Sunteți pe pagina 1din 1

Examen MPFC-23/01/14(22C11) 1.Se da matricea A= 3 23 sin !"1# 4 42 2 $-3$ 0 e Sa se scrie c%d&! Mat'a( )entr&* a.intr%d&cerea matricei A+ (.

extra"erea a&t%mata a &nei matrice , a-!ata !a intersectia )rime!%r 2 !inii si c%!%ane+ c.ca!c&!&! ran"&!&i si trans)&s&!&i matricei ,. 2.Fie -&nctia -(x)= $x.1$/x0=0+ (x-1)/x10. Sa se scrie c%d&! Mat'a( )entr&* a.intr%d&cerea -&nctiei -+ (.re)re2entarea "ra-ica a -&nctiei in inter3a!&! 4-10/105. 3.Fie sistem&! din -i"&ra*

Sa se m%de!e2e sistem&!. 4.Fie sistem&!*

a.Sa se m%de!e2e sistem&! )entr& ca2&! in care de(it&! de iesire din re2er3%are e de)endent de ina!timea c%!%anei de !ic6id din re2er3%r+ (.Sa se scrie c%d&! in Mat'a( de sim&!are )entr& m%de!&! %(tin&t !a )&nct&a! a+ c.Sa se )re2inte e3%!&tia "ra-ica a)r%ximati3a )t ca2&! in care de(ite!e a& 3a!%ri -ixe 71=2/72=3/73=4.