Sunteți pe pagina 1din 6

Oana CIUPERCA

1/20/2013
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE
Factori ai dezvoltari spatiale
ABSTRACT
Rezilienta este un concept studiat de-a lungul timpului de
stiinte precum psihologia, ecologia, economie, urbanism si
altele; rezilienta este o caracteristica si un fenomen
deopotriva si este o proprietate a sistemelor, referindu-se
la gradul de adaptabilitate a structurii si elementelor
sistemului.
MATDR 2012-2013 Curs Sisteme Teritoriale
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE Factori ai dezvoltarii spatiale


2


CUPRINS

0. INTRODUCERE

1. A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience, Kathryn A. Foster Pag.3
2. Resilience, adaptation and adaptability, Andy Pikea, Stuart Dawleya and John
Tomaney
3. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability, Andy Pikea, Stuart Dawleya and
John Tomaney
Pag.5

Pag. 7
4. Concluzii Pag. 9


0. INTRODUCERE


Rezilienta urbana se defineste ca fiind capacitatea de se pregati, raspunde si regenera de la
amenintari si schimbari cu impact minim asupra sanatatii si sigurantei, economiei unei zone urbane
date. Principalii factori care afecteaza rezilienta urbana sunt schimbarile climatice, dezastrele
naturale, evolutia si progresul tehnologic si implicit economic.
Pentru o intelegere mai buna a fenomenului de rezilienta si a factorului direct implicat, gradul
de adaptabilitate, ne propunem sa urmarim comparativ trei studii realizate din 3 perspective diferite, si
cu abordari diferite (aplicabilitate a unor sisteme de monitorizare, rezilienta din perspectiva
economica, adaptabilitate).

Se vor urmari urmatoarele aspecte:

structura documentului
principale idei abordate
in ce fel raspund sau cauta raspunsuri pentru probleme actuale de dezvoltare spatiala

MATDR 2012-2013 Curs Sisteme Teritoriale
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE Factori ai dezvoltarii spatiale


3


1. A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience, Kathryn A. Foster
Studiul incepe prin exemplificarea a trei situatii posibile in care un anumit sistem , cu
caracteristici si structura data, se comporta, fiind expus la situatii noi; in cele trei situatii sistemul se
adapteaza si isi invinge conditia initiala, evoluand, sau, dimpotriva, factorii externi perturba echilibrul
sistemului de asa maniera incat revenirea nu se mai intampla ( schimbarile sunt distructive).Cele trei
sisteme sunt reprezentate de trei indivizi, si factorii din mediul inconjurator la care se expun.
Pornind de la aceasta introducere cu exemple din viata reala, autoarea pune la dispozitia
cititorilor o serie de definitii din perspectiva ecologica, psihologica si economica referitoare la
rezilienta.
Din punct de vedere ecologic, rezilienta este definita ca o cuantificare a vulnerabilitatii la
surprize si socuri; astfel o rezilienta ridicata este asociata cu vulnerabilitate scazuta, conditie care
atinge apogeul atunci cand regenerarea survine unui dezastru natural.
Se mentioneaza de asemenea o serie de proprietati ale rezilientei din punct de vedere al
capacitatii unei regiuni de a raspunde la perturbari : robustetea, redundanta, rapiditatea,
randamentul.
Acest studiu este o trecere in revista a tuturor elementelor teoretice privind resilienta; autoarea
a intocmit o documentatie referitoare la orasul Buffalo prin care a urmarit pe parcursul unui an toate
fenomenele la care a fost supus orasul, care se constituie ca un sistem, prin prisma tuturor elementelor
componente : cadru construit si natural,
Punctele pozitive ale acestui articol sunt punerea in relatie a elementelor teoretice cu elemente
din evenimente din viata reala, fina observatie a modului in care un sistem reactioneaza la stimuli
externi, subiectivitatea care caracterizeaza un sistem si prin aceasta face previzibilitatea acestuia sa
fie un scop dezirabil dar greu de atins.
Un alt element de interes al articolului este incercarea de contorizare a efectelor si de
cuantificare a gradului de rezilienta, folosind un tipar si un caz real. De asemenea rezultatul neasteptat
a demonstrat prin sine insusi complexitatea sistemelor dinamice ( cum se gasesc in situatii reale) si
dificultatea de a anticipa cu exactitate schimbarile si modul de reactie.
Articolul este un cumul de informatii teoretice si practice, care pot constitui baza documentara
pentru proiecte de devoltare regionala si/sau urbana.

MATDR 2012-2013 Curs Sisteme Teritoriale
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE Factori ai dezvoltarii spatiale


4


2. Resilience, adaptation and adaptability, Andy Pikea, Stuart Dawleya and John Tomaney
Cel de-al doilea articol este o descriere a fenomenului rezilienta, din perspective distincte,
pentru a oferi o imagine de ansamblu si pentru a teoretiza si tipiza intr-o masura cat mai mare
fenomenul.
Pentru inceput, documentul prezinta o serie de definitii din domenii diferite, pentru care, dupa
cum am observat in articolul anterior, rezilienta se caracterizeaza prin intermediul unor factori tipici.
Cercetarile multidisciplinare despre rezilienta s-au definit in timp prin multiple conceptualizari
si teoretizari, precum si prin diferitele puncte cheie in evolutia sistemelor.
Din perspectiva psihologica si psihiatrica, accentul analizelor teoretice despre rezilienta a picat
pe individ si rezilienta la evenimente si transformare in cursul vietii din punct de vedere intelectual si
psihologic-afectiv.
Documentul ofera o definitie din perspectiva ecologica a rezilientei, descriind-o ca fiind
relationata cu functionarea sistemului, mai curand decat de starea lui de echilibru si omogenitate.
Din punct de vedere social, rezilienta este privita ca o abilitate de a se adapta la modificari
venite din mediul extern si care au repercusiuni asupra infrastructurii sociale care formeaza mediul
sistemic.
Se vorbeste despre capacitatea de absorbtie si de atenuare a sistemului, ca fiind un mecanism
de control si care afecteaza in mod direct rezilienta acestuia.
Documentul se constituie ca o baza teoretica fundamentala pentru a intelege si delimita in
detaliu modul de gradare a rezilientei ; putem deduce ca rezilienta este un fenomen care trebuie studiat
pe toate palierele cu care se intrepatrunde, pentru a preintampina dezechilibre intre domenii.
Un alt aspect tratat in cadrul documentului de fata este modul in care adaptarea si
adaptabilitatea sunt cauze principale in explicarea discrepantelor in ceea ce priveste rezilienta anumitor
spatii.
Accentul pentru partea de documentare practica a articolului a picat pe regiunile industriale,
cazuri in care adaptabilitatea constituie problema determinanta in dezvoltare si motivul pentru care
multe dintre acestea sunt la momentul actual in declin economic. Aceasta duce la un dezechilibru in
MATDR 2012-2013 Curs Sisteme Teritoriale
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE Factori ai dezvoltarii spatiale


5


sistem, care degenereaza in alte dezechilibre constand in cresterea ratei somajului, desfiintarea
intreprinderilor, poluarea mediului.
Cel mai important aspect in tratatea pe diferite paliere este solutionarea relatiilor dintre sisteme
si controlul asupra evolutiei in calitate de ansamblu sistemic.
In cazul dezvoltarii regionale, multidisciplinaritatea analizelor si a strategiilor de dezvoltare
este un aspect inerent, iar intelegerea gradului de rezilienta pe diferite paliere poate ajuta la anticiparea
si luarea unor decizii in favoarea tuturor factorilor implicati; acest lucru poate duce in timp la o
dezvoltare durabila, inclusiva, eterogena, dar echilibrata.

3. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability, Barry Smit_, Johanna Wandel
In acest articol sunt descrise alte fenomene similare rezilientei si care sunt interrelationate cu
acesta din urma. Se vorbeste despre conceptul adaptarii comunitatilor umane la schimbarile globale, in
mod deosebit climatice si de asemenea despre implicatiile altor fenomene tipice sisteme in
cuantificarea gradului de adaptabilitate.
Adaptarea, fie ca e analizata din perspectiva practica sau teoretica este asociata cu alte doua
concepte si anume vulnerabilitatea si capacitatea de adaptare.
Cand se vorbeste despre gradul de adaptabilitate al unui sistem/ comunitati, se iau in calcul
aspecte colaterale cum ar fi gradul de expunere, sensibilitatea; aceste elemente sunt dependente de
interactiunea dintre caracteristicile sistemului si de atributele mediului sistemic.
Autorii definesc adaptabilitatea ca fiind o caracteristica specifica a contextului si variaza de la
sistem la sistem, nu doar din punct de vedere valoric cat si prin natura relatiilor si elementelor.
A cunoaste si intelege adaptabilitatea si vulnerabilitatea elementelor si structurii unui sistem,
este un prim pas in alegerea unor solutii corect si coerent relationate cu situatia si prevenirea unui
degenerari ale sistemului.
Intr-una dintre schemele prezentate in document este conceptualizata o metoda de adaptare a
sistemelor in functie de nevoie si de individualizare a strategiilor in concordanta cu gradul de expunere
si sensibilitate a sistemului.
Scopul documentului este acela de a informa asupra felului in care adaptabilitatea functioneaza
si cum faptul ca un sistem funcional este acela in care gradul de adaptabilitate este in crestere iar
expunerea si vulnerabilitatea descresc.
MATDR 2012-2013 Curs Sisteme Teritoriale
REZILIENTA SI ADAPTABILITATE Factori ai dezvoltarii spatiale


6


Chestiunea adaptarii devine asadar un factor al dezvoltarii si are un rol in determinarea
transformarilor geo-politice si economic in sistemul comunitatilor. In dezvoltarea regionala
preintampinarea unor elemente perturbatoare ale sistemului regional si prin acestea cresterea
adaptabilitatii in special in zonele aflate in declin, este determinanta in conditiile unei cresteri si
evolutii durabile, adaptabile si dinamice.
4. Concluzii
Orice sistem are un anumit grad de rezilienta, adaptabilitate, vulnerabilitate, si prin
aceasta de cele mai multe ori se individualizeaza. Insa, prin natura faptului ca sistemele regionale
sunt dinamice, intr-o continua evolutie ( ca intr-un perpetuum mobile), acestea au o predispozitie
crescuta de a-si dezvolta rezilienta si adaptabilitatea la schimbare.
In mod clar acest lucru implica cunoasterea tuturor variabilelor si continua analiza si
readaptare. Acest lucru presupune:
-construirea unei imagini coneptuale prin identificare punctelor forte, a evolutiei si
comportamentului in timp prin expunere la anumite conditii, prin evidentierea punctelor de
ascensiune si de regres, si prin punctarea oportunitatilor.
-cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii in fata schimbarii
-cultivarea si imbunatatirea folosirii resurselor proprii si cautarea de surse noi.
-dezvoltarea capacitatii de a raspunde diferitelor probleme prin identificare unor solutii creative
-constientizarea si adaptarea solutiilor la nevoi si aspiratii
-stabilirea unor obiective realiste si continua adaptare a acestora odata cu schimbarea variabilelor
sistemului.
Stabilitatea unui sistem este o valenta a conceptului de durabilitate, sustenabilitate. Este
elementar ca in incercarea de a indeplini nevoile si de a preintampina preschimbarea aspiratiilor
in nevoi noi, este necesara asigurarea unui anumit grad de stabilitate si adaptabilitate,
dezvoltarea unei capacitati de supravietuire in contextul evolutiei factorilor externi in detrimentul
celor interni.