Sunteți pe pagina 1din 4

Alecusan Bogdan Stroescu Theodor 432B

AMPLIFICATORUL CU CIRCUITE CUPLATE


Obiectivul lucrrii Se studiaz efectul acordului i cuplajului asupra caracteristicilor de selectivitate pentru un etaj de amplificare cu un tranzistor avnd drept sarcin dou circuite cuplate derivaie.

Desfsurarea lucrrii D. Cunoscand L1=L2=L=20 se calculeaza capacitatea de acord! "#2p$ E. Se determina rezistentele totale de pierderi %1 si %2 ale primarului si secundarului. %a1=%a2=&'(

F. Se re)leaza tensiunea de la )eneratorul de semnal astfel incat sa se o*tina U2MM=1 .

Cuplaj 1 2 3 4 5

Marimi masurate U20[V] f0[kHz] B3dB[kHz] BC[kHz] "#$%4 "#2%& "#2%# "#4%' "#(%' 1600 1592 1587 1572 1542 12 17 30 50 115

g k 0.1 0.00 7 8 0.6 0.02 5 0 0.05 1 1 1.2 0.05 6 7 4.1 0.31 9 3

Marimi calculate CC[ !] f0t[kHz] B3dBt[kHz] 5.02 17.1 2 28.2 6 34.6 3 117. 12 1.65 53.9 76.2 102.91 -

Bct[kHz] 33.31 303.02

Alecusan Bogdan Stroescu Theodor 432B

!. Se msoar caracteristicile de selectivitate ale amplificatorului pt. cuplajele 2' + i &.

U2[dB]
U2 [d U 2 MM B] U2 U 2 MM

"30 "20 0%# #4)) "#$

"20 "#0 0%3 #4$3 "#2

"#' "' 0%& #4$$ ")

"#3 "3 0%) #4(0 "&

"#0 0 0%$ #4(' #

"#3 "3 0%) #&02 )

"#' "' 0%& #&0( #4

"20 "#0 0%3 #&## #'

"30 "20 0%# #&2' 3#

f f
Cu"la#ul $

f f
Cuplaj 4

#4&4 "3&

#4'4 "2&

#4)0 "#(

#4)3 "#'

#4)) "#2

#4$( 0

#&0& #'

#&0( 20

#&#2 23

#&#$ #&2$ 2( 3(

f f

#42 & "&)

#43 ) "4&

#44 3 "3(

#44 ) "3&

#4& 0 "32

#4& $ "24

#4) 0 "#2

#4$ 2 0

#4( # (

#&0 # #(

#&0 $ 2'

#&# 2 30

#&# & 33

#&2 2 40

#&33 &#

%. Se msoar la cuplajele 2' +' & rezistenele reflectate din secundar ,n primar. Se msoar tensiunile - 20. /cu rezistena adiional %a1 ,n circuit0 i tensiunea -201 /cu rezistena adiional %a2 ,n circuit0.

Cuplaj 2 U20 * 0%$#V U20+ * 0%4( V U20, * 0%4& V -a# * -a2 * & .

Cuplaj 3 U20 * #%23 V U20+ * 0%)2 V U20, * 0%)# V

Cuplaj4 U20 * 0%(4 V U20+ * 0%)# V U20, * 0%)0 V

Alecusan Bogdan Stroescu Theodor 432B

R#/ 2 =

Rap#/ 2 R#,2 R#,2 R#,2 R = U 20 ; R#,2 R#,2 # U 20

Cupla j 2 3 4

R1R 1096 1629 2004

R2R 1092 1627 2009

I&trebari' a0 Care sunt deose*irile intre caracteristicile de selectivitate ale amplificatorului cu circuite derivatie si ale amplificatorului cu circuite cuplate lucrand la cuplajul critic' am*ele avand aceeasi lar)ime de *anda la atenuarea cu + d23 R! 4n cazul amplificatorului cu circuite cuplate se o*ine o caracteristic simetric. Caracteristica amplificatorului cu circuite derivatie nu este simetrica. *0 4n urma acordului circuitelor cuplate la punctul C s5au acordat pe aceeasi frecventa primarul si secundarul. La cuplajul mai mare decat cel de tranzitie se constata o mica diferenta intre cele doua ma6ime relative ale caracteristicii de selectivitate. 76plicati. R! La cuplaj mai mare decat cel de tranzitie pentru a masura *anda Ce*asev se variaza frecventa pe un domeniu mai lar). 4n aceste conditii capacitatea de cuplaj nu este constanta si nici capacitatile de *ariera ale tranzistorului. c0 Care este semnificatia fizica a rezistentelor %ap1 si %ap2 calculate cu relatiile /2+0 si /2&03 R! Cele doua rezistente reprezinta rezistentele de pierderi in paralel. d0 8etoda de acord a circuitelor cuplate prin micsorarea cuplajului si revenirea la cuplajul dorit nu este o metoda practica' avand mai multe inconveniente. 9uneti in evidenta cateva dintre ele. R! $recventa de acord f0 difera. %ezistentele reflectate din primar in secundar si din secundar in primar difera. 4n )eneral toate marimile in care apare capacitatea de cuplaj difera. e0 8etoda de acord a circuitelor cuplate prin micsorarea cuplajului si revenirea la cuplajul dorit nu este o metoda practica' avand mai multe inconveniente. 9uneti in evidenta cateva dintre ele. R! $recventa de acord f0 difera. %ezistentele reflectate din primar in secundar si din secundar in primar difera. 4n )eneral toate marimile in care apare capacitatea de cuplaj difera. f0 :mplificatorul cu circuite cuplate este acordat pe frecventa 18;z. 9rimarul si secundarul sunt identice 'iar <1=<2="0. Se admite Cc == C. 9entru Cc1 amplificatorul lucreaza la cuplaj critic' pe frecventa de acord tensiunea la iesire fiind de 1>. Care este 2 +d23 Se du*leaza capacitatea de cuplaj Cc2=2Cc1. Care este tensiunea pe frecventa de acord3 Care este 2 in sens Ce*asev3 R' La cuplaj critic )=1 2=21?2 f0?"0=2@A z. Cc2=2Cc1 )2=2)1=2 -2=2)?/1B)20 =0'@>

Alecusan Bogdan Stroescu Theodor 432B


2=208;z )0 -n amplificator cu circuite cuplate' avand primarul identic cu secundarul lucreaza la cuplajul critic. 9e frecventa de acord sincron tensiunea la iesire este de 1>. Sa se conecteze suplimentar in paralel cu primarul o rezistenta %1' iar in paralel cu secundarul o rezistenta %2/=%10. Cat este noua tensiune pe frecventa de acord masurata la iesire3 R' 9rin introducerea celor doua rezistente factorii de calitate scad la jumatate' rezulta! coeficientul de cuplaj scade la jumatate si folosind formula de la aplicatia precedenta se o*tine -2=0'@> ;0 9entru montajul din lucrare s5a masurat! <1=<2="0. Crecand comutatorul pe pozitia + se o*tine f0=28;z' caracteristica de selectivitate are un sin)ur ma6im avand tensiunea - 20 mai mica decat -288 cu 2d2. Sa se determine indicele de cuplaj ) si 2+d2. R'
2 U 20 2g = = #0 20 = 0,$ de unde )= 0'" si 2+d2=2+A z 2 U 2 MM # + g