Sunteți pe pagina 1din 24

SCOALA NATIONALA DE STUUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE Facultatea de Management

Managementul Intreprinderilor Mici i Mi!locii

T"e Coca Cola Compan#

Stoian Andreea Anul II


1

Cuprin

Scurt istoric al companiei Misiunea companiei Sigla, slogan, moto, imn alte nsemne ale companiei Obiectivele companiei Strategii utilizate Organigrama companiei departamente, niveluri ierarhice, posturile existente, relaiile care se stabilesc ntre resursele umane, fia de post a managerului Stilul de conducere a managerului um se realizeaz! procesul de recrutare i selecie pentru resursele umane"politica companiei privind resursele umane #naliza S$O% a companiei oncluzii privind activitatea companiei

T"e Coca Cola Compan#

&

oca' ola este prezent! pe piaa din (om)nia prin intermediul a dou! firme, respectiv oca' ola (om)nia, reprezentantul companiei americane %he oca' ola ompan*, care deine m!rcile i produce concentratele, i mbuteliatorul oca' ola +, (om)nia, care produce, distribuie i vinde produsele- ompania deine n (om)nia, fabrici n ,ucureti, .loieti, /ai, %imioara, Oradea i 0atra 1orneioca' ola (omania face parte din %he oca' ola ompan*, cea mai mare companie produc!toare de b!uturi r!coritoare din lume, cel mai mare produc!tor, distribuitor i comercializant de b!uturi ne'alcolice i siropuri din lume, i una dintre cele mai mari corporaii din S2#- ompania este cunoscut! n special datorit! produsului ei cel mai renumit oca' ola, inventat de 3ohn Stith .emberton n 1445- ompania controleaz! 6&,67 din piaa chinez! de sucuri carbogazoase i 1&7 din piaa de sucuri de fructe 8martie &99:; .ortofoliul oca' ola (om)nia cuprinde b!uturile r!coritoare oca' ola, Sprite, <anta, sucurile app*, ceaiurile =estea, bautura energizant! ,urn i apa mineral! 1orna%imp de decenii oca' ola a fost considerat! o >arm!? a inamicului american, ceva decadent i periculor, deci un obiect tabu, at)t pentru consum, c)t i ca referire de orice fel- 1e exemplu n anii @59 n 2ngaria li se d!dea de neles c! b!utura este otr!vitoare, iar n (om)nia ea reprezenta chiar i n anii @49 >lumea interzis!?A ea putea s! fie doar cump!rat! doar din magazinele speciale destinate cet!enilor str!ini, contra valuta liber convertibil!Scurt i toric Coca$Cola .rodusul s'a n!scut n #tlanta, Beorgia, la data de 4 mai 1445, ca un accident farmaceuticA dr- 3- .embertori rateaz! un sirop medicinal, dar l convertete n b!utura r!coritoare combin)ndu'l cu sifon, i l vinde la pahar- =oului sirop i'a fost ad!ugat ap! carbonat! pentru a produce o b!utur! care a devenit dintr'o dat! >delicios! i r!coritoare?, un slogan care continu! s! se aud! i ast!zi oriunde se savureaz! oca' ola- onsider)nd c! cei >doi vor ar!ta bine n reclame? <ranC (obinson, partenerul i contabilul doctorului .emberton, au sugerat numele m!rcii care a r!mas neschimbat! p)n! n prezent.rimul anun publicitar pentru oca' ola a ap!rut n %he #tlanta 3urnal- #ceasta invita cet!enii nsetai s! ncerce >noua i populara b!utura carbonat!?- .e copertinele magazinelor au ap!rut banere pictate de m)n! cu sugestia > onsumai?, ce era ad!ugat! pentru a informa trec!torii c! noua b!utur! era r!coritoare- Dn timpul primului an v)nz!rile au atins, n medie, cifra modest! de nou! porii pe zi- 1r- .emberton nu i'a dat niciodat! seama de potenialul b!uturii pe care o crease- %reptat, a v)ndut p!ri ale afacerii sale diferiilor parteneri i chiar nainte de moartea sa, n 1444, i'a v)ndut aciunile r!mase lui #sa B- andler- 1omnul andler, un om de afaceri din #tlanta cu o mare intuiie n materie de afaceri, a continuat s! cumpere drepturi suplimentare i a obinut controlul n totalitate al afaceriiLa data de % mai %&&'( A a Candler a pu)licat o reclam* de o pagina +n T"e Atlanta ,ournal i i'a declarat firma sa 8firma de v)nz!ri en'gros i en'detail; ca >singura proprietar! a oca ' olaE1elicios- (!coritor- #ntrenant- %onic?- %itlul exclusiv de proprietate, pe care domnul andler l'a obinut n 14:1, a costat n total &-F99G.)n! n anul 14:&, flerul de comerciant al domnului andler a impulsionat v)nzarea de sirop oca' ola, f!c)nd'o s! sporeasc! de aproape zece ori- ur)nd dup! F

aceasta i'a lichidat farmacia >3acobs? i i'a indreptat ntreaga atenie spre b!uturi r!coritoare- /mpreun! cu fratele s!u 3ohn S- andler, cu <ranC (obinson, fostul partener al lui 3ohn .emberton, i cu alti doi asociai, domnul andler a -ormat +n .eorgia o corpora/ie cu numele de T"e Coca $ Cola Compan#- apitalul iniial a fost de 199-999GMarca +nregi trat* 0Coca$Cola1, folosit! pe pia! din anul 1445, a fost nregistrat! la ,iroul de /nvenii al Statelor 2nite la data de F1 ianuarie 14:F 8nregistrarea a fost re)noit! periodic;Dn 14:H, n 0icCsburg, Mississippi, 3oseph #- ,iedenharn a fost at)t de impresionat de cererea cresc)nd! pentru oca' ola pe care o vindea la pahar, nc)t a instalat o main!rie de imbuteliat n spatele magazinului s!u i a nceput s! v)nd! navete de oca ' ola plantaiilor i fabricilor de cherestea de'a lungul r)ului MississippiIm)utelierea pe car* larg* a -o t po i)il* +n %&'', c)nd ,enIamin <- %homas i 3oseph ,- $hitehead din hattanoga 8%ennessee;, au obinut de la domnul andler drepturile exclusive de a imbutelia i vinde oca ' ola n Statele 2nite2n urm*torii 34 de ani( num*rul de -a)rici a cre cut de la dou* la pe te %444, :6 la sut! dintre ele fiind n proprietatea localnicilor i cu angaIai ai acestora- Odat! cu dezvoltarea afacerii, realizarea unui echipament de imbuteliat de mare vitez! i a unor miIloace de transport tot mai eficiente au permis imbuteliatorilor s! serveasca mai muli clieni, cu un num!r mai mare de produse- #st!zi sistemul de imbuteliere oca ' ola constituie reeaua cea mai mare i mai r!sp)ndit) de producie i distribuie din lume2n %'%'( ac/iunile Candler ale Companiei Coca$Cola au -o t 56ndute )anc"erului Erne t 7oodru--, din #tlanta, i unui grup de investitori, contra sumei de &6 milioane dolariPatru ani mai t6r8iu( Ro)ert 7in "ip 7oodru--( -iul lui Erne t 7oodru--( a -o t ale pre edintele Companiei, ncep)nd astfel ase decenii de conducere active a afacerii- $oodruff se dovedete un strateg de exepie, reuind s! l!gearsc! an de an activitatea companiei prin ad!ugarea unor noi consumatori i noi !ri unde oca ' ola devine un produs cotidian- =um!rul inovaiilor n domeniul marCetingului este impresionat, dei teoria domeniului nc! nu se n!scuse- Sub patronaIul s!u se incepe comercializarea pachetelor de ase sticle i utilizarea frigiderului Jcu capac J furnizate de firma v)nz!torului cu am!nuntul.oate c! aportul cel mai insemnat al domnului $oodruff l'a constituit viziunea lui asupra b!uturii oca ' ola ca produs internaionalE9pan iunea interna/ionala a -irmei Coca$Cola a +nceput +n %'44 c)nd harles +oKard andler, fiul cel mare al fondatorului ompaniei, a luat cu el un borcan de sirop ntr'o vacan! n #nglia- # urmat o comand! modest! la #tlanta, de cinci galoane de siropDn acelai an, oca ' ola a aIuns n uba i .uerto (ico i nu a durat mult pan! s! nceap! distribuia pe plan internaional a siropului- Dn primii ani ai secolului trecut s'au construit fabrici de imbuteliat oca' ola n uba, .anama, .uerto (ico, <ilipine i Buam- Dn 1:&9 a nceput imbutelierea ntr'o fabrica din <rana, primul imbuteliator de oca' ola de pe continentul europeanCoca$Cola :i ,ocurile Olimpice :i$au +nceput a ocierea +n 5ara anului %'3&, atunci c)nd un vas #merican a sosit n #msterdam transport)nd echipa olimpic! a Statelor 2nite i 1999 de navete de oca' ola- .atruzeci de mii de spectatori care au H

umplut stadionul au asistat la dou! premiere A aprinderea pentru prima oara a fl!c!rii olimpice i prima v)nzare de oca' ola la o Olimpiad!- Dmbr!cai n haine i epci purt)nd marca oca' ola, v)nz!torii au satisf!cut setea fanilor, timp n care, n afara stadionului, standurile cu r!coritoare, cafenelele, restaurantele i micile magazine denumite >KinCles? serveau oCe la sticle i din dozatoare0iziunea domnului $oodruff, legat! de potenialul internaional al b!uturii oca' ola, se implementeaz! si se imbun!t!ete n continuare de c!tre ompanie, de c!tre imbuteliatorii i filialele lor, incluz)nd afacerea oca' ola ntr'un sistem globalLa i8)ucnirea celui de al doilea ra8)oi mondial( Coca$Cola e im)utelia +n ;; de /*ri( de am)ele p*r/i ale con-lictului< 1eparte de a distruge afacerea, r!zboiul a adus cu el noi provoc!ri i posibilit!i pentru ntreg sistemul oca' ola/ntrarea Statelor 2nite n r!zboi a adus o comand! de la (obert $oodruff n 1:H1, >pentru a avea griI! ca fiecare b!rbat n uniform! s! poat! obtine o sticl! de oca' ola contra 6 ceni, oriunde s'ar afla i oric)t ar costa aceasta pentru companie.rezena b!uturii oca' ola a f!cut ns! mai mult dec)t s! ridice moralul trupelor/n multe zone a oferit posibilitatea localnicilor s! guste pentru prima oara oca' ola un gust pe care n mod evident l'au savuratC6nd $a in taurat din nou pacea( i temul Coca$Cola urma * e e9tinda +n intreaga lume< 1e la miIlocul deceniului al cincilea i p)n! n 1:59, num!rul de !ri cu fabrici de imbuteliere aproape s'a dublat, astfel c! la nceputul anilor @59 b!utura r!coritoare se afl! n peste 1&9 de !ri.e m!sur! ce lumea ieea dintr'o perioad! de conflicte, oca' ola ap!rea n ntrega lume ca un simbol al prieteniei i al b!uturilor r!coritoare2n %'&3 a -o t lan at* +n +ntrega lume tema 0Co=e i it>1 pentru a reflecta spiritul pozitiv al anilor @49 i pentru a afirma din nou supremaia oca' ola- > an@t ,eat the <eeling? a caracterizat anii @49 n timp ce > an@t ,eat the (eal %hing? a condus spre anii @:9 i spre introducerea n 1::F a campaniei >#lKa*s oca' ola?O scurt! istorie a datelor importante oca ola n (om)nia oameni, produse i nt)mpl!ri se poate observa in tabelul urm!torA NR< A % %''% 3 %''% ? %''3 ; @ A B %''? %''@ 3444 3443 Mai ; dec< Lste produsa prima sticla de oca' ola la fabrica Militari, ,ucuresti .rima sticla vanduta in ,ucuresti din productie proprie #pare <anta #pare capp* 0anzarile ating un milion de navete intr'o singura luna 2nificarea tuturor imbutelierea din (omania sub umbrela oca' ola +, (omania 6 %?noi< /ncepe operatiunea DAT EVENIMENTE IMPORTANTE

&

344?

' %4 344;

344; Fe)

%% 344; %% 344; %3

Dec< Dec< 344A

%? 344& %; 344& %@ %A %B

344A$ 344A$ 344& 344' 344'

%&

344'

.entru performanta anului &99&, oca' ola +, (omania primeste premiul J#ndreK 1avid? pentru cea mai buna tara din grupul oca' ola +, #chizitionarea capacitatilor de productie 1orna #pemin, din 0atra 1ornei oca' ola +, (omania intra in cartea recordurilor cu cel mai mare mozaic realizat din capace 8 1FH4F& capace ; de 1HMm& , record omologat de Buness ,ooC oca' ola +, (omania vinde naveta cu numarul 199 999 999 oca' ola +, (omania vinde naveta cu numarul 199 999 999 1oua premii / si doua premii de exelenta obtinute in cadrul %opului <irmelor din Municipiul ,ucuresti, organizta de amera de omert si /ndustrie a Municipiul ,ucuresti .remiul pentru el mai ,un <urnizor din industria bunurilor de larg consum decernat de revista .iata .remii de Lxelenta oferitla nivelul national de amera de omert si /ndustrie a (omaniei Mentiune in cadrul Balei Societatii ivile pentru proiectul 0erde 99F Nocul /0 la sectiunea J ea mai buna initiativa de mediu? a premiilor ,everage /nnovation #Kards 8,/#; Marele premiul pentru el mai ,un <urnizor din industria bunurilor de larg consum decernat de revista .iata Marele premiul pentru el mai ,un <urnizor din industria bunurilor de larg consum decernat de revista .iata

Sursa A oca' ola +, (omania Mi iunea companiei Coca$Cola Misiunea companiei oca' ola este aceea de a aduce un minut de placere oamenilor de peste tot din lume, de a le darui gustul racoritor- oca' ola nu este doar o bautura , ea a devenit un simbol al prieteniei, prezenta in viata oamenilor in fiecare zi, dar in special de sarbatori- Oamenii de la oca' ola apreciaza si sustin valorile adevarate- Li pun accentul pe calitate, pe satisfacerea nevoilor clientilor intr'un mod cat mai eficientMisiunea companiei oca' ola mai poate fi redat! ntocmai cu cuvintele lorA >Noi , oamenii companiei oca' ola, ne angaI!m A

S! devenim partenerii clienilor notriO S! ne r!spl!tim acionarii O Pi s! imbog!im vieile comunit!ilor noastre locale. S# J (# O(/M J N2ML#----in corp, minte si spiritO S# /=S./(#M MOML=%L 1L O.%/M/SM ------prin marcile si prin actiunile noastreO S# (L#M 0#NO#(L S/ 1/<L(L=%/L(L-----oriunde ne angaIam n actiune? /n concluzie, misiunea companiei este aceea de a realiza produse care sa ofere calitate consumatorului si de a intelege nevoile in permanenta schimbare a acestora oca' ola inseamna prietenie, solidaritate, optimism, prosperitate, inovatieSigla( logan( moto( imn Sigla este simpl!, scris! de m)n! i este prezent! n afar! de etichet! se afl! reprezentat! n relief pe sticl!- 1in ianuarie &996 se afl! incripionat! i pe fundul sticlei1e'a lungul anilor sloganurile oca' ola s'au schimbat transform)ndu'se dintr'o JO bautura delicioasa, invioratoare, racoritoare, fiind un medicament pentru afectiunile nervoase, dureri, nevralgii, isterii, melancolii? ntr'o b!utur! r!coritoare ndr!git! de toat! lumea- 2nele sloganuri folosite au fost JSetea nu cunoaste anotimp?'1:&&, J.auza care te invigoreaza?'1:&:, J O #' ON# face ce lucrurile bune sa fie si mai bune?'1:65, JSemnul bunului gust?'1:6M, JBustul racoritor si inviorator?'1:64, J%e invioreaza cu adevarat?'1:6:, iar n &99: ca s! se adapteze la criz! au schimbat sloganul cu unul nou Q <ericire la sticla Q -Dnainte de &99:, cel mai recent slogan era Q LnIo* the oCe Side of Nife?Motto'ul ales de compania oca' ola este >Sete de via!>0alorile promovate suntA CONDUCERE curajul de a realiza un viitor mai bun .#S/2=L JangaIament in inima si minte? (LS.O=S#,/N/%#%L Jdaca este sa fie, este de datoria mea? /=O0#%/L ' Jcauta, imagineaza, creeaza, incanta? /=%LB(/%#%L Jfii sincer, integru? ON#,O(#(L Jmunca in echipa? #N/%#%L Jceea ce facem facem bine? Dn cadrul firmei valorile fundamentale suntA Angajament !ucru "n ec#i$% Re&$on&abilitate Oameni. Obiectivele companiei ompania oca' ola i propune caA M

sa reduca emisiile de O& ale unitatilor sale de productie cu &97, pana in &911 sa produca & miliarde de sticle pana la finalul anului &919 reciclabile 1997 .lant,ottle s! creasc! c)tigurilor pe aciune ntre 1& si 1H procente si o crestere a volumului de vanzari de aproximativ : procente n urm!torul an sa fie cea mai respectata companie din lume J (acorind? lumea in fiecare zi, fiind cu adevarat o companie globala, conducand afacerea modest, dar cu incredere in noi-

Strategiile utili8ate ompania va construi 16 centrale termoelectrice pentru a reduce emisiile de O& urm)nd o strategie de di5er i-icare prin conglomerare- .entru constructia centralelor, oca' ola +, a incheiat un parteneriat cu ontourBlobal, o companie privata de energie cu operatiuni in Nondra, =eK RorC, 1urham, .aris, Siev si Sao .aolo-1ecizia construirii centralelor se datoreaza rezultatelor primei centrale termoelectrice construita intr'o fabrica oca ola +, , din 2ngaria- /n primul an de functionare, centrala a contribuit la reducerea cantitatii de carbon emisa de fabrica cu HF7, precum si a costurilor de energie, cu H99-999 de Luro.entru a'i ndeplini alt obiectiv stabilit, cel al procerii a & miliarde de sticle p)n! la finalul lui &919 firma va folosi o trategie de integrare a -a)rica/iei prin folosirea unor sticle reciclabile< .lant,ottle este o sticla de plastic 8.L%; realizata partial din plante si reciclabila 1997- <olosirea acestui tip de ambalaI duce la reducerea dependentei companiei de o resursa neregenerabila petrolul- 1e asemenea, compania afirma ca procesul de productie .lant,ottle implica emisii de carbon mai mici decat procesul de productie al .L%'urilor traditionaleompania oca' ola achiziioneaz! componentele din surse multiple utiliz)nd astfel o strategie de achiziie, ntre care cele mai cunoscute surse sunt A unul grec, nregistrat in ipru, Molino, din 1::F, n p!rile de vest, nord i est ale !rii, un australian, #matil, n p!rile din 1::1, centrale i de sud, i un turc, OzgorCe*, din 1::&, n zona de est, central! a 1obrogeiNa nivelul (om)niei, trategia de de85oltare a pie/ii a fost concretizat! n creterea v)nz!rilor, a num!rului punctelor de desfacere i a num!rului de clieniLvoluia portofoliului de produse a urmat modelul sistemului- #tent la semnele pieii, managementul a decis di5er i-icarea concentric* prin ad!ugarea unor produse cu specific zonal i, din &99&, a unor ape minerale- .onderea b!uturilor necarbonate a crescut, ca i cea a apelor minerale, at)t pe pia!, c)t i n portofoliul sistemului1ei nu concureaz! pa baza costurilor, sistemul oca' ola face eforturi clare pentru mbun!t!irea performanelor n domeniu- #ceasta se nscrie ntr'o strategie mai

larg! care vizeaz! conservarea mediului natural prin economisirea unor tipuri de resurse prin mbunat!irea consumurilor asociate ambalaIelor, ca i a consumurilor energeticeSistemul oca' ola n (om)nia anun! finalizarea investiiei de 1M milioane de euro n noua linie aseptic! de imbuteliere din cadrul fabricii oca' oca +, din %imioara, prin care b!uturile r!coritoare pasteurizate se mbuteliaz! n mediu aseptic i f!r! conservani- Ninia de mbuteliere este n faz! de testare, n aceast! perioad! specialitii pun)nd la punct ultimele detalii privind funcionarea echipamentelor la parametri optimi-.rin aceast! investiie urm!rete aplicarea unei trategii de de85oltare a produ ului i de cre:tere a pie/ei=oua linie de mbuteliere utilizeaz! soluii tehnologice de v)rf ce ofer! at)t sigurana necesar! pentru produse, c)t i eficiena i n final, productivitatea ridicata a ntregului proces1intre m!rcile din portofoliul companiei, =estea i m!rci din gama app*, vor fi mbuteliate prin acest proces tehnologic de ultima or!, n ambalaIe .L% de 9,6 si 1,6 litriu o capacitate maxim! de mbuteliere de F5999 de sticle pe or!, noua linie aseptic! este i o premier! a Sistemului oca' ola pentru piaa rom)neasc!- %ehnologia de v)rf nglobat! n noua linie de mbuteliere permite fabricarea produselor din gama ceaiuri i sucuri naturale f!r! conservani- Ninia aseptic! este deservit! n permanen! de F6 specialiti, are un grad ridicat de automatizare i siguran! n funcionare1atorit! aplic!rii cu succes a trategiei de integrare ori8ontal* :i de de85oltare a pie/ii i produ ului, n prezent portofoliul de produse al sistemului oca' ola n (om)nia include b!uturi carbonate i de tip Iuice, ceaiuri, b!uturi energizante i ape minerale, din portofoliu num!r)nd peste 1H6 de tipuri de b!uturi carbonate i &H9 de tipuri de b!uturi necarbonate.ractic competiia are, n acest moment, trei mari Iuc!tori A oca'cola +, , pentru sistemul oca' olaO Tuadrant #mroU ,everages, pentru .epsi oO Luropean 1rinCs%otui o mare parte din succesul oca cola s'a datorat si rivalului sau, .epsi- #cesta si'a bazat strategia pe faptul ca oamenii asociaza bauturile racoritoare cu momentele placute din viata, si pe contrastul ce reiese din comparatia cu oca cola, numita si >cola cafeinizata?u toate c! .epsi a ncercat s! c)tige piaa d)nd produsul la acelai pre dar n cantitate dubl!, 0)nz!rile produselor oca' ola nu au sc!zut foarte mult fiind totdeauna cu un pas n fa!- 2n exemplu n acest sens reprezint! scoaterea unui nou produs pe timpul celui de al //'lea (azboi Mondial, c)nd in Luropa nu se mai gasea concentrat de oca ola, dupa batalia de la .earl +arbour- #sa ca in Bermania a fost inventata o noua bautura, facuta din ramasite de mere si alte fructe, numita <anta, de la >fantastiche?- O data cu victoria Bermaniei, producatoare si ea de oca cola, bautura a dominat piata din Luropa- #cesta si'a bazat strategia pe faptul ca oamenii asociaza bauturile racoritoare cu momentele placute din viata, si pe contrastul ce reiese din comparatia cu oca cola, numita si >cola cafeinizata?/n anii 69, un fost angaIat al oca ola s'a mutat la concurenta, fiind considerat un tradator- #cesta a venit cu ideea de a scoate .epsi din bucatarie, pentru a'l aduce in sufragerie- /n traducere, inseamna ca oamenii cumparau .epsi pentru ca era mai ieftin, il

duceau in bucatarie unde il turrnau in sticle de oca ola, si apoi il serveau in sufragerie, sperand ca musafirii sa nu observe diferenta#pogeul luptei a fost atins in anii VM9 in S2#, cand .epsi a introdus >.rovocarea .epsi>A un test de gust in toate supermarCeturile- (ezultatele au fost zdrobitoare, chiar si in compania oca olaA angaIatii preferau in procent de peste 697 bautura adversara, .epsi<iind ingroziti de acest fapt au apelat la o strategie ofensiv! de atac a punctelor forte ale competiiei i au petrecut ani buni pentru a inventa o noua reteta, lansata in 1:46- #ceasta nu a avut succes, iar .epsi a mai castigat teren in fata lor- onsumatorii au fost dezamagiti, si dupa F luni a fost reintrodusa reteta veche- oca' ola s'a ridicat din cenusa, si in 1:45 au serbat aniversarea a 199 de ani.entru a crea imaginea c! firma oca' ola este mai bun! i ceilali sunt outsideri, a partipat la numeroase evenimente, de la defil!ri hitleriste p)n! la olimpiade- 1e exemplu n &99H a investit 1-1 milioane de euro pentru difuzarea publicit!ii la 3ocurile Olimpice de la #tena=ici .epsi nu a r!mas mai Ios- <irma are o lunga istorie de promovare a brandurilor proprii cu aIutorul celebrit!ilor, ceea ce compania a f!cut, cu succes, chiar din 1:&&- 1up! imaginile rocC ale lui .inC, ,e*once i ,ritne* n >Bladiatorul .epsi?, c!pitanul de fotbal a naionalei #ngliei, 1avid ,ecCham a intrat n arena intr'o reclama all'star- n aceasta versiune, ,ecCham conduce linia de artiti, gladiatori fotbaliti precum (oberto arlos, (onaldinho, 1iego de uhna, %orres, %otti, (aul, (icardo i 0an der 0aarta r!spuns oca cola a nceput sa fac! contracte de exclusivitate cu scolile, finantand sali de sport si imbunatatiri in cadrul liceelor si cerand in schimb ca in campus sa fie exclusiv vandute numai produsele lor- /mportant era 8si este; ca marca sa fie expusa scolarilor de la o varsta cat mai frageda- 1upa scoli, conflictul s'a extins in orase, companiile luptandu'se pentru contracte de exclusivitate cu primariile, care le'ar permite sa puna automate in parcuri, locuri publice, plaIa1e obicei c)nd un mare produc!tor internaional venea n (om)nia aducea dup! sine i concurena, dac! nu imediat dup! lansarea pe pia!, oricum n scurt timp- Dn cazul oca' ola vorbim de intrarea pe pia! a m!rcii .epsi' ola, dar pe acest drum b!t!torit s' au lansat i m!rcile rom)neti- 1e pild!, Luropean'1rinCs a intrat pe o pia! a b!uturilor r!coritoare nc!lzit! de oca' ola- ompania american! a animat o dat! cu venirea pe pia! sectorul r!coritoarelor cresc)nd consumul pe cap de locuitor i deschiz)nd drumul i pentru Luropean 1rinCsLuropean 1rinCs a intrat pe pia! ntr'un moment prielnic, care s'a dovedit a fi neprielnic pentru oca' ola- Marca <rutti <resh s'a lansat pe pia! cu un pre sub cel al oca' ola n momentul n care consumul de r!coritoare crescuse, dar puterea de cump!rare a rom)nilor ncepuse s! scad!- #stfel, pe fundalul unei descreteri a puterii de cump!rare, <rutti <resh a reuit s! obin! o cot! de pia! nsemnat!, n detrimentul oca' ola, care a pierdut c)teva procente- #st!zi, Luropean 1rinCs poate fi considerat! o marc! rom)neasc! de succes n competiie cu brand'urile internaionale, iar rom)nii cump!r! n cea mai mare parte brand'urioca' ola (om)nia a nceput n anul &996 s! aplice o trategie de promo5are prin 0+mpingere1, prin lansarea unei noi campanii publicitare pentru oca' ola >0iaa

19

are gust? i o campanie pentru Sprite- Dn ceea ce privete noua tem! oca' ola 0Via/a are gu t1 aceasta nu schimb! cu nimic propriet!ile m!rcii, ci aduce o nou! filosofie0iaa de zi cu zi e plin! de nt)mpl!ri de care ne amintim ntotdeauna cu pl!cere- Lste vorba de acele nt)mpl!ri care te fac s! simi c! tr!ieti, s! te bucuri, care i schimb! ntr' o clip! starea de spirit- /deea pentru teaser a venit firescA .entru a exprima esena conceptului 0iaa are gust, care ine de emoie, de spirit, de ce s! nu compui un c)ntec<ormaia +olograf a intrat n Ioc, echipa oca' ola a avut ncredere n proiectul propus de #genia de .ublicitate Mc #=='L(/ SSO=, chiar dac! era nou pe piaa rom)neasc!, o pia! a publicit!ii care abia acum i d! examenul de maturitate- #a a ap!rut c)ntecul >0iaa are gust?, pe versurile lui Mugurel 0rabete, n interpretarea i aranIamentul +olografPi campania publicitar! derulat! la sf)ritul anului &996 pentru relansarea produsului <anta a influenat pozitiv succesul acesteia- Spotul publicitar %0 0Cello1, prin modul n care a fost creat a avut ca obiectiv captivarea imaginaiei celui mai important segment int! din cadrul pieei, cel al tinerilor.aralel ns! cu derularea unor campanii publicitare de consolidare a brandurilor existente, oca' ola a lansat anul trecut dou! produse noiA n var!, Fanta Fructe de P*dure, iar la sf)ritul anului o variant! nou! de ap! plat!, ocazie cu care i'a consolidat poziia pe segmentul apei de mas!, prin aceast! lansare utiliz)nd o trategie de de85oltare a produ ului- Pi imaginea produsului a continuat s! fie n &991 un obiectiv al companiei, oca' ola, introduc)nd pe pia! o serie de noi ambalaIe pentru DonaEuaea mai mare cretere a v)nz!rilor o cunoate brandu'ul oca' ola n perioada r!ciunului, Mo r!ciun, aa cum l tim noi azi, dolofan i cumsecade, cu barba alb! i deas!, mbr!cat n rou, cu sac mare i plin cu daruri n spate, fiind creat la cererea companiei oca' ola, n 1:F1- Modelul, a fost cel mai bun prieten al graficianului, un comis voiaIor ieit la pensie, scunde, rotofei i plin de via!- ulorile hainelor Moului au fost alese dup! cele ale m!rcii oca' ola- #st!zi personaIul este marc! nregistrat! a produc!torului de b!uturi r!coritoare oca' olaoca' ola se bazeaz! foarte mult pe publicitate i folosete aceast intrument al marCetingului n mod frecvent ceea ce se vede i n topul anului &991 n ceea ce privete consumatoarele de publicitate n cadrul c!ruia ocup! locul 19Organigrama $ Departamentele( ni5elurile ierar"ice( po turile e9i tente( rela/iile care e ta)ile c +ntre re ur ele umane( -i:a de po t a managerului ompania oca' ola are mai multe departamenteA 1epartamentul omercial este format din A ' departamentul de vanzari ' departamentul de marCeting ' departamentul de distributie 1epartamentul de logisticaO (esurse umaneO OperatiiO <inanciarO Lxternal affairsO 11

C5$ul lui C*lin Dr*gan, actualul (om)nia

ountr* Beneral Manager al

oca' ola

iunie' septembrie 1::FA Karehouse supervisor la depozitul din %imisoara al oca' ola octombrie 1::F ' mai 1::HA Sales Supervisor 8responsabil pentru bugetul de vanzari, relatia cu retailerii; mai 1::H ' aprilie 1::5A Sales Manager pentru %imisoara, #rad si luI aprilie 1::5 ' ianuarie 1::4A Beneral Sales Manager pentru fabrica oca' ola din %imis ianuarie 1::4 ' noiembrie 1:::A Se* #ccounts W hannels Manager, pentru (omania si (epublica Moldova noiembrie 1::: ' aprilie &999A (omanian /ntegration %eam aprilie &999 ' decembrie &999A (egion Sales Manager pentru zona ,ucuresti ianuarie &991 ' octombrie &991A ommercial Manager pentru estul (omaniei noiembrie &991 ' februarie &99FA ountr* ommercial Manager (omania februarie &99F ' martie &99HA (egion Sales 1irector, oca' ola ,evande /tal* martie &99H ' decembrie &99HA <ield ommercial 1irector, oca' ola ,evande, /tal* ianuarie &996 ' prezentA ountr* Beneral Manager al oca' ola +, (omania

Fi:a po tului Llemente de identificare a postuluiA 1enumirea postului A ountr* Beneral Manager al oca' ola +, (omania Scopul principal al postuluiA sa dezvolte aceast! afacere , pentru ca mai este inca loc de crestere pe aceasta piataObiective generale a postului sa transforme c)t mai multe orae mari din (om)nia intr'un centru de dezvoltare regionala concentrarea pe piata din (omania si apoi pe cea din (epublica Moldova

1&

con&ervarea 'i $rotejarea re&ur&elor, $rin derularea de $roiecte integrate, educa(ionale 'i de mediu ondiii specifice privind ocuparea postului s! ocupi un post de manager general la una din filialele companiei nainte de postul de director general trebuie sa ai minim F ani experien! nivel de Ios ierarhic ,apoi F ani n care s! arate evoluia lui pe scara ierarhic! s! aib! o facultate terminat! s! lucreze cel puin un an n administraie sau secretariat s! vorbeasc! excelelt limba englez! sa aib! aptitudini manageriale bune s! aib! cunostine . 8 MS $indoKs $ord, Lxcel, .oKer .oint; (esponsabilit!i specifice postului S! primeasc!, s! proceseze i s! trasmit! toate informaiile necesare at)t superiorilor s!i c)t i celor mai Ios cu o treapt! ierarhic! pentru a rezolva unele probleme ap!rute S! asigure un suport logic pentru echipa sa S! menin! comunicarea cu mediul intern si extern al firmei la nivel optim

1F

LO 1irectori

1irector <inanciar

0ice preedinte #faceri globale i servicii tehnologice

.reedintele grupului #merica de Sud

.reedintele grupului .acific

.reedintele grupului #frica

.reedintele grupului #frica i Lurasia

.reedintele grupului 2L

Senior .reedinte, director de marCeting i v)nz!ri

#udit ontrol

Senior vice' preedinte /novaie i %ehnologie

Senior vice' preedinte (elaii cu clienii i omer

1irector executiv pe plan familial

Senior vice' preedinte de omunicaiia

.ublic #ffairs

1H

LO

1irectori

Senior vice' preedinte (esurse 2mane

0ice'preedinte #provizionare

Senior vice' preedinte .roducie si #faceri

1irector (esurse 2mane

0ice'preedinte #-B-#-

Senior vice' preedinte al omunit!ii Blobale

.reedintele grupului #mericii de =ord

.reedinte /nvestiii n Dmbuteliere i #provizionare

16

LO

1irectori

Senior vice' preedinte ercetare i 1ezvolare

.reedinte Servicii i #faceri

0ice'preedinte (!spundere Social!

0ice'preedinte Ptiin!

0ice preedinte .lanificare Srategic!

15

Stilul de conducere a managerului .rincipalele criterii de performan! sunt eficiena i productivitatea- >Peful? este n mod cert implicat n aceast! organizaie, iar autoritatea lui se bazeaz! pe competen!Stilul de conducere practicat este unul directiv, orientat c!tre obiective, iar implicarea decizional! a angaIailor i r!spunderea acestora este garantat! prin clauze contractuale#ngaIaii sunt apreciai n funcie de rezultatele concrete, fiind ncuraIai c!tre o orientare spre realiz!ri(ezultatele foarte bune din cadrul firmei sunt determinate de ceea ce face oca' ola n fiecare anA evalueaz! performana fiec!rui angaIat, prin sistemul de evaluare i dezvoltare de personal- #cest proces se desf!oar! pe parcursul lunilor noiembrie i decembrie, iar la sf)ritul anului departamentul de (esurse 2mane are toate evalu!rile de personal- Dn cadrul acestui program se face o separare clar! n ceea ce privete dezvoltarea n poziia curent! i dezvoltare pentru poziia vizat! n termen mediu i lung =ecesit!ile de training identificate pot fi >softsCills? 8cursuri de comunicare, de pre' zentare; sau de strict! specialitate 8media, cercetare, marCeting; %oate nivelurile, ncep)nd de la secretar! p)n! la top manager sunt implicate n programele de training- Dn cazul oca' ola, este evident! creterea nivelului tehnic de preg!tire al angaIailor i a ncrederii n ei nii, ca beneficii concrete ale trainingurilorReali8area proce ul de recrutare :i elec/ie pentru re ur ele umane Organizaiile cu culturi de acest tip tind s!'i recruteze personalul de timpuriu, chiar din facultate, la fel ca i cele de tip club- /n cadrul lor se pune accent pe preg!tirea angaIailor pentru a deveni experi ntr'un domeniu specific- ineva angaIat n departamentul de marCeting nu va aIunge niciodat! s! lucreze la producie- ultura de academie insist! pe continuitatea profesiei, a experienei profesionale i pe nelepciunea instituional!Organizatia este formata din aproximativ & 499 de membrii care lucreaza in departamente prezentate mai sus- MaIoritatea sunt in ariile comercial, operatii, Nogistica si 1epozitare- Sunt recrutati cel mai adesea muncitori calificati si necalificati , agenti de v)nzari sau pentru trainere studentii si proaspetii absolveniompania din /ai are peste H69 de angaIai care beneficiaz! de condiii de munc! deosebite n cadrul seciei de producie, a laboratorului, biroul financiar, de v)nz!ri, marCeting, depozit, garaI i personal.ersoanele aflate n posturi de conducere n cadrul ompaniei oca' ola sunt cet!eni rom)ni, care au ocupat funcii mai mici n cadrul ompaniei, dar profesionalismul de care au dat dovad! i'a propulsat n funcii cu r!spundere mai mareManagerii aflai n fruntea departamentelorA v)nz!ri, producie, depozit, personal sunt de asemenea persoane care au avansat pe scara ierarhic! datorit! profesionalismului de care au dat dovad!Structura i organizarea firmei este foarte flexibil!, pentru a fi eficient! n situaii diferite- <iecare manager i preg!tete i susine nlocuitorii- u c)t structura devine mai complex!, iar personalul mai experimentat, tot mai multe decizii, in)nd de activit!ile zilnice, sunt luate la baza piramidei-

1M

.rogramul de lucru este de luni pana Ioi, intre 4-99 si 1M-99, iar vinerea pana la 1H-F9- <iecare angaIat isi normeaza munca in functie de propriile nevoiNa inceput, XbobociiX intra intr'un sistem de XmentorshipX ' dupa ce li se face profilul psihologic, sunt luati in primire de persoane experimentate din companie, cu aceleasi afinitati ca si ei- 1enumiti trainee, noii angaIati sunt atent urmariti de manageritinerii sunt tratati ca egali ai celor cu experienta- %oata lumea isi spune pe nume, iar comunicarea cu managerii este foarte facila# devenit de altfel o practica obisnuita pentru companiile straine ca angaIatii sa fie stimulati prin ceva mai mult decat clasicele petreceri de raciun si .aste- Mare parte dintre angaIatorii straini ofera training gratuit angaIatilor, bonusuri pentru atingerea sau depasirea obiectivelor si organizeaza excursii, Iocuri de grup in locatii diferite de locul de munca pentru dezvoltarea spiritului de echipa- X#nul trecut am participat la F sesiuni de Xteam'buildingX, alaturi de alt departament, care s'au desfasurat pe 0alea 3iului, in cadrul carora am format echipe si am mers cu barci pneumatice- #lta data am mers cu sCi Iet'ul pe un lac sau am zburat cu balonulX, marturiseste Mugurel (adulescu, reprezentant oca' ola +, (omaniaAnali8a S7OT a companiei .uncte tare 8strengths; Lste unul din brand'urile cunoscute n toat! lumea 1esf!oar! operaiuni pe scar! larg! retere a veniturilor n F segmente ale pieei Oportunit!i 8opportunities; ompetiie intens! n ceea ce privete achiziiile reterea pieei apei mbuteliate Puncte tari Drand cuno cut +n toat* lumea oca' ola are unul din cele mai puternice brand'uri cunoscute n toat! lumea#re un portofoliu valoros de m!rci- # fost nominalizat! n top 199 a m!rcilor conduc!toare pe pia! n anul &995- Dn acelai an %he business $eeC'/nterbrand a evaluat compania oca' ola la 5M-999 de milioane dolari- oca' ola se claseaz! la o distan! considerabil! fa! de principalul concurent .epsi- ompania deine H din top 6 al b!uturilor uoareA oca' ola, ola dietetic!, Sprite i <anta- 1atorit! succesului acestor branduri a permis ad!udarea unor extensii ale lorA ola cu vanilie, ola cu ciree i ola cu l!m)ie- 0aloarea companiei i istoria ei a f!cut clienii s!'i aminteasc! i s! permit! penetrarea unor noi piee si consolidarea firmei n mediile existente.uncte slabe 8KeaCnesses; .ublicitate negativ! .erformane lente n #merica de =ord Manifest! o sc!dere a lichidit!ilor n activit!ile operaionale #menin!ri 8threats; omtetiie intens! 1ependen! de partenerii de mbuteliere

14

Opera/iuni pe car* larg* u un profit de &H miliarde dolari, oca' ola desf!oar! activitatea pe o scar! larg! de operaiuni, fiind unul din cele mai mari distibuitori i produc!tori de b!uturi nonalcoolice i siropuri- ompania a nceput s! cmercializeze produsul n 1445, iar n prezent i vinde produsele n peste &99 de !riOperaiunile au o puternic! infrastructur! n ntreaga lume- La desf!oar! FM de operaiuni cu :6 din principalele staii de mbuteliere a b!uturilor i de conservare a plantelor, toate localizate n afara S-2-#Cre:tere a 5eniturilor +n ? egmente ale pie/ei # nregistrat creteri a veniturilor n urm!toarele segmente ale pieeiA estul #mericii de Sud, sudul #siei i !rmul .acificului- Dn #merica de Sud cresterea a fost de &9,H7 n anul &995, 19,57 n #sia i zona .acificuluiPuncte la)e Pu)licitate negati5* ompaniei i s'a f!cut publicitate negativ! n /ndia, unde a fost acuzat! de entrul pentru Statistic! i Mediu DnconIur!tor, c! produsele comercializate conin reziduri de pesticide- #ceste pesticide conin chimicale care pot provoca cancerul, pot afecta sistemul nervos i sistemul reproduc!tor, i de asemenea reduc densitatea mineralelor din oase- #semenea publicitate negativ! poate avea efect asupra imaginii companiei i a cererii de produse oca' ola- 1e asemenea pot influena i perpectivele de cretere a produselor pe piaa internional!Per-orman/e lente +n America de Nord #merica de =ord a generat F97 din veniturile totale ale anului &995, ceea ce reprezint! un nivel redus av)nd n vedere importana #mericii pentru companie- 0olumul v)nz!rilor a sc!zut cu 17 fa! de anul anteriorDeclinul lic"idit*/ilor +n acti5it*/ile de operare /ndicatorul care arat! gradul de lichiditate al firmei, cash floK'ul a sc!zut cu M 7 n &995 fa! de anul &996- Lfectivul de venituri nete din activit!ile operaionale a aIuns la cifra de 6:6M milioane dolari de la 5H&F milioane dolari c)t avea n anul &996, din cauza taxelor pentru concediile medicale care au aIuns la aproximativ &15 milioane dolari<aptul c! lichidit!ile firmei au sc!zut afecteaz! activitatea de investiii

1:

Oportunit*/i Ac"i8i/ii Dn &995 a achiziionat firma de b!uturi r!coritoare Serr*, care a care a fost numit! apoi oca' ola hina /ndustries, dein)nd o important! parte a aciunilor- #chiziia a extins controlul companiei asupra a nou! provincii chinezeti Dn Bermania compania a achiziionat firma #pollinaris care vindea ap! mineral! carbogazoas! i plat!- 1e asemene a mai f!cut nite achiziii prin #ustralia i =oua Yeeland!Operaiunile internaionale au crescut capacitatea de a penetra pieele internaionaleCre:terea pie/ei de ap* +m)uteliat* #pa mbuteliat! este una din cele mai rapide segmente din piaa b!uturilor nealcoolice- Dn anul &995 apa mbuteliat! a adus v)nz!ri de 16-5 miliarde dolari numai n S-2-#- #cest segment crete cu aproximativ 19 miliarde dolari pe anAmenin/*ri Competi/ie inten * ompania are puternici competitori at)t pe piaa regional!, c)t i pe piaa global! a b!uturilor uoare- Dn toate !rile unde opereaz!, inclusiv S-2-#-, .epsi o este principalul competitor- eilali competitori sunt =estle, adbur* SchKeppes, B(O2.L 1anone, i Sraft <ood- eilali factori ai competiiei sunt preurile, publicitatea, programele promoiilor, inovaia produselorreterea competiiei determin! imp!rirea veniturilor din acest sector i rata de cretereDependen/a de partenerii de +m)uteliere Dn &995 4F7 din partenerii de mbuteliere a produselor i distribuirea de c!tre acetia, nu erau controlai de compania oca' ola- Li i'au ales singuri deciziile privind afacerea care nu este totdeauna n interesul firmei- Dn consecin! uneori ei i'au comercializat produsele proprii sau anumite produse n numele companiei#ceast! dependen! de parteneri fac ca operaiunile oca' ola s! fie o sl!biciune i face ca riscurile afacerii s! fie n cretere-

&9

Indicatori economici

Indicatori din Bilant

2007

2008

2009

2010

2011

Total active imobilizate

)**.+,*.-./

).-.00/.11-

1,,.*2*./+*

122.11*.**-

-),.//1.)2)

Total active circulante

+...)2/.)-0

*0/..01..2+

/-../.+..*)

+++.021.0.)

+01.,*).))1

Stocuri

,)0.,.,.,*/

,0+.+,).10)

1-.)*/.2/-

,20.0././.+

1).+)1.1,1

Casa si conturi

*/.2-1..1*

*,./0,./2/

1.,-,...0

)..-).*+/

1./*0.)01

Creante

,.2./0-.2*1

/0-.---.*.+

,-2.0+-.,02

,+..-,)..**

,))..,1.))1

Capitaluri total

)0-.,01..*.

-2-.+.,.-11

-0).1-0./10

.1...*2.1))

-)/.+)2..12

Capital social

/*-.12..-.2

/*-.12..-.2

/*-.12..-.2

+-/.*/-.++2

+-/.*/-.++2

Provizioane

+-.10/.2/0

+2./.1.-..

+2.0+).+-,

+2..**.+.)

+,.*/2.**.

Datorii total

++-..20.0.*

*2+.1+2..0*

*2+..,).*1)

+2-./-0.*,1

+/1.*2/.+-/

&1

Indicatori din Contul de Pro it si Pierdere

2007

2008

2009

2010

2011

Ci ra de a aceri

,.-/,.+0,.1//

/.2/..)0,.-/-

,..)*./1+.+..

,.-*).))/.).0

,.-+..)/+.0+1

Total venituri

,../).11*..*2

/./++.*,*.-+0

,.1.*.)2+..0/

,..0../*).+.0

,..*0../1.+01

Total c!eltuieli

,.01/.1/2.*,,

,.1*-./-0.***

,.--2.***.*//

,.)*,./1*.-)2

,.).+..)0..2+

Pro it brut

/+*.2-*.*/1

/.).,+1./1,

/,*.,01.*+2

/,).10,.)/0

,),.1)+.00)

Pro it net

/20./20.-*0

/*+.-/+.1-0

,-/.+/-.,*0

,.1.0*-.)1,

,+-.+11.202

"umar salariati

/..01

/.001

/.2/)

,..,*

,.-**

&&

Indicatori Derivati Indicatori de Prodin itabilitate 2007 Bilant

2007 2008 2008

20092009

2010

20102011

2011

-ar.a de pro it brut (,) Total datorii # capitaluri proprii

2,0,*2

,+,01.+

,*,,2*1 ,,,*.-* ,/,*/21 2,0-,2 2,0++0

1,+,0) 2,+*,1

2,*+/,

-ar.a de pro it net (,) Total datorii # total active 2,0/*+

,,,1/,/

,/,2,*,

1,/*+)

,2,.0/2

-,12/2,+*,2 2,*+/-

2,0.-0 2,**+,

/entabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare Capitaluri proprii # total ,,2,11 active

++,)-**

+.,.0//

/-,/0,/

/+,+1-1

/2,*-)0 2,11-) ,,22,0

,,2/.. 2,.+2)

/entabilitatea capitalului propriu dupa impozitare

/1,0/,+

++,21+2

/,,1/./

/2,**/*

,-,+-21

Indicatori de $ icienta a %ctivitatii &perationale

2007

2008

2009

2010

20

'iteza rotatie stocuri (zile)

+0,2/0*

/-,0.0/

,1,,,).

//,2)+0

'iteza incasari creante (zile* corectat cu T'% + 19,)

+/,,,10

+.,1-*.

/.,20-)

/*,+01*

'iteza de rotatie total active (nr de ori)

2,0/*+

2,0.-0

2,**+,

2,+*,2

&F

Conclu8ii

.ersonal consider c! firma i'a dezvoltat un sistem eficace i eficient deoarece a acoperit aproape toate obiectivele pe care i le'a propus i continu! s! aib! succes pe piaa internaional!, num!r)ndu'se printre cele mai populare i pl!cute produse de consumatori din ntreaga lumeLficiena conducerii managerilor se observ! din ascensiunea continu! pe care a avut'o p)n! n prezent i probabil o s! d!inue n timp foarte mult- u toate c! compania nu utilizeaz! resursele la minim 8publicitatea de exemplu; ea reuete s! c)tige nzecit.!rerea mea este c! compania oca' ola este un model demn de urmat pentru celelalte firme-

&H