,i (/ ar *i (itit $-anghelia lui Matei Mar(u %au =u(a. Cu toate a(e%tea o"iterea lu(r/rii lui <%u% +n 6alileea a'%en0a aproape total/ a pildelor %ele(ti-itatea e-ident/ +n (itarea "inunilor ?20:30@ ,i +"'inarea unor date i%tori(e ale lui <oan (u (ele ale %inopti(ilor te *a(e %/ (re1i (/ el a +n(er(at %/ dea pu'li(ului in*or"a0ii noi (are nu "ai *u%e%er/ *olo%ite +n alte %(rieri. 3e e.e"plu +n relatarea Cinei 3o"nului <oan de%(rie %p/larea pi(ioarelor ,i e.pli(/ (u" <%u% a -rut %/ le dea u(eni(ilor o le(0ie de u"ilin0/. +n a*ar/ de pre%upunerea (/ o a%e"enea le(0ie ar putea *i potri-it/ pentru o apli(are general/ el nu a enun0at ni(i un "oti- (lar pentru (are a *o%t dat/. =u(a +n%/ ne:a %pu% (/ u(eni(ii %:au (ertat +ntre ei L(are din ei a-ea %/ *ie %o(otit (a (el "ai "areM ?=u(a 22:2H@. Cele dou/ relat/ri %e +"'in/ prin %en%ul (o"un pe (are +l au ,i ne:a" putea +ntre'a da(/ nu (u"-a <oan e.pli(/ "odul +n (are a re1ol-at <%u% %itua0ia de%(ri%/ de =u(a <oan %o(otind epi%odul (a o ad/ugire per%onal/ la relatarea lui =u(a. Persona@ele 2 parti(ularitate a $-angheliei dup/ <oan e%te pre1entarea per%ona8elor prin "ai "ulte %(hi0e de (ara(ter di%parate +n te.t. 9i(odi" ?<oan 3:1:1>D

7:>0:>2D 19:39@ 5ilip ?1:H3:H6D 6:>:7D 1H:8:11@ To"a ?11:16D 1H:> 6D 20:2H:29@ M/ria ,i Marta ?11:1:H0 12:2:8@ M/ria "a"a lui <%u% ?2:1:>D 19:26 27@ ,i alte per%ona8e %+nt "en0ionate (u naturale0e ,i (u u,urin0/ atun(i (+nd reiau (onta(tul (u nara0iunea prin(ipal/ dar (+nd a(e%te alu1ii i1olate %+nt pu%e laolalt/ ele *or"ea1/ un portret (o"plet al per%oanei -i1ate. +ntr:o oare(are "/%ur/ a(e%t pro(edeu e%te apli(at ,i +n (elelalte $-anghelii dar +n "are "/%ur/ e%te li"itat la (+te-a per%ona8e proe"inente (u" %+nt &etru %au <uda +n ti"p (e a patra $-anghelie *olo%e,te at+t per%ona8e proe"inente (+t ,i per%ona8e o'%(ure (a e.e"ple de (redin0/ %au de ne(redin0/. 176 Studiu al Noului Testament Note 1. $u%e'iu% Distoria ) lesiae <<< ...i. 12H 127. 2. 5rederi(E Senyon 2ur :i8le and the .n ient 6anus ri"ts ?#i'lia noa%tr/ ,i "anu%(ri%ele anti(e@ edi0ie re-i1uit/D 9eF TorE: Aarper and #ro%. &u'li%her% 19H0 p. 128. 3. $rFin ). 6oodenough LCohn a &ri"iti-e 6o%pelM ?<oan o $-anghelie pri"iti-/@ Journal of :i8li al Literature, =G<; ?19H>@ 1H>:182. &hiladelphia: 4o(iety o* #i'li(al =iterature and $.ege%i% 19H>. -lustraia de "e "agina urmtoare# ;n morm!nt din grdina de la "oalele 1olgotei5 s4ar "utea s fie el !n are a fost !nmorm!ntat -sus. Capitolul 11 &iata lui Cristos 7r *i *ire%( %/ ne a,tept/" (a 3o"nul <%u% Cri%to% %/ *i *o%t %o(otit %u*i(ient de i"portant (a %/ *ie "en0ionat pe larg +n %(rierile din -re"ea 4a ,i %/ e.i%te "ulte "ateriale 'iogra*i(e de%pre $l. $l a *o%t -/1ut de "ul0i"i de oa"eni ,i (ei (are =:au ur"at %:au nu"/rat (u %utele ?1 Cor. 1>:6@ iar "/rturia lor era +n(/ -ie la "i8lo(ul pri"ului %e(ol. +n realitate in*or"a0iile pri-itoare la $l %+nt relati- pu0ine. +n a*ar/ de (ele patru $-anghelii ,i de (+te-a alu1ii di%parate +n $pi%tole i%toria (onte"poran/ lui <%u% nu %pune aproape ni"i( (u pri-ire la $l. -nformaii din surse nereligioase $.i%t/ totu,i (+te-a re*eriri la Cri%to% %au la (re,tini%" (are pot *i (itate. <o%e*u% +n lu(rarea %a .nti hiti,* a */(ut ur"/toarea a*ir"a0ie: LCa" pe -re"ea a(ea%ta a tr/it <%u% un o" +n0elept da(/ %+nte" +ndrept/0i0i %/:1 nu"i" o" pentru (/ el a *o%t un */(/tor de lu(r/ri "inunate un +n-/0/tor al oa"enilor (are pri"e%( (u pl/(ere ade-/rul. $l a atra% la %ine "ul0i e-rei ,i "ul0i nee-rei. $l a *o%t Cri%to%XulY. Ii (+nd &ilat la %uge%tia oa"enilor "ai (u -a1/ dintre noi 1:a (onda"nat %/ *ie r/%tignit (ei (are l:au iu'it la +n(eput nu l:au p/r/%itD (/(i el li %:a ar/tat -iu a treia 1i a,a (u" pro*e0ii au pre-e%tit a(e%tea ,i 1e(e "ii de alte lu(ruri "inunate (u pri-ire la el. 6ruparea (re,tinilor (are ,i:a pri"it nu"ele de la el nu a di%p/rut p+n/ +n 1iua de a%t/1iM.

Ta(itu% un i%tori( ro"an din %e(olul al doilea %(riind de%pre do"nia lui 9ero a */(ut alu1ie la "oartea lui Cri%to% ,i la e.i%ten0a (re,tinilor +n )o"a:2 180 Studiu al Noului Testament L3ar ni(i toate "+ng+ierile (are pot -eni de la un o" ni(i toate 'og/0iile pe (are le:ar putea d/rui un prin0 ni(i (hiar toate 8ert*ele de i%p/,ire (are ar putea *i adu%e 1eilor nu l:au putut u,ura pe 9ero de ti(/lo,ia de a *i %o(otit (el (are a porun(it di%trugerea. 3e a(eea pentru a %upri"a 1-onul el i:a a(u1at pe nedrept ,i i:a pedep%it (u (ele "ai groa1ni(e torturi pe ni,te oa"eni nu"i0i (re,tini (are erau ur+0i pentru "on%truo1itatea lor. Cri%tu% de la (are +,i trag nu"ele a *o%t o"or+t (a un (ri"inal de (/tre &ontiu% &ilat pro(uratorul <udeii +n ti"pul do"niei lui Ti'eriu: dar a(ea%t/ %uper%ti0ie peri(uloa%/ repri"at/ pentru o -re"e a i1'u(nit din nou nu nu"ai +n <udeea de unde %:a tra% */(/torul de rele (i ,i +n (etatea )o"a...M M/rturia lui 4uetoniu% e%te %(urt/:3 L&edeap%a Xdat/ de 9eroY le:a *o%t apli(at/ (re,tinilor o (ategorie de oa"eni deda0i unei %uper%ti0ii noi ,i d/un/toareM. &liniu (el T+n/r (are era (ore%pondentul lui Traian a -or'it +n una dintre %(ri%orile %ale de%pre (re,tinii pe (are i:a (uno%(ut +n 7%ia:H L$i au a*ir"at +n%/ (/ +ntreaga lor -ino-/0ie %au gre,eal/ era (/ a-eau o'i(eiul %/ %e +ntrunea%(/ +ntr:o anu"it/ 1i +nainte %/ %e lu"ine1e de 1iu/ (a %/ (+nte +n -er%uri alternate un i"n lui Cri%to% (a unui 1eu ,i %/ %e lege printr:un 8ur/"+nt %ole"n %/ nu *a(/ ni(i o *apt/ rea %/ nu +n,ele %/ nu *ure %/ nu (o"it/ adulter %/ nu:,i (al(e (u-+ntul ,i %/ nu de1"int/ +n(rederea (elor (are le:au +n(redin0at %/ *a(/ (e-a...M =u(ian %(riitorul %atiri( din %e(olul al doilea a -or'it 'at8o(oritor de%pre Cri%to% ,i de%pre (re,tini.> $l i:a a%o(iat (u %inagogile din &ale%tina iar de%pre Cri%to% a %pu% (/ e%te L...o"ul (are a *o%t (ru(i*i(at +n &ale%tina pentru (/ a introdu% un (ult nou +n lu"e... #a "ai "ult +nte"eietorul Xa(e%tui (ultY i:a (on-in% (/ to0i %+nt *ra0i +ntre ei dup/ (e au p/(/tuit o dat/ pentru totdeauna p/r/%indu:i pe 1eii gre(i ,i +n(hin+ndu:%e la +n%u,i %o*i%tul (ru(i*i(at ,i tr/ind dup/ legile luiM. 7(e%te (o"entarii %(urte de%pre Cri%to% ,i de%pre (re,tini%" au *o%t %(ri%e de oa"eni (are nu (uno,teau i%toria (re,tini%"ului ,i (are erau o%tili *a0/ de adep0ii lui. $i arat/ (/ +n %e(olul al doilea (re,tini%"ul era de8a r/%p+ndit ,i e.i%ten0a i%tori(/ a lui Cri%to% era re(uno%(ut/ +n general de du,"anii =ui. 9atura a(e%tor re"ar(i do-ede,te (/ $l era pri-it (a un *anati( o'%(ur al (/rui (ult a atin% o po1i0ie de proe"inen0/ "ult "ai "are de(+t %:ar *i a,teptat (ine-a. &+n/ pe -re"ea lui 9ero +n (er(urile (ur0ii i"periale (re,tini%"ul era pri-it de ro"ani la *el (u" ar pri-i a"eri(anii de a%t/1i introdu(erea ,intoi%"ului 8apone1. Perioadele din viaa lui -sus

+ntru(+t datele o*erite de (ele patru $-anghelii nu %+nt (o"plete +n %en%ul de a *i e.hau%ti-e pe 'a1a lor nu %e poate re(on%titui o 'iogra*ie (o"plet/ a %a"itolul ** 181 lui <%u%. 3intre (ei patru pro'a'il (/ =u(a e%te (el "ai repre1entati- dar el nu in(lude lu(rarea de +n(eput din <udeea (are e%te "en0ionat/ de <oan. 9i(i unul dintre e-angheli,ti nu +n(ear(/ %/ *a(/ o de%(riere *i1i(/ a per%oanei lui <%u% de,i unele lu(ruri tre'uie %/ le *i *o%t (uno%(ute %(riitorilor. 9u"ai =u(a red/ un (r+"pei din (opil/ria lui <%u%D +n (ea "ai "are parte (ei trei1e(i de ani ai -ie0ii =ui %+nt tre(u0i %u' t/(ere. <oan e%te %ingurul (are ur"ea1/ un plan (ronologi( 'ine %ta'ilit (are poate *i ur"/rit prin alu1iile lui la %/r'/torile la (are a parti(ipat <%u% de,i e.i%t/ a"'iguitate (u pri-ire la una dintre ele ?<oan >:1@. 2rdinea nara0iunii +n ori(are dintre $-anghelii nu e%te neap/rat (ronologi(/ deoare(e *ie(are $-anghelie are un o'ie(ti- propriu ,i +,i organi1ea1/ "aterialul pentru atingerea a(elui o'ie(ti- ,i nu pentru a ur"a o %u((e%iune te"poral/. 5ie(are $-anghelie e%te o interpretare ,i nu o (roni(/. 3in a(ea%t/ (au1/ e.i%t/ unele di*eren0e de opinie (u pri-ire la ordinea e-eni"entelor din -ia0a lui Cri%to%. 4(he"a (are ur"ea1/ e%te +n ar"onie (u p/rerile "a8orit/0ii (er(et/torilor ,i tratea1/ %e(0iuni "ai "ari din $-anghelii ,i nu (he%tiuni de detaliu (are +,i au lo(ul +ntr:un %tudiu %pe(iali1at. &erioadele ur"ea1/ ordinea (on-en0ional/ dat/ de #urton ,i 6ood%peed 6 Au(E7 ,i al0ii. 1 li K 51 'ii N :.& lini 7edere general din Nazaret. 182 Studiu al Noului Testament 7)M29<7 ;<$N<< =B< C)<4T24 Matei Mar(u =u(a <oan <. Prinii +i o"ilria 6enealogia 1:1:17 3:23: 38 9a,terea lui <oan 1:>:2> #ote1/torul >7:80 ;e%tirea 1:18: 1:26: 2> 38 9a,terea lui <%u% 2:1 2:1:7 +ngerii 2:8:20 T/ierea +"pre8ur ,i dedi(area 2:21: 39 Magii 2:1:12

5uga +n $gipt Copil/ria ,i -i1ita la <eru%ali" 7nii ne(uno%(u0i

2:13: 23 2:H0: >0 2:>1 >2 3:1:20 1:19: 37 3:13: 1:9:11 3:21 17 22 H:1:11 1:12 H:1:13 13

<<. . iuni "regtitoare &ropo-/duirea lui <oan 3:1:12 1:1:8 #ote1ul lui <%u% <%pitirea X<<. !n e"utul lu rrii din 1alileea 9unta din Cana X;. !n e"utul lu rrii din -udeea 0Pastele3 Cur/0irea te"plului 3i%(u0ia (u 9i(odi" Co"peti0ia (u <oan #ote1/torul )etragerea prin 4a"aria ;. !ntoar erea !n 1alileea 4o%irea ;inde(area *iului unui %lu8'a, +"p/r/te%( +nte"ni0area lui <oan ,i ple(area la Capernau" H:12: 16

2:1: 12

2:13: 2> 3:1: 21 3:22: 36 H:1: H2 H:12 1:1H H:1H H:H3: H> H:H6: >H

&ri"ul turneu prin 6alileea Che"area pri"ilor u(eni(i 0 1i de lu(ru C/l/torii ,i propo-/duire Minuni ,i (u-+nt/ri

H:17 H:18: 22 8:1H: 17 1:16: 20 1:21: 3H 1:3>: 39 1:H0: 3:12

H:31: H1 H:H2: HH >:1: 6:19

8:1:H 9:1:17 12:1: 21

7legerea (elor doi%pre1e(e &redi(a de pe Munte 4er-itorul %uta,ului


%a"itolul ** 183

3:13: 19a >:1: 7:29 8:>:13 Matei

6:12: 16 ?6:20: H9@ 7:1:10

5iul -/du-ei Tri"i,ii lui <oan #ote1/torul 11:2:30

Mar( =u(a <oan u 7:11: 17

7:18: 3> Bngerea lui <%u% 7:36: >0 Bn alt turneu de predi(i 8:1:3 &rote%tul *a"iliei 12:H6:>0 3:31: 8:19: 3> 21 &ilde 13:1:>3 H:1: 8:H: 3H 18 Minuni 8:18 23: H:3>: 8:22: 2H >:H3 >6 9:18:26 ;<. .l treilea turneu# a"ogeul lu rrii )e%pingerea de la 13:>H:>8 6:1:6 9a1aret Turneul (elor 9:36: 6:7: 9:1:6 doi%pre1e(e 11:1 13

Moartea lui <oan +ntoar(erea (elor doi%pre1e(e

1H:1:12 6:1H: 9:7:9 29 1H:13

6:30: 9:10 32 Ar/nirea (elor >.000 1H:13:21 6:33: 9:11: 6:1:1H HH 17 )etragerea ,i u"'larea 1H:22:33 6:H>: 6:1>:21 pe ape >2 Cu-+ntarea din %inagog/ 1>:1:20 7:1: 23 ;<<. /etragerea !n nord +n Tir ,i 4idon 1>:21:28 7:2H: 30 +n 3e(apoli% 1>:29:31 7:31: 37 Ar/nirea (elor H.000 : Cu-+ntare 1>:32: 8:1: 16:12 21 ;inde(area unui or' 8:22: 26 )e-elarea per%oanei 16:13:26 8:27: 9:18: 4ale 37 2> 4(hi"'area la *a0/ 16:27: 8:39: 9:26: 17:13 9:13 36 ;inde(area unui 17:1H:21 9:1H: 9:37: de"oni1at 29 H3 &re-e%tirea "or0ii ,i +n-ierii 17:22:23 9:30 9:H3: 32 H> ;<<<. !n heierea lu rrii !n 1alileea 17:2H: 9:33: 9:H6: 7:1:9 18:3> >0 >0 <G. Lu rarea mai t!rzie din -udeea C/l/toria la <eru%ali" prin 4a"aria 19:1 2D 10:1 9:>1: 7:10 62 8:19:22 4/r'/toarea Corturilor 7:11:>2 5e"eia prin%/ +n

adulter 3i%puta (u *ari%eii 2"ul n/%(ut or' &/%torul (el 'un Tri"iterea (elor 70 &ilda %a"ariteanului "ilo%tiM/ria ,i Marta 18H Studiu al Noului Testament Matei Mar(u =u(a <oan )ug/(iunea Tat/l no%tru Contro-er%/ (u *ari%eii +n-/0/turi pu'li(e 4/r'/toarea dedi(/rii G. Lu rarea din Pereea 7-erti%"ente Cin/ la un *ari%eu Che"area "ul0i"ilor +n-/0/turi pentru -a"e,i ,i p/(/to,i +n-/0/turi date apo%tolilor +n-ierea lui =a1/r )etragerea +n $*rai" G<. ;ltima ltorie la -erusalim =u(rarea +n 4a"aria ,i 6alileea

7:>3:8:11 8:12:>9 9:1:H1 10:1:21 10:1: 2H 10:2> :37 10:38 :H2

11:1:13 11:1H: >H 12:1:>9 10:22: 39 X10:H0: H2Y 13:22: 3> 1H:1:2H 1H:2>: 3> 1>:1:32 16:1: 17:10 11:1:HH 11:H>: >H

17:11:

18:1H =u(rarea +n &ereea +n-/0/turi de%pre di-or0 19:1:12 10:1: 12 +n-/0/turi de%pre (opii 19:13: 10:13: 1> 16 T+n/rul 'ogat 19:16: 10:17: 20:16 31 ;e%tirea "or0ii 20:17: 10:32: 19 3H Cererea lui <a(o,i <oan 20:20: 10:3>: 28 H> 7propierea de <eru%ali" 20:29: 10:H6: 3H >2 4o%irea la #etania G<<. S"tm!na "atimilor 3u"ini(/ <ntrarea triu"*al/ <%u% pl+nge pentru (etate =uni #le%te"area %"o(hinului

18:1>: 17 18:18: 30 18:31: 3H

18:3>: 19:28 11:>>: 12:11

21:1:9 11:1: 10 21:10 11 11:11

19:29: 12:12: H0 19 19:H1: HH

21:18 19 Cur/0irea te"plului 21:12 13 ;inde(/ri +n 21:1H: te"plu 17 Mar0i 4"o(hinul u%(at 21:19: 22 Contro-er%/ 21:23: 22:H6 Conda"narea (/rturarilor ,i

11:12: 1H 11:1>: 19:H>: 19 H8

11:20: 2> 11:27: 20:1:HH 12:37

*ari%eilor ;/du-a %/ra(/ ;i1ita gre(ilor Matei %a"itolul ** 18> Mar(u =u(a )e%pingerea lui <%u% de (/tre e-rei Cu-+ntarea apo(alipti(/ &re-e%tirea (ru(ii Bngerea (u "ir Tr/darea Mier(uri O nu a-e" ni(i o dat/ Coi Ma%a pa%(al/ Cu-+ntarea de r/"a% 'un Cu-+ntarea +n dru" %pre 6het%i"ani )ug/(iunea de "are preot +n gr/din/ Tr/darea ,i are%tarea Cude(ata +naintea lui 7nna Cude(ata +naintea

62, *24 12:38: 20:H>: H0 H7 12:H1: 21:1:H HH 12:20: 36 <oan 12:37: >0 2H 2> 26:1:> 26:6:13 26:1H: 16 13:1:37 21:>:38 1H:1 2 22:1 2 1H:3:9 12:2:8 1H:10 22:3:6 11

26:17: 29

1H:12: 22:7:30 13:1: 2> 38 1H:1: 31 1> 16

26:30 36:H6 26:H7: >6

1H:26 32:H2

17 22:39: 18:1 H6

1H:H3: 22:H7: 18:2: >2 >3 12 18:12: 1H 19:23

lui Caia*a T/g/duirea lui &etru Cude(ata +naintea 4anhedrinului Moartea lui <uda ;ineri Cude(ata +naintea lui e &ilat

26:>7 >9:68 26:>8 69:7> 27:1 27:3:10

1H:>3 >>:6> 1H:>H 66:72 1>:1 :

22:>H 63:6>

18:2H

22:>H: 18:1>: 62 18 2>:27 22:66: 71

27:2 11:1H

+naintea lui <rod +ntoar(erea la &ilat 27:1>: 26 #at8o(ura 27:27: %olda0ilor 30 3ru"ul %pre 27:31: Cal-ar 3H )/%tignirea 27:3>: >6 +ngroparea 27:>7: 60 4+"'/t/ 5e"eile la 27:61 "or"+nt 6arda 27:62: 66 G<<<. !nvierea 3u"ini(/ ;i1ita *e"eilor 28:1:8 7r/t/rile lui <%u% M/ria Magdalina

1>:1:> 23:1:> 18:28: 38 23:6:12 1>:6:1> 23:13: 18:39: 2> 19:16 1>:16: 19 1>:20: 23:26: 19:16 23 32 17 1>:2H: 23:33: 19:18: H1 H9 30 1>:H2: 23:>0: 19:31: H6 >H H2 1>:H7 23:>> >6

16:1:8 2H:1:12 20:1: 10 16:9:11 20:11: 18

186 Studiu al Noului Testament Matei Mar(u =u(a <oan

Celelalte *e"ei 28:9 10 )aportul g/r1ii 28:11:1> Cei doi u(eni(i &etru Re(e apo%toli Cei un%pre1e(e apo%toli =a Marea 6alileii Con-er%a0ia (u &etru B(eni(ii +n 6alileea 28:16:20 Cei un%pre1e(e pe Muntele M/%linilor Marea +n%/r(inare ,i +n/l0area 28:18:20 16:12 13 16:1H 2H:13:32 2H:33:3> 2H:36:H3 20:19:2> 20:26:31 21:1:1H 21:1>:2> 16:1>:18 2H:HH:H9 16:19 20 2H:>0:>3 2 tre(ere +n re-i%t/ a %(hi0ei de "ai %u% a "aterialului 'iogra*i( arat/ (/ e.i%t/ "ulte por0iuni (o"une +n relat/ri. 2 "are parte a "aterialului e%te redat/ de (el pu0in trei ori de (/tre e-angheli,tii %inopti(i ,i uneori e%te repetat/ de <oan. 4e(0iunile +n (are to0i trei %+nt de a(ord %+nt de o'i(ei por0iuni narati-e (are %e o(up/ (u "inuni %au (u pilde. 7nu"ite e-eni"ente re"ar(a'ile (u" %+nt 'ote1ul i%pitirea hr/nirea (elor (in(i "ii %(hi"'area la *a0/ ,i %/pt/"+na pati"ilor %+nt redate de to0i (ei trei e-angheli,ti %inopti(i. $-angheliile dup/ =u(a ,i <oan (on0in (ele "ai "ulte lu(ruri (are nu %+nt repetate +n alt/ parte. 4e(0iunea din =u(a 9:>1 p+n/ la 18:1H e%te uni(/ prin (on0inutul ei (u e.(ep0ia unor a*ir"a0ii (are %+nt paralele +n (on0inut (u unele din Matei de,i (onte.tul nu e%te neap/rat a(ela,i. Ma8oritatea "aterialului din $-anghelia dup/ <oan e%te di*erit de (el al %inopti(ilor (hiar ,i atun(i (+nd e.i%t/ un paraleli%" i%tori( general +n %u((e%iunea e-eni"entelor. $-angheliile %+nt preo(upate "ai "ult de pre1entarea unei per%oane de(+t de %(rierea unei po-e%tiri. Ceea (e are i"portan0/ e%te %e"ni*i(a0ia relat/rii ,i nu ordinea %au *aptul de a *i (o"plet/. 3i*eren0a dintre di*eritele relat/ri

indi(/ *aptul (/ ele %e (o"pletea1/ ,i pro'a'il (/ lu(rul a(e%ta nu a *o%t */(ut +n "od inten0ionat de autorii u"ani. 7%e"/n/rile dintre relat/ri %u%0in (on(lu1ia (/ e.i%ta un nu(leu de (uno,tin0e de%pre <%u% (are */(eau parte din +n-/0/turile *i.e ale #i%eri(ii pri"are ,i (/ ele erau 'a1ate pe "/rturia -ala'il/ a "artorilor o(ulari. 9u e%te ne(e%ar %/ repet/" ai(i "ulte lu(ruri (are au *o%t %pu%e (+nd a" tratat %eparat $-angheliile. +n toate $-angheliile %e poate o'%er-a indi*erent de "odul lor indi-idual de a a'orda 'iogra*ia 3o"nului o (re,tere a atra(0iei "ul0i"ilor *a0/ de $l un "o"ent de (ri1/ (+nd $l e%te re%pin% de lideri a'andonat de "ul0i"e ,i +n0ele% gre,it de u(eni(ii 4/i. =a "oartea lui <oan #ote1/torul ,i la +ntoar(erea (elor doi%pre1e(e din turneul lor de propo-/duire %e poate -edea (/ lu(rarea lui <%u% a tre(ut de apogeul atra(0iei "a%elor ,i (/ $l a +n(eput (o'or+rea (on,tient/ %pre (ru(e. )etragerea +n%pre nord ,i ulti"a parte a lu(r/rii din <udeea ,i &ereea au *o%t tot "ai +n(/r(ate de (ontro-er%/. %a"itolul ** 187 )ea(0ia lui <%u% *a0/ de a(ea%t/ (ontro-er%/ ne arat/ (/ $l a-ea prea pu0ine %peran0e (/ +i -a (on-inge pe du,"ani de "e%a8ul 4/u dar (u toate a(e%tea $l a *olo%it a(e%t "e%a8 (a pe un "i8lo( de a:i +n-/0a pe u(eni(ii (are au r/"a% (u $l p+n/ la %*+r,it. +n-ierea e%te e-eni"entul (ul"inant al lu(r/rii lui <%u%. $l a pre-e%tit:o +n (+te-a o(a1ii. 9u pot e.i%ta du'ii legiti"e (u pri-ire la -eridi(itatea $-angheliilor ,i a inten0iei lor de a pro(la"a *aptul (/ <%u% a +n-iat +n "od *i1i( din "or0i. Toate %+nt de a(ord (/ "or"+ntul a *o%t g/%it gol +n pri"a 1i a %/pt/"+nii ,i (/ <%u% li 4:a ar/tat u(eni(ilor +ntr:o *or"/ tangi'il/ ,i a *o%t re(uno%(ut de ur"a,ii 4/i +n nu"eroa%e o(a1ii. 9i(i una dintre perioade nu e%te pre1entat/ e.hau%ti- ni(i "/(ar %/pt/"+na pati"ilor +n (are 1iua de "ier(uri %e pare (/ a *o%t o"i%/ din relatarea (ronologi(/. 2 grot din 6untele Dermon, izvorul r!ului -ordan. 188 Studiu al Noului Testament

,.. 7edere aerian a r!ului -ordan, "rivind s"re nord. 1eografia rii str8tute de -sus ;ia0a a(ti-/ a 3o"nului <%u% %:a de%*/,urat +ntre grani0ele &ale%tinei un teritoriu (are nu (uprinde "ai "ult de 2>.000 de E".2 +n *raged/ (opil/rie <o%i* ,i M/ria =:au du% +n $gipt pentru (a %/ %(ape de a"enin0area "+niei lui <rod ?Matei 2:13 1H@ ,i +n perioada de (ri1/ a lu(r/rii 4ale $l a -i1itat Tirul ,i 4idonul ?1>:21@D (ele "ai "ulte dintre (/l/toriile 4ale au a-ut lo( pe dru"urile dintre 6alileea ,i <eru%ali". 3a(/ a tra-er%at <ordanul %pre e%t pro'a'il (/ a %tat +n ora,ele ,i %atele din apropierea r+ului a,a +n(+t nu a p/trun% prea ad+n(

+n teritoriul de din(olo de <ordan. %a"itolul ** 189 &ale%tina e%te %ituat/ la r/%/rit de Marea Mediteran/ (are %(ald/ +ntregul ei 0/r" apu%ean. 3e la Mun0ii =i'anului +n nord p+n/ la (ap/tul %udi( al M/rii Moarte e%te o di%tan0/ de apro.i"ati- 280 de E". 3e la (oa%ta "editeranean/ ,i p+n/ la Marea 6alileii +n nord %+nt nu"ai H7 de E"D de la (oa%t/ ,i p+n/ la Marea Moart/ +n %ud %+nt -reo 86 de E". 3e la nord %pre %ud 0ara e%te +"p/r0it/ de r+ul <ordan (are i1-or/,te de la poalele Muntelui Aer"on ,i dup/ a(eea (urge %pre %ud prin =a(ul Auleh ,i Marea 6alileii p+n/ la -/r%area +n Marea Moart/. Nara e%te +"p/r0it/ +n patru por0iuni "ari: (+"pia de (oa%t/ (are %e +ntinde +n%pre nord de la de,ertul (are e%te pe 0/r"ul Mediteranei p+n/ la "untele CKr"eiD 1ona de dealuri (are e%te deni-elat/ ,i +n "are parte %tearp/D -alea <ordanului o -ale ad+n(/ la -/r%area <ordanului +n Marea Moart/ e%te (u 382 de "etri %u' ni-elul "/riiD ,i un platou "unto% la r/%/rit de <ordan platou (are e%te "/rginit la e%t de de,ert. 7(e%te patru 1one +i (on*er/ &ale%tinei un (li"at -ariat ,i o di-er%itate de re%ur%e "ateriale. Ninuturile de (oa%t/ au a-ut pu0ine porturi 'une dar <ope ?ora,ul "odern Ca**a@ ,i &tole"aida la nord de CKr"ei au *o%t pun(te de +"'ar(are pentru (or/'iile (are de%*/,urau (o"er0ul "ariti" +n r/%/ritul Mediteranei. 3e:a lungul (+"piei de (oa%t/ "ergea dru"ul (are a (on%tituit din -re"uri i"e"oriale (alea de (o"uni(are +ntre $gipt ,i regatele din nord ,i din e%t. 3e:a lungul 0/r"ului "/rii (li"a era te"perat/ ,i 'l+nd/ iar %olul era *ertil a,a +n(+t agri(ultura a +n*lorit. Rona deluroa%/ +n (are au lo(uit i%raeli0ii de la (u(erirea 0/rii %u' (ondu(erea lui <o%ua era pietroa%/ ,i %tearp/. <eru%ali"ul aproape de (ap/tul M/rii Moarte ,i 4a"aria din apropiere de Mun0ii $'al ,i 6ari1i" erau (ele "ai i"portante (entre. 7ltitudinea ridi(at/ a 1onei deluroa%e o */(ea %/ ai'/ un (li"at "oderat. 2a"enii %e o(upau (u *er"e "i(i pe (are (ulti-au %truguri gr+ne ,i pe (are (re,teau -ite. +n(ep+nd de la Muntele CKr"ei %e +ntindea (+"pia <1raelonului de:a lungul -/ii Chi%on de la nord:-e%t %pre %ud:e%t p+n/ la poalele Muntelui 6hil'oa ,i de a(olo */(ea leg/tura (u -alea (are du(ea la <ordan. 3eoare(e era %ingura (ale de (o"uni(a0ie +ntre (+"pia de (oa%t/ ,i (entrul 0/rii era o 1on/ de i"portan0/ "ilitar/ deo%e'it/ ,i a *o%t ade%ea (+"pul de '/taie al ar"atelor du,"ane din nord ,i din %ud (+nd %e luptau pentru %t/p+nirea &ale%tinei. Meghido prin(ipala (etate din 1on/ a +"pru"utat nu"ele %/u 3ealului de la Meghido Aar:Maghedon %au 7r"aghedon lo(ul proro(it +n (are -a a-ea lo( ulti"ul (on*li(t "a8or al a(e%tei epo(i ?7po(. 16:16@. Ma8oritatea popula0iei &ale%tinei lo(uia +n 1ona de deal. +n nord era 6alileea 0inutul natal al lui <%u%. Terenul era deni-elat dar i(i ,i (olo -/ile o*ereau po%i'ilitatea de a lu(ra p/"+ntul iar pe%(uitul pe la( era de a%e"enea o o(upa0ie pro%per/. C+"pia 6hene1aretului (are %e +n-e(ina (u la(ul +n

partea de -e%t era *ertil/ ,i la(ul era +n(on8urat de ora,e (are au *o%t +n*iin0ate din pri(ina a(ti-it/0ii e(ono"i(e (are era +n plin a-+nt. )utele (o"er(iale %pre 2rient tre(eau prin 6alileea. 9a1aretul (etatea +n (are a lo(uit la +n(eput <%u% era pe una dintre a(e%te rute de (ara-ane. +n 8urul la(ului %:au %ta'ilit "ul0i 1 190 Studiu al Noului Testament 7edere a Ti8eriadei, vzut de "e rmul 6rii 1alileii. ro"ani ,i gre(i datorit/ (li"ei %/n/toa%e ,i datorit/ (ondi0iilor e(ono"i(e *a-ora'ile. #et%aida Aora1in Capernau" Magdala (etateZ natal/ a M/riei ,i Ti'eriada erau (+te-a dintre a(e%te ora,e pe (are <%u% le:a -i1itat *re(-ent. 9a1aretul ,i Cana erau %ituate "ai departe de la( %pre interior. =a %ud de 6alileea era 4a"aria *o%tul (entru al regatului de nord al lui <%rael. Terenul era a%pru ,i deluro% "ai pu0in (ulti-a'il de(+t 6alileea. Mun0ii ge"eni $'al ,i 6ari1i" un (entru de +n(hin/(iune +n(/ din 1ilele (u(eririi do"inau panora"a. C+"pia 4ihe"ului unde %:a %ta'ilit <a(o- ,i unde ,i:a %/pat *+nt+na ?<oan H:>@ era *olo%it/ pentru agri(ultur/. =a %ud de 4a"aria era <udeea un 0inut oare(u" %i"ilar (u al 4a"ariei. Ronele "ai 8oa%e (are %e +n-e(inau (u (+"pia de (oa%t/ erau udate de p+raie (are i1-orau din dealuri ,i de -+nturile (are adu(eau u"iditate de dea%upra Mediteranei. Centrul 0inutului era prea pietro% (a %/ poat/ *i *olo%it pentru agri(ultur/ iar partea de r/%/rit a <udeii era aproape +n +ntregi"e un pu%tiu %terp. &artea de %ud nu"it/ 9eghe' era *ertil/ dar arid/ la *el (a p/r0ile apu%ene ale 4tatelor Bnite. <riga0iile au */(ut po%i'il/ agri(ultura +n anii re(en0i de,i +n ti"pul lui Cri%to% 0inutul era pra(ti( nelo(ui'il. ;alea <ordanului e%te unul dintre (ele "ai neo'i,nuite *eno"ene geologi(e din lu"e. $a *a(e parte dintr:o *i%ur/ (are %e +ntinde de la "un0ii Tauru% din %a"itolul ** 191 7edere general a Ti8eriadei "e rmul 6rii 1alileii. nord prin 7ra'ia ,i p+n/ la 'ra0ul r/%/ritean al M/rii )o,ii +n 7*ri(a. 3e la i1-oarele %ale ,i p+n/ la Marea Moart/ (are nu are ni(i o ie,ire <ordanul are o di*eren0/ de ni-el de apro.i"ati- 900 de "etri. &e -re"ea lui <%u% <ordanul tre(ea "ai +nt+i prin =a(ul Auleh un la( "i( lat de -reo (in(i E" %ituat +n "i8lo(ul unei "la,tini pline de %tu*/ri,. +n -re"urile "oderne (+nd &ale%tina a *o%t reo(upat/ (oloni,tii e-rei au drenat la(ul (a %/ (ree1e teren agri(ol a,a +n(+t la(ul nu "ai e.i%t/D <ordanul (urge dire(t +n Marea 6alileii nu"it/ de ro"ani =a(ul Ti'eriadei. =a(ul e%te lung de 23 de E" are o l/0i"e "a.i"/ de 1> E" ,i %e a*l/ la 20> " %u' ni-elul "/rii. 3atorit/ -+nturilor (are (o'oar/ ade%ea prin de*ileurile +ngu%te ,i +nalte dintre dealuri pe la( %e %t+rne%( 'ru%( *urtuni -iolente. N/r"ul r/%/ritean e%te a'rupt ,i terenul e%te %/l'ati(D pe 0/r"ul apu%ean %+nt pante do"oale (ulti-a'ile iar pe -re"ea lui <%u% %e a*lau o "ul0i"e de ora,e ,i %ate pe a(e%t 0/r". 3e la Marea 6alileii <ordanul ,erpuie,te p+n/ la Marea Moart/. ;alea

<ordanului e%te +ngu%t/ ,i (u (oa%te a'rupte iar (li"atul ei e%te tropi(al. <ordanul e%te ali"entat de alte dou/ r+uri <ar"uE (are %e -ar%/ +n <ordan din%pre r/%/rit la ,a%e E" %ud de la( ,i <a'o( (are %e -ar%/ tot din%pre r/%/rit la -reo trei1e(i de E" nord de Marea Moart/. 7l'ia propriu:1i%/ a r+ului e%te de o'i(ei lat/ de trei1e(i p+n/ la ,ai1e(i de "etri dar +n %e1onul 46 Studiu al Noului Testament /uinele :etaniei. Se s"une ruinele de forma unui turn, din olul din drea"ta sus, s!nt rm+iele asei lui Simon Le"rosul, iar ruinele din entru s!nt a+a4numitul morm!nt al lui Lazr. ploio% +ntreaga -ale e%te inundat/ de apele tul'uri ale <ordanului. +n -re"urile anti(e nu e.i%tau poduri pe%te <ordan dar r+ul putea *i tra-er%at +n (+te-a lo(uri prin -aduri. Marea Moart/ a *o%t nu"it/ uneori +n ;e(hiul Te%ta"ent Marea 4/rat/ %au Marea C+"piei XMarea 7ra'ahY ?<o%ua 3:16D 2 )egi 1H:2>@. +ntru(+t nu are ni(i o ie,ire "area a(ea%ta e%te de *apt un giganti( 'a1in de e-aporare +n (are "ineralele ,i %/rurile au *o%t (ole(tate %e(ole la r+nd. 7pa e%te e.tre" de a"ar/ la gu%t ,i e%te at+t de (on(entrat/ +n %u'%tan0e (hi"i(e +n(+t nu te po0i %(u*unda +n ea. Cet/0ile (+"piei (are au pierit odat/ (u ni"i(irea 4odo"ei ,i 6o"orei %e a*l/ pro'a'il %u' apele de la (ap/tul de %ud al M/rii Moarte. 3e,ertul %t+n(o% din partea de %ud ,i %ud:e%t unde era lo(ali1at $do"ul (on0inea depo1ite "inerale (are erau e.ploatate de lo(uitorii 0inutului. &e -alea <ordanului p/"+ntul era (ulti-at oriunde -alea era %u*i(ient de lat/ (a %/ per"it/ %ta'ilirea unor a,e1/ri. Cli"a tropi(al/ per"itea (re,terea po"ilor *ru(ti*eri ,i a altor (ulturi (are nu %:ar *i de1-oltat +n 0inuturile deluroa%e "ai re(i. 3in(olo de -alea <ordanului %e a*l/ platoul r/%/ritean (are %e +ntinde p+n/ la 3e,ertul 7ra'iei. +n nord %e a*l/ lan0ul "un0ilor 7ntili'an +n ti"p (e +n %ud <ordanul %e +n-e(inea1/ (u dealurile 6alaadului ,i ale Moa'ului. &e (oa%ta "un0ilor 7ntili'an %e a*l/ 3a"a%(ul (ea "ai -e(he (etate din lu"e (are a *o%t %a"itolul ** 42 7edere din Sihem5 !n "lanul se undar se vd munii 1alaadului. lo(uit/ */r/ +ntrerupere. =a %ud de a(ea%ta %e a*l/ p/,unile #a%anului *ai"oa%e pentru -itele (are erau (re%(ute pe ele. &e -re"ea lui Cri%to% por0iunea nordi(/ a a(e%tui teritoriu era (uno%(ut/ %u' nu"ele de <turea iar por0iunea %udi(/ era nu"it/ 6aulaniti% de la (etatea 6olan. 6alaadul (are %e +ntindea de la r+ul <ar"uE p+n/ la (ap/tul M/rii Moarte ,i partea de %u% a Moa'ului p+n/ la r+ul 7rnon era nu"it &ereea +n -re"ea 9oului Te%ta"ent. &e -re"ea lui Cri%to% &ale%tina ,i 4iria erau %tr+n% legate prin gu-ernarea ro"an/ ,i prin a,e1/rile o"ene,ti. &ro-in(ia 4iria in(ludea 5eni(ia p+n/ la Muntele CKr"ei ,i o *+,ie de (+"pie de (oa%t/ la %ud de <ope. 6u-ernatorii

ro"ani din 4iria ur"/reau (u aten0ie de%*/,urarea e-eni"entelor din &ale%tina ,i inter-eneau uneori da(/ li %e p/rea (/ pro(uratorul ro"an %au (ondu(/torul lo(al nu a a(0ionat +n0elept. 3e(apoli% regiunea de la %ud ,i e%t de Marea 6alileii a *o%t la +n(eput o *edera0ie de 1e(e (et/0i ai (/ror lo(uitori -or'eau gre(e,te ,i erau +n "a8oritate %tr/ini. 7(e%te (et/0i nu al(/tuiau o unitate politi(/ %eparat/ deoare(e %e a*lau %u' %t/p+niri di*erite unele *iind %u' %t/p+nirea 4iriei altele %u' %t/p+nirea lui 5ilip. =o(uitorii din 3e(apoli% au adu% +n &ale%tina (i-ili1a0ia de tip apu%ean (are era *oarte di*erit/ de (ea a e-reilor ,i (are tre'uie %/ *i *a"iliari1at (hiar ,i popula0ia rural/ (u o'i(eiurile ,i in%titu0iile eleni%te. 3e,i <%u% a tr/it o "are parte a -ie0ii 4ale +n 6alileea nu %e poate (a $l %/ nu *i (uno%(ut li"'a o'i(eiurile ,i (re1urile popoarelor %tr/ine (are do"inau lu"ea din a*ara &ale%tinei. 4' Studiu al Noului Testament %a"itolul ** 45 3ru"urile pe (are a (/l/torit <%u% ,i lo(urile pe (are le:a -i1itat %+nt u,or de lo(ali1at pe harta &ale%tinei (are ar tre'ui %tudiat/ +n leg/tur/ (u a(ea%t/ di%(u0ie de%pre $-anghelii. <%u% ,i u(eni(ii 4/i au (utreierat 6alileea ,i %e pare (/ au -i1itat "a8oritatea %atelor din 0inut. Ma8oritatea (et/0ilor +n (are a intrat $l pot *i identi*i(ate. #etlee"ul ,i 9a1aretul (ontinu/ %/ *ie %ate +n*loritoare. Cana unde a */(ut pri"a "inune pu'li(/ ?<oan 2:1:11@ 9a1aretul unde Ii:a /uinele sinagogii din %a"ernaum5 se "ot vedea s rile din "artea de rsrit. ;n "od de "iatr onstruit de -rod el 6are !n a"ro"iere de %ezareea lui <ili", la "oalele 6untelui Dermon. !n a"ro"iere se afl izvoarele -ordanului. petre(ut pri"ii ani lu(r+nd (a t+"plar ?=u(a H:3HD Mar(u 6:3@ Aora1inul ,i Capernau"ul unde a predi(at de%eori ?Matei 11:21 23@ Magdala %atul natal al M/riei Magdalina ?27:>6@ ,i 9ain unde <%u% a redat -ia0a *iului -/du-ei erau lo(alit/0i la "ai pu0in de patru1e(i de E" una de alta. =o(ali1area #et%aidei e%te in(ert/ dar e%te *oarte pro'a'il (/ %e a*la la (ap/tul =a(ului 6alileii la r/%/rit de <ordan. 3e%(rierea a,e1/rii */(ut/ de <oan arat/ (/ ea %e a*la de (ealalt/ parte a la(ului *a0/ de Capernau" ,i Ti'eriada ?<oan 6:1 17 2>@. =a r/%/rit de =a(ul 6alileii era regiunea 6hera%a unde <%u% a -inde(at pe un +ndr/(it ?=u(a 8:26 37@. &ro'a'il (/ lo(alitatea ar tre'ui %o(otit/ (a *iind una ,i a(eea,i (u Ser%a %au 6herghe%a (are era %ituat/ +ntr:un 0inut %/l'ati( de pe 0/r"urile a'rupte ale la(ului ,i nu (u 6hera%a ora,ul Cera%h din 1ilele noa%tre %ituat la %ud:e%t de 6alileea +n 3e(apoli%. I 47 Studiu al Noului Testament 1rdina 1hetsimane, u muntele 6slinilor "e fundal. =u(rarea lui <%u% +n <udeea a *o%t li"itat/ la (etatea <eru%ali" ,i la (+te-a

%ate din +"pre8uri"i. #etania unde <%u% a (inat (u M/ria ,i (u Marta era la -reo doi Eilo"etri la r/%/rit de poalele Muntelui M/%linilor. $*rai" unde 4:a retra% atun(i (+nd o%tilitatea a de-enit prea "are era aproape de pu%tie ?<oan 11:>H@. #et*aghe ?=u(a 19:29@ era pro'a'il +n apropiere de #etania. $"au% unde a "er% dup/ +n-iere +"preun/ (u doi u(eni(i era la -reo doi%pre1e(e Eilo"etri -e%t de <eru%ali" pe dru"ul (/tre <ope. =o(ali1area e%te di%putat/ dar <o%e*u%8 a*ir"/ (/ e.i%ta o lo(alitate nu"it/ $"au% la nu"ai ,ai1e(i de %tadii de <eru%ali" (are %e potri-e,te +nto("ai (u di%tan0a "en0ionat/ de =u(a ?2H:13@. <eru%ali"ul e%te "en0ionat de "ulte ori +n $-anghelii. Te"plul %(/ld/toarea 4iloa" ,i %(/ld/toarea #ete%da (u prid-oarele ei ?<oan >:2@ -alea Chedron (are de%p/r0ea (etatea de Muntele M/%linilor ?18:1@ gr/dina 6het%i"ani %ituat/ pe (oa%ta Muntelui M/%linilor ?=u(a 22:39@ 6olgota LC/p/0+naM ?23:33@ erau toate lo(uri *a"iliare lui <%u% ,i %(riitorilor $-angheliilor. %a"itolul ** 48 7edere general a lo alitilor :etfaghe +i :etania, a 6rii 6oarte +i a 6unilor 6oa8ului, a+a um se vd de "e 6untele 6slinilor. !nvtura lui -sus +n de%(rierea pe (are o *a(e Mar(u a(ti-it/0ii 3o"nului <%u% Cri%to% %+nt patru%pre1e(e re*eriri la *aptul (/ <%u% a *o%t anga8at +n lu(rarea de a da +n-/0/tur/ "ul0i"ii %au u(eni(ilor 4/i. =u(a ,i Matei au -or'it de a%e"enea *re(-ent de%pre a(ti-itatea de +n-/0/tor a lui <%u%. $l g/%ea pl/(ere +n a:i +n-/0a pe al0ii ,i e*i(a(itatea +n-/0/turii date de $l e%te ate%tat/ *oarte 'ine de "odul +n (are u(eni(ii 4/i ,i:au a"intit (u-intele =ui ,i le:au repetat altora. Metodele Metoda prin (are <%u% i:a +n-/0at pe oa"eni nu a *o%t (u totul nou/. Bnii ra'ini din -re"ea 4a (u" era Aillel erau renu"i0i pentru +n0elep(iunea lor ,i pentru (apa(itatea lor de a (apti-a aten0ia oa"enilor. 9u +n(ape +ndoial/ (/ lui <%u% +i erau (uno%(ute toate "etodele pedagogi(e +ntre'uin0ate de eiD dar $l le:a *olo%it "ult "ai e*i(ient de(+t ei. 2a"enii Lerau ui"i0i de +n-/0/tura =uiD (/(i +i +n-/0a (a unul (are a-ea putere nu (u" +i +n-/0au (/rturariiM ?Mar(u 1:22@. +n +n-/0/tura lui <%u% e.i%ta o %pontaneitate o pro%pe0i"e ,i o autoritate 41 Studiu al Noului Testament (are */(ea (a $l %/ *ie "ai e*i(ient de(+t (onte"poranii 4/i. $l era un "ae%tru +n-/0/tor a (/rui pri(epere de a:i +n-/0a pe (ei ignoran0i ,i +nd/r/tni(i era nedep/,it/. Care au *o%t "etodele =ui[ Metoda de a da +n-/0/tur/ pentru (are $l e%te (el "ai 'ine (uno%(ut e%te pilda. 2 pild/ e%te o "eta*or/ e.tin%/ de%(rierea unei a(0iuni o'i,nuite %au a unui o'ie(t o'i,nuit (a ilu%trare a unui ade-/r %piritual. $a %e deo%e'e,te de alegorie prin *aptul (/ a(ea%ta poate *i pur *i(ti-/ +n ti"p (e pilda e%te legat/

+ntotdeauna de %itua0ii o'i,nuite de,i a(e%tea %:ar putea %/ nu *ie redate (u detalii (are %/ le *a(/ identi*i(a'ile. &ildele lui <%u% de%pre 'urdu*urile -e(hi ,i noi ?2:22@ de%pre %/"+n0a (are a (/1ut +n di*erite *eluri de p/"+nt ?H:2:8@ de%pre %are ?Matei >:13@ de%pre po"ii (u roade 'une ,i (u roade rele ?7:16:20@ de%pre *e(ioarele +n0elepte ,i (ele ne+n0elepte ?2>:1:13@ ,i de%pre i%pra-ni(ul ne(redin(io% ?=u(a 16:1:8@ %+nt e.e"ple e.(elente de a(e%t gen de +n-/0/tur/. 5ie(are %itua0ie e%te luat/ din -ia0a de toate 1ilele (uno%(ut/ 'ine de a%(ult/torii lui <%u%. 5ie(are nara0iune e%te relatat/ %i"plu (u un "ini" de detalii. <deea pildei e%te (lar/ ,i uneori e%te apli(at/ +ntr:o *ra1/ de +n(heiere (a ,i +n pilda (elor 1e(e *e(ioare: L;eghea0i dar (/(i nu ,ti0i 1iua ni(i (ea%ul +n (are -a -eni 5iul o"uluiM ?Matei 2>:13@. &ilda (a "i8lo( de a:i +n-/0a pe oa"eni a %lu8it "ai "ulte %(opuri. 7%(ult/torul de r+nd o putea +n0elege (u u,urin0/ deoare(e putea re(unoa,te +ndat/ raportul dintre a(ea%ta ,i -ia0a lui de toate 1ilele. 4:ar putea (a <%u% %/ *i luat unele pilde din %t/ri de lu(ruri (urente a,a +n(+t a%(ult/torii 4/i (redeau (/ pot re(unoa,te per%oana de%pre (are -or'ea $l. &ildele puteau *i 0inute "inte (u u,urin0/ pentru (/ nu erau lungi ,i ni(i nu erau a'%tra(te. 7pli(a0ia lor %piritual/ era +ntotdeauna rele-ant/ pentru ne-oia a%(ult/torului. Bneori pildele erau pre1entate +n %u((e%iune pentru a reda di*erite a%pe(te ale a(eluia,i %u'ie(t (u" %+nt pildele din Matei 13 de%pre +"p/r/0ia (erurilor %au (ele din =u(a 1> pri-itoare la "odul +n (are 3u"ne1eu +i (aut/ pe p/(/to,i. 2 a doua "etod/ pe (are a *olo%it:o <%u% a *o%t "a.i"a O o a*ir"a0ie pro*und/ ,i (on(i%/ (are p/trundea (a o %/geat/ +n "intea a%(ult/torului. +n (ategoria a(ea%ta %e +n(adrea1/ 5eri(irile ?Matei >:3:12@ %au a*ir"a0ia: LCine +,i -a p/%tra -ia0a o -a pierdeD ,i (ine +,i -a pierde -ia0a pentru Mine o -a (+,tigaM ?10:39@. Multe dintre a(e%te "a.i"e (on0in parado.uri (are le *a( %/ *ie ,i "ai i1'itoare. <%u% a *olo%it uneori argu"entarea +n +n-/0/turile 4aleD de o'i(ei (+nd */(ea a(e%t lu(ru $l argu"enta pe 'a1a 4(ripturii ,i nu pe 'a1a unor pre"i%e %au pre%upuneri a'%tra(te. +n a(ea%t/ pri-in0/ $l 4:a deo%e'it de *ilo1o*ii gre(i (are de o'i(ei +n(er(au %/ %ta'ilea%(/ un ade-/r a.io"ati( prin a(ordul general ,i dup/ a(eea de1-oltau i"pli(a0iile a(e%tuia pentru a al(/tui un %i%te" +n Matei 22:1>:H> %+nt redate di%putele a-ute de <%u% (u *ari%eii ,i (u %adu(heii. +n *ie(are (a1 oponen0ii =ui au +n(eput di%(u0iaD (+nd +n (ele din ur"/ <%u% a pu% o +ntre'are proprie argu"entul =ui %:a 'a1at pe o a*ir"a0ie 'i'li(/. <%u% nu a argu"entat de dragul argu"ent/rii. C+nd $l 4:a anga8at +ntr:o de1'atere logi(a =ui a *o%t ire1i%ti'il/. %a"itolul ** 44 2 alt/ "etod/ *a-orit/ a +n-/0/torului a *o%t *olo%irea de +ntre'/ri ,i r/%pun%uri. +ntre'/rile =ui nu erau ni(iodat/ 'anale (i +n general erau legate de pro'le"ele u"ane (ele "ai pro*unde. Bneori ele erau %urprin1/toare: LCe e%te "ai le%ne[ 7 1i(e: J<ertate +0i %+nt p/(ateleJ %au a 1i(e: J4(oal/:te ,i u"'l/J[M ?9:>@. LIi (e ar *olo%i unui o" %/ (+,tige toat/ lu"ea da(/ ,i:ar

pierde %u*letul[M ?16:26@. +ntre'/rile +i *a( pe oarrieni %/ g+ndea%(/ *ie (/ %+nt +ntre'/ri dire(te *ie (/ %+nt +ntre'/ri retori(e. +ntre'/rile lui <%u% le:au (erut +ntotdeauna a%(ult/torilor %/ *a(/ o alegere "ai ale% (ele pri-itoare la $l +n%u,i (a de e.e"plu: LCine 1i( oa"enii (/ %+nt $u[... 3ar -oi... (ine 1i(e0i (/ %+nt $u[M ?Mar(u 8:27 29@. <%u% i:a +n(ura8at ,i pe u(eni(ii =ui %/ pun/ +ntre'/ri. Metoda prin (are $l +i +n-/0a pe al0ii i"pli(a di%(u0ii li'ere ?<oan 13:31:1H:2H@ +n (are ei puneau +ntre'/ri iar $l r/%pundea. +n unele o(a1ii <%u% a *olo%it e.e"ple pra(ti(e. $l a luat un (opila, (a %/ ilu%tre1e u"ilin0a ?Matei 18:1:6@ iar din a(0iunea -/du-ei (are a d/ruit la -i%tierie $l a %(o% o le(0ie de%pre d/rni(ie ?=u(a 21:1:H@. Toate pildele au *o%t +n "od i"pli(it e.e"ple pra(ti(e (hiar da(/ "aterialul de%pre (are -or'ea <%u% nu era +ntotdeauna pre1ent atun(i (+nd */(ea $l (o"para0ia. 7(e%te e.e"ple de%pre "etodele pe (are le *olo%ea <%u% pentru a:i +n-/0a pe oa"eni ilu%trea1/ -arietatea ,i %u((e%ul lor. $l a (reat pilda (a "odalitate de +n-/0are de,i unele po-e%tiri (are %ea"/n/ (u pildele pot *i g/%ite ,i +n ;e(hiul Te%ta"ent ?Cud. 9:7:1>D <%aia >:1:7@ ,i de,i ra'inii de a(u" ,i de atun(i *olo%eau a(eea,i tehni(/ general/. $l ,tia (u" %/ *a(/ ade-/rul %i"plu ,i (on-ing/torD pildele =ui au %upra-ie0uit +n ti"p (e (elelalte au *o%t uitate. 4(opul Toate +n-/0/turile lui <%u% au a-ut un %(op "oral ,i %piritual (are era legat de "i%iunea (u (are a *o%t $l tri"i% de Tat/l. LCu-intele pe (are -i le %pun $u nu le %pun de la MineD (i Tat/l (are lo(uie,te +n Mine $l *a(e a(e%te lu(r/ri ale =uiM ?<oan 1H:10@. $l nu Ii:a pri-it +n-/0/tura doar (a pe un %*at 'un %au (a pe o %pe(ula0ie plau1i'il/ de%pre teorii uni-er%ale. &entru $l a(ea%ta era o de(lara0ie (u %(opuri "orale ,i %pirituale. L3e a(eea pe ori,i(ine aude a(e%te (u-inte ale Mele ,i le *a(e +l -oi a%e"/na (u un o" (u 8ude(at/ (are ,i:a 1idit (a%a pe %t+n(/...M ?Matei 7:2H@. <%u%^i:a +n-/0at pe oa"eni (u %(opul de a le (o"uni(a Cu-+ntul plin de autoritate al lui 3u"ne1eu de (are depindea de%tinul lor. Coninutul +n-/0/turile lui <%u% %+nt di%per%ate pretutindeni +n $-anghelii ,i ar *i greu %/ g/%i" o pagin/ (are %/ nu (on0in/ a*ir"a0ii dida(ti(e ale lui <%u%. Bnele +n-/0/turi apar grupate. +n-/0/turile eti(e %+nt (on(entrate +n &redi(a de pe Munte ?Matei > 6 7@. &ildele de%pre +"p/r/0ie au *o%t reunite +n Matei 13D +n-/0/turile e%(atologi(e (u pri-ire la %*+r,itul -re"urilor %e g/%e%( +n "a8oritate +n Matei 2H ,i 2> ,i +n pa%a8ele paralele din Mar(u 13 ,i =u(a 21. $-anghelia dup/ <oan e%te plin/ de (u-+nt/ri: +n-/0/tura de%pre per%oana lui 6WW Studiu al Noului Testament Cri%to% ?<oan >:19:H7@ de%pre p+inea -ie0ii ?6:32:>9@ de%pre natura per%oanei ,i a "i%iunii 4ale ?8:12:>9@ de%pre p/%tor ,i oile %ale ?10:1:30@ ,i (u-+ntarea la de%p/r0irea de u(eni(i +n (are <%u% a (/utat %/:i preg/tea%(/ pentru "oartea =ui ?13:31:16:33@. Bnele dintre a(e%tea (u" e%te a(ea%ta de pe ur"/ au *o%t ro%tite (u o %ingur/ o(a1ieD altele (u" e%te &redi(a de pe Munte %:ar putea %/

*i *o%t repetate de "ai "ulte ori. <%u% a */(ut "ai "ulte turnee de predi(i ,i nu +n(ape +ndoial/ (/ $l a repetat pildele ,i "a.i"ele 4ale +n di*erite lo(uri dup/ (u" era ne-oie. 4u'ie(tele pe (are le:a tratat <%u% au *o%t di-er%e. )ela0iile %o(iale ?Matei >:21:26@ "oralitatea %e.ual/ ?>:27:32@ 8ur/"intele +n -or'ire ?>:33:37@ atitudinea *a0/ de r/u ?>:38:H2@ "ilo%tenia ?6:1:H@ rug/(iunea ?6:>:1>D 7:7:12@ po%tul ?6:16:18@ -ia0a e(ono"i(/ ?6:19:3H@ (/%/toria ,i di-or0ul ?19:3:12@ rela0ia (u %t/p+nirea ?22:1>:22@ natura lui 3u"ne1eu ?<oan H:21:2H@ ,i alte %u'ie(te au *o%t di%(utate pe r+nd. 9u e.i%t/ ni(i o indi(a0ie (/ $l ar *i +n(er(at -reodat/ %/:Ii (odi*i(e toate +n-/0/turile +ntr:o lege (are %/ *ie ur"at/ %au +ntr:un %i%te" *ilo1o*i( ne(lintit din pun(t de -edere logi(. +n-/0/turile =ui nu au *o%t organi1ate +n 8urul unui %i%te" (i +n 8urul per%oanei 4ale ,i -aloarea lor depinde de (eea (e e%te $l. +n &redi(a de pe Munte e%te de re"ar(at e.pre%ia L3ar $u -/ %punM (are indi(/ autoritatea pe (are a po%edat:o <%u% ,i pe (are a a*ir"at:o "ereu. &entru unii +n-/0/turile =ui pot apare (a o (ole(0ie ne%i%te"ati(/ de a*ir"a0ii */r/ leg/tur/ +ntre ele dar +n lu"ina per%oanei 4ale a(e%te a*ir"a0ii (ap/t/ un %en% nou. $le %+nt *a0ete %tr/lu(itoare ale unei per%onalit/0i di-ine. )o=trina 7nu"ite +n-/0/turi "erit/ o aten0ie %pe(ial/ datorit/ i"portan0ei lor do(trinare. <%u% =:a pre1entat pe 3u"ne1eu (a pe Tat/l 4/u (ere%( a (/rui paternitate ar tre'ui de*init/ +n prin(ipal +n ter"enii rela0iei 4ale (u 3u"ne1eu. LToate lu(rurile Mi:au *o%t date +n "+ini de Tat/l MeuD ,i ni"eni nu (unoa,te deplin pe 5iul a*ar/ de Tat/lD tot a%t*el ni"eni nu (unoa,te deplin pe Tat/l a*ar/ de 5iul ,i a(ela (/ruia -rea 5iul %/ P4L de%(opereM ?Matei 11:27@. 9i(/ieri +n $-anghelii <%u% nu a %pu% LTat/l no%truM in(lu1+ndu:4e pe 4ine +"preun/ (u u(eni(ii 4/i +n pronu"ele la per%oana +nt+i plural. 3i"potri-/ $l i:a %pu% M/riei Magdalina la "or"+nt: LM/ %ui la Tat/l Meu ,i Tat/l -o%tru la 3u"ne1eul Meu ,i 3u"ne1eul -o%truM ?<oan 20:17@. +n rug/(iunea "odel pe (are le:a dat:o u(eni(ilor 4/i $l i:a +n-/0at %/ %e roage: LTat/l no%truM ?Matei 6:9@ e.pri"+nd +n *elul a(e%ta rela0ia "oral/ dintre o" ,i 3u"ne1eu. &aternitatea di-in/ a +n%e"nat pentru $l "ai "ult de(+t a +n%e"nat pentru ei +ntru(+t $l era +ntr:un %en% uni( 5iul lui 3u"ne1eu. $l a *o%t 5iul lui 3u"ne1eu prin natura 4aD u(eni(ii au putut de-eni *ii ai lui 3u"ne1eu nu"ai pri"indu:= pe Cri%to% ?<oan 1:12@. Totu,i ter"enul Ltat/M a e.pri"at atitudinea lui 3u"ne1eu *a0/ de oa"eni. $l (o"uni(a drago%tea ,i dreptatea lui 3u"ne1eu ?Matei >:HH H>@ intere%ul ,i preo(uparea =ui *a0/ de (rea0ia 4a ?10:29 30@ planul ,i %(opul 4/u ?20:23@ atitudinea =ui iert/toare ?=u(a 1>:11:32@ ,i %ta'ilirea *inal/ a %a"itolul ** 6W de%tinului lor ?<oan 1H:2@. $-anghelia dup/ <oan *a(e "ai "ulte re*eriri de(+t (elelalte la +n-/0/tura lui <%u% de%pre LTat/l no%truM pentru (/ ter"enul apare de "ai "ult de o %ut/ de ori ,i e%te *or"a o'i,nuit/ (u (are <%u% < 4e

adre%ea1/ lui 3u"ne1eu. &ro'a'il (/ unul dintre (ele "ai i"portante %u'ie(te di%(utate de <%u% a *o%t +"p/r/0ia. 7u a-ut lo( nu"eroa%e di%(u0ii (u pri-ire la natura ei. Tre'uie ea %/ *ie identi*i(at/ (u o do"nie %piritual/ a%upra -ie0ilor oa"enilor[ 2are a -or'it <%u% nu"ai de%pre re%taurarea "onarhiei e-reie,ti independente[ $%te +"p/r/0ia identi(/ (u #i%eri(a (u +"p/r/0ia de o "ie de ani %au (u -reo nou/ ordine e(ono"i(/ pe (are a +n(er(at $l %/ o %ta'ilea%(/[ Toate a(e%te +ntre'/ri au *o%t pu%e ,i *ie(are a pri"it un r/%pun% a*ir"ati- din partea unui grup %au altul. <ndependent de ori(e %pe(ula0ii anu"ite *apte %+nt (lare +n $-anghelii. Toate $-angheliile "en0ionea1/ +"p/r/0ia ?Matei 6:33D Mar(u 1:1>D =u(a H:H3D <oan 3:3@ %pun+nd (/ <%u% a predi(at de%pre ea. $-anghelia dup/ <oan -or'e,te de%pre ea nu"ai de dou/ ori: +n di%(u0ia lui <%u% (u 9i(odi" ?3:3 >@ ,i la 8ude(ata +naintea lui &ilat ?18:36@. &entru <%u% +"p/r/0ia +n%e"na toat/ %*era %t/p+nirii lui 3u"ne1eu. 5/r/ di%(u0ie (/ +n prin(ipal ea e%te de natur/ %piritual/ ,i nu politi(/ dar "ani*e%tarea ei deplin/ +n(/ "ai e%te de do"eniul -iitorului ,i nu -a *i -/1ut/ de(+t atun(i (+nd )egele 4e -a +ntoar(e per%onal (a %/ do"nea%(/ ?Matei 2>:1 31@. +n +n-/0/tura lui <%u% nu %e poate di%(erne o di*eren0/ net/ +ntre +"p/r/0ia (erurilor o e.pre%ie *olo%it/ nu"ai de Matei ,i +"p/r/0ia lui 3u"ne1eu. <%u% a %pu% de%pre a"+ndou/ (/ %+nt LaproapeM ?3:2D Mar(u 1:1>@D LtaineleM a"+ndorura %+nt "en0ionate +n pilde ?Matei 13:11D =u(a 8:10@D a"+ndou/ au *o%t propo-/duite din 1ilele lui <oan #ote1/torul ?Matei 11:12 13D =u(a 16:16@D (ele dou/ e.pre%ii au *o%t *olo%ite +n "od nedi*eren0iat (+nd au *o%t (he"a0i (opila,ii ?Matei 19:1HD Mar(u 10:1H@. 3a(/ %e poate *a(e -reo di%tin(0ie +ntre a(e,ti ter"eni a" putea %pune (/ +"p/r/0ia (erurilor apare (a un ter"en e-reie%( poate pentru a e-ita gre,eala repet/rii nene(e%are a nu"elui lui 3u"ne1eu iar +n-/0/tura (u pri-ire la ea %e o(up/ de "ani*e%tarea e.terioar/ a +"p/r/0iei. Ma8oritatea pa%a8elor (are %e o(up/ de a%pe(tele l/untri(e ale +"p/r/0iei *olo%e%( e.pre%ia L+"p/r/0ia lui 3u"ne1euM ?=u(a 17:20D <oan 3:3 >D =u(a 22:16 18D 23:>1@. 3o(trina de%pre +"p/r/0ie a *o%t legat/ de ;e(hiul Te%ta"ent. 3in pun(t de -edere eti( ea (erea po(/in0/ ?Matei H:17@ a%(ultare de porun(ile =egii ?>:19@ +"plinirea -oii lui 3u"ne1eu din toat/ ini"a ?7:21@. =u(rul a(e%ta nu e%te %i"ilar (u legali%"ulD <o%i* din 7ri"ateea unul dintre pri"ii u(eni(i e%te de%(ri% (a unul (are La,tepta ,i el +"p/r/0ia lui 3u"ne1euM ?=u(a 23:>1@. <%u% +n%u,i a pri-it +"p/r/0ia (a ur"+nd %/ -in/ +n plin/tatea ei dup/ "oartea ,i +n-ierea =ui ?22:16@. +"p/r/0ia e%te de(i %t/p+nirea pe (are 3u"ne1eu o -a %ta'ili pe p/"+nt la re-enirea lui Cri%to%. &rin(ipiile ei %e -or (on*or"a (elui "ai +nalt %pirit de %*in0enie (are e%te (on0inut +n =egea re-elat/ ,i per*e(0iunea ei -a -eni nu"ai prin lu(rarea lui Cri%to% (are e%te at+t )/%(u"p/r/torul (+t ,i )egele. 202 Studiu al Noului Testament

+n-/0/tura lui <%u% (u pri-ire la 4ine e%te de "are i"portan0/. C+nd era (opil $l i:a in*or"at pe <o%i* ,i M/ria de o'liga0ia =ui deo%e'it/ *a0/ de Tat/l =ui (ere%( ?2:H9@. $l i:a +ntre'at pe u(eni(i de%pre (redin0a lor +n $l ?Matei 16:1>@ ,i a pri"it apro'ator r/%pun%ul lui &etru (/ $l e%te L5iul 3u"ne1eului Celui -iuM ?16:16@. +n *a0a du,"anilor 4/i $l a *olo%it un li"'a8 (are a*ir"a at+t pree.i%tenta (+t ,i du"ne1eirea 4a ?<oan 8:H2 >8D 10:30:33 36D Matei 22:H1:H>@. C+nd (redin(io,ii < %:au +n(hinat $l nu i:a oprit ?<oan 9:38D 20:28 29@ a,a (u" a */(ut &a-el +ntr:o +"pre8urare ?5aptele 1H:11:18@. <"pli(a0iile indire(te ale +n-/0/turilor 4ale %+nt la *el de (on(ludente deoare(e $l 4:a pla%at pe 4ine "ai pre%u% de =ege ?Matei >:21 22@ ,i a pretin% (/ are autoritatea de a ierta p/(atele ?Mar(u 2:9:11@. 3a(/ "/rturiile $-angheliilor %+nt de"ne de (re1are ele de(lar/ +n "od ne+ndoielni( nu nu"ai (/ <%u% a *o%t %upranatural prin originea 4a (i ,i (/ $l a pretin% (/ e%te 3u"ne1eu. 7edere a 6untelui Sionului, din %etatea Sf!nt. %a"itolul ** ^03 $%te i"portant/ e-aluarea pe (are o *a(e $l +n%u,i "i%iunii 4ale. $l a -enit %/ propo-/duia%(/ $-anghelia +"p/r/0iei ?=u(a H:H3@ %/:i (he"e pe p/(/to,i la po(/in0/ ?Matei 9:13@ %/:i (aute ,i %/:i "+ntuia%(/ pe (ei pierdu0i ?=u(a 19:10@ %/ %lu8ea%(/ ,i %/:,i dea -ia0a (a pre0 de r/%(u"p/rare pentru "ul0i ?Mar(u 10:H>@. $l a *o%t tri"i% de Tat/l ?<oan 20:21@ ,i +nainte de a "uri $l <:a raportat Tat/lui (/ Ii:a +"plinit "i%iunea ?17:H@. =ui i:a *o%t +n(redin0at/ at+t re-elarea (+t ,i r/%(u"p/rarea ,i $l le:a de%/-+r,it pe a"+ndou/. +n "ai "ulte o(a1ii $l a pre1i% "oartea ,i +n-ierea 4a ?2:19D 3:1HD 6:>1D 12:2HD Matei 16:21D Mar(u 10:33 3H@ (+t ,i re-enirea 4a (a %/ 8ude(e lu"ea ?Matei 2>:31:H6@. 4u'ie(tele %pirituale ,i eti(e de%pre (are a */(ut <%u% a*ir"a0ii %+nt prea nu"eroa%e (a %/ *ie tratate ai(i. $%te de re"ar(at o (ara(teri%ti(/ (o"un/ a (u-+nt/rilor =ui: toate %:au 'a1at pe pre"i%a (/ $l a -enit (a %/ pro(la"e ade-/rul lui 3u"ne1eu (/ $l a a-ut autoritate deplin/ (a %/ *a(/ a(e%t lu(ru ,i (/ o"ul e%te o'ligat %/ ur"e1e +n-/0/tura =ui. $l 4:a pre1entat pe 4ine (a 5iul lui 3u"ne1eu ,i +n (alitate de 5iu al lui 3u"ne1eu (u-+ntul 4/u e%te de*initi-. 6W' Studiu al Noului Testament Note 1. <o%e*u% .ntiEuities ?7nti(hit/0i@ G;<<< iii 3. &entru o e-aluare a a(e%tui pa%a8 -e1i &hilip 4(ha** Distory of the %hristian %hur h ?<%toria #i%eri(ii (re,tine@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>0 -oi. < p. 92 ,i ur". Mul0i (on%ider/ (/ a(e%t pa%a8 e%te o interpolare (re,tin/ +n %(rierea lui <o%e*u%. 2. Ta(itu% .nnals ?7nale@ .- HH. Tradu(erea 2.*ord re-i1uit/. ?9eF TorE: Aarper U #ro%. &u'li%her% 18>8@ p. H23.

3. 4uetoniu% The Lives of the %aesars, Nero 'vi ?;ie0ile Ce1arilor 9ero .-i@. #i'liote(a (la%i(/ =oe'. Tradu(ere +n li"'a engle1/ de C. C. )ol*e. ?=ondon: !illia" Aeine"annD 9eF TorE: 6. &. &utna"J% 4on%@ -oi. << p. 111. H. &liniu% Letters ?4(ri%ori@ G .(-i. #i'liote(a (la%i(/ =oe'. Tradu(ere +n li"'a engle1/ de !illia" Mel"oth re-i1uit/ de !. M. =. Aut(hin%on. ?=ondon: !illia" Aeine"annD Ca"'ridge Ma%%.: Aar-ard Bni-er%ity &re%% 193>@ -oi. << p. H03. >. =u(ian The Passing of the Peregrinus ?Tre(erea lui &eregrinu%@ 12 13. #i'liote(a (la%i(/ =oe'. Tradu(ere +n li"'a engle1/ de 7. M. Aar"on ?=ondon: !illia" Aeine"annD Ca"'ridge Ma%%.: Aar-ard Bni-er%ity &re%% 1936@ p. 13 1>. 6. $. 3. #urton ,i $. C. 6ood%peed . Darmony of the Syno"ti 1os"els ?2 ar"onie a $-angheliilor %inopti(e@ 9eF TorE: Charle% 4(ri'nerJ% 4on% nedatat/ p. .- 279. 7. 7l'ert Au(E . Syno"sis of the <irst Three 1os"els ?2 e.punere %u"ar/ a pri"elor trei $-anghelii@ $di0ia a noua re-i1uit/ de Aan% =iet1"ann. $di0ia engle1/ de 5ranE =e%lie Cro%%. Tu'ingen: C. C. #. Mohr 1936 p. .. 213. 8. <o%e*u% Nars of the Jews ?)/1'oaiele e-reilor@ ;<< -i 6. &7)T$7 7 <<<:7 CR"NICA .ISERICII PRIMARE Perioada de e'"ansiune 2& d.%r. "!n !n $( d.%r. Capitolul 12 >nfiinarea .iseri=ii, 0a<tele , *1,2 +ntre perioada +n (are %:a de%*/,urat lu(rarea 3o"nului <%u% Cri%to% ,i perioada +n (are #i%eri(a a p/trun% +n (urentul "a8or al i%toriei e.i%t/ o di*eren0/ i"portant/. Cu" %:a +nt+"plat (/ ur"a,ii lui <%u% (are erau ni,te galileeni ,i ni,te iudei pro-in(iali o'%(uri au de-enit per%onalit/0i de i"portan0/ "ondial/[ Ce a tran%*or"at ti"iditatea (are i:a deter"inat pe a(e,ti oa"eni %/:= t/g/duia%(/ pe Cri%to% ,i %/ *ug/ atun(i (+nd $l a *o%t r/%tignit +ntr:o +ndr/1neal/ (are i:a */(ut %/ *ie ap/r/tori -iguro,i ai noii (redin0e[ Cu" %e poate (a ni,te predi(atori (are erau (uno%(u0i (a Loa"eni ne(/rturari ,i de r+ndM ?5aptele H:13@ %/ ai'/ un i"pa(t at+t de puterni( a%upra lu"ii +n(+t au (reat o nou/ (ultur/ (are a dat o nou/ +n*/0i,are (i-ili1a0iei apu%ene[ Care a *o%t originea ade-/rurilor teologi(e (on0inute +n 9oul Te%ta"ent ,i predi(ate de pri"ii "i%ionari[ Ce leg/tur/ e%te +ntre +n-/0/tura din $pi%tole ,i (ea din $-anghelii[ Cu" %:a +nt+"plat (/ a(ea "i,(are +n(eput/ +ntre e-rei (are a-ea +n (entru pe un Me%ia iudeu ,i (are a *o%t +nte"eiat/ pe 4(ripturile e-reie,ti %/ de-in/ o religie +"'r/0i,at/ +n (ea "ai "are parte de nee-rei la *el (u" e%te ,i a%t/1i[

7(e%tea ,i alte +ntre'/ri %i"ilare +,i pri"e%( r/%pun%ul +n (artea 5aptele apo%tolilor (are e%te %ingura leg/tur/ e.i%tent/ +ntre lu(rarea lui Cri%to% ,i (re,tini%"ul (are apare deplin de1-oltat +n epi%tolele lui &a-el ,i +n %(rierile (elorlal0i %(riitori ai 9oului Te%ta"ent. T 6W1 Studiu al Noului Testament %roni a# <a"tele Cartea 5aptele apo%tolilor +n %ine nu (on%tituie o unitate deoare(e ea e%te "enit/ %/ *ie o (o"pletare a $-angheliei dup/ =u(a. 7utorul -or'e,te de%pre L(ea dint+i (arteM ?5aptele 1:1@ iar (u-intele pe (are i le adre%ea1/ lui Teo*il indi(/ o rela0ie (u $-anghelia (are e%te adre%at/ a(eleia,i per%oane. 4u"arul (/r0ii anterioare a,a (u" e%te redat +n 5aptele ?1:1 2@ %e potri-e,te e.a(t (u (on0inutul $-angheliei dup/ =u(a ,i reia nara0iunea de a(olo de unde %:a oprit =u(a. 9u pot e.i%ta +ndoieli 8u%ti*i(ate (/ 5aptele ,i $-anghelia dup/ =u(a nu ar *i dou/ -olu"e ale a(eleia,i lu(r/ri. $le au *o%t "enite %/ +"plinea%(/ a(ela,i %(op general de a +nt/ri (redin0a per%onal/ ,i de a *urni1a o (roni(/ i%tori(/ u,or de +n0ele% a re-ela0iei date de 3u"ne1eu oa"enilor +n lu(rarea lui Cri%to% at+t prin -ia0a =ui per%onal/ (+t ,i prin #i%eri(a =ui. 3in pun(t de -edere i%tori( ,i %piritual 5aptele apo%tolilor de0ine r/%pun%ul la a(e%te +ntre'/ri. S=CiXa =rii Cartea 5aptele apo%tolilor poate *i +"p/r0it/ +n (in(i %e(0iuni prin(ipale: <. <ntrodu(ere 1:1:11 <<. 2riginea #i%eri(ii: <eru%ali" 1:12:8:3 <<<. &erioada de tran1i0ie: 4a"aria 8:H:11:18 <;. $.pan%iunea +ntre nee-rei 11:19:21:16 Mi%iunea lui &a-el: 7ntiohia ,i i"periul ro"an ;. +nte"ni0area ,i ap/rarea lui 21:17:28:31 &a-el: Ce1areea ,i )o"a Cartea 5aptele apo%tolilor e%te (on%truit/ +n "od logi( +n 8urul de%*/,ur/rii geogra*i(e pre1entate +n 1:8: LIi:Mi -e0i *i "artori +n <eru%ali" +n toat/ <udeea +n 4a"aria ,i p+n/ la "arginile p/"+ntuluiM. &ri"a %e(0iune dup/ introdu(ere %e o(up/ de +n(eputurile din <eru%ali". 7 doua %e(0iune ne d/ (r+"peie din lu(rarea din 4a"aria din (+"pia de (oa%t/ ,i din Ce1areea. Blti"ele dou/ %e(0iuni du( "e%a8ul la (et/0ile din lu"ea "editeranean/ ter"in+nd la )o"a (apitala i"periului. $.pan%iunea geogra*i(/ a #i%eri(ii a *o%t (a ,i -alurile "areei (are %e ridi(/ "ai "ult dup/ *ie(are retragere ,i (are +naintea1/ tot "ai "ult pe pla8/. Cartea 5aptele apo%tolilor poate *i +"p/r0it/ ,i dup/ etapele (re,terii. +n 2:H7 >:1H 6:7 9:31 12:2H 16:> 19:20 g/%i" indi(ii ale (re,terii +n nu"/r %au +n (alitatea -ie0ii %pirituale (eea (e arat/ (/ 5aptele %e preo(up/ de de1-oltarea progre%i-/ a grupului. +n ulti"a parte a (/r0ii de la 19:20 p+n/ la

%*+r,it a((entul e%te "ai "ult per%onal de(+t general. 4+nt %u'liniate e-eni"entele din -ia0a lui &a-el (a indi-id ,i nu (ele din -ia0a #i%eri(ii (a in%titu0ie. %a"itolul *2 6W4 Cartea 5aptele apo%tolilor poate *i di-i1at/ ,i dup/ per%onalit/0ile (are apar +n ea. Capitolele 1 la > %e (on(entrea1/ a%upra lui &etruD (apitolele 6 ,i 7 a%upra lui Ite*anD (apitolele 8 la 12 pre1int/ (+te-a per%onalit/0i dintre (are (ele "ai i"portante %+nt #arna'a 5ilip ,i 4aul din Tar%D din (apitolul 13 p+n/ la %*+r,it per%ona8ul do"inant e%te &a-el. +n (+te-a +"pre8ur/ri %e *a(e o (o"para0ie +ntre &etru ,i &a-el: a"+ndoi erau lideri unul pentru iudei (el/lalt pentru nee-rei. &etru a lu(rat +n (ea "ai "are parte +n <eru%ali"D &a-el +n lu"ea p/g+n/. 5ie(are are (el pu0in o (u-+ntare redat/ +n +ntregi"e (are ne d/ un re1u"at al propo-/duirii lui: (u-+ntarea lui &etru +n 1iua Cin(i1e(i"ii ?2:1H:H0@D (u-+ntarea lui &a-el +n 7ntiohia &i%idiei ?13:16:H2@. 7"+ndoi au */(ut "inuni: &etru a -inde(at un olog ?3:1:10@ la *el (a ,i &a-el ?1H:8:10@. &etru a ro%tit o 8ude(at/ gra'ni(/ a%upra lui 7nania ,i 4a*ira ?>:1:11@ iar &a-el 1:a lo-it pe $li"a (u or'ire ?13:6:11@. &etru a *o%t eli'erat din +n(hi%oarea din <eru%ali" ?>:19:21D 12:1:11@ &a-el a *o%t eli'erat din +n(hi%oarea din 5ilipi prin inter-en0ie di-in/ ?16:19:30@. 7"+ndoi au pu% a((ent pe lu(rarea 3uhului 4*+nt ?2:38D 19:2:6@ ,i a"+ndoi au */(ut din +n-iere o do(trin/ de pri" rang +n propo-/duirea lor ?&etru: 5aptele 2:2H:36D 3:1> 26D H:2D >:30D 10:H0 H1D &a-el: 13:30:37D 17:3 18 31D 2H:1> 21D 2>:19D 26:8 23@. 3up/ (u" unul a *o%t %u%0in/torul #i%eri(ii pri"are din <eru%ali" (el/lalt a *o%t +nte"eietorul pri"elor 'i%eri(i dintre nee-rei. Cu toate a(e%tea nu g/%i" -reo do-ad/ de antagoni%" +ntre a(e,tia doi ,i ni(i lu(rarea lor nu a *o%t li"itat/ doar la o (ategorie de a%(ult/tori. &etru a du% $-anghelia +n (a%a p/g+nului Corneliu iar &a-el le:a -or'it e-reilor ori de (+te ori a a-ut prile8ul. ;eridi(itatea (/r0ii 5aptele apo%tolilor a *o%t (onte%tat/ de%eori dar nu au *o%t g/%ite do-e1i (are %/ o (ontra1i(/. $.i%t/ di*i(ult/0i (+nd %e +n(ear(/ (o"pararea (ronologiei ei (u (ea din epi%tole ,i nu toate re*eririle i%tori(e din 5aptele pot *i (on*ir"ate deoare(e +n "ulte (a1uri ne lip%e%( datele ne(e%are. Totu,i +n a(ele (a1uri +n (are pot *i adu%e date arheologi(e ,i literare (artea 5aptele a *o%t do-edit/ (ore(t/. Cohn Sno. (are (rede (/ L%+nt "oti-e %u*i(iente %/ a-e" +ndoieli (u pri-ire la anu"ite detaliiM din 5aptele re(unoa,te (/ La-e" toate "oti-ele %/ a((ept/" i%tori(itatea ulti"elor (apitoleM.1 Coninutul +n%u,i *aptul (/ =u(a a a-ut dorin0a %/ %(rie o (arte (are %/ e.pli(e de1-oltarea +n-/0/turii (re,tine ,i a "i%iunii (re,tine arat/ (/ el a a-ut o oare(are +n0elegere a %e"ni*i(a0iei ei generale. $l nu a *o%t un %i"plu (roni(ar (are a %(ri% pe h+rtie e-eni"ente %e(i. $l a a-ut in%tin(tul unui i%tori( ,i a pre1entat *aptele (are %e re*ereau la te"a (are 1:a intere%at pe el. Te"a a(eea a *o%t (re,terea #i%eri(ii +n %pe(ial tran1i0ia de la iudai%" la (re,tini%"ul

nee-reie%(. $l a luat parte +n "od a(ti- la a(ea%t/ tran1i0ie a,a (u" arat/ *olo%irea pronu"elui per%onal LnoiM ,i a *o%t +n "/%ur/ %/ trate1e te"a de (are %:a o(upat. 7,adar 5aptele nu pretinde (/ e%te o (roni(/ e.hau%ti-/ a tuturor e-eni"entelor (are au a-ut lo( +n (ur%ul (re,terii #i%eri(ii pri"are. 9u ni %e 6 W Studiu al Noului Testament %pune ni(i un (u-+nt de%pre e.pan%iunea %pre %ud ,i e%t de &ale%tina de,i tre'uie %/ *i *o%t "ul0i (re,tini +n $gipt ,i +n 4iria +n(/ la o dat/ *oarte ti"purie. +n 3a"a%( e.i%tau (redin(io,i +n(/ +nainte de (on-ertirea lui &a-el dar nu ni %e %pune ni"i( (u pri-ire la de1-oltarea #i%eri(ii de a(olo. 9ara0iunea prin(ipal/ din 5aptele %e o(up/ de "i%iunea (are a du% #i%eri(a +n%pre nord prin 7ntiohia +n 7%ia Mi(/ ,i de a(olo +n Ma(edonia 7haia ,i )o"a. &ro'a'il (/ e.i%t/ dou/ "oti-e pentru a(ea%t/ li"itare. Mai +nt+i %(riitorul +n%u,i (uno,tea "ai 'ine a(el a%pe(t al e.pan%iunii (re,tini%"ului ,i +n (on%e(in0/ +l putea *olo%i (u "ai "ult/ u,urin0/ pentru a ilu%tra te"a %a prin(ipal/. +n al doilea r+nd %(opul %/u prin(ipal a *o%t %/ +i pre1inte (ititorului %/u -eridi(itatea $-angheliei. Continuitatea a(elei $-anghelii -enit/ de la <%u% prin u(eni(i ,i p+n/ la ora (+nd a %(ri% el tre'uia de"on%trat/ +ntru(+t &a-el era liderul "i%iunii +ntre nee-rei el "erita o aten0ie deo%e'it/ iar e.pli(area tran1i0iei de la e-rei la nee-rei de la =ege la har ,i de la &ale%tina la i"periul ro"an nu a ne(e%itat un %tudiu (uprin1/tor a tot (e %:a +nt+"plat +n (ur%ul (re,terii "i%ionare a #i%eri(ii (re,tine. &entru a:,i atinge %(opul lui =u(a +i era %u*i(ient %/ pre1inte doar a(ea%t/ *a1/. &erioada (ronologi(/ din 5aptele %e e.tinde de la r/%tignirea lui Cri%to% apro.i"ati- +n anul 29 d.Cr. p+n/ la %*+r,itul +nte"ni0/rii lui &a-el la )o"a +n anul 60 d.Cr. 3atarea e-eni"entelor din 5aptele a *o%t %ta'ilit/ +n "od di*erit de di*eri0i (er(et/tori dar datele pre1entate ai(i -or (on%titui o "edie re1ona'il/ a de%(operirilor lor. 4(riitorii anti(i nu au datat e-eni"entele pe 'a1a unui (alendar (i pe 'a1a ur(/rii pe tron a do"nitorilor. Bneori e%te i"po%i'il %/ a8unge" la e.a(titate a'%olut/ +n (eea (e pri-e,te 1iua ,i anul. +n 5aptele ie% +n e-iden0/ (+te-a pun(te (ronologi(e *i.e. 1. Moartea lui <rod 7gripa < 5aptele 12:20:23 2. 5oa"etea de pe -re"ea 11:28 lui Claudiu 3. 4ergiu% &aulu% pro(on%ul 13:7 H. $.pul1area e-reilor din )o"a pe -re"ea lui Claudiu 1,6 >. 6aliu pro(on%ul 18:12 6. 5eli. pro(on%ul 23:26 2H:27 7. +n%(/unarea lui 5e%tu%

%u((e%orul lui 5eli. 2H:27 7ran8area e-eni"entelor din 5aptele depinde de a(e%t (adru de%tul de %u"ar. 7lu1iile %+nt */(ute in(idental (a ,i (u" autorul ar %o(oti de la %ine +n0ele% *aptul (/ (ititorul %/u (unoa,te %u*i(ient de 'ine perioadele (a %/ +n(adre1e e-eni"entele la lo(ul lor */r/ %/ "ai *ie ne-oie de e.pli(a0ii "ai detaliate. Mai 8o% e%te dat un ta'el (u datele (ore%pun1/toare din pri"ul %e(ol. %a"itolul *2 6 Moartea lui <rod 7gripa HH d.Cr. 1 ?pri"/ara@ 5oa"etea de pe -re"ea HH:H8 lui Claudiu 4ergiu% &aulu% +nainte de >1 d.Cr. pro(on%ul anul $.pul1area e-reilor din &ro'a'il H9 d.Cr. )o"a anul 6aliu pro(on%ul &ro'a'il >2:>3 5eli. pro(on%ul >2:>6 +n%(/unarea lui 5e%tu% >7:60 Cea "ai pu0in (ert/ dintre a(e%te date e%te +n%(/unarea lui 5e%tu%. $u%e'iu% %pune (/ ea a a-ut lo( +n ti"pul do"niei lui 9ero ,i "a8oritatea %ur%elor %+nt de a(ord (u a(ea%t/ datare.2 5eli. a *o%t 8ude(at la )o"a *iind a(u1at de in*ra(0iune dar nu %e poate %/ *i *o%t 8ude(at +nainte de ur(area lui 9ero pe tron. +n (a1ul a(e%ta 5e%tu% nu a *o%t in%talat de(+t dup/ +n(eputul do"niei lui 9ero. ;ara anului >7 d.Cr. e%te (ea "ai pro'a'il/ dat/ pentru %o%irea lui 5e%tu% +n &ale%tina ,i an(hetarea lui &a-el a a-ut lo( la %(urt ti"p dup/ a(ea%ta. 3a(/ 0ine" %ea"/ de ti"pul ne(e%ar pentru (/l/torie &a-el a a8un% la )o"a +n -ara anului >8 d.Cr. iar nara0iunea din 5aptele %e +n(heie +n anul 60 d.Cr. 7lte e-eni"ente a8ut/ la datarea (+tor-a perioade i"portante din (artea 5aptele. Moartea lui <rod a (oin(i% (u ridi(area #i%eri(ii +ntre nee-rei deoare(e 5aptele 12:1 %pune dup/ de%(rierea +n(eputului lu(r/rii din 7ntiohia (/ Lpe a(eea,i -re"e +"p/ratul <rod a pu% "+inile pe unii din #i%eri(/ pentru (a %/:i (hinuia%(/M iar "oartea lui a a-ut lo( nu la "ult ti"p dup/ a(ea%t/ per%e(u0ie. 5oa"etea de pe -re"ea lui Claudiu ?11:28@ a a-ut lo( +n a(eea,i perioad/ +ntre anii HH ,i H8 d.Cr. 3a(/ 4ergiu% &aulu% a *o%t pro(on%ul +n Cipru +nainte de anul >1 d.Cr. +n%ea"n/ (/ #arna'a ,i 4aul ,i:au +n(eput "i%iunea (el "ai t+r1iu +n anul >0 d.Cr. ,i poate (hiar "ai de-re"e. <n%talarea lui 6aliu ne d/ un pun(t de re*erin0/ de%tul de e.a(t (u pri-ire la lu(rarea lui &a-el +n Corint. Cu-intele din 5aptele 18:12 indi(/ nu nu"ai

data are%t/rii lui &a-el ,i a an(hetei +naintea pro(on%ulului (i %e pare (/ ele i"pli(/ ,i *aptul (/ e-reii au pro*itat de re(enta in%talare a lui 6aliu pentru a:i (ere o *a-oare. 3a(/ a,a %tau lu(rurile %:ar putea (a lu(rarea lui &a-el %/ *i pre(edat %o%irea lui 6aliu +n (etate ,i de,i &a-el nu a p/r/%it Corintul i"ediat ?18:18@ lu(rurile de%(ri%e %:au petre(ut (/tre %*+r,itul ,ederii lui de un an ,i 8u"/tate ?18:11@. =u(rarea din $*e% (are a durat doi ani ,i trei luni ?19:8 10@ ,i ti"pul ne(e%ar pentru (/l/toria la <eru%ali" arat/ (/ &a-el a %o%it la a(ea%t/ ulti"/ de%tina0ie +n -ara anului >> d.Cr. %au +n anul >6 d.Cr. ,i a-ea %/ +n(heie (ei doi ani de +nte"ni0are pe -re"ea (+nd 5e%tu% era pro(on%ul. &e =u(a nu 1:a preo(upat +n pri"ul r+nd a%pe(tul (ronologi( de,i el a a(ordat "ai "ult/ aten0ie a(e%tor detalii de(+t au */(ut:o "a8oritatea %(riitorilor 9oului Te%ta"ent. Cartea 5aptele a pu% a((entul pe de(linul treptat al #i%eri(ii e-reie,ti ,i pe a%(en%iunea (re,tini%"ului nee-reie%(. Marea Nea@r Marea Mediteran !UMEA )IN 0APTE!E AP"ST"!I!"R Z F MACE)"NIA 7dra"itiu" !I)IA ;4<7 MdddJd ... 84^]V ^ 6./). )egiu*n *2N-.NT 6./). -NT)/-2./T C#!#T"RII!E !UI PA&E! ::::::::::::Prima ............. A doua IU)EEAS Z********A treia 6 ' Studiu al Noului Testament &ri"a +ntre'are pe (are <:au pu%:o u(eni(ii 3o"nului +n-iat (u pri-ire la planul 4/u a *o%t: L3oa"ne +n -re"ea a(ea%ta ai de g+nd %/ a,e1i din nou +"p/r/0ia lui <%rael[M ?1:6@. 7%(ult/torii din 1iua Cin(i1e(i"ii au *o%t e-rei ?2:>@ iar predi(a %:a adre%at L'/r'a0ilor i%raeli0iM ?2:22@. #i%eri(a din <eru%ali" a *o%t predo"inant e-reia%(/ de,i +n %+nul ei au e.i%tat dou/ grupuri: e-reii din &ale%tina ,i eleni,tii din 3ia%pora ?6:1@. &ropo-/duirea a *o%t */(ut/ +n ter"eni e-reie,ti ,i a (on%tat din pre1entarea lui <%u% (a Me%ia (are a +n-iat din "or0i. +n toat/ a(ea%t/ pri"/ perioad/ a "i%iunii apo%toli(e #i%eri(a +,i a-ea %ediul +n <eru%ali". =a +n(eput ea a *o%t nu"it/ LCaleaM ?9:2@ %au partida Lna1arinenilorM ?2H:>@ un grup %u'ordonat din (adrul iudai%"ului poate o (ategorie %i"ilar/ (u (ea a e%enienilor. &ropo-/duirea lui Ite*an (are a atra% o rea(0ie -iolent/ din partea liderilor e-rei ,i +"pr/,tierea u(eni(ilor i:au o'ligat pe lideri %/ (aute alte (+"puri de "i%iune. 3up/ a(ea%ta a ur"at e-angheli1area 4a"ariei a 7ntiohiei ,i a lu"ii p/g+ne +n general.

&erioada de tran1i0ie ?8:H:11:18@ nu e%te pre1entat/ +n detaliu. $%te dat/ nu"ai lu(rarea (+tor-a dintre (ei (are %:au re*ugiat din (alea per%e(u0iei dar ni %e %pune %u*i(ient (a %/ arate (+t de %pontan a +n(eput e-angheli1area nee-reilor ,i (+t a *o%t de e*i(ient/. Con-ertirea *a"enului etiopian ,i a lui Corneliu (are %:ar putea %/ *i *o%t a"+ndoi pro1eli0i p/g+ni (+t ,i r/%pun%ul entu1ia%t al %a"aritenilor la propo-/duirea lui 5ilip au "ar(at noua dire(0ie de +ndep/rtare de in%taurarea +"p/r/0iei "e%iani(e ,i de a((entuare a (re,terii #i%eri(ii -i1i'ile. Mi%iunea la nee-rei ?11:19:28:31@ a +n(eput prin +n*iin0area 'i%eri(ii din 7ntiohia. 7(olo u(eni(ii au pri"it nu"ele de (re,tini ,i au (/p/tat o nou/ po1i0ie +n lu"e. $i erau (uno%(u0i nu doar (a o %e(t/ a iudai%"ului (i (a un grup independent (are %u%0ine o (redin0/ di*erit/ ?11:26@. #i%eri(a din 7ntiohia a de-enit un (entru de in%truire ,i de a(olo a pornit pri"a "i%iune la nee-rei. =a 7ntiohia a *o%t purtat/ lupta pentru li'ertatea nee-reilor lupt/ (are a (ul"inat (u de(i1ia (on(iliului de la <eru%ali" (are i:a %(utit pe (on-erti0ii nee-rei de re%pe(tarea =egii (ere"oniale. &rogra"ul lui &a-el de%(ri% +n 5aptele 1>:3> p+n/ la 21:1H a *o%t ilu%trati- pentru de1-oltarea #i%eri(ii. 3e,i +n general &a-el a */(ut apel "ai +nt+i la iudei ?)o". 1:16@ r/%pun%ul (el "ai i"portant a -enit de la pro1eli0ii nee-rei ,i de la p/g+ni iar 'i%eri(ile (are au ap/rut +n ur"a "i%iunii %ale au in(lu% at+t e-rei (+t ,i nee-rei. +n (+te-a +"pre8ur/ri &a-el a %pu% (+t %e poate de r/%pi(at (/ %e +ntoar(e %pre nee-rei ?5aptele 13:H6D 18:6D 19:9 10D 21:19D 26:20 23D 28:28@. )e%pingerea general/ a "e%a8ului de (/tre e-rei a (on*ir"at de%e"narea lui (a apo%tol al nea"urilor ?26:16:18@ a a((elerat (re,terea #i%eri(ii independent de %inagog/ ,i a du% la de%p/r0irea de*initi-/ dintre iudai%" ,i (re,tini%". +n a(e%t %u"ar al de1-olt/rii (re,tini%"ului e%te re-elat "odelul pentru -ia0a #i%eri(ii: puterea ei o'ie(ti-ul ei "etodele ei e%en0a organi1/rii ,i di%(iplinei ei ,i e.pan%iunea ei "i%ionar/. Cartea 5aptele nu e%te doar o i%torie %a"itolul *2 6 5 a unei anu"ite perioade din -ia0a #i%eri(ii (i e%te un "anual pentru (re,tini. $a ilu%trea1/ pro(edura *olo%it/ de #i%eri(/ ,i e*i(a(itatea #i%eri(ii 1idit/ pe prin(ipiile date de 3uhul 4*+nt. Bn alt a%pe(t al (/r0ii 5aptele apo%tolilor e%te (ara(terul ei apologeti(. )ela0ia dintre (re,tini%" ,i %t/p+nirea ro"an/ e%te ur"/rit/ de la origini p+n/ +n -re"ea an(het/rii lui &a-el la )o"a. +ntru(+t autorul a *o%t prieten al lui &a-el ,i +n%o0itor +n (/l/toria *inal/ la )o"a nu %e poate %/ nu ne +ntre'/" da(/ nu (u"-a el a +n(er(at %/:i do-edea%(/ (ititorului (/ (re,tini%"ul nu era o %ur%/ de peri(ol politi( (i (/ era +n +ntregi"e o "i,(are %piritual/. +n lu(rarea %a St. Paul on Trial ?4*. &a-el la 8ude(at/@ C. <ron%ide 4till3 %u%0ine (/ 5aptele apo%tolilor a *o%t %(ri%/ (a o e.punere a do-e1ilor lui &a-el atun(i (+nd a(e%ta a ap/rut +naintea Ce1arului. 3e,i a(ea%t/ teorie nu e%te general a((eptat/ "erit/ %/ a(ord/" aten0ie *aptului (/ el re(unoa,te (ara(terul apologeti( al

$-angheliei dup/ =u(a ,i al 5aptelor apo%tolilor. Teo*il (/ruia i:au *o%t adre%ate $-anghelia ,i 5aptele nu ar *i a-ut ne-oie de (on-ingere da(/ nu ar *i *o%t (e-a (are %/:i (latine (on-ingerile. &oate (/ de1apro'area "ani*e%tat/ *a0/ de $-anghelie de e-rei ,i p/g+ni deopotri-/ l:au */(ut %/ o pri-ea%(/ (u %u%pi(iune. +n ori(e (a1 $-anghelia ,i 5aptele au de"on%trat (/ o nou/ re-ela0ie %upranatural/ a in-adat do"eniul i%toriei. $a nu a *o%t li"itat/ la o anu"it/ na0ionalitate %au la un anu"it grup ni(i nu a *o%t li"itat/ la un (re1 religio% (are e.i%ta de8a. 5iind n/%(ut +n (adrul iudai%"ului (re,tini%"ul a perpetuat ade-/rul lui dar a tre(ut "ai departe prin a*ir"a0ia (/ Me%ia a -enit de8a. +ntru(+t a-ea (ara(ter nepoliti( "erita %/ *ie tratat (a o religie per"i%/ ,i %/ *ie (el pu0in tolerat la *el (a ,i (elelalte religii din i"periu. #ine+n0ele% (/ pentru Teo*il argu"entul a *o%t "ai dire(t ,i poate *i enun0at +n (u-intele din 5aptele H:12: A!n nimeni altul nu este m!ntuire# i nu este su8 er ni i un alt Nume dat oamenilor, !n are tre8uie s fim m!ntuiiB. Temelia# <a"tele *#*4G#, &ri"a perioad/ din i%toria #i%eri(ii pri"are poate *i (ara(teri1at/ (a o perioad/ de +nte"eiere. =a +n(eput nu a-e" do-e1i (are %/ arate (/ (redin(io,ii au rupt:o i"ediat (u iudai%"ul. Riua Cin(i1e(i"ii a *o%t o %/r'/toare e-reia%(/ +nainte de a de-eni o ani-er%are (re,tin/. &ropo-/duirea apo%tolilor a interpretat %(rierile ;e(hiului Te%ta"ent ,i a pu% a((ent pe %lu8'a "e%iani(/ a lui <%u% a*ir"+nd (hiar (/ da(/ poporul %e po(/ia Me%ia <%u% a-ea %/ 4e +ntoar(/ ?3:19 20@. Cu-+nt/rile lui &etru au *o%t (on(epute pentru a%(ult/tori e-rei la *el (a ,i "arele apel al lui Ite*an. C+nd apo%tolii au "er% %/ %e +n(hine ei au "er% la te"plu ?3:1@ iar Ite*an a a-ut di%pute +n %inagogile ?6:9 10@ re1iden0ilor %tr/ini din <eru%ali". Ii totu,i #i%eri(a nu a *o%t o %i"pl/ e.(re%(en0/ natural/ a iudai%"ului o nou/ "i,(are pro*eti(/ (entrat/ +n 8urul per%oanei lui <%u% din 6alileea. $-anghelia dup/ =u(a arat/ +n "od ne+ndoielni( (/ lu(rarea lui <%u% de la na,tere p+n/ la "oarte a *o%t "ira(uloa%/ ,i (/ $l a -enit +ntre oa"eni (a 5iul 6 7 Studiu al Noului Testament lui 3u"ne1eu ?=u(a 1:3>@. &ri"ele (u-inte din 5aptele %pun (/ Ldup/ pati"a =ui li 4:a +n*/0i,at -iu prin "ulte do-e1i ar/t+ndu:li:4e de%eori ti"p de patru1e(i de 1ileM ?1:3@. +n-ierea o(up/ un lo( proe"inent +n 5aptele apo%tolilor ,i e%te te"elia propo-/duirii do(trinare. #i%eri(a potri-it lui =u(a e%te (e-a nou printre oa"eni. +n de(ur% de (in(i ani %au "ai pu0in (+t ti"p %:a %(ur% de la "oartea lui Cri%to% ,i p+n/ la per%e(u0ia i%(at/ +n 8urul lui Ite*an #i%eri(a a de-enit un grup di%tin(t de oa"eni (u o organi1are proprie (u (re1uri proprii ,i (u un %(op propriu. Rusaliile Riua de na,tere a #i%eri(ii a *o%t la )u%alii. Cei un%pre1e(e u(eni(i M/ria "a"a lui <%u% *ra0ii =ui o %erie de *e"ei (are =:au ur"at pe $l ,i un grup

"are de (redin(io,i al (/ror nu"e nu ne e%te dat totali1+nd (a" o %ut/ dou/1e(i de per%oane erau aduna0i la rug/(iune potri-it (u porun(a dat/ de Cri%to%. <uda (are "uri%e de8a *u%e%e +nlo(uit de Matia. +n 1iua )u%aliilor (+nd erau aduna0i +ntr:un lo( 3uhul 4*+nt a -enit a%upra lor (u %e"ne -i1i'ile ,i audi'ile. $i au -or'it +n li"'i noi a,a +n(+t a%(ult/torii lor %/ poat/ +n0elege +n propriile lor diale(te Llu(rurile "inunate ale lui 3u"ne1euM ?2:>:13@ (are *u%e%er/ */(ute +n Cri%to%. Co'or+rea 3uhului 4*+nt a *o%t +"plinirea pro*e0iei lui <oan ?=u(a 3:1> 16@ ,i a pro"i%iunii lui <%u% ?2H:H9@. &etru a de(larat (/ a(ea%ta era +"plinirea pro*e0iei din <oel ?5aptele 2:16:21@ ,i o do-ad/ a +n-ierii lui Cri%to% ?2:32:36@. 7(e%t e-eni"ent i:a unit pe (redin(io,i (a %/ *or"e1e un grup unitar (on*erindu:le unitatea pe (are nu o a-u%e%er/ p+n/ atun(i ,i d+ndu:le (ura8ul %/ +n*runte peri(olele per%e(u0iei ?2:HD H:8 31D 6:8:1>@. Pro<ovduirea >n <erioada de >n=e<ut &ropo-/duirea +n a(ea%t/ pri"/ perioad/ din -ia0a #i%eri(ii %:a (on(entrat a%upra -ie0ii ,i per%oanei lui Cri%to%. 4pre deo%e'ire de predi(area "odern/ (are de o'i(ei (on%t/ din de1-oltarea logi(/ a unui %u'ie(t %au din prelu(rarea unui %ingur te.t predi(area apo%toli(/ era o narare a -ie0ii ,i lu(r/rii lui <%u% (u argu"ente +n *a-oarea +n-ierii =ui ,i era ur"at/ de o (he"are la po(/in0/ ,i la (redin0/ +n 9u"ele =ui. &redi(ile lui &etru ,i Ite*an (are %+nt redate +n a(ea%t/ parte din 5aptele au (ara(ter apologeti( deoare(e %+nt r/%pun%uri la pro-o(/rile (u (are a%(ult/torii o%tili +i +n*runtau pe predi(atori. &redi(area apo%toli(/ era *oarte 'i'li(/ +n (on0inutul ei. 9oul Te%ta"ent +n(/ nu *u%e%e %(ri% pe -re"ea a(eea dar (u-+nt/rile erau pline de (itate ,i pro*e0ii din ;e(hiul Te%ta"ent. &etru ,i:a +n(eput predi(a de la )u%alii (u un (itat lung din <oel ,i a luat un alt (itat lung din &%al"i (a %/ do-edea%(/ pro"i%iunea "e%iani(/ a +n-ierii. Cu-+ntarea lui Ite*an a *o%t o e.a"inare i%tori(/ a ne(redin0ei poporului ne(redin0/ (are a (ul"inat (u re%pingerea lui <%u%. 7t+t pre(eptele (+t ,i pre(edentele 4(ripturii au (on%tituit te"elia pentru "e%a8ul apo%toli(. %a"itolul *2 6 8 &un(tul (entral al a(e%tei propo-/duiri era ne(e%itatea (redin0ei +n Me%ia (el +n-iat a po(/in0ei per%onale ,i na0ionale ,i ne(e%itatea pri"irii 3uhului 4*+nt ?2:38@. &ropo-/duirea a *o%t +n%o0it/ de in%truire a,a +n(+t pe "/%ur/ (e nu"/rul (redin(io,ilor a (re%(ut ei au a8un% %/ *ie lega0i laolalt/ prin (uno,tin0e (o"une ,i prin a(0iunea (o"un/ ?2:H2@. "r@anizaia ;i liderii &ri"a 'i%eri(/ din <eru%ali" nu a *o%t un grup *oarte 'ine organi1at (are %/:,i datore1e propriet/0ile ,i *un(0ionarea unui %i%te" e(le1ia%ti( puterni(. 7po%tolii datorit/ *un(0iilor lor de propo-/duitori ,i +n-/0/tori erau +n "od *ire%( liderii dar (ondu(erea 'i%eri(ii era +n e%en0/ de"o(rati(/. C+nd %:au ridi(at pl+ngeri (/ -/du-ele e-reilor eleni,tiH erau negli8ate la +"p/r0irea 1ilni(/ a hranei apo%tolii au %ugerat alegerea unor oa"eni (ali*i(a0i (are %/

%upra-eghe1e a(ea%t/ parte a a(ti-it/0ii 'i%eri(ii. 7legerea a *o%t */(ut/ de +ntreaga adunare ?6:>@ iar noii ale,i au *o%t in%tala0i (u drepturi depline. 4:a -or'it "ult de%pre a,a:1i%ul (o"uni%" al #i%eri(ii pri"are +n (are %:a */(ut o redi%tri'uire a 'unurilor pentru *olo%ul (elor %/ra(i ?2:H>D H:3H 3>@. $%te ade-/rat (/ "ul0i"ea La-ea toate de o',teM dar d/ruirea era -oluntar/ nu o'ligatorie ,i %e pare (/ a *o%t organi1at/ pentru %itua0ia de (ri1/ din <eru%ali" unde erau "ul0i %/ra(i +ntre %*in0i ?)o". 1>:26@. 9u g/%i" do-e1i (/ un %i%te" %i"ilar ar *i *o%t "en0inut +n alte 'i%eri(i de,i a8utorarea %/ra(ilor era un o'i(ei larg r/%p+ndit. +ntrunirile erau 0inute at+t +n te"plu (+t ,i +n (a%e parti(ulare ?5aptele 2:H6@ ,i +n a(e%te +ntruniri %e d/dea +n-/0/tur/ +n%o0it/ de *r+ngerea p+inii ,i de rug/(iuni ?2:H2@. =iderii din pri"a perioad/ au *o%t &etru <oan ,i Ite*an. 3intre (ei trei <oan a *o%t (el "ai pu0in proe"inent *iind "en0ionat nu"ai +"preun/ (u &etru. &etru a *o%t predi(atorul (are a do"inat %(ena. $l a ro%tit pri"a (u-+ntare +n 1iua de )u%alii ,i a ap/rat po1i0ia (redin(io,ilor (re,tini +naintea 4inedriului atun(i (+nd el ,i <oan au *o%t a(u1a0i ?H:>:8@. +ndr/1neala lui &etru ,i puterea lui %piritual/ (on%tituiau un (ontra%t ui"itor *a0/ de ,o-/iala lui atun(i (+nd =:a t/g/duit pe <%u%. Ite*an (are era unul dintre (ei ,apte ale,i pentru lu(rarea de a8utorare a %/ra(ilor ,i (are a de-enit un apologet proe"inent al #i%eri(ii pri"are nu a *o%t unul dintre pri"ii doi%pre1e(e apo%toli. 3a(/ nu"ele lui are -reo %e"ni*i(a0ie pentru originea lui +n%ea"n/ (/ el era un e-reu eleni%t (are pro'a'il a -enit la <eru%ali" (a pelerin ,i dup/ (e %:a (on-ertit a r/"a% (u #i%eri(a. $l nu a a-ut egal (a argu"entator +n %inagogile %tr/ine ?6:9 10@. $l nu ,i:a li"itat a(ti-it/0ile la lu(r/ri %o(iale (i a de-enit apologet ,i e-angheli%t (+t ,i pri"ul "artir al #i%eri(ii. 6 1 Studiu al Noului Testament Prima !m"r+tiere >n ur"a "or0ii -iolente a lui Ite*an ,i datorit/ "/%urilor repre%i-e ne"iloa%e luate de liderii e-rei pentru a 1dro'i noua "i,(are "a8oritatea (re,tinilor din <eru%ali" %:au ri%ipit +n <udeea ,i +n 4a"aria. 3e ai(i ,i p+n/ +n ulti"ul (apitol din 5aptele ni %e %pun *oarte pu0ine de%pre 'i%eri(a din <eru%ali". $a a-ea un (ara(ter iudai( puterni( ,i "en0inea +ntr:o oare(are "/%ur/ re%pe(tarea =egii a,a (u" au ar/tat (ontro-er%ele de "ai t+r1iu ?1>:1D 21:17:26@. +"pr/,tierea aderen0ilor (re,tini%"ului +n%/ a a-ut (a re1ultat nu"eroa%e proie(te "i%ionare dintre (are (+te-a %+nt relatate +n %e(0iunea (are ur"ea1/ de%pre perioada de tran1i0ie ?8:H:11:18@. Note 1. Cohn Sno. %ha"ters in a Life of Paul ?Capitole dintr:o -ia0/ a lui &a-el@ 9eF TorE: 7'ingdon:CoEe%'ury &re%% nedatat/ p. H3. 2. $u%e'iu% Distoria ) lesiae << ..ii 1.

3. C. <ron%ide 4till St. Paul on Trial ?4*. &a-el la 8ude(at/@ 9eF TorE: 6. A. 3oran Co. nedatat/. H. $-rei (are au adoptat li"'a ,i o'i(eiurile gre(e,ti ?n.tr.@. Capitolul 13 Tranziia, 0a<tele 1,'* , 1 &er%e(u0ia nea,teptat/ (are a i1'u(nit (a o *urtun/ la "oartea lui Ite*an a "ar(at o %(hi"'are %e"ni*i(ati-/ +n lu(rarea #i%eri(ii. &+n/ a(u" (redin(io,ii *u%e%er/ tolera0i ,i are%t/rile interogatoriile ,i +nte"ni0/rile *u%e%er/ %poradi(e. 7utenti(itatea "inunilor (are *u%e%er/ %/-+r,ite ?H:1> 16@ ,i tre(erea de (are %e 'u(urau (re,tinii +naintea "ul0i"ii ?2:H7@ i:au +"piedi(at pe preo0i %/ trate1e #i%eri(a prea a%pru. 3ar a(u1a0iile adu%e de Ite*an poporului pentru (/ =:a re%pin% pe Cri%to% i:a +n*uriat at+t de tare +n(+t nu au "ai a,teptat +ntreprinderea unei a(0iuni legale (i l:au o"or+t (u pietre pe lo( ?7:>H:60@. 3o'or+rea a(e%tui lider ,i o%tilitatea *ero(e a o*i(ialit/0ilor e-reie,ti ar *i putut pune (ap/t #i%eri(ii da(/ nu ar *i inter-enit 3u"ne1eu (a %/ o %al-e1e. Pro"ovduirea !n Samaria $%te e-ident (/ (ei ,apte (are *u%e%er/ ale,i (a %/ +ngri8ea%(/ de -/du-ele din 'i%eri(a din <eru%ali" nu %:au "ul0u"it %/ r/"+n/ %lu8itori la "e%e. Ite*an a de-enit apologetD 5ilip a de-enit e-angheli%t. 5iind i1gonit din <eru%ali" 5ilip %:a +ndreptat %pre 4a"aria unde a +n(eput o (a"panie de propo-/duire. 4a"aria era lo(uit/ de o popula0ie de de%(enden0/ "i.t/. C+nd regatul de nord al lui <%rael a (/1ut +n "+inile a%irienilor +n anul 721 +.d.Cr. ei au deportat +n 7%iria un "are nu"/r de oa"eni ,i i:au +nlo(uit (u (oloni,ti din alte 0/ri. +n a"e%te(ul de popula0ie (are a re1ultat a *o%t a*e(tat at+t %+ngele e-reie%( (+t ,i +n(hinarea e-reia%(/. 4a"aritenii erau pe 8u"/tate nee-rei prin de%(enden0a lor ,i ei au re0inut unele tr/%/turi ale +n(hin/rii p/g+ne de,i =:au a((eptat ,i pe <eho-a ?2 )egi 17:2H:33@. &e -re"ea re%taur/rii %u' (ondu(erea lui $1ra ,i 9ee"ia ei au (on%tituit un %tat %eparat ?9ee"ia H:1 2 7 8@ (are a *o%t un ri-al puterni( pentru grupul din <udeea. $i au "en0inut un te"plu 66W Studiu al Noului Testament pe Muntele 6ari1i" te"plu pe (are e-reii l:au %o(otit %(hi%"ati( ?<oan H:20 22@. Ten%iunea dintre a(e%te dou/ popoare a *o%t at+t de puterni(/ +n(+t e-reii (are (/l/toreau +ntre <udeea ,i 6alileea e-itau de o'i(ei %/ trea(/ prin 4a"aria tra-er%+nd <ordanul ,i *olo%ind dru"urile de pe "alul r/%/ritean. 3e a(eea propo-/duirea lui 5ilip +ntre %a"ariteni a *o%t o a(0iune %urprin1/toare din partea unui e-reu. $a a ar/tat (/ el a-ea o -i1iune a po%i'ilit/0ii (a "e%a8ul %/ *ie pri"it de alte popoare. )/%pun%ul a *o%t ui"itor. 4a"aritenii ,i:au p/r/%it %uper%ti0iile ,i au (re1ut +n Cri%to%. Mi%iunea lui 5ilip a *o%t +nt/rit/ prin a8utorul dat de &etru ,i <oan (are au -i1itat 4a"aria (a %/ -ad/ (e %:a reali1at a(olo ,i (a %/ %e (on-ing/ (/ %a"aritenii au pri"it 3uhul 4*+nt. 5aptele apo%tolilor relatea1/ patru o(a1ii +n (are 3uhul 4*+nt 4:a pogor+t +ntr:un "od %pe(ta(ulo%: a%upra u(eni(ilor la )u%alii ?2:1:H@ a%upra %a"aritenilor ?8:17@ a%upra nee-reilor din (a%a lui

Corneliu ?10:HH:H6@ ,i a%upra u(eni(ilor lui <oan #ote1/torul (are erau +n $*e% ?19:6@. 5ie(are dintre a(e%te o(a1ii "ar(hea1/ pogor+rea 3uhului 4*+nt a%upra unei (ategorii di*erite de oa"eni. +n "od (ole(ti- ele au "ar(at +n(eputul lu(r/rii 3uhului +n -ie0ile (redin(io,ilor indi-iduali la +n(eputul erei 'i%eri(ii. 3arul 3uhului 4*+nt era do-ada (on-ertirii ?)o". 8:9@ ,i era o pe(ete a apro'/rii di-ine a%upra lu(r/rii apo%tolilor. <amenul etio"ian 5a"enul era un %lu8'a, la (urtea $tiopiei ,i pro'a'il (/ el era un pro1elit (are %e +ntor(ea de <a un pelerina8 la <eru%ali". 3i%(u0ia purtat/ de 5ilip (u a(e%t o" ilu%trea1/ (+te-a prin(ipii ale (re,terii #i%eri(ii. =a *el (a ,i +n (a1ul %a"aritenilor au *o%t dep/,ite pre8ude(/0ile ,i 'arierele ra%iale %:a do-edit (/ propo-/duirea */(ut/ unui %ingur indi-id e%te la *el de i"portant/ +naintea lui 3u"ne1eu (a ,i e-angheli1area +n "a%/ ,i a *o%t de"on%trat/ "etoda de propo-/duire a lui <%u% pe 'a1a ;e(hiului Te%ta"ent. 5aptele apo%tolilor nu relatea1/ (on%e(in0ele a(e%tei di%(u0ii ,i nu *a(e ni(i o alu1ie la e*e(tul $-angheliei a%upra $tiopiei. 7(ea%t/ (arte +n%/ indi(/ *aptul (/ perioada de tran1i0ie +n (are (entrul (re,tini%"ului %:a depla%at de la <eru%ali" la lu"ea nee-reia%(/ a i"pli(at o %erie de (onta(te ,i (/ "e%a8ul a *o%t r/%p+ndit +n "ulte dire(0ii. %onvertirea lui Pavel &ropo-/duirea lui 5ilip a ilu%trat e.tinderea %*erei de a(0iune a #i%eri(ii la lo(alit/0i ,i grupuri noiD prin (on-ertirea lui &a-el a ap/rut un nou lider. 3up/ lu(rarea lui Cri%to% +n%u,i (on-ertirea lui 4aul a *o%t pro'a'il (el "ai i"portant e-eni"ent din i%toria (re,tini%"ului deoare(e nu nu"ai (/ a eli"inat un du,"an a(ti- al (re,tini%"ului (i 1:a ,i tran%*or"at +n unul dintre (ei "ai de %ea"/ propo-/duitori ai (re,tini%"ului. 4aul din Tar% a ap/rut pentru pri"a dat/ pe paginile (/r0ii 5aptele apo%tolilor (a un t+n/r (are a p/1it hainele (elor (are +l +"pro,(au (u pietre pe Ite*an ,i (are L%e +n-oi%e la u(iderea lui Ite*anM ?8:1@. +n 5aptele ne %+nt date %a"itolul *, 66 trei relat/ri %eparate de%pre (on-ertirea lui: o relatare */(ut/ de =u(a +n (apitolul 9 (a parte integrant/ a nara0iunii i%tori(e generale ,i dou/ relat/ri (are %+nt in(lu%e +n (u-+nt/ri ale lui &a-el ?22:1:21D 26:2:23@. 5ie(are pune a((entul pe un a%pe(t di*erit. &ri"a relatare e%te i%tori(/ pri-ind (on-ertirea (a parte a "i,(/rii #i%eri(iiD ulti"ele dou/ %+nt per%onale ,i %+nt date (a ap/rare a -ie0ii ,i do(trinei lui &a-el +n *a0a unor a%(ult/tori o%tili %au (are puneau +ntre'/ri. C+nd %+nt luate +"preun/ (u anu"ite pa%a8e din epi%tolele %ale 1 ele *urni1ea1/ totalitatea datelor di%poni'ile (u pri-ire la a(ea%t/ (ri1/ "a8or/ din -ia0a lui. 4aul %au &a-el (u" e%te (uno%(ut +n general %:a n/%(ut pe la +n(eputul pri"ului -ea( +ntr:o *a"ilie e-reia%(/ (are re%pe(ta (u %tri(te0e =egea. 2ra,ul %/u natal era Tar% o "etropol/ aglo"erat/ din Cili(ia %ituat/ +n (ol0ul de

nord:e%t al M/rii Mediterane. 3e la Tar% un dru" du(ea pe u%(at +n%pre nord ,i -e%t prin tre(/toarea din "un0i (uno%(ut/ (a &or0ile Cili(iei iar do(urile (et/0ii erau un (entru de (o"er0 "ariti". Bni-er%itatea din Tar% era renu"it/ pentru (ur%urile ei de *ilo1o*ie ,i "edi(in/ iar te"plul lui $%(ulap 1eul -inde(/rii %er-ea (a %pital ,i (lini(/ pentru (ei (are %tudiau "edi(ina. 9u (rede" (a &a-el %/ *i *re(-entat -reodat/ (ur%urile a(e%tei uni-er%it/0i dar nu %e poate %/ *i %(/pat de in*luen0a g+ndirii ,i -ie0ii din a(el ora,. $l a *o%t edu(at dup/ r+nduiala e-reia%(/ %tri(t/ +n-/0+nd li"'a e'rai(/ ,i 4(ripturile (+t ,i "e,te,ugul *a(erii (orturilor ?18:3@. Cuno,tea li"'a ara"ai(/ pe (are pro'a'il (/ o -or'ea a(a%/ (+t ,i grea(a li"'a do"inant/ +n Tar%. 4:ar putea %/ *i ,tiut ,i (e-a latin/ de,i lip%e%( do-e1ile +n a(ea%t/ pri-in0/. =a -+r%ta de doi%pre1e(e ani a *o%t tri"i% la <eru%ali" (a %/ %tudie1e (u 6/"/liei ?22:3@ ,i potri-it propriei %ale "/rturii a progre%at "ult +n %tudiile %ale ?6al. 1:1H@. &rin (on-ingere el era *ari%eu iar 1elul %/u a *o%t do-edit de inten%itatea (u (are a per%e(utat #i%eri(a ?5aptele 26:9:11@. C+nd a a8un% la -+r%ta "aturit/0ii era de8a lider +n (adrul iudai%"ului. 3a(/ lu/" +n %en% literal (u-intele din 5aptele 26:10: L...+"i d/dea" ,i eu -otul +"potri-a lorM ele ar i"pli(a *aptul (/ el a *o%t "e"'ru al 4anhedrinului. 3a(/ e%te a,a tre'uie %/ *i a-ut (el pu0in trei1e(i de ani la "artiri1area lui Ite*an +ntru(+t '/r'a0ii nu puteau de-eni "e"'ri ai a(elui grup de(+t atun(i (+nd atingeau -+r%ta "aturit/0ii. 7nte(edentele "orale ale (on-ertirii %ale %+nt %ugerate prin de%(rierea -ie0ii %ale l/untri(e pe (are o *a(e +n )o"ani 7. 7p/%at de (on,tiin0a p/(atului (are era de,teptat/ de =ege el a -/1ut (/ 'inele pe (are -oia %/:1 *a(/ nu:1 putea *a(e iar r/ul pe (are (/uta %/:1 e-ite era pre1ent +ntotdeauna +n el ?)o". 7:19@. Teologii au de1'/tut +ndelung da(/ te.tul din )o"ani 7 %e apli(/ la o"ul (on-ertit %au la (el ne(on-ertit dar nu +n(ape +ndoial/ (/ te.tul %e re*er/ la un o" a*lat %u' =ege a,a (u" a *o%t &a-el. $%te (ert (/ =egea +n%/,i a putut produ(e (on,tiin0a p/(atului (hiar ,i */r/ $-anghelie. &rin ur"are 1elul lui &a-el de a prigoni %:ar putea %/ *i *o%t un e*ort deghi1at al (on,tiin0ei de a *a(e (e-a pentru 3u"ne1eu (a %/ (o"pen%e1e r/ul din %u*letul %/u. 666 Studiu al Noului Testament Moartea lui Ite*an a *o%t un ghi"pe durero% +n "intea lui. &otri-it *elului de g+ndire al lui &a-el Ite*an era un hulitor ,i era (onda"nat de =ege. Totu,i argu"entul lui Ite*an a *o%t +n e%en0/ %/n/to% ,i nu a putut *i (ontra1i%. +n a*ar/ de a(ea%ta -edenia Cri%to%ului +n-iat pe (are a "/rturi%it Ite*an (/ a a-ut:o ,i 'u(uria (are i:a lu"inat *a0a +n (iuda "or0ii i"inente au dat -ie0ii %ale o autenti(itate pe (are argu"entele legali%te ale lui 4aul nu au putut:o (l/tina. $l a a"intit a(e%t e-eni"ent +n (u-+ntarea %a din (a%telul 7ntonia ?5aptele 66, 4( 20@ (a pe o e.perien0/ pe (are nu o putea uita. Con-ertirea lui poate (/ nu a *o%t (au1at/ de a(e%t e-eni"ent dar el a */(ut parte din te"elia tran%*or"/rii (are a a-ut lo( pe dru"ul 3a"a%(ului.

Con-ertirea +n %ine a *o%t +n "od (lar o re-ela0ie %upranatural/ a Cri%to%ului +n-iat re-ela0ie dat/ a(e%tui prigonitor i"pla(a'il. &a-el o (ategori%e,te (a ulti"a dintre ar/t/rile lui <%u% dup/ +n-iere ?1 Cor. 1>:8@. 9i(i o teorie (are +n(ear(/ %/ o pun/ pe %ea"a unei 'oli %au a unei halu(ina0ii nu e%te ade(-at/. =u(a notea1/ (/ %:a petre(ut +ntr:un lo( 'ine de*init din apropiere de 3a"a%( ?5aptele 9:3@D (/ a *o%t +n%o0it/ de o lu"in/ puterni(/ ?9:3@ de%pre (are &a-el %pune (/ a *o%t "ai %tr/lu(itoare de(+t %oarele la a"ia1/ ?26:13@D (/ o -o(e audi'il/ i:a -or'it <ui &a-el ,i a *o%t au1it/ ,i de oa"enii (are erau (u el ?9:7@ de,i ei nu au +n0ele% (e %punea ?22:9@. &a-el 7edere general a 9amas ului, el mai ve hi ora+ din lume lo uit ontinuu. Partea ve he se afl !n "rim "lan, ea nou se vede !n de"rtare. T %a"itolul *, 113 +n%u,i a %u*erit trau"e *i1i(e ?9:8@ (are au putut *i o'%er-ate de (ei (are +l +n%o0eau. Cara(terul o'ie(ti- al (on-ertirii e%te %ta'ilit din(olo de ori(e +ndoial/. Merit/ %/ a(ord/" aten0ie ,i *a(torului %u'ie(ti-. C+nd -o(ea ne(uno%(ut/ i:a -or'it din lu"ina %tr/lu(itoare -enit/ din %la-a (erea%(/ +ntre'area *irea%(/ a lui &a-el a *o%t: LCine e,ti Tu 3oa"ne[M ?9:>@. )/%pun%ul L$u %+nt <%u%M ?9:>@ ar *i *o%t de ne(re1ut pentru el da(/ nu ar *i *o%t e.perien0a (u Ite*an (are %/:1 *i preg/tit pentru a(e%t r/%pun%. +ntr:o re-ela0ie de "o"ent el ,i:a dat %ea"a (/ Ite*an a a-ut dreptate (/ toate argu"entele iudai%"ului +"potri-a lui Ite*an ,i +"potri-a u(eni(ilor au *o%t gre,ite (/ +naintea lui %:a de%(hi% o nou/ %*er/ a re-ela0iei. &aralel (u %(hi"'area dire(0iei g+ndirii %ale teologi(e a -enit o (he"are de a:= %lu8i pe 3u"ne1eu +ntre nee-rei. $l a a((eptat ,i a *o%t u"plut de 3uhul pentru noua %a "i%iune ?9:10:19@. =u(rarea lui &a-el a +n(eput de +ndat/ +n 3a"a%(. +n 6alateni el %pune (/ +n -re"ea a(ea%ta a -i1itat 7ra'ia ?6al. 1:17@. &ro'a'il (/ a */(ut a(e%t lu(ru +n perioada dintre "/rturia %a ini0ial/ +n %inagogi ?5aptele 9:22@ ,i ple(area %a de*initi-/ din 3a"a%( ?9:23:2>@. $%te *oarte po%i'il (a ,o(ul a%upra g+ndirii %ale %/ *i *o%t at+t de "are +n(+t a tre'uit %/ %e retrag/ pentru o -re"e (a %/:,i AStrada are se heam 9rea"t,B din 9amas . 66' Studiu al Noului Testament readapte1e (re1ul potri-it (u lu"ina nou/ (are a -enit +n Cri%to%. 4(hi"'area 'ru%(/ a po1i0iei %ale a *o%t la *el de tul'ur/toare pentru el (a ,i pentru to-ar/,ii %/i. 9oua (redin0/ a lui &a-el (/ <%u% e%te Me%ia 1:a adu% +n (on*li(t (u *o,tii lui to-ar/,i iudei din 3a"a%( ?9:23@ ,i (a %/:,i %(ape -ia0a a tre'uit %/ *ug/ din (etate. +n <eru%ali" a *o%t pri-it (u r/(eal/ ,i %u%pi(iune de u(eni(ii (are +n "od logi( l:au pri-it (a pe un lup (are a +"'r/(at -e,"+nt de oaie (a %/ poat/ ata(a tur"a. &e 'a1a garan0iei lui #arna'a +n%/ a *o%t a((eptat +n (er(ul apo%toli( ?9:27@. $l a a-ut un progra" +ndr/1ne0 de propo-/duire "ai

ale% printre e-reii eleni,ti progra" *oarte a%e"/n/tor (u lu(rarea pe (are o */(u%e Ite*an. 7t+t de "are a *o%t %u((e%ul lui ,i at+t de -iolent/ a *o%t rea(0ia +"potri-a lui +n(+t #i%eri(a 1:a tri"i% la Tar% ?9:30@ unde era "ai pu0in a"enin0at de opo1i0ia pe (are a %t+rnit:o. &a-el potri-it tuturor "/rturiilor ?9:1>D 22:21D 26:17D )o". 1>:16D 6al. , 7: 2:7 8D $*e%. 3:1:7@ a *o%t ale% de 3u"ne1eu (a %/ *ie apo%tol al nee-reilor. Con-ertirea lui a */(ut parte din tran1i0ia de la #i%eri(a e-reia%(/ al (/rei (entru era la <eru%ali" la #i%eri(a nee-reia%(/ din lu"ea ro"an/. Pro"ovduirea lui Petru Con-ertirea lui &a-el a adu% +n #i%eri(/ o nou/ per%onalitate (are era de%tinat/ %/ de-in/ re"ar(a'ilul apo%tol al nee-reilor dar 3uhul lui 3u"ne1eu a lu(rat ,i prin per%onalit/0i din (adrul #i%eri(ii dintre (are (el "ai de %ea"/ era &etru. +n a(ea%t/ perioad/ de tran1i0ie el a +n(eput %/:,i e.tind/ lu(rarea propo-/duind pe (+"pia de (oa%t/ a 4aronului unde a(ti-itatea lui %:a (on(entrat +n (et/0ile =ida ,i <ope ?5aptele 9:32:H3@. $-eni"entul i"portant din a(ea%t/ perioad/ a *o%t (on-ertirea lui Corneliu un %uta, ro"an (are (o"anda un deta,a"ent "ilitar +n Ce1areea. $%te e-ident (/ pe el +l intere%a iudai%"ul deoare(e e%te nu"it o" L(u(erni( ,i te"/tor de 3u"ne1eu +"preun/ (u toat/ (a%a luiM ?10:2@. &ro'a'il (/ el era un adept al (redin0ei iudai(e */r/ %/ *i de-enit +n "od o*i(ial pro1elit dar ,i:a pu% +n(rederea +n <eho-a %ingurul 3u"ne1eu ,i %:a ata,at de %inagog/. $l era un e.e"plu tipi( pentru "ul0i p/g+ni (are de1gu%ta0i de ira0ionali%"ul ,i e.(e%ele p/g+ni%"ului au (/utat (e-a "ai 'un +n alt/ parte. +n iudai%" el a g/%it o teologie %uperioar/ ,i o puritate eti(/ (e nu puteau *i +nt+lnite +n e.perien0a lui anterioar/ ,i de a(eea 1:a pri"it (u entu1ia%". C/l/u1irea di-in/ a lui &etru %pre (a%a lui Corneliu e%te i"portant/ +n i%toria 5aptelor pentru "ai "ulte "oti-e. Mai +nt+i ea a indi(at *aptul (/ "+ntuirea dat/ de 3u"ne1eu nu tre'uia li"itat/ la o %ingur/ ra%/ de oa"eni. Corneliu p/g+nul ro"an era la *el de +ndrept/0it %/ aud/ "e%a8ul lui Cri%to% (a ,i ori(e e-reu din %inagogile din &ale%tina. +n al doilea r+nd (on-ertirea lui Corneliu a *o%t pri"ul pa% pentru introdu(erea nee-reilor +n #i%eri(/. )ea(0ia ini0ial/ a lui &etru la (/l/u1irea di-in/ a *o%t re*u1ul de a lua parte la ori(e lu(ru (are e%te ne(urat ?10:1HD 11:7:12@. =a +nde"nul lui 3u"ne1eu el a "er% +ntr:o (a%/ p/g+n/ a predi(at %a"itolul *, 665 ,i apoi a r/"a% a(olo ti"p de (+te-a 1ile ?10:H8@. Con-ertirea a(e%tor p/g+ni a *o%t at+t de (on-ing/toare +n(+t &etru a propu% 'ote1area lor ,i i:a a((eptat +n p/rt/,ia (re,tin/ ?10:HH:H8@. &ri"irea a(e%tor nee-rei a gr/'it apari0ia +n #i%eri(/ a unor +ntre'/ri (are au r/"a% pentru "ai "ult/ -re"e un pun(t de (ontro-er%/. 4e (u-ine (a un (re,tin e-reu %/ "/n+n(e +"preun/ (u p/g+ni net/ia0i +"pre8ur ,i (are nu re%pe(t/ =egea[ 3a(/ p/g+nii de-in (redin(io,i +n (e "/%ur/ ar tre'ui %/ re%pe(te ei =egea[ $%te re%pe(tarea =egii (riteriul ulti" de +ndrept/0ire %au de

(ali*i(are a unei rela0ii potri-ite (u 3u"ne1eu[ 9u toate a(e%te +ntre'/ri au *o%t pu%e i"ediat dup/ (on-ertirea lui Corneliu dar +ntregul prin(ipiu al =egii ,i harului a *o%t adu% pe pri" plan +n g+ndirea #i%eri(ii datorit/ (re,terii nu"/rului de nee-rei iar a(ti-itatea "i%ionar/ (are a ur"at a */(ut (a pro'le"a %/ *ie ,i "ai a(ut/. )/%pun%ul dat de &etru ilu%trea1/ ideea pe (are (aut/ %/ o a*ir"e i%toria 5aptelor. Tran1i0ia de la =ege la har nu a *o%t o %(hi"'are e-oluti-/ lent/ nu a *o%t adoptarea unei politi(i oportuni%te ,i ni(i un (apri(iu al (+tor-a lideri. $a a *o%t (au1at/ de 3uhul 4*+nt ?10:19@ a *o%t e.pli(at/ prin propo-/duirea (/l/u1it/ de 3uhul ?10:H3@ ,i a *o%t (on*ir"at/ atun(i (+nd 3uhul 4:a pogor+t a%upra (redin(io,ilor nee-rei ?10:HHD 11:1>:18@. L3u"ne1eu a dat de(i ,i nea"urilor po(/in0/ (a %/ ai'/ -ia0a.M &redi(a lui &etru din (a%a lui Corneliu e%te un e.e"plu e.(elent de predi(/ de e-angheli1are din era apo%toli(/. $%te de *apt un %(urt re1u"at i%tori( al -ie0ii lui Cri%to% (are pune a((entul pe "oartea =ui pe +n-ierea =ui ,i pe 8ude(ata -iitoare pe (are o -a *a(e $l. +n e%en0/ e%te o %(hi0/ a nara0iunii $-angheliei. $le"entul nou din ea e%te uni-er%alitatea ei: LTo0i proro(ii "/rturi%e%( de%pre $l (/ ori ine rede !n )l X%u'linierea ne apar0ineY (ap/t/ prin 9u"ele =ui iertarea p/(atelorM ?10:H3@. &+n/ a(u" &etru le:a predi(at '/r'a0ilor i%raeli0i ?2:22@ ur"a,ilor lui 7-raa" <%aa( ,i <a(o- ?3:13 2>@ "ai "arilor norodului ,i '/tr+nilor lui <%rael ?H:8@. 7i(i el ,i:a adaptat "e%a8ul pentru a%(ult/tori (are nu a-eau "o,tenirea =eg/"+ntului ,i a =egii ,i a %pu% (/ "e%a8ul e%te pentru Lori(ine (are (redeM. <"pli(a0iile a(e%tui "e%a8 au *o%t de1-oltate ulterior "ai pe larg de (/tre &a-el dar +n predi(a lui &etru pot *i +nt+lnite +n *or"/ latent/ ideea do"niei harului ,i do(trina 8u%ti*i(/rii prin (redin0/. 7,adar perioada de tran1i0ie a *o%t "ar(at/ de o %(hi"'are a (adrului geogra*i( de a(0iune tre(+ndu:%e de la <eru%ali" la o %*er/ "ai larg/ (are (uprindea +n +ntregi"e &ale%tina in(lu%i- 4a"aria ,i %e e.tindea +n 4iria ,i 3a"a%(. 7 *o%t o %(hi"'are a (o"po1i0iei deoare(e au *o%t in(lu,i %a"ariteni etiopieni ,i (hiar ro"ani. Me%a8ul predi(at a +n(eput %/ %e e.tind/ pe "/%ur/ (e %(opul lui 3u"ne1eu de a:i e-angheli1a pe nee-rei a de-enit tot "ai e-ident ,i pe "/%ur/ (e (entrul ideii %:a depla%at de la re%taurarea +"p/r/0iei la iertarea p/(atelor. #i%eri(a a +n(eput %/ *ie (on*runtat/ (u pro'le"a interpret/rii =egii a,a (u" ar tre'ui %/ *ie O %au %/ nu *ie O apli(at/ la nee-rei. 2 nou/ (ondu(ere a *o%t ridi(at/ pentru e.pan%iunea "i%ionar/ (are a -enit (a re1ultat al per%e(u0iei ,i a(ti-itatea ei a *o%t gr/'it/ 226 Studiu al Noului Testament de pri"irea propo-/duirii din a(ea%t/ perioad/. 2 nou/ etap/ de (re,tere %e de%(hidea +naintea #i%eri(ii etap/ pentru (are perioada de tran1i0ie a (on%tituit *a1a preg/titoare. Note 1. &entru date "ai (o"plete -e1i 5ranE C. 6oodFin . Darmony of the

Life of Paul X2 ar"onie a -ie0ii lui &a-elY 6rand )apid% Mi(h.: #aEer #ooE Aou%e p. 19:2>. -lustraia de "e "agina urmtoare# 2ra+ul .ntiohia, unde redin io+ii au fost numii "entru "rima oara re+tini. Capitolul 1H .iseri=a dintre neamuri ;i misiunea lui Pavel, 0a<tele , 4* 5,25 7(ti-itatea "i%ionar/ +ntre nee-rei a,a (u" e%te ea 1ugr/-it/ +n 5aptele a +n(eput prin +n*iin0area 'i%eri(ii din 7ntiohia 4iriei. +n*iin0area a(e%tei 'i%eri(i a */(ut parte din e.pan%iunea %u'it/ (are a a-ut lo( +n perioada de tran1i0ie. $.i%t/ o leg/tur/ 'ine %ta'ilit/ +ntre 5aptele 8:H ,i 11:19 pentru (/ a(e%t din ur"/ te.t %pune: L %ei e se !m"r+tiaser, din "ri ina "rigonirii !nttm"late u "rile@ul lui Mtefan, au a@uns "!n !n <eni ia, !n %i"ru +i !n .ntiohia, +i "ro"ovduiau %uv!ntul numai iudeilor. Totu+i, "rintre ei au fost !fiva oameni din %i"ru +i din %irena, are au venit !n .ntiohia, au vor8it +i gre ilor, +i le4au "ro"ovduit )vanghelia 9omnului -susB ?5aptele 11:19 20@. Credin(io,ii din Cipru ,i (ei din Cirena (are au predi(at +n 7ntiohia %:au +ndep/rtat de pro(edura general/ e.(lu%i-i%t/ a (elorlal0i *ra0i ,i le:au predi(at paginilor (are -or'eau gre(e,te. Co"entariul */(ut ai(i de =u(a arat/ (/ "odul +n (are pre1int/ el perioada de tran1i0ie pune a((entul pe e.(ep0ii ,i nu pe pro(edura o'i,nuit/ de propo-/duire. 7ntiohia (are a *o%t e-angheli1at/ +n a(ea%t/ perioad/ a *o%t at+t de deo%e'it/ +n(+t a de-enit i1-orul unei lu(r/ri "i%ionare (o"plet noi. :iseri a din .ntiohia Cetatea 7ntiohia a *o%t +nte"eiat/ de 4eleu(u% 9i(ator +n anul 300 +.d.Cr. 4u' do"nia pri"ilor regi %eleu(i1i (etatea %:a e.tin% rapid. &ri"a (etate a *o%t pur gre(ea%(/ dar ulterior +n a*ara 1idurilor ei %:au %ta'ilit %irieni ,i 62W Studiu al Noului Testament a(e,tia au *o%t +nglo'a0i atun(i (+nd (etatea %:a e.tin%. Bn al treilea grup de lo(uitori l:au (on%tituit e-reii dintre (are "ul0i erau ur"a,ii (oloni,tilor adu,i din #a'ilon. $i a-eau drepturi egale (u gre(ii ,i ,i:au p/%trat +n(hinarea +n %inagogi. 7ntiohia a prop/,it %u' %t/p+nirea ro"an/ pentru (/ era o poart/ "ilitar/ ,i (o"er(ial/ (/tre 2rient iar (a "/ri"e %e %itua dup/ )o"a ,i 7le.andria. 9u ni %e %pune (are a *o%t anul +n*iin0/rii 'i%eri(ii din 7ntiohia. 4e pare (/ a *o%t +n*iin0at/ nu la "ult ti"p dup/ "oartea lui Ite*an pro'a'il +ntre anii 33 ,i H0 d.Cr. 7 *o%t ne-oie de o perioad/ de ti"p pentru (a a(ea%t/ 'i%eri(/ %/ de-in/ %u*i(ient de i"portant/ (a "/ri"e ,i (ara(ter (a %/ atrag/ aten0ia 'i%eri(ii din <eru%ali" ?11:22@. #arna'a a *o%t tri"i% %/ -i1ite1e 7ntiohia ,i a lu(rat a(olo o perioad/ nedeter"inat/ de ti"p iar dup/ a(eea a ple(at la

Tar% (a %/:i (ear/ lui &a-el %/ de-in/ a%i%tentul lui ?11:22:26@. 3up/ a(ea%ta ei au lu(rat +"preun/ (el pu0in un an ?11:26@ "ai +nainte (a 7ga' %/ pro*e0ea%(/ *oa"etea (are a a-ut lo( L+n 1ilele +"p/ratului ClaudiuM ?11:28@. Te.tul a(e%ta %pune indire(t (/ pro*e0ia a *o%t */(ut/ +nainte de ur(area lui Claudiu pe tron +n anul H1 d.Cr. ,i (/ *oa"etea a a-ut lo( "ai t+r1iu. 2 alt/ not/ (ronologi(/ ne e%te o*erit/ de re*erirea la <rod 7gripa < ?12:1@ (are a "urit +n anul HH d.Cr. &ro'a'il (/ lu(rarea din 7ntiohia a +n(eput +ntre anii 33 ,i 3> d.Cr. 3a(/ %tr+ngerea de a8utoare pentru (ei a*e(ta0i de *oa"ete a a-ut lo( +n 8urul anului HH d.Cr. %:ar putea (a #arna'a %/:,i *i %ta'ilit leg/turile (u 7ntiohia +n 8urul anului H1 d.Cr. (eea (e +n%ea"n/ (/ &a-el a intrat +n %(en/ pentru pri"a oar/ +n anul H2 d.Cr. 3e,i a(ea%t/ (ronologie nu poate *i (on%iderat/ de*initi-/ ea %e potri-e,te de%tul de 'ine (u depla%/rile (uno%(ute ale lui &a-el. 3a(/ el a *o%t (on-ertit +n anul 31 %au 32 ,i a petre(ut trei ani +n 0inutul 3a"a%(ului ?6al. 1:18@ %:ar putea (a el %/ %e *i +ntor% la <eru%ali" +nainte de anul 3> d.Cr. 3a(/ el a petre(ut un an %au doi la <eru%ali" +nainte de +ntoar(erea la Tar% ?5aptele 9:28:30@ %:ar putea (a el %/ *i *o%t anga8at +n propo-/duirea din Tar% ,i din Cili(ia (u (in(i ani +nainte (a #arna'a %/:1 (on-ing/ %/ i %e al/ture +n a(ea%t/ lu(rare nou/. 7(ea%ta pare %/ *ie o perioad/ de%tul de lung/ tre(ut/ %u' t/(ere dar t/(erea lui =u(a (u pri-ire la alte pro'le"e de a(eea,i i"portan0/ arat/ (/ el nu a */(ut o e.(ep0ie +n (a1ul de *a0/. #i%eri(a din 7ntiohia a *o%t i"portant/ deoare(e a a-ut anu"ite tr/%/turi di%tin(ti-e. Mai +nt+i ea a *o%t "a"a tuturor 'i%eri(ilor dintre nea"uri. Cu greu a" putea nu"i *a"ilia lui Corneliu 'i%eri(/ +n %en%ul +n (are a *o%t grupul de (redin(io,i din 7ntiohia deoare(e era o *a"ilie ,i nu o adunare. 3in 'i%eri(a din 7ntiohia a ple(at pri"a "i%iune re(uno%(ut/ la lu"ea nee-angheli1at/. =a 7ntiohia a +n(eput pri"a (ontro-er%/ (u pri-ire la %tatutul (re,tinilor nee-rei. 7 *o%t un (entru unde %:au +nt+lnit liderii #i%eri(ii. =a un "o"ent %au altul &etru #arna'a Tit <oan Mar(u <uda #ar%a'a 4ila ,i da(/ te.tul apu%ean e%te (ore(t 1 +n%u,i autorul (/r0ii 5aptelor au a-ut leg/turi (u a(ea%t/ 'i%eri(/. $%te de"n de re"ar(at (/ to0i a(e,ti oa"eni au *o%t anga8a0i +n "i%iunea pentru p/g+ni ,i au *o%t "en0iona0i at+t +n epi%tolele lui &a-el (+t ,i +n 5aptele. %a"itolul *? 62 4:ar putea (a $-angheliile %(ri%e %/:,i *i a-ut originea +n 7ntiohia. &o%i'ilitatea (onta(tului +ntre Mar(u ,i =u(a (+t ,i a%o(ierea lor ulterioar/ la )o"a %:ar putea %/ *i a-ut oare(are in*luen0/ a%upra "ult di%(utatei pro'le"e %inopti(e. 4e pare (/ <gnatiu% epi%(opul 7ntiohiei de la %*+r,itul pri"ului %e(ol a (itat aproape +n e.(lu%i-itate din Matei atun(i (+nd a */(ut alu1ie la $-anghelii ea ,i (u" Matei ar *i *o%t %ingura $-anghelie %inopti(/ pe (are a (uno%(ut:o. 4treeter2 argu"entea1/ pe larg +n *a-oarea ideii (/ $-anghelia dup/ Matei +,i are originea +n 7ntiohia *olo%ind (a argu"ent *aptul (/ ea a *o%t *olo%it/ de <gnatiu% ,i +n 3ida(he ,i el a*ir"/ de%pre a"+ndou/ a(e%te

do(u"ente (/ %+nt %iriene. 3a(/ a(e%te trei $-anghelii ,i:au a-ut r/d/(inile +n +n-/0/tura oral/ a 'i%eri(ii din 7ntiohia lu(rarea lor +n lu"e e%te +ntr:o oare(are "/%ur/ "o,tenirea dat/ de a(ea%t/ 'i%eri(/ (redin(io,ilor nee-rei de ieri ,i de a%t/1i. #i%eri(a din 7ntiohia %:a di%tin% ,i prin +n-/0/torii ei. 3intre (ei "en0iona0i +n 5aptele 13:1 nu"ai #arna'a ,i &a-el %+nt (uno%(u0i din re*eriri ulterioare dar lu(rarea lor tre'uie %/ *i */(ut (a 'i%eri(a din 7ntiohia %/ *ie renu"it/ (a un (entru de +n-/0/tur/. 7ntiohia a dep/,it <eru%ali"ul (a ,i lo( de pornire a propo-/duirii (re,tine ,i (a ,i (artier general al "i%iunilor de e-angheli1are. &oate (/ a%(en%iunea 7ntiohiei a gr/'it per%e(u0ia de(lan,at/ de <rod +n anul HH d.Cr. #i%eri(a din <eru%ali" a *o%t +ntotdeauna %la'/ din pun(t de -edere *inan(iar +ntru(+t "ul0i dintre "e"'rii ei "ai %/ra(i au tre'uit %/ *ie %u'-en0iona0i prin daruri. 5oa"etea tre'uie %/ o *i %l/'it ,i "ai "ult +n (iuda a8utorului pri"it de la 7ntiohia ?11:28:30@. &er%e(u0ia de pe -re"ea lui <rod a du% la o"or+rea lui <a(o- *iul lui Re'edei ?12:2@ iar &etru a'ia a %(/pat (u -ia0/ ?12:17@. <nterludiul din 5aptele 12:1:2H red/ nu"ai un (r+"pei din %itua0ia din <eru%ali" dar ne arat/ o 'i%eri(/ (redin(ioa%/ a*lat/ %u' pre%iuni e.traordinare lupt+ndu:%e %/:,i p/%tre1e +n%/,i e.i%ten0a. Cel "ai re"ar(a'il *apt (u pri-ire la 'i%eri(a din 7ntiohia a *o%t "/rturia ei. L&entru +nt+ia dat/ u(eni(ilor li %:a dat nu"ele de (re,tini +n 7ntiohiaM ?11:26@. &+n/ atun(i (ei (are (redeau +n Cri%to% au *o%t (on%idera0i o %e(t/ de iudei. 3ar *iind(/ a-eau un nu"/r "are de "e"'ri nee-rei ,i un %i%te" do(trinar +n de1-oltare %i%te" (are era net di*erit de (el al =egii "o1ai(e lu"ea a +n(eput %/ -ad/ di*eren0a ,i i:a eti(hetat (a atare. LCre,tinM +n%ea"n/ L(el (are +i apar0ine lui Cri%to%M dup/ (u" LirodianM +n%ea"n/ L(el (are +i apar0ine lui <rodM. &ro'a'il (/ nu"ele a *o%t dat +n der+dere dar (ara(terul u(eni(ilor ,i "/rturia pe (are au depu%:o ei i:au dat un %en% elogio%. 6isiunea "entru neamuri +n 8urul anului H6 d.Cr. 'i%eri(a din 7ntiohia a a8un% %/ *ie un grup %ta'il ,i a(ti-. $i au *o%t edu(a0i (u pri-ire la (redin0a lor reputa0ia lor era at+t de 'ine %ta'ilit/ +n (etate +n(+t au *o%t (ategori%i0i drept (re,tini ,i au patronat o "i%iune de a8utorare la <eru%ali" pentru (ei (are %u*ereau din pri(ina *oa"etei. +n ti"pul +n(hin/(iunii o'i,nuite a -enit (he"area %/ pun/ Ldeoparte pe #arna'a ,i pe 4aulM ?13:2@ pentru o lu(rare %pe(ial/. 7%(ult+nd 232 Studiu al Noului Testament de a(e%t +nde"n din partea 3uhului 4*+nt (ei doi '/r'a0i au *o%t (on%a(ra0i de 'i%eri(/ noii +n%/r(in/ri ,i au *o%t tri"i,i %/:,i +ndeplinea%(/ "i%iunea. Ci<ru &ri"a %*er/ de a(ti-itate a *o%t Cipru 0inutul natal al lui #arna'a ?H:36@. &oate (/ 'i%eri(a a a-ut un intere% deo%e'it a(olo +ntru(+t +n r+ndurile pri"ilor e-angheli,ti din 7ntiohia %:au a*lat (+0i-a Loa"eni din CipruM ?11:20@. #arna'a ,i 4aul +"preun/ (u <oan Mar(u a%i%tentul lor au -i1itat %inagogile ,i au predi(at a(olo un "e%a8 nou. &a-el a ie,it +n e-iden0/ +n (on*li(tul a-ut

(u $li"a pentru a (+,tiga aten0ia pro(on%ulului. 3+ndu:,i %ea"a de (ara(terul dia'oli( al -r/8itoriei lui $li"a el 1:a "u%trat +n pu'li( ,i a ro%tit a%upra lui o 8ude(at/. &ro(on%ulul ui"it de pedeap%a gra'ni(/ (e a (/1ut a%upra lui $li"a La (re1utM ?13:12@. 9u ne %+nt date re1ultate %tati%ti(e ale (a"paniei din Cipru dar a a-ut lo( o %(hi"'are i"portant/. +n 5aptele 13:2 e(hipa "i%ionar/ e%te de%(ri%/ (a *iind al(/tuit/ din L#arna'a ,i 4aulM d+ndu:i lui #arna'a lo(ul de +nt+ietate (a "i%ionar prin(ipal iar &a-el e%te "en0ionat (u nu"ele lui e-reie%(. +n 5aptele 13:13 *or"ularea %e %(hi"'/: L&a-el ,i to-ar/,ii luiM *olo%ind nu"ele nee-reie%( al lui &a-el. 3e ai(i +n(olo &a-el e%te (el (are are lo(ul de +nt+ietate. =u(rarea din Cipru a %(o% +n e-iden0/ (alit/0ile lui de (ondu(/tor ,i 1:a pla%at +n "od indi%(uta'il la (ondu(erea "i%iunii. +n a(eea,i perioad/ %:au "ai petre(ut alte dou/ lu(ruri. &a-ei a p/r/%it Ciprul ,i a ple(at +n 7%ia Mi(/ iar <oan Mar(u %:a retra% din e(hipa "i%ionar/ ,i %:a +ntor% la <eru%ali". &entru &a-el era +n(eputul unui proie(t "ondial de du(ere a $-angheliei +n regiuni neu"'late. &entru Mar(u %:ar putea %/ *i *o%t o de-iere nepre-/1ut/ de la un plan %ta'ilit dinainte. 9u ni %e %pune da(/ el a *o%t gelo% pentru rudenia %a #arna'a (are a *o%t tre(ut pe planul al doilea da(/ %:a te"ut %/ p/trund/ +n teritoriile %/l'ati(e din (entrul 7%iei Mi(i %au da(/ a a-ut -reo di-ergen0/ do(trinar/ (u &a-el. +n ori(e (a1 el a re*u1at %/ "earg/ "ai departe ,i %:a +ntor% +napoi. AntioCia Pisidiei Cu-+ntarea lui &a-el +n %inagoga din 7ntiohia &i%idiei e%te (itat/ pe larg de =u(a ?5aptele 13:16:H3@. &rin %tilul ei general ea e%te *oarte a%e"/n/toare (u (u-+ntarea lui Ite*an deoare(e (on%t/ dintr:o tre(ere +n re-i%t/ a i%toriei lu(r/rii lui 3u"ne1eu (u poporul <%rael. Te"a (entral/ e%te introdu%/ +n -er%etul 23: L3in %/"+n0a lui 3a-id 3u"ne1eu dup/ */g/duin0a 4a a ridi(at lui <%rael un M+ntuitor (are e%te <%u%...M 3e1-oltarea a(e%tei te"e nu %e deo%e'e,te +n "od %e"ni*i(ati- de propo-/duirea apo%toli(/ redat/ +n (apitolele anterioare din 5aptele dar (+nd &a-el a a8un% la pun(tul (ul"inant al (u-+nt/rii el a introdu% un ele"ent nou: AS +tii dar, frailor, !n )l vi se veste+te iertarea " atelor5 +i ori ine rede este iertat "rin )l de toate lu rurile de (are n:a0i putut *i ierta0i prin =egea lui Moi%e ?5aptele 13:38 39 O %u'linierea ne apar0ine@. %a"itolul *? 233 3e,i +n-ierea ,i iertarea p/(atelor prin Cri%to% au *o%t pro(la"ate de &etru ?2:32 36 38D 3:1> 19D >:30 31D 10:H0 H3@ p+n/ a(u" ni"eni nu a predi(at at+t de r/%pi(at (/ oa"enii pot *i 8u%ti*i(a0i +n "od indi-idual +naintea lui 3u"ne1eu nu"ai pe te"eiul (redin0ei. 7 *i 8u%ti*i(at +n%ea"n/ a *i de(larat drept %au a *i (on%iderat +ndrept/0it din pun(t de -edere legal. 5aptul (/ prin (redin0/ poate *i o'0inut/ o po1i0ie +naintea lui 3u"ne1eu (are %/:i per"it/ o"ului %/ ai'/ %iguran0a "+ntuirii +n%ea"n/ (/ lu(r/rile =egii %+nt ine*i(a(e ,i

inutile. 7 *o%t un pa% +nainte nou ,i +ndr/1ne0 +n ade-/rul pri-itor la Cri%to%. 7u *o%t dou/ re1ultate i"ediate. )ea(0ia oa"enilor la propo-/duirea lui &a-el a *o%t e.traordinar/ pentru (/ L+n %a'atul -iitor aproape toat/ (etatea %:a adunat %/ aud/ Cu-+ntul lui 3u"ne1euM ?13:HH@. &e de alt/ parte opo1i0ia iudeilor a de-enit +n-er,unat/ ,i %:a "ani*e%tat prin in-idie ,i prin -or'ire de r/u ?13:H>@. )e1ultatul *inal a *o%t (/ &a-el a anun0at (/ %e -a +ntoar(e %pre nee-rei dintre (are "ul0i au (re1ut ?13:H8@. 9ee-reii ,i nu iudeii au de-enit nu(leul noii 'i%eri(i din 7ntiohia &i%idiei. I=onia( !istra ;i )erBe 7(eea,i %itua0ie a *o%t +nt+lnit/ +n (etatea <(onia %ituat/ pu0in la %ud:e%t de 7ntiohia. 2 'i%eri(/ +n*loritoare a *o%t +nte"eiat/ +n %inagog/ dar di*eren0a de opinie a de-enit at+t de puterni(/ +n(+t predi(atorii au *o%t i1goni0i din (etate ,i %:au re*ugiat +n (et/0ile +n-e(inate =i%tra ,i 3er'e. +n =i%tra &a-el a *o%t (on*runtat (u p/g+ni%"ul. &reotul lui Cupiter al (/rui te"plu era la intrarea (et/0ii ?1H:13@ -/1+nd (/ &a-el a -inde(at un olog ,i (re1+nd (/ &a-el ,i #arna'a erau 1ei (o'or+0i pe p/"+nt a +n(er(at %/ le adu(/ o 8ert*/. &rote%tul +ngro1it al lui &a-el +"potri-a a(e%tei gre,eli ne per"ite %/ -ede" "etoda lui de a %e apropia de g+ndirea p/g+n/ (are nu (uno,tea ;e(hiul Te%ta"ent. $l ,i #arna'a %:au re*erit la 3u"ne1eul (are a dat Lploi din (er ,i ti"puri roditoareM ?1H:17@ un pun(t de (onta(t pe (are agri(ultorii %i"pli din regiunea a(eea +l puteau +n0elege (hiar da(/ nu a-eau o edu(a0ie teologi(/. Iederea la =i%tra %:a +n(heiat dup/ (e au -enit a(olo ni,te agitatori e-rei din 7ntiohia &i%idiei ,i din <(onia (are au (on-in% poporul ignorant ,i ne%tatorni( (/ &a-el era un propagandi%t peri(ulo%. 3up/ (e a *o%t +"pro,(at (u pietre ,i arun(at a*ar/ din (etate (a "ort el ,i:a re(/p/tat (uno,tin0a ,i a ple(at la 3er'e (a %/ predi(e a(olo. 3up/ (e au adunat un grup de (redin(io,i din (etatea a(eea &a-el ,i #arna'a %:au +ntor% pe dru"ul pe (are au -enit +nt/rind ,i organi1+nd 'i%eri(ile pe (are le +n*iin0a%er/. $i %:au +ntor% la 7ntiohia 4iriei (a %/ -or'ea%(/ de%pre lu(rurile pe (are 3u"ne1eu le:a */(ut prin ei ,i (a %/ arate (u" 3u"ne1eu Lde%(hi%e%e nea"urilor u,a (redin0eiM ?1H:27@. <"portan0a a(e%tui turneu ar putea *i (u greu e.agerat/. +n a(e%t turneu &a-el a *o%t tre(ut +n pri" plan (a lider al #i%eri(ii ,i a *o%t pu% la ni-el de egalitate (u apo%tolii ?-e1i 6al. 2:7:9@. $l a (ontri'uit la edu(a0ia lui <oan Mar(u de,i %e pare (/ a(e%ta a a-ut un e,e( e-ident. Conta(tul ini0ial (u 62' Studiu al Noului Testament Ti"otei datea1/ pro'a'il din ti"pul a(e%tei (/l/torii deoare(e &a -el a */(ut alu1ie la e.perien0a %a din a(ea%t/ regiune atun(i (+nd i:a %(ri% lui Ti"otei pe%te "ai "ul0i ani ?2 Ti". 3:11@. Mai pre%u% de toate lu(rarea din a(ea%t/ perioad/ a "ar(at o nou/ dire(0ie +n g+ndirea teologi(/ a #i%eri(ii deoare(e din e-eni"entele a(e%tei (/l/torii a re1ultat do(trina 8u%ti*i(/rii prin (redin0/ (are a *o%t propo-/duit/ de &a-el.

%on iliul de la -erusalim Cre,terea rapid/ a #i%eri(ii dintre nee-rei (a ur"are a "i%iunii lui &a-el ,i #arna'a a adu% +n (entrul aten0iei o pro'le"/ nou/. 3a(/ nee-reii au a8un% %/ (read/ +n <%u% (a Me%ia ,i da(/ =:au a((eptat (a M+ntuitor ,i 3o"n +n (e "/%ur/ ar tre'ui %/ li %e (ear/ %/ re%pe(te pre(eptele =egii[ 3o"nul <%u% Cri%to% 4:a pu% pe 4ine ,i +n-/0/turile 4ale "ai pre%u% de =ege ,i a indi(at (/ $l era %uperior lui Moi%e ,i pro*e0ilor la *el (u" *iul %t/p+nului e%te %uperior %lu8itorilor din (a%/. 4en%ul deplin al (u-intelor 4ale nu a *o%t +n0ele% i"ediat dar (re,tini%"ul a +n(eput %/ %e "i,te +n(et %u' (ondu(erea 3uhului 4*+nt +n dire(0ia +ndep/rt/rii de legali%" ,i a apropierii de (redin0/. 2dat/ (u "i%iunea la nee-reii (are nu ,tiau ni"i( de%pre =ege ,i (are au intrat +n p/rt/,ia (re,tin/ nu"ai prin (redin0/ deo%e'irile de opinii din (adrul #i%eri(ii au de-enit a(ute. 3i%(u0ia lui &etru (u e-reii (re,tini din <eru%ali" dup/ -i1ita %a la (a%a lui Corneliu a *o%t un pri" indi(iu al ten%iunii. Cre,tinii e-rei au ad"i% (/ ,i nee-reii pot *i "+ntui0i ?5aptele 11:18@ nu"ai (+nd &etru le:a %pu% (/ 3uhul 4*+nt 4:a pogor+t a%upra nee-reilor la *el (u" 4:a pogor+t a%upra (redin(io,ilor e-rei la )u%alii. Cu toate a(e%tea ele"entul legali%t din 'i%eri(a din <eru%ali" a (ontinuat %/ *ie a(ti-. 3up/ (e &a-el ,i #arna'a %:au +ntor% la 7ntiohia ,i au relatat %u((e%ul propo-/duirii lor L(+0i-a oa"eni -eni0i din <udeea +n-/0au pe *ra0i ,i zi eau# J3a(/ nu %+nte0i t/ia0i +"pre8ur dup/ o'i(eiul lui Moi%e nu pute0i *i "+ntui0iJM ?1>:1@. 7(ea%t/ +n-/0/tur/ tre'uie %/ *i *o%t un ,o( pentru nee-rei. $i nu *u%e%er/ (re%(u0i +n %piritul =egii ,i e.perien0a lor %piritual/ de la (on-ertire +n(oa(e %:a do-edit %ati%*/(/toare ,i */r/ re%pe(tarea tuturor (ere"oniilor. #a "ai "ult ei g/%i%er/ +n Cri%to% eli'erarea de legali%"ul ,i (ere"oniali%"ul propriilor lor religii. 3e (e %/ intre a(u" %u' un alt 8ug[ <udai1atorii pe de alt/ parte %u%0ineau (/ t/ierea +"pre8ur *u%e%e %ta'ilit/ prin =egea lui Moi%e (a un %e"n al leg/"+ntului lui 3u"ne1eu ?$.odul 12:H8@ ,i (/ 3u"ne1eu a in%i%tat (u rigiditate a%upra ei. 3e *apt t/ierea +"pre8ur era "ai -e(he de(+t =egea lui Moi%e deoare(e 3u"ne1eu i:a (erut:o lui 7-raa" (a un %e"n al leg/"+ntului pe (are 1:a %ta'ilit prin el ?6en. 17:9:1H@. 4e"ni*i(a0ia e.terioar/ a ritualului a *o%t apli(at/ la -ia0a l/untri(/ (hiar ,i %u' =ege atun(i (+nd %e -or'e,te de%pre a *i t/iat +"pre8ur +n ini"/ ?3eut. 10:12:16@ dar +n realitate pro'a'il (/ de-eni%e o (ere"onie de rutin/. Contro-er%a a de-enit at+t de a(ut/ +n(+t 'i%eri(a din 7ntiohia a de(i% %/ tri"it/ delega0i (are %/ di%(ute pro'le"a (u apo%tolii ,i (u pre1'iterii de la <eru%ali". &a-el #arna'a ,i al0i (+0i-a au "er% la <eru%ali" ,i au *o%t pri"i0i <$)B^7=<MB^g9 $)7 92B=B< T$4T7M$9T .S"re Stitem +i 9amas S"re -o"e 5ort/rea0a 7ntonia

&oarta

fi 2go8:ul 4+ngelui S"re 6area 627 Studiu al Noului Testament 'ine de 'i%eri(/. $i au pre1entat pe larg lu(rarea lor reu,it/ +ntre nee-rei. 2po1i0ia a -enit din partea unui grup de *ari%ei (are (u" era ,i *ire%( %u%0ineau re%pe(tarea %tri(t/ a =egii. 7 ur"at o di%(u0ie li'er/ la (are au parti(ipat a"+ndou/ ta'erele. =u(a notea1/ trei (ontri'u0ii de(i%i-e. Cu-+ntul lui &etru a-ea greutate deoare(e el -or'ea +n (alitate de (ondu(/tor ini0ial al 'i%eri(ii din <eru%ali" ,i (a unul (are a (uno%(ut de8a a%pe(tele pra(ti(e ale pro'le"ei. $l a ar/tat (/ ?1@ 3u"ne1eu a *o%t 7(ela (are a ale% (a ,i nee-reii %/ aud/ "e%a8ul lui Cri%to% ?5aptele 1>:17@D ?2@ lor le:a *o%t dat 3uhul 4*+nt */r/ %/ %e *a(/ -reo di%(ri"inare ?1>:8@D ?3@ =egea (ere"onial/ a *o%t un 8ug in%uporta'il (hiar ,i pentru e-rei ?1>:10@D ,i ?H@ "+ntuirea era prin har at+t pentru e-rei (+t ,i pentru nee-rei ?1>:11@. 7rgu"entele lui &etru din e.perien0a #i%eri(ii au a(tuali1at pro'le"a. &a -el ,i #arna'a au -or'it de%pre lu(rarea lor +ntre nee-rei pun+nd a((ent pe L%e"nele ,i "inunileM (are au *o%t */(ute ?1>:12@. Ceea (e -oiau ei %/ %pun/ e%te (/ 3u"ne1eu nu ar *i dat prop/,ire "i%iunii lor da(/ nu ar *i apro'at "etodele lor. 7pelul lor a *o%t prag"ati(. Blti"a (u-+ntare a *o%t ro%tit/ de <a(o- (are era (on%iderat +n general un pro"otor al re%pe(t/rii %tri(te a =egii ?6al. 2:12@. $l a ar/tat argu"entul %(riptural (/ 3u"ne1eu a inten0ionat %/:i "+ntuia%(/ pe nee-reii (are +l -or (/uta. <a(o- a re(o"andat (a lor %/ nu li %e (ear/ %/ re%pe(te =egea dar %/ li %e (ear/ %/ %e a'0in/ de la anu"ite o'i(eiuri (are ar *i deo%e'it de 8ignitoare pentru *ra0ii lor e-rei ,i anu"e ?1@ idolatria ?2@ (ur-ia ?3@ "+n(area (/rnii ani"alelor %ugru"ate ,i ?H@ "+n(area %+ngelui. 7(e%te reguli au *o%t %ugerate "ai "ult (a o 'a1/ (o"un/ pentru p/rt/,ie de(+t (a o plat*or"/ de eti(/ de,i pri"ele dou/ %e o(up/ (u pro'le"e "orale (are tre'uiau luate +n (on%iderare independent de =egea iudai(/. +n unele "anu%(ri%e ale te.tului din 5aptele apo%tolilor (ea de:a treia e.pre%ie L...do'itoa(e %ugru"ateM e%te o"i%/.3 3a(/ a(e%tea %+nt (ore(te ulti"ul ter"en: L...de %+ngeM ar putea *i interpretat (a +n%e"n+nd -/r%are de %+nge %au o"or. +n (a1ul a(e%ta toate trei (erin0ele ar *i de ordin eti( %au "oral ,i regula %ta'ilit/ ar +n%e"na (/ nee-reii tre'uie %/ re%pe(te a(e%te %tandarde (are %+nt e%en0iale pentru (ara(terul "oral. <a(o- a atra% aten0ia a%upra +n(/ unui *apt ,i anu"e (/ da(/ -reun nee-reu a -rut (u ade-/rat %/ adopte iudai%"ul de "ai "ulte genera0ii e.i%tau %inagogi +n *ie(are (etate i"portant/ din i"periu. 7r *i u,or de %ta'ilit %e"ni*i(a0ia =egii pentru ei. 4uge%tia lui a +n(ura8at pre%upunerea (/ "e%a8ul (re,tin de,i +nrudit +n "ulte a%pe(te (u (el din %inagogi a-ea totu,i tr/%/turi

proprii noi ,i di%tin(ti-e. 2 a%e"enea re(unoa,tere din partea lui <a(o- 1:a %(o% din (ategoria iudai1atorilor (are %e 'a1au pe autoritatea lui pentru a in%i%ta a%upra t/ierii +"pre8ur. 3e(i1ia (are a *o%t luat/ dup/ di%(u0ie a *a-ori1at re(o"andarea */(ut/ de <a(o-. 9u nu"ai L(o"itetul o*i(ialM (i +ntreaga #i%eri(/ a *o%t de a(ord %/ tri"it/ delega0i la 7ntiohia +"preun/ (u &a-el ,i (u #arna'a du(+nd (u ei o %a"itolul *? 628 "/rturie %(ri%/ a di%(u0iilor grupului ?1>:22 23@. Co"uni(atul a (on0inut (+te-a pre-ederi i"portante: ?1@ repudierea grupului ini0ial de iudai1atori (are au %t+rnit (ontro-er%a ?1>:2H@D ?2@ apro'area lui #arna'a ,i &a-el ?1>:2>@D ?3@ autori1area lui <uda ,i 4ila (a delega0i ?1>:27@D ,i ?H@ de(i1ia 3uhului 4*+nt ,i a #i%eri(ii de a in%i%ta a%upra a'%tinen0ei de la idolatrie de la %+nge de la ani"alele %ugru"ate ,i de la (ur-ie. 3e(i1ia a *o%t pri"it/ 'ine de (/tre 'i%eri(a din 7ntiohia. <uda ,i 4ila au r/"a% a(olo pentru o -re"e (a %/ parti(ipe la lu(rare ?1>:32 33@ ,i +n (ele din ur"/ %:au +ntor% la <eru%ali". &a-el ,i #arna'a ,i:au reluat lu(rarea de propo-/duire ,i pa(ea %:a (o'or+t a%upra 'i%eri(ii. !iteratura de <rotest Contro-er%a (u pri-ire la t/ierea +"pre8ur a nee-reilor nu a *o%t o %i"pl/ L*urtun/ +ntr:un (eaini(M (are %/ a*e(te1e nu"ai pa(ea %uper*i(ial/ a 'i%eri(ilor din <eru%ali" ,i din 7ntiohia ,i (are %/ *i *o%t potolit/ prin (+te-a (on(e%ii */(ute pre8ude(/0ilor e-reie,ti. 7u *o%t i"pli(ate (+te-a pro'le"e "ai pro*unde. Care era lo(ul =egii +n planul lui 3u"ne1eu[ &entru a *i "+ntuit era a%(ultarea de =ege o (ondi0ie %upli"entar/ pe l+ng/ (redin0a +n Cri%to%[ 3a(/ nu era ne(e%ar (a nee-reii %/ re%pe(te =egea (e rela0ie e.i%t/ +ntre "+ntuirea prin (redin0/ ,i (o"portarea eti(/[ Ce leg/tur/ e%te +ntre (redin0/ ,i *apte[ 7(e%tea ,i alte pro'le"e %i"ilare au *o%t re*le(tate +n "ulte (/r0i ale 9oului Te%ta"ent (are au *o%t %(ri%e +n de(eniul dintre anii >0 ,i 60 d.Cr. dar dou/ dintre a(e%te %(rieri %e o(up/ at+t de (lar de a(e%t %u'ie(t +n(+t ele pot *i +n(adrate +n Lliteratura de prote%tM. 3atarea a(e%tor (/r0i e%te un %u'ie(t di%putat. 7rgu"entele *olo%ite de un grup de (o"entatori (a do-ad/ (/ a(e%te (/r0i au *o%t %(ri%e la o dat/ ti"purie pot *i *olo%ite de un alt grup pentru a argu"enta +n *a-oarea unei dat/ri "ai t+r1ii. 3e,i o anali1/ detaliat/ a a(e%tui %u'ie(t nu %e +n(adrea1/ +n peri"etrul a(e%tei (/r0i +n (adrul trat/rii *ie(/rei epi%tole -or *i date "oti-ele pentru a((eptarea unei date ti"purii a %(rierii lor. $le repre1int/ un (urent de g+ndire %tr+n% legat de perioada (are e%te (entrat/ +n 8urul (on(iliului de la <eru%ali". )"istola lui -a ov $pi%tola lui <a(o- +i e%te atri'uit/ prin tradi0ie lui <a(o- *ratele 3o"nului (are a *o%t (ondu(/torul di%(u0iilor (on(iliului. 9u"ele autorului apare +n (u-+ntul de %alut iar intere%ul %/u *a0/ de e-rei e%te e-ident de la 'un +n(eput din %alutarea adre%at/ (elor dou/%pre1e(e %e"in0ii din 3ia%pora. &e tot par(ur%ul epi%tolei %e *a( pu0ine re*eriri la do(trina (re,tin/ %i%te"ati(/.

9u"ele lui <%u% Cri%to% apare nu"ai de dou/ ori ?1:1 2:1@ ,i e%te po%i'il %/ "ai *ie o re*erire la $l +n >:8. =o(ul de +nt+lnire al (redin(io,ilor e%te %inagoga ?LadunareaM e-reilor (re,tini a-ea lo( +n %inagog/@ ,i nu 'i%eri(a ?2:2@. <lu%tra0iile %+nt luate din ;e(hiul Te%ta"ent %au din -ia0a rural/. &rin %tilul ,i prin (on0inutul %/u $pi%tola lui <a(o- %e a%ea"/n/ i1'itor (u +n-/0/turile lui 621 Studiu al Noului Testament <%u% "ai ale% (u &redi(a de pe Munte. +n $pi%tola lui <a(o- apare a(eea,i enun0are a ade-/rului %u' *or"/ de pro-er'e ,i "a.i"e a(elea,i *iguri de %til *a"iliare luate din -ia0a (otidian/ de la 0ar/ a(eea,i naturale0e a adre%/rii ,i a(elea,i %u'ie(te de di%(u0ie. 3i%(u0ia (ri%tologi(/ *oarte li"itat/ a((entul puterni( pu% pe eti(/ ,i paralelele e-idente (u +n-/0/tura lui <%u% par %/ indi(e (/ epi%tola a *o%t %(ri%/ +ntr:o perioad/ (+nd #i%eri(a %e a*la +n(/ +n (er(ul general al iudai%"ului +nainte de a de-eni o "i,(are religioa%/ independent/. 3a(/ %:ar ridi(a o'ie(0ia (/ epi%tola le e%te adre%at/ e-reilor din 3ia%pora (are nu %e poate %/ *i *o%t (on-erti0i la o dat/ at+t de ti"purie ar tre'ui %/ ne a"inti" (/ +n(/ pe -re"ea lui Ite*an e.i%tau +n <eru%ali" %inagogi (are repre1entau 3ia%pora ?6:9@ ,i (/ <a(o- +i (uno,tea 'ine pe pelerinii (are -eneau +n *ie(are an din toate p/r0ile lu"ii (a %/ parti(ipe la di*erite %/r'/tori ?21:20 21@. 3e,i nu %e poate do-edi +n "od (on(ludent (/ $pi%tola lui <a(o- a *o%t %(ri%/ +ntre anii H> ,i >0 d.Cr. (on0inutul ei %e potri-e,te 'ine (u epo(a a(eea. Autorul 3a(/ <a(o- a *o%t *ratele lui <%u% (el "en0ionat +n $-anghelii ?Mar(u 6:3@ rela0ia e.a(t/ dintre ei r/"+ne %/ *ie %ta'ilit/. 7 *o%t <a(o- un *iu al lui <o%i* dintr:o (/%/torie anterioar/ lu(ru (are l:ar *i */(ut %/ *ie *rate -itreg (u <%u% a *o%t el *iul lui <o%i* ,i al M/riei %au a *o%t (u-+ntul L*rateM *olo%it +n %en% "ai larg +n%e"n+nd de *apt L-eri,orM[ Toate a(e%te trei teorii au *o%t %u%0inute +n di*erite perioade de ti"p ,i de o'i(ei pri"a ,i a treia au *o%t ap/rate de (/tre a(eia (are au %u%0inut -irginitatea perpetu/ a M/riei. 7 treia pare %/ *ie (ea "ai pu0in a((epta'il/ deoare(e re*eririle */(ute la *ra0ii ,i %urorile lui <%u% ?Mar(u 6:3D Matei 13:>>D <oan 2:12D 7:3 10@ i"pli(/ un (onta(t +ntre ei ,i <%u% (+t ,i *aptul (/ <%u% a a-ut o *a"ilie apropiat/. 3a(/ ei au *o%t "ai +n -+r%t/ de(+t <%u% ,i nu au *o%t *iii M/riei atitudinea lor di%pre0uitoare ,i ne(redin(ioa%/ e%te "ai u,or de e.pli(at ?<oan 7:3:>@. 5aptul (/ <%u% a +n(redin0at:o pe "a"a 4a lui <oan ,i nu unuia dintre *ra0ii 4/i ar *i "ai u,or de e.pli(at prin *aptul (/ ni(i unul dintre ei nu ar *i *o%t %u*i(ient de intere%at de "a"a lor -itreg/ (a %/:,i a%u"e re%pon%a'ilitatea +ngri8irii ei. &e de alt/ parte *aptul (/ ei au -enit +"preun/ (u M/ria (a %/:1 "u%tre pe <%u% pentru propo-/duirea 4a pu'li(/ ?Matei 12:H6:>0@ poate %ugera (/ ei erau *iii ei.H +n ori(e (a1 <a(o- a *o%t (re%(ut +n a(ela,i "ediu (u <%u% ,i a *o%t +n (onta(t %tr+n% (u $l +n to0i anii (are au pre(edat lu(rarea =ui pu'li(/. Cadrul *or"/rii %ale e%te pra(ti( identi( (u (el al lui <%u%. +n (alitate de t/l"/(itor al ade-/rului el a a-ut a-anta8ul (unoa,terii (onte.tului i%tori( ,i geogra*i( +n

(are au *o%t date +n-/0/turile. 3e,i <a(o- nu a *o%t (redin(io% +n ti"pul -ie0ii lui <%u% ?<oan 7:2:8@ el a *o%t "artor al +n-ierii ?1 Cor. 1>:7@ ,i a *o%t +ntre (ei (are au a,teptat pogor+rea 3uhului la )u%alii ?5aptele 1:1H@. +n ur"a ple(/rii lui &etru din &ale%tina ?12:17@ <a(o- a preluat (ondu(erea 'i%eri(ii din <eru%ali". $l a *o%t (uno%(ut pentru aderen0a %a %tri(t/ la =ege ?6al 2:12@ iar "ai t+r1iu a *o%t purt/torul de (u-+nt al e-reilor (are %:au %i"0it %tingheri0i de reputa0ia lui &a -el ?5aptele 21:17:26@. 7r +n%e"na %/ +"pinge" lu(rurile la %a"itolul *? 624 e.tre" da(/ a" %pune (/ el i %:a +"potri-it lui &a-el dar e%te (lar (/ el a %u%0inut apli(area "ai %tri(t/ a =egii +n -ia0a (re,tin/ de(+t a %u%0inut:o &a-el +n lu(rarea %a +ntre nee-rei. 9u e.i%t/ ni(i un indi(iu (/ <a(o- %:ar *i opu% +n prin(ipiu +n-/0/turii date de &a-el. &otri-it $pi%tolei (/tre galateni el a *o%t (el (are 1:a a((eptat pe &a-el +n grupul liderilor ?6al. 2:9 10@ ,i purtarea %a de%(ri%/ +n 5aptele nu a *o%t (ea a unui +"potri-itor. $l %:a gr/'it %/ +ndep/rte1e toate p/rerile gre,ite pe (are %:ar putea %/ le *i a-ut e-reii (u pri-ire la ade-/rata atitudine a lui &a-el. &e de alt/ parte %:ar putea (a el %/ %e *i te"ut (/ eli'erarea de %i%te"ul =egii ar putea du(e la o purtare negli8ent/ (are %/ de1onore1e nu"ele (redin(io,ilor (re,tini. $pi%tola lui a *o%t %(ri%/ pentru a pro"o-a o -ia0/ eti(/ pra(ti(/ la *el (u" &a-el pentru a(ela,i "oti- a in(lu% apli(a0ii pra(ti(e +n epi%tolele %ale. S=Cia =rii $%te greu de */(ut o %(hi0/ a $pi%tolei lui <a(o- datorit/ di-er%it/0ii %u'ie(telor di%(utate ,i datorit/ *aptului (/ a(e%te %u'ie(te nu par %/ ur"e1e un tipar pre%ta'ilit. Totu,i $pi%tola lui <a(o- are o %tru(tur/ de 'a1/ (are e%te +n ar"onie (u %(he"a de "ai 8o%. <a(o-: 7de-/ratele %tandarde pentru tr/ire i <. 4alutare <<. 9atura religiei ade-/rate 4ta'ilitate )/'dare 7(0iune <<<. 9atura (redin0ei ade-/rate $-itarea di%(ri"in/rii $-itarea "/rturiei ina(ti-e $-itarea 1elului plin de "+ndrie <;. 9atura +n0elep(iunii ade-/rate 3e*inirea +n0elep(iunii +n0elep(iune +n -ia0a %piritual/ +n0elep(iune +n rela0iile legale +n0elep(iune +n planurile (o"er(iale +n0elep(iune +n pro'le"e de "un(/

+n0elep(iune +n a,teptarea 3o"nului +n0elep(iune +n -or'ire +n0elep(iune +n greut/0i ;. Con(lu1ie: 4(opul +n0elep(iunii : o "/rturie 'un/ 1:1 1:2:27 1:2:11 1:12:18 1:19:27 2:1:3:12 2:1:13 2:1H:26 3:1:12 3:13:>:18 3:13:18 H:1:10 H:11 12 H:13:17 >:1:6 >:7:11 >:12 >:13:18 >:19 20 6'W Studiu al Noului Testament $pi%tola lui <a(o- la *el (a ,i (artea &ro-er'elor din ;e(hiul Te%ta"ent %e o(up/ (u apli(area pra(ti(/ a ade-/rului la %itua0ii din -ia0a de *ie(are 1i. $a e.pune (erin0ele eti(e ale -ie0ii (re,tine +ntr:un li"'a8 -iu ,i *a"iliar. ProBleme Capitolul al doilea al $pi%tolei lui <a(o- +n (are %e %pune: L;ede0i dar (/ o"ul e%te %o(otit +ndrept/0it prin *apte ,i nu nu"ai prin (redin0/M ?2:2H@ i:a pu% +n +n(ur(/tur/ pe "ul0i. Martin =uther a %pu% de%pre <a(o- (/ e%te o Lepi%tol/ de paieM deoare(e p/rea %/ (ontra1i(/ +n-/0/tura din )o"ani ,i din 6alateni de%pre +ndrept/0irea nu"ai prin (redin0/. $pi%tola lui <a(o- nu e%te un ata( la adre%a (redin0ei (i e%te un prote%t +"potri-a ipo(ri1iei de a pretinde (/ ai o (redin0/ (are nu e%te de"on%trat/ prin *apte. L7rat/:"i (redin0a ta */r/ *apte ,i eu +0i -oi ar/ta (redin0a mea din *aptele "eleM ?2:18@. Chiar ,i ade-/rul poate *i per-ertit iar do(trina "+ntuirii prin (redin0/ %:ar putea %/ *i degenerat (u u,urin0/ +ntr:o a((eptare a unui (re1 dar */r/ o -ia0/ (ore%pun1/toare de %*in0enie. <a(o- nu neag/ ne(e%itatea (redin0ei. $l in%i%t/ a%upra *aptului (/ (redin0a tre'uie %/ produ(/ re1ultate. =a *el (a ,i &a-el el a luat o ilu%tra0ie din -ia0a lui 7-raa" *ondatorul na0iunii e-reie,ti ,i pri"ul 'ene*i(iar al leg/"+ntului */(ut de 3u"ne1eu (u poporul 4/u. &a-el a (itat

r/%pun%ul lui 7-raa" la pro"i%iunea lui 3u"ne1eu (a do-ad/ (/ "+ntuirea e%te prin (redin0/ nu prin *apte ?)o". H@. <a(o- a *olo%it +nt+"plarea (u 7-raa" (are 1:a adu% (a 8ert*/ pe <%aa( pentru a do-edi (/ pentru a *i real/ (redin0a tre'uie %/ %e "ani*e%te prin *apte ?<a(o- 2:21:2H@. Cele dou/ ilu%tra0ii nu %+nt (ontradi(torii deoare(e 7-raa" a tre'uit %/ ai'/ (redin0/ (a %/ intre +ntr:o rela0ie (u 3u"ne1eu iar (redin0a a(eea %:a "ani*e%tat prin a%(ultarea %a prin *aptul (/ a */(ut (eea (e i:a porun(it 3u"ne1eu %/ *a(/. Cele dou/ prin(ipii %+nt (o"ple"entare nu (ontradi(torii. )"istola tre galateni 7 doua %(riere (are a luat na,tere din (ontro-er%a general/ (u pri-ire la re%pe(tarea =egii a *o%t $pi%tola lui &a-el (/tre galateni. 3up/ (u" $pi%tola lui <a(o- a *o%t %(ri%/ de pe po1i0ia unui e-reu %tri(t (are %:a %tr/duit %/ e-ite ori(e aparen0/ de u,ur/tate %au de li'ertini%" +n *olo%irea li'ert/0ii eti(e a legii de%/-+r,ite L(are e%te legea %lo'o1enieiM ?<a(o- 1:2>@ tot a,a 6alateni a *o%t %(ri%/ de (/tre un ap/r/tor al li'ert/0ii (are a -/1ut (/ ni(i e-reii ,i ni(i nee-reii nu pot *i i1'/-i0i din p/(atele lor prin e*ortul lor per%onal de a re%pe(ta ni,te prin(ipii eti(e. 6alateni a *o%t nu"it/ LMagna Charta a e"an(ip/rii %piritualeM > deoare(e a(ea%t/ epi%tol/ a de(larat (/ LCri%to% ne:a r/%(u"p/rat din 'le%te"ul =egii */(+ndu:4e 'le%te" pentru noi... a,a (a prin (redin0/ noi %/ pri"i" 3uhul */g/duitM ?6al. 3:13 1H@.6 )estinaia 6alatia e%te nu"ele (are a *o%t dat la +n(eput teritoriului din partea (entral/ ,i de nord a 7%iei Mi(i unde %:au a,e1at galii in-adatori +n %e(olul al treilea +nainte de Cri%to% ,i au *or"at un regat independent (are a d/inuit %a"itolul *? 6' "ul0i ani. Treptat popula0ia gali(/ a *o%t a'%or'it/ +n (elelalte popoare (are lo(uiau a(olo ,i dup/ "ai "ulte %(hi"'/ri politi(e teritoriul a de-enit proprietatea )o"ei +n anul 2> +.d.Cr. )o"anii au +n(orporat a(ea%t/ %e(0iune nordi(/ +ntr:o di-i1iune teritorial/ "ai "are ,i i:au dat nu"ele 6alatia. 6alatia de(i %u' %t/p+nirea ro"an/ putea +n%e"na 6alatia propriu:1i%/ pe (are au +nte"eiat:o galii %au putea +n%e"na +ntreaga pro-in(ie (are in(ludea +n partea de %ud (et/0ile 7ntiohia <(onia 3er'e ,i =i%tra. =a (are dintre a(e%tea %:a re*erit &a-el (+nd a %(ri% epi%tola %a (/tre 'i%eri(ile din 6alatia ?6al. 1:2@[ 9u"ele 6alatia apare +n ,apte pa%a8e din 9oul Te%ta"ent. +n 6alateni 1:2 ,i 3:1 &a-el li %e adre%ea1/ (redin(io,ilor din 'i%eri(ile din 6alatia dar nu ne d/ ni(i o indi(a0ie (u pri-ire la lo(ali1area lor +n a*ar/ de %i"pla *olo%ire a nu"elui 6alatia. +n 1 Corinteni 16:1 &a-el a -or'it de%pre L'i%eri(ile 6alatieiM de la (are a (erut o dona0ie pentru %/ra(ii din <eru%ali". +n a(ela,i (onte.t el %:a re*erit la Ma(edonia ?16:>@ la 7haia ?16:1>@ ,i la 7%ia ?16:19@. +ntru(+t a(e%te ulti"e trei nu"e %e re*er/ la pro-in(ii ro"ane pare pro'a'il (/ +n a(e%t (onte.t 6alatia de%e"nea1/ +ntreaga pro-in(ie. 7lte dou/ pa%a8e (are *a( alu1ie la 6alatia %e g/%e%( +n 5aptele. &ri"ul

dintre ele 5aptele 16:6 %pune: L7u tre(ut prin 0inutul 5rigiei ,i 6alatiei...M 7i(i e%te *olo%it/ o e.pre%ie aparte (are ar putea *i tradu%/ "ai 'ine: Lregiunea *rigian/ ,i galatean/M %au L0inutul *rigio:galati(M. +ntru(+t &a-el ,i +n%o0itorii lui "ergeau %pre -e%t teritoriul tre'uie %/ *i *o%t adia(ent (u 7%ia ,i Mi%ia 0inuturi +n (are au *o%t +"piedi(a0i %/ intre. 7 doua alu1ie apare +n 5aptele 18:23: L7 %tr/'/tut din lo( +n lo( 0inutul 6alatiei ,i 5rigieiM. 7i(i %+nt *olo%i0i a(eia,i ter"eni dar +n ordine in-er%/. &oate (/ a"+ndoi %e re*er/ la 0inutul "unto% (are %e a*la la grani0ele 6alatiei ,i (are era lo(uit de *rigieni. 9u ,ti" da(/ =u(a ,i &a-el au *olo%it ter"enii +n e.a(t a(ela,i %en% dar a"+ndoi %:au re*erit la a(eea,i regiune +n(adrat/ +ntre grani0ele pro-in(iei ro"ane 6alatia. &ro'le"a e%te ur"/toarea: 7 *o%t %(ri%/ $pi%tola (/tre galateni pentru 'i%eri(ile din %udul pro-in(iei pe (are &a-el ,i #arna'a l:au e-angheli1at +n pri"a (/l/torie %au a *o%t %(ri%/ pentru un grup de 'i%eri(i din 6alatia propriu:1i%/ 'i%eri(i (are au *o%t +n*iin0ate +n a doua ,i a treia (/l/torie "i%ionar/[ 7 doua dintre a(e%te teorii (are e%te "ai -e(he a *o%t pro"o-at/ de =. #. =ight*oot7 ,i de o %erie de al0i (er(et/tori. $i pre%upun (/ &a-el a -i1itat 'i%eri(ile din 6alatia propriu:1i%/ +n(ep+nd (u a doua (/l/torie (+nd a p/r/%it 0inutul din %ud unde erau 3er'e =i%tra ,i <(onia ,i a tre(ut prin L0inutul 5rigiei ,i 6alatieiM "en0ionat +n 5aptele 16:6. &otri-it a(e%tei teorii &a-el a tra-er%at teritoriul -e(hii 6ala0ii in(lu%i- (et/0ile &e%%inu% 7n(yra ,i Ta-iu" ,i dup/ o (/l/torie +ndelungat/ a a8un% la Troa. 2 a doua (/l/torie %i"ilar/ a a-ut lo( +n (ea de:a treia (/l/torie "i%ionar/ ,i e%te "en0ionat/ +n 5aptele 18:23. Teoria 6alatiei de %ud (u" e%te nu"it/ (ealalt/ a *o%t pro"o-at/ de 4ir !illia" )a"%ay 8 (are a %u%0inut (/ L'i%eri(ile din 6alatiaM erau (ele din 7ntiohia &i%idiei <(onia 3er'e ,i =i%tra pe (are &a-el le:a +n*iin0at +n pri"a 6'6 Studiu al Noului Testament %a (/l/torie "i%ionar/. $le au *o%t -i1itate din nou +n (/l/toriile "i%ionare ulterioare ?5aptele 16:1:6D 18:23@. 7l doilea turneu prin a(e%te 'i%eri(i din %ud nu e.(lude (ategori( po%i'ilitatea unei depla%/ri %pre nord deoare(e li"'a8ul *olo%it +n 5aptele 16:2 H ,i 6 arat/ (/ &a-el a %tr/'/tut teritoriul din -e(in/tatea 3er'ei ,i =i%trei ,i (/ dup/ a(eea a "er% de:a lungul grani0ei *rigio:galatene %pre Mi%ia ,i #itinia de unde %:a +ntor% %pre -e%t ,i a "er% la Troa. <"portan0a pe (are o are di*eren0a de interpretare %t/ +n *aptul (/ teoria 6alatiei de %ud per"ite datarea $pi%tolei (/tre galateni la o dat/ "ai ti"purie ,i o*er/ o e.pli(a0ie "ai 'un/ a (adrului ei i%tori(. 3a(/ $pi%tola (/tre galateni nu ar *i *o%t %(ri%/ de(+t dup/ (e &a-el a -i1itat 6alatia +n a doua %au a treia (/l/torie "i%ionar/ a %a ,i +n (on%e(in0/ la "ult/ -re"e dup/ (on(iliul de la <eru%ali" e%te greu de e.pli(at de (e nu a */(ut el apel la de(i1ia a(elui (on(iliu pentru %olu0ionarea (ontro-er%ei (u pri-ire la =ege ,i har. <ndi*erent da(/ de(i1ia ar *i *o%t pri-it/ (a o (on(e%ie */(ut/ nee-reilor de 'i%eri(a

e-reia%(/ %au da(/ ar *i *o%t pri-it/ (a e.pre%ia unei dog"e autoritare ar *i putut *i *oarte *olo%itoare pentru (on-ingerea galatenilor (/ +n-/0/tura partidei iudai1atorilor era in%uporta'il/. 5aptul (/ ni(i o a(0iune a (on(iliului nu e%te "en0ionat/ indi(/ pro'a'il (/ a(e%ta +n(/ nu a-u%e%e lo(. 7(ea%t/ (on(lu1ie e%te (on*ir"at/ de do-e1ile interne din 6alateni. &a-el ,i:a re(apitulat 'iogra*ia p+n/ la "o"entul %(rierii. $l a -or'it de%pre (on-ertirea ,i de%pre (he"area %a ?1:1> 16@ de%pre ,ederea %a +n 3a"a%( ?1:17@ de%pre pri"a %a -i1it/ la <eru%ali" ?1:18@ de%pre lu(rarea %a +n 4iria ,i +n Cili(ia X ,6 U ,i de%pre -i1ita */(ut/ la <eru%ali" +"preun/ (u #arna'a ?2:1:10@ -i1it/ (are poate *i identi*i(at/ (u L-i1ita din ti"pul *oa"eteiM "en0ionat/ +n 5aptele 11:30 %au (u (on(iliul din 5aptele 1>. 3a(/ ar *i ade-/rat/ a(ea%t/ -ariant/ din ur"/ e%te (iudat/ t/(erea $pi%tolei (/tre galateni (u pri-ire la "ulte a%pe(te i"portante (are ar *i *o%t *oarte *olo%itoare pentru pro'le"ele pre1entate +n %(ri%oare. 3a(/ -i1ita din 6alateni 2 a *o%t (ea */(ut/ (u prile8ul *oa"etei atun(i +n0elege" de (e #arna'a ,i &a-el au (on%iderat (/ au "+n/ li'er/ +n 7ntiohia ,i +n0elege" de (e &a-el a du% a8utoare pentru %/ra(i ,i +n -i1itele %ale ulterioare. +nt+"plarea (u nelealitatea lui &etru ?6al. 2:11 ,i ur".@ poate *i e.pli(at/ "ult "ai u,or da(/ a a-ut lo( +nainte de (on(iliu deoare(e (on*u1ia ,i di%(u0ia pe (are a %t+rnit:o (u greu ar *i putut a-ea lo( +n 7ntiohia dup/ de(i1ia (are a *o%t luat/ ,i dup/ %(ri%orile (are au *o%t tri"i%e la 'i%eri(ile dintre nee-rei. )ata s=rierii 3a(/ de(i adopt/" teoria 6alatiei de %ud +n%ea"n/ (/ &a-el ,i #arna'a au predi(at +n (et/0ile din %udul 6alatiei +n ti"pul pri"ei lor (/l/torii iar (+nd %:au +ntor% i:au organi1at pe (on-erti0i +n grupuri (are %/ *or"e1e 'i%eri(i ?5aptele 1H:21:23@ ,i ,i:au +n(heiat "i%iunea +n 8urul anului H8 d.Cr. 3up/ +ntoar(erea lor la 7ntiohia &etru a */(ut o -i1it/ +n a(ea (etate ,i a "+n(at la "a%/ (u (on-erti0ii nee-rei. $l nu %e a*la a(olo de "ult ti"p (+nd au -enit de la <eru%ali" unii (are %u%0ineau (/ ei re%pe(t/ (u %tri(te0e =egea a,a (u" */(ea %a"itolul *? 6'2 ,i <a(o- ,i (are %u%0ineau (/ da(/ (on-erti0ii nu erau t/ia0i +"pre8ur nu puteau *i "+ntui0i ?1>:1@. &etru inti"idat de atitudinea lor %:a *erit %/ "ai "/n+n(e la "a%/ (u nee-reii. +ntre ti"p a(eea,i (ontro-er%/ i1'u(ni%e +n 6alatia a0+0at/ de in*luen0ele iudai(e (are erau de%tul de puterni(e ?1H:2@. &rin ur"are &a-el a %(ri% a(ea%t/ $pi%tol/ (/tre 'i%eri(ile din 6alatia +n a8unul (on(iliului (a %/ %olu0ione1e prin (ore%ponden0/ pro'le"a pe (are a,tepta %/ o de1'at/ la +ntrunirea (are ur"a %/ ai'/ lo( la <eru%ali". Con(lu1ia a(ea%ta e%te (on*ir"at/ +ntr:o oare(are "/%ur/ de o (o"para0ie +ntre (u-+ntarea lui &etru din 5aptele 1>:7:11 ,i %tru(tura +ntregii $pi%tole (/tre galateni. 7((entul pu% de el pe (he"area ,i e.perien0a %a per%onal/ pe argu"ente teologi(e ,i pe lu(rarea pra(ti(/ a harului e%te paralel (u %(hi0a general/ a $pi%tolei (/tre galateni ,i re*le(t/ de a%e"enea di%(u0ia a-ut/ (u &a-el a,a (u" e%te ea redat/ +n 6alateni 2. 3a(/ $pi%tola (/tre galateni poate *i +n(adrat/ +n a(ea%t/

%itua0ie +n%ea"n/ (/ a *o%t %(ri%/ din 7ntiohia (u pu0in ti"p +nainte de (on(iliul din anul H8 %au H9 d.Cr.U 9u to0i (er(et/torii a((ept/ a(ea%t/ %olu0ie ,i tre'uie %/ re(unoa,te" (/ ea pre1int/ unele di*i(ult/0i. &ro'le"ele (ronologi(e %+nt "ari. 3a(/ -i1ita prile8uit/ de *oa"ete (are a *o%t identi*i(at/ drept -i1ita din 6alateni 2:1:10 a a-ut lo( la patru%pre1e(e ani dup/ pri"a (/l/torie a lui &a-el la <eru%ali" ,i da(/ (on-ertirea lui a a-ut lo( (u trei ani +nainte de a(ea%t/ -i1it/ el tre'uie %/ %e *i (on-ertit prin anul 31 d.Cr. C/l/toria pentru a du(e a8utoare la <eru%ali" nu %e poate %/ *i a-ut lo( "ai t+r1iu de anul H6 d.Cr. ,i (hiar da(/ %o(oti" *ra(0iunile de ani (a ani +ntregi inter-alul dintre -i1it/ ,i (on-ertirea %a tre'uie %/ *i *o%t de (el pu0in (in(i%pre1e(e ani. +n (a1ul a(e%ta (on-ertirea lui a a-ut lo( la trei ani dup/ r/%tignirea lui Cri%to%. 3a(/ pa%a8ul din 6alateni 2:1:10 e%te interpretat (a un a%pe(t pri-at al (on(iliului di*i(ult/0ile (ronologi(e ,i p%ihologi(e %+nt "/rite. 3iagra"a (are ur"ea1/ -a da o per%pe(ti-/ %ati%*/(/toare a (ronologiei i"pli(ate. Cronologia pri"ei p/r0i a lu(r/rii lui &a-el )venimentul Te'tul 8i8li Tim"ul +n-iereaD )u%aliile Con-ertirea lui &a-el la 3a"a%( ;i1ita +n 7ra'ia +ntoar(erea la 3a"a%( &ri"a -i1it/ a lui &a-el la <eru%ali" 3i%(u0ia (u Chi*a Cin(i%pre1e(e 1ile petre(ute +n (etate &le(area %pre 4iria ,i Cili(ia +n(eputul lu(r/rii +n 7ntiohia 7 doua -i1it/ la <eru%ali" +n%o0it de #arna'a ,i Tit Moti-at de re-ela0ia pri"it/ 5aptele 1:3 >D 2:1 29 d.Cr. 5aptele 9:1:18 31 6al. 1:17 1:18 >> 1:21 2:1:10 H6 6'' Studiu al Noului Testament 3i%(u0ii per%onale &l+ngere (u pri-ire la L*ra0ii "in(ino,iM 7(ordul (u <a(o- Chi*a ,i <oan &ri"a (/l/torie "i%ionar/ +ntoar(erea la 7ntiohia

;i1ita lui Chi*a Contro-er%a 4(rierea $pi%tolei (/tre galateni Con(iliul de la <eru%ali" Ti"pul nu e%te pre(i1at +n te.t 2:11 ,i ur". 5aptele 1>:1:3> H8/H9 Coninutul E<istolei $pi%tola (/tre galateni nu a *o%t %(ri%/ (a un e%eu de i%torie (onte"poran/. $a e%te un prote%t +"potri-a de*or"/rii $-angheliei lui Cri%to%. 7de-/rul e%en0ial al 8u%ti*i(/rii prin (redin0/ ,i nu prin *aptele =egii a *o%t pu% +n u"'r/ de in%i%ten0a iudai1atorilor (/ a(eia (are (red +n Cri%to% tre'uie %/ re%pe(te =egea da(/ -or %/ *ie de%/-+r,i0i +naintea lui 3u"ne1eu. C+nd &a-el a a*lat (/ a(ea%t/ +n-/0/tur/ a +n(eput %/ p/trund/ +n 'i%eri(ile din 6alatia ,i (/ le:a +n%tr/inat de li'ertatea pe (are au "o,tenit:o el le:a %(ri% "u%trarea +n*l/(/rat/ (on0inut/ +n a(ea%t/ epi%tol/. Tonul (/r0ii e%te r/1'oini(. $a (lo(ote,te de indignare de,i nu e%te -or'a de "+nie din "oti-e per%onale (i de un prin(ipiu %piritual. LChiar da(/ noi +n,ine %au un +nger din (er ar -eni %/ -/ propo-/duia%(/ o $-anghelie deo%e'it/ de a(eea pe (are -:ara propo-/duit:o noi %/ *ie anate"aM ?1:8@ a %trigat &a-el (+nd i:a "u%trat pe galateni pentru a((eptarea erorii legali%te. S=Cia =rii 4tru(tura $pi%tolei (/tre galateni e%te %i"etri(/ ,i logi(/. 4(hi0a ei e%te redat/ "ai 8o%: %alateni, A<rarea liBertii =re;tine <ntrodu(ere: 1:1:9 4alut: Te"eiul li'ert/0ii 1:1:> 2(a1ia: Conte%tarea li'ert/0ii 1:6:9 <. 7rgu"entul 'iogra*i(: 2 re-ela0ie independent/ 1:10:2:21 <ndependent/ de +n-/0/tura o"enea%(/ 1:10:17 <ndependent/ de 'i%eri(ile iudee 1:18:2H <ndependent/ de *ra0ii iudai1atori 2:1:10 <ndependent/ de pre%iunile apo%toli(e 2:11:18 <ndependent/ de intere%e egoi%te 2:19:21 <<. 7rgu"entul teologi(: $,e(ul legali%"ului 3in e.perien0a per%onal/ 3in +n-/0/tura ;e(hiului Te%ta"ent 3in prioritatea pro"i%iunii 3in %uperioritatea (redin0ei "ature 3in peri(olul rea(0iei

3in (ontra%tul "oti-elor 3in (ontra%tul dintre ro'ie ,i li'ertate <<<. 7rgu"entul pra(ti(: $*e(tul li'ert/0ii 7*ir"a0ie introdu(ti-/ Con%e(in0ele legali%"ului 3e*ini0ia li'ert/0ii &ra(ti(a indi-idual/ &ra(ti(a %o(ial/ +n(heiere Cau1a li'ert/0ii: Cru(ea &re0ul li'ert/0ii: 4u*erin0a #ine(u-+ntarea li'ert/0ii %a"itolul *? 6'5 3:1:H:31 3:1:> 3:6:1H 3:1>:22 3:23:H:7 H:8:11 H:12:20 H:21:31 >:1:6:10 >:1 >:2:12 >:13:1> >:16:2H >:2>:6:10 6:11:18 6:11:16 6:17 6:18 Evaluare 3a(/ datarea ti"purie a $pi%tolei (/tre galateni e%te (ore(t/ a(ea%t/ (arte e%te (ea "ai -e(he dintre %(rierile lui &a-el (are au r/"a% p+n/ la noi. $a re1u"/ e%en0a $-angheliei Lpe (are o propo-/duie%( eu +ntre nea"uriM ?2:2@. +n ea &a-el a ar/tat (/ pro'le"a (ea "ai i"portant/ a o"ului e%te o'0inerea +ndrept/0irii +naintea lui 3u"ne1eu. +ntru(+t o"ul e%te in(apa'il %/ %e pun/ %ingur +ntr:o %tare de +ndrept/0ire deoare(e Lo"ul nu e%te %o(otit +ndrept/0it prin *aptele =egiiM ?2:16@ +ndrept/0irea tre'uie %/:i *ie a%igurat/ de at(ine-a. Cri%to% a dat a(ea%t/ +ndrept/0ire deoare(e L$l 4:a dat pe 4ine +n%u,i pentru p/(atele noa%tre (a %/ ne %"ulg/ din a(e%t -ea( r/uM ?1:H@. +ndrept/0irea preg/tit/ de $l e%te a((e%i'il/ tuturor a(elora (are +,i pun toat/ +n(rederea +n

$l Lpentru (a */g/duin0a %/ *ie dat/ (elor (e (redM ?3:22@. 7(ea%t/ +ndrept/0ire nu e%te o *i(0iune legal/ apli(at/ nu"ai +n e.terior %au +n "od (ere"onial (i ea de-ine o parte a -ie0ii l/untri(e prin unirea (u Cri%to%. L7" *o%t r/%tignit +"preun/ (u Cri%to% ,i tr/ie%(... dar nu "ai tr/ie%( eu (i Cri%to% tr/ie,te +n "ine. Ii -ia0a pe (are o tr/ie%( a(u" +n trup o tr/ie%( +n (redin0a +n 5iul lui 3u"ne1eu (are ":a iu'it ,i 4:a dat pe 4ine +n%u,i pentru "ineM ?2:20@. 7,adar "+ntuirea nu e%te nu"ai tr/irea unei -ie0i noi (i ,i +"p/rt/,irea ei. $pi%tola lui <a(o- ,i (ea (/tre galateni ilu%trea1/ de(i (ele dou/ a%pe(te ale (re,tini%"ului (are p/reau %/ *ie +n (on*li(t de la 'un +n(eput de,i +n realitate ele %+nt (o"ple"entare. +n $pi%tola lui <a(o- %e in%i%t/ (u toat/ %erio1itatea a%upra eti(ii lui Cri%to% a%upra (erin0ei (a (redin0a %/:,i do-edea%(/ e.i%ten0a prin roadele ei. Cu toate a(e%tea <a(o- la *el (a ,i &a-el pune a((entul pe 6'7 Studiu al Noului Testament ne(e%itatea tran%*or"/rii indi-idului prin harul lui 3u"ne1eu pentru (/ el %pune: L$l de 'un/-oia =ui ne:a n/%(ut prin Cu-+ntul ade-/rului (a %/ *i" un *el de p+rg/ a */pturilor =uiM ?<a(o- 1:18@. $pi%tola (/tre galateni pune a((entul pe puterea $-angheliei (are produ(e (o"portarea eti(/. LCri%to% ne:a r/%(u"p/rat din 'le%te"ul =egii */(+ndu:4e 'le%te" pentru noi... pentru (a 'ine(u-+ntarea -e%tit/ lui 7-raa" %/ -in/ pe%te nea"uri +n Cri%to% <%u% a,a (a prin (redin0/ noi %/ pri"i" 3uhul */g/duitM ?6al. 3:13 1H@. &a-el a *o%t preo(upat la *el de "ult (a ,i <a(o- de -ia0a eti(/ ,i a %pu%: ANu *a(e0i din %lo'o1enie o pri(in/ (a %/ tr/i0i pentru *irea p/"+ntea%(/ (i %lu8i0i:-/ unii altora +n drago%teM ?>:13@. =a *el (a dou/ *e0e ale unei "onede a(e%te dou/ a%pe(te ale ade-/rului (re,tin tre'uie %/ %e +n%o0ea%(/ +ntotdeauna unul pe altul. +n *elul a(e%ta a *o%t lan%at/ "i%iunea +ntre nee-rei printr:o e.tindere a pro(la"/rii ade-/rului (re,tin. 3o(trina 8u%ti*i(/rii prin (redin0/ */r/ *aptele =egii a *o%t re(uno%(ut/ de #i%eri(/ ,i a *o%t a((eptat/. Cre,tini%"ul era preg/tit pentru o nou/ er/ de de1-oltare. Note 1. 5aptele 11:28 Code. 3: sunestrammenon de hemon e"he heis e' auton, tradu%: L...,i (+nd ne:a" adunat +"preun/ unul dintre ei a %pu%...M &otri-it a(e%tui te.t %(riitorul (/r0ii 5aptele %e in(lude ,i pe %ine printre (ei din 7ntiohia. 2. #urnett A. 4treeter The <our 1os"els ?Cele patru $-anghelii@ 9eF TorE: Ma("illan Co"pany 192> p. 12 >00:>23. 3. 2"i% de 3 dar relatat de <renaeu% lat. $phrae" 4yru%. H. 2 tratare %(urt/ ,i *oarte %ati%*/(/toare a a(e%tui %u'ie(t poate *i g/%it/ +n 7. T. )o'ert%on Pra ti ai and So ial .s"e ts of %hristianity ?7%pe(te pra(ti(e ,i %o(iale ale (re,tini%"ului@ $di0ia a douaD 9eF TorE: 6eo A. 3oran Co. nedatat/ p. 16:18. >. ;e1i 5. !. 5arrar 6essages of the :ooIs of the :i8le ?Me%a8e ale (/r0ilor

#i'liei@ =ondon: Ma("illan and Co. =td. 1909 -oi. < p. 2>8. 6. &entru o anali1/ (o"plet/ a $pi%tolei (/tre 6alateni ,i a ante(edentelor ei -e1i (artea %(ri%/ de autorul (/r0ii de *a0/ de%pre a(e%t %u'ie(t: 1alatians# The %harter of %hristian Li8erty ?6alateni: 4tatutul li'ert/0ii (re,tine@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>7 p. 216. 7. C. #. =ight*oot St. PaulKs )"istle to the 1alatians ?$pi%tola 4*. &a-el (/tre galateni@ edi0ia a 1e(eaD =ondon: Ma("illa" and Co. =td. 1890 p. 18:3>. 8. !illia" M. )a"%ay . Distori al %ommentary on St. PaulKs )"istle to the 1alatians ?Co"entariu i%tori( de%pre $pi%tola 4*. &a-el (/tre galateni@ 9eF TorE: 6. &. &utna"J% 4on% 1900 p. .i H78. ! -lustraia de "e "agina urmtoare# .r ul lui Titus !n /oma, u o "arte din %oloseum !n "lanul se undar. -ns ri"ia afirm ar ul a fost restaurat de Pa"a Pius al 7ll4 lea 0!n *&2*3. pX;44$&TgM\4&C'HT=5 \C\ 14:0 S+Ul$;4 : l:l-.D C\ JSt: 1=G$S <4=7 5;=r=:ir:4$).\Gl\lC\ <M9 NMF:: Capitolul 1> Pro@ramul lui Pavel, 0a<tele 5,27*6 , 7 3up/ +n(heierea (on(iliului de la <eru%ali" &a-el ,i #arna'a %:au +ntor% la 7ntiohia ,i au petre(ut un ti"p +n-/0+ndu:i pe (redin(io,i ,i predi(+nd ?1>:3>@. &ro'a'il (/ di%puta a%upra pro'le"ei t/ierii +"pre8ur a a-ut (a re1ultat o (on*u1ie intele(tual/ +n #i%eri(/ ,i a(ea%t/ (on*u1ie a putut *i ri%ipit/ nu"ai prin in%truire atent/. Che"area "i%ionar/ +n%/ nu a *o%t uitat/ ,i nu pe%te "ult/ -re"e a *o%t ini0iat/ o nou/ (/l/torie. 2 (o"para0ie +ntre 5aptele 1>:36 ,i 13:1 2 -a ar/ta (/ a(ea%t/ nou/ "i%iune a *o%t ideea lui &a-el +n ti"p (e "i%iunea ini0ial/ +n Cipru a *o%t propu%/ de +ntreaga #i%eri(/. &o1i0ia de (ondu(ere a lui &a-el (are a *o%t preluat/ (a" la 8u"/tatea (/l/toriei anterioare ?13:13@ de-eni%e un *apt 'ine %ta'ilit. +n a*ar/ de a(ea%ta propunerea lui &a-el a de1-/luit un a%pe(t i"portant al (on(ep0iei %ale "i%ionare: L4/ ne !ntoar em +i s mergem "e la fraii din toate etile, !n are am vestit %uv!ntul 9omnului, a s vedem e mai fa B ?5aptele 1>:36@. $-angheli1area tre'uie %/ *ie ur"at/ de (on%olidare prin in%truirea ,i organi1area (on-erti0ilor. 3in ne*eri(ire %:a i%(at o ne+n0elegere +ntre #arna'a ,i &a-el ,i (el pu0in pentru o -re"e (ola'orarea lor a *o%t +ntrerupt/. #arna'a a -rut %/ ia (u ei

pe -/rul %/u <oan Mar(u a (/rui %lu8ire a *o%t ne%ati%*/(/toare +n (/l/toria anterioar/. 9u +n(ape +ndoial/ (/ el a -rut %/:i dea t+n/rului "i%ionar o a doua ,an%/. &a-el d+ndu:,i %ea"a de %erio1itatea "i%iunii pe (are ur"au %/ o +ntreprind/ a %o(otit (/ era un ri%( %/:1 ia pe Mar(u (u ei ,i a re*u1at %/:1 a((epte (a ,i (oleg. 7t+t &a-el (+t ,i #arna'a a-eau dreptate +ntr:o oare(are 65W Studiu al Noului Testament "/%ur/. Mar(u era un o" prea -aloro% (a %/ *ie dat deoparte pentru o %ingur/ gre,eal/D ,i +n a(ela,i ti"p -ia0a tinerelor 'i%eri(i nu tre'uia %/ *ie peri(litat/ de un lu(r/tor negli8ent %au ne%tatorni(. 4olu0ia la (are au a8un% a *o%t (ea "ai 'un/ po%i'il +n (ondi0iile date. #arna'a 1:a luat pe Mar(u ,i au "er% +n Cipru 0inutul %/u natal unde ori(e de1ertare po%i'il/ a lui Mar(u ar *i pri(inuit "ai pu0in r/u ,i unde Mar(u nu ar *i *o%t %upu% la pre%iuni a,a de "ari (a ,i +n lu(rarea de pionierat din 7%ia. &a-el 1:a ale% pe 4ila unul dintre '/r'a0ii (are *u%e%er/ delega0i la 7ntiohia de (/tre (on(iliul de la <eru%ali" ,i a ple(at %pre nord prin 4iria ,i Cili(ia (/tre grani0ele 7%iei Mi(i. =a a(e%t pun(t #arna'a di%pare din nara0iunea (/r0ii 5aptele apo%tolilor. 4e pare (/ &a-el nu a rupt (o"plet leg/turile (u el deoare(e el e%te "en0ionat "ai t+r1iu ?1 Cor. 9:6@ *iind anga8at ,i +n -re"ea a(eea +n lu(rarea 3o"nului ,i */(+nd parte din (er(ul prietenilor lui &a-el atun(i (+nd a %(ri% 1 Corinteni. +nt+"plarea a(ea%ta arat/ (u" doi oa"eni 'uni pot a-ea p/reri deo%e'ite +ntr:o pro'le"/ i"portant/ ,i (u" %e poate (a a"+ndoi %/ ai'/ dreptate +n(rederea pe (are #arna'a i:a a(ordat:o lui Mar(u a *o%t 8u%ti*i(at/ ulterior prin (re,terea %piritual/ a a(e%tuia iar pa%iunea lui &a-el pentru (+"purile "i%ionare a atra% noi lu(r/tori ,i pro'a'il a e-itat o a doua de1a"/gire %i"ilar/ (u retragerea lui Mar(u din &erga. . doua misiune !n .sia 6i $.pedi0ia "i%ionar/ a pornit +n a(ea%t/ (/l/torie +n anul H9 d.Cr. dup/ o perioad/ de ti"p dedi(at/ +n-/0/rii (redin(io,ilor din 7ntiohia. $i au (/l/torit pe u%(at prin L4iria ,i Cili(ia +nt/rind 'i%eri(ileM ?1>:H1@. +n *elul a(e%ta *ie(are dintre (ele dou/ grupuri a +n(eput prin re-i1itarea 'i%eri(ilor (are *u%e%er/ +n*iin0ate anterior deoare(e &a-el a lu(rat +n a(e%te regiuni (u "ult ti"p +nainte de a *i (he"at la 7ntiohia. Continu+ndu:,i dru"ul pe u%(at ei %:au +ndreptat %pre nord de la Tar% prin &or0ile Cili(iei ,i dup/ a(eea au "er% %pre -e%t de:a lungul dru"ului de (ara-ane (are tre(ea prin %udul 6alatiei. &ro'a'il (/ era %*+r,itul pri"/-erii %au +n(eputul -erii (+nd au p/r/%it (+"piile aride ,i %:au a-enturat %/ tra-er%e1e "un0ii pentru a a8unge +n 0inutul de din(olo de ei. +n (ele din ur"/ au a8un% la 3er'e ,i =i%tra (are *u%e%er/ ulti"ele a-anpo%turi +n (/l/toria lor anterioar/. 7i(i %:a petre(ut un e-eni"ent neo'i,nuit. &a-el 1:a g/%it pe Ti"otei un t+n/r (on-ertit a (/rui "a"/ era e-rei(/ ,i al (/rui tat/ era gre(. Ma"a lui a *o%t pro'a'il (on-ertit/ +n (ur%ul pri"ei -i1ite a lui &a-el. Ti"otei a (uno%(ut +n detaliu %(rierile ;e(hiului Te%ta"ent *iind +n-/0at de "a"a ,i 'uni(a %a (are erau e-rei(e ?2 Ti". 1:>D

2, '( 1>@ ,i era apre(iat de (redin(io,ii din 0inutul a(ela. 3+ndu:,i %ea"a (/ Ti"otei era un poten0ial lider ,i un a8utor pre0io% +n lu(rarea din 0inutul a(ela &a-el %:a de(i% %/:1 in(lud/ +n grupul %/u. 4tatutul lui Ti"otei +n%/ a ridi(at o nou/ pro'le"/ pentru &a-el. +ntru(+t era *iul unui tat/ nee-reu ,i +ntru(+t nu era t/iat +"pre8ur el putea *i re%pin% de popula0ia e-reia%(/ (are %e ar/ta%e de8a o%til/ *a0/ de &a-el ,i *a0/ de %a"itolul *C 65 "e%a8ul lui. &e de alt/ parte da(/ &a-el ar *i (erut %/ *ie t/iat +"pre8ur oare nu ar *i ap/rut a(ea%ta (a o (on(e%ie */(ut/ iudai1atorilor (are in*e(ta%er/ de8a 6alatia ,i a (/rui po1i0ie &a-el o ata(a%e de8a +n epi%tola %a[ +n a(ea%t/ (/l/torie &a-el */(ea (uno%(ute re1ultatele (on(iliului de la <eru%ali" ?5aptele 16:H@ iar t/ierea +"pre8ur a lui Ti"otei ar *i ap/rut in(o"pati'il/ (u tot (e propo-/dui%e el. Cu toate a(e%tea el a (erut (a Ti"otei %/ *ie t/iat +"pre8ur. Ti"otei era pe 8u"/tate e-reu prin na,tere ,i era pe de:a:ntregul e-reu prin edu(a0ie. 7(tul a(e%ta nu a *o%t o repudiere a prin(ipiului (/ nee-reii nu tre'uie %/ %e %upun/ =egii deoare(e Ti"otei nu era (on%iderat nee-reu. $ra o (on(e%ie per%onal/ (are nu a -iolat ni(i un prin(ipiu dar (are a luat un o'%ta(ol din (alea lu(r/rii ulterioare +ntre e-reii din a(ea%t/ regiune. Con-erti0ii nee-rei pro'a'il (/ nu au *o%t tul'ura0i prea tare +ntru(+t ei +l (on%iderau pe Ti"otei e-reu ,i +ntru(+t lor +n,ile nu li %e (erea %/ %e %upun/ ritualului. 4e pare (/ epi%tola ,i -i1ita per%onal/ */(ut/ de &a-el a adu% pa(e +n 'i%eri(ile din 6alatia. 9u ne %+nt date detalii (u pri-ire la a(ea%t/ (/l/torie (u e.(ep0ia "en0iunii (/ L'i%eri(ile %e +nt/reau +n (redin0/ ,i %poreau la nu"/r din 1i +n 1iM ?16:>@. 3up/ (e a +n(heiat -i1ita +n 6alatia &a-el a (/utat alte (+"puri "i%ionare. $l a predi(at +n 0inutul de:a lungul grani0ei apu%ene a 6alatiei ai (/rui lo(uitori erau de na0ionalitate *rigian/ ?Lregiunea *rigio:galatean/M@ atun(i (+nd a "er% pe dru"ul (are du(ea %pre 7%ia ?16:6@. 5iind (/l/u1it %/ nu intre +n 7%ia el a pri-it %pre nord la Mi%ia ,i #itinia dar ,i a(e%te pro-in(ii erau +n(hi%e pentru el. 9e,tiind (e %/ *a(/ el %:a +ndreptat %pre Troa pun(tul (el "ai apu%ean al 7%iei +ntre'+ndu:%e (are tre'uia %/ *ie ur"/toarea lui "i,(are. 6isiunea !n 6a edonia 3ou/ e-eni"ente i"portante au a-ut lo( la Troa. Mai +nt+i a(olo a a-ut &a-el o -edenie de noapte +n (are a -/1ut un o" din Ma(edonia (are +l +nde"na: LTre(i +n Ma(edonia ,i a8ut/:neM ?16:9@. &a-el a (on%iderat +ndat/ (/ -edenia era un r/%pun% la +ntre'/rile pe (are ,i le:a pu% ,i a (re1ut (/ era o (he"are de la 3u"ne1eu. 3e(i1ia a *o%t in%tantanee. 3a(/ &a-el %:ar *i +ndreptat %pre r/%/rit %:ar putea (a a%t/1i lu"ea apu%ean/ %/ pri"ea%(/ "i%ionari ai $-angheliei din 2rient +n lo( %/:i tri"it/ +ntr:a(olo. $-angheli1area $uropei ,i toate e*e(tele $-angheliei a%upra (i-ili1a0iei apu%ene au +n(eput (u r/%pun%ul dat de &a-el (he"/rii +n Ma(edonia. 3e a%e"enea la Troa lui &a-el i %:a al/turat =u(a "i%ionarul 8urnali%t ,i

%(riitorul $-angheliei dup/ =u(a ,i al (/r0ii 5aptele apo%tolilor. ;er%etul al 1e(elea din (apitolul ,ai%pre1e(e (on0ine o %(hi"'are 'ru%(/ de per%oan/ *apt (are arat/ (/ din "o"entul a(ela autorul a de-enit parti(ipant la a(0iune. L3up/ -edenia a(ea%ta a lui &a-el OnoiV a" (/utat +ndat/ %/ ne du(e" +n Ma(edoniaM ?16:10 %u'linierea ne apar0ine@. 3e,i autorul nu ,i:a %pu% ni(iodat/ nu"ele +n relatarea pe (are a %(ri%:o *olo%irea pronu"elui per%onal la per%oana +nt+i plural de1-/luie pre1en0a lui ,i +i per"ite (ititorului %/ re(on%truia%(/ +ntr:o oare(are "/%ur/ rela0ia dintre autor ,i e-eni"entele pe (are le:a de%(ri%. 656 Studiu al Noului Testament 0ili<i C+nd au p/r/%it Troa pro'a'il +n luna augu%t &a-el ,i +n%o0itorii lui au tra-er%at Marea $gee la 9eapoli% +n Ma(edonia portul "ariti" al (et/0ii 5ilipi. Cetatea 5ilipi era %ituat/ la -reo (in(i%pre1e(e %au opt%pre1e(e E" de la 0/r" pe r+ul 6angite%. Cetatea ,i:a pri"it nu"ele de la 5ilip tat/l lui 7le.andru (el Mare (are a +nte"eiat:o (a pe un (entru de "inerit pentru e.tragerea aurului ,i argintului (are %e g/%eau +n apropiere. &rin 5ilipi tre(eau (ara-anele (o"er(iale (are "ergeau de la 9eapoli% pe ,o%eaua $gnatian/ %pre (ap/tul de -e%t la 3yrra(hiu" portul de la Marea 7driati(/. 5ilipi era (etatea de *runte din di%tri(tul %/u ,i era (olonie ro"an/ ?16:12@. 4tatutul de (olonie +i */(ea pe lo(uitorii ei %/ *ie (et/0eni ro"ani a-+nd pri-ilegiul de a -ota +n alegerile ro"ane ,i de a a-ea o *or"/ de gu-ern/"+nt de tip ro"an. 7%e"enea (et/0i +,i ap/rau (u ardoare pri-ilegiile politi(e ,i (/utau %/ e-ite ori(e a(0iune (are ar atrage pierderea *a-orurilor )o"ei. Cuno%(+nd a(e%t %enti"ent &a-el le:a %(ri% "ai t+r1iu: LCet/0enia noa%tr/ e%te +n (eruriM %au a,a (u" a tradu% Mo**att: L;oi %+nte0i o (olonie a (eruluiM ?5ii. 3:20@ (a ,i (u" ar *i -rut %/ %pun/ (/ din pun(t de -edere %piritual ei */(eau parte din (etatea etern/ la *el (u" din pun(t de -edere politi( erau ata,a0i de )o"a. +ntru(+t +n 5ilipi nu e.i%ta o (olonie "are de e-rei nu era ni(i o %inagog/ +n (are &a-el %/:,i poat/ +n(epe propo-/duirea. Bn grup +ntrunit pentru rug/(iune +n a*ara (et/0ii pe "alul r+ului a *o%t %ingurul nu(leu pe (are 1:a putut g/%i ,i de a(eea %:a du% a(olo. =idia o -+n1/toare de (oloran0i ,i te.tile din Tiatira o pro1elit/ ,i:a de%(hi% (a%a pentru &a-el ,i +n%o0itorii lui. +n ti"pul propo-/duirii +n (etate &a-el a %(o% un de"on dintr:o %(la-/ o -r/8itoare (are era o %ur%/ de (+,tig pentru %t/p+nii ei. M+nia0i din pri(ina pierderii (+,tigului ei i:au a(u1at pe &a-el ,i pe 4ila (/ pro(la"/ ni,te Lo'i(eiuri pe (are noi ro"anii nu tre'uie ni(i %/ le pri"i" ni(i %/ le ur"/"M ?5aptele 16:21@. 7(e%t apel la pre8ude(/0ile politi(e a a-ut (a re1ultat *aptul (/ &a-el ,i 4ila au *o%t +nte"ni0a0i ,i '/tu0i. $i au *o%t eli'era0i din +n(hi%oare printr:un (utre"ur de p/"+nt. 7*ir"a0ia lor (/ %+nt (et/0eni ro"ani i:a %(utit de alte pedep%e dar propo-/duirea lor +n 5ilipi %:a +n(heiat ,i ei au ple(at +n alte 0inuturi. 7i(i %e %*+r,e,te %e(0iunea +n (are e%te *olo%it/

per%oana +nt+i plural ,i %e poate *a(e pre%upunerea +ndrept/0it/ (/ %(riitorul 5aptelor a r/"a% +n 5ilipi. <ntere%ul lui e-ident ,i *ala lui pentru a(ea%t/ (etate (unoa,terea detaliilor de%pre ea ,i *aptul (/ odat/ (u +ntoar(erea lui &a-el la 5ilipi la o dat/ "ai t+r1ie %+nt reluate %e(0iunile +n (are e%te *olo%it pronu"ele la per%oana +nt+i plural (on%tituie o do-ad/ de%tul de 'un/ (/ el a r/"a% (a pa%tor al noii 'i%eri(i ,i poate (a e-angheli%t pentru Ma(edonia. Tesaloni= C/l/torind pe ,o%eaua $gnatian/ de la 5ilipi &a-el ,i +n%o0itorii lui au tre(ut prin 7"*ipoli% ,i 7polonia +n dru" %pre Te%aloni( ora,ul "odern 4aloni(. Cetatea a *o%t +nte"eiat/ +n 8urul anului 31> +.d.Cr. de (/tre %a"itolul *C 652 Ca%andru (are a nu"it:o +n (in%tea %o0iei %ale %ora -itreg/ a lui 7le.andru (el Mare. $ra o (etate li'er/ ai (/rei (ondu(/tori erau nu"i0i "olitarhi ?17:6@. $ra at+t un port "ariti" (+t ,i un (entru (o"er(ial. Colonia e-reia%(/ din Te%aloni( a-ea o %inagog/ +n (are &a-el a predi(at ti"p de trei %/pt/"+ni. =u(a a ar/tat pe %(urt dar (u "ult/ aten0ie genul de "e%a8 pe (are 1:a pre1entat &a-el oa"enilor (are erau de origine e-reia%(/. &re"i%a "a8or/ era (/ Me%ia pre1entat +n 4(riptur/ tre'uia %/ "oar/ ,i %/ +n-ie din nou O o idee nou/ pentru e-reii (are +l pri-eau pe Me%ia nu"ai (a pe un )ege. &re"i%a "inor/ era (/ <%u% din 9a1aret 4e potri-e,te de%(rierii pro*eti(e ,i ar tre'ui identi*i(at (u Me%ia ?17:3@. Con(lu1ia nu e%te *or"ulat/ dar ideea e%te e-ident/. 3a(/ <%u% din 9a1aret e%te Me%ia (el pro*e0it $l ar tre'ui %/ *ie a((eptat */r/ +nt+r1iere de (/tre to0i ade-/ra0ii e-rei. 7 ur"at o a(ut/ di-ergen0/ de opinii. Bnii dintre e-rei au (re1ut +"preun/ (u "ul0i pro1eli0i gre(i. &a-el */(+nd alu1ie la a(e%t in(ident +n pri"a epi%tol/ pe (are a %(ri%:o 'i%eri(ii din Te%aloni( a %pu% (/ ei nu au a((eptat "e%a8ul lui A a pe (u-+ntul oa"enilor (i a,a (u" ,i e%te +n ade-/r (a pe Cu-+ntul lui 3u"ne1euM ?1 Te%. 2:13@ ,i (/ ei %:au +ntor% Lde la idoli... la 3u"ne1eu (a %/ %lu8i0i 3u"ne1eului (elui -iu ,i ade-/ratM ?1:9@. 3e "ai "ulte ori +n $pi%tolele (/tre te%aloni(eni el %:a re*erit la ten%iunea dintre (on-erti0i ,i e-reii (are au re*u1at "e%a8ul lui ,i el nu ,i:a putut a%(unde e.a%perarea (u pri-ire la in-idia lor (are 1:a +"piedi(at %/ pre1inte $-anghelia nee-reilor ?2:1> 16@. +"potri-irea a de-enit at+t de inten%/ +n(+t e-angheli,tii nu au "ai putut r/"+ne +n (etate. $i au *ugit +n ti"pul nop0ii la #erea unde au +n(eput iar/,i %/ predi(e +n %inagog/. .erea ;i1ita la #erea a *o%t "ai pa,ni(/ de(+t (ea din Te%aloni(. $-reii au pri"it "e%a8ul lui &a-el ,i au e.a"inat (u gri8/ 4(ripturile (a %/ -ad/ da(/ el le %punea ade-/rul. 3e,i %:ar putea (a ei %/ nu *i *o%t "ai preg/ti0i de(+t (oreligionarii lor din Te%aloni( ?17:11@ (a %/ a((epte propo-/duirea lui ei au a-ut o atitudine "ai 'l+nd/. 9u"/rul (redin(io,ilor (re,tea (+nd a -enit la ei o delega0ie de la Te%aloni( ,i a +n(eput %/:1 ata(e pe &a-el. 3+ndu:,i %ea"a (/ nu puteau *a(e ni"i( (redin(io,ii l:au tri"i% pe &a-el +n dru"ul lui (a ,i (u"

ar *i ur"at %/ %e +"'ar(e pe o (ora'ie pe "areD dar +n lo( %/ "earg/ +n port el %:a +ndreptat (/tre %ud ,i a "er% la 7tena unde e-reii nu:i "ai puteau *a(e ni"i(. +n (iuda per%e(u0iilor 'i%eri(a din Te%aloni( a pro%perat a,a (u" arat/ %(ri%orile lui &a-el. C+nd &a-el a p/r/%it #erea 4ila ,i Ti"otei au r/"a% +n ur"/ (a %/ +n(heie lu(rarea pe (are el nu a putut:o ter"ina. $%te e-ident (/ Ti"otei i %:a al/turat la 7tena ,i a adu% -e,ti de%pre tul'urarea din Ma(edonia (are a atra% a%upra 'i%eri(ilor ne(a1uri ,i i%pite. &a-el 1:a tri"i% +napoi */r/ +nt+r1iere (a %/ +n(ura8e1e #i%eri(a ,i (a %/ preg/tea%(/ un raport de%pre *elul (u" %e (o"portau (re,tinii +n +n(er(are ?1 Te%. 3:1:>@. &ro'a'il (/ 4ila %:a +ntor% +n Ma(edonia poate la 5ilipi. +n ori(e (a1 &a-el a r/"a% %ingur +n 7tena ,i nu ,i:a -/1ut (ola'oratorii de(+t atun(i (+nd i %:au al/turat ulterior la Corint ?5aptelePl8:>@. 65' Studiu al Noului Testament $pi%tolele C/tre Te%aloni(eni * Tesaloni eni Coninutul 3e,i din pun(t de -edere (ronologi( a(e%te %(ri%ori apar0in perioadei ,ederii lui &a-el +n Corint (/tre %*+r,itul anului >1 d.Cr. ele %+nt di%(utate ai(i datorit/ rela0iei lor (u #i%eri(a. $le au *o%t %(ri%e la (+te-a luni una dup/ alta +n ti"p (e &a-el era anga8at +n propo-/duirea din 7haia. &ri"a $pi%tol/ a *o%t %(ri%/ +n ur"a pri"irii raportului lui Ti"otei pre1entat la Corint ,i +n %alut e%te in(lu% nu"ele lui Ti"otei ,i al lui 4ila. Con0inutul ei are dou/ laturi: laud/ pentru %tatorni(ia te%aloni(enilor a*la0i %u' per%e(u0ia iudeilor ,i (ore(tarea anu"itor erori ,i ne+n0elegeri (are au ap/rut +ntre ei. &rin(ipala te"/ do(trinar/ e%te (on(entrat/ +n 8urul +ntoar(erii lui Cri%to% un %u'ie(t (are nu e%te "en0ionat +n 6alateni a*ar/ de (a1ul (/ apare +n alu1ia lui &a-el la a,teptarea n/de8dii +ndrept/0irii ?6al. >:>@. 9u era o noutate +n propo-/duirea apo%toli(/ deoare(e &etru a ar/tat li"pede (/ <%u% Cri%to% a *o%t +n/l0at la (eruri p+n/ la -re"ea re%taur/rii tuturor lu(rurilor de%pre (are au -or'it pro*e0ii ?5aptele 3:21@ iar &a-el +n%u,i +n (u-+ntarea de la 7tena a %pu% (/ Cri%to% -a 8ude(a lu"ea ?17:31@. la(o- a -or'it ,i el de%pre -enirea 3o"nului ?<a(. >:7 8@. 3intre toate %(rierile (re,tine +n%/ $pi%tola (/tre te%aloni(eni (on0ine (ea "ai -e(he anali1/ (o"plet/ a a(e%tui ade-/r. S=Cia =rii Tesaloni=eni, Cre;terea unei noi Biseri=i <. 4alut << <<< <; 4tarea 'i%eri(ii din Te%aloni( Cara(terul 'i%eri(ii

7legerea 'i%eri(ii )eputa0ia 'i%eri(ii )ela0ia dintre apo%toli ,i 'i%eri(/ Co"portarea lui &a-el *a0/ de 'i%eri(/ &ri"irea lui &a-el de (/tre te%aloni(eni &reo(uparea lui &a-el pentru 'i%eri(/ )ug/(iunea lui &a-el pentru 'i%eri(/ &ro'le"ele 'i%eri(ii &ro'le"a "oralit/0ii %e.uale &ro'le"a (onduitei %o(iale &ro'le"a %t/rii (elor "or0i &ro'le"a -re"urilor ,i %oroa(elor ;. +nde"nuri de +n(heiere ,i %alut/ri 1:1 1:2:10 1:3 1:H:7 1:8:10 2:1:3:13 ^(101^ ^(1301D 2:17:3:10 3:11:13 H:1:>:11 H:1:8 H:9:12 H:13:18 >:1:11 >:12:28 %a"itolul *C 655 Evaluare &ro'le"ele din a(ea%t/ epi%tol/ %+nt "ult di*erite de (ele "en0ionate +n 6alateni. +n general ele re*le(t/ pro'le"ele (on-erti0ilor nee-rei nu (ele ale (redin(io,ilor e-rei. $ra "ai pu0in pro'a'il (a +ntre'/rile (u pri-ire la (ur-ie ,i la lene %/ apar/ +ntr:o (o"unitate e-reia%(/ deoare(e =egea (are era i"plantat/ +n (opiii e-rei +n(/ din (opil/rie r/%pundea dinainte la a(e%te +ntre'/ri. 9ee-reii nu pri"eau o a%e"enea edu(a0ie. )ela0iile %e.uale erau gu-ernate +n prin(ipal de pl/(ere ,i de (o"oditateD de,i "orali,tii p/g+ni au %ta'ilit anu"ite li"ite de%*r+ului ei nu au -or'it (u autoritatea e.pre%iei L7,a -or'e,te 3o"nulM. 4olidaritatea %o(ial/ pe (are o a-ea e-reul datorit/ *a"iliei %ale ,i datorit/ de-ota"entului %/u pentru 'inele <%raelului nu +i (ara(teri1a pe (on-erti0ii nee-rei (are prin +n%/,i (on-ertirea lor %:au rupt de leg/turile %o(iale pe (are le o*erea p/g+ni%"ul. &entru a (rea un %enti"ent de *r/0ie ,i de

re%pon%a'ilitate re(ipro(/ te%aloni(enilor li %:a porun(it %/ "un(ea%(/ (u %por ,i %/ %e poarte (u-iin(io% L(u (ei de a*ar/M ?1 Te%. H:12@. +n-/0/tura de%pre -enirea 3o"nului nu era (u totul nou/ (/(i &a-el a %pu% ulterior (/ el i:a +n-/0at a(e%te lu(ruri pe (+nd era +n "i8lo(ul lor ?2 Te%. 2:>@. 4:ar putea (a el %/ *i (uno%(ut unele dintre +n-/0/turile lui Cri%to% pe a(ea%t/ te"/ pentru (/ el %pune: L<at/ +n ade-/r (e -/ %pune" prin Cu-+ntul 3o"nuluiM ?H:1>@ ,i el *olo%e,te ilu%tra0ia (u ho0ul (are -ine noaptea ?>:H@ pe (are <%u% a *olo%it:o pentru a(eea,i +n-/0/tur/ ?Matei 2H:H3D =u(a 12:39 H0@. &ri"a parte a di%(u0iei (u pri-ire la tran%*or"area (elor -ii ,i +n-ierea (elor "or0i ?1 Te%. H:13:18@ a *o%t deter"inat/ +n "od e-ident de +ntre'/rile te%aloni(enilor (u pri-ire la (ei (are "uri%er/. $i (redeau (/ 3o"nul -a -eni dar (e %e -a +nt+"pla (u (ei (are au "urit +nainte de -enirea =ui[ 7 doua parte a di%(u0iei ?>:1:11@ a *o%t deter"inat/ de dorin0a (re,tinilor de a (unoa,te -re"ea +ntoar(erii lui Cri%to%. &a-el a %pu% (/ r/%pun%ul e%te -egherea %piritual/ ,i nu (al(ulele %pe(ulati-e. 3a(/ ei erau aler0i ,i a(ti-i a,tept+nd (u ardoare +ntoar(erea lui Cri%to% a-eau %/ *ie *eri0i de "+nie ,i nu a-eau de (e %/ %e tea"/. 2 Tesaloni eni Coninutul 7 doua $pi%tol/ (/tre te%aloni(eni a *o%t %(ri%/ pentru a eli"ina interpret/rile gre,ite potri-it (/rora L1iua 3o"nului ar *i ,i -enit (hiarM ?2 Te%. 2:2@. &oate (/ -ehe"en0a (u (are a predi(at &a-el a(ea%t/ do(trin/ a du% la o +n0elegere gre,it/ a propo-/duirii lui %au a alu1iilor */(ute +n pri"a %a %(ri%oare. 4:ar putea (a ei %/ *i pri"it unele +n-/0/turi dintr:o %ur%/ nelegiti"/ deoare(e el i:a +nde"nat: L4/ nu -/ l/%a0i (l/tina0i a,a de repede +n "intea -oa%tr/ ,i %/ nu -/ tul'ura0i de -reun duh ni(i de -reo -or'/ ni(i de -reo epi%tol/ a venind de la noiB ?2:2D %u'linierea ne apar0ine@. 7(ea%ta poate +n%e"na (/ &a-el re%pingea +n-/0/turi *al%e (are +i erau atri'uite lui de al0ii. +n ori(e (a1 el ,i:a a%u"at %ar(ina %/ le pun/ la di%po1i0ie un (riteriu prin (are ei %/ poat/ re(unoa,te apropierea L1ilei 3o"nuluiM. 657 Studiu al Noului Testament 3in ne*eri(ire (riteriile (are au *o%t (lare pentru &a-el ,i pentru te%aloni(eni nu %+nt la *el de u,or de +n0ele% a%t/1i. )e*erirea -oalat/ la L(el (e o opre,teM ?2:7@ e%te greu de interpretat. 4e pare (/ %+nt trei e-eni"ente "a8ore (are -or pre-e%ti -enirea 3o"nului: ?1@ o a((elerare %u'it/ a tre(erii de la (redin0/ la apo%ta1ie ?2:3@ ?2@ +ndep/rtarea unei in*luen0e li"itatoare ?2:6 7@ ,i ?3@ (o"pleta de1-/luire a +n(arn/rii r/ului (are -a *i +n%u*le0it de 4atan ,i (are %e -a +"potri-i lui 3u"ne1eu ,i %e -a +n/l0a pe %ine "ai pre%u% de tot (e e%te 3u"ne1eu ?2:H 9@. 7(e%t a%pe(t al +n-/0/turii e%(atologi(e nu apare ni(/ieri +n alt/ parte +n epi%tolele lui &a-el. Cu toate a(e%tea el a */(ut parte integrant/ din +n-/0/tura dat/ de &a-el ,i a *o%t predi(at de el +n toate 'i%eri(ile. &a%a8ul indi(/ *aptul (/ taina nelegiuirii ,i taina lui Cri%to% %e de1-olt/ +n paralel +n lu"e ,i (/ +n ulti"/ in%tan0/ -a *i o lupt/ ine-ita'il/ +n

(are Cri%to% tre'uie %/ 'iruia%(/ ,i -a 'irui. #iruin0a +n%/,i -a *i +ntoar(erea 4a per%onal/ pe p/"+nt pentru a:1 ni"i(i pe anti(ri%t ,i pentru a:i r/%pl/ti pe %*in0ii 4/i. +nde"nul din (apitolul al treilea e%te o (ontinuare a +nde"nului dat +n 1 Te%aloni(eni: L4/ (/uta0i %/ tr/i0i lini,ti0i %/ -/ -ede0i de tre'uri ,i %/ lu(ra0i (u "+inile -oa%treM ?1 Te%. H:11@. Bnii dintre te%aloni(eni au +ndr/git at+t de "ult ideea (/ -enirea 3o"nului +i putea eli'era de relele ,i de ten%iunile din lu"e +n(+t au +n(etat %/ "ai lu(re1e ,i a,teptau ar/tarea <1'/-itorului. $i nu "ai "ergeau +n pa% (u re%tul #i%eri(ii ,i al0ii tre'uiau %/:i +ntre0in/ ?2 Te%. 3:6:11@. &a-el i:a +nde"nat %/:,i (+,tige %inguri (ele ne(e%are traiului ,i %/:,i -ad/ de tre'uri. S=Cia =rii 2 Te%aloni(eni: 7,teptarea #i%eri(ii <<. III. <;. 4alutare 1:1 2 7,teptare +n per%e(u0ie 1:3: 12 Mul0u"ire pentru (re,tere 1:3 H $.pli(area %(opului 1:> 7,teptarea re1ultatului 1:6: 10 )ug/(iune 1:11 12 $.pli(area e-eni"entelor 2:1: 17 &otolirea alar"elor 2:1 2 &re1i(erea apo%ta1iei 2:3:7 )e-elarea anti(ri%tului 2:8: 12 +n(ura8area unei atitudini 2:13: de (redin0/ 17 +nde"nuri la preg/tire 3:1: 1> +nde"n la rug/(iune 3:1:> +nde"n la "un(/ 3:6: 1> #ine(u-+ntare %i %alutare 3:16: 18 %a"itolul *C 658 Evaluare &ri"a ,i a doua $pi%tol/ (/tre te%aloni(eni %+nt printre pri"ele %(rieri ale

lui &a-el. $le depun "/rturie de%pre *aptul (/ "e%a8ul pe (are 1:a predi(at &a-el nu era o noutate (i era de "ai "ult/ -re"e un (re1 'ine de*init. )e*erirea lui &a-el la *aptul (/ a propo-/duit +n "i8lo(ul lor ?2 Te%. 2:1>@ a(elea,i lu(ruri pe (are le:a %(ri% +n pri"a %a epi%tol/ arat/ (/ el a-ea un %i%te" de idei 'ine de*init ,i *olo%irea e.pre%iei L+n-/0/turile pe (are le:a0i pri"it de la noiM ?2:1>D 3:6@ -ine +n %pri8inul a(e%tei p/reri. L+n-/0/turile pe (are le:a0i pri"it de la noiM %au Ltradi0iaM +n alte tradu(eri nu +n%ea"n/ (/ &a-el a tran%"i% +n "od in(oerent 1-onuri a (/ror autenti(itate era +ndoielni(/. 3i"potri-/ e.pre%ia de%e"na o %erie de +n-/0/turi (are %:ar putea %/ *i *o%t orale dar (are au *o%t p/%trate (u gri8/ ,i *or"ulate e.a(t. &a-el a *olo%it -er'ul +nrudit pentru a de%(rie "odul +n (are a tran%"i% ade-/rurile de%pre -ia0a lui Cri%to% (are (on%tituiau pentru el $-anghelia ?1 Cor. 1>:3: v4am !nvat3, iar =u(a a *olo%it a(ela,i -er' pentru a de%(rie i%tori%irea *aptelor din -ia0a lui Cri%to% de (/tre "artorii o(ulari ?=u(a 1:2@. LTradi0iaM tre'uie %/ *i in(lu% pre(epte eti(e deoare(e el a a*ir"at +n "od i"pli(it (/ a(ea%ta era o regul/ de (onduit/ pe (are *ra0ii o puteau ur"a ?2 Te%. 3:6@. +n a*ar/ de a(ea%ta tradi0ia nu era nu"ai autenti(/ (i a-ea ,i autoritate +n 6alateni &a-el a %pu% (/ $-anghelia %a e%te e.(lu%i-/ +n ade-/rurile ei ,i nu poate *i +nlo(uit/ (u ni(i o alt/ $-anghelie. +n 2 Te%aloni(eni 3:1H el a %pu%: AMi da n4as ult ineva e s"unem noi !n a east e"istol, !nsemnai4vi4l +i s n4avei ni i un fel de legturi u el, a s4i fie ru+ineB. 3a(/ el ar *i in%i%tat a%upra autorit/0ii %ale din "oti-e pur per%onale nu ar *i putut %(/pa */r/ %/ *ie eti(hetat drept ego(entri( ,i tiran religio%. &e de alt/ parte da(/ el a pri"it "e%a8ul %/u de la 3u"ne1eu a,a +n(+t (eea (e %punea el era (u-+ntul lui 3u"ne1eu tran%"i% prin el de 3uhul 4*+nt ?1 Te%. 2:13@ a-ea drept la a(ea%t/ autoritate. &ra(ti( *ie(are do(trin/ "a8or/ din (atalogul (redin0ei e%te repre1entat/ +n a(e%te dou/ epi%tole "i(i. 3e,i ele nu au *o%t %(ri%e (a tratate de do(trin/ ,i nu au *o%t de%tinate +n prin(ipal (a %/ pre1inte (on(ep0iile teologi(e generale ale autorului ele (on0in un %i%te" de +n-/0/turi teologi(e 'ine (onturate. &a-el ,i (ei (are au pri"it epi%tolele lui au (re1ut +ntr:un %ingur 3u"ne1eu -iu ?< 1:9@ Tat/l ?<< 1:2@ (are i:a iu'it pe oa"eni ,i (are a ale% (a ei %/ %e 'u(ure de "+ntuirea =ui ?<< 2:16D < 1:H@. $l a tri"i% i1'/-ire de "+nia 4a prin <%u% Cri%to% 5iul 4/u ?< 1:10@ ,i a re-elat a(ea%t/ i1'/-ire prin "e%a8ul $-angheliei ?< 1:> 2:9D << 2:1H@. Me%a8ul a *o%t (on*ir"at ,i a *o%t */(ut real prin puterea 3uhului 4*+nt ?< 1:> H:8@. $-anghelia +l pre1int/ pe 3o"nul <%u% Cri%to% (are a *o%t o"or+t de e-rei ?< 2:1>@. $l a +n-iat din "or0i ?< 1:10 H:1H >:10@. 7(u" $l e%te +n (er ?< 1:10@ dar -a -eni din nou ?< 2:19 H:1> >:23D << 2:1@. =ui +i e%te atri'uit (ara(ter di-in deoare(e e%te nu"it 3o"nul ?< 1:16@ 5iul lui 3u"ne1eu ?< 1:10@ ,i 3o"nul <%u% Cri%to% ?< 1:1 3D >:28D << 1:1@. Credin(io,ii ?1@ au pri"it Cu-+ntul lui 3u"ne1eu ?< 1:6@ ?2@ %:au 2>8 Studiu al Noului Testament

%a"itolul *C 2>9 iWT4rWWXWBK <aimosul Partenon de "e . ro"ole, .tena. +ntor% de la idoli +l %lu8e%( pe 3u"ne1eu ,i a,teapt/ +ntoar(erea lui Cri%to% ?< 1:9 10@. +n "od nor"al ei (re%( +n %*in0enie ?< H:3 7D << 2:13@. +n (eea (e pri-e,te -ia0a per%onal/ ei tre'uie %/ *ie (ura0i ?< H:H:6@ harni(i ?< H:11 12@ rugati-i ?< >:17@ ,i plini de 'u(urie ?< >:16@. 3in pun(t de -edere teoreti( ,i pra(ti( $pi%tolele (/tre te%aloni(eni (uprind toate ade-/rurile (re,tine e%en0iale. 6isiunea !n .haia Atena 7tena a *o%t una dintre "inunile lu"ii anti(e. +n epo(a ei de aur %e(olul al (in(ilea +nainte de Cri%to% pro'a'il (/ a ad/po%tit +ntre 1idurile ei "ai "ulte genii literare "ai "ult/ %tr/lu(ire *ilo1o*i(/ ,i "ai "ult/ *ru"u%e0e arhite(toni(/ de(+t ori(e alt ora, din anti(hitate. &e -re"ea lui &a-el i"portan0a politi(/ ,i (o"er(ial/ a 7tenei %(/1u%e (on%idera'il dar o u,oar/ aur/ de intele(tualitate ,i de (ultur/ (ontinua %/ plane1e a%upra ei. =o(uitorii 7tenei erau (on,tien0i de "o,tenirea lor ,i %e "+ndreau (u tre(utul lor. Multe dintre (ele "ai *ru"oa%e (l/diri din -re"ea apogeului 7tenei (u" erau $re(teu" ,i &artenonul erau +n(/ inta(te. 7t"o%*era intele(tual/ a ora,ului p/%tra%e tradi0ia *ilo1o*i(/ ,i da(/ +n-/0/torii (are *re(-entau porti(ele ,i (ol0urile %tr/1ilor erau lip%i0i de geniul (reator al lui &laton %au al lui 7ri%totel ei +i apre(iau pe g+nditorii tre(utului (are nu puteau *i dupli(a0i ni(/ieri. Teseumul, la vest de .gora 0"iaa3, el mai 8ine onservai tem"lu gre din lume. +n ti"p (e a,tepta la 7tena %o%irea lui 4ila ,i Ti"otei din Ma(edonia &a-el %:a dedi(at (a de o'i(ei propo-/duirii. +i erau de%(hi%e dou/ %*ere de a(ti-itate: %inagoga unde +nt+lnea adunarea o'i,nuit/ de e-rei ,i pro1eli0i ,i pia0a pu'li(/ unde era (on*runtat (u g+nditorii p/g+ni. 7i(i el a +nt+lnit un tip nou de oponen0i: p/g+nii edu(a0i ,i (ini(i (are erau gata %/ a%(ulte ori(e dar (are nu erau gata %/ (read/ ni"i(. =u(a a re1er-at un %pa0iu (on%idera'il di-ergen0ei lui &a-el (re,tinul e-reu a (/rui ur/ +n*o(at/ +"potri-a idolatriei %:a (io(nit (u toleran0a %(epti(/ a p/g+nilor (are nu:,i luau +n %erio% propriii 1ei dar (are nu luau +n %erio% ni(i "e%a8ul lui. &ropo-/duirea lui &a-el a intrigat (urio1itatea lor ,i l:au du% la 7reopag (a %/:1 a%(ulte a(olo. 7reopagul al (/rui nu"e +n%ea"n/ literal LColina lui MarteM era o "i(/ (olin/ pietroa%/ din 7tena unde era lo( %u*i(ient pentru o (on*erin0/ pu'li(/. )a"%ay %u%0ine (u oare(are dreptate (/ ai(i .reo"agul nu de%e"nea1/ lo(ul unde 1:a du% grupul de oa"eni pe &a-el (i grupul (are ,i:a pri"it nu"ele de la lo(ul a(ela (on%iliul gu-ernant al (et/0ii (are (ondu(ea a(ti-it/0ile edu(ati-e ,i (are +i autori1a pe +n-/0/torii %tr/ini.1 9u a-e" ni(i un indi(iu (/ el ar *i *o%t 8ude(at deoare(e nu i:a *o%t adu%/ ni(i o a(u1a0ie. $l a */(ut doar o de(lara0ie o*i(ial/ (u pri-ire la te1ele prin(ipale ale +n-/0/turii

%ale. Cu-+ntarea +n %ine e%te o (apodoper/ de (on(i1ie. +n(ep+nd (u pun(tul de (onta(t *urni1at de *ru"oa%ele lu(r/ri arhite(toni(e ,i %(ulpturale (are +"podo'eau (etatea "a8oritatea (/rora erau dedi(ate +n(hin/rii la 1ei el a 67W Studiu al Noului Testament 7edere general a . ro"olei din .tena. pledat pentru 3u"ne1eul (are a */(ut (erurile ,i p/"+ntul ,i (are (ondu(e de%tinele oa"enilor. +n (ontra%t (u 1eitatea -ag/ ,i a'%ent/ din *ilo1o*ia epi(urian/ &a-el a -or'it de%pre 3u"ne1eul (are e%te i"anentD +n (ontra%t (u Logosul pantei%t al %toi(ilor el a pu% a((ent pe per%onalitatea lui 3u"ne1eu ,i pe ne(e%itatea po(/in0ei lu(ru (are era opu% *atali%"ului %toi(.2 5aptul (/ a *o%t +ntrerupt (u o'r/1ni(ie de "ul0i"e 1:a +"piedi(at %/ pre1inte a%pe(tele "ai detaliate ale re-ela0iei (re,tine a,a +n(+t (u-+ntarea a r/"a% neter"inat/. 7u *o%t (+0i-a (on-erti0i. 4e pare (/ lu(rarea */(ut/ +n 7tena a *o%t o de1a"/gire pentru &a-el. $l nu a (reat o tre1ire %e"ni*i(ati-/ +n %inagog/ iar popula0ia p/g+n/ 1:a ridi(uli1at. $l era o'i,nuit %/ *ie arun(at a*ar/ din ora, dar nu era o'i,nuit %/ *ie tratat (u indi*eren0/ di%pre0uitoare. $%te e-ident (/ e.perien0a a(ea%ta 1:a p/trun% ad+n( pentru (/ el le:a %(ri% (orintenilor (u pri-ire la %o%irea lui +ntre ei dup/ (e a p/r/%it 7tena: L$u +n%u"i (+nd a" -enit +n "i8lo(ul -o%tru a" *o%t %la' *ri(o% ,i plin de (utre"urM ?1 Cor. 2:3@. &ro'a'il (/ atitudinea a(ea%ta plin/ de tea"/ a a-ut (au1e *i1i(e dar pare "ai pro'a'il (/ re%pingerea neo'i,nuit/ din partea atenienilor 1:a ener-at ,i 1:a */(ut %/:,i "odi*i(e +ntreaga pro(edur/ apologeti(/. Corint 3e la 7tena &a-el a ple(at la Corint o (etate (u un (ara(ter (u totul di*erit. Cetatea *u%e%e 8e*uit/ ,i ar%/ de ro"ani +n anul 1H6 +.d.Cr. +n anul H6 %a"itolul *C 67 )re teum, u faimosul Pridvor al <e ioarelor, de "e . ro"ole. +.d.Cr. a *o%t re(on%truit/ de <uliu Ce1ar ,i a de-enit (apitala politi(/ re(uno%(ut/ a 7haiei (are era o pro-in(ie %enatorial/. Corintul era re,edin0a pro(on%ulului (are era la putere a,a (u" ni %e %pune +n 5aptele 18:12. 4ituat +n i%t"ul (are lega &elopone1ul de (ontinent +ntre 6ol*ul =e(heu" la -e%t ,i Marea $gee la e%t Corintul a de-enit un (entru (o"er(ial. +n lo( %/ o(olea%(/ pe "are &elopone1ul pe la Capul Malea din partea de %ud unde na-iga0ia era peri(uloa%/ "ul0i proprietari de (or/'ii pre*erau %/ tran%*ere +n(/r(/turile la Corint ,i %/ le tri"it/ %pre -e%t de la =e(heu" pe Marea 7driati(/ %pre porturile <taliei. Corintul (u (ele dou/ porturi "ariti"e ale %ale =e(heu" la -e%t ,i Chen(rea la e%t %:a 'u(urat de un "onopol (o"er(ial ,i %:a +"'og/0it repede. Corintul era o (olonie ro"an/ (a ,i 5ilipi. &opula0ia era (o%"opolitan/. =o(uitorii au *o%t u(i,i %au "uta0i atun(i (+nd (etatea a *o%t di%tru%/ pentru pri"a oar/ iar (+nd a *o%t re(on%truit/ a(olo %:au %ta'ilit ele"ente noi. $-reii

au *o%t atra,i de (o"er0 ro"anii %e a*lau a(olo a-+nd "i%iuni o*i(iale %au erau ur"a,ii pri"ilor (oloni,ti gre(ii gra-itau %pre (etate din %atele +n(on8ur/toare iar (o"er0ul a atra% a"e%te(ul o'i,nuit de "arinari (o"er(ian0i 'an(heri ,i oa"eni din toate (ol0urile M/rii Mediterane. +"'og/0irea rapid/ a pro"o-at o (ultur/ *al%/. Corintul era un ora, (u de1-oltare e.plo1i-/ (are (/uta lu.ul parada %en1ualitatea ,i %portul. 3in pun(t de -edere "oral (orintenii erau %o(oti0i in*eriori (hiar ,i potri-it 262 Studiu al Noului Testament %tandardelor %(/1ute ale p/g+ni%"ului. &e %(enele ro"ane ei erau repre1enta0i de o'i(ei (a 'e0i-i. L7 tr/i (a ,i (orinteniiM era un eu*e"i%" (are de%(ria (el "ai de1gu%t/tor "od de -ia0/. Te"plul 7*roditei din Corint g/1duia +ntr:o -re"e o "ie de preote%e (are erau pro%tituate de pro*e%ie iar a*lu.ul (o"er(ial ,i turi%ti( a adu% +n (etate o popula0ie *lu(tuant/ (are in(ludea dro8diile lu"ii "editeraneene. #og/0ia ,i %/r/(ia lu(ie *ru"u%e0ea ,i hido,enia (ultura ,i "i1eria %e +"pleteau +n Corint. +ntru(+t &a-el nu a petre(ut un ti"p +ndelungat +n 7tena %o%irea lui la Corint poate *i datat/ +n toa"na a(eluia,i an +n (are a p/r/%it Ma(edonia. Condu(erea lui 6alion +naintea (/ruia a *o%t 8ude(at &a-el pro'a'il (/ a +n(eput la de%(hiderea anului pro(on%ular +n luna iulie a anului >2 d.Cr. Iederea total/ a lui &a-el +n Corint a *o%t de un an ,i 8u"/tate ?18:11@ dar nu ,ti" (u (ertitudine (+t ti"p a %tat +nainte de 8ude(at/ ,i (+t ti"p a %tat dup/ a(eea. =u(a %pune (/ dup/ (e 6alion a (la%at (a1ul lui &a-el La "ai r/"a% de%tul de "ult/ -re"e +n CorintM ?18:18@. &oate (/ (ea "ai a((epta'il/ datare ar pla%a %o%irea lui la Corint +n toa"na anului >1 d.Cr. iar ple(area lui din (etate +n pri"/-ara anului >3 d.Cr. 7,a (u" a" ar/tat de8a 'a8to(ura (u (are a *o%t pri"it "e%a8ul la 7tena 1:a */(ut pe &a-el %/ "earg/ la Corint ,i %/ *ie +ntr:o %tare de depri"are. Cola'oratorii lui nu %e +ntor%e%er/ +n(/ din Ma(edonia ,i pro'a'il (/ nu "ai a-ea 'ani. C+nd a a8un% la Corint a +n(eput %/ lu(re1e +n -e(hea lui "e%erie de */(/tor de (orturi +"preun/ (u 7(uila ,i &ri%(ila (are *u%e%er/ e.pul1a0i din )o"a +n ur"a edi(tului lui Claudiu. 9u %e ,tie da(/ ei au *o%t (on-erti0i la (re,tini%" +nainte de -enirea la Corint %au da(/ au de-enit (re,tini prin (onta(tul (u &a-el. +n ori(e (a1 el a g/%it la ei un ad/po%t un lo( de "un(/ ,i p/rt/,ie. =a %(urt/ -re"e dup/ a(eea %:au +ntor% din Ma(edonia 4ila ,i Ti"otei adu(+nd -e,ti de%pre (re,terea 'i%eri(ilor. +n -re"ea a(ea%ta %:ar putea %/ *i %o%it (ontri'u0ia pentru a8utorarea lui &a-el de%pre (are -or'e,te +n $pi%tola (/tre *ilipeni: A... !nd am "le at din 6a edonia, ni i o 8iseri n4a avut legtur u mine !n e "rive+te KdareaK +i K"rimireaK afar de voi. % i mi4ai trimis !n Tesaloni , o dat +i hiar de dou ori, eva "entru nevoile meleB ?5ii. H:1> 16@. &a%a8ul a(e%ta a*ir"/ (/ 'i%eri(ile din Ma(edonia au d/ruit "ai genero% dup/

ple(area lui. +n(ura8at de -e,tile 'une ,i de %pri8inul din Ma(edonia el a +n(eput %/ predi(e (u "ai "ult/ -igoare ,i hot/r+re (/ <%u% e%te Me%ia ?5aptele 18:>@. )ea(0ia +n %inagog/ a *o%t de a,a natur/ +n(+t &a-el %:a retra% 8ur+nd (/ +i -a l/%a +n ne(redin0a lor ,i -a "erge la nee-rei. 7 p/r/%it %inagoga tran%*er+ndu:,i re,edin0a +n (a%a unui pro1elit Titu% <u%tu% (are lo(uia +n apropiere. Condu(/torul %inagogii a de-enit (redin(io% ,i "ul0i (orinteni au (re1ut ,i au *o%t 'ote1a0i. %a"itolul *C 263 =u(rarea lui &a-el +n Corint +n -re"ea a(ea%ta tre'uie %/ *i *o%t %upu%/ la ten%iuni (on%idera'ile. $l +,i reorgani1a pro(edura "i%ionar/ pentru (/ ne %pune +n 1 Corinteni: L9:a" -enit %/ -/ -e%te%( taina lui 3u"ne1eu (u o -or'ire %au +n0elep(iune %tr/lu(it/M ?1 Cor. 2:1@. 9u:,i putea a"inti (u e.a(titate (+0i a 'ote1at ?1:16@. Cele opt%pre1e(e luni de pionierat +n a(ea%t/ (etate (orupt/ ,i idolatr/ au a*e(tat %erio% puterea lui *i1i(/ ,i ner-oa%/. 4:ar putea (a +ntoar(erea lui din 7haia +n &ale%tina %/ *i *o%t (au1at/ de 'oal/ de,i =u(a nu ne %pune ni"i( +n a(ea%t/ pri-in0/. +n%o0it de 7(uila ,i &ri%(ila &a-el a p/r/%it Corintul ,i %:a +ndreptat %pre r/%/rit. +n dru" %:au oprit la $*e% unde 7(uila ,i &ri%(ila ,i:au %ta'ilit noua re,edin0/ ,i au +n(eput lu(rarea. &a-el a predi(at +n %inagog/ dar nu"ai pentru pu0in/ -re"e deoare(e era dorni( %/ a8ung/ (+t "ai (ur+nd +n &ale%tina. :te. /uinele .gorei anti e +i a ve hii eti %orint, !n 1re ia. 67' Studiu al Noului Testament 9u ne %+nt date detalii (u pri-ire la (/l/toria lui ,i a-e" nu"ai o "en0ionare %u"ar/ a %o%irii lui la de%tina0ie. $l a de'ar(at la Ce1areea a *o%t %alutat de L#i%eri(/M ?5aptele 18:22@ O nu e%te (lar da(/ a *o%t 'i%eri(a din Ce1areea %au (ea din <eru%ali" O ,i apoi a ple(at la 7ntiohia O ulti"a %a -i1it/ la 'i%eri(a de (are a *o%t tri"i% la +n(eput (a "i%ionar. &ro'a'il (/ partea r/%/ritean/ a (/l/toriei a durat (ea "ai "are parte a -erii a,a +n(+t +n toa"na anului >3 d.Cr. el era din nou pe dru"ul (/tre apu% ?18:22 23@. &ro'a'il (/ &a-el a petre(ut %*+r,itul -erii ,i +n(eputul toa"nei +ntr:un turneu prin 6alatia ,i 5rigia. 4:ar putea (a tul'ur/rile din 'i%eri(ile din 6alatia (are au +n(eput pe -re"ea (on(iliului ?H8 %au H9 d.Cr.@ %/ nu %e *i %tin% (o"plet a,a +n(+t &a-el a tre'uit L%/:i +nt/rea%(/M pe u(eni(i. +nainte de l/%area iernii &a-el era din nou la $*e% unde ,i:a +n(eput "i%iunea din 7%ia "i%iune (are a *o%t (ea "ai lung/ ,i pro'a'il (ea "ai *urtunoa%/ dintre toate. $*e% 6isiunea !n .sia Cetatea $*e% era una dintre (ele "ai -e(hi a,e1/ri de pe (oa%ta de apu% a 7%iei Mi(i ,i era (ea "ai i"portant/ (etate din pro-in(ia ro"an/ 7%ia. 2riginea ei %e pierde +n ti"purile %tr/-e(hi dar era o a,e1are i"portant/ +n

%e(olul al optulea +.d.Cr. ,i a *o%t o(upat/ de gre(i la o dat/ ti"purie. $ra %ituat/ (a" la (in(i Eilo"etri de "are pe r+ul Cai%ter (are era na-iga'il pe -re"ea a(eea a,a +n(+t $*e%ul era port "ariti". ;alea r+ului Cai%ter p/trundea "ult +n interior (on%tituind o rut/ pentru (ara-anele (are "ergeau %pre r/%/rit. 3ru"urile (are ple(au de la $*e% (o"uni(au (u toate (elelalte (et/0i "ari din pro-in(ie ,i (u toate liniile (o"er(iale (are */(eau leg/tura (u nordul ,i (u e%tul. $ra un pun(t %trategi( pentru e-angheli1are deoare(e lu(r/torii de la $*e% puteau "en0ine (onta(tul (u +ntregul 0inut al 7%iei. 2 (ara(teri%ti(/ proe"inent/ a $*e%ului era "arele te"plu al 1ei0ei 7rte"i% o 1eitate lo(al/ de%pre (are %:a (on%tatat ulterior (/ e%te a(eea,i (u 7rte"i% a gre(ilor ,i (u 3iana ro"anilor. 4tatuia ei repre1enta o *e"eie (u "ul0i %+ni a-+nd +n lo( de pi(ioare o piatr/ "a%i-/. &ri"ul te"plu a *o%t +n(eput pro'a'il +n %e(olul al ,a%elea +.d.Cr dar nu a *o%t ter"inat de(+t +n 8urul anului H00 +.d.Cr. 7 *o%t ar% p+n/ la te"elii +n anul 3>6 +.d.Cr. ,i a *o%t +nlo(uit (u o (l/dire "ai nou/ ,i "ai "are lung/ de 128 de "etri ,i lat/ de 66 de "etri (l/dire (are a *o%t ridi(at/ prin (ontri'u0ii pri"ite din toat/ 7%ia. $ra (on%iderat/ una dintre "inunile lu"ii ,i a *o%t un (entru +n%e"nat pentru pelerinii (are -eneau %/ %e +n(hine la (hipul 1ei0ei. Te"plul nu era nu"ai un (entru de +n(hinare religioa%/ (i pentru (/ %/lile ,i tot terenul pe (are:1 o(upa erau %o(otite %a(re ,i in-iola'ile a de-enit un lo( de re*ugiu pentru (ei opri"a0i ,i un depo1it de *onduri. 2 i"agine gro%ier/ a te"plului ap/rea pe "onedele e*e%ene +n%o0it/ (hiar de titlul (are e%te *olo%it +n 5aptele pentru a de%e"na (etatea 9$2S2)24 %au Lp/1itoarea te"pluluiM 1ei0ei 7rte"i% ?19:3>@ X+n alt/ tradu(ere L"/tur/toarea te"pluluiM n.tr.Y. 4pre deo%e'ire de (ea "ai "are parte a %a"itolul *C 675 7edere a teatrului +i a es"lanadei )fesului anti , vzute "rivind tre mare +i tre Smirna. +n(hin/(iunii de %tat din lu"ea anti(/ lo(uitorii 7%iei ,i +n %pe(ial (ei ai $*e%ului a-eau un de-ota"ent aproape *anati( *a0/ de 7rte"i%. <nten%itatea lui e%te -/dit/ +n a(0iunea "ul0i"ii din a"*iteatru (are a %trigat ti"p de dou/ ore: LMare este 3iana e*e%enilorM ?19:3H@. $*e%ul era (on%iderat ora, li'er ,i era (ondu% de un gu-ern propriu. 7utoritatea %upre"/ o a-ea adunarea poporului atun(i (+nd era (on-o(at/ +n "od legal ?19:30@ +n ti"p (e liderii %au %enatul ora,ului *un(0ionau (a organul legi%lati- (entral. 4e(retarul %au Llogo*/tul (et/0iiM era *un(0ionarul (/ruia +i era +n(redin0at/ p/%trarea do(u"entelor ,i (are a-ea %ar(ina %/ pre1inte adun/rii pro'le"ele (are ur"au %/ *ie de1'/tute ?19:3>@. <n*luen0a "e,te,ugarilor era puterni(/ pentru (/ 'rea%la argintarilor a *o%t (ea (are a prote%tat %pun+nd (/ a(ti-it/0ile de e-angheli1are ale lui &a-el au pu% +n peri(ol (o"er0ul lor (u %u-eniruri religioa%e altare de argint (are erau (opii +n "iniatur/ ale te"plului.

+n $*e% &a-el a *o%t (on*runtat (u (+te-a pro'le"e i"portante. &ri"a a *o%t legat/ de %upra-ie0uirea +n-/0/turii lui <oan #ote1/torul ai (/rui u(eni(i (ontinuau %/ *ie a(ti-i ,i dup/ "oartea lui <oan. 7polo un e-reu edu(at din 677 Studiu al Noului Testament 7le.andria propo-/dui%e de8a la $*e% de%pre <%u% de,i Lnu (uno,tea de(+t 'ote1ul lui <oanM ?18:2H 2>@. 9u +n(ape +ndoial/ (/ el ,tia (/ Me%ia tre'uia %/ -in/ (/ $l *u%e%e un% de8a (a %/:= %lu8ea%(/ pe 3u"ne1eu ,i (/ preg/tirea pentru propo-/duirea =ui tre'uia %/ in(lud/ po(/in0a ,i (redin0a. Ceea (e (uno,tea el nu era *al% dar era in(o"pletD el nu a "er% %u*i(ient de departe. 7polo propo-/duia +n %inagog/ ,i %e pare (/ era a%(ultat. $l a a8un% la un ori1ont "ai larg de +n0elegere %u' tutela lui &ri%(ila ,i 7(uila. 9i,te e.pre%ii (ontra%tante arun(/ lu"in/ a%upra pro'le"ei. =u(a %pune (/ el Lera +n-/0at +n (e pri-e,te (alea 3o"nuluiM ?18:2>@ dar (/ L&ri%(ila ,i 7(uila... i:au ar/tat mai u de4amnuntul (alea 3o"nuluiM ?18:26 %u'linierea ne apar0ine@. &/r/%ind $*e%ul (u re(o"andarea (redin(io,ilor de a(olo el a "er% +n 7haia ,i a de-enit un -iguro% apologet pentru (redin0a (re,tin/ "ai ale% +ntre e-rei ?18:28@. Mai t+r1iu el a de-enit unul dintre prietenii ,i (ola'oratorii de n/de8de ai lui &a-el ?1 Cor. 16:12D Tit 3:13@. 7polo a ple(at de la $*e% +nainte de %o%irea lui &a-el dar erau a(olo al0ii (a ,i el. 7(e,ti oa"eni u(eni(i ai lui <oan #ote1/torul erau de*i(itari +n (eea (e pri-e,te e.perien0a %piritual/ per%onal/. 7(e%t *apt era at+t de e-ident +n(+t atun(i (+nd &a-el a -enit +n (onta(t (u ei el i:a +ntre'at da(/ au pri"it 3uhul 4*+nt atun(i (+nd au (re1ut. )/%pun%ul lor a *o%t (/ ei ni(i "/(ar nu au au1it (/ ar *i -enit 3uhul 4*+nt. 7-+nd +n -edere pre1i(erea lui <oan (/ <%u% a-ea %/ 'ote1e (u 3uhul 4*+nt pare de ne(on(eput (a ei %/ nu:< *i au1it 9u"eleD dar %:ar putea (a ei %/ nu *i au1it de +"plinirea pro"i%iunii la )u%alii. )/%pun%ul lui &a-el a do-edit (/ 'ote1ul lui <oan era in%u*i(ient (a %/ produ(/ o e.perien0/ (re,tin/ deplin/ deoare(e (redin(io%ul tre'uie nu nu"ai %/ %e po(/ia%(/ de p/(at (i tre'uie ,i %/ *ie u"plut (u 3uhul. &rin ur"are pri"a pro'le"/ pe (are a tre'uit %:o re1ol-e la $*e% a *o%t %/ (o"plete1e (unoa,terea pe (are o po%edau ni,te (redin(io,i %in(eri dar i"aturi. &ra(ti(ile o(ulte au repre1entat a doua pro'le"/ i"portant/ a "i%iunii din 7%ia. $.or(i,tii iudei repre1enta0i de (ei ,apte *ii ai lui 4(e-a ,i %utele de per%oane ale (/ror nu"e nu le (unoa,te" dar (are ,i:au ar% (/r0ile de "agie %+nt o do-ad/ (u pri-ire la r/%p+ndirea larg/ a %uper%ti0iei ,i de"onologiei. )/%pun%ul la a(ea%t/ pro'le"/ a a-ut dou/ laturi. &ri"a latur/ a (on%tat din *aptul (/ puterea lui Cri%to% %:a do-edit a *i "ai "are de(+t (ea a e.or(i,tilor %au a (ultelor de"oni(e. #olna-ii erau -inde(a0i (ei o'%eda0i erau i1'/-i0i iar (ei (are %e o(upau de pra(ti(i o(ulte au *o%t at+t de (on-in,i de r/ul din pra(ti(ile lor +n(+t +n "od -oluntar au di%tru% (/r0ile de -r/8itorie pe (are %e 'a1a%er/ ?5aptele 19:19@. 7 doua latur/ a (on%tat din de"on%trarea (ara(terului e.(lu%i- al $-angheliei. Cre,tinul nu a adugat (re,tini%"ul la (elelalte religii ale %aleD el le:a a'andonat pe a(e%tea. &rin e%en0a %a

(re,tini%"ul nu tolerea1/ ni(i un ri-al ,i ni(/ieri nu e%te de"on%trat "ai 'ine a(e%t prin(ipiu (a +n $*e%. =u(rarea lui &a-el +n $*e% a *o%t deo%e'it de e*i(a(e. Ti"p de "ai 'ine de doi ani ?19:8 10@ el a putut predi(a ne%t+n8enit "ai +nt+i +n %inagog/ ,i apoi +n ,(oala lui Tiran ?19:9@. $l a */(ut "inuni deo%e'ite ?19:11@ ,i a e-angheli1at popula0ia $*e%ului ,i a pro-in(iei +ntregi +n "ai "are "/%ur/ de(+t +n alt/ %a"itolul *C 678 parte. =u(a notea1/ (/ Lto0i (ei (e lo(uiau +n 7%ia iudei ,i gre(i au au1it Cu-+ntul 3o"nuluiM ?19:10@ L(u at+ta putere %e r/%p+ndea ,i %e +nt/rea Cu-+ntul 3o"nuluiM ?19:20@ ,i de a(eea "ul0i au (re1ut ,i idolatria a %u*erit pierderi e(ono"i(e ?19:26 27@. #i%eri(a din $*e% a de-enit un (entru "i%ionar ,i ti"p de "ai "ulte -ea(uri a *o%t o *ort/rea0/ (re,tin/ +n 7%ia Mi(/. $pi%tolele (/tre (orinteni %adrul +n ti"pul ,ederii %ale +n $*e% &a-el a "en0inut rela0ii %tr+n%e (u 'i%eri(ile din 7haia pe (are le:a +n*iin0at +n (/l/toria anterioar/. #i%eri(a din Corint a (on%tituit o pro'le"/ %up/r/toare pentru el datorit/ in%ta'ilit/0ii ei. +ntru(+t era al(/tuit/ +n (ea "ai "are parte din nee-rei (are nu (uno,teau %(rierile ;e(hiului Te%ta"ent ,i ale (/ror ante(edente religioa%e ,i "orale erau dia"etral opu%e prin(ipiului (re,tin a *o%t ne-oie de "ult/ +n-/0/tur/ pentru a:i adu(e la "aturitate %piritual/ ?1 Cor. 3:1:3@. =u(rarea lui 7polo +ntre ei a *o%t *olo%itoare din "ai "ulte pun(te de -edere. $l i:a atra% pe "ul0i (orinteni prin (unoa,terea pe (are o po%eda ,i prin "odul ale% +n (are pre1enta ade-/rul. $ra deo%e'it de e*i(a(e +n rela0iile (u e-reii +ntru(+t (uno,tea 'ine ;e(hiul Te%ta"ent ,i putea %/ argu"ente1e pu'li( +n "od (on-ing/tor ?5aptele 18:27 28@. &a-el a apre(iat lu(rarea lui ,i 1:a l/udat ?1 Cor. 16:12@. $%te po%i'il (a &etru %/ *i -i1itat Corintul de,i nu ne %+nt date detalii (u pri-ire la lu(rarea %a. &a-el "en0ionea1/ (/ nu"ele lui le era (uno%(ut (orintenilor ?1:12@ ,i a*ir"/ +n "od i"pli(it (/ ,i el era anga8at +ntr:o lu(rare itinerant/ de propo-/duire ?9:>@. $%te pu0in pro'a'il (a o anu"it/ partid/ din 'i%eri(a din Corint %/:1 *i %o(otit repre1entant al lor da(/ nu ar *i e.i%tat -reun (onta(t per%onal (u el +n -re"ea a(eea. A)"istola "ierdutB +n ti"p (e 7polo ,i poate Chi*a -i1itau Corintul ,i predi(au a(olo &a-el era +n dru" %pre &ale%tina ,i de a(olo la $*e%. +n a(ea%t/ perioad/ %au la %(urt/ -re"e dup/ +ntoar(erea lui la $*e% el a %(ri% o %(ri%oare la (are %e *a(e alu1ie +n 1 Corinteni >:9: L;:a" %(ri% +n epi%tola "ea %/ n:a-e0i ni(i o leg/tur/ (u (ur-arii...M 7t"o%*era "oral/ din Corint era de a,a natur/ +n(+t era ne(e%ar/ o %eparare a'%olut/ de r/u pentru (a #i%eri(a %/ poat/ %upra-ie0ui. $%te e-ident (/ au *o%t unele interpret/ri gre,ite ale porun(ii lui deoare(e +n 1 Corinteni &a-el a e.pli(at (/ el nu pleda pentru retragerea din lu"e (i pentru %epararea de (ei (are %e de(lar/ (re,tini dar per%i%t/ +n p/(at.

Con0inutul +ntreg al epi%tolei anterioare nu -a *i (uno%(ut ni(iodat/ deoare(e epi%tola a *o%t pierdut/. 7 *o%t e"i%/ o ipote1/ ingenioa%/ potri-it (/reia *rag"ente ale a(e%tei Lepi%tole pierduteM au *o%t p/%trate +n (ole(0ia de 671 Studiu al Noului Testament "anu%(ri%e de la Corint iar 1 Corinteni 6:12:20 ,i 2 Corinteni 6:1H:7:1 %+nt p/r0i ale a(e%tei epi%tole (are au *o%t in(lu%e +n te.tul epi%tolelor ulterioare.3 <pote1a %e 'a1ea1/ nu"ai pe i"pre%ii %u'ie(ti-e ,i ori(+t ar p/rea de plau1i'il/ nu e.i%t/ ni(i o do-ad/ e.tern/ 'un/ (are %/ o %pri8ine. $%te (ert (/ pro'le"a purit/0ii "orale era de i"portan0/ %upre"/ la Corint la *el (a ,i pretutindeni +n lu"ea p/g+n/ ,i a *o%t una dintre pri"ele pro'le"e (u (are a *o%t (on*runtat &a-el. * %orinteni )ata )/%pun%ul la pri"a %(ri%oare a *o%t ne%ati%*/(/tor. 7polo ,i Chi*a au ple(at %pre alte 0inuturi ,i 'i%eri(a din Corint lip%it/ de o (ondu(ere ade(-at/ a a8un% +ntr:o %tare de (on*u1ie. R-onuri alar"ante (u pri-ire la ea au +n(eput %/ a8ung/ p+n/ la $*e% prin %(la-ii unei *a"ilii din Corint (are %e a*lau la $*e% +n intere% de a*a(eri. +n (ele din ur"/ trei "e"'ri ai 'i%eri(ii Ite*ana 5ortunat ,i 7hai( au adu% o dona0ie pentru &a-el ,i o %(ri%oare (are (on0inea (+te-a +ntre'/ri pe (are (orintenii le doreau (lari*i(ate. 3rept r/%pun% &a-el a %(ri% 1 Corinteni. $pi%tola a *o%t (o"pu%/ (/tre %*+r,itul ,ederii lui la $*e% pentru (/ el ,i:a *or"ulat de8a planurile de a p/r/%i 7%ia ,i de a *a(e o -i1it/ "ai +ndelungat/ +n Ma(edonia ,i 7haia ?1 Cor. 16:>:7@. Tre'uie %/ *i *o%t %(ri%/ +n ti"pul iernii %au al toa"nei deoare(e el -or'e,te de%pre ,ederea lui la $*e% p+n/ la )u%alii a-+nd +n -edere %u((e%ul de (are %e 'u(ura lu(rarea lui ?16:8@. $l era anga8at +n %tr+ngerea de a8utoare pentru %/ra(ii din <eru%ali" a8utoare pe (are le:a luat (u %ine +n ulti"a (/l/torie +n a(ea (etate ?5aptele 2H:17@ a,a +n(+t %e g+ndea %/ %e +ntoar(/ +n &ale%tina +n -iitorul apropiat. &ro'a'il (/ epi%tola a *o%t %(ri%/ +n iarna anului >> d.Cr. +n perioada apogeului lu(r/rii din $*e%. Coninutul 3intre toate epi%tolele lui &a-el 1 Corinteni e%te (ea "ai -ariat/ (a ,i (on0inut ,i (a %til. 4u'ie(tele a'ordate a(oper/ o arie larg/ de la %(hi%"/ p+n/ la *inan0e ,i de la 0inuta +n 'i%eri(/ p+n/ la +n-iere. &e paginile ei %+nt *olo%ite toate "odalit/0ile literare (uno%(ute: logi(/ %ar(a%" rug/"inte %t/ruitoare "u%trare poe1ie nara0iune e.punere O pe %(urt e%te o "o%tr/ %(ri%/ a %tilului +n (are &a-el ar *i purtat di%(u0ia (u pre1'iterii 'i%eri(ii din Corint da(/ ar *i *o%t pre1ent +n "i8lo(ul lor. $%te (o"plet ne(ere"onioa%/ +n a'ordarea ei ne*iind un %et de e%euri pe te"e teologi(e. Cu toate a(e%tea e.i%t/ o te"/ (entral/. 5indlay a nu"it:o Ldo(trina (ru(ii ,i apli(a0ia ei %o(ial/M.H $a re*le(t/ (on*li(tul (are a a-ut lo( atun(i (+nd e.perien0a (re,tin/ ,i idealul (re,tin de (onduit/ au intrat +n (on*li(t (u (on(eptele ,i pra(ti(ile lu"ii p/g+ne. &ro'le"ele di%(utate nu %+nt ni(ide(u" +n-e(hite deoare(e ele

pot *i +nt+lnite ,i a%t/1i ori de (+te ori (re,tinii -in +n (onta(t (u o (i-ili1a0ie p/g+n/. S=Cia =rii %a"itolul *C 674 Corinteni, ProBleme la Corint <. 4alutare <<. )/%pun% la raportul de la Lai CloeiM =upta de partide 7p/rarea lu(r/rii lui &a-el Criti(a i"oralit/0ii Criti(a pro(e%elor )epli(/ dat/ li'ertini%"ului <<<. )/%pun% la +ntre'/rile din %(ri%oare 3e%pre (/%/torie 3e%pre *e(ioare 3e%pre lu(rurile 8ert*ite idolilor $-aluate de (/tre idol $-aluate prin pri%"a li'ert/0ii $-aluate prin rela0ia (u 3u"ne1eu $-aluate prin rela0ia (u al0ii &ro'le"e legate de +n(hin/(iune 7(operirea (apului Cina 3o"nului 3arurile duho-ni(e,ti +n-ierea trupului 4tr+ngerea de a8utoare <;. 4alut/ri de +n(heiere 1:1:9 1:10:6:20 1:10:3:23 H:1:21 >:1:13 6:1:11 6:12:20 7:1:16:9 7:1:2H 7:2>:H0 8:1:11:1 8:1:13 9:1:27 10:1:22 10:23:11:1 11:2:3H

11:2:16 11:17:3H 12:1:1H:H0 1>:1:>8 16:1:9 16:10:2H 4tru(tura (/r0ii 1 Corinteni e%te legat/ de ordinea %u'ie(telor (are i:au *o%t pre1entate lui &a-el de (/tre -i1itatorii din Corint ,i de %(ri%oarea pe (are i:au %(ri%:o (orintenii. 9u ni %e %pune (e -e,ti au *o%t adu%e de 7polo ,i de (ei trei delega0i (are au adu% dona0ia. &a-el *a(e o re*erire dire(t/ la Lai CloeiM ?1:11@ (are l:au in*or"at de%pre partidele (are %:au *or"at +n (adrul 'i%eri(ii din Corint ,i de%pre i"oralitatea ,i ne+n0elegerile (are le tul'urau pa(ea. $l a di%(utat pe larg a(e%te %u'ie(te +n pri"ele ,a%e (apitole. +n(ep+nd (u (apitolul al ,aptelea apare o e.pre%ie nou/: LCu pri-ire la lu(rurile de%pre (are "i:a0i %(ri%...M ?7:1@. )epet/rile ulterioare i"pli(ite ale a(e%tei e.pre%ii ?7:2> 8:1 X11:2Y 12:1 X1>:1Y 16:1@ "ar(hea1/ %u'di-i1iunile r/%pun%ului %/u la +ntre'/rile lor tri"i%e +n %(ri%. Evaluare Mai 'ine de(+t aproape ori(are alt/ (arte a 9oului Te%ta"ent 1 Corinteni ne per"ite %/ -ede" pro'le"ele unei 'i%eri(i +n(ep/toare. 5ie(are pro'le"/ a *o%t a'ordat/ prin apli(area unui prin(ipiu %piritual ,i nu prin re(o"andarea unei %olu0ii p%ihologi(e *a(ile. &entru de1'inare re"ediul e%te "aturitatea 68W Studiu al Noului Testament %piritual/ ?3:1:9@D pentru (ur-ie 'i%eri(a tre'uie %/ i"pun/ o pedeap%/ p+n/ (+nd (el (are a p/(/tuit %e po(/ie,te ,i e%te repu% +n drepturi ?>:1:>@D pentru ne+n0elegeri ar tre'ui %/ e.i%te o 8ude(at/ +n (adrul (o"unit/0ii (re,tine ?6:1:6@. +n (a1ul (/%/toriei dintre un (redin(io% ,i un ne(redin(io% preo(uparea (redin(io%ului ar tre'ui %/ *ie %/:1 %al-e1e pe ne(redin(io% nu %/:1 +n%tr/ine1e de %ine ?7:16@D +n (eea (e pri-e,te pro'le"a *e(ioarelor ne(/%/torite re"ediul e%te %t/p+nirea de %ine %au (/%/toria legiti"/ ?7:36 37@. +n pro'le"a deli(at/ a "+n(/rurilor 8ert*ite idolilor ,i +n (ea a detaliilor +n(hin/rii *a(torul de(i%ie%te rela0ia (redin(io%ului (u 3u"ne1eu ?10:31D , 2( 32@. +n (eea (e pri-e,te darurile duho-ni(e,ti a(e%tea %+nt +"p/r0ite de 3u"ne1eu ?12:28@ +n #i%eri(/. 1 Corinteni (on0ine (+te-a alu1ii la -ia0a ,i pra(ti(a #i%eri(ii (are %+nt greu de +n0ele% pentru (re,tinii "oderni. 4tatutul L*e(ioarelorM +n (apitolul 7 unde (u-+ntul L*ii(/M ?7:36:38@ nu apare +n te.tul original darea pe "+na lui 4atan ?>:>@ +n leg/tur/ (u pedeap%a i"pu%/ de #i%eri(/ ,i 'ote1ul pentru "or0i ?1>:29@ %+nt pra(ti(i pentru (are nu ne e%te dat/ ni(i o e.pli(a0ie de,i e%te e-ident (/ ele erau (uno%(ute lui &a-el ,i (ititorilor lui. Men0ionarea lor nu +n%ea"n/ (/ ele erau pra(ti(ate pe %(ar/ larg/. #ote1ul pentru (ei "or0i de a%e"enea %:ar putea %/ *i *o%t un o'i(ei lo(al +n 'i%eri(a din Corint o'i(ei (are nu era neap/rat apro'at dar pe (are &a-el +l *olo%e,te (a o ilu%tra0ie pra(ti(/ +n argu"entul %/u +n *a-oarea +n-ierii.

&ri"a $pi%tol/ (/tre (orinteni a *o%t du%/ la de%tina0ie de Ti"otei ?16:10@. &a-el a +n(er(at %/:1 (on-ing/ pe 7polo %/ +,i a%u"e %ar(ina +ndrept/rii pro'le"elor 'i%eri(ii din Corint dar el a re*u1at. &oate (/ 7polo a (re1ut (/ pre1en0a lui a(olo nu ar *a(e de(+t %/ a"pli*i(e tendin0ele %(hi%"ati(e ale (re,tinilor de a(olo. &a-el a a-ut unele +ndoieli (u pri-ire la e*i(a(itatea lui Ti"otei pentru (/ i:a +nde"nat pe (orinteni %/ nu:1 %perie ,i %/ nu:1 di%pre0uia%(/ ?16:10 11@. 9u ni %e %pune ni"i( (u pri-ire la re1ultatul "i%iunii lui Ti"otei dar %e pare (/ a e,uat. +n 2 Corinteni &a-el a -or'it de dou/ ori de%pre planurile %ale ,i a %pu%: L<at/ (/ %+nt gata %/ -in a treia oar/ la -oiM ?2 Cor. 12:1HD 13:1@. +ntru(+t pri"a %a -i1it/ la Corint a *o%t (ea +n (ur%ul (/reia a +n*iin0at 'i%eri(a ,i +ntru(+t %(ri%oarea a *o%t %(ri%/ din Ma(edonia dup/ (e a ple(at de la $*e% unde a,tepta %/ "earg/ la Corint tre'uie %/ *i a-ut lo( o -i1it/ de%pre (are nu e%te %(ri% ni"i( +n perioada dintre -i1ita lui Ti"otei ,i ple(area lui &a-el din 7%ia. 2 a%e"enea (/l/torie %:ar putea %/ nu *i luat prea "ult ti"p deoare(e (/l/toriile de la $*e% la Corint puteau *i */(ute de%tul de u,or. =u(a nu relatea1/ +n 5aptele o a%e"enea (/l/torie dar el nu relatea1/ ni(i "ulte alte e-eni"ente (are %:ar putea %/ *i *o%t la *el de intere%ante %au de i"portante. 2 e.a"inare a (elei de:a doua $pi%tole (/tre (orinteni -a ar/ta */r/ +ndoial/ (/ el a "er% la Corint (a %/ +n(er(e %/ reali1e1e (eea (e nu a putut *a(e Ti"otei ,i (/ +n ti"p (e %e a*la a(olo el a *o%t in%ultat +n "od gro%olan ,i %*atul lui a *o%t re%pin%. Bnii (are %e de(larau %inguri Lapo%toliM (are au o'0inut %pri8in din partea unor 'i%eri(i ,i (are %e l/udau (u originea lor iudai(/ ,i (u a(ti-itatea lor (a %lu8itori ai lui Cri%to% au in-adat Corintul ,i l:au ponegrit pe &a-el +naintea 'i%eri(ii ?-e1i 2 Cor. 10 11@. +n a*ar/ de a(ea%ta "e"'rii %a"itolul *C 68 'i%eri(ii (are p/(/tui%er/ re*u1au (u hot/r+re %/ %e po(/ia%(/ ?12:21@. 4itua0ia era +n(/r(at/ de ten%iune. &a-el a de(i% %/ nu %e +ntoar(/ la Corint de(+t dup/ (e 'i%eri(a -a *i adoptat o atitudine di*erit/ ?1:23@. $l a %perat (/ -a putea %tr+nge (e-a 'ani +n 7haia pentru a8utorarea (elor din <eru%ali". 7-+nd +n -edere +"plinirea planului %/u ini0ial de a *a(e o -i1it/ +n Ma(edonia ,i 7haia el 1:a tri"i% pe Tit +naintea %a (a %/ di%(ute (u 'i%eri(ile +n ti"p (e el +n(heia lu(rarea de la $*e% ,i ple(a la Troa +n dru" %pre apu%. &oate (/ &a-el le:a "ai %(ri% a(u" +n(/ o %(ri%oare *ra0ilor din Corint. 7u e.i%tat %pe(ula0ii da(/ 2 Corinteni e%te al(/tuit/ din una %au din dou/ epi%tole +n 2 Corinteni 2:H &a-el -or'e,te de%pre o %(ri%oare anterioar/ pe (are le:a %(ri%:o L(u o(hii %(/lda0i +n la(ri"iM ,i (are a a-ut "enirea de a:i (on-inge pe (orinteni de drago%tea lui. 1 Corinteni nu pare %/ %e potri-ea%(/ a(elei de%(rieri iar 2 Corinteni a *o%t %(ri%/ ulterior. Mai "ul0i (er(et/tori au %ugerat (/ 2 Corinteni de la 10 la 13 ar putea *i o a treia epi%tol/ %(ri%/ +ntre 1 Corinteni ,i 2 Corinteni 1:9 epi%tol/ pe (are &a-el a %(ri%:o (a %/ %e apere ,i pe (are a du%:o la 'i%eri(/ Tit +n%u,i ?2 Cor. 7:8:13@.> 7l0ii au %u%0inut (/

%(ri%oarea inter"ediar/ %:a pierdut.6 Ca ,i +n (a1ul pri"ei epi%tole nu e.i%t/ do-e1i e.terioare %ati%*/(/toare (are %/ 8u%ti*i(e +"p/r0irea (/r0ii 2 Corinteni. Toate "anu%(ri%ele epi%tolelor lui &a-el (on0in a(ea%t/ epi%tol/ a,a (u" e%te a,a +n(+t integritatea ei nu poate *i (onte%tat/ pe 'a1a deo%e'irilor dintre "anu%(ri%e. 3a(/ (apitolele 10 la 13 repre1int/ o a treia epi%tol/ +n ti"p (e (apitolele 1 la 9 repre1int/ o a patra nu e.i%t/ ni(i o ur"/ de %eparare original/ +n "anu%(ri%ele tradi0ionale. C+nd &a-el a a8un% la Troa dup/ (e a ple(at din $*e% 1:a a,teptat (u ner/'dare pe Tit dar Tit nu a ap/rut ?2:12 13@. &a-el ap/%at de +ngri8orare la g+ndul (/ %:ar putea %/ %e *i +nt+"plat (e-a la Corint a tre(ut +n Ma(edonia unde ne(a1urile lui %:au +n"ul0it ?7:>@. +n ti"p (e lu(ra +n Ma(edonia ,i aran8a (u 'i%eri(ile de a(olo %/:,i tri"it/ darurile la <eru%ali" a %o%it pe nea,teptate Tit (u -e%tea 'un/ (/ +n 'i%eri(a din Corint a-ea lo( o tre1ire %piritual/ ,i (/ atitudinea lor %:a %(hi"'at de la nep/%are ,i +n(/p/0+nare la o atitudine de po(/in0/. &lin de 'u(urie &a-el %:a a,e1at %/ %(rie 2 Corinteni (a o preg/tire pentru a treia %a -i1it/ de%pre (are %pera (/ -a a-ea nu"ai ur"/ri *eri(ite. $l a in(lu% +n a(ea%t/ epi%tol/ o lung/ ap/rare a %lu8'ei %ale ?2:1H la 7:H@ ,i o (erere *inan(iar/ (/tre (redin(io,ii din Corint ,i din 7haia (a a(e,tia %/ (ontri'uie la *el de "ult (a ,i (ei din Ma(edonia la a8utorarea *ra0ilor din <eru%ali" ?(ap. 8 9@. 2 %orinteni Coninutul Con0inutul a *o%t di%(utat de8a +ntr:o oare(are "/%ur/. $pi%tola a(ea%ta %e deo%e'e,te de 1 Corinteni prin *aptul (/ %e o(up/ de pro'le"e per%onale ,i nu de +n-/0/turi do(trinare %au de r+nduiala 'i%eri(ea%(/. 7%pe(tul u"an al lui &a-el ie%e "ai "ult +n e-iden0/: %enti"entele dorin0ele repul%iile a"'i0iile ,i 686 Studiu al Noului Testament o'liga0iile lui %+nt e.pu%e toate +naintea (ititorilor %/i. 7(ea%t/ epi%tol/ (on0ine "ai pu0ine +n-/0/turi %i%te"ati(e ,i e.pri"/ "ai "ulte %enti"ente per%onale (hiar de(+t 1 Corinteni iar %tru(tura ei nu e%te at+t de 'ine deli"itat/ (a a(eea a pri"ei $pi%tole (/tre (orinteni. S=Cia =rii 6 Corinteni, E<istola sluABei lui Pavel i. 4alutare 1:1 2 <<. $.pli(area purt/rii per%onale 1:3:2:13 <<<. 7p/rarea %lu8irii 2:1H:7:H 9atura %lu8irii 2:1H:3:18 4in(eritatea %lu8irii H:1:6 &er%e-eren0a %lu8irii H:7:1> &er%pe(ti-ele %lu8irii H:16:>:10 6reut/0ile %lu8irii >:11:19 $.e"plul de %lu8ire >:20:6:10

7pelul %lu8irii 6:11:7:H <;. Co"entarii (u pri-ire la re1ultatele epi%tolei 7:>:16 ;. 3/rni(ia 8:1:9:1> ;<. Bn (u-+nt de ap/rare per%onal/ 10:1:12:13 ;<<. &reg/tirea pentru -i1it/ 12:1H:13:10 ;<<<. 4alut/ri de +n(heiere 13:11:1H Evaluare 7 doua $pi%tol/ (/tre (orinteni ne pre1int/ lu(rarea lui &a-el (a ni(i o alt/ epi%tol/. 7 *o%t %(ri%/ nu nu"ai pentru a:1 ap/ra de (riti(ile o(a1ionale ale 'i%eri(ii din Corint (i ,i +"potri-a 'at8o(urilor ,i a(u1a0iilor adu%e de du,"ani +"potri-a lui oriunde predi(a el. Contro-er%a (are a +n(eput +n 6alatia a (reat un grup puterni( de iudai1atori (are i %e +"potri-eau ,i (are nu %:au dat +napoi de la *olo%irea ori(/ror "etode (ore(te %au in(ore(te pentru di%(reditarea lui. $l a tre'uit %/ lupte nu nu"ai (u iner0ia %piritual/ ,i (u relele p/g+ni%"ului tradi0ional (i a tre'uit %/ +n*runte ,i a(ti-itatea "ali0ioa%/ a liderilor in-idio,i ,i (u pre8ude(/0i (are %puneau (/ %+nt (re,tini. 7(u1a0iile adu%e de oponen0ii lui erau nu"eroa%e. $i l:au a(u1at (/ e%te "+nat Lde *irea p/"+ntea%(/M ?10:2@. $i au %pu% (/ el era la, pentru (/ a %(ri% %(ri%ori r/%un/toare (a tunetul dar (+nd era +n "i8lo(ul lor era la *el de autoritar (a ,i un ,oare(e ?10:10@. +l a(u1au (/ nu ,i:a p/%trat de"nitatea pentru (/ nu a a((eptat %/ *ie %u%0inut *inan(iar de 'i%eri(i (i %:a +n8o%it ,i a lu(rat pentru a %e +ntre0ine ?11:7@. $i %u%0ineau (/ el nu era unul dintre %a"itolul 7> 682 apo%tolii originali ,i (/ +n (on%e(in0/ nu era (ali*i(at %/:i +n-e0e pe al0ii ?11:>D 12:11 12@ ,i nu a-ea %(ri%ori de a(reditare pe (are %/ le poat/ pre1enta ?3:1@. $i au (riti(at (ara(terul lui per%onal %u%0in+nd (/ era *ire%( ?10:2@ l/ud/ro% ?10:8 1>@ +n,el/tor ?12:16@ ,i au in%inuat (/ el ,i:a +n%u,it 'anii (are i:au *o%t +n(redin0a0i ?8:20:23@. 4e pare (/ a(u1atorii +n,i,i erau e-rei ?11:22@ L%lu8itori ai lui Cri%to%M ?11:23@ (are prin *olo%irea a'il/ a re(o"and/rilor de la alte 'i%eri(i ?3:1@ au o'0inut intrare +n 'i%eri(ile +n*iin0ate de &a-el. 9u +n(ape +ndoial/ (/ ei erau r/%pun1/tori pentru o parte din de1'in/rile din Corint. $rau "+ndri ,i do"inatori ?11:19 20@ dar nu erau gata %/ *a(/ lu(rarea de pionierat ,i %/ %u*ere pentru Cri%to% ?11:23 ,i ur".@. &e %(urt ei erau L*ra0i "in(ino,iM. 7(e%t ta'lou 1ugr/-it pe 'a1a dedu(0iilor din li"'a8ul lui &a-el arat/ (/ #i%eri(a din epo(a apo%toli(/ ,i:a a-ut luptele ,i p/(atele ei. 9u e%te de "irare (/ era i"per*e(t/D e%te de "irare (/ a %upra-ie0uit. 9u"ai o putere di-in/ a putut da o -italitate dura'il/ unui grup at+t de %la' ,i de %en1ual (u" a *o%t 'i%eri(a din Corint. +n-/0/tura po1iti-/ a a(e%tei epi%tole o *a(e %/ *ie una dintre (ele "ai -aloroa%e din 9oul Te%ta"ent. 3e%(rierea %lu8'ei apo%toli(e a*ir"a0iile (u pri-ire la per%pe(ti-ele de din(olo de "oarte ?(ap. >@ ,i +n-/0/tura de%pre d/rni(ie ?(ap. 8 9@ %+nt pa%a8e (u totul re"ar(a'ile.

;ltima vizit la %orint 4o%irea lui Tit +n Ma(edonia (u -e,ti +n(ura8atoare de%pre %(hi"'area de atitudine a 'i%eri(ii din Corint ?2 Cor. 7:6:16@ i:a per"i% lui &a-el %/ +ntreprind/ (/l/toria */r/ tea"/. =u(a ne %pune doar (/ el a petre(ut trei luni +n 7haia dar nu ne d/ detalii. +n pri"/-ara anului >6 d.Cr. el a */(ut planuri de +ntoar(ere la <eru%ali" (u darurile adunate ,i atun(i a a*lat (/ du,"anii lui e-rei au organi1at un (o"plot +"potri-a lui (a %/:i ia -ia0a ?5aptele 20:3@. 3+ndu:,i %ea"a (/ le:ar *i "ai u,or %/:1 li(hide1e pe o (ora'ie &a-el i:a tri"i% pe to-ar/,ii %/i la Troa +n ti"p (e el +n%o0it de =u(a a ple(at pe u%(at la 5ilipi ,i dup/ a(eea a "er% (u (ora'ia la Troa la %(urt/ -re"e dup/ +n(heierea 4/r'/torii 71i"ilor (are -enea i"ediat dup/ &a,te.7 Modul +n (are reapare +n 5aptele ?20:> 6@ o %e(0iune +n (are e%te *olo%it pronu"ele la per%oana +nt+i plural indi(/ *aptul (/ =u(a 1:a +n%o0it pe &a-el la 7haia. )o'ert%on %ugerea1/ 8 pe 'a1a unei tradi0ii anti(e (/ poate =u(a e%te unul ,i a(ela,i (u L*ratele a (/rui laud/ +n $-anghelie e%te r/%p+ndit/ prin toate 'i%eri(ileM ,i (are La *o%t ale% de 'i%eri(i %/ "earg/ +"preun/ (u noi +n a(ea%t/ lu rare de 8inefa ereB ?2 Cor. 8:18 19@. 9u e%te "en0ionat ni(i un nu"e ,i per%oana anoni"/ nu putea *i de(+t unul dintre +n%o0itorii lui &a-el enu"era0i +n 5aptele 20:H. &e de alt/ parte (+nd arti(olul hot/r+t e%te *olo%it (u ter"eni (are denot/ "e"'ri ai *a"iliei el poate *i tradu% (a pronu"e po%e%i-. 3a(/ Tit ,i =u(a erau *ra0i ar putea *i e.pli(at/ "ai u,or leg/tura lor (u 7ntiohia ,i t/(erea din 5aptele (u pri-ire la a"+ndoi. +n ori(e (a1 +n perioada a(ea%ta 68' Studiu al Noului Testament =u(a a *o%t a%i%tentul a(ti- al lui &a-el +n (a"pania prin Ma(edonia ,i 7haia ,i a de-enit (el "ai apropiat (ola'orator al lui &a-el +n anii de +nte"ni0are (are au ur"at. 6isiunea "lanifi at &a-el a pl/nuit (a +ntoar(erea la <eru%ali" %/ *ie doar un interludiu +ntr:o "i%iune de "ai "are a"ploare. $l +,i a0inti%e de8a pri-irea a%upra unui 0el "ai -a%t de(+t toate (et/0ile pe (are le e-angheli1a%e anterior. +l atr/gea )o"a pentru (/ el era (et/0ean al i"periului. 3a(/ ar *i putut du(e $-anghelia la )o"a de a(olo $-anghelia ar *i putut *i r/%p+ndit/ "ai u,or +n toate p/r0ile i"periului pentru (/ toate dru"urile du(eau la )o"a. Ca un ade-/rat %trateg "i%ionar el ,i:a %ta'ilit (ur%ul a(0iunii. =u(a %pune: L3up/ (e %:au petre(ut a(e%te lu(ruri &a-el ,i:a pu% de g+nd %/ %e du(/ la <eru%ali" tre(+nd prin Ma(edonia ,i 7haia. J3up/ (e -oi "erge a(olo J +,i 1i(ea el Jtre'uie %/ -/d )o"aJM ?5aptele 19:21@. )"istola tre romani Cadrul &reg/tindu:%e pentru etapa ur"/toare a lu(r/rii %ale "i%ionare &a-el a %(ri% $pi%tola (/tre ro"ani. &otri-it p/rerii tradi0ionale ea a *o%t tri"i%/ din Corint %au din 5ilipi (u pu0in ti"p +nainte de ple(area %pre Troa 9 deoare(e &a-el %pune +n ulti"ele (apitole (/ el ,i:a +n(heiat propo-/duirea +n <liri(

?)o". 1>:19@ (/ a-ea (u %ine darurile pe (are le:au adunat 'i%eri(ile din Ma(edonia ,i din 7haia pentru %/ra(ii din <eru%ali" ?1>:26@ ,i (/ era +n a8unul ple(/rii (u (ora'ia %pre <eru%ali" (a %/ predea a(ele daruri ?1>:2>@. $l %e a,tepta (a pre1en0a lui +n <udeea %/ nu *ie pri"it/ 'ine de unii dar inten0iona %/ %e +ntoar(/ de a(olo (ur+nd (a %/ -i1ite1e )o"a ,i (a %/ "earg/ (hiar p+n/ +n 4pania ?1>:2H 28 32@. 3a(/ a((ept/" *aptul (/ )o"ani 16 e%te parte integrant/ din epi%tol/ a(ea%ta a *o%t tri"i%/ la )o"a prin 5i-i o dia(oni0/ a 'i%eri(ii din Chen(rea (are (/l/torea +n dire(0ia a(eea ?16:1@. &a-el a-ea "ul0i prieteni la )o"a. $l a +n(er(at de "ulte ori %/:i -i1ite1e dar a *o%t +"piedi(at ?1>:22D 1:13@ de *ie(are dat/. 9u %e poate (a 'i%eri(a %/ *i *o%t prea "are ,i pro'a'il (/ era al(/tuit/ +n prin(ipal din nee-rei +ntru(+t el li %e adre%ea1/ (a unor nee-rei ?1:13@ ,i +ntru(+t relatarea ulterioar/ de%pre -i1ita lui la )o"a (are e%te dat/ +n 5aptele arat/ (/ e-reii nu (uno,teau ade-/rul (re,tin. $i au1i%er/ de%pre a(ea%t/ "i,(are dar nu au (er(etat:o ei +n,i,i ,i ni(i nu au *o%t al0ii (are %/ le:o pre1inte ?5aptele 28:21@. +n (el "ai 'un (a1 'i%eri(a de nee-rei din )o"a a-ea +n %+nul ei un nu"/r "i( de e-reiD e-reii (are lo(uiau +n )o"a *iind %o%i0i +n (etate dup/ e.pul1area de(retat/ de Claudiu nu +i (uno,teau pe (ei (are */(eau parte din #i%eri(/. 2riginea 'i%eri(ii din )o"a nu e%te (uno%(ut/. =a )u%alii au *o%t pre1en0i la <eru%ali" Loa%pe0i din )o"aM ?2:10@ (are %:ar putea %/ %e *i +ntor% la )o"a %a"itolul *C 685 adu(+nd (u ei "e%a8ul lui Cri%to%. 7(uila ,i &ri%(ila ple(a%er/ de la )o"a ,i potri-it (u )o"ani 16:3 %:au re+ntor% a(olo. +n 9oul Te%ta"ent nu a-e" ni(i un indi(iu (/ &etru ar *i a-ut -reo leg/tur/ (u +n*iin0area a(e%tei 'i%eri(i. 4e pare (/ a *o%t o 'i%eri(/ +n*iin0at/ %pontan de (redin(io,i (are +n "a8oritate e"igra%er/ pro'a'il la )o"a din alte p/r0i ale lu"ii. &a-el a-ea "ai "ulte "oti-e (a %/ *ie intere%at de a(ea%t/ 'i%eri(/. 3orin0a lui de a -edea (etatea i"perial/ ne-oia (redin(io,ilor de a pri"i +n-/0/tur/ dorin0a lui de a pre+nt+"pina ori(e a(ti-itate iudai1atoare +ntr:un grup de i"portan0/ poten0ial/ (on%idera'il/ ,i n/de8dea lui (/ -a pri"i %pri8in de la ei (a %/ +ntreprind/ o (/l/torie +n 4pania ?)o". 1>:2H@ O toate a(e%tea au (ontri'uit la de(i1ia lui de a petre(e un ti"p oare(are (u ei. $pi%tola (/tre ro"ani a *o%t %(ri%/ (a un %u'%tituent pentru (onta(tul per%onal ne"i8lo(it ,i (a o preg/tire pentru a *a(e din 'i%eri(a din )o"a un (entru "i%ionar (o"para'il (u 7ntiohia $*e% 5ilipi %au alte (et/0i +n (are a lu(rat &a-el. &rin ur"are $pi%tola (/tre ro"ani %pre deo%e'ire de Corinteni nu e%te dedi(at/ at+t de "ult (ore(t/rii erorilor (+t e.punerii ade-/rurilor. 3e,i nu (uprinde toate do"eniile g+ndirii (re,tine O (/(i e%(atologia e%te o lip%/ re"ar(a'il/ +n (on0inutul ei O ea *a(e o pre1entare "ai (o"plet/ ,i "ai %i%te"ati(/ a e%en0ei (re,tini%"ului de(+t ori(are alt/ epi%tol/ a lui &a-el e.(ep0ie */(+nd poate $pi%tola (/tre e*e%eni. Ma8oritatea epi%tolelor lui &a-el %+nt pole"i(e %au (ore(ti-eD )o"ani e%te +n prin(ipal dida(ti(/. Coninutul

Te"a (entral/ a $pi%tolei (/tre ro"ani e%te re-elarea +ndrept/0irii lui 3u"ne1eu ,i apli(area ei la ne-oile %pirituale ale o"ului. &rin ur"are te"a ei e%te de i"portan0/ *unda"ental/ pentru toat/ tr/irea (re,tin/ deoare(e o"ul nu poate %ta'ili o rela0ie (u 3u"ne1eu p+n/ (+nd nu %:a reali1at o apropiere (ore%pun1/toare. $pi%tola e%te de%tinat/ +n %pe(ial nee-reilor. &a-el a %pu% (/ el e%te apo%tol al nee-reilor ?1:>@D el a %(hi0at i%toria religioa%/ a lu"ii p/g+ne (a preludiu la re-ela0ie ?1:18:32@D el a a*ir"at (/ "+ntuirea dat/ de 3u"ne1eu e%te ,i pentru nea"uri ?3:29@ ,i (/ nu e.i%t/ ni(i o deo%e'ire +ntre e-rei ,i gre(i +n (eea (e pri-e,te (alea (redin0ei. $pi%tola (/tre ro"ani de"on%trea1/ (/ "+ntuirea e%te uni-er%al/ prin %*era ei de (uprindere. 3e1-oltarea a(e%tei te"e a +ndrept/0irii lui 3u"ne1eu poate *i o'%er-at/ (el "ai 'ine +n %(hi0a (/r0ii. 687 Studiu al Noului Testament S=Cia =rii Romani, Evan@Celia >ndre<tirii lui )umnezeu <. <ntrodu(ere 1:1:17 4alutare 1:1:7 7utorul 1:1:> 3e%tina0ia 1:6 7a 4alutare 1:7' 2(a1ia 1:8:1> Te"a 1:16 17 << 9e(e%itatea +ndrept/0irii 1:18: . di-ine 3:20 3e(linul lu"ii p/g+ne 1:18:32 Conda"narea (riti(ului 2:1:16 3ile"a e-reului 2:17: 3:8 Conda"narea uni-er%al/ 3:9:20 << Mani*e%tarea +ndrept/0irii 3:21: <. di-ine 8:39 Mediul +ndrept/0irii: Credin0a 3:21:31 #a1a +ndrept/0irii: H:1:2> &ro"i%iunea )eali1area +ndrept/0irii >:1:21 7%pe(te pra(ti(e ale 6:1: +ndrept/0irii 7:2> )e1ultatele +ndrept/0irii: 8:1:39 ;ia0a +n 3uhul < $-reul ,i +ndrept/0irea 9:1: ; 11:36 .

7legerea <%raelului M+ntuirea <%raelului 5ali"entul <%raelului ; 7pli(area +ndrept/0irii la . -ia0a #i%eri(ii Che"are la (on%a(rare 5olo%irea darurilor )ela0ii per%onale )ela0ii politi(e )ela0ii %o(iale )ela0ii *r/0e,ti ; +n(heiere <. &lanuri per%onale +nde"n la rug/(iune ; &o%t%(riptu" << . 4alut/ri #enedi(0ie

9:1:33 10:1:21 11:1:36 12:1: 1>:13 12:1 2 12:3:8 12:9:21 13:1:7 13:8:1H 1H:1: 1>:13 12:1H: 33 1>:1H: 29 1>:30: 33 16:1:27 16:1:2H 16:2>: 27

Evaluare $pi%tola (/tre ro"ani a *o%t de "ult prin(ipalul %pri8in al teologiei (re,tine. Ma8oritatea ter"enilor teologi(i (u" %+nt: +ndrept/0ire i"putare %a"itolul *C 688 +n*iere ,i %*in0ire %+nt %(o,i din -o(a'ularul a(e%tei epi%tole iar %tru(tura argu"ent/rii ei *urni1ea1/ (oloana -erte'ral/ a g+ndirii (re,tine. Metoda ei logi(/ e%te e-ident/. Mai +nt+i e%te anun0at/ te"a: L...$-anghelia... j%te puterea lui 3u"ne1eu pentru "+ntuirea *ie(/ruia (are (redeM ?1:16@. 9e(e%itatea a(elei puteri e%te ar/tat/ prin (/derea lu"ii e-rei ,i nee-rei deopotri-/ a,a +n(+t Lnu e%te ni(i un o" drept Xneprih/nitY ni(i unul "/(arM ?3:10@. &rin ur"are da(/ to0i %+nt neputin(io,i ,i (onda"na0i a8utorul tre'uie %/ -in/ din a*ar/ prin a(ordarea unei +ndrept/0iri legale ,i a unei +ndrept/0iri per%onale. 7(ea%ta %e g/%e,te +n Cri%to% pe (are L3u"ne1eu =:a r+nduit "ai dinainte %/ fie, prin (redin0a +n %+ngele =ui o 8ert*/ de i%p/,ire (a %/:Ii arate dreptatea Xneprih/nireaY =uiD (/(i tre(u%e (u -ederea p/(atele dinainteM ?3:2>@. +ntru(+t p/(/to%ul nu:,i poate (+,tiga "+ntuirea +ndrept/0irea lui tre'uie a((eptat/ prin (redin0/. 3in pun(t de -edere indi-idual ,i (a ra%/ o"ul e%te re%taurat la o po1i0ie de +ndrept/0ire +naintea lui 3u"ne1eu prin harul "ani*e%tat +n Cri%to%.

Capitolele 6 la 8 %e o(up/ (u pro'le"ele per%onale (are iau na,tere din noile rela0ii %pirituale. L4/ p/(/tui" "ereu (a %/ %e +n"ul0ea%(/ harul[M ?6:1@. L4/ p/(/tui" pentru (/ nu "ai %+nte" %u' =ege (i %u' har[M ?6:1>@. L=egea e%te (e-a p/(/to%[M ?7:7@. Toate a(e%te +ntre'/ri +,i pri"e%( r/%pun%ul +n (apitolul 8 prin de%(rierea -ie0ii per%onale tr/ite +n 3uhul. 4e(0iunea (are (uprinde (apitolele 9 la 11 %e o(up/ de o +ntre'are "ai general/. &rin in%tituirea "+ntuirii prin (redin0/ oare a de%*iin0at 3u"ne1eu leg/"+ntul */(ut (u <%rael leg/"+nt (are a *o%t %ta'ilit prin =ege[ &a-el arat/ (/ alegerea nee-reilor e%te +n ar"onie (u pro(edura ini0ial/ a lui 3u"ne1eu prin (are l:a ale% pe <a(o- ,i nu pe $%au. 3u"ne1eu e%te drept (+nd alege nea"urile pentru "+ntuire (u" a *o%t drept (+nd a ale% pe <%rael (a %/ *ie purt/torul re-ela0iei 4ale. ;oin0a =ui e%te %upre"/D nu e.i%t/ ni(i o (urte de apel "ai pre%u% de ea. #a "ai "ult ne(redin0a lui <%rael a anulat po1i0ia lui a,a +n(+t a(u" nee-reii %+nt pri"i0i la 3u"ne1eu. &oate -eni o -re"e (+nd u,a pentru nee-rei %e -a +n(hide ?11:2>@ ,i atun(i (redin(io,ii din <%rael -or intra %/:,i ia +n pri"ire "o,tenirea. Modul +n (are +i tratea1/ 3u"ne1eu pe nee-rei +n pre1ent nu e%te ar'itrar %au a((idental (i e%te +n deplin/ ar"onie (u planul di-in. 4e(0iunea pra(ti(/ din )o"ani *a(e apli(a0ii eti(e ale "+ntuirii de%(ri%e +n pri"ele un%pre1e(e (apitole. &er%oana r/%(u"p/rat/ e%te o'ligat/ %/ tr/ia%(/ o -ia0/ (urat/: L5ie (/ tr/i" *ie (/ "uri" noi %+nte" ai 3o"nului. C/(i Cri%to% pentru a(ea%ta a "urit ,i a +n-iat (a %/ ai'/ %t/p+nire pe%te (ei "or0i ,i pe%te (ei -iiM ?1H:8 9@. +n(heierea ?1>:1H:33@ e.pri"/ %enti"entul lui &a-el (/ el are *a0/ de Cri%to% datoria de a *a(e (uno%(ut/ $-anghelia La(olo unde Cri%to% nu fusese -e%titM ?1>:20@. $l a tradu% +n ter"eni "i%ionari o'liga0ia (reat/ de $-anghelia +ndrept/0irii. $pi%tola (/tre ro"ani e%te un e.e"plu %uper' de integrare a do(trinei +n %(opul "i%ionar. 3a(/ &a-el nu ar *i (re1ut (/ oa"enii erau pierdu0i ,i (/ 3u"ne1eu a preg/tit o +ndrept/0ire pentru ei el nu ar *i *o%t "i%ionar. 3a(/ nu ar *i *o%t "i%ionar a(ti- el nu ar *i *or"ulat ni(ide(u" at+t de %i%te"ati( 681 Studiu al Noului Testament pre1entarea ade-/rului pe (are o g/%i" +n )o"ani. $pi%tola ilu%trea1/ (e a */(ut el (+nd i:a L+nt/ritM pe (redin(io,ii din 'i%eri(ile +n*iin0ate de el.10 !n heierea misiunii +n 5aptele 20 =u(a de%(rie +n oare(are detaliu dou/ opriri %(urte */(ute +n dru" %pre &ale%tina. &ri"a a *o%t +ntrunirea din Troa la (are &a-el a predi(at. $%te una dintre (ele "ai -e(hi de%(rieri ale +n(hin/(iunii (are au r/"a% p+n/ +n 1ilele noa%tre. +ntrunirea a a-ut lo( +n pri"a 1i a %/pt/"+nii %eara. B(eni(ii %:au adunat (a %/ *r+ng/ p+inea +"preun/ pro'a'il la o "a%/ de drago%te %au aga"e, (are a (ul"inat (u Cina 3o"nului de%(ri%/ +n 1 Corinteni 11:17:26. &redi(a %au (u-+ntarea */(ea parte din %er-i(iu. +n (a1ul a(e%ta &a-el a predi(at ,i a dat +n-/0/turi p+n/ noaptea t+r1iu pentru (/ a-ea %/ ple(e a doua 1i ,i %:ar *i putut %/ nu %e "ai +ntoar(/.

7 doua oprire a *o%t +n Milet un port de "/ri"e (on%idera'il/ de pe (oa%ta de apu% a 7%iei. &a-el %:a +"'ar(at pe o (ora'ie rapid/ (are a o(olit $*e%ul (a %/ a8ung/ la <eru%ali" +nainte de )u%alii. C+nd (ora'ia a a8un% la Milet el i:a (he"at pe pre1'iterii 'i%eri(ii din $*e% (a %/ le dea un "e%a8 de r/"a% 'un. =u(a a *olo%it (u-+ntarea pentru a re1u"a prin(ipiile "i%ionare ale lui &a-el ,i reali1/rile lui p+n/ la a(ea dat/. $%te gla%ul unui %u*let "are (are %:a d/ruit pe %ine */r/ re1er-e +n "+inile lui Cri%to% ,i (are +n lu(rarea %a a *o%t (/l/u1it pe deplin de 3uhul 4*+nt. Cu-+ntarea de1-/luie *aptul (/ el era (on,tient de ne(a1urile (are +l a,teptau la <eru%ali" ?5aptele 20:22 23@ ,i (/ lu(rarea lui +n 7%ia %:a +n(heiat ?20:2>@ deoare(e el inten0iona %/ "earg/ "ai departe +n%pre apu% +n (/l/toria ur"/toare. &oate (/ ,i:a dat %ea"a (/ '/tr+ne0ea +n(epea %/:1 do'oare ,i (/ nu -a "ai a-ea ti"p %/ %e +ntoar(/ pe a(ela,i dru" a,a (u" a */(ut +n (/l/toriile anterioare (a %/:i +nt/rea%(/ pe (redin(io,i. $l %:a de%p/r0it de ei (u un (u-+nt de r/"a% 'un plin de a*e(0iune ?20:36:38@. )e%tul (/l/toriei a de(ur% */r/ in(idente (u e.(ep0ia a-erti%"entelor repetate adre%ate lui &a-el de a nu "erge la <eru%ali" ?21:H 10 11@. +n (iuda rug/"in0ilor prietenilor %/i &a-el a per%i%tat +n planul %/u original iar (eilal0i au (on%i"0it (u re0inere %pun+nd: L5a(/:%e -oia 3o"nuluiM ?21:1H@. Cu a(ea%t/ -i1it/ la <eru%ali" %e +n(heie (ea "ai a(ti-/ parte a lu(r/rii "i%ionare a lui &a-el. +n (e-a "ai pu0in de un de(eniu el a (+,tigat pentru (redin(io,ii nee-rei eli'erarea de %u' 8ugul legali%"ului. $l a +n*iin0at un lan0 puterni( de 'i%eri(i (are %:a +ntin% din 7ntiohia 4iriei ,i Tar%ul Cili(iei pe%te partea de %ud a 7%iei Mi(i p+n/ la $*e% ,i Troa ,i de a(olo prin Ma(edonia ,i 7haia p+n/ +n <liri(. 7 ale% ,i a preg/tit (ola'oratori (u" au *o%t =u(a Ti"otei 4ila 7ri%tarh Tit ,i al0ii (are erau +n %tare %/ "en0in/ lu(rarea (u %au */r/ a8utorul lui &a-el. $l a ini0iat o literatur/ epi%tolar/ (are era (on%iderat/ de8a un %tandard pentru (redin0/ ,i pentru tr/ire. &rin propo-/duirea %a el a pu% 'a1ele teologiei ,i apologeti(ii (re,tine -iitoare iar prin planurile %ale el a ur"/rit o (a"panie %trategi(/ de e-angheli1are "i%ionar/. &lanurile lui de a (/l/tori la )o"a ,i +n 4pania arat/ (/ el -oia %/ %a"itolul *C 684 o*ere %tatului i"perial o (redin0/ i"perial/. 5/r/ %/ 0in/ %ea"a de du,"anii %/i +nr/i0i ,i a(ti-i el a pu% #i%eri(a dintre nee-rei pe o te"elie %olid/ ,i a *or"ulat e%en0a teologiei (re,tine a,a (u" i:a re-elat:o 3uhul 4*+nt. Note 1. !illia" )a"%ay St. Paul, the Traveler and the /oman %itizen ?4*+ntul &a-el (/l/torul ,i (et/0eanul ro"an@ 9eF TorE: 6. &. &utna"J% 4on% 1909 p. 2H3:2H8. 2. &entru o de%(riere a epi(uri%"ului ,i %toi(i%"ului -e1i lu(rarea de "ai %u% p. 76:78. 3. ;e1i 3a-id 4"ith Life and Letters of St. Paul ?;ia0a ,i %(ri%orile 4*+ntului &a-el@ 9eF TorE: 6eorge A. 3oran Co. nedatat/ 7ne.a < p. 6>H.

H. 6. 6. 5indlay The <irst )"istle of Paul to the %orinthians ?&ri"a $pi%tol/ a lui &a-el (/tre (orinteni@ +n The )'"ositorKs :i8le ?#i'lia (o"entatorului@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. retip/rit/ 19H7 -oi. << p. 739. >. &entru o e.punere (o"plet/ a a(e%tei (on(ep0ii -e1i 3a-id 4"ith The Life and Letters of St. Paul ?;ia0a ,i %(ri%orile 4*+ntului &a-el@ 9eF TorE: 6eorge A. 3oran Co. nedatat/ p. 32>:371. Co"par/ de a%e"enea (u Ca"e% Mo**att -ntrodu tion to the Literature of the New Testament ?<ntrodu(ere la literatura 9oului Te%ta"ent@ 9eF TorE: Charle% 4(ri'nerJ% 4on% 1911 p. 119:123. 6. ;e1i A. C. Thie%%en -ntrodu tion to the New Testament ?<ntrodu(ere la 9oul Te%ta"ent@ 6rand )apid% Mi(h.: !". #. $erd"an% &u'li%hing Co. 19>1 p. 209 210. 7. ;e1i lu(rarea de "ai %u% p. 96. 8. 7. T. )o'in%on LuIe, the Distorian in the Light of /esear h ?=u(a i%tori(ul +n lu"ina (er(et/rii@ 9eF TorE: Charle% 4(ri'nerJ% 4on% 1923 p. 21. 9. ;e1i Theophilu% M. Taylor LThe &la(e o* 2rigin o* )o"an%M ?=o(ul de origine al ro"anilor@ +n Journal of :i8li al Literature, =G;<< ?19H8@ 281:29>. 10. Co"par/ li"'a8ul din )o". 1:11 (u (el din 5aptele 18:23. 4e pare (/ ter"enul La +nt/riM ?+n li"'a grea(/: sterizo3 are %en%ul de La in%truiM. Capitolul 16 >ntemniarea lui Pavel, 0a<tele 6 , 8*61,2 Blti"a por0iune din 5aptele (on0in+nd relatarea +nte"ni0/rii lui &a-el 8ude(/0ile ,i (/l/toria lui la )o"a apare aproape (a un opu% al pun(tului (ul"inant. Ca" un %*ert din +ntreaga (arte e%te re1er-at/ di%(ut/rii e-eni"entelor (are %:ar p/rea (/ nu au ni(i o leg/tur/ (u +naintarea do(trinar/ %au "i%ionar/ a #i%eri(ii. +n lo( %/ arate (u" %:a e.tin% #i%eri(a +n )o"a ,i +n 4pania relatarea %e %*+r,e,te (+nd &a-el e%te are%tat la do"i(iliu +ntr:o (a%/ +n(hiriat/ ,i nu ne %pune ni"i( de%pre 8ude(ata +naintea +"p/ratului ni(i de%pre lu(rarea ulterioar/ a lui &a-el da(/ +n ur"a 8ude(/0ii a *o%t eli'erat. &o-e%tirea %e +ntrerupe a'rupt ,i pentru "odul o'i,nuit de g+ndire ne%ati%*/(/tor. Modul a'rupt +n (are %e +n(heie 5aptele poate *i e.pli(at prin pre%upunerea (/ autorul a %(ri% tot (e a ,tiut. 3a(/ el a +n(er(at %/:1 0in/ la (urent pe Teo*il (u (ele petre(ute el tre'uia %/:i %(rie (+t "ai (ur+nd po%i'il ,i dup/ (e i:a po-e%tit ulti"ele e-eni"ente din lu(rarea lui &a-el nu "ai r/"+nea ni"i( de %pu%. 7((entul di%propor0ionat de "are pu% pe +nte"ni0area lui &a-el poate *i un indi(iu al *aptului (/ =u(a putea %(rie "ai u,or ,i "ai detaliat de%pre lu(rurile la (are a *o%t "artor el +n%u,i dar pro'a'il (/ e.i%t/ un "oti- ,i "ai 'un pentru de%(rierea detaliat/ a a(e%tei perioade. Cre,tini%"ul %e %epara tot

"ai "ult de iudai%" ,i independen0a lui era tot "ai e-ident/ pentru o'%er-atorul din a*ar/. &/rerea pe (are ,i:o *or"a )o"a de%pre (re,tini%" a-ea %/ ai'/ e*e(te *oarte i"portante a%upra -iitorului lui deoare(e da(/ (re,tini%"ul era (on%iderat o "i,(are re-olu0ionar/ peri(uloa%/ era de a,teptat %/ ur"e1e %upri"area lui i"ediat/. +n a(ea%t/ relatare %(ri%/ lui Teo*il (are %:ar putea %/ *i *o%t o o*i(ialitate ro"an/ =u(a a dorit %/ arate (/ (re,tini%"ul 616 Studiu al Noului Testament nu a-ea preten0ii politi(e ,i (/ rela0iile lui (u %t/p+nirea ro"an/ au *o%t +ntotdeauna a"i(ale. &er%e(u0ia din partea iudeilor a a-ut te"eiuri religioa%e dar toate a(u1a0iile (/ ar %u'"ina %t/p+nirea ro"an/ (u" a *o%t (a1ul la 5ilipi ?5aptele 16:20 21@ erau *al%e. +n plu% a(e%te (apitole au o -aloare 'iogra*i(/ ,i teologi(/ "are deoare(e ele re-elea1/ +n "ai "are "/%ur/ de(+t alte pa%a8e din 5aptele g+ndirea ,i +n-/0/tura lui &a-el. -erusalim 4o%irea <ui &a-el la <eru%ali" a produ% o (io(nire i"ediat/ +n #i%eri(a iudai(/ +n (iuda e*orturilor lui de +"p/(iuire. =a %uge%tia lui <a(o- &a-el ,i:a a%u"at re%pon%a'ilitatea *inan(iar/ de a:i a8uta pe (+0i-a (re,tini e-rei %/ %e de%(ar(e de 8ur/"+ntul de na1ireat ?21:23 2H@.J &a-el +n%u,i */(u%e a(e%t 8ur/"+nt +ntr:o o(a1ie anterioar/ ?18:18@ ,i <a(o- a (re1ut (/ a(e%t prile8 +i -a o*eri un "i8lo( 'un de a de"on%tra (/ el nu a-ea ni(i o a-er%iune *a0/ de re%pe(tarea -oluntar/ a =egii. 5/(+nd a%t*el &a-el putea pune (ap/t di*eritelor 1-onuri (are (ir(ulau (u pri-ire la el (u" (/ i:ar +n-/0a pe to0i e-reii din 3ia%pora %/ nu:,i taie (opiii +"pre8ur ,i %/ nu re%pe(te o'i(eiurile =egii ?21:21@. 7(0iunea era de8a +n (ur% de de%*/,urare (+nd a a-ut lo( (io(nirea ine-ita'il/. $-reii din 7%ia (are *u%e%er/ du,"anii lui +n-er,una0i la $*e% ,i +n alte p/r0i pre%upun+nd (/ el i:a du% pe +n%o0itorii lui nee-rei +n %an(tuarul din te"plu unde a((e%ul lor era inter1i% l:au a(u1at pu'li( (/ ar *i */(ut a(e%t lu(ru ,i au pu% "+na pe el. Tul'urarea (are a ur"at a luat a%e"enea propor0ii +n(+t tri'unul "ilitar ro"an a tre'uit %/ inter-in/ (u (ohortele ar"ate. $i l:au %(o% pe &a-el din "+inile gloatei +n*uriate ,i l:au du% la (a%telul 7ntonia (a %/ *ie an(hetat. &a-el a pri"it din partea tri'unului per"i%iunea %/ -or'ea%(/ de pe treptele (a%telului ?21:H0@ ,i adre%+ndu:%e "ul0i"ii +n ara"ai(/ el %:a ap/rat. Mul0i"ea 1:a a%(ultat (u re%pe(t (+nd a po-e%tit de%pre (on-ertirea %a. 9u %:a au1it ni(i o o'ie(0ie (u pri-ire la realitatea lu"inii or'itoare (are pentru g+ndirea e-reia%(/ putea de%e"na IeEina gloriei lui 3u"ne1eu 2 ni(i (u pri-ire la glori*i(area lui <%u% ,i ni(i (u pri-ire la ideea po(/in0ei %au a 'ote1ului. 3ar (+nd &a-el a "en0ionat (he"area de a propo-/dui printre nee-rei ura "ul0i"ii a i1'u(nit ,i el a tre'uit %/ *ie du% +n (a%tel (a %/ *ie +n %iguran0/. +n an(heta ,i audierile (are au ur"at dou/ *apte au ie,it +n e-iden0/: (/ &a-el nu era -ino-at de ni(i o in*ra(0iune politi(/ %au penal/ ,i (/ &a-el era (et/0ean ro"an. $l a r/"a% %u' pa1/ ti"p de patru ani. 3oi ani i:a petre(ut la

Ce1areea deoare(e 5eli. a %perat %/ poat/ %toar(e "it/ de la &a-el (a %/:1 eli'ere1e ?2H:26@. $l nu 1:a eli'erat atun(i (+nd i:a e.pirat "andatul de pro(urator pentru (/ %pera (a +n *elul a(e%ta %/ (+,tige %i"patia e-reilor ?2H:27@. 3up/ in%talarea lui 5e%tu% &a-el d+ndu:,i %ea"a (/ e-reii nu:,i -or potoli ni(i(+nd "+nia ,i nu:,i -or retrage a(u1a0iile %:a te"ut (/ 5e%tu% -a a%(ulta de ei ,i +l -a l/%a %/ 1a(/ la ne%*+r,it +n +n(hi%oare. &entru a %(oate (a1ul din "+inile lui 5e%tu% &a-el a */(ut apel la Ce1ar ?2>:10:12@. 5e%tu% ,tiind (/ &a-el era (et/0ean ro"an a *o%t o'ligat %/ re%pe(te (ererea lui ,i de a(eea 1:a tri"i% la )o"a (a %/ *ie 8ude(at. 7,teptarea 8ude(/0ii a durat al0i doi %a"itolul *$ 612 ani ?28:30@. 9u ni %e %pune da(/ &a-el a *o%t eli'erat pe "oti- (/ nu a a8un% %/ *ie 8ude(at la ti"pul %ta'ilit %au da(/ a *o%t 8ude(at ,i eli'erat (a ne-ino-at. &erioada a(ea%ta de ina(ti-itate *or0at/ nu a *o%t ni(ide(u" lip%it/ de rod. 9i(i (hiar +n <eru%ali" lui &a-el nu i %:a inter1i% %/ "en0in/ (onta(te (u lu"ea de a*ar/ ?23:16@ iar la )o"a el a lo(uit +ntr:o (a%/ +n(hiriat/ unde le:a propo-/duit la to0i (are -eneau la el ?28:30 31@. $l nu putea %/ (/l/torea%(/ dar a-ea li'ertatea %/:i +n-e0e pe oa"eni ,i %/ %(rie +n (elula %au +n (a%a +n (are %e a*la. $pi%tolele (are au *o%t %(ri%e +n ti"pul a(e%tei perioade arat/ (/ (re,terea #i%eri(ii nu %:a oprit odat/ (u +nte"ni0area lui &a-el ,i (/ %(rierile lui &a-el au *o%t "ai %olide ,i "ai dida(ti(e de(+t tot (e a %(ri% p+n/ atun(i e.(ep0ie */(+nd poate $pi%tola (/tre ro"ani. $pi%tolele din +n(hi%oare %e o(up/ +n "ai "are "/%ur/ de +n-/0/turi generale ,i "ai pu0in de pro'le"e indi-iduale (u" a *o%t (a1ul epi%tolelor %(ri%e +n (ur%ul (/l/toriilor. $le pre1int/ o #i%eri(/ (e nu era doar o %i"pl/ adunare de (on-erti0i plini de r+-n/ ne%iguri %tupe*ia0i de pro'le"ele (urente ,i oare(u" de1organi1a0i (i era o #i%eri(/ +n rapid/ "aturi1are. $.i%t/ indi(ii (/ +n(epea %/ apar/ a doua genera0ie de (re,tini ale (/ror pro'le"e erau legate de o %tare de auto"ul0u"ire ,i nu de (on*u1ie. $i *u%e%er/ in%trui0i de8a +n ele"entele (redin0ei ,i a-eau ne-oie %/ pri"ea%(/ +n-/0/turi "ai ad+n(i (are %/:i lu"ine1e ,i %/:i %ta'ili1e1e. 7edere la mare a %ezareii anti e, de unde Pavel a "le at u ora8ia la /oma. 61' Studiu al Noului Testament +n (iuda %(hi"'/rii planurilor lui &a-el (au1at/ de +nte"ni0are %enti"entul de%tinului %/u ,i (redin0a %a (/ %(opul lui 3u"ne1eu era %/:1 tri"it/ la )o"a nu au *o%t alterate. +n -edenia a-ut/ +n <eru%ali" i"ediat dup/ (e a *o%t an(hetat +n *a0a 4anhedrinului i %:a %pu%: L3up/ (u" ai "/rturi%it de%pre Mine +n <eru%ali" tot a,a tre'uie %/ "/rturi%e,ti ,i +n )o"aM ?23:11@. &ro"i%iunea a *o%t re+nnoit/ +n "i8lo(ul peri(olului legat de nau*ragiu (+nd un +nger al lui 3u"ne1eu i:a %pu%: L9u te te"e &a-eleD tu tre'uie %/ %tai +naintea Ce1aruluiM ?27:2H@ iar r/%pun%ul lui &a-el a *o%t (ara(teri%ti(: L7" +n(redere +n 3u"ne1euM ?27:2>@. +ntreaga perioad/ arat/ a(0iunea +n(eat/ dar %igur/ a pro-iden0ei di-ine +n lu(rarea lui &a-el de

propo-/duire a $-angheliei. 3e1-oltarea "e%a8ului %/u e%te indi(at/ ,i de alu1iile repetate la +n-ierea lui Cri%to% */(ute +n pledoaria %a de ap/rare. 3a(/ ad"ite" *aptul (/ %(rierile din a(ea%t/ %e(0iune %+nt apologeti(e ,i nu dida(ti(e ele arat/ (/ +n-ierea a a8un% %/ o(upe un lo( (entral +n g+ndirea lui &a-el. +n (u-+ntarea %a de ap/rare !n hisoarea 6amertin din /oma, are dateaz din anul 22 d.%r. -ns ri"ia vor8e+te des"re !ntemniarea lui Petru +i Pavel. %a"itolul *$ 28> +naintea 4anhedrinului el a %pu%: L5ra0ilor eu %+nt *ari%eu *iu de *ari%euD din pri(ina n/de8dii +n +n-ierea "or0ilor %+nt dat +n 8ude(at/M ?23:6@. C+nd a *o%t audiat de 5eli. el a de*init (redin0a LpartideiM la (are apar0inea %pun+nd (/ el n/d/8duia (/ L-a *i o +n-iere a (elor drep0i ,i a (elor nedrep0iM ?2H:1>@. Chiar ,i 5e%tu% gu-ernatorul ro"an de%pre (are (u greu %:ar putea %pune (/ a-ea +n(lina0ie %pre teologie 1:a pre1entat pe &a-el lui 7gripa %pun+nd (/ e-reii La-eau +"potri-a lui nu"ai ni,te ne+n0elegeri (u pri-ire la religia lor ,i la un oare(are <%u% (are a "urit ,i de%pre (are &a-el %punea (/ e%te -iuM ?2>:19@. +n r/%pun%ul dat lui 7gripa (+nd a(e%ta i:a %pu% %/ %e apere &a-el a %pu%: L;i %e pare de ne(re1ut (/ 3u"ne1eu +n-ia1/ "or0ii[M ?26:8@. 3up/ relatarea (on-ertirii %ale (are pre%upune lu(rarea unui Cri%to% +n-iat &a-el a de(larat (/ "e%a8ul %/u era 'a1at pe pro*e0ia L(/ Cri%to%ul tre'uie %/ p/ti"ea%(/ ,i (/ dup/ (e -a *i (el dint+i din +n-ierea "or0ilor -a -e%ti lu"ina norodului ,i nea"urilorM ?26:23@. 7((entul pu% pe +n-iere e%te e-ident 'ine+n0ele% +n toate epi%tolele lui &a-el de la 'un +n(eput ?6al. 1:1D 1 Te%. 1:10D H:1HD 1 Cor. 1>:1:8D 2 Cor. >:1>D )o". 1:H@. 7"pli*i(area %e"ni*i(a0iei +n-ierii pentru (redin(io% e%te de1-oltat/ +n (apitolele 6 ,i 8 din )o"ani dar i"pli(a0iile ei a%upra (onduitei eti(e ,i a%upra -ie0ii de-o0ionale %e -/d (el "ai (lar +n Colo%eni ,i +n $*e%eni. &oate (/ +n ti"pul i1ol/rii *or0ate +n +n(hi%oare &a-el a putut %/ "edite1e "ai "ult a%upra %e"ni*i(a0iei ade-/rului (u (are era at+t de *a"iliar ,i a putut *or"ula "ai detaliat (on%e(in0ele +n-ierii pentru -ia0a (re,tin/. )"istolele Cele patru $pi%tole din +n(hi%oare: 5ilipeni Colo%eni $*e%eni ,i 5ili"on au *o%t produ%ul a(e%tei perioade dintre anii >6 %au >7 ,i 60 %au 61 d.Cr. 7u *o%t ridi(ate (+te-a +ntre'/ri (riti(e (u pri-ire la ele. 7u *o%t ele %(ri%e la Ce1areea %au la )o"a[ 4+nt ele %(rieri pauline autenti(e[ Care a *o%t de%tina0ia lor[ 9u +n(ape +ndoial/ (/ toate au *o%t %(ri%e +n a(ea%t/ perioad/ de deten0ie deoare(e toate "en0ionea1/ lan0urile lui &a-el ?5ii. 1:12 13D $*e%. 3:1D H:1D 6:20D Col. 1:2HD 5ili"on 1@. &ro'a'il (/ p/rerea tradi0ional/ (/ au *o%t %(ri%e din )o"a e%te (ore(t/ deoare(e alu1iile la (a%a (e1arului ?5ilipeni H:22@ ,i la garda pretorian/ ?1:13@ %:ar potri-i "ai 'ine la )o"a de(+t la Ce1areea. 4e pare (/ &a-el era +ntr:un (entru de tran1it unde prietenii lui puteau -eni ,i

ple(a (u u,urin0/ *apt (are ar *i "ai (ara(teri%ti( pentru )o"a de(+t pentru Ce1areea. +n ulti"ii ani au *o%t ridi(ate unele +ntre'/ri (u pri-ire la autenti(itatea $pi%tolei (/tre e*e%eni. 6ood%peed ,i al0ii %u%0in (/ a *o%t %(ri%/ de un o" (are a (ole(tat ,i a editat $pi%tolele lui &a-el (a %/ dea o introdu(ere pentru Te"plul lui Traian 7r(ul lui Claudiu Mor"intul lui 7ugu%t #/ile lui 3io(le0ian 5orul lui Traian Mor"+ntuQ lui 7drian a%a 4enatului 5orul lui 7ugu% Ta'/ra 6ardei <"periale Teatrul lui &o"pei 7rena lui . 5la""iu% Ca%a de aur a lui 9ero Te"plul + lui Cupiter Teatrul lui Mar(elu% Capitolul #iroul de +nrtgi%trin 7r(ul lui lnu% &alatul lui Ti'enu ,i Cahgula Y Te"plul 3ianei 7rena lui Ma.i"u i Con%tantin .Ca%a lui 7ugu%t Ca%a lui 4epti"iu 4e-er )2M7 =7 g9C$&BTB= $)$< C)$IT<9$ %a"itolul *$ 618 (ole(0ie. $pi%tola +n%/ poart/ nu"ele lui &a-elD re*eririle per%onale %+nt toate +n ar"onie (u *aptele (uno%(ute de%pre -ia0a luiD "area a%e"/nare (u $pi%tola (/tre (olo%eni poate *i e.pli(at/ prin *aptul (/ a"+ndou/ au *o%t %(ri%e +n

apro.i"ati- a(eea,i perioad/ a,a +n(+t ideile do"inante din a"'ele %+nt %i"ilare. 9u e.i%t/ do-e1i e.terioare (on-ing/toare (are %/ arate (/ $*e%eni a *o%t %(ri%/ de alt(ine-a de(+t &a-el iar do-e1ile interne pre1entate pot (/p/ta "ai "ulte interpret/ri.3 $%te po%i'il (a $*e%eni %/ *i *o%t o epi%tol/ en(i(li(/ %(ri%/ nu nu"ai pentru (redin(io,ii din $*e% (i +n general pentru 'i%eri(ile din 7%ia (are au *o%t (+"pul de a(ti-itate al lui &a-el +n ulti"a perioad/ "ai lung/ de propo-/duire +nainte de +nte"ni0area lui. $.pre%ia !n )fes ?$*e%. 1:1@ lip%e,te din unele dintre (ele "ai -e(hi "anu%(ri%e.H 9e +ntre'/" de (e nu %+nt %alut/ri per%onale la %*+r,itul a(e%tei epi%tole (are era tri"i%/ unei 'i%eri(i +n (are &a-el a lu(rat ti"p de trei ani a*ar/ de (a1ul (/ el a inten0ionat (a epi%tola %/ ai'/ (ara(ter general ,i %/ *ie (itit/ +n "ai "ulte 'i%eri(i. +n-/0/tura ei -a%t/ (are nu %e o(up/ (u pro'le"e %pe(i*i(e ale unei 'i%eri(i lo(ale (on*ir"/ a(ea%t/ i"pre%ie. 3a(/ a *o%t o (ir(ular/ (/tre 'i%eri(ile din 7%ia nu +n(ape +ndoial/ (/ un e.e"plar a *o%t tri"i% la $*e%. +ntru(+t 'i%eri(a (ea "ai "are din pro-in(ie %e a*la +n $*e% e%te po%i'il (a e.e"plarul a*lat +n po%e%ia a(e%tei 'i%eri(i %/ *i *o%t (el "ai a((e%i'il ,i (el "ai *re(-ent reprodu%. 3e%tina0ia tuturor (elorlalte epi%tole din +n(hi%oare e%te (lar indi(at/ prin titlul pe (are +l poart/ ,i nu a *o%t %u'ie(t de de1'atere. <ilimon Cadrul $pi%tola (/tre 5ili"on a *o%t %(ri%/ +n a(ela,i ti"p ,i +n a(elea,i +"pre8ur/ri (a ,i $*e%eni ,i Colo%eni. 2ni%i" un %(la- al lui 5ili"on (are era un o" de a*a(eri din Colo%e a *ugit lu+nd (u %ine unele lu(ruri (are apar0ineau %t/p+nului %/u ,i a "er% la )o"a (a %/ %e piard/ +n "ul0i"ea din ora,ul a(ela "are. +ntr:un *el oare(are el a a8un% +n (onta(t (u &a-el ,i a *o%t (on-ertit ?5ili"on 10@. 3+ndu:,i %ea"a de ne(e%itatea de a +ndrepta r/ul */(ut de 2ni%i" &a-el 1:a tri"i% +napoi la *o%tul %/u %t/p+n +"preun/ (u o %(ri%oare +n (are (erea %/ *ie pri"it ,i iertat. &a-el a a((eptat %/ pl/tea%(/ pentru pierderea *inan(iar/ pri(inuit/ de 2ni%i" ?18 19@. $l a ad/ugat (/ %pera %/ *ie eli'erat (ur+nd iar dup/ eli'erare pl/nuia %/ -i1ite1e iar/,i 'i%eri(ile. Coninutul ;i s=Cia =rii 3e,i a(ea%t/ epi%tol/ are un (ara(ter *oarte per%onal ,i "ai pu0in teologi( ea (on0ine (ea "ai 'un/ de%(riere din 9oul Te%ta"ent a %e"ni*i(a0iei iert/rii. 4(hi0a e%te un re1u"at %u*i(ient al (/r0ii. 611 Studiu al Noului Testament 5ili"on: Bn ta'lou al iert/rii (re,tine <. 4alutare: 5a"ilia 1:3 <<. &/rt/,ia H:7 <<<. 5a-oarea 8:20 <;. )/"a% 'un 21:2> Evaluare

+n a(ea%t/ epi%tol/ pot *i g/%ite toate ele"entele iert/rii: gre,eala ?11 18@ (o"pa%iunea ?10@ "i8lo(irea ?10 18 19@ %u'%tituirea ?18 19@ repunerea +n gra0ie ?1>@ ,i ridi(area la o nou/ rela0ie ?16@. 5ie(are a%pe(t al iert/rii di-ine a p/(atului apare +n iertarea pe (are &a-el a (erut:o pentru 2ni%i". $%te o le(0ie pra(ti(/ de%pre (ererea pe (are o *a(e" +n rug/(iune: LIi ne iart/ nou/ gre,elile noa%tre pre(u" iert/" ,i noi gre,i0ilor no,triM. )feseni Cadrul 9e(e%itatea de a %(rie $pi%tola (/tre 5ili"on ,i de a o tri"ite +n 7%ia a (on%tituit un prile8 de a le tri"ite ,i pe (elelalte. $*e%eni (a epi%tol/ en(i(li(/ general/ (are %/ *ie di%tri'uit/ prin 'i%eri(a din $*e% ,i Colo%eni o (o"uni(are dire(t/ (/tre 'i%eri(a din Colo%e au *o%t (o"pu%e +n a(ea%t/ perioad/ pro'a'il +n anul 60 %au 61 d.Cr. Me%agerul a *o%t Tihi( pe (are 1:a +n%o0it 2ni%i" ?$*e%. 6:21D Col. H:7:9@. &e -re"ea %(rierii %e a*lau +"preun/ (u &a-el 7ri%tarh (are *u%e%e unul dintre delega0ii la <eru%ali" ?5aptele 20:H@ $pa*ra (are era din 7%ia =u(a Ldo(torul preaiu'itM ,i 3i"a. Mar(u i %:a al/turat din nou lui &a-el ,i e%te e-ident (/ %e g+ndea la o (/l/torie +n 7%ia ?Col. H:10@ deoare(e &a-el 1:a re(o"andat la Colo%e. <%u% <u%t un (ola'orator e-reu e%te ne(uno%(ut. 5aptul (/ a(e,ti '/r'a0i %+nt "en0iona0i at+t +n Colo%eni (+t ,i +n 5ili"on arat/ (/ epi%tolele au *o%t %(ri%e (a" +n a(eea,i perioad/. $pi%tola (/tre e*e%eni a *o%t %(ri%/ dup/ (e *u%e%er/ +n*iin0ate de8a "ai "ulte 'i%eri(i ,i dup/ (e &a-el a a-ut prile8ul %/ %e g+ndea%(/ la %e"ni*i(a0ia noului organi%" (are a luat *iin0/. $%te una dintre %(rierile 9oului Te%ta"ent +n (are (u-+ntul L'i%eri(/M +n%ea"n/ #i%eri(a uni-er%al/ ,i nu un grup lo(al. $a a *o%t %(ri%/ (u %(opul de a:i in*or"a pe nee-rei de%pre noua lor (he"are ,i de a de1-/lui taina Trupului lui Cri%to% +n (are nu e%te e-reu %au gre( ro' %au o" li'er. Coninutul $pi%tola (/tre e*e%eni %e o(up/ +n +ntregi"ea ei de o %ingur/ te"/: #i%eri(a. $pi%tola nu le era adre%at/ unor no-i(i +n (redin0a (re,tin/ (i a(elora %a"itolul *$ 614 (are dup/ (e au atin% un oare(are ni-el de "aturitate +n e.perien0a %piritual/ doreau %/ +nainte1e %pre o (unoa,tere ,i o tr/ire "ai plenar/. 7nu"ite te"e %e repet/ "ereu +n a(ea%t/ (arte. 4(opul %u-eran al lui 3u"ne1eu (are a %tat la 'a1a +n*iin0/rii #i%eri(ii apare "ereu +n pri"a 8u"/tate a epi%tolei ?1:H > 9 11 13 20D 2:H 6 10D 3:11@ +n (are e%te e.pu% planul di-in de "+ntuire. +n a doua 8u"/tate a((entul e%te pu% pe (onduita (redin(io%ului +n (u-+ntul Lu"'lareM (are de%(rie "odelul de (onduit/ ?H:1 17D >:1 8 1>@ +n (o"para0ie (u (o"portarea anterioar/ +n lu"e ?2:1@. 4*era a(ti-it/0ilor (re,tine e%te L+n lo(urile (ere,tiM ?1:3 10 20D 2:6D 3:10D 6:12@ o e.pre%ie (are %e re*er/ la un t/r+" %piritual ,i nu la o lo(alitate geogra*i(/. &uterea -ie0ii #i%eri(ii -ine de la 3uhul 4*+nt (are e%te %igiliul a((ept/rii ?1:13@ "i8lo(ul de a((e% la

3u"ne1eu ?2:18@ %ur%a ade-/rului re-elat ?3:>@ %e(retul puterii uni-er%ale ?3:16@ leg/tura unit/0ii ?H:3 H@ "entorul g+ndirii ,i -or'irii ?H:30@ %ti"ulentul 'u(uriei ?>:18@ ,i ar"ura pentru lupt/ ?6:17@. 3i-i1iunile $pi%tolei (/tre e*e%eni date "ai 8o% %e %u((ed +n ordine logi(/ du(+ndu:1 pe (redin(io% de la o +n0elegere a originii "+ntuirii %ale +n g+ndul ,i a(0iunea 3u"ne1eului triuni( la apli(area pra(ti(/ a a(elei "+ntuiri +n -ia0a de *ie(are 1i. S=Cia =rii $*e%eni: $pi%tola #i%eri(ii <. <ntrodu(ere 1:1 2 <<. Con%titu0ia #i%eri(ii 1:3:1H 7le,i de Tat/l 1:3:6 +n 5iul 1:6:12 &rin 3uhul 4*+nt 1:13 1H <<. Con,tiin0a #i%eri(ii: o 1:1>:23 rug/(iune 9/de8dea (he"/rii Mo,tenirea %*in0ilor M/ri"ea puterii 3o"nia lui Cri%to% <;. Crearea #i%eri(ii Materialul: din (opii ai "+niei Mi8lo(ul: prin har 4(opul: pentru *apte 'une ;. 7r"onia #i%eri(ii Bnitatea dintre e-rei ,i nee-rei +n Cri%to% ;<. Che"area #i%eri(ii 4/ re-ele1e +n0elep(iunea lui 3u"ne1eu 4/ ai'/ parte de plin/tatea lui 3u"ne1eu: o rug/(iune 2:1:10 2:11:22 3:1:21 3:1:13 3:1H:21 64W Studiu al Noului Testament ;< Conduita #i%eri(ii H:1:6:9 <. 4lu8'a ei: di-er%itate +n H:1:16 unitate 4tandardele ei "orale H:17:>:1H &urtarea (ole(ti-/ *a0/ de >:1>:21

lu"e 4tandardele *a"iliale >:22:6:9 ;< =upta #i%eri(ii 6:10:20 <<. <G +n(heiere 6:21:2H . Evaluare 3a(/ $pi%tola (/tre ro"ani e%te o "o%tr/ de +n-/0/tur/ pe (are &a-el ar *i dat:o 'i%eri(ilor +n pri"a %a -i1it/ $pi%tola (/tre e*e%eni e%te un e.e"plu de L(on*erin0/ 'i'li(/M paulin/. 2 "are parte a "aterialului poate *i +nt+lnit +n (elelalte epi%tole ale %ale ,i %+nt pu0ine ele"ente teologi(e %au eti(e +n $*e%eni (are %/ nu poat/ *i g/%ite +n e%en0/ +n alt/ parte. Co"ple.ul total +n%/ e%te integrat +ntr:o i"agine nou/ a #i%eri(ii pre1entat/ (a un organi%" *un(0ional unitar al(/tuit din e-rei ,i nee-rei +n1e%trat (u %tandarde proprii ,i anga8at +ntr:un (on*li(t %piritual. 4(opul #i%eri(ii e%te Lunirea (redin0ei ,i a (uno,tin0ei 5iului lui 3u"ne1eu... +n/l0i"ea %taturii plin/t/0ii lui Cri%to%M ?H:13@. %oloseni Cadrul $pi%tolele (/tre (olo%eni ,i (/tre e*e%eni %+nt ge"eneD de *apt a%e"/narea dintre ele e%te at+t de "are +n(+t unii (are au pu% la +ndoial/ *aptul (/ &a-el ar *i autorul $pi%tolei (/tre e*e%eni au %u%0inut (/ a(ea%ta nu e%te de(+t o (opie "odi*i(at/ a $pi%tolei (/tre (olo%eni. 2ra,ul Colo%e era %ituat +n interiorul 7%iei +ntr:un 0inut "unto% dea%upra -/ii r+ului =i(u% nu departe de (et/0ile Aierapoli% ,i =aodi(ea. +n ti"pul r/1'oaielor per%ane din %e(olul al >:lea +.d.Cr. Colo%e a *o%t un ora, de i"portan0/ (on%idera'il/ dar (o"er0ul lui a de(/1ut pe "/%ur/ (e au (re%(ut ora,ele Aierapoli% ,i =aodi(ea. Colo%e era (uno%(ut +n %pe(ial pentru hainele de l+n/ neagr/ lu(ioa%/ (are erau purtate de p/%torii din 0inuturile deluroa%e din prea8"/. &e -re"ea lui &a-el (etatea era +n de(/dere dar era +n(/ de "/ri"e (on%idera'il/. &ro'a'il (/ &a-el +n%u,i nu a -i1itat ni(iodat/ Colo%e %au (et/0ile +n-e(inate +ntru(+t el %pune (/ ei Lnu "i:au -/1ut *a0a +n trupM ?Col. 2:1@. Cetatea Colo%e tre'uie %/ *i *o%t e-angheli1at/ de Ti"otei ,i $pa*ra ?1:7@ +n ti"pul ,ederii lui &a-el +n 7%ia deoare(e ei au (/l/torit +n ti"p (e &a-el predi(a la $*e%. $re1ia de la Colo%e (are a deter"inat %(rierea a(e%tei epi%tole a *o%t o pro'le"/ lo(al/ (are a luat na,tere datorit/ %itua0iei parti(ulare a (et/0ii. Colo%e era %ituat/ pe dru"ul (o"er(ial (are -enea din 2rient pe (are erau purtate %pre )o"a at+t "/r*uri (+t ,i religii orientale. Credin(io,ii din Colo%e erau nee-rei de origine *rigian/ ?1:27@ a (/ror religie anterioar/ *u%e%e *oarte e"o0ional/ ,i "i%ti(/. $i (/utau %/ ating/ plin/tatea lui 3u"ne1eu ,i (+nd +n "i8lo(ul lor au -enit +n-/0/tori (are au adu% o *ilo1o*ie (are pro"itea o (unoa,tere "i%ti(/ a lui 3u"ne1eu ei au *o%t atra,i de a(ea%ta. +ntre

%a"itolul *$ 64 pre(eptele ei era u"ilirea -oluntar/ pro'a'il prin pra(ti(i a%(eti(e ?2:18 20 21@ +n(hinarea la +ngeri (are erau (on%idera0i inter"ediari +ntre 3u"ne1eu ,i o" ?2:18@ a'%tinen0a de la anu"ite "+n(/ri ,i '/uturi (+t ,i re%pe(tarea anu"itor %/r'/tori ,i 1ile (ere"oniale ?2:16@. $%te *oarte po%i'il (a +n a(e%te +n-/0/turi %/ *ie ,i ur"e de legali%" iudai( introdu% prin (onta(tele (u popula0ia e-reia%(/ din 7%ia Mi(/. )e*erirea lui &a-el la (ere"oniali%" ?2:11@ ,i la *aptul (/ (ere"oniile ,i %/r'/torile %+nt o u"'r/ a lu(rurilor -iitoare ?2:17@ %un/ "ai "ult a iudai%" de(+t a p/g+ni%". 7,adar ere1ia de la Colo%e era de a(eea,i natur/ (a ,i (ea din 6alatia (u deo%e'irea (/ era (entrat/ +n 8urul per%oanei lui Cri%to% ,i nu +n 8urul "+ntuirii prin har %au prin *apte. )/%pun%ul la a(ea%t/ ere1ie nu %t/ +ntr:un argu"ent e.tin% (i +ntr:o pre1entare po1iti-/ a per%oanei lui Cri%to%. &a-el a ar/tat (/ toate *ilo1o*iile puterile %pirituale (ere"oniile ,i re%tri(0iile erau de i"portan0/ %e(undar/ +n (o"para0ie (u po1i0ia de %uperioritate a'%olut/ a lui Cri%to%. /uinele tem"lului lui Telesterion !n )leusis, 1re ia. )leusis a fost entrul ultului misterelor !n 1re ia anti . 646 Studiu al Noului Testament Coninutul &a%a8ul din Colo%eni 1:1H:22 e%te re"ar(a'il deoare(e pre1int/ (on(ep0ia (ri%tologi(/ a lui &a-el. $%te intere%ant *aptul (/ a(e%ta nu a *o%t un tratat %eparat (i */(ea parte dintr:o rug/(iune (u (are a +n(eput &a-el paragra*ul +n -er%etul 1:9. $l +n(epe (u o propo1i0ie %e(undar/ (are e.pli(/ e.pre%ia L5iul drago%tei =uiM ?1:13@ (ontinu/ (u o de%(riere a lui Cri%to% +n ter"eni (are puteau *i apli(a0i nu"ai 3i-init/0ii ,i *a(e un re1u"at *inal prin a*ir"a0ia uluitoare (/ L+n $l lo(uie,te trupe,te toat/ plin/tatea 3u"ne1eiriiM ?2:9@. +n (rea0ie +n r/%(u"p/rare +n #i%eri(/ ,i +n -ia0a per%onal/ Cri%to% tre'uie %/ o(upe po1i0ia %upre"/. )/%(u"p/rarea o(up/ un lo( proe"inent +n +n-/0/tura din Colo%eni. +n Cri%to% oa"enii au iertarea de p/(ate ?1:1H@. &rin %+ngele =ui de pe (ru(e ei %+nt +"p/(a0i (u 3u"ne1eu ?1:20 22@. Rapi%ul (u porun(ile =ui (are era +"potri-a noa%tr/ a *o%t a'olit pe (ru(e ?2:1H@. +n Colo%eni e%te pre1entat/ de a%e"enea apli(a0ia %u'ie(ti-/ a "or0ii ,i +n-ierii: L3a(/ a0i "urit +"preun/ (u Cri%to%... de (e... -/ %upune0i la porun(i (a a(e%tea[... 3a(/ de(i a0i +n-iat +"preun/ (u Cri%to% %/ u"'la0i dup/ lu(rurile de %u% unde Cri%to% %ade la dreapta lui 3u"ne1euM ?2:20D 3:1@. S=Cia =rii Coloseni, Su<remaia lui Cristos <. 4alutare <<. <<<. <;.

;. 4alut/ri per%onale de +n(heiere 1:1 2 4upre"a0ia lui Cri%to% in 1:3: rela0iile per%onale 2:7 +n (onta(tele per%onale 1:3:8 +n pre1entarea per%onal/ 1:9: 23 +n %(opul per%onal 1:2H: 2:7 4upre"a0ia lui Cri%to% +n 2:8: do(trin/ 3:H Cri%to% ,i *ilo1o*ia *al%/ 2:8: 1> Cri%to% ,i +n(hinarea *al%/ 2:16: 19 Cri%to% ,i a%(eti%"ul *al% 2:20: 3:H 4upre"a0ia lui Cri%to% +n eti(/ 3:>: H:6 7%pe(tul negati-: 3:>: L3e1'r/(a0i:-/...M 11 7%pe(tul po1iti-: L+"'r/(a0i: 3:12: -/...M 17 +n rela0iile de *a"ilie 3:18: H:1 +nde"nuri generale H:2:6 H:7:18 Evaluare $pi%tola (/tre (olo%eni a *o%t %(ri%/ (a un antidot pentru intele(tuali%"ul 'la1at (are a((epta ele"ente de "i%tere de (uno,tin0e %e(rete ,i de +n0elep(iune +n ti"p (e +l a'andona pe Cri%to% printr:o *ilo1o*ie *al%/. &a-el %a"itolul *$ 642 arat/ (/ 3u"ne1eu e%te 1ugr/-it per*e(t +n Cri%to% ?1:1>@ (/ +n Cri%to% lo(uie,te trupe,te toat/ plin/tatea 3u"ne1eirii ?1:19@ ,i (/ +n $l %+nt a%(un%e toate (o"orile +n0elep(iunii ,i (unoa,terii ?2:3@. #a "ai "ult (erin0ele eti(e ale -ie0ii (re,tine %+nt %tr+n% legate de %tandardele lui intele(tuale. L6+ndi0i:-/ la lu(rurile de %u% nu la (ele de pe p/"+ntM ?3:2@. 4e(0iunea pra(ti(/ a epi%tolei (are ur"ea1/ dup/ a(e%t +nde"n ?3:>:H:6@ e%te legat/ prin (on8un(0ia Lde a(eeaM (are arat/ (/ rela0ia dintre (unoa,tere ,i (o"portare e%te %ta'ilit/ printr:un e*ort (on,tient. &a-el nu a *o%t un pro"otor de idei %terile. &entru el $-anghelia a-ea (on%e(in0e eti(e (lare. <ili"eni Cadrul

5ilipeni e%te (ea "ai per%onal/ dintre toate epi%tolele lui &a-el (are nu au *o%t %(ri%e unor indi-i1i. +n (ele patru pagini pe (are le o(up/ +ntr:o #i'lie de "/ri"e o'i,nuit/ %+nt nu "ai pu0in de o %ut/ de lo(uri +n (are e%te *olo%it pronu"ele per%onal la per%oana +nt+i. &a-el nu a -or'it de%pre %ine din %pirit de laud/ ni(i nu %:a anga8at +ntr:o ap/rare a %lu8'ei %ale (a +n 2 Corinteni. #i%eri(a din 5ilipi i:a *o%t deo%e'it de loial/ ,i el a %i"0it (/ poate -or'i (u ei "ai li'er de%pre ne(a1urile %ale ,i de%pre a"'i0iile %ale %pirituale. 4:a %(ur% pra(ti( un de(eniu de (+nd &a-el 4ila ,i =u(a au intrat pentru pri"a oar/ +n 5ilipi. Me%a8ul lor a *o%t pri"it de la 'un +n(eput. +n 'i%eri(a a(ea%ta erau "ulte *e"ei poate prietene ale =idiei (are au lu(rat din greu +"preun/ (u &a-el la r/%p+ndirea $-angheliei ?5ii. H:3@. Bnele dintre ele (a de e.e"plu 4inti(hia ,i $-odia nu erau +ntotdeauna de a(eea,i p/rere ?H:2@. =a +n(eputul propo-/duirii %ale +n Ma(edonia &a-el a *o%t %u%0inut de 'i%eri(/ dar pe "/%ur/ (e (/l/toriile lui l:au du% tot "ai departe ei n:au "ai */(ut "are lu(ru pentru el. ;e%tea de%pre de1a%trul de la <eru%ali" ,i de%pre +nte"ni0area lui la )o"a a tre1it din nou intere%ul lor ?H:10:1H@ ,i ei au */(ut din nou o (ole(t/ pentru ne-oile lui. $pa*rodit "e%agerul lor a adu% darurile lor la &a-el ,i +n ti"pul a(e%tei (/l/torii %:a +"'oln/-it gra-. &a-el a %o(otit re*a(erea lui (a un r/%pun% la rug/(iune ?2:2>:27@ ,i 1:a tri"i% +napoi la 5ilipi +"preun/ (u %(ri%oarea pe (are a %(ri%:o ?2:28 29@. $l a %pu% (/ $pa*rodit ,i:a ri%(at -ia0a (a %/:i adu(/ darul lor dar nu ni %e re-elea1/ ni"i( (u pri-ire la natura peri(olului. &oate (/ el a (ontra(tat o 'oal/ in*e(0ioa%/ +n ti"pul (/l/toriilor ,i (onta(telor %aleD poate (/ a de-enit %u%pe(t datorit/ leg/turilor %ale (u un de0inut politi(. 3ata %(rierii $pi%tolei (/tre *ilipeni e%te in(ert/ dar pare logi( %/ (rede" (/ a *o%t %(ri%/ (/tre %*+r,itul (elor doi ani petre(u0i de &a-el +n )o"a. =ight*oot (rede (/ %:ar putea %/ *ie "ai -e(he de(+t epi%tolele (/tre 'i%eri(ile din 7%ia deoare(e li"'a8ul ei arat/ "ai "ult/ a*initate (u li"'a8ul epi%tolelor din ti"pul (/l/toriilor de(+t (u li"'a8ul (elorlalte epi%tole.> 7*initatea de li"'a8 e%te un argu"ent *oarte pre(ar deoare(e un %(riitor +,i poate %(hi"'a %tilul ,i -o(a'ularul nu nu"ai (u tre(erea anilor (i ,i potri-it (u ne-oile %itua0iei pentru (are %(rie. 3e,i e%te ade-/rat a,a (u" arat/ =ight*oot (/ 5ilipeni %e a%ea"/n/ prin li"'a8ul ,i prin %tilul %/u general "ai "ult (u 64' Studiu al Noului Testament )o"ani de(+t (u $*e%eni ,i Colo%eni nu tre'uie %/ uit/" . a(ea%t/ epi%tol/ era adre%at/ unei 'i%eri(i (are era "ai "ult european/ de(+t a%iati(/ ,i (are nu era a*e(tat/ de "i%ti(i%"ul ,i legali%"ul (are '+ntuiau la ColM%e: Mai %+nt ,i al0i (+0i-a *a(tori (are *a( parte din (adrul epi%tolei. Tre'uie %/ ad"ite" (/ a *o%t ne-oie de oare(are ti"p pentru (a -e%tea %o%irii lui &a-el la )o"a %/ a8ung/ la 5ilipi ,i pentru (a 'i%eri(a %/:1 tri"it/ &e $pa*rodit (u un dar pentru &a-el. 7 *o%t ne-oie de un inter-al de ti"p pentru (a &a-el %/:,i %ta'ilea%(/ o anu"it/ reputa0ie printre (ei din garda pretorian/ ?1:13@ ,i pentru (a $-anghelia %/ p/trund/ la "e"'rii *a"iliei Ce1arului ?H:22@. Cele dou/

*a(0iuni +ntre predi(atori unii (are:1 indi-idiau ,i a-eau antipatie pentru &a-el ,i al0ii (are au %tat al/turi de el ?1:1> 16@ nu %:au *or"at pe%te noapte. +n a*ar/ de a(ea%ta p/rerea <ui &a-el de%pre 8ude(at/ arat/ i el era ne%igur (u pri-ire la re1ultat ,i (/ de,i era gata %/ a((epte ori(e %:ar "ti"pla p/rea (on-in% (/ -a *i eli'erat (a %/ "ai poat/ propo-/dui ?1:23:26D 2:17 2H@. 4e pare (/ nu a e.i%tat +n 'i%eri(a din 5ilipi ni(i o %(hi%"/ %au ere1ie (are %/ ne(e%ite a(0iune di%(iplinar/. )e*eririle la iudai1atori +n 3:2 +i pre1int/ (a pe un peri(ol poten0ial ,i nu (a pe un peri(ol pre1entD de,i li"'a8ul lui &a-el e%te -ehe"ent %(opul %/u nu a *o%t at+t %/ re%ping/ eroarea lor (+t %/:i %ti"ule1e pe *ilipeni la o u"'lare de"n/ de (et/0enia lor (ereai ?3:17:21@. Coninutul 3ou/ %u'ie(te do"in/ te.tul $pi%tolei (/tre *ilipeni. Bnul e%te )vanghelia, pe (are &a-el o "en0ionea1/ de nou/ ori. $l -or'e,te de%pre Lp/rt/,ia +n $-anghelieM ?1:> te.tul gre(e%(@ L+nt/rirea $-anghelieiM ?1:7\ L+naintarea $-anghelieiM ?1:12@ Lap/rarea $-anghelieiM ?1:16@ purtare L+ntr:un (hip -redni( de $-anghelieM ?1:27@ lupt/ Lpentru (redin0a $-anghelieiM ?1:27@ L%lu8ire +n $-anghelieM ?2:22 te.tul gre(@ lu(rare Lpentru $-anghelieM ?H:3@ L+n(eputul $-anghelieiM ?H:1>@. &a-el a *olo%it ter"enul pentru a de%e"na un (re1 un "e%a8 ,i %*era de a(ti-itate deli"itat/ de propo-/duire. <n 5ilipeni nu e%te dat/ ni(i o de*ini0ie a $-angheliei dar "ie1ul $-angheliei e%te (on0inut +n dou/ e.pre%ii (are redau a%pe(tul ei i%tori( ,i a%pe(tul ei per%onal: $l^ L4:a */(ut a%(ult/tor "!n la "oarte ,i +n(/ "oarte de (ru(eM ?2:8@ ,i La-+nd o neprih/nire... (are %e (ap/t/ prin (redin0a +n Cri%to%M ?3:9@. Cel dint+i a%pe(t e%te -e%tea 'un/ (/ <%u% Cri%to% a "urit pentru oa"eniD (el/lalt a%pe(t e%te a%igurarea (/ oa"enii pot a-ea +ndrept/0irea =ui +naintea lui 3u"ne1eu. 7(e%tea %+nt (ele dou/ a%pe(te ale $-angheliei. 7l doilea %u'ie(t pe (are pune a((ent &a-el +n 5ilipeM e%te 8u uria. &er%pe(ti-a lui +n )o"a nu era pl/(ut/ +ntru(+t du,"anii lui (/utau %/:i %u'"ine1e lu(rarea ,i +ntru(+t 8ude(ata lui putea re1ulta +ntr:o e.e(u0ie i"ediat/. Ii totu,i $pi%tola (/tre *ilipeni nu e%te delo( pe%i"i%t/. &a-el %:a 'u(urat de ori(e adu(ere a"inte de%pre *ilipeni ?1:3@ %:a 'u(urat pentru (/ <%u% Cri%to% era predi(at *ie din %in(eritate *ie din */0/rni(ie ?1:18@ %:a 'u(urat de (re,terea +n %"erenie a ur"a,ilor lui ?2:3@ %:a 'u(urat de 8ert*a lui proprie pentru Cri%to% ?2:17@ ,i %:a 'u(urat de darurile ,i de inten0ia 'un/ a %a"itolul *$ 645 prietenilor %/i ?H:10@. &e tot par(ur%ul epi%tolei %e %i"te (ontra%tul dintre 'u(uria %tr/lu(itoare a (redin0ei ,i (adrul %u"'ru al (ir(u"%tan0elor e.terioare ,i al de1a%trului (are ur"a %/ ai'/ lo(. S=Cifa =rii 5ilipeni: $pi%tola per%onal/ <. 4alut/ri 1:1 2 <<. Mul0u"ire pentru p/rt/,ia per%onal/ 1:3:11 )e(uno,tin0/

+n(redere )ug/(iune <<<. +n(ura8are +n pro'le"ele per%onale 1:12:2:18 Cura8ul lui &a-el 1:12:26 +n(ura8area adre%at/ de &a-el *ilipenilor 1:27:30 Cri%to% "odelul de %lu8ire 2:1:11 2'ie(ti-ul %lu8irii 2:12:18 <;. )ela0ii per%onale (u "e%agerii 2:19:30 9esen al unei or8ii romane anti e. 647 Studiu al Noului Testament ;. 7-erti%"ent per%onal +"potri-a legali%"ului $.e"plul per%onal +nde"n pentru *ilipeni ;<. 4*aturi ,i %alut/ri de +n(heiere Bnitate #u(urie Medita0ie Mul0u"ire 4alut/ri : 17:H:1 :2:23 23 H:7 89 10:20 21:23 /uinele unor ldiri are au !m"odo8it <orumul din /oma anti . %a"itolul *$ 648 Evaluare $pi%tola (/tre *ilipeni e%te o %(ri%o^ de "ul0u"ire pentru darul pri"it ,i o e.pre%ie a -ie0ii (re,tine per%onale a Z &a-e= Cele dou/ &a%aCe re"ar(a'ile ale a(e%tei epi%tole 2:>:11 ,i 3:2:1> e.p^"/ %upre"a a%(ultare a lui Cri%to% de -oia lui 3u"ne1eu ,i re%pe(ti- %upr`"a %u*erin0/ a ro'ului 4/u &a-el pentru a +"plini %(opul pentru (are l:a`he"at Cri%to%: &ri"ul &a%aC nu a *o%t %(ri% +n prin(ipal (a un e%eu (ri%tologi( (i a *o%t %(ri% &entru a 1.lu%tra natura u"ilin0ei la (are +i (he"a &a-el pe WPeni4 7de-/rul teologi( pe (are ii (on0ine a(e%t pa%a8 e%te (on*ir"at de *aptul (/ &a-elc atun(i (ind ^ *olo%it (a ilu%tra0ie a %o(otit (/ e%te un ade-/r deJa %ine +n0ele%. 2a"enii %o(ote%( de la %ine +n0ele% (eea (e (on%tituie un (re1 (o_cunD ei argu"entea1/ atun(i (ind apar di*eren0e di%puta'ile. Mult/ (erneal/ %:a (on%u"at +n legKtur/ (u e.pli(area +n0ele%ului e.pre%iei L4:a de1'r/(at pe 4ineM ?2:7@. +n (e "___ a renun_at Cn%to% la &rerogati-ele di-init/0ii atun(i (+nd a -enit +ntre oanc[ 3o"nul <%u% Cri%to% 4Ja de1'r/(at

de 'un/-oie de gloria -i1i'il/ pentrua 4e +"'r/(a +n -e,""tul o"enirii ,i pentru a %u*eri pedeap%a pentru p/(atul u"an pe t/r+" o"ene%( dar $l nu a /m+iele Termelor lui %ara ala, din /omiK are au avu[ *$(( de 8Si de mamur4 dar !n are !n "eau mai multe 8i. 641 Studiu al Noului Testament +n(etat %/ *ie 3u"ne1eu. +"preun/ (u Colo%eni 1 $-rei 1 ,i 2 ,i <oan 1 a(e%ta e%te unul dintre (ele "ai i"portante pa%a8e legate de do(trina +ntrup/rii. Cel/lalt pa%a8 5ilipeni 3 ne pre1int/ *a(torul deter"inant din -ia0a lui &a-el. 3e-ota"entul %/u ui"itor ,i 1elul %/u %tatorni( +l %ituea1/ al/turi de (ei "ai "ari lideri ai i%toriei (are ,i:au dedi(at -ia0a unei (au1e +n (are au (re1ut */r/ re1er-e. &entru el +n%/ toat/ -ia0a era +n%u"at/ +n Cri%to%. Toat/ aten0ia lui &a-el %:a (on(entrat pentru a:= L(+,tigaM pe $l pentru a:= L(unoa,teM pe $l pentru a *i Lg/%itM +n $l pentru a atinge %(opul %ta'ilit +n $l. $pi%tola (/tre *ilipeni 1ugr/-e,te o -ia0/ tr/it/ total"ente +n Cri%to%. /ezultatele !ntemnirii lui Pavel )e1ultatul perioadei de +nte"ni0are nu e%te greu de e%ti"at. 9u %e ,tie +n%/ %igur da(/ &a-el a *o%t eli'erat %au nu. +n (iuda +nte"ni0/rii lui +n Ce1areea ,i +n )o"a lu(rarea lui &a-el nu %:a +n(heiat. &rin (ola'oratorii ,i prin prietenii %/i (are %+nt "en0iona0i +n %alut/rile epi%tolelor %ale el a "en0inut o (o"uni(are per"anent/ (u 'i%eri(ile. )etragerea *or0at/ i:a o*erit "ai "ult ti"p pentru rug/(iune ,i pentru "edita0ie *apt din (are a re1ultat ine%ti"a'ila re-ela0ie a $pi%tolelor din +n(hi%oare. 7pelul %/u la Ce1ar a adu% (re,tini%"ul dire(t +n aten0ia %t/p+nirii ro"ane ,i a o'ligat autorit/0ile (i-ile %/ ia o de(i1ie (u pri-ire la legalitatea lui. 3a(/ (re,tini%"ul era per"i% (a religio li ita, (ult per"i% per%e(u0ia ar *i *o%t ilegal/ ,i %e(uritatea lui ar *i garantat/. 3a(/ pe de alt/ parte era de(larat religio illi ita, (ult inter1i% atun(i per%e(u0ia (are ar ur"a i:ar *a(e doar pu'li(itate ,i i:ar o*eri un prile8 de a:,i de"on%tra puterea. +n de(eniul "i%iunii +ntre nee-rei +ntre anii H6 ,i >6 d.Cr. ,i +n (ei patru ani ai +nte"ni0/rii lui &a-el #i%eri(a a ie,it de %u' %tindardul iudai%"ului ,i %:a (on%tituit (a "i,(are independent/. $ra preg/tit/ a(u" pentru o +naintare ,i "ai "are +n e.pan%iunea "i%ionar/. Note 1. Cu pri-ire la natura leg/"+ntului -e1i 9u"eri 6:1:20. 2. IeEina era gloria %tr/lu(itoare (are +n%o0ea pre1en0a "ani*e%tat/ a lui 3u"ne1eu. ;e1i $.odul 3:1:> 2 Cron. 7:1:3 <%aia 6. 3. Cea "ai puterni(/ argu"entare +"potri-a ideii (/ &a-el e%te autorul $pi%tolei (/tre e*e%eni a *o%t adu%/ de $dgar C. 6ood%peed +n .n -ntrodu tion to the New Testament ?2 introdu(ere la 9oul Te%ta"ent@ Chi(ago The Bni-er%ity o* Chi(ago &re%% nedatat/ p. 222:239. 7rgu"entarea lui %e 8azeaz +n%/ aproape +n +ntregi"e pe do-e1i interne. H. )n )"heso nu apare +n &H6 #_ %au 7le*. >. C. #. =ight*oot St. PaulKs )"istle to the Phili""ians ?$pi%tola 4*+ntului

&a-el (/tre *ilipeni@ $ighth $ditionD =ondon: Ma("illan and Co. 1888 p. 30:H6. &7)T$7 7 <;:7 PR".!EME /N .ISERICA PRIMAR# T Perioada de onsolidare $("!n !n *(( d.%r. Capitolul 17 .iseri=a instituional, E<istolele <astorale %adrul 9u e.i%t/ ni(i o relatare i%tori(/ (ontinu/ (are %/ pre1inte +n %(ri% %oarta #i%eri(ii de la +n(heierea (/r0ii 5aptele apo%tolilor ,i p+n/ la %*+r,itul pri"ului %e(ol. Cuno,tin0ele (u pri-ire la e-eni"entele din a(ea%t/ perioad/ %+nt e.tra%e nu"ai din (/r0ile (anoni(e indi-iduale (u unele indi(ii %upli"entare (are pot *i %pi(uite din %(rierile p/rin0ilor #i%eri(ii. <n(ertitudinea (u pri-ire la %ta'ilirea e.a(t/ a lo(ului ,i datei reda(t/rii a(e%tor %(rieri a"pli*i(/ pro'le"a a,a +n(+t e%te aproape i"po%i'il %/ *ie re(on%tituit un ta'lou *idel al a(e%tei ere. 2 %(hi"'are (lar/ %:a petre(ut dup/ +nte"ni0area lui &a-el. &a-el +n%u,i %:a %(hi"'at pentru (/ de,i nu era gata %/ renun0e %/:,i ur"e1e (u ardoare (he"area a,a (u" a ar/tat $pi%tola (/tre *ilipeni ?5ii. 3:12@ ti"pul era +"potri-a lui. +n $pi%tola (/tre 5ili"on el %e de%(rie pe %ine (a L'/tr+nul &a-elM ?5ili"on 9@ iar +n 5ilipeni el arat/ (/ "oartea lui %:ar putea %/ nu *ie prea +ndep/rtat/ ?5ii. 1:20 21@. $l %e 'a1a tot "ai "ult pe a8utorul (ola'oratorilor %/i "ai tineri (are erau +n(/ li'eri ,i (are puteau %/ du(/ "ai 'ine la +ndeplinire lu(rarea de propo-/duire. $pi%tolele pa%torale 1 Ti"otei Tit ,i 2 Ti"otei apar0in a(e%tei perioade a a(ti-it/0ii %ale. 7utenti(itatea lor a *o%t di%putat/ "ult/ -re"e datorit/ di*eren0elor de li"'a8 de %til ,i de (on0inut dintre ele ,i (elelalte %(rieri ale lui &a-el. $le +n%/ poart/ nu"ele lui &a-el ,i leg/tura lor (u 'iogra*ia lui (uno%(ut/ e%te %u*i(ient de puterni(/ pentru a 8u%ti*i(a a((eptarea lor +ntru(+t -o(a'ularul ,i %tilul poate %/ %e %(hi"'e (u -+r%ta ,i (u +"pre8ur/rile. $.i%t/ o di*eren0/ %e"ni*i(ati-/ +ntre epi%tolele %(ri%e +n +n(hi%oare ,i epi%tolele %(ri%e +n ti"pul (/l/toriilor a,a +n(+t o di*eren0/ +ntre toate a(e%tea ,i epi%tolele pa%torale nu e%te %urprin1/toare. 2W6 Studiu al Noului Testament 3atele 'iogra*i(e pe (are le *urni1ea1/ ele par %/ indi(e (/ &a-el tre'uie %/ *i *o%t a(hitat +n ur"a pri"ei audien0e la +"p/rat ,i (/ %:a 'u(urat dup/ a(eea de o %(urt/ perioad/ de propo-/duire li'er/. &lanul lui ini0ial *u%e%e %/ du(/ darurile tri"i%e de 'i%eri(ile de nee-rei la <eru%ali" ,i dup/ a(eea %/ ple(e */r/ +nt+r1iere (/tre apu% (a %/ +nt/rea%(/ 'i%eri(a din )o"a de unde ur"a %/

ple(e +n 4pania. Tre(u%er/ (el pu0in patru ani de (+nd nu "ai era %t/p+n pe planurile %ale dar +n (ele din ur"/ a *o%t eli'erat. 7lu1iile pe (are le *a(e +n epi%tolele pa%torale la depla%/rile %ale nu au ni(i o leg/tur/ (u relatarea din 5aptele ,i +n "ulte (a1uri nu (ore%pund delo(. Con(lu1ia ine-ita'il/ e%te (/ a(e%te trei epi%tole tre'uie %/ *i *o%t %(ri%e "ai t+r1iu (+nd &a-el era din nou li'er %/ (/l/torea%(/. )aporturile (ronologi(e dintre epi%tolele pa%torale ,i (ele din +n(hi%oare par %/ *ie (lare din re*eririle la +n%o0itorii lui &a-el. Mul0i dintre a(e,tia %+nt identi(i (u (ei din epi%tolele din +n(hi%oare dar %+nt lo(ali1a0i +n lo(uri (are arat/ (/ au ple(at din i"ediata apropiere a lui &a-el. Ti"otei a *o%t l/%at la $*e% +n ti"p (e &a-el era +n dru" %pre Ma(edonia ?1 Ti". 1:3@ iar +n ulti"a (/l/torie */(ut/ de Ti"otei +"preun/ (u &a-el ei "ergeau din Ma(edonia %pre 7%ia ?5aptele 20:H:6@ ,i Ti"otei nu a r/"a% la $*e%. 3i"a 1:a p/r/%it pe &a-el ?2 Ti". H:10@ +n ti"p (e epi%tolele din +n(hi%oare +l in(lud ,i pe el +n grupul de la )o"a ?5ili"on 2H@. Tit a *o%t l/%at +n Creta ?Tit 1:>@ ,i apoi a "er% +n 3al"a0ia ?2 Ti". H:10@ dar &a-el nu a "er% la Creta +n ni(i una dintre (/l/toriile %ale ,i ni(i nu 1:a a-ut pe Tit (u %ine (+nd +n %*+r,it a tre(ut pe a(olo +n dru" %pre )o"a. Mar(u era +n 7%ia ?H:11@ (+nd &a-el 1:a re(o"andat +n una dintre %(ri%orile %ale (/tre 'i%eri(ile din 7%ia ?Col. H:10@. =u(a era tot (u &a-el ?2 Ti". H:11@. Tihi( ple(a%e %pre $*e% ?H:12@. &a-el +n%u,i -i1ita%e $*e%ul ?1 Ti". 1:3@ Creta ?Tit 1:>@ 9i(opole ?3:12@ Corintul ?2 Ti". H:20@ Miletul ?H:20@ ,i Troa ?H:13@ iar +n pre1ent %e a*la +n )o"a ?1:17@. $ra +n +n(hi%oare ?1:16@ ,i era aproape %igur (/ %*+r,itul -ie0ii lui nu era departe ?H:6 7@. 3a(/ pune" toate a(e%te ele"ente laolalt/ -ede" (/ %itua0ia era (o"plet di*erit/ de (ea de%(ri%/ +n epi%tolele din +n(hi%oare. $pi%tolele pa%torale au *o%t %(ri%e pro'a'il +ntr:un inter-al "ai "are de ti"p. +nt+ia epi%tol/ (/tre Ti"otei +l pre1int/ pe &a-el (/l/torind ,i *iind a(ti%*/tuindu:1 pe t+n/rul %/u lo(0iitor (u pri-ire la +ndatoririle pa%torale. 7 doua $pi%tol/ (/tre Ti"otei +n%/ e%te +n "od (ert %(ri%/ la %*+r,itul -ie0ii deoare(e &a-el era %igur (/ nu -a %upra-ie0ui iarna a(eea ?2 Ti". H:21@. &ri"a audien0/ la (e1ar la (are nu 1:a ap/rat ni"eni %:a +n(heiat *a-ora'il ?H:17@ dar a(u1atorii lui au de-enit "ai +nr/i0i ?H:1H@ iar (onda"narea ,i e.e(u0ia lui ur"au %/ ai'/ lo( +n (ur+nd. 9ero a-ea un te"pera"ent *oarte i"pre-i1i'il ,i ,an%ele o'0inerii (le"en0ei lui +n -iitor erau *oarte "i(i. $pi%tolele pa%torale *or"ea1/ o unitate. 3a(/ -o(a'ularul ,i %tilul pot *i *olo%ite (a ,i (riteriu pentru e%ti"area rela0iei dintre ele e%te (ert (/ ele tre'uie %/ *i *o%t %(ri%e de (/tre a(eea,i per%oan/ ,i +n a(elea,i (ir(u"%tan0e generale. 3e a(eea ele %+nt ni,te do(u"ente 'une pentru e-aluarea %t/rii #i%eri(ii +n al ,aptelea de(eniu al erei (re,tine. %a"itolul *> 303 * Timotei 3a(/ pre%upune" (/ &a-el a *o%t a(hitat +n anul 60 %au 61 d.Cr. +n ur"a

apelului */(ut de el la +"p/rat +n%ea"n/ (/ el ,i:a reluat a(ti-it/0ile "i%ionare. Contrar a,tept/rilor %ale ini0iale ?5aptele 20:38@ era de%(hi%/ pentru el (alea %a -i1ite1e din nou 'i%eri(ile din 7%ia. Bnele dintre ele au dat +napoi (/(i &a-e` 1:a %*/tuit pe Ti"otei: L4/ porun(e,ti unora %/ nu +n-e0e pe al0ii alta +n-/0/tur/ ,i %/ nu %e 0in/ de 'a%"e ,i de +n,ir/ri de nea"uri *ara %*+r,it la Ti" 1:3 H@ $i a-eau dorin0a %/ *ie +n-/0/tori ai =egii de,ierau lip%i0i (ie e.perien0/ ,i ne(uno%(/tori +n (eea (e pri-e,te tainele ei ?1:7@ <n a*ar/ de (e (are erau +ntr:o %tare de (on*u1ie intele(tual/ "ai erau al0u (are au to% a'andona0i din pun(t de -edere "oral (a <"eneu ,i 7le.andru ?1:20@ (are au *o%t pedep%i0i (u a%pri"e. 3up/ a(e%te lu(ruri au ur"at (erturi */r/ *olo% ?i.oD ,i nau*ragii %pirituale. 2rgani1area #i%eri(ii a (re%(ut +n (o"ple.itate. 5un(0iile de-eni%er/ %ta'ile ,i erau ur"/rite de unii pentru (a %/ ai'/ o po1i0ie de +nt+ietate ,i de a(_ o'ie(ti-ul prin(ipal a de-enit *un(0ia ,i nu utilitatea ei. 4+nt "en0ionai epi%(opii dia(onii ,i pre1'iterii de,i pro'a'il (/ pri"a ,i a treia dintre a(ea (ategorii erau identi(e.1 ;/du-ele erau +ntre0inute de 'i%eri(a in (are era +nrolateM ,i a-eau anu"ite re%pon%a'ilit/0i +n leg/tur/ (u lu(rarea %o(iala X #i%eri(ii ?>:9@. 4er-i(iile a-eau anu"ite ele"ente *i.e: rug/(iunea (u "u"i ridi(ate ?2:8@ "ode%tia ,i di%(re0ia din partea *e"eilor ?2:11@ (itire_ predi(area ,i +n-/0area ?H:13@ punerea "+inilor pentru a (on*eri un (_ %piritual ?H:1H@. &e "/%ur/ (e %:a ridi(at a doua ,i a treia genera0ie o (redin(io,i teologia #i%eri(ii a *o%t %o(otit/ tot "ai "ult (a un lu(ru natural , a de-enit tot "ai pu0in -ital/. 4e n/,teau di%pute ,i (erturi a%upra uno di*eren0e de opinieD ere1ia a de-enit un peri(ol tot "ai i"inent. .io@rafia lui Timotei Ti"otei +n%u,i poate *i %u'ie(tul unui %tudiu intere%ant. 9/%(ut +n =i%0ra dintr:un tat/ gre( ,i o "a"/ e-rei(/ el a *o%t edu(at +n (redin0a iudai(a ,i +n-/0at 4(ripturile +n(/ din (opil/rie. &a-el 1:a luat (a u(eni( +n a doua (/l/torie "i%ionar/ ?5aptele 16:1:3@ ,i Ti"otei a r/"a% de atun(i +n(olo (u e: 7 luat parte la e-angheli1area Ma(edoniei ,i 7haiei ,i 1:a a8utat pe &a-M ti"pul (elor trei ani de propo-/duire +n $*e% unde a a8un% %/ (unoa%(/ *oar 'ine ora,ul ,i ne-oile 'i%eri(ii lo(ale. $l a *o%t unul dintre delega0ii tri"i,i <eru%ali" ?20:H@ ,i pro'a'il (/ a "er% +napoi +"preun/ (u &a-el pinK <eru%ali". $l a %tat (u &a-el +n )o"a +n ti"pul pri"ei lui +nte"ni0/ri pe" (/ nu"ele lui apare la +n(eputul $pi%tolei (/tre (olo%eni ?1:1@ ,i al (elei %er lui 5ili"on ?1@. 3up/ eli'erarea lui &a-el a (/l/torit +"preun/ (u el ,i e e-ident (/ a *o%t l/%at la $*e% (a %/ +ndrepte +n(ur(/turile de a(olo iar &a-e ple(at %/ -i1ite1e 'i%eri(ile din Ma(edonia. =a %*+r,itul -ie0ii lui &a-el Ti"o a *o%t al/turi de el +n )o"a ?2 Ti". H:11 21@ ,i el +n%u,i a *o%t inte"nA ?$-r. 13:23@ dar a *o%t eli'erat "ai t+r1iu. 2W' Studiu al Noului Testament Ti"otei a *o%t un o" de"n de +n(redere dar nu a-ea un (ara(ter prea -iguro%. $l d/dea i"pre%ia de lip%/ de "aturitate de,i tre'uie %/ *i *o%t +n

-+r%t/ de (el pu0in trei1e(i de ani atun(i (+nd &a-el i:a +n(redin0at p/%torirea 'i%eri(ii din $*e% ?1 Ti". H:12@. $ra ti"id ?2 Ti". 1:6 7@ ,i a-ea pro'le"e (u %to"a(ul ?1 Ti". >:23@. $pi%tolele (are +i poart/ nu"ele au *o%t %(ri%e (a %/:1 +n(ura8e1e ,i %/:1 +nt/rea%(/ pentru %ar(ina *oarte "are pe (are i:a +n(redin0at:o &a-el. S=Cia =rii Timotei, Sfaturi <entru un <redi=ator t>nr II. in. <;. %alutare 1:1 2 &rea"'ul 1:3: 17 9e-oia urgent/ de la 1:3: $*e% 11 $.perien0a lui &a-el 1:12: 17 +n%/r(inarea o*i(ial/ 1:18: H:> 4(opul ei 1:18: 20 3e%pre rug/(iune 2:1:8 3e%pre +n(hinarea 2:9: *e"eilor 1> 3e%pre %lu8'a de epi%(op 3:1:7 3e%pre %lu8'a de dia(on 3:8: 13 &arante1/ 3:1H: 16 3e%pre apo%ta1ie H:1:> +nde"nuri per%onale H:6: 6:19 3e%pre (onduita H:6: per%onal/ 16 3e%pre rela0iile (u >:1: di*erite grupuri 6:2 ;/du-e >:1: 16 #/tr+ni >:17: 19 Credin(io,i (/1u0i >:20: 2> 4(la-i 6:1 2

+n-/0/tori *al,i 7-ari 3e%pre "/rturia per%onal/ 3e%pre *olo%irea 'og/0iilor 4alut/ri de +n(heiere

6:3:8 6:9 10 6:11: 16 6:17: 19 6:20. 21

;. Coninutul $%te greu de ela'orat o %(hi0/ integral/ a a(e%tei epi%tole datorit/ %tilului de (on-er%a0ie +n (are a *o%t %(ri%/ ,i datorit/ tonului ei *oarte per%onal. Bnele propo1i0ii par irele-ante +n (onte.tul +n (are %e a*l/ a,a (u" e%te +nde"nul: L4/ nu "ai 'ei nu"ai ap/M +n 1 Ti". >:23. 7(e%ta e%te to("ai genul de lu(ruri (are te a,tep0i %/ *ie %pu%e +ntr:o (on-er%a0ie o'i,nuit/ +n (are %a"itolul *> 2W5 -or'itorul le inter(alea1/ atun(i (+nd +i -in +n g+nd */r/ %/ pl/nuia%(/ %(rierea unui e%eu *or"al. &rea"'ulul ?1:3:17@ %(hi0ea1/ (ri1a +n (are 1:a l/%at &a-el pe Ti"otei la $*e%. $l +i a"inte,te lui Ti"otei unele lu(ruri din e.perien0a %a lu(ruri (are %er-e%( drept "odel pentru (he"area la %lu8ire. $l +i a"inte,te *re(-ent lui Ti"otei de re%pon%a'ilitatea a(e%tei (he"/ri ?1:18D H:6 12 16D >:21D 6:11 20@ (a ,i (u" ar -rea %/:1 +"piedi(e %/ a'andone1e o "i%iune di*i(il/. +n%/r(inarea o*i(ial/ introdu%/ prin e.pre%ia: L&orun(a pe (are 0i:o dau...M ?1:18@ %e re*er/ la pro'le"e organi1atori(e i"portante ale #i%eri(ii. 4+nt e.pu%e pro'le"e legate de +n(hin/(iune pro'le"e do(trinare pro'le"e legate de *un(0iile din #i%eri(/ ,i %+nt %(hi0ate prin(ipii pa%torale ad"ini%trati-e. +n %e(0iunea dedi(at/ +nde"nurilor pa%torale ?H:6:6:19@ &a-el %(hi0ea1/ rela0ia predi(atorului (u propria %a lu(rare ,i (u grupurile din #i%eri(/ ar/t+nd (u" %/ le trate1e pe *ie(are +n parte. 7pelul *inal adre%at lui Ti"otei (a o" al lui 3u"ne1eu a de-enit (la%i( iar +n (ele patru i"perati-e: fugi, aut, lu"t, "ze+te ?6:11 12 1H@ &a-el %(hi0ea1/ ele"entele -ie0ii per%onale a predi(atorului. Tit Cadrul $pi%tola (/tre Tit a *o%t %(ri%/ dup/ 1 Ti"otei. 3up/ (e &a-el a p/r/%it $*e%ul el a "er% +n Ma(edonia ,i poate (/ de a(olo a ple(at (u (ora'ia la Creta pe (are o -i1ita%e +n (/l/toria %a %pre )o"a. Cu a(ea%t/ o(a1ie el a petre(ut "ai "ult ti"p ai(i ,i 1:a l/%at pe Tit %/ de%/-+r,ea%(/ lu(rarea de (on%olidare a #i%eri(ii ,i %/ (ore(te1e erorile. +ntru(+t &a-el a -or'it de%pre tri"iterea ulterioar/ a lui Tihi( +n Creta ?Tit 3:12@ ne pute" +ntre'a da(/ nu (u"-a &a-el a %i"0it (/ "ai are pu0in ti"p la di%po1i0ie ,i -oia %/ %e +ntoar(/ la $*e%. 4(opul lui *inal era %/ a8ung/ la 9i(opole ?pro'a'il +n $pir@ unde

inten0iona %/ ierne1e. 4itua0ia din Creta era de%(ura8atoare. #i%eri(a era de1organi1at/ ,i "e"'rii ei erau *oarte negli8en0i +n (o"portarea lor. 3a(/ +nde"nurile din (apitolul 2 indi(/ ne-oile 'i%eri(ilor +n%ea"n/ (/ '/r'a0ii erau nep/%/tori ,i ne(u"p/ta0i *e"eile '/tr+ne erau '+r*itoare ,i 'e0i-e iar *e"eile tinere erau lene,e ,i %en1uale. &oate (/ propo-/duirea $-angheliei harului le:a dat (retanilor i"pre%ia (/ "+ntuirea prin (redin0/ nu a-ea ni(i o leg/tur/ (u h/rni(ia ,i (u o -ia0/ "oral/. +n a(ea%t/ epi%tol/ %(urt/ (redin(io,ii %+nt +nde"na0i de ,a%e ori la *apte 'une ?1:16D 2:7 1HD 3:1 8 1H@. 3e,i &a-el %pune (/ "+ntuirea nu poate *i do'+ndit/ prin *apte 'une ?3:>@ el %u%0ine (u a(eea,i t/rie (/ (redin(io,ii tre'uie %/ *a(/ *apte 'une. Tul'ur/rile din Creta au *o%t (au1ate de o del/%are "oral/ n/%(ut/ din tendin0ele *ire,ti ale (retanilor ?1:12 13@ a((entuate de (erturile legate de *a'ulele e-reie,ti ,i de porun(ile (are erau pro"o-ate de un grup de iudai1atori ?1:10@ (are erau nee-la-io,i ?1:16@ ne%upu,i ?1:10@ de1'inatori ?1:11@ ,i a"/gitori ?1:11@. +n-/0/torii a(e,tia %e deo%e'eau de (ei (are au 2W7 Studiu al Noului Testament tul'urat 6alatia deoare(e eroarea lor (on%ta +n per-er%iune "oral/ +n ti"p (e eroarea galatenilor era un legali%" %tri(t. 7"+ndou/ erorile %+nt (onda"nate +n a(ea%t/ epi%tol/. 7t+t 1 Ti"otei (+t ,i Tit au *o%t %(ri%e pentru a %*/tui pe un u(eni( (are era (on*runtat (u pro'le"e ale unui pa%torat di*i(il. Tit de%tinatarul a(e%tei epi%tole a *o%t un (uno%(ut ,i (ola'orator al lui &a-el ti"p de (in(i%pre1e(e ani %au "ai "ult. $l era un nee-reu (on-ertit la +n(eputurile lu(r/rii din 7ntiohia ,i (on-ertirea lui a *o%t at+t de (on-ing/toare +n(+t a %er-it (a e.e"plu de nee-reu (redin(io% net/iat +"pre8ur atun(i (+nd &a-el ,i #arna'a au "er% la (on*erin0a de la <eru%ali" ?6al. 2:1 3@. $l tre'uie %/ *i *o%t (u &a-el +n a treia (/l/torie "i%ionar/ deoare(e el a *o%t e"i%arul lui &a-el +n 1ilele grele ale r/1-r/tirii (re,tinilor din Corint ,i a reu,it %/:i adu(/ din nou la po(/in0/ ,i la loialitate ?2 Cor. 7:6:16@. $l a (/l/torit "ult +n Ma(edonia (a %/ adune *ondurile pe (are le (ole(ta &a-el ,i %:a 'u(urat de apro'area lui &a-el ?8:16 19 23@. 4:ar putea (a el %/ *ie in(lu% +n pronu"ele per%onal LnoiM din 5aptele 20:> de,i el nu e%te "en0ionat pe nu"e ni(/ieri +n 5aptele. Blti"a alu1ie */(ut/ la el +n 9oul Te%ta"ent a*ir"/ (/ el a ple(at +n 3al"a0ia ?2 Ti". H:17@. 4e pare (/ Tit a *o%t un per%ona8 "ai -iguro% de(+t Ti"otei ,i (/ a putut %/ +n*runte "ai 'ine opo1i0ia. S=Cia =rii Tit, )o=trina sntoas <. 4alutare: 4ur%a do(trinei %/n/toa%e 1:1:H <<. 7d"ini%trarea do(trinei %/n/toa%e 1:>:16 <n%talarea pre1'iterilor 1:>:9 3e"a%(area +n-/0/torilor *al,i 1:10:16 <<<. &redi(area do(trinei %/n/toa%e 2:1:1>

7pli(area ei 2:1:10 =a '/r'a0ii '/tr+ni =a *e"eile '/tr+ne =a *e"eile tinere =a '/r'a0ii tineri =a %ine =a %(la-i 3e*ini0ie 2:11:1> <;. 4*/tuirea pe 'a1a do(trinei %/n/toa%e 3:1:11 ;. 4alut/ri de +n(heiere 3:12:1> %a"itolul *> 2W8 Coninutul Con0inutul general al $pi%tolei (/tre Tit e%te a%e"/n/tor (u (el al pri"ei $pi%tole (/tre Ti"otei (u deo%e'irea (/ e%te pu% un a((ent "ai puterni( pe *or"ularea (re1ului. +n +ntreg 9oul Te%ta"ent %+nt dou/ pa%a8e +n (are &a-el %e apropie (el "ai "ult de *or"ularea unui (re1 ?2:11:1HD 3:H:7@. 2'%er-a0i ele"entele (on0inute +n a(e%te pa%a8e: 1. &er%onalitatea lui 3u"ne1eu ?2:11D 3:6@. 2. 3rago%tea ,i harul =ui ?2:11D 3:H@. 3. Titlul 4/u de M+ntuitor ?2:10D 3:H@. H. Cri%to% (a M+ntuitor ?2:13D 3:6@. >. 3uhul 4*+nt ?3:>@. 6. <"pli(a0iile *iin0ei triuni(e a lui 3u"ne1eu ?3:> 6@. 7. $%en0a du"ne1eirii lui Cri%to% ?2:13@. 8. Cert*a de i%p/,ire +nlo(uitoare a lui Cri%to% ?2:1H@. 9. Bni-er%alitatea "+ntuirii ?2:11@. 10. M+ntuirea prin har nu prin *apte ?3:>@. 11. ;enirea 3uhului 4*+nt +n (redin(io% ?3:>@. 12. +ndrept/0irea prin (redin0/ ?3:7@. 13. 4*in0irea ?puri*i(area@ poporului lui 3u"ne1eu ?2:1H@. 1H. 4epararea de r/u ?2:12@. 1>. Mo,tenirea -ie0ii -e,ni(e ?3:7@. 16. +ntoar(erea lui Cri%to% ?2:13@. &un(tele de "ai %u% (on%tituie un re1u"at 'un al teologiei 9oului Te%ta"ent. $pi%tola (/tre Tit e%te un 'un re1u"at al +n-/0/turii do(trinare a #i%eri(ii intrate +n %tadiul de in%titu0ionali1are. 3e,i (el (/ruia i:a *o%t %(ri%/ era un "i%ionar pionier el a repre1entat o #i%eri(/ tre(ut/ prin perioada de pionierat ,i (are a-ea prin(ipii ,i o (redin0/ 'ine %ta'ilit/. Cu-+ntul L%/n/toa%/M i"pli(/ *aptul (/ a *o%t a((eptat un %tandard do(trinar *a0/ de (are tre'uia %/ %e (on*or"e1e -ia0a ,i +n-/0/tura pentru a *i (ore(te. 2W1 Studiu al Noului Testament 2 Timotei

Cadrul 9u ,ti" da(/ dorin0a lui &a-el de a -i1ita 4pania %:a +"plinit. Cle"ent din )o"a ?9> d.Cr.@ a %pu% +n %(ri%oarea %a (/ &a-el L...a propo-/duit +ndrept/0irea +n toat/ lu"ea ,i (+nd a a8un% la (ap/tul lu"ii +n%pre apu% el ,i:a depu% "/rturia +naintea (ondu(/torilor...M2 3a(/ Cle"ent a %(ri% din )o"a ar *i %traniu (a el %/ %e re*ere la )o"a (a la L(ap/tul lu"ii +n%pre apu%M (a ,i (u" un o" (are lo(uie,te +n Clu8 ar %pune (/ ora,ul a(ela e%te (ap/tul de apu% al )o"Kniei. Cle"ent nu a "en0ionat 4pania ,i e%te po%i'il (a el %/ *i '/nuit (/ &a-el a */(ut a(ea (/l/torie pre%upun+nd (/ el ,i:a +"plinit inten0ia de(larat/. 7r *i intere%ant de ,tiut da(/ &a-el a predi(at (u ade-/rat a(olo ,i da(/ pri"ele 'i%eri(i din 7*ri(a de nord ,i din #ritania au *o%t +n*iin0ate de unii (are au *o%t (on-erti0i de el. 7,adar ori(e (/l/torie +n 4pania +n perioada a(ea%ta e%te pur/ %pe(ula0ie ,i +n (el "ai 'un (a1 o pro'a'ilitate. 3a(/ dru"urile lui &a-el ur"ea1/ (u %tri(te0e rutele indi(ate +n $pi%tolele pa%torale el %:a oprit la Corint ?H:20@ unde $ra%t %:a de(i% %/ r/"+n/ la Milet unde 1:a l/%at pe Tro*i" (are era 'olna- ,i la Troa ?H:13@. 2rdinea e.a(t/ a a(e%tor opriri nu e%te indi(at/ +n nara0iune. $l nu %:a oprit la $*e% dar 1:a tri"i% pe Tihi( a(olo. $l tre'uie %/ *i *o%t are%tat pe nea,teptate ,i du% la )o"a pentru (/ ,i:a l/%at planurile ne+"plinite. &ro'a'il (/ a inten0ionat %/ ia "ai t+r1iu (/r0ile pe (are le:a l/%at la Troa dar nu a "ai a-ut prile8ul. =o(ul are%t/rii lui e%te in(ertD %:ar putea %/ *i *o%t Troa %au 9i(opole. Cau1a are%t/rii lui e%te de a%e"enea in(ert/. 3a(/ 7le.andru (/ld/rarul "en0ionat +n 2 Ti"otei H:1H e%te identi( (u 7le.andru din 5aptele 19:33 a" putea (rede (/ el a *o%t un "etalurgi%t e-reu (are era %up/rat pe &a-el din dou/ "oti-e: *aptul (/ &a-el propo-/duia harul gratuit pentru nee-rei ,i de(linul +n (o"er0ul (u altare la $*e% datorit/ ata(urilor -iguroa%e ale lui &a-el +"potri-a p/g+ni%"ului. 4itua0ia de la $*e% a *o%t +n(/r(at/ de ten%iune +n 2 Corinteni 1:8 &a-el a -or'it de%pre Lne(a1ul (are ne4a lo-it +n 7%ia de (are a" *o%t ap/%a0i pe%te "/%ur/ de "ult "ai pre%u% de puterile noa%tre a,a (/ ni(i nu "ai tr/gea" n/de8de de -ia0/M. +n 5aptele 20:19 el %:a re*erit la Luneltirile iudeilorM (are *u%e%er/ pu%e la (ale a(olo. &oate (/ 7le.andru %up/rat +n(/ din pri(ina e-ad/rii lui &a-el din $*e% ,i din pri(ina pierderii (o"er(iale %u*erite de el ,i de to-ar/,ii lui de "e%erie 1:a p+r+t pe &a-el la autorit/0ile ro"ane ,i +n (ele din ur"/ a o'0inut (onda"narea lui. 7le.andru era (uno%(ut ,i de Ti"otei ,i %*atul lui &a-el de a %e *eri de el arat/ (/ 7le.andru +n(/ "ai opera a(olo unde %e a*la Ti"otei pro'a'il +n $*e%. Tonul general al epi%tolelor pa%torale pre1int/ o #i%eri(/ lupt+nd pentru +n%/,i -ia0a ei +"potri-a in-idiei r/ut/(ioa%e a unui iudai%" ne"ul0u"it ,i +"potri-a indi*eren0ei (orupte a p/g+ni%"ului de(adent. &a-el repre1entantul genera0iilor de "i%ionari pionieri (are au tre(ut a delegat re%pon%a'ilit/0ile %ale unor (ola'oratori "ai tineri ,i "ai -iguro,i dintre (are unii (a Tit ,i Ti"otei erau %u((e%ori de"ni +n ti"p (e al0ii (a 3i"a d/deau +napoi ?2

Ti". H:10@. 2 Ti"otei e%te ulti"ul "e%a8 al lui &a-el (/tre (ola'oratorii ,i prietenii %/i +nainte de ie,irea lui din %(en/. %a"itolul *> 309 S=Cia =rii 6 Timotei, MesaAul de rmas Bun <. 4alutare 1:1 2 <<. Modelul pa%toral 1:3:3:17 &re(edente din tre(ut 1:3:18 &ro'le"e pre1ente 2:1:26 ;ia0a per%onal/ 2:1:13 )ela0iile pu'li(e 2:1H:26 &er%pe(ti-e de -iitor 3:1:17 &eri(olul apo%ta1iei 3:1:9 7p/rarea (redin0ei 3:10:17 <<<. +n%/r(inarea *inal/ H:1:8 <;. 4alut/ri de +n(heiere H:9:22 Tem"lul lui ."olo din eea e a fost !ndva o a+ezare im"ortant unos ut a :assae, !n a"ro"iere de <igalia, !n 1re ia. 2 W Studiu al Noului Testament Coninutul Con0inutul a(e%tei ulti"e epi%tole e%te un a"e%te( de %enti"ente per%onale ,i prin(ipii ad"ini%trati-e de a"intiri ,i de +n-/0/turi de tri%te0e ,i de +n(redere. 4(opul ei prin(ipal a *o%t %/:1 +nt/rea%(/ pe Ti"otei pentru lu(rarea grea pe (are &a-el +n%u,i era pe pun(tul de a o +ntrerupe. &a -el a ar/tat (u" tre'uie %/ *ie un pa%tor a"intindu:i "ai +nt+i lui Ti"otei propria lui e.perien0/ per%onal/ ,i apoi in(lu1+ndu:1 ,i pe el +n a*ir"a0iile */(ute: L$l ne4a "+ntuit ,i ne4a dat o (he"are %*+nt/... dup/ harul (are ne:a *o%t dat +n Cri%to% <%u%M ?2 Ti". 1:9D %u'linierile ne apar0in@. Cu a(ea%t/ (he"are +n g+nd el 1:a +nde"nat pe Ti"otei %/ a'orde1e pro'le"ele (a ,i un %oldat (are "erge la r/1'oi ?2:3@ a-+nd +n(redere +n *elul (u" *a(e generalul %/u planul (a"paniei %lu8ind din toat/ ini"a ,i */r/ "ur"ur oriunde e%te ne-oie. +n -ia0a per%onal/ ,i +n rela0iile pu'li(e (u #i%eri(a el tre'uie %/ *ie +ntotdeauna %lu8itorul 3o"nului %/ nu %e (erte (i %/ *ie gata %/:i a8ute pe to0i oa"enii %/ +n0eleag/ ade-/rul lui 3u"ne1eu. Ta'loul 1ilelor de pe ur"/ la *el (a ,i pa%a8ul %i"ilar din 1 Ti"otei H:1:3 a *o%t un ele"ent pro*eti( pre1ent+nd %tarea pe (are o putea a,tepta #i%eri(a. Cunoa,terea 4(ripturii a *o%t antidotul pe (are 1:a pre%(ri% &a-el pentru a (ontra(ara in*lu.ul de r/u deoare(e 4(ripturile Lpot %/:0i dea +n0elep(iunea (are du(e la "+ntuire prin (redin0a +n Cri%to% <%u%M ?2 Ti". 3:1>@. +nde"nul *inal ?H:1:6@ a de-enit (la%i( ,i ar tre'ui %/ *ie %tudiat (u aten0ie de ori(e (andidat pentru lu(rarea pa%toral/.

)valuare $pi%tolele pa%torale (a grup %+nt (ea "ai i"portant/ %ur%/ pentru +n0elegerea -ie0ii #i%eri(ii +n perioada de tran1i0ie de la %*+r,itul erei de pionierat ,i +n(eputul erei organi1/rii in%titu0ionale (are e%te de%(ri%/ +n $pi%tolele lui <gnatiu%. 3ou/ %au trei tendin0e %+nt de"ne de re"ar(at. +n pri"ul r+nd a%(en%iunea ere1iei e%te "ai e-ident/. +"potri-irea *a0/ de ade-/r ,i a'aterile do(trinare apar +n toate epi%tolele pauline. 6alateni ata(/ legali%"ul 1 Corinteni a*ir"/ (/ unii nu (redeau +n +n-ierea trupului Colo%eni re*le(t/ ata(urile unor (ulte *ilo1o*i(e. 7(e%tea +n%/ au *o%t ata(uri %poradi(e ,i lo(ale (u e.(ep0ia tendin0ei iudai1atoare dar (hiar ,i a(ea%ta a -ariat (a inten%itate ,i (ara(ter +n di*erite lo(uri. +n epi%tolele pa%torale apar a(elea,i erori dar ele %+nt inten%i*i(ate ,i (on%tituie o a"enin0are -iitoare pe (are predi(atorii "ai tineri tre'uie %/ o +n*runte. 3atorit/ a(e%tei a"enin0/ri +n epi%tolele pa%torale %e pune un a((ent "ai puterni( pe *or"ularea (re1ului de(+t +n %(rierile anterioare. 5or"ulele do(trinare %pe(i*i(e din $pi%tola (/tre Tit porun(a de a 0ine Ldreptarul +n-/0/turilor %/n/toa%e pe (are le:ai au1it de la "ineM ?2 Ti". 1:13@ ,i propo1i0iile *re(-ente (are au *or"/ de (re1 ?1 Ti". 1:1>D 2:3:>D 3:16D H:10D 2 Ti". 1:10D 2:8D 3:16@ +i arat/ (ititorului (/ epi%tolele pa%torale au *o%t %(ri%e unei #i%eri(i (are +n(epea %/:,i e.pri"e (redin0a +n ter"eni (oeren0i. 7%e"enea %a"itolul *> 2 e.pri"/ri ale (re1ului erau o'i,nuite deoare(e *or"ula: L7de-/rat ,i (u totul -redni( de pri"it e%te (u-+ntul (are 1i(e...M e%te *olo%it/ pentru a introdu(e "ai "ulte a%e"enea a*ir"a0ii (a ,i (u" ele ar *i *olo%ite +n "od o'i,nuit +n +n-/0/tura oral/ a #i%eri(ii ?1 Ti". 1:1>D 3:1D H:9D 2 Ti". 2:11D Tit 3:8@. $.pre%ia L+n-/0/tur/ %/n/toa%/M apare de a%e"enea *re(-ent ?1 Ti". 1:10D 6:3D 2 Ti". 1:13D H:3D Tit 1:9D 2:1D 2:8@. 7d8e(ti-ul L%/n/to%M e%te *olo%it de o'i(ei +n leg/tur/ (u *aptele 'une %au (u prin(ipiile (ore(te. Cre1ul ,i tr/irea nu %+nt de%p/r0ite ni(iodat/ +n #i'lie. 3e,i (on,tiin0a de %ine a #i%eri(ii (a in%titu0ie a +n(eput %/ apar/ ?1 Ti". 3:1>@ ea nu a dat na,tere la o ierarhie *i./ %au la o organi1are "e(ani(/. ;italitatea ,i (onduita %piritual/ erau "ai i"portante de(+t ritualurile %au %trategiile iar dorin0a "i%ionar/ era +n(/ -ie. +n (iuda per%e(u0iei in(ipiente ,i a ere1iilor #i%eri(a +n(/ "ai (ontinua %/ (rea%(/ rapid. Note 1. Co"par/ (u 5aptele 20:17 ,i 28. &er%oanele "en0ionate erau din $*e%. 2.1 Cle"ent ; 7. ;e1i Sir%opp =aEe The ."ostoli <athers ?&/rin0ii apo%toli(i@ =ondra !illia" Aeine"ann 1919 ;oi. < p. 17. Capitolul 18 .iseri=a >n suferin, Petru

%adrul &+n/ a(u" +n 9oul Te%ta"ent %:a %pu% *oarte pu0in de%pre rela0ia dintre (re,tini%" ,i %t/p+nirea ro"an/. &u0inele re*eriri politi(e din $-anghelii %e o(up/ de %t/p+nirea lo(al/ a <ro1ilor ,i nu de %i%te"ul i"perial (u e.(ep0ia *ai"oa%ei e.pre%ii a lui <%u%: L...3a0i dar Ce1arului (e e%te al Ce1arului ,i lui 3u"ne1eu (e e%te al lui 3u"ne1euM ?Matei 22:21@. 5aptele apo%tolilor pre1int/ +n "od in-aria'il (onta(tele dintre (re,tini%" ,i o*i(ialit/0ile ro"ane +ntr:o lu"in/ *a-ora'il/ dar d/ i"pre%ia (/ a(e%te (onta(te au *o%t pu0ine. $pi%tolele lui &a-el nu di%(ut/ teorii politi(e (i doar +i +ndea"n/ pe (re,tini %/ *ie %upu,i %t/p+nirilor deoare(e ele %+nt r+nduite de 3u"ne1eu ?)o". 13:1:6@. )elati-a t/(ere (u pri-ire la rela0iile politi(e (are nu puteau *i lip%ite de i"portan0/ %u' un regi" totalitar poate *i e.pli(at/ +n "ai "ulte *eluri. Mai +nt+i (re,tini%"ul era +n pri"ul r+nd o "i,(are %piritual/ nu politi(/ L+"p/r/0ia Mea nu e%te din lu"ea a(ea%ta M i:a %pu% <%u% lui &ilat. L3a(/ ar *i +"p/r/0ia Mea din lu"ea a(ea%ta %lu8itorii Mei %:ar *i luptat...M ?<oan 18:36@. 7pli(area prin(ipiului pe (are 1:a enun0at <%u% a a-ut (on%e(in0e politi(e dar ni(i $l ,i ni(i apo%tolii nu au *o%t re-olu0ionari %au agitatori. 7poi a,a (u" %:a %pu% (re,tini%"ul %:a de1-oltat +n %+nul iudai%"ului (are era religio li ita, o religie per"i%/ ,i o(rotit/ de %tat. &oliti(a )o"ei era %/ tolere1e (ere"oniile religioa%e atun(i (+nd a(e%tea nu erau +n (on*li(t (u (erin0ele %tatului. C+t/ -re"e (re,tinii nu au (reat tul'ur/ri ei au *o%t pur ,i %i"plu ignora0i. Cre,tinii (are au intrat +n (onta(t (u )o"a +n pri"a parte a pri"ului %e(ol au l/%at o i"pre%ie *a-ora'il/ a%upra autorit/0ilor ro"ane. &a-el a */(ut apel 2 ' Studiu al Noului Testament la drepturile %ale de (et/0ean ro"an +n (el pu0in dou/ o(a1ii ,i a (erut re(unoa,terea lor ?5aptele 16:36:39D 22:2H:29@ dar el a putut %pune ,i (/ nu %:a */(ut ni(iodat/ -ino-at de a(ti-it/0i %u'-er%i-e %au de in%tigare la re-olt/ ?2H:12@. #i%eri(a a ur"at o politi(/ de penetrare pa,ni(/ +n %o(ietate (u "e%a8ul lui Cri%to%. C/tre %*+r,itul (elui de:al ,a%elea de(eniu %itua0ia a +n(eput %/ %e %(hi"'e. Cre,tinii %:au %eparat de iudai%" ,i au *o%t re(uno%(u0i (a grup %eparat. 7deren0a lor *er"/ la (redin0a +ntr:un 3u"ne1eu ne-/1ut ,i +ntr:un Cri%to% +n-iat a dat na,tere la %u%pi(iuni ,i di%pre0 din partea pu'li(ului +n ti"p (e -or'ele lor de%pre o 8ude(at/ -iitoare ,i de%pre di%trugerea lu"ii pre1ente au .mfiteatrul anti din )"idauros, 1re ia. %a"itolul *G 2 5 *o%t +n0ele%e gre,it ,i au %t+rnit ur/. )ea(0ia +"potri-a lor la )o"a +n ti"pul lui 9ero a *o%t produ%ul a(e%tei antipatii populare in%tigate de a(u1a0iile r/u-oitoare ale lui 9ero. Modul +n (are %e +n(heie $pi%tolele pa%torale arat/ (/ "oartea lui &a-el a "ar(at o %(hi"'are +n politi(a %t/p+nirii (are a (on%tat din tre(erea de la toleran0/ la (riti(/ o%til/. C+nd 'i%eri(ile au +n(eput %/:,i dea %ea"a de a(ea%t/ %(hi"'are de

atitudine ele au +n(eput %/ %e tea"/ de (e ar putea -eni a%upra lor. $le nu puteau organi1a a(0iuni de +"potri-ire pentru (/ */(+nd a(e%t lu(ru ar *i +n(/l(at propriul lor prin(ipiu de %upunere pa,ni(/ *a0/ de %t/p+nire ,i ar *i dat o(a1ia %/ *ie adu%e ,i alte a(u1a0ii +"potri-a lor. $rau a"enin0a0i (u e.tin(0ia[ Care a-ea %/ *ie re1ultatul[ ;or *i repetate +n pro-in(ii 'rutalit/0ile lui 9ero[ #i%eri(ile a,teptau (a liderii lor %/ le dea r/%pun%uri. +nt+ia $pi%tol/ a lui &etru a *o%t %(ri%/ (a r/%pun% la a(ea%t/ %itua0ie (are a*e(ta 'i%eri(ile din nordul 7%iei Mi(i +n pro-in(iile &ont 6alatia Capado(ia 7%ia ,i #itinia. 3ou/ dintre a(e%te pro-in(ii &ont ,i Capado(ia nu %+nt "en0ionate +n 5aptele apo%tolilor (a *iind printre (ele e-angheli1ate de &a-elD el a +n(er(at %/ intre +n #itinia dar a *o%t oprit %/ o *a(/ ?5aptele 16:7@. &a-el a e-angheli1at 6alatia ,i 7%ia dar din *elul +n (are %+nt enu"erate a(e%te pro-in(ii a-e" i"pre%ia (/ &etru %e adre%a nu"ai a(elor (redin(io,i (are lo(uiau +n regiunile de nord. 2riginea ,i al(/tuirea a(e%tor 'i%eri(i nu %+nt (uno%(ute prea 'ine. 2a"eni din Capado(ia ,i din &ont au *o%t pre1en0i la )u%alii ?5aptele 2:9@ ,i %:ar putea %/ %e *i +ntor% a(a%/ (u -e%tea -enirii lui Me%ia ,i a re-/r%/rii 3uhului 4*+nt. $%te po%i'il (a &etru %/ *i predi(at +n a(e%te regiuni pentru (/ el a (ola'orat (u 'i%eri(a din 7ntiohia ?6al. 2:11@ ,i a (/l/torit +n 0inuturile din 8urul Mediteranei +n ti"p (e &a-el predi(a +n (a"pania %a european/ ?1 Cor. 9:>@. 3e,i nu e.i%t/ ni(i o a*ir"a0ie %(ri%/ (/ &etru ar *i +n*iin0at %au -i1itat a(e%te 'i%eri(i nu e.i%t/ ni"i( (are %/ e.(lud/ a(ea%t/ po%i'ilitate. &oate (/ &a-el a renun0at %/ +n(eap/ o "i%iune +n a(e%te pro-in(ii to("ai pentru (/ ,tia (/ a(olo lu(ra%e alt(ine-a. $pi%tola e%te adre%at/ L(/tre ale,ii (are tr/ie%( (a %tr/ini ,i +"pr/,tia0i...M ?1 &etru 1:1@. 7(ea%t/ %alutare +"preun/ (u re*erirea la nee-rei ?2:12D H:3@ ne d/ i"pre%ia (/ Lale,iiM erau (on-erti0ii din 3ia%pora ,i (/ a(e%te grupuri erau al(/tuite +n prin(ipal din e-rei. 4e poate ridi(a +ntre'area legiti"/ da(/ a(e,ti ter"eni %+nt literali %au *igurati-i. L9ea"uriM a a8un% %/ +n%e"ne nu nu"ai nee-rei +n %en% ra%ial (i ,i +n %en% %piritual. &entru un e-reu ori(ine (are nu:1 (uno,tea pe ade-/ratul 3u"ne1eu era %o(otit nee-reu. C+nd (re,tinii au adoptat e.pre%ia e-reia%(/ Lnee-reuM a a8un% %/ *ie e(hi-alent (u ter"enul "odern Lp/g+nM. 5olo%irea (u-+ntului +n a(e%t %en% +n 1 &etru e%te (on*ir"at/ de +n(/ unul %au dou/ pa%a8e. 1 &etru 1:1H le porun(e,te (ititorilor %/:,i pun/ n/de8dea +n Cri%to% L(a ni,te (opii a%(ult/toriM ,i %/ nu %e la%e t+r+0i +n po*tele pe (are le a-eau alt/dat/ !nd erau !n ne+tiin. Cei (are au *o%t (re%(u0i (a e-rei (uno%(+nd 4(ripturile (u greu %:ar putea %pune (/ erau ne,tiutori. &etru "ai -or'e,te de%pre L*elul de,ert de -ie0uire pe (are:1 "o,teni%er/0i de la p/rin0ii -o,triM ?1:18@. $l %pune de a%e"enea (/ ei au *o%t (he"a0i Ldin MAREA NEAGR MAREA MEDITERAN PR"&INCII!E ASIEI MICI $I CE!E $APTE

.ISERICI A!E ASIEI %a"itolul *G 2 8 +ntuneri(M ?2:9@ iar +n al doilea pa%a8 +n (are %+nt "en0iona0i nee-reii el %pune: L+n tre(ut a0i */(ut -oia nea"urilor ,i a0i tr/it +n de%*r+n/ri +n po*te +n 'e0ii +n o%pe0e +n (he*uri ,i +n %lu8iri idole,ti ne+ng/duiteM ?H:3@. 3e,i %:ar putea (a a(e%te 'i%eri(i la *el (a ,i (ele +n*iin0ate de &a-el %/ *i (uprin% un nu(leu i"portant de e-rei din 3ia%pora ,i de pro1eli0i %e pare (/ nu +n(ape ni(i o +ndoial/ (/ +n #i%eri(/ erau in(lu,i ,i nee-reii. =i"'a8ul *olo%it de &etru %e poate apli(a +n (ea "ai "are parte la a"+ndou/ (ategoriile dar alu1ia la L%lu8irile idole,ti ne+ng/duiteM ?H:3@ i"pli(/ pre1en0a nee-reilor. $pi%tola a *o%t prile8uit/ de u"'ra a"enin0/toare a per%e(u0iei. 4u*erin0a e%te unul dintre %u'ie(tele prin(ipale ale epi%tolei *iind "en0ionat/ de nu "ai pu0in de ,ai%pre1e(e ori. #i%eri(ile au *o%t +ntri%tate prin L*elurite +n(er(/riM ?1:6@D unii dintre "e"'rii lor au %u*erit L+ntri%tare... pe nedreptM ?2:19@D e.i%ta po%i'ilitatea (a ei %/ *i a-ut Lde %u*erit pentru dreptate Xneprih/nireYM ?3:1H@. +naintea lor puteau *i 1ile ,i "ai +ntune(ate deoare(e o L+n(er(are de *o(M a-ea %/ -in/ a%upra lor +n(er(are +n (ur%ul (/reia ei puteau *i pu,i +n r+nd (u u(iga,ii ho0ii ,i */(/torii de rele. &etru i:a +nde"nat %/ nu %e ru,ine1e da(/ au de %u*erit pentru (/ %+nt (re,tini ?H:12:16@. 7(e%te %u*erin0e nu a-eau %/ -in/ nu"ai a%upra lor +ntru(+t (re,tinii din +ntreaga lu"e a-eau %/ *ie a*e(ta0i ?>:9@. To0i tre'uie %/ trea(/ prin a(e%te +n(er(/ri (u (ura8. $pi%tola a *o%t un a-erti%"ent ,i o +n(ura8are (are tre'uia %/:i preg/tea%(/ pentru (ri1a (are ur"a. .utorul 4i"on &etru autorul epi%tolei e%te (el "ai 'ine (uno%(ut dintre u(eni(ii lui Cri%to%. =a *el (a ,i "a8oritatea to-ar/,ilor %/i el era galilean pe%(ar de "e%erie ,i a *o%t (u Cri%to% de la +n(eputul lu(r/rii =ui ?<oan 1:H1 H2@. 4i"on era prenu"ele %/uD &etru ?&iatr/@ a *o%t o pore(l/ dat/ de <%u% (are a pre1i% (/ *irea lui i"pul%i-/ ,i in%ta'il/ a-ea %/ de-in/ la *el de %ta'il/ ,i de %olid/ (a ,i o %t+n(/. 4i"on a p/r/%it '/r(ile de pe%(uit atun(i (+nd a *o%t (he"at de <%u% ?Mar(u 1:16:20@ ,i %:a al/turat grupului 4/u atun(i (+nd <%u% %tr/'/tea 6alileea. &etru era un lider +nn/%(ut ?10:28@ ,i de%eori a *o%t purt/torul de (u-+nt al (elor doi%pre1e(e ?8:29D <oan 6:67 68D Matei 19:27@. <%u% 1:a atra% +n (er(ul inti" de u(eni(i ?Mar(u >:37D 9:2D 1H:33@ ,i i:a a(ordat o aten0ie %pe(ial/ +n (+te-a o(a1ii ?=u(a >:10D Matei 16:17D =u(a 22:31 32D <oan 13:6:10@. $ra i"pul%i- o%(ilant ,i egoi%t pripit +n a(0iune ,i gr/'it %/ dea +napoi. 5aptul (/ =:a t/g/duit pe <%u% nu a *o%t re1ultatul unei a(0iuni r/u-oitoare pre"editate (i al pani(ii de "o"ent pani(/ de (are %:a (/it "ai t+r1iu (u a"ar ?Matei 26:69:7>@. Cu toate a(e%tea +n %u*letul %/u era o loialitate pro*und/ ?<oan 13:36:38D 18:10 1>@. $l a *o%t e.tre" de +ngri8orat de di%pari0ia trupului lui <%u% din "or"+nt ?20:2:6@ ,i %:a 'u(urat %/:= -ad/ pe 3o"nul +n-iat ?21:7 1>:21@. =a )u%alii &etru +"preun/ (u (eilal0i (are au luat parte la +ntrunirea de

rug/(iune a *o%t u"plut (u 3uhul 4*+nt. $l a de-enit pe dat/ liderul grupului. &redi(a lui a %ta'ilit tonul pentru noua lu(rare iar propo-/duirea -inde(/rile ,i a(ti-itatea lui do"in/ pri"ele (in(i (apitole din 5aptele. 2dat/ (u 2 1 Studiu al Noului Testament %a"itolul *G 319 i1'u(nirea per%e(u0iei pornite de 4anhedrin el a ple(at "ai departe +n (+"pia de (oa%t/ a &ale%tinei ,i la 4a"aria ,i 7ntiohia. Cu tre(erea anilor el a (/l/torit "ult +n (adrul unei lu(r/ri itinerante de propo-/duire a%e"/n/toare (u lu(rarea lui &a-el. &otri-it tradi0iei el a *o%t r/%tignit (u (apul +n 8o% +n )o"a +n ti"pul per%e(u0iei din ti"pul lui 9ero nu "ai t+r1iu de(+t anul 68 d.Cr. +n pri"a $pi%tol/ a lui &etru ni %e %pune (/ ea a *o%t %(ri%/ din L#a'ilonM ?>:13@. $.i%t/ trei interpret/ri po%i'ile ale a(e%tei lo(ali1/ri: ?1@ #a'ilonul i%tori( din Me%opota"ia unde a e.i%tat o a,e1are de e-rei p+n/ "ult "ai t+r1iu +n era (re,tin/ ,i unde %e poate (a &etru %/ *i +nte"eiat o 'i%eri(/D ?2@ un ora, +n $giptD ,i ?3@ un nu"e "i%ti( dat )o"ei prin (are (re,tinii apli(au )o"ei toate (onota0iile rele (are au *o%t a%o(iate +n "od i%tori( (u #a'ilonul de pe $u*rat ,i prin (are ei +,i puteau e.pri"a %enti"entele */r/ %/ poat/ *i dete(ta0i. 9u e.i%t/ ni(i o relatare tradi0ional/ (are %/ a*ir"e (/ &etru ar *i *o%t -reodat/ +n #a'ilonul din $gipt ,i a(e%t lo( nu a *o%t %u*i(ient de i"portant (a %/ "erite %/ i %e a(orde aten0ie. #a'ilonul de pe $u*rat e%te o po%i'ilitate "ai 'un/ +ntru(+t a(olo au lo(uit "ul0i e-rei din -re"ea ro'iei ,i p+n/ +n -re"urile Tal"udului. 9u e.i%t/ +n%/ ni(i o do-ad/ (/ &etru ar *i *o%t -reodat/ +n regiunea a(ea%ta ,i de,i o %erie de (o"entatori %:au e.pri"at +n *a-oarea ideii (/ &etru a lo(uit +n regiunea #a'ilonului "oti-ele lor nu %+nt *oarte (on-ing/toare. 4+nt (+te-a *apte (are par %/ -in/ +n %pri8inul ideii (/ L#a'ilonM +n%e"na )o"a. <oan Mar(u (are a *o%t (u &etru (+nd a *o%t %(ri%/ a(ea%t/ epi%tol/ era +n )o"a pe -re"ea +nte"ni0/rii lui &a-el ?Col. H:10@. &ro-in(iile %+nt nu"ite +ntr:o ordine (are %ugerea1/ (/ "e%agerul (are ar du(e %(ri%oarea ar +n(epe un (ir(uit (are %:ar +n(heia +n -e%t ,i nu +n e%t. 3a(/ "e%agerul %:ar +ntoar(e din nou %pre lo(ul de unde a ple(at %(ri%oarea ar *i "ai logi( %/:,i +n(heie (/l/toria la )o"a ,i nu la #a'ilon. Toate a*ir"a0iile p/rin0ilor #i%eri(ii arat/ (/ &etru %e a*la +n )o"a (/tre %*+r,itul -ie0ii %ale. 3in a(e%te "oti-e pare "ai logi( %/ (on(hide" (/ epi%tola a *o%t (o"pu%/ +n )o"a. 3a(/ a(ea%t/ (on(lu1ie e%te (ore(t/ ea nu i"pli(/ ni(ide(u" (/ &etru a +n*iin0at 'i%eri(a din )o"a %au (/ ar *i %lu8it a(olo pentru un ti"p oare(are. 9i(i 5aptele apo%tolilor ,i ni(i $pi%tola (/tre ro"ani nu ne dau -reun indi(iu (/ &etru ar *i *o%t +n )o"a +nainte de anul 60 d.Cr. 3a(/ el a %(ri% din )o"a pro'a'il (/ %e a*la +n (ur%ul unei -i1ite +nt+"pl/toare a%e"/n/toare (u a(eea pe (are o */(u%e "ai de-re"e la Corint.1 &ri"a $pi%tol/ a lui &etru %e a%ea"/n/ prin %tilul %/u general (u epi%tolele lui &a-el iar prin li"'a8 ,i %tru(tur/ %e a%ea"/n/ (u )o"ani ,i $*e%eni. 9u ar

*i %urprin1/tor %/ o'%er-/" o in*luen0/ a lui &a-el a%upra lui &etru +ntru(+t ei %:au (uno%(ut ti"p de "ai "ul0i ani ,i +ntru(+t in*luen0a lui &a-el a%upra g+ndirii lui &etru e%te a*ir"at/ +n 6alateni 2:11:21. =ui &etru +i erau *a"iliare epi%tolele lui &a-el ?2 &etru 3:1> 16@. #a "ai "ult da(/ 4il-an %e(retarul parti(ular al lui &etru ?1 &etru >:12@ e%te identi( (u 4ila (ola'oratorul lui &a-el %e poate (a &etru %/ *i a*lat de la a(e%ta "ulte lu(ruri pri-itoare la +n-/0/tura lui &a-el. &e l+ng/ te"a %u*erin0ei (are do"in/ a(ea%t/ epi%tol/ "ai e%te o a doua te"/: Lade-/ratul har al lui 3u"ne1euM ?>:12@. 4u*erin0a ar tre'ui +nt+"pinat/ (u har ,i ar tre'ui %/ dea na,tere la har +n indi-id. Ter"enul apare +n %alut ?1:2@ +n %u"arul de%pre "e%a8ul pro*e0ilor ?1:10@ (a o n/de8de -iitoare ?1:13@ (a un "odel de (onduit/ +n ti"p de a%uprire ?2:19 20D +n te.tul gre(@ (a plin/tatea 'ine(u-+nt/rilor (are -in (a r/%pun% la rug/(iune ?3:7@ (a un e(hipa"ent pentru %lu8irea %piritual/ ?H:10@ ,i (a *a-oarea pe (are 3u"ne1eu o arat/ *a0/ de to0i (ei (are %+nt %"eri0i *a0/ de $l ?>:>@. S hia rii Petru, M>ntuire <rin suferin <. <ntrodu(ere 1:1:2 <<. Cara(terul "+ntuirii: &/%trarea 1:3:12 III. Cerin0ele "+ntuirii: 4*in0enia 1:13: 2:10 7%pe(tul per%onal: L%u*letele -oa%treM 1:13: 21 7%pe(tul %o(ial: L*ra0iiM 1:22: 2> 7%pe(tul e(le1ia%ti(: Lo (a%/ duho-ni(ea%(/M 2:1:10 <;. &urtarea (elui "+ntuit 2:11: 3:12 5a0/ de lu"e 2:11 12 5a0/ de %tat 2:13: 17 5a0/ de *a"ilie 2:18: 3:7 4u"ar 3:8:12 ;. Cura8ul (elui "+ntuit 3:13: H:11 Cura8 +n ap/rare 3:12: 22 Cura8 +n purtare H:1:6 Cura8 +n propo-/duire H:7:11 ;<. 4*aturi pentru (ei "+ntui0i ?apli(ate la %u*erin0/@ H:12:

)/'dare +n %u*erin0/ 4lu8ire +n %u*erin0/ ;<<. 4alut/ri de +n(heiere

>:11 H:12: 19 >:1:11 >:12: 1H

320 Studiu al Noului Testament 6orminte ale "rimilor re+tini !ntr4un imitir anti din Salona, !n -ugoslavia de astzi. %oninutul $.perien0a per%onal/ a lui &etru (u Cri%to% e%te re*le(tat/ +n a(ea%t/ epi%tol/ (/tre prietenii %/i (are erau a"enin0a0i de per%e(u0ii i"inente. $l a (uno%(ut %enti"entul de neputin0/ (+nd ,i:a dat %ea"a (/ <%u% e%te "ort dar n/de8dea lui a re(/p/tat -ia0/ (+nd <%u% a +n-iat ?1:3@. )e*erirea la drago%tea lui Cri%to% ?1:8@ ne adu(e a"inte de +ntre'area %t/ruitoare pe (are i:a pu%:o <%u%: LM/ iu'e,ti tu "ai "ult de(+t a(e,tia[M ?<oan 21:1>@ iar +nde"nul lui de a Lp/%tori tur"a lui 3u"ne1euM ?1 &etru >:2@ e%te un e(ou al porun(ii pe (are i:a dat:o 3o"nul %/ *a(/ a(ela,i lu(ru ?<oan 21:1>:17@. &orun(a L5i0i +"podo'i0i X+n(in,iY (u %"erenieM ?1 &etru >:>@ +n%ea"n/ Lpune0i:-/ -e,"+ntul de %lu8itoriM lu(ru (are ne a"inte,te (/ <%u% +n%u,i 4:a +n(in% (u un ,tergar (a %/ %pele pi(ioarele u(eni(ilor ?<oan 13:H@. 3e (in(i ori -or'e,te &etru de%pre %u*erin0ele lui Cri%to% ?1 &etru 2:23D 3:18D H:1D H:13D >:1@ (a ,i (u" gr/dina 6het%i"ani ,i r/%tignirea ar *i */(ut o i"pre%ie de ne,ter% a%upra lui. 2 tr/%/tur/ re"ar(a'il/ +n %tru(tura a(e%tei epi%tole e%te *olo%irea i"perati-elor. +n(ep+nd (u 1:13 (are ur"ea1/ dup/ paragra*ul de +n(eput +n (are &etru +i adu(e "ul0u"iri lui 3u"ne1eu g/%i" un lan0 (ontinuu de porun(i (are %e +ntinde p+n/ la %*+r,itul (/r0ii. %a"itolul *G 26 1. 5i0i tre8i 1:1 3 2. &une0i:-/ toat/ n/de8dea +n 1:1 harul... 3 3. 5i0i %*in0i 1:1 > H. &urta0i:-/ (u *ri(/ +n ti"pul 1:1 pri'egiei 7 >. <u'i0i:-/ (u (/ldur/ unii pe 1:2 al0ii 2 6. 4/ dori0i laptele duho-ni(e%( 2:2 7. 5i0i %upu,i ori(/rei %t/p+niri 2:1 3 8. Cin%ti0i pe to0i oa"enii 2:1 7

9. <u'i0i pe *ra0i 10. Te"e0i:-/ de 3u"ne1eu 11. 3a0i (in%te +"p/ratului 12. 4lugilor *i0i %upu%e 13. 9e-e%telor *i0i %upu%e 1H. #/r'a0ilor purta0i:-/... (u ne-e%tele -oa%tre 1>. 4/ *i0i toi... 16. 4/ n:a-e0i ni(i o tea"/ 17. 9u -/ tul'ura0i 18. 4*in0i0i +n ini"ile -oa%tre 19. +nar"a0i:-/ (u a(ela,i *el de g+ndire 20. 5i0i +n0elep0i 21. ;eghea0i 22. 9u -/ "ira0i

2:1 7 2:1 7 2:1 7 2:1 8 3:1 3:7 3:8 3:1 H 3:1 H 3:1 > H:1

H:7 H:7 H:1 2 23. #u(ura0i:-/ H:1 3 2H. 9i"eni din -oi %/ nu %u*ere... H:1 > 2>. 4/ nu:i *ie ru,ine H:1 6 26. 4/ pro%l/-ea%(/ pe H:1 3u"ne1eu 6 27. 4/:,i +n(redin0e1e %u*letele H:1 9 28. &/%tori0i tur"a lui 3u"ne1eu >:2 29. 5i0i %upu,i (elor '/tr+ni >:> 30. 5i0i +"podo'i0i (u %"erenie >:> 31. 4"eri0i:-/ >:6 32. 5i0i tre8i 2>: 8 33. ;eghea0i >:8 3H. +"potri-i0i:-/ ?dia-olului@ >:9

7(e%te i"perati-e nu"eroa%e dau epi%tolei un (ara(ter dire(t ,i neo*i(ial (are.%e a%ea"/n/ (u %tilul predi(ii. &etru -or'ea din ini"/ ,i nu %(ria un e%eu *or"al. +n a(ea%t/ lu(rare apar toate pun(tele *orte ,i toate (alit/0ile %uperioare ale naturii %ale (a re1ultat al *aptului (/ a *o%t n/%(ut din nou Lprin +n-ierea lui <%u% Cri%to% din "or0i la o n/de8de -ieM ?1:3@. $%te &etru la apogeul (arierei %ale de o" n/%(ut din nou. )valuare Cea "ai "are -aloare a epi%tolei (on%t/ +n *aptul (/ le arat/ (re,tinilor (u" %/:,i tr/ia%(/ -ie0ile r/%(u"p/rate +ntr:o lu"e o%til/. M+ntuirea poate i"pli(a %u*erin0/ dar ea adu(e ,i n/de8de pe "/%ur/ (e harul lui 3u"ne1eu e%te a"pli*i(at +n -ia0a indi-idului. 322 Studiu al Noului Testament &aragra*ul din 3:18:22 a *o%t +ntotdeauna un pa%a8 greu de ;rea el oare %/ %pun/ (/ <%u% Cri%to% a predi(at +n lu"ea ne-/1ut/ a dun ^ +n perioada dintre "oartea ,i +n-ierea 4a[ 3a(/ e%te a,a oare <e:a o Lo alt/ ,an%/M %au doar le:a anun0at re1ultatul pati"ilor 4ale[ 2are ai ^ a(e%t pa%a8 (/ Lduhurile din +n(hi%oareM erau duhurile per%oanelor (a "urit la potop[ +n%ea"n/ oare (/ 'ote1ul +n %ine poate adu(e nun &a%a8ul e%te plin de +ntre'/ri la (are pot *i date nenu"/rate r/%pun 5ie(are (o"entator o*er/ o re1ol-are proprie. u =i"'a8ul *olo%it nu a%(unde -reo do(trin/ de%pre La doua ,an%^ Cu-+ntul La propo-/duiM +n%ea"n/ literal La anun0aM. 9u e%te (u-intu +n%ea"n/ a predi(a $-anghelia (a o in-ita0ie de a -eni la 3u"ne1eu. <%u% Cri%to% a -i1itat lu"ea ne-/1ut/ a */(ut:o pentru a -e%ti re1 pati"ilor 4ale. +n (eea (e pri-e,te 'ote1ul 9oe ,i *iii %/i nu au ro%t %^ datorit apei (i "rin ap/. 7pa +n %ine a (on%tituit peri(olul (el "ai pentru ei dar prin a%(ultarea de 3u"ne1eu ei au *o%t tre(u0i prin ap J lu@ 'ote1ului nu +i "+ntuie pe oa"eni. 3i"potri-/ tre(erea prin ap/ e%te %i ^ "or0ii ,i +n-ierii prin (are (redin(io%ul intr/ +ntr:o -ia0/ de glorie: 7[ %pune &etru +n 2:2H 'ote1ul ne a"inte,te de 8ert*a de i%p/,ire a "i 0: ^ (are La purtat p/(atele noa%tre +n trupul 4/u pe le"n pentru (a noi "or0i *a0/ de p/(ate %/ tr/i" pentru +ndrept/0ireM. &a%a8ul a(e%ta ade-/rat o paralel/ a i"aginii *olo%ite de &a-el +n )o"ani 6. Note 1. &entru o di%(u0ie "ai detaliat/ a a(e%tei +ntre'/ri -e1i &aton C: ja 8 -ntrodu tion to the %atholi )"istles ?<ntrodu(ere la $pi%tolele (ai W $din'urgh: T. U T. ClarE 1887 p. 1HH:160 ,i $l"er T. MerriB )arly %hristian Distory ?$%euri de%pre i%toria pri"ilor (re,tini@ Ma("illan U Co. =td. 192H p. 27>:3>3. -lustraia de "e "agina urmtoare# <ragmente din sinagoga din %a"ernaum, art!nd un a"itel !n stil orintian "e are este o re"rezentare a andela8rului u +a"te

8rae. Capitolul 19 >nde<rtarea de iudaism, Evrei %adrul Cre,terea rapid/ a #i%eri(ii dintre nee-rei (are era independent/ de iudai%" at+t prin "o,tenire (+t ,i prin (on-ingeri putea du(e nu"ai la o %eparare (o"plet/ ,i de*initi-/ a (re,tini%"ului de iudai%". Me"'rii #i%eri(ii e-reie,ti +n(/ %e "ai 0ineau de (ere"oniile =egii de,i %:au +n(re1ut +n <%u% Me%ia pentru a pri"i "+ntuirea. Ten%iunea dintre e-rei ,i nee-rei (are a ap/rut pe tot par(ur%ul pri"ilor trei1e(i de ani ai i%toriei (re,tine a de-enit "ai puterni(/ atun(i (+nd #i%eri(a a a8un% %/ ri-ali1e1e (u %inagoga +n (eea (e pri-e,te nu"/rul de aderen0i ,i (re,terea +n +ntreaga lu"e. )e%pingerea "e%a8ului (re,tin de (/tre e-rei a atin% +n (ele din ur"/ un pun(t (+nd &a-el a a'andonat ori(e %peran0/ de po(/in0/ na0ional/ a e-reilor. 3e,i %pu%e%e +nainte: L7proape %/ dore%( %/ *iu eu +n%u"i anate"a de%p/r0it de Cri%to% pentru *ra0ii "ei rudele "ele trupe,ti...M ?)o". 9:3@ el %:a +ntor% de la ei ,i a de(larat: L4/ ,ti0i dar (/ "+ntuirea a(ea%ta a lui 3u"ne1eu a *o%t tri"i%/ nea"urilor ,i o -or a%(ultaM ?5aptele 28:28@. 5i%ura a(ea%ta a *o%t l/rgit/ de al0i doi *a(tori. Bni-er%alitatea $-angheliei a *o%t pro(la"at/ de la 'un +n(eput (+nd &etru le:a %pu% a%(ult/torilor %/i e-rei +n <eru%ali": L5/g/duin0a a(ea%ta e%te pentru -oi pentru (opiii -o,tri ,i pentru to0i (ei (e %+nt departe a(u" !n ori !t de mare numr +i -a (he"a 3o"nul 3u"ne1eul no%truM ?5aptele 2:39@. $-reii erau e.(lu%i-i,ti ,i re%pingeau ideea unirii (u nee-reii +ntr:o leg/tur/ (o"un/ (are %/ nu i"pli(e (o"pleta tran%*or"are a nee-reilor +n e-rei. 7l doilea *a(tor (are a */(ut (a %epararea %/ *ie (o"plet/ a *o%t (/derea <eru%ali"ului +n anul 70 d.Cr. <udai%"ul (a religie ,i iudai%"ul (a %i%te" politi( erau unaD (+nd %:a pr/'u,it %i%te"ul politi( a,a +n(+t e-reii au r/"a% */r/ 0ar/ */r/ te"plu ,i */r/ 267 Studiu al Noului Testament (ondu(ere proprie ei au pierdut o "are parte din e%en0a %i%te"ului lor. C+nd iudai%"ul a *o%t *or0at %/ a'andone1e a(e%te "i8loa(e e.terioare de e.pri"are el a de-enit doar +n(hin/(iune adu%/ lui 3u"ne1eu prin %tudierea =egii ,i (a ur"are legali%"ul a *o%t +nt/rit "ai "ult (a ori(+nd. 7(ea%t/ ten%iune punea (+te-a pro'le"e neo'i,nuite pentru (re,tinii e-rei. To0i (re,tinii (redeau +n autoritatea di-in/ a 4(ripturilor ;e(hiului Te%ta"ent ,i le *olo%eau drept 'a1/ pentru (redin0a ,i pra(ti(a lor. Cu" tre'uiau ei %/ interprete1e a(u" a(ele 4(ripturi[ Tre'uiau ei oare %/:i ur"e1e pe ra'ini +ntr:o interpretare %tati(/ %au +n (alitate de (re,tini tre'uiau %/ pri-ea%(/ toate %(rierile +n lu"ina noii re-ela0ii a lui <%u% Me%ia[ Ce po1i0ie tre'uiau %/ ia ei +n (eea (e pri-e,te %itua0ia na0ional/[ 3a(/ (redeau (u-intele lui <%u% (are a %pu% +n (u-+ntarea 4a de pe Muntele

M/%linilor (/ nu -a r/"+ne piatr/ pe%te piatr/ +n <eru%ali" ?Matei 2H:2D =u(a 19:H1:HH@ ei nu puteau de(+t %/ a((epte (u(erirea (et/0ii (a 8ude(ata ine-ita'il/ a lui 3u"ne1eu pentru (ei (are =:au re%pin% pe )ege. 3a(/ pe de alt/ parte ar tre(e de la =ege la har ,i de la <eru%ali" (a (entru de +n(hinare la propriile lor 'i%eri(i ei ar *i %o(oti0i tr/d/tori de (/tre (o"patrio0ii lor (are erau loiali =egii. 3a(/ %:ar +ntoar(e la legali%" =:ar a'andona pe Cri%to% ,i ar pierde tot (e le:a adu% $l. 9u era o de(i1ie %i"pl/ pentru ei ,i "ul0i dintre ei at+t +n &ale%tina (+t ,i +n 3ia%pora ,o-/iau +n g+ndul lor. 3e(i1ia era i"portant/ deoare(e a*e(ta %oarta #i%eri(ii. $-reii (re,tini +n general a-eau o edu(a0ie religioa%/ "ai %olid/ de(+t (re,tinii nee-rei ,i de a(eea a-eau o (redin0/ "ai inteligent/ +ntru(+t ei (uno,teau de8a 4(ripturile. =oialitatea %au de1ertarea lor ar *i a-ut o in*luen0/ puterni(/ a%upra re1ultatului lu(r/rii "i%ionare. &entru ei +n,i,i ,i pentru #i%eri(a +n (re,tere tre'uia %/ li %e arate (/ 3u"ne1eu a-ea %/ *a(/ un lu(ru nou ,i (/ ei tre'uiau %/ +nainte1e al/turi de $l prin (redin0/ ,i %/ nu dea +napoi. $pi%tola (/tre e-rei a *o%t %(ri%/ pentru a da un r/%pun% la a(ea%t/ dile"/. 3e%tina0ia ei e.a(t/ e%te ne(uno%(ut/ deoare(e ea nu (on0ine o %alutare *or"al/ ,i deoare(e +n "anu%(ri%ele (ele "ai -e(hi titlul ei e%te %i"plu: LC/tre e-reiM. &er%oanele (/rora le:a *o%t adre%at/ (uno,teau *oarte 'ine ;e(hiul Te%ta"ent ,i %i%te"ul 8ert*elor. 7(e%te per%oane (uno,teau $-anghelia ,i au au1it:o propo-/duit/ de oa"eni (are au *o%t "artori o(ulari ai -ie0ii lui <%u% ,i (are po%edau darurile 3uhului ?$-rei 2:3 H@. $i +n,i,i erau (redin(io,i ne(linti0i %u*erind per%e(u0ii e"o0ionale ,i *i1i(e pentru noua lor (redin0/ ?10:32:3H@. $i nu erau no-i(i. =o(ali1area geogra*i(/ e%te %u'ie(tul unei (ontro-er%e ,i %e 'a1ea1/ +n prin(ipal pe interpretarea unei e.pre%ii din $-rei 13:2H: LCei din <talia -/ tri"it %/n/tateM. 2are +n%ea"n/ a(ea%ta (/ autorul era !n <talia tri"i0+nd %alut/ri a(e%tor (re,tini e-rei (are %e a*lau +n alt/ parte[ 4au +n%ea"n/ oare (/ ei lo(uiau +n <talia ,i (/ prietenii lor (are erau din <talia ,i (are a(u" erau +n (/l/torie %au %e "uta%er/ departe de (a%/ tri"iteau %alut/ri +n patrie[ &repo1i0ia a"o, tradu%/ LdinM -ine +n %pri8inul (elei de:a doua p/reri. %a"itolul *& 268 &e a(ea%t/ 'a1/ ,u'red/ ,i deoare(e (el "ai -e(hi (itat din a(ea%t/ epi%tol/ apare +n 1 Cle"ent (are a *o%t %(ri%/ din )o"a unii (er(et/tori au tra% (on(lu1ia (/ epi%tola a(ea%ta le:a *o%t tri"i%/ (re,tinilor e-rei din )o"a (are erau ne%iguri da(/ %/ per%i%te +n "/rturi%irea lui Cri%to% %au da(/ %/ %e +ntoar(/ +napoi la %inagog/.1 Teoria "ai -e(he %u%0ine (/ epi%tola a *o%t %(ri%/ (/tre (re,tinii e-rei din &ale%tina pentru a(ela,i "oti-.2 .utorul 2 pro'le"/ ,i "ai di*i(il/ e%te %ta'ilirea autorului. 4(riitorul nu:,i d/ nu"ele ,i ni(i nu %e re*er/ la +"pre8ur/ri %au leg/turi (are %/:1 identi*i(e (u (ertitudine a'%olut/. 2 e.a"inare a a(e%tei epi%tole arat/ (/ autorul ei a *o%t

un o" (u (apa(it/0i literare deo%e'ite (u un %til (are %e apropie "ai "ult de(+t ori(are alt %(riitor al 9oului Te%ta"ent de %tilul (la%i( gre(. $l nu a *o%t un u(eni( dire(t al lui Cri%to% ?$-rei 2:3@. $l (uno,tea *oarte 'ine ;e(hiul Te%ta"ent pe (are +l (itea1/ din -er%iunea 4eptuaginta. 4:ar putea %/ *i *o%t e-reu deoare(e *olo%e,te de%eori per%oana +nt+i plural atun(i (+nd li %e adre%ea1/ (ititorilor e-rei. $ra prieten (u Ti"otei ,i pro'a'il (/ */(ea parte din antura8ul lui &a-el ?13:23@. 5olo%irea (itatului din Aa'a(u( 2:H: LCel neprih/nit -a tr/i prin (redin0/M ?10:38@ e%te +n ar"onie (u %en%ul +n (are +l *olo%e,te &a-el +n )o"ani 1:17 ,i 6alateni 3:11. 7u *o%t e"i%e "ai "ulte ipote1e (u pri-ire la identitatea lui dar ni(i una dintre ele nu de0ine a(eea,i unani"itate a tradi0iei (a ,i %ta'ilirea lui =u(a drept autor al (elei de:a treia $-anghelii ,i al 5aptelor apo%tolilor. #i%eri(a r/%/ritean/ a (on%iderat +n(/ din -re"uri -e(hi (/ a(ea%t/ epi%tol/ e%te lu(rarea lui &a-el dar pro'a'il +n "od indire(t. $u%e'iu a %pu% (/ Cle"ent din 7le.andria ar *i a*ir"at (/ &a-el a %(ri% $pi%tola (/tre e-rei iar =u(a a tradu%:o +n grea(/.3 2rigen a (itat *re(-ent din ea atri'uindu:o lui &a-el ,i a %pu% (/ +n general %e (on%ider/ (/ a *o%t %(ri%/ de &a-elD dar (+nd a *o%t -or'a %/:,i e.pri"e p/rerea lui proprie el a %pu%: L3a(/ de(i -reo 'i%eri(/ %o(ote,te (/ a(ea%t/ epi%tol/ pro-ine de la &a-el %/ *ie +n(redin0at/ de *aptul a(e%ta pentru (/ (ei din -e(hi"e nu ne:au tran%"i%:o +n *elul a(e%ta */r/ %/ ai'/ un "oti-. 3ar (ine a %(ri% (u ade-/rat epi%tola nu"ai 3u"ne1eu ,tieM.H =inia general/ a argu"ent/rii %tilul ,i li"'a8ul (/r0ii nu %+nt pauline. 7u *o%t %ugerate "ulte alte nu"e (el "ai i"portant dintre ele *iind (el al lui #arna'a (/ruia Tertulian i:a atri'uit %(rierea epi%tolei > ,i 7polo al (/rui nu"e a *o%t %ugerat de Martin =uther. +n *a-oarea lui #arna'a e%te *aptul (/ el era e-reu le-it prieten (u &a-el (/ +n-/0/tura lui tre'uie %/ %e *i a%e"/nat "ult (u (ea a lui &a-el ,i le putea propo-/dui deopotri-/ e-reilor ,i nee-reilor. $.perien0a lui +ndelungat/ (a +n-/0/tor %:ar potri-i (u (ara(terul dida(ti( al a(e%tei epi%tole. +n *a-oarea lui 7polo nu e.i%t/ ni(i un %pri8in din -e(hi"e. Ii el a *o%t e-reu originar din 7le.andria (uno%(/tor al 4(ripturilor ,i 'u(ur+ndu:%e de un %u((e% deo%e'it +n lu(rarea %a +ntre e-rei. $l a *o%t prieten (u &a-el ,i era +n(/ a(ti- (/tre %*+r,itul -ie0ii lui &a-el ?3:13@. 3o-e1ile nu %+nt a'%olut (on(ludente pentru ni(i una dintre ipote1e. Bn lu(ru e%te %igur a,a (u" %pune Aaye%: L3e,i e.i%t/ in(ertitudine (u pri-ire la autorul a(e%tei epi%tole in%pira0ia ei e%te in(onte%ta'il/M .6 261 Studiu al Noului Testament 9ata $pi%tola a *o%t %(ri%/ +n ti"pul -ie0ii (elei de:a doua genera0ii de (re,tini ?$-rei 2:1:H@ ,i la un inter-al de ti"p (on%idera'il de la (on-ertirea de%tinatarilor ei ?>:12@. $i au uitat de8a L1ilele de la +n(eputM ?10:32@ ,i liderii lor erau "or0i ?13:7@. Ti"otei *u%e%e +n(hi% ?13:23@ dar "ai era +n(/ +n -ia0/ ,i a *o%t eli'erat. 7lu1iile la preo0ie indi(/ *aptul (/ te"plul +n(/ "ai e.i%ta dar

de%*iin0area in%titu0iilor iudai(e nu era prea +ndep/rtat/ +n ti"p ?12:27@. &er%e(u0ia era i"inent/ ?10:32:36D 12:H@. $pi%tola pare %/ %e potri-ea%(/ (el "ai 'ine (u %itua0ia de la %*+r,itul anilor J60 (+nd 'i%eri(a din )o"a %e te"ea de per%e(u0ie ,i (+nd pr/'u,irea *edera0iei e-reie,ti era i"inent/. S hia rii +ntreaga epi%tol/ e%te (on%truit/ +n 8urul e.pre%iei L"ai 'unM (are e%te *olo%it/ +ntr:o %erie de (o"para0ii (are arat/ (/ re-ela0ia lui 3u"ne1eu +n Cri%to% e%te %uperioar/ re-ela0iei (are a -enit prin =ege +n %pe(ial +n (eea (e pri-e,te apli(area =egii prin preo0ia le-iti(/. Calitatea de re-ela0ie a =egii ,i -aliditatea ei pentru perioada pentru (are a *o%t dat/ nu e%te (onte%tat/D pe de alt/ parte te.tul din $-rei %e 'a1ea1/ +n "are "/%ur/ pe ;e(hiul Te%ta"ent. )e-ela0ia nou/ +n Cri%to% a dep/,it:o pe (ea -e(heD -enirea %u'%tan0ei a */(ut (a u"'ra %/ *ie peri"at/. +n (eea (e pri-e,te %tru(tura ei epi%tola (on%t/ dintr:o %erie de (o"para0ii "en0ionate "ai %u% ,i dup/ *ie(are dintre ele e%te un a-erti%"ent %au un +nde"n pu% de o'i(ei +n parante1/. $%te (a ,i o (u-+ntare (are +n(epe (u o a*ir"a0ie de do-edit (ontinu/ (u un argu"ent apli(at periodi( la ne-oile (ititorilor ,i %e +n(heie (u un pun(t (ul"inant e.traordinar. Cu e.(ep0ia (apitolului 13 nu +nt+lni" ni(ide(u" un %til epi%tolar ,i %(ri%oarea ar putea *i de%(ri%/ "ai 'ine (a un di%(ur%. Evrei, E<istola lu=rurilor mai Bune
II

Me%agerul "ai 'un: 5iul Cali*i(/rile 4uperioritatea *a0/ de +ngeri Parantez# &eri(olul negli8/rii +ntruparea 7po%tolul "ai 'un 4uperioritatea *a0/ de Moi%e Parantez# &eri(olul ne(redin0ei 4uperioritatea odihnei 4ale Parantez# &eri(olul nea%(ult/rii 1:1:2:18 1:1:3 1(K01K ^(10K ^(501_ 2, *', 2 2, *7 3:7:19 H:1:10 H:11:13 <<<. &reotul "ai 'un

Co"para0ie (u 7aron )+nduiala lui Melhi%ede( )+nduit 7utorul "+ntuirii Parantez# &eri(olul lip%ei de "aturitate +nainte"erg/torul Bn preot -iu +nt/rit prin 8ur/"+nt )ela0ia (u 8ert*ele <;. =eg/"+ntul "ai 'un 4ta'ilirea leg/"+ntului Con0inutul leg/"+ntului -e(hi Cri%to% ,i noul leg/"+nt ;. Cert*a "ai 'un/ 9eputin0a =egii Cert*a lui Cri%to% Parantez# &eri(olul re%pingerii ;<. Calea "ai 'un/: Credin0a 9e(e%itatea (redin0ei $.e"ple de (redin0/ $.er%area (redin0ei 2'ie(ti-ul (redin0ei Parantez# &eri(olul re*u1ului ;<<. +n(heiere: 7pli(area (redin0ei +n rela0ii %o(iale +n rela0ii %pirituale 4alut/ri per%onale %a"itolul *& 264 K(1K07(^_ H:1H:>:H >:>:7:2> >:> 6 5(7010 >:11:6:12 6:13:20 7:1:17 7:18:2> 7:26:28 8:1:9:28 8:1:13 9:1:10 9:11:28 10:1:31

10:1:H 10:>:18 10:19:31 10:32:12:29 10:32:39 11:1:H0 12:1:17 12:18:2H 12:2>:29 13:1:2> 13:1:6 13:7:17 13:18:2> %oninutul 7rgu"entul de "ai %u% a a-ut "enirea de a +n(ura8a un grup de oa"eni (are erau tenta0i %/:,i a'andone1e (redin0a datorit/ *aptului (/ erau %u' pre%iunea per%e(u0iei ,i datorit/ ata,a"entului lor *a0/ de re-ela0ia "ai -e(he dat/ prin =ege. 4(riitorul le:a ar/tat (/ a(ela,i 3u"ne1eu (are i:a dat =egea lui Moi%e prin "i8lo(irea +ngerilor a -or'it "ai re(ent prin 5iul 4/u (are a *o%t */(ut pentru o -re"e "ai pre8o% de(+t +ngerii pentru (a %/ poat/ intra (u de%/-+r,ire +n %*era -ie0ii u"ane (a parti(ipant la ea ?2:9 10 1H:18@. 3eoare(e $l e%te at+t di-in (+t ,i u"an $l e%te (ali*i(at %/ %lu8ea%(/ drept "are preot +ntr:o preo0ie %uperioar/ (elei aroni(e. Moartea nu poate pune (ap/t %lu8irii =ui ?7:2H@ ,i %*era =ui de %lu8ire e%te +n %an(tuarul (ere%( +n +n%/,i pre1en0a lui 3u"ne1eu ?9:11 12@. +n a*ar/ de a(ea%ta 8ert*a pe (are o adu(e $l nu e%te ne-oie %/ *ie repetat/. $l +n%u,i e%te at+t 8ert*a (+t ,i preotul *iind a((eptat (u de%/-+r,ire de 3u"ne1eu a-+nd puterea %/ ,tearg/ -ino-/0ia nelegiuirilor (o"i%e %u' =ege ,i %u' har ?9:1>D 10:10 19@. M+ntuirea etern/ pe (are a 22W Studiu al Noului Testament o'0inut:o $l +n *elul a(e%ta poate *i pri"it/ prin (redin0/ a(eea,i (redin0/ pe (are au a-ut:o oa"enii din ;e(hiul Te%ta"ent (are au *o%t lideri %pirituali ai genera0iei lor. 7(ea%t/ (redin0/ apli(at/ +n (ondi0iile +n (are tr/iau (ititorii ur"a %/ le adu(/ %iguran0/ r/'dare ,i +n ulti"/ in%tan0/ intrarea +n +"p/r/0ia -e,ni(/. &e li%ta peri(olelor (are +i a"enin0au pe (redin(io,i pot *i g/%ite a-erti%"ente progre%i-e. 5ie(are dintre ele "ar(hea1/ un pa% "ai radi(al de +ndep/rtare de (redin0/. &ri"ul e%te peri(olul negli8/rii (ara(teri1at de (u-+ntul Ldep/rta0iM ?2:1@. 4en%ul pe (are +l are e%te (el de indi*eren0/ nu de opo1i0ie. 7l doilea peri(olul ne(redin0ei e%te ilu%trat +n (itatul din &%al"ul 9> (are la r+ndul lui de%(rie atitudinea i%raeli0ilor *a0/ de pro"i%iunea intr/rii +n &ale%tina. $.ager+nd opo1i0ia (are le %t/tea +n *a0/ ,i ignor+nd "ani*e%tarea puterii lui 3u"ne1eu +n %itua0ii anterioare ei nu au intrat +n "o,tenirea lor de drept ,i +n *elul a(e%ta au pierdut "o,tenirea pe (are 3u"ne1eu o preg/ti%e

pentru ei. Cuplat (u ne(redin0a ,i pra(ti( %inoni" (u ea e%te peri(olul ne%upunerii. )e*u1ul de a %e %upune *a0/ de noua re-ela0ie ar *i *atal pentru progre%ul %piritual. &eri(olul lip%ei de "aturitate ,i peri(olul re%pingerii %e a%ea"/n/ "ult. 7"'ele au dat na,tere la (ontro-er%e teologi(e (on%idera'ile. 7-erti%"entele par %/ indi(e (/ odat/ (e un o" re*u1/ %/ a%(ulte %au +,i a'andonea1/ po1i0ia de (redin0/ el nu "ai poate *i re%taurat ?6:6D 10:26@. 7"+ndou/ pa%a8ele %e re*er/ la o re%pingere deli'erat/ ,i inten0ionat/ a lui Cri%to% la o a'andonare -oit/ a ade-/rului ,i nu la o alune(are %u'it/ %au la o gre,eal/ pe (are o"ul +n%u,i %:ar putea %/ o regrete. 5/r/ a "ini"ali1a peri(olul negli8en0ei a" putea %pune (/ a(e%te a-erti%"ente %e re*er/ la apo%ta1ia -oluntar/ ,i nu la alune(area in(on,tient/. Blti"ul peri(ol e%te (el "ai gra- ,i i"pli(/ re*u1ul hot/r+t de a a((epta re-ela0ia lui 3u"ne1eu +n 5iul. L=ua0i %ea"a (a nu (u"-a %/ nu -oi0i %/ a%(ulta0i pe Cel (e -/ -or'e,teM ?12:2>@. 4e *a(e re*erire la %+ngele lui <%u% L(are -or'e,te "ai 'ine de(+t %+ngele lui 7'elM ?12:2H@ deoare(e el (hea"/ la "+ntuire ,i nu (ere r/1'unare. 3a(/ -o(ea a(eea e%te re*u1at/ (onda"narea e%te de*initi-/. &aralel (u a-erti%"entele (are apar periodi( +n te.t %+nt ,i +nde"nuri (are +i dau un ton po1iti-. +n li"'a grea(/ ele %+nt "ar(ate (lar prin *olo%irea %u'8on(ti-ului e.ortati- la per%oana +nt+i plural tradu% +n li"'a noa%tr/ (u "odul (on8un(ti-. =i%ta de "ai 8o% -a ar/ta (u" %+nt di%tri'uite a(e%te +nde"nuri +n (arte. 1. 4/ lu/" dar 'ine %ea"a H:1 2. 4/ ne gr/'i" dar %/ intr/" H:11 3. 4/ r/"+ne" tari +n "/rturi%irea noa%tr/ H:1H H. 4/ ne apropie"... de %(aunul harului H:16 >. 4/ "erge" %pre (ele de%/-+r,ite 6:1 6. 4/ ne apropie" 10:22 7. 4/ 0ine" */r/ ,o-/ire la "/rturi%irea n/de8dii noa%tre 10:23 8. 4/ -eghe" unii a%upra altora 10:2H 9. 4/ d/" la o parte ori(e piedi(/ 12:1 %a"itolul *& 22 10. 4/ alerg/" (u %t/ruin0/ 11. 4/ ne ar/t/" "ul0u"itori 12. 4/ ie,i" dar a*ar/ din ta'/r/ la $l 13. 4/ adu(e"... o 8ert*/ de laud/ 12:1 12:28 13:13 13:1> Cu e.(ep0ia pri"ului (are de%(rie o e"o0ie negati-/ *ie(are dintre a(e%te +nde"nuri +l (hea"/ pe (redin(io% la o %tare "ai +nalt/ de per*e(0iune %piritual/ (ul"in+nd (u +nde"nul: L4/ ie,i" dar din ta'/r/ la $l ,i %/ %u*eri"

o(ara =uiM (are e%te te%tul %upre" de (redin(io,ie *a0/ de Cri%to% ,i (ru(ea =ui. 2pt dintre a(e%te trei%pre1e(e +nde"nuri apar +n ulti"ele trei (apitole deoare(e odat/ (u +n(heierea argu"ent/rii %e pune un a((ent "ai "are pe apli(a0ie. Celelalte (in(i %+nt legate de a-erti%"ente "ai %e-ere ,i au %(opul %/ o*ere un (u-+nt de +n(ura8are +ntr:un (onte.t (are alt*el ar *i doar o porun(/ negati-/. )valuare Cel "ai i"portant lu(ru +n $pi%tola (/tre e-rei e%te +n-/0/tura pe (are o d/ (u pri-ire la lu(rarea a(tual/ ,i preo0ia lui Cri%to%. +n 9oul Te%ta"ent e.i%t/ "ulte re*eriri la +n/l0area lui Cri%to% ,i la lo(ul 4/u la dreapta Tat/lui dar (u e.(ep0ia te.tului din )o"ani 8:3H ni(i un pa%a8 nu ne %pune (e *a(e $l +n pre1ent. $pi%tola (/tre e-rei prin interpretarea pe (are o d/ pro*e0iei "e%iani(e din &%al"ul 110:H O L3o"nul a 8urat ,i nu:< -a p/rea r/u: JTu e,ti preot +n -ea( +n *elul lui Melhi%ede(JM O a dat un nou te"ei de %iguran0/ (elui (are (rede +n Cri%to%. 3up/ (u" preo0ia aroni(/ prin 8ert*ele ,i "i8lo(irile ei i:a %lu8it +n ;e(hiul Te%ta"ent (redin(io%ului (are a%(ulta de =ege tot a,a Cri%to% +ntr:o "/%ur/ "ai deplin/ de,i ne-/1ut le %lu8e,te +n pre1ent (elor (are %+nt %u' har. Cei (are au *o%t "artori la de%*iin0area preo0iei e-reie,ti ,i (are au %i"0it (/ odat/ (u ea a *o%t de%*iin0at un %i%te" de "+ntuire r+nduit de 3u"ne1eu tre'uie %/ *i *o%t +n(ura8a0i de +n-/0/tura (/ <%u% Lare XJ+n -ea(JY o preo0ie (are nu poate tre(e de la unul la altulM ?7:2H@. $pi%tola (/tre e-rei e%te un e.e"plu e.(elent de +n-/0/tur/ dat/ +n #i%eri(a pri"ar/. 4pre deo%e'ire de "ulte din epi%tolele lui &a-el ea nu a *o%t %(ri%/ pentru a r/%punde la o %erie de +ntre'/ri */r/ leg/tur/ una (u alta ni(i nu e%te o predi(/ de e-angheli1are adre%at/ unei "ul0i"i heterogene. $a e.pune o te"/ O noua re-ela0ie a lui 3u"ne1eu O pe 'a1a unor pa%a8e din ;e(hiul Te%ta"ent (are (on0in ade-/rul a(ela +n *or"/ latent/ o e.punere de1-oltat/ +n ordine retori(/ %pre un pun(t (ul"inant. 5olo%irea (itatelor ne per"ite %/ ne *or"/" o idee de%pre pa%a8ele ,i "etodele de interpretare (are erau *olo%ite de +n-/0/torii (re,tini din pri"ul %e(ol. 3in pun(t de -edere do(trinar $pi%tola (/tre e-rei e%te +n ar"onie (u epi%tolele lui &a-el de,i ea nu e%te *or"ulat/ potri-it (u *ra1eologia a(e%tora. Te"a ei (a ,i (ea a $pi%tolelor (/tre ro"ani ,i galateni e%te "+ntuirea prin (redin0a +n 8ert*a lui Cri%to%. <lu%tr/rii (redin0ei lui 7-raa" i %e a(ord/ "ai "ult %pa0iu +n $-rei de(+t +n ori(are alt (a1 adu(+nd:o +n ar"onie (u "odul +n (are a *olo%it:o &a-el. +n pu0inele re*eriri tangen0iale la -ia0a p/"+ntea%(/ a lui Cri%to% e.i%t/ (+te-a a%e"/n/ri (u $-anghelia dup/ =u(a ?2:3D =u(a 1:2D 2:18D =u(a H:13D >:7D =u(a 22:HHD 12:2D =u(a 9:>1D 12:2HD =u(a 22:20@ dar ele nu 332 Studiu al Noului Testament %+nt %u*i(ient de apropiate (a %/ do-edea%(/ (e-a (u pri-ire la autorul epi%tolei. $pi%tola (/tre e-rei e%te o 'un/ "/rturie (u pri-ire la independen0a (re%(+nd/ a #i%eri(ii dintre nee-rei ,i (u pri-ire la e.tinderea re-ela0iei uni-er%ale (are a -enit prin Cri%to%.

&rin do(trina ei (ri%tologi(/ $pi%tola (/tre e-rei adaug/ "ulte ele"ente la do(trina i%p/,irii pe (are le pla%ea1/ +n (onte.tul leg/"+ntului. Cartea a(ea%ta e.pli(/ %e"ni*i(a0ia 9oului =eg/"+nt "ai (o"plet de(+t a */(ut:o <ere"ia (are e%te (itat ?$-rei 8:8:12D <er. 31:31:3H@ %au de(+t a */(ut:o 3o"nul <%u% +n%u,i. $pi%tola (/tre e-rei *a(e leg/tura +ntre +ntrupare ,i i%p/,ire ?$-rei 2:1H:17@. +n %tudierea ;e(hiului Te%ta"ent $pi%tola (/tre e-rei e%te un ghid e.(elent +n (eea (e pri-e,te %e"ni*i(a0ia tipologiei ,i +n0elegerea %e"ni*i(a0iei perene a ritualului le-iti(. 4(opul ei nu e%te %/ *a(/ o pre1entare detaliat/ a tuturor (ara(teri%ti(ilor 8ert*elor ,i %/r'/torilor dar (on*ir"area *un(0iei lor pro*eti(e prin *aptul (/ +ndreapt/ pri-irile (/tre Cri%to% e%te o (heie i"portant/ pentru %(oaterea la lu"in/ a (o"orilor ;e(hiului Te%ta"ent. $%te (el "ai 'un (o"entariu pe (are:1 a-e" (u pri-ire la a(e%te %u'ie(te. Cel "ai *a"iliar pa%a8 din $-rei e%te de%igur (apitolul 11 (are %(hi0ea1/ progre%ul (redin0ei prin *olo%irea unor ilu%tra0ii din ;e(hiul Te%ta"ent. $pi%tola (/tre ro"ani lu+nd un te.t din Aa'a(u( e.pli(/ +n0ele%ul dre"tii ,i arat/ (ine e%te +ndrept/0it ,i "odul +n (are e%te +ndrept/0it. 6alateni arat/ (u" e%te +n realitate -ia0a tr/it/ %u' har un e.er(i0iu de li'ertate %piritual/ ,i +n *elul a(e%ta e.pune ideea tririi. $pi%tola (/tre e-rei de"on%trea1/ +n0ele%ul ,i progre%ul redinei. &rin a-erti%"entele pe (are le d/ prin +nde"nurile %ale ,i prin galeria de e.e"ple $pi%tola (/tre e-rei (aut/ %/ arate (e e%te (redin0a (u" *un(0ionea1/ ea ,i (e re1ultate o'0ine. 7(e%te trei (/r0i )o"ani 6alateni ,i $-rei *or"ea1/ o trilogie (are e.pli(/ "ie1ul ,i e%en0a -ie0ii (re,tine de (redin0/. Note 1. $dgar C. 6ood%peed .n -ntrodu tion to the New Testament ?<ntrodu(ere la 9oul Te%ta"ent@ Chi(ago: Bni-er%ity o* Chi(ago &re%% nedatat/ p. 2>3:2>9D Ca"e% Mo**att -ntrodu tion to the Literature of the New Testament ?<ntrodu(ere la %(rierile 9oului Te%ta"ent@ 9eF TorE: Charle% 4(ri'nerJ% 4on% 1910 p. HH6 HH7. 2. #. 5. !e%t(ott The )"istle to the De8rews ?$pi%tola (/tre e-rei@ $di0ia a doua =ondon: Ma("illan U Co. 1892 p. .li. 3. $u%e'iu% Distoria ) lesiae ;< 1H (itat din lu(rarea lui Cle"ent Dy"oty"oses. H. Citat din 2rigen +n $u%e'iu% o". it. ;< 2>. >. Tertullian 9e Pudi itia GG. 6. 3. 7. Aaye% The New Testament )"istles ?$pi%tolele 9oului Te%ta"ent@ 9eF TorE: The Methodi%t #ooE Con(ern nedatat/ p. 76. Capitolul 20 Peri=olul ereziilor, 6 Petru: Iuda: ( 6 ;i 2 Ioan %adrul 3o-e1ile (are ne:au r/"a% din ulti"ele patru de(enii ale pri"ului %e(ol

re-elea1/ (/ 'i%eri(ile erau Ltul'urate de ere1iiM ,i L1drun(inate de %(hi%"eM. 7'aterile de la ade-/r au a-ut lo( +n toate dire(0iile ,i era ne(e%ar/ o -igilen0/ per"anent/ pentru a p/%tra (redin0a (re,tin/ (urat/. 7pari0ia do(trinelor *al%e nu a *o%t ni(i nou/ ni(i nea,teptat/. Contro-er%a iudai1/rii (are a +n(eput la 7ntiohia ,i (are a n/p/%tuit lu(rarea lui &a-el */r/ +n(etare a *o%t o pre-e%tire a "ultor altor erori (are au e.i%tat +n #i%eri(/ de atun(i +n(oa(e. &rintre (orinteni erau unii (are %u%0ineau (/ nu e%te o +n-iere a "or0ilor ?1 Cor. 1>:12@. &oate (/ ereti(ii "ai pretindeau (/ %+nt (re,tini ,i (on%iderau (/ t/g/duirea +n-ierii *i1i(e era un lu(ru de "i(/ i"portan0/. &a-el +n%/ a ar/tat (/ a(ea%t/ t/g/duire lo-ea dire(t +n ini"a (redin0ei (re,tine. +n (u-+ntarea %a de r/"a% 'un de la Milet &a-el le:a %pu% pre1'iterilor 'i%eri(ii din $*e% (/ dup/ ple(area lui -or intra +ntre ei lupi r/pitori (are nu -or (ru0a tur"aD ,i (hiar din "i8lo(ul lor a-eau %/ %e ridi(e unii (are %/ %pun/ lu(ruri neade-/rate (a %/:i a'at/ pe u(eni(i ?5aptele 20:29 30@. +n $pi%tolele (/tre Ti"otei ,i Tit &a-el a pu% un a((ent puterni( pe (ore(titudinea do(trinar/ ,i a pre1i% (/ +n 1ilele din ur"/ unii %e -or a'ate de la (redin0/ a%(ult+nd de duhuri a"/gitoare ,i de do(trine de"oni(e ?1 Ti". H:1@. #a "ai "ult el a pre1i% (/ 'i%eri(ile +n%ele -or degenera p+n/ a(olo +n(+t nu -or %u*eri do(trina %/n/toa%/ (i +,i -or a'ate ure(hile de la ade-/r ,i -or "erge dup/ 'a%"e ?2 Ti". H:H@. 3e,i %:ar putea (a de"on%trarea (o"plet/ a a(e%tei tendin0e %/ +,i "ai a,tepte +"plinirea +n apogeul a(e%tei epo(i dire(0ia a de-enit e-ident/ +n(/ +n pri"ul %e(ol. 22' Studiu al Noului Testament Cin(i epi%tole %(urte 2 &etru <uda 1 2 ,i 3 <oan au *o%t %(ri%e pentru a *a(e *a0/ a(e%tor tendin0e de a((eptare a do(trinelor *al%e +n #i%eri(/. $le nu au a-ut (a %(op uni( (ontro-er%a ,i ni(i (on0inutul lor nu a *o%t dedi(at +n +ntregi"e ata(/rii ere1iei. 7'ordarea lor e%te po1iti-/ ,i nu negati-/ a,a (u" -or ar/ta %(hi0ele lor. Totu,i ele pre1int/ peri(olele din epo(a re%pe(ti-/ (are a"enin0au #i%eri(a +n egal/ "/%ur/ prin in*iltrarea %u'til/ a p/g+ni%"ului +n g+ndire ,i prin ata(urile *rontale ale per%e(u0iei din a*ar/. 9u %e poate a*ir"a (u (ertitudine da(/ erorile pe (are au (/utat %/ le (o"'at/ a(e%te epi%tole %+nt identi(e (u (ele (are apar +n lu(r/rile p/rin0ilor #i%eri(ii. Bnii de pild/ au -/1ut +n %(rierile lui <oan un ata( la adre%a do(eti%"ului o ere1ie (are %u%0inea (/ <%u% Cri%to% nu a *o%t o per%oan/ i%tori(/ real/ (i (/ a *o%t doar o *anto"/ (are a ap/rut (u (hip o"ene%( ,i (are apoi a di%p/rut. &oate (/ ere1iile deplin de1-oltate din %e(olul al doilea nu %+nt identi(e din pun(t de -edere i%tori( (u (ele de1-/luite +n ata(urile din ulti"ele (/r0i ale 9oului Te%ta"ent dar tendin0ele %+nt a(elea,i ,i erorile +n e%en0/ %+nt a(elea,i. $roarea la *el (a ,i *irea u"an/ nu %e %(hi"'/ "ult +n (ur%ul %e(olelor. $ti(hetele %e %(hi"'/D a"/girile per%i%t/. 7,adar (+nd e%te pri-it/ indi-idual *ie(are dintre a(e%te (/r0i tre'uie anali1at/ +n propriul ei (onte.t. 3ata %(rierii unora e%te ne%igur/ dar nu

+n(ape +ndoial/ (/ toate au *o%t %(ri%e dup/ anul 60 d.Cr. 2 Petru Cadrul &entru a ar/ta (/ &etru e%te autorul a(e%tei (/r0i e.i%t/ "ai pu0ine do-e1i e.terne de(+t pentru paternitatea tradi0ional/ a ori(/rei alte (/r0i din 9oul Te%ta"ent. 9i(i unul dintre p/rin0ii #i%eri(ii nu o (itea1/ (u (ertitudine de,i e.i%t/ unele pun(te de a%e"/nare (u ea +n Aer"a% 1 Cle"ent p%eudo:2 Cle"ent ,i 3ida(he. $u%e'iu +l (itea1/ pe 2rigen ?(ea 220 d.Cr.@ (are %pune (/ L&etru... a l/%at o epi%tol/ nedi%putat/. 4e pre%upune (/ ,i a doua e%te l/%at/ de el dar +n pri-in0a a(e%teia e.i%t/ unele +ndoieliM.1 9u +n(ape +ndoial/ (/ 2rigen ,tia de e.i%ten0a ei ,i a*ir"a0ia lui nu i"pli(/ +n "od ne(e%ar (/ el re%pingea autenti(itatea ei. 4ingura (on(lu1ie legiti"/ (are poate *i tra%/ din a*ir"a0ia lui e%te (/ 2 &etru nu era a((eptat/ +n general de toate 'i%eri(ile. 7(ea%t/ %itua0ie +n%/ nu e%te uni(/ pentru 2 &etru. +n a(ela,i (onte.t 2rigen a a*ir"at (/ 2 ,i 3 <oan nu erau a((eptate de toate 'i%eri(ile dar el a %(o% pro'le"a din di%(u0ie (on%ider+nd:o lip%it/ de +n%e"n/tate datorit/ %(urti"ii a(e%tor epi%tole. Con0inutul redu% al a(e%tor epi%tole ,i *aptul (/ ele au *o%t tri"i%e la ni,te de%tina0ii o'%(ure %:ar putea %/ *i +"piedi(at la +n(eput (ir(ula0ia lor pe %(ar/ "ai larg/ ,i %/ *i deter"inat unele 'i%eri(i %/ pun/ la +ndoial/ -aliditatea lor atun(i (+nd au ap/rut +n pu'li( la o dat/ "ai t+r1ie. 7 doua epi%tol/ a lui &etru nu e%te anoni"/ ,i detaliile 'iogra*i(e pe (are le (on0ine %+nt +n ar"onie (u lu(rurile (uno%(ute de%pre -ia0a lui &etru. $l a -or'it (u %i"0 de%pre (ur/0irea de -e(hile p/(ate ?1:9@. $.i%t/ o alu1ie (lar/ la "oartea (are %e apropia ?1:13@ ,i (are *u%e%e pre1i%/ de <%u% +n%u,i ?1:1HD -e1i %a"itolul 2( 225 <oan 21:18 19@. 4(hi"'area la *a0/ a lui Cri%to% a *o%t (itat/ (a o piatr/ de hotar +n -ia0a autorului ,i a to-ar/,ilor %/i ?2 &etru 1:16:18@. $%te "en0ionat/ o epi%tol/ anterioar/ (are a *o%t tri"i%/ la a(eea,i de%tina0ie ?3:1@. 3e%tinatarii ei au pri"it ,i epi%tole de la &a-el pe (are &etru le:a g/%it greu de +n0ele% dar pe (are le:a re(uno%(ut (a */(+nd parte din L4(ripturiM ?3:1> 16@. 3a(/ nu ar *i e.pre%ia inti"/ L&reaiu'itul no%tru *rate &a-elM ?3:1>@ a(ea%t/ ulti"/ alu1ie ar putea %/ i"pun/ o datare "ai t+r1ie a epi%tolei +ntru(+t ea ne d/ de +n0ele% (/ %(ri%orile lui &a-el au *o%t %(ri%e de8a ,i pu%e +n (ir(ula0ie. 4(riitorul +l tratea1/ pe &a-el (a pe un (onte"poran egal ,i re%pe(tat nu (a pe un %*+nt (anoni1at dintr:o epo(/ tre(ut/. $.i%t/ o di*eren0/ (lar/ de -o(a'ular ,i de %til +ntre 1 ,i 2 &etru. 7 doua epi%tol/ a *o%t %(ri%/ +ntr:o grea(/ "ai ela'orat/ ,i "ai %t+nga(e. &oate (/ a *o%t *olo%it un %e(retar parti(ular di*erit %au poate (/ &etru a tradu%:o el +n%u,i. +n ti"p (e do-e1ile e.terne (are %pri8ine%( autenti(itatea (/r0ii 2 &etru nu %+nt a,a de (lare ,i de (on-ing/toare (a a(elea ale altor (/r0i ale 9oului Te%ta"ent do-e1ile interne (reea1/ (el pu0in o pre%upunere de autenti(itate. $pi%tola nu (on0ine ni(i ur"/ de ere1ieD nu e%te +n ea ni"i( pe (are %/ nu:1 *i

putut %(rie &etruD ea nu e%te +n*lorit/ (u detalii 'iogra*i(e (are %+nt e-ident i"aginare a,a (a "ulte lu(r/ri apo(ri*e. +ntru(+t lip%e%( do-e1i (on-ing/toare (are %/ %u%0in/ *al%itatea ei ea -a *i tratat/ (a autenti(/ +n (artea de *a0/. 3a(/ epi%tola a *o%t %(ri%/ de &etru alu1iile interne la lu(rarea lui %e potri-e%( (u in*or"a0iile de%pre -ia0a lui. 7 *o%t ulti"a lu(rare a lui &etru (are ne:a r/"a% ,i (are a *o%t %(ri%/ (u pu0in ti"p +nainte de "oartea %a ,i a *o%t adre%at/ 'i%eri(ilor (u (are a (o"uni(at +n pri"a %a epi%tol/. 4e pare (/ a"enin0area per%e(u0iei a tre(ut deoare(e nu %e pune delo( a((ent pe %u*erin0a (re,tinilor. &oate (/ da(/ epi%tola a *o%t tri"i%/ de la )o"a +ntre anii 6> ,i 67 d.Cr. &etru ,i:a dat %ea"a (/ tul'urarea (are a a"enin0at la +n(eput pro-in(iile %:a do-edit a *i li"itat/ (a +ntindere. 7u ap/rut pro'le"e noi (/rora tre'uia %/ li %e a(orde aten0ieD pentru a(e%te 'i%eri(i peri(olul era "ai pu0in din a*ar/ ,i "ai "ult din interior. &eri(olul (u (are erau (on*runtate 'i%eri(ile era a(ela al +ndoielii ,i al erorilor n/%(ute din +n-/0/turile gre,ite ale (elor (are %e pro(la"au lideri. L;or *i +n-/0/tori "in(ino,i (are -or %tre(ura pe *uri, ere1ii ni"i(itoare %e -or lep/da de 4t/p+nul (are i:a r/%(u"p/ratM ?2:1@. 9atura a(e%tei +ndep/rt/ri de la nor"a de (redin0/ nu a *o%t pre1entat/ +n detaliu. 4e pare (/ era -or'a de o t/g/duire a lu(r/rii de r/%(u"p/rare ,i a do"niei lui Cri%to% ?2:1@ la (are %e ad/uga (o"pleta a'andonare a ori(/ror %tandarde "orale ,i o l/ud/ro,enie +ndr/1nea0/ +n%o0it/ de ignoran0/ %piritual/ ?2:10:12@. 3eplina "ani*e%tare a a(e%tor (ondi0ii era +n(/ de do"eniul -iitorului pentru &etru ?2:1@ de,i el a -/1ut peri(olul ignoran0ei e.i%tente ,i al in(ertitudinii din "in0ile oa"enilor din #i%eri(/. 3e dou/ ori el a a*ir"at (/ ei a-eau ne-oie %/ li %e a"intea%(/ ade-/rurile pe (are le:au +n-/0at ?1:12D 3:1 2@D +n pri"ul r+nd (/ +n 4(ripturi (are nu erau produ%ul ingenio1it/0ii %au p/rerii u"ane era o re-ela0ie plin/ de autoritate dat/ de 3uhul 4*+nt 336 Studiu al Noului Testament ?1:19:21@D +n al doilea r+nd (/ -enirea 3o"nului (are a +n(eput %/ par/ -ag/ ,i +ndep/rtat/ +n ti"p a-ea %/ *ie L(a un ho0M ?3:10@. 7 doua $pi%tol/ a lui &etru a *o%t "enit/ %/ *ie un %ti"ulent la (redin0/ loial/ ,i o +n(ura8are pentru a(ei (re,tini (are nu:= "ai a,teptau pe 3o"nul din pri(ina +nt+r1ierii aparent ilogi(e. Coninutul 3up/ (u" +n 1 &etru te"a (entral/ a *o%t suferina, +n 2 &etru te"a (entral/ e%te unoa+terea. 3a(/ ereti(ii +,i prea"/reau (uno,tin0ele (on%ider+ndu:le 'a1a %uperiorit/0ii lor &etru a -rut %/ arate (/ r/%pun%ul la (unoa,terea *al%/ e%te (unoa,terea ade-/rat/. Cu-intele a unoa+te ,i unoa+tere apar de ,ai%pre1e(e ori dintre (are ,a%e %e re*er/ la (unoa,terea lui Cri%to%. Te"a a(ea%ta repetat/ "ereu uni*i(/ epi%tola ,i (on*er/ progre%ie ideii a(e%teia. 7,a (u" arat/ %(hi0a ur"/toare epi%tola poate *i +"p/r0it/ +n trei %e(0iuni prin(ipale. &ri"a %e(0iune di%(ut/ natura (unoa,terii ade-/rate (are e%te dat/

(a un dar de la 3u"ne1eu prin puterea =ui ?1:3@ ,i prin pro"i%iunile =ui ?1:H@. =u(rul a(e%ta +l *a(e pe (redin(io% p/rta, al naturii di-ine ,i (re,terea (are re1ult/ din ea +l preg/te,te pentru a a-ea parte "ai deplin de +"p/r/0ia (erea%(/ -iitoare. #a1a a(e%tei (unoa,teri tre'uie (/utat/ +n "/rturia per%onal/ a a(elora (are +l (uno%( pe Cri%to% ,i +n re-ela0ia 4(ripturii (are a -enit prin in%pira0ia dire(t/ ,i prin (ondu(erea 3uhului 4*+nt. 7 doua %e(0iune e%te o denun0are pro*eti(/ a ereti(ilor a (/ror apari0ie era a,teptat/ +n #i%eri(/. 6re,elile lor de1'inatoare au +n (o"un t/g/duirea do"niei lui Cri%to% ,i a lu(r/rii =ui de r/%(u"p/rare ,i %+nt +n%o0ite de li'ertina8 "oral. $%te (itat un pre(edent i%tori( pentru a ar/ta (u" a 8ude(at 3u"ne1eu +n tre(ut a%e"enea per-er%it/0i iar li"'a8ul pla%ti( din 2:10' la 19 de%(rie -iu a(ti-it/0ile lor ,i pro"i%iunile lor *al%e. Conda"narea *inal/ L7r *i *o%t "ai 'ine pentru ei %/ nu *i (uno%(ut (alea +ndrept/0irii de(+t dup/ (e au (uno%(ut:o %/ %e +ntoar(/ de la porun(a %*+nt/ (are le *u%e%e dat/M ?2:21@ ne adu(e a"inte de (u-intele 3o"nului <%u% (u pri-ire la <uda: LMai 'ine ar *i *o%t pentru el %/ nu %e *i n/%(utM ?Matei 26:2H@. Cara(terul do"inant e%(atologi( al (elei de:a doua epi%tole a lui &etru %e -ede (el "ai (lar +n ulti"ul (apitol. )e*eririle la "oarte +n (apitolul 1 indi(/ li"pede (/ &etru a-ea o per%pe(ti-/ etern/ ,i alu1ia la pro*e0ie ?2 &etru 1:21@ i"pli(/ o rela0ie -iitoare. 7 doua %e(0iune -or'e,te e.pli(it de%pre eroarea ,i a'aterea (are a-eau %/ -in/. 7l treilea (apitol arat/ (/ %ingura n/de8de pentru -iitor %t/ +n ade-/rata (unoa,tere a progra"ului lui 3u"ne1eu ,i +n r/'dare +n ti"p (e a(e%t progra" e%te du% la +ndeplinire. #at8o(oritorii -or t/g/dui ade-/rul -enirii 3o"nului ade-/r de%pre (are pro*e0ii ,i apo%tolii +n r+ndul (/rora %e in(ludea %(riitorul ?1:1@ au -or'it (u (ertitudine. &re(edentul %ta'ilit de tre(ut a ar/tat (/ +n natur/ nu predo"in/ un uni*or"i%" a'%olut ,i (/ au a-ut lo( 8ude(/0i (ata(li%"i(e. +n a(ela,i *el 1iua 3o"nului -a -eni (a un ho0 noaptea O a(ela,i li"'a8 pe (are 1:a *olo%it &a-el ?1 Te%. >:2@ O ,i -a a-ea (a re1ultat de%*iin0area ordinii e.i%tente ,i -a de%(hide (alea pentru L(eruri noi ,i un p/"+nt nou +n (are -a lo(ui dreptateaM ?2 &etru 3:13@. %a"itolul 2( 337 4(hi0a (/r0ii 6 Petru, Adevrata =unoa;tere a lui )umnezeu <. 4alutare 1:1 <<. 9atura ade-/ratei (unoa,teri 1:2:21 Bn dar de la 3u"ne1eu 1:2:H 2 (re,tere +n e.perien0/ 1:>:11 Bn te"ei de (ertitudine 1:12:21 <<<. &eri(olul a'andon/rii (unoa,terii 2:1:22 7ta(urile erorii 2:1:3 $.e"ple de erori 2:H:10a 7(0iunile erorii 2:10':19 &eri(olul erorii 2:20:22

<;. 9/de8dea +n ade-/rata (unoa,tere 3:1:18 &re(edentul %ta'ilit de tre(ut 3:1:7 &ro"i%iunea pentru -iitor 3:8:13 4t/ruin0/ +n a,teptare 3:1H:18 Evaluare &rin(ipala (ontri'u0ie a (/r0ii 2 &etru la +n-/0/tura 9oului Te%ta"ent e%te a*ir"a0ia pe (are o *a(e (u pri-ire la 4(ripturi: L9i(i o proro(ie din 4(riptur/ nu %e t+l(uie,te %ingur/. C/(i ni(i o proro(ie n:a *o%t adu%/ prin -oia o"uluiD (i oa"enii au -or'it de la 3u"ne1eu "+na0i de 3uhul 4*+ntM ?1:20 21@. Cu-intele (ru(iale din a(e%t pa%a8 %+nt L%e t+l(uie,teM L%ingur/M ,i L"+na0iM. Cu-+ntul L%ingur/M 0idias3 are %en%ul de Lal %/u +n%u,iM Lapar0in+ndu:,i %ie,iM. )"iluseos, Lt/l"/(ireM %au LinterpretareM (on0ine +n %ine ideea de e.pli(are %au ilu"inare. 7(ea%ta nu +n%ea"n/ (/ oa"enilor :nu le e%te +ng/duit %/ interprete1e 4(riptura (i e%te un a-erti%"ent (/ ni(i un te.t nu poate *i luat +n "od i1olat nu poate *i %(o% din (onte.tul %/u %piritual deoare(e 3uhul 4*+nt e%te ade-/ratul autor ,i nu"ai $l e%te +n %tare %/ *ie interpretul *inal. Cu-+ntul L"+na0iM 0"heromeno!3 +n%ea"n/ Lpurta0iM (a un -apor (are e%te du% de -aluri (+nd +ntreaga putere de propul%ie e%te *olo%it/ +n (adrul "ai larg al (urentului o(eani( (/ruia nu i %e poate +"potri-i. 7lu1ia la epi%tolele lui &a-el (a L4(ripturiM ?3:16@ indi(/ +n(eputul (anonului 9oului Te%ta"ent de,i &etru nu *a(e re*eritor la %(rierile lui &a-el ni(i o a*ir"a0ie "ai i"portant/ de(+t (ea */(ut/ de &a-el +n%u,i ?1 Te%. 2:13@. 7 doua $pi%tol/ a lui &etru %e une,te (u 2 Ti"otei 2:1> ,i 3:16 pentru a ar/ta (/ re-ela0ia %(ri%/ a ;e(hiului Te%ta"ent a *o%t de1-/luirea g+ndului ,i -oin0ei lui 3u"ne1eu ,i (/ +ntr:o perioad/ de (ontro-er%/ teologi(/ ,i de de(lin "oral tre'uia %/ *ie a((eptat/ (a un %tandard de (redin0/ ,i de (onduit/. 221 Studiu al Noului Testament -uda Cadrul )ela0ia literar/ dintre $pi%tola lui <uda ,i 2 &etru e%te un *a(tor i"portant +n %ta'ilirea (adrului. 9u +n(ape +ndoial/ (/ (ele dou/ %+nt epi%tole %eparate ,i (u toate a(e%tea (u greu a" putea %o(oti +nt+"pl/toare a%e"/n/rile de idei ,i de -o(a'ular dintre ele. 2 (o"para0ie +ntre $pi%tola lui <uda ,i al doilea (apitol din 2 &etru +l -a (on-inge pe ori(e (ititor al tradu(erii noa%tre %au al te.tului gre(e%( de e.i%ten0a unei leg/turi +ntre ele. Care e%te rela0ia +ntre ele[ 7u *o%t propu%e patru r/%pun%uri di*erite: 1. 2 &etru ,i <uda nu au ni(i o rela0ie (u e.(ep0ia *aptului (/ au *o%t adre%ate unor oa"eni (are erau (on*runta0i (u %itua0ii a%e"/n/toare. 7(ea%t/ %olu0ie nu e.pli(/ +n "od ade(-at a%e"/n/rile -er'ale de detaliu. 2. 2 &etru ,i <uda au *o%t para*ra1ate dintr:o %ur%/ (o"un/. 7(ea%t/ %olu0ie e%te i"pro'a'il/ deoare(e a"'ii autori erau (apa'ili %/ %(rie (eea (e (on0in epi%tolele lor ,i pre%upunerea e.i%ten0ei unei a treia epi%tole ne(uno%(ute nu *a(e de(+t %/ "/rea%(/ (on*u1ia.

3. 2 &etru a luat "ulte date din $pi%tola lui <uda. )e*eririle i%tori(e ale lui <uda %+nt "ai e.a(te ,i "ai a"/nun0ite iar organi1area epi%tolei e%te "ai (lar/. 4:ar p/rea (/ epi%tola "ai %(urt/ e%te (itat/ +n (ea "ai lung/ ,i nu (/ epi%tola "ai %(urt/ ar *i o *or"/ (onden%at/ a (elei "ai lungi. H. <uda a *o%t %ti"ulat %/:,i %(rie epi%tola atun(i (+nd a -/1ut:o pe a lui &etru dar ,i:a organi1at +n "od independent epi%tola. Blti"a dintre a(e%te p/reri pare (ea "ai re1ona'il/ ,i %e 'u(ur/ de %pri8inul e"inent al lui Rahn.2 $pi%tola %pune +n "od e.pli(it (/ autorul inten0iona %/ le %(rie (ititorilor de%pre L"+ntuirea noa%tr/ de o',teM dar %(opul lui a *o%t %(hi"'at 'ru%( datorit/ unui nou +nde"n (are 1:a deter"inat %/ %(rie o lu(rare apologeti(/ ,i nu una teologi(/ %au de-o0ional/ ?<uda 3@. $l %pune (/ L%:au %tre(urat printre -oi unii oa"eniM (are *u%e%er/ de%(ri,i de8a ,i (/ ei +,i */(eau de (ap +n #i%eri(/. +n -er%etele 17 ,i 18 el a (itat (u-+nt (u (u-+nt din 2 &etru 3:3 ,i pa%a8ul 1:a atri'uit Lapo%tolilor 3o"nului no%tru <%u% Cri%to%M. 3in a(e%te pa%a8e ar *i logi( %/ trage" (on(lu1ia (/ a doua $pi%tol/ a lui &etru a (/1ut +n "+inile lui <uda ,i (/ el le:a %(ri% (ititorilor %/i (u pri-ire la apo%ta1ia pe (are a pre1i%:o &etru ,i (are +n(epea de8a %/ p/trund/ +n #i%eri(/. Claritatea "ai "are a re*erin0elor ,i organi1area "ai atent/ a %tru(turii *a( parte din %tilul independent al lui <uda. 9u +n(ape +ndoial/ (/ autorul a *o%t *ratele lui <a(o- (ondu(/torul 'i%eri(ii din <eru%ali" *ratele de "a"/ al lui <%u% (are e%te "en0ionat +n Mar(u 6:3. =a *el (a ,i <a(o- el a a8un% %/ (read/ +n <%u% (a Me%ia dup/ +n-iere ,i %:a nu"/rat printre (ei (are a,teptau +"plinirea */g/duin0ei la )u%alii. 4e pare (/ el nu a a-ut ni(i un rol proe"inent +n (ondu(erea #i%eri(ii %a"itolul 2( 224 apo%toli(e. &rin %til ,i prin -o(a'ular $pi%tola lui <uda %e a%ea"/n/ (u (ea a lui <a(o-. 7"+ndou/ %+nt (on(i%e ,i pla%ti(e +n e.pri"are. 7"+ndoua %e 'a1ea1/ +n "are "/%ur/ pe *iguri de %til luate din -ia0a de *ie(are 1i. 7"+ndou/ %e (ara(teri1ea1/ printr:o anu"it/ %tri(te0e eti(/. 4(riitorul C %e +n(adrea1/ pe %ine +n r+ndul apo%tolilor ?17@. !o=ul ;i data s=rierii 9u ne e%te dat/ ni(i o indi(a0ie (lar/ (u pri-ire la lo(ul ,i data %(rierii. 3a(/ <uda a propo-/duit +n 'i%eri(ile e-reie,ti din &ale%tina %e pjate . epi%tola %/ *i *o%t %(ri%/ +n perioada i"ediat pre(edent/ (/derii <eru%ali"11 7" putea pre%upune (/ (eea (e &etru a pre1i% pentru 'i%eri(ile (/rora a +n(eput de8a %/ ai'/ lo( +n 'i%eri(ile de (are era r/%pun1/tor <uda. $pi%tola lui &etru a *o%t pu%/ de (ur+nd +n (ir(ula0ie %e poate *oarte ' $pi%tola lui <uda %/ *ie datat/ +n 8urul anului 67 %au 68 d.Cr. 3a(/ pe de 8_ parte apelul lui <uda la "e"oria oa"enilor ?17@ +n%ea"n/ (/ a doua $pl4 . a lui &etru era de "ult +n (ir(ula0ie (on(lu1ia e-ident/ e%te (/ $pi%t0

<uda tre'uie %/ *i *o%t %(ri%/ prin anul 80 d.Cr. =a a(ea%t/ dat/ t+r1Je nB % poate (a epi%tola %/ *i *o%t de%tinat/ 'i%eri(ii din <eru%ali". Coninutul <uda a anun0at (/ %(opul lui era %/:i +nde"ne pe (ititorii %/i %au JL Lpentru (redin0a (are a *o%t dat/ %*in0ilor o dat/ pentru totdeaunaJ c \K 9e(e%itatea a(e%tui +nde"n era 8u%ti*i(at/ de in*iltrarea +n r+ndurile (re,ti a unor oa"eni (are L%(hi"'/ +n de%*r+nare harul 3u"ne1eului no%tr + t/g/duie%( pe %ingurul no%tru 4t/p+n ,i 3o"n <%u% Cri%to%M ?H@. =irn'aC (are e%te de*init/ ere1ia (on(ord/ (u (el al lui &etru dar e%te "ai %pe(lJlC: L pare (/ eroarea era de tip antino"ian o ere1ie (are tran%*or"a li'ertat de%*r+nare ,i (are (onte%ta do"nia lui Cri%to%. $re1ia a(ea%ta %:a +nde& . at+t de "ult de legali%" +n(+t nu 0inea %ea"/ de ni(i o +n*r+nare ,i nu a-e.a.nJ8 un %tandard "oral *i.. $ra o %pe(ula0ie intele(tual/ neprodu(ti-/ +n%o0i oratorie %tr/lu(it/ */r/ %/ i"pli(e -reo +ndatorire. +n pre1entarea %a general/ <uda ur"ea1/ ordinea din 2 &etru i"aginile %ale %+nt "ai (lare ,i "ai 'ine (onturate. 4+nt (itate trei e.e R g , i%tori(e de 8ude(at/: ni"i(irea grupului de ne(redin(io,i (are au ie,it din 04 &^ dar (are nu au intrat +n 0ara CanaanD +ngerii L(are nu ,i:au p/%trat -red"(ia8 c ,i (et/0ile 4odo"a ,i 6o"ora. +n *ie(are (a1 8ude(ata ire-o(a'il 3u"ne1eu a (/1ut a%upra (elor (are au p/(/tuit +n "od *lagrant ,i de neie 7po%ta0ii %+nt a%e"/na0i (u a(e%te trei grupuri de p/(/to,i ie,i0i din (0 J l2c <uda %e re*er/ la ei +n repetate r+nduri prin pronu"ele a e+tia ?8 10 J 16 19@. =ip%a lor de e-la-ie ignoran0a -i(lenia goli(iunea ,i egoi%"ul 1j */(ute de o(ar/ de <uda prin li"'a8ul lui -iguro%. 9atura erorii ljr de%(ri%/ prin a%e"/narea (u trei r/1-r/ti0i prin(ipali din &entateuh: ( ^ 8ert*ei */r/ %+nge O CainD gre,eala de a (rede (/ 3u"ne1eu e%te un %lu8iJ di%po1i0ia o"ului ,i nu 3o"nul de%tinelor lui O #alaa"D ,i arogan0a (redin0e n/%(o(ite de o" O Core. 2'W Studiu al Noului Testament +n ulti"a %e(0iune pronu"ele %e %(hi"'/ de la a e+tia la voi, ,i (ititorilor le e%te pre1entat antidotul pentru apo%ta1ie. Mai +nt+i adu ei4v aminte de (u-intele lui Cri%to% date prin apo%tolii 4/i repet+nd a*ir"a0ia lui &etru (/ ar tre'ui %/ Lle adu(/ a"inteM de ade-/rul pe (are +l po%eda el. +n al doilea r+nd <uda le:a porun(it %/ rm!n +n drago%tea lui 3u"ne1eu prin rug/(iune ,i prin a(0iuni (on%tru(ti-e ?20 21@. +n *ine *erirea de apo%ta1ie in(lude iz8virea altora din erorile (are +i +n(on8oar/ a,a +n(+t +ndoiala lor %/ nu:i du(/ +n *inal la de1a%tru ?22 23@. S=Cia =rii <uda: Bn a-erti%"ent +"potri-a apo%ta1iei <. 4alutare 1 2 <<. 7nun0area (ri1ei 3 H <<<. 7pel la pre(edente i%tori(e >:7

<;. +n-inuirea +n-/0/torilor apo%ta0i 8:16 ;. 4*aturi pentru (redin(io,i 17:23 ;<. #ine(u-+ntarea de +n(heiere 2H 2> Evaluare Bna dintre (iud/0eniile a(e%tei epi%tole "i(i %+nt triadele de idei. $pi%tola are ,a%e %e(0iuni prin(ipale aran8ate +n trei pere(hi: pri"ele dou/ introdu( ideea ur"/toarele dou/ di%(ut/ apo%ta1ia ,i ulti"ele dou/ enun0/ (on(lu1ia. 7utorul %e de%(rie pe %ine +n trei *eluri: nu"ele propriu O <udaD *un(0ia %a O %lu8itor al lui <%u% Cri%to%D rela0ia %a (u (o"unitatea (re,tin/ O *ratele lui <a(o-. $l +i %alut/ pe (ititorii %/i pe (are:i nu"e,te L(he"a0iM Liu'i0iM ,i Lp/%tra0iM iar +n %alutul %/u le urea1/ +ndurare pa(e ,i drago%te. Mai %+nt "ulte alte LtriadeM *olo%ite de autor triade pe (are (ititorul le poate de%(operi %ingur. &ro'a'il (/ ele nu au ni(i o %e"ni*i(a0ie deo%e'it/ a*ar/ de *aptul (/ %+nt o (ara(teri%ti(/ a g+ndirii autorului. 5olo%irea %(rierilor apo(ri*e a prile8uit unele +ndoieli (u pri-ire la a(ea%t/ epi%tol/. )e*erirea la $noh +n -er%etul 1H (on(ord/ (u-+nt (u (u-+nt (u un pa%a8 din (artea lui $noh iar re*erirea la (earta dintre Mihail ,i dia-ol pentru trupul lui Moi%e apare +n (artea apo(ri*/ L7dor"irea lui Moi%eM. 7"+ndou/ a(e%te %(rieri au *o%t produ%e la +n(eputul pri"ului %e(ol de (/tre %(riitori e-rei (are (/utau %/ pro"o-e1e +n-/0/turile %e(tei %au partidei lor */(+nd apel la autoritatea unor lideri din ;e(hiul Te%ta"ent. Citatele ne (on*runt/ (u o dile"/ pentru (/ da(/ <uda a *o%t in%pirat (itatele pe (are le ia din a(e%te lu(r/ri (on*er/ oare autoritate egal/ %(rierilor apo(ri*e[ 3a(/ pe de alt/ parte ele au *o%t (itate luate la +nt+"plare ,i (are nu a-eau ni(i o autoritate de (e le:a (itat[ &ute" *a(e o analogie potri-it/ (u (u-+ntarea lui &a-el la %a"itolul 2( 2' 7tena (+nd el a (itat (u-intele poetului 7ratu% ?5aptele 17:28@ pentru a argu"enta o idee din (u-+ntarea %a +ntru(+t el ,tia (/ a(e%t (itat a-ea greutate pentru a%(ult/torii %/i nu pentru (/ el +l %o(otea pe poetul gre( in%pirat %au autoritar +n do"eniul teologiei. +n a(ela,i "od lu(r/rile apo(ri*e au 8%t *olo%ite uneori pentru a ilu%tra unele prin(ipii pentru (ei (are le pri-eau (u re-eren0/. +n #i%eri(a (re,tin/ pri"ar/ unele dintre a(e%te %(rieri erau pre0uite *oarte "ult ,i erau (on%iderate le(turi -aloroa%e. Cititorilor lui <uda tre'uie %/ le *i *o%t *a"iliare a(e%te %(rieri pentru (/ el a */(ut "ai "ulte alu1ii la ele +n a*ar/ de e.pre%iile (itate.3 $pi%tola arat/ (/ pe -re"ea (+nd a *o%t %(ri%/ +n "od (ert nu "ai t+r1iu de anul 8> d.Cr. e.i%ta un (re1 re(uno%(ut (are putea *i nu"it (re,tini%". 5or"ularea do(trinar/ e%te un pro(e% lent ,i i%toria (re,tini%"ului din ulti"ele nou/%pre1e(e %e(ole e%te i%toria ridi(/rii ,i (/derii unor tipare ,i a((ente do(trinare dintre (are unele au *o%t e.tre"e altele au *o%t eronate dar (are au apar0inut toate (urentului general de g+ndire (are e%te nu"it (urentul de g+ndire (re,tin/. 7" putea *i tenta0i %/ (rede" (/ a(e%te -aria0ii ar *i lip%ite de i"portan0/ da(/ nu ar *i ade-/rat (/ 9oul Te%ta"ent %ta'ile,te anu"ite

%tandarde do(trinare rigide. 2 oare(are toleran0/ poate *i per"i%/ pentru ignoran0a u"an/ ,i pentru li"it/rile intele(tuale ,i %pirituale pentru (/ La(u" -ede" (a +ntr:o oglind/ +n (hip +ntune(o%M ,i L(unoa,te" +n parte ,i proro(i" +n parteM ?1 Cor. 13:12 9@. +n a(e%te epi%tole +n%/ (are au *o%t %(ri%e (+nd eroarea era do"inant/ ,i (+nd (ontro-er%a era la +n(eput e.i%t/ o %t/ruin0/ %in(er/ a%upra tiparului de +n-/0/tur/ %/n/toa%/ ,i <uda -or'e,te (u hot/r+re de%pre L(redin0a dat/ o dat/ pentru totdeauna %*in0ilorM ?<uda 3 tradu(ere literal/@ (are tre'uia p/%trat/ (a un %tandard in-iola'il. Metoda ade(-at/ de tratare a a(elora (are de-ia1/ de la a(e%t %tandard e%te dat/ de a%e"enea +n $pi%tola lui <uda. 9oul Te%ta"ent nu re(o"and/ ni(/ieri per%e(utarea %au arderea pe rug a ereti(ilor. $reti(ii %e i1olea1/ %inguri. L$i %+nt a(eia M %pune <uda L(are dau na,tere la de1'in/ri...M ?19@. $pi%tola +n%/ +ndea"n/ la +ndurare ,i la o +n(er(are de i1'/-ire a (elor (are %+nt a"/gi0i ,i nedu"eri0i de,i nu tre'uie %/ %e "ani*e%te ni(i un *el de toleran0/ *a0/ de ere1ia +n %ine. Cartea %e +n(heie (u una dintre (ele "ai *ru"oa%e 'ine(u-+nt/ri din tot 9oul Te%ta"ent. 7((entul pe (are +l pune pe do"nia lui Cri%to% ,i pe puterea =ui de a:i *eri pe %lu8itorii 4/i de a (/dea +n eroare e%te deo%e'it de potri-it (u te"a $pi%tolei (/tre <uda. 1 2 ,i 3 <oan %adrul 3a(/ (riteriile de -o(a'ular ,i de %til %+nt ade(-ate pentru a pronun0a o 8ude(at/ (u pri-ire la paternitatea unor lu(r/ri a(e%te trei epi%tole %(urte tre'uie %/ *ie atri'uite (elui (are e%te ,i autorul $-angheliei a patra. Toate
:

2'6 Studiu al Noului Testament a(e%te patru %(rieri au *o%t %(ri%e pro'a'il +n a(ela,i ti"p ,i +n a(ela,i lo(. &ri"a epi%tol/ +n(epe (u un %u"ar: LCe era de la +n(eput (e a" au1it (e a" -/1ut (u o(hii no,tri (e a" pri-it ,i (e a" pip/it (u "+inile noa%tre (u pri-ire la Cu-+ntul -ie0iiM ?1 <oan 1:1@ (are (on%tituie te"elia %a pentru apli(area ade-/rului. 4u"arul ne a"inte,te de $-anghelia a patra at+t prin (on0inutul (+t ,i prin li"'a8ul lui ,i prin %i"ilarit/0ile (are per%i%t/ pe tot par(ur%ul epi%tolei. 4(opul enun0at al pri"ei $pi%tole L;:a" %(ri% a(e%te lu(ruri (a %/ ,ti0i (/ -oi (are (rede0i +n 9u"ele 5iului lui 3u"ne1eu a-e0i -ia0a -e,ni(/M ?>:13@ +l du(e pe (ititor un pa% "ai departe de(+t $-anghelia (are %pune: L=u(rurile a(e%tea au *o%t %(ri%e pentru (a -oi %/ (rede0i (/ <%u% e%te Cri%to%ul 5iul lui 3u"ne1euD ,i (re1+nd %/ a-e0i -ia0a +n 9u"ele =uiM ?<oan 20:31@. $-anghelia a *o%t %(ri%/ (a %/ dea na,tere la (redin0/D pri"a $pi%tol/ a *o%t %(ri%/ (a %/ (on%olide1e %iguran0a. 7 doua ,i a treia $pi%tol/ a,a (u" %ugerea1/ 6ood%peed %:ar putea %/ *i *o%t %(ri%e (a L%(ri%ori de introdu(ereM una pentru #i%eri(/ (/reia i %e adre%ea1/ (a unei Lale%e doa"neM ?2 <oan 1@ ,i una pentru 6aiu pa%torul ?3 <oan l@.H 7(e%te dou/ epi%tole au *o%t "enite %/ *ie %(ri%ori parti(ulare de

%*/tuire ,i de %alut +n ti"p (e partea "are a +n-/0/turilor %e a*l/ +n $-anghelie ,i +n pri"a $pi%tol/. Ti"pul ,i lo(ul e.a(t al %(rierii %+nt nedeter"inate dar (ea "ai a((epta'il/ p/rere e%te (/ a(e%te do(u"ente au *o%t %(ri%e de <oan pentru 'i%eri(ile din 7%ia pe la 8u"/tatea ulti"ei trei"i a pri"ului %e(ol. &e -re"ea a(eea %epararea dintre 'i%eri(i ,i %inagogi era (o"plet/. Contro-er%a (u pri-ire la 8u%ti*i(area prin (redin0/ %au prin *apte %:a %tin% +n (ea "ai "are parte ,i in*lu.ul de nee-rei +n #i%eri(/ (u "o,tenirea lor de idei *ilo1o*i(e +n(epea %/ a*e(te1e +n-/0/tura do(trinar/. &e ei +i intere%a per%oana lui Cri%to%. Cine a *o%t $l[ 3a(/ a *o%t 3u"ne1eu (u" a putut %/ "oar/[ 3a(/ a "urit (u" %e poate %/ *i *o%t 3u"ne1eu[ 7u *o%t propu%e "ulte %olu0ii la a(ea%t/ dile"/ ,i de1'aterea (u pri-ire la natura lui Cri%to% a preo(upat g+ndirea liderilor #i%eri(ii ,i di%(u0iile %inoadelor p+n/ +n %e(olul al (in(ilea. 3e *apt de1'aterea a(ea%ta nu a +n(etat ni(i "/(ar +n 1ilele noa%tre. $roarea pe (are pri"a $pi%tol/ a lui <oan era "enit/ %/ o (o"'at/ a *o%t %e pare o pri"/ *or"/ de gno%ti(i%" o ere1ie (are a *o%t (el "ai peri(ulo% du,"an al #i%eri(ii p+n/ la %*+r,itul %e(olului al doilea. 6no%ti(i%"ul era o *ilo1o*ie a religiei ,i nu un %i%te" independent. $ra (on%truit pe pre"i%a (/ %piritul e%te 'un (/ "ateria e%te rea ,i (/ (ele dou/ nu pot a-ea ni(i o rela0ie %ta'il/ una (u alta. M+ntuirea (on%t/ din e-adarea din t/r+"ul "ateriei ,i intrarea +n t/r+"ul %piritului. Mi8loa(ele de a reali1a a(ea%t/ e-adare %+nt nu"eroa%e. Cea "ai de %ea"/ dintre ele e%te (unoa,terea prin (are o"ul %e poate ridi(a dea%upra lan0urilor "ateriei (are:1 leag/ de p/"+nt ,i poate a8unge la un ni-el de +n0elegere (erea%(/ a ade-/rului. 7(ea%t/ (unoa,tere %au gnosis, pentru a *olo%i ter"enul gre(e%( de la (are deri-/ nu"ele *ilo1o*iei poate *i atin%/ nu"ai de a(eia (are au *o%t ini0ia0i +n %e(retele inti"e ale grupului. +n-/0/tura gno%ti(ilor a-ea (a %(op *or"area unui (ult neorgani1at dar (oerent ai (/rui "e"'ri %/ *ie 0inu0i laolalt/ prin ritualuri (o"une ,i printr:un "od (o"un de g+ndire ,i nu prin (ondu(/tori o*i(iali %au %o(iet/0i. %a"itolul 2( 2'2 Con*li(tul dintre a(e%t tip de *ilo1o*ie ,i (re,tini%" era deo%e'it de a(ut +n (eea (e pri-e,te (on(ep0ia de%pre per%oana lui Cri%to%. Cu" %e poate %puneau gno%ti(ii (a 3u"ne1eul in*init %piritul per*e(t %/ ai'/ -reo leg/tur/ (u un trup "aterial[ 2 unire (o"plet/ ar *i potri-it (u pre"i%ele lor de ne(on(eput. $i au propu% dou/ %olu0ii: *ie Cri%to% nu a *o%t (u ade-/rat u"an (i doar +n aparen0/ %au +n (a1 (ontrar %piritul:Cri%to% nu a lo(uit (u ade-/rat +n o"ul <%u% +nainte de 'ote1 ,i =:a p/r/%it iar/,i +nainte de "oartea =ui pe (ru(e. &ri"a teorie a *o%t nu"it/ do(eti%" de la -er'ul doIeo, (are +n%ea"n/ La p/reaMD ulti"a a *o%t nu"it/ (erintiani%" de la Cerintu% prin(ipalul ei %u%0in/tor +n pri"ul %e(ol. 2ri(are dintre a(e%te teorii ar *i dat o lo-itur/ *atal/ $-angheliei da(/ ar *i de-enit interpretarea %tandard a (re,tini%"ului. 3o(eti%"ul a */(ut din o"ul <%u% o %i"pl/ *anto"/ o ilu1ie (are p/rea %/ *ie o" dar (are nu a a-ut o

e.i%ten0/ real/. Cerintiani%"ul ar *i introdu% o (ontradi(0ie (iudat/ +n per%onalitatea lui <%u%: nu a" *i ,tiut ni(iodat/ da(/ (el (are a -or'it %au (are a a(0ionat a *o%t o"ul <%u% %au di-inul %pirit:Cri%to%. &ro'a'il (/ a(e%te dou/ (on(ep0ii nu *u%e%er/ +n(/ de*inite ,i de1-oltate (o"plet pe -re"ea lui <oan dar li"'a8ul pri"ei $pi%tole i"pli(/ *aptul (/ +n perioada (+nd a %(ri% <oan %e r/%p+ndi%e (e-a de genul gno%ti(i%"ului. <oan a in%i%tat a%upra *aptului (/ Cri%to%ul pe (are +l propo-/duia el a *o%t audi'il -i1i'il ,i tangi'il ?1 <oan 1:T@. $l %pune (/ ori(ine +l t/g/duie,te pe Tat/l ,i pe 5iul e%te un anti(ri%t ?2:22@ ,i de(lar/ (/ Lori(e duh (are "/rturi%e,te (/ <%u% Cri%to% a -enit +n trup e%te de la 3u"ne1euM ?H:2@. $%te e-ident (/ oponen0ii lui au luat o po1i0ie (are %e a%ea"/n/ +ndeaproape (u gno%ti(i%"ul do(eti(. $pi%tolele "ai "i(i %e o(up/ de a(eea,i pro'le"/ pri-it/ din pun(tul de -edere al organi1/rii ,i di%(iplinei #i%eri(ii. 1 <oan %pune (/ LeiM adi(/ aderen0ii la do(trina *al%/ Lau ie,it din "i8lo(ul no%tru dar nu erau dintre ai no,tri. C/(i da(/ ar *i *o%t dintre ai no,tri ar *i r/"a% (u noiM ?2:19@. 7 a-ut lo( o %(hi%"/ +n unele 'i%eri(i +n (are ereti(ii %:au retra% (a %/ *or"e1e un grup al lor. Bnii dintre a(e,tia +n%/ au de-enit +n-/0/tori itineran0i (are (/utau %/ o'0in/ a((e% +n 'i%eri(ile "ai "i(i i"ature ,i %la'e. 7 doua $pi%tol/ (on0ine ur"/torul a-erti%"ent (u pri-ire la ei: A% i !n lume s4au rs"!ndit muli amgitori, are nu mrturises -sus %ristos vine !n tru"B ?2 <oan 7@. #i%eri(a e%te a-erti1at/ (/ a%e"enea +n-/0/tori nu tre'uie %/ *ie pri"i0i L(/(i (ine:i 1i(e: J#un -enitQJ %e *a(e p/rta, *aptelor lui releM ?2 <oan 10 11@. 7 treia $pi%tol/ ne per"ite %/ -ede" dou/ a%pe(te intere%ante din -ia0a #i%eri(ii din a(ea%t/ perioad/. 4e pare (/ o "are parte a propo-/duirii era */(ut/ de predi(atori itineran0i (are */(eau turnee periodi(e %t+nd (+te pu0in (u *ie(are grup ,i 0in+nd +ntruniri prelungite +n (a%e parti(ulare. 3e un a%e"enea pro(edeu puteau %/ a'u1e1e *oarte u,or ,arlatani Lreligio,iM (are %e puteau *olo%i de pri-ilegiile lor (a %/ o'0in/ +ntre0inere gratuit/ de la oa"eni. <oan l:a l/udat pe 6aiu pentru a8utorul pe (are li l:a dat +ntru(+t ei nu au pri"it ni(i o dona0ie de la nee-reii (/rora le:au propo-/duit ?3 <oan > 8@.
:

2'' Studiu al Noului Testament )idi(area unor L0ari ai #i%eri(iiM e%te re*le(tat/ +n (o"entariul de%pre 3iotre*. $l nu -oia %/ pri"ea%(/ oa%pe0i ,i +i d/dea a*ar/ din #i%eri(/ pe a(eia (are erau gata %/:i pri"ea%(/. &rote%tul lui <oan ,i pro"i%iunea lui (/ atun(i (+nd -a -eni -a pune la +n(er(are puterea lui 3iotre* arat/ (/ e.i%tau di*i(ult/0i de (ondu(ere (hiar ,i +n #i%eri(a din pri"ul %e(ol. 7,adar epi%tolele lui <oan au *o%t %(ri%e pentru o #i%eri(/ (on*runtat/ (u *ilo1o*ii noi (are (/utau %/ (u(erea%(/ (re,tini%"ul a'%or'+ndu:1 o #i%eri(/ (are %e lupta %/:,i "en0in/ "e%a8ul (ara(teri%ti( +n (iuda per-ertirii introdu%e de eroare.

* -oan Coninutul 4tilul (ara(teri%ti( al lui <oan %e -ede (el "ai 'ine +n 1 <oan deoare(e epi%tola e%te %u*i(ient de %(urt/ (a %/ arate (lar (are e%te tipul ei de %tru(tur/. &rin planul ei 1 <oan e%te "ai (ur+nd %i"*oni(/ de(+t logi(/D ea e%te (on%truit/ (a ,i o pie%/ "u1i(al/ ,i nu (a un plan de de1'atere. +n lo( %/ trea(/ pa% (u pa% la de1-oltarea unui %u'ie(t (u" *a(e &a-el +n )o"ani <oan alege o te"/ pe (are o p/%trea1/ +n toat/ (artea ,i pe 'a1a ei introdu(e o %erie de -aria0iuni ori(are dintre ele put+nd *i o te"/ independent/. 3in a(e%t "otie%te greu %/ ur"/re,ti o %ingur/ linie de g+ndire +n $-anghelie %au +n $pi%tol/ iar al(/tuirea unei %(hi0e progre%i-e e%te ,i "ai di*i(il/. +n a*ar/ de a(ea%ta pri"a $pi%tol/ pune a((entul pe e.perien0a per%onal/. $a (aut/ %/ +nr/d/(ine1e (ertitudinea po%ed/rii -ie0ii -e,ni(e ?>:13@ ,i propune anu"ite te%te prin (are poate *i o'0inut/ a(ea%t/ (ertitudine. $.pre%ia L,ti"M (are tradu(e dou/ -er'e di*erite 0oidamen ,i ginosIomen3, e%te *olo%it/ de trei%pre1e(e ori pentru a de%e"na (ertitudinea (are e%te reali1at/ prin e.perien0/ %au a(eea (are *a(e parte din (on,tiin0a %piritual/ nor"al/ ?2:3 > 29D 3:1H 16 19 2HD H:13 16D >:1> 18 19 20@. Lumina ,i dragostea, dou/ (u-inte (ara(teri%ti(e lui <oan o(up/ un lo( proe"inent +n a(ea%t/ epi%tol/. 7"+ndou/ %+nt *olo%ite pentru de%(rierea 3u"ne1eirii ?1:>D H:8@ ,i de1-oltarea a(e%tor dou/ te"e o(up/ o parte i"portant/ a a(e%tei epi%tole. $le de1-olt/ ideile a'%tra(te (are %+nt pre1entate +n $-anghelie ,i le *a( pra(ti(e pentru apli(a0ii per%onale. S=Cia =rii Ioan, Certitudinea vieii ve;ni=e <. <ntrodu(ere: Mani*e%tarea i%tori(/ a -ie0ii , *' <<. Certitudine prin u"'larea +n lu"in/ 1:>:2:29 +n (onduita %piritual/ per%onal/ 1:>:2:6 +n rela0iile %o(iale 2:7:11 +n %epararea de lu"e 2:12:17 +n aderen0a la ade-/r 2:18:29 %a"itolul 2( 2'5 <<<. Certitudine prin r/"+nerea +n drago%te 3:1:H:21 3o-ada eti(/ a drago%tei 3:1:12 3o-ada %o(ial/ a drago%tei 3:13:2H 3o-ada teologi(/ a drago%tei H:1:6 3o-ada e"o0ional/ a drago%tei H:7:21 <;. Certitudine prin e.er(itarea (redin0ei >:1:12 ;. Con(lu1ie: Certitudinile (are re1ult/ +n -ia0/ >:13:21 2 -oan Cadrul Cadrul (/r0ii 2 <oan e%te +n "are "/%ur/ a(ela,i (u al pri"ei $pi%tole.

4(ri%oarea e%te "ai per%onal/ deoare(e e%te adre%at/ (/tre Lalea%a 3oa"n/ ,i (/tre (opiii eiM. Tradu(erea a(e%tei %alut/ri e%te a"'igu/ deoare(e ea poate *i redat/ prin Ldoa"na 7lea%aM Lalea%a CiriaM %au a,a (u" e%te tradu%/ de o'i(ei Lalea%a 3oa"n/M dup/ (u" %o(oti" (/ +n %alutare e%te un nu"e propriu %au nu. <nterpretarea e%te ,i "ai a"'igu/ de(+t tradu(erea. 4:a adre%at <oan unei per%oane indi-iduale %au ter"enul Ldoa"n/M de%(rie +n "od *igurat #i%eri(a ai (/rei "e"'ri %+nt L(opiiiM ei[ 4au da(/ <oan %:a adre%at unei per%oane a-ea a(ea%ta o (a%/ +n (are %e +ntrunea un grup de (redin(io,i iar a(e,tia erau nu"i0i L(opiiiM ei[ Bn paraleli%" al a(e%tei %itua0ii +l g/%i" +n %enti"entul e-reie%( pentru 4ion pe (are &a-el +l nu"e,te L"a"a noa%tr/M ?6al. H:26@. !e%t(ott %pune (/ Lpro'le"a adre%/rii e%te i"po%i'il de %olu0ionat (u (uno,tin0ele pe (are le a-e" +n pre1entM > iar (o"entatori "ai re(en0i nu au re-/r%at "ai "ult/ lu"in/ a%upra %u'ie(tului. <deea prin(ipal/ e%te (/ grupul pentru *olo%ul (/ruia a *o%t %(ri%/ epi%tola era pu% +n peri(ol de +n-/0/torii *al,i. <oan a -rut (a ei %/ e.er(ite -igilen0/ (a %/ nu *ie du,i +n r/t/(ire. Coninutul ;i s=Cia Con0inutul do(trinar al (elei de:a doua $pi%tole %e deo%e'e,te *oarte pu0in de (el al pri"ei $pi%tole. Cititorilor li %e pre1int/ a(ela,i peri(ol al ignor/rii u"anit/0ii lui Cri%to% ,i a(eea,i ne(e%itate de a r/"+ne +n ade-/r. 6 Ioan, 0idelitate =re;tin <. 4alutare 1: 3 < +nde"nuri H: <. 11 =a drago%te =a a%(ultare =a -eghere =a re%pingerea erorii < +n(heiere 12. < <. 2'7 Studiu al Noului Testament , -oan Coninutul ;i s=Cia 5iind adre%at/ +n prin(ipal lui 6aiu un pa%tor %au (ondu(/tor al #i%eri(ii a treia $pi%tol/ a lui <oan %e preo(up/ "ai pu0in de ade-/rul teologi( ,i "ai "ult de pro'le"e ad"ini%trati-e de(+t (elelalte dou/ epi%tole. $a -or'e,te de%pre +ntre0inerea *ra0ilor "i%ionari (are ar tre'ui %/ *ie +n(ura8a0i (+nd -i1itea1/ 'i%eri(ile +n dru" %pre (+"pul de "i%iuneD %e o(up/ de a%e"enea de atitudinea r/u-oitoare a lui 3iotre* (are "erit/ "u%trare. 3 <oan: 7pli(area ade-/rului <. <ntrodu(ere 1:H

<<. +n(ura8area (elor (are lu(rea1/ pentru ade-/r >:8 <<<. Criti(area oponen0ilor ade-/rului 9:11 <;. 7pre(ierea "artorilor ade-/rului 12 ;. +n(heiere 13 1H Evaluare $pi%tolele lui <oan ,i +n %pe(ial pri"a %+nt de i"portan0/ ine%ti"a'il/ (a indi(ator al reali1/rilor %pirituale per%onale. $le %+nt aproape pur de(larati-e ,i oratori(eD pe paginile lor nu %e g/%e%( e.puneri ,i argu"ente teologi(e. 7de-/rul i%tori( (uprin% +n $-anghelie e%te apli(at +n 1 <oan la -ia0a (redin(io%ului indi-idual ,i do-e1ile po%ed/rii -ie0ii -e,ni(e %+nt %(hi0ate at+t de (lar +n(+t el %/ poat/ ,ti (u (ertitudine da(/ a (re1ut (u ade-/rat %au nu. Cara(terul 'l+nd al +n-/0/turii nu tre'uie (on*undat (u lip%a de de*inire a (redin0ei %au (u nehot/r+rea teologi(/. Toate a(e%te epi%tole tra%ea1/ o linie (lar/ +ntre ade-/r ,i *al%itate +ntre dreptate ,i nelegiuire +ntre lu"in/ ,i +ntuneri( +ntre drago%te ,i ur/. $le +i (er (re,tinului %/ %e pla%e1e de o parte %au de (ealalt/ a liniei. LCine are pe 5iul are -ia0aD (ine n:are pe 5iul lui 3u"ne1eu n:are -ia0aM ?1 <oan >:12@. 7(e%te epi%tole (on%ider/ (a un lu(ru de la %ine +n0ele% *aptul (/ +n Cri%to% a-e" o re-ela0ie (lar/ ,i de%/-+r,it/ a -ie0ii -e,ni(e re-ela0ie (are (on%tituie %tandardul de ade-/r ,i (are tre'uie %/ *ie a((eptat/ %au re%pin%/ de oa"eni. 2'liga0iile ,i (on%e(in0ele a((ept/rii %+nt %(hi0ate +n a,a *el +n(+t (redin(io,ii %/ *ie +n %tare %/ %pun/: L9oi a" tre(ut de la "oarte la -ia0/M. 7(e%te epi%tole pre1int/ un *ront %olid +"potri-a r/%p+ndirii ere1iilor ,i erorilor. $le nu %+nt pur pole"i(e +n%/ (i %+nt (on%tru(ti-e +n pre1entarea +n-/0/turilor $-angheliei. 2'ie(ti-ele lor %+nt "aturitatea de g+ndire ,i %*in0enia -ie0ii nu o %i"pl/ argu"entare (u pri-ire la o idee tradi0ional/. $le au *o%t %(ri%e nu doar pentru a (+,tiga o de1'atere (i pentru a:1 a8uta ,i a:1 de1-olta pe (redin(io% a,a +n(+t el %/ poat/ r/"+ne %tatorni( iar (el r/u %/ nu %e poat/ atinge de el ?>:18@. %a"itolul 2( 2'8 Note 1. $u%e'iu% Distoria ) lesiae ;< ..- 8. 2. Theodor Rahn -ntrodu tion to the New Testament ?<ntrodu(ere la 9oul Te%ta"ent@ Tradu(ere din li"'a ger"an/ edi0ia a 3:aD 9eF TorE: Charle% 4(ri'nerJ% 4on% 1909 -oi. << p. 262:270. 3. &entru o anali1/ 'un/ a (itatelor ,i alu1iilor *olo%ite -e1i M. ). Ca"e% The Se ond )"istle 1eneral of Peter and the 1eneral )"istle of Jude ?7 doua $pi%tol/ %o'orni(ea%(/ a lui &etru ,i $pi%tola %o'orni(ea%(/ a lui <uda@ +n %am8ridge New Testament, Ca"'ridge: Bni-er%ity &re%% 1912 p. .l:.l-iii. H. $dgar C. 6ood%peed .n -ntrodu tion to the New Testament ?<ntrodu(ere la 9oul Te%ta"ent@ Chi(ago: Bni-er%ity o* Chi(ago &re%% nedatat/@ p.

319 320. >. #. 5. !e%t(ott The )"istle of John ?$pi%tola lui <oan@ $di0ia a douaD Ca"'ridge U =ondon: Ma("illan U Co. 1886 p. 22H. -lustraia de "e "agina urmtoare# 1alena orului din atedrala din ;tre ht, 2landa, a rei onstru ie a fost !n e"ut !n se olul al treis"reze elea. Capitolul 21 .iseri=a >n a;te<tare, A<o=ali<sa %adrul Cartea 7po(alip%a +n(heie (anonul ,i i%toria 9oului Te%ta"ent. <ndi*erent da(/ a *o%t %au nu ulti"a +n ordinea %(rierii e%te o %(riere *inal/ prin ideea ei deoare(e +n%u"ea1/ a,teptarea unei #i%eri(i (are a *o%t lan%at/ +n lu"e (a in%titu0ie ,i (are a,tepta (u ardoare de%/-+r,irea "i%iunii %ale. 7po(alip%a e%te uni(/ +n "ulte pri-in0e. $%te %ingura (arte din 9oul Te%ta"ent (are e%te dedi(at/ +n +ntregi"e pro*e0iei. &ra(ti( toate i"aginile ei %+nt +nrudite (u (ele (are apar +n (/r0ile pro*eti(e ale ;e(hiului Te%ta"ent ,i o "are parte a (on0inutului ei e%te pro*eti( o(up+ndu:%e de -iitor. 7utorul %pune li"pede (/ "e%agerul (are i:a adu% ulti"a -edenie a -enit de la L3o"nul 3u"ne1eul duhurilor proro(ilor X(areY a tri"i% pe +ngerul 4/u %/ arate ro'ilor 4/i lu(rurile (are au %/ %e +nt+"ple +n (ur+ndM ?7po(. 22:6@ iar +n -er%etul ur"/tor -or'e,te de%pre L(u-intele proro(iei din (artea a(ea%taM. 7po(alip%a apar0ine (ategoriei literaturii apo(alipti(e. =iteratura apo(alipti(/ a *o%t produ%/ de o'i(ei +n -re"uri de per%e(u0ie ,i de opri"are (a un "i8lo( de +n(ura8are a (elor (are %u*ereau pentru (redin0a lor. $ra (ara(teri1at/ prin ?1@ o inten%/ di%perare (u pri-ire la (ir(u"%tan0ele pre1ente ,i o n/de8de la *el de inten%/ (u pri-ire la inter-en0ia di-in/ +n -iitorD ?2@ *olo%irea unui li"'a8 %i"'oli( a -i%urilor ,i -edeniilorD ?3@ introdu(erea *iin0elor (ele%te %au de"oni(e (a "e%ageri ,i agen0i +n de%*/,urarea planului lui 3u"ne1euD ?H@ pre1i(erea unei 8ude(/0i (ata%tro*i(e a (elor r/i ,i o i1'/-ire %upranatural/ a (elor drep0iD ,i ?>@ atri'uirea p%eudoni"/ a %(rierii unor per%onalit/0i proe"inente din i%toria 'i'li(/ a,a (u" au *o%t $1ra ?2 $1ra@ %au $noh ?Cartea lui $noh@. 7po(alip%a po%ed/ "a8oritatea a(e%tor (ara(teri%ti(i i 3>0 Studiu al Noului Testament (u e.(ep0ia *aptului (/ autorul +,i de1-/luie nu"ele ,i pre%upune (/ e%te (uno%(ut nu (a o (ele'ritate din tre(ut (i (a un parti(ipant (onte"poran la -ie0ile (elor (/rora li %:a adre%at. Condi0iile +n (are a *o%t %(ri%/ a(ea%t/ (arte pot *i dedu%e de%tul de 'ine dintr:un %tudiu al (on0inutului ei. $a %e adre%ea1/ unui nu"/r de ,apte 'i%eri(i din pro-in(ia 7%ia (are au d/inuit o perioad/ (on%idera'il/ de ti"p ,i +n (are

a e.i%tat progre% ,i de(lin %piritual. +n %(ri%orile adre%ate a(e%tor 'i%eri(i %+nt indi(ii (/ per%e(u0ia era *ie i"inent/ *ie +n(epu%e de8a. #i%eri(a din 4"irna a-ea %/ %u*ere ,i -a La-ea un ne(a1 de 1e(e 1ileM ?2:10@. 7ntipa a *o%t "artiri1at la &erga" ?2:13@. 5iladel*ia a-ea %/ *ie %(utit/ de L(ea%ul +n(er(/riiM ?3:10@. Chiar da(/ a(e%te pa%a8e ar *i interpretate (a re*erindu:%e la e-eni"ente -iitoare at"o%*era 7po(alip%ei tr/dea1/ o%tilitate ,i opri"are. +n (uprin%ul (/r0ii *oa"etea r/1'oiul "oli"a pre%iunea e(ono"i(/ ,i per%e(u0ia %+nt pri-ite (a *eno"ene o'i,nuite +n (adrul +n (are a-eau lo(. $.i%t/ pu0ine +ndoieli (u pri-ire la *aptul (/ i"periul ro"an a (on%tituit "odelul pentru puterea de %tat pe (are 7po(alip%a a 1ugr/-it:o (a du,"anul (re,tini%"ului. 5iara (are a-ea L%t/p+nire pe%te ori(e %e"in0ie pe%te ori(e norod pe%te ori(e li"'/ ,i pe%te ori(e nea"M ?13:7@ a-ea (a e(hi-alent %t/p+nirea uni-er%al/ a )o"ei %u' do"nia (e1arilor. L4e"nulM pe (are oa"enii a-eau %/ *ie o'liga0i %/:1 poarte pentru a putea (u"p/ra %au -inde ?13:16 17@ era ter"enul *olo%it pentru %igiliul i"perial (are era pu% pe te%ta"ente pe (ontra(te pe do(u"entele de -+n1are ,i (u"p/rare ,i pe alte do(u"ente (a %/ le (on*ere %tatut legal.1 &ro%tituata nu"it/ #a'ilonul (el "are (are %:a +"'/tat (u %+ngele %*in0ilor ,i al "artirilor ,edea pe ,apte "un0i ?17:9@ nu"/rul (olinelor )o"ei. <ndi*erent da(/ 7po(alip%a ar tre'ui interpretat/ %au nu +n ulti"/ anali1/ +n ter"eni re*eritori la )o"a e%te (ert (/ ea a *o%t interpretat/ +n *elul a(e%ta atun(i (+nd a *o%t (itit/ pentru pri"a dat/ de (re,tini. 4+nt dou/ ,(oli de g+ndire prin(ipale (u pri-ire la perioada ,i (ir(u"%tan0ele pentru (are a *o%t %(ri%/ 7po(alip%a. Bn grup o atri'uie perioadei lui 9ero (+nd in(endierea )o"ei a i%(at per%e(utarea (re,tinilor. &/rerea a(ea%ta %e 'a1ea1/ +n prin(ipal pe dou/ (on%iderente. 3a(/ <oan *iul lui Re'edei a %(ri% 7po(alip%a (+t ,i $-anghelia ,i $pi%tolele (are +i %+nt atri'uite di*eren0a radi(al/ de li"'a8 ,i %til dintre a(e%te %(rieri ar putea *i e.pli(at/ "ai 'ine da(/ 7po(alip%a a *o%t rodul unui e*ort "ai ti"puriu *iind %(ri%/ atun(i (+nd +n(/ nu %t/p+nea per*e(t li"'a grea(/ +n ti"p (e $-anghelia ,i $pi%tolele au *o%t %(ri%e "ai t+r1iu (+nd %t/p+nea "ai 'ine li"'a grea(/. 3e a%e"enea %:a %ugerat (/ nu"/rul "i%ti( ,a%e %ute ,ai1e(i ,i ,a%e ?13:18@ e%te %u"a -alorilor nu"eri(e a literelor e-reie,ti (are intr/ +n nu"ele Neron Fesar, ,i prin ur"are per%ona8ul de%(ri% +n a(e%t (apitol tre'uie %/ *ie 9ero. 7(e%t gen de ra0iona"ent e%te prea ,u'red (a %/ poat/ du(e la -reo (on(lu1ie %ta'il/ "ai ale% (/ nu e%te %pri8init de tradi0ia e.tern/. 7 doua po%i'ilitate pentru datarea 7po(alip%ei pla%ea1/ %(rierea ei la %*+r,itul pri"ului %e(ol +n ti"pul do"niei lui 3o"i0ian +ntre anii 81 ,i 96 d.Cr. 7(ea%t/ datare are (el pu0in a-anta8ul de a *i %pri8init/ dire(t de do-e1ile %a"itolul 2* 3>1 -nsula Patmos, vzut de la mnstire. e.terne. <renaeu% a %pu% (/ <oan a pri"it -edenia Lnu de "ult/ -re"e (i aproape +n 1ilele noa%tre (/tre %*+r,itul do"niei lui 3o"i0ianM.2 3e,i pro'a'il

(/ nu a e.i%tat o per%e(u0ie general/ +n ti"pul lui 3o"i0ian *aptul (/ el a in%i%tat (a oa"enii %/ i %e +n(hine (a unui 1eu ,i tirania (re%(+nd/ a di(taturii %ale l:au pu% +n opo1i0ie (u (re,terea (re,tini%"ului ,i au pre-e%tit na,terea unor (ondi0ii %o(iale e(ono"i(e ,i religioa%e de *elul (elor pro*e0ite +n 7po(alip%a. 7po(alip%a de(i e%te "/rturia unei o%tilit/0i (re%(+nde +ntre #i%eri(/ ,i %tatul ro"an. $a nu i"pli(/ (u ne(e%itate (/ ar *i *o%t adoptat/ o politi(/ uni-er%al/ de per%e(utare a (re,tinilor (i arat/ li"pede (/ nu poate e.i%ta ni(i un (o"pro"i% +ntre un %tat p/g+n ,i #i%eri(a (re,tin/. )e1ultatul logi( al p/g+ni%"ului e%te totalitari%"ul (are i"pli(/ +n(hinarea +naintea (ondu(/torului (are de0ine (ontrolul a%upra tuturor %tru(turilor politi(e a%upra re%ur%elor e(ono"i(e a%upra ritualurilor religioa%e ,i a%upra +n(hin/rii 256 Studiu al Noului Testament %a"itolul 2* 252 per%onale. Toleran0a )o"ei *a0/ de #i%eri(a pri"ar/J %:a tran%*or"at +n %u%pi(iune atun(i (+nd &a-el ,i al0i predi(atori (re,tini au *o%t 8ude(a0i de lideri e-rei ,i apoi %u%pi(iunea %:a tran%*or"at +n di%pre0 ,i ur/. C/tre %*+r,itul pri"ului %e(ol (re,tinii %e g/%eau pretutindeni pe po1i0ii de*en%i-e. $i -edeau (u o(hii lor ade-/rul din (u-intele 3o"nului <%u%: L3a(/ a0i *i din lu"e lu"ea ar iu'i (e e%te al eiD dar pentru (/ nu %+nte0i din lu"e ,i pentru (/ $u -:a" ale% din "i8lo(ul lu"ii de a(eea -/ ur/,te lu"eaM ?<oan 1>:19@. 7po(alip%a a *o%t %(ri%/ (a o +n(ura8are pentru 'i%eri(ile (are %i"0eau a(ea%t/ o%tilitate (re%(+nd/ ,i (a un a-erti%"ent pentru (re,tinii nep/%/tori ,i negli8en0i (are erau tenta0i %/ alune(e +ntr:o (on*or"are *a(il/ (u lu"ea. 7po(alip%a a *o%t ulti"ul %trig/t dintr:un %e(ol (are %e +n(heia. 7utorul potri-it propriei %ale "/rturii %e nu"ea <oan ,i a *o%t "artor o(ular al lu(rurilor pe (are le:a -/1ut ?7po(. 1:1 2@. $l %e a*la +n &at"o% o in%ul/ %t+n(oa%/ din apropierea (oa%tei 6re(iei unde a *o%t +nte"ni0at din pri(ina (redin0ei %ale ?1:9@. +n ti"p (e %e a*la a(olo a a-ut o -edenie pe (are a de%(ri%:o ,i i %:a porun(it %/ o tran%"it/ la ,apte 'i%eri(i din 7%ia ?1:10@ 'i%eri(i pe (are el le (uno,tea. 2 parte din li"'a grea(/ *olo%it/ +n 7po(alip%a pare %t+nga(e ,i (hiar negra"ati(al/. 7r tre'ui %/ ne adu(e" a"inte (/ autorul +n(er(a %/ pun/ +n li"'a8 o"ene%( %(ene (are nu puteau *i de%(ri%e +n ter"eni o'i,nui0i ,i +n (on%e(in0/ gra"ati(a ,i -o(a'ularul %/u %:au do-edit a"+ndou/ inade(-ate. +n a*ar/ de a(ea%ta pro'a'il (/ el era de origine ara"ai(/ ,i (/ nu:i era u,or %/ %e e.pri"e (ur%i- +n grea(/. Bnele di*eren0e ar putea *i e.pli(ate (u u,urin0/ da(/ la %(rierea $-angheliei ,i a epi%tolelor el a a-ut un %e(retar parti(ular pri(eput ,i da(/ 7po(alip%a a %(ri%:o %ingur. 7po(alip%a e%te o (arte interpretati-/. $a (on0ine nu "ai pu0in de patru %ute de alu1ii la ;e(hiul Te%ta"ent de,i nu poate *i g/%it ni(i un (itat dire(t. <"aginile ,i %tru(tura ei %+nt +nrudite (u pro*e0iile din ;e(hiul Te%ta"ent ,i ele leag/ +n0ele%ul ei de a doua -enire a lui Cri%to%. 7po(alip%a *a(e o e-aluare a

te"pera"entului %piritual al -ie0ii #i%eri(ii prin 8ude(/0ile (u pri-ire la (ele ,apte 'i%eri(i din 7%ia. Iirul de -edenii (are ur"ea1/ prin ori(are %i%te" ar *i interpretate (on%tituie o i"agine a +"plinirii *inale a planului lui 3u"ne1eu. 2ri(+t de %traniu ar *i %i"'oli%"ul ei 7po(alip%a e%te (artea din 9oul Te%ta"ent (are ne d/ (ea "ai organi1at/ pre-e%tire a -iitorului. -nter"retri +ntre teologii "oderni e.i%t/ patru ,(oli prin(ipale de interpretare a 7po(alip%ei. $=oala <reterist I(oala preteri%t/ %u%0ine (/ %i"'oli%"ul 7po(alip%ei e%te legat nu"ai de e-eni"ente din perioada +n (are a *o%t %(ri%/. Toate i"aginile (u pe(e0i (u tr+"'i0e ,i (u ul(ioare nu au ni(i o %e"ni*i(a0ie pentru -iitor. 7tun(i (+nd a -or'it de%pre o 8ude(at/ -iitoare %(riitorul nu a */(ut de(+t %/:,i e.pri"e indignarea "oral/ (u pri-ire la a'u1urile din -re"ea %a. 7(ea%ta e%te (on(ep0ia %u%0inut/ de "a8oritatea teologilor li'erali (u" %+nt ). A. Charle% ,i C. C. Torrey. $a are a-anta8ul de a lega 7po(alip%a de ideile ,i e-eni"entele i%tori(e din perioada +n (are a *o%t %(ri%/ dar nu re(unoa,te ni(i un ele"ent de pro*e0ie anti(ipa0i -/. $=oala idealist Con(ep0ia ideali%t/ (are e%te de%eori aliat/ %tr+n% (u (ea preteri%t/ (on%ider/ (/ 7po(alip%a e%te doar un ta'lou %i"'oli( al luptei dintre 'ine ,i r/u dintre (re,tini%" ,i p/g+ni%". $a %u%0ine (/ %i"'olurile din 7po(alip%a nu pot *i identi*i(ate (a e-eni"ente i%tori(e din tre(ut %au din -iitorD ele nu %+nt de(+t dire(0ii %au idealuri. <at/ (e %pune )ay"ond CalEin%: L7(u" +n0elege" (e +n%ea"n/ (u-+ntul Jre-ela0ieJ. 9u +n%ea"n/ o re-ela0ie a "i%terelor -iitoare legate de %*+r,itul lu"ii de "ileniu %au de 1iua 8ude(/0ii. 9i(i nu +n%ea"n/ +n prin(ipal o re-ela0ie a gloriei (erului %au a *eri(irii (elor r/%(u"p/ra0i. 3i"potri-/ a" putea %pune (/ +n%ea"n/ o re-ela0ie a 3u"ne1eului in*initD o de1-/luire a puterii atot'iruitoare a unui M+ntuitor o"nipotent de1-/luire */(ut/ pentru "+ng+ierea ,i in%pirarea poporului lui 3u"ne1eu...M3 Metoda ideali%t/ de interpretare are a-anta8ul (on(entr/rii aten0iei (ititorului a%upra ade-/rurilor eti(e ,i %pirituale din 7po(alip%a ,i nu a%upra a%pe(telor (ontro-er%ate ale %i"'oli%"ului ei. &e de alt/ parte ea tinde %/ %u'e%ti"e1e %i"'oli%"ul a(ela (a -ehi(ul al pro*e0iei anti(ipati-e. L4pirituali1areaM ei de1gole,te 7po(alip%a de ori(e -aloare anti(ipati-/ ,i o %epar/ de ori(e +"plinire i%tori(/ pre(i%/. Riua 8ude(/0ii potri-it a(e%tei teorii -ine ori de (+te ori %e ia o de(i1ie +ntr:o pro'le"/ "oral/ i"portant/D ea nu e%te pun(tul (ul"inant *inal +n (are Cri%to%ul %upranatural %e ur(/ pe un tron -i1i'il. $=oala istori=ist <nterpretarea i%tori(i%t/ %u%0ine (/ 7po(alip%a pre1int/ +n *or"/ %i"'oli(/ +ntregul (ur% al i%toriei #i%eri(ii de la )u%alii ,i p+n/ la -enirea lui Cri%to%. 4i"'olurile 1ugr/-e%( +n ordine e-eni"entele "a8ore (are au a-ut lo( adi(/

pe(e0ile %+nt de1"e"'rarea i"periului ro"an n/-ala de l/(u%te din ia1ul */r/ *und e%te o 1ugr/-ire a in-a1iei "aho"edane et(.H 5ie(are e-eni"ent "a8or din i%toria (re,tini%"ului a *o%t pre-e%tit +n linii "ari +n *elul a(e%ta a,a +n(+t 7po(alip%a de-ine un (alendar al e-eni"entelor -iitoare. Ma8oritatea re*or"atorilor +n "/%ura +n (are %:au o(upat de 7po(alip%a (+t ,i "ul0i predi(atori e-angheli(i "oderni (u" %+nt 7. C. 6ordon ,i 7. #. 4i"p%on au %u%0inut a(ea%t/ p/rere. 7(ea%t/ (on(ep0ie e%te %pri8init/ (el pu0in +n aparen0/ de e.pre%ia din 7po(alip%a H:1: L4uie:te ai(i ,i:0i -oi ar/ta (e are %/ %e +nt+"ple dup/ a(e%te lu(ruriM. Con(ep0ia i%tori(i%t/ e%te "ai literal/ de(+t (ea ideali%t/ dar adep0ii ei nu au a8un% ni(iodat/ la unani"itate (u pri-ire la %e"ni*i(a0ia %i"'olurilor 1 25' Studiu al Noului Testament indi-iduale. Chiar ,i +ntre i%tori(i,ti %+nt aproape la *el de "ulte interpret/ri (+0i (o"entatori. 9u %e poate (a to0i %/ ai'/ dreptate ,i +ntru(+t e.i%t/ o deo%e'ire de p/reri at+t de "are +n r+ndurile lor e.i%t/ (el pu0in po%i'ilitatea (a "etodele lor de interpretare %/ *ie gre,ite. I(oala -iitori%t/ ;iitori,tii %u%0in *ie (/ pri"ele trei (apitole din 7po(alip%a %e apli(/ perioadei +n (are a *o%t %(ri%/ (artea *ie (/ (ele ,apte 'i%eri(i din 7%ia repre1int/ ,apte epo(i din i%toria #i%eri(ii e.tin1+ndu:%e din epo(a apo%toli(/ p+n/ la +ntoar(erea lui Cri%to%. &+n/ ai(i -iitori,tii %+nt i%tori(i,ti. +n(ep+nd (u e.pre%ia din H:1 L(e are %/ %e +nt+"ple dup/ a(e%te lu(ruriM ei %u%0in (/ re%tul (/r0ii %e o(up/ de e-eni"ente (are -or a-ea lo( +ntr:o perioad/ nu"it/ L9e(a1ul (el "areM i"ediat pre(edent/ -enirii lui Cri%to% ,i e%ti"ea1/ durata ei +ntre trei ani ,i 8u"/tate ,i ,apte ani. $-eni"entele din 7po(alip%a legate de a(ea%t/ perioad/ %+nt interpretate (+t %e poate de literal ,i %+nt (on%iderate (a *iind de do"eniul -iitorului +n epo(a pre1ent/. Teologi de *elul lui C. 7. 4ei%% C. <. 4(o*ield 7. C. 6ae'elein A. 7. <ron%ide ,i al0ii %+nt -iitori,ti. Con=e<iile "ileni%te 2 a'ordare a 7po(alip%ei dintr:un pun(t de -edere e%(atologi( ,i nu i%tori( d/ na,tere la alte trei di-i1iuni de g+ndire 'a1ate pe interpret/ri di*erite ale (apitolului al dou/1e(ilea. &un(tul (ru(ial al interpret/rii e%te (entrat +n 8urul 6arele altar al lui Heus la Pergam, a+a um a fost re onstruit de /. :ohn. !n "lan se undar se vd tem"lul zeiei .tena Polias i tem"lul lui .ugust. %a"itolul 2* 255 +ntre'/rii da(/ L"ia de aniM tre'uie %/ *ie luat/ +n %en% literal %au *igurat ,i da(/ ea pre(ed/ %au ur"ea1/ dup/ a doua -enire a lui Cri%to%. Con(ep0ia "ostmilenist (on%ider/ (/ "ia de ani e%te pro'a'il o de%(riere *igurat/ a unui inter-al lung (are pre(ed/ -enirea lui Cri%to%. =a +n(eputul perioadei de triu"* a $-angheliei a%upra popoarelor %e -a in%taura do"nia pa,ni(/ (e -a dura p+n/ la +ntoar(erea lui Cri%to% pentru a *a(e 8ude(ata

*inal/. Con(ep0ia amilenist %u%0ine (/ "ileniul nu e.i%t/ (a perioad/ propriu:1i%/ (i repre1int/ pro'a'il %tarea inter"ediar/ a (elor "or0i. Cri%to% %e poate +ntoar(e ori(+nd ,i $l -a 8ude(a lu"ea -a inaugura %tarea etern/ de 'ine(u-+ntare a (elor +ndrept/0i0i (erul nou ,i p/"+ntul nou. Con(ep0ia "remilenist %u%0ine (/ Cri%to% %e -a +ntoar(e per%onal (a %/ in%taure1e +"p/r/0ia 4aD (/ "or0ii +ndrept/0i0i -or +n-iaD (/ ei -or do"ni per%onal +"preun/ (u $l pe p/"+nt ti"p de o "ie de aniD (/ dup/ do"nia =ui de o "ie de ani -a a-ea lo( o r/1-r/tire *inal/ (are -a *i %upri"at/ i"ediat "or0ii nelegiui0i -or *i 8ude(a0i ,i -a +n(epe %tarea etern/. 9u e.i%t/ ni(i o (orela0ie ne(e%ar/ +ntre a(e%te (on(ep0ii ,i interpret/rile (ronologi(e de*inite anterior. +n general pro'le"a "ileniului e%te tratat/ (u %erio1itate nu"ai de i%tori(i,ti ,i de -iitori,ti +ntru(+t preteri,tii ,i ideali,tii nu (on%ider/ L"ia de aniM de(+t un alt %i"'ol oare(are. 3iagra"a (are ur"ea1/ -a ilu%tra di*eritele "etode de interpretare: 9inar de argint din tim"ul domniei lui Ti8eriu. !n vremea Noului Testament era o moned o8i+nuit, +i este numit A8anB !n Lu a 2(#2?. 257 Studiu al Noului Testament Inter<retri ale A<o=ali<sei 7po(alip% 1:3 H:19 20:22 a &reteri%t/ #i%eri(i 4i"'oli( 4i"'oli( i%tori(e pentru pentru (eruri ,i (ondi0iile pentru -i(torie (onte"porane <deali%t/ #i%eri(i 4i"'oli( ;i(toria i%tori(e 'inelui pentru (on*li(tul dintre 'ine ,i r/u <%tori(i%t/ #i%eri(i 4i"'oli( Cude(ata i%tori(e *inal/D reale pentru Mileniul ?[@ e-eni"ente 4tarea etern/ i%tori(e: (/derea )o"ei "aho"edani%" papalitate

re*or"a0ie ;iitori%t/ Iapte %tadii 9e(a1ul (el ale "are i%toriei Cude(/0i #i%eri(ii (on(entrate a%upra #i%eri(ii apo%tate ,i a%upra anti(ri%tului ;enirea lui Cri%to% +n general o interpretare i%tori(i%t/ +n general o interpretare i%tori(i%t/ +n general o interpretare -iitori%t/

+"p/r/0ia de o "ie de ani Cude(ata "or0ilor nelegiui0i 4tarea etern/ ;i(toria (re,tini%"ului a%upra lu"ii ;enirea lui Cri%to% Cude(ata 4tarea etern/ 3o"nie literal/ de o "ie de ani Cude(ata la "arele tron al' 9oul <eru%ali"

&o%t"ileni #i%eri(i %t/ i%tori(e 7"ileni%t #i%eri(i / i%tori(e &re"ileni% #i%eri(i t/ i%tori(e (are repre1int/ etape i%tori(e

%a"itolul 2* 258 %oninutul 7de-/rata (heie pentru interpretarea 7po(alip%ei nu %t/ +n ni(i una dintre a(e%te teorii ori(+t de "ari ar *i "eritele lor (i +n %tru(tura (/r0ii +n%/,i (+nd pre1int/ per%oana lui Cri%to%. +n%u,i titlul (/r0ii L3e%(operirea lui <%u% Cri%to% pe (are i:a dat:o 3u"ne1eu (a %/ arate ro'ilor 4/i lu(rurile (are au %/ %e +nt+"ple +n (ur+nd...M arat/ (/ te"a (entral/ e%te per%oana lui Cri%to% re-el+nd -iitorul. 9u a-e" (ertitudinea da(/ L3e%(operirea lui <%u% Cri%to%M +n%ea"n/ re-elarea per%oanei =ui %au re-ela0ia pe (are a dat:o $l (are a -enit de la $l. 3a(/ pri"a interpretare a titlului pre1int/ te"a atun(i 7po(alip%a e%te o de1-/luire a per%oanei lui Cri%to% a,a (u" 4e raportea1/ $l la -iitor. 3a(/ adopt/" (ea de:a doua interpretare %u'ie(tul e%te progra"ul -iitorului pre1entat de Cri%to%. 7"+ndou/ interpret/rile %+nt po%i'ile din pun(t de -edere

gra"ati(al > ,i a"+ndou/ *a( din Cri%to% per%ona8ul (entral al (/r0ii. Mult/ (ontro-er%/ ar *i *o%t e-itat/ da(/ teologii ar *i a'ordat 7po(alip%a din pun(tul de -edere neutru al %tru(turii ei literare 'a1+ndu:,i e%(atologia pe (ri%tologie. Bn al doilea indi(iu (u pri-ire la (on0inutul (/r0ii apare +n *or"a pe (are i:a dat:o autorul +n ur"a e