Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

ACON DESIGN & PROJECT MANAGEMENT


SRL
STR. AZURULUI Nr. 5, Bl 118A, Sc A, Ap 49, SECTOR: 6, BUCURESTI. J40/13327. C.U. I. 220.93.922

MEMORIU TEHNIC INSTALATII
TERMICE
2BORDEROU

A. PIESE SCRISE :
FOAIE DE GARD
BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE
MEMORIU TEHNIC
BREVIAR DE CALCUL
CAIET DE SARCINI
B. PIESE DESENATE :
INSTALATII TERMICE PLAN PARTER IT 01
INSTALATII TERMICE PLAN ETAJ 1/4 IT 02
INSTALATII TERMICE PLAN ETAJ 5/10 IT 03
3

MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

1. Date generale
1.1 Denumire obiectiv: FINALIZARE LUCRARI LOCUINTA COLECTIVA
TIP M4, S+P+6E+M, UTILITATI
1.2 Beneficiar :S.C. OPUS LAND DEVELOPMENT S A
1.3 Proiectant: S.C. ACON DESIGN & PROJECT MANAGEMENT SRL
1.4 Amplasament : Teren intravilan situat in Comuna Stefanestii de Jos,
Judetul Ilfov, Tarlaua nr. 44, Parcela nr.337, Lotul 75 cu Nr.Cadastral
54/96/75 cu suprafata de 885 mp (forma terenului se va regsi in planul
de situaie anexat documentaiei).
Vecinatati:
- NORD: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza II)
- SUD : Complex Rezidential Cosmopolis (Faza I)
- EST: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza I)
- VEST : Complex Rezidential Cosmopolis (Faza II)

Faza: D.T.A.C

2.Solutia de ansamblu

Alimentarea cu energie termica pentru incalzire se realizeaza cu o
microcentrala termica proprie amplasata in bucatarie pentru apartamente.
2.1. Instalatii de nclzire
Pentru asigurarea conditiilor de microclimat corespunzatoare in cadrul
incaperilor s-au prevazut microcentrale cu tiraj fortat pozate in bucatariile locuintelor
si o instalatie de incalzire prin radiatie de pardoseala
Pentru distribuia agentului termic s-a prevazut cate un colector-distribuitor
pentru fiecare apartament , de la care se vor racorda circuiatele/serpentinele de
incalzire in pardoseala din eav PE-X, de 17mm x 2.00 mm.
Racordarea la microcentrala a distribuitoarelor-colectoarelor va fi executata
din teava din PP-R cu barier de oxygen si prevzute cu robinet colar cu ventil (pe
tur) i robinet colar de reglaj (pe retur).
4

Conductele instalaiei termice interioare vor de tip PP-R i se vor mbina cu
fitinguri speciale (teuri, mufe, coturi, etc.).
La ntocmirea documentaiilor tehnice s-a inut cont de prevederile
Normativului I 13-2002 referitor la proiectarea instalaiilor de nclzire.


2.2. Instalatii de ventilare grupuri sanitare
Pentru evacuarea aerului viciat (ventilatie minima) din grupurile sanitare fara
aerisire naturala s-au prevazut ventilatoare axiale de baie ce se vor monta pe
cosurile de evacuare special prevazute. Ventilatoarele axiale sunt prevazute cu
temporizare, clapeta unisens (la suprapresiune cnd nu fuctioneaza). Acestea vor fi
montate pe un circuit electric cu comutare separata de iluminatul bailor.
2.3. Instalatii de climatizare
Climatizarea spatiilor de se va realiza cu aparate de aer conditionat de perete
la alegerea beneficiarului. Climatizare in locuinte: aparatele de aer conditionat
(minicentralele de tratare a aerului) au functia de ncalzire/racire n sistem cu o
singura baterie; pentru montaj vertical pe perete (model tip carcasat) avnd
urmatoarele caracteristici:
- schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si
sisteme de evacuare rapida a condensului;
- functioneaza cu freon R410A;
- distributie multidimensionala a aerului in incapere
- deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta
temperatura ambientului;
- filtru catalizator rece, indeparteaza eficient mirosurile neplacute din aer
- genereaza ioni negativi cu rol benefic asupra sanatatii utilizatorului ;
- lungimea chitului de conectare 3.00-4.00 m;
- alimentare electrica 230V/50 Hz/1Ph
- capacitate racire 9000-24000 Btu/h si 2750-7000 W
- capacitate inacalzire 9000- 26000 Btu/h si 2750 7500 W
- consum electric: racire 856W- 1280 W si incalzire 760 W-2080 W
- consum absorbit: racire 3.7 A 9.8 A si incalzire 3.3 A 9 A
- eficienta energetica la racire EER: 3.21 W/W
- eficienta energetica la incalzire COP: 3.61 W/W
- debit aer 550 -1050 mc/h

3. Masuri de tehnica securitatii muncii
La stabilirea proiectului s-au respectat Normele generale de
protectie a muncii editia 1996 si anume:
- cap.4 - Echipamente tehnice
5

art.276 - Amplasamentul echipamentelor tehnice
art.300 - Norme metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de
vedere al securitatii muncii si echipamentelor tehnice.
art.305 - Proiectarea, construirea si exploatarea echipamentului tehnic si a
spatiului de munca.
- cap.5 - Mediu de munca
5.4 - zgomotul si vibratiile
Pentru evitarea accidentelor n timpul montajului se vor lua urmatoarele
masuri: - schele si platforme special amenajate;
- iluminat corespunzator;
- centuri de siguranta pentru lucru la naltime;
- manipularea pieselor n timpul montajului si ridicarea acestora cu dipozitive
si aparate de ridicat corespunzatoare.
n timpul exploatarii instalatiilor urmatoarele masuri sunt obligatorii:
- controlul si curatirea depunerilor de praf peste limitele normale
- verificarea periodica a elementelor de rezistenta ale conductelor pentru
depistarea din timp a coroziunilor care ar putea duce la distrugerea acestora.
Masurile precizate mai sus nu sunt limitative, executantul avnd obligatia de a
le completa cu toate prevederile specifice locului de munca
La proiectarea instalatiilor s-a respectat Ghidul de performanta pentru
instalatiivol.1 editia 1996 - Instalatii de ncalzire si ventilatie si anume cerintele:
- cap. 1.7 - Masuri de protectie antiseismica a elementelor componente
ale instalatiilor (fixarea, sustinerea, asigurarea contra rasturnarii).
- cap.3.3 - Securitatea la contact.
- cap.12.3 - Usurinta de ntretinere si manevrabilitate, control ntretinere
la instalatii.
- cap. 13.3 - Rezistenta la coroziune (grunduire, vopsire).
Probele de constatarea starii utilajelor si confectiilor metalice, nainte de
montare, care vor fi efectuate conform prescriptiilor proiectelor si normativelor n
vigoare.
Probe de etanseitate. Aceste probe se efectueaza de catre unitatea care
executa montajul, n prezenta beneficiarului, ncheindu-se acte de constatare.
Probe de functionare individuala a utilajelor.

4. Exploatare si ntretinere
Exploatarea, ntretinerea, reviziile periodice si reparatiile utilajelor vor
fi n concordanta cu indicatiile furnizorilor de utilaje si conform instructiunilor din
caietele de sarcini (manual de utilizare) ale utilajelor.

5. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
Incaperile pentru centrala termica d.p.d.v. amplasare respecta
Normativele P118-02 si I.13-2002.
Mediul exterior se ncadreaza n:
6

- mediu cu praf incombustibil "PI" conform I 7 - 2002
- neclasificat conform ID 17 - 78.
Instalatia de ncalzire se ncadreaza n normele P.S.I. n vigoare,
respectnd prevederile documentului C300/1994 si OG114/2000 privind apararea
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor" si a
Normativ P 118 - 02 - Protectia mpotriva incendiilor.
Centrala termica se monteaza n ncaperi avnd risc mediu de
incendiu, conform P 118 - 02, nefiind necesare masuri speciale.
La intocmirea proiectului de arhitectura s-a tinut cont de prevederile
Normativului I.13-2002 astfel:
Asigurarea rezistentei la foc de 3 ore pentru pereti si 2 ore pentru
planseu;
Asigurarea prizei de aer proaspat;
Asigurarea accesului la centrala termica.

7. Masuri de protectie a mediului
Instalatia de ncalzire utilizeaze ca agent termic apa calde de temperatura
maxima 60/80
o
C produse n centrala termice, iar agregatul frigorific produce apa
racita 7/12
o
C. Ambele fluide sunt vehiculate n circuit nchis, deci nu influenteaze
mediul exterior.
Prin instalatie circula freon R 410 A - freon aprobat ecologic, deci
nevehiculndu-se agenti poluanti nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia
mediului.
Instalatia nu genereaze poluanti sub forme de praf, gaze sau alte noxe peste
concentratiile admisibile, care se influenteze mediul nconjurator.


Data: Intocmit:
03.2014 Ing. Talianu Iulia