Sunteți pe pagina 1din 14

Instructiunidemontajsiutilizare

ATENTIUNE:Lalucrulpeacoperisurisiteraseexistapericoldecadere!
Cititiinstructiunileprivindsigurantasiceledeutilizaresidefolosirepentruanuexista nelamuririinacestsenssipentruaasigurasigurantapersoanelorcarese ocupadeprocedeele demontaj. Pastratiinstructiuniledeutilizareinlocuriundeacesteapotfiaccesatecuusurinta Incazulincarenuatiintelesintotalitateinstructiunileprivindsigurantasauindicatiilepentru montaj,atuncivarugamsa vaadresatifirmeiceaefectuatmontajulsipunereainfunctiune.

Masuridesigurantagenerale
Respectatiprevederilegeneralepentruprotejareaimpotrivaaccidentelorsiprotejareaimpotriva accidentelorsipentruasigurareasiguranteiintimpulinstalariidispozitivelorsiinstalatiilorsolare termicesauaconductelordelegatura. Tinetiladistantacopiisauanimaleledecasadarsipersoaneleneautorizatefatadeuneltelesi dispozitiveledelucru. petimpuldesfasurariioperatiunilordeintretineresaudepunereinfunctiunesaulamodificariale locatieide montajesteindicatsascoatetidinprizainstalatiileelectricesidispozitivelerespectivesau sa vaasiguraticaacesteanuvorpornipeparcurs. FolositidoarcomponentelespecificesistemuluiSUNSYSTEM.Utilizareaaltorelementestrainede acestsistemnuestepermisasipoateproducedauneserioasesauaccidentegrave.

Protectiaimpotrivaincendiilor
Trebuiesaacordatioatentiedeosebitaprevederilorprivindprotectiaimpotrivaincediilorsinormele specificeacestuidomeniu,cudeosebireatuncicind: seexecutalucrarilaacoperisurisaupereti incazulspatiilorcetrebuiesccuratatesigolitesauevacuate,eliberatesidispundemasurispeciale pentruprotectiaimpotrivadecalansariideincendii.

Personalcalificat
Montajulsistemelornoastresevafacedoardecatrepersonalcalificatinacestdomeniu. Lucrarilelasistemeleelectricevorfiefectuatedoardecatreelectricienispecializati.

Intimpulmontajului
lamontareape acoperisuri a panourilorsolare,trebuiescrespectatemasuriledesiguranta asupratuturorpersoanelordarsiprevederilelegaleinvigoare. incazulin carenusuntdisponibileechipamentedesigurantapentrupersoane atuncieste indicatsautilizatihamuridesigurantaachizitionatedelamagazinedeprofil.

Intimpuloperatiunilordemontajestenecesarsaluatimasuridesigurantapentruavaproteja deeventualelecaderisauprabusiride piesenecontrolatesaudeaccesarenepermisaazonei respectivedecatre persoaneneautorizate. Trebuiescluatemasuridesigurantapentruavaasigurasigurantadispozitivelorutilizatecumar fiscarilefolositecaretrebuiesafiesiguresa nualunecesanuseprabuseascasausanuserupa pozitionatiscarilemobileintrununghicorect(68 75 ) rezematiscarilenumaidesuprafetelestabile, asiguratiscarileintimpultransportuluiprinintermediulsistemelordeblocare. Nuutilizatiscarideteriorate Inaintedeefectuareade lucrariinapropieredecabluri electriceaeriene,respectati urmatoarele: deconectaticabluldelasursadealimentarecuenergieelectricaintimpceefectuatireparatiile siasigurativacaacestanuesteconectatdinneatentielareteauaelectrica. asiguraticomponenteleconducatoaredecurentelectricimpotrivaatingeriiaccidentale.

Prezentaregenerala
Cuajutorulinstalatiilorsolareserealizeazaoeconomieconsistentadeenergieelectricautilizatapentru incalzireacentralasauproducereadeapacaldamenajera.Cantitateadeenergiecesepoateobtineintr unandezilede peun metru patratdesuprafatapanousolar este deaproximativ300 650kwh Deexempluopersoanaconsumazilnic2kwh pentruunconsummediudeapa calda. Domeniideutilizare: producereaapeicaldemenajereinlocuinte incalzireabazinelorde inotcitsiadusurilorde peplajasi ainstalatiilordincampinguri ajutareaincalziriiimobilelorinperioadatoamnaiarnaprimavara. Seimpartindouamaricategorii: A. Panourisolareplane 1. Standard (sistemsezonier) standard

standardplus

2.ModelulSelect(sistemanual)cuSelectClassic SelectArtline

B.Panouriinvacuum 1.Schott sistemanual 2.CPC sistemanual

Principiulfunctionariipanourilorsolare:
Toatetipurilefunctioneazadupaurmatorulprincipiu: Absorberulesteelementuldecaptarealenergieisolare carepreiaenergiasolarasiotransferacatre agentultermicprimar,careilstrabate,acestala rindulsauschimbacalduracuagentultermic secundar,adicaaparecedinboiler.Astfelseproduceapacaldamenajera. Legareaintroinstalatiesolaraaunuipanousefacecustuturifiletate,iarcindavemunnumarmai maredepanouriatuncisefolosesclegaturiletipolandez. Panourilesepotmontapeacoperisuriplane,peacoperisuriinclinatesaupesol. Serecomandacaunghiuldeinclinarealpanouluisafiede30 40 .Deviatiamaximafatadesuda orientariipanouluisolarpoatefide10 15.

Atentie
Teviledelegaturafolositeininstalatiile solaretrebuiesafieinmodobligatoriudincupru. Seinterzicecudesavirsirefolosireatevilordeotelzincat,datoritareactiilordeelectrocoroziunece aparsipotdistruge panourilesolaresi instalatia. Sevamontaobligatoriuunvasdeexpansiunespecialpentruinstalatiisolare Nuseadmiteincalzireadirectaaapei,deoarecetevilevorcolmatarapid Instalatiasevaumplenumaiculichidfurnizatdeproducator Obligatoriuinpunctulcelmaiinaltsevamontaunaerisitorautomat

Acestelucrurisuntconditii obligatorii degarantiedinparteaproducatorului. Nerespectarealor ducelapierdereagarantieiinmodautomat.

Elementelecomponentealeinstalatieisolarepentruapacaldamenajera
1. Boilersolarcuoserpentina 2. Panousolar 3. GrupdepompareFLOWCON 4. FiltruPAW 5. RegulatorcomandaDELTASOLAsauB 6. Vasdeexpansiuneptsistemesolare 7. Clapeta unisens 8. Robinetsferic 9. Armaturaumplere 10. Senzoritemperatura

Toateelementelesistemuluisuntelementemetalice specialepentrusistemelesolare,

Grupuldepompare esteformatdin: Pompa speciala(rezistentalatemperaturiinaltesilafunctionareacupropilenglycol supapadesigurantade6bar clapetaunisens manometru termometru robinetsferic Toateacesteelementesuntprotejatedeocarcasaizolatoare. RegulatorulDELTASOLAcomparatemperatura dintreboilersipanoulsolarsicomandapornirea sioprireapompei.Putemciti pedisplaytemperaturaboileruluisi temperature panouluisolar. RegulatorulDELTASOLB destinatsistemelorcuboilercu2serpentine controleazasicomanda douasursedecaldura(solarsicazan )iarcindcerereadecalduradinsystemestemaimaresiunul dinceledouasistemenufacefatacererii,atuncicomandapornireacazanului. Ambelepornescpompa circuituluisolaratuncicindse atingeotemperaturaminimainpanousiexista osuficientadiferentadetemperatura intrepanoulsolarsiboiler. Deconecteazapompacircuituluisolarlascadereadiferenteidetemperaturadintrepanousiboilersub valoareaminimaprestabilitasisetatasauatuncicindboilerulatingetemperatura maximareglata. Regulatorulsemonteazasiseinstaleazaconforminstructinunilorfurnizatedeproducatorulacestuia. Filtrul: sevaplasaobligatoriuin fatagrupuluidepompare Armaturadeumplere:sevaplasaaproapedeboilerinpunctulcelmaidejosalsistemului Atentie: SistemulNUseumpledinaltpunctsiesteinterzisaumplereasistemuluicupalnia,lucru carearducelaformareapernelordeaerinsistemsiimplicitlanefunctionareaacestuia Aerisitorul:lucreazalatemperaturiinaltesiesteunulspecialce rezistala200gradesisemonteaza unulpentruboilersialtulpentrupanoulsolar. Robinetulsferic: semonteazasubaerisitor

Elementelecomponentealeinstalatieisolarepentruapacaldamenajerasi incalzire
1. Panousolar 2. Regulatorcomanda 3. Senzortemperatura 4. Gruppompare 5. Vasexpansiune 6. FiltruPAW 7. Armaturaumplere 8. Clapetaunisens 9. Robinetsferic 10. Pompa circulatiepentruinstalatieincalzire 11. Cazan 12. instalatiaincalzire 13. vasexpansiunepentruinstalatiadeincalzire 14. ventilmotorizatcu3cai

SISTEMULTERMOSIFONTSSsistemsezonal PanourilesolareplaneStandardsiStandardPlusse preteazalautilizareainsistemelesezonierede producereaapeicaldemenajere.Acestesistemeaulabaza principiulcirculatieinaturaleaagentului termicdenumitprincipiultermosifonului. Sistemulesteformatdinurmatoareleelemente: panoulsolar boilerulorizontal vasuldeexpansiune tevileisolate conexiunile suportul

Moduldefunctionare: Agentultermicprimarcirculaprininteriorultuburilordecuprucuaripioare,tuburicareformeaza colectorulsolar.Prinincalzireagentulurcaspreparteasuperioaraasistemuluicedandcaldura boileruluiorizontaldupacareseracestesicoboaragravitationalinparteadejosapanoului solar momentincareciclulsereia. Sistemelesuntextremdesimple,fiabile,nucontinpompetermostatesiregulatoareelectronicesinu necesitaalimentareacucurentelectric.

Intregsistemulsemonteazasuboinclinarede30cufataorientatapedirectiasud.Suportuleste reglabildecisepotobtinesialteunghiurideinclinare.

Instructiunidemontareapanourilorsolare
Panourilesolaresevormontaastfelincatsafieorientatespresudsisanustealaumbraarborilorsaua cladirilorinalte.Dacaacestlucrunuesteposibil,montatipanoulsolarorientatspreestsauvest .Reducerearandamentuluivaficompensataprinmarireasuprafeteipanourilor(adaugareadepanouri suplimentare) Sepotinseriaunnumardemaxim10panouri, peaceeasiramurahidraulica. Dacaavemnevoiede unnumarmaimarede10panouri,atuncielesevorpuneinparalel,depreferat sevordistribuinumereegalede panouripetoateramurile,pentruaseechilibrahidraulic. Conductelesicolectoriisecalculeazasidimensioneazacalaoriceinstalatie.(vitezadecurgereintevi vafiintre0,4 0,7m/s) Incazulincaremontajulseefectueazapeacoperisurisauinacoperis,trebuiescavuteinvedere urmatoarele: Distanteleminimefatadecanturileacoperisuluisunturmatoarele: lateral distantadedouatigle coamaacoperisului treirinduridetigla. colectoriivorfipozitionatiinasafelincatacestiasanufieinumbra. Suportiipanourilorsuntreglabilisieivinimpreunacupanoulsolar. Suntconfectionatidincornierde35.

10

Montarealorsifixareapeacoperisuri,sevafacefunctiedetipulsiinclinatiaacoperisului,prinsolutii gasitelafataloculuidefirmademontaj. Incazulincarepanourilesemonteazapeosuprafataplanacumarfideex.acoperisuriplanesau directpeplatformeaflatepesol,trebuieaseaveainvedere deaseasiguraodistantasuficienataintre rinduri,inasafelincatsanuaparafenomenulde umbrirereciproca.. Lamontajulpeacoperisulcladirilorsevaverificaobligatoriucapacitateadesustinerestaticaa acoperisului. Moduldefixaretrebuiestabilitdecatreproiectant Lamontajulinzonebogatein precipitatiisubformade zapada,sauzonecuvintputernic,trebuie realizataverificarealarezistentaafixariisiancorariilorpecladire. Lamontajulpanourilorpeblocuriledelocuinte,trebuiescprevazutepentrusigurantaincazde vinturiputernice,cablurideancoraredinotelde5mm(rezistentaminimade1450N/mm2). Moduldefixaresipuncteledeancoraresestabilescdeproiectantfunctiededirectiasiintensitatea statisticaavinturilordinzona. Vasuldeexpansiunetrebuiesafiedimensionatastfelincitsapreiaintregulvolumallichiduluidin instalatieplusunvolumtamponde30%. Umplereasistemuluisicompletareaculichidsevafacenumaidimineatasinumaicindinstalatia esterece. Nuseadmiteumplereainzilelecalduroasesaulaotemperaturaridicataamediuluiambiant Sepoateatingetemperatura depeste 140Cinconducte.Inperioadescurtedetimpse potatingechiar si175C.Inacestecazuri: utilizatinumaimaterialerezistentela temperaturiridicate utilizatinumaigarnituri rezistentelatemperaturiridicate(min200C)silalichidulsolar utilizatinumaiconductesitehnicideimbinarerezistentelatemperaturiridicate.serecomanda lipireacualiajduraconductelordeCu. Anusemontarobinetdeseparatieintrepanoulsolarsisupapadesigurantasivasulde expansiune Izolatitermictevilepentruaprevenipierderiledecalduradinsistemsiapreveniatingerea accidentalaalor.Utilizatinumaimaterialeizolanterezistentelatemperaturiridicate(min.150 C) Montatiunaerisitormanualinapropiereapanouluisolar,peportiuneaceamaiinaltaa sistemuluideconducte Montareaconductelordelaboilerulsolarlapanourilesolaretrebuiesaaibaopantaascendenta Montatiunrobinetdegolireinparteaceamaijoasaainstalatiei(depreferatperetur) Conectaticonductelelasistemuldeimpamintarealcasei. Materialeleutilizatepentrumontajulexteriortrebuiesafierezistentelatemperaturiridicate, razeultravioletesiinghet. Nuutilizatimaterialetermoizolantelaconexiuniledintrepanouri.Pastratiodistantademinim 10mm

Exempludeconectare apanourilorsolare:

11

Atentie
Schemele prezentatenuinlocuiescproiectareadespecialitate

12

13

Aerisirea:
Seimpuneaerisireasistemuluiinurmatoarelesituatii: lapunereainfunctiune(dupaumplere) la4saptaminidupaumplere Incazdenecesitate

Golirea:
Lagolirepanourilesolarenutrebuiesafiefierbinti Acoperitipanourilesolaresigolitiinstalatiapecatposibildimineataperacoare Opritiautomatizareainstalatieisolare Deschideticlapeteleantiretur Pozitionatirecipientuldecolectareaagentuluitermicsolarsubrobinetuldeevacuare Deschidetirobinetuldegolire Deschidetiventiluldeaerisire

Pieseledeschimb
utilizatinumaipiesedeschimboriginale solicitatipieseledeschimbnecesare utilizatinumaigarniturirezistentelatemperaturiridicatesilaagentultermicfolosit

14