Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA CRESTIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

POTENTIALUL TURISTIC SI VALORIFICAREA ACESTUIA N JUDETUL PRAHOVA

Coordonator Asist.univ. NEDEA PETRONELA

Student

CUPRINS Cuv nt !nainte Ca"ito#u# I $ Pre%entarea &enera#' a (udetu#ui Pra)ova *.* +n,adrarea !n teritoriu. Li-ite *.. C'i#e de a,,es *./ Ro#u# 0a,toru#ui istori, !n de%vo#tarea turisti,' a re&iunii (udetu#ui Pra)ova *.1 Pre%entarea "rin,i"a#e#or e#e-ente a#e ,adru#ui natura# *.2 Nive#u# de de%vo#tare e,ono-i,o3so,ia#' Ca"ito#u# II $ Ana#i%a si va#ori0i,area "otentia#u#ui turisti, natura# a# (udetu#ui Pra)ova ..* Potentia#u# turisti, a# re#ie0u#ui ... Potentia#u# ,#i-ato3turisti, ../ Potentia#u# turisti, a# a"e#or ..1 Potentia#u# turisti, a# ,o-"onente#or !nve#isu#ui 4io&eo&ra0i, ..2 Pre%entarea "rin,i"a#e#or arii "rote(ate Ca"ito#u# III $ Ana#i%a si va#ori0i,area "otentia#u#ui turisti, antro"i, a# (udetu#ui Pra)ova /.* O4ie,tive turisti,e re#i&ioase /.. O4ie,tive turisti,e ,u#tura# $ istori,e /./ Arta "o"u#ar' si -ani0est'ri#e etno0o#,#ori,e /.1 A#te o4ie,tive turisti,e de natur' antro"i,' Ca"ito#u# IV $ Pro"uneri si strate&ii "rivind de%vo#tarea turisti,' a (udetu#ui Pra)ova Con,#u%ii 5i4#io&ra0ie

II

CUV6NT +NAINTE

+ntr3o %i7 ne3a- )ot'r t s' #'s'- !n ur-' a&itatia orasu#ui si s' ne a-inti- , t de 4ine este s' str'4ate- "ote,i7 "'duri7 s' 0a,e- dru-etii7 a#"inis-8 Asa ,' ne3a- #uat ru,sa,uri#e !n s"ate7 & nduri#e !ntr3o r'su0#are si ne3a- s"us9 :Cre- s' ,unoaste-7 vre- s' vede-7 vres' si-ti- -unte#e:. Pro4a4i# a 0ost :dra&oste #a "ri-a vedere8 #a "ri-a atin&ere:8 "entru ,' ai -unte#ui a- r'-as8 Ne3a 0as,inat 0a"tu# ,' "e ,'r'ri#e -unti#or oa-enii se ,unos, de o vesni,ie. E de a(uns s' % -4esti si s' sa#uti7 dis,utia ,ur&e a"oi de #a sine7 0o,u# se !n,in&e re"ede8 #a 0e# si "rietenii#e. Munte#e ne a(ut' s' % -4i-7 s' uit'- de &ri(i7 s' !nv't'- s' as,u#t'-8 ne ur,' " n' # n&' Du-ne%eu ,a s' "ute- tra&e !n "ie"t o &ur' de aer ,urat si ne arat' (os toate -inun'tii#e; Vara7 "'durea este verde8 vede- "'s'ri7 0o,uri de ta4'r'7 as,u#t'- , nte,u# &reieri#or7 vede- turistii "e trasee8 iarna7 %'"ada este din 4e#su& si "ute- s' !n,er,'- tot ,e ne tre,e "rin -inte9 s,)i7 s'nius7 4u#&'ri si oa-eni de %'"ad'8 Si8 !n,e" nd ,u a,easta dra&oste ne3a- )ot'r t s' d'- o "arte si a#tora7 s' !i a(ut's' &'seas,' #a -unte #o,uri#e #a ,are au visat7 trasee#e "e ,are si #e3ar 0i dorit8 s' !i a(ut'- s' des,o"ere 0ar-e,u# (udetu#ui Pra)ova. Des"re turis- v' vo- vor4i !ntr3un 0e# a"arte. Nu ave- de & nd doar s' !# de0ini- si s'3# des,rie- 0o#osind ter-eni e,ono-i,i7 de-o&ra0i,i7 te)ni,i7 so,ia#i7 natura#i8 "entru ,'7 !ntr3o oare,are -'sur'7 #3a- de#i-ita. Ar 0i ,a si ,u- a- #e&a un o- #a o,)i si i3a- ,iti statisti,i7 date -eteo sau i3a- da date des"re a#titudini 0'r' a3# #'sa s' vise%e sau s' #e atin&'. O s' !n,er,'- s' v' des,rie- "otentia#u# turisti, a# a,estei re&iuni ,a "e o #e&'tur' !ntre ,eva anu-e din noi si un anu-it #o,9 o a-intire7 un 0o, e ta4'r'7 un % -4et si o "#i-4are ,u te#e,a4ina7 r's'ritu# soare#ui si s,)iatu# "e o " rtie ,u %'"ad' a#4' si "roas"'t'8 un %'n&'nit de sa4ie si o 4't'#ie din tre,ut8 Noi o s' !n,er,'- s' "i,t'- (udetu# Pra)ova !n ,uvinte < o adev'rat' "rovo,are;=7 iar du-neavoastr' v' #'s'- s' dati viat' ta4#ou#ui ,u a(utoru# i-a&inatiei;

III

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERAL A JUDETULUI PRAHOVA


1.1 ncadrarea n er! "r!#. L!$! e

O a"' ,o4oar' din -unti "e a#4e "rundisuri de ,a#,ar7 iar nu-e#e ei7 PRAHOVA7 4otea%' un !ntre& (udet. Ctitoru# resedintei de (udet < -uni,i"iu# P#oiesti= este -are#e voievod Mi)ai Vitea%u#7 ,e# ,are a uni0i,at "entru "ri-a dat' toti ro- nii7 &eniu -i#itar a# "o"oru#ui nostru. Mare#ui voievod i3a 0ost ridi,at' o statuie7 de%ve#it' !n anu# *>>?7 ,u o,a%ia !-"#inirii a 1@@ de ani de #a atestarea do,u-entar' a orasu#ui. Audetu# Pra%"&a este situat "e "ante#e sudi,e a#e Car"ati#or Meridiona#i7 av nd o su"ra0at' de 1?*B C-.<res"e,tiv . D din teritoriu# E'rii= si 0or-a unui dre"tun&)i ,e in,#ude !n e# toate 0or-e#e de re#ie0 <-unti7 dea#uri si , -"ii=7 ,eea ,e a ,ondus #a -u#titudinea siste-e#or de eF"#oatare a so#u#ui si su4so#u#ui7 "re,u- si o "a#et' #ar&' a a,tivit'ti#or e,ono-i,e. Li-ita nordi,' des"arte (udetu# Pra%"&a de (udetu# 5rasov7 #a est a0# ndu3se (udetu# 5u%'u7 #a vest (udetu# D -4ovita7 iar #a sud (udetu# I#0ov si (udetu# Ia#o-ita. Audetu# este str'4'tut !n #un& de -eridianu# .BG7 ,are tre,e "rin P#oiesti si ,o-una M'ne,iu si "ara#e#a 12G7 ,are interse,tea%' #o,a#it'ti#e Fi#i"estii de P'dure si orasu# Mi%i#. Ce#e dou' #inii &eo&ra0i,e se !ntretaie "e ra%a ,o-unei 5#e(oi. Da,' !n ,eea ,e "riveste su"ra0ata7 (udetu# Pra%"&a se ,#asea%' !n &ru"a (udete#or -i,i a#e t'rii7 nu-'ru# -are de #o,uitori a ,ondus #a o densitate du4#' 0at' de -edia "e tar'7 res"e,tiv *HB de #o,uitori "e Ii#o-etru "'trat.
IV

Din "un,t de vedere a# or&ani%'rii ad-inistrative7 (udetu# Pra%"&a are *@1 unit'ti ad-inistrativ teritoria#e7 din ,are *1 ur4ane <. -uni,i"ii si *. orase= si >@ de ,o-une. Fi&. * $ Po%itia &eo&ra0i,' a (udetu#ui Pra)ova !n ,adru# Ro- niei

Sursa9 JJJ.hartaprahova.ro

1.'

C(!)e de acce*

Pentru a sosi (udetu# Pra)ova7 din ori,e ,o#t a# t'rii7 eFist' , teva "osi4i#it'ti de a,,es "e ,'i dire,te sau o,o#ite7 "e ,a#ea 0erat' sau "e -a&istra#e#e rutiere7 ast0e#9 1. R# !er+ K K K K K K DN*<EB@= 5u,uresti 3 P#oiesti 3 5rasov 3 Si4iu 3 C#u( 3 OradeaL DN*A 5rasov 3 Pasu# 5rato,ea *.?.- 3 C)eia 3 V'#enii de Munte 3 P#oiestiL DN?* Sinaia 3<P'du,)iosu= 3 T r&ovisteL DN?. P#oiesti 3 T r&oviste 3 G'esti <D5=L DN*A P#oiesti 3 5u0tea 3 5u,urestiL *5 P#oiesti 3 5u%'uL DN*D 3 A#4esti Pa#eo#o&u 3 Ur%i,eni <IL=L .. Fer"&!ar

Linia 0erat' 3/@@ 5u,uresti 3 P#oiesti 3 5rasov 3 Si&)isoara 3 C#u( 3 Oradea 3 E"is,o"ia

5i)orL P#oiesti 3 T r&ovisteL P#oiesti 3 5u%'u 3 5a,'u 3 Su,eavaL P#oiesti 3 Ur%i,eni 3 <5r'i#a7 Ga#ati7 Vas#ui=

1.,

R")#) -ac "r#)#! !* "r!c n de.&") area #r!* !c( a re/!#n!! 0#de #)#! Pra%"&a Teritoriu# AudeEu#ui Pra)ova a 0ost #o,uit din vre-uri i-e-ora4i#e7 a,est #u,ru 0iind

atestat Mi de des,o"eriri#e ar)eo#o&i,e din #o,a#it'Ei#e P#oieMti7 Ciorani Mi Mi%i#. De%vo#tarea ad-inistrativ' Mi e,ono-i,' a 0ost deter-inat' de "o%iEia &eo&ra0i,'7 0iind situat #a interse,Eia dru-uri#or "rin,i"a#e ,are 0',eau #e&'tura dintre Nara Ro- neas,'7 Transi#vania Mi Mo#dova7 , t Mi de 4o&'Eia su4so#u#ui Mi de diversitatea Mi 0ru-useEea re#ie0u#ui. Eveni-ente#e ,are au -ar,at istoria (udeEu#ui Pra)ova sunt de%vo#tarea ,o-erEu#ui Mi "re#u,rarea resurse#or natura#e. In *H2?7 ai,i s3a dat !n eF"#oatare "ri-a ra0in'rie din #u-e 3 Ra0in'ria Me)edinEianu7 "rin ur-are Ro- nia devenind "ri-a Ear' din #u-e ,are in *H2?7 a avut o "rodu,Eie de .?2 tone de "etro#7 du"' ,u- ,onse-nea%' En,i,#o"edia 5ritani,' a Petro#u#ui din *>/H. Intens #o,uit de &eto3da,i7 Einutu# Pra)ovei dis"une de un nu-'r i-"ortant de dove%i ar)eo#o&i,e !n a,est sens < ,era-i,'7 une#te7 ar-e7 et,..=. La Tinosu7 Dra(na de Sus7 Gura Vitioarei7 Coada I%voru#ui7 au 0ost identi0i,ate #o,uri#e "e ,are , ndva se ridi,au "uterni,e ,et'Ei da,i,e. Pre%enEa ro-an'7 de ase-enea este atestat' din "#in de ,e#e trei ,astre "uterni,e9 T r&Mor7 M'#'iesti7 Dra(na de Sus. Co-"#eFe#e de #a T r&Mor Mi 5udureas,a7 ve,)i#e ,et'Ei de #a S#on Mi Ta4#a 5uEii atest' "re%enEa Mi ne!ntreru"ta ,ontinuitate de #o,uire "e a,este -e#ea&uri a "o"oru#ui ro- n !n "erioada se,o#e#or II 3 OIII e.n. Din se,o#u# a# OVI3#ea ne3au r'-as dou' ,onstru,Eii ,e au !nvins vitre&ii#e ti-"u#ui9 -'n'stirea V'r4i#a ridi,at' !n *2/> Mi 4iseri,uEa de #a A#uniM s'"at' !n stan,'7 "arte ,o-"onent' a s,)itu#ui ,onstruit ai,i de do-nitoru# Mir,ea Cio4anu. Ur-'toru# vea, e do-inat de ,titorii#e do-nitoru#ui Matei 5asara49 o 4iseri,' do-neas,' #a G)er&)iEa Mi a#ta #a P#oieMti7 ,o-"#eFu# ar)ite,tura# din ,o-una 5re4u<-'n'stire7 ,as' do-neas,'7 turnu# ,#o"otniE' Mi %idu# de in,int'=. Tot din a,est vea, s3 au -ai "'strat9 4iseri,a de #a Les"e%i3Co-arni, <,titorie ,anta,u%in' "i,tat' de P rvu Mutu= Mi
VI

,e#e de #a Co,or'Mtii Mis#ii7 Fi#i"eMtii de P'dure Mi M'&ureni7 -'n'stiri#e de #a V'#enii de Munte7M'r&ineni Mi Sinaia7 a,easta din ur-' ,u verita4i# as"e,t de ,etate7 0iind ,titorit' de s"'taru# Mi)ai# Canta,u%ino #a *B>2. Din se,o#u# a# OVIII3#ea datea%P o serie de -onu-ente de ar)ite,tur' "o"u#ar' s"e,i0i,e %onei7 ,u- ar 0i9 Qanu# RoMu de #a F'&et7 Caste#u# de #a Dra(na de Aos7 Casa Qa&i Prodan Mi Casa Do4res,u din P#oieMti7 -'n'stiri#e Su%ana Mi C)eia7 4iseri,a -i,' de #a -'n'stirea Ra-0ira. 5iseri,a -are de #a Ra-0ira a 0ost ,onstruit' !n *H2B Mi "re%int' o va#oare deose4it'7 "ereEii interiori 0iind "i,taEi de Ni,o#ae Gri&ores,u #a *> ani. Lista vesti&ii#or istori,e Mi a -onu-ente#or de ar)ite,tur' ar "utea 0i ,ontinuat'7 "e teritoriu# (udeEu#ui eFist nd nu-eroase -'rturii a#e vieEii "uterni,e ,e3a "u#sat "e a,este -e#ea&uri de3a #un&u# se,o#e#or. Pe # n&' a,estea7 de3a #un&u# vre-ii s3a de%vo#tat o 4o&at' reEea -u%eisti,'7 -enit' s' ,u"rind' Mi s' re0#e,te , t -ai -u#t "reo,u"'ri#e oa-eni#or din a,east' %on'7 Mi ,are deEin !n "re%ent "este *.2 -ii "iese din "atri-oniu# naEiona# < Mu%eu# Pe#eM Sinaia7 Mu%eu# SCeasu# de3a #un&u# vre-ii: P#oieMti7 Mu%eu# de art' P#oieMti7 Mu%eu# re"u4#i,an a# "etro#u#ui P#oieMti7 Mu%eu# -e-oria# SNi,o#ae Gri&ores,u: C -"ina7 Co#e,Eii#e -e-oria#e SI.L.Cara&ia#e: P#oieMti7 5.P.QaMdeu: C -"ina7:Ni,o#ae Ior&a: V'#enii de Munte et,.=.

VII

1.1

Pre.en area 2r!nc!2a)e)"r e)e$en e a)e cadr#)#! na #ra)

Re)!e-#) V'ii Pra)ovei este !ntr3o des0'surare ar-onioas' ,e ,o4oar' !n tre"te de #a

nord #a sud7 tre"te dis"use !n 0or-' de a-0iteatru ,u 0ata s"re sud si ,u"rin% nd !n "ro"ortii e&a#e7 -unti <!n nord7 5u,e&i7 ,u v r0u# Ae"ii de ..*>2 -7 Piatra Ars' de ..@?2 -7 O-u de ..2@2 -7 ,u e#e-ente eFtre- de s"e,ta,u#oase7 ,u &ene%' si evo#utie interesant' <iar !n a"ro"iere de v r0u# Carai-an sunt niste st n,i roase de v nturi si "#oi7 !n 0or-' de ,iu"er,i 3 :5a4e#eT= 5aiu#ui7 Ciu,as3,u !n'#ti-i !ntre *.??*3*.>2B -7 G r4ova7 Gro)otis7 T'taru=7 dea#uri $ Su4,ar"atii 5u%'u#ui si Pra)ovei <!n sud7 ,a o su,,esiune de 0 sii !na#te sau (oase7 a"roa"e "ara#e#e ,u -ar&inea -unti#or9 %ona "inteni#or ,u !n'#ti-i de *.@@@ -7 %ona dea#uri#or su4,ar"ati,e ,u !n'#ti-i !ntre H@@3?@@ -7 %ona ,o#inar' ,u !n'#ti-i !ntre ?@@31@@ - 3 Dea#u# Mare= si , -"ii <o 0 sie !n&ust'7 , -"ia !na#ta7 "ie-ontan' a P#oiestiu#ui=. P'rti#e ,are 0or-ea%' Masivu# 5u,e&i sunt9 Muntii 5u,e&i ,u V r0u# O-u7 Muntii Leaota ,u V r0u# Leaota7 Muntii Piatra Craiu#ui ,u V r0u# 5a,iu#ui7 iar v r0u# ,u a#titudinea ,ea -ai -are7 av nd as"e,tu# unei ,reste a#,'tuite din ,a#,areL M'&ura Cod#ei3*.>.- !n "artea de est a De"resiunii 5rasov. La "oa#e#e -unti#or se !ntind7 de3a #un&u# Pra)ovei orase#e9 A%u&a7 5usteni7 Sinaia. C)!$a Este in0#uentat' de re#ie0 si ase%are7 are !n sud un ,ara,ter te-"erat3,ontinenta# de si#voste"'7 dea#uri si ,o#ine7 iar !n nord7 !n -unti7 un ,ara,ter -ai as"ru7 ,u v nturi ,e 4at din nord si nord3est. Te-"eratura -edie anua#' este de .@oC #a a#titudini -ari si de"'seste *@oC !n re&iuni#e (oase de , -"ie. Cea -ai ,'#duroas' #un' a anu#ui este #una iu#ie7 iar ,ea -ai re,e #un' este ianuarie. +n %ona Pra)ovei "re,i"itatii#e at-os0eri,e ,res, &radat din %ona de , -"ie < 22@3B@@ --=7 #a ?@@3>@@ -- !n re&iunea de dea#7 a(un& nd !n -asive#e !na#te #a *.@@3*/@@ -anua#. Veri#e sunt r',oroase7 toa-na este #un&' si 4# nd'7 iar iarna sunt v nturi "uterni,e. +n 5u,e&i si Piatra Craiu#ui se !nt #neste ,#i-atu# a#"in ,u te-"eraturi -edii anua#e su4 .oC7 iar "re,i"itatii#e sunt "utine. Iarna stratu# de %'"ad' "oate atin&e ,)iar &rosi-ea de */@,-7 #a 0e# de 4ine ,u- "oate eFista #i"s' tota#' a stratu#ui de %'"ad'.

VIII

H!dr"/ra-!a Mai 4ine de U din su"ra0ata (udetu#ui Pra)ova a"artine 4a%inu#ui )idro&ra0i, a# Pra)ovei. Din ,ei /?1@ I-" , t are su"ra0ata 4a%inu#ui Pra)ovei nu-ai doua -i,i "ortiuni de"'ses, #i-ite#e (udetu#ui7 #a o4 rsie si #a v'rsare. +n s,)i-4 7 o 0 sie !n&ust' s"ri(init' "e #i-ite#e de vest si sud a#e (udetu#ui a"artin 4a%ine#or Cri,ovu#ui Du#,e si dire,t 4a%inu#ui Ia#o-iteiL de ase-enea7 !n "artea de nord3vest7 o su"ra0at' redus' este !n&#o4at' 4a%inu#ui 5u%'u#ui7 iar !n "artea de sud3est7 o re&iune ,eva -ai -are a"artine iar'si 4a%inu#ui Ia#o-itei7 "rin inter-ediu# a0#uenti#or S'ratei. Prin,i"a#e#e r uri ,are ,onstituie 4a%inu# Pra)ovei sunt Pra)ova7 Do0tana7 Te#ea(enu#7 V'r4i#'u# si Cri,ovu# S'rat. Pra)ova este ,e# -ai -are ,o#e,tor a# a"e#or din (udetu# ,u a,e#asi nu-e7 are #un&i-ea de *H/ I-7 din ,are "ri-ii B si u#ti-ii *B I- se a0#' "e teritoriu# (udete#or 5rasov si I#0ov. I%vor'ste din Predea# si are ,a a0#uenti r uri#e9 A%u&a7 Cer4u7 I%voru# Doru#ui si r uri#e -i,i Ta#ea si C -"inita. A#'turi de reteaua de r uri eFist' !n (udetu# Pra)ova si o serie de #a,uri si anu-e9 !n , -"ie sunt #a,uri#e 5a#ta Doa-nei7 Cur,u4eu# si S'r',inean,a7 iar !n %ona de dea# La,u# 5re4u7 La,u# Peste#ui si La,u# 5iseri,ii #a ,are se adau&' 5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde si 5aia Rosie7 ,are sunt #a,uri 0or-ate !n !n,'"eri#e ve,)i#or o,ne de #a S#'ni,. F)"ra Ur-'rind re"artitia ve&etatiei !n 0un,tie de a#titudine7 se re-ar,' eFistenta ,e#or trei %one9 %ona a#"in'7 %ona "'duri#or si %ona de si#vo3ste"'. Pe o su"ra0aE' de a"roa"e /@@I-"7 5u,e&ii ad'"ostes, **H2 de "#ante vas,u#are7 ,eea ,e re"re%int' o trei-e din nu-'ru# tota# din !ntrea&a Ear'. +n ori,e -asiv -untos eFist' o distri4uire a ve&etaEiei !n "#an verti,a#7 !nt #nindu3se ast0e# #a "oa#e#e -unEi#or7 %ona 0orestier'7 iar "e ,u#-i7 %ona a#"in'. +n "'duri !nt #ni- 0a&u#7 4radu#7 -o#idu#. +n eta(u# -ontan su"erior se !nt #nes, ar4orete#e de #ari,e7 tu0'riMuri de s- rdar <r)ododendron Iots,)Vi=. Pa(iMti#e ,onstituie ve&etaEia "redo-inant' !n %ona a#"in'. Se -ai !nt #nes, -o#idisuri !n a-este, ,u %ada !n a4ru"tu# 5u,e&i#or si !n Ciu,as si ,u 4radu# sau 0a&u# #a #atitudini -ai (oase. +n %ona su4,ar"ati,'7 "'duri#e o,u"' teritorii dis,ontinue 7 a#tern nd ,u #ive%i sau ,u ,u#turi a&ri,o#e7 !n ,o-"onenta #or !nt #nindu3se eFe-"#are de 0a& !n a-este, ,u &orunu#.

IX

Teritoriu# situat #a a#titudini ,u"rinse !ntre B2@ si .@@ - este o,u"at de "'duri#e de &orun. P'duri#e de ste(ar o,u"' si o "arte din teritoriu# de "e su"ra0ata ,onu#ui de de(e,tie a# Pra)ovei. +nt #ni- ast0e# eFe-"#are rare de ste(ar !n a,east' re&iune9 ste(ar 4ru-'riu si ste(ar "edun,u#at "re,u- si a#te "#ante ier4oase Fero0ite ,u- sunt9 Arte-isia austria,a7 Poa 4u#4osa7 A&ro"Vron ,ristatu-7 CVnodon da,tV#on7 Ver4as,u-. Fa#na Privit' !n ansa-4#u# (udetu#ui7 0auna "re%int' o -are 4o&'tie de 0or-e7 adesea ,u "o"u#atii 4o&ate de ani-a#e. A,estea ,onstituie nu nu-ai "odoa4a -unti#or 7 dar si a dea#uri#or si , -"iei. St n,i#e a4ru"te a#e 5u,e&i#or sunt "o"u#ate de ,a"re#e ne&re7 !n %one#e !na#te tr'ies, "'s'ri "re,u- 9 vu#turu# "#esuv7 vu#turu# ,a0eniu7 a,vi#a de -unte7 0#uturasu# "ur"uriu. Pe st n,i#e &o#ase a#e 5u,e&i#or si Ciu,asu#ui !nt #ni- S,ovoare#e: ,enusii de A#o"ia7 inse,te7 so" r#e7 4atra,ieni7 -ier#a &u#erat'7 "ot rni,)ea de st n,'7 ,ioara a#"in'. In %ona a#"in' !nt #ni- ,o,osu# a#"in7 #u"u#7 vu#"ea7 ursu# 4run7 (deru#7 rasu#7 "isi,a s'#4ati,'7 4u)a7 ,or4u#7 dintre ro%'toare a-inti- soare,ii 7 veverite#e7 " rsii. At t !n %one#e -ontane , t si !n ,e#e de dea# si de , -"ie7 dintre ier4ivore !nt #ni- 9 ,'"rioara7 ,er4u#7 dar si -istretu#. Area#u# si#vo3ste"i, este ,o-un ro%'toare#or9 "o" nd'i7 ) r,io&i7 ie"uri. +n "'duri#e de , -"ie !nt #ni- 0a%anu# si ,'"rioara. Fauna "is,i,o#' este re"re%entat' de 9 "'str'v7 %&#'voa,a7 #i"an7 -reana7 sa#'u7 ,ra"7 #in7 ,ara,uda7 stiu,a7 ti"ar si diverse neverte4rate "re,u- 9 s,oi,i7 -e#,i7 4u)'i de 4a#t'7 ra,i et,. Pe -a#u# a"e#or ,ui4'res, adesea "'s'ri ,ara,teristi,e de 4a#t'9 st r,i7 4er%e et,. S")#r!)e Se &'ses, ar&i#uviso#uri !n %one#e ,u a#titudine -i,'7 so#uri 4rune si 4run a,ide7 !n %one#e u-ede7 so#uri "od%o#i,e !n "'duri#e de 0a& si ,oni0ere si so#uri 4run a,ide !n %one#e a#"ine.

1.3

N!&e)#) de de.&") are ec"n"$!c"4*"c!a)(

Audetu# Pra)ova 0a,e "arte din Re&iunea Sud Muntenia a#'turi de (udete#e Ar&es7 C'#'rasi7 D -4ovita7 Giur&iu7 Ia#o-ita si Te#eor-an. Re&iunea Sud este situat' !n "artea de sud a Ro- niei7 av nd o su"ra0at' de /1.12/ I- . <*1.12 D din su"ra0ata Ro- niei=7 ,ores"un%'toare (udete#or Ar&es7 C'#'rasi7 D -4ovita7 Giur&iu7 Ia#o-ita7 Pra)ova si Te#eor-an. S! #a !a ec"n"$!c( a 0#de #)#! Pra%"&a +n (udetu# Pra)ova sunt o"erationa#i *2.BB@ a&enti e,ono-i,i7 re"re%ent nd ,ir,a /.D din nu-'ru# unit'ti#or a,tive a#e Re&iunii Sud Muntenia si ,,a. /7/D din tota#u# unit'ti#or din Ro- nia. +n ,eea ,e "riveste distri4utia !ntre"rinderi#or "e ,#ase de -'ri-e7 !n (udetu# Pra)ova7 sunt "redo-inante -i,ro!ntre"rinderi#e <@3> sa#ariati=7 detin nd o "ondere de H27HD din nu-'ru# tota# a# unit'ti#or a,tive. +ntre"rinderi#e -i,i si -i(#o,ii re"re%int' */7BD7 iar ,e#e -ari <"este .2@ de sa#ariati= doar @7BD. Ce#e -ai -u#te unit'ti e,ono-i,e din (udetu# Pra)ova a,tivea%' !n se,toru# ,o-ertu#ui ,u ridi,ata si ,u a-'nuntu#7 re"ararea si !ntretinerea autove)i,u#e#or7 a 4unuri#or "ersona#e si ,asni,e <1?7>D=7 !n se,toru# tran%a,tii#or i-o4i#iare7 !n,)irieri si a,tivit'ti de servi,ii "restate !n "rin,i"a# !ntre"rinderi#or <*17?D= si !n industria "re#u,r'toare <*/7*D=. In&e* ! !! * r(!ne Po%itionarea (udetu#ui !n ve,in'tatea -uni,i"iu#ui 5u,uresti si "onderea ridi,at' a "ersona#u#ui ,a#i0i,at au deter-inat une#e ,o-"anii str'ine s' rea#i%e%e investitii !n ,onditii avanta(oase. Datorit' "o#iti,ii ,oerente de atra&ere a ,a"ita#u#ui str'in "e teritoriu# (udetu#ui !si des0'soar' a,tivitatea 0ir-e "re,u-9 UNILEVER7 TIMCEN7 COCA COLA7 UPC7 MOL7 LUCOIL7 OMV7 LA FESTA7 INTER5REWEFES 5REWERX7 5RITISQ AMERICAN TO5ACCO7 CRAMELE PRAQOVA QALEWOOD7 XARACI7 AOQNSON CONTROLS7 S.C. CALSONIC CANSEI ROMANIA S.R.L et,. De ase-enea7 "entru a ,ores"unde ,e#or -ai !na#te ,erinte a#e ,o-ertu#ui -odern si standarde#or euro"ene de ,o-er,ia#i%are si eF"unere7 si3au ,onso#idate "re%enta -ari#e -a&a%ine ,o-er,ia#e de ti" )i"er-arIet9 METRO CASQYCARRX7 PRACTICER7 CARREFOUR7 PRIMAVARA. 5RICOSTORE7 SELGROS7 CAUFLAND7 INTERQOME de ti" su"er-arIet9 5ILLA7 INTERREO7 PROFI7 PENNX si de ti" -a##9 WINMARCT si

XI

A/r!c#) #ra Audetu# Pra)ova este situat !ntr3o %on' !n ,are #e&u-i,u#tura7 "o-i,u#tura7 viti,u#tura si %oote)nia re"re%int' a,tivit'ti e,ono-i,e i-"ortante. O4ie,tivu# 0unda-enta# ,are st' #a 4a%a des0'sur'rii a,tivit'tii !n a&ri,u#tur' !# re"re%int' redresarea si asi&urarea ,onditii#or "entru re#ansarea a&ri,u#turii7 !n ,on,ordant' ,u "otentia#u# natura#7 e,ono-i, si u-an de ,are dis"une (udetu# Pra)ova7 !n s,o"u# asi&ur'rii se,urit'tii a#i-entare a "o"u#atiei si ,rearea dis"oni4i#u#ui "entru eF"ort. Prin,i"a#e#e ,u#turi9 ,erea#e "entru 4oa4e7 0#oarea soare#ui7 soia 4oa4e7 ,arto0i7 s0e,#a de %a)'r7 #e&u-e7 to-ate7 ,ea"'7 "#ante 0ura(ere si 0ura(e ver%i7 var%' si "e"eni. Ind#* r!a De%vo#tarea unui se,tor industria# dina-i, si "uterni, ,a"a4i# s' 0a,' 0at' ,erinte#or unei e,ono-ii de "iat' ,onstituie un "un,t ,entra# a# "#anu#ui de de%vo#tare7 0iind un se,tor e,ono-i, i-"ortant7 ,reator de noi #o,uri de -un,'. Stru,tura e,ono-i,' a (udetu#ui Pra)ova este ,ara,teri%at' de do-inarea industriei. Co-"#eF' si diversi0i,at'7 industria este re"re%entat' "rin toate ra-uri#e ei. Ponderea ,ea -ai -are !n "rodu,tia industria#' o detine ra-ura "re#u,r'rii titeiu#ui7 ur-at' de ,ea a industriei a#i-entare7 a 4'uturi#or si tutunu#ui7 -asini si e,)i"a-ente7 ,)i-i,' si "re#u,rarea ,au,iu,u#ui7 eFtra,tiv'7 teFti#e si "roduse teFti#e7 -eta#ur&ie7 ,onstru,tii -eta#i,e si "roduse din -eta# <eF,#usiv -asini7 uti#a(e si insta#atii=7 "re#u,rarea #e-nu#ui <in,#usiv -o4i#ier=7 a#te "roduse din -inera#e ne-eta#i,e7 ,e#u#o%a7 ) rtie7 ,arton si "o#i&ra0ie si a#te a,tivit'ti industria#e. Pre#u,rarea "etro#u#ui <4en%in'7 -otorin'7 "',ur'7 u#eiuri -inera#e7 et,.= este o a,tivitate de traditie7 "ri-a ra0in'rie de "etro# din #u-e 0iind "us' !n 0un,tiune !n anu# *H2B #a P#oiesti Dis"un nd de -aterii "ri-e7 industria a#i-entar' s3a de%vo#tat !n toate %one#e (udetu#ui. +n u#ti-ii ani si3au de%vo#tat a,tivitatea un nu-'r i-"ortant de unit'ti de "re#u,rare a ,'rnii7 #a"te#ui si de vini0i,atie "rin i-"#e-entarea unor "roie,te ,u 0inantare "rin "ro&ra-u# SAPARD7 ,u te)no#o&ii #a standarde euro"ene. O a#ta ra-ur' i-"ortant' a industriei (udetu#ui Pra)ova $ "e #o,u# trei din "un,t de vedere a# "rodu,tiei industria#e 3 este ,ea de -asini si e,)i"a-ente <uti#a( "etro#ier7 -inier si ,)i-i,7 ru#-enti &rei7 e,)i"a-ente si "iese de s,)i-4.

XII

Fi&.. Stru,tura "rodu,tiei industria#e

Sursa9 % 2+55666.2ra%"&a.!n**e.r"

XIII

CAPITOLUL II ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC NATURAL AL JUDETULUI PRAHOVA

T#r!*$#) Fru-usetea si varietatea ,adru#ui natura#7 "re,u- si 4o&'tia va#ori#or ,u#tura#e "re%ente ,on0er' (udetu#ui Pra)ova un "otentia# turisti, re-ar,a4i#7 ,are !# situea%' "e un #o, i-"ortant !n o0erta turisti,' nationa#' si internationa#' a Ro- niei. Prin,i"a#e#e %one turisti,e sunt9 Va#ea Pra)ovei7 Va#ea Do0tanei7 Va#ea Te#ea(enu#ui7 Va#ea S#'ni,u#ui si %ona Dra(na $ Cerasu $ Star,)io(d ,are 0a, "arte din area#u# -ontan si su4-ontanL Va#ea Cri,ovu#ui S'rat a"artin nd %onei ,o#inare si %ona P#oiesti $ 5a#ta Doa-nei situata !n , -"ia "ra)ovean'. Audetu# Pra)ova7 re,unos,ut ,a %on' ,u destinatie turisti,' !n,' de #a s0 rsitu# se,. a# OIO3#ea7 si3a ,onstituit o in0rastru,tur' turisti,' deose4it' at t ,antitativ7 , t si ,a#itativ7 !n "rin,i"a# !n u#ti-ii ani. Reteaua turisti,' "us' #a dis"o%itia turisti#or !n (udetu# Pra)ova ,u"rinde .1? stru,turi de "ri-ire turisti,'7 din ,are9 2/ )ote#uri7 *1 -ote#uri7 /H vi#e turisti,e7 * 4un&a#ou7 *1 ,a4ane7 * ,a-"in&7 . ta4ere "entru e#evi7 *.@ "ensiuni turisti,e <HB "ensiuni ur4ane=7 / )oste#uri7 . "o"asuri turisti,e si * )ote# "entru tineret7 ,are r's"und 4ine ,erinte#or a,tua#e a#e turisti#or. Din ana#i%a e#e-ente#or "otentia#u#ui turisti, a# (udetu#ui re%u#t' eFistenta ,onditii#or 0avora4i#e de%vo#t'rii ur-'toare#or 0or-e de turis-9 a7 Turis- -ontan !n area#u# nordi, a# (udetu#ui ,are in,#ude Muntii 5u,e&i7 Muntii 5aiu#ui si Muntii Ciu,as7 %on' ,are o0er' ,onditii "entru dru-etii -ontane "e trasee variate si "entru "ra,ti,area s"orturi#or de iarn'. 87 Turis- de odi)n' si re,reere !n %one ,are7 a#'turi de un ,adru natura# "itores, o0er' un -i,ro,#i-at re,on0ortant si "osi4i#it'ti de "ra,ti,are a unor a,tivit'ti re,reative de3a #un&u# !ntre&u#ui an. Se "oate "ra,ti,a su4 -ai -u#te 0or-e9 Z turis-u# de se(ur si a&re-entL Z turis-u# de s0 rsit de s'"t'- n'L Z turis-u# 4a#nearL Z turis-u# rura#. De%vo#tarea turis-u#ui rura#7 ,u "re,'dere !n %ona su4,ar"ati,' si !n ,ea
XIV

-ontan'7 a dus #a !nre&istrarea unui nu-'r !n ,restere de "ensiuni rura#e si 0er-e a&roturisti,e. c7 Turis- de ,ir,u#atie7 su4 -ai -u#te 0or-e9 Z turis-u# de tran%itL Z turis-u# itinerant ,u va#ente ,u#tura#eL Z turis-u# te-ati, . d7 Turis- de v n'toare si "es,uit s"ortiv. 5o&atu# 0ond ,ine&eti, "re%ent !n %ona -ontan' a (udetu#ui7 "re,u- si ,ursuri#e de a"' ,u #a,uri#e de a&re-ent o0er' ,onditii 0avora4i#e de "ra,ti,are a a,estui ti" de turis-. e7 Turis- de reuniuni7 ,on&rese7 a0a,eri. Rona ,ea -ai so#i,itat' !n a,est sens este Va#ea Pra)ovei datorit' at t 0ru-usetii "eisa(u#ui -ontan7 , t si a,,esi4i#it'tii si a"ro"ierii de ,a"ita#'7 !n "rin,i"a#e#e statiuni -ontane Sinaia si 5usteni <4a%' turisti,' #a standarde internationa#e7 dot'ri s"e,i0i,e <e,)i"a-ente de sonori%are si tradu,ere7 s'#i -odu#are !n 0un,tie de nu-'ru# "arti,i"anti#or et,.=.

XV

'.1 P" en !a)#) #r!* !c a) re)!e-#)#! Re#ie0u# (udetu#ui Pra)ova are dre"t "rin,i"a#' ,ara,teristi,' varietatea si dis"unerea #ui !n 0or-a unui vast a-0iteatru. Muntii ,u a#titudini#e #or de "este *1@@ -7 dar ,are de"'ses, "e a#o,uri !n'#ti-ea de *H@@- si ,)iar .@@@-7 o,u"' "artea nordi,'7 a#,'tuind trea"ta ,ea -ai !na#t'. Dea#uri#e ,u !n'#ti-i ,u"rinse !ntre 1@@ si H@@3>@@- 0or-ea%' trea"ta -i(#o,ie si o,u"' "artea -edian' a (udetu#ui. C -"ia 7 ,u !n'#ti-i de ?@3.@@-7 "re#un&it' !n #un&u# Pra)ovei " n' #a /2@31@@7 se dis"une !n "artea sudi,' si se "re%int' ,a un "#an usor !n,#inat <NV3SE=. +ntre ,e# -ai !na#t "un,t $ v r0u# O-u <.2@2-=3 si ,e# -ai ,o4or t 3 !n %ona de v'rsare a Pra)ovei <?@ -=3 este o di0erent' de nive# de .1/ -. A,este tre"te de re#ie0 sunt ase%ate "ro"ortiona# si anu-e9 -untii 3 .B7.DL dea#uri#e 3 /B72DL , -"ia 3 /?7/D din su"ra0ata (udetu#ui. A,este -ari tre"te sunt7 !n &enera#7 ,#ar de#i-itate "rin denive#'ri de ,e# "utin .@@-. 9#n !! Re&iunea de -unte7 a#,'tuit' "redo-inant din 0or-atiuni ,reta,i,e7 iar s"re est si din 0or-atiuni "a#eo&ene7 o,u"' "artea nordi,' a (udetu#ui. Ea este de#i-itat' s"re sud de o denive#are de ,e# "utin .@@ -7 ,are tre,e "e #a nord de #o,a#it'ti#e Ta#ea7 Posada7 Pietri,eaua7 5ertea7 S,)iu#esti7 M'ne,iu7 Un&ureni7 Cerasu7 5'tr ni7 Star,)io(d si do-in' re&iunea dea#uri#or. +n ,u"rinsu# -unti#or se distin& trei tre"te de re#ie0 ,are au re%u#tat !n ur-a unor "erioade !nde#un&ate de ero%iune7 ,e au avut ,a e0e,t nive#area re#ie0u#ui7 !ntreru"te de 0a%e de !n'#tare !n 4#o,. Du"' 0ie,are !n'#tare a edi0i,iu#ui -untos ero%iunea si3a re#uat a,tivitatea du, nd #a 0or-area unor nive#e -ai s,unde7 ,e# -ai re,ent re"re%entat "rin tre"te !n #un&u# v'i#or sau #a -ar&inea -unti#or. Ce# -ai !na#t nive# de ero%iune se situea%' #a o !n'#ti-e de *?2@3*H@@- si a 0ost denu-it "#at0or-a 5o4u Mare. A# doi#ea nive# de ero%iune se nu-este "#at0or-a Setu si are o !n'#ti-e de *1@@3 *2@@-7 iar ,e# de3a# trei#ea nive# "oart' denu-irea de "#at0or-a Predea# si are !n'#ti-ea de *@@@3*.@@-. Masivu# 5u,e&i7 ,u "eisa(u# #ui i-"o%ant si ,u !n'#ti-i de .@@@3.2@@-7 este !-"'rtit !ntre (udete#e Pra)ova7 D -4ovita si 5rasov. Din a,est -asiv7 (udetu#ui Pra)ova !i revine "artea #ui esti,'7 ,u s"e,ta,u#osu# a4ru"t dintre Sinaia si 5usteni.
XVI

Prin "eisa(u# #or a#"in7 "rin nu-eroase#e ,a4ane7 )ote#uri7 "ote,i -ar,ate si insta#atii de trans"ort "e ,a4#u ,a si "rin -oderni%area unor sose#e7 5u,e&ii ,onstituie "ri-a re&iune turisti,' din (udetu# Pra)ova. Muntii G r4ova7 ,u"rinsi !ntre v'i#e Pra)ovei7 A%u&'i si Do0tanei7 sunt a#,'tuiti dintr3 o ,u#-e "rin,i"a#' sinuoas' ,u dire,tie &enera#' nord3sud. De3a #un&u# a,esteia se !nsir' ,e#e -ai -ari !n'#ti-i9 Nea-tu <*>./-=7 Rusu <*>@.-=7 Ca%a,u <*?2/- =7 5aiu Mare <*H>2 si *>@H-=7 Ga&u Mare <*BB@-=. Din ,u#-ea "rin,i"a#' se r's0ir' s"re vest si est ,u#-i se,undare a#e ,'ror !n'#ti-i st'ruie #a *1@@3*2@@- si #a **@@3*.@@-7 re"re%ent nd resturi a#e ve,)i#or "#at0or-e de ero%iune 3 Setu si Predea#. Muntii Gro)otis o,u"' s"atiu# dintre v'i#e Do0tanei si Te#ea(enu#ui. Cu#-ea #or "rin,i"a#'7 a0#at' !n "re#un&irea ,u#-ii 5rato,ea din Masivu# Ciu,as7 &ru"ea%' ,e#e -ai -ari !n'#ti-i9 5a4es <*BH1-=7 Gro)otis <*?B?-= si S0. I#ie<*2HH-=. Din a,est v r0 se des"rinde s"re sud3est Cu#-ea Ne4unu#ui7 !ntre v'i#e Crasnei si Te#ea(enu#ui7 o !nsiruire de -'&uri des"'rtite de sei7 ,onse,int' a a#ternantei de &resii si sisturi -arnoase. S"re sud3est ,u#-ea se ,ontinu' " n' !n v r0u# Radi#a Mare <*1>@-=7 unde se 4i0ur,' !-4r'tis nd O4 rsia V'r4i#'u#ui9 Cu#-ea Tri0oiu <*/?. -=7 ,ontinuat' ,u P#aiu# Ser4an Vod' si Cu#-ea P'#tinetu ,u v r0uri#e C#'4u,et <*/>1 -= si Pa#tinetu <*/*?-=. Masivu# Ciu,as este a# doi#ea -asiv "roe-inent din (udetu# Pra)ova. Desi -ai -i, de, t 5u,e&ii7 e# !si a0ir-' "ersona#itatea &eo&ra0i,' "rin !n'#ti-i#e #ui de "este *H@@< v r0u# Ciu,as ,u *>21- din Cu#-ea 5rato,ei si v r0u# Gro"soare ,u *HH/- din Cu#-ea R'&anu#ui = si "rin re#ie0u# s'u ruini0or- ,u o deose4it' not' de atra,tie. Muntii T'taru se !ntind #a est de Te#e(ene# si se "re%int' ,a o ,u#-e -onoton'7 dar ne#i"sit' de "itores,7 ,u !n'#ti-i de ,ir,a *1@@-. Din ea se des"rind ,u#-i se,undare7 ase-enea unor ,ontra0orturi. +n'#ti-i#e -aFi-e se &'ses,7 de #a nord #a sud7 !n v r0uri#e T'taru <*1?B-=7 Manai#' <*1@?-= si V r0u# #ui Crai <*1?/- si *2@.-=. Ca de"resiuni re-ar,'-9 De"resiunea Sinaia7 din #un&u# Pra)ovei7 De"resiunea Tesi#a7 de%vo#tat' "e Do0tana7 ur-at' de -i,u# 4a%inet Va#ea Nea&r'7 De"resiunea C)eia7 s,u#"tat' #a "oa#e#e Ciu,asu#ui si De"resiunea S#on7 !n ,ursu# su"erior a# Dra(nei.

XVII

Dea)#r!)e *#8car2a !ce Dea#uri#e re"re%int' o trea"t' inter-ediar' !ntre -unti si , -"ie7 ,onstituie o unitate de re#ie0 ,u tr's'turi a"arte9 ,u#-i rotun(ite7 "ante do-oa#e7 v'i #ar&i7 ,u #un,i si terase 4ine de%vo#tate7 de"resiuni -ari si -asive ,o#inare !na#te. +n (udetu# Pra)ova7dea#uri#e se des0'soar' !ntre !n'#ti-i de H@@3>@@- si /@@31@@-. La vest de Pra)ova dea#uri#e su4,ar"ati,e sunt re"re%entate de dou' ,u#-i "re#un&i ,are !n,adrea%' va#ea Pra)ovitei "e de o "arte si de a#ta7 e#e des"rin% ndu3se din -unte#e Gur&uiatu. +n ,u#-ea vesti,'7 v r0uri#e M'&ura Mare <>**-=7 Su#tanu# <H1>-= si V r0u# Teisu#ui <?*1-= sunt ,e#e -ai !na#te7 iar !n ,ea esti,'7 ,e# -ai "roe-inent v r0 este Gur&a7 de # n&' 5rea%a <?1/-=. Partea #or nordi,'7 ,u"rins' !ntre -ar&inea -unti#or si ,u#oaru# de"resionar Mis#ea3Podeni < M'&ure#e= este denu-it' si Su4,ar"atii interni. +ntre Pra)ova si Te#ea(en se des0'soar' de"resiuni s,u#"tate ,u- sunt de"resiuni#e 5re4u7 A#unis si S#'ni,7 iar !n "artea sudi,' de"resiuni#e9 M',esu# <H*B -= si M'&ura Trestioarei <B21-=. Mai #a est7 !ntre V'r4i#'u si Te#ea(en se !ntind Dea#uri#e 5u&)ei7 iar #a r's'rit de Te#ea(en se distin&e -i,a de"resiune de #a Cerasu si #a sud se des0'soar' ,u#oaru# de"resionar Dra(na3 C)io(du. Dea#uri#e Pri"oru#ui -'r&ines, s"re sud De"resiunea Dra(na3C)io(du si ,u#-inea%' !n v r0uri#e La%uri <??@-= si Pri"oru#ui <H./-=. S"re sud re#ie0u# s,ade !n !n'#ti-e #a 2@@3B@@si este 0ra&-entat de Lo"atna si de a0#uentii s'i7 ai,i 0or- ndu3se De"resiunea Soi-ari. +n re&iunea A"osto#a,)e sunt ,u#-i ,eva -ai !na#te7 dintre ,are -ention'-9 Cu#-ea S'#,iei <?*B-=7 v r0uri#e C)io(dean,a <2/>-= si 5ordea <2H@-=. De ase-enea tre4uie -entionate Dea#uri#e P#oiesti#or ,are sunt 0or-ate din dea#uri#e i%o#ate de #a Tintea si 5#e(oi si din Masivu# 5u,ove#u#ui si Masivu# Istrita ,are are !n'#ti-i ,u"rinse !ntre 2@@ si B@@ -.

XVIII

Cmpiile

Trea"ta de re#ie0 ,ea -ai (oas'7 ,u !n'#ti-e de ?@3.@@-7 o,u"' "artea sudi,' a (udetu#ui Pra)ova. Dar !n'#ti-ea ei ur,' !n #un&u# Pra)ovei #a "este /@@ -7 ,ontinu ndu3se !n tinutu# dea#uri#or ,u terasa C -"inei. Su"ra0ata terenu#ui este !n &enera# neted' si ,e# -u#t "re%int' ondu#'ri a4ia sesi%a4i#e. Sin&ure#e a,,idente de teren sunt -a#uri#e r uri#or7 de ,e#e -ai -u#te ori ,u !n'#ti-i de , tiva -etri7 iar "e va#ea Ia#o-itei o teras' de 13B -. Nu-eroase#e -ovi#e r's" ndite #a su"ra0ata , -"iei sunt 0or-e de re#ie0 antro"i,e si datea%' din ti-"uri istori,e. C -"ii#e Pra)ovei sunt9 C -"ia !na#t' a Cri,ovu#ui Du#,e7 C -"ia P#oiesti#or si C -"ia G)er&)itei. Eta(area ,e#or trei tre"te de re#ie09 -unti7 dea#uri si , -"ii are i-"ortante ,onse,inte "entru ,ei#a#ti 0a,tori ai -ediu#ui &eo&ra0i, din (udetu# Pra)ova.

XIX

'.' P" en !a)#) c)!$a "4 #r!* !c Di0erenta de nive# de "este .1@@ - !ntre v r0u# O-u7 ,e# -ai !na#t "un,t din (udetu# Pra)ova7 si ,e# -ai ,o4or t "un,t din , -"ie7 ,a si dis"unerea re#ie0u#ui !n a-0iteatru 0a, ,a e#e-ente#e ,#i-ei s' di0ere destu# de -u#t "e verti,a#' si de #a re&iune #a re&iune. Te-"eratura -edie anua#' a aeru#ui varia%' "e teritoriu# (udetu#ui !ntre -ai "utin de 3.GC !n re&iunea ,e#or -ai -ari !n'#ti-i !n 5u,e&i si "este *@GC !n re&iunea de , -"ie7 de unde re%u#t' o a-"#itudine de ,ir,a */G. +ntre a,este eFtre-e7 te-"eratura -edie anua#' are va#ori inter-ediare7 !n 0un,tie de a#titudinea re#ie0u#ui. Ast0e# !n -untii ,u !n'#ti-e -i(#o,ie ea este de .31GC. Tre4uie -entionat !ns'7 ,' "e v'i te-"eraturi#e sunt -ai ridi,ate ,u *3.G 0at' de ,e#e de "e ,u#-i7 ,onse-nate -ai sus. +n #una ianuarie te-"eratura aeru#ui din 5u,e&i7 #a v r0u# O-u7 este -ai s,'%ut' de 3*@G7 iar !n -untii ,u a#titudine -i(#o,ie ea ur,' #a $2 sau #a 3HGC. +n re&iunea su4,ar"ati,'7 te-"eratura #unii ianuarie este de 3/GC si ,)iar 3.GC7 iar !n , -"ie ea ,o4oar' din nou #a su4 3/GC. +n iu#ie te-"eratura aeru#ui este de .*3..GC !n re&iunea de , -"ie7 *B3.@GC !n re&iunea de dea#7 *.3*1GC !n %ona -unti#or -i(#o,ii si su4 HGC !n Masivu# 5u,e&i. Cea -ai ridi,at' te-"eratur' </>71GC= s3a !nre&istrat #a P#oiesti si Va#ea C'#u&'reas,' #a *@ au&ust *>12 si 7 res"e,tiv7 #a ? se"te-4rie *>1B. Cea -ai s,'%ut' te-"eratur' s3a !nre&istrat #a v r0u# O-u7 #a *@ 0e4ruarie *>.> <3/HGC=. Pre,i"itatii#e at-os0eri,e -edii anua#e sunt distri4uite !n -od variat "e teritoriu# (udetu#ui7 !n 0un,tie de ,ir,u#atia &enera#' a aeru#ui si de ,on0or-atia si a#titudinea re#ie0u#ui. Ce#e -ai -ari ,antit'ti de "re,i"itatii se #o,a#i%ea%' !n re&iunea de -unte7 unde tota#i%ea%' *.@@3*/@@ -- anua#7 iar !n 5u,e&i7 #a "este .@@@ - a#titudine7 a(un& si de"'ses, *1@@ --. Mai (os7 !n re&iunea de dea#7 "re,i"itatii#e tota#i%ea%' un nu-'r de ?@@3>@@ -- anua#7 iar !n re&iunea de , -"ie a,estea se redu, #a 22@3B@@ --. O serie de ,onditii #o,a#e introdu, variatie !n distri4utia de deta#iu a "re,i"itatii#or7 !n sensu# ,' -ai a#es -asive#e "roe-inente7 "ante#e ,u eF"unere vesti,' si nordi,' "ri-es, ,antit'ti s"orite de "re,i"itatii7 !n ,o-"aratie ,u ,e#e eF"use s"re sud si est. Ce#e -ai a4undente "re,i"itatii se "rodu, !n #una iunie7 , nd aeru# u-ed de "rovenient' o,eani,' "'trunde !n tara noastr' si este !nsotit si de "uterni,e "ro,ese de ,onve,tie a#e ,'ror ,onse,inte sunt "#oi#e torentia#e. Si !n a,est ,a%7 va#ori#e ,res, de #a

XX

, -"ie s"re -unte 9 P#oiesti32HH --7 C -"ina3*.@7B --7 Sinaia3*.B7. --7 v r0u# O-u3 *?/ --. Cir,u#atia aeru#ui se 0a,e !n -od di0erit #a !n'#ti-e si #a so#7 unde re#ie0u# ,onstituie un o4sta,o# !n ,a#ea v nturi#or. Se o4serv' di0erentieri nete !ntre 0re,venta v ntu#ui #a v r0u# O-u 3 unde "redo-in' v ntu# din se,toru# vesti, 0at' de v nturi#e din se,toru# esti,7 iar #a P#oiesti "redo-in' v nturi#e de nord3est si de sud3vest. Variatia "e verti,a#' a tuturor e#e-ente#or ,#i-ei "er-ite si i-"une ,)iar des"rinderea unor ti"uri de ,#i-' ,u as"e,te "arti,u#are si anu-e 9 ,#i-a de -unte ,are se des0'soar' !n %ona re#ie0u#ui !na#t ,u a#titudini de "este *@@@3 *.@@ - si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e -ai -i,i de 23BGC si "rin a-"#itudini ter-i,e se%oniere7 !n &enera# reduse. ,#i-a de dea# ,are o,u"' trea"ta inter-ediar' a re#ie0u#ui ,u !n'#ti-i de 1@@3*@@@ - si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e de B3>GC si "rin "re,i"itatii de B@@3 H@@-- anua#. ,#i-a de , -"ie ,are este #o,a#i%at' !n "artea sudi,' a (udetu#ui si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e de "este *@GC si "rin "re,i"itatii de 22@3B@@ --.

XXI

'., P" en !a)#) #r!* !c a) a2e)"r Mai 4ine de U din su"ra0ata (udetu#ui Pra)ova a"artine 4a%inu#ui )idro&ra0i, a# Pra)ovei. Din ,ei /?1@ I-" , t are su"ra0ata 4a%inu#ui Pra)ovei nu-ai dou' -i,i "ortiuni de"'ses, #i-ite#e (udetu#ui7 #a o4 rsie si #a v'rsare. +n s,)i-47 o 0 sie !n&ust' s"ri(init' "e #i-ite#e de vest si sud a#e (udetu#ui a"artin 4a%ine#or Cri,ovu#ui Du#,e si dire,t 4a%inu#ui Ia#o-iteiL de ase-enea !n "artea de nord3vest7 o su"ra0at' redus' este !n&#o4at' 4a%inu#ui 5u%'u#ui7 iar !n "artea de sud3est7 o re&iune ,eva -ai -are a"artine iar'si 4a%inu#ui Ia#o-itei7 "rin inter-ediu# a0#uenti#or S'ratei. Prin,i"a#e#e r uri ,are ,onstituie 4a%inu# Pra)ovei sunt Pra)ova7 Do0tana7 Te#ea(enu#7 V'r4i#'u# si Cri,ovu# S'rat. Pra)ova este ,e# -ai -are ,o#e,tor a# a"e#or din (udetu# ,u a,e#asi nu-e7 are #un&i-ea de *H/ I-7 din ,are "ri-ii B si u#ti-ii *B I- se a0#' "e teritoriu# (udete#or 5rasov si I#0ov. I%vor'ste din Predea# si are ,a a0#uenti r uri#e9 A%u&a7 Cer4u si I%voru# Doru#ui si r uri#e -i,i Ta#ea si C -"inita . Do0tana i%vor'ste de su4 "asu# Prede#us7 are #un&i-ea de 2@ I- si nu-erosi a0#uenti9 Musita7 Pris#o"7 F#orei7 Se,'ria7 Va#ea Mare7 Ne&rasu#7 Ir-eneasa7 P'#tinoasa7 Leaotu#7 Ia%u# Mori#or7 Te#ea(enu# si Cri,ovu# S'rat. Te#ea(enu# are o #un&i-e de **> I- si i%vor'ste din Masivu# Ciu,as. Prin,i"a#ii s'i a0#uenti sunt9 Dra(na7 5u,ove#7 Crasna7 Var4i#au7 5u&)ea7 Mis#ea si Da-4u#. Cri,ovu# S'rat are o #un&i-e de H/ I- 7 i%vor'ste de su4 v r0u# Poiana Qoti#or si are ,a a0#uent r u# Lo"atna. A#'turi de reteaua de r uri eFist' !n (udetu# Pra)ova si o serie de #a,uri si anu-e9 !n , -"ie sunt #a,uri#e 5a#ta Doa-nei7 Cur,u4eu# si S'r',inean,a7 iar !n %ona de dea# La,u# 5re4u7 La,u# Peste#ui si La,u# 5iseri,ii #a ,are se adau&' 5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde si 5aia Rosie7 ,are sunt #a,uri 0or-ate !n !n,'"eri#e ve,)i#or o,ne de #a S#'ni,.

XXII

'.1 P" en !a)#) #r!* !c a) c"$2"nen e)"r n&e)!*#)#! 8!"/e"/ra-!c F)"ra *! -a#na n 0#de #) Pra%"&a Qaina ve&eta#' a (udetu#ui Pra)ova a"artine "rovin,iei da,i,e re"re%entate "rintr3o 0#or' ,entra#3euro"ean' <"'duri de ste(ari7 "'duri -iFte s"e,i0i,e "entru %ona noastr' ,o#inar'=. Partea de S3E a (udetu#ui a"artine "rovin,iei "onti,e re"re%entate "rin e#e-ente de ste"'7 !n s"e,ia# &ra-inee ,ores"undatoare %onei de si#voste"' <5io&ra0ia Ro- niei7 *>B>=. Ve&etatia si ani-a#e#e r's" ndite !n %ona a,estei ,o-une sunt s"e,i0i,e dea#uri#or su4,ar"ati,e si , -"iei !na#te. Ce#e dou' %one de 0or-e de re#ie0 sunt a,o"erite de a#te dou' %one ve&eta#e si 0aunisti,e ,are7 din ,e#e o4servate7 se !ntre"'trund. +n %ona M'&ureni dea#7 !n *H>? se ,u#tivau *@*72 )a de vie7 eFtindere -are av nd si #ive%i#e ,u "o-i 0ru,ti0eri <dintre ,are >@ @@@ de "runi7 1@@ ,iresi7 /@@ -eri7 .@@ du%i=. +n %ona de , -"ie se ,u#tivau ,erea#e <ov'%7 se,ar'7 &r u7 "oru-4=. P(d#r! Odinioar' o "arte din teritoriu# ,o-unei7 !n s"e,ia# !n %ona dea#uri#or7 era a,o"erit' de "'duri se,u#are. +nainte de *H1H7 "'duri#e a"artineau diversi#or "ro"rietari 3 -ari#or "ro"rietari si "ro"rietari#or t'r'nesti. Du"' a,tu# de nationa#i%are din *>1H7 toate "'duri#e au tre,ut !n "atri-oniu# statu#ui. +n *>217 ,on0or- QCM ./**2[*>217 "'duri#e t'r'nesti au 0ost date !n 0o#osint' ,o-une#or. Du"' *>1H7 "'duri#e au 0ost tre,ute !n ra%a de su"rave&)ere a o,o#u#ui si#vi, Moreni. Se re-ar,' de s"e,ia#istii si#vi,i !n 0or-atiuni &eo#o&i,e din su4stratu# ,o-unei ,'7 !n a0ara "ietrisuri#or de C ndesti a"ar si sisturi 4itu-inoase. An!$a)e S"e,ii#e de v nat !n ra%a ,o-unei sunt9 ,'"rioare#e <nu-eroase !n tre,ut7 0iind "rote(ate #a v nat=7 ie"urii7 ierun,i#e7 vu#"i#e7 sitarii. +n "re%ent se o4serv' o s#a4' "osi4i#itate de !n&ri(ire din "artea s"e,ia#isti#or "entru a,east' -are 4o&'tie e,ono-i,' ,e a eFistat dintotdeauna. P'durea7 "rin -asa #e-noas'7 0ru,te7 ani-a#e7 aer7 ad'"ost "entru o-7 a adus si adu,e o -are ,ontri4utie. E "',at ,a noi nu sti- s' "rote('- a,est -are i%vor de 4o&'tie. Fauna7 de #a ,e#e -ai -ari -a-i0ere a-intite " n' #a ,e#e -ai -i,i si variate 0or-e7 o !nt #ni- !n %ona "'durii. Pe so#7 "e s,oarta ,o"a,i#or7 !n ,oroana #or7 se &'ses, nenu-'rate inse,te v't'-'toare re"re%entate "rin 0#uturi7 ,'r'4usi7 ure,)e#nite7 "uri,i de "#ante et,.7
XXIII

,are rod 0run%e#e ,o"a,i#or7 #'starii tineri7 se-inte#e si 0ru,te#e. Prin 0run%isu# ,'%ut7 ,are ,u &reu se trans0or-' !ntr3un so# 0erti#7 !nt #ni- &'r&'rite7 &reieri7 -e#,i et,. Pa*(r! Pas'ri#e ,ara,teristi,e sunt9 -ier#e#e7 ,io,'nitoare#e "estrite7 ,u,u#7 "oru-4eii s'#4ati,i7 turture#e#e7 ,iu0u# de "'dure et,. Printre "as'ri#e de "rad' !nt #ni- u#iu#7 4u0nita7 sore,aru#. Dintre re"ti#e7 so" r#a7 &ust'rii. Iarna !n "'duri soses, de -u#te ori -'t'sarii si s,atii#e7 iar din , -"ie ,oto0ana. Fauna ste"ei <, -"iei= este -ai "utin 4o&at' de, t a "'duri#orL de a#t0e#7 eFist' #a %ona de ,onta,t a ,e#or dou' -ari unit'ti -or0o#o&i,e o %on' de !ntre"'trundere at t a 0#orei , t si a 0aunei. A"e#e sunt destu# de 4o&ate !n "este si 4roaste. Du"' "ro0esoru# Rau# C'#ines,u7 a,esta %on' a"artine su4"rovin,iei ,ar"ati,e a "'duri#or de 0oioase <"rovin,ia ,entra# euro"ean'=. P"$! -r#c !-er! +n %ona sate#or se !nt #nes, sa#, -i7 du%i7 "runi <a#t'dat' !ntinse #ive%i7 de unde nu-e#e de Livedea Lun&'=7 &utui ,u o eFtindere 0oarte -are "e versantu# sudi, a# G)e-e#iei7 visini7 ,iresi7 %ar%'ri7 -eri7 "eri <,u %ona s"e,i0i,a Satu# 5anu#ui=. Livedea Lun&' a 0ost "o"u#at' !n se,o#e#e OVI3OVII de oa-enii din satu# dis"'rut 5'#tati. S2ec!! !er8"a*e S"e,ii#e ier4oase s"ontane !nt #nite !n #un&u# dru-uri#or7 santuri#or si "'suni#or sunt re"re%entate "rin9 "ir <a&ro"Vru- re"ens=7 "'#'-ide <,irssiu- arvense=7 tros,otu# <"o#i&onu- avi,u#are=7 ra"ita s'#4ati,' <sina"sis arvensis=7 #a"te#e ,u,u#ui <eu")or4ia ,V"arissias=7 ro-anita <-atri,aria ,a-o-i##a=7 ne&)ina <a&roste--a &it)a&o=. +n #un,' se adau&' -o)oru# <setaria viridis=7 "'t#a&ina <"#anta&o #an,io#ata=. P'suni#e sunt a#,'tuite din s"e,ii ier4oase "utin va#oroase din "un,t de vedere nutri0i,7 re"re%entate de #a"te#e ,u,u#ui7 ,oada sori,e#u#ui <a,)i##ea -i##e0o#iu-=7 &)i%deiu# <#otus ,orni,u#atus=7 "'iusu# de #ivad' <0estu,a su#,ata=. Ca s"e,ii de ,u#tur'7 tin nd sea-a de ,onditii#e "edo3,#i-ati,e7 ,e -ai 4ine se ,u#tiv'9 &r u#7 "oru-4u#7 se,ara7 -a%'rea7 0aso#ea7 sor&u#7 #u,erna7 %ar%avatu#. Satis0','tor 3 0#oarea soare#ui7 tri0oiu#7 vita3de3vie7 inu#7 , ne"a.

XXIV

'.3 Pre.en area 2r!nc!2a)e)"r ar!! 2r" e0a e

Ar!! 2r" e0a e+ re.er&a !! na #ra)e *! $"n#$en e a)e na #r!! d!n 0#de #) Pra%"&a 1. Parc#) Na #ra) :#ce/! !nc)#de n J#de #) Pra%"&a+ A8r#2 #) Pra%"&ean L"c#) -"*!)!-er P)a!#) H" !)"r 9#n !! C") !! )#! :ar8e* Ar!n!*#) de )a S!na!a + 1;<,= %a T!/(!)e d!n C!#ca* > C"$. 9(nec!# 7 9#n e)e de Sare > S)(n!c7 ' %a Parc#) Na #ra) :#ce/!7 a0#at "e teritoriu# (udete#or D -4ovita7 Pra)ova si 5rasov7 0i&urea%' !n Le&ea nr. 2[.@@@ ,u o su"ra0at' de /. BB. )a7 din ,are *B //1 )a se a0#' "e teritoriu# (udetu#ui D -4ovita. Cu"rinde o -are diversitate 4io#o&i,'7 &eo#o&i,'7 &eo-or0o#o&i,'7 ,arstu# ,e "re%int' o i-"ortant' deose4it' "rin 0ru-usetea "eisa(u#ui si "rin interesu# stiinti0i,9 Pestera Ia#o-itei7 Pestera Ratei7 C)ei#e R'noa&ei7 C)ei#e Ursi#or7 C)ei#e Or%ei7 C)ei#e T'taru#ui7 ,#'i#e din Les"e%i7 Canionu# Qoroa4ei7 #a"ie%uri7 do#ine. Fru-usetea "eisa(u#ui7 ,o-"#etat' de ,)ei7 "esteri7 st n,i ,u 0or-e ,urioase7 ,u- sunt 5a4e#e si S0inFu# $ -u#te dintre e#e -onu-ente a#e naturii $ -inunata va#e a Ia#o-itei si a a0#uenti#or s'i7 "'duri#e ,e !n,on(oar' "oa#e#e -unti#or 0a, din %ona -unti#or 5u,e&i una dintre ,e#e -ai "itoresti din tar'7 vi%itat' anua# de nu-erosi turisti. +n a,easta %on'7 "e teritoriu# (udetu#ui D -4ovita sunt ,onstruite ca8ane)e9 :a8e)e7 :")8"c!7 Z(n"a/a7 Scr"2"a*a7 Pad!na. H" e)#) Pe* era7 ,are "oate &'%dui "este .@@ de turisti7 o0er' a,estora "osi4i#it'ti de ,a%are si servi,ii deose4ite <restaurant7 4ar de %i7 "is,ina7 sa#a de 4oJ#in&=. De ase-enea7 "e -unte#e P'du,)iosu7 #a &ranita dintre (udete#e D -4ovita si Pra)ova s3a ridi,at un ,o-"#eF turisti, -odern. Anua#7 e#evi din toata tara !si "etre, va,ante#e #a ta4ere#e s,o#are C'"rioara7 Cer4u7 V n'toru7 !ntru3un ,adru natura# deose4it din Muntii 5u,e&i. Re%ervatii#e natura#e au un ro# deose4it !n "rote,tia si ,onservarea unor )a4itate7 s"e,ii de "#ante si ani-a#e s'#4ati,e7 e#e-ente si 0or-atiuni &eo#o&i,e7 s"eo#o&i,e7 "a#eonto#o&i,e sau de a#ta natur'7 ,u va#oare e,o#o&i,'7 stiinti0i,' sau ,u#tura#' deose4it'. Ce#e -ai i-"ortante va#ori natura#e "rote(ate sunt redate !n ,e#e ,e ur-ea%'. , %a

XXV

Re.er&a !! na #ra)e a0#ate "e teritoriu# Par,u#ui Natura# 5u,e&i 9 Re.er&a !a na #ra)( $!? ( Or.ea @ Z(n"a/a Cu"rinde siste-u# ,arsti, 9 c%e!)e Z(n"a/e! 9ar!; c%e!)e Or.e!; c)(!)e d!n Le*2e.! <-onu-ente a# naturii=7 0ru-oase "'duri de -o#id <Pi,ea a4ies=7 " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= si , teva eFe-"#are de % -4ru <Pinus ,e-4ra= "e -a#u# dre"t a# Ia#o-itei si deasu"ra ,)ei#or R'noa&ei Mari. O ve&etatie ter-o0i#' ,o-"us' din e#e-ente 0#oristi,e rare sud3euro"ene7 sud3-editeraneene sau 4a#,ani,e se !nt #neste !n ,)ei#e R'noa&ei Mari9 se,ara de -unte <Se,a#e -ontanu-= $ e#e-ent -editeranean 3 4a#,ani,7 Iris da,i,a <St n(ene#u# de -unte= $ ede-is- "entru Car"atii Sudi,i7 S,orusu# <Sor4us ,reti,a= $ e#e-ent sud 3 euro"ean s"oradi, !n Car"ati7 s"inu# <Carduus ,andi,ans= $ e#e-ent 4a#,ani, rar !n tara noastr'7 u-4e#i0era <At)a-ant)a )un&ari,a=7 ti-o0ti,a <P)#eu- -ontanu-= $ s"oradi,' #a noi7 !n 5u,e&i 0iind !nt #nit' si !n Ae"ii Mi,i7 ,osa,i <Astra&a#us de"ressus= $ ,e se -ai &'seste "e -unte#e Do-o&#ed7 ,a"ri0oiu# <Loni,era ,aeru#ea= si Stre"to"us a-"#eFi0o#ius7 s"e,ii s"oradi,e !n Ro-ania7 Qe"ati,a transsi#vani,a7 et,. Re.er&a !a na #ra)( $!? ( Z(n"a/a @ L#cac!)a Cu"rinde c%e!)e Z(n"a/e! 9!c!; c%e!)e Z(n"a/e! 9ar! <-onu-ente a# naturii=7 0ru-oase "'duri de -o#id <Pi,ea a4ies=7 " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= si , teva eFe-"#are de % -4ru <Pinus ,e-4ra= "e -a#u# dre"t a# Ia#o-itei. O ve&etatie ter-o0i#' ,o-"us' din e#e-ente 0#oristi,e rare sud3euro"ene7 sud3-editeraneene sau 4a#,ani,e se !nt #neste #a "oa#e#e "ereti#or sudi,i de ,a#,are titoni,e a# -unte#ui R'noa&a7 nu-it si SPodu# ,u 0#ori#e S si !n ,)ei#e R'noa&ei Mari9 se,ara de -unte <Se,a#e -ontanu-= $ e#e-ent -editeranean34a#,ani,7 Iris da,i,a <Stan(ene#u# de -unte= $ ede-is- "entru Car"atii Sudi,i7 S,orusu# <Sor4us ,reti,a= $ e#e-ent sud3euro"ean s"oradi, !n Car"ati7 s"inu# <Carduus ,andi,ans= $ e#e-ent 4a#,ani, rar !n tara noastr'7 u-4e#i0era <At)a-ant)a )un&ari,a=7 ti-o0ti,a <P)#eu- -ontanu-= $ s"oradi,a #a noi7 in 5u,e&i 0iind inta#nita si in Ae"ii Mi,i7 7 ,osa,i <Astra&a#us de"ressus= $ ,e se -ai &'seste "e -unte#e Do-o&#ed7 ,a"ri0oiu# <Loni,era ,aeru#ea= si Stre"to"us a-"#eFi0o#ius7 s"e,ii s"oradi,e in Ro-ania. Re.er&a !a na #ra)( $!? ( C%e!)e T( ar#)#! Pe # n&' ve&etatia ter-o0i#'7 ,u e#e-ente 0#oristi,e rare "e ,are #e o,roteste si 0ru-usetea "eisa(u#ui7 re"re%int' si o interesant' re%ervatie &eo#o&i,' si "a#eonto#o&i,'7 ,e ,u"rinde siste-u# ,arsti, T'taru 9 #a"ie%7 do#ine7 ,)ei#e T'taru# Mare <-onu-ent a#

XXVI

naturii=7 Pestera Ursu#ui si Pestera Mi,' <din ,)ei#e T'taru# Mare=7 o 0aun' 0osi#' a4undent' si divers'. Se,toru# ,e# -ai 0ru-os a# c%e!)"r T( ar#) 9are $ situate #a ,oada #a,u#ui 5o#4o,i $ se a0#' !n ava#7 "e ,,a. /@@ -7 unde Ia#o-ita s3a ad n,it !n "re#un&irea sud $ esti,' a -asei de ,a#,ar (urasi, a 9#n !)"r T( ar#. Ai,i7 "e versantu# st n& a# v'ii T'taru#ui7 #a a#titudinea de *21H -7 se v'd des,)ideri#e ,e#or doua "esteri $ Pe* era Ur*#)#! *! Pe* era 9!c( $ ,e#e -ai !na#te statiuni "a#eo#iti,e de #a noi din tar' $ ur-e#e de vatr' si "re%enta oase#or as,)iate !n ,antit'ti destu# de -are sunt -'rturii ,' o-u# #e3a 0o#osit ,a ad'"ost !n "erioade#e de retra&ere a &)etari#or Wur-iene. Re%ervatia ,)ei#e T'taru#ui retine atentia "rin 0auna 0osi#' eFistent' ai,i7 !n strate#e de ,a#,ar (urasi,. T#r8(r!a L(2 !c! Re.er&a !e na #ra)( 8" an!c( <re%ervatie stiinti0i,'7 !n ,on0or-itate ,u une#e #u,r'ri din #iteratura de s"e,ia#itate=. T!n"&#) L(2 !c!7 desi -i, si i%o#at &eo&ra0i, de %one#e -ari de tinoave din Ro- nia7 o,roteste o serie de e#e-ente 0#oristi,e nordi,e rare7 une#e ,)iar re#i,te si o -i,ro0aun' ,ara,teristi,' -#astini#or o#i&otro0e7 deose4it de interesant' si variat'. +n 5u,e&i7 a&#o-er'ri de S")a&nu- se !nt #nes, !n -ai -u#te "un,te7 dar tinovu# L'"ti,i este sin&uru# unde a,esta se &'seste !n -as' ,o-"a,t'7 0or- nd de"o%ite de tur4'7 de * - &rosi-e. Re.er&a !a na #ra)( $!? ( Pe* era @ C"c"ra Cu"rinde *!* e$e)e car* !ce :( rAna @ Pe* era Ia)"$! e!+ C%e!)e Ur*!)"r; C%e!)e Pe* er!!; Pe* era Ia)"$! e!; Pe* era P#* n!c#) >$"n#$en e a)e na #r!!7 *! *!* e$#) d!n Va)ea H"r"a8e!9 )a2!e.; C%e!)e *a# Can!"n#) H"r"a8e!; I.8#c#) d!n H"r"a8a; T#rn#) Sec!#)#! <-onu-ente a#e naturii=. Pe* era Ia)"$! e!7 s'"at' !n ,a#,are#e (urasi,3su"erioare din ,u#-ea sud3esti,' a -unte#ui 5'tr na7 #a *2/@ - este o "ester' -are7 dis"us' "e dou' eta(e7 ,are !nsu-ea%' H@1 - de &a#erii 0osi#e si a,tive. Cea -ai -are "arte din su"ra0ata re%ervatiei este a,o"erit' de -o#idisuri7 ,ara,teristi,e "e ,a#,are titoni,e si 4ine re"re%entate "e $#n e)e C"c"ra si #a "oa#e#e $#n e)#! :( rAna. Se -ai &'ses, ai,i nu-eroase " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= "e st n,i#e din C%e!)e Ia)"$! e!7 (ne"enisuri "e Va)ea H"r"a8e!7 -unte#e 5'tr na7 -unte#e Co,ora7 " #,uri sau eFe-"#are i%o#ate de % -4ru < Pinus ,e-4ra=3 re#i,t &#a,iar !n va#ea Lesnitei7 "e Va#ea Qoroa4ei7 "e -unte#e Co,ora si !n va#ea Su,)e#nitei7 "e -unte#e 5'tr na. P"!ana H"r"a8a @ re.er&a !e na #ra)( 8" an!c(

XXVII

Re%ervatia o,roteste o ve&etatie s"e,i0i,' eta(u#ui su4a#"in su"erior de ti"u# Festu,etu- ru4rae su4a#"inu-7 ,are ,u"rinde rarit'ti "re,u- Gentiana 4u#&ari,a. P"!ana Cr#c!! @ re.er&a !e na #ra)( 8" an!c( Re%ervatia o,roteste o ve&etatie s"e,i0i,' eta(u#ui su4a#"in su"erior de ti"u# Festu,etu- ru4rae su4a#"inu- 7 ,are ,u"rinde rarit'ti "re,u- Gentiana 4u#&ari,a7 Gentiana verna Pe* era Ra e! @ re.er&a !e na #ra)( $!? ( < &eo#o&i,' $ &eo-or0o#o&i,'7 s"eo#o&i,'= Re%ervatia ,u"rinde siste-u# ,arsti, Ratei de "e va#ea R'teiu#ui9 C%e!)e R( e!#)#! <-onu-ent a#e naturii=7 ,)ei -eandrate ,u un nu-'r de *? "esteri de -i,i di-ensiuni7 ,are re"re%int' 0oste "ierderi 0osi#e a#e r u#ui Ratei si siste-u# endo,arsti, "estera Ratei <-onu-ent a# naturii=. Pe* era Ra e! e 0or-at' din &a#erii -eandrate7 dis"use "e trei eta(e <unu# a,tiv si dou' 0osi#e=7 ,u o de%vo#tare de ,,a. H@@@ - si o denive#are de \B? -7 este o "ester' &i&anti,' si re"re%int' ,e# -ai i-"ortant 0eno-en endo,arsti, din 5u,e&i. Este "rintre "utine#e "esteri din Ro- nia !n ,are se !nt #nes, ,on,o-itent ,on,retiuni de ,a#,it7 &i"s si ara&onit. +n diverse "un,te a#e "esterii se !nt #nes, sta#a,tite 0istu#are7 sta#a,tite eF,entri,e7 &ururi7 "er#e de ,avern'7 ,ora#ite7 dra"erii7 sta#a&-ite #u- nare7 ,o#oane si do-uri. P)a!#) H" !)"r *a# P#nc #) -"*!)!-er P)a!#) H" !)"r @ re.er&a !e na #ra)( 2a)e"n ")"/!c( La est de soseaua ,e tre,e "rin P#aiu# Qoti#or se "oate o4serva o su,,esiune ,ara,teristi,' !n 0or-atiuni#e de 0#is ,reta,i, si anu-e7 tre,erea de #a Qauterrivian #a 5arre-ian7 !ntr3o ,ut' r'sturnat'7 ,are 0a,e ,a ter-enii s' se su,,ead' !n ordine invers'. De #a vest s"re est a"ar ro,i ar&i#o $ -arnoase7 ,enusii $ &'#4ui <strate de o-arni, 4arerre-iene=7 "este ,are ur-ea%' -arne tari7 0oioase ,u resturi de "#ante in,ar4oni%ate7 a"oi ,on&#o-erate ti#oide ,u 4#o,uri de ,a#,are tit)oni,e si sisturi ar&i#o $ -arnoase dure ,u vine de ,a#,it7 ,e a"artin strate#or de Sinaia su"erioare. Pe ,ei doi versanti ai s'i a"ar si 4#o,uri -asive de ,a#,ar ,e ,ontin o 4o&ata 0aun' 0osi#' de Stra-4er&.

XXVIII

Re.er&a !! na #ra)e d!n a-ara Parc#)#! Na #ra) :#ce/! + P)a!#) D"$ne*c @ re.er&a !e na #ra)( 2a)e"n ")"/!c( 7 a0#at' !n ,u"rinsu# Munti#or 5u,e&i S ra e)e de S!na!a7 entitate strati&ra0i,' 4ine ,onturat' !n ,adru# %onei interne a 0#isu#ui din Car"atii Orienta#i7 a 0ost se"arat' !n trei su4divi%iuni ,e ,ores"und unor ,o-"#eFe #ito#o&i,e distin,te. Dintre a,estea Strate#e de Sinaia su"erioare se ,ara,teri%ea%'7 "rintre a#te#e si "rin "re%enta !n "artea de sus a unor nive#e ,on&#o-erati,e. Este vor4a de ,on&#o-erate ti##oide7 ,u -atri,e ar&i#o3-arnoasa7 s#a4 ,i-entate si ,are ,u"rind7 "e # n&' &a#eti si 4#o,uri de vo#u-e ,onsidera4i#e. Ast0e# de 4#o,uri7 de *@@32@@ -,7 0or-ea%' adev'rate I#i""e7 de 0a"t o#isto#ite7 ,e sunt ,onstituite din sisturi ,rista#ine si ,a#,are7 de di0erite ti"uri. Se ,itea%' ast0e# ,a#,are eotriasi,e7 ,a#,are -edio3triasi,e7 ,a#,are a"artin nd "'rtii in0erioare a Neo(urasi,u#ui7 ,a#,are tit)oni,e si ,a#,are 4erriasiene. +n &enera#7 toate ,a#,are#e sunt 0osi#i0ere7 un #o, deose4it7 din a,est "un,t de vedere7 o,u" ndu3# !ns' ,a#,are#e tit)oni,e7 "rin a4undenta 0aunei "e ,are o ,ontin. O)!* ")! e)e d!n P)a!#) D"$ne*c au 0ost "use su4 o,rotire ,a 0iind deose4it de 4o&ate si interesante !n ,e "riveste ,ontinutu# "a#eonto#o&i,. I.&"are)e de )a C"r8!! C!#n/! @ re.er&a !e na #ra)( $!? ( <re%ervatie stiinti0i,' du"' une#e #u,r'ri din #iteratura de s"e,ia#itate= Este a0#at' "e teritoriu# ad-inistrativ a# ,o-unei Cor4ii Mari. Co-"#eFu# de i%voare de #a C"r8!! C!#n/! re"re%int' o adev'rat' : oa%' a,vati,' ,u 0#ora si 0auna re#i,t' !n C -"ia Ro- n' S. Des,o"eritorii ,o-"#eFu#ui de i%voare de #a Cor4ii Ciun&i7 L. 5otos'neanu si St. Ne&rea au e0e,tuat studii 0aunisti,3e,o#o&i,e te-eini,e7 se-na# nd "re%enta a nu-eroase &ru"e de )idro4ioniti. Dintre a,este &ru"e nu-eroase7 ,e#e -ai re-ar,a4i#e din "un,t de vedere e,o#o&i, si area#isti,7 a# e#e-ente#or ende-i,e si re#i,te7 s3au dovedit a 0i tur4e#ariate#e7 roti0ere#e7 ,a#do,ere#e7 ostra,ode#e7 a-")"ode#e7 tardi&rade#e7 tri,)o"tere#e si )idra)ne#e#e.

XXIX

XXX

CAPITOLUL , ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC ANTROPIC ,.1 O8!ec !&e #r!* !ce re)!/!"a*e +ntre anii *B>@3*B>2 este ,onstruit' M'n'stirea Sinaia de s"'taru# Mi)ai Canta,u%ino !n ur-a unui "e#erina( #a Ierusa#i- si !n "eninsu#a Sinai de unde si nu-e#e -'n'stirii si a statiunii de a%i. Ansa-4#u# -'n'stirii ,u"rinde 4iseri,a voievoda#' ,onstruit' !n sti# 4r n,ovenes,7 din "iatr' si ,'r'-id' si 4iseri,a -are ,onstruit' !n *H1B. +n siru# ,)i#ii#or -'n'stiresti se a0#' "ara,#isu# TS,)i-4area #a Fat'T si -auso#eu# #ui Ta,)e Iones,u7 0ost "ri-inistru !n "erioada "ri-u#ui r'%4oi -ondia# si ,are a avut un ro# i-"ortant !n unirea t'ri#or ro- ne. Din "i,tura de interior7 rea#i%at' de vestitu# -ester %u&rav P rvu Mutu #a *B>1 se re-ar,' ta4#ou# de #a intrare ,are !# re"re%int' "e ,titor ,u 0a-i#ia sa. +n , teva !n,'"eri din 0oste#e ,)i#ii este a-ena(at un -u%eu ,are "re%int' arta de,orativ' re#i&ioas' <"iese de ar&int'rie7 4roderii7 tes'turi7 -o4i#ier de ,u#t=L arta "#asti,' din se,o#e#e OVII 3 OIO <i,oane de s,oa#' 4r n,oveneas,'7 rus'7 &re,eas,'7 re-ar,a4i#e 0iind ,e#e ,reate de P rvu Mutu=L ,arte ve,)e ro- neas,'. Fi&./ $ M'n'stirea Sinaia

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

Mu%eu# este a-ena(at !n 0osta ,as' de oas"eti a -'n'stirii7 ,are a ad'"ostit ** ani 0a-i#ia re&a#'7 !n ti-"u# ,onstruirii Pe#esu#ui. Este "ri-u# -u%eu de art' re#i&ioas' din Ro- nia7 0iind des,)is !n *H>2.

XXXI

Fi&.1 3 M'n'stirea G)i&)iu din #o,a#itatea 5'r,'nesti

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

Fi&.2 $ M'n'stirea C)eia

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

M'n'stirea C)eia este situat' #a B* I- nord de P#oiesti7 "e "artea r u#ui Te#ea(en7 !ntre " raie#e T -"a si C)eita. M'n'stirea "oart' )ra-u# S0 ntu#ui Ni,o#ae si a 0ost ,onstruit' !n anu# *??@7 0iind a"oi ,'#,at' si de tur,i si tre, nd si "rintr3un in,endiu devastator. La re,onstruire s3a 0o#osit tot din #e-n. 5iseri,a a,tua#' a 0ost ,onstruit' din ,'r'-id' !n interva#u# ani#or *H/23*H/> Mi "i,tat' !n anu# *H/? de G)eor&)e T't'res,u.

XXXII

Fi&.B 3 M'n'stirea Ra-0ira

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

M'n'stirea Ra-0ira din #o,a#itatea Li"'nesti a 0ost %idit' !n anu# *H2? si este "i,tat' "artia# de Ni,o#ae Gri&ores,u. M'n'stirea de -ai,i "oarta nu-e#e Ra-0ira7 de #a sotia unui 0ost o- de !n,redere a# #ui 5r n,oveanu. +n -'n'stire sunt eF"use #u,r'ri de art' "#asti,' si de,orativ' re#i&ioas'7 din se,o#u# a# OIO3#ea <i,oane= si ,arte ve,)e ro- neas,'. Fi&.? 3 M'n'stirea Su%ana

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

M'n'stirea Su%ana din #o,a#itatea M'ne,iu a 0ost ridi,at' !n *?1@ de o ,redin,ioas' din %ona S',e#e35rasov7 "e nu-e Su%ana Arsi,u7 0iind o ,onstru,tie din 4 rne. A#eFandru
XXXIII

V#a)ut' s,ria des"re -'n'stire 9 TSu%ana este ase%at' !ntr3o "oian' 0ru-oas'7 "e o 0runte de d -47 su4 ,are se a%v r# !n Te#ea(en " r u# Stan,a din drea"ta si E"urasu# din st n&aT. 5iseri,a "'strea%' sti#u# ar)ite,turii -untenesti7 !n 0or-a de ,ru,e7 0iind ,o-"arti-entat' !n a#tar7 naos si "ronaos. Naosu# ne0iind de#i-itat de "ronaos7 ,e 0or-ea%' un s"atiu ,o-un. Pridvoru# este !n,)is av nd "#a0onu# "i,tat.

Fi&.H 3 M'n'stirea Pissiota din #o,a#itatea Poienarii 5ur,)i

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

Fi&.> 3 M'n'stirea Aer,'#'i

Sursa9 JJJ.o4ie,tive3turisti,e.ro

XXXIV

+n (udetu# Pra)ova7 #a , teva sute de -etri de orasu# Ur#ati7 "e -a#u# st n& a# Cri,ovu#ui S'rat7 se a0#' S,)itu# S0 nta Maria Cri,ov7 ,u 4iseri,uta #ui de #e-n !n 0or-' de ,ora4ie si ,u tur#a ei %ve#t'7 av nd #a 4a%' "ridvor si "ris"' "e #atura sudi,'. S,)itu# S0 nta Maria Cri,ov s3a i-"us !n r ndu# #o,asuri#or de ,u#t ortodoFe datorit' 4iseri,utei de #e-n ,are se re-ar,' at t "rin ar-onia des'v rsit' a "ro"ortii#or7 , t si -ai a#es "rin 0ru-usetea "i,turii interioare de -are va#oare artisti,'. 5iseri,a de #e-n a S,)itu#ui Cri,ov7 e-4#e-' a artei transi#v'nene "e -e#ea&uri#e Munteniei7 !si !-4r'tisea%' !n,)in'torii ,are vin s' se roa&e #a I,oana 0','toare de -inuni a Mai,ii Do-nu#ui7 adus' de #a S0 ntu# Mor- nt si #a S0inte#e Moaste de #a 5et)#ee-7 "arti,i" nd si #a s#u(4e#e a,esteia. ,.' O8!ec !&e #r!* !ce c#) #ra)4!* "r!ce P)"!e* !+

Pa#atu# Cu#turii Mu%eu# Nationa# a# Petro#u#ui Mu%eu# de Art' Mu%eu# Ceasu#ui Mu%eu# de Istorie Gradina Roo#o&i,' 5u,ov

:rea.a+

Co#e,tia -u%ea#' de art' "o"u#ar'

:#B en!+

Co#e,tia -e-oria#' TCe%ar Petres,u:

CA$2!na+

Mu%eu# Me-oria# TNi,o#ae Gri&ores,uT Co#e,Eia -e-oria#' T5.P. QaMdeuT

C%e!a+

Mu%eu# TNatura v'ii su"erioare a Te#ea(enu#uiT M n'stirea C)eia M n'stirea Su%ana

S!na!a+ Caste#u# Pe#es


XXXV

Caste#u# din Va#ea Pe#es7 resedint' de var' a re&i#or Ro- niei7 a 0ost ,onstruit "e vre-ea re&e#ui Caro# I a# Ro- niei <*HBB $ *>*1= si a devenit unu# dintre ,e#e -ai i-"ortante -onu-ente a#e Euro"ei se,o#u#ui OIO. Pe terenu# ,u-"'rat de re&e au 0ost ,onstruite "e # n&' ,aste#9 Pe#isoru#7 Cor"u# de Gard'7 E,ono-atu#7 Casa de V n'toare7 Foisoru#7 Gra(duri#e7 U%ina E#e,tri,' si Vi#a Si"ot. P n' #a ter-inarea ,aste#u#ui <*HH/=7 Re&e#e Caro# I si Re&ina E#isa4eta au #o,uit #a ,asa de v n'toare7 ter-inat' !naintea ,aste#u#ui. Datorit' u%inei e#e,tri,e "ro"rie7 Pe#esu# a 0ost "ri-u# ,aste# e#e,tri0i,at din Euro"a. Prin a-ena('ri#e de du"' *>@@7 resedinta a 0ost su"ra!n'#tat' ,u un eta(7 de ase-enea si turnu# "rin,i"a#. +n 0or-a sa 0ina#'7 ,#'direa ,u o su"ra0at' de /.@@ -"7 are de *B@ de ,a-ere si "este /@ de 4'i. +n ,e#e *B@ de !n,'"eri a#e sa#e ,aste#u# a ad'"ostit una dintre ,e#e -ai i-"ortante ,o#e,tii de ta4#ouri din Euro"a si o 4o&at' ,o#e,tie de ar-e7 ,u "este 1@@@ de "iese euro"ene si orienta#e7 din se,o#e#e OIV3OVII. Caste#u# Pe#isor Caste#u# Pe#isor a 0ost ,onstruit !ntre anii *HH> si *>@/7 de re&e#e Caro# I i era destinat viitoru#ui re&e Ferdinand si Re&inei Maria. P n' #a 0inisarea Pe#isoru#ui7 tinerii au #o,uit #a Foisor. Pe#isor are doar >> de !n,'"eri7 0at' de Caste#u# Pe#es ,u *B@ de !n,'"eri. +ntrea&a ,as' a 0ost de,orat' "entru a 0i o resedint' "re%identia#' si "oart' a-"renta unei "ersona#it'ti "uterni,e9 re&ina Maria. Qo#u# de onoare este #a-4risat ,u #e-n de ste(ar. Dor-itoru# de aur este de,orat du"' "#anuri#e si desene#e re&inei ,u -o4i#' s,u#"tat' !n #e-n de tei aurit. Tot du"' "#anuri#e re&inei a 0ost de,orat si 4irou# ei7 iar "eretii Ca-erei de aur sunt de,orati ,u 0run%e de ,iu#ini7 -otiv dra& re&inei !ntru, t era e-4#e-a S,otiei7 #o,u# nata# a# ei. Ai,i au ,res,ut si ,o"ii #or9 Caro#7 viitoru# re&e7 Marioara7 re&ina Iu&os#aviei7 E#isa4eta7 re&ina Gre,iei si Printu# Ni,o#ae.

M n'stirea Sinaia Ca%inou#

S)(n!c+

Sa#ina Munte#e de Sare 3 &rota Mi La,u# Miresei Mu%eu# de Arta Mu%eu# s'rii

V()en!! de 9#n e+

Co#e,Eia -e-oria#' TNi,o#ae Ior&aT


XXXVI

,., Ar a 2"2#)ar( *! $an!-e* (r! e n"-")c)"r!ce Trad! !! re)!/!"a*e Srbtorile religioase erau n trecut motive de a nu lucra, pentru a se capta astfel bunvointa unui sfnt de a crui mnie sau rzbunare se temea persoana respectiv. Se scrie c mai ales la tar se tineau 96 de srbtori cu date fixe, 34 srbtori cu date mobile, cele ! de duminici din an, "! vineri din post, plus martea si #oia din $ostul $astelui. %otalul zilelor n care nu se lucra deloc sau se lucra partial era de "96, rmnnd astfel "69 de zile integral lucrtoare. &biceiurile de la marile srbtori de peste an, 'rciunul si $astele, sunt si ele comune cu cele din restul trii. (e 'rciun, copiii umbl n grupuri pe la casele oamenilor pentru a)i colinda si a primi dulciuri, fructe si bani. *n noaptea de $aste, la biserica, se sfintesc cozonacii fcuti n diferite forme. *n dimineata zilei de $aste, copiii se spal pe fat cu apa proaspt de la fntna n care s)au pus un ou rosu si fire de iarb verde. 'rciunul + srbtorit pe ! decembrie,- pn n secolul ./., romnii au srbtorit 0nul 1ou n ziua de 'rciun. $entru ca aceasta avea o importanta att de mare, 2iserica a suprapus acestei date srbtoarea 1asterii (omnului. 0ceasta se srbtorea pe 6 ianuarie, aceast dat fiind doar o 1astere spiritual prin botez. 'rciunul este un zeu solar ntlnit la popoarele indo)europene, specific teritoriului locuit de ctre geto)daci. 0cest zeu era ntruc3ipat de Saturn la romani si de 4it3ra la persani. (enumirea de mos reprezint vrsta zeului la sfrsitul anului calendaristic, care trebuie s moar si s renvie anul urmtor. $erioada srbtorilor de iarn este mprtit n dou- ntre /gnat +!5 decembrie, si 'rciun +! decembrie, era perioada nefast6 atunci se desc3ideau mormintele, iar sufletele mortilor circulau printre vii. (e /gnat se sacrific porcul, substitutul unei divinitti preistorice. 0cum sunt tolerate abaterile de la normele sociale6 acestea amintesc de saturnaliile romane. 4os 'rciun nu tine de traditiile populare romnesti, ci este un mprumut apusean trziu, atestat la noi prin secolul al ./.)lea. %raditia crestin spune despre 'rciun c era proprietarul slasului unde 7ecioara 4aria l)a nscut pe $runcul /isus, iar sotia lui, 'rciuneasa, a a#utat)o la nastere.

XXXVII

*n aceast zi, pinea se aseaz sub masa pentru noroc, iar sub fata de mas se pune pleava de gru, pentru belsug. *mpotriva deoc3iului sau a farmecelor, n cele patru colturi ale mesei se pun seminte de mac sau usturoi. %raditia spune c, de 'rciun, se desc3ide cerul, iar cei care sunt buni l vd pe (umnezeu stnd la mas cu sfintii si ngerii. 0#unul 'rciunului $e !4 decembrie este 0#unul 'rciunului, iar obiceiurile specifice acestei zile sunt de natur religioas. (in dimineata acestei zile pn spre miezul noptii, cete de copii ntre cinci si paisprezece ani merg cu 84os 0#unul8 ) text augural scurt care anunt venirea colindtorilor. %ot n aceast noapte, 4os 'rciun vine la copii si le pune cadouri sub brad. (esi nimeni nu stie cu sigurant cum a#unge 4osul n casele oamenilor, toate povestile si pstreaz nota de mister. 9nii copii cred c intr pe fereastr, altii cred c un betigas fermecat l a#ut s se fac mic si s ptrund prin gaura c3eii, iar altii consider c 4osul vine pe 3ornul casei. Sfntul 1icolae +6 decembrie,- dup traditia popular este prima zi de iarn6 Sfntul 1icolae este un mos care aduce zpada scuturndu)si barba. :a romni, Sfntul 1icolae este un btrn care aduce copiilor daruri dac acestia au fost cuminti sau nuieluse dac au fcut nzbtii sau au fost neastmprati. *n traditia popular romneasc, Sfntului 1icolae i sunt atribuite calitti sporite, fiind unul dintre sfintii cei mai de vaz alturi de (umnezeu, cel care se plimb cu acesta pe pmnt n timpurile primordiale si nu numai. 1asterea si nunta Co-una Ciorani este o #o,a#itate !n ,are se -ai "'strea%' !n -are "arte o4i,eiuri#e traditiona#e din -o-ente#e esentia#e a#e vietii7 ,u- sunt nasterea sau nunta. 2otezul este ,e# ,are !n,ununea%' nasterea. I-ediat du"' nastere se rea#i%ea%' o serie de "ra,ti,i "entru a !n#'tura 0orte#e -a#e0i,e. Se "une un 0ir de at' rosie !n to,u# usii ,u ,are este -ai a"oi #e&at ,o"i#u# #a - n'7 ,a sa nu se deoa,)e. +n "ri-a 4aie a ,o"i#u#ui se "un un 4an de ar&int si 4usuio, "entru "uri0i,area a"ei. La 4ote%7 nasii tre4uie s' "re&'teas,' " n%a de -ir 3 "e ,are se asea%' ,o"i#u# du"' ,e este 4ote%at si -iruitL i se adu, !n dar o4ie,te de !-4r','-inte. Un o4i,ei 0oarte interesant era a,e#a a# s,)i-4'rii nu-e#ui. Atun,i , nd ,o"i#u# era 4o#nav si nu -ai avea s,'"are7 0e-ei#e o"reau o "ersoan' de "e dru- ,'reia i se d'dea ,o"i#u# "e &ea- !-"reun' ,u o #u- nare. Persoana str'in' !i s,)i-4a nu-e#e si !i d'dea -a-ei ,o"i#u# "e us'. Du"' a,easta7 ,o"i#u# era stri&at ,u nu-e#e s,)i-4at "entru a nu -ai 0i re,unos,ut de 4oa#'. La un an are #o, t'iatu# -otu#ui ur-at de o -i,' "etre,ere. Pe o tav' se
XXXVIII

"un di0erite o4ie,te9 ine#7 ,reion7 ,#este7 ,ui7 at' et,. ,are se o0er' ,o"i#u#ui. +n 0un,tie de o4ie,tu# a#es de ,o"i#7 i se "oate "revedea viitoarea -eserie. 1unta9 ,a si ,e#e#a#te o4i,eiuri si ,e#e de nunt' s3au -oderni%at7 se -ai "'strea%' !ns' o "arte dintre e#e !n 0or-' si-"#i0i,at'. C teva dintre o4i,eiuri#e de nunt' din Ciorani se &'ses, si !n -a(oritatea ,e#or#a#te %one etno&ra0i,e din Ro- nia. +n -o-entu# #o&odnei7 viitorii -iri si 0a-i#ii#e #or sta4i#es, data nuntii7 nasii7 do-nisoara si ,ava#eru# de onoare. +n %iua nuntii7 do-nisoara de onoare vine a,as' #a -ireas'7 iar ,ava#eru# de onoare se du,e a&asa #a -ire. +n ti-" ,e este !-"odo4it'7 -ireasa tre4uie s' "# n&'. Da,' a,est #u,ru nu se !nt -"#'7 o 0e-eie !n v rst' !i adu,e o ,ea"' %dro4it' "entru a3i "rodu,e #a,ri-i. Mire#e vine a,as' #a -ireas' ,a s' o ia7 dar !n -o-entu# !n ,are a(un&e ai,i7 usi#e sunt !n,)ise7 iar 0a-i#ia -iresei re0u%' s' des,)id'. Du"' ,e se to,-es,7 usa se des,)ide7 iar -ire#e "oate s'3ti ia -ireasa. +n une#e #o,uri se -ai tine un o4i,ei str've,)i9 iert',iunea9 a- ndoi -irii stau ,u 0ata s"re r's'rit7 -ireasa st' !n &enun,)i "e o "ern' si un ,ovor7 iar -ire#e st' !n "i,ioare ,u - na st n&' "e u-'ru# -iresei. Mireasa st' "e o "ern' "entru ,a viata ei s' 0ie usoar' si "#',ut' ,a "erna ,ea -oa#e. La 4iseri,'7 , nd #i se "un veri&)ete#e7 -ire#e si -ireasa vor s' se ,a#,e "e "i,ior7 ,re% nd ,' !n a,est 0e# vor avea su"re-atia !n ,'sni,ie. Du"' "etre,ere7 -ireasa ,u -ai -u#te 0e-ei se retra& !ntr3o ,a-er' unde a,esteia i se s,)i-4' !-4r','-intea si este !-4ro4odit'7 !nse-ne#e de -ireasa sunt date unei 0ete ,are ur-ea%' s' se ,'s'toreas,'. A doua %i du"' nunt'7 #uni di-ineata7 du"' r's'ritu# soare#ui7 -irii !-"reun' ,u 0a-i#ia7 nasii si nuntasii se du, #a o 0 nt n' de #a r's,ru,e de dru-uri7 s,ot o &'#eat' de a"' si o vars' ,'tre r's'rit. S,ene e-otiona#e "entru rude sunt9 -o-ente#e Tiert'riiT 3 , nd -ireasa si &inere#e #e ,er "'rinti#or iertare "entru &rese#i#e din tre,ut. Ce# -ai interesant ritua#9 ,e# a# ster&erii o4ra(i#or &inere#ui si -iresei de ,'tre soa,r'. Fiind "ri-a data , nd vine a,as' #a soa,r'7 &esturi#e "ot 0i ,onsiderate ,a un ritua# de a,,e"tare a -iresei !n noua ,asa. Du"' nunt'7 intrarea tinerei 0e-ei !n r ndu# ,e#or ,'s'torite i-"#i,' adev'rate ,redinte si "ra,ti,i7 ,a t'ierea unui #e-n "rintr3o #ovitur' ,u un to"or <"entru a naste usor= sau torsu# # nii <"entru a 0i o &a%d' 4un'=. 5A5ELE * -artie9 4a4a de "ri-'var' <4a4a se-'natu#ui= . -artie9 4a4a de var' <4a4a -un,ii de var'= / -artie9 4a4a de toa-n' <4a4a ,u#esu#ui=
XXXIX

Cu- vor 0i ,e#e / %i#e7 asa vor 0i si ,e#e trei anoti-"uri. MUCENICII > -artie9 -u,eni,i Cu- e vre-ea !n > -artie7 asa va 0i ti-" de 1@ de %i#e. Da,' !n %iua de Mu,eni,i va !n&)eta si va 0i 0ri&7 este se-n ,' iarna va ,ontinua " n' !n %iua de S0 ntu# G)eor&)e <./ A"ri#ie=. *. S"irite a#e -osi#or si str'-osi#or !n Ca#endaru# Po"u#ar ,are au "re#uat nu-e#e si data de ,e#e4rare a#e ,e#or 1@ de S0inti Mu,eni,i <> -artie= din Ca#endaru# 5iseri,es,7 (ert0iti "entru ,redinta #or !n Cetatea Sevastiei. Aert0e#e si sa,ri0i,ii#e u-ane s'v rsite !n vre-uri#e "reistori,e !n %iua Anu#ui Nou a&rar sunt a-intite ast'%i de 0i&urine#e antro"o-or0e din a#uat 0iert sau ,o"t !n %iua de M',ini,i si - n,ate sa,ra-enta#L .. Fi&urine antro"o-or0e -ode#ate din a#uat7 unse ,u -iere si nu,'7 - n,ate sa,ra-enta# #a !n,e"ut de An A&rar7 sinoni-e ,u 5radosi7 S0intiL /. A#uat -ode#at !n 0or-' de o"t <H= sau ,er,7 0iert !n a"' !ndu#,it' ,u -iere si ,u adaos de -ie% de nu,' !n %iua de M',ini,i. For-a ,i0rei o"t7 re"re%entare "#asti,' a %eu#ui antro"o-or0 si a ,o#',ei#or7 re"re%entare a %eitei &eo-or0e7 sunt su"ravietuiri a#e (ert0e#or u-ane ,are -ar,au7 "rin su4stitutie7 -oartea si renasterea %eu#ui adorat a# Anu#ui Nou A&rar. Ca a#i-ent ritua#7 M',ini,ii7 sinoni-i ,u 5radosii si S0intii7 se !-"art si sunt - n,ati !n 0ie,are an !n %iua de > Martie .

XL

,.1 A) e "8!ec !&e #r!* !ce de na #r( an r"2!c(

S#'ni, Pra)ova Statiunea 4a#neo,#i-ateri,a S#'ni, Pra)ova este situat' #a 1@@ - a#titudine. Este !n,on(urat' de dea#uri ,u "'duri de ste(ar si #ive%i de "o-i 0ru,ti0eri. S#'ni,u# este !n "ri-u# r nd ,unos,ut ,a #o, a# unor i-"ortante eF"#oat'ri de sare7 -ina de ai,i 0iind una din ,e#e -ai -ari din Euro"a. +n statiune se &'ses, nu-eroase i%voare de a"e ,#oruro3sodi,e. Une#e dintre e#e au 0or-at !n &ro"i#e ve,)i#or sa#ine #a,uri <5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde7 5aia Rosie=7 0o#osite "entru trata-ent 4a#near7 dar si ,a stranduri. Statiunea 4ene0i,ia%' de un ,#i-at de dea#uri si ,o#ine7 ,u veri "#',ute7 te-"eratura -edie a #unii iu#ie9 *>oC si ierni re#ativ 4# nde7 !n ianuarie -edia te-"eraturii este de 3/72C. +n #o,a#itate se "oate vi%ita Munte#e S'rii si Sa#ina Unirea unde sunt s,u#"tate !n sare 4usturi#e #ui 5ure4ista7 Traian7 De,e4a#7 E-ines,u si statuia #ui Mi)ai Vitea%u#.

P'durea G#odeasa Re%ervatie 0orestier' ,are ,onserv' un ,odru se,u#ar de 0a& ,u r'sinoase7 !n s"e,ia# de 4rad7 iar ,o"a,ii au !n'#ti-i si dia-etre i-"resionante.

Arinisu# de #a Sinaia Re%ervatie 0orestier' re"re%entat' de o -i,'7 dar interesant' "'dure de 0oioase.

XLI

CAPITOLUL 1 PROPUNERI SI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISTIC A JUDETULUI PRAHOVA 1.1. Pr"2#ner! 2r!&!nd de.&") area #r!* !c( a 0#de #)#! Pra%"&a Deoare,e turis-u# re"re%int' o ra-ur' 0oarte i-"ortant' a ,o-ertu#ui7 0iind ,)iar ,e# -ai i-"ortant ,a"ito# a# ,o-ertu#ui invi%i4i# si av nd !n vedere ,resterea nu-'ru#ui turisti#or ,are a avut #o, !n u#ti-a de,ad'7 ,onsider'- de%vo#tarea turisti,' a ori,'rei %one un 0a"t ne,esar. EFist' nu-eroase -oda#it'ti de a e0e,tua a,east' de%vo#tare a %onei turisti,e din (udetu# Pra)ova7 -ai a#es datorit' 4o&atei traditii si -onu-ente#or i-"resionante natura#e si antro"i,e ,are se &'ses, din 4e#su& !n %on'. Re0eritor #a a,est "un,t7 iat' ,e s"uneau , tiva ,andidati #a Par#a-ent anu# a,esta9 Na* a*!a G%e"r/%e; cand!da PD4L 2en r# Ca$era De2# aC!)"r; n C")e/!#) Va)ea Pra%"&e!+ DE ne&"!e de #n 9!n!* er a) T#r!*$#)#!E. :A vor4i des"re turis- este "entru -ine "un,tu# 0orte. Av nd !n vedere ,' -3an's,ut Mi a- ,res,ut #a "oa#e#e -unEi#or 5u,e&i7 a- 0ost !ndr'&ostit de -i, de 0ru-useEea a,estor #o,uri. Mai t r%iu7 viaEa a 0',ut !n aMa 0e# ,a !ntrea&a -ea a,tivitate s' se des0'Moare !n do-eniu# turis-u#ui7 at t ,a a,tivitate e,ono-i,' , t Mi #a un nive# -ai !na#t Mi -' re0er #a a,tivitatea de "roto,o#7 "roto,o# or&ani%at !n servi,iu# statu#ui ro- n. Sunt vi,e"reMedinte a# FederaEiei Industriei Qote#iere din Ro- nia7 or&anis- ,are 0un,Eionea%' din anu# *>>@ Mi ,are ,onstant a #u"tat "entru dre"turi#e )ote#ieri#or7 ,u- ar 0i redu,erea ,otei de TVA7 #u,ru rea#i%at de a#t0e# "rin tratative#e "urtate ,u Guvernu# Ro- niei7 !n "erioada .@@@ $ .@@17 reuMindu3se ast0e# di-inuarea a,estei ,ote de #a *>D #a >D7 "entru servi,ii#e de ,a%are. 5u,ur ndu$-' de eF"erienEa 4o&at' !n do-eniu Mi ,unos, nd 0oarte 4ine "ro4#e-e#e ,u ,are ne ,on0runt'- !n a,east' %on'7 ,onsider ,' "ot susEine !n Par#a-entu# Ro- niei -u#t -ai 0a,i# anu-ite "ro4#e-e7 "entru ,' voi Mti eFa,t ,e s' ,er. Turis-u# ro- nes, tre,e "rintr3o ,ri%' esenEia#'7 ,e#e -ai -ari "ro4#e-e a#e #ui 0iind #e&ate de 0a"tu# ,' a,est do-eniu a 0ost tratat ,u su"er0i,ia#itate !n "ro&ra-e#e de &uvernare anterioare7 nu s3au 0',ut investiEii !n in0rastru,tur'7 !n !-4un't'Eirea ,a#it'Eii servi,ii#or7 !n 0or-area "ro0esiona#' ,ontinu' a an&a(aEi#or Mi nu s3au res"e,tat standarde#e !n do-eniu. Ne
XLII

tre4uie un Minister a# Turis-u#ui7 ,are s' 0un,Eione%e ,a un or&anis- inde"endent s"e,ia#i%at "e a,east' a,tivitate Mi nu doar un de"arta-ent a0#ata su4 tute#a unui a#t 0or. A#'turi de ,o#e&ii -ei din Par#a-ent voi susEine ideea re!n0iinE'rii a,estui -inisterL se i-"une a,est #u,ru nu-ai & ndindu$ne7 !n "ri-u# r nd7 #a 0a"tu# ,' turis-u# ,onstituie o surs' i-"ortant' de venituri #a 4u&etu# statu#ui. +n a# doi#ea r nd7 ave- nevoie de Ministeru# Turis-u#ui ,a de o instituEie ,are s' a"#i,e strate&ii#e de de%vo#tare a in0rastru,turi#or de turis-7 s' se o,u"e de evidenEa Mi -onitori%area va#ori0i,'rii Mi "rote('rii "atri-oniu#ui turisti, Mi nu !n u#ti-u# r nd s' "ro-ove%e 0ru-useEi#e E'rii7 at t "e "iaEa intern' , t Mi "e "iaEa internaEiona#'. Da,' ar 0i s' -' & ndes, stri,t #a Va#ea Pra)ovei Mi #a ,o#e&iu# !n ,are ,andide% <,are ,u"rinde #o,a#it'Ei#e A%u&a7 5rea%a7 5uMteni7 Co-arni,7 Sinaia7 AdunaEi7 Cornu7 Ta#ea= "ot s' a0ir- ,' a,east' %on' a tr'it Mi ,ontinu' s' su"ravieEuias,' din turis-. Cea -ai -are "arte a #o,uitori#or de ai,i7 !n,e" nd de #a 5rea%a Mi " n' #a Predea#7 #u,rea%' !n unit'Ei de turis-. Este -ai -u#t de, t o datorie 0a"tu# ,' eu ,a viitor de"utat Mi re"re%entant a# a,estei %one s' -i#ite% "entru "ra)oveni. V'd de%vo#tarea turisti,' a V'ii Pra)ovei7 "rin ,rearea unei re&iuni de%vo#tate7 ,are s' ,u"rind' toate #o,a#it'Ei#e ,are intr' !n ,o-"onenEa ei7 Ein nd ,ont de 0a"tu# ,' Uniunea Euro"ean' a,ord' 0onduri stru,tura#e -ai uMor "e de%vo#t'ri re&iona#e7 de, t "e "roie,te #o,a#e. Partidu# De-o,rat $ Li4era# are in,#us !n Pro&ra-u# de &uvernare un ,a"ito# i-"ortant #e&at de de%vo#tarea turis-u#ui. Printre "un,te#e de i-"ortanE' -a(or' Ein s' "re,i%e%9 de%vo#tarea ,oordonat' a in0rastru,turii re&iona#e "rin ,rearea unor "arteneriate !ntre %one#e ur4ane Mi %one#e rura#e !nve,inate7 de%vo#tarea a&roturis-u#ui7 ,ore#area "o#iti,i#or "u4#i,e Mi "arteneriatu#ui "rivat Mi nu !n u#ti-u# r nd redu,erea unui nu-'r de *@@ de taFe din toate se,toare#e e,ono-iei naEiona#e. Tr'i- !ntr3o Ear' deose4it' Mi tre4uie s' res"e,t'-7 !n "ri-u# r nd ,a o datorie a 0irii7 0ru-useEi#e ,u ,are Du-ne%eu ne3a 4ine,uv ntat7 "entru ,a a"oi s' vor4i- des"re va#ori0i,area #or7 turis-7 e,ono-ie7 de%vo#tare turisti,' Mi tot ,eea ,e deriv' de ai,i. An/%e) F)"r!n; cand!da PD4L 2en r# Ca$era De2# aC!)"r; n C")e/!#) CA$2!na+ DS( a ra/e$ !n&e* ! "r! B! *( -ace$ dr#$#r! de acce* c( re ."ne)e c# 2" enC!a) #r!* !cFE SUnu# dintre o4ie,tive#e i-"ortante a#e -andatu#ui -eu !n 0runtea Consi#iu#ui AudeEean a 0ost -oderni%area in0rastru,turii. AMa se 0a,e ,'7 !n "erioada .@@13.@@H7 au 0ost
XLIII

-oderni%aEi sute de Ii#o-etri de dru-uri (udeEene. +n sta4i#irea "riorit'Ei#or7 unu# dintre ,riterii a 0ost Mi des,)iderea "osi4i#it'Ei#or "entru %one#e uitate de #u-e. Mi3a- dorit 0oarte -u#t ,a7 at t , t s3a "utut7 oa-enii s' nu -ai ai4' "ro4#e-e ,u dru-uri#e. A- a,ordat atenEie -aFi-' -oderni%'rii dru-uri#or din %one#e ,u "otenEia# turisti, ridi,at7 "entru ,are #i"sa in0rastru,turii era7 "oate7 0a,toru# deter-inant ,are #e Einea "e #o, de%vo#tarea. S3a de-onstrat ,' ast0e# de "roie,te sunt via4i#e "entru ,'7 i-ediat du"' rea#i%area dru-uri#or !n a,este %one7 "reEuri#e terenuri#or au ,res,ut se-ni0i,ativ7 iar oa-enii au avut de , Mti&at. +n viitor7 4u,ureMtenii nu vor -ai -er&e #a Sinaia sau7 !n &enera#7 "e u#tra3a&#o-erata Va#ea Pra)ovei7 ,i se vor reorienta s"re #o,a#it'Ei -ai #iniMtite7 ,u un -i,ro,#i-at "#',ut7 nea0e,tate de "o#uare7 ,u- ar 0i ,e#e dou' ProviEe7 Va#ea Do0tanei7 5re4u7 ]otri#e Mi ,)iar 5'neMti. +n "#us7 -oderni%area dru-uri#or !n a,este %one adu,e de%vo#tarea &enera#'7 ,eea ,e i-"#i,' #o,uri de -un,'7 !n s"e,ia# !n ,onstru,Eii7 o ,reMtere a v n%'ri#or de "roduse tradiEiona#e 3 4r n%'7 ,arne Mi tot 0e#u# de derivate a#e a,estora 3 Mi vor !n,e"e s' vin' Mi 0onduri su"#i-entare #a 4u&ete#e #o,a#e7 4ani "roveniEi din !n,asarea i-"o%ite#or7 ,are7 !n ,e#e din ur-'7 se vor re0#e,ta tot !n ,ondiEii#e de trai din #o,a#itatea res"e,tiv'. Din "ostura de de"utat !n Co#e&iu# C -"ina <,are ,u"rinde #o,a#it'Ei#e C -"ina 5'neMti7 5re4u7 Poiana C -"ina7 ProviEa de Aos7 ProviEa de Sus7 Se,'ria7 ]otri#e7 Va#ea Do0tanei= voi ,ontinua ideea de de%vo#tare a in0rastru,turii %ona#e Mi7 i-"#i,it7 ,reMterea "otenEia#u#ui turisti, a# %onei. De%vo#tarea nu se va 0a,e "rintr3o industria#i%are7 ,are7 !n &enera#7 "o#uea%'7 ,i "rin ,reMterea atra,tivit'Eii turisti,e7 ,are s' -enEin' %ona #a un nive# , t -ai a"ro"iat de ,e# natura#. So#uEia "entru revi&orarea %onei o ,onstituie venirea investitori#or7 ,'rora autorit'Ei#e tre4uie s' #e a,orde s"ri(in. Da,' s3ar &'si ast0e# de investitori !n Va#ea Do0tanei7 ProviEa sau 5re4u7 nive#u# de trai a# !ntre&ii %one ar eF"#oda Mi ne3a- "utea ,o-"ara ,u une#e re&iuni turisti,e i-"ortante din Austria sau E#veEia. De a#t0e#7 !n situaEia !n ,are oa-enii din a,east' %on' -' vor a#e&e "ar#a-entar7 a,easta va 0i a-4iEia -ea9 de a ridi,a %ona C -"inei Mi a #o,a#it'Ei#or din (ur ast0e# !n, t s' a(un&' "rintre "ri-e#e sau ,)iar "ri-a !n Ear'7 aMa ,u- adus (udeEu# Pra)ova7 , t a- 0ost "reMedinte#e Consi#iu#ui AudeEean7 de "e #o,u# Mase !n Ear'7 "e #o,u# a# doi#ea7 du"' ,a"ita#'. A- "#anuri -ari Mi "entru -uni,i"iu# C -"ina. AM dori ,a a,esta s' devin' un ,entru de de%vo#tare a turis-u#ui7 !n a,east' %on'. Voi 0a,e de-ersuri "entru ,a ai,i s' 0ie 4a%e s"ortive Mi de a&re-ent7 ,are s' atra&' -u#Ei turiMti. De eFe-"#u7 s"aEiu# ,are eFist' #a Gru"u# ],o#ar industria# Petro#7 "e ,are3# v'd 0o#osit de tineri "entru a des0'Mura a,tivit'Ei s"ortive.

XLIV

Se&er!n Ge"r/!c(; cand!da PD4L 2en r# Sena n C")e/!#) Va)ea Pra%"&e!+ G P# e$ "-er! #r!B !)"r #n 9"ec!# B! #n :ran a!c!; n Pra%"&aFE Turis-u# !n %ona noastr' este vita# "entru de%vo#tare. Nu-ai ,' tre4uie s' rede0inia,est turis-. Oa-enii nu -ai vor doar ,a%are Mi -as'. Ei vor servi,ii diversi0i,ate7 vor a&re-ent de ,a#itate. Da,' !n Sinaia7 5uMteni Mi A%u&a eFist' avanta(u# " rtii#or de sIi7 !n ,e#e#a#te #o,a#it'Ei tre4uie s' veni- ,u a#t,eva7 s' ne aF'- "e a&roturis-. AM vrea s' -' re0er #a %one "oate -ai "uEin ,unos,ute7 dar ,u un "otenEia# !n,' neeF"#oatat. M' & ndes, #a Va#ea Do0tanei7 Ta#ea7 ProviEa de Sus7 ProviEa de Aos7 AdunaEi7 Se,'ria7 S,orEeni7 Co,or'Mtii VedeEi7 noi #e "ute- o0eri 4u,ureMteni#or un Moe,iu Mi un 5ran #a o sut' de Ii#o-etrii -ai a"roa"e de Ca"ita#'. Ave- Mi noi o4ie,tive turisti,e9 4iseri,i7 ,aste#e7 ,ona,e7 aMe%'ri ve,)i7 dar -ai a#es "eisa(e s"#endide. Pentru "ro-ovarea #or e ne,esar s' se ,ree%e nu nu-ai un s"ri(in investiEiona#9 0onduri euro"ene nera-4ursa4i#e sau a,ordarea de ,redite su4venEionate7 ,i Mi s' se investeas,' !n oa-eni. Pre&'tirea resurse#or u-ane este esenEia#'. Da,' voi 0i a#es senator7 una din "riorit'Ei#e -e#e va 0i ,rearea unui siste- de "re&'tire "entru ,ei ,are vor s' se o,u"e de a&roturis-. De #a doa-na ,are este Mi st'" na ,asei Mi &'teMte Mi are &ri(' de ,a-ere7 " n' #a -ana&eru# "ensiunii7 toEi tre4uie s' se 0a-i#iari%e%e ,u noi#e -etode euro"ene de a 0a,e a&roturis-. Pentru ,' noi tre4uie s' atra&e-ai a#es str'inii7 s' ne ,re'- 4randuri7 eti,)ete7 "resti&iu. Dar "entru asta tre4uie ,a statu# ro-an7 viitoru# Guvern7 ,are s"er s' 0ie 0or-at de Partidu# De-o,rat3Li4era#7 s' 0ie -u#t -ai res"onsa4i#7 s' o0ere toate -i(#oa,e#e "rin ,are7 ,ei ,are vor s' va#ori0i,e "eisa(e#e a,estei %one s' 0ie s"ri(iniEi. +n "ro&ra-u# PD3L7 un !ntre& ,a"ito# este dedi,ate turis-u#ui Mi !n0iinE'rii unui -inister "entru a,est do-eniu. Pentru %ona !n ,are eu ,andide% <A%u&a7 5rea%a7 5uMteni7 Co-arni,7 Sinaia7 AdunaEi7 Cornu7 Ta#ea7 C -"ina7 5'neMti7 5re4u7 Poiana C -"ina7 ProviEa de Aos7 ProviEa de Sus7 Se,'ria7 ]otri#e7 Va#ea Do0tanei7 5'i,oi7 Co,or'Mtii Mis#ii7 F#oreMti7 Fi#i"eMtii de P'dure7 M'&ureni7 S,orEeni7 Te#e&a= eFist' -u#te o"ortunit'Ei de de%vo#tare. Tre4uie doar ,a ,ineva s' #e "un' "e "ri-u# "#an:. 9"r(re*c# C"* e)+ DTre8#!e *( *2r!0!n!$ "r!ce !n!C!a !&( n d"$en!#) #r!*$#)#!FE ^Pe #ista de "riorit'Ei a Partidu#ui De-o,rat3Li4era# se a0#' deru#area unor ,a-"anii e0i,iente de rea4i#itare a o4ie,tive#or turisti,e. Ne "ro"une- re!n0iinEarea Ministeru#ui Turis-u#ui7 "entru ,' este nevoie a4so#ut' de un ast0e# de or&anis- "rin ,are s' 0ie de%vo#tate "ro&ra-e de turis- !n Ear'7 #a standarde euro"ene. Nu ne 0a,e ,inste 0a"tu# ,' tot -ai -u#Ei ro- ni "#ea,' a0ar'7 !n #o, s' "re0ere turis-u# #a ei din Ear'. Sunte- -u#t su4 Un&aria sau 5u#&aria7 din "',ate. Prin re!n0iinEarea Ministeru#ui Turis-u#ui7 a- reuMi s' ave- o -ai 4un' #e&'tur' ,u instituEii#e euro"ene7 #u,ru ,are ar ,ontri4ui #a ,rearea unei i-a&ini 0avora4i#e a
XLV

turis-u#ui ro- nes,. Turis-u# re"re%int' o a,tivitate "er-anent' a o-u#ui -odern7 av nd i-"#i,aEii "e -u#ti"#e "#anuri7 de #a ,e# e,ono-i, #a ,e# "o#iti,7 so,ia#7 ,u#tura# Mi natura#. Rona Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant ,entru turisti,7 0iind una dintre ,e#e -ai ,'utate destinaEii turisti,e din Eara noastr'. A,est 0a"t se datorea%' !n "ri-u# r nd resurse#or natura#e Mi antro"i,e7 dar Mi a,,esi4i#it'Eii %onei. Pe Va#ea Pra)ovei !nt #ni- staEiuni ,e 0un,Eionea%' !n tot ti-"u# anu#ui7 ,eea ,e s"oreMte ro#u# turis-u#ui !n e,ono-ie. DeMi "otenEia#u# turisti, a# %onei este eFtre- de va#oros7 !n 0oarte "uEine #o,uri este eF"#oatat #a -aFi-u-. Pro"rietarii de 4a%e -ateria#e de turis- tre4uie s' investeas,'7 "e # n&' or&ani%area 4a%ei -ateria#e7 Mi !n a&re-ent. Adi,' s' !n,er,e s' ,ree%e , t de , t o 4a%' de a&re-ent #a 0ie,are unitate turisti,'9 o -i,' sa#' de 0itness7 o saun'7 (a,u%%i7 o -as' de 4i#iard7 o -as' de tenis. C t de , t7 0ie,are unitate7 !n 0un,tie de -'ri-e Mi !n 0un,Eie de "osi4i#it'Ei7 s' !n,er,e s' atra&' ,u un "a,)et -ai diversi0i,at de servi,ii turisti,e. Ro- nii7 Mi din ,e !n ,e -ai -u#t str'inii7 s3au o4iMnuit de ,eva vre-e s' "ra,ti,e a&roturis-u#7 "re0er nd o "ensiune tradiEiona#' !n #o,u# ,e#or 1 ste#e -ai -ereu nea,o"erite de ,a#itatea servi,ii#or o0erite. To,-ai de a,eea tre4uie !n,ura(aEi oa-enii7 Mi -ora# Mi 0inan,iar7 "entru a3Mi des,)ide "ensiuni ,u s"e,i0i, #o,a#. A- "utea -er&e -ai de"arte Mi s' s"une- ,' 0ie,are ar "utea veni ,u ,eva nou. Se "ot des,)ide "es,'rii7 0er-e7 se "ot a-ena(a s"aEii "entru v n'toare. Se "ot 0a,e -u#te7 nu-ai ,' e nevoie de s"ri(in din "artea autorit'Ei#or:.

1.'. Pr"!ec e 2r!&!nd de.&") area #r!* !c( a 0#de #)#! Pra%"&a +n sensu# de%vo#t'rii turisti,e a %onei7 #a R snov avut #o, o !nt #nire a -e-4ri#or Aso,iaEiei Mi,rore&iunea Turisti,' MunEii 5u,e&i ,u Ministeru# Turis-u#ui. S3au "urtat dis,uEii des"re Festiva#u# O#i-"i, a# Tineretu#ui Euro"ean Mi au 0ost se-nate dou' ,ontra,te "entru "ro-ovarea turis-u#ui ro- nes,7 unu# "entru oraMu# R Mnov Mi ,e#'#a#t "entru %ona 5u,e&i. ^Pro-ovarea "otenEia#u#ui turisti, antro"i, Mi natura# din %ona MunEi#or 5u,e&i: este "roie,tu# ,are vine in s"ri(inu# rea#i%'rii unei strate&ii de de%vo#tare a turis-u#ui. Prin 0inanEarea "ri-it' se va de%vo#ta turis-u# "e Va#ea Pra)ovei7 "rin a,Eiuni de rea#i%are a unui "orto0o#iu de 0oto&ra0ii7 se va ,onstrui un "orta# Je4 dedi,at %onei turisti,e 5u,e&i Mi se vor rea#i%a ti"'rituri de "re%entare a %onei turisti,e Mi de a-"#asare a unor "anouri strada#e. ^Toate oraMe#e7 de #a Sinaia " n' #a R Mnov7 au se-nat ,ontra,tu# "entru un "roie,t de "ro-ovare unitar' a %onei Va#ea Pra)ovei. Este eF,e#ent ,' a- , Mti&at a,est "roie,t "e 0onduri euro"ene de * -i#ion #ei Mi ur-ea%'7 ,a !n ,e# -ai s,urt ti-"7 s' 0a,e- #i,itaEia "entru

XLVI

a se rea#i%a -ateria#e#e de "ro-ovare. Se si-te nevoia unei "ro-ov'ri unitare a oraMe#or Sinaia7 5uMteni7 A%u&a7 5ran Mi R snov:7 a "re,i%at V#ad O"rea7 "ri-aru# oraMu#ui Sinaia. Con0or- ,e#or de,#arate de E#ena Udrea7 ^ar 0i "',at: ,a Ro- nia s' nu 0o#oseas,' a,eMti 4ani7 av nd !n vedere ,' din ,e !n ,e -ai -u#Ei turiMti str'ini ,aut' destinaEii a#ternative ,e#or tradiEiona#e. O "arte din 4anii ne,esari "ro-ov'rii destinaEii#or turisti,e vin de #a Uniunea Euro"ean'. Cererea de 0inanEare "entru a,est "roie,t a 0ost de"us' #a Ministeru# Turis-u#ui7 #a !n,e"utu# anu#ui7 de ,'tre Aso,iaEia Mi,rore&iunea MunEii 5u,e&i. +n a0ar' de "orta# "e internet7 )'rEi7 4roMuri Mi 0oto&ra0ii7 ad-inistraEii#e "u4#i,e #o,a#e vor avea Mi o 4a%' de date a,tua#i%at' a in0rastru,turii turisti,e din %on'. Consider'- ,' toate a,este "roie,te si strate&ii sunt 4ine venite !n vederea ,re'rii unei i-a&ini "o%itive a Ro- niei ,a destinatie turisti,' "rin de0inirea si "ro-ovarea 4randu#ui turisti, nationa#7 atra&erea investitori#or si a a#tor "arteneri strate&i,i7 !n vederea de%vo#t'rii industriei turisti,e si ,resterii atra,tivit'tii sa#eL introdu,erea de noi -etode de "ro-ovare si diversi0i,area -ateria#e#or "ro-otiona#e "entru ,rearea unei i-a&ini turisti,e ,o-"#eFe si rea#e.

XLVII

Ana)!.a S6" a ."ne! #r!* !ce d!n Va)ea Pra%"&e!


S ren/ %* >2#nc e -"r e7+ Pun,te#e 0orte a#e "otenEia#u#ui turisti, din Va#ea Pra)ovei sunt re"re%entate de resurse#e turisti,e natura#e7 "re,u- Mi de ,e#e antro"i,e. Resurse#e turisti,e natura#e ,onstau !n9 Re#ie0u# variat ,are deter-in' "re%enEa nu-eroase#or o4ie,tive turisti,e natura#e9 do-enii s,)ia4i#e7 trasee "entru dru-eEii Mi a#"inis-7 ,)ei Mi v'i7 ,as,adeL C#i-atu# te-"erat3,ontinenta# este 0avora4i# de%vo#t'rii turis-u#ui -ontan7 4a#near7 datorit' ,ondiEii#or o"ti-e "ra,ti,'rii s"orturi#or de iarn'7 dru-eEii#or7 ,ure#or 4a#neo3 ,#i-ateri,eL EFistenEa a nu-eroase re%ervaEii natura#e7 "re,u- Mi a unui "ar, natura# <5u,e&i=7 sti-u#ea%' turis-u#L Qidro&ra0ia9 nu-eroase#e Mi variate#e a"e ,ur&'toare sunt 0o#osite "entru a&re-ent Mi 4a#neo3turis-L EFistenEa unei ve&etaEii variate Mi a unei 0aune 4o&ate Mi diverse are ,a e0e,t de%vo#tarea turis-u#ui "ro0esiona# Mi MtiinEi0i, datorit' va#orii #or. Pe # n&' s"e,ii#e o4iMnuite eFist' Mi s"e,ii de,#arate -onu-ente a#e naturii. Fauna are va#oare esteti,'7 re,reativ3,ine&eti,' Mi MtiinEi0i,'. A#te "un,te 0orte a#e turis-u#ui din Va#ea Pra)ovei sunt re"re%entate de rea-ena(area Qote#u#ui PeMtera7 Qote#u#ui Cota *1@@ Mi a ,a4anei turisti,e Cui4u# Doru#ui ,are dau turiMti#or "osi4i#itatea de a se a0#a !n -i(#o,u# naturii 4ene0i,iind !n a,e#aMi ti-" Mi de un ,on0ort s"orit <a"' ,a#d'7 ,'#dur'7 te#evi%or !n ,a-er'7 "is,in'7 sa#' de 0itness7 saun' et,.=. Resurse#e turisti,e antro"i,e sunt re"re%entate de9 E,)i"a-ente#e turisti,eL Unit'Ei de ,a%are eFistente !n toate %one#e turisti,e. Rea-ena(area unit'Ei#or de ,a%are din u#ti-ii ani a &enerat o ,reMtere a nu-'ru#ui de turiMti. Mi(#oa,e#e de trans"ort turisti,. De%vo#tarea -i(#oa,e#or de trans"ort turisti, a sti-u#at de%vo#tarea turis-u#ui Mi7 totodat'7 a "er-is a,,esu# !n anu-ite %one. Stru,turi#e de a&re-ent. Servi,ii#e de a&re-ent dau "osi4i#itatea turiMti#or s'3Mi "etrea,' ti-"u# #i4er !ntr3un -od , t -ai "#',ut. A&re-entu# ,onstituie ast'%i

XLVIII

-otivaEia oa-eni#or de a ,'#'tori "entru a "ra,ti,a diverse s"orturi7 "entru a se re#aFa Mi distra. EFistenEa turiMti#or ro- ni7 , t Mi a ,e#or str'ini. Consu-u# turisti, are e0e,te e,ono-i,e "o%itive at t "entru or&ani%atorii de ,'#'torii7 "entru de%vo#tarea turis-u#ui7 , t Mi "entru de%vo#tarea ,e#or#a#te ra-uri a#e e,ono-iei ,u ,are turis-u# intr' !n ,onta,t. HeaIne** >2#nc e *)a8e7+ Pun,te#e s#a4e a#e turis-u#ui din Va#ea Pra)ovei sunt9 Li"sa "ro-ov'rii turis-u#ui Mi a in0or-aEii#or #e&ate de anu-ite %one turisti,e "oate &enera "ierderea "otenEia#i#or ,#ienEi ,are a#e& a#te destinaEii "entru a3Mi "etre,e va,anEaL Li"sa investiEii#or Mi a "reo,u"'rii !n ,eea ,e "riveMte anu-ite %one turisti,eL Nive#u# de de&radare !n ,are se a0#' e,)i"a-ente#e turisti,eL EFistenEa unui nu-'r -are de stru,turi de "ri-ire !n "rin,i"a#e#e %one turisti,e Mi a unui nu-'r 0oarte -i, !n %one#e -ai "uEin "ro-ovateL C'i#e de a,,es Mi -i(#oa,e#e de trans"ort turisti, s#a4 de%vo#tate. IneFistenEa unor dru-uri ,are s' dea turiMti#or si&uranE' !n ,eea ,e "riveMte ,'#'toriaL Nu-'ru# redus a# -i(#oa,e#or de trans"ort "e ,a4#u Mi #i"sa -oderni%'rii #orL EFistenEa unui nu-'r -i, de stru,turi de a&re-entL Nu-'ru# -i, de turiMti !n stru,turi#e de "ri-ire !n ra"ort ,u ,a"a,itatea de ,a%are eFistent'L Va#ori0i,area redus' a "otenEia#u#ui turisti,L Ca#itatea s#a4' a servi,ii#orL Po#uarea. O22"r #n! !e* >"2"r #n! (C!7+ O"ortunit'Ei#e sunt re"re%entate de "osi4i#it'Ei#e de va#ori0i,are a "otenEia#u#ui turisti, !ntr3o anu-it' %on'. +n Va#ea Pra)ovei !nt #ni- nenu-'rate o"ortunit'Ei7 "rintre ,are9 Rea4i#itarea dru-uri#or !n,e" nd ,u ,e#e "rin,i"a#e Mi ter-in nd ,u ,e#e auFi#iare <dru-uri 0orestiere=. S"re eFe-"#u7 ,e#e dou' dru-uri de a,,es ,'tre Qote#u# PeMtera <Moroieni3Ca4ana R'noa&a3Ca4ana 5o#4o,i3Ca4ana Padina3Qote# PeMtera Mi Ca4ana Cui4u# Doru#ui3Di,)iu3Qote# PeMtera= sunt i-"ra,ti,a4i#e datorit' ,ondiEiei !n ,are se a0#'.
XLIX

Deoare,e Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant "un,t de a,,es s"re trasee#e -ontane7 ,onsider ,' este i-"ortant' re,ondiEionarea trasee#or Mi a -ar,a(e#or <,are se &'ses, !ntr3o stare 0oarte "roast'7 !n une#e #o,uri 0iind ,)iar ineFistente=. De ase-enea7 ar "utea 0i !-4un't'Eite ,ondiEii#e de ,a%are din -a(oritatea ,a4ane#or turisti,e. Re,ondiEionarea insta#aEii#or de trans"ort "e ,a4#u. EFtinderea #anEu#ui de staEiuni -ontane din Va#ea Pra)ovei7 ast0e# !n, t s' ,u"rind' %one#e -ai "uEin "ro-ovate <de eFe-"#u7 #o,a#itatea Poiana Na"u#ui=. Rea-ena(area " rtii#or din Sinaia Mi Predea# aMa !n, t s' se ridi,e #a standarde internaEiona#e. L'r&irea &a-ei de servi,i o0erite Mi atra&erea turiMti#or !n staEiuni "e tot "ar,ursu# anu#ui7 "rin or&ani%area de se-inarii7 ,ursuri de s,urt' durat'7 a,tivit'Ei de trata-ent7 de ,os-eti,'7 de diet'. De%vo#tarea turis-u#ui de a0a,eri Mi reuniuni !n staEiuni#e turisti,e. Or&ani%area unor 0estiva#uri "eriodi,e sau o,a%iona#e7 unor -ani0est'ri s"e,i0i,e %onei sau anoti-"uri#or. Revi&orarea turis-u#ui ,u#tura# itinerant "entru ,unoaMterea unor %one ,u va#oare turisti,'. CreMterea ,a"a,it'Eii de ,a%are #a nive#u# oraMe#or "entru a se de%vo#ta turis-u# de a0a,eri7 turis-u# de reuniuni Mi ,on&rese. Moderni%area -i(#oa,e#or de trans"ort turisti, Mi diversi0i,area servi,ii#or o0erite !n ti-"u# ,'#'toriei. A"ariEia Mi de%vo#tarea unor "roduse turisti,e s"e,i0i,e %onei9 turis-u# re#i&ios7 e,o#o&i,7 auto-o4i#isti,7 de e,)itaEie7 a&roturis-u#. Con,e"erea unei strate&ii de diversi0i,are a servi,ii#or turisti,e o0erite de a&enEii#e de turis-7 ast0e# !n, t s' 0ie atra,tive "entru 0ie,are turist7 s' o0ere a#ternative Mi "osi4i#it'Ei de "etre,ere a ti-"u#ui #i4er !n ori,e !-"re(urare Mi #a ori,e or' din %i. Ridi,area ,a#it'Eii servi,ii#or "restate de resursa u-an' din turis-. CreMterea se,toru#ui "rivat din turis-. De%vo#tarea unor "roduse turisti,e noi #a nive# internaEiona#7 4a%ate "e va#ori turisti,e ,u#tura#e Mi natura#e7 in,#u% nd a,tivit'Ei s"e,ia#e Mi ,'#'torii individua#e. De%vo#tarea unor ,entre turisti,e !n #o,uri istori,e Mi %one -ontane7 ,a "un,te de "o"as !n ,ir,uite sau ,a 4a%' "entru ,ir,uite.
L

T%rea * >r!*c#r!7+ A-eninE'ri#e sunt re"re%entate de ris,uri#e ,are a"ar Mi ,are "ot deveni "un,te s#a4e a#e turis-u#ui !ntr3o anu-it' %on'. Pe Va#ea Pra)ovei7 a,estea sunt re"re%entate de ur-'toare#e9 Po#uarea so#u#ui7 a a"e#or Mi a aeru#uiL Li"sa unor or&anis-e s"e,ia# !n0iinEate "entru rea-ena(area Mi "er-anenta veri0i,are a itinerarii#or turisti,eL Ve,)i-ea Mi starea de u%ur' a unora dintre -i(#oa,e#e de trans"ort "e ,a4#uL +n0iinEarea unor stru,turi de "ri-ire turisti,' u#tra-oderne !n %one "uEin "o"u#ate a-eninE' 4una 0un,Eionare a ,a4ane#or7 ,a-"in&uri#or Mi ,'suEe#or turisti,e din %one#e res"e,tiveL PreEuri#e ridi,ate !n ra"ort ,u servi,ii#e o0eriteL Servi,ii#e s#a4e de ,aterin&7 ,u "re,'dere #i"sa unui "ersona# ,a#i0i,at !n unit'Ei#e de a#i-entaEieL Li"sa unor "ro&ra-e de "ro-ovare a turis-u#ui "e Va#ea Pra)ovei.

LI

CONCLUZII +n ur-a rea#i%'rii #u,r'rii ^PotenEia#u# turisti, si va#ori0i,area a,estuia !n Va#ea Pra)oveiS7 a- dori s' ,on,#u%ion'- ,u , teva idei ,u "rivire #a a,east' %on' turisti,'7 idei "e ,are #e ,onsider'- a 0i esentia#e si "e ,are #e o- "re%enta !n ,ontinuare. +n "ri-u# r nd7 a- a(uns #a ,on,#u%ia ,' %ona Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant ,entru turisti,7 0iind una dintre ,e#e -ai ,'utate destinaEii turisti,e din Eara noastr'. A,est 0a"t se datorea%' !n "ri-u# r nd resurse#or natura#e Mi antro"i,e7 dar Mi a,,esi4i#it'Eii %onei. Pe Va#ea Pra)ovei !nt #ni- staEiuni ,e 0un,Eionea%' !n tot ti-"u# anu#ui7 ,eea ,e s"oreMte ro#u# turis-u#ui !n e,ono-ie. DeMi "otenEia#u# turisti,7 natura# Mi antro"i,7 a# %onei este eFtre- de va#oros7 !n 0oarte "uEine #o,uri este eF"#oatat #a -aFi-u-. P# e$ a-!r$a c( Va)ea Pra%"&e! "oate 0i ,onsiderat' o neste-at' a turis-u#ui ro-!nes, deoare,e ,on,entrea%' "e o arie re#ativ restr ns' at t de* !na !! #r!* !ce de &!*7 "er0e,te "entru *2"r #r!)e de !arn(7 , t si -u#te "2"r #n! ( ! de re)a?are *! re&!/"rare 7 ,u $#) aer 2r"a*2( !ntr3o na #r( $!n#na ( "e ti-"u# verii. Pe # n&' 2e!*a0e)e $a/n!-!ce7 Va)ea Pra%"&e! "une #a dis"o%itia ,e#or ,e vin ai,i si o "-er ( c#) #ra)( de"*e8! de &a* (. Pentru o !ntoar,ere !n ti-"7 !n 0astu# si e#e&anta re&a#'7 o vi%it' #a Ca* e)#) Pe)e* este o eF"erient' de neuitat. De ase-enea7 ,a si-4o# a# "erioadei inter4e#i,e7 !n ,entru# statiunii S!na!a7 !n 2arc#) D!$! r!e G%!ca7 se !na#t' Ca.!n"#) 3 ,#'direa ,are !n "erioada inter4e#i,' de,idea destine#e -u#tor oa-eni ,u stare atrasi de -r#$#*e !)e de 2e Va)ea Pra%"&e!. De 0a"t sunt -u#te #u,ruri ,are ne vor sur"rinde vi%it nd * a !#n!)e de "e Va)ea Pra%"&e!. De #a -'retia si 0ru-usetea $#n !)"r :#ce/!7 ineditu# si -isteru# 0or-atiuni#or -e&a#iti,e < :a8e)e7 S-!n?#) =7 a-intirea eroi#or nea-u#ui < cr#cea de 2e Cara!$an = s3a ,ui4'rit !ntr3un #o, 0oarte inedit < $(n(* !rea d!n Pe* era si s"iritu# ,restin ,are

Ia)"$! e! =7 " n' #a *en !$en #) #n!c "e ,are !# vo- avea ur, nd "e nu-eroase#e 2" ec! de $#n e sau c"8"rAnd d!n re n"r! ,u e)eca8!na sau ,u 2ara2an a < !n ,a%u# iu4itori#or de adrena#in'=. Desi&ur7 "ot 0a,e a,est #u,ru ,ei ,are se vor "#i,tisi de a sIia !n 0ie,are %i "e n#$er"a*e)e 2Ar !! de "e Va)ea Pra%"&e!. Ne/re*! ; 2# e$ *2#ne c( de*c"2er!r!)e *#n " 2)(cere 7 iar Va)ea Pra%"&e! re"re%int' ea !ns'si de*c"2er!rea na #r!! *! a -r#$#*e !!. +n "#us7 !n ur-a rea#i%'rii ana#i%ei SJot a "otenEia#u#ui turisti, din Va#ea Pra)ovei7 a,onstatat ,' turis-u# din Va#ea Pra)ovei este un se,tor a# e,ono-iei !n ,urs de de%vo#tare.
LII

Asa ,u- a- -ai s"us7 a,east' %on' dis"une de un nu-'r i-"resionant de resurse turisti,e7 natura#e Mi antro"i,e7 ,are din "',ate nu sunt va#ori0i,ate #a va#oarea #or rea#'. De ase-enea7 a- -ai o4servat ,' eFist' o !ntrea&' serie de "roie,te ,on,e"ute "entru !-4un't'Eirea i-a&inii %onei. Unit'Ei#e de a&re-ent Mi insta#aEii#e de trans"ort "e ,a4#u au 0ost rea-ena(ate sau sunt !n ,urs de rea-ena(are7 totodat' eFist nd Mi "roie,te "entru rea#i%area unora noi. +n ,eea ,e "riveMte nu-'ru# de turiMti sosiEi !n unit'Ei#e de ,a%are !n ra"ort ,u ,a"a,itatea de "ri-ire7 "ute- s"une ,' eFist' o ne,on,ordanE'7 nu-'ru# turiMti#or 0iind -ai -i, de, t o0erta de ,a%are. Pute- s"une ,' "rin investiEii#e 0',ute Mi "roie,te#e deru#ate autorit'Ei#e !n,ear,' s' ,o-4at' a,est 0eno-en7 -i% nd "e atra&erea turiMti#or !ntr3un nu-'r 0oarte -are !n viitoru# a"ro"iat. Date#e o4tinute ne arat' ,' nu-'ru# !nno"t'ri#or !n stru,turi#e de "ri-ire din Va#ea Pra)ovei este re#ativ redus7 0a"t ,e deter-in' Mi s,'derea duratei se(uru#ui. Din a,est -otiv7 se are !n vedere ie0tinirea o0erte#or turisti,e Mi totodat' "re#un&irea duratei se(ururi#or. +n u#ti-ii ani7 au 0ost de-arate "roie,te ,are vi%ea%' de%vo#tarea a&roturis-u#ui Mi turis-u#ui -ontan Mi ,u#tura#7 "roie,te ,are sunt 4ene0i,e "entru de%vo#tarea turisti,'7 dar Mi "entru de%vo#tarea e,ono-i,'. Ca o ,on,#u%ie &enera#'7 a- "utea s"une ,' turis-u# din Va#ea Pra)ovei s3a de%vo#tat !n "erioada .@@*3.@@17 au 0ost re#ansate anu-ite %one Mi s3au de-arat "ro&ra-e "entru o de%vo#tare dura4i#' a %onei.

LIII

:I:LIOGRAFIE

Ne&ut Si#viu <,oordonator=7 Geografie economic mondial7 Ed. Meteor Press7 5u,uresti7 .@@H Nistoreanu Puiu7 E,ono-ia turis-u#ui $teorie si "ra,ti,'7 Ed. ASE7 5u,uresti7 .@@2 St'n,iu#es,u Ga4rie#a <,oordonator=7 Strategii si politici regionale de dezvoltare durabil a spatiului dunrean7 Ed. ASE7 5u,uresti7 .@@1 St'n,iu#es,u Ga4rie#a <,oordonator=7 Tehnica operatiunilor de turism. Studii de caz, probleme si ntrebri de examen (pentru examenul de licent), Ed. CQ 5ECC7 5u,uresti7 *>>>

JJJ.e3tur.ro JJJ.a,,enttrave#.ro JJJ.turis-.ro JJJ.des,o"er'.ro JJJ.trave#&uide3ro-ania.ro JJJ."ra)ova.insse.ro JJJ.Je#,o-etoro-ania.ro )tt"9[[)art"ra)ova.ro JJJ.,(").ro JJJ.)ituris-.ro JJJ.adr-untenia.ro JJJ."ensiuniva#ea"ra)ovei.ro[istori,3va#ea3"ra)ovei JJJ.in0otrave#ro-ania.ro["ra)ova.)t-#

LIV

LV

Fi&ura * $ Caste#u# Pe#isor

LVI

Fi&ura . $ M'n'stirea Crasna

Fi&ura / $ Masivu# Carai-an

Fi&ura 1 $ Caste#u# Sinaia


LVII

Fi&ura 2 $ Centru# orasu#ui 5rasov

Fi&ura 2 $ 5iseri,a Nea&r'


LVIII

Fi&ura B $ Va#ea Pra)ovei !n Sinaia

Fi&ura ? $ 5usteni
LIX

Fi&ura H $ 5a4e#e Mari

LX

Fi&ura > $ Cetatea Rasnov

Fi&ura *@ 3 Te#e&ondo#a din Sinaia


Sursa i-a&ini#or 9 www.valeaprahovei.net

LXI

LXII