Sunteți pe pagina 1din 2
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ Romii/ Ț iganii din Republica Moldova: comunitate etnosocial ă ,

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ

Romii/Țiganii din Republica Moldova:

comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414-2014) 1

Marți, 8 Aprilie 2014 (ora 10.30) Sala mică de Conferinţe a Academiei de Ştiințe a Moldovei (mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1)

Aniversării

CONSACRATĂ

Sextacentenarului 600 de ani (1414-2014) de la prima atestare documentară a comunității romilor din Republica Moldova:

„În ziua de 2 august 1414, Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, printr-un act oficial emis la Suceava, îi dăruieşte lui pan Toader Pitic, pentru „dreaptă și credincioasă slujbă”, trei sate: „un sat la Cobâla, unde este casa lui, unde [este] a fost Veriş Stanislav, iar alt sat la gura Jeravăţului, unde cade în Bârlad 2 , anume unde au fost cneji Lie şi Ţiganeştii, iar al treilea sat pe Bârlad, unde este altă casă a lui, unde sunt cneji Tamaş şi Ivan” 3 În Evul Mediu românesc, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, „cnejii de ţigani” erau etnici rromi şi aveau rol de intermediari între comunitatea rromă şi stat. 4

2 Actualmente comuna Grivița, județul Vaslui, România.

3 DRH Documenta Romaniae Historica: A. Moldova. Vol. I (1384 – 1448), doc. 37. Volum întocmit de:

CIHODARU C.; CAPROŞU I.; ŞIMANSCHI L. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975. p. 52 4 PETCUŢ, Petre. Istoria rromilor. p. 6.

Decenalului 10 ani (2004-2014) de la instituționalizarea investigațiilor romologice în Republica Moldova și constituirea Grupului „Etnologia romilor”:

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.131 din 16.02.2001 Cu privire la unele măsuri de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova” (Punctul 2. Efectuarea unui studiu al limbii şi culturii ţiganilor din Republica Moldova) 5 la 03.01.2004 – în cadrul Institutului de Cercetări Interetnice al Academiei de Științe a Moldovei – a fost deschisă Secţia „Istoria şi Cultura Ţiganilor din Republica Moldova, care inițiază cercetări romologice autohtone. Odată cu reorganizarea Institutului de Cercetări Interetnice prin contopire cu alte 2 institute (Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul Studiul Artelor) la 9 august 2006 a fost înființat Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM. 6 . În prezent, desfășurarea procesului investigațional romologic în Republica Moldova este asigurată de colaboratorii științifici ai Grupului „Etnologia romilor”, care activează în cadrul Secției „Minorități etnice” a Centrului de Etnologie al IPC al AȘM. 7

Celebrării

Zilei Internaționale a Romilor (8 aprilie)

La 7-8 aprilie 2000, pentru prima dată în Republica Moldova a fost marcată – Ziua Internaţională a Romilor. Activităţile festive consacrate promovării culturii și tradițiilor rome se desfăşoară cu regularitate în incinta Casei Naţionalităţilor, Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, Teatrului „Ginta Latină” etc., cu participarea activă a organizațiilor etnoculturale și

colectivelor artistice rome. 8

primul Congres Internațional al Romilor care s-a desfășurat la Londra în perioada 8-12 aprilie 1971. Delegații I Congres Internațional al Romilor au adoptat simbolurile oficial recunoscute ale comunității rome: Imnul Internațional al Romilor („Gelem, Gelem”) și Steagul Internațional al Romilor. 9 ORGANIZATORI:

Ziua de 8 Aprilie a fost proclamată ca Zi Internațională a Romilor la

Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Asociația Obștească „Porojan” 10 , Centrul Național al Romilor 11 , Reprezentanța Uniunii Internaționale a Romilor din Republica Moldova 12 .

Președintele Comitetului Organizatoric:

Dr. DUMINICA Ion, Șeful Secției „Minorități etnice”, tel. 079537572 https://asm-md.academia.edu/IonDuminica E-mail: asociatiaporojan@gmail.com

5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 19-20 din 22.02.2001.

6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 168-17 din 16.12.2005. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”.

8 Raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (în cadrul ciclului II de monitorizare de către Consiliul Europei). Executori: LEVANDOVSKAIA T., PIVOVAR I., POLEACOVA A. Strasbourg: Consiliul Europei, 14 mai 2004. ACFC/SR/II(2004) 005. p.18.

9 DUMINICA, Ion. 8 Aprilie – Ziua Mondială a Romilor (aspectul istoric). Revista de Etnologie şi Culturologie. Chișinău: Centrul de Etnologie al IPC al AȘM, 2007 Vol. II. p. 249-253.