Sunteți pe pagina 1din 17

MANAGEMENTUL CUNOTINELOR

Studiu de caz: Colegiul Naional Gheorghe Lazr

Titular di ci!lin:

Studeni:

Iunie "#$%

Cu!rin

2/18

I I III

Introducere Date despre instituie Principalele cmpuri de cunotine

pg. 2 pg. 2 pg. 6 pg. 8 pg.10 pg.1 pg.16 pg.1$

IV Principalele baze de cunotine V Dinamica cunotinelor

VI Managementul cunotinelor VII !oncluzii VIII "ibliogra#ie

I & Introducere
De%a lungul secolelor instituiile de &n'((mnt au dez'oltat o cultur( organizaionala &n )urul dorinei de &mp(rt(ire a cunotinelor i a #orm(rii noilor elite a societ(ii. *st#el scopul acestei lucr(ri este e'idenierea importanei cunotinelor &n cadrul unei asemenea organizaii ct i a managementului care a)ut( la dez'oltarea instituiei. +,tinderea rapid( a te-nologiei duce la ruperea leg(turilor tradiionale de predare i &n'(are. *ceste sc-imb(ri au trans#ormat modul &n care se genereaz(. se

2/18

ac-iziioneaz(. se trans#era sau se pierd in#ormaiile. Managementul cunoaterii trebuie s( propun( o abordare strategic(. care s( opereze scimbari din interior c(tre e,terior. pentru a obinui personalul administrati' cu acest '(l de ino'aii. *ceast( lucrare propune o analiz( a mediului academic din !olegiul /aional 0-eorg-e 1az(r2. accentul punndu%se pe identi#icarea principalelor cmpuri de cunotine. baze de in#ormaii i o analiz( a dinamicii cunotinelor. nu &n ultimul rnd prezentnd i cum anume aplic( aceast( instituie managementul cunotinelor.

II' (ate de !re in tituia de )n*+,nt


-Singurul bine este cunoaterea. Singurul ru este ignorana. (Socrate) Motto&ul Colegiului Naional Gheorghe Lazr
Domnitorul *le,andru Ioan !uza &n#iineaz( pe 18 ianuarie 1860 al doilea gimnaziu &n limba romn( din "ucureti i &i d( numele domnului 0-eorg-e 1az(r. cel care ..a restituat limba romn( &n dreptul s(u de limb( de studiu i a #ost re&ntemeietorul coalelor naionale2. 3iua liceului se 'a s(rb(tori de atunci la aceast( dat(. cnd coala i%a desc-is porile. Decretul &n#iin(rii liceului poart( semn(tura regelui !arol I i data de 20 mai 1840. n toamna lui 1840 se inaugureaz( noul local de lng( !imigiu. /oua construcie. proiectat( de ar-itectul 5. 0. Muntureanu. cu studii &n *nglia. este o bi)uterie ar-itectonic(. de o sobrietate elegant(. &mbinnd mai multe stiluri6 de la cel brnco'enesc pn( la cel neoclasic englez. /u &ntmpl(tor 1az(rul a #ost comparat cu liceele pariziene din prea)ma 0r(dinii 1u,embourg. 1iceul 1az(r este. mai ales dup( 1400. unul dintre a'anposturile re#ormei &n'((mntului. iniiate de 7piru 8aret. 7ub autoritatea unor directori precum D. Mirescu. V. I. P(un sau Marin Dumitrescu i a unor pro#esori de elit( ca 7carlat Demetrescu. V. *tanasiu. 7imion 9adian. Marcel "rndz(. +#timie Meta,a. Dimitrie Ionescu. liceul de'ine un centru de iniiati'e didactice e,traordinare6 &n#iinarea unui

2/18

muzeu :1420; i a unei biblioteci :1410;. cea mai modern( sal( de sport din !apital( :140<%1404;. societatea sporti'( =Viitorul2 a ele'ilor l(z(riti :1401;. organizaia de cercetai :141>;. corul i orc-estra liceului :1860? 18$6;. ec-ipele de teatru. dansuri i gimnastic(. cercul de desen. serb(rile colare #astuoase etc. n 14>1 se construiete noua arip( dinspre !imigiu a liceului. la iniiati'a adun(rii generale a p(rinilor. #apt care a permis amena)area noilor laboratoare. a elegantului am#iteatru. a bu#etului de la demisol. Prin acti'itatea unor pro#esori de matematic(. tiine naturale i #izic(%c-imie. prin organizarea de cercuri tiini#ice. prin acti'it(i e,perimentale. prin e,cursii de cercetare. se accentueaz( cu timpul latura =realist(2 a liceului. Dei au e,istat &ntre cele dou( r(zboaie societ(i de lectur(. re'iste colare de prestigiu i cercuri literare. nu acestea au #ormat speci#icul colii. De e,emplu. la cercul de matematic( al pro#esorului I. "anciu s%a #ormat matematicianul Dan "arbilian. premiat la toate concursurile =0azetei matematice2. *cti'it(ile e,tracolare sunt. probabil. cea mai #rumoas( tradiie a l(z(ritilor. p(strat( pn( ast(zi. De pild(. orc-estra liceului. condus( de pro#esorul *l. /icolescu. prezint( &ntre 14>2%14 > numeroase concerte la *teneul 9omn. pe scenele teatrelor. la 9adio. ctig( medalii de aur la concursurile =@inerimii romne2. *ici se #ormeaz( 'iolonistul Mi-ai !onstantinescu. prim maestru al 5ilarmonicii 9omne. A alt( acti'itate de marc( este cea )urnalistic(. Prima re'ist( a liceului a ap(rut &n 1414. se numea =3boruri2 i a #ost &n#iinat( de !(mil Pestrescu. 9e'ista &ncura)a eseul #ilozo#ic. poezia modern( culti'at( la cenaclul =7bur(torul2. literatura de idei. *u urmat alte re'iste i multe premii la concursurile speci#ice B =Pentru noi2. =0nduri curate2. =A gean( de lumin(2 :sub conducerea lui *l. 0raur; i =7perane2. &n#iinat( de *le,andru Mitru i consolidat( de @udor Apri. re'ist( cu o lung( carier(. Din 2010. re'ista colegiului se numete 139 i apare trimestrial. n epoca stalinist(. liceul a a'ut de su#erit. Mai &nti. i s%a dat o ci#r( &n loc de numele s(u de 'ec-e tradiie6 a de'enit coala medie /r. 22. * &mp(rit localul cu o nou( coal( medie de #ete i &n 14 4 liceul a #ost tran#erat. cu ar-i'( cu tot :tablouri ale

2/18

#otilor directori. c(ri. documente. pl(ci comemorati'e;. la #ostul liceu =7piru 8aret2. penrtu a #ace loc unui centru colar de #ete. !e &nseamn( spiritul l(z(rist se 'ede din gestul mecanicului 0-eorg-e Dinu. care a sal'at de la distrugere !artea de Anoare a liceului. ascunznd%o &n podul colii. n 14<< ministerul decide re'enirea la 'ec-ea denumire. reluarea &n posesie a localului i &n#iinarea colilor mi,te. aa &nct l(z(riii i l(z(ristele se &ntorc lng( gr(dina !imigiului. 1az(rul cunoate o nou( perioad( de str(lucire &n deceniile C60 BC$0. att datorit( seleciilor se'ere la admitere. &mbun(t(irii bazei materiale. ct i str(daniilor unui colecti' de pro#esori str(lucii. 7e &n#iineaz( clase speciale de matematic(. au loc acti'it(i culturale care au adus lauri l(z(ritilor :ec-ipa de teatru. condus( de +mil Daisa? orc-estra sim#onic(. diri)at( de Pa'el Vcu. cenaclul literar =1ucea#(rul2. susinut de @udor Apri. re'ista =7perane2; i sporti'e. Multipla campioan( naional( i olimpic( 1ia Manoliu se #ormeaz( &n aceti ani. la liceul 1az(r. dar nu este singur(6 &ntre 1461 i 14$ l(z(riii cuceresc multe cupe i diplome la basc-et. atletism. canoe. gimnastic(. Dac-ting. c(l(rie. tenis i num(rnd opt campioni naionali. balcanici i europeni de )uniori. ncepnd cu anii $0. adie un 'nt de pragmatizare a &n'((mntului. de ane,are a lui la re'oluia industrial( comunist(. 1iceul se organizeaz( &n dou( trepte. cu e,amen de admitere &n treapt( a II%a. dar cu o e,igen( sc(zut(. n 14$$. 1az(rul de'ine liceu de matematic(%#izic(. &ns( are i numeroase clase industriale. n 148<. serbarea prile)uit( de &mplinirea a 12< de ani a #ost comparabil(. prin #ast i prezena unor personalit(i. cu aceea a centenarului. 8olurile de la parter au #ost &mpodobite cu c-ipuri ale unor l(z(riti de seam(. s%a editat un num(r #esti' al re'istei =7perane2 :cu aprobare special( de la partid. #iindc( re'istele colare #useser( interzise &n anii cei mai grei ai dictaturii comuniste;. au #ost e,puse documente i tro#ee de 'aloare B de e,emplu. manuscrisul romanului =!imigiu E !omp.2 al lui 0rigore "()enaru. Fn puternic su#lu democratic a str(b(tut coala dup( 9e'oluia anticomunist( din 1484. 1(z(ritii sunt &n #runtea ele'ilor bucureteni. constituind prima *sociaie a
2/18

+le'ilor 1iberi. ale c(rei propuneri adresate Ministerului n'((mntului au #ost luate &n consideraie &n realizarea re#ormei democratice a educa iei6 depolitizarea. reducerea num(rului de ore. introducerea in#ormaticii. a literaturii uni'ersale. a limbii latine. a logicii i psi-ologiei ca obiecte de studiu. cursuri op ionale de istoria artei. culturii i religiilor. Fnii dintre ei au #ost prezeni la Gilometrul 0 al democraiei &n 1440. editnd c-iar un mic ziar de succes. =Piaa Fni'ersit(ii2 :6 numere &n redacia ele'ului *le,andru "aumgarten;. !te'a realiz(ri remarcabile ale perioadei 1440%144$ sunt6 consolidarea radical( a b(trnului local al colii. sub administraia directorului /icolae /o'ac. a#ilierea liceului la F/+7!A :1442;? &n#r(irea cu liceul #rancez =Hean Monnet2 din HouI%les% @ours. protocol iniiat i consolidat de pro#. 9o,ana Veleano'ici :1441;? acordarea titlului de !olegiu /aional :144<;. *st(zi. cu un corp pro#esoral e,celent. cu ele'i care tiu s( discearn( 'aloarea i s( se implice. cu o baz( material( #oarte bun( i sub protecia patronului s(u spiritual. coala l(z(rist( &i cl(dete un 'iitor pe m(sura acestui trecut glorios. do'ad( #iind &nalta distincie care i s%a acordat de c(tre Preediia 9omniei &n anul 20106 Ardinul =Meritul pentru &n'((mnt2 &n gradul de =A#ier2

III & .rinci!alele c,+!uri de cuno/tine

!unoaJterea este #ormat( din cunoaJterea tacit(. ceea ce nu se 'ede. nu este palpabil. o contopire de e,perietente. sentimente. moti'aKie Ji personalitate Ji cunoaJterea e,plicit(. documente scrise sub #orm( electronic(. manuale. prezent(ri 'izuale Ji so#tLare%uri. !mpurile de cunoJtinKe sunt cea mai important( caracteristic( a modului &n care sursele noastre de inspiraKie se trans#orma &n cunoJtinKe. +le nu se '(d. nu le putem atinge Ji nu le putem simKi. dar sunt esenKiale pentru deciziile pe care le lu(m Ji de asemenea in#luenKeaz( natura acKiunilor noastre.

2/18

n cadrul unei instituKii de &n'(K(mnt cum este liceul M0-eorg-e 1az(r2. ma)oritatea cunoJtinKelor sunt integrate de cmpul cunoJtinKelor raKionale. *cest cmp se bazeaz( &n principal pe elementele raKionale din 'iaKa noastr(. pe care le putem e,plica Ji ne #urnizeaz( r(spunsuri concrete despre ce ne &ncon)oar(. n aceast( s#er( a raKionalului intra in#ormaKiile primite &n cadrul orelor de curs care se bazeaz( pe e,plicaKii JtiinKi#ice. care nu necesit( o implicare emoKional( sau spiritual(. n cadrul acestui cmp de cunoJtinKe intra cunoJtinKele e,plicite care sunt e,primate Ji trans#erate prin limba)ul natural sau cel matematic. *cestea sunt #olosite &n conceperea materialelor de studiu. pe care mai apoi ele'ii le 'or asimila. !mpul cunoJtinKelor emoKionale se bazeaz( pe cunoJtinKele tacite care mai &nti sunt e'aluate la ni'elul inimii. prin sentimente Ji tr(iri. ele bazndu%se &n principal pe simKuri. n cadrul unui liceu aceste cunoJtinKe sunt reprezentate de 'alorile. credinKele Ji imaginile pe care aceast( instituKie de &n'(K(mnt le o#er(. aceea identitate care &i deosebeJte de ceilalKi. De asemenea la #el de importante sunt Ji e,perienKele personale care a)uta la de#inirea personalit(Kii indi'idului. *ceste e,perienKe pot #i e,perimentate &n liceu. poziti'e sau negati'e. #ie &n a#ara liceului.

!mpul cunoJtinKelor spirituale se bazeaz( tot pe cunoJtinKele tacite a'nd r(spuns &n partea nonraKional( a minKii noastre. Pentru aceasta este necesar( o dez'oltare l(untric( su#leteasc(. a cunoJtinKelor care re#lect( credinKele. #ie ele religioase sau care au leg(tur( cu 'alorile Ji principiile dup( care ne g-id(m.

2/18

I0 & 1aze de cuno/tine


A 2az de date. uneori numit( i =banc( de date2. reprezint( o modalitate de stocare a unor in#ormaii i date pe un suport e,tern :un dispoziti' de stocare;. cu posibilitatea e,tinderii uoare i a reg(sirii rapide a acestora. 7copul acestor baze de date este de a generat in#ormaKii &n scopul de asimilare a in#ormaKiilor stocate. Principalele baze de in#ormaKie identi#icate sunt6

N N N N N N

manualele pro#esorii biblioteca internetul ele'ii proiectele

Primul contact cu care ele'ul i%a parte c-iar din prima zi de Jcoal( o reprezint( P9A5+7A9II. 5ormnd poate cea mai important( baza de in#ormaKie a sistemului. in#ormaKiile pe care aceJtia le deKin se transmit din generaKie &n generaKie a'nd ca scop e'ident #ormarea ele'ului. Din aceast( categorie pot #ace parte Ji persoanele din domeniul administrati' al instituKiei. secretar(. administratorul. asistenKii de laborator. directorii care sunt dispuJi s( o#ere 2/18

in#ormaKii atunci cnd ele'ii sunt &ntr%o situaKie di#icil( Ji solicit( &ndrumare. *Ja cum am spus Ji mai de'reme &n procesul de in#ormarea este ne'oie de o baz( stocat( pe un suport e,tern. Principala baz( de in#ormaKie a sistemului educaKional. pe care o deKin toKi ele'ii. o reprezint( M*/F*1F1. ncepnd cu abecedarul Ji terminnd cu manualele di#icile de analiz( matematica. ele'ul este supus permanent &nsuJirii unei baze de in#ormare rapid(. gndita special pentru 'rsta Ji ni'elul acestora. *'nd acces la nenum(rate Msurse de inspiraKie2. ele'ilor din liceul2 0-eorg-e 1az(r2 li s%a pus la dispoziKie "I"1IA@+!*. DeKinnd 'olume din cele mai di'erse. ele'ul &Ji poate l(rgi s#era de cunoJtinKe. cu in#ormaKii suplimentare pe care nu le poate &n'(Ka la clas(. *#lndu%ne &n era te-nologiei. ele'ul este mai #amiliarizat cu atmos#era on%line dect cu cea pe care o o#er( o bibliotec(. De aceea. prezenta internetului &n Jcoala este ine'itabil(. FJurinK(. rapiditatea Ji e,actitatea cu care se g(sesc in#ormaKiile cu a)utorul unui simplu buton6 Msearc-2 #ace din internet cea mai popular( sursa de a culege in#ormaKii dar nu &ntotdeauna Ji cea mai recomandat(. 7( nu uit(m totuJi ca Ji +1+VII reprezint( o baz( neepuizabila de noi in#ormaKii. De la descoperirea unei noi melodii a unui 'ideoclip pn( la re#erinKe despre o carte sau un e'eniment. ele'ii nu duc niciodat( lips( de noi in#ormaKii pe care s( le &mp(rt(Jeasc( altora. !(utnd noi baze de in#ormaKiei. am descoperit c( sub cadrul M!olegiului /aKional 0-eorg-e 1az(r2. se organizeaz( mici ateliere de creaKie. prezent(ri de proiecte Ji sesiuni de comunic(ri pe di'erse teme. @oate acestea genereaz( noi in#ormaKii transmise participanKilor care ulterior sunt p(strate Ji #olosite &n instruirea celor din clasele mai mici care urmeaz( s( apro#undeze domeniul. @oate cele prezentate mai sus reprezint( o baz( de cunoJtinKe pe care liceul o deKine dar care este supus( permanent modi#ic(rii prin &mbunat(Kirea in#ormaKiei cu scopul de a Kine pasul cu te-nologia pentru dez'oltarea corect( a generaKiilor de mine care trebuie obiJnuiKi ca indi#erenK( de 'rst( sau )obul pe care &l a'em. trebuie s( ne l(rgim orizonturile prin dobndirea de noi cunoJtinKe.

2/18

0 &(ina+ica Cuno/tinelor
Platon a #ost unul dintre primii #ilozo#i care au considerat cuno tinele ca #iind un rezultat al procesului de gndire Ji nu un rezultat al procesului de percepie. +l a subliniat #aptul c( noi obinem in#ormaii despre lumea din )urul nostru Mprin2 oc-i i nu Mcu2 a)utorul lor. 1a #el i cu celelalte organe de sim. !unotinele nu sunt rezultatul proces(rii in#ormaiilor senzoriale deoarece aceste organe nu pot #ace di#erena &ntre ceea ce este ade'(rat i ceea ce nu este ade'(rat.
n acest sens am identi#icat patru etape &n

N N N N

creare ac-iziKionare trans#er pierdere

3'$ Creare de cuno/tine


!rearea de noi cunotine se realizeaz( prin procesele de cercetare tiini#ic(. adic( prin #ormularea de ipoteze. construirea de sisteme teoretice Ji con#runtarea acestora cu e,perienKa. prin obser'aKie Ji e,periment.

n cadrul instituKiei de &n'(K(mnt am descoperit c( generarea de noi cunotine se realizeaz( prin 'alori#icarea e,perienei i e,ternalizarea cunotinelor indi'iduale. n
2/18

rndul pro#esorilor aceste in#ormaKii se genereaz( prin &n#iinKarea Mcatedrelor2 :catedra de matematic(. catedra de istorie. etc; cu scopul de a &mbun(t(Kii sistemul de 'alori pe care aceJtia urmeaz( s( &l &mp(rt(Jeasc( ele'ilor. Din rndul ele'ilor. au #ost aleJi reprezentaKi care s( transmit( nemulKumirile Ji ideile de ino'are directorilor Ji pro#esorilor. care la rndul lor au creat un comitet. acesta ocupndu%se de analizarea Ji punerea &n practic( a sugestiilor ele'ilor.

3'" Achiziionarea de cuno/tine


n acest sens. directorul instituKiei se preocup( &ndeaproape prin ac-iziKionarea de noi c(rKi pentru biblioteca. prin in'estii &n modernizarea unui #orum unde ele'ii pot #ace sc-imb de in#ormaKii. dar Ji prin &ncleirea de contracte cu companii pentru organizarea unor cursuri de apro#undarea a termenilor &n'(KaKi la cursuri cu pro#esori special preg(tiKi &n acest sens. Fn e,emplu &l reprezint( cursul +!D1. un curs care preg(teJte ele'ul pentru operarea pac-etului. A55I!+ :Oord. +,cel. PoLerpoint etc.;. Fn alt contract este &nc-eiat cu compania A9*!1+. care a instruit pro#esorii liceului cu noKiuni legate de baze de date pentru c( aceJtia s( poate instrui ele'ii de la clase la a PII%a. 1a terminarea #iec(rui curs ele'ii primesc o diplom( care atest( capacit(Kile acestora &n domeniul in#ormaticii.

3'% Tran 4erul cuno/tinelor


@rans#erul de in#ormaKii se realizeaz( prin di#erite c(i6

N N

cale oral(Qauditi'a6 la orele de curs. JedinKe. &ntlniri. discuKii cale 'izuale6 prezent(ri. mimica Ji gesturi cai6

*cest trans#er se poate realiza Ji &ntre di#erite persoane pe

N N N N

pro#esor B ele'. pro#esor B pro#esor. ele' B ele' ele' B pro#esor.

2/18

n general se obser'( o tendinK( ca in#ormaKiile s( curca doar de sus &n )os :de la manageri la anga)aKi. pro#esori ele'i; dar s%a a)uns &ntr%un moment &n care datorit( uJurinKei cu care ele'ii a)ung la in#ormaKii de multe ori s( #ie Ji in'ers. Fn lucru de apreciat deoarece ast#el se 'ede interesul Ji inteligenKa de care ele'ul da do'ad(. dar ci capacit(Kile e,traordinare alea dasc(lului de ai capta atenKia Ji de al #ace curios s( apro#undeze materia.

3'5 .ierderea con/tiinelor


7%a obser'at c( pierderea de cunoJtinKe se realizeaz( &n cea mai mare m(sur( prin plecarea unor cadre didactice bine preg(tite &n alt domeniu sau prin ieJirea la pensie a acestora. A metod( de pierdere a in#ormaKiei am identi#icat%o &n cadrul camerei de biologie. care a ales s( modernizeze laboratorul prin cump(rarea unor ustensile mai per#ormante. a unor manuale interacti'e pentru ele'i Ji prin crearea unor pliseuri &n 'ederea moderniz(rii modului &n care orele de biologie 'or a'ea loc. *st#el 'ec-ile in#ormaKii stocate &n manuale. materiale dar Ji 'ec-ile suporturi de curs au #ost distruse pentru a #ace loc unora &n concordanK( cu timpurile actuale.

Modalitate prin care cunoJtinKele. din cadrul unui liceu. se trans#era de la cunoJtinKe tacite c(tre e,plicite. pentru a putea #i &mp(rt(Jite ele'ilor sunt urm(toarele6 N N N N 7ocializare +,ternalizare !ombinare Internalizare

7ocializarea este modul &n care sunt &mp(rt(Jite cunoJtinKe tacite &ntre indi'izi. n cadrul liceului acest lucru este posibil &ntre ele'i. intre pro#esori Ji &n cadrul orelor de curs &ntre ele'i Ji pro#esori. +a este importanta datorit( mediului in#ormal &n care se realizeaz( ast#el libertatea de e,primare a indi'izilor este mai mare. deci sc-imbul de cunoJtinKe este

2/18

mai mare.

+,ternalizarea se realizeaz( prin trans#ormarea cunoJtinKelor tacite &n cunoJtinKe e,plicite. atunci cnd acestea sunt trans#ormate &n concepte. *ceste pot #i prezentate ele'ilor sub numeroase #orme. prezent(ri 'izuale. manuale. materiale didactice au,iliare etc. 1a rndul lor. ele'ii. participa la acest proces &n momentul &n care &Ji e,pun ideile sub #orma unui eseu. sau unei lucr(ri de cercetare.

!ombinarea este un concept &n care cunoJtinKele e,plicite de)a cunoscute sunt combinate. n cadrul orelor de curs. pro#esorii se #olosesc &ntotdeauna de acest procedeu #olosind totodat( manualele. materialele au,iliare. plan se sau prezent(ri 'izuale. Internalizarea &ncepe atunci cnd cunoJtinKe e,terne sunt &mp(rt(Jite &n cadrul instituKiei. #ie la orele de curs de c(tre ele'i sau pro#esori. #ie de pro#esori &n cancelarie. #ie de ele'i. 5iecare creeaz( atunci cunoJtinKe tacite din cunoJtinKele e,plicite.

@oate aceste procese pot #i descrise ca o spiral( care se reia &n mod automat &n momentul &n care se #ormeaz( cunoJtinKe tacite. n cadrul acestei spirale cunoJtinKele trec de ni'elul unor cunoJtinKe indi'iduale Ji sunt asimilate #ie de organizaKie. #ie de MclienKii2 instituKiei. &n cazul acesta ele'ii.

Adat( trecute prin #iltrul raKiunii indi'idului aceste cunoJtinKe a)ung s( #ormeze o baz( de #ormare a ele'ului. a creeze 'alori Ji credinKe care se transpun pn( &n cultura instituKiei. *)ung s( de#ineasc( imaginea pe care liceul o e,pune Ji care &l indi'idualizeaz( #ata de alte instituKii similare.

2/18

0I &Manage+entul cuno/tinelor
1iceele au trebuit dintotdeauna s( &Ji dez'olte managementul cunotinelor. +i au anga)at pro#esori pentru a crea i a e'alua cunotinele. pentru a &mp(rt(Ji cunoJtinKele lor ele'ilor Ji a le insu#la acestora anumite 'alori dup( care s( se g-ideze &n 'iaK(. Problema managementului cunoJtinKelor. &n licee. &n ziua de azi. este cu att mai important( cu ct per#ormanta acestuia poate #ace di#erenKa dintre studenKi. deci anga)aKii din 'iitor. n primul rnd natura cunotinelor s%a sc-imbat #oarte mult. Dez'oltarea unor metode bazate pe te-nologie pentru crearea. stocarea i distribuirea de cunotine. &n licee. cu accent tot mai mare pe strategii de a#aceri. conduce la crearea de noi sisteme de management al cunoaterii &n cadrul acestora. n al doilea rnd. natura acestui mediu economic competiti'. &n care se a#la liceele. Reconomia cunoateriiR. necesit( absol'eni cu abilit(i de &nKelegere Ji e,ploatare a in#ormaiei. *ceJti absol'eni pot aciona pe baza cunotinelor acumulate dar Ji &n urma propriei e,perienKe. mai ales &n momentul &n care in#ormaKia primit( de ei este trecut( prin #iltrul propriei raKiuni. 1iceu &nainte de a adopta o strategie de management al cunoaJterii trebuie s( dez'olte o cultur( de gestionare a cunoJtinKelor. !ultura organizaKional( este bazat( pe 'alori. credinKe Ji practici care #ormeaz( identitatea instituKiei. +a este nucleul &n )urul c(reia liceu &Ji alege pro#esorii Ji &Ji #ormeaz( ele'ii. !u toate c( luaKi separat. #iecare membru din interiorul organizaKiei poseda un set de 'alori di#erit de al oric(rui alt membru. &mpreun( ei sunt uniKi de aceleaJi credinKe care a)uta la #ormarea unei identit(Ki. *st#el imaginea pe care liceul o a#iJeaz( este similar( calit(Kii cunoJtinKelor pe care o #urnizeaz( ele'ilor.

2/18

Managementul cunoJtinKelor din cadrul liceului pune accentul pe #lu,ul in#ormaKiei care circul( att la ni'elul orelor de curs. dar Ji &n cancelarie intre pro#esori Ji nu &n ultimul rnd &ntre ele'i. dar Ji pe calitatea acesteia. De aceea pro#esorii sunt aleJi &n #uncKie de per#ormanKele lor dar Ji de recomand(ri. iar media de admitere &n cadrul acestui liceu este una ridicat(. ceea ce plaseaz( liceul &n topul celor mai bune licee din capital(. Fn management al cunoJtinKelor per#ormant #ace ca mare parte a cunoJtinKelor tacite s( ias( la Msupra#aKa2 Ji s( #ie &mp(rt(Jite celorlalKi membrii. *cest lucru este posibil prin organizarea unor acti'iti &n cadrul liceului care s( dez'olte creati'itatea ele'ilor. n cadrul liceului M0-eorg-e 1az(r2 mare parte a acti'it(Kilor sunt &n totalitate organizate de ele'i aceJtia a'nd libertatea de proiecta #iecare idee &ntr%un e'eniment. *plicarea acestui tip de management trebuie s( cuprind( toate domeniile Ji toate departamentele liceului pentru c( acesta s( poat( a)unge la ade'(raKii bene#iciari. ele'ii. *st#el orele de curs sunt susKinute &ntr%un mod ct mai interacti' &n care studentul este moti'at s( &Ji e,pun( ideile. totodat( #iindu%i &mp(rt(Jite in#ormaKii pertinente pe anumite teme. &n #uncKie de materie. Viteza cu care in#ormaKia circula &n ziua de azi. &n special datorit( internetului. #ace ca managementul cunoJtinKelor. mai ales &n cadrul unit(Kilor de &n'(K(mnt. s( #ie ne'oit s( se sc-imbe &n mod constat #(r( ca acest lucru s( #ie resimKit de ele'i. cu toate acestea ei s( bene#icieze de condiKii de studiu prielnice Ji o calitate a in#ormaKiilor ct mai bun( Ji mai e,act(.

2/18

0II& Concluzii
Managementul cunostinntelor reprezint( noua tendinK( &n ceea ce pri'eJte #uncKia de conducere. +ste modul inteligent de a culege. clasi#ica. ar-i'( Ji ulterior accesa. distribui Ji #olosi cunoJtinKele umane. pentru a ser'i unui scop comun. respecti' obiecti'elor Ji strategiei organizaKiei. *cesta este unealt( care asigur( o e'oluKie continu( organizaKiei Ji se bazeaz( pe te-nologiile de in#ormare Ji comunicare. care con#er( e#icienK( Ji #le,ibilitate procesului de management 9ecunoaJterea importanKei acestui tip de management 'a impulsiona organizaKiile s( &nKeleag( 'aloarea ad(ugat( adus( de resursele in#ormaKionale pe care le deKin Ji s( g(seasc( metode e#iciente de reutilizare a cunoJtinKelor. !um apro,imati' $0S din cunoJtinKele organizaKionale sunt p(strate &n mintea anga)aKilor :cunoJtinKe tacite; Ji doar >0S sub #orm( e,ternalizat( :cunoJtinKe e,plicite; este /ecesar( =capturarea2 minKilor anga)aKilor. a ideilor ino'ati'e ale indi'izilor. grupurilor Ji ar-i'area acestora &n #ormat electronic. care s( asigure mobilitate total(. Propunerile pentru dez'oltarea Ji e'oluKia acestui sector Ji a ideei de management al cunoJtinKelor &n 9omnia sunt. &n primul rnd. #amiliarizarea cu acest concept al studenKilor. deoarece totul trebuie s( &nceap( de pe b(ncile #acult(Kii. precum Ji al managerilor. &n principal cei ai IMM%urilor

2/18

0II& 1i2liogra4ie
/onaGa. I. Ji @aGeuc-i. 8@-e TnoLledge%!reating !ompanD6 8oL Hapanese !ompanies !reate t-e DDnamics o# Inno'ation. A,#ord Fni'ersitD Press. 144<. !onstantin "r(tianu. Management Ji marGeting. !oncepte #undamentale. !omunicare.ro. 2006. !onstantin "r(tianu. 7uport de curs Managementul cunoJtinKelor. 5acultatea de management *nul I. 201>. LLL.cnlazar.ro

2/18