Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul 1

MASA PARTAJABIL I LOTIZAREA


Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Masa
partajabil

Terenuri
intravilane
T. 18; P. 797
(CC)
T. 18; P.
798/799 (A)
T. 16; P. 745
(vie)
T. 16; P. 744
(A)
Terenuri
extravilane
T. 10; P. 266
T. 9; P. 238/64
T. 12; P. 351
T. 6; P. 156/73
Casa
Fnar

U.M

Cant

Val. lei

VARIANTA I
Lotul 2
Gheorghe
Florina (3/8)

Lotul 3
Ghencea
Iulian (3/8)

Lotul 1
Ghencea
Ilinca (1/4)

Cant

Cant

Cant

Val

Cant

Val

Val

Val

VARIANTA II
Lotul 2
Gheorghe
Florina (3/8)
Cant

Val

Lotul 3
Ghencea
Iulian (3/8)
Cant

Val

m.p.

521

1042

521

1042

521

1042

m.p.

902

902

902

902

902

902

m.p.

300

390

300

390

300

390

m.p.

1320

1320

1320

1320

1320

1320

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

5000
5000
5639
12500

1500
1500
1693
3750

5000

1500

5000

1500

5639

1692

12500

3750

21692
18849

52637
TOTAL MAS
SUCCESORAL
CUVENIT PRIN PARTAJARE
ATRIBUIT PRIN LOTIZARE
DIFERENE

16
17
18

Lotul 1
Ghencea
Ilinca (1/4)

5000

1500
5000
5639

12500

1500

1692

3750
21692

18849

13159
22059
+8900

21692
18849

19739
5250
-14489

19739
25328
+ 5589

13159
20349
+7190

19739
6960
-12779

19739
25328
+ 5589

ntocmit,