Sunteți pe pagina 1din 152

PANDECTELE ROMNE ROMANIAN PANDECTS

9/2013

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Revista Pandectele Romne este o revist indexat n baze de date internaionale (EBSCO, ProQuest, HeinOnline). Romanian Pandects is indexed in international databases (EBSCO, ProQuest, HeinOnline).

Pandectele Romne
Copyright Wolters Kluwer

ISSN: 2286-0576 / 1582-4756

Director General Wolters Kluwer Romnia: Dan STOICA Senior Publisher Reviste Wolters Kluwer Romnia: Costel POSTOLACHE Coordonator reviste: Alina CRCIUN DTP: Marieta ILIE Abonamente: ZIRKON MEDIA Wolters Kluwer Orzari 86, Sector 2 Bucureti 021554

WoltersKluwer.ro
Revista Pandectele Romne este o publicaie Wolters Kluwer Romnia, parte a grupului internaional Wolters Kluwer. Editura Wolters Kluwer este recunoscut de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior. Copyright 2013 Toate drepturile rezervate Editurii Wolters Kluwer Romnia. Nicio parte din aceast publicaie nu poate fi reprodus, arhivat sau transmis sub nicio form prin niciun mijloc electronic, mecanic, de fotografiere, de nregistrare sau oricare altul fr permisiunea anterioar n scris a editorului, cu excepia cazului n care se citeaz pasaje n lucrri tiinifice i celelalte excepii permise de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor i drepturile conexe, la articolele 33, 34, 35, 36.

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

FONDATOR
Constantin HAMANGIU

DIRECTOR
Prof. univ. dr. Mircea DUU Director al Institutului de Cercetri Juridice al Academiei Romne

COLEGIUL TIINIFIC
Prof. univ. dr. Corneliu BRSAN Prof. univ. dr. Dan CHIRIC Prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU Prof. univ. dr. Dan Claudiu DNIOR Prof. univ. dr. Ion DELEANU Prof. univ. dr. Ion DOGARU Prof. Hugues FULCHIRON Prof. Nicolas QUELOZ

COLEGIUL DE REDACIE
REDACTOR EF
Jud. Adrian Toni NEACU

MEMBRI
Lect. univ. dr. Raluca BERCEA Prof. univ. dr. Radu CATAN Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL Avocat, dr. Horaiu Dan DUMITRU Conf. univ. dr. George Liviu GRLETEANU Prof. univ. dr. Mihai Adrian HOTCA Conf. univ. dr. Dan LUPACU Prof. univ. dr. Bianca SELEJAN-GUAN Conf. univ. dr. Irina SFERDIAN Prof. univ. dr. Elena Simina TNSESCU

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Cuprins

EDITORIAL
11 Mircea DUU Deschiderea noului an judiciar. O tradiie ignorat?

DoSar - Dreptul urbanismului


18 Jacqueline MoraNd-DeViller Tematica regenerrii urbane, propus pentru Colocviul de la Bucureti, va trebui s deschid noi orizonturi prospective amenajrii urbane, dar i rurale 23 Mircea DUU Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn 32 Mircea DUU Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul 42 Mihai DRGUESCU Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

JURISPRUDEN NAIONAL
63 Persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns. Parte vtmat. Rolul activ al instanei judectoreti (C. Apel Ploieti, secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia penal nr. 1625 din 5 decembrie 2012) 69 Excepie de nelegalitate. Inadmisibilitatea recursului mpotriva ncheierii prin care se respinge cererea de sesizare a instanei de contencios administrativ, pronunat ntr-o cauz ce are ca obiect plngerea formulat n temeiul art. 2781 C. pr. pen. (C. Apel Galai, decizia nr. 1187/R din 7 septembrie 2012) 73 Soluionarea laturii civile. Culpa concurent. Determinarea procentului de culp (C. Apel Alba Iulia, secia penal, decizia penal nr. 1014 din 1 octombrie 2012) 80 Bunuri conscate. Cerere de acordare a despgubirilor. Admisibilitate (C. Apel Bacu, secia I civil, decizia civil nr. 1849 din 19 octombrie 2012) 84 Notarea litigiilor n cartea funciar. Comasarea sau dezmembrarea imobilului (C. Apel Timioara, secia I civil, decizia civil nr. 1806 din 18 septembrie 2012, F..) 86 Contract de nchiriere ncheiat cu un proprietar aparent. Anulare (C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1477 din 19 septembrie 2012) 89 Act administrativ. Hotrre de consiliu local. Instana competent material (C. ApelTimioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1481 din 19 septembrie 2012) 92 Necompetena material. Invocarea acesteia n cile de atac (C. Apel Ploieti, secia I civil, decizia civil nr. 3959 din 22 noiembrie 2012)

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 5 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMNE


99 I. IONESCU-DOLJ Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat. Atac iminent. Dac se cere ca agresorul s e narmat. Soluie negativ. (Art. 58 i 258 c. pen.). (1) 110 DEM. D. STOENESCU mpcarea prilor. Propunerea ei de ctre judele de ocol. Mijloace de aprare. Invocarea lor din ociu. Caracterul acestor dispoziiuni. Simple recomandaiuni. Lips de sanciune i deci lips de nulitate. (Art. 81 i 831. jud. oc.). (1) i (2)

MERIDIANE JURIDICE
115 Consacrarea de ctre Curtea de Casaie a Franei a prejudiciului ecologic 119 Conscarea construciilor ilegale. Calicare n dreptul european al drepturilor omului i dreptul intern (CEDO, 20 ianuarie 2009 i 10 mai 2012, Sud Fondi s.r.l. .a. c/ Italia)

ISTORIA JURIDIC
123 Mircea DUU Istrate N. MicescU. Maestrul absolut al Barei romneti

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE


131 Organizarea bicefal a avocaturii sub dou titluri profesionale comport mai mult dect o discuie, ci o reecie i preocupri publice corespunztoare interviu cu dl. consilier juridic Lucian Florescu

VIAA JURIDIC
139 Colocviul Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU) organizat n colaborare cu Institutul de Cercetri Juridice Acad. Andrei Rdulescu al Academiei Romne (ICJ) i Asociaia Romn de Dreptul Urbanismului (ARDU) (Bucureti, Aula Academiei Romne, 20-21 septembrie 2013)

6 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

EDITORIAL
11 Mircea DUU Opening of the new judicial year. A long ignored tradition?

BRIEF Urban planning law


18 Jacqueline MoraNd-DeViller The topic of urban renewal, proposed for the Colloquium in Bucharest, will have to open new prospective horizons for urban and rural planning 23 Mircea DUU Urban planning is a major vector of modernization and westernization of Romanian law 32 Mircea DUU New amendments and completions of Law no. 350/2001 on spatial and urban planning 42 Mihai DRGUESCU New case law issues regarding the legal regime of urban planning administrative acts

NATIONAL CASE LAW


63 Person without capacity to exercise civil rights or with limited capacity of exercise. Injured party. Active role of the court (Ploieti Court of Appeal, Criminal Section for cases involving minors and family matters, criminal decision no. 1625 of 5 December 2012) 69 Exception of illegality. Inadmissibility of appeal against the interlocutory judgment rejecting the request for action in the administrative dispute court, delivered in a case whose object is a complaint lodged on the ground of art. art. 2781 of the Code of Criminal Procedure (Galai Court of Appeal, decision no. 1187/R of 7 September 2012) 73 Ruling on the civil side. Concurrent guilt. Determining the guilt share. (Alba Iulia Court of Appeal, Criminal Section, criminal decision no. 1014 of 1 October 2012) 80 Conscated property. Claim for damages. Admissibility (Bacu Court of Appeal, Civil Section I, civil decision no. 1849 of 19 October 2012) 84 Registering litigations in the land register. Merging or dividing the building (Timioara Court of Appeal, Civil Section I, civil decision no. 1806 of 18 September 2012, F..) 86 Tenancy agreement concluded with an apparent owner. Annulment (Timioara Court of Appeal, Civil Section II, civil decision no. of 19 September 2012) 89 Administrative act. Decision of a local council. Court with material jurisdiction (Timioara Court of Appeal, Civil Section II, civil decision no. 1481 of 19 September 2012) 92 Lack of material jurisdiction raised in appeal proceedings (Ploieti Court of Appeal, Civil Section I, civil decision no. 3959 of 22 November 2012)

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 7 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

PANDECTELE ROMNE - ARCHIVES


99 I. IONESCU-DOLJ Self-defence. Elements. Meeting the requirements. A matter of fact. Qualication. A matter of law. Consumed assault. Imminent assault. If a requirement involves armed assault. Negative solution. (Art. 58 and 258 of the Criminal Code). (1) 110 DEM. D. STOENESCU Reconciliation of parties proposed by the judge. Defences. Defences ex ofcio. The nature of these dispositions. Simple recommendations. Absence of sanction and therefore absence of nullity. (Art. 81 and 831. jud.). (1) and (2)

JURIDICAL COORDINATES
115 Environmental damage consecrated by the Court of Cassation of France 119 Conscation of illegal constructions. Qualication in European law of human rights and national law (ECHR, 20 January 2009 and 10 May 2012, Sud Fondi s.r.l. and others v. Italy)

LAW HISTORY
123 Mircea DUU ISTRATE N. MICESCU. The absolute master of the Romanian Bar

THE DIALOGUE OF LEGAL PROFESSIONS


131 A two-fold organization of advocacy with two professional titles involves not only a discussion, but appropriate public reection and concern an interview with Mr. Lucian Florescu, legal adviser

JURIDICAL LIFE
139 The Colloquium of the International Association of Urban Planning organized with the Legal Research Institute Acad. Andrei Rdulescu within the Romanian Academy (ICJ) and the Romanian Association of Urban Law (ARDU) (Bucharest, Romanian Academy Hall, 20-21 September 2013)

8 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

EDITORIAL

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Cuvnt inainte

DESCHIDEREA NOULUI AN JUDICIAR. O TRADIIE IGNORAT?


Conform unei vechi tradiii romneti, dup ce la 1 septembrie ncepea anul bisericesc, tot n aceast lun se deschidea, ntr-o formul solemn i anul judectoresc (judiciar). Potrivit art. 82 din legea sa organic de la 1861, reintrarea n lucrare a Curii de Casaie, dup vacanele cele mari se fcea n edin solemn, n care procurorul general rostea un cuvnt asupra unui obiectiv atigtoriu de magistratur, sau de justiie i de lucrrile judectoreti, la care rspundea primul preedinte. La nceputuri, cu acest prilej avea loc i trecerea membrilor de la o secie la alta pentru urmtorul an judiciar. Presa de specialitate relata despre eveniment i publica interveniile participanilor. Se abordau, n genere puncturile cele mai grave i mai delicate, care au dat loc la ntinse dezbateri i la soluiile diverse din jurispruden. De cele mai multe ori, tema era aleas de comun acord de prim-preedinte i procurorul general, alteori ns acesta din urm o stabilea singur i o pregtea n prip, atrgnd reprourile voalate ale reprezentantului Curii. Era o sarcin deosebit de dicil i suplimentar pentru procurorul general care, spre deosebire de situaia din alte ri, la noi trebuia s ia parte la lucrrile curente (audienele) instanei supreme. n lipsa titularilor, din motive obiective, edinele de deschidere erau prezidate de un preedinte de secie sau chiar de un membru consilier, iar discursul era susinut de un procuror de secie. Ulterior, ritualul a variat, n primii ani de dup Primul Rzboi Mondial lund cuvntul numai primul-preedinte al Curii. A variat i data la care avea loc deschiderea festiv a noului an judectoresc: pentru o perioad de timp, la mijlocul lunii august sau nceputul lunii septembrie, odat cu revenirea din vacana judectoreasc, mai apoi imediat dup Anul Nou (din 1925). Oricum ns tradiia s-a pstrat i, aa cum remarca n discursul de deschidere din 1927 primul preedinte, Gh. Buzdugan, chiar inerea acelui discurs nu mai era o cerin legal, o fcea din respect pentru tradiie care, ndeosebi n aceast instituie, este ndrumtoarea sigur i temeinic n ndeplinirea multor ei ndatoriri. A fost ntotdeauna un prilej de ieire din concreteea cauzelor i nlarea spre sfera nalt a ideilor, de evadare din cotidianul adesea anost i greu suportabil i refugierea

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 11 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

EDITORIAL |

Mircea DUU

n zona dreptului pur a constantelor i notelor sale fundamentale perene. Ca orice ntreprindere de rang spiritual superior, aceasta a suferit contestri i supralicitri. Cndva, un procuror de secie a gsit neavenit aceast practic, dar a fost rapid combtut de chiar primul-preedinte al instanei supreme. Vitregiile vremurilor au suprimat uneori aceast ndatorire de onoare, dar, din fericire, s-a revenit la solemnitate, cel puin n forma expunerii viciilor de legislaie sau a principalelor probleme de rezolvat. ntre cele dou rzboaie mondiale, la manifestare participau i luau cuvntul reprezentanii Baroului din Ilfov i al uniunii Avocailor (barourilor). n perioada regimului politic comunist, aceast tradiie a fost ntrerupt i reluat apoi dup 1990, mai precis la 16 martie 1995, din pcate cu caracter incidental (celebrarea a 133 de ani de la instalarea Curii), fr aceeai importan, fiind abandonat imediat. Totui, tradiia s-a reluat la 28 septembrie 2011, anul judiciar 2011/2012, deschis n Aula Academiei Romne, ind plasat sub semnul intrrii n vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011) i mplinirii a 150 de ani de la ninarea naltei Curi de Casaie i Justiie (28 martie 2012). Din pcate, ea s-a ntrerupt iar, aa c, n ateptarea relurii sale nu ne rmne dect s invocm iari trecutul. n discursul procurorilor generali i rspunsurile prim-preedinilor s-au tratat probleme din mai toate sferele dreptului intern, precum: responsabilitatea ministerial, desprenia (divor), urmrirea imobiliar, comunicarea actelor judectoreti, regimul apelor, secretul corespondenei scrisorilor, faliment, legea numelui, noua procedur civil, revizuirea procedurii penale, recunoaterea dreptului i a faptului i despre eroare, culpabilitate i imputabilitate, reabilitare, prescripia n materie penal etc. Au fost tratate i semnificative aspecte de drept internaional, de exemplu: despre ceteni i strini, despre conictul legilor, efectele hotrrilor tribunalelor strine cu aplicare la deciziile Casaiei, despre consuli i jurisdicia consular, despre arbitrajul internaional. n anii n care jurisprudena nu a oferit exemple notabile pentru abordarea unui anumit subiect, iar protagonitii aveau deschiderea necesar, s-au discutat i problemele generale legate de ideea de justiie i distribuirea sa cu toat neprtinirea. De pild, s-a inut o cuvntare despre hatr i dreptate, iar n 1898 prim-preedintele E. Schina, rspunznd unui discurs pe tema necesitii i importanei cunoaterii dreptului, recomanda legiuitorului s ia msuri pentru a promova educaia juridic a cetenilor, crend catedre care s predea cunotinele elementare de drept n colile primare i cele secundare. O alt tem predilect a fost istoria dreptului, vorbindu-se de legislaia lui Licurg, despre magistrai ilutri precum DAguesseau, dar i despre trecutul juridic naional, precum vechile noastre aezminte judectoreti ori obiceiul pmntului i chiar trecutul Curii de Casaie (1871, 1942). Din 1871 s-a zis c este bine pentru mndria naional, este util pentru emulaiunea oamenilor de bine, ca biograa unor brbai ce prin serviciile lor au

12 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| EDITORIAL

Deschiderea noului an judiciar. O tradiie ignorat?

binemeritat de la Patrie i pe care Curtea cu profund mhnire i vede disprnd din snul su, s fac obiectul unui discurs de deschidere. O preocupare constant n discursurile de deschidere a anilor judectoreti a reprezentat-o cea de a oferi sugestii pentru mbuntirea i modernizarea legislaiei. Prim-preedintele Creescu relua, la deschiderea anului judectoresc 1884, propunerea de ninare a unei comisii permanente cu sarcina de a studia i elabora proiecte de legi, care s e, dup expresia sa, un corp specialmente constituit s in n mn rul legislaiei; anul urmtor n 1885, noul prim-preedinte Schina reia discuia armnd: Firul legislaiei; iat exprimat n dou cuvinte necesitatea pentru legiuitor de a ine socoteal de trecutul legislativ i de starea prezent a Dreptului rii, condiie fr de care cu greu se poate evita acest pericol social care se numete haos legislativ i care nu e altceva dect contradicie de principii i de reguli legislative introduse n Dreptul pozitiv al unei ri. Tot aa s-a subliniat misiunea primordial a supremei instane, aceea de a unica jurisprudena la nivelul ntregii ri, al tuturor instanelor judectoreti. Obiceiul s-a extins apoi i la nivelul curilor de apel devenind prilejul unei veritabile srbtori a lumii judiciare. Din perspectiva unei asemenea tradiii istorice i avnd n vedere evidenta utilitate a unui atare demers se pune, n mod legitim ntrebarea: de ce nu se marcheaz, n continuare, deschiderea anului judiciar? S precizm, nainte de toate, c i n situaia absenei unor prevederi legislative exprese n aceast privin, nimic nu mpiedic acest lucru. Dimpotriv, credem c se impune a se trece peste starea de indiferen i a se organiza asemenea evenimente menite s adune, o dat pe an, reprezentanii la vrf ai principalelor profesii care concur la realizarea actului de justiie i s constituie prilejul prezentrii i discutrii problemelor majore cu care se confrunt. ntr-adevr, indiferent de formele de organizare s-ar adopta, s ne imaginm cte teme juridice importante ale evoluiilor din ultimii ani se impuneau a dezbtute mpreun, cte soluii adecvate s-ar desprins i ct ar avut de ctigat dialogul i solidaritatea profesiilor judiciare! Dosarul tematic al acestui numr este consacrat problematicii Dreptului urbanismului. Pretextul formal l reprezint organizarea la Bucureti, n perioada 20 21 septembrie a.c., pentru prima dat ntr-o ar din Europa central i de est, a colocviului bienal al Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIRDU), cu sediul la Paris. Pe fond, sperm ca evenimentul s stimuleze dezvoltarea i n ara noastr a studiului noii discipline tiinice i ramurii n formare a sistemului juridic, dreptul urbanismului. Tematica abordat, implicaiile juridico-urbanistice ale regenerrii urbane anun perspective interesante i schimburi de idei i experiene rodnice ntre reprezentanii celor 9 ri participante. A remarca, n acest context, interviul de excepie acordat pentru Pandectele Romne de dna. prof. Jacqueline Morand-Deviller, profesor emerit la Facultatea de Drept a Universitii Paris I (Panteon Sorbona) i Preedintele AIRDU. Mircea DUU

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 13 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

EDITORIAL |

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR
Dreptul urbanismului

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Tematica regenerrii urbane, propus pentru Colocviul de la Bucureti, va trebui s deschid ...

Dreptul urbanismului: nou ramur de drept i inedit disciplin tiinic


Perspective internaionale i romneti
Organizarea, la Bucureti, n perioada 20 21 septembrie a.c., pentru prima dat ntr-o ar din Europa Central i de Est, a Colocviului bienal al Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIRDU) cu sediul la Paris, ofer binevenita ocazie de a discuta situaia dreptului urbanismului n Romnia, n contextul preocuprilor internaionale n domeniu. n acelai timp, tema aleas spre a dezbtut la actuala ediie a manifestrii, regenerarea urban, prezint o importan practic particular pentru ara noastr i Capitala sa, unde situri urbanistice de genul Centrului vechi bucuretean au nevoie de soluii urgente i radicale de conservare, reabilitare i racordare la postmodernitate. Totodat, aate nc la nceputuri, studiul universitar i doctrina materiei vor benecia astfel de prezena n Aula Academiei Romne i contribuia teoretic a unor personaliti europene marcante ale domeniului, ceea ce va impulsiona, n mod evident, dezvoltarea preocuprilor aferente acestei materii de o excepional importan, n condiiile n care viaa urban va domina, n proporie covritoare, societatea de azi. Deschis n permanen noului i promovrii progresului juridic, beneficiind, n plus, de expertiza directorului su, revista Pandectele Romne consacr numrul de fa problematicii dreptului urbanismului, dintr-o dubl perspectiv: cea a contextului internaional i, respectiv, a realitilor romneti, fr a ignora, desigur, tema aferent actualei ediii a Colocviului AIRDU. Ne bucurm, astfel, de prezena n coloanele noastre, a unui interviu cu dna. prof. Jacqueline Morand-Deviller, decan de onoare al Facultii de drept a Universitii Panthen Sorbone, Preedinta Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului, a unei convorbiri cu prof. Mircea Duu, directorul Institutului de Cercetri Juridice al Academiei Romne i Preedintele Asociaiei Romne de Dreptul Urbanismului, un comentariu asupra ultimelor modificri aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i o sintez a jurisprudenei n materia actelor administrative de urbanism datorat dlui judector Mihai Drguescu de la Tribunalul Municipiului Bucureti. La rubrica Viaa juridic prezentm obiectul i programele colocviului AIDRU.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 17 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Jacqueline MORAND-DEVILLER

Tematica regenerrii urbane, propus pentru Colocviul de la Bucureti, va trebui s deschid noi orizonturi prospective amenajrii urbane, dar i rurale
arm doamna Jacqueline MoraNd-DeViller
Profesor emerit la Universitatea Paris I Panthon Sorbonne, Preedintele Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU)

INTERVIU

Pandectele Romne: Dreptul urbanismului s-a nscut n cadrul dreptului public general i poart o puternic amprent francez. Cum l-ai calica, n calitate de disciplin tiinic, ramur distinct a dreptului? Prin ce se manifest specicitatea sa? Jacqueline Morand-Deviller: Dreptul urbanismului este o ramur a dreptului destul de tnr. n Frana s-a manifestat, cu o oarecare ezitare, dup Primul Rzboi Mondial, prin legea planicrii din 1919, apoi prin legea privind proiectele de amenajare i autorizaiile de construire din 1943; ns consacrarea sa s-a produs dup cel De-al Doilea Rzboi Mondial, cu ocazia generalizrii planicrii urbane i a amenajrii operaionale, acestea dobndind un caracter ocial. Apoi, a intervenit o descentralizare semnificativ n domeniul urbanismului, care anul acesta mplinete 30 de ani. Aceasta a modicat semnicativ implementarea politicilor urbanistice, ncredinnd comunelor totalitatea competenelor n materie de urbanism i de mediu. Dreptul urbanismului este, n esena sa, o subramur a dreptului public. La origine, era denit ca o poliie special n cadrul poliiei administrative, axat pe securitate, salubritate, protejarea patrimoniului cultural, dar, ncet-ncet, i-a ctigat autonomia i importana care l-au consacrat ca ramur de sine stttoare. Att dreptul urbanismului, ct i dreptul mediului, care este i mai recent, au fost codicate n Frana prin dou documente din ce n ce mai stufoase: Codul urbanismului i Codul mediului. n ceea ce privete competena n domeniul urbanismului, aceasta este atribuit n general unuia dintre ministerele mari, alturi de amenajarea teritoriului, transporturile i, uneori chiar, mediul. Acesta din urm, n anumite opinii, are avantajul de a i se conferi un minister autonom, pentru a-i putea ndeplini mai bine funciile, dar urbanismul, n ciuda specicitii sale, beneciaz rareori de o structur ministerial autonom, ind integrat, la un moment dat, ntr-un efemer ministre de la Ville (minister al oraului), cu competene incerte. Spre deosebire de dreptul mediului, dreptul urbanismului nu este nici constituionalizat (domeniul ind introdus n Constituia Franei prin Carta mediului), nici privatizat (ca n cazul societilor eco-responsabile, care i acord o dimensiune privat dreptului mediului). Constituionalizarea dreptului urbanismului s-a realizat, ns, n mod indirect, prin principiile

18 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Tematica regenerrii urbane, propus pentru Colocviul de la Bucureti, va trebui s deschid ...

sale generale: participarea, informarea, precauia etc., astfel cum gureaz n Carta mediului. n ce privete aspectele de ordin privat, se constat existena unui fenomen de contractualizare, ntre autoritile publice i partenerii privai, n cazul operaiunilor de amenajare, exemplul cel mai bun ind, n cazul francez, cel al zonelor de amenajarea concertat (ZAC). ns aceste asocieri ale particularilor n cadrul operaiunilor de interes general nu este original, ind un sistem mprumutat din dreptul administrativ. Specicitatea dreptului urbanismului se poate observa n ceea ce privete contenciosul care, soluionat n faa instanei administrative, cunoate anumite proceduri care derog de la regulile generale de contencios administrativ. Contenciosul n legalitate este important sub aspect cantitativ, spre deosebire de contenciosul n rspundere, nc modest, i propune soluii de genul anulrii actelor urbanistice de autorizare, ceea ce provoac neplceri dezvoltatorilor imobiliari i publicului larg, gara mereu s critice un sistem juridic prea formalist i procedural. O reform a contenciosului de urbanism este n curs de desfurare, tinzndu-se spre un control mai sporit al frecvenei i duratei judecrii cauzelor, n vederea accelerrii proiectelor de construcie. Dac aceast reform va reui, contenciosul de urbanism va i mai specializat ca nainte, fr ca aceast s duneze virtuilor democratice ale aciunii pentru exces de putere, emblem a contenciosului administrativ francez. n orice caz, specicitatea dreptului urbanismului a avut, drept consecin, crearea n cadrul facultilor de drept a disciplinei cu acelai nume, cel mai frecvent n cadrul studiilor de masterat, consacrate exclusiv dreptului urbanismului, sau acestuia mpreun cu dreptul construciilor. Numeroase dizertaii sau teze de doctorat au fost realizate n acest context, ind publicate i o serie de lucrri de specialitate, destinate att studenilor, ct i practicienilor. P.R.: Care sunt, n prezent, problemele de reglementare prioritare n domeniul urbanismului? J.M.-D.: n materie de urbanism, ca i n alte domenii, de altfel, Frana a cunoscut n ultimii ani o veritabil inaie a textelor legislative, care genereaz mai puin o instabilitate, n condiiile n care cadrul general nu se modic, i mai degrab o complexitate i o obscuritate a normelor. Dreptul amenajrii teritoriului i cel al planificrii urbane au fcut obiectul unor reforme recente, i ne ateptm la o serie de noi aa-zise mari legi privind autorizarea de construire i contenciosul de urbanism. Aceast accelerare forat prejudiciaz ns accesibilitatea i inteligibilitatea dreptului; anumite reforme nici nu beneciaz de timpul sucient pentru a aplicate, cci sunt imediat nlocuite prin reglementri noi, legile se ncurc n aspectele de detaliu iar derogrile se nmulesc. i totui, cadrul general, din care se inspir politicile urbanistice contemporane, nu s-a schimbat deloc. Este evident c acestea sunt indisociabile de politicile de mediu, iar nalitile urmrite sunt adesea comune. Cea a dezvoltrii durabile inspir planicarea urban (planul de amenajare i dezvoltare durabil PADD), iar aceasta trebuie s echilibreze cei trei piloni ai dezvoltrii economice, ai mediului i ai coeziunii sociale. Aceasta din urm a dobndit o importan special n ultimii ani. Legea privind solidaritatea i regenerarea urban din 2000 caut s ofere soluii pentru dicultile i inechitile sociale pe care procesele respective le implic. Astfel, se impune ca o prioritate obiectivul diversitii sociale, iar n problema delicat a spaiilor de construit, este privilegiat regenerarea urban, n vederea contracarrii extinderii urbane. Se impune, deci construirea noului spaiu urban

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 19 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Jacqueline MORAND-DEVILLER

deasupra celui vechi, ceea ce poate duce la o densicare a solurilor i la construcii de nlimi din ce n ce mai mari. INTERVIU O alt prioritate o constituie dezvoltarea unui urbanism de proiect, respectiv importana conferit prezentrii de proiecte globale de dezvoltare durabil, care s depeasc cadrul local mult prea ngust. Normele naionale pot ndruma iniiativele locale i, n acelai timp, se caut remedierea fragmentrii locale pe calea unei generalizri a schemelor de coeren teritorial (SCOT), cu larg acoperire interurban. Imperativele transparenei, concertrii i participrii cetenilor la luarea deciziilor publice s-au impus ncet-ncet, Frana asigurndu-i i n acest context o poziie de pionierat, dei oarecum reticent. Este adevrat c, prin Convenia de la Aarhus i directivele europene pe aceeai tem au dat startul n materie de mediu. Interesant este, de pild, obligaia autoritilor locale de a organiza o consultare prealabil a locuitorilor n cadrul proiectelor de amenajarea teritorial. P.R.: Cum apreciai dezvoltarea dreptului urbanismului n rile Europei centrale i de est? Dar n ce privete Romnia? J.M.-D.: Aprecierea mea nu poate dect supercial, n condiiile n care cunotinele mele asupra diferitelor sisteme de drept rmn limitate. Colocviul de la Bucureti este extrem de binevenit, din acest punct de vedere. Am impresia c Romnia, dar i celelalte state central i est-europene trebuie s rezolve problema delicat a descentralizrii. Exemplul Franei poate ajuta la procesul de concepie, n msura n care dreptul urbanismului, naintea reformei radicale din 1983, era, ca i n aceste ri, centralizat excesiv. Atunci cnd este vorba despre reconstruirea unei ri distruse de rzboi, urmat de un baby boom ce a impus relocalizarea rapid a unei populaii n cretere, asemenea operaiuni nu pot desfurate n mod ecient de ctre autoritile de stat. Rezultatele au fost totui considerate ca ind satisfctoare, iar sub acest regimuri centralizate au fost puse la punct planicri urbane riguroase, mpreun cu un sistem clar al autorizrii construciilor i lotizrilor, mecanisme de gestiune funciar, finanarea operaiunilor de amenajare etc. Acest iacobinism era favorabil, aadar, urbanismului, dar democraia de proximitate specic d natere unei necesiti a unei democraii participative inevitabile. Descentralizarea dorit i pregtit de mult timp a putut impus n perioada 1982-1983, iar procesul a fost ireversibil. S-ar putea ntmpla la fel i n Romnia, iar problemele vor similare celor cu care s-a confruntat Frana. Trebuie, pe de o parte, s se gseasc un just echilibru ntre nivelul local i cel naional, acesta din urm ind factorul de ordine i de coeren. Trebuie, pe de alt parte, s se gseasc perimetrul teritorial potrivit i competenele ce trebuie acordate la ecare nivel. n Frana, regiunea are competene n materie de mediu, dar foarte puine n materie de urbanism, care impune o proximitate sporit. O alt problem care se pune este cea a specicitii perimetrelor i a identicrii de noi spaii n raport cu decupajul tradiional al colectivitilor teritoriale; astfel, acestea teritorii nu trebuie nsrcinate cu competene specice, deoarece s-ar ajunge la situaii de dubl reglementare i de confuzii.

20 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Tematica regenerrii urbane, propus pentru Colocviul de la Bucureti, va trebui s deschid ...

S-a reluat, n 1983, prin primul articol al Codului francez al urbanismului, ideea c teritoriul francez este patrimoniul comun la naiunii, o declaraie fr consecine juridice semnicative, dar care implic faptul c colectivitile teritoriale gestioneaz i rspund pentru acest patrimoniu, dar i ca autonomia lor de gestiune are anumite limite. Romnia va trebui s se arate mai deschis fa de exigenele cetenilor, altfel spus s dezvolte, n special n domeniul urbanismului, mecanisme de concertare (precum Comisia naional francez pentru dezbateri publice) i de participare (Convenia de la Aarhus privete exclusiv mediul, dar acesta a impregnat din ce n ce mai mult urbanismul). Progresul noilor tehnologii deschide perspective imense n acest sens. Fermitatea instanei administrative n ce privete controlul de legalitate a deciziilor de urbanism este, pentru muli, corespunztoare respectului datorat legilor; mai mult dect att, n condiiile n care rolul asociaiilor se dezvolt din ce n ce mai mult, se impun garanii de neutralitate i abilitate, fr a necesar i o rigoare excesiv: a se vedea, de exemplu, situaia asociaiilor agreate. P.R.: Colocviul bienal al AIDRU are loc, n septembrie 2013, la Bucureti. Care este rolul acestor evenimente n dezvoltarea dialogului ntre specialiti? Care sunt obiectivele tematicii avute n vedere cu aceast ocazie? J.M.-D.: Voi evoca, n cele ce urmeaz, un scurt istoric al AIDRU, mrturie a ce pot realiza oamenii de tiin care nu dispun de alte mijloace dect un sim al fraternitii, al devotamentului i al propriei cunoateri! Asociaia Internaional de Drept la Urbanismului (AIDRU ) a fost creat acum 20 de ani, iar eu am fost cooptat la iniiativa profesorului Henri Jacquot, cu ocazia unui colocviu internaional organizat la Paris. Propunerea sa a fost unanim acceptat, eu devenind preedinte, iar dl. Jacquot secretar general. Exista, deja, o Asociaie francez de drept al urbanismului (AFDRU), creat n anii 1980, care reunea un grup de profesori universitari de drept public care desfurau o activitate de pionierat n domeniul urbanismului, disciplin nc n curs de dezvoltare. n cadrul acesteia, eu eram tot preedinte, secretar general ind Yves Jgouzo. Eram, practic, un grup de tineri profesori legai printr-o strns prietenie, i organizam n mod regulat Colocvii de mare anvergur la Paris, dar i n provincie, mulumit dinamismului colegilor notri. Trebuie s precizez n acest context c prietenia cu profesorul Michel Prieur a avut drept consecin o strns colaborare cu Societatea francez de dreptul mediului(SFDE), creat de dnsul, i care dobndise o recunoatere deosebit; astfel, cele dou asociaii acordau premii unor teze de doctorat la ecare doi ani, i gestionam mpreun o bibliotec specializat, n vederea publicrii acestora la Librairie gnrale de droit et de jurisprudence (LGDJ). Am avut plcerea de a face cunotin cu profesorii Mircea Duu i Marilena Uliescu n cadrul colocviilor SFDE la care particip cu succes de foarte muli ani. Unul dintre meritele AIDRU este de a stimula crearea, dup modelul francez, a unor asociaii naionale n diferite state europene. Condiia utilizrii limbii franceze ca limb comun nu a reprezentat un obstacol, de-a lungul anilor constituindu-se o reea a asociaiilor de drept al urbanismului, ce a cuprins Portugalia, Belgia, Italia, Spania, Elveia, Grecia i Romnia. Mulumit devotamentului secretarilor generali Henri Jacquot, Erminio Ferrari i Thierry Tanquerel,, crora le aduc pe aceast cale un clduros omagiu, AIDRU, fr alte mijloace dect dinamismul

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 21 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Jacqueline MORAND-DEVILLER

INTERVIU

asociaiilor naionale, a reuit s organizeze la ecare doi ani un colocviu n ecare ar. Ultimul a avut loc la Coimbra, penultimul la Salonic, iar celelalte la Roma, Louvain, Geneva, Lausanne, Paris. Colocviu din septembrie 2013 este organizat de ctre asociaia naional romn i in s-i mulumesc preedintelui su, profesorul Mircea Duu, organizatorul acestei manifestri. Colocviile dureaz, n general, o zi i jumtate. Tematicile sunt alese cu doi ani nainte; ultima viza Contractul n dreptul urbanismului, iar cel de la Bucureti, Regenerarea urban. Acestea sunt precedate de rspunsurile formulate de asociaii chestionarelor propuse, iar ecare ar desemneaz un raportor general. Lucrrile sunt apoi publicate n limba francez, ceea ce implic un interval de timp mai lung, datorit necesitii unei traduceri perfecte. Se public prin intermediul Grupului de cercetare n dreptul amenajrii teritoriale, urbanismului i habitatelor (GRIDAUH), care a preluat asociaia francez i care a adus o importan contribuie studiului dreptului comparat al urbanismului. Studiul i nelegerea dreptului nu mai sunt ceea ce erau. Referinele care se impun juritilor europeni nu mai sunt exclusiv naionale, odat cu invazie dreptului Uniunii Europene i obligaia cunoaterii profunde a acestuia. Dialogul judectorilor, care se realizeaz ntre jurisdiciile supreme naionale i Curile de la Luxemburg i Strasbourg a contribuit la succesul federalismului juridic n cadrul Uniunii Europene i al Consiliului Europei, n condiiile n care federalismul politic nu cunoate de mult timp progrese semnicative. i mai dicil i mai limitat este cunoaterea dreptului comparat, altfel spus, cunoaterea dreptului celorlali. Este ceea ce permite o bogat confruntare a punctelor de vedere, care se manifest n cadrul colocviilor AIDRU. Tematica regenerrii urbane, propus pentru cel de la Bucureti, va trebui s deschid noi orizonturi prospective amenajrii urbane, dar i rurale. Vreau s-i felicit pe organizatorii acestei manifestri i s le mulumesc pentru organizarea acesteia.

22 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn


Convorbire cu Prof. univ. dr. Mircea DUU,
Directorul Institutului de Cercetri Juridice Acad. Andrei Rdulescu al Academiei Romne, Preedintele Universitii Ecologice din Bucureti

Considerat fondatorul dreptului urbanismului n Romnia, profesorul Mircea Duu a ninat primul curs universitar de profil din ara noastr i e autorul unor lucrri de referin n materie: Dreptul urbanismului (ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, 2010), Autorizaiile de urbanism (Ed. Economica, 1998). Este preedintele Asociaiei Romne de Dreptul Urbanismului i membru n Consiliul de administraie al Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIRDU), cu sediul la Paris. Potrivit aprecierilor sale, la stadiul actual de dezvoltare a reglementrilor juridice n materie de urbanism, exist n Romnia o legislaie (legi, hotrri guvernamentale, ordine ministeriale, acte ale administraiei publice locale . a.) relativ divers i numeroas, dar mai puin drept al urbanismului (care s cuprind i concepte i noiuni specice, o jurispruden semnicativ i creativ, o doctrin notabil, o contientizare i participare sucient a publicului la dezbaterea i soluionarea problemelor urbanismului .a.). n aceast etap iniial de armare a sa ca ramur de drept autonom i nou disciplin tiinic, dreptul romn al urbanismului reprezint mai ales un drept de poliie administrativ, atent n a preveni nclcrile unei ordini denite i preocupat s vegheze la respectarea unor reguli de protecie. El rmne ns deosebit de srac la nivelul urbanismului operaional, n privina aspectelor dinamice ale morfologiei urbane i la procesele de transformare care afecteaz utilizarea terenurilor, extinderea i regenerarea urban, reabilitarea centrelor istorice i a vechilor cartiere .a. Dintr-o alt perspectiv, se cuvine relevat nc slaba articulare a sa cu celelalte ramuri de drept, n primul rnd cu cele conexe, din care se mprumut reciproc principii de consubstaniabilitate, proceduri i metode de aplicare i se inueneaz semnicativ n realizarea obiectivelor, precum dreptul amenajrii teritoriului, dreptul imobiliar, dreptul mediului .a. O problem major a dreptului romn al urbanismului o constituie insucienta sa juridicizare n sensul c natura obiectului su de reglementare lato sensu, amenajarea urban i caracterul interdisciplinar al problemelor abordate au generat o preponderen a aspectelor tehnico-urbanistice i, n consecin, au fcut mai ales obiectul preocuprilor arhitecilor determinnd o neglijare a dimensiunilor juridice, cu consecinele aferente. Aceast dezvoltare

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 23 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

INTERVIU

separat a activitii tehnice (stricto sensu) de amenajare a teritoriului i urbanism i a expresiei sale juridice a mers pn la a consacrat legislativ, din moment ce legea-cadru n materie (Legea nr. 350/2001) consider avizarea i aprobarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism drept activiti conexe [art. 15 lit. d)], situaie inacceptabil ntr-un stat de drept i a unui veritabil drept al urbanismului. Elaborarea legilor de ctre tehnicieni explic, dar nu justic destul de frecventele incertitudini n formularea regulilor, articularea acestora i natura lor juridic exact. Astfel, o prioritate a procesului de construire a unui veritabil drept al urbanismului devine reorientarea perspectivei de abordare de la una elaborat i promovat mai ales de arhitecii-urbaniti, spre o alta, n care componenta juridic devine primordial, directoare, se combin n mod compatibil i armonios cu fondul tehnico-arhitectural, dar, n acelai timp, l domin i i determin formele instituionale i juridice de exprimare i realizare. Aceast stare indenit i relaie confuz ntre arhitectur i drept afecteaz negativ efectivitatea normelor legale de urbanism, situaie generat i de insucienta exprimare juridic a exigenelor tehnice sau cu concepte i noiuni inadecvate. Cristalizarea unui mediu instituional i profesional adecvat constituie o alt condiie indispensabil a armrii unui veritabil drept al urbanismului. Asigurarea unei administraii specializate, capabil s elaboreze norme naionale i locale ct mai clare i operaionale i s poat exercita un control ecient al respectrii lor, cu competene bine denite, reprezint de asemenea o prioritate. n acest sens, cerina legal de a asigura personal de specialitate necesar pentru buna desfurare a activitilor de amenajare a teritoriului i de urbanism prin organizarea i desfurarea unor programe de formare profesional, specializare i perfecionare continu (art. 16 din Legea nr. 350/2001) rmne ineficient, atta timp ct pregtirea juridic a urbanitilor este asigurat n cadrul facultilor de arhitectur i urbanism prin cursuri susinute de arhiteci i funcionari publici, iar facultile de drept rmn nc reticente n a nscrie n curricul disciplina dreptul urbanismului. Interdisciplinaritatea impune astfel compatibilizarea celor dou dimensiuni i juridicizarea complet i adecvat a urbanismului. Resursele alocate sunt, de asemenea, insuciente att pentru gestiunea, ct i pentru controlul regulilor de urbanism. n plan instituional, structura responsabil cu urbanismul de la rangul de structur administrativ central, subordonat direct guvernului (1990) cu antene n ecare departament, a ajuns la nivelul de modest direcie, fr reprezentare semnicativ n teritoriu, n cadrul unui proces, pe de o parte, de descentralizare i sporire a autonomiei administrative n privina competenelor de urbanism, iar pe de alta, de dobndire de atribuii cu noi rezonane n domeniu de alte administraii dect cea de urbanism. O reform se impune i n materia contenciosului urbanistic, n sensul facilitrii accesului la justiie, prin garantarea dreptului la aciune (recurs) a unui cerc ct mai larg de persoane, inclusiv a societii civile, i asigurarea unui cadru jurisdicional care s favorizeze o decizie rapid, proceduri de urgen care s permit de exemplu, sistarea lucrrilor de construcii sau alte asemenea, pn la tranarea denitiv i irevocabil a litigiului administrativ. n sfrit, dar nu n ultimul rnd, un drept modern al urbanismului presupune i existena unei reele de profesioniti deopotriv juriti urbaniti i urbaniti cu cunotine juridice adecvate , care s cunoasc bine

24 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn

reglementrile de drept n materie i specicul lor i s contribuie astfel mai ecient la aplicarea acestora. ntr-un asemenea context, urgena procesului de dezvoltare a dreptului urbanismului o reprezint acum adoptarea unor modicri legislative care, prin accentuarea juridicizrii metodelor i instrumentelor de aciune i intervenie urbanistic, s se asigure crearea unei ordini juridice de urbanism, cu principii, reglementri, noiuni i concepte adecvate. Numai dup i n desvrirea unor asemenea evoluii se poate pune cu adevrat problema sistematizrii corpusului juridic aferent sub forma codicrii. Concomitent cu punerea bazelor unui drept al urbanismului, Romnia se confrunt i cu imperativul adaptrii rapide a acestuia la noile provocri post-moderne. Asimilarea valorilor i cerinelor dezvoltrii urbanistice durabile, care presupunea concilierea ecacitii economice, cu protecia mediului i echitatea social, nseamn acum i adugarea exigenelor ecoclimatice. Economisirea energiei, de exemplu, are rezonane n domeniu, ncepnd de la tipul materialelor de construcii utilizate i de la capacitatea lor izolant pn la introducerea de noi tehnologii care se adaug altor elemente precum situarea cldirii, orientarea ferestrelor (pentru captarea maxim a luminii i a razelor solare), intervalul diferitelor volume .a. ntr-o concepie nou, cea a ecourbanismului. Pentru o radiograe ct mai exact a situaiei dreptului urbanismului n Romnia i relevarea semnicaiilor Colocviului bienal al AIRDU de la Bucureti din 20 21 septembrie 2013 am adresat cteva ntrebri prof. Mircea Duu, care este i directorul revistei Pandectele Romne. Pandectele Romne: Stimate Domnule Profesor, Romnia gzduiete, pentru prima dat, un congres consacrat problematicii dreptului urbanismului. Care sunt semnicaiile unui asemenea eveniment pentru tiina juridic romneasc? Mircea Duu: Manifestarea se nscrie i reect larga deschidere i integrare a tiinei juridice romneti ctre i n dialogul i schimbul de idei internaional asupra unor zone noi ale reglementrii i studiului dreptului. Ea se nscrie astfel ntr-o serie de reuniuni tiinice de prestigiu precum cea de-a 7-a ediie a Zilelor tiinice francofone de dreptul mediului (noiembrie 2004), al XXVI-lea Congres i Colocviu al Comitetului European de Drept Rural (septembrie 2011) ori recentele Zile juridice franco-romne (iunie 2013, ajunse la a 16-a sesiune). Desigur, c n toate asemenea cazuri alegerea locului de desfurare a colocviului nu este ntmpltoare. Ea reect o anumit recunoatere a nivelului de dezvoltare atins de o tiinic disciplin ntr-o anumit ar, consideraia de care se bucur reprezentanii si naionali i, nu n ultimul rnd, un semn de ncurajare pentru eforturile depuse i continuarea lor n promovarea materiei respective. Aadar, considerm alegerea Romniei ca loc de desfurare pentru Colocviul din 2013 al AIRDU drept o expresie a aprecierii de care se bucur tnra coal romneasc, aat nc n formare, de specialiti n dreptul urbanismului, dar i a prieteniei tradiionale dintre Universitatea Francez i Universitatea Romneasc, juritii din cele dou ri. P.R.: Dreptul urbanismului reprezint, cel puin n Romnia, o nou ramur de drept i inedit disciplin tiinic. Care ar locul i rolul su n sistemul de drept actual? M.D.: Dei unii l consider i l plaseaz printre noile drepturi, dreptul urbanismului are deja o istorie a sa i i manifest din plin specicul n cmpul tot mai larg i mai divers al tiinelor juridice. El s-a nscut din mariajul relativ trziu survenit ntre urbanism i drept. Cele dou

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 25 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

zone de expresie i aciune ale creativitii umane s-au dezvoltat, mult timp, n mod separat. Primul a aprut i s-a armat din i ntemeindu-se pe arhitectur; cel de-al doilea a intervenit semnicativ n acest domeniu de referin relativ trziu. Urbanismul modern asumndu-i ca obiect amenajarea spaiului, iar ca funcie definitorie adaptarea acestuia la exigenele socio-culturale, economice i ecologice pe care le exprim oraul s-a ntlnit i intersectat n mod inevitabil cu dreptul, chemat s formalizeze i instituionalizeze rspunsul la asemenea cerine. Dar pn la acest raport direct i din ce n ce mai complex dintre reglementarea juridic i amenajarea spaiului, apropierea i conectarea ntre urbanism i drept au cunoscut un lung drum de evoluii, formnd o adevrat istorie. Aa, de exemplu, urbanismul ca fenomen cunoate o perioad clasic (exprimat prin coala funcional din Milet) renascentist i de armare propriu-zis, n epoca modern ca disciplin de sintez, ce ntemeiaz contribuii din diverse domenii (arhitectur, economie, geograe, sociologie, drept, ecologie .a.) urmrind ordonarea optim a spaiului urban disponibil, n funcie de necesitile localitii i de dezvoltarea comunitii umane pe care o adpostete. La rndul lor, reglementrile juridice i reeciile asupra rolului acestora n domeniul dreptului sunt deosebit de vechi; n antichitate au fost elaborate numeroase reglementri n privina construciilor ca, de exemplu, Regulamentul oraului Pergam ori servituile de nlime, de perspectiv, de aliniere, de distan ori estetic a cldirilor, stipulate n dreptul roman. Dar pentru o lung perioad de timp, care a durat pn la mijlocul veacului al XIX-lea, urbanismului i dreptul au coexistat, ignorndu-se reciproc. Abia n anii 1840 1850 n unele ri occidentale, n special n Frana gestiunea spaiului urban va cunoate semnicaiile deosebite, inclusiv de ordin juridic. Oricum ns, pn la cel de-al Doilea Rzboi Mondial dreptul urbanismului s-a caracterizat printr-un volum deosebit de redus de reglementri, o existen sumar i dispersat i, respectiv, o ntrziere n asimilarea, adaptarea i exprimarea cerinelor specice materiei. Abia dup cea de-a doua conagraie mondial, odat cu reconstrucia urmat de creterea urban exploziv s-a impus elaborarea i aplicarea unei politici publice n domeniul urbanismului, adaptate la noile circumstane i dispunnd de un dispozitiv juridic corespunztor. n acest context, reglementrile legale s-au multiplicat extraordinar, formnd corpusuri juridice ample, care, n unele cazuri, au necesitat sistematizare i raionalizare prin codicare, s-au dezvoltat jurisprudene n materie i armat o doctrin proprie. Astfel s-a nscut dreptul urbanismului, neles astzi ca o ramur a dreptului public, aat n plin dezvoltare i care, n ciuda importanei dobndite n ultimele decenii nu a dobndit o autonomie tiinic deplin, fcnd nc apel la marile discipline precum dreptul civil sau dreptul penal, dar i la unele mai recente precum dreptul scal, dreptul construciei i, mai ales, dreptul mediului. El are ca funcie denitorie determinarea i ncadrarea posibilitilor de utilizare a solului, edictnd regulile aferente i stabilind sanciunile aplicabile n cazul nerespectrii lor. P.R.: Cum s-a constituit dreptul urbanismului n Romnia? M.D.: Cu o evident ntrziere, explicabil prin caracterul tradiional preponderent rural al civilizaiei romneti, persistent n mare msur i astzi i prin abordrile regimului comunist n gestionarea i amenajarea spaiului urban. Aa se face, de pild, de ce receptarea dreptului mediului ca nou ramur de drept i la nivel de doctrin a fost posibil nainte de 1989 i a fost, n orice caz, mai timpurie dect cea a dreptului urbanismului. Totui, urbanizarea i dreptul aferent acesteia au i la noi deja o istorie proprie, marcat de mai multe etape i cu evoluii specice. Desigur, vechiul drept romnesc consuetudinar i agrar nu a cunoscut reguli juridice referitoare la ordonarea spaiului urban. Nici legiuirile scrise nu cuprind, pn la mijlocul

INTERVIU

26 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn

al 18-lea referiri n materie, cnd, n urma Tratatului de la Kuciuk Kainargi (1774) oraele rii Romneti, n special Bucuretiul, devin obiectul unor preocupri mai susinute din partea puterii administrative, putndu-se vorbi, ntr-o oarecare msur, de o politic public urban. Au urmat apoi primele reguli de amplasare a construciilor n trguri (orae), de amenajare urban chiar, iar instituirea unor structuri administrative moderne prin Regulamentele organice (1831-0832) au impulsionat acest proces. Reformele juridico-administrative aferente domniei lui Al. I. Cuza (1859 1866) au deschis noi orizonturi legislaiei de urbanism, marcate, n timp, de repetatele regulamente pentru construcii sau alinieri sau viznd salubritatea construciilor i locuinelor. Dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial i pn n 1989 asistm la aa-numitul urbanism supra-planificat, ca numai n ultimele dou decenii s nregistrm un progres propriu-zis de constituire a unui drept romn al urbanismului. Legislaia aferent domeniului este constituit, n mare parte, prin asamblarea cu mai mult sau mai puin succes a unor fragmente dislocate din legi-cadru viznd, cu titlu principal, alte domenii, conexe ceea ce i pune amprenta asupra gradului su de articulare interioar proprie. Astfel, Legea nr. 18/1991, a fondului funciar stabilete unele reguli domeniale specice privind amplasarea construciilor, legislaia construciilor (n frunte cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i reglementrile subsecvente) se intersecteaz cu urbanismul prin stabilirea regimului autorizaiei de construire i al certificatului de urbanism aferent, iar legislaia amenajrii teritoriului i urbanismului (n special Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i Regulamentul general de urbanism) subliniaz genul proxim i stabilete diferena specic. Particularitile dreptului urbanismului decurg tocmai din aceast intersectare de regimuri juridice care se suprapun n privina ocuprii solului i gestionrii problemelor sale; n calitatea sa de teren din intravilanul localitilor acesta este afectat de regimul domenialitii de amplasare a construciilor, ca teren construibil este supus msurilor de amplasare a construciilor, n interdependen cu cele referitoare la proiectarea, executarea i funcionarea lor (calitatea n construcii), iar ca spaiu necesar procesului de dezvoltare durabil (parte a bogiei naionale de care beneciaz toi cetenii rii) teritoriul Romniei face obiectul gestionrii spaiale realizate prin intermediul amenajrii teritoriului i urbanismului. Toate aceste reglementri provenite din legislaii diverse se intersecteaz i constituie ntr-un inut de reglementri propriu, n urmrirea aceluiai obiectiv: amplasarea i racordarea construciei n mediul su. Aceasta este esena explicativ a dreptului urbanismului, inclusiv n Romnia. P.R.: Suntei considerat, pe drept cuvnt, printele dreptului urbanismului n Romnia. Care au fost chinurile naterii acestei noi discipline tiinice i calea armrii sale n nvmntul superior din ara noastr? M.D.: Asocierea a dou evenimente au condus la apariia preocuprilor mele viznd aceast nou ramur de drept i inedit disciplin tiinic. Mai nti, abordarea problematicii dreptului mediului, nc din perioada anterioar anului 1989 care a presupus, ntr-o anumit msur i aspecte ale amenajrii i proteciei spaiului urban. Apoi, apariia n peisajul universitar romnesc a primei universiti particulare i cu prol ecologic. ntr-adevr, prin elasticitatea programelor de studiu i larga deschidere spre problematica mediului, Universitatea Ecologic din Bucureti, n cadrul creia activez nc din 1991 mi-a oferit posibilitatea s introduc cursuri noi, s promovez ceea ce vedeam i nvam n afar.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 27 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

La aceste dou condiii trebuie s adaug i mprejurarea cooperrii n cadrul reelelor disciplinale ale Ageniei Universitare a Francofoniei care mi-a permis s acced la bogata experien francez n domeniu. De altfel, Hexagonul rmne ara n care teoria i practica dreptului urbanismului au cunoscut cea mai mare dezvoltare. De aici am mprumutat ideea unei atari discipline, pe care, ncepnd cu anul universitar 1994 1995 am nscris-o n planul de studiu al Facultii de drept a UEB. Travaliul nu a fost deloc uor, dar pionieratul demersului m-a captivat i l-am ntreprins cu pasiune. mi amintesc i acum imaginaia de care a trebuit s dau dovad la pregtirea unui curs universitar de un semestru, avnd la baz numai legea construciilor i un ordin ministerial privind documentaiile de urbanism. Treptat, s-au adugat elemente noi, n 2001 a aprut legea urbanismului i amenajrii teritoriului, s-au nregistrat progrese jurisprudeniale astfel c de la prima ediie din 1996, cursul de Dreptul Urbanismului a ajuns la a V-a ediie n 2010. Totodat, aderarea, din 2007, la Asociaia Internaional de Dreptul urbanismului cu sediul la Paris, participarea la colocviile sale bienale i ninarea unei asociaii naionale de prol au consolidat statutul disciplinei. Ea este prezent astzi n planurile de nvmnt ale facultilor de tiine administrative, uneori i ale celor facultilor de drept i suntem n cutarea condiiilor stabilirii unui masterat n materie. P.R.: Se vorbete de mai muli ani de elaborarea, i la noi, a unui Cod al urbanismului. Este un asemenea proiect de actualitate i fezabil n Romnia? M.D.: ntr-adevr, de circa un deceniu, dup modelul i cu asisten de specialitate francez autoritile de prol de la Bucureti se preocup, sincopatic ns, de realizarea unui atare act normativ complex i novator. Tangenial am participat la lucrrile grupului de lucru nsrcinat cu redactarea textului n cauz, iar impresia general este aceea c suntem nc departe de punctul nal al demersului. Implicarea nesemnicativ a juritilor de specialitate i asumarea misiunii, n primul rnd, de ctre arhiteci, n ciuda sprijinului masiv i competent al specialitilor n dreptul urbanismului din Frana, a dus la tergiversarea proiectului, i dac se dorete nfptuirea sa este nevoie, nainte de toate, de schimbarea opticii de abordare, n sensul c o asemenea lucrare trebuie s aparin, n primul rnd, experilor n drept. Trecnd peste asemenea aspecte oarecum de procedur se cuvine remarcat c o asemenea ntreprindere presupune un efort deosebit de sintez i creativitate. n situaia n care legislaia n materie este relativ srac, incomplet i ntr-o anumit msur chiar inadecvat, se impune o codicare cu un puternic caracter creator, ceea ce nseamn elaborarea unui volum important de noi reglementri. Compatibilizarea soluiilor de amenajare i perspectiv arhitectural, cu puternicul lor specic cu formulele de exprimare juridic adecvat reprezint o problem cheie a realizrii cu succes a proiectului. Iar dup realizarea sa, va aprea perpetua dilem a formelor fr fond. Dar pn atunci mai e cale lung, obiectivul prim constituindu-l relansarea lucrrilor, ntr-o formul i dup un plan adecvat tehnicii legislative aferente elaborrii unui cod. P.R.: Colocviul din 2013, de la Bucureti, are ca tem renouvellement urbain, un concept nou, cel puin n Romnia, cu semnicaii interdisciplinare i dimensiuni juridice particulare, inedite. Cum se manifest acest fenomen? M.D.: ntr-adevr, pentru ara noastr conceptul este cu totul nou i acest fapt se manifest ncepnd chiar cu terminologia. Astfel, pentru renouvellement urbain la noi s-a acceptat i se

INTERVIU

28 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn

utilizeaz mai ales sintagma regenerare urban, dar nici cea de renovare urban nu e lipsit de interes. Revenind la inta direct a ntrebrii, este de domeniul evidenei c, de cnd exist, oraele se rennoiesc continuu, e din iniiativa particularilor, e cea a autoritilor publice sau prin conjugarea lor. Astzi fenomenul poate lua forme difuze de manifestare (precum transformarea imobilelor, reabilitarea ori nlocuirea lor dup un act de distrugere .a.) ori pe cea a unor vaste operaiuni de restructurare privind cartiere ntregi. n state cu un patrimoniu urbanistic major i o tradiie politico-juridic relevant n materie regenerare urban a devenit deja o ax prioritar a politicilor publice urbane, n conexiunile cu noile componente ale acestora: mixitatea urban, mixitatea social, dezvoltarea durabil i lupta mpotriva etalrii urbane. P.R.: Este un fenomen (concept) universal acceptat sau cunoate particularitile regionale de manifestare? M.D.: Sunt dou perspective generale diferite de abordare a problemei i de rezolvare a sa. Astfel, n anii 1950 1960 n SUA s-a practicat aa-numitul urban-renewal n scopul de a remedia pauperizarea centrelor oraelor i a stimula creterea cartierelor rezideniale periferice. Aceast politic revoluionar care, n cele din urm a cunoscut un relativ eec n plan social a fost asociat, n context francez, cu politica de renovare urban inaugurat n Hexagon n 1958. Aceasta din urm s-a dovedit viabil, a evoluat i a dobndit un prol propriu de exprimare ca practic socio-economic i reglementare juridic. Au fost denitorii, n acest sens, experiena de ville rnouvele din prima parte a anilor 1990 a oraului Lille, sistematizat apoi i generalizat prin programul de renouvellement urbain promovat dup 1998 de Casa de Consemnaiuni i fundamentul legislativ dobndit prin legea solidarit et renouvellement urbaine din 13 decembrie 2000. prin acest act normativ conceptul de renouvellement urbaine a depit, n Frana, domeniul practicilor administrative pentru a se integra denitiv dreptului, ind chemat s desemneze nu numai un tip particular de operaiuni juridico-urbanistice, ci i un proiect public viznd, printr-o serie de aciuni coordonate, revalorizarea unui sit urban degradat, dezafectat ori pauperizat, prin aplicarea principiilor mixitii sociale i diversitii urbane. Respectivele operaiuni pot viza domenii diverse (urbanismul, construciile, domeniul public, strategia urban, promoia imobiliar), implica att iniiativa privat, ct i pe cea public, i prezenta o importan variabil. Acestea sunt perspectiva i abordarea care s-au impus la nivelul practicii politice, reglementrii juridice, jurisprudenei i doctrinei europene i care vor constitui reperele denitorii ale dezbaterilor Colocviului. P.R.: Aadar, prin ce s-ar exprima i individualiza conceptul de regenerare urban? M.D.: Regenerarea urban nu presupune deci o renovare lidentique! Nu este vorba de o simpl nlocuire, ci de o complex transformare, de renovare, de rennoire. Regenerarea urban intervine punctual, n mod difuz ori n cadrul operaiunilor complexe de menajare, cuprinde demolri, reconstrucii, reabilitri ori restaurri i trebuie s e ocazia corijrii a ceea ce se consider drept erori ale trecutului i promovri a ceea ce este necesar spre a face fa noilor probleme. Fr pretenii de exhaustivitate, se cuvin relevate probleme aferente i mize de natur urbanistic, social, de amenajare a teritoriului i dezvoltare durabil.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 29 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

P.R.: Care sunt, din aceast perspectiv, aspectele de ordin juridic? M.D.: Ca o apreciere general, s pornim de la constatarea c este dicil de a facilita, orienta i, mai ales, organiza mutaiile produse la nivelul esutului urban, n msura n care ele nu apar n mod spontan, prin simplul joc al aciunii legilor pieei libere, fr a se recurge la drept. Iat de ce, dup cercetarea i identicarea determinaiilor acestor noi politici de regenerare urban urmeaz a ne ntreba asupra mizelor, elementelor caracteristice i cadrului juridic necesar i aferent. Acesta din urm exercit o inuen tot mai decisiv n materie, n cea mai mare parte pozitiv, permind ncadrarea evoluiilor necesare, impulsionarea i organizarea lor, dar fr a putea ignora i posibilele frne, pn la blocare. Dezbaterile astfel nregistrate n planul dreptului pozitiv, jurisprudenei corespunztoare i al doctrinei ne permit s concluzionm c, cel puin deocamdat, nu putem vorbi de un veritabil drept specic al regenerrii urbane, ci, mai degrab, de un ansamblu, n construcie, de instituii i reglementri aparinnd unor diverse ramuri de drept i acionate n context particular. Izvoarele reglementare sunt multiple, iar aplicarea lor d natere la regimuri juridice mixte, difereniate dup natura sectoarelor de regenerat. Efortul de adaptare la noile realiti socio-economice i exigene juridice este apt s regenereze progresele notabile, pe drumul armrii unei reglementri ct mai specice n domeniu i cu mbogirea i intensicarea continu a aciunii dreptului urbanismului. P.R.: Suntei cunoscut, n Romnia, mai ales, ca specialist i pionier n dreptul mediului i un promotor al aciunii ecologiste. n plus, n cadrul Colocviului internaional de la Bucureti, din septembrie 2013, prezentai raportul general aferent seciunii tematicii speciale Dezvoltare durabil, protecia patrimoniului, protecia mediului. Care sunt, n aceast privin, elementele de mediu ale regenerrii urbane? M.D.: Prima provocare o reprezint factorul demograc. Dac, n general, creterea numrului populaiei oraelor cunoate, dup 1975, o anumit relantizare impactul su rmne ridicat i continuu ascendent. Aceast tendin la etalare (expunere urban) contribuie la restrngerea spaiilor naturale, genereaz o intensicare a circulaiei autovehiculelor, avnd drept consecin amplificarea polurii aerului, afectndu-se negativ obiectivele economisirii energiei i ale dezvoltrii durabile n general. Nu n ultimul rnd, n acest fel se pot favoriza logicile sociale segretative, cu consecinele aferente. Fr ndoial, reconstrucia oraului pe ora nu poate reprezenta singura i viabila modalitate de dezvoltare urban; regenerarea i densicarea spaiilor n cauz nu trebuie s e considerate ca un mijloc menit s pun capt fenomenului extensiilor urbane, ntruct ar total irealist. Dar ele pot s contribuie la o mai bun gestionare i rezolvare a problemei. Drept urmare, nu e de mirare c se dorete utilizarea posibilitilor de dezvoltare urban n spaiile urbanizate deja existente, nainte de a cuta a le extinde, chiar dac acest fapt e mai dicil. Dimpotriv, acesta ar putea conduce la o folosire optimal a spaiului existent conform principiului dezvoltrii durabile. P.R.: Care sunt ateptrile Dumneavoastr n legtur cu rezultatele i, mai ales, urmrile Colocviului de la Bucureti? M.D.: Modul cum a fost pregtit pn acum de ctre cei 10 raportori naionali i cei 5 raportori generali creeaz, ca de obicei, premisele unui eveniment de excepie, cu dezbateri consistente pe temele abordate i cu concluzii importante. Totodat, cadrul naional de organizare, care INTERVIU

30 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Dreptul urbanismului reprezint un vector major de modernizare i occidentalizare a dreptului romn

a implicat Institutul de Cercetri Juridice, desfurarea lucrrilor n Aula Academiei Romne i participarea unor reprezentani de marc ai autoritilor publice cu preocupri n domeniu, asociaiilor profesionale, arhitecilor, lumii juridice a stimulat interesul specialitilor romni n general i asigurat astfel o receptare adecvat a mesajului reuniunii. Toate contribuiile participanilor vor publicate ntr-un volum special, care va publicat sub egida Grupului de cercetri privind instituiile i dreptul amenajrii, urbanismului i habitatului (GRIDAUH) din cadrul Universitii Sorbona (Paris).

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 31 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul
doctrin

Prof. univ. dr. Mircea DUU


ABSTRACT
Adopted on 6 July 2001, Law no. 350/2001 on spatial and urban planning, the rst comprehensive legislative act, having the status of a framework law in the eld of urban planning, has already been amended and completed 11 times, under the pressure of interests relating to real estate development, and the more and more intense action of civil society for imposing modern regulations, in accordance with the public interest in the eld. The latest amendment was made by Law no. 190 of 26 June 2013 approving the Government Emergency Ordinance no. 7/2011 for the amendment and completion of Law no. 350/2001. Most of the changes concern measures taken in 2011 to sanitize derogatory urban planning, out of the wish to stimulate the housing market, obviously going down in recent years, after the boom during the period 2005-2009. It mainly aims to recognize the possibility for legal and/or natural persons (private persons) to initiate and fund changes, by zonal urban plans, of areas of a reference territorial unit, established by regulations approved by the general urban plan; to admit, under exceptional circumstances, with regard to protected built areas, documentations initiated by private persons and modifying urban indicators within certain limits; to simplify the requirements for issuing the opportunity approval; to change cases where it is obligatory to draft the zonal urban plan; to introduce the notion of urban mobility plan etc. Keywords: urban planning; derogatory urban planning; Law no. 350/2001 on spatial and urban planning; amendments to urban planning legislation; private initiative.

REZUMAT
Adoptat la 6 iulie 2001, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, primul act normativ cu anvergur i statut de lege-cadru n materie de urbanism, a cunoscut deja 11 modicri i completri, sub presiunea jocurilor de

32 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul

interese din dezvoltarea imobiliar i aciunea tot mai intens a societii civile de a impune reglementri moderne, conforme interesului public n domeniu. Ultima dintre acestea a intervenit prin Legea nr. 190 din 26 iunie 2013 de aprobare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 pentru modicarea i completarea Legii nr. 350/2001. Cele mai multe schimbri sunt n sensul revenirii asupra unor msuri adoptate n 2011 de asanare a urbanismului derogator, din dorina stimulrii pieei imobiliare, aat n ultimii ani ntr-un evident regres, dup boom-ul aferent perioadei 20052009. Este vorba, printre altele de a se recunoate persoanelor juridice i/sau fizice (particularilor) posibilitatea de a iniia i nana modicarea prin planuri urbanistice zonale, de zone ale unei unitii teritoriale de referin, stabilite prin reglementri aprobate prin Planul urbanistic general; admiterea, n condiii de excepie, n privina zonelor construite protejate, de documentaii care modic, n anumite limite indicatorii urbanistici, iniiate de particulari; simplicarea cerinelor pentru emiterea avizului de oportunitate; modicarea cazurilor n care este obligatorie elaborarea planului urbanistic zonal; introducerea noiunii de plan de mobilitate urban .a. Cuvinte-cheie: urbanism; urbanism derogatoriu; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; modicri ale legislaiei de urbanism; iniiativa particularilor

Adoptat la 6 iulie 2001, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul[1] a reprezentat primul act normativ cu anvergur i statut de lege-cadru n materie de urbanism adoptat n ara noastr. Chiar dac problematica respectiv este abordat n conexiune cu cea a amenajrii teritoriului, aa cum rezult i din titlul ei, ceea ce denot urbanism | caracterul su de etap n procesul de autonomizare a acestei ramuri amenajare teritorial | de drept n Romnia, Legea nr. 350/2001 a stimulat adoptarea de noi Legea nr. 350/2001 reglementri n domeniu i, lucrul cel mai important, prin consacrarea unor noi concepte specice (precum cele de amenajare a teritoriului, urbanism, identitate urbanistic, peisaj construit, continuitate ecologic .a.) a favorizat urbanisticizarea legislaiei i a practicilor aferente aplicrii sale. Totui, legislaia de urbanism rmne la noi una de comasare, rezultat din alturarea, mai mult sau mai puin compatibil, cu consecinele de rigoare, a unor fragmente pertinente din alte legi-cadru viznd major i denitoriu alte materii, dar conexe i interdependente n diverse aspecte, ceea ce i pune din plin amprenta asupra gradului i modului su de articulare interioar i manifestare ca sistem.[2]
[1] [2]

Publicat n M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001.

Ca, de exemplu, Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 (republicat), Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor (al crei titlu, n urma modicrilor aduse prin Legea nr. 119/2005 a devenit Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor i construciilor), Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii etc.. Pentru o caracterizare a legislaiei n domeniu i evoluia sa istoric, a se vedea: M. Duu, Dreptul urbanismului, ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, pp. 55-61; Idem, Le droit de lurbanisme en Roumanie, n Rev. Droit de lAmnagement, de lUrbanisme, de lHabitat, 2008, Editions Le Moniteur, Paris, pp. 707-740.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 33 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

doctrin

Declanarea, n 2004, a ambiiosului proiect de elaborare, cu asisten tehnico-juridic francez i adoptare a unui cod al urbanismului a impulsionat, ntr-o oarecare msur preocuprile de perfecionare i adecvare a reglementrilor legale n domeniu, dar puintatea legislaiei aferente i amploarea demersului, n strns legtur cu insuciena specialitilor juriti specializai i asumarea sarcinii cu precdere de ctre urbanitii-arhiteci, n contextul unui interes uctuant al factorilor decideni, au amnat sine die nalizarea sa.[3] Pn la realizarea unui atare efort creator de sistematizare, raionalizare, dezvoltare subsumat actului de codificare, care ar conferi i o anumit stabilitate domeniului, asistm la un fenomen duntor de instabilitate legislativ, favorizat de dinamica intereselor n prezent i uctuaiile intervenite n echilibrul lor. ntr-adevr, dup adoptarea i intrarea sa n vigoare, Legea nr. 350/2001 a fost supus unui proces permanent de completri i modicri, sub presiunea jocului de interese al actorilor privai i evoluia pieei imobiliare, interveniei preocuprilor autoritilor publice n domeniu i reaciei societii civile. Chemate s asigure ordinea i s promoveze stabilitatea i previzibilitatea, prin planicare, afectare raional i gestiune durabil a spaiului urban, actul normativ respectiv i legislaia subsecvent lui s-au dovedit ns insuciente i, n parte, inadecvate unui fenomen masiv i intens de cretere urban haotic, dezordonat, fr o strategie i o logic a construitului, iar diferitele iniiative de stopare i stpnire a sa, exprimate mai ales prin modicarea i completarea legii-cadru nu au condus la efectele scontate.[4]

1. Nevoie unei reforme n domeniu. Dar care?


Un moment deosebit n abordarea problematicii urbanistice romneti i a evalurii situaiei existente n domeniu l-a reprezentat elaborarea i publicarea la 16 septembrie 2009, a Raportului Comisiei Prezideniale pentru patrimoniul construit, siturile istorice i naturale. Dei realizat fr implicarea specialitilor juriti i, n consecin, lipsind demersul de o dimensiune important, documentul a avut i unele efecte legislative, exprimate prin Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modicarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul.[5] Astfel, aa cum rezult din expunerea de motive a actului normativ, aceasta a urmrit adoptarea unor msuri (urgente) viznd: claricarea responsabilitilor i atribuiilor administraie publice de specialitate; consolidarea rolului autoritilor publice de garant al dezvoltrii durabile i coerente a teritoriului naional, n calitate de responsabil n procesul de planicare i control al dezvoltrii localitilor;
[3] A se vedea, n acest sens: R. Peylet, J.-Y. Chapuis, Y. Jgouzo, J.-P. Lebreton, Rapport dexpertise sur llaboration dun code de lurbanisme roumain, Paris, GRIDAUH, 5 februarie 2007. [4] Astfel, Legea nr. 350/2001 a cunoscut numeroase modicri i completri prin: Ordonana Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modicarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; Ordonana Guvernului nr. 18 din 31 ianuarie 2007 pentru modicarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 (aprobat prin Legea nr. 168 din 12 iunie 2007); Ordonana Guvernului nr. 27 din 27 august 2008 pentru modicarea i completarea Legii nr. 350/2001 (aprobat, cu modicri, prin Legea nr. 242 din 23 iunie 2009); Legea nr. 345 din 11 noiembrie 2009 pentru modicarea i completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modicarea i completarea Legii nr. 350/2001 (aprobat, cu modicri, prin Legea nr. 190 din 10 iulie 2013); Legea nr. 162 din 11 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001; Legea nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modicarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001. [5]

Publicat n M. Of. nr. 111 din 11 februarie 2011.

34 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul

reducerea a practicilor urbanismului derogatoriu, practici care au dus la un proces de transformare intern incoerent a localitilor i de extindere necontrolat ce a determinat disfuncii i costuri uneori imposibil de suportat pentru comunitile locale, ocupri i desinri ale spaiilor verzi, ce au generat probleme grave de mediu, precum i o avalan de situaii litigioase care au afectat securitatea juridic a investiiilor; descurajarea i eliminarea practicilor de modicare a reglementrilor urbanistice existente pentru intrarea n legalitate a unor construcii ilegale, executate fr autorizaie de construire sau fr respectarea prevederilor acesteia; claricarea modului de prelungire a termenelor de valabilitate ale planurilor urbanistice generale, n condiiile n care pentru 41% dintre unitile administrativ-teritoriale acestea erau deja depite, iar n lipsa unor prevederi legale clare hotrrile de consiliu local de prelungire a valabilitii au fost anulate de ctre prefeci, comuniti locale | avnd drept consecin lipsirea autoritilor administraiei construcii ilegale | publice locale de instrumentele legale de gestiune a planuri urbanistice generale teritoriului, implicit imposibilitatea eliberrii de ctre acestea a autorizaiilor de construire; introducerea unor faciliti pentru localitile mici, care n prezent sunt lipsite de resurse umane i nanciare, att n a-i asigura funcionarea structurii de specialitate, ct i n vederea asigurrii nanrii revizuirii documentaiilor de urbanism; corelarea nevoilor de dezvoltare a municipiilor i oraelor cu necesitatea dezvoltrii localitilor din imediata vecintate a acestora, prin elaborarea de strategii de dezvoltare teritorial zonal periurban/metropolitan, asigurndu-se astfel dezvoltarea durabil i echilibrat a localitilor, precum i limitarea extinderii excesive i nejusticate a intravilanului pe terenuri cu valoare ecologic, peisager sau agricol.

2. Reevaluri i modicri ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 prin Legea de aprobare nr. 190/2013
n procesul de aprobare de ctre Parlament, o serie de prevederi ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 au fost modicate n sensul revenirii la textele anterioare, ceea ce a generat nemulumirea reprezentanilor Societii civile i Preedintelui Romniei care a formulat cererea de examinare.[6]
[6]

Preedinte Romniei, n baza art. 77 alin. (2)din Constituie, a retrimis la 17 martie 2013 legea Parlamentului spre reexaminare pentru urmtoarele motive: n cuprinsul actului normativ trimis spre promulgare, respectiv Art. I pct. 10, se prevede c modicarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei uniti teritoriale de referin, stabilite prin reglementri aprobate prin Planul urbanistic general poate nanat de persoane juridice i/sau zice i c n aceast situaie, coecientul de utilizare al terenului (CUT) propus de noua reglementare nu l va putea depi pe cel aprobat iniial cu mai mult de 20%, o singur dat. Considerm c aceast reglementare poate duce la realizarea unui dezechilibru n elaborarea planurilor de urbanism ceea ce ar putea afecta i unitatea zonelor protejate. De asemenea, o astfel de dispoziie legal va genera dezvoltarea unui plan urbanistic derogatoriu, lipsit de coeziune i impus de argumente nanciare; Totodat, n forma actual a legislaiei, autoritatea public local are dreptul s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat i de aprobarea acestuia, numai n situaia solicitrii construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producie, zone de construcie a unor ansambluri rezideniale noi, infrastructura de transport, n ipoteza extinderii intravilanului localitii cu cel puin 10.000 mp pentru funciuni de locuire sau cel puin 5.000 mp pentru funciuni de servicii sau producie. Prin actul normativ trimis spre promulgare, n Art. I pct. 10, sunt eliminate limitele de suprafa pentru extinderea intravilanului prin planul urbanistic zonal. O astfel de

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 35 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

Astfel, forma Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 rezultat n urma aprobrii i completrii prin Legea nr. 190 din 26 iunie 2013 [7] aduce schimbri semnificative Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul. Conform noii redactri a textului art. 50 alin. (1) raportat la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, iniiativa elaborrii planurilor urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate n integralitatea lor i zone de protecie a monumentelor, precum i planurile urbanistice zonale de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public aparine exclusiv autoritii publice locale i se naneaz din bugetul de stat ori din bugetele locale; iniiativa elaborrii planurilor urbanistice altele dect cele de mai sus, aparine autoritilor publice locale, precum i persoanelor zice i/sau juridice interesate. Astfel, potrivit art. 32 alin. (7) persoanele juridice i/sau fizice vor putea iniia i finana modicarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei uniti teritoriale de referin, stabilite prin reglementri aprobate prin Planul urbanistic general; n aceast situaie, coecientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu l va putea depi pe cel aprobat iniial cu mai mult de 20%, o singur dat. Aceste prevederi referitoare la CUT nu se aplic pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii i altele asemenea [art. 32 alin. (8)]. Se reintroduce astfel posibilitatea practicrii aa-numitului urbanism derogatoriu promovat de particulari, n mod excesiv i cu consecine negative, anterior iniiativa planurilor urbanistice zonale aparinnd exclusiv autoritilor publice locale, cu excepia investitorilor care doreau s edice cartiere rezideniale, centre comerciale i parcuri tehnologice. Dei se consacr, ca regul, c planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate n integralitatea lor nu pot modicate prin alte planuri urbanistice dect cele elaborate de ctre autoritile publice locale [art. 32 alin. (9)], pe cale de excepie sunt admise documentaii de urbanism elaborate n baza unui aviz de oportunitate, iniiate de persoane zice sau juridice, care conin modicri ale indicatorilor urbanistici n limita a maximum 20% i care nu modic caracterul general al zonei. Pn la aceast modicare legislativ, investitorii privai nu puteau iniia documentaii de urbanism cu indicatori urbanistici modicai.
reglementare poate genera o dezvoltare haotic i nejusticat a intravilanului localitilor, dezvoltarea urbanistic nemaiavnd caracter durabil; n conformitate cu Art. 18 alin. (1) lit. c4) din Legea nr. 350/2001, aa cum a fost completat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7/2011, autoritile publice centrale care gestioneaz activitatea de turism la nivel naional au atribuii n ceea ce privete modicarea documentaiilor de urbanism aplicabile n zonele turistice de interes naional, zona costier, zone montane i alte categorii de teritorii similare. Prin legea trimis spre promulgare, n Art. I pct. 7, se abrog aceste dispoziii legale. Eliminarea acestor atribuii ale autoritilor centrale competente n materie de turism poate genera modicri necontrolate ale documentaiilor de urbanism referitoare la aceste zone turistice, cu impact negativ la nivelul politicilor naionale referitoare la dezvoltarea turismului; n Articolul II al legii naintate spre promulgare se reglementeaz avizarea i aprobarea documentaiei de urbanism elaborat n baza unor certicate sau avize depuse la autoritatea local competent i neaprobate pn la data intrrii n vigoare a legii. Aceast avizare se va face avnd n vedere documentaiile depuse urmnd ca actualizarea avizelor expirate i a certicatelor de urbanism s se fac la faza de autorizare a construirii. n acest fel se poate ajunge ca aprobarea unei documentaii de urbanism s se realizeze n baza unor avize expirate, ceea ce ar contraveni reglementrilor i principiilor consacrate de dispoziiile Art. 64 alin. (2) din Legea nr. 350/2001. De asemenea, prin aceast reglementare se creeaz i o confuzie ntre activitatea de avizare necesar pentru documentaia de urbanism i activitatea de avizare necesar pentru aprobarea executrii lucrrilor de construcii.
[7]

doctrin

Publicat n M. Of. nr. 418 din 10 iulie 2013.

36 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul

O alt prevedere care ridic probleme este cea cuprins n art. II din Legea nr. 190/2013 i potrivit creia avizarea i aprobarea documentaiilor de urbanism elaborate nainte de 1 februarie 2012 i neaprobate pn la 13 iulie 2013 (data intrrii n vigoare a legii de aprobare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011) se vor face n condiiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modicrile i completrile ulterioare, cu luarea n considerare a documentaiilor ntocmite i a avizelor obinute. Actualizarea avizelor expirate se face fr achitarea de taxe sau tarife de analiz n termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitrilor; n cazul neemiterii unui aviz sau rspuns n termenul de 15 zile de la depunerea solicitrii, avizul respectiv se consider aprobat tacit. Considerarea avizului ca aprobat tacit dup trecerea a 15 zile de la depunerea solicitrii, ridic mai multe probleme. Astfel, mai nti, pare a vorba de o aprobare tacit per se, adic realizat prin simpla trecere a termenului de 15 zile, constatat de organul administrativ i fr a se recurge la procedura aprobrii tacite, documentaie de urbanism | avize | prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2003 Directiva nr. 85/337/CEE (aprobat, cu modicri, prin Legea nr. 486/2003). Dar aspectul cel mai important rmne acela legat de avizele care ar implica consultarea publicului, cum sunt cele viznd protecia mediului. n acest sens, n jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene (CJUE) s-a statuat c sistemul aprobrii tacite este incompatibil cu cerinele Directivelor nr. 75/442/CEE[8], nr. 76/464/CEE[9], nr. 80/68/CEE[10], nr. 84/360/CEE[11] i nr. 85/337/CEE[12]. Astfel, Curtea de la Luxemburg a decis n privina Directivei nr. 80/68/CEE c aceasta cere ntotdeauna ca, dup orice anchet i n funcie de rezultatele acesteia, s se dispun luarea unui act expres de autorizare sau de interdicie.[13] Referitor la Directiva nr. 85/337/CEE, s-a menionat c obiectivul esenial al acesteia este acela ca, nainte de acordarea unei autorizaii, proiectele susceptibile s aib incidene notabile asupra mediului, ndeosebi din cauza naturii, a dimensiunilor sau a siturii lor, s e supuse unei evaluri cu privire la impactul lor[14], ceea ce nu se poate face n cazul aprobrii tacite. Din jurisprudena instanei unional-europene, rezult c o autorizare tacit nu este compatibil cu cerinele celor cinci directive din domeniul mediului, ntruct acestea prevd, e n ceea ce privete Directivele nr. 75/442, nr. 76/464, nr. 80/68 i nr. 84/360, mecanisme de autorizare prealabil, e n privina Directivei nr. 85/337, proceduri de evaluare care preced acordarea unei
[8]

Directiva-cadru nr. 75/442/CEE a Consiliului, din 15 iulie 1975, cu privire la deeuri, modicat prin Directiva-cadru nr. 91/156/CEE a Consiliului, din 18 martie 1991.

[9] Directiva nr. 76/464/CEE a Consiliului, din 4 mai 1976, privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase deversate n mediul acvatic al Comunitii. [10]

Directiva nr. 80/68/CEE a Consiliului, din 17 decembrie 1979, privind protecia apelor subterane mpotriva polurii cauzate de anumite produse periculoase. Directiva nr. 84/360/CEE a Consiliului, din 28 iunie 1984, relativ la lupta mpotriva polurii atmosferice provenind din instalaii industriale.

[11]

[12] Directiva nr. 85/337/CEE a Consiliului, din 27 iunie 1985, privind evaluarea incidentelor asupra mediului ale unor proiecte publice i private, revizuit prin Directiva nr. 97/11/CE a Consiliului, din 3 martie 1997. Pentru problematic, a se vedea: M. Duu, Principii i instituii fundamentale de drept comunitar al mediului, Ed. Economic, Bucureti, 2005, pp. 39-41. [13] [14]

CJCE, nr. 131/88, Comisia c. Germania, decizia din 28 februarie 1991. CJCE, C-287/98, Marele Ducat de Luxemburg c. B. Linster, A. Linster i Y. Linster, decizia din 19 septembrie 2000.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 37 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

autorizaii. Autoritile naionale au, prin urmare, conform tuturor acestor directive, obligaia s examineze caz cu caz cererile de autorizare care le sunt adresate.[15] n acord cu spiritul i litera prevederilor dreptului UE i concluziile jurisprudenei CJUE, legislaiile interne ale statelor membre ale Uniunii Europene accept regula exceptrii actelor administrative de drept al mediului de la aprobarea tacit. Principiul participrii publicului, general acceptat (deopotriv un drept procedural al dreptului la un mediu sntos i echilibrat ecologic, recunoscut constituional-legislativ), se concretizeaz prin formele procedurale precum ancheta public[16], consultarea (dezbaterea) publicului i referendumul local care exclud exprimarea unei decizii prin simpla trecere a unui termen i tcerea administraiei competente. Acest fapt este valabil i n celelalte ramuri de drept (dreptul urbanismului, de exemplu), n materii n care eliberarea permiselor este subordonat efecturii anchetei publice, precum proiectele supuse regulilor speciale aferente regimului monumentelor istorice i arheologice sau celor aate ntr-o rezervaie natural ori o zon de protejare a patrimoniului arhitectural, urban i peisagistic.[17] Dintre celelalte modicri i completri ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 menionm: simplicarea cerinelor pentru emiterea avizului de oportunitate; astfel, noile prevederi ale art. 32 alin. (3) arat elementele componente ale solicitrii scrise n baza creia se emite avizul de oportunitate, precum i ceea ce se stabilesc prin acesta (teritoriul care urmeaz s e reglementat prin Planul urbanistic zonal, categoriile funcionale ale dezvoltrii i eventualele servitui, indicatorii urbanistici obligatorii limitele minime i maxime , dotrile de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilitilor, capacitile de transport admise); elaborarea planului urbanistic zonal este obligatorie n cazul: zonelor centrale ale localitilor; zonelor construite protejate i de protecie a monumentelor; zonelor de agrement i turism; zonelor/parcurilor industriale, tehnologice i zonelor de servicii; parcelrilor, pentru divizarea n mai mult de 3 parcele; infrastructurii de transport; zonelor supuse restructurrii sau regenerrii urbane; altor zone stabilite de autoritile publice locale din localiti, potrivit legii [art. 47 alin. (3)]. guvernul nu va mai ntocmi i aproba planurile urbanistice zonale de reglementare a zonei de coast a Mrii Negre i a staiunilor turistice de interes naional; aceste documentaii vor elaborate i aprobate de autoritatea local cu avizul Ministerului Dezvoltrii Regionale.
[15] [16]

DOCTRIN

CJCE, C-230/00, Comisia European c. Belgia, decizia din 14 iunie 2001.

n dreptul francez, ancheta public de drept comun este o procedur de informare i consultare a publicului, coordonat de un comisar-anchetator, desemnat de justiia administrativ, indemnizat de stat i independent de puterea executiv, care organizeaz ancheta. Ordonana de desemnare nu este un act jurisdicional, ci unul administrativ, iar ca un act preparatoriu nu poate face obiectul unei aciuni n contencios administrativ. Ancheta public de mediu are ca obiect s informeze publicul i s adune aprecierile, sugestiile i contrapropunerile, posterior studiului de impact, atunci cnd acesta este prevzut de lege, avnd drept scop s clarice autoritile administrative nainte de luarea deciziei. Pentru dreptul francez, a se vedea: A.V. Lang, Droit de lenvironnement, Presses universitaires de France, 2002, pp. 202208; pentru cel spaniol: I. Lasagabaster Herrarte, A. Garcia Ureta, I. Lazcano Brotons, Derecho ambiental, Parte general, 2004, pp. 118-120; pentru dreptul italian: C. Pasqualini Salsa, Diritto ambientale, VIII edizione, Maggioli editore, 2005, p. 153; pentru dreptul anglo-saxon, D. Hughes, T. Jewell, J. Lowther, N. Parpworth, P. de Prez, Environmental Law, Fourth edition, Butt erworths, Lexis Nexis, London, 2002, p. 206; pentru dreptul brazilian: P.A. Leme Machado, Direito ambiental brasiliero, 13r edicao, revista, atualizada e ampleada, Malhaeiros Editores, 2005, pp. 268-275.
[17]

B. Drobenko, Droit de lUrbanisme, 2e edition, Guilano diteur, Paris, 2005, p. 154, p. 207.

38 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul

autoritile locale au obligaia s-i actualizeze planurile urbanistice generale la 10 ani. Termenul de valabilitate al planului urbanistic general se prelungete o singur dat, pe baz de hotrre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureti, pn la intrarea n vigoare a noului plan urbanistic general, dar fr a depi 5 ani de la data depirii termenului de valabilitate; s-a abrogat articolul 56 alin. (2), potrivit cruia: Anularea hotrrilor de aprobare a documentaiilor de urbanism emise cu nclcarea prevederilor legale se cere, n condiiile legii, de prefect, n urma controlului de legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat n Construcii, a arhitectului-ef al judeului sau a autoritilor centrale de specialitate, n termenele prevzute de lege (art. I pct. 36). prin planurile urbanistice de detaliu, ca instrumente de proiectare urban, devine posibil schimbare procentului de ocupare a terenului; pn acum se putea modica doar distana cldirii fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei [art. 48 alin. (2)]. cldirile care vor construite n zonele de protecie a monumentelor istorice de importan naional/internaional vor avizate de Direciile de Cultur. Pn acum acest aviz era dat de Ministerul Culturii.
plan urbanistic de detaliu | Prin legea de aprobare a ordonanei de urgen se introduce zon protejat | i se opereaz cu o nou noiune, cea de plan de mobilitate continuiti ecologice urban, denit drept instrumentul de planicare strategic teritorial prin care sunt corelate dezvoltarea teritorial a localitilor din zona periurban/ metropolitan cu nevoile de mobilitate i transport al persoanelor, bunurilor i mrfurilor.

De asemenea, i n privina nelesului de zon protejat s-au adus unele modicri, n sensul c, precizndu-se c aceasta reprezint zona natural ori construit, delimitat geograc i/sau topograc, determinat de existena unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural a cror protejare prezint un interes public i declarat ca atare pentru atingerea obiectivelor specice de conservare i reabilitare a valorilor de patrimoniu se arat c Statutul de zon protejat creeaz asupra imobilelor din interiorul zonei servitui de intervenie legate de desinarea, modicarea, funcionalitatea, distane, nlime, volumetrie, expresie arhitectural, materiale, nisaje, mprejmuiri, mobilier urban, amenajri i plantaii i este stabilit prin documentaiile de urbanism specice aprobate (anexa 2, pct. 43). Se remarc de asemenea, stipularea identificrii i stabilirii prin hotrre a Guvernului a teritoriilor cu valoare remarcabil prin caracterul lor de unicitate i coeren peisagistic, teritorii avnd valoare particular n materie de arhitectur i patrimoniu natural sau construit ori ind mrturii ale modurilor de via, de locuire sau de activitate i ale tradiiilor industriale artizanale, agricole ori forestiere i ntocmirea de regulamente cadru de urbanism, arhitectur i peisaj (detaliate ulterior prin planuri urbanistice generale) pentru aceste teritorii n vederea conservrii i punerii n valoare a acestora i a pstrrii identitii locale [art. 18 alin. (1) lit. C2 i C3]. n ne, alin. (5) art. 1 din Legea nr. 350/2001, consacr, printre altele, printre obiectivele gestionrii spaiale a teritoriului i crearea de continuiti ecologice. Dei aparintor, mai degrab, domeniului amenajrii teritoriului, dar i cu implicaii semnicative n materia urbanismului conceptul de continuiti ecologice are nevoie de explicaii, dat ind mai ales noutatea sa.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 39 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mircea DUU

Dezvoltarea dreptului conservrii biodiversitii prin consacrarea obligaiei de protecie a cilor de trecere i schimb ntre zonele naturale (continuitilor ecologice) constituie un progres semnicativ n domeniu. Ea exprim apariia unei noi etape a dreptului conservrii naturii, cea a protecie reelelor ecologice, succednd n timp celor ale proteciei speciilor i, respectiv, a proteciei habitatelor naturale.[18] O asemenea perspectiv, avnd ca noutate denitorie recunoaterea importanei continuitilor ecologice, larg ignorate de drept pn acum este pregurat, n planul dreptului pozitiv, de Directiva CEE nr. 92/43 a Consiliului, din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale, precum i a faunei i a orei slbatice (Directiva Habitat), care stabilete o reea ecologic european coerent, Natura 2000 asupra teritoriului tuturor statelor membre i actele normative de transpunere a sa n drepturile statelor membre UE. Astfel, potrivit art. 10 al documentului trebuie s se ncurajeze gestiunea elementelor peisajului de o importan major pentru fauna i ora slbatic, elemente care, prin structura lor linear i continu (precum rurile i malurile lor ori sistemele tradiionale de delimitare a cmpurilor) ori rolul lor de legtur (ca iazurile ori micile pduri) sunt eseniale pentru migrarea, distribuirea geograc i schimbul genetic al speciilor slbatice. n drepturile naionale aceast obligaie de protecie a cilor de trecere i de schimb ntre ariile naturale a generat construcii juridice noi precum n Frana aa-numitele esturi verzi (pentru spaiile terestre) i estura albastr (viznd cursurile de ap, canale i mediile acvatice) care se constituie ntr-o infrastructur naional.[19] Ea vizeaz stoparea pierderii biodiversitii prin participarea la prezervarea, la gestiunea i readucerea la o stare bun a mediilor necesare, continuitilor ecologice, lund n calcul i activitile umane, n special agricole, n mediul rural (art. L-371-1 Codul mediului) i completeaz dispozitivele de protecie existente, suprapunndu-li-se i presupunnd asocierea a trei elemente: zonele nucleu, care asigur condiiile de mediu proprii salvgardrii ecosistemelor habitatelor i populaiilor animale i vegetale importante, zonele tampon, care vizeaz protejarea primelor de procesele vtmtoare legate de prezena de activiti n afara reelelor i coridoarele ecologice, cu funcia principal de a lega ntre ele zonele nucleu n scopul de a permite speciilor s se dispenseze i s migreze. Acestea reect realitatea fenomenelor ecologice, care sunt dinamice i interactive i reprezint un mod de protecie care asigur o mai bun funcionare global a biodiversitii, graie meninerii continuitii ecologice.

DOCTRIN

3. Respectarea drepturilor civile ale terilor n adoptarea documentaiilor de urbanism


Potrivit art. 49 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 Avizarea sau aprobarea unor documentaii de urbanism (planul urbanistic general i regulamentul local aferent acestuia, planul urbanistic zonal i regulamentul local aferent acestuia i planul urbanistic de detaliu, n.n. M.D.) ale cror prevederi referitoare la amplasament, funciune, volumetrie i aspectul arhitectural, conformarea i amplasarea golurilor, materialele utilizate, nvelitoare, palet cromatic ncalc,
[18]

M. Bonnin, Les corridors ecologiques. Vers un troisime temps du droit de la conservation de la nature?, Ed. LHarmattan, Paris, 2008.

[19]

Introdus prin Decretul nr. 2012-492 din 27 decembrie 2012 privind estura verde i albastr; pentru doctrin a se vedea: A. Van Lang, La protection des continuits cologiques: avances et limites du droit, n Revue de droit immobilier no. 5, Mai 2003, pp. 255-260.

40 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi modicri i completri ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul

dup caz Codul civil, legislaia specic privind dreptul de proprietate, sntate i sigurana populaiei, mediul, protecia patrimoniului de orice natur sau protecia peisajului este interzis. ntr-o formulare imperfect i stngace din punct de vedere juridic textul n cauz exprim articularea ntre coninutul documentaiilor de urbanism i, pe de o parte, aa-numitele drepturi civile ale terilor, iar pe de alta cu normele imperative, de ordine public privind sntatea i sigurana populaiei, precum i protecia mediului. O aplicare particular a acestei reguli o reprezint cerina eliberrii autorizaiilor administrative, inclusiv n domeniul urbanismului, sub rezerva respectrii drepturilor terilor.

4. Concluzii
Adoptate sub presiunea unor fenomene de conjunctur ale pieei Codul civil | imobiliare, noile modicri i completri aduse Legii nr. 350/2001 documentaie de urbanism | privind amenajarea teritoriului i urbanismului prin Legea spaiu urban nr. 190/2013 de aprobare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2011 se nscriu n logica promovrii iniiativei private n nanarea elaborrii documentaiilor de urbanism, generatoare ns i a unui urbanism derogatoriu excesiv, duntor unei dezvoltri raionale, armonioase a spaiului urban, chiar dac pe termen scurt poate stimula investiii protabile. Reacia dezaprobatoare a societii civile, inclusiv a organizaiilor profesionale ale urbanitilor i arhitecilor care se opun haosului urbanistic i solicit stoparea acestui fenomen arat deja posibile alte modicri i deci caracterul temporar al celor de fa, cu riscurile aferente.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 41 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism


Judector Mihai DRGUESCU
DOCTRIN Tribunalul Bucureti, secia de contencios administrativ i scal

ABSTRACT
Along with the development and improvement of legislation, with the increased concern of public authorities and the complexity of the activities in the eld, there has been signicant jurisprudential development in urban planning disputes. The paper presents, starting from the court practice in Bucharest, an analysis of the case law regarding the legal status of the urbanism certicate, the procedure permitting the construction works and the reception minutes at the end of the construction works. Keywords: construction permit, urbanism certicate, urban planning disputes, urban plans.

REZUMAT
n condiiile dezvoltrii i perfecionrii legislaiei n domeniu, sporirii preocuprilor autoritilor publice i amplificrii complexitii activitilor n materie, contenciosul de urbanism cunoate dezvoltri jurisprudeniale semnicative. Articolul prezint pe baza practicii instanelor din municipiul Bucureti, o analiz a jurisprudenei viznd regimul juridic al certicatului de urbanism, procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii i procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor de construcii. Cuvinte-cheie: Autorizaie de construire, certicat de urbanism, contencios de urbanism, planuri urbanistice.

O simpl vizualizare a ei modicrilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ne relev un aspect pe ct de interesant, pe att de problematic: de la edictarea sa iniial, din anul 1991, au fost realizate 21 de completri sau modicri ale acestei legi, una singur n primul deceniu, n anul 1997, prin republicare, iar restul de 20 (majoritatea absolut, s-ar putea spune n terminologie referendar) exact n ultimii zece ani, 2003 2013.

42 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

Un amnunt la prima vedere neimportant, aceast dinamic a schimbrilor aduse unei singure legi, aat ns ntr-o conexiune instituional cu legile din domeniul urbanismului i amenajrii teritoriului Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului dar i cu legile specice activitii administraiei publice locale Legea nr. 215/2001 legea administraiei publice locale , Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaiile de interes public, Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional , poate genera un material amplu n care, printr-o analiz comparativ, s se poat realiza, pe de-o parte, o imagine n oglind, prin extrapolare, a ntregii societi romneti a celor dou decenii de dup 1989, iar, pe de alt parte, ar pune n eviden intensicarea ritmului schimbrii n domeniul amenajare teritorial | construciilor i n legtur cu acesta, al urbanismului i amenajrii Plan Urbanistic Zonal | teritoriului din ultimul deceniu, n mod evident, mult mai dinamic Plan Urbanistic de Detaliu dect cel imediat de dup Revoluie. Desigur c numrul de programe publice n domeniile menionate au cunoscut o evident cretere n ultima perioad, cauzele acestei evoluii fiind multiple i evidente cretere economic, i boom-ul imobiliar aferent, adoptarea diferitelor pachete legislative cu efect pe vertical, de sus n jos, n implementarea acquis-ului comunitar, o viziune din ce n ce mai individualist i izolaionist a opiunii de a locui, o cretere a populaiei zonelor limitrofe ale polilor urbani i o nglobare a zonelor peri-urbane n estura metropolelor. n ceea ce privete Bucuretiul, este posibil ca aceast cretere cantitativ a ediciilor, ca urmare a demersurilor administraiei conjugat cu cea a iniiativelor private, s accentueze imaginea oraului n linia n care l-a caracterizat viitorul mareal von Moltke, nvingtorul lui Napoleon al III-lea la Sedan, atunci cnd trecea, n anul 1835, prin ara Romneasc:oraul caselor aruncate la ntmplare i ora al contrastelor[20]. Aceast impresie devine tot mai puternic pe parcursul anilor, cu toate c n Planul Urbanistic General al oraului, adoptat n anul 2000 prin Hotrrea Consiliului General al Municipiului Bucureti nr. 269/2010 i cu o valabilitate prelungit prin chiar ultimele modicri, din 18 iulie 2013, ale Legii nr. 350/2001, se arm dezideratul uniformitii sau al pstrrii unei anumite proporionaliti a imobilelor din diferite zone ale oraului, n funcie de estura urban i caracteristicile motenite istoric. Efectul menionat s-a produs prin posibilitatea edicrii n urma obinerii unor derogri de la regimul general constructiv al zonei n care s-a dorit ridicarea ediciilor, prin aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale i, ulterior, a unor Planuri Urbanistice de Detaliu, la nivelul zonelor sau al parcelelor pe care se urmrea edicarea diverselor imobile, cu caracteristici tehnice, constructive, diferite de cele ale zonei.[21] n mod evident, acest curs se va pstra, ind anunate noi iniiative ale autoritilor publice locale la nivelul municipiului sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale sectoarelor,
A. Lupor, Oraul caselor aruncate la nimereal Bucureti Cltorii strini despre Bucuretii primei jumti a secolului al XIX-lea, n Revista Historia, accesat la data de 23 iulie 2013 pe www.historia.ro //orasul-caseloraruncate-nimereala-bucuresti
[20] [21] Pentru evoluia istoric a regimului juridic al actelor administrative de urbanism, a se vedea: M. Duu, Autorizaiile de urbanism, Ed. Economic, Bucureti, 1999, pp. 7-19.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 43 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

pentru extinderea i mbuntirea infrastructurii urbane, cu prioritate pentru cile de rulare a autovehiculelor ce constituie o problem sistemic a oraului, n paralel cu noi iniiative ale investitorilor (dezvoltatorilor) imobiliari, ce urmresc penetrarea n zonele verzi, zonele cu vegetaie ale diferitelor parcuri, pretabile unor ansambluri de locuine cu o valoare sensibil mai mare pe pia, dat ind proximitatea cu zonele de linite i aer curat, aa cum au rmas micile oaze de verdea din ora. Evoluia de pn acum dar i cea preconizat au necesitat i necesit existena unui cadru formal dat de actele administrative elaborate i emise de autoritile publice locale pe baza legilor cu inciden n domeniu. Unul dintre efectele uxului crescut de acte administrative prin care s-a reglementat sau autorizat activitatea n domeniul urbanismului i amenajrii teritoriului a fost cel al inuenrii n mod direct a activitii judiciare, att la nivel cantitativ, prin creterea numrului de cauze deduse judecii, dar i n ceea ce privete crearea unor practici judectoreti privind diferitele categorii de spee. n fapt, putem spune c activitatea instanelor reflect creterea gradului de probleme urbanistice sau locative, aspectele de inuen a vieii comunitilor umane din diferite zone, aspectele de vecintate, de siguran n domeniul construciilor, de achiziii publice contractate de autoritile publice locale. Un review al practicii instanelor de contencios administrativ din Bucureti, n materia urbanismului, ne permite s concluzionm c problematica acestui domeniu cunoate o evoluie distonant: pe de-o parte, problemele vechi ncep s capete o soluionare din ce n ce mai unitar, un caracter mai mare de predictibilitate n ceea ce privete soluiile instanelor, iar, pe de alt parte, apar probleme noi i practica se diversic din nou, urmnd ultimele modicri legislative, unele destul de ample, n materia urbanismului i amenajrii teritoriului. n fapt, un deziderat exprimat nu numai n lumina evoluiei dreptului european, dar al evoluiei societii post-moderne a ultimilor ani este aceast unitate n diversitate, ce solicit, pentru situaii individuale, soluii cu caracter de generalitate, mai ales acolo unde esena repetitiv a situaiilor deduse judecii poate surprins, iar soluiile instanelor de contencios administrativ pot ncadrate ntr-un tipar. n acest sens, se poate spune c, dei cu distincii semnicative de la caz la caz, cauzele cu care instanele de contencios administrativ sunt nvestite n materia construciilor, a urbanismului, se pot clasica n categorii, pornind de la obiectul acestora, respectiv actul administrativ atacat sau de la considerentele pentru care se solicit lipsirea de efecte a unui asemenea act. Sunt astfel, aciuni care privesc solicitri de anulare sau suspendare a executrii documentaiilor de urbanism cu caracter de reglementare PUZ, PUD i chiar PUG, aciuni ndreptate mpotriva actului ce confer atributul edicrii autorizaia de construire, cu contestarea e doar a acestui act ut singuli, pentru elemente de nelegalitate circumscrise acestui act e mpreun cu actele i operaiunile efectuate n procedura de emitere acestui act. Totodat, sunt aciuni prin care reclamanii contest n mod individual sau colectiv operaiunile prealabile emiterii autorizaiei de construire, certicatele de urbanism, avizele i acordurile

DOCTRIN

44 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

uzuale, iar practica instanelor a fost un timp contradictorie, pentru ca n ultima perioad s se clarice o linie comun n soluionarea acestui tip de litigii. Vom prezenta mai jos aspecte jurisprudeniale relevante din contenciosul administrativ-urbanistic aferent instanelor judectoreti bucuretene.

1. Certicatul de Urbanism. Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii


Exemplicativ n sensul menionat anterior este cazul aciunilor n justiie avnd ca obiect singular contestarea certicatului de urbanism, respectiv cereri de chemare n judecat prin care s-a solicitat anularea acestui act. Analiza comparat a jurisprudenei dar i a doctrinei de specialitate relev faptul c, dei la prima vedere ampl i cu opinii divers exprimate, ntreaga dilem se rezum la un singur aspect nodal: natura juridic a certicatului de urbanism i, de aici, posibilitatea, Certificatul de Urbanism | din perspectiva procedurii de judecat, de a analiza i soluiona o construcii | aciune ce privete doar anularea unui certicat de urbanism. contencios administrativ Problema naturii juridice a certicatului de urbanism se pune din perspectiva cadrului procesual oferit de Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, care cere ca o aciune din aceast materie s e dedus judecii numai n condiiile n care se contest un act administrativ sau o manifestare de voin a instituiilor publice ce poate asimilat actului administrativ, aa cum este cazul refuzului nejusticat de soluionare a unei cereri adresate administraiei publice (n sens larg). Prevederile art. 1 din Legea nr. 554/2004 stabilesc cadrul general al exercitrii aciunii n contencios administrativ, stipulnd c Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, de ctre o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim i repararea pagubei ce i-a fost cauzat. Cu alte cuvinte, pentru promovarea unei aciuni n contencios administrativ este necesar ca obiectul aciunii s priveasc un act administrativ, e un act administrativ tipic, e un act administrativ atipic, aa cum este vzut refuzul nejusticat de soluionare n termenul legal al unei cereri, manifestare de voin a autoritii administrative, explicit sau implicit (prin raportarea la termenul rezonabil de soluionare a unei cereri, n funcie de specicul acesteia), ce este asimilat actului administrativ. Aceste prevederi se conjug cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 care denete actul administrativ ca ind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate public, n regim de putere public, n vederea organizrii executrii legii sau a executrii n concret a legii, care d natere, modic sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, n sensul prezentei legi, i contractele ncheiate de autoritile publice care au ca obiect punerea n valoare a bunurilor proprietate public, executarea lucrrilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziiile publice; prin legi speciale pot prevzute

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 45 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

i alte categorii de contracte administrative supuse competenei instanelor de contencios administrativ;. n raport cu aceste dispoziii, s-a pus problema admisibilitii aciunilor prin care se solicita anularea certicatului de urbanism, iar dilema exist, din cauza echivocului (din perspectiva criteriilor menionate) reglementrii acestui tip de act. Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, denesc certicatul de urbanism ca ind actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s e ndeplinite n funcie de specicul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii; d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea autorizrii. De asemenea, aceste prevederi sunt reluate i de dispoziiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind urbanismul i amenajarea teritoriului care stipuleaz n legtur cu certicatul de urbanism c este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraiei publice judeene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic i tehnic al imobilelor i condiiile necesare n vederea realizrii unor investiii, tranzacii imobiliare ori a altor operaiuni imobiliare, potrivit legii. Ce se poate deduce, n lipsa unei exprimri explicite a celor ce au avut iniiativa i au adoptat aceste acte normative, respectiv Parlamentul i, eventual, ca iniiativ, guvernele Romniei? C este necesar o interpretare gramatical sau sistematic a ntregului act normativ pentru a deduce, a stabili natura juridic a acestui act (este sigur un act juridic, nu un fapt juridic, pentru c cel puin acest aspect a fost menionat n cele dou deniii, n fapt una singur). Spre comparaie se poate observa deniia autorizaiei de construire, care ofer elemente de certicare a apartenenei acestui act categoriei actelor administrative: Autorizaia de construire constituie actul nal de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i post-utilizarea construciilor. art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991. Un alt element care ajut la claricarea caracterului certicatului de urbanism de act prealabil, pregtitor, emiterii autorizaiei de construire, avnd caracterul unui aviz conform[22] este descrierea ntregii proceduri de emitere a autorizaiei de construire att n Legea nr. 50/1991, ct i n Legea nr. 350/2001 i, mai amnunit n Normele metodologice de punere n aplicare a Legii
[22]3

DOCTRIN

O. Puie, Problematica atacrii n contencios administrativ a certicatului de urbanism, a avizelor/acordurilor, precum i a actelor de reglementare emise n vederea eliberrii autorizaiei de construire de ctre autoritile competente pentru protecia mediului i gospodrirea apelor, n Dreptul nr. 2/2011, p. 126.

46 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

nr. 50/1991, nti n Ordinul MTCT nr. 1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, ulterior prin Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei. Doctrina a realizat o clasicare mai nuanat a certicatului de urbanism, n funcie de scopul n vederea cruia este emis: profesorul universitar dr. Mircea Duu vede, n Dreptul Urbanismului ajuns la a V-a ediie, mai multe tipuri-categorii de certicate de urbanism: un certicat de urbanism de informare, care permite i urmrete simpla obinere din partea administraiei a unei informaii asupra situaiei terenului din punct de vedere al regimului economic, juridic i tehnic[23]; un certificat de urbanism preoperaional, prin care cererea de eliberare poart asupra fezabilitii unei operaiuni administrativ-urbanistice, situaie n care certicatul de urbanism ofer aceleai date privind regimul juridic, economic i tehnic al certificat de urbanism | imobilului, dar arat n mod explicit sau implicit dac terenul n autoritate public local | cauz poate utilizat pentru realizarea operaiunii preconizate i act administrativ [24] menioneaz cerinele care trebuie ndeplinite n acest sens i un certicat de urbanism operaional, sau de modicare, prin care se solicit o modicare de la prevederile documentaiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiv sau dac o impun condiiile specice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiii o impun, autoritatea public local avnd dreptul ca, dup caz, prin certicatul de urbanism s resping cererea n mod justicat sau s o admit.[25] Se opineaz c acest ultim tip de certicat de urbanism ind unul creator de drepturi, poate face obiectul unui contencios n anulare[26]. Mai mult, se consider c, indiferent de tipul certicatului de urbanism, de informare, preoperaional ori de modicare, acesta constituie, n anumite condiii, un act administrativ n accepiunea art. 2 din Legea nr. 554/2004 i, drept urmare, poate face obiectul contenciosului n anulare[27]. La prima vedere, n practica instanelor, aceste distincii sunt neuzitate, foarte rar se fac trimiteri sau referiri la tipologii de genul celor menionate anterior, aprecierea asupra admisibilitii aciunii formulate n contencios administrativ avnd legtur nu cu tipul de certificat de urbanism n discuie, ci cu obiectul cererii de chemare n judecat prin raportare la obiectul obligaiei autoritilor publice locale. n concret, aciunile grefate pe dispoziiile referitoare la nesoluionarea n termenul legal a unei cereri sau refuzul nejusticat de a soluiona o cerere, instituiile denite de art. 2 alin. (1) pct. h) i i) din Legea nr. 554/2004, atunci cnd se reclam neeliberarea certicatului de urbanism, indiferent de scopul n vederea cruia este solicitat acest act, sunt invariabil apreciate de ctre instane ca ind admisibile, urmnd ca temeinicia cererii s se aprecieze n funcie de probatoriul administrat.

[23]4 [24] [25] [26] [27]

M. Duu, Dreptul urbanismului, ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, pp. 215-217.

Idem, p. 127. Idem, pp. 127-128. Idem, p. 128. Idem, p. 128.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 47 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

n schimb, n ceea ce privete contenciosul n anulare privind certicatul de urbanism ut singuli, acesta a primit, ca soluie generalizat, dar nu unanim, aprecierea ca inadmisibil a cererii de chemare n judecat. n sensul admisibilitii aciunii atunci cnd se pune n discuie refuzul nejustificat al administraiei publice locale de a emite certicatul de urbanism pot citate, cu titlu de exemplu, sentine ale seciei de contencios administrativ i scal a Tribunalului Bucureti, irevocabile prin respingerea recursului, n cadrul crora s-a solicitat obligarea primarilor de sectoare sau al municipiului Bucureti la emiterea certicatului de urbanism: nr. 1453 din 28 februarie 2007 irevocabil prin Decizia nr. 1175 din 28 iunie 2007 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 2932/2008 irevocabil prin Decizia nr. 522 din 23 februarie 2009 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 3686 din 18 decembrie 2008 irevocabil prin Decizia nr. 32 din 7 ianuarie 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 1349 din 3 aprilie 2009 irevocabil prin Decizia nr. 2086 din 26 octombrie 2009 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 1766 din 11 mai 2009 irevocabil prin Decizia nr. 1199 din 6 mai 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 2783 din 19 octombrie 2009 irevocabil prin Decizia nr. 1207 din 7 mai 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 3052 din 3 noiembrie 2009 irevocabil prin Decizia nr. 2350 din 11 noiembrie 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 3270 din 17 noiembrie 2009 irevocabil prin Decizia nr. 1580 din 17 iunie 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 3801 din 18 decembrie 2009 irevocabil prin Decizia nr. 1606 din 18 iunie 2010 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a; nr. 3843 din 15 noiembrie 2011 irevocabil prin nerecurare. Trebuie precizat c n cadrul soluiilor menionate, raiunile pentru care au fost obligai primarii s emit certicatele de urbanism solicitate au fost diferite, e s-a considerat c a existat un refuz nejusticat n a da curs cererilor formulate de peteni n acest sens, e c s-a depit, fr o justicare legal, termenul de emitere a acestor acte, e s-a considerat c aceste acte au fost emise de organe necompetente este cazul situaiei nesoluionate unitar pn n prezent, n ceea ce privete competena de emitere a certicatului de urbanism, ba chiar i a autorizaiei de construire, e la nivel de primar general al municipiului, e la nivel de primrii de sectoare, n cazul diferitelor construcii ce constituie monumente istorice sau se a n raza de protecie a unor monumente istorice. n legtur cu acest aspect, conictul de competene respectiv abilitarea de a emite autorizaii de construire, i n acest context de a opera procedurile prealabile, pregtitoare emiterii autorizaiei, deci i competena de a emite certicate de urbanism, se pune acut n raporturile dintre primriile de sector i cea a municipiului, primele insistnd pe principiul teritorial, primria general pe caracterul special al diferitelor reglementri, aa cum sunt cele din Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice i, n conexiune cu acestea, cele din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrrilor de construire, care i confer primarului general al capitalei, prin prevederi cu caracter special, abilitarea de a emite autorizaii de construire pentru diferite edicii, avndu-se n vedere specicul acestora i nu amplasarea n subdiviziunile administrativ-teritoriale. Acest conict instituional, nesoluionat pn n prezent i acutizat cu ocazia unor litigii ce au depit cadrul de interes local (e.g. cazul litigiului ce a implicat Arhidieceza Romano-Catolic a Bucuretilor, Catedrala Sf. Iosif Millenium Building/Cathedral Plaza), s-a propagat, n mod resc, n litigiile aate pe rolul instanelor, acestea soluionnd, ca o condiie necesar, dar

DOCTRIN

48 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

uneori determinant pentru soluia pronunat, conflictele de competen de la nivelul administraiei. Sunt, de asemenea, ntre soluiile menionate i cele prin care s-a admis cererea de anulare a certicatului de urbanism, ns acestea au fost declarate admisibile, pentru c petitul privind anularea certicatului era subsumat petitului principal, ce privea anularea autorizaiei de construire, astfel c admisibilitatea cererii de anulare a certicatului de urbanism nu se mai punea n discuie, certicatul era vzut ca un aviz, ca o formalitate procedural prealabil autorizaiei de construire, criticabil doar mpreun cu autorizaia, singura ce era vzut ca un act administrativ n plenitudinea atributelor unui asemenea act. Faptul c certicatului de urbanism, de orice natur ar , de informare, preoperaional ori de modicare, potrivit clasicrii din doctrin, nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii, este de domeniul evidenei, n condiiile n care acest aspect este act de informare | menionat expres de prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 certificat de urbanism | privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii: (5) Certicatul contencios administrativ de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii. Conjugate cu prevederile alin. (1) din art. 6, cele anterior menionate referitor la echivocul formulrii act de informare din perspectiva clasicrii actelor administrative, s-a ajuns la soluii ale practicii judectoreti, tinznd spre o practic unitar, n sensul respingerii ca inadmisibile a aciunilor de anulare a certicatului de urbanism, contestat individual, nu mpreun cu autorizaia de construire, indiferent de scopul pentru care a fost emis acesta i coninutul su. n acest sens, instanele au artat c: Obiectul unei cereri de anulare n materia contenciosului administrativ l poate constitui doar un act administrativ, astfel cum este acesta denit de art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, respectiv act unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate public, n regim de putere public, n vederea organizrii executrii legii sau a executrii n concret a legii, care d natere, modic sau stinge raporturi juridice. Or, certicatul de urbanism este, potrivit art. 6 alin. (1) i (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, un simplu act de informare, nefiind emis n vederea executrii sau organizrii executrii legii i fr a da natere, modica sau stinge raporturi juridice. Au fost citate prevederile art. 6 din Legea nr. 50/1991, pentru a se conchide c: Din textul de lege anterior menionat reiese cu eviden c certicatul de urbanism constituie o formalitate procedural prealabil autorizaiei de construire,de vreme ce nu confer dreptul la executarea lucrrilor de construire. Neproducnd n mod direct efecte juridice,Curtea opineaz c mprejurarea reinut de instana de fond n sensul c certicatul de urbanism atacat atest un anumit regim tehnic i poart meniunea c terenul este neconstruibil, nu ndrituiete concluzia c acesta are natura juridica a unui act administrativ n sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, obiectul aciunii judiciare n contenciosul administrativ poate consta n: cererea de anulare a unui act administrativ, repararea pagubei cauzate i,

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 49 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

eventual, reparaii pentru daune morale, respectiv plngerea mpotriva actului administrativ asimilat refuzul nejusticat de soluionare a unei cereri. n raport de dispoziiile legale anterior menionate, cererea reclamantei de anulare a unui act al autoritii publice prin care s-a materializat o operaiune administrativ apare ca inadmisibil, singurul susceptibil de anulare ind doar actul administrativ. Decizia civil nr. 2176 din 13 octombrie 2011, pronunat de C. Apel Bucureti, secia a VIII-a, contencios administrativ i scal, pronunat n dosar nr. 48436/3/2010, nepublicat. DOCTRIN n acelai sens, Decizia civil nr. 1312 din 11 mai 2009 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a, contencios administrativ i scal sau Decizia civil nr. 2176 din 13 octombrie 2011 a C. Apel Bucureti, secia a VIII-a, contencios administrativ i scal, nepublicate. Similar au fost pronunate hotrri n legtur cu toate actele emise de serviciile specializate ale autoritilor publice locale, n procedura de autorizare, ind analizate i raporturile instituionale ntre diferitele servicii, direcii i comisii sau alte organe cu atribuii executive din cadrul administraiei publice locale i organele deliberative ale acestei administraii, pentru a identica Potrivit art. 37 alin. (4) i (5) din Legea nr. 350/2001, comisia tehnic de amenajare a teritoriului i de urbanism ninat sub coordonarea Primarului General al Municipiului Bucureti avizeaz din punct de vedere tehnic documentaiile de urbanism. Avizele date de Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i de urbanism se supun deliberrii i aprobrii Consiliului General al Municipiului Bucureti. Potrivit anexei nr. 2 pct. 5 din Legea nr. 50/1991, avizarea este o procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura administraiei publice locale. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Potrivit aceluiai text legal, aprobarea este opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Din interpretarea logico-gramatical, dar i sistematic a textelor legale de mai sus, rezult ca obligatorie este numai consultarea prealabil a comisei tehnice i emiterea unui aviz. Caracterul favorabil sau nefavorabil al avizului nu are caracter de obligativitate pentru autoritatea deliberativ, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureti, aceasta ind singura care are dreptul s aprobe sau nu documentaia de urbanism (planul urbanistic zonal) propus. Cu alte cuvinte, emiterea unui aviz (indiferent de natura lui) este productoare de efecte juridice, n sensul c nate dreptul autoritii deliberative de a se pronuna asupra documentaiei de urbanism propuse. Caracterul favorabil al avizului nu produce ns prin el nsui niciun efect juridic, autoritatea deliberativ neind inut de aceast natur, ea avnd posibilitatea absolut de a admite sau de a respinge motivat documentaia propus.

50 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

Dac s-ar accepta ca organul deliberativ al unitii administrativ-teritoriale s e inut de natura avizului emis anterior de o comisie constituit n subordinea autoritii executive, ar nsemna ca prerogativa acestuia de nsuire sau de respingere a unei documentaii de urbanism n urma deliberrii s e lipsit de orice coninut i, n fapt, s se realizeze cu nclcarea legii un transfer al acestei prerogative dinspre autoritatea deliberativa ctre cea executiv. C avizul de urbanism este unul consultativ i nu obligatoriu, rezult i din interpretarea art. 37 alin. (1) al Legii nr. 350/2001, care arat c scopul pentru care se constituie Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i urbanism este numai acela de a mbunti calitatea deciziei referitoare la dezvoltarea spaial durabil, i c aceasta este numai un organ consultativ cu atribuii de avizare, expertizare tehnic i consultan. Caracterul consultativ al avizelor este exprimat n mod documentaie de urbanism | expres de legiuitor i n art. 3 din Ordinul nr. 22/2007 emis de aviz de urbanism | Ministrul Transporturilor, Construciilor i Turismului (n vigoare autorizaie de construire la momentul emiterii actului atacat), potrivit cruia avizele comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului i de urbanism sunt consultative i au ca scop mbuntirea calitii deciziei referitoare la dezvoltarea spaial durabil. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este acel act care produce efecte juridice concrete, n sensul c nate, modic sau stinge un raport juridic. Cum caracterul favorabil al avizului de urbanism nu produce nici un efect juridic, instana constat c acesta nu are caracter de act administrativ i ca atare nu este susceptibil de a atacat pe calea contenciosului administrativ, el putnd analizat ns n cadrul unei aciuni n anularea eventualei hotrri de aprobare a PUZ-ului. Au fost redate amplu cele dou motivri, prima privind certicatul de urbanism, cea de-a doua privind avizul de urbanism emis de Comisia Tehnic de Urbanism i Amenajarea Teritoriului pentru a observa similaritatea raionamentelor, dincolo de aspectele intrinsec specifice ecrui tip de act, certicat, aviz sau acord, raionamente ce converg ctre aceeai concluzie, a inadmisibilitii aciunii ce are ca obiect anularea oricrui act sau operaiune din procedura prealabil emiterii autorizaiei de construire, fr a se solicita i anularea autorizaiei de construire. Toate aceste acte sunt vzute ca acte premergtoare emiterii autorizaiei de construire, singura, prin caracterul su executoriu ce este considerat n mod unanim de ctre instane c ar corespunde deniiei actului administrativ din art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 i singura ce ar putea susine o aciunea formulat n contencios administrativ n baza prevederilor art. 1 i art. 18 din acelai act normativ, Legea nr. 554/2004. Aceast opinie a fost din ce n ce mai unitar la nivelul instanelor de contencios administrativ din Bucureti (Secia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bucureti i cea a Curii de Apel Bucureti) fcnd apel la reglementarea existent n Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei nr. 839/200.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 51 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

Prin acest act normativ s-a accentuat tendina constatat nc din actul anterior al acestui domeniu, Ordinul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nr. 1430/2005, de a grupa i la nivel teoretic nu numai practic-organizatoric, ntreaga procedur prealabil emiterii autorizaiei de construire, asigurnd cadrul unitar al autorizrii, conform dezideratului exprimat n articolul 1 al acestui act normativ. Dispoziiile art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 839/2009 sunt foarte clare n acest sens: Ansamblul operaiunilor la nivelul autoritilor abilitate prin lege, precum i al solicitantului n raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaiei de construire/desinare, constituie procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare procedura de autorizare. Distincia n raport cu momentul emiterii autorizaiei de construire se proiecteaz i n soluiile instanelor judectoreti, astfel cum s-a exemplicat anterior, conform crora orice operaiune sau act anterior emiterii autorizaiei de construire poate atacat numai mpreun cu autorizaia de construire, aceasta ind actul administrativ plenar, avnd n plus i aptitudinea de a nate modica sau stinge raporturi juridice de drept administrativ, n cazul de fa, din materia urbanismului. Celorlalte acte ale procedurii de autorizare, ntre acestea certicatul de urbanism, avizele i acordurile de urbanism sau de la organe specializate cu atribuii privind edicarea construciilor (furnizori de servicii publice, disciplina n construcii, circulaia rutier etc.), chiar dac emise n regim de putere public de ctre autoriti publice i pentru punerea n executare n concret a actelor normative din domeniului urbanismului Legea nr. 50/1991, Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 839/2009, le lipsete aptitudinea executorialitii, iar soluiile instanelor converg spre opiniile exprimate anterior, diferite de opiniile doctrinei din acest domeniu, de asemenea, prezentate. Cu distincii, soluii prelund acelai raionament au fost pronunate chiar n cazul aciunilor prin care se solicita, n baza prevederilor art. 14 sau art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executrii documentaiilor de urbanism cu caracter de reglementare Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic de Detaliu: Pornind de la aceste dispoziii legale [art. 44 i art. 47 alin. (1)-(5) din Legea nr. 350/2001 n.n.], tribunalul reine c PUZ ilustreaz o intenie de dezvoltare a unui obiectiv, n corelare cu prevederile celorlalte documentaii de urbanism (PUD, PUG), fr ns a da dreptul la construire, n contextul n care executarea lucrrilor de construcii este posibil doar n baza unei autorizaii de construire, emis n condiiile legii. n acest sens, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 prevede c autorizaia de construire constituie actul nal de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii. n consecin, tribunalul reine c n cauz nu este ndeplinit condiia pagubei iminente, astfel cum aceasta este neleas de legiuitor, prin simplul fapt c aprobarea PUZ ar putea pregura emiterea altor acte administrative, susceptibile de executare direct. Practic, reclamantul i ntemeiaz cererea pe riscul emiterii autorizaiei de construire, ns demersul su nu poate justicat, n spe, de efectele pgubitoare ale altor acte care ar asigura transpunerea n fapt a interveniei urbanistice propuse. Dosar nr. 5751/3/CA/2012, ncheiere de edin din 5 septembrie 2012, irevocabil prin Decizia nr. 503 din 4 februarie 2013, prin care a fost respins ca nefondat recursul formulat mpotriva soluiei pronunate n ceea ce privete cererea

DOCTRIN

52 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

de suspendare a executrii Hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti nr. 110 din 26 mai 2011, de aprobare a PUZ Mircea Eliade. Instana de recurs a avut o poziie, s-ar putea spune, i mai tranant n a distinge ntre momentul anterior emiterii autorizaiei de construire i toat procedura (operaiuni i acte, avize,, documente) parcurs pn n acest moment i existena de la un anumit moment ncolo, a autorizaiei de construire, cu proiecie n planul soluionrii cererii deduse judecii: n mod evident, PUZ-ul reprezint un instrument de planicare urban, prin care se coordoneaz dezvoltarea integrat a unor zone, n corelare cu celelalte prevederi ale documentaiei de urbanism, fr ns a da dreptul de construire, executarea lucrrilor de construcii ind posibil doar n baza unei autorizaii de construire, emise n baza Legii nr. 50/1991, astfel nct nu este ndeplinit iminena pagubei. PUZ-ul prin el nsui, chiar i n ipoteza n care ar nelegal, aspect autorizaie de construire | pe care oricum l analizeaz instana de contencios administrativ plan de urbanism | ndrituit s efectueze un control de legalitate pe fond, nu poate pagub iminent produce un prejudiciu cu iminen, ntruct, n baza lui nu se poate porni la construire, ci n baza unor autorizaii de construire (subl ns.), acte administrative cu caracter individual care pot atacate separat n faa instanei de contencios administrativ. n mod cert, reclamantul a contestat prin aciune n anulare direct PUZ-ul, iar n ipoteza unui demers judiciar care se va naliza cu anularea acestuia, n mod evident autorizaiile de construire emise n baza acestuia vor anulabile, n ipoteza n care motivul de nelegalitate al PUZ-ului afecteaz valabilitatea i a autorizaiilor de construire. Prin urmare, reclamantul va putea invoca motivele de nelegalitate ale PUZ-ului, n ipoteza n care aciunea n anulare a fost admis pe fond i se va dispune anularea HCGMB nr. 110 din 26 mai 2011. mprejurarea legat de construirea unui imobil pe calcanul su, este de natur s produc o pagub, ns, aceasta nu este iminent, ntruct, nerespectarea legislaiei de urbanism se poate invoca i cu ocazia cererii de anulare a eventualei autorizaii de construire ce se va emite, or, PUZ-ul reglementeaz o intenie de a construi, fr s poat reglementa n detaliu aspecte ce se stabilesc cu ocazia emiterii autorizaiei de construire, actul administrativ care ar putea produce o pagub cu iminen. (subl. ns.) Apare deci, cu att mai pregnant opinia instanei privitoare la lipsa de executorialitate a planului de urbanism, att timp ct nu este urmat de autorizaia de construire, cu ct n cauz s-a pus n discuie problema pagubei iminente, adic a unei pagube ce nu s-a produs, nu are ntru totul caracter cert, dar are o probabilitate foarte mare de a se produce prejudiciu material viitor i previzibil n reglementarea art. 2 alin. (1) lit. ) din Legea nr. 554/2004. Existena unei documentaii de urbanism cu caracter de reglementare, aa cum sunt PUZ i PUD, chiar aprobate prin actul specic al administraiei publice locale hotrre de consiliu general sau consiliu local trecute deci, de faza unei simple propuneri din partea persoanei interesate, ci materializate ntr-un act administrativ, gata de a-i produce efectele specice nu este, iat, sucient pentru a se considera c o aciune de suspendare a executrii acestora ar m

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 53 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

admisibil, instanele indicnd, din nou, ca singur moment al certitudinii producerii efectelor specice unui act administrativ (a nate, modica sau stinge raporturi de drept administrativ), existena autorizaiei de construire, actul prin care se trece de la eventualitate la certitudinea edicrii (pstrnd rezerva nceperii lucrrilor n termenul prevzut de lege, 12 sau 24 de luni, dup caz).

2. Natura juridic a procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor de construcii


DOCTRIN Se observ c, n esen, problematica analizat anterior poate sintetizat, din perspectiva instanelor, aa cum s-a menionat, la un singur aspect dac actul dedus judecii este un act administrativ ce corespunde deniiei din art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Un new entry al dilemelor jurisprudeniale pe aceast tem apare ca ind, din analiza ultimilor doi ani de practic la nivelul instanelor bucuretene, actul intitulat proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, iar aspectele privind natura juridic a acestui act act administrativ sau act civil (comercial) au ridicat probleme att asupra competenei instanelor de judecat, ct i a soluiei ce urma a pronunat n litigiile din aceast materie. Reglementarea acestui tip de act este relativ bine cunoscut, sediul legal n materie constituindu-l Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, cu o versiune consolidat la 31 octombrie 2007, cu prevederi preluate i n Legea nr. 10/1995, privind calitatea n construcii. Recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora este definit n Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, ca fiind actul prin care investitorul certific (atest) realizarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, n conformitate cu prevederile contractuale (documentaii tehnice de execuie, caiete de sarcini, specicaii tehnice etc.) i cu cerinele documentelor ociale (autorizaia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementri tehnice aplicabile, cartea tehnic a construciei etc.) i declar c accept s preia lucrrile executate i c acestea pot date n folosin.. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz i la construcii noi dar i la lucrrile de intervenie asupra construciilor existente reparaii capitale, consolidri, modicri, modernizri, extinderi etc. art. 3 din Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 i se realizeaz n dou etape: recepia la terminarea lucrrilor i recepia nal la expirarea perioadei de garanie. Actul prin care se realizeaz recepia la terminarea lucrrilor, dar i cea de la expirarea perioadei de garanie, este procesul-verbal de recepie, iar Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 prevede n anexe modelele formularelor pentru aceste acte. Problema care s-a pus cu acuitate n cadrul aciunilor prin care s-a solicitat anularea procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, a fost aceea a naturii juridice a acestui act i, de aici, competena ratione materiae a instanelor de judecat.

54 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

Soluiile au fost extrem de diverse, s-a considerat c procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor este un act de drept privat, un act civil sau un act comercial, dar au fost i opinii c este un act guvernat de regulile dreptului public, respectiv un act administrativ. Problema s-a ivit n condiiile n care nici prevederile Hotrrii Guvernului nr. 273/1994, dar nici cele ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii nu denesc, din perspectiva ce ne intereseaz, procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, au o viziune mai mult tehnicist i nu juridic, iar, pe de alt parte, din comisia de recepie, organismul ce, potrivit actelor normative ntocmete procesul-verbal de recepie, fac parte beneciarul lucrrii investitorul, care este de cele mai multe ori o persoan zic sau juridic de drept privat, executantul, care este antreprenorul lucrrii sau constructorul, de obicei o societate ce acioneaz n domeniul comercial, dar i reprezentani ai autoritii calitate n construcii | publice locale, adic reprezentani ce acioneaz pe seama i n act comercial | numele unei persoane de drept public. Atribuiile comisiei de recepie sunt definite n sensul urmtor: La terminarea examinrii, comisia va consemna observaiile i concluziile n procesul-verbal de recepie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarat a investiiei, al crui model este prezentat n anexa nr. 1 la regulament, i l va nainta n termen de 3 zile lucrtoare investitorului mpreun cu recomandarea de admitere, cu sau fr obiecii, a recepiei, amnarea sau respingerea ei. Componena comisiei este reglementat de dispoziiile art. 7 Comisiile de recepie pentru construcii i pentru instalaiile aferente acestora se vor numi de ctre investitor i vor alctuite din cel puin 5 membri. Dintre acetia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului i un reprezentant al administraiei publice locale pe teritoriul creia este situat construcia, iar ceilali vor specialiti n domeniu. Pornind de la aceste date, s-a considerat, ntr-o prim opinie, c procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor este un act comercial Sentina civil nr. 21453 din 2 noiembrie 2010 pronunat n dosarul nr. 21825/299/2010: Pentru a se stabili competena material a instanei, potrivit dreptului comun, trebuie s se stabileasc mai nti natura civil sau comercial a cauzei deduse judecii instana a invocat din ociu excepia necompetenei materiale, considernd c problema naturii juridice a procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor se pune ntre un act comercial i unul civil. Soluia aleas a fost cea a unui act comercial: n spe, litigiul este unul comercial, ntruct se cere constatarea nulitii absolute a unui nscris prin care se certic nalizarea lucrrilor executate n temeiul unui contract comercial (Contractul FIDIC din 16 martie 2007) i conformitatea lor cu autorizaia de construire. Obligaia antreprenorului de finalizare a construciei n conformitate cu autorizaia de construire este comercial, ntruct reprezint o fapt de comer obiectiv, potrivit art. 3 pct. 8 C. com., Procesul-verbal de recepie nr. 1 din 12 august 2008 nu este un act juridic civil, ntruct, astfel cum arat nsei reclamantele n precizri, recepia de organizeaz de investitor n scopul prelurii cldirii de la antreprenor, atestrii conformitii cu autorizaia de construire i ntabulrii n cartea funciar, aadar n scopul ndeplinirii obligaiilor din contractul comercial de antrepriz
nulitate absolut

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 55 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

Instana consider c procesul-verbal de recepie nu este un act administrativ, potrivit art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, astfel cum a susinut n mod greit prta Primria Sectorului 1 Bucureti, ntruct comisia de recepie (care a ncheiat actul juridic cu privire la care se solicit constatarea nulitii absolute) nu este o autoritate public, chiar dac din aceasta face parte i un reprezentant al unitii administrativ-teritoriale. Tot n sensul c procesul-verbal de recepie este un act de drept privat i revine instanei de drept civil (de data aceasta) competena de a soluiona aciunea de anulare a acestui act, s-au pronunat complete ale seciilor civile ale Tribunalului Bucureti, soluionnd excepii de necompeten funcionale, n care s-a pus problema departajrii ntre ipotezele act civil act administrativ, n cauzele din dosarele nr. 20187/3/2010, nr. 63014/3/2010 i nr. 28733/3/2011 ale Tribunalului Bucureti, secia a VI-a civil. Se arat n ncheierea din edin public din 15 februarie 2012, pronunat n dosarul nr. 63014/3/2010 al Tribunalului Bucureti, secia a VI-a, prin care s-a soluionat excepia de necompeten funcional considerndu-se c revine instanei civile aceast competen, c n conformitate cu Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 cu modicrile i completrile ulterioare, art. 1 i art. 17 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, recepia se organizeaz de ctre investitor, care este proprietarul imobilului. n consecin, procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor este un act juridic privat emis de investitor/proprietar, nu un act administrativ, emis de autoritatea public local. Avnd n vedere aceast natur juridic a procesului-verbal, de act privat emis de un investitor n scopul prelurii cldirii de la antreprenor, rezult c o autoritate a administraiei publice locale nu poate sta n instan ntr-un litigiu privind constatarea nulitii absolute a unui act civil emis de un ter. Mai mult, reprezentantul autoritii publice n comisia de recepie este doar un membru numit de investitor, conform art. 7 din Regulamentul mai sus menionat, iar deciziile acestei comisii se iau cu votul majoritii simple a membrilor, conform art. 13 alin. (2). Aceast soluie a fost meninut n calea de atac a apelului, de ctre Curtea de Apel, secia a VI-a civil, care n considerentele Deciziei civile nr. 73 din 8 martie 2013, arat: Ce este comisia de recepie i procesul-verbal ncheiat de aceasta. Avnd n vedere c edicarea unei construcii sau instalaii ridic multe diculti tehnice pe care se presupune c un investitor nu le cunoate, legiuitorul a instituit la dispoziia investitorului o comisie format din specialiti n domeniu. Ea este, n viziunea actului normativ artat, tera persoan, profesionist, care decide cu majoritate, potrivit art. 15 din actul normativ artat, cu privire la aspectele prevzute n art. 14 din acelai act normativ (respectarea prevederilor prevzute n autorizaia de construcie, respectarea prevederilor contractului, existena referatului ntocmit de proiectant i faptul c lucrrile au fost executate) i, pentru a se evita ajungerea la instan, poate stinge eventualele contestaii pe care le-ar ridica investitorul relativ la modul de executare a lucrrilor de constructor. Aceasta ntocmete un proces-verbal n care

DOCTRIN

56 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

sunt menionate vericrile fcute i face recomandarea de acceptare sau nu a lucrrii ori de recepie cu rezerve. Avnd n vedere deniia dat de lege comisiei artate observm c ea nu este un organism statal i nu emite acte juridice ci face doar recomandri, ce pot nsuite sau nu de investitor, concluziile din procesul-verbal neind obligatorii pentru investitor. De exemplu, nimic nu-l mpiedic pe investitor s recepioneze lucrrile chiar dac comisia a recomandat respingerea ei (art. 21 din Hotrrea Guvernului nr. 273/1994). Suntem n domeniul dreptului privat (subl. ns.) i proprietarul este suveran asupra intereselor sale. n concluzie, procesul-verbal ncheiat de comisia de recepie este, din punct de vedere al dreptului privat o simpl operaiune material, nu un act juridic. (subl. ns.) I. Nu este fondat prima critic prin care apelanta susine c greit prima instan a admis excepia lipsei calitii procesuale pasive a Primriei sectorului 1 Bucureti.
investitor | drept privat | comisie de recepie

Curea observ c reclamanii au chemat n judecat Primria sectorului 1 pentru ca hotrrea instanei s-i e opozabil cci nu a pretins nimic de la aceast prt. Curtea reamintete c opozabilitatea unei hotrri este incident dac n actul juridic substanial prile au interese opuse. Altfel, ar nsemna c primriile ar trebui s e pri n toate litigiile ca s le e opozabile hotrrile dintre pri. n spe, simplul fapt c la comisia de recepie a participat un reprezentant al administraiei publice nu leag cu nimic unitatea administrativ, avnd n vedere c acea comisie nu este o instituie, c ea voteaz cu majoritate, i c nu emite acte juridice actele lor ind simple operaiuni materiale, mai exact, avize ale specialitilor cu privire la acceptarea sau nu a lucrrii pe care o decide investitorul. Pe de alt parte, prezena reprezentantului administraiei publice nu are semnicaia de exercitarea a puterii publice n aceast comisie. Indiferent de coninutul procesului-verbal al comisiei administraia public nu va cu nimic mpiedicat s aplice legea, de exemplu, s sancioneze pe constructor ori pe investitor pentru aspecte legate de nerespectarea autorizaiei de construcie. Aa cum a fost artat mai sus, pe temeiurile juridice invocate, comisia constituie un fel de consilieri ad-hoc, investii de lege cu sarcina de a face recomandri investitorului. O astfel de comisie nu poate lega administraia public cu nimic. Altfel ar trebui s admitem c o recomandare greit fcut de reprezentantul administraiei publice ar putea antrena rspunderea unitii administrativ teritorial, concluzie ce nu poate admis n lipsa unui text de lege. n concluzie nu este fondat prima critic, soluia primei instane ind legal. II. Nu este fondat nici a doua critic prin care apelanii susin c greit a fost respins aciunea fa de prt ca lipsit de interes. Avnd n vedere c relevarea lipsei interesului presupune i vericarea dreptului subiectiv al reclamanilor i legitimitatea aciunii lor, curtea va verica i aceste aspecte.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 57 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

DOCTRIN

Curtea reamintete concluzia de mai sus privind natura procesului-verbal al comisiei de recepie reglementat de Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, respectiv faptul c este o operaie material, mai exact, un aviz obligatoriu. Din acest motiv nu poate primit teza reclamanilor potrivit creia procesul-verbal de recepie ar condiiona nscrierea n cartea funciar, acesta ind unul dintre interesele aciunii lor. n realitate, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 actul de recepie ntocmit de investitor, nu procesul-verbal al comisiei de recepie instituit de Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, este o condiie a nscrierii n careta funciar. Regula este reasc deoarece actul de recepie decis de proprietar marcheaz, n principiu, momentul transferului proprietii lucrrii de la constructor la investitor. n acest moment, cauza se a n calea de atac a recursului, avnd prim termen de judecat la nalta Curte de Casaie i Justiie la data de 14 februarie 2014, astfel c nu se poate avea n vedere dect ca o hotrre denitiv. Spre deosebire de aceste instane civile, o alt instan civil, soluionnd recursul mpotriva unei sentine civile de declinare a competenei materiale, prin care s-a apreciat c procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor este un act administrativ, a considerat c soluia Judectoriei Sectorului 1 Bucureti este corect Dosar nr. 21824/299/2010 al Judectoriei Sectorului 1 Bucureti Sentina civil nr. 356 din 10 ianuarie 2011 i Decizia civil nr. 7R din 4 ianuarie 2012, a Tribunalului Bucureti, secia a III-a civil. n sens contrar opiniei c procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor este un act de drept privat, ci unul de drept public, un act administrativ, cel puin n ceea ce privete constatrile autoritii publice, s-au pronunat instanele de contencios administrativ, care au accentuat poziia reprezentantului administraiei publice locale n componena comisiei de recepie i faptul c, prin acesta, o instituie de drept public gireaz conformitatea construciei cu normele privind calitatea construciilor i disciplina n construcii soluii similare n dosarele nr. 1205/3/2012 i nr. 8264/3/2012 ale Tribunalului Bucureti, secia a IX-a, contencios administrativ i scal, ind respinse excepiile de necompeten funcional, prin care s-a pus n discuie natura juridic a procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor. S-a artat, n acest sens, c: Din ansamblul prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 273/1994 se desprinde ideea ca rolul principal al procesului-verbal de recepie este de a naliza raporturile juridice dintre investitorul i executantul lucrrilor pentru care s-a obinut n prealabil autorizaia de construire. Aceasta concluzie rezulta i din faptul c punctele de vedere exprimate de membrii comisiei nu sunt obligatorii pentru investitor, acesta avnd libertatea de a recepiona sau nu lucrarea, cu sau fr obieciuni. De asemenea, toate litigiile la care se refer Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 vizeaz exclusiv raporturile dintre investitorul i executantul lucrrilor. Din cele de mai sus s-ar desprinde ideea ca procesul-verbal de recepie reprezint un act juridic de drept civil. Cu toate acestea, daca numai aceasta ar natura juridica a procesului-verbal i daca numai acesta ar scopul lui, ar dicil de justicat prezenta obligatorie n cadrul comisiei de recepie a unui reprezentant al autoritii publice emitente a autorizaiei.

58 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

Noi aspecte jurisprudeniale viznd regimul juridic al actelor administrative de urbanism

n realitate, procesul-verbal de recepie soluioneaz mai multe raporturi juridice, mai exact raporturile principale dintre investitor i executant, dar i raporturile dintre investitor i autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia este situat construcia. Dei legea nu prevede n mod expres acest lucru, punctul de vedere exprimat de reprezentantul autoritii publice, dei nu este obligatoriu pentru investitor, este obligatoriu pentru autoritatea publica, ea ind inut n viitor de propriile constatri. Pe de o parte, aceste constatri nu sunt exprimate de funcionarul public n numele propriu, ci n numele autoritii pe care o reprezint, iar scopul prezenei acestui funcionar nu este acela de a acorda consultaii sau asisten de specialitate investitorului, ci de a realiza controlul statului n privina respectrii calitii n construcii. Spre exemplu, n cazul n care reprezentantul autoritii publice proces-verbal | efectueaz recepia lucrrilor fr obieciuni, o astfel de constatare va act administrativ | putea opus de investitor n cazul unui eventual control ulterior al contencios administrativ autoritii pe aceeai tem, pentru a se evita aplicarea unor sanciuni. Or, n ceea ce privete constatrile autoritii publice, procesul-verbal de recepie are natura juridica a unui act administrativ ce stinge raportul juridic dintre investitor i autoritate ce avea ca obiect vericarea calitii n construcii. n aceste condiii, opinia prezentei instane este n sensul c procesul-verbal de recepie este supus controlului instanei de contencios administrativ ncheiere de edin din data de 9 mai 2012, meninut de Curtea de Apel Bucureti, secia de contencios administrativ, prin Decizia civil nr. 726 din 18 februarie 2013, prin care a fost admis recursul mpotriva Sentinei civile nr. 2960 din 27 iunie 2012, pronunat n dosar nr. 1205/3/2012, numai sub aspectul cheltuielilor de judecat, nu i al aspectelor de competen ratione materiae. Este deci, evident, c nu exist un punct de vedere unitar al practicii judiciare n ceea ce privete competena de soluionare a aciunilor avnd ca obiect anularea procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, reglementat de prevederile Hotrrii Guvernului nr. 273/1994. Actul menionat apare ca avnd un caracter mixt privat-public, public cel puin n ceea ce privete partea care conine constatrile reprezentanilor administraiei publice, acetia acionnd n numele i pe seama instituiei publice. Aceast parte este cenzurabila pe calea contenciosului administrativ, ind ntrunite toate condiiile actului administrativ reglementat de art. 2 alin. (1) lit. c), ns este dicil de separat, n practic, soluionarea unei aciuni de acest gen care, de cele mai multe ori, are critici i n ceea ce privete operaiunile efectuate de ctre investitor sau de ctre executant, ind vorba de raporturi de drept privat, dar i critici privitoare la constatrile reprezentanilor administraiei publice locale, raporturile dintre administraia public i investitor ind de drept public, pentru raiunile ce s-au artat anterior. Exist, n mod evident, dou soluii pentru soluionarea acestei contradicii: o soluie procedural-formal a puterii judectoreti, respectiv cea a promovrii unui recurs n interesul legii, n condiiile art. 514 i urm. noul C. pr. civ., avnd n vedere c exist hotrri denitive

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 59 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DOSAR |

Mihai DRGUESCU

contradictorii (n mod cert, nu numai cele prezentate aici) i o soluie legislativ, n care Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 s e modicat, completat cu prevederi privind competena de soluionare a cauzelor privind anularea procesului-verbal de recepie (chiar ambele) de ctre o instan sau alta. Trebuie spus, n acest context, c Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 a avut n vedere, n ceea ce privete contenciosul judiciar, doar situaia n care prile nu ncheie un proces-verbal de recepie pe cale amiabil, i nici mcar aici nu s-a oferit criterii pentru a determina fr dubii care este instana competent art. 42. Dac prile nu ajung la ncheierea unui proces-verbal de recepie nal pe cale amiabil, ele se pot adresa instanei judectoreti competente ceea ce conrm observaia c actul normativ are o preponderen tehnic majoritar, dect juridic. Oricum, trebuie avut n vedere c prevederile legale ce privesc calitatea i sigurana n construcii au ca scop aprarea unui interes public, recepia unui ediciu avnd, prin natura obiectului la care se refer imobil construcie, efecte ce nu se limiteaz la graniele materiale ale cldirii, astfel c se pune problema dac nu cumva natura public a procesului-verbal de recepie absoarbe latura privat, evident i ea, a acestui act. i aici, ca i n alte situaii n care lipsa de claritate a reglementrii duce la situaii cel puin contradictorii, dac nu blocaje, ce cost att statul, prin cheltuiala inutil cauzat de trecerea cauzelor de la o instan la alta, dar i prile proceselor, ce consum timp, energie i resurse materiale, se relev foarte clar faptul c, atunci cnd exist ambiguiti de genul acesta, soluia cea mai puin costisitoare i cea mai rapid este cea legislativ. Practica instanelor tinde s se orienteze ctre un numitor comun, ntr-o evoluie evident, dei insidioas, a sistemului judiciar, ctre un drept al precedentului, ns acest tip de evoluie este lent i nesigur, cronofag i consumator de resurse. n schimb, soluia ar (relativ) mai simpl prin procesul de legiferare, cu condiia ca acesta s se orienteze spre rezolvarea disfunciilor de genul menionat situaii similare acesteia sunt foarte multe n practic, mai ales n domeniul dreptului administrativ, prin neclaricarea atribuiilor autoritilor publice locale i, mai ales, prin neclaricarea competenei de judecat n raport de diferitele categorii de autoriti publice i actele pe care acestea le emit sau la edictarea crora particip, aa cum este cazul actului din analiza de fa.

DOCTRIN

60 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DOSAR

JURISPRUDEN NAIONAL

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns

Persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns. Parte vtmat. Rolul activ al instanei judectoreti
C. pr. pen., art. 17, art. 38515 pct. 2 lit. c) Potrivit dispoziiilor art. 17 alin. (1) i (2) C. pr. pen., aciunea civil se pornete i se exercit i din ociu, cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, instana de judecat cernd persoanei vtmate ca, prin reprezentantul su legal, ori, dup caz, persoanei care i ncuviineaz actele, s prezinte situaia cu privire la ntinderea pagubei materiale i a daunelor morale, precum i date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. Alin. (3) al aceluiai articol stabilete c instana de judecat este obligat s se pronune din ociu asupra reparrii pagubei i a daunelor morale, chiar dac persoana vtmat nu este constituit parte civil. (C. Apel Ploieti, secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia penal nr. 1625 din 5 decembrie 2012) Prin sentina penal nr. 535 din 20 martie 2012, Judectoria Ploieti l-a condamnat pe inculpatul D.D.F. sub aspectul svririi infraciunii de ucidere din culp, prevzut de art. 178 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. pr. pen., fapt din 16 mai 2009, la 1 (un) an i 6 (ase) luni nchisoare. Cu aplicarea art. 71 i art. 64 lit. a) i b) C. pen., cu excepia dreptului de a alege, prevzut de art. 64 alin. (1) lit. a) C. pen. n temeiul art. 861 alin. (1), (2) C. pen., a dispus suspendarea executrii sub supraveghere a pedepsei de 1 (un) an i 6 (ase) luni nchisoare pe durata unui termen de ncercare de 3 ani i 6 luni, stabilit conform dispoziiilor art. 862 alin. (1) C. pen. n temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicat inculpatului, pe durata termenului de ncercare de mai sus. n baza art. 863 C. pen., a dispus ca pe durata termenului de ncercare inculpatul D.D.F. s se supun urmtoarelor msuri de supraveghere: s se prezinte la Serviciului de Probaiune de pe lng Tribunalul Prahova conform programului de supraveghere; s anune, n prealabil, orice schimbare de domiciliu, reedin sau locuin i orice deplasare care depete 8 zile, precum i ntoarcerea; s comunice i s justice schimbarea locului de munc; s comunice informaii de natur a putea controlate mijloacele lui de existen. n baza art. 359 C. pr. pen., a atras atenia inculpatului asupra dispoziiilor art. 86 4 C. pen. privind revocarea suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei, n cazul svririi unei alte infraciuni n termenul de ncercare, al nendeplinirii obligaiilor civile din hotrre pn la expirarea acestui termen sau al nendeplinirii cu rea-credin a msurilor de supraveghere prevzute de lege i a obligaiilor stabilite de instan. n baza art. 14 i art. 346 C. pr. pen., a luat act c partea vtmat I.I. nu s-a constituit parte civil n cauz fa de inculpatul D.D.F. n baza art. 191 C. pr. pen., a obligat inculpatul s plteasc statului 1.100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Pentru a pronuna aceast sentin, prima instan a reinut c prin rechizitoriul Parchetului de pe lng Curtea de Apel Ploieti, nr. 828/P/2011 din data de 9 noiembrie 2011,

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 63 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia penal nr. 1625 din 5 decembrie 2012

s-a dispus punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului D.D.F. sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 178 alin. (2) C. pen. Cauza a fost nregistrat pe rolul Judectoriei Ploieti la data de 17 noiembrie 2011 sub nr. 27059/281/2011. n motivarea actului de sesizare a instanei s-a reinut c la data de 16 mai 2009, n jurul orelor 1340, inculpatul D.D.F. se deplasa pe raza com. Iordcheanu, jud. Prahova, pe DJ 102C, avnd direcia de mers ctre localitatea Urlai, cu o vitez mult superioar celei legale n zona unei coli, zon aat sub incidena indicatorului de avertizare copii i a accidentat mortal pe I.F.V., n vrst de 9 ani, angajat n traversarea strzii la o distan de civa metri de trecerea de pietoni. Situaia de fapt astfel reinut prin rechizitoriu a avut n vedere urmtoarele mijloace de prob administrate n cursul urmririi penale: proces-verbal de cercetare la faa locului, schia locului n care s-a produs accidentul i plana foto ntocmit cu ocazia cercetrii la faa locului; declaraiile martorilor; raport de expertiz tehnic auto; buletin de testare cu aparatul etilotest, de examinare clinic i buletin de analiz toxicologic alcoolemie ale nvinuitului; raport medico-legal de autopsie a victimei; proces-verbal de vericare tehnic a autoturismului implicat n accident; declaraii inculpat n care recunoate fapta. Partea vtmat I.I. a artat c nu se constituie parte civil n cadrul procesului penal, mpotriva inculpatului D.D.F. Astfel, n declaraia dat n cursul urmririi penale, partea vtmat I.I., tatl victimei minore I.F.V., a artat c a doua zi dup producerea accidentului, tatl inculpatului a mers la domiciliul su ajutndu-i material n vederea nmormntrii minorului, iar dup aceea, ocazional; a menionat c nu formuleaz niciun fel de pretenii fa de conductorul auto D.D.F. La termenul de judecat din data de 13 martie 2012, inculpatul D.D.F. a declarat personal c recunoate n totalitate fapta reinut n

actul de sesizare a instanei, cunoate probele administrate n faza de urmrire penal i i le nsuete i a solicitat ca judecata s se fac n baza probelor administrate n faza de urmrire penal, n temeiul dispoziiilor art. 320 1 C. pr. pen. n acest sens, instana a procedat la audierea inculpatului D.D.F. Instana a constatat c probele administrate n faza de urmrire penal stabilesc fapta inculpatului i cuprind date suciente cu privire la persoana acestuia, iar inculpatul a declarat c le cunoate i le nsuete. Drept pentru care instana a admis cererea inculpatului D.D.F., iar cauza a fost judecat conform procedurii prevzute de art. 3201 C. pr. pen., avnd n vedere c inculpatul a recunoscut n totalitate fapta de care a fost acuzat nainte de a se intra n cercetarea judectoreasc. Din a de cazier judiciar a inculpatului rezult c acesta nu este cunoscut cu antecedente penale. Analiznd ntregul material probatoriu administrat n cauz, raportat la cererea inculpatului privind judecarea sa n procedura prevzut de dispoziiile art. 3201 C. pr. pen., instana de fond a reinut c la data de 16 mai 2009, n jurul orei 1340, inculpatul D.D.F. a condus autoturismul marca Fiat Marea, cu numrul de nmatriculare ..., pe DJ 102 C, n comuna Iordcheanu, sat Iordcheanu, direcia de mers spre localitatea Urlai. n drumul su, n dreptul colii Generale din aceast localitate, l-a surprins i l-a accidentat pe I.F.V. care se angajase n traversarea drumului, din partea dreapt ctre stnga sensului de deplasare a inculpatului; ulterior impactului cu acesta, l-a acroat i pe T.D. care se deplasa cu bicicleta pe sensul de mers Urlai ctre localitatea Gornet Cricov. Decesul lui I.F.V., n vrst de 9 ani, s-a produs instantaneu, iar victima T.D., persoana ce se deplasa pe biciclet, a suferit leziuni de tipul excoriaiilor i echimozelor la nivelul antebraului stng, coapsei i gambei drepte, i parietal stnga. Potrivit certicatului medico-legal nr. 1097 din 22 mai 2009 eliberat numitului T.D. de Servi-

jurispruden

64 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns

ciul de Medico Legal Ploieti, acesta a prezentat leziuni ce pot data din data de 16 mai 2009 i s-au putut produce prin lovire cu i de corpuri dure, posibil ntr-un accident de circulaie i a necesitat 4-5 zile de ngrijiri medicale. n ceea ce privete victima T.D., prin rechizitoriu s-a dispus nenceperea urmririi penale fa de D.D.F. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 184 alin. (1) i (3) C. pen., deoarece fapta nu este prevzut de legea penal, persoana vtmat T.D. necesitnd un numr mai mic de zile de ngrijiri medicale dect cel prevzut de Codul penal. n ceea ce privete moartea lui I.F.V., din raportul medico-legal nr. 263M din 18 mai 2009 ntocmit de Serviciul Medico-Legal Ploieti, rezult c aceasta a fost violent i s-a datorat hemoragiei i contuziei cerebrale consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu fractur cranian asociat unui traumatism vertebro-medular cu seciune medular n cadrul unui politraumatism complex. Aceste leziuni s-au putut produce prin lovire cu i de corpuri i planuri dure (proiectare), posibil n condiiile unui accident rutier, ntre leziuni i deces existnd legtur direct de cauzalitate. Fiind testat, alcoolemia inculpatului a fost stabilit ca ind 0,00 gr.. Audiat ind, inculpatul a declarat c la data de 16 mai 2009, n jurul orelor 1340 a plecat de la domiciliul su, conducnd autoturismul marca Fiat Marea, cu nr. de nmatriculare ..., cu intenia de a ajunge n localitatea Urlai. Din satul Moceti, com. Iordcheanu, l-a luat n autoturism pe C.I., un cunoscut al su, care a ocupat locul din dreapta fa al autoturismului. n dreptul trecerii de pietoni din faa colii, inculpatul a trecut pe lng un autoturism Dacia oprit pe partea dreapt a sensului su de mers. Ulterior s-a intersectat cu o dubi i, n momentul cnd se aa n dreptul acesteia, prin spate, dinspre stnga a aprut brusc, n fug, un copil. A virat stnga, nu a reuit s-l evite i l-a lovit cu partea dreapt fa a autoturismului. A pierdut controlul direciei i a lovit cu oglinda retrovizoare stng un biciclist ce se

deplasa din sens opus, respectiv pe T.D., care a czut n anul ce mrginea drumul. Victima T.D. a declarat c n timp ce conducea bicicleta pe DJ 102C, prin localitatea Iordcheanu, mergnd spre localitatea Gomet Cricov, a observat un copil care s-a angajat n traversarea strzii, la aproximativ 2-3 m oblic fa de trecerea de pietoni, spre magazinul din apropiere. Cnd a ajuns pe cealalt band a drumului, un autoturism de culoare neagr, care se deplasa cu o vitez mai mare dect se circul n mod normal prin localitate, a acroat frontal minorul, apoi a intrat pe contrasens i l-a lovit i pe el cu partea dreapt. Acesta a precizat c nu a fost depit de niciun autovehicul, n momentele anterioare producerii accidentului. Martorul C.I.M., persoana aat pe bancheta din fa a autoturismului condus de inculpat a susinut varianta precizat de acesta din urm. Expertul tehnic desemnat n cauz, S.N., a concluzionat c n momentul impactului pietonul avea partea lateral stng a corpului orientat spre direcia din care venea autovehiculul, deci victima a aprut din partea dreapt a sensului n care se deplasa autoturismul; expertul a calculat c viteza cu care circula autoturismul marca Fiat Marea cu nr. de nmatriculare ..., condus de inculpat n momentele premergtoare impactului, a apariiei strii de pericol, a fost de 48 km/h. Acesta a considerat c numai victima ar putut evita accidentul dac se asigura cnd a ptruns pe banda de circulaie a autoturismului. C.M., expert recomandat la solicitarea prii vtmate, tatl minorului decedat, n temeiul dispoziiilor art. 118 alin. (3) C. pr. pen., a concluzionat c viteza iniial de deplasare a autoturismului Fiat Marea, nr. ..., condus de inculpat, a fost de 77 km/h, iar n momentul impactului a fost de 57 km/h, accidentul putnd evitat de acesta la viteza legal de 50 km/h. Minorul putea evita accidentul dac efectua traversarea drumului prin locul special amenajat.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 65 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia penal nr. 1625 din 5 decembrie 2012

Ambii experi au avut n vedere la ntocmirea rapoartelor de expertiz segmentul de drum pe care s-a efectuat cercetarea la faa locului i semnele de circulaie descrise n procesul-verbal de cercetare la faa locului. Inculpatul, n declaraia sa, a precizat c a observat n zon indicatoarele de avertizare i semnalizare trecere pietoni i apropiere de zona unei coli. Potrivit dispoziiilor art. 123 din Regulamentul de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2002, conductorul autovehiculului este obligat s circule cu o vitez de 30 km/h n localiti, n zona de aciune a indicatorului de avertizare Copii, n intervalul orar 72200. n actul de sesizare a instanei s-a reinut c la producerea accidentului a concurat i culpa victimei minore care s-a angajat n traversarea strzii printr-un loc nepermis. Prima instan a reinut c din materialul probator administrat n cauz rezult fr dubiu c inculpatul D.D.F. a fost cel care a condus autoturismul n momentele premergtoare accidentului, situaia de fapt rezultnd din declaraiile inculpatului coroborate cu celelalte mijloace de prob administrate n faza de urmrire penal, respectiv proces-verbal de cercetare la faa locului, schia locului n care s-a produs accidentul i plana foto ntocmit cu ocazia cercetrii la faa locului (lele 9-33); declaraiile martorilor (lele 43-45, 47-70); raport de expertiz tehnic auto (lele 86-110, 112-117); buletin de testare cu aparatul etilotest, de examinare clinic i buletin de analiz toxicologic alcoolemie ale nvinuitului (lele 39-42); raport medico-legal de autopsie a victimei (filele 37-38); proces-verbal de vericare tehnic a autoturismului implicat n accident (lele 34-35); declaraii inculpat n care recunoate fapta ce se reine n sarcina sa (lele 72, 75-76). Instana de fond a constatat c inculpatul are culp n producerea accidentului, avnd n vedere c a creat starea de pericol ce a condus

la producerea accidentului. Accidentul putea evitat de acesta la viteza legal de 50 km/h. S-a reinut i culpa minorului care putea evita accidentul dac efectua traversarea drumului prin locul special amenajat pentru aceasta. n drept, prima instan a reinut c fapta inculpatului D.D.F. care la data de 16 mai 2009, n jurul orelor 1340 se deplasa pe raza com. Iordcheanu, jud. Prahova, pe DJ 102C, avnd direcia de mers ctre localitatea Urlai, cu o vitez mult superioar celei legale n zona unei coli, zon aat sub incidena indicatorului de avertizare copii, accidentnd mortal pe I.F.V. n vrst de 9 ani, angajat n traversarea strzii la o distan de civa metri de trecerea de pietoni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii prevzute de art. 178 alin. (2) C. pen. La producerea accidentului a concurat i culpa victimei care s-a angajat n traversarea strzii printr-un loc nepermis. Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infraciunii de ucidere din culp const n conducerea necorespunztoare a unui vehicul, respectiv prin adoptarea unei soluii imprudente, conducnd cu o vitez mult superioar celei legale n zona unei coli, aat sub incidena indicatorului de avertizare copii, inculpatul a creat starea de pericol ce a condus la producerea accidentului; accidentul putea evitat de acesta la viteza legal de 50 km/h. Avnd n vedere c inculpatul a svrit fapta de ucidere din culp ca urmare a nerespectrii dispoziiilor legale i a msurilor de prevedere pentru efectuarea activitii de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, iar prin fapta svrit s-a cauzat moartea unei persoane, instana a reinut forma calicat a infraciunii, prevzut de alin. (2) al art. 178 C. pen. Urmarea imediat const n decesul minorului I.F.V. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei de ctre inculpat, rezultatul produs (decesul victimei) fiind urmarea direct a aciunii acestuia.

jurispruden

66 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost svrit cu forma de vinovie a culpei cu prevedere, aa cum aceasta este denit prin art. 19 pct. 2 lit. a) C. pen., innd seam c inculpatul D.D.F. a prevzut rezultatul faptei sale, respectiv a prevzut c manevrarea necorespunztoare a vehiculului, prin adoptarea soluiei imprudente, conducnd cu o vitez mult superioar celei legale n zona unei coli, aat sub incidena indicatorului de avertizare copii, dar nu l-a acceptat, socotind fr temei c rezultatul nu se va produce. La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instana a avut n vedere criteriile generale de individualizare prevzute de art. 72 alin. (1) C. pen. i a inut seama de limitele de pedeapsa xate n textul de incriminare, de gradul de pericol social concret al infraciunii, avnd n vedere circumstanele reale ale faptei i mprejurrile svririi acesteia, modalitatea de comitere a infraciunii i circumstanele personale ale inculpatului. De asemenea, instana a avut n vedere prevederile art. 3201 alin. (7) C. pr. pen., referitoare la reducerea limitelor de pedeaps n cazul aplicrii procedurii prevzute de acest text legal, reinnd i culpa minorului, care putea evita accidentul dac efectua traversarea drumului prin locul special amenajat pentru aceasta. n cadrul procesului de individualizare a sanciunii, instana de fond a apreciat c activitatea infracional trebuie raportat nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar i la urmrile ei (n spe urmarea imediat fiind starea de pericol creat), la ansamblul condiiilor n care a fost svrit, precum i la orice element de natur s caracterizeze persoana infractorului care a recunoscut i regretat svrirea faptei reinute n sarcina sa i nu este cunoscut cu antecedente penale. Avnd n vedere elementele artate mai sus, avute n vedere la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instana a apreciat c aplicarea unei pedepse de 1 an i 6 luni

nchisoare este necesar i sucient pentru atingerea scopurilor prevzute de art. 52 C. pen. n consecin, n baza art. 178 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. pr. pen., instana a condamnat inculpatul D.D.F. la pedeapsa de 1 an i 6 luni nchisoare, aa cum s-a artat mai sus i a fcut aplicarea art. 71 i art. 64 lit. a) i b) C. pen., cu excepia dreptului de a alege, prevzut de art. 64 alin. (1) lit. a) C. pen. Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instana de fond a apreciat c sunt ndeplinite condiiile prevzute de art. 861 C. pen. pentru aplicarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, respectiv pedeapsa aplicat este de 1 an i 6 luni nchisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior i scopul pedepsei poate atins chiar fr executarea acesteia, motiv pentru care, n baza art. 861 alin. (1), (2) C. pen., a dispus suspendarea executrii sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de ncercare stabilit conform dispoziiilor art. 862 alin. (1) C. pen. n temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului i, n baza art. 863 C. pen., a dispus ca pe durata termenului de ncercare inculpatul s se supun msurilor de supraveghere artate mai sus. n baza art. 359 C. pr. pen., a atras atenia inculpatului asupra dispoziiilor art. 86 4 C. pen. privind revocarea suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei, n cazul svririi unei alte infraciuni n termenul de ncercare, al nendeplinirii obligaiilor civile din hotrre pn la expirarea acestui termen sau al nendeplinirii cu rea-credin a msurilor de supraveghere legale i a obligaiilor stabilite de instan. n baza art. 14 i art. 346 C. pr. pen., instana a luat act de faptul c partea vtmat Iosif Ion nu s-a constituit parte civil n cauz fa de inculpat.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 67 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia penal nr. 1625 din 5 decembrie 2012

mpotriva acestei sentine au declarat recurs prile civile I.I., I.A.I. i I.M.A. prin reprezentant. n motivarea recursurilor declarate, prile civile au artat, n esen, c pedeapsa aplicat inculpatului este prea mic fa de faptele svrite. Curtea, examinnd hotrrea recurat n raport de actele i lucrrile dosarului, de criticile invocate de recureni, dar i din ociu sub toate aspectele potrivit dispoziiilor art. 3856 alin. (3) C. pr. pen., a constatat c recursurile declarate sunt fondate, ns pentru alte considerente dect cele artate de recureni: jurispruden Astfel, Curtea a reinut c situaia de fapt a fost stabilit n mod corect i complet de prima instan pe baza probelor administrate n cauz, aa cum a fost prezentat mai sus. De asemenea, pedeapsa aplicat inculpatului a fost stabilit n limitele legale, ind avute n vedere criteriile de individualizare a pedepsei prevzute de art. 72 C. pen., dar i dispoziiile art. 3201 C. pr. pen., fa de poziia inculpatului D.D.F., care a declarat personal c recunoate n totalitate fapta reinut n actul de sesizare a instanei, cunoate probele administrate n faza de urmrire penal, pe care i le nsuete, i a solicitat ca judecata s se fac n baza probelor administrate n faza de urmrire penal. Prin urmare, n latur penal sentina atacat este legal i temeinic, fa de mprejurrile de svrire a infraciunii, culpa victimei care s-a angajat n traversare printr-un loc nepermis i circumstanele personale ale inculpatului, descrise mai sus. n ceea ce privete latura civil, Curtea a reinut c la data de 19 martie 2012, dup ce instana de fond a rmas n pronunare la data de 13 martie 2012, pronunarea ind amnat la data de 20 martie 2012, partea civil I.I. a solicitat repunerea cauzei pe rol, artnd c n cauz mai erau i alte pri vtmate crora nu li s-a adus la cunotin c se pot constitui pri civile, respectiv I.I., I.A.I. i I.M.A., ntre acestea andu-se i un minor.

Instana de fond nu a mai repus cauza pe rol pentru a pune n discuie cererile formulate i nici nu a fcut vericri cu privire la susinerile prii civile. Potrivit dispoziiilor art. 17 alin. (1) i (2) C. pr. pen., aciunea civil se pornete i se exercit i din ociu, cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, instana de judecat cernd persoanei vtmate ca, prin reprezentantul su legal, ori, dup caz, persoanei care i ncuviineaz actele, s prezinte situaia cu privire la ntinderea pagubei materiale i a daunelor morale, precum i date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. Alin. (3) al aceluiai articol stabilete c instana de judecat este obligat s se pronune din ociu asupra reparrii pagubei i a daunelor morale, chiar dac persoana vtmat nu este constituit parte civil. n aceste condiii, Curtea a apreciat c instana de fond nu a avut rol activ n soluionarea laturii civile i nici nu a respectat dispoziiile art. 17 alin. (3) C. pr. pen., n condiiile n care partea civil I.I. a adus la cunotina instanei existena i a altor pri vtmate, cu att mai mult cu ct partea civil nu a beneciat de serviciile unui avocat pentru a-i putea face aprrile. Fa de aceste considerente, Curtea, n baza art. 38515 pct. 2 lit. c) C. pr. pen., a admis recursurile declarate de prile civile I.I., I.A.I. i I.M.A. prin reprezentant, mpotriva sentinei penale nr. 535 din 20 martie 2012 a Judectoriei Ploieti, pe care o va casa n parte n latur civil i va trimite cauza spre rejudecare la aceeai instan pentru soluionarea legal a laturii civile a cauzei, cu citarea tuturor prilor, respectiv a minorei I.M.A. i a prinilor acesteia I.I. i I.A.I. S-a meninut restul dispoziiilor sentinei atacate. n baza art. 192 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rmas n sarcina acestuia.

68 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Excepie de nelegalitate. Inadmisibilitatea recursului mpotriva ncheierii

Excepie de nelegalitate. Inadmisibilitatea recursului mpotriva ncheierii prin care se respinge cererea de sesizare a instanei de contencios administrativ, pronunat ntr-o cauz ce are ca obiect plngerea formulat n temeiul art. 2781 C. pr. pen.
C. pr. pen., art. 2781 Legea nr. 544/2004, art. 4 alin. (1) Din dispoziiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 rezult c admisibilitatea unei ci de atac cu privire la ncheierea de edin prin care s-a respins cererea de sesizare a instanei de contencios administrativ cu soluionarea unei excepii de nelegalitate este condiionat de admisibilitatea unei ci de atac mpotriva hotrrii pronunate n cauza n care a fost invocat respectiva excepie de nelegalitate. Or, hotrrea pronunat cu prilejul soluionrii unei plngeri adresate instanei n temeiul art. 2781 C. pr. pen. este denitiv, potrivit alin. (10) al acestui articol, aceasta nefcnd parte dintre hotrrile nedenitive determinate n art. 3851 C. pr. pen. care pot face obiectul controlului judiciar prin exercitarea unui recurs. (C. Apel Galai, decizia nr. 1187/R din 7 septembrie 2012) Prin ncheierea de edin din 17 ianuarie 2012, pronunat de Judectoria Galai n dosarul nr. 9604/233/2011, a fost respins ca ind inadmisibil excepia de nelegalitate invocat de petenta SC P.F. SRL Galai cu privire la unele acte aate la dosarul penal nr. 120/P/2009 al Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, apreciindu-se c, n raport de dispoziiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actele menionate de petent nu au caracterul unor acte administrative mpotriva crora se poate invoca excepia de nelegalitate. Prin sentina penal nr. 207 din 31 ianuarie 2012, pronunat de aceeai instan n acelai dosar, a fost respins ca nefondat plngerea formulat de petenta SC P.F. SRL Galai, prin administrator, mpotriva rezoluiei nr. 120/P/2009 din 9 aprilie 2009 a Parchetului de pe lng Tribunalul Galai. n temeiul art. 192 alin. (2) C. pr. pen., a fost obligat petenta la plata cheltuielilor judiciare ctre stat, n sum de 100 lei. Pentru a pronuna aceast sentin, prima instan a reinut urmtoarele: Prin plngerea nregistrat pe rolul Tribunalului Galai cu nr. 1432/121 din 22 februarie 2010, petenta SC P.F. SRL Galai, prin administrator, a contestat rezoluiile cu nr. 889/II/2/2009, respectiv nr. 120/P/2009 ale Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, artnd c acestea sunt nelegale i netemeinice. n motivarea plngerii ntemeiate pe prevederile art. 278 1 C. pr. pen., petenta a artat c dei au fost probe de vinovie, parchetul nu a dispus trimiterea n judecat a fptuitorului T.V.O., care a comis infraciunile de fals prevzute de art. 288 i art. 290 C. pen.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 69 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Galai, decizia nr. 1187/R din 7 septembrie 2012

Prin sentina penal nr. 432 din 5 octombrie 2010, Tribunalul Galai, fa de dispoziiile art. 2781 C. pr. pen., a respins ca nefondat plngerea formulat de petent mpotriva celor dou rezoluii ale Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, cu consecina obligrii petentei SC P.F. SRL Galai, prin reprezentant, la plata de cheltuieli judiciare ctre stat, conform cerinelor art. 192 alin. (2) C. pr. pen. mpotriva acestei sentine a declarat recurs petenta SC P.F. SRL Galai, prin reprezentant. Curtea de Apel Galai, prin decizia penal nr. 592/R din 13 aprilie 2011, a admis recursul, a casat sentina penal nr. 432 din 5 octombrie 2010 a Tribunalului Galai i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instana competent, respectiv Judectoria Galai, reinnd faptul c n cauz are calitatea de fptuitor doar numitul T.V.O., i nu s-a fcut dovada c aceast persoan deine vreo calitate care s atrag competena tribunalului sau a curii de apel, iar infraciunile pentru care s-a conrmat propunerea de nencepere a urmririi penale se judec n fond de judectorie. Cauza a fost nregistrat pe rolul Judectoriei Galai sub nr. 9604/233/2011, la aceast cauz ind conexat i dosarul cu nr. 11484/233/2011. n temeiul art. 278 1 alin. (7) C. pr. pen., procednd la judecarea plngerii formulate de petent, pe baza lucrrilor i a materialului din dosarul cauzei, instana de fond a constatat c aceasta nu este ntemeiat, meninnd soluia dispus de ctre Parchetul de pe lng Tribunalul Galai ca ind legal i temeinic. Fa de infraciunile reclamate de petenta SC P.F. SRL, prima instan a reinut c tragerea la rspundere penal a unei persoane implic stabilirea, pe baza unor probe concludente, a existenei faptei imputate, a caracterului ei infracional, precum i a vinoviei fptuitorilor. Numai pe baza unor probe certe n acuzare poate rsturnat prezumia de nevinovie instituit de dispoziiile art. 52 i

art. 66 C. pr. pen. n favoarea oricrei persoane, n caz contrar ea opernd pe deplin, n virtutea principiului in dubio pro reo. n fapt, petenta SC P.F. SRL Galai s-a adresat cu o plngere Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, solicitnd cercetarea penal i trimiterea n judecat a fptuitorului T.V.O. i a reprezentantului SC M.L. Iai, sub aspectul comiterii infraciunilor de fals n nscrisuri oficiale i fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzute de art. 288 C. pen. i art. 290 C. pen. n motivarea plngerii iniiale, s-a artat de ctre petent c fptuitorii folosesc i falsic nscrisuri ociale sau sub semntur privat, ntr-o cauz civil aat pe rolul Judectoriei Galai i n acest fel nu i permite petentei s dovedeasc mprejurarea c pe raza comunei V, jud. G, n tarlaua X, s-au construit ilegal unele imobile. Prin rezoluia cu nr. 120/P/2009 din data de 9 aprilie 2009, Parchetul de pe lng Tribunalul Galai a dispus nenceperea urmririi penale fa de fptuitori, conform art. 10 lit. a) C. pr. pen., apreciindu-se c infraciunile de fals reclamate de petent nu s-au comis n realitate. Rezoluia iniial a fost meninut prin rezoluia cu nr. 899/II/2/2009 a prim-procurorului Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, apreciindu-se c prin rezoluia anterioar cu nr. 120/P/2009 s-a constatat corect c infraciunile reclamate de petent, prin reprezentantul, nu s-au svrit n realitate. n fapt, a rezultat c n anul 2001 au fost derulate o serie de relaii comerciale ntre societatea petent i societatea administrat de ctre fptuitorul T.V.O., acesta din urm nepltind la timp penalitile de ntrziere ce se cuveneau la valoarea mri de 3.913 lei. Nemulumit de modul de derulare a afacerilor comerciale societatea petent a acio-

jurispruden

70 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Excepie de nelegalitate. Inadmisibilitatea recursului mpotriva ncheierii

nat n judecat civil pe fptuitor, n cauza cu nr. 2948/233/2008, nregistrat pe rolul Judectoriei Galai, nalizat prin respingerea aciunii formulat de petenta SC P.F. SRL Galai ca ind prematur introdus. n dosarul civil indicat de petent cu nr. 2948/233/2008, aflat pe rolul Judectoriei Galai nu s-au fabricat, nu s-au depus i nu s-au falsicat niciun fel de probe, aa cum greit susine petenta SC P.F. SRL Galai. A artat prima instan c, potrivit art. 288 alin. (1) C. pen., falsul material n nscrisuri oficiale const n falsificarea unui nscris oficial prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod de natur s produc consecine juridice, iar potrivit art. 290 alin. (1) C. pen., falsul n nscrisuri sub semntur privat const n falsificarea unui nscris sub semntur privat prin vreunul din modurile artate n art. 288, dac fptuitorul folosete nscrisul falsificat ori l ncredineaz altei persoane spre folosire. Or, din actele existente la dosar nu au rezultat date i indicii referitoare la svrirea infraciunilor prevzute de art. 288 alin. (1) i art. 290 alin. (1) C. pen., respectiv c intimatul-fptuitor T.V.O. ar falsicat vreun nscris, prin vreunul din modurile artate n art. 288 sau art. 290 C. pen., n vederea producerii unor consecine juridice, plngerea i declaraiile petentului necoroborndu-se cu celelalte mijloace de prob administrate n cauz. A apreciat instana de fond c nici invocarea de ctre petent a neadministrrii probelor de ctre procuror, conform art. 63-64 C. pr. pen., nici audierea sa, aa cum prevede art. 76 C. pr. pen., nu pot avute n vedere, deoarece administrarea acestora vizeaz procesul penal numai dup nceperea urmririi penale, faz care presupune garaniile procesuale pentru efectuarea unei urmriri penale complete. n etapa actelor premergtoare, etap care se situeaz n afara procesului penal, nu pot

fi administrate mijloace de prob, ci se fac numai vericri cu privire la presupuse fapte penale. Mai mult, a reinut prima instan c n cauz nu exist nicio dovad din care s rezulte c petenta ar fi fost mpiedicat s-i susin acuzrile n cauza civil cu nr. 2948/233/2008 a Judectoriei Galai i, n orice caz, nici autoritile judiciare i nici fptuitorul nu au obstrucionat pe partea vtmat (petent) s depun la dosar nscrisuri, inclusiv cel emis de Primria comunei V. Fa de aceste considerente, s-a constatat de ctre instana de fond c falsurile pretinse a fost svrite de fptuitor nu s-au comis n realitate i, pe cale de consecin, plngerea apare ca ind nefondat. mpotriva ncheierii de edin din data de 17 ianuarie 2012, pronunat n dosarul nr. 9604/233/2011 de ctre Judectoria Galai, prin care a fost respins excepia de nelegalitate ca ind inadmisibil, a formulat recurs petenta SC P.F. SRL, prin reprezentant legal, recursul astfel declarat ind iniial nregistrat pe rolul Tribunalului Galai, sub nr. 9604/233/2011. Prin decizia penal nr. 157 din 18 aprilie 2012 a Tribunalului Galai, s-a dispus declinarea competenei de soluionare a cauzei n favoarea Curii de Apel Galai, apreciindu-se c, prin Legea nr. 202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor, intrat n vigoare la data de 25 noiembrie 2010 au fost modicate dispoziiile art. 27 pct. 3 C. pr. pen. i cele ale art. 281 pct. 3 C. pr. pen., care reglementeaz competena tribunalului, respectiv a curii de apel, ca instan de recurs, iar din interpretarea dispoziiilor legale menionate, astfel cum au fost modicate, rezult c, n ceea ce privete competena de soluionare a recursului n materie penal, prin modificrile aduse Codului de procedur penal, curtea de apel a dobndit o competen general, iar

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 71 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Galai, decizia nr. 1187/R din 7 septembrie 2012

tribunalul, o competen special, limitat la cazurile expres i limitativ prevzute de art. 27 pct. 3 C. pr. pen. Att timp ct hotrrea atacat este o sentin pronunat n prima instan de ctre judectorie, care nu face parte din categoria celor care, potrivit art. 27 pct. 3 C. pr. pen., pot atacate cu recurs la tribunal, competena material de soluionare a prezentului recurs revine Curii de Apel Galai (n acest sens, a se vedea i ncheierea nr. 1365 din 8 septembrie 2011 a naltei Curi de Casaie i Justiie, pronunat n soluionarea unui regulator de competen). jurispruden Pe rolul Curii de Apel Galai cauza a fost nregistrat sub nr. 9604/233/2011 din data de 23 mai 2012. Recursul este inadmisibil. Din economia dispoziiilor Prii speciale, Titlul II, capitolul II, seciunile I i II din Codul de procedur penal rezult condiionarea admisibilitii cilor de atac de exercitarea acestora potrivit legii procesuale care, ntre altele, a determinat hotrrile susceptibile de a supuse controlului judiciar. Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate cercetat oricnd n cadrul unui proces, pe cale de excepie, din oficiu sau la cererea prii interesate. n acest caz, instana, constatnd c de actul administrativ depinde soluionarea litigiului pe fond, sesizeaz, prin ncheiere motivat, instana de contencios administrativ competent i suspend cauza; ncheierea de sesizare a instanei de contencios administrativ nu este supus niciunei ci de atac, iar ncheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate atacat odat cu fondul. Suspendarea cauzei

nu se dispune n ipoteza n care instana n faa creia s-a ridicat excepia de nelegalitate este instana de contencios administrativ competent s o soluioneze i nici atunci cnd excepia de nelegalitate a fost invocat n cauze penale. n cauz, Secia penal a Curii de Apel Galai a fost sesizat cu un recurs declarat de petenta SC P.F. SRL Galai, prin administrator, mpotriva ncheierii de edin din data de 17 ianuarie 2012 pronunat n dosarul nr. 9604/233/2011 de ctre Judectoria Galai, prin care a fost respins excepia de nelegalitate cu privire la unele acte aate la dosarul penal nr. 120/P/2009 al Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, ca ind inadmisibil. Din dispoziiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 rezult c admisibilitatea unei ci de atac cu privire la ncheierea de edin prin care s-a respins cererea de sesizare a instanei de contencios administrativ cu soluionarea unei excepii de nelegalitate este condiionat de admisibilitatea unei ci de atac mpotriva hotrrii pronunate n cauza n care a fost invocat respectiva excepie de nelegalitate. Or, hotrrea pronunat cu prilejul soluionrii unei plngeri adresate instanei n temeiul art. 2781 C. pr. pen. este denitiv, potrivit alin. (10) al acestui articol, aceasta nefcnd parte dintre hotrrile nedefinitive determinate n art. 3851 C. pr. pen. care pot face obiectul controlului judiciar prin exercitarea unui recurs. Recunoaterea unei ci de atac n alte condiii dect cele prevzute de legea procesual constituie o nclcare a principiului legalitii i, din acest motiv, apare ca o soluie inadmisibil n ordinea de drept. n consecin, Curtea a respins recursul ca inadmisibil, conform art. 38515 pct. 1 lit. a) C. pr. pen.

72 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Excepie de nelegalitate. Inadmisibilitatea recursului mpotriva ncheierii

Soluionarea laturii civile. Culpa concurent. Determinarea procentului de culp


Chiar dac asupra laturii penale stabilirea n concret a procentului de culp al victimei nu are o att de mare nsemntate, asupra laturii civile de stabilirea procentului de culp depinde chiar ntinderea obligaiei de plat ce formeaz obiectul aciunii civile. n cazul n care exist o culp comun la producerea infraciunii este necesar ca instana s stabileasc procentul acestei culpe n vederea unei juste soluionri a laturii civile a cauzei. (C. Apel Alba Iulia, secia penal, decizia penal nr. 1014 din 1 octombrie 2012)

Prin sentina penal nr. 559 din 18 aprilie 2012, pronunat de Judectoria Aiud, n dosarul nr. 4727/175/2011, s-au hotrt urmtoarele: n baza art. 346 alin. (1) C. pr. pen., a fost admis n parte aciunea civil formulat de prile civile D.I., n nume propriu i n calitate de reprezentant legal a minorilor D.I.V. i D.I.M. n contradictoriu cu inculpatul P.D.M., partea responsabil civilmente SC S.T.R. SRL i cu asigurtorul Societatea de Asigurare SC U.A. SA Bucureti. A fost admis aciunea civil formulat de partea civil Spitalul Judeean de Urgen A. A fost constatat calitatea de asigurtor de rspundere civil a Societii de Asigurri SC U.A. SA Bucureti. n baza art. 14 C. pr. pen. raportat la art. 998, art. 999 C. civ., art. 49 alin. (1) i art. 50 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, a fost obligat inculpatul, n solidar cu partea responsabil civilmente, s plteasc prii civile D.I. suma de 6.000 lei cu titlu de daune materiale i echivalentul n lei a sumei de 20.000 euro cu titlu de daune morale i prilor civile D.I.V. i D.I.M. echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro pentru ecare cu titlu de daune morale. A fost obligat inculpatul, n solidar cu partea responsabil civilmente, s plteasc n favoarea prilor civile, D.I.V. i D.I.M. echivalentul sumei de 214 euro cu titlu de

pensie de ntreinere, respectiv suma de 107 euro pentru fiecare minor, pn la mplinirea vrstei de 18 ani sau pn la finalizarea studiilor, dar nu mai trziu de mplinirea vrstei de 26 ani. n baza art. 14 C. pr. pen. raportat la art. 998, art. 999 C. civ., art. 49 alin. (1) i art. 50 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, a fost obligat inculpatul, n solidar cu partea responsabil civilmente, s plteasc prii civile S.M. echivalentul n lei al sumei de 5.000 euro, cu titlu de daune morale. n baza art. 14 C. pr. pen. raportat la art. 998, art. 999 C. civ., art. 49 alin. (1) i art. 50 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, a fost obligat inculpatul, n solidar cu partea responsabil civilmente, s plteasc prii civile Spitalul Judeean de Urgen A. suma de 1.657,78 lei, cu titlu de daune materiale. A fost respins n rest aciunea civil. n baza art. 193 alin. (1), (2) C. pr. pen., a fost obligat inculpatul n solidar cu partea responsabil civilmente, alturi de asigurtorul SC U.A. SA Bucureti s plteasc prilor civile D.I. suma de 2.000 lei i 1.200 prii civile S.M. cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentnd onorariul avocatului ales. Pentru a pronuna aceast sentin, prima instan a constatat urmtoarele:

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 73 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Alba Iulia, secia penal, decizia penal nr. 1014 din 1 octombrie 2012

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lng Judectoria Aiud nr. 288/P/2010 nregistrat pe rolul instanei sub dosar nr. 2246/175/2011 a fost trimis n judecat inculpatul P.D.M. pentru svrirea infraciunilor de ucidere din culp i vtmare corporal din culp. La data de 30 noiembrie 2011, ntruct inculpatul a solicitat judecarea cauzei potrivit dispoziiilor art. 3201 C. pr. pen., s-a dispus disjungerea laturii civile a cauzei, aceasta formnd obiectul prezentului dosar nregistrat la data de 6 decembrie 2011 sub nr. 4727/175/2011. Prin cererea de constituire de parte civil formulat de partea civil D.I., n nume propriu i ca reprezentant legal al minorilor D.I.V. i D.I.M., n contradictoriu cu inculpatul P.D.M. a solicitat ca prin hotrre judectoreasc s se dispun obligarea inculpatului la: 30.000 Euro daune morale (c/valoarea n lei la data plii) pentru partea civil D.I. i cte 30.000 Euro (c/valoarea n lei la data plii) pentru ecare minor, cu titlu de daune morale; 10.000 lei daune materiale (cheltuieli de nmormntare i cele ce urmeaz dup nmormntare conform datinii); rent viager att pentru partea civil D.I., ct i pentru cei doi minori; cheltuieli de judecat. n motivarea aciunii civile, partea civil D.I. arat c att ea ct i minorii rezultai din cstorie, au pierdut singurul sprijin material i moral, prin decesul soului su i al tatlui minorilor, n urma accidentului rutier, ntruct acesta lucra n strintate i ctiga n jur de 2.500-3.000 Euro pe lun, ctig care era alocat bunului trai al familiei sale, partea civil D.I. ind casnic, ocupndu-se exclusiv de gospodrie i ngrijirea copiilor. Trauma prin care trec cele trei pri civile, este una deosebit, ntruct minorii s-au nchis n ei i sufer cumplit, iar mama lor este ntr-o situaie disperat, netiind cum i va ntreine singur, fr niciun sprijin. n drept a invocat art. 15 C. pr. civ., art. 998 C. civ.

n probaiune s-a depus factura nr. 520 din 21 ianuarie 2010, bonuri fiscale, bon de comand nr. 1036 din 21 ianuarie 2010, certificatul medical constatator al morii nr. 28 din 21 ianuarie 2010 al numitului D.V., chitana nr. 1083 din 21 ianuarie 2010, ordinul de deplasare de ridicare a decedatului D.V., chitana nr. 49 din 20 ianuarie 2010, certicat de mblsmare, copia actului de deces i de cstorie al defunctului D.V., adeverina nr. 1027 din 1 martie 2010, copia actului de natere al prii civile D.I.M., scrisoare medical pentru D.I.V., buletin de analize medicale, documente privind veniturile victimei n Spania i au fost audiai martorii F.M., J.M. i P.I.P. Prin cererea de constituire de parte civil formulat de partea civil S.M. n contradictoriu cu inculpatul P.D.M. a solicitat ca prin hotrre judectoreasc s se dispun obligarea inculpatului n solidar cu partea responsabil civilmente la plata sumei de 100.000 Euro despgubiri civile, reprezentnd prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului, care, la data de 20 ianuarie 2010, conducnd autobuzul cu nr. de nmatriculare X-53-XXX, proprietatea S.T.R. SRL B., ntr-o curb periculoas i acoperit cu zpad, nu a adaptat viteza la condiiile de drum intrnd n derapaj i ptrunznd pe contrasens a intrat n coliziune cu autoturismul marca VW Passat, care circula din sens opus regulamentar i n care partea civil se aa ca pasager. n motivare, partea civil S.M. arat c, n urma accidentului, a suferit comoie cerebral leziuni corporale, respectiv traumatism cranio-cerebral, multiple traumatisme la cutia toracic i embolie la piciorul stng urmat de tromboz vascular, fractur cu deplasare arc costal III-IV posterior stng plag prin contuzie la nivelul scalpului frontal, escoriaii la nivelul feei, necesitnd pentru vindecare 50-55 zile ngrijiri medicale. Mai arat c din cauza situaiei medicale, n urma accidentului, nu a putut s-i mai desfoare activitatea profesional la angajatorul din Spania, situaie care a condus la pierderea locului de munc, n prezent ind fr nicio form de venit.

jurispruden

74 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Soluionarea laturii civile. Culpa concurent. Determinarea procentului de culp

Partea civil S.M., prin cererea de constituire de parte civil, a solicitat i obligarea inculpatului la plata daunelor morale n favoarea sa i, n cuantum de 10.000 lei n favoarea icei sale S.A.M. n motivare, partea civil arat c, n ce privete daunele morale solicitate n favoarea sa, acestea constau n prejudiciul ziologic ncercat de ea dup evenimentul rutier ind privat de avantajele unei viei normale, inclusiv prejudiciul de agrement dat de efortul suplimentar la care a trebuit s fac fa pentru a pstra condiiile de via pe care le-a avut anterior vtmrii, iar n ce privete daunele morale solicitate n favoarea icei sale, arat c dei a necesitat pentru vindecare doar 9 zile de ngrijiri medicale, aceasta a suferit i daune psihice ca urmare a faptei ilicite a inculpatului i n compensarea acestor traume solicit 10.000 lei, ca pretium doloris, ntruct suprasolicitarea psihic i efortul zic suplimentar a contribuit n mare msur dup accident la pierderea unor examene din nvmntul preuniversitar. n probaiune s-a depus examinarea clinic a prii civile la Spitalul din H., Spania, scrisoarea medical pentru S.M.A., declaraie notarial i a fost audiat martora T.S. Prin notele de edin, asiguratorul SC U.A. SA Bucureti a solicitat admiterea n parte a cererilor de constituire de parte civil formulate de prile civile D.I., D.I.M., D.I.V. i S.M. i respingerea cererilor de constituire de parte civil a numiilor S.I., S.A.M. i S.G. n motivare asiguratorul arat c victima D.V. nu a purtat centura de siguran omologat cu care era dotat autocarul la momentul accidentului conform dispoziiilor art. 36 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, astfel c n persoana victimei sunt ntrunite condiiile unei rspunderi concurente cu inculpatul, motiv pentru care asiguratorul solicit stabilirea unui procent de culp al celor doi fa de care s e dimensionate despgubirile civile care vor considerate justicate pentru soia i copii victimei D.I., D.I.M. i D.I.V.

n ce privete daunele materiale solicitate de prile civile D.I., D.I.M., D.I.V. i S.M., asiguratorul solicit acordarea lor n msura dovedirii acestora. n ce privete cererile de constituire de parte civil ale prilor civile S.I., S.A.M. i S.G., asiguratorul arat c vtmrile pe care acestea le-au suferit nu se ncadreaz n infraciunea de vtmare corporal din culp, astfel c acestea nu pot avea nici calitatea de parte civil n cauz, iar n ce privete S.G., acesta a fost despgubit pentru autovehiculul proprietatea sa avariat n accident, astfel c nu pot acordate despgubiri suplimentare. n drept a invocat art. 15 C. pr. pen., art. 998999 i art. 1169 C. civ., Ordinul CSA nr. 21/2009. n susinere s-a depus practic judiciar. La termenul de judecat din 30 noiembrie 2011 prile civile D.I., D.I.M., i D.I.V. au depus la dosar o nou cerere de constituire de parte civil, pentru aceleai motive, prin care solicit obligarea inculpatului la: 30.000 Euro daune morale pentru ecare parte civil (c/valoarea n lei la data plii); 10.0000 lei daune materiale (cheltuieli de nmormntare, monumentul funerar i rama acestuia); rent viager pentru toate trei prile civile, n cuantum de 750 Euro (c/valoarea n lei); cu cheltuieli de judecat. Analiznd aciunea civil formulat de prile civile, prima instan a apreciat c, n cauz, exist, pe de o parte, o rspundere civil delictual n sarcina inculpatului pentru fapta proprie n condiiile art. 998-999 C. civ., precum i o rspundere alturi de inculpat n sarcina asigurtorului, n limitele contractului de asigurare ncheiat n condiiile Legii nr. 136/1995. Analiznd rspunderea pentru fapta proprie a inculpatului, constat prima instan c potrivit art. 998 C. civ., orice fapt a omului, care cauzeaz altuia prejudiciu, oblig pe acela din a crui greeal s-a ocazionat, a-l repara, iar potrivit art. 999 C. civ., omul este

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 75 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Alba Iulia, secia penal, decizia penal nr. 1014 din 1 octombrie 2012

responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar i de acela cea a cauzat prin neglijena sau prin imprudena sa. Textele legale citate instituie principiul rspunderii pentru fapta ilicit cauzatoare de prejudiciu al crui coninut l constituie obligaia civil de reparare a prejudiciului cauzat i presupune ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii: existena unei fapte ilicite; existena unui prejudiciu; existena unui raport de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu; existena vinoviei celui care a cauzat prejudiciul, condiii ce se regsesc ntrunite cumulativ n cauz. jurispruden Fapta ilicit a inculpatului const n conduita acestuia n trac, n condiiile nerespectrii dispoziiilor legale n materia circulaiei pe drumurile publice reglementat de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002 (referitoare la obligaia de a avea un comportament prudent n trac i referitoare la obligaia de adapta viteza la condiiile de drum). Vinovia inculpatului mbrac forma culpei, astfel cum a fost precizat mai sus. Totodat, alturi de fapta ilicit a inculpatului, a concurat i fapta ilicit a victimei, n condiiile nepurtrii centurii de siguran, a mai reinut prima instan. Dei inculpatul i victima au o culp n producerea rezultatului, contribuia celor doi i ponderea efectului aciunii ecruia sunt diferite, aciunea inculpatului ind covritoare n producerea rezultatului, ind apt s produc un asemenea rezultat prin energia generat, inculpatul a circulat cu un mecanism care este s produc rezultate vtmtoare grave n ipoteza n care nu este coordonat i controlat conform reglementrilor impuse de legiuitor. Urmarea imediat const n decesul numitului D.V. i vtmarea corporal a numiilor S.M., S.M.A., M.E.G., B.I. i Z.A., inculpatul fiind trimis n judecat doar pentru vtmarea corporal a numitei S.M., ntre fapta inculpatului i urmarea imediat existnd

raport de cauzalitate, astfel cum reiese din materialul probator administrat n cauz. Prima instan apreciaz c n cauz se justic acordarea daunelor morale ca pretium doloris, n compensare suferinei cauzate prilor civile D.I., D.I.V., D.I.M. prin decesul numitului N.N., avnd n vedere relaia apropiat de rudenie (soia i copii celui decedat), precum i prii civile S.M., n compensarea suferinei zice. Cu privire la suma de 6.000 lei cerut de partea civil D.I. cu titlul de daune materiale reprezentnd cheltuieli de nmormntare, parastase, amenajare mormnt, instana constat c acest prejudiciu a fost dovedit cu nscrisuri i martorii audiai, astfel c aceste pretenii vor admise n ntregime. n ce privete solicitarea privind renta viager instana constat c aceasta este nentemeiat, n cauz partea civil D.I. nedovedind starea de nevoie, respectiv neputina de a presta activiti lucrative, apte a-i asigura un venit. Prima instan apreciaz ns c minorii D.I.M. i D.I.V. sunt ndreptii la o contribuie de ntreinere, raportat la venitul minim pe economie n Spania. Referitor la preteniile materiale ale prii civile S.M., instana constat c acestea sunt nedovedite, n spe neexistnd nscrisuri justicative i nici probe testimoniale apte s conduc la dovedirea acestora, martora T.S. relatnd discuii purtate cu sora prii vtmate, neputnd astfel constitui o prob direct. Totodat, referitor la declaraia numitei E.B.M. instana nu va ine seama de ea, neind o prob administrat n mod nemijlocit de instan. Cu privire la prejudiciul moral suferit de prile civile din cauz, prejudiciul la care fac referire prile civile este unul de natur nepatrimonial, cauzat de disconfortul psihic creat ca urmare a decesului soului, respectiv tatlui acestora, de relaiile existente ntre acetia, aspecte dovedite prin depoziiile martorilor audiai, respectiv ca urmare a suferinei de ordin zic cauzat prii civile S.M.

76 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Soluionarea laturii civile. Culpa concurent. Determinarea procentului de culp

Dei existena acestei daune este evident, dicultatea privete modalitatea de evaluare a ntinderii acesteia din cauza lipsei unui criteriu matematic pentru socotirea n valori pecuniare a acestui prejudiciu moral. Prima instan a fixat o sum de bani cu titlu de daune morale, astfel nct aceasta s aib efect compensatoriu i s nu constituie o amend excesiv pentru autorul faptei ilicite sau un venit nejustificat pentru victim. Acordarea de compensaii materiale pentru daunele morale este justificat de criterii obiective rezultnd din gradul de disconfort suferit de prile civile, raportat la rezultatul produs prin svrirea infraciunii. Totodat, prima instan apreciaz ca fiind ntemeiat aciunea civil formulat de partea civil Spitalul de Urgen A., reprezentnd cheltuielile de spitalizare ale prii civile S.M. Prin urmare, n baza art. 346 alin. (1) C. pr. pen., prima instan a hotrt cum a fost mai sus artat. n ce privete solicitarea de plat a cheltuielilor de judecat, prima instan a reinut c acestea sunt ntemeiate n totalitate n ce privete partea civil D.I., potrivit chitanelor de la filele X, i n parte, n ce privete cheltuielile solicitate de partea civil S.M., respectiv pentru suma de 1.200 lei (fila X dosar), chitanele existente la filele X fiind nregistrate pe alte nume. mpotriva acestei sentine au formulat, n termen, recurs inculpatul P.D.M. i asigurtorul SC U.A. SA. Prin recursul su, inculpatul a artat c sentina de prima instan este nelegal deoarece nu a reinut i culpa victimei D.V., a acordat daune morale exagerate, a acordat pensie de ntreinere prilor civile minore fr a ine cont de venitul pe care victima, tatl lor l putea n mod legal obine i nici de posibilitile de plat ale inculpatului. Prin recursul su, asigurtorul a solicitat: reducerea cuantumului daunelor morale i materiale acordate prilor civile D.I., D.I.V. i D.I.M. n condiiile stabilirii unui grad din culp n sarcina victimei D.V.;

diminuarea daunelor morale acordate prii civile S.M.; nlturarea obligrii asigurtorului la plata cheltuielilor judiciare. n motivarea recursului su, asiguratorul, n esen, a artat c sumele acordate cu titlu de daune morale depesc limitele unei juste despgubiri, mai ales cu referire la partea civil D.I.V., care a avut unele afeciuni psihice n urma unui accident de biciclet i nu n urma decesului tatlui su. Mai arat asiguratorul c sunt dubii serioase cu privire la cuantumul veniturilor realizate nainte de deces de victima D.V. i c prima instan nu a dat eficien faptului c a reinut culpa concurent a aceleiai victime n producerea urmrilor accidentului. Analiznd recursurile cu respectarea art. 3856 alin. (3) C. pr. pen., Curtea a reinut: Obiectul prezentului dosar l constituie latura civil a procesului penal pornit mpotriva inculpatului P.D. Latura penal a procesului penal mai sus amintit a fost soluionat definitiv prin sentina penal nr. 1785/2011, pronunat de Judectoria Aiud n dosar nr. 2246/175/2011, din care a fost disjuns latura civil care face obiectul prezentului dosar. Prin sentina penal nr. 1785/2011 a Judectoriei Aiud, inculpatul P.D. a fost condamnat, n temeiul art. 178 alin. (1) i (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. b) C. pen. i art. 3201 C. pr. pen la pedeapsa de 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de ucidere din culp i, n temeiul art. 184 alin. (1) i (3) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. b) C. pen. i art. 3201 C. pr. pen. la pedeapsa de 2 luni nchisoare pentru svrirea infraciunii de vtmare corporal din culp. Prin aceeai sentin prin care s-a soluionat latura penal a cauzei privind pe inculpatul P.D., s-a reinut, cu autoritate de lucru judecat c accidentul rutier s-a produs din culpa comun a inculpatului i a victimei, n antecedena cauzal nscriindu-se att comportamentul inculpatului care a condus autoturismul fr a respecta

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 77 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Alba Iulia, secia penal, decizia penal nr. 1014 din 1 octombrie 2012

dispoziiile privind conducerea preventiv i adaptarea vitezei la condiiile de trac, dei avea obligaia legal de a avea o conduita prudenta n trac, ct i comportamentul victimei, care nu a purtat centura de siguran. Curtea a apreciat c exprimarea accidentul rutier s-a produs din culpa comun a inculpatului i a victimei nu este cea mai potrivit, deoarece pe de o parte, despre o culp a victimei D.V. nu se poate vorbi n ceea ce privete producerea accidentului rutier, ci doar n ceea ce privete urmarea acestui accident, cu limitare la respectiva victim, pe de alt parte, accidentul n discuie a produs i alte urmri, ntre care vtmarea prii civile S.M., care intereseaz cauza penal de fa. De altfel, nsi prima instan a nuanat atunci cnd a analizat latura civil, reinnd c inculpatul i victima au o culp n producerea rezultatului, mai corect ar fi fost a unuia dintre rezultate. Dei analizeaz i ponderea celor dou conduite (ale inculpatului i ale victimei D.V.), reinnd c ponderea aciunii ecruia este diferit, aciunea inculpatului fiind covritoare n producerea rezultatului, ind apt s produc un asemenea rezultat prin energia generat, prima instan nu stabilete, n concret, procentul de culp n producerea rezultatului (moartea victimei). Chiar dac asupra laturii penale stabilirea n concret a procentului de culp al victimei nu are o att de mare nsemntate, asupra laturii civile de stabilirea procentului de culp depinde chiar ntinderea obligaiei de plat ce formeaz obiectul aciunii civile. Procednd la stabilirea n concret a gradului de culp a victimei D.V. n producerea urmrilor accidentului rutier din data de 20 ianuarie 2010, Curtea a reinut c principalul factor determinant al urmrilor accidentului (moartea victimei D.V.) a fost conduita inculpatului constnd n conducerea imprudent a autocarului, conduita victimei de a nu purta centur de siguran reprezentnd doar un factor favorizator, care

nu ar avut vreo veleitate vulnerant n lipsa factorului determinant. n acest context, Curtea a stabilit procentul de culp a victimei D.V. n producerea urmrilor accidentului rutier din data de 20 ianuarie 2010 n ceea ce privete respectiva victim la un procent de 5%. Sub acest aspect, criticile recurenilor sunt, aadar, ntemeiate. Sub aspectul valorii absolute a cuantumului daunelor civile la care s-a oprit prima instan, Curtea a reinut c nu sunt ntemeiate criticile recurenilor. Prima instan a realizat o just stabilire a cuantumului daunelor materiale acordate prii civile D.I., astfel cum reiese acest cuantum din declaraiile martorelor F.M., J.M. care se coroboreaz cu aspectele ce rezult din documentele de plat de la lele X din acelai dosar. La fel de just a procedat prima instan i atunci cnd a stabilit att obligaia de plat, ct i cuantumul absolut al sumelor cu titlu de pensie de ntreinere a celor doi copii minori ai victimei D.V., prile civile D.I.V. i D.I.M. Din declaraiile martorului audiat sub acest aspect, anume P.I.P. i din nscrisurile de la lele X, rezult c victima realiza venituri din activitatea pe care o desfura n Spania, i c din aceste venituri trimitea regulat sume de bani copiilor si minori, astfel c ndreptirea acestora la o pensie de ntreinere n condiiile art. 998 C. civ. este de netgduit. La stabilirea cuantumului absolut al acestei pensii, n lipsa unor probe certe ale veniturilor realizate de victim, prima instan s-a raportat n mod corect la venitul minim din Spania, aa cum, de altfel, a solicitat asiguratorul recurent prin concluziile scrise de la lele X, care a i depus o dovad a cuantumului acestui venit. n legtur cu acest aspect, aprarea inculpatului, cu privire la faptul c nu s-a inut cont de sumele pe care le poate el realiza ca venit nu poate primit, tiut ind c principiul asigurrii reparri integrale a pagubei are prevalen.

jurispruden

78 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Soluionarea laturii civile. Culpa concurent. Determinarea procentului de culp

Cu privire la cuantumul absolut al sumelor cu titlu de daune morale, Curtea a reinut c prima instan a apreciat n mod just ntinderea acestor sume n funcie de criterii ca suferinele nsemnate zice i psihice n cazul prii civile S.M., suferinele psihice deosebit de nsemnate ale prilor civile D.I., D.I.V. i D.I.M., care s-au vzut nevoite s suporte decesul intempestiv al soului, respectiv tatlui, cu toat durerea sueteasc pricinuit de acest fapt. n analiza cuantumului daunelor morale acordate de prima instan, Curtea nu poate reine ca avnd vreo relevan afirmaiile asiguratorului cu privire la dorina prilor civile D.I., D.I.V. i D.I.M. de a se mbogii pe seama decesului victimei. Cu privire la obligarea expres a asiguratorului n solidar cu inculpatul la plata cheltuielilor judiciare, Curtea a apreciat aceast critic a fondat, avnd n vedere: pe de o parte, dispoziiile art. 191 alin. (3) C. pr. pen., care dispun c partea responsabil responsabil civilmente, n msura n care este obligat solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligat n mod solidar cu acesta i la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, iar pe de alt parte, decizia nr. 1/2005 a naltei Curi de Casaie i Justiie, seciile unite, care arat c asiguratorul de rspundere civil particip n procesul penal nu n calitate de parte responsabil civilmente, ci n calitate sui generis de asigurator. Pentru aceste considerente, Curtea a nlturat obligarea expres a asigurtorului la plata sumelor reprezentnd cheltuielile judiciare efectuate de prile civile D.I. i S.M., aspect care nu nltur, ns, obligaia implicit a asiguratorului, stabilit de art. 50 din Legea nr. 136/1995, de a plti sumele pe care asiguratul este obligat s le plteasc cu titlu cheltuieli de judecat persoanelor pgubite prin vtmare corporal sau deces. Pentru toate aceste considerente, vznd dispoziiile art. 38515 pct. 2 lit. d) C. pr. pen., Curtea a admis recursul declarat de inculpatul P.D.M. i de asigurtorul SC U.A. SA mpotriva sentinei penale nr. 559 din 18 aprilie 2012,

pronunat de Judectoria Aiud n dosarul nr. 4727/175/2011. A casat sentina penal atacat numai sub aspectul stabilirii procentului de culp n producerea urmrilor accidentului rutier din data de 20 ianuarie 2010 n ceea ce privete victima D.V. i al obligrii asigurtorului la plata cheltuielilor judiciare ale prilor civile i, rejudecnd n aceste limite: A stabilit procentul de culp a victimei D.V. n producerea urmrilor accidentului rutier din data de 20 ianuarie 2010 n ceea ce privete respectiva victim la un procent de 5% i, n consecin, a redus cuantumul sumelor acordate cu titlu de daune materiale i morale prilor civile D.I., D.I.V. i D.I.M. cu un procent de 5%, respectiv: prii civile D.I. de la 6.000 lei daune materiale la 5.700 lei daune materiale; de la echivalentul n lei al sumei de 20.000 euro daune morale la echivalentul n lei al sumei de 19.000 euro daune morale; prii civile D.I.V. de la echivalentul n lei al sumei de 107 euro pensie de ntreinere lunar la echivalentul n lei al sumei de 101,65 euro pensie de ntreinere; de la echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro daune morale la echivalentul n lei al sumei de 23.750 euro daune morale; prii civile D.I.M. de la echivalentul n lei al sumei de 107 euro pensie de ntreinere lunar la echivalentul n lei al sumei de 101,65 euro pensie de ntreinere; de la echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro daune morale la echivalentul n lei al sumei de 23.750 euro daune morale. A nlturat obligarea expres a asigurtorului la plata sumelor reprezentnd cheltuielile judiciare efectuate de prile civile D.I.i S.M. A meninut n rest sentina atacat, n msura n care nu contravine cu dispoziiile prezentei decizii. n baza art. 192 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate n recurs au rmas n sarcina statului.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 79 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Bacu, secia I civil, decizia civil nr. 1849 din 19 octombrie 2012

Bunuri conscate. Cerere de acordare a despgubirilor. Admisibilitate


Legea nr. 221/2009, art. 5 alin. (1) lit. b) Dispoziiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 prevd c orice persoan care a suferit condamnri cu caracter politic n perioada 6 martie 1945 22 decembrie () pot solicita instanei obligarea statului la despgubiri reprezentnd echivalentul valorii bunurilor conscate prin hotrrea de condamnare sau ca efect a msurii administrative, dac bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obinut despgubiri prin echivalent n condiiile Legii nr. 10/2001 () sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, cu modicrile ulterioare. jurispruden Din interpretarea textului sus-menionat rezult c posibilitatea acordrii de despgubiri materiale vizeaz bunurile la care fac referire dispoziiile Legii nr. 10/2001 i ale Legii nr. 247/2005, aspect relevat de nsi sintagma din text dac bunurile respective. Att timp ct posibilitatea acordrii de despgubiri materiale vizeaz doar bunurile la care fac referire dispoziiile Legii nr. 10/2001 i ale Legii nr. 247/2005, solicitarea contestatorului, ca n temeiul art. 5 din Legea nr. 221/2009 s-i e acordare despgubiri pentru bunurile mobile conscate prin procesul-verbal ncheiat la 26 august 1945, nu poate primit. (C. Apel Bacu, secia I civil, decizia civil nr. 1849 din 19 octombrie 2012)

Prin sentina civil nr. 1565 din 22 iunie 2012, pronunat de Tribunalul Bacu n dosarul nr. 7491/110/2009, s-a respins excepia inadmisibilitii captului de cerere privind obligarea prtului la plata contravalorii unor bunuri mobile. S-a admis n parte aciunea formulat de reclamanta P.E. n contradictoriu cu prtul St.R. prin M.F.P. A fost obligat prtul St.R. prin M.F.P. s achite reclamantei sumei de 5.769 RON, reprezentnd actualizarea sumei de 6.000 lei conscai prin procesul-verbal de sechestru asigurator din 26 august 1964. S-au respins celelalte pretenii. Pentru a pronuna aceast sentin prima instan a reinut urmtoarele:

Prin cererea nregistrat pe rolul Tribunalului Bacu, la data de 14 decembrie 2009 sub nr. 7491/110/2009, reclamanta P.E. a chemat n judecat pe prtul St.R. prin M.F.P., solicitnd instanei pronunarea unei hotrri prin care s e obligat prtul s e obligat s-i plteasc suma de 6.000 lei, actualizat cu rata inaiei de la data conscrii i pn la data plii, bani ce i-au fost confiscai mpreun cu alte bunuri n baza sentinei de condamnare din 9 ianuarie 1965. n motivare, reclamanta a artat c prin sentina penal nr. 10 din 9 ianuarie 1965, pronunat de Tribunalul Militar Bucureti de Regiune Militar, Colegiu de Recurs, a fost condamnat la 3 ani nchisoare corecional i confiscarea tuturor bunurilor deinute, pentru svrirea infraciunii de rspndire de publicaii interzise, ind arestat la data de

80 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Bunuri conscate. Cerere de acordare a despgubirilor. Admisibilitate

1 august 1964 i ncarcerat. Prin Decretul nr. 456 din 15 mai 1966 a fost pus n libertate, executnd n nal 2 ani i 22 zile nchisoare. A mai artat reclamanta c pe lng pedeapsa nchisorii s-a dispus i confiscarea total a bunurilor avute la data arestrii, printre care i un CEC n valoare de 6.000 lei i o cruciuli din aur, aceasta din urm neind trecut n procesul-verbal. Prtul St.R., prin M.F.P. D.G.F.P. Bc. a formulat ntmpinare, prin care artat c preteniile nu au fost dovedite, procesul-verbal de sechestru asigurtor i de inventariere nefcnd dovada confiscrii efective a bunurilor solicitate prin aciune. n cursul judecii reclamanta i-a precizat aciunea artnd c solicit obligarea prtului la restituirea sumei de 6.000 lei actualizat i la plata contravalorii urmtoarelor bunuri confiscate: o cruciuli cu lan din aur, n medie de 8 gr, n valoare de 640 lei, a trei verighete din aur a cte 4 gr. ecare, evaluate la 320 lei bucata i a unui inel din aur de 4 gr, n valoare de 320 lei. Prtul a invocat n cursul judecii excepia inadmisibilitii cererii privind obligarea la despgubiri pentru bunurile mobile conscate prin procesul-verbal. Analiznd actele i lucrrile dosarului instana a reinut urmtoarele: Referitor la inadmisibilitatea captului de cerere privind obligarea prtului la plata contravalorii unor bunuri mobile conscate: Prin sentina penal nr. 10 din 9 ianuarie 1965, pronunat de Tribunalul Militar Bucureti n dosarul nr. 310/1964, reclamanta P.E. a fost condamnat pentru svrirea infraciunii de rspndire de publicaii interzise, prevzut de art. 325 alin. (3) lit. c) C. pen. la 3 ani nchisoare corecional. Prin aceeai sentin s-a dispus i conscarea valorilor prevzute n procesul-verbal de sechestru asigurtor.

Reclamanta a executat, din pedeapsa la care a fost condamnat, 2 ani i 22 zile. Prin Decizia nr. 2334 din 23 octombrie 1996, Curtea Suprem de Justiie, secia penal, a admis recursul n anulare declarat de Procurorul general mpotriva sentinei penale nr. 10 din 9 ianuarie 1965 i nr. 38 din 22 ianuarie 1965, pronunate de Tribunalul Militar Bucureti i a Deciziei nr. 204 din 27 martie 1965 a Tribunalului Militar de Regiune Militar Bucureti, Colegiul de Recurs, privind pe inculpata P.E., a casat hotrrile atacate i, n baza art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. d) C. pr. pen., a achitat inculpata pentru infraciunea de rspndire de publicaii interzise, prevzut de art. 325 alin. (3) lit. c) C. pen. anterior. Reclamanta a solicitat obligarea prtului St.R. la restituirea sumei de 6.000 lei, actualizat, precum i la plata contravalorii urmtoarelor bunuri confiscate prin procesul-verbal de sechestru asigurtor din 16 august 1964: o cruciuli cu lan din aur, n medie de 8 gr, n valoare de 640 lei, a trei verighete din aur a cte 4 gr. ecare, evaluate la 320 lei bucata i a unui inel din aur de 4 gr, n valoare de 320 lei. Instana a constatat c dispoziiile art. 5 lit. b) din Legea nr. 221/2009 prevd expres posibilitatea acordrii de despgubiri reprezentnd echivalentul valorii bunurilor conscate prin hotrrea de condamnare, fr a face nicio distincie ntre bunurile mobile sau imobile. Acest capt de cerere ind admisibil, excepia a fost respins. Cu privire la fondul captului de cerere viznd acordarea de daune materiale s-a reinut: Prin sentina penal nr. 10 din 9 ianuarie 1965, pronunat de Tribunalul Militar Bucureti n dosarul nr. 310/1964, s-a luat fa de reclamanta P.E. i msura conscrii valorilor prevzute n procesul-verbal de sechestru asigurtor. Analiznd cuprinsul procesului-verbal de sechestru asigurtor ncheiat n data de

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 81 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Bacu, secia I civil, decizia civil nr. 1849 din 19 octombrie 2012

26 august 1964, instana a constatat c printre bunurile conscate se regsete i un carnet CEC seria 59-0-107669 pentru o sum de 6.000 lei. n cursul judecii s-a administrat proba cu expertiza contabil, conform raportului de expertiz suma confiscat actualizat n raport de indicii de inaie ind n prezent de 5.769 RON. Instana a apreciat, fa de probele administrate i vznd i dispoziiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, c aciunea reclamantei este ntemeiat sub acest aspect, urmnd a obligat prtul Statul Romn, prin Ministerul Finanelor, s i restituie acesteia suma de 5.769 lei RON. Susinerea prtului n sensul c aceast pretenie nu a fost dovedit, ntruct procesele-verbale de sechestru asigurtor i de inventariere nu fac dovada conscrii efective a bunurilor solicitate, nu pot reinute n condiiile n care dovada conscrii efective a acestei sume o constituie nsi dispozitivul sentinei penale de condamnare nr. 10 din 9 ianuarie 1965, dispozitiv care face trimitere la procesului-verbal de sechestru asigurtor anterior menionat. n ceea ce privete restituirea prin echivalent a celorlalte bunuri solicitate, respectiv: o cruciuli cu lan din aur, n medie de 8 gr, n valoare de 640 lei, a trei verighete din aur a cte 4 gr. ecare, evaluate la 320 lei bucata i a unui inel din aur de 4 gr, n valoare de 320 lei, se reine c acestea nu sunt menionate n procesul-verbal de sechestru asigurtor, ci ntr-un proces-verbal de percheziie ntocmit n 19 august 1964, dar c nu sunt i sucient individualizate n cuprinsul nscrisului pentru a permite instanei, n lipsa coroborrii cu alte probe, s aprecieze asupra temeiniciei restituirii i eventual asupra echivalentului la care ar ndreptit reclamanta. Astfel, n cuprinsul acestui nscris se face referire la nite obiecte

din metal galben, fr a se indica un gramaj al acestora sau o valoare. De altfel, probabil acesta este i motivul pentru care reclamanta a indicat ea nsi aceste elemente, specicnd expres i c nu dorete administrarea probei cu expertiza mobiliar. Fa de aceste considerente, n lipsa unor probe concludente, instana a respins acest capt de cerere privind restituirea contravalorii unor obiecte din aur ca nentemeiat. mpotriva acestei sentine a declarat recurs intimata, recurs declarat i motivat n termen, legal scutit de plata taxei de timbru i nregistrat pe rolul Curii de Apel Bacu sub nr. 7491/110/2009. Aceasta critic modul de soluionare a captului de cerere avnd ca obiect plata daunelor materiale, susinnd c ar inadmisibil acordarea de daune materiale pentru bunurile mobile raportat la dispoziiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009. Pe fondul cauzei se invoc c singura prob concludent care putea produce dovada conscrii sumei de bani o constituie procesul-verbal de conscare, nscris care nu exist la dosar. Examinnd recursul prin prisma motivelor invocate, a actelor i lucrrilor dosarului, a dispoziiilor art. 304, art. 3041, art. 312 C. pr. civ., Curtea reine urmtoarele: Recurenta critic modul de soluionare a captului de cerere avnd ca obiect acordarea de daune materiale pentru bunurile mobile ce i-au fost conscate contestatoarei, urmare a rmnerii denitive a sentinei penale nr. 10 din 9 ianuarie 1965. Prin procesul-verbal de sechestru ncheiat la data de 26 august 1964 i-au fost conscate reclamantei carnetul CEC seria 59-0-107669 pentru o sum de 6.000 lei. Dispoziiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 prevd c orice persoan care a suferit condamnri cu caracter politic n perioada 6 martie 1945 22 decembrie

jurispruden

82 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Bunuri conscate. Cerere de acordare a despgubirilor. Admisibilitate

1989 sau care a fcut obiectul unor msuri administrative cu caracter politic, precum i, dup decesul acestei persoane, soul sau descendenii acestuia pn la gradul II inclusiv pot solicita instanei obligarea statului la despgubiri reprezentnd echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotrrea de condamnare sau ca efect a msurii administrative, dac bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obinut despgubiri prin echivalent n condiiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicat, cu modicrile i completrile ulterioare sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, cu modicrile ulterioare. Din interpretarea textului sus-menionat rezult c posibilitatea acordrii de despgubiri materiale vizeaz n opinia Curii bunurile la care fac referire dispoziiile Legii nr. 10/2001 i ale Legii nr. 247/2005, aspect relevat de nsi sintagma din text dac bunurile respective. Or, dispoziiile Legii nr. 10/2001 privesc aa cum se arat la art. 1 imobilele preluate n mod abuziv de stat, de organizaiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum i cele preluate de stat n baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziiilor, n timp ce dispoziiile Legii nr. 247/2005 privesc Titlul I Modicarea i completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989; Titlul II Modicarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor

bunuri imobile care au aparinut cultelor religioase din Romnia; Titlul III Modicarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparinut comunitilor cetenilor aparinnd minoritilor naionale din Romnia; Titlul IV Modicarea i completarea Legii nr. 18/1991; Titlul V Modicarea i completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere; Titlul VI Modicarea i completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere; Titlul VII Regimul stabilirii i plii despgubirilor aferente imobilelor preluate n mod abuziv; Titlul X circulaia juridic a terenurilor. Textul sus-menionat va coroborat cu cel al art. 5 alin. (5) din Legea nr. 221/2009 care prevede faptul c acordarea de despgubiri n condiiile prevzute la alin. (1) lit. b) atrage ncetarea de drept a prevederilor de soluionare a noticrilor depuse potrivit Legii nr. 10/2001 sau Legii nr. 247/2005. Vznd textele sus-menionate, Curtea apreciaz c atta timp ct posibilitatea acordrii de despgubiri materiale vizeaz doar bunurile la care fac referire dispoziiile Legii nr. 10/2001 i ale Legii nr. 247/2005, solicitarea contestatorului de a-i acordate despgubiri pentru bunurile mobile conscate, prin procesul-verbal ncheiat la 26 august 1945, nu poate primit. Pentru considerentele sus-artate, n baza dispoziiilor art. 312 C. pr. civ., va fi admis recursul, modicat n parte sentina recurat conform dispozitivului.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 83 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Timioara, secia I civil, decizia civil nr. 1806 din 18 septembrie 2012

Notarea litigiilor n cartea funciar. Comasarea sau dezmembrarea imobilului


Ordinul M.A.E. A.N.C.P.I. nr. 133/2009 art. I pct. 18 Notarea n cartea funciar a litigiilor avnd ca obiect imobilul nscris n cartea funciar constituie piedic la comasarea sau dezmembrarea imobilului, pn la radierea acestora. (C. Apel Timioara, secia I civil, decizia civil nr. 1806 din 18 septembrie 2012, F..) Prin decizia civil nr. 48 din 15 februarie 2011, Tribunalul Arad, secia I civil, a respins apelul declarat de prii Consiliul Local al Municipiului Arad i Municipiul Arad reprezentat de primar mpotriva sentinei civile nr. 8087 din 23 septembrie 2010, pronunat de Judectoria Arad n dosar nr. 9158/55/2010, avnd ca obiect plngere mpotriva ncheierii de C.F. Pentru a hotr astfel, tribunalul a avut n vedere faptul c prin sentina civil nr. 8087 din 23 septembrie 2010, pronunat n dosarul nr. 8158/55/2010, Judectoria Arad a admis plngerea exercitat de petenta M.L.M., n contradictoriu cu intimaii Consiliul Local al Municipiului Arad i Municipiul Arad, a anulat ncheierea de C.F. nr. 37976/2009 din data de 1 iulie 2009 cu privire la C.F. 30 (), provenit din conversia C.F. 78 () cu privire la nr. cadastral 14903 i a respins cererea de ntabulare avnd ca obiect hotrrea nr. 158 a CLM Arad din data de 28 mai 2009 privind imobilul identicat mai sus. Pentru a pronuna aceast soluie, prima instan a reinut c n coala C.F. nr. 78 (), aferent imobilului identicat cu nr. cadastral 14903, teren intravilan n suprafa de 77.207 mp, este notat la poziia B.2. aciunea civil formulat de petent mpotriva Primarului i Primriei Municipiului Arad nregistrat pe rolul Tribunalului Arad sub nr. 2293/108/2007, avnd ca obiect obligaie de a face, prin care se solicit restituirea n baza Legii nr. 10/2001 a imobilului preluat abuziv, prin acordarea de msuri reparatorii n echivalent constnd n teren situat n cadrul parcelei evideniate n coala C.F. n care este notat procesul. Potrivit art. 83 alin. (21) din Ordinul ANCPI nr. 133/2009, pentru modicarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a birourilor de cadastru i publicitate imobiliar, aprobat prin Ordinul directorului general al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 633/2006, notarea plngerii mpotriva ncheierii de carte funciar i a litigiilor avnd ca obiect imobilul nscris n cartea funciar constituie piedic la comasarea sau dezmembrarea imobilului, pn la radierea acestora. Prin ncheierea de carte funciar contestat s-a procedat la evidenierea n C.F. a dispoziiilor HCLM Arad nr. 158/2009 prin care s-au dispus msuri de dezmembrri ale imobilului asupra cruia este notat procesul n cartea funciar. Astfel, instana a constatat n baza art. 50 din Legea nr. 7/1996 c aceast ncheiere este nelegal, deoarece au fost nerespectate prevederile art. 83 alin. (21), din Ordinul ANCPI nr. 133/2009 prin aceea c s-a procedat la nscrierea n C.F. i realizarea concret a unei dezmembrri a imobilului asupra cruia este nscris n C.F. un litigiu ce are un obiect n strns legtur cu acesta, considerent n baza cruia a admis cererea. mpotriva sentinei a declarat apel Municipiul Arad prin Primar, solicitnd ca n urma

jurispruden

84 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Notarea litigiilor n cartea funciar. Comasarea sau dezmembrarea imobilului

admiterii acestuia s se resping plngerea reclamatei. Analiznd apelul n condiiile art. 295 C. pr. civ. i prin prisma motivelor scrise tribunalul a constatat c motivele invocate n apel n sensul c litigiul nscris n C.F. are un caracter pur informativ pentru persoanele interesate nu pot primite ct vreme art. 83 alin. (2) din Ordinul ANCPI nr. 133/2009 prevede c notarea plngerilor i a litigiilor avnd ca obiect imobilul nscris n C.F., constituie piedic la conservarea sau dezmembrarea imobilului pn la radierea acestora. A raiona altfel ar nsemna c drepturile reale i accesorii notate n C.F. s nu mai reprezinte o garanie efectiv a raporturilor juridice privind proprietatea i a securitii acestor raporturi. n aceast situaie intimata este ndreptit s ncerce conservarea unui bun pe care l revendic printr-o procedur legal i care nu poate fi nclcat pn la soluionarea irevocabil a cauzei pe fond. mpotriva acestei decizii a declarat recurs Consiliul Local al Municipiului Arad solicitnd, n principal, casarea ei cu trimitere spre rejudecarea cauzei la instana de fond iar, n subsidiar, modicarea ei i a sentinei n sensul respingerii plngerii petentei. Recursul a fost ntemeiat n drept pe dispoziiile art. 304 pct. 5, 7 i 9 C. pr. civ., iar n fapt pe mai multe aspecte de nelegalitate. n concret, s-a susinut c instana de fond n mod greit a aplicat n cauz Ordinul nr. 133/2009 emis de ANCPI ce privete blocarea procedurilor de dezmembrare/ comasare atunci cnd n C.F. a unui imobil este notat plngerea mpotriva unei ncheieri de C.F. (ca i n cauza de fa), ntruct acesta este un act normativ i nu unul unilateral sau individual care s se refere la un anume imobil. La dosarul de recurs a fost depus n copie decizia civil nr. 573 din 24 mai 2011, pronunat de Curtea de Apel Timioara, secia

civil n dosar nr. 4100/108/2008 prin care, ca urmare a admiterii recursului Municipiului Arad i a modicrii sentinei Tribunalului Arad, a fost respins aciunea reclamantei M.L.M. pentru atribuire prin compensare a imobilului din C.F. 78() convertit n C.F. nou 30 () UAT Arad, nr. cadastral 15727, respectiv acea aciune care fusese notat n C.F. menionat i pentru care s-a dispus anularea ncheierii de C.F. care a declanat procesul de fa. Examinnd decizia atacat prin prisma motivelor de recurs invocate, ct i din ociu, potrivit art. 306 alin. (2) C. pr. civ., i pe baza actului nou depus n recurs, conform art. 305 C. pr. civ., s-a reinut c, dei s-a dovedit n cauz c n mod justicat Judectoria Arad (i apoi Tribunalul Arad care a conrmat soluia acesteia) au dispus anularea ncheierii de C.F. nr. 37976 din 1 iulie 2009 a OCPI Arad prin care se notase n C.F. 30 () [provenit din conversia C.F. 78 ()] operaiunea de dezmembrare a imobilului decis prin HCL Arad nr. 158 din 28 mai 2009 datorit notrii prealabile n C.F. a aciunii petentei M.L.M. pornit n baza Legii nr. 10/2001 i care viza atribuirea prin compensare a acestui imobil, actul nou depus n recurs a determinat o altfel de abordare. n concret, dei n mod justicat operaiunea de dezmembrare a terenului din fostul C.F. 78() a fost mpiedicat iniial de existena notrii aciunii petentei M.L.M., n prezent, astfel cum s-a artat, ca urmare a respingerii irevocabile a acestei aciuni, indisponibilizarea temporar a terenului nu se mai justic, ind lipsit de temei legal. Pentru aceste considerente, Curtea a admis recursului prtului Consiliul Local al Municipiului Arad reprezentat de Primarul Municipiului Arad i a modificat n tot cele dou hotrri anterioare n sensul c a respins plngerea formulat de petenta M.L.M. mpotriva ncheierii de C.F. nr. 37976 din 1 iulie 2009 a OCPI Arad prin care s-a dispus dezmembrarea imobilului din C.F. 30() [provenit din C.F. 78() Arad] decis prin HCL Arad nr. 158 din 28 mai 2009.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 85 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1477 din 19 septembrie 2012

Contract de nchiriere ncheiat cu un proprietar aparent. Anulare


C. civ.: art. 1899 Contractul de nchiriere ncheiat cu un proprietar aparent trebuie s e meninut, de vreme ce locatarul a fost de bun-credin la momentul semnrii contractului. pentru locatar instanele de judecat ind datoare s recunoasc contractului de nchiriere, Acest contract are aceleai efecte ca i unui contract ce ar fost perfectat cu proprietarul real. Locaiunea intervenit trebuie respectat ceea ce face imposibil evacuarea pentru lips de titlu. (C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1477 din 19 septembrie 2012) Prin sentina civil nr. 121/JS din 1 martie 2012, pronunat n dosarul nr. 1740/115/2008/ a2, judectorul-sindic din cadrul Tribunalului Cara-Severin a respins cererea de anulare a contractului de nchiriere formulat de reclamanta S.C.P. M. SPRL Reia, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC T. SRL Oelu Rou, n contradictoriu cu prtele SC P. SRL Oelu Rou i V.D.A. n motivare s-a artat c cererea practicianului nu este ntemeiat avnd n vedere c locaiunea a fost ncheiat pe durat determinat, pn n anul 2014. n raporturile juridice intervenite ntre pri, prta SC P. SRL Oelu Rou este ter de bun-credin, iar contractul nu este un act fraudulos, ncheiat n dauna creditorilor. Lichidatorul nu a solicitat desinarea contractului de nchiriere pentru nerespectarea clauzelor contractuale i nu a reclamat nerespectarea conveniei de ctre chiria. n contract, prile semnatare nu au prevzut desfiinarea lui din cauza vnzrii, conform art. 1442 C. civ. Totodat, potrivit art. 1441 C. civ., dac locatorul vinde bunul nchiriat, cumprtorul este dator s respecte locaiunea fcut nainte de vnzare. Practicianul nu a fcut dovada c, n situaia meninerii contractului, s-ar crea un prejudiciu averii debitorului, menionnd doar faptul c valoarea chiriei este modic, ceea ce nu poate duce automat la desinarea locaiunii. mpotriva acestei sentine a formulat recurs S.C.P. M. SPRL Reia, solicitnd modicarea ei, n sensul admiterii cererii sale de anulare a contractului de nchiriere. Prin decizia civil nr. 1477 din 19 septembrie 2012 Curtea de Apel Timioara a respins recursul lichidator judiciar al debitoarei SC T. SRL Oelu Rou, declarat mpotriva sentinei civile nr. 121/JS din 1 martie 2012, pronunat de Tribunalul Cara-Severin n dosarul nr. 1740/115/2008/a2, n contradictoriu cu prtele intimate SC P. SRL Oelu Rou i V.D.A. Pentru a decide astfel instana de control judiciar a reinut c, n esen, recurentul a susinut c sentina tribunalului este nelegal i netemeinic, ntruct n mod greit judectorul-sindic, cu toate c prin sentina comercial nr. 598/JS din 24 iunie 2010 a dispus anularea contractului de vnzarecumprare ncheiat ntre debitoarea SC T. SRL Oelu Rou, n calitate de vnztor, i prta V.D.A., n calitate de cumprtor, autenticat de BNP R. din Caransebe sub nr. 2649 din 20 iulie 2007, cu consecina revenirii bunului imobil, cruia n natur i corespunde cas i teren n suprafa de 348,50 mp, nscrise n C.F. nr. 1525 Ohaba Bistra, nr. top. 613/3/3/1, situate n localitatea Oelu Rou, str. R. nr. 191, jud. Cara-Severin, ulterior a respins cererea de anulare a contractului de nchiriere ncheiat la data de 1 februarie 2009, nregistrat la

jurispruden

86 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Contract de nchiriere ncheiat cu un proprietar aparent. Anulare

Administraia Finanelor Publice a Oraului Oelu Rou sub nr. 32 din 16 februarie 2009, dei acesta din urm este un act subsecvent primului contract, care a fost deja anulat pe cale judiciar, i este ncheiat de un neproprietar. Curtea a constatat, contrar celor susinute de lichidatorul judiciar, c n mod judicios prima instan a respins cererea de anulare a contractului de locaiune, criticile practicianului ind nentemeiate. Astfel, unul dintre principiile efectelor nulitii actului juridic civil, alturi de retroactivitatea efectelor nulitii (n sensul c efectele nulitii se produc din momentul ncheierii actului juridic) i repunerea prilor n situaia anterioar restitutio in integrum (care se realizeaz prin restituirea prestaiilor efectuate n temeiul actului juridic anulat), este i principiul anulrii att a actului juridic iniial, ct i a actului juridic subsecvent resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Potrivit acestei din urm reguli de drept, care privete efectele nulitii fa de teri, anularea (desinarea) actului juridic iniial (primar), atrage i anularea actului juridic subsecvent (urmtor), datorit legturii lor juridice. Doctrina de specialitate a subliniat faptul c principiul analizat este o consecin fireasc att a celorlalte dou principii ale efectelor nulitii, ct i a principiului nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet (nemo dat quod non habet), n sensul c, dac prin anularea actului juridic iniial se desineaz dreptul transmitorului din actul juridic subsecvent (i care a fost dobnditorul dreptului n actul juridic iniial), nseamn c acesta a transmis un drept pe care nu l avea, deci nici subdobnditorul nu putea deveni titularul respectivului drept. Cu toate acestea, sunt situaii n care se impune primirea unor excepii de la regula mai sus artat, n sensul c pentru anumite

raiuni, anularea actului juridic iniial nu atrage i anularea actului juridic subsecvent, ci cel din urm este meninut, dei se a n strns legtur cu actul juridic desfiinat. n alte cuvinte, chiar dac anularea actului juridic primar are drept consecin desinarea dreptului care a fost constituit sau transmis prin intermediul su, totui, rmne n in actul juridic ncheiat ulterior de una dintre prile actului juridic primar cu un ter i n legtur cu dreptul dobndit prin actul iniial, odat cu actul juridic subsecvent meninndu-se i dreptul dobndit de ter n temeiul acestuia. Asemenea excepii se ntemeiaz fie pe principiul ocrotirii bunei-credine a subdobnditorului unui bun cu titlu oneros, fie pe necesitatea asigurrii securitii i stabilitii circuitului civil. n prima ipotez se ncadreaz i contractul de locaiune ncheiat pe o durat de cel mult 5 ani (aa cum este cazul n spe, prile convenind ca termenul nchirierii s e de 5 ani, din data de 1 februarie 2009 i pn la 31 ianuarie 2014), situaie n care locaiunea este considerat a un act juridic de administrare, contractul de nchiriere ind meninut chiar dac s-ar desina, cu efect retroactiv, titlul locatorului, cu condiia ca locatarul s fost de bun-credin. Este fr putin de tgad c odat ce hotrrea de anulare a contractului de vnzare-cumprare al imobilului a rmas irevocabil, bunul nstrinat se rentoarce, cu caracter retroactiv, n patrimoniul vnztorului. ns, este de principiu, c buna-credin a locatarului care a nchiriat pe o durat de cel mult 5 ani de la locatorul cumprtor acest imobil trebuie ocrotit i, ca urmare, justific meninerea unei situaii create de un act juridic care a fost desinat din motive care nu i sunt imputabile prii ce a fost de bun-credin. Intimata SC P. SRL Oelu Rou ocup imobilul cruia n natur i corespunde cas i teren n suprafa de 348,50 mp, nscrise n C.F. nr. 15()

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 87 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1477 din 19 septembrie 2012

nr. top. 613/3/3/1, situate n loc. Oelu Rou () jud. Cara-Severin, ce formeaz obiectul litigiului, n temeiul contractului de nchiriere ncheiat la data de 1 februarie 2009 cu prta intimat V.D.A., nregistrat la Administraia Finanelor Publice a Oraului Oelu Rou sub nr. 32 din 16 februarie 2009, care, la acea dat, l deinea n baza contractului de vnzare-cumprare ncheiat cu debitoarea SC T. SRL Oelu Rou, n calitate de vnztor, i care a fost autentificat de BNP R. din Caransebe sub nr. 2649 din 20 iulie 2007. Fa de cele de mai sus, contractul de nchiriere a crui nulitate se cere de ctre lichidatorul judiciar a constatat, contract

jurispruden

ncheiat cu un proprietar aparent, trebuie s fie meninut i s-i produc n continuare efectele, de vreme ce reclamantul recurent nu a dovedit c prta intimat SC P. SRL Oelu Rou ar fi fost de rea-credin la momentul semnrii contractului (tiut ind faptul c bunacredin se prezum, cel care invoc reauacredin trebuind s o dovedeasc), pentru locatar instanele de judecat ind datoare s recunoasc contractului de nchiriere, ncheiat ntre fostul proprietar, chiar aparent, i chiria, aceleai efecte ca i unui contract ce ar fost perfectat cu proprietarul real i s respecte locaiunea intervenit, ceea ce face imposibil i evacuarea pentru lips de titlu.

88 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Act administrativ. Hotrre de consiliu local. Instana competent material

Act administrativ. Hotrre de consiliu local. Instana competent material


Legea nr. 554/2004: art. 1, art. 2 i art. 7 Legea nr. 215/2001: art. 23 i art. 36 n condiiile n care legislaia specic dreptului administrativ nu calic o hotrre de consiliu local, dat n exercitarea atribuiilor prevzute de art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, ca ind act administrativ ori, dimpotriv, act juridic civil, dup cum se refer la proprietatea public sau la proprietatea privat a unitii administrativ teritoriale, concluzia care se impune este aceast hotrre est un act administrativ, ceea ce atrage competena instanei de contencios administrativ. Calicarea unei hotrri de consiliu local ca ind un act juridic civil atrage nu doar diculti de ordin procedural cu privire la competen, termen de introducere a aciunii, modalitatea de executare a hotrrilor judectoreti, n privina crora dreptul administrativ conine o serie de reguli derogatorii de la dreptul comun i care nu se regsesc n nicio alt ramur de drept, dar i diculti n privina aplicrii dreptului material. (C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1481 din 19 septembrie 2012) Prin sentina comercial nr. 1235/PI din 12 septembrie 2011, pronunat n dosarul nr. 833/832/2010, Tribunalul Timi, secia comercial, a respins cererea formulat de reclamantul U.N. n contradictoriu cu prtul Consiliul Local al comunei B. avnd ca obiect anularea Hotrrii Consiliul Local al comunei B nr. 60 din 8 octombrie 2010, care prevede ncetarea contractului de nchiriere nr. 1668 din 15 august 2006, al crui titular este i care are ca obiect spaiul comercial situat n loc. L. () jud. Timi. mpotriva acestei sentine a formulat recurs reclamantul, solicitnd casarea ei i trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru ca tribunalul s se pronune dac recurentul a deinut sau a avut n folosin acest spaiu comercial, conform contractului. Dei a cerut depunerea la dosar a procesului-verbal de predareprimire, document care este parte integrant a contractului de nchiriere, instana nu s-a pronunat cu privire la acest aspect, dup cum nu a analizat nici mprejurarea dac consiliul local poate sau nu s dispun rezilierea unui contract n care nu este parte. Prin decizia civil nr. 1481 din 19 septembrie 2012 Curtea de Apel Timioara a admis recursul declarat de reclamantul U.N. mpotriva sentinei comerciale nr. 1235/PI din 12 septembrie 2011, pronunat de Tribunalul Timi n dosarul nr. 833/832/2010, n contradictoriu cu prtul intimat Consiliul Local al comunei B., i a casat n tot hotrrea atacat, trimind cauza spre competent soluionare Tribunalului Timi, secia de contencios administrativ i scal. Pentru a decide astfel, la termenul de dezbateri n fond, instana de control judiciar a ridicat, din ociu, excepia necompetenei funcionale a seciei comerciale a Tribunalului Timi, n raport de obiectul litigiului dedus judecii, respectiv anularea unei hotrri de consiliu local. Este de menionat c nu numai petitul cererii introductive de instan determin o asemenea concluzie, ci i faptul c, nsi partea advers, prin ntmpinarea formulat n faa instanei iniial nvestit de reclamant, a invocat necompetena material a Judectoriei Fget, cu motivaia c litigiul

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 89 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Timioara, secia a II-a civil, decizia civil nr. 1481 din 19 septembrie 2012

este unul de contencios administrativ. Pe de alt parte, att prin cererea de recurs, ct i prin concluziile scrise depuse n dosarul de recurs, n data de 19 iunie 2012, reclamantul a artat c obiectul dosarului este anulare act administrativ i c nelege s se prevaleze de dispoziiile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Nu n ultimul rnd, instituia prt, n data de 19 aprilie 2011, a ataat i dosarul administrativ, care a stat la baza adoptrii hotrrii de consiliu contestat. Este adevrat c, potrivit deniiei dat prin art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este acel act unilateral emis de o autoritate public, n regim de putere public, n vederea organizrii executrii legii sau a executrii n concret a legii, prin care se nasc, se modific sau sting raporturi juridice. ns, tocmai aceast deniie legal este cea care conrm natura de act administrativ a Hotrrii Consiliului Local comunei B. nr. 60 din 8 octombrie 2010. Astfel, se poate observa c hotrrea menionat este emis de o autoritate a administraiei publice locale, astfel cum apare calicat instituia consiliului local n art. 23 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001. Totodat, Hotrrea Consiliului Local comunei B. nr. 60 din 8 octombrie 2010, prin care s-a aprobat rezilierea contractului de nchiriere nr. 1668 din 15 august 2006, ncheiat ntre Primria comunei B. i recurent, pentru spaiul comercial situat n loc. L. () jud. Timi, constituie un act emis n regim de putere public, organul emitent avnd calitatea de subiect special nvestit cu atribuii de putere public. Actul este dat n vederea executrii legii, mai concret n vederea executrii atribuiilor de administrare a domeniului public i privat al comunei, atribuii conferite de legiuitor consiliilor locale prin art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001. Prin urmare, Hotrrea Consiliului Local comunei B. nr. 60 din 8 octombrie 2010 ndeplinete toate condiiile actului administrativ, astfel cum a fost el denit prin art. 2

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Hotrrea menionat, ind un act administrativ, devin incidente dispoziiile Legii contenciosului administrativ, care prevd n mod expres, la art. 1 alin. (1), competena instanei de contencios administrativ n soluionarea aciunilor introduse de ctre persoana vtmat mpotriva actelor administrative emise de autoritile publice. Aceeai posibilitate este reglementat la alin. (2) al aceluiai articol i n privina terului vtmat n dreptul sau interesul su legitim printr-un act administrativ individual, adresat altui subiect de drept. Prin urmare, n condiiile n care legislaia specic dreptului administrativ nu calic o hotrre de consiliu local, dat n exercitarea atribuiilor prevzute de art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, ca fiind act administrativ ori, dimpotriv, act juridic civil, dup cum se refer la proprietatea public sau la proprietatea privat a unitii administrativ teritoriale, concluzia care se impune este aceea c cea chemat s verice legalitatea hotrrii respective este doar instana de contencios administrativ. Aceast interpretare corespunde, de altfel, regulii de interpretare logic a normei de drept ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, regul potrivit creia unei formulri generale a textului legal trebuie s-i corespund o aplicare general, fr distincii pe care acel text legal nu le conine. Este adevrat c bunurile din domeniul privat al statului ori al unitii administrativ teritoriale sunt supuse, n principiu, dispoziiilor de drept comun, aa cum instituie art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, ns aceste dispoziii trebuie interpretate n sensul c bunurile menionate pot nstrinate i urmrite silit, neavnd caracter de bunuri inalienabile, imprescriptibile i insesizabile, precum bunurile din domeniul public. Chiar i n cazurile bunurilor aparinnd proprietii private a unitii administrativ teritoriale, legislaia specic dreptului administrativ cuprinde reguli

jurispruden

90 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Act administrativ. Hotrre de consiliu local. Instana competent material

speciale, ca, de exemplu, respectarea condiiei organizrii licitaiei publice n cazul vnzrii, concesionrii ori nchirierii, reguli speciale care conrm competena instanelor de contencios administrativ. De asemenea, nu se poate susine cu temei c o hotrre de consiliu local care vizeaz administrarea domeniului privat al statului ori al unitii administrativ teritoriale ar fi un simplu act de gestiune ori c aceasta nu se refer la un interes public, avnd n vedere c Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 denete interesul legitim public, n art. 2 alin. (1) lit. r), ca ind interesul care vizeaz () satisfacerea nevoilor comunitare i realizarea competenei autoritilor publice. Or, Hotrrea Consiliului Local comunei B. nr. 60 din 8 octombrie 2010 se refer la un spaiu comercial aparinnd primriei, care deservete o nevoie comunitar. Tot astfel, ndeplinirea atribuiilor de administrare a domeniului privat al oraului, atribuii prevzute de lege, se ncadreaz n sintagma realizarea competenei autoritii publice, folosit de legiuitor n denirea interesului legitim public. n spea de fa, reclamantul nu a cerut executarea contractului de nchiriere, care are, ntr-adevr, natura unui act juridic civil, ci anularea actul administrativ prin care autoritatea public a neles s pun capt acestui contract i, astfel, s-i exercite atribuiile conferite de legiuitor consiliilor locale prin art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, invocnd nelegalitatea hotrrii de consiliu. Calicarea unei hotrri de consiliu local ca ind un act juridic civil atrage nu doar diculti de ordin procedural cu privire la competen, termen de introducere a aciunii, modalitatea de executare a hotrrilor judectoreti, n privina crora dreptul administrativ conine o serie de reguli derogatorii de la dreptul comun i care nu se regsesc n nicio alt ramur de drept, dar i diculti n privina aplicrii dreptului material. n concret, o aciune n anula-

rea actului juridic civil impune diferenierea nulitilor absolute de cele relative, cu toate implicaiile viznd calitatea procesual activ, termenul de prescripie i cazurile de nulitate, n vreme ce dreptul administrativ nu opereaz cu noiunea de nulitate absolut ori relativ, ci cu noiunea de legalitate. Tot astfel, dreptul civil cuprinde dispoziii viznd condiiile de valabilitate ale actului juridic civil, ca, de exemplu, capacitate de exerciiu, consimmnt, cauz, obiect, n timp ce dreptul administrativ opereaz cu noiuni specice, precum capacitate administrativ, cvorum, majoritate simpl, absolut ori calicat, acestea ind condiii eseniale pentru valabilitatea unui act administrativ. De asemenea, legalitatea unui act administrativ se analizeaz i sub aspectul motivrii acestuia, iar uneori o astfel de analiz se ntinde i asupra unor formaliti anterioare i/sau ulterioare adoptrii ori emiterii actului contestat. n spea de fa, fiind vorba, aadar, de atacarea unui act administrativ, n temeiul legislaiei specifice dreptului administrativ, se impune concluzia c secia de contencios administrativ i fiscal a Tribunalului Timi era competent s judece n prim instan aciunea pendinte, n procedura consacrat de dispoziiile Legii nr. 554/2004. Raportat la cele ce preced, Curtea a constatat c prima instan nu era competent funcional s procedeze la judecata pricinii, ceea ce echivaleaz cu neexaminarea fondului cauzei, atrgnd admiterea recursului i casarea hotrrii pronunate n temeiul dispoziiilor art. 3041 i art. 312 alin. (5) C. pr. civ. cu trimiterea dosarului spre soluionare Tribunalului Timi, secia de contencios administrativ i fiscal (n sensul soluiei de casare cu trimitere la secia competent funcional, pentru motive similare celor existente n cauza de fa, a se vedea nalta Curte de Casaie i Justiie Secia comercial, decizia nr. 1656 din 15 mai 2008, publicat pe site-ul propriu, http://www.scj.ro/SE%20 rezumate%202008/SE-1656-2008.htm).

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 91 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia I civil, decizia civil nr. 3959 din 22 noiembrie 2012

Necompetena material. Invocarea acesteia n cile de atac


C. pr. civ., art. 1591 alin. (2) Necompetena material de ordine public poate invocat de pri ori de ctre judector la prima zi de nfiare n faa primei instanei, dar nu mai trziu de nceperea dezbaterilor asupra fondului. Atta timp ct recurenta nu a invocat aceast excepie a necompetenei materiale la prima zi de nfiare la instana de fond, aceasta nu mai este n drept s o invoce n cile de atac, mai ales c instana nu este obligat s invoce necompetena material avnd n vedere i textul legal sus-menionat n care se arat necompetena material de ordine material poate invocat de pri ori de ctre judector (). jurispruden (C. Apel Ploieti, secia I civil, decizia civil nr. 3959 din 22 noiembrie 2012) Prin decizia nr. 3959 din 22 noiembrie 2012 s-a respins excepia nulitii recursului invocat de intimat. Respinge recursul declarat de reclamanta I.A.N., cu domiciliul ales la ..., mpotriva deciziei civile nr. 399 din 7 iunie 2012 pronunat de Tribunalul Prahova, n contradictoriu cu prtul I.M. domiciliat n ... n fapt prin aciunea civil nregistrat pe rolul Judectoriei Ploieti sub nr. 8668/281/2010 reclamanta I.A.N., a chemat n judecat pe prtul I.M., solicitnd ca prin sentina ce se va pronuna s se dispun anularea contractului de tranzacie ncheiat la data de 8 iunie 2007 i partajarea imobilului situat n Ploieti, str. ..... nr. 44, jud. Prahova format din teren i construcie n cote egale. n motivarea aciunii reclamanta a artat c a fost cstorit cu prtul, cstoria fiind desfcut prin hotrre judectoreasc, iar n timpul acestei cstorii, a dobndit cu prtul imobilul teren i construcie situat n Ploieti, str. ......, precum i imobilul teren i construcie situat n Ploieti, str. ...... jud. Prahova. Reclamanta a mai susinut c imobilul din str. ..... a aparinut bunicii sale i aceasta a neles s l predea ei, ncheind n acest sens un contract de vnzare-cumprare. S-a mai artat de reclamant c, iniial, a pornit o aciune de partaj prin care a solicitat numai partajarea imobilului din Ploieti, str. ...., iar la acel moment, prtul a fcut propunerea n sensul de a ncheia o tranzacie prin care s i se atribuie construcia din str. .... i care el deinea o cot mai mare, preciznd c nu are nici o pretenie la imobilul din str. ..... i c va semna oricnd c nu are pretenii asupra acelui imobil, context n care s-a ncheiat tranzacia care a fost validat prin sentina civil nr. 5651 din 8 iunie 2007. A mai susinut reclamanta c ulterior, a dorit intabularea pe numele su a dreptului de proprietate al imobilului din str. Criv, dar ind dobndit n timpul cstoriei i s-a solicitat o declaraie autenticat din partea fostului so, dar acesta a refuzat, spunnd c bunul trebuie s se mpart, motiv pentru care a formulat aciune de partaj a imobilului din str. .... formndu-se dosarul nr. 18110/281/2007 i cum pn n prezent, s-a hotrt c acest bun a fost bun comun i dobndit n cote egale, apreciaz c se impune anularea contractului de tranzacie ntruct

92 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Necompetena material. Invocarea acesteia n cile de atac

consimmntul su a fost viciat i totodat cauza dobndete n acest context un caracter ilicit ceea ce impune nulitatea ei. De asemenea, n opinia reclamantei, se impune anularea i pentru mprejurarea esenial c mpreala s-a fcut pe alte cote dect cele stabilite de instana de judecat, c terenul pe care este amplasat construcia din str. ...... nu a fcut obiectul tranzaciei i c prin folosirea unor manevre dolosive prtul a determinat-o s ncheie aceast tranzacie, ind evident c niciodat nu ar ncheiat un astfel de act dac tia c prtul nu-i va respecta cuvntul dat. Reclamanta, a depus la data de 2 decembrie 2010 o precizare la aciune, prin care a artat c, n conformitate cu dispoziiile art. 246 C. pr. civ., nelege s renune la judecat cu privire la captul de cerere avnd ca obiect partajul imobilului situat n Ploieti, str. ......, jud. Prahova compus din teren i construcie, solicitnd doar anularea contractului de tranzacie ncheiat de aceasta cu prtul la data de 8 iunie 2007 n dosarul nr. 1140/281/2007 i pe cale de consecin, anularea hotrrii de expedient pronunat n baza acestuia sentina civil nr. 5651 din 8 iunie 2007. Prin ncheierea din data de 10 februarie 2011, dup punerea n discuia prilor, instana a respins excepia inadmisibilitii ntruct exist autoritate de lucru judecat, ca nentemeiat, n cauz nefiind ndeplinite condiiile prevzute de art. 1201 C. civ. referitoare la tripla identitate ntre cele dou aciuni. Prin sentina civil nr. 5591 din 19 mai 2011, Judectoria Ploieti a respins ca nentemeiat aciunea promovat de reclamanta I.A.N., reinnd urmtoarele: Potrivit art. 953 C. civ. (invocat de reclamant), consimmntul nu este valabil, cnd este dat prin eroare, smuls prin violenta, sau surprins prin dol. Prin prezenta aciune, reclamanta a solicitat anularea contractului de tranzacie ncheiat

de aceasta cu prtul la data de 8 iunie 2007 n dosarul nr. 1140/281/2007 al Judectoriei Ploieti, n baza cruia a fost pronunat sentina civil nr. 5651 din 8 iunie 2007. Susinerile reclamantei, n sensul c prtul a fost de total rea-credin i a indus-o n eroare la momentul ncheierii tranzaciei care a fost cuprins n hotrrea de expedient, nu pot luate n considerare, ind inrmate, de faptul c reclamanta a promovat, n deplin cunotin de cauz, aciunea de partaj ce a format obiectul dosarului nr. 1140/281/2007 la data de 14 ianuarie 2007 i prin care a solicitat doar partajul imobilului din Ploieti, str. ......, ind interesat de obinerea sultei n vederea achiziionrii unei alte case (rspunsul la ntrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea prtului la 59 dosar). Ca atare, reclamanta nu putea fi, aa dup cum susine, indus n eroare cu bun tiin de prt, la ncheierea tranzaciei din 8 iunie 2007 i c n acest mod i-a fost viciat consimmntul prin dol la ncheierea acestui act juridic, de vreme ce chiar reclamanta a formulat aciunea de partaj i nu a solicitat i partajarea imobilului din str. C nr. ... .De asemenea, motivul invocat de reclamant pentru anularea tranzaciei din data de 8 iunie 2007 ncheiat n dosarul nr. 1140/281/2007, referitor la faptul c terenul pe care se afla amplasat construcia din Ploieti, str. Decebal nr. 44 nu a fcut obiectul tranzaciei, este lmurit prin meniunile Certicatului de atestare scal depus la dosar de ctre prt, n conformitate cu care din terenul intravilan n suprafa total de 117,30 mp este ocupat 116,40 lei astfel nct valoarea acestuia se regsete n valoarea construciei. mpotriva sentinei sus-menionate a declarat apel reclamanta I.A.N., iar Tribunalul Prahova, prin decizia civil nr. 399 din 7 iunie 2012, a admis excepia de netimbrare a cererii de apel, invocat de intimatul-prt i a anulat apelul declarat de apelanta-reclamant I.A.N. mpotriva sentinei civile nr. 5591 din 19 mai

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 93 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia I civil, decizia civil nr. 3959 din 22 noiembrie 2012

2011, pronunat de Judectoria Ploieti, n contradictoriu cu intimatul-prt I.M., ca ind netimbrat, reinnd urmtoarele: Potrivit art. 20 alin. (1)-(3) cu aplicarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru se pltesc anticipat, iar daca aceste taxe nu au fost pltite n mod legal n momentul nregistrrii aciunii sau cererii, se va pune n vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecat, nendeplinirea obligaiei de plata sancionndu-se cu anularea aciunii ori a cererii. n cauz, instana de control judiciar a pus n vedere apelantei-reclamante obligaia de a achita o taxa judiciara de timbru n suma de 2.065,50 lei i un timbru judiciar de 5 lei, stabilite potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, respectiv art. 3 din Ordonana Guvernului nr. 32/1995 modicat, potrivit meniunilor realizate n cuprinsul citaiei ce i-a fost adresat pentru primul termen de judecat, apelanta-reclamant achitnd o tax de timbru n cuantum de 4 lei, i timbru judiciar, n valoare de 0,15 lei. La termenul de judecat din data de 18 ianuarie 2012, instana a pus n vedere apelantei-reclamante s preuiasc obiectul litigiului raportat la toate bunurile tranzacionate, la momentul ncheierii actului juridic atacat, s depun not de timbraj i s fac dovada achitrii taxei judiciare de timbru aferent, sub sanciunea aplicrii dispoziiilor art. 1551 C. pr. civ. La termenul de judecat din data de 14 martie 2012, pentru care apelanta-reclamant a depus la dosar numai timbre judiciare, n valoare de 5 lei, instana a meninut msura dispus prin ncheierea din data de 18 ianuarie 2012, n sensul ca apelanta-reclamant s depun not de timbraj i taxa judiciar de timbru aferent apelului promovat, iar la termenul de judecat din data de 11 aprilie 2012, instana a fixat tax de timbru n cuantum de 5.096,89 lei, i timbru judiciar, n valoare de 5 lei, acordnd un nou termen de

judecat pentru a da posibilitatea apelanteireclamante de a face dovada achitrii diferenei taxei de timbru aferent apelului, n cuantum de 5.092,89 lei. mpotriva modalitii de stabilire a taxei judiciare de timbru aferent apelului, la data de 17 aprilie 2012 apelanta-reclamant a formulat cerere de reexaminare, apreciind c sentina atacat este criticat numai n ceea ce privete necompetena material a Judectoriei Ploieti de a soluiona pe fond cauza, taxa de timbru ind achitat, cererea care a fost respins prin ncheierea de edin din data de 7 mai 2012. Cum apelanta-reclamant nu s-a conformat obligaiei de a achita suma indicat pn la termenul de judecata stabilit, din data de 7 iunie 2012, n baza art. 137 alin. (1) C. pr. civ. cu aplicarea art. 21 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 coroborate cu art. 3 din Ordonana Guvernului nr. 32/1995, instana de apel a admis excepia de netimbrare, invocat de intimatul-prt, prin aprtor, i, pe cale de consecin, a anulat apelul, ca netimbrat. A fcut instana de apel precizarea c dreptul de acces liber la justiie, consacrat prin dispoziiile art. 21 alin. (1) din Constituia Romniei i garantat prin prevederile art. 6 par. 1 din Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului, ca o component a dreptului la un proces echitabil, trebuie exercitat potrivit procedurii i n condiiile instituite de lege, inclusiv prin plata taxelor aferente demersului judiciar promovat. n concret, art. 6 par. 1 din Convenie nu garanteaz accesul gratuit la justiie, Curtea European a Drepturilor Omului reinnd, n jurisprudena sa, c numai n cazul stabilirii unei taxe de timbru exorbitante, fr nici o legtur cu ansele de ctig a cauzei i nainte de orice analiza a fondului acesteia, combinat cu lipsa posibilitilor nanciare ale reclamantului, constituie, n fapt, o descurajare i o limitare lipsita de proporionalitate a

jurispruden

94 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

Necompetena material. Invocarea acesteia n cile de atac

accesului liber la justiie (Hotrrea dat n cauza Weismann contra Romniei). mpotriva deciziei sus-menionate a declarat recurs reclamanta I.A.N., pentru urmtoarele motive: Arat recurentul c recursul se refer la dispoziiile art. 304 alin. (1) pct. 9 C. pr. civ, teza ce vizeaz faptul c instana interpreteaz i aplica greit legea. n dezvoltarea motivelor de recurs se arat c obiectul cauzei dedus judecaii l-a reprezentat aciunea n nulitatea contractului de tranzacie adresat judectoriei ca instana de fond, solicitnd anularea tranzaciei intervenit ntre noi, innd cont de dispoziiile prevzute de art. 1 alin. (1) C. pr. civ. coroborat cu dispoziiile art. 2 alin. (1) lit. b) C. pr. civ. Pornind de la premisa c valoarea actului juridic a crei sancionare cu nulitatea o solicit, este sub pragul de 500.000 lei, a apreciat c revine judectoriei competena de soluionare a cauzei n prim instan, n acest sens a i timbrat iniial cererea la valoarea prevzut n tranzacie. Prima instan de judecat, respectiv Judectoria Ploieti, a apreciat c valoarea litigiului este mai mare de 500.000 lei i a fost obligat s achite taxa de timbru la aceast valoare. S-a conformat dispoziiei instanei i a timbrat la valoarea solicitat, dar n aceast situaie judectoria trebuia s constate c nu mai are competena material de a judeca aceast pricin. Judecnd cauza n fond, dei nu avea aceast competen, a susinut c a pronunat o hotrre nelegal. n apelul formulat a precizat c nu nelege s critice dect chestiunea legat evident de competena material ce revenea instanei potrivit dispoziiilor de procedur. Cu toate acestea instana de apel a susinut c taxa de timbru ce trebuie achitat este cea determinat de valoarea litigiului. A mai susinut c atta timp ct obiectul apelului se limiteaz efectiv la critica privind chestiunile de procedur referitoare la competen,

obiectul acestuia este al unei cereri fr valoare i taxa de timbru este cea achitat. Apreciaz c n cauz nu au inciden textele de lege invocate de instana de apel, ntruct nu a susinut c i s-a nclcat accesul la justiie. Dimpotriv a susinut c din moment ce instana de judecat, peste voina ei a apreciat c valoarea litigiului era alta dect aceea precizat, atunci avea obligaia s-i verice competena i s constate c aceast competen de judecat n prim instan aparine tribunalului i nu judectoriei. Susine c prin soluia pronunat, Judectoria Ploieti a nclcat tocmai dispoziiile art. 2 alin. (1) lit. b) C. pr. civ., neavnd nicio relevan n cauz dispoziiile art. 137 alin. (1) C. pr. civ. n cauza de fa niciodat prtul nu a invocat vreo excepie de procedur sau de fond. Problema competenei este reglementat exclusiv de norma de procedur, iar sarcina primordial de a-i verica competena revine instanei de judecat i nu prii. Aceasta cu att mai mult cu ct reclamanta, ca parte, a xat cadrul procesului i fa de valoarea iniial s-a adresat corect judectoriei ca instan de fond. n condiiile n care instana de apel a refuzat s dea curs cererii sale, apreciaz ca se a n situaia unei denegri de dreptate, iar dup teza instanei de apel n ceea ce privete taxa de timbru se a n faa dublei taxri,ceea ce nu este permis de dreptul scal. Ca atare instana de judecat avea obligaia s verice cererea de apel i nu s resping apelul pentru netimbrarea la valoare. Solicit admiterea recursului, casarea deciziei i retrimiterea cauzei la instana de apel pentru soluionarea cererii de apel privind competena material de judecat n prima instan a litigiului. Intimatul a formulat ntmpinare artnd c solicitarea sa este aceea ca recurenta s timbreze recursul la valoare raportat la

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 95 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

JURISPRUDEN NAIONAL |

C. Apel Ploieti, secia I civil, decizia civil nr. 3959 din 22 noiembrie 2012

obiectul aciunii ce a formulat-o, respectiv Tranzacie, act juridic care se timbreaz n cazul solicitrii anulrii lui la valoare, solicitare pe care nelege s o formuleze n baza dispoziiilor art. 11 alin. (1) teza 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele de timbru. n subsidiar, solicit respingerea recursului reclamantei ca nefondat pentru c este de necontestat faptul c prin decizia civil nr. 399 din 7 iunie 2012 Tribunalul Prahova a admis excepia de netimbrare invocat, motiv pentru care a instana a anulat, ca netimbrat, apelul declarat de reclamanta I.A.N. mpotriva sentinei civile nr. 5591 din 19 mai 2011. jurispruden Este de precizat i faptul c dreptul de acces liber la justiie consacrat prin dispoziiile art. 21 alin. (1) din Constituia Romniei i garantat prin prevederile art. 6 par. 1 din Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului, ca o component a dreptului la un proces echitabil, el trebuie exercitat potrivit procedurii i n condiiile instituite de lege, inclusiv privind taxele aferente demersului judiciar promovat. Examinnd sentina recurat prin prisma criticilor formulate, a actelor i lucrrilor dosarului, a dispoziiilor legale incidente, Curtea va reine c recursul este nefondat, potrivit considerentelor ce se vor arta n continuare: La termenul de judecat din 22 noiembrie 2012 intimatul a invocat excepia nulitii recursului, ntruct motivele sale nu pot fi ncadrate n dispoziiile art. 304 pct. 1-9 C. pr. civ. n temeiul art. 137 C. pr. civ., Curtea va respinge excepia nulitii ntruct recurenta a invocat chiar n cuprinsul motivelor de recurs temeiul de drept pe care i ntemeiaz motivele de recurs. Critica ce vizeaz faptul c judectoria trebuia s constate c nu mai are competena material de a judeca aceast pricin,

judecnd cauza n fond, dei nu avea aceast competen, urmeaz a respins ca nefondat, ntruct potrivit art. 1591 alin. (2) C. pr. civ. necompetena material de ordine public poate invocat de pri ori de ctre judector la prima zi de nfiare n faa primei instanei, dar nu mai trziu de nceperea dezbaterilor asupra fondului. Atta timp ct recurenta nu a invocat aceast excepie a necompetenei materiale la prima zi de nfiare la instana de fond, aceasta nu mai este n drept s o invoce n cile de atac, mai ales c instana nu este obligat s invoce necompetena material avnd n vedere i textul legal sus-menionat n care se arat necompetena material de ordine material poate invocat de pri ori de ctre judector (). Aa cum s-a mai artat recurenta nu mai este n drept s invoce necompetena material n cile de atac, avnd n vedere dispoziiile legale sus-menionate. Susinerea recurentei c prin soluia pronunata, Judectoria Ploieti a nclcat tocmai dispoziiile art. 2 alin. (1) lit. b) C. pr. civ., neavnd nicio relevan n cauz dispoziiile art. 137 alin. (1) C. pr. civ., este nefondat din moment ce excepia necompetenei material nu a fost invocat n condiiile art. 1591 alin. (2) C. pr. civ. Curtea apreciaz c n cauza de fa nu ne am n situaia unei denegri de dreptate, ntruct prile au avut posibilitatea i dreptul de a se adresa instanei de judecat, de a uza de cile de atac, au avut facultatea de a lua cunotin de observaiile i actele depuse de cealalt parte, de a le discuta, situaie n care nu contravine dreptului la un proces echitabil prevzut de art. 6 par. 1 din CEDO. n mod corect instana de apel a apreciat c recurenta trebuia s timbreze la valoarea bunurilor prevzute n tranzacie, motiv pentru care, Curtea, n baza dispoziiilor art. 312 alin. (1) C. pr. civ., va respinge recursul ca nefondat.

96 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| JURISPRUDEN NAIONAL

DIN ARHIVA PANDECTELOR

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

PA N D E C T E L E RO M N E
JURISPRUDENA CURII DE CASAIE

PARTEA I -A

Anul 1924
D I R E C T O R : C. HamanGIU
atribuiunile ei nsrcinat fiind s vegheze la respectarea legii de a verifica dac faptele, astfel cum sunt constatate de instana de fond, ntrunesc elementele necesare pentru a corespunde drefiniiunii dat delege, de a examina dac aceast instan a tras exact din faptele ce a stabilit consecinele lor legale i juridice i de a aplica calificarea legal ce ele comport, cnd gsete c jurisdiciunea de fond a apreciat greit faptele n raport cu legea. Codul penal determinnd condiiunile constitutive i necesare ale strii de legitim aprare, Curtea de Casaie are cderea de a verific, dup faptele constatate n mod suveran de instana de fond i numai dup ele, dac, condiiunile legale ale legitimei aprri sunt ntrunite, aceasta fiind o chestiune de drept. Este cert c trebuie privit ca actual nu numai atacul realizat i consumat, dar i atacul iminent, adic pe punctul de a ncepe; c persoana atacat nu este inut a atepta s primeasc prima lovitur spre a avea dreptul de a se apra, cci, atunci, aprarea ar fi adeseori iluzorie, mai ales c ceeace justific dreptul de a ntrebuina fora n contra forei nu sunt lovirile date sau rnirile fcute, ci pericolul nsu, care nate din agresiune. Nu se cere pentru aprarea legitim ca agresorul s fie armat sau s existe un pericol

CAS. S. III 10 Mai 1923[1] Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calificare. Chestie de drept. Atac consumat. Atac i m i n e n t. D a c s e c e r e c a a g r e s o r u l s f i e n a r m at. Soluie negativ. (Art. 58 i 258 c. pen.). (1) Dac instanele de fond constat i apreciaz suveran faptele n materialitatea i moralitatea lor, calificarea lor ns din punctul de vedere legal este supus controlului jurisdiciunii supreme, cci calificarea faptelor incriminate nu poate rezulta dect din raportul lor cu legea care formuleaz aceast incriminare; o greit calificare conducnd la o violare de lege, constitue o eroare de drept i deci o chestiune de drept. Dac nu aparine Curii de Casaie n exerciiul controlului ei de a cerceta faptele stabilite de instana de fond i de a examina dac sunt sau nu dovedite, dac trebuesc sau nu reinute, intr ns esenialmente n
[1] Nota de sub aceast deciziune completeaz discuiunea chestiunilor de drept rezolvate de nalta Curte prin ambele decizii.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 99 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

I. IONESCU-DOLJ

real de moarte, ci este suficient ca persoana atacat pe nedrept i neavnd un alt mijloc de ajutor eficace, s se gseasc expus la un pericol iminent de natur de a o face s cread c existena sau integritatea sa fizic sunt serios ameninate. (Al. Em. Lzrescu recurent). CURTEA: Asupra motivului IV de casare: Violarea art. 58 comb. cu 256 i urm. Cod. Penal. Denaturare. Omisiune esenial. Nemotivare. Exces de putere i rea caracterizare a faptelor. I. Luate faptele astfel cum le stabilete, ns Camera de punere sub acuzare, sub rezerva denaturrilor ele trebuiau s conduc la stabilirea cert a legitimei mele aprri i astfel, faptul mie imputat nu constitue o crim. Pentru a respinge excepia de legitim aprare, pe care am invocat-o, Camera de punere sub acuzare ncepe a examina aceast chestiune, numai din momentul rnirii, ca i cum numai din acel moment material, se desfura aciunea, i prin urmare i examinarea legitimei mele aprri. Camera omite, fr a motiva, toate mprejurrile de fapt i detailat, bine stabilite, n practicaua deciziunii, i printr'un exces vdit de putere, cnd ajunge la considerante, scindeaz aceste mprejurri i suprimnd ca i cum nu ar fi existat, pe cele caracteristice legitimei aprri dei sunt recunoscute de dnsa i trecute n deciziune ca puncte necontestate. Aceste mprejurri de mare importan, formau o ntins nlnuire, cari conduceau n mod clar i precis la legitima mea aprare. Camera, se oprete numai la momentul rnirii pe care l examineaz, fr nici o prob, deoarece n acel moment, nimeni nu a fost de fa. Singurul martor Vlimrescu, care ls a sosit i el dup ce faptul se pertractase, arat numai poziia n

care ne-a gsit n mansarda, unde m refugiasem i unde am fost atacat. Camera, dup ce a suprimat partea esenial i singura determinant, care conducea la stabilirea legitimei aprri a voit s reconstitue ea singur, fr nici un element doveditor, scena petrecut n puterea nopii la mansard. n lips de dovezi, voete s refac aceast scen cu declaraiunile mele i cu ale lui Pltineanu, singuri ageni, cari ne aflam n mansard, pn la sosirea lui Vlimrescu, care a ajuns dup fapt. n aceast situaiune, Camera, trece n considerantele sale declaraiunile mele, fcute fr contradicie, i fr a fi combtute de nimeni, att la jandarmi, ct i prin memoriul depus la Judectorul de Instrucie din St. Malo. Trece n acela timp i declaraiunea lui Pltineanu, fcut la jandarmi, nesemnat de dnsul deci fr nici o valoare juridic; i crede Camera, c din aceast declaraie a lui Pltineanu, poate restabili exact scena petrecut n mansard, n afar de declaraiunile mele. Pentru aceasta, nltur cu totul declaraiunile mele, care arat exact faptele i reine declaraiunea lui Pltineanu, care era i reclamant. De ce aceast inegalitate? Camera ns, printr'un vdit exces de putere, omite declaraiunea, acestuia fcut n urm, martorei La du Franine, sora de caritate, i prin care se constat contrazicerea lui Pltineanu i se confirm n totul declaraiunile mele. Aceast din urm declaraiune a lui Pltineanu, ctre sora de caritate, era att de concludent, i att de determinant, nct rezolva prin ea ns tot procesul. Apoi, fr nici o legtur cu chestia principal i a legitimei aprri, Camera ntr'un considerant al su, invoac scindnd din nou, depoziiunea foarte favorabil mie, a lui Nicolaescu, fcut att n Frana, ct i aci. Pentru a da aparena unei aprecieri de fapt, reine din acea depoziiune, numai mprejurarea

100 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

nensemnat: dac Pltineanu s'a nepat singur, sau a fost nepat ! Acest punct al rnirei luat oricum ar vrea Camera ntr'un sens, sau ntr'altul nu ar stabili dect rnirea, fapt necontestat, dar nu rezolv chestiunea de a se ti dac am fost sau nu n legitim aprare. Ordonana din Frana, admite ambele ipoteze, s'a nfipt singur, sau a fost nepat indiferent pentru dnsa, cci legitima aprare, era n ambele cazuri stabilit, din ntreaga instruciune, urmat acolo, asupra faptelor, care au precedat rnirea i asupra crora deciziunea atacat cu recurs omite a le discuta. Tot astfel, o stabilete i o documenteaz foarte pe larg, Judectorul de Instrucie dela Cabinetul I Ilfov. Prin urmare, aceast singur depoziiune invocat de Camer, nu are nici o valoare juridic n partea care a voit s'o rein, cci ea, nu combate legitima mea aprare, ntruct martorul Nicolaescu precum nici martorul Vlimrescu nu au fost de fa n momentul rnirii. Considerentul su, trebuie nlturat i decizia Camerei nu se mai poate menine. II. Mai departe: Camera pentru a respinge legitima aprare, arat c nu am dovedit cu nimic temerea mea, i trebuia s dovedesc eu, c agentul care atac avea arme, sau avea inteniunea de a m ucide. EroareajDrofund de drept! Aceast obligaie pe care Camera o creeaz cu dela sine putere, i mi-o impune s'o dovedesc, violeaz dispozi- iunea art. 58, 256 i 257 cod. penal. Legitima mea aprare, reisse clar pentru toat lumea, numai din cetirea expunerii fcute de ns Camera, n corpul deciziunii sale. Nu mai er nevoie de a dovedi eu ceva. Camera vznd ns, c din acea expunere se conducea n mod fatal la legitima mea aprare, a scindat-o cu totul nlturnd cu exces de putere i violare de lege, toate faptele premergtoare rnirii

i ale acetia chiar, singure de natur a evidenia legitima mea aprare. Legea nu cere s dovedesc eu, c tiam sau nu, c agentul nvlitor, are sau nu arm, are sau nu inteniunea de a ucide... Art. 58 cod. penal, n opoziiune cu textul corespunztor francez, care acesta din urm e mai sever, cci nu cuprinde al. 3, cere numai s existe: un atac material, actual i injust. Tot acest articol 58 alin. 3 cod. penal, mai explic c, i atunci cnd agentul se gsete sub imperiul turburrii, temerii sau teroarei, i a trecut peste marginea aprrii, este tot n legitim aprare. Ori, din toate faptele premergtoare rnirii, se dovedete cu prisosin aceste elemente, cari Camera le-a omis, vdit din considerante, dei le-a cuprins n expunerea faptelor. In sfrit, Camera pentru a nltura legitima mea aprare ncearc s se sprijine pe declaraiunea lui Pltineanu, fcut jandarmului Emile Dubois, i anume: c dnsul s'a urcat n mansard unde m aflam ascuns, pentru a'mi reproa, etc. De unde puteam ti, ce scop avea nvlirea lui Pltineanu, n puterea nopii, dup evenimentele petrecute? i acest considerant al Camerei este el juridic? De cnd, declaraiunile reclamantului pot fi opozabile n justiie prii adverse? Pltineanu, care n spe era reclamant, avea tot interesul a-i justifica atacul su nocturn din mansard. Astfel fiind, acest al doilea i ultim considerent se bazeaz pe o declaraie care n drept nu putea s-mi fie mie opozabil, i deci i considerentul acesta cade, neavnd nici un fundament juridic. nalta Curte de Casaie, lund n examinarea sa, toate faptele premergtoare rnirii, n timpul rnirii i posterioare acesteia, astfel cum au fost stabilite de chiar ns Camera de punere sub acuzare, din expunerea pe larg fcut n corpul deciziunii i considerentelor sale, aceasta intr n puterea sa conform art. 324

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 101 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

I. IONESCU-DOLJ

alin. 1. pr. penal s le examineze i s le caracterizeze. Din examinarea i caracterizarea n drept a tuturor faptelor reiese clar i evident legitima mea aprare, deci faptul ce mi se imput mie nu constitue o crim, i prin urmare s'a violat art. 58, 256, 257 i s'a aplicat ru art. 328 comb. cu 241 cod. penal. Avnd n vedere c, Camera de punere sub acuzare de pe lng Curtea de Apel din Bucureti, n deciziunea supus recursului, dup ce constat faptele aa cum s'au petrecut, argumenteaz c recurentul Al. Lzrescu nu s'a gsit n stare de legitim aprare cnd a rnit pe Dominic Pltineanu, n noaptea de 12-13 August 1916, la Dinard n Frana, i declar c este loc a fi pus sub acuzare pentru crim de rnire voluntar, cauztoare de moarte, prevzut i pedepsit de art. 238 i 241 c. penal; Considernd c, dac instanele de fond constat i precizeaz n mod suveran faptele n materialitatea i moralitatea lor, calificarea lor ns, din punctul de vedere legal, este supus controlului jurisdiciunii supreme, cci calificarea faptelor ncriminate nu poate rezulta dect din raportul lor cu legea care formuleaz aceast ncriminare, i o greit calificare, conducnd la o violare de lege, constitue o eroare de drept, i deci, o chestiune de drept; Considernd c, dac nu aparine Curii de Casaiune, prin exerciiul controlului ei de a cerceta faptele stabilite de instana de fond, i de a examina dac sunt sau nu dovedite, dac trebuesc sau nu reinute, intra, ns esenialmente n atribuiunile ei, nsrcinat fiind s vegheze la respectarea legii, de a verifica dac faptele, astfel cum sunt constatate de instana de fond ntrunesc elementele necesare pentru a corespunde definiiunii, dat de lege, de a examina dac aceast instan a extras exact din faptele ce a stabilit consecinele lor penale i juridice, i de a le aplic calificarea legal ce ele comport, cnd gsete c

jurisdiciunea de fond a apreeciat greit faptele n raport cu legea; Considernd c, codul penal determinnd condiiunile constitutive necesare ale strii de legitim aprare, Curtea de Casaiune are dreptul de a verifica, dup faptele constatate n mod suveran de instana de fond i numai dup aceste fapte, dac condiiunile legale ale timei aprri sunt ntrunite, aceasta fiind o chestiune de drept; Considernd c, dup art. 58 c. penal aprarea este legitim cnd este necesar spre a respinge un atac material, actual i injust n contra persoanei sale sau a altuia; c se socotete ca legitim aprare i cazul cnd agentul, sub imperiul turburrii, temerii sau teroarei, a trecut peste marginile aprrii; Considernd c, este cert c trebuie privit ca actual, nu numai atacul realizat i consumat, dar i atacu iminent, adic acela pe punctul de a ncepe; c persoana atacat nu este inut a atepta s primeasc prima lovitur spre a avea dreptul de a se apra, cci, atunci, aprarea ar fi adeseori iluzorie, mai ales c ceeace justific dreptul de a ntrebuina fora n contra forei, nu sunt lovirile date sau rnirile fcute, ci pericolul ns, care nate din agresiune; Considernd c, nu se cere pentru aprarea legitim ca agresorul s fie armat sau s existe un pericol real de moarte, ci este suficient ca persoana atacat pe nedrept i neavnd un alt mijloc de ajutor eficace, s se gseasc expus la un pericol iminent de natur a o face s cread c existena sau integritatea sa fizic sunt serios ameninate; Avnd n vedere, n spe, c Camera de punere sub acuzare constat, n fapt, n deciziunea sa, c Dominic Pltineanu, victima sub influena buturii, devenia violent, i nervositatea i agresiunea sa erau mai ntotdeauna ndreptate contra recurentului Alex. Lzrescu i c uneori l insulta cu cuvinte grele i chiar l amenina; c, n seara de 12-13 August

102 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

1916, recurentul, Margueritte Wallon, concubina sa, Pltineanu i ali prieteni ai lor, fiind adunai n vila ce locuiau la Dinard n Frana, i aducndu-li-se sticle cu liqueur, Pltineanu a but cteva pahare, dei promisese s nu bea, ceeace a nemulumit pe recurent, care s'a deprtat dela mas; c, apoi, ntorcndu-se, i spunnd concubinei sale s-1 urmeze n odaia lor, i aceasta refuznd, Lzrescu i-a aplicat o lovitur cu palma; ca, Pltineanu indignat de acest fapt, s'a repezit s apere pe femeie, ceeaee a fcut pe Lzrescu s fug n camera lui; c, fiind urmrit de Pltineanu, a nchis ua camerei cu Cheia, aa c acesta nu a putut intra; dar Lzrescu, vzndu-se urmrit i c se foreaz ua odii sale, s'a nfricoat ntr'att, c a fugit pe fereastr, srind pe o teras a casei i de acolo n strad, de unde a plecat la plaj; c, Pltineanu vznd c nu poate ptrunde n camer, a renunat de a mai fora ua, i apoi a plecat cu Margueritte Wallon, cu prietenul su Vlimreseu ca s conduc pe ceilali amici la hotelul lor; c, pe drum, acetia vznd pe Pltineanu c era nc nfuriat mpotriva lui Lzrescu, au propus s petreac noaptea cu toi la hotel, dar ajungnd aici, i Pltineanu prnd mai linitit sau napoiat, Margueritte Wallon, Pltineanu i Vlimrescu la vila unde locuiau; c, Lzrescu, care edea pe plaj i observa casa, constatnd c luminile s'au stins i creznd c totul s'a linitit, s'a rentors pe la orele 3 din noapte acas; c mai nainte de a se urca, s'a dus n sufragerie s'a narmat cu cuitul de pine, i apoi a rugat pe Vlimrescu care se culcase n odaia lui Lzrescu, s vie cu dnsul la mansard c este foarte enervat, c-i este team de Pltineanu, c s'a narmat cu cuit, i c n caz de pericol, se va apra; c, Vlimrescu l-a condus la mansard i l-a mai linitit puin asigurndu-l c Pltineanu doarme n camera lui; c, n acest timp, Margueritte Wallon simind c s'a ntors Lzrescu, i de teama

unui nou scandal a intrat n camera lui Pltineanu spre a vedea dac doarme, pe care gsindu-l detept i prndu-i prea excitat a cutat s-l conving c acela care venise nu era Lzrescu, ci un prieten al lui; c, Pltineanu care la nceput crezuse, auzind ns, vocea lui Lzrescu, a ateptat ca Margueritte Wallon s se retrag; apoi, deodat s'a auzit un sgomot care ducea la mansard; c, Margueritte Wallon i Vlimrescu fiind siguri c este Pltineanu, imediat Vlimrescu s'a urcat pe scar i intrnd n camera de mansard a gsit pe Lzrescu i pe Pltineanu n picioare, Pltineanu stnd n faa lui Lzrescu, cu un scaun n mn, ridicat n sus, n poziia omului care vrea s loveasc, iar Lzrescu cu cuitul n mna dreapt, avnd mna ntins ca omul care a dat lovitura i apoi s'a oprit, i cu mna cealalt se apra; c din momentul acela nu s'a mai dat nici o lovitur; c Pltineanu fiind rnit i transportat la spital, unde a spus c vina este a lui cci a czut n cuitul prietenului su, a ncetat din viea dup vreo 18 ore; Considernd c, faptul lui Pltineanu n circumstanele constatate de Camera de punere sub acuzare, i anume: de a se repezi, pe neateptate, din odaia dela etaj n mansarda de sus, noaptea, supra excitat, spre a de o coreciune dup cum arat Camera c el a declarat jandarmului Dubois lui Lzrescu, care se afl acolo sub imperiul teroarei ce-i inspir Pltineanu, i din care cauz l evitase n acea sear n dou rnduri, i apoi se refugiase n mansard ntrunete, fr ndoeal, caracterele unui atac material iminent n sensul legii, care legitimeaz ntrebuinarea forei n interesul conservrii personale, indiferent dac Pltineanu a lovit sau nu pe Lzrescu mai ntiu cu scaunul ce s'a gsit n mna lui; Considernd c, Camera de punere sub acuzare nu declar c starea de violen i de surescitare a lui Pltineanu in contra recurentului er justificat i nici c Pltineanu a fost ndreptit s

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 103 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

I. IONESCU-DOLJ

comit agresiunea de mai sus; c, dar, Camera, n mod implicit, stabilete c actul lui Pltineanu a fost svrit fr drept, c, astfel fiind, agresiunea lui constitue, din punct de vedere legal, pe lng atacul iminent, i atacul injust ce prevede art. 58 c. pen., i care legitimeaz aprarea; Considernd c Camera de punere sub acuzare, declarnd c recurentul nu a fost n legitim aprare fa de atacul lui Pltineanu svrit n condiiunile i mprejurrile constatate n deciziunea ei, a apreciat greit faptele n raport cu legea, i le-a dat o calificare eronat; c, prin aceasta a violat dispoziiunea art. 58 c. penal, i a pronunat o deciziune casabil; Considernd c art. 58 al. 1 prevede c nu este nici o crim, nici delict fapta svrit din cauz de legitim aprare; Considernd c recurentul gsindu-se n aceast stare, faptul ce i se imput nu poate forma obiectul unei urmriri penale; c, dar, motivul de recurs este ntemeiat, i deciziunea Camerei de punere sub acuzare prin care recurentul este pus sub acuzare pentru crima de rnire cauztoare de moarte prevzut i penat de art. 238 i 241 c. penal, urmeaz a fi casat, fr trimitere. Pentru aceste motive, Curtea, caseaz fr trimitere. Decizia No. 72 din 10 Maiu 1923. Preedinia d-lui Victor Romniceanu, Prim-Preedinte; Advocai d-nii Is. N. Micescu i I. Gr. Perieeanu p. recurent, O. Teodoreanu, E. Otulescu i H. Asnavorian p. partea civil. Procuror general d-l N. Procopescu. (1) nalta Curte de Casaie Secia II a avut ocaziunea s se pronune prin deciziunea ce publicm, asupra unor chestiuni, cari se prezint foarte rar n jurisprudena general, nu numai romn, dar chiar european, pentru c ele fac parte din dreptul penal internaional, din materia conflictului legilor sau aplicarea legii penale n spaiu. Pentru acelai motiv, dup cum i

advocaii prilor au declarat n faa Curii, deciziunea era ateptat cu nerbdare de advocaii strini, spre a o insera n repertoriile lor de jurisprudena i a o supune criticii i observaiunilor penalitilor. Fiind dat importana i frumuseea chestiunilor soluionate de nalta Curte prin aceast deriziune bine neles, pentru juriti, nu pentru pri! am crezut c o not asupra lor, nu va ntunec meritul redactorului ei. Faptul care a dat natere procesului e urmtorul: un romn a comis o crim n strintate, n Frana, contra unui alt romn. n urma cercetrilor fcute, s'a pronunat de judectorul de instruciune al localitii (Saint-Malo), o ordonan de neurmrire, pe motiv c inculpatul se gsea n legitim aprare, cnd a comis faptul. Dup rentoarcerea lui n ar, familia victimei a adresat o nou plngere autoritilor romne. Judectorul de instruciune din Bucureti, examinnd chestiunea, a dat deasemenea o ordonan de neurmrire, confirmnd pe acea a judectorului de instrucie francez, cum c inculpatul se afla n legitim aprare, cnd a comis faptul. Totu, Camera de punere sub acuzare de pe lng Curtea de Apel din Bucureti, n urma opoziiunii prii civile, a reformat ordonana judectorului de instruciune i a dispus trimiterea numitului n judecata Curii cu jurai, judecnd c nu se gsia n legitim aprare. n contra acestei deciziuni de trimitere a Camerii de punere sub acuzare, s'a declarat recurs de ctre acuzat care prin motivele de casare, a ridicat n faa naltei Curi urmtoarele importante chestiuni: 1. Fiind dat c n Frana, unde se comisese faptul, se pronunase deja o ordonan de neurmrire, se mai putea ncepe o nou urmrire n Romnia contra lui, fr a se viola autoritatea lucrului judecat ce rezult din acea ordonan?

104 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

2. n caz afirmativ, c urmrirea se putea relua, era nevoie ca judectorul de instruciune, sau Camera de punere sub acuzare, s se conforme art. 241 pr. penal, adic s constate n prealabil c s'au descoperit noui dovezi i cari sunt acele dovezi, singura condiiune sub care se mai poate rencepe o instruciune clasat printr'o ordonan sau deciziune de neurmrire ? 3. Dac fiind dat c judectorul care a dat ordonan de neurmrire, era judectorul francez, instanele romne, aveau competina a relua instruciunea i dac conform art. 324 pr. cr., nu ar trebui s-i decline competina n favoarea autoritilor franceze, deoarece dup termenii sus menionatului articol, n caz de survenire de nour sarcini, instruciunea nu poate fi reluat dect de judectorul care a nchis instruciunea prin ordonana de neurmrire ? I Asupra primei chestiuni, dac instruciunea se mai poate relua n Romnia fr a viol autoritatea lucrului judecat ce rezult din ordonana de neurmrire a judectorului de instruciune francez avem de adugat, c astfel pus chestiunea ea ridic pentru nalta Curie, ntreaga problem a infraciunilor comise de romni n strintate i a condiiunilor n care ei ar putea fi urmrii n ar. Caracterul legilor penale, fiind teritorial, dealtfel ca al tuturor legilor n genere, la prima vedere pare curios, ca ordinea public romn s se simt turburat de infraciuni comise ntr'o ar strin i s edicteze sanciuni pentru fapte petrecute acolo. Totu sunt dou cazuri precise cnd Statul romn are interes a pedepsi chiar fapte petrecute n afar de fruntariile sale: primo cnd acele infraciuni au fost comise contra siguran i Statului, cnd s'a falsificat sigiliul sau moneta naional, titlurile

Statului romn, a biletelor de banc, i secundo, cnd un romn care, dup ce a comis o crim n strintate s'a refugiat n ar, el trebuie pedepsit, cci neputnd fi extrdat, extrdarea naionalilor fiind oprit ara ar deveni gazd i protectoare de criminali. Deci legea penal pe lng principiul teritorialitii a trebuit s admit n mod excepional i principiul personalitii pedepselor, n sensul c legea penal romn s urmreasc pe romn, n anume condiiuni chiar i n strintate. Aceast chestiune a infraciunilor svrite de romni n strintate are n legislaiunea noastr trei faze bine deosebite: a) Prima faz e acea anterioar datei de 1864, adic n timpul legiuirilor noastre vechi. Spre a nu ne ocup dect de ultimele legiuiri din aceast epoc dm aci art. 5-7 din procedura condicei criminaliceti a lui Barbu Dim. tirbei din 1850: Art. 5. Veri cari romn va svri afar din Principat vreo crim mpotriva siguranei Statului, sau va plsmui pecetea ori zapise ale Statului, se va putea i in lips pr, judec i osndi n Principat dup legile rii. Art. 6. Veri cari strin, svritor sau prta deasemenea crime, se va arestui n Principal, se va pr, judec i osndi ca i pan acum dup legile rii. Art. 7. Veri cari romn va svri, a Iar din Principat, vreo crim mpotriva altui romn, se va putea, dup ntoarcerea sa n Principal, pr i judec, dac nu s'a p r i t i nu s'a judecat n loc strin, i dac pgubaul romn va da jalb mpotriv-i. b) A doua perioad e acea dela 18641894; perioad, n care, prin art. 4 i 5 din c. p. r. copiate dup art. 5, 6 i 7 din codul pr. crim. franceze, crimele comise de romni n strintate, se pedepseau, ns numai dup ce romnul se ntorcea

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 105 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

I. IONESCU-DOLJ

voluntar n ar sau dac s'ar fi obinut extrdarea lui. n aceast epoc, aplicaiunea susmenionatelor texte a dat natere la dificulti practice, ceeace a fcut s se constate insuficiena lor, cci legea vorbind numai de crime, rmneau nepedepsite multe delicte importante, mai ales c legea romn corecionalizase, la 1864, un numr de 24 crime, iar prin modificrile din 1870, mai corecionalizase nc alte 18; apoi chiar crimele neputndu-se pedepsi, dect dup ntoarcerea voluntar a romnului n ar, aceasta echivala cu o adevrat impunitate! c) A treia faz ncepe dela 1894 pn azi, cnd prin legea din 15 Februarie 1894 s'au modificat art. 4 i 5 c. penal, completnd lacunele observate, n sensul c crimele comise de romni n strintate s poat fi urmrite i pedepsite chiar n lips, fr s atepte ntoarcerea lui; s'a admis apoi s fie pedepsite i anumite delicte, pstrndu-se n privina lor condiiunea ca urmrirea s se fac numai la rentoarcerea voluntar a romnului n ar. n aceast modificare legiuitorul nostru s'a inspirat - dup cum o spune i raportorul n raportul su la Camer din legea francez din 27 Iunie 1866, lege care modificase art. 5, 6 i 7 din procedura penal francez[2]. La aceste dispoziiuni sau principii s'a admis o excepiune necesar, acea c nici o urmrire s nu se mai poat ncepe n ar contra romnului, dac el va dovedi c a fost deja urmri i judecat definitiv n strintate. Nu era n aceast excepiune dect aplicaiunea principiului de drept penal, universalmente admis: c nimeni nu poate fi pedepsit de dou ori pentru acela fapt (non bis in idem). Aceste principii nu au fcut nici o dificultate n faa Supremei instane cu ocaziunea procesului judecat. Singura
[2] Legiuitorul francez a mai fcut i o alt modificare n 1903 a art. 6 i 7; iar la 1910 numai a art. 6, adugnd un aliniat.

chestiune desprins din acest tot i care s'a discutat, a fost aceea de a se ti, ce se nelege prin cuvintele judecat ntr'un mod definitiv n art. 4 c. p.? Trebuie neles, c numai sentinele instanelor de judecat, de achitare sau condamnare, au acest efect sau i ordonanele sau deriziunile de neurmrire ale instanelor de trimitere, cum e judectorul de instrucie i Camera de punere sub acuzaiune? Sau cu ali termeni, trebuie asimilate ordonanele de neurmrire cu deciziunile de achitare? Autorii nu sunt de acord asupra acestei chestiuni. ntr'o prim prere reprezentat prin Peiron [3], Garraud [4], profesorul Hugueney[5] i Chervet[6] se susine c numai sentinele instanelor de judecat, de achitare sau condamnare, pot pune pe romn la adpostul unei noui urmriri n ar, cu condiiunea ca aceste hotrri s fie definitive, iar n caz de condamnare, c i pedeapsa a fost executat sau stins prin graiere sau prescripie. Argumentul esenial al acestei preri, e un argument tras din lucrrile preparatorii ale legii franceze din 1866, al crei dispoziiuni au trecut i n art. 4 i 5 din codul nostru penal n urma modificrii din 1894 i anume: autorii legii se serviser de cuvntul contradictoirement spunnd c: linculp ne pourrait plus tre poursuivi en France lorsqu'il aurait t jug contradictoirement en pays tranger, ns comisiunea nsrcinat cu examinarea proectului, a crezut c cuvntul nu e
Peiron Effets des jugements trangers rendus en matire penale. Lyon 1885, pag. 47-49.
[3] [4] [5]

Grraud, Droit pnal franais, t. I, II. ed., pag. 313.

Louis Hugueney, profesor de drept criminal la universitatea din Paris ntr'o consultaiune dat cu ocaziunea procesului de fa i aflat n dosar.
[6] Chervet (magistrat). Not n Revue de droit international priv et de droit pnal international din 1905, pag. 680 citat i de D. Hugueney n consultaia sa.

106 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

suficient i l-a nlocuit cu formula actual: jug definitivement, ceeace dovedete susin partizanii acestei preri c legiuitorul a neles a se referi numai la instanele de fond, iar nu i la cele de trimitere. ntr'o alt prere, s'a susinut c i ordonanele sau deciziunile de ne urmrire ale instanelor de trimitere pot pune pe romn sau francez la adpostul unei noui urmriri, cnd ele sunt motivate n drept, pentru c n acest caz i ele dovedesc autoritate de lucru judecat i nchid n mod definitiv aciunea public, fcnd imposibil reluarea ei. Aceast ultim prere e susinur de: Le Poittevin[7], M. Travers[8] i Matter[9]. nalta Curte de Casaie, pe considera iunea c cuvintele: definitiv judecat din art. 4 c. p. trebuie interpretate n sensul ct mai larg n care s se cuprind i cazul cnd aciunea public s'ar gsi n mod definitiv nchis, s'a raliat la cea de a dou prere. Dup noi, nu poate fi ndoeal c legiuitorul nu s'a putut gndi dect la sentinele emanate dela instanele de judecat, ele singure prezentnd garanii depline n relaiunile internaionale, mai ales la epoca cnd s'au furit susmenionatele texte i lucrul e att de adevrat, c sunt coduri ca cel ungar (art. 7 al. uit.) cari prevd c chiar dac ungurul a fost judecat n strintate pentru anume fapte, s poat fi urmrit i pedepsit a doua oar n ar, inndu-se cont pe ct posibil de pedeapsa executat. Apoi, prerea naltei Curi, dei mai cuprinztoare, avnd o sfer mai ntins, totu ea adaug prea puin la cuprinsul primei preri, pentru c n fapt e foarte
[7] Le Poittevin. Code d'instruction criminelle, sub art. 7, No. 1926. [8] [9]

greu a gsi o ordonan sau deciziune de neurmrire, care motivat n drept, s nchid n mod definitiv aciunea public i s fac imposibil reluarea ei, deoarece motivele de drept fiind bazate pe fapte, ndat ce survin dovezi noui cari schimb faptul, se impune i schimbarea soluiunii sau calificrii juridice. n adevr, cauzele cari pot provoca n cursul instruciunii o ordonan de neurmrire motivat n drept sunt: prescripiunea, lucrul judecat i amnistia; or, dac ordonana se ntemeiaz pe prescripiune pentru delict i dac n urm din nouile dovezi descoperite rezult c faptul nu e delict, ci crim, prescripiunea nu mai poate fi opus, deci nici lucru judecat tras din acea ordonan; dac ordonana de neurmrire e ntemeiat pe amn stie, i ea va cdea dac se aduc noui dovezi din care s rezulte c infraciunea comis e alta dect cea cuprins n decretul de amn stie etc. Mais alors mme spune Garraud qu'elle serait motive en droit, une reprise de linstruction est possible, si le motif de droit repose sur des faits que viennent modifier de nouvelles charges. Apoi adaug: Telle serait, par exemple une ordonance non lieu, base sur la prescription trienale, quand le fait releve dans linstruction paraissait netre quun dlit. Si, plus tard, on dcouvre une circonstance aggravante, transformant le dlit en crime, le motif de droit, qui justifiait le non lieu, sparat avec la survenance de nouvelles arge[10]. Lucrul este att de adevrat c chiar nalta Curte, a constatat c ordonana de neurmrire, motivat pe leg t ma aprare cum era n spe deci motivat drept, pentru c art. 58 din codul mal romn i art. 328 c. p. francez, stabilesc elementele legitimii aprri, nu se poate considera ca o ordonan care s nchid aciunea
[10] Garraud, Prcis de droit criminel, ed. IC, pag. 952; idem, Pandectes franaises chose jug, No. 1738-1740; idem, Vidal ed. VI din 1921, pag. 829.

Maurice Travers, Droit pnal international.

Matter, Journal du droit internatioral priv, pag. 610 i urm.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 107 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

I. IONESCU-DOLJ

public n aa mod ca s n u mai f i e posibil reluarea ei, deoarece o atare ordonan nu poate produce efecte dect pn la descoperire de noui dovezi, cnd, dac se stabilete c nu a fost legitim aprare, autorul va putea fi dat judecii. n orice caz, hotrrea naltei Curi asupra acestui punct, dei dup prerea noastr nu consacr teoria cea just, ea e dup cum am artat, n acord cu acea poarte a doctrinei, care interpret n mod larg art. 4 c. p. i nu merit o critic mai aspr fiindc ajunge n fapt la aceea soluiune la care s'ar fi ajuns prin prerea ce susinem. n legtur cu chestiunea de mai sus, trebuie nc lmurit i chestiunea de a se ti dup ce lege trebuie apreciat dac o hotrre pronunat n strintate este definitiv, dup legile arii unde s'a dat, sau dup ale rii unde se execut? i asupra acestei chestiuni, nalta Curte n deciziunea sa e de acord cu doctrina cnd decide c definitivatul unei hotrri trebuie judecat dup legile rii n care ea a fost pronunat[11] Trebuie s ne ntrebm nc dac o hotrre care a fost pronunat n lips, i care ntrunete condiiunea de a fi definitiv, poate produce aceleai efecte ca o hotrre dat n contradictoriu? ntrebarea nu prezint interes dect pentru hotrrile de achitare, pentru c cele de condamnare, fie n lips sau contradictorii, nu pot avea nici o valoare dac i pedeapsa nu a fost executat. Cum conform principiilor necontestate n materie penal, cel judecat pentru un fapt, independent de soluiune, nu mai poate fi urmrit a doua oar, credem c i hotrrile date n lips, sub raportul lucrului judecat, trebuie s produc aceleai efecte ca i cele contradictorii, cci sting n mod definitiv
Peiron, Effets des jugements, pag. 52 i 53; idem Le Poittevin, op. citat, pag. 121, No. 123.
[11]

aciunea public, i deci trebuie luate n consideraiune. Peu importe d'ailleurs spune Le Poittevin que cette dcision soit contradictoire ou par dfaut: un acquittement par dfaut teint irrvocablement la poursuite, lorsqu'il est pass en force de chose juge[12]. In fine o ultim chestiune, n legtur cu discuiunea urmat n faa naltei Curi e aceea de a se ti dac i hotrrile de absolvire trebuie asimilate cu cele de achitare? Chestiunea e discutat n doctrin. ntr'un prim sistem se face distinciune ntre crim i delicte, susinndu-se c dac delictul nu e prevzut de legislaiunea penal a ambelor ri, urmrirea nu se poate face, pe cnd pentru crime aceast urmrire ar fi posibil[13]; niar ntr'un alt sistem, se susine c din momentul ce romnul a fost definitiv judecat n strintate, o nou urmrire nu se mai poate rencepe n ar[14]. Pentru noi, nu exist nici o ndoeal c acest al doilea sistem e acel care d o just interpretare a art. 4 din codul penal romn, pentru c e foarte raional c dac n caz de achitare nu se mai poate rencepe o urmrire, cu att mai mult se impune aceea soluiune cnd hotrrea de absolvire constat c faptul comis n strintate nu e prevzut de legea penal a acelei ri printre infraciuni, deci nu exist fapt penal. II O a doua chestiune ridicat de recurent, a fost aceea de a se ti, dac n astfel de cazuri, cnd se ncep urmriri n ar contra romnului care a comis
[12] [13]

Le Poillevin, op. cit., No. 124 sub art. 7.

Matter, Le comptence pnale des tribunaux franais (Journal du droit International priv), 1904, pag. 609 i Morin Journal du droit criminel, 1862, pag. 102, ambii citai n Le Poittevin.
[14] Faustim Hlie, tom. II, pag. 680, Mangin I, pag. 70 i Peiron, op. cit., pag. 56 i 57 precum i Le Poittevin, sub art. 7, No. 120.

108 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

Legitim aprare. Elemente. ntrunirea lor. Chestie de fapt. Calicare. Chestie de drept. Atac consumat ...

o crim n strintate i al crui fapt a fcut acolo obiectul unor cercetri cari s'au terminat printr'o ordonan de neurmrire, trebuie oare ca pentru nceperea acestor cercetri s se constate n prealabil c s'au descoperit dovezi conform art. 241 din pr. crim. romn sau ele se pot ncepe fr aceast condiiune? nalta Curte rspunde cu drept cuvnt, c nceperea cercetrilor n ar nu poate fi condiionat de cerinele art. 241 pr. crim. deoarece acele dispoziiuni se refer la reluarea unei instruciuni care a fost nchis prin ordonan de neurmrire a unui judector romn, pe cnd n cazul unui romn care a comis o crim n strintate, e vorba de nceperea urmririi conform art. 60 pr. penal, ca pentru orice alt crim comis i a crei pedepsire legea o ordon, fr nici o preocupare de ceeace s'a petrecut n strintate, rmnnd, bineneles, ca inculpatul s ridice n cursul instruciunii excepiunea, c a fost definitiv judecat acolo. III n fine o a treia chestiune ridicat de recurent a fost aceea prin care s'a susinut c fiind vorba de o reluare a cercetrilor, aceast reluare conform art. 241 i 243 pr. crim. romn nu ar putea fi fcut

dect de instana care a dat ordonana de neurmrire, deci de instanele franceze i c prin urmare judectorul de instruciune ea i Camera de punere sub acuzare a Curii de Apel din Bucureti, ar fi trebuit s-i decline competina. Chestiunea astfel pus neavnd o baz juridic serioas, nalta Curte a respins o n consecin ca nefundat i cu drept cuvnt, pentru c o atare susinere ar duce pur i simplu la desfiinarea art. 4 i 5 din codul penal, i pentru c n cazurile prevzute de aceste articole dup cum s'a demonstrat mai sus nu e vorba de reluarea unei instruciuni, ci de nceperea unei instruciuni autorizat de lege. Acestea sunt cuvintele ce aveam de adugat la aceast important i rar deciziune, creia, att prin modul de redactare ct i prin soluiunile date, credem c nu i se poate aplic reflexia faimosului prim-preedinte de Thou, c: les arrts sont bons pour ceux qui les obtiennent pentru c avem convingerea c va constitui un ctig pentru toi cei cari o vor ceti. I. IONESCU-DOLJ Consilier la nalta Carte de Casaie i Justiie

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 109 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

Dem. D. STOENESCU

CAS. I. 22 Mai 1923.[1] MPCAREA PRILOR. PROPUNEREA EI DE CTRE JUDELE DE OCOL. MIJLOACE DE APRARE. INVOCAREA LOR DIN OFICIU. CARACTERUL ACESTOR DISPOZIIUNI. SIMPLE RECOMANDAIUNI. LIPS DE SANCIUNE I DECI LIPS DE NULITATE. (Art. 81 i 83 1. jud. oc.). (1) i (2) Att dispoziiunea din art. 81 l. j. oc. privitoare la propunerea pcii prilor ct i aceea din art. 83, referitoare la invocarea din oficiu a mijloacelor de aprare, nefiind sancionate prin nici un text de lege, nu pot fi privite dect ca nite recomandaiuni pentru magistrat, a cror neaplicare nu poate s atrag casarea. i n orice caz, aceste dispoziiuni nu pot fi ntinse la Tribunal, care judec n apel. (Ion Prun cu Anica St. Mocanu). CURTEA: Asupra recursului fcut de Ion Prun n contra sentinei 343/921 a Tribunalului Romanai S. II dat n proces cu Anica St. Mocanu i a. Vznd motivele de recurs. (A se vedea cuprinsul motivelor n not). Avnd n vedere sentina atacat din care se constat c intimata n recurs Anica Stan Mocanu, a intentat aciune la Judectoria ocolului Scrioara, jud. Romanai, n contra lui Ion Prun i alii, cernd mprirea averii rmas dela defunctul Nicolae Prun. C judectorul de ocol a admis n principiu aciunea stabilind massa succesoral, compus din mai multe terenuri cu care prtul fusese mproprietrit. C Ion Prun fcnd apel, Tribunalul Romanai S. II prin sentina atacat cu recurs, l-a respins ca nefondat, nlturnd
[1] Publicat n Pandectele Romne, Caetul I, Partea I, 1924, p. 11-12.

mijlocul de aprare invocat de apelant, c reclamanta Anica Stan Mocanu i celelalte surori ale sale nu au raportat la massa succesoral darurile ce au primit dela defunct i motivnd c apelantul na fcut nici o dovad n susinerea alegaiunii sale. Avnd n vedere c prin motivele de casare recurenta pretinde c instanele de fond au violat art. 81 din legea judectoriilor de ocoale, prin aceea c nici judectorul de ocol nici Tribunalul nu au satisfcut obligaiunea impus lor prin acest text de lege de a propune prilor, din oficiu, pacea; c Tribunalul a mai violat legea i prin aceea c nu a pus la ndemna recurentului mijloacele de aprare n ce privete raportarea de avere ce dnsul pretinde prtelor a face la massa succesoral. Avnd n vedere c este exact c nici la prima instan nici naintea Tribunalului, nu sa aplicat dispoziia articolului 81 dm legea judectoriilor de ocoale i c Tribunalul nu a propus prilor nici mijloacele de aprare de a cror omisiune se plnge recurentul. Considernd ns c, att dispoziiunea prevzut de art. 81 din Legea judectoriilor de ocoale, referitoare la propunerea pcii prilor, ct i dispoziiunea din art. 83 referitoare la invocare din oficiu a mijloacelor de aprare, nefiind sancionate prin nici un text de lege, nu pot fi privite dect ca o recomandaie pentru magistrat, a crei neaplicare nu poate s atrag casarea. C pe de alt parte, n orice caz nici un text de lege nu ntinde aplicarea acestor dispoziiuni i la Tribunal, astfel c din toate punctele de vedere motivele de casare invocate sunt nefondate i urmeaz a fi respinse. Pentru aceste motive respinge recursul. Decizia No. 529 din 22 Maiu 1923. Preedinte d-l Gh. V. Buzdugan.

110 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

mpcarea prilor. Propunerea ei de ctre judele de ocol. Mijloace de aprare...

(1) Iat textul motivelor de recurs: 1. Omisiune esenial. Violarea art. 81 i 83 din legea pentru judectoriile de ocoale. Ne-am aflat n faa tribunalului ntr-un proces venit prin apelarea crii de judecat civil No. 151/1920 a judectoriei rurale ocolul Scrioare. Ca atare, materia i procedura de urmat rmne guvernat de legea judectoriilor de ocoale, care prin art. 81, prevede c cea dintiu datorie a judectorului e de a mpca prile. Cu toate acestea, nici Tribunalul, nici d-l judector de ocol nu a adus la ndeplinire dispoziiile citatului text de lege, care, n spe, ar fi avut o mare utilitate i ar fi avut ca consecin o adevarat oper de echitate, deoarece eu cerusem Tribunalului ca att intimata reclamant, ct i celelalte intimate prte, s raporteze la masa succesoral sumele de bani i obiectele ce li sau donat de autorul nostru comun. 2. Omisiune esenial. Violarea art. 106 din legea judectoriilor de ocoale. Aflndu-ne ntro afacere civil, guvernat de legea judectoriilor de ocoale, Tribunalul trebuia conform art. 106 din acea lege, s invoace din oficiu mijloacele de aprare care reeeau din expunerea mea. Eu am cerut Tribunalului ca att intimata-reclamant Anica St. C. Mocanu, ct i intimatele prte Ioana P. I. Vlad, Radu M. Coman i Joanea FI. R. Brc s raporteze la massa succesoral sumele de bani i obiectele ce li sau donat de autorul nostru comun. Tribunalul, nu mi-a pus, ns, n vedere nici c trebuie s art ce anume sum de bani i ce anume obiecte urmeaz a se raporta de intimatareclamant, ct i de fiecare din intimatele prte; nici c am dreptul de a chema la interogator pe intimatele prte Rada M. Coman i Ioana FI. R. Brc, care au lipsit n ziua de 27 Noemvrie 1921, cnd

sa pronunat sentina civil No. 343/921 a Trib. Romanai S. II-a, n contra creia fac acest recurs. Prin aceast omisiune esenial, care const n faptul c Tribunalul nu a invocat din oficiu nici regula dup care trebuie formulate susinerile mele, nici mijloacele de aprare cu care puteam dovedi cele susinute de mine, mi sa adus o pagub ireparabil, deoarece, odat ce massa succesoral a fost stabilit, nu mai am posibilitatea de a cere modificarea ei. Legiuitorul a fcut n ceeace privete afacerile ce vin la i dela judectoriile de ocoale din judectorii fondului aprtorii prilor. Aceast intenie a legiuitorului reese cu prisosin din textul art. 73 al acelei legi, dup care n anumite afaceri prile nu au dreptul de a fi asistate de advocat. In spe, eu am fost lipsit, ns, de cea mai elementar aprare. (2) Curtea de Casaie, secia I, prin decizia de mai sus, n mod incidental hotrte: c art. 81 din legea judectoriilor de ocol, referitoare la propunerea pcii prilor, de ctre judector, ct i dispoziia din art. 83, referitoare la invocarea din oficiu a mijloacelor de aprare, nu sunt sancionate de nici un text de lege, fiind numai o recomandaie pentru magistrat, i neaplicarea acestora nu atrage casarea [2]). Totu, Casaia, secia II, prin decizii repetate [3] , ar prea s ncline spre principiul, c nu este o recomandaie pentru judector, ci o obligaiune, dar impus numai n afacerile civile, iar nu i n materie penal. Chestiunea este interesant i de aplicaiune practic, zilnic, naintea
[2] Vezi Sumarul i n Jurisprudena General, An. I, 1923, No. 18, i numr de ordine 1301, pag. 560. [3] Decizia penal, No. 1833 din 10 Octomvrie 1923, Jurisprudena General, An. I, 1923, No. 23 i No. de ordine 1606, pag. 716; decizia No. 1576, Jurisprudena Romn, 1919, No. 10, pag. 7.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 111 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIN ARHIVA PANDECTELOR |

Dem. D. STOENESCU

instanelor judectoreti. Deaceea socotim, c este necesar, s desvoltm, mai pe larg prerea: c nepropunerea pcii prilor nu poate fi motiv de recurs. Noi suntem de aceast prere [4] fiindc, n nici un text, nu gsim, c nepropunerea pcii poate constitui o omisiune esenial, deasemenea nici violare de lege, dup cum cere art. 106 din legea judectoriilor de ocol. Ambele aceste teme au fost pe larg desvoltate de d-l advocat tefan Scriban n Curierul judiciar din 1913, No. 57, pag. 651, ajungnd la concluzia foarte logic: Propunerea pcii nu este prevzut sub sanciunea nulitii, nu e formalitate de ordine public i nici nu poate constitui o violare a legii de fond. De aceea ar fi bine s dispar din lege aceast ndatorire impus judectorului de ocol, obligaie ori -sfat platonic care nu poate aduce nici un beneficiu justiiabililor[5].

Teoria contrar, ns, este foarte pe larg desvoltat de d-l Corneliu Botez, n volumul su din 1908 Noul codice de edin a judectorului de ocol, pag. 930932, artnd, c: Obligaia judectorului de ocol de a propune n prealabil pacea e de esena i n spiritul de organizare al judectoriilor de pace i formeaz nsu fundamentul legii acestor judectorii[6]. n sensul jurisprudenii publicate aci, Casaia sa pronunat de mai multe ori[7]. n viitoarea lege a judectoriilor de ocol, pentru ntreaga Romnie, neaprat, trebuie s fie un text precis, fiindc acum sunt exemple foarte curioase, cnd n acela Tribunal i n aceea secie, cum este la Craiova prerile judectorilor sunt mprite i hotrrile se dau la ntmplare. Din aceast cauz, de multe ori, felul cum se mparte dreptatea, d loc la discuiuni de nencredere n judectori i aceasta este un mare ru! DEM. D. STOENESCU Decanul baroului Dolj.

[6] n acela sens Tribunalul Dolj, s. I, sentina civil, No. 645 din 17 Noemvrie 1921 (semnat E. Sculy i M. Drgnescu) i d-l D. M. Constantinescu, n Justiia din Craiova, 1921, No. 4, pag. 8; Trib. Covurlui, I, Cr. judiciar, 1913, No. 23, pag. 273). [7] Casaia II, dec. 1569, n Curierul judiciar, 1920, No. 10/11 i n Jurisprudena Romn, 1919, No. 4, pag. 5; Casaia II, dec. 1186, Jurisprudena Romn, 1918, No. 434, pag. 424; Casaia II, dec. 1675, Jurisprudena Romn, 1918, No. 463, pag. 457; Cas. II, dec. 799 din 6 Aprilie 1912, Cr. judiciar, 1912, No. 45, pag. 54. Jurisprudene se mai gsesc n Pastion, adnotaiuni juridice..,. 1913, pag. 273.

[4] Mai vezi i o not a noastr n Justiia din Craiova, an. II, 1921, No. 20. [5] Mai vezi o not a d-lui Scriban, n Curierul judiciar, 1902, No. 70, pag. 581.

112 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIN ARHIVA PANDECTELOR

MERIDIANE JURIDICE

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Consacrarea de ctre Curtea de Casaie a Franei a prejudiciului ecologic

Consacrarea de ctre Curtea de Casaie a Franei a prejudiciului ecologic


Prin decizia din 25 septembrie 2012 (no. 10-82.938) camera (secia) penal a Curii de Casaie a Franei a adus o contribuie major la consacrarea jurisprudenial a noiunii de prejudiciu ecologic. Este vorba de un prejudiciu de tip nou, constnd n vtmrile aduse mediului, ca atare, independent de un interes uman i care contribuie, prin recunoaterea sa, la progresul dreptului responsabilitii (civile)! Prezentm mai jos extrasele semnicative ale comentariului pe marginea deciziei Casaiei franceze aparinnd lui P. Jourdain, profesor la coala de drept a Sorbonei (Paris), publicat n Revue trimestrielle de droit civil no. 1, Janvier-Mars, 2013. Larg mediatizat, naufragiul petrolierului Erika, survenit n decembrie 1999, a dat natere unor reacii emoionale puternice din partea opiniei publice, n condiiile numrului i gravitii daunelor pricinuite. Contenciosul nentemeiat pe vreo norm existent la momentul respectiv, creat prin hotrrile pronunate n acel context, se ridic la nlimea i la amploarea catastrofei ecologice din care a rezultat. Dup decizia i hotrrea pronunate de Tribunalul de Mare Instan i, respectiv, Curtea de Apel din Paris, hotrrea din 25 septembrie 2012 a camerei penale a Curii de Casaie, vine n susinerea acestor aprecieri. Dac aceste hotrri judiciare au avut ca scop tranarea diverselor probleme de drept ridicate de ctre respectivul litigiu, n cadrul analizei autorul se axeaz pe problema prejudiciului reparabil. Situaia de fapt este binecunoscut; tribunalul i-a condamnat pe navlositor (societatea Total), pe armator, pe societatea de certicare i pe managerul navei pentru delict de poluare. Pe latura civil, tribunalul i-a condamnat solidar la repararea nu numai a prejudiciilor materiale i morale cauzate colectivitilor teritoriale (regiuni, departamente, comune), asociaiilor pentru protecia mediului i diverselor persoane zice (comerciani, pescari) i juridice (sindicate, societi), n calitate de victime ale polurii marine, dar i prejudiciul ecologic cauzat unui departament i unei asociaii, subliniind c acest prejudiciu rezultnd din atingerile aduse mediului se repar separat de prejudiciul moral cauzat intereselor colective, aprat de ctre asociaiile de prol. n ceea ce privete Curtea de Apel, dac a constatat faptul c societatea Total benecia de o imunitate n ceea ce privete rspunderea civil (dar nu i penal), prin aplicarea Conveniei privind rspunderea civil (Civil Liability Convention CLC), ceilali inculpai au fost din nou condamnai la repararea prejudiciilor materiale i morale cauzate persoanelor zice i juridice, ct i pentru prejudiciul ecologic cauzat colectivitilor teritoriale i asociaiilor, prejudiciu denit de Curte ca ind o atingere adus activelor de mediu nepatrimoniale. Observm c, spre deosebire de tribunal, Curtea recunoate tuturor colectivitilor teritoriale, i nu numai departamentelor, ct i mai multor asociaii, dreptul de a solicita repararea acestui prejudiciu, apreciat ca ind autonom i obiectiv. Interesul major al hotrrilor pronunate de jurisdiciile pariziene const n aceea c se admite repararea unui prejudiciu ecologic, independent de efectele sale asupra intereselor umane. Att curtea de apel, ct i tribunalul, au preferat s l deneasc i s l repare separat, pe de o parte, de prejudiciul moral al asociaiilor relativ la atingerea adus imaginii, reputaiei i obiectului lor de activitate, iar pe de alta, de prejudiciul rezultnd din atingerile aduse intereselor colective

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 115 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

MERIDIANE JURIDICE |

Meridiane juridice

ale diverselor categorii sociale (profesioniti, consumatori, locuitori), cu care se putea confunda cu uurin. Dei aceste hotrri nu erau primele care constatau existena unui prejudiciu ecologic pur, acestea au dobndit o importan mult mai mare n condiiile n care au soluionat o cauz de o amploare excepional. Au marcat, astfel, un progres important pentru cauza environmental, pe calea recunoaterii prejudiciului ecologic. n faa Curii de Casaie, s-a manifestat iniial o temere de regres, n condiiile n care era cunoscut poziia avocatului general. Acesta contesta, pe de o parte, aplicarea legii franceze, iar pe de alta, nsi noiunea de prejudiciu ecologic, apreciind c acesta se confund cu prejudiciul moral al asociaiilor. Curtea de Casaie, din fericire, nu i-a nsuit poziia parchetului, conrmnd, n primul rnd, competena instanelor franceze, chiar i pentru un naufragiu produs n afara apelor teritoriale. i aceasta invocnd reglementrile privind sancionarea unei deversri involuntare de hidrocarburi n zona economic francez de ctre un vas sub pavilion strin, care provoac un prejudiciu grav statului costier, att asupra apelor teritoriale, ct i a litoralului. Apoi, instana a reinut rspunderea civil a societii Total, respins de ctre judectorii de apel, n prezena unei culpe prin temeritate a navlositorului, numit de obicei culp nescuzabil. Dar, cel mai important, camera penal a consacrat noiunea de prejudiciu ecologic, denit pe scurt ca ind atingerea direct sau indirect adus mediului i considerat ca ind un temei al despgubirilor acordate n vederea reparrii acestuia, chiar dac avocatul general s-a limitat, n expunerea sa la repararea prejudiciilor prevzute de convenia CLC, respectiv prejudiciile economice. meridiane juridice Dei prejudiciul ecologic a fost recunoscut la cel mai nalt nivel al ierarhiei judiciare, dicultile aferente, att de ordin procesual, ct i substanial. sunt departe de a rezolvate. n primul rnd, presupunnd c acesta exist n mod independent, se pune ntrebarea de a ti cine poate cere repararea lui. Aceast dicultate este binecunoscut i rezid n faptul c ne am n prezena unui prejudiciu fr victim personalizat i fr subiect al dreptului la reparare. Or, admisibilitatea aciunii n justiie impune existena unui interes personal de a aciona, pe care nimeni nu pare s l aib n exemplul de fa. Problema pare rezolvat prin faptul c legea a conferit capacitate procesual activ anumitor persoane juridice care au ca scop protecia mediului. Este vorba n special de asociaiile pentru protecia mediului crora li s-a recunoscut prerogativa de a exercita drepturile prii civile n ceea ce privete faptele cauzatoare de prejudiciu direct sau indirect intereselor colective pe care acestea le apr (art. L. 142-2 Codul francez al mediului), dar i de colectivitile teritoriale care, n acelai mod, pot exercita drepturile recunoscute prii civile n ceea ce privete faptele cauzatoare de prejudiciu direct sau indirect pe teritoriul pe care i exercit competenele (art. L. 142-4 din acelai cod al mediului). Totui, n afara oricrei recunoateri legislative sau dac condiiile legale nu sunt respectate, jurisprudena a recunoscut din ce n ce mai frecvent aciunile asociative, n condiiile n care interesele colective atinse erau cele pe care asociaiile aveau ca scop s le apere, prin statutul lor. Uneori, hotrrile se refer nc la prejudiciul moral suferit de asociaie pentru a justica interesul su personal de a aciona, dar n alte cazuri, acestea recunosc direct faptul c o asociaie poate aciona n justiie n numele intereselor colective, ct timp acestea sunt vizate de scop lor social. n realitate, nu este necesar invocarea unui prejudiciu personal pentru a recunoate admisibilitatea unei aciuni, deoarece o asociaie are ntotdeauna un interes moral n a-i apra interesele colective, astfel cum sunt stabilite prin statut i poate, n atari condiii, s se prevaleze de interesul personal de a aciona. Atingerea adus intereselor colective, n special celor ecologice, poate constitui un interes personal; aa cum s-a stabilit n doctrin, noiunea de interes de a aciona nu se confund numai cu interesul individual, dar nglobeaz i interesele colective. Este, deci,

116 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| MERIDIANE JURIDICE

Consacrarea de ctre Curtea de Casaie a Franei a prejudiciului ecologic

util a disocia prejudiciul a crui reparaie se solicit de interesul de a aciona. Prejudiciul ecologic, chiar dac nu are caracter personal n sensul c nu este suferit de ctre o persoan, poate constitui fr probleme obiectul unei aciuni n reparaie, formulat de ctre o asociaie sau o colectivitate public. Interesul de a aciona al persoanei juridice va apreciat raportndu-se la obiectul su de activitate, dac acesta implic i interese environmentale. n privina prejudiciului, se va avea n vedere cel ecologic, astfel cum a fost stabilit de hotrrile sus-menionate. De unde i acest paradox, subliniat n doctrin, conform cruia o persoan poate benecia de interesul de a aciona personal pentru a obine repararea unui prejudiciu nepersonal. Dar n ce const acest prejudiciu ecologic, cruia Curtea de casaie i acord ncrederea absolut? Un lucru este sigur: acesta se distinge de prejudiciile individuale, economice i morale, care rezult din atingerile aduse mediului. Astfel, el trebuie neles din perspectiva unui prejudiciu ecologic pur, altfel spus, un prejudiciu care afecteaz natura, independent de repercusiunile asupra omului. Particularitatea sa rezid n faptul c este un prejudiciu care nu aduce atingere niciunui interes individual, un prejudiciu fr alt victim dect natura. ntr-un moment de inspiraie, Curtea de Apel a reluat o analiz a doctrinei[1] conform creia este vorba de un prejudiciu obiectiv, n opoziie cu prejudiciile subiective suferite de subiectele de drept, un prejudiciu care const n lezarea unui interes conform dreptului. i apreciem poziia jurisdiciei supreme de a recunoate toate aceste aspecte. ns, dicultile apar atunci cnd cutm s denim contururile sale i atunci cnd ncercm s l individualizm n raport cu anumite prejudicii subiective. Orice atingere adus mediului calicat uneori drept daun ecologic se traduce practic prin diverse prejudicii, dintre care unele afecteaz persoanele, iar altele natura. Cele dinti sunt prejudiciile individuale i subiective, care pot patrimoniale i extrapatrimoniale; despgubite n mare msur n cauza Erika, acestea se disting, de cele mai multe ori, foarte uor de prejudiciile ecologice. Astfel, instana de fond nu a ezitat s oblige la repararea atingerilor aduse obiectului moral al asociailor, obiectului lor social sau chiar valorilor ce stau la baza identitii victimelor, cu titlu de prejudiciu moral. n acelai timp, s-a dispus repararea atingerilor aduse intereselor colective categoriale aprate de ctre grupri precum sindicatele, pentru aprarea interesului unei profesii, asociaiile pentru aprarea drepturilor consumatorilor, sau colectivitile locale, pentru interesele locuitorilor. Se evideniaz astfel riscul de confuzie, expus de avocatul general n faa Curii de casaie, ntre prejudiciile morale i/sau colective invocate de persoanele juridice i prejudiciul ecologic. Comentariile pe marginea hotrrii Curii de casaie au artat dicultile cu care s-au confruntat magistraii n ce privete realizarea distinciei dintre prejudiciul moral al asociaiilor i prejudiciul de mediu. Astfel, de exemplu, pentru repararea prejudiciului moral suferit de o asociaie, s-a artat c poluarea i-a afectat obiectul de activitate, astfel nct aceeai asociaie a dobndit dreptul de a cere repararea prejudiciului ecologic pentru pierderea animus societatis. La fel, un departament a obinut repararea prejudiciului moral suferit n urma agresiunii i a tulburrii grave suferite de colectivitatea locuitorilor si, ct i pentru prejudiciul moral nscut din atingerea integritii patrimoniului su natural. Aceast confuzie n caracterizarea prejudiciilor subiective i a prejudiciului obiectiv, sau tendina personalizrii prejudiciului ecologic, prin aplicarea unor criterii relative la efectele asupra omului sau asupra situaiei solicitantului, este i mai evident. Problema const n faptul c prejudiciul cauzat mediului se difereniaz n mod insucient de atingerea adus obiectului social al asociaiilor, care nu este altul dect protecia
[1] L. Neyret, Atteinte au vivant et responsabilit civle, LGDJ, 2006; La r paration des atteintes lenvironnement par le juge judiciaire, D. 2008, 170.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 117 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

MERIDIANE JURIDICE |

Meridiane juridice

mediului, i de atingerea adus intereselor colectivitilor persoanelor reprezentate de ctre asociaiile i colectivitile locale. Fr ndoial, cel dinti este diferit sub aspect conceptual de celelalte, care rmn subiective, idee conrmat de propunerile de nomenclatur a prejudiciilor ecologice, care le include n categoria de prejudicii colective, distingnd, n acest cadru, ntre atingerile aduse serviciilor ecologice i atingerile aduse misiunii de a proteja mediul. Dar, n practic, ar de preferat ca instanele s fac un efort n vederea caracterizrii acestor prejudicii subiective, dac doresc s le despgubeasc separate de prejudiciul ecologic, pentru a evita capcana dublei indemnizri a aceluiai prejudiciu. Mai problematic este riscul existenei unor despgubiri multiple a unui prejudiciu de mediu, dac instanele admit simultan mai multe cereri. Trebuie s recunoatem c specializarea obiectului social al asociaiilor sau competena special atribuit colectivitilor teritoriale n materie de mediu justic reparaii separate, corespunztoarele prejudiciilor difereniate n funcie de resursele naturale afectate, de exemplu o anumit specie sau un anumit mediu: terestru, aerian, acvatic. n acest caz, trebuie avut n vedere faptul c despgubirile acordate diferitelor persoane juridice nu repar acelai prejudiciu, ceea ce oblig la identicarea corect a elementelor prejudiciilor invocate de ctre autoritile teritoriale, n condiiile n care acestea au cte o competen partajat pentru protecia teritoriului. Dar, n temeiul aceleiai analize, putem invoca i faptul c natura nu este divizibil, iar prejudiciul ecologic este unic. Din aceast perspectiv, mai este posibil admiterea tuturor cererilor persoanelor declarate apte de a aciona? Se pare c sursa dicultilor ine n esen de inadaptarea despgubirii pecuniare, reinut de instanele de fond, la repararea prejudiciului ecologic pur. Soluia ar reparaia n natur, conform dorinelor doctrinei i dispoziiilor Directivei nr. 2004/35/CE privind rspunderea de mediu. Numai o aciune efectiv asupra mediului, pentru a reface, pe ct posibil, elementele sale, poate repara un asemenea prejudiciu. i s-a remarcat, pe bun dreptate, c obligarea la plata unor despgubiri, astfel cum s-a hotrt de instan, nu duce dect la mbogirea asociaiilor i la echilibrarea bugetului colectivitilor locale. S-a contestat chiar eciena rspunderii civile n materie de reparare a atingerilor aduse mediului, preferndu-se sistemul de poliie administrativ impus prin legea francez din 2008 de transpunere a directivei susmenionate, dei instana nu este, poate, cea mai n msur s hotrasc msurile potrivite de reparare ecient a prejudiciilor ecologice, ind de preferat a se lsa autoritile publice competente s aprecieze n acest sens. Dar n lipsa unui regim legal de rspundere, instana civil se pronun n ceea ce privete modul de reparare; astfel, aceasta se poate inspira din reparaiile n natur prevzute la art. L. 162-6 i urm. Codul francez al mediului, fr a afecta msurile ulterioare de limitare a daunelor. Daunele-interese nu vor , astfel, alocate, dect n caz de reparare a prejudiciilor subiective cauzate omului, e c este vorba de prejudicii individuale sau de prejudicii colective, a cror reparare este solicitat de o persoan juridic. Pentru situaia din urm, instana trebuie s poat impune o afectare a sumelor acordate ctre msurile de prevenire sau de reparare stabilite n prealabil. Dar n ateptarea unui dispozitiv legislativ care s reuneasc dreptul comun al rspunderii civile, se pare c jurisprudena ar putea, prin mijloace proprii, s ajung la o raionalizare a reparrii prejudiciilor ecologice, prin favorizarea reparrii n natur i prin ndrzneala de a dispune afectarea sumelor acordate cu titlul de daune-interese. meridiane juridice

118 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| MERIDIANE JURIDICE

Consacrarea de ctre Curtea de Casaie a Franei a prejudiciului ecologic

Conscarea construciilor ilegale. Calicare n dreptul european al drepturilor omului i dreptul intern
(CEDO, 20 ianuarie 2009 i 10 mai 2012, Sud Fondi s.r.l. .a. c/ Italia) Achitarea pe motiv de eroare invincibil. Confiscarea construciilor ilegale i a terenurilor. Calicarea conscrii n dreptul intern i n dreptul european al drepturilor omului. Consacrarea n cadrul art. 7 al Conveniei al principiului legalitii incriminrilor i pedepselor. nclcarea art. 7 implic automat i nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1. Satisfacie echitabil n sensul art. 41 din Convenie: o msur arbitrar antreneaz obligaia eliminrii totale a consecinelor msurii litigioase, cu condiia existenei unui raport direct ntre nclcarea constatat i presupusa daun Trei societi au obinut autorizaia de a construi complexe multifuncionale pe teritoriul comunei Bari (Italia). nainte de acordarea acesteia, ecare dintre acestea a ncheiat un acord cu autoritatea local prin care acesta din urm primea n deplin proprietate, cu titlu gratuit, o parte din acele terenuri. Lucrrile de construcie s-au realizat n mare parte; totui, o hotrre a Curii de casaie italiene din 29 ianuarie 2001 a constatat nelegalitatea material a acestora, pe motiv c n privina terenurilor subzista interdicia absolut de a construi i o servitute de peisaj, impus prin Legea nr. 431 din 1985 (Legea Galano), dar n acelai timp i achit pe inculpai pe motiv c nu se poate constata nici culpa, nici intenia de a comite fapte delictuale, acestea ind svrite dintr-o eroare inevitabil i scuzabil, ei interpretnd dispoziii locale obscure i greit formulate, care veneau n contrazicerea legislaiei naionale. Curtea de casaie constat, n acelai timp, comportamentul autoritilor administrative, i n special faptul c, la obinerea autorizaiei de construire, titularii au fost asigurai de ctre directorul biroului comunal competent n privina faptului c interdiciile viznd protecia siturilor crora le-ar adus atingere proiectul nu gurau n planul urbanistic i c administraia central competent nu era implicat. n cadrul aceleiai hotrri, curtea suprem italian dispune conscarea tuturor construciilor i a terenurilor asupra crora, conform jurisprudenei sale, era aplicabil art. 19 din Legea nr. 47 din 1985 n caz de lotizare ilegal, chiar i n lipsa unei condamnri penale a constructorilor. Apoi, imobilele a fost demolate, iar terenurile au fost conscate i transformate n parc de agrement. n jurisprudena italian, aceast conscare este considerat drept sanciune administrativ obligatorie, independent de condamnarea penal []. Din aceast cauz, aceasta poate dispus i cnd inculpatul este achitat pe motiv de lipsa vinoviei. ntr-o decizie din 30 august 2007, Curtea Suprem italian a apreciat c conscare litigioas este similar unei pedepse penale. Societile reclamante au denunat ilegalitatea conscrii n temeiul art. 7 din Convenia european a drepturilor omului. Conform susinerilor Curii europene, rezult (din art. 7 par. 1)

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 119 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

MERIDIANE JURIDICE |

Meridiane juridice

c legea trebuie s deneasc n mod clar infraciunile i pedepsele aferente. Aceast condiie este ndeplinit atunci cnd justiiabilul poate cunoate, din formularea dispoziiei pertinente i, dac este necesar, cu ajutorul interpretrii jurisprudeniale, ce aciuni sau omisiuni i angajeaz rspunderea penal; Noiunea de drept, utilizat la art. 7, corespunde celei de lege, ce gureaz n alte articole ale Conveniei; aceasta nglobeaz att legislaia, ct i jurisprudena, i implic anumite condiii calitative, printre care i accesibilitatea i previzibilitatea []. Previzibilitatea unei legi nu interzice posibilitatea ca persoana vizat s apeleze la o consultan de specialitate, pentru a putea evalua n mod rezonabil, n circumstanele cauzei, consecinele ce pot rezulta dintr-o anumit aciune. i vizeaz i pe profesioniti, obinuii cu adoptarea unei atitudini foarte prudente n exerciiul meseriei lor []. n ceea ce privete Convenia, art. 7 nu menioneaz expres legtura moral dintre elementul material al infraciunii i persoana considerat a autorul. ntre timp, logica sanciunii i pedepsei, ct i noiunea de guilty i cea corespondent de persoan vinovat indic n direcia unei interpretri care implic, pentru aplicarea unei sanciuni, o legtur intelectual (contiin i voin) ce permite identicarea unei rspunderi n conduita material a autorului infraciunii. Altfel, pedeapsa nu ar mai justicat []. Motivele care au fcut ca instana italian de casaie s aprecieze c titularii erau victime ale unei erori invincibile au fost preluate i de CEDO, care consider conscarea drept o sanciune arbitrar. Societile reclamante au denunat i nclcarea art. 1 al Protocolului nr. 1. Curtea apreciaz c, prin constatarea infraciunii n raport cu care conscarea a fost aplicat nu are temei legal n sensul conveniei, iar sanciunea, ind arbitrar, duce la concluzia c ingerina asupra dreptului la respectarea bunurilor reclamanilor a avut o natur arbitrar i a avut loc o nclcare a art. 1 al Protocolului nr. 1. n plus, Curtea a cutat existena unei lezri a echilibrului just; n acest sens, aceasta a subliniat c, avnd n vedere buna credin i lipsa rspunderii reclamanilor i ntinderea conscrii, ar fost sucient dispunerea desinrii lucrrilor incompatibile cu dispoziiile pertinente i declararea lipsei de efect juridice a proiectului de lotizare. Paradoxul situaiei const n faptul c, aceeai autoritate local care a dispus emiterea autorizaiei de construire, a devenit proprietarul bunurilor conscate. n prima hotrre, Curtea dispune plata unor anumite sume cu titlul de daune morale; n cea de-a doua, dispune plata unor alte sume, cu titlul de daune materiale. n aceast privin, CEDO arat c Tribunalul Bari a admis, n urma primei hotrri, o cerere de revocare a sanciunii i a dispus restituirea terenurilor conscate. Arat, de asemenea, c nlturarea consecinelor conscrii trebuie s e total, n condiiile n care conscarea a fost arbitrar; totui, Curtea nu ia n considerare anumite pretenii ale reclamanilor: n special, chiar dac este convins de importana prejudiciului economic ce a avut la baz hotrrile recente ale autoritii locale din comuna Bari n materie de urbanism, apreciind c acestea nu au legtur direct cu nclcarea constatat n hotrrea principal.

meridiane juridice

120 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| MERIDIANE JURIDICE

ISTORIA JURIDIC

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

ISTRATE N. MICESCU. Maestrul absolut al Barei romneti

Istrate N. MicescU Maestrul absolut al Barei romneti (IV)[1]


Prof. univ. dr. Mircea DUU
Omul politic
Din perspectiva evenimentelor n care a fost implicat i a atitudinilor adoptate este greu de stabilit un prol politic n linii ferme, precise i detaliate. Sub raport administrativ a fost, n mai multe rnduri, deputat: de Romanai (1919-1920), de Muscel (1927) i de Soroca (1931), devenind chiar vicepreedinte al Adunrii Deputailor. Tot ca urmare a ataamentului i partizanatului su pentru Carol al II-lea devine membru al consiliului Superior Naional al Frontului Renaterii Naionale, iar n aceast calitate este numit, prin Decretul Regal din 6 iunie 1939, senator pe un termen de 9 ani. Liber iniial, imediat dup primul rzboi mondial, poate i prin contaminare de la vecinii de moie Brtienii se declar apoi independent sub argumentul c Prefer s cnt cnd vreau, ulterior candidnd totui pe listele dizidenei lui George Brtianu, iar din motive conjuncturale nscriindu-se la 1 decembrie 1937 n Partidul Naional Cretin. A ndeplinit funcia de ministru al afacerilor strine n guvernul Goga-Cuza (29 decembrie 1937 10 februarie 1938) i ministru de justiie (24 noiembrie 1938 10 mai 1940 n cabinetul Gh. Ttrescu). La nivelul ideilor, convingerilor i al atitudinilor personale situaia este deosebit de complicat. nainte de toate, Istrate N. Micescu s-a crezut i a fost un autentic naionalist. Dar unul la care idealul naional era neles i slujit din perspectiva raiunilor i convingerilor unui intelectual de ras, ale unui boier pmntean de vi veche. Credinele i patriotismul su au fost ns ntr-un fel speculate de Regele Carol al II-lea n preocuparea lui de a contracara i, mai ales, tempera i deturna de la scopurile declarate ascensiunea fulminant, n deceniul patru, a micrii legionare. Este de domeniul evidenei c micarea legionar, ca expresie a unui naionalism rural exacerbat, important cu precdere pentru o ar eminamente agrar ca Romnia, nu reprezenta un curent doctrinar i o aciune practic de durat, ci constituia, dimpotriv, un simplu fenomen conjunctural. Marea sa periculozitate putea s rezult ns, n mod temporar i acut, din faptul c se putea exploata aderena ideologic la Germania lui Adolf Hitler. Pentru a contracara aceast posibilitate i din motive preponderent externe, cel mai inteligent rege al romnilor, i l-au numit astfel fr ezitare pe Carol al II-lea, a iniiat o micare naionalist mai consistent, dominat raionalist de contrapondere pentru uzul strintii i nu numai. Pentru aceasta a gsit poate o nesperat aderen i nelegere la inteligena romneasc a timpului legat indispensabil de idealul Romniei Mari. Potrivit propriilor explicaii (cuprinse n scrisoarea din 29 mai 1948 adresat ministrului comunist de interne Teohari Georgescu), n 1934 monarhul a iniiat o micare naionalist paralel celei legionare, ncredinat lui Micescu i cruia i s-au alturat printre alii Em. Sltineanu, Vasile Poltzer, Costic Algiu etc. Naionalismul temperat i eventualul antisemitism constituiau doar faada n dosul creia se ascundea o problem de politic extern. Iat care erau, dup el, adevratele intenii ale suveranului. Problema pus fostului Rege Carol al II-lea i misiunea ncredinat mie de el era ca micarea legionar,
[1]

Prima parte a acestui studiu a fost publicat n Pandectele Romne nr. 6/2013.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 123 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

ISTORIA JURIDIC |

Mircea DUU

fcnd antisemitism, s nu ne duc n braele Germanilor (a se vedea cartea publicat n Germania, sub titlul Eisener Garde). Pentru a o devia, trebuia dezlnuit un curent naionalist n care antisemitismul s nu e nici susinut, dar nici combtut, ci depit, cci fostul Rege numai antisemit nu era. inta nal? A contracara atracia Axei, meninndu-se alturi de alianele noastre clasice. Aceeai nsrcinare a fost dat i d-lui Vaida Voevod i mi-a revenit mie, dup ce s-a observat c acesta, n loc s combat pe legionari, i cultiva. Aceast ultim idee, conrmat prin fapte dovedite, arat i o anumit moralitate n politic a lui Micescu, trstur mai rar la politicieni. Slujitor credincios al statului, acesta a neles c interesele fundamentale de supravieuire ale acestuia presupun compromisuri i c orice sacriciu este admis n acest sens. Inteligent i cinic deopotriv, regele Carol al II-lea a exploatat din plin crezul naionalist al lui Istrate Micescu i aspiraiile (omeneti) ale acestuia de mrire, mai ales din concurena nedisimulat i permanent pe acest plan cu Nicolae Titulescu. Aa se explic i numirea acestuia ca artizan principal al Constituiei din 1938 i al ntregii (ambiioase) reforme legislative carliste, ca ministrul afacerilor strine (succesorul marelui diplomat) sau ministru de justiie (a se vedea n acest sens cele Dou discursuri n cadrul noii Constituii: discuiunea Rspunsului la Mesajul Tronului edina Camerei din 22 martie 1940 i Raticarea decretelor-legi edina Camerei din 27 martie 1940). C a greit sau nu este greu de spus, iar numai istoria este chemat s judece, i ea cu destul aproximaie, acest lucru. S-a vorbit despre un anumit antisemitism al omului politic, manifestat deopotriv n calitate de decan al Baroului de Ilfov, de ministru de externe sau de ministru de justiie. Desigur, date ind spiritul i constrngerile timpului, problema trebuie privit n mod nuanat, fr exagerri de o parte i de alta. Aprarea formulat de Micescu n scrisoarea mai sus-citat din 29 mai 1948 este clar: C am fost antisemit? O faim nejusticat, dac e examinat n mod obiectiv, pentru c nu am fost nici lo, nici antisemit. Chestiunea, neprivindu-m, nu m-a interesat. Am fost naionalist n Romnia, tot aa cum sunt naionaliti n Palestina evreii care acum lupt pentru independena ei. Cine le poate reproa n ara lor c ar antiromni i cine m-ar putea nvinui n ara mea c a antisemit de vreme ce nu este nici o raiune ca s u?. Dincolo de aceste explicaii, la congresul general extraordinar al avocailor din Romnia, inut la Bucureti, n ziua de 9 mai 1937, sub preedinia lui I. Gr. Perieeanu, Istrate N. Micescu, n calitate de decan al Baroului Ilfov, a rostit o important cuvntare avnd ca subiect Problema minoritilor etnice n raport cu temeliile organizrii constituionale i legale ale Statului Romn i cu suprasuveranitatea Ligii Naiunilor, publicat n Buletinul Avocailor nr. 4-5 din aprilie mai 1937. istoria juridic Aici i gsete explicaia concepia legalist a micrii naionaliste desfurat la nivelul barourilor, n sensul respingerii regimului internaional al minoritilor ca discriminatoriu i aplicarea regulii egalitii naintea legii a tuturor cetenilor. n acest spirit i justic Istrate Micescu unele msuri de romnizare a corpului avocailor, n special cea de refuz a primirii n Barou a evreilor care nu renunau la protecia strin a Societii Naiunilor i, conform legii naionalitii romne, care era posterioar Tratatului Minoritilor, pierdeau din aceast cauz cetenia romn. Aa c, dac nu erau nscrii era nu pentru c erau evrei, ci din pricin c nu mai erau romni! Totui, instituionalizarea micrii naionaliste n barouri sub forma Asociaiei Avocailor Romni Cretini a avut un anumit impact asupra societii romneti. C nu a dat dovad de antisemitism, mai justic el, este i faptul c a aprat o serie de evrei n procese dicile, precum n cazul deputatului de mai trziu i avocatului Eduard Manolescu,

124 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| ISTORIA JURIDIC

ISTRATE N. MICESCU. Maestrul absolut al Barei romneti

cruia i-a aprat casele soiei mpotriva exproprierii bunurilor evreieti, sau cel al avocatului Radu Apotecker pe care, radiat din Barou ind, l-a aprat i reintegrat. Ambele procese au avut loc n 1942 i au fost susinute gratuit. De altfel, naionalistul Istrate Micescu a fost ntr-o permanent concuren i polemic n raport cu micarea legionar i n special pe problema orientrii Romniei n materie de politic extern. n discursurile sale publice (precum cel din decembrie 1937 de la sala Arta) i polemica din pres cu Corneliu Zelea Codreanu i-a exprimat deschis opoziia fa de orientarea rii spre Ax i implicit nevoia de pstrare a alianelor tradiionale i respectare a valorilor promovate de Liga Naiunilor. De altfel, n memoriile sale Regele Carol al II-lea l clasica drept reprezentant al extremei drepte naionaliste dar and un necesar, dat ind conjunctura internaional, antisemitism mai ales de faad. Dup 1940, cnd a ieit din Ministerul prezidat de Gh. Tttrscu, nu a mai desfurat nici o activitate politic, n ciuda insistenelor venite din diverse pri, n frunte cu regele Carol al II-lea care dorea, printre altele, s-l numeasc ambasador la Ankara. Am refuzat i perseverat n acest refuz, artnd c nu consimt s joc rolul lui Marghiloman, n preajma victoriei germane n Frana, cnd nu se tia nc dac francezii vor rezista sau vor nfrni i se luau precauiuni pentru ambele ipoteze. De altfel, prea legat de persoana i domnia lui Carol al II-lea, la care se aduga i o doz de realism politic, Micescu nu a avut bune relaii cu regimul i persoana lui Ion Antonescu, dei mna dreapt a acestuia, Mihail Antonescu, i era nepot i fost elev. Astfel, el s-a pronunat n mod absolut mpotriva rzboiului cu URSS, nu aa ca alii numai de la Nistru ncolo..., iar n cadrul i din partea Baroului a luat iniiativa cererii armistiiului, redactnd i semnnd cel dinti i cu toate riscurile aferente memoriul adresat n acest sens Marealului, la nceputul lunii mai 1944. Tot aa, a fost singurul profesor universitar care a cerut Regelui Mihai I n persoan, la Sinaia, ncheierea Armistiiului la 5 iunie 1944. Dac dm crezare relatrilor diplomatului i scriitorului Iosif Igiroianu, martor direct i competent al evenimentelor, nc din februarie 1938, prezent la Geneva ca ministru de externe pentru a participa la sesiunea Ligii Naiunilor, Istrate Micescu avea o premoniie extraordinar n privina derulrii evenimentelor ulterioare. Iat o secven din lucrarea memorialistic a acestuia Firul Ariadnei (1991) n care erban (pseudonimul unui diplomat) discut ntr-un bistrou genovez, n 1938, cu Piteteanu alias Micescu: i dumneavoastr credei n cri? l ntreab erban rznd. n cri nu, dar n logica ineluctabil a lucrurilor, da. Urm o scurt tcere n care Piteteanu sfrind de mncat banana, i spal vrfurile degetelor n bolul adus de Ema odat cu couleul de fructe. Apoi, ca i cum ar rspuns unei anumite nlnuiri de gnduri, desfcu ziarul n care nvelise crile: erau mai multe volume de Lenin, n franuzete, i, de asemenea, n franuzete Istoria prescurtat a Partidului. Le-am gsit la un anticar. Mai exact: le-am cutat. n librrii, stocul este de mult epuizat, iar la Bucureti aa ceva nu se a. La noi, oamenii i nchipuie c au desinat comunismul dac l ignor. Imbecilii de la Universul, care public nite inepii i nite gogorie de rd i curcile de ele, cu siguran nu au citit o pagin de Lenin sau de Engels. De altfel, n general guvernanii notri uit n toate mprejurrile un principiu elementar: ca s-i poi birui sau mcar ine n fru dumanul, trebuie s-l cunoti foarte bine. Mai ales nu trebuie niciodat

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 125 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

ISTORIA JURIDIC |

Mircea DUU

s ne lum dorinele drept realiti. Nu e vorba c nici ei nu par s ne cunoasc prea bine pe noi, exploatatorii, judecnd dup felul n care ne nfieaz scriitorii stngiti. Mai ales cei de la noi. Unii, chiar necomuniti, dar improvizai sociologi sau populiti, poate i fr s-i dea seama de ce fac, se dedau deschis, i oarecum avant la lettre, la o adevrat lupt de clas. i i descriu pe moieri i, n general, pe cei avui sau ca pe nite ticloi sau ca pe nite caraghioi, nite primitivi, nite maimuoi, nite paiae. M mir cum nu-i dau seama c, minimalizndu-se astfel, minimalizeaz pe cale logic nsi lupta lor cu noi, parc s-ar bate cu morile de vnt. La aceti scriitori, i nu numai la cei de la noi, am constatat i o alt necinste, sau numai incontien. Cnd descriu de cele mai multe ori cu incontestabil talent, chiar cu efectiv spirit de observaie, unele personaje odioase, le dau sau las s se presupun c au un caracter reprezentativ. Din pcate, ele exist i e bine s e date n vileag. Dar avndu-se grij s se dea de neles c este vorba de cazuri, poate nu chiar total izolate, dar nici cu caracter general, reprezentativ pentru o ntreag categorie social... Poate c asemenea previziuni destul de exacte l-au determinat pe Istrate Micescu s nceteze, practic, orice activitate politic semnicativ dup 1940. Soarta avea s-i joace ns o mare fest: dac politica propriu-zis nu-i va atrage persecuii i sanciuni, nscenrile politice dup 1945 aveau s-l coste libertatea i chiar viaa.

Marele conict cu legionarii


O depoziie a dr. erban Milcoveanu, lider legionar codrenist ... I. Micescu avea ca frate imediat urmtor pe Dumitru Didi Micescu, care i-a fcut teza de doctorat la Paris, n 1911, cu un subiect de drept public (constituional) cu mare rsunet n epoc. Revenit n Bucureti, a devenit un avocat de renume, astfel nct n 1934 a fost ales decanul Baroului de Ilfov. ... Cnd a avut loc procesul cel mare al dizolvrii Grzii de Fier din iniiativa lui I. G. Duca la Tribunalul Militar, acesta a coordonat aprarea legionarilor i a lui Codreanu. Aa de magistral a pledat, nct atunci cnd s-a pronunat sentina i s-a obinut achitarea, Corneliu Z. Codreanu s-a dus, s-a nchinat n faa lui, i-a mulumit ndelung i i-a oferit preedinia partidului Totul pentru ar, adic ea Micrii Legionare, a Seciei Politice, pentru c cea educativ i organizatoric rmneau Cpitanului. El a primit i, ntruct nu avea copii, a hotrt s lase (doneze) ntreaga avere Micrii Legionare. nc nu fcute numai acte scrise, dar bunurile componente trecuser n mare parte n posesia legionarilor, n special proprietile din zona Giuleti, unde se stabilise deja o tabr de munc voluntar de cultivat zarzavaturi, care erau vndute n Capital n folosul Micrii. Dar a intervenit pe neateptate moartea marelui avocat. ntr-una din zile, la Urltoare (n Palatul de Justiie) Dumitru Micescu a servit ntr-o pauz de procese o cafea i a murit pe loc. Imediat legionarii au pretins c a fost ucis, ntruct moartea lui survenea (coincidea) n mod suspect cu donaia pe care o fcuse. Micrii Legionare i cu faptul c acceptase s e preedintele partidului Totul pentru ar. Un scandal mare, provocat prin intervenia direct a lui Ionel Moa, care era nr. 2 n ierarhia legionar i eful avocailor legionari i care a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale care s elucideze cauzele morii, menit s conduc inclusiv la identicarea prezumtivului vinovat. Din perspectiva timpului, se poate aprecia c era imposibil probarea provocrii morii, ntruct s-a folosit curara, o substan care paralizeaz diafragmul i produce imediat moartea prin sufocare. i aceast otrav nu las nici o urm n snge ori n urin pentru ca prin metodele de investigare medical de atunci s putut diagnostica, scpnd astfel expertizei medicale. Istrate Micescu ca frate s-a opus la expertiza medico-legal i a motenit el averea acestuia. De aici a izvort un

istoria juridic

126 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| ISTORIA JURIDIC

ISTRATE N. MICESCU. Maestrul absolut al Barei romneti

conict surd ntre el i legionari; n virtutea legii, posesia bunurilor lui Dumitru (Didi) Micescu s-a ntors la familie cu tensiunea aferent generat n raporturile cu Cpitanul i formaiunea sa politic. Un an mai trziu au avut loc alegeri pentru noul Decan al Baroului de Ilfov. S-au propus dou liste: cea democrat, condus i reprezentat de Grigore Iunian, i ce-a de-a doua, naionalist, avnd n frunte pe Istrate Micescu. Sigur, gruparea legionar, format din circa 80-100 de legionari, avea un cuvnt important de spus n desemnarea noului diriguitor al avocailor. Cu aceast ocazie, datorit conjuncturii, Corneliu Z. Codreanu a dat publicitii un comunicat (o circular) n care se spunea c Micarea Legionar nu particip la aceast alegere, nu face propagand pentru nimeni i ecare avocat-legionar e liber s voteze cum vrea i cum i dicteaz contiina. Motivaia acestei poziii era urmtoarea: aparent i normal Codreanu ar trebuit s susin lista naionalist, care avea n program inclusiv accente antisemite. Numai c eful listei democratice Grigore Iunian, n calitate de ministru de justiie, n octombrie 1930 s-a opus iar primul ministru Iuliu Maniu i Vaida Voevod, ca ministru de interne, l ascultaser dizolvrii Grzii de Fier, ca o msur ilegal i anticonstituional, atitudine care nu putea uitat. n plus, dup ce msura dizolvrii acestei formaiuni a fost dispus de ctre un alt guvern n cele din urm, ca urmare a presiunilor externe, n calitate de avocat, Grigore Iunian nu a abdicat de la crezurile sale eseniale. Apoi, la marele proces al Grzii de Fier, printre alii, ca avocat al aprrii a comprut din proprie iniiativ, nesolicitat de nimeni i a pledat n mod gratuit i acelai Grigore Iunian! Faptul c un fost ministru al justiiei i specialist recunoscut n drept public a pledat n favoare a contat mult n obinerea soluiei de achitare! n faa acestei atitudini a lui C.Z. Codreanu, pe deplin explicabil de altfel, Istrate N. Micescu s-a prezentat n biroul Cpitanului pentru a-i cere sprijinul. Am fost de fa la ntrevedere. Maestrul i-a cerut s revoce aceast circular, s dea ordin avocailor legionari s voteze cu el n virtutea faptului c el e naionalist. Codreanu i-a rspuns c acest lucru este adevrat, dar exist i elementul de recunotin personal: nu putem s nu avem recunotin pentru domnul Grigore Iunian, care nu ne-a cerut s-l votm, n-a venit s-mi cear cum ai venit Dumneata! n faa unor asemenea argumente, Istrate Micescu a apelat la coarda sensibil, amintind c fratele su Didi (Dimitrie) Micescu l-a aprat cu titlu principal i, ca atare, ar trebui s-i e, deci, recunosctor i acestuia. L-am auzit atunci pe Codreanu spunndu-i: D-le profesor, i eu am fcut drept civil, n calitate diferit desigur, eu ca simplu student, i scrie acolo c sentimentele i interesele sunt individuale i nu transmisibile. Noi avem recunotin pentru Didi Micescu, dar nu pentru toat familia Micescu. i avem recunotin pentru domnul Grigore Iunian, dar nu pentru toate rudele lui pe care nici nu le cunoatem. Istrate s-a simit foarte prost i pentru faptul c toat discuia s-a derulat n picioare, Codreanu neinvitndu-l s ia loc pe scaun, ca urmare a resentimentelor pe care i le purta n urma episodului morii fratelui su. Totui, n urma continurii presiunilor s-a admis ca profesorul s se adreseze tinerilor, prin intermediul unei conferine inute n faa membrilor Societii studenilor n medicin, pe care am prezidat-o. Expunerea a fost magistral, convingtoare. Nu numai diciunea conta, ci mai ales fondul! Toate problemele naionaliste au fost expuse fr de pereche! Dou ore i jumtate de desftare intelectualist-naionalist! Conictul cu legionarii a mers mai departe. Micescu s-a orientat spre regele Carol al II-lea n condiiile n care lupta cea mare se ducea ntre Iuliu Maniu, care apra democraia i Constituia din 1923, i Carol al II-lea, care uneltea uzurparea suveranitii i instituirea dictaturii personale.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 127 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

ISTORIA JURIDIC |

Mircea DUU

Al treilea prezent important pe arena public a timpului era Micarea Legionar i Corneliu Codreanu, care au fost presai s aleag o tabr sau alta, optnd n cele din urm pentru varianta naionalist-rnist. De aici a urmat o crunt prigoan regal, binecunoscut specialitilor i nu numai. Din pcate, Istrate N. Micescu a optat pentru formula carlist, dei nu ar avut motive temeinice s i se alture monarhului, mai ales c din punct de vedere politic era membru al Partidului Naional Liberal, formaiune care s-a opus permanent aspiraiilor dictatoriale ale Regelui. Conjunctura ar fost oferit de guvernul-diversiune Goga-Cuza, creat pentru a ctiga timp pn cnd forele oculte din Occident s-i dea acordul pentru instituirea dictaturii personale. Important este c Istrate N. Micescu a devenit ministru al afacerilor strine, calitate n care a provocat dou evenimente mai violente care au venit n coliziune cu legionarii. Primul se refer la cazul avocatului Ion V. Emilian, originar din Piatra Neam, de mare valoare profesional, prefect al judeului Neam la nceputul anului 1938 i lider al lncierilor (tinerilor Partidului Naional Agrar), grupare aat n plin concuren, pn la vrjmie cu tineretul legionar, n viaa public mai ales la nivelul declaraiilor. ntr-o bun zi, acest Ion V. Emilian este chemat la Ministerul de Interne de ctre ministrul Armand Clinescu i care i spune: Dle, s te duci la ministrul de externe Istrate Micescu i s faci ce i va spune Dnsul. Eu te-am chemat nti la mine ca ef al Dumitale, ca ministru de interne, pentru a-i spune c noi, Ministerul de Interne, suntem de acord i te protejm. Ai protecia noastr n spate. Nu i-a spus Armand Clinescu i ce anume trebuie fcut. Tnrul a mers mai departe la ministrul de externe I.N. Micescu i ce crezi c i-a spus acesta! zice: Dorina Majestii Sale i este nsui viitorul Dumitale politic, este ca n fruntea lncierilor s intri n sediul legionarilor din strada Gutemberg nr. 3 i s omori pe Codreanu i pe cei 20 de membri ai Statului major legionar care sunt acolo n edin! Deci instigare la asasinat! Ion V. Emilian a refuzat i i-a comunicat lui Codreanu, care a formulat o reclamaie la tribunalul militar. Aceasta a rmas pentru totdeauna n stare de nelucrare. Foarte probabil c iniiativa a aparinut lui Carol al II-lea, dar Micescu n-a pregetat s o pun n aplicare. Al doilea eveniment care a nveninat relaia dintre cele dou personaliti se refer la un episod al ministrului de externe Istrate Micescu care, la nceputul anului 1938, s-a deplasat la Geneva la sesiunea Ligii Naiunilor pentru a tempera ngrijorrile internaionale privind evoluiile politice din Romnia. n drum spre Elveia a trecut prin Germania, ocazie cu care i s-a luat interviu de ctre ociosul Partidului Naional Socialist. n interviu printre ntrebri a fost i aceea ce prere avea despre Garda de Fier i Micarea Legionar. i Istrate Micescu a rspuns c nu a auzit, c nu tie nimic la ce se refer jurnalistul. Ziaristul a nceput s explice, lund n serios ignorana ministrului romn A, zice acesta, da, mi amintesc, nu-i un partid politic, e o sect religioas care cultiv sinuciderea, moartea i care se ntrunesc i jur s se omoare unii pe alii. Acest fapt l-a nfuriat pe Codreanu care a rspuns sub forma unei scrisori n care pune la punct declaraiile lui Micescu, artnd c nu este vorba de o sect religioas, c nu se cultiv sinuciderea, moartea etc., dar ziarul a refuzat s o publice, ceea ce l-a determinat pe liderul legionar s interzic public participarea jurnalitilor ziarului berlinez la conferinele de pres ale partidului Totul pentru ar. Acesta este conictul cel mare dintre Istrate Micescu i legionari. ... n ciuda faptului c n timpul regimului de detenie de la Aiud a fost ngrijit de legionari, a murit spunnd c dumanii Romniei sunt comunitii i legionarii... (Va urma)

istoria juridic

128 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| ISTORIA JURIDIC

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Organizarea bicefal a avocaturii sub dou titluri profesionale ...

Organizarea bicefal a avocaturii sub dou titluri profesionale comport mai mult dect o discuie, ci o reecie i preocupri publice corespunztoare
interviu cu dl. consilier juridic Lucian Florescu, Secretar general al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romnia Colegiul Consilierilor Juridici Bucureti

Pandectele Romne: Consilieratul juridic are o ndelungat istorie. Care ar n linii mari, tradiiile sale n Romnia? Lucian Florescu: A prefer s dau o replic evaziv mai degrab dect un rspuns n strns coordonare cu ntrebarea i aceea ar c tradiia consilieratului juridic nu ine exclusiv de consilierii juridici, aa cum i tim noi astzi, ci de imensa resurs de intelectuali juriti pe care Romnia s-a sprijinit n emanciparea sa ca stat modern. Pentru c ntrebarea vizeaz subliminal persoana i nu activitatea ca atare, putem spune c tradiia activitii specializate a jurisconsultului este n strns legtur cu tradiia administraiei statale i a administraiei corporatiste private. tiu c pare un rspuns tip Microsoft n care ca s nchizi calculatorul trebuie s apei butonul Start, dar pare evident c formaia dumneavoastr de profesor obinuit s pun studenii n ncurctur a fcut s transpar din ntrebare dubiul dihotomiei dintre vechimea consilieratului juridic i tradiia acestei activiti eminamente prin consilieri juridici, n Romnia, i totodat s supralicitai nelesul ntrebrii legat de tradiie, cu referire ce pare a merge mai departe n timp de Marea Unire de la 1918. Este tiut c Romnia i-a extras resurse diferite de realizare a sfatului juridic reglementat n funcie de emanciparea administrativ i de protecia proprietii private ce a cunoscut diferene regionale i diferene de regim politic. Ca s conchidem totui la un rspuns, apreciez c s-ar face o nedreptate celorlalte profesii juridice dac prin arogan am translata direct consilierea juridic doar peste profesia de consilier juridic ca tradiie. Un fenomen ns trebuie menionat i chiar subliniat, pentru c a nsemnat un moment de resurs pentru profesia de consilier juridic n sine dar i pentru dezvoltarea economic a rii. Acest lucru s-a petrecut n anii 50 60, cnd literalmente un numr mare de juriti de marc (judectori, avocai, profesori universitari), intelectuali fr prea mare trecere la regimul vremii, au fost forai s renune la carierele lor i a se ncadra ca i consilieri juridici la revoluionarele ntreprinderi de stat i C.A.P.-uri. Consecina, dac ar s lum n calcul numai acest aspect, a fost o mbogire a profesiei de consilier juridic cu juriti de remarcabil calitate profesional, o dezvoltare incredibil a capacitilor administrativ-organizatorice a instituiilor de stat i a economiei romneti din anii 70 i extrem de important, s-au pus totodat bazele elitelor de intelectuali jurisconsuli de mai trziu prin cel de-al treilea fenomen c important i anume ndrumarea profesional de calitate.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 131 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE |

Dialogul profesiilor juridice

P.R.: Revenirea la democraia reprezentativ i trecerea la economia de pia au presupus o reevaluare a statutului profesie de consilier juridic. Prin ce se caracterizeaz el n prezent? L.F.: n mod evident, trecerea de la o hiper economie centralizat de stat la o economie unde pieele i formele de organizare private sunt centrul performanei nanciare, a operat, i trebuie s opereze de la nivelul formelor de organizare socio-profesionale i administrative pn la nivelul individului. Ca regul comun a putea spune c, n general, profilul psihologic al profesionitilor reglementai care i-au desfurat activitatea n regim salarial este unul tradiional, iar n cazul consilierilor juridici este unul extrem de conservator. Acest lucru capt ns noi valene odat cu noile generaii de consilieri juridici care au impus noi viziuni fundamentale asupra relaiilor de munc i a formelor de organizare profesional. Aceste modicri radicale au survenit i pe fondul unei prea ntrziate, prea brute i unei prea distorsionante semiacceptri c avocatura n Romnia se desfoar reglementat, i sub titlul profesional de consilier juridic, unde paradoxul avocatului salariat guverneaz astzi exerciiul profesiei de consilier juridic. n acest fel, reevaluarea nu numai a statutului profesiei de consilier juridic a fost inexorabil, ci i structurarea mimetic pn la identitate a organizrii exerciiului profesional dup o tipologie barou-avocat. n linii generale, a putea spune c reconsiderarea statutului profesiei de consilier juridic urmeaz logica profesiilor reglementate n general, unde profesionitii reglementai ntreprind aciuni conceptuale i intelectuale pe proprie rspundere n beneciul consumatorilor de servicii contractai. La nivelul profesiei de consilier juridic, organizarea tip colectiv de jurisconsuli a suferit mutaii extreme de la nivelul persoanei, profesionist reglementat, pn la nivelul activitii profesionale reglementate. Legea privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic pierde conceptul de ociu juridic, entitate colectiv departamental, ca subiect regular ninat i ctig individul consilier juridic ca subiect de raporturi juridice distincte. Percepia asupra delegaiei dat consilierului juridic nu se mai rezum la aspecte ce privesc mandatul ordinar, e el i unul specializat, ci este o reecie a unui veritabil contract de gestiune a situaiilor juridice cu care beneciarul serviciilor juridice se confrunt. Actul de dispoziie profesional se trateaz distinct de actul de dispoziie administrativ, pentru disjungerea rspunderii n cazuri de malpraxis. Certicatele de onorabilitate eliberate consilierilor juridici au ca resurs, nu numai situaii prevzute n cazierul profesional, ci i elemente stabilite prin codul etic de desfurare a exerciiului profesiei compatibilizat prin norm cu codul etic al avocatului. Capacitatea de exerciiu profesional (restrns sau deplin) are o rezonan n protecia consumatorului de servicii juridice n condiii similare profesiei de avocat.
dialogul profesiilor juridice

n ne, cam tot ceea ce presupune reguli reti de organizare profesional, pe de-o parte, i administrare a situaiilor juridico-judiciare cu care beneciarii serviciilor juridice se confrunt, pe de alt parte. P.R.: Care este impactul pe care l are asupra profesiei dvs. intrarea n vigoare a noilor coduri legislative? L.F.: n ceea ce privete adaptarea la actul normativ a profesiei este cam acelai tip de impact pe care l ai cnd revezi un prieten pe care nu l-ai mai vzut de 20 ani. i se pare familiar dar nu tii

132 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE

Organizarea bicefal a avocaturii sub dou titluri profesionale ...

de unde s-l iei. Eti surprins de anumite schimbri ziologice, dar pe msur ce interacionezi cu acesta, realizezi c prietenul i este apropiat chiar dac este un pic schimbat. Cu toate acestea nu este uor. Peste volumul mare de acte normative, dinamica alert a modicrilor legislative i excepiile de la regulile normative generale, numai coduri legislative noi lipseau, iar personal simt c parc nu era momentul pentru a aga paratrsnetul pe Turnul Babel. Relativ la Codul de procedura civil i relativ numai la profesia de consilier juridic se poate aprecia totui o mai atent nelegere a noiunii de capacitate de exerciiu profesional i o subtil mutare a rspunderii pentru viciul lipsei de capacitate i n sarcina judectorului. Nu este un secret c, de regul, consilierii juridici au fost protejai n a eluda conveniene legale n ceea ce privete exerciiul profesional. Vechimea de minim 8 ani cerut avocailor pentru a compare n faa naltei Curi a fost considerat facultativ pentru consilierii juridici, tabuurile profesionale, cu toate c legea impune consumul strict i reglementat de ctre instane judectoreti, parchete i barouri a ceea ce reprezint condiia de opozabilitate a existenei profesionale certicate sunt prezumate non-necesare, stagiul sau denitivatul profesional sunt socotite a se aa n zona voluntariatului sau a benevolului, iar asigurarea profesional este un demers profesional privit cu extrem de mult curiozitate. n rest, primii 10 ani sunt grei, i cine emigreaz n Canada va nelege poate mai bine de ce legiuitorul romn a inut att de mult la codul civil din provincia Quebec. P.R.: Prin ce se exprim noile relaii ale consilierului juridic cu reprezentanii celorlalte profesii juridice? L.F.: M forai din nou s ghicesc direcia, dar i sensul ntrebrii. Dac v referii la reprezentani, n sensul conducerilor organismelor profesionale rspunsul e Mm! Ce s zic. Vorba englezului no news, good news, adic mai pe romnete spus, ne respectm dar nu bem cafeaua mpreun. Dac v referii la reprezentani n sensul membrilor corpurilor de magistrai, avocai, notari publici, executori judectoreti, lucrurile stau mult mai bine n sensul n care prima dragoste, chiar dac a fost desprire fr lacrimi, nu se uit. Majoritatea membrilor celorlalte profesii provin din profesia de jurisconsult sau de consilier juridic ori acest lucru ne-a pus deseori n poziii agreabile la acest nivel. n rest, ne mbrcm frumos i ateptm ca C.S.M.-ul, U.N.B.R.-ul sau Doamne Ferete! Ministerul Justiiei s aprecieze c profesia de consilier juridic exist, se organizeaz i lucreaz pentru ar. P.R.: Cum se realizeaz accesul n profesie i pregtirea continu n privina profesiunii Dvs.? L.F.: Dac v-a spune c se face conform Directivei Calicri i a Legii nr. 200/2004 privind profesiile reglementate i a calicrilor profesionale, o s zicei c glumesc, dar nu e aa. i o s m explic. Una din recomandri este aceea de nengrdire la accesul n profesie, adic acel moment n care, o persoan eligibil pentru exerciiul reglementat de consilier juridic, n cazul nostru absolventul de tiine juridice, opteaz pentru profesie prin simpl cerere. n acel moment devine o persoan cu capacitate de exerciiu restrns, ucenic, minor profesional deci, iar dac n urma stagiului de 2 ani, ndrumtorul profesional, pe de-o parte prin recomandare, i colegiul profesional, pe de cealalt parte prin examinarea, cu succes, apreciaz c poate primi titlul profesional de consilier juridic denitiv, se procedeaz ca atare. Acum, dup ani i ani de experien v pot spune c aceast procedur este vulnerabilizat de mai muli factori, iar complice vinovat este ntreg sistemul judiciar. Iat de ce.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 133 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE |

Dialogul profesiilor juridice

nti de toate s-a ncetenit ideea c profesia de consilier juridic se nate din uniunea de interese a unui angajator i a unui absolvent de drept. Adic, dac ar s translatm procedura n avocatur, nti mi gsesc clientul, exercit o perioad, i apoi m duc la barou s-mi legitimeze exerciiul. Un alt punct vulnerabil este acela c se consider dimineaa cnd m-am trezit i am mplinit doi ani de exerciiu profesional, e el licit sau nu, prima zi cnd am devenit consilier juridic denitiv. O alt marot este ideea c funcionarii publici sunt exceptai de la organizarea profesional i c ei i dau prin excepie (sic!) denitivatul profesional la 6 luni. n ne, sunt multe de spus pe acest subiect, dar parc nici o vulnerabilitate nu este mai mare dect calitatea nvmntului superior, cel puin n zona facultilor de tiine juridice, iar fa de numrul doctorilor n drept nu poi s opui dect aa, un zmbet dulce-amrui. Era s uit de pregtirea continu. Asta este de departe cel mai dureros subiect, unul extrem de greu de gestionat i aproape insurmontabil pentru organizaia noastr prin proceduri clasice. Este o profesie mult prea numeroas i mult prea neajutat s existe, darmite s mai fac i pregtire continu, c s poi crea, s zicem un Institut Colegial. O spun cu durere i cu gravitate chiar, c lipsa unui mecanism instituionalizat i unicat de pregtire profesional continu a consilierilor juridici are efecte de cost social i nanciar aat n raport de progresie geometric prin nearmonizarea procedurilor juridico-judiciare, e chiar numai la nivelul instituiilor statale, fa de existena e i ntr-o form minimalist a unei asemenea infrastructuri. Ce pot s va spun este, c singura idee pe care am avut-o n aceste sens a fost s crem din Colegiu un Centru de Dating, dar nu n sensul n care n mod obinuit este neles termenul, ci n acela prin care consilieri juridici din instituii sau companii diferite, se ntlnesc i i mprtesc cunotine, de cele mai multe ori administrative, dar i profesional-juridice, astfel nct celorlali s le e mai uor s neleag de ce Ministerul de Finane de pild a elaborat o norm, sau de ce Garda Financiar are o cutum procedural anume, de ce O.S.I.M.-ul are anumite metodologii pentru admiterea cererilor de patente, brevete sau mrci sausau i aa mai departe. Fr discuie c Centrul asta de Dating cum i-am spus mai devreme s-a transferat de cele mai multe ori la terasele din jurul ministerelor sau ageniilor dar, pot aprecia acum, dup muli ani, c tipul sta de mprtire profesional a dat roade i este, poate, cea mai mare realizare a colegiului consilierilor juridici, i anume, c a fost una din platformele reale ca muli consilieri juridici s se cunoasc i s-i poat cere ajutorul profesional ntre ei. P.R.: Care sunt perspective de dezvoltare ale profesiei de consilier juridic n Romnia? L.F.: ntrebarea ar trebui s aib un grad de dicultate sczut dac nu ar sfritul, adic n Romnia. Acest n Romnia poteneaz dicultatea ntrebrii pn la nivelul maxim i aici, o s v dau satisfacie. Nu tiu. Acest nu tiu este att de prezent n viaa noastr a consilierilor juridici, cnd este vorba de carier, nct a nota i acest punct ca vulnerabilitate a organizrii profesionale dar i a mecanismelor de securitate juridico-judiciar a instituiilor statului. Acum nici nu vreau s m predau n fa dumneavoastr att de uor i o s ncerc s punctez n linii generale resursa nu tiu-lui meu n ceea ce privete viitorul n Romnia a profesiei de consilier juridic. nti de toate organizarea aprrii judiciare statale este ca niciunde n Europa i cu att mai puin n Uniunea European.

dialogul profesiilor juridice

134 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE

Organizarea bicefal a avocaturii sub dou titluri profesionale ...

Spun asta pentru c profesia de consilier juridic nu este o profesie reglementat n spaiul european, cu o mic excepie n Polonia unde funcionarii statali consilieri juridici au o reglementare oarecum similar cu cea romneasc. Restul rilor, inclusiv cele din fostul bloc rsritean au procedat la nelegerea, elementar de altfel, c activitatea membrilor fostelor lor ocii juridice este avocatur pur. n acest sens, orice cetean de pe planet dac l pui n situaia de a-i rspunde la ghicitoarea simpl: Ce meserie am dac acord consultan, asisten i reprezentare juridic n faa instanelor judectoreti de orice grad i activitatea mea este asimilat magistraturii? Rspunsul o s vin sec: Eti avocat. Tu pe de alt parte trebuie s completezi, ca dumneavoastr cu ntrebarea: n Romnia. Rspunsul va : Nu tiu. Tot avocat. Explicaia rezid n faptul c anumite ri, nu multe, au procedat la unicri profesionale, iar altele, cele mai multe, la asimilri profesionale, care sunt abordri total distincte. Aa nct, noiunea de avocat de primrie sau avocat de minister, n multe pri ale lumii, nu mai surprinde demult pe nimeni. Aici ns avem nevoie de un astrolog pentru c barourile se a ciclic n mercur retrograd fa de colegiile consilierilor juridici i o conjuncie pozitiv cu un astru pe care noi nu-l cunoatem ar putea descurca ceea ce pn la urm nu este dect o simpl procedur de recunoatere a aceleiai calicri. n alt ordine de idei, totui, organizarea bicefal a avocaturii exercitat sub dou titluri profesionale nu este o idee chiar trsnit, ci comport chiar mai mult dect o discuie, impune o reecie i preocupri publice corespunztoare, dat ind faptul c, asta ind o apreciere personal, cteva guverne din anumite ri au cedat lobby-ului ordinelor de avocai din rile lor n vederea renunrii la anumite capaciti funcionale din zona aprrii judiciare statale, iar prin imitaie, alte ordine profesionale cu alte guverne din alte ri au procedat similar. Ar de dorit c statul romn s-i auditeze propriul sistem de securitate juridic, s-i calice vulnerabilitile n ceea ce privete vizele de legalitate, succesul sau insuccesul proceselor judiciare i disputelor administrative, a mecanismelor de protecie a bazelor de date sau a resurselor n faa spionajului economic la nivelul instituiilor statale chiar, n ne, tot ce nseamn indicator pe resurs ociu juridic, i n urma concluziilor trase s-i orienteze atenia i asupra aprtorului judiciar consacrat. n nal, a dori s relev dou ngrijorri sau, dac vrei, dou neajunsuri de sistem ce privesc avocatura i deopotriv cele dou profesii componente, consilierul juridic i avocatul aa cum este/sunt el/ei reglementat/i n Romnia. O ngrijorare privete transferul interprofesional, care, aa dup cum bine se cunoate, are cea mai mare dinamic ntre cele dou profesii din ntregul sistem judiciar. Nu o s m opresc cum s-ar crede la examinrile redundant-ncrcate de acces la barou, ci o s-mi manifest pura ngrijorare vis--vis de incompatibilitatea dintre mecanismele ce privesc specic asigurrile de pensii odat cu transferul dintr-o parte n alta. Este deja i va cu siguran o tem a viitorului oarecum nu foarte ndeprtat pentru nu puini membri ai ambelor profesii care au practicat ambele profesii sau chiar le-au prsit pe amndou dup un timp pentru o alta, n recuperarea practic a contribuiilor prin neatingerea stagiilor de cotizare. Ca s nu se neleag greit, aici nu m refer la sistemul general de pensii. Aa ca s mai fac o ghicitoare.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 135 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE |

Dialogul profesiilor juridice

A dou ngrijorare privete mult discutata i prea mult neneleasa societate profesional cu rspundere limitat de consilieri juridici prevzut n statutul profesiei. Nu pot s nu ncerc s se fac neles care au fost criteriile ce au stat la baza acestui demers. Un prim aspect ar acela c este, era s zic neconstituional, neprincipial s admii c un profesionist reglementat are capacitate de a presta i de a ncasa un pre al muncii sale, dar acela nu poate admis dect sub form salarial. Mai bine nu creezi platforma de organizare a acelei profesii dect s emii un astfel de principiu sau mai ru s emii o decizie. Se strmb crile de drept. Al doilea ar c era singura metod de a asigura stagiatura dup modelul prevzut de legea privind organizarea profesiei de avocat la care legea noastr face trimitere, tiut ind faptul c noi, consilierii juridici, nu ne putem nici angaja i nici salariza ntre noi n interiorul profesiei, dac terminologia v este cunoscut. Acest lucru cerea o form de organizare juridic, unde i cu care consilierul juridic putea contracta i primi salariu. Al treilea element este chiar sistemul de pensii pe care l-am prezentat mai sus. Este absolut de necrezut c la modul cum arat pia muncii n ziua de astzi, singura soluie n lipsa evident a locurilor de munc este s i prseti profesia n care i-ai fcut o carier pentru o alta, s cotizezi n alt sistem de pensii, s dai alte examene de vericare a cunotinelor, n ne s o iei de la capt cu toate cele, dup ce vreme de 15-20 ani s zicem, activitatea ta profesional a produs efecte juridice. Al patrulea element este regimul scal i al rspunderii juridice. Este de notorietate c sistemul de deductibiliti scale la persoanele zice autorizate este unul extrem de restrictiv, iar ca rspundere ce s zic, se rspunde cu ceasul de la mn i televizorul din cas, c s u puin mai plastic. n schimb, societatea profesional a consilierilor juridici are mai multe capaciti n acest sens. O s m opresc la a cincilea element. Motenirea. Ar putea prea o prostie, dar sunt oameni, printre care m numr i eu, care ar dori odat cu trecerea n nein s lase motenire copiilor societatea de consultan. Dup cum se tie, acum, i la noi i la colegii de la barou se motenete doar mobilierul sau tabloul din perete, nu i proprietatea intelectual, de portofoliu sau proprietatea conceptual a prinilor juriti. M gndesc deseori s prind un american s-l ntreb cum au fcut ei de au case de consultan juridic (de avocatur) de sute ani. Dar ce zic eu. Mai bine nu mai ntreb pe nimeni pentru c tiu c juritii americani i fac acele Ltd-uri de consultan juridic i cnd se ntmpl pentru c se ntmpl, copiii americani motenesc mai mult dect o serviet i un cuier. n mare, cam acestea sunt motivele pentru care acel n Romnia m face s am posibiliti reduse de a ghici nu viitorul profesiei de consilier juridic, pentru c ea va exista i se va dezvolta cumva, ci reperele pe care tinerii juriti le au n raport cu profesia lor dar i cu viaa lor de acas. SECRETAR GENERAL

dialogul profesiilor juridice

136 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE

VIAA JURIDIC

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Colocviul Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU)

Colocviul Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU) organizat n colaborare cu Institutul de Cercetri Juridice Acad. Andrei Rdulescu al Academiei Romne (ICJ) i Asociaia Romn de Dreptul Urbanismului (ARDU)
(Bucureti, Aula Academiei Romne, 20-21 septembrie 2013)

Tema general: Regenerarea urban Program


Vineri, 20 septembrie 2013 ora 900 Deschiderea colocviului MIRCEA DUU Preedintele Universitii Ecologice din Bucureti Directorul Institutului de Cercetri Juridice al Academiei Romne Preedintele Asociaiei Romne de Dreptul Urbanismului LIVIU NICOLAE DRAGNEA Viceprim-ministru al Guvernului Romniei, Ministrul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice ora 930 Introducere general: prezentarea lucrrilor colocviului THIERRY TANQUEREL Profesor, Universitatea din Geneva, Secretar general al AIDRU Partea Nti: actori i iNStrumeNte Moderator: DANA APOSTOL-TOFAN Cercettor tiinic la Institutul de Cercetri Juridice al Academiei Romne Profesor, Universitatea Bucureti ora 945 Noiunea de regenerare urban n formele sale diverse YVES JGOUZO Preedintele de onoare al Universitii Paris I ora 1030 Pauz MIRCEA SORIN OPRESCU Primarul general al Municipiului Bucureti JACQUELINE MORAND-DEVILLER Profesor emerit, Universitatea Paris I Preedinte al AIDRU

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 139 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

VIAA JURIDIC |

Viaa juridic

ora 1100 Metode: Proceduri speciale dedicate i dreptul comun DAVID RENDERS Profesor la Universitatea Catolic din Louvain, Avocat n Baroul Bruxelles ora 1145 Actorii: guvernan, concertare i participare MICHEL PQUES Consilier de Stat, Profesor extraordinar la Universitatea din Lige ora 1230 Pauza de prnz ora 1400 Aspecte funciare Moderator: MARILENA ULIESCU Cercettor emerit al Institutului de Cercetri Juridice al Academiei Romne Profesor, Universitatea Ecologic din Bucureti ora 1445 Finanare i echipamente PAOLO STELLA RICHTER Profesor, Universitatea La Sapienza, Roma; Avocat ora 1530 Pauz ora 1600 Masa rotund a tuturor raportorilor naionali Moderator: ETIENNE FATME Profesor emerit, Universitatea Paris I, Director al GRIDAUH ora 1730 nchiderea lucrrilor primei zile ora 1745 Adunarea General AIDRU Smbt, 21 septembrie 2013 Partea a doua: tematicile Speciale Moderator: Dr. ANCA GINAVAR Director n cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i al Administraiei Publice ora 915 Dezvoltarea durabil, protecia patrimoniului, protecia mediului MIRCEA DUTU Preedintele Universitii Ecologice din Bucureti Directorul Institutului de Cercetri Juridice al Academiei Romne ora 1000 Dimensiunea social, n special relocalizarea populaiei NORBERT FOULQUIER Profesor, Universitatea Paris I, Co-director al SERDEAUT SANDRO AMOROSINO Profesor, Universitatea La Sapienza, Roma JEAN-PIERRE LEBRETON Profesor, Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Director tiinic al GRIDAUH

140 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

| VIAA JURIDIC

Colocviul Asociaiei Internaionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU)

ora 1045 Pauz ora 1115 Masa rotund cu raportori naionali Moderator: MARTIN BASSOLS COMA Profesor, Universitatea Alcala ora 1230 Concluziile generale ale colocviului JACQUELINE MORAND-DEVILLER Profesor emerit, Universitatea Paris I, Preedinte al AIDRU ora 1300 nchiderea lucrrilor colocviului Particip la colocviu raportori naionali din: Belgia, Elveia, Frana, Germania, Grecia, Italia, Spania, Portugalia i Romnia Rapporteurs nationaux Allemagne: WILLY SPANNOWSKY Professeur lUniversit technique de Kaiserslautern Belgique: NICOLAS BERNARD Professeur aux Facults universitaires de Saint-Louis FRANCIS HAUMONT Professeur extraordinaire lUniversit catholique de Louvain, avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Nice KIM MORIC Avocat au Barreau de Bruxelles JEAN-MARC SECRTIN Avocat au Barreau de Lige JEAN POL VAN RYBROECK Inspecteur gnral la DGO4 du Service Public de Wallonie, Professeur extraordinaire luniversit catholique de Louvain Espagne: MARA LUISA GMEZ JIMNEZ Professeur lUniversit de Malaga France: ROZEN NOGUELLOU Professeur lUniversit de Paris I FRANOIS PRIET Professeur lEcole de droit dOrlans, Laboratoire Collectivits publiques EA 2080 Grce: NICOLAOS ROZOS Conseiller dEtat, Dr en droit MARLENA TRIPOLITSIOTI Matres des requtes au Conseil dEtat Italie: PAOLO STELLA RICHTER Professeur lUniversit La Sapienza de Rome, Avocat SANDRO AMOROSINO Professeur lUniversit La Sapienza de Rome Portugal: FERNANDO ALVES CORREIA Professeur lUniversit de Coimbra Roumanie: MARILENA ULIESCU Chercheur mrite lInstitut de Recherches Juridiques de lAcadmie Roumaine, Professeur lUniversit cologique de Bucarest ANDREI DUU Avocat, charg de cours lUniversit cologique de Bucarest Suisse: VALRIE DEFAGO GAUDIN Avocate, charge de cours supplante lUniversit de Genve

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 141 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

VIAA JURIDIC |

iNdeX

act administrativ 47, 59 act comercial 55 act de informare 49 amenajare teritorial 33, 43 autoritate public local 47 autorizaie de construire 51, 53 aviz de urbanism 51 avize 37 calitate n construcii 55 certicat de urbanism 45, 47, 49 Codul civil 41 comisie de recepie 57 comuniti locale 35 construcii 45 construcii ilegale 35 contencios administrativ 45, 49, 59 continuiti ecologice 39 Directiva nr. 85/337/CEE 37 documentaie de urbanism 37, 41, 51

drept privat 57 investitor 57 Legea nr. 350/2001 33 nulitate absolut 55 pagub iminent 53 plan de urbanism 53 plan urbanistic de detaliu 39, 43 plan urbanistic zonal 43 planuri urbanistice generale 35 proces-verbal 59 spaiu urban 41 urbanism 33 zon protejat 39

142 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

abreVieri
A.G.A. A.G.E.A. A.P.A.P.S. A.U.B. A.U.L.B. A.V.A.B. A.V.A.S. AELS alin. apud. art. AUE B. Of. B.N.R. BCE BEJ BNP Bul. Bul. jur. 199 C. aer. C. Apel C. civ. C. civ. fr. (it.) (g) C. com. C. com. fr. (it.) (g) C. F. C. fam. C. sc. C. m. C. pen. C. pr. civ. C. pr. sc. C. pr. pen. C. silv. C. vam. C.A.B. Adunarea general a acionarilor Adunarea general extraordinar a acionarilor Autoritatea pentru Privatizarea i Administrarea Patrimoniului Statului Revista Analele Universitii Bucureti, Seria Drept Revista Acta Universitatis Lucian Blaga Sibiu Autoritatea pentru Valoricarea Activelor Bancare Autoritatea pentru Valoricarea Activelor Statului Asociaia European a Liberului Schimb alineat citat dup articolul Actul Unic European Buletinul Ocial, partea I Banca Naional a Romniei Banca Central European Biroul de executori judectoreti Biroul notarului public Buletinul fostei nalte Curi de Casaie i Justiie a Romniei Buletinul jurisprudenei Curii Supreme de Justiie a Romniei (1993-1999) Codul aerian Curtea de Apel Codul civil Codul civil francez (italian) (german) Codul comercial Codul comercial francez (italian) (german) cartea funciar Codul familiei Codul scal Codul muncii Codul penal Codul de procedur civil Codul de procedur scal Codul de procedur penal Codul silvic Codul vamal Curtea de Arbitraj Comercial Internaional Bucureti de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei Curtea Constituional Camera de Comer i Industrie Camera de Comer i Industrie a Romniei C.D. 199 C.D.H. C.E.D.O. C.N.V.M. C.S.J. Cah. Dr. Eur. cam. Cas. I, II Cass. fr. CE CECO Culegere de decizii ale fostului Tribunal Suprem (Curii de Apel, Tribunalului etc.) pe anul Culegere de decizii i hotrri ale Curii Constituionale a Romniei pe anul Curtea European a Drepturilor Omului Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Curtea Suprem de Justiie Cahiers de Droit Europen camera... (jurisprudena francez) Curtea de Casaie i Justiie a Romniei, secia I, a II-a etc. Curtea de Casaie francez (jurisprudena francez) Comunitatea European / Tratatul de instituire a Comunitii Europene Comunitatea European a Crbunelui i Oelului / Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Crbunelui i Oelului Convenia European a Drepturilor Omului / Curtea European a Drepturilor Omului Comunitatea Economic European / Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene Comunitatea European a Energiei Atomice / Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice a se compara cu Curtea European de Justiie Curtea de Justiie a Uniunii Europene (dup intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona) Common Market Law Review (Kluwer Law International) colegiul civil centrul principalelor interese ale debitorului completat Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (Convenia european a drepturilor omului) Comitetul reprezentanilor permaneni Culegere de hotrri a Curii de Justiie a Comunitilor Europene, Tribunalului de Prim Instan i Tribunalului Funciei Publice Decretul Decretul-lege

CEDO CEE CEEA

cf. CEJ CJUE CML Rev col. civ. COMI compl. Convenie

COREPER Culegere

C.C. C.C.I. C.C.I.R.

D. D.L.

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 143 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Dalloz dec. dec. civ. (pen.) DG Dreptul e.g. ECR Ed. ed. ELR en. etc. Euratom

ex. F.M.I. FEI fr. FSE g. G.I.E. H.C.M. ibidem idem infra IR it. .C.C.J. J. N. JAI JCP JO Jud. Jur. Gen. Jur. Rom. Juridica L. P. l. lit. loc. cit. M. Of. mod. mp n. a. n. n. n.r. n.t. nr.

Le Dalloz. Recueil (jurisprudena francez) decizia decizia civil (penal) etc. Direcia General (din cadrul Comisiei) revista Dreptul exempli gratia European Courts Report (Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance Editura ediia European Law Review englez / britanic etcaetera (i celelalte) Comunitatea European a Energiei Atomice (v. i CEEA) / Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice (de) exemplu Fondul Monetar Internaional Fondul european de investiii francez Fondul social european german Grup de interes economic Hotrrea Consiliului de Minitri n acelai loc acelai autor mai jos seciunea Informations rapides (jurisprudena francez) italian nalta Curte de Casaie i Justiie Revista Justiia Nou Justiie i Afaceri Interne Juris-classeur priodique. d. Gnrale. La semaine juridique (jurisprudena francez) Jurnalul Ocial al Uniunii Europene (seria L Legislaie, seria C Comunicri i Informaii) Judectoria Jurisprudena general Jurisprudena romn Revista Juridica Revista Legalitatea Popular litri litera locul citat Monitorul Ocial al Romniei, partea I modicat metri ptrai nota autorului nota noastr (a autorului) nota redaciei nota traductorului numrul

O.E.C.D.

Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic O.M.C. Organizaia Mondial a Comerului O.R.C. Ociul Registrului Comerului O.S.I.M. Ociul de Stat pentru Invenii i Mrci ONU Organizaia Naiunilor Unite OP ordin de plat op. cit. opera citat p. pagina p. n. paranteza noastr (a autorului) par. paragraful passim n diverse locuri pct. punctul PE Parlamentul European PESC Politica Extern i de Securitate Comun Plen T. S. Plenul fostului Tribunal Suprem Probleme de drept Probleme de drept din deciziile Curii 1990-1992 Supreme de Justiie (1990-1992) pt. pentru R.D.C. Revista de drept comercial serie nou R.D.P. Revista de drept penal R.R.D. Revista romn de drept R.R.D.A. Revista romn de drept al afacerilor R.R.D.E. (C) Revista romn de drept european (comunitar) R.R.D.M. Revista romn de dreptul muncii R.R.D.P. Revista romn de drept privat R.R.J. Revista romn de jurispruden R.T.D.E. Revue trimestrielle de droit europen (Editions Dalloz) Rec. Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de premire instance Rep. (eventual urmat (ncepnd cu anul 2007) Repertoriul de anul apariiei) jurisprudenei Curii de Justiie a Comunitilor Europene i a Tribunalului de Prim Instan a Comunitilor Europene (ediia n limba romn) (partea I - hotrrile CJCE; partea a II-a - hotrrile TPI) Repertoriu I I. Mihu, Al. Lesviodax, Repertoriu de practic judiciar n materie civila Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 19521969, Ed. tiinic i Enciclopedic, Bucureti, 1970 Repertoriu II I. Mihu, Repertoriu de practic judiciar n materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 1969-1975, Ed. tiinic i Enciclopedic, Bucureti, 1976 Repertoriu III I. Mihu, Repertoriu de practic judiciar n materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 19751980, Ed. tiinic i Enciclopedic, Bucureti, 1982

144 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Repertoriu IV

Rev. soc. RFD adm. RTD civ. RTD com. RTD eur. s. civ. s. com. s. cont. adm. s. pen. S.C.J. S.D.R s.n. S.U. S.U.B.B. SA SC SEE sent. civ. (pen.) SNC soc. SPPI SRL supra . a.

I. Mihu, Repertoriu de practic judiciar n materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane judectoreti pe anii 19801985, Ed. tiinic i Enciclopedic, Bucureti, 1986 Revue des socits Revue franaise de droit administratif Revue trimestrielle de droit civil Revue trimestrielle de droit commercial Revue trimestrielle de droit europen secia civil secia comercial secia de contencios administrativ secia penal Revista Studii i cercetri juridice Revista Studii de drept romnesc sublinierea noastr Seciile Unite ale Curii Supreme de Justiie (naltei Curi de Casaie i Justiie) Revista STUDIA Universitatis BabeBolyai Series Iurisprudentia societate pe aciuni societatea comercial Spaiul Economic European sentina civil (penal) etc. societate n nume colectiv secia de dreptul muncii (jurisprudena francez) Societate civil profesional de practicieni n insolven societate cu rspundere limitat mai sus i alii (altele)

t. T. J. T. pop. rai. T. reg. T.M.B. t.n. T.S. TFP

tomul Tribunalul judeean Tribunalul popular al raionului Tribunalul regional Tribunalul Municipiului Bucureti traducerea noastr Tribunalul Suprem Tribunalul Funciei Publice al Uniunii Europene TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona) TGI Tribunal de grande instance (jurisprudena francez) TPI Tribunalul de Prim Instan al Comunitilor Europene Tratatul CE Tratatul de instituire a Comunitii Europene (dup 1 noiembrie 1993, ca urmare a modicrilor aduse Tratatului CEE prin Tratatul de la Maastricht) Tratatul CEE Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene (semnat la Roma, la 25 martie 1957, cu modicrile ulterioare survenite pn la Tratatul de la Maastricht) Tratatul UE Tratatul privind Uniunea European (n vigoare de la 1 noiembrie 1993) Trib. Tribunalul TUE(dup intrarea n Tratatul privind Uniunea European/ vigoare a Tratatului Tribunalul Uniunii Europene de la Lisabona) TVA taxa pe valoare adugat UE Uniunea European UEM Uniunea Economic i Monetar urm. urmtoarele V. a se vedea V verbo (la cuvntul) vol. volumul

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 145 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

CONDIII GENERALE DE PUBLICARE


1. Trimiterea unei lucrri n vederea publicrii n revista Pandectele Romne, sub rezerva acceptrii sale de ctre Redacia revistei, constituie consimmntul autorului pentru cesiunea dreptului de autor n urmtoarele condiii generale: 2. Colegiul de redacie va accepta lucrarea cu condiia ca aceasta s corespund ntr-o msur rezonabil, ca nivel i stil, considernd un minim necesar pentru a acceptat, urmtoarele: nivel tiinic corespunztor; tema lucrrii s e actual; lucrarea s conin un aport de noutate fa de doctrina existent; coninutul lucrrii s e adus la zi cu legislaia n vigoare n momentul predrii; lucrarea s nu fost publicat n ar, n format tiprit sau electronic. Dac lucrarea nu corespunde, Editura are dreptul s refuze publicarea acesteia n forma prezentat sau s cear autorului modicarea lucrrii conform standardelor revistei. 3. Autorul cedeaz Editurii, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, n exclusivitate i fr o limitare teritorial, urmtoarele drepturi, n totalitate: drepturile de reproducere i distribuire a lucrrii pe format hrtie, n cadrul unui numr al revistei Pandectele Romne, pe o perioad de 4 ani; drepturile de reproducere i distribuire a lucrrii pe format electronic, pe toat durata lor de existen; dreptul de a crea opere derivate, exclusiv n vederea reproducerii i distribuirii n format electronic; dreptul de a retipri acel numr al revistei care include i lucrarea autorului, pe toat durata de existen a dreptului de autor. 4. Odat cu trimiterea materialului n vederea publicrii, autorul trebuie s furnizeze Editurii documentele cerute de aceasta (acord de editare, declaraie). 5. Autorul garanteaz c este singurul deintor al dreptului de autor asupra lucrrii i c lucrarea este original, cu excepia materialelor de domeniu public i a extraselor din alte lucrri, care sunt fcute cu respectarea dispoziiilor legale n materia proprietii intelectuale. Autorul i asum deplina responsabilitate n privina coninutului lucrrii. 6. Cu privire la materialele care se public, redacia i rezerv urmtoarele drepturi: s modice titlul acestora; s corecteze, dup caz, s reformuleze ori stilizeze unele formulri, fr a aduce atingere ideilor, opiniei i argumentelor autorilor. 7. Lucrrile se trimit n format electronic pe adresa e-mail redactie@wolterskluwer.ro sau pe suport hrtie, nsoit de format electronic (dischet, CD), pe adresa WOLTERS KLUWER SRL, Bucureti, str. Orzari nr. 86, sector 2, cu meniunea Pentru revista Pandectele Romne. Autorii vor primi o conrmare a recepiei n termen de 10 zile. Pentru a evita orice disfuncionaliti n transferarea documentelor, rugm autorii ca, n eventualitatea n care n termenul menionat nu au primit conrmarea, s contacteze, printr-un nou mesaj, redacia. 8. Articolele de doctrin se vor trimite n mod obligatoriu nsoite de un rezumat redactat n limba englez, de maxim o pagin. 9. Sursele bibliograce vor citate complet, cuprinznd: numele i iniiala prenumelui autorului, lucrarea, ediia, editura, locul de editare, anul apariiei, pagina (paginile). Se vor utiliza abrevierile conform uzanelor revistei. 10. Hotrrile judectoreti redate in extenso, comentate sau rezumate trebuie s e denitive i/sau irevocabile. Se va specica dac sunt publicate. 11. Autorii vor preciza numele i prenumele, profesia (funcia), locul de munc / locul desfurrii activitii, adresa i telefonul.

146 | PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

Revistele Wolters Kluwer Oferta de preuri pentru abonamente 2013


PaNdectele romNe ReViSta romN de dreptul muNcii

Pre abonament 12 apariii 2013 498 roN

Pre abonament 12 apariii 2013 498 roN

ReViSta romN de drept al afacerilor

ReViSta romN de drept europeaN

Pre abonament 12 apariii 2013 498 roN

Pre abonament 4 apariii 2013 198 roN

ABONAI-V ACUM LA REVISTELE WOLTERS KLUWER!


Putei contracta abonamente pentru colecia anului 2013 i abonamente pentru 3/6/12 luni ale anului 2013 prin distribuitorul unic Zirkon Media. ZIRKON MEDIA SRL Str. Matei Voievod nr. 26, sector 2 Bucureti tel: 021.255.1800/0730.190.899 fax: 021.255.1866 abonamente@zirkonmedia.ro www.zirkonmedia.ro Detalii i informaii privind publicaiile Wolters Kluwer gsii pe www.wolterskluwer.ro

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013 | 147 Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

REVISTA ROMN DE DREPT AL AFACERILOR


Revista Romn de Drept al Afacerilor este singura revist de pe piaa romneasc dedicat Dreptului Afacerilor ca ramur distinct de drept, oferind informaii la zi din toate domeniile specice: drept societar, drept scal, obligaii contractuale, insolven, concuren, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj. Pe lng articole de doctrin, revista urmrete ndeaproape soluiile pronunate de instanele judectoreti naionale sau europene, oferind jurispruden relevant comentat de practicieni. Autorii articolelor sunt personaliti ale lumii juridice academice i profesionale romneti, care contribuie activ la dezvoltarea n Romnia a Dreptului Afacerilor.

Acum Revista Romn de Drept al Afacerilor ntr-un nou format!


Dosar ntotdeauna vei gsi un subiect interesant i actual dezbtut de profesioniti! Rubrici noi informaii din toate domeniile dreptului afacerilor! dreptul societar obligaii insolvena concurena arbitrajul dreptul bancar Interviu n ecare numr o personalitate a lumii juridice vorbete despre subiectele de actualitate! Evenimente i nouti legislative Index pe cuvinte-cheie Sinteze de jurispruden: jurisprudena actual relevant comentat

Exclusiv
Nouti legislative sistematizate pe luna n curs Interviuri cu specialiti din lumea juridic Dosarul lunii, care abordeaz o tem de interes att din perspectiva doctrinei, ct i a practicii judiciare

Doctrin, jurispruden i informaii din toate domeniile dreptului afacerilor!


NOUA echip editorial Director tiinic Avocat, drd. Dumitru Dobrev Redactor ef Avocat, dr. Mihaela Mocanu

Cui se adreseaz
Revista Romn de Drept al Afacerilor nu poate lipsi din biblioteca profesionitilor: Avocat de business Jurist al unei companii sau al unei instituii publice Director General al unui IMM Consultant scal sau Economist Magistrat

Benecii
Putei consulta rapid Revista Romn de Drept al Afacerilor folosind urmtoarele instrumente: Structurarea pe seciuni Indexul pe cuvinte-cheie Cuvinte-cheie n interiorul articolelor Rezumat n englez i romn Marcaje de rubric i de articol Tiparul la dou culori, cu evidenierea elementelor de interes

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

REVISTA ROMN DE DREPTUL MUNCII


Revista Romn de Dreptul Muncii este o tribun de dezbateri n dreptul muncii i totodat o surs esenial de informaie i analiz, menit s contribuie la formarea unei doctrine eciente i solide i s sprijine crearea unui cadru legislativ modern. n paginile revistei sunt discutate noi dispoziii legale, proiecte de acte normative, hotrri judectoreti, decizii ale Curii Constituionale. n acelai timp, cititorii sunt familiarizai cu normele dreptului european i internaional al muncii, cu reglementrile altor state i cu jurisprudena strin.

Acum Revista Romn de Dreptul Muncii ntr-un nou format!


Dosar ntotdeauna vei gsi un subiect interesant i actual dezbtut de profesioniti! Rubrici noi informaii din toate domeniile dreptului muncii! contractul individual de munc salarizare sntate i securitate n munc protecie social conicte de munc dreptul internaional al muncii Interviu n ecare numr o personalitate a lumii juridice vorbete despre subiectele de actualitate! Evenimente i nouti legislative Index pe cuvinte-cheie Sinteze de jurispruden: jurispruden actual relevant

Exclusiv
Nouti legislative sistematizate pe luna n curs Interviuri cu specialiti din lumea juridic Dosarul lunii, care abordeaz o tem de interes att din perspectiva doctrinei, ct i a practicii judiciare

Doctrin, jurispruden i informaii din toate domeniile dreptului muncii!


Echipa editorial Director Prof. univ. dr. Alexandru iclea Redactor ef Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu

Cui se adreseaz
Revista Romn de Dreptul Muncii nu poate lipsi din biblioteca profesionitilor: Avocat Jurist al unei companii sau al unei instituii publice Director General al unui IMM Inspector de Resurse Umane Specialist n protecia muncii Magistrat Companii i specialiti n domeniul resurselor umane

Benecii
Putei consulta rapid Revista Romn de Dreptul Muncii folosind urmtoarele instrumente: Structurarea pe seciuni Indexul pe cuvinte-cheie Cuvinte-cheie n interiorul articolelor Rezumat n englez i romn Marcaje de rubric i de articol Tiparul la dou culori, cu evidenierea elementelor de interes

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

REVISTA ROMN DE DREPT EUROPEAN


Fondat n 2003, Revista Romn de Drept European ofer juritilor i publicului interesat de evoluia dreptului european informaii eseniale despre instituiile dreptului european, modul de aplicare al reglementrilor europene i inuena acestora asupra legislaiei naionale. Autorii articolelor de doctrin sunt personaliti ale lumii juridice academice i profesionale romneti i europene. Seciunea de jurispruden urmrete ndeaproape hotrrile instanelor Uniunii Europene.

Acum Revista Romn de Drept European ntr-un nou format!


Dosar ntotdeauna vei gsi un subiect interesant i actual dezbtut de profesioniti! Rubrici noi informaii relevante despre dreptul european controlul jurisdicional dreptul european al concurenei procedura trimiterii preliminare drepturile omului n Uniunea European Interviu n ecare numr o personalitate a lumii juridice vorbete despre subiectele de actualitate! Evenimente i nouti legislative Index pe cuvinte-cheie Sinteze de jurispruden: jurispruden european relevant

Exclusiv
Articole ale personalitilor internaionale ale dreptului european Interviuri cu specialiti din lumea juridic Dosarul lunii, care abordeaz o tem de interes att din perspectiva doctrinei, ct i a practicii judiciare

Doctrin, jurispruden i informaii despre dreptul european!


Echipa editorial Director Prof. univ. dr. Andrei Popescu Redactor ef Prof. univ. dr. Daniel-Mihai andru

Cui se adreseaz
Revista Romn de Drept European nu poate lipsi din biblioteca profesionitilor: Avocat Jurist al unei companii sau al unei instituii publice Magistrat interesat de evoluia doctrinei i jurisprudenei Specialist n drept european

Benecii
Putei consulta rapid Revista Romn de Drept European folosind urmtoarele instrumente: Structurarea pe seciuni Indexul pe cuvinte-cheie Cuvinte-cheie n interiorul articolelor Rezumat n englez i romn Marcaje de rubric i de articol Tiparul la dou culori, cu evidenierea elementelor de interes

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

UN NOU MOD DE A CITI JURISPRUDENA

precis

organizat

rapid

Aboneaz-te acum la Monitorul JurisprudeneiTM!

14 apariii n semestrul II 2013 26 apariii anual 2013-2014


Abonament semestrial 120 lei (TVA inclusiv) Abonament anual: 200 lei (TVA inclusiv) cele mai relevante spee de la nalta Curte de Casaie i Justiie i Curile de apel din toat ara cele mai recente hotrri judectoreti (ultimul semestru 2012-prezent) care acoper majoritatea ramurilor de drept un format unic: FIA SINTETICTM
Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

PANDECTELE ROMNE NR. 9/2013

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de: C-tin Ionescu, c.ionescu14@rdslink.ro, la data: 20-11-2013, prin comanda: #2077

S-ar putea să vă placă și