Sunteți pe pagina 1din 1

iti"lOiagnosticui rje cergltudine irr sinuzita tir;lxilaie este u'at'ie i"i*rat.:arele fnvestigaiii:

.J

.i

a. disfenoscopia;

b, anamneza' "'***t

c. ri noscopia anterioa ra;

i

d)

P.S. M. ( ptrrrctia sinusului maxila rJ;

\-7-_''

n

e.bucofarlnggscopie.

iQf osele nazale.sunt alcatuiledin urmataarele sttucturi, mai putin una: v/

a, vestibuluif naz.al;

@;

c. 2 fete laterale;

d. Zmargini laterale;

,) ;r,1"t:?,Tiia arteriata a,foselor nazale este.data de; /

a. artera frontala; .

6)h rterele etrnoidale :

J6}rterele:mqgtareu .

d. artera palatina;

e.

artera nazala intema,

a'fose{ornazale este col-ectata prin: t/

4) Vascularizatia vedqasa

b. 2 grupuri venoase;

c. vena jugr:riar:a;

-

d. 4 grupuri vensase

e- un iingqr-gfrlpv€ ns".

5) Va scu la r i zatli'limf atic a dreneara"litn I a spre, it' a, gg. lateibeervicaii;

b. gg. prec,enricali;

@e-s!bnaxrle&

d.gg.

e.

gg. jugulo-d.igastrici.

aazale Eiter t/

6) lnervatia fase.lor,

SEsenzitiva:

.lD vegetativa;.

c. doar motorie;

Sse"-ltelg.

e. proprioceptiva.

2) F.ssele nazal.e in.cEleesc aerul insiffallirla-la:

a. tempera.ture corpului;

&_u3

c. doar cu un grad;

d. la 34*C; -

e. la .3O*C.

B) Aerul inspirat pr.in.fosele naiale intra: t"

a, orizontal;

b. turbionalg

t d vertical;

d. descendent;